Revo | Axis | REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi

REVO AXiS
REVO AXiS
Skrócona instrukcja obsługi
Spis treści
1. Informacje wstępne .............................................................................................. 3
Zawartość opakowania: .......................................................................................... 3
2. Wygląd i połączenia ............................................................................................. 3
Panel przedni: ......................................................................................................... 3
Panel tylny: ............................................................................................................. 4
Pilot zdalnego sterowania: ...................................................................................... 4
3. Menu główne ........................................................................................................ 5
4. Ustanowienie połączenia sieciowego ................................................................... 5
5. Tryb radio internetowe ......................................................................................... 6
Opcje radia internetowego: ..................................................................................... 6
Rejestracja radia AXiS: ........................................................................................... 6
Wyszukiwanie stacji radiowych: .............................................................................. 6
Podcasty, audycje na żądanie: ............................................................................... 7
Lista ulubionych stacji radiowych: ........................................................................... 7
6. Tryb radio DAB .................................................................................................... 7
1
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
Ustawienia początkowe:.......................................................................................... 7
Skanowanie stacji DAB: .......................................................................................... 8
Usuwanie niedostępnych stacji: .............................................................................. 8
Ulubione stacje: ...................................................................................................... 8
DRC (Dynamic Range Control): .............................................................................. 8
7. Tryb iPod.............................................................................................................. 9
Informacje początkowe: .......................................................................................... 9
Instalacja iPoda/iPhona w stacji dokującej: ............................................................. 9
Kontrola i odtwarzanie:.......................................................................................... 10
8. Tryb odtwarzacza strumieniowego ..................................................................... 10
Informacje początkowe: ........................................................................................ 10
Odtwarzanie mediów sieciowych: ......................................................................... 11
Wyszukiwanie utworów: ........................................................................................ 11
9. Tryb radio FM ..................................................................................................... 12
Poszukiwanie stacji: .............................................................................................. 12
Lista ulubionych stacji: .......................................................................................... 12
Ustawienia FM: ..................................................................................................... 13
10.
Ustawienia alarmu .......................................................................................... 13
Alarmy główne: ..................................................................................................... 13
Drzemka:............................................................................................................... 13
Uśpienie: ............................................................................................................... 14
11.
Tryb AUX-IN ................................................................................................... 14
12.
Ustawienia systemowe: .................................................................................. 14
2
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
1. Informacje wstępne
Zawartość opakowania:
- radio AXiS,
- przejściówki do iPoda (6 sztuk),
- zasilacz z wymiennymi końcówkami (US, EURO lub UK),
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.
Uwaga! Pilot zdalnego sterowania nie jest zawarty w zestawie.
2. Wygląd i połączenia
Panel przedni:
3
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
Panel tylny:
Pilot zdalnego sterowania:
4
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
3. Menu główne
Obsługa radia odbywa się za pomocą przyciskania odpowiednich pól na ekranie
dotykowym.
Dostęp do różnych funkcji radia REVO IKON odbywa się poprzez poruszanie się w
menu wyświetlonym na ekranie dotykowym:
- „Internet Radio” – dostęp do stacji internetowych,
- „DAB Radio” – dostęp do radia cyfrowego DAB,
- „iPod” – odtwarzanie plików audio z podłączonego iPoda,
- „Stream Audio” – strumieniowe odtwarzanie plików audio,
- „Aux in” – odtwarzanie plików audio z zewnętrznego odtwarzacza,
- „FM Radio” – dostęp do radia FM,
- „Last.fm” – dostęp do serwisu internetowego last.fm,
- „Alarms” – ustawienia alarmów,
- „Settings” – ustawienia czasu, alarmu, sieci, equalizera oraz inne.
4. Ustanowienie połączenia sieciowego
Radio AXiS można przyłączyć do sieci zarówno poprzez połączenie przewodowe jak
i bezprzewodowe.
Najłatwiejszym sposobem na ustanowienie połączenia jest wejście w tryb Internet
Radio. Przy pierwszym uruchomieniu radio AXiS poprowadzi użytkownika przez
proces ustawień poprzez zadawanie pytań:
- wybranie regionu WLAN,
- skanowanie w poszukiwaniu sieci – wybierz Twoją sieć z listy dostępnych,
- jeżeli Twoja sieć nie jest zabezpieczona hasłem to radio AXiS automatycznie
połączy się z siecią,
- w przeciwnym wypadku będziesz musiał ręcznie wpisać hasło wybierając
odpowiednie znaki na ekranie dotykowym,
- po udanej autoryzacji nastąpi połączenie z siecią.
Wszystkie wprowadzone przez Ciebie dane zostaną zapamiętane. Dzięki temu, gdy
znowu podłączysz się do tej sieci, nie będziesz musiał na nowo wpisywać wszystkich
ustawień.
5
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
Radio AXiS zapamiętuje ustawienia sieciowe dla wielu sieci.
Jeżeli sam chcesz sprawdzić lub zmienić ustawienia sieciowe przejdź do „Settings”,
następnie „Network Settings” i w końcu „Manual Settings”.
5. Tryb radio internetowe
Tryb radia internetowego pozwala na słuchanie ogromnej ilości stacji internetowych
w cyfrowej jakości oraz dostęp do audycji na żądanie oraz podcastów.
Aby przejść do trybu radia internetowego naciśnij odpowiednią ikonę w menu
głównym na wyświetlaczu radia.
Opcje radia internetowego:
Po udanym podłączeniu do sieci internet, zostanie wyświetlona lista następujących
opcji:
- My Favourites – lista ulubionych stacji,
- Local – lista wszystkich stacji internetowych nadających w Twoim regionie
geograficznym,
- BBC – skrót do wszystkich stacji BBC,
- Stations – całkowita lista stacji internetowych, możesz przeszukiwać ze względu na
lokalizację, typ, popularność lub alfabetycznie,
- Podcasts – wyszukaj audycji na żądanie i podcastów ze względu na lokalizację, typ
lub alfabetycznie,
- My Added Stations – lista stacji, które sam dodałeś korzystając z serwisu
internetowego Frontier Silicon Radio Portal,
- Help – tutaj znajdziesz kod aktywacyjny Swojego radia AXiS.
Rejestracja radia AXiS:
Za pomocą komputera PC lub MAC wejdź na stronę: www.wifiradio-frontier.com.
Twoje radio AXiS posiada unikalny kod rejestracyjny. Aby go wyświetlić wejdź w tryb
„Internet Radio”, przejdź do sekcji „Help” i wybierz „Get Access Code”. Spisz
wyświetlony kod.
Na stronie serwisu Frontier Silicon kliknij link „Register Here” po lewej stronie ekranu
i podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po udanej rejestracji Twoje radio ma natychmiast dostęp do nowych funkcji i
ustawień takich jak: ręczne dodawanie stacji, tworzenie list odtwarzania, tworzenie
list ulubionych stacji i inne.
Wyszukiwanie stacji radiowych:
W menu trybu Internet Radio wybierz sekcję Stations. Wyświetlona zostanie
następująca lista opcji wyszukiwania:
6
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
- Location – przeglądanie listy stacji ze względu na lokalizację,
- Genre – przeglądanie listy stacji ze względu na typ muzyki,
- Popular Stations – lista 100 najczęściej słuchanych stacji radiowych wg serwisu
Frontier Silicon Internet Radio Portal,
- New Stations – lista ostatnich 50 nowo dodanych stacji wg serwisu Frontier Silicon
Internet Radio Portal,
- <Search Station> - poszukiwanie ze względu na nazwę lub słowo kluczowe.
Aby rozpocząć odtwarzanie radia, po prostu wybierz interesującą Cię stację i wciśnij
jej nazwę wyświetloną na ekranie dotykowym.
Podcasty, audycje na żądanie:
Podcasty są to audycje udostępniane przez stacje radiowe. Dostęp do nich jest
możliwy zawyczaj do tygodnia po umieszczeniu i zależy od stacji radiowej.
Aby wysłuchać audycji na żądanie, znajdź interesującą Cię stację, lecz zamiast
naciskać jej nazwę, wciśnij opcję „Podcasts”. Zostanie wyświetlona lista audycji na
żądanie. Wybierz tę, która Cię interesuje i naciśnij jej nazwę na ekranie dotykowym.
Nie wszystkie stacje umożliwiają odsłuchiwanie audycji na żądanie. Jeżeli lista
podcastów jest pusta to znaczy, że albo stacja nie umożliwia tej funkcji lub aktualnie
nie udostępnia żadnej audycji.
Lista ulubionych stacji radiowych:
Radio AXiS umożliwia tworzenie własnych list ulubionych stacji radiowych.
Aby dodać aktualnie słuchaną stację do listy ulubionych po prostu naciśnij ikonę
na menu wyświetlacza.
Aby wyświetlić listę ulubionych stacji radiowych wciśnij ikonę
.
6. Tryb radio DAB
Ustawienia początkowe:
Zanim zaczniesz, upewnij się, że antena jest w pełni wyciągnięta.
Aby przejść do trybu DAB radio, naciśnij ikonę „DAB radio” w menu głównym radia.
Przy pierwszym uruchomieniu radio AXiS automatycznie rozpocznie skanowanie w
celu znalezienia cyfrowych stacji radiowych DAB. Na ekranie pojawi się pasek
postępu, a pod nim ilość znalezionych stacji radiowych.
Po skończonym procesie skanowania lista dostępnych stacji radiowych zostanie
wyświetlona w porządku alfabetycznym oraz zostanie ona zapisana do pamięci radia
AXiS.
7
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
Na ekranie głównym trybu radio DAB wyświetlane są takie informacje od nadawcy.
Są to: nazwa stacji, typ programu (styl muzyczny). Dodatkowe informacje, które
udostępnia nadawca to np.: tytuł utworu i nazwa wykonawcy, informacja o programie,
dodatkowe informacje o stacji radiowej, kontakt i adres strony internetowej,
informacje o nadchodzących programach.
Jeżeli tekst informacji jest za długi by zmieścić się w jednej linijce to ekran będzie go
przewijał automatycznie co kilka sekund.
Aby wyświetlić więcej dokładnych informacji wciśnij ikonę
.
Skanowanie stacji DAB:
Od czasu do czasu potrzebne będzie ponowne uruchomienie procesu skanowania.
Wynika to z tego, że mogą pojawiać się nowe stacje lub antena nie była
maksymalnie wysunięta, lub radio stało w miejscu o słabym zasięgu. Skutkiem tego
może być niepełna lub nawet pusta lista stacji radiowych DAB.
Aby rozpocząć skanowanie wciśnij ikonę „Menu” w trybie DAB radio, a następnie
wybierz „Scan”. Po skończonym procesie skanowania, nowa lista stacji radiowych
zostanie wyświetlona i zapamiętana w pamięci radia AXiS.
Usuwanie niedostępnych stacji:
Aby usunąć stację, która znajduje się na liście, ale jest niedostępna wciśnij przycisk
„Menu” w trybie DAB radio i wybierz „Prune Invalid Stations”. Radio AXiS usunie
wszystkie niedostępne stacje, uaktualni Twoją listę oraz zapisze ją w pamięci.
Ulubione stacje:
Radio AXiS umożliwia zapamiętanie do 10 ulubionych stacji jako presety.
Aby dodać aktualnie słuchaną stację radiową do listy ulubionych wciśnij ikonę
.
Jeśli dodanie stacji się powiodło, na ekranie pojawi się napis „Favourite Added”.
Aby obejrzeć listę ulubionych stacji wciśnij ikonę
.
DRC (Dynamic Range Control):
DRC jest to funkcja radia AXiS, która automatycznie dostosowuje głośność do
natężenia słuchanego dźwięku - podgłaśnia ciche dźwięki i przycisza bardzo głośne
dźwięki.
W radiu AXiS funkcja ta ma trzy poziomy: OFF, Low i High. Domyślnie ustawiona jest
na Low.
Aby zmienić ustawienia DRC, wciśnij „Menu” w trybie DAB radio, następnie wybierz
„DRC” i następnie kliknij wybrane przez Ciebie ustawienie.
8
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
Uwaga: nie wszystkie stacje radiowe DAB umożliwiają korzystanie z funkcji DRC.
Jeżeli nadawana stacja nie wspiera DRC, wszelkie zmiany w ustawieniach DRC nie
przyniosą żadnego efektu.
7. Tryb iPod
Informacje początkowe:
Radio AXiS przystosowane jest do współpracy z urządzeniami iPod oraz iPhone.
Lista urządzeń iPod i iPhone kompatybilnych z radiem AXiS:
Instalacja iPoda/iPhona w stacji dokującej:
W zestawie, razem z radiem AXiS, dołączone są specjalne przejściówki dla
odpowiednich modeli iPodów i iPhonów. Każda z przejściówek ma swój numer i
pasuje do różnych modeli urządzeń wg tabeli poniżej:
Nr przejściówki
Model iPoda
10
iPod Classic (160GB), 5G iPod with
Video (60/80GB)
14
iPod Touch
15
iPhone 3G/3GS
16
iPod Touch 2G
17
iPod Touch 4G
9
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
18
iPod Touch 5G
Wyjmij pokrywkę zabezpieczającą stację dokującą i włóż odpowiednią przejściówkę,
dopasowaną do Twojego modelu iPoda. Następnie umieść Swoje urządzenie w stacji
dokującej.
Stosowanie przejściówek nie jest konieczne, aby radio AXiS współpracowało z
Twoim iPodem, jednak zalecamy ich stosowanie.
Kontrola i odtwarzanie:
Aby wejść w tryb iPod, wciśnij ikonę „iPod” w menu głównym radia AXiS.
Kontrola nad odtwarzaniem iPoda jest prosta w obsłudze i odbywa się za pomocą
ikonek na wyświetlaczu dotykowym lub pilota zdalnego sterowania.
- Naciśnij raz, by powrócić do poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby
przewinąć utwór w stronę początku.
- Zatrzymaj odtwarzanie.
- Odtwarzaj / Pauza.
- Naciśnij raz, by przejść do następnego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby
przewinąć utwór w stronę końca.
Jeśli to możliwe, radio AXiS wyświetli informacje o tytule utworu, nazwie artysty oraz
tytule albumu.
Jedynym wyjątkiem jest kontrola głośności iPoda – w tym trybie, ta funkcja jest
wyłączona.
8. Tryb odtwarzacza strumieniowego
Informacje początkowe:
Funkcja odtwarzacza strumieniowego radia AXiS dostępna jest poprzez wybór trybu
„Stream Audio” w menu głównym urządzenia. Tryb odtwarzacza strumieniowego
korzysta z protokołu UPnP (Universal Plug and Play) i pozwala na bezprzewodowe
odtwarzanie mediów z komputerów PC lub Mac podłączonych do tej samej, lokalnej
sieci co radio AXiS.
Upewnij się, że komputery, z których chcesz odtwarzać media są podłączone do tej
samej sieci lokalnej co radio AXiS oraz udostępniają swoje zasoby w sieci.
Rekomendowane wymagania systemowe:
10
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
•
komputer PC z systemem Windows korzystający z Windows Media Player
(WMP) wersja 11 lub wyższa,
•
komputer Apple Mac z systemem Mac OS X lub późniejszym z zainstalowaną
aplikacją umożliwiającą korzystanie z protokołu UPnP dla biblioteki mediów
iTunes.
Odtwarzanie mediów sieciowych:
Na ekranie wyświetlane są informacje o utworze, wykonawcy, albumie oraz długość
utworu i aktualna pozycja.
Wyszukiwanie utworów:
Radio AXiS umożliwia odtwarzanie plików muzycznych z komputerów i serwerów
połączonych w lokalnej sieci bezprzewodowej. Obsługiwane formaty plików: MP3,
AAC, WMA oraz FLAC.
Po wejściu w tryb Odtwarzacza strumieniowego zostaniesz poproszony o wybór
źródła mediów. Wybierz „Shared Media”.
Następnie zostaną wyświetlone wszystkie dostępne komputery i zasoby sieciowe.
Wybierz interesujący Cię zasób.
Zostanie wyświetlona lista typów plików – wybierz „Music”.
Teraz możesz już przeglądać Swoje pliki muzyczne ze względu na takie kryteria jak:
tytuł albumu, nazwa artysty lub styl muzyczny. Wybierz kryterium a zostanie
wyświetlona lista posegregowana alfabetycznie. Możesz przejść do podkatalogów, a
11
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
żeby rozpocząć odtwarzanie pliku po prostu naciśnij jego nazwę na ekranie
dotykowym.
9. Tryb radio FM
Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że antena jest w pełni wyciągnięta.
Aby przejść do trybu radio FM wciśnij ikonę „FM” w menu głównym radia.
Poszukiwanie stacji:
Zostanie wyświetlony ekran trybu radio FM.
Możesz dotknąć skali, aby przestroić radio na zadaną częstotliwość.
Możesz również skorzystać z przycisków
, aby przestrajać w górę lub w dół po
zakresie częstotliwości, o jeden krok po każdym przyciśnięciu przycisku.
Jeśli chcesz przeszukiwać do następnej, dostępnej stacji wciśnij przycisk „Seek” tak
by został podświetlony kolorem żółtym, a następnie skorzystaj z przycisków
Dzięki temu radio będzie szukać następnej stacji bez potrzeby przestrajania
.
ręcznego.
Lista ulubionych stacji:
Radio AXiS pozwala na utworzenie listy 10 ulubionych stacji w trybie radio FM.
Aby dodać aktualnie słuchaną stację radiową, wciśnij ikonę
. Po udanym dodaniu
stacji do listy ulubionych pojawi się komunikat: „Favourite Added”.
Aby wyświetlić listę Twoich ulubionych stacji radiowych wciśnij ikonę
. Jeśli
aktualnie słuchana stacja radiowa jest już na liście ulubionych, będzie ona
zaznaczona w żółtej ramce.
12
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
Ustawienia FM:
W menu ustawień FM jest dostęp do następujących funkcji:
- My Favourites – wyświetla listę Twoich ulubionych stacji radiowych,
- Stop on Stations – ustawienie dotyczące skanowania, jeśli wybrano „Strong” to
radio AXiS będzie odtwarzał stacje o bardzo dobrym sygnale nadawania,
- Edit Favourites – w łatwy sposób możesz zmieniać kolejność lub kasować pozycje z
listy ulubionych stacji radiowych,
- Force Mono – przełączenie na tryb odtwarzania Mono, jeżeli sygnał nie jest
wystarczająco silny by odbierać Stereo.
10.
Ustawienia alarmu
Alarmy główne:
Radio AXiS umożliwia ustawienie dwóch niezależnych alarmów.
Aby przejść do ustawień alarmów naciśnij ikonę „Alarms” dostępną w menu głównym
radia.
Wyświetlona zostaje lista alarmów gotowych do edycji. Wybierz jeden z dwóch.
Po wybraniu alarmu dostępne są cztery sekcje edycyjne:
- Alarm Enable / Frequency Selection – aktywacja alarmu, można ustawić
następujące tryby:
- - Once – jednorazowy alarm,
- - Every Day – każdego gnia,
- - Each Weekday – dni powszednie,
- - Weekend Days – dni weekendu,
- Time – ustawienie godziny alarmu,
- Alarm Source – wybór źródła dźwięku alarmu, może to być: Internet Radio, DAB,
FM, iPod, Last.fm lub Buzzer,
- Volume – ustawienie głośności alarmu: od 0 do 16.
Drzemka:
W momencie, gdy włączy się alarm masz możliwość skorzystania z funkcji Drzemki.
Radio AXiS przejdzie w stan uśpienia na określony czas, po upływie którego znowu
włączy się alarm.
Aby włączyć funkcję Drzemka wciśnij przycisk „Snooze” na wyświetlaczu dotykowym.
13
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
Przycisk „Cancel” wyłącza alarm, ale daje Ci nadal możliwość słuchania radia.
Aby zmienić czas trwania drzemki wejdź w „System Settings” w menu głównym radia.
Następnie przejdź do „Miscellaneous Settings” i potem „Alarm Snooze”. Czas trwania
drzemki można ustawiać od 1 do 30 minut.
Aby wyłączyć alarm i zakończyć odtwarzanie muzyki wciśnij wyłącznik na panelu
frontowym radia lub na pilocie zdalnego sterowania.
Uśpienie:
Radio AXiS umożliwia ustawienie funkcji Uśpienie, która wyłączy radio po upływie
zadanego czasu.
Aby uruchomić funkcję Uśpienie wciśnij przycisk „Sleep” na pilocie zdalnego
sterowania. Domyślne ustawienie to „Off” (wyłączony), ale naciskając przycisk
„Sleep” po raz kolejny można zmieniać czas uśpienia na 15, 30, 45 lub 60 minut.
11.
Tryb AUX-IN
Tryb AUX-IN pozwala na odtwarzanie muzyki z zewnętrznego urządzenia, np.
odtwarzacz mp3, i słuchaniu muzyki poprzez system audio radia AXiS.
Zmniejsz głośność radia AXiS i zewnętrznego urządzenia odtwarzającego.
Podłącz zewnętrzny odtwarzacz do portu AUX-IN za pomocą kabla z wtyczką
3,5mm.
W menu głównym radia AXiS wybierz tryb „AUX-IN”.
Ustaw głośność w radiu AXiS i odtwarzaczu zewnętrznym do pożądanej.
Sterowanie odtwarzaniem w trybie AUX-IN odbywa się tylko za pomocą
zewnętrznego urządzenia.
12.
Ustawienia systemowe:
Dostęp do ustawień systemowych możliwy jest poprzez naciśnięcie przycisku
„System Settings” w menu głównym radia AXiS.
Dostępne są następujące opcje:
- Time – ustawienia czasu i daty:
- - Time Zone – strefa czasowa,
14
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
- - Use Daylight Savings – oszczędzanie wyświetlacza podczas dnia,
- - Time Source – źródło aktualnego czasu: internet, DAB, FM-RDS lub ręcznie,
- - Manual Setup – ręczne ustawienie czasu,
- - Time Format – format czasu: 12 lub 24 godziny,
- Alarms – ustawienia alarmów,
- Equaliser – ustawienie poziomu basów, środków i sopranów,
- Network – ustawienia sieciowe:
- - Network Wizard – proste narzędzie do ustanawiania połączenia, wystarczy
odpowiadać na pytania,
- - WPS Push Button Setup – pomocne przy łączeniu radia AXiS z routerem z
zabezpieczeniami WPS,
- - Network Profiles – lista zapamiętanych sieci bezprzewodowych,
- - Manual Settings – ręczne ustawienie wszystkich parametrów sieciowych,
- - Current Settings – wyświetlenie aktualnych parametrów sieciowych,
- - WLAN Region – region geograficzny aktualnego położenia,
- Miscellaneous – różne opcje radia AXiS:
- - Language – ustawienia języka wyświetlacza,
- - Alarm Snooze – czas drzemki – od 1 do 30 minut,
- - Software Update – jeśli ta funkcja jest włączona, to radio AXiS będzie sprawdzało
czy nie ma nowego oprogramowania za każdym razem gdy podłączy się do
internetu, wgranie nowego oprogramowania nie kasuje ustawień użytkownika,
- - Check for Updates – ręczne wymuszenie sprawdzenia czy nie ma dostępnego
nowego oprogramowania,
- - Display Backlight – ustawienie jasności wyświetlacza,
- - Software Version – wyświetlenie wersji aktualnie zainstalowanego
oprogramowania,
- - Factory Reset – przywrócenie ustawień fabrycznych, skasowanie wszelkich
ustawień własnych użytkownika, tj.: czasu, profili sieciowych i listy ulubionych stacji.
15
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
REVO AXiS
Utylizacja zużytego sprzętu
Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są
oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE
oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr
180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na
odpady.
Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może
być umieszczany łącznie z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
podmiotom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Podmioty prowadzące zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Wysłużone urządzenie
przeznaczone do usunięcia z gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym
odpadem.
16
Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji zabronione.
Wyłącznym dystrybutorem REVO w Polsce jest
Signo Distribution Polska Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa www.signodistri.eu
Wszelkie prawa instrukcji C4i: www.c4i.com.pl
Download PDF