Manual 4 & 6 Rack Digital (Svenska)
Bruksanvisning
Digitalt rökskåp
BTDS76P
BTDS108P
BTDS76CE-EU BTDS108CE-EU
BTDS76CE-UK BTDS108CE-UK
Bradley 4 Rack Bradley 6 Rack Bradley 4 Rack Bradley 6 Rack
Digital Smoker Digital Smoker Digital Smoker Digital Smoker
120 v
120 v
240 v
240 v
572 sq. in
858 sq. in
572 sq. in
858 sq. in
Wt 42.5 lbs
Wt 62.5 lbs
Wt 42.5 lbs
Wt 62.5 lbs
Bradley Technologies Canada Inc.
1609 Derwent Way, Delta, BC V3M 6K8 Canada
Tel: +01 604-524-3848 Fax +01 604-524-3839
www.bradleysmoker.com www.bradleysmoker.se
email: [email protected]
Bästa kund,
Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam
ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett
jämnt flöde av ren rök. Den är elektrisk och ger dig möjligheten att
ugnssteka, varmröka och kallröka mat med bästa resultat och med
minsta möjliga ansträngning.
Bradley Smoker är unik på så sätt att den producerar rök som är fyra
gånger renare än rök från motsvarande lösa spån som bränns i en röklåda.
Eftersom briketterna släcks automatiskt, förhindras gaser och syror att
uppstå som annars kan ske vid höga tempereraturer. Bradley Smoker uppfyller både nordamerikansk och europeisk standard.
Briketterna som finns i nio olika träslag, är speciellt framtagna för vår rök.
Al, Äpple, Körsbär, Hickory, Lönn, Mesquite, Ek, Pekan, och Specialblandning. Olika receptkort följer med briketterna men finns också som
Bradley Recipe Collection, Volume One. Andra tillbehör av intresse är, Jerky
Racks (Teflongaller), Extragaller, Regnskydd, Bradley matlagningsfilm, Kepsar,
Förkläde och Bradleys Digitala termometer som tar bort gissningsmomentet vid
vid all tillagning och rökning av kött.
Vi önskar dig trevlig matlagning och rökning många år framöver.
Med vänliga hälsningar,
The Bradley Group
*Baserat på studier och tester utförda på British Columbia Institute of Technology.
2
43
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Vid all hantering av elektrisk apparatur ska normal försiktighet iakttas
inklusive punkterna nedan:
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
1. Läs igenom alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd avsedda handtag.
3. Använd ej aluminiumfolie inuti rökskåpet.
4. För att undvika risk för elektriska stötar får inte elkablar och kontakter
nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Om röken används i närheten av barn måste noggran övervakning ske av
vuxen person.
6. Ta ur kontakten ur elluttaget när röken inte används eller vid rengöring.
Låt röken svalna helt innan du monterar eller tar bort några delar.
7. Att använda tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren kan medföra
risk för skador.
8. Använd aldrig röken för andra ändamål än den är avsedd för.
9. Använd inte något annat bränsle i röken än de anvisade briketterna.
10. Iakttag största försiktighet om du flyttar något kärl när det innehåller varm
olja eller andra varma vätskor.
11. Låt inte elkablar hänga över skarpa kanter på bord eller andra underlag, eller
komma i beröring med varma ytor.
12. Placera aldrig röken i närheten av gaslåga, värmeelement eller i en ugn.
13. Var uppmärksam på vassa hörn vid montering och användande.
14. Om du behöver använda en förlängningskabel ska denna vara jordad och
avsedd för utomhusbruk, samt inte vara längre än två meter.
15. Använd aldrig röken om det finns skador på elkablar eller kontakter. Fortsätt
inte använda röken om du upptäcker skador eller fel på den. I sådant fall ska
du kontakta serviceverkstad med behörighet att utföra reparation på elektrisk
utrustning.
16. Sätt alltid i kontakten i röken först, därefter i strömkällan.
För att stänga av röken ska alltid alla knappar ställas i läge “OFF”, innan
kontakten tas ur vägguttaget.
17. Anslut alltid röken till ett jordat eluttag.
18. Spara den här manualen.
42
3
Under användning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast för utomhusbruk. Använd ej röken i tillstängt utrymme.
Lämna inte skåpet utan uppsikt.
Se till att rökskåpet är färdigmonterat innan du ansluter det till elnätet.
Täck ej över gallren med aluminiumfolie. Det kan orsaka skador på ditt
rökskåp.
Flytta inte röken.
Låt inte röken nå temperaturer över 180 grader C.
Använd alltid ugnshandskar för att undvika brännskador på händerna.
Placera aldrig ursprungsemballaget som skydd över röken när den används.
Anslut endast till godkänt, jordat eluttag.
Låt aldrig regnvatten komma i kontakt med röken. Använd inte röken
under extrema väderförhållanden, exempelvis när det åskar eller blåser kraftigt.
Sänk aldrig ned röken i vatten.
Placera röken på sådant sätt att barn och djur inte kan komma åt den.
Spreja inte vatten eller rengöringsmedel på, eller i skåpet.
Förvara rökskåpet utom räckhåll för barn när det inte används.
Då förlängningkabel används bör man vara uppmärksam på hur den placeras
så att ingen trasslar in sig eller snubblar på den.
Nota: La temperatura normal de cocinado es entre 200ºF - 250ºF. Tenga en
mente que la Temperatura mostrada en la Pantalla es para referencia solamente
y no intenta dar temperaturas internas exactas de los alimentos. La temperatura
interna será mas alta cerca del Elemento de Calentamiento.
Si estos consejos no funcionan, por favor llame a nuestro Servicio al Cliente
al 1-800-665-4188
• Förlängsningskabel för utomhusbruk ska vara märkt på sådant sätt att det
framgår att den är godkänd för utomhusbruk.
• Se till att skarven till förlängningskabeln hålls torr och fri från marken.
Efter användning
• Ta ur kontakten när röken inte används.
• Avlägsna fett och eventuella rester i röken. Rengör röken noggrant.
Placera slocknade briketter på säkert avstånd från alla material som kan tänkas
fatta eld. Förvara röken på en torr och skyddad plats.
Monteringsanvisning
Siffror och bokstäver inom parantes hänvisar till bilderna av delarna i Bradley Smoker.
Hur man monterar Bradley Digital Smoker
• Ta ur röken ur transportemballaget.
• Ta ur alla förpackade delar ur röken.
• Avlägsna allt skyddsmaterial från alla delar.
4
41
cepillo de alambre o un raspador para remover cualquier residuo dejado
por el proceso de quemado.
* Limpie la Tapa de la Ventila (arriba del ahumador) para asegurarse que no
está atorada.
* Frote el Sello de la Puerta con agua tibia para remover residuos y partículas
de comida.
Despues de la Limpieza
* Vuelva a colocar las Parrillas, Bandeja de Goteo, Bandeja Rectangular del
Fondo y el Tazón de Goteo dentro del ahumador, asegurandose que todas
las partes están limpias secas.
* Inserte de nuevo el Generador de Humo dentro de la torre del ahumador.
* Asegurese de que el Cordón de Abastecimiento de Electricidad (3) está
desenchufado.
Bradley Digital Smoker® Utsida
6
2
4
7
Como Solucionar Problemas
No electricidad en el Ahumador:
Verifique que todos los enchufes estan insertados correctamente en los
contactos. Verifique el fusible (localizado en el generador de humo).
Verifique para asegurarse que la toma de corriente, Interruptor de
Circuitos Conectados a Tierra (GFCI) no ha sido descuidado.
Los Bisquettes no Avanzan:
Verifique la guía del transmisor y quite las virutas de madera sueltas. Al
limpiar el generador de humo, se evita que los bisquettes se atoren y el
desgaste puede ser evitado.
Un Bisquette que no está Completamente Quemado:
Verifique que no está enchufado al circuito algún otro equipo eléctrico. El
ahumador deberá estar enchufado a su propio circuito de pared. Verifique
para asegurarse que el quemador de bisquettes está libre de acumulación
de residuos.
El Horno Ahumador no Alcanza las Temperaturas:
Dele tiempo al ahumador para que se precaliente. Recuerde, una vez que
la comida es puesta en el horno la temperatura descenderá, y subirá
lentamente de nuevo. Trate de cerrar ligeramente la cubierta de la ventila
y mantener el ahumador alejado del viento. Despues, trate de usar un
termómetro por separado adentro del ahumador para asegurar que la
temperatura numérica está indicando correctamente.
40
3
10
8
1
9
5
Lista över yttre delar
1 - Digital rökgenerator
2 - Rökskåp
3 - Fästen för generator (visas ej)
4 - Matarrör
5 - Digital Display (se sid 10)
6 - Ventil
7 - Dörr
8 - Tätningslist
9 - Gummifötter
10 - Sensorkabel, Förbindningskabel och Strömkabel.
(visas ej, se sid 8)
5
Bradley Digital Smoker® Insida
G
la temperatura interna inmediatamente. Una vez que el botón “On/Off
Oven” ha sido oprimido para encender el horno, el Oven Timer se prenderá
intermitentemente hasta que el deseado tiempo de cocinado ha sido fijado.
El Temp Setting tambien se prenderá intermitentemente hasta que la
temperatura deseada ha sido fijada.
Mantenimiento General
Precauciones Importantes de Seguridad
B
* El Ahumador Bradley debera ser mantenido y limpiado despues de cada
uso.
* Desconecte el Cordón de Abastecimiento de Electricidad (3) antes de
comenzar cualquier mantenimiento o limpieza.
* No sumerja el ahumador en agua.
* No rocie el interior del ahumador con cualquier tipo de limpiador de
aparatos.
* No use papel de aluminio adentro del ahumador.
* No lo deje desatendido cuando esté en uso.
* No rocie o limpie el ahumador con cantidades excesivas de agua.
I
A
J
F
C
D
H
Procedimientos de Mantenimiento
* Limpie el Tazón de Goteo. Deshagase cuidadosamente de todos los
Bisquettes quemados pues pueden estar aún calientes.
* Lave la Bandeja de Goteo, Parrillas, Bandeja Rectangular del Fondo y el
Tazón de Goteo con agua caliente y detergente o póngalos en la lavadora
de platos.
* Remueva las partículas de comida y residuos de grasa del ahumador. Si el
interior necesita limpieza, frótelo con un trapo húmedo.
E
Lista över inre delar
A
B
C
D
E
-
Dropplåt
Galler (4 eller 6)
Droppskål
Bottenplåt
Brikettbrännare
(Briketter ingår ej)
F
G
H
I
J
6
-
Värmeelement
Övre dörrgångjärn
Nedre dörrgångjärn
Mässingpinne
Keramisk isolator
Nota: La torre deberá tener humo o residuo negro en su interior. Entre mas
residuo, mejor sabrá el producto.
* El Generador Numérico de Humo deberá ser mantenido limpio y libre
de virutas de madera y grasa todo el tiempo. Si virutas de madera sueltas
se han acumulado en el Generador de Humo, simplemente sóplelas
o aspírelas. Desconecte el Cordón de Abastecimiento de Electricidad
(3), Cordón de Cierre (2), y el Cable Sensor (1) antes de remover el
Generador de Humo de la Torre del Ahumador. Refierase a ”Remover
Generador de Humo” en “Instrucciones de Ensamblado”.
* El Quemador de Bisquettes deberá ser ligeramente raspado usando un
39
Guía de Función de la Pantalla
Generador Numérico de Humo
* El Generador de Humo es operado por los botones de control del lado
izquierdo.
* Oprima “On/Off Smoker” para encender el Generador de Humo.
* Oprima “>>>Wood” para avanzar los Bisquettes dentro del quemador.
* Oprima “Smoker Timer Set” y despues “v ^” para fijar la deseada duración
del tiempo de ahumado.
* Oprima “Smoker Timer Set” de nuevo para empezar 20 minutos de
avance automático.
* Oprima “On/Off Smoker” para apagar el Generador de Humo.
Horno Ahumador
* El Horno Ahumador es operado por los botones de control del lado
derecho.
* Oprima “On/Off Oven” para encender el Horno Ahumador.
* Oprima “Oven Temp Set” y despues use los botones “v ^” para fijar la
temperatura deseada.
* Oprima “Oven Temp Set” de nuevo para fijar la temperatura.
* Oprima “Oven Timer Set” y luego use “v ^” para fijar la deseada
duración del tiempo de cocinado
* Oprima “Oven Timer Set” de nuevo para fijar el tiempo de cocinado.
* Oprima “On/Off Oven” para apagar en Horno Ahumador.
Installera Digital Rökgenerator (se sid 5)
• Fäst den digitala rökgeneratorn (1) på rökskåpet (2) genom att rikta
brikettbrännaren (G) mot öppningen av rökskåpets vänstra sida. Rikta in
hålen i rökgeneratorn i förhållande till fästena (3) på rökskåpet. Säkra monteringen genom att trycka rökgeneratorn nedåt.
• Stick in matarröret (4) från ovansidan av rökgeneratorn och ladda det med
det antal briketter du anser dig behöva.
• Anslut sensorkabeln (1) till rökgeneratorns baksida (A) och rökskåpets
baksida (B). (se sid 8)
• Anslut förbindningskabeln (2) till rökgeneratorns baksida (D) och sedan till
rökskåpets baksida (C). (se sid 8)
• Anslut strömkabeln (3) till uttag (E).
Färdigställ rökskåpet (se sid 6)
• Placera gallren, fyra eller sex st, (C) på hyllplanen ovanför dropplåten (B).
• Placera dropplåten (B) på mässingspinnarna med “V-formen” nedåt under
gallren.
• Placera bottenplåten (E) i botten av rökskåpet.
• Fyll droppskålen (D) till hälften med vatten och placera den mitt i skåpet på
bottenplåten där den fångar upp färdigbrända briketter. Vid långa röktider
kan man behöva byta ut vattnet i droppskålen.
• Anslut strömkabeln (3) från rökgeneratorn till ett jordat eluttag (4). (se sid 8)
Avmontera rökgeneratorn
• Försäkra dig om att rökgeneratorn har hunnit svalna. Dra ur strömkabeln
ur vägguttaget (4) och från rökgeneratorn (3). Lossa därefter sensorkabeln (1)
och förbindningskabeln (2). Lossa därefter rökgeneratorn genom att försiktigt
lyfta upp den och dra den utåt.
Riktlinjer för användning
Inkörning och förberedelser före användning
Función de la Pantalla
Una vez que el botón “On/Off Smoker” ha sido oprimido para encender el
generador de humo, el Smoker Timer se prenderá intermitentemente hasta
que el tiempo deseado ha sido fijado. El Oven Meat Temp empezará a leer
38
• Att "köra-" eller "röka in" Bradley Digital Smoker är en fortgående process. Ju
längre du använder den, desto bättre kommer maten du tillreder i den att smaka.
• Inkörningen handlar huvudsakligen om att avlägsna lukten från själva
materialet i Bradley Smoker. Den lukt och smak du vill ge dina livsmedel är
inte nödvändigtvis den samma du känner i en ny, oanvänd Bradley Smoker.
7
ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA
Método de Curado
* Limpie las Parrillas, Bandeja de Goteo, Tazón de Goteo y Bandeja
Rectangular y colóquelas en el ahumador.
* Llene a la mitad con agua el Tazón de Goteo.
* Cargue el Tubo Alimentador con 5 Bisquettes. Nota - Cada Bisquette
quema por 20 minutos. Los 2 Bisquettes extras son para empujar el
último Bisquette dentro del Quemador. Estos últimos 2 Bisquettes no
avanzarán dentro del Quemador.
* Abra ligeramente la Cubierta de la Ventila arriba de la torre del ahumador.
* Oprima “On/Off Smoker” para encender.
* Oprima “>>>Wood” dos veces para avanzar un Bisquette dentro del
Quemador.
* Fije el “Smoker Timer Set” para una hora.
* Oprima “On/Off Oven” para encender.
* Fije “Oven Temp Set” a 150ºF (66ºC)
* Fije el “Oven Timer Set” a 1 hora.
Efter att rökgeneraorn monterats på skåpet
(I DEN HÄR ORDNINGEN)
1. Anslut sensorkabeln (1) på
baksidan av rökgeneratorn (A)
och på rökskåpet (B).
2. Anslut förbindningskabel (2) i
uttagen på rökskåpet (C) och
på rökgeneratorn (D).
3. Anslut strömkabeln (3) till
uttaget på rökgeneratorn (E).
4. Slutligen, anslut strömkabeln
Nota: Su ahumador estará curado habiendo alcanzado 150ºF y ahumado por 1
hora.
(3) till ett jordat eluttag (4).
(Förlängningskablar ska vara
avsedda för utomhusbruk och
skarv till förlängningskabel
ska hållas torr och fri från
marken.)
Para Empezar
RÖKSKÅP
C.
GENERATOR
A.
B.
D.
2.
1.
E.
4.
3.
* Despues de curar el ahumador, llene el Tazón de Goteo a la mitad con
agua.
* Cargue el número deseado de Bisquettes dentro del Tubo Alimentador.
* Oprima “On/Off Smoker” para encender el generador de humo.
* Oprima “>>>Wood” dos veces para avanzar un Bisquette dentro del
quemador.
* Oprima “Smoker Timer Set” para duración del tiempo de ahumado.
* Coloque su comida sobre las parrillas y cárguelas dentro del ahumador.
* Fije la Cubierta de la Ventila en la abertura deseada.
* Oprima “On/Off Oven” para encender el ahumador.
* Oprima “Oven Temp Set” para fijar el calor.
* Oprima “Oven Timer Set” para fijar el tiempo de duración de cocinado.
Por favor ver “Guia de la Función de la Pantalla” para mas amplia
dirección.
1. Sensorkabel
2. Förbindningskabel
3. Strömkabel
4. Eluttag
A. Sensorkontakt
B. Sensorkontakt
C. Hankontakt
D. Honkontakt
E. Hankontakt
8
* Ahumado Frio - Use solamente el generador.
* Ahumado Caliente - Use el generador y el horno juntos.
37
Inkörning
Guía de Operación
Curado y Preparación para Uso
* Curando el Ahumador Numérico Bradley es un proceso que marcha, entre
mas lo hace, las comidas tendrán mejor sabor.
* El Proceso de Curado es principalmente para remover los olores y sabores
imparciales de su ahumador. El olor de su nuevo Ahumador Numérico
Bradley no es necesariamente como quiere usted que sepa su comida.
DISPOSICION DE LA CONEXION ELECTRICA
Despues de montar el Generador al lado del Ahumador
(EN ESTE ORDEN)
1. Primero enchufe el cable
sensor (1) en la parte posterior
del generador (A) y el ahumador
(B).
2. Enchufe el cordón de cierre (2)
en los enchufes en el ahumador
(C) y en el generador (D).
3. Enchufe el cordón abastecedor
de electricidad (3) en el contacto
eléctrico en el generador
(E).
4. Finalmente enchufe el cordón
abastecedor de electricidad (3)
en la toma de poder de pared
(4). (Los cordones de extensión
deberan ser para uso exterior y
la conexión con el cordón
de extensión deberá estar seca y
encima del suelo).
Att komma igång
AHUMADOR
C.
• Rengör gallren, droppskålen och bottenplåten och placera dessa i
rökskåpet.
• Fyll droppskålen till hälften med vatten.
• Ladda matarröret med 5 briketter. Varje brikett glöder i 20 minuter.
De 2 extra briketterna är till för att trycka fram den sista briketten till
brikettbrännaren. De 2 sista briketterna kommer därför inte att brännas.
• Ställ ventilen på rökskåpets tak lite på glänt.
• Tryck “On/Off Smoker” för att slå på.
• Tryck “>>>Wood” tre gånger för att mata fram en brikett till brännaren.
• Ställ in “Smoker Timer Set” på 1 timme.
• Tryck “On/Off Oven” för att slå på ugnen.
• Ställ in “Oven Temp Set” (ugnstemperatur) till 150° F (66° C).
• Ställ in “Oven Timer Set” (tillagningstid) till 1 timme.
Obs: Ditt rökskåp är inrökt då det nått en temperatur av 150° F och
rökts i en timme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GENERADO
Vänligen se “Förklaring Displayfunktioner” för utförligare beskrivning.
A.
B.
D.
Efter du rökt in rökskåpet, fyll droppskålen till hälften med vatten.
Ladda matarröret med önskat antal briketter.
Tryck “On/Off Smoker” för att slå på rökgeneratorn.
Tryck “>>> Wood” tre gånger för att mata fram en brikett till brännaren.
Tryck “Smoker Timer Set” för önskad tillagningstid.
Placera de livsmedel du avser röka på gallren och placera dessa i rökskåpet.
Reglera ventilen som du vill ha den (ej helt stängd).
Tryck “On/Off Oven” för att slå på ugnsvärmen i rökskåpet.
Tryck “Oven Temp Set” för att ställa in temperatur.
Tryck “Oven Timer Set” för att ställa in tillagningstid.
E.
4.
• Kallrökning- Använd endast rökgeneratorn.
• Varmrökning- Använd rökgenerator och ugnsvärmen tillsammans.
2.
1.
3.
Förklaring Displayfunktioner
1. Cable sensor
2. Cordón de cierre
3. Cordón abstecedor de electricidad
4. Toma de poder de pared
36
A. Contacto sensor
B. Contacto sensor
C. Contacto macho
D. Contacto hembra
E. Contacto macho
Digital Rökgenerator
• Rökgeneratorn manövreras med knapparna på displayens vänstra sida.
• Tryck “On/Off Smoker” för att slå på rökgeneratorn.
• Tryck “>>> Wood” för att mata fram brikett på brännaren.
9
• Tryck “Smoker Timer Set” och använd sedan “v ^” för inställning av
önskad röktid.
• Tryck “Smoker Timer Set” igen för att starta automatisk frammatning.
• Tryck “On/Off Smoker” för att slå av rökgeneratorn.
Rökugn
• Rökugnen manövreras med knapparna på displayens högra sida.
• Tryck “On/Off Oven” för att slå på ugnen.
• Tryck “Oven Temp Set” och använd sedan “v ^” för inställning av
önskad temperatur.
• Tryck “Oven Temp Set” igen för att bekräfta inställd temperatur.
• Tryck “Oven Timer Set” och använd sedan “v ^” för inställning av
önskad tillagningstid
• Tryck “Oven Timer Set” igen för att bekräfta inställd tillagningstid.
• Tryck “On/Off Oven” för att stänga av ugnen.
Como Instalar el Generador Numérico de Humo (ver página 33)
* Conectar el generador numérico de humo (1) a la torre del ahumador
(2) colocando el Quemador de Bisquettes (G) al través de la abertura en
el lado izquierdo de la torre. Ponga en linea los agujeros en el generador
con los dos soportes (3) en el lado y empuje hacia abajo para asegurar la
posición.
* Inserte el Tubo Alimentador (4) en la tapa del generador de humo.
Empuje firmemente hacia abajo. Cargue con la cantidad deseada de
Bisquettes de Savor Bradley.
* Enchufe el Cable Sensor (1) en la parte posterior del generador de humo
(A) y del ahumador (B). (ver página 36)
* Enchufe el Cordón de Cierre (2) en la parte posterior del generador de
humo (D) y despues en la parte posterior de la torre de humo (C). (ver
página 36)
* Enchufe el Cordón de Suministro de Electricidad (3) en el contacto
eléctrico (E).
Disposición de la Torre del Ahumador (ver página 34)
* Coloque las Parrillas, cuatro o seis, (C) sobre los soportes laterales arriba
de la Bandeja de Goteo (B).
* Coloque la Bandeja de Goteo (B) “V” hacia abajo debajo de las Parrillas
sobre los pernos laterales de latón.
* Coloque la Bandeja Rectangular (E) en el fondo del ahumador.
* Llene el Tazón de Goteo (D) a la mitad de agua y colóquelo en el centro
de la Bandeja Rectangular para captar los Bisquettes quemados. Durante
un largo periodo de ahumado, el Tazón de Goteo probablemente
requerira un cambio de agua.
* Enchufe el Cordón de Abastecimiento de Electricidad (3) de el generador
de humo en una toma de poder aprobada conectada a tierra (4). (ver
página 36)
Displayfunktion
Så snart rökgeneratorn slagits på genom att knappen “On/Off Smoker
tryckts in kommer “Smoker Timer” på displayen att blinka tills du ställt
in önskad tid. “Oven Meat Temp” börjar då att visa temperaturen inne i
skåpet. Så snart knappen “On/Off Oven” tryckts in för att slå på ugnen
kommer “Oven Timer” blinka tills önskad tillagningstid ställts in.
Också “Temp Setting” kommer att blinka ända tills önskad temperatur
ställts in.
10
Para Remover el Generador de Humo
* Asegurarse que el generador de humo ha tenido tiempo de enfriarse.
Desenchufe el Cordón de Abastecimiento de Electricidad de la toma
de poder de pared (4) y de el generador de humo (3). Separe el Cable
Sensor (1) y el Cordón de Cierre (2) y entonces remueva el generador de
humo de la torre del ahumador levantandolo ligeramente hacia arriba y
jalándolo hacia afuera.
35
Allmänt underhåll
Ahumador Numérico® Bradley Interior
Viktiga säkerhetsföreskrifter
G
• Bradley Smoker måste ses över och rengöras efter varje användningstillfälle.
• Ta ur strömkabeln (3) före rengöring eller underhåll.
•
•
•
•
•
Sänk inte ned röken i vatten.
Spreja aldrig med rengöringsmedel eller vatten i, eller på skåpet.
Använd inte aluminiumfolie i skåpet.
Lämna det inte utan uppsikt när det används.
Spreja inte, och rengör aldrig skåpet med rikliga mängder vatten.
Underhåll steg-för-steg
B
• Rengör droppskålen. Avlägsna alla utbrända briketter försiktigt då dessa
fortfarande kan vara varma.
• Rengör dropplåten, gallren, bottenplåten och droppskålen med varmt
vatten och diskmedel, eller diska dem i diskmaskin.
• Avlägsna mat- & fettrester från de rökta livsmedlen ur rökskåpet.
Om insidan behöver rengöras, använd en fuktig trasa att torka rent med.
I
A
J
F
C
D
H
Obs: Rökskåpets insida bör vara svart, eller rökfärgat. Ju mer rökrester, desto
bättre kommer livsmedlen att smaka.
• Den digitala rökgeneratorn bör hela tiden hållas ren och fri från
trärester och fett. Om lösa rester från briketterna är kvar i generatorn,
blås eller dammsug bort dem. Ta bort strömkabeln (3), förbindningskabeln
(2), och sensorkabeln (1) innan du tar bort rökgeneratorn från rökskåpet.
Se "Avmontera rökgeneratorn" under "Monteringsanvisning".
E
Lista de Partes Interiores
A- Bandeja de Goteo
B- Parrillas de Cocinado (4 o 6)
C- Bandeja Rectangular del Fondo
E- Quemador de Bisquettes
(Bisquettes no incluidos)
F- Elemento Calentador
G- Bisagra Superior de la Puerta
H- Bisagra Inferior de la Puerta
I- Perno de Latón
J- Aislador de Porcelana
34
• Brikettbrännaren bör skrapas lätt med en stålborste eller en skrapa
för att rensas från rester efter brännprocessen.
• Rengör ventilen (på ovansidan av skåpet) och se till att den inte sitter fast.
• Torka av dörrens tätningslist med varmt vatten för att ta bort eventuella
mat- & rökrester.
Efter rengöring
• Sätt tillbaka galler, dropplåt, bottenplåt och droppskål i rökskåpet,
då de är torra och rena.
• Fäst rökgeneratorn vid rökskåpet.
• Se till att strömkabeln (3) inte är ansluten till ett eluttag.
11
Felsökning
Ingen ström till röken:
Kontrollera att alla kontakter sitter i respektive uttag. Kontrollera
säkringen (på rökgeneratorn). Kontrollera eluttaget, och att inte
jordfelsbrytaren löst ut och slagit av strömmen.
Briketterna matas inte fram:
Kontrollera matarbanan och avlägsna alla brikettrester. Genom att rengöra
rökgeneratorn kan man undvika onödigt slitage och problem med frammatningen av briketter.
Briketterna brinner inte färdigt:
Undersök om annan elektrisk apparatur belastar strömkällan. Röken
bör inte dela ett eluttag/krets med andra apparater. Kontrollera att
brikettbrännaren är ren från brikettrester.
Rökskåpet når ej önskad temperatur:
Låt röken bli varm först. Tänk på att när du lägger in mat i skåpet
kommer temperaturen först att sjunka, för att långsamt stiga igen. Prova att
stäng till ventilen lite och se till att rökskåpet inte står utsatt för vinddrag. Nästa
steg är att använda en separat termometer i rökskåpet för att säkerställa att
den digitala termometern visar rätt temperatur.
Obs- Normal tillagningstemperatur är mellan 200° F – 250° F. Kom ihåg
att temperaturen som visas på displayen är endast tänkt som referens och inte för
att visa exakt temperatur inuti maten. Temperaturen i skåpet är högre ju närmare
värmeelementet man mäter.
Ahumador Numérico Bradley® Exterior
6
2
4
7
3
10
8
1
9
Om inte dessa tips hjälper kan du även ringa vår engelsktalande kundsupport på
tel. +44 845 665 0728 eller besöka vårt forum på: forum.bradleysmoker.se
5
Lista de Partes Exteriores
1- Generador Numérico de Humo
2- Torre de Humo
3- Soportes del generador (no mostrados)
4- Tubo alimentador
5- Pantalla numérica (ver página 38)
12
6- Cubierta de ventila
7- Puerta
8- Sello de Puerta
9- Patas de Hule
10- Cable Sensor, Cordón de Cierre y
Cordón de Suministro de Electricidad
(no Mostrado, ver página 36)
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement