7460/50A - Argon Audio
7460/50A
02 BRUGERMANUAL
04 ILLUSTRATIONER
10 SPECIFIKATIONER
10 PROBLEMLØSNINGER
ww w. a r g on au d i o. c om
1
7460/50A
Brugermanual
Kære kunde,
Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen
af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi.
Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj
kvalitetsprodukter – producere dem og sælge dem til
forbrugeren med Value-for-Money som det primære mål.
Og Argon Audio er et mærke der er fuldt ud lever op til
disse værdier.
Design, features og kvalitetsstandarder er alle specificeret i
Danmark. Produktionen finder sted i Østen, hvor kvalitets
producenter er meget konkurrencedygtige. Resultatet er
enestående Value-for Money produkter – til glæde for både
os selv og vores kunder
Introduktion
Tak for at du har valgt et Argon Audio produkt. Vi håber det
vil give dig mange timer med musikalsk nydelse.
Vi anbefaler at du læser denne manual grundigt før
udpakning og installering af produktet. Denne manual
dækker både 7460A og 7450A.
Udpakning
Produktet er grundigt tjekket gennem produktion og pakning
på fabrikken, og vi udfører selv kvalitetskontrol på stedet.
Tjek venligst om der er sket skade på produktet ved
transport. Vi anbefaler at du gemmer den originale kasse til
produktet, da den kan være brugbar ved flytning eller
senere forsendelse.
Højttaler installation
Højttalernes lytte placering er bedst hvis diskanterne er på
niveau med dine ører. Det er det første, vigtigste og mest
simple råd vi kan give.
Højttaler placering
Alt efter hvordan højttalerne placeres vil der være store
forskelle i lyden og i hvordan musikken opleves.
Ingen lytterum er ens og derfor opfordre vi dig til at bruge
noget tid på at eksperimentere med placeringen af
højttalerne, indtil du finder den løsning der passer dig bedst
både lydmæssigt og indretningsmæssigt.
”Stol på dine ører” og vær ikke bange for at eksperimentere.
Du kan starte med vores grundlæggende anbefalinger
Først og fremmest skal du forsøge at sikre en ensartet
akustik placering for både venstre og højre højttaler.
Feks. hvis den ene højttaler er placeret på eller opad en bar
væg mens den anden højttaler er placeret ved side af en
blød sofa, gardiner eller i et hjørne. Så vil både den
generelle lydkvalitet og stereo billedet blive kompromitteret.
Så se om de kan finde en løsning hvor begge højttaleres
placering er så identisk som muligt.
Hvis du placere dine højttalere i en bogreol, som ofte er tæt
på en væg, vil lyden blive mere dyb og fyldig. Hvis du på
den anden side placere højttalerne fritstående i rummet vil
du opleve en mere klar lyd og mindre bas.
Højttalerne som udgangspunkt optimalt placeres 1,5m til 3m
fra hinanden, ved to hjørner som en ligesidet trekant hvor
det tredje hjørne er din lytte position. Det er optimal
placering ifht. lytteposition.
ww w. a r g on au d i o. c om
2
Tilspilning af højttalerne
Argon 7460A/7450A skal tilspilles før de lyder og yder
optimalt. En tilspilningstid på 15-20 timer plejer at være nok.
Så har enhederne tilpasset sig rigtigt og lyden vil være
optimal. Vi anbefaler at du venter med endelig placering af
højttalerne indtil du har ”spillet højttalerne til.
Forbindelse af dine højttalere
Vi anbefaler at du læser manualen til dine andre audio
produkter før du forbinder højttalerne. Såfremt du skal
bruge Argon 7460A/7450A sammen med én af disse.
Ellers, sørg for at alt udstyr er slukket før du forbinder
højttalerne.
Højttalerterminalerne på 7460A/7450A kan tage op til Ø
4mm kabel tykkelse eller banan stik.
Du skal sikre dig at den positive terminal på den passive
højttaler (markeret + og farvet rød) forbindes til den positive
terminal på den aktive højttaler og at den negative
(markeret – og farvet sort) er forbundet til den negative
terminal til den aktive højttaler. Herefter kan du tilslutte den
lydkilde du ønsker (se mere herom, fra side 4 og frem)
.
Rengøring
Vi anbefaler ikke at du bruger nogen form for kemikalier til
rengøring af dine 7460A/7450A.
Kabinet overfladen kan normalt rengøres med en blød klud
og i nogle tilfælde med en let fugtig klud (ikke for våd).
Undlad at røre med enhederne, specielt diskanten er meget
følsom for stød.
7460/50A
Miljø information
Argon 7460A/7450A opfylder alle internationale krav og
direktiver omkring restriktioner på forbrug af farligt materiale
og stoffer og dermed opfylder 7460A/7450A direktiverne for
”Restriction of Hazardous Substances” (RoHS) i alt elektrisk
og elektronisk materiale samt direktiverne for ”disposal of
Waste”.
Elektrisk og Elektronisk udstyr (WEEE) – som vises ved en
afkrydset skraldespand på produktet indikere at Argon
7460A/7450A opfylder kravene til processerne omkring
genbrug og nedbrydelighed.
Sikkerhedsinstruktioner
Gem denne manual for fremtidig reference.
Brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller fugt.
Rengør med en tør klud. Tag strømmen fra før rengøring.
Placer produktet på en solid overflade.
Bloker ikke ventilationsåbninger. Stil ikke produktet i
lukkede kabinetter eller skabe som er uden
luftgennemstrømning.
Placer ikke produktet i nærheden af varmeenheder såsom
radiatorer, ovne eller andre enheder der kan producere
varme. Beskyt strømledningen så der ikke bliver trådt på
den eller at den kan blive klemt. Beskyt specielt omkring
strømstikkene. Servicing er nødvendig hvis produktet er
defekt. Forsøg ikke selv at servicere produktet ved at åbne
det og/eller fjerne dæksler. Dette kan udsætte dig for strøm
stød eller andre farer. Kontakt producenten eller
forhandleren hvis produktet kræver servicering. For at
undgår ild eller elektrisk stød, undgå at overbelaste
stikdåser eller strøm stik. Undgå at væske eller objekter
falder ned i produktet. Brug korrekt strømkilde som
beskrevet i manualen eller beskrevet på produktet.
ww w. a r g on au d i o. c om
3
7460/50A
Forside
Bass Reflex porte
Power ON LED,
lyser blåt når den er tændt
ww w. a r g on au d i o. c om
Volume kontrol
4
7460/50A
Bagpanel for forbindelser
TRS phone jack indgange.
Til professionel audio brug
Indgangsvælger
venstre/højre højttaler forbindelse
til den Passive højttaler
Indgang for CD, DVD etc.
Som bruger RCA stik
3,5 Mini-Jack indgang for
forbindelse til iPod, MP3
eller PC
USB audio indgang fra en enhver
digital USB lydkilde (feks PC)
Udgang til aktiv subwoofer
Tænd/sluk knap
Forbindelse til hovedstrøm 220-240V
Sikringsholder, hvis sikringen skal
skiftes så husk at bruge nøjagtig
same type sikring som den originale.
VIGTIGT; husk at tage strømmen helt
fra Subwooferen før sikringsholderen
åbnes
ww w. a r g on au d i o. c om
5
Sådan forbindes dine højttalere
7460/50A
STEP 1
Forbind den RØDE (+) og SORTE (-)
terminal fra den venstre (aktive) højttaler
til den tilsvarende terminal på den højre
(passive) højttaler. Brug ordentligt kabel
for at få optimal lydkvalitet (din forhandler
kan hjælpe dig). Kablerne skal af-isoleres
(ca. 1 cm) i begge ender.
Bemærk: Da dette Argon system har sin
egen strømforsyning må du ikke forbinde
højttaler terminalerne til højttaler
udgangene på en ekstern
forstærker/receiver.
STEP 2
Forbind strømledningen til den venstre
(Aktive) højttaler og sæt den anden ende
in i strømstikket i væggen.
ww w. a r g on au d i o. c om
6
Sådan forbindes Argon 7460A/7450A til en subwoofer
7460/50A
KONFIGURATION (forbind subwoofer med RCA stik mono eller stereo)
Forbind et enkelt RCA stik/kabel til dine Argon 7460A/7450A.
Subwooferen kan have input med ét RCA stik ligesom der også kun er ét
RCA udgangsstik på 7460A/7450A. Forbind ved at bruge disse to
enkeltstik i begge ender.
Subwooferen kan også have to RSA indgangsstik (venstre og højre). I
tilfælde af 2 RCA stik på subwooferen har du to valgmuligheder:
Mulighed 1 er at bruge kun det ene af RCA stikkene på subwooferen.
Om du vælger venter eller højre betyder ikke noget.
Mulighed 2 er at anskaffe dig et kabel med ét stereo RCA stik i den ene
ende og to (venstre og højre) RCA stik i den anden ende. For at gøre det
simpelt anbefaler vi at bruge ét stik i hver ende – også selvom
subwooferen skulle have to RCA stik.
ww w. a r g on au d i o. c om
7
7460/50A
Brug af digital audio indgang (USB Audio)
7460A/7450A bagpanel klippet ud
PC’er af en ringe kvalitet (man skal jo spare et sted – og det
sker ofte her).
7460A/7450A har en høj kvalitets indbygget D/A konverter
som sikre dig optimal lydkvalitet når du burger den digital
USB indgang på DA2, til lyd fra PC. For så sker D/A
konverteringen i højttalerne og ikke i din PC
Hvad kan du forbinde til USB AUDIO indgangen?
USB digital audio indgangen er vist markeret med 1 på
tegningen til venstre.
Dine Argon 7460A/7450A bruger et USB type B stik
(identisk med det stik som mange Printere bruger)
USB AUDIO
Dine Argon 7460A/7450A har en unik feature i USB Audio
Digital input (vist som no.1 på ovenstående tegning)
USB Audio Digital input betyder at du kan forbinde en PC
og afspille digitalt fra PC’en.
Konverteringen af det digitale signal til analogt signal, sker
normalt i PC’en, men ofte er D/A konverteringen i
USB AUDIO er primært beregnet til afspilning af lyd fra en
PC. Alle PC’er har USB lyd ud.
Forbindelseskabel vil i de fleste tilfælde være et standard
fladt USB stik i PC enden og et USB type B stik til
indgangen på 7460A/7450A
Andre lydkilder kan også have USB AUDIO lyd ud.
Check manualen til den afspiller du har.
Bemærk at Apple produkter ikke er understøttet med digital
lyd up på 7460A/7450A.
Hvis du vil vide mere om USB og USB AUDIO så tjek:
http://en.wikipedia.org/wiki/USB
ww w. a r g on au d i o. c om
8
7460/50A
Brug af analoge indgange
7460A/7450A bagpanel klippet ud
Hvad man ikke skal gøre når man forbinder en lydkilde
til Argon 7460A/7450A
Brug ikke et kombineret RCA og mini-jack kabel.
Der findes masser af kabler som har et lille mini-jack i den
ene ende og to RCA stik i den anden ende. Hvis man
bruger et sådan kabel med en 7460A/7450A, så får man
ikke optimal følsomhed og udstyring af forstærkeren.
Resultatet er at højttaleren ikke spiller særlig højt. (se
billede ovenfor). Brug kun kabler med identiske stik i begge
ender.
Analoge indgange
Dine Argon 7460A/7450A har 3 forskellige analoge
lydindgange. I denne sektion vil vi forklare hvordan de
forskellige indgange bruges. De 3 forskellige indgangstyper
er vist i ovenstående tegning som nr. 1-3
Bemærk: de fleste nye TV kan styre volumen på Argon
7460A/7450A via deres fjernbetjening, hvis højttalerne er
forbundet til en variabel lydudgang på TV’et.(det kunne
være hovedtelefonudgangen på TV’et)
Forklaring af indgangene
*1 er standard venstre/højre RCA, typisk til brug med DVD
afspiller, CD spiller eller andet normal Hi-Fi lydkilde produkt.
*2 er mini-jack 3,5mm stereo indgang. Typisk til brug for at
forbinde en iPod, Mp3 spiller, PC eller et TV.
*3 er en ikke særligt brugt standard. Det er et såkaldt
¼”TRS stik. Det er primært brugt i ”Professionel Audio”
sammenhæng, da det gør det nemt og sikert at tage
stikkene ud og ind ofte, uden at de belastes unødigt.
Og, endnu engang, brug altid analoge lydkabler med
samme type stik i begge ender .
ww w. a r g on au d i o. c om
9
7460/50A
Specifikationer:
Power Management (Auto Stand-by)
Generelt for både 7460A/7450A
Type: 2vejs Loader Speaker, 2 enheder, refleks type
kabinet
Indgange: Digital USB3.0 audio,1xmini-jack 3,5 mm stereo,
L/R RCA stereo indgang, L/R ¼”TRS phone stik
Udgang: SUB-OUT, Sub udgangsniveau 1.0V
Strøm: 220-240V, 50/60Hz
Forstærker type: Dual Class AB
Forvrængning: @4ohm/1-50W <0.05%
Indgangsfølsomhed: 1000mV (RCA) 500mV (3.5mm minijack), 1000mV TRS
Argon Audio 7460A/7450A følger EU regulativer fra 1
Januar 2013 omkring Power Management. Argon Audio
7460A/7450A går automatisk I stand-by, hvis der ikke har
været music signal I 20 minutter. Denne EU regel er indført
for at spare strøm.
Specifikt 7460A
Diskant: 1” Horn ladet design
Bas: 6” ”High Power” Kevlar bas enhed
Frekvensgang: (-3db): 25Hz-20KHz
Udgangseffekt: 2X65W (RMS 20-20.000 4ohm) 2X90W
1khz
Vægt: 16kg
Specifikt 7450A
Diskant: 1” Horn ladet design
Bas: 5” ”High Power” Kevlar bas enhed
Frekvensgang: (-3db): 30Hz-20KHz
Udgangseffekt: 2X50W (RMS 20-20.000 4ohm) 2X75W
1khz
Vægt: 12kg
Basis problemløsning
Hvis LED lampen ikke lyser, tjek...
at strømstikket er korrekt isat på bagsiden af 7460A/7450A
og i væggen.
at power knappen er på ”on” på bagsiden af 7460A/7450A
at der er strøm fra stikket på væggen
at strømstyrken matcher 7460A/7450A
at sikringen på bagsiden af 7460A/7450A er intakt. Det er
uhyre vigtigt kun at erstatte sikringen med en tilsvarende
type sikring
Hvis der ingen lyd er, tjek...
at højttaleren er tændt (blå LED lyser)
at den højre højttaler er korrekt forbundet til den venstre
højttaler
at volumen på den aktive højttaler ikke er skruet helt ned
at volumen på iPod eller anden lyd kilde ikke er skruet helt
ned.
At der er musik signal fra din iPod eller anden lyd kilde.
Hvis der er ingen, lidt eller meget bas, tjek...
at højtaler kablerne er polet rigtigt, dvs. + til + og – til – for
begge højttalere
at højttalerne ikke er for tæt på eller for langt fra en væg
eller noget der kan spærre for lyden
ww w. a r g on au d i o. c om
1 0
at bas porten på bagsiden af højttalerne ikke er blokeret af
en gammel sandwich, en gnaver eller andet
udefrakommende ”element”
Hvis der ikke kommer lyd fra den ene højttaler, tjek...
at højtalerne er kablet korrekt fra venstre til højre højttaler
Tjek evt. ved at fjerne højttaler kablerne fra begge
terminaler og sæt dem på igen
ww w. a r g on au d i o. c om
7460/50A
1 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising