Motorola | MTH800 | MTH800 Tetra-portofoonterminal - Algemene gebruikershandleiding

MTH800 Tetra-portofoonterminal - Algemene gebruikershandleiding
MTH800
Tetra-portofoonterminal
Algemene gebruikershandleiding
When printed by Motorola
19
20
21
1
18
2
17 (b)
3
16
4
17 (a)
15 (a en b)
5
14
13
6
7
12
8
Next
11
9
10
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Informatie voor verwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over het auteursrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van pictogrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
Overzicht van de MTH800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Bedieningselementen en lampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidssignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Periodiek alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overzicht van toetsen en knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toets Aan-Uit/Einde/Begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keuzetoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draaiknop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noodknop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functietoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekerselectietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modus Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statuslampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De menuopties openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teruggaan naar het vorige niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De menuopties afsluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lijst met menuopties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statussymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menusymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inboxsymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactsymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outboxsymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekstinvoersymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
12
12
12
12
13
13
13
13
15
15
16
16
16
16
17
21
21
24
25
25
26
26
Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
De batterij installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
De batterij vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1
Nederlands
Inhoud
Nederlands
De batterij opladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolen voor batterijvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De antenne plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aan- en uitzetten (toets Aan-Uit/Einde/Begin) . . . . . . . . . . . . .
Aanzetten (noodknop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanzetten met Transmit Inhibit (TXI) geactiveerd . . . . . . . . . . .
De MTH800 ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . .
Radiogebruikersindentificatie (RGid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
31
31
32
32
33
34
TMO of DMO selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TMO of DMO activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Groepsoproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Favoriete mappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De map Mijn groepen selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een groep toevoegen (TMO/DMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een groep wissen (TMO/DMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een favoriete map hernoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een favoriete map wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een groep selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De draaiknop gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De navigatietoets gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfabetisch zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoeken op map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het numerieke toetsenblok gebruiken - Snelkiezen . . . . .
Een map selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMO-groepsoproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een TMO-groepsoproep plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een TMO-groepsoproep ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een TMO- broadcastoproep ontvangen . . . . . . . . . . . . . .
PTT Double Push . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DMO-groepsoproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een DMO-groepsoproep plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een DMO-groepsoproep ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . .
DMO afsluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
Een contactpersoon maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een nummer kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen via de contactenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snelkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Privéoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een privé-oproep plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een privéoproep ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon- en PABX-oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een telefoon- of PABX-oproep plaatsen . . . . . . . . . . . . . .
42
43
43
43
43
44
44
45
45
45
Alarmfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
De alarmfunctie activeren/deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een noodoproep verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De functie Alarmmicrofoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een noodgroepsoproep plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille alarmfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruk uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
47
48
48
49
49
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Een statusbericht verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een nieuw bericht verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een door de gebruiker gedefinieerd bericht verzenden . . . . . .
Een vooraf gedefinieerd bericht verzenden . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwe inkomende tekstberichten verwerken . . . . . . . . . . . . . .
Ongelezen (nieuwe) berichten verwerken . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
51
52
52
Handige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Naslaggids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
© Motorola Inc., 2009
MOTOROLA en het gestyleerde M-logo zijn geregistreerd bij het
U.S. Patent and Trademark Office. Alle andere namen van
producten of diensten zijn eigendom van de respectievelijke
eigenaar.
3
Nederlands
Privé-, telefoon- en PABX-oproepen . . . . . . . . . . . . . . . 42
Veiligheidsvoorschriften
Nederlands
ATTENTIE
Lees voor het gebruik van deze producten de
bedieningsinstructies voor veilig gebruik in de
handleiding Productveiligheid en blootstelling
aan radiogolven, nummer 6864117B25.
Teneinde te voldoen aan de vereisten van ICNIRP ten aanzien van
blootstelling aan radiogolven, mag de MTH800 alleen beroepsmatig
worden gebruikt. Om zeker te stellen dat wordt voldaan aan de
limieten voor blootstelling aan radiogolven, dient u de informatie met
betrekking tot radiogolven en de bedieningsinstructies te lezen
alvorens de producten in gebruik te nemen. U vindt deze gegevens
in het boekje Productveiligheid en blootstelling aan radiogolven
(onderdeelnummer 6864117B25) dat wordt uitgegeven door Motorola.
Bewaar deze gebruikershandleiding en het boekje
Productveiligheid en blootstelling aan radiogolven op een
veilige plaats en stel deze beschikbaar aan andere gebruikers en
indien de accessoires aan derden worden gegeven, ook aan deze
personen.
Informatie voor verwijdering
In overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie
voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) moeten producten (of de verpakking in sommige
gevallen) die worden verkocht in EU-landen worden voorzien
van het label met de doorgekruiste afvalcontainer. Dit label met de
doorgekruiste afvalcontainer betekent volgens de AEEA-richtlijn dat
klanten en eindgebruikers in EU-landen elektrische en elektronische
apparatuur niet mogen verwijderen in het huishoudafval.
Klanten of eindgebruikers in EU-landen moeten contact opnemen
met de plaatselijke leverancier van de apparatuur of met het
servicecentrum voor informatie over het afvalinzamelingssysteem in
hun land.
4
De producten die in deze handleiding worden beschreven,
kunnen zich uitstrekken tot auteursrechtelijk beschermde
computerprogramma's, die in halfgeleidergeheugens of andere
media zijn opgeslagen. De wetgeving in de Verenigde Staten van
Amerika en andere landen behoudt bepaalde exclusieve rechten
voor aan Motorola Europe en Motorola Inc. Deze rechten zijn van
toepassing op computerprogramma's onder auteursrecht,
inclusief maar niet beperkt tot het exclusieve recht om dergelijke
computerprogramma's te kopiëren of te reproduceren.
In overeenstemming met deze wetten is het verboden om de
producten die in dit handboek worden beschreven, op enige wijze te
kopiëren of reproduceren, modificeren, enige reverse-engineering
hierop uit te voeren, of te distribueren zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten. Tevens
wordt door de aankoop van deze producten nooit direct of impliciet,
door uitsluiting of anderszins, enige licentie of vergunning verleend
op basis van auteursrechten, octrooien of octrooiaanvragen van de
houders van de rechten, behalve in het geval van de normale nietexclusieve vergunning tot gebruik die voortvloeit uit de uitvoering
van de wet bij de verkoop van het product.
Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren voor
gebruik met Motorola-producten is redelijkerwijs toegestaan.
Dupliceren voor andere doeleinden, wijzigingen, toevoegingen of
andere bewerkingen van dit document zijn niet toegestaan. Alleen
dit elektronisch opgeslagen document wordt aangemerkt als het
origineel. Gedupliceerde exemplaren zijn slechts kopieën. Motorola,
Inc. en zijn dochterondernemingen en partners staan niet in voor
de juistheid van dergelijke kopieën.
5
Nederlands
Informatie over het auteursrecht
Gebruik van pictogrammen
Nederlands
Het document is ontworpen om lezers visuele hulpmiddelen te
bieden. De volgende grafische pictogrammen worden in de
volledige documentatie gebruikt. Deze pictogrammen en de
bijbehorende betekenissen worden hieronder beschreven.
WAARSCHUWING
Het signaalwoord Waarschuwing met het
bijbehorende veiligheidspictogram duidt
op informatie die kan leiden tot de dood of ernstige
verwondingen of ernstige productbeschadiging,
als deze niet wordt opgevolgd.
ATTENTIE
Het signaalwoord Attentie met het bijbehorende
veiligheidspictogram duidt op informatie die
kan leiden tot lichte verwondingen of ernstige
productbeschadiging, als deze niet wordt
opgevolgd.
ATTENTIE
OPMERKING
6
Het signaalwoord Attentie kan worden gebruikt
zonder het beveiligingspictogram om mogelijke schade
of verwondingen aan te geven die geen verband
houden met het product.
In een Opmerking staat informatie die belangrijker is dan
de overige tekst, zoals uitzonderingen of voorwaarden.
Ze verwijzen de lezer ook naar andere gedeeltes voor
aanvullende informatie, of naar eerder vermelde
procedures, wanneer deze bijvoorbeeld geen onderdeel
is van de huidige bewerking. Ze kunnen de lezer ook
vertellen waar iets zich op het scherm bevindt.
Een Opmerking is geen waarschuwing.
Bedieningselementen en lampjes
De onderstaande nummers verwijzen naar de afbeeldingen aan de
binnenzijde van de voorpagina.
Nummer
1
2
Beschrijving
Antenne
Bovenste microfoon
Geactiveerd tijdens simplex-oproepen met hoge geluidsinstelling,
bijvoorbeeld groepsoproepen.
Aansluiting voor externe antenne
3
Wordt met de digitale carkit gebruikt en draagt het RF-signaal over
naar de externe antenne.
(Aan de achterkant van de MTH800)
Kleurendisplay
4
Voor de weergave van alfanumerieke tekst en beelden tot 65.536
kleuren en 130 x 130 pixels, met verlichting, schaalbare
lettertypen en contrast.
Toets Aan-Uit/Einde/Begin
5
• Ingedrukt houden om de MTH800 aan of uit te zetten.
• Indrukken om een oproep te beëindigen.
• Indrukken om terug te keren naar het standaarddisplay (inactief).
Vierpuntsnavigatietoets
6
7
8
9
10
Druk op de pijl Op, Neer, Links of Rechts om door lijsten te
bladeren terwijl u in de menustructuur navigeert of om
alfanumerieke tekst te bewerken.
Aansluiting voor audio-accessoire
(Aan de zijkant van de MTH800)
Alfanumeriek toetsenblok
Gebruik het toetsenblok om alfanumerieke tekens voor het kiezen
van nummers, contactpersonen en tekstberichten in te voeren.
Onderste microfoon
Geactiveerd tijdens simplex- en duplex-oproepen met lage
geluidsinstelling, bijvoorbeeld telefoongesprekken.
Accessoire-aansluiting
Hier worden accessoires aangesloten.
(Aan de onderkant van de MTH800)
7
Nederlands
Overzicht van de MTH800
Nummer
Nederlands
11
12
Beschrijving
Luidsprekerselectietoets
Voor de selectie van oortelefoon (lage geluidsinstelling), PHF (lage
geluidsinstelling) en luidspreker (hoge geluidsinstelling).
Luidspreker (onder toetsenblok)
Toets Zend
13
14
15
Wordt gebruikt om duplex-oproepen (zoals telefoongesprekken)
te plaatsen of beantwoorden of voor het zenden van statusen tekstberichten.
Menutoets
Wordt gebruikt om het hoofdmenu en het contextgevoelige menu
te openen.
Keuzetoets(en)
Indrukken om de optie te kiezen die direct boven de linkerof rechterkeuzetoets op het display wordt weergegeven.
Zendtoets (PTT)
16
Deze zijtoets voor simplex-oproepen ingedrukt houden om te praten
en loslaten om te luisteren.
Indrukken om status- en tekstberichten te verzenden.
Programmeerbare zijtoetsen 1 en 2
17
Standaardprogrammering: bovenste zijtoets activeert/deactiveert
de verlichting, de onderste zijtoets activeert de screensaver.
(Zie ook nr. 19)
18
Oortelefoon
Programmeerbare draaiknop
19
Standaardprogrammering: “tweevoudig” – de knop indrukken om
te schakelen tussen “volume” en “lijst”. De werking van de
zijtoetsen (nr. 17) is afhankelijk van de programmering.
Noodknop (op de bovenkant van de MTH800).
20
21
8
Ingedrukt houden om de alarmfunctie te activeren en noodoproepen
te zenden (afhankelijk van programmering). Als de MTH800
uitstaat, ingedrukt houden om in te schakelen in de alarmfunctie
of in de standaardmodus (afhankelijk van programmering).
LED (Indicator)
OPMERKING
OPMERKING
Alvorens de MTH800 in gebruik te nemen, dient u de
plastic lensbescherming van het display te verwijderen
en de batterij een nacht lang op te laden, dit om zeker te
stellen dat de batterij volledig is opgeladen.
De onderste aansluiting dient regelmatig
te worden gereinigd, vooral voorafgaand aan de
programmeringsprocedure. Gebruik hiervoor een
zacht borsteltje (nooit vloeistof gebruiken).
Het wordt aanbevolen om de terminal uit te schakelen
voordat de andere accessoires worden aangesloten.
Geluidssignalen
= hoge toon,
Beschrijving
= lage toon;
Soort
Klinkt
Inactief
• Terug naar
standaarddisplay
• Terug naar gebruik van
draaiknop voor volume
als de tijd voor lijstcontrole
verloopt
• Terug naar dekking
• Terug naar volledige
dienst
Eenmaal
Gereed om te zenden.
Eenmaal
Onjuiste toets ingedrukt
Eenmaal
• Juiste toets ingedrukt
• Opstartprocedure van
MTH800 is mislukt
• Terugkeer in
dekkingsgebied
Eenmaal
Tijdens oproep
Waarschuwing oproep
beëindigen.
Eenmaal
Wachttoon als er een
telefoon- of privéoproep
in de wachtstand staat.
Elke 6 seconden,
totdat een oproep is
beëindigd
9
Nederlands
OPMERKING
Beschrijving
Nederlands
Data verbonden of
Data niet verbonden
Spreektoon die u hoort
wanneer u op de
zendtoets (PTT) drukt.
Wanneer er op de
zendtoets (PTT) wordt
gedrukt, klinkt de
spreektoon die aangeeft
dat er geen gateway is.
Deze toon geeft aan dat
de geselecteerde
gateway niet langer
beschikbar is.
Soort
Klinkt
Eenmaal
Eenmaal (Normale
toon)
Eenmaal (Korte
toon)
Tweemaal
Eenmaal
• Spreken niet mogelijk
• Systeem bezet
• Tijdsduurbegrenzing
bereikt
• Opgeroepen MTH800
niet beschikbaar of
bezet.
Tot u de zendtoets
(PTT) loslaat.
Oproep verbroken of
mislukt vanwege netwerk
Eenmaal
Verkeerd nummer
Geen toon
DMO (Direct mode)
openen
Eenmaal
DMO afsluiten
Eenmaal
Local Site Trunking:
openen/afsluiten
Eenmaal
Telefoon belt terug
(verzenden)
Elke drie seconden,
totdat de oproep
wordt aangenomen
of geweigerd
Telefoon bezet
Elke 0,5 seconden
10
Soort
Klinkt
Tweemaal
Nederlands
Beschrijving
Statusbericht naar
centrale gestuurd of
mislukt
Inkomende oproepen
Ontvangst statusbericht
bevestigd door de centrale
Viermaal
De MTH800 heeft een
groepsoproep zonder
gateway ontvangen
(alleen tijdens het initiëren)
Eenmaal
Groepsoproep met hoge
prioriteit ontvangen
Eenmaal
Noodoproep verzonden
of ontvangen
Tweemaal
Noodoproep mislukt
Viermaal
Noodoproep ontvangen
Eenmaal
Totdat de oproep
Telefoonoproep (ontvangst) Volgens de instellingen van
wordt aangenomen
duplexprivéoproep
het submenu Belstijl.
of geweigerd
Privéoproep ontvangen
Totdat de oproep
Volgens de instellingen van
wordt aangenomen
het submenu Belstijl.
of geweigerd
Uitgaand belsignaal
privéoproep
Tot de oproep wordt
aangenomen
Simplex persoonlijke
preëmptieve
prioriteitsoproep (PPC)
Elke vier seconden,
totdat de oproep
wordt aangenomen
of geweigerd
Beltoon voor duplexprivéPPC.
Elke vier seconden,
totdat de oproep
wordt aangenomen
of geweigerd
Beperkte dienst
Eenmaal wanneer
het beperkte
dienstbereik wordt
betreden
11
Beschrijving
Soort
Klinkt
Nederlands
Nieuwe e-mail ontvangen
Eenmaal
Nieuwe groepsoproep
Eenmaal
Algemeen
Volume-instelling
(oortelefoon, toetsenblok,
luidspreker)
Onafgebroken
Volume-instelling
(belsignaal)
Tijdens het instellen
van het volume
Transmit Inhibit (TXI)
Eenmaal
Dubbele PTT – één toon
Eenmaal
Dubbele PTT – twee
tonen
Eenmaal
Dubbele PTT – drie tonen
Eenmaal
OPMERKING
Tonen voor Ruk uit kunnen niet door de gebruiker
worden gedempt.
Periodiek alarm
Periodiek alarm geeft de gemiste oproepen en de ongelezen
berichten aan. Voor elk signaal wordt de toon voor ongelezen
berichten met de oranje LED weergegeven.
Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld door de gebruiker.
Druk op
MENU
en selecteer Setup > Tonen > Periodiek alarm om
ook de periode tussen de signalen in te stellen.
Overzicht van toetsen en knoppen
Toets Aan-Uit/Einde/Begin
• Ingedrukt houden om de MTH800 aan of uit te zetten.
• Indrukken om een oproep te beëindigen.
• Indrukken om terug te gaan naar het standaarddisplay.
Keuzetoetsen
Druk op
of
om de optie te selecteren die direct boven de
linker- of rechterkeuzetoets wordt weergegeven.
12
Menutoets
MENU
voor het volgende:
• Het menu (wanneer het menu niet geopend is). Met de menu's
van de MTH800 bepaalt u de instellingen van de MTH800.
• Het contextgevoelige menu (wanneer het symbool
wordt
weergegeven en het standaarddisplay niet wordt weergegeven)
om een lijst van opties voor het huidige menu weer te geven.
Draaiknop
De draaiknop kan door de leverancier worden geprogrammeerd
voor een van de volgende functies:
1. Tweevoudige werking – de knop kan als volumeregelaar
worden gebruikt en kan tevens worden gebruikt om door lijsten te
bladen. Druk de knop in om te schakelen tussen Volume en Lijst
(standaardprogrammering).
2. Lijstmodus – de knop wordt gebruikt om door lijsten (bijv.
gespreksgroep) of menuopties te bladeren. In dit geval wordt het
volume geregeld met de zijtoetsen.
3. Volumeregelaar – de knop kan alleen worden gebruikt om het
volume in te stellen. Draai de knop naar rechts om het
geluidsvolume te verhogen.
Houd de draaiknop ingedrukt om deze te vergrendelen, en houd
de knop nogmaals ingedrukt om deze te ontgrendelen. De knop
wordt tevens ontgrendeld wanneer het apparaat wordt uitgezet.
Noodknop
Deze knop ingedrukt houden om de alarmfunctie te activeren.
Als deze knop ingedrukt wordt gehouden wanneer de MTH800 is
uitgeschakeld, wordt het apparaat afhankelijk van de programmering
ingeschakeld in de alarmfunctie of in de standaardmodus.
Functietoetsen
OPMERKING
OPMERKING
Uw leverancier kan u vertellen welke functie aan de
zijtoetsen, cijfertoetsen en de toetsen
is toegewezen.
en
De zijtoetsen, cijfertoets of toetsen
en
moeten standaard één seconde worden ingedrukt om
een sneltoetsfunctie te activeren. Dit kan echter door uw
leverancier worden gewijzigd.
13
Nederlands
De menutoets heeft twee functies. Druk op
Nederlands
Zijtoetsen
De programmering van de draaiknop en de zijtoetsen is gekoppeld:
Programmering van
Programmering van zijtoetsen
draaiknop
Tweevoudige werking
Lijstmodus
Volumemodus
Geprogrammeerd voor selecteren
of activeren van functies door
sneltoets in te drukken
: Volume hoger
: Volume lager
Geprogrammeerd voor selecteren
of activeren van functies door een
sneltoets in te drukken
Wanneer de draaiknop is geprogrammeerd voor volumeregeling of
tweevoudige werking, ondersteunen de zijtoetsen de sneltoetsfunctie
waarmee veelgebruikte functies kunnen worden geactiveerd of
geselecteerd door één toets ingedrukt te houden. Standaard is de
bovenste zijtoets geprogrammeerd voor het in- of uitschakelen van
verlichting en de onderste zijtoets voor het inschakelen van de
screensaver. Vraag uw leverancier om informatie.
Cijfertoetsen en de toetsen
en
De MTH800 ondersteunt de sneltoetsfunctie waarmee u
veelgebruikte functies kunt selecteren of activeren door een
toegewezen toets ingedrukt te houden.
Privéoproep met sneltoets
Met de MTH800 kunt u met een sneltoets een privéoproep plaatsen
(indien geprogrammeerd door uw leverancier). De gebruiker kan het
nummer van de organisator van de laatste groepsoproep kiezen
door op de toegewezen toets te drukken.
14
Druk op
om de oortelefoon (lage geluidsinstelling), PHF (lage
geluidsinstelling) of de luidspreker (hoge geluidsinstelling) te
activeren, afhankelijk van de menu-instellingen.
Type oproep
Simplex-gesprek
(Groep*/privé)
Duplex-gesprek
(Privé/telefoon/
PABX)
Menu-instelling
Toetsfunctie
Menu > Setup > Audio
> Audio aan/uit > Ldspr
reg
Luidspreker aan/uit voor
groeps- en privéoproepen
Menu > Setup > Audio
> Audio aan/uit > Altijd
luid
Luidspreker aan/uit voor
privéoproepen
--------
Bedient luidspreker/oortelefoon
voor de huidige oproep
* Tijdens een noodgroepsoproep wordt altijd de luidspreker gebruikt voor de
geluidsweergave van de stem, ongeacht de instelling van de luidspreker.
Modus Volume
De leverancier kan de functie Modus Volume inschakelen. Alle
instellingen voor de modus Individueel kunnen worden aangepast
en behouden, ook wanneer de gebruiker terugschakelt naar de
modus Algemeen.
In de modus Algemeen worden alle volumes tegelijk aangepast.
Druk op
wijzigen.
MENU
> Setup > Vol. inst. om de volume-instelling(en) te
15
Nederlands
Luidsprekerselectietoets
Statuslampjes
De statuslampjes geven aan in welke toestand de MTH800 zich
bevindt.
Nederlands
Lampje
Status
Onafgebroken groen In gebruik
Knipperend groen
In dienst
Rood: onafgebroken Buiten gebruik
Rood: knipperend
Er wordt verbinding gemaakt met een netwerk/
DMO wordt geactiveerd
Oranje:
onafgebroken
TXI in gebruik / Kanaal bezet in DMO
Oranje: eerst
onafgebroken,
vervolgens
knipperend
Inkomende oproep
Geen indicatie
Uitgeschakeld
De menuopties openen
1. Druk op
MENU
.
2. Blader naar de gewenste optie en druk op Kiezen of op
om
de optie te selecteren.
Teruggaan naar het vorige niveau
Druk op Terug of op
.
De menuopties afsluiten
Druk op
OPMERKING
16
.
De MTH800 kan de menuopties ook afsluiten als er een
bepaalde tijd geen toets is ingedrukt.
Lijst met menuopties
Berichten
Nederlands
Nieuw bericht
Inbox
Outbox
RU-box
Modellen
Vooraf bep.
Status verz.
Contacten
<Nieuw contact>
<Naam 1>
<Naam 2>
...
Beveiliging
PIN protect
Aan
Uit
Wijzig code
Toetsenvergrendeling
Toetsenblok vergrendelen
Automatisch vergrendelen
Vertraging
Start vergrendeling
AirEncrypt
Geldigheid K
Geldigheid TMSCK
Geldigheid DMSCK
DMO SCK
Modus verberg
Aan/uit
Trillen
Aan
Uit
Setup
Trillen
Tril & Bel
Alleen tril
Alleen toon
Details...
Duplexoproepen
Tril & Bel
Alleen tril
Alleen toon
Simplexoproepen
Tril & Bel
Alleen tril
Alleen toon
Groepsoproep
Tril aan
Tril uit
Trilberichten
Zie volgende pagina
Tril & Bel
Alleen tril
Alleen toon
17
Setup
Belstijl
Duplex
Nederlands
<9 stijlen>
Simplex
<10 stijlen>
Volume instellen
Taal
English
...
<User Defined>
Boek aan
Boek aan accepteren
Boek aan afwijzen
Data setup
Alleen stm
Alleen dat
Stem & Dat
Audio
Audio aan/uit
Altijd luid
Ldspr reg
Modus Volume
Individ.
Algem.
Tonen
Toetstoon
Aan
Uit
Alle tonen
Aan
Uit
Spreektoon
Geen toon
Korte toon
Normale toon
Zenden OK
Toon aan
Toon uit
Periodieke waarschuwing
Waarschuwing
Periode
D-PTT
D-PTT
Aan
Uit
Toonstijl
Zie volgende pagina
18
Eén
Twee
Drie
Setup
Display
Nederlands
Draai display
Aan
Uit
Tekstgrootte
Zoom
Standaard
Screensaver
Activeren
Tekst
Verlichting
Auto
Uitgeschakeld
SemiAuto
Achtergrond
Aan
Uit
Contrast
Datum & tijd
Display
Datum & tijd
Alleen tijd
Alleen datum
Uit
Notatie
Tijdnotatie
Datumnotatie
Instellen
Tijd instellen
Begintijd
Datum instellen
Systeemupdate
Uit
Alleen tijd
Tijd & offset
Stroom besparen
Status SB
Keuze SB
Aan
Uit
Meer...
Setup groep
Scan
Zie volgende pagina
Scannen
Aan/uit
Kies lijst
Act lijst
Scanlijsten
<40 lijsten>
19
Meer...
Setup groep
Mijn groepen
Nederlands
[Nwe map]
<Mapnaam>
<Mapnaam>
Mijn info
Mijn privé-nr
Mijn tel.nr.
Recente oproepen
Gebeld
Ontvangen
Gemist
Sneltoets
[Nw item]
<naam sneltoets>
RGid
Log in
Log uit
Netwerken
Netwerken kiezen
Home
Netwerk kiezen
Trunkmodus
Direct Mode
TXI modus
Activeren
Deactiveren
Locatie
Positie
<Tijd>
N:<Geografische breedte>
E:<Geografische lengte>
Gebrkt Sats:<Gevolgde satellieten>
Interface
Aan
Uit
Nauwkeurigheid
Medium
Hoog
Packet Data
Data verstuurd
Data ontvangen
Bandbreedte
Versleutelen
OPMERKING
20
Dit is de standaardindeling van de menu's. Bepaalde
menuopties kunnen door uw leverancier worden
geactiveerd of uitgeschakeld, of anders zijn genoemd.
Sneltoetsen instellen
Gebruik sneltoetsen om veelgebruikte menuopties te openen.
Blader naar de menuoptie en houd
gemarkeerd wordt weergegeven.
MENU
ingedrukt wanneer de optie
Lijst met menusneltoetsen
Druk op MENU en selecteer Meer > Sneltoetsen > <naam sneltoets>
om te zoeken naar toegewezen sneltoetsen.
Menusneltoetsen gebruiken
Druk in het standaarddisplay op MENU en op de nummertoetsen die
aan de sneltoets zijn toegewezen.
Het display
Wanneer u de MTH800 aanzet, verschijnen er een aantal symbolen
waarmee het volgende wordt aangegeven.
Statussymbolen
Statussymbolen verschijnen als uw terminal bepaalde activiteiten
uitvoert of om aan te geven dat bepaalde functies zijn geactiveerd.
Statussymbool
Beschrijving
Trunked Mode Operation (TMO)
Signaalsterkte
Hiermee kunt u de signaalsterkte controleren. Hoe meer
balkjes, hoe sterker het signaal.
Geen service
Scan
Geeft aan dat het scannen op de MTH800 is geactiveerd.
Dataverbinding
Dit symbool wordt weergegeven wanneer er een
verbinding tot stand is gebracht tussen de MTH800 en een
extern apparaat en er data kunnen worden verstuurd.
21
Nederlands
Menusneltoetsen maken
Statussymbool
Beschrijving
Gegevens verzenden/ontvangen
Nederlands
t/m
Dit symbool wordt weergegeven wanneer de MTH800 data
verzendt naar of ontvangt van het externe apparaat (laptop
of desktopcomputer).
Geen nummer - stand-bygegevenssessie.
Nummer 1, 2, 3, of 4 - geeft een actieve gegevenssessie
aan met een bandbreedte van 25%, 50%, 75%, of 100%.
Direct Mode Operation (DMO)
Signaalsterkte
Geeft een inkomende DMO-groepsoproep aan.
Direct Mode
Dit symbool wordt weergegeven als de MTH800 in Direct
mode (DMO) werkt.
DMO Gateway
Geeft aan dat er een gateway is geselecteerd. Dit symbool
heeft drie verschillende indicaties:
Brandt – wanneer de MTH800 is gesynchroniseerd met de
gateway.
Knippert – wanneer de MTH800 niet is gesynchroniseerd
met de gateway of tijdens het maken van de verbinding.
Geen symbool – tijdens rechtstreekse communicatie
tussen twee terminals en bij een repeater-oproep.
DMO Repeater
Wordt weergegeven als de optie Repeater in DMO is
geselecteerd. Dit symbool heeft drie verschillende
indicaties:
Brandt – wanneer de terminal de repeater heeft
geregistreerd (oftewel wanneer de terminal een
aanwezigheidssignaal ontvangt).
Knippert – wanneer de terminal de repeater niet heeft
geregistreerd of tijdens aansluiten.
Geen symbool – tijdens rechtstreekse communicatie
tussen twee terminals of een gateway-oproep.
Algemene symbolen
Alle tonen uit / Geluid van duplex en simplex gedempt
Geeft aan dat alle waarschuwingstonen van de MTH800
zijn uitgeschakeld, of dat zowel het simplex-beltoonvolume
als het duplex-beltoonvolume op 0 is ingesteld.
22
Statussymbool
Beschrijving
Geeft aan dat het Simplexbeltoonvolume is ingesteld op 0
en dat het Duplexbeltoonvolume hoger dan 0 is ingesteld.
Duplexbeltoon gedempt
Geeft aan dat het Duplexbeltoonvolume is ingesteld op 0
en dat het Simplexbeltoonvolume hoger dan 0 is ingesteld.
Trillen aan
Geeft aan dat de MTH800 een trilsignaal geeft bij
inkomende oproepen.
Tril en Bel
Geeft aan dat de MTH800 een tril- en een belsignaal geeft
bij inkomende oproepen.
Luidspreker uit (lage geluidsinstelling)
Geeft aan dat het geluid via de oortelefoon hoorbaar is.
(Zie de gedetailleerde beschrijving van de
luidsprekerselectietoets.)
Lage geluidsinstelling
Geeft aan dat de geluidsinstelling is gewijzigd in laag.
Hoge geluidsinstelling
Geeft aan dat de geluidsinstelling is gewijzigd in hoog.
Oortel. aangesloten
Geeft aan dat de oortelefoon is aangesloten.
Schijnaanmelding RGid
Geeft aan dat de gebruiker in schijn is aangemeld.
Schijnaanmelding met Packet Data
Geeft aan dat de gebruiker tegelijk met Packet Data in
schijn is aangemeld.
Batterijvermogen
Toont de lading van de batterij. Een vol symbool geeft aan
dat de batterij geheel is opgeladen.
Noodgeval
Dit symbool verschijnt als de alarmfunctie van de MTH800
geactiveerd is.
Lijst bladeren
Geeft aan dat de draaiknop is ingesteld op Lijst bladeren,
mits deze modus geselecteerd is.
23
Nederlands
Simplexbeltoon gedempt
Statussymbool
Beschrijving
Nieuw bericht ontvangen
Nederlands
Geeft aan dat er een nieuw bericht is binnengekomen.
Nieuw(e) bericht(en) in Inbox
Geeft aan dat uw inbox ongelezen berichten bevat.
Menusymbolen
Aan de hand van de volgende symbolen kunnen de menuopties in
een oogopslag worden herkend.
Menusymbool
Beschrijving
Hoofdmenuopties/contextgevoelig menu
Verschijnt boven MENU als de hoofdmenuopties/
contextgevoelig menu geactiveerd zijn.
Berichten
• Zend statusberichten.
• Zend tekstberichten (willekeurige tekst, door de gebruiker
gedefinieerde tekst of tekst van een vooraf bepaald sjabloon).
• Ontvang berichten in postvak.
Contacten
Contacten aan de contactenlijst toevoegen, in de lijst
zoeken, bewerken of eruit verwijderen.
Beveiliging
Hiermee kunnen de beveiligingsfuncties worden in- en
uitgeschakeld en gecontroleerd, en wachtwoorden worden
gewijzigd.
Setup
Hiermee kunnen de instellingen van de MTH800 aan uw
wensen worden aangepast.
Meer...
Bevat meer aanpasbare menuopties.
Schuifbalk
Wanneer de menuopties meerdere schermen in beslag
nemen, wordt hiermee aangegeven dat u door de opties
kunt bladeren. Als alle opties op hetzelfde scherm staan,
is deze balk leeg.
24
Inboxsymbolen
Inboxsymbool
Nederlands
De status van berichten in de inbox wordt aangegeven met de
volgende symbolen.
Beschrijving
Ongelezen (nieuw) bericht
Geeft aan dat u dit bericht nog niet hebt gelezen.
Gelezen (oud) bericht
Geeft aan dat u dit bericht reeds hebt gelezen.
Informatie van zender in berichtweergave
Geeft de informatie van de afzender van een bericht aan
(naam of nummer).
Tijd- en datumstempel in berichtweergave
Geeft de tijd en datum van aankomst van het bericht aan.
Bezorgstatus ontvangen
Geeft de bezorgstatus van berichten die worden
opgeslagen en doorgestuurd.
Contactsymbolen
In de contactenlijst kunnen naast de contactnummers de volgende
symbolen worden weergegeven, die het type van het opgeslagen
nummer aangeven.
Contactsymbool
Beschrijving
Privé-identificatienummer
Nummer mobiele telefoon
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer werk
PABX-nummer
Ander telefoonnummer
Pijltjes
Geeft aan dat er voor deze contactpersoon meerdere
nummers zijn opgeslagen.
25
Outboxsymbolen
Nederlands
In het submenu Outbox geven deze drie symbolen het proces aan
van het verzenden van de berichten die worden opgeslagen en
doorgestuurd. Vraag uw leverancier om verdere informatie.
Outboxsymbool
Beschrijving
Bericht wordt verzonden
Bericht is verzonden
Verzenden mislukt
Tekstinvoersymbolen
De tekstinvoermodus selecteren
In de tekstinvoermodi kunt u eenvoudig namen, nummers en
berichten invoeren.
Druk op MENU > Invoermodus in het tekstinvoerscherm en
selecteer vervolgens een van de volgende modi:
•
•
•
•
Primair – voor het invoeren van alfanumerieke tekens
Numeriek – voor het invoeren van cijfers
Symbool – voor het invoeren van symbolen
Secundair – voor het invoeren van alfanumerieke tekens. (Deze
modus is optioneel en moet aan de lijst worden toegevoegd.)
U kunt in het tekstinvoerscherm ook herhaaldelijk op
drukken
om de modus te wijzigen in Primair, Numeriek, Symbool of
Secundair (indien dit is ingesteld) te gaan.
De functie Secundair aan de lijst van tekstinvoerfuncties toevoegen
De modus Secundair is handig als u over het algemeen één taal
gebruikt, maar soms wilt overschakelen naar een andere taal.
Deze modus moet echter eerst aan de lijst worden toegevoegd via
MENU
> Setup invoer.
De standaardinstelling van deze functie is Geen. Hierbij is er geen
secundaire invoermodus geselecteerd.
26
De tekstinvoermodus en taal selecteren
Er zijn twee methodes voor tekstinvoer:
Nederlands
• TAP – Letters, nummers en symbolen worden ingevoerd door
een of meer keren op een alfanumerieke toets te drukken.
• iTAP – Het apparaat geeft een suggestie voor een woord
wanneer een alfanumerieke toets wordt ingedrukt.
Beide methoden kunnen worden gebruikt in de talen die
geprogrammeerd zijn op het apparaat.
Druk in het tekstinvoerscherm op MENU > Setup invoer en kies
vervolgens de gewenste methode en de gewenste taal
(bijvoorbeeld: TAP Nederlands).
Hoofdlettergebruik
Druk op
Next
.
Symbolen
De symbolen in het tekstinvoerscherm geven aan welke
tekstinvoermodus en -methode u gebruikt. Het aantal ingevoerde
tekens wordt aangegeven in een tellersymbool.
Primaire
symbolen
Secundaire
symbolen
Beschrijving
TAP – geen hoofdletters
TAP – alleen volgende letter
wordt hoofdletter
TAP – alle tekst in hoofdletters
iTAP – geen hoofdletters
iTAP – alleen volgende letter
wordt hoofdletter
iTAP – alle tekst in hoofdletters
Symbool voor cijfers
Beschrijving
Nummers invoeren.
Symbool voor
leestekens etc.
Beschrijving
Leestekens en symbolen invoeren.
27
Lijst met toetsen en tekens in de alfanumerieke modus (TAP/iTAP)
Toets
Alfanumerieke modus (TAP/iTAP)
Nederlands
Indrukken om te wisselen tussen één hoofdletter, alleen
hoofdletters of kleine letter.
Next
.,?!01@’”–()/:_;+&%×*=<>€£$¥¤[]{}\~^¿¡§#
ABC2ÁÀÂÄ
abc2áàâä
DEF3ÉÈÊË
def3éèêë
GHI4ÌÎÏ
ghi4ìîï
JKL5
jkl5
MNO6ÓÒÔÖ
mno6óòôö
PQRS7
pqrs7
TUV8ÚÙÛÜ
tuv8úùûü
WXYZ9
wxyz9
Lijst met toetsen en tekens in de numerieke modus
Toets
Next
28
t/m
Numerieke modus
• Indrukken om een cijfer in te voegen bij de cursor.
• Houd een numerieke toets ingedrukt om de
alfanumerieke TAP-modus te activeren.
• Houd een numerieke toets ingedrukt om de
alfanumerieke TAP-modus te verlaten.
Batterij
De batterij installeren
1. Neem de batterij uit de plastic beschermhoes.
2. Verwijder indien nodig het deksel van de batterij, zoals hieronder
afgebeeld.
3. Plaats de bovenkant van de batterij in de batterijhouder, zoals
aangegeven.
4. Duw de zilveren onderkant van de batterij voorzichtig omlaag,
totdat deze op zijn plaats klikt.
5. Zet het deksel van de batterijhouder weer op zijn plaats.
De batterij vervangen
1. Duw het knopje van het deksel van de batterij naar beneden om
het deksel te verwijderen. Schuif het deksel van de houder af.
2. Duw de bevestigingsclip omhoog en til de bovenkant van de
batterij uit de houder.
3. Vervang de batterij.
BEVESTIGINGSCLIP
29
Nederlands
Aan de slag
De batterij opladen
Nederlands
Door Motorola goedgekeurde opladers leveren optimale prestaties.
Andere opladers laden de lithiumionbatterij van Motorola mogelijk
niet helemaal op of kunnen de levensduur van de batterij reduceren.
De MTH800 kan tijdens het laden zijn in- of uitgeschakeld.
1. Steek de stekker van de oplader in de daarvoor bestemde ingang
aan de onderkant van de MTH800. Kies het benodigde
verloopstuk (UK of Europees type) en sluit dit op de oplader aan.
Steek de stekker van de oplader vervolgens in een geschikt
stopcontact.
2. Op de MTH800 wordt de melding Lader aangesloten alleen
weergegeven als de MTH800 is ingeschakeld wanneer u de
oplader aansluit. Wanneer de MTH800 uitstaat, wordt een
symbool weergegeven van een batterij die wordt opgeladen.
Het batterijsymbool toont de laadstatus (zie hieronder).
Vol
Leeg
Capaciteit van batterij
Leeg
Vol
Voortgang batterijlading
Symbolen voor batterijvermogen
Informatie
30
Beschrijving
Groen symbool
Vol (50%-100% vermogen)
Geel symbool
Halfvol (20%-50% vermogen)
Rood symbool
Begint leeg te raken (10%-20%
vermogen)
Symbool voor leeg
Bijna leeg (5%-10% vermogen)
Melding Batterij laag
Minder dan 5% vermogen
De antenne plaatsen
Zet de MTH800 uit voordat u de antenne plaatst of
verwijdert.
Nederlands
OPMERKING
Plaats de onderkant van de antenne in het schroefgat aan de
onderzijde van de MTH800. Draai de antenne naar rechts totdat
deze goed vastzit. Geen kracht gebruiken.
Aan- en uitzetten (toets Aan-Uit/Einde/Begin)
Houd
ingedrukt om de terminal aan te zetten. De MTH800 voert
een zelftest uit en doorloopt een registratieprocedure. Wanneer de
registratie is geslaagd, kan de MTH800 worden gebruikt.
Houd
ingedrukt om de terminal uit te zetten. U hoort een
geluidssignaal en de melding Toestel uit wordt weergegeven.
Aanzetten (noodknop)
Houd de noodknop ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
Afhankelijk van de programmering wordt de MTH800 ingeschakeld
met de alarmfunctie of de standaardmodus.
31
Aanzetten met Transmit Inhibit (TXI) geactiveerd
Transmit Inhibit is een functie waarmee uitzending kan worden
uitgeschakeld voordat een voor radiogolven gevoelig gebied wordt
Nederlands
betreden. Druk op MENU en selecteer Meer > Netwerken
> TXI-modus > Activeren om deze functie in te schakelen.
WAARSCHUWING
Wanneer op de noodknop wordt gedrukt, begint
de MTH800 meteen met uitzenden, ook als TXI
is geactiveerd. De alarmfunctie mag daarom
NIET worden ingeschakeld wanneer u zich met
de MTH800 in een voor radiogolven gevoelig
gebied bevindt.
De TXI-modus blijft geactiveerd, ook wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld. U wordt dan gevraagd of u de TXI-modus Aan wilt
laten staan of niet.
WAARSCHUWING
Zorg dat u het voor radiogolven gevoelige
gebied verlaten hebt alvorens de TXI-modus
te deactiveren.
Druk op de keuzetoets Ja om de TXI-modus te deactiveren. Als de
MTH800 eerder in de trunkmodus is gebruikt, zal het apparaat zich
bij het netwerk aanmelden. Als de MTH800 eerder in Direct mode is
gebruikt, blijft Direct mode geactiveerd.
De MTH800 wordt uitgeschakeld als u in de trunkmodus op Nee
drukt; als u in Direct mode op Nee drukt, blijft Direct mode
geactiveerd en TXI geselecteerd.
De MTH800 ontgrendelen
De MTH800 kan zijn vergrendeld wanneer u deze aanzet.
Toets de code bij de prompt in om de MTH800 te ontgrendelen
nadat deze is aangezet. De MTH800 schakelt over naar het
standaarddisplay.
De code voor ontgrendelen is in de fabriek ingesteld op 0000.
Uw leverancier kan de code wijzigen voordat het apparaat wordt
geleverd.
32
Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen
Druk op
MENU
om het toetsenblok te vergrendelen. Druk
nogmaals op MENU
om het te ontgrendelen. De leverancier
kan het bericht voor de toetsenvergrendeling bepalen en of PTT
moet worden vergrendeld.
Bericht bij toetsenvergrendeling
Wanneer het toetsenblok is vergrendeld, wordt een van de volgende
instructies weergegeven:
• Geen – er wordt geen bericht weergegeven.
• Alleen bericht – Toetsen geblok wordt weergegeven.
Bericht en instructie – Toetsen geblok, Menu * = toetsen vast/vrij
wordt weergegeven.
Automatische toetsenvergrendeling
Met deze functie wordt het toetsenblok automatisch vergrendeld
wanneer het gedurende een vooraf bepaalde periode niet wordt
gebruikt. Wanneer u het wilt in-/uitschakelen of de vertraging wilt
instellen, gaat u naarMenu > Beveiliging > Setup
toetsenbordvergrendeling.
Toetsenvergrendeling bij het opstarten
De gebruiker kan de toetsenvergrendeling instellen bij het opstarten
van de terminal. Wanneer u het wilt in- / uitschakelen, gaat u naar
Menu > Beveiliging > Toetsenvergrendeling > Start
vergrendeling.
OPMERKING
Uw leverancier kan het toetsenblok vergrendelen met en
zonder PTT
en
maar de draaiknop en
OPMERKING
tijdens inkomende oproepen,
zijn altijd beschikbaar.
De noodknop is niet vergrendeld. Zodra de noodknop
wordt ingedrukt, wordt het toetsenblok ontgrendeld.
33
Nederlands
Onbedoeld indrukken van toetsen/knoppen voorkomen:
Radiogebruikersindentificatie (RGid)
Nederlands
Voor de volledige dienst moet de RGid worden bevestigd door de
MTH800. Nadat het toestel is ingeschakeld, wordt u gevraagd om
uw gebruikers-iden gebruikers-pin in te voeren.
Druk op
MENU
> Meer > RGid > Log in om in te loggen
Druk op
MENU
> Meer > RGid > Log uit om uit te loggen
Als het inloggen mislukt heeft de radio beperkte toegang, zoals
gespecificeerd door de leverancier.
34
OPMERKING
Wanneer de RGid-functie is uitgeschakeld heeft de
gebruiker volledige toegang zonder dat hij/zij hoeft
in te loggen.
OPMERKING
Het display geeft steeds aan of de gebruiker zich heeft
aangemeld (blauwe kleur van het pictogram)) of heeft
afgemeld (grijze kleur van het pictogram).
TMO of DMO activeren
U kunt TMO en DMO op een van de volgende manieren kiezen:
• Druk in het standaarddisplay op Opts en selecteer Direct mode
als de MTH800 is ingesteld op TMO.
• Druk in het standaarddisplay op Opts en selecteer Trunkmodus
als deMTH800 is ingesteld op DMO.
• Druk op MENU en selecteer Meer > Netwerken > Trunkmodus
als de MTH800 is ingesteld op DMO.
• Druk op MENU en selecteer Meer > Netwerken > Direct mode
als de MTH800 is ingesteld op TMO.
• Druk op de sneltoets TMO/DMO (indien geprogrammeerd door
uw leverancier).
Met de MTH800 in Trunkmodus kunnen de volgende typen oproepen
worden geplaatst en ontvangen:
•
•
•
•
•
Groepsoproepen
Privéoproepen
Privéoproepen via MS-ISDN
Telefoonoproepen
PABX-oproepen, oproepen naar toestelnummers (binnen een
kantoor)
• Noodoproepen
• Noodprivé-oproepen
Wanneer de MTH800 is ingesteld op DMO, kunt u groeps- en
privé-oproepen plaatsen en ontvangen. Hieronder vallen ook
noodgroepsoproepen.
Als er gedurende een paar seconden geen activiteit plaatsvindt op
de MTH800, wordt het standaarddisplay weer weergegeven.
OPMERKING
Uw terminal kan een waarschuwingssignaal geven bij
een inkomende oproep. Selecteer de instellingen voor
waarschuwingen via het menu Trillen en de menuopties
Tonen.
35
Nederlands
TMO of DMO selecteren
Groepsoproepen
Nederlands
Een groepsoproep is een verbinding tussen u en andere leden in
een groep. Een groep is een vooraf gedefinieerde set abonnees
die een groepsoproep kunnen initiëren of daaraan kunnen deelnemen.
Groepen zijn verdeeld in maximaal drie mappen. Elke map kan
mappen en meerdere groepen bevatten.
Favoriete mappen
De groepen die u het meest gebruikt, kunnen worden ondergebracht
in drie mappen.
De map Mijn groepen selecteren
OPMERKING
De standaardnaam voor de eerste favoriete map is Mijn
groepen.
Druk in het standaarddisplay op
om de mappen snel te openen.
Een groep toevoegen (TMO/DMO)
1. Druk op MENU en selecteer Meer > Setup groep > Mijn groepen
> <Mapnaam> > [Nwe groep].
2. Selecteer een groep door een alfabetische zoekopdracht (TMO/
DMO op abc) uit te voeren. Voer tot twaalf tekens van de naam
van de groep in. U kunt ook een groep selecteren door een
mapzoekopdracht uit te voeren (TMO/DMO op map). Selecteer
de map en vervolgens de gewenste groep. De groep wordt aan
de map Mijn groepen toegevoegd.
Een groep wissen (TMO/DMO)
1. Druk op MENU en selecteer Meer > Setup groep > Mijn groepen
> <Mapnaam>.
2. Selecteer de naam van de gespreksgroep die u wilt wissen en
selecteer Wissen.
OPMERKING
Druk op MENU en selecteer Wis alles om alle groepen te
wissen. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door
de leverancier is ingeschakeld.
3. Druk ter bevestiging op Ja.
36
Een favoriete map hernoemen
MENU
en selecteer Meer > Setup groep > Mijn groepen.
2. Selecteer de naam van een groepmap en druk op
MENU
.
3. Selecteer Hernoem map.
4. Druk na het bewerken van de mapnaam ter bevestiging op Ok.
Een favoriete map wissen
1. Druk op
MENU
en selecteer Meer > Setup groep > Mijn groepen.
2. Selecteer de naam van een groepmap en druk op
MENU
.
3. Selecteer Wis map.
4. Druk ter bevestiging op Ja.
OPMERKING
De laatste favoriete map kan niet worden verwijderd.
Een groep selecteren
OPMERKING
Wanneer u door de favoriete mappen bladert en een
DMO-groep selecteert, schakelt uw terminal over van
TMO naar DMO (en omgekeerd).
De draaiknop gebruiken
(Indien geprogrammeerd)
Druk in het standaarddisplay de draaiknop kort in en draai aan de
knop totdat de gewenste groep verschijnt.
Groepsselectie vindt plaats:
• Na een time-out
• of door op Kies te drukken (indien ingesteld door uw leverancier)
De navigatietoets gebruiken
Blader vanuit het standaarddisplay naar links of naar rechts totdat
de gewenste groep verschijnt. Druk op Kies om uw keuze te
bevestigen.
37
Nederlands
1. Druk op
Alfabetisch zoeken
Nederlands
Druk in het standaarddisplay op Opts. Selecteer een groep door
een alfabetische zoekopdracht (Groep op abc) uit te voeren. Voer
tot twaalf tekens van de naam van de groep in. Selecteer de groep.
OPMERKING
Ook wanneer de gespreksgroep in meerdere mappen is
opgenomen, wordt deze bij een alfabetische zoekopdracht
één keer weergegeven.
Zoeken op map
Druk in het standaarddisplay op Opts. Selecteer een groep door
een mapzoekopdracht (Groep op map) uit te voeren. Selecteer de
map en vervolgens de gewenste groep.
Het numerieke toetsenblok gebruiken - Snelkiezen
Vanuit het standaarddisplay kunt een groep kiezen door het
snelkiesnummer in te voeren met het toetsenblok. Dit is snelkiezen
van gespreksgroepen. Het snelkiesnummer is vooraf geconfigureerd.
Indien aanwezig kunt u een aan een groep toegewezen
snelkiesnummer bekijken.
Het snelkiesnummer tonen
1. Druk in het standaarddisplay op Opts.
2. Selecteer Groep op map en de gewenste mapnaam.
3. Druk op
MENU
.
4. Selecteer Toon om het snelkiesnummer van de gespreksgroep
te bekijken.
In dit voorbeeld is 82 het snelkiesnummer. Druk op Terug om terug
te keren naar het bijbehorende groepsscherm.
Een snelkiesnummer gebruiken
1. Voer een nummer in (bijvoorbeeld: “82”).
2. Druk op
.
3. Druk op Koppel om de nieuwe groep te koppelen of druk op PTT
om te koppelen en te bellen.
OPMERKING
38
Snelkiesnummers voor TMO- en DMO-groepen kunnen
hetzelfde zijn. In de TMO-modus werken bijvoorbeeld
alle snelkiesnummers van deze modus.
Druk in het standaarddisplay op Opts. Selecteer Map en selecteer
vervolgens de gewenste map. In het display wordt de laatste
geselecteerde groep in die map getoond.
TMO-groepsoproepen
In TMO wordt de MTH800 volgens de infrastructuur van uw
leverancier gebruikt.
Een TMO-groepsoproep plaatsen
1. Houd vanuit het standaarddisplay, indien dit de gewenste groep
is, de zendtoets (PTT) ingedrukt.
2. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken en spreek
vervolgens in de microfoon. Laat de zendtoets (PTT) los om te
luisteren.
Wanneer u een oproep plaatst, wordt deze ontvangen door alle
leden van de geselecteerde groep die hun terminal hebben
ingeschakeld.
OPMERKING
OPMERKING
Als er een groepsoproep plaatsvindt waaraan u deelneemt
en u een nieuwe oproep wilt plaatsen, drukt u op
om de
huidige oproep te negeren. Nu kunt u de nieuwe oproep
plaatsen.
Het bericht Geen groep wordt weergegeven als u zich
buiten het normale dekkingsgebied van de geselecteerde
groep bevindt. Als dit het geval is, selecteert u een nieuwe
groep die geldig is voor uw werklocatie.
Een TMO-groepsoproep ontvangen
De MTH800 ontvangt de groepsoproep tenzij de terminal in gesprek is.
Houd de zendtoets (PTT) ingedrukt om de oproep te beantwoorden.
De MTH800 toont de naam van de groep en het privénummer of
de naam van degene die u oproept, indien deze gegevens in uw
contactenlijst zijn opgeslagen.
Een TMO- broadcastoproep ontvangen
De broadcastoproep (ook wel Site Wide Call genoemd) is een
groepsoproep met hoge prioriteit van de consoleoperator (of centrale)
aan alle gebruikers. De MTH800 is ingesteld om een broadcastoproep
te kunnen ontvangen, maar gebruikers kunnen niet reageren.
Met een broadcastoproep worden groepsoproepen met dezelfde
(of een lagere) prioriteit onderbroken.
39
Nederlands
Een map selecteren
PTT Double Push
Nederlands
Met deze functie (indien deze is ingeschakeld door uw leverancier),
kunt u de toon verzenden door tweemaal op PTT te drukken
wanneer de radio zich in de modus Inactief of in de modus voor
groepsoproepen bevindt.
OPMERKING
Deze functie is interactief wanneer PTT wordt ingedrukt
om de groepsoproep te initiëren.
Nadat de D-PTT-toon wordt afgespeeld, kan de gebruiker de
PTT-knop opnieuw ingedrukt houden om toestemming te krijgen
om te spreken.De D-PTT-toon activeren/deactiveren:
1. selecteer in het hoofdmenu Setup > Tonen > D-PTT-tonen >
Modus D-PTT.
2. Kies de gewenste instelling en druk op Selecteer. Druk op Terug
om af te sluiten
De toon kiezen:
1. selecteer in het hoofdmenu Setup > Tonen > D-PTT-tonen >
Toonstijl.
2. Kies de toon uit de drie opties: Eén, Twee or Drie. Ga naar
D-PTT-tonen op pagina 12 voor informatie over de tonen.
DMO-groepsoproepen
In DMO kunt u de MTH800 gebruiken zonder gebruik te maken van
de infrastructuur van de leverancier.
In DMO kunt u met andere terminals communiceren die ook in de
DMO werken en gebruikmaken van dezelfde frequentie en groep
als uw MTH800.
OPMERKING
In DMO kunnen alleen de volgende oproepen worden
geplaatst: Groepsgesprekken, noodgroepsgesprekken,
privé-gesprekken en simplex-privégesprekken.
Wanneer u een oproep plaatst, wordt deze ontvangen door alle
leden van de geselecteerde groep die hun terminal hebben
ingeschakeld.
Een MTH800 die is ingesteld op DMO, kan met het trunking systeem
communiceren (en omgekeerd) als de gateway-optie in de MTH800
is geactiveerd.
40
1. Open Direct mode door op Opts te drukken en de optie Direct
mode te selecteren.
2. Controleer of de gewenste groep is geselecteerd. Houd de
zendtoets (PTT) ingedrukt.
3. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken en spreek
vervolgens in de microfoon. Laat de zendtoets (PTT) los om te
luisteren.
Een DMO-groepsoproep ontvangen
U kunt een DMO-groepsoproep alleen ontvangen als de MTH800 is
ingesteld op DMO.
De MTH800 ontvangt de groepsoproep tenzij de terminal in gesprek is.
Houd de zendtoets (PTT) ingedrukt om de oproep te beantwoorden.
De MTH800 toont de naam van de groep en het privé-nummer of de
naam van degene die u oproept, indien deze in uw contactenlijst is
opgeslagen.
DMO afsluiten
Druk op Opts en selecteer Trunkmodus om DMO af te sluiten.
41
Nederlands
Een DMO-groepsoproep plaatsen
Privé-, telefoon- en PABX-oproepen
Nederlands
OPMERKING
Als er een groepsoproep plaatsvindt waaraan u deelneemt
en u een nieuwe oproep wilt plaatsen, drukt u op
om
de huidige oproep te negeren. Kies vervolgens het
gewenste nummer.
Een contactpersoon maken
1. Druk in het standaarddisplay op Contcn. Selecteer [Nieuw
contact].
2. Voer de naam in. Druk ter bevestiging op Ok.
3. Druk op
/
en selecteer het type voor het nummer
(bijvoorbeeld Privé) dat u wilt opslaan.
OF
•
Druk op Wijzig. Er worden zes typen weergegeven waaruit u
kunt kiezen.
•
Druk op
/
selecteren.
•
Druk op Kies. Het scherm met contactgegevens wordt weer
weergegeven.
om een opgeslagen nummertype te
4. Voer het nummer in (#). Druk op Ok.
5. Voer de overige typen en nummers in indien u voor deze persoon
meerdere nummers wilt opslaan (Privé, Mobiel, Thuis, Werk,
PABX, Andere).
6. Druk op Klaar als u klaar bent. Druk vervolgens op Terug om
terug te keren naar het standaarddisplay.
42
Kiezen
1. Kies een nummer in het standaarddisplay.
2. Druk herhaaldelijk op CType om het gewenste type oproep te
selecteren (Privé, Telefoon of PABX).
3. Druk op PTT of op
, afhankelijk van het type oproep.
Kiezen via de contactenlijst
In de contactenlijst kunt u een nummer selecteren dat u eerder hebt
opgeslagen. Druk op Contcn en blader naar het opgeslagen
nummer (
of
) of voer maximaal twaalf tekens van de
contactnaam in voor een alfabetische zoekopdracht. Als u voor
deze persoon meerdere nummers hebt opgeslagen, gebruikt
u
/
om het gewenste nummer te selecteren.
Snelkeuze
Met snelkiezen kunt u in plaats van het volledige nummer
een verkort nummer kiezen van maximaal drie cijfers. Het
snelkiesnummer is de locatie van een invoer in de contactenlijst.
1. Voer het voorgeprogrammeerde snelkiesnummer in
(bijvoorbeeld: 5) en druk op
2. Druk op
Druk op
.
om de oproep te plaatsen.
om op te hangen.
43
Nederlands
Een nummer kiezen
Privéoproep
Nederlands
Een privéoproep, ook wel Point-to-Point- of individuele oproep
genoemd, is een gesprek tussen twee personen. Andere gebruikers
kunnen het gesprek niet horen. Deze oproep kan van het volgende
type zijn:
• een duplex-oproep (indien het systeem dit toestaat) in TMO
• een standaard simplex-oproep in TMO of DMO.
Een privé-oproep plaatsen
1. Kies een nummer vanuit het standaarddisplay.
2. Als Privé-oproep niet het eerste type type oproep is dat
verschijnt, drukt u op CType en selecteert u het type Privéoproep.
3. Voor een simplex-oproep drukt u op de zendtoets (PTT) en laat
u de toets weer los. U hoort de beltoon. Wacht tot de gebelde
persoon de oproep beantwoordt.
Houd de zendtoets (PTT) ingedrukt. Wacht op de toon die
aangeeft dat u kunt spreken (indien geconfigureerd) en laat de
zendtoets (PTT) los om te luisteren.
Voor een duplex-oproep drukt u op
en laat u de toets weer
los. U hoort de beltoon. Wacht tot de gebelde persoon de
oproep beantwoordt.
4. Druk op
om de oproep te beëindigen. Als de opgeroepen
persoon de oproep beëindigt, wordt het bericht Opr einde
weergegeven.
OPMERKING
44
Als Transmit Inhibit is geactiveerd, wordt een inkomende
privé-oproep weliswaar aangegeven, maar kunt u deze
niet beantwoorden.
1. De MTH800 schakelt over naar de inkomende privé-oproep.
In het display wordt de identiteit weergegeven van de persoon
die de oproep plaatst.
2. Als u een inkomende simplex-oproep wilt beantwoorden, drukt u
op de zendtoets (PTT). Als u een inkomende duplex-oproep wilt
beantwoorden (aangegeven met de keuzetoetsen Lspr/Oortel.),
drukt u op
3. Druk op
OPMERKING
of de groene knop.
om de oproep te beëindigen.
Uw terminal kan een waarschuwingssignaal geven bij
een inkomende oproep. Selecteer de instellingen
hiervoor via het menu Trillen en de menuopties Tonen.
Telefoon- en PABX-oproepen
Met de functie Tel gesprek kunt u telefoonnummers op het vaste
of mobiele telefoonnet bellen.
OPMERKING
Met de functie MS-ISDN kan de terminal oproepen
plaatsen en ontvangen van de telefoon die gebruik
maakt van een ISDN-nummer.
In de PABX-oproep (Private Automatic Branch Exchange) kunt u
toestelnummers binnen een kantoor bellen. Deze modus moet door
de leverancier worden geactiveerd.
In deze handleiding wordt de term “telefoonnummer” gebruikt voor
deze typen nummers.
OPMERKING
Als TXI is geactiveerd, wordt een inkomend telefoon- of
PABX-oproep weliswaar aangegeven, maar kunt u deze
niet beantwoorden.
Een telefoon- of PABX-oproep plaatsen
1. Kies een nummer vanuit het standaarddisplay.
2. Indien Telefoon of PABX niet het eerste type oproep is dat
verschijnt, drukt u herhaaldelijk op CType om als type oproep
Telefoon of PABX te selecteren.
3. Volg verder dezelfde procedure als voor het plaatsen en
ontvangen van duplex-privéoproepen. Wanneer de gebruiker op
de PTT-knop drukt, wordt een simplextelefoonoproep geïnitieerd.
45
Nederlands
Een privéoproep ontvangen
Alarmfunctie
Nederlands
Noodgroepsoproepen kunnen worden verzonden en ontvangen
in Trunkmodus of in Direct mode. Als uw terminal is ingesteld op
gebruik via een gateway, kunnen noodoproepen via de gateway
worden geplaatst.
U kunt een noodgroepsoproep sturen naar en ontvangen van:
• de geselecteerde groep (TMO en DMO) (in een tactisch
noodgeval)
• een voorgedefinieerde groep (indien geen tactisch noodgeval).
Neem contact op met uw leverancier als u wilt weten welke stand is
geselecteerd.
Uw leverancier zal de functie noodoproep de functie alarmmicrofoon
programmeren.
Noodoproepen krijgen alarmprioriteit in het systeem.
De alarmfunctie activeren/deactiveren
Houd de noodknop boven op de MTH800 ingedrukt om vanuit een
willekeurige modus over te schakelen naar de alarmfunctie.
OPMERKING
OPMERKING
U dient de noodknop standaard 0,5 seconden lang
ingedrukt te houden om de alarmfunctie te activeren.
Hoe lang deze toets moet worden ingedrukt, kan door
de leverancier worden geprogrammeerd.
Door op de noodknop te drukken, wordt één of meer
diensten geactiveerd. Neem voor meer informatie
contact op met uw leverancier.
Houd Einde ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten.
Het standaarddisplay wordt weer ingeschakeld.
46
Een noodoproep verzenden
• automatisch wanneer u de alarmfunctie activeert.
• als u nogmaals op de noodknop drukt wanneer de MTH800 in de
alarmfunctie staat.
Nadat het alarm is verzonden, wordt in het display een van de
volgende terugberichten uit het systeem weergegeven:
• Alrm Verznd
• Alarm mislukt
In beide gevallen keert u binnen enkele seconden terug naar het
hoofdscherm van de alarmfunctie.
Aangezien het afleveren van berichten in DMO niet wordt bevestigd,
bevestigt de melding Alarm Verznd alleen dat de noodoproep is
verzonden.
Wanneer op de noodknop wordt gedrukt, begint
de MTH800 meteen met uitzenden, ook als
WAARSCHUWING
Transmit Inhibit is geactiveerd. De alarmfunctie
mag daarom NIET worden ingeschakeld
wanneer u zich met de MTH800 in een voor
radiogolven gevoelig gebied bevindt.
De noodoproep is een speciaal statusbericht, dat wordt
OPMERKING verzonden naar de centrale die de geselecteerde groep
beheert. Dit kan in centralesystemen worden gebruikt
om noodoproepen te benadrukken.
OPMERKING
Sommige systemen ondersteunen de functie noodoproep
niet wanneer de gebruiker zich in een “Lokale zone”
bevindt.
47
Nederlands
De MTH800 plaatst automatisch een noodoproep wanneer de
alarmfunctie is geactiveerd. Deze wordt als volgt verzonden:
De functie Alarmmicrofoon
Nederlands
Als uw leverancier de functie alarmmicrofoon in de MTH800 heeft
geprogrammeerd, kunt u een noodgroepsoproep plaatsen en met
de centrale (en leden van uw groep) spreken zonder de zendtoets
(PTT) in te drukken.
De microfoon blijft een bepaalde tijd open (door uw leverancier
geprogrammeerd). De microfoon blijft open totdat:
• de tijd voor de alarmmicrofoon is verstreken
• u op de zendtoets (PTT) drukt wanneer de alarmmicrofoon is
geactiveerd
• u op de toets Einde drukt
Wanneer de functie Alarmmicrofoon wordt afgesloten, wordt de
melding Alarm micr gestopt weergegeven en wordt de
alarmfunctie weer ingeschakeld voor de MTH800. De functie
alarmmicrofoon is nu uitgeschakeld en de zendtoets (PTT) werkt
weer op de gebruikelijke wijze.
Indien gewenst, kunt u nogmaals op de noodknop drukken om de
functie Alarmmicrofoon opnieuw te activeren. Uw serviceprovider
kan de functie Alarmmicrofoon zonder interactie met de gebruiker
voortzetten door de functie Alarmmicrofoon wisselen in te stellen.
OPMERKING
De functie Alarmmicrofoon is beschikbaar in DMO en
TMO.
Een noodgroepsoproep plaatsen
• Alarmmicrofoon ingeschakeld – houd de noodknop ingedrukt
om een noodgroepsoproep te beginnen.
• Alarmmicrofoon uitgeschakeld – houd de noodknop ingedrukt
om een noodgroepsoproep te beëindigen. Wanneer het display is
gewijzigd naar noodgroepsoproep, houdt u PTT ingedrukt en
wacht u op de spreektoon (indien geconfigureerd) en spreekt u.
Laat de zendtoets (PTT) los om te luisteren.
48
Stille alarmfunctie
De stille alarmfunctie moet door de leverancier worden
ingeschakeld.
Druk op de noodknop om de stille alarmfunctie te activeren.
In de stille alarmfunctie zijn er geen hoorbare of zichtbare indicaties.
Alle toetstonen worden uitgeschakeld.
Druk tegelijk op de toetsen
3 seconden op de toets
MENU
en
of op en vervolgens binnen
om de stille alarmfunctie af te sluiten.
Ruk uit
Met deze functie kunnen gebruikers waarschuwingen om uit te
rukken ontvangen. Wanneer het bericht Ruk uit wordt ontvangen,
worden alle huidige diensten onderbroken en wordt de waarschuwing
om uit te rukken onmiddellijk gegeven. Nadat de waarschuwing Ruk
uit is gewist, wordt van de modus Ruk uit overgeschakeld naar de
normale modus. De gebruiker kan tijdens de modus Ruk uit alleen
noodoproepen ontvangen. Er zijn vier verschillende
waarschuwingen:
• Ruk uit (normaal)
• Stormplan – wordt meerdere keren naar een groep verzonden
voor grotere betrouwbaarheid. De gebruiker kan het bericht Ruk
uit alleen accepteren door op een willekeurige toets te drukken
en wordt naar de informatiefase verplaatst (keuzetoetsen zijn niet
gelabeld).
• Fallback-modus – alleen spraakcommunicatie. Kan handmatig
worden gewist
OPMERKING
Fallback is alleen mogelijk wanneer de radio is ingesteld
op Local Site Trunking.
• Ruk uit-test – de centrale heeft de mogelijkheid om deze functie
te testen. Er klinkt een toon en Ruk uit-test wordt op het scherm
weergegeven. Slechts één keuzetoets is geactiveerd (Test OK)
om de test te bevestigen en af te sluiten.
49
Nederlands
OPMERKING
Nederlands
Interacties wanneer de gebruiker zich in een andere modus bevindt
• TXI modus – gebruikers kunnen het bericht lezen, maar niet
reageren. Ze kunnen de TXI-modus verlaten door op de
keuzetoets te drukken of ze kunnen het bericht Ruk uit negeren.
• DMO-modus – Ruk uit wordt niet ondersteund.
• Alarmfunctie – alle waarschuwingen om uit te rukken worden
genegeerd.
Fases bij Ruk uit
• Waarschuwingsfase – gebruiker ontvangt een bericht Ruk uit.
De waarschuwingstoon geeft aan dat het tekstbericht wordt
weergegeven. Daaronder zijn drie opties waaruit de gebruiker
kan kiezen: Accepteer, Weiger of MENU . Als de gebruiker de
waarschuwing accepteert, kan er niet door andere diensten
worden onderbroken. Met de MENU heeft de gebruiker nog meer
keuzes.
OPMERKING
De gebruiker kan de waarschuwingstoon uitschakelen
door op de knop PTT of op een andere keuzetoets te
drukken.
• Informatiefase – de gebruiker bevindt zich nog steeds in de
modus Ruk uit en kan gedetailleerde informatie over het
gebeurde incident ontvangen via tekst- of spraakberichten.
De gebruiker kan om meer informatie vragen met een
groepsoproep of met de tekstfunctie Ruk uit, waarmee een
tekstbericht naar de leverancier kan worden verzonden.
De gebruiker kan altijd reageren met een tekstbericht of
spraakbericht via een groepsoproep.
Ruk uit box
Met de RU-box heeft de gebruiker de mogelijkheid om berichten bij
Ruk uit te bekijken en op te slaan voor later gebruik.
Druk op
MENU
> Berichten > RU-box om ze te bekijken.
In de modus Ruk uit kunnen alleen de lopende berichten voor Ruk
uit worden gelezen.
50
Een statusbericht verzenden
Selecteer de gewenste groep, druk op
MENU
en selecteer
Berichten > Zend status. Selecteer status en druk op
zendtoets (PTT).
of op de
Een nieuw bericht verzenden
Druk op
MENU
en selecteer Berichten > Nw bericht. Schrijf het
bericht. Selecteer Zend of druk op
of de zendtoets (PTT).
Selecteer de ontvanger of voer het nummer in. Selecteer Zend of
druk op
of de zendtoets (PTT) om het nieuwe bericht te verzenden.
OPMERKING
Het bericht kan naar een privé-, telefoon- en
groepsnummer worden verzonden. De optie Telefoon
moet door de leverancier worden ingeschakeld.
Een door de gebruiker gedefinieerd bericht verzenden
Druk op MENU en selecteer Berichten > Modellen. Blader door de
modellen en selecteer het gewenste model. Selecteer Zend, of druk
op
of de zendtoets (PTT). Selecteer de ontvanger of voer het
nummer in. Selecteer Zend of druk op
om het bericht te verzenden.
of de zendtoets (PTT)
Een vooraf gedefinieerd bericht verzenden
Druk op
MENU
en selecteer Berichten > Voorgedef. Blader door
de modellen en selecteer het gewenste model. Druk op MENU en
selecteer Bwrk om het bericht te wijzigen. Typ de benodigde
informatie. Selecteer Zend of druk op
om het bericht te verzenden.
of de zendtoets (PTT)
51
Nederlands
Berichten
Nieuwe inkomende tekstberichten verwerken
Nederlands
De MTH800 geeft een waarschuwingssignaal wanneer u een
bericht hebt ontvangen en als er op dat moment geen activiteit op
uw terminal plaatsvindt wordt automatisch de inbox weergegeven.
Blader naar het bericht en selecteer de keuzetoets Lees. Om de
tekst van langere berichten te lezen, drukt u op Meer om de tekst
op de volgende pagina weer te geven. Druk op Terug om terug te
keren naar de vorige pagina.
Selecteer vervolgens Antwrd. Of druk op
Wissen /Wis alles / Forward.
OPMERKING
MENU
en selecteer SlaOp /
Bij lange tekstberichten zijn de opties Antwrd, SlaOp
en Forward niet beschikbaar.
Ongelezen (nieuwe) berichten verwerken
Druk op MENU en selecteer Berichten > Inbox. Blader naar het
bericht en selecteer de keuzetoets Lees. Als u de tekst van langere
berichten wilt lezen, drukt u op Meer om de tekst op de volgende
pagina weer te geven. Druk op Terug om terug te keren naar de
vorige pagina.
Druk op MENU en selecteer SlaOp / Wissen / Wis alles / Antwrd /
Forward / Rfresh.
52
OPMERKING
Een bericht bevat maximaal 1000 tekens.
OPMERKING
Het is mogelijk om een bericht naar meerdere gebruikers
te verzenden. Kies een groep uit de contactenlijst op uw
MTH800.
Werken zonder modus
Voordat een oproep wordt geïnitieerd hoeft geen modus (Groep /
Privé / Telefoon) te worden geselecteerd. Kies het nummer en druk
op de keuzetoets CType (oproeptype) om het type oproep op te
geven (en druk vervolgens op de zendtoets (PTT) of
).
Toets Begin
Weet u niet u niet waar u bent? Wilt u terug naar het
standaarddisplay? Druk op
.
Verlichting
U kunt de achtergrondverlichting uitschakelen (verdekte werking) of
de verlichting automatisch activeren wanneer op een toets wordt
gedrukt. De derde optie is semiautomatisch, dat betekent dat de
verlichting alleen wordt ingeschakeld wanneer de radio wordt
ingeschakeld, wanneer de toegewezen knop voor de verlichting
wordt ingedrukt of bij het opladen.
De verlichting blijft aan gedurende een vooraf geprogrammeerde tijd.
Menusneltoetsen
• U kunt menuopties eenvoudig openen door op MENU en
een numerieke toets te drukken. (Zonder vertraging
tussen MENU en de toets).
• Uw leverancier kan menusneltoetsen voor u programmeren.
• U kunt zelf nieuwe menusneltoetsen instellen: open de menuoptie,
houd MENU ingedrukt en volg de instructies op het scherm.
Geluidsinstelling hoog/laag
U kunt de geluidsweergave (luidspreker/oortelefoon/PHF) voor alle
Privé- of Groepsoproepen instellen via de speciaal hiervoor
bestemde luidsprekerselectietoets.
Via het menu kunt u echter ook instellen dat alle groepsoproepen
met hoge geluidsinstellingen worden afgespeeld ( MENU > Setup
> Audio > Audio aan/uit > Altijd luid).
OPMERKING
De geluidsinstelling hoog/laag kan worden ingesteld met
een sneltoets. Vraag uw leverancier om verdere informatie.
53
Nederlands
Handige tips
Nederlands
Samengevoegde contactlijst
Voor elke contactpersoon kunnen meerdere nummers (privé, mobiel,
thuis, werk, PABX, andere) in de contactlijst worden opgeslagen.
U kunt maximaal 1000 contactpersonen opslaan, met in totaal
1000 privé-nummers en 1000 telefoonnummers.
Tekstgrootte
De tekst op het scherm kan op twee groottes worden insteld:
Standrd of Vergroot (
MENU
> Setup > W'gave > Tkstgrtte).
Groepscapaciteit
Uw leverancier kan maximaal 2048 groepen programmeren voor de
trunkmodus en maximaal 1024 groepen voor Direct mode.
Flexibele mappen
U kunt uw leverancier vragen het aantal groepen voor elke map
voor u in te stellen (maximaal 256 mappen).
De mappen “Mijn groepen”
Elke groep (TMO of DMO) kan worden geselecteerd en aan uw
persoonlijke map worden toegevoegd.
Druk in het standaarddisplay op
om de map Mijn groepen snel
te openen.
Opts (in het standaarddisplay)
Via Opts in het standaarddisplay kunt u eenvoudig een andere
map kiezen, groepen selecteren, overschakelen van TMO naar
DMO (en omgekeerd) en andere functies uitvoeren.
Makkelijke menunavigatie
U kunt niet alleen op en neer door menuopties bladeren, maar ook
naar links en rechts. (Hiermee kunt u een optie selecteren of
teruggaan naar het vorige niveau.)
Draai display Aan/Uit
Als deze functie is geactiveerd, wordt de inhoud van het display
ondersteboven getoond. Deze functie is bijvoorbeeld handig als u
de MTH800 over uw schouder, aan uw riem, of aan uw revers hebt
bevestigd, zodat het display ondersteboven leesbaar is.
Druk op MENU en selecteer Setup > Display > Draai displ. Of houd
de voorgeprogrammeerde sneltoets ingedrukt.
54
Druk in het standaarddisplay op
om de lijst van laatst gebelde
nummers te openen.
Automatisch bladeren met de navigatietoets
Houd in een lijst
of
ingedrukt om automatisch door de lijst
te bladeren.
Menu Recente oproepen - rechtstreekse toegang
Druk in het standaarddisplay op
.
Datum en tijd instellen
De datum en tijd worden door de infrastructuur gesynchroniseerd.
Wanneer u zich niet binnen het signaalbereik van de infrastructuur
bevindt, kunt u de waarden handmatig instellen.
• Druk op MENU en selecteer Setup > Datum & Tijd > Set
> Tijd instellen om de tijd in te stellen. Stel de tijd in met de
navigatietoets en/of de cijfertoetsen.
• Druk op MENU en selecteer Setup > Datum & Tijd > Set
> Datum instellen om de datum in te stellen. Stel de datum
in met de navigatietoets en/of de cijfertoetsen.
• Druk op MENU en selecteer Setup > Datum & Tijd
> Systeemupdate om de datum en tijd automatisch in te stellen.
Selecteer een van de volgende drie opties:
• Uit – Systeemupdate is uitgeschakeld
•
•
Alleen tijd – De tijd wordt bijgewerkt
Tijd & offset – De tijd wordt automatisch op basis van de
tijdzone bijgewerkt wanneer de gebruiker zich in de TMOmodus bevindt. In de DMO-modus wordt gebruikt gemaakt
van de interne klok.
Modelnamen
De gebruiker kan de naam van een model invoeren. Als er geen
standaardnaam is opgegeven.
Schakelen tussen gespreksgroepen
U kunt schakelen tussen de laatste twee gespreksgroepen in elke
modus afzonderlijk en tussen modi. Wanneer TMO bijvoorbeeld
geactiveerd is en u wilt overschakelen naar de laatste gespreksgroep
van DMO, houdt u de sneltoets ingedrukt. Dit werkt in beide
richtingen en in één modus. Na het uitschakelen worden de twee
laatste gespreksgroepen bewaard.
55
Nederlands
Lijst van gebelde nummers – rechtstreekse toegang
Nederlands
56
MTH800
Naslaggids
De menu’s van de MTH800 gebruiken
• Druk op MENU om het menu te openen.
• Druk op
bladeren.
/
om door het menu te
• Druk op de keuzetoets Kies of op
om een
menuoptie te selecteren.
Noodknop
(aan bovenkant)
Oortelefoon
Antenne
Draaiknop
(aan bovenkant)
LED
Bovenste microfoon
Programmeerbare
zijtoets
Aansluiting voor
externe antenne
(aan achterkant)
Zendtoets (PTT)
Kleurendisplay
Programmeerbare
zijtoets
Menutoets
Keuzetoetsen (2)
Toets Aan-Uit/
Toets Begin
Toets Zend
Aansluiting voor
audio-accessoire.
Vierpuntsnavigatietoets
Luidspreker
Luidsprekerselectietoets
Alfanumeriek
toetsenblok
Next
Onderste
microfoon
Accessoire-aansluiting
(aan onderkant)
De MTH800 aan- en uitzetten
Houd
te zetten.
ingedrukt om de MTH800 aan of uit
• Druk op Terug of op
om terug te gaan
naar het vorige niveau.
• Druk op
om de menuopties te sluiten.
Trunkmodus/Direct mode selecteren
• Er kan een sneltoets op uw terminal
zijn geprogrammeerd waarmee u kunt
schakelen tussen TMO en DMO. Neem
contact op met uw leverancier voor meer
informatie.
• Druk in het standaarddisplay op Opts en
selecteer Trunkedmodus/Direct mode.
Een TMO-groepsoproep plaatsen
Ga vanuit het standaarddisplay naar de
gewenste groep. Druk op de sneltoets Kies
(indien geprogrammeerd). Houd de zendtoets
(PTT) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft
dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd)
en spreek. Laat de zendtoets (PTT) los om te
luisteren.
Een DMO-groepsoproep plaatsen
Schakel over naar DMO. Kies de gewenste
groep. Druk op de sneltoets Kies (indien
geprogrammeerd). Houd de zendtoets (PTT)
ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat
u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en
spreek. Laat de zendtoets (PTT) los om te
luisteren.
Een TMO-noodgroepsoproep plaatsen
Schakel over naar TMO. Houd de noodknop
ingedrukt. De noodoproep wordt automatisch
gezonden. Houdt de zendtoets (PTT)
ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat
u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en
begin te spreken. Laat de zendtoets (PTT) los
om te luisteren. Bij gebruik van de functie
Alarmmicrofoon wacht u tot de melding
Alarm micr aan wordt weergegeven en begint
u te spreken zonder de zendtoets (PTT) in te
drukken.
Houd de keuzetoets Einde ingedrukt om de
alarmfunctie af te sluiten.
Een DMO-noodgroepsoproep plaatsen
Schakel over naar DMO. Houd de noodknop
ingedrukt. Houdt de zendtoets (PTT)
ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat
u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en
begin te spreken. Laat de zendtoets (PTT) los
om te luisteren. Houd de sneltoets Einde
ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten.
Een TMO-simplexprivéoproep plaatsen
Kies een nummer in het standaarddisplay.
Druk op CType en selecteer het type oproep
(indien nodig). Druk op de zendtoets (PTT)
en laat de toets weer los. U hoort de beltoon.
De opgeroepen persoon beantwoordt de
oproep. Wacht tot de opgeroepen persoon is
uitgesproken. Houd de zendtoets (PTT)
ingedrukt.
Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt
spreken (indien geprogrammeerd) en spreek.
Laat de zendtoets (PTT) los om te luisteren.
Druk op
om de oproep te beëindigen.
Nederlands
Nederlands
Een DMO-simplexprivéoproep plaatsen
Schakel over naar DMO. Kies een nummer in
het standaarddisplay. Houd de zendtoets (PTT)
ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat
u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en
spreek. Laat de zendtoets (PTT) los om te
luisteren. Druk op
om de oproep te
beëindigen.
Een duplexprivé-/telefoon-/PABX-oproep
plaatsen
Kies een nummer in het standaarddisplay.
Druk op CType en selecteer het type oproep
(indien nodig). Druk op
en laat de toets
weer los. U hoort de beltoon. De opgeroepen
persoon beantwoordt de oproep. Druk
op
om de oproep te beëindigen.
Een oproep beantwoorden
De MTH800 schakelt over naar de inkomende
oproep en geeft een waarschuwingssignaal
om te laten weten dat er een inkomende
oproep is. Druk op
om de oproep te
beantwoorden voor telefoon-/PABX-/duplexprivéoproepen, of druk op de zendtoets (PTT)
voor alle andere oproepen.
Een statusbericht verzenden
Selecteer de gewenste groep, druk op
MENU
en selecteer Berichten > Zend status.
Selecteer status en druk op
zendtoets (PTT).
of op de
Een nieuw bericht verzenden
Druk op
MENU
en selecteer Berichten > Nw
bericht. Schrijf het bericht. Selecteer Zend of
druk op
of de zendtoets (PTT). Selecteer
de ontvanger of voer het nummer in. Selecteer
Zend of druk op
of de zendtoets (PTT) om
het nieuwe bericht te verzenden.
Handige tips
•
Toets Begin
Weet u niet u niet waar u bent? Wilt u terug
naar het standaarddisplay? Druk op
.
•
Verlichting
U kunt verlichting uitschakelen (verdekte
werking), de verlichting automatisch aan laten
gaan bij een druk op een knop of instellen op
semiautomatisch, waarbij de verlichting
aangaat bij het opladen en door een druk op
een aangewezen knop. U kunt ook de bovenste
zijtoets indrukken om de verlichting aan of uit
te zetten (indien geprogrammeerd).
•
Menusneltoetsen
Menuopties kunnen rechtstreeks worden
geopend door
MENU
en een numerieke toets
in te drukken. (Zonder vertraging tussen MENU
en de toets!).
Uw leverancier kan menusneltoetsen voor u
programmeren.
U kunt zelf nieuwe menusneltoetsen instellen:
open de menuoptie, houd MENU ingedrukt en
volg de instructies op het scherm.
•
Geluidsinstelling hoog/laag
U kunt de geluidsweergave (luidspreker/
oortelefoon/PHF) voor alle privé- of
groepsoproepen instellen via de speciaal
hiervoor bestemde luidsprekerselectietoets.
Via het menu kunt u echter ook instellen dat
alle groepsoproepen met hoge
geluidsinstellingen worden afgespeeld
( MENU > Setup > Audio > Audio aan/uit).
•
Samengevoegde contactlijst
Voor elke contactpersoon kunnen meerdere
nummers (privé, mobiel, thuis, werk, PABX,
andere) in de contactlijst worden opgeslagen.
•
Tekstgrootte
De tekst op het scherm kan in twee groottes
worden weergegeven: Standrd of Vergroot
( MENU > Setup > W'gave > Tkstgrtte).
•
De map Mijn groepen
U kunt elke groep (TMO of DMO) selecteren
en aan uw persoonlijke map toevoegen. Druk
in het standaarddisplay op
Mijn groepen snel te openen.
om de map
NL
68015000051-C
www.motorola.com/tetra
@68015000051@
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising