ProMix 2KE ® Bediening

ProMix 2KE ® Bediening
Bediening
ProMix® 2KE
Verhoudingsregelaar meercomponentenverf voor
pompsysteem
3A1665H
NL
Onafhankelijke, elektronische verhoudingsregelaar voor tweecomponentenverf.
Alleen voor professioneel gebruik.
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in
deze handleiding. Bewaar deze instructies.
Zie pagina 3-4 voor informatie over het model,
waaronder de maximale werkdruk en goedkeuringen.
ti15696a
Inhoudsopgave
Modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gerelateerde handleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Belangrijke informatie over
tweecomponentenmaterialen . . . . . . . . . . . . . 8
Toestanden van isocyanaat . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zelfontbranding van materialen . . . . . . . . . . . . . 8
Houd componenten A en B gescheiden . . . . . . . 8
Vochtgevoeligheid van isocyanaat . . . . . . . . . . . 8
Van materiaal wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Identificatie en definitie van componenten . . . . 10
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vereisten voor een intrinsiek veilige installatie . 11
Displaymodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Luchttoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vloeistoftoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Leidingenoverzicht en schema’s . . . . . . . . . . . . 16
Elektrisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Aarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Displaymodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Knop voor pictogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Schermoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bereiken voor gebruikersinvoer . . . . . . . . . . . . 24
Basisbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Taken voorafgaand aan de bediening . . . . . . . 29
Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Systeem voor het eerst instellen . . . . . . . . . . . . 29
Het systeem voorpompen . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pompkalibratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Spuiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Doorspoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Drukontlastingsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vergrendelingsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ventielinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2
Gebruik van de optionele USB-module . . . . . . . .
USB-logboeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Downloadprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanbevolen USB-flashstations . . . . . . . . . . . . .
Details bedrijfsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengspuit uitvoeren (scherm 2) . . . . . . . . . . . .
Startscherm uitvoeren (scherm 1) . . . . . . . . . . .
Mengbatch uitvoeren (scherm 3) . . . . . . . . . . .
Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) . . . . . . . . . .
Taaknummer uitvoeren (scherm 38) . . . . . . . . .
Logboekfouten uitvoeren (scherm 5-14) . . . . . .
Pompbediening uitvoeren (scherm 15) . . . . . . .
Details Instelmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wachtwoord (scherm 16) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Startscherm Instellingen (scherm 17) . . . . . . . .
Configuratie 1-4 (scherm 18-21) . . . . . . . . . . . .
Recept 1-1 (scherm 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recept 1-2 (scherm 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud 1-3 (scherm 24-26) . . . . . . . . . . . . .
Aanbevelingen voor onderhoud . . . . . . . . . . . .
Kalibratie 1 en 2 (scherm 22 en 23) . . . . . . . . .
Storingen opsporen en verhelpen
(scherm 35-37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamisch doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systeemfouten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systeemalarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systeemadvies-/registratiecodes . . . . . . . . . . .
Fout wissen en opnieuw starten . . . . . . . . . . . .
Functie Luchtstroomschakelaar (AFS) . . . . . . .
Waarschuwing inactief systeem (IDLE) . . . . . .
Foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmstoringen opsporen en verhelpen . . . . . .
Selectiegrafieken dynamische doserings
restrictor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schema’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afmetingen en montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
37
38
38
39
39
39
39
40
40
40
41
42
42
42
43
44
44
45
45
46
46
48
50
50
50
50
50
51
52
53
61
67
73
74
3A1665H
Modellen
Modellen
ProMix 2KE-systemen zijn niet goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties, tenzij
het basismodel, alle toebehoren, alle sets en alle bedrading voldoen aan de lokale,
regionale en nationale normen.
Goedgekeurd voor gevaarlijke locaties
Klasse I, Divisie 1, Groep D (Noord-Amerika); Klasse 1, Zones 1 en 2 (Europa)
Maximale
werkdruk
Onderdeelnr
Verhoudin
USBMPa (bar, psi) poort
.
g
Serie
Pompen
Goedkeuringen*
24F102
A
3:1
Merkur, A en B
2,1 (21, 300)
24F103
A
23:1
Merkur, A en B
15,8 (158, 2300)
II 2 G
24F104
A
30:1
Merkur, A en B
20,6 (206, 3000)
Ex ia px IIA T3 Ta = 0°C tot 54°C
24F105
A
45:1
Merkur, A en B
31,0 (310, 4500)
FM10 ATEX 0025 X
Merkur A,
24F106
A
3:1
2,1 (21, 300)
Merkur Bellows B
#
53
Merkur A,
24F107
A
23:1
15,8 (158, 2300)
Merkur Bellows B
Intrinsiek veilige en doorgespoelde
Merkur A,
apparatuur voor
24F108
A
35:1
24,1 (241, 3500)
Merkur Bellows B
Klasse I, Divisie 1, Groep D, T3
24F109
A
3:1
Merkur, A en B
2,1 (21, 300)

Ta = 0°C tot 54°C
24F110
A
23:1
Merkur, A en B
15,8 (158, 2300)

24F111
A
30:1
Merkur, A en B
20,6 (206, 3000)

24F112
A
45:1
Merkur, A en B
31,0 (310, 4500)

0359
Merkur A,
24F113
A
3:1
2,1 (21, 300)
 Zie Speciale voorwaarden voor
Merkur Bellows B
veilig gebruik in Waarschuwingen
Merkur A,
24F114
A
23:1
15,8 (158, 2300)
 op pagina 5.
Merkur Bellows B
Merkur A,
24F115
A
35:1
24,1 (241, 3500)

Merkur Bellows B
*
ProMix 2KE-apparatuur voor gevaarlijke locaties, vervaardigd in de Verenigde Staten, met serienummer
beginnend met A of 01, beschikt over FM- en CE-goedkeuringen. Apparatuur vervaardigd in België,
met serienummer beginnend met M of 38, beschikt over ATEX- en CE-goedkeuring, zoals aangegeven.
Zie pagina 4 voor informatie over het modellen die zijn goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties.
3A1665H
3
Gerelateerde handleidingen
Modellen (vervolg)
Goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties
Maximale werkdruk USBMPa (bar, psi)
poort
Onderdeelnr. Serie Verhouding Pompen
24F088
A
3:1
Merkur, A en B
2,1 (21, 300)
24F089
A
23:1
Merkur, A en B
15,8 (158, 2300)
24F090
A
30:1
Merkur, A en B
20,6 (206, 3000)
24F091
A
45:1
Merkur, A en B
31,0 (310, 4500)
Merkur A,
24F092
A
3:1
2,1 (21, 300)
Merkur Bellows B
Merkur A,
24F093
A
23:1
15,8 (158, 2300)
Merkur Bellows B
Merkur A,
24F094
A
35:1
24,1 (241, 3500)
Merkur Bellows B
24F095
A
3:1
Merkur, A en B
2,1 (21, 300)

24F096
A
23:1
Merkur, A en B
15,8 (158, 2300)

24F097
A
30:1
Merkur, A en B
20,6 (206, 3000)

24F098
A
45:1
Merkur, A en B
31,0 (310, 4500)

Merkur A,
24F099
A
3:1
2,1 (21, 300)

Merkur Bellows B
Merkur A,
24F100
A
23:1
15,8 (158, 2300)

Merkur Bellows B
Merkur A,
24F101
A
35:1
24,1 (241, 3500)

Merkur Bellows B
*
Goedkeuringen*
#
53
ProMix 2KE-apparatuur voor niet-gevaarlijke locaties, vervaardigd in de Verenigde Staten, met serienummer
beginnend met A of 01, beschikt over FM- en CE-goedkeuringen. Apparatuur vervaardigd in België,
met serienummer beginnend met M of 38, beschikt over CE-goedkeuring.
Gerelateerde handleidingen
Handleiding Beschrijving
Handleiding Beschrijving
3A0870
312781
406823
3A1244
312782
312784
312792
312793
312796
406714
4
ProMix 2KE, Reparatie/Onderdelen
Vloeistofmengverdeler,
Instructies/Onderdelen
Doseerventiel, Instructies/Onderdelen
Pistoolspoelkast, set 15V826
Merkur verdringerpomp
Merkur balg-verdringerpomp
NXT-luchtmotor
Ombouwset voor hoge druk
Doseerventiel
3A1323
3A1324
3A1325
3A1333
313542
Set met doseerventielzitting
Graco-controlearchitectuur
Module programmeren
16G353 Ombouwset
wisselstroomregelaar
16G351 Ombouwset elektrische
voeding
ProMix 2KE-statiefsets
24H253 USB-module, set
Waarschuwingsbaken
3A1665H
Waarschuwingen
Waarschuwingen
Onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie
van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het
gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke risico’s. Als u deze symbolen in de handleiding tegenkomt,
raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevarensymbolen en waarschuwingen die niet in dit
hoofdstuk worden beschreven, kunnen waar van toepassing door de hele handleiding vermeld worden.
WAARSCHUWING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden
of exploderen. Neem de volgende maatregelen om brand en explosies te helpen voorkomen:
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische
lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
• Houd het werkgebied vrij van afval, waaronder oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en bedien geen
lichtschakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding.
• Gebruik alleen geaarde slangen.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.
• Als u merkt dat er sprake is van statische elektriciteit of als u een schok voelt, staak de bediening
dan onmiddellijk. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het
probleem is verholpen.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is.
SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK
• Om het risico van elektrostatische vonken ter vermijden, mogen de niet-metalen onderdelen van de
apparatuur alleen worden gereinigd met een vochtige doek.
• De aluminium verloopstukplaat kan vonken afgeven bij botsing of contact met bewegende onderdelen,
waardoor er brand of een explosie kan ontstaan. Neem voorzorgsmaatregelen om dergelijke
botsingen of dergelijk contact te vermijden.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het
systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Schakel het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u kabels
ontkoppelt en voor u onderhoud gaat plegen aan de apparatuur.
• Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen
aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.
3A1665H
5
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
INTRINSIEKE VEILIGHEID
Intrinsiek veilige apparatuur die onjuist wordt geïnstalleerd of wordt aangesloten op niet-intrinsiek veilige
apparatuur leidt tot een gevaarlijke toestand en kan brand, explosie of elektrische schokken veroorzaken.
Volg de lokale voorschriften en de volgende veiligheidsvereisten.
• Alleen de modellen met modelnummer 24F102-24F115, die gebruikmaken van de luchtgestuurde
wisselstroomgenerator, zijn goedgekeurd voor installatie in een gevaarlijke locatie (explosieve
atmosfeer). Zie Modellen op pagina 3.
• Zorg dat uw installatie voldoet aan de nationale, regionale en lokale voorschriften voor de installatie
van elektrische apparaten op een gevaarlijke locatie van Klasse I, Groep D, Divisie 1 (Noord-Amerika)
of Klasse I, Zones 1 en 2 (Europa), inclusief alle lokale brandvoorschriften, NFPA 33, NEC 500 en
516 en OSHA 1910.107.
• Neem de volgende maatregelen om brand en explosies te helpen voorkomen:
• Installeer apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een
gevaarlijke locatie. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.
• Vervang geen onderdelen van het systeem, aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben
op de intrinsieke veiligheid.
• Apparatuur die in contact komt met de intrinsiek veilige aansluitklemmen, moet zijn aangemerkt als
intrinsiek veilig. Hieronder vallen DC-spanningsmeters, ohmmeters, kabels en aansluitingen.
Verwijder de eenheid tijdens het opsporen en oplossen van storingen uit het gevaarlijke gebied.
• De apparatuur is intrinsiek veilig wanneer er geen externe elektrische onderdelen op zijn aangesloten.
• Niet aansluiten, downloaden of het USB-apparaat verwijderen tenzij de eenheid is verwijderd uit de
gevaarlijke locatie (explosieve atmosfeer).
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Vloeistof die onder hoge druk uit het pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt,
dringt het lichaam binnen via de huid. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is sprake
van ernstig letsel dat kan leiden tot amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een medisch specialist.
•
•
•
•
•
•
Niet spuiten als de spuitpuntbeveiliging en veiligheidspal van de trekker niet zijn aangebracht.
Vergrendel de veiligheidspal van de trekker altijd wanneer u niet een het spuiten bent.
Richt het pistool nooit op personen of lichaamsdelen.
Plaats uw hand nooit op de spuitpunt.
Probeer nooit lekkages te stoppen met uw handen, uw lichaam, handschoenen of een doek.
Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten en vóór reiniging, controle
of onderhoud aan de apparatuur.
• Draai steeds eerst alle vloeistofaansluitingen stevig vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Kijk slangen, buizen en koppelingen elke dag na. Vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk.
6
3A1665H
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.
• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste
onderdeel in uw systeem. Zie Technische gegevens in alle handleidingen.
• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die compatibel zijn met de bevochtigde onderdelen van de
apparatuur. Zie Technische gegevens in alle handleidingen. Lees de waarschuwingen van de
fabrikant van de gebruikte vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of de verkoper van het
materiaal om het materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS) voor alle informatie over het materiaal dat
u gebruikt.
• Verlaat het werkgebied niet wanneer de apparatuur in werking is of onder druk staat. Schakel alle
apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt gebruikt.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk en vervang deze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan.
• Gebruik de apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer
informatie.
• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende
onderdelen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in slangen komt, buig slangen niet te ver door en trek het apparaat nooit voort
aan de slang.
• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Volg alle geldende veiligheidsvoorschriften op.
GEVAREN VAN BEWEGENDE ONDERDELEN
Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen snijden, afknellen of amputeren.
• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
• Laat apparatuur niet draaien als de beschermwanden of deksels zijn verwijderd.
• Apparatuur die onder druk staat, kan zonder waarschuwing starten. Voordat u de apparatuur
controleert, verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, moet u eerst de Drukontlastingsprocedure
volgen en alle voedingsbronnen uitschakelen.
GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOFFEN EN DAMPEN
Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen
of op de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor informatie over de specifieke gevaren van
de gebruikte vloeistoffen.
• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer deze af conform alle geldende
richtlijnen.
• Draag altijd chemisch ondoorlaatbare handschoenen tijdens het sproeien of doseren of het reinigen
van apparatuur.
UITRUSTING VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING
U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient en onderhoudt en als u in
het werkgebied aanwezig bent, om u te beschermen tegen ernstig letsel, waaronder oogletsel, inademing
van giftige dampen en brandwonden. Een dergelijke uitrusting bestaat onder andere uit:
• Gezichts- en gehoorbescherming.
• Ademhalingsfilters, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van
de vloeistof en oplosmiddelen.
3A1665H
7
Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen
Belangrijke informatie over
tweecomponentenmaterialen
Toestanden van isocyanaat
Spuit- of doseermateriaal dat isocyanaten bevat,
veroorzaakt mogelijk schadelijke gassen, dampen
en vernevelde deeltjes.
Lees de waarschuwingen van de fabrikant en de
materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor
informatie over de specifieke gevaren en
voorzorgsmaatregelen in verband met isocyanaten.
Vochtgevoeligheid
van isocyanaat
Isocyanaten (ISO) zijn katalysatoren die worden
gebruikt in tweecomponentencoatings. ISO reageert
met vocht (zoals luchtvochtigheid) en vormt dan kleine,
harde, schurende kristallen die in de vloeistof blijven
hangen. Na verloop van tijd vormt zich een laag op het
oppervlak en zal de ISO geleren, waardoor de
viscositeit toeneemt. Bij gebruik zal deze deels
uitgeharde ISO de prestaties en de levensduur van alle
bevochtigde onderdelen verminderen.
Voorkom het inademen van isocyanaatgassen,
dampen en vernevelde deeltjes door het werkgebied
voldoende te ventileren. Als het werkgebied
onvoldoende wordt geventileerd, is een meegeleverd
ademhalingsfilter vereist voor iedereen die het
werkgebied betreedt.
OPMERKING: De dikte van de aangebrachte laag en
de kristallisatiesnelheid verschilt en is afhankelijk van de
samenstelling van het isocyanaat, de vochtigheid en de
temperatuur.
Om contact met isocyanaten te vermijden moet
iedereen in het werkgebied een gepaste persoonlijke
beschermingsuitrusting dragen, waaronder chemisch
ondoorlaatbare handschoenen, laarzen, een schort
en een veiligheidsbril.
•
Zelfontbranding van materialen
Bepaalde materialen kunnen zelfontbrandend worden
wanneer deze te dik worden aangebracht. Lees de
waarschuwingen van de fabrikant en de
materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS).
Houd componenten A en B
gescheiden
Door kruislingse contaminatie kan er materiaal
uitharden in vloeistofleidingen, waardoor ernstig
persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur kan
ontstaan. Om te voorkomen dat de bevochtigde
onderdelen van de apparatuur verontreinigd worden
door contact met beide materialen, mag u de
onderdelen voor component A (hars) en component B
(isocyanaat) nooit onderling verwisselen.
8
Zo voorkomt u dat ISO wordt blootgesteld aan vocht:
•
•
•
•
Gebruik altijd een afgesloten container met een
drogend dehydratiemiddel in het luchtgat, of een
stikstofomgeving. Sla ISO nooit op in een open
container.
Gebruik vochtbestendige slangen die speciaal zijn
ontwikkeld voor isocyanaat, zoals de slangen die bij
uw systeem zijn meegeleverd.
Gebruik nooit teruggewonnen oplosmiddelen,
aangezien deze vocht kunnen bevatten. Laat de
containers met oplosmiddelen altijd dicht als deze
niet worden gebruikt.
Gebruik nooit oplosmiddel aan de ene kant als het
verontreinigd is vanaf de andere kant.
Smeer onderdelen met schroefdraad altijd met
ISO-pompolie, of vet deze in wanneer u deze
opnieuw monteert.
Van materiaal wisselen
•
Wanneer u van materiaal wisselt, spoel de
apparatuur dan meerdere malen door totdat
u er zeker van bent dat alles grondig schoon is.
•
Reinig de filters van de vloeistofinlaat altijd na een
spoelcyclus.
•
Vraag de fabrikant van uw materiaal naar de
chemische compatibiliteit.
3A1665H
Verklarende woordenlijst
Verklarende woordenlijst
Doseergrootte - de hoeveelheid hars (A) en katalysator
(B) die in een integrator wordt gedoseerd.
Houdbaarheidstijd - de tijd voordat een materiaal niet
meer te spuiten wordt.
Doseertijdalarm - de tijd gedurende welke een dosis
mag plaatsvinden voordat er een optreedt.
Houdbaarheidsvolume - de hoeveelheid materiaal dat
is vereist om door de mengverdeler, slang en het
aanbrenggereedschap vloeien voordat de
houdbaarheidstimer wordt gereset.
Dynamisch doseren - Component A wordt continu
gedoseerd. Component B wordt met tussenpozen
in het benodigde volume gedoseerd om de juiste
mengverhouding te verkrijgen.
Eindtotaal - een niet opnieuw instelbare waarde die
de totale hoeveelheid materiaal aangeeft dat via het
systeem wordt gedoseerd.
Intrinsiek veilig - verwijst naar het vermogen om
bepaalde componenten op een gevaarlijke locatie
te lokaliseren.
Inactief - als de pistooltrekker gedurende 2 minuten niet
wordt ingedrukt, gaat het systeem over op de inactieve
modus. Druk de trekker van het pistool in om de
bediening te vervolgen.
Pompkalibratiefactor - de hoeveelheid materiaal
gedoseerd per afgelegde inch via de pomp.
Spoelen - wanneer al het gemengde materiaal uit het
systeem wordt gespoeld.
Spoeltijd - de tijd die nodig is om al het gemengde
materiaal uit het systeem te spoelen.
Verhoudingstolerantie - het instelbare percentage
acceptabele variatie dat binnen het systeem is
toegelaten voordat er een verhoudingsalarm optreedt.
Stand-by - verwijst naar de status van het systeem.
Batchtotaal - een opnieuw instelbare waarde die de
totale hoeveelheid materiaal aangeeft dat via het
systeem wordt gedoseerd ten behoeve van één batch.
Een batch is voltooid wanneer de gebruiker de
batchteller op nul instelt.
Mengsel - wanneer kruiskoppeling van hars (A)
en katalysator (B) optreedt.
Overdosisalarm - wanneer het component hars (A) of
katalysator (B) te veel materiaal doseert en het systeem
niet in staat is om dit te compenseren.
3A1665H
9
Overzicht
Overzicht
Gebruik
De ProMix 2KE is een elektronische
verhoudingsregelaar voor tweecomponentenverf. Het
apparaat kan de meeste soorten tweecomponentenverf
mengen. Het apparaat is niet geschikt voor
sneldrogende verfsoorten (met een houdbaarheid
van minder dan 5 minuten).
•
Het systeem beschikt over een dynamische
doseerfunctie. Het doseert materiaal A, bewaakt het
vloeistofdebiet en doseert materiaal B in doseringen
zodat het mengsel de juiste verhouding behoudt.
•
Het systeem kan verhoudingen leveren van
0,1:1 tot 30,0:1.
•
Het systeem toont de laatste 50 fouten, voorzien
van datum, tijd en gebeurtenis. De optionele USBupgradeset kan 500 fouten en maximaal 2000 taken
vastleggen.
•
Voor systemen met één pistool biedt een optionele
pistoolspoelkast een geautomatiseerd
spoelsysteem voor een handmatige spuitpistool.
Identificatie en definitie van componenten
Component
Beschrijving
Bedieningskast
Geavanceerde vloeistofregelmodule
Voeding of wisselstroomeenheid
Magneetventielen
Luchtstroomschakelaar(s)
Optionele USB-module
Alarmsignaal
Optionele drukschakelaar voor pistoolspoelkast
Mengverdeler, inclusief de vloeistofintegrator en statische menger.
Ventieleenheden voor kleur/katalysator, inclusief pneumatische doseerventielen voor
materiaal A en B, evenals oplosmiddelventielen.
• Pompen
Gebruikt voor het instellen, weergeven, bedienen en bewaken van het systeem. Gebruikt
voor dagelijkse schilderfuncties zoals het kiezen van recepten, het aflezen/wissen van fouten
en het instellen van het systeem op de modus Spuiten, Stand-by of Spoelen.
•
•
•
•
•
•
•
Vloeistofmodule •
•
Displaymodule
Installatie
Algemene informatie
•
Referentienummers en letters tussen haakjes
in de tekst verwijzen naar de nummers en letters
in de afbeeldingen.
•
Zorg dat alle toebehoren de juiste maten hebben
en dat deze voldoen aan de vereiste drukniveaus
van het systeem.
•
Om de schermen van de displaymodule te
beschermen tegen verf en oplosmiddel zijn er
beschermende schilden beschikbaar in pakketten
van 10 (Onderdeelnr. 24G821). Reinig de schermen
indien nodig met een droge doek.
10
3A1665H
Installatie
Vereisten voor een intrinsiek veilige installatie
1. De installatie moet voldoen aan de Amerikaanse
National Electric Code, NFPA 70, Artikel 504 resp.,
Artikel 505 en ANSI/ISA 12.06.01.
Geen systeemcomponenten vervangen, aangezien dit
de intrinsieke veiligheid kan aantasten. Lees de
instructiehandleidingen met betrekking tot de
installatie, het onderhoud en de bedieningsinstructies.
Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor
niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie
installeren. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke
veiligheidscategorie van uw model.
2. Meervoudige aarding van componenten is alleen
toegestaan als er sprake is van een equipotentiaal
systeem met een hoge integriteit tussen de
verbonden punten.
3. Voor ATEX: installeer volgens EN 60079-14 en
volgens de toepasselijke plaatselijke en nationale
normen.
Gevaarlijke (als zodanig geclassificeerde) locatie
Klasse 1, Divisie 1, Groep D, T3 (VS en Canada)
Klasse 1, Zone 1, Groep IIA, T3 (alleen ATEX)
USER INTERFACE
MODULE
10' CAN CABLE
50' OPTION
18 PSI
1.5 FCM
(MIN)
ALTERNATOR
MODULE
2' CAN CABLE
USB MODULE
20" CAN CABLE
FLUID
CONTROL
MODULE
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
"A" REED
SWITCH
"B" REED
SWITCH
"A" LINEAR
SENSOR
"B" LINEAR
SENSOR
"A" PRESSURE
TRANSDUCER
"B" PRESSURE
TRANSDUCER
AFB. 1. Installatie op gevaarlijke locatie
3A1665H
11
Installatie
Niet-gevaarlijke locaties
10' CAN CABLE
50' OPTION
USB MODULE
POWER
SUPPLY
20" CAN CABLE
LINE POWER
FILTER
USER INTERFACE
MODULE
FLUID
CONTROL
MODULE
CAN CABLE
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
"A" REED
SWITCH
"B" REED
SWITCH
"A" LINEAR
SENSOR
"B" LINEAR
SENSOR
"A" PRESSURE
TRANSDUCER
"B" PRESSURE
TRANSDUCER
AFB. 2. Installatie op niet-gevaarlijke locatie
12
3A1665H
Installatie
Displaymodule
Luchttoevoer
1. Gebruik de meegeleverde
schroeven om de beugel
voor de displaymodule
naar wens voorop de
bedieningskast of aan
de wand te bevestigen.
Vereisten
2. Klik de displaymodule
in de beugel.
•
Druk van persluchttoevoer: 517-700 kPa
(5,2-7 bar, 75-100 psi).
•
Luchtslangen: gebruik geaarde slangen met de
juiste afmetingen voor uw systeem.
ti16672a
3. Sluit het ene uiteinde van
CAN-kabel (meegeleverd)
aan op J6 op de
displaymodule (een van
beide poorten).
Door opgesloten lucht kan een pomp of een
doseerventiel onverwachts gaan werken, hetgeen kan
leiden tot ernstig letsel door spatten of bewegende
onderdelen. Gebruik zelfontlastende afsluiters.
J6
ti16604a
•
4. Het andere uiteinde wordt in de fabriek reeds
aangesloten, zoals afgebeeld, afhankelijk van
de configuratie van uw systeem:
•
Systemen met
wandvoeding en
USB-module:
Sluit de CAN-kabel
aan op P3 op de
USB-module.
Als u een Graco elektrostatisch PRO™-pistool
gebruikt, moet er een afsluiter in de luchtleiding van het
pistool worden geïnstalleerd om de verstuifde en
turbinelucht naar het pistool tegen te houden. Neem
contact op met uw Graco-leverancier voor informatie
over luchtafsluiters voor elektrostatische toepassingen.
P3
ti16580a
•
Systemen met
wandvoeding zonder
USB-module: Sluit de
CAN-kabel aan op J8
op de geavanceerde
vloeistofregelmodule.
•
J8
Luchtregelaar en zelfontlastende afsluiter:
in iedere luchtleiding naar de apparatuur voor
vloeistoftoevoer. Installeer een extra afsluiter
vóór alle toebehoren in de luchtleiding om deze
voor onderhoud te kunnen isoleren.
Luchtleidingsfilter: een luchtfilter van 10 micron
of beter wordt aanbevolen om olie en water uit de
luchttoevoer te filteren en mede vervuiling door
verf en verstopte magneetventielen te helpen
voorkomen.
ti16579a
•
Systemen met
wisselstroomvoeding
(met of zonder
USB-module):
Sluit de CAN-kabel
aan op J3 op de
wisselstroomeenheid.
J3
ti16456a
3A1665H
13
Installatie
Luchtaansluitingen
Vloeistoftoevoer
Zie het Pneumatische schema van het systeem
op pagina 67 (gevaarlijke locatie) of pagina 68
(niet-gevaarlijke locatie).
Vereisten
1. Draai alle verbindingen in de lucht- en
vloeistofleidingen van het ProMix 2KE-systeem
vast, aangezien deze tijdens het transport losser
kunnen zijn komen te zitten.
• Overschrijd nooit de maximale werkdruk van het
component met de laagste drukwaarde in uw
systeem. Raadpleeg het identificatielabel.
• Om het risico van letsel te voorkomen, o.a. door
vloeistofinjectie, moet u een afsluiter installeren
tussen alle vloeistoftoevoerleidingen en de
mengverdeler. Gebruik de ventielen om de
vloeistof af te sluiten tijdens onderhoud en service.
2. Sluit de hoofdluchttoevoerleiding aan op de
hoofdluchtinlaat. Deze luchtleiding levert lucht
aan de magneetventielen, ventielen en pompen.
Zie AFB. 3.
Er zijn ProMix 2KE-modellen beschikbaar voor de
bediening van systemen met Airless (hogedruk, alleen
50 cc pompen), luchtspuit of luchtgestuurde systemen
met een capaciteit van maximaal 3800 cc/min.
Hoofdluchtinlaat
ti15708a
•
Voor de vloeistoftoevoer kunnen druktanks,
toevoerpompen of circulatiesystemen worden
gebruikt.
•
Materialen kunnen worden verpompt van hun
oorspronkelijke houders of vanuit een centrale
verfhercirculatieleiding.
AFB. 3. Inlaat voor luchttoevoer
3. Voor elke pistool in het systeem sluit u een apart
toevoerleiding voor schone lucht aan op de
luchtinlaat van de luchtstroomschakelaar. Deze
lucht voorziet het pistool van verstuifde lucht. De
luchtstroomschakelaar detecteert de luchtstroom
naar het pistool en stuurt een signaal naar de
regelkast als de trekker van het pistool wordt
ingedrukt.
OPMERKING: Er mogen zich geen drukpieken
voordoen in de vloeistoftoevoer. Deze pieken worden
meestal veroorzaakt door pompslagovergangen.
Installeer indien nodig drukregelaars of een waterslot
op de ProMix 2KE-vloeistofinlaten om deze pieken te
voorkomen. Neem contact op met uw Graco-leverancier
voor aanvullende informatie.
Vloeistofaansluitingen
1. Zie AFB. 5 op pagina 15. Sluit de toevoerleiding voor
oplosmiddel aan op de 1/4 npt(f) oplosmiddelinlaat
(SVA en SVB).
2. Sluit de toevoerleiding(en) van component A aan op
het doseerventielinlaat van component A (DVA).
Uitlaten
verstuifde
lucht
OPMERKING: Alleen verfhercirculatiesysteem
•
Inlaten
verstuifde
lucht
Magneetventiel
luchtinlaat
AFB. 4. Verstuifde lucht aansluiten
14
ti15709a
Als u verf hercirculeert, gebruikt u de standaard
inlaat op doseerventiel A of doseerventiel B.
Verwijder de direct tegenoverliggende plug op
het doseerventiel voor de hercirculatie-uitlaat.
Zie AFB. 5.
3. Sluit de leiding van component B aan op de
doseerventielinlaat van component B (DVB).
4. Sluit de vloeistoftoevoerleiding voor het pistool aan
tussen de uitlaat van de mengverdeler (MM) en de
vloeistofinlaat van het pistool.
3A1665H
Installatie
Oplosmiddelinlaat
Verwijder de plug;
hercirculatie-uitlaat.
Componentinlaat
ti16755a
ti16754a
SVB
SVA
DVB
DVA
PB
PA
ti15697a
MM
Verklaring:
PA
DVA
SVA
Pomp component A
Doseerventiel component A
Oplosmiddelventiel A
PB
DVB
SVB
MM
Pomp component B
Doseerventiel component B
Oplosmiddelventiel B
Mengverdeler
AFB. 5. Vloeistofaansluitingen
3A1665H
15
Installatie
Leidingenoverzicht en schema’s
Type
Kleur
Lucht
Lucht
Lucht
Lucht
Lucht
Lucht
Lucht
Lucht
Lucht
Lucht
Lucht
Vloeistof
Vloeistof
Beschrijving
Startpunt
Oplosmiddelventiel A Aan
Doseerventiel A Aan
Oplosmiddelventiel B Aan
Doseerventiel B Aan
Oplosmiddelventiel A Uit
Doseerventiel A Uit
Oplosmiddelventiel B Uit
Doseerventiel B Uit
Magneetventiel lucht
Luchtregelaar naar Pomp B
Luchtregelaar naar Pomp A
Pomp B naar Ventieleenheid B
Pomp A naar Ventieleenheid A
Ventieleenheid A naar
Vloeistof ---Mengverdeler
Ventieleenheid B naar
Vloeistof ---Mengverdeler
Luchtregelaar naar
Lucht
Natuurlijk
Wisselstroomeenheid*
Luchtuitlaat
Lucht
Zwart
wisselstroomeenheid*
*
Groen
Groen
Groen
Groen
Rood
Rood
Rood
Rood
Natuurlijk
Natuurlijk
Natuurlijk
-------
Eindpunt
Buitendiameter buis
mm (in)
1G
2G
3G
4G
1R
2R
3R
4R
A1
A2
A3
A4
A5
1G
2G
3G
4G
1R
2R
3R
4R
A1
A2
A3
A4
A5
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
6,3 (0,25)
9,5 (0,375)
9,5 (0,375)
---------
A6
A6
-----
A7
A7
-----
A8
A8
9,5 (0,375)
A9
A9
12,7 (0,5)
Alleen gebruikt bij intrinsiek veilige modellen.
1R
1G
2R
3R
* Intrinsiek veilige modellen
4R
ti16770a
2G
3G
4G
GFB1-C
GFB1-S
ATOM-1
A8*
ti13861a
GFB1-P
(luchtleiding onder druk)
A9*
GFB1-A
ti16771a
GFB1-C
GFB1-S ti13863a
16
3A1665H
Installatie
GFB1-A
ATOM-1
ATOM-2
A2
A3
A-zijde
B-zijde
A1
A3
ti16772a
2G
4G
4R
2R
1R
3R
3G
1G
A4
A5
A-zijde
B-zijde
ti16765a
ti16766a
A4
A5
Zie handleiding 312784 voor de
volledige installatie-instructies
van een pistoolspoelkast.
A7
A6
A-zijde
3A1665H
B-zijde
ti16764a
17
Installatie
Elektrisch
Stroomaansluiting (alleen niet-intrinsiek
veilige eenheden)
Alle elektrische bedrading moet worden uitgevoerd
door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen
aan alle ter plaatse geldende verordeningen en
regelgeving.
Lijn
Aarde
Breng een kabelbeschermer aan om alle kabels die
door de spuitcabine worden geleid en daar waar veel
verkeer voorbijkomt, om beschadiging door verf,
oplosmiddel en verkeer te voorkomen.
De ProMix 2KE werkt met 85-250 VAC, 50/60 Hz
ingangsvermogen, en trekt maximaal 2 A stroom.
Het voedingscircuit moet worden beschermd met
een stroomonderbreker van maximaal 15 A.
Neutraal
ti16391a
AFB. 6. Elektrische aansluiting van bedieningskast
TERMINAL
BLOCK
Niet bijgeleverd bij het systeem:
•
•
Voedingskabel die compatibel is met de ter plekke
gebruikte stroomconfiguratie. De stroomdraad moet
8-14 AWG zijn.
De stroomtoevoerpoort heeft een diameter van
22,4 mm (0,88 inch). Er past een kopschot
trekontlasting of kanaal in.
1. Controleer of de elektrische stroom bij het
hoofdpaneel is uitgeschakeld. Open het deksel
van de bedieningskast.
L
N
GRND
L
GRND
N
POWER
SUPPLY
LINE POWER
FILTER
L
2A
2
N
SWITCH
ROCKER
1A
1
2. Sluit de elektriciteitskabel aan op het aansluitblok
zoals afgebeeld in AFB. 6.
3. Sluit de bedieningskast. Schakel de stroom weer in.
4. Volg de instructies in Aarding op pagina 19.
18
AFB. 7. Elektrisch schema
3A1665H
Installatie
Aarding
Lucht- en vloeistofslangen
Alleen geaarde slangen gebruiken.
De apparatuur moet worden geaard. Aarding verlaagt
de kans op statische en elektrische schokken omdat
het een ontsnappingsdraad biedt voor de elektrische
stroom die ontstaat als gevolg van statische
elektriciteit en bij eventuele kortsluiting.
Sluit de aardingsdraad van de ProMix 2KE aan op de
aardeschroef. Verbind de aardklem met een werkelijk
geaarde massa. Als er een wandcontactdoos wordt
gebruikt om de bediening van stroom te voorzien, aardt
u de elektriciteitsaansluiting volgens de plaatselijke
voorschriften.
Spuitpistool
Volg de aardingsinstructie in uw pistoolhandleiding op.
•
Niet-elektrostatisch: Aard het spuitpistool door
aansluiting op een door Graco goedgekeurde
geaarde materiaaltoevoerslang.
•
Elektrostatisch: Aard het spuitpistool door middel
van een aansluiting op een door Graco
goedgekeurde geaarde luchttoevoerslang. Sluit de
massadraad van de luchtslang aan op een echt
aardingspunt.
Vloeistofhouder
Volg de plaatselijk geldende voorschriften.
AC-wisselstroomschakelaar
Het te spuiten object
Volg de plaatselijk geldende voorschriften.
Aardeschroef
TI15712a
AFB. 8. Aardeschroef en stroomschakelaar
Pistoolspoelkast
Sluit het klemuiteinde van de massadraad van de
pistoolspoelkast aan op een werkelijk geaarde massa.
Toevoerpompen of drukvaten
Sluit een aardingsdraad en een klem aan vanaf een
echt aardingspunt op de pompen of potten. Zie de
handleiding van de pomp of het drukvat.
3A1665H
Alle emmers met oplosmiddel die worden
gebruikt tijdens het spoelen
Volg de plaatselijk geldende voorschriften. Alleen
geleidende metalen emmers/opvangbakken gebruiken;
plaats deze op een geaarde ondergrond. Plaats de
emmer/opvangbak niet op een niet-geleidende
ondergrond, zoals papier of karton, aangezien daardoor
de continuïteit van de aarding wordt onderbroken.
De weerstand controleren
Teneinde goede aarding te waarborgen moet de
weerstand tussen de onderdelen en het werkelijke
aardingspunt minder zijn dan 1 ohm.
19
Installatie
Verklaring:
1
Aardeschroef bedieningskast
2
Aardingsdraad bedieningskast
3
Aardeschroef pomp B
10
4
Aardingsdraad pomp B
1
5
Aardeschroef pomp A
6
Aardingsdraad pomp A
7
Aardeschroef pistoolspoelkast
8
Aardingsdraad pistoolspoelkast
9
Werkelijke aardgrond - controleer
de plaatselijke voorschriften voor
de vereisten.
2
10 Stroomkabel,
displaymodule/bedieningskast
3
4
5
6
9
7
8
ti16467a
AFB. 9. Aarding
20
3A1665H
Displaymodule
Displaymodule
Schermnummer
Foutcode
Houdbaarheidstatus
Actief recept
Verhouding
Bedieningsmodus; zie
pagina 22 voor legenda
LCD-display
Houdbaarheidstimers
Navigatietoetsen
Debiet
Enter-toets
Softwaretoetsen
Navigatietoetsen
Stand-bytoets
Fout-resettoets
Insteltoets
AFB. 10. Displaymodule
Display
Toont grafische en tekstinformatie met betrekking
tot de instelling en spuithandelingen. De
achtergrondverlichting van het scherm is standaard
ingesteld om aan te blijven. De gebruiker kan een
aantal minuten instellen dat het scherm inactief mag
blijven voordat de achtergrondverlichting wordt gedimd.
Zie Configuratie 3 (scherm 20) op pagina 44. Druk
op een toets om te verstellen.
ti16319a
De toetsen worden gebruikt om numerieke gegevens
in te voeren, instelschermen te openen, binnen een
scherm te navigeren, door schermen te bladeren en
instellingswaarden te selecteren.
LET OP
Om schade aan de softwaretoetsen te voorkomen,
drukt u niet op de toetsen met scherpe voorwerpen
zoals pennen, plastic kaarten of vingernagels.
OPMERKING: De displaymodule en beugel kunnen van
het deksel van de elektrische kast worden verwijderd en
indien gewenst op grotere afstand worden gemonteerd.
Toets
Functie
Instellen: Druk om de Instelmodus
te openen of sluiten.
Enter: Druk hierop als u een veld wilt
selecteren om bij te werken, een
selectie wilt maken of om een selectie
of waarde wilt opslaan.
Pijlen naar links/rechts: Gebruik deze
om van het ene naar het andere
scherm te gaan.
3A1665H
Pijlen omhoog/omlaag: Gebruik deze
om van het ene naar het andere veld
op een scherm te springen, om items
in een vervolg- keuzemenu te
selecteren of om cijfers in een
instelbaar veld te kiezen.
Fouten resetten: Gebruik deze toets
om een alarm te wissen zodat
de oorzaak kan worden hersteld.
Ook te gebruiken om een
gegevensinvoerveld te annuleren.
Stand-by: Hiermee stopt u de huidige
bewerking en zet u het systeem in de
stand-bystand.
Softwaretoetsen: Druk hierop om het
specifieke scherm of de bewerking te
selecteren die direct boven elke toets
op het display wordt weergegeven.
21
Displaymodule
Knop voor pictogram
De volgende tabellen geven een printbare versie weer van de informatie op de ProMix 2KE pictogramkaart. Zie
Foutcodes, pagina 52, voor een printbare versie van de informatie over de foutcode aan de achterkant van de kaart.
IAlgemene pictogrammen
Spuitpistoolstatussen
Snelkoppeling scherm
I
I
I
Pictogram Beschrijving
Pictogram Beschrijving
Pictogram Beschrijving
Pomp
Mengen
Startscherm
Meter
Mengspuit
Spuiten
Doseerventiel
In spoelkast
Alarmlog
Oplosmiddelventiel
Pompen laten draaien
Vloeistoffilter
Spoelen
(Doorspuiten)
Spoelen (doorspuiten)
in spoelkast
Standby
Pistoolspoelkast
Stationair
Onderhoud
Pompen parkeren
Vergrendeld
Kalibreren
Luchtfilter
Systeemconfiguratie
Recepten
Spoeltijd
Slanglengte
Bedieningsstanden
I
Slangdiameter
Verhouding
Houdbaarheid
Lengte
Volume
Druk
Luchtstroomschakelaar
Debiet hoog/laag
Taaknummer
Gebruikersnummer
Pictogram Beschrijving
Displaytoetsen
I
Pictogram Beschrijving
Standby
Mengen/Spuiten
Mengen
Standby
Spoelen
(Doorspuiten)
Kleurwissel
Spoelen
(Doorspuiten)
Teller resetten
Doseren A
Start
Doseren B
Stop/Standby
Batch
Kalibreren
Geforceerd
Parkeren
Vergrendeld
22
3A1665H
Displaymodule
Schermoverzicht
OPMERKING: Dit overzicht is een gids van één pagina met uitleg over de schermen van de ProMix 2KE, gevolgd
door schermoverzichten. Voor bedieningsinstructies, zie Basisbediening, pagina 29. Voor meer informatie over
individuele schermen, zie Details bedrijfsmodus, pagina 39 of Details Instelmodus, pagina 42.
Bedrijfsmodus
De bedrijfsmodus kent drie schermonderdelen waarmee
de mengfuncties worden bestuurd.
Mengen (scherm 2-4, 38)
•
Spuiten (scherm 2) bestuurt de meeste
mengfuncties.
•
Batch (scherm 3) bestuurt de dosering van een
ingesteld volume.
•
Totalen (scherm 4) toont de eindtotalen en
batchtotalen voor materiaal A en B.
•
Taaknummer (scherm 38) toont nummer van de
taak, nummer van de gebruiker.
Recept (scherm 28 en 29)
•
Onderhoud (scherm 24-26)
•
Onderhoud 1 (scherm 24) bepaalt de actuele
en beoogde onderhoudstimer voor Pomp A,
Pomp B, Oplosmiddelventiel A en
Oplosmiddelventiel B.
•
Onderhoud 2 (scherm 25) bepaalt de
onderhoudstimers voor doseerventielen A en B,
actueel en beoogd.
•
Onderhoud 3 (scherm 26) bepaalt de
onderhoudstimers voor vloeistof en luchtfilter,
actueel en beoogd.
Foutenlogboek (scherm 5-14)
•
10 schermen, 5 fouten per pagina.
•
Toont de datum, tijd en fout.
Pompbediening (scherm 15)
•
Een pomp handmatig starten of stoppen.
•
Pompen parkeren voor korte
uitschakelperiodes.
Instelmodus
De Instelmodus heeft vier schermonderdelen waarmee
een geautoriseerde gebruiker de exacte instellingen
voor het systeem kan selecteren:
Configuratie (scherm 18-21)
•
Configuratie 1 (scherm 18) bepaalt het type
systeem (pomp of meter), het in-/uitschakelen
van de pistoolspoelkast en het aantal pistolen
(1 of 2).
•
Configuratie 2 (scherm 19) bepaalt de
slanglengte en -diameter voor een of twee
pistolen, de instelling voor het debietbereik en
de stand van de luchtstroomschakelaar (in- of
uitgeschakeld).
•
Configuratie 3 (scherm 20) bepaalt de taal
(voor optionele USB-module), datumnotatie,
datum, tijd, wachtwoordinstelling en timer
voor achtergrondverlichting.
•
Configuratie 4 (scherm 21) bepaalt de
eenheden voor afstand, volume en druk.
3A1665H
Recept 1-1 (scherm 28) en 1-2 (scherm 29)
bepalen de parameters en Materiaal 1/
Kleur 1 parameters en het spoelen.
Kalibratie (scherm 22 en 23)
•
Kalibratie 1 (scherm 22) bepaalt de
pompfactoren voor Pomp A en Pomp B.
•
Kalibratie 2 (scherm 23) biedt de gebruiker de
mogelijkheid om een kalibratie uit te voeren.
Storingen opsporen en verhelpen
De modus Storingen opsporen en verhelpen heeft drie
schermonderdelen waarmee een geautoriseerde
gebruiker problemen met de bediening van het systeem
kan oplossen. Zie AFB. 14 op pagina 28.
Systeeminvoer (scherm 35)
Membraantest (scherm 36)
Systeemuitvoer en handmatige activering
(scherm 37)
23
Displaymodule
Bereiken voor gebruikersinvoer
Deze tabel biedt een overzicht van het gegevensbereik en de gegevensopties die de gebruiker kan invoeren,
evenals de standaardinstelling. Raadpleeg voor meer informatie over het scherm zo nodig de pagina die wordt
aangegeven in de tabel.
Pagina
39
40
*
24
42
Scherm
Mengbatch uitvoeren (3)
Taaknummer uitvoeren
(38)
Wachtwoord (16)
Gebruikersinvoer
Doelvolume
Bereik/Opties
1 tot 9999 cc
000000000 tot 999999999
Standaard
0 cc
000000000
Wachtwoord
0000 tot 9999
Meters; 50 cc pomp; 75 cc pomp; 100 cc
pomp; 125 cc pomp; 150 cc pomp
Aan of Uit
1 of 2 pistolen
0,1 tot 45,7 m / 0,3 tot 150 ft
0000
(uitgeschakeld)
Meters
43
Configuratie 1 (18)
Systeemtype
43
43
43
Configuratie 1 (18)
Configuratie 1 (18)
Configuratie 2 (19)
43
Configuratie 2 (19)
Pistoolspoelkast inschakelen
Aantal pistolen
Slanglengte Pistool 1 of Pistool
2
Slangdiameter Pistool 1 of
Pistool 2
43
Configuratie 2 (19)
Gebied van debiet
43
44
Configuratie 2 (19)
Configuratie 3 (20)
Luchtstroomschakelaar
Taal USB-logboek
44
Configuratie 3 (20)
Datumnotatie
44
44
44
Configuratie 3 (20)
Configuratie 3 (20)
Configuratie 3 (20)
Datum
Tijd
Wachtwoord
44
44
44
44
44
Configuratie 3 (20)
Configuratie 4 (21)
Configuratie 4 (21)
Configuratie 4 (21)
Recept 1-1 (28)
Timer achtergrondverlichting
Afstandseenheden
Volume-eenheden
Drukeenheden
Verhouding
44
44
Recept 1-1 (28)
Recept 1-1 (28)
44
Recept 1-2 (29)
45
45
Onderhoud 1 (24)
Onderhoud 1 (24)
45
Onderhoud 2 (25)
45
Onderhoud 3 (26)
46
Kalibratie 1 (22)
46
Kalibratie 2 (23)
Gebruikersnummer
Uit
1 pistool
1,53 m / 5,01 ft
0,1 tot 1 inch
0,25 inch
Hoog (250 cc/min of hoger)
of Laag (<250 cc/min)
Aan of Uit
Chinees; Nederlands; Engels; Frans; Duits;
Italiaans; Japans; Koreaans; Portugees;
Russisch; Spaans; Zweeds;
mm/dd/jj;
dd/mm/jj;
jj/mm/dd
01/01/00 tot 12/31/99
00:00 tot 23:59
0000 tot 9999
Hoog
Aan
Nederlands
mm/dd/jj
Instellen in fabriek
Instellen in fabriek
0000
(uitgeschakeld)
0 minuten
Feet/inches
Gallons US
psi
1:1
0 tot 99 minuten
Feet/inches of Meter/cm
Liters; Gallons US; Gallons Imperial
psi; Bar; MPA
0:1 tot 30:1
Opmerking: Voer 0 in om alleen A te doseren.
Verhoudingstolerantie
1 tot 99 procent*
5 procent
Houdbaarheidstimer
0 tot 240 minuten
60 minuten
Opmerking: Indien ingesteld op 0, is het
houdbaarheidsalarm uitgeschakeld.
0 tot 240 seconden
60 seconden
Spoeltijden - Eerste (A
spoelen), Tweede (B spoelen)
Opmerking: Indien ingesteld op 0,
of Derde (d.m.v. A of B, door de
worden de ventielen niet gespoeld.
gebruiker te selecteren)
Pomp A of Pomp B
0 tot 9.999.999
0
Oplosmiddelventiel A of
0 tot 9.999.999
0
Oplosmiddelventiel B
Doseerventiel A of
0 tot 9.999.999
0
Doseerventiel B
Vloeistoffilter A of B,
0 tot 9999 dagen
0 dagen
of luchtfilter
Pomp A of Pomp B Factor
5 tot 50 cc/in
50 cc: 10 cc/inch
75 cc: 15 cc/inch
100 cc: 20 cc/inch
125 cc: 25 cc/inch
150 cc: 30 cc/inch
Daadwerkelijk
1 tot 9999 cc
0 cc
gedoseerd volume
Het systeem probeert elke ingevoerde nauwkeurigheid vast te houden. Voor bepaalde verhoudingen en toepassingen wordt
door testen aangetoond dat de daadwerkelijke nauwkeurigheid van het systeem ±2% of ±5% kan zijn. Zie Technische
gegevens op pagina 74.
3A1665H
3A1665H
Spuit
Mengsel
Batch
Fouten
Totalen
Startscherm uitvoeren
Pompbedienin
Displaymodule
AFB. 11. Schermoverzicht bedrijfsmodus
25
.
..
Recept
Zie AFB. 13.
Configuratie
Wachtwoord
Startscherm Instellingen
Displaymodule
AFB. 12. Schermoverzicht Instelmodus, pagina 1
26
3A1665H
Kalibratie
Onderhoud
Zie AFB. 12.
Startscherm Instellingen
Displaymodule
AFB. 13. Schermoverzicht Instelmodus, pagina 2
3A1665H
27
Displaymodule
Wachtwoord
Naar
scherm
36
Systeemuitvoer 1
Startscherm
Instellingen
Stel het wachtwoord in op 9909
(zie Configuratie 3, scherm 20)
en voer het vervolgens hier in.
Druk op
om de Instelmodus te
verlaten. Druk op
om de
Instelmodus opnieuw te openen.
Startscherm Instellingen (scherm 17)
wordt weergegeven, met opties voor
het opsporen en verhelpen van
Systeeminvoer
Naar
scherm
36
Druk om de geforceerde modus
de openen, (Systeemuitvoer 2)
Naar membraantest
Systeemuitvoer 2
Naar Startscherm Instellingen
Membraantest
AFB. 14. Schermoverzicht storingen opsporen en verhelpen
28
3A1665H
Basisbediening
Basisbediening
Taken voorafgaand aan
de bediening
Niet-intrinsiek veilige systemen (stroomtoevoer
via wandcontactdoos): Schakel de
AC-wisselstroomschakelaar in (I = AAN, 0 = UIT).
Doorloop de controlelijst Voorafgaand aan de bediening
Tabel 1.
Tabel 1: Controlelijst Voorafgaand aan de bediening

Controlelijst
I = AAN
Is het systeem geaard
Controleer of alle aarde-aansluitingen tot stand
zijn gebracht. Zie Aarding op pagina 19.
TI16336a
Zitten alle aansluitingen stevig vast en zijn
deze correct
AFB. 15. Stroomschakelaar
Controleer of alle elektrische, vloeistof-, lucht en
systeemaansluitingen stevig vast zitten en
overeenkomstig de instructies in de handleiding
zijn geïnstalleerd.
2. Na vijf seconden wordt het Graco-logo
weergegeven, gevolgd door Mengspuit uitvoeren
(scherm 2).
Zijn de vloeistofhouders gevuld
Controleer de houders voor de toevoer van
componenten A en B en het oplosmiddel.
Zijn de doseerventielen afgesteld
Controleer of de doseerventielen goed zijn
afgesteld. Begin met de aanbevolen instellingen
in Ventielinstellingen op pagina 35 en pas deze
zo nodig aan.
AFB. 16. Mengspuit uitvoeren (scherm 2)
Zijn de vloeistoftoevoerventielen geopend en
is de druk goed ingesteld
Systeem voor het eerst instellen
De toevoerdruk voor component A en component
B moeten gelijk zijn, behalve als één component
viskeuzer is en een hogere drukinstelling vereist.
1. Pas de optionele instellingskeuzes aan met de
gewenste parameters, zoals beschreven in
Configuratie 1-4 (scherm 18-21) op pagina 43.
Is de druk van de magneetventielen ingesteld
75-100 psi inlaatluchtdruk (0,5-0,7 MPa,
5,2-7 bar)
Inschakelen
1. Intrinsiek veilige systemen
(wisselstroomvoeding): Stel de
pompluchtregelaars af op de minimale instelling.
Open de hoofdluchtventiel om de luchtgestuurde
wisselstroomeenheid te starten. Hoofdluchtdruk
wordt weergegeven op de meter.
3A1665H
2. Stel de recept- en spoelgegevens in zoals
beschreven in Recept 1-1 (scherm 28)
en Recept 1-2 (scherm 29) op pagina 44.
3. Stel onderhoudstimers in voor pompen, ventielen
vloeistoffilters en luchtfilters, zoals beschreven in
Onderhoud 1-3 (scherm 24-26) op pagina 45.
29
Basisbediening
Het systeem voorpompen
OPMERKING: Zie Details bedrijfsmodus op pagina
39 voor meer informatie over het scherm, indien nodig.
8. Draai het vloeistoftoevoerventiel
naar de pomp open.
OPMERKING: Als u een
elektrostatisch pistool gebruikt, schakel
dan de elektrostatische aandrijving uit
voordat u begint met spuiten.
9. Als u een pistoolspoelkast gebruikt, plaatst u het
1. Pas de hoofdluchtdruk aan. Voor de meeste
toepassingen is 552 kPa (5,5 bar, 80 psi) luchtdruk
nodig om goed te kunnen functioneren. Gebruik niet
minder dan 517 kPa (5,2 bar, 75 psi).
2. Als dit de eerste keer is dat u het systeem opstart,
of als de leidingen mogelijk lucht bevatten, spoelt
u het systeem door zoals aangegeven in
Doorspoelen op pagina 32. De apparatuur is getest
met lichtgewicht olie die moet worden uitgespoeld
teneinde vervuiling van uw materiaal te voorkomen.
3. Druk vanuit Startscherm uitvoeren (scherm 1)
op
. Zorg dat het systeem stand-by staat.
Stand-by
4. Druk op
te geven.
pistool in de kast en sluit u het deksel. Druk op
De pomp voert 12 cycli uit.
.
Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan met het pistool in een
geaarde metalen emmer totdat het
systeem terugkeert naar de standbymodus.
10. Druk op
als u de pomp wilt stoppen voordat
er 12 cycli zijn voltooid. Als de pomp na 12 cycli
nog niet volledig is voorgepompt, druk u opnieuw
op
.
11. Herhaal dit voor Pomp B.
om het vervolgkeuzemenu weer
5. Druk op
vervolgens op
om Pomp A te markeren en druk
.
6. Plaats Pomp A in de toevoeremmer.
7. Stel de luchtdruk naar de pomp van
component A af op uw toepassing.
Gebruik de laagst mogelijke druk.
OPMERKING: Overschrijd de maximale bedrijfsdruk
van het systeem of de laagste component van het
systeem niet, zoals aangegeven op het
identificatiepaneel van het systeem.
30
3A1665H
Basisbediening
Pompkalibratie
6. Druk op
OPMERKING: Zie Kalibratie 1 en 2 (scherm 22 en 23)
op pagina 46 voor meer informatie over het scherm,
indien nodig.
om de kalibratie op de gecontroleerde
pomp (A of B) te starten. Druk op
kalibratie te annuleren.
om de
7. Druk de trekker van het pistool en spuit in een
maatcilinder. Doseer minimaal 200-300 cc
materiaal.
OPMERKING: Stop met spuiten wanneer de gewenste
Kalibreer de pomp:
•
De eerste keer dat het systeem wordt bediend.
•
Steeds als er nieuwe materialen worden gebruikt in
het systeem, met name als de materialen
viscositeitswaarden hebben die aanzienlijk
verschillen.
•
Minimaal eenmaal per maand als onderdeel van het
reguliere onderhoud.
•
Steeds als een pomp wordt onderhouden of
vervangen.
OPMERKING:
• De pompfactoren in Kalibratie 1 (scherm 22)
worden automatisch bijgewerkt nadat de
kalibratieprocedure is voltooid. U kunt deze
indien gewenst ook handmatig bewerken.
•
Alle waarden in dit scherm worden
weergegeven in cc of cc/in, ongeacht welke
eenheden zijn ingesteld in Configuratie 4
(scherm 21).
•
Tijdens elke kalibratie wordt doseerventiel
gesloten gedurende een opwaartse en
neerwaartse slag (in elke volgorde). Deze test is
bedoeld om te controleren of de
pompkogelterugslagen correct zitten en niet
lekken. Als er lekkage optreedt, geeft het
systeem na de kalibratie van het betreffende
ventiel een alarm af.
1. Voordat u pomp A of B kalibreert, vult u het systeem
voor met materiaal. Zie Het systeem voorpompen
op pagina 30.
2. Als het display in een scherm Bedrijfsmodus zit,
drukt u op
3. Druk op
hoeveelheid is bereikt. Druk niet op
kalibratie hierdoor wordt geannuleerd.
omdat de
8. Het volume dat door de ProMix is gemeten, wordt
weergegeven op de displaymodule.
Het door het
systeem gemeten
volume wordt hier
weergegeven.
Voer hier het
gedoseerde
volume in.
AFB. 17. Vergelijking gedoseerd volume
9. Vergelijk de hoeveelheid op de displaymodule met
de hoeveelheid in de maatcilinder.
OPMERKING: Om maximale nauwkeurigheid te
verkrijgen moet u een gravimetrische (massa)
methode gebruiken om de werkelijk gespoten
volumes te bepalen.
•
Als het scherm en de actuele volumes verschillen,
drukt u op
activeren. Druk op
om het veld doseervolume te
. Druk op
om van het
ene naar het andere cijfer te gaan. Druk op
om een cijfer te wijzigen. Druk op
veld correct is.
wanneer het
OPMERKING: Als de waarde substantieel afwijkt,
herhaalt u de kalibratieprocedure totdat het
doseervolume overeenkomt met het gemeten volume.
voor toegang tot de instelschermen.
om Kalibration1 (scherm 22) weer te
geven. Pompkalibratiefactoren worden
weergegeven voor Pomp A en Pomp B.
4. Druk op
gaan.
om naar Kalibratie 2 (scherm 23) te
5. Druk op
om de pomp te markeren die u wilt
kalibreren. Druk op
weergegeven.
3A1665H
. Er wordt een X in het vak
31
Basisbediening
10. Nadat het volume voor A of B is ingevoerd, berekent
de ProMix 2KE-regelmodule de nieuwe pompfactor
en toont deze in Kalibratie 1 (scherm 22) en
Kalibratie 2 (scherm 23).
Als het debiet voor de vloeistof te laag is:
verhoog de luchtdruk op de vloeistoftoevoer van
componenten A en B of verhoog de gereguleerde
vloeistofdruk van gemengd materiaal.
11. Voordat u met de productie begint, moet u het
oplosmiddel uit het systeem verwijderen en het
systeem voorvullen met materiaal.
Als het debiet voor de vloeistof te hoog is:
verlaag de luchtdruk op de vloeistoftoevoer van
componenten A en B, sluit de doseerventielen
verder af, of verlaag de gereguleerde vloeistofdruk
van gemengd materiaal.
a. Ga naar de Mengmodus.
b. Spuit met het pistool in een geaarde metalen
emmer tot er gemengd materiaal uit de spuittuit
van het pistool komt.
OPMERKING:
Spuiten
OPMERKING: Zie Details bedrijfsmodus op
pagina 39-41 voor meer informatie over het
scherm, indien nodig.
1. Kalibreer de pompen zoals beschreven in
Pompkalibratie op pagina 31. De pompfactoren
worden automatisch bijgewerkt op basis van het
kalibratieresultaat. Breng indien gewenst meer
wijzigingen aan, zoals beschreven in Kalibratie 1
en 2 (scherm 22 en 23) op pagina 46. Pas het
debiet aan.
2. Druk op
. Het systeem laadt het juiste
houdbaarheidsvolume op basis van de slanglengte
en -diameter die is ingevoerd bij Configuratie 2
(scherm 19). Nadat het materiaal is geladen, keert
het systeem terug naar de stand-bymodus. Druk
opnieuw op
om het geladen recept te spuiten.
3. Pas het debiet aan. Het vloeistofdebiet dat op het
scherm van de displaymodule wordt weergegeven,
is voor component A of B, afhankelijk van welk
doseerventiel is geopend.
Debiet
AFB. 18. Weergave debiet
32
4. Draai de vernevelingslucht naar het pistool open.
Controleer het spuitpatroon zoals staat aangegeven
in de handleiding voor uw spuitpistool.
•
De drukafstellingen voor elk van de
componenten verschillen en zijn afhankelijk van
de viscositeit van de vloeistof. Start met een
gelijke vloeistofdruk voor component A en B
en stel deze dan bij, voor zover nodig.
•
De eerste 4-5 ounce (120-150 cc) materiaal niet
gebruiken, aangezien dit mogelijk niet volledig
is gemengd als gevolg van fouten tijdens het
voorvullen van het systeem.
LET OP
Zorg ervoor dat de vloeistoftank niet leeg raakt.
Mogelijk kan een luchtstroom in de toevoerleiding
ervoor zorgen dat versnellingsmeters gelijkwaardige
metingen geven als bij vloeistof. Hierdoor kunnen
de meters beschadigd raken en kan het vloeistof/
luchtmengsel conform zijn met de verhouding en de
toleranties die voor de uitrusting werden ingesteld.
Hierdoor kan bovendien leiden tot het spuiten van
niet-gekatalyseerd of matig gekatalyseerd materiaal.
Doorspoelen
OPMERKING: Zie Details bedrijfsmodus op
pagina 39-41 voor meer informatie over het
scherm, indien nodig.
In deze handleiding worden twee doorspoelprocedures
behandeld:
• Gemengd materiaal uit het systeem verwijderen
• Het vloeistoftoevoersysteem doorspoelen
Bepaal aan de hand van de criteria die bij elke
procedure staan welke procedure u gaat gebruiken.
3A1665H
Basisbediening
Gemengd materiaal uit het systeem
verwijderen
9. Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten. Zet de trekker op de veiligheidspal.
Soms wilt u alleen de vloeistofverdeler doorspoelen,
bijvoorbeeld:
10. Als de spuitpunt was verwijderd, brengt u deze
opnieuw aan.
•
•
11. Zet de drukregelaar voor de aanvoer van het
oplosmiddel weer terug op de normale werkdruk.
•
•
aan het einde van de houdbaarheid
bij spuitonderbrekingen waarbij u de houdbaarheid
overschrijdt
bij uitschakeling ’s nachts of aan het einde van de
dienst
voordat u de vloeistofverdeler, de slang of het
pistool een servicebeurt geeft.
1. Druk op
of
bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2)
vanuit elk scherm om het systeem
op stand-by te zetten.
2. Druk de trekker van het pistool in om de druk
te ontlasten.
3. Zet de trekker op de veiligheidspal als u een
hogedrukpistool gebruikt. Verwijder de spuitpunt
en reinig deze afzonderlijk.
4. Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel
dan de elektrostatische aandrijving uit voordat u het
pistool doorspoelt.
5. Stel de drukregelaar voor de toevoer van het
oplosmiddel in op een drukwaarde die hoog genoeg
is om het systeem volledig en binnen een redelijke
tijd door te spoelen, maar laag genoeg om spatten
of letsel door injectie te voorkomen. Over het
algemeen is een instelling van 0,7 MPa (7 bar,
100 psi) voldoende.
OPMERKING: Het systeem blijft vol oplosmiddel.
OPMERKING: Als uw systeem over 2 pistolen beschikt,
moet u beide pistooltrekkers tijdens het doorspoelen
tegelijkertijd indrukken om beide pistolen en leidingen
door te spoelen. Ga na of er oplosmiddel uit elk pistool
vloeit. Zo niet, dan herhaalt u het doorspoelen of
verwijdert u de blokkade/verstopping uit het systeem.
Het vloeistoftoevoersysteem doorspoelen
Volg deze procedure:
• wanneer u voor de eerste keer materiaal laadt
in deze apparatuur
• bij onderhoudswerkzaamheden
• wanneer u het systeem voor langere tijd uitschakelt
• als u de apparatuur in opslag plaatst
1. Druk op
of
bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2)
vanuit elk scherm om het systeem op
stand-by te zetten.
2. Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten.
6. Als u een pistoolspoelkast gebruikt, plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel.
3. Zet de trekker op de veiligheidspal als u een
hogedrukpistool gebruikt. Verwijder de spuitpunt
en reinig deze afzonderlijk.
7. Druk op
4. Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel
dan de elektrostatische aandrijving uit voordat u het
pistool doorspoelt.
bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2).
De doorspoelprocedure start automatisch.
Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan met het pistool in een
geaarde metalen emmer tot de
doorspoelprocedure is afgerond.
Als u klaar bent met doorspoelen, schakelt het
systeem automatisch over op stand-by.
8. Als het systeem niet volledig schoon is, herhaal dan
stap 6.
5. Ontkoppel de vloeistofleidingen van componenten A
en B bij de pompinlaat en sluit toevoerleidingen voor
oplosmiddel aan.
6. Stel de druk in voor de toevoer van oplosmiddel.
Gebruik de laagst mogelijke druk om spatten te
voorkomen.
7. Verwijder het deksel van de bedieningskast om bij
de magneetventielen te kunnen komen. Zie AFB. 19.
OPMERKING: Pas zo nodig de doorspoeltijden aan,
zodat er slechts één cyclus nodig is.
3A1665H
33
Basisbediening
9. Plaats het deksel van de bedieningskast terug.
8. Spoel als volgt door:
•
•
•
Spoel de zijde voor component A door. Druk
op de knop voor handmatige overname op
doseerventiel A en duw de pistooltrekker in
terwijl u op een geaarde metalen emmer richt.
Spoel de B-zijde van het component door. Druk
op de knop voor handmatige overname op het
magneetventiel van doseerventiel B en spuit
met het pistool in een geaarde metalen emmer
tot er schoon oplosmiddel uit het pistool stroomt.
10. Draai de toevoer van oplosmiddel dicht.
11. Ontkoppel de toevoerleidingen voor oplosmiddel en
sluit de toevoerleidingen voor componenten A en B
weer aan.
OPMERKING: Het systeem blijft vol oplosmiddel.
Herhaal de procedure om de mengverdeler
te reinigen.
Handmatige overname
Oplosmiddelmagneetventiel A
Doseermagneetventiel A
Locatie pistoolspoelkastmagneetventiel,
indien gebruikt.
ti15730a
OplosmiddelDoseermagneetventiel B
magneetventiel B
AFB. 19. Magneetventielen in bedieningskast
34
3A1665H
Basisbediening
Drukontlastingsprocedure
Schakel de stroom uit en weer in om het slotje te wissen
en de nieuwe instellingen te activeren. Het slotje zorgt
ervoor dat de selectie daadwerkelijk bedoeld was en
voorkomt dat de gebruiker het systeem kan bedienen
met onjuiste instellingen.
Om het risico van injectie door de huid te verminderen,
ontlast u de druk wanneer u stopt met sproeien,
voordat u de spuitpunten vervangt en voordat u de
apparatuur reinigt, controleert of onderhoudt.
OPMERKING: Met de volgende procedures kunt u alle
vloeistof- en luchtdruk in het ProMix 2KE-systeem
opheffen.
1. Druk op
of
bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2)
vanuit elk scherm om het systeem op
Ventielinstellingen
De doseerventielen en spoelventielen zijn in de fabriek
ingesteld met de zeskantsmoer 1-1/4 draai naar buiten
vanaf de volledig vergrendelde positie. Deze instelling
beperkt het maximale vloeistofdebiet in de integrator en
minimaliseert de ventielresponstijd. Om de doseer- of
spoelventielen te openen (voor materialen met een
hoge viscositeit), draait u de zeskantsmoer (E) tegen
de klok in. Om de doseer- of spoelventielen te sluiten
(voor materialen met een lage viscositeit), draait u met
de klok mee. Zie AFB. 21.
stand-by te zetten.
E
2. Volg de procedure voor Het
vloeistoftoevoersysteem doorspoelen op
pagina 33, indien nodig of gewenst.
3. Sluit de luchttoevoer naar pomp A en B en de
oplosmiddelpompen af.
4. Druk op de knop voor handmatige overname op de
doseer- en oplosmiddelventielen A en B terwijl u de
pistooltrekker ingedrukt houdt om de druk af te
laten. Zie AFB. 19. Ga na of de vloeistofdruk is
verlaagd tot 0.
TI11581a
5. Plaats het deksel van de bedieningskast terug.
AFB. 21. Ventielafstelling
Vergrendelingsmodus
OPMERKING: Breng geen wijzigingen aan in het
systeemtype, het aantal pistolen of de slanglengte of
-diameter wanneer er materiaal in het systeem worden
geladen. Wijzig deze invoer alleen als de hardware van
het systeem is veranderd.
Als u een van deze gegevens aanpast, wordt het
systeem vergrendeld zodat u niet meer kunt spuiten of
mengen. Als u bent overgegaan op een metersysteem,
wordt het systeem ook vergrendeld als u het doseertype
of het aantal kleuren wijzigt. De slotpictogrammen
worden weergegeven.
Uitschakelen
1. Volg Doorspoelen op pagina 32.
2. Sluit de hoofdluchtafsluiter op de
luchttoevoerleiding en op de ProMix 2KE.
3. Niet-intrinsiek veilige systemen: Schakel de
stroom naar de ProMix 2KE uit (0-positie).
Slotpictogrammen
AFB. 20. Systeemvergrendelingsmodus
3A1665H
35
Gebruik van de optionele USB-module
Gebruik van de optionele USB-module
USB-logboeken
Takenlogboek 1
Zie voorbeeld in Fig. 25. Het takenlogboek registreert de
totale volumes voor elke taak die het systeem uitvoert,
tot 2000. Het registreert de datum, tijd, nummer van de
gebruiker, nummer van de taak, totaal volume A, totaal
volume B, en mengverhouding. De totale volumes van
de taak zijn in kubieke centimeter. Een invoer in het logboek vindt plaats telkens wanneer een nieuwe taak
wordt gestart, hetgeen gebeurt wanneer de totalen van
de batches worden gewist, wanneer het taaknummer
wordt verhoogd vanaf Taaknummer uitvoeren (scherm
38). Informatie over de taak wordt enkel weergegeven in
de weergavemodule door het gebruik van de optionele
USB-module.
OPMERKING: Het nummer van de gebruiker, de
verhouding en alarmen 1-5 worden weergegeven vanaf
2KE Systeemsoftware versie 1.03.001 (USB Cube
Software versie 1.10.001).
Foutenlogboek 2
Het foutenlogboek registreert alle fouten die door het
systeem worden gegenereerd, maximaal 500. Voor elke
fout die optreedt worden de datum, de tijd, het
foutnummer, de foutcode en het fouttype vastgelegd.
Zonder de USB-module heeft de gebruiker via de
displaymodule toegang tot de 50 meest recente fouten.
OPMERKING: Voor zowel het takenlogboek als het
foutenlogboek geldt dat wanneer het logboek vol is, de
oude gegevens automatisch worden overschreven door
de nieuwe gegevens. Wanneer de gegevens in de
logboeken via USB worden gedownload, blijven deze in
de module aanwezig totdat deze worden overschreven.
AFB. 22. Voorbeeld van takenlogboek
36
3A1665H
Gebruik van de optionele USB-module
AFB. 23.Voorbeeld Foutlog
Instellingen
De enige instelling die is vereist is het selecteren van de
taal waarin u de gedownloade gegevens wilt bekijken.
(De schermen maken gebruik van pictogrammen en
wijzigen niet.) Ga naar Configuratie 3 (scherm 20).
Selecteer uw taal in het vervolgkeuzemenu met talen.
Vervolgkeuzemenu
met talen
AFB. 24. Selecteer de taal voor USB-logboeken
3A1665H
37
Gebruik van de optionele USB-module
Downloadprocedure
5. Plaats het USB-flashstation in de USB-poort van
de computer.
Houd de verhoudingsregelaar uit de buurt van
gevaarlijke locaties voordat u het USB-flashstation
plaatst, gaat downloaden of het USB-flashstation
verwijdert.
1. Druk op
of
bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2)
vanuit elk scherm om het systeem op
6. Er wordt automatisch een venster met het USBflashstation geopend. Als dit niet gebeurt, opent
u het USB-flashstation vanuit de Windows®
Verkenner.
7. Open de map Graco.
8. Open de map van de spuiter. Als er gegevens van
meer dan één spuiter worden gedownload, is er ook
meer dan één map op het station aanwezig. Elke
map wordt gekenmerkt met het overeenkomstige
USB-serienummer.
9. Open de map DOWNLOAD.
stand-by te zetten.
OPMERKING: Het systeem functioneert niet met een
USB-flashstation in de poort. Als u het flashstation
plaats tijdens het spuiten, zal het systeem stoppen
en gaat er een alarm af.
10. Open de map met het hoogste nummer.
Het hoogste nummer geeft de recente
gegevensdownload aan.
2. Plaats het USB-flashstation in de USB-poort.
Gebruik uitsluitend USB-flashstations die worden
aanbevolen door Graco; zie Aanbevolen
USB-flashstations op pagina 38.
11. Open het logboekbestand. De logboekbestanden
worden standaard geopend in Microsoft® Excel®.
Ze kunnen echter ook geopend worden in elke
andere tekstverwerker of in Microsoft® Word.
3. Het downloaden van gegevens start automatisch.
Er knippert een indicatielampje op het flashstation
totdat het downloaden is voltooid.
OPMERKING: Als u een flashstation zonder
indicatielampje gebruikt, opent u de bedieningskast.
Er knippert een indicatielampje nabij de USB-module
totdat het downloaden is voltooid.
4. Neem het USB-flashstation uit de USB-poort.
Laat het USB-flashstation nooit in de USB-poort zitten
om brand- en explosiegevaar te vermijden.
USB-poort
OPMERKING:
Alle USB-logboeken worden opgeslagen in de indeling
Unicode (UTF-16). Wanneer u het logboekbestand in
Microsoft Word opent, selecteert u Unicode-codering.
Aanbevolen USB-flashstations
Gebruikers worden aanbevolen om het 4GB USBflashstation (16A004) te gebruiken dat afzonderlijk via
Graco kan worden aangeschaft. Indien gewenst kunnen
gebruikers gebruikmaken van een van de volgende
USB-flashstations van 4 GB of minder (niet beschikbaar
via Graco).
•
Crucial Gizmo!™ 4GB USB-flashstation
(model JDO4GB-730)
•
Transcend JetFlash® V30 4GB USB-flashstation
(model TS4GJFV30)
•
OCZ Diesel™ 4GB USB-flashstation
(model OCZUSBDSL4G)
TI15712a
AFB. 25. USB-poort
38
3A1665H
Details bedrijfsmodus
Details bedrijfsmodus
Mengspuit uitvoeren (scherm 2)
•
Het scherm Mengspuit uitvoeren (scherm 2) wordt na
het opstarten weergegeven of als
wordt
geselecteerd vanuit Startscherm uitvoeren (scherm 1).
Gebruik het scherm Mengspuit om de meeste
mengfuncties te bedienen.
Doelverhouding
Pistoolstatus
1 pistool
Druk op een soft-key om een van de
hoofdschermonderdelen van de Bedrijfsmodus
te selecteren: Mengen
of Pompbediening
•
Druk op
, Fouten
.
om naar de instelschermen te gaan.
Mengbatch uitvoeren (scherm 3)
Het scherm Mengbatch uitvoeren (scherm 3) wordt
Actuele
verhouding
Debiet
Houdbaarheid tijd
Mengsel
Stand-by
Spoelen
weergegeven als
wordt geselecteerd vanuit het
scherm Mengspuit uitvoeren. Gebruik het scherm
Mengbatch om de ingestelde volumes te doseren. Het
doelvolume kan worden ingesteld van 1 tot 9999 cc.
Doelverhouding
Actuele
verhouding
Startscherm
2 pistolen
Doelvolume
Actueel volume
Houdbaarheid voor
elk pistool
Stoppen
Starten
Startscherm
AFB. 28. Mengbatch uitvoeren (scherm 3)
AFB. 26. Mengspuit uitvoeren (scherm 2)
•
•
Druk op
voor toegang tot Startscherm
uitvoeren (scherm 1).
om naar beoogde doseervolume in te
stellen. Gebruik
Druk op
op om te wisselen tussen Mengspuit uitvoeren (scherm 2), Mengbatch uitvoeren
(scherm 3), Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) en
Taaknummer uitvoeren (scherm 38).
vervolgens
te gaan. Druk
•
•
Druk op
om elk cijfer te wijzigen en
om naar het volgende cijfer
wanneer u gereed bent.
Druk op
om te schakelen tussen Mengspuit
uitvoeren (scherm 2), Mengbatch uitvoeren
(scherm 3) en Mengtotalen uitvoeren (scherm 4).
Startscherm uitvoeren
(scherm 1)
Schermnummer
AFB. 27. Startscherm uitvoeren (scherm 1)
3A1665H
39
Details bedrijfsmodus
Mengtotalen uitvoeren
(scherm 4)
Numéro de
l'opération
Het scherm Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) wordt
weergegeven als
wordt geselecteerd vanuit het
scherm Mengbatch uitvoeren. Gebruik dit scherm voor
het bekijken van de eindtotalen en batchtotalen voor
materiaal A en materiaal B, en om indien gewenst
de batchtotalen te wissen.
Batchtotaal
Gebruikersnummer
Taak verhogen
Accueil
FIG. 31. Taaknummer uitvoeren (scherm 38)
•
Eindtotaal
Druk op
om het nummer van de gebruiker in te
stellen. Gebruik
om elk cijfer te veranderen,
dan om naar het volgende cijfer te gaan. Druk na
afloop op
Batchtotalen wissen/
taak verhogen
Startscherm
AFB. 29. Mengtotalen uitvoeren (scherm 4)
•
Druk op
om alle batchtotalen te wissen. Er
•
Druk op
•
Druk op
op om te wisselen tussen Mengspuit uitvoeren (scherm 2), Mengbatch uitvoeren
(scherm 3), Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) en
Taaknummer uitvoeren (scherm 38).
verschijnt een bevestigingsscherm. Gebruik
om te markeren en druk op
op
om de
batchtotalen te wissen. Of druk op de
om terug
te keren naar Mengtotalen uitvoeren (scherm 4)
zonder te wissen.
om het taaknummer te verhogen.
Logboekfouten uitvoeren
(scherm 5-14)
Het scherm Logboekfouten uitvoeren (scherm 5-14)
AFB. 30. Het wissen van batchtotalen bevestigen
•
Druk op
om te schakelen tussen Mengspuit
uitvoeren (scherm 2), Mengbatch uitvoeren
(scherm 3) en Mengtotalen uitvoeren (scherm 4).
Taaknummer uitvoeren (scherm
38)
Taaknummer uitvoeren (scherm 38) wordt getoond
indien
wordt geselecteerd op het scherm
Mengtotalen uitvoeren. Gebruik dit scherm om het taaknummer te bekijken en verhogen, alsook om een gebruikersnummer van 9 cijfers te bekijken en toe te wijzen
aan de taak.
40
wordt weergegeven als
wordt geselecteerd vanuit
Startscherm uitvoeren (scherm 1). Het toont de laatste
50 fouten in het logboek. (Scherm 5 toont fout 1-5;
scherm 6 toont fout 6-10, etc.).
Foutcodes
Foutpictogrammen
AFB. 32. Logboekfouten uitvoeren (scherm 5)
•
Gebruik
om naar de volgende pagina te
gaan. Zie AFB. 54 op pagina 50 voor een verklaring
van de verschillende foutpictogrammen. Zie Tabel 3
op pagina 52 voor een verklaring van de
verschillende foutcodes.
3A1665H
Details bedrijfsmodus
Pompbediening uitvoeren
(scherm 15)
Het scherm Pompbediening uitvoeren (scherm 15)
wordt weergegeven als
wordt geselecteerd vanuit
het scherm Startscherm uitvoeren. Gebruik dit venster
om een pomp handmatig te start en stoppen.
Vervolgkeuzemenu selectie
Pompen/Parkeren
Starten
Stoppen
Startscherm
AFB. 33. Pompbediening uitvoeren (scherm 15)
•
Druk op
te geven.
•
Druk op
om het vervolgkeuzemenu weer
om te markeren en druk
vervolgens op
om een pomp of de optie
Parkeren te selecteren.
•
Als Pomp A of Pomp B is geselecteerd, gebruikt
u
of
om te starten. De geselecteerde pomp
voert 12 cycli uit. Als u de pomp wilt stoppen
voordat er 12 cycli zijn voltooid, drukt u op
•
.
Als Parkeren is geselecteerd, gebruikt u
om
de pomp naar de onderkant van slag te verplaatsen
en te parkeren, zodat de pompstang volledig is
ondergedompeld en er tijdens een pauze of ’s
nachts geen materiaal op de as kan opdrogen.
3A1665H
41
Details Instelmodus
Details Instelmodus
Druk op een willekeurig scherm op
om naar de
instelschermen te gaan. Als het systeem is vergrendeld
met een wachtwoord, wordt het scherm Wachtwoord
(scherm 16) weergegeven. Als het systeem niet is
vergrendeld met een wachtwoord (wachtwoord is
ingesteld op 0000), wordt het scherm Startscherm
Instellingen (scherm 17) weergegeven.
Wachtwoord (scherm 16)
Druk vanuit elk Uitvoeren-scherm op
voor toegang
tot het wachtwoordscherm. Het scherm Wachtwoord
wordt weergegeven als er een wachtwoord is ingesteld.
Stel het wachtwoord in op 0000 om te voorkomen
dat het scherm Wachtwoord (scherm 16) wordt
weergegeven. Raadpleeg Configuratie 3 (scherm 20)
op pagina 44 voor uitleg over het instellen of wijzigen
van het wachtwoord.
Startscherm Instellingen
(scherm 17)
Startscherm Instellingen (scherm 17) wordt
weergegeven als
is op een scherm geselecteerd
en het systeem niet is vergrendeld, of wanneer er een
correct wachtwoord wordt ingevoerd op het scherm
Wachtwoord. Het Startscherm Instellingen toont de
softwareversies van de borden in de displaymodule,
de Geavanceerde vloeistofregelmodule en de USBmodule (indien van toepassing).
Softwareversie:
Displaymodule
Vloeistofregelmodule
USB-module
Configuratie
Recept
Onderhoud
Kalibratie
AFB. 35. Startscherm Instellingen (scherm 17)
•
AFB. 34. Wachtwoord (scherm 16)
•
Druk op
om het wachtwoord in te voeren (0000
tot 9999). Druk op
om van het ene naar het
andere cijfer te gaan. Druk op
om een cijfer
•
Druk op een soft-key om een van de vier
schermonderdelen van de Instelmodus
te selecteren:
Configuratie
, Recept
of Kalibratie
.
, Onderhoud
Druk op
om te schakelen tussen
de Bedrijfsmodus en de Instelmodus.
te wijzigen. Druk op
wanneer het veld correct is.
Startscherm Instellingen (scherm 17) wordt
weergegeven.
•
Druk op
om te schakelen tussen de
Bedrijfsmodus en de Instelmodus.
•
Selecteer
om Startscherm uitvoeren
(scherm 1) weer te geven. Als u een onjuist
wachtwoord invoert, wordt Startscherm
uitvoeren (scherm 1) ook weergegeven.
42
3A1665H
Details Instelmodus
Configuratie 1-4 (scherm 18-21)
Het scherm Configuratie 1 (scherm 18) wordt
weergegeven als
wordt geselecteerd op het
Startscherm uitvoeren (scherm 17). Op dit scherm
kunnen gebruikers het systeemtype (pomp of meter)
en het aantal pistolen (1 of 2) instellen.
OPMERKING: Als er 1 pistool is geselecteerd, kunnen
gebruikers een pistoolspoelkast inschakelen (=ja;
X=nee). De pistoolspoelkastoptie is alleen beschikbaar
bij systemen met 1 pistool.
Het doseertype is voor alle systemen dynamisch en het
aantal kleuren is 1. Zie Dynamisch
doserenDynamisch doseren op pagina 48 voor meer
informatie.
Pistoolspoelkast
Aantal
pistolen
Systeemtype
Startscherm
Druk op
Druk op
•
om te kiezen
Kies de instelling Laag
als uw debiet minder dan
250 cc/min bedraagt. Het overdoseringsvolume bij
de instelling Laag bedraagt 50 cc.
om deze instellen. Druk
Hier kunt u de luchtstroomschakelaar uitschakelen voor
om het vervolgkeuzemenu voor dat
veld weer te geven. Druk op
op
•
om naar het volgende veld te gaan.
Druk op
om door te gaan naar Configuratie
2 (scherm 19), Configuratie 3 (scherm 20) en
Configuratie 4 (scherm 21).
OPMERKING: Als u het systeemtype (pomp naar
meter) of het aantal pistolen wijzigt, wordt er een
bevestigingsscherm getoond. Gebruik
markeren en druk op
op
De gebruiker kan ook het debietbereik en de luchtstroomschakelaar instellen. Het debietbereik
(Hoog/Laag) bepaalt hoe gevoelig het overdoseringsalarm is:
Kies de instelling Hoog
als uw debiet 250 cc/min
of meer bedraagt. Het overdoseringsvolume bij de
instelling Hoog bedraagt 100 cc.
om het gewenste veld te markeren.
uit de menuopties en
In Configuratie 2 (scherm 19) kan de gebruiker voor elke
pistool de slanglengte 0,1 tot 45,7 m (0,3 tot 150 ft) en
de slangdiameter (0,1 tot 1 inch) instellen. Het systeem
gebruikt deze informatie om het houdbaarheidsvolume
te berekenen. Het houdbaarheidsvolume vertelt het
systeem hoeveel materiaal er moet worden verplaatst
voordat de houdbaarheidstimer wordt gereset. Ook
geeft het aan het systeem door welk vulvolume er nodig
is tijdens een laadprocedure. Bij een wijziging in een
van deze velden wordt het slot vergrendeld.
•
AFB. 36. Configuratie 1 (scherm 18)
•
AFB. 37. Wijziging van systeemtype bevestigen
om te
airless toepassingen. Kies
schakelen of
om de schakelaar in te
om deze uit te schakelen.
Bij een wijziging in een van deze velden wordt het slot
vergrendeld. Zie de OPMERKING in de vorige alinea.
Slang-lengte pistool 1
Slang-lengte pistool 2
om de wijziging aan
te brengen. Of druk op de
om terug te keren naar
Configuratie 1 (scherm 18) zonder iets te wijzigen. Als
er iets is gewijzigd, wordt het systeem vergrendeld
zodat u niet meer kunt spuiten of mengen. Schakel de
stroom uit en weer in om het slotje te wissen en de
nieuwe instellingen te activeren. Het slotje zorgt ervoor
dat de selectie daadwerkelijk bedoeld was en voorkomt
dat de gebruiker het systeem kan bedienen met onjuiste
instellingen.
Slangdiameter
pistool 1
Gebied van debiet
Slangdiameter
pistool 2
Startscherm
Luchtstroomschakelaar
AFB. 38. Configuratie 2 (scherm 19)
3A1665H
43
Details Instelmodus
In Configuratie 3 (scherm 20) kan de gebruiker de
voorkeurstaal (voor optionele USB-module) instellen,
evenals de datumnotatie, de datum, de tijd, het
wachtwoord (0000 tot 9999) en het aantal minuten
(0 tot 99) van vereiste inactiviteit voordat de
achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. In
Configuratie 4 (scherm 21) kan de gebruiker de
gewenste eenheden instellen voor afstand,
volume en druk.
Taal
USB-logboek
Datum
notatie
Wachtwoord
Datum
Timer
achtergrond
verlichting
Tijd
Houdbaarheidstimer
Recept
nummer
erhouding
Verhoudings tolerantie
AFB. 40. Recept 1-1 (scherm 28)
Recept 1-2 (scherm 29)
Opmerking met betrekking tot de instelling 0:
Als de Spoeltijd is ingesteld op 0, wordt het ventiel
niet gespoeld.
Recept 1-2 (scherm 29) bevat timers voor de eerste,
tweede en derde spoeling:
Configuratie 3
•
Eerste spoeling: Altijd een spoeling van de A-zijde,
waarbij het spoelmateriaal van de A-zijde uit
spoelventiel A wordt gebruikt.
Volumeeenheden
•
Tweede spoeling: Altijd een spoeling van de B-zijde,
waarbij het spoelmateriaal van de B-zijde uit
spoelventiel B wordt gebruikt.
Startscherm
•
Derde spoeling: Door de gebruiker in te stellen om
spoelventiel A of B te gebruiken voor een eventuele
benodigde extra spoeling, te selecteren in en
vervolgkeuzemenu voor de derde spoelbron
(A of B).
Afstandse
enheden
Drukeenheden
Configuratie 4
Startscherm
AFB. 39. Configuratie 3 (scherm 20) en Configuratie 4
(scherm 21)
Recept 1-1 (scherm 28)
Opmerking met betrekking tot de instelling 0: Als de
Verhouding wordt ingesteld op 0 doseert het systeem
alleen materiaal A. Als de Houdbaarheid is ingesteld
op 0, wordt het houdbaarheidsalarm uitgeschakeld.
Het scherm Recept 1-1 (scherm 28) wordt weergegeven
Alle spoeltijden kunnen worden ingesteld van 0 tot 240
seconden. Stel de spoeltijd in op 0 seconden om een
spoeling in een bepaalde reeks over te slaan. Om de
eerste spoeling (spoeling A-zijde) over te slaan, voert
u bijvoorbeeld 0 seconden in. Het systeem gaat
onmiddellijk door naar de tweede spoeling, gevolgd
door de derde spoeling zoals ingesteld door de
gebruiker.
van 0 seconden
spoeling
van 30 seconden
om een spoeling
met spoelventiel
over te slaan.
B, gevolgd
U kunt door
bijvoorbeeld
de derde
0 spoeling,
secondenvan
invoeren
30 seconden,
voor A, 30
met
seconden
spoelventiel
voorA.
B, 30 seconden voor de derde spoeltijd en A selecteren voor de derde spoelbron. Het systeem slaat de eerste A-spoeling over en gaat direct door naar de tweede
als
wordt geselecteerd op het Startscherm
uitvoeren (scherm 17). In het scherm kan de gebruiker
het basisrecept instellen. Recept 1-1 (scherm 28) bevat
de verhouding van Materiaal A tot Materiaal B (0 tot 30),
de verhoudingstolerantie (1 tot 99 percent) en de
houdbaarheidsduur (0 tot 240 minuten).
Eerste spoeltijd
(spoeling A)
Derde spoeltijd
(gebruikt materiaal
ingesteld in volgend veld)
Receptnummer
Derde
spoelbron
Tweede
spoeltijd
(spoeling
Startscherm
AFB. 41. Recept 1-2 (scherm 29)
44
3A1665H
Details Instelmodus
•
Druk op
om het gewenste veld te markeren
en druk op
om te selecteren. Druk op
om van het ene naar het andere cijfer te gaan. Druk
op
om een cijfer te wijzigen. Druk op
wanneer het veld correct is.
•
Druk op
te schakelen.
om tussen de receptenschermen
•
Druk op
om terug te keren naar het
Startscherm Instellen (scherm 17).
•
Druk op
om van het ene naar het andere
onderhoudsscherm te gaan.
•
Druk op
om het gemarkeerde onderhoudstotaal
te wissen. Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Gebruik
om te markeren en druk op
op
om de batchtotalen te wissen. De totalen kunnen
niet met een andere knop worden gewist. Druk op
op
om terug te keren naar het actieve
onderhoudsscherm zonder iets te wissen.
Onderhoud 1-3 (scherm 24-26)
Het scherm Onderhoud 1 (scherm 24) wordt
weergegeven als
wordt geselecteerd op het
Startscherm uitvoeren (scherm 17). De
onderhoudsschermen bevatten de actuele en beoogde
onderhoudstimers voor pompen en
oplosmiddelventielen (Onderhoud 1, scherm 24),
doseerventielen (Onderhoud 2, scherm 25) en
vloeistoffilters en luchtfilters (Onderhoud 3, scherm 26).
De onderhoudstimers voor pompen en ventielen kunnen
worden ingesteld van 0 tot 9999999. De timers voor
filters kunnen worden ingesteld van 0 tot 9999 dagen.
Oplosmiddelventielen
Aanbevelingen voor onderhoud
De volgende tabel toont de aanbevolen startwaarden
voor onderhoud. De noodzaak van onderhoud varieert
afhankelijk van de verschillende individuele
toepassingen en materialen.
Component
Aanbevolen
onderhoudsfrequentie
Oplosmiddelventielen
1.000.000 cycli
Vloeistoffilter
dagelijks
Luchtfilter
maandelijks
Pompen
250.000 cycli
Doseerventielen
1.000.000 cycli
Pompen
Onderhoud
actueel en
beoogd
Onderhoud 1
Totalen
wissen
Startscherm
Doseer
ventielen
Onderhoud 2
Luchtfilter
Vloeistof
filters
Dagen
Onderhoud 3
AFB. 42. Onderhoud instellen 1-3 (scherm 24-26)
3A1665H
45
Details Instelmodus
Kalibratie 1 en 2 (scherm 22
en 23)
OPMERKING: Zie Pompkalibratie op pagina 31 voor
gedetailleerde instructies.
•
Druk op
om de pomp te markeren die u wilt
kalibreren. Druk op
weergegeven.
•
Druk op
. Er wordt een X in het vak
om de kalibratie van de gemarkeerde
Het scherm Kalibratie 1 (scherm 22) wordt
pomp (A of B) te starten. Druk op
weergegeven als
wordt geselecteerd op het
Startscherm uitvoeren (scherm 17). Dit scherm toont
de pompfactor voor Pomp A en Pomp B. De factor is de
pompbeweging per inch. Het systeem start met de
standaardfactor voor de gekozen pompgrootte bij
Configuratie 1 (scherm18, pagina 43). De
factorwaarden worden indien nodig automatisch
bijgewerkt op basis van de resultaten van Kalibratie 2
(scherm 23). Op dit scherm kunnen de factorwaarden
worden ingesteld, van 5 tot 50 cc/in.
kalibratie te annuleren.
om de
OPMERKING: Als u op
drukt maar de kalibratie
start niet, controleer dan of u Pomp A of Pomp B hebt
geselecteerd.
•
Druk op
om het veld met het actuele
doseervolume te markeren. Druk op
om het
volume in te stellen (0 tot 9999 cc). Druk op
om van het ene naar het andere cijfer te gaan. Druk
Factor
Pomp B
op
om een cijfer te wijzigen. Druk op
wanneer het veld correct is.
•
Factor
Pomp A
AFB. 43. Kalibratie 1 (scherm 22)
Startscherm
Druk op
om Kalibratie 2 (scherm 23) weer te
geven. Via dit scherm kan de gebruiker een kalibratie
uitvoeren. Het scherm toont de factoren voor Pomp A
en Pomp B, het beoogde doseervolume, het actuele
doseervolume (0 tot 9999 cc) en het te doseren
materiaal.
Factor
Pomp B
Beoogd
doseervolume
Pompkalibratie Pompkalibratie
starten
annuleren
Storingen opsporen en
verhelpen (scherm 35-37)
De schermen voor het testen van de systeemregeling
worden toegankelijk door het wachtwoord in te stellen
op 9909. Raadpleeg Configuratie 3 (scherm 20) op
pagina 44 voor uitleg over het instellen of wijzigen van
het wachtwoord.
Nadat u het wachtwoord op 9909 hebt ingesteld, drukt
Te doseren
materiaal
Factor
Pomp A
Druk op
om te schakelen tussen Kalibratie
2 (scherm 22) en Kalibratie 2 (scherm 23).
Actueel
doseervolume
Startscherm
u op
om de instellingen te verlaten. Druk op
om de Instelmodus opnieuw te openen. Startscherm
Instellingen (scherm 17) wordt weergegeven, met
schermopties voor het opsporen en oplossen van
storingen.
De schermopties voor het opsporen en
oplossen van storingen verschijnen hier.
AFB. 44. Kalibratie 2 (scherm 23)
AFB. 45. Startscherm Instellingen opties voor het
opsporen en verhelpen van storingen
46
3A1665H
Details Instelmodus
Opsporen en verhelpen van storingen met
systeeminvoer (scherm 35)
Vanuit het Startscherm Instellingen (scherm 17) met
probleemoplossing actief drukt u op
om Opsporen
en verhelpen van storingen met systeeminvoer (scherm
35) weer te geven. Er wordt X in het vak weergegeven
om aan te geven op Pomp B omhoog of omlaag is,
of Pump A omhoog of omlaag is, of
Luchtstroomschakelaar 1 of 2 aanstaat en of het pistool
in de Pistoolspoelkast zit. Dit scherm toont tevens de
druk van Pomp A en Pomp B. De velden die betrekking
hebben op de meterfunctie kunnen worden genegeerd.
Pomp B
omhoog of
omlaag
Pomp A
omhoog
of
omlaag
Luchtstroomschakelaar aan
Pompdrukken
Druk driemaal op
om terug te keren naar het
Startscherm Instellen (scherm 17). Rechtstreekse
toegang tot de andere schermen is niet mogelijk.
Opsporen en verhelpen van storingen met
systeemuitvoer (scherm 37)
Vanuit het Startscherm Instellingen (scherm 17) met
probleemoplossing actief drukt u op
om Opsporen
en verhelpen van storingen met systeemuitvoer (scherm
37) weer te geven. Er wordt een X in het vak
weergegeven om de elektrische Aan-status aan te
geven voor de doseerventielen B en A1 (A2 en A3
worden alleen gebruikt voor metersystemen),
oplosmiddelventielen (B en A), de pistoolspoelkast
en het alarm. Druk op
om de Geforceerde modus te
starten. Er verschijnt een tweede reeks selectievakjes.
Pistool in
pistoolspoelkast
Meterpulsen
(niet
gebruikt)
AFB. 46. Opsporen en verhelpen van storingen met
systeeminvoer (scherm 35)
•
•
Druk op
en vervolgens opnieuw op
om
naar Opsporen en verhelpen van storingen met
systeeminvoer (scherm 37) te gaan. Druk op
om naar de Membraantest (scherm 36) te gaan.
Gebruik
om een uitvoer te selecteren die u wilt
testen. Bedien handmatig het ventiel, het alarm of de
pistooltrekker die correspondeert met het gemarkeerde
vakje. Bij correct functionerende onderdelen wordt er bij
het bedienen een X in het tweede vak weergegeven.
Druk op
om de Geforceerde modus te verlaten.
U verlaat de Geforceerde modus ook wanneer u naar
een ander scherm gaat.
Doseerventielen
Pistooltr
ekker
Alarm
Membraantest (scherm 36)
Vanuit het Startscherm Instellingen (scherm 17) met
probleemoplossing actief drukt u op
en vervolgens
opnieuw op
. Membraantest (scherm 36) wordt
weergegeven. U kunt ook op
en daarna weer op
drukken. Via dit scherm kan een geautoriseerde
gebruiker de knoppen op het membraan van de
displaymodule testen. Wanneer dit scherm is geopend,
verliezen alle knoppen hun vooraf gedefinieerde functie
en zijn de softwaretoetsen niet gedefinieerd. Wanneer
er een correct functionerende knop wordt ingedrukt,
verschijnt er een X in het vak.
Oplosmiddelventielen
Start
geforce
erde
modus
Stop
geforceerde
modus
AFB. 48. Opsporen en verhelpen van storingen met
schermuitvoer (scherm 37)
AFB. 47. Membraantest (scherm 36)
3A1665H
47
Details Instelmodus
Dynamisch doseren
Bij een typische bewerking (verhouding 1:1 en hoger)
wordt component A constant gedoseerd. Component B
wordt met tussenpozen in het benodigde volume
gedoseerd om de juiste mengverhouding te verkrijgen.
Algemene bedieningscyclus,
dynamisch doseren
Overzicht
Dynamisch doseren zorgt voor het leveren van
verhoudingen op aanvraag, waardoor het niet nodig is
een integrator te gebruiken en zo ongewenst contact
met het materiaal tot een minimum kan worden beperkt.
Deze functie is met name nuttig bij schuifgevoelige
middelen en middelen op waterbasis.
Een restrictor injecteert component B met een
ononderbroken stroom in component A. De software
bepaalt de duur en frequentie van elke injectie. Zie AFB.
52 voor een overzichtsschema van het proces.
Systeemparameters voor dynamisch doseren
De volgende parameters zijn van invloed op de prestatie
van dynamisch doseren:
•
Debiet component A: Zorg dat de toevoerpomp
de juiste afmetingen heeft voor een voldoende
en ononderbroken materiaalstroom. Let op dat
component A voor de meeste materiaalstroom van
het systeem zorgt bij hogere mengverhoudingen.
•
Debiet component B: Zorg dat de toevoerpomp
de juiste afmetingen heeft voor een voldoende
en ononderbroken materiaalstroom.
•
Druk component A: Zorg voor een precieze
drukregeling. Aanbevolen wordt om de druk van
component A zo’n 5-15% lager te houden dan
de druk van component B.
•
Druk component B: Zorg voor een precieze
drukregeling. Aanbevolen wordt om de druk van
component B zo’n 5-15% hoger te houden dan
de druk van component A.
Uitbalancering A/B-druk
Als de druk van component B te hoog is, drukt deze de
stroom van component A tijdens de injectie van B opzij.
De ventiel opent niet lang genoeg, wat resulteert in de
fout Hoge verhouding.
Als de druk van component B te laag is, wordt deze in
een onvoldoende volume geïnjecteerd. De ventiel blijft
te lang open, wat resulteert in de fout Lage verhouding.
Het selecteren van de juiste restrictormaat voor
component B en het uitbalanceren van de A/B-druk
zorgt ervoor dat het systeem het juiste drukbereik
aanhoudt, wat resulteert in een consistente
mengverhouding.
AFB. 50 toont de drukbalans van A tot B, afgelezen bij
de inlaat van de verhoudingsregelaar. Het wordt
aanbevolen om de druk van component B 5-15% hoger
te houden dan de druk van component A, om het
systeem binnen het bedieningsbereik te houden, de
juiste mengverhouding vast te houden en een correct
gemengd materiaal te verkrijgen. Als de druk niet is
uitgebalanceerd („B druk de hoog” of „B druk de laag”),
is het misschien niet mogelijk om de gewenste
mengverhouding vast te houden. Het systeem zal in dat
geval een alarm laten horen omdat de verhouding niet
klopt en de werking stopzetten.
OPMERKING: Bij multi-stroomsystemen wordt
aanbevolen om het systeem zo in te stelen dat het
correct functioneert bij het hoogste debiet, zodat
u er zeker van bent dat er voldoende vloeistof
wordt geleverd.
Bij dynamische dosering staat de doseerventiel van
component A voortdurend open. De doseerventiel van
component B kent dan cycli van aan en uit; een cyclus
van 0,5-1,0 seconden geeft de juiste balans aan.
U kunt de systeemprestatie bewaken door naar
de drukwaarden van elke pomp op het scherm
Pompbediening uitvoeren (scherm 15) te kijken.
OPMERKING: Wanneer u dynamisch doseren gebruikt,
is het zeer belangrijk dat u voor een constante, goed
gereguleerde vloeistoftoevoer zorgt. Voor het verkrijgen
van de juiste drukregeling en een minimale
pomppulsering installeert u een vloeistofregelaar
op de toevoerleidingen A en B vóór de meters.
Selecteer een restrictormaat
voor component B
Als het u niet lukt om de gewenste debiet- en
spuitverhouding te verkrijgen, moet u mogelijk een
andere restrictor selecteren. Gebruik de diagrammen
op pagina 62 t/m 66 om een geschikte restrictormaat
te selecteren voor de gewenste debiet- en
mengverhouding.
48
AFB. 49. Monitorpompdruk
Ook waarschuwingsberichten bieden informatie over
de prestatie van het systeem. Pas de drukwaarden
dienovereenkomstig aan. Zie Tabel 2 op pagina 49.
3A1665H
Details Instelmodus
ik
ere
b
s
g
nin
die
e
B
B druk te laag
i
b er e
s
g
n
)
ieni
Bed (te klein
k
B druk te laag
B druk te hoog
B druk te hoog
A druk
B druk
A druk
AFB. 50. Bedieningsbereik A/B met de juiste
restrictormaat
B druk
OPMERKING: Als de restrictor te klein is, kan
het nodig zijn om meer differentiële druk te
leveren dan er in uw systeem beschikbaar is.
AFB. 51. A/B bedieningsbereik met te grote
restrictor
Component A (ononderbroken stroom)
Materiaal in verhouding
Naar
statische
menger
Component B (gepulste injectie)
AFB. 52. Overzichtsschema van de werking van dynamische dosering
Tabel 2: Gids voor het opsporen en verhelpen van storingen met dynamische dosering
(Zie Tabel 3, beginnend op pagina 52, voor probleemoplossing van het volledige systeem.)
Foutbericht
3A1665H
Oplossing
Fout - Lage verhouding (R1)
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk in B.
Gebruik een kleinere restrictor.
Fout - Hoge verhouding (R4)
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig de restrictor of gebruik een grotere maat.
Controleer of ventiel B correct opent.
49
Systeemfouten
Systeemfouten
OPMERKING: Gebruik de vloeistof niet in de leiding
die met een verkeerde mengverhouding doseerde,
aangezien deze dan mogelijk niet goed uithardt.
Registratie - geen
pictogram
Alarmpictogram
Systeemalarmen
Adviespictogram
De systeemalarmen maken u attent op een probleem
en helpen te voorkomen dat er met een onjuiste
doseerverhouding wordt gespoten. Als een alarmsituatie
optreedt, stopt het systeem en gebeurt het volgende:
•
•
•
Het alarmsignaal klinkt.
De statusbalk op de displaymodule toont
de alarmcode.
Het alarm wordt met datum-/tijdstempel opgeslagen
in het logboek.
Foutcode-indicator
AFB. 54. Pictogrammen foutenlogboek
Fout wissen en opnieuw starten
OPMERKING: Als er een fout optreedt, zorg dan dat
u de foutcode bepaalt voordat u het alarm reset. Als
u de foutcode vergeten bent, gebruikt u Logboekfouten
uitvoeren (scherm 5-14) op pagina 40 om de laatste 50
fouten inclusief met datum- en tijdstempel te bekijken.
Voor het resetten van alarmen, zie Tabel 3 en
alarmstoringen opsporen en verhelpen op pagina 53.
Veel fouten kunnen eenvoudig worden gewist door op
te drukken.
Functie Luchtstroomschakelaar
(AFS)
Lucht- of luchtgestuurde pistolen
AFB. 53. Alarmcodes displaymodule
De luchtstroomschakelaar (AFS) detecteert de
luchtstroom naar het pistool en stuurt een signaal naar
de ProMix 2KE-regelkast als de trekker van het pistool
wordt ingedrukt. Het pistoolpictogram op de
displaymodule sproeit wanneer de AFS is geactiveerd.
Systeemadvies-/
registratiecodes
Als een pomp bijvoorbeeld niet werkt, kan er pure hars
of katalysator oneindig doorspuiten als de ProMix 2KE
deze toestand niet detecteert en stopt. Daarom is de
luchtstroomschakelaar zo belangrijk.
TABEL 3 toont de advies- en registratiecodes. Adviezen
en registraties stoppen de werking van het systeem niet
en laten geen alarm afgaan. Als er een advies wordt
afgegeven, toont de statusbalk op de displaymodule
het adviespictogram en de bijbehorende code.
Systeemregistraties worden niet in de statusbalk
weergegeven. Beide adviezen en registraties worden
met datum- en tijdstempel opgeslagen in het logboek,
dat op het display kan worden bekeken of worden
opgeslagen op een flashstation via de optionele
USB-poort.
Als de ProMix 2KE via het AFS-signaal waarneemt dat
de pistooltrekker wordt overgehaald, terwijl een pomp
of beide pompen toch niet actief zijn, treedt er na 40
seconden een alarm Doseertijd (QTA1 of QTB1)
op en schakelt het systeem over op Stand-by.
OPMERKING: Systemen met een pompverhouding
van 45:1 zijn ontworpen voor gebruik met een Airless
pistool. Deze systemen bevatten geen
luchtstroomschakelaar en worden zo ingesteld dat
er geen Waarschuwing inactief systeem afgaat.
OPMERKING: de luchtstroomschakelaar kan worden
uitgeschakeld in configuratie 2 (scherm 19) voor airless
toepassingen met andere pompverhoudingen.
50
3A1665H
Systeemfouten
Waarschuwing inactief
systeem (IDLE)
Deze waarschuwing verschijnt als de ProMix is
ingesteld op Mengen
en er 2 minuten voorbij zijn
gegaan sinds het systeem voor het laatst een signaal
van schakeling luchtstroom heeft ontvangen (pistooltrekker). Het pictogram Pistool inactief
wordt
weergegeven. Deze waarschuwing is niet actief in
systemen met een pompverhouding van 45:1 die
gebruikmaken van een Airless pistool.
Bij toepassingen die gebruikmaken van de AFS, zorgt
het indrukken van de pistooltrekker ervoor dat de
waarschuwing wordt gewist en u weer kunt spuiten.
Zonder de AFS wordt het alarm niet gewist wanneer
de pistooltrekker wordt ingedrukt. Om weer te kunnen
spuiten, drukt u op
, vervolgens op
en daarna de pistooltrekker indrukken.
3A1665H
51
Systeemfouten
Foutcodes
Tabel 3: Codes voor
systeemalarmen/-adviezen/-registraties
Tabel 3: Codes voor
systeemalarmen/-adviezen/-registraties
Code
Beschrijving
Details
Alarmcodes - Het alarm gaat af, het systeem stopt en het
pictogram wordt weergegeven totdat het probleem is
opgelost en het alarm is gewist.
CA
Communicatiefout
53
CAU1 USB-communicatiefout
54
EQU2 USB-station aangesloten gedurende niet 54
in stand-by
SG
Fout met pistoolspoelkast
54
SAD1 Verstuifde lucht tijdens spoelen - Pistool 1 54
SAD2
Verstuifde lucht tijdens spoelen - Pistool
2
SFA1 PreMix-fout - Kleur
55
SFB1 PreMix-fout - Katalysator
SHA1 PreFill-fout - Kleur
55
SHB1 PreFill-fout - Katalysator
SM
MixFill-startfout
55
SN
MixFill complete fout
55
QPD1 Houdbaarheidsfout - Pistool 1
55
QPD2 Houdbaarheidsfout - Pistool 2
R1
Fout - Lage verhouding
56
R4
Fout - Hoge verhouding
57
QDA1 Overdosis A, B Dosis te kort
58
QDB1 Overdosis B, A Dosis te kort
QTA1 Fout met Doseertijd A
58
QTB1 Fout met Doseertijd B
QLAX Lekkagefout A
58
QLBX Lekkagefout B
DJA1
Fout met lineaire-sensor - Pomp A
58
DJB1
Fout met lineaire sensor - Pomp B
DKA1 Fout met bladveerschakelaar - Pomp A
59
DKB1 Fout met bladveerschakelaar - Pomp B
P4A1
Fout met bladveerschakelaar - Pomp A
59
P4B1
Hoge-drukfout - Pomp B
P6A1
Fout met drukomvormer - Pomp A
59
P6B1
Fout met drukomvormer - Pomp B
DDA1 Druk-/Cavitatiefout - Pomp A
59
DDB1 Druk-/Cavitatiefout - Pomp B
EFA1 Parkeerfout - Pomp A
59
EFB1 Parkeerfout - Pomp B
DFA1 Opwaartse blokkeerfout - Pomp A
59
DFB1 Opwaartse blokkeerfout - Pomp B
DGA1 Neerwaartse blokkeerfout - Pomp A
60
DGB1 Neerwaartse blokkeerfout - Pomp B
DHA1 Fout: geen blokkering - Pomp A
60
DHB1 Fout: geen blokkering - Pomp B
Adviescodes - Er gaat geen alarm af, het systeem blijft
draaien en er wordt een pictogram op het actieve scherm
weergegeven totdat de melding is gewist
52
Code
Beschrijving
Details
MAA1 Pomp A: onderhoud nodig
N.v.t.
MAB1 Pomp B: onderhoud nodig
N.v.t.
MEA1 Oplosmiddelventiel A: onderhoud nodig
N.v.t.
MEB1 Mengventiel B: onderhoud nodig
N.v.t.
MESA Oplosmiddelventiel A: onderhoud nodig
N.v.t.
MESB Oplosmiddelventiel B: onderhoud nodig
N.v.t.
MGA1 Vloeistoffilter A: onderhoud nodig
N.v.t.
MGB1 Vloeistoffilter B: onderhoud nodig
N.v.t.
MGP1 Luchtfilter: onderhoud nodig
N.v.t.
ES
Standaardinstellingen systeem geladen
N.v.t.
Registratiecodes - Er gaat geen alarm af, het systeem
blijft draaien en er wordt geen pictogram op het actieve
scherm weergegeven.
EL
Systeem ingeschakeld
N.v.t.
EC
Systeeminstellingen gewijzigd
N.v.t.
EP
Parkeren van pomp voltooid
N.v.t.
ET
Systeem heeft automatische dump
N.v.t.
uitgevoerd na een houdbaarheid
EQU1 USB-station aangesloten gedurende
N.v.t.
stand-by
3A1665H
Systeemfouten
Alarmstoringen opsporen en verhelpen
Alarm en beschrijving
CA
Communicatiefout
De displaymodule
communiceert niet met de
Geavanceerde vloeistofregel
module.
Oorzaak
Oplossing
De CAN-kabel tussen de displaymodule en
Controleer of de kabel correct
de the Geavanceerde vloeistofregelmodule is is aangesloten.
niet aangesloten.
De CAN-kabel is ingesneden of gebogen.
Controleer of de kabel niet is
gebogen of ingesneden tot een straal
van minder dan 40 mm (1,6 inch).
De kabel of connector functioneert niet.
Vervang de kabel.
Systemen aangedreven door een generator: 1. Koppel elke module die niet
onder stroom staat, los en controleer de spanning op de kabel
die wordt geproduceerd door de
Controleer of de geavanceerde vloeistofregeneratormodule (zie Uitgelmodule (AFCM), de displaymodule (DM)
gangsvermogen van de generaen de USB-module onder stroom staan
tormodule). Als de juiste
(groene led) en communiceren
spanning niet wordt gedetect(amberkleurige led knippert)
eerd, voert u de probleemoplossing uit voor de generatormodule.
2. Als de juiste spanning wordt
gedetecteerd, controleert u of de
kabel die de twee modules
verbindt, goed is.
3. Als de kabel goed is, vervangt u
de module.
Er zou een kortsluiting kunnen zijn in één van Vervang de kabel (16E890)
de kabels van de spoel/meter aangesloten
op de AFCM.
Vervang de module.
De stroomvoorziening naar de AFCM kan
slecht zijn, wat wordt aangegeven door de
status-ledlampjes (rood, geel, groen) die niet
branden. Controleer of de stroomvoorziening
werkt door ze los te koppelen van de AFCM
en ze aan te sluiten op een andere module:
de displaymodule of de USB-module.
The DM and the AFCM have different verInstalleer de laatste software van de
sions of software installed.
tokenset 16D922 op alle modules.
De rode led op de AFCM brandt.
Als deze niet knippert, vervangt u de
module.
Als deze knippert, neemt u contact op
met uw leverancier.
OPMERKING:
1. als de AFCM de verbinding verliest (geen knipperende amberkleurige led) maar
vervolgens terug wordt hersteld, gaat het alarm automatisch weg en wordt het
alarm niet geregistreerd in het logboek.
2. Als de DM de verbinding verliest (geen knipperende amberkleurige led) maar
vervolgens terug wordt hersteld, moet u het alarm handmatig verwijderen en
wordt er een alarm geregistreerd in het logboek.
3. Als de USB-module de verbinding verliest (geen knipperende amberkleurige led)
maar vervolgens terug wordt hersteld, krijgt u geen alarm.
3A1665H
53
Systeemfouten
Alarm en beschrijving
CAU1
USB-communicatiefout
Het systeem heeft tijdens de
vorige systeeminschakeling
een USB-module
gedetecteerd maar detecteert
deze momenteel niet.
EQU2
Fout met USB-station
Het USB-station is geplaatst
toen het systeem niet op
stand-by stond.
SG
Fout met pistoolspoelkast
Er is een pistoolspoelkast
ingeschakeld, maar het
systeem detecteert tijdens
het spoelen, wisselen van
kleur of tijdens auto-dump
geen pistool in de
pistoolspoelkast.
SAD1 of SAD2
Verstuifde lucht tijdens
spoelen
Er is verstuifde lucht naar
Pistool 1 (SAD1) of Pistool 2
(SAD2) gedetecteerd toen
spoelen werd geselecteerd of
tijdens de spoelprocedure.
Oorzaak
De module is verwijderd.
De CAN-kabel is ontkoppeld of defect.
Zet het systeem op stand-by en
installeer de USB-module.
Zet het systeem op stand-by en sluit
de USB-kabel opnieuw aan of
vervang deze.
De USB-stations voldoen niet aan de
IS-normen en daarom is het gevaarlijk
om deze te gebruiken terwijl het systeem
actief is.
Zet het systeem op Stand-by. Sluit
het USB-station alleen aan in een
niet-gevaarlijke omgeving.
Het deksel van de pistoolspoelkast is niet
gesloten.
Sluit het deksel en wis het cover
alarm.
Voor systemen met een pistoolspoelkast
bevindt de pistool zich niet in de kast
wanneer het spoelen actief is.
Spoel het systeem door met
oplosmiddel of vers gemengd
materiaal:
•
LET OP
Om te voorkomen dat er
materiaal in de apparatuur
uithardt, mag u de stroom niet
uitschakelen. Volg een van de
oplossingen rechts.
Verstuifde lucht blijft aanwezig.
Pistool zit niet in pistoolspoelkast.
Luchtafsluiter pistoolspoelkast
functioneert niet.
Luchtlekkage in de leiding voor
verstuifde lucht.
54
Oplossing
Spoelen met oplosmiddel - Zie
Gemengd materiaal uit het
systeem verwijderen op
pagina 33. Het systeem spoelt
totdat de vooraf ingestelde
spoeltijd is verstreken.
•
Spoelen met nieuw gemengd
materiaal - Ga naar de modus
Mengen en spuit het vereiste
volume om de
houdbaarheidstimer te resetten.
Vervang de luchtstroomschakelaar.
Plaats het pistool in de
pistoolspoelkast.
Test aan de hand van de schermen
van Storingen opsporen en
verhelpen. Zie pagina 46.
Repareer/Vervang indien nodig
de luchtafsluitventiel.
Inspecteer de luchtleiding op kinken,
schade of losse verbindingen.
Repareer of vervang indien nodig.
3A1665H
Systeemfouten
Alarm en beschrijving
SFA1 of SFB1
PreMix-fout
Bij systemen met een
pistoolspoelkast is er een
ontoereikende hoeveelheid
hars/kleur (SFA1) of
katalysator (SFB1)
gedetecteerd tijdens de
10 seconden durende
PreMix-procedure.
SHA1 of SHB1
PreFill-fout
Het totale volume van de
PreFill-procedure is niet
bereikt voor kleur (SHA1) of
katalysator (SHB1)
gedurende 5 minuten
durende PreFill-procedure.
SM
MixFill-startfout
Bij systemen met een
pistoolspoelkast is er een
ontoereikende hoeveelheid
gemengd materiaal
gedetecteerd tijdens de
10 seconden durende
mengselvulprocedure.
SN
MixFill complete fout
Er is een ontoereikend
volume gemengd materiaal
gedetecteerd tijdens de
5 seconden durende
mengselvulprocedure.
QPD1 of QPD2
Houdbaarheidsfout
De houdbaarheid van het
gemengde materiaal voor
Pistool 1 (QPD1) of Pistool 2
(QPD2) is verstreken.
Oorzaak
Oplossing
Pistool, leiding of ventiel is verstopt
of zit vast.
Controleer de componenten en reinig,
repareer of vervang deze waar nodig.
Pomp(en) functioneert (functioneren) niet of
zitten zonder vloeistof.
Vul de vloeistofvoorraad bij.
Controleer en repareer pomp.
Raadpleeg de handleiding van de
pomp voor reparatieprocedures en
vervangende onderdelen.
Controleer het pad van de
luchtleiding. Zie het Pneumatische
schema van het systeem op
pagina 67 of 68. Controleer of de
magneetventiel werkt.
Verhoog de vloeistofdruk.
De luchtleidingen of magneetventielen
zijn onjuist aangesloten of de
magneetventielen functioneren niet.
Debiet is te laag.
Controleer of de trekker wordt
Het pistool wordt niet door de
pistoolspoelkastmagneetventiel geactiveerd. ingedrukt. Pas zo nodig aan.
Reinig de leiding, de tip of het filter.
De leiding of het pistool is verstopt
of is begrensd.
Verhoog de vloeistofdruk of verlaag
Debiet is te laag.
de begrenzing.
Reinig het ventiel of controleer
Het ventiel zit vast.
of het ventiel correct door het
magneetventiel wordt geactiveerd.
U hebt te weinig volume gespoten om het
vloeistofmengsel in de mengverdeler, de
slang en het pistool vers te houden.
Spoel de leiding met gemengd
materiaal door. Zie pagina 33.
Controleer of de slanglengte en
-diameter correct zijn ingevoerd.
Zie Configuratie 2 (scherm 19)
op pagina 43.
Spuit het vereiste volume om
de houdbaarheidstimer opnieuw
te starten.
3A1665H
55
Systeemfouten
Alarm en beschrijving
R1
Fout - Lage verhouding
De mengverhouding is lager
dan de ingestelde tolerantie
voor een volumevergelijking
van component A naar B.
Oorzaak
Er is te veel beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem
volledig geladen is met materiaal.
•
Controleer of de cyclussnelheid
van de toevoerpomp goed is
ingesteld.
•
Controleer of de spuitpunt/-tuit de
correcte grootte heeft voor het
debiet en de toepassing, en of
deze niet verstopt zit.
•
Controleer of de vloeistofregelaar
correct is ingesteld.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het Beperk de beweging van de
doorspoelen, dan was het debiet
pistoolnaald om de eerste
waarschijnlijk te hoog.
vloeistofafgifte in te perken totdat de
vloeistofslangen volledig zijn gevuld
met materiaal.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan Stel de druk van de vloeistofregelaars
naar componenten A en B zo in dat
het spuiten bent, is de druk van de
vloeistoftoevoer op beide materialen mogelijk deze voor beide componenten
ongeveer gelijk is. Als de druk al
niet in balans.
ongeveer gelijk is, controleer dan of
de doseerventielen voor component
A en B goed functioneren.
Trage activering van de ventielen van
Bedien de magneetventielen van
component A of B. Dit kan de oorzaak zijn:
doseerventiel A en B handmatig,
zoals aangegeven in de handleiding
Reparatie/Onderdelen, om te kijken
of deze goed werken.
• De luchtdruk naar de ventielaandrijving is • Verhoog de luchtdruk. De
te laag.
luchtdruk moet tussen
0,52-0,84 MPa (5,2-8,4 bar,
75-120 psi) bedragen,
0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi)
wordt aanbevolen.
• Er kan vuil of vocht in de
• Er is iets dat het magneetventiel of de
luchttoevoer zitten. Zorg voor een
slang blokkeert en voor een
geschikte filtratie. Controleer of
onderbreking in de lucht voor de
de magneetventielen
ventielaandrijving zorgt.
functioneren.
• Doseerventiel B is te ver naar binnen
• Raadpleeg Ventielinstellingen
gedraaid.
op pagina 35 voor richtlijnen voor
Doseerventiel A is te ver naar binnen
aanpassing.
gedraaid.
• De vloeistofdruk is te hoog en de
• Pas de luchtdruk en de
luchtdruk is te laag.
vloeistofdruk aan. Zie de
aanbevolen luchtdruk hierboven.
56
3A1665H
Systeemfouten
Alarm en beschrijving
Oorzaak
Er is te weinig beperking in het systeem.
R4
Fout - Hoge verhouding
De mengverhouding is hoger
dan de ingestelde tolerantie
voor een volumevergelijking
van component A naar B.
Oplossing
•
Controleer of het systeem
volledig geladen is met materiaal.
•
Controleer of de cyclussnelheid
van de toevoerpomp goed is
ingesteld.
•
Controleer of de spuitpunt/-tuit de
correcte grootte heeft voor het
debiet en de toepassing, en of
deze niet versleten is.
•
Controleer of de vloeistofregelaar
correct is ingesteld.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het Beperk de beweging van de
doorspoelen, dan was het debiet
pistoolnaald om de eerste
waarschijnlijk te hoog.
vloeistofafgifte in te perken totdat de
vloeistofslangen volledig zijn gevuld
met materiaal.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan Stel de druk van de vloeistofregelaars
naar componenten A en B zo in dat
het spuiten bent, is de druk van de
vloeistoftoevoer op beide materialen mogelijk deze voor beide componenten
ongeveer gelijk is. Als de druk al
niet in balans.
ongeveer gelijk is, controleer dan of
de doseerventielen voor component
A en B goed functioneren.
Trage activering van de ventielen van
Bedien de magneetventielen van
component A of B. Dit kan de oorzaak zijn:
doseerventiel A en B handmatig om
te kijken of deze goed werken.
• De luchtdruk naar de ventielaandrijving is • Verhoog de luchtdruk. De
te laag.
luchtdruk moet tussen
0,52-0,84 MPa (5,2-8,4 bar,
75-120 psi) bedragen,
0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi)
wordt aanbevolen.
• Er kan vuil of vocht in de
• Er is iets dat het magneetventiel of de
luchttoevoer zitten. Zorg voor
slang blokkeert en voor een
een geschikte filtratie.
onderbreking in de lucht voor de
ventielaandrijving zorgt.
• Raadpleeg Ventielinstellingen
• Doseerventiel B is te ver naar binnen
op pagina 35 voor richtlijnen voor
gedraaid.
aanpassing.
Doseerventiel A is te ver naar binnen
gedraaid.
• De vloeistofdruk is te hoog en de
• Pas de luchtdruk en de
luchtdruk is te laag.
vloeistofdruk aan. Zie de
aanbevolen luchtdruk hierboven.
3A1665H
57
Systeemfouten
Alarm en beschrijving
QDA1
Overdosis A
De dosering voor A is te hoog
en is in combinatie met B te
groot voor de capaciteit van
de mengverdeler.
QDB1
Overdosis B
De dosering voor B is te
hoog, waardoor er een
dosering voor A wordt
geforceerd die, in combinatie
met B, te groot is voor de
capaciteit van de
mengverdeler.
QTA1 of QTB1
Fout met doseertijd
De pistooltrekker is actief,
maar er wordt tijdens de
geselecteerde doseertijd
geen beweging voor de
A-pomp (QTA1) of de
B-pomp (QTB1)
gedetecteerd.
Oorzaak
De afdichting of de naald/zitting lekt.
De aandrijving voor de ventielen van
component A of B is traag.
Er wordt met een hoge mengverhouding
en een hoog debiet gewerkt.
Repareer het ventiel.
Zie Fout - Lage verhouding en Fout
- Hoge verhouding op pagina 56-57.
Het kan nodig zijn om het debiet door
de doseerventiel voor component B
te beperken door de zeskantsmoer
ervan af te stellen.
Het systeem staat op Mengen en de trekker
van het pistool wordt slechts half ingedrukt
waardoor er wel lucht maar geen vloeistof
door het pistool stroomt.
Het vloeistofdebiet is te laag.
De aandrijving voor de ventielen van
component A of B is traag.
Pomp A of B heeft geen luchtdruk.
Druk de trekker van het pistool
volledig in.
Er zit een luchtlek na de
luchtstroomschakelaar.
De luchtstroomschakelaar zit vast en staat
open.
QLAX of QLBX
Lekkagefout
Pomp A (QLAX) of Pomp B
(QLBX) draait met alle
ventielen gesloten.
DJA1 of DJB1
Fout met lineaire sensor
Het systeem kan de
lineaire-positiesensor van
pomp A (DJA1) of pomp B
(DJB1) niet detecteren of
heeft een ongeldige
positiewaarde.
Verhoog het debiet.
Zie Fout - Lage verhouding en Fout
- Hoge verhouding op pagina 56-57.
Controleer of de hoofdluchttoevoer
is ingeschakeld en of de ventielen
openstaan.
Controleer de luchtleidingen
op lekken en repareer deze.
Reinig of vervang de
luchtstroomschakelaar.
Lekkage doseerventiel A of B
Vervang de ventielnaald en de
zitting.
Pomp A of B zit niet goed op zijn plaats en
blijft bewegen/kruipen.
Vervang de pakkingen, kogels en
zittingen van de pomp.
Sensor niet herkend door het systeem.
Controleer of de sensor is
aangesloten. Controleer of de sensor
en de AFCM functioneren. Controleer
de kabelverbindingen. Vervang
eventuele onjuist functionerende
componenten.
Vervang de magneet en houder
aan de bovenzijde van de
luchtmotorzuiger.
Controleer of de sensor er volledig
is ingedraaid.
Magnaat is eraf gevallen.
De sensorwaarden liggen buiten het bereik.
58
Oplossing
3A1665H
Systeemfouten
Alarm en beschrijving
DKA1 of DKB1
Fout met
bladveerschakelaar
Het systeem kan de sensor
van de bladveerschakelaar
van pomp A (DKA1) of pomp
B (DKB1) niet detecteren of
detecteert een ongeldige
status.
Oorzaak
De bladveerschakelaar is achterstevoren
geïnstalleerd.
De bladveerschakelaars zitten vast of beide
bladveerschakelaars staan tegelijkertijd aan
De magneet in het luchtventiel werkt
niet goed.
P4A1 of P4B1
Fout - Hoge druk
Het systeem detecteert een
hoge drukwaarde op pomp A
(P4A1) of pomp B (P4B1).
De pompluchtdruk is te hoog ingesteld.
Er treedt thermische uitzetting in de
leidingen op.
Storing aan drukomvormer.
P6A1 of P6B1
Fout met drukomvormer
Het systeem detecteert
drukomvormer A (P6A1) of
drukomvormer B (P6B1) niet.
DDA1 of DDB1
Druk-/Cavitatiefout
Pomp A (DDA1) of Pomp B
(DDB1) duikt omlaag of
vertoont cavitatie.
Storing aan drukomvormer.
EFA1 of EFB1
Fout bij parkeren
Pomp A (EFA1) of Pomp B
(EFB1) parkeert niet (bereikt
niet het bodemomslagpunt).
Pistool niet geopend.
3A1665H
Keer de bladveerschakelaar
180 graden om en lijn deze uit met
de magneet in het luchtventiel.
Controleer of de kabel aan beide
uiteinden is aangesloten. Controleer
of de bladveerschakelaar, de kabel
en de AFCM functioneren. Vervang
eventuele onjuist functionerende
componenten.
Controleer of de magneet correct
is geïnstalleerd en functioneert.
Verlaag de druk op de luchttoevoer
naar het systeem of de pompen.
Ontlast de druk als het systeem
inactief is geweest. Verlaag de
omgevings temperatuur.
Vervang de omvormer. Controleer of
de kabel en de AFCM functioneren.
Vervang de omvormer. Controleer of
de kabel en de AFCM functioneren.
Vloeistoftoevoer is leeg.
Vul het vloeistoftoevoersysteem bij.
De verdringerpomp zit niet goed
op zijn plaats.
Vervang de verdringerpomp en
vervang de pakkingen, kogels
en zittingen.
Draai alle koppelstukken aan.
Lucht in vloeistoftoevoersysteem.
Vloeistofleidingen verstopt.
Storing doseerventiel.
DFA1 of DFB1
Opwaartse blokkeerfout
Pomp A (DFA1) of Pomp B
(DFB1) blokkeert niet
opwaarts tijdens de
pompkalibratie en de
blokkeertest (blijft omhoog
bewegen wanneer het
doseerventiel wordt
gesloten).
Oplossing
De verdringerpomp zit niet goed op zijn
plaats.
Doseerventiel zit niet goed op zijn plaats of
sluit niet goed.
Druk de pistooltrekker in en laat de
vloeistof stromen terwijl de pomp
probeert te parkeren.
Controleer en reinig alle
vloeistofleidingen, de pistooltip
en de mengverdeler.
Reinig het doseerventiel of zet deze
opnieuw in elkaar. Controleer of het
magneetventiel functioneert. Reinig
de leidingen naar het ventiel.
Vervang de verdringerpomp en
vervang de pakkingen, kogels
en zittingen.
Vervang de naald/zitting op het
doseerventiel.
59
Systeemfouten
Alarm en beschrijving
DGA1 of DGB1
Neerwaartse blokkeerfout
Pomp A (DGA1) of Pomp B
(DGB1) blokkeert niet
neerwaarts tijdens de
pompkalibratie en de
blokkeertest (blijft omlaag
bewegen wanneer het
doseerventiel wordt
gesloten).
DHA1 of DHB1
Fout: geen blokkering
Pomp A (DHA1) of Pomp B
(DHB1) blokkeert niet in
opwaartse of neerwaartse
richting tijdens de
pompkalibratie en de
blokkeertest (blijft bewegen
wanneer het doseerventiel
wordt gesloten).
60
Oorzaak
De verdringerpomp zit niet goed op zijn
plaats.
Doseerventiel zit niet goed op zijn plaats
of sluit niet goed.
De verdringerpomp zit niet goed
op zijn plaats.
Doseerventiel zit niet goed op zijn plaats
of sluit niet goed.
Oplossing
Vervang de verdringerpomp en
vervang de pakkingen, kogels
en zittingen.
Vervang de naald/zitting op het
doseerventiel.
Vervang de verdringerpomp en
vervang de pakkingen, kogels
en zittingen.
Vervang de naald/zitting op het
doseerventiel.
3A1665H
Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor
Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor
Gebruik de grafieken op pagina 62-66 als richtlijn om
de juiste restrictormaat te bepalen voor het gewenste
debiet en de gewenste materiaalviscositeit. Tabel 4
toont de beschikbare restrictormaten.
Tabel 4: Restrictormaten
Voorbeeld:
Toepassing: luchtspuitsysteem met
mengverhouding 5:1
Vloeistoftoevoer: 1:1 pompen bij 0,7 MPa
(7 bar, 100 psi)
Debiet: 300 cc/min bij het pistool
Selecteer de restrictormaat: kies de opening van
0,040 of 0,070 om ervoor te zorgen dat de druk niet
hoger is dan 0,07-0,14 MPa (0,7-1,4 bar, 10-20 psi),
vooropgesteld dat de vloeistofviscositeit gelijk is aan
de geselecteerde viscositeit.
•
Als de viscositeit van component B lager is dan de
viscositeit uit het overzicht dat voor selectie wordt
gebruikt, moet u mogelijk een kleinere restrictor
gebruiken of het drukverschil verlagen.
•
Als de viscositeit van component B hoger is dan de
viscositeit uit het overzicht dat voor selectie wordt
gebruikt, moet u mogelijk een grotere restrictor
gebruiken of het drukverschil verhogen.
•
Bij systemen met een luchtgestuurd pistool: als de
viscositeit van component A hoger is dan de druk
van component A in het overzicht, moet u mogelijk
een grotere restrictor gebruiken of het drukverschil
verhogen.
3A1665H
*
Maatcode
Openingsgrootte
Onderdeelnr.
2*
3*
4*
5
6
7*
8
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
15U936
15U937
15U938
15U939
15U940
15U941
16D554
Deze restrictors zijn inbegrepen bij Injectieset
15U955.
 Deze restrictors betreffen optionele mate en zijn niet
inbegrepen bij de Injectieset.
61
Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor
MPa
(bar, psi)
27,6
(276, 4000)
Toets
Differentiële druk tussen A en B
24,1
(241, 3500)
Restrictor #2
Restrictor #3
Restrictor #4
Restrictor #7
20,7
(207, 3000)
17,2
(172, 2500)
13,8
(138, 2000)
10,3
(103, 1500)
6,9
(69, 1000)
3,4
(34, 500)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Debiet (cc/min)
Detailaanzicht
6,9
(69, 1000)
5,2
(52, 750)
3,4
(34, 500)
2,6
(26, 375)
1,7
(17, 250)
0,86
(8,6, 125)
0
0
500
1000
AFB. 55. Prestatie dynamische dosering (verhouding 1:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)
62
3A1665H
Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor
MPa
(bar, psi)
9,7
(97, 1400)
Toets
Differentiële druk tussen A en B
8,3
(83, 1200)
Restrictor #2
Restrictor #3
Restrictor #4
Restrictor #7
6,9
(69, 1000)
5,5
(55, 800)
4,1
(41, 600)
2,8
(28, 400)
1,4
(14, 200)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Debiet (cc/min)
Detailaanzicht
2,8
(28, 400)
2,1
(21,300)
1,4
(14, 200)
0,7
(7, 100)
0,34
(3,4, 50)
0
0
500
1000
AFB. 56. Prestatie dynamische dosering (verhouding 5:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)
3A1665H
63
Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor
MPa
(bar, psi)
5,5
(55, 800)
Toets
Differentiële druk tussen A en B
4,8
(48, 700)
Restrictor #2
Restrictor #3
Restrictor #4
Restrictor #7
4,1
(41, 600)
3,4
(34, 500)
2,8
(28, 400)
2,1
(21, 300)
1,4
(14, 200)
0,7
(7,100)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Debiet (cc/min)
Detailaanzicht
1,4
(14, 200)
1,0
(10, 150)
0,7
(7, 100)
0,34
(3,4, 50)
0
0
500
1000
AFB. 57. Prestatie dynamische dosering (verhouding 10:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)
64
3A1665H
Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor
MPa
(bar, psi)
2,1
(21, 300)
Differentiële druk tussen A en B
1,72
(17,2, 250)
Toets
Restrictor #2
Restrictor #3
Restrictor #4
Restrictor #7
1,4
(14, 200)
1,03
(10,3, 150)
0,7
(7,0, 100)
0,34
(3,4, 50)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Debiet (cc/min)
Detailaanzicht
0,7
(7, 100)
0,52
(5,2, 75)
0,34
(3,4, 50)
0,17
(1,7, 25)
0
0
500
1000
AFB. 58. Prestatie dynamische dosering (verhouding 20:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)
3A1665H
65
Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor
MPa
(bar, psi)
1,4
(14, 200)
Differentiële druk tussen A en B
1,2
(12,4, 180)
Toets
Restrictor #2
Restrictor #3
Restrictor #4
Restrictor #7
1,1
(11, 160)
0,9
(9,7, 150)
0,8
(8,3, 120)
0,7
(7, 100)
0,55
(5,5, 80)
0,41
(4,1, 60)
0,28
(2,8, 40)
0,14
(1,4, 20)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Debiet (cc/min)
Detailaanzicht
0,28
(2,8, 40)
0,21
(2,1, 30)
0,14
(1,4, 20)
0,07
(0,7, 10)
0
0
500
1000
AFB. 59. Prestatie dynamische dosering (verhouding 30:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)
66
3A1665H
AIR REGULATOR
GAUGE
MERKUR
MOTOR A
3A1665H
PUMP A PILOT
AIR REGULATOR
PUMPS SYSTEMS ONLY
3/4" AIR FILTER
AUTO DRAIN
20 MICRON
RELIEF VALVE
85/110 PSI (.58/.76
MPa, 5.8/7.6 BAR)
PUMPS SYSTEMS ONLY
AIR
INPUT
GAUGE
GAUGE
PUMP B PILOT
ALTERNATOR
AIR REG.
18 PSI (.12 MPa,
1.2 BAR)
3/8" AIR FILTER
AUTO DRAIN
5 MICRON
100 PSI (.7 MPa, 7 BAR)
3/4" BALL VALVE
BLEED TYPE
MERKUR
MOTOR B
3/8" TUBE
TO MANIFOLD
AIR SUPPLY
RELIEF VALVE
20 PSI (.12 MPa,
1.2 BAR)
3-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
AIR EXHAUST MUFFLER
A
A B
A B
A B
A B
A B
A B
UB
2T
5/3
EN
OP
E
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
GFB #1
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE A3
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE A2
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE B
VALVE
PURGE B
VALVE
DOSE A1
VALVE
PURGE A
VALVE
MANIFOLD
TURBINE/POWER SUPPLY
1/2" O.D. x 60" LONG TUBE
Schema’s
Schema’s
Pneumatisch schema voor gevaarlijke locaties
67
AIR REGULATOR
GAUGE
MERKUR
MOTOR A
PUMP A PILOT
68
PUMPS SYSTEMS ONLY
3/4" AIR FILTER
AUTO DRAIN
20 MICRON
RELIEF VALVE
85/110 PSI (.58/.76
MPa, 5.8/7.6 BAR)
AIR REGULATOR
PUMPS SYSTEMS ONLY
AIR
INPUT
GAUGE
GAUGE
PUMP B PILOT
3/8" AIR REG.
AUTO DRAIN
5 MICRON
100 PSI (.7 MPa, 7 BAR)
3/4" BALL VALVE
BLEED TYPE
MERKUR
MOTOR B
3/8" TUBE
TO MANIFOLD
3-WAY SOLENOID
24 VDC
4-WAY SOLENOID
24 VDC
4-WAY SOLENOID
24 VDC
4-WAY SOLENOID
24 VDC
4-WAY SOLENOID
24 VDC
4-WAY SOLENOID
24 VDC
4-WAY SOLENOID
24 VDC
AIR EXHAUST MUFFLER
A
A B
A B
A B
A B
A B
A B
OS
CL
E
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
BE
TU
EN
OP
2
5/3
E
OS
CL
OS
CL
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
E
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
CL
OS
CL
OS
CL
GFB #1
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE A3
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE A2
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE B
VALVE
PURGE B
VALVE
DOSE A1
VALVE
PURGE A
VALVE
MANIFOLD
Schema’s
Pneumatisch schema voor niet-gevaarlijke locaties
3A1665H
Schema’s
Elektrisch schema voor gevaarlijke locaties
1
2
3
4
5
ALTERNATOR
MODULE
18 PSI
1.5 FCM
(MIN)
1
2
3
4
5
J1
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
J2
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
J3
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
MEMBRANE
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J6
J1
J4
J2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
USER INTERFACE
MODULE
1
2
3
4
5
J7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
P4
P1
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
V CAN
V CAN
V CAN
V CAN RTN
V CAN RTN
CHASSIS GND
CHASSIS GND
V CAN RTN
V CAN RTN
BIT 3
BIT 2
GND
SCK
SO
SI
V CAN
V CAN
V CAN
V CAN RTN
V CAN RTN
CAN L
CAN H
V CAN RTN
V CAN RTN
BIT 0
BIT 1
VTOKEN
LOFO
/HOLD
/CS
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
USB COMPONENT
MODULE
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
+
-
ALARM
MANIFOLD
PURGE A
DOSE A1
PURGE B
DOSE B
DOSE A2
12 VDC
3-WAY
SOLENOID
LED_YELLOW
LED_BLUEA
LED_GREEN
UNUSED
LED_BLUEB
UNUSED
LED_RED
UNUSED
COM(LEDS)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
USB BASE
MODULE
12 VDC
4-WAY
SOLENOID
BUTTON_DOWNARW
BUTTON_UPARW
BUTTON_CLEAR
BUTTON_STOP
BUTTON_FUNC4
BUTTON_FUNC1
BUTTON_START
BUTTON_RIGHTARW
BUTTON_LEFTARW
BUTTON_ENTER
BUTTON_FUNC3
BUTTON_FUNC2
COM(BUTTONS)
SHIELD
P3
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
1
2
3
4
5
GRND
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
DOSE A3
GFB #1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
3X CABLE
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
FLOW METER A
SIG
COM
AIR FLOW SWITCH 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SIG
COM
GFB 1 PRESSURE SWITCH/
AIR FLOW SWITCH 2
3X CABLE
FLOW METER B
3A1665H
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
GROUND
TERMINAL
69
Schema’s
Elektrisch schema voor gevaarlijke locaties (vervolg)
J4
UNUSED
ALARM (+)
COMMON
PURGE A (+)
DOSE A1 (+)
J12
+12 VDC
FLOW METER A SIG
COMMON
DOSE A2 (+)
DOSE A3 (+)
SOLENOID/METER CABLE HARNESS
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
FERRITE
J25
1
2
3
4
J3
1
2
3
4
+5 VDC
AI (-)
COMMON
AI (+)
SHIELD
"B" PRESSURE
TRANSDUCER
J15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
+12 VDC
FLOW METER B SIG
COMMON
GFB INPUT/AFS #2 (+)
GFB OUTPUT
LINEAR SENS "B" SIG.
UNUSED
REED SWITCH_BTM (DOWN)
REED SWITCH_TOP (UP)
REED SWITCH_COM
LINEAR SENS "B" +5 VDC
LINEAR SENS "B" COM
UNUSED
J11
1
2
3
4
SOLENOID/METER CABLE HARNESS
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
J25
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
7
8
UNUSED
AFS #1 (+)
COMMON
PURGE B (+)
DOSE B (+)
J13
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
J14
LINEAR SENS "A" SIG.
UNUSED
REED SWITCH_BTM (DOWN)
REED SWITCH_TOP (UP)
REED SWITCH_COM
LINEAR SENS "A" +5 VDC
LINEAR SENS "A" COM
UNUSED
FLUID
CONTROL
MODULE
1
2
3
4
5
J2
+5 VDC
AI (-)
COMMON
AI (+)
SHIELD
"A" PRESSURE
TRANSDUCER
J7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J11
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
"A" REED
SWITCH
"B" REED
SWITCH
"A" LINEAR
SENSOR
"B" LINEAR
SENSOR
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
J8
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
FERRITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
70
3A1665H
Schema’s
Elektrisch schema voor niet-gevaarlijke locaties
1
2
3
4
5
TERMINAL
BLOCK
L
N
GRND
L
GRND
N
2A
2
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
POWER
SUPPLY
LINE POWER
FILTER
L
J1
N
SWITCH
ROCKER
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
1A
P3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
USB BASE
MODULE
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
MEMBRANE
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J4
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
USER INTERFACE
MODULE
1
2
3
4
5
J7
P1
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
V CAN
V CAN
V CAN
V CAN RTN
V CAN RTN
CHASSIS GND
CHASSIS GND
V CAN RTN
V CAN RTN
BIT 3
BIT 2
GND
SCK
SO
SI
V CAN
V CAN
V CAN
V CAN RTN
V CAN RTN
CAN L
CAN H
V CAN RTN
V CAN RTN
BIT 0
BIT 1
VTOKEN
LOFO
/HOLD
/CS
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
USB COMPONENT
MODULE
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
+
-
ALARM
MANIFOLD
PURGE A
DOSE A1
PURGE B
DOSE B
DOSE A2
24 VDC
3-WAY
SOLENOID
LED_YELLOW
LED_BLUEA
LED_GREEN
UNUSED
LED_BLUEB
UNUSED
LED_RED
UNUSED
COM(LEDS)
J1
1
2
3
4
5
24 VDC
4-WAY
SOLENOID
BUTTON_DOWNARW
BUTTON_UPARW
BUTTON_CLEAR
BUTTON_STOP
BUTTON_FUNC4
BUTTON_FUNC1
BUTTON_START
BUTTON_RIGHTARW
BUTTON_LEFTARW
BUTTON_ENTER
BUTTON_FUNC3
BUTTON_FUNC2
COM(BUTTONS)
SHIELD
J6
P4
DOSE A3
GFB #1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
3X CABLE
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
FLOW METER A
SIG
COM
AIR FLOW SWITCH 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SIG
COM
GFB 1 PRESSURE SWITCH/
AIR FLOW SWITCH 2
3X CABLE
FLOW METER B
3A1665H
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
GROUND
TERMINAL
71
Schema’s
Elektrisch schema voor niet-gevaarlijke locaties (vervolg)
UNUSED
ALARM (+)
COMMON
PURGE A (+)
DOSE A1 (+)
+12 VDC
FLOW METER A SIG
COMMON
DOSE A2 (+)
DOSE A3 (+)
+5 VDC
AI (-)
COMMON
AI (+)
SHIELD
J12
1
2
3
4
5
J14
J25
J25
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
+12 VDC
FLOW METER B SIG
COMMON
GFB INPUT/AFS #2 (+)
GFB OUTPUT
J3
+5 VDC
AI (-)
COMMON
AI (+)
SHIELD
"B" PRESSURE
TRANSDUCER
J15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
UNUSED
AFS #1 (+)
COMMON
PURGE B (+)
DOSE B (+)
J13
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
J5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
J2
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
FLUID
CONTROL
MODULE
J7
1
2
3
4
5
LINEAR SENS "B" SIG.
UNUSED
REED SWITCH_BTM (DOWN)
REED SWITCH_TOP (UP)
REED SWITCH_COM
LINEAR SENS "B" +5 VDC
LINEAR SENS "B" COM
UNUSED
J11
1
2
3
4
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J11
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
"A" REED
SWITCH
"B" REED
SWITCH
"A" LINEAR
SENSOR
"B" LINEAR
SENSOR
SOLENOID/METER CABLE HARNESS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
J4
LINEAR SENS "A" SIG.
UNUSED
REED SWITCH_BTM (DOWN)
REED SWITCH_TOP (UP)
REED SWITCH_COM
LINEAR SENS "A" +5 VDC
LINEAR SENS "A" COM
UNUSED
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
SOLENOID/METER CABLE HARNESS
"A" PRESSURE
TRANSDUCER
J8
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
72
3A1665H
Afmetingen en montage
Afmetingen en montage
37 cm
(14,76 inch)
1,4 cm
(0,55 inch)
32 cm
(12,76 inch)
2,5 cm
(1,0 inch)
Diepte:
46 cm
(18,0 inch)
85 cm
(33,5 inch)
113 cm
(44,5 inch)
Merkur:
145 cm (57 inch)
Merkur balg:
165 cm (65 inch)
18 cm
(7 inch)
56 cm
(22,00 inch)
68 cm
(26,8 inch)
3A1665H
73
Technische gegevens
Technische gegevens
ProMix 2KE, Verhoudingsregelaar meercomponentenverf voor pompsysteem
US
Metric
Maximale werkvloeistofdruk
Zie Modellen op pagina 3.
Maximale werkluchtdruk
100 psi
0,7 MPa, 7 bar
Luchttoevoer
75 to 100 psi
0,5 to 0,7 MPa, 5,2 to 7 bar
Afmeting luchtfilterinlaat
3/8 npt(f)
Luchtfiltratie voor luchtlogica (geleverd door
Graco)
Luchtfiltratie voor verstuiving lucht
(geleverd door gebruiker)
Nauwkeurigheid verhouding
5 micron (minimum) filtratie vereist;
schone en droge lucht
30 micron (minimum) filtratie vereist;
schone en droge lucht
Mengverhouding 1:1-10:1: ± 2%
Mengverhouding 10,1:1-30:1: ± 5%
Gehanteerde vloeistoffen
één- of tweecomponenten:
• oplosmiddel en verf op waterbasis
• polyurethaan
• epoxie
• zuurhardende vernis
• vochtgevoelig isocyanaat
Viscositeitsbereik van vloeistof
20-5000 cps
Vloeistoffiltratie (geleverd door gebruiker)
Filter met maasgrootte 100
Afmetingen vloeistofuitlaat (statische menger)
1/4 npt(f)
Bereik mengverhouding
0,1:1 tot 30,0:1
Nauwkeurigheid verhouding
tot ±1%, door gebruiker te selecteren
Afmetingen vloeistofinlaat
1/4 npt(f)
Afmetingen vloeistofuitlaat (statische menger)
1/4 npt(f)
Vereisten externe stroomvoorziening
85-250 Vac, 50/60 Hz, 2 A maximale vraag
Stroomonderbreker maximaal 15 A vereist
Stroomdraadmeter 8 tot 14 AWG
Bereik werktemperatuur
41° to 122°F
5° to 50°C
Gewicht (benadering)
300 lb
136 kg
Categorie omgevingsomstandigheden
gebruik binnen, vervuilingsgraad (2),
installatiecategorie II
Geluidsniveau
Geluidsdrukniveau
beneden 70 dBa
Geluidsvermogen
Materials of construction
Bevochtigde onderdelen
74
beneden 85 dBa
303, 304 SST, wolfraamcarbide (met nikkel binder),
perfluoroelastomeer; PTFE
3A1665H
Opmerken
Opmerken
3A1665H
75
Standaardgarantie van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of
beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de
apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie geldt alleen indien de apparatuur
geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden is in overeenstemming met de door Graco schriftelijk verstrekte aanbevelingen.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing,
afslijping, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het
vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur
met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage
of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect
inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de
herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen
kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ELKE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET
INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALDE DOEL.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat
ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (met inbegrip van maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van
vervolgschade door winstderving, gemiste omzet, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele schade of vervolgschade
dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF
COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht maar niet vervaardigd worden door
Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, etc.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal
aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco zulke
apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of
die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Informatie over Graco
De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.
Zie www.graco.com/patents voor informatie over patenten.
OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN, dient u contact op te nemen met uw Graco-verdeler of te telefoneren om
de dichtstbijzijnde verdeler te kennen.
Telefoonnummer: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document weerspiegelen de meest recente productinformatie
die beschikbaar is op het moment van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A0868
Graco-hoofdkantoor: Minneapolis
Internationale kantoren: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2010, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com
Revisie H, juni 2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising