FZ102E - Clarion
Contents
1.FEATURES ...............................................................................................................................2
2.CONTROLS ..............................................................................................................................3
3.PRECAUTIONS.........................................................................................................................4
4. BASIC OPERATIONS ...............................................................................................................5
5. RADIO MODE OPERATIONS ..................................................................................................6
6. USB OPERATIONS ..................................................................................................................8
7. AUXILIARY INPUT ..................................................................................................................12
8. ADJUSTMENT MODE ............................................................................................................12
9. TROUBLESHOOTING.............................................................................................................14
10. ERROR DISPLAYS .................................................................................................................15
11. SPECIFICATIONS ..................................................................................................................16
Owner’s Manual
Guide de l'utilisateur
Benutzerhandbuch
Manuale dell’utente
Gebruikershandleiding
Manual del usuario
Käyttöopas
Bruksanvisning
Kullanıcı Kılavuzu
FZ102E
1. FEATURES
MP3 compatible with ID3-TAG display
WMA compatible with TAG display (optional)
Front Panel 3.5mm Auxiliary Input
USB slot on front panel
High visibility single line display with clock
USB/MP3 RECEIVER
AUTORADIO USB/MP3
USB-/MP3-RECEIVER
Ricevitore USB/MP3
USB/MP3-RADIOCOMBINATIE
RECEPTOR DE USB Y MP3
USB/MP3-VASTAANOTIN
USB/MP3/RADIO
USB/MP3 ALICISI
Clarion Co., Ltd.
All Rights Reserved. Copyright © 2011: Clarion Co., Ltd.
FZ102E_Cover.indd 1
FZ102E
280-9130-00
Printed in Malaysia
USB/MP3/WMA RECEIVER
AUTORADIO USB/MP3/WMA
USB-/MP3-/WMA-RECEIVER
Ricevitore USB/MP3/WMA
USB/MP3/WMA-RADIOCOMBINATIE
RECEPTOR DE USB, MP3 y WMA
USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN
USB/MP3/WMA-RADIO
USB/MP3/WMA ALICISI
TATA X3
3
2
Be sure to unfold and read the next page.
Seite 2 ausfalten und die Informationen zu den Bedienelementen beachten.
Despliegue la página 2 para ver la página de controles.
Taita sivu 2, jotta voit lukea ohjaustoiminnot kuvaavan sivun.
Ne manquez pas de déplier la page 2 pour lire le contenu consacré aux commandes.
Assicurarsi di passare alla pagina 2 per leggere le informazioni relative ai Controlli.
Vouw pagina 2 open om de pagina over de bediening te lezen.
Var noga med att veckla ut sidan 2 för att läsa sidan med information om kontrollerna.
Denetimler Sayfasını okumak için katlanmış sayfa 2'yi açtığınızdan emin olun.
FZ102E
7/23/2012 4:42:31 PM
Suomi
Sisältö
1. OMINAISUUDET.............................................................................................................................87
3. HUOMIOITAVIA ASIOITA................................................................................................................88
4. PERUSTOIMINNOT.........................................................................................................................89
5. RADIOTILAN TOIMINNOT..............................................................................................................90
6. USB-TOIMINNOT.............................................................................................................................92
7. LISÄLAITETULO.............................................................................................................................96
8. SÄÄTÖTILA.....................................................................................................................................96
9. VIANMÄÄRITYS..............................................................................................................................98
10. VIRHENÄYTÖT...............................................................................................................................99
11. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................................................100
1.OMINAISUUDET
MP3-yhteensopiva, ID3-tunnisteiden näyttö
WMA-yhteensopiva, tunnisteiden näyttö (valinnainen)
Etupaneelin 3,5 mm:n lisälaitetulo
USB-paikka etupaneelissa
Erittäin erottuva yksirivinen näyttö kellonajalla
Suomi
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 87
87
7/24/2012 9:55:48 AM
Deutsch
3. PRECAUTIONS
English
Français
MAIN UNIT, LECTEUR, STEUERGERÄT, UNITÀ PRINCIPALE,
HOOFDEENHEID, UNIDAD PRINCIPAL, PÄÄYKSIKKÖ,
HUVUDENHET, ANA ÜNİTE
English
2. CONTROLS, COMMANDES,
BEDIENELEMENTE, COMANDI,
BEDIENINGSELEMENTEN,
CONTROLES, OHJAUSTOIMINNOT,
KONTROLLER, DENETİMLER
CAUTION
USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN, MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
THE PLAYER SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
THIS EQUIPMENT HAS DIFFERENT POWER SUPPLY (12V OR 24V) DEPENDS ON THE
MODEL. PLEASE CHECK WITH YOUR SERVICE DEALER FOR THE CORRECT POWER
SUPPLY IN THIS UNIT. INCORRECT POWER SUPPLY USAGE MAY RESULT THE EQUIPMENT
PERMANENT UNUSABLE AND VOID THE WARRANTY.
Italiano
INFORMATION FOR USERS:
CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS PRODUCT NOT APPROVED BY THE MANUFACTURER
WILL VOID THE WARRANTY.
Nederlands
Español
Suomi
Svenska
Türkçe
3
Note:
[TA] button will be disabled for non RDS model.
Remarque
Le bouton [TA] sera désactivé pour le modèle qui ne prend pas en charge RDS.
Hinweis:
Die Taste [TA] ist bei Modellen ohne RDS-Funktion deaktiviert.
Nota:
Nei modelli non RDS, il pulsante [TA] viene disattivato.
Opmerking:
De knop [TA] is uitgeschakeld bij andere dan RDS-modellen.
Nota:
El botón [TA](Información de tráfico) está desactivado en los modelos que no son RDS.
Huomautus:
[TA]-painike ei ole käytössä muissa kuin RDS-malleissa.
Obs!
[TA]-knappen är avaktiverad för icke RDS-modeller.
Not:
RDS olmayan model için [TA] düğmesi devre dışı bırakılır.
FZ102E
FZ102E_Cover.indd 2
4
FZ102E
7/23/2012 4:42:31 PM
3.HUOMIOITAVIA ASIOITA
HUOMIO
OHJAUSTOIMINTOJEN JA SÄÄTIMIEN KÄYTTÄMINEN TAI MUIDEN KUIN TÄSSÄ OPPAASSA
KUVATTUJEN TOIMENPITEIDEN TEKEMINEN SAATTAA AIHEUTTAA ALTISTUMISTA
VAARALLISELLE SÄTEILYLLE.
VAIN ASIANTUNTEVA HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA TEHDÄ SÄÄTÖJÄ SOITTIMEEN TAI
KORJATA SEN.
THIS EQUIPMENT HAS DIFFERENT POWER SUPPLY (12V OR 24V) DEPENDS ON THE MODEL.
TARKISTA LAITTEEN ASIANMUKAINEN VIRTALÄHDE HUOLTOPALVELUSTA. VIRHEELLISEN
VIRTALÄHTEEN KÄYTTÖ SAATTAA VIOITTAA LAITETTA PYSYVÄSTI JA MITÄTÖIDÄ TAKUUN.
TIETOJA KÄYTTÄJILLE:
JOS TÄHÄN TUOTTEESEEN TEHDÄÄN MUUTOKSIA, JOITA VALMISTAJA EI OLE HYVÄKSYNYT,
TAKUU MITÄTÖIDÄÄN.
Suomi
88
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 88
7/24/2012 9:55:48 AM
4.PERUSTOIMINNOT
! HUOMIO
Muista laskea äänenvoimakkuutta, ennen
kuin katkaiset laitteen virran tai sammutat
moottorin. Laite muistaa edellisen äänenvoimakkuusasetuksen. Jos sammutat virran, kun
äänenvoimakkuutta on paljon, ja kytket virran
sitten uudelleen päälle, äkillinen voimakas ääni
saattaa vaurioittaa kuuloasi ja vioittaa laitetta.
Älä käytä tätä laitetta pitkään käynnistämättä
moottoria. Jos auton akku tyhjenee liikaa, et
ehkä voi käynnistää moottoria, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.
Virran kytkeminen päälle
 ]-nuppia virran ollessa
* Näytössä näkyy ennen virran katkaisua käytössä
ollut tila.
Virran katkaiseminen
Paina pyörivää [ 
2. Säädä audiotilaa pyörivällä [ 
 ]-nuppia pitkään.
Lähdetila
Virran kytkeminen päälle
Valitse haluamasi lähde painamalla pyörivää
 ]-nuppia.
[ 
Radio USB AUX Radio...
 ]-nupilla.
Audiotila
Alue
Oletusasetukset
TREB
-7 - +7
0
BASS (Basso)
(Diskantti)
BAL
Virta pois/päällä
Paina pyörivää [ 
katkaistuna.
Audiotilan vaihtaminen
Säädä pyörivällä [ 
 ]-nupilla.
1. Valitse haluamasi audiotila painamalla [   ]-painiketta.
BASS TREB BAL FAD edellinen näyttö
(Balanssi)
-7 - +7
L12 - R12
F12 - R12
0
0 (KESKELLÄ)
0 (KESKELLÄ)
Huomautus:
Häivytystä ei voi säätää 24 V:n mallissa.
Loudness-toiminnon ottaminen käyttöön
/ poistaminen käytöstä
1. Voit aktivoida loudness-tehosteen tai poistaa sen
aktivoinnin painamalla [   ]-painikett pitkään.
* Tehdasasetus on OFF.
2. Loudness-tehoste korostaa basso- ja diskanttiääniä ja luo luonnollisen äänensävyn. Kun
kuuntelet musiikkia alhaisella äänenvoimakkuudella, kannattaa käyttää loudness-tehostetta. Loudness-tehoste määräytyy äänenvoimakkuuden tason perusteella.
Suomi
Äänen säätäminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä pyörivällä [ 
Alue
0 - 33
 ]-nupilla.
Oletusasetukset
13
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 89
89
7/24/2012 9:55:48 AM
5.RADIOTILAN TOIMINNOT
R
Radion kuunteleminen
Radioasemien tallentaminen
Paina [ 
tila.
1. Valitse radiokaista ja viritä haluamallesi radioasemalle.
2. Aseman voi tallentaa muistiin painamalla
[ DIRECT ]-painiketta pitkään.
Radiotila
 ] pyörivää nuppia ja valitse radio-
Valitse kaista
Valitse haluamasi kaista painamalla [ BAND ]-painiketta.
FM1 FM2 FM3 AM
FM1...
Aseman virittäminen
Valitse viritystapa
Voit vaihdella automaattisen ja manuaalisen viritystavan välillä painamalla [ BAND ]-painiketta pitkään.
*
valittu.
palaa näytössä, jos manuaalinen viritystila on
Asemien automaattinen virittäminen
Voit vaihdella automaattisen ja manuaalisen viritystavan välillä painamalla [ BAND ]-painiketta
pitkään.
DX-HAKU
(Vastaanotettavissa olevan aseman automaattinen
virittäminen)
Paina painikkeita [   ] / [   ].
PAIKALLINEN HAKU
(Vahvasignaaliselle asemalle virittäminen)
Paina painikkeita [   ] / [   ] pitkään.
Suomi
Asemien manuaalinen virittäminen
Vaiheittainen viritys
(Taajuuden vaihtaminen yksi kerrallaan)
Paina painikkeita [   ] / [   ].
Pikaviritys
(Taajuuden vaihtaminen nopeasti)
Paina painikkeita [   ] / [   ] pitkään.
Tallentaminen manuaalisesti
Huomautus:
Esivalintoihin voi tallentaa yhteensä 24 asemaa:
kuusi FM1-, FM2-, FM3- ja AM-asemaa.
Tallennetun aseman kuunteleminen
1. Valitse haluamasi kaista.
2. Avaa tallennettu asema painamalla sitä vastaavaa [ DIRECT ]-painiketta.
Tietoja RDS (Radio Data System) -järjestelmästä
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu RDS-dekooderijärjestelmä, joka tukee RDS-tietoja lähettäviä asemia.
Tässä järjestelmässä voi näyttää vastaanotettavan aseman nimen (PS). Myös parasta signaalia
lähettävään asemaan voi vaihtaa automaattisesti
matkan edetessä (AF-vaihto).
Lisäksi jos RDS-asema lähettää liikennetapahtumailmoituksia tai ohjelmatietoja, nämä tiedot vastaanotetaan tilasta riippumatta. Lisäksi jos EONtietoja vastaanotetaan, näiden tietojen avulla
voidaan vaihtaa muita samassa verkossa olevia
esivalinta-asemia automaattisesti ja keskeyttää
aseman vastaanottaminen muilta asemilta tulevien liikennetapahtumatietojen ajaksi (TP). Tämä
toiminto ei ole saatavilla kaikilla alueilla.
Aseta radio aina FM-tilaan RDS-toimintoa käytettäessä.
AF : Alternative Frequency (vaihtoehtoinen taajuus)
PS : Programme Service Name (ohjelman nimi)
PTY : Programme Type (ohjelmatyyppi)
EON : Enhanced Other Network (tehostettu verkko)
TP : Traffic Programme (liikennetapahtumatiedot)
RDS-keskeytys ei toimi AM-radiota vastaanotettaessa.
Kun laite vastaanottaa RDS-signaalia ja voi lukea
PS-tietoja, näyttöön tulee teksti PS.

HUOMIO
RDS (Radio Data System) -lähetystä ei tueta
joissakin maissa. Kaikki RDS-asetukset kannattaa poistaa käytöstä.
90
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 90
7/24/2012 9:55:48 AM
-
:
-
a
-
a
ä
ä
-
Radiotilan toiminnot

HUOMIO
Poista TA-valmiustila käytöstä, jos maasi lähetysasemat eivät tue RDS:ää. Muussa tapauksessa asemahaussa saattaa ilmetä ongelmia.
Liikennetapahtumailmoitukset (TA)
TA-valmiustilan asettaminen
Paina [ TA ]-painiketta, kun TA-ilmaisin on sammuneena.
TP-aseman hakeminen
Paina [ TA ]-painiketta, kun TP-ilmaisin on sammuneena.
Huomautus:
TP-ilmaisin palaa, kun TP-asema löytyy.
TA-keskeytykset
Kun liikennetapahtumailmoituksen lähetys alkaa TA-valmiustilassa, näyttöön tulee teksti TRA
INFO. Liikennetapahtumailmoituksen lähetyksellä on suurin prioriteetti toimintatilasta riippumatta,
joten ilmoitukset ovat aina kuultavissa.
Hätälähetykset
Hätälähetys
Jos hätälähetys vastaanotetaan, kaikki toimintatilan toiminnot keskeytetään.
“Näyttöön tulee teksti ALARM, ja hätälähetys
toistetaan.
Hätälähetyksen peruuttaminen
Paina [ TA ]-painiketta keskeytyksen aikana.
TA:n, hätälähetyksen (ALARM) ja PTY:n
äänenvoimakkuusasetus
Voit säätää äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle TA-, ALARM- tai PTY-keskeytyksen aikana
kääntämällä pyörivää [ 
 ]- nuppia.
Kun TA-, ALARM- tai PTY-keskeytys päättyy, äänenvoimakkuus palautuu tasolle, jolla se oli ennen keskeytystä.
Tehdasasetus on 15.
Muita RDS-säätöjä voi tehdä säätötilassa. Lisätietoja on kohdassa Säätötila.
Liikennetapahtumailmoituksen peruuttaminen
Paina [ TA ]-painiketta TA-keskeytyksen aikana.
TA-valmiustilan peruuttaminen
Paina [ TA ]-painiketta, kun TP- ja TA-ilmaisimet
palavat.
Suomi
Huomautus:
TA-valmiustila peruutetaan myös, kun [ TA ]-painiketta painetaan TP-asemahaun aikana.
a
-
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 91
91
7/24/2012 9:55:49 AM
6.USB-TOIMINNOT

HUOMIO
Älä aseta sormiasi USB-paikkaan. Älä myöskään koskaan aseta vieraita esineitä paikkaan.
USB-muistilaitteiden lisäyksestä voi aiheutua
ulkonevia osia, jotka voivat olla vaarallisia ajon
aikana. Turvallisuussyistä kannattaa käyttää
USB-jatkokaapelia, jolla USB-muistilaite liitetään päälaitteen USB-paikkaan.
USB-muistilaitetta ei saa jättää autoon. Jos
USB-muistilaite altistuu suoralle auringonvalolle
tai korkeille lämpötiloille, se saattaa vioittua.
Jos laite altistuu staattiselle sähkölle tai sähkökohinahäiriölle, tietoja saattaa hävitä.
Aseta USB-muistilaite paikalleen ja irrota se
vain silloin, kun laitetta ei käytetä. Laitteen liittäminen tai irrottaminen seuraavissa tilanteissa
saattaa aiheuttaa tietohävikkiä:
- Kun laite altistuu staattiselle sähkölle tai sähkökohinahäiriölle.
Tietoja USB:stä
Suomi
92
USB on lyhenne sanoista Universal Serial
Bus. Se on ulkoinen väylästandardi, joka tukee
12 Mbps:n tiedonsiirtonopeuksia. Tämä laite
on USB 1.1- / USB 2.0 -yhteensopiva, jonka
enimmäistiedonsiirtonopeus on 12 Mbps (täysi
nopeus).
Laitteen USB-kaapelilla liitettävät USBmuistilaitteet, joiden sisältöä voi toistaa, ovat
USB-massamuistiluokan laitteiksi tunnistettavia laitteita. Kaikkien USB-muistilaitteiden
toimivuutta ei voida taata.
USB-massamuistiluokan laitteita voi käyttää
kätevästi liittämällä ne isäntälaitteeseen. Erikoisohjaimia tai -sovelluksia ei tarvita.
Ota yhteys USB-muistilaitteen valmistajaan, jos
haluat tietää, onko se USB-massamuistiluokan
standardien mukainen. Huomaa, että iPodlaitteita ja kiintolevyasemia ei tueta.
Voit estää tietojen häviämisen varmuuskopioimalla tärkeät tiedot aina tietokoneeseen.
Tämä laite ei tue tietokoneliitäntöjä. Myöskään
USB-keskittimen kautta muodostettuja yhteyksiä ei tueta.
Jos USB-muistilaite tukee useita osioita, vain
ensimmäistä osiota tuetaan.
USB-muistilaitteita, joissa on suojaustoimintoja,
ei voida toistaa.
Raitojen tallennusjärjestys saattaa vaihdella
liitetyn USB-muistilaitteen mukaan (todellinen
toistojärjestys ei ehkä ole sama kuin tietokoneen näytössä ilmaistu järjestys).
Tässä laitteessa voi toistaa vain MP3-/WMAäänitiedostoja.
Huomioitavia asioita luotaessa MP3-/
WMA-tiedostoja USB-muistilaitteessa
USB 1.1- ja USB 2.0 -yhteensopiva, enimmäissiirtonopeus 12 Mbps. (Täysi nopeus).
Huomioitavia asioita luotaessa MP3-/
WMA-tiedostoja
Käytettävissä olevat näytteenottotaajuudet ja
bittinopeudet:
MP3
Dekoodausmuoto
MPEG 1, 2 - Layer 3
Näytteenottotaajuus
(kHz)
MPEG-1 : 32, 44.1, 48
MPEG-2 : 16, 22.05, 24
Bittinopeus (kbps)
WMA
MPEG-1 : 32 - 320
MPEG-2 : 32 - 160
VBR
Dekoodausmuoto
v7/8/9
Näytteenottotaajuus
(kHz)
22.05, 32, 44.1, 48
Bittinopeus (kbps)
32 - 320
Huomautuksia:
Sisältösuojattuja äänitiedostoja (DRM – Digital
Rights Management) ei tueta.
Alle 12 kt:n kokoisia tiedostoja ei tueta.
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 92
7/24/2012 9:55:49 AM
USB-toiminnot
Tiedostotunnisteet
Vain oikealla tiedostotunnisteella (.MP3 tai
.WMA) merkityt ja oikeassa muodossa koodatut
MP3-/WMA-tiedostot toistetaan (lisätietoja on yllä
olevassa taulukossa.
Looginen muoto (tiedostojärjestelmä)
1. Kun MP3-/WMA-tiedostoa siirretään USBmuistilaitteeseen, varmista, että USB-muistilaite on alustettu FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmässä. Järjestelmä ei tunnista jossakin
muussa tiedostojärjestelmässä alustettua
USB-muistilaitetta.
2. Kansion nimi ja tiedostonimi voidaan näyttää
otsikkona MP3-/WMA-toiston aikana, mutta
otsikko voi olla enintään 30 yksitavuisen aakkosen ja numeron mittainen (tunniste pois lukien).
3. Älä liitä nimeä tiedostoon, joka on samannimisessä kansiossa.
Tiedostojen toistojärjestys
Kun tiedostot ja kansiot on valittu toistamiseen,
niitä käytetään siinä järjestyksessä, jossa ne kirjoitettiin USB-muistilaitteeseen. Tästä syystä niiden
odotettu toistojärjestys ei välttämättä vastaa niiden
todellista toistojärjestystä.
Alla on esimerkki tietovälineestä, jossa on seuraava kansio-/tiedostohierarkia.
Tiedostojen tai kansioiden määrä
1. Kansiossa voi olla enintään 255 tiedostoa.
Tiedostoja voi toistaa enintään 5 000.
* Tiedostorajoituksen ylittäminen saattaa aiheuttaa
odottamattoman toimintavirheen.
2. Kansioita voi olla enintään 255.
ID3-/WMA-tunniste
Suomi
Juurikansioksi varattavan kansion nimi on
ROOT.
MP3 tukee ID3-tunnisteversioita 2.4/2.3/2.2/1.1/1.0.
MP3-soitin purkaa kunkin ID3-tunnisteversiolla
2 merkityn tiedoston koodauksen oletusarvoisesti. Jos ID3-tunnisteversio 2 ei ole käytettävissä, ID3-tunnisteversion 1 koodaus puretaan.
UNICODE ID3 -tunnistetta (kiina, japani jne.)
ei tueta. Tunnisteissa voi näyttää vain ASCIImerkkejä.
Jos ID3-tunnisteessa on japanin- tai kiinankielisiä merkkejä tai muita merkkejä, joita ei tueta,
niiden tilalla näytetään merkki .
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 93
93
7/24/2012 9:55:49 AM
USB-toiminnot
USB-muistilaiteliitäntä
Toisto/keskeytys
USB-muistilaitteen liittäminen
Liitä USB-muistilaite laitepaikkaan oikein päin.
Järjestelmä vaihtaa USB-tilaan automaattisesti.
Huomautuksia:
Aseta USB-muistilaite aina kokonaan paikkaan.
Puutteelliset liitännät voivat aiheuttaa sen, että
USB-muistilaitetta ei tunnisteta.
Kaikkien raitojen lukeminen laitteella saattaa kestää jonkin aikaa tallennettujen raitojen määrästä
riippuen.
USB-muistilaitteiden muodot saattavat vaihdella
tuotemerkeistä riippuen. Joitakin USB-muistilaitteita ei ehkä voi liittää paikkaan niiden muodosta
johtuen. Käytä tällöin jatkokaapelia.
Liitä USB-muistilaite uudelleen, jos sitä ei tunnisteta oikein.
Älä liitä USB-muistilaitetta paikkaan väkisin väärin
päin, sillä tämä vioittaa USB-muistilaitetta ja USBpaikkaa.
Voit vaihtaa toiston ja keskeytyksen välillä painamalla [ 
 ]-painiketta.
1. Voit siirtyä seuraavaan kansioon painamalla
[ 
 ]-painiketta.
2. Voit siirtyä edelliseen kansioon painamalla
[ 
 ]-painiketta.
Huomautuksia:
Jos olet viimeisen kansion kohdalla ja painat
[ 
 ]-painiketta, siirryt ensimmäiseen kansioon.
Jos kansiossa ei ole MP3-/WMA-tiedostoa, sitä ei
voi valita.
Ensimmäinen raita valitaan aina seuraavaan/edelliseen kansioon siirryttäessä.
Raitoja ja erikoistoistotiloja ei voi valita kansion valintanäytössä.
Raidan valitseminen
Huomautus:
Jos MP3-/WMA-raitaa ei tueta, se ohitetaan. “Näytössä vilkkuu --:-- muutaman sekunnin ajan, ennen
kuin seuraavaan raitaan siirrytään automaattisesti.
Kun painat [ BAND ]-painiketta, USB-toisto aloitetaan valitun kansion ensimmäisestä raidasta.
Poista USB-muistilaite USB-paikasta.
Suomi
Toistaminen
U
P
H
P
H
S
H
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 94
H
P
 ]
*Raidan toisto aloitetaan tai sitä jatketaan automaattisesti.
Huomautus:
Jos USB-muistilaitetta ei ole asetettu, teksti NO USB
tulee näkyviin.
94
P
Alkuun siirtyminen
USB-muistilaitteen irrottaminen
USB-tila
P
H
Kansion valitseminen
1. Voit siirtyä seuraavan raidan alkuun painamalla
[   ]-painiketta.
2. Voit siirtyä toistettavan raidan alkuun painamalla
[   ]-painiketta.
3. Voit siirtyä edellisen raidan alkuun painamalla
[   ]-painiketta kaksi kertaa.
Valitse USB-tila painamalla pyörivää [ 
-nuppia.
N
7/24/2012 9:55:50 AM
-
a
i
-
n
.
-
USB-toiminnot
Näyte
Näytetoisto
Paina [ SCN ]-painiketta.
Huomautuksia:
Tämä toiminto toistaa kaikkien raitojen ensimmäiset 10 sekuntia. Näytetoisto aloitetaan parhaillaan
toistettavan raidan jälkeisestä raidasta.
Ilmaisin
syttyy näytössä.
Kaikkien näytetoisto
Paina [ SCN ]-painiketta pitkään.
Huomautuksia:
Tämä toiminto toistaa kaikkien kansioiden ensimmäisen raidan 10 sekuntia. Kaikkien näytetoisto
aloitetaan parhaillaan toistettavan raidan jälkeisen
kansion ensimmäisestä raidasta.
Ilmaisimet
ja
syttyvät näytössä.
Uudelleentoistaminen
Uudelleentoisto
Paina [RPT]-painiketta.
Huomautuksia:
Tämä toiminto toistaa valittua raitaa toistuvasti.
Ilmaisin
syttyy näytössä.
Kaikkien uudelleentoisto
Kaikkien satunnaistoisto
Paina [RDM]-painiketta pitkään.
Huomautuksia:
Tämä toiminto toistaa kaikissa kansioissa olevia
kaikkia raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
Ilmaisimet
ja
syttyvät näytössä.
Näyte-/uudelleen-/satunnaistoiston peruuttaminen
Paina aiemmin valittua toimintopainiketta.
Näytön vaihtaminen
Valitse haluamasi näyttö painamalla [DISP]painiketta.
Aina kun painiketta painetaan, näyttö muuttuu
seuraavassa järjestyksessä:
1. päänäyttö (raidan numero, toistoaika)
2. päänäyttö (kansion numero, raidan numero)
Raidan nimi Kansion nimi Otsikkotunniste
Esittäjätunniste Albumitunniste 1. päänäyttö...
Huomautus:
Kun ensisijainen näyttö on valittu, siitä tulee oletusnäyttö. Kun jotain ominaisuutta, kuten äänenvoimakkuutta, säädetään, näyttö vaihtaa hetkellisesti
kyseisen ominaisuuden näyttöön ja palaa sitten
takaisin ensisijaiseen näyttöön useita sekunteja
säädön jälkeen.
Paina [RPT]-painiketta pitkään.
Huomautuksia:
Tämä toiminto toistaa kaikkia valitussa kansiossa
olevia raitoja toistuvasti.
Ilmaisimet
ja
syttyvät näytössä.
Suomi
Satunnainen toistaminen
Satunnaistoisto
Paina [RDM]-painiketta.
Huomautuksia:
Tämä toiminto toistaa kaikkia valitussa kansiossa
olevia raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
Ilmaisin
syttyy näytössä.
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 95
95
7/24/2012 9:55:50 AM
7.LISÄLAITETULO
AUX-tila
1. Liitä ulkoinen musiikkisoitin AUX-tuloon.
2. Va l i t s e AUX- t i l a p a i n a m a l l a py ö r i v ä ä
[ 
 ]-nuppia.
Tämän järjestelmän etupaneelissa on ulkoinen
tuloliitäntä, jonka kautta voi kuunnella tähän
laitteeseen liitetyissä ulkoisissa laitteissa olevaa
ääntä ja musiikkia.
Huomautuksia:
Käytä AUX-tulossa vain 3,5 mm:n stereoliitintä.
Äänenvoimakkuutta voi säätää laitteesta.
Jos ääniliitin irrotetaan AUX-tulosta AUX-tilassa,
laite ei palaa radiotilaan automaattisesti.
8.SÄÄTÖTILA
Huomautus:
RDS (Radio Data System) -lähetystä ei tueta joissakin
maissa. Kaikki RDS-asetukset kannattaa poistaa
käytöstä.
1. Siirry säätövalintanäyttöön painamalla [ DISP ]-painiketta pitkään.
2. Valitse kohde painamalla painikkeita [   ] / [   ].
(AF
REG
PTY
PTY-SEL)
CLOCK
12/24 HR
CLK ADJ
SCROLL
RESET
AF…
Alueellinen asetus (REG)
1. Valitse REG.
2. Valitse ON tai OFF kääntämällä pyörivää
[ 
 ]-nuppia.
Suomi
Huomautuksia:
Hakasulkeissa olevat kohteet (PTY, PTY SEL, AF
and REG) kuuluvat RDS-tilan säätöön. Ne ovat valittavissa vain, kun radio on FM-kaistalla.
PTY-SEL on käytettävissä vain PTY ON -tilassa.
REG on käytettävissä vain AF ON -tilassa.
Huomautuksia:
Kun REG-toiminto on käytössä (ON), alueellisen
kanavan vastaanotto on optimaalinen. Kun tämä
toiminto ei ole käytössä (OFF), ja alueellinen asema vaihtuu matkan edetessä, uuden alueen alueellista asemaa aletaan vastaanottaa.
Tehdasasetus on OFF.
Tämä toiminto poistetaan käytöstä, kun kansallista
asemaa, kuten jotakin YLE-kanavaa vastaanotetaan.
REG-toiminnon ON/OFF-asetus on voimassa, kun
AF-toiminto on käytössä (ON).
Vaihtoehtoisen taajuuden (AF) asettaminen
Ohjelmatyypin (PTY) asettaminen
Huomautuksia:
AF-toiminto vaihtaa toiselle samassa verkossa olevalle taajuudelle, jotta vastaanotto pysyy optimaalisena.
Tehdasasetus on OFF.
Jos valitun aseman vastaanotto heikkenee, näyttöön tulee teksti SEARCH, ja radio etsii samaa ohjelmaa toiselta taajuudelta.
Huomautuksia:
Tämän toiminnon avulla voit kuunnella valitun ohjelmatyypin mukaisia lähetyksiä, vaikka laite olisi
jossakin muussa toimintatilassa kuin radiotilassa.
Joissakin maissa ei ole vielä PTY-lähetyksiä.
TA-valmiustilassa TP-aseman prioriteetti ylittää
PTY-aseman prioriteetin.
Tehdasasetus on OFF.
1. Valitse AF.
2. Valitse ON tai OFF kääntämällä pyörivää
[ 
 ]-nuppia.
1. Valitse PTY.
2. Valitse ON tai OFF kääntämällä pyörivää
[ 
 ]-nuppia.
PTY-keskeytyksen peruuttaminen
Paina [TA]-painiketta PTY-keskeytyksen aikana.
96
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 96
7/24/2012 9:55:51 AM
V
[
H
ä
ä
n
ä
Ohjelmatyypin valitseminen
1. Valitse PTY SEL.
2. Paina [ 
 ]-painiketta.
3. Valitse haluamasi PTY kääntämällä pyörivää
[ 
 ]-nuppia.
PTY-KOHDE
Sisältö
NewsUutisia
Affairs
SportUrheilua
Culture
Kulttuuria
Varied
Vaihtelevaa ohjelmaa
Rock M
Rock-musiikkia
Huomautuksia:
Aseta käyttäjän kellon esitysmuoto.
Tehdasasetus on 12HR.
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käyttäjän
säädettävissä oleva kello on valittu.
DramaDraamakuunnelmia
ScienceTiedettä
Pop M
Easy M
Light M
Classics
Other M
Weather
Kellonajan säätäminen
Pop-musiikkia
Easy Listening -musiikkia
Kevyttä musiikkia
Klassista
Muuta musiikkia
Säätietoja
ChildrenLastenohjelmia
Yhteiskunnallisia asioita
Phone In
Keskusteluohjelmia,
joihin voi soittaa
Religion
Uskonnollista ohjelmaa
Otsikon vieritystavan asettaminen
1. Valitse SCROLL.
2. Valitse ON tai OFF kääntämällä pyörivää
[ 
 ]-nuppia.
TravelMatkustusohjelmia
LeisureVapaa-aika
Jazz
Huomautuksia:
Määritä, vieritetäänkö MP3-/WMA-otsikkoa jatkuvasti vai vain kerran.
Tehdasasetus on ON.
Jazz
CountryCountry
Nation M
Kansanmusiikki
OldiesIkivihreät
Folk M
Tehdasasetukseen palauttaminen
Folk-musiikki
DocumentDokumentit
-
* PTY-valintatila peruutetaan automaattisesti 7 sekuntia PTY:n valitsemisen jälkeen.
ä
Voit hakea PTY-lähetystä painikkeilla [ 
[   ], kun PTY-kohteet ovat näytössä.
PTY-HAKU
1. Valitse CLK ADJ.
2. Paina [ 
 ]-painiketta.
3. Valitse tunti tai minuutti painamalla painikkeita
[   ] / [   ].
4. S ä ä d ä a i k a a k ä ä n t ä m ä l l ä p y ö r i v ä ä
[ 
 ]-nuppia.
5. Ta l l e n n a u u s i a s e t u s a r vo p a i n a m a l l a
[ 
 ]-painiketta.
Huomautuksia:
Tämän säädön avulla käyttäjä voi asettaa kellonajan.
Tehdasasetus on 1:00.
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käyttäjän
säädettävissä oleva kello on valittu.
FinanceTalousasioita
Social
Huomautuksia:
Valitse RDS-kello tai käyttäjän säädettävissä oleva
kello.
Tehdasasetus on USER.
1. Valitse 12/24 HR.
2. Valitse 12HR tai 24HR kääntämällä pyörivää
[ 
 ]-nuppia.
InfoTiedotuksia
Koulutusta
1. Valitse CLOCK.
2. Valitse RDS tai USER kääntämällä pyörivää
[ 
 ]-nuppia.
Kellon esitysmuodon asettaminen
Ajankohtaista
Educate
Kellotyypin asettaminen
 ] /
Huomautus:
Jos valittua PTY-lähetystä lähettäviä asemia ei ole,
laite palaa edelliseen asemaan, jota vastaanotettiin.
1. Valitse RESET.
2. Paina [ 
 ]-painiketta.
Näyttöön tulee vahvistusviesti.
3. Va l i t s e Y E S k ä ä n t ä m ä l l ä p y ö r i v ä ä
[ 
 ]-nuppia.
4. Palauta asetus painamalla [ 
 ]-painiketta
uudelleen.
Huomautuksia:
Kaikki asetukset ja esivalintakanavat palautetaan
alkuperäiseen tilaan. Käyttäjän on tehtävä nämä
asetukset manuaalisesti uudelleen.
Palautuksen jälkeen järjestelmä sammutetaan
automaattisesti.
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 97
Suomi
-
Säätötila
97
7/24/2012 9:55:51 AM
9.VIANMÄÄRITYS
Yleistä
Ongelma
Virta ei kytkeydy päälle.
(Ääntä ei kuulu)
Ongelma
MP3/WMA (USB-muistilaite)
Ääntä ei kuulu.
Suomi
98
Syy
Toimenpide
Sulake on palanut.
Vaihda sulakkeeseen, jolla on sama
ampeeriluku. Jos sulake palaa uudelleen, ota
yhteys lähimpään jälleenmyyjään.
Virheellinen johdotus.
Kysy lisätietoja myymälästä, josta ostit
tuotteen.
Syy
Toimenpide
USB-muistilaitteessa
ei ole MP3-/WMAtiedostoja.
Siirrä MP3-/WMA-tiedostot USBmuistilaitteeseen asianmukaisesti.
Tiedostoja ei tunnisteta
MP3-/WMA-tiedostoiksi.
Käytä oikein koodattuja MP3-/WMA-tiedostoja.
Ääni leikkautuu pois tai on
katkonainen.
Häiriöääniä kuuluu tai
niitä sekoittuu oikeaan
ääneen.
MP3-/WMA-tiedostoja
ei ole koodattu oikein.
Käytä oikein koodattuja MP3-/WMA-tiedostoja.
USB-muistilaitetta ei
havaita.
USB-muistilaite on
saattanut vioittua.
Yritä uudelleen asettamalla USB-muistilaite
uudelleen paikalleen.
Vaihda vikatilanteessa uuteen USBmuistilaitteeseen.
USB-muistilaitteen liitin
on huonossa kunnossa.
Yhteensopivuusongelma
Kaikkia USB-muistilaitteita ei välttämättä tueta.
USB-muistilaitteen liitin
on saatettu asettaa
paikkaan väärin päin.
Aseta USB-muistilaite uudelleen paikalleen
oikein päin.
USB-muistilaitteen liitin
on vioittunut.
Vaihda uuteen USB-muistilaitteeseen.
USB-kortinlukijaa ei
havaita.
USB-kortinlukija
liitetään ensin
päälaitteeseen, ennen
kuin muistikortti lisätään
kortinlukijaan.
Aseta muistikortti USB-kortinlukijaan ensin,
ennen kuin liität sen päälaitteeseen.
Virhenäyttö, kun USB
liitetään.
Katso lisätietoja
virhettä vastaavasta
virhenäytöstä.
USB-muistilaitetta ei voida
liittää USB-paikkaan.
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 98
7/24/2012 9:55:51 AM
10.VIRHENÄYTÖT
Virhenäyttö
MNT ERR
Syy
Toimenpide
USB-muistilaitteen vika havaittu,
kun se on liitetty USB-paikkaan.
NO FILE
Irrota USB-muistilaite ja aseta se uudelleen
paikkaan.
Vaihda johonkin toiseen tuettuun USBmuistilaitteeseen.
Tallennusvälineeltä ei löydetä
äänitiedostoa.
Vaihda USB-muistilaitteeseen, johon on
ladattu äänisisältöä.
Virhe USB-laitetta hallittaessa tai
datavirhe.
Varmista, että USB-laitteen tiedostojärjestelmä on oikea.
Irrota USB-muistilaite ja aseta se uudelleen
paikkaan.
USB ERR
Huomautus:
Jos USB-liitännässä ilmenee oikosulku, laitteen virta katkaistaan automaattisesti. Vaihda johonkin toiseen
USB-muistilaitteeseen.
Suomi
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 99
99
7/24/2012 9:55:52 AM
11.TEKNISET TIEDOT
FM-viritin
Taajuusalue: 87,5 MHz - 108 MHz
Herkkyys: 11 dBuv
40 dB:n vaimennusherkkyys: 17 dBuv
Stereoerittely (1 kHz): 35 dB
Taajuusvaste (±3 dB): 30 Hz - 15 kHz
AM-viritin
Taajuusalue:
MW 531 kHz - 1 602 kHz
LW 153 kHz - 279 kHz
Herkkyys: 25 µV
USB-tiedot (MP3/WMA)
Tiedostojen enimmäismäärä
: 5000
Tuettujen kansioiden enimmäismäärä
: 255
Tiedostojen kansiokohtainen enimmäismäärä : 255
Tiedostonimien enimmäispituus : 30 merkkiä
Kansionimien enimmäispituus : 30 merkkiä
Yleinen (24V)
Syöttöjännite:
28 V DC (21 V - 32 V sallittu), negatiivinen maadoitus
Nykyinen kulutus: Alle 6 A
Kaiuttimen impedanssi:
4 Ω (4 Ω - 8 Ω sallittu) Paino: 1,336 paunaa(0,606 kg)
Mitat:
178 mm (leveys) X 50 mm (korkeus) X 100 mm (syvyys)
Yleinen (12 V)
Syöttöjännite:
14V DC (10,8 V - 15,6 V sallittu),
negatiivinen maadoitus
Nykyinen kulutus: Alle 10 A
Kaiuttimen impedanssi:
4 Ω (4 Ω - 8 Ω sallittu) Paino: 1,336 paunaa(0,606 kg)
Mitat:
178 mm (leveys) X 50 mm (korkeus) X 100 mm (syvyys)
Audio (24 V)
Maksimilähtöteho: 40 W (20 W X 2 kanavaa)
Jatkuva keskimääräinen lähtöteho:
15 W X 2, 4 Ω:iin, 20 Hz - 20 kHz, 1 %:n THD
Bassosäätö (100 Hz): ±14 dB
Diskanttisäätö (10 kHz): ±14 dB
Audio (12V)
Suomi
Maksimilähtöteho: 140 W (35 W X 4 kanavaa)
Jatkuva keskimääräinen lähtöteho:
15 W X 4, 4 Ω:iin, 20 Hz - 20 kHz, 1 %:n THD
Bassosäätö (100 Hz): ±14 dB
Diskanttisäätö (10 kHz): ±14 dB
100
Huomautus:
Teknisiä tietoja ja suunnittelua voidaan muuttaa parantamistarkoituksissa ilman erillistä ilmoitusta.
FZ102E
FZ102E_Owner_manual.indb 100
7/24/2012 9:55:52 AM
Contents
1.FEATURES ...............................................................................................................................2
2.CONTROLS ..............................................................................................................................3
3.PRECAUTIONS.........................................................................................................................4
4. BASIC OPERATIONS ...............................................................................................................5
5. RADIO MODE OPERATIONS ..................................................................................................6
6. USB OPERATIONS ..................................................................................................................8
7. AUXILIARY INPUT ..................................................................................................................12
8. ADJUSTMENT MODE ............................................................................................................12
9. TROUBLESHOOTING.............................................................................................................14
10. ERROR DISPLAYS .................................................................................................................15
11. SPECIFICATIONS ..................................................................................................................16
Owner’s Manual
Guide de l'utilisateur
Benutzerhandbuch
Manuale dell’utente
Gebruikershandleiding
Manual del usuario
Käyttöopas
Bruksanvisning
Kullanıcı Kılavuzu
FZ102E
1. FEATURES
MP3 compatible with ID3-TAG display
WMA compatible with TAG display (optional)
Front Panel 3.5mm Auxiliary Input
USB slot on front panel
High visibility single line display with clock
USB/MP3 RECEIVER
AUTORADIO USB/MP3
USB-/MP3-RECEIVER
Ricevitore USB/MP3
USB/MP3-RADIOCOMBINATIE
RECEPTOR DE USB Y MP3
USB/MP3-VASTAANOTIN
USB/MP3/RADIO
USB/MP3 ALICISI
Clarion Co., Ltd.
All Rights Reserved. Copyright © 2011: Clarion Co., Ltd.
FZ102E_Cover.indd 1
FZ102E
280-9130-00
Printed in Malaysia
USB/MP3/WMA RECEIVER
AUTORADIO USB/MP3/WMA
USB-/MP3-/WMA-RECEIVER
Ricevitore USB/MP3/WMA
USB/MP3/WMA-RADIOCOMBINATIE
RECEPTOR DE USB, MP3 y WMA
USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN
USB/MP3/WMA-RADIO
USB/MP3/WMA ALICISI
TATA X3
3
2
Be sure to unfold and read the next page.
Seite 2 ausfalten und die Informationen zu den Bedienelementen beachten.
Despliegue la página 2 para ver la página de controles.
Taita sivu 2, jotta voit lukea ohjaustoiminnot kuvaavan sivun.
Ne manquez pas de déplier la page 2 pour lire le contenu consacré aux commandes.
Assicurarsi di passare alla pagina 2 per leggere le informazioni relative ai Controlli.
Vouw pagina 2 open om de pagina over de bediening te lezen.
Var noga med att veckla ut sidan 2 för att läsa sidan med information om kontrollerna.
Denetimler Sayfasını okumak için katlanmış sayfa 2'yi açtığınızdan emin olun.
FZ102E
7/23/2012 4:42:31 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement