Alpine INE-W970BT User manual

Alpine INE-W970BT User manual
01SE00INE-W970BT.book Page 1 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE
EN
R
DE
ADVANCED NAVI STATION
INE-W970BT
FR
ES
IT
SE
NL
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
bitte vor Gebrauch des Gerätes.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens
dit toestel te gebruiken.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
Designed by ALPINE Japan
68-25285Z06-A
01SE01INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
RU
PL
01SE00INE-W970BT.book Page 2 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
01SE02INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 3 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
SVENSKA
Innehåll
Radio
Lyssna på radion .............................................19
Bruksanvisning
Förinställda stationer manuellt ........................19
EN
Förinställda stationer automatiskt ...................19
Inställning av förinställda stationer .................19
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
VIKTIG INFORMATION, LÄS NOGGRANT
INNAN ANVÄNDNING AV
PRODUKTEN. ............................................. 7
VARNING
Punkter att beakta för säker användning .......... 7
VARNING .................................................. 7
FÖRSIKTIGT ............................................ 8
OBS! ......................................................... 9
Skivor som kan spelas i denna
enhet ................................................... 10
Komma igång
Tillbehörslista ................................................. 14
Kontrollernas placering .................................. 14
Slå på eller stänga av strömmen ..................... 14
Slå på systemet ............................................... 15
Sätta in/mata ut en skiva ................................. 15
Sätta i skivan ............................................... 15
Mata ut skivan ............................................. 15
Reglering av volym ........................................ 15
Sänka volymen snabbt .................................... 15
Ställa in uttoning av topp- och
bottenbanner ................................................ 15
DE
RDS
Stänga av eller sätta på AF
(alternativa frekvenser) ................................20
Mottagning av trafikmeddelanden ..................20
Ta emot trafikmeddelanden manuellt ..............21
PTY-inställning (programtyp) .........................21
Prioritera nyhetsprogram ................................21
Visning av radiotext ........................................21
Uppspelning ....................................................22
Upprepa uppspelning ......................................22
M.I.X. (slumpvis uppspelning) .......................22
IT
Välja mappar (för MP3/WMA/AAC) .............22
Söka från CD-text ...........................................23
Sök fil/mappnamn (för MP3/WMA/AAC) .....23
SE
Om MP3/WMA/AAC .....................................23
DVD
Spela upp en skiva ..........................................25
Om en menybild visas .................................26
Inmatning via den numeriska skärmen .......26
Visa toppmenyskärmen ..............................26
Visa menyskärmen ......................................26
Stoppa uppspelning (PRE STOP) ..................27
NL
RU
Stoppa uppspelning ........................................27
Snabbspoling framåt/bakåt ............................27
Om dubbel skärmbild ..................................... 16
Växla visning av delad skärmbild ............... 17
Visningsläge för delad skärmbild ............... 17
Pekstyrning ..................................................... 18
Uppspelning i Slow Motion ...........................27
Om indikatordisplayen ................................... 18
ES
CD/MP3/WMA/AAC
Växla källor .................................................... 16
Funktionen Stänga av skärm ....................... 16
Om Ljudinställning-knappen ......................... 16
Välja ett alternativ i en lista ............................ 18
FR
Hitta början av kapitel/spår/filer ....................27
Visa stillbilder (pausa) ...................................27
PL
Välja mappar ..................................................28
Upprepad spelning .........................................28
Söka med titelnummer ...................................28
Söka direkt efter kapitelnummer ....................28
Söka efter önskad videofil .............................28
Byta vinkel .....................................................29
Byta ljudspår ..................................................29
3-SE
01SE03INE-W970BTTOC.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
GR
01SE00INE-W970BT.book Page 4 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Byte av textning (undertextspråk) .................. 29
Om
DivX®
...................................................... 29
Inställning
Funktionsinställning
Generell inställning
Justera den parametriska equalizerkurvan
(Parametric EQ) ........................................... 37
Inställningen Övrigt ........................................ 38
Volyminställning ......................................... 38
Ställa in volymen för varje källa ................. 38
Inställning av bakre högtalare ..................... 38
Växla Subwoofer mellan PÅ och AV .......... 38
Ställa in Defeat ............................................... 38
Utföra Generell inställning ............................. 30
Om tidskorrigering ......................................... 38
Språkinställning .............................................. 30
Ställa in rullningen ...................................... 30
Formatinställningar ..................................... 30
Inställning av språk för menyer ................... 30
Inställning av Klockdisplay ............................ 31
Om delningsfiltret ........................................... 40
Ställa in Säkerhetskod ..................................... 31
Ställa in Säkerhetskod ................................. 31
Ställa in visning av topp- och
bottenbanner ................................................ 31
Justera skärm/LED ......................................... 31
Ställa in minsta nivå för bakgrundsbelysningens
ljusstyrka .................................................. 31
Justering av knappbelysningens dimmer under
kvällen ...................................................... 31
Växla skärmfärgen ....................................... 31
Justera pekskärmen ..................................... 32
Initiera pekskärmens korrigerade
värden ....................................................... 32
Visual inställning ............................................ 32
Ställa in ljusstyrka ....................................... 32
Justera bildens färg ...................................... 32
Ställa in bildens kontrast ............................. 32
Om INE-W970BT .......................................... 33
Visa produktinformation ............................. 33
Kontrollera DivX®-registreringen ............... 33
Initiera systemet .......................................... 33
Installationsinställning .................................... 33
Ljudinställning
Ljudinställningsfunktion ................................. 34
Ljud bil för bil ................................................. 34
Inställning av källa
Funktion för Inställning av källa .................... 41
Skiva inställning ............................................. 41
Ändra språkinställningen ............................ 41
Inställning av språk för menyer ................... 41
Inställning av ljudspråk ............................... 41
Inställning av textningsspråk ....................... 42
Ändra landskodsinställning ......................... 42
Inställning av barnskyddsnivå
(Parental Lock) ........................................ 42
Ställa in TV-skärmläget ............................... 42
Radio-inställning ............................................ 43
PI-Sök-inställning ....................................... 43
Mottagning av RDS-Regional-stationer
(lokala) ..................................................... 43
Byta visningsspråk för PTY
(programtyp) ............................................ 43
Ställa in PTY31-mottagning
(nödlägessändning) .................................. 43
Ställa in MOTTAGARENS (FM) tonkvalitet
(mottagarförhållande) .............................. 43
AUX-inställning .............................................. 44
Ställa in AUX-läget ..................................... 44
Ställa in det primära AUX-namnet
(AUX-inställning) .................................... 44
Ställa in AUX3 ............................................ 44
Ställa in AUX3 Sel. (Växla signalsystem för
bildinmatning) .......................................... 44
BLUETOOTH-installation
Ställa in MX (Media Xpander) ....................... 35
BLUETOOTH-installationsfunktion .............. 45
Equalizer-förinställningar (Factory’s EQ) ...... 35
BLUETOOTH-inställning .............................. 45
Ställa in Balance/Fader/Subwoofer ................ 35
Justera Balance/Fader .................................. 35
Ställa in ljudvolymen för Subwoofern ........ 35
Sänka Subwoofernivån tillfälligt ................. 36
Ställa in Subwoofer-fasen ........................... 36
Justera Time Correction (TCR) ...................... 36
Visa BLUETOOTH-information .................... 45
Justera övergångsinställningar (X-OVER) ..... 36
Registrering av BLUETOOTH-enhet ............. 45
Ställ in automatisk anslutning ......................... 46
Ställa in lösenordet ......................................... 46
Ställa in automatisk mottagning av
samtal .......................................................... 46
4-SE
01SE03INE-W970BTTOC.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 5 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Ställa in tiden för automatisk mottagning av
samtal .......................................................... 46
BLUETOOTH-ljud
Val av utgående högtalare ............................... 47
Uppspelning .................................................... 55
Justera Vol Mottagare ..................................... 47
Upprepa uppspelning ...................................... 55
Justera Vol Sändare ......................................... 47
M.I.X. (slumpvis uppspelning) ....................... 55
Justera Ringvolym .......................................... 47
Markera grupper ............................................. 55
Radera all historik ........................................... 47
Inställning av kamera
Funktion för Inställning av kamera ................. 48
Inställning av Aux-kamera ............................. 48
Ställa in kameraingången ............................ 48
Inställning av kameraautomatik
(Power OFF-läge) ........................................ 49
Använda BLUETOOTH
Inställning innan användning .......................... 50
Om BLUETOOTH ...................................... 50
Om handsfree-telefonen .............................. 50
Innan du använder BLUETOOTH ............... 50
Styrning av handsfreetelefon
Ansluta en BLUETOOTH-enhet .................... 50
Avbryta BLUETOOTH-anslutningen ......... 50
Ändra den anslutande
BLUETOOTH-enheten ............................... 51
Besvara ett samtal ........................................... 51
Reglering av ringtonsvolym ........................ 51
Avsluta samtalet .............................................. 51
Ringa ............................................................... 51
Använda snabbuppringning för att ringa ett
samtal ....................................................... 51
Slå ett nummer i samtalshistoriken ............. 51
Ringa upp ett nummer i telefonboken ......... 51
Slå in ett telefonnummer för att göra ett
samtal ....................................................... 52
Funktionen Ring igen .................................. 52
Åtgärder under en konversation ...................... 52
Reglering av talvolym ................................. 52
Ställa in röstutgång ...................................... 52
DTMF (Touch-Tone)-funktion .................... 52
Telefonboksfunktion ....................................... 52
Synkronisera telefonboken .......................... 52
Lägga till telefonboken ................................ 53
Radera poster i telefonboken ....................... 53
Tilldela som ett nummer för
snabbuppringning ........................................ 53
Samtal väntar-funktion ................................... 54
EN
AUX-enhet (tillval)
Styra AUX-enheter (tillval) ............................ 56
Använda en extern DVD-spelare .................... 56
Ändra till det externa DVD-läget ................ 56
Om DVD-åtgärdsskärmen ........................... 57
Använda en extern DVD-växlare .................... 57
Ändra till det externa DVD-växlarläget ...... 57
Om DVD-växlarens åtgärdsskärm .............. 58
Använda den mobila digitala TV-mottagaren
(DVB-T) ...................................................... 58
Byta till läget för den mobila digitala
TV-mottagaren (DVB-T) ......................... 58
Om DVB-T-åtgärdsskärmen ........................ 58
Använda en TV ............................................... 58
Ändra till TV-läget ...................................... 58
Om TV-åtgärdsskärmen .............................. 59
DE
FR
ES
IT
Kamera funktion (tillval)
Användning av backkamera ............................ 60
Visa den bakåtriktade videon när bilen
backar ....................................................... 60
Slå på/stänga av visningen av guiden .......... 60
Justera varningsvisningens läge .................. 60
Om backkamerans guide ................................ 61
SE
NL
USB-minne (tillval)
Uppspelning .................................................... 63
Upprepa uppspelning ...................................... 63
Slumpvis uppspelning (M.I.X.) ...................... 64
RU
Slumpvis uppspelning (M.I.X. ALL) ............. 64
Söka efter önskad låt ....................................... 64
Fil-/Mappnamnsökning ............................... 64
Taggsökning ................................................ 64
Direkt Upp/Ned-funktion ............................... 65
PL
Välja önskad mapp (mapp upp/ner) ................ 65
iPod/iPhone (tillval)
GR
Uppspelning .................................................... 67
Söka efter en musikfil ..................................... 67
Söka efter önskad videofil .............................. 68
Alfabetstegningsfunktion ................................ 68
Direkt Upp/Ned-funktion ............................... 68
5-SE
01SE03INE-W970BTTOC.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 6 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Sök lägesminne ............................................... 68
Upprepa uppspelning ...................................... 68
Slumpvis uppspelning (Shuffle) ..................... 69
Slumpvis uppspelning (Shuffle All) ............... 69
Information
Uppdatering av produktprogramvara .............. 70
Om DVD-skivor .............................................. 70
Lista över språkkoder ..................................... 71
Lista över landskoder ...................................... 72
Om problem uppstår ....................................... 74
Om detta meddelande dyker upp .................... 75
Specifikationer ................................................ 77
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(Microsoft) .................................................. 78
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(NAVTEQ) .................................................. 80
Installation och
anslutningar
Varning ................................................... 82
Försiktigt ................................................ 82
Försiktighetsåtgärder ........................... 82
Installation ...................................................... 83
Anslutningar ................................................... 86
Systemexempel ............................................... 88
6-SE
01SE03INE-W970BTTOC.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 7 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Bruksanvisning
FÖRSIKTIGHETSÅTG
VIKTIG INFORMATION, LÄS NOGGRANT
INNAN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.
Den här produkten är avsedd att ge säkra svänganvisningar
som leder dig till önskad destination. Läs följande
säkerhetsföreskrifter för att säkerställa att du använder
navigationssystemet på rätt sätt.
• Låt inte den här produkten ersätta det egna omdömet. Alla
ruttförslag från det här navigationssystemet får inte ta företräde
över lokala trafikregler eller ditt egna omdöme och/eller kunskap
om säker körning. Kör inte efter ruttförslagen om
navigationssystemet instruerar dig att utföra en osäker eller
olaglig manöver, sätter dig i en osäker situation eller dirigerar
dig till ett område du bedömer som osäkert.
• Titta bara på skärmen när du behöver och det är säkert att göra
det. Om du måste titta på skärmen en längre stund, måste du
stanna bilen på en lämplig plats.
• Mata inte in destinationer, ändra inte inställningar och använd
inga funktioner som kräver att du tittar länge på skärmen medan
du kör. Stanna på en säker plats innan du använder systemet.
• När du använder navigationssystemet för att söka efter/köra till
en akutmottagning eller liknande, bör du kontakta dem innan
och kontrollera att de har möjlighet att ta emot dig innan du kör
dit. Alla akutmottagningar och liknande platser, t.ex. polis eller
brandstationer, finns inte med i databasen. Använd ditt eget
omdöme och din förmåga att be om anvisningar i dessa
situationer.
• Kartdatabasen i mediet (SD-minneskort) som den ligger på
består av de senast tillgängliga kartdata vid tidpunkten för
tillverkning. På grund av ändringar i vägsträckningar och
liknande kan det uppstå situationer där navigationssystemet inte
kan leda dig till önskad. I sådana fall använder du ditt egna
omdöme.
• Kartdatabasen är framtagen för att ge dig ruttvägledningar och
tar inte hänsyn till den relativa säkerheten hos den föreslagna
rutten eller till faktorer som kan påverka den tid det tar att nå
målet. Systemet reflekterar inte över stängda vägar eller
vägarbeten, vägens egenskaper (t.ex. typ av vägbeläggning,
lutning, vikt- eller höjdrestriktioner etc.), trafikstockning,
väderförhållanden eller andra faktorer som kan påverka
säkerheten eller tidsaspekten i din körupplevelse. Använd ditt
eget omdöme om navigationssystemet inte kan tillhandahålla dig
med en alternativ rutt.
• Det kan uppstå situationer där navigationssystemet visar fel
position på bilen. Använd ditt eget omdöme i sådana situationer
och beakta aktuella körförhållanden. Var medveten om att
navigationssystemet i sådana situationer försöker korrigera
bilens position automatiskt men att det kan uppstå tillfällen där
du måste korrigera positionen själv. I så fall måste du först
stanna bilen på en säker plats.
• Se till att enhetens volym inte är inställd högre än att du hör
omgivande trafik och utryckningsfordon. Om du inte hör ljud
utifrån när du kör kan en olycka inträffa.
• Se till att alla som tänker använda navigationssystemet läser
dessa säkerhetsföreskrifter och att de följer anvisningarna noga.
Om det är något i handboken rörande
navigationssystemets användning som du är osäker på
ber vi dig kontakta en auktoriserad Alpine-återförsäljare
innan du börjar använda navigationssystemet.
VARNING
EN
DE
FR
Punkter att beakta för säker användning
• Läs denna handbok noga innan du använder skivan och
systemkomponenterna. De innehåller instruktioner för hur du
använder produkten på ett säkert och effektivt sätt. Alpine kan
inte ansvara för problem uppkomna av underlåtenhet att följa
instruktionerna i den här handboken.
• Den här handboken använder olika bilder för att visa hur du
använder produkten på ett säkert sätt och för att varna dig om
potentiella faror med felaktig anslutning och användning. Nedan
beskrivs dessa bilder. Det är viktigt att du förstår betydelsen av
dessa för att kunna använda handboken och systemet på rätt sätt.
ES
IT
SE
VARNING
• Hantering av systemet under körning är farligt. Användarna
bör stanna bilen innan programvaran används.
• Vägförhållanden och regler har företräde över information
som visas i kartdisplayen. Följ alltid gällande trafikregler och
förhållanden när du kör.
• Denna programvara är endast utformat för användning i
INE-W970BT Den kan inte och får inte användas med annan
maskinvara.
NL
RU
VARNING
Den här symbolen innebär viktiga instruktioner.
Om inte dessa anvisningar följs kan det kan
leda till allvarliga olyckor som till och med kan
få dödlig utgång.
PL
GR
7-SE
01SE04INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 8 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
INSTALLERA PRODUKTEN KORREKT OCH SÅ ATT
FÖRAREN INTE KAN SE TV/VIDEO ANNAT ÄN DÅ
FORDONET STÅR STILL OCH PARKERINGSBROMSEN
DRAGITS ÅT.
TV/Videovisning i ett fordon i drift innebär risker eftersom
det kan distrahera föraren och innebär därmed en olycksrisk.
Om inte enheten installerats korrekt finns möjlighet för fö
raren att se på TV/Video under körning, vilket i värsta fall
kan leda till en svår olycka.
KOMBINERA INTE VIDEOTITTANDE OCH BILKÖRNING.
Videovisning under körning kan distrahera föraren med olyckor
som följd.
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT
UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten man
övreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.
LÅT INTE NAVIGERINGS-SYSTEMETS INFORMATION OM
FÄRDVÄG FÖRLEDA TILL TRAFIKFARLIGA ELLER
ILLEGALA MANÖVRER ELLER ANNAT TRAFIKFARLIGT
BETEENDE.
Låt inte den här produkten ersätta det egna omdömet. Låt aldrig de
föreslagna färdvägarna leda till något som bryter mot lokala
förordningar eller som talar mot den egna erfarenheten.
STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET
FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD
UNDER PÅGÅENDE KÖRNING.
BLOCKERA INTE VENTILATIONS-ÖPPNINGAR ELLER
VÄRME-PANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till
brand.
DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller
andra skador.
STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE
FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL.
Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
FÖRSIKTIGT
Den här symbolen innebär viktiga instruktioner.
Underlåtenhet att följa dem kan leda till skador
på person eller egendom.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå.
Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation.
HÅLL FINGRARNA BORTA NÄR DEN MOTORDRIVNA
FRONTPANELEN ELLER MONITORN ÄR I RÖRELSE.
Det kan resultera i personskador eller skador på enheten.
För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller
vägsignaler (t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka en
olycka. DET KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM
MAN LYSSNAR PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL.
HÅLL I MÖJLIGASTE MÅN BLICKEN BORTA FRÅN
TECKENFÖNSTRET UNDER KÖRNING.
Teckenfönstret kan vara en störande faktor och leda bort
uppmärksamheten från trafiken, vilket kan leda till olyckor.
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BULTAR OCH
SKRUVAR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.
8-SE
01SE04INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 9 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
OBS!
Rengöring av produkten
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten regelbundet.
Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du fukta trasan med
vatten, inget annat. Om du använder något annat än vatten vid
rengöring kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten
skadas.
Nya skivor
För att förhindra att en cd-skiva fastnar visas ”Disc error” om
skivor med oregelbunden yta sätts i, eller om skivor sätts i på fel
sätt. När en ny skiva omedelbart matas ut efter att ha satts in i
enheten, skall du känna efter med ett finger på centrumhålets kant
och på skivans yttre kant. Om du känner några förhöjningar eller
ojämnheter kan detta göra att skivan inte kan sättas i på rätt sätt. För
att avlägsna dessa ojämnheter skall du slipa på centrumhålets kant
och på den yttre kanten med en kulspetspenna eller ett liknande
instrument, och sedan sätta i skivan igen.
Temperatur
Centrumhål
Se till att temperaturen i fordonet är mellan +45°C och 0°C innan
du sätter på enheten.
Kondensering
Centrumhål
Förhöjningar
Ny skiva
Angående monteringsplatsen
Skadad skiva
Se till att INE-W970BT inte installeras på en plats där den utsätts
för:
Underhåll
Försök inte att själv reparera enheten om problem uppstår.
Återlämna den istället till din Alpine-återförsäljare eller till
närmaste Alpine-verkstad för reparation.
Försök aldrig att göra följande
DE
Ytterkant
(förhöjningar)
Du kan märka att ljudet från skivan svänger på grund av
kondensering. Om detta händer tar du ut skivan ur spelaren och
väntar ungefär en timme, så att fukten avdunstar.
Försök inte att spela en sprucken, skev eller skadad skiva. Om du
spelar en skadad skiva kan det allvarligt skada
avspelningsmekanismen.
EN
FR
•
•
•
•
Direkt solsken och värme
Hög luftfuktighet och vatten
Mycket damm
Starka vibrationer
ES
Korrekt hantering
Tappa inte skivan när du hanterar den. Håll skivan så att det inte blir
fingeravtryck på ytan. Fäst inte tejp, papper eller etiketter på
skivan. Skriv inte på skivan.
IT
RÄTT
Fatta aldrig tag i och drag aldrig ut skivan medan den håller på att
skjutas in i spelaren med den automatiska laddningsmekanismen.
Försök inte att sätta in en skiva i apparaten när strömmen är
frånslagen.
SE
FEL
RÄTT
NL
Sätta i skivor
Din spelare accepterar enbart en skiva åt gången för uppspelning.
Gör inga försök att sätta i flera skivor.
Kontrollera att skivans textförsedda sida riktas uppåt när du sätter i
den. Uppspelning av en skiva medan man kör på mycket ojämnt
väglag kan resultera i att musikstycken hoppas över, men detta
kommer inte att repa skivan eller skada spelaren.
Angående oregelbundet utformade skivor
Skivrengöring
RU
Fingeravtryck, damm och smuts på skivans yta kan orsaka att
DVD-spelaren hackar. Som rutinrengöring skall du torka av
spelytan med en ren, mjuk duk från skivans centrum ut mot dess
kanter. Om skivans yta är svårt nedsmutsad, kan du fukta en ren,
mjuk duk i en lösning av milt rengöringsmedel innan du torkar av
skivan.
PL
Se till att enbart runda skivor spelas i den här enheten och att
ovanligt utformade skivor aldrig används.
Användning av specialutformade skivor kan orsaka skada på
spelarens mekanism.
GR
9-SE
01SE04INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 10 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Skivtillbehör
Det finns olika slags tillbehör i handeln för att skydda skivytan och
för att förbättra ljudkvaliteten. Flertalet av dessa påverkar
emellertid skivans tjocklek och/eller diameter. Användning av
sådana tillbehör kan orsaka problem. Vi rekommenderar att du inte
använder sådana tillbehör på skivor som spelas med Alpine DVDspelare.
Skivor som kan spelas i denna
enhet
Spelbara skivor
De typer av skivor som anges nedan kan spelas på den här enheten.
Märke (logotyp)
Genomskinligt skikt
Inspelat innehåll
Format
DVD Video
Ljud + Video
12 cm*
Musik-CD
Ljud
12 cm
DivX®
Ljud + Video
12 cm
Skivstabilisator
Handhavandet av vissa av den här enhetens funktioner är mycket
komplicerat. Därför har det bedömts vara nödvändigt att placera
dessa funktioner på en särskild skärmbild. Detta begränsar
användningen av dessa funktioner till när fordonet är parkerat.
Detta ser till att förarens uppmärksamhet är på vägen och inte på
INE-W970BT. Detta har gjorts för förarens och passagerarnas
säkerhet.
Inställningar kan inte utföras om bilen rullar. Bilen måste vara
parkerad och handbromsen måste vara åtdragen för att
procedurerna i bruksanvisningen ska gälla. Varningen ”Unable to
operate while driving.” visas om försök görs att utföra dessa
åtgärder under körning.
* Kompatibel med DVD-skivor med två lager
• INE-W970BT drar en aning ström även när den är avstängd. Om
strömbrytarkabeln (tändning) från INE-W970BT är ansluten direkt
till den positiva (+) polen på fordonets batteri kan batteriet laddas
ut.
En SPST-brytare (Single-Pole, Single-Throw) (säljs separat) kan
installeras för att förenkla denna procedur. Då kan du helt enkelt
ställa den i läget OFF (av) när du lämnar fordonet. Ställ tillbaka
SPST-brytaren på ON innan du använder INE-W970BT. För
anslutningsanvisningar för SPST-brytaren, hänvisa till
”Kopplingsschema för SPST-brytare (säljs separat)” (sidan 85). Om
den här strömkabeln (tändning) inte har någon strömbrytare måste
den kopplas bort från batteriets pol, om fordonet ska stå oanvänt
under en längre tid.
De formaterade skivor som anges nedan kan spelas på den här
enheten.
CD-R/
CD-RW
DVD-R/
DVD+R/
DVD-RW DVD+RW
CD-format
MP3-format (”mp3”)
WMA-format (”wma”)
AAC-format (”aac”, ”m4a”)
DVD-videoformat
DivX-format (”avi”, ”divx”)
• Skivor som inte är avslutade på rätt sätt (finalised) kan inte
spelas upp.
10-SE
01SE04INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 11 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Följande skivor går inte att spela
Tips för att göra dina egna skivor
DVD-ROM-, DVD-RAM-, CD-ROM- (förutom MP3/WMA/AACfiler), foto-CD-skivor m.fl.
INE-W970BT kan spela DVD Video, DivX®, Audio CD och har en
inbyggd MP3/WMA/AAC-avkodare.
DualDisc
Den här enheten är inte kompatibel med DualDisc.
Att använda en DualDisc kan leda till att enheten inte fungerar som
den ska, och kan göra att skivan skadas när den sätts i eller matas
ut.
Regionkod för DVD-skivor (nummer för spelbar region)
DVD-spelaren kan spela alla skivor med regionskod 2 (eller All).
DVD-skivor med en annan regionskod än de som visas nedan kan
inte spelas i denna DVD-spelare.
ALL
Använda CD-skivor (CD/CD-R/CD-RW)
Korrekt funktion kan inte garanteras om du använder
ospecificerade CD-skivor.
Du kan spela CD-R-skivor (CD-Recordables)/CD-RW-skivor (CDReWritables) som spelats in på ljudutrustning. Du kan också spela
upp CD-R-/CD-RW-skivor som innehåller ljudfiler i formatet MP3/
WMA/AAC.
• Vissa av följande skivor kanske inte spelas på den här enheten:
Skivor med dålig kvalitet, skivor med fingeravtryck, skivor som
utsatts för extrema temperaturer eller solljus (om du t.ex. har
lämnat dem i bilen eller i enheten), skivor som spelats in under
ostabila förhållanden, skivor med en misslyckad bränning eller
med en misslyckad överspelning, kopieringsskyddade CD-skivor
som inte överensstämmer med industristandarden för CD-skivor.
• Använd skivor med MP3/WMA/AAC-filer som skrivits i ett
format som är kompatibelt med denna enhet. Mer information
finns på sidorna 23 och 24.
För kunder som använder CD-R-/CD-RW-skivor
• Om en CD-R-/CD-RW-skiva inte kan spelas upp bör du
kontrollera att du avslutat bränningen på rätt sätt (att du
slutbehandlat skivan).
• Slutbehandla CD-R-/CD-RW-skivan om det behövs och försök
sedan spela upp den igen.
Följande information är avsedd att hjälpa dig skapa dina egna
musik-cd-skivor (antingen vanliga ljudskivor eller MP3/WMA/
AAC-kodade CD-R-/RW-filer).
Vad är skillnaden mellan en ljudskiva och en MP3/WMA/AACskiva?
Ljudskivan har samma format som de cd-skivor som säljs i handeln
(de betecknas även CD-DA). MP3 (MPEG Audio Layer 3)/WMA
(Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) är en
datafil som använder ett komprimeringssystem för att reducera
musikfilens storlek.*
Multisession CD-R/RW-skivor:
Om en inspelning har avbrutits antas den vara en session. Om
skivan inte har stängts (slutbehandlats) går det fortfarande att spela
in mer data på skivan. Om mer data spelas in på detta sätt blir
skivan en s.k. ”multisession”-cd.
* Om den första sessionen på en skriva som innehåller både CDDA-data och MP3/WMA/AAC-data är en CD-DA-fil kommer
endast CD-DA-filer att spelas upp.
Korrekt formaterade MP3/WMA/AAC-skivor:
Använd ISO9660-formatering för att vara säker på skivan går att
spela. Filnamnen kan vara standardfilnamn enligt
filnamnskonventionerna ISO Level 1 (8.3 DOS-standard), Level 2
(32 tecken) eller Joliet (långa filnamn enligt Windows eller
Macintosh)*.
EN
DE
FR
ES
IT
* Läs bruksanvisningen för mer information.
Hantering av cd-skivor (CD/CD-R/CD-RW)
•
•
•
•
•
•
Vidrör inte skivornas yta.
Utsätt inte skivorna för direkt solljus.
Fäst inte klistermärken eller etiketter på skivorna.
Rengör skivorna när de är smutsiga.
Se till att skivan är jämn och plan.
Använd inga kommersiellt tillgängliga tillbehör för cdskivor.
Lämna inte skivan i bilen eller i enheten under längre tid.
Utsätt aldrig skivan för direkt solljus.
Värme och fukt kan skada skivan och eventuellt göra den
obrukbar.
SE
NL
RU
PL
GR
11-SE
01SE04INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 12 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Använda DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor
• Denna enhet är kompatibel med skivor inspelade i standard
DVD-Video-format.
• Tänk på att skivor som inte är slutbehandlade (bearbetade för att
kunna spelas på DVD-spelare som endast klarar uppspelning)
inte kan spelas upp på den här DVD-spelaren.
• Vissa skivor kan inte spelas upp beroende på den utrustning som
använts vid inspelningen.
• Det går eventuellt inte att spela skivor eller filer med
kopieringsskydd. Vissa inspelningssystem formaterar inte
kopierade filer på rätt sätt så att de går att spela upp.
• I följande fall kan skivan inte spelas upp i enheten:
skivor som spelats in på vissa DVD-spelare, vissa oregelbundet
utformade skivor, slitna skivor, smutsiga skivor, om denna DVDspelares pickup-lins är smutsig eller om fukt kommit in i
enheten.
• Se till att följa alla försiktighetsåtgärder som medföljer DVD-R-/
DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor.
• Klistra aldrig etiketter, märken eller tejp på DVD-R-/DVD-RW-/
DVD+R-/DVD+RW-skivans etikettsida.
• DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-skivor är känsligare
mot värme, fukt och direkt solljus än vanliga skivor. Om de t.ex.
lämnas i bilen kan de förstöras och går kanske inte att spela på
den här apparaten.
• Driftstemperaturen för uppspelning av skivor är som följer:
DVD-R/DVD-RW: -25 ~ +70°C
DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55°C
Skivterminologi
Titel
Om DVD-skivan har titlar inprogrammerade utgör dessa de största
indelningarna av informationen på skivan.
Kapitel
Varje titel kan delas upp i mindre enheter som kallas kapitel.
Kapitlen kan vara t.ex. speciella scener eller melodier.
Skydda USB-kontakten
• Endast en iPod/iPhone, USB-minne eller Nokiatelefon kan
anslutas till denna enhets USB-kontakt. Korrekt funktion
tillsammans med andra USB-produkter kan inte garanteras.
• Om USB-kontakten används ska bara den medföljande kabeln
användas tillsammans med enheten. Det finns inte stöd för någon
USB-hubb.
• Beroende på det anslutna USB-minnet kan det hända att enheten
inte fungerar, eller att vissa funktioner inte kan utföras.
• De ljudfilsformat som kan spelas upp på denna enhet är MP3/
WMA/AAC.
• Det videofilsformat som kan spelas upp på enheten är DivX®.
• Artist/låtnamn o.s.v. kan visas. Vissa specialtecken kanske inte
visas på rätt sätt.
FÖRSIKTIGT
Alpine ansvarar inte för förlorade data, etc., även om data, etc., går
förlorade vid användning av den här produkten.
Hantering av USB-minne
• Denna enhet kan styra en enhet för minneslagring som stödjer
masslagringsprotokoll (MSC) för USB. Ljudfilsformat som är
spelbara är MP3, WMA och AAC.
• USB-minnets funktion garanteras inte. Använd USB-minnet i
enlighet med villkoren i avtalet. Läs USB-minnets
användarhandbok noga.
• Undvik användning och förvaring på följande platser:
På platser i bilen som utsätts för direkt solljus eller höga
temperaturer.
På platser med förekomst av hög fuktighet eller frätande
substanser.
• Placera USB-minnet på en plats där det inte stör förarens
körning.
• USB-minnet fungerar eventuellt inte som det ska vid hög eller
låg temperatur.
• Använd endast certifierade USB-minnen. Observera att
certifierade USB-minnen inte garanterat fungerar, beroende på
deras typ eller tillstånd.
• Beroende på hur USB-minnets typ och tillstånd eller
kodningsprogrammet ställts in, kan det hända att enhetens
uppspelning eller visning inte fungerar som den ska.
• Filer som skyddas av DRM (hantering av digitala rättigheter)
kan inte spelas på denna enhet. Dessa innefattar AACformaterade filer som köpts från iTunes Store och WMA- eller
andra filer med någon typ av copyright-skydd.
• Det kan ta en stund innan USB-minnet startar uppspelningen.
Om det finns en fil som inte innehåller ljud i USB-minnet kan
det ta lång tid innan det går att spela upp eller söka efter filen.
• Enheten kan spela upp filer med ändelserna ”mp3”, ”wma” eller
”m4a”.
• Lägg inte till ovanstående filändelser till filer som inte innehåller
ljuddata. Denna icke ljuddata kommer inte att accepteras. Den
resulterande uppspelningen kan innehålla brus som kan skada
högtalare och/eller förstärkare.
• Det rekommenderas att du säkerhetskopierar viktiga data på en
dator.
• Ta inte bort USB-enheten när uppspelning pågår. Ändra
SOURCE till något annat än USB och ta sedan bort USBenheten för att förhindra skador på dess minne.
12-SE
01SE04INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 13 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
• Denna produkt innehåller kopieringsskyddsteknologi som är
skyddad av patent i USA och andra intellektuella
egendomsrättigheter som tillhör Rovi Corporation. Reverse
engineering eller demontering är förbjuden.
• Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. Dolby och
dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
• Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i
USA och/eller i andra länder.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch och iTunes är
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra
länder.
• ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär att ett
elektroniskt tillbehör har utvecklats specifikt för att anslutas till
iPod resp. iPhone och har certifierats av utvecklaren så att de
tillmötesgår de prestandakrav som Apple ställer. Apple är inte
ansvarigt för denna enhets funktion eller dess överensstämmelse
med säkerhetsföreskrifter och standarder. Notera att användning
av detta tillbehör med iPod eller iPhone kan påverka trådlösa
funktioner.
• © 2012 Nokia. Med ensamrätt. Nokia och Works with Nokia är
varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Nokia
Corporation.
• DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör Rovi Corporation och används på licens.
• BLUETOOTH®-märket och logotypen är registrerade
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av sådana märken av Alpine Electronics, Inc. sker på licens.
• ”Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 används på licens från
Fraunhofer IIS och Thomson.”
• ”Med denna produkt medföljer endast en licens för privat, ickekommersiellt bruk och inte en licens eller några rättigheter för
att använda denna produkt för kommersiell (dvs.
inkomstbringande) realtidssändning (via markbundna nät,
satellit, kabel och/eller annan media), sändning/dataöverföring
via internet, intranät och/eller andra nätverk eller i andra
elektroniska distributionssystem, t.ex. betalkanaler eller audioon-demand-applikationer. Det krävs en speciell licens för sådan
användning. Besök http://www.mp3licensing.com för mer
information”
• ©1993-2012 NAVTEQ. Med ensamrätt.
• Delar ©2013, Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
13-SE
01SE04INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 14 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
MUTE/C-knappen
Komma igång
Tryck för att aktivera/avaktivera ljudavstängningsläget.
Du stänger av strömmen genom att hålla knappen intryckt i
minst 3 sekunder.
SKIV-fack
Tillbehörslista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INE-W970BT ........................................................................1
Strömkabel...........................................................................1
Nedsänkt skruv (M5×8) .......................................................6
Skruv (M5×8) .......................................................................8
AUX/PRE OUT-kabel ............................................................1
GPS-antenn .........................................................................1
Antennmonteringsplatta ......................................................1
Kabelklämma.......................................................................3
USB-förlängningskabel........................................................1
Mikrofon ...............................................................................1
Monteringskassett ...............................................................1
Frontplatta............................................................................1
Monteringsnyckel ................................................................2
Gummikåpa .........................................................................1
Sexkantsbult ........................................................................1
Bruksanvisning ............................................... 1 uppsättning
Kontrollernas placering
Gränssnittsdosa för fjärrkontroll (tillval)
Enheten kan styras med fordonets sekundära radiokontroller. En
gränssnittsdosa för fjärrkontroll från Alpine krävs (tillval). Kontakta
din Alpine-återförsäljare för utförlig information.
Styrbar med fjärrkontroll
Enheten kan styras med en Alpine-fjärrkontroll (tillval). Kontakta
din Alpine-återförsäljare för utförlig information. Rikta (tillval)
fjärrkontrollens sändare mot fjärrsensorn.
Om de beskrivningar av knappar som används i
denna bruksanvisning
Knapparna på enhetens framsida skrivs med fet stil i texten
(t.ex. (My Favorites)). Knapparna på pekskärmens display
visas med fetstil inom hakparenteser, [ ] (t.ex. [ ]).
Slå på eller stänga av strömmen
Vissa av den här enhetens funktioner kan inte användas när fordonet är i
rörelse. Se till att parkera fordonet på en säker plats och dra åt
handbromsen innan du försöker använda dessa funktioner.
1
Vrid tändningsnyckeln till läge ACC eller ON.
Systemet slås på.
• När det slås på visar systemet skärmen för det senaste läget som
visades innan tändningen slogs av. Om enheten till exempel är i
radioläge när tändningen slås av är den kvar i radioläge när
tändningen slås på igen.
2
c-knappen (Eject)
Matar ut skivan.
Stäng av strömmen genom att hålla MUTEknappen intryckt i minst 3 sekunder.
• Du kan slå på enheten genom att trycka på valfri knapp.
• INE-W970BT är en precisionsapparat. Försiktighet vid hantering av
enheten ger dig många års problemfri användning.
Fjärrsensor
Rikta fjärrkontrollens sändare mot fjärrsensorn inom ett
avstånd på 2 meter.
-knappen (MAP)
Visa navigationskartan.
Håll denna knapp intryckt i minst 3 sekunder för att växla till
dubbel skärm. Se ”Om dubbel skärmbild” (sidan 16).
Se ”Navigationssystemet OM” på CD-ROM-skivan för mer
information om navigering.
-knappen (PHONE)
Visa telefonmenyskärmen.
Håll knappen intryckt i minst 3 sekunder när en handsfreetelefon är ansluten för att växla till skärmen för
samtalshistorik.
-knappen (AUDIO)
Visar skärmen Ljud/Bild. Om skärmen Ljud/Bild redan visas,
byts källan. Håll AUDIO intryckt i minst 3 sekunder för att
aktivera läget ”Ställa in Balance/Fader/Subwoofer”.
/
-knappen (UPP/NER)
Tryck för att justera volymen.
14-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 15 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Slå på systemet
Reglering av volym
Med Alpine-systemet visas startskärmen automatiskt när
tändningsnyckeln vrids till ACC eller ON.
Justera volymen genom att trycka på
1
Menyn för att välja språk visas första gången
systemet används. Det finns 24 språk att välja bland.
Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra i listan, och
tryck sedan på önskat språk.
eller
.
Du höjer/sänker volymen kontinuerligt genom att hålla ned
eller
.
Volym: 0 - 35
EN
Sänka volymen snabbt
Om du aktiverar ljuddämpningsfunktionen sänks volymen omedelbart
med 20 dB.
1
DE
Aktivera MUTE genom att trycka på MUTEknappen.
Ljudnivån sänks med ungefär 20 dB.
2
Om du trycker på MUTE igen återställs ljudet till den
tidigare nivån.
FR
• Du kan också bläddra genom listor genom att röra vid skärmen
och dra fingret upp och ned.
2
Ställa in uttoning av topp- och
bottenbanner
Tryck på [OK].
Radioskärmen visas.
• Vissa av den här enhetens funktioner kan inte användas när fordonet
är i rörelse. Se till att parkera fordonet på en säker plats och dra åt
handbromsen innan du försöker använda dessa funktioner.
Sätta in/mata ut en skiva
ES
När ”Topp/botten-banner uttoning” är inställt på [ON] tonas
toppbannern och bottenbannern på uppspelningsskärmen för Ljud/Bild
ut efter 5 sekunder om ingen åtgärd utförs. Peka på mitten av skärmen
för att visa tangenterna igen.
IT
Toppbanner
Sätta i skivan
SE
Sätt i skivan med etikettsidan uppåt.
Skivfack
NL
Bottenbanner
RU
När du för inte skivan till en viss punkt dras den in i enheten
automatiskt. Enheten börjar att spela skivan.
• Rör inte vid skivans yta med fingrarna.
• Vrid alltid tändningsnyckeln till ACC eller ON innan du sätter i eller
matar ut en skiva. Det går inte att mata ut eller sätta i en skiva när
tändningsnyckeln är i läget OFF.
PL
• Se ”Ställa in visning av topp- och bottenbanner” (sidan 31) för mer
information om hur du ställer in Topp/botten-banner uttoning.
Mata ut skivan
Tryck på
GR
(Eject).
Ta ut skivan när den matats ut halvvägs.
• Om det inte går att mata ut skivan genom att trycka på
intryckt igen i minst 5 sekunder.
, håller du
15-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 16 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Växla källor
Om Ljudinställning-knappen
Tryck på
-knappen (AUDIO) under uppspelning av ljud/bild eller
peka på en källknapp i toppbannern för att växla till önskad källa.
Tryck på [Ljudinställning]-ikonen på skärmen för att växla till
Ljudinställning-skärmen. Se ”Ljudinställning” (sidan 34).
Växla källa med
-knappen (AUDIO)
Tryck upprepade gånger på
-knappen (AUDIO) under uppspelning
av ljud/bild för att växla till önskad källa.
Radio
Disc*1
USB/iPod*1
AUX-1*2
AUX-2*2
AUX-3*3
BLUETOOTH AUDIO
Radio…
*1 Detta alternativ är inte tillgängligt om det inte finns någon skiva i
enheten eller inget USB-minne/iPod är ansluten till enheten.
*2 Detta alternativ är inte tillgängligt när AUX-In är inställt på ”off”.
3 Detta alternativ är inte tillgängligt när AUX3-In välj är inställt på
*
”iPod Video”.
[Ljudinställning]-ikonen
Ljudinställning-skärmen
Växla källa med toppbannern
Peka på källknappen på toppbannern längst upp på
uppspelningsskärmen för Ljud/Bild och välj önskad källa.
Källknapp
Toppbanner
Om dubbel skärmbild
Peka på [<<] [>>] om källknappen är dold.
Funktionen Stänga av skärm
Det här läget är användbart om du tycker att enhetens skärm lyser för
starkt på natten.
Peka på skärmen eller tryck på någon av knapparna för att avbryta läget
Stänga AV skärm.
Om du vill visa musikuppspelningsskärmen samtidigt som t.ex.
vägledning visas, kan du visa både skärmbilden Navigation och Ljud/
Bild samtidigt.
Håll
(MAP)-knappen nedtryckt i minst 3 sekunder.
Dubbel skärmbild
• Screen OFF-läget avbryts inte med Volume UP/DOWN, Mute ON/
OFF eller DISC Eject.
• Screen OFF-läget avbryts när du stänger av strömmen eller vrider
av tändningsnyckeln (ACC).
• När du lägger i backen (R) och backkameran är ansluten visas bilden
i backkameran.
• Skärmen för inkommande samtal visas när du får ett samtal och en
BLUETOOTH-enhet är ansluten.
• Tryck på Navigation-skärmen eller tryck på
att växla till navigationshelskärmsläget.
• Tryck på
-knappen (AUDIO) eller på
bildhelskärmsläget.
-knappen (MAP) för
för att växla till ljud/
* Under videouppspelning visas [Dual Wide], [Dual Full] och [Full
Screen] på skärmen för att du ska välja skärmstorlek. Se ”Växla
visning av delad skärmbild” (sidan 17) för mer information.
16-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 17 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Växla visning av delad skärmbild
När du pekar på
på den delade skärmbilden under uppspelning av
video, visas meddelandet för val av skärmstorlek.
Visningsläge för delad skärmbild
Du kan växla vänster och höger skärmbild genom att dra och släppa runt
mitten av navigationsskärmen.
Skärmbilderna ändrar läge när du tar bort ditt finger.
Dual Wide (ursprunglig inställning)
EN
DE
FR
Dual Full
ES
IT
Fullskärm
SE
NL
RU
PL
GR
17-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 18 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Pekstyrning
Om indikatordisplayen
Du kan styra systemet med hjälp av pekskärmen.
Indikatorfältet längst ner på skärmen visar olika typer av information,
som den aktuella tiden.
• Se till att skydda displayen genom att bara trycka lätt på knapparna
på skärmen med fingertoppen.
• Om du trycker på en knapp och inget händer, tar du bort fingret från
skärmen och försöker sedan igen.
• Knappar på skärmen som inte kan användas visas med dämpade
färger.
Vanliga knappar på skärmen
[
[
]:Återgår till föregående skärmbild. Beroende på
funktionen kanske denna knapp avbryter åtgärderna
som utförts på skärmen.
]: Stänger fönstret.
Bildskärmen skiljer sig åt beroende på källan. Se
visningsexemplet för varje källa för mer information.
Tänds vid anslutning till en BLUETOOTH-kompatibel
enhet.
: BLUETOOTH-anslutning till ljudenhet
: BLUETOOTH-anslutning till handsfree-telefon
Blinkar under återanslutning. Visas inte om anslutningen är
inställd på OFF.
Indikerar batterikapacitet för den anslutna
BLUETOOTH-enheten.
Välja ett alternativ i en lista
För att bläddra igenom en lista, utför följande åtgärder.
Batterikapa
citet
Inget
batteri
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ikon
Tryck på skärmen och dra fingret upp och ner.
Det kan hända att detta inte visas beroende på ansluten
BLUETOOTH-enhet.
Skärmen bläddras av fingrets rörelse.
Du kan också trycka på [ ] och [ ].
Indikerar signalstyrkan för den anslutna BLUETOOTHkompatibla enheten.
Visas när BLUETOOTH-inställningen är ON.
0
1
2
3
Ingen kontakt
Klockdisplay
Du kan växla mellan alternativen 12-timmars och 24timmarsvisning.
Se ”Navigationssystemet OM” på CD-ROM-skivan för mer
information om inställning av klockan.
• Efter att du rört vid skärmen, ta bort fingret från skärmen innan du
börjar dra ikonen så väljs denna.
18-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 19 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Förinställda stationer manuellt
Radio
1
Exempel på hur radions huvudskärm kan se ut
2
Ställ in en radiostation som du vill lagra i
förvalsminnet med hjälp av manuell eller automatisk
sökning.
EN
Tryck på någon av snabbvalsknapparna i minst 2
sekunder.
Den valda radiostationen lagras.
3
Du kan lagra upp till 5 stationer från samma band
genom att upprepa proceduren.
DE
Använd proceduren för andra frekvensband genom att helt
enkelt välja önskat band och sedan upprepa proceduren.
Totalt 30 stationer kan lagras i förvalsminnet
(6 stationer för varje band: FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
Frekvensband
Frekvens
Snabbvalsknapp
SEEK-läge
Förinställda stationer automatiskt
Tryck på
Efter att ha valt önskat frekvensband, pekar du på
[A.Memo] på bottenbannern.
-knappen (AUDIO).
Peka på [Radio] i toppbannern.
Radion aktiveras och radiolägesskärmen visas.
• Innehållet som visas beror på det senaste bandet som valdes.
([RadioFM1], etc.)
3
Peka på [Band] i bottenbannern för att välja önskat
frekvensband.
Varje tryckning växlar band enligt följande:
FM-1
4
FM-2
FM-3
MW
LW
FM-1
Mottagaren söker automatiskt upp 6 starka stationer och lagrar
dem under snabbvalsknapparna i stigande ordning efter
frekvens.
När den automatiska lagringen är avslutad ställs stationen som
lagrats under snabbval 1 in.
• Om inga stationer lagrats återgår radion till den station du lyssnade
på innan den automatiska lagringsproceduren påbörjades.
• Du kan avbryta denna process genom att trycka på [A.Memo] medan
mottagaren automatiskt söker efter stationer. Mottagaren återgår då
till föregående inställningar.
Välj mottagningsläge genom att peka på [TUNE].
DX SEEK
Local SEEK
MANUAL
PTY*
* Visas endast när du valt PTY-inställningsläge. Se ”PTYinställning (programtyp)” (sidan 21) för mer information.
• Du kan välja mellan två lägen för automatisk
mottagningsinställning: DX och Local:
- DX-läge (Distans);
Både starka och svaga stationer ställs in.
- Lokalt läge;
Endast starka stationer ställs in.
Ursprungliga inställningen är DX.
5
ES
Radion kan automatiskt söka upp och lagra 6 starka stationer på det
valda bandet sorterade i stigande ordning efter signalstyrka.
Lyssna på radion
1
2
FR
• Om ett förvalsminne redan har ställts in på samma funktionsnummer
rensas det och den nya stationen lagras istället.
Inställning av förinställda stationer
IT
SE
NL
Du kan ställa in de stationer som lagrats i minnet för varje band med
hjälp av snabbvalsnumret.
1
2
Peka upprepade gånger på [Band] på
bottenbannern tills det önskade bandet visas.
RU
Tryck på någon av snabbvalsknapparna som har en
station lagrad.
PL
Den lagrade stationen ställs in.
Ändra radiofrekvensen uppåt eller neråt genom att
trycka på [
], [
] eller [
], [
].
Håll in knappen för att ändra frekvensen kontinuerligt i
manuellt läge.
GR
19-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 20 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
3
RDS
Välj AF (alternativa frekvenser) ON eller OFF genom
att peka på [AF] på bottenbannern.
I AF-läge PÅ tänds ”AF”-indikatorn.
Om [AF] inte visas pekar du på [<<] på bottenbanner för att
visa [AF].
Exempel på RDS-information
• RDS-läget visas inte för MW- eller LW-bandet.
• När AF ON väljs ställer radion automatiskt in en station med stark
signal från AF-listan.
• Använd läget AF OFF när automatisk omställning inte behövs.
Tips
Peka på [<<], [>>]
Visar radiotexten (när en radiostation sänder
textmeddelanden)
RDS-indikator
Stänga av eller sätta på AF (alternativa
frekvenser)
RDS (Radio Data System) är ett radioinformationssystem som använder
57 kHz-subbärvågen från vanliga FM-sändningar. Med RDS kan du ta
emot olika slags information, som t.ex. trafikmeddelanden,
stationsnamn och automatiskt ställa in en frekvens med högre
signalstyrka som sänder samma program.
1
2
• Om enheten tar emot en PTY31-signal (larmmeddelande) visas
”Alarm” på skärmen endast om PTY31 är inställd på on. För
information om användning, se ”Ställa in PTY31-mottagning
(nödlägessändning)” (sidan 43).
• Den digitala RDS-datatjänsten inkluderar följande:
PI
Programidentifikation
PS
Programinformation
AF
Lista över alternativa frekvenser
TP
Trafikprogram
TA
Trafikmeddelande
PTY
Programtyp
EON
Information om andra kanaler
• Se sidan 43 om ”PI-Sök-inställning”, ”Mottagning av RDSRegional-stationer (lokala)”, ”Byta visningsspråk för PTY
(programtyp)” och ”Ställa in PTY31-mottagning
(nödlägessändning)”.
Mottagning av trafikmeddelanden
Peka på [TA] på bottenbannern för att slå på
trafikinformationsläget.
TA-indikatorn tänds.
När en trafikmeddelandestation är inställd tänds TP-indikatorn.
Tryck på
-knappen (AUDIO).
Peka på [Radio] i toppbannern.
Radion aktiveras och radiolägesskärmen visas.
• Innehållet som visas beror på det senaste bandet som valdes.
(t.ex. [RadioFM1], etc.)
Trafikmeddelanden hörs bara när de sänds. Om trafikinformation
inte sänds ställs enheten om till standby-läge.
När en sändning av trafikmeddelande påbörjas tas den
automatiskt emot av enheten och ”T.Info” visas.
När sändningen av trafikmeddelandet är över övergår enheten
automatiskt till standby-läge.
• Om trafikinformationssignalens styrka faller under en viss nivå
fortsätter radion i mottagningsläge i en minut. Om signalstyrkan
sjunker under en viss nivå i mer än 70 sekunder blinkar ”TA” på
skärmen.
• Om du inte vill lyssna på den trafikinformation som tas emot, pekar
du på [TA] för att hoppa över trafikinformationen.
T. Info-läget är fortfarande PÅ för att ta emot nästa
trafikinformationsmeddelande.
• Om volymen ändras under pågående mottagning av ett
trafikmeddelande, så lagras den nya volymnivån i minnet. Den
lagrade volymnivån återkallas ur minnet och ställs automatiskt in
nästa gång radion tar emot ett trafikmeddelande.
• Om trafikmeddelandeläget är aktiverat växlar enheten automatiskt
till radion (även om du väljer en annan källa) och tar emot
trafikmeddelandet. När trafikmeddelandet är slut återgår enheten till
föregående källa.
20-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 21 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Ta emot trafikmeddelanden manuellt
1
Peka på [TA] på bottenbannern för att slå på
trafikinformationsläget.
EN
TA-indikatorn tänds.
2
Tryck på [
] eller [
].
Den station som sänder trafikmeddelandet söks upp.
• Du kan söka efter trafikmeddelanden i DX Seek- eller Local Seekläge.
DE
PTY-inställning (programtyp)
1
Peka på [PTY Search] på bottenbannern.
FR
Listan över PTY-typer visas.
Om [PTY Search] inte visas pekar du på [<<] på
bottenbanner för att visa [PTY Search].
2
Tryck på den valda programtypen för att börja söka
efter en station av den typen.
ES
Om ingen PTY-station hittas visas ”Ingen PTY”.
3
Välj PTY-mottagningsläge genom att peka på
[TUNE].
PTY-läget är aktiverat.
4
Peka på [
] eller [
IT
] för att välja station för PTY.
Prioritera nyhetsprogram
SE
Denna funktion ger prioritet till nyhetsprogram. När ett nyhetsprogram
sänds avbryts det program du lyssnar på.
Tryck på [News] på bottenbannern för att aktivera
PRIORITY NEWS-läget.
”NEWS”-indikatorn visas i skärmen. Tryck på [News] igen för att
inaktivera Prioritera nyheter och återgå till programmet du
lyssnade på tidigare.
NL
Visning av radiotext
RU
Textmeddelanden från radiostationer kan visas.
1
2
Ställ in en radiostation som sänder
textmeddelanden.
Peka upprepade gånger på [Info] på bottenbannern
i FM-radioläge för att växla till önskad visning.
PL
Stationsinfoläge (PS/PTY/Frekvens/Låtnamn)
Låtinfoläge (PS/Songnamn/Artistnamn/Albumnamn)
GR
Radiotextläge (Radiotext)
21-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 22 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Upprepa uppspelning
CD/MP3/WMA/AAC
Tryck på [
] för att upprepa uppspelningen.
Spåren (filerna) spelas upp upprepade gånger.
Upprepningsläget växlar varje gång du trycker på knappen.
Exempel på hur huvudskärmen för MP3/WMA/AAC
kan se ut
CD:
Upprepa
(OFF)
Upprepa
MP3/WMA/AAC:
Upprepa
Peka på [
M.I.X.-läget växlar varje gång [
] trycks in.
CD:
M.I.X.
-knappen (AUDIO).
(OFF)
M.I.X.
Peka på [Disc] i toppbannern.
Disc-lägesskärmen visas i displayen.
MP3/WMA/AAC:
När en skiva sätts i skivfacket på enheten med etikettsidan
uppåt börjar enheten spela upp skivan.
Välj spår (fil) genom att trycka på [
] eller [
].
Gå tillbaka till början av aktuellt spår (fil):
Tryck på [
].
Snabbspolning bakåt:
Tryck på [
] och håll.
Gå till början av nästa spår (fil):
Tryck på [
].
Tryck på [
/
] för att göra paus i uppspelningen.
[ ] visas i mitten av skärmen.
Peka på [ / ] igen eller peka på [
för att starta uppspelningen.
M.I.X. Mapp*
(OFF)
M.I.X. Mapp*
* Endast filer i en mapp spelas upp i slumpvis ordning.
• Om M.I.X.-läget aktiveras under upprepad uppspelning avbryts
upprepningsläget.
• Om du väljer ett spår i sökningsläget avbryts M.I.X.uppspelningsläget.
Välja mappar (för MP3/WMA/AAC)
Snabbspolning framåt:
Tryck på [
] och håll.
4
] på bottenbannern under uppspelning.
Spåren (filerna) på skivan spelas upp i slumpvis ordning.
Uppspelning
3
Upprepa
M.I.X. (slumpvis uppspelning)
• Om det inte finns någon CD-text visas meddelandet ”NO TEXT”.
Tryck på
(OFF)
* Endast filer i en mapp spelas upp upprepade gånger.
• Om upprepningsläget aktiveras under M.I.X.-uppspelning avbryts
M.I.X.-läget.
Låtnamn
Artistnamn
Albumnamn
Nuvarande låt nr./Totalt låt nr.
Förfluten tid
1
2
Upprepa mapp*
Peka på [
mapp.
] eller [
] på bottenbannern för att välja
] i mitten av skärmen
• INE-W970BT kan spela upp MP3/WMA/AAC-filer sparade på CD
eller DVD. Använd ett format som är kompatibelt med enheten.
För mer information om att spela upp eller spara MP3/WMA/AACfiler, se sidorna 23 och 24 innan du använder enheten.
• Filer som skyddas av DRM-kopieringsskydd (Digital Rights
Management) kan inte spelas på denna enhet.
• Om en skiva innehåller både ljuddata och MP3/WMA/AAC-data
spelar enheten endast upp ljuddata.
• De spårnummer som visas när CD-ljudskivor spelas visar de
spårnummer som lagrats på skivan.
• Om en MP3/WMA/AAC-skiva med många filer och mappar spelas
upp kan det ta lite längre tid än normalt att starta uppspelningen.
• Uppspelningstiden visas eventuellt inte på rätt sätt när en VBR
(Variable Bit Rate)-inspelad fil spelas upp.
22-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 23 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Söka från CD-text
1
Peka på [
(Search)] på bottenbannern under
uppspelning.
Skärmen CD-textsök visas.
2
Tryck på det valda spårnamnet.
Det valda spåret spelas upp.
• För information om hur man rullar genom listan, se ”Välja ett
alternativ i en lista” (sidan 18).
Sök fil/mappnamn (för MP3/WMA/AAC)
1
Peka på [
(Search)] på bottenbannern under
uppspelning.
Sökningsläget aktiveras.
2
Peka på [MUSIC].
Skärmen med mappnamnlistan visas.
Sökläge för mappnamn
3
Tryck på [
] i den önskade mappen.
Den första filen i den markerade mappen spelas upp.
Sökläge för filnamn
3
Tryck på önskat mappnamn.
Filnamnet för den valda mappen visas.
4
Tryck på önskat filnamn.
Den valda filen spelas upp.
• För att återgå till föregående hierarki, tryck på [
].
• För information om hur man rullar genom listan, se ”Välja ett
alternativ i en lista” (sidan 18).
• Efter att ha valt en mapp via filnamnssökning, pekar du på [
] på
huvudskärmen för att visa sökskärmen för mappar.
• Efter att ha valt en fil via filnamnssökning, pekar du på [
] på
huvudskärmen för att visa sökskärmen för filer.
Om MP3/WMA/AAC
FÖRSIKTIGT
Förutom för personlig användning är kopiering, distribution
eller överföring av ljudinformation (inklusive MP3/WMA/AACinformation), vare sig det sker med eller utan ekonomisk
ersättning, utan tillstånd från ägaren till upphovsrätten enligt
upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag förbjuden.
Vad är MP3?
MP3, vars officiella namn är ”MPEG Audio Layer 3”, är en
komprimeringsstandard som definierats av ISO (International
Standardisation Organisation, den internationella
standardiseringsorganisationen) och MPEG, ett gemensamt
organ inom IEC.
MP3-filer innehåller komprimerad ljudinformation. MP3-kodning
komprimerar ljudinformationen extremt mycket, vilket minskar
storleken på musikfiler till ca en tiondel av den ursprungliga
storleken. Trots det ligger ljudkvaliteten mycket nära CD-kvalitet.
Den här MP3 komprimeringen är möjlig att åstadkomma genom
att den ljudinformation som örat inte kan uppfatta, liksom de ljud
som maskeras av andra ljud, tas bort.
Vad är AAC?
EN
DE
FR
ES
AAC står för ”Advanced Audio Coding”, och är ett vanligt
ljudkomprimeringsformat som används av MPEG2 och MPEG4.
Vad är WMA?
WMA, eller ”Windows Media™ Audio”, är komprimerad ljuddata.
WMA liknar MP3-data.
IT
Metod för att skapa MP3/WMA/AAC-filer
Ljuddata komprimeras med hjälp av programvara som
innehåller MP3/WMA/AAC-codecs. Se programvarans
användarhandbok för utförlig information om att skapa MP3/
WMA/AAC-filer.
MP3/WMA/AAC-filer som är spelbara på denna enhet har
följande filtillägg:
MP3: ”mp3”
WMA: ”wma” (ver. 7.x, 8.x, 9.x stöds)
AAC: ”m4a”
WMA stöds inte för följande filer, Windows Media Audio
Professional, Windows Media Audio 9 Voice eller Windows
Media Audio 9 Pro Lossless.
Det finns många olika versioner av AAC-formatet. Kontrollera att
den programvara som används uppfyller kraven för de
acceptabla formaten som anges ovan. Det är möjligt att formatet
inte kommer att kunna spelas upp, trots att filtillägget är giltigt.
Uppspelning av AAC-filer kodade med iTunes stöds.
SE
NL
RU
PL
GR
23-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 24 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Samplingsfrekvenser och bithastigheter som stöds
MP3
Samplingsfrekvenser: 8 kHz - 48 kHz (Skiva/USB)
Bithastigheter:
8 kbps - 320 kbps (Skiva/USB)
WMA
Samplingsfrekvenser: 32 kHz - 48 kHz (Skiva)
8 kHz - 48 kHz (USB)
Bithastigheter:
64 kbps - 256 kbps (Skiva)
5 kbps - 384 kbps (USB)
Filordning
Filer spelas upp i den ordning som brännarprogrammet skrivit
dem på skivan. Därför kanske inte uppspelningsordningen blir
den förväntade. Kontrollera denna ordningsföljd i programmets
dokumentation. Uppspelningsordningen för mappar och filer är
som följer (följande siffror kan skilja sig från dem som verkligen
visas).
AAC
Samplingsfrekvenser: 16 kHz - 96 kHz (Skiva)
8 kHz - 48 kHz (USB)
Bithastigheter:
32 kbps - 384 kbps (Skiva)
48 kbps - 238 kbps (USB)
Rotmapp
Felaktiga samplingsfrekvenser kan göra att den här enheten inte
kan spela upp filen korrekt.
ID3/WMA-etiketter
Denna enhet stödjer ID3-etikettinformation v1.0, v1.1, v2.2, v2.3,
v2.4, och WMA-etikett ver.1.x. Om etikettinformationen finns i en
MP3/WMA/AAC-fil kan enheten visa information om titel (spårets
titel), artistnamn och albumnamnet för ID3/WMA-etiketten (max
64 tecken).
För tecken som inte stöds, tomma tecken, visas ”No Title” (Ingen
titel).
Antalet tecken kan vara begränsat, eller visas inte korrekt,
beroende på etikettens information.
Spela upp MP3/WMA/AAC
Först förbereds MP3/WMA/AAC-filerna och skrivs sedan över till
en CD-R, CD-RW (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) med
programvara för CD-R-bränning och USB-minne.
• Maximalt antal spelbara filer/mappar
Skiva: 2 000 filer/200 mappar (inklusive rotmapp/DivX®-fil)
USB-minne: 1 000 filer/mappar (inklusive rotmapp/DivX®-fil)
Uppspelning kan inte ske om en skiva överskrider
begränsningarna ovan.
Om ett fil/mappnamn är långt kan det maximala antalet filer
minska.
• Både ljud- och videofiler räknas om deras format är spelbara
på enheten.
Mapp
MP3/WMA/AAC-fil
Terminologi
Bithastighet
Det här är det värde för ”ljudkomprimeringen” som angetts för
kodningen. Ju högre bithastighet, desto bättre ljudkvalitet, men
filerna blir större.
Samplingsfrekvens
Media som stöds
De media som enheten kan spela upp är CD-ROM, CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW och USB-minne.
Motsvarande filsystem
Enheten stödjer skivor som formaterats enligt ISO9660 nivå 1
eller nivå 2, UDF1.02 och UDF1.02 (ISO Bridge).
Under standard ISO9660 finns det vissa restriktioner som du
bör hålla i minnet.
Maximalt antal kapslade mappnivåer är 8 (inklusive
rotkatalogen). Antalet tecken för ett mapp/filnamn är begränsat.
Tillåtna tecken för mapp/filnamn är A-Z (versaler), nummer 0-9,
och understreck ”_”.
Det här värdet visar hur många gånger per sekund som
ljudinformationen samplas. Musikskivor använder t.ex. en
samplingsfrekvens på 44,1 kHz, så ljudet samplas (spelas in) 44 100
gånger per sekund. Ju högre samplingsfrekvens, desto högre
ljudkvalitet, men också större filer.
Kodning
Konvertera CD-skivor med musik, WAVE-filer (AIFF) och andra
ljudfiler till specificerat ljudkomprimeringsformat.
Etikett
Sånginformation som låttitlar, artistnamn, albumnamn o.s.v. skriven i
MP3/WMA/AAC-filer.
Rotmapp
Enheten kan spela upp skivor i Joliet, Romeo, osv., och andra
standarder som följer ISO9660. Emellertid kan det ibland hända
att vissa filnamn, mappnamn och liknande inte visas korrekt.
Format som stöds
Rotmappen (eller rotregistret) finns högst upp i filsystemet.
Rotmappen innehåller samtliga mappar och filer. Den skapas
automatiskt för alla brända skivor.
Enheten stödjer CD-ROM Mode1, CD-ROM XA
Mode2 (Form1&2), Mixed Mode CD och Multi-Session.
Den här enheten kan inte spela upp spår på rätt sätt som
spelats in med Track At Once eller paketskrivning.
24-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 25 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
DVD-skärmdisplay
DVD
Tryck på skärmen medan DVD-uppspelningsskärmen
visas.
DVD-åtgärdsskärmen visas.
Exempel på hur huvudskärmen för DVD-video kan se
ut
EN
DE
Peka på [<<], [>>]
Exempel på hur huvudskärmen för DivX® kan se ut
• Åtgärdsskärmen växlar över till visningsskärmen för DVD-läge
under 5 sekunder efter att en åtgärd har utförts.
• Om du försöker aktivera DVD:n medan du kör visas varningen ”Bild
av för din säkerhet”.
• Vissa åtgärder kan inte utföras beroende på skivan eller
uppspelningsskärmen.
Spela upp en skiva
ES
VARNING
Det är farligt om föraren ser på DVD/TV/Video när
fordonet framförs. Föraren kan distraheras från att
hålla blicken riktad framåt och en olycka kan inträffa.
Peka på [<<], [>>]
Informationsskärm-1
DVD-video:
Titelnamn/kapitelnr.
DivX®:
Titelnamn/filnr./aktuellt filnr./totalt filnr. i aktuell mapp
Återstående uppspelningstid
Förfluten tid
Skivtyper som kan användas för varje rubrik visas med
följande symboler.
Kommersiella DVD-videoskivor (används för
distribution av filmer osv.) eller en DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW inspelad i ett
videoläge kan användas.
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW-skivor som är inspelade i DivX®läge kan användas.
IT
Installera INE-W970BT korrekt så att föraren inte kan
se på DVD/TV/video om inte fordonet står stilla och
handbromsen är åtdragen.
Om INE-W970BT inte installeras korrekt kan föraren
se på DVD/TV/video under körning och kan
distraheras från att hålla blicken riktad framåt och
orsaka en olycka. Föraren eller andra människor kan
skadas allvarligt.
SE
NL
Informationsskärm-2
DVD-video:
Ljudutsignal/undertext/vinkel
DivX®:
Ljudsignalsutmatning/undertext
FR
Försiktigt
• Alla funktioner fungerar inte för varje DVD. Se
instruktionerna för varje DVD för information om
vilka funktioner som stöds.
• Fingeravtryck på skivor kan påverka
uppspelningen negativt. Ta ut skivan och se efter
om det finns fingeravtryck på den om problem
uppstår. Rengör skivan om det behövs.
• Om du stänger av strömmen eller tändningen eller
byter källa under uppspelning återupptas
uppspelningen från det ställe där den avbröts när
du startar den igen.
• Om du försöker använda en ogiltig funktion (för
den skiva som spelas) så visas följande markering
på bildskärmen:
RU
PL
GR
25-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 26 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
2
• Minnet för uppspelningspunkt
Även om du stänger av strömmen eller tändningen
eller byter källa under uppspelningen så fortsätter
uppspelningen från det ställe där den avbröts när
strömmen sätts på igen.
1
2
Tryck på
Välj önskat menyalternativ genom att trycka på [
[ ], [ ] eller [ ].
],
-knappen (AUDIO).
Peka på [Disc] i toppbannern.
Displayen visar skivlägesskärmen.
Eller sätt i en skiva med etikettsidan uppåt. Enheten börjar
att spela skivan.
• Den andra sidan av en dubbelsidig DVD spelas inte automatiskt.
Ta ut skivan, vänd på den och sätt i den igen.
• SÄTT INTE i skivor som innehåller kartor till navigationssystemet.
Att göra det kan orsaka skador.
• Se även ”Skiva inställning” (sidan 41).
• Medan en DivX®-fil läses kan inte funktionerna för snabbspolning
framåt/bakåt eller upprepad uppspelning, etc. användas.
• En DivX®-fil som är större än 4 GB kan inte spelas upp.
• Tryck på [ ] på funktionspanelen för att återgå till skärmen i
steg 1.
• Genom att peka på [Key] visas inmatningsskärmen för
siffertangentbordet.
Se ”Inmatning via den numeriska skärmen” (sidan 26) för mer
information om inmatningsskärmen för siffertangentbordet.
3
Bekräfta det markerade alternativet genom att trycka
på [Enter].
Inmatning via den numeriska skärmen
Om en menybild visas
I DVD-läge kan menybilder visas automatiskt. Om det händer startar du
uppspelningen genom att följa instruktionerna nedan.
1
Den numeriska skärmen med sina sifferknappar visas
Om [10KEY] inte visas pekar du på [<<] på bottenbanner
för att visa [10KEY].
Omedelbara menyåtgärder
Tryck direkt på DVD-menyn.
• Vissa funktioner kan inte utföras beroende på skivan.
Peka på [10KEY] på bottenbannern.
2
Tryck på de siffror du vill ange.
Menyåtgärder
1
Tryck på [Key].
Läget för funktionsmenyn visas.
Tryck på [
] för att radera ett inmatat nummer.
Tryck på [Delete All] för att radera alla inmatade nummer.
3
Tryck på [
][
] för att ändra placeringen av
knappanelen från höger till vänster eller tvärtom.
Tryck på [Return] för att återgå till föregående skärmbild.
Bekräfta de inmatade siffrorna genom att trycka på
[Enter] på den numeriska tangentskärmen.
Tryck på [
] för att dölja den numeriska skärmen.
Visa toppmenyskärmen
När en DVD-skiva innehåller två eller fler titlar visas
toppmenyskärmen.
Peka på [TOP MENU] på bottenbannern.
Toppmenyskärmen visas.
• För att utföra nödvändiga åtgärder, se ”Om en menybild visas”
(sidan 26).
Visa menyskärmen
Om en DVD-skiva har två eller fler menyer visas en menyskärm över de
tillgängliga programmen, ihop med huvudprogrammen.
Peka på [MENU] på bottenbannern.
Rotmenyskärmen visas.
• För att utföra nödvändiga åtgärder, se ”Om en menybild visas”
(sidan 26).
26-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 27 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Stoppa uppspelning (PRE STOP)
Hitta början av kapitel/spår/filer
Stoppa en pågående uppspelning genom att trycka på stoppknappen.
Positionen lagras i minnet.
Tryck på [
1
Tryck på [ ] under uppspelning.
”Pre
2
”-indikatorn och [
] under uppspelning.
]i
Uppspelningen börjar från det ställe där den avbröts.
• För vissa skivor kan det hända att positionen där uppspelningen
avbröts inte är korrekt.
DE
• Vissa DVD-skivor har inga kapitel.
Extra förklaringar
”Kapitel” är indelningar av film- eller musikstycken på DVDskivor.
Stoppa uppspelning
Håll [ ] intryckt i minst 2 sekunder under uppspelning.
”
”-indikatorn och [
] i mitten av skärmen visas.
• Uppspelningen startar från början när du pekar på [ /ll] eller
[ ] i mitten av skärmen när uppspelningen stoppades.
Snabbspoling framåt/bakåt
1
Under uppspelningen, håll in [
] (snabbspolning
bakåt) eller [
] (snabbspolning framåt).
DVD-video:
Håll intryckt i mer än 1 sekund för att spola framåt/bakåt
med dubbel hastighet.
Varje gång du pekar på [
]/[
] under
snabbspolning framåt/bakåt, ändras hastigheten enligt
följande: 2x
4x
8x
2x.
DivX®:
Håll intryckt i mer än 1 sekund för att spola framåt/bakåt
med 8x hastighet.
Varje gång du pekar på [
]/[
] under
snabbspolning framåt/bakåt, ändras hastigheten enligt
följande: 2x
4x
8x
2x.
• Alternativen snabbspolning framåt och bakåt är inte
tillgängliga för en DivX®-fil som inte innehåller någon
indexinformation.
2
EN
: Tryck på denna för att starta uppspelningen från början
av nästa kapitel, spår eller fil.
: Tryck på denna för att starta uppspelningen från början
av aktuellt kapitel, spår eller fil.
] i mitten av skärmen visas.
Peka på [ / ] i PRE STOP-läget eller peka på [
mitten av skärmen.
] eller [
Du växlar mellan kapitlet/spåret/filen varje gång du trycker på
knappen och uppspelningen av valt kapitel/spår/fil börjar.
FR
Visa stillbilder (pausa)
1
2
ES
Peka på [ / ] på bottenbannern under
uppspelning.
Peka på [ / ] eller [ ] i mitten av skärmen för att
återuppta uppspelning.
• Inget ljud spelas i stillbildsläget.
• Det kan hända att bilden eller ljudet stoppar för ett ögonblick när
uppspelningen återupptas från pausläget. Det är inget fel.
IT
Uppspelning i Slow Motion
1
2
SE
När du pekar på [
] och hålls inne i pausläge
sker slow motion-uppspelning i 1/16 hastighet.
När du håller [
] intryckt igen ändrar
slowmotion-hastigheten till 1/2 av normal hastighet.
Peka på [
/
] på bottenbannern för att spela upp.
NL
• Inget ljud spelas upp under slow motion-uppspelningen.
• 1/2, 1/16 är ungefärliga hastigheter. Den verkliga hastigheten
varierar från skiva till skiva.
• Du kan inte spela upp i slow motion bakåt.
RU
Återgå till normalt uppspelningsläge genom att peka
på [ / ].
• Inget ljud spelas upp under snabbspolning framåt/bakåt.
• I DVD-läge kan menyskärmen visas igen under snabbspolning
framåt/bakåt.
• Denna åtgärd kanske inte fungerar med vissa skivor.
PL
GR
27-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 28 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Välja mappar
Peka på [
mapp.
] eller [
• Tryck på [
mapp.
Tryck på [
Söka direkt efter kapitelnummer
] på bottenbannern för att välja
] för att spela upp från den första filen i föregående
Använd denna funktion för att enkelt flytta till början av kapitel på
skivan. Utför funktioner under uppspelning, under PRE-STOP eller när
uppspelningen befinner sig i pausläge.
] för att spela upp från den första filen i nästa mapp.
1
Den numeriska skärmen med sina sifferknappar visas.
Om [10KEY] inte visas pekar du på [<<] på bottenbanner
för att visa [10KEY].
Upprepad spelning
Använd den här funktionen för upprepad spelning av skivans titlar,
kapitel eller spår m.m.
Peka på [
Peka på [10Key] på bottenbannern.
2
Se sidan 26 för information om hur du använder den
numeriska skärmen.
] på bottenbannern.
Upprepningsläget växlar varje gång du trycker på knappen.
DVD Video
Tryck på och ange det kapitelnummer som du vill
spela upp.
3
Bekräfta valet genom att trycka på [Enter].
Uppspelningen startar från det valda kapitlet.
4
Tryck på [
].
(Kapitel)
Upprepad spelning av kapitlet.
(Titel)
Upprepad spelning av titeln.
• Denna funktion är inte tillgänglig med skivor som inte har några
kapitel lagrade.
Uppspelningen återgår till normalt
läge.
Söka efter önskad videofil
(OFF)
• Läget REPEAT är alltid avstängt när man håller [
mer än 2 sekunder.
] intryckt under
DivX ®
Du kan välja en videofil från listskärmen.
1
Peka på [
(Sök)] på bottenbannern.
Sökningsläget aktiveras.
2
(-fil)
Upprepad spelning av filen.
(Mapp)
Upprepad spelning av
mappen.
(Upprepa alla)
Upprepad spelning av skivan.
Peka på [Video].
Skärmen med mapplistan visas.
Sökläge för mappnamn
3
Peka [
] i önskad mapp.
Den första filen i den markerade mappen spelas upp.
Sökläge för filnamn
Söka med titelnummer
3
Tryck på önskat mappnamn.
Filnamnet för den valda mappen visas.
Använd den här funktionen för att enkelt hitta positioner på DVDskivan med hjälp av DVD-titlar. Utför åtgärderna medan uppspelningen
är stoppad.
4
1
• För att återgå till föregående hierarki, tryck på [
].
• För information om hur man rullar genom listan, se ”Välja ett
alternativ i en lista” (sidan 18).
• Efter att ha valt en mapp via filnamnssökning, pekar du på [
] på
huvudskärmen för att visa sökskärmen för mappar.
• Efter att ha valt en fil via filnamnssökning, pekar du på [
] på
huvudskärmen för att visa sökskärmen för filer.
Peka på [10Key] på bottenbannern.
Den numeriska skärmen med sina sifferknappar visas.
Om [10KEY] inte visas pekar du på [<<] på bottenbanner
för att visa [10KEY].
• För DVD-video kan siffertangentbordet även visas genom att du
pekar på menyskärmen och sedan peka på [Key] två gånger.
2
Tryck på önskat filnamn.
Den valda filen spelas upp.
Ange önskad titel genom att peka på titelns nummer.
Se sidan 26 för information om hur du använder den
numeriska skärmen.
3
Tryck på [Enter].
Uppspelningen startar från det valda numret.
4
Tryck på [
].
• Denna funktion kan inte användas för skivor som inte innehåller
titelnummer.
• Vissa skivor kanske inte godkänner alla funktioner.
28-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 29 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Byta vinkel
Om DivX®
På DVD-skivor där scener filmats ur flera vinklar kan vinkeln bytas
under uppspelning.
DivX® är ett codec-program (programvara) för komprimering av rörliga
bilder med bibehållen bildkvalitet, med hjälp av ytterst avancerat
kompressionsförhållande och driftshastighet.
Peka på [ANGLE] på bottenbannern.
Varje gång du trycker på knappen växlas kameravinkeln mellan
de kameravinklar som finns inspelade på skivan.
Om [ANGL] inte visas pekar du på [<<] eller [>>] på
bottenbanner för att visa [ANGL].
• Det kan ta en liten stund att byta vinkel.
• Vinkeln kan ändras på ett av två sätt beroende på skivan.
- Oavbruten övergång: Vinkeln ändras utan avbrott.
- Övergång med avbrott: När vinkeln ändras visas först en
stillbild, varefter den nya vinkeln visas.
Byta ljudspår
På DVD-skivor med flera ljud eller ljudspråk kan du växla ljudet under
uppspelning.
Peka på [AUDIO] på bottenbannern.
Varje gång du trycker på knappen växlas ljudet mellan de
alternativa ljudspår som finns inspelade på skivan.
Om [AUDIO] inte visas pekar du på [<<] eller [>>] på
bottenbanner för att visa [AUDIO].
• Det ljudspår som valts blir standardinställning varje gång strömmen
slås på eller skivan byts ut. Om skivan inte innehåller det spåret så
väljs skivans standardspråk istället.
• Alla skivor tillåter inte att du byter till alternativa ljudspår under
uppspelning. Välj i sådana fall ljudspåret från DVD-skivans meny.
• Det kan hända att det dröjer en kort stund innan det alternativa
ljudspår som valts spelas.
Byte av textning (undertextspråk)
På DVD-skivor med textning på flera språk kan du byta textningsspråk
under uppspelningen och texten kan dessutom döljas.
Peka på [Sub Title] på bottenbannern.
Om du trycker flera gånger på den här knappen väljs i tur och
ordning textning på de språk som finns inspelade på skivan,
därefter ställs textningen på AV.
Om [Sub Title] inte visas pekar du på [<<] eller [>>] på
bottenbanner för att visa [Sub Title].
• Det kan dröja en kort stund innan den valda textningen visas.
• Alla skivor tillåter inte att du byter textning under uppspelning. Välj i
sådana fall textningen från DVD-skivans meny.
• Det textningsspråk som valts blir standardinställning varje gång
strömmen slås på eller skivan byts ut. Om skivan inte innehåller det
språket väljs skivans standardspråk.
Textningsspråket kan däremot skilja sig åt beroende på skivan.
• På vissa skivor visas textningen även om den stängs av. Textningens
språk kan dock variera mellan olika skivor.
• Officiell DivX®-certifierad produkt
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som
skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta
är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video.
Besök divx.com för mer information och programverktyg för
konvertering av filer till DivX-video.
OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified®-enhet
måste registreras för att kunna spela köpta DivX-video-onDemand-filmer (VOD). För att erhålla din registreringskod, leta
upp DivX VOD-avsnittet i enhetens installationsmeny. Gå till
vod.divx.com för mer information om hur du slutför din
registrering.
EN
DE
FR
Media som stöds
Enheten kan spela upp CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW-skivor och USB-minnesenheter som spelats in i
DivX®-läge.
• DivX®-files på ett USB-minne som skyddas av DRM (Digital Rights
Management) kan inte spelas upp.
ES
Motsvarande filändelse
”avi”, ”divx”
IT
Video Codec
DivX® version 3, 4, 5 och 6 (version 5 hanterar både interlaced
och progressive)
Ljudcodec
MPEG1 Layer2 (MP2)
MPEG1 Layer3 (MP3)
MPEG2 Layer2 (MP2)
MPEG2 Layer3 (MP3)
Dolby Digital
32 till 384 kbps
32 till 320 kbps
8 till 160 kbps
8 till 160 kbps
32 till 448 kbps
SE
Optimal storlek för uppspelning av DivX® är följande:
Skärmstorlek:
NL
96 till 720 bildpunkter (horisontellt) × 96 till
576 bildpunkter (vertikalt)
Med andra bildförhållanden än 16:9 kan det hända att svarta fält
visas till höger och vänster eller i bildens över- eller underkant.
Bildens
bithastighet:
”genomsnitt 4 Mbps, max 8 Mbps” Stöd för
HomeTheater Profile
RU
PL
GR
29-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 30 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Inställningsalternativ: Språk / Klockdisplay / Säkerhetskod /
Topp/botten-banner uttoning / Justera
skärm/LED / Visual / Om / Installation
Inställning
• Beroende på alternativ, upprepa steg 3.
Funktionsinställning
4
] etc., för att ändra dess
• När popup-fönstret för inställning visas pekar du på [
stänga fönstret efter inställningen.
Peka på ikonen [INSTÄLLNING] på uppspelningsskärmen för Ljud/
Bild för att visa huvudskärmen för inställning.
Ikonen [INSTÄLLNING]
Tryck på [ ] eller [
inställning.
5
Tryck på [
] för att
] för att återgå till föregående skärm.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat de
Generell inställning (medan systemet automatiskt skriver data).
Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
Språkinställning
[Språk] väljs i menyn Generell inställning i steg 3. Se ”Utföra Generell
inställning” (sidan 30).
Generell inställning
Ställa in rullningen
Rullning är möjlig om CD-text, mappnamn, filnamn eller
etikettinformation anges.
Utföra Generell inställning
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till skärmen för de generella inställningarna. Om du
försöker komma åt skärmen medan du kör visas varningenUnable to operate while driving.
Inställning: Auto-scroll
Inställningsalternativ: Off / On (ursprunglig inställning)
Off:
On:
Stänger av rullningsläget.
Aktiverar Auto-scroll-läget. Rullningen repeteras så länge
det här läget är aktiverat.
Formatinställningar
Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för varje
”inställning” under Generell inställning. Se respektive avsnitt
för utförlig information.
1
Peka på ikonen [INSTÄLLNING] i toppbannern.
Huvudinställningsskärmen visas.
2
Peka på [Generell inställning].
Teckenkodningen som ska användas för tag-textinformation som visas
på skärmen kan väljas bland 6 teckenkoder.
Inställning: Formatval
Inställningsalternativ: EU1 / EU2 (ursprunglig inställning) / RUS /
CHI / THA / ARA
EU1:
EU2:
RUS:
CHI:
THA:
ARA:
ISO 8859-1
ISO 8859-15
ISO 8859-5
GB18030
CP874
CP1256
Inställning av språk för menyer
Inställningsmenyn, feedbackinformation, etc. för enheten kan ändras för
att visas med önskat språk.
Skärmbilden Generell inställning.
3
Välj önskat alternativ.
Inställning: Språkval.
Inställningsalternativ: English / Spanish / French / Italian / German /
Portuguese / Swedish / Finnish / Russian /
Dutch / Norwegian / Thai / Arabic / Chinese /
Czech / Danish / Greek / Hungarian / Polish /
Slovak / Turkish / Hebrew / Bahasa
Indonesia / Bahasa Malay
• Tryck på [OK] för att bekräfta språket och visa skärmen med önskat
språk.
30-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 31 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Inställning av Klockdisplay
[Klockdisplay] väljs på menyn Generell inställning i steg 3. Se ”Utföra
Generell inställning” (sidan 30).
Klockindikeringen i displayen slås på resp. av.
Inställning: Klockdisplay
Inställningsalternativ: Off / On (ursprunglig inställning)
Ställa in Säkerhetskod
[Säkerhetskod] väljs i menyn Generell inställning i steg 3. Se ”Utföra
Generell inställning” (sidan 30).
Ställa in Säkerhetskod
Du kan ange att systemet inte ska gå att använda om du inte anger ett
lösenord. Om du ställer in denna inställning på ”På” och anger ett
lösenord måste lösenordet anges första gången systemet ansluts till ett
batteri och sedan slås på.
Inställning: Säkerhetskod
Inställningsalternativ: Off (ursprunglig inställning) / On
2
Tryck på [ ] eller [
ställa in på ”On”.
] för ”Säkerhetskod” för att
När bekräftelsemeddelandet visats, tryck på [OK].
Skärmen för inställning av lösenord visas.
3
Ange ett lösenord och tryck på [OK].
• Ange det 6-siffriga numret.
• Siffror som matats in visas som ”*”.
4
Ange samma lösenord igen och tryck sedan på
[OK].
Lösenordet ställs in och systemet återgår till föregående
skärm.
• Om du glömmer ett registrerat lösenord kan du inte använda den här
enheten. I så fall måste du kontakta service.
Rensa lösenordet
1
Peka på [ ] eller [
ställa in på ”Off”.
EN
Inställning: Topp/botten-banner uttoning
Inställningsalternativ: Off (ursprunglig inställning) / On
Off:
On:
Visas alltid
Tonas ut efter 5 sekunder om ingen åtgärd utförs
DE
Justera skärm/LED
[Justera skärm/LED] väljs i menyn Generell inställning i steg 3. Se
”Utföra Generell inställning” (sidan 30).
Ställa in minsta nivå för
bakgrundsbelysningens ljusstyrka
FR
ES
Inställning: Skärmdimmernivå
Inställningsalternativ: -15 till +15 (ursprunglig inställning: 0)
IT
Du kan justera nivån mellan MIN (-15) och MAX (+15). Vid minioch maxipunkterna visas ”MIN” respektive ”MAX” på displayen.
Justering av knappbelysningens dimmer
under kvällen
SE
Du kan anpassa knappbelysningens ljusstyrka på kvällen med hjälp av
dimmern.
Inställning: Dimmernivå LED
Inställningsalternativ: -2 till +2 (ursprunglig inställning: 0)
NL
Växla skärmfärgen
Du kan välja mellan 5 olika färger för skärmen.
] för ”Säkerhetskod” för att
Skärmen för inställning av lösenord visas.
2
[Topp/botten-banner uttoning] väljs i menyn Generell inställning i
steg 3. Se ”Utföra Generell inställning” (sidan 30).
Du kan konfigurera visningsinställningen för topp- och bottenbannern
för ljud-/bildkällan.
Du kan justera ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen. Denna funktion
kan t.ex. användas om du vill ändra skärmens bakgrundsbelysning när
du färdas nattetid.
Ställa in lösenordet
1
Ställa in visning av topp- och
bottenbanner
Inställning: Skärmfärg
Inställningsalternativ: Blue (ursprunglig inställning) / Red / Green /
Amber / Black
RU
Ange lösenordet och tryck sedan på [OK].
Lösenordet rensas och systemet återgår till föregående
skärm.
• Siffror som matats in visas som ”*”.
PL
GR
31-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 32 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Justera pekskärmen
Ställa in ljusstyrka
Du behöver justera pekskärmen när visningen av pekfunktionerna på
LCD-skärmen har förskjutits i förhållande till de beröringskänsliga
områdena.
Inställning: Skärmjustering
1
Tryck på [Skärmjustering] på skärmen Justera
skärm/LED.
Inställningsskärmen visas.
2
3
Tryck så exakt som möjligt på märket
skärmens övre vänstra hörn.
i
Tryck så exakt som möjligt på märket
skärmens nedre högra hörn.
i
Därmed är justeringen slutförd och den föregående
skärmen visas igen.
• Om du trycker på [Avbryt] på inställningsskärmen utförs ingen
justering och den föregående skärmen visas.
Initiera pekskärmens korrigerade värden
Inställning: Ljus
Inställningsalternativ: -15 till +15 (ursprunglig inställning: 0)
Du kan justera ljusstyrkan mellan MIN (–15) och MAX (+15). Vid
mini- och maxipunkterna visas ”MIN” respektive ”MAX” på
displayen.
Justera bildens färg
Inställning: Färg
Inställningsalternativ: -15 till +15 (ursprunglig inställning: 0)
Du kan justera färgen mellan MIN (–15) och MAX (+15). Vid minioch maxipunkterna visas ”MIN” respektive ”MAX” på displayen.
Ställa in bildens kontrast
Inställning: Kontrast
Inställningsalternativ: -15 till +15 (ursprunglig inställning: 0)
Du kan justera kontrasten mellan LOW (-15) och HIGH (+15). Vid
mini- och maxipunkterna visas ”LOW” respektive ”HIGH” på
displayen.
Initiera de korrigerade värdena som justerades med funktionen
Adjusting the Touch Panel.
1
2
Peka på [Återställ skärmjustering] på skärmen
för Justera skärm/LED.
När bekräftelsemeddelandet visats, tryck på [OK].
De korrigerade värdena initieras.
Visual inställning
[Visual] väljs i menyn Generell inställning i steg 3. Se ”Utföra Generell
inställning” (sidan 30).
1
Tryck på önskat alternativ.
• ”Övrigt” kan väljas när en video spelas upp.
• Om ”Välj kamera” är inställt på ”Off” är detta alternativ inte
tillgängligt.
2
Tryck på [
] för önskat alternativ.
Inställning: Övrigt (Video Media) / kamera
Inställningsalternativ: Ljus / Färg / Kontrast
3
4
Tryck på [
Tryck på [
] eller [
] för att ändra dess inställning.
] för att återgå till föregående skärm.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat Display
Setup (medan systemet automatiskt skriver data). Annars kan
inställningarna eventuellt inte ändras.
32-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 33 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Om INE-W970BT
Installationsinställning
[Om] väljs i menyn Generell inställning i steg 3. Se ”Utföra Generell
inställning” (sidan 30).
[Installation] väljs i menyn Generell inställning i steg 3. Se ”Utföra
Generell inställning” (sidan 30).
EN
Inställning: Installation
Visa produktinformation
Skärmen för installationskontroll visas.
Du kan visa versionsinformation om produkten. Notera denna
information och ha den tillgänglig när du kontaktar Alpines tekniska
support eller en Alpine-auktoriserad återförsäljare.
DE
Inställning: Versioninformation
Innehåll: Serienummer / Mjukvaruversion
Kontrollera DivX®-registreringen
Enheten visar registreringskoden som krävs för att spela upp DivX®
VOD (Video On Demand), och du kan också visa avregistreringskoden.
FR
Inställning: Garanti / Copyright Info.
Visa registreringskoden
1
2
3
ES
Tryck på [Garanti / Copyright Info.].
Tryck på [DivX(R) VOD].
Tryck på [Registration].
Registreringskoden visas på skärmen.
4
IT
Tryck på [OK].
Visa avregistreringskoden
1
2
3
Tryck på [Garanti / Copyright Info.].
SE
Tryck på [DivX(R) VOD].
Tryck på [Deregistration].
Bekräftelsedialogskärmen visas.
4
NL
Tryck på [OK].
Avregistreringskoden visas på skärmen.
• Tryck på [Avbryt] när du är klar. Om du vill fortsätta och visa en ny
registreringskod, tryck på [OK], kontrollera registreringskoden, och
tryck sedan på [OK] igen.
RU
Initiera systemet
Du kan initiera alla data, för att återställa fabriksinställningarna. Ta bort
CD/DVD-skivor och liknande från systemet innan du fortsätter.
Inställning: Återställ fabriksinställning
1
2
PL
Tryck på [Återställ fabriksinställning].
När bekräftelsemeddelandet visats, tryck på [OK].
Bekräftelseskärmen visas igen.
3
GR
Tryck på [OK].
Systemet startar initieringen.
• Slå inte på/av strömmen och vrid inte på tändningsnyckeln innan
systemets omstart är slutförd.
33-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 34 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Ljud bil för bil
Ljudinställning
[Ljud bil för bil] väljs i menyn Ljudinställning i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
Du kan ställa in och återskapa det bästa ljudet i din bil.
Ljudinställningsfunktion
1
Peka på passande fordonstyp.
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska få tillgång till
inställningsskärmen. Om du försöker komma åt skärmen medan
du kör visas varningen-Unable to operate while driving.
Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för varje
”inställning” under Ljudinställning. Se respektive avsnitt för
utförlig information.
1
Peka på ikonen [INSTÄLLNING] i toppbannern.
2
3
4
5
Huvudinställningsskärmen visas.
2
Tryck på [Ljudinställning].
Peka på förarsätets position.
Peka på fronthögtalarens storlek.
Välj om en diskant finns eller inte.
Välj bakre högtalarens installationsplats.
Om du väljer ”Inga bakre högtalare”, går det inte att justera
den bakre högtalaren vid ljudinställning av Fader/Time
Correction/X-OVER.
6
Om du väljer ”No”, går det inte att justera subwoofernivå/
subwooferfas i ljudinställning.
Ljudinställning-skärmen visas.
3
Välj om det finns en subwoofer eller inte.
7
Välj önskat alternativ.
Välj bilsätets material.
Bekräftelseskärmen för inställningen visas.
• Om bilsätena är gjorda av både skinn och tyg väljer du [Half
leather].
8
Kontrollera inställningarna och peka på [OK].
Inställningsalternativ: Ljud bil för bil / Media Xpander / Factory’s
EQ / Balance/Fader/Sub.W / TCR (Time
Correction) / X-OVER / Parametric EQ /
Övrigt / Defeat
4
Tryck på [ ] eller [
inställning.
] etc., för att ändra dess
• När popup-fönstret för inställning visas pekar du på [
stänga fönstret efter inställningen.
5
Tryck på [
] för att
] för att återgå till föregående skärm.
• Vrid inte tändningsnyckeln till AV direkt efter att ha ändrat
ljudinställningarna (medan systemet automatiskt skriver data).
Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
• Om Snabbval 3 redan har sparats för Time Correction/X-OVER/
Parametric EQ skrivs dessa data över.
• Car by car-ljudinställningarna återspeglar i följande
ljudinställningsalternativ.
Ställa in MX (Media Xpander)
Justera den parametriska equalizerkurvan (Parametric EQ)
Justera tidskorrigeringen (TCR)
Justera övergångsinställningar (X-OVER) (endast när Subwoofer är
inställt på [On])
• Inställningarna av förinställningar för Equalizer (Factory’s EQ) är
inaktiverade.
34-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 35 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
MX AUX/AUX3
Välj det MX-läge (Compress Media, Movie eller Music) som
motsvarar den anslutna källan.
Ställa in MX (Media Xpander)
[Media Xpander] väljs i menyn Ljudinställning i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
Detta alternativ är inte tillgängligt när den källa som spelas för
närvarande är AM-radioband (MW/LW).
MX (Media Xpander) gör röster eller instrument distinktare oavsett
musikkälla. FM-radio, CD, USB-minne och iPod/iPhone kommer att
kunna återge en god musikkvalitet även om det finns mycket vägbrus i
bakgrunden.
Inställning: Media Xpander
1
Tryck på [ON] på ”ALL MX OFF/ON” på MXinställningsskärmen.
• För att avbryta MX-läge för alla musikkällor, ställ in MX på ”Off” i
steg 1.
• Varje musikkälla, till exempel FM-radio, CD och MP3/WMA/AAC
kan ha sin egen MX-inställning.
• Om du väljer MX ställs MX-läget för varje musikkälla in på ”Off”.
• Det finns inget MX-läge för MW- eller LW-radio.
• Denna funktion fungerar inte när Defeat är inställt på ”On”.
EN
Equalizer-förinställningar (Factory’s EQ)
DE
[Factory’s EQ] väljs i menyn Ljudinställning i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
10 typiska equalizer-inställningar är fabriksinställda för olika typer av
musik.
FR
Inställning: Factory’s EQ
Inställningsalternativ: FLAT (ursprunglig inställning) / POPS /
ROCK / NEWS / JAZZ / ELECTRICAL
DANCE / HIP HOP / EASY LISTENING /
COUNTRY / CLASSICAL
2
Tryck på någon av [
[
].
Media
][
][
• Bara en typ kan ställas in på ON.
• När Factory’s EQ ställs in ändras också de sammankopplade
Parametric EQ-inställningarna. Vi rekommenderar att de Parametric
EQ-inställningarna lagras i snabbvalsminnet i förväg.
• Factory’s EQ-inställningen kan konfigureras när Defeat är ”Av”.
]
IT
Level
AV
1
2
3
ES
Ställa in Balance/Fader/Subwoofer
FM
DVD
[Balance/Fader/Sub.W] väljs i menyn Ljudinställning i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
CD
SE
Compress
Media
AUX/AUX3
• MX-inställningen kan bara utföras när en källa är vald för tillfället.
• MP3/WMA/AAC/iPod/USB Audio/DivX®/BLUETOOTH Audio
motsvarar MX Compress Media.
NL
MX FM
Medelhöga och höga frekvenser blir klarare, och ett
välbalanserat ljud i alla band produceras.
Bildområde
MX DVD
(Movie)
Filmdialoger återges tydligare.
(DVD Music)
Den här skivan innehåller stora mängder data som t.ex. musik.
MX använder dessa data till att återge ljudet korrekt.
MX CD
Stora mängder data bearbetas i CD-läget. Den stora mängden
data utnyttjas för att återge ett rent ljud.
MX Compress Media
Detta korrigerar för information som utelämnades vid
komprimeringen. Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger
nära originalet.
RU
Justera Balance/Fader
Tryck på önskad punkt i bildområdet. Eller peka på [
[ ] [ ] [ ].
]
Balance: L15 till R15
Fader: F15 till R15
PL
Ställa in ljudvolymen för Subwoofern
Du kan ställa in Subwoofernivån om en Subwoofer är ansluten.
Inställning: SubW. LEVEL
Inställningsalternativ: 0 till 15 (ursprunglig inställning: 0)
• Om Subwoofer är inställt på ”Off” kan inställningen inte utföras.
35-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
GR
01SE00INE-W970BT.book Page 36 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Sänka Subwoofernivån tillfälligt
Tryck på [Sub W. LEVEL 0] för att sänka
Subwoofernivån till 0.
• Om du vill återgå till den föregående Subwoofernivån trycker du på
[Sub W. LEVEL 0] igen.
Ställa in Subwoofer-fasen
Justera övergångsinställningar (X-OVER)
[X-OVER] väljs på ljudinställningsmenyn i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
Innan följande procedur utförs se ”Om delningsfiltret” (sidan 40).
Inställning: X-OVER
1
Tryck på [Channel] för att välja kanal.
Kanalen växlar vid varje knapptryck.
Subwooferns utgångsfas växlas mellan Subwoofer Normal (0°) och
Subwoofer Reverse (180°).
Inställning: SubW. Phase
Inställningsalternativ: 0° / 180° (ursprunglig inställning: 0°)
• Om Subwoofer är inställt på ”Off” kan inställningen inte utföras.
Justera Time Correction (TCR)
• Kanalen som justeras visas i rött.
[TCR] väljs i menyn Ljudinställning i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
Innan följande procedur utförs se ”Om tidskorrigering” (sidan 38).
Inställning: Time Correction
1
Tryck på [ms] eller [cm] för att välja justeringsläget.
Varje gång du trycker på dessa ändras knapp- och
korrigeringsläget på skärmen.
Front HPF
2
Rear HPF
Subw. LPF
Justera delningsfiltret efter dina önskemål.
Val av gränsfrekvens
Tryck på [ ] eller [ ] för ”Freq.”, och välj sedan cut-offfrekvensen.
Inställningsalternativ: 20 / 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 (ursprunglig
inställning) / 100 / 125 / 160 / 200 Hz
Justering av avklingningen
Tryck på [ ] eller [ ] under ”Slope” och justera sedan HPFeller LPF-avklingning.
Korrigeringsläge
ms: Justera tiden.
cm: Justera lyssningspositionen och avståndet från varje
högtalare.
2
Tryck på [ ] eller [ ] för varje högtalare för att
justera tiden eller avståndet.
0,0 msec till 9,9 msec (0,1 msec/steg)
0,0 cm till 336,6 cm (3,4 cm/steg)
Alla värden för högtalarinställningarna justeras i intervallet 15 ms
eller 510 cm.
3
För att spara de justerade inställningsvärdena, håll
[Preset1], [Preset2] eller [Preset3] intryckt i
minst 2 sekunder.
• Tryck på [Flat] för att ställa in alla värden på 0,0.
• Om inställningen för den bakre högtalaren är ”Off” kan inte
inställningen för den bakre högtalaren redigeras (se sidan 38).
• Om subwoofern är inställd på ”Off” kan subwooferinställningen inte
redigeras (se sidan 38).
Inställningsalternativ: 0 (ursprunglig inställning) / 6 / 12 / 18 /
24 dB/oct
Justering av nivån
Tryck på [ ] eller [
eller LPF-nivå.
] under ”Level” och justera sedan HPF-
Inställningsalternativ: -12 till 0 dB (ursprunglig inställning: 0)
3
4
Upprepa steg 1 till 2 för att justera övriga kanaler.
För att spara de justerade inställningsvärdena, håll
[Preset1], [Preset2] eller [Preset3] intryckt i
minst 2 sekunder.
• Tryck på [Flat] för att initialisera alla värden.
• Om inställningen för den bakre högtalaren är ”Off” kan inte
inställningen för den bakre högtalaren redigeras (se sidan 38).
• Om subwoofern är inställd på ”Off” kan subwooferinställningen inte
redigeras (se sidan 38).
• När du justerar X-OVER bör du ta hänsyn till svarstiden för de
anslutna högtalarna.
Visa Time Correction-värdet
Visa det förinställda Time Correction-värdet
Tryck på [Preset1], [Preset2] eller [Preset3] på time
correction-skärmen.
Det förinställda värdet visas.
36-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 37 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Visa det justerade X-OVER-värdet
Justering av nivån
Visa det förinställda justerade X-OVER-värdet.
Tryck på [ ] eller [
det valda bandet.
Tryck på [Preset1], [Preset2] eller [Preset3] på
X-OVER-skärmen.
] under ”Level” för att justera nivå på
Inställningsalternativ: -7 till +7 (ursprunglig inställning: 0)
Det förinställda värdet visas.
Inställning av bandbredd
Justera den parametriska
equalizerkurvan (Parametric EQ)
[Parametric EQ] väljs på ljudinställningsmenyn i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
Du kan ändra equalizerinställningarna för att skapa en responskurva
som är mer tilltalande för just dig.
Inställning: Parametric EQ
1
Justera Parametric EQ efter dina önskemål.
Peka på [ ] eller [ ] under ”Q Adjust” för att välja
bandbredd.
Inställningsalternativ: 1 (ursprunglig inställning) / 2 / 3
2
3
För att justera ett annat band, upprepa steg 1 och
justera alla band.
• Inställningar som överlappar frekvensen på näraliggande band är
inte tillgängliga.
• När du ställer in Parametric EQ, bör du ta hänsyn till svarstiden för
de anslutna högtalarna.
• När Parametric EQ justeras får justeringen av Factory’s EQ ingen
effekt.
• När Factory's EQ ställs in ändras också de sammankopplade
Parametric EQ-inställningarna. Vi rekommenderar att de Parametric
EQ-inställningarna lagras i snabbvalsminnet i förväg.
• Tryck på [Flat] för att initialisera alla värden.
• Parametric EQ-inställningen kan konfigureras när Defeat är ”Off”.
Band1
Band2
···
Band8
Band9
FR
ES
IT
Visa det förinställda justerade värdet för Parametric EQ.
Tryck på [Band] för att välja det band som ska justeras.
DE
För att spara de justerade inställningsvärdena, håll
[Preset1], [Preset2] eller [Preset3] intryckt i
minst 2 sekunder.
Visa det justerade värdet för Parametric EQ
Justera bandet
EN
Tryck på [Preset1], [Preset2] eller [Preset3] på
skärmen för Parametric EQ.
Det förinställda värdet visas.
SE
• Du kan välja ett band direkt genom att trycka på skärmen.
Ändring av frekvensen
Tryck på [ ] eller [ ] för ”Freq.” för att justera det valda
bandets frekvens.
NL
Justerbara frekvensområden: 20 Hz till 20 kHz (i steg om 1/3
oktav)
Band1: 20 Hz~100 Hz (63 Hz)
Band2: 63 Hz~315 Hz (125 Hz)
Band3: 125 Hz~500 Hz (250 Hz)
Band4: 250 Hz~1 kHz (500 Hz)
Band5: 500 Hz~2 kHz (1 kHz)
Band6: 1 kHz~4 kHz (2 kHz)
Band7: 2 kHz~7,2 kHz (4 kHz)
Band8: 5,8 kHz~12 kHz (8 kHz)
Band9: 9 kHz~20 kHz (16 kHz)
RU
PL
GR
37-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 38 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Inställningen Övrigt
Om tidskorrigering
[Övrigt] väljs i menyn Ljudinställning i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
Avståndet mellan lyssnaren och högtalarna i en bil varierar mycket,
beroende på den komplexa högtalarplaceringen. Dessa olikheter i
avståndet från högtalare till lyssnare skapar förändringar i ljudbilden
och frekvensresponsen. Det orsakas av tidsfördröjningen mellan de
tidpunkter då ljudet når lyssnarens högra och vänstra öra.
För att korrigera detta kan den här enheten fördröja ljudsignalen till de
högtalare som är närmast lyssnaren. Detta skapar i praktiken en illusion
av att dessa högtalare är längre bort. Lyssnaren kan placeras på optimalt
avstånd mellan höger och vänster högtalare för optimal lyssning.
Justeringen kan göras för varje högtalare i steg om 3,4 cm.
Volyminställning
Du kan ändra volymen på det ljud som hörs när en knapp trycks in.
Inställning: Volym
Ljud-Feedback
Inställningsalternativ: 0 till 7 (ursprunglig inställning: 5)
Ställa in volymen för varje källa
Radio / DVD / CD /
Inställning: Volyminställning för applikation
Komprimerad Media / iPod Music / iPod Video / AUX /
AUX3 / BLUETOOTH Audio
Inställningsalternativ: -14 till +14 (ursprunglig inställning: 0)
Exempel 1. Lyssningsposition: Vänster
framsäte
Justera tidskorrigeringsnivån för främre vänstra högtalaren till ett högt
värde och för den bakre högra högtalaren till ett lågt värde eller till noll.
• Vilken källa som kan ställas in varierar beroende på den anslutna
enheten och inställningarna.
Inställning av bakre högtalare
5,1ms
Du kan ställa in utmatning för den bakre högtalaren till ”Off”.
Inställning: Rear Speaker
Inställningsalternativ: On (ursprunglig inställning) / Off
0,5m
2,25m
• Om du väljer ”Off” när Rear Speaker Position i Ljud bil för bil är
inställt på ”Rear Deck” eller ”Rear Door/Panel,” avbryts
inställningen i Ljud bil för bil.
Växla Subwoofer mellan PÅ och AV
Gör följande inställningar om en Subwoofer (tillval) är ansluten till
enheten.
Inställning: Subwoofer
Inställningsalternativ: On / Off (ursprunglig inställning)
• Om du väljer ”Off” när Subwoofer Installed in Ljud bil för bil är
inställt på ”Yes”, avbryts inställningen för Ljud bil för bil.
Ställa in Defeat
[Defeat] väljs i menyn Ljudinställning i steg 3. Se
”Ljudinställningsfunktion” (sidan 34).
Om Defeat är ”On”, stängs MX, Factory’s EQ och Parametric EQ av.
Detta inaktiverar alla inställningar som gjorts för dessa funktioner.
Inställning: Defeat
Inställningsalternativ: Off (ursprunglig inställning) / On
Ljudet är inte balanserat, eftersom avståndet mellan lyssnarens
placering och de olika högtalarna är olika.
Avståndsskillnaden mellan den främre vänstra högtalaren och den
bakre högra högtalaren är 1,75 m.
Vi beräknar här tidskorrigeringsvärdet för den främre vänstra
högtalaren i diagrammet ovan.
Villkor:
Den mest avlägsna högtalaren – lyssningsposition: 2,25 m
Främre vänstra högtalare – lyssningsposition: 0,5 m
Uträkning: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Tidskorrigering = 1,75 ÷ 343*1 × 1 000 = 5,1 (ms)
*1 Ljudets hastighet: 343 m/s vid 20°C
Med andra ord ska den främre vänstra högtalaren få ett
korrigeringsvärde på 5,1 ms för att lyssnaren ska uppfatta det som att
den är på samma avstånd som den högtalare som är längst bort.
Tidskorrigering eliminerar skillnaderna i tid för ljudet att nå lyssnaren.
Tiden för den främre vänstra högtalaren är korrigerat med 5,1 ms så
att ljudet når lyssnaren ska uppfatta ljudet samtidigt som ljudet från
de övriga högtalarna.
38-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 39 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Förteckning över tidskorrigeringsvärden
Exempel 2. Lyssningsposition: alla
sittplatser
Justera tidskorrigeringsnivån för alla högtalare till nästan samma nivå.
1
2
Sitt på lyssnarpositionen (förarplatsen osv.) och mät
upp avståndet (i meter) mellan ditt huvud och de
olika högtalarna.
Beräkna skillnaden i mellan
avståndskorrigeringsvärdet till den mest avlägsna
högtalaren och de andra högtalarna.
L = (avstånd till den mest avlägsna högtalaren) – (avstånd
till övriga högtalare)
Detta är tidskorrigeringsvärdena för de olika högtalarna. Genom
att ställa in dessa värden kan du få ljudet att nå
lyssningspositionen samtidigt som ljudet från andra högtalare.
Tidsskillnad
(msek)
Avstånd
(cm)
Avstånd
(tum)
Tidsskillnad
(msek)
Avstånd
(cm)
Avstånd
(tum)
0,0
0,0
0,0
5,1
173,4
68,3
0,1
3,4
1,3
5,2
176,8
69,7
0,2
6,8
2,7
5,3
180,2
71,0
0,3
10,2
4,0
5,4
183,6
72,4
0,4
13,6
5,4
5,5
187,0
73,7
0,5
17,0
6,7
5,6
190,4
75,0
0,6
20,4
8,0
5,7
193,8
76,4
0,7
23,8
9,4
5,8
197,2
77,7
0,8
27,2
10,7
5,9
200,6
79,1
0,9
30,6
12,1
6,0
204,0
80,4
1,0
34,0
13,4
6,1
207,4
81,7
1,1
37,4
14,7
6,2
210,8
83,1
1,2
40,8
16,1
6,3
214,2
84,4
1,3
44,2
17,4
6,4
217,6
85,8
1,4
47,6
18,8
6,5
221,0
87,1
1,5
51,0
20,1
6,6
224,4
88,4
1,6
54,4
21,4
6,7
227,8
89,8
1,7
57,8
22,8
6,8
231,2
91,1
1,8
61,2
24,1
6,9
234,6
92,5
1,9
64,6
25,5
7,0
238,0
93,8
2,0
68,0
26,8
7,1
241,4
95,1
2,1
71,4
28,1
7,2
244,8
96,5
2,2
74,8
29,5
7,3
248,2
97,8
2,3
78,2
30,8
7,4
251,6
99,2
2,4
81,6
32,2
7,5
255,0
100,5
2,5
85,0
33,5
7,6
258,4
101,8
2,6
88,4
34,8
7,7
261,8
103,2
2,7
91,8
36,2
7,8
265,2
104,5
2,8
95,2
37,5
7,9
268,6
105,9
2,9
98,6
38,9
8,0
272,0
107,2
3,0
102,0
40,2
8,1
275,4
108,5
3,1
105,4
41,5
8,2
278,8
109,9
3,2
108,8
42,9
8,3
282,2
111,2
3,3
112,2
44,2
8,4
285,6
112,6
3,4
115,6
45,6
8,5
289,0
113,9
3,5
119,0
46,9
8,6
292,4
115,2
3,6
122,4
48,2
8,7
295,8
116,6
3,7
125,8
49,6
8,8
299,2
117,9
3,8
129,2
50,9
8,9
302,6
119,3
3,9
132,6
52,3
9,0
306,0
120,6
4,0
136,0
53,6
9,1
309,4
121,9
4,1
139,4
54,9
9,2
312,8
123,3
4,2
142,8
56,3
9,3
316,2
124,6
4,3
146,2
57,6
9,4
319,6
126,0
4,4
149,6
59,0
9,5
323,0
127,3
4,5
153,0
60,3
9,6
326,4
128,6
4,6
156,4
61,6
9,7
329,8
130,0
4,7
159,8
63,0
9,8
333,2
131,3
4,8
163,2
64,3
9,9
336,6
132,7
4,9
166,6
65,7
5,0
170,0
67,0
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
39-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 40 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Om delningsfiltret
Crossover (X-OVER):
Den här enheten är utrustad med ett aktivt delningsfilter. Delningsfiltret
begränsar de frekvenser som kommer till utgångarna. Varje kanal styrs
oberoende av de andra. På så sätt kan varje högtalarpar drivas av de
frekvenser som de speciellt utformats för.
Delningsfiltret anpassar HPF (högpassfilter) eller LPF (lågpassfilter) för
respektive band, och även avklingningen (hur snabbt som filtret
”släpper”).
Justeringarna ska göras enligt högtalarnas specifika återgivning.
Beroende på högtalarna kan ett passivt nätverk krävas. Om du är osäker
över denna punkt, rådfråga en auktoriserad Alpine-återförsäljare.
Delningsfrekvens
(steg om 1/3
oktav)
HPF
LPF
----
20 Hz 200 Hz
Bakre
diskanthögtalare
20 Hz 200 Hz
----
Främre
diskanthögtalare
20 Hz 200 Hz
----
Bashögtalare
Slope
HPF
• Justeringarna ska göras enligt högtalarnas rekommenderade
delningsfrekvens. Avgör högtalarnas rekommenderade
delningsfrekvens. Justeras frekvensintervallet till ett värde utanför
det som rekommenderas kan högtalarna skadas.
För rekommenderade delningsfrekvenser för Alpine-högtalare se
respektive bruksanvisning.
Vi tar inget ansvar för skada eller fel på högtalare som är
förorsakade av att delningsfrekvensen ligger utanför rekommenderat
värde.
Level
LPF
FLAT, –6,
0 till
–12, –18,
–12 dB
–24 dB/oct.
---FLAT, –6,
–12, –18,
–24 dB/oct.
FLAT, –6,
–12, –18,
–24 dB/oct.
----
0 till
–12 dB
----
0 till
–12 dB
Låga frekvenser Höga frekvenser
(Skiljer sig från verklig visning)
Nivåjustering
(0 till –12 dB)
Utgångsfrekvensintervall
Slope FLAT
Avklingningsjustering
20 Hz
HPF gränsfrekvens
(Skiljer sig från verklig visning)
LPF gränsfrekvens
• HPF (högpassfilter): Klipper de lägre frekvenserna och låter de
högre frekvenserna gå igenom.
• LPF (lågpassfilter): Klipper de högre frekvenserna och låter de lägre
frekvenserna gå igenom.
• Slope: Nivåändringen (i dB) för en frekvensändring över en oktav.
• Ju högre lutningsvärde, desto brantare lutning.
• Ställ in slope på FLAT för att undvika HP eller LP filter.
• Använd inte en diskanthögtalare utan att ha HPF på eller inställd på
en låg frekvens eftersom det kan skada högtalaren när låga
frekvenser kommer till den.
• Du kan inte ställa in delningsfrekvensen högre än HPF eller lägre än
LPF.
40-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 41 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Skiva inställning
Inställning av källa
[Skiva] väljs i menyn Inställning av källa i steg 3. Se ”Funktion för
Inställning av källa” (sidan 41).
• Du kan ställa in DVD i DVD-videoläge.
• Tryck på [Stop] innan du utför Disc setup.
Funktion för Inställning av källa
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska kunna få
tillgång till skärmen för källan. Om du försöker komma åt skärmen
medan du kör visas varningen-Unable to operate while driving.
Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för alla
”inställningar” under Inställning av källa. Se respektive avsnitt
för utförlig information.
1
Peka på ikonen [INSTÄLLNING] i toppbannern.
Huvudinställningsskärmen visas.
2
Tryck på [
(Source)].
Skärmbilden Inställning av källa visas.
3
Välj önskat alternativ.
EN
Ändra språkinställningen
Språk för ljud, textning, DVD-språk och menyer kan ställas in efter dina
önskemål.
När ett språk väl har ställts in så används det som standardspråk. Denna
funktion är praktisk om du alltid vill lyssna på engelska, till exempel.
(Språkinställningen fungerar inte på vissa skivor. I sådana fall har
standardspråket ställts in vid tillverkningen.)
• När inställningarna ändras skrivs de gamla inställningarna över.
Anteckna de aktuella inställningarna innan du gör några ändringar.
• Tillfälliga ändringar av språket för den aktuella skivan kan antingen
göras från DVD-menyn eller genom den metod som beskrivs i
avsnittet ”Byta ljudspår” (sidan 29).
• Om skivan inte innehåller det valda språket så används skivans
standardspråk istället.
DE
FR
ES
Spela upp andra språk än de som visas
1 Tryck på [Språkkod meny], [Språkkod ljud] eller [Språkkod
undertext].
Den numeriska skärmen visas.
2 Ange den 4-siffriga koden för det önskade språket.
För information om språkens nummer, se ”Lista över
språkkoder” (sidan 71).
3 Spara numret i minnet genom att trycka på [OK].
IT
• Inställningsalternativet ändras till ”Other” om önskad språkkod
matas in.
SE
Inställningsalternativ:Skiva / Radio / AUX
4
Tryck på [ ] eller [
inställning.
] etc., för att ändra dess
• När popup-fönstret för inställning visas pekar du på [
stänga fönstret efter inställningen.
5
Tryck på [
Inställning av språk för menyer
] för att
] för att återgå till föregående skärm.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat
Inställning av källa (medan systemet automatiskt skriver data).
Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
Välj vilket språk som ska användas i menyer (titelmeny etc.).
Inställningsalternativ: Menyspråk
Inställningsalternativ: AUTO (ursprunglig inställning) / DE / EN /
ES / FR / IT / JA / RU / SV / ZH
• När ”AUTO” väljs så visas menyerna på det primära av de
tillgängliga språken.
• Angående språkens förkortningar, se ”Lista över språkkoder”
(sidan 71).
NL
RU
Inställning av ljudspråk
Ställ in vilket språk som ska användas för ljudet från högtalarna.
Inställning: Ljudspråk
Inställningsalternativ: AUTO (ursprunglig inställning) / DE / EN /
ES / FR / IT / JA / RU / SV / ZH
• Om ”AUTO” väljs så används ljudet på det primära av de
tillgängliga språken.
• Angående språkens förkortningar, se ”Lista över språkkoder”
(sidan 71).
41-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
PL
GR
01SE00INE-W970BT.book Page 42 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Inställning av textningsspråk
Ställ in språket för textningen som visas på skärmen.
Inställning: Textspråk
Inställningsalternativ: AUTO (ursprunglig inställning) / DE / EN /
ES / FR / IT / JA / RU / SV / ZH
• Om ”AUTO” väljs så används det primära av de tillgängliga
textningsspråken.
• Angående språkens förkortningar, se ”Lista över språkkoder”
(sidan 71).
Ändra landskodsinställning
Ställ in den landskod du vill ställa in klassificeringsnivån för (Parental
lock).
Inställning: Landskod
Inställningsalternativ: Auto / Other
Auto:
Other:
Den primära landskoden bland de tillgängliga spelas.
Inställningsalternativet ändras till ”Övrigt” om önskad
landskod matas in.
• Om inställningarna ändras skrivs de gamla inställningarna över.
Anteckna de aktuella inställningarna innan du gör några ändringar.
Inställningarna raderas om fordonets batteri kopplas bort.
1 Tryck på [Inmatning landskod].
2 Tryck på [
] eller [Delete All].
Radera det landsnummer som visas.
3 Ange den 4-siffriga landskoden.
Angående landsnumret, se ”Lista över landskoder”
(sidan 72).
4 Spara koden i minnet genom att peka på [OK].
Inställning av barnskyddsnivå (Parental
Lock)
Använd denna funktion när du behöver begränsa tillgängligheten till
vissa filmer med hänsyn till barnens ålder.
Nivåinställning för BARNLÅS
4 Peka på [Barnlås].
5 Tryck på ” ” eller ” ” för att aktivera ”On”.
Välj ”Av” för att ångra barnlåset eller om du inte vill ställa
in en skyddsnivå.
6 Tryck på [ ] för att återgå till föregående skärm.
7 Peka på [Nivå barnlås].
8 Välj nivå på barnlåset genom att peka på [ ] eller [ ]
(1 till 8).
Ju lägre siffra, desto större begränsning.
9 Tryck på [ ] för att återgå till föregående skärm.
Ändra lösenordet
1 Peka på [Ändra lösenord].
Den numeriska skärmen visas.
2 Ange ett nytt 4-siffrigt lösenord genom att trycka på
inmatningsskärmen.
• Skriv ner lösenordet och förvara det på en säker plats ifall du
skulle glömma det.
3 Spara numret i minnet genom att trycka på [OK].
4 Tryck på [
] för att återgå till föregående skärm.
Ändra barnskyddsnivån tillfälligt
Vissa skivor kan kräva att du ändrar barnskyddsnivån som ställts
in som standardinställning vid uppspelning. I detta fall visas
meddelandet ”Önskar du byta barnskydd-nivå? [OK] [Avbryt]”.
Om detta meddelande visas ändrar du inställningen enligt
följande:
• För att ändra barnlåsnivå och spela upp peka på [OK].
När du pekar på [OK] visas siffertangentbordet. Mata in det 4siffriga lösenordet under ”Inställning av barnlåsnivå (Barnlås)”
och peka sedan på [OK].
• För att spela upp utan att byta barnlåsnivå pekar du på
[Avbryt].
(När du pekar på [Avbryt] sker uppspelning på den nivå som
ställts i under ”Inställning av barnlåsnivå (Barnlås)”.)
Ställa in TV-skärmläget
Inställning: Barnlås
• Om inställningarna ändras skrivs de gamla inställningarna över.
Anteckna de aktuella inställningarna innan du gör några ändringar.
Inställningarna raderas från minnet om fordonets batteri kopplas
bort.
• Uppspelning av skivor som inte innehåller någon klassificering
begränsas inte även om klassificeringsnivån har ställts in.
• Om du vill spela upp en skiva med föräldralås och användningen av
den för tillfället är begränsad kan klassificeringsnivån och
landskoden ändras så att skivan kan spelas upp.
• När barnskyddsnivån väl har ställts in finns den kvar i minnet tills
den ändras. För att du ska kunna spela upp skivor med en högre
klassificering eller avbryta föräldralåsfunktionen måste
inställningen ändras.
• Alla skivor har inte föräldralås. Om du är osäker på en skiva bör du
kontrollera detta genom att spela upp den själv först. Lämna inte
skivor åtkomliga för små barn om du tror att de är olämpliga för
dem.
Utför nedanstående procedur för att ställa in skärmbilden efter den typ
av TV-skärm (bakre bildskärm) som du använder.
Om en bakre bildskärm inte ansluts är skärminställningen 16:9.
Inställning: TV-Skärm
Inställningsalternativ: 4:3LB / 4:3PS / 16:9 (ursprunglig
inställning)
• Med vissa skivor kan det hända att bilden inte ställs in efter den
valda storleken. (Se förklaringen på skivans fodral för utförligare
information.)
4:3 LETTER BOX:
Använd det här alternativet om du ansluter en konventionell TVskärm med proportionerna 4:3 (vanliga TV-proportioner). Det
kan hända att svarta fält visas överst och längst ner på skärmen
(när du spelar en film med proportionerna 16:9). Bredden på
dessa fält beror på de ursprungliga bildproportionerna på filmen
när den visades på bio.
1 Peka på [Barnlås].
Den numeriska skärmen visas.
2 Ange ett 4-siffrigt lösenord genom att trycka på den
numeriska skärmen.
Utgångsnumret är 1111. Inmatningsnumret visas
som ”*”.
3 Spara numret i minnet genom att trycka på [OK].
Föräldraskärmen (Barnlås) visas.
42-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 43 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
4:3 PAN-SCAN:
Använd det här alternativet när du ansluter en konventionell
bildskärm med proportionerna 4:3. Bilden fyller hela TVskärmen. På grund av skillnaden i bildproportioner så syns dock
inte de yttersta kanterna av bilden på vänster och höger sida
(när du spelar en film med proportionerna 16:9).
16:9 WIDE:
Välj denna inställning vid anslutning till bredbilds-TV. Det är
fabriksinställningen.
Byta visningsspråk för PTY (programtyp)
Inställning: PTY-Språk
Inställningsalternativ: ENG (ursprunglig inställning) / GER / FRE /
SPA / POR / ITA / DUT / DAN / FIN / NOR /
SWE / RUS
ENG:
GER:
FRE:
SPA:
POR:
ITA:
DUT:
DAN:
FIN:
NOR:
SWE:
RUS:
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Portugisiska
Italienska
Holländska
Danska
Finländska
Norska
Svenska
Ryska
EN
DE
FR
Ställa in PTY31-mottagning
(nödlägessändning)
PTY31-mottagning (larmmeddelande) kan ställas in på På/Av.
ES
Inställning: PTY31
Inställningsalternativ: On (ursprunglig inställning) / Off
Radio-inställning
[Radio] väljs på menyn Inställning av källa i steg 3. Se ”Funktion för
Inställning av källa” (sidan 41).
PI-Sök-inställning
Inställning: PI-Sök
Inställningsalternativ: Auto / Off (ursprunglig inställning)
Mottagning av RDS-Regional-stationer
(lokala)
Om Av väljs så fortsätter enheten automatiskt att ta emot den lokala
RDS-stationen.
• Enheten prioriterar automatiskt larmmeddelanden när de sänds och
avbryter programmet som du lyssnar på om PTY31 är inställt på
”On”.
• Enheten visar ”Alarm” på skärmen under PTY31-mottagning.
IT
Ställa in MOTTAGARENS (FM) tonkvalitet
(mottagarförhållande)
Med denna enhet kan du ställa in önskad tonkvalitet för FM-radiokällan.
SE
Inställning: Inställning FM-Radio
Inställningsalternativ: Normal (ursprunglig inställning) / HiFi /
Stable
Normal:
HiFi:
Stable:
Standardinställning
Högkvalitetsinställning
Kontrollera brus
NL
• Brus kan vara mer märkbart vid inställning av HiFi beroende på
mottagningsstatus. I detta fall rekommenderas inställningen Normal.
RU
Inställning: RDS-Regional
Inställningsalternativ: On (ursprunglig inställning) / Off
PL
GR
43-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 44 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
AUX-inställning
[Aux] väljs i menyn Inställning av källa i steg 3. Se ”Funktion för
Inställning av källa” (sidan 41).
Ställa in AUX-läget
Inställning: AUX-In
Inställningsalternativ: Off / On (ursprunglig inställning)
Off:
On:
AUX-källan visas inte.
AUX-källan visas.
Ställa in AUX3
Anslutning med externa enheter är tillgänglig via iPod VIDEO
connector. En adapterkabel krävs (tillval, standard RCA till ø3,5 miniphonokontakt eller ø3,5 till ø3,5 mini-phonokontakt).
Du kan också spela upp video ansluten med en AV-kabel (tillval, 4-polig
mini-AV-kontakt till 3-RCA).
Inställning: AUX3-In välj
Inställningsalternativ: iPod Video (ursprunglig inställning) / AUX3
iPod Video: Ställ in vid anslutning till en iPod eller iPhone.
AUX3:
Ställ in vid anslutning till en extern enhet.
Användbar fyrpolig mini-AV-plug
Ställa in det primära AUX-namnet (AUXinställning)
Enheten kan användas med 4-poliga mini-AV-kontakter med följande
stiftning:
När AUX-In är inställt på ”ON” är denna inställning tillgänglig.
Ljud L (Vit)
Ljud R (Röd)
Jord
Inställning: Primärt namn
Inställningsalternativ: AUX1 (ursprunglig inställning) / DVD /
GAME / EXT.DVD / DVD-CHG. / DVB-T / TV /
USB Player
Video (Gul)
• Om en DVB-T-mottagare eller USB-spelare (säljs separat) ansluts
kan du använda den för att ansluta ännu en extern enhet. Genom att
ställa in ett Sekundärt Namn kan lägesnamnet som visas för denna
enhet ändras.
Ställa in det sekundära AUX-namnet
Ett Sekundärt Namn kan bara ställas in om det Primärt namn är ”DVBT” eller ”USB Player”.
Inställning: Sekundärt namn
Inställningsalternativ: Off (ursprunglig inställning) / AUX2 / DVD /
GAME / EXT.DVD / DVD-CHG. / DVB-T*1 /
TV / USB Player*2
• Den valda källans namn visas istället för AUX-lägesnamnet.
*1 Om det Primärt namn är DVB-T visas inte DVB-T som ett alternativ
för Sekundärt Namn.
*2 Om det Primärt namn är USB Player visas inte USB Player som ett
alternativ för Sekundärt Namn.
• Kontrollera stiftningen noggrant innan du använder produkten.
Beroende på kabeln kanske bilden och/eller ljudet inte fungerar.
Ställa in AUX3 Sel. (Växla signalsystem för
bildinmatning)
Denna inställning kan utföras efter att ”AUX3” har valts under ”Ställa
in AUX3-In välj”. Du kan ändra typ av videoingång.
Inställning: AUX3-signal
Inställningsalternativ: Auto (ursprunglig inställning) / NTSC/PAL
Auto:
NTSC/PAL:
Insignalstypen för video (NTSC eller PAL) väljs
automatiskt.
Välj insignalstyp för video manuellt.
Ställa in Direct-touch-funktionen
Om DVB-T är inställt som Primärt namn eller Sekundärt Namn är
denna inställning inte tillgänglig.
Inställning: Direkt-touch
Inställningsalternativ: On (ursprunglig inställning) / Off
On:
Off:
Direkt-touch-funktionen är tillgänglig på DVB-T-skärmen.
Direkt-touch-funktionen är inte tillgänglig på DVB-Tskärmen.
Växla signalsystem för bildinmatning
När du valt ”On” för ”Setting the AUX Mode” kan den här inställningen
göras. Du kan ändra typ av videoingång.
Inställning: Signal
Inställningsalternativ: Auto (ursprunglig inställning) / NTSC/PAL
Auto:
NTSC/PAL:
Insignalstypen för video (NTSC eller PAL) väljs
automatiskt.
Välj insignalstyp för video manuellt.
44-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 45 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Visa BLUETOOTH-information
BLUETOOTH-installation
[BLUETOOTH-info] väljs i menyn BLUETOOTH-installation i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Du kan visa BLUETOOTH-enhetsnamn och enhetsadress för denna
enhet.
BLUETOOTH-installationsfunktion
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska få tillgång till
inställningsskärmen. Om du försöker komma åt skärmen medan
du kör visas varningen-Unable to operate while driving.
Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för varje
”inställning” under BLUETOOTH-installation. Se respektive
avsnitt för utförlig information.
1
Peka på ikonen [INSTÄLLNING] i toppbannern.
Huvudinställningsskärmen visas.
2
Peka på
Skärmbilden BLUETOOTH-installation visas.
3
Inställning: BLUETOOTH-info
Registrering av BLUETOOTH-enhet
[Välj BLUETOOTH-enhet] väljs i menyn BLUETOOTH-installation i
steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
BLUETOOTH-enheten som används när en anslutningsbar
BLUETOOTH-kompatibel enhet söks och ansluts från denna enhet eller
när en ny BLUETOOTH-kompatibel enhet registreras.
1
2
(BLUETOOTH).
3
DE
FR
Tryck på [Välj BLUETOOTH-enhet].
Peka på [Search] för ”No Device”.
Enhetslistan visar upp till 3 alternativ.
Välj önskat alternativ.
EN
ES
Peka på [Audio], [Hands-free] eller [Both] för den
enhet på listan du vill ansluta.
Audio:
Ställer in för användning som ljudenhet.
Hands-free: Ställer in för användning som Handsfree-enhet.
Both:
Ställer in för användning både som ljudenhet och
Handsfree-enhet.
IT
• Du kan ansluta (koppla samman) upp till 3 BLUETOOTHkompatibla mobiltelefoner.
Inställning: BLUETOOTH / BLUETOOTH-info. / Välj BLUETOOTHenhet / Anslut automatiskt / Ändra lösenord /
Autosvar / Tid autosvar / Tfn.-högtalare / Vol
Mottagare / Vol Sändare / Ringvolym / Radera
samtalshistorik
4
Tryck på [ ] eller [
inställning.
] etc., för att ändra dess
• När popup-fönstret för inställning visas pekar du på [
stänga fönstret efter inställningen.
5
Tryck på [
] för att
] för att återgå till föregående skärm.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat
BLUETOOTH-installation (medan systemet automatiskt skriver
data). Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
BLUETOOTH-inställning
[BLUETOOTH] väljs på menyn för BLUETOOTH-installation i steg
3. Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
4
När registreringen av enheten är slutförd visas ett
meddelande och enheten återgår till normalläge.
SE
• BLUETOOTH-registreringsprocessen skiljer sig åt beroende på
enhetens version och SSP (Simple Secure Pairing). Om ett lösenord
på 4 eller 6 tecken visas på denna enhet, anger du lösenordet med
den BLUETOOTH-kompatibla enheten.
Om ett lösenord på 6 tecken visas på denna enhet bör du se till att
samma lösenord visas på den BLUETOOTH-kompatibla enheten och
pekar på ”Yes”.
• Om alla tre enheter har registrerats kan du inte registrera en fjärde
enhet. För att registrera en annan enhet måste du först radera en av
enheterna från position 1 till 3.
NL
Inställning av BLUETOOTH-enhet
RU
Välj en av 3 sammankopplade BLUETOOTH-kompatibla enheter som
du tidigare registrerat.
1
2
Tryck på [Välj BLUETOOTH-enhet].
Tryck på [Audio] eller [Hands-free] på den enhet
på listan över sammankopplade enheter som du vill
ansluta.
PL
Inställning: BLUETOOTH
Inställningsalternativ: Off / On (ursprunglig inställning)
Off:
On:
BLUETOOTH-funktionen används inte.
Välj det här alternativet när du vill para ihop din
BLUETOOTH-kompatibla telefon med den här enheten.
GR
• Om Bluetooth är inställt på ”Off” kan du inte gå till BLUETOOTHinställningsskärmen.
45-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 46 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Ta bort en BLUETOOTH-enhet från listan
Du kan ta bort informationen om en tidigare ansluten BLUETOOTHkompatibel enhet.
1
2
3
Tryck på [Välj BLUETOOTH-enhet].
Tryck på [Delete] för den BLUETOOTH-kompatibla
enhet du vill radera från listan över
sammankopplade enheter.
Tryck på [OK].
Ställa in automatisk mottagning av
samtal
[Autosvar] väljs i menyn för BLUETOOTH-installation i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
När ett samtal tas emot kan du ställa in om du vill svara automatiskt
eller inte.
Inställning: Autosvar
Inställningsalternativ: Off (ursprunglig inställning) / On
On:
Off:
• Om du trycker på [Avbryt] avbryts inställningen.
När ett samtal tas emot besvaras det automatiskt.
När ett samtal tas emot besvaras det inte automatiskt.
Ställ in automatisk anslutning
[Anslut automatiskt] väljs på menyn för BLUETOOTH-installation i
steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Om inställningen Automatic Connecting ställs in på ”On” utförs en
automatisk anslutning av ljudenheten som registrerats i listan med
sammankopplade enheter.
Inställning: Anslut automatiskt
Inställningsalternativ: Off / On (ursprunglig inställning)
Ställa in lösenordet
Ställa in tiden för automatisk mottagning
av samtal
[Tid autosvar] väljs i menyn för BLUETOOTH-installation i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Om ”Autosvar” ställts in på ”On” kan du ställa in hur många sekunder
som ska gå innan Autosvar tar emot samtalet.
Inställning: Tid autosvar
Inställningsalternativ: 5sec / 10sec (ursprunglig inställning) /
15sec / 20sec
1
Tryck på [Tid autosvar].
Inställningsskärmen för Autosvar visas.
[Ändra lösenord] väljs på menyn för BLUETOOTH-installation i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Du kan ställa in lösenordet för att ansluta till en BLUETOOTHkompatibel enhet.
2
Tryck på [
] eller [
].
Inställning: Ändra lösenord
1
Tryck på [Ändra lösenord].
Den numeriska skärmen visas.
2
Ange 4-teckens-lösenordet, och tryck sedan på
[Enter].
• Utgångsnumret är 0000.
• För information om att skriva på den numeriska skärmen, se
”Inmatning via den numeriska skärmen” (sidan 26).
46-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 47 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Val av utgående högtalare
Justera Ringvolym
[Tfn.-högtalare] väljs i menyn för BLUETOOTH-installation i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Du kan välja vilken högtalare i bilen som telefonen hörs från.
[Ringvolym] väljs i menyn för BLUETOOTH-installation i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Du kan justera den mottagna volymen under ett samtal.
Inställning: Tfn.-högtalare
Inställningsalternativ: All (ursprunglig inställning) / Front L /
Front R / Front LR
Inställning: Ringvolym
Inställningsalternativ: 1 till 11 (ursprunglig inställning: 5)
All:
Front L:
Front R:
Front LR:
Ljudet hörs från samtliga högtalare i bilen.
Ljudet hörs endast från främre vänster högtalare.
Ljudet hörs endast från främre höger högtalare.
Ljudet hörs från främre vänster och höger
högtalare.
• Inställningen kan inte justeras under ett telefonsamtal. Justera
inställningen innan du ringer ett samtal.
Radera all historik
DE
[Radera samtalshistorik] väljs i menyn för BLUETOOTH-installation
i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Uppringda/mottagna/missade samtal i samtalshistoriken raderas.
FR
Inställning: Radera samtalshistorik
Justera Vol Mottagare
[Vol Mottagare] väljs i menyn för BLUETOOTH-installation i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Du kan justera volymen för inkommande samtal.
Inställning: Vol Mottagare
Inställningsalternativ: 1 till 11 (ursprunglig inställning: 5)
EN
1
Tryck på [Radera samtalshistorik]
Bekräftelseskärmen visas.
• Detta alternativ är inte tillgängligt när det inte finns någon
historik.
2
ES
Tryck på [OK].
All historik raderas.
Justera Vol Sändare
IT
[Vol Sändare] väljs i menyn för BLUETOOTH-installation i steg 3.
Se ”BLUETOOTH-installationsfunktion” (sidan 45).
Du kan justera den utgående volymen under ett samtal.
SE
Inställning: Vol Sändare
Inställningsalternativ: 1 till 11 (ursprunglig inställning: 5)
NL
RU
PL
GR
47-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 48 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Inställning av Aux-kamera
Inställning av kamera
[Kamera] väljs i menyn Inställning av kamera i steg 3.
Se ”Funktion för Inställning av kamera” (sidan 48).
Funktion för Inställning av kamera
Om en kamera (tillval) är ansluten visas video från denna på monitorn.
Ställ in detta alternativ när kameran är ansluten.
Handbromsen måste vara åtdragen för att du ska få tillgång till
inställningsskärmen. Om du försöker komma åt skärmen medan
du kör visas varningen-Unable to operate while driving.
Ställa in kameraingången
Inställning: Välj kamera/ / Kamerasignal*/Guidejustering*
Inställningsalternativ:Off (Ursprunglig inställning) / Rear
* Om ”Välj kamera” är inställt på ”Off” är detta alternativ inte
tillgängligt.
Ställa in AUX-kamerans insignal
Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för alla
”inställningar” under Inställning av kamera. Se respektive
avsnitt för utförlig information.
1
När AUX-kameran är ansluten kan du välja insignalstyp för videon.
Ytterligare inställning: Kamerasignal
Inställningsalternativ: AUTO (ursprunglig inställning) / NTSC/PAL
NTSC/PAL: Välj insignalstyp för video manuellt.
AUTO:
Den lämpliga videoinsignaltypen väljs automatiskt
mellan NTSC och PAL.
Peka på ikonen [INSTÄLLNING] i toppbannern.
Huvudinställningsskärmen visas.
2
3
Peka på [
(CAMERA)].
Justera backkamerans guide
Skärmen Inställning av kamera visas.
Om du väljer ”Rear” kan du justera kameraguidens position.
Välj önskat alternativ.
Inställning: Guidejustering
1
Tryck på [Guidejustering].
Skärmen för kameraguidejustering visas.
2
Peka på [Adjust].
• Om [Adjust] inte visas, gå vidare till steg 3.
3
Tryck på den guide du vill justera.
Guidelinjer kan också väljas genom att trycka på [
][
].
Inställningsalternativ:kamera / Kameraautomatik (PowerOFF-läge)
4
Tryck på [ ] eller [
inställning.
] etc., för att ändra dess
• När popup-fönstret för inställning visas pekar du på [
stänga fönstret efter inställningen.
5
Tryck på [
] för att
] för att återgå till föregående skärm.
• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat
Inställning av kamera (medan systemet automatiskt skriver data).
Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.
4
Tryck på [ ], [ ], [
guidens position.
] eller [
] för att justera
• Tryck på [Clear] för att rensa justeringarna och återgå till
inställningen som gällde innan guidelinjen ändrades.
5
Efter att justeringen har slutförts, tryck på [Set].
48-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 49 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Justera guider samtidigt
Tryck på [Link].
De 3 vertikala guiderna för den valda guiden länkas samman,
och kan därmed justeras samtidigt.
EN
DE
Slå ON/OFF guidevisningen
Slå av den valda guiden.
1
FR
Peka på [ON/OFF].
Den valda guiden slås av.
2
Peka på [ON/OFF] igen för att slå på guiden.
• Guider som slagits av kan fortfarande justeras.
ES
Återställa guiderna till standardinställningen.
1
Tryck på [Default].
Ett meddelandefönster visas.
2
IT
Tryck på [OK].
De justerade värdena återgår till standardinställningarna.
Inställning av kameraautomatik (Power
OFF-läge)
SE
[Kameraautomatik] väljs i menyn Inställning av kamera i steg 3.
Se ”Funktion för Inställning av kamera” (sidan 48).
Du kan ställa in om bilden från backkameran ska visas när backen (R)
läggs i när enheten är avstängd.
NL
Inställning: Kameraautomatik (PowerOFF-läge)
Inställningsalternativ: On (ursprunglig inställning) / Off
On:
Off:
Bilden från backkameran visas
Bilden från backkameran visas inte
RU
PL
GR
49-SE
01SE05INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 50 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Använda
BLUETOOTH
Innan du använder BLUETOOTH
Innan du använder handsfree-telefonen/ljudfunktionen, måste följande
inställningar göras.
1
2
Inställning innan användning
Om BLUETOOTH
BLUETOOTH är en trådlös teknik som gör det möjligt för mobila
enheter och/eller datorer att kommunicera över kortare avstånd. Detta
gör det möjligt att ringa eller skicka information trådlöst mellan
BLUETOOTH-kompatibla enheter. BLUETOOTH-överföringar är
möjliga i det olicensierade 2,4 GHz-spektrumet om avståndet mellan
enheterna är mindre än 10 meter. För vidare information se
BLUETOOTHs hemsida (http://www.bluetooth.com/).
Ställ in ”BLUETOOTH” på ”On” (se sidan 45).
Registrera en BLUETOOTH-enhet i denna enhet (se
sidan 45).
• Se ”BLUETOOTH-inställning” (sidan 45).
• Du kan söka efter denna enheten med en BLUETOOTH-kompatibel
enhet och sedan ansluta den BLUETOOTH-kompatibla enheten till
denna enhet. Enhetens namn är ”INE-W970BT” och lösenordets
första siffror är ”0000”. Se också användarhandboken för anslutna
enheter.
Styrning av handsfreetelefon
Visningsexempel för telefonmenyns skärm
• Beroende på BLUETOOTH-version, kan eventuellt en
BLUETOOTH-kompatibel enhet inte kommunicera med den här
enheten.
• Korrekt funktion av den här enheten med alla BLUETOOTHkompatibla enheter kan inte garanteras. För hantering av den
BLUETOOTH-kompatibla enheten kontakta din ALPINEåterförsäljare eller ALPINE-webbplats.
• Beroende på omgivningen, kan den trådlösa BLUETOOTHanslutningen vara instabil.
• När du ringer ett samtal, eller utför inställningsoperationer ska du
först parkera bilen på en säker plats.
• Funktionen kan skilja sig beroende på de anslutna BLUETOOTHkompatibla enheterna. Se också användarhandboken för anslutna
enheter.
BLUETOOTH-enheters namn
Visning av favoriter: Snabbvalsikon
Om handsfree-telefonen
Visning av uppringda/mottagna/missade: Varje historikikon
Handsfree-samtal är möjliga vid användning av en HFP-kompatibel
mobiltelefon (Hands-Free Profile) med den här enheten.
• Undvik handsfreesamtal i tät trafik eller på smala eller krökta gator.
• Stäng fönstren för att minska bakgrundsljudet.
• Om båda parter som ringer använder sig av hands-free enheter eller
samtalet görs på en plats med oväsen är det normalt att det är svårt
att höra den andra personens röst.
• Rösterna kan låta onaturliga beroende på telefonlinjens
förhållanden eller på grund av att vissa mobila enheter används.
• När du använder en mikrofon, prata direkt in i mikrofonen för att få
bästa möjliga ljudkvalitet.
• Vissa mobiltelefonfunktioner beror på de funktioner och inställningar
som omfattas av serviceleverantörens nätverk. Dessutom kan vissa
funktioner inte aktiveras av din serviceleverantör och/eller
leverantörens nätverksinställningar kan begränsa funktionens
funktionalitet.
Kontakta alltid din serviceleverantör om funktionstillgänglighet och
funktionalitet.
Alla funktioner, funktionaliteter, specifikationer, samt information
som omfattas av användarmanualen, baseras på senast tillgängliga
information och är korrekt då manualen går i tryck.
Alpine förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera sådan
information eller specifikationer utan varsel eller förpliktelser.
Ansluta en BLUETOOTH-enhet
Om du registrerar en BLUETOOTH-enhet i INE-W970BT aktiveras
automatisk anslutning.
Om den inte ansluter automatiskt, gå igenom anslutningsproceduren
igen.
1
Peka på
-knappen (PHONE).
Telefonmenyns skärm visas.
2
Peka på [Connect].
BLUETOOTH-anslutningen kommer att påbörjas.
Avbryta BLUETOOTH-anslutningen
Peka på [Disconnect].
BLUETOOTH-anslutningen avbryts.
50-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 51 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Ändra den anslutande BLUETOOTHenheten
Om många BLUETOOTH-enheter är registrerade i denna enhet kan du
ändra anslutningen mellan de registrerade enheterna.
1
Peka på
-knappen (PHONE).
Telefonmenyns skärm visas.
2
Tryck på [Change].
Tryck på [Audio] eller [Hands-free] på den valda
enheten.
Anslutningen kommer att föras över till den valda enheten.
• Du kan kontrollera registrerade snabbvalsnummer genom att peka på
listan över BLUETOOTH-enheter.
Se ”Tilldela som ett nummer för snabbuppringning” (sidan 53) för
information om hur du tilldelar snabbvalsnummer.
Besvara ett samtal
Inkommande samtal tillkännages genom rington och ett visat
meddelande (telefonnummer, etc.).
1
2
Använd telefonmenyns skärm för att ringa ett telefonsamtal.
Använda snabbuppringning för att ringa
ett samtal
Du kan tilldela upp till 4 telefonnummer för snabbuppringning för att
enkelt ringa ett samtal. För hur man tilldelar snabbuppringning, se
”Tilldela som ett nummer för snabbuppringning” (sidan 53).
Skärmen för att välja BLUETOOTH-enhet visas.
3
Ringa
1
Peka på
Telefonmenyns skärm visas.
2
3
Peka på [
Favorites].
Peka på [Dial1], [Dial2], [Dial3] eller [Dial4].
• Om du håller [Dial1], [Dial2], [Dial3] eller [Dial4] intryckt visas
redigeringsskärmen för snabbvalsuppringning. Den enda
redigeringsfunktionen som går att använda är radera.
• Om ett namn har registrerats så visas namnet på knappen för
snabbuppringning.
1
• När ”Ställa in automatisk mottagning av samtal” (sidan 46) är
inställd på ”On”, kan du ta emot samtal automatiskt.
• Under ett samtal tystas ljudet för det aktuella läget på enheten. Efter
samtalet återupptas uppspelning.
• När numret på personen som ringer förmedlas till systemet, visas
namnet om dennes namn är lagrat i telefonboken. Om namnet inte är
lagrat, visas numret. När varken namnet eller numret är tillgängliga,
visas ”Unknown”.
Reglering av ringtonsvolym
Ringtonsvolymen är reglerbar på skärmen för inkommande samtal.
ES
Slå ett nummer i samtalshistoriken
Peka på [
-knappen (PHONE).
FR
Telefonsamtalet skickas till det lagrade numret.
Du kan använda 3 typer av historik för att ringa ett telefonsamtal.
Samtalshistorik sparar upp till 60 telefonnummer. Om gränsen
överskrids raderas det äldsta telefonnumret.
] eller tryck på
DE
-knappen (PHONE).
Ett inkommande samtal sätter igång ringtonen och
en inkommande samtalsvisning.
Samtalet startar.
EN
Peka på
IT
-knappen (PHONE).
Telefonmenyns skärm visas.
2
Peka på [
Dialled], [
[
Missed].
Received] eller
SE
De senast fyra posterna i historiken visas.
3
Peka på namnet i samtalshistoriken.
Informationsskärmen för samtalshistoriken visas.
• Peka på [All] för att visa all historik. Genom att peka på
[Delete] raderas vald historik.
4
Tryck på [
NL
].
Samtalet rings.
Peka på [ ] eller [ ] för ”Vol”.
Ringa upp ett nummer i telefonboken
Avsluta samtalet
Tryck på [
Samtalet avslutas.
].
RU
Du kan använda mobiltelefonens telefonbok för att göra ett
telefonsamtal. Innan användning måste du föra över telefonboken från
mobiltelefonen till systemet. För information om hur du för över
telefonboken, se ”Synkronisera telefonboken” (sidan 52).
1
Peka på
PL
-knappen (PHONE).
Telefonmenyns skärm visas.
2
3
4
Tryck på
.
Tryck på personens namn eller telefonnummer från
telefonbokslistan.
Tryck på [
].
Samtalet rings.
51-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
GR
01SE00INE-W970BT.book Page 52 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Slå in ett telefonnummer för att göra ett
samtal
1
Peka på
-knappen (PHONE).
Tryck på
.
DTMF (Touch-Tone)-funktion
Skriv in det telefonnummer du önskar ringa.
• Du kan skriva in upp till 31 siffror.
4
5
Tryck på [
].
• Beroende på mobiltelefon kanske den här åtgärden inte kan utföras.
Skärmen för nummerinmatning visas.
3
Röstutgången för samtal kan ändras mellan bilens och mobiltelefonens
högtalare.
Tryck på [
Telefonmenyns skärm visas.
2
Ställa in röstutgång
Sänder över en DTMF (Touch-Tone) under ett samtal.
1
].
Peka på [TONE].
Skärmen för nummerinmatning visas.
2
Tryck på [Ring upp].
Samtalet rings.
Mata in numret.
• Du kan sända över en Touch-Tone-signal under ett samtal.
• Om man håller ”0” intryckt så startas ”+”-tonöversändning.
Funktionen Ring igen
Du kan ringa upp en person du tidigare ringt på nytt.
1
Peka på
Telefonboksfunktion
-knappen (PHONE).
Telefonmenyns skärm visas.
2
Exempel på telefonboksskärmen
Tryck på [Ring igen].
Numret slås på nytt.
3
Tryck på [Ring upp].
Samtalet rings.
Åtgärder under en konversation
Skärmexempel
En ikon visas för att markera att flera telefonnummer är
registrerade under en post.
Synkronisera telefonboken
Du kan synkronisera systemets telefonbok med mobiltelefonens
telefonbok.
1
Peka på
-knappen (PHONE).
Telefonmenyns skärm visas.
2
3
Namn och telefonnummer
Samtalstid
Reglering av talvolym
Du kan reglera volymen för överföring och mottagning separat.
].
Peka på [Download].
Tryck på [SYNC].
Synkronisering av telefonboken påbörjas.
Peka på [ ] eller [ ] för ”Vol”.
• Du kan lagra upp till 1 000 telefonnummer i telefonboken.
• Du kan lagra upp till 5 telefonnummer för en persons namn.
: Utgående volym
: Inkommande volym
Du kan reglera volymen i 11 nivåer.
Tryck på [ ] för att sänka volymen. Tryck på [
volymen.
4
Tryck på [
] för att höja
52-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 53 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Lägga till telefonboken
1
Peka på
-knappen (PHONE).
Tilldela som ett nummer för
snabbuppringning
Telefonmenyns skärm visas.
2
3
4
Tryck på [
].
Peka på [Download].
Tryck på [Add].
Väntar i standby för anslutning av mobiltelefonen.
• Tryck på [Avbryt] för att avbryta standby-läget.
5
Mobiltelefonen kommer i kontakt med denna enhet
och för sedan över telefonboken från mobiltelefonen
till denna enhet.
Tilldela från samtalshistorik
1
Radera en post från telefonboken
1
Peka på
EN
-knappen (PHONE).
Telefonmenyns skärm visas.
2
Peka på [Dialled], [Received] eller [Missed].
De senast fyra posterna i historiken visas.
3
DE
Tryck på namnet på den person du ämnar tilldela
som nummer för snabbuppringning.
Informationsskärmen för telefonboken visas.
• Peka på [All] för att visa all historik. Genom att peka på
[Delete] raderas vald historik.
• Mobiltelefonens anslutning avbryts medan telefonboken förs över.
Radera poster i telefonboken
Peka på
4
Informationsskärmen för snabbuppringningen visas.
5
Tryck på [Save].
Telefonnumret tilldelas det markerade numret för
snabbuppringning.
-knappen (PHONE).
ES
Telefonmenyns skärm visas.
2
Tryck på [
].
Telefonboksskärmen visas.
3
4
Tryck på det telefonnummer som du ämnar radera.
Tryck på [Delete].
Bekräftelseskärmen visas.
Alla raderas om det finns flera telefonnummer registrerade.
5
• Om Dial1, Dial2, Dial3 eller Dial4 redan är registrerade, så skrivs
de över.
• Tryck på [Delete] för att radera ett tilldelat nummer för
snabbuppringning.
1
1
Peka på
2
Tryck på [
3
Tryck på [Delete All].
Bekräftelseskärmen visas.
4
3
Tryck på [OK].
Alla poster från telefonboken raderas.
Tryck på [
].
SE
Tryck på telefonnumret du ämnar tilldela som
nummer för snabbuppringning.
Informationsskärmen för telefonboken visas.
4
NL
Tryck på [Preset].
Informationsskärmen för snabbuppringningen visas.
].
Telefonboksskärmen visas.
-knappen (PHONE).
Telefonboksskärmen visas.
-knappen (PHONE).
Telefonmenyns skärm visas.
Peka på
Telefonmenyns skärm visas.
Det markerade numret raderas.
Radera alla poster från telefonboken
IT
Tilldela från telefonboken
2
Tryck på [OK].
FR
Tryck på [Preset].
5
Tryck på [Save].
Telefonnumret tilldelas det markerade numret för
snabbuppringning.
• Om Dial1, Dial2, Dial3 eller Dial4 redan är registrerade, så skrivs
de över.
• Tryck på [Delete] för att radera ett tilldelat nummer för
snabbuppringning.
RU
PL
GR
53-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 54 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Samtal väntar-funktion
Om ett samtal kommer in från en annan telefon under ett samtal så visas
ett meddelande på skärmen. Denna funktion kan endast användas om
den anslutna mobiltelefonen har en tjänst för väntande samtalsfunktion.
Ta emot samtal under ett pågående samtal
BLUETOOTH-ljud
Om en BLUETOOTH-kompatibel mobiltelefon, bärbar spelare, etc. är
trådlöst ansluten kan du spela upp en låt (åtgärden kan styras från
enheten).
Exempel på huvudskärmen för BLUETOOTH-ljud
Om ett nytt samtal kommer in under ett pågående samtal så visas en
skärm som låter dig ta det nya samtalet.
Peka på [<<], [>>]
Peka på [
] för att svara på det nya samtalet och
ställa det nuvarande samtalet på vänt.
Peka på [
] för att inte svara på det nya samtalet
och fortsätta med det nuvarande samtalet.
Peka på [
] eller tryck på mediakontrollknapp 3 för
att avsluta det aktuella samtalet och besvara det nya.
Växla mellan samtal
Låtnamn
Artistnamn
Albumnamn
Förfluten tid
BLUETOOTH-enheters namn
• Knapparna som visas på skärmen kan se annorlunda ut beroende på
AVRCP-versionen.
• Statusindikator/Låtnamn/Artistnamn/Albumnamn/Förfluten tid visas
ej för AVRCP Ver. 1,0.
• För att spela upp ljud behövs en mobiltelefon eller en bärbar spelar
som följer A2DP (Advance Audio Distribution Profile) eller AVRCP
(Audio/Video Remote Control Profile).
Vissa funktioner fungerar bara med vissa enheter.
• Under samtal stängs ljudet från BLUETOOTH-ljudkällan av.
Kompatibla AVRCP-versioner: 1.0, 1.3, 1.4
• Tillgängliga funktioner kan variera beroende på AVRCP-versionen.
Tryck för att växla samtalet.
• Den här enheten stöder bara samtal väntar-funktionen i en
mobiltelefon. Funktionen för det andra samtalet och konferenssamtal
i en mobiltelefon kan inte styras från den här enheten. Dessutom kan
skärmvisningen uppträda felaktigt.
54-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 55 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Uppspelning
M.I.X. (slumpvis uppspelning)
1
2
3
Endast tillgänglig för AVRCP Ver. 1.3 och 1.4.
-knappen (AUDIO).
Tryck på
Tryck på [
Välj spår (fil) genom att trycka på [
] eller [
] trycks in.
EN
].
(GROUP)
Gå tillbaka till början av aktuell fil:
Tryck på [
] under uppspelning.
M.I.X.-läget växlar varje gång [
Peka på [BLUETOOTH-AUDIO] i toppbannern.
].
(ALL)
DE
Snabbspolning bakåt av den aktuella filen:
Tryck på [
] och håll.
(OFF)
Fortsätt till början av nästa fil:
Tryck på [
].
Snabbspolning framåt av aktuell fil:
Tryck på [
4
] och håll.
Tryck på [
/
] för att göra paus i uppspelningen.
Upprepa uppspelning
Endast tillgänglig för AVRCP Ver. 1.3 och 1.4.
Tryck på [
• Operationer kan skilja sig beroende på den anslutna BLUETOOTHkompatibla enheten.
FR
Markera grupper
Endast tillgänglig för AVRCP Ver. 1.3 och 1.4.
Tryck på [
gruppen.
Group] eller [Group
] för att markera
ES
] under uppspelning.
Upprepningsläget växlar varje gång du trycker på knappen.
IT
(FILE)
(GROUP)
(ALL)
SE
(OFF)
• Operationer kan skilja sig beroende på den anslutna BLUETOOTHkompatibla enheten.
NL
RU
PL
GR
55-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 56 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
AUX-enhet (tillval)
Skärmbild för AUX-åtgärder under uppspelning av
videofil
Tryck på skärmen.
Skärmbilden för AUX-åtgärder visas.
Exempel på lägesvisning för AUX1, AUX2, AUX3,
DVD, Game, USB Player
Styra AUX-enheter (tillval)
För att använda enheter som är anslutna till AUX-terminalerna på
INE-W970BT, följ proceduren som beskrivs nedan.
• Ställ in AUX-In på ”On”. Se ”Ställa in AUX-läget” (sidan 44).
• Beroende på den anslutna enheten fungerar eventuellt inte
knapparna på skärmen, eller så kan deras funktion vara annorlunda.
VARNING
Det är farligt (och olagligt i många stater) för föraren
att se på TV/Video under körning av fordonet. Föraren
kan distraheras från att hålla blicken riktad framåt och
en olycka kan inträffa.
Installera INE-W970BT korrekt så att föraren inte kan
se på TV/video om inte fordonet står stilla och
handbromsen är åtdragen.
Om INE-W970BT inte installeras korrekt kan föraren
se på TV/video under körning och kan distraheras
från att hålla blicken riktad framåt och orsaka en
olycka. Föraren eller andra människor kan skadas
allvarligt.
• Åtgärdsskärmen växlar över till visningsskärmen för AUX-läget
under 5 sekunder efter det att en åtgärd har utförts. För att
dölja AUX-åtgärdsskärmen, tryck på området för videovisning.
Genom att trycka på bildskärmen kan du visa
funktionsskärmen igen.
• Om du ställer in AUX-namnet för EXT.DVD, DVD-CHG, DVB-T, och
TV-läge så visas deras individuella åtgärdsknappar och de kan
användas. Se ”Ställa in det primära AUX-namnet (AUX-inställning)”
(sidan 44) och ”Ställa in det sekundära AUX-namnet” (sidan 44).
• Funktionen direct-touch är tillgänglig i USB-Player. Tryck direkt på
åtgärdsknappar som visas på skärmen för att manövrera.
• Om du försöker aktivera enheten medan du kör visas varningenPicture off for your safety.
Använda en extern DVD-spelare
1
2
För att använda en extern DVD-spelare (tillval), ställ in ”Ställa in det
primära AUX-namnet (AUX-inställning)” (sidan 44) eller ”Ställa in det
sekundära AUX-namnet” (sidan 44) på ”EXT.DVD”.
Tryck på
-knappen (AUDIO).
Peka på [AUX1]*1, [AUX2]*1 eller [AUX3]*2 på
toppbannern.
Skärmbilden för AUX-läget visas.
*1 Namnet som getts som lägesnamn i ”Ställa in det primära AUXnamnet (AUX-inställning)” (sidan 44) och ”Ställa in det sekundära
AUX-namnet” (sidan 44) visas.
2 När ”Ställa in AUX3” (sidan 44), visas endast AUX3 när man ställer
*
in ”AUX”.
Ändra till det externa DVD-läget
1
2
Tryck på
-knappen (AUDIO).
Peka på [EXT.DVD] på toppbannern.
Skärmen visar EXT. DVD-lägets skärm.
56-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 57 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Skärmexempel på läget för funktionsmenyn
Om DVD-åtgärdsskärmen
När skärmen för uppspelning av extern DVD-spelare visas kan du
trycka på skärmen för att visa åtgärdsskärmen. Läs den anslutna DVDspelarens bruksanvisning för mer information om dess användning.
EN
Visningsexempel för extern DVD-spelare
DE
[Key]
Läget för funktionsmenyn visas.
[
], [
]
Flyttar knappanelens läge.
Peka på [<<], [>>]
[
FR
]
Stänger läget för funktionsmenyn.
[
]
Stänger knappanelen.
[
[
]
Tryck på knappen för att gå till början av aktuellt kapitel/
spår/fil. Tryck på knappen igen för att hitta början av
föregående kapitel/spår/fil. Tryck och håll in för att
snabbspola bakåt.
[
[
]
], [
], [
]
ES
[Enter]
Bestämmer den markerade posten.
[Return]
Återgår till föregående post/skärmbild.
]
Tryck på knappen för att gå vidare till början av nästa
kapitel/spår/fil. Tryck och håll in för att snabbspola framåt.
], [
Flyttar menymarkören.
IT
Använda en extern DVD-växlare
Startar/stoppar M.I.X.-uppspelning.
[
]
Startar/Stoppar upprepad uppspelning.
[
/
]
Växlar mellan uppspelning och paus.
[
]
Om du trycker under uppspelning påbörjas ett förstopp.
Om du trycker igen stoppas uppspelningen.
[TOP MENU]
Toppmenyskärmen visas.
[MENU]
För att använda en extern DVD-växlare (tillval), ställ in ”Ställa in det
primära AUX-namnet (AUX-inställning)” (sidan 44) eller ”Ställa in det
sekundära AUX-namnet” (sidan 44) på ”DVD-CHG.”.
SE
Ändra till det externa DVD-växlarläget
1
2
Tryck på
-knappen (AUDIO).
Peka på [DVD-CHG.] på toppbannern.
NL
Skärmen visar DVD-CHG.-lägesskärmen.
Menyskärmen visas.
[Menu Control]
Läget för funktionsmenyn visas.
[
]
RU
Byter program/spellista/mapp nedåt.
[
]
Byter program/spellista/mapp uppåt.
[ANGLE]
Byter vinkel.
[AUDIO]
PL
Byter ljud.
[Sub Title]
Byter undertexter.
GR
57-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 58 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Om DVD-växlarens åtgärdsskärm
När skärmen för uppspelning av extern DVD-växlare visas kan du
trycka på skärmen för att visa åtgärdsskärmen. Läs den anslutna DVDväxlarens bruksanvisning för mer information om dess användning.
Om DVB-T-åtgärdsskärmen
När du trycker på skärmen i DVB-T-läget så visas åtgärdsskärmen. Läs
den anslutna digitala TV-mottagarens (DVB-T) bruksanvisning för mer
information om dess användning.
• DVD-CHG.-funktionsskärmen och funktionsmenyn är samma som
funktionsskärmen för den externa DVD-spelaren. Se ”Använda en
extern DVD-spelare”.
Skärmexempel på läget för funktionsmenyn
Visningsexempel för extern DVD-växlare
[
]
Växlar kanalnummer eller favoritkanalnummer nedåt.
Peka på [<<], [>>]
[
]
Växlar kanalnummer eller favoritkanalnummer uppåt.
[TUNE] (kanal eller FAV)
Växlar mellan kanalläget och favoritkanalläget.
[Disc1]-[Disc6]
[EPG]
Väljer en skiva.
Ta fram den elektroniska programguiden (EPG).
[MENU]
Använda den mobila digitala TVmottagaren (DVB-T)
Ta fram menyskärmen.
För att använda den mobila digitala TV-mottagaren (DVB-T) (tillval),
ställ in ”Ställa in det primära AUX-namnet (AUX-inställning)”
(sidan 44) eller ”Ställa in det sekundära AUX-namnet” (sidan 44) på
”DVB-T”.
Växlar källan.
Byta till läget för den mobila digitala TVmottagaren (DVB-T)
1
2
Tryck på
-knappen (AUDIO).
Peka på [DVB-T] på toppbannern.
Skärmen visar DVB-T-lägets skärm.
[Menu Control]
Ta fram läget för funktionsmenyn.
[A/V]
[SCAN]
Tryck på knappen för att starta skanningsproceduren.
• Om inställningen för ”Ställa in Direct-touch-funktionen” (sidan 44)
är inställd på ”On”, är direct-touch möjligt. Tryck direkt på
åtgärdsknappar som visas på skärmen för att manövrera. Peka på
[Control] för att visa funktionsskärmen.
Använda en TV
För att använda en TV-mottagare (TV) (tillval), ställ in ”Ställa in det
primära AUX-namnet (AUX-inställning)” (sidan 44) eller ”Ställa in det
sekundära AUX-namnet” (sidan 44) på ”TV”.
Ändra till TV-läget
1
2
Tryck på
-knappen (AUDIO).
Peka på [TV] på toppbannern.
Skärmen visar TV-lägesskärmen.
58-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 59 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Om TV-åtgärdsskärmen
När skärmen för TV-uppspelning visas kan du trycka på skärmen för att
visa åtgärdsskärmen. Läs den anslutna TV: ns bruksanvisning för mer
information om dess användning.
EN
DE
[
], [
]
FR
Växlar kanalnummer, förvalskanal eller frekvens nedåt.
[
], [
]
Växlar kanalnummer, förvalskanal eller frekvens uppåt.
[TUNE] (kanal eller FÖRINSTÄLLNING eller MANUELL)
Växlar mellan kanalläge, förvalsläge och manuellt läge.
ES
[Band]
Växlar bandet.
[A.Memo]
Tunern söker och lagrar stationer automatiskt.
IT
SE
NL
RU
PL
GR
59-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 60 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Kamera funktion
(tillval)
När en tillvalskamera är ansluten kan bilden från kameran visas på
bildskärmen.
Beroende på kameran väljer du kameratypen först. Se ”Inställning av
kamera” (sidan 48) för mer information.
Backkamera:
Om en HCE-C305R*/HCE-C300R*/HCE-C200R/HCE-C115/
HCE-C105-kamera är ansluten och du lägger i backväxeln, visas
bilden i backkameran (ledmärken för bilens bredd och
tillgängliga avstånd) automatiskt på enhetens bildskärm.
Slå på/stänga av visningen av guiden
1
Åtgärdsskärmen visas på skärmen.
• Efter en 5-sekunders paus återvänder åtgärdsskärmen till
kameraskärmen.
2
Peka på [Guide OFF] på backkamerans skärm.
Guiden försvinner och därefter ändras [Guide OFF]knappen till [Guide ON].
3
Peka på [Guide ON] för att aktivera guiden.
Justera varningsvisningens läge
1
Tryck på skärmen när bilden från kameran visas.
Åtgärdsskärmen visas på skärmen.
• Efter en 5-sekunders paus återvänder åtgärdsskärmen till
kameraskärmen.
* När du ansluter till en HCE-C305R/HCE-C300R måste kalibrering
slutföras. För detaljer, se ”Kalibrering” i bruksanvisningen för
HCE-C305R/HCE-C300R.
Du kan justera kamerabildens kvalitet.
Inställning: Ljus / Färg / Kontrast
Se ”Visual inställning” (sidan 32).
Tryck på skärmen när bilden från kameran visas.
2
Tryck på [Caution ].
• För varje tryck flyttas varningsläget till högst upp eller längst ner på
skärmen.
Användning av backkamera
Ställ in ”Rear” för ”Inställning av Aux-kamera” (sidan 48).
Visa den bakåtriktade videon när bilen
backar
1
Lägg i backen med växelspaken (R).
Bilden som är riktad bakåt visas medan bilen har backväxel i.
2
Om du placerar växelspaken i något annat läge än
backen (R), återgår bildskärmen till föregående
skärmbild.
• Förlita dig aldrig helt på kameran när du backar. Vänd dig alltid om
och titta och använd bara kameran för extra hjälp.
• Den här funktionen fungerar när signalkabeln för backväxeln är
korrekt ansluten.
60-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 61 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Om backkamerans guide
För att visa guiden, ställ ”Slå på/stänga av visningen av guiden”
(sidan 60) på On. Du kan också stänga av guiden i backkamerans skärm.
Märke för avståndsvägledning
Avståndsvägledningarna representerar avståndet från den bakre
stötfångaren på marknivå. Det är svårt att exakt uppskatta avståndet till
föremål ovanför marknivå.
<Bildskärm>
EN
Betydelse av indikationstecken
När backväxeln läggs i, växlar skärmen till backkameravy. Guider
kommer upp för att hjälpa dig få en uppfattning om bilens bredd och
avstånd från den bakre stötfångaren.
C
B
A (omkring 0,5 m)
<Positioner för A, B och C>
DE
FR
omkring 1 m
ES
1 Utbredningsmärken för bilens bredd (röd, gul och
grön i avståndsordning)
Om de är rätt kalibrerade anger märkena bilens bredd.
Detta hjälper till att vägleda bilens bana när du backar i en
rak linje.
Märkena representerar avståndet från bilens bakdel (från
bakre delen av stötfångaren).
• Märkena rör sig inte i synkronisering med ratten.
2 Märken för avståndsvägledning
Märkena representerar avståndet från bilens bakdel (från
bakre delen av stötfångaren).
• Märkena rör sig inte i synkronisering med ratten.
• Varje mittenposition av märket representerar omkring 0,5
m (röd), omkring 1 m (gul) och omkring 2 m (grön)
bakom.
• Beroende på bilens eller vägytans skick kan synvidden variera.
• Kameran har en begränsad synvidd. Föremål som befinner sig i
extrema vinklar mot kameran (t.ex. under stötfångaren eller vid
motsatta ändar av stötfångaren) kan eventuellt befinna sig utanför
dess synfält.
• Backkamerabilden kan ha en färgton som skiljer sig från de faktiska
omgivningarna.
• Beroende på bilen kan vägledningen avvika åt höger eller vänster.
Det är inget fel.
På skärmen, enligt märkena för avståndsvägledning,
verkar lastbilen stå parkerad omkring 1 m bort (vid
position B). I själva verket, om du skulle backa till
position A, skulle du krocka med lastbilen.
På skärmen verkar positionerna A, B och C vara
lokaliserade i avståndsordning. I själva verket befinner
sig positionerna A och C på samma avstånd, och B
befinner sig längre bort än positionerna A och C.
• Utbredningsmärket för bilbredden representerar avståndet till
vägytan. Avståndet till ett föremål på vägen är inte exakt
representerat av vägledningarna.
• I följande förhållanden kan skärmens synlighet vara nedsatt. Det är
inget fel.
- När det är mörkt (under natten, etc.).
- Under förhållanden med väldigt höga eller väldigt låga
temperaturer.
- När vattendroppar fastnar på kameran, eller när luftfuktigheten
är hög (som t.ex. vid regnväder, etc.).
- När främmande kroppar (som t.ex. lera, etc.) fastnar på
kameran eller dess perifera område.
- När solljus eller bilstrålkastare träffar kameralinsen direkt.
- När en CCD-kamera är ansluten kan smearing* ske. Detta
fenomen är karakteristiskt för CCD-kameror.
* Smear-fenomen:
Ett fenomen som sker när en högintensiv fläck (som t.ex. en
reflektion av solljuset på en bilkaross) filmas av kameran.
Bilden nedan är ett exempel på ”vertikal smear” som är vanlig
för CCD-kameror.
IT
SE
NL
RU
PL
GR
En högintensiv fläck
61-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 62 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Fel mellan skärmen och den faktiska vägytan
I följande förhållanden skapas fel mellan skärmvägledningen och den
faktiska vägytan. (Illustrationerna representerar ett fall då kameran är
installerad i standardpositionen.)
När det är en brant nedförsbacke bakom bilen
(exempel)
<Bildskärm>
När det är en brant uppförsbacke bakom bilen
(exempel)
<Bildskärm>
<Bilens placering>
Märken för avståndsvägledning
<Bilens placering>
Faktiska avstånd
Fel
Fel
Fel
Märket för avståndsvägledning representerar avståndet
till en platt vägyta. Därför, ifall det finns en uppförsbacke
bakom bilen, visas avståndsvägledarna närmare den
bakre stötfångaren än det faktiska avståndet. Till
exempel, om det finns ett hinder på uppförsbacken kan
det verka vara längre bort än dess faktiska position.
Dessutom kan ett fel uppkomma mellan vägledningen
och bilens faktiska väg på vägytan.
Fel
Ifall det finns en nedförsbacke bakom bilen, visas
avståndsvägledarna längre bort från den bakre
stötfångaren än det faktiska avståndet.
Om det finns ett hinder på nedförsbacken kan det verka
vara närmare än dess faktiska position.
Dessutom kan ett fel uppkomma mellan vägledningen
och bilens faktiska väg på vägytan.
62-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 63 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
USB-minne (tillval)
Du kan spela upp musikfiler (MP3/WMA/AAC) och videofiler (DivX® )
lagrade i ett USB-minne på det här systemets interna spelare. DivX®files på ett USB-minne som skyddas av DRM (Digital Rights
Management) kan inte spelas upp.
Denna sektion förklarar endast musikrelaterade åtgärder. Se avsnittet
om DivX®-åtgärder i ”DVD” (sidan 25) för information om video.
• Om den första filen som spelas är en musikfil kommer läget att bli
musikspelningsläget. Om den första filen som spelas är en videofil
kommer läget att bli videospelningsläget. Läget ändras även genom
att du väljer ”Music” eller ”Video” i steg 2 i sökfunktionen. Se
”Söka efter önskad låt” (sidan 64) och ”Söka efter önskad videofil”
(sidan 28).
Skärmexempel för USB-huvudskärmen (Infoläge)
Uppspelning
1
2
-knappen (AUDIO).
Tryck på
EN
Peka på [USB] på toppbannern.
USB-läget aktiveras och USB-skärmen visas på
bildskärmen.
3
Tryck på [
spår (fil).
] eller [
] för att markera önskat
DE
Gå tillbaka till början av aktuellt spår (fil):
Tryck på [
].
Snabbspolning bakåt:
Tryck på [
] och håll.
Gå till början av nästa spår (fil):
Tryck på [
].
FR
Snabbspolning framåt:
Tryck på [
] och håll.
Ljudläge
4
Tryck på [
/
] för att göra paus i uppspelningen.
[ ] visas i mitten av skärmen.
Peka på [ / ] igen eller peka på [
för att starta uppspelningen.
] i mitten av skärmen
• Filer som skyddas av DRM-kopieringsskydd (Digital Rights
Management) kan inte spelas på denna enhet.
• Uppspelningstiden visas eventuellt inte på rätt sätt när en VBR
(Variable Bit Rate)-inspelad fil spelas upp.
• Om det inte finns någon etikettinformation, visas artistnamn/
albumnamn/spårnamn.
• ID3-etikett/WMA-etikett
Om en MP3/WMA/AAC-fil innehåller ID3/WMA-etiketter visas de i
sin helhet (t ex låtnamn, artistnamn och skivnamn).
• Om det kombinerade antalet filer/mappar i USB-minnesenheterna
når 10 000 visas meddelandet ”Systemet har nått sin gräns av
igenkännbara filer/mappar från USB-enheten”. För att radera
meddelandet, ta bort USB-minnesenheterna.
Videoläge
Upprepa uppspelning
Peka på [<<], [>>]
Om att skapa ett bibliotek för tagg-information
Du kan skanna musikfiler i en USB-minnesenhet och skapa ett bibliotek
av tagg-information i denna enhet. Biblioteket börjar skapas när USBminnesenheten kopplas in. Den tid det tar att skapa biblioteket beror på
antalet filer i USB-minnesenheten, men det kan ta flera minuter.
Om åtgärder under biblioteksskapande
IT
SE
NL
Åtgärderna skiljer sig beroende på huruvida den senast spelade
låtsökningen var en Etikettsökning eller en Mapp-/Filsökning.
Tryck på [
• Se ”Exempel på hur huvudskärmen för MP3/WMA/AAC kan se ut”
(sidan 22) och ”Exempel på hur huvudskärmen för DivX® kan se ut”
(sidan 25) för förklaringar angående skärmelement.
• Du kan visa illustrationer under USB-uppspelning.
ES
] under uppspelning.
Upprepningsläget växlar varje gång du trycker på knappen.
RU
Mapp-/Filsökningsläge:
Upprepa
Upprepa mapp*
(OFF)
Upprepa
Taggsökläge:
Upprepa
(OFF)
PL
Upprepa
* Endast filer i en mapp upprepas.
• Om upprepningsläget aktiveras under M.I.X.-uppspelning avbryts
M.I.X.-läget.
• ”Taggsökning” (sidan 64) fungerar inte på rätt sätt medan ett
bibliotek håller på att skapas.
• Låtars uppspelningsordning under biblioteksskapande kan avvika
från ordningen i USB-minnesenheten.
63-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
GR
01SE00INE-W970BT.book Page 64 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Slumpvis uppspelning (M.I.X.)
Söka efter önskad låt
Åtgärderna skiljer sig beroende på om den senaste låtsökningen var en
etikettsökning eller en mappsökning.
INE-W970BT kan utföra 2 typer av sökningar.
Tryck på [
Fil-/Mappnamnsökning
] under uppspelning.
Spåren (filerna) på skivan spelas upp i slumpvis ordning.
Avbryt M.I.X.-uppspelning genom att trycka på [ ].
1
Mappsökningsläge:
M.I.X.-mapp*1
(OFF)
2
M.I.X.-mapp*1
Peka på [
(Search)] på bottenbannern under
uppspelning.
Peka på [Music].
Sökningsläget aktiveras.
3
Taggsökläge:
M.I.X.-låtar*2
Tryck på [Folders].
Skärmen med mappnamnlistan visas.
(OFF)
M.I.X.-låtar*2
Mappnamnsökläge
*1 Endast filer i en mapp spelas upp i slumpmässig ordning.
*2 M.I.X.-låtar spelar upp låtar inom en viss kategori (spellista, album
etc.) slumpmässigt. Låtarna inom kategorin spelas bara en gång tills
alla låtar spelats.
• Om M.I.X.-läget aktiveras under upprepad uppspelning avbryts
upprepningsläget.
• Om du väljer ett spår i sökningsläget avbryts M.I.X.uppspelningsläget.
Slumpvis uppspelning (M.I.X. ALL)
Denna åtgärd är endast tillgänglig om den senaste låtsökningen var en
etikettsökning.
1
Peka på [
(Search)] på bottenbannern under
uppspelning.
4
Tryck på [
] för önskade mappar.
Den första filen i den markerade mappen spelas upp.
Filnamnsökläge
4
Tryck på det önskade mappnamnet.
Den markerade mappens filnamn visas.
5
Tryck på det önskade filnamnet.
Den valda filen spelas upp.
• För att återgå till föregående hierarki, tryck på [
].
• För information om hur man rullar genom listan, se ”Välja ett
alternativ i en lista” (sidan 18).
• Efter att ha valt en mapp via filnamnssökning, pekar du på [
] på
huvudskärmen för att visa sökskärmen för mappar.
• Efter att ha valt en fil via filnamnssökning, pekar du på [
] på
huvudskärmen för att visa sökskärmen för filer.
Sökningsläget aktiveras.
2
Taggsökning
Peka på [Music].
Skärmen med kategorinamnlistan visas.
3
Peka på [Shuffle All] under uppspelning.
Spåren (filerna) på skivan spelas upp i slumpvis ordning.
Avbryt M.I.X.-uppspelning genom att trycka på [
].
• Alla låtar på USB-minnet spelas upp i slumpvis ordning. Ingen låt
spelas upp två gånger förrän alla låtar först spelats upp en gång.
Genom att använda filtaggsinformation och hålla dessa låtar
organiserade i spellistor kan enhetens sökfunktioner göra det lättare att
hitta önskad låt i stora bibliotek.
Varje musikkategori har sin egna hierarki. Använd sökläget för
Spellistor/Artister/Album/Låtar/Genrer/Kompositörer för att begränsa
sökningarna baserat på tabellen nedan.
Hierarki 1
Hierarki 2
Hierarki 3
Hierarki 4
Spellistor
(Playlists)
Låtar
—
—
Artister
(Artists)
Album
Låtar
—
Album
(Albums)
Låtar
—
—
Låtar
(Songs)
—
—
—
Genre
(Genres)
Artister
Album
Låtar
Kompositörer
(Composers)
Album
Låtar
—
Till exempel: Söka efter artistens namn
I följande exempel beskrivs hur en artistsökning utförs. Ett annat
sökläge kan användas för samma funktion, men hierarkin är en annan.
64-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 65 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Söka efter artistens namn
1
2
Peka på [
(Search)] på bottenbannern under
uppspelning.
Peka på [Music].
Söklägesskärmen visas.
3
4
Välja önskad mapp (mapp upp/ner)
Denna åtgärd är endast tillgänglig om den senaste låtsökningen var en
mapp-/filsökning.
Om du lyssnar på en fil från en markerad mapp kan mappen ändras.
Peka på [Artists].
Tryck på [
] eller [
Skärmbilden för sökning av artist visas.
• Under M.I.X. ALL-uppspelning är den här åtgärden inte möjlig.
EN
] för att välja mapp.
Markera önskad artist.
DE
För att spela upp artisten direkt
1 Peka på [ ] intill artistens namn.
Alla låtar för den valda artisten spelas upp.
För att söka efter en artists album
1 Tryck på det markerade artistnamnet.
Sökningsskärmen för album för markerad artist visas.
2 Peka på [ ] intill det önskade albumets namn.
Alla låtar för det valda albumet spelas upp.
FR
För att söka efter en låt i artistens album
ES
1 Peka på den önskade artistens namn.
Alla album för den valda artisten visas.
5
Peka på det önskade albumets namn.
Alla låtar för det valda albumet visas.
6
IT
Peka på den önskade låtens namn.
Den valda låten spelas upp.
• För information om hur man rullar genom listan, se ”Välja ett
alternativ i en lista” (sidan 18).
• Efter att ha valt en fil via en etikettsökning pekar du på [
] på
huvudskärmen för att visa sökskärmen. Hierarkinivån som du
markerade sist i sökläget visas.
SE
Direkt Upp/Ned-funktion
Denna åtgärd är endast tillgänglig om den senaste låtsökningen var en
etikettsökning.
Spellista/Artist/Album/Genre/Kompositör kan lätt ändras.
Om du till exempel lyssnar på en låt från ett valt album, kan albumet
ändras.
NL
Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad spellista/
artist/album/genre/kompositör.
RU
• Om ett album är valt i en artistsökning kan albumet sökas.
• För information om ikonvisning, se ”Direkt Upp/Ned-knappikon:”
(sidan 68).
• Om valläget för sökning inte är aktiverat kan du inte använda Direkt
Upp/Ned-funktionen.
• Under M.I.X.-uppspelning är den här åtgärden inte möjlig.
PL
GR
65-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 66 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
iPod/iPhone (tillval)
Skärmexempel för iPod/iPhone-huvudskärmen
(Infoläge)
Ljudläge
En iPod/iPhone kan anslutas till denna enhet med kabeln KCU-461iV
(säljs separat). Du kan koppla in en videokapabel iPod för att njuta av
såväl video som musik.
När INE-W970BT är ansluten med ovanstående kablar avaktiveras
kontrollerna på din iPod.
• Internet eller telefonfunktioner, etc., som iPhone eller iPod touch har
kan inte styras från enheten, men dessa funktioner kan styras genom
att använda själva iPhone eller iPod touch.
• För att titta på iPod/iPhone-filens video, måste handbromsen vara
åtdragen.
• För fordon med automatväxel ska växelspaken ställas i
parkeringsläge.
Om iPod-/iPhone-modeller som kan användas med
denna enhet
Videoläge
• Följande enheter har testats och visat sig fungera med denna
enhet. Korrekt funktion med tidigare versioner kan inte
guaranteed.
iPod nano 6th generation 8GB/16GB: Ver.1.1
iPod touch 4th generation 8GB/32GB/64GB: Ver.4.3.1
iPod touch 3rd generation 32GB/64GB: Ver.4.3.1
iPod nano 5th generation(video camera) 8GB/16GB: Ver.1.0.2
iPod touch 2nd generation 8GB/16GB/32GB: Ver.4.2.1
iPod nano 4th generation(video) 8GB/16GB: Ver.1.0.4
iPod nano 3rd generation(video) 4GB/8GB: Ver.1.1.3
• Följande enheter har testats och visat sig fungera med denna
enhet. Korrekt funktion med tidigare versioner kan inte
garanteras.
iPhone 4S 16GB/32GB/64GB: Ver.6.0.1
iPhone 4 16GB/32GB: Ver.4.3.1
iPhone 3GS 8GB/16GB/32GB: Ver.4.3.1
iPhone 3G 8GB/16GB: Ver.4.2.1
• För tydlighet när det gäller att identifiera din iPod-modell var
god se Apples egna dokumentation ”Identifying iPod
models” på http://support.apple.com/kb/HT1353.
VARNING
Det är farligt för föraren att se på video under körning
av fordonet. Föraren kan distraheras från att hålla
blicken riktad framåt och en olycka kan inträffa.
Installera INE-W970BT korrekt så att föraren inte kan
se på video om inte fordonet står stilla och
handbromsen är åtdragen.
Om INE-W970BT inte installeras korrekt kan föraren
se på video under körning och kan distraheras från att
hålla blicken riktad framåt och orsaka en olycka.
Föraren eller andra människor kan skadas allvarligt.
Låtnamn/Avsnittsnamn*
Artistnamn/Publiceringsdatum*
Albumnamn/Podcastnamn*
Nuvarande låt nr./Totalt låt nr.
Återstående uppspelningstid
Visning av illustration
Förfluten tid
: Under uppspelning med endast ljud av en videofil i
en spellista, visas videoikonen.
: Under uppspelning med endast ljud av en musikfil i
en videospellista, visas musikikonen.
* Podcastläge
Skärmbild för iPod/iPhone-åtgärder under uppspelning
av videofil
Tryck på skärmen medan iPod/iPhoneuppspelningsskärmen visas.
Skärmbilden för iPod/iPhone visas.
• Åtgärdsskärmen växlar över till visningsskärmen för iPod-läget
under 5 sekunder efter det att en åtgärd har utförts.
66-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 67 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Söka efter artistens namn
Uppspelning
1
1
2
2
Tryck på
-knappen (AUDIO).
3
EN
Peka på [Artists].
Skärmbilden för sökning av artist visas.
Tryck på [
spår (fil).
] eller [
] för att markera önskat
Gå tillbaka till början av aktuellt spår (fil):
Tryck på [
].
4
För att söka efter en artists album
1 Tryck på det markerade artistnamnet.
Sökningsskärmen för album för markerad artist visas.
2 Peka på [ ] intill det önskade albumets namn.
Alla låtar för det valda albumet spelas upp.
Snabbspolning framåt:
Tryck på [
] och håll.
/
DE
1 Peka på [ ] intill artistens namn.
Alla låtar för den valda artisten spelas upp.
Gå till början av nästa spår (fil):
Tryck på [
].
Tryck på [
Markera önskad artist.
För att spela upp artisten direkt
Snabbspolning bakåt:
Tryck på [
] och håll.
4
Peka på [Music].
Söklägesskärmen visas.
Peka på [iPod (Audio eller Video)] på
toppbannern.
Skärmen visar skärmen för iPod-läge.
3
Peka på [
(Search)] på bottenbannern under
uppspelning.
] för att göra paus i uppspelningen.
• Om en låt spelas på din iPod/iPhone när den är ansluten till
INE-W970BT, kommer den att fortsätta uppspelningen efter
anslutningen.
• Ett avsnitt kan ha flera kapitel. Kapitlet kan ändras genom att du
pekar på [
] eller [
].
• Om artist-, album- eller låtnamnet, som skapats i iTunes, innehåller
för många tecken, kan låtarna eventuellt inte spelas vid anslutning
till INE-W970BT. Därför rekommenderas maximalt 64 tecken. Det
maximala antalet tecken för huvudenheten är 64.
• Vissa tecken kanske inte visas på rätt sätt.
Söka efter en musikfil
En iPod/iPhone kan innehålla tusentals låtar. Av den anledningen kan
denna enhet utföra flera sökningar med hjälp av sökfunktionen som
visas nedan.
Med hjälp av den individuella hierarkin i söklägena Spellista/Artist/
Album/Podcast/Ljudbok/Genre/Kompositör/Låt kan du förfina din
sökning på det sätt som visas i tabellen nedan.
För att söka efter en låt i artistens album
ES
1 Peka på den önskade artistens namn.
Alla album för den valda artisten visas.
5
FR
Peka på det önskade albumets namn.
Alla låtar för det valda albumet visas.
6
IT
Peka på den önskade låtens namn.
Den valda låten spelas upp.
• Om du pekar på [ ] för ”ALL” så kommer alla låtar i listan att
spelas upp.
• Peka på ”ALL” så visas söklistan i nästa hierarki.
• En alfabetsstegningsfunktion är tillgänglig. Se
”Alfabetstegningsfunktion” (sidan 68).
• För information om hur man rullar genom listan, se ”Välja ett
alternativ i en lista” (sidan 18).
SE
NL
<MUSIC-sökningsmenyn>
Hierarki 1
Hierarki 2
Hierarki 3
Hierarki 4
Spellistor
(Playlists)
Låtar
—
—
Artister
(Artists)
Album
Låtar
—
Album
(Albums)
Låtar
—
—
Låtar
(Songs)
—
—
—
Podcasts
Episodes
—
—
Genre
(Genres)
Artister
Album
Låtar
Kompositörer
(Composers)
Album
Låtar
—
Ljudböcker
(Audiobooks)
—
—
—
RU
PL
GR
Till exempel: Söka efter artistens namn
I följande exempel beskrivs hur en artistsökning utförs. Ett annat
sökläge kan användas för samma funktion, men hierarkin är en annan.
67-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 68 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Söka efter önskad videofil
Direkt Upp/Ned-funktion
Du kan välja en film, musikvideo, etc., från listskärmen.
Om du trycker på [ ] intill albumnamnet i sökläget, kommer detta
album att spelas upp upprepade gånger. För att gå till föregående eller
nästa album, använd Direkt Upp/Ned-funktionen.
• Sökläget för video beror på din iPod/iPhone. Om specifikationen för
iPod/iPhone har ändrats ändras även enhetens sökläge.
Exempel för videosökläget
• Videospellistor
• Filmer
• Musikvideor, etc.
Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad spellista/
artist/album/genre/podcast/kompositör.
Till exempel: Söka efter film
I följande exempel beskrivs hur en filmsökning utförs. Ett annat sökläge
kan användas för samma funktion, men hierarkin är en annan.
1
2
Peka på [
(Search)] på bottenbannern under
uppspelning.
Peka på [Video].
Videosöklägets skärm visas.
3
Skärmen för filmsökning visas.
4
Direkt Upp/Ned-knappikon
Tryck på [Movies].
Tryck på önskad film.
Den valda filmen spelas upp.
• För information om hur man rullar genom listan, se ”Välja ett
alternativ i en lista” (sidan 18).
Alfabetstegningsfunktion
Direkt Upp/Ned-knappikon:
Spellista
Artist
Album
Podcast
Genre
Enheten har en funktion för att hoppa i alfabetet för effektiv sökning.
När du använder den här funktionen i sökläget kan du snabbt söka efter
en artist eller låt etc.
Kompositör
• Du kan använda Direkt Upp/Ned-funktionen under uppspelning av
videofiler. Funktionsknapparna Direkt Upp/Ned i videoläget är [ ]
[ ].
• Om du söker efter en låt kan inte denna åtgärd utföras.
• Om ett album är valt i en artistsökning kan albumet sökas.
• Under blandad uppspelning fungerar inte detta.
Sök lägesminne
Alfabetstegningsfunktion:
Alfabetsstegningsfunktionen hoppar till nästa bokstav som
till exempel A till B, B till C genom att du pekar på
[ALPHABET ]. Du kan också hoppa i omvänd ordning, t
ex från B till A genom att peka på [ ALPHABET].
Under iPod/iPhone-uppspelning kan du snabbt röra dig tillbaka upp för
den markerade hierarkin, en nivå i taget.
Tryck på [
]. (t.ex. [
Playlists])
Hierarkinivån som du markerade sist i sökläget visas.
Upprepade pekningar återvänder till varje föregående nivå upp
till den högsta.
Upprepa uppspelning
Tryck på [ ] för upprepad uppspelning av det spår som
spelas upp för tillfället.
Spåren (filerna) spelas upp upprepade gånger.
Tryck på [ ] för att avbryta upprepad uppspelning.
Upprepa
(OFF)
Upprepa
68-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 69 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Slumpvis uppspelning (Shuffle)
Tryck på [
] under uppspelning.
Filerna spelas upp i slumpvis ordningsföljd.
Shuffle-läget växlar varje gång du trycker på [
Blanda låtar
Blanda album:
(OFF)
].
EN
Blanda låtar
Blanda album: Låtarna i varje album spelas upp i rätt
ordning. När alla låtar på ett album är
spelade, väljs nästa album slumpmässigt.
Så här fortsätter det tills alla album har
spelats upp.
Blanda låtar:
Låtarna i en viss kategori (spellista, album,
o.s.v.) spelas upp slumpmässigt. Låtarna
inom kategorin spelas bara en gång tills
alla låtar spelats.
DE
FR
• Mer information om sökläget finns i ”Söka efter en musikfil”
(sidan 67).
Slumpvis uppspelning (Shuffle All)
ES
Alla filer i din iPod spelas upp i slumpvis ordning.
1
2
Peka på [
(Search)] på bottenbannern under
uppspelning.
IT
Peka på [Music].
Söklägesskärmen visas.
3
Peka på [Shuffle All] på bottenbannern under
uppspelning.
Indikatorn ”
ordning.
” tänds och låtarna spelas upp i slumpvis
SE
• Sätt Shuffle-läget till off för att avbryta. Se ”Slumpvis uppspelning
(Shuffle)” (sidan 69).
NL
RU
PL
GR
69-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 70 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Interaktiv handling*
Information
Uppdatering av produktprogramvara
Denna produkt använder programvara som kan uppdateras genom en
USB-minnesenhet. Ladda ned programvaran från Alpines hemsida och
uppdatera produkten med hjälp av USB-minnesenheten.
Den här funktionen kan användas om filmen har spelats in med t
ex flera olika slut. Du kan då välja handling och se flera olika
versioner av samma film.
Funktionen skiljer sig från skiva till skiva. Dialogrutor där du
väljer handlingen visas under filmen. Följ helt enkelt
instruktionerna i bild.
* Dessa funktioner varierar mellan olika skivor. Läs skivans
instruktioner för detaljerad information.
Uppdatera denna produkt
Se Alpines hemsida för information om uppdatering.
http://www.alpine-europe.com
Om DVD-skivor
Audio-CD och DVD-skivor har spår där digitala data är lagrade.
Informationen representeras av mikroskopiska gropar som är inspelade i
spåret. Dessa gropar läses av en laserstråle för uppspelning av skivan.
På DVD-skivor är spårens täthet och gropar dubbla gentemot de på CDskivor, så DVD-skivor kan innehålla mer information på mindre yta.
CD-skivor
Minsta groparlängd 0,9 µm
1,2 mm
Spårmellanrum -1,6 µm
DVD-skivor
Minsta groparlängd 0,9 µm
0,6 mm
0,6 mm
Spårmellanrum - 0,74 µm
En 12-cm DVD-skiva rymmer en långfilm eller cirka fyra timmars
musik. Dessutom ger DVD-skivor skarp bildkvalitet och klara färger
tack vare en horisontell bildupplösning på över 500 linjer (jämfört med
mindre än 300 linjer för ett VHS-band).
DVD-skivor erbjuder dessutom en rad funktioner.
Multiple audio* (sidan 29)
Upp till åtta olika språk kan läggas in på en film. Önskat språk
kan väljas med enheten.
Textningsläge* (sidan 29)
Textremsor på upp till 32 språk kan läggas in på filmen. Önskat
textningsspråk kan väljas med enheten.
Flera bildvinklar* (sidan 29)
När DVD-skivan innehåller scener som är inspelade ur flera olika
bildvinklar, kan du välja den vinkel du vill se scenen ur med
fjärrkontrollen.
70-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 71 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Lista över språkkoder
(Se sidan 41 för utförlig information.)
Förkortning
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DE
DZ
EL
EN
EO
ES
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FR
FY
GA
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA
Kod
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6673
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
7289
7365
Språk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali, Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Förkortning
IE
IK
IN
IS
IT
IW
JP
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG
MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM
Kod
7369
7375
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7967
7977
7982
8065
8076
8083
8084
8185
8277
Språk
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian, Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto, Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Förkortning
RN
RO
RU
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZH
ZU
Kod
8278
8279
8285
8287
8365
8368
8371
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8478
8479
8482
8483
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Språk
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
71-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 72 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Lista över landskoder
(Se sidan 42 för utförlig information.)
Förkortning
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
Kod
6568
6569
6570
6571
6573
6576
6577
6578
6579
6581
6582
6583
6584
6585
6587
6590
6665
6666
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6677
6678
6679
6682
6683
6684
6686
6687
6689
6690
6765
6767
6768
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
6770
6771
6772
6773
6775
6776
6777
6778
6779
6782
6785
6786
6788
6789
6790
6869
6874
6875
Förkortning
Land
DM
Andorra
DO
United Arab Emirates
DZ
Afghanistan
Antigua and Barbuda
EC
EE
Anguilla
EG
Albania
Armenia
EH
ER
Netherlands Antilles
ES
Angola
Antarctica
ET
FI
Argentina
FJ
American Samoa
Austria
FK
FM
Australia
FO
Aruba
Azerbaijan
FR
GA
Bosnia and Herzegovina
GB
Barbados
Bangladesh
GD
GE
Belgium
GF
Burkina Faso
Bulgaria
GH
GI
Bahrain
GL
Burundi
Benin
GM
GN
Bermuda
GP
Brunei Darussalam
Bolivia
GQ
GR
Brazil
GS
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
GT
Botswana
GU
Belarus
GW
Belize
GY
Canada
HK
Cocos (Keeling) Islands
HM
Congo, the Democratic
Republic of the
HN
Central African Republic
HR
Congo
HT
Switzerland
HU
Cote d’lvoire
ID
Cook Islands
IE
Chile
IL
Cameroon
IN
China
IO
Colombia
IQ
Costa Rica
IR
Cuba
IS
Cape Verde
IT
Christmas Island
JM
Cyprus
JO
Czech Republic
JP
Germany
KE
Djibouti
KG
Denmark
KH
Kod
6877
6879
6890
6967
6969
6971
6972
6982
6983
6984
7073
7074
7075
7077
7079
7082
7165
7166
7168
7169
7170
7172
7173
7176
7177
7178
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7187
7189
7275
7277
7278
7282
7284
7285
7368
7369
7376
7378
7379
7381
7382
7383
7384
7477
7479
7480
7569
7571
7572
Land
Förkortning
KI
Dominica
KM
Dominican Republic
KN
Algeria
KP
Ecuador
Estonia
KR
Egypt
KW
Western Sahara
KY
Eritrea
KZ
Spain
LA
Ethiopia
Finland
LB
Fiji
LC
Falkland Islands
LI
Micronesia, Federated States of
LK
Faroe Islands
LR
France
LS
Gabon
LT
United Kingdom
LU
Grenada
LV
Georgia
LY
French Guiana
MA
Ghana
MC
Gibraltar
MD
Greenland
MG
Gambia
MH
Guinea
MK
Guadeloupe
Equatorial Guinea
ML
Greece
MM
South Georgia and the
South Sandwich Islands
MN
MO
Guatemala
MP
Guam
MQ
Guinea-Bissau
MR
Guyana
MS
Hong Kong
MT
Heard Island and
MU
McDonald Islands
MV
Honduras
MW
Croatia
MX
Haiti
MY
Hungary
MZ
Indonesia
NA
Ireland
NC
Israel
NE
India
NF
British Indian Ocean Territory
NG
Iraq
NI
Iran, Islamic Republic of
NL
Iceland
NO
Italy
NP
Jamaica
NR
Jordan
NU
Japan
NZ
Kenya
OM
Kyrgyzstan
PA
Cambodia
Kod
7573
7577
7578
7580
Land
Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
Korea, Democratic
People’s Republic of
7582
7587
7589
7590
7665
Korea, Republic of
Kuwait
Cayman Islands
Kazakstan
Lao People’s
Democratic Republic
7666
7667
7673
7675
7682
7683
7684
7685
7686
7689
7765
7767
7768
7771
7772
7775
Lebanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libyan Arab Jamahiriya
Morocco
Monaco
Moldova, Republic of
Madagascar
Marshall Islands
Macedonia, The former
Yugoslav Republic of
Mali
Myanmar
Mongolia
Macau
Northern Mariana Islands
Martinique
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldives
Malawi
Mexico
Malaysia
Mozambique
Namibia
New Caledonia
Niger
Norfolk Island
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
Nepal
Nauru
Niue
New Zealand
Oman
Panama
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7865
7867
7869
7870
7871
7873
7876
7879
7880
7882
7885
7890
7977
8065
72-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 73 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Förkortning
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
Kod
8069
8070
8071
8072
8075
8076
8077
8078
8082
8084
8087
8089
8165
8269
8279
8285
8287
8365
8366
8367
8368
8369
8371
8372
8373
Land
Peru
French Polynesia
Papua New Guinea
Philippines
Pakistan
Poland
Saint Pierre and Miquelon
Pitcairn
Puerto Rico
Portugal
Palau
Paraguay
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles
Sudan
Sweden
Singapore
Saint Helena
Slovenia
Förkortning
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
Kod
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8382
8384
8386
8389
8390
8467
8468
8470
8471
8472
8474
8475
8477
8478
8479
8480
8482
8484
8486
Land
Förkortning
Svalbard and Jan Mayen
TW
Slovakia
TZ
Sierra Leone
UA
San Marino
UG
Senegal
UM
Somalia
US
Suriname
UY
Sao Tome and Principe
UZ
El Salvador
VA
Syrian Arab Republic
VC
Swaziland
Tu rks and Caicos Islands
VE
Chad
VG
French Southern Territories
VI
To go
VN
Thailand
VU
Ta jikistan
WF
To kelau
WS
Tu rkmenistan
YE
Tunisia
YT
Tonga
YU
East Timor
ZA
Tu rkey
ZM
Tr inidad and Tobago
ZW
Tu valu
Kod
8487
8490
8565
8571
8577
8583
8589
8590
8665
8667
8669
8671
8673
8678
8685
8770
8783
8969
8984
8985
9065
9077
9087
Land
Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Ukraine
Uganda
United States Minor
Outlying Islands
United States
Uruguay
Uzbekistan
Holy See (Vatican City State)
Saint Vincent and the
Grenadines
Venezuela
Virgin Island, British
Virgin Islands, U.S
Viet Nam
Vanuatu
Wallis and Futuna
Samoa
Ye men
Mayotte
Yugoslavia
South Africa
Zambia
Zimbabwe
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
73-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 74 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Om problem uppstår
Om ett problem uppstår bör du stänga av och sedan sätta på
strömmen igen. Gå igenom följande checklista om enheten
fortfarande inte fungerar normalt. Den här guiden hjälper dig att
lokalisera felet om det är något fel på enheten. Kontrollera annars att
hela ditt system är korrekt anslutet eller kontakta sedan din Alpineåterförsäljare.
Grundläggande
Ingen funktion eller visning på displayen.
• Bilens tändning är frånslagen.
- Bilstereon kan inte manövreras med tändningslåset i frånslaget
läge om anslutningarna gjorts enligt anvisningarna.
• Felaktig anslutning av ingående strömkabel.
- Kontrollera strömkabelns anslutning.
• Trasig säkring.
- Kontrollera säkringen på bilstereons batterikabel och byt vid
behov ut säkringen mot en säkring med korrekt amperetal.
• Ett fel inuti mikrodatorn har uppstått på grund av störningar etc.
- Tryck på RESET-knappen med en kulspetspenna eller ett annat
spetsigt föremål.
Inget ljud eller onaturligt ljud.
• Felaktig inställning av volym/balans/fader.
- Justera inställningarna.
• Anslutningarna är inte rätt utförda.
- Kontrollera anslutningarna och anslut säkert.
Ingen bild på bildskärmen.
• Ljusstyrkan/kontrast är inställd på minimiläget.
- Justera ljusstyrkan/kontrasten.
• Temperaturen i fordonet är för låg.
- Öka temperaturen i fordonet till funktionsområdet för
bilstereon.
• Anslutningarna till DVD-spelare är inte korrekt utförda.
- Kontrollera anslutningarna och anslut säkert.
• Ledningen till handbromsen är inte inkopplad.
• Handbromsen är inte åtdragen.
- Koppla in ledningen till handbromsen, dra sedan åt
handbromsen. (Se sidan 86)
Bildens rörelse är onormal.
• Temperaturen i fordonet är för hög.
- Låt fordonets innetemperatur svalna.
Radio
Det går inte att ställa in önskad station.
• Antennen har inte anslutits eller är lös.
- Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten; ersätt antennen
eller kabeln vid behov.
Önskad station ställs inte in med automatisk
stationssökning.
• Du befinner dig i ett område med låg signalstyrka.
- Kontrollera att radion kopplats om till läget DX.
• Det kan hända att antennen inte jordats och/eller anslutits på
korrekt sätt, om bilen befinner sig i ett primärsignalområde.
- Kontrollera antennanslutningarna, antennens jordning och
monteringsläge.
• Det kan hända att antennen inte skjutits ut helt och hållet.
- Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går, och byt ut
den om den är skadad.
Störningar under pågående radiomottagning.
• Det kan hända att antennen inte skjutits ut helt och hållet.
- Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går, och byt ut
den om den är skadad.
• Bristfällig jordning av antennen.
- Kontrollera att antennen jordats på korrekt sätt vid
monteringsplatsen.
• Den mottagna stationens signal är svag och innehåller störningar.
- Ställ in en annan station, om ovanstående åtgärder inte hjälper.
Skiva
Ljudet från skivan svajar vid uppspelning.
• Fuktkondensering i CD-spelaren.
- Vänta tillräckligt länge för att kondensen ska hinna avdunsta
(ungefär 1 timme).
Det går inte att sätta i en CD-skiva.
• En skiva finns redan isatt i enheten.
- Mata ut skivan och tag ur den.
• CD-skivan sätts i på fel sätt.
- Mata in skivan på rätt sätt. (Se sidan 15)
CD-skivans snabbsökning framåt/bakåt kan inte
användas.
• Skadad CD-skiva.
- Ta ur CD-skivan och släng bort den eftersom mekanismen kan
skadas om du använder en skadad CD-skiva.
Ljudbortfall på grund av vibrationer.
• Apparaten har inte installerats korrekt.
- Installera apparaten på nytt så att den sitter stadigt.
• Skivan är mycket smutsig.
- Rengör skivan.
• Repor på skivan.
- Byt ut skivan.
• Linsen på pickupen är smutsig.
- Använd inte linsrengöringsskivor av den typ som finns att köpa
i handeln. Kontakta din närmaste Alpine-återförsäljare.
Ljudbortfall som inte orsakas av vibrationer.
• Smutsig eller repig skiva.
- Rengör skivan; byt ut den om den är skadad.
Uppspelning av CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW är inte möjlig.
• Skivan har inte stängts (finaliserats).
- Stäng skivan och försök spela upp den igen.
Felindikeringar.
• Fel i mekanismen.
- Tryck på . Sätt i skivan igen efter att felindikeringen
försvinner. Kontakta närmaste Alpine-försäljare om
ovanstående lösning inte hjälper.
MP3/WMA/AAC-filer spelas inte upp.
• Ett skrivfel har uppstått. CD-formatet är inte kompatibelt.
- Se till att CD-skivan har bränts i ett format som enheten kan
hantera. Se ”Om MP3/WMA/AAC” (sidorna 23 till 24), bränn
sedan om skivan i det format som den här enheten kan hantera.
Enheten fungerar inte.
• Kondens
- Vänta ett tag (ungefär 1 timme) tills kondensen torkat.
74-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 75 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Uppspelningen startar inte.
• Skivan är isatt upp och ner.
- Kontrollera skivan och sätt i den med etikettsidan uppåt.
• Skivan är smutsig.
- Rengör skivan.
• En skiva som inte kan spelas i den här enheten är isatt.
- Kontrollera om skivan kan spelas upp.
• Barnskyddet är aktiverat.
- Avbryt barnskyddet eller ändra barnskyddsnivån.
Bilden är oklar eller full med störningar.
• Skivan snabbspolas framåt eller bakåt.
- Små störningar kan uppträda i bilden men detta är normalt.
• Fordonets batteri är svagt.
- Kontrollera batterispänningen och ledningen.
(Det kan hända att enheten inte fungerar om batterispänningen
är under 11 volt vid belastning.)
Bilden stoppar upp ibland.
• Repor på skivan.
- Ersätt med en repfri skiva.
Om detta meddelande dyker upp
Flera meddelanden visas på skärmen under användning. Förutom de
meddelanden som berättar om det nuvarande tillståndet eller ger
vägledning om nästa åtgärd, finns även följande felmeddelanden. Om
ett av dessa felmeddelanden visas, följ då noggrant instruktionerna i
lösningsspalten.
System
Om du kör, vänligen stanna för du använder denna
funktion.
• En konfigurationsåtgärd, etc., utfördes medan fordonet var
igång.
- Kör fordonet till en säker plats, stanna och dra åt handbromsen,
och utför därefter åtgärden.
USB-spänningsfel.
• Onormal ström matas till USB-kontaktenheten.
- Vrid tändningsnyckeln av, och ställ sedan på ON igen.
- Försök koppla in en annan iPod/iPhone/USB-minnesenhet.
Kan ej komma åt DVD-enheten.
Systemet återställs.
• Ett åtkomstfel till DVD-spelaren skedde av någon orsak.
- Enheten startas om automatiskt.
Kan ej komma åt DVD-enheten.
Var vänlig kontrollera detaljer från servicecentret.
• Ett åtkomstfel till DVD-spelaren skedde av någon orsak.
- Var god fråga Service-centret om hjälp.
Ljud/Visuell
Läsningsfel var god tryck kontrollera skiva.
• Repig skiva, smutsig skiva/dålig inspelning/inkompatibel med
den här enheten.
- Tryck på .
- Byt ut skivan.
USB-enhetsfel.
• En iPod/iPhone som inte stöds av enheten är ansluten.
- Anslut en iPod/iPhone som hanteras av enheten.
- Återställ din iPod.
• En USB-enhet som inte är kompatibel med enheten är ansluten.
- Försök koppla in en annan USB-minnesenhet.
• Kommunikationsfel
- Vrid tändningsnyckeln av, och ställ sedan på ON igen.
- Kontrollera bildskärmen genom att återansluta mellan iPod/
iPhone och enheten med hjälp av iPod/iPhone-kabeln.
- Kontrollera bildskärmen genom att återansluta mellan USBminnesenheten och enheten.
• Orsakas av att iPod/iPhone-programvarans version inte är
kompatibel med denna enhet.
- Uppdatera iPod/iPhone-programvarans version så att den är
kompatibel med denna enhet.
• iPod/iPhone är inte verifierad.
- Byt till en annan iPod/iPhone.
EN
DE
FR
Fel regionskod.
• Skivan har inte rätt regionskod.
- Sätt i en skiva med rätt regionskod.
Ingen data.
• Det finns ingen data i din iPod/iPhone.
- Ladda ner data till din iPod/iPhone och anslut till INE-W970BT.
• Det finns inga data i USB-minnet.
- Ladda ned data till USB-minnet och anslut till enheten.
ES
IT
Oläsbar låt hoppades över.
• En kopieringsskyddad WMA-fil har upptäckts.
- Du kan endast spela upp ej kopieringsskyddade filer.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som enheten inte har stöd för
används.
- Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som enheten har
stöd för.
SE
BLUETOOTH
Var god kontrollera BLUETOOTH-ljudenhet.
• BLUETOOTH-enheten var inte korrekt ansluten.
- Kolla inställningarna för INE-W970BT och BLUETOOTHljudenheten och återanslut.
Var god kontrollera mobil enhet.
• Mobiltelefonen var inte korrekt ansluten.
- Kolla inställningarna för INE-W970BT och mobiltelefonen
och återanslut.
Kunde ej ladda telefonbok.
• Telefonboken kunde inte läsas på grund av att mobiltelefonen
kopplats ifrån, etc.
- Kontrollera mobiltelefonens anslutning och genomför sedan
synkronisering och tilläggning igen. (Se sidan 52)
• Den anslutna mobiltelefonen stöder inte synkronisering av dess
telefonbok.
- Anslut en mobiltelefon som stöder synkronisering av
telefonboken, synkronisera sedan igen. (Se sidan 52)
75-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
NL
RU
PL
GR
01SE00INE-W970BT.book Page 76 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Spela upp en DRM-skyddad DivX-fil
Vissa funktioner kan inte utföras när följande meddelande visas.
Auktoriseringsfel.
Denna spelare är ej auktoriserad att spela denna film.
• Versionen av den DRM-skyddade DivX®-filen stöds inte av
denna enhet.
- Spela upp DivX®-filen som stöds.
Hyrestid utgången.
• Filen som du försöker spela upp har ett begränsat antal visningar.
Visningsbegränsningen har nåtts och filen kan inte längre spelas
på denna enhet. Efter att meddelandet visats spelas början av
nästa fil upp automatiskt.
Y
Denna hyr-DivX har använt XX av YY uppspelningar.
Vill du fortsätta?
• Om det totala antalet visningar av den här filen inte har
överträtts, så visas antalet kvarvarande visningar.
- Välj [OK] för att spela upp. Välj [Avbryt] om nästa fil ska
spelas upp.
Vill du sluta spela hyrd fil?
• Medan du spelar upp en hyrfil visas ”Vill du sluta spela hyrd
fil?” när följande åtgärder utförs. Om du väljer [OK] så minskas
antalet visningar med 1.
• Mapp upp/ner
• STOPP
• Sökåtgärd
• Gå till den första/sista DivX®-filen genom kapitel upp/ned.
- För att avbryta uppspelningen, peka på [OK], eller peka på
[Avbryt] för att inte avbryta.
Ljudformat stöds ej.
• Filen som spelas är en DivX®-fil med ett ljudformat som inte
stöds, så endast videoinformationen spelas upp.
- Spela upp en DivX®-fil med ett ljudformat som stöds.
Filmens bildhastighet stöds ej.
• Filen som spelas upp är en DivX®-fil med en bildhastighet som
inte stöds.
- Spela upp en DivX®-fil med en bildhastighet som stöds.
Filmens upplösning stöds ej.
• Filen som spelas upp är en DivX®-fil med en upplösning som
inte stöds.
- Spela upp en DivX®-fil med en upplösning som stöds.
76-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 77 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
PICKUP
Specifikationer
Våglängd
BILDSKÄRMSAVSNITT
Skärmstorlek
LCD
Driftsystem
Antal bildelement
Antal effektiva bildelement
Belysningssystem
Lasereffekt
6,1"
Genomskinlig typ TN LCD
TFT aktiv matris
1 152 000 st. (800 × 3 × 480)
99% eller fler
LED
FM TUNER-AVSNITT
Mottagningsomfång
Enkanalig användbar
känslighet
Känslighet vid 50 dB:s
störavstånd
Alternativ kanalselektivitet
Signalbrusförhållande
Stereoseparation
Infångningsindex
DVD: 666 nm
CD: 785 nm
CLASS II
87,5 – 108,0 MHz
8,1 dBf (0,7 µV/75 ohm)
12 dBf (1,1 µV/75 ohm)
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
EN
GPS-SEKTION
GPS mottagningsfrekvens
GPS mottagningskänslighet
BLUETOOTH-AVSNITT
BLUETOOTH-specifikation Bluetooth V2.1+EDR
Uteffekt
+4 dBm Max. (effektklass 2)
Profil
HFP (Hands-Free Profile)
OPP (Object Push Profile)
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile)
GENERELL INSTÄLLNING
Strömförsörjning
MW TUNER-AVSNITT
Mottagningsomfång
Användbar känslighet
531 – 1 602 kHz
25,1 µV/28 dBf
LW TUNER-AVSNITT
Mottagningsomfång
Känslighet (IEC standard)
153 – 281 kHz
31,6 µV/30 dBf
USB-AVSNITT
USB-krav
Max. strömförbrukning
USB-klass
USB 1.1/2.0
1 000 mA
USB(uppspelning från enhet)/
USB (masslagringsklass)
Filsystem
FAT12/16/32
MP3-avkodning
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
WMA-avkodning
Windows Media™-ljud
AAC-avkodning
AAC-LC-format ”.m4a”-fil
Antal kanaler
2-kanals (Stereo)
Frekvensåtergivning*
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Total harmonisk förvrängning 0,008 % (vid 1 kHz)
Dynamikomfång
95 dB (vid 1 kHz)
Signalbrusförhållande
100 dB
Kanalseparation
85 dB (vid 1 kHz)
* Frekvensomfånget kan variera beroende på
kodningsprogramvara/bitfrekvens.
CD/DVD
Frekvensåtergivning
Svaj (%WRMS)
Total harmonisk förvrängning
Dynamikomfång
Kanalseparation
Signalsystem
Horisontell upplösning
Videosignalnivå
Signalbrusförhållande för bild
Signalbrusförhållande för ljud
1 575,42 ±1 MHz
-130 dB max.
Driftstemperatur
Maximal uteffekt
Spänning ut
Vikt
Ljudutgångsnivå
Preout (fram, bak):
Preout (Subwoofer):
AUX OUT:
DE
FR
ES
14,4 V likström
(11–16 V tolerans)
-20°C till + 60°C
50 W × 4
2,000 mV/10k ohms
2,25 kg
IT
2V/10k ohms (max.)
2V/10k ohms (max.)
1,2V/10k ohms
SE
178 mm
100 mm
165 mm
NL
170 mm
95 mm
8 mm
RU
CHASSISTORLEK
Bredd
Höjd
Djup
FRONTSTORLEK
Bredd
Höjd
Djup
• Till följd av fortgående produktförbättringar förbehålls rätten till
ändringar av tekniska data och utförande utan föregående
meddelande.
• LCD-skärmen är tillverkad med ytterst hög precision. Andelen fullt
fungerande bildpunkter överstiger 99,99% av hela skärmen. Det
innebär att 0,01 % av punkterna kan vara ständigt tända eller
släckta.
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Under den mätbara gränsen
0,008 % (vid 1 kHz)
95 dB (vid 1 kHz)
85 dB (vid 1 kHz)
NTSC/PAL
500 linjer eller större
1Vp-p (75 ohms)
DVD: 60 dB
100 dB
PL
GR
77-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 78 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
FÖRSIKTIGT
CLASS 1
LASER PRODUCT
(Spelarens undersida)
FÖRSIKTIGT - I öppet läge finns inget skydd mot laserstrålningen,
TITTA INTE PÅ LASERLJUSET!
(Spelarens undersida)
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(Microsoft)
Du har köpt en enhet (”DEVICE”) som innehåller programvara
licensierad av Alpine Electronics, Inc. (kollektivt ”ALPINE”) från
ett Microsoft Corporation-bolag (kollektivt ”MS”). Dessa
programvaruprodukter av MS-ursprung, såväl som tillhörande
media, tryckt material och ”online” eller elektronisk
dokumentation (”SOFTWARE”) skyddas av internationella lagar
och förordningar för intellektuell egendom. PROGRAMVARAN
licensieras, den säljs inte. Med ensamrätt.
OM DU INTE ACCEPTERAR DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE (”EULA”), FÅR DU INTE ANVÄNDA
ENHETEN ELLER KOPIERA PROGRAMVARAN OCH MÅSTE
GENAST KONTAKTA ALPINE OCH BE OM INSTRUKTIONER
FÖR ATT RETURNERA ENHETEN OCH FÅ EN
ÅTERBETALNING. ALL ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING PÅ
ENHETEN, INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR VILLKOREN I
DETTA LICENSAVTAL (ELLER RATIFICERING AV TIDIGARE
ACCEPTERANDE).
TILLDELANDE AV PROGRAMVARULICENS,
Detta licensavtal för slutanvändare ger dig följande licens: Du får
använda PROGRAMVARAN endast på denna ENHET.
EJ FELTOLERANT.
PROGRAMVARAN ÄR INTE FELTOLERANT. ALPINE HAR PÅ
EGEN HAND BESTÄMT HUR PROGRAMVARAN SKA
ANVÄNDAS I ENHETEN OCH MS FÖRLITAR SIG PÅ ALPINE
ATT UTFÖRA TILLRÄCKLIGA TESTER FÖR ATT FASTSTÄLLA
ATT PROGRAMVARAN ÄR LÄMPLIG FÖR SÅDAN
ANVÄNDNING.
INGA GARANTIER FÖR PROGRAMVARAN,
PROGRAMVARAN tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och
med alla fel. HELA RISKEN RÖRANDE TILLFREDSSTÄLLANDE
KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH
ANSTRÄNGNING (INKLUSIVE BRIST PÅ UNDERLÅTENHET)
LIGGER HOS DIG. DESSUTOM FINNS INGEN GARANTI MOT
STÖRNINGAR MED DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN
ELLER MOT INTRÅNG PÅ ANDRAS RÄTTIGHETER. OM DU
HAR MOTTAGIT GARANTIER RÖRANDE ENHETEN ELLER
PROGRAMVARAN SÅ KOMMER DE INTE FRÅN MS OCH MS
TAR INGET ANSVAR FÖR DEM.
78-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 79 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
INGET ANSVAR FÖR VISSA SKADOR.
INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER.
FÖRUTOM SOM FÖRBJUDET AV LAGEN, TAR MS INGET
ANSVAR FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA,
FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR PÅ
PROGRAMVARAN. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM
EN ÅTGÄRD MISSLYCKAS TROTS DESS EGENTLIGA SYFTE.
MS ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR
BELOPP ÖVER TVÅHUNDRAFEMTIO AMERIKANSKA DOLLAR
(USD 250,00).
Alla rättigheter till titeln och intellektuell egendom i och till
PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till bilder,
fotografier, animationer, video, ljud, musik, text och
”appletprogram”, i PROGRAMVARAN), medföljande tryckt
material och kopior av PROGRAMVARAN, ägs av MS, Microsoft
Corporation, deras dotterbolag eller leverantörer.
PROGRAMVARAN licensieras, den säljs inte.
Du får inte kopiera det tryckta material som medföljer
PROGRAMVARAN. Alla rättigheter till titel och intellektuell
egendom i och till det innehåll som användas genom
användningen av PROGRAMVARAN tillhör respektive ägare och
kan vara skyddat av copyrightlagar eller andra gällande lagar
och förordningar för intellektuell egendom. Detta EULA ger dig
inga rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som
inte uttryckligen ges under detta EULA förbehålls MS, Microsoft
Corporation, deras dotterbolag och leverantörer. Användning av
eventuella onlinetjänster som nås via PROGRAMVARAN kan
styras av användningsvillkor för respektive tjänst. Om denna
PROGRAMVARA innehåller dokumentation som bara
tillhandahålls i elektroniskt format, får du skriva ut en kopia av
sådan elektronisk dokumentation.
BEGRÄNSNINGAR RÖRANDE OMVÄND
UTVECKLING, DEKOMPILERING OCH
DISASSEMBLERING
Du får inte tillämpa omvänd utveckling, dekompilera eller
disassemblera PROGRAMVARAN, utom och till den omfattning
som sådan aktivitet uttryckligen tillåts av gällande lag, oaktat
denna begränsning.
YTTERLIGARE PROGRAMVAROR/TJÄNSTER.
PROGRAMVARAN kan tillåta ALPINE, MS, Microsoft Corporation
eller deras dotterbolag att tillhandahålla dig med
PROGRAMVARU-uppdateringar, tillägg, tilläggskomponenter
eller Internet – bastjänstekomponenter för PROGRAMVARAN
efter det datum du skaffade din ursprungliga kopia av
PROGRAMVARAN (”Tilläggskomponenter”).
• Om ALPINE tillhandahåller dig med tilläggskomponenter
och inga EULA-villkor medföljer, skall villkoren i detta
EULA tillämpas.
• Om MS, Microsoft Corporation eller deras dotterbolag
tillhandahåller tilläggskomponenter och inga andra EULAvillkor medföljer, skall villkoren i detta EULA tillämpas,
förutom att MS, Microsoft Corporation eller det dotterbolag
som tillhandahåller tilläggskomponenterna skall fungera
som licensgivare av dessa tilläggskomponenter.
• ALPINE, MS, Microsoft Corporation och deras dotterbolag
förbehåller sig rätten att avbryta alla Internet-baserade
tjänster som tillhandahålls till dig eller som görs
tillgängliga genom användningen av PROGRAMVARAN.
ÅTERSTÄLLNINGSMEDIA.
EN
DE
FR
ES
VARUMÄRKEN.
Detta EULA ger dig inga rättigheter i samband med varumärken
eller tjänstemärken som tillhör ALPINE, MS, Microsoft
Corporation, deras dotterbolag eller leverantörer.
PRODUKTSUPPORT.
Produktsupport för PROGRAMVARAN tillhandahålls inte av MS,
dess moderbolag Microsoft Corporation eller deras dotterbolag.
För produktsupport, se det ALPINE-supportnummer som anges i
dokumentationen för ENHETEN. Om du har frågor rörande detta
EULA, eller om du vill komma i kontakt med ALPINE av någon
annan orsak, se den adress som tillhandahålls i
dokumentationen för ENHETEN.
IT
SE
PROGRAMVARAN FÅR ÖVERFÖRAS MED
RESTRIKTIONER
Om PROGRAMVARAN tillhandahålls av ALPINE på separata
media och märks som ”Återställningsmedia”, får du bara
använda dem till att återställa eller installera om den
PROGRAMVARA som ursprungligen installerats på ENHETEN.
Du får permanent överföra rättigheterna under detta EULA
enbart som en del av en permanent försäljning eller överföring
av enheten, och endast om mottagaren accepterar detta EULA.
Om PROGRAMVARAN är en uppgradering, måste en överföring
även inkludera alla tidigare versioner av PROGRAMVARAN.
UPPGRADERINGAR.
EXPORTBEGRÄNSNING.
Om PROGRAMVARAN tillhandahålls av ALPINE separat från
ENHETEN på separata media eller via nedladdning från webben
eller på annat sätt, och är märkt ”Endast för uppgradering”, får
du installera en (1) kopia av sådan PROGRAMVARA på
ENHETEN som en ersättningskopia av befintlig PROGRAMVARA
och använda den enligt villkoren i detta EULA, inklusive
eventuella ytterligare EULA-villkor som medföljer
PROGRAMVARAN för uppgradering.
Du medger att PROGRAMVARAN har sitt ursprung i USA. Du
accepterar att uppfylla alla tillämpliga internationella och
nationella lagar som gäller PROGRAMVARAN, inklusive U.S.
Export Administration Regulations, såväl som begränsningar för
slutanvändare, slutanvändning och destinationsländer som
utfärdats av USA och andra länder. För mer information om
export av PROGRAMVARAN, se
http://www.microsoft.com/exporting/
NL
RU
PL
UPPHÖRANDE.
Utan att upphäva några andra rättigheter kan ALPINE eller MS
annullera detta EULA om du inte uppfyller villkoren i det. I sådant
fall måste du förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN och alla
dess komponentdelar.
GR
79-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 80 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(NAVTEQ)
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGA
INNAN DU ANVÄNDER NAVTEQ-DATABASEN
INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL - OCH INTE ETT AVTAL FÖR
FÖRSÄLJNING - MELLAN DIG OCH NAVTEQ B.V. FÖR DIN
KOPIA AV NAVTEQS NAVIGERBARA KARTDATABAS,
INKLUSIVE TILLHÖRANDE DATORPROGRAMVARA, MEDIA
OCH BESKRIVANDE TRYCKT DOKUMENTATION PUBLICERAS
AV (TILLSAMMANS ”DATABASEN”). GENOM ATT ANVÄNDA
DATABASEN ACCEPTERAR OCH MEDGER DU ALLA VILLKOR I
DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (”AVTAL”). OM
DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL MÅSTE DU
GENAST RETURNERA DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA
ANDRA MEDFÖLJANDE FÖREMÅL, TILL LEVERANTÖREN FÖR
EN ÅTERBETALNING.
ÄGANDESKAP
Databasen och copyright samt intellektuell egendom eller
närliggande rättigheter däri tillhör NAVTEQ eller dess
licensgivare. Ägandeskapet till media som databasen ligger på
behålls av NAVTEQ och/eller din leverantör tills betalning
fullgjorts till NAVTEQ och/eller din leverantör enligt detta Avtal
eller liknande avtal under vilka varorna tillhandahållits till dig.
LICENSGIVANDE
NAVTEQ ger dig en icke-exklusiv licens att använda Databasen
för din personliga användning eller, om tillämpligt, för intern
användning i ditt företag. Den här licensen innehåller inga
rättigheter att licensiera produkten vidare.
BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING
Databasen är begränsad till användning i det specifika system
den tagits fram för. Förutom till den utsträckning som uttryckligen
tillåts av gällande lagar (t.ex. nationella lagar baserade på
European Software Directive (91/250) och Database Directive
(96/9)), får du inte extrahera eller återanvända större delar av
innehållet i Databasen eller reproducera, kopiera, modifiera,
anpassa, översätta, disassemblera, dekompilera, omvänt
utveckla någon del av Databasen. Om du vill få
interoperabilitetsinformation enligt (de nationella lagar baserade
på) European Software Directive, ska du ge NAVTEQ rimliga
möjligheter att tillhandahålla nämnda information under rimliga
villkor, inklusive kostnader, som fastställs av NAVTEQ.
ÖVERFÖRING AV LICENS
Du får inte överföra Databasen till tredje parter, förutom om den
är installerad i systemet den tagits fram för eller när du inte
behåller någon kopia av Databasen, och förutsatt att mottagaren
godkänner alla villkor i Avtalet och bekräftar det skriftligen till
NAVTEQ. Uppsättningar med flera skivor får bara överföras eller
säljas i sin helhet som de tillhandahålls av NAVTEQ och inte
delvis.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar att, enligt de varningar som anges nedan,
Databasen under en period av 12 månader efter inköp, kommer
att prestera enligt NAVTEQ:s kriterier för noggrannhet och
fullständighet gällande vid det datum du förvärvade Databasen.
Dessa villkor kan fås av NAVTEQ på begäran. Om Databasen
inte presterar enligt denna begränsade garanti kommer NAVTEQ
att med rimliga ansträngningar reparera eller byta ut den
felaktiga kopian av Databasen. Om dessa ansträngningar inte
leder till prestanda hos Databasen enligt de garantier som
utfästs här, har du möjlighet att antingen erhålla en rimlig
kompensation av det pris du betalade Databasen eller att häva
detta Avtal. Detta utgör NAVTEQ:s hela ansvar och det enda
krav du kan ställa på NAVTEQ. Förutom vad som uttryckligen
anges i det här avsnittet garanterar NAVTEQ inte och gör inga
utfästelser rörande användningen av resultat från användningen
av Databasen med avseende på riktighet, noggrannhet,
tillförlitlighet eller annat. NAVTEQ garanterar inte att Databasen
är eller kommer att vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig
information eller råd tillhandahållen av NAVTEQ, din leverantör
eller annan person utgör en garanti eller utökar på något sätt
den begränsade garanti som beskrivs ovan. Den begränsade
garanti som anges i detta Avtal påverkar inte några gällande
lagliga rättigheter du kan ha under den lagliga garantin mot
dolda defekter.
Om du inte förvärvade Databasen direkt från NAVTEQ kan du ha
lagliga rättigheter gentemot den person du förvärvade
Databasen av utöver de rättigheter tilldelade av NAVTEQ
härunder enligt gällande lagar. Ovanstående garanti från
NAVTEQ skall inte påverka sådana lagliga rättigheter och du
åtnjuter sådana rättigheter utöver de garantirättigheter tilldelade
häri.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset på Databasen inkluderar inte omsorg om eventuella risker
för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta skador som
kan uppstå i samband med din användning av Databasen.
Vidare skall NAVTEQ under inga omständigheter hållas
ansvariga för några följdskador eller indirekta skador, inklusive
utan begränsning, förlust av intäkter, data eller användning, hos
dig eller en tredje part, orsakade av användningen av
Databasen, vare sig i en åtgärd i avtal eller felaktighet eller
baserad på en garanti, även om NAVTEQ har meddelats om
risken för sådana skador. I alla händelser begränsas NAVTEQ:s
ansvar för direkta skador till priset på din kopia av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTI OCH DEN
ANSVARSBEGRÄNSNING SOM ANGES I DETTA AVTAL
PÅVERKAR INTE DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER NÄR DU
FÖRVÄRVAT DATABASEN SOM PRIVATPERSON.
VARNINGAR
Databasen kan innehålla felaktig eller ofullständig information på
grund av tidens gång, ändrade förhållanden, använda källor och
naturen hos inhämtning av omfattande geografiska data, vilka
alla kan leda till felaktiga resultat. Databasen inkluderar eller
återspeglar inte information om - bland annat - säkerhet i
närheten, lagutövning, nödsituationsassistans, byggnadsarbete,
väg- och körfältsavstängning, fordons- eller
hastighetsbegränsningar, väglutningar, brohöjd, vikt- och andra
begränsningar, väg- och trafikförhållanden, särskilda händelser,
trafikstockning eller restid.
80-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 81 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal gäller under rådande lagar, på den plats du bodde
på när du förvärvade Databasen. Om du vid det tillfället bor
utanför EU eller Schweiz, gäller lagstiftningen inom EU eller
Schweiz där du förvärvade databasen. I alla övriga fall, eller om
jurisdiktionen där du förvärvade Databasen inte kan definieras,
gäller lagarna i Nederländerna. Domstolen där du bodde när du
förvärvade Databasen skall ha jurisdiktion över eventuella
uppkomna tvister, eller enligt detta Avtal, utan förfång mot
NAVTEQ:s rättigheter att lösa tvisten på din aktuella bostadsort.
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
81-SE
01SE06INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 82 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Installation och anslutningar
Innan du installerar eller ansluter enheten bör du läsa
följande, samt sidorna 7 och 12 i den här
bruksanvisningen noggrant, så att du använder enheten
på rätt sätt.
Varning
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA (–) UTTAGET PÅ
BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på
grund av kortslutning.
SE TILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG I
OMGIVANDE FÖREMÅL.
Utför kabeldragningen enligt anvisningarna för att undvika
arrangemang som kan äventyra körningen. Kablar och anslutningar
i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal och liknande kritiska
platser kan vara mycket farligt.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar rörelsen hos
väsentliga funktioner kan det lätt leda till olyckor.
Försiktigt
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA
KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk
kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde
apparaten, för utförandet av säker montering.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH
MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat
kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig
montering på grund av lossnande delar.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I
KLÄM ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna gå r fria
från rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och
spetsiga kanter. Om kablarna måste dras genom hål i plå ten bör
gummibussningar användas som skydd, så att inte kablarna ligger
och nöter mot metallen.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT
ELLER DAMM.
KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN STR ÖMKABEL
FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT ANNANT TILLBEHÖR.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan
tränga in och ställa till skador.
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand
eller elektriska stötar.
Försiktighetsåtgärder
SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR ELLER
KABLAR VIDRÖRS, SKADAS ELLER FÖRHINDRAS VID
BORRNING AV HÅL.
• Se till att du kopplar från kabeln från (–)-polen på batteriet innan
du installerar din INE-W970BT. Då undviker du risken för
kortslutningar som kan skada enheten.
• Se till att du ansluter de färgmärkta kablarna enligt
kopplingsschemat. Felaktiga anslutningar kan leda till att
enheten eller skada fordonets elsystem.
• Var aktsam med de elektriska komponenter i fordonet som
installerats på fabriken (t.ex. en inbyggd dator) när anslutningar
görs till fordonets elsystem. Använd inte ledningarna till sådana
komponenter som strömförsörjningskablar för den här enheten.
Kontrollera att säkringen för avsedd krets till INE-W970BT har
rätt amperetal innan INE-W970BT ansluts till säkringsdosan.
Om du ansluter till en säkring med fel amperetal riskerar du att
skada enheten och/eller fordonets elsystem. Kontakta en
ALPINE-handlare om osäkerhet föreligger.
• INE-W970BT har RCA-kopplingar av honkontakttyp för
anslutning till andra enheter (t.ex. en förstärkare) med RCAkopplingar. Det kan hända att en adapter behövs för anslutning
till andra komponenter. Kontakta i så fall en auktoriserad Alpineåterförsäljare angående hjälp.
• Anslut högtalarkablarnas minuspol (–) till högtalarutgångarnas
minusanslutningar (–). Höger och vänster kablar får inte anslutas
till varandra eller till bilkarossen.
• Bildskärmen måste vara helt infälld i sitt hölje vid montering.
Annars kan det uppstå problem.
• Vid installation i en bil måste du se till att bildskärmen kan
öppnas/stängas utan att komma i kontakt med växelspaken.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar,
kablar, bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda
till att brand uppstår.
MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON
DEL AV BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller
bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse för
säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att
fordonets styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller
personskada.
FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BULTAR OCH
SKRUVAR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om de sväljs kan det ge upphov till allvarliga skador. Om något
föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR DEN KAN
UTGÖRA RISK FÖR FORDONETS MANÖVRERING, T.EX. I
NÄRHETEN AV RATT ELLER VÄXELSPAK.
VIKTIGT
Skriv in enhetens serienummet i fältet nedan och ha det alltid
tillgängligt som referens. Etiketten med serienumret finner du på
enhetens undersida.
SERIENUMMER:
INSTALLATIONSDATUM:
INSTALLATIONSTEKNIKER:
INKÖPSSTÄLLE:
82-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 83 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
3
Installation
För säker användning, kontrollera följande:
• att placeringen är stabil och fast.
• att förarens sikt och hantering inte hindras.
• att mikrofonen är placerad där förarens röst lätt kan fångas upp
(på solskyddet, etc.).
Försiktigt
Blockera inte enhetens fläkt eller kylfläns, det hindrar
luftcirkulationen. Om den blockeras alstras värme i
enheten och det kan resultera i brand.
<exempel>
Montera mikrofonen.
När du talar in i mikrofonen ska du inte behöva ändra din
körställning. Detta kan orsaka en distraktion och tar
uppmärksamheten från fordonet och vägen. Ta noga i
åtanke riktning och avstånd när du monterar mikrofonen.
Bekräfta att förarens röst lätt kan fångas upp från den valda
platsen.
Ventilationshål
Kylfläns
EN
DE
Mikrofon
Enhetens baksida
Att tänka på vid val av monteringsplats
1
Installationsvinkel
Enheten skall monteras med en lutning på mellan
horisontalplanet och max 30°. Notera att installation
i en vinkel utanför denna räckvidd kommer att
resultera i minskad prestanda och möjligen skada.
ES
4
Ta bort monteringskassetten från huvudenheten (se
”Borttagning” på sidan 84).
Skjut in enheten i monteringskassetten och sätt fast
den.
Monteringskassett
(medföljer)
0 -30°
Fäste
2
FR
Kabelklämma
(säljs separat)
IT
Instrumentbräda
Gummihatt
(medföljer)
Den här enheten
SE
Montera GPS-antennen inuti fordonet.
1 Rengör monteringsplatsen.
2 Placera monteringsplattan för GPS-antennen på platsen.
3 Montera GPS-antennen.
Tryckplåtar*1
NL
Sexkantsbult
(medföljer)
GPS-antenn
Frontplåt*2 (medföljer)
Monteringsplatta för antenn
*1 Om den installerade monteringskassetten är lös i instrumentbrädan
kan du åtgärda det genom att böja tryckplåtarna något.
*2 Den medföljande frontramen kan monteras.
• Montera GPS-antennen på en plan yta på instrumentbrädan
eller det bakre facket.
• Vissa glastyper med termisk reflektion eller termisk absorption
kan störa vågor av hög frekvens. Försök att montera antennen
på bilden utsida om mottagningen är dåligt när antennen är
monterad inuti bilen.
• Se till att GPS-antennen inte är övertäckt (hindras) av någon
metallyta eller metallföremål.
RU
PL
GR
83-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 84 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
5
Om det redan finns ett fäste på bilen sätter du i den
långa sexkantsbulten på bakre panelen av INEW970BT och sätter på gummihatten på bulten. Om
det inte finns något monteringsstöd på bilen skall
huvudenheten förstärkas med metallbygeln
(medföljer ej). Anslut jordkabeln till ren metallpunkt
med en skruv (*1), som redan finns på bilens chassi.
Anslut alla kablar till INE-W970BT enligt
beskrivningen i kopplingsschemat.
Skruv
Sexkants-mutter (M5)
*2
Pinnbult
Metallbygel
*1
Jordledning
Den här enheten
Chassi
• För skruven märkt ”*2” måste du använda en lämplig skruv för den
valda monteringsplatsen.
6
Skjut in INE-W970BT i instrumentbrädan tills den
klickar. Detta garanterar att enheten fästs ordentligt
och inte kan lossna från instrumentbrädan av
misstag.
Borttagning
1. Sätt in kassettnycklarna i enheten, längs styrskenorna
på vardera sida. Enheten kan nu tas bort från
monteringskassetten.
Den här enheten
Kassettnycklar
(medföljer)
2. Dra ut enheten och se till att den inte är säkrad när
detta görs.
84-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 85 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Kopplingsschema för SPST-brytare (säljs separat)
(Om ACC-strömförsörjning inte är tillgänglig)
ACC
(Röd)
INE-W970BT
SPST SW (tillval)
SÄKRING
(5A) (Tillval)
EN
BATTERY
(Gul)
SÄKRING
(20A) (Tillval)
DE
Batteri
• Om du inte kan ta ström direkt från tändningslåset, bör du montera en särskild SPST-brytare (Single-Pole, Single-Throw) (säljs separat) och en
säkring (säljs separat).
• Diagrammet och säkringens amperevärde som visas ovan gäller då INE-W970BT används individuellt.
• Om strömkabeln (tändning) från INE-W970BT ansluts direkt till fordonsbatteriets pluspol (+) drar INE-W970BT en liten mängd ström (åtskilliga
hundra milliampere) även då strömbrytaren är avstängd (OFF). Det kan orsaka att batteriet laddas ur.
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Hindra externt brus från att tränga in i ljudsystemet.
• Placera enheten på plats och dra kablarna på ett avstånd av minst 10 cm från bilens kabelnät.
• Se till att kablarnas avstånd till andra kablar är så stort som möjligt.
• Anslut jordledningen ordentligt till något ställe på bilens chassi, där metallen är ren och oskyddad (ta om nödvändigt bort färg,
smuts eller fett).
• När anläggningen utökas med en störningsdämpare bör den anslutas så långt bort från enheten som möjligt. Din Alpineåterförsäljare har olika störningsdämpare, kontakta dem för ytterligare detaljer.
• Din Alpine-återförsäljare vet bäst om störningsundertryckning, så kontakta återförsäljaren för ytterligare information.
85-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 86 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Anslutningar
Antenn
ISO-antennanslutning
Mikrofon (medföljer)
(Gul)
Till videoutgångsanslutning
(Röd)
Till ljudutgångsanslutningar
(R, L)
(Vit)
Förstärkare
Vänster bak
Höger bak
Förstärkare
Vänster fram
Höger fram
Förstärkare
Subwoofers
Till kamera med RCA-utgång
CAMERA
(Gul)
REMOTE OUT
(Brun)
Till fjärrstyrningsingång
ILLUMI
(Orange)
Till instrumentklustrets
belysningskabel
REMOTE TURN-ON
(Blå/Vit)
Till förstärkare eller equalizer
Till pluspolen på bilens
signalkabel för backljuset
REVERSE
(Orange/Vit)
PARKING BRAKE
(Gul/Blå)
Till handbromsens
signalkabel
Till motorantenn
IGNITION
(Röd)
GND
(Svart)
POWER ANT
(Blå)
Tändningslåset
BATTERY
(Gul)
Batteri
(Grön)
(Grön/Svart)
(Vit)
(Vit/Svart)
(Grå/Svart)
(Grå)
Vänster bak
Vänster fram
Högtalare
Höger fram
(Violett/Svart)
(Violett)
Höger bak
86-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 87 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Radioantennkontakt
Backkabel (Orange/Vit)
ISO/JASO-antennadapter (säljs separat)
Anslut till plussidan på bilens backlampa. Denna lampa
tänds när växeln läggs i backläge (R).
Om denna ledning ansluts på rätt sätt kommer videobilden
från backkameran att automatiskt visas på skärmen när
backväxeln (R) läggs i.
ISO/JASO-antennadapter kan erfordras beroende på
fordonet.
Videoingångskontakt (AUX INPUT) (Gul)
Matar in videosignalen.
Ljudingångsanslutningar (AUX INPUT)
RÖD är höger och VIT är vänster ljudingång.
Bakre utgång med RCA-kontakter
Den kan användas som bakre utgång med RCA-kontakter.
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
RCA-kontakter för främre utsignal
Den kan användas som främre utgång med RCA-kontakter.
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
RCA-kontakter för subwoofer
EN
Handbromskabel (Gul/Blå)
Anslut den här kabeln till strömförsörjningsdelen av
handbromsbrytaren för att sända en statussignal för
handbromsen till INE-W970BT.
ISO-Anslutning för strömförsörjning
Omkopplingsbar strömkabel (tändning) (Röd)
Jordledning (Svart)
RCA-förlängningskabel (säljs separat)
Anslut denna kabel till ett ställe på bilens underrede som
ger bra jordning. Se till att anslutningen görs mot ren metall
och att den är ordentligt fastskruvad med medföljande
plåtskruv.
CAMERA RCA-ingång (CAMERA) (Gul)
Motorantenn (Blå)
Används vid anslutnings av en kamera med RCAutgångskontakt.
Anslut denna kabel till kopplingen +B på en motorantenn,
när sådan används.
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
Utgångsledning för fjärrstyrning (Brun)
Anslut denna ledning till ingångsledningen för fjärrstyrning.
Den här ledningen sänder fjärrstyrningssignalerna från
fjärrkontrollen.
Belysningskabel (Orange)
Den här kabeln kan anslutas till instrumentklustrets
belysningskabel. Då tonas bakgrundsbelysningen på INEW970BT ned när bilens strålkastare slås på.
GPS-antennkontakt
Anslut till GPS-antenn (medföljer) som säljes separat.
Anslutning för fordonets bildskärmsgränssnitt
Avger kontrollsignaler för fordonets bildskärmsgränssnitt.
Anslut denna till boxen för fordonets bildskärmsgränssnitt
(tillval).
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-återförsäljare.
iPod VIDEO-ingång
Anslut iPod-/iPhone-videosignal eller AUX video-/ljudsignal.
• Ställ in ”AUX3-In välj.” (sidan 44) på ”iPod Video” när en
iPod/iPhone är ansluten.
• Ställ in ”AUX3-In välj.” (sidan 44) på ”AUX3” när AUXvideo/-ljud matas in.
USB-kontakt
DE
Anslut denna kabel till ett ledigt uttag i fordonets
säkringslåda eller till ett annat oanvänt strömuttag som ger
(+) 12 volt likström när tändningen är på eller i läget för
strömförsörjning av extrautrustning.
FR
ES
• Den här ledningen ska enbart användas för att styra fordonets
motorantenn. Använd den inte för att slå på eller stänga av en
förstärkare, en signalprocessor eller liknande.
Batterikabel (Gul)
Anslut den här ledningen till den positiva polen (+) på
fordonets batteri.
IT
Säkringshållare (15A)
ISO-Anslutning (utsignal högtalare)
Högtalarkabel (+) för bakre vänster högtalare (Grön)
SE
Högtalarkabel (–) för bakre vänster högtalare (Grön/
Svart)
Högtalarkabel (+) för främre vänster högtalare (Vit)
Högtalarkabel (–) för främre vänster högtalare
(Vit/Svart)
NL
Högtalarkabel (–) för höger framhögtalare
(Grå/Svart)
Högtalarkabel (+) för höger framhögtalare (Grå)
Högtalarkabel (–) för bakre höger högtalare
(Violett/Svart)
RU
Högtalarkabel (+) för bakre höger högtalare (Violett)
Till USB-minne, iPod/iPhone eller Nokia-telefon.
MIC-ingång
PL
Till mikrofon (medföljer).
Anslutning till gränssnitt för fjärrstyrning
Till gränssnittsdosan för fjärrstyrning.
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-återförsäljare.
AUX/PREOUT-kontakt
GR
Anslutning för strömförsörjning
Ledning för fjärrpåslagning av strömmen (Blå/Vit)
Anslut denna kabel till anslutningen för fjärrstyrt
strömpåslag på förstärkaren eller på en signalprocessor.
87-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 88 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Systemexempel
Anslutning av USB-minne eller NOKIA-telefon
Nokia-telefon
(säljs separat)
USB-kontakt
Anslutningssats
för Nokia-telefon
KCU-230NK
(säljs separat)
eller
Förlängningskabel för USB
(medföljer)
USB-minne (säljs separat)
• Lämna inte USB-minnet i ett fordon under en längre tid. Värme och fukt kan skada USB-minnet.
Anslutning av en iPod/iPhone
USB-kontakt
en iPod/iPhone-enhet
(säljs separat)
iPod VIDEO-ingång
iPod VIDEO AV-förlängningskabel
(Säljes separat) (KCU-461iV)
Anslutningssats KCU-461iV
(säljs separat)
Förlängningskabel för USB (medföljer)
• Lämna inte en iPod/iPhone i ett fordon under lång tid. Värme och fukt kan skada din iPod/iPhone och eventuellt göra den obrukbar.
88-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 89 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Anslutning av en extern enhet
EN
DE
AUX/PRE OUT-anslutning
FR
Till videoutgångsanslutning
AUX/PRE OUT-kabel
(Gul)
(Röd)
DVD-växlare (säljs separat)
ES
(Vit)
Till ljudutgångsanslutning
REMOTE OUT
REMOTE IN
(Brun)
(Vit/Brun)
1 Video/ljudingångskontakter (AUX INPUT)
IT
3 Utgångsledning för fjärrstyrning (Brun)
GUl är för videoingång, RÖD är höger och VIT är vänster
ljudingång.
2 RCA-förlängningskabel (säljs separat)
Anslut denna ledning till ingångsledningen för fjärrstyrning.
Den här ledningen sänder fjärrstyrningssignalerna från
fjärrkontrollen.
SE
• Du kan byta namn på en extern enhet. Se ”Ställa in AUX-läget” (sidan 44).
NL
RU
PL
GR
89-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 90 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Anslutning av en mobil digital TV-mottagare/USB-spelare och DVD-växlare
Till videoutgångsanslutning
DVD-spelare
(säljs separat)
Till ljudutgångsanslutning
DVE-5207, etc.
iPod VIDEO-ingång
AUX/PRE OUT-anslutning
AUX/PRE OUT-kabel
Till videoutgångsanslutning
Till videoingång
Till videoutgångsanslutning
Mobil digital
TV-mottagare
(säljs separat)
eller
USB-spelare
(säljs separat)
(Gul)
(Röd)
DVD-växlare
(säljs separat)
(Vit)
Till ljudutgångsanslutning
REMOTE OUT
REMOTE IN
(Brun)
(Vit/Brun)
1 Video/ljudingångskontakter (AUX INPUT)
GUl är för videoingång, RÖD är höger och VIT är vänster
ljudingång.
2 RCA-förlängningskabel (säljs separat)
3 Utgångsledning för fjärrstyrning (Brun)
Till
ljudingångsanslutning
REMOTE OUT
(Vit/Brun)
Till
ljudutgångsanslutning
REMOTE IN
(Vit/Brun)
4 AV/RCA-gränssnittskabel (4-polig mini-AV-plug till
3-RCA) (säljs separat)
5 Video-/ljudingångskontakter
GUl är för videoingång, RÖD är höger och VIT är vänster
ljudingång.
Anslut denna ledning till ingångsledningen för fjärrstyrning.
Den här ledningen sänder fjärrstyrningssignalerna från
fjärrkontrollen.
• Du kan endast ansluta ytterligare en extern inmatningsenhet när ”Primärt namn” är inställt på ”DVB-T” eller ”USB Player”. Se ”Ställa in det
primära AUX-namnet (AUX-inställning)” (sidan 44).
• För att ansluta en extern inmatningsenhet till iPod-VIDEO-kontakten, ställ in ”AUX3-In välj” på ”AUX3”. Se ”Ställa in AUX3” (sidan 44).
90-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 91 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Anslutning av en extern förstärkare
Anslutning för strömförsörjning
EN
AUX/PRE OUT-anslutning
DE
FR
AUX/PRE OUT-kabel
Förstärkare 4 ch (säljs separat)
(Röd)
(Vit)
Ingång
Främre högtalare
Ingång
Bakre högtalare
(Röd)
(Vit)
ES
Förstärkare för subwoofer (säljs separat)
(Röd)
Ingång
(Vit)
REMOTE TURN-ON
REMOTE ON
(Blå/Vit)
(Blå/Vit)
IT
Subwoofer
REMOTE ON
Strömkabel
1 Främre utgång med RCA-kontakter
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
SE
(Blå/Vit)
3 Subwoofer RCA-kontakt
4 RCA-förlängningskabel (säljs separat)
NL
2 Bakre utgång med RCA-kontakter
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.
RU
PL
GR
91-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
01SE00INE-W970BT.book Page 92 Wednesday, February 13, 2013 2:38 PM
Anslutning av kamera
AUX/PRE OUT-anslutning
AUX/PRE OUT-kabel
(Gul)
Kamera med RCA-videoutgång
(säljs separat)
HCE-C105, etc.
1 CAMERA RCA-ingång (CAMERA)
2 RCA-förlängningskabel (säljs separat)
92-SE
01SE07INE-W970BT.fm
ALPINE INE-W970BT 68-25285Z06-A (SE)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement