Photo Loader Version 3.0

D
Photo Loader
Versie 3.0
CASIO LCD Digitale Camera Software voor
beeldoverdracht
Windows versie
Handleiding
K800PSM2DMX
• Het SD logo is een gedeponeerd handelsmerk.
• Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation.
logo zijn handelsmerken van
• CompactFlash en het bijbehorende
SanDisk Corporation.
• MultiMediaCardTM is een handelsmerk van Infineon Technologies AG in
Duitsland, waarop licentie is verleend aan de MMCA (MultiMediaCard
Association).
• Andere namen van bedrijven en producten zijn in voorkomende gevallen
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende
firma’s.
• De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.
• Wij hebben onze uiterste best gedaan bij het samenstellen van dit
document. Mocht u echter een fout bespeuren of andere vragen hebben,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Photo Loader is een uitgave van CASIO COMPUTER CO., LTD., en CASIO
COMPUTER CO., LTD. behoud zich alle auteursrechten en andere
gerelateerde rechten voor, met uitzondering van wat hierboven beschreven is.
Dit document mag noch gedeeltelijk, noch in zijn geheel gekopieerd worden
zonder toestemming.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies of
claims van derden als resultaat van het gebruik van Photo Loader.
Belangrijk!
• Als bij de installatie van Photo Loader verder geen wijzigingen zijn
aangebracht, zullen de overgebrachte foto’s worden opgeslagen op de
volgende locatie.
C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Image Library\20051223
(voor een map met als datum 23 december 2005)
• Photo Loader moet worden geïnstalleerd op de hard-disk van uw PC.
Photo Loader kan niet goed werken indien geïnstalleerd op een
verwisselbare schijf of CD-R.
2
Inhoudsopgave
Inleiding ......................................................................... 5
■ Als u Photo Loader nog nooit eerder gebruikt heeft ............
■ Kenmerken van Photo Loader ................................................
Brengt automatisch foto’s van een digitale camera of
geheugenkaart over. ...............................................................
Hanteert grote hoeveelheden gegevens als beeldbibliotheek ....
Maakt automatisch een HTML bestand waarmee opgenomen
foto’s op datum opgezocht kunnen worden .............................
■ Nieuwe functies van Photo Loader 3.0 ..................................
■ Doorgaan met Photo Loader 2.3 of oudere beeldbibliotheken ....
■ Hoe u deze handleiding moet lezen .......................................
Bedieningsconventies ................................................................
Schermen ...................................................................................
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
Opstarten van Photo Loader ........................................ 8
Gebruiken van Photo Loader ....................................... 9
■ Overbrengen van een foto....................................................... 9
■ Automatisch overbrengen van een foto ................................. 9
Instellen automatisch overbrengen .......................................... 10
■ Handmatig laden van foto’s .................................................. 16
Handmatig overbrengen van een foto ........................................... 16
Overbrengen van andere dan door digitale camera’s
gemaakte beeldbestanden .................................................... 18
Behandeling fouten bij het overbrengen van foto’s
(bij “Sort by recording date (R)”) ........................................... 21
■ Bekijken van een beeldbibliotheek....................................... 23
Bekijken van een beeldbibliotheek via Photo Loader ............... 23
Retoucheren en afdrukken van foto’s/Meesturen met E-mail .. 27
■ Wissen van foto’s ................................................................... 28
Wissen van een beeldbibliotheek ............................................. 28
Eén voor één wissen van foto’s ................................................ 30
■ Kopiëren van een beeldbibliotheek ...................................... 32
3
■ Verplaatsen van een beeldbibliotheek .................................
■ Bewerken van een beeldbibliotheek ....................................
Veranderen van de titel van een beeldbibliotheek ....................
Opnieuw opbouwen van een beeldbibliotheek .........................
34
36
36
37
Veranderen voorkeuren Photo Loader ...................... 40
■ Algemeen ................................................................................ 40
Sorteermethode beeldbibliotheek ............................................ 40
Map voor het opslaan van een beeldbibliotheek ...................... 41
Invoeren van de titel na het overbrengen ................................. 41
Uitvoeren van [View library] na het opslaan ............................. 41
Selecteren van een ingebouwd sjabloon ................................. 41
Selecteer Display-stijl ............................................................... 42
■ Overbrengen van foto’s in een camera ................................ 42
Instellen automatisch overbrengen .......................................... 42
Dialoogvenster bevestiging ...................................................... 42
Originele foto na opslaan ......................................................... 42
Omzetten beeldverhouding foto op basis van rotatiegegevens ..... 43
■ Opties ...................................................................................... 43
Toevoegen Afdrukknop ............................................................ 43
Selecteren van de e-mail software ........................................... 44
Instellen van de omvang van beeldbestanden die met e-mail
kunnen worden meegezonden .............................................. 44
Toevoegen/verwijderen optionele knoppen beeldbibliotheek ... 45
■ Versie ...................................................................................... 45
Opstarten van de Photohands retouche/
afdruksoftware ........................................................ 46
Help .............................................................................. 47
Afsluiten van Photo Loader ....................................... 47
Oplossen van problemen ........................................... 47
Woordenlijst ................................................................. 48
4
Inleiding
In dit document wordt beschreven hoe u de beeldoverdrachtssoftware voor
uw CASIO LCD digitale camera, Photo Loader (in het vervolg gewoon Photo
Loader genoemd) moet gebruiken. Photo Loader is Windows software.
Dit document vertelt u niet hoe u Windows moet gebruiken.
In dit document wordt er van uitgegaan dat gebruikers van Photo Loader
bekend zijn met de volgende basishandelingen.
• Handelingen met de muis, zoals klikken, dubbel klikken, slepen,
slepen en loslaten
• Bedienen van menu’s met de muis
• Invoeren van tekens via het toetsenbord
• Omgaan met vensters in Windows
Lees indien nodig de handleiding van uw PC en van Windows voor deze
basishandelingen.
Alle in deze handleiding beschreven handelingen gelden voor het gebruik
van Windows XP.
■ Als u Photo Loader nog nooit eerder gebruikt heeft
Lees het “Read me” bestand op de meegeleverde CD-ROM. Hier wordt
beschreven hoe u de systeemvereisten voor Photo Loader kunt controleren
en hoe u de software dient te installeren op uw PC.
Controleer uw systeem en Windows versie voor u Photo Loader gaat installeren.
• Microsoft DirectX 9.0c of nieuwer moet op uw PC zijn geïnstalleerd om
Photo Loader te kunnen gebruiken.
Gebruikers van Windows 98/2000 dienen dit te installeren van de CD
waarop het product werd geleverd.
■ Kenmerken van Photo Loader
Brengt automatisch foto’s van een digitale camera of
geheugenkaart over.
U kunt foto’s laden van een digitale camera of geheugenkaart en deze op
datum beheren.
5
Belangrijk!
Photo Loader kan de volgende soorten multimediabestanden verwerken.
• Beeldbestanden in het JPEG formaat
• Videobestanden in het AVI formaat (inclusief bestanden zonder geluid)
• Audiobestanden in het WAV formaat
Photo Loader is ook in staat gekoppelde beeldbestanden (JPEG) en
audiobestanden (WAV) als gekoppelde paren te beheren.
Hanteert grote hoeveelheden gegevens als beeldbibliotheek
Overgebrachte foto’s worden opgeslagen in mappen op datum, die als
beeldbibliotheken worden behandeld.
Maakt automatisch een HTML bestand waarmee opgenomen
foto’s op datum opgezocht kunnen worden
Er wordt automatisch een HTML (standaard internet) bestand aangemaakt
om gemakkelijk de automatisch of handmatig overgebrachte foto’s te kunnen
opzoeken en de beeldbibliotheek gemakkelijk met een browser te kunnen
bekijken.
■ Nieuwe functies van Photo Loader 3.0
Photo Loader 3.0 is uitgerust met enkele nieuwe functies. Voor details
verwijzen we u naar het Photo Loader “Read me” bestand op de
meegeleverde CD-ROM.
■ Doorgaan met Photo Loader 2.3 of oudere
beeldbibliotheken
Als u op dit moment Photo Loader 2.3 of ouder gebruikt en deze bijwerkt tot
versie 3.0, moet u eerst het Photo Loader “Read me” bestand op de
meegeleverde CD-ROM lezen.
Belangrijk!
• Als u de installatie niet uitvoert zoals beschreven, zult u bestaande
beeldbibliotheken en HTML bestanden op datum niet meer kunnen
bekijken via Photo Loader en kunt u zelfs reeds overgebrachte foto’s
verliezen.
• Wanneer u na het upgraden de software voor het eerst opstart, zal er
automatisch worden begonnen met het opbouwen van de database. Als er
erg veel beelden opgeslagen zijn, kan het opbouwen van de database
lang duren.
6
■ Hoe u deze handleiding moet lezen
Bedieningsconventies
Alle in deze handleiding beschreven handelingen gelden voor het gebruik
van Windows XP. De beschrijvingen gaan er van uit dat u een muis gebruikt.
De knoppen in de dialoogvensters worden in dit document als volgt aangeduid.
[View] knop
[Load image] knop
[Edit] knop
[Delete] knop
[Copy] knop
[Move] knop
[Preferences] knop
[Print] knop
[Help] knop
[Exit] knop
Schermen
• De voorbeeldschermen in dit document gelden voor Windows XP en
kunnen er iets anders uit zien in andere Windows versies.
• Vergeet echter niet dat alhoewel de voorbeeldschermen in dit document
iets kunnen afwijken van de daadwerkelijke schermen, de inhoud daarvan
niet anders hoeft te zijn.
7
Opstarten van Photo Loader
Photo Loader moet worden geïnstalleerd op de hard-disk van uw PC voor u
het programma kunt opstarten. Installeer Photo Loader op uw PC als u dat
nog niet gedaan heeft.
1. Zet uw PC aan en laat Windows opstarten.
→ “Casio”→
→ “Photo Loader” →
2. Selecteer “All Programs”→
“Photo Loader 3.0E”.
Photo Loader zal nu opstarten en de functieknoppen worden
getoond.
Photo Loader functieknoppen
Opmerking
Selecteer altijd de “Yes” knop in het “Construct Calendar Data”
dialoogvenster wanneer u Photo Loader voor het eerst opstart.
Anders kan Photo Loader niet worden opgestart. Als u Photo
Loader eerder heeft gebruikt, kan het, mede afhankelijk van het
aantal beelden, wat tijd kosten om de kalendergegevens op te
bouwen.
8
Gebruiken van Photo Loader
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u Photo Loader dient te gebruiken.
■ Overbrengen van een foto
Hier wordt beschreven hoe u met Photo Loader beeldbestanden kunt
overbrengen naar uw PC. U kunt kiezen tussen “Loading images
automatically” (automatisch) en “Loading images manually” (handmatig).
* Photo Loader kan de volgende soorten multimediabestanden verwerken.
• Beeldbestanden in het JPEG formaat
• Videobestanden in het AVI formaat (inclusief bestanden zonder geluid)
• Audiobestanden in het WAV formaat
Photo Loader is ook in staat gekoppelde beeldbestanden (JPEG) en
audiobestanden (WAV) als gekoppelde paren te beheren.
* Sluit eventuele randapparatuur aan op uw PC voor u foto’s gaat
overbrengen. Raadpleeg de handleiding van de digitale camera voor
details omtrent het aansluiten.
* De over te brengen beeldbestanden kunnen op twee manieren gesorteerd
worden: “Sort by recording date(R)” (opnamedatum) en “Sort by date (P)”
(datum). Zie “Sorteermethode beeldbibliotheek” op bladzijde 40 voor details.
■ Automatisch overbrengen van een foto
U kunt automatisch een programma laten opstarten om beeldbestanden van
uw digitale camera naar uw PC te laten overbrengen.
Dit automatisch overbrengen werkt alleen onder de volgende omstandigheden.
Aangesloten
randapparatuur
Digitale camera
USB Aansluiting
Speciale USB kabel
* De vorm van de kabel of de stekkers hangt
mede af van de gebruikte digitale camera.
PC kaartadapter
PC Card aansluiting
Kaartlezer
USB Aansluiting
• Bij gebruik van een in de handel verkrijgbare
CompactFlash kaart PC kaartadapter
• Bij gebruik van een in de handel
verkrijgbare SD geheugenkaart/
MultiMediaCard (MMC) PC kaartadapter
• Bij gebruik van een in de handel
verkrijgbare CompactFlash kaartlezer/
schrijver
• Bij gebruik van een in de handel
verkrijgbare SD geheugenkaart/
MultiMediaCard (MMC) SD kaartlezer/
schrijver.
Aansluitmethode
9
Gebruikte apparatuur voor de aansluiting
Opmerking
• De bovenvermelde randapparatuur wordt aanbevolen voor het automatisch
overbrengen van beeldbestanden uit digitale camera’s. Om beeldbestanden
die niet gemaakt zijn met een digitale camera over te brengen naar uw
computer, zie “Overbrengen van andere dan door digitale camera’s
gemaakte beeldbestanden” op bladzijde 18.
• Naast deze camera kunnen ook de volgende camera’s gebruikt worden
om beeldbestanden automatisch over te brengen.
DCF-compatibele digitale camera’s of geheugenkaarten* (alleen JPEG
bestanden)
geheugenkaarten* van de QV-7000SX en QV-5500SX (JPEG en AVI bestanden)
* Moet door de PC herkend worden als verwisselbare schijf.
Belangrijk!
Als u de instellingen niet heeft gewijzigd, zullen de geladen foto’s standaard
worden opgeslagen op de volgende locatie op de harde schijf.
Zie “Map voor het opslaan van een beeldbibliotheek” op bladzijde 41 als u de
opslaglocatie wilt veranderen.
C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Image Library\20051223
(voor een map met als datum 23 december 2005)
Instellen automatisch overbrengen
1. Klik op de [Preferences] functieknop.
10
2. Klik op de <Load images> tab.
3. Selecteer “Automatic loading ON(N)” onder “Set up
automatic loading”.
• “Automatic loading ON(N)” is om de standaardinstelling.
• Selecteer “Automatic loading OFF(F)” om het automatisch
overbrengen uit te schakelen.
11
4. Sluit Photo Loader af door op [Exit] te klikken en start het
programma vervolgens weer op. (Opnieuw opstarten is niet
nodig als u geen instellingen heeft veranderd.)
Hiermee is de instelling van het automatisch overbrengen afgesloten.
De beeldbestanden zullen automatisch worden overgebracht nadat
Windows is opgestart, wanneer u de digitale camera aansluit op de
USB poort van uw PC, of wanneer de geheugenkaart uit de digitale
camera door de computer als verwisselbare schijf herkend wordt.
Wordt ingeschakeld “ON”.
Belangrijk!
• U moet Photo Loader altijd opnieuw opstarten nadat u de
instelling voor het automatisch overbrengen heeft veranderd.
Doet u dit niet, dan zal de veranderde instelling niet in werking
treden.
pictogram rechts in de taakbalk getoond
• Controleer of het
wordt. Hieraan kunt u zien dat het programma paraat staat.
als het
pictogram getoond wordt.
Rechtsklik op
Kies “Pausing loading” wanneer het bovenstaande scherm
verschijnt en klik met de linker muisknop. Het “Pausing loading”
vakje hoort nu leeg te zijn.
12
5. Sluit de digitale camera aan op de USB poort van uw PC, of
zorg ervoor dat de geheugenkaart uit de digitale camera door
de PC als verwisselbare schijf herkend wordt.
• Er zal een dialoogvenster ter bevestiging verschijnen.
• Als de bevestiging niet vereist is, kunt u de instelling wijzigen
volgens de werkwijze op bladzijde 42.
6. Klik op de [OK] knop om het automatisch overbrengen te
laten beginnen.
• De beeldbestanden uit de digitale camera worden overgebracht
en er zal een beeldbibliotheek worden aangemaakt.
• Klik op de [Suspend] knop om het automatisch overbrengen uit
te schakelen.
7. Selecteer de map met de beeldbestanden die u wilt
overbrengen en klik op de [Add(A)] knop.
Om een over te brengen beeldbestand opnieuw te selecteren, dient u de
map uit de lijst te selecteren en op de [Delete(D)] knop te klikken.
Selecteer het over te brengen beeldbestand vervolgens opnieuw.
Mappen die zullen worden overgebracht worden getoond in de mappenlijst.
Opmerking
Ga naar stap 9 op bladzijde 15 als de digitale camera (of
geheugenkaart) slechts een enkele map met beeldbestanden heeft.
13
8. Klik op de [Load(G)] knop.
• De beeldbestanden worden overgebracht naar de geselecteerde map.
• Klik op de [Cancel] knop om het overbrengen van beeldbestanden te
annuleren.
• Wanneer u “Sort by date (P)” heeft ingesteld, zal het dialoogvenster ter
bevestiging van de overdrachtdatum verschijnen. Geef een datum op
met behulp van de afrolknop en klik op [OK].
Afrolknop
• Zie “Behandeling fouten bij het overbrengen van foto’s (bij “Sort
by recording date (R)”)” op bladzijde 21 als de volgende melding
verschijnt bij het overbrengen met “Sort by recording date (R)”.
14
9. Voer een naam in voor de beeldbibliotheek van de
overgebrachte beeldbestanden.
• Alleen wanneer u “Sort by date (P)” heeft ingesteld.
• Het scherm van stap 10 zal verschijnen als u “Sort by recording
date (R)” heeft ingesteld.
• Zie “Sorteermethode beeldbibliotheek” op bladzijde 40 voor
“Sort by recording date (R)”.
• U kunt maximaal 40 tekens invoeren.
• U kunt de beeldbibliotheek een naam geven wanneer “Yes” is ingesteld
bij “Enter title after loading”. De standaardinstelling is “No”.
• Zie “Invoeren van de titel na het overbrengen” op bladzijde 41 voor
instellingen voor het invoeren van een naam voor de beeldbibliotheek.
10. Klik op de [OK] knop.
Hiermee is het overbrengen van beeldbestanden afgesloten.
De webbrowser wordt opgestart en toont een lijst met de
aangemaakte beeldbibliotheken.
• Afhankelijk van de gebruikte computer of de afmetingen of het
aantal beeldbestanden dat moet worden geladen kan het een
flinke tijd duren voor dit proces is afgerond. U kunt daarom het
beste geen andere applicaties open laten staan terwijl u deze
handeling laat uitvoeren.
Afrolknop
Voorbeeldfoto’s
15
• Om het kalenderdisplay te gebruiken dient u deze mogelijkheid
te selecteren van het afrolknop naast “List Style”, rechts
bovenaan het scherm.
• Zie “Bekijken van een beeldbibliotheek” op bladzijde 23 voor
details omtrent het bekijken van een beeldbibliotheek.
• Verander de “Excute [View library] after saving” instelling als u na het
overbrengen geen beeldbibliotheek wilt bekijken. Zie “Veranderen
voorkeuren Photo Loader” op de bladzijden 40 en 41.
Opmerking
Als u het programma opstart met automatisch overbrengen ingeschakeld,
zal het “Photo Loader supervisory” menu worden toegevoegd aan de
Windows “Start” → “All Programs” → “StartUp” groep.
■ Handmatig laden van foto’s
U kunt beelden laden met behulp van een verbinding via kaart/USB.
Handmatig overbrengen van een foto
Photo Loader kan beeldbestanden die zijn opgenomen met een digitale
camera overnemen.
16
1. Klik op de [Load image] functieknop.
2. Selecteer de “Load image in camera” optie op basis van de
aansluiting tussen de digitale camera (of geheugenkaart) en
uw PC.
3. Klik op de [Load image in camera...] knop.
4. Verder is de procedure hetzelfde als bij stap 7 op bladzijde 13.
Opmerking
Als de digitale camera (of geheugenkaart) slechts één map met
beeldbestanden heeft, is de procedure verder hetzelfde als bij
stap 9 op bladzijde 15.
17
Overbrengen van andere dan door digitale camera’s gemaakte
beeldbestanden
U kunt met Photo Loader ook andere dan door een digitale camera
gemaakte beeldbestanden overbrengen.
Beeldbestanden in het JPEG formaat, videobestanden in het AVI formaat en
audiobestanden in het WAV formaat kunnen worden overgebracht naar de
hard-disk van de PC van randapparatuur of via een netwerk aangesloten
apparatuur.
1. Klik op de [Load image] functieknop.
2. Klik op de [Load other image...] knop.
De mappen op het bureaublad zullen verschijnen.
Als “Display preview images(P)” is geselecteerd met een
geschikte map geopend, zal de voorvertoning verschijnen.
18
3. Selecteer de map met de beeldbestanden die u wilt
overbrengen met Photo Loader en klik op de [Add(A)] knop.
Om een over te brengen beeldbestand opnieuw te selecteren,
dient u de gegevens uit de lijst te selecteren en op de [Delete(D)]
knop te klikken. Selecteer het over te brengen beeldbestand
vervolgens opnieuw.
De namen van de over te brengen bestanden worden getoond in
de lijst.
Voorbeeldfoto’s
4. Selecteer de methode voor het overbrengen van de
beeldbestanden bij “Specify saving”.
• “Copy(C)” ................... Het originele beeldbestand blijft intact na
het overbrengen.
• “Move(M)” .................. Het originele beeldbestand wordt gewist
na het overbrengen.
* U kunt “Move(M)” niet gebruiken bij het overbrengen van
beeldbestanden in een map op een netwerk.
19
5. Klik op de [Load(G)] knop.
• De beeldbestanden worden overgebracht vanuit de
geselecteerde map.
• Klik op de [Cancel] knop om het overbrengen van
beeldbestanden te annuleren.
• Wanneer u “Sort by date (P)” heeft ingesteld, zal het
dialoogvenster ter bevestiging van de overdrachtdatum
verschijnen. Geef een datum op met behulp van de afrolknop en
klik op [OK].
Afrolknop
• Zie “Behandeling fouten bij het overbrengen van foto’s (bij “Sort
by recording date (R)”)” op bladzijde 21 als de volgende melding
verschijnt bij het overbrengen met “Sort by recording date (R)”.
6. Verder is de procedure hetzelfde als bij stap 7 op bladzijde 13.
Opmerking
Als de digitale camera (of geheugenkaart) slechts één map met
beeldbestanden heeft, is de procedure verder hetzelfde als bij
stap 9 op bladzijde 15.
20
Belangrijk!
● Over bewegende beelden en panorama’s die zijn opgenomen met
een digitale camera
1 Bewegende beelden
Om de bewegende beelden (AVI bestanden) die zijn opgenomen in
de “Movie recording mode” van een CASIO LCD digitale camera
weer te kunnen geven op een Windows 98 computer, heeft u
Microsoft DirectX9.0c of nieuwer, of QuickTime 4.0 of nieuwer nodig.
2 Panorama opnamen
CASIO LCD digitale camera’s met een Panorama weergavefunctie
geven beelden opgenomen met de Panorama opnamefunctie op
een speciale manier weer. Om deze beelden op de juiste manier
weer te geven op uw PC, dient u de samenstellende
beeldbestanden over te brengen naar uw PC en vervolgens met de
Panorama Editor de gewenste compositie te bepalen. Lees de
handleiding van de Panorama Editor voor meer informatie.
* Als u beeldbestanden eerst overbrengt naar uw PC en
vervolgens weer terugbrengt naar de digitale camera, zal de
camera niet langer in staat zijn de beelden in de Panorama
weergavefunctie te laten zien.
Behandeling fouten bij het overbrengen van foto’s (bij “Sort by
recording date (R)”)
Als u “Sort by recording date (R)” heeft ingesteld worden de beeldbestanden
gesorteerd op de Exif opnamegegevens van het bestand (JPEG) en wordt er
een beeldbibliotheek aangemaakt.
Als het bestand onjuiste Exif opnamegegevens heeft of geen relevante
gegevens, zal er een foutmelding verschijnen.
* Bij het overbrengen van videobestanden (AVI) zullen de bestanden bij het
aanmaken van de beeldbibliotheek op de bestandsgegevens (datum
bijwerken) worden gesorteerd.
21
1 Selecteer “Sort by date information of a file”.
• De bestanden worden op de bestandsgegevens gesorteerd om
een beeldbibliotheek te maken.
• Als u de opnamedatum wilt gebruiken in plaats van de datum uit
de bestandsgegevens, dient u “Sort by date” te selecteren, op de
[OK] knop te klikken en vervolgens door te gaan naar stap 3.
• Als u op [Cancel] klikt, zal een bestand met correcte Exif opnamegegevens
worden overgebracht en zal de handeling worden geannuleerd.
2 Klik op de [OK] knop.
• Het beeldbestand zal worden overgebracht.
• Bij een bestand met onjuiste bestandsgegevens wat betreft de datum,
zal er een dialoogvenster ter bevestiging van de datum verschijnen.
3 Geef een datum op met behulp van de afrolknop.
• Er zal een beeldbibliotheek worden aangemaakt voor de opgegeven
datum.
• Als u op [Cancel] klikt, zullen alleen Exif bestanden (alleen Exif
wanneer u “Sort by date information of a file” niet heeft geselecteerd bij
1) en bestanden met correcte datumgegevens worden overgebracht
en zal de handeling vervolgens worden geannuleerd.
Afrolknop
4 Klik op de [OK] knop.
• Het beeldbestand zal worden overgebracht.
22
■ Bekijken van een beeldbibliotheek
Photo Loader behandelt een eigen map met beeldbestanden als “Library”
(beeldbibliotheek). Hier wordt beschreven hoe u de beeldbestanden in een
beeldbibliotheek op het scherm van uw PC kunt bekijken.
Bekijken van een beeldbibliotheek via Photo Loader
1. Klik op de [View] functieknop.
De kalender voor de jaren met beeldbestanden zal nu worden
getoond.
De maanden met beeldbestanden zullen oplichten.
23
2. Klik op de gewenste maand om de beeldbibliotheken van die
maand te laten verschijnen.
Lijst-stijl (List Style)
Kalender-stijl (Calendar Style)
Voor meer informatie over hoe u kunt schakelen tussen het “Lijststijl” en het “Kalender-stijl”, zie bladzijde 16.
24
3. Klik op de gewenste datum of titel de bijbehorende
beeldbibliotheek te laten verschijnen.
Lijst-stijl (List Style)
Kalender-stijl (Calendar Style)
25
De geselecteerde beeldbibliotheek zal nu worden getoond.
Dit venster wordt gebruikt voor verschillende functies en manieren
om de bestanden te bekijken.
• Slide show ................. Brengt de beeldbestanden in een
beeldbibliotheek één voor één op het
scherm.
Klik op [MANUAL] om met de hand één
voor één door de beeldbestanden te
bladeren.
Klik op [AUTO] om elke 5 seconden het
volgende beeldbestand op het scherm te
laten verschijnen.
• INDEX ........................ Toont de indexplaatjes van de beeldbestanden.
• DATA .......................... Toont de opgenomen datumgegevens.
• Link ............................ Klik op [PRINT] om de Photohands retouche/
afdruksoftware op te starten en het op dit
moment getoonde beeldbestand tijdelijk over
te brengen naar Photohands. Met
Photohands kunt u vervolgens de foto
retoucheren en afdrukken.
* Opmerking: Deze functie werkt alleen met Internet Explorer 5.5
of nieuwer.
Voor details omtrent het gebruik van Photohands verwijzen we u
naar de Photohands handleiding op de meegeleverde CD-ROM.
26
Retoucheren en afdrukken van foto’s/Meesturen met E-mail
U kunt foto’s retoucheren, afdrukken en meesturen met e-mail.
1. Volg de procedure onder “Bekijken van een beeldbibliotheek
via Photo Loader” tot en met stap 3 op bladzijde 23.
2. Klik op het gewenste beeldbestand.
De geselecteerde foto wordt weergegeven.
[MAIL] knop
• Klik op deze knop om uw e-mail software op te starten en het
beeldbestand aan een mailtje te hechten.
• De e-mail software moet eerst zijn geselecteerd. Raadpleeg
“Selecteren van de e-mail software” op bladzijde 44.
• Zie “Toevoegen/verwijderen optionele knoppen beeldbibliotheek”
op bladzijde 45 voor details omtrent de [MAIL] knop.
Opmerking
• Beeldbestanden met de sjabloontypes 1 en 3 kunnen worden
meegestuurd met e-mail. De [MAIL] knop wordt niet getoond
voor type 2 en 4 beeldbestanden. Zie “Selecteren van een
ingebouwd sjabloon” op bladzijde 41.
• Videobeelden (AVI bestanden) kunnen niet worden
meegestuurd met e-mail.
[PRINT] knop
• Klik op de knop om de Photohands retouche/afdruksoftware op
te starten en het op dit moment getoonde beeldbestand tijdelijk
over te brengen naar Photohands. Met Photohands kunt u de
foto retoucheren en afdrukken.
27
• Zie “Toevoegen/verwijderen optionele knoppen beeldbibliotheek”
op bladzijde 45 voor details omtrent de [PRINT] knop.
Opmerking
• Deze functie werkt alleen met Internet Explorer.
• Voor details omtrent het gebruik van Photohands verwijzen we u
naar de Photohands handleiding op de meegeleverde CDROM.
[ ] knop
• Speelt beeldbestanden met geluid of audiobestanden af.
, en
• Beeldbestanden met geluid worden aangegeven met
audiobestanden met .
[EXIT] knop
• Klik op deze knop om terug te keren naar het venster op
bladzijde 26.
[H] [J] knoppen
• Klik op [J] om naar het volgende bestand te gaan. Klik op [H]
om naar het vorige bestand te gaan.
■ Wissen van foto’s
Er zijn twee manieren om beeldbestanden te wissen; (1) wissen van een
geselecteerde beeldbibliotheek (zie bladzijde 28) en (2) één voor één wissen
van geselecteerde beeldbestanden (en/of video- en audiobestanden) (zie
bladzijde 30).
Wissen van een beeldbibliotheek
Hier wordt beschreven hoe u een Photo Loader beeldbibliotheek kunt wissen.
Als een beeldbibliotheek wordt gewist, worden ook alle beeldbestanden in
die beeldbibliotheek gewist.
28
1. Klik op de [Delete] functieknop.
2. Selecteer de beeldbibliotheek die u wilt wissen.
Klik op [Select all] om alle beeldbibliotheken te selecteren.
De beeldbestanden in de beeldbibliotheek
wordt geselecteerd en getoond.
3. Klik op de [Delete...] knop.
De geselecteerde beeldbibliotheek zal nu worden gewist.
• Het kan flink wat tijd kosten om de beeldbibliotheek bij te werken.
29
Eén voor één wissen van foto’s
Hier wordt beschreven hoe u beeldbestanden één voor één kunt wissen.
1. Klik op de [Delete] functieknop.
2. Selecteer de beeldbibliotheek met het beeldbestand dat u wilt
wissen.
H Back] of [Next J] knop om het beeldbestand
3. Klik op de [H
te tonen dat u wilt wissen.
De beeldbestanden in de geselecteerde
beeldbibliotheek worden getoond.
30
4. Klik op de [Select/Cancel...] knop.
•
verschijnt naast het beeldbestand dat gewist zal worden.
teken
Klik nog eens op de [Select/Cancel...] knop om het
weer te verwijderen.
5. Klik op de [Delete...] knop.
6. Klik op de [OK] knop.
• De met
gemarkeerde beeldbestanden zullen worden gewist.
• Klik op de [Cancel] knop om het wissen te annuleren.
• Wanneer alle bestanden in een beeldbibliotheek gewist zijn,
kunt u de beeldbibliotheek wissen.
• Het kan flink wat tijd kosten om de beeldbibliotheek bij te werken.
31
■ Kopiëren van een beeldbibliotheek
Hier wordt beschreven hoe u een Photo Loader beeldbibliotheek kunt kopiëren.
U kunt de met “Folder to save a library” aangegeven beeldbibliotheek naar
een andere map kopiëren. De gekopieerde beeldbibliotheek is niet meer in
gebruik door Photo Loader.
1. Klik op de [Copy] functieknop.
32
2. Selecteer de beeldbibliotheek die u wilt kopiëren.
• Klik op [Select all] knop om alle beeldbibliotheken te selecteren.
• Kies “Display preview images(P)” om de beeldbestanden in de
geselecteerde beeldbibliotheek te kunnen bekijken.
De beeldbestanden in de geselecteerde
beeldbibliotheek worden getoond.
De inhoud van de geselecteerde
beeldbibliotheek wordt getoond.
3. Klik op de [Copy...] knop.
4. Geeft de bestemmingsmap op.
Toont de inhoud van de
geselecteerde beeldbibliotheek en de
ruimte op de schijf.
Bestanden kunnen niet worden
gekopieerd als er niet genoeg ruimte
op de schijf is.
33
5. Klik op de [OK] knop.
• De geselecteerde beeldbibliotheek wordt gekopieerd naar de
opgegeven map.
• Klik op de [Cancel] knop om het kopiëren te annuleren.
• De mappen en bestanden “HTML folder”, “Library folder”,
“autorun.inf” en “Library.htm” worden naar de opgegeven map
gekopieerd. Als u deze vier mappen en bestanden naar de ‘root
directory’ (het hoogste niveau) van een CD-R, kunnen de
beeldbibliotheken op de CD-R automatisch worden
weergegeven.
■ Verplaatsen van een beeldbibliotheek
Hier wordt beschreven hoe u een Photo Loader beeldbibliotheek kunt verplaatsen.
Met “Library saving folder” kunt u de beeldbibliotheek verplaatsen naar een ander
station dan het huidige. De verplaatste beeldbibliotheek wordt niet meer gebruikt door
Photo Loader.
1. Klik op de [Move] functieknop.
34
2. Selecteer de beeldbibliotheek die u wilt verplaatsen.
• Klik op [Select all] om alle beeldbibliotheken te selecteren.
• Kies “Display preview images(P)” om de beeldbestanden in de
geselecteerde beeldbibliotheek te kunnen bekijken.
De beeldbestanden in de geselecteerde
beeldbibliotheek worden getoond.
De inhoud van de geselecteerde
beeldbibliotheek wordt getoond.
3. Klik op de [Move...] knop.
4. Geeft de bestemmingsmap op.
Toont de inhoud van de
geselecteerde beeldbibliotheek en de
ruimte op de schijf.
Bestanden kunnen niet worden
gekopieerd als er niet genoeg ruimte
op de schijf is.
35
5. Klik op de [OK] knop.
• De geselecteerde beeldbibliotheek wordt verplaatst naar de
opgegeven map.
• Klik op de [Cancel] knop om het verplaatsen te annuleren.
• De mappen en bestanden “HTML folder”, “Library folder”,
“autorun.inf” en “Library.htm” worden naar de opgegeven map
gekopieerd. Als u deze vier mappen en bestanden naar de ‘root
directory’ (het hoogste niveau) van een CD-R, kunnen de
beeldbibliotheken op de CD-R automatisch worden weergegeven.
• Photo Loader kan beeldbibliotheken niet automatisch herstellen
wanneer ze eenmaal verplaatst zijn. Om beeldbibliotheken te herstellen
nadat ze zijn verplaatst, dient u de stappen hieronder te volgen:
1. Klik op “Load image” → “Load other images (E)”.
2. Geef de map op waar de beeldbestanden naartoe zijn verplaatst.
3. Geef de gedateerde map in de beeldbibliotheek op en klik op [Add (A)].
4. Klik op de [Load (G)] knop.
■ Bewerken van een beeldbibliotheek
Hier wordt beschreven hoe u een Photo Loader beeldbibliotheek kunt bewerken.
U kunt de volgende twee bewerkingen uitvoeren.
● Veranderen van de titel van een beeldbibliotheek
● Opnieuw opbouwen van een beeldbibliotheek
Veranderen van de titel van een beeldbibliotheek
1. Klik op de [Edit] functieknop.
36
2. Selecteer de beeldbibliotheek waarvan u de titel wilt veranderen.
• De titel kan niet worden veranderd als u meerdere
beeldbibliotheken heeft geselecteerd.
• Kies “Display preview images(P)” om de beeldbestanden in de
geselecteerde beeldbibliotheek te kunnen bekijken.
De beeldbestanden in de geselecteerde
beeldbibliotheek worden getoond.
3. Klik op de [Change title...] knop.
4. Voer een titel in en klik op de [OK] knop.
• De titel wordt veranderd in de nieuw ingevoerde titel.
• Klik op de [Cancel] knop om het veranderen van de titel te
annuleren.
Opnieuw opbouwen van een beeldbibliotheek
In de volgende gevallen dient u een beeldbibliotheek opnieuw op te bouwen.
● Om sjablonen die voor de beeldbibliotheek geselecteerd zijn met
[Preferences] → “General” → “Select built-in template” weer te geven.
● Wanneer een browser wordt gebruikt om een beeldbibliotheek te bekijken,
maar er een foutmelding wordt gegeven en er geen beelden worden
getoond.
● Wanneer de [PRINT] of [MAIL] toets is toegevoegd.
37
Opmerking
Als er erg veel bestanden in het archief zitten, kan het opnieuw opbouwen lang
duren.
Als JPEG en WAV gegevens voorzien zijn van dezelfde bestandsnaam,
zullen beide bestanden worden getoond. Als er geen gegevens met dezelfde
bestandsnaam zijn, zal alleen het WAV bestand worden getoond.
1. Klik op de [Setting] functietoets.
• Selecteer [Select template (T)] onder [General] en kies het
sjabloon (‘template’) dat u wilt gebruiken.
• Onder [Options] kunt u een printtoets toevoegen, het
mailprogramma kiezen of de afmetingen van het aangehechte
beeldbestand instellen.
Voor informatie over de [Rebuild (R)] toets verwijzen we u naar
bladzijde 45. Hier kunt u gewoon verder gaan met stap 2 zonder
deze toets te gebruiken.
2. Klik op de [Edit] functieknop.
38
3. Selecteer de beeldbibliotheek die opnieuw opgebouwd moet
worden.
• Klik op [Select all] knop om alle beeldbibliotheken te selecteren.
• Kies “Display preview images(P)” om de beeldbestanden in de
geselecteerde beeldbibliotheek te kunnen bekijken.
• Wanneer u op de datum, de titel, het beeldnummer, de sjabloon
of de locatie klikt in de lijst (L) van de beeldbibliotheek (Library
list), zal er op dat item worden gesorteerd.
• Wanneer u meerdere bibliotheken wilt selecteren, dient u de
[Ctrl] toets ingedrukt te houden terwijl u de gewenste
bibliotheken selecteert.
De beeldbestanden in de geselecteerde
beeldbibliotheek worden getoond.
4. Klik op de [Rebuild...] knop.
5. Klik op de [OK] knop.
• De geselecteerde beeldbibliotheek wordt opnieuw opgebouwd.
• Klik op de [Cancel] knop wanneer u het opnieuw opbouwen van
de beeldbibliotheek wilt annuleren.
39
Veranderen voorkeuren Photo Loader
Hier worden de diverse voorkeursinstellingen van Photo Loader beschreven. De
voorkeursinstellingen van Photo Loader zijn grofweg in te delen in vier soorten.
● Algemeen
● Overbrengen van foto's in een camera
● Opties
● Versie
■ Algemeen
1. Klik op de [Preferences] functieknop.
2. Klik op de <General> tab.
3. Stel de gewenste voorkeursinstellingen in.
<General> bevat de volgende voorkeursinstellingen.
Sorteermethode beeldbibliotheek
Bepaalt hoe overgebrachte beeldbestanden gesorteerd moeten worden in
een beeldbibliotheek.
Er zijn twee sorteermethoden, “Sort by recording date(R)” (opnamedatum)
en “Sort by date(P)” (datum).
• Sort by recording date(R) (opnamedatum)
Er wordt gesorteerd op de datum dat de opname gemaakt werd met de
digitale camera.
• Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Exif opnamegegevens voor het
beeldbestand (JPEG).
• Video (AVI) en audio (WAV) bestanden worden gesorteerd op de datum
van de bestandsgegevens (datum bijwerken).
Voorbeeld: Een beeldbestand opgenomen op 31 december 2005 zal
worden overgebracht naar de map “20051231”.
• Sort by date(P) (datum)
Elke keer wanneer er beeldbestanden worden overgebracht zullen er
nieuwe gesorteerde mappen worden aangemaakt.
(Gesorteerd op de datum opgegeven bij het overbrengen van het beeldbestand)
Voorbeeld: Een beeldbestand opgenomen op 31 december 2005 zal
worden overgebracht naar de map “20051231_1”.
40
Map voor het opslaan van een beeldbibliotheek
Opgeven van de map waarnaar de beeldbestanden moeten worden
overgebracht. Klik op de [Browse...] knop en geef de bestemmingsmap op. Eerder
aangemaakte beeldbibliotheken zullen naar de nieuwe map worden overgebracht.
• Als u een beeldbibliotheek opgeeft die niet op de interne harde schijf staat,
is het mogelijk dat het programma niet meer naar behoren kan
functioneren. Om te voorkomen dat Photo Loader niet meer werkt mag u
geen beeldbibliotheek opgeven op een verwijderbare schijf of CD-ROM.
Geef ook geen beeldbibliotheek op die zich op het Internet bevindt.
Invoeren van de titel na het overbrengen
U kunt de beeldbibliotheek een naam geven na het overbrengen van de
beeldbestanden.
Als u “Yes(I)” instelt, zal er een dialoogvenster verschijnen zodat u de titel
kunt invoeren voor de Photo Loader beeldbibliotheek.
* Alleen als u “Sort by date(P)” heeft ingesteld als sorteermethode kunt u een
titel invoeren voor een beeldbibliotheek. Als u “Sort by recording date(R)”
heeft ingesteld als sorteermethode kunt u geen titels invoeren. Zoek de
datum waarop de beeldbibliotheek werd aangemaakt en de beeldbestanden
werden overgebracht op en voer een titel in via [Edit] → [Change title].
→ “Sorteermethode beeldbibliotheek” op bladzijde 40.
Uitvoeren van [View library] na het opslaan
Na het overbrengen van beeldbestanden kunt u alle beeldbibliotheken via
Photo Loader bekijken.
Als u “Yes(L)” kiest, kunt u na het overbrengen van beeldbestanden alle
beeldbibliotheken in Photo Loader bekijken.
Selecteren van een ingebouwd sjabloon
Stel de informatie getoond in het voorbeeld in. Selecteer een beeldbibliotheekformaat in de browser om een beeldbestand over te brengen.
1. Klik op de [Select template...] knop.
2. Selecteer een sjabloon en klik op de [OK] knop.
Voor een bestaande beeldbibliotheek dient u [Rebuild...] onder
[Edit] uit te laten voeren.
Zie “Opnieuw opbouwen van een beeldbibliotheek” op bladzijde 37.
41
Selecteer Display-stijl
Geef op hoe beeldbibliotheken worden weergegeven. Voor details
omtrent het wijzigen van de weergave, zie bladzijde 16.
• Lijst-stijl······ geeft vijf foto’s tegelijk weer op basis van de datum.
• Kalender-stijl······ geeft de eerste foto weer van de corresponderende
datum in de maandkalender.
■ Overbrengen van foto’s in een camera
1. Klik op de [Preferences] functieknop.
2. Klik op de <Load images> tab.
3. Stel de gewenste voorkeursinstellingen in.
<Load images> bevat de volgende voorkeursinstellingen.
Instellen automatisch overbrengen *1
Bepaalt of beeldbestanden automatisch overgebracht moeten worden. Als u
“Automatic loading ON(N)” heeft ingesteld, zullen de beeldbestanden van
een digitale camera automatisch door het Photo Loader programma worden
overgebracht.
Dialoogvenster bevestiging *2
Bepaalt of het dialoogvenster ter bevestiging van het overbrengen van
beeldbestanden zal verschijnen of niet. Als u “View(V)” heeft ingesteld, zal
het dialoogvenster verschijnen voor er een beeldbestand wordt
overgebracht.
Originele foto na opslaan *3
Bepaalt of het originele beeldbestand wordt bewaard na het overbrengen.
Als u “Keep(M)” heeft ingesteld, zal het originele bestand ook na het
overbrengen bewaard blijven.
Belangrijk!
• *1, 2 en 3 zijn alleen mogelijk wanneer de randapparatuur voor het
overbrengen van de beeldbestanden op de PC is aangesloten via “Card/
USB connection”.
• Photo Loader moet opnieuw worden opgestart als u de instelling bij *1
heeft gewijzigd, want anders zal de nieuwe instelling niet in werking
treden.
42
Omzetten beeldverhouding foto op basis van rotatiegegevens
Bepaalt of bij het overbrengen de beeldrichting moet worden omgezet. Als u
“Convert aspect(C)” heeft ingesteld, zal een verticaal opgenomen foto ook
als zodanig worden opgeslagen op basis van de rotatiegegevens.
■ Opties
1. Klik op de [Preferences] functieknop.
2. Klik op de <Option> tab.
3. U kunt vervolgens diverse instellingen uitvoeren.
Het pictogram voor geïnstalleerd e-mail
software zal hier verschijnen.
<Option> bevat de volgende instellingen.
Toevoegen Afdrukknop
Als u [Yes(D)] heeft ingesteld, zal in de beeldbibliotheek de [PRINT] knop
verschijnen. Klik op deze knop om met de Photohands retouche/
afdruksoftware foto’s te retoucheren en af te drukken.
Opmerking
Deze functie werkt alleen met Internet Explorer.
Nadat u instellingen gewijzigd heeft, moet u “Toevoegen/verwijderen
optionele knoppen beeldbibliotheek” op bladzijde 45 uitvoeren, want anders
zullen de wijzigingen niet in werking treden.
43
Selecteren van de e-mail software
Bepaal welke e-mail software moet worden gebruikt als u een beeldbestand
meestuurt met een e-mailtje. Als u de e-mail functie niet gebruikt, dient u “Do
not set mailing software” te selecteren.
Compatibele e-mail software: Outlook Express (IE5.5 of 6.0), Outlook 2000
Belangrijk!
• U moet e-mail software installeren die compatibel is met deze functie, want
anders kunt u de functie niet gebruiken.
• Als er een e-mail programma (bijv. Netscape Messenger) opstart dat niet
geschikt is, selecteer dan [Edit] → [Preferences...] → [Mail & Newsgroups]
op het Netscape menu, en maak vervolgens het vakje bij [Use Netscape
Messenger from MAPI-based applications] leeg.
• Er moet een e-mail account zijn ingesteld in Outlook Express of Outlook
2000, want anders kan de e-mail functie niet werken.
Opmerking
Zie de bij de e-mail software in kwestie behorende documentatie voor details
omtrent het gebruik daarvan en de systeemvereisten.
Instellen van de omvang van beeldbestanden die met e-mail
kunnen worden meegezonden
U kunt de omvang van een beeldbestand dat wordt meegestuurd met een emailtje instellen. Het beeldbestand zal dan automatisch aan deze instelling
worden aangepast wanneer u gebruik maakt van de e-mail functie.
U kunt kiezen uit 640 × 480 pixels en 320 × 240 pixels.
• Voor beeldbestanden met afwijkende verhoudingen, zoals panorama’s, zal
het opnieuw bepalen van de afmetingen gebeuren aan de hand van de
langste kant van de foto.
• Beeldbestanden die kleiner zijn dan deze instelling worden niet groter
gemaakt wanneer u ze meestuurt met een e-mailtje.
44
Toevoegen/verwijderen optionele knoppen beeldbibliotheek
Voegt de [PRINT] knop toe wanneer er een bestand wordt afgedrukt via
“Retoucheren en afdrukken van foto’s/Meesturen met E-mail” op bladzijde
27. Voegt ook de [MAIL] knop toe voor het meesturen van foto's met e-mail,
of verwijdert deze.
1. Klik op de [Apply...] knop.
• Als u [Yes(D)] heeft ingesteld bij “Toevoegen Afdrukknop” op
bladzijde 43, zal de [PRINT] knop worden toegevoegd. Als u
[No(O)] heeft ingesteld, zal de [PRINT] knop worden verwijderd.
• Als u e-mail software heeft geselecteerd bij “Selecteren van de
e-mail software” op bladzijde 44, zal de [MAIL] knop worden
toegevoegd. Als u “Email software is not assigned” heeft
geselecteerd, zal de [MAIL] knop worden verwijderd.
• Op dit punt toepassen verandert alleen de [PRINT] toets en de
[MAIL] toets, maar deze wijziging wordt wel doorgevoerd voor
alle beeldbibliotheken.
■ Versie
Laat de versie van het Photo Loader programma zien.
1. Klik op de [Preferences] functieknop.
2. Klik op de <Version> tab.
45
Opstarten van de Photohands retouche/
afdruksoftware
Photohands moet eerst op uw PC zijn geïnstalleerd voor u het programma
kunt opstarten.
Er zijn drie manieren om Photohands op te starten vanuit Photo Loader:
• Opstarten met de functieknop
• Opstarten via de beeldbibliotheek index
• Opstarten via het Photo Loader viewerscherm
Hier wordt beschreven hoe u Photohands opstart met de functieknop.
1. Klik op de [Print] functieknop.
Photohands zal nu opstarten.
Opmerking
• Zie stap 3 onder “Bekijken van een beeldbibliotheek via Photo Loader” op
bladzijde 23 om op te starten via de beeldbibliotheek index.
• Zie stap 2 onder “Retoucheren en afdrukken van foto’s/Meesturen met Email” op bladzijde 27 om op te starten via het viewerscherm.
• Voor details omtrent het gebruik van Photohands verwijzen we u naar de
Photohands handleiding op de meegeleverde CD-ROM.
46
Help
1. Klik op de [Help] functieknop.
2. Dubbelklik op het gewenste onderdeel.
Het geselecteerde onderdeel zal worden geopend.
Afsluiten van Photo Loader
1. Klik op de [Exit] functieknop.
• Photo Loader zal worden afgesloten.
Oplossen van problemen
Als er in het gebruik een probleem optreedt, dient u de “Help” te raadplegen.
47
Woordenlijst
Hier worden moeilijke termen die in dit document gebruikt worden nader
uiteengezet.
● DCF
Design rule for Camera File system. Een standaard voor uitwisselbare
opslagformaten voor beeldbestanden zodat opnamen met een digitale
camera uitgewisseld kunnen worden met randapparatuur van uiteenlopende
fabrikanten.
● Exif
Een bestandsformaat dat informatie omtrent de opname en een indexplaatje
toevoegt aan een JPEG bestand.
● JPEG
Een formaat voor het opslaan van beeldgegevens. De bestandsextensieis “.jpg”.
● AVI
Een formaat voor het opslaan van bewegende beelden. De
bestandsextensie is “.avi”.
● WAV
Een formaat voor het opslaan van audiogegevens. De bestandsextensie is
“.wav”.
● Geheugenkaart (Memory card) (CompactFlash/SD Memory Card/
MultiMediaCard)
Opslagmedia voor digitale camera's en andere apparatuur. Beeldgegevens
die zijn opgenomen met een digitale camera kunnen op een geheugenkaart
worden opgeslagen en vervolgens daarvandaan worden afgelezen.
● Browser
Een bladerprogramma (Internet Explorer) waarmee bestanden in HTML
formaat zoals op het internet, kunnen worden gelezen, in dit geval gebruikt
voor het bekijken van Photo Loader beeldbibliotheken.
● Beeldbibliotheek (Library)
Een speciale Photo Loader map. Door Photo Loader naar de computer
overgebrachte beeldbestanden worden opgeslagen in een map die we een
beeldbibliotheek (Library) noemen.
48
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MO0603-A