Draytek | Vigor 2820 | Vigor 2820 SERİSİ

Vigor 2820 SERİSİ
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
DRAYTEK
Vigor 2820 SERİSİ
DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER
TANITMA VE KULLANMA
KILAVUZU
MODELLER
VIGOR 2820
VIGOR 2820V
VIGOR 2820VS
GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:
AÇIKLAMA
DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER
DUAL WAN VoIP ADSL2/2+ SECURITY ROUTER
DUAL WAN VoIP ADSL2/2+ SECURITY ISDN ROUTER
İMALATÇI FİRMA
İTHALATÇI FİRMA
DRAYTEK CORP.
SİMET BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park,
Hsin-Chu, TAIWAN 303
Tel: 886 3 5972727 886 3 5972121
ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1
A.ÖVEÇLER – ANKARA
TEL : (312) 472 87 87
FAKS : (312) 472 31 31
www.draytek.com info@draytek.com
www.simet.com.tr , info@simet.com.tr
0
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
! DİKKAT !
CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.
Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan
emin olunuz.
Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen
gösteriniz.
Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
Cihazınızı, iyi havalanan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması
cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması)
‘lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna
yerleştirin.
Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde
kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında
kalacaktır.
KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR
• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)
Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. SonicWALL Yetkili Servis
İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım
ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.
• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)
Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama
sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına
başvurunuz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.
Bütün talimatları dikkatle okuyun.
Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner,
gazyağı, v.s.) kullanmayın.
Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan
hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma
kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam
olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo
üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz
bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
1
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
Cihaza sıvı döküldüğünde,
Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya
performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
o Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.
o
o
o
o
•
TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.
• Cihazın Temizlenmesi
Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen
temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;
o Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
• Uyarılar!
o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya
hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su
veya sıvı kullanmayın.
o Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.
PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE
KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
• Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
• Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde
verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.
GENEL GARANTİ ŞARTLARI
Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın
tamir süresi en fazla otuz (30) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından
birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının beş (5) iş günü içerisinde giderilmemesi
halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi
malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Malın;
•
Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla
tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik
kazanması,
•
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
•
Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi
durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
•
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
2
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
•
•
•
•
•
•
•
•
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı
tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya
benzeri bir ücret talep edilemez.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
Ticari Markalar
Draytek ve Vigor, Draytek Corp(Taiwan) ’in ticari markasıdır.
Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer
ve Active Directory Microsoft Corporation’a ait kayıtlı markalardır.
Netscape, Netscape Communications Corporation’a ait kayıtlı ticari markadır.
Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation’a aittir.
Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated ’e ait ticari markadır.
SİMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.‘nin tescilli ticari markasıdır.
ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
VIGOR 2200 SERİSİ
Vigor 2820
Vigor 2820V
Vigor 2820n
Vigor 2820Vn
Vigor 2820VS
Vigor 2820VSn
: Dual WAN Security ADSL2/2+ Router
: Dual WAN Security VOIP ADSL2/2+ Router
: Dual WAN Security Wireless ADSL2/2+ Router
: Dual WAN Security VOIP Wireless ADSL2/2+ Router
: Dual WAN Security VOIP ISDN ADSL2/2+ Router
: Dual WAN Security VOIP Wireless ISDN ADSL2/2+ Router
Vigor 2820, Vigor 2820V, Vigor 2820VS
LED İndikatörleri ve Arka Panel
VIGOR 2820
VIGOR 2820V
VIGOR 2820VS
3
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
Led İndikatörleri
ACT (Aktivite)
QoS
FXS1, FXS2
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Tanımlama
Led blink yapıyorsa cihaz normal çalışıyordur
Servis Kalitesi göstergesi
VOIP Portları
VPN
VPN aktivasyon ledi. Led yanıyorsa VPN aktiftir.
WAN
WAN bağlantı ledi
PRINTER
LAN
P1,P2,P3,P4
ARKA PANEL
ON/OFF
PWR
P1,P2,P3,P4
PRN
WAN
FACTORY RESET
Yazıcı aktivasyon ledi.
İki türlüdür. İndikatörler sarı olduğunda 10 Mbps hızında bağlantıda olduğunu,
indikatörler yeşil olduğunda 100 Mbps hızında bağlantıda olduğunu gösterir.
İndikatörler yandığı zaman bağlantıda olduğunu, blink yaptığı zaman veri transferi
yaptığını gösterir.
TANIMLAMA
ON konumunda cihaz çalışır OFF konumunda cihaz çalışmaz.
Vigor2820 elektrik girişi
PC lere ve network e bağlanmak için RJ45 portlar
USB Printer portu
ADSL MODEM girişi
Bu reset butonuna basıldığı zaman cihaz üzerinde yapılan tüm ayarlar fabrika çıkış
ayarlarına geri döner.
VIGOR2820 SERİSİ GENEL TANITIM
Draytek Vigor 2820 serisi Dual WAN Security ADSL2/ADSL2+ Router esas olarak bir Güvenlik Duvarı olarak
tasarlanmış olmasına karşın üzerinde broadband erişim için gerekli bir adet WAN portu ve bir adet ADSL portu ile
ciddi bir VPN konsantratör ve yönlendirici görevi üstlenmektedir. DrayTek'in diğer ADSL ve Broadband routerları
gibi, çoklu VPN protokol desteği, güçlü firewall ve esnek yönlendirme seçeneklerini destekler.
Özellikle yüksek bant genişliği gereksinimlerinde SOHO grubu müşteriler için hem ucuz hem performanslı VPN ve
güvenlik çözümü için kolay kurulum sağlar. Yüksek güvenlikli ve yeni nesil standartları ile 802.11n desteği ile
kablosuz internet erişim ve yerel ağ kurulumu sağlar.
VIGOR2820 SERİSİ HIZLI KURULUM KILAVUZU
KUTU İÇERİĞİ
1 Ad. Kullanım Kılavuzu
1 Ad. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu CD ‘si
1 Ad. AC/DC Adaptör
1 Ad. Ethernet LAN Kablosu
2 Ad. RJ11 FXS bağlantı kablosu
4
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
FİZİKSEL BAĞLANTILAR
Vigor 2820 aşağıdaki çizimde belirtildiği şekilde bağlanmalıdır.
VOIP ve DİĞER BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
V2820V ile noktadan noktaya VOIP bağlantısı kurabileceğiniz gibi bir ITSP (Telefon Servis Sağlayıcısı)
vasıtası ile de VOIP bağlantısı kurabilirsiniz.
5
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Router’a Bağlanılması ve şifre değişikliği
Web browseri açın ve adres satırına 192.168.1.1 yazın ve konfigürasyon sayfasını açın. Gelen
menüde User Name ve Password bölümünü boş geçiniz. Gelen bölümde OK tuşuna basınız.
Cihazın ana menüsü gelir.
Bu menüde Quick Start Wizard menüsüne tıklayınız. Karşınıza Password değişimi için bir
menü gelir. Burada cihaz web yönetim şifresini değiştirebilirsiniz.
Bu menüde eski şifreyi ve ardından iki defa yeni şifreyi giriniz. Ardından OK tuşuna bastıktan
sonra sizden yeniden giriş için şifre istenecektir.
6
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Giriş yapıldıktan sonra karşınıza aşağıdaki menü gelir. Böylece hızlı kurulum başlamış olur.
Yukarıdaki menüde ayarlamak istediğiniz WAN bağlantısını seçip, bu WAN bağlantısı için bir
isim seçip, fiziksel bağlantı şeklini belirledikten sonra next butonuna basınız.
Gelen menüde seçimini yapmış olduğunuz WAN bağlantısı için detay ayarları yapabilirsiniz.
7
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
İlgili WAN bağlantınız için yukarıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Şimdi İSS’nızın desteklediği standarda göre İnternet bağlantısı için uygun WAN bağlantı şeklini seçtiniz. Türkiye
için (PPPoE)
VPI
Virtual Path Identifier(Sanal Yol Tanımlayıcı). Bu her ATM hücresinin
içinde hücrelerin nereye yönlendirileceğini gösteren 8-bit başlıktır. ATM,
sabit paket büyüklüklerinde veri gönderen bir metoddur. İstemci
bilgisayarlar veri transfer etmek için kullanılır.
VCI
Virtual Channel Identifier(Sanal Kanal Tanımlayıcı). ATM hücre
başlığının içinde hücrenin ağ içinde dolaşırken gideceği bir sonraki hedefi
gösteren 16-bitlik bir alandır. Sanal Kanal ağda iki uç cihaz arasındaki
sanal bağlantıdır.
Protocol/Encapsulation
WAN arayüzü için bir IP modu seçin. İnternette PPPoE, PPPoA,
Bridged IP ve Routed IP gibi bağzı IP modları vardır.
Fixed IP
Routerınızıa sabit IP tanımlamak için Yes’e tıklayın. Değilse routerınızın
dinamik olarak bir IP almasına izin vermek için No (Dynamic IP) tıklayın.
Eğer NO seçilmişse IP Adresi, Alt Ağ Maskesi ve Varsayılan Ağ Geçidi
değiştirilmeyecektir.
IP Address
Seçtiğiniz protokole IP adresi atayın.
Subnet Mask
Routed IP ve Bridged IP için alt ağ maskesi belirleyin.
Default Gateway
Routed IP ve Bridged IP için bir gateway IP adresi belirleyin.
Primary DNS
İlk DNS için IP adresi belirleyin.
Second DNS
İkinci DNS adresini belirleyin
PPPoE/PPPoA
Point-to-Point Protocol over Ethernet standardı için PPPoE. İki ayrı kabul edilmiş standarda dayanır: PPP ve
Ethernet. Kullanıcıları DSL hattı, kablosuz cihaz veya kablo modem gibi genel geniş band İnternete Ethernet
yoluyla bağlar. PPPoA Point-to-Point Protocol over ATM için protokoldür. PPPoA iletim olarak PPP dial-up
protokolü kullanır.
PPPoE veya PPPoA birçok DSL modem kullanıcısı tarafından kullanılır. Servis sağlayıcınız kullanıcı adı şifre ve
kimlik doğrulama medodu hakkında size bilgi verecektir.
Eğer servis sağlayıcınız PPPoE veya PPPoA bağlantısı sağlıyorsa, bu router için PPPoE veya PPPoA seçin.
Aşağıdaki pencere görüntülenecektir:
8
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
ISP Name ISS’nızın adını girin.
User Name
ISS’nız tarafından sağlanan kullanıcı adı.
Password
ISS’nız tarafından sağlanan şifre.
Confirm Password
Şifreyi yeniden girin.
Always On
Devamlı internete bağlanması için bu kutuyu işaretleyin.
Idle Timeout
Bağlantının zaman aşımı süresini saniye cinsinen girin.
Bağlantı ayarlarınızı doğrulamak için Next’e tıklayın.
Finish’i tıklayın. Bu protokol için çevrim içi durum aşağıdaki gibi bir pencerede gösterilir.
Bridged IP
Protokol olarak 1483 Bridged IP seçin. Bu protokol için servis sağlayıcınızın verdiği tüm bilgileri girin.
9
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Bu sayfadaki ayarları bitirdikten sonra Next’e tıklayarak aşağıdaki sayfaya geçin.
Finish’e tıklayın. Bu protokol için çevrimiçi durum aşağıdaki sayfada gösterilecektir.
Routed IP
Protokol olarak 1483 Routed IP’ ye tıklayın. ISS’nızın sağladığı bilgileri girin.
10
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Bu sayfadaki ayarları bitirdikten sonra Next ‘e tıklayarak aşağıdaki sayfayı göreceksiniz.
Finish’e tıklayın. Çevrimiçi durum aşağıdaki pencerede görüntülenecektir.
Online Status(Çevrimiçi Durum)
Çevrim içi durum sistem durumunu, WAN durumunu, ADSL bilgilerini ve diğer ilgili durumları gösterir. Eğer
protokol olarak PPPoE veya PPPoA seçmişseniz, Online Status web sayfasında Dial PPPoE veya Dial PPPoE
butonu göreceksiniz.
WAN2 - PPPoE için çevrimiçi durum
11
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
WAN2 - PPTP için çevrimiçi durum
WAN1 - Statik IP çevrimiçi durum
WAN1 – DHCP çevrimiçi durum
12
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Primary DNS
Secondary DNS
IP Address (in LAN)
TX Packets
RX Packets
GW IP Addr:
IP Address (in WAN)
TX Rate
RX Rate
Up Time
ADSL Information
İlk DNS olarak atanan IP adresi.
İkinci DNS olarak atanan IP adresi.
LAN interfaceinin IP adresi.
LAN interfaceinden toplam gönderilen paket sayısı.
LAN interfaceinden ulaşan toplam paket sayısı.
Varsayılan ağ geçidine atanan IP adresi.
WAN interfaceinin IP adresi.
WAN interfaceinden iletilen paketlerin iletim hızı.
WAN interfaceinden gelen paketlerin alım hızı.
İnterfacein toplam açık kalma süresini gösterir.
Routerın firmware versiyonunu gösterir.
Ayarların Saklanması
Konfigürasyonunuzu saklamak için OK’e her tıkladığınızda, sistemle olan etkileşiminizi gösteren
mesajı göreceksiniz.
Ready sistemin ayarları girmeniz için hazır olduğunu belirtir.
Settings Saved ayarlarınızın saklandığı anlamına gelir.
13
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
İNTERNETE BAĞLANAMIYORSANIZ AŞAĞIDAKİLERİ KONROL EDİNİZ
Donanım Kontrolü!
Cihazın elektrik girişinin takılı olduğundan, elektrik düğmesinin açık olduğundan, network
kablosunun takılı olduğundan ve bunların LED lerinin yandığından emin olunuz.
Bilgisayarınızın network kablosunun takılı olduğundan emin olunuz.
14
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Cihaz ile fiziki bağlantınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bilgisayarınızdan cihazı ping
ediniz.
Eğer hala bağlanamadıysanız PC nizin IP ayarlarını kontrol etmelisiniz.
Windows 98 ve ME kullanıcıları için
15
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Windows 2000 Kullanıcıları İçin
16
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Windows XP Kullanıcıları İçin
17
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
DSL/ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) Ayarları Doğrumu?
İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) desteklediği tüm ayarlarını kontrol ediniz.
Bütün bu işlemler sonucunda hala internete bağlanamıyorsanız, lütfen İnternet Servis
Sağlayıcınızdan (ISS) DSL hattınızın çalışıp çalışmadığını kontrol ettiriniz. Daha fazla bilgi için
simet@simet.com.tr mail yazabilirsiniz.
18
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
PROBLEM GİDERME
PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!
ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun.
Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa
cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.
PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama internet servisi alamıyorum!
ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo
bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen
Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.
PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!
ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin.
Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa
cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.
PROBLEM : WAN ledi yanmıyor!
ÇÖZÜM : Modemin V2820 ye bağlı olduğuna emin olun. Kablonuzun sağlam olduğundan emin olun. ISP
tarafından hattınızın açıldığından emin olun. Bu kontrolleri yapmanıza rağmen WAN ledi yanmıyor ve servis
alamıyorsanız, cihazınızn enerjisini kesip servisinizi arayınız.
19
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
A.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
TEKNİK ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
•
•
•
•
•
•
•
ADSL2/ADSL2+ Router & Firewall
VLAN ile dört port 10/100BaseT Switch
Internet Gateway ve SPI ile Firewall
Teleworker ve LAN-to-LAN bağlantılar için 32 kanal VPN Server
Internet İçerik Filtreleme
LAN kullanıcıları arasında paylaşım için USB Printer Portu
QoS Güvencesi – Öncelikli servisler için band genişliği garantisi
Teknik Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAN Protokolü : PPPoA (AAL5), PPPoE, MpoA, Statik veya Dinamik
Routing : NAT, PAT, MultiNAT ve tamamen yönlendirilmiş bağlantılar (simultane)
Network Protokolleri :
o DHCP server/relay/client
o DNS cache ve proxy
o Dinamik DNS (uzak sunuculardan güncelleme)
o SNMP istemcisi
o Call scheduling
o RADIUS istemcisi
o MicroSoft UPnP
o Routing protokolü: Statik routing, RIP V2
VPN Protokolleri :
o PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
o Dial-In, Dial-Out, LAN-to-LAN veya Teleworker-to-LAN
o En fazla 100 simultane tünel
o Kodlama: AES, MPPE ve donanım tabanlı DES/3DES
o Authentication: MD5, SHA-1
o IKE anatar yönetimi
o IKE authentication: pre-shared key ve dijital imza ile 509 protokolü
o Dial-in/Dial-out, LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN
o IPSec pass through
o Teleworkerlar için Radius Kimlik doğrulama
Router Yönetimi/ Görüntüleme:
o Web-tabanlı kullanıcı arabirimi : HTTP / HTTPS
o Komut satırı (Telnet)
o Yönetim için erişim kontrol listesi (yerel/uzak IP için limit)
o Yedek/yeniden yükleme konfigürasyonu
o Hate tespit fonksiyonları/kayıtlar
o TFTP ile yerelden Firmware güncellemesi
o Uzaktan FTP ile Firmware güncellemesi
o Syslog ile kayıt
o MIB-II SNMP yönetimi
QoS İşlemi :
o Sınıf-tabanlı kullanıcı tanımlı trafik kategorilerine göre bant genişliği garantisi
o Dört öncelik seviyesi
Ethernet Portları :
o Dört 10/100BaseT Switched Ethernet Portu
o Otomatik uplink algılama(diğer switche/omurgaya), otomatik hız/duplex
o Port tabanlı VLAN (her port için segmentleme Inclusive/Exclusive çiftler)
Boyutlar : 273mm (W) x 166mm (D) x 44mm (H) (1U - Rack Mountable)
Çevre : İşletim 0-40 C derece Saklama -25-40 C derece.
Nem : 10-90%
20
DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
YETKİLİ SERVİSLER
SIRA
NO
1
SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GID.OTO.İNŞ.TEKS
EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD.
ÇETİN EMEÇ BULVARI 8.CAD.
84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA
YETKİLİNİN
ADI SOYADI
SİBEL BEDİR
RENKMEN
2
BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ.
İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD EREN İŞ
MERK. KAT:1 N:4 MALATYA
EMİNE
YILDIRIM
422-326 01 73
422-323 67 40
1670070120
3
ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ
CİNNAH CAD.NO:61/1-3
ÇANKAYA/ANKARA
AHMET SITKI
YAZICIOĞLU
312-441 64 55
312-441 73 33
0860039811
4
ÇÖZÜMEVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KIRTASİYE
İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ
KONUR SOKAK NO:63/5
BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA
NESİMİ
KEÇELİOĞLU
312-419 46 15
312-419 46 17
2630285720
5
MİRAN BİLGİSAYAR YAZ.ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
TURAN GÜNEŞ BULVARI NO:28/3 B BLOK
ÇANKAYA/ANKARA
MEHMET
HATUN
312-440 92 32
312-440 42 37
6210366389
6
YILMAZ ELEKTİRİK NEJDET YILMAZ
ZİYA PAŞA CAD.AŞAĞI MAH.NO:186
İSPİRLİ/ERZURUM
NEJDET
YILMAZ
442-451 40 95
442-451 40 95
9740099180
7
DİZAYN ORGANİZASYON VE REKLAM
BİL.ELEKT.İNŞ.TAAH.EĞT.HAY.DAY.TÜK.OTO.MAD.İT.İ
H.LTD.
ESKİKALE MAH.OSMANPAŞA CAD.
S.HİÇYILMAZ APT.NO:2/4 SİVAS
HASAN BASRI
KOÇ
346-224 61 71
346-224 96 46
3010217161
8
ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ
KIRTASİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU
TURGAY
ŞAHİNOĞLU
374-212 70 86
374-217 30 49
7980462223
9
ITCS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
YAKACIK E-5 YANYOL NO:63 KARTAL İŞ MERK.
B BLOK K:1 KARTAL/İSTANBUL
AHMET
DEMİREL
216-452 95 32
216-452 93 81
4690349159
10
ÖZFİLİZ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ
1082 SOKAK NO:1/L HALKAPINAR
YENİŞEHİR/İZMİR
MEHMET ALİ
ÖZYILMAZ
322-449 42 42
6900029990
11
PROBİL BİLGİSAYAR VE PROĞRAMCILIK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13
ORDU
ERCAN
ÖKTENAY
452-225 19 20
452-225 19 21
7330032316
12
DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ
MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP
MEHMET
BULUT
342-215 01 95
342-215 01 94
2730039264
13
VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ
TİCARETLTD.ŞTİ.
KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4
ÇANKAYA/ANKARA
AHMET BAL
ALİ BAL
312-419 94 51
312-419 83 96
9250142774
14
URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR
BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTI
NO:27 ŞANLIURFA
MUHAMMET
TAŞÇILAR
414-316 36 69
414-312 17 42
8260112093
15
ARNİL-NET BİLGİSYAR İLETİŞİM HZM
YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK
NO:29/A OSMANGAZİ
SERKAN
AKSOY
224-224 91 63
224-223 58 60
800048520
16
NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16
BEŞEVLER / ANKARA
RAHMİ ŞİMŞEK
312-212 96 96
312-223 57 57
6310050405
17
DESTEK BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZ.TİC. A.Ş.
ÇETİNEMEÇ BULVARI 8.CAD. NO: 18/4
A.ÖVEÇLER / ANKARA
ERDOĞAN
İŞAL
312-473 51 00
312-473 51 10
1800057232
18
SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
STRAZBURG CAD.NO:40/A SIHHIYE/ANKARA
LEVİN FİGEN
OKUMUŞ
312-229 87 92
312-230 20 13
7690008054
19
PİKSEL BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ DIŞ TİC. SAN.
LTD. ŞTİ.
GAVREMOĞLU MAH. TAVLUSUN CAD.
F.HİSARCIKLIOĞLU İŞM. NO:16/6 KAYSERİ
MEHMET
UZUNKOL
352-311 56 99
352-222 38 09
7290340770
20
ATM BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM ELK.İLETİŞ.VE
DANIŞMANLIK HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.
BOĞAZ SOKAK NO:27/1 G.O.P/ANKARA
312-466 14 76
312-468 61 98
1030059918
21
AKADEMİ BİLGİSAYAR VE FİLM PRODÜKSİYON
ORGANİZASYONSAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
CİHAN SOKAK 22/6 SIHHIYE/ANKARA
312-232 20 48
312-232 20 87
0110054687
22
AKERCOM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
NECATİBEY CAD. NO:96/B KIZILAY / ANKARA
FATİH ÇAĞAN
312-232 09 09
0230018517
23
BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.
HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA
LEVENT
SARUHAN
312-433 62 29
312-433 35 06
1920003238
24
GRUPBİM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
3. CADDE 42 SOKAK NO: 11/A
BAHÇELİEVLER / ANKARA
SAVAŞ
TOYATA
312-215 32 37
4110059598
UNVAN
HİZMET YERİ ADRESİ
21
ABDULLAH
TANSEL
GEZMİŞ
MUHAMMET
SAİT
ÇALIŞKAN
TEL/FAKS
VERGİ NO
312-472 87 87
312-472 31 31
7700072424
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising