Ascaso | Steel | STEEL USER MANUAL 7 IDIOMAS.FH11

STEEL USER MANUAL 7 IDIOMAS.FH11
Página 39
C
ascaso
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Gebruikershandleiding
Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Technische gegevens
Schema. Inwerkingstelling
Koffie zetten
Programmeren van de hoeveelheid koffie (TRONIC)
Bereiden van cappuccino
Bereiden van heet water
Onderhoud en reiniging
Veiligheid
Garantie
EC Conformiteitsverklaring
Tabel voor snelle raadplegingen
1-. Technische gegevens
120VAC - 60Hz
11 Lekrooster
2 Koffieschakelaar
12 De watertekort piloot
2A Het elektronische apparaat
13 Op/van de Piloot
3 Stoomschakelaar
14 Bewater schakelaar (Duo/trio)
4 Knop voor stoom/water
15 De Temperatuur stoom piloot (Duo/trio)
5 Stoom-/waterpijpje
16 De Waterbuis (Duotrio)
6 Temperatuurlampje
17 OP/VAN piloot (stoom groep) (Trio)
7 Beweegbare filterhouder (gemalen koffie)
18 Schakelaar op/van stoom groep (Trio)
8 Koffiegroep (let op! Heet oppervlak)
20 Thermometer koffie/stoom
9 Warmhoudplaatje kopjes (Let op! Heet oppervlak)
21 Koffiestamper
10 Beweegbare filter (alleen optie voor servings)
22 Koffielepel
21
10
Vermogen(W)
(A)
Vermogen(W)
(A)
Gewicht
(Kg)
UNO-1
UNO (PF)
1000
4,5
1000
8,3
11
UNO-3
UNO (PM)
900
3,9
900
7,5
11
UNO-4
UNO (PM) PROF
1100
4,8
1000
8,3
12
DUO-2
DUO (PF)
2000
8,6
1400
11,6
15
DUO-5
DUO (PM)
1900
8,2
1400
11,6
15
DUO-15 DUO (PM) PROF
2100
9
1400
11,6
16
TRIO-1
TRIO (PF)
3000
13
-
-
21
TRIO-3
TRIO (PM)
2800
12
-
-
21
3200
13,9
-
-
23
Kenmerken
1 Aan/uit-knop
Koffie serving
230VAC - 50Hz
TRIO-13 TRIO (PM) PROF
ascaso
2. Schema UNO / DUO / TRIO
NEDERLANDS
STEEL USER MANUAL 7 IDIOMAS.FH11 Tue Nov 20 17:20:02 2007
22
Afmetingen Tankinhoud
(l x h x p)*
(l)
248
x
360
x
315
270
x
360
x
315
480
x
360
x
315
Monodose
9
Gemalen koffie
2
7
1 Caffé
2+2
8
2 Caffés
Gemalen koffie/servings
11
7
* lengte x hoogte x diepte (mm)
VF = Vaste filterhouder. UF= Uitneembare filterhouder
Pompdruk 16PA (BA)
Filterhouder Koper
Metalen behuizing.
Koffiegroep in brons
Professioneel systeem
Automatische temperatuurcontrole
Cappuccinomaker en heet water
Veelzijdig (bij uitneembare filterhouder): gemalen koffie en servings (optioneel)
Warmhouplaatje kopjes
Vernieuwend en functioneel ontwerp
EC-certificaat
1 Caffé
1
2
Portafiltro
(solo monodose)
2 Caffés Monodose
20
20
3
1
2
3
4
4
13
6
12
UNO
13
6
12
UNO PROF
5
5
63
STEEL USER MANUAL 7 IDIOMAS.FH11 Tue Nov 20 17:20:02 2007
Página 40
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
1
ascaso
20
2
14
20
3
1
2
14 3
!
13
15
13
15
6
12
6
12
DUO VAPOR
Geen water
Als er geen water in het reservoir van de
machine zit, wordt de machine
uitgeschakeld en gaat het lampje 12
branden. Vul het reservoir met water
(3/4). Het lampje 12 gaat vervolgens uit
en de machine treedt weer in werking.
DUO PROF
18
16
18
16
5
5
afbeelding 1
1
20
2
20
2
14
18
3
Veiligheid
13
15
6
17
12
TRIO
1
6
6
3
2A
13
17
12
15
DUO TRONIC
14
18
1
6
2A
6
2A
13
64
3
17
12
15
18
14
TRIO TRONIC
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ascaso
De gebruiker dient deze handleiding
aandachtig door te lezen alvorens het
apparaat in werking te stellen.
De gebruiker moet een volwassen en
verantwoordelijk persoon zijn.
Constateert u afwijkingen, neem dan
contact op met uw leverancier.
1 .Controleer of de netspanning
overeenkomt met de spanning die
vermeld staat op het typeplaatje op
de machine.
2 .Vul het waterreservoir van de machine
met vers water (zie afbeelding 1).
Kijk of de watertoevoerslang in het
waterreservoir onder water staat.
Controleer of de watertoevoerslang
in het waterreservoir geplaatst is. Wij
raden aan om zwak gemineraliseerd
water te gebruiken. De waterkwaliteit
heeft invloed op de smaak en
kwaliteit van de koffie. Door dit advies
op te volgen voorkomt u storingen
aan uw machine in de toekomst.
Vraag informatie over onze speciale
ontkalkingsfilters (optioneel).
3 .Steek de stekker in het stopcontact.
!
Let op: controleer of er voldoende
water in het waterreservoir zit. Als
het apparaat wordt aangezet zonder
water kunnen de weerstand en de
pomp beschadigd raken.
In de modellen van de Tronic Serie,
gaat er, als er binnen 2 minuten geen
water wordt toegevoegd, een alarm
piepen en gaat de machine uit. Vul het
reservoir met water, zet het apparaat uit
en vervolgens weer aan.
In de modellen van de Tronic Serie,
met rechtstreekse aansluiting op de
waterleiding, wordt het reservoir
automatisch gevuld.
!
Belangrijk:
SYSTEEM MET UITNEEMBARE
FILTERHOUDER
A) U gebruikt de machine voor het eerst
of heeft hem lange tijd niet gebruikt.
Vervang het water van het waterreservoir
en het circuit.
1 .Zet het koffiezetapparaat aan met
de 0/1-schakelaar 1 .
2 .Plaats de filterhouder 7 , zonder
koffie erin, en zet er een bakje onder.
3 .Druk op de koffieschakelaar 2 en
laat ongeveer een half waterreservoir
schoon water doorlopen.
B) Ontluchten. Als er, nadat het apparaat
een hele tijd niet gebruikt is, geen koffie
uitkomt na de stoomproductie of als er
geen water meer in de tank zit, moet de
volgende procedure worden opgevolgd.
Herhaal bij het model DUO/TRIO punt
A.
In dit model UNO mag de vulprocedure
NIET worden uitgevoerd:
65
STEEL USER MANUAL 7 IDIOMAS.FH11 Tue Nov 20 17:20:02 2007
Página 41
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
ascaso
1 .Zet, als het apparaat aan staat, de
stoomknop 4 open.
2 .Druk op de koffiefunctie 2 en laat
water (een kopje) door het
stoompijpje 5 stromen.
3 .Zet de koffiefunctie 2 uit en draai
de stoomknop 4 dicht. Het
koffiezetapparaat is nu gereed voor
gebruik.
Model UNO
C) Na het maken van stoom dient u
5 minuten te wachten alvorens koffie
te gaan zetten. U kunt ook de procedure
voor het vullen verrichten en daarbij het
water laten uitlopen (punt B2) totdat het
temperatuurcontrolelampje (6) aan- en
vervolgens weer uitgaat.
SYSTEEM VASTE FILTERHOUDER
afbeelding 4
Gemalen Koffie/servings
afbeelding 3
gemalen koffie worden gebruikt.
Experimenteer met het aanstampen,
afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.
1
2
Model UNO
Handeling A hoeft niet te worden verricht.
B en C wel.
Model DUO/TRIO
Voer alleen handeling A uit.
3. Koffie zetten
Gemalen koffie
(Systeem voor gemalen koffie)
U kunt alle koffiesoorten gebruiken. Voor
het verkrijgen van het beste resultaat,
raden wij u aan om uitsluitend "espresso
koffie melanges" te gebruiken. Deze zijn
vaak op de juiste fijnheid gemalen. Als
de koffie te snel of juist te langzaam
doorloopt, moet er fijner ofwel grover
3
4
5
6
afbeelding 2A
66
afbeelding 2B
.Zet de machine aan met de 0/1schakelaar 1 .
.Wacht totdat het controlelampje 6
uitgaat (na ongeveer 1,5 minuut).
Dat
betekent
dat
het
koffiezetapparaat de juiste
temperatuur heeft bereikt. Zet de
koffieschakelaar 2 aan en laat
water door de groep lopen. Voer
deze handeling uit alvorens voor de
eerste keer koffie te zetten.
Hierdoor wordt koffieresidue
verwijderd en wordt de machine op
de juiste temperatuur gebracht. Het
filter moet na het stampen voor ¾
van de inhoud gevuld zijn (Zie
afbeelding 2A)
.Verwijder opgehoopte koffieresten
in de randen van het filter voor een
juiste dosering.
.Plaats de filterhouder 7 in de groep
8 , vanaf de linkerkant. Draai hem
naar rechts en druk hem op het
einde goed aan. (Zie afbeelding 3).
.Zet het kopje of de kopjes op het
rooster en druk op de
koffieschakelaar 2 .
.Zet, als de koffie is doorgelopen,
de koffieschakelaar 2 uit.
De perfecte extractie van een espresso
vereist 20/25 seconden.
(veelzijdig systeem - uitneembare
filterhouder)
Voor een perfect resultaat met het
serving systeem kunt u optioneel een
speciale ombouwset bestellen.
Servings:
Gebruik de speciale filterhouder 10 of
het serving filter (optioneel). Doe de
serving in het filter (zie afbeelding 4).
De punten 1,2,5,6,7 en aanwijzingen
komen overeen met die van de vorige
paragraaf.
Gemalen koffie:
Voor gemalen koffie: vul het filter tot de
rand met koffie (Zie afbeelding 2B). Druk
de koffie aan en vul nogmaals bij. De
punten 1, 2, 4, 5, 6 en 7 komen overeen
met die van de vorige paragraaf.
draai deze voorzichtig helemaal naar
rechts. Oefen geen kracht uit, maar doe
hem voorzichtig dicht. (Zie afbeelding
5),
De punten 6, 7 en aanwijzingen komen
overeen met die van de vorige
paragraaf).
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ascaso
!
Let op: Haal de filterhouder er niet
uit en draai hem niet terwijl er water
doorloopt, aangezien het apparaat op
dat moment onder druk staat.
!
Belangrijk:
Algemene tips:
1 .De filterhouder moet altijd in de
machine zijn geplaatst, zodat hij
warm blijft. Altijd in gesloten stand.
2. Alleen in het model UNO. Als de
koffie niet erg warm uit het apparaat
komt, druk dan 10 seconden lang
op de stoomknop (3). Door deze
handeling wordt de temperatuur van
de machine verhoogd.
3 .Z e t d e k o p j e s o p h e t w a r m
houdplaatje (9). Als ze warm zijn
(optimale temperatuur 40 ºC) geeft
Koffie serving
(filterhouder - alleen serving)
Punten 1 en 2 als in de paragraaf voor
gemalen koffie.
Doe de serving in de filterhouder en
afbeelding 6
afbeelding 5
dat een b e t e r e e s p r e s s o ( Z i e
afbeelding 6).
4 .Indien de koffie er niet heel warm
uitkomt, druk dan gedurende 10
seconden op de stoomschakelaar
3 . Hierdoor wordt de temperatuur
67
Página 42
C
de
(continu), druk dan op de XL-toets. Druk,
zodra u de gewenste hoeveelheid koffie
heeft verkregen, nogmaals op de knop
om de toevoer te stoppen.
Tussen 80ºC/180ºF en 110ºC/230ºF voor
koffie.
Vanaf 100ºC/212ºF voor stoom.
. Bereiden van een
cappuccino.
UNO-Uitneembare filterhouder
NEDERLANDS
van
de
machine
THERMOMETER:
D e t h e r m o m e t e r 14
werktemperatuur aan:
!
verhoogd.
geeft
Aandrukken
Om een perfecte espresso te zetten met
gemalen koffie, moet de koffie stevig en
gelijkmatig worden aangedrukt.
4.
Programmeren van de
hoeveelheid koffie (TRONIC)
Fu n c t i e s v a n h e t e l e k t r o n i s c h e
controlepaneel.
S. sterke koffie
L: gewone koffie
XL: continu (nogmaals indrukken om de
dosis te stoppen)
Programmeren van de hoeveelheid
koffie.
5
1. Zet de hoofdschakelaar 1 aan. De
controlelampjes 13 en 6 (Dream)
en 1 en 6 (Arc, Elipse, Basic) gaan
branden.
2 .Druk, zodra het lampje 6 uitgaat,
op de stoomschakelaar 3 . De
controlelampjes 6 (alle modeller)
en 20 (Dream) gaan nu branden.
3 .Wacht totdat het lampje 6 uitgaat.
Dit
geeft
aan
dat
het
koffiezetapparaat de juiste
temperatuur heeft bereikt.
4 .Open de heet water-/stoomknop 4
en laat de eerste waterdruppels er
uit komen. Na enkele ogenblikken
komt er alleen stoom uit.
5 .Houd het pijpje 5 in de te
verwarmen melk zodat de
aanzuigopening precies voor de
Druk, terwijl de machine aan staat, 5 of
6 seconden lang op de drukknop voor
programmeren "XL" totdat het
controlelampje gaat knipperen.
Druk op de knop voor Sterke Koffie "S".
Het indicatielampje gaat aan en
tegelijkertijd gaat het controlelampje voor
programmeren "XL" branden. Laat de
koffie stromen.
Druk, nadat u de gewenste hoeveelheid
koffie heeft verkregen, opnieuw op de
drukknop voor Sterke Koffie "S". De
machine is nu geprogrammeerd.
Herhaal dezelfde handeling voor
Gewone Koffie "L".
Wilt u een bepaalde hoeveelheid koffie
68
afbeelding 7
helft is ondergedompeld (steek hem
nooit helemaal in de melk). Houdt
dit criterium gedurende het hele
proces aan (Zie afbeelding 7).
6 .U ziet hoe het vocht door de opening
wordt opgenomen en hoe er
automatisch melkschuim ontstaat.
Haal het kannetje vervolgens
Y
CM
MY
CY CMY
K
ascaso
langzaam naar beneden terwijl de
melk verder opschuimt.
7 .Draai de heet water-/stoomknop 4
dicht en zet de stoomschakelaar
3 uit.
UNO-Vaste filterhouder
1 .Zet de hoofdschakelaar 1 aan. De
controlelampjes 13 en 6 (Dream)
en 1 en 6 (Arc, Elipse, Basic) gaan
branden.
2 .Druk, zodra het lampje 6 uitgaat,
3 .
De
op
schakelaar
controlelampjes 6 (alle modeller)
en 20 (Dream) gaan nu aan, en
tegelijkertijd wordt de pomp met
korte intervallen aangezet.
3 .Wacht ongeveer 15 seconden. Draai
vervolgens de knop aan de zijkant
4
open en laat de eerste
waterdruppels er uit komen. Na
enkele ogenblikken komt er alleen
stoom uit. De punten 5, 6 en 7 komen
overeen met die van de vorige
paragraaf.
DUO/TRIO
1 .Druk op de hoofdschakelaar 1 . De
machine staat nu aan. Druk tevens
op de schakelaar 18 . Wacht
ongeveer anderhalve minuut. Als de
machine al aan stond (en de
schakelaar 18 al ingedrukt was), ga
dan verder met punt 2.
2 .D r u k o p d e k n o p
3 . Het
controlelampje 15 gaat nu branden.
3 .Er komt onmiddellijk stoom uit.
Steeds als u de schakelaar 3
indrukt, gaat het lampje 15 branden.
Als de schakelaar 3 niet wordt
ingedrukt, gaat het controlelampje
15 knipperen. Dit heeft geen invloed
op het gebruik, aangezien het een
automatische temperatuurafstelling
betreft.
4 .Houd het pijpje 5 in de te
verwarmen melk zodat de
aanzuigopening precies voor de helft
is ondergedompeld (steek hem nooit
helemaal in de melk). Houd dit
criterium gedurende het hele proces
aan (Zie afbeelding 7).
5 .U ziet hoe het vocht door de opening
wordt opgenomen en hoe er
automatisch room ontstaat. Beweeg
het kannetje vervolgens langzaam
naar beneden terwijl de melk
opschuimt.
6 .Zet de schakelaar 3 uit.
NEDERLANDS
ascaso
M
Indien u een romige cappuccino wilt,
gebruik dan verse, koude volle melk.
Wilt u warme melk, zonder opschuimen,
houd de opening dan helemaal
ondergedompeld.
Wilt u meer dan drie keer achter elkaar
cappuccino bereiden of stoom krijgen,
of wilt u nadien koffie
zetten, zie dan paragraaf
2C.
afbeelding 7B
STEEL USER MANUAL 7 IDIOMAS.FH11 Tue Nov 20 17:20:02 2007
!
Belangrijk:
Het is raadzaam om na
ieder gebruik 5 seconden
lang stoom te produceren,
om de leiding schoon te
maken en verstoppingen
te voorkomen.
6. Bereiden van
B
A
heet water
1
2
.Zet een kopje onder
het stoompijpje 5 .
.Draai de heet water-/stoomknop 4
open en druk op de koffieschakelaar
2 .
Volg, nadat de gewenste hoeveelheid
water is verkregen, deze handelingen in
omgekeerde volgorde op.
69
Página 43
C
NEDERLANDS
ascaso
!
l
Model DUO/TRIO
1 .Zet een kopje onder het waterpijpje
16 .
2 .Druk op de schakelaar 14 . Druk
nogmaals op de schakelaar als u de
gewenste hoeveelheid water heeft
verkregen.
afbeelding 8
7. Onderhoud en Reiniging
Algemene waarschuwing :
R e i n i g i n g s e n
onderhoudswerkzaamheden mogen pas
worden uitgevoerd als het apparaat koud
is en de stekker uit het stopcontact is
gehaald. Dompel het apparaat niet onder
in water. Niet geschikt voor de
vaatwasser.
1. Schoonmaken van de
buitenkant: om de machine aan de
buitenkant schoon te maken kunt u een
zachte, met water of alcohol bevochtigde
doek gebruiken. Indien de machine van
roestvrij staal is, gebruik dan speciale
producten.
Gebruik
geen
schuurmiddelen.
l Neem het blad regelmatig uit om het
schoon te maken (afbeelding 8).
l
Leeg het waterreservoir indien de
machine lange tijd niet gebruikt gaat
worden.
l Maak het stoompijpje onmiddellijk na
gebruik met een vochtige doek
schoon. Laat voor de binnenkant
water doorstromen.
70
Om de opening van de stoompijp
schoon te maken kunt u een
tandenstoker of paperclip gebruiken.
Zo raakt deze niet verstopt.
2. Schoonmaken van de
binnenkant : H e t r e i n i g e n e n
onderhouden van het interne systeem
van uw machine is van wezenlijk belang
voor een espresso van optimale
kwaliteit. Gebruik voor het schoonmaken
van de binnenkant van de verdeelgroep
het product ascaso coffee washer. Dit
product is ook geschikt voor het
ontkalken van de machine. Het
regelmatig ontkalken van uw
espressomachine is belangrijk om een
uitstekende kwaliteit van de koffie te
kunnen garanderen en om de
levensduur van het apparaat te
verlengen.
Raadpleeg uw leverancier.
Richtlijn voor het gebruik van de Coffee
Washer:
Caffè
al giorno
Descalcificazione
>10
5-10
1-5
ogni mese
ogni 2 mesi
ogni 3 mesi
Om problemen veroorzaakt door kalk
te voorkomen kunt u ook een
waterbehandelingsfilter gebruiken. In
ieder geval raden wij aan om het
apparaat schoon te maken naar gelang
de gebruiksfrequentie. Door gebruik te
maken van filters en de Coffee Washer
draagt u bij aan een langere levensduur
van het koffiezetapparaat en houdt u
hem in optimale staat.
!
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Belangrijk
Wij raden aan om geen gemalen koffie
of servings in de filterhouder te laten
z i t t e n . Ko f f i e r e s t e n k u n n e n h e t
koffiezetapparaat vies maken en de
smaak van de koffie aantasten. Laat
dan in voorkomend geval water
doorstromen.
!
Duo/Trio Schoonmaken van
de stoomgroep: Zet de schakelaar
Schoonmaken
waterreservoir:
18 uit en wacht tot de stoomgroep is
afgekoeld. Gebruik de Coffee washer
door op de stoomschakelaar 3 te
drukken.
l
l
Uitneembare filterhouder: Was de
filterhouder af met warm water met
een neutraal afwasmiddel. Spoel
goed af. Droog de filterhouder met
een zachte doek af. Niet geschikt
voor de afwasmachine.
De filters, de adapterschijf en het
waterreservoir mogen in het
bovenste rek van de
afwasmachine worden
gereinigd. Als u deze met de
hand afwast, spoel ze dan goed
af. Droog ze met een zachte doek.
Gebruik een borstel, kwastje of iets
dergelijks om de koffieresten uit de
broeikop te verwijderen.
!
Belangrijk (uitneembare
filterhouder)
van
het
7
6
3. Schoonmaken van de
filterhouder en de broeikop
l
asca
Maak de broeikop
schoon met warm water
en een neutraal
afwasmiddel. Plaats
hem,
na
het
schoonmaken, opnieuw
door de voorgaande
handeling omgekeerd
te verrichten.
NEDERLANDS
STEEL USER MANUAL 7 IDIOMAS.FH11 Tue Nov 20 17:20:02 2007
(TRONIC)
4
5
2
3
1
De broeikop moet na 80 a 100
espresso's worden schoongemaakt.
Daartoe dient u de volgende handeling
te verrichten:
71
Página 44
C
NEDERLANDS
ascaso
8. Veiligheid
Zorg ervoor dat kinderen of onbekwame
personen niet aan het apparaat gaan
prutsen.
Ve r r i c h t g e e n s c h o o n m a a k- o f
onderhoudswerkzaamheden als de
stekker in het stopcontact zit.
Schakel het koffiezetapparaat niet uit
door aan de voedingskabel te trekken.
Zet het apparaat niet aan als het kapot
is of als de voedingskabel in slechte
staat verkeert.
Kom niet aan het apparaat als uw
handen of voeten nat of vochtig zijn.
Zet de machine op een vlakke en stevige
ondergrond, op een plek waar kinderen
of dieren er niet bij kunnen komen, en
uit de buurt van warme oppervlaktes
(kookplaten...).
Besprenkel of dompel de machine niet
onder in water.
In geval van storing of gebrekkige
werking: zet het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Probeer het
apparaat niet zelf te repareren. Bel uw
technische dienst.
Het niet opvolgen van deze
waarschuwingen kan de veiligheid van
het apparaat en de gebruiker in gevaar
brengen.
9. Garantie
De garantie bestaat uit de factuur zelf.
Bewaar deze zorgvuldig. U dient deze
in geval van storing te overhandigen aan
de Reparatiedienst.
De leverancier garandeert dit apparaat
vanaf de aankoopdatum tegen alle
SPAREN DEZE INSTRUCTIES
72
fabrieksfouten of fouten in het gebruikte
materiaal.
Eventuele
vervoersen
verpakkingskosten zijn voor rekening
van de gebruiker.
Deze garantie is ongeldig:
1 .Indien u niet over de factuur beschikt.
2 .Indien de machine op onjuiste wijze
is gebruikt
3 .Bij ophoping van kalk of gebrekkige
reiniging van de machine
4 .Indien het apparaat uit elkaar is
gehaald door personen die niet zijn
aangesloten bij het Netwerk van
Officiële Technische Dienstverlening
van Ascaso.
10.Conformiteitsverklaring
ASCASO FACTORY S.L, verklaart dat
het in deze verklaring vermelde product,
Espressoapparaat, voldoet aan de
vereisten van de Richtlijn van 14 juni
1989 inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van de lidstaten
betreffende machines (89/392/EEG),
elektrisch materiaal (73/23/EEG) en
elektromagnetische compatibiliteit
(89/396/EEG)
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
11. Tabel voor snelle raadplegingen
ascaso
Mogelijke
problemen
Oorzaken
Oplossing
De koffie is niet
heet.
Het koffiezetapparaat heeft niet de
juiste temperatuur bereikt. De
accessoires (kopje, filterhouder) zijn
koud.
W a c h t
t o t d a t
h e t
waarschuwingslampje uit is. Zie
algemene tips, punt 3. Controleer de
temperatuur met behulp van de
thermometer. 20 (Dream)
De koffie loopt
heel snel door.
De maalgraad van de koffie is te
grof.De koffie is niet voldoende
aangedrukt. De koffie is oud of niet
van goede kwaliteit.
Gebruik speciale espressokoffie.
Experimenteer met harder/minder
hard aanstampen.Vul het filter tot de
rand.
De koffie is niet
romig.
De maalgraad van de koffie is te
grof.De koffie is niet voldoende
aangedrukt. De koffie is oud of niet
van goede kwaliteit.
G e b r u i k
s p e c i a l e
espressokoffie.Experimenteer met
h a r d e r / m i n d e r
h a r d
aanstampen.Gebruik een ander soort
koffie.Gebruik verse en pas gemalen
koffie.
De koffie loopt
niet of heel
langzaam door.
De watertank is leeg of niet goed
geplaatst. De stoomschakelaar staat
aan.De maalgraad is te fijn of de koffie
is te hard aangestampt.Het filter en/of
de sproeier is verstopt.Kalkaanslag
in het apparaat.
Vul de watertank of plaats hem op de
juiste wijze.Zet de stoomschakelaar
uit.Experimenteer met harder/minder
hard aanstampen.Maak de filter en/of
de sproeier schoon.Maak het
apparaat schoon. Zie punt 6.
N a
h e t
koffiezetten is er
veel water in de
filter.
De
koffie
is
niet
goed
aangestampt.Onvoldoende koffie in
de filter.
Stamp de koffie goed aan.Zie punt
3.Doe meer koffie in de filter. Zie punt
3.
De
koffie
stroomt over de
rand van de
filter.
De filterhouder is niet goed
geplaatst.Er bevinden zich koffieresten
op de rand van de filter.De pakking
van het kopstuk is vies.De pakking
het kopstuk is kapot.
Stel de filterhouder goed af (Punt
3).Verwijder koffieresten van de rand
van de filter.Maak de pakking schoon
met een vochtige doek.Bel de
technische dienst.
De
melk
schuimt niet op.
Stoompijpje is verstopt.De melk is
niet goed.De melk is warm of lauw.De
temperatuur is niet juist.
Maak het stoompijpje schoon.Gebruik
verse en koude melk (uit de koelkast).
Controleer de temperatuur met de
thermometer. 20 (Dream)
De machine
maakt veel
lawaai.
De watertank is leeg.De watertank is
niet
goed
geplaatst.De
watertoevoerslang zit niet in de
tank.De koffie is oud of erg droog.
NEDERLANDS
STEEL USER MANUAL 7 IDIOMAS.FH11 Tue Nov 20 17:20:02 2007
Vul de watertank.Plaats de watertank
op de juiste wijze.Plaats de slang in
de tank.Gebruik verse koffie.
*Met het systeem voor tabletten en servings zijn er geen problemen met de maalgraad, de hoeveelheid
koffie en het aanstampen. Neem voor storingen contact op met de Technische Dienst.
73
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising