MOTOROLA RAZRTM - Motorola Mobility

MOTOROLA RAZRTM - Motorola Mobility
68016419018_v1.fm Page 1 Friday, October 21, 2011 6:57 PM
RO
MOTOROLA RAZR
TM
PREZENTARE RAPIDĂ
PORNIREA
Vă prezentăm smartphone-ul puternic cu design subţire
RAZR. MOTOROLA RAZR™ are o mulţime de funcţii
avansate pentru orice doriţi să faceţi — video, navigare pe
Web, multimedia şi altele.
Vă vom familiariza cu utilizarea dispozitivului.
Utilizaţi acest ghid pentru a începe, apoi consultaţi „DORIŢI
MAI MULT?” pentru a obţine tot ajutorul de care aveţi
nevoie.
Observaţie: Este posibil ca anumite aplicaţii şi
caracteristici să nu fie disponibile în toate ţările.
Micro HDMI
Cască de
3,5 mm
Indicaţie: În cazul puţin probabil în care dispozitivul dvs.
nu mai răspunde la comenzi, încercaţi o repornire forţată —
apăsaţi şi menţineţi apăsate tasta Alimentare
şi tasta
de reducere a volumului timp de zece secunde.
Atenţie: Înainte de a asambla, încărca sau utiliza
telefonul pentru prima dată, vă rugăm să citiţi informaţiile
de siguranţă, reglementare şi juridice furnizate împreună
cu produsul.
1
CONFIGURARE
ŞI UTILIZARE
ECRANUL
DE ÎNCEPUT ŞI APLICAŢIILE
Prima dată când porniţi smartphone-ul, apare un asistent
de configurare care vă ghidează prin paşii iniţiali de
configurare. Acest proces ar trebui să dureze doar câteva
minute. Puteţi să configuraţi conturi de reţele de socializare
şi alte conturi acum sau puteţi face acest lucru ulterior.
Observaţie: Acest smartphone acceptă aplicaţii şi servicii
care utilizează o cantitate mare de date, aşadar
asiguraţi-vă că planul dvs. de date corespunde cerinţelor
dvs. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
Cele două ecrane principale ale smartphone-ului dvs. —
Ecranul de început şi Aplicaţii. Ecranul de început este
ecranul pe care îl vedeţi când porniţi smartphone-ul sau
atingeţi tasta Ecran de început
dintr-un meniu. Pentru
a vedea toate aplicaţiile dvs., atingeţi doar
.
1
Introduceţi cartela micro-SIM.
2
P
Porniţi.
11:23
Selectaţi o limbă.
S
11:23
Micro USB
JP Jordan
Tatia Torrey
Kim Vonesh
Cameră Web
DORIŢI MAI MULT?
Navigaţi sau utilizaţi aplicaţii Web pe un ecran mare într-un
browser Firefox® complet. Creaţi şi partajaţi documente, foi
de calcul şi prezentări cu instrumente online precum
Google Docs.
Vă stau la dispoziţie mai multe resurse de asistenţă, mai
multe accesorii, mai multe lucruri gratuite. Suntem aici
pentru a vă ajuta.
Pentru a deschide aplicaţia webtop, conectaţi
smartphone-ul la un afişaj sau monitor HD utilizând un
accesoriu opţional de andocare.
Indicatori de stare
11:23
Alimentare
Arturo Roman
Doriţi mai mult? Nicio problemă. Pentru a descărca mai
multe aplicaţii, atingeţi
>
Market.
WEBTOP
2
Apăsare = oprire
Menţinere apăsată =
pornire
Introduceţi cardul microSD.
Arturo Roman
Arturo Roman
JP
P Jordan
Tatia Torrey
Tat
T
JP Jordan
Tatia Torrey
Kim Vonesh
Kim Vonesh
Welcome to MOTOROLA
Afişaj LapDock, HDTV sau monitor
Please choose a language
Volum
English (United Kingdom)
3
http : / / www.
Email
Browser
Market
Ecran tactil
AMOLED qHD
de 4,3"
3
Încărcaţi.
Data settings
Micro-SIM
microSD
Meniu
Ecran de
început
E
Efectuaţi
paşii de
configurare iniţială.
co
h t tp :/ / w w w .
Emaill
Browser
Browse
er
The phone settings will be adapted to the data
plan you have subscribed to.
Dialler
Text
Camera
Apps
Dialer
Loviţi uşor la stânga sau la
dreapta pentru a vedea
mai multe panouri cu widgeturi
şi comenzi rapide.
4
Market
Adăugaţi conturi.
A
Textt
Camera
Vizualizare
dispozitiv
mobil
http: / / w w w .
Set up accounts
If you use any of the services below, tap the
Apps icon to set it up.
Email
Browser
Market
Comenzi rapide
Atingeţi pentru deschidere.
Account Manager
Flat-rate data plan
Căutare
Înapoi
3H
Non-flat-rate data plan
Corporate Sync
Email accounts
Motorola ID
Yahoo! Mail
Google
Deschideţi meniul de aplicaţii.
Dialler
Text
Camera
Apps
Bara de aplicaţii
Asistenţă: Smartphone — atingeţi
Webtop — atingeţi Settings > Help.
>
•
Actualizări: Actualizări pentru smartphone, software
pentru PC, ghiduri de utilizare, asistenţă online şi multe
altele la adresa www.motorola.com/support.
•
Accesorii: Găsiţi accesorii pentru smartphone-ul dvs. la
adresa www.motorola.com/products.
•
Social: Cele mai recente ştiri, sugestii şi trucuri, clipuri
video şi multe altele — fiţi alături de noi pe:
Help Center.
YouTube™ www.youtube.com/motorola
LapDock sau staţie HD opţională
Notificări
Glisaţi în jos această bară
pentru a vedea detalii.
•
Browser
full-desktop
Facebook www.facebook.com/motorola
Twitter www.twitter.com/motomobile
Acest produs respectă limita aplicabilă pentru expunerea la
unde radio (cunoscută ca SAR), de 2,0 W/kg (ICNIRP).
Limitele şi standardele includ o marjă substanţială de siguranţă,
concepută pentru a garanta siguranţa tuturor persoanelor,
indiferent de vârstă şi starea de sănătate. Cele mai ridicate
valori SAR măsurate pentru acest dispozitiv sunt specificate
în informaţiile de reglementare oferite cu produsul.
68016419018_v1.fm Page 2 Friday, October 21, 2011 6:57 PM
Informaţii privind reglementările
Pentru siguranţa dvs.
Înainte de a asambla, încărca sau utiliza dispozitivul mobil pentru prima dată,
vă rugăm să citiţi informaţiile de siguranţă şi juridice furnizate împreună cu
produsul.
Rata de absorbţie specifică (ICNIRP)
SAR (ICNIRP)
MODELUL DUMNEAVOASTRĂ DE DISPOZITIV MOBIL
RESPECTĂ STANDARDE INTERNAŢIONALE PRIVIND
EXPUNEREA LA UNDE RADIO.
Dispozitivul dumneavoastră mobil este un emiţător şi un receptor radio.
Acesta este proiectat să nu depăşească limitele de expunere la unde radio
(câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă) recomandate de standardele
internaţionale. Aceste standarde au fost elaborate de către o organizaţie
ştiinţifică independentă (ICNIRP) şi includ o marjă substanţială de siguranţă
concepută pentru a asigura siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârstă
şi starea de sănătate.
Standardele privind expunerea la unde radio folosesc o unitate de măsură
numită „rata de absorbţie specifică” sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive
mobile este de 2 W/kg.
Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziţii de utilizare standard, cu
dispozitivul emiţând la cel mai ridicat nivel de putere certificat pe toate
benzile* de frecvenţă testate. Cele mai ridicate valori SAR specificate de
standardele ICNIRP pentru modelul dvs. de dispozitiv sunt listate mai jos:
SAR (cap)
UMTS 900/1900 + Wi-Fi +
Bluetooth
0,58 W/kg
SAR (purtare la corp)
UMTS 900/1900 + Wi-Fi +
Bluetooth
0,36 W/kg
În timpul utilizării, valorile SAR efective pentru dispozitivul dvs. sunt de obicei
mult mai reduse decât valorile specificate. Aceasta se explică prin faptul că, în
scopul eficienţei sistemului şi minimizării interferenţelor în reţea, puterea de
funcţionare a dispozitivului mobil este redusă automat atunci când nu este
necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât puterea de transmisie a
dispozitivului este mai scăzută, cu atât valoarea SAR este mai mică.
Testele SAR în cazul purtării produsului pe corp au fost efectuate utilizându-se
un accesoriu aprobat sau la o distanţă de 2,5 cm (1 inch). Pentru a respecta
standardele privind expunerea la frecvenţe radio în timp ce dispozitivul
funcţionează purtat pe corp, dispozitivul trebuie purtat într-un accesoriu
aprobat sau poziţionat la cel puţin 2,5 cm (1 inch) de corp. Dacă nu utilizaţi un
accesoriu aprobat, indiferent de produsul folosit, asiguraţi-vă că acesta nu
conţine metal şi că poziţionează telefonul la minim 2,5 cm (1 inch) de corp.
Dacă se doreşte reducerea suplimentară a expunerii, aceasta se poate face
uşor prin limitarea utilizării sau pur şi simplu prin utilizarea unui set „Mâini
libere” pentru a menţine dispozitivul la distanţă de cap şi de corp.
Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul www.who.int/emf
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii) sau www.motorola.com/rfhealth
(Motorola Mobility, Inc.).
* Testele sunt efectuate în conformitate cu [CENELEC EN50360] [standardul
IEC PT62209-1].
Declaraţie de conformitate cu directivele
Uniunii Europene
Următoarele informaţii privind conformitatea CE se aplică dispozitivelor mobile
Motorola care poartă unul dintre următoarele marcaje CE:
Conformitatea cu directivele Uniunii Europene:
0168
0168
[În Franţa, este permisă exclusiv utilizarea
în interior pentru Bluetooth şi/sau Wi-Fi]
Prin prezenta, Motorola declară că acest produs se conformează:
• Principalelor cerinţe şi altor prevederi ale Directivei 1999/5/CE, aplicabile
acestui produs
• Tuturor directivelor UE aplicabile acestui produs
0168
Codul de
aprobare al
produsului
Figura de mai sus reprezintă un exemplu de cod tipizat de aprobare al unui produs.
Puteţi vedea Declaraţia de conformitate (DoC) cu directiva 1999/5/CE
(Directiva R&TTE) aferentă produsului dvs. la adresa
www.motorola.com/rtte (doar în limba engleză). Pentru a găsi această
declaraţie, introduceţi codul de aprobare al produsului, înscris pe eticheta
acestuia, în câmpul de căutare („Search”) al site-ului Web menţionat mai sus.
Aviz FCC către utilizatori
Declaraţia de mai jos se aplică tuturor produselor pe a căror etichetă
există sigla FCC.
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit că respectă limitările pentru un
dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea a 15-a a Regulilor FCC.
Consultaţi CFR 47 secţiunea 15.105(b). Aceste limitări sunt destinate să ofere
o protecţie adecvată împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalare la
domiciliu. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de
radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu
instrucţiunile, poate produce interferenţe nedorite cu comunicaţiile radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că nu se vor produce interferenţe într-o anumită
instalare. Dacă acest echipament produce interferenţe dăunătoare la recepţia
radio şi de televiziune, aspect care poate fi determinat prin oprirea şi pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce corectarea fenomenului de
interferenţă prin una sau mai multe din următoarele măsuri:
• Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
• Creşterea distanţei între echipament şi receptor.
• Conectarea echipamentului la o priză sau la un circuit de alimentare
diferit de acela la care este conectat receptorul.
• Pentru ajutor, consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.
Acest dispozitiv satisface cerinţele din partea a 15-a a Regulilor FCC. În
funcţionare trebuie respectate următoarele două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu
trebuie să producă interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să
accepte orice interferenţe dinspre exterior, inclusiv interferenţe care pot
produce o funcţionare nedorită. Consultaţi CFR 47 secţiunea 15.19(a)(3).
Motorola nu aprobă niciun fel de schimbări sau modificări la acest dispozitiv
din partea utilizatorului. Orice schimbări sau modificări efectuate pot anula
permisiunea ca utilizatorul să poată folosi echipamentul. Consultaţi CFR 47
secţiunea 15.21.
Pentru produsele compatibile Wi-Fi 802.11a (conform definiţiei din specificaţiile
produsului, disponibile la adresa www.motorola.com), se aplică
Aviz FCC
următoarele informaţii. Acest echipament are capacitatea de a utiliza reţele
Wi-Fi în banda U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure) de
5 GHz. Deoarece această bandă este partajată cu MSS (Mobile Satellite
Service), FCC a restricţionat astfel de dispozitive la utilizarea strict în interior
(a se vedea 47 CFR 15.407(e)). Hotspoturile fără fir care operează în această
bandă fiind supuse aceleiaşi restricţii, nu există o ofertă de servicii pentru
exterior. Totuşi, vă rugăm să nu utilizaţi acest dispozitiv în modul Wi-Fi atunci
când vă aflaţi în aer liber.
Detaliile contului
Detalii de securitate
Notaţi informaţiile aici şi păstraţi acest ghid într-un loc sigur.
Notaţi informaţiile aici şi păstraţi acest ghid într-un loc sigur.
Adresa Google Gmail: ___________________________________________
Codul PIN de blocare a telefonului: _______________________________
Parola: ________________________________________________________
Modelul de blocare a telefonului: _________________________________
Drepturile de autor şi mărcile comerciale
Anumite funcţii, servicii şi aplicaţii sunt dependente de reţea şi pot să nu fie
disponibile în toate zonele; se pot aplica termeni, condiţii şi/sau taxe
suplimentare. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
Toate caracteristicile, funcţionalitatea şi alte specificaţii privind produsul,
precum şi informaţiile conţinute în acest ghid se bazează pe ultimele informaţii
disponibile şi se consideră a fi corecte la momentul tipăririi. Motorola îşi rezervă
dreptul de a face schimbări sau modificări asupra informaţiilor sau
specificaţiilor incluse, fără un aviz prealabil sau obligaţii.
Observaţie: Imaginile din ghidul de faţă au numai valoare demonstrativă.
MOTOROLA şi sigla M stilizată sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, sigla Google,
Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Android
şi Android Market sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Toate celelalte nume
de produse sau servicii aparţin proprietarilor respectivi.
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Toate drepturile rezervate.
ID-ul produsului: MOTOROLA RAZR (modelul XT910)
Număr manual: 68016419018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement