Dynaudio | MC15 | katalog produktu MC15 ke stažení ()

katalog produktu MC15 ke stažení ()
Dynaudio
mc15
mc15
High-End multimediální reprosoustavy
Domácí systémy | Profesionální technika | Auto Hi-Fi | Multimédia
mc15 Vítejte
Vítejte
Hudba
Kreativita
Hraní her
Kancelář
High Definition
Definition Multimedia Sound.
The 15
MCod
15Dynaudia
from Dynaudio
the first active
MC
je prvníisaktivní
Multimedia loudspeaker
to define
a new nový
multimediální
reproduktor,
který definuje
standard of
kvality
zvuku.
sound
quality.
Poslouchat
jejísplendor,
kráse, přehrávat
soundtracky
Listening to hudbu
music vincelé
its full
playing video
soundtracks
a
audionahrávky
jejich bezchybné
dokonalosti,
prožívat
and
audio files invflawless
perfection,
experiencing
gaming
hry
trojrozměrnou zvukovou
kulisouand
a přinášet
withse
anvzrušující
exciting three-dimensional
soundstage,
bringing
přesvědčující
kvalitu
zvuku
je computer
media:
convincing sound
quality
toto
computer
media:
Theinovační
innovative
technologie
zvukutechnology
Dynaudio integrovaná
MC
15MC
povznáší
Dynaudio sound
incorporateddo
into
the
15
multimedia
do vyšších
úrovní.
takes Multimedia
to a new,
higher level of performance.
MC
multimediální
reproduktor.
The 15
MCtudíž
15 isnení
thusobyčejný
no ordinary
Multimedia
loudspeaker. It
Představuje
mnohem
novágaming
hrací
is indeed much
more:více:
It is anový
newMP3
MP3přehrávač,
player, a new
konzola,
Jednoduše
– připojením
console, nové
a newkancelářské
workstation.pracoviště.
Simply mating
the Dynaudio
Dynaudio
MC 15 kequipment
již existujícímu
počítači
přinese
úžasné
MC 15 to existing
will yield
a most
astonishing
zdokonalení,
konečně
poskytne sound
možnost
slyšetpotential
a zažít of
upgrade that které
will allow
the maximum
quality
potenciál
zvukové
kvality kteréhokoliv
softwaru
hardwaru.
any software
or hardware
to be truly heard
andnebo
experienced
Tvořivost,
nebo
obchodní
záležitosti
– to vše
nyní můžete
for the firsthry
time.
Creativity,
gaming
and even
business
prožívat
nové dimenzi
prostřednictvím
MCHigh
15. High
Definition
work, all vreceive
new passion.
The MC 15.
Definition
Multimedia Sound.
Sound.
Konstrukce
Technická data
When
listening toMP3,
MP3,
WMA
or AAC
Při poslouchání
WMA
nebo
AACaudio files,
audionahrávek
většina
lidí
přijde
o to
most people miss the essence: Music.
podstatné:
o
hudbu.
The main reason is not the compressed formats,
Hlavním
nejsou
komprimované
but
ratherdůvodem
the mediocre
loudspeakers
that are
formáty,
ale
spíše
průměrné
reproduktory,
typical of portable media players, notebooks
kterécomputers.
jsou typické pro přenosné přehrávače,
and
notebooky a počítače.
Most players and soundcards are capable of much more –
Většina přehrávačů
zvukových
karetspeakers
je schopna
zvládnout
definitely
more than acommon
desktop
could
ever
mnohemWhy
víceaccept
– určitě
než obyčejné
reproduktory
mohou
deliver.
thevíc
compromise
of limited
performance?
nabídnout.
Proč
se15
spokojit
kompromisem
omezené
kvality?
The
Dynaudio
MC
is the sfirst
compact active
loudspeaker
Dynaudio
MC new
15 jelife
první
reproduktor,
that
breathes
into kompaktní
music: Full,aktivní
deep bass,
natural který
vdechuje
muzice
život:
plné hluboké
basy, to
přirozený
zpěv,
vocals,
clean
clearnový
highs.
Performance
superior
most Hi-Fi
čisté výšky.
většina better
hi-fi systémů
a zvuk, from
který
systems
andVýkon
soundlepší
that než
is definitely
than expected
překonává očekávání.
telefon
compressed
music filesI mobilní
or Internet
radioposlední
streams.generace
Even a latests hudebnímmobile
softwarem
připojený
k MC
vytvoří
kompaktní
generation
phone
equipped
with 15
music
software
mated
systém
úrovni.
to
a pairna
of nejvyšší
MC 15 will
create a most compact yet high-end
audio system.
MC 15 se liší od jiných reproduktorů při snaze dosáhnout
pokročilého
stupně
kvalitylevel
zvuku.
Podstatně
vícthe
vylučuje
To
achieve an
advanced
of sound
quality,
MC 15
možnost
jakékoliv
rezonance. Zapůsobí
i při přehrávání
differs
from
other loudspeakers:
It is substantially
more rigid
dynamické
na nejvyšší
hlasitost.
Je pokrokovější
to
avoid anyhudby
resonance.
It is more
powerful
to impress even
použitím
patentované
Dynaudio
reproduktorů,
které
with
dynamic
music played
at thetechnologie
highest volumes.
It is more
reprodukujíbykaždý
sebemenší
detail.
Je to dlouhodobá
investice
innovative
featuring
proprietary
Dynaudio
driver technology
doreproduce
kvality zvuku
a výkonu
nejvyšší
to
every
musicalna
detail.
And úrovni.
it is better finished so
one can make a lasting investment in sound quality and true
Připojení performance.
MC 15 je jednoduché: RCA kabel je připojen
high-end
z analogového výstupu přehrávače, mobilního telefonu nebo
počítačové zvukové
karty
ke každé
a každá
Connecting
the MC 15
is simple:
An reprosoustavě,
RCA cable is first
connected
z nichthe
je analogue
připojena output
kabelem
k el.
síti 230V.
je všechno.
from
of a
media
player,Tomobile
phone,Přidat
or
jednoúčelový
nebo
multikanálový
procesor
je
PC
soundcardpředzesilovač
to each speaker,
then
the power cable
for each
samozřejmě
možné.
reprosoustavě
možnost výběru
MC
15 is plugged
in. Vzadu
That’s na
it. Add
a dedicatedjepre-amplifier
or
vstupní citlivosti
ze tří nastavení,
dále
basy,
středy
výšky
multi-channel
audio/video
processor
and
even
moreaapplications
je možno
přepínači
rozsahu
±2 dB. high-end
Odpovídající
are
possible,
even akorigovat
compact vbut
very capable
Dynaudiosystem
Sub 250MC
subwoofer
je kOn
dispozici
hlubšíof
surround
can be
comprised.
the rearpro
terminal
a výraznější
nejnižších
the
speaker, rozsah
input sensitivity
(infrekvencí.
addition to the source’s volume
control) can be selected from three settings, and bass, midrange and treble adjustments can also be made. The matching
Dynaudio Sub 250MC subwoofer is available for deeper,
more powerful bass extension down to the lowest notes.
Vítejte
Hudba
Kreativita
mc 15 Hudba
Hraní her
Kancelář
Konstrukce
Technická data
MC 15
přináší zvuk
in in
widescreen.
MC
15 delivers
sound
widescreen.
S
moderním
audio
a
video
softwarem,
With modern audio and video
editing software,
prostřednictvím
moderních
highpractice,
definition
one’s own ideas can be put into
and
projektorů
a
plochých
obrazovek
mohou být
through modern high definition projectors
Vašefilm
představy
v neuvěřitelně
and
screensuskutečněny
they can be displayed
at
vysoké
kvalitě.
an incredible level of quality.
Jediné,
chybí
je vysoké
rozlišení
zvuku, které
byto match the
The
onlycothing
missing
is the
high resolution
sound
se
vyrovnalo
high
definition
zobrazením.
Dynaudio
MC compact
15 je
high definition images. The Dynaudio MC 15 is the first
první
kompaktní
aktivní
repsoustava,
která
umožnuje
kreativní
active loudspeaker to redefine creative sound editing: Audio
úpravu can
zvuku:
býtrealistic,
naprogramovány,
effects
be audioefekty
programmedmohou
to sound
audio filesaby
can
zněly
reálně,
mohou
býtand
upravovány
s velkou
be
edited
at aaudionahrávky
level of precision,
music
vocals are
rendered
přesností,and
hudba
a zpěv
jsou previously
podány přirozeně
originální
naturally,
original
sounds
unhearda can
now be
zvuk,
dosud
neslýchaný,
může
být
nyní
reprodukován.
produced. The absolutely authentic, neutral sound reproduction
Absolutně
věrná
a neutrální
reprodukce
zvukuThis
MCis15
slouží
of
the MC 15
serves
as a quality
benchmark.
the
only
jako měřítko
kvality.
Tohle je created
jediný způsob,
jak be
může
být
manner
in which
a perfectly
sound can
recreated
špičkový zvukonpřesvědčivě
přehrán i na jiných systémech.
convincingly
other systems.
Ohromná zkušenost s vývojem a produkcí profesionálních
studiových reproduktorů
firmy
Dynaudio (jako
ty, které
Dynaudio’s
vast experience
in developing
and např.
producing
profespoužívá
BBCspeakers
Radio & Music)
umožňuje
MCby
15the
poskytovat
sional
studio
(such as
those used
venerable
kompletní
akustickou
BBC
Radionezkreslenou
& Music) enable
the MCrovnováhu.
15 to provide a completely
undistorted sonic balance. Be it sampling or editing music, the
Ať už přiand
samplování
nebo
úpravě zvuku,
přirozená
natural
stress-free
reproduction
releases
your mind to focus
a stresu
zbavená
reprodukce
dovoluje
mysli
soustředit
on
the creative
work
and to realize
newVaší
ideas
more
easily.
se
na
kreativní
práci
a
realizovat
Vaše
nápady
jednodušeji.
Despite being so well balanced, the MC 15 is revealing enough
Nehledě
na to, že
s tak dobře
vyváženousound
reprosoustavou
jako
to
make sound
re-creation
or fine-tuning
bites effortless:
je
MC
15,
je
velice
jednoduchá
práce
se
zvukem
a
jakékoliv
Each and every detail is discernable in absolute clarity and
jemné ladění.
Každý
detail je
absolutně
jasný a přesný.
subtlety.
Perfectly
arranged
music
and background
sounds also
Perfektně
zaranžovaná
hudba
a
zvuk
v
pozadí
(hudební
impart a complete audiovisual experience for short
video kulisa)
clips
také high
poskytuje
kompletní
audiovizuální
zážitek
z krátkých
and
definition
camcorder
recordings.
Thanks
to the MC
videoklipů
z sound
videokamery.
krátkéshort
a stručné
15’s
ability atonahrávek
reproduce
spot-on,Zvláště
particularly
and
audioefekty
(jako
např.
ty, které
se používají
moderních
concise
audio
effects
(such
as those
used in na
modern
websites)
webových
stránkách)
mohou
přesně
posouzeny
a tudíž
can
be accurately
judged
andbýt
thus
used more
effectively.
použity efektivněji, a to právě díky schopnosti MC 15
reprodukovat
absolutně
The
Dynaudiozvuk
MC 15
ensurespřesně.
perfect sound quality when
sounds are created. Only when a production sounds perfect
Dynaudio
MC 15have
zajišťuje
úžasnoueffect
kvalitu
zvuku,
při jeho
can
the creation
the desired
when
replayed
on
vytváření.
Pouze
s
precizní
reprosoustavou
může
mít váš
other systems – be it on a notebook, through desktop
speakers
nápad
efekt, kdyžHi-Fi
je potom
přehráván
přes –
jiné
or
evenpožadovaný
on high performance
systems.
Be creative
with
systémy
– ať už
to notebook, stolní reprosoustavy anebo
the
Dynaudio
MCje15.
High-End systém. Buďte kreativní s Dynaudio MC 15.
Vítejte
Hudba
Kreativita
mc 15 Kreativita
Hraní her
Kancelář
Konstrukce
Technická data
The
MCjsou
15 is
High Definition
for the
MC 15
vysokým
rozlišením
pro ears.
uši.
Gaming
processors
more
and
Procesory
pro hráčeare
herbecoming
jsou čím dál
silnější,
more
powerful,
offering
realistic
graphics
and
nabízejí
realistickou
grafiku
a obraz
jako film.
movie-like images.
Audiodesignéři teď používají všechen dostupný potenciál
hardwaru a kapacitu procesoru, aby vytvořili opravdu realistický
Audio designers now use all available hardware potential and
zážitek. Konvenční multimediální reprosoustavy a sub-sat
processor capability in order to create a truly realistic experience.
systémy na to prostě nemají.
Conventional multimedia speakers and sub-sat systems are
simply not up to the task.
Dynaudio MC 15 je první aktivní reproduktor, který odpovídá
kapacitám většiny moderních her: trojrozměrný zvuk, přirozená
The Dynaudio MC 15 is the first compact active loudspeaker
reprodukce vokálů a výbuchy, které Vám vezmou dech.
that matches the ultimate performance capabilities of the most
MC 15 vytváří opravdovou filmovou senzaci při přehrávání
advanced games: Three-dimensional soundstage, realistic
orchestrálních soundtracků. S MC 15 zní neuvěřitelně
audio cues, natural vocal reproduction, and breath-taking
realisticky ať už trojrozměrné nebo strategické hry, či hry
explosions and crashes. The MC 15 creates a genuine cinesimulující závodění. Hráčské počítače poslední generace
matic sensation when reproducing orchestral soundtracks and
mají ještě vyšší ambice: realističtější video, větší audio efekty
ambient music. Be it with 3D-action, real-time strategy or racing
a vyvinutější multikanálový zvuk. Ovšem lze to zažít jen pokud
simulation games, the MC 15 delivers an incredible boost in
je reprodukce na nejvyšší úrovni. MC 15 je High Definition
realism. The latest-generation gaming consoles have even
pro uši.
higher ambitions: More realistic video, greater audio effects,
and further evolved multi-channel sound. But this can only be
MC 15 spojuje vyspělou technologii založenou na osvědčených
fully experienced if both video and audio reproduction is of the
a renomovaných Dynaudio modelech hi-fi a domácích kin
highest level. The MC 15 is High Definition for the ears.
vestavěných v absolutně pevných skříňkách bez rezonancí.
Každá MC 15 představuje technologii jako v opravdových
To perform at this high level, the MC 15 incorporates advanced
profesionálních studiích. Například v renomovaném AIR studiu
technology, based on the proven and renowned Dynaudio Hi-Fi
v Londýně pracují audiodesignéři s Dynaudio reprosoustavami.
and Home Theatre models, and builds such into an absolutely
rigid and resonance-free cabinet. Every MC 15 features true
Zapojení MC 15 je jednoduché. Protože dva zesilovače jsou již
professional studio technology: At the renowned AIR studios in
do MC 15 zabudovány, je nutný jen předzesilovač – buď jako
London, England, for example, audio designers are at work
stereo s reproduktory na každé straně obrazovky, nebo jako
creating the soundtracks to tomorrow’s games – working with
multi-channel s použitím surround soundprocesoru. Je možno
Dynaudio loudspeakers.
přidat Subwoofer Sub 250MC – se silou 200 wattů.
Connecting the MC 15 is easy: As the two power amplifiers
are already integrated into the MC 15, only a pre-amplifier is
necessary – whether in stereo with speakers at either side of
the screen, or in multi-channel when using a surround sound
processor. The dedicated Subwoofer Sub 250MC can be added
for the ultimate audio experience: With 200 watts of power, a
woofer with an oversized voice-coil built into a rigid cabinet,
bass will be both heard and felt.
Vítejte
Hudba
Kreativita
mc 15 Hraní her
Hraní her
Kancelář
Konstrukce
Technická data
MC 15 creates
inspired infotainment.
vytváří podávání
informací
zábavnou
formou.
With increasing computer performance, the
S rostoucím
výkonem
počítačů,and
dynamický
dynamic
progress
of software
high-speed
pokrok
softwarů
vysokorychlostních
data
transfer,
theatechnical
possibilities of
transferů dat
– technické
možnosti
multimédií
multimedia
expand
without
boundary.
expandují bez hranic.
Today multimedia concentrates on the desktop, there where
Dnešní
multimédia
koncentrují
na stolní
počítače,
kde audio
it
originates.
Higherse
quality
demands
for both
video and
začaly požadavky
na vyšší
kvalitu
video
a audio komponentů
components
thus result.
It is
time for
audiovisual
hardware that
seready
zvětšují.
čas requirements
pro audiovizuální
který
je
is
for Je
future
and hardware,
use; time for
a desktop
připraven na that
tyto zvyšující
požadavky
i v budoucnu,
pro
loudspeaker
is on par se
with
the performance
of the čas
finest
stolníresolution
reproduktory,
které jsou
na stejné úrovni výkonu jako
high
flat screen
monitors.
moderní ploché monitory s vysokým rozlišením.
The innovative loudspeaker technology of the MC 15 offers a
Inovační technologie
MC 15that
nabízí
charakteristický
výkon,or
performance
characteristic
simple
desktop speakers
kterého jednoduché
nemohou
dosáhnout:
integrated
computer reproduktory
speakers could
never achieve:
Excellent
excelentní srozumitelnost.
Tato
patentovaná
technologie je
comprehensibility.
Similar to
images
on a non-reflective
taktéž používána
v Dynaudio
screen
with high contrast,
the automobilových
audio content is audio
simplysystémech
more disvyvinutýchThis
pro proprietary
Volvo a Volkswagen.
Nikde
jinde
není potřeba
cernable.
technology
is also
utilized
in
čisté nerušené
audio
než vdeveloped
autě (které
pohybuje
Dynaudio’s
factory
carreprodukce,
audio systems
forseVolvo
ve městě-hluk
apod.).
Výhody
použití
kanceláři:
and
Volkswagen.
Nowhere
else
is thev demand
forkvalitní
clear,
reprodukce hlasu
např. při hlasové
internetu
undistorted
audio –reproduction
higherkomunikaci
than in thepo
environment
nebo při
výukových
počítačových
programech.
inside
a car.
The benefits
for office
use: Superior reproduction
of voices, for example in Voice over Internet Protocol
Další efekty nezkresleného
zvuku
jsou,programs
že hudbaor
a when
audioefekty
communication,
voice-based
learning
jsou reprodukovány
v nepřekonané
producing
or reproducing
Podcasts.kvalitě. Zvláště při poslechu
internetového rádia zastoupí MC 15 opravdový Hi-Fi systém.
I zvuky
nebosound
obchodní
prezentace
A
furtherinternetových
effect of the stránek
undistorted
reproduction
is that
zapůsobí
nikdy
předtím.
A konečně –inkvalita
zvuku
music
andjako
audio
effects
are reproduced
unsurpassed
se vyrovná
kvalitě obrazu.
Nadto,
dva
zabudované
MC
15
quality.
Especially
on Internet
radio
and
audio-video
streams,
zesilovače
dostatečně
silné,
aby substitute
zabezpečily
zvuk
a
computerjsou
mated
to the MC
15 can
forkvalitní
a proper
v jakékoliv
jednací
Při jakémkoliv
použití
je zapojení
Hi-Fi
system.
Evenmístnosti.
Website sound
effects or
business
velice jednoduché
– jakýmkoliv
analogovým
presentations
will impress
like never
before:výstupem.
Finally, audio
S MC 15
je kancelářská
práce
nejen
jednoduchá,
ale
quality
matches
the video
content
shown.
Furthermore,
the
i příjemná.
two
integrated MC 15 amplifiers are powerful enough to supply
virtually any conference or meeting room with high quality
sound. Whatever the use, connecting is effortless by using
any analogue output. With the MC 15, office work is not
only easy but also enjoyable.
Vítejte
Hudba
Kreativita
mc 15 Kancelář
Hraní her
Kancelář
Konstrukce
Technická data
mc 15 Konstrukce
Vítejte
Hudba
Kreativita
Hraní her
Kancelář
Faces of the MC 15.
Tváře
MC 15.
The extraordinary
sound quality of the MC 15
Neobyčejná
zvuku
MC 15 je
přímý
is the direct kvalita
result of
Dynaudio’s
innovative
výsledek
inovativní
Dynaudio technologie.
loudspeaker
technology:
28milimetrový
(1,1 palce)
reproduktor
ovládá
A 28 mm (1.1 inch)
tweeter
handles the
high vysokofrekvenční
frequency reproreprodukci,
extrémně
lehkou hliníkovou
a silnýmlight
duction, achieving
undistorted
sound viacívkou
an extremely
magnetem
dosahující
nezkreslený
zvuk.
Ozvučnice
je vyrobena
aluminium voice coil and a powerful magnet. The fabric
dome
ze
speciálního
sendvičového
materiálu,
aby
reprodukovala
is specially coated to reproduce the highest notes naturally
iand
nejvyšší
tony přirozeně
a homogenně.
centimetrový
homogeneously.
A 15
cm (5.9 inch)15-ti
mid/bass
driver with a
(5.9
palců)
středobasový
reproduktor
se speciálníanmagnesium
special
magnesium
silicate
polymer diaphragm,
oversized
silicate
polymerovou
membránou
velkou předimenzovanou
voice coil
and extremely
powerfulamagnet
built into a rigid alucívkou
extrémně
silným
zabudovaným
do pevného
miniumaframe
delivers
themagnetem
midrange and
bass frequencies
and
hořčíkového
koše, přináší
střední
a hluboké
ensures a precise,
controlled
response
evenfrekvence
at high volume
a
zajišťuje
kontrolovanou
odezvu
i při té
levels.
Twoprecizní
integrated
amplifiers are
matched
to nejvyšší
the loudhlasitosti.
Dva
zabudované
zesilovače
jsou
přizpůsobené
speaker drivers to achieve a perfect sonic balance. Various
použitým
reproduktorům
pro získání
perfektní
vyrovnanosti.
thermal and
electromechanical
protection
circuits
are employed
Různé
teplotní
a elektromechanické
okruhylevels.
jsou
to further
protect
the MC 15 even at ochranné
extreme output
zapojeny pro případ ochrany i při extrémním přetížení.
To achieve even more impressive deep bass output, the
Pro
ještě působivější
basy může
být250MC
připojen
Dynaudiomay
Subbe
optionally
available Dynaudio
Sub
subwoofer
250MC.
zapojení
Sub 250MC
je možnéMultiple
díky
added toVícenásobné
provide extreme
low frequency
extension.
Master/Slave
funkci.
Sub 250MC subwoofers
may be linked via the included
Master/Slave function to enable a further improved bass
Analogový
response. RCA vstup zajišťuje jednoduché připojení
k jakémukoliv audio zdroji, např. přes výstup na sluchátka.
Zvuk
může
býtanalogue
dále nastaven
podlemakes
potřebitaeasy
preferencí
The MC
15’s
RCA input
to connect
posluchače
přepínači
na
zadní
straně.
Součástí
je stojan,
almost any audio source, for example via a variable
head-který
ulehčuje
nastavení.
Magnetické
vyzařování
je
relativně
phone output. The sound can be further tuned to matchnízké,
ale
jistá vzdálenost
od monitorůthrough
by mělathe
zůstat
zachována
personal
taste and preference
setting
adjustments
kvůli
optimální
obrazu
i zvuku. Odnímatelný
on the
speakerkvalitě
back plate.
A dedicated
base plinthochranný
that
rámeček
s průzvučnou
tkaninou
chrání
reproduktory
před
angles the
MC 15 slightly
towards
the listener
is included
vnějšími
vlivy.
to enable a mechanically and acoustically precise set-up.
Magnetic radiation is relatively low, however a certain distance
from monitors should be maintained for optimum video and
sound quality. The detachable cloth grille protects the loudspeaker drivers from external influences.
Konstrukce
Technická data
mc 15 Technická data
Vítejte
Hudba
Kreativita
Hraní her
Kancelář
MC 15
MC 15
– Compact active monitor loudspeaker for multimedia listening
– Kompaktní
Two integrated
50monitor
watt amplifiers
–
aktivní
– Integrovaný
Soft dome fabric
tweeter
for smooth
high
frequency response
zesilovač
5 x 50W
v každé
reprosoustavě
– Výškový
MSP mid/bass
drivers for
powerful membránou
mid and low frequency response
reproduktor
hedvábnou
– Středobasový
reproduktor
hořčíkovým
košem,MSP
membránou
Analogue RCA
input (golds plated)
for flexibility
and easy
connection
ato75mm
audiokmitací
sourcescívkou
–
pozlacený
RCA konektor
pro připojení
libovolného
audiosignálu
– Vsup
Adjustable
for various
applications
and listening
positions
(variable
– Nastavení pro různé aplikace a poslech: (nastavení horní propusti,
high pass filter, 3-band-equalizer, input sensitivity)
3-pásmový equalizér, vstupní citlivost)
– Solid metal angling plinth for optimising dispersion (included)
– Stabilní kovový podstavec pro lepší nastavení
– Expandable via additional MC 15 loudspeakers
– Možnost připojení subwooferu
– Bass response may be augmented through a Subwoofer (optional)
– Odnimatelná čelní mřížka
– Detachable cloth grille (included)
– Odpojitelný síťový kabel
– Detachable power cord (included)
Sub
Sub 250MC
250MC
Frequency Response
– 250 Hz (± 3 dB)
Frekvenční rozsah (±3 dB): 29
29–250
Hz (± 3 dB)
Amplifier Power
Výkon zesilovače:
200 W
Sat-High-Pass Filter
Satelity – horní propust:
Flat / 60 / 80 Hz
Low-Pass Filter
Spodní propust:
Flat, 50 –150 Hz
Phase adjustment
Nastavení fáze:
0° or 180°
Input/Output
Vstup/Výstup:
4 x RCA / 2 x RCA
Drive Unit
Basový reproduktor:
10" (24 cm), long throw
Bass Principle
Sealed
Power Consumption
Typ ozvučnice:
max. 325 W
Standby
Příkon:
14 W
Weight (net.)
Standby:
10.0 kg
Dimensions (W x H x D)
Hmotnost:
289 x 294 x 318 mm
Rozměry (Š x V x H):
11.4 x 11.6 x 12.5"
Konstrukce
200 W
System:
System
Frekvenční rozsah (±3 dB):
Frequency
Response (± 3 dB)
Vstupní
citlivost:
Dvoupásmová aktivní reprosoustava
Two-way active speaker
55 Hz–21 kHz
55 Hz – 21 kHz
Input
dB SPL @ 1 m)
(85
dBlevel
SPL (85
@1m)
16 dBu
dBuRMS
RMS@
@00dB
dBsetting
setting
16
Příkon:
Power consumption
Výkon
zesilovače:
Amplifier
power
10
Watt/90
Watt
Idle:
10 Watt
/ 90max.
Watt max.
22 xx 50
50Watt
Watt
Typ ozvučnice:
Enclosure Principle
Vnitřní objem:
Internal Cabinet Volume
Basový reproduktor:
Woofer
Bass reflex
Bass reflex
4,8 litru
4.8 liters
150 mm (5.9”) magnesium-silikat150 mm (5.9")
magnesium
silicate
-polymerová
membrána
(MSP),
polymer cone (MSP),
75 mm (3”) hliníková kmitací cívka
75 mm (3") pure aluminium voice coil
Esotec 28 mm (1,1”) hedvábná
Esotec 28 mm (1.1") soft dome, magnetic
membrána,
ferofluid, voice coil
fluid, pure aluminium
hliníková kmitací cívka
1500 Hz
1 500 Hz
6 dB / oct
6 dB/oct
7 kg
7 kg
170 xx 260
260xx235
235mm
mm
170
6.7" x 10.2" x 9.3"
Flat /60/80 Hz
50–150 Hz
0° nebo 180°
4 x RCA / 2 x RCA
10” (24 cm), s velkou
lineární výchilkou
Hermeticky uzavřená
max. 325 W
14 W
10,0 kg
289 x 294 x 318 mm
Technická data
Výškový reproduktor:
Tweeter
Crossover frequency
Dělící frekvence:
Crossover slope
Strmost filtru:
Weight (net.)
Hmotnost:
Dimensions
H x D)
Rozměry (Š x(W
V xx H):
www.dynaudio.com
mc15
High-End
High-Endmultimediální
Multimedia reprosoustavy
Loudspeaker
Daniel Oudes
AUDIOSTUDIO s. r. o.
Pod Kostelem 7A
783 01 Olomouc
CZECH REPUBLIC
IČO: 25853589
DIČ: CZ25853589
telefon: +420608752475
e-mail: do@dynaudio.cz
web: www.dynaudio.cz
Dynaudio A/S, 8660 Skanderborg, Denmark
Sales & Marketing
Dynaudio International GmbH, Ohepark 2, 21224 Rosengarten, Germany, Phone +49 - 4108 - 4180 - 0
© Dynaudio International GmbH, MC 15 I Brochure INT 1206, Item No. 455274. All text and image copyrights reserved. Subject to change without notice.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising