Clarion | VRX633R | Informationsark m. monteringsvejledning

Informationsark m. monteringsvejledning
911804
EA1251E - iPod
Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra
2001 og fremefter, og anvendes sammen med en iPod eller iPod mini afspiller.
Interface adapteren for iPod, EA1251E, virker ved at simulere iPod afspilleren som om den var en
6 stk. CeNet CD-skifter. Check manualen til hovedenheden for CD skifter betjening før anvendelse
af EA1251E.
Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun
med betjeningsknapper.
Nogle Clarion hovedenheder med CD-tekst funktion har muligheden for at vise ID3 tag hvis iPod er
tilsluttet gennem EA1251E.
EA1251E kan anvendes sammen med følgende CeNet hovedenheder:
2005 program: DXZ558RMP, DXZ658RMP, DXZ758RMC, DXZ858RMP, DXZ958RMC, VXZ758R
2004 program: DXZ448R, DXZ548RMP, DXZ648RMP, DXZ748RMP, DXZ848RMC, DXZ948RMP, VRX848RVD (*13)
2003 program: DXZ438R, DXZ538R, DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP, DXZ938R, VRX633R, VRX938R (*13)
2002 program: ADZ628R, DXZ428R (*4), DXZ528R (*4), DXZ728R, DXZ828R, DXZ928R, VRX928RVD (*13)
2001 program: AXZ613R, DXZ618R, DXZ718R, DXZ818RMP, VRX918R, MXZ718R
(*4) = iPOD titel ikke mulig.
(*13) = Direkte touch panel kontrol er ikke mulig
Side 1
F. Bülow & Co. ApS
z
Baldersbuen 37-39
z
2640 Hedehusene
z
Tel.: 46 59 11 55
z
Fax: 46 55 11 66
z
www.bylow.dk
EA1251E - Montering
Forkert montering kan beskadige hovedenheden, EA1251E modulet, IPod afspiller eller bilens ledningsnet.
På CeNet hovedenheder fra 2004> med hvidt specialstik bag på enhed ud til ISO, så skal den gule ledning med 3A
sikringsholder være forbundet før CeNet enheder detekteres. Husk altid at bruge det strømkabel som medfølger til hovedenheden og ikke et fra en ældre hovedenhed, som man havde liggende.
1. Tilslutning af Ipod til en CeNet kompatibel hovedenhed
IPod, iPod afspiller
(købes separat)
CeNet kompatibel
hovedenhed.
(købes separat)
Til CeNet
connector
Til Dock
connector
Til CeNet
connector
Til iPod
terminal
iPod tilslutningskabel (medfølger)
CeNet kabel
(medfølger)
2. Tilslutning af Ipod til en CeNet kompatibel hovedenhed, som også har en
CeNet CD-skifter (DCZ628) monteret
IPod, iPod afspiller
(købes separat)
CeNet kompatibel
hovedenhed.
(købes separat)
Til Dock
connector
Til CeNet
connector
Til CeNet
connector
Til iPod
terminal
iPod tilslutningskabel (medfølger)
CD skifter
(købes separat)
Adresse switch på DCZ628 sættes
til nr. 2
CCA519 Ce-Net Y-adapter medfølger ikke.
SKAL KØBES SEPARAT!!!
Side 2
F. Bülow & Co. ApS
z
Baldersbuen 37-39
z
2640 Hedehusene
z
Tel.: 46 59 11 55
z
Fax: 46 55 11 66
z
www.bylow.dk
EA1251E - Montering
Der er ikke nogle bevægelige dele i EA1251E, men man skal være opmærksom så enheden ikke
beskadiges. Monter enheden hvor der ikke er noget direkte sollys, væk fra air condition kanaler eller
væk fra steder hvor der er høj fugtighed og væk fra andre elektroniske komponenter.
FORKERT MONTERING KAN BESKADIGE EA1251E, hovedenheden og Ipod afspilleren.
Montering med brug af velcro eller tape
Alternativt kan enheden fastgøres gennem
skruemonteringshullerne.
EA1251E kan monteres med velcro eller
dobbeltsidet tape.
Note: Vær opmærksom på at enheden fastgøres ordentligt, så den ikke løsne sig og
falde ned.
Før der evt. bores hullerne til skruerne, så
check at der ikke er skjulte ledninger eller
dele der kan blive beskadiget.
Opstart
Efter Ipod afspilleren er tilsluttet til EA1251,
vil displayet på Ipod skifte til nedenstående.
For at starte Ipod operationer, tryk på kildeomskifteren på Clarion hovedenheden og skift til CD skifter mode. Afspilning startes automatisk.
Displayet skifter fra:
Disc check ► Disc repeat ► Start playing.
The Ipod afspilleren ikke er tilsluttet viser hovedenheden ”No Magazine”.
Hovedenheden kan ikke finde (detektere) Ipod afspilleren, hvis dennes
batteri er fladt
Ipod tændes automatisk når den er tilsluttet EA1251A og bliver ladt op, så
længe tændingsnøglen er på ACC eller ON.
Man kan manuelt slukke for Ipod afspilleren ved at tage den fra EA1251E
modulet.
Frakobling
Hvis tændingsnøglen sættes til ACC off, ændres afspilningen til pause og
Ipod vil gå til ”power off” i løbet af få minutter.
Side 3
F. Bülow & Co. ApS
z
Baldersbuen 37-39
z
2640 Hedehusene
z
Tel.: 46 59 11 55
z
Fax: 46 55 11 66
z
www.bylow.dk
EA1251E - Afspilning
Ved tilslutning af Ipod til EA1251E interfacet, så overtager Clarion hovedenheden styringen og Ipod knapperne vil derfor
være inaktive. Nogle Ipod operationer og features vil ikke være tilgængelige. Venligst læs denne snapguide for at
optimere betjeningen af din Ipod medens den er tilsluttet.
For at bedre at forstå de forskellige afspilnings features, så se venligst i PLAYLIST sektionen.
Standard afspilningsindstilling
Som standard, vil afspilningsindstillingerne være:
- Starte med afspille fra DISC1 (Alle sange afspilles)
- Shuffle (Random) Off
- Disc repeat (gentag) On
Når Ipod afspilleren er tilsluttet vise hovedenheden vise DISC & RPT
Visning af track nummer
Under afspilning vises track nummeret, men der er et maksimum på 2 cifre, så hvis der er mere 99 sange i afspilleren,
vises kun de to sidste cifre i displayet. F.eks., sang 102 og 1002 vil begge blive vist som ”02”.
Play/Pause
Afspilningen kan pauses ved at trykke på Play/pause knappen på hovedenheden, og startes igen på samme knap.
Sang (track) Up/down
Tryk på Track frem/tilbage knapperne på hovedenheden for at hoppe fra nummer til nummer. Et kortvarigt tryk på track
tilbage starter afspilningen igen af nuværende track.
Hvis sidste nummer afspilles, så kan man ved at trykke Track frem gå til første nummer. Hvis første nummer afspilles, så
kan man ved at trykke på Track tilbage gå til sidste nummer.
Hurtig frem eller tilbage
Tryk og hold på enten Track frem/tilbage i mere end et sekund for fast forward eller fast backward funktioner.
Hvis Track frem holdes indtrykket til slutningen af nuværende nummer, så afspilles næste nummer normalt og hurtig frem
stopper. Hvis Track tilbage holdes indtrykket til starten af nuværende nummer, så afspilles nuværende nummer normalt
og hurtig tilbage stopper.
Ved hurtig frem/tilbage funktioner vil tidsvisningen for sangen muligvis ikke være korrekt.
Repeat (gentag), random (tilfældig) afspilning og scan
Som standard er, Gentag alt: On, Shuffle (random): Off. Scan operation er frakoblet
Knap
RANDOM
REPEAT
I Play list mode (Disc 2-6)
All play mode (Disc 1)
Tryk kortvarigt på
RDM knappen
Tilfældig afspilning indenfor
en playlist (afspilningsliste)
Tilfældig afspilning af alle
tracks
Tryk og hold i mere
end 1 sekund
Tilfældig ”album” afspilning indenfor
en playlist (afspilningsliste)
Tilfældig ”album” afspilning for
alle tracks
Tryk kortvarigt på
RPT knappen
Gentag et track
Gentag et track
Tryk og hold i mere
end 1 sekund
Gentag en playlist
Gentage alle tracks
Side 4
F. Bülow & Co. ApS
z
Baldersbuen 37-39
z
2640 Hedehusene
z
Tel.: 46 59 11 55
z
Fax: 46 55 11 66
z
www.bylow.dk
EA1251E - Afspilning
Repeat (gentag), random (tilfældig) afspilning og scan …. fortsat
Tryk og hold på repeat knappen (RPT) på hovedenheden i mere end et sekund for at skifte mellem Repeal All
og repaet Off.
Tryk kortvarigt på repeat knappen (RPT) på hovedenheden for at skifte mellem Repeat On og Repeat Off.
Tryk på Random knappen (RDM) i mere end 1 sekund for at skifte mellem Random Album Playback Selection On
eller Off.
Ved Repeat Off funktion, vil afspilningsordenen være DISC 1 ► DISC 2 ► DISC 3 ► …
Ved Random mode, er Ipod displayet forskellig fra normal CD skifter mode. Læs venligst nærmere på side 6 I Playlist
sektion.
Afspilningsposition og indstillinger
Så længe Ipod afspilleren er tilsluttet til EA1251E modulet, så anvendes den aktuelle afspilning og indstillinger. Hvis
Ipod afspilleren kobles fra og på igen, så vendes der tilbage til standard afspilning og indstilling.
Playlist - afspilningsrækkefølge
EA1251E simulerer Ipod afspilleren som om den var en 6 stk. CD-skifter. Derfor er der et maksimum på 5 tilgængelige
playlists, som vil blive indikeret som ”Disc” 2, 3, 4, 5, 6. Disc 1 anvendes til de numre der er i Ipod afspilleren og de fem
andre er frie til maksimalt 5 playlists.
Øvrige Playlist vil ikke tildelt og kan kun afspilles under disc 1.
EA1251E kan søge efter op til 400 playlists, Hvis der er mere end 400 playlists, så reagerer Clarion hovedenheden
muligvis ikke på Ipod afspilleren og viser ER2 i displayet. Løsning: slet nogle playlist.
Lave Playlist
Eventuelle Playlist skal være lavet i Ipod afspilleren før den tilsluttes EA1251E modulet og hovedenheden. Clarion
hovedenheden kan ikke lave Playlist filer. Venligst check manualen til din Ipod afspiller og kontakt Ipod leverandøren
hvis der tvivl om hvordan de laves.
Acceptable Playlist
Playlist skal navngives præcist som følgende: clarion1, clarion2, clarion3, clarion4 og clarion5. Tilføj ikke nogle
karakterer før, efter eller imellem og brug kun små bogstaver.
Når Ipod tilsluttet til EA1251E modulet og dermed hovedenheden, så vil hovedenheden søge efter Playlist og tildele
dem til Disc 2, 3, 4, 5, 6. Der kan maksimalt genkendes og tildeles 5 playlists. Hvis der er mindre eller ingen Playlist,
så vil der blive indikeret ”No Disc”. Disc check vises ved loading.
Disc 1= Alle sange i Ipod afspilleren, Disc2 ► clarion1 (Playlist) osv., Disc3 ► clarion2 (Playlist) ...
Skifte Playlist
Tryk på Disc Up eller Band (Top) knappen for at skifte til næste Playlist.
Tryk på Disc Down for at skifte til foregående Playlist.
Hver gang der trykkes på Disc Up, Disc Down eller Top knappen, så vil afspilningen starte fra første nummer i Play
listen (Disc).
Smart Playlist
EA1251E kan ikke garantere afspilning af opdaterede sange i en Playlist.
Side 5
F. Bülow & Co. ApS
z
Baldersbuen 37-39
z
2640 Hedehusene
z
Tel.: 46 59 11 55
z
Fax: 46 55 11 66
z
www.bylow.dk
EA1251E - Titel
TITELDISPLAY
Nogle hovedenheder med CD-tekst funktion har mulighed for at vise Ipod ID-3 tag info. Når Ipod afspilleren er tilsluttet
til disse modeller vil følgende tekst blive vist.
Artist name som Artist title (64 byte), Song Name som Track Title (255 byte), Album Name som Disc Title (64 Byte)
Tryk i mere end 1 sekund på Title knappen for at skifte mellem User title > Disc Title > Artist > Track title…
Hvis der er mere end 2 bytes af UTF8 data, udskifter EA1251 disse karakter til mellemrum.
Hvis hver titeldata ikke er i ASCII format, så viser displayet ”NO TITLE” (ingen titel)
Disc Title vil blive vist som Album Title.
Note: Nogle hovedenheder viser muligvis ikke titeldisplayet korrekt. I Dette tilfælde skal der trykkes på Disp knappen og
en refresh Titel displayet igen.
Hvilke Ipod modeller kan anvendes sammen med EA1251E?
Ipod 3. generation (Software version 2.2 eller højre)
Ipod 4. generation (Software version 3.01 eller højere)
Ipod mini (software version 1.2 eller højere)
Ipod photo (vedrører ikke billededisplay)
USER TITLE
Når EA1251 modtager denne kommando eller indstilling, så vil hovedenheden vise ”No Title.
Skift mellem radio, CD, Ipod eller andre CeNet enheder
Tryk på hovedenhedens kildeomskifter ”SRC” eller ”Func” (tidligere modeller). Ipod afspilning sættes på pause medens
der skiftes mode.
Ipod setting og afspilningsposition gemmes så længe Ipod afspilleren er tilsluttet gennem denne periode.
Fejlmuligheder
Fejlvisning i
display
Betyder
Løsning
ER2
Hovedenhed modtager ikke
nogen respons fra Ipod.
Kobl Ipod afspilleren fra. Reset den og tilslut den igen.
Reducer antallet af Playlist filer og check forbindelse
ER3
Kommunikationsfejl
Skift fra Ipod (CD-skifter) mode til radio eller CD, og skift derefter
tilbage til Ipod eller kobl den fra og reset Ipod afspilleren
Side 6
F. Bülow & Co. ApS
z
Baldersbuen 37-39
z
2640 Hedehusene
z
Tel.: 46 59 11 55
z
Fax: 46 55 11 66
z
www.bylow.dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising