CDE-130R / CDE-130RM / CDE-130RR
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
R
MP3 CD Receiver
CDE-130R / CDE-130RM /
CDE-130RR
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this product.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este producto.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
prodotto.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder produkten bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit
product te gebruiken.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΟ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλούμε διαβάστε το πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
ALPINE House
Fletchamstead Highway,
Coventry CCV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725 1315
NL
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR MOBIELE
12V-TOEPASSINGEN.
Ander gebruik dan waarvoor het is bestemd, kan leiden tot brand,
elektrische schok of andere verwondingen.
WAARSCHUWING
Dit symbool duidt op een belangrijke instructie.
Niet naleven van deze instructies kan leiden tot
ernstige verwondingen of de dood.
BEDIEN GEEN FUNCTIE WAARBIJ UW AANDACHT
VAN EEN VEILIG RIJGEDRAG WORDT AFGELEID.
Functies die uw aandacht gedurende langere tijd opeisen, mogen
enkel worden bediend nadat uw voertuig volledig tot stilstand is
gebracht. Zet het voertuig altijd veilig aan de kant voordat u deze
functies bedient. Als u dit niet doet, kan dat een ongeluk veroorzaken.
BEPERK HET VOLUME ZODAT U GELUIDEN BUITEN
DE AUTO NOG STEEDS KUNT HOREN TIJDENS HET
RIJDEN.
Een te hoog volume waardoor geluiden zoals ambulancesirenes of
wegsignalen (spooroverweg, enz.) niet meer hoorbaar zijn, kan
gevaarlijk zijn en een ongeluk veroorzaken. EEN TE HOOG
VOLUME IN EEN AUTO KAN OOK GEHOORSCHADE
VEROORZAKEN.
KIJK ZO WEINIG MOGELIJK NAAR HET DISPLAY
TIJDENS HET RIJDEN.
Door naar het display te kijken, kan de bestuurder afgeleid zijn van
de weg voorop en een ongeluk veroorzaken.
NIET DEMONTEREN OF MODIFICEREN.
Als u dit wel doet, kan dat een ongeluk, brand of elektrische schok
veroorzaken.
STEEK GEEN HANDEN, VINGERS OF VREEMDE
VOORWERPEN IN SLEUVEN OF OPENINGEN.
Dit kan persoonlijk letsel of beschadiging van het product
veroorzaken.
OPGELET
Dit symbool duidt op een belangrijke instructie.
Niet naleven van deze instructies kan leiden tot
verwondingen of materiële schade.
STOP HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK ALS ZICH EEN
PROBLEEM VOORDOET
Als u dit niet doet, kan dat lichamelijke verwondingen of schade
aan het product veroorzaken. Bezorg het apparaat voor reparatie
aan uw erkende Alpine-dealer of het dichtstbijzijnde Alpine
Service Centre.
VOORZORGSMAATREGELEN
Schoonmaken van het product
Gebruik een zachte, droge doek voor regelmatig schoonmaken van
het product. Voor hardnekkiger vlekken kunt u de doek enkel met
water bevochtigen. Andere producten kunnen de verf oplossen of
de kunststof beschadigen.
Temperatuur
GEBRUIK ENKEL IN WAGENS MET EEN 12 VOLTAANSLUITING MET NEGATIEVE AARDING.
Zorg ervoor dat de temperatuur in het voertuig zich tussen +55°C
en -10°C bevindt alvorens uw apparaat in te schakelen.
(Raadpleeg uw dealer als u niet zeker bent.) Niet opvolgen van
deze instructie kan brand, enz. veroorzaken.
Condensvorming
KLEINE VOORWERPEN, ZOALS BATTERIJEN,
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
Het inslikken ervan kan ernstige verwondingen veroorzaken. Bij
inslikken onmiddellijk de hulp van een arts inroepen.
VERVANG ZEKERINGEN DOOR EXEMPLAREN MET
DE JUISTE AMPERAGE.
Als u dit niet doet, kan dat brand of een elektrische schok
veroorzaken.
BLOKKEER DE VENTILATIEOPENINGEN OF
RADIATORPANELEN NIET.
Indien u dit wel doet, kan het toestel binnenin erg warm worden en
zo brand veroorzaken.
1-NL
Het is mogelijk dat de geluidsweergave van de cd hapert door
condensvorming. Indien dit gebeurt, dient u de schijf uit de speler
te verwijderen en ongeveer een uur te wachten tot het vocht
verdampt is.
Beschadigde schijf
Probeer geen gebarsten, geplooide of beschadigde schijven af te
spelen. Indien u dit wel doet, kan dit ernstige schade
teweegbrengen aan het afspeelmechanisme.
Onderhoud
Wanneer u problemen ervaart, probeer het toestel dan niet zelf te
repareren. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw Alpinedealer of het dichtstbijzijnde Alpine-servicecenter.
Probeer de volgende zaken in geen geval
Installatielocatie
Grijp of trek niet aan de schijf terwijl hij in het toestel wordt
getrokken door het automatische laadmechanisme.
Probeer geen schijf in te brengen in het toestel wanneer het
uitgeschakeld is.
Zorg ervoor dat dit toestel niet wordt geïnstalleerd op een plaats
waar het wordt blootgesteld aan:
•
•
•
•
Direct zonlicht en warmte
Hoge vochtigheid en water
Overmatig stof
Overmatige trillingen
Correcte behandeling
Laat de schijf niet vallen. Houd de schijf zo vast, dat u geen
vingerafdrukken op het oppervlak achterlaat. Plak geen plakband,
papier of kleefbriefjes op de schijf. Schrijf niet op de schijf.
CORRECT
Een schijf plaatsen
U kunt slechts één schijf per keer afspelen met dit toestel. Probeer
niet meer dan één schijf te plaatsen.
Zorg ervoor dat de bedrukte zijde naar boven gericht is bij het
plaatsen van de schijf. Het afspelen van een schijf tijdens het rijden
op een erg hobbelige weg kan leiden tot haperingen. Dit
veroorzaakt echter geen krassen op de schijf of schade aan het
toestel.
NIET CORRECT
CORRECT
Nieuwe schijven
Om te verhinderen dat de schijf blijft steken, verschijnt een
foutmelding op het LCD-scherm wanneer een schijf met een
onregelmatig oppervlak wordt geplaatst of wanneer een schijf
verkeerd wordt geplaatst. Wanneer een nieuwe schijf onmiddellijk
na het plaatsen wordt uitgeworpen, voel dan met uw vinger aan de
binnenkant van de opening in het midden en de buitenste rand van
de schijf. Indien u daar kleine oneffenheden vindt, kan dit een
goede plaatsing van de schijf verhinderen. Om de oneffenheden te
verwijderen, wrijft u met een balpen of iets dergelijks langs de
binnenkant van de opening en de buitenste rand van de schijf.
Plaats daarna de schijf opnieuw.
Opening in het midden
Opening in het
midden
Oneffenheden
Een schijf schoonmaken
Vingerafdrukken, stof of vuiltjes op het oppervlak van de schijf
kunnen leiden tot haperingen tijdens het afspelen. Wrijf voor een
gebruikelijke schoonmaakbeurt met een propere, zachte doek van
het midden van de afspeelzijde van de schijf naar de buitenste rand
toe. Indien de afspeelzijde erg vuil is, maak dan een propere, zachte
doek vochtig met een oplossing van een milde, neutraal
schoonmaakmiddel voor u de schijf schoonmaakt.
Nieuwe schijf
Buitenkant
(oneffenheden)
Grillig gevormde schijven
Gebruik enkel ronde schijven in dit toestel; gebruik nooit schijven
met een speciale vorm.
Het gebruik van schijven met een speciale vorm kan leiden tot
schade aan het mechanisme.
Schijfaccessoires
Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar op de markt om het
oppervlak van een schijf te beschermen en de geluidskwaliteit te
verbeteren. De meeste daarvan zullen echter een invloed hebben op
de dikte en/of de diameter van de schijf. Het gebruik van dergelijke
accessoires kan operationele problemen veroorzaken. Wij raden u
aan deze accessoires niet te gebruiken op schijven die worden
afgespeeld met Alpine cd-spelers.
Doorzichtige folie
Schijfstabilisatie
2-NL
Betreffende het behandelen van compact discs
(CD/CD-R/CD-RW)
•
•
•
•
•
•
Raak het oppervlak niet aan.
Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht.
Plak geen zelfklevers of etiketten op de cd.
Maak de schijf schoon als er stof op ligt.
Zorg ervoor dat er zich geen oneffenheden op de schijf bevinden.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare schijfaccessoires.
Laat de cd niet gedurende een lange periode achter in de auto
of in het toestel. Stel de cd nooit bloot aan direct zonlicht.
Warmte en vochtigheid kunnen de cd beschadigen en het is
mogelijk dat u hem dan niet langer kunt afspelen.
• Artiest/naam van het lied, enz. kunnen worden weergegeven.
Het is echter mogelijk dat bepaalde karakters niet correct worden
weergegeven.
OPGELET
Alpine aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren gegevens
enz., zelfs indien gegevens enz. verloren gaan tijdens het gebruik van
dit product.
Betreffende het omgaan met een USB-geheugen
De USB-aansluiting beschermen
• Om storingen en schade te vermijden, dient u het volgende in
acht te nemen.
Lees grondig de gebruiksaanwijzing van het USB-geheugen.
Raak de aansluitingen niet met uw handen of met metaal aan.
Onderwerp het USB-geheugen niet aan overmatige schokken.
Buig het niet, laat het niet vallen, haal het niet uit elkaar, pas
het niet aan en laat het niet nat worden.
• Vermijd gebruik of opslag in de volgende locaties:
Om het even waar in de auto blootgesteld aan direct zonlicht of
hoge temperaturen.
Om het even waar een hoge vochtigheid of bijtende stoffen
mogelijk aanwezig zijn.
• Plaats het USB-geheugen op een plaats die niet hinderlijk is voor
de bestuurder.
• Het USB-geheugen werkt mogelijk niet correct bij hoge of lage
temperaturen
• Het USB-flashgeheugen ondersteunt maximaal 4 GB per partitie.
Het toestel herkent slechts één partitie.
• Gebruik enkel gecertificeerde USB-geheugens. Houd er rekening
mee dat zelfs gecertificeerde USB-geheugens mogelijk niet goed
werken, afhankelijk van het type of de staat waarin ze zich bevinden.
• Het functioneren van een USB-geheugen wordt niet
gegarandeerd. Gebruik het USB-geheugen in overeenstemming
met de voorwaarden van overeenkomst.
• Afhankelijk van de instellingen van het type USB-geheugen, de
toestand van het geheugen of de coderingssoftware, is het mogelijk
dat het toestel niet correct afspeelt of gegevens weergeeft.
• Een bestand dat beveiligd is tegen kopiëren
(copyrightbeveiliging) kan niet worden afgespeeld.
• Het kan een tijdje duren voor het afspelen van het
USB-geheugen van start gaat. Indien er een bestand van een
ander type dan audio in het USB-geheugen aanwezig is, kan het
een behoorlijke tijd duren voor het bestand wordt afgespeeld of
gezocht.
• Het toestel kan "mp3"-bestandstypes afspelen.
• Voeg de bovenvermelde extensies enkel toe aan een bestand met
audiogegevens.
Indien het bestand geen audiogegevens bevat, zal het niet herkend
worden. Het afspelen van een dergelijk bestand kan een
geluidssterkte tot stand brengen die de luidsprekers en/of de
versterkers kan beschadigen.
• Het is aan te raden een back-up van belangrijke gegevens te maken
op een pc.
• Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het afspelen bezig is.
Zet SOURCE op iets anders dan USB en verwijder vervolgens
het USB-apparaat om mogelijke schade aan het geheugen te
vermijden.
• Enkel een USB-geheugen kan worden aangesloten op de
USB-aansluiting op dit toestel. Indien u andere USB-producten
gebruikt, kan een correcte werking niet worden gegarandeerd.
Een USB-hub wordt niet ondersteund.
• Gebruik geen USB-geheugen dat meer dan 20 mm breed is.
U sluit het beste ook geen USB-geheugen en voorste Aux
tegelijkertijd aan.
• Afhankelijk van het aangesloten USB-geheugenapparaat, is het
mogelijk dat het toestel niet werkt of dat sommige functies niet
worden uitgevoerd.
• De types audiobestanden die met dit toestel kunnen worden
afgespeeld zijn MP3.
• "MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson."
• "De aankoop van dit toestel biedt alleen een licentie voor privé,
niet-commercieel gebruik en verleent geen toestemming noch
enig recht om dit product te gebruiken in om het even welke
commerciële (d.w.z. met winstoogmerk) real time-uitzending
(land, satelliet, kabel en/of andere media), uitzending/
streaming via het internet, intranetten en/of andere netwerken
of in andere elektronische systemen voor
informatieverspreiding, zoals pay-audio of audio-on-demandtoepassingen. Voor dergelijke toepassingen is een aparte
licentie vereist. Ga naar http://www.mp3licensing.com voor
meer informatie”
Voor klanten die gebruik maken van CD-R/CD-RW
• Wanneer een CD-R/CD-RW niet kan worden afgespeeld, is het
mogelijk dat de laatste opnamesessie niet werd afgesloten
(gefinaliseerd).
• Finaliseer indien nodig de CD-R/CD-RW en probeer nogmaals
de cd af te spelen.
Afspeelbare media
Gebruik enkel compact discs waarbij op de etiketzijde de
onderstaande cd-logo's vermeld staan.
Indien u gebruik maakt van niet nader omschreven cd's, kan een
correcte werking niet worden gegarandeerd.
U kunt enkel CD-R's (CD-Recordables)/CD-RW's (CD-ReWritables)
afspelen die werden opgenomen op audioapparaten.
U kunt ook CD-R's/CD-RW's afspelen die audiobestanden in
MP3-formaat bevatten.
• Sommige van de volgende cd's worden mogelijk niet afgespeeld
op dit toestel:
CD's met krassen, schijven met vingerafdrukken, cd's die werden
blootgesteld aan extreme temperaturen of zonlicht (bv.
achtergelaten in de auto of het toestel), cd's opgenomen onder
onstabiele omstandigheden, cd's waarmee een opname mislukte
of een poging tot heropname werd ondernomen, cd's die
beveiligd zijn tegen kopiëren en niet beantwoorden aan de
industrienorm voor audio-cd's.
• Gebruik cd's met MP3-bestanden die geschreven zijn in een
formaat dat compatibel is met dit toestel. Zie "Over MP3" voor
meer informatie.
• ROM-gegevens op een schijf die niet in audiobestanden staan,
zullen geen geluid weergegeven bij het afspelen.
3-NL
Vastmaken
Aan de slag
SOURCE/
1
2
Rotary encoder
VIEW
Hoofdeenheid.....................................................................1
Stroomkabel .......................................................................1
Montageframe ....................................................................1
Draagcassette ....................................................................1
Beugelsleutel .....................................................................2
Rubberen kapje..................................................................1
Schroefbout .......................................................................1
Gebruiksaanwijzing .................................................... 1 set
Het toestel in- en uitschakelen
Druk op SOURCE/
Duw op de rechterzijde van het voorpaneel tot het
goed vastzit in het toestel.
• Controleer of de aansluitingen vrij zijn van vuil of stof en dat er zich
geen vreemde voorwerpen tussen het voorpaneel en het toestel
bevinden voordat u het voorpaneel aanbrengt.
• Maak het voorpaneel zorgvuldig vast. Houd daarbij de zijkanten van
het voorpaneel vast, om te vermijden dat u per ongeluk op knoppen
drukt.
Accessoirelijst
•
•
•
•
•
•
•
•
Stop de linkerzijde van het voorpaneel in het toestel.
Zorg ervoor dat de groef op de voorzijde
overeenkomt met de projecties op het toestel.
om het toestel in te schakelen.
Het volume regelen
Draai aan de Rotary encoder tot het gewenste volume
wordt verkregen.
Volume regelen: 0 ~ 40
Bedienbaar met afstandsbediening
Dit toestel kan worden bediend met een optionele
Alpine-afstandsbediening. Neem contact op met uw
Alpine-dealer voor meer informatie.
Richt de optionele afstandsbediening naar de sensor
voor de afstandsbediening.
• De eerste keer dat het toestel wordt ingeschakeld, begint het volume
op niveau 18.
Houd de SOURCE/ -knop gedurende minstens
2 seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
Het voorpaneel los- en vastmaken
Losmaken
1
2
3
Sensor voor de afstandsbediening
Schakel het toestel helemaal uit.
Druk in de rechterbovenhoek op
het voorpaneel eruit springt.
(Loslaten) tot
Grijp de rechterzijde van het voorpaneel vast en trek
het uit het toestel.
• Het is mogelijk dat het voorpaneel warm wordt bij een normaal
gebruik (vooral de aansluitingen op de achterzijde van het
voorpaneel). Dit duidt niet op een storing.
• Plaats het voorpaneel in de meegeleverde draagcassette om het te
beschermen.
• Gebruik niet te veel kracht wanneer u het voorpaneel losmaakt, wat
dat kan tot storingen leiden.
4-NL
Radio
Zenders automatisch instellen
1
SOURCE/
BAND/
A.ME
/
2
Voorkeuzetoetsen
(1 tot 6)
Raak BAND/ / herhaaldelijk aan, tot de gewenste
frequentieband wordt weergegeven.
Houd A.ME minstens 2 seconden lang ingedrukt.
De frequentie op het scherm blijft veranderen terwijl het
automatische geheugen in werking is. De radio zal
automatisch 6 sterke zenders in de geselecteerde band
zoeken en opslaan. Ze zullen worden opgeslagen in de
voorkeuzetoetsen 1 tot 6, in volgorde van signaalsterkte.
• Wanneer geen zenders worden opgeslagen, zal de radio terugkeren
naar de zender waarnaar u aan het luisteren was voor het
automatische geheugen begon.
Naar de radio luisteren
Afstemmen op vooraf ingestelde
zenders
1
1
2
Druk op SOURCE/
selecteren.
Raak BAND/ / herhaaldelijk aan, tot de gewenste
frequentieband wordt weergegeven.
FM1
3
om de RADIO-modus te
FM2
Druk op
stemmen.
FM3
of
MW
LW
FM1
om op de juiste zender af te
Druk op
of
en houd die ten minste 0,5 seconden
ingedrukt om de zender te zoeken.
Zenders manueel instellen
1
2
Selecteer de frequentieband en stem af op een
gewenste radiozender die u in het
preselectiegeheugen wenst op te slaan.
Druk op een van de voorkeuzetoetsen (1 tot 6)
waarop u de zender wilt opslaan en houd die
minstens 2 seconden ingedrukt.
De geselecteerde zender wordt opgeslagen.
Op het scherm verschijnen de band, het preselectienummer
en de zenderfrequentie die in het geheugen werden
opgeslagen.
• U kunt in totaal 30 zenders in het preselectiegeheugen opslaan
(6 zenders per band: FM1, FM2, FM3, MW en LW).
• Indien u een zender opslaat in een preselectiegeheugen waarin al een
zender staat, wordt de bestaande zender gewist en vervangen door de
nieuwe zender.
5-NL
2
Raak BAND/ / herhaaldelijk aan, tot de gewenste
band wordt weergegeven.
Druk op een van de voorkeuzetoetsen (1 tot 6)
waarin uw gewenste radiozender is opgeslagen.
Op het scherm verschijnen de geselecteerde band, het
preselectienummer en de zenderfrequentie.
Opmerking:
• Om de RDS-zenders vooraf in te stellen, raadpleegt u het gedeelte
Radiobediening. De RDS-zenders kunnen enkel worden
voorgeselecteerd in de FM1-, FM2- en FM3-band.
RDS
SOURCE/
BAND/
A.ME
AF-instelling
(Alternatieve Frequenties)
/
/TA
1
2
VIEW
Voorkeuzetoetsen (1 tot 6)
SOUND/RDS AUDIO/ENTER (ROTARY ENCODER)
De RDS-ontvangstmodus instellen
en RDS-zenders ontvangen
RDS (Radio Data System) is een radio-informatiesysteem dat
gebruik maakt van de 57 kHz hulpdraaggolf van normale FMuitzendingen. RDS zorgt ervoor dat u een waaier aan informatie
ontvangt zoals verkeersinformatie en zendernamen, en schakelt
automatisch over naar een sterkere zender die hetzelfde
programma uitzendt.
De digitale RDS-gegevens bevatten de volgende informatie:
PI
Programme Identification (programma-identificatie)
PS
Programme Service Name (programmanaam)
AF
List of Alternative Frequencies
(lijst met alternatieve frequenties)
TP
Traffic Programme (verkeersprogramma)
TA
Traffic Announcement (verkeersaankondiging)
EON
Enhanced Other Networks (versterkte andere netwerken)
Vooraf ingestelde RDS-zenders
oproepen
1
Selecteer de band en druk op een van de
voorkeuzetoetsen (1 tot 6) van de zenders
waarin uw gewenste radiostation opgeslagen zit.
Op het scherm verschijnen de geselecteerde band, het
preselectienummer en de zenderfrequentie.
2
3
4
Houd SOUND/RDS minstens 2 seconden ingedrukt
om de SETUP-modus te activeren.
Draai aan de Rotary encoder om de AF-modus te
selecteren en druk vervolgens op de Rotary
encoder.
Draai aan de Rotary encoder om ON of OFF te
selecteren.
Houd SOUND/RDS minstens 2 seconden ingedrukt
om naar de normale modus terug te keren.
Opmerkingen
• Druk op VIEW om naar de normale modus terug te keren.
• Indien het toestel 60 seconden lang niet wordt bediend, keert het
automatisch terug naar de normale modus.
Regionale (lokale) RDS-zenders
ontvangen
1
2
3
4
Houd SOUND/RDS minstens 2 seconden ingedrukt
om de SETUP-modus te activeren.
Draai aan de Rotary encoder om de
REGIONAL-modus te selecteren en druk vervolgens
op de Rotary encoder.
Draai aan de Rotary encoder om ON of OFF te
selecteren. In de OFF-modus blijft het toestel
automatisch de verwante lokale RDS-zender
ontvangen.
Houd SOUND/RDS minstens 2 seconden ingedrukt
om naar de normale modus terug te keren.
Opmerkingen
• Druk op VIEW om naar de normale modus terug te keren.
• Indien het toestel 60 seconden lang niet wordt bediend, keert het
automatisch terug naar de normale modus.
Indien het signaal van de vooraf ingestelde zender te
zwak is:
zoekt het toestel automatisch een sterkere zender in de AF-lijst
(lijst met Alternatieve Frequenties) en stemt het daarop af.
3
Indien de vooraf ingestelde zender en de zenders in
de AF-lijst niet kunnen worden ontvangen:
Wanneer de PI SEEK-instelling aan staat (zie "PI SEEK
instellen" op pagina 7), zoekt het toestel opnieuw naar een
zender in de PI-lijst (Programma-identificatie).
Indien er nog steeds geen zenders kunnen worden ontvangen in
dat gebied, wordt de frequentie van de vooraf ingestelde zender
weergegeven op het scherm en verdwijnt het nummer van de
preselectie.
Indien het signaalniveau van de Regionale (Lokale) zender
waarop wordt afgestemd te zwak wordt voor ontvangst, drukt u
op dezelfde preselectieknop om af te stemmen om een regionale
zender in een ander district.
6-NL
PI SEEK instellen
1
2
3
4
Houd SOUND/RDS minstens 2 seconden ingedrukt
om de SETUP-modus te activeren.
Draai aan de Rotary encoder om de PI
SEEK-modus te selecteren en druk vervolgens op de
Rotary encoder.
Draai aan de Rotary encoder om ON of OFF te
selecteren.
Verkeersinformatie ontvangen
terwijl u een cd of de radio
beluistert
1
2
Houd SOUND/RDS minstens 2 seconden ingedrukt
om naar de normale modus terug te keren.
Wanneer zenders met verkeersinformatie niet kunnen
worden ontvangen:
In de cd-modus:
Wanneer het TP-signaal niet langer kan worden ontvangen,
wordt de zender met verkeersinformatie met een andere
frequentie automatisch geselecteerd.
Verkeersinformatie ontvangen
2
Houd
minstens 2 seconden lang ingedrukt zodat
de indicator "TA" oplicht.
Druk op
of
om uw gewenste zender voor
verkeersinformatie te selecteren.
Wanneer het toestel afstemt op de zender voor
verkeersinformatie, licht de "TP"-indicator op.
Verkeersinformatie kunt u enkel horen wanneer ze wordt
uitgezonden. Wanneer de verkeersinformatie niet wordt
uitgezonden, schakelt het toestel over op de stand-by-modus.
Wanneer een uitzending met verkeersinformatie begint, wordt
deze automatisch ontvangen door het toestel en "TRF-INFO"
wordt 5 seconden lang weergegeven op het scherm.
Wanneer de uitzending met verkeersinformatie beëindigd is,
schakelt het toestel automatisch over op de stand-by-modus.
Opmerkingen
• Indien u niet wenst te luisteren naar de ontvangen
verkeersinformatie, drukt u licht op BAND/ / /A.ME om het
bericht met verkeersinformatie over te slaan. De TA-modus blijft in
de ON-positie om het volgende bericht met verkeersinformatie te
ontvangen.
• Indien u het volumeniveau wijzigt tijdens het beluisteren van
verkeersinformatie, dan zal het gewijzigde volume worden
opgeslagen. Wanneer u de volgende keer verkeersinformatie
ontvangt, zal het volumeniveau automatisch overschakelen naar het
opgeslagen niveau.
• In de TA-modus selecteert u met de SEEK-tuning enkel de
TP-zenders.
Druk indien nodig op
of
om een zender
voor verkeersinformatie te selecteren.
Wanneer een uitzending van verkeersinformatie start, dempt het
toestel automatisch het geluid van de cd-speler of de
FM-uitzending.
Wanneer de uitzending van verkeersinformatie klaar is, keert het
toestel automatisch terug naar de originele weergave die werd
afgespeeld voor de uitzending van verkeersinformatie begon.
Opmerkingen
• Druk op VIEW om naar de normale modus terug te keren.
• Indien het toestel 60 seconden lang niet wordt bediend, keert het
automatisch terug naar de normale modus.
1
Houd
minstens 2 seconden lang ingedrukt zodat
de indicator "TA" oplicht.
Opmerking:
• De ontvanger is uitgerust met de EON-functie (Enhanced Other
Networks) om extra alternatieve frequenties in de AF-lijst bij te
houden. De "EON"-indicator licht op wanneer een RDS EON-zender
wordt ontvangen. Indien het ontvangen station de verkeersinformatie
niet uitzendt, stemt de ontvanger automatisch af op de verwante
zender die de verkeersinformatie uitzendt.
3
Houd
minstens 2 seconden lang ingedrukt om de
modus Verkeersinformatie uit te schakelen.
De "TA"-indicator wordt uitgeschakeld.
Radiotekst weergeven
Tekstberichten van radiozenders kunnen worden weergegeven.
1
Druk op VIEW terwijl u FM in de radiomodus
ontvangt om de weergaven van Radiotekst te
selecteren.
Het scherm verandert elke keer als op een knop wordt gedrukt.
Indien er PS (Programme Service Name) is:
PS (Programme Service Name)*
(Programme Service Name)
RADIO TEXT
PS
* Indien VIEW minstens 2 seconden wordt ingedrukt terwijl
PS in de radiomodus wordt weergegeven, wordt de
frequentie 5 seconden lang weergegeven.
Indien er geen PS (Programme Service Name) is:
FREQUENCY
RADIO TEXT
FREQUENCY
Op het scherm wordt "WAITING" enkele seconden lang
weergegeven en vervolgens wordt het tekstbericht
weergegeven. Indien het tekstbericht langer is dan 8 tekens zal
het scrollen.
Opmerking:
• Het scherm geeft de melding "NO TEXT" weer wanneer er geen
beschikbare tekstinformatie is of het toestel moeilijkheden heeft om
de tekstinformatie te ontvangen.
7-NL
3
CD/MP3
Terugkeren naar het begin van het huidige nummer (bestand):
Druk op
.
SOURCE/
BAND/
Raak
of
aan om het gewenste nummer
(bestand) te selecteren.
Snel achteruitspoelen:
Blijf
aanraken.
/
Vooruitgaan naar het begin van het volgende nummer (bestand):
Druk op
.
Snel vooruitspoelen:
Blijf
aanraken.
4
4(M.I.X.)
Als u opnieuw op BAND/
hervat.
6(RPT)
5(SCAN)
5
Afspelen
1
Om het afspelen te pauzeren, drukt u op
BAND/ / .
Plaats een schijf met de bedrukte zijde naar boven.
De schijf zal automatisch in het toestel verdwijnen en de
indicator "
DISC IN" licht op.
Druk op
/
drukt, wordt het afspelen
om de schijf uit te werpen.
• Haal de cd niet uit het toestel terwijl hij wordt uitgeworpen. Stop er
niet meer dan één schijf tezelfdertijd in. In beide gevallen kunnen
storingen ontstaan.
• De indicator "
DISC IN" licht op wanneer een schijf in het
toestel wordt gestopt.
• U mag geen cd's van 8 cm gebruiken.
• De cd-speler kan schijven afspelen die audiogegevens en
MP3-gegevens bevatten.
• De nummerweergave tijdens het afspelen van MP3-gegevens stemt
overeen met de nummers van de bestanden die op de schijf werden
opgenomen.
• De afspeeltijd wordt mogelijk niet correct weergegeven wanneer een
bestand opgenomen met VBR (Variable Bit Rate) wordt afgespeeld.
Weergave bij het afspelen van MP3's
Wanneer er al een schijf in het toestel zit, drukt u op
SOURCE/ om over te schakelen naar de DISC-modus.
De modus verandert elke keer als op een knop wordt
gedrukt.
RADIO
CD*1
USB*2
AUX
003–002
RADIO
*1 Wordt enkel weergegeven wanneer een schijf in het toestel werd
gestopt.
*2 Wordt enkel weergegeven wanneer een USB-geheugen wordt
aangesloten.
2
Het mapnummer en het bestandsnummer worden weergegeven
zoals hieronder beschreven.
Tijdens de weergave van MP3 drukt u op
om de gewenste map te selecteren.
of
Weergave van
mapnummer
Weergave van
bestandsnummer
• Druk op VIEW om het scherm te wijzigen. Zie "De tekst weergeven"
voor informatie over het wijzigen van het scherm.
Repeat (herhaald afspelen)
Druk op 6(RPT) om het huidige nummer herhaaldelijk af
te spelen.
De indicator "
RPT" licht op en het nummer (bestand) wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
Druk opnieuw op 6(RPT) om te annuleren.
Herhaaldelijk afspelen van map
(MP3)
Houd 6(RPT) minstens 2 seconden lang ingedrukt.
De indicatoren "
FOLDER" en "
RPT" verschijnen op het
scherm en enkel de bestanden in de huidige map worden
herhaaldelijk afgespeeld.
Houd 6(RPT) opnieuw ingedrukt om te annuleren.
8-NL
M.I.X. (Random Play)
Over MP3
Druk op 4(M.I.X.) in de modus afspelen of pauzeren.
De indicator "
M.I.X." licht op en de nummers (bestanden) op
de schijf worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Druk opnieuw op 4(M.I.X.) om te annuleren.
Map M.I.X. (Random Play) (MP3)
Houd 4(M.I.X.) minstens 2 seconden lang ingedrukt.
De indicatoren "
FOLDER" en "
M.I.X." verschijnen op
het scherm en alle bestanden in de huidige map worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
Houd 4(M.I.X.) opnieuw ingedrukt om te annuleren.
Programma's scannen
Druk op 5(SCAN) om de scanmodus te activeren.
De eerste 10 seconden van elk nummer (bestand) worden achter
elkaar afgespeeld.
Druk opnieuw op 5(SCAN) om te annuleren.
Mappen scannen (MP3)
Houd 5(SCAN) minstens 2 seconden lang ingedrukt.
Vanaf de volgende map worden de eerste 10 seconden van het
eerste bestand in elke map in de juiste volgorde afgespeeld.
Houd 5(SCAN) opnieuw ingedrukt om te annuleren.
9-NL
LET OP
Het dupliceren, verspreiden, overzetten of kopiëren van
audiogegevens (waaronder MP3-gegevens), gratis of tegen
betaling, zonder toestemming van de copyrighthouder, is strikt
verboden door de Copyright Act en door internationale
verdragen, tenzij het voor privégebruik is.
Wat is MP3?
MP3, met als officiële naam "MPEG-1 Audio Layer 3", is een
compressiestandaard voorgeschreven door de ISO (International
Standardization Organization) en MPEG, een gezamenlijk
activiteiteninstituut van de IEC.
MP3-bestanden bevatten gecomprimeerde audiogegevens. De
MP3-codering kan audiogegevens comprimeren aan extreem
hoge ratio's, waardoor de grootte van muziekbestanden tot een
tiende van hun oorspronkelijke grootte wordt herleid. Dit wordt
verwezenlijkt terwijl de kwaliteit quasi even goed blijft als op een
cd. Het MP3-formaat realiseert zulke hoge compressieratio's
door geluiden te elimineren die ofwel onhoorbaar zijn voor het
menselijke oor of gemaskeerd worden door andere geluiden.
Methode om MP3-bestanden te maken
Audiogegevens worden gecomprimeerd met behulp van
software die MP3-codec gebruikt. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van die software voor meer informatie over
het aanmaken van MP3-bestanden.
MP3-bestanden die op dit toestel kunnen worden afgespeeld
hebben de extensie "mp3". Bestanden zonder extensie kunnen
niet worden afgespeeld.
Ondersteunde bemonsteringsfrequenties en bitsnelheden voor
het afspelen
Bestandsvolgorde
Bestanden worden afgespeeld in de volgorde waarin de
schrijfsoftware ze brandt op de schijf. Daardoor is de
afspeelvolgorde mogelijk niet wat u verwacht. Controleer de
schrijfvolgorde in de handleiding bij de software. De
afspeelvolgorde van de mappen en bestanden is als volgt:
MP3
Bemonsteringsfrequenties:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Bitsnelheden: 8 – 320 kbps
Dit toestel speelt mogelijk niet correct af afhankelijk van de
bemonsteringsfrequenties.
Hoofdmap
ID3-tags
Dit apparaat ondersteunt ID3-tag.
Wanneer een MP3-bestand taggegevens bevat, kan dit toestel
de titel (titel van het nummer), artiest en albumnaam in de
ID3-taggegevens weergeven.
Dit toestel kan maximaal 64 tekens weergeven. (Namen van
bestanden en mappen in unicode zijn maximaal 32 tekens lang).
Voor niet-ondersteunde tekens en symbolen worden sterretjes
weergegeven.
Indien de informatie andere tekens bevat dan ID3-taginformatie,
is het mogelijk dat het audiobestand niet wordt weergegeven.
Het is mogelijk dat de taginformatie niet correct wordt
weergegeven, afhankelijk van de inhoud.
MP3-schijven produceren
MP3-bestanden worden klaargemaakt en vervolgens op een
CD-R of CD-RW geschreven met software om CD-R's te
beschrijven. Een schijf kan tot 512 bestanden/mappen (inclusief
hoofdmappen) bevatten, met een maximum van 255 mappen.
Het afspelen lukt mogelijk niet wanneer een disc de
bovenstaande beperkingen overschrijdt.
Ondersteunde media
De media die die apparaat kan afspelen, zijn CD-ROM's, CD-R's
en CD-RW's.
Overeenkomstige bestandssystemen
Dit toestel ondersteunt cd's die werden geformatteerd met
ISO9660 Level 1 of Level 2.
Binnen de ISO9660-standaard zijn er enkele belangrijke
beperkingen.
De maximale mapdiepte is 8 (inclusief de hoofdmap). Het aantal
karakters voor een map-/bestandsnaam is beperkt.
Geldige karakters voor map-/bestandsnamen zijn de letters A-Z,
a-z, de cijfers 0-9 en symbolen.
Dit toestel kan ook schijven afspelen in Joliet, Romeo, enz. en
andere standaarden die voldoen aan ISO9660. Soms worden de
bestandsnamen, mapnamen, enz. echter niet correct
weergegeven.
Ondersteunde formaten
Dit apparaat ondersteunt multisessie.
Dit toestel kan schijven die werden opgenomen met
Track-At-Once of packet writing niet correct afspelen.
Apple HFS, UDF 1.50, Mixed Mode CD en Enhanced CD
(CD-Extra) worden niet ondersteund.
Map
MP3-bestand
* Het nummer van de map / de naam van de map worden niet
weergegeven indien de map geen bestand bevat.
Terminologie
Bitsnelheid
Dit is de compressieratio van het "geluid" gespecificeerd voor de
codering. Hoe hoger de bitsnelheid, hoe beter de geluidskwaliteit,
maar ook hoe groter de bestanden.
Bemonsteringsfrequentie
Deze waarde toont aan hoeveel keer per seconde de gegevens
worden bemonsterd (opgenomen). Muziek-cd's gebruiken
bijvoorbeeld een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz, dus wordt
het geluid 44 100 keer per seconde bemonsterd (opgenomen). Hoe
hoger de bemonsteringsfrequentie, hoe beter de geluidskwaliteit,
maar ook hoe groter het volume van de gegevens.
Codering
Het converteren van muziek-cd's, WAVE (AIFF)-bestanden en andere
geluidsbestanden naar het gespecificeerde formaat voor
audiocompressie.
Tag
Informatie over een nummer zoals de titel van het nummer, artiest,
albumnaam, enz. geschreven in MP3-bestanden.
Hoofdmap
De hoofdmap kunt u vinden boven in het bestandssysteem. De
hoofdmap bevat alle mappen en bestanden en wordt automatisch
aangemaakt bij elke gebrande schijf.
10-NL
Geluidsinstelling
Voorgeprogrammeerde equalizerinstellingen (EQ-fabrieksinstelling)
In de fabriek worden 6 typische equalizer-instellingen
voorgeprogrammeerd voor verscheidene muzieksoorten.
Rotary encoder (AUDIO)
Druk herhaaldelijk op SOUND tot de gewenste
EQ-fabrieksinstelling wordt weergegeven.
Met elke druk op de knop verschijnt het geselecteerde
equalizerkenmerk op het scherm.
FLAT(OFF)
FLAT(OFF)
SOUND
Het niveau voor lage tonen/het
niveau voor hoge tonen/balans
(tussen links en rechts)/Fader
(tussen vooraan en achteraan)
regelen
1
Druk herhaaldelijk op Rotary encoder (AUDIO)
om de gewenste modus te kiezen.
Met elke druk op de knop wordt de modus als volgt
gewijzigd:
BASS
TREBLE
normale modus
BALANCE
FADER
Terug naar
Lage tonen: -12 ~ +12dB
Hoge tonen: -12 ~ +12dB
Balans: L15 ~ R15
Fader: R15 ~ F15
• Indien het toestel 5 seconden lang niet wordt bediend na het
selecteren van de modus BASS, TREBLE, BALANCE of FADER keert
het toestel automatisch terug naar de normale modus.
2
Draai aan de Rotary encoder tot in elke modus het
gewenste volume wordt verkregen.
11-NL
ROCK
POP
JAZZ
VOCAL
CLUB
Andere functies
De voorste AUX-invoeraansluiting
gebruiken
Sluit een draagbare muziekspeler enz. aan door het toestel aan te sluiten
op de invoeraansluiting op het voorpaneel. Hiervoor is een optionele
adapterkabel vereist (standaard-RCA naar 3,5ø mini-phono-aansluiting
of 3,5ø naar 3,5ø mini-phono-aansluiting).
SOURCE/
Druk op SOURCE/ en selecteer de AUX-modus om
naar het draagbare toestel te luisteren.
VIEW
RADIO
3(SCROLL)
*1
*2
De tekst weergeven
Tekstinformatie, zoals de naam van de schijf en van het nummer, wordt
weergegeven indien een schijf wordt afgespeeld die compatibel is met
CD-tekst. Het is ook mogelijk om de mapnaam, de bestandsnaam en de
tag enz. weer te geven terwijl MP3-bestanden worden afgespeeld.
CD*1
USB*2
AUX
RADIO
Wordt enkel weergegeven wanneer een schijf in het toestel werd
gestopt.
Wordt enkel weergegeven wanneer een USB-geheugen wordt
aangesloten.
Draagbare speler, enz.
Hoofdtoestel
Druk op VIEW.
Het scherm verandert elke keer als op een knop wordt gedrukt.
• Om door tekst te scrollen, drukt u op 3(SCROLL).
Het scherm in Radio-modus:
Indien er PS (Programme Service Name) is
PS (Programme Service Name)*1
RADIO TEXT
PS (Programme Service Name)
Indien er geen PS (Programme Service Name) is
FREQUENCY
RADIO TEXT
FREQUENCY
of
Optionele adapterkabel (RCA-pinnen [rood,wit],
3,5ø miniplugs) of (3,5ø miniplugs)
Het scherm in CD-modus:
TRACK NO./ELAPSED TIME
TEXT (DISC NAME)*2
TEXT (TRACK NAME)*2
TRACK NO./ELAPSED TIME
Het scherm in MP3-modus:
FOLDER NO./FILE NO.
ELAPSED TIME
NAME
FILE NAME
ALBUM NAME*3
3
ARTIST NAME*
FOLDER NO./FILE NO.
FOLDER
SONG NAME*3/
*1 Indien VIEW minstens 2 seconden wordt ingedrukt terwijl PS in de
weergavemodus wordt weergegeven, wordt de frequentie 5 seconden
lang weergegeven.
2
* Weergegeven tijdens het afspelen van een schijf met CD-tekst.
*3 ID3-tag
Indien een MP3-bestand ID3-taginformatie bevat, wordt de
ID3-taginformatie weergegeven (bv. naam van het nummer, naam
van de artiest en naam van het album). Alle andere taggegevens
worden genegeerd.
Over "Tekst"
Tekst:
CD's die compatibel zijn met tekst, bevatten tekstinformatie zoals
de naam van de schijf en de naam van het nummer. Zulke
tekstinformatie wordt "tekst" genoemd.
• Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist op dit apparaat worden
weergegeven, afhankelijk van het type van het teken.
• "NO TEXT" verschijnt indien tekstinformatie niet op dit toestel kan
worden weergegeven.
• Het is mogelijk dat de tekst- of taginformatie niet correct wordt
weergegeven, afhankelijk van de inhoud.
12-NL
USB-geheugen
(optioneel)
SOURCE/
BAND/
Aansluiting van USB-geheugen
(optioneel)
USB-geheugen aansluiten
1
2
/
Open het klepje van de USB-aansluiting.
Sluit het USB-geheugen rechtstreeks op de
USB-aansluiting aan.
Dit toestel
USB-aansluiting
USB-geheugen
(apart verkrijgbaar)
Het USB-geheugen bedienen
(optioneel)
U kunt een apparaat met USB-geheugen aansluiten op dit toestel. Als
een USB-geheugen aangesloten is, kunt u de weergave van bestanden
op het USB-apparaat vanaf dit toestel bedienen.
• De bedieningselementen op dit toestel voor bediening van het
USB-geheugen werken alleen wanneer een USB-geheugen
aangesloten is.
MP3-bestanden afspelen met het
USB-geheugen (optioneel)
Indien u een USB-geheugen met MP3's aansluit, kunt u die bestanden
op dit toestel afspelen.
1
Druk op SOURCE/ om over te schakelen naar de
USB AUDIO-modus.
De modus verandert elke keer als op een knop wordt
gedrukt.
RADIO
CD*1
USB*2
AUX
RADIO
1
* Wordt enkel weergegeven wanneer een schijf in het toestel werd
gestopt.
*2 Wordt enkel weergegeven wanneer een USB-geheugen wordt
aangesloten.
2
•
•
•
•
Om het afspelen te pauzeren, drukt u op
BAND/
/ .
Als u opnieuw op BAND/ / drukt, wordt het afspelen
hervat.
De hoofdmap wordt weergegeven als "ROOT" in de Zoekmodus voor
mapnamen.
Dit toestel speelt bestanden op een USB-geheugen af met dezelfde
bedieningselementen en modi als voor de weergave van CD's met
MP3's. Raadpleeg "CD/MP3" voor meer informatie.
Voordat het USB-geheugen uit het toestel wordt gehaald, moet u het
toestel op een andere bron instellen of het nummer pauzeren.
De afspeeltijd wordt mogelijk niet correct weergegeven wanneer een
bestand opgenomen met VBR (Variable Bit Rate) wordt afgespeeld.
13-NL
USB-geheugen verwijderen
1
2
Haal het USB-geheugen voorzichtig uit de
USB-aansluiting.
Sluit het klepje van de USB-aansluiting.
• Schakel van het USB-geheugen over op een andere bron en verwijder
vervolgens het USB-geheugen. Indien het USB-geheugen in de
USB-geheugenmodus wordt verwijderd, is het mogelijk dat gegevens
worden beschadigd.
• Wanneer u het USB-geheugen verwijdert, moet u het recht
lostrekken.
• Wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of wanneer het
USB-geheugen niet wordt herkend wanneer het USB-geheugen is
aangesloten, verwijdert u het USB-geheugen een keer en sluit het
opnieuw aan.
• Nadat het USB-geheugen werd verwijderd, sluit u het klepje van de
USB-aansluiting, om te voorkomen dat er stof of vreemde
voorwerpen in terechtkomen, wat tot defecten zou kunnen leiden.
Over MP3-bestanden in het
USB-geheugen
MP3's afspelen
MP3-bestanden worden voorbereid en vervolgens in een
USB-geheugen opgeslagen. Dit toestel kan ten minste 999
mappen (inclusief de hoofdmap) en 255 bestanden per map
herkennen die in het USB-geheugen opgeslagen zitten. Het
afspelen lukt mogelijk niet wanneer een USB-geheugen de
bovenstaande beperkingen overschrijdt.
Zorg ervoor dat de weergavetijd niet langer dan 1000 minuten
bedraagt.
Ondersteunde media
Dit toestel kan media met een USB-geheugen afspelen.
Overeenkomstige bestandssystemen
Dit toestel ondersteunt FAT 12/16/32 voor USB-geheugens.
Informatie
Problemen opsporen
Indien u een probleem ondervindt, schakel het toestel dan helemaal uit
en weer in. Indien het toestel dan nog niet normaal werkt, controleer dan
de punten in de volgende controlelijst. Deze lijst helpt u om een
probleem op te sporen als er een fout is opgetreden in het apparaat.
Overigens dient u te zorgen dat de rest van uw systeem behoorlijk is
aangesloten, of dat u contact opneemt met uw erkende Alpine-dealer.
Basis
Werkt niet of geen weergave.
• Het contact van de auto is niet ingeschakeld.
- Indien het toestel volgens de instructies werd aangesloten, zal
het niet werken wanneer het contact van de auto niet is
ingeschakeld.
• Foutieve aansluiting van de stroomkabel (rood) en accukabel
(geel).
- Controleer de aansluiting van de stroomkabel en de accukabel.
• Zekering doorgebrand.
- Controleer de zekering van het toestel en vervang die indien
nodig door een zekering met de juiste waarde.
Radio
U kunt geen zenders ontvangen.
• Er is geen antenne aangesloten of er is een losgekoppelde
aansluiting in de kabel.
- Zorg ervoor dat de antenne correct is aangesloten; vervang
indien nodig de antenne of de kabel.
U kunt geen zenders afstemmen in de zoekmodus.
• Wanneer u zich in een gebied met sterke ontvangst bevindt, is
het mogelijk dat de antenne niet correct is geaard of aangesloten.
- Controleer de verbindingen van de antenne; zorg ervoor dat de
antenne correct is geaard aan de montageplaats.
• De antenne heeft mogelijk niet de juiste lengte.
- Zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgestrekt; indien de
antenne stuk is, vervang hem dan door een nieuwe.
Er treedt ruis op bij de ontvangst.
• De antenne heeft niet de juiste lengte.
- Strek de antenne volledig uit; vervang de antenne indien hij
stuk is.
• De antenne is slecht geaard.
- Zorg ervoor dat de antenne correct is geaard aan de
montageplaats.
CD
CD-speler werkt niet
• De temperatuur is hoger dan de bedieningstemperatuur van
+70°C voor cd's.
- Laat de binnenkant van het voertuig (of de koffer) afkoelen.
Het afspeelgeluid van de cd wordt onvast.
• Condensatie in de cd-module.
- Wacht totdat het condenswater is verdampt (dit kan ongeveer
1 uur duren).
U kunt geen cd plaatsen.
• Er is reeds een cd aanwezig in de cd-speler.
- Werp de cd uit en verwijder deze.
• De cd wordt niet correct geladen.
- Zorg ervoor dat de cd volgens de instructies in het gedeelte
over de bediening van de cd-speler wordt ingebracht.
U kunt de cd niet snel vooruit of achteruit spoelen.
• De cd is beschadigd.
- Werp de cd uit en gooi deze weg; wanneer u een beschadigde
cd gebruikt in het toestel kan die het mechanisme beschadigen.
Het afspeelgeluid van de cd hapert door trillingen.
• Incorrecte installatie van het toestel.
- Zet het toestel opnieuw en stevig vast.
• De schijf is erg vuil.
- Reinig de schijf.
• Er zitten krassen op de schijf.
- Plaats een andere schijf.
• De pickup-lens is vuil.
- Gebruik geen in de handel verkrijgbare schijf om de lens te
reinigen. Neem contact op met de Alpine-dealer bij u in de
buurt.
Het afspeelgeluid van de cd hapert zonder trillingen.
• De schijf is vuil of er zitten krassen op.
- Maak de schijf schoon; een beschadigde schijf moet worden
vervangen.
Foutmeldingen (enkel ingebouwde cd-speler).
• Mechanische fout.
- Druk op . Plaats de schijf nogmaals nadat de foutmelding is
verdwenen. Raadpleeg de Alpine-dealer bij u in de buurt
indien de bovenvermelde oplossing het probleem niet verhelpt.
Weergave van CD-R/CD-RW niet mogelijk.
• De opnamesessie werd niet afgesloten (gefinaliseerd).
- Finaliseer de sessie en probeer opnieuw af te spelen.
MP3
MP3 wordt niet afgespeeld.
• Er heeft zich een schrijffout voorgedaan. Het MP3-formaat is
niet compatibel.
- Zorg ervoor dat de MP3 geschreven werd in een ondersteund
formaat. Raadpleeg "Over MP3" en herschrijf vervolgens in
een formaat dat wordt ondersteund door dit toestel.
14-NL
Indicatie voor cd-speler
• De schijf is verkeerd om in het station gestoken.
- Druk op de knop
en werp de cd uit.
Indien de schijf niet wordt uitgeworpen, neemt u contact op
met de Alpine-dealer in uw buurt.
• Er zitten krassen op de schijf.
- Druk op de knop
en werp de cd uit.
Indien de schijf niet wordt uitgeworpen, neemt u contact op
met de Alpine-dealer in uw buurt.
• Storing van het mechanisme.
- Neem contact op met uw Alpine-dealer.
• Er wordt een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid gebruikt die
niet door het toestel wordt ondersteund.
- Gebruik een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid die door het
toestel wordt ondersteund.
Indicatie voor USB-geheugen
• Er is geen nummer (bestand) in het USB-geheugen opgeslagen.
- Sluit het USB-geheugen aan nadat u er nummers (bestanden)
op hebt opgeslagen.
• Er is een USB-geheugen aangesloten dat niet wordt ondersteund
door het toestel.
- Sluit een USB-geheugen aan dat wordt ondersteund door het
toestel.
• Het USB-aansluitingsapparaat ontvangt een abnormale
stroomsterkte (er kan een foutmelding worden weergegeven
wanneer het USB-apparaat niet compatibel is met het
aangesloten toestel).
Er is een storing in het USB-geheugen of er heeft zich een
kortsluiting voorgedaan.
- Haal het USB-geheugen uit het toestel en schakel de stroom uit
en weer aan. Sluit een ander USB-geheugen aan.
• Communicatiefout.
- Schakel het contact van de auto uit en daarna weer in.
• Er wordt een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid gebruikt die
niet door het toestel wordt ondersteund.
- Gebruik een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid die door het
toestel wordt ondersteund.
15-NL
ALGEMEEN
Specificaties
Stroomvereiste
FM-TUNERGEDEELTE
Afstembereik
Bruikbare gevoeligheid mono
Afwisselende kanaalselectiviteit
Signaal/ruis-verhouding
Stereoscheiding
Ontvangstverhouding
87,5 – 108,0 MHz
0,7 µV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
MW-TUNERGEDEELTE
Afstembereik
Gevoeligheid (IEC-standaard)
531 – 1602 kHz
25,1 µV/28 dB
LW-TUNERGEDEELTE
Afstembereik
Gevoeligheid (IEC-standaard)
153 – 281 kHz
31,6 µV/30 dB
Lichtbron
Golflengte
Laservermogen
Frequentierespons
Signaal/ruis-verhouding
Totale harmonische vervorming
Snelheidsfluctuaties
Kanaalscheiding
Maximaal uitgangsvermogen
Stroomuitvoer
Luidsprekerimpedantie
Pre-uitgangsvoltage
Pre-uitgangsimpedantie
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
• Als gevolg van voortdurende verbetering van de producten, kunnen
specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving.
CD-SPELERGEDEELTE
Bemonsteringsbereik
DA-convertor
Type pickup
Huidige verbruik
12 V DC
(11 – 16 V toegestaan),
Beproevingsspanning
14,4 V, Negatieve aarding
Minder dan 2,1 A
(CD-modus; 0,5 W × 4)
50 W × 4 (à 1 kHz)
maximale volumecontrole
18 W × 4
(1 kHz, 1%, 4 Ohm)
4 – 8 Ohm
2 V (CD-modus, 1 kHz,
0dB)
200 Ohm
178 × 50 × 160 mm
1,2 kg
8 keer oversampling
1 bit DAC-systeem
3-beam Photo Detector Pick
Up
Laserhalfgeleider
790 nm
CLASS I
20 – 20 000 Hz (±1 dB)
96 dB
0,01% (bij 1 kHz)
Onder meetbare limiet
85 dB
USB-GEDEELTE
USB-vereisten
Maximale stroomtoevoer
1.1/2.0 Full Speed
500 mA
Voorste AUX-ingang
Ingangsimpedantie
Toelaatbare externe invoer
Aansluiting
10 kOhm
2,0 V
3,5 mm ϕ Stereo mini-pin
16-NL
Installatie en aansluitingen
Lees het volgende en "Gebruiksaanwijzing" van deze
handleiding zorgvuldig voor u het toestel installeert of
aansluit, om een juist gebruik te garanderen.
Waarschuwing
MAAK DE CORRECTE AANSLUITINGEN.
Het niet correct aansluiten kan leiden tot brand of
productbeschadiging.
GEBRUIK ENKEL IN WAGENS MET EEN 12 VOLTAANSLUITING MET NEGATIEVE AARDING.
(Raadpleeg uw dealer als u niet zeker bent.) Niet opvolgen van deze
instructie kan brand, enz. veroorzaken.
ALVORENS HET APPARAAT AAN TE SLUITEN, DIENT
DE NEGATIEVE ACCUKABEL TE WORDEN
LOSGEKOPPELD
Niet opvolgen van deze instructie kan elektrocutie of verwonding
door kortsluiting tot gevolg hebben.
ZORG ERVOOR DAT ER GEEN KABELS VERSTRIKT
RAKEN MET VOORWERPEN IN DE BUURT.
Bevestig draden en kabels in overeenstemming met de handleiding
om hinder tijdens het rijden te voorkomen. Kabels of draden die de
beweging belemmeren van of zijn opgehangen aan bijvoorbeeld
stuurwiel, schakelpook, rempedalen, enz. kunnen bijzonder
gevaarlijk zijn.
MAAK GEEN INKEPING IN ELEKTRISCHE KABELS.
Snijd nooit kabelisolatie weg om stroom te leveren aan een ander
apparaat. Hierdoor zal de toelaatbare stroomtoevoercapaciteit van de
bedrading worden overschreden, met brand of elektrische schok tot
gevolg.
BESCHADIG GEEN LEIDINGEN OF BEDRADING BIJ
HET BOREN VAN GATEN.
Bij het boren van gaten in het chassis om het apparaat te installeren,
moet u opletten dat er geen leidingen, tanks of elektrische bedrading
worden geraakt, beschadigd of belemmerd. Dit kan brand
veroorzaken.
GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN HET
REMSYSTEEM OF DE STUURINRICHTING VOOR
MASSAVERBINDING.
Bouten of moeren in het remsysteem of de stuurinrichting (en andere
veiligheidssystemen) of tanks mogen NOOIT worden gebruikt voor
installatie of massaverbinding. Het gebruik van dergelijke
onderdelen kan leiden tot verlies van controle over het voertuig,
brand, enz.
KLEINE VOORWERPEN, ZOALS BATTERIJEN,
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
Het inslikken ervan kan ernstige verwondingen veroorzaken. Bij
inslikken onmiddellijk de hulp van een arts inroepen.
INSTALLEER HET APPARAAT NIET OP EEN PLAATS
WAAR HET DE BESTUURDER KAN HINDEREN,
ZOALS BIJVOORBEELD BIJ HET STUURWIEL OF DE
SCHAKELPOOK.
Hierdoor kunnen het zicht of de bewegingen van de bestuurder
worden gehinderd, wat tot ongevallen kan leiden.
BELANGRIJK
Gelieve het serienummer van uw toestel te noteren in de voorziene ruimte
hiernaast, en bewaar dit als permanent bewijs. Het serienummer of het
gegraveerde serienummer bevindt zich op de bovenkant van het toestel.
17-NL
Opgelet
LAAT DE BEDRADING EN INSTALLATIE OVER AAN
EXPERTS.
De bedrading en installatie van dit toestel vereisen speciale
technische kennis en ervaring. Neem altijd contact op met de dealer
waar u dit product hebt gekocht om het werk te laten uitvoeren, om
zo de veiligheid te garanderen.
GEBRUIK DE GESPECIFICEERDE ACCESSOIREONDERDELEN EN INSTALLEER DEZE OP EEN
VEILIGE MANIER.
Zorg dat u enkel de gespecificeerde accessoire-onderdelen gebruikt.
Gebruik van andere dan de opgegeven onderdelen kunnen interne
schade veroorzaken aan dit toestel of ervoor zorgen dat het toestel
niet veilig gemonteerd is. Hierdoor kunnen onderdelen los komen te
zitten, hetgeen kan leiden tot gevaarlijke situaties of
productstoringen.
BEVESTIG DE BEDRADING ZO DAT DEZE NIET
GEPLOOID IS OF WORDT INGEDRUKT DOOR EEN
SCHERPE METALEN RAND.
Leid de kabels en draden weg van bewegende onderdelen (zoals de
stoelrails) of scherpe of puntige uiteinden. Dit voorkomt dat de
bedrading geplooid en beschadigd wordt. Als de bedrading door een
metalen gaatje loopt, gebruik dan een rubber doorvoering om te
voorkomen dat de kabelisolatie wordt gesneden door de metalen rand
van het gaatje.
INSTALLEER NIET OP LOCATIES MET EEN HOGE
VOCHTIGHEIDSGRAAD OF WAAR ZICH VEEL STOF
BEVINDT.
Vermijd installatie van het toestel op locaties met een hoge
vochtigheidsgraad of waar zich veel stof bevindt. Vocht of stof dat
doordringt in dit toestel kan leiden tot productstoringen.
Voorzorgsmaatregelen
• Zorg ervoor dat u de kabel verwijdert van de (–) accu-aansluiting
voor u uw CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR installeert. Dit
verkleint de kans op schade aan het toestel bij een kortsluiting.
• Zorg ervoor dat u de kleurgecodeerde draden aansluit volgens het
diagram. Foute aansluitingen kunnen storingen veroorzaken in het
toestel of schade teweegbrengen aan het elektrische systeem van de
auto.
• Tijdens het aansluiten op het elektrische systeem van de auto, dient u
op te letten voor componenten die in de fabriek werden geïnstalleerd
(bv. boordcomputer). Maak geen aftakkingen in deze kabels om
stroom te voorzien voor dit toestel. Wanneer u de CDE-130R/
CDE-130RM/CDE-130RR op de zekeringkast aansluit, moet u ervoor
zorgen dat de zekering voor het circuit bedoeld voor de CDE-130R/
CDE-130RM/CDE-130RR de juiste stroomsterkte heeft. Doet u dit
niet, dan kan dit leiden tot schade aan het product en/of het voertuig.
Neem bij twijfel contact op met uw Alpine-dealer.
• De CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR maakt gebruik van
vrouwelijke RCA-aansluitingen voor aansluiting op andere apparaten
(bv. een versterker) met RCA-aansluitingen. U hebt mogelijk een
adapter nodig om andere apparaten aan te sluiten. Neem in dat geval
contact op met uw erkende Alpine-dealer voor hulp.
• Zorg ervoor dat u de (–) luidsprekerkabel aansluit op de (–)
luidsprekeraansluiting. Verbind nooit de kabels van het linkse en het
rechtse luidsprekerkanaal met elkaar of met de carrosserie van het
voertuig.
SERIENUMMER:
DATUM VAN INSTALLATIE:
INSTALLATIETECHNICUS:
PLAATS VAN AANKOOP:
2
Installatie
Schroef
Zeskantmoer (M5)
Opgelet
*2
Blokkeer de hitteafvoer van het toestel niet; hierdoor wordt de
luchtcirculatie onderbroken. Wanneer de afvoer geblokkeerd is, zal
de warmte binnen het toestel zich ophopen en zo mogelijk brand
veroorzaken.
Schroefbout
(meegeleverd)
Metalen
montageband
Hitteafvoer
*1
Dit toestel
Aardkabel
Chassis
Afneembaar
voorpaneel
Versterk de hoofdeenheid met de metalen
montagebeugel (niet meegeleverd). Verbind de
aardkabel van het toestel met een metalen plaats
met behulp van een schroef (*1) die reeds is
vastgemaakt op het chassis van het voertuig.
• Voor de schroef gemarkeerd met "*2" dient u een schroef te
gebruiken die geschikt is voor de gekozen montageplaats.
Sluit elke ingangskabel van een versterker aan op
de overeenkomstige uitgangskabel aan die uit de
achterzijde links van de CDE-130R/CDE-130RM/
CDE-130RR komt. Sluit alle andere kabels van de
CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR aan volgens de
beschrijving in het gedeelte AANSLUITINGEN.
Opgelet
Verwijder het afneembare voorpaneel niet wanneer u dit toestel
in uw wagen installeert.
Indien het afneembare voorpaneel tijdens de installatie wordt
verwijderd, is het mogelijk dat u te hard duwt en dat u de metalen
plaat vervormt die het toestel op zijn plaats houdt.
• Het hoofdapparaat moet binnen 30 graden ten opzichte van het
horizontale vlak in langsrichting worden geïnstalleerd.
Minder dan 30°
3
Schuif de CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR in het
dashboard tot hij vastklikt. Dit zorgt ervoor dat het
toestel stevig op zijn plaats zit en niet per ongeluk uit
het dashboard zal vallen. Breng het afneembare
voorpaneel aan.
Verwijdering
1. Verwijder het afneembare voorpaneel.
2. Steek de beugelsleutels aan beide kanten in het toestel
in de voorziene openingen. Het toestel kan nu worden
verwijderd uit het montageframe.
1
Rubberen kapje
(meegeleverd)
Steun
Montageframe
(meegeleverd)
Dashboard
Dit toestel
Schroefbout
(meegeleverd)
Beugelsleutels
(meegeleverd)
3. Trek het toestel uit het dashboard terwijl u de
beugelsleutels open houdt.
Vastklikpunt
Dit toestel
<JAPANSE WAGEN>
Verwijder het montageframe van de hoofdeenheid
(zie "Verwijdering").
Voorkader
(meegeleverd)
Dit toestel
Schroeven (M5 × 8)
Aardkabel
*3
Montagebeugel
Verbind de aardkabel van het toestel met een metalen plaats met behulp van
een schroef (*3) die reeds is vastgemaakt op het chassis van het voertuig.
18-NL
Aansluitingen
Antenne
Naar versterker
Naar automatische antenne
(rood)
ONTSTEKING
(blauw/wit)
Ontstekingssleutel
(zwart)
ACCU
(geel)
Accu
(groen)
Linksachter
(groen/zwart)
(wit)
(wit/zwart)
(grijs)
(grijs/zwart)
Linksvoor
Rechtsachter
(paars)
(paars/zwart)
Rechtsvoor
Luidsprekers
Luidsprekers
Linksvoor
Versterker
Rechtsvoor
19-NL
1 Antenneaansluiting
@ Kabel luidsprekeruitvoer rechtsachter (–) (grijs)
2 ISO-aansluiting
# Kabel luidsprekeruitvoer rechtsachter (+)
(grijs/zwart)
3 Geschakelde stroomkabel (ontsteking) (rood)
Sluit deze kabel aan op een vrije aansluiting in de
zekeringkast van het voertuig of op een andere ongebruikte
voedingsbron die enkel (+) 12 V levert wanneer de motor
aan is of de sleutel in de contactpositie staat.
4 Kabel automatische antenne (blauw/wit)
Sluit deze kabel aan op de accu+-aansluiting van uw
automatische antenne, indien van toepassing.
Opmerking:
• Deze kabel mag enkel worden gebruikt voor het bedienen van
de automatische antenne van het voertuig. Gebruik deze kabel
niet om een versterker, signaalprocessor, enz. in te schakelen.
5 Aardkabel (zwart)
Verbind deze kabel met een goede aarding op het voertuig.
Zorg ervoor dat de verbinding enkel metaal raakt en stevig
vastgemaakt is door middel van de meegeleverde metalen
schroef.
6 Accukabel (Geel)
Sluit deze kabel aan op de positieve (+) aansluiting van de
accu van het voertuig.
7 ISO-aansluiting voor de stroomvoorziening
$ Kabel luidsprekeruitvoer rechtsvoor (–) (paars)
% Kabel luidsprekeruitvoer rechtsvoor (+) (paars/zwart)
^ Zekeringsklem (15 A)
& RCA-aansluitingen uitvoer vooraan
ROOD is rechts en WIT is links.
* RCA-verlengkabel (apart verkrijgbaar)
( Voorste AUX-invoeraansluiting
Via deze aansluiting kan audio van een extern apparaat
(zoals een draagbare speler) ingevoerd worden met behulp
van een commercieel beschikbare convertorkabel.
) USB-aansluiting
Aansluiting USB-geheugen (los verkrijgbaar)
- Aansluiting interface stuurafstandsbediening
Naar interfacebox van de stuurafstandsbediening.
U kunt dit toestel bedienen vanaf het bedieningstoestel van
de wagen wanneer de interfacebox van de
stuurafstandsbediening van Alpine (optioneel) is
aangesloten. Neem contact op met uw Alpine-dealer voor
meer informatie.
8 Kabel luidsprekeruitvoer linksachter (+) (groen)
9 Kabel luidsprekeruitvoer linksachter (–)
(groen/zwart)
0 Kabel luidsprekeruitvoer linksvoor (+) (wit)
! Kabel luidsprekeruitvoer linksvoor (–) (wit/zwart)
Om te voorkomen dat extern lawaai het audiosysteem binnendringt.
• Plaats het toestel en leid de kabels minstens 10 cm verwijderd van het chassis van de auto.
• Houd de stroomkabels van de accu zo ver mogelijk weg van de andere kabels.
• Sluit de aardkabel goed aan op een plaats waar hij enkel metaal raakt (verwijder verf, stof of vet indien nodig) op het chassis van de
auto.
• Wanneer u een optionele ruisonderdrukker toevoegt, sluit hem dan zo ver mogelijk verwijderd van het toestel aan. Neem contact op
met uw Alpine-dealer voor meer informatie over verschillende ruisonderdrukkers.
• Uw Alpine-dealer is uitvoerig op de hoogte van middelen voor ruispreventie. Neem daarom contact op met uw dealer voor meer
informatie.
20-NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement