Monitor - Sync Master 740B 940B. - Stare stranice pomsk.hr-a

Monitor - Sync Master 740B 940B. - Stare stranice pomsk.hr-a
Instalacija pogonskog sklopa
Instalacija programa
SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be
Izabrati naziv
modela
SyncMaster 740B
Znakovlje
Ukoliko se ne pridržavate uputa pod ovim simbolom, može doći do ozljeda ili do oštećenja
uređaja.
Zabranjeno
Obavezno pročitajte i dobro shvatite
Nemojte rasklapati
Izvucite utikač iz utičnice
Nemojte dirati
Uzemljenje za sprječavanje strujnog
udara
Napajanje
Ako ne koristite računalo duže vrijeme, podesite ga na DPMS-mod. Ako koristite
čuvar zaslona, podesite ga na mod aktivnog čuvara zaslona.
Nemojte koristiti oštećeni ili labavi utikač.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte izvlačiti utikač povlačanjem priključnog kabela ili dirati utikač
mokrim rukama.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Koristite samo utikač i utičnicu s odgovarajućim uzemljenjem.
z
Neodgovarajuće uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenje
uređaja.
Čvrsto priključite utikač kabela za napajanje kako se ne bi olabavio.
z
Neispravno priključivanje može izazvati požar.
Nemojte pretjerano savijati utikač i priključni kabel ili stavljati na njih
teške predmete koji ih mogu oštetiti.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte spajati previše produžnih kabela ili utikača u utičnicu.
z
To može uzrokovati požar.
Ne isključujte kabel za napajanje dok koristite monitor.
z
Zbog odvajanja može nastati prenapon koji može oštetiti monitor.
Ne koristite kabel za napajanje ako je priključak ili utikač prašnjav.
z
z
Postavljanje
Ako je priključak ili utikač prašnjav, očistite ga suhom krpom.
Korištenje kabela za napajanje s prašnjavim utikačem ili priključkom
može uzrokovati električni udar ili požar.
Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike
koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka,
prisutnost kemikalija ili ako će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke,
željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
U suprotnom može doći do ozbiljnih kvarova na monitoru.
Smjestite monitor na mjesto s niskom vlagom i minimalnom količinom
prašine.
z
Može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.
Pazite da Vam monitor ne padne na pod dok ga premiještate.
z
To može uzrokovati oštećenje proizvoda ili ozljede.
Monitor postavljajte na policu ili u vitrinu tako da dno monitora cijelom
površinom počiva na polici ili u vitrini.
z
Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili premale površine.
z
Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu jer bi u protivnom mogao
pasti i ozlijediti osobe koje prolaze, osobito djecu.
Proizvod nemojte stavljati na pod.
z
Osobe koje prolaze kraj proizvoda, posebice djeca, mogu se spotaknuti i
pasti preko njega.
Zapaljive predmete poput svijeća, insekticida ili cigareta držite podalje
od proizvoda.
z
U protivnom može doći do požara.
Uređaje za grijanje držite podalje od kabela za napajanje.
z
Otapanje obloge može dovesti do električnog udara ili požara.
Proizvod nemojte instalirati na mjesta gdje je slaba ventilacija, primjerice
na policu, u ormar i sl.
z
Svako povećanje unutarnje temperature može prouzročiti požar.
Pažljivo odložite monitor.
z
Može se oštetiti ili razbiti.
Nemojte odlagati monitor s prednjoj stranom prema dolje.
z
Može se oštetiti TFT-LCD površina.
Nemojte koristiti monitor bez stalka.
z
z
Može se pokvariti ili uzrokovati požar zbog loše ventilacije.
Ako morate koristiti monitor bez priloženog stalka, poduzmite mjere koje
će osigurati potrebnu ventilaciju.
Proizvod prilikom postavljanja držite podalje od zida (više od 10 cm / 4
inča) zbog ventilacije.
z
Loša ventilacija može uzrokovati rast unutarnje temeperature proizvoda
što može rezultirati skraćenim vijekom trajanja komponente i lošijim
performansama.
Ne isključujte kabel za napajanje dok koristite monitor.
z
Zbog odvajanja može nastati prenapon koji može oštetiti monitor.
Plastičnu ambalažu (vrećicu) držite izvan dohvata djece..
z
Plastična ambalaža može uzrokovati gušenje.
Čišćenje
Kad čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD-a, brišite ga malo navlaženom,
mekom krpom.
Nemojte prskati deterdžent direktno na monitor.
z
To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.
Čistite mekom krpom natopljenom preporučenim deterdžentom.
Ako je konektor između utikača i pina prašan ili prljav, očistite ga suhom
krpom.
z
Prljavi kontektor može uzrokovati strujni udar ili požar.
Prije čišćenja proizvoda obavezno iskopčajte kabel za napajanje.
z
U protivnom može doći do električnog udara ili požara.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite
proizvod.
z
Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola,
razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za
pranje rublja.
Obratite se servisnom centru ili službi za korisnike za čišćenje
unutrašnjosti jednom godišnje.
z
Održavajte unutrašnjost proizvoda čistim. Prašina koja se nakupila u
unutrašnjosti za vrijeme dužeg vremenskog razdoblja može uzrokovati
kvarove ili požar.
Ostalo
Nemojte skidati poklopac (ili stražnju stranu).
z
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Prepustite servis kvalificiranim serviserima.
Ako Vaš monitor ne radi ispravno - naročito ako se čuju neobični
zvukovi ili iz njega dopire neobičan miris - odmah ga odspojite iz
utičnice i nazovite ovlaštenog zastupnika ili servis.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom
ili vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.
z
z
To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.
Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi
mogao biti izložen snijegu ili kiši.
Ako Vam monitor padne ili se kućište ošteti, isključite monitor i izvucite
kabel iz utičnice. Obratite se Service Center (servisnom centru) .
z
Monitor može biti u kvaru i izazvati električni udar ili požar.
Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme oluja ili grmljavinskih oluja ili ako ga
nećete koristiti duže vrijeme.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili
signalnog kabela.
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem
kabela.
Nemojte pomicati monitor desno ili lijevo tako da ga vučete samo za
priključni ili signalni kabel.
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem
kabela.
Nemojte pokrivati otvore na kućištu monitora.
z
Loša ventilacija može uzrokovati kvar ili požar.
Nemojte odlagati teške predmete na monitor.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Proizvod čuvajte podalje od samozapaljivih kemijskih sprejeva ili
zapaljivih tvari.
z
To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Držite monitor podalje od magnetnih predmeta.
z
Oni mogu izazvati gubitak boje ili iskrivljenje slike.
U otvore za ventilaciju, AV ulaz i ulaz za slušalice nemojte stavljati
metalne predmete poput štapića, žice ili svrdala ili zapaljive predmete
poput papira ili šibica.
z
To može prouzročiti požar ili električni udar. Ako u uređaj uđu voda ili
druge tvari, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i kontaktirajte
servisni centar.
Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.
z
Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenut sliku
(screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.
Prilagodite rezoluciju i frekvenciju razinama koje odgovaraju modelu.
z
Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati neželjenu kvalitetu slike.
15 inča (38 cm)
- 1024 X 768
17, 19 inča (43, 48 cm) - 1280 X 1024
Neprekidno gledanje u zaslon s premalene udaljenosti može oštetiti vid.
Svakih sat vremena rada na računalu napravite pauzu od pet minuta
kako biste odmorili oči.
Uređaj nemojte montirati na nestabilne ili neravne površine ili na mjesta
koja su podložna vibracijama.
z
Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Mjesta koja su podložna vibracijama mogu skratiti vijek trajanja uređaja
ili uzrokovati njegovo zapaljenje.
Prilikom pomicanja monitora isključite i iskopčajte kabel za napajanje.
Provjerite jesu li svi kabeli uključujući kabel antene i kabele za druge
uređaje iskopčani prije pomicanja monitora.
z
Neiskopčavanje monitora može prouzročiti štetu i uzrokovati požar ili
strujni udar.
Proizvod postavite izvan dosega djece jer bi ga djeca mogla oštetiti.
z
U slučaju pada na osobu proizvod može izazvati ozljede pa čak i smrt.
Kada proizvod ne koristite dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja.
z
U protivnom može doći do otpuštanja topline zbog nakupljene prašine ili
oštećene izolacije, što može prouzročiti električni udar ili požar.
Na proizvod nemojte stavljati omiljene dječje predmete (ili bilo što njima
zanimljivo).
z
Djeca se mogu pokušati popeti kako bi dohvatila taj predmet. Proizvod
bi mogao pasti i izazvati ozljede ili čak smrt.
SyncMaster 740B / 940B / 540B
Molimo provjerite da se sljedeüe komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaþu.
Za kupnju dodatnih ureÿaja se obratite lokalnom dobavljaþu.
Raspakiravanje
Vrsta 1
Monitor i obiþno postoljeĎ
Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio
programa MagicRotation možda neüe raditi normalno.
Vrsta 2
Monitor i zglobno postoljeĎ
Vrsta 3
Dno
Monitor i Pokretno postolje
Priruþnik
Kratke upute za montažu
Jamstveni list
(Nije priložen u svim
državama)
Upute za korisnike,
pogonski sklop monitora,
Natural Color &
MagicTune˞,
MagicRotation CD sa
softverom
D-sub kabel
Prikljuþni kabel
DVI kabel (izborno)
Kabel
Prednja strana
Gumb MENU [ ]
Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
MagicBright™ Gumb
[ ]
MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za
gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su
dostupna 6 različita načina rada: Custom, Text, Internet, Game,
Sport i Movie. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu
vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 6
postavke pritiskom na gumb 'MagicBright™'.
1) Custom
Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane
vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj
udobnosti pri gledanju.
U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast
(kontrast) putem OSD izbornika.
2) Text
Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
3) Internet
Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
4) Game
Za gledanje animacija poput onih u igrama.
5) Sport
Za gledanje animacija poput onih u sportu.
6) Movie
Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
Gumb Svjetlina [ ]
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti
svijetla.
Gumb Podešavanje
[
]
Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u
izborniku.
Gumb Enter (Unos)
[ ]/
Gumb Izvor (Source)
Upotrebljava se za izbor OSD izbornika. /
Pritiskom ' ' tipke, video odabire signal dok je OSD isključen.
(Kad je SOURCE pritisnuta za promjenu moda unosa, pojavljuje
se poruka na sredini ekrana prikazujući trenutni mod -- analogni ili
digitalni signal unosa.)
Napomena: Ako odaberete digitalni (Digital) mod, morate povezati
monitor na grafičku karticu s digitalnim DVI portom (ulazom)
pomoću DVI kabela.
Gumb AUTO
Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
Gumb Napajanje [ ] /
Indikator uključenosti
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor. /
Ova lampica svijetli plavi za vrijeme normalnog rada i zatreperi
plavi dok monitor sprema podešenja.
Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede
energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete
koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
Obično postoljeĺ
Zglobno postoljeĺ / Pokretno postolje
(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
POWER port
DVI IN port (ulaz)
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani
monitora.
Spojite DVI kabel na DVI priključak na stražnjoj strani monitora.
Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani
monitora.
Power on/off prekidač Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.
(prekidač za
uključivanje i
isključivanje)
(izborno)
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava
Kensington Lock
kad ga koristite na javnom mjestu. (Uređaj za zaključavanje se kupuje
odvojeno. )
Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima na
prodajnom mjestu.
RGB IN port
Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
SyncMaster 740N / 540N / 940N
Molimo provjerite da se sljedeüe komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaþu.
Za kupnju dodatnih ureÿaja se obratite lokalnom dobavljaþu.
Raspakiravanje
Vrsta 1
Monitor i obiþno postoljeĎ
Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio
programa MagicRotation možda neüe raditi normalno.
Vrsta 2
Monitor i zglobno postoljeĎ
Vrsta 3
Dno
Monitor i Pokretno postolje
Priruþnik
Kratke upute za montažu
Jamstveni list
(Nije priložen u svim
državama)
D-sub kabel
Prikljuþni kabel
Kabel
Prednja strana
Upute za korisnike,
pogonski sklop monitora,
Natural Color &
MagicTune˞,
MagicRotation CD sa
softverom
Gumb MENU [ ]
Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
MagicBright™ Gumb
[ ]
MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za
gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su
dostupna 6 različita načina rada: Custom, Text, Internet, Game,
Sport i Movie. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu
vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 6
postavke pritiskom na gumb 'MagicBright™'.
1) Custom
Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane
vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj
udobnosti pri gledanju.
U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast
(kontrast) putem OSD izbornika.
2) Text
Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
3) Internet
Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
4) Game
Za gledanje animacija poput onih u igrama.
5) Sport
Za gledanje animacija poput onih u sportu.
6) Movie
Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
Gumb Svjetlina [ ]
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti
svijetla.
Gumb Podešavanje
[
]
Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u
izborniku.
Gumb Enter (Unos)
[ ]/
Upotrebljava se za izbor OSD izbornika.
Gumb AUTO
Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
Gumb Napajanje [ ] /
Indikator uključenosti
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor. /
Ova lampica svijetli plavi za vrijeme normalnog rada i zatreperi
plavi dok monitor sprema podešenja.
Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede
energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete
koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
Obično postoljeĺ
Zglobno postoljeĺ / Pokretno postolje
(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
POWER port
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani
monitora.
Spojite DVI kabel na DVI priključak na stražnjoj strani monitora.
RGB IN port
Power on/off prekidač Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.
(prekidač za
uključivanje i
isključivanje)
(izborno)
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava
Kensington Lock
kad ga koristite na javnom mjestu. (Uređaj za zaključavanje se kupuje
odvojeno. )
Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima na
prodajnom mjestu.
Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
SyncMaster 940Fn
Molimo provjerite da se sljedeüe komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaþu.
Za kupnju dodatnih ureÿaja se obratite lokalnom dobavljaþu.
Raspakiravanje
Monitor i zglobno postoljeĎ
Priruþnik
Kratke upute za montažu
Jamstveni list
(Nije priložen u svim
državama)
Upute za korisnike,
pogonski sklop monitora,
Natural Color &
MagicTune˞,
MagicRotation CD sa
softverom
'DVI-A do D-sub' kabel
Prikljuþni kabel
DVI kabel
Kabel
Prednja strana
Gumb MENU [ ]
Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
MagicBright™ Gumb
[ ]
MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za
gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su
dostupna 6 različita načina rada: Custom, Text, Internet, Game,
Sport i Movie. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu
vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 6
postavke pritiskom na gumb 'MagicBright™'.
1) Custom
Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane
vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj
udobnosti pri gledanju.
U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast
(kontrast) putem OSD izbornika.
2) Text
Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
3) Internet
Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
4) Game
Za gledanje animacija poput onih u igrama.
5) Sport
Za gledanje animacija poput onih u sportu.
6) Movie
Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
Gumb Svjetlina [ ]
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti
svijetla.
Gumb Podešavanje
[
]
Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u
izborniku.
Gumb Enter (Unos)
[ ]/
Gumb Izvor (Source)
Upotrebljava se za izbor OSD izbornika. /
Gumb AUTO
Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
Gumb Napajanje [ ] /
Indikator uključenosti
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor. /
Ova lampica svijetli plavi za vrijeme normalnog rada i zatreperi
plavi dok monitor sprema podešenja.
Pritiskom ' ' tipke, video odabire signal dok je OSD isključen.
(Kad je SOURCE pritisnuta za promjenu moda unosa, pojavljuje
se poruka na sredini ekrana prikazujući trenutni mod -- analogni ili
digitalni signal unosa.)
Napomena: Ako odaberete digitalni (Digital) mod, morate povezati
monitor na grafičku karticu s digitalnim DVI portom (ulazom)
pomoću DVI kabela.
Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede
energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete
koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani
monitora.
Priključite DVI kabel na DVI port (ulaz) na stražnjoj strani monitora.
DVI IN port (ulaz)
Priključite 'DVI-A to D-SUB' kabel na DVI port (ulaz) na stražnjoj strani
RGB IN port
monitora.
Power on/off prekidač Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.
(prekidač za
uključivanje i
isključivanje)
(izborno)
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava
Kensington Lock
kad ga koristite na javnom mjestu. (Uređaj za zaključavanje se kupuje
odvojeno. )
Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima na
prodajnom mjestu.
Mrežni priključak
Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
SyncMaster 740T / 940T / 940Be
Molimo provjerite da se sljedeüe komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaþu.
Za kupnju dodatnih ureÿaja se obratite lokalnom dobavljaþu.
Raspakiravanje
Vrsta 1
Monitor i obiþno postoljeĎ
Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio
programa MagicRotation možda neüe raditi normalno.
Vrsta 2
Monitor i Pokretno postolje
Priruþnik
Dno
Kratke upute za montažu
Jamstveni list
(Nije priložen u svim
državama)
Upute za korisnike,
pogonski sklop monitora,
Natural Color &
MagicTune™,
MagicRotation CD sa
softverom
D-sub kabel
Priključni kabel
DVI kabel (izborno)
Kabel
Prednja strana
Gumb MENU [ ]
Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
MagicBright™ Gumb
[ ]
MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za
gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su
dostupna 6 različita načina rada: Custom, Text, Internet, Game,
Sport i Movie. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu
vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 6
postavke pritiskom na gumb 'MagicBright™'.
1) Custom
Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane
vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj
udobnosti pri gledanju.
U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast
(kontrast) putem OSD izbornika.
2) Text
Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
3) Internet
Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
4) Game
Za gledanje animacija poput onih u igrama.
5) Sport
Za gledanje animacija poput onih u sportu.
6) Movie
Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
Gumb Svjetlina [ ]
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti
svijetla.
Gumb Podešavanje
[
]
Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u
izborniku.
Gumb Enter (Unos)
[ ]/
Gumb Izvor (Source)
Upotrebljava se za izbor OSD izbornika. /
Gumb AUTO
Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
Gumb Napajanje [ ] /
Indikator uključenosti
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor. /
Ova lampica svijetli plavi za vrijeme normalnog rada i zatreperi
plavi dok monitor sprema podešenja.
Pritiskom ' ' tipke, video odabire signal dok je OSD isključen.
(Kad je SOURCE pritisnuta za promjenu moda unosa, pojavljuje
se poruka na sredini ekrana prikazujući trenutni mod -- analogni ili
digitalni signal unosa.)
Napomena: Ako odaberete digitalni (Digital) mod, morate povezati
monitor na grafičku karticu s digitalnim DVI portom (ulazom)
pomoću DVI kabela.
Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede
energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete
koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
Obiþno postoljeĎ
Pokretno postolje
(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
POWER port
DVI IN port (ulaz)
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni prikljuþak na stražnjoj strani
monitora.
Spojite DVI kabel na DVI prikljuþak na stražnjoj strani monitora.
Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub prikljuþak na stražnjoj strani
monitora.
Power on/off prekidaþ Ovim gumbom ukljuþujete i iskljuþujete monitor.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
(izborno)
Kensington lock je ureÿaj koji se koristi za fiziþko fiksiranje sustava
Kensington Lock
kad ga koristite na javnom mjestu. (Ureÿaj za zakljuþavanje se kupuje
odvojeno. )
Za korištenje ureÿaja za zakljuþavanje obratite se nadležnima na
prodajnom mjestu.
RGB IN port
Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
SyncMaster 740N
Spajanje monitora
1.
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani monitora.
Utaknite priključni kabel monitora u najbližu utičnicu.
2-1.
Pomoću D-sub (analognog) priključka na video kartici.
Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani monitora.
[ RGB IN ]
2-2.
Povezano na Macintosh
Priključite monitor na Macintosh računalo pomoću D-sub priključnog kabela.
2-3.
Kod starijih Macintosh modela potrebno je povezati monitor pomoću posebnog Mac adaptera.
3.
Uključite računalo i monitor. Ako monitor prikazuje sliku, instalacija je završena.
Ugradnja stalka
Postavljanje monitora
Monitor i podnožje
Pokretni stalak
Zglobno postolje / Pokretno postolje
A. Blokada u stalku
Stavljanje podloge
Ovaj monitor prihvaća 75 mm x 75 mm VESA odgovarajuću prirubnicu konzolnog nosača.
Obično postolje
Zglobno postolje
Pokretno postolje
A. Monitor
B. Prirubnica konzolnog nosača (Izborno)
1. Isključite monitor i izvucite priključni kabel.
2. Položite LCD Monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim
materijalom kako biste zaštitili monitor.
3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.
4. Poravnajte prirubnicu konzolnog nosača s rupama za učvršćenje na poleđini kućišta i
stegnite je s četiri vijka koji su isporučeni zajedno sa konzolonim nosačem, zidnim nosačem
ili drugim nosačima
SyncMaster 740B / 940B / 540B / 740T / 940T / 940Be
Spajanje monitora
1.
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni prikljuþak na stražnjoj strani monitora.
Utaknite prikljuþni kabel monitora u najbližu utiþnicu.
2-1.
Pomoüu D-sub (analognog) prikljuþka na video kartici.
Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub prikljuþak na stražnjoj strani monitora.
[ RGB IN ]
2-2.
Koristite DVI (Digitalni) prikljuþak na video kartici.
Spojite DVI kabel na DVI prikljuþak na stražnjoj strani monitora.
[ DVI IN ]
2-3.
Povezano na Macintosh
Prikljuþite monitor na Macintosh raþunalo pomoüu D-sub prikljuþnog kabela.
2-4.
Kod starijih Macintosh modela potrebno je povezati monitor pomoüu posebnog Mac adaptera.
3.
Ukljuþite raþunalo i monitor. Ako monitor prikazuje sliku, instalacija je završena.
Ugradnja stalka
Postavljanje monitora
Monitor i podnožje
Zglobno postolje / Pokretno postolje
A. Blokada u stalku
Stavljanje podloge
Ovaj monitor prihvaüa 75 mm x 75 mm VESA odgovarajuüu prirubnicu konzolnog nosaþa.
Obiþno postolje
Zglobno postolje
Pokretno postolje
A. Monitor
B. Prirubnica konzolnog nosaþa (Izborno)
1. Iskljuþite monitor i izvucite prikljuþni kabel.
2. Položite LCD Monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim
materijalom kako biste zaštitili monitor.
3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.
4. Poravnajte prirubnicu konzolnog nosaþa s rupama za uþvršüenje na poleÿini kuüišta i
stegnite je s þetiri vijka koji su isporuþeni zajedno sa konzolonim nosaþem, zidnim nosaþem
ili drugim nosaþima
SyncMaster 540N / 940N
Spajanje monitora
1.
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni prikljuþak na stražnjoj strani monitora.
Utaknite prikljuþni kabel monitora u najbližu utiþnicu.
2-1.
Pomoüu D-sub (analognog) prikljuþka na video kartici.
Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub prikljuþak na stražnjoj strani monitora.
[ RGB IN ]
2-2.
Povezano na Macintosh
Prikljuþite monitor na Macintosh raþunalo pomoüu D-sub prikljuþnog kabela.
2-3.
Kod starijih Macintosh modela potrebno je povezati monitor pomoüu posebnog Mac adaptera.
3.
Ukljuþite raþunalo i monitor. Ako monitor prikazuje sliku, instalacija je završena.
Ugradnja stalka
Postavljanje monitora
Monitor i podnožje
Zglobno postolje / Pokretno postolje
A. Blokada u stalku
Stavljanje podloge
Ovaj monitor prihvaüa 75 mm x 75 mm VESA odgovarajuüu prirubnicu konzolnog nosaþa.
Obiþno postolje
Zglobno postolje
Pokretno postolje
A. Monitor
B. Prirubnica konzolnog nosaþa (Izborno)
1. Iskljuþite monitor i izvucite prikljuþni kabel.
2. Položite LCD Monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim
materijalom kako biste zaštitili monitor.
3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.
4. Poravnajte prirubnicu konzolnog nosaþa s rupama za uþvršüenje na poleÿini kuüišta i
stegnite je s þetiri vijka koji su isporuþeni zajedno sa konzolonim nosaþem, zidnim nosaþem
ili drugim nosaþima
SyncMaster 940Fn
Spajanje monitora
1.
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani monitora.
Utaknite priključni kabel monitora u najbližu utičnicu.
2-1.
Koristite D-Sub ( analognog ) priključak na video kartici.
Priključite 'DVI-A to D-SUB' kabel na RGB IN port (ulaz) na stražnjoj strani monitora.
[ RGB IN ]
2-2.
Koristite DVI (Digitalni) priključak na video kartici.
Priključite DVI kabel na DVI IN port (ulaz) na stražnjoj strani monitora.
[ DVI IN ]
2-3.
Povezano na Macintosh
Monitor priključite na Macintosh računalo pomoću 'DVI-A to D-SUB' kabela za priključivanje.
2-4.
Kod starijih Macintosh modela potrebno je povezati monitor pomoću posebnog Mac adaptera.
3.
Uključite računalo i monitor. Ako monitor prikazuje sliku, instalacija je završena.
Ugradnja stalka
Zglobno postolje
A. Blokada u stalku
Stavljanje podloge
Ovaj monitor prihvaća 75 mm x 75 mm VESA odgovarajuću prirubnicu konzolnog nosača.
A. Monitor
B. Prirubnica konzolnog nosača (Izborno)
1. Isključite monitor i izvucite priključni kabel.
2. Položite LCD Monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim
materijalom kako biste zaštitili monitor.
3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.
4. Poravnajte prirubnicu konzolnog nosača s rupama za učvršćenje na poleđini kućišta i
stegnite je s četiri vijka koji su isporučeni zajedno sa konzolonim nosačem, zidnim nosačem
ili drugim nosačima
Instalacija upravljačkog program monitora (Automatska)
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM
priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do
drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje
prikazanim internet-stranicama.
Internetstranice:
z
http://www.samsung.com/ (Diljem svijeta)
http://www.samsung.com/monitor (SAD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
Windows ME
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Windows ME Driver" (Windows ME upravljački program).
3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4. Pritisnite gumb "Install" (Instalirati) u prozoru "Warning" (Upozorenje).
5. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Windows XP/2000
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver" (Windows XP/2000 upravljački program).
3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4. Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak
nastavi). Zatim pritisnite gumb "OK".
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti
operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod
Samsung Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.
5. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Instalacija upravljačkog program monitora (Ručna)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM
priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog
do drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje
prikazanim internet-stranicama.
Internetstranice:
z
http://www.samsung.com/ (Diljem svijeta)
http://www.samsung.com/monitor (SAD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
Microsoft® Windows® XP operativni sustav
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" zatim pritisnite na ikonu "Appearance and
Themes" (Izgled i teme).
3. Pritisnite ikonu "Display" (prikaz) i zatim izaberite predlošku "Settings" (postavke) i zatim
pritisnite "Advanced." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (svojstva) na predlošku "Monitor" i izaberite predlošku
"Driver" (upravljački program).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati upravljački program) i izaberite "Install from a list
or.." (instalirati s popisa ili ... ) zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).
6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Ne pretraživati, ja ću ..), zatim pritisnite "Next" (dalje) i
nakon toga pritisnite "Have disk" (imam disketu/CD).
7. Pritisnite gumb "Browse" (pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model
monitora u popisu modela i pritisnete gumb "Next" (dalje).
8. Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi).
Zatim pritisnite gumb "OK".
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti
operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung
Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.
9. Pritisnite gumb "Close" (zatvoriti) i zatim nastavite pritiskati gumb "OK" (U redu).
10. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Microsoft® Windows® 2000 operativni sustav
Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (nije pronađen
digitalni potpis), provedite sljedeće korake.
1. Izaberite gumb "OK" (U redu) na prozoru "Insert disk" (Umetnuti disketu/CD).
2. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) na prozoru "File Needed" (potrebna je datoteka).
3. Izaberite A:(D:\Driver) zatim pritisnite gumb "Open" (otvoriti) i zatim pritisnite gumb "OK" (U
re
Instalacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite "Advanced.." (Napredni).
Izaberite "Monitor".
Slučaj1:Ako gumb "Properties" (Svojstva) nije aktivan, to znači da je monitor ispravno
konfiguriran. Molimo prekinite instalaciju
Slučaj2:Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i
zatim provedite jedan za drugim sljedeće korake.
Pritisnite "Driver" (Upravljački program) i zatim pritisnite na "Update Driver.." (Ažurirati
upravljački program) i zatim pritisnite na gumb "Next" (Dalje).
Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" (Prikazati popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj tako da
mogu izabrati odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite "Next" (Dalje) i zatim
pritisnite "Have disk" (Imam disketu/CD).
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver).
Pritisnite gumb "Open" (Otvoriti) i zatim pritisnite "OK" (U redu).
Izaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje) i zatim pritisnite gumb
"Next" (Dalje).
Pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).
Ako vidite prozor "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis),
pritisnite gumb "Yes" (Da). Još pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb
"Close" (Zatvoriti).
Microsoft® Windows® Millennium operativni sustav
1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced
Properties" (Napredna svojstva).
4. Izaberite predlošku "Monitor".
5. Pritisnite gumb "Change" (Promijeniti) u području "Monitor Type" (tip monitora).
6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificirati lokaciju upravljačkog programa).
7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikazati popis svih
upravljačkih programa na specifičnoj lokaciji) i zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeći).
8. Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disketu/CD)
9. Specificirajte A:\(D:\driver) zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
10. Izaberite "Show all devices" (Prikazati sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara
monitoru spojenom na Vaše računalo i pritisnite "OK" (U redu).
11. Nastavite pritiskati gumb "Close" (Zatvoriti) i gumb "OK" (U redu) sve dok ne zatvorite prozor
Display Properties (Svojstva prikaza).
Microsoft® Windows® NT operativni sustav
1. Pritisnite Start, Settings, (Postavke) Control Panel, i zatim dva puta pritisnite na ikonu
Display (Prikaz).
2. U prozoru Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite
predlošku Settings (Postavke) i zatim pritisnite All Display Modes (Svi modovi prikaza).
3. Izaberite mod koji želite koristiti (razlučivost, broj boja, i vertikalna frekvencija) i zatim
pritisnite OK (U redu).
4. Pritisnite gumb Apply (Primijeniti) ako vidite da zaslon dobro radi nakon pritiska na Test. Ako
zaslon ne radi dobro, promijenite u drugi mod (mod s nižom razlučivosti, manje boja ili nižom
frekvencijom).
Napomena : Ako nema moda pod All Display Modes (Svi modovi prikaza), izaberite
razlučivost i vertikalnu frekvenciju preko Preset Display Modes (Pretprogramirani
modovi prikaza) u uputama za korisnika.
Linux operativni sustav
Da biste izvršili X-Window, treba Vam datoteka X86Config, koja je tip sistemske datoteke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pritisnite Enter na prvi i drugi prikaz nakon što ste izvršili datoteku X86Config.
Treći prikaz je za podešavanje miša.
Podesite miš računala.
Sljedeći prikaz je za biranje tipkovnice.
Podesite tipkovnicu računala.
Sljedeći prikaz je za podešavanje monitora.
Prvo podesite horizontalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti
frekvenciju.)
8. Podesite vertikalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)
9. Unesite naziv modela Vašeg monitora. Ovi podaci neće utjecati na stvarno izvršenje XWindow datoteke.
10. Završili ste s podešavanjem monitora.
Izvršite X-Window nakon podešavanja ostalog potrebnog hardvera.
Natural Color
Softverski program Natural Color
Jedan od novijih problema kod uporabe računala je taj da boja slika ispisanih pisačem ili
drugih slika skeniranih skenerom ili snimljenih digitalnom kamerom nije ista kao ona prikazana
na monitoru.
Softver Natural Color je pravo rješenje za ovaj problem. To je sustav upravljanja bojama koji je
razvila tvrtka Samsung Electronics zajedno s koreanskim institutom Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Ovaj sustav je dostupan samo za monitore
tvrtke Samsung i omogućuje da boja slika na monitoru bude ista kao i boje ispisanih ili
skeniranih slika.
Za više detalja, pročitajte Pomoć (F1) u softverskom programu.
Instalacija softvera Natural Color
Umetnite CD priložen monitoru Samsung u CD-ROM jedinicu. Zatim će se pojaviti inicijalni
zaslon instalacije programa. Pritisnite na Natural Color na inicijalnom zaslonu za instalaciju
softvera Natural Color. Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen uz Samsung
monitor u CD-ROM pogon, pritisnite gumb [Start] u sustavu Windows i odaberite [Run...]
(Pokreni…).
Upišite D:\color\eng\setup.exe i zatim pritisnite tipku <Enter>.
(Ako disk u koji je umetnut CD nije D:\, unesite odgovarajući disk.)
Brisanje softverskog programa Natural Color
Odaberite "Setting" / "Control Panel" (Postavka / Upravljačka ploča) u izborniku "Start", a
zatim dvaput pritisnite "Add/Delete a program" (Dodavanje/brisanje programa).
Izaberite Natural Color na popisu i zatim pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodati/obrisati).
SyncMaster 40B / 740T / 940T / 940Be
1. [
]Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni
izbornik.
2. [
]Uskladi stavke u izborniku.
3. [ ]Aktivirajte oznaþenu stavku u izborniku.
4. [AUTO]Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
AUTO
MENU (izbornik)
Opis
Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog
podešavanja na sredini animiranog ekrana.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
AUTO
Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je ukljuþen 'AUTO
PATTERN'.
z
z
Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb
Auto (Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.
Ako na upravljaþkoj ploþi promijenite razluþivost, automatski üe se
izvršiti funkcija Auto.
Locked
MENU (izbornik)
Opis
Locked
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste blokirali OSD.
(U tom sluþaju se neüe prikazati zaslon za podešavanje þak i ako pritisnete
gumb Menu.
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste deblokirali OSD.
Možete i podešavati svjetlinu i kontrast zaslona pomoüu
znaþajke za zakljuþavanje podešavanja prikaza
parametara na zaslonu.
MagicBright˞
MENU (izbornik)
MagicBright˞
Opis
Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright˞ da biste kružili dostupnim
pretkonfiguriranim naþinima rada.
- šest razliþitih naþina rada (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Brightness
MENU (izbornik)
Opis
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklaÿivanje jakosti svijetla.
Brightness
SOURCE
MENU (izbornik)
SOURCE
Picture
Opis
Odabire Video signal dok je OSD iskljuþen.
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Auto Source
Image Reset
Color Reset
Information
Picture
MENU (izbornik)
Brightness
Contrast
Color
Opis
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
svjetlinu u skladu s vlastitim sklonostima.
Direktne kontrolne karakteristike : Kad OSD nije na
ekranu, pritisnite tipku za usklaÿivanje jakosti svijetla.
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
kontrast u skladu s vlastitim sklonostima.
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Poþetak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Poþetak
rada/Stop
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung
ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika
i omoguüio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajuüi
kvalitetu slike.
1) Off - Povratak u izvorni naþin rada.
2) Demo - Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije
aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine
primjene.
3) Full - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i
realistiþnije tonove kože.
4) Intelligent - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.
5) MagicZone - MagicZone osigurava jasan i oštar prikaz
multimedijskog sadržaja i fotografija poboljšavajuüi
svjetlinu, oštrinu, zasiüenost i ton odreÿenog podruþja na
zaslonu.
MagicZone je osobito prikladan za pokretne slike.
MagicColor
Hue
: Ova funkcija se koristi za podešavanje nijanse u
MagicZone.
Saturation
: Ova funkcija se koristi za podešavanje zasiüenosti u
MagicZone.
Brightness
: Ova funkcija se koristi za podešavanje svjetline u
MagicZone.
Sharpness
: Ova funkcija služi za ugaÿanje izoštrenosti Istaknutog
podruþja.
H-Position
: Ova se funkcija koristi za horizontalno pomicanje
MagicZone.
V-Position
: Ova se funkcija koristi za vertikalno pomicanje
MagicZone.
H-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagoÿavanje horizontalne
veliþine MagicZone.
MagicZone
Hue
Saturation
Brightness
Sharpness
H-Position
V-Position
H-Size
V-Size
V-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagoÿavanje vertikalne
veliþine MagicZone.
Color Tone
Nijansu boje moguüe je promijeniti i jedan od þetiri moda
može biti odabran - Cool (hladno), Normal (normalno),
Warm (toplo) i Custom (standardno).
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Color Control
Slijedite ove korake da biste zasebno dotjerivali ravnotežu
R, G i B boja.
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom
svjetlinom.
Gamma
z
z
z
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Image
MENU (izbornik)
Opis
Coarse
Uklanja smetnje poput okomitih linija. Grubo podešavanje
može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti
na sredinu putem izbornika za vodoravno upravljanje.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Fine
Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje
zadrže i nakon dotjerivanja putem izbornika Fine,
ponovite dotjerivanje nakon što ste izmijenili frekvenciju
(radni takt).
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Slijedite ove upute za promjenu jasnoüe slike.
Početak
rada/Stop
Sharpness
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
H-Position
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije
prikaza na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
V-Position
Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza
na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
OSD
MENU (izbornik)
Opis
Možete birati izmeÿu osam jezika.
Language
Napomena: Izabrani jezik utjeþe samo na jezik OSD-a.
Nema utjecaja na rad softvera na raþunalu.
H-Position
Možete promijeniti horizontalnu poziciju kad se OSD
izbornik pojavi na monitoru.
V-Position
Možete promijeniti vertikalnu poziciju kad se OSD izbornik
pojavi na monitoru.
Transparency
Mijenja prozirnost pozadine OSD-a.
Display Time
Izbornik üe se automatski iskljuþiti ako tijekom odreÿenog
vremena ne bude nikakvog dotjerivanja.
Možete odrediti vrijeme þekanja prije nego što se izbornik
iskljuþi.
Poþetak
rada/Stop
Setup
MENU (izbornik)
Opis
Auto Source
Odaberite Auto Source (automatski odabir izvora) kako bi
monitor automatski odabrao izvor signala.
Image Reset
Parametri slike su zamijenjeni tvorniþki zadanim
vrijednostima.
Color Reset
Parametri boje su zamijenjeni tvorniþki zadanim
vrijednostima.
Information
Poþetak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Information
Opis
Prikazuje izvor videa, mod prikaza na OSD ekranu.
SyncMaster 740B / 940B
1. [
]Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni
izbornik.
2. [
]Uskladi stavke u izborniku.
3. [ ]Aktivirajte oznaþenu stavku u izborniku.
4. [AUTO]Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
AUTO
MENU (izbornik)
Opis
Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog
podešavanja na sredini animiranog ekrana.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
AUTO
Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je ukljuþen 'AUTO
PATTERN'.
z
z
Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb
Auto (Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.
Ako na upravljaþkoj ploþi promijenite razluþivost, automatski üe se
izvršiti funkcija Auto.
Locked
MENU (izbornik)
Opis
Locked
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste blokirali OSD.
(U tom sluþaju se neüe prikazati zaslon za podešavanje þak i ako pritisnete
gumb Menu.
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste deblokirali OSD.
Možete i podešavati svjetlinu i kontrast zaslona pomoüu
znaþajke za zakljuþavanje podešavanja prikaza
parametara na zaslonu.
MagicBright˞
MENU (izbornik)
MagicBright˞
Opis
Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright˞ da biste kružili dostupnim
pretkonfiguriranim naþinima rada.
- šest razliþitih naþina rada (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Brightness
MENU (izbornik)
Opis
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklaÿivanje jakosti svijetla.
Brightness
SOURCE
MENU (izbornik)
SOURCE
Picture
Opis
Odabire Video signal dok je OSD iskljuþen.
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Auto Source
Image Reset
Color Reset
Information
Picture
MENU (izbornik)
Brightness
Contrast
Color
Opis
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
svjetlinu u skladu s vlastitim sklonostima.
Direktne kontrolne karakteristike : Kad OSD nije na
ekranu, pritisnite tipku za usklaÿivanje jakosti svijetla.
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
kontrast u skladu s vlastitim sklonostima.
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Poþetak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Poþetak
rada/Stop
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung
ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika
i omoguüio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajuüi
kvalitetu slike.
1) Off - Povratak u izvorni naþin rada.
2) Demo - Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije
aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine
primjene.
3) Full - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i
realistiþnije tonove kože.
4) Intelligent - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.
5) MagicZone - MagicZone osigurava jasan i oštar prikaz
multimedijskog sadržaja i fotografija poboljšavajuüi
svjetlinu, oštrinu, zasiüenost i ton odreÿenog podruþja na
zaslonu.
MagicZone je osobito prikladan za pokretne slike.
MagicColor
Hue
: Ova funkcija se koristi za podešavanje nijanse u
MagicZone.
Saturation
: Ova funkcija se koristi za podešavanje zasiüenosti u
MagicZone.
Brightness
: Ova funkcija se koristi za podešavanje svjetline u
MagicZone.
Sharpness
: Ova funkcija služi za ugaÿanje izoštrenosti Istaknutog
podruþja.
H-Position
: Ova se funkcija koristi za horizontalno pomicanje
MagicZone.
V-Position
: Ova se funkcija koristi za vertikalno pomicanje
MagicZone.
H-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagoÿavanje horizontalne
veliþine MagicZone.
MagicZone
Hue
Saturation
Brightness
Sharpness
H-Position
V-Position
H-Size
V-Size
V-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagoÿavanje vertikalne
veliþine MagicZone.
Color Tone
Nijansu boje moguüe je promijeniti i jedan od þetiri moda
može biti odabran - Cool (hladno), Normal (normalno),
Warm (toplo) i Custom (standardno).
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Color Control
Slijedite ove korake da biste zasebno dotjerivali ravnotežu
R, G i B boja.
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom
svjetlinom.
Gamma
z
z
z
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Image
MENU (izbornik)
Opis
Coarse
Uklanja smetnje poput okomitih linija. Grubo podešavanje
može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti
na sredinu putem izbornika za vodoravno upravljanje.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Fine
Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje
zadrže i nakon dotjerivanja putem izbornika Fine,
ponovite dotjerivanje nakon što ste izmijenili frekvenciju
(radni takt).
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Slijedite ove upute za promjenu jasnoüe slike.
Početak
rada/Stop
Sharpness
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
H-Position
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije
prikaza na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
V-Position
Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza
na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
OSD
MENU (izbornik)
Opis
Možete birati između 9 jezika.
Language
Napomena: Izabrani jezik utječe samo na jezik OSD-a.
Nema utjecaja na rad softvera na računalu.
H-Position
Možete promijeniti horizontalnu poziciju kad se OSD
izbornik pojavi na monitoru.
V-Position
Možete promijeniti vertikalnu poziciju kad se OSD izbornik
pojavi na monitoru.
Transparency
Mijenja prozirnost pozadine OSD-a.
Display Time
Izbornik üe se automatski iskljuþiti ako tijekom odreÿenog
vremena ne bude nikakvog dotjerivanja.
Možete odrediti vrijeme þekanja prije nego što se izbornik
iskljuþi.
Početak
rada/Stop
Setup
MENU (izbornik)
Opis
Auto Source
Odaberite Auto Source (automatski odabir izvora) kako bi
monitor automatski odabrao izvor signala.
Image Reset
Parametri slike su zamijenjeni tvorniþki zadanim
vrijednostima.
Color Reset
Parametri boje su zamijenjeni tvorniþki zadanim
vrijednostima.
Information
Poþetak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Information
Opis
Prikazuje izvor videa, mod prikaza na OSD ekranu.
SyncMaster 740N / 940N
1. [
]Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni
izbornik.
2. [
]Uskladi stavke u izborniku.
3. [ ]Aktivirajte označenu stavku u izborniku.
4. [AUTO]Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
AUTO
MENU (izbornik)
Opis
Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog
podešavanja na sredini animiranog ekrana.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
AUTO
Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je uključen 'AUTO
PATTERN'.
z
z
Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb
Auto (Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.
Ako na upravljačkoj ploči promijenite razlučivost, automatski će se
izvršiti funkcija Auto.
Locked
MENU (izbornik)
Opis
Locked
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste blokirali OSD.
(U tom slučaju se neće prikazati zaslon za podešavanje čak i ako pritisnete
gumb Menu.
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste deblokirali OSD.
Možete i podešavati svjetlinu i kontrast zaslona pomoću
značajke za zaključavanje podešavanja prikaza
parametara na zaslonu.
MagicBright™
MENU (izbornik)
MagicBright™
Opis
Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright™ da biste kružili dostupnim
pretkonfiguriranim načinima rada.
- šest različitih načina rada (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Brightness
MENU (izbornik)
Opis
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.
Brightness
Picture
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Image Reset
Color Reset
Information
Picture
MENU (izbornik)
Brightness
Contrast
Color
Opis
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
svjetlinu u skladu s vlastitim sklonostima.
Direktne kontrolne karakteristike : Kad OSD nije na
ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
kontrast u skladu s vlastitim sklonostima.
(Nije dostupno u načinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Početak
rada/Stop
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung
ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika
i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući
kvalitetu slike.
1) Off - Povratak u izvorni način rada.
2) Demo - Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije
aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine
primjene.
3) Full - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i
realističnije tonove kože.
4) Intelligent - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.
5) MagicZone - MagicZone osigurava jasan i oštar prikaz
multimedijskog sadržaja i fotografija poboljšavajući
svjetlinu, oštrinu, zasićenost i ton određenog područja na
zaslonu.
MagicZone je osobito prikladan za pokretne slike.
MagicColor
Hue
: Ova funkcija se koristi za podešavanje nijanse u
MagicZone.
Saturation
: Ova funkcija se koristi za podešavanje zasićenosti u
MagicZone.
Brightness
: Ova funkcija se koristi za podešavanje svjetline u
MagicZone.
Sharpness
: Ova funkcija služi za ugađanje izoštrenosti Istaknutog
područja.
H-Position
: Ova se funkcija koristi za horizontalno pomicanje
MagicZone.
V-Position
: Ova se funkcija koristi za vertikalno pomicanje
MagicZone.
H-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagođavanje horizontalne
veličine MagicZone.
V-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagođavanje vertikalne
veličine MagicZone.
Color Tone
Nijansu boje moguće je promijeniti i jedan od četiri moda
može biti odabran - Cool (hladno), Normal (normalno),
Warm (toplo) i Custom (standardno).
(Nije dostupno u načinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Color Control
Slijedite ove korake da biste zasebno dotjerivali ravnotežu
R, G i B boja.
(Nije dostupno u načinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom
svjetlinom.
Gamma
z
z
z
Mode 1
Mode 2
Mode 3
MagicZone
Hue
Saturation
Brightness
Sharpness
H-Position
V-Position
H-Size
V-Size
Image
MENU (izbornik)
Opis
Coarse
Uklanja smetnje poput okomitih linija. Grubo podešavanje
može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti
na sredinu putem izbornika za vodoravno upravljanje.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Fine
Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje
zadrže i nakon dotjerivanja putem izbornika Fine,
ponovite dotjerivanje nakon što ste izmijenili frekvenciju
(radni takt).
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Sharpness
Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.
(Nije dostupno u načinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
H-Position
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije
prikaza na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
V-Position
Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza
na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
OSD
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Možete birati između 9 jezika.
Language
Napomena: Izabrani jezik utječe samo na jezik OSD-a.
Nema utjecaja na rad softvera na računalu.
H-Position
Možete promijeniti horizontalnu poziciju kad se OSD
izbornik pojavi na monitoru.
V-Position
Možete promijeniti vertikalnu poziciju kad se OSD izbornik
pojavi na monitoru.
Transparency
Mijenja prozirnost pozadine OSD-a.
Display Time
Izbornik će se automatski isključiti ako tijekom određenog
vremena ne bude nikakvog dotjerivanja.
Možete odrediti vrijeme čekanja prije nego što se izbornik
isključi.
Setup
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Početak
rada/Stop
Opis
Image Reset
Parametri slike su zamijenjeni tvornički zadanim
vrijednostima.
Color Reset
Parametri boje su zamijenjeni tvornički zadanim
vrijednostima.
Information
MENU (izbornik)
Information
Opis
Prikazuje izvor videa, mod prikaza na OSD ekranu.
SyncMaster 940Fn
1. [
]Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni
izbornik.
2. [
]Uskladi stavke u izborniku.
3. [ ]Aktivirajte oznaþenu stavku u izborniku.
4. [AUTO]Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
AUTO
MENU (izbornik)
Opis
Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog
podešavanja na sredini animiranog ekrana.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
AUTO
Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je ukljuþen 'AUTO
PATTERN'.
z
z
Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb
Auto (Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.
Ako na upravljaþkoj ploþi promijenite razluþivost, automatski üe se
izvršiti funkcija Auto.
Locked
MENU (izbornik)
Opis
Locked
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste blokirali OSD.
(U tom sluþaju se neüe prikazati zaslon za podešavanje þak i ako pritisnete
gumb Menu.
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste deblokirali OSD.
Možete i podešavati svjetlinu i kontrast zaslona pomoüu
znaþajke za zakljuþavanje podešavanja prikaza
parametara na zaslonu.
MagicBright˞
MENU (izbornik)
MagicBright˞
Opis
Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright˞ da biste kružili dostupnim
pretkonfiguriranim naþinima rada.
- šest razliþitih naþina rada (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Brightness
MENU (izbornik)
Opis
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklaÿivanje jakosti svijetla.
Brightness
SOURCE
MENU (izbornik)
SOURCE
Picture
Opis
Odabire Video signal dok je OSD iskljuþen.
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Auto Source
Image Reset
Color Reset
Priority
Information
Picture
MENU (izbornik)
Brightness
Contrast
Color
Opis
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
svjetlinu u skladu s vlastitim sklonostima.
Direktne kontrolne karakteristike : Kad OSD nije na
ekranu, pritisnite tipku za usklaÿivanje jakosti svijetla.
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
kontrast u skladu s vlastitim sklonostima.
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Poþetak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Poþetak
rada/Stop
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung
ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika
i omoguüio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajuüi
kvalitetu slike.
1) Off - Povratak u izvorni naþin rada.
2) Demo - Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije
aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine
primjene.
3) Full - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i
realistiþnije tonove kože.
4) Intelligent - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.
5) MagicZone - MagicZone osigurava jasan i oštar prikaz
multimedijskog sadržaja i fotografija poboljšavajuüi
svjetlinu, oštrinu, zasiüenost i ton odreÿenog podruþja na
zaslonu.
MagicZone je osobito prikladan za pokretne slike.
MagicColor
Hue
: Ova funkcija se koristi za podešavanje nijanse u
MagicZone.
Saturation
: Ova funkcija se koristi za podešavanje zasiüenosti u
MagicZone.
Brightness
: Ova funkcija se koristi za podešavanje svjetline u
MagicZone.
Sharpness
: Ova funkcija služi za ugaÿanje izoštrenosti Istaknutog
podruþja.
H-Position
: Ova se funkcija koristi za horizontalno pomicanje
MagicZone.
V-Position
: Ova se funkcija koristi za vertikalno pomicanje
MagicZone.
H-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagoÿavanje horizontalne
veliþine MagicZone.
MagicZone
Hue
Saturation
Brightness
Sharpness
H-Position
V-Position
H-Size
V-Size
V-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagoÿavanje vertikalne
veliþine MagicZone.
Color Tone
Nijansu boje moguüe je promijeniti i jedan od þetiri moda
može biti odabran - Cool (hladno), Normal (normalno),
Warm (toplo) i Custom (standardno).
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Color Control
Slijedite ove korake da biste zasebno dotjerivali ravnotežu
R, G i B boja.
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom
svjetlinom.
Gamma
z
z
z
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Image
MENU (izbornik)
Opis
Coarse
Uklanja smetnje poput okomitih linija. Grubo podešavanje
može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti
na sredinu putem izbornika za vodoravno upravljanje.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Fine
Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje
zadrže i nakon dotjerivanja putem izbornika Fine,
ponovite dotjerivanje nakon što ste izmijenili frekvenciju
(radni takt).
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Slijedite ove upute za promjenu jasnoüe slike.
Početak
rada/Stop
Sharpness
(Nije dostupno u naþinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
H-Position
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije
prikaza na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
V-Position
Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza
na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
OSD
MENU (izbornik)
Opis
Možete birati izmeÿu osam jezika.
Language
Napomena: Izabrani jezik utjeþe samo na jezik OSD-a.
Nema utjecaja na rad softvera na raþunalu.
H-Position
Možete promijeniti horizontalnu poziciju kad se OSD
izbornik pojavi na monitoru.
V-Position
Možete promijeniti vertikalnu poziciju kad se OSD izbornik
pojavi na monitoru.
Transparency
Mijenja prozirnost pozadine OSD-a.
Display Time
Izbornik üe se automatski iskljuþiti ako tijekom odreÿenog
vremena ne bude nikakvog dotjerivanja.
Možete odrediti vrijeme þekanja prije nego što se izbornik
iskljuþi.
Poþetak
rada/Stop
Setup
MENU (izbornik)
Opis
Auto Source
Odaberite Auto Source (automatski odabir izvora) kako bi
monitor automatski odabrao izvor signala.
Image Reset
Parametri slike su zamijenjeni tvorniþki zadanim
vrijednostima.
Color Reset
Parametri boje su zamijenjeni tvorniþki zadanim
vrijednostima.
Priority
Ovo je funkcija za mijenjanje vrste izvora, prema prioritetu
koji je korisnik odredio kao izvor.
Information
Poþetak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Information
Opis
Prikazuje izvor videa, mod prikaza na OSD ekranu.
SyncMaster 540N
1. [
]Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni
izbornik.
2. [
]Uskladi stavke u izborniku.
3. [ ]Aktivirajte označenu stavku u izborniku.
4. [AUTO]Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
AUTO
MENU (izbornik)
Opis
Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog
podešavanja na sredini animiranog ekrana.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
AUTO
Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je uključen 'AUTO
PATTERN'.
z
z
Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb
Auto (Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.
Ako na upravljačkoj ploči promijenite razlučivost, automatski će se
izvršiti funkcija Auto.
Locked
MENU (izbornik)
Opis
Locked
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste blokirali OSD.
(U tom slučaju se neće prikazati zaslon za podešavanje čak i ako pritisnete
gumb Menu.
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste deblokirali OSD.
Možete i podešavati svjetlinu i kontrast zaslona pomoću
značajke za zaključavanje podešavanja prikaza
parametara na zaslonu.
MagicBright™
MENU (izbornik)
MagicBright™
Opis
Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright™ da biste kružili dostupnim
pretkonfiguriranim načinima rada.
- šest različitih načina rada (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Brightness
MENU (izbornik)
Opis
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.
Brightness
Picture
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Image Reset
Color Reset
Information
Picture
MENU (izbornik)
Brightness
Contrast
Color
Opis
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
svjetlinu u skladu s vlastitim sklonostima.
Direktne kontrolne karakteristike : Kad OSD nije na
ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
kontrast u skladu s vlastitim sklonostima.
(Nije dostupno u načinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Početak
rada/Stop
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung
ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika
i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući
kvalitetu slike.
1) Off - Povratak u izvorni način rada.
2) Demo - Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije
aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine
primjene.
3) Full - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i
realističnije tonove kože.
4) Intelligent - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.
5) MagicZone - MagicZone osigurava jasan i oštar prikaz
multimedijskog sadržaja i fotografija poboljšavajući
svjetlinu, oštrinu, zasićenost i ton određenog područja na
zaslonu.
MagicZone je osobito prikladan za pokretne slike.
MagicColor
Hue
: Ova funkcija se koristi za podešavanje nijanse u
MagicZone.
Saturation
: Ova funkcija se koristi za podešavanje zasićenosti u
MagicZone.
Brightness
: Ova funkcija se koristi za podešavanje svjetline u
MagicZone.
Sharpness
: Ova funkcija služi za ugađanje izoštrenosti Istaknutog
područja.
H-Position
: Ova se funkcija koristi za horizontalno pomicanje
MagicZone.
V-Position
: Ova se funkcija koristi za vertikalno pomicanje
MagicZone.
H-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagođavanje horizontalne
veličine MagicZone.
V-Size
: Ova se funkcija koristi za prilagođavanje vertikalne
veličine MagicZone.
Color Tone
Nijansu boje moguće je promijeniti i jedan od četiri moda
može biti odabran - Cool (hladno), Normal (normalno),
Warm (toplo) i Custom (standardno).
(Nije dostupno u načinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Color Control
Slijedite ove korake da biste zasebno dotjerivali ravnotežu
R, G i B boja.
(Nije dostupno u načinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom
svjetlinom.
Gamma
z
z
z
Mode 1
Mode 2
Mode 3
MagicZone
Hue
Saturation
Brightness
Sharpness
H-Position
V-Position
H-Size
V-Size
Image
MENU (izbornik)
Opis
Coarse
Uklanja smetnje poput okomitih linija. Grubo podešavanje
može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti
na sredinu putem izbornika za vodoravno upravljanje.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Fine
Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje
zadrže i nakon dotjerivanja putem izbornika Fine,
ponovite dotjerivanje nakon što ste izmijenili frekvenciju
(radni takt).
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Sharpness
Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.
(Nije dostupno u načinu rada MagicColor u funkcijama Full
i Intelligent.)
H-Position
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije
prikaza na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
V-Position
Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza
na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
OSD
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Možete birati izmeÿu osam jezika.
Language
Napomena: Izabrani jezik utjeþe samo na jezik OSD-a.
Nema utjecaja na rad softvera na raþunalu.
H-Position
Možete promijeniti horizontalnu poziciju kad se OSD
izbornik pojavi na monitoru.
V-Position
Možete promijeniti vertikalnu poziciju kad se OSD izbornik
pojavi na monitoru.
Transparency
Mijenja prozirnost pozadine OSD-a.
Display Time
Izbornik će se automatski isključiti ako tijekom određenog
vremena ne bude nikakvog dotjerivanja.
Možete odrediti vrijeme čekanja prije nego što se izbornik
isključi.
Setup
Poþetak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Početak
rada/Stop
Opis
Image Reset
Parametri slike su zamijenjeni tvornički zadanim
vrijednostima.
Color Reset
Parametri boje su zamijenjeni tvornički zadanim
vrijednostima.
Information
MENU (izbornik)
Information
Opis
Prikazuje izvor videa, mod prikaza na OSD ekranu.
Pregled | Instalacija
| OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Rješavanje problema ;
Pregled
Što je MagicTune™
Rad monitora može varirati ovisno o grafičkoj kartici, računalu, uvjetima osvjetljenja i drugim faktorima u radnoj
okolini. Kako bi dobili najbolju sliku na monitoru, morate ga podesiti za svoje jedinstvene postavke. Nažalost,
ručne komande za ugađanje slike često stvaraju velike poteškoće. Za odgovarajuće ugađanje potreban je
jednostavan program koji će vas korak po korak voditi kroz postupak dobivanja sveukupno najbolje kvalitete
slike.
U većini slučajeva već jednostavno dotjerivanje svjetline ili kontrasta zahtijeva navigaciju pomoću zaslonskih
(OSD) izbornika s više razina koje nije lako razumjeti. Osim toga, nema povratnih informacija koje bi vam
pomogle da ispravno dotjerate postavke monitora. MagicTune™ je softverski uslužni program koji vas vodi kroz
postupak ugađanja pomoću lako razumljivih uputa i specifičnih pozadinskih uzoraka za svaku kontrolu monitora.
Postavke prikaza za svakog korisnika mogu se spremiti, što omogućuje jednostavan odabir karakteristika prikaza
ako se računalom služi više korisnika ili ako jedan korisnik ima više definiranih pretprogramiranih postavki za
različite sadržaje i ambijentalna osvjetljenja.
Osnovna funkcionalnost
MagicTune™ je softverski alat koji omogućuje dotjerivanje postavki monitora i ugađanje boja pomoću protokola
DDC/CI (Display Data Channel Command Interface – Naredbeno sučelje kanala za prikaz podataka)
Sva dotjerivanja prikaza vrše se pomoću softvera kako bi se eliminirala potreba za korištenjem zaslonskih (OSD)
izbornika monitora. protocol. MagicTune™ podržava Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home i XP Professional.
Za korištenje softvera MagicTune™ preporučuje se operativni sustav Windows™ 2000 ili kasnija verzija.
MagicTune™ omogućuje brzo i precizno ugađanje prikaza uz mogućnost jednostavnog spremanja i korištenja
konfiguracija monitora koje su najbolje prilagođene vama.
OSD način rada
OSD način rada omogućuje jednostavno dotjerivanje postavki monitora bez poduzimanja unaprijed definiranih
koraka. S lakoćom možete pristupiti željenoj stavci izbornika.
Pregled | Instalacija
| OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Rješavanje problema ;
Instalacija
1.
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM uređaj.
2.
Kliknite instalacijsku datoteku za MagicTune™.
3.
Odaberite jezik instalacije i kliknite “Next“ (Dalje).
4.
Kada se pojavi prozor InstallationShield Wizard (Earobnjak za instalaciju), pritisnite "Next" ('Sljedeće').
5.
Odaberite "I accept the terms of the license agreement" (Prihvaćam odredbe ugovora o licenciranju) da
biste prihvatili uvjete upotrebe.
6.
Odaberite mapu u koju želite instalirati program MagicTune™.
7.
Kliknite "Install" (Instaliraj).
8.
Pojavit će se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).
9.
10.
Kliknite "Finish" (Završi).
Kad instalacija bude dovršena, ikona programa MagicTune™ pojavit će se na vašoj radnoj površini.
Dvaput kliknite ikonu da biste pokrenuli program.
Ikona izvršavanja programa MagicTune™ možda se neće pojaviti, ovisno o
specifikacijama računalnog sustava ili monitora. Ako se to dogodi, pritisnite tipku F5.
Poteškoće prilikom instalacije
Na instalaciju programa MagicTune™ mogu utjecati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje. Ako naiđete na poteškoće, proučite odjeljak "Rješavanje problema".
Minimalna konfiguracija sustava
Operacijski sustavi
z
z
z
Windows™ 98 SE
Windows™ Me
Windows™ NT
z
z
z
Windows™ 2000
Windows™ XP Home Edition
Windows™ XP Professional
Hardver
Za korištenje softvera MagicTune™ preporučuje se operativni
sustav Windows™2000 ili kasnija verzija.
z
z
32 MB ili više memorije
25 MB ili više prostora na tvrdom disku
* Za dodatne informacije posjetite web-mjesto programa MagicTune™.
Pregled | Instalacija
| OSD način rada | Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Rješavanje problema ;
MagicTune™ omogućuje brzo i precizno ugađanje prikaza uz mogućnost
jednostavnog spremanja i korištenja konfiguracija monitora koje su najbolje
prilagođene vama.
z
z
z
Ovisno o specifikacijama svakog pojedinog monitora, rad s OSD-om
može u određenoj mjeri odudarati od objašnjenja danih u knjižici s
uputama
Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio programa
MagicTune™ možda neće raditi normalno.
AutoRotation (Automatsko rotiranje): Prikaz zaslona će se rotirati
automatski prilikom rotiranja monitora.
Kako biste pokrenuli AutoRotation, pratite upute u nastavku.
Instalirajte programe MagicRotation™ i MagicTune™ 3.6 na računalo
z Pokrenite MagicTune™ 3.6
z Option (Mogućnost) → Preference (Osobna postavka) → Pritisnite
z
mali okvir u izborniku za omogućavanje zadatka.
z
z
Način rada MagicTune™ ovisi o modelu monitora.
Dopušteni kut rotacije monitora određen je modelom monitora.
OSD način rada
OSD način rada olakšava dotjerivanje postavki na svim monitorima. Kad je odabran, jezičci pri vrhu upravljačkog prozora
prikazuju općenite opise stavki podizbornika za dotjerivanje postavki. Kad je odabran, svaki jezičac prikazuje popis
izbornika. Radi bržeg dotjerivanja postavki onitora, OSD način rada omogućuje jednostavan i praktičan pristup svim
jezičcima i stavkama podizbornika.
Funkcije gumba
OK (U redu)
Primjenjuje načinjene izmjene i napušta MagicTune™.
Reset (Ponovno
postavi)
Vrijednosti prikazane u aktivnom upravljačkom prozoru vraća na one koje preporučuje
proizvođač.
Cancel (Odustani)
Napušta MagicTune™ ne primjenjujući načinjene izmjene. Ako u upravljačkom prozoru
niste načinili nikakve izmjene, klik na "Cancel" nema nikakvog učinka.
Jezičac Picture (Slika)
Omogućuje korisniku dotjerivanje zaslonskih postavki na željene vrijednosti.
Brightness
Cijeli zaslon čini svjetlijim ili tamnijim. Ako svjetlina nije postavljena na odgovarajuću razinu, možda neće
biti moguće azaznati pojedinosti u tamnijim dijelovima slike. Prilagodite svjetlinu optimalnim uvjetima
prikaza.
Contrast
Regulira razliku u svjetlini svijetlih i tamnih područja na zaslonu. Određuje oštrinu slike.
Resolution
Prikaz svih razlučivosti zaslona koje program podržava.
MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike
koju gledate. Na raspolaganju je šest načina rada. Svaki načina rada ima svoju pretkonfiguriranu jačinu
svjetlosti. Možete jednostavno odabrati jednu od šest postavki pritiskom na kontrolnu tipku MagicBright.
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Text : normalna svjetlina Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
Internet : srednje jaka svjetlina Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
Game : Za gledanje animacija poput onih u igrama.
Sport : Za gledanje animacija poput onih u sportu.
Movie : izražena svjetlina Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
Custom (Proizvoljno) : Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane vrijednosti možda
neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj udobnosti pri gledanju. U tom slučaju dotjerajte Brightness
(svjetlinu) i Contrast (kontrast) putem OSD izbornika.
Način rada MagicBright ovisi o modelu monitora. Neki monitori podržavaju samo četiri
načina rada(Text, Internet, Entertain, Custom)
Jezičac Color (Boja)
Dotjeruje "toplinu" boja pozadine monitora ili slike.
MagicColor i Gamma (Gama) se prikazuju samo na monitorima koji podržavaju te
funkcije.
Omogućuje mijenjanje nijanse boje.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Color Tone
(Nijansa
boje)
Način rada Color Tone (Ton boje) ovisi o modelu monitora. Neki monitori podržavaju
samo četiri načina rada( Warm, Normal, Cool, Custom)
Color
Control
(Kontrola
boje)
Dotjeruje boju slike na monitoru.
Boju monitora možete izmijeniti u željenu boju.
z
R- G - B
Calibration MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih
(Kalibracija) slika i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući kvalitetu slike.
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih
slika i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući kvalitetu slike.
1.
2.
3.
4.
5.
OFF : Povratak u izvorni način rada.
DEMO : Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj
nakon njezine primjene.
Full : Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.
Intelligent : Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i realističnije tonove kože.
MagicZone
{ MagicZone osigurava jasan i oštar prikaz multimedijskog sadržaja i fotografija
poboljšavajući svjetlinu, oštrinu, zasićenost i ton određenog područja na zaslonu. Pruža
sučelje koje je jednostavno za korištenje - željeno područje označite povlačenjem, a
sučelje će automatski prepoznati video zapis u vašem multimedijskom programu i označiti
ga.
{
{
{
{
Kad je kursor miša aktiviran( ), a potrebno ga je deaktivirati radi korištenja u drugim
zadacima, pritisnite desni gumb miša ili aktivirani kursor ( )postavite u traku sa
zadacima i pritisnite. Kad je kursor deaktiviran, ikona na zaslonu promijenit će se u ikonu
koja je bila prikazana prije aktivacije.
MagicZone je osobito prikladan za pokretne slike.
Auto Detect (Automatsko prepoznavanje): Ako u nekim programima za
reprodukciju pokrenete Movie (film), MagicZone će automatski označiti aktivni zaslon (bit
će podržan u programima Gom, Adrenalin, KCP, Window Media, Power DVD itd.) I drugi
programi za reprodukciju mogu biti označeni, ali moglo bi doći do određenih problema.
Izbornik programske trake
MagicColor
HUE(help)
(Nijansa
(pomoć))
Podesite nijansu boje.
Saturation
(help)
(Zasićenost
(pomoć))
Podešava zasićenost boja.
Brightness
(help)
(Svjetlina
(pomoć))
Podešava svjetlinu.
Sharpness
(help)
(Oštrina
(pomoć))
Podešava razliku između najsvjetlijih i najtamnijih područja na
zaslonu.
Zone Off
(help)
(Isključivanje Isključivanje zone koju ste uhvatili.
zone
(pomoć))
Reset(help)
(Ponovno
postavljanje
(pomoć))
Vraća zadanu postavku koju je odredio dobavljač.
z
Ovisno o modelu monitora, Color Control, Sharpness, Contrast, Color
Tone, Brightness se ne mogu podesiti u načinu rada MagicColor u funkcijama
Full i Intelligent.
z
MagicTune™ će nestati ako uključite MagicZone, a ponovo će se prikazati kad
nakon podešavanja zatvorite MagicZone. (Programska traka nije uključena)
MagicTune™ će nestati ako uključite MagicZone i neće se ponovo prikazati kad
nakon podešavanja zatvorite MagicZone. (System Tray (Programska traka) je
uključena)
z
Način rada MagicColor ovisi o modelu monitora. Načinu rada MagicZone prikazat
će se ako monitor podržava ovu funkciju.
Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom svjetlinom.
Gamma
Gamma način rada ovisi o modelu monitora. Neki monitori podržavaju samo tri načina
rada (Mode1, Mode2, Mode3)
Jezičac Image (Slika)
Prilagodite vrijednosti za Fine (Fino), Coarse (Grubo) i položaj.
z
Fine : Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga.
Image Setup
(Postavljanje
slike)
z
z
Ako se smetnje nastave i nakon dotjerivanja pomoću izbornika Fine (Fino),
ponovite dotjerivanje nakon izmjene frekvencije (radnog takta).
Coarse : Uklanja smetnje poput okomitih pruga.
Grubo dotjerivanje može utjecati na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz možete
vratiti u sredinu zaslona pomoću izbornika Horizontal Control.
Auto Setup : Automatsko podešavanje omogućava monitoru da se samostalno
podesi na dolazeći video signal. Vrijednosti preciznog, grubog usklađivanja i
položaja se automatski podešavaju.
Position
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne, vertikalne pozicije prikaza na monitoru.
Sharpness
Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.
Jezičac Option (Mogućnosti)
MagicTune™ možete konfigurirati koristeći sljedeće mogućnosti.
Otvara dijaloški okvir Preferences. Korištene postavke imat će "V" u potvrdnom okviru. Da
biste uključili ili isključili bilo koju osobnu postavku, dovedite pokazivač iznad potvrdnog
okvira i kliknite.
Preferences
(Osobne
postavke)
z
z
Source Select
z
z
Enable task tray menu (Omogućivanje izbornika na traci zadataka)
Za pristup izbornicima MagicTune™ pritisnite ikonu u [task tray menu] (izborniku
za omogućavanje zadatka).
Izbornici se ne prikazuju ako [Enable System Tray] (Omogućavanje sistemskih
zadataka) nije izbrano u izborniku [Options] (Mogućnosti) > [Basic Settings]
(Osnovne postavke).
Select Language (Odabir jezika)
odabrani jezik odnosi se samo na OSD.
Analog
Digital
Jezičac Support (Podrška)
Prikazuje inventarski identifikator i broj verzije programa te vam omogućuje upotrebu sustava pomoći.
Help
Posjetite web-mjesto programa MagicTune™ ili kliknite da biste otvorili datoteke pomoći
(korisnički priručnik) ako vam je potrebna bilo kakva pomoć pri instalaciji ili korištenju programa
MagicTune™. Korisnički priručnik otvara se u osnovnom prozoru preglednika.
Asset ID (ID Za kontrolu monitora klijenta možete koristiti poslužitelja.(Morate instalirati program poslužitelja
kako biste ovaj program koristili kao klijent)
uređaja)
User Name (Korisničko
ime)
Prikazuje korisničko ime koje je registrirano u osobnom računalu.
User ID (ID
korisnika)
Prikazuje ID korisnika koji je registriran u osobnom računalu.
Server IP (IP
poslužitelja)
Unesite IP poslužitelja.
Department (Odjel)
Unesite odjel.
Location (Lokacija)
Unesite lokaciju.
Version
Prikazuje broj verzije programa MagicTune™.
Pregled | Instalacija | OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Rješavanje problema ;
Kalibracija boja(Color Calibration)
1. Kalibracija boja(Color Calibration)
“Kalibracija boja(Color Calibration)” vodi vas do optimalnih uvjeta prikaza boja na vašem monitoru.
Nastavite sa sljedećih 5 koraka za postizanje optimalnog prikaza boja.
1.
2.
Pomoću “Brightness control bar(Trake za kontrolu svjetline)” regulirajte svjetlinu kontrolne točke i pozadinskog
uzorka.
Kad na “Control patch(kontrolnoj točki)” uočite određenu nijansu boje, pomaknite pokazivač u smjeru te nijanse
služeći se “Color reference Circle(Referentnim krugom boja)”.
3.
=> Kada dovršite dotjerivanje, na kontrolnoj točki nećete moći opaziti nikakve nijanse boja.
Kad dovršite dotjerivanje iz 1. koraka, kliknite gumb “Next” (Dalje).
4.
5.
Ponovite postupke 1), 2), 3) za preostale korake 2 ~ 5.
Učinak kalibracije lako možete vidjeti klikom na gumb “Preview” (Pregled)!
Na koji način više korisnika može koristiti ugođene postavke boja
Definicija
Kada monitor koristi više korisnika, moguće je spremiti vrijednosti ugođene pomoću kalibracije boja za svakog pojedinog
korisnika Moguće je spremiti 5 različitih postavki boja.
1.
2.
Kako spremiti prilagođene postavke boja:
Pritisnite Next (Sljedeće) za promjenu u Apply (Primjena), a zatim spremite prilagođene postavke boja. Moguće
je spremiti do 5 postavki.
Kako primijeniti spremljene postavke boja:
Pritisnite gumb Multi User (Više korisnika) na glavnom zaslonu da biste odabrali i koristili jednu od spremljenih
postavki boja.
2. Pregled(Preview)
Pritisnite gumb “Preview” u odjeljku “Color Calibration“.
Prikazat će se sljedeća slika.
1.
Pritisnite gumb “View Calibrated” da biste vidjeli učinak svoje kalibracije.
2.
Pritisnite gumb “View Uncalibrated” da biste vidjeli izvornu sliku.
Pregled | Instalacija
| OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Rješavanje problema ;
Deinstalacija
Program MagicTune™ moguće je deinstalirati samo pomoću mogućnosti "Add or Remove Programs" u
Control Panelu (Upravljačkoj ploči) operacijskog sustava Windows™.
Za uklanjanje programa MagicTune™ provedite sljedeće korake.
1.
Pođite na [traka zadataka] ' [Start] ' [Settings] i u izborniku odaberite [Control Panel]. If the program
runs on Windows™ XP, go to [Control Panel] in the [Start] menu.
2.
U Control Panelu kliknite ikonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe).
3.
Na zaslonu "Add or Remove Programs" pronađite stavku "MagicTune™". Kliknite tu stavku da biste je
označili.
4.
Kliknite gumb "Change/Remove" (Promijeni/Ukloni) da biste uklonili program.
5.
Kliknite "Yes" (Da) da biste započeli postupak deinstalacije.
6.
Pričekajte da se pojavi dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstalacija dovršena).
Posjetite web-stranice programa MagicTune™ za tehničku podršku za MagicTune™, odgovore na najčešća
pitanja i nadogradnje softvera.
Pregled | Instalacija | OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija | Rješavanje problema ;
Rješavanje problema
Trenutni računalni sustav nije kompatibilan sa softverom MagicTune™.
Pritisnite OK i pritisnite na "Shortcut to the MagicTune™ site" (Prečica za MagicTune™
stranicu) i pogledajte našu početnu stranicu za daljnje upute.
Moglo bi doći do pogreške ako video/grafička kartica nije na popisu
'Available' (Dostupno).
(Najnovije ili najstarije video kartice možda neće biti kompatibilne.)
Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.
Može doći do pogreške ako je proizvođač kartica modificirao upravljački program
video kartice ili čip za grafiku, čak i ako se video kartica nalazi na popisu.
Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.
Provjerite je li vaš monitor proizvod tvrtke Samsung. Proizvodi drugih proizvođača
mogu uzrokovati pogreške.
Ovu značajku podržavaju samo proizvodi tvrtke Samsung.
Do pogreąke moľe doći čak i ako je vaą monitor proizvod tvrtke Samsung, ali je
zastario.
Provjerite podrľava li vaą monitor MagicTune™.
Ovu značajku podrľavaju samo monitori registrirani na naąoj početnoj stranici.
Provjerite monitor prije kupnje jer zastarjeli modeli nisu podrľani.
Do pogreąke dolazi ako informacije za EDID (Extended Display Identification Data)
ne postoje za trenutni monitor.
To se događa ako se na radnoj povrąini odabere Start > Setup (Postavke) >
Control Panel (Upravljačka ploča) > System (Sustav) > Hardware (Hardver) >
Device Manager (Upravitelj uređajima)> Monitor, ukloni trenutni "Plug-and-play
monitor" i traľi novi hardver, ali sustav ne moľe pronaći nijedan "Plug-and-play
monitor".
Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.
Do pogreąke dolazi pri zamjeni monitora novim kada je napajanje sustava
isključeno, a sustav nije ponovno pokrenut.
Ponovno pokrenite sustav pri svakoj zamjeni monitora prije koriątenja softvera
MagicTune™.
Do pogreąke dolazi ako upravljački program video kartice nije ispravno instaliran.
Ovo se događa ako se popis trenutni video kartica ne prikazuje normalno. Ovo
moľete provjeriti pritiskom na Start > Setup (Postavke) > System (Sustav) >
Hardware (Hardver) > Device Manager (Upravitelj uređajima) > Display Adapter
(Prikaz adaptera).
Posjetite web-stranicu proizvođača video kartica i preuzmite najnoviji upravljački
program.
Za dodatne informacije o video kartici obratite se proizvođaču kartice.
Za osiguravanje normalnog rada ponovno pokrenite sustav.
Do pogreąke dolazi kada se sustav ponovno ne pokrene nakon instalacije softvera
MagicTune™.
(Samo za Win98SE i WinMe.)
Ponovno pokrenite sustav prije koriątenja.
Za najbolje performanse softvera MagicTune™ podesite optimalnu rezoluciju. Za
optimalnu rezoluciju pogledajte Korisnički priručnik.
Ako ne podesite optimalnu rezoluciju i izvedete kalibraciju boje, monitor se ne
moľe podesiti na optimalno stanje.
Za optimalnu rezoluciju pogledajte priručnik.
Ova video kartica ne podrľava MagicTune™.
Instalirajte novi upravljački program video kartice.
Do pogreąke dolazi ako upravljački program video kartice nije ispravno instaliran.
Ovo se događa ako se popis trenutnih video kartica ne prikazuje normalno. Ovo
moľete provjeriti pritiskom na Start > Setup > System (Sustav) > Hardware
(Hardver) > Device Manager (Upravitelj uređajima) > Display Adapter (Prikaz
adaptera).
Posjetite web-stranicu proizvođača video kartica te preuzmite i instalirajte najnoviji
upravljački program.
Za dodatne informacije o video kartici obratite se proizvođaču kartice.
S obzirom da program Highlight koristi komunikacijske linije
izađite iz programa Highlight prije nego ąto pristupite softveru MagicTune™.
Neki od Samsung CDT monitora podrľavaju funkciju Highlight.
Kod istodobnog koriątenja funkcije Highlight i softvera MagicTune™ dolazi do
konflikta ąto uzrokuje pogreąke.
Prije nego ąto počnete koristiti MagicTune™ obavezno ISKLJUČITE Highlight.
Rješavanje problema
z
MagicTune™ možda neće raditi ako je tijekom rada programa MagicTune™ bio zamijenjen monitor,
upravljački program ili grafička kartica. U tom slučaju ponovo pokrenite sustav.
Simptom
Provjerite
funkcionira li
MagicTune™
pravilno.
Provjera stavki
Značajka MagicTune™ je
dostupna samo za računalo
(VGA) sa sustavom
Windows koji podržava Plug
and Play.
Rješenja
* Kako bi provjerili podržava li vaše računalo
značajku MagicTune™, pratite korake u
nastavku (kod operativnog sustava Windows™
XP);
Control Panel (Upravljačka ploča) →
Performance and Maintenance (Performanse i
održavanje) → System (Sustav) → Hardware
(Hardver) → Device Manager (Upravitelj
uređajima) → Monitors (Monitor) → Nakon
brisanja Plug and Play monitora, pronađite 'Plug
and Play monitor' pretraživanjem novog
hardvera.
MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke
grafičke kartice možda ne podržavaju vaš
monitor. Ako imate problema s grafičkom
karticom, posjetite našu web-stranicu i
provjerite popis kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/MagicTune
MagicTune™ ne radi
pravilno.
Jeste li promijenili osobno
računalo ili grafičku karticu?
Preuzmite najnoviji program. Program možete
preuzeti na web-stranici
http://www.samsung.com/monitor/MagicTune.
z
z
Posjetite web-stranicu programa MagicTune™ za tehničku podršku za MagicTune™, odgovore na
najčešća pitanja i nadogradnje softvera.
Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.
Pregled
|
Instalacija
|
Sučelje
|
Deinstaliranje
|
Rješavanje problema
Pregled
Što je MagicRotation?
Tradicionalno, monitori računala su korisniku omogućavali pregled samo u vodoravnom položaju.
U današnjem informatičkom dobu sve više korisnika želi svakodnevno gledati dokumente, web-stranice, epoštu itd. Takve vrste aplikacija lakše je gledati u okomitom položaju jer je tako cijeli sadržaj vidljiv na
zaslonu. To značajno poboljšava korisnikovu produktivnost omogućavajući mu jednostavno prebacivanje iz
vodoravnog u okomiti položaj.
Softver MagicRotation tvrtke Samsung Electronics, Inc. pruža korisniku mogućnost okretanja monitora
(orijentacija 0, 90, 180, 270), što omogućava optimalnu iskoristivost monitora računala, bolje gledanje i
poboljšanu produktivnost.
Osnovna funkcija
MagicRotation podržava operativne sustave Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home i XP Professional.
* Windows™ je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation,Inc.
Pregled
|
Instalacija
|
Sučelje
|
Deinstaliranje
|
Rješavanje problema
Instalacija
1.
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2.
Pritisnite instalacijsku datoteku MagicRotation.
3.
Odaberite jezik za instalaciju, pritisnite "Next" (Sljedeće).
4.
Kada se pojavi prozor Installation Shield Wizard (Čarobnjak za Installation Shield), pritisnite
"Next" (Sljedeće).
5.
Odaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Prihvaćam uvjete licencnog ugovora) kako
biste prihvatili uvjete za korištenje.
6.
Odaberite mapu za instaliranje programa MagicRotation.
7.
Pritisnite "Install" (Instaliraj).
8.
Pojavljuje se prozor "Installationation Status" (Status instalacije).
9.
Pritisnite "Finish" (Gotovo).
Za pravilan rad programa MagicRotation potrebno je ponovno pokrenuti sustav.
10.
Nakon završetka instalacije na radnoj površini pojavit će se izvedbena ikona programa MagicRotation.
Problemi prilikom instalacije
Na instalaciju programa MagicRotation mogu utjecati faktori kao što su video kartica, matična ploča i mrežno
okruženje. Ako se tijekom instalacije pojave problemi
pogledajte "Troubleshooting" (Rješavanje problema).
Ograničenja
1.
Pogonski program za monitor mora biti pravilno učitan kako bi MagicRotation ispravno radio.
Potrebno je instalirati najnoviju verziju pogonskog programa za monitor.
2.
Ako neke aplikacije poput Windows™ Media Player, Real Player itd. ne prikazuju pravilno datoteke s
filmovima u orijentacijama 90, 180 i 270, učinite sljedeće:
Zatvorite aplikaciju.
Odaberite orijentaciju (90, 180, 270) u kojoj želite gledati aplikaciju.
{ Ponovno pokrenite aplikaciju.
U većini slučajeva to bi trebalo otkloniti problem.
{
{
3.
Korisničke aplikacije koje koriste OpenGL i DirectDraw (trodimenzionalno crtanje) neće funkcionirati
prema odabranoj orijentaciji (90, 180, 270).
npr. 3D igrice
4.
Korisničke aplikacije zasnovane na DOS sustavu u načinu rada Full Screen (Prikaz preko cijelog
zaslona) neće funkcionirati prema odabranoj orijentaciji (90, 180, 270).
5.
Dual nije podržan u operativnom sustavu Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6.
MagicRotation ne podržava 24 bita po pikselu (bitovna dubina / kvaliteta boje).
7.
Ako mijenjate grafičku karticu, preporučujemo da prije toga deinstalirate softver MagicRotation.
Zahtjevi sustava
Operativni sustav
z
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
NT 4.0
2000
XP Home Edition
XP Professional
Hardver
z
z
Više od 128 MB memorije (preporučeno)
Više od 25 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
Service Pack programski paketi
z
z
Preporučujemo da instalirate najnoviji Service Pack.
Za operativni sustav Windows™ NT 4.0, preporučujemo da instalirate Internet Explorer 5.0 i kasnije
verzije s komponentom Active Desktop.
* Za više informacija posjetite MagicRotation web-stranicu.
* Windows™ je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation,Inc.
Pregled
z
z
|
Instalacija
|
Sučelje
|
Deinstaliranje
|
Rješavanje problema
Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio programa MagicTune™
možda neće raditi normalno.
AutoRotation (Automatsko rotiranje): Prikaz zaslona će se rotirati
automatski prilikom rotiranja monitora.
Kako biste pokrenuli AutoRotation, pratite upute u nastavku.
z Instalirajte programe MagicRotation™ i MagicTune™ 3.6 na računalo
z Pokrenite MagicTune™ 3.6
z Option → Preference → Potvrdite okvirić u izborniku enable task tray menu
(omogućavanje zadatka).
z
z
Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio programa
MagicTune™ možda neće raditi normalno.
Dopušteni kut rotacije monitora određen je modelom monitora.
Sučelje
Izbornik sa zadacima
Izbornik se pojavljuje prilikom pritiska na
desnu tipku miša.
Rotate (Okretanje): Monitor će se okrenuti za 90 stupnjeva
Rotate to 0 (Okretanje do 0 stupnjeva): Prikaz će se rotirati za 0 stupnjeva od
trenutnog kuta.
Rotate to 90 (Okretanje do 90 stupnjeva): Prikaz će se rotirati za 90 stupnjeva od
trenutnog kuta.
Rotate to 180 (Okretanje do 180 stupnjeva): Prikaz će se rotirati za 180 stupnjeva
od trenutnog kuta.
Rotate to 270 (Okretanje do 270 stupnjeva): Prikaz će se rotirati za 270 stupnjeva
od trenutnog kuta.
Hot key (Tipka za aktiviranje programa): Tipke za aktiviranje programa su zadane i
korisnik ih može promijeniti.
Korisnik ih može odrediti izravno pomoću tipkovnice nakon promjene postojeće tipke
za aktiviranje programa. Korisnik može stvoriti tipku za aktiviranje programa
kombinacijom tipki Shift, Ctrl, Alt i općih tipki. Ako pritisnete samo opću tipku, bit će
određena kao Alt+opća tipka.
Help (Pomoć): Prikazuje HELP (Pomoć) programa MagicRotation™.
About (O): Prikazuje verziju i autorska prava programa MagicRotation™.
Exit (Izlaz): Napušta program MagicRotation™.
Pregled
|
Instalacija
|
Sučelje
|
Deinstaliranje
|
Rješavanje problema
Deinstaliranje
Program MagicRotation je moguće ukloniti samo pomoću opcije "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni
programe) na upravljačkoj ploči operativnog sustava Windows™.
Za uklanjaje programa MagicRotation učinite sljedeće korake.
1.
Idite na [Task Tray / Programska traka] ' [Start/Početak] ' [Settings/Postavke] i odaberite [Control
Panel / Upravljačka ploča] u izborniku.
Ako se program pokreće u sustavu Windows™ XP, idite na [Control Panel / Upravljačka ploča] u
izborniku [Start/Početak].
2.
Pritisnite ikonu "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) na upravljačkoj ploči.
3.
Na zaslonu "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) idite prema dolje i pronađite
"MagicRotation"
Pritisnite za označavanje.
4.
Pritisnite gumb "Change/Remove" (Promijeni/Ukloni) kako biste uklonili program.
5.
Pritisnite "Yes" (Da) za početak procesa deinstaliranja.
6.
Pričekajte da se pojavi dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstaliranje završeno).
7.
Nakon deinstaliranja ponovno pokrenite sustav kako biste dovršili deinstaliranje.
Posjetite MagicRotation web-stranicu za tehničku podršku za MagicRotation, često postavljana pitanja
(pitanja i odgovori) i nove verzije softvera.
* Windows™ je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation,Inc.
Pregled
|
Instalacija
|
Sučelje
|
Deinstaliranje
|
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Prije nego što pozovete tehničku podršku
z
Softver MagicRotation radi s instaliranim pogonskim programom za monitor koji vam isporučuje
dobavljač grafičke kartice kako biste imali mogućnost okretanja monitora. Ako instalirani pogonski
program za monitor ne radi ispravno ili ima viruse, virusi ostaju čak i nakon instalacije softvera
MagicRotation.
Nepravilan/nasumičan rad uslijed problema s instaliranim pogonskim programom za monitor nije
povezan s radom softvera MagicRotation.
Kako biste utvrdili postoji li problem s instaliranim pogonskim programom za monitor, možete
poduzeti sljedeće korake:
1.
2.
3.
Provjerite javlja li se problem u orijentaciji 0 (vodoravni položaj) i 90 (okomiti položaj).
Provjerite javlja li se problem pri različitim dubinama boje (8/16/32 bita po pikselu) i različitim
rezolucijama (800 x 600, 1024 x 768).
Provjerite javlja li se problem kada softver MagicRotation nije instaliran.
Ako se problem ponavlja u nekom/svim navedenim slučajevima, možda postoji problem s instaliranim
pogonskim programom za monitor:
Za rješenje problema potrebno je učiniti sljedeće:
1.
2.
3.
4.
z
z
Deinstalirajte softver MagicRotation.
Nabavite najnoviji pogonski program za monitor od dobavljača grafičke kartice.
Najnovije pogonske programe za monitor (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL itd.) jednostavno je
preuzeti s njihovih web-stranica.
Instalirajte najnoviji pogonski program za monitor
Instalirajte softver MagicRotation. U većini slučajeva to bi trebalo otkloniti problem.
MagicRotation možda neće raditi ako je monitor zamijenjen ili ukoliko se pogonski program grafičke
kartice ažurira dok MagicRotation radi.
U tom slučaju, ponovno pokrenite sustav.
Posjetite MagicRotation web-stranicu za tehničku podršku za MagicRotation, često postavljana
pitanja (pitanja i odgovori) i nove verzije softvera.
SyncMaster 740B / 940B / 540B / 740T / 940T / 940Be
Provjera stavki
Prije nego što pozovete servis, proþitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete
sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoü, molimo nazovite broj telefona na
jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku.
Simptom
Na ekranu nema slike.
Ne mogu ukljuþiti
monitor.
Provjera stavki
Rješenje
Je li prikljuþni kabel
ispravno spojen?
Provjerite spoj prikljuþnog kabela i
napajanje.
Možete li na zaslonu
vidjeti " "Check Signal
Cable" ?
(Prikljuþeno pomoüu D-sub
kabela)
Provjerite spoj signalnog kabela.
(Povezano pomoüu DVI kabela)
Ako se na monitor pojavljuje poruka
o grešci iako je monitor ispravno
prikljuþena, provjerite je li status
monitora postavljen na analogno.
Pritisnite [ ] tipku kako bi monitor
provjerio izvor ulaznog signala.
Ako je monitor
ukljuþen, ponovno
podignite raþunalo da
biste vidjeli poþetni
zaslon (login-zaslon),
koji bi se trebao
prikazati.
Ako se pojavi inicijalni zaslon (loginzaslon), podignite raþunalo u
odgovarajuüem modu (sigurnosni
mod za Windows ME/XP/2000) i
zatim promijenite frekvenciju video
kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja)
Napomena: Ako se ne pojavi
inicijalni zaslon (login-zaslon),
potražite servis ili svog dobavljaþa.
Možete li vidjeti " "Not
Optimum Mode"
"Recommended
mode 1280 x 1024 60
Hz" na zaslonu?
Ovu poruku možete vidjeti ako je
signal s video kartice veüi od
maksimalne razluþivosti i frekvencije
na kojima monitor može ispravno
raditi.
Podesite maksimalnu razluþivost i
frekvenciju tako da monitor može
ispravno raditi.
Ako prikaz prelazi SXGA ili 75 Hz, a
"Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60 Hz" poruka se pojavljuje. Ako
prikaz prelazi 85 Hz, prikaz üe raditi,
no pojavit üe se poruka "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60 Hz" jednu
minutu i zatim üe nestati. Molimo
Vas promijenite preporuþeni mod za
vrijeme razdoblja od jedne minute.
(Poruka üe se ponovno pojaviti ako
ste ponovno pokrenuli sustav.)
Na zaslonu nema slike.
Treperi li indikator
ukljuþenosti na
monitoru u intervalima
od 1 sekunde?
Monitor je u PowerSaver-modu.
Pritisnite tipku na tipkovnici ili pomaknite miša
kako biste aktivirali monitor i vratili sliku na
zaslon.
Ako se slika još nije pojavila, pritisnite gumb '
(Unos/Izvor) ' .
Zatim pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako
biste aktivirali zaslon i kako bi se na zaslonu
ponovno pojavila slika.
Je li zaslon spojen
pomoüu DVI kabela?
Može se pojaviti prazan ekran ako
ponovno pokrenete sustav prije
nego što ste povezali DVI kabel, ili
iskljuþili i ponovno povezali DVI
kabel dok je sustav radio jer pojedini
tipovi grafiþkih kartica ne šalju video
signale. Povežite DVI kabel i zatim
ponovno pokrenite sustav.
Ne mogu vidjeti On
Screen Display
(zaslonski izbornik).
Jeste li blokirali On
Screen Display (OSD)
kako biste sprijeþili
izmjene?
Deblokirajte OSD pritiskom i
držanjem gumba MENU barem 5
sekundi.
Zaslon ima þudne boje
ili je crno-bijel.
Prikazuje li zaslon
samo jednu boju kao
da gledate zaslon kroz
celofan?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Jesu li boje zaslona
postale þudne nakon
rada nekog programa ili
zbog pada sustava
izmeÿu aplikacija?
Ponovno podignite raþunalo.
Je li video kratica
ispravno podešena?
Podesite video karticu pomoüu
priruþnika uz video karticu.
Zaslon je odjednom
izgubio
uravnoteženost.
Uvjerite se da je video kartica do
kraja utaknuta u svoj prikljuþak.
Jeste li promijenili video Podesite položaj i veliþinu slike na
karticu ili upravljaþki
zaslonu pomoüu OSD-a.
program?
Jeste li podesili
razluþivost ili
frekvenciju monitora?
Podesite rezoluciju i frekvenciju
video kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja).
Zaslon može postati neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.
Ponovno podesite položaj pomoüu OSD-a.
Zaslon je defokusiran
ili se OSD ne može
podesiti.
Jeste li podesili
razluþivost ili
frekvenciju na
monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju
video kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja).
LED-indikator treperi,
ali na zaslonu nema
slike.
Je li frekvencija
ispravno podešena kad
ste provjerili
Programirane postavke
prikaza na izborniku?
Podesite ispravnu frekvenciju
pomoüu priruþnika uz video karticu i
Pretprogramiranih podešenja.
(Maksimalna frekvencija po
razluþivosti se može razlikovati od
proizvoda do proizvoda.)
Na zaslonu se
Jesu li boje sustava
prikazuje samo 16
Windows ispravno
boja. Boje zaslona su
podešene?
se promijenile nakon
promjene video kartice.
Je li video kratica
ispravno podešena?
Za Windows ME/XP/2000:
Ispravno podesite boje na Control
Panel, Display (Prikaz), Settings
(Postavke).
Jeste li instalirali
upravljaþki program
monitora?
Instalirajte upravljaþki program
monitora prema uputama za
instalaciju upravljaþkog programa.
Pogledajte u priruþniku
uz video karticu da li je
podržana funkcija Plug
& Play (VESA DDC).
Instalirajte upravljaþki program
monitora prema uputama za
instalaciju upravljaþkog programa.
Znaþajka MagicTune˞
dostupna je samo na
osobnim raþunalima
(VGA) s operacijskim
sustavom Windows koji
podržava tehnologiju
ukljuþi-i-radi.
* Da biste provjerili podržava li vaše
raþunalo znaþajku MagicTune˞,
slijedite dolje navedene korake (u
sustavu Windows XP);
Pojavila se poruka koja
glasi "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" (Nepoznati
monitor, pronaÿen
Plug & Play (VESA
DDC) monitor).
Provjerite funkcionira li
MagicTune˞ pravilno.
Podesite video karticu pomoüu
priruþnika uz video karticu.
Upravljaþka ploþa -> Rad i
održavanje -> Sustav -> Hardver ->
Upravitelj ureÿaja -> Monitors ->
Nakon što ste izbrisali Plug and Play
monitor, pronaÿite 'Plug and Play
monitor' tražeüi novi hardver.
MagicTune˞ je dodatni softver za
monitor. Neke grafiþke kartice
možda ne podržavaju vaš monitor.
Ako imate problema s grafiþkom
karticom, posjetite našu webstranicu i provjerite popis
kompatibilnih grafiþkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune˞ ne radi
pravilno.
Jeste li promijenili
osobno raþunalo ili
grafiþku karticu?
Preuzmite najnoviji program.
Program možete preuzeti na webstranici
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune˞ MAC.
Provjerite sljedeüe stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.
1. Provjerite da li su prikljuþni kabel i kabel ispravno spojeni na raþunalo.
2. Provjerite da li raþunalo svira više od 3 puta kod podizanja.
(Ako da, potražite servis za matiþnu ploþu raþunala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali raþunalo, provjerite da li je instaliran
upravljaþki program za adapter(video) i upravljaþki program za monitor.
4. Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz.
(Nemojte prekoraþiti 75 Hz ako koristite maksimalnu razluþivost)
5. Ako imate problema prilikom instalacije upravljaþkog programa za adapter (video), podignite
raþunalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator ureÿaja) i zatim ponovno podignite raþunalo i ponovno
instalirajte upravljaþki program za adapter (video).
Napomena : Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljaþkog programa.
(Za detalje proþitajte priruþnik uz raþunalo ili video kraticu.)
Kako mogu podesiti razluþivost? Windows ME/XP/2000: Podesite razluþivost na Control Panel,
Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvoÿaþu video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP
raþunala ili þuvaru zaslona. (Proþitajte priruþnik uz sustav
Windows/raþunalo).
Kako se cisti kucište/LCD
panela?
Odspojite mrežni prikljuþak i zatim oþistite monitor mekom krpom
natopljenom otopinom za þišüenje ili þistom vodom.
Dobro oþistite sav deterdžent i nemojte strugati po kuüištu. Pazite
da voda ne uÿe u monitor.
Samo-test
Samo-test | Upozoravajuüe poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti
Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omoguüuje da provjerite da li monitor ispravno
radi.
Samo-test
1. Iskljuþite raþunalo i monitor.
2. Izvucite video kabel iz stražnje strane raþunala.
3. Ukljuþite monitor.
Ako monitor ispravno funkcionira, vidjet üete okvir na niže prikazanoj ilustraciji.
Ovaj se okvir prikazuje tijekom normalnog rada ako se video kabel iskljuþi ili ošteti.
4. Iskljuþite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim ukljuþite i raþunalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite
sustav video sklopa i sustav raþunala; monitor radi ispravno.
Upozoravajuüe poruke
Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika
iako je LED-indikator ukljuþenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može znaþiti da je video
signal izvan granica moguünosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.
Radni uvjeti
Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.
1. Ako se blizu monitora nalaze zvuþnici za basove, odspojite i premjestite zvuþnike u
drugu prostoriju.
2. Uklonite sve elektroniþke ureÿaje kao što su radio-ureÿaji, ventilatori, satovi, telefoni
koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.
Korisni savjeti
z
Monitor koristi vizualne signale koje je primio od raþunala. Stoga, ako postoji problem s
raþunalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju
izvan raspona, itd. U tom sluþaju prvo pronaÿite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili
zastupniku.
z
Procjena radnog stanja monitora
Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode","Recommended mode
1280 x 1024 60 Hz", odspojite kabel od raþunala dok je monitor još pod naponom.
{ Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znaþi da monitor radi.
{ U tom sluþaju, problem tražite na raþunalu.
SyncMaster 740N / 540N / 940N
Provjera stavki
Prije nego što pozovete servis, proþitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete
sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoü, molimo nazovite broj telefona na
jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku.
Simptom
Na ekranu nema slike.
Ne mogu ukljuþiti
monitor.
Provjera stavki
Rješenje
Je li prikljuþni kabel
ispravno spojen?
Provjerite spoj prikljuþnog kabela i
napajanje.
Možete li na zaslonu
vidjeti " "Check Signal
Cable" ?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Ako je monitor ukljuþen,
ponovno podignite
raþunalo da biste vidjeli
poþetni zaslon (loginzaslon), koji bi se trebao
prikazati.
Ako se pojavi inicijalni zaslon (loginzaslon), podignite raþunalo u
odgovarajuüem modu (sigurnosni
mod za Windows ME/XP/2000) i
zatim promijenite frekvenciju video
kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja)
Napomena: Ako se ne pojavi
inicijalni zaslon (login-zaslon),
potražite servis ili svog dobavljaþa.
Možete li vidjeti " "Not
Optimum Mode"
"Recommended mode
1280 x 1024 60 Hz" na
zaslonu?
Ovu poruku možete vidjeti ako je
signal s video kartice veüi od
maksimalne razluþivosti i frekvencije
na kojima monitor može ispravno
raditi.
Podesite maksimalnu razluþivost i
frekvenciju tako da monitor može
ispravno raditi.
If the display exceeds SXGA or 75
Hz, a "Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60 Hz" message is displayed. If the
display exceeds 85 Hz, the display
will work properly but the "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60 Hz" message
appears for one minute and then
disappears.
Please change to the recommended
mode during this one-minute period.
(The message is displayed again if
the system is rebooted.)
Na zaslonu nema slike.
Treperi li indikator
ukljuþenosti na monitoru
u intervalima od 1
sekunde?
Monitor je u PowerSaver-modu.
Ne mogu vidjeti On
Screen Display
(zaslonski izbornik).
Jeste li blokirali On
Screen Display (OSD)
kako biste sprijeþili
izmjene?
Deblokirajte OSD pritiskom i
držanjem gumba MENU barem 5
sekundi.
Zaslon ima þudne boje
ili je crno-bijel.
Prikazuje li zaslon samo
jednu boju kao da
gledate zaslon kroz
celofan?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Jesu li boje zaslona
postale þudne nakon
rada nekog programa ili
zbog pada sustava
izmeÿu aplikacija?
Ponovno podignite raþunalo.
Je li video kratica
ispravno podešena?
Podesite video karticu pomoüu
priruþnika uz video karticu.
Jeste li promijenili video
karticu ili upravljaþki
program?
Podesite položaj i veliþinu slike na
zaslonu pomoüu OSD-a.
Jeste li podesili
razluþivost ili frekvenciju
monitora?
Podesite rezoluciju i frekvenciju
video kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja).
Zaslon je odjednom
izgubio
uravnoteženost.
Pritisnite tipku na tipkovnici ili
pomaknite miša kako biste aktivirali
monitor i vratili sliku na zaslon.
Uvjerite se da je video kartica do
kraja utaknuta u svoj prikljuþak.
Zaslon može postati neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.
Ponovno podesite položaj pomoüu OSD-a.
Zaslon je defokusiran
ili se OSD ne može
podesiti.
Jeste li podesili
razluþivost ili frekvenciju
na monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju
video kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja).
LED-indikator treperi,
ali na zaslonu nema
slike.
Je li frekvencija
ispravno podešena kad
ste provjerili
Programirane postavke
prikaza na izborniku?
Podesite ispravnu frekvenciju
pomoüu priruþnika uz video karticu i
Pretprogramiranih podešenja.
(Maksimalna frekvencija po
razluþivosti se može razlikovati od
proizvoda do proizvoda.)
Na zaslonu se
Jesu li boje sustava
prikazuje samo 16
Windows ispravno
boja. Boje zaslona su
podešene?
se promijenile nakon
promjene video kartice.
Je li video kratica
ispravno podešena?
Za Windows ME/XP/2000:
Ispravno podesite boje na Control
Panel, Display (Prikaz), Settings
(Postavke).
Jeste li instalirali
upravljaþki program
monitora?
Instalirajte upravljaþki program
monitora prema uputama za
instalaciju upravljaþkog programa.
Pogledajte u priruþniku
uz video karticu da li je
podržana funkcija Plug
& Play (VESA DDC).
Instalirajte upravljaþki program
monitora prema uputama za
instalaciju upravljaþkog programa.
Pojavila se poruka koja
glasi "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" (Nepoznati
monitor, pronaÿen
Plug & Play (VESA
DDC) monitor).
Podesite video karticu pomoüu
priruþnika uz video karticu.
Provjerite funkcionira li
MagicTune˞ pravilno.
Znaþajka MagicTune˞
dostupna je samo na
osobnim raþunalima
(VGA) s operacijskim
sustavom Windows koji
podržava tehnologiju
ukljuþi-i-radi.
* Da biste provjerili podržava li vaše
raþunalo znaþajku MagicTune˞,
slijedite dolje navedene korake (u
sustavu Windows XP);
Upravljaþka ploþa -> Rad i
održavanje -> Sustav -> Hardver ->
Upravitelj ureÿaja -> Monitors ->
Nakon što ste izbrisali Plug and Play
monitor, pronaÿite 'Plug and Play
monitor' tražeüi novi hardver.
MagicTune˞ je dodatni softver za
monitor. Neke grafiþke kartice
možda ne podržavaju vaš monitor.
Ako imate problema s grafiþkom
karticom, posjetite našu webstranicu i provjerite popis
kompatibilnih grafiþkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune˞ ne radi
pravilno.
Jeste li promijenili
osobno raþunalo ili
grafiþku karticu?
Preuzmite najnoviji program.
Program možete preuzeti na webstranici
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune˞ MAC.
Provjerite sljedeüe stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.
1. Provjerite da li su prikljuþni kabel i kabel ispravno spojeni na raþunalo.
2. Provjerite da li raþunalo svira više od 3 puta kod podizanja.
(Ako da, potražite servis za matiþnu ploþu raþunala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali raþunalo, provjerite da li je instaliran
upravljaþki program za adapter(video) i upravljaþki program za monitor.
4. Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz.
(Nemojte prekoraþiti 75 Hz ako koristite maksimalnu razluþivost)
5. Ako imate problema prilikom instalacije upravljaþkog programa za adapter (video), podignite
raþunalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator ureÿaja) i zatim ponovno podignite raþunalo i ponovno
instalirajte upravljaþki program za adapter (video).
Napomena : Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljaþkog programa.
(Za detalje proþitajte priruþnik uz raþunalo ili video kraticu.)
Kako mogu podesiti razluþivost? Windows ME/XP/2000: Podesite razluþivost na Control Panel,
Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvoÿaþu video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP
raþunala ili þuvaru zaslona. (Proþitajte priruþnik uz sustav
Windows/raþunalo).
Kako se cisti kucište/LCD
panela?
Odspojite mrežni prikljuþak i zatim oþistite monitor mekom krpom
natopljenom otopinom za þišüenje ili þistom vodom.
Dobro oþistite sav deterdžent i nemojte strugati po kuüištu. Pazite
da voda ne uÿe u monitor.
Samo-test
Samo-test | Upozoravajuüe poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti
Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omoguüuje da provjerite da li monitor ispravno
radi.
Samo-test
1. Iskljuþite raþunalo i monitor.
2. Izvucite video kabel iz stražnje strane raþunala.
3. Ukljuþite monitor.
Ako monitor ispravno funkcionira, vidjet üete okvir na niže prikazanoj ilustraciji.
Ovaj se okvir prikazuje tijekom normalnog rada ako se video kabel iskljuþi ili ošteti.
4. Iskljuþite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim ukljuþite i raþunalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite
sustav video sklopa i sustav raþunala; monitor radi ispravno.
Upozoravajuüe poruke
Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika
iako je LED-indikator ukljuþenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može znaþiti da je video
signal izvan granica moguünosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.
Radni uvjeti
Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.
1. Ako se blizu monitora nalaze zvuþnici za basove, odspojite i premjestite zvuþnike u
drugu prostoriju.
2. Uklonite sve elektroniþke ureÿaje kao što su radio-ureÿaji, ventilatori, satovi, telefoni
koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.
Korisni savjeti
z
Monitor koristi vizualne signale koje je primio od raþunala. Stoga, ako postoji problem s
raþunalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju
izvan raspona, itd. U tom sluþaju prvo pronaÿite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili
zastupniku.
z
Procjena radnog stanja monitora
Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode","Recommended mode
1280 x 1024 60 Hz", odspojite kabel od raþunala dok je monitor još pod naponom.
{ Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znaþi da monitor radi.
{ U tom sluþaju, problem tražite na raþunalu.
SyncMaster 940Fn
Provjera stavki
Prije nego što pozovete servis, proþitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete
sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoü, molimo nazovite broj telefona na
jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku.
Simptom
Na ekranu nema slike.
Ne mogu ukljuþiti
monitor.
Provjera stavki
Rješenje
Je li prikljuþni kabel
ispravno spojen?
Provjerite spoj prikljuþnog kabela i
napajanje.
Možete li na zaslonu
vidjeti " "Check Signal
Cable" ?
(Prikljuþeno pomoüu DVI-A do Dsub kabela)
Provjerite spoj signalnog kabela.
(Povezano pomoüu DVI kabela)
Ako se na monitor pojavljuje poruka
o grešci iako je monitor ispravno
prikljuþena, provjerite je li status
monitora postavljen na analogno.
Pritisnite [ ] tipku kako bi monitor
provjerio izvor ulaznog signala.
Ako je monitor
ukljuþen, ponovno
podignite raþunalo da
biste vidjeli poþetni
zaslon (login-zaslon),
koji bi se trebao
prikazati.
Ako se pojavi inicijalni zaslon (loginzaslon), podignite raþunalo u
odgovarajuüem modu (sigurnosni
mod za Windows ME/XP/2000) i
zatim promijenite frekvenciju video
kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja)
Napomena: Ako se ne pojavi
inicijalni zaslon (login-zaslon),
potražite servis ili svog dobavljaþa.
Možete li vidjeti " "Not
Optimum Mode"
"Recommended
mode 1280 x 1024 60
Hz" na zaslonu?
Ovu poruku možete vidjeti ako je
signal s video kartice veüi od
maksimalne razluþivosti i frekvencije
na kojima monitor može ispravno
raditi.
Podesite maksimalnu razluþivost i
frekvenciju tako da monitor može
ispravno raditi.
Ako prikaz prelazi SXGA ili 75 Hz, a
"Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60 Hz" poruka se pojavljuje. Ako
prikaz prelazi 85 Hz, prikaz üe raditi,
no pojavit üe se poruka "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60 Hz" jednu
minutu i zatim üe nestati. Molimo
Vas promijenite preporuþeni mod za
vrijeme razdoblja od jedne minute.
(Poruka üe se ponovno pojaviti ako
ste ponovno pokrenuli sustav.)
Na zaslonu nema slike.
Treperi li indikator
ukljuþenosti na
monitoru u intervalima
od 1 sekunde?
Monitor je u PowerSaver-modu.
Pritisnite tipku na tipkovnici ili pomaknite miša
kako biste aktivirali monitor i vratili sliku na
zaslon.
Ako se slika još nije pojavila, pritisnite gumb '
(Unos/Izvor) ' .
Zatim pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako
biste aktivirali zaslon i kako bi se na zaslonu
ponovno pojavila slika.
Je li zaslon spojen
pomoüu DVI kabela?
Može se pojaviti prazan ekran ako
ponovno pokrenete sustav prije
nego što ste povezali DVI kabel, ili
iskljuþili i ponovno povezali DVI
kabel dok je sustav radio jer pojedini
tipovi grafiþkih kartica ne šalju video
signale. Povežite DVI kabel i zatim
ponovno pokrenite sustav.
Ne mogu vidjeti On
Screen Display
(zaslonski izbornik).
Jeste li blokirali On
Screen Display (OSD)
kako biste sprijeþili
izmjene?
Deblokirajte OSD pritiskom i
držanjem gumba MENU barem 5
sekundi.
Zaslon ima þudne boje
ili je crno-bijel.
Prikazuje li zaslon
samo jednu boju kao
da gledate zaslon kroz
celofan?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Jesu li boje zaslona
postale þudne nakon
rada nekog programa ili
zbog pada sustava
izmeÿu aplikacija?
Ponovno podignite raþunalo.
Je li video kratica
ispravno podešena?
Podesite video karticu pomoüu
priruþnika uz video karticu.
Zaslon je odjednom
izgubio
uravnoteženost.
Uvjerite se da je video kartica do
kraja utaknuta u svoj prikljuþak.
Jeste li promijenili video Podesite položaj i veliþinu slike na
karticu ili upravljaþki
zaslonu pomoüu OSD-a.
program?
Jeste li podesili
razluþivost ili
frekvenciju monitora?
Podesite rezoluciju i frekvenciju
video kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja).
Zaslon može postati neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.
Ponovno podesite položaj pomoüu OSD-a.
Zaslon je defokusiran
ili se OSD ne može
podesiti.
Jeste li podesili
razluþivost ili
frekvenciju na
monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju
video kartice.
(Proþitajte Pretprogramirana
podešenja).
LED-indikator treperi,
ali na zaslonu nema
slike.
Je li frekvencija
ispravno podešena kad
ste provjerili
Programirane postavke
prikaza na izborniku?
Podesite ispravnu frekvenciju
pomoüu priruþnika uz video karticu i
Pretprogramiranih podešenja.
(Maksimalna frekvencija po
razluþivosti se može razlikovati od
proizvoda do proizvoda.)
Na zaslonu se
Jesu li boje sustava
prikazuje samo 16
Windows ispravno
boja. Boje zaslona su
podešene?
se promijenile nakon
promjene video kartice.
Je li video kratica
ispravno podešena?
Za Windows ME/XP/2000:
Ispravno podesite boje na Control
Panel, Display (Prikaz), Settings
(Postavke).
Jeste li instalirali
upravljaþki program
monitora?
Instalirajte upravljaþki program
monitora prema uputama za
instalaciju upravljaþkog programa.
Pogledajte u priruþniku
uz video karticu da li je
podržana funkcija Plug
& Play (VESA DDC).
Instalirajte upravljaþki program
monitora prema uputama za
instalaciju upravljaþkog programa.
Znaþajka MagicTune˞
dostupna je samo na
osobnim raþunalima
(VGA) s operacijskim
sustavom Windows koji
podržava tehnologiju
ukljuþi-i-radi.
* Da biste provjerili podržava li vaše
raþunalo znaþajku MagicTune˞,
slijedite dolje navedene korake (u
sustavu Windows XP);
Pojavila se poruka koja
glasi "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" (Nepoznati
monitor, pronaÿen
Plug & Play (VESA
DDC) monitor).
Provjerite funkcionira li
MagicTune˞ pravilno.
Podesite video karticu pomoüu
priruþnika uz video karticu.
Upravljaþka ploþa -> Rad i
održavanje -> Sustav -> Hardver ->
Upravitelj ureÿaja -> Monitors ->
Nakon što ste izbrisali Plug and Play
monitor, pronaÿite 'Plug and Play
monitor' tražeüi novi hardver.
MagicTune˞ je dodatni softver za
monitor. Neke grafiþke kartice
možda ne podržavaju vaš monitor.
Ako imate problema s grafiþkom
karticom, posjetite našu webstranicu i provjerite popis
kompatibilnih grafiþkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune˞ ne radi
pravilno.
Jeste li promijenili
osobno raþunalo ili
grafiþku karticu?
Preuzmite najnoviji program.
Program možete preuzeti na webstranici
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune˞ MAC.
Provjerite sljedeüe stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.
1. Provjerite da li su prikljuþni kabel i kabel ispravno spojeni na raþunalo.
2. Provjerite da li raþunalo svira više od 3 puta kod podizanja.
(Ako da, potražite servis za matiþnu ploþu raþunala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali raþunalo, provjerite da li je instaliran
upravljaþki program za adapter(video) i upravljaþki program za monitor.
4. Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz.
(Nemojte prekoraþiti 75 Hz ako koristite maksimalnu razluþivost)
5. Ako imate problema prilikom instalacije upravljaþkog programa za adapter (video), podignite
raþunalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator ureÿaja) i zatim ponovno podignite raþunalo i ponovno
instalirajte upravljaþki program za adapter (video).
Napomena : Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljaþkog programa.
(Za detalje proþitajte priruþnik uz raþunalo ili video kraticu.)
Kako mogu podesiti razluþivost? Windows ME/XP/2000: Podesite razluþivost na Control Panel,
Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvoÿaþu video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP
raþunala ili þuvaru zaslona. (Proþitajte priruþnik uz sustav
Windows/raþunalo).
Kako se cisti kucište/LCD
panela?
Odspojite mrežni prikljuþak i zatim oþistite monitor mekom krpom
natopljenom otopinom za þišüenje ili þistom vodom.
Dobro oþistite sav deterdžent i nemojte strugati po kuüištu. Pazite
da voda ne uÿe u monitor.
Samo-test
Samo-test | Upozoravajuüe poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti
Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omoguüuje da provjerite da li monitor ispravno
radi.
Samo-test
1. Iskljuþite raþunalo i monitor.
2. Izvucite video kabel iz stražnje strane raþunala.
3. Ukljuþite monitor.
Ako monitor ispravno funkcionira, vidjet üete okvir na niže prikazanoj ilustraciji.
Ovaj se okvir prikazuje tijekom normalnog rada ako se video kabel iskljuþi ili ošteti.
4. Iskljuþite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim ukljuþite i raþunalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite
sustav video sklopa i sustav raþunala; monitor radi ispravno.
Upozoravajuüe poruke
Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika
iako je LED-indikator ukljuþenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može znaþiti da je video
signal izvan granica moguünosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.
Radni uvjeti
Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.
1. Ako se blizu monitora nalaze zvuþnici za basove, odspojite i premjestite zvuþnike u
drugu prostoriju.
2. Uklonite sve elektroniþke ureÿaje kao što su radio-ureÿaji, ventilatori, satovi, telefoni
koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.
Korisni savjeti
z
Monitor koristi vizualne signale koje je primio od raþunala. Stoga, ako postoji problem s
raþunalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju
izvan raspona, itd. U tom sluþaju prvo pronaÿite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili
zastupniku.
z
Procjena radnog stanja monitora
Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode","Recommended mode
1280 x 1024 60 Hz", odspojite kabel od raþunala dok je monitor još pod naponom.
{ Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znaþi da monitor radi.
{ U tom sluþaju, problem tražite na raþunalu.
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 740B
LCD panel
Veliþina
17 inþa dijagonalno (43 cm)
Podruþje prikaza
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Razmak piksela
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,2 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , DVI digitalno RGB. Kombinirani H/V Sync, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10%
Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
DVI-D na DVI-D prikljuþak, odvojiv, 2,0m (izborno)
Potrošnja struje
Manje od 34 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
366,0 x 200,0 x 391,2 mm / 14,4 x 7,9 x 15,4 inþa (s osnovnim postoljem) / 3,4 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Zglobno postolje)
366,0 x 200,0 x 391,2 mm / 14,4 x 7,9 x 15,4 inþa (s osnovnim postoljem) / 4,7 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Pokretno postolje)
366,0 x 200,0 x 391,2 mm / 14,4 x 7,9 x 15,4 inþa (s osnovnim postoljem) / 4,7 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 34 W
Manje od 1W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 940B
LCD panel
Veliþina
19 inþa dijagonalno (48 cm)
Podruþje prikaza
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Razmak piksela
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,7 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , DVI digitalno RGB. Kombinirani H/V Sync,
SOG, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
DVI-D na DVI-D prikljuþak, odvojiv, 2,0m (izborno)
Potrošnja struje
Manje od 38 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
407,6 x 217,0 x 421,5 mm / 16,0 x 8,5 x 16,6 inþa (s osnovnim postoljem) / 4,85 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Zglobno postolje)
407,6 x 200,0 x 408,0 mm / 16,0 x 7,9 x 16,1 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,55 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Pokretno postolje)
407,6 x 200,0 x 408,0 mm / 16,0 x 7,9 x 16,1 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,7 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 38 W
Manje od 1W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 740N
LCD panel
Veliþina
17 inþa dijagonalno (43 cm)
Podruþje prikaza
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Razmak piksela
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,2 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , Kombinirani H/V Sync, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL
pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
Potrošnja struje
Manje od 34 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
366,0 x 200,0 x 391,2 mm / 14,4 x 7,9 x 15,4 inþa (s osnovnim postoljem) / 3,4 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Zglobno postolje)
366,0 x 200,0 x 391,2 mm / 14,4 x 7,9 x 15,4 inþa (s osnovnim postoljem) / 4,7 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Pokretno postolje)
366,0 x 200,0 x 391,2 mm / 14,4 x 7,9 x 15,4 inþa (s osnovnim postoljem) / 4,7 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 34 W
Manje od 1W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 940Fn
LCD panel
Veliþina
19 inþa dijagonalno (48 cm)
Podruþje prikaza
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Razmak piksela
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,7 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , DVI digitalno RGB. Kombinirani H/V Sync,
SOG, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
DVI-A do D-Sub kabela, može se odvojiti, 1,8 m
DVI-D do DVI-D poveznik, može se odvojiti, 2,0m
Potrošnja struje
Manje od 40 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina
403,2 x 200,0 x 406,4 mm / 16,0 x 7,9 x 16,0 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,3 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 40 W
Manje od 1,5W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1,2W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+-/+-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 540B
LCD panel
Veliþina
15 inþa dijagonalno (38 cm)
Podruþje prikaza
304,1 mm (H) x 228,1 mm (V)
Razmak piksela
0,297 mm (H) x 0,297 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 61 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,2 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1024 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1024 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , DVI digitalno RGB. Kombinirani H/V Sync,
SOG(Option), 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
81 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
DVI-D na DVI-D prikljuþak, odvojiv, 2,0m (izborno)
Potrošnja struje
Manje od 25 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
337,5 x 180,0 x 336,8 mm / 13,3 x 7,1 x 13,3 inþa (s osnovnim postoljem)/ 2,75 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Zglobno postolje)
337,5 x 180,0 x 333,8 mm / 13,3 x 7,1 x 13,1 inþa (s osnovnim postoljem) / 3,65 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75mm x 75mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 2.359.296.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 25 W
Manje od 1W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Mod prikaza
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 540N
LCD panel
Veliþina
15 inþa dijagonalno (38 cm)
Podruþje prikaza
304,1 mm (H) x 228,1 mm (V)
Razmak piksela
0,297 mm (H) x 0,297 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 61 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,2 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1024 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1024 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , Kombinirani H/V Sync,
SOG(Option), 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
81 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
Potrošnja struje
Manje od 25 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
337,5 x 180,0 x 336,8 mm / 13,3 x 7,1 x 13,3 inþa (s osnovnim postoljem)/ 2,75 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Zglobno postolje)
337,5 x 180,0 x 333,8 mm / 13,3 x 7,1 x 13,1 inþa (s osnovnim postoljem) / 3,65 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75mm x 75mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 2.359.296.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 25 W
Manje od 1W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Mod prikaza
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 740T
LCD panel
Veliþina
17 inþa dijagonalno (43 cm)
Podruþje prikaza
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Razmak piksela
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,2 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , DVI digitalno RGB. Kombinirani H/V Sync,
SOG, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
DVI-D na DVI-D prikljuþak, odvojiv, 2,0m (izborno)
Potrošnja struje
Manje od 34 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
362,1 x 200,0 x 389,6 mm / 14,4 x 7,9 x 15,3 inþa (s osnovnim postoljem) / 4,6 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Pokretno postolje)
362,1 x 200,0 x 389,6 mm / 14,4 x 7,9 x 15,3 inþa (s osnovnim postoljem) / 4,5 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 34 W
Manje od 1 W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 940T
LCD panel
Veliþina
19 inþa dijagonalno (48 cm)
Podruþje prikaza
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Razmak piksela
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,7 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , DVI digitalno RGB. Kombinirani H/V Sync,
SOG, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
DVI-D na DVI-D prikljuþak, odvojiv, 2,0m (izborno)
Potrošnja struje
Manje od 38 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
403,2 x 200,0 x 406,4 mm / 16,0 x 7,9 x 16,0 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,35 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Pokretno postolje)
403,2 x 200,0 x 406,4 mm / 16,0 x 7,9 x 16,0 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,3 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 38 W
Manje od 1 W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 940N
LCD panel
Veliþina
19 inþa dijagonalno (48 cm)
Podruþje prikaza
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Razmak piksela
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,2 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , Kombinirani H/V Sync,
SOG, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
Potrošnja struje
Manje od 38 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
407,6 x 217,0 x 421,5 mm / 16,0 x 8,5 x 16,6 inþa (s osnovnim postoljem) / 4,85 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Zglobno postolje)
407,6 x 200,0 x 408,0 mm / 16,0 x 7,9 x 16,1 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,55 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Pokretno postolje)
407,6 x 200,0 x 408,0 mm / 16,0 x 7,9 x 16,1 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,7 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 38 W
Manje od 1W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Opüe specifikacije
Opüenito
Naziv modela
SyncMaster 940Be
LCD panel
Veliþina
19 inþa dijagonalno (48 cm)
Podruþje prikaza
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Razmak piksela
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,7 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x [email protected] Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , DVI digitalno RGB. Kombinirani H/V Sync,
SOG, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 ģ ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50Hz · 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv, 1,8m
DVI-D na DVI-D prikljuþak, odvojiv, 2,0m (izborno)
Potrošnja struje
Manje od 38 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obiþno postolje)
403,2 x 200,0 x 406,4 mm / 16,0 x 7,9 x 16,0 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,35 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Pokretno postolje)
403,2 x 200,0 x 406,4 mm / 16,0 x 7,9 x 16,0 inþa (s osnovnim postoljem) / 5,3 kg
VESA prirubnica konzolnog nosaþa
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosaþem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10 ¶C ~ 40 ¶C(50 ¶F ~ 104 ¶F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 ¶C ~ 45 ¶C (-4 ¶F ~113 ¶F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na raþunalu üe stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U veüini
sluþajeva üe se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive toþke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiþa s
preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjeüaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugraÿeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju iskljuþivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko odreÿeno vrijeme.
Monitor se automatski vraüa u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, iskljuþite monitor kad nije u uporabi ili ako ga neüete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem raþunalu. Pomoüu softverskih alata instaliranih na raþunalu možete podesiti ovu funkciju.
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(napajanje)
Mehaniþko
napajanje S/W
isklj.
(prekidaþ za
ukljuþivanje i
iskljuþivanje)
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY
2000
Indikator
ukljuþenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 38 W
Manje od 1 W
(Off-naþin rada
(iskljuþeno))
Manje od 1W
(120 Vac / 220
Vac)
Manje od 0 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s raþunalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
uþinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi raþunalo isti kao i sljedeüa pretprogramirana podešenja, zaslon üe se
automatski podesiti. Meÿutim, ako je signal razliþit, zaslon üe izgubiti sliku, a LED-indikator
ukljuþenosti üe svijetliti. Proþitajte priruþnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeüi naþin.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se
centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1600 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Struþni izrazi
Veliþina toþkica
Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih toþkica. Što su toþkice bliže, to je veüa
razluþivost. Razmak izmeÿu dvije toþkice iste boje se zove 'Veliþina toþkica'. Jedinica: mm
Vertikalna frekvencija
Ekran se mora revidirati nekoliko puta u sekundi da bi se stvorila i prikazala slika za korisnika.
Frekvencija ovog ponavljanja po sekundi se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Primjer :
Ako se ista slika ponavlja 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.
Horizontalna frekvencija
Vrijeme prikaza jedne linije koja horizontalno spaja desni i lijevi rub zaslona se zove
horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa se zove horizontalna frekvencija.
Jedinica: kHz
Interlace i Non-Interlace metode (razlaganja i nerazlaganja)
Prikaz horizontalnih linija na zaslonu odozgo prema dolje po redu se zove Non-Interlace
metoda (nerazlaganje) dok se prikaz neparnih i zatim parnih linija naizmjeniþno zove Interlacemetoda (razlaganje). Non-Interlace metoda (nerazlaganje) se koristi za veüinu monitora kako
bi se osigurala jasna slika. Interlace metoda (razlaganje) je ista kao i metoda koja se koristi na
TV-aparatima.
Plug & Play
Ova funkcija pruža najbolju kvalitetu slike za korisnike koja omoguüuje automatsku razmjenu
informacija izmeÿu raþunala i monitora. Ovaj monitor zadovoljava meÿunarodni standard
VESA DDC za funkciju Plug & Play.
Razluþivost
Broj horizontalnih i vertikalnih toþkica koje se koriste za sastavljanje slike na ekranu se zove
'razluþivost'. Ovaj broj prikazuje preciznost prikaza. Visoka razluþivost je dobra za izvoÿenje
više zadataka jer se na ekranu može prikazati više slikovnih podataka.
Primjer :Razluþivost od 1280 X 1024 znaþi da se zaslon sastoji od 1280 horizontalne toþkice
(horizontalna razluþivost) i 1024 vertikalnih linija (vertikalna razluþivost).
Za bolji prikaz
1. Prilagodi rezoluciju raþunala i ekrana u kontrolnom panelu raþunala na dolje opisan naþin
kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Možete imati neujednaþenu kvalitetu slike na
ekranu ako TFT-LCD ne sadrži najbolju kvalitetu slike.
{
{
Rezolucija: 1280 x 1024
Vertikalna frekvencija (obnavljanje): 60 Hz
2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploþa proizvedena uporabom napredne tehnologije
poluvodiþa s preciznošüu 1ppm (jedna milijuntina) i veüom. Meÿutim pikseli CRVENE,
ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad þine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli.
To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjeüaja neugode.
{
Primjerice, broj TFT LCD piksela sadržanih u ovom proizvodu je 3.932.160.
3. Prilikom þišüenja monitora i panela izvana koristite male preporuþene koliþine sredstva za
þišüenje te meku i suhu tkaninu. LCD podruþje pažljivo trljajte. Ako prilikom þišüenja
upotrebljavate previše snage ostat üe mrlje na monitoru.
4. Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete ju popraviti izvršavanjem "auto adjustment
function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje pritiskom na tipku
gašenja prozora. Ako se nakon automatskog podešavanja još uvijek þuje buka, koristite
FINE/COARSE (fino/grubo) funkciju podešavanja.
5. Ako duže vrijeme gledate odreÿeni ekran slika može postati nejasna.
Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste
odsutni od raþunala dulje vrijeme.
SyncMaster 540B / 540N / 940Be
Odgovornost
Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te
za sluþajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.
Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i
Windows NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su
registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY
STAR® su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kao
partner agencije ENERGY STAR®, tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. je utvrdila da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® u smislu uþinkovitosti u potrošnji
energije. Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika.
Klasa B
Ovaj ureÿaj je digitalni ureÿaj Klase B. U vodiþu ''za regulaciju'' potražite upute za sigurnost i
elektromagnetsku kompatibilnost.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940FN / 740T / 940T / 940N
Odgovornost
Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te
za slučajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.
Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i
Windows NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su
registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY
STAR® su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kao
partner agencije ENERGY STAR®, tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. je utvrdila da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® u smislu učinkovitosti u potrošnji
energije. Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika.
S RoHS potvrdom :
RoHS direktiva 2002/95/EC zabranjuje korištenje 6 dolje navedenih tvari s električnom i
elektroničkom opremom.
- Olovo (Pb), Kadmij (Cd), Živa (Hg), Krom VI(Cr VI), polibromirani bifenili (PBB), polibromirani
difenilni eteri (PBDE)
Ova potvrda će doprinijeti zaštiti zdravlja i ekološki sigurnoj reciklaži i odlaganju elektronske
opreme.
Klasa B
Ovaj uređaj je digitalni uređaj Klase B. U vodiču ''za regulaciju'' potražite upute za sigurnost i
elektromagnetsku kompatibilnost.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
EXPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
INFORMACIJE O PROIZVODU (izbjegavanje zadržavanja slike)
Na LCD monitorima i televizorima može prilikom prebacivanja s jedne slike na drugu doći do
pojave zadržavanja ranije prikazivane slike, naročito ako se duže vrijeme prikazivala statična
slika.
Svrha ovog vodiča je demonstriranje ispravnog korištenja LCD proizvoda kako bi ih se zaštitilo od
zadržavanja slike.
Jamstvo
Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu zadržavanjem slike.
Sagorjevanje nije pokriveno jamstvom.
Što je zadržavanje slike?
Tijekom normalnog rada LCD zaslona ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. No,
ako se duže vrijeme prikazuje ista slika, između dvije elektrode koje okružuju tekući
kristal stvara se mala razlika u električnom naboju.To može uzrokovati nakupljanje
tekućih kristala u određenim dijelovima zaslona.Zbog toga se, prilikom prebacivanja na
novu video sliku, zadržava ona prethodna.Svi proizvodi za prikaz, uključujući LCD
zaslone, podložni su zadržavanju slike.To nije znak neispravnosti proizvoda.
Slijedite niže navedene prijedloge za zaštitu LCD zaslona od zadržavanja slike
Isključeno, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije
Ex)
z Isključite uređaj kad se koristi statični uzorak.
- Isključite uređaj na 4 sata nakon 24 sata korištenja
- Isključite uređaj na 2 sata nakon 12 sati korištenja
z Koristite čuvar zaslona ako je to moguće
- Preporučuje se jednobojni čuvar zaslona ili pokretna slika.
z Postavite monitor na isključivanje pomoću Sheme napajanja u prozoru
Display Properties vašeg računala.
Prijedlozi za određene oblike primjene
Primjer: Zračne luke, kolodvori, burze, banke i kontrolni sustavi
Preporučujemo da prilikom postavljanja programa za svoj prikazni sustav
slijedite niže navedene korake:
Prikazujte informacije zajedno s logotipom ili ciklusom pokretnih slika.
Primjer) Ciklus : Prikaz informacija u trajanju od jednog sata nakon čega slijedi
prikaz logotipa ili pokretne slike u trajanju od jedne minute.
Periodički mijenjajte boje (koristite dvije različite boje).
Primjer) Kod prikaza informacija u dvije različite boje, mijenjajte boju svakih 30
minuta.
Izbjegavajte kombinacije boja znakova i pozadine s velikim razlikama u svjetlini.
Izbjegavajte korištenje sivih tonova, koji lako mogu uzrokovati zadržavanje slike.
Izbjegavajte: boje koje se jako razlikuju u svjetlini (crna i bijela, siva)
Primjer)
z
Preporučene postavke: Jarke boje s malom razlikom u svjetlini
- Promijenite boju znakova i pozadine svakih 30 minuta
Primjer)
z
- Svakih 30 minuta zamijenite znakove pokretnom slikom.
Primjer)
Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike jest pokretanje čuvara
zaslona na računalu ili sustavu kada ga ne koristite.
Do zadržavanja slike ne mora doći kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.
Pod normalnim se uvjetima smatra stalno izmjenjivanje video slika. Kada se na LCD
zaslonu duže vrijeme (više od 12 sati) prikazuje statični uzorak, može doći do male
razlike u naponu između elektroda koje oblikuju tekući kristal u piksel.Razlike u naponu
između elektroda s vremenom se mijenjaju, uzrokujući naginjanje tekućeg kristala.
Kada dođe do toga, moguće je vidjeti prethodnu sliku i nakon promjene uzorka.
Da biste to spriječili, morate smanjiti akumuliranu razliku napona.
Naš LCD monitor zadovoljava standard o pogreškama piksela ISO13406-2 klasa II.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement