VX404E - Clarion
Gebruikershandleiding
VX404E
DVD MULTIMEDIASTATION MET BEDIENING
VIA 6,2 INCH AANRAAKSCHERM
!CAUTION
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS
OR PERFORMANCE OF PROCEDURES
OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN
THE OWNER’S MANUAL MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
!LET OP
GEBRUIK VAN BEDIENINGSEENHEDEN,
AANPASSINGEN OF PRESTATIEINSTELLINGEN ANDERS
DAN GESPECIFICEERD IN DE
GEBRUIKERSHANDLEIDING KUNNEN
RESULTEREN IN EEN BLOOTSTELLING
AAN GEVAARLIJKE STRALINGEN.
VX404E
1
Nederlands
Dit apparaat bevat een lasersysteem en
is geclassificeerd als “CLASS 1 LASER
PRODUCT“ (Laserproduct klasse 1).
Lees voor correct gebruik van dit model
deze gebruikershandleiding nauwkeurig
door en bewaar de handleiding om deze
later te kunnen raadplegen. Wanneer zich
een probleem voordoet met deze speler,
neemt u contact op met het dichtstbijzijnde
bevoegde servicecentrum.
Open de behuizing niet. Zo voorkomt u
directe blootstelling aan de laserstraal.
Gebruikershandleiding
This appliance contains a laser system
and is classified as a “CLASS 1 LASER
PRODUCT”. To use this model properly,
read this Owner’s Manual carefully
and keep this manual for your future
reference. In case of any trouble with
this player, please contact your nearest
“AUTHORIZED service station”.
To prevent direct exposure to the laser
beam, do not try to open the enclosure.
LET OP:
e
N derlands
CAUTIONS:
Nederlands
Inhoud
Gebruikershandleiding
1. FUNCTIES..........................................................................................................................4
Systemen uitbreiden............................................................................................................4
2. VOORZORGSMAATREGELEN..........................................................................................5
3. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK..................................................................7
Bedieningspaneel...............................................................................................................7
USB-poort...........................................................................................................................7
Reinigen..............................................................................................................................7
Schijven hanteren................................................................................................................8
4. BEDIENINGSPANEEL.................................................................................................... 10
Functies van knoppen.......................................................................................................10
5. AFSTANDBEDIENING (OPTIONEEL)............................................................................ 11
Afstandbedieningsfuncties................................................................................................12
6. HOOFDMENU................................................................................................................. 14
7. BEDIENING DVD-VIDEOSPELER.................................................................................. 15
Schijven.............................................................................................................................15
Dvd-systeeminstellingen wijzigen......................................................................................16
Een schijf bekijken.............................................................................................................16
Het menu van de dvd-speler gebruiken.............................................................................17
Het menu van de videobestandspeler gebruiken..............................................................19
Schakelen tussen ondertiteltalen......................................................................................20
Lijst met videobestanden..................................................................................................20
DivX Video-On-Demand-bestanden afspelen...................................................................20
Videobestanden op een schijf afspelen.............................................................................20
8. BEDIENING CD-SPELER............................................................................................... 21
Een schijf beluisteren/uitwerpen........................................................................................21
Cd-spelermodus................................................................................................................21
Het cd-spelermenu gebruiken...........................................................................................21
Luisteren naar gecomprimeerde audio..............................................................................22
Functie voor weergave van labels......................................................................................22
9. BEWERKINGEN MET USB/SD-AUDIO.......................................................................... 24
10. BEWERKINGEN MET USB/SD-VIDEO........................................................................ 26
Opmerkingen over het gebruik van USB/SD-geheugens...................................................26
De USB/SD-videomodus selecteren.................................................................................26
Videobestanden in een USB/SD-geheugen afspelen........................................................26
Afspeelbaar videobestand................................................................................................26
11. BEWERKINGEN MET iPod/iPhone............................................................................. 28
Opmerkingen over het gebruik van Apple iPod/iPhone......................................................28
ID3-info iPod-audio............................................................................................................28
Modus voor afspeellijst van iPod-audio.............................................................................29
Het iPod-videomenu gebruiken.........................................................................................30
ID3-modus iPod-video.......................................................................................................30
Lijstmodus iPod-video.......................................................................................................31
Eenvoudige bedieningsmodus iPod-video........................................................................31
Modus voor afspelen van iPod-video.................................................................................31
Bluetooth-modus voor iPod-audio.....................................................................................32
12. BEDIENING BLUETOOTH-AUDIOSPELER................................................................. 33
De Bluetooth-audiomodus selecteren...............................................................................33
Instellingen van de Bluetooth-audiospeler.........................................................................33
Uw Bluetooth-audiospeler registreren (koppelen).............................................................33
De Bluetooth-audiospeler selecteren................................................................................34
De Bluetooth-audiospeler beheren....................................................................................34
2
VX404E
e
N derlands
Gebruikershandleiding
VX404E
Nederlands
13. Bluetooth-TELEFOONBEWERKINGEN.........................................................................35
De BT-telefoonmodus selecteren......................................................................................35
Bluetooth-telefooninstellingen...........................................................................................35
Uw mobiele telefoon registreren (koppelen)......................................................................36
De mobiele telefoon selecteren.........................................................................................36
De telefoonboekgegevens ophalen...................................................................................36
Telefoonbewerkingen........................................................................................................36
14. TUNERBEWERKINGEN............................................................................................... 38
15. DAB-BEWERKINGEN................................................................................................... 40
16. HDMI-MODUS............................................................................................................... 42
HDMI-Bron selecteren ......................................................................................................43
DISP-bron selecteren .......................................................................................................43
17. AUX................................................................................................................................ 44
18. BEWERKINGEN MET CAMERA-INVOER.................................................................... 44
19. BEWERKINGEN MET DE ACHTERBRON................................................................... 45
Dvd-video achter...............................................................................................................45
Infomodus achterbronbediening dvd.................................................................................45
Directe modus achterbronbediening dvd...........................................................................45
iPod-video achter..............................................................................................................46
Afspeelmodus achterbronbediening iPod-video................................................................46
ID3-modus achterbron iPod-video.....................................................................................46
20. INSTELBEWERKINGEN............................................................................................... 47
Algemeen instellingenmenu..............................................................................................47
Video-instellingenmenu.....................................................................................................47
Audio-instellingenmenu.....................................................................................................48
Overige instellingen...........................................................................................................48
De antidiefstalcode instellen..............................................................................................48
21. PROBLEMEN OPLOSSEN........................................................................................... 49
ALGEMEEN......................................................................................................................49
DVD-SPELER...................................................................................................................49
USB/SD-APPARAAT.........................................................................................................50
Bluetooth...........................................................................................................................50
TFT-scherm.......................................................................................................................51
22. FOUTMELDINGEN........................................................................................................ 52
DVD-SPELER...................................................................................................................52
23. SPECIFICATIES............................................................................................................ 53
24. BEDRADINGSHANDLEIDING...................................................................................... 55
3
Nederlands
1. FUNCTIES
Gebruikershandleiding
FLAC (Free Lossless Audio Codec) compatibel met ID3-tagdisplay
Ingebouwde Bluetooth® Handsfree (HFP) en audiostreaming (A2DP & AVRCP)
Extra ingang op het voorpaneel en 6ch RCA-uitgang met subwooferregeling
Systemen uitbreiden
Uitbreiding van audiofuncties
Externe versterker
Uitbreiding van visuele functies
Monitor achter
Achteruitzichtcamera
iPod®
USB
geheugen
iPhone®
iPhone/ Smartphone via HDMI™
Bluetooth
Telefoon
Opmerking:
• De items buiten het kader zijn gangbare, commercieel verkrijgbare producten.
4
VX404E
e
N derlands
Nederlands
2. VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING
• Demonteer of bewerk deze eenheid niet. Dit kan schade, brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Gebruik deze eenheid niet wanneer zich problemen voordoen, zoals ontbrekend beeld of geluid.
Dit kan schade, brand of elektrische schokken veroorzaken. Raadpleeg in dat geval uw bevoegde
leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum van Clarion.
• Wanneer zich een probleem voordoet, bijvoorbeeld wanneer er een voorwerp in de eenheid
is terechtgekomen, de eenheid vochtig is geworden of de eenheid rook of een vreemde geur
afgeeft, staakt u het gebruik ervan onmiddellijk en raadpleegt u uw bevoegde leverancier of het
dichtstbijzijnde servicecentrum van Clarion.
Het gebruik van de eenheid in zulke toestand kan schade, brand of elektrische schokken
veroorzaken.
• Gebruik een zekering met dezelfde specificatie wanneer u de zekering vervangt.
Een zekering met een andere specificatie kan brand veroorzaken.
• Raadpleeg uw bevoegde leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum van Clarion voor
veiligheidsvoorschriften bij de installatie van deze eenheid of bij een wijziging in de installatie.
Hiervoor zijn professionele vaardigheden en ervaring vereist.
• Als bestuurder bent u als enige verantwoordelijk voor uw veiligheid.
• U mag het systeem niet bedienen tijdens het rijden, om verkeersongevallen te vermijden.
• U mag het systeem alleen bedienen wanneer het voertuig stilstaat op een veilige plaats en de
handrem is aangetrokken, om verkeersongevallen te vermijden.
• De software kan na verloop van tijd, door gewijzigde omstandigheden en afhankelijk van de
gebruikte informatiebronnen, onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten. Houd tijdens
het rijden te allen tijde rekening met de werkelijke verkeersomstandigheden en -regels.
• Kijk tijdens het rijden zo weinig mogelijk op het scherm van het navigatiesysteem.
VX404E
5
Gebruikershandleiding
• Voor uw eigen veiligheid dient de bestuurder geen video te bekijken en geen bedieningen uit te
voeren tijdens het rijden. Let op: het bekijken en bedienen van video tijdens het rijden is in sommige
landen wettelijk verboden. Zorg er ook voor dat het geluidsniveau tijdens het rijden laag genoeg is
om omgevingsgeluiden te kunnen horen.
Nederlands
Gebruikershandleiding
1. Wanneer de auto van binnen erg koud is en
de speler vlak na het inschakelen van de
verwarming wordt gebruikt, kan vocht ontstaan
op het oppervlak van de schijf (dvd/cd) of op de
optische onderdelen van de speler, waardoor
de speler mogelijk niet naar behoren werkt. Als
vocht ontstaat op het oppervlak van de schijf
(dvd/cd), veegt u dit af met een zachte doek. Als
vocht ontstaat op de optische onderdelen van
de speler, gebruikt u de speler ongeveer een uur
niet. De condens verdwijnt vanzelf, waarna de
speler weer normaal werkt.
2. Rijden op zeer hobbelige wegen veroorzaakt
ernstige trillingen, waardoor het afspelen kan
haperen.
VX404E
10R -047201
53 E
技术说明:
1、大小65x75mm,红色外框线为刀模线。
2、材质,80g铜版纸,过哑胶。
3、内容印刷黑色:PANTONE Black C。
4、要求内容印刷正确、清晰,贴纸表面干净、整洁,不得有脏污、斑点、折痕;
切边务必整齐,不得歪斜。
3. Deze eenheid maakt gebruik van een
precisiemechanisme. Wanneer zich problemen
voordoen, mag u de behuizing niet openen, de
eenheid niet demonteren en de roterende delen
niet smeren.
6
VX404E
1:1
VX404E
吕崇垚
20140305
e
N derlands
Nederlands
3. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK
Bedieningspaneel
• Het bedieningspaneel werkt naar behoren bij
een temperatuur van 0 tot 60 ˚C.
• Vermijd contact met vloeistoffen uit drankjes,
paraplu's enzovoort. Dit kan het interne
schakelsysteem beschadigen.
• Demonteer of bewerk de installatie niet. Dit kan
schade veroorzaken.
• Het blootstellen van het paneel aan schokken
kan breuken, vervorming of andere schade
veroorzaken.
• Laat de display niet in aanraking komen met
brandende sigaretten.
• Mocht zich een probleem voordoen, laat u de
installatie inspecteren bij de winkel waar u deze
heeft aangeschaft.
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet als
de sensor daarvan wordt blootgesteld aan
direct zonlicht.
* Afstandbediening is apart verkrijgbaar.
• Bij zeer koud weer wordt de weergave op de
display mogelijk vertraagd en verduisterd. Dit is
geen storing. De display zal normaal werken
wanneer de temperatuur stijgt.
• Kleine zwarte en glimmende plekken binnen
het lcd-paneel zijn normaal voor lcd-producten.
USB-poort
• De USB-geheugenstick moet worden herkend
als USB-apparaat voor massaopslag om naar
behoren te kunnen werken. Bepaalde modellen
werken mogelijk niet naar behoren.
Als het opgeslagen geheugen verloren
gaat of beschadigd raakt, is Clarion niet
aansprakelijk voor enige schade.
Wanneer u een USB-geheugenstick gebruikt,
raden wij u aan een reservekopie van de gegevens
hierop te maken, bijvoorbeeld op een pc.
• Gegevensbestanden kunnen in de volgende
situaties beschadigd raken bij het gebruik van
een USB-geheugenstick:
Wanneer u de USB-geheugenstick verwijdert of
de stroom afsluit tijdens het schrijven of lezen van
gegevens. Bij statische elektriciteit of elektrische
ruis. Plaats of verwijder de USB-geheugenstick
wanneer deze niet wordt gelezen.
• Aansluiting op de computer wordt niet
behandeld.
Reinigen
• De eenheid reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het vuil
voorzichtig weg te vegen. Breng voor hardnekkig
vuil wat verdund, neutraal schoonmaakmiddel op
een zachte doek aan en veeg het vuil voorzichtig
weg. Veeg nogmaals met een droge doek.
• Het lcd-paneel reinigen
Het lcd-paneel trekt stof aan. Veeg het daarom
geregeld schoon met een zachte doek. Het
oppervlak raakt snel bekrast, dus veeg niet met
harde voorwerpen.
Gebruik geen benzeen, verdunner,
autoreinigingsmiddel, enzovoort. Deze
middelen kunnen de eenheid beschadigen of
de verf doen loslaten. Daarnaast kan langdurig
contact met rubberen of plastic producten
vlekken veroorzaken.
VX404E
7
Gebruikershandleiding
Neem om de levensduur te verlengen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
Nederlands
Schijven hanteren
Gebruikershandleiding
Hanteren
• De rand van nieuwe schijven kan ruw zijn.
Bij gebruik van zulke schijven werkt de
speler mogelijk niet of hapert het geluid.
Gebruik een balpen of iets dergelijks om
de rand van de schijf minder ruw te maken.
Balpen
Ruwe rand
Plaats nooit etiketten op het oppervlak
van de schijf en schrijf nooit met een
potlood of pen op het oppervlak.
• Speel nooit een schijf af die is bedekt
met tape of lijm of met restanten van een
etiket. Als u een dergelijke schijf probeert
af te spelen, kunt u deze mogelijk niet
meer uit de speler verwijderen of kan
deze de speler beschadigen.
• Gebruik geen schijven die grote krassen
bevatten of misvormd, gescheurd
enzovoort zijn. Dit kan storingen of schade
veroorzaken.
• Druk om een schijf uit het doosje te
verwijderen het midden van het doosje
naar beneden en til de schijf eruit terwijl
u deze aan de rand vasthoudt.
• Gebruik geen commercieel verkrijgbare
beschermingshoesjes of schijven die zijn
uitgerust met stabilisatoren enzovoort.
Deze kunnen de schijf of het interne
mechanisme beschadigen.
8
VX404E
Opslag
• Stel schijven niet bloot aan direct zonlicht
of een andere hittebron.
• Stel schijven niet bloot aan extreme
vochtigheid of stof.
• Stel schijven niet bloot aan directe warmte
van verwarmingen.
Reinigen
• Gebruik om vingerafdrukken en stof te
verwijderen een zachte doek en veeg
in een rechte lijn van het midden van de
schijf naar buiten.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals
schoonmaakmiddelen, een antistatische
spuitbus of verdunner.
• Laat de schijf na gebruik van een
schijfreiniger goed drogen voordat
u de schijf gebruikt.
Over schijven
• Sluit de stroom nooit af en verwijder de
eenheid nooit uit de auto wanneer een
schijf is geladen.
LET OP
Voor uw veiligheid dient de bestuurder
tijdens het rijden nooit een schijf
te plaatsen of te verwijderen of het
bedieningspaneel te gebruiken.
• “Made for iPod” and “Made for iPhone”
mean that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod or
iPhone, respectively, and has been certified
by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with iPod
or iPhone may affect wireless performance.
iPhone, iPod, iPod nano and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries.
Lightning is a trademark of Apple Inc.
• OVER DivX VIDEO: DivX® is een digitale
video-indeling gecreëerd door DivX, LLC, een
dochteronderneming van Rovi Corporation.
Dit is een officieel DivX Certified® apparaat dat
strenge tests heeft moeten ondergaan om te
verifiëren of hiermee DivX-video kan worden
afgespeeld. Ga naar divx.com voor meer
informatie en softwaretools om uw bestanden
om te zetten in DivX-video’s.
OVER DivX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX
Certified® apparaat moet worden geregistreerd
om DivX Video-on-Demand (VOD)-films te
kunnen afspelen. Om uw registratiecode te
ontvangen, gaat u naar het DivX VOD-gedeelde
in het installatiemenu van het apparaat. Ga naar
vod.divx.com voor meer informatie over het
voltooien van uw registratie.
DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's
zijn gedeponeerde handelsmerken van Rovi
Corporation en diens dochterondernemingen en
worden onder licentie gebruikt. DivX Certified®
voor het afspelen van DivX® video, inclusief
premium inhoud.
Gedekt door een of meer van de volgende
Amerikaanse octrooien:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn
gedeponeerde handelsmerken, eigendom van
Bluetooth® SIG, Inc. Gebruik van dergelijke
handelsmerken door Clarion Co.,Ltd. vindt
plaats onder licentie. Andere merknamen
en handelsnamen zijn in het bezit van hun
respectieve eigenaren.
VX404E
9
Gebruikershandleiding
• Gefabriceerd in het kader van een Dolby
Laboratories-licentie. “Dolby” en het dubbele
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
e
N derlands
• Dit product maakt gebruik van
kopieerbeveiligingstechnieken die worden
beschermd door Amerikaanse octrooien en
andere intellectuele-eigendomsrechten. Gebruik
van deze techniek moet worden goedgekeurd
door Rovi Corporation en is bedoeld voor
een huiselijke omgeving en andere beperkte
afspeelomstandigheden, tenzij anders
uitdrukkelijk is toegestaan door Rovi Corporation.
Reverse-engineeren of demonteren is verboden.
Nederlands
Over de geregistreerde handelsmerken enzovoort
Nederlands
4. BEDIENINGSPANEEL
Gebruikershandleiding
[
[Microfoon]
[MENU]
]
[Schijfsleuf]
[DISP]
[POWER/VOL]
[IR]
[RESET]
[microSD-sleuf]
[Bescherming]
[AUX IN]
Functies van knoppen
[POWER/VOL]
• Druk op deze knop om de eenheid in te schakelen.
• Houd deze knop meer dan twee seconden ingedrukt
om de eenheid uit te schakelen.
• Draai deze knop links- of rechtsom om het volume
van het systeem aan te passen.
[DISP]
• Druk op de knop om het HDMI videoscherm weer te
geven.
[ ] Uitwerpknop
• Druk op deze knop om de schijf uit te werpen.
[MENU]
• Druk op deze knop om het hoofdmenu weer te geven.
Druk nogmaals om terug te keren naar de huidige
bron.
• Houd deze knop twee seconden ingedrukt om de
monitor uit te schakelen. Druk op een willekeurige
plek op het scherm om de monitor opnieuw in te
schakelen.
[RESET]
• Druk op deze knop om een hardwarereset voor de
eenheid uit te voeren.
Opmerking:
wanneer u op de knop [RESET] drukt, worden de
frequenties van radiostations, titels, enzovoort uit het
geheugen verwijderd.
10
VX404E
[microSD-sleuf]
Opmerking: De microSD-kaart is voor muziek en video.
[AUX IN]
AUX 1-aansluiting.
[Microfoon]
Dit wordt gebruikt voor Bluetooth-telefoons.
[IR] SENSOR
• Ontvanger voor de afstandbediening
(werkbereik: 30 graden in alle richtingen).
Signaalzender
Werkingsbereik: 30 graden in alle richtingen
/
Gebruikershandleiding
[OPEN]
[MUTE]
[
e
N derlands
* Afstandbediening is apart verkrijgbaar.
Nederlands
5. AFSTANDBEDIENING (OPTIONEEL)
[POWER / SRC]
]
[VOLUME]
[ 0-9 ]
[NAV / AV]
[BAND]
[SEL]
[MENU]
[PIC]
[SRCH]
[BACK]
[
,
,
,
[TITLE]
[
], [
[ENT]
]
]
,
[TA]
[RPT]
[ROOT]
[
], [
[ZOOM]
[SUB.T]
[AUDIO]
[ANGLE]
De batterijen vervangen
]
LET OP
1. Druk op het klepje, trek de batterijlade naar buiten en
verwijder de oude batterij.
• Houd de batterij buiten bereik van kinderen.
2. Plaats de nieuwe CR2025-batterij en schuif
de batterijlade in dezelfde richting terug in de
afstandsbediening.
Zorg ervoor dat de lade in de juiste richting is
teruggeplaatst.
• De batterij (batterijpak of geïnstalleerde batterijen)
mag niet worden blootgesteld aan te veel hitte, zoals
zonlicht, vuur enzovoort.
Raadpleeg direct een arts indien de batterij wordt
ingeslikt.
VX404E
11
Nederlands
LET OP
• Gebruik een CR2025 (3V) lithiumbatterij.
• Verwijder de batterij wanneer de afstandbediening
een maand of langer niet wordt gebruikt.
Gebruikershandleiding
• Er is explosiegevaar als de batterij niet correct
wordt geplaatst. Vervang batterijen alleen door een
soortgelijk type.
• Hanteer de batterij niet met metalen gereedschap.
• Sla de batterij niet op met metalen voorwerpen.
• Als de batterij lekt, veegt u de afstandbediening
helemaal schoon en installeert u een nieuwe batterij.
Afstandbedieningsfuncties
• Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming
met de overheidsvoorschriften of milieuregels van
overheidsinstanties die in uw land/gebied van
toepassing zijn.
Belangrijk
• Bewaar de afstandbediening niet op een plaats waar
deze wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of
direct zonlicht.
• De afstandbediening werkt mogelijk niet optimaal
wanneer deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
• Laat de afstandbediening niet op de vloer vallen
waar deze mogelijk onder de rem of het gaspedaal
kan terechtkomen.
U kunt de afstandbediening gebruiken om de VX404E te besturen.
* Afstandbediening is apart verkrijgbaar.
Opmerking:
• De draadloze afstandbediening werkt mogelijk niet optimaal bij blootstelling aan direct zonlicht.
Knop [
/
]
• Druk op deze knop om video- en audiomedia af te
spelen of te onderbreken.
• Houd deze knop meer dan een seconde ingedrukt
om video- en audiomedia te stoppen.
Knop [MUTE]
• Druk op deze knop om de luidspreker te dempen of
het dempen van de luidspreker op te heffen.
in de rechterbovenhoek van het
• Het symbool
scherm geeft aan dat de luidspreker gedempt is.
Knop [POWER/SRC]
• Druk op deze knop om het volgende beschikbare
bronitem in het hoofdmenu te selecteren.
• Druk op deze knop om de eenheid in te schakelen
wanneer deze is uitgeschakeld.
• Houd deze knop meer dan een seconde ingedrukt
om de eenheid uit te schakelen wanneer deze is
ingeschakeld.
Knoppen [0 - 9]
• Gebruik het toetsenblok om de radio te selecteren.
• Gebruik deze knoppen om de track te selecteren in
de lijst met tracks.
• Druk op een van deze knoppen in het toetsenblok om
hoofdstukken of titels van een dvd te openen.
Knoppen [VOLUME]
Knop [BAND]
• Schakel naar de volgende band.
Knop [SET]
• Druk op deze knop om het menu met audioinstellingen te openen, ongeacht de modus.
Knop [BACK]
• Druk op deze knop om het hoofdmenu te sluiten als
het huidige scherm het hoofdmenu is.
Knoppen [
• Houd deze knop ingedrukt om de dimmer van de
monitor te wijzigen.
Knop [ENT]
• Druk op deze knop om de ingevoerde gegevens vast
te leggen in het toetsenblok of het item in te voeren
waarop de cursor zich bevindt.
Knop [TITLE]
12
VX404E
]
Knop [PIC]
Knop [NAVI/AV]
• Druk op deze knop om het zoekvenster voor
hoofdstukken of titels te openen terwijl een dvd wordt
afgespeeld.
], [
• Druk op deze knop om het hoofdmenu te openen of
terug te keren naar de huidige bron.
Knop [TA]
Knop [SRCH]
], [
Knop [MENU]
• Druk op een van deze knoppen om het volume te
verhogen of te verlagen.
• Geen functie.
], [
• Druk op een van deze knoppen om de cursor te
verplaatsen in het hoofdmenu of de instelmodus.
• Vanuit het hoofdmenu kunt u de gewenste bron
selecteren of uw instellingen wijzigen.
• Druk op de knop om TA in of uit te schakelen.
• Druk op deze knop om naar het titelmenu van de dvd
te gaan.
Knop [ROOT]
• Druk op deze knop om naar het hoofdmenu van de
dvd te gaan.
], [
]
• Druk op een van deze knoppen in de tunermodus om
het volgende beschikbare station te zoeken, omlaag
of omhoog.
• Druk op een van deze knoppen in de dvd-modus om het
volgende lagere of hogere, hoofdstuknummer te zoeken.
• Druk op een van deze knoppen in de cd-, USB-videoof USB-audiomodus om de volgende track te
selecteren, omhoog of omlaag.
Knoppen [
], [
• Druk op deze knop om het audiokanaal van de schijf
te wijzigen tijdens het afspelen van een dvd.
Knop [SUB-T]
• Druk op deze knop om naar de volgende beschikbare
ondertiteling te schakelen tijdens het afspelen van
een dvd.
• Druk op deze knop in de iPod-modus om het
videomenu weer te geven.
Knop [ANGLE]
• Druk op deze knop om de hoek te wijzigen tijdens het
afspelen van een dvd. (Niet alle dvd's ondersteunen
deze functie.)
• Druk op deze knop in de iPod-modus om het
audiomenu weer te geven.
Knop [OPEN]
• Druk op deze knop om de schijf uit te werpen.
]
• Druk op een van deze knoppen in de tunermodi
om handmatig het volgende station te selecteren,
omhoog of omlaag.
• Druk op een van deze knoppen om achterwaarts of
voorwaarts te zoeken. Druk nogmaals om de snelheid
te wijzigen in 2x, 4x, 8x of 16x.
Knop [ZOOM]
• Druk op deze knop om zoomen in te schakelen tijdens
het afspelen van een dvd. U kunt maximaal 3x inzoomen.
(Niet alle dvd's ondersteunen deze functie.)
VX404E
13
Gebruikershandleiding
Knoppen [
Knop [AUDIO]
e
N derlands
• Druk op deze knop om in de dvd-modus een
hoofdstuk te herhalen, een titel te herhalen of
herhalen uit te schakelen.
• Druk op deze knop om een track te herhalen of alles
te herhalen terwijl een cd wordt afgespeeld.
• Druk op deze knop om een track te herhalen, een map
te herhalen of alles te herhalen tijdens het afspelen
van MP3-, WMA- of videobestanden op een schijf.
• Druk op deze knop om een track te herhalen, een
map te herhalen of alles te herhalen tijdens het
afspelen van MP3-, WMA- of videobestanden in een
USB-geheugen.
Nederlands
Knop [RPT]
Nederlands
6. HOOFDMENU
Gebruikershandleiding
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 - Tuner---Druk op deze knop om de tunermodus weer
te geven.
2 - DAB---Druk op deze knop om de DAB-modus weer
te geven.
3 - Bluetooth Audio---Druk op deze knop om de
Bluetooth-audiomodus weer te geven.
4 - Disc Audio---Druk op deze knop om de
schijfaudiomodus weer te geven.
5 - iPod Audio---Druk op deze knop om de iPodaudiomodus weer te geven.
6 - HDMI---Druk op deze knop om de HDMI-modus weer
te geven.
7 - Telephone---Druk op deze knop om de telefoonmodus
weer te geven.
8 - USB/SD Audio---Druk op deze knop om de USBaudiomodus weer te geven.
9 - AUX1---Druk op deze knop om de AUX1-modus weer
te geven.
10 - Disc Video---Druk op deze knop om de
schijfvideomodus weer te geven.
11 - USB/SD Video---Druk op deze knop om de USBvideomodus weer te geven.
12 - iPod Video---Druk op deze knop om de iPodvideomodus weer te geven.
13 - Camera---Druk op deze knop om de cameramodus
weer te geven.
14 - AUX2---Druk op deze knop om de AUX2-modus weer
te geven.
15 - Audio off---Druk op deze knop om het
audiobrongeluid uit te schakelen.
16 - Setting---Druk op deze knop om het instellingenmenu
weer te geven.
17 - Rear---Druk op deze knop om de achtermodus weer
te geven.
Door het menu bladeren
Veeg naar rechts of links om de volgende of vorige pagina
van het hoofdmenu weer te geven.
16
14
VX404E
17
De positie van het menu wijzigen
1. Wanneer u een rechthoekig pictogram in het hoofdmenu
langer dan twee seconden indrukt, wordt het pictogram
zwevend weergegeven in het hoofdmenu.
2. Verplaats het zwevende pictogram naar de gewenste
positie.
Afspeelbare schijven
Dvd's
Audio-cd's
Cd-tekst
Afspeelbare mediabestanden
MP3/WMA/AAC
DivX
MP4
Over CD Extra-schijven
Een CD Extra-schijf is een schijf waarop in
totaal twee sessies zijn opgenomen. De eerste
sessie is een audiosessie en de tweede een
gegevenssessie.
Uw persoonlijke cd's met meer dan twee
opgenomen gegevenssessies kunnen niet
worden afgespeeld op deze dvd-speler.
Opmerking:
• Wanneer u een CD Extra-schijf afspeelt, wordt
alleen de eerste sessie herkend.
Over het afspelen van een cd-r/cd-rw-schijf
(MP3, WMA en AAC)
Met deze speler kunnen cd-r/cd-rw-schijven
worden afgespeeld waarop muziek in cd-indeling
is opgenomen (MP3, WMA en AAC).
• Als een cd-r- of cd-rw-schijf wordt geplaatst
die niet is voltooid, zal het lang duren voordat
de schijf wordt afgespeeld. Een dergelijke
schijf wordt mogelijk helemaal niet afgespeeld,
afhankelijk van de omstandigheden bij opname.
• SuperAudio-cd's kunnen niet worden
afgespeeld. Het afspelen van een dergelijke
cd wordt niet ondersteund, zelfs als het een
hybride schijf is.
Over het afspelen van MP3/WMA/AAC
Met deze eenheid kunnen cd-r/cd-rw-, dvd-r/
rw- en dvd+r/rw-schijven worden afgespeeld
waarop MP3-/WMA-/AAC-muziekgegevens zijn
opgenomen.
Zie voor gedetailleerde informatie het gedeelte
Luisteren naar gecomprimeerde audio.
Opmerking over regiocodes
Het dvd-systeem wijst op basis van
verkoopgebied een regiocode toe aan dvdspelers en -schijven. Op dvd-spelers die in Azië
worden verkocht, kunnen dvd-schijven worden
afgespeeld met de regiocode “ALL”, “2” of een
andere combinatie van cijfers die een “2” bevat.
De dvd-regiocode wordt als volgt aangegeven op
het hoesje van de schijf.
ALLE
2
1
2
4
Europa
Over het afspelen van een dvd-r/rw- of dvd+r/
rw-schijf
MP3-, WMA- en AAC-bestanden die op een
dvd-r/rw- of dvd+r/rw-zijn opgenomen, kunnen
worden afgespeeld.
Schijven die niet kunnen worden afgespeeld
Met deze dvd-speler is het niet mogelijk om dvdaudio, dvd-ram, foto-cd's, enzovoort af te spelen.
Opmerking:
• Mogelijk kunnen cd's die op een cd-r- en cdrw-eenheid zijn opgenomen, ook niet worden
afgespeeld. (Reden: schijfkenmerken, krassen,
stof/vuil, stof/vuil op de lens van de speler
enzovoort.)
VX404E
15
Gebruikershandleiding
Afspeelbare schijven
Met deze dvd-speler kunnen de volgende
schijven worden afgespeeld.
Nederlands
Schijven
e
N derlands
7. BEDIENING DVD-VIDEOSPELER
Nederlands
Dvd-systeeminstellingen wijzigen
Opmerking:
Als de installatie tijdens het afspelen van een dvd is
uitgevoerd, begint de schijf weer bij het begin.
Gebruikershandleiding
Het dvd-installatiemenu selecteren
1. Druk op de knop [Settings] in het hoofdmenu om het
video-installatiemenu te openen.
2. Druk op de knop Video [
]. Het videomenu
wordt weergegeven.
Niveau voor ouderlijk toezicht instellen
1.Selecteer het scherm Others in de modus Setting.
Druk op de knop [Parental Control]. Druk op de
knop voor het gewenste niveau voor ouderlijk toezicht.
Gebruik deze tabel om het niveau voor ouderlijk
toezicht in te stellen.
Geschikt voor kinderen
Geschikt voor kinderen
PG
Ouderlijk toezicht aangeraden
G
PG-13
Alle leeftijden
Ouders sterk gewaarschuwd
PG-R
Ouderlijk toezicht beperkt
R
Beperkt
NC-17
Niemand jonger dan 17 toegelaten
Adult
Alleen voor volwassenen
• De inhoud die door ouderlijk toezicht wordt beperkt,
hangt af van de landcode.
Opmerking:
De schermgrootte instellen
Druk op de knop [DVD Wide Screen Mode] om
de dvd-breedbeeldmodus in of uit te schakelen.
Standaard is deze instelling uitgeschakeld.
Opmerking:
Niet alle dvd's ondersteunen deze functie.
Het wachtwoord voor ouderlijk toezicht
instellen
De standaardinstelling is 0000.
1. Druk in het hoofdmenu op [Settings]. Druk op de
] op het display. Druk op [Set
knop Others[
Password] ---- en er verschijnt een cijfertoetsenblok.
u kunt de leeftijdskeuring alleen selecteren als het
systeem niet met een wachtwoord is vergrendeld.
De grenzen kunnen alleen worden ingesteld terwijl
het systeem met een wachtwoord is vergrendeld.
Een schijf bekijken
1.Een schijf laden:
Plaats de schijf in het midden van de sleuf met het etiket
naar boven gericht.
LET OP
Voor uw veiligheid dient de bestuurder
tijdens het rijden nooit een schijf te
plaatsen of te verwijderen.
Opmerking:
• Plaats nooit vreemde voorwerpen in de schijfsleuf.
• Als u de schijf niet eenvoudig kunt plaatsen, bevindt
zich mogelijk een andere schijf in het mechanisme of
is de eenheid aan onderhoud toe.
• Schijven van 8 cm (single play) kunnen niet worden
gebruikt.
2.De schijf wordt automatisch afgespeeld.
WAARSCHUWING
Voer een nieuw wachtwoord in en probeer
het nogmaals. Het wachtwoord is ingesteld.
Opmerking:
Wanneer een schijf met weergaverestricties wordt
geplaatst, wordt u gevraagd dit wachtwoord in te
voeren. De schijf kan pas worden afgespeeld als
het juiste wachtwoord is ingevoerd.
16
VX404E
Bepaalde video's zijn mogelijk
opgenomen met een hoger volumeniveau
dan gewenst. Verhoog het volume
geleidelijk aan vanaf de minimuminstelling
nadat de video gestart is.
Een schijf uitwerpen
1.Als u een schijf wilt verwijderen, drukt u op de knop
Uitwerpen [
]. Vervolgens wordt de afspeelmodus
ingesteld op de tunermodus.
Als de schijf niet binnen tien seconden na het
uitwerpen wordt verwijderd, wordt de schijf
automatisch opnieuw geladen. In dit geval blijft de
afspeelmodus ingesteld op de tunermodus.
Dvd-spelermodus
11 12
10
13
Het menu van de dvd-speler gebruiken
U kunt de knopitems in het dvd-menu selecteren door
hier op te drukken.
Afspelen/Pauze
1.Druk op de toets Pauze [
] tijdens het afspelen om
het afspelen te pauzeren.
] om het
2.Druk nogmaals op de knop Afspelen [
afspelen te hervatten.
Tussen hoofdstukken schakelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
] of [
].
1.Druk tijdens het afspelen op de knop [
U kunt vanaf verschillende momenten naar een vorig of
volgend hoofdstuk schakelen door een keer of vaker op een
van de knoppen te drukken. Het afspelen begint direct.
Schakelen met de zoekbalk
Druk op de driehoek [ ] op de zoekbalk en sleep deze
naar de positie vanaf waar het afspelen moet beginnen.
14
Vooruitspoelen/terugspoelen
15
16
17
18
19
1.Houd de knop [
] or [ ] twee seconden
ingedrukt om snel terug of vooruit te spoelen
tijdens het afspelen. De eerste keer wordt de
afspeelsnelheid 2x en vervolgens 4x, 8x en 16x.
Wanneer u de knop loslaat, wordt weer met normale
snelheid afgespeeld.
Opmerking:
• De snelheid van het door- en terugspoelen kan
afwijken, afhankelijk van de schijf.
Zoekfunctie
20
1 - Knop Optie
2 - Knop Cursortoetsen weergeven
3 - Knop Vorig hoofdstuk/Terugspoelen
4 - Knop Afspelen/Onderbreken
5 - Knop Volgend hoofdstuk/Doorspoelen
6 - Verstreken afspeeltijd
7 - Zoekbalk
8 - Totale tijd
9 - Knop Menulijst
U kunt het begin van een scène vinden met behulp van
de hoofdstuk- of titelnummers die op de dvd-schijf zijn
opgenomen.
1.Wanneer het menu Dvd-video wordt weergegeven
op de knop Option [
], drukt u op de knop Direct
[
]. Het toetsenblok met de invoermodus voor
hoofdstuk-/titelnummers verschijnt.
Wanneer u de op knop Chapter [
] drukt,
schakelt u de invoermodus voor hoofdstuknummers in.
Wanneer u de op knop Title [
] drukt, schakelt
u de invoermodus voor titelnummers in..
• Title (Titel)
Een groot segment waarin de gegevensinhoud van een
schijf is opgedeeld.
VX404E
17
Gebruikershandleiding
Nadat een schijf is geladen, wordt de afspeelmodus
automatisch ingeschakeld.
Druk op een willekeurige plaats op het scherm om het
dvd-menu weer te geven. Druk nogmaals om terug te
keren naar het weergavescherm. Het weergavescherm
wordt weergegeven als u het scherm langer dan tien
seconden niet aanraakt.
10 - Dvd-afspeelinformatie
11 - Bluetooth-status
12 - REG-,TA-,PTY-, AF-,TP-status
13 - Systeemtijd
14 - Knop Snelkoppeling
15 - Knop Herhalen instellen
16 - Knop Audiokanaal wijzigen
17 - Knop Ondertiteling wijzigen
18 - Knop Snelkoppeling
19 - Knop Direct hoofdstuk of titel zoeken
20 - Infoknop
e
N derlands
Als u een schijf met kracht naar binnen duwt voordat deze
automatisch is geladen, kan de schijf beschadigd worden.
Nederlands
Opmerking:
Nederlands
• Chapter (Hoofdstuk)
Een klein segment waarin de gegevensinhoud van een
schijf is opgedeeld.
2.Voer met de knoppen [0] tot en met [9] het nummer in
van de gewenste titel of het gewenste hoofdstuk.
].
3.Druk op de knop OK [
Gebruikershandleiding
2.Druk op het titelmenuscherm of hoofdmenuscherm.
Druk vervolgens op de knop Cursortoetsen
weergeven.
3.Selecteer de items in het titelmenuscherm met de
pijltoetsen[
].
* Afhankelijk van de schijf worden mogelijk geen items
geselecteerd met de pijltjestoetsen.
] om het geselecteerde
4.Druk op de knop OK [
item vast te leggen.
].
5. Druk op de knop Back [
Schakelen tussen audiokanalen
Het afspelen begint vanaf de scène waarvan u het titelof hoofdstuknummer hebt ingevoerd.
Opmerking:
* Als het nummer voor de titel of het hoofdstuk
niet bestaat, of als zoeken op basis van een titel-/
hoofdstuknummer niet is toegestaan, verandert
het beeld niet.
4.Druk op de knop Back [
] om het toetsenblok
te sluiten.
Afspelen herhalen
Met deze bewerking speelt u hoofdstukken van de dvd
herhaaldelijk af.
1.Druk terwijl het Dvd-menu wordt weergegeven op de
knop Repeat [ ].
] om een
2.Druk eenmaal op de knop Repeat [
hoofdstuk te herhalen en druk nogmaals om een titel
te herhalen.
] om
3.Druk nogmaals op de knop Repeat [
herhaald afspelen uit te schakelen.
REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
REG-, PTY-, AF-,TA-, TP-status hebben betrekking op
de tuner.
Het titelmenu gebruiken
Op dvd-schijven die twee of meer titels bevatten, kunt u
het titelmenu voor afspelen selecteren.
1.Druk tijdens het afspelen op de knop List [
] om
het hoofdmenu van de dvd-video te openen.
Houd deze ingedrukt tijdens het afspelen om het
titelmenu weer te geven.
* Afhankelijk van de schijf wordt het titelmenu of
hoofdmenu mogelijk niet geopend.
18
VX404E
Op schijven die twee of meer audiosporen of -talen
bevatten, kunt u tijdens het afspelen tussen de sporen
of talen schakelen.
1. Druk in het dvd-menu tijdens het afspelen op de knop
Audio [
].
• Elke keer dat u op de knop drukt, schakelt u tussen
de audiotalen.
• Het kan even duren voordat een ander audiospoor
wordt weergegeven.
Afhankelijk van de schijf kunnen hoogstens acht
audiosporen zijn opgenomen. Zie voor details het
etiket van de schijf:
geeft aan dat 8 audiosporen zijn opgenomen.)
(
De standaardtaalinstelling wordt hersteld wanneer
de eenheid wordt ingeschakeld en wanneer een
schijf wordt vervangen. Als de schijf de standaardtaal
niet bevat, wordt de standaardtaal op de schijf
geselecteerd.
Afhankelijk van de schijf werkt schakelen mogelijk
niet, of niet voor bepaalde scènes.
Schakelen tussen ondertiteltalen
Op dvd-schijven die twee of meer ondertiteltalen
bevatten, kunt u tijdens het afspelen tussen de talen
schakelen.
1.Druk in het dvd-videomenu op de knop Subtitle
] om een ondertiteltaal te selecteren tijdens
[ het afspelen. Elke keer dat u op de knop drukt,
schakelt u tussen de ondertiteltalen.
• Het kan even duren voordat een andere ondertiteling
wordt weergegeven.
Afhankelijk van de schijf kunnen 32 ondertiteltalen
zijn opgenomen. Zie voor details het etiket van de
geeft aan dat er acht soorten ondertiteling
schijf: (
zijn opgenomen.)
Afhankelijk van de schijf werkt schakelen mogelijk
niet, of niet voor bepaalde scènes.
2.Als u ondertiteling wilt uitschakelen, drukt u
] tot de
herhaaldelijk op de knop Subtitle [
ondertiteling is uitgeschakeld.
De afspeelstatus weergeven
Druk in de dvd-spelermodus op de knop Info [
om de afspeelstatus weer te geven.
MP4/DivX-videobestanden afspelen
]
Met dit systeem kunnen videobestanden (AVI/MP4,
enzovoort) worden afgespeeld die zijn opgeslagen op schijf.
Videobestandspelermodus
8
7
9
10
U kunt de knopitems in het menu van de
videobestandspeler selecteren door hierop te drukken.
Afspelen/Pauze
1.Druk op de toets Pauze [
] tijdens het afspelen om
het afspelen te pauzeren.
] om het
2.Druk nogmaals op de knop Afspelen [
afspelen te hervatten.
Schakelen naar het vorige/volgende bestand
1.Druk tijdens het afspelen op [
] of [
vorige/volgende bestand af te spelen
] om het
Schakelen met de zoekbalk
Druk op de driehoek op de zoekbalk en sleep deze naar
de positie vanaf waar het afspelen moet beginnen.
Doorspoelen/terugspoelen
Houd de knop [
] of [
] twee seconden ingedrukt
om door of terug te spoelen tijdens het afspelen.
De eerste keer wordt de afspeelsnelheid 2x en
vervolgens 4x, 8x en 16x. Wanneer u de knop loslaat,
wordt weer met normale snelheid afgespeeld.
1
2
3
4
5
6
Opmerking:
* De snelheid van door- en terugspoelen kan afwijken,
afhankelijk van de schijf.
Afspelen herhalen
Met deze bewerking worden videobestanden op de
schijf herhaald afgespeeld.
De standaardinstelling is Alles herhalen.
1.Druk terwijl het menu van de videobestandspeler
wordt weergegeven op de knop Repeat [
].
] om een
2.Druk eenmaal op de knop Repeat [
nummer te herhalen en druk nogmaals om een map
te herhalen.
] om
3. Druk nogmaals op de knop Repeat [
alles te herhalen.
11
12
13
14
1 - Knop Optie
2 - Knop Vorige track/Terugspoelen
3 - Knop Afspelen/Onderbreken
4 - Knop Volgende track/Doorspoelen
5 - Verstreken afspeeltijd/Zoekbalk
6 - Knop Lijstmodus
7 - Afspeelinformatie
8 - Bluetooth-status
9 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
10 - Systeemtijd
11 - Knop Snelkoppeling
12 - Knop Herhalen
13 - Knop Audio
14 - Knop Ondertiteling
Schakelen tussen audiokanalen
Sommige videobestanden hebben twee of meer
audiokanalen. U kunt tijdens het afspelen tussen de
audiokanalen schakelen.
1.Druk tijdens het afspelen op de knop Audio [
]
in de modus Optie.
• Elke keer dat u op de knop drukt, schakelt u tussen
de audiotalen.
• Het kan even duren voordat een ander audiospoor
wordt weergegeven.
Afhankelijk van de schijf kan het schakelen onmogelijk zijn.
VX404E
19
Gebruikershandleiding
1.Nadat u een schijf met videobestanden hebt
geladen, drukt u de knop [Disc Video] in het
hoofdmenu om het scherm van de modus voor de
videobestandspeler weer te geven.
2.Druk op het scherm van het weergegeven
videobestand om het menu van de
videobestandspeler weer te geven. Druk nogmaals
om terug te keren naar het weergavescherm. Het
weergavescherm wordt weergegeven als u het
scherm langer dan tien seconden niet aanraakt.
Het menu van de videobestandspeler
gebruiken
e
N derlands
DivX Certified® voor het afspelen van DivX® video,
inclusief premium inhoud.
Nederlands
Opmerking:
Nederlands
Schakelen tussen ondertiteltalen
Gebruikershandleiding
Voor sommige videobestanden die twee of meer
ondertiteltalen bevatten, kunt u tijdens het afspelen
tussen de ondertiteltalen schakelen.
1.Druk tijdens het afspelen op de knop Subtitle
[ ] in de modus Optie om een ondertiteling te
selecteren.
• Elke keer dat u op de knop drukt, schakelt u naar een
andere ondertiteling.
• Het kan even duren voordat een andere ondertiteling
wordt weergegeven.
Afhankelijk van de schijf kan het schakelen onmogelijk zijn.
De registratie van uw apparaat ongedaan maken
Wanneer u uw apparaat hebt geregistreerd, kunt u de
registratie ongedaan maken als u geen aangeschafte
films meer wilt bekijken op dit apparaat.
1.Druk op de knop [Settings] in het hoofdmenu om het
instellingenmenu [General] te openen.
2.Druk op de instellingenknop [General] en druk op
[SET] rechts naast “DivX® Deregistration” Wanneer
u wordt gevraagd of u de registratie van het apparaat
ongedaan wilt maken, drukt u in het pop-upscherm op
[YES].
Lijst met videobestanden
Druk in het menu van de videobestandspeler op de knop
] om de lijst met videobestanden weer te geven.
Lijst [
De bewerkingen in de lijst met videobestanden zijn bijna
hetzelfde als in de schijfaudiospelermodus. Raadpleeg
het gedeelte Bediening cd-speler.
DivX Video-On-Demand-bestanden
afspelen
U moet een eenmalig registratieproces uitvoeren om
een aangeschafte DivX-film te kunnen afspelen op uw
DivX-apparaat.
Registratie is niet nodig om gratis DivX-films af te spelen
die u zelf hebt gemaakt of gedownload.
De DivX-registratiecode downloaden en uw
apparaat registreren
1.Druk op de knop [Settings] in het hoofdmenu om het
instellingenmenu [General] te openen.
2.Druk op de instellingenknop [General] en druk op de
knop [DISPLAY] rechts naast “DivX® Registration”.
Vervolgens wordt de DivX-registratiecode van tien
cijfers weergegeven.
3.Voer deze code in de DivX-speler in om een schijf
met een registratievideo te maken op uw pc. Wanneer
u deze schijf met registratievideo hebt afgespeeld
op dit apparaat, is de registratie voltooid en kunt u
aangeschafte DivX-films bekijken op uw apparaat.
Ga voor meer informatie naar http://www.divx.com/vod
4.Druk op [OK] om het pop-upvenster te sluiten.
Opmerking:
Wanneer u uw apparaat hebt geregistreerd, wordt dit
instellingenmenu gewijzigd in DivX® Deregistration”
20
VX404E
3. Noteer de uit tien cijfers bestaande code voor het
ongedaan maken van de registratie in het pop-upscherm.
Bewaar deze code om de registratie van dit apparaat
ongedaan te kunnen maken op uw pc.
4. Maak de registratie van dit apparaat ongedaan op
uw pc.
Ga voor meer informatie naar http://www.divx.com/vod
Videobestanden op een schijf afspelen
Met dit systeem kunnen videobestanden worden
afgespeeld die zijn opgeslagen op schijf.
*.avi-bestanden
• indeling: Divx 4/5/6
• Beeldformaat: 720 x 480
• Audio-indeling: MP3
• Audiosamplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
*.mp4-bestanden:
• indeling: MPEG4 Visual Simple @L1
• Beeldformaat: 720 x 480
• Audio-indeling: AAC
• Audiosamplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
*.mpg-bestanden
• indeling: MPEG2
• Beeldformaat: 720 x 480
• Audio-indeling: MP3
• Audiosamplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
*.divx-bestanden
• indeling: Divx 3.11/4/5/6
• Beeldformaat: 720 x 480
• Audio-indeling: MP3
• Audiosamplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
19 - Knop Scan starten/stoppen
20 - Knop Draai-effect aan/uit
Het cd-spelermenu gebruiken
Cd-spelermodus
1.Nadat een schijf is geladen, wordt de afspeelmodus
automatisch ingeschakeld.
2.Als een schijf is geladen, kunt u op de knop [Disc Audio]
in het hoofdmenu drukken om de cd-spelermodus weer
te geven.
7
6
10
4
12
13
14
Afspelen/onderbreken
1.Druk op de toets Pauze [
] tijdens het afspelen om
het afspelen te pauzeren.
] om het
2.Druk nogmaals op de knop Afspelen [
afspelen te hervatten.
Schakelen naar het vorige/volgende bestand
of de vorige/volgende track
5
9
11
U kunt de knopitems in het cd-spelermenu selecteren
door hierop te drukken in de lijst.
] of [
] om het
Druk tijdens het afspelen op [
vorige/volgende bestand af te spelen
• Wanneer u op [
] drukt, wordt de volgende track
vanaf het begin afgespeeld.
• Wanneer u op [
] drukt, wordt de huidige track
vanaf het begin afgespeeld. Wanneer u deze knop
binnen 5 seconden nogmaals aanraakt, wordt de
vorige track vanaf het begin afgespeeld.
Doorspoelen/terugspoelen
1
2
3
17
] of [
] meer dan twee seconden
Houd de knop [
ingedrukt om door te spoelen of terug te spoelen tijdens
het afspelen. De eerste keer wordt de afspeelsnelheid
2x en vervolgens 4x, 8x en 16x. Wanneer u de knop
loslaat, wordt weer met normale snelheid afgespeeld.
Opmerking:
* De snelheid van door- en terugspoelen kan afwijken,
afhankelijk van de schijf.
18
19
20
REG-, TA-, PTY-, AF-, TP-status
REG-, TA-, PTY-, TP-, AF-status hebben betrekking op
de tuner.
Afspelen herhalen
15
16
1 - Knop Volgende track/Doorspoelen
2 - Aanduiding totale tijd
3 - Draai-effect
4 - Pagina omslaan
5 - Systeemtijd
6 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
7 - Bluetooth-status
8 - Knop Vorige track/Terugspoelen
9 - Aanduiding verstreken afspeeltijd
10 - Knop Herhalen
11 - Knop Afspelen/Onderbreken
12 - Knop Snelkoppeling
13 - Knop Willekeurige volgorde
14 - Knop Optie
15 - Knop Optiemenu sluiten
16 - Informatie over artiest/album
17 - Titel van het nummer
18 - Knop Direct zoeken
* De standaardinstelling is Alles herhalen.
Druk op de knop Repeat [
] om te schakelen tussen
"Map herhalen", "Alles herhalen" en "Track herhalen".
In willekeurige volgorde afspelen
1.Druk op de knop Shuffle [
] om de tracks in
willekeurige volgorde af te spelen.
2.Druk nogmaals op deze knop om de functie weer uit
te schakelen.
Een track in het tracklijstscherm selecteren
Met deze functie kunt u tracks in een lijst selecteren.
1.Druk op de titel van de track in de lijst.
De geselecteerde track wordt afgespeeld.
2.Wanneer de gewenste track niet wordt weergegeven,
schuift u omhoog of omlaag in de tracklijst.
3.Druk op de knop van de gewenste tracktitel.
De geselecteerde track wordt afgespeeld.
De tracks scannen
] om de knop
1.Druk op de knop Optie [
] weer te geven.
[Scan Start
VX404E
21
Gebruikershandleiding
Raadpleeg het gedeelte Bewerkingen met de
schijfvideospeler - Een schijf bekijken en een schijf
uitwerpen.
8
e
N derlands
Een schijf beluisteren/uitwerpen
Nederlands
8. BEDIENING CD-SPELER
Nederlands
Gebruikershandleiding
].
2.Druk tijdens het afspelen op de knop [Scan Start
• Het afspelen begint vanaf de volgende track en elke
track wordt gedurende tien seconden afgespeeld.
• De knop [Scan Start
] verandert in de knop
].
[Scan Stop
3.Druk op de knop [Scan Stop
].
• Het afspelen wordt hervat vanaf de huidige track.
• De knop [Scan Stop
] verandert in de knop
].
[Scan Start
* De functie scant alle tracks in de huidige schijf
systematisch. Nadat de scan is voltooid, wordt het
afspelen hervat.
Zoeken op basis van tracknummer
Op deze manier kunt u een track zoeken aan de hand
van de tracknummers op de cd.
1.Druk op de knop Optie [
] om de knop [
]
weer te geven.
] om het numerieke
2.Druk op de knop [
toetsenblok weer te geven. Druk vervolgens op de
].
knop OK [
3.Voer het gewenste tracknummer in met de knoppen
[0] tot en met [9] en druk vervolgens op de knop [OK].
Het afspelen begint vanaf het ingevoerde tracknummer.
• Als het ingevoerde tracknummer niet bestaat, of als
zoeken op basis van een tracknummer niet is toegestaan,
verandert het beeld niet.
] om het numerieke
• Druk op de knop Back [
toetsenblok te sluiten.
] om het optievenster te
• Druk op de knop Option [
sluiten en het weergavescherm weer te geven.
Draai-effect aan/uit
Met deze functie kunt u het draai-effect in- of
uitschakelen.
Deze functie is standaard ingeschakeld.
1.Druk op de knop Option [
] om de knop [Effect]
weer te geven.
] om het draai-effect in te
2.Druk op de knop On [
schakelen.
3.Druk op de knop Off [
] om het draai-effect uit
te schakelen.
22
VX404E
Luisteren naar gecomprimeerde audio
Met dit systeem kunnen audiobestanden worden
afgespeeld die zijn opgeslagen op schijf.
MP3/WMA/AAC
Functie voor weergave van labels
Deze eenheid is compatibel met ID3-labels.
Deze eenheid ondersteunt ID3-labels van versie 2.4,
2.3, 1.1 en 1.0.
Bij weergave geeft deze eenheid voorrang aan de labels
van versie 2.3 en 2.4.
Opmerking:
• Bepaalde cd's die als cd-r/rw zijn opgenomen, zijn
mogelijk niet bruikbaar.
Labelmenu voor MP3/WMA/AAC weergeven
Labelgegevens kunnen worden weergegeven voor
gecomprimeerde audiobestanden met labelgegevens.
MP3: titel, artiest, album
WMA: titel, artiest
AAC: hiervoor kunnen geen labelgegevens worden
weergegeven.
Houd bij het maken van een MP3-schijf
rekening met het volgende
•Bestandsextensies
1.Voeg altijd een bestandsextensie met tekens van één
byte toe: .MP3 of .mp3 voor een MP3-bestand, .WMA
of .wma voor een WMA-bestand en .m4a voor een
AAC-bestand. Als u een andere bestandsextensie dan
deze opgeeft of geen bestandsextensie toevoegt, kan
het bestand niet worden afgespeeld. Daarnaast worden
bestanden mogelijk niet naar behoren afgespeeld als u
hoofdletters en kleine letters door elkaar gebruikt.
2.Andere bestanden dan MP3-, WMA- en AACbestanden kunnen niet worden afgespeeld.
Wanneer u bestanden afspeelt met een nietondersteunde indeling, worden deze overgeslagen
en kunnen de bewerkingen scannen, willekeurige
volgorde en herhaald afspelen worden geannuleerd.
• Bestand en schijf niet ondersteund
Bestanden met de volgende extensies en bestanden
of schijven van de volgende typen worden niet
ondersteund: *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.MP3 PRObestanden bestanden met DRM, open-sessieschijven.
• Logische indeling (bestandssysteem)
1.Selecteer wanneer u een MP3-, WMA- of AACbestand op een schijf brandt, ISO9660-niveau
1 of 2 (zonder expansie-indeling) als de softwareindeling voor het branden. Normaal afspelen werkt
mogelijk niet als de schijf in een andere indeling is
opgenomen.
2.De mapnaam en bestandsnaam kunnen als de titel
worden weergegeven tijdens het afspelen van MP3-,
WMA- en AAC-bestanden.
• De andere bewerkingen in verband met het afspelen
van MP3-, WMA- en AAC-bestanden zijn ongeveer
hetzelfde in de cd-spelermodus.
Menu voor het afspelen van MP3-, WMA- en
AAC-bestanden
1
2
1.Afspelen herhalen
Druk op de knop Repeat [
] om te schakelen tussen
"Map herhalen", "Alles herhalen" en "Track herhalen".
2.Huidige map
• De titel van de huidige map wordt weergegeven.
• Het cijfer in het mappictogram staat voor het aantal
bestanden en mappen in de huidige map.
• Druk op de titel van de huidige map. In de afspeellijst
worden de bestanden en mappen in de bovenste map
weergegeven.
* De andere bewerkingen in verband met het afspelen
van MP3-, WMA- en AAC-bestanden zijn ongeveer
hetzelfde in de cd-spelermodus.
VX404E
23
Nederlands
Gebruikershandleiding
Afspelen stoppen
1.Druk op de toets Pauze [
] tijdens het afspelen om
het afspelen te pauzeren.
] om het
2.Druk nogmaals op de knop Afspelen [
afspelen te hervatten. Het afspelen wordt hervat vanaf
het begin van de map waarin de afgespeelde track
zich bevindt.
e
N derlands
• Bestands- en mapnamen invoeren
Er kunnen uitsluitend map- en bestandsnamen worden
ingevoerd en weergegeven die tekens uit de codelijst
bevatten. Wanneer u andere tekens gebruikt, worden de
bestands- en mapnamen onjuist weergegeven.
•Mapstructuur
1.Een schijf met een map die meer dan acht
hiërarchische niveaus bevat, is in strijd met ISO9660,
waardoor afspelen onmogelijk is.
• Aantal bestanden of mappen
1.Het maximale aantal mappen is 200 (inclusief
hoofdmap). Het maximale aantal bestanden is
1500 (maximaal 200 per map). Dit is het maximale
aantal tracks dat kan worden afgespeeld.
2.Tracks worden afgespeeld in de volgorde waarop
deze op de schijf zijn opgenomen. (Tracks worden
mogelijk niet altijd afgespeeld in de volgorde die op
de pc wordt weergegeven.)
• Er kan een storing hoorbaar zijn, afhankelijk van
het type coderingssoftware dat bij het opnemen is
gebruikt.
• Wanneer een track met VBR (variabele bitsnelheid)
is opgenomen, kan de afspeeltijd van die track iets
afwijken van de werkelijke afspeeltijd. De aanbevolen
VBR-waarde ligt bovendien tussen 32 kbps en
320 kbps.
• Nadat een schijf is geselecteerd, wordt de
afspeelmodus automatisch ingeschakeld.
Nederlands
9. BEWERKINGEN MET USB/SD-AUDIO
Gebruikershandleiding
Met dit systeem kunnen audiobestanden (MP3/WMA/
AAC/FLAC) worden afgespeeld die zijn opgeslagen in
een USB-geheugen dat wordt herkend als USB-apparaat
voor massaopslag en SD. U kunt uw USB/SD-geheugen
eenvoudig gebruiken als audioapparaat door de gewenste
audiobestanden naar het geheugen te kopiëren.
Opmerking:
• Dit systeem werkt niet of niet naar behoren met
bepaalde typen USB/SD-geheugen.
• Bestanden die zijn beveiligd met DRM, kunnen niet
worden afgespeeld.
Opmerkingen over het gebruik van USB/
SD-geheugens
Algemene opmerkingen
• Bij niet-ondersteunde bestanden wordt in de
bestandenlijst niets weergegeven.
Opmerkingen over de audiobestanden
• Met dit systeem kunnen de MP3-, WMA-, AACen FLAC-bestanden worden afgespeeld die zijn
opgeslagen in het USB/SD-geheugen.
MP3-bestanden:
• indeling: MPEG1/2 Audio Layer-3
• bitsnelheid: 8k ~ 320 kbps
• samplefrequentie: 8/12/16/24/32/44,1/48 KHz
• bestandsextensie: .mp3
WMA-bestanden:
• indeling: Windows Media Audio Standard L3 Profile
• bitsnelheid: 32 ~ 192KHz
• samplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
• bestandsextensie: .wma
AAC-bestanden
• indeling: Advanced Audio Coding LC-AAC,
HE‑AAC
• samplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
• bestandsextensie: . m4a
FLAC-bestanden
• indeling: Free Lossless Audio Codec
• bitsnelheid kwantisatie: 16 of 24 bits
• samplefrequentie: 44,1 ~ 96 KHz
• bestandsextensie: . flac
Opmerkingen over de mapstructuur
• De mapstructuur mag niet meer dan acht
hiërarchische niveaus bevatten. Anders kan afspelen
onmogelijk zijn.
• Het maximaal toegestane aantal mappen is 65535
(inclusief hoofdmap en mappen zonder MP3,
WMA‑ en FLAC-bestanden).
• Het maximaal toegestane aantal bestanden in een
map is 65535.
• U kunt de MP3-, WMA-, AAC- en FLAC-bestanden in
dezelfde map opslaan.
• Het systeem kan traag worden als de bestanden of
mappen de limiet overschrijden.
24
VX404E
Opmerkingen over labeltitels
De beperkingen voor de labeltitels zijn dezelfde als die
voor de cd-audiospelermodus.
De USB/SD-audiomodus selecteren
Sluit uw USB/SD-geheugenstick met MP3-, WMA-,
AAC- en FLAC-bestanden aan op de USB/SDaansluiting. Het systeem herkent het aangesloten
apparaat automatisch en de knop [USB/SD Audio] in
het hoofdmenu wordt ingeschakeld.
• Druk als al een USB/SD-geheugen is aangesloten
op de knop [USB/SD Audio] om de USB/SDgeluidsmodus te selecteren.
De USB/SD-audiomodus wordt ingeschakeld en er
wordt begonnen met afspelen vanaf de vorige positie of
vanaf het begin.
Opmerking:
Als u het apparaat dat u het laatst hebt losgekoppeld
opnieuw aansluit, wordt het afspelen hervat op het punt
waarop was gestopt.
12 11 10
13
9
14
15
8
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
19
20
1 - Aanduiding verstreken afspeeltijd/Zoekbalk
2 - Knop Afspelen/Onderbreken
3 - Knop Herhalen
4 - Knop Willekeurige volgorde
5 - Knop Volgende track/Doorspoelen
6 - Mp3-/WMA-bestanden in lijst
7 - Mappen in lijst
8 - Pagina omslaan
9 - Systeemtijd
10 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
11 - Bluetooth-status
12 - Dempstatus
Afspelen/Pauze
1.Druk op de toets Pauze [
] tijdens het afspelen om
het afspelen te pauzeren.
] om het
2.Druk nogmaals op de knop Afspelen [
afspelen te hervatten.
Schakelen naar het vorige/volgende bestand
] of [
] om het
Druk tijdens het afspelen op [
vorige/volgende bestand af te spelen.
• Wanneer u op [
] drukt, wordt de volgende track
vanaf het begin afgespeeld.
] drukt, wordt vanaf het
• Wanneer u op de knop [
begin van de huidige track afgespeeld. Wanneer u
binnen vijf seconden opnieuw op deze knop drukt,
wordt vanaf het begin van de vorige track afgespeeld.
Doorspoelen/terugspoelen
] of [
] meer dan twee
Houd de knop [
seconden ingedrukt om door te spoelen of terug te
spoelen tijdens het afspelen. De afspeelsnelheid
begint bij 2x en stijgt dan naar 4x, 8x en 16x. Wanneer
u de knop loslaat, wordt weer met normale snelheid
afgespeeld.
Opmerking:
* De snelheid van het door- en terugspoelen kan
afwijken, afhankelijk van de audiobestanden.
Afspelen herhalen
* De standaardinstelling is Alles herhalen.
] voor Track herhalen
Druk eenmaal op de knop Repeat [
en druk nogmaals voor Map herhalen en Alles herhalen.
In willekeurige volgorde afspelen
1.Druk op de knop Shuffle [
] om de tracks in
willekeurige volgorde af te spelen.
2.Druk nogmaals op deze knop om de functie weer uit
te schakelen.
Albumhoes
Als het huidige audiobestand een albumhoes in ID3
bevat, wordt de afbeelding in dit gedeelte weergegeven.
Een track in de lijst selecteren
Met deze functie kunt u tracks in een lijst selecteren.
1.Druk op de titel van de track in de lijst.
De geselecteerde track wordt afgespeeld.
2.Wanneer de gewenste track niet wordt weergegeven,
schuift u omhoog of omlaag in de tracklijst.
3.Druk op de knop van de gewenste tracktitel.
De geselecteerde track wordt afgespeeld.
De tracks scannen
1.Druk op de knop Option [
] om de knop
] weer te geven.
[Scan Start
2.Druk tijdens het afspelen op de knop [Scan Start ].
• Het afspelen begint vanaf de volgende track en elke
track wordt gedurende 10 seconden afgespeeld.
• De knop [Scan Start
] verandert in de knop
].
[Scan Stop
3.Druk op de knop [Scan Stop
].
• Het afspelen wordt hervat vanaf de huidige track.
• De knop [Scan Stop
] verandert in de knop
].
[Scan Start
* Met de functie worden alle tracks in de huidige map
eenmaal systematisch gescand. Nadat de scan is
voltooid, wordt het afspelen hervat.
REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
De REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status hebben
betrekking op de tuner.
Zoeken op basis van tracknummer
Met deze bewerking kunt u zoeken met behulp van de
tracknummers in de afspeelmap.
1.Druk op de knop Optie [
] om de knop [
]
weer te geven.
2.Druk op de knop [
] om het numerieke
toetsenblok weer te geven.
3.Voer het gewenste tracknummer in met de knoppen [0]
tot en met [9] en druk vervolgens op de knop [OK].
Het afspelen begint vanaf het ingevoerde
tracknummer.
• Als het nummer voor de track niet bestaat, of als
zoeken op basis van een tracknummer niet is
toegestaan, verandert het beeld niet.
• Druk op de knop Back [
] om het numerieke
toetsenblok te sluiten.
• Druk op de knop Option [
] om het optievenster te
sluiten en het weergavescherm weer te geven.
Gedeelte met ID3-info
In dit gedeelte wordt ID3-info over het afgespeelde
bestand weergegeven: titel van het nummer, informatie
over de artiest, informatie over het album, nummer
van het huidige bestand/totaal aantal bestanden in de
huidige map, verstreken afspeeltijd/totale tijd van het
huidige bestand.
Schakelen met de zoekbalk
Druk op
op de zoekbalk en sleep deze naar de
positie waar moet worden begonnen met afspelen.
VX404E
25
Nederlands
Druk op een maptitel in de lijst om de bestanden en
mappen in de geselecteerde map weer te geven.
Gebruikershandleiding
Audiobestanden in een USB/SDgeheugen afspelen
Een map in de lijst selecteren
e
N derlands
13 - Informatie over de afspeelstatus
14 - Albumhoes
15 - Knop Snelkoppeling
16 - Gedeelte met ID3-informatie over het huidige bestand
17 - Knop Vorige track/Terugspoelen
18 - Knop Optie
19 - Knop Direct
20 - Scanknop
Nederlands
10. BEWERKINGEN MET USB/SD-VIDEO
Gebruikershandleiding
Met dit systeem kunnen USB/SD-videobestanden (MP3,
3GP, enzovoort) worden afgespeeld die zijn opgeslagen
in een USB-geheugen dat wordt herkend als USBapparaat voor massaopslag en als SD. U kunt uw USB/
SD-geheugen eenvoudig gebruiken als videoapparaat
door de gewenste videobestanden naar het geheugen
te kopiëren.
Opmerking:
• Dit systeem werkt niet of niet naar behoren met
bepaalde typen USB/SD-geheugen.
• Bestanden die zijn beveiligd met DRM, kunnen niet
worden afgespeeld.
Opmerkingen over het gebruik van
USB/SD-geheugens
Algemene opmerkingen
Bij niet-ondersteunde bestanden wordt in de
bestandslijst niets weergegeven.
• Beeldformaat: 1280 x 720 (MPEG4 Visual)
1280 x 720 (MPEG4 AVC)
• Audio-indeling: AAC
• Audiosamplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
*.m4v-bestanden
• indeling: M
PEG4 Visual
MPEG4 AVC (H.264)
• Beeldformaat: 720 x 480
• Audio-indeling: AAC
• Audiosamplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
*.mpg-bestanden
• indeling: MPEG2
• Beeldformaat: 720 x 480
• Audio-indeling: MP3
• Audiosamplefrequentie: 32/44,1/48 KHz
*.3gp-bestanden
• indeling: MPEG4 Visual H.263
• Beeldformaat: 720 x 480
• Audio-indeling: AAC, AMR
• Audiosamplefrequentie: 8/16/32/44,1/48 KHz
12
Opmerkingen over de mapstructuur
De beperkingen voor de mapstructuur zijn dezelfde als
die voor de USB-audiospelermodus.
Opmerkingen over labeltitels
De beperkingen voor de labeltitels zijn dezelfde als in
de cd-spelermodus.
11
9
10
8
7
13
De USB/SD-videomodus selecteren
Sluit uw USB/SD-geheugen met videobestanden op
de USB/SD-aansluiting aan. Het systeem herkent het
aangesloten apparaat automatisch en de knop [USB/
SD Video] in het hoofdmenu wordt ingeschakeld.
• Als er al een USB/SD-geheugen is aangesloten
Druk op de knop [USB/SD Video] in het hoofdmenu om
de USB-videomodus te selecteren.
De USB/SD-videomodus wordt ingeschakeld en er
wordt begonnen met afspelen vanaf de vorige positie of
vanaf het begin.
Opmerking:
Als u het apparaat dat u het laatst hebt losgekoppeld
opnieuw aansluit, wordt het afspelen hervat op het punt
waarop was gestopt.
Videobestanden in een USB/SDgeheugen afspelen
Druk tijdens het afspelen van de video op het scherm
van de afgespeelde video om de bedieningsknoppen
weer te geven.
* Het weergavescherm wordt weergegeven als u het
scherm langer dan tien seconden niet aanraakt.
Afspeelbaar videobestand
*.mp4-bestanden
• indeling: MPEG4 Visual
MPEG4 AVC (H.264)
26
VX404E
1
2
3
4
5
6
1 - Knop Vorige track/Terugspoelen
2 - Knop Afspelen/Onderbreken
3 - Knop Volgende track/Doorspoelen
4 - Aanduiding verstreken afspeeltijd/Zoekbalk
5 - Menulijst
6 - Knop Herhalen
7 - Systeemtijd
8 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
9 - Bluetooth-status
10 - Dempstatus
11 - Tijdinformatie
12 - Videonaam/Snelheidsgegevens/Afspeel- of
pauzegegevens
13 - Knop Snelkoppeling
Afspelen/Pauze
] tijdens het afspelen om
1.Druk op de toets Pauze [
het afspelen te pauzeren.
] om het afspelen te
2.Druk op de knop Afspelen [
hervatten.
Schakelen naar het vorige/volgende bestand
] of [
] om het
Druk tijdens het afspelen op [
vorige/volgende bestand af te spelen.
• Wanneer u op [
] drukt, wordt de volgende track
vanaf het begin afgespeeld.
* In het USB/SD-videomenu wordt de afspeelstatus
weergegeven als onderbroken.
] om het afspelen
Druk op de knop Afspelen [
te hervatten. Het videoscherm wordt automatisch
weergegeven.
De REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status hebben betrekking
op de tuner.
Afspelen herhalen
* De standaardinstelling is Alles herhalen.
Druk eenmaal op de knop Repeat [
] voor Track
herhalen en druk nogmaals voor Map herhalen en Alles
herhalen.
Schakelen met de zoekbalk
Druk op
op de zoekbalk en sleep deze naar de
positie waar moet worden begonnen met afspelen.
Schakelen naar het USB/SD-videomenu
Druk op de knop Lijst [
] om het afspelen te
onderbreken en over te schakelen naar het USB/SDvideomenu.
10
9
8
7
11
12
De REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status hebben betrekking
op de tuner.
Afspelen/Pauze
Schakelen naar het vorige/volgende bestand
] of [
] om het
Druk tijdens het afspelen op [
vorige/volgende bestand af te spelen.
• Wanneer u op [
] drukt, wordt de volgende track
vanaf het begin afgespeeld.
• Wanneer u op de knop [
] drukt, wordt vanaf het
begin van de huidige track afgespeeld. Wanneer u
binnen vijf seconden opnieuw op deze knop drukt,
wordt vanaf het begin van de vorige track afgespeeld.
] of [
] meer dan twee
• Houd de knop [
seconden ingedrukt om door te spoelen of terug te
spoelen tijdens het afspelen. De eerste keer wordt
de afspeelsnelheid 2x en vervolgens 4x, 8x en 16x.
Wanneer u de knop loslaat, wordt weer met normale
snelheid afgespeeld.
Afspelen herhalen
* De standaardinstelling is Alles herhalen.
] voor Track herhalen
Druk eenmaal op de knop Repeat [
en druk nogmaals voor Map herhalen en Alles herhalen.
13
14
15
In willekeurige volgorde afspelen
1
2
3
4
5
] om de tracks in de
1.Druk op de knop Shuffle [
afspeelmap in willekeurige volgorde af te spelen.
2.Druk nogmaals op deze knop om de functie weer uit
te schakelen.
6
16
17
18
Gedeelte met informatie over het huidige bestand
In dit gedeelte wordt informatie over het huidige videobestand
weergegeven: bestandsnaam, nummer van het huidige
bestand/totaal aantal bestanden in de huidige map,
verstreken afspeeltijd/totale tijd van het huidige bestand.
Schakelen met de zoekbalk
1 - Knop Optie
2 - Knop Afspelen/Onderbreken
3 - Knop Herhalen
4 - Knop Volgende track/Doorspoelen
5 - Knop Willekeurige volgorde
6 - Videobestanden in lijst
7 - Systeemtijd
8 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
9 - Bluetooth-status
10 - Informatie over de afspeelstatus
11 - Albumhoes
12 - Knop Snelkoppeling
Druk op
op de zoekbalk en sleep deze naar de
positie waar moet worden begonnen met afspelen.
Een map in de lijst selecteren
Deze bewerking is dezelfde als in de USB-audiomodus.
Een track in de lijst selecteren
Deze bewerking is dezelfde als in de USB-audiomodus.
De tracks scannen
Deze bewerking is dezelfde als in de USB-audiomodus.
Zoeken op basis van tracknummer
Deze bewerking is dezelfde als in de USB-audiomodus.
VX404E
27
Nederlands
REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
Gebruikershandleiding
13 - Gedeelte met informatie over het huidige bestand
14 - Aanduiding verstreken afspeeltijd/Zoekbalk
15 - Knop Vorige track/Terugspoelen
16 - Knop Direct
17 - Scanknop
18 - Pagina omslaan
e
N derlands
] drukt, wordt vanaf het
• Wanneer u op de knop [
begin van de huidige track afgespeeld. Wanneer u
binnen vijf seconden opnieuw op deze knop drukt,
wordt vanaf het begin van de vorige track afgespeeld.
] of [
] meer dan twee
• Houd de knop [
seconden ingedrukt om door te spoelen of terug te
spoelen tijdens het afspelen. De eerste keer wordt
de afspeelsnelheid 2x en vervolgens 4x, 8x en 16x.
Wanneer u de knop loslaat, wordt weer met normale
snelheid afgespeeld.
Nederlands
11. BEWERKINGEN MET iPod/iPhone
Gebruikershandleiding
iPod/iPhone kan worden aangesloten met behulp van de
connectorkabel die bij de iPod/iPhone wordt geleverd,
maar in dit geval kunt u alleen geluid afspelen. Als u
videofilms op de iPod/iPhone op deze eenheid wilt
afspelen, hebt u een speciale connectorkabel (CCA-750600) nodig die apart verkrijgbaar is. Omdat de nieuwste
producten, zoals de iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPod touch® (5e generatie) en iPod nano® (7e generatie)
alleen kunnen worden verbonden met een Lightning™kabel (geen uitgangssignaal) kunnen deze producten
geen video weergeven in de videomodus.
Opmerking:
• Dit systeem werkt niet of niet naar behoren met nietondersteunde versies.
• Bezoek voor gedetailleerde informatie over
ondersteunde iPod-/iPhone-modellen onze
startpagina: www.clarion.com
Opmerkingen over het gebruik van
Apple iPod/iPhone
• Sluit geen iPod/iPhone aan op deze eenheid als er
een hoofdtelefoon is aangesloten op de iPod/iPhone.
• Nadat de iPod/iPhone is aangesloten op deze
eenheid, zijn de knoppen van de iPod uitgeschakeld
voor werking in de muziekmodus. Gebruik de
knoppen van de iPod niet in de videomodus.
• In de iPod-modus wordt het beeld ingevoerd via de
AUX-aansluiting en uitgevoerd via de achtermonitor.
• Wanneer geen gegevens aanwezig zijn, blijft de
display leeg.
• Stel de taalinstelling van de iPod/iPhone in als
Nederlands voordat u verbinding maakt met uw iPod/
iPhone. Bepaalde tekens van andere talen worden
mogelijk niet juist weergegeven in dit systeem.
Het afspelen begint even later, vanaf het punt waar de
iPod/iPhone werd onderbroken.
• Als er al een iPod/iPhone is aangesloten
Druk op de knop [iPod Audio] op het hoofdscherm.
De iPod-modus wordt geactiveerd en er wordt vanaf de
vorige positie begonnen met afspelen.
Druk op de menuknop op het bedieningspaneel om
terug te keren naar het hoofdmenu.
ID3-info iPod-audio
11 10
12
9
13
8
14
15
16
Voorzorgsmaatregelen voor batterijgebruik
Als de iPod/iPhone op deze eenheid is aangesloten terwijl
de interne batterij van de iPod/iPhone leeg is, werkt deze
functie mogelijk niet naar behoren. U moet de iPod/iPhone
aansluiten nadat de lege batterij is vervangen.
Bewerkingen in het iPod-audiomenu
Sluit uw iPod/iPhone aan op de USB-connector. Het systeem
herkent het aangesloten apparaat automatisch en de knop
iPod Audio in het hoofdmenu wordt ingeschakeld.
Opmerking:
1. Wanneer een iOS-apparaat tegelijkertijd via een
USB-aansluiting en Bluetooth is verbonden en u
de iPod-modus selecteert, wordt het iOS-apparaat
bestuurd via de USB-verbinding.
2. Wanneer u in de iPod-modus de audiospeler of
internetradio gebruikt, kan het voorkomen dat de muziek
niet correct wordt afgespeeld. Gebruik geen andere
audiospeler of internetradio in de Pandora-modus.
3. Wanneer uw iOS-apparaat is verbonden via
Bluetooth en u de iPod-modus selecteert, kunt u het
volumeniveau alleen wijzigen via het iOS-apparaat.
4. Wanneer uw iOS-apparaat is verbonden via Bluetooth,
wordt de albumafbeelding niet weergegeven.
28
VX404E
1
2
3
4
5
6
1 - Knop Optie
2 - Knop Herhalen
3 - Knop Vorige track/Terugspoelen
4 - Knop Willekeurige volgorde
5 - Knop Volgende track/Doorspoelen
6 - ID3-informatie
7 - Knop Volgende pagina / Vorige pagina
8 - Lijst met categorieën
9 - Systeemtijd
10 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
11 - Bluetooth-status
12 - Afspeelstatus
13 - Hoes
14 - Knop Snelkoppeling
15 - Knop Vorige track/Terugspoelen
16 - Voortgangsbalk
7
1 - Knop Overschakelen naar informatie
2 - Afspeellijst
3 - Pagina omslaan
4
e
N derlands
1.Druk op de toets Pauze [
] tijdens het afspelen om
het afspelen te pauzeren.
2.Druk nogmaals op de knop Afspelen [
] om het
afspelen te hervatten.
Nederlands
Afspelen/onderbreken
5
Schakelen naar het vorige/volgende bestand
Gebruikershandleiding
] of [
] om het
• Druk tijdens het afspelen op [
vorige/volgende bestand af te spelen.
] drukt, wordt de volgende track
• Wanneer u op [
vanaf het begin afgespeeld.
• Wanneer u op de knop [
] drukt, wordt vanaf het
begin van de huidige track afgespeeld. Wanneer u
binnen vijf seconden opnieuw op deze knop drukt,
wordt vanaf het begin van de vorige track afgespeeld.
Doorspoelen/terugspoelen
] of [
] meer dan twee seconden
Houd de knop [
ingedrukt om door te spoelen of terug te spoelen tijdens
het afspelen.
Opmerking:
* De snelheid van het door- en terugspoelen kan
afwijken, afhankelijk van de audiobestanden.
Afspelen herhalen
* afhankelijk van iPod.
Druk eenmaal op de knop Repeat [
] voor Track
herhalen, tweemaal voor Alles herhalen en nogmaals
voor Herhalen uitschakelen.
In willekeurige volgorde afspelen
] om de tracks in de
1.Druk op de knop Shuffle [
afspeelmap in willekeurige volgorde af te spelen.
2.Druk nogmaals op deze knop om de functie weer uit
te schakelen.
Albumhoes
Als het huidige audiobestand een albumhoes in ID3
bevat, wordt de afbeelding in dit gedeelte weergegeven.
Gedeelte met ID3-info
In dit gedeelte wordt ID3-informatie weergeven
van het bestand dat wordt afgespeeld: titel van het
nummer, artiestgegevens, albumgegevens (genre,
afspeellijst en jaar van publicatie).
6
4 - Terug naar bovenliggende map
5 - De lijstmodus sluiten
6 - Alfabetisch zoeken in de huidige lijst.
Scherm iPod-audiolijstmodus
• Druk in de ID3-informatiemodus op het ID3informatiegebied om over te schakelen naar de
afspeellijst. Druk vervolgens in de afspeellijst op de
] om terug te keren naar de
knop Information [
bovenliggende map. Als de lijst zich in de hoofdmap
bevindt, kunt u de lijst met deze knop sluiten.
] om terug te keren naar
• Druk op de knop Back [
de bovenliggende map. Als de lijst zich in de hoofdmap
bevindt, kunt u de lijst met deze knop sluiten.
]om de lijst te sluiten en
• Druk op de knop Sluiten [
terug te keren naar de ID3-informatiemodus.
Modus voor eenvoudige bediening
1
Lijst met categorieën
Selecteer nummers uit de verschillende categorieën die u
wilt afspelen. De categorie is dezelfde als op de iPod/iPhone.
Modus voor afspeellijst van iPod-audio
1
2
2
3
1 - Knop Simple Control
2 - Knop voor videomodus
VX404E
29
Nederlands
Gebruikershandleiding
] in het
• Als Simple Control is ingesteld op On [
optiemenu, wordt de eenvoudige bedieningsmodus
ingeschakeld. Er kan ook iPod- of iPhone-video
worden weergegeven, ongeacht of de iPod-audio- of
iPod-videomodus is ingesteld. In dat geval kunnen
echter alleen de functies Vorige track, Afspelen/
onderbreken en Volgende track worden gebruikt.
] om de video af te
• Druk op de knop Video [
spelen vanaf de iPod.
Een track overslaan (eenvoudige
bedieningsmodus)
Druk tijdens het afspelen op de knop [
] of [
].
Elke keer dat u op de knop drukt, wordt een track
overgeslagen. Het volgende nummer wordt direct
afgespeeld.
• Wanneer u op [
] drukt, wordt de volgende track
vanaf het begin afgespeeld.
• Wanneer u op [
] drukt, wordt de huidige track
vanaf het begin afgespeeld.
Wanneer deze knop binnen 5 seconden wordt ingedrukt,
begint het afspelen vanaf het begin van de
vorige track.
Opmerking:
in de eenvoudige bedieningsmodus kunt u de iPod het
best alleen via de iPod bedienen.
Het iPod-videomenu gebruiken
Sluit uw iPod/iPhone aan op de USB-connector. Het systeem
herkent het aangesloten apparaat automatisch en de knop
[iPod Video] in het hoofdmenu wordt ingeschakeld.
• Als er al een iPod/iPhone is aangesloten
Druk op de knop [iPod Video] op het hoofdscherm.
De iPod-videomodus wordt geactiveerd en er wordt
vanaf de vorige positie begonnen met afspelen.
Druk op de knop [MENU] op het bedieningspaneel om
terug te keren naar het hoofdmenu.
• Videogegevens van de iPod/iPhone bekijken
(alleen voor iPod/iPhone met videofuncties)
Wanneer u een iPod/iPhone met videofuncties aansluit
via de optionele connectorkabel voor iPod/iPhone met
video, kunt u de video- en diavoorstellingsgegevens van
de iPod/iPhone bekijken op de display van deze eenheid
(en op de achtermonitor, als die is aangesloten).
ID3-modus iPod-video
11
10
9
8
12
13
7
14
15
1
2
3
4
5
1 - Knop Optie
2 - Knop Herhalen
3 - Knop Afspelen/Onderbreken
4 - Knop Volgende track
5 - Titel van afgespeeld bestand
6 - Knop Volgende pagina / Vorige pagina
7 - Lijst met categorieën
8 - Systeemtijd
9 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
10 - Bluetooth-status
11 - Afspeelstatus
12 - Hoes
13 - Knop Snelkoppeling
14 - Voortgangsbalk
15 - Knop Vorige track
30
VX404E
6
Nederlands
Afspelen/Pauze
e
N derlands
1.Druk op de toets Pauze [
] tijdens het afspelen om
het afspelen te pauzeren.
] om het
2.Druk nogmaals op de knop Afspelen [
afspelen te hervatten.
] of [
] om het
• Druk tijdens het afspelen op [
vorige/volgende bestand af te spelen.
] drukt, wordt de volgende track
• Wanneer u op [
vanaf het begin afgespeeld.
] drukt, wordt het afspelen gestart
• Wanneer u op [
vanaf het begin van de huidige track.
Afspelen herhalen
* De standaardinstelling voor herhalen is afhankelijk van
de iPod/iPhone.
Druk eenmaal op de knop Repeat [
] voor Track
herhalen en druk nogmaals voor Map herhalen en
Alles herhalen.
Deze bewerking is dezelfde als in de iPod-audiomodus.
Modus voor afspelen van iPod-video
10
9
8
7
Gedeelte met ID3-info
In dit gebied wordt de titel weergegeven van het
bestand dat wordt afgespeeld.
Lijst met categorieën
Selecteer nummers uit de verschillende categorieën
die u wilt afspelen. De categorie is dezelfde als op de
iPod/iPhone.
Lijstmodus iPod-video
Deze bewerking is dezelfde als in de iPod-audiomodus.
Eenvoudige bedieningsmodus iPod-video
1
2
3
4
5
6
1 - Knop Vorige track/Terugspoelen
2 - Knop Afspelen/Onderbreken
3 - Knop Volgende track/Doorspoelen
4 - Voortgangsbalk
5 - Knop Menulijst
6 - Knop Herhalen
7 - Systeemtijd
8 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
9 - Bluetooth-status
10 - Afspeelinformatie
Afspelen/Pauze
1.Druk op de toets Pauze [
] tijdens het afspelen om
het afspelen te pauzeren.
] om het
2.Druk nogmaals op de knop Afspelen [
afspelen te hervatten.
Schakelen naar de vorige/volgende track
] of [
] om de
• Druk tijdens het afspelen op [
vorige/volgende track af te spelen
] drukt, wordt de volgende track
• Wanneer u op [
vanaf het begin afgespeeld.
• Wanneer u op de knop [
] drukt, wordt vanaf het
begin van de huidige track afgespeeld. Wanneer u
binnen vijf seconden opnieuw op deze knop drukt,
wordt vanaf het begin van de vorige track afgespeeld.
Doorspoelen/terugspoelen
] of [
] meer dan twee seconden
Houd de knop [
ingedrukt om door te spoelen of terug te spoelen tijdens
het afspelen. Wanneer u de knop loslaat, wordt weer
met normale snelheid afgespeeld.
VX404E
31
Gebruikershandleiding
Schakelen naar het vorige/volgende bestand
Nederlands
Opmerking:
* De snelheid van het door- en terugspoelen kan
afwijken, afhankelijk van de audiobestanden.
Afspelen herhalen
Gebruikershandleiding
* De standaardinstelling is Herhalen uitschakelen.
Druk eenmaal op de knop Repeat [
] voor Track
herhalen, nogmaals voor Alles herhalen en nogmaals
voor Herhalen uitschakelen.
Opmerking:
De bediening in de iPod-videomodus komt overeen met
de bediening in de iPod-audiomodus. Raadpleeg het
gedeelte over de bediening van de iPod-audiomodus.
Opmerking:
• Video wordt niet weergegeven wanneer de auto in
beweging is.
• Beeldgegevens worden mogelijk niet weergegeven,
afhankelijk van de status van de iPod/iPhone.
• De volume-instelling van de videogegevens is relatief
lager dan van audiogegevens. Zorg ervoor dat u de
volume-instelling verlaagt voordat u overgaat naar de
andere modus.
• Selecteer de categorieën zonder geregistreerde track
niet in het iPod-menuscherm. De iPod/iPhone kan
vastgelopen zijn. Als de iPod is vastgelopen, stelt u
de iPod/iPhone opnieuw in volgens de instructies in
de handleiding van de iPod/iPhone.
• Het kan gebeuren dat de audio niet helemaal
synchroon loopt met de videobeelden.
32
VX404E
Bluetooth-modus voor iPod-audio
Wanneer u uw iPod/iPhone via Bluetooth hebt
verbonden met deze eenheid, kunt u ook de iPodaudiomodus inschakelen. De bewerking is dezelfde
als in de normale iPod-audiomodus.
De Bluetooth-audiomodus selecteren
1.Druk op de knop [Bluetooth Audio] om de
Bluetooth-audiomodus te selecteren. De Bluetoothmodus wordt ingeschakeld. Als al verbinding is
gemaakt met een Bluetooth-audiospeler, kunt u de
muziekfunctie selecteren.
2.Druk op de knop [MENU] op het bedieningspaneel
om terug te keren naar het hoofdmenu.
• Wanneer de verbinding met een Bluetoothaudiospeler tot stand is gebracht, wordt het pictogram
] boven in het scherm weergegeven.
Bluetooth [
Uw Bluetooth-audiospeler registreren
(koppelen)
De Bluetooth-versie van uw mobiele telefoon is onder 2.0.
Voer pincode "0000" in.
U kunt maximaal 5 Bluetooth-audiospelers registreren.
1.Schakel de Bluetooth-audiospeler in die u wilt
registreren.
2.Druk op het pictogram Apparaat [
] om het
apparaatselectiescherm weer te geven.
3.Druk op de knop [
] om het scherm met het
aanvragende apparaat weer te geven.
Instellingen van de Bluetooth-audiospeler
U kunt verschillende gegevens over de functies van de
Bluetooth-interface bevestigen.
1.Druk op de knop Optie [
] om de informatie op
het scherm weer te geven.
2.Wanneer u de Bluetooth-gegevens hebt bevestigd,
] om terug te keren
drukt u op de knop Option [
naar het vorige scherm.
4.Druk op de knop voor het gewenste apparaat en
] om de Bluetoothdruk op de knop Pair [
audiospeler te registreren.
En selecteer een type van dit apparaat.
VX404E
33
Gebruikershandleiding
Opmerking:
• Dit systeem werkt niet of niet naar behoren met
bepaalde typen Bluetooth-audiospelers.
e
N derlands
Bepaalde mobiele Bluetooth-telefoons bevatten
audiofuncties en bepaalde draagbare audiospelers
ondersteunen de Bluetooth-functie. Deze apparaten worden
in deze handleiding Bluetooth-audiospelers genoemd.
Met dit systeem kunnen audiogegevens worden afgespeeld
die op een Bluetooth-audiospeler zijn opgeslagen.
Nederlands
12. BEDIENING BLUETOOTH-AUDIOSPELER
Nederlands
Muziek afspelen
Gebruikershandleiding
Nadat een verbinding met een Bluetooth-audiospeler tot
stand is gebracht, wordt de afspeelmodus automatisch
ingeschakeld.
• Als voor bepaalde apparaten niet automatisch
wordt begonnen met afspelen, drukt u op de knop
Afspelen/Pauze [
].
Afspelen onderbreken
Wanneer het koppelen is voltooid, wordt de
geregistreerde Bluetooth-audiospeler ingesteld als
het huidige apparaat. Na het selecteren van het
favorietenpictogram wordt de lijst met apparaten weer
weergegeven. Druk op de knop Back [
] om terug
te keren naar het Bluetooth-audiomodusscherm.
1.Druk tijdens het afspelen op de toets Afspelen/
].
Pauze [
Het afspelen wordt onderbroken.
2.Druk op de toets Afspelen/Pauze [
] om het
afspelen te hervatten. Het afspelen wordt hervat.
Een track overslaan (zoeken)
3.Druk tijdens het afspelen op de knop [
Afspelen stoppen
] of [
4.Druk tijdens het afspelen op de toets Stop [
Het afspelen wordt gestopt. Druk op de knop
] om het afspelen te
Afspelen/Pauze [
hervatten.
Tracklijst weergeven
• De registratie van de Bluetooth-audiospeler
verwijderen
] om het
1.Druk op de knop Prullenbak [
apparaat te verwijderen.
Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven.
] om de verwijdering te
2.Druk op de knop Yes [
bevestigen.
De Bluetooth-audiospeler selecteren
Als u de huidige Bluetooth-audiospeler wilt wijzigen in
een ander apparaat dat al is geregistreerd, gaat u als
volgt te werk.
1.Druk op de knop Apparaat [ ] om het
apparaatselectiescherm weer te geven.
2.Druk op de knop voor het momenteel verbonden
apparaat en druk vervolgens op de knop Disconnect
] om het actieve apparaat los te koppelen.
[
3.Druk op de knop van het apparaat dat u wilt
] om
gebruiken. Druk op de knop Connect [
het apparaat te selecteren als uw actieve apparaat.
De bijbehorende mobiele telefoon wordt ingesteld als
de huidige telefoon.
] om terug te keren
4.Druk op de knop Back [
naar het vorige scherm.
De Bluetooth-audiospeler beheren
Opmerking:
• Soms kan, afhankelijk van de omgeving, afgespeeld
geluid gefragmenteerd worden. Ook kan bij het
schakelen ruis ontstaan.
34
VX404E
].
].
] om de huidige tracklijst weer
5.Druk op de knop [
te geven.
Druk op de knop [
] om alle lijsten weer te geven.
U kunt alle tracks afspelen door op de betreffende
items in de lijst te drukken.
U kunt verschillende gegevens over de functies van de
Bluetooth-interface bevestigen.
1.Druk op de knop Optie [
] om de informatie op
het scherm weer te geven.
2.Stel het gewenste item in. Zie de volgende gedeelten
voor details.
3.Wanneer u de Bluetooth-gegevens hebt bevestigd,
] om terug te keren
drukt u op de knop Optie [
naar het vorige scherm.
Opmerking:
• Bepaalde mobiele telefoons kunnen de
telefoonboekgegevens mogelijk niet overzetten naar
de hoofdeenheid.
• De verzending van de telefoonboekgegevens kan
veel tijd in beslag nemen. Er kunnen geen oproepen
worden geplaatst tijdens gegevensoverdracht.
De BT-telefoonmodus selecteren
1.Druk op de knop [Telephone] in het hoofdmenu om
de modus Bluetooth-telefoon te selecteren.
Het telefoonscherm wordt weergegeven.
• Wanneer geen Bluetooth-telefoon is aangesloten,
wordt het pictogram BT [
] boven in het scherm
weergegeven.
• Wanneer de verbinding met een Bluetoothtelefoonscherm tot stand is gebracht, worden het
] en de signaalniveau-indicator
pictogram BT [
weergegeven boven in het scherm.
Automatische verbinding instellen
Het systeem verbindt de mobiele telefoon automatisch
opnieuw nadat de verbinding is verbroken of het
systeem opnieuw is opgestart.
• De standaardinstelling is ON. Druk op de knop On
[
] of Off [
] bij het item Auto Connect om
de functie aan of uit te zetten.
Automatisch antwoord instellen
Als een oproep binnenkomt, wordt deze automatisch
beantwoord na vijf seconden.
• De standaardinstelling is OFF. Druk op de knop
] of Off [
] van het item Automatisch
On [
antwoord in Optie om de functie aan of uit te zetten.
Microfoonversterking instellen
U kunt het invoerniveau van de microfoon in zestien
niveaus bijstellen.
• Druk op de niveau-indicatorknop voor Microphone
Gain in Optie om het invoerniveau bij te stellen.
Opmerking:
• Het invoerniveau van de microfoon kan worden
beïnvloed door de omgeving. Stel het niveau bij
wanneer de gesprekspartner een ontvangstprobleem
ondervindt.
2.Druk op de knop [MENU] op het bedieningspaneel
om terug te keren naar het hoofdmenu.
VX404E
35
Nederlands
Bluetooth-telefooninstellingen
Gebruikershandleiding
Wanneer verbinding met uw mobiele Bluetooth-telefoon
wordt gemaakt, zijn de volgende functies beschikbaar
op deze eenheid:
• Uw telefoonoproepen beluisteren via de luidsprekers
van uw auto.
• Een binnenkomende oproep beantwoorden.
• Bellen met behulp van het tiencijferige toetsenblok.
• Een oproep plaatsen aan de hand van de
telefoonboekgegevens in de geselecteerde mobiele
telefoon.
• Een oproep plaatsen aan de hand van de
geschiedenis van de gekozen/ontvangen oproepen.
e
N derlands
13. Bluetooth-TELEFOONBEWERKINGEN
Nederlands
Uw mobiele telefoon registreren
(koppelen)
Gebruikershandleiding
U kunt maximaal vijf mobiele telefoons registreren.
De registratiemethode is dezelfde als in Uw Bluetoothaudiospeler registreren.
De Bluetooth-versie van uw mobiele telefoon is onder 2.0.
Voer pincode "0000" in.
1.Schakel de mobiele telefoon in die u wilt registreren.
2.Druk op de knop Apparaat [
] om het
apparaatselectiescherm weer te geven.
Wanneer het koppelen is voltooid, wordt de
geregistreerde mobiele telefoon ingesteld als de
huidige telefoon en wordt het telefoonscherm weer
weergegeven.
• De registratie van de mobiele telefoon verwijderen
1.Druk op de knop Prullenbak [
] om
het apparaat te verwijderen. Er wordt een
bevestigingsscherm weergegeven.
2.Druk op de knop Yes [
] om de verwijdering
te bevestigen.
De mobiele telefoon selecteren
3. Druk op de toets [
] om het scherm met het
aanvragende apparaat weer te geven.
Als u de huidige mobiele telefoon wilt wijzigen in een ander
apparaat dat al is geregistreerd, gaat u als volgt te werk.
1.Druk op de knop Apparaat [
] om het
apparaatselectiescherm weer te geven.
2.Druk op de knop voor het momenteel verbonden
apparaat en druk vervolgens op de knop Cut
] om het actieve apparaat los te koppelen.
[
3. Druk op het pictogram dat u wilt gebruiken. Druk op de
] om het apparaat te selecteren
knop Connect [
als uw actieve apparaat. De bijbehorende mobiele
telefoon wordt ingesteld als de huidige telefoon.
• Schakel de mobiele telefoon in als deze niet is
ingeschakeld.
• De mobiele telefoon kan vragen om bevestiging
van de Bluetooth-verbinding of om invoer van de
wachtwoordcode van deze eenheid. Voer deze
handelingen uit volgens het weergegeven bericht.
] om terug te keren
4.Druk op de knop Back [
naar het vorige scherm.
De telefoonboekgegevens ophalen
4.Druk op de knop voor de mobiele telefoon die u
wilt registreren en druk vervolgens op de knop Pair
] om de mobiele Bluetooth-telefoon te
[
registreren.
• U kunt geen knop selecteren waarvoor al een
andere mobiele telefoon is geregistreerd. Selecteer
een lege knop voor uw mobiele telefoon.
5. Als u op uw mobiele telefoon gevraagd wordt de
wachtwoordcode in te voeren, voert u de op deze
eenheid ingestelde wachtwoordcode in.
• U kunt de wachtwoordcode van deze eenheid
wijzigen via het Bluetooth-informatiescherm onder
het scherm met telefooninstellingen.
36
VX404E
Door de telefoonboekgegevens te verzenden, kunt u
een oproep plaatsen met de telefoonboekfunctie van
deze eenheid.
Telefoonbewerkingen
Bellen met behulp van het tiencijferige
toetsenblok
1.Druk op de knop Dialer [
] om het tiencijferige
toetsenblok weer te geven.
2.Voer het telefoonnummer in met het tiencijferige
toetsenblok dat wordt weergegeven.
3.Druk op de knop Call [
] om het Ingevoerde
nummer te bellen.
• Het volgende telefoononderbrekingsscherm wordt
tijdens een telefoongesprek weergegeven.
• Uitsluitend de telefoonboekgegevens met ten
minste een geregistreerd telefoonnummer worden
weergegeven op het telefoonboekscherm.
1.Druk op de knop Contacts [
] om het
telefoonboekscherm weer te geven.
2.Raak de knop aan van de naam die u wilt kiezen.
• Veeg de lijst omhoog en omlaag.
3.Druk op de knop Call [
] om het Ingevoerde
nummer te bellen. Het telefoononderbrekingsscherm
wordt weergegeven en het nummer wordt gebeld.
• Wanneer de oproep is beëindigd, drukt u op de knop
] om op te hangen.
End [
Een oproep plaatsen met behulp van
belgeschiedenis
• Druk op de knop Speaker [ ] om de handsfree-functie
uit te schakelen en met de mobiele telefoon verder te bellen (privémodus). Druk nogmaals op de knop Speaker
[ ] om terug te keren naar de handsfree-modus.
• Druk op de knop Mute [ ] om de microfoon te
dempen. U kunt nu uw gesprekspartner wel horen,
maar uw gesprekspartner kan u niet horen.
Druk op de knop Hold [ ] om het huidige
telefoongesprek in de wacht te zetten. U kunt nu de
andere binnenkomende oproep beantwoorden. Druk
nogmaals op deze knop om terug te keren naar de
vorige oproep.
Als tijdens een gesprek een oproep van een derde
binnenkomt, kunt u het huidige gesprek behouden
om de derde te beantwoorden of het huidige gesprek
beëindigen om de derde te beantwoorden. U kunt
ook oproepen van derden negeren.
4.Wanneer de oproep is beëindigd, drukt u op de knop
] om op te hangen.
End [
Opmerking:
• Afhankelijk van de mobiele telefoon wordt het
telefoononderbrekingsscherm mogelijk afgesloten
en wordt de verbinding met dit systeem mogelijk
verbroken wanneer de privémodus wordt ingeschakeld.
Gekozen nummers en ontvangen oproepen worden
in het geheugen opgeslagen. U kunt een nummer
bevestigen en kiezen om een oproep op deze eenheid
te plaatsen.
1.Druk op de knop Gekozen [
]. De
geschiedenislijst wordt weergegeven.
• De items worden onderverdeeld in gekozen, gemiste
en ontvangen oproepen.
• Veeg de lijst omhoog en omlaag.
2.Raak de knop van item in de geschiedenis aan dat u
wilt bellen.
] om het Ingevoerde
3.Druk op de knop Call [
nummer te bellen. Het telefoononderbrekingsscherm
wordt weergegeven en het nummer wordt gebeld.
• Wanneer de oproep is beëindigd, drukt u op de knop
] om op te hangen.
End [
Een binnenkomende oproep beantwoorden
Wanneer een oproep binnenkomt, verschijnt het
volgende telefoononderbrekingsscherm.
U kunt de binnenkomende oproep als volgt op dit
systeem beantwoorden.
1.Druk op de knop Call [
] om de oproep te
beantwoorden.
2.Wanneer de oproep is beëindigd, drukt u op de knop
] om op te hangen.
End [
VX404E
37
Gebruikershandleiding
Opmerking:
• Voordat u deze functie gebruikt, moeten de telefoonboekgegevens van de mobiele telefoon zijn overgezet.
Nederlands
U kunt de telefoonboekgegevens van de mobiele telefoon
gebruiken om vanaf deze eenheid een oproep te plaatsen.
e
N derlands
Een oproep plaatsen met behulp van het
telefoonboek
Nederlands
14. TUNERBEWERKINGEN
De tuner in de hoofdeenheid is voorzien van
RDS (Radio Data System) in de FM-band.
Gebruikershandleiding
Naar de tuner luisteren
1. Druk op de knop [Tuner] in het hoofdmenu om de
tunermodus weer te geven.
2. Druk op de knop [FM1/FM2/FM3/AM] om de
radioband te selecteren. Elke keer dat de knop
wordt ingedrukt, wordt de radio-ontvangstband
in de onderstaande volgorde gewijzigd:
FM1->FM2->FM3->AM -> FM1...
11 10
8
9
7
Een voorkeuzestation inschakelen
1.Druk op de knop [FM1/FM2/FM3/AM] om de
gewenste band (FM of AM) op de tuner te selecteren.
2.Druk op het vooraf ingestelde station (1 tot 6) in de
voorkeuzelijst.
Handmatig geheugen
1.Raak de knop van de band die u wilt opslaan aan.
2.Stem af op een station dat u wilt opslaan met
de functie voor frequentie zoeken, stapsgewijs
afstemmen of voorkeuze.
3.Houd de gewenste voorkeuzeknop twee seconden
ingedrukt om het station op te slaan.
6
RDS-functie instellen
Druk op Optie [
12
RDS werkt niet tijdens ontvangst van AM-radio.
13
14
5
15
1
2
3
4
1 - Knop Optie
2 - Knop Vooraf ingestelde stations scannen
3 - Omlaag zoeken
4 - Omhoog zoeken
5 - Frequentieweergave
6 - Systeemtijd
7 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
8 - Bluetooth-status
9 - Lijst van voorkeuzestations
10 - Frequentie- en kanalenweergave
11 - DX/lokaal-weergave
12 - Knop Band
13 - PS- en PTY-naam
14 - Knop Snelkoppeling
15 - Weergave van radiotekst
Frequentie zoeken
1.Druk op de knop [FM1/FM2/FM3/AM] om de
radioband te selecteren (FM of AM).
] of [
].
2.Druk op de knop [
• Wanneer u op de knop [
] drukt, wordt het station
op hogere frequenties gezocht.
] drukt, wordt het station
• Wanneer u op de knop [
op lagere frequenties gezocht.
Stapsgewijs afstemmen
1.Druk op de knop [FM1/FM2/FM3/AM] om de
radioband te selecteren (FM of AM).
2.Druk op de knop [ ] of [ ] in het frequentiemenu
om stap voor stap omhoog of omlaag te zoeken.
38
] om de werking van RDS in te stellen.
Opmerking:
VX404E
1. De functie TA (Verkeersinformatie)
Wanneer verkeersinformatie wordt uitgezonden in
de TA-stand-bymodus, wordt deze met een hogere
prioriteit behandeld, onafhankelijk van de functiemodus,
opdat u het bericht kunt horen. Automatisch afstemmen
is ook beschikbaar voor de functie TP (Programma met
verkeersinformatie).
De TA-stand-bymodus instellen
Zet de schakelaar TA op ON. De TA-stand-bymodus
wordt ingesteld en “TA” wordt weergegeven aan de
bovenkant van het scherm.
Wanneer een RDS-station met verkeersinformatie wordt
ontvangen, wordt "TP" boven in het scherm weergegeven.
Opmerking:
Als geen TP-station wordt ontvangen, blijft dit systeem
verder zoeken. Wanneer u de bovenstaande procedure
nogmaals uitvoert, verdwijnt de aanduiding "TA" en
stopt het zoeken naar TP-stations.
Verkeersinformatie annuleren
Druk de knop [Cancel] op het moment dat
verkeersinformatie wordt ontvangen. De ontvangst
van de verkeersinformatie wordt geannuleerd en het
systeem schakelt naar de TA-stand-bymodus.
De TA-stand-bymodus annuleren
Wanneer “TA” op het scherm wordt weergegeven, zet
u de schakelaar TA op OFF. De aanduiding “TA” op
het scherm verdwijnt en de TA-stand-bymodus wordt
geannuleerd.
Volume-instelling van verkeersinformatie
Het volume van de verkeersinformatie kan
worden ingesteld tijdens onderbreking van de
verkeersinformatie.
2. AF-functie (alternatieve fequentie)
De AF-functie schakelt naar een andere frequentie op
hetzelfde netwerk om optimale ontvangst te behouden.
Wanneer de REG-functie is ingeschakeld, kan het
regionale station optimaal worden ontvangen. Als deze
functie is uitgeschakeld, wordt wanneer het gebied van
een regionaal station tijdens het rijden verandert, een
regionaal station voor het betreffende gebied ontvangen.
Opmerking:
Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer een landelijk
station als BBC R2 wordt ontvangen.
U kunt de REG-functie alleen in- en uitschakelen
wanneer de AF-functie is ingeschakeld.
De REG-functie in- en uitschakelen
Met de functie voor automatisch opslaan kunt u
maximaal zes stations opslaan die automatisch op
volgorde worden gezocht. Als het aantal ontvangen
stations lager dan zes is, blijven de eerder opgeslagen
stations bewaard.
1.Druk op de knop [FM1/FM2/FM3/AM] om de
gewenste band te selecteren. (FM of AM)
2.Druk op de knop Optie [
] en druk vervolgens op
] om het automatisch opslaan
de knop Start [
te starten.
Stations met goede ontvangst worden automatisch
opgeslagen in de voorkeuzelijst.
Opmerkingen:
1. Na het automatisch opslaan worden de eerder
opgeslagen stations overschreven.
2. De eenheid is uitgerust met 4 banden, maar FM3
en AM kunnen worden opgeslagen via de functie
Automatisch opslaan.
Zet de REG-schakelaar op ON/OFF om de REG-functie
aan of uit te schakelen. Wanneer de functie REG
is ingeschakeld, wordt "REG" boven in het scherm
weergegeven.
4. De PTY-functie (programmatype)
Met deze functie kunt u luisteren naar een uitzending
van het opgegeven programmatype wanneer de
uitzending start, zelfs als het systeem in een andere
modus dan de tunermodus werkt.
Sommige landen hebben nog geen PTY-uitzendingen.
In de TA-stand-bymodus heeft een station met
verkeersinformatie voorrang op een PTY-station.
PTY selecteren
Druk op de knop Program [
]. De lijst van PTYprogramma's wordt weergegeven.
Selecteer een PTY-programma door te bladeren en de
knop van het gewenste PTY-programma in te drukken.
Druk op de knop Back [
] om terug te keren naar
het vorige scherm.
De PTY-stand-bymodus instellen
Zet de schakelaar PTY op ON. De PTY-stand-bymodus
wordt ingesteld en “PTY” wordt weergegeven aan de
bovenkant van het scherm.
De PTY-stand-bymodus annuleren
Wanneer “PTY” op het scherm wordt weergegeven, zet
u de schakelaar PTY op OFF. De aanduiding “PTY” op
het scherm verdwijnt en de PTY-stand-bymodus wordt
geannuleerd.
PTY zoeken
Druk op de knop Seek [
]. Het zoeken naar het
geselecteerde PTY-programma begint.
5. Nooduitzending
Vooraf ingestelde stations scannen
Met de functie voor het scannen van vooraf ingestelde
stations ontvangt u de vooraf opgeslagen stations op
volgorde. Deze functie is handig bij het zoeken naar het
gewenste station in het geheugen.
1.Druk op de knop [FM1/FM2/FM3/AM] om de
gewenste band te selecteren. (FM of AM)
2.Druk op de knop Preset Scan [
] om de scan van
vooraf ingestelde stations te starten.
Vervolgens worden de stations een voor een gedurende tien
seconden weergegeven. Als het ontvangen station geen geldig station is, bedraagt de scantijd slechts twee seconden.
3.Wanneer het gewenste station is afgestemd, drukt u
] om op dat
nogmaals op de knop Preset Scan [
station afgestemd te blijven.
Modus instellen
Met de instelling DX/Lokaal wijzigt u de gevoeligheid
van de tuner om dicht bij elkaar liggende stations
te kunnen onderscheiden. Deze functie is handig in
gebieden waar veel radiostations dicht bij elkaar liggen.
1.Druk op de knop Local [
] om te schakelen
naar plaatselijke tunergevoeligheid.
] om te schakelen naar
2.Druk op de knop DX [
DX tunergevoeligheid.
Wanneer een nooduitzending wordt ontvangen, worden
alle bewerkingen van de functiemodus gestopt. De
aanduiding "Alarm" verschijnt op het scherm en de
nooduitzending is hoorbaar.
VX404E
39
Gebruikershandleiding
3. REG-functie (regionaal programma)
Automatisch opslaan
e
N derlands
Zet de AF-schakelaar op ON/OFF om de AF-functie aan of
uit te schakelen. Wanneer de functie AF is ingeschakeld,
wordt "AF" boven in het scherm weergegeven.
Als de ontvangst van het huidige station aanzienlijk
verslechtert, knippert de aanduiding "AF" en zoekt de
eenheid hetzelfde programma op een andere frequentie.
Nederlands
De AF-functie in- en uitschakelen
Nederlands
15. DAB-BEWERKINGEN
Gebruikershandleiding
12 - Bluetooth-status
13 - Knop Schakelen tussen Voorkeuzenlijst/Servicelijst/
PTY-lijst
14 - Voorkeuzenummer/Kanaalnummer/
Servicenummer/FM Link-scherm
15 - Knop DAB-band
16 - Knop Servicelijst bijwerken
17 - Knop Service Link-modus
18 - Softversieweergave
Opmerking:
1.DAB wordt niet overal uitgezonden.
2.Deze inhoud is optioneel. U kunt de DAB-functie
gebruiken als u een DAB-eenheid aansluit.
3.De DAB-eenheid wordt los verkocht.
Opmerkingen:
Als DAB niet normaal werkt, controleer dan de
aansluiting op de DAB-eenheid.
Frequentie zoeken
Luisteren naar de DAB
1.Druk op de knop [DAB] in het hoofdmenu. Het
scherm van de DAB-modus wordt weergegeven.
2.Druk de knop [DAB1/DAB2/DAB3] om de DAB-band
te selecteren. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt,
wordt de DAB-ontvangstband in de onderstaande
volgorde gewijzigd:
DAB1->DAB2->DAB3->DAB1 -> DAB2...
15
14
13
12 11
10
9
1
8
U kunt afstemmen op het ensemble en de service
selecteren die momenteel wordt uitgezonden.
1.Druk op de toets [
] of [ ] om handmatig stap
voor stap af te stemmen op het vorige of volgende
ensemble.
] of [ ] ingedrukt om te
2.Houd de knop [
zoeken en af te stemmen op het vorige of volgende
beschikbare station.
] or [ ] om de vorige of
3.Druk op de knop [
volgende service in het huidige ensemble te
selecteren en erop af te stemmen.
Opmerkingen:
het totale aantal services en het nummer van de huidige
service in het ensemble wordt weergegeven onder de
frequentie van het ensemble, in de vorm “1/16”.
Voorkeuzenlijst/Servicelijst weergeven
2
3
4
5
6
7
16
17
18
1 - DAB-informatieweergave
2 - Knop Optie (Openen/Sluiten)
3 - Knop Vooraf ingestelde stations scannen
4 - Knop Vorig ensemble/Zoeken
5 - Knop Volgend ensemble/Zoeken
6 - Knop Vorige service in Huidig ensemble
7 - Knop Volgende service in Huidig ensemble
8 - Knop Pagina omlaag in lijst
9 - Knop Pagina omhoog in lijst
10 - Systeemtijd
11 - REG-, PTY-, AF-, TA-, TP-status
40
VX404E
U kunt een van de volgende lijsten selecteren:
Voorkeuzenlijst, Ensemblelijst of PTY-lijst.
1.Druk op de knop [
] om de lijst te
selecteren die u wilt weergeven.
2.Als u “Preset” selecteert, worden de
voorkeuzeservices voor elke DAB-band weergegeven
in het lijstgebied. Als u op een service in de lijst drukt,
kunt u luisteren naar de betreffende service in de
lijst. Als u de lijst ingedrukt houdt, kunt u de huidige
service in deze lijst opslaan.
De voorkeuzenlijst wordt niet gewijzigd door de
bewerking Service Scan.
3.Als u “Ensemble” selecteert, wordt een lijst van
de ensembles weergegeven die zijn opgeslagen
tijdens de Service Scan. Nadat u een ensemble in
de lijst hebt geselecteerd, worden de services uit het
ensemble getoond. Als u “ALL Service” selecteert,
krijgt u alle services in alle ensembles te zien. Als u
terug wilt naar de lijst met ensembles, drukt u op de
knop “Back”.
4.Als u “PTY” selecteert, wordt de lijst van PTYcategorieën van NEWS, SPORT, CULTURE, POP
en OVERIGE in het lijstgebied weergegeven. Nadat
u een PTY in de lijst hebt geselecteerd, worden de
services uit deze PTY-categorie getoond. Als u “ALL
Service” selecteert, krijgt u alle services in alle PTYcategorieën te zien. Als u terug wilt naar de lijst met
ensembles, drukt u op de knop “Back”.
servicescan uit.Servicescan
U kunt de Service Link-modus aan of uit zetten.
Als deze instelling op ON is gezet en het signaal van
de huidige service zwak wordt, wordt een koppeling
gemaakt met de service met het betere signaal.
1.Druk op de knop Option [
]om het optiemenu
te openen.
2.Druk op de knop On om in te schakelen.
Druk op de knop Off om uit te schakelen.
Opmerkingen:
als de service is gekoppeld aan het FM-station, wordt
de FM-indicator ingeschakeld.
4.Tijdens het scannen van de services, wordt dit beeld
weergegeven.
Opmerkingen:
na de servicescan worden de momenteel beschikbare
services in de ensemblelijst en PTY-lijst bijgewerkt.
DAB-band
Wanneer u drukt op de knop Preset Scan, wordt de
overgeschakeld naar de volgende band in de volgorde
DAB1->DAB2->DAB3->DAB1···
Voorkeuzestations scannen
Tijdens het scannen van voorkeuzestations wordt
afgestemd op de services in de volgorde waarin deze
zijn opgeslagen in de voorkeuzenlijst.
1.Druk op de knop [DAB1/2/3] om de gewenste band
te selecteren.
2.Druk op de knop Preset Scan [
] om de scan
van vooraf ingestelde stations te starten.
Vervolgens worden de stations een voor een
gedurende tien seconden weergegeven.
3.Wanneer het gewenste station is afgestemd, drukt u
] om op dat
nogmaals op de knop Preset Scan [
station afgestemd te blijven.
VX404E
41
Gebruikershandleiding
Als u de lijst van services in de ensemblelijst of PTY-lijst
wilt bijwerken, voert u een servicescan uit.
1.Druk op de knop Optie [
] om het optiemenu te
openen.
2.Druk in Optie op de knop [Start].
3.Druk op de knop [OK] om het bijwerken van de
serviceslijst te staten. Druk op de knop [Cancel] om
de bewerking te annuleren en terug te keren naar het
voorgaande menu.
Service Link-instellingen
e
N derlands
Als u de services in de ensemblelijst en PTY-lijst wilt
bijwerken met de huidige uitzendingen, voert u een
Nederlands
Opmerking:
Nederlands
16. HDMI-MODUS
Kabelverbinding van HDMI-modus
s
Gebruikershandleiding
Opmerking:
42
VX404E
DISP-bron selecteren
Druk op de menuknop HDMI, dan verschijnt het scherm
van het aangesloten apparaat.
•Druk op de DISP-knop om het HDMI videoscherm
weer te geven.
e
N derlands
Nederlands
HDMI-Bron selecteren
Gebruikershandleiding
Deze HDMI-modus wordt alleen
aangegeven in het scherm van de
iPhone of Android. Het aanraakscherm
van de VX404E kan niet worden gebruikt.
Opmerking:
Afhankelijk van de toepassing en het model van de
mobiele telefoon, kan er een zwart kader rond het
scherm worden weergegeven.
VX404E
43
Nederlands
17. AUX
Externe randapparatuur, zoals een spelconsole, camcorder, navigatie-eenheid, iPod/iPhone, enzovoort kan worden
aangesloten op de AUX-aansluiting op de voor- of achterkant van deze eenheid met de A/V-mediakabels.
Gebruikershandleiding
Schakelen naar AUX IN
Druk op [AUX1] /[AUX2] in het hoofdmenu om de gewenste modus te selecteren (wanneer de eenheid leest).
Als het externe apparaat aangesloten op de AUX 1- of AUX 2-ingang een audiosignaal heeft, zendt de eenheid audio
van het externe apparaat uit. Druk op de menuknop op het bedieningspaneel om terug te keren naar het hoofdmenu.
U kunt externe apparaten aangesloten op AUX-ingangen niet rechtstreeks bedienen.
18. BEWERKINGEN MET CAMERA-INVOER
Schakelen naar de cameramodus
Druk op de knop [Camera] in het hoofdmenu.
De video van de externe camera wordt weergegeven. Als er geen geldige camera op deze hoofdeenheid is
aangesloten, wordt aangegeven dat er geen videosignaal is.
Druk op de menuknop op het bedieningspaneel om terug te keren naar het hoofdmenu.
Opmerking:
Als de achteruitrijkabel correct op de auto is aangesloten, wordt automatisch de cameramodus ingeschakeld
wanneer de auto in zijn achteruit staat.
44
VX404E
2
1
1 - Druk op de knop om de voorbron te openen.
2 - Druk op de knop om de achterbron te sluiten.
Bediening van meerdere zones
Onafhankelijke bronnen kunnen gelijktijdig op de eenheid
worden afgespeeld. Een FM/AM-console kan bijvoorbeeld
worden afgespeeld op het scherm voorin terwijl dvd-video
wordt afgespeeld voor de passagiers achterin. In dat geval
kunt u voorin echter geen dvd-video selecteren.
Infomodus achterbronbediening dvd
Achterzone openen
1.Druk op de knop Achter in het hoofdmenu om
toegang te krijgen tot de achterzone.
2.Selecteer een bron om af te spelen.
Achterzone afsluiten
Druk op de knop 2-Zone off om de achterbron te sluiten.
Opmerking:
1.Als de bron is geselecteerd als de voorbron, kan de
achterbron niet worden geselecteerd.
2.Als de bron is geselecteerd als de achterbron, kan de
voorbron niet worden geselecteerd.
3.Druk op de knop Voor om het hoofdmenu te openen
zonder de achterbron te sluiten.
Druk op BACK om terug te keren.
Directe modus achterbronbediening dvd
Dvd-video achter
8
Opmerking:
Meer informatie vindt u in het gedeelte Dvd-voorbron.
1
2
3
4
5
6
7
VX404E
45
Nederlands
1 - Knop Optie
2 - Cursortoetsen weergeven
3 - Knop Vorig hoofdstuk/Terugspoelen
4 - Knop Afspelen/Onderbreken
5 - Knop Volgend hoofdstuk/Doorspoelen
6 - Verstreken afspeeltijd
7 - Knop Menulijst
8 - Knop voorkant/achterkant
Als de achterbron wordt weergegeven, drukt u op de
knop Voor/achter om naar de voorbron te schakelen.
Als de voorbron wordt weergegeven, drukt u op de knop
Voor/achter om naar de achterbron te schakelen.
Gebruikershandleiding
Als achter in de auto een monitor is geïnstalleerd
en deze is aangesloten op de AV-uitgang van de
zone achterin, kunnen passagiers op de achterbank
onafhankelijk van de voorbron dvd/iPod-video/AUX1/
AUX2-video bekijken.
e
N derlands
19. BEWERKINGEN MET DE ACHTERBRON
Nederlands
ID3-modus achterbron iPod-video
AUX1
Gebruikershandleiding
AUX2
iPod-video achter
Afspeelmodus achterbronbediening
iPod-video
7
1
2
3
4
5
6
1 - Knop Vorige track/Terugspoelen
2 - Knop Afspelen/Onderbreken
3 - Knop Volgende track/Doorspoelen
4 - Voortgangsbalk
5 - Knop Menulijst:
Druk op de menuknop om het iPod-videomodusscherm
voor de achterbron weer te geven.
6 - Knop Herhalen:
Zelfde als iPod-functie van voorbron
7 - Knop Voor/achter
als de achterbron wordt weergegeven, drukt u
hierop om naar de voorbron te schakelen.
Als de voorbron wordt weergegeven, drukt u hierop
om naar de achterbron te schakelen.
46
VX404E
Opmerking:
Als de bron is geselecteerd als de voorbron,
kan de achterbron niet worden geselecteerd.
Als de bron is geselecteerd als de achterbron,
kan de voorbron niet worden geselecteerd.
Raak de knop Voor aan om het voorste hoofdmenu
te openen maar de achterste bron blijft actief.
Illumi Color: de verlichtingskleur voor het paneel
instellen.
Input Aux Sense: gevoeligheid van de AUX-invoer,
waaronder Low, Middle, High.
DivX® Registration: de informatie over DivX®registratie weergeven.
Tel Speaker: er zijn twee opties: Left (Links) en Right
(Rechts). Is de huidige instelling bijvoorbeeld Right, dan
is de telefoon alleen via de linkerluidspreker te horen
wanneer een BT-oproep binnenkomt.
Version: de softwareversie weergeven.
System Language: de taal voor het systeemscherm
instellen.
Video-instellingenmenu
Snelmenu: selecteer in het snelmenu en sleep het naar links.
Dit menu omvat de volgende opties: DVD Wide
Screen Mode, Dimmer en Dimmer Mode.
DVD Wide Screen Mode: de dvd-breedbeeldmodus
in- of uitschakelen.
Dimmer: een dimmerwaarde tussen 0 en 20 instellen.
Dimmer Mode: er zijn drie opties: Day, Night en Auto.
VX404E
47
Gebruikershandleiding
Algemeen instellingenmenu
Time: de systeemklok instellen.
24-Hour Format: de tijdweergavemodus instellen.
Beep: de pieptoon ter bevestiging in- of uitschakelen.
Bluetooth: Bluetooth in- of uitschakelen.
Wallpaper: de gewenste achtergrond kiezen.
Er zijn drie optionele afbeeldingen die u kunt importeren
vanaf USB. Selecteer "Geïmporteerde 1/2/3" en druk
op [Import]. De indeling moet jpeg zijn van minder dan
5M bytes.
Nederlands
Druk op de knop [
] in het hoofdmenu.
Het instellingenmenu wordt weergegeven.
e
N derlands
20. INSTELBEWERKINGEN
Nederlands
Audio-instellingenmenu
Gebruikershandleiding
Dit menu omvat de volgende opties: Balance, Fader,
Beat EQ, Sub Woofer Ctrl, Sub Woofer Phase, High
Pass Filter, Low Pass Filter en Magna Bass EX.
Balance: het gewenste volume voor de linker- en
rechterluidspreker kiezen.
Fader: het gewenste volume voor de voorste en
achterste luidspreker kiezen.
Beat EQ: de gewenste modus kiezen: Bass Boost,
Impact, Excite, Custom en OFF.
Subwoofer Ctrl: de gewenste versterking voor de
subwoofer instellen tussen 0 en 14.
Subwoofer Phase: de subwooferfase normaal of
omgekeerd kiezen.
High Pass Filter: de frequentie voor de
hoogdoorlaatfilter kiezen of inschakelen. U kunt kiezen
uit de frequenties 60Hz, 90Hz en 120Hz.
Low Pass Filter: de frequentie voor de
laagdoorlaatfilter kiezen of inschakelen. U kunt kiezen
uit de frequenties 60Hz, 90Hz en 120Hz.
Magna Bass EX: de versterking in- of uitschakelen.
Overige instellingen
Dit menu omvat: Set Password, Parental Control,
Audio Language, Subtitle Language, PTY Language,
Blinking LED, Screen Calibration en Factory Default.
Set Password (wachtwoord instellen): het
wachtwoord voor ouderlijk toezicht voor dvd's instellen.
Parental Control (ouderlijk toezicht): de
leeftijdsaanduiding instellen. Dit omvat Kid Safe/G/PG/
PG- 13/PG-R/R/NC- 17/Adult.
Audio Language (audiotaal): de taal voor dvd-audio
instellen.
Subtitle Language (taal ondertiteling): de taal voor
dvd-ondertiteling instellen.
PTY Language (PTY-taal): de taal voor PTY-naam
instellen.
Blinking LED (knipperen): knipperende LED in- of
uitschakelen.
Screen Calibrate (scherm kalibreren): het
aanraakscherm kalibreren in- of uitschakelen.
Factory Default (fabrieksinstelling): de
fabrieksinstellingen laden of niet.
De antidiefstalcode instellen
1.Als uw eenheid ontgrendeld is, houdt u [
] meer
dan twee seconden ingedrukt om de modus voor
het instellen van de antidiefstalcode weer te geven.
Gebruikers kunnen de antidiefstalcode wijzigen.
Druk op [YES] om het numerieke toetsenblok weer
te geven. Voer het nieuwe wachtwoord tweemaal in.
Vervolgens is de antidiefstalcode ingesteld en uw
eenheid beveiligd.
Wanneer de antidiefstalfunctie is ingeschakeld, moet
u de juiste antidiefstalcode invoeren om de eenheid
in te schakelen. Als u driemaal een verkeerde code
invoert, wordt de eenheid vergrendeld. Dit kan alleen
door professionals ongedaan worden gemaakt.
] meer
2. Als uw eenheid is vergrendeld, houdt u [
dan twee seconden ingedrukt om de modus voor het
instellen van de antidiefstalcode weer te geven. Het
numerieke toetsenblok wordt weergegeven. Voer de
juiste code in om de eenheid te ontgrendelen.
Opmerking:
Als u de antidiefstalcode verliest of vergeet, kunt u
de VX404E laten ontgrendelen door een Clarionservicestation. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden.
48
VX404E
e
N derlands
Nederlands
21. PROBLEMEN OPLOSSEN
ALGEMEEN
De eenheid wordt niet
ingeschakeld. (Er wordt geen
geluid voortgebracht.)
Er gebeurt niets wanneer ik op
een knop druk.
De weergave is onjuist.
De afstandbediening werkt niet.
Oorzaak
Maatregel
Onjuiste bedrading.
Raadpleeg het installatiecentrum.
De microprocessor werkt niet
naar behoren door een storing,
enzovoort.
Druk met een dunne pen op de
knop voor opnieuw instellen.
Er is een zekering gesprongen.
Vervang de zekering door
een zekering van dezelfde
stroomsterkte. Als de zekering
nogmaals springt, raadpleegt u
de winkel waar u de eenheid hebt
aangeschaft.
Opmerking:
Schakel de stroom uit wanneer
u op de knop voor opnieuw
instellen drukt.
* Wanneer u op de knop voor
opnieuw instellen drukt, worden
de opgeslagen frequenties van
radiostations, titels enzovoort uit
het geheugen verwijderd.
Er valt direct zonlicht op het
lichtgevoelige deel van de
afstandbediening.
Wanneer direct zonlicht op
het lichtgevoelige deel van de
afstandbediening valt, werkt deze
mogelijk niet.
De batterij van de
afstandbediening is leeg of de
afstandbediening bevat geen
batterij.
Controleer de batterij van de
afstandbediening.
Oorzaak
Maatregel
Er bevinden zich vreemde
deeltjes in de schijfsleuf.
Verwijder de deeltjes of
raadpleeg het servicestation.
De schijf is vuil.
Reinig de schijf met een zachte
doek.
De schijf is erg bekrast of
kromgetrokken.
Vervang de schijf.
Het geluid is slecht direct nadat
de eenheid is ingeschakeld.
Er kan zich condens vormen op de
interne lens wanneer de auto op
een vochtige plek is geparkeerd.
Laat de lens ongeveer een uur
drogen terwijl de eenheid is
ingeschakeld.
Videobeelden worden niet
afgespeeld.
De handrem is niet aangetrokken.
Controleer of de handrem is
aangetrokken.
De schijf wordt niet afgespeeld
en het bericht PARENTAL
VIOLATION wordt weergegeven.
De film overtreedt het ingestelde
maximale niveau voor ouderlijk
toezicht.
Schakel de weergavebeperking
uit of wijzig het maximale niveau
voor ouderlijk toezicht.
Zie de paragraaf "Leeftijdskeuring
voor ouderlijk toezicht instellen".
DVD-SPELER
Probleem
Schijf kan niet worden geladen.
Het geluid slaat over of er is ruis.
Er is al een schijf geladen.
Verwijder de schijf voordat u een
nieuwe schijf laadt.
VX404E
49
Gebruikershandleiding
Probleem
Nederlands
USB/SD-APPARAAT
Probleem
USB/SD-apparaat kan niet
worden aangesloten.
Gebruikershandleiding
USB/SD-apparaat wordt niet
herkend.
Oorzaak
Maatregel
De USB/SD-aansluiting is stuk.
Sluit een nieuw USB/SDapparaat aan.
Het USB/SD-apparaat is
beschadigd.
Verwijder het USB/SD-apparaat
en sluit het vervolgens weer aan.
Als het apparaat nog niet wordt
herkend, vervangt u het door een
ander USB/SD-apparaat.
Het USB/SD-apparaat is in de
verkeerde richting geplaatst.
Connectors zitten los.
Draai de invoerrichting van het
USB/SD-apparaat en probeer
nogmaals.
Er wordt geen geluid
weergegeven en het bericht NO
FILE wordt weergegeven.
Er is geen MP3- of WMA-bestand
opgeslagen op het USB/SDapparaat.
Sla deze bestanden op de juiste
wijze op het USB/SD-apparaat op.
Het geluid slaat over of er is ruis.
MP3-/WMA-bestanden zijn niet
juist gecodeerd.
Gebruik correct gecodeerde
MP3-/WMA-bestanden.
Het videobeeld van de iPod/
iPhone-video stoort.
De tv-signaalinstelling van de
iPod/iPhone is onjuist.
Stel de tv-signaalinstelling
(NTSC/PAL) van de iPod/iPhone
op de correcte wijze in.
Oorzaak
Maatregel
De Bluetooth-functie van het
apparaat is niet ingeschakeld.
Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het
apparaat voor instructies voor het
inschakelen van de functie.
De Bluetooth-ontvangst is slecht.
Plaats het apparaat dichter bij het
autogeluidssysteem of verwijder
obstakels tussen het apparaat en
het systeem.
Bluetooth
Probleem
Kan het Bluetooth-apparaat
niet koppelen aan het
autogeluidssysteem.
De geluidskwaliteit is slecht na
verbinding met een Bluetoothapparaat.
50
VX404E
Het apparaat ondersteunt
de profielen niet die voor het
systeem vereist zijn.
Gebruik een ander apparaat om
aan te sluiten.
Maatregel
De handrem is niet aangetrokken.
Controleer of de handrem is
aangetrokken.
De weergave is duister.
Het dimmerniveau is te laag.
Stel de dimmer bij.
De bewerkingstoestand is slecht.
De temperatuur in de auto
is mogelijk 0°C of lager. Stel
een geschikte temperatuur in
(ongeveer 25°C) en probeer
het nogmaals.
De koplamp van de auto is
ingeschakeld.
's Nachts wordt de display
donker gemaakt om schittering
te voorkomen. (Wanneer de
koplampen van de auto overdag
worden ingeschakeld, wordt de
display donker.) Stel de dimmer
bij.
De display bevat rode, groene en
blauwe punten.
--------------------
Gebruikershandleiding
Oorzaak
Er wordt geen beeld
weergegeven.
e
N derlands
Probleem
Nederlands
TFT-scherm
Dit is geen storing, maar een
typisch verschijnsel voor een
lcd-scherm. (Het scherm wordt
volgens precisietechnologie
geproduceerd. Hoewel 99,99%
van de pixels werkt, bestaat
0,01% uit ontbrekende of normaal
verlichte pixels.)
VX404E
51
Nederlands
22. FOUTMELDINGEN
Als zich een fout voordoet, wordt een van de volgende meldingen weergegeven.
Neem de onderstaande maatregelen om het probleem op te lossen.
Gebruikershandleiding
DVD-SPELER
Beeldscherm
Oorzaak
Maatregel
BAD DISC
Er is een schijf in de dvdspeler geplaatst die niet wordt
uitgeworpen.
Dit is een fout van het
mechanisme van de dvd-speler.
Raadpleeg de winkel waar u het
apparaat hebt aangeschaft.
BAD DISC
Een schijf kan niet worden
afgespeeld vanwege krassen,
enzovoort.
Vervang de schijf door een
onbekraste, niet-kromgetrokken
schijf.
BAD DISC
Een schijf is ondersteboven
geplaatst in de dvd-speler en
deze wordt niet afgespeeld.
Verwijder de schijf en plaats deze
opnieuw.
PARENTAL VIOLATION
Fout niveau ouderlijk toezicht
Stel het juiste niveau voor
ouderlijk toezicht in.
Disc Region incorrect
Regiocodefout
Verwijder de schijf en vervang
deze door een schijf met de juiste
regiocode.
52
VX404E
Bruikbare gevoeligheid: 8 dBµV
Profiel: HFP 1.5 (Hands Free Profile)
Stereoscheiding: 25 dB (1 kHz)
Frequentierespons: 30 Hz tot 14 kHz
Specificatie: Bluetooth Ver 2.1+EDR
HSP 1.0 (Headset Profile)
AVRCP1.2,1.3,1.4 (AV Remote Control Profile)
AM-tuner
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
PBAP (Phone Book Access Profile)
Frequentiebereik: 531 kHz tot 1.602 kHz
Bruikbare gevoeligheid: 30 dBµV
Voedingsklasse: 2
Dvd-spelersysteem
USB
Bruikbare schijven:
Ondersteunde audio-indeling:
Frequentierespons: 20 Hz tot 20 kHz
Ondersteunde video-indeling:
Digital Versatile Disc-systeem met CDDA-mogelijkheid
SPP (Serial Port Profile)
Specificatie: USB 1.1/2.0 (FS)
Dvd, cd
MP3, WMA, AAC, FLAC
Verhouding signaal/ruis: 93 dbA
AVI, MP4, MPG/MPEG, 3GP
Videosysteem: NTSC/PAL
SD
Audio-/video-invoer
Bestandssysteem: FAT, FAT16, FAT32
Vervorming: 0,05%
Voltage audio-invoer: ≤ 2 Vrms
Voltage video-invoer: 1,0 [email protected]
Gevoeligheid audio-invoer (bij uitvoer 2 V)
Hoog: 325 mVrms
Midden: 650 mVrms
Laag: 1,3 Vrms
Geheugenkaarten: micro-SD/SDHC
Afspeelbare audio-indeling:
MP3, WMA, AAC, FLAC
Ondersteunde video-indelingen:
AVI, MP4, MPG/MPEG, 3GP
Algemeen
Voltage stroombron:
Audio-/video-uitvoer
14,4 V DC (10.8 tot 15.6 V toelaatbaar)
Schermgrootte: type 6,2"
Huidig verbruik: 4.0 A @1 W
Voltage video-uitvoer: 1,0 [email protected]
Pixels: 1.152.000
Resolutie: 800 x 480 x 3 (RGB)
Aarde: negatief
Nominale ingangsstroom auto-antenne: 500 mA
minder
Audioversterker
Maximaal uitgangsvermogen: 180 W (45 W x 4)
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω (4 tot 8 Ω toegestaan)
Uitgangsvermogen: 4 x 25 W DIN 45324, +B=14,4 V
Opmerking:
• Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving
worden gewijzigd ter verdere verbetering.
VX404E
53
Gebruikershandleiding
Bluetooth
Frequentiebereik: 87,5 MHz tot 108,0 MHz
e
N derlands
FM-tuner
Nederlands
23. SPECIFICATIES
Nederlands
Gebruikershandleiding
165mm
1 0 0 mm
Afmetingen VX404E:
172mm
1 7 8 mm
Gewicht VX404E: 2,2 kg
54
VX404E
e
N derlands
Nederlands
24. BEDRADINGSHANDLEIDING
Gebruikershandleiding
Opmerking:
•Voordat u met de installatie begint, moet u de negatieve kabel van de autoaccu loskoppelen.
•Bij de optionele apparaten worden de RCA- en connectorkabels afzonderlijk verkocht.
•Maak bij gebruik van de HDMI-kabel eveneens gebruik van de HDMI-kabelhouder.
DAB404E
VX404E
Radioantenne
HDMI-kabelhouder
HDMI-KABEL
Raadpleeg
pagina 56
AUX2 AUDIO IN LCH
Wit Rood Rood Wit
Geel
Zwart
Geel
AUX2 AUDIO IN RCH
CAMERA
AUX2 VIDEO IN
SWI
VIDEO OUT
REAR RCH
REAR LCH
Zwart
Wit
Achter Voor
rechts links
SUBWOOFER 2
SUBWOOFER 1
Voor
rechts
Grijs
Zwart
Grijs
Rood Rood Wit
Wit
Rood
Geel
Achter
links
iPod/iPhone
Video Out
Monitor
Achteruitzichtcamera
CCA-750 (apart verkrijgbaar)
Voor achterzone
VX404E
55
Nederlands
Gebruikershandleiding
Geel
BACK-UP
15A
Zwart
GND
Oranje/wit
Blauw
VERL.
AUTO ANT
Rood
ACC
Bruin TELEFOON INT
Grasgroen
Paars/wit
!!!!Waarschuwing!!!!
Veiligheidsinrichting
van handrem moet
zijn aangesloten voor
volledige bediening
Blauw/wit AFSTAND
PARKEREN
ACHTERUIT
Paars/zwart
Paars
RRRR+
Grijs/zwart
FR-
Grijs
FR+
Wit
FL+
Wit/zwart
Groen
FL-
Groen/zwart
RL-
RL+
Opmerking:
* 1: Verbinding maken met de PHONE MUTE-aansluiting
Dit dempt het geluid als de voedingsdraad een negatief
signaal of aardingssignaal ontvangt.
56
VX404E
Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, FRANKRIJK
Clarion Co., Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht © 2014: Clarion Co., Ltd.
2014/04
VX404E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement