Gebruikershandleiding UP600 Nederlands

Gebruikershandleiding UP600 Nederlands
UP_600.qxd.NEL
4/9/01
09:49
Page 2
CAUTION:
The drawer unit should be securely fitted to the supporting platform to avoid instability when
the drawers are open.
CAUTION:
The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
VORSICHT:
Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
ATTENTION:
La prise de courant murale devra être installée à proximité de l’équipement et devra être
facilement accessible.
AVISO:
El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.
VARNING:
Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt.
CAUTION:
For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.
VORSICHT:
Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.
ATTENTION:
Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.
AVISO:
Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe de tomacorriente.
VARNING:
För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.
Waarschuwing
Dit is een Klasse A product. In een huselijke omgeving kan dit product radiostoringen
veroorzaken, de gebruiker dient dan afdoende maatregelen te nemen.
Warnung
Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich
Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.
Avertissement
Ceci est un produit de Classe A. Dans un environnement domestique ce produit
risque de provoquer une interférence radio, auquel cas l’utilisateur sera obligé
d’observer les mesures adéquates.
Advertencia
Este es un producto de la clase A. En un ambiente doméstico es posible que este
producto cause radiointerferencia. En este caso se solicita al usuario que tome
medidas adecuadas.
UP_600.qxd.NEL
4/9/01
09:49
Page 3
FOR CUSTOMERS IN U.K.
IMPORTANT
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
BLUE:
BROWN:
Neutral
Live
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured
markings identifying the terminals in your plug proceed as follows.
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter
N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the
letter L or coloured red.
The apparatus must be protected by a 3A fuse in the mains plug or distribution board.
CAUTION: DO NOT CONNECT THE LIVE (BROWN) WIRE OR THE NEUTRAL (BLUE) WIRE
TO THE EARTH TERMINAL OF YOUR 3-PIN MAINS PLUG.
Environment Protection
The device is supported by a battery. To dispose the battery safely to protect the environment,
please note the following points:
• Take the used battery to your local waste depot, dealer or customer service centre for recycling.
• Do not throw the used battery into fire, into water or into the household waste!
Umweltschutz
Das Gerät wird durch eine Batterie gestützt. Um die Batterie sicher und umweltschonend zu
entsorgen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
• Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen Mülldeponie, zum Händler oder zum
Kundenservice-Zentrum zur Entsorgung.
• Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser oder in den Hausmüll.
Protection de l’environnement
L’appareil est supporté sur pile. Afin de protéger l’environnement, nous vous recommendons de
traiter la pile usagée la façon suivante:
• Apporter la pile usagée à votre centre de traitement des ordures ménagères le plus proche ou,
à votre revendeur ou, au service après-vente, pour recyclement.
• Ne jamais jeter la pile usagée dans une source de chaleur, dans l’eau ou dans les vide-ordures.
Miijöskydd
Denna produkt nöddrivs av batteri.
Vid batteribyte skall följande iakttagas:
• Det förbrukade batteriet skall inlämnas till er lokala handlare eller till kommunal miljöstation för
återinssamling.
• Kasta ej batteriet i vattnet eller i hushållssoporna. Batteriet får ej heller utsätttas för öppen eld.
UP_600.qxd.NEL
4/9/01
09:49
Page 4
SHARP CORPORATION
Printed in Korea / Imprimé en Corée / Gedruckt in Korea / Impreso en Corea
T(TINSE2445BHZZ)➀
UP_600.qxd.NEL
4/9/01
09:49
Page 5
KASSA - TERMINAL
MODEL
UP-600
INSTRUCTIEHANDLEIDING
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 1
INTRODUCTIE
Bedankt voor de aankoop van de kassa-terminal, model UP-600. Lees deze handleiding zorgvuldig door
voordat u uw machine gaat gebruiken, zodat u goed op de hoogte bent van alle functies en mogelijkheden.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het kan u helpen bij het oplossen van eventuele
problemen.
BELANGRIJK
• Installeer uw kassa-terminal waar deze niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, ongewone
temperatuurschommelingen, een hoge luchtvochtigheid of water en stel uw kassa-terminal niet op
in de buurt van verwarmingstoestellen en sterk magnetische velden.
Installatie in een dergelijke omgeving kan schade aan de behuizing en de elektrische onderdelen
veroorzaken.
• De kassa-terminal mag niet met natte handen worden bediend.
Het water kan in de kassa-terminal komen en defecten veroorzaken.
• Oefen geen overmatige druk op het beeldscherm uit.
Raak het beeldscherm niet met scherpe voorwerpen aan.
Het LCD beeldscherm kan zeer snel beschadigd worden.
• Reinig de kassa-terminal met een zachte, droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine
of verfverdunner.
Het gebruik van dergelijke chemicaliën kan leiden tot verkleuring of beschadiging van de kast.
• Na verloop van tijd kunnen er vlekken op het scherm komen en kan zich er stof op verzamelen.
Veeg het scherm voorzichtig af met een zachte doek, die is bevochtigd in een mild sopje en daarna goed
is uitgewrongen.
• De kassa-terminal kan op elke standaard wandcontactdoos (van normaal voltage) worden
aangesloten.
Sluit geen andere elektrische apparaten aan op dezelfde stroomkring, dit kan leiden tot storingen in de
kassa-terminal.
• Neem in geval van storing contact op met uw dealer. Probeer de kassa-terminal niet zelf te
repareren.
VOORZORGSMAATREGEL
Deze kassa-terminal is voorzien van een ingebouwde geheugenbeveiliging die gevoed wordt door
oplaadbare batterijen.
Zoals u weet verliezen batterijen na verloop van tijd hun lading, zelfs als u ze niet gebruikt. Om een
voldoende lading te garanderen en om mogelijk geheugenverlies tijdens het installeren te voorkomen,
adviseren wij dat elke unit 24 tot 48 uren wordt opgeladen voordat deze door de cliënt in gebruik wordt
genomen.
Om de batterij op te laden moet de stekker in het stopcontact worden gestoken en de hoofdschakelaar op
“AAN” worden gezet. Dit opladen kan eventuele aanloopproblemen tijdens de eerste ingebruikname
voorkomen.
1
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 2
INHOUD
INTRODUCTIE ···············································································································································1
BELANGRIJK ················································································································································1
VOORZORGSMAATREGEL ·························································································································1
INHOUD ························································································································································2
1. Bedieningsorganen en hun functies ···································································································7
Afbeelding van de kassa-terminal············································································································7
Vooraanzicht···································································································································7
Achteraanzicht ································································································································7
Printer ······················································································································································8
Toetsenbord·············································································································································9
Standaard toetsenbordindeling·······································································································9
Optionele toetsen ·························································································································10
Schakelaars en toetsen ·························································································································12
Functieschakelaar en functietoetsen ···························································································12
Geldladesleutel ····························································································································12
Sleutel printerkap··························································································································12
Beeldscherm··········································································································································13
Bedieningsscherm ························································································································13
Klantendisplay (uitklapbaar) ·········································································································14
Instellen van het beeldscherm (bedieningsscherm) ·····································································14
Schermbeveiliging ························································································································14
2. Kassabonnen ·······································································································································15
Voorbeeld van de kassabon - ingebouwde printer ················································································15
Kassabon voor netwerkprinters (KP#1-KP#9) ·······················································································15
Soorten kassabonnen···················································································································15
Gesorteerde kassabonfunctie················································································································18
3. Vóór u gaat registeren·························································································································20
Registraties voorbereiden······················································································································20
Journaalrollen en kassabonrollen ································································································20
Kassabon aan/uit-functie ·············································································································20
Kassier toekennen ························································································································20
Foutmelding ···········································································································································21
Postenkeuze via het menu ····················································································································22
Invoer in het geheugen van het beginsaldo···························································································23
4. Registraties ··········································································································································24
Posten registreren ·································································································································24
Enkelposten registeren ·················································································································24
Registratie herhalen ····················································································································26
Registratie vermenigvuldigen ······································································································26
Gesplitste prijsberekening ···········································································································28
Opvolgend vermenigvuldigen ······································································································29
Enkelpostverkoop (SICS)/enkelpost beëindigen (SIF) ·································································30
Gewichtsregistraties ·····················································································································30
Geen-omzet verkoop ····················································································································33
Speciale registraties voor PLU/EAN ······································································································33
Promotiefunctie ····························································································································33
PLU-registraties/EAN-koppeling registraties ················································································34
EAN leerfunctie·····························································································································35
Prijsopvraagfunctie (controle) ······································································································36
EAN prijswijzigingsfunctie·············································································································37
Combi-maaltijd PLU/EAN registraties···························································································38
Met/zonder registraties ·················································································································39
Omschakelen van het PLU-niveau (voor directe PLU’s) ······························································39
2
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 3
Omschakelen van het prijsniveau·································································································41
Condimentregistratie (voor PLU) ··································································································42
Inhoudsmaatregistraties ···············································································································44
Subtotalen weergeven ··························································································································44
Subtotaal ······································································································································44
Verschil subtotaal (Differ ST) ·······································································································44
Transactie beëindigen ··························································································································45
Betaling à contant of met cheque ································································································45
Gemengde betaling (cheque + contant) ······················································································46
Betaling à contant of met cheque zonder registratie van aangeboden bedragen ························46
Kredietverkoop ····························································································································46
Gemengde betaling (contant of cheque + krediet) ······································································47
Berekening van BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)/belasting ······················································47
BTW/belasting systeem ···············································································································47
BTW-omschakelregistratie ··········································································································48
Gastrekeningen (GLU)···························································································································49
Gasten opzoek-systeem (GLU) ···································································································49
Depositoregistraties ·····················································································································50
Gastrekeningen overdragen (afdragen/aanvaarden) ··································································51
Rekeningen afdrukken ·················································································································52
Tussentijdse GLU-uitlees ·············································································································53
Rekeningen totaliseren/rekeningen overdragen ···········································································53
Rekeningen spitsen ·····················································································································54
Normale transactie verplaatsen naar een gastrekening ······························································56
GLU opnieuw opvragen ················································································································56
Overige registraties ·······························································································································57
Procentberekeningen (toeslag of korting) ····················································································57
Kortingsregistraties ······················································································································57
Registratie Terugbetaling ············································································································58
Retourregistraties ························································································································58
Afdrukken niet toegevoegde codes ······························································································59
Afdruk van vrije tekst ···················································································································59
Entertainment rekening ···············································································································60
Verwerking van betalingen ···················································································································61
Fooiregistraties ····························································································································61
Valuta wisselen ····························································································································62
Ontvangen op rekening registratie ······························································································63
Uitbetalingsregistraties ················································································································64
Geen verkoop (wisselen) ·············································································································65
Contantbetaling wijzigen ··············································································································65
Een cheque innen ························································································································66
Bedieningstoeslag ·······················································································································66
VIP verkoop ·································································································································67
Klantmanagement ························································································································68
Leerfunctie ············································································································································70
Registratie overlappende bediende ······································································································71
5. Correctie ···············································································································································72
Correctie van de laatste registratie (direct herstel) ···············································································72
Correctie van de voorlaatste of eerdere registratie (indirect herstel) ····················································73
Correctie van het subtotaal ···················································································································74
Correctie van fouten die niet door direct, indirect of subtotaal herstel gecorrigeerd kunnen worden ····74
6. Speciale afdrukfuncties ·······················································································································75
Kopie van kassabon afdrukken ·············································································································75
Kopie van gastrekening afdrukken ·······································································································76
Validatie afdruk ·····································································································································76
Afdrukken van de aankomsttijd/vertrektijd van de employee·································································76
3
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 4
7. De managerstand·································································································································77
Opheffingsregistraties ···························································································································77
Betaalde fooi registraties ······················································································································77
Rekeningopname/rekeningherstel ········································································································78
Correctie na beëindigen transactie ········································································································78
8. Omzet uitlezen (X) en nulstellen (Z)····································································································79
Uitlezen van een X1/Z1- of X2/Z2-rapport ···················································································79
Beknopt rapport ····························································································································79
Dagelijkse omzettotalen ························································································································82
Algemeen rapport ························································································································82
Omzetgroeprapport ·····················································································································85
Individueel groepstotaalrapport van omzetgroepen ····································································86
Compleet groepstotaalrapport van omzetgroepen ······································································86
PLU/EAN-rapport per opgegeven bereik ······················································································87
Combi-omzet rapport ···················································································································88
PLU/EAN-rapport per bijbehorende omzetgroepen······································································88
Individueel groepsrapport van PLU/EAN ······················································································88
Compleet groepsrapport van PLU/EAN························································································89
PLU/EAN-voorraadrapport ···········································································································89
PLU/EAN-nulomzetrapport (compleet) ·························································································89
PLU/EAN-nulomzetrapport (per omzetgroep) ··············································································89
PLU/EAN prijscategorie rapport ···································································································90
PLU/EAN-mimimumvoorraadrapport ····························································································90
Totaal in geldladerapport ·············································································································90
Transactierapport ························································································································91
Commissieverkooprapport ···········································································································91
Belastingrapport ··························································································································92
Chefrapport ··································································································································92
Compleet bediener rapport ··········································································································92
Individueel bediener rapport (bij een “alleen bediener systeem”:)················································93
Individueel bediener rapport (bij een “alleen bediener systeem”: ·················································95
Individueel bediener rapport (bij een “kassa + bediener systeem”:)·············································96
Compleet kassier rapport (bij een “kassa + bediener systeem”:) ·················································96
Individueel kassierrapport (bij een “kassa + bediener systeem”:··················································97
Urenregistratie ·····························································································································98
GLU-rapport··································································································································98
GLU-rapport per bediende············································································································99
Saldorapport ································································································································99
Rekeningenrapport ······················································································································99
Samengestelde X1/Z1-rapporten ································································································99
Periodieke consolidatie ·······················································································································100
Algemene informatie ··················································································································100
Dagelijks nettorapport ················································································································100
Klantenomzetrapport 1 en 2 ·······································································································101
Klantenomzetrapport bij een verkoopbereik ···············································································102
Klantenrekeningenrapport ··········································································································102
Samengestelde X2/Z2-rapporten ······························································································102
Verplichte kascontrole ························································································································103
9.
Verwijdering niet-gebruikte EAN en Klant······················································································105
Ongebruikte EAN rapport ···········································································································106
Niet-gebruikt klantenrapport ·······································································································106
Klanten verwijder rapport············································································································107
10. Voordat u gaat programmeren ·········································································································108
Lay-out van het programmeertoetsenbord ·························································································108
Alfanumerieke tekens programmeren ·································································································109
Met de tekentoetsen van het toetsenbord ·················································································109
Met tekencodes ·························································································································110
4
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 5
11. Programmeren ····································································································································111
Basisinstructies ···································································································································111
Programmeerscherm ··················································································································111
Programmeervoorbeeld ·············································································································112
Programmeren van artikelen ··············································································································114
Omzetgroep ································································································································115
PLU/EAN ····································································································································117
Dynamisch EAN ·························································································································119
PLU-reeks···································································································································120
PLU/EAN-voorraad ·····················································································································120
PLU-menutoets ··························································································································121
Combi-maaltijd ·························································································································· 122
Koppeling PLU tabel (voor PLU/EAN koppeling)········································································122
Condimenttabel PLU ·················································································································123
Promotietabel (normale verkoop) ·······························································································124
Promotietabel (setverkoop) ········································································································125
Gewichtstabel ·····························································································································125
EAN niet-PLU code opmaakgegevens ·······················································································126
Druk op de code (voor EAN) ······································································································127
EAN verwijderen ·························································································································127
Directe toetsen programmeren ···········································································································128
Directe toetsen ··························································································································128
Functies programmeren ······················································································································129
Kortingstoets (! t/m %)··········································································································129
Percentagetoets (¡ t/m ∞) ····································································································130
Commissietoets ·························································································································130
Bedieningspercentage ···············································································································131
Fooi ············································································································································131
Deposito ·····································································································································131
Op rekening ontvangen bedrag ·································································································132
PO (uitbetaling)···························································································································132
Mediatoetsen programmeren ··············································································································133
Contanttoets ······························································································································133
Chequetoets (h t/m Ò) ··········································································································134
Krediettoets (Ó t/m Œ) ···········································································································135
Rekeningtoets·····························································································································136
Geld in geldladetoets ·················································································································136
Chequewisselgeld ·····················································································································137
Chequebetaling ·························································································································137
Valuta programmeren ··························································································································137
Valuta wisselen toets (, t/m +)·····························································································137
Geldlade vreemde valuta ···········································································································138
Tekst programmeren ···························································································································138
Functietekst ·······························································································································139
Omzetgroeptekst ·······················································································································141
PLU-groeptekst ··························································································································141
Personeel programmeren ···················································································································142
Bediener ····································································································································142
Kassiers ······································································································································144
Terminal programmeren ·····················································································································145
Datum/tijd instellen ·····························································································································146
Datum/tijd ··································································································································146
Selectie van optionele functies ···········································································································146
Functietoegang ··························································································································147
Functiekeuze 1 ··························································································································148
Functiekeuze 2 ··························································································································149
Afdrukfunctie 1 ···························································································································150
Afdrukfunctie 2 ···························································································································151
EURO ·········································································································································152
5
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 6
Rapporten programmeren ··················································································································153
Nullen overslaan ·························································································································153
Algemeen rapport opmaak ······································································································· 154
Urenregistratie ···························································································································154
Samengesteld rapport ···············································································································155
Tekst programmeren ··························································································································157
Logo kassabon ··························································································································158
Vrije tekst ····································································································································158
Validatie afdruktekst ··················································································································158
Nota tekst ···································································································································159
Notavoettekst······························································································································159
Naam begunstigde ·····················································································································159
Entertainment rekeningtekst ······································································································159
Apparaatinstelling programmeren ·······································································································160
K/J printer (ingebouwde printer) ·································································································161
Notaprinter ··································································································································161
Netwerkprinter (KP#1 t/m KP#9) ································································································162
BCR (SCANNER) ·······················································································································163
Weegschaal/On-line ···················································································································163
Belasting programmeren ·····················································································································164
Klantprogrammering ····························································································································164
Klantcode····································································································································165
Klantprogrammering ···················································································································165
Programmering voor verzending van reservekopie van gegevens······················································166
Verzending van reservekopie van gegevens··············································································166
Programmering voor ontvangst van reservekopie van gegevens························································166
Ontvangst van reservekopie van gegevens ···············································································166
On-line instellingen programmeren ·····································································································167
Macro’s programmeren ·······················································································································168
Opgeslagen programma’s uitlezen ·····································································································169
Uitleesvolgorde programma’s ····································································································169
Afdrukvoorbeelden ····················································································································170
12. Europees Artikel Nummer (EAN) of Universele Productcode (UPC) ············································183
EAN of UPC-code·······················································································································183
Extra code ··································································································································185
EAN-bestand ······························································································································185
13. Functie voor invoering van de EURO ·······························································································186
14. Onderhoud door de gebruiker···········································································································188
Bij stroomstoringen ·····························································································································188
Bij printerstoringen·······························································································································188
Thermische printers ·····························································································································188
Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van de printer ···························································188
Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van het papier ·························································189
De papierrol installeren en verwijderen ······························································································190
Specificaties afdrukpapier ·········································································································190
De papierrol installeren ··············································································································190
De papierrol verwijderen ············································································································191
Een papierstoring oplossen ·······································································································193
De printerkop reinigen ·························································································································194
De geldbak en geldlade verwijderen ···································································································195
De geldlade met de hand bedienen·····································································································195
Voordat u de reparateur belt ···············································································································196
15. Opties ··················································································································································196
Overzicht van de opties ······················································································································196
16. Technische gegevens ························································································································197
INTERTERMINAL COMMUNICATIESYSTEEM (OPTIE)
6
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 7
1 Bedieningsorganen en hun functies
Dit hoofdstuk beschrijft de bedieningsorganen van deze kassa-terminal en hun functies.
Afbeelding van de kassa-terminal
■ Vooraanzicht
Klantendisplay
(uitklapbaar)
Customer
display (Pop-up
type)
Afschermkap
journaal
Journal cover
Bedieningsscherm
Operator display
Kassabon
Receipt paper
Contrastregelaar
Contrast control
Hoofdschakelaar
Power switch
Functieschakelaar
Mode switch
Toetsenbord
Keyboard
Geldlade
Drawer
Geldladesleutel
Drawer lock
■ Achteraanzicht
Hoofdschakelaar
Power switch
Afscherming
achterzijde
Rear
cover
(De machine met de geldlade)
■ Vooraanzicht
■ Achteraanzicht
(De machine zonder de geldlade)
7
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 8
Printer
OPMERKING De UP-600 kan voor meerdere soorten printers, zoals op de markt aangeboden, ingesteld
worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor details over het gebruik en
onderhoud van de printer.
De printer is een voor meerdere terminals te
gebruiken thermische kassabon- en journaalprinter,
waardoor er geen inktlinten of inktcassettes nodig
zijn. De gemiddelde levensduur van de printer
bedraagt ca. 5 miljoen regels.
Printerkap
Printer cover
Sleutel
Printerprinterkap
lock key
Als u de printerkap opent, maak dan gebruik van de
sleutel printerkap en zet de kap naar boven, e.e.a.
zoals op de rechter afbeelding weergegeven.
De papiervrijmaakhendel van de printer is op de
fabriek in de hoogste stand vastgezet met behulp van
een witte klem. Overtuig uzelf van het feit dat de
vasthouder verwijderd is (zie afbeelding aan
rechterzijde) en duw de printerkop vrijmaakhendel
naar beneden voordat u de kassa-terminal gaat
gebruiken.
Vasthouder
Retainer
Opwikkelspoel
Take-up spool
Papiervrijmaakhendel
De printerkop kan met
behulp van de groene hendel
aan de rechterkant van de
printer worden opgetild. Door
de hendel naar u toe te
trekken komt de printerkop
vrij van de rol. Wanneer het
papier vastloopt en u de kop
nog verder naar voren moet
brengen, dan kunt u de
hendel nog verder naar u toe
trekken en het vastgelopen
papier verwijderen.
Locatie
Paper papierrol
roll location
Papierdoorvoer
Paper
chute
PapiervrijmaakPrint head
hendel
release lever
OPMERKING Probeer de papierrol niet te verwijderen als de printerkop in de laagste stand staat. Dit kan
schade aan de printer en de printerkop veroorzaken.
8
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 9
Toetsenbord
■ Standaard toetsenbord
RCPT
MISC
FUNC
·
fl°‡
PAGE
DOWN
PO #/TM
RF
CUST REPEAT
.L
CANCEL ENTER
PAGE
UP
RA
PLU/EAN AMT
PRICE
CHANGE
5
10
15
20
INQ
CASH
#
AUTO AUTO
1
2
7
8
9
4
9
14
19
EX
#
CHARGE
4
5
6
3
8
13
18
CH
#
CR
#
1
2
3
2
7
12
17
ST
0
00 000
1
6
11
16
TL
OPMERKING Behalve de toetsen papierdoorvoer journaal en kassabon kunnen alle toetsen van positie
worden veranderd. Neem contact op met uw SHARP-dealer als u de lay-out wilt wijzigen.
RECEIPT
Toets
Papierdoorvoer
Receipt
paper feed keykassabon
REPEAT
Registratie
Repeat keyherhaaltoets
JOURNAL
Toets
Papierdoorvoer
Journal
paper feed keyjournaal
CUST
Bedienercode
Custmer codeinvoertoets
entry key
CHARGE
Rekeningsleutel
Charge key
0
9
00
000
Cijfertoetsen
Numeric keys
•
CL
1
20
Omzetgroeptoetsen
Department key
Toets
Decimale
punt
Decimal
point key
MISC
FUNC
Diversen-functietoetsen
Miscellaneous function key
Toets
Wissen
Clear key
ENTER
Toets
Enter ENTER
key
Toets
Vermenigvuldigen
Multiplication
key
AUTO
1
AUTO
2
Automatic sequencing
Macrotoetsen
1 en 2
1 and 2 keys
Toets
RefundTerugbetalen
key
RA
Toets
Bedrag op rekening
ontvangen
Received-on-account
key
Toets
Corrigeren
Void key
PO
Toets
Uitbetaling
Paid-out
key
Toets
Bedrag
invoeren
Amount
entry key
CR
#
Menutoets
krediet
Credit menu
key
CASH
#
Invoertoets
Kassiercode
Cashier code
entry key
EX
#
Foreign currency
exchange
Menutoets
Vreemde
valuta
menu key
PLU/EAN
Toets EAN-PLU
PLU/EAN
key
CH
#
Menutoets
Cheque
Check menu
key
Toest
EAN opvragen
EAN inquiry
key
ST
Toets
Subtotaal
Subtotal
key
Toets
EAN-prijswijziging
EAN price
change key
TL
Toets
Total Totaal
key
RF
AMT
INQ
PRICE
CHANGE
9
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 10
RCPT
Invoertoets
Receipt printKassiercode
key
PAGE PAGE
UP
DOWN
Toets
EAN-PLUkeys
Page up/down
#/TM
Non-add
code/Date
Toest
EAN
opvragen& time
display key
Toets
CursorEAN-prijswijziging
(right/left/up/down arrow) keys
CANCEL
Toets Bedrag op rekening
Cancel key
ontvangen
■ Optionele toetsen
OPMERKING In plaats van de standaard toetsenbordindeling kunnen desgewenst de volgende optionele
toetsen worden geplaatst. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.
BACK
SPACE
1
89
GLU
Toets
GuestGasten
lookupzoeken
key
Direct
price
lookupprijsopvraag
keys
Toetsen
– Directe
NBAL
New balance
key
Toets
Nieuw saldo
Department
keys
Toetsen Omzetgroep
CASH
TIP
CashContant
tip key betaald
Toets
Toetsen
Tekst 110t/m
10
Text 1 through
keys
NON-CASH
TIP
Non-cash
tip key betaald
Toets
Niet-contant
21
99
TEXT
1
TEXT
10
%1
%5
Percent
through 5 keys
Toetsen 1Percentage
1 t/m 5
-1
-5
Discount
1 through
5 keys
Toetsen Korting
1 t/m
5
1/2
1/2 key
Toets
CR1
CR9
Credit
1 through
Krediettoets
1 t/m9 9keys
NS
No-sale
key
Toets
Geen-verkoop
CA#
10
Back
Toetsspace
Spatiekey
achteruit
TIP
PAID
Tip paid
key fooi
Toets
Betaalde
Cash
menuContant
key
Menutoets
CLERK
#
ClerkInvoeren
code entry
key
Toets
bedienercode
CA2
CA5
Toets total
Contant
2 t/m 55 keys
Cash
2 through
SCALE
ScaleGewichtsregistratie
entry key
Toets
EX1
EX9
Toets Totaal
1 t/mexchange
9
Foreign
currency
1 through 9 keys
OPEN
TARE
Tare Registratie
entry key tarra
Toets
RA2
Toets 2 Bedrag op rekening
Received-on-account 2 key
ontvangen
SLIP
Toets
Rekeningprinter
Slip printer
key
PO2
Toets 2 Uitbetaling
Paid-out
2 key
RCP
SW
Receipt
ON/OFFAAN/UIT
key
Toets
Kassabon
Automatic
sequencing
Macrotoetsen
3 t/m 10
3 through 10 keys
PINT
Pint key
Toets
Inhoudsmaat
Toets
1 t/m
5
CheckCheque
1 through
5 keys
DEPO
(+)
Toets
Registratie
deposito
Deposit
plus entry
key plus
FINAL
Voorlopige
afhandeling
Tentative finalization
keytoets
DEPO
(–)
Toets
Registratie
deposito
Deposit
minus entry
key min
P-SHIFT
#
Cijfertoets prijsniveau –
Price level shift number key
omschakeling
DEPT
#
Toets
Omzetgroepnummer
Department
number key
LEVEL
#
Cijfertoets
PLU-niveau
PLU
level shift
number -key
omschakeling
TEXT
#
Toets
Text tekstnummer
number key
GUEST
#
Invoertoets
gastnummer
Guest
number
entry key
WITH
Met
toets
With
key
OPENED
GLU
Toets
Spatie
Opened
GLUachteruit
list key
WITH
OUT
Zonder
toets
Without
key
AUTO
3
AUTO
10
CH1
CH5
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 11
G.C.
RCPT
Toets
klantrekening
Guest Kassabon
check receipt
key
VIP1
VIP3
Toets
VIP verkoop
t/m 3
VIP1 through
3 sale1keys
TRANS
OUT
Transfer
out key
Toets
Afdragen
CLK
1
CLK
10
Clerk entry
through 10
Toets
Invoer1 bediende
1 keys
t/m 10
TRANS
IN
Transfer
in key
Toets
Overdragen
CASH
1
CASH
10
Cashier
entrykassier
1 through
1010
keys
Toets
Invoer
1 t/m
Receipt
shift keyomschakelen
Toets
kassabon
CHK
PRINT
RCP
SF
BS
Bill separation
Toets
Rekeningkey
scheiden
BT
VP
RTN
DIFFER
ST
VAT
Toets Afdrukken
Check
print key cheque
PLU
levelOmschakeling
shift 1 throughPLUToetsen
3
keys 1 t/m 3
niveau
L1
L3
Toets Rekeningen totaliseren /
Bill totalize/bill transfer key
tekeningen overdragen
PRICE
SHIFT1
PRICE
SHIFT3
Price
levelOmschakeling
shift 1 through
Toetsen
3
keys
Prijsniveau
1 t/m 3
Toets
Validatie
Validation
print afdrukken
key
PLU
MENU01
PLU
MENU25
Menutoets
1 t/m 25
25 keys
PLU
menu PLU
1 through
ReturnRetour
key
Toets
C_NEXT
Toets Volgende
Condiments
nextcondiment
key
Difference
subtotal
key
Toets
Verschil
subtotaal
E.BILL
Toest Rekening
Entertainment
billEntertainment
key
Toets
BTW tax key
Value-added
RECALL
GLU
Toets Opnieuw opvragen TOTALE
Recall TOTAL STATUS key
STATUS
VAT
SHIFT
Toets
BTW omschakelen
Value-added
tax shift key
S.SFT
Sort group shift key
Toets Omschakelen sorteergroep
GC
COPY
Toets
GuestKopie
checkgastrekening
copy key
DEL
Toets Wissen
Delete
key
11
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 12
Schakelaars en toetsen
■ Functieschakelaar en functietoetsen
U kunt de stand van het functieschakelaart veranderen met één van de drie bijgeleverde sleutels: de
managersleutel (MA), de sleutel van de afdelingschef (SM) en de sleutel van de bediener (OP). De sleutels
kunnen alleen in de schakelaar worden gestoken of eruit worden verwijderd als de schakelaar op de “REG”of “ ” -stand staat.
Werkstanden
Operative range
Managersleutel
(MA)
• Manager
key (MA)
• Submanager
Sleutel van dekey (SM)
afdelingschef (SM)
MA
P
SM
MA
O
SM
REG
OP X / Z
MGR
X1/Z1
PGM1
X2/Z2
PGM2
Sleutel van
de(OP)
bediener (OP)
• Operator
key
Het functieschakelaar heeft de volgende instellingen:
OP
:
Deze stand blokkeert alle functies.
De opgeslagen gegevens kunnen niet worden gewijzigd.
OP X/Z: In deze stand kunnen kassiers/winkelbedienden
omzetgegevens uitlezen. (Deze instelling is alleen beschikbaar
als u dit in de PGM2 functie heeft geprogrammeerd.)
REG:
Voor het registreren van verkopen.
PGM1: In deze stand kunnen posten worden geprogrammeerd die vaak veranderen, zoals bijv. prijzen
van omzetgroepen, PLU’s of EAN’s en percentages.
PGM2: Voor het programmeren van alle PGM1-programma’s en posten die niet zo vaak veranderen,
zoals bijv. datum, tijd of een aantal registerfuncties.
MGR:
Voor registraties van managers of afdelingschefs.
In deze stand kan de manager functies uitvoeren die niet door kassiers mogen worden uitgevoerd,
bijv. herstel na een transactie of het opheffen van registraties.
X1/Z1: Voor het uitlezen en nulstellen van dagelijkse totalen.
X2/Z2: Voor het uitlezen en nulstellen van periodieke (wekelijkse of maandelijkse) totalen.
Met deze sleutel kunt u de geldlade vergrendelen en ontgrendelen.
Geldlade vergrendelen: sleutel 90° naar links draaien. Geldlade
ontgrendelen: sleutel 90° naar rechts draaien.
(Indien uw kassa-terminal niet van de geldlade, zoals geleverd door
SHARP, is voorzien, dan is er geen sleutel bijgeleverd.)
■ Sleutel printerkap
Deze sleutel opent en sluit de printerkap. Printerkap vergrendelen: sleutel
90° naar links draaien. Printerkap ontgrendelen: sleutel 90° naar rechts
draaien.
12
SK1-1
■ Geldladesleutel
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 13
Beeldscherm
■ Bedieningsscherm
• Schermvoorbeeld 1 (REG-stand)
Kassiercode
Richtlijn voor het schuiven: Wanneer informatie over een
transactie meer dan 5 regels in
beslag neemt, schuif dan met de
schuifknop die aangeeft in welke
richting u kunt schuiven.
Status gebied 1:
Stand-aanduiding
Gebied Omzetcijfers: De omzetcijfers die u zojuist
ingevoerd heeft, zoals
artikelen en prijzen zullen
vanaf de 2e tot de 6e regel
verschijnen.
Het totaal verschijnt altijd op
de 7e regel.
Status gebied 2:
Tijd
Cijferinvoer
Indicator prijsniveau-omschakeling (P1 - P3) : Toont het gekozen PLU/EAN-prijsniveau.
Indicator PLU-niveau-omschakeling (L1-L3) : Toont het gekozen PLU-niveau (Price Lookup =
prijsopzoeken).
Statusindicator kassabon-omschakeling (r) : Toont de huidige status van de kassabon-omschakeling.
T-log bijna vol-indicator ( )
: Verschijnt ( ) wanneer 80% van het geheugen in gebruik is.
: Verschijnt ( ) wanneer 90% van het geheugen in gebruik is.
: Verschijnt ( ) wanneer 95% van het geheugen in gebruik is.
Voorraad alarmindicator (
)
Statusindicator BTW-omschakeling (V)
E-mailindicator (M)
Statusindicator kassabon AAN/UIT (R):
Identificatieteken (X)
Indicator VMP-bestand vol (1,2 of 3)
: Verschijnt wanneer de vooraad van de PLU, die u ingevoerd
heeft, op o staat, negatief is of een minimum niveau bereikt
heeft.
: Verschijnt wanneer de BTW-status is omgeschakeld.
: Verschijnt wanneer er e-mailgegevens aanwezig zijn.
Verschijnt wanneer de kassabon AAN/UIT-functie op UIT is
gezet.
: Verschijnt in de rechter benedenhoek van het scherm
wanneer de hoeveelheid geld in de geldlade het
geprogrammeerde voorraadbedrag overschrijdt. De controle
wordt uitgevoerd over het totale bedrag aan contant geld in
de geldlade.
: Als een VMP-bestand 90% of meer van het geheugen benut
heeft, wordt het nummer van het bestand gemarkeerd.
13
UP_600_01.qxd.NEL
5/3/01
13:48
Page 14
• Schermvoorbeeld 2 (PGM-stand)
Gebied - programmeren informatie artikel
Gebied - programmeren:
toont het venster van de artikelen / posten die
geprogrammeerd kunnen worden.
Hoofdletters-indicator (A/a):
De hoofdletter “A” verschijnt als de functie
Hoofdletters ingeschakeld is en de kleine letter “a”
verschijnt als de functie Hoofdletters, tijdens het
programmeren, niet geactiveerd is.
Functie-indicator dubbelgrootte tekens (W):
Verschijnt wanneer tijdens het programmeren van
kassabonteksten de tekengrootte op dubbelgroot
is ingesteld.
■ Klantendisplay (uitklapbaar)
■ Instellen van het beeldscherm (bedieningsscherm)
U kunt het contrast van het beeldscherm aanpassen door de contrastregelaar in te stellen, tevens kunt u de
hoek waaronder het scherm staat, aanpassen. Houdt de standaard vast, het scherm zal naar boven gaan.
Tabulator
Contrastregelaar
Het beeld op het beeldscherm wordt donkerder als
de regelaar naar achteren wordt gedraaid, en
helderder als de regelaar naar voren wordt gedraaid.
De achterverlichting c.q. het tegenlicht van het beeldscherm is aan slijtage onderhevig.
Wanneer het beeldscherm niet langer ingesteld kan worden en donkerder wordt, dan moet de
achterverlichting worden vervangen. Neem voor details contact op met uw SHARP-dealer.
■ Schermbeveiliging
Gebruik de schermbeveiliging om energie te besparen en de levensduur van het beeldscherm te verlengen.
Deze functie schakelt de achterverlichting van de LCD uit wanneer de kassa-terminal gedurende langere tijd
niet wordt gebruikt. U kunt de tijd programmeren gedurende waarin de kassa-terminal normaal ingeschakeld
blijft (met ingeschakelde achterverlichting) voordat de schermbeveiliging wordt ingeschakeld.
Druk op een willekeurige toets om de schermbeveiliging te verlaten.
14
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 15
2 Kassabonnen
Ingebouwd afdrukvoorbeeld - kassabon
Datum
Date
Kassiercode
Cashier
code
Kassiernaam
Cashier
name
Volgnr.
Consecutive no.
Machinenr.
Machine no.
Tijd
Time
entry
PostenItem
registreren
Omzettotalen
Sales total
Contant
Cash amount tendered
Change
due
Te
betalen
wisselgeld
Kassabon voor netwerkprinters (KP#1–KP#9)
■ Soorten kassabonnen
U kunt voor elke aangesloten netwerkprinter één van de volgende 5 soorten kassabonnen selecteren. Deze
soorten kassabonnen zijn in de modus REG of MGR beschikbaar. Standaard wordt de optel kassabon gekozen.
• Optel kassabon
• Enkele/dubbele kassabon
• Optel + enkele kassabon
• Dubbele optel kassabon
• Dubbele (optel + enkele) kassabon
OPMERKING
U kunt de afdruk van posten op de kassabon instellen door voordat u met registeren begint
op de R-toets te drukken (kassabon omschakelingsfunctie).
• Enkele/dubbele kassabon → Optel kassabon
• Optel kassabon
De optel kassabon is de standaard kassabon. Er kunnen meerdere posten op één kassabon worden
afgedrukt.
Optel kassabon
15
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 16
• Enkele/dubbele kassabon
Wanneer deze kassabon gekozen wordt:
• Er wordt na elke ingevoerde post één kassabon afgegeven en de transactie wordt beëindigd.
• Er wordt afhankelijk van de manier waarop de omzetgroep in de PGM2 is geprogrammeerd een enkele
of dubbele kassabon afgegeven.
• Elke verkoop automatisch verwerkt als een betaling à contant.
• Artikelen die zijn aangemerkt als SICS (Single Item Cash Sale = contantverkoop enkel artikel) of SIF
(Single Item Finalization = beëindiging enkel artikel) worden als enkele posten verwerkt.
• GLU-invoer is toegestaan.
Dubbele kassabon
Enkele kassabon
Perforatie
Perforation
16
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 17
• Optel + enkele kassabon
Wanneer deze kassabon gekozen wordt:
•
Nadat de transactie beëindigd is wordt er een optel kassabon afgegeven, gevolgd door een
kassabon voor elke post.
•
De voettekst van de kassabon wordt aan het einde van de optel kassabon afgedrukt.
•
De informatie voor vermenigvuldiging wordt op een enkele kassabon afgedrukt.
Optel
kassabon
Addition
receipt
Perforatie
Perforation
Enkelereceipt
kassabon
Single
Enkele
kassabon
Single receipt
• Dubbele optel kassabon
Deze kassabon is hetzelfde als de optel kassabon.
Deze kassabon wordt echter twee keer afgegeven.
• Dubbele (optel + enkele) kassabon
Deze kassabon is hetzelfde als de optel + enkele kassabon.
Deze kassabon wordt echter twee keer afgegeven.
17
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 18
Gesorteerde kassabonfunctie
Wanneer de kassa-terminal geprogrammeerd is voor afgifte van gesorteerde kassabonnen, worden PLU’s
op PLU-groep gesorteerd, ongeacht de volgorde waarin deze zijn ingevoerd.
Het sorteergroepnummer wordt tijdelijk gewijzigd door de sleutel ±
(sorteer-omschakeltoets).
OPMERKING
→ n →
±
→ {PLU registratie}
n : Groepsnummer (00 - 99)
Voorbeeld
De posten worden in onderstaande volgorde ingevoerd:
Toetsvolgorde
Group 0
Group 1
Group 2
Group 1
1
2
U
3
4
c
De afdruk hangt af van het geprogrammeerde type kassabon:
• Optel kassabon
Enkele
of dubbele
Single
or doublekassabon
receipt
Dit
wordt
direct na
This
is printed
invoer van de
immediately
PLU, groep 00 of
after
entering
de
omzetgroep
the PLU of
afgedrukt.
group 00 or
department.
Deze
na
Theyworden
are printed
beëindiging van de
when the
transactie
transaction is
afgedrukt.
finalized.
LOGO
Header
GROUP0 TEXT
PL000001
LOGO
Header
LOGO
Header
GROUP1 TEXT
PL000002
PL000004
GROUP0 TEXT
PL000001
GROUP1 TEXT
PL000002
PL000004
GROUP2 TEXT
PL000003
LOGO
Header
GROUP2 TEXT
PL000003
18
CASH
Footer
Dit
wordt
afgedrukt
This
is printed
als
u nayou
de transactie
when
press
op de r of ˝-toets
r or ˝ key after
drukt. (Kassabon na
the transaction.
transactie.)
(After transaction
receipt)
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 19
• Optel + enkele kassabon
Dubbele
Doublekassabon
receipt
Dit
wordt
direct
This
is printed
na
invoer van de
immediately
PLU, groep 00 of
after entering
de omzetgroep,
the PLU of
afgedrukt.
group 00 or
department.
LOGO
Header
GROUP0 TEXT
PL000001
LOGO
Header
LOGO
Header
GROUP1 TEXT
PL000002
PL000004
GROUP0 TEXT
PL000001
GROUP1 TEXT
PL000002
PL000004
GROUP2 TEXT
PL000003
LOGO
Header
Deze
na
Theywordt
are printed
beëindiging
when the van de
transactie
transaction is
afgedrukt.
finalized.
GROUP2 TEXT
PL000003
LOGO
Header
Dit
wordt
afgedrukt
This
is printed
als
u nayou
de transactie
when
press
op
r or
of ˝-toets
theder
˝ key
drukt. (Kassabon na
after the transaction.
transactie.)
(After transaction
receipt)
CASH
Footer
PL000002
LOGO
Header
PL000004
Single kassabon
receipt
Enkele
LOGO
Header
PL000003
19
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 20
3 Vóór u gaat registeren
Registraties voorbereiden
■ Journaalrollen en kassabonrollen
Als er geen kassabon- en journaalrollen in het kasregister zijn geplaatst, of als de rollen bijna op zijn, plaats
dan nieuwe rollen volgens de aanwijzingen zoals omschreven in “ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER”.
■ Kassabon AAN/UIT-functie
Om papier te besparen kunt u in de REG-stand de functie “Afdrukken kassabon” uitschakelen. Om de
functie “Afdrukken kassabon”uit te schakelen, drukt u op de toets M en kiest u RCP SW. uit het menu, om
de optie UIT te kiezen. Wanneer de functie in de status UIT staat, zal de indicator “R” van de functie
“Kassabon uit” gemarkeerd zijn.
OPMERKING Uw kasregister drukt de rapporten af ongeacht de instelling van de kassabonafdruk. Dit
betekent dat zelfs als de kassabonafdruk is uitgeschakeld er een kassabonrol in het
kasregister moet zijn geplaatst.
■ Kassier toekennen
Voordat enige artikelen ingevoerd worden, dient een kassier zijn/haar kassiercode in de kassa-terminal in te
voeren. Volg de onderstaande procedure.
(In het geval van een geheime code, zal
(Incode
case0000
of secret
code isworden)
0000)
de
weergegeven
Inloggen:
Kassiercode
Cashier
code
CASH
1
Uitloggen:
t/m
through
Geheime
code
Secret code
CASH
#
CASH
#
CASH
10
CASH
#
OPMERKING • Als reeds een andere kassier ingelogd is terwijl een kassier wil inloggen zal de laatste
automatisch uitgelogd worden.
• Neem contact op met uw geautoriseerde SHARP dealer, als u vóór iedere transactie een
kassiercode in wenst te voeren.
OPMERKING • Uw kassa-terminal kan het “kassier + bediener systeem” of het “alleen bediener” systeem in
plaats van het huidige systeem (alleen kassier systeem) toepassen. Neem contact op met
uw geautoriseerde SHARP dealer als u het systeem wenst te wijizgen.
Bediener toekennen
Inloggen:
(In het geval van een geheime code, zal
(Incode
case0000
of secret
code isworden)
0000)
de
weergegeven
˚
Kassiercode
Clerk code
CLK
1
Uitloggen:
20
˚
t/m
through
CLK
10
Geheime
code
Secret code
˚
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 21
Foutmelding
In de volgende voorbeelden doet zich een fout voor, geeft de kassa-terminal een waarschuwingstoon en
verschijnt een foutmelding op het beeldscherm. U kunt de fout herstellen door op de L-toets te drukken en
de juiste stappen te ondernemen.
• Wanneer u een getal invoert dat uit meer dan 32 cijfers bestaat (te veel cijfers ingevoerd):
Annuleer de invoer en voer het juiste getal in.
• Wanneer u een verkeerde toets indrukt:
Wis de foutmelding en druk de juiste toetsen in.
• Wanneer u een bedrag invoert dat hoger is dan het geprogrammeerde maximale registratiebedrag:
controleer of het ingevoerde bedrag juist is. Is dat het geval, dan kan het worden geregistreerd in
de MGR-stand.
Neem contact op met de manager.
• Wanneer het subtotaal inclusief belasting uit meer dan 8 cijfers bestaat:
Wis het subtotaal door op de L-toets te drukken en druk een mediatoets in om de transactie te
beëindigen.
21
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 22
Postenkeuze via het menu
U kunt met deze kassa-terminal functies kiezen via een menu. Wanneer u bij voorbeeld een post voor
cheque 1 verkoop wilt registreren, dan kiest u de optie “CHECK 1” uit het “CHECK”-menu in plaats van dat
u op de h -toets drukt.
Elk menu kan als volgt worden geopend:
• Chequemenu
Ç
• Kredietmenu
ç
• Menu Contant geld (Optie)
K
22
• Menu Vreemde valuta
´
• Diversen-menu
M
• Menu Tekst (Optie)
t
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
Voorbeeld
▼
14:20
Page 23
Het verkopen van een omzetgroepcode - artikel 1 en afronden middels
controle 2
1.
Druk de toets 1 in.
2.
Druk op de Ç-toets.
• Het menuvenster “CHECK” verschijnt.
3.
Verplaats, m.b.v. de pijltoetsen, de cursor naar “CHECK2” en druk op
de toets e. Of druk op de cijfertoets 2.
4.
Voer het bedrag in en druk op de toets e. De transactie zal afgerond
worden.
▼
Invoer in het geheugen van het beginsaldo
Als u de hoeveelheid wisselgeld in de geldlade (beginsaldo) invoert voordat u met het registreren van
transacties begint, dan kunt u dit bedrag onderscheiden van de verkoopbedragen wanneer u rapporten
aanmaakt.
De kassa-terminal kan zodanig worden geprogrammeerd, dat invoer van het beginsaldo in het geheugen
verplicht is. Raadpleeg uw SHARP dealer voor details.
Procedure
Kies de OP X/Z-stand en voer de volgende handeling uit:
Kies SCM
(+) oforSCM
(-)
Select
SCM(+)
SCM(–)
XXXXXXXX
Bedrag
Amount
(max. 8
8 cijfers)
(max.
digits)
e
23
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 24
4 Registraties
REG-stand
Posten registeren
■ Enkelposten registreren
Registraties in omzetgroepen (directe omzetgroepregistraties)
Voer een eenheidsprijs in en druk op een omzetgroeptoets. Als u een geprogrammeerde eenheidsprijs
gebruikt, drukt u alleen op een omzetgroeptoets.
Procedure
Bij
een geprogrammeerde
eenheidsprijs
When
using a programmed
unit price
Omzetgroeptoets
Department key
Eenheidsprijs*
Unit price *
(max. 8 cijfers)
(max. 8 digits)
*Lager dan een geprogrammeerd
maximumbedrag
OPMERKING Als die omzetgroepen worden ingevoerd waarvoor de eenheidsprijs is geprogrammeerd als
nul (0), wordt alleen de hoeveelheid erbij geteld.
Registraties in omzetgroepen (indirecte omzetgroepregistraties)
Procedure
Bij
een geprogrammeerde
eenheidsprijs
When
using a programmed
unit price
`
Eenheidsprijs*
Unit price *
(max. 8
(max.
8 cijfers)
digits)
Voorbeeld
Code omz.gr
Dept.
code
(1-99)
(1-99)
Toetsvolgorde
à
*Lager dan een geprogrammeerd
maximumbedrag
Beeldscherm
1200 6
7
8à
680 ` 5 à
c
PLU-registraties (indirecte PLU-registraties)
Voer een PLU-code in en druk op de U toets.
Procedure
PLU-code
PLU
code
U
OPMERKING Als de PLU-codes worden ingevoerd waarvoor de eenheidsprijs is geprogrammeerd als nul
(0), wordt alleen het verkochte aantal erbij geteld.
Sub-omzetgroepregistraties (open PLU’s)
Procedure
Eenheidsprijs*
Unit price *
(max.88 digits)
cijfers)
(max.
`
PLU-code
PLU
code
U
*Lager dan een geprogrammeerd maximumbedrag
PLU-registraties (directe PLU-registraties)
Procedure
24
Als u een
geprogrammeerde
prijs
gebruikt
When
using
a programmed
price
Eenheidsprijs
Unit price
(voor sub-omzetgroep)
(for subdept.)
Directe
PLU-toets
Direct PLU
key
*Lager dan een geprogrammeerd maximumbedrag
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 25
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Beeldscherm
2U
1200 ` 16 U
8
c
Op menu’s gebaseerde PLU-registraties (PLU-registraties en sub-omzetgroepregistraties)
Procedure
Bij
een geprogrammeerde
eenheidsprijs
When
using a programmed
unit price
t/m Ö
Ñ thru
Postenkeuze
het
Item selectionviafrom
menuvenster
the menu screen
*Open price
prijs
*Open
(voor(for
sub-omzetgroep-registraties)
subdept. entries)
e
*Lager dan een geprogrammeerd maximumbedrag
OPMERKING Om het menuscherm te verlaten, drukt u op de toets
Toetsvolgorde
Voorbeeld
c of de toets C.
Beeldscherm
Ñ
[
Kies PLU-code 15
uit het menuvenster.
]
c
EAN-registraties
Procedure
Scan EAN
EAN-code
Scan
code
Ä
EAN-code
EAN
code
(max. 8 cijfers)
(max.18
digits)
Voorbeeld
* Nadat u een EAN code ingevoerd heeft, kan het zijn dat u
middels de weergave “UNDEFINED CODE” en een piep
geluid gevraagd wordt een eenheidsprijs in te voeren. Voer
in dit geval de eenheidsprijs in en druk de
toets in.
U
e
Toetsvolgorde
Beeldscherm
5012345678900 U
c
25
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 26
■ Registratie herhalen
Met deze functie kunt u twee of meer van dezelfde posten registreren.
U kunt de è toets gebruiken om registratie te herhalen in plaats van de omzetgroep- , à, directe PLU of
U toets.
U kunt tevens de artikelinvoer van een menuscherm herhalen door op de toets è te drukken.
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Herhaalde
omzetgroep
registratie (direct)
Herhaalde
omzetgroepregistratie
(indirect)
Herhaalde PLUregistratie
(indirect)
Herhaalde subomzetgroepregistratie
Herhaalde subomzetgroepregistratie
Herhaalde EANregistratie
Herhaalde
omzetgroepregistratie
(direct)
m.b.v. de
herhaaltoets
Afdruk
200 8
8
8
680 ` 5 à
à
10 U
U
U
Q
Q
500 `
60 U
U
5012345678900 U
U
600 2
è
è
c
■ Registratie vermenigvuldigen
Gebruik deze functie om twee of meer van dezelfde posten te registreren.
Deze functie is handig wanneer u een groot aantal artikelen verkoopt of hoeveelheden met decimalen moet
invoeren.
Procedure
FF-methode (“Fast-food methode” voor snelle verwerking)
Hoeveelheid
Q’ty
26
DirectePLU
PLU
Direct
PLU-registratie
(direct)
PLU entry (direct)
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 27
Normale methode
Als
u eenyou
geprogrammeerde
eenheidsprijs
When
use a programmed
gebruikt
unit price
x
Hoeveelheid
Q'ty
Omzetgroeptoets
Department
key
Eenheidsprijs
Unit price
`
U
Eenheidsprijs
Unit price
PLU-code
PLU
code
Code omz.gr
Dept.
code
Registratie
omzetgroep
Dept. entry
(direct)(direct)
à
PLU-registratie
PLU entry (indirect)
(indirect)
Directe PLU
PLU
Direct
Eenheidsprijs
Unit price
`
Eenheidsprijs
Unit
price
PLU-code
PLU
code
U
Scan
ScanEAN-code
EAN code
Ä
U
EAN-code
EAN
code
t/m Ö
Ñ thru
Hoeveelheid
Q’ty
x
Registratie
omzetgroep
(indirect)
Dept. entry
(indirect)
PLU/sub-omzetgroepregistratie
PLU/subdept. entry (direct)
(direct)
Sub-omzetgroepregistratie
Subdept. entry
EAN-registratie
EAN entry
EAN-registratie
EAN entry
Selectie
een post/artikel
Itemvanselection
Eenheidsprijs
Unit price
e
PLU/sub-omzetgroepPLU/subdept.
entry (menu)
registraties (menu)
• Nadat u een EAN code ingevoerd heeft, kan het zijn dat u middels de weergave “UNDEFINED CODE” en een
piep geluid gevraagd wordt een eenheidsprijs in te voeren. Voer in dit geval de eenheidsprijs in en druk de
toets in.
• Hoeveelheid: max. vier cijfers voor de komma + drie cijfers achter de komma
• Eenheidsprijs: lager dan een geprogrammeerd limietbedrag
• Hoeveelheid x eenheidsprijs: max. zeven cijfers
e
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
7.5x
165 8
2x
250 `
5à
15 x
8U
8 . 25 x
I
3x
100 `
60 U
5x
5012345678900 U
Ñ1.8x
Kies PLU-code 25 uit
het menu.
e
c
27
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 28
■ Gesplitste prijsberekening
Deze functie kunt u gebruiken als uw klant een ander aantal dan de basishoeveelheid van een los artikel wil
kopen.
Procedure
FF-methode
When
you de
use
a
Bij
een voor
PLU-code
base q’ty programmed
geprogrammeerde
for PLU code
basishoeveelheid
BasisBase
q’ty
hoeveelheid
x
Verkoophoeveelheid
Selling q’ty
Directe PLU
PLU
Direct
Normale methode
When
use a base
Bij een
vooryou
de PLU-code/EANWhen
you
use a programmed
programmed for
codeq’ty
geprogrammeerde
Als
u een
geprogrammeerde
unit price gebruikt
basishoeveelheid
PLU code/EAN code
eenheidsprijs
Verkoop-
x
Selling
q’ty
hoeveelheid
Basishoeveelheid
Base q’ty
Eenheidsprijs
Unit
price per
basishoeveelheid
per
base q’ty
x
Eenheidsprijs
Unit
price
PLU-code
PLU
code
Omzetgroeptoets
Department
key
`
U
à
Code
omz.gr
Dept.code
Eenheidsprijs
Unit
price per
basishoeveelheid
per
base q’ty
Directe PLU
PLU
Direct
Eenheidsprijs
Unit
price per
basishoeveelheid
per
base q’ty
`
PLU-code
PLU
code
U
Scan EAN
EAN-code
Scan
code
EAN-code
EAN
code
Ñ
t/m
thru
Ö
VerkoopSelling q’ty
hoeveelheid
x
Basis-
Base
q’ty
hoeveelheid
x
Ä
U
Selectie
een post/artikel
Itemvanselection
Eenheidsprijs
Unit priceper
basishoeveelheid
per
base q’ty
e
• Nadat u een EAN-code ingevoerd heeft, kan het zijn dat u middels de weergave “UNDEFINED CODE” en een
piep geluid gevraagd wordt een eenheidsprijs in te voeren. Voer in dit geval de eenheidsprijs in en druk de
toets in.
• Verkoophoeveelheid: max. vier cijfers voor de komma + drie cijfers achter de komma
• Basishoeveelheid: max. twee cijfers (heel getal)
e
OPMERKING Neem contact met met uw geautoriseerde SHARP dealer, voor het daadwerkelijke gebruik
van deze functie.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
7 x 10 x
600 7
8x5x
35 U
5x6x
5045678912304 U
PLU
MENU01 3 x 5 x
Kies
PLU-code
5050
uit
Select
PLU code
het
menu.
from
the menu.
28
e
c
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 29
■ Opvolgend vermenigvuldigen
Deze functie is handig wanneer u bijvoorbeeld een aantal artikelen per vierkante meter verkoopt.
Procedure
When
you
use a programmed
Als
u een
geprogrammeerde
unit price gebruikt
eenheidsprijs
lengte
Length
x
Breedte
Width
x
Eenheidsprijs
Unit price
Eenheidsprijs
Unit price
PLU-code
PLU
code
EenheidsUnit
price
2 m2
prijs m
per
per
EenheidsUnit
price
2 m2
prijs m
per
per
`
U
Toets
Omzetgroep
Department
key
à
Code omz.gr
Dept.code
Directe PLU
PLU
Direct
`
U
PLU-code
PLU
code
Scan
ScanEAN-code
EAN code
Ä
EAN-code
EAN code
t/m Ö
Ñ thru
Lengte
Length
x
U
Breedte
Width
x
Eenheidsprijs
Unit price
Selectie
een post/artikel
Itemvanselection
e
• Nadat u een EAN code ingevoerd heeft, kan het zijn dat u middels de weergave “UNDEFINED CODE” en een
piep geluid gevraagd wordt een eenheidsprijs in te voeren. Voer in dit geval de eenheidsprijs in en druk de
toets in.
• Lengte of breedte: max. zeven cijfers (4 voor de komma + 3 na de komma)
• Eenheidsprijs: lager dan een geprogrammeerd limietbedrag
• Lengte x breedte x eenheidsprijs: max. acht cijfers
e
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
3x4x
400 5
1.5x
2.5x
8U
1 . 75 x
1 . 75 x
600 `
3U
4x5x
50998876543202 U
Ñ1.2x
1.2x
Kies PLU-code 50 uit
het menu.
e
c
29
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 30
■ Enkelpostverkoop (SICS)/enkelpost beëindigen (SIF)
Deze registratie is gelijk aan die voor normale omzetgroep/PLU/EAN-registratie. De functies voor
enkelpostverkoop en enkelpost beëindigen zijn alleen beschikbaar wanneer het soort KP-kassabon is
ingesteld op de “optel kassabon”.
SICS-registraties
• Deze functie is handig wanneer maar één artikel wordt verkocht en contant wordt betaald, zoals
bijvoorbeeld een pakje sigaretten. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij omzetgroepen die zijn
ingesteld voor de SICS-functie en de daarbij behorende PLU’s of EAN’s.
• De transactie wordt beëindigd en de geldlade opent zodra u de omzetgroeptoets, à toets, P toets of de
directe PLU-toets indrukt.
Toetsvolgorde
Voorbeeld
250
Om
transactie
Fordefinishing
te beëindigen
Afdruk
9
the transaction
OPMERKING Als een registratie van een voor de SICS-functie ingestelde omzetgroep, PLU-sub-omzetgroep
of EAN volgt op registraties van een niet voor de SICS-functie ingestelde omzetgroep, PLU-subomzetgroep of EAN, wordt de transactie niet beëindigd en beschouwd als een normale verkoop.
SIF-registraties
• Als een registratie van een voor de SIF-functie ingestelde omzetgroep, PLU-sub-omzetgroep of EAN volgt
op registraties van een niet voor de SIF-functie ingestelde omzetgroep, PLU-sub-omzetgroep of EAN, wordt
de transactie direct als normale contantverkoop beëindigd.
• Net als de SICS-functie is deze functie beschikbaar voor contant afrekenen van enkelposten.
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
1745 8
1500
9
Om
transactie
Fordefinishing
te beëindigen
the transaction
■ Gewichtsregistraties
Gewichtregistraties kunnen handmatig of automatisch worden ingevoerd.
In het eerste geval moet het door de weegschaal aangegeven gewicht door de bediener worden afgelezen
en handmatig worden ingevoerd. In het tweede geval wordt het gewicht van de aangesloten weegschaal
(optie) automatisch afgelezen en op het beeldscherm van de kassa-terminal getoond. Neem contact op met
uw geautoriseerde SHARP dealer, als u een handmatige gewichtinvoer wenst.
Automatische gewichtsregistraties
Procedure
FF-methode
o
Tarragewicht
Tare weight
When you use a
Bij
een voor
de PLUWhen
you use
a
code
basegeprogrammeerd
wt. programmed
basisgewicht
for PLU code
Bij
een geprogrammeerd
programmed
scale
weegschaalnummer
table number.
30
Weegschaalnummer
Scale table number
S
Basisgewicht
Base wt.
Directe PLU
PLU
Direct
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:20
Page 31
Normale methode
Bij
een base
basisgewicht
When
wt. is 1van
kg
1
kg1 lb.)
(or
o
Tarragewicht
Tare
weight
Eenheidsprijs
Unit price
per
perbasisgewicht
base wt.
Als u een
geprogrammeerd
When you use a
basisgewicht
voor de
base wt. programmed
PLU-code
gebruikt
for PLU code
When you use a
Bij
een geprogrammeerd
programmed
scale
weegschaalnummer
table number.
Weegschaalnummer
Scale table number
Als
u een
geprogrammeerde
When
you
use a programmed
eenheidsprijs
unit price gebruikt
S
Base wt.
Basisgewicht
x
Eenheidsprijs
Unit
price
Eenheidsprijs
Unit price
per
perbasisgewicht
base wt.
Eenheidsprijs
Unit
price
PLU-code
PLU
code
PLU
MENU01
t/m
thru
PLU
MENU25
o
Tarragewicht
Tare
weight
• Tarragewicht:
• Nettogewicht:
• Basisgewicht:
• Weegschaalnummer:
`
Code omz.gr
Dept.code
à
Toets Omzetgroep
Department
key
`
U
Code
omz.gr
Dept.code
Eenheidsprijs
Unit
price per
basishoeveelheid
per
base q’ty
DirectePLU
PLU
Direct
Eenheidsprijs
Unit
price per
basishoeveelheid
per
base q’ty
`
PLU-code
PLU
code
à
U
Als u een
geprogrammeerd
When you use a
basisgewicht
voor de
base wt. programmed
PLU-code
gebruikt
for PLU code
When
use a
Bij eenyou
geprogrammeerd
programmed
scale table no.
weegschaalnummer
Weegschaalnummer
Scale table number
Toets Omzetgroep
Department
key
S
Basisgewicht
Base wt.
Selectie
van een post
Item selection
Eenheidsprijs
Unit price
per
perbasisgewicht
base wt.
e
max. 4 cijfers (voor én na de komma)
max. 5 cijfers (voor én na de komma)
max. 2 cijfers (voor de komma)
1 t/m 9
OPMERKING • Er kunnen in de kassa-terminal 9 weegschalen worden geprogrammeerd waaraan
verschillende tarragewichten toegekend kunnen worden.
• Wanneer de S-toets wordt ingedrukt, wordt het nettogewicht van de aangesloten
weegschaal (optie) automatisch afgelezen en op het beeldscherm van de kassa-terminal
getoond.
• Wanneer de PLU is geprogrammeerd voor “verplichte gewichtsregistratie” hoeft de Stoets niet te worden ingedrukt.
• Voor afgifte van een kassabon waarop alleen het tarragewicht staat, drukt u op o, voert u
het tarragewicht in, drukt u op S en tenslotte op c.
• Het valutasymbool wordt getoond/afgedrukt wanneer dit voor de CHECK zo
geprogrammeerd is.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
S8U
200 e
S 0
c
31
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 32
Handmatige gewichtsregistraties
Procedure
FF-methode
Als
u een
geprogrammeerd
When
you
use a
basisgewicht
voor de PLUbase wt. programmed
code
gebruikt.
for PLU
code
Nettogewicht
Net weight
S
Basisgewicht
Base wt.
Directe PLU
PLU
Direct
Normale methode
Bij
een basisgewicht
When
base wt. is 1van
kg
1(or
kg1 lb.)
Als
u een
geprogrammeerd
When
you
use a
basisgewicht
voor de PLUbase wt. programmed
code
gebruikt.
for PLU
code
Nettogewicht
Net weight
S
Basisgewicht
Base wt.
x
Als
u een
geprogrammeerde
When
you
use a programmed
eenheidsprijs
unit price gebruikt
Eenheidsprijs
Unit price
per
perbasisgewicht
base wt.
Eenheidsprijs
Unit
price
Eenheidsprijs
Unit price
per
perbasisgewicht
base wt.
Eenheidsprijs
Unit
price
PLU-code
PLU
code
PLU
MENU01
t/m
thru
PLU
MENU25
Nettogewicht
Net weight
S
Toets Omzetgroep
Department
key
`
Code omz.gr
Dept.code
Toets Omzetgroep
Department
key
`
U
Code
omz.gr
Dept.code
Eenheidsprijs
Unit
price per
basishoeveelheid
per
base q’ty
Directe PLU
PLU
Direct
Eenheidsprijs
Unit
price per
basishoeveelheid
per
base q’ty
`
Basisgewicht
Base wt.
à
Selectie
een post/artikel
Itemvanselection
PLU-code
PLU
code
à
U
Eenheidsprijs
Unit price
per basisgewicht
per
base wt.
e
• Nettogewicht: max. 5 cijfers (voor én na de komma)
• Basisgewicht: max. 2 cijfers (voor de komma)
OPMERKING • Het nettogewicht wordt automatisch berekend met behulp van het geprogrammeerde
tarragewicht.
• Het valutasymbool wordt getoond/afgedrukt wanneer dit voor de CHECK zo
geprogrammeerd is.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
9S0
c
32
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 33
■ Geen-omzet verkoop
Deze functie is voor het registreren van andere dan de gewone verkopen (omzet), zoals wanneer er bij
voorbeeld in een restaurant sigaretten of bloemen worden besteld. In dit geval vraagt de bediener betaling
met een totale rekening.
Dit wordt uitgevoerd door invoer van een omzetgroep die bij de geen-omzet groep behoort, of van een PLU
die bij de omzetgroep behoort. Neem contact op met uw SHARP-dealer als u deze functie wilt gebruiken.
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Geen-omzet
verkoop
Non-turnover
sale
Afdruk
2700 8
200
c
Speciale registraties voor PLU/EAN
■ Promotiefunctie
U heeft de keuze voor een normale of een ingestelde verkoop voor de invoer van een promotie.
De fabrieksinstelling zullen, afhankelijk van het verzendadres, verschillend zijn. (De ingestelde
verkoopinstelling is alleen voor Engeland.) Neem contact op met de geautoriseerde SHARP dealer, als u de
instelling wenst te veranderen.
OPMERKING Voor de invoer van de EAN code van het artikel, kunt u niet het type EAN code Niet-PLU
gebruiken en op de code drukken.
Normale verkoop
Deze functie is handig om meerdere PLU/EAN’s te verbinden en als één geheel te verkopen (b.v. als
dagmenu). Bediening is hetzelfde als bij normale PLU/EAN’s. De promotietabel bestaat uit het
kortingsbedrag, de kortingsvoorwaarde (waaraan de ingevoerde artikelen moeten voldoen) en een tekst
voor de tabel. Er kunnen maximaal 5 soorten artikelen aan een tabel worden toegekend. Bij beëindiging van
een promotietransactie kan het verkoopbedrag als volgt van een korting worden voorzien:
Promotieartikelen van tabel nr. 1: artikel-A (*2,30), artikel-B (*3,10), artikel-C (*2,50)
Kortingsvoorwaarde:
3
Korting:
*1,00
<Verkoop
<Sale 1> 1>
Voorbeeld
<Verkoop
<Sale 2> 2>
Item-A
Item-C
Artikel-A *2.50
*2,50
Artikel-A *2.30
*2,30
Item-B
Item-C
Artikel-B *2.50
*2,50
Artikel-B *3.10
*3,10
Item-C
Item-C
Artikel-C *2.50
*2,50
Artikel-C *2.50
*2,50
Subtotal
Subtotal
Subtotaal *7.50
*7,50
Subtotaal *7.90
*7,90
Discount
Discount
Korting -1.00
-1,00
Korting -1.00
-1,00
Total
*6.90
Total
*6.50
Totaal
*6,50
Totaal
*6,90
In geval van bovengenoemde < Verkoop 1>
Toetsvolgorde
Afdruk
Verwerkt
Treated als
as *2,30
*2.30artikel
item
40
Treated als
as *2,30
*3.10artikel
item
Verwerkt
41
Verwerkt
Treated als
as *2,30
*2.50artikel
item
42
c
Promotiekorting
33
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 34
Setverkoop
Deze functie is handig om meerdere PLU/EAN’s te verbinden en als één geheel te verkopen (b.v. als
dagmenu). Bediening is hetzelfde als bij normale PLU/EAN’s. De promotietabel bestaat uit een tekst voor de
tabel, het kortingsbedrag, en de kortingsvoorwaarde (waaraan de ingevoerde artikelen moeten voldoen)
voor elke PLU/EAN. Er kunnen maximaal 5 soorten artikelen aan een tabel worden toegekend. Indien de
promotietransactie onder de volgende voorwaarden wordt beëindigd, kan het verkoopbedrag als volgt van
korting worden voorzien.
• De totale hoeveelheid van de verkoop voldoet aan de kortingsvoorwaarde die in de promotietabel is
geprogrammeerd.
• De verkochte artikelen zijn geprogrammeerd in de promotietabel.
Promotieartikelen van tabel nr. 2:
Kortingsvoorwaarde voor elk artikel:
Korting:
<Verkoop
<Sale 1> 1>
Item-A
Artikel-A
Item-B
Artikel-B
Item-C
Artikel-C
Item-C
Artikel-C
Subtotaal
Subtotal
Korting
Discount
Total
Totaal
Voorbeeld
artikel-A (*3,00), artikel-B (*2,50), artikel-C (*2,10)
artikel-A (1), artikel-B (1), artikel-C (2)
*4.00
<Verkoop
<Sale 2>2>
*3.00
*3,00
*2.50
*2,50
*2.10
*2,10
*2.10
*2,10
*9,70
*9.70
-4,00
-4.00
*5.70
*5,75
Item-A
Artikel-A
Item-A
Artikel-A
Item-B
Artikel-B
Item-C
Artikel-C
Subtotaal
Subtotal
Korting
Discount
Totaal
Total
*3.00
*3,00
*3.00
*3,00
*2.50
*2,50
*2.10
*2,10
*10,60
*10.60
-0,00
-0.00
*10,60
*10.60
Geen
korting
toegekend.
Discount
is not
allowed.
(Hoeveelheid
van C moet
twee
(Q’ty of the item-C
should
be
zijn.)
two.)
In geval van bovengenoemde <Verkoop 1>
Toetsvolgorde
Afdruk
Verwerkt
Treated als
as *3,00
*3.00artikel
item
40
Verwerkt
Treated als
as *2,50
*2.50artikel
item
41
Verwerkt
Treated als
as *2,10
*2.10artikel
item
42
Treated als
as *2,10
*2.10artikel
item
Verwerkt
Promotiekorting
42
c
■ PLU-registraties/EAN-koppeling registraties
Wanneer u een PLUS of een EAN registreert waaraan een PLU(’s) is (zijn) gekoppeld, wordt (worden) de
gekoppelde PLU (’s) samen met de ingevoerde PLUS of EAN geregistreerd. Het afdrukformaat van de
kassabon is afhankelijk van de programmering (PRINT SELEC2 in het menu OPTIONAL in de modus
PGM2), zoals onderstaand omschreven.
Gedetailleerde informatie afdrukken
De omschrijvingen en bedragen van de ingevoerde PLU/EAN en de gekoppelde PLU’s worden individueel
afgedrukt.
Voorbeeld
(In geval van een gekoppelde PLU)
Toetsvolgorde
Afdruk
a
c
Gekoppeld
Linked
PLUs
PLU's
34
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 35
Hoofd-PLU’s/EAN’s en totale verkoopbedrag afdrukken
De omschrijving van de ingevoerde PLU/EAN en het totale verkoopbedrag van de ingevoerde PLU/EAN en
de gekoppelde PLU’s worden afgedrukt.
(In geval van een gekoppelde PLU)
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
a
c
Totaal bedrag
OPMERKING Als een korting wordt ingevoerd voor een gekoppelde PLU/EAN-koppeling, wordt de korting
berekend op basis van het totale verkoopbedrag. De korting zelf wordt toegekend aan de
hoofd-PLU/EAN.
■ EAN leerfunctie
Wanneer een ongedefinieerde code wordt gescand of ingevoerd, is invoer van eenheidsprijs en
bijbehorende omzetgroep verplicht. De ingevoerde code, de gerelateerde omzetgroep en de eenheidsprijs
worden opgeslagen in het EAN-bestand of in het dynamische EAN-bestand en worden gebruikt voor
toekomstige invoer van EAN verkoop.
OPMERKING • De gegevens worden niet in het bestand opgeslagen wanneer er onvoldoende capaciteit in
het bestand beschikbaar is.
• Als omschrijving voor de EAN-code wordt de omschrijving van de bijbehorende omzetgroep
toegepast.
• U kunt de EAN-leerfunctie gebruiken in de leerstand. Dit kan handig zijn om het
scansysteem uit te proberen.
Procedure
“UNDEFINED
is displayed
De
“UNDEFINED CODE”
CODE” (ONGEDEFINIEERDE
with beep sounds
CODE)wordt
met een and
piep price
geluidinput
weergegeven
window
is displayed.
en
een invoervenster
voor de prijs verschijnt.
When the unit price is zero,
Scan een ongedefinieerde EANScan an undifined EAN code
code
Ä
OngedefiUndifined
nieerde
EAN
code
U
EAN-code
Als de eenheidsprijs 0 is of in
or in
case
non-PLU
type
het
geval
eenofniet-PLU,
type
EAN codeprijsinformatie
having priceen/of
info.
EAN-code,
or press
code.
een
drukcode
heeft.
Het invoerscherm voor de
Dept.van
code
input window
code
de omzetgroep
wordt
weergegeven.
is displayed.
of
e or
c
Eenheidsprijs
Unit price
Code omz.gr
Dept.
code
Het
venster
met selecties
om
Delete
method
selection
te
wissenis
verschijnt.
window
displayed.
of
ec or
à
*
Numeric
*Cijferinvoer
entry
L
Om
de bewerking
te annuleren
To cancel
the operation
* Kies “1 AUTO DELETE” (AUTO WISSEN) als u de EAN-CODE invoert vanaf een niet eerder gebruikte EAN
verwijder functie (verwijdering door het selecteren van de optie DELETE(WISSEN) uit het menu EAN DELETE
(EAN WISSEN) in de modus Z1).
OPMERKING Gebruik voor herhaalde registratie de
Voorbeeld
“UNDEFINED CODE”
(ONGEDEFINIEERDE
CODE) wordt
weergegeven.
Toetsvolgorde
è toets.
Afdruk
5099887654302 U
750 c
5e
1c
c
35
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 36
■ Prijsopvraagfunctie (controle)
U kunt deze functie gebruiken om tijdens de transactie de eenheidsprijs van het PLU/EAN-artikel op te
vragen in de REG/MGR-stand.
Procedure
The
total verkoopbedrag
sales amountvan
of
Het totale
the
PLU/EAN
is displayed.
de PLU/EAN
wordt
getoond.
Scan
ScanEAN-code
EAN code
Ù
Numerieke
invoer
Numeric entry
(hoev.
(Q'ty
x)
Ä
Omschakelen
Price level
van het
shift
prijsniveau
EAN-code
EAN
code
U
PLU-code
PLU
code
U
Directe
PLU-toets
Direct PLU
key
*1
L
*2
e
`
*3
e
(MGRfunctie)
mode)
(MGR
Unit price
Eenheidsprijs
L
`
`
*1: Druk op de
toets om de prijsopvraagfunctie (controle) uit te schakelen.
*2: Druk op de
toets wanneer u de eenheidsprijs van het getoonde PLU/EAN wilt registreren.
*3: U kunt in de MGR-stand de eenheidsprijs tijdelijk wijzigen. De in de PGM-stand geprogrammeerde prijs wordt
niet gewijzigd (prijswijzigingsregistratie).
OPMERKING Gebruik voor herhaalde registratie de
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
5U
Ù
5089123456708 U
Op de display verschijnt de prijs.
36
è toets.
`
c
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 37
■ EAN prijswijzigingsfunctie
OPMERKING Neem contact op met uw dealer als u deze functie wilt gebruiken.
U kunt deze functie gebruiken om tijdens de transactie de eenheidsprijs of bijbehorende omzetgroep van
een EAN-artikel, inde REG/MGR-stand, te wijzigen
Er zijn voor de wijziging twee methoden beschikbaar:
1. Prijswijzigingsfunctie
U kunt de voorgeprogrammeerde prijs en/of de bijbehorende omzetgroep van een EAN-artikel wijzigen
zonder de PGM-stand in te schakelen.
2. Prijswijziging tijdens een transactie
Wanneer u tijdens een transactie van een EAN een verkeerde prijs en/of bijbehorende omzetgroep
ontdekt, kunt u deze nog tijdens de transactie corrigeren. Door registratie van een nieuwe prijs en/of
bijbehorende omzetgroep worden de voorgeprogrammeerde prijs en/of bijbehorende omzetgroep
automatisch gewijzigd.
OPMERKING Bij niet-PLU type EAN-codes met prijsinformatie en drukcodes hebben de in de codes
opgenomen prijzen prioriteit voor de voorgeprogrammeerde prijzen. Bij deze codes is een
gewijzigde prijs dus alleen geldig wanneer een prijswijziging wordt uitgevoerd.
Procedure
Prijswijzigingsfunctie
Scan
ScanEAN-code
EAN code
Het venster
verschijnt.
Price
entryprijsregistratie
window is displayed.
Ä
Ê
EAN-code
EAN
code
U
Ê
0 invoeren
To
enter 0
Om change
alleen dethe
eenheidsprijs
wijzigen
To
unit price te
only
*
Toets Omzetgroep
Department
key
Eenheidsprijs
Unit price
Om
de bijbehorende
omzetgroep
te
To change
the associated
dept.
wijzigen
de betreffende
directly door
by depressing
thetoets in te
drukken
L
corresponding key
e c
Om To
de functie
annuleren
canceltethe
mode
of
or
Code omz.gr
Dept
code
*
à
Om
de bijbehorende
omzetgroep
te
To change
the associated
dept.
wijzigen met behulp van de
using the dept. code entry key
omzetgroepcode invoertoets
Prijswijziging tijdens een transactie
Scan
ScanEAN-code
EAN code
Het venster
verschijnt.
Price
entryprijsregistratie
window is displayed.
Ä
U
EAN-code
EAN
code
0To
invoeren
enter 0
Eenheidsprijs
Unit price
L
Annuleren
To cancel
Ê
Ê
*
Om
alleen dethe
eenheidsprijs
wijzigen
To change
unit price te
only
Toets Omzetgroep
Department
key
Om
de bijbehorende
omzetgroep
te
To change
the associated
dept.
wijzigen
de betreffende
directly door
by depressing
thetoets in te
drukken
corresponding key
e orof c
Code
Deptomz.gr
code
*
à
Om
de bijbehorende
omzetgroep
te
To change
the associated
dept.
wijzigen
metdept.
behulp
vanentry
de key
using the
code
omzetgroepcode invoertoets
*: De bijbehorende omzetgroep kan alleen gewijzigd worden als de totalisator van het artikel op “0” staat.
37
UP_600_02.qxd.NEL
Voorbeeld
5/3/01
14:21
Page 38
Prijswijzigingsfunctie
Toetsvolgorde
Afdruk
Ê
5087654321106 U
600 Ê
Voorbeeld
Prijswijziging tijdens een transactie
Toetsvolgorde
Afdruk
5087654321106 U
Ê
600 Ê
c
De
in deze
Thejournaalprinter
journal printergebruikt
prints the
positie
hetformat
volgende
formaat.
following
in this
position.
Bijbehorende dept.
omzetgroepsnummer
Associated
no.
OPMERKING • Wanneer er in de prijswijzigingsfunctie een ongedefinieerde code wordt ingevoerd, geeft
het kasregister een foutmelding.
• Wanneer u tijdens een transactie op de Ê toets drukt, wordt de 1ste registratie van Ê
toets tijdens deze EAN-registratie hersteld, waarna de correcte prijs en/of bijbehorende
omzetgroep kan worden ingevoerd.
• Wanneer een bijbehorende omzetgroep wordt gewijzigd, wordt het artikellabel van de
omzetgroep ook automatisch aangepast aan dat van de nieuwe bijbehorende omzetgroep.
• Gebruik voor herhaalde registratie de è toets.
■ Invoer PLU/EAN van de Combi-maaltijd
Deze registratie is gelijk aan die voor normale PLU/EAN-registratie.
Als de PLU/EAN van een Combi-maaltijd ingevoerd is, zullen de etiketten van die PLU’s automatisch
afgedrukt worden. Het totaal van alle aangepaste prijzen (van de aan de Combi-PLU verbonden PLU’s)
wordt de instelling voor de prijs van de “combi”.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
w
c
OPMERKING Wanneer een combi-maaltijd wordt ingevoerd, worden zowel de totalisator van de
hoeveelheid van de combi-PLU/EAN als de totalisator van het bedrag van elke daaraan
verbonden PLU bijgewerkt.
38
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 39
■ Met/zonder registraties
Een maximum van 10 aan de combi-PLU verbonden PLU’s kunnen tijdelijk aangepast worden (toegevoegd
of verwijderd) door het gebruik van de toetsen W en w.
Met:
Om een PLU aan de combi-PLU/EAN toe te voegen.
Zonder: Om een gekoppelde PLU van de combi-PLU/EAN te wissen.
Procedure
Om
de volgende
toe PLU
te voegen
in te voeren
To enter
the next
codePLU-code
to be added
Met:
With:
w
Toe tecode
voegen
PLU
PLU-code
to be
added
U
(toebe
te voegen)
(To
added)
W
Te wissen
Tied
PLU code
verbonden
to PLU-code
be deleted
Ä
Combi EAN-code
Combo
EAN code
Combi
ComboPLU-code
PLU code
Directe
Direct PLU
PLU
Zonder:
Without:
Scan
EAN-code
ScanCombi
Combo
EAN code
U
U
Directe
Direct PLU
PLU
U
(Combi-PLU)
(Combo
PLU)
Directe
Direct PLU
PLU
(toebe
te deleted)
voegen)
(To
Om
de volgende
te wissen
PLU-code
te voeren
To enter
the next
PLU code
to beindeleted
OPMERKING De “met” en “zonder” bewerking mag totaal 20 keer worden toegepast.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
W 17 U
w 16 U
12 U
c
■ Omschakelen van het PLU-niveau (voor directe PLU’s)
Deze verschuiving kan het aantal directe PLU’s op de kassa-terminal verdubbelen of verdrievoudigen
zonder dat er extra directe PLU-toetsen toegevoegd hoeven worden. U kunt directe PLU’s op drie niveaus
gebruiken door gebruik te maken van de PLU niveau-omschakeling-cijfertoets, ä of de PLU niveauomschakelingstoetsen Ú tot en met ‹.
De niveautoets schakelt het PLU-niveau vanuit de overige 2 niveaus naar het gewenste niveau. (Het
normale niveau is 1.)
U moet de kassa-terminal in de PGM-stand programmeren om één van de twee PLU-niveau
omschakelingsfuncties — automatische terugkeer* of niveauvergrendeling** — te selecteren en u moet
bepalen of omschakelen van het PLU-niveau in de REG en MGR-standen of alleen in de MGR-stand is
toegestaan.
* De automatische terugkeer schakelt het PLU-niveau automatisch terug naar niveau 1 na het indrukken
van een directe PLU-toets of na beëindiging van elke transactie.
** De niveauvergrendeling houdt het huidige PLU-niveau vast totdat een PLU-niveau omschakelingstoets
wordt ingedrukt.
39
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 40
Automatische terugkeer (voor PLU-niveaus)
Als de kassa-terminal is geprogrammeerd voor automatische terugkeer van het PLU-niveau, drukt u vóór
cijferinvoer op de gewenste PLU-niveau omschakelingstoets.
Procedure
(Terugkeer
elke registratie)
(Returningnaevery
item entry)
n: PLU-omschakelingnr.
n:PLU shift no.
ä
t/m
⁄ through
‹
n
Cijferinvoer
Numeric
entry
(Q’ty,
(hoev.
Terug
naar
niveau1 1
Return
to level
Directe PLU
PLU
Direct
x)
(Terugkeer
elke transactie)
(Returningnaevery
transaction)
ä
t/m
⁄ through
‹
n
Cijferinvoer
Numeric
entry
(Q’ty,
)
(hoev.
Directe
PLU
Direct PLU
x
OPMERKING Bij gebruik van de FF-methode hoeft de
(Beëindigen)
(Finalization)
x-toets niet te worden ingedrukt voor registraties
vermenigvuldigen.
Niveauvergrendeling (voor PLU-niveaus)
Als de kassa-terminal is geprogrammeerd voor vergrendeling van het PLU-niveau, drukt u vóór cijferinvoer
op de gewenste PLU-prijsniveau omschakelingstoets.
Procedure
ä
t/m
⁄ through
‹
n
Numeric
entry
Cijferinvoer
(hoev.
(Q’ty,
x
Directe PLU
PLU
Direct
Het
wordt
gehandhaafd
Stayhuidige
in theniveau
current
level
)
OPMERKING Bij gebruik van de FF-methode hoeft de
x-toets niet te worden ingedrukt voor registraties
vermenigvuldigen.
Niveau 1: PLU-code 1, PLU-code 2
Niveau 2: PLU-code 70, PLU-code 65
• Wanneer de kassa-terminal geprogrammeerd is voor automatisch terugkeer:
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
1
2ä1
2
c
• Wanneer de kassa-terminal geprogrammeerd is voor niveauvergrendeling:
Toetsvolgorde
Afdruk
1ä1
2ä1
2
c
40
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 41
■ Omschakelen van het prijsniveau
Er kunnen drie verschillende prijs niveaus voor iedere PLU/EAN geprogrammeerd worden.
Het prijsniveau kan tijdens een PLU/EAN-registratie worden gewijzigd.
U kunt het PLU/EAN prijsniveau (niveau 1 tot en met 3) omschakelen door gebruik te maken van de
prijsomschakelingstoetsen {Grootste} tot en met ˘.
U moet een prijsniveau omschakelingsfunctie (d.w.z. automatische terugkeer of niveauvergrendeling)
inprogrammeren en aangeven welke bedrijfsstanden voor omschakeling van het prijsniveau worden
gebruikt (d.w.z. zowel de REG en MGR-standen of alleen de MGR-stand).
* Na een PLU/EAN omschakeling-invoer, schakelt de automatische terugkeer modus het PLU/EANprijsniveau automatisch terug naar niveau 1. U kunt aangeven of het prijsniveau moet terugkeren na elke
PLU-registratie of na beëindiging van elke transactie.
** De niveauvergrendeling houdt het huidige PLU/EAN-prijsniveau vast totdat een prijsniveau
omschakelingstoets wordt ingedrukt.
Automatische terugkeer (voor PLU-prijsniveaus)
Als de kassa-terminal is geprogrammeerd voor automatische terugkeer van het PLU/EAN-prijsniveau, drukt
u vóór cijferinvoer op de gewenste prijsniveau omschakelingstoets.
Procedure
(elk
artikel)
(each
item)
n: Prijsomschakelingsniveau nr.
n: Price
shift level no.
n
>
t/m
through
¥
˘
Numeric
entry
Cijferinvoer
PLU-code
PLU code
x
Directe PLU
PLU
Direct
(hoev.
(Q’ty,
etc.)
etc.)
EAN-code
EAN code
U
Keer naar
Return
to
standaard
the
default
prijsniveau,
price
level
voor de
(start
level)
bediener, terug
for
the clerk
(startniveau)
U
Ä
(elke
transactie)
(each
transaction)
t/m
> through
˘
n
¥
Numeric
entry
Cijferinvoer
PLU-code
PLU code
x
Directe PLU
PLU
Direct
(hoev.
(Q’ty,
etc.)
etc.)
n:
nr.
n: Prijsomschakelingsniveau
Price shift level no.
EAN-code
EAN code
U
Betaling
[Payment]
(Elke
transactie)
U
Ä
OPMERKING
Bij gebruik van de FF-methode hoeft de x-toets niet te worden ingedrukt voor registraties
vermenigvuldigen.
Niveauvergrendeling (voor PLU-niveaus)
Als de kassa-terminal is geprogrammeerd voor vergrendeling van het PLU-niveau, drukt u vóór cijferinvoer
op de gewenste PLU-prijsniveau omschakelingstoets.
Procedure
Voor omschakeling van het
van een
andere
PLU/EAN
Toprijsniveau
shift the price
level
of another
PLU/EAN
t/m
> through
˘
Numeric
entry
Cijferinvoer
n
¥
x
(hoev.
(Q’ty,
etc.)
etc.)
n: Prijsomschakelingsniveau
nr. no.
n: Price shift level
PLU-code
PLU code
U
DirectePLU
PLU
Direct
EAN-code
EAN
code
Het
Stayhuidige
in theniveau
current
wordt
price gehandhaafd
level
U
Ä
OPMERKING Bij gebruik van de FF-methode hoeft de
vermenigvuldigen.
x-toets niet te worden ingedrukt voor registraties
41
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 42
PLU-prijsniveau 1: PLU-code 1 (@1.91), PLU-code 2 (@0.79)
PLU-prijsniveau 2: PLU-code 1 (@2.00), PLU-code 2 (@0.99)
• Wanneer de kassa-terminal geprogrammeerd is voor automatisch terugkeer:
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
1
2¥1
2
c
• Wanneer de kassa-terminal geprogrammeerd is voor niveauvergrendeling:
Toetsvolgorde
Afdruk
1¥1
2¥1
2
c
■ Condimentregistratie (voor PLU)
De kassa-terminal kan zodanig worden geprogrammeerd dat er een prompt/bericht op het scherm komt
voor kruiden- en bereidingskeuze voor menu-specifieke PLU’s.
Voorbeeld:
Bij registratie van een menu-specifieke PLU kan een scherm mededeling worden getoond zoals “HOE
BEREID?”, waarna een lijst van “vervolg-PLU’s” verschijnt. U registreert daarna één van deze “vervolgPLU’s” zoals “zonder mosterd” om de bestelling van de gast op te nemen. In onderstaand voorbeeld van
een condimenttabel is condimenttabel 1 toegekend aan PLU-code 21 (geprogrammeerde tekst
“BIEFSTUK”) en is tabelnr. 4 aangewezen als de vervolgtabel. Bij registratie van PLU-code 21 verschijnt de
melding “HOE BEREID?” waarna u moet kiezen uit “KORT GEBAKKEN”, “HALF DOORBAKKEN” of “GOED
DOORBAKKEN”. Wanneer de gast kiest voor “KORT GEBAKKEN”, dan kiest u dit uit de lijst. Vervolgens
verschijnt de vervolgmelding “AARDAPPELS?” waarna u moet kiezen uit “GEKOOKT”, “GEPUREERD” of
“GEBAKKEN”. Als de gast kiest voor “GEPUREERD”, kiest u dit uit de lijst. Vervolgens drukt u op de ctoets om deze registratie te beëindigen.
Het onderstaande is een voorbeeld van een registratie van een condiment als de condimenttabel er als
volgt uitziet.
Tabelnummer
Table
number
1
4
Artikel–menu
Menu-item
PLUs
42
PLU-codes
voor
condimentregistratie
(geprogrammeerde
tekst,
prijs)
PLU codes
for
condiment entry (programmed
text,
price)
(HOWCOOK?)
(HOE
BEREID?)
23
25
27
(RARE
0.00)
(MED.RARE
0.00)
(WELLDONE
0.00)
DOORBAKKEN
0,00) (GOED
DOORBAKKEN
0,00)
(KORT
GEBAKKEN
0,00) (HALF
(AARDAPPELS?)
(POTATO?)
33
37
(GEKOOKT
0,60) (MASHED.P
(GEPUREERD0,60)
(P. CHIPS 0.60)
0.60)
Scherm
mededeling
Message
text
PLU’s
PLUs
38
(GEBAKKEN
0,50)
(BAKED.P 0.50)
Vervolgtabelnum.
Next table no.
4
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
Voorbeeld
14:21
Page 43
Toetsvolgorde
Beeldscherm
21
Kies “KORTSelect
GEBAKKEN”
“RARE”
uit de lijst. from the list.
e
Kies
“GEPUREERD”
Select
“MASHED.P”
from
uit
de the
lijst.list.
e
c
▼
▼
OPMERKING • De condimentregistratie van de kassa-terminal blijft actief totdat de gehele registratie voor
de PLU is uitgevoerd. Als u tijdens een condimentregistratie een normale PLU invoert die
niet in de condimenttabel is ondergebracht, verschijnt er een foutmelding.
• Wanneer de C-toets wordt ingedrukt, springt de registratie over naar de tabel die daarop
volgt.
• Wanneer de C-toets wordt ingedrukt, wordt de condimentregistratie ervan in de
geprogrammeerde bedrijfsstand (REG/MGR of MGR) geannuleerd.
• Wanneer er een PLU wordt ingevoerd waarvan de prijs is ingesteld op “0,00”, wordt alleen
de tekst op de kassabon afgedrukt.
• Er is geen restitutieregistratie mogelijk voor condimentregistraties. Bij registratie van een
restitutie van een menu-specifieke PLU worden de condiment-PLU’s die aan de menuspecifieke PLU zijn toegekend automatisch als een restitutie geregistreerd.
• U kunt de verplichte condimentregistratie overslaan door op de C-toets te drukken.
• De cursorherstelinvoer is toegestaan bij PLU’s die als condiment (menu en condiment) zijn
geregistreerd.
• De registratie vermenigvuldigen kan bij elk condiment afzonderlijk worden ingevoerd. De
som van de ingevoerde hoeveelheid per condimenttabel moet echter gelijk of kleiner zijn
dan menu PLU-registratie.
Wanneer er geen registratie vermenigvuldigen wordt gedaan, wordt de hoeveelheid
automatisch bepaald om het aantal van menu PLU-registraties te halen.
• U kunt op de ¥-toets drukken om het prijsniveau tijdens de registratie van een condimentPLU om te schakelen.
43
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 44
■ Inhoudsmaatregistraties
Met deze functie kunt u een artikel verkopen in de gewenste hoeveelheid, zoals een halve of een dubbele.
Om deze functie uit te voeren drukt u op de p en voert u een artikel met een PLU/EAN-code in waarvan
de prijs en hoeveelheid in inhoudsmaten is uitgedrukt. De prijs van de inhoudsmaat verschijnt op de
kassabon. Raadpleeg uw SHARP dealer voor details.
Procedure
FF-methode
p
PLU-registratie
(direct)
PLU
entry (direct)
Directe PLU
PLU
Direct
Normale methode
p
PLU-code
PLU
code
U
Eenheidsprijs
Unit price
Directe PLU
PLU
Direct
Eenheidsprijs
Unit price
`
PLU-registratie
(indirect)
PLU entry (indirect)
PLU/subdept. entry (direct)
PLU/sub-omzetgroepregistratie
(direct)
Sub-omzetgroepregistratie
Subdept. entry (indirect)
U
PLU-code
PLU
code
Scan EAN
EAN-code
Scan
code
Ä
U
EAN-code
EAN
code
t/m
Ñ thru
Ö
Selectie
een artikel
Item van
selection
EAN-registratie
EAN entry
EAN-registratie
EAN entry
Eenheidsprijs
Unit
price
e
Registratie
PLU/sub-omzetgroep
PLU/subdept.
entry (menu)
(menu)
• Eenheidsprijs: lager dan een geprogrammeerd limietbedrag
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
p2x1
p 2
c
Subtotalen weergeven
De kassa-terminal kan de volgende subtotalen weergeven:
■ Subtotaal
Druk op een willekeurig moment tijdens de transactie op de s-toets. Het subtotaal inclusief belasting
verschijnt op het scherm.
■ Verschil subtotaal (Differ ST)
Druk op een willekeurig moment tijdens de transactie op de ∂-toets. De eerste keer dat u deze toets
indrukt, wordt het subtotaal van alle uitgevoerde registraties weergegeven en afgedrukt. Als u deze toets
opnieuw indrukt, krijgt u het subtotaal van de registraties die na het vorige subtotaal zijn doorgevoerd. Elke
keer dat u op de ∂-toets drukt wordt de belasting berekend en de belasting en de belastbare subtotalen
worden getoond en op de kassabon afgedrukt.
44
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 45
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
1
2
∂
3
c
Transactie beëindigen
■ Betaling à contant of met cheque
Druk op de s toets om een subtotaal inclusief belasting op te vragen, toets het door de klant aangeboden
bedrag in en druk vervolgens op de c of Å t/m É toets wanneer het bedrag à contant wordt voldaan of
druk op één van h t/m Ò toetsen wanneer de klant met een cheque betaalt. Wanneer het aangeboden
bedrag groter is dan het verkoopbedrag, toont de kassa-terminal het verschuldigde wisselgeld en verschijnt
het symbool “VERSCHULDIGD WISSELGELD”. In het andere geval verschijnt het symbool “TEKORT” en
geeft de kassa-terminal een tekort aan. Registreer het aangeboden bedrag op de juiste wijze.
Voorbeeld
Normale methode
Toetsvolgorde
Afdruk
s
1000 c
Betaling met cheque
Toetsvolgorde
Afdruk
s
1000 h
OPMERKING U kunt tevens een contante betaling of betaling met een cheque in het menuvenster
Betaling à contant of met cheque invoeren. Druk op de toets K of Ç en kies een
bijbehorend nummer voor Betaling à contant of cheque en voer het bedrag in.
45
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 46
■ Gemengde betaling (cheque + contant)
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
s
1000 h
500 c
■ Betaling à contant of met cheque zonder registratie van aangeboden
bedragen
Voer de artikelen in en druk op de c of Å t/m É toets als het artikel per contant wordt betaald of druk
op de h t/m Ò toetsen als het artikel met een cheque wordt betaald. De kassa-terminal toont het
totaalbedrag.
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
6
10 U
c
In geval van betaling met een cheque
■ Kredietverkoop
Voer de artikelen in en druk op een krediettoets (Ò t/m Œ).
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
6
7
Ó
OPMERKING • Het registreren van aangeboden bedragen (d.w.z. het berekenen van het wisselgeld) is
met behulp van de Ó t/m Œ toetsen mogelijk als dit in de PGM-2 functie is
geprogrammeerd.
• U kunt een kredietverkoop ook registreren via het kredietmenuvenster. Druk op de çtoets en kies een bijbehorend kredietnummer en voer het bedrag in.
46
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 47
■ Gemengde betaling (contant of cheque + krediet)
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
s
950 c
Ô
OPMERKING Druk bij betaling met cheques of een kredietaankoop op één van de
Πtoetsen in plaats van op de c toets.
h t/m Ò of Ò t/m
Berekening van BTW (Belasting Toegevoegde
Waarde)/belasting
■ BTW/ belasting systeem
De kassa-terminal kan door uw dealer voor de volgende zes belastingsystemen worden geprogrammeerd.
Automatisch BTW 1 t/m 6 systeem (automatische berekening met geprogrammeerde percentages)
Dit systeem berekent bij betaling de BTW voor de belastbare subtotalen 1 t/m 6 door gebruik te maken van
de betreffende geprogrammeerde percentages.
Automatisch belasting 1 t/m 6 systeem (automatische berekening met geprogrammeerde
percentages)
Dit systeem berekent bij betaling de belasting voor de belastbare subtotalen 1 t/m 6 door gebruik te maken
van de betreffende geprogrammeerde percentages en telt de berekende belasting bij deze subtotalen op.
Handmatig BTW 1 t/m 6 systeem (handmatige registratie met geprogrammeerde percentages)
Procedure
s
z
Met dit systeem kunt u de BTW voor de belastbare subtotalen 1 t/m 6 berekenen. Deze berekening wordt
uitgevoerd met de betreffende geprogrammeerde percentages zodra u de z toets direct na de s
ingedrukt heeft.
Handmatig BTW 1 systeem (handmatige registratie voor subtotalen met geprogrammeerde BTW 1
percentages)
Procedure
Geprogrammeerd
percentage rate
gebruiken
To use a programmed
s
BTW-tarief
VAT
rate
z
Met dit systeem kunt u de BTW voor het subtotaal van dat moment te berekenen. Deze berekening wordt
uitgevoerd met de geprogrammeerde BTW 1 percentages zodra u de z toets direct na de s toets
indrukt. Bij dit systeem kan het ingetoetste belastingtarief worden gebruikt.
47
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 48
Handmatig belasting 1 t/m 6 systeem (handmatige registratie met geprogrammeerde percentages)
Procedure
s
z
Met dit systeem kunt u de BTW voor de belastbare subtotalen 1 t/m 6 berekenen. Deze berekening wordt
uitgevoerd met de betreffende geprogrammeerde percentages zodra u de z toets direct na de s
ingedrukt heeft. Na deze berekening moet u de transactie beëindigen.
Automatisch BTW 1 t/m 3 en automatisch belasting 4 t/m 6 systeem
Met dit systeem kunt u een combinatie van de automatische BTW 1 t/m 3 en automatische belasting 4 t/m 6
berekenen. Deze combinatie kan elk van de BTW 1 t/m BTW3 met belastbaar 1 t/m belastbaar 3 en elk van
de belasting 4 t/m belasting 6 met belastbaar 4 t/m belastbaar 6 zijn. Het belastingbedrag wordt automatisch
berekend met de hiervoor geprogrammeerde percentages.
OPMERKING De toegepaste BTW/belasting wordt in de marge rechts van het bedrag op de kassabon als
volgt afgedrukt:
BTW1/belasting
1
VAT1/tax1
BTW2/belasting
2
VAT2/tax2
BTW3/belasting
3
VAT3/tax3
BTW4/belasting
4
VAT4/tax4
BTW5/belasting
5
VAT5/tax5
BTW6/belasting
6
VAT6/tax6
A
B
C
D
E
F
Wanneer de meervoudige BTW/belasting wordt toegekend aan een omzetgroep of PLU, wordt
een lager nummer van het BTW/belasting afgedrukt. Raadpleeg uw SHARP dealer voor details.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Als het the
handmatig
(When
manual
BTW
t/m 6 6
VAT 11 through
systeem
gekozen
system isisselected)
Afdruk
8
s
z
c
■ BTW-omschakelregistratie
Met deze functie kunt u de belastingstatus omschakelen van omzetgroepen (of PLU’s) die geprogrammeerd
zijn voor belastbaar 1 of belastbaar 1 en belastbaar 3.
1. Wanneer de BTW-omschakelregistratie wordt uitgevoerd voor een omzetgroep of PLU die is
geprogrammeerd voor belastbaar 1, schakelt de belastingstatus om naar belastbaar 2.
2. Wanneer deze registratie wordt uitgevoerd voor een omzetgroep of PLU die is geprogrammeerd voor
belastbaar 1 en belastbaar 3, blijft de belastingstatus “belastbaar 1” ongewijzigd, maar wordt “belastbaar
3” genegeerd.
Procedure
48
Druk op de Z-toets om de BTW-omschakeling te activeren voordat u de betreffende
omzetgroep(en) of PLU(‘s) registreert.
De BTW-omschakeling kan ook aan het einde van de transactie worden geactiveerd.
Raadpleeg uw SHARP-dealer voor meer details.
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 49
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
Z
8
s
z
c
Gastrekeningen (GLU)
■ Gasten opzoek-systeem (GLU) (GLU)
Nieuwe gastrekening
Procedure
Om
een
Forautomatisch
automatic GLU
GLU-code
te maken
code generation
GLU-code
GLU
code
(1
9999)
(1 t/m
to 9999)
Gastennr.
Guest
no.
(max.
(max. 2
2 cijfers)
digits)
©
*
G
[Posten
[Item
entries]
registreren]
1
f
ı
*2
*2
XXXXXX
√
Y orof A
[Betalingswijze]
[Payment
operation]
(Contant,
cheque,
krediet,
wisselen)
(Cash, Check,
Credit,
Exchange)
˝
ß
√
**33Bij
volledige
betaling
(voldaan)
When
paid in
full.(settlement)
Om de geopende GLU-weergave te annuleren, drukt u op de toets
C.
OPMERKING • De GLU-code duidt op een code die gebruikt moet worden om de gastrekening te openen
voor bestellingen of betaling.
• De kassa-terminal kan worden geprogrammeerd voor opeenvolgende GLU-codes
(automatisch genereren van GLU code). Als de kassa-terminal niet als zodanig is
geprogrammeerd, moeten de GLU-codes handmatig worden ingevoerd.
• Wanneer u een gastrekening (b.v. #2) opent terwijl u met een andere gastrekening (b.v.
#1), bezig bent, dat wordt de voorgaande gastrekening (#1) automatisch gesloten door de
NBAL-functie. (Als “bediener# verplicht” in de functie selectieprogrammering is
geselecteerd, dient u de huidige gastrekening eerst gereed te maken voordat u een andere
gastrekening kunt aanmaken.)
*1 Dit is de optionele functie. (Tijdelijke beëindiging.)
U kunt een gastrekening tijdelijk beëindigen door op de f-toets te drukken. Hierdoor wordt een
gastrekening afgedrukt waarop het huidige saldo inclusief belasting wordt vermeld. De gastrekening
blijft echter “open” staan. Dit betekent dat er extra bestellingen op gezet kunnen worden. De belasting
wordt wel berekend maar niet bij het belastingtotaal opgeteld.
U kunt echter nog additionele bestellingen toevoegen door de geopende GLU’s weer te geven.
*2 De belasting wordt niet berekend.
*3 De belasting wordt berekend en bij het belastingtotaal opgeteld.
49
UP_600_02.qxd.NEL
5/3/01
14:21
Page 50
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Beeldscherm
1001 g
1
2
ı
Extra bestellingen
Procedure
Geopende
GLU-codes
Opened GLU
codesverschijnen
are displayed
[Kiesthe
GLU
code]
[Select
GLU
code]
OPENED
GLU
e
[Posten
[Item
entries]
©
GLU-code
GLU
code
registreren]
f
ı
√
XXXXXX
Y orof A
[Betalingswijze]
[Payment
operation]
(Contant,
cheque,
krediet,
wisselen)
(Cash, Check,
Credit,
Exchange)
˝
ß
√
Bij
volledige
(voldaan)
When
paid inbetaling
full.(settlement)
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Beeldscherm
1001 g
7
c
■ Depositoregistraties
Een deposito verwijst naar een vooruitbetaling op een gastrekening en kan à contant, per cheque of krediet
worden gedaan.
Er kan alleen een depositoregistratie worden gemaakt bij invoer van een gastrekening. Dit is niet mogelijk
tijdens de verwerking van een overhandigd bedrag.
Een ontvangen deposito kan worden geretourneerd met behulp van de ;-toets. Het is niet mogelijk om
een bedrag te retourneren dat groter is dan het depositosaldo.
Procedure
Deposit
amount
Depositobedrag
(max.
digits)
(max. 77 cijfers)
50
:
;
t/m
h through
Ò
t/m É
c, Å through
t/m Œ
Ó through
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 51
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Beeldscherm
1001 g
5000 :
c
ı
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Beeldscherm
O 1001 e
5000 ;
c
ı
■ Gastrekeningen overdragen (afdragen/aanvaarden)
Gastrekeningen afdragen
Aan het einde van een dienst van een kassier of wanneer de kassier afgelost wordt, kunnen een of meer
gastrekeningen van de kassier overgezet worden naar een open cheque-bestand totdat de
verantwoordelijkheid voor de cheque(s) aan een andere kassier toegewezen is. Tevens is het zo dat alle
openstaande gastrekeningen van deze kassier tegelijkertijd overgezet kunnen worden.
Wanneer
geopende
GLU-codes
When allalle
open
GLU codes
of van
de huidige kassier overgedragen zijn.
Procedure
the active cashier are transferred.
’
XXXX
GLU code
code
GLU
g
’
Voor
gastrekening
For de
thevolgende
next guest
check
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Beeldscherm
’
1001 g
’
51
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 52
Gastrekeningen aanvaarden
Als een tweede kassier verantwoordelijk is geworden voor de overgedragen gastrekeningen:
Wanneer
alle
gastrekeningen,
welke
door
een
When all
guest
checks which
are
transferred
kassier afgedragen zijn, zijn overgedragen.
Procedure
out from a cashier are transferred.
Kassiercode
Cashier
code
j
”
XXXX
GLU code
code
GLU
g
”
Voor
de volgende
gastrekening
For the
next guest
check
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Beeldscherm
”
1001 g
”
■ Rekeningen afdrukken
Deze functie wordt gebruikt om de rekening aan de gast te overhandigen. De kassa-terminal kan de rekening
(normale rekening of cumulatieve rekening) op de kassabonprinter, de kassabon-, rekening- of op de
journaalprinter afdrukken. Neem voor het selecteren van deze printers contact op met uw SHARP-dealer.
Procedure
Rekening
(automatische
doorvoer)
Bill on the
slip (auto feed)
XX
Aantal
No. ofregels
lines
op
rekening
of slip
feed
Rekening
op receipt
de kassabon
Bill on the
ß
˝
OPMERKING • Deze functie is onmiddelijk beschikbaar nadat de transactie beëindigd is (tevens na het
drukken op de toets ı of de toets f).
• Wanneer de kopiefunctie beschikbaar is, kunt u slechts eenmaal een kopie rekening op
rekening en kassabon afdrukken. Neem contact op met uw SHARP-dealer wanneer u de
functie kopie rekening nodig heeft.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
˝
52
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 53
■ Tussentijdse GLU uitlezen
Deze functie wordt gebruikt voor het tussentijds inspecteren van de gastrekening. De details van de
gastrekening kunnen worden afgedrukt op de kassabon of op de rekening. Neem voor het selecteren van
deze printers contact op met uw SHARP-dealer.
Procedure
M
GLU
code
GLU-code
02 INTERMED.
e
RECEIPT
e
SLIP
e
OUTPUT
OPMERKING • Deze functie is na het beëindigen van de gastrekeningregistratie beschikbaar.
• Als de uiteindelijke controle van het tussentijds uitlezen op verplicht is ingesteld (1. REKENING
AFHANDELEN is ingesteld op ACTIVEREN in de FUNCTIE VERBODEN), kan een
gastencheque niet afgehandeld worden zonder dat een GLU, m.b.v. een tussentijdse uitlezing,
afgedrukt wordt (tijdelijke afhandeling door de toets f of de toets ı is beschikbaar.)
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
M
[Kies “02 INTERMED.”] 1001e
e
■ Rekeningen totaliseren/rekeningen overdragen
Rekeningen totaliseren
De functie Rekeningen totaliseren wordt gebruikt om meerdere rekeningen te totaliseren wanneer een bepaalde
gast bij voorbeeld niet alleen zijn of haar rekening betaald, maar ook de rekeningen van andere gasten.
Procedure
#2
#1
GLU-code
GLU
code
(1
9999)
(1 t/m
to 9999)
GLU
code
GLU-code
(1 t/m
9999)
(1
to 9999)
B
s
zonder printing)
kassabon)
(without receipt
ı (afdrukken
(Betalingswijze)
[Payment operations]
OPMERKING • Alle #1 rekeningen worden bij #2 rekening opgeteld. Voor #1 is een maximum van 5
rekeningen beschikbaar.
• De GLU-code van #1 moet in gebruik zijn. Als de gastrekening(en) van #1 of #2 al door een
andere kassier zijn verwerkt, moet de gastrekening(en) zijn “afgedragen”.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Beeldscherm
1002 B
1003 s
ı
53
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 54
Rekeningen overdragen
Deze functie wordt gebruikt om de GLU-code van een bepaalde rekening te wijzigen.
Procedure
GLU-code
GLU
code
(1 to
t/m9999)
9999)
(1
Nieuwe
GLU-code
New GLU
code
(1
9999)
(1t/m
to 9999)
B
s
zonder kassabon)
(Without receipt
printing)
ı (afdrukken
OPMERKING • Voor deze functie moet voor #1 de huidige GLU-code, en voor #2 een nieuwe GLU-code
worden ingevoerd.
• Een #1 rekening wordt overgedragen naar een #2 rekening. De #1 rekening wordt gewist
en vrij gemaakt.
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Beeldscherm
1001 B
1002 s
ı
■ Rekeningen splitsen
Deze functie wordt gebruikt wanneer elke gast van een groep zijn of haar eigen bestelling wil betalen. Met
deze functie kunt u bepaalde posten van een gastrekening selecteren en een betalingsregistratie
aanbrengen. Bovendien kunt u de geselecteerde posten naar andere gastrekeningen overbrengen.
Procedure
De
geregistreerde
informatie
Infomation
registered
forvan
thede
original
oorspronkelijke
GLU code isGLU-code
displayedverschijnt
Om een andere post te kiezen
To select another item
Om de totale hoeveelheid in te voeren
To enter total q'ty
GLU-code
GLU
code
(oorspronkelijke
(Original GLU code)
GLU-code)
b
[
[
Verplaats
de aanwijzer/
Move
the cursor
to the
cursor naar de post die
item
to be separated
gesplitst moet worden
Betalingswijze
voor de
Payment
operation
for
aparte GLU’s
the separated
GLU(s)
]
]
Cijferinvoer
Numeric
entry
fl
Om
de original
oorspronkelijke
(Tonaar
return
GLU)
GLU terug te keren
Kassabonnen
vanseparated
de gesplitste
Receipt of the
GLU’s
worden
afgedrukt.
GLU(s)
are printed.
54
e
kassabon
(Without
receipt afdrukken)
printing)
ı (zonder
(Betalingswijze)
[Payment operation]
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
Example
14:37
Page 55
Toetsvolgorde
Beeldscherm
1002 b
Verplaats de
aanwijzer/cursor naar
PL00001
▼
2e
▼
c
▼
fl
ı
OPMERKING • De posten die worden gerestitueerd en artikelen/posten met kortingen kunnen niet gesplitst
worden.
• Het is niet mogelijk de hoeveelheid van een post aan te geven als de opgeslagen
hoeveelheid een decimaal getal is.
• Wanneer nog geen post is gekozen, wordt de functie Rekeningen splitsen automatisch
beëindigd door het indrukken van de ı-toets of door het verwijderen van de sleutel van
de bediener.
55
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 56
■ Normale transactie verplaatsen naar een gastrekening
Met deze kassa-terminal is het mogelijk om een transactie te verplaatsen van een non-GLU type naar een
GLU-bestand.
Procedure
Om
Forautomatisch
automatic een
GLU
GLU-code te maken
code generation
©
GLU-code
GLU
code
(1 t/m
9999)
(1
to 9999)
[Posten
[Item
entries]
registreren]
Gastennr.
No.
of guest
(max.
(max. 22 cijfers)
digits)
f
ı
√
XXXXXX
Y orof A
G
[Posten
[Item
entries]
registreren]
[Betalingswijze]
[Payment
operation]
(Contant,
cheque,
krediet,
wisselen)
(Cash, Check,
Credit,
Exchange)
˝
ß
√
Bij
volledige
(voldaan)
When
paid inbetaling
full. (Settlement)
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Beeldscherm
1
1005 ©
2
ı
OPMERKING De verplaatsing kan worden uitgevoerd voordat de betaling plaats gevonden heeft.
■ Vraag de GLU opnieuw op
Als de toets f als de gewone statustoets behandeld wordt (d.w.z., functies van de toets FINAL als een
contantsleutel), kunt u de afgehandelde GLU’s opvragen m.b.v. de toets f door op de toets Ü te drukken
om additionele artikelen in te voeren en andere afhandelingen met uitzondering van contant te realiseren.
Procedure
GLU-code
GLU
code
9999)
(1 t/m
to 9999)
(afhandelen
m.b.v.
toets FINAL)
(finalized by
thede
FINAL
key)
Ü
[Posten
[Item
entries]
registreren]
ı
f
√
XXXXXX
Y orof A
[Betalingswijze]
[Payment
operation]
(Contant,
cheque,
krediet,
wisselen)
(Cash, Check,
Credit,
Exchange)
Bij volledige
(voldaan)
When
paid inbetaling
full. (Settlement)
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Beeldscherm
1010 Ü
1
f
56
˝
ß
√
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 57
Overige registraties
■ Procentberekeningen (toeslag of korting)
• Uw kassa-terminal biedt tevens percentageberekeningen t.b.v. een subtotaal of voor ieder ingevoerde
artikel, e.e.a. afhankelijk van de programmering.
• Percentage: 0,01 t/m 99,99%
Percentageberekening van een subtotaal
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
3
5
5
s
¡
c
(Wanneer voor de
¡-toets een 10%
korting is
geprogrammeerd.)
Procentberekening voor geregistreerde posten
Toetsvolgorde
Voorbeeld
(Wanneer voor de
™-toets een 15%
toeslag is
geprogrammeerd.)
Afdruk
6
™
30 U
7.5™
c
■ Kortingsregistraties
Uw kassa-terminal stelt u in staat om een bepaald bedrag, voorzover deze onder het geprogrammeerde
limietbedrag is, in mindering te brengen, nadat de invoer van een artikel of de berekening of een subtotaal
uitgevoerd werd, e.e.a. afhankelijk van de programmering.
Korting op een subtotaal
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
6
70 U
s
100 @
c
57
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 58
Korting voor artikelregistraties
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
7U
75 !
c
■ Registraties Terugbetaling
Druk voor een registratie Terugbetaling op de F toets voordat u een omzetgroeptoets, à toets, directe
PLU-toets of U toets indrukt of een EAN code scant. De bediening voordat u de F toets indrukt is gelijk
aan die bij normale registratie. Bijvoorbeeld, als een retourartikel in een omzetgroep is ondergebracht, voert
u eerst het retourbedrag in en drukt u op de F toets en vervolgens op de betreffende omzetgroeptoets; als
een in een PLU ondergebracht artikel wordt geretourneerd, voert u de betreffende PLU-code in en drukt u
op de F en U toetsen; en als een retourartikelen in een EAN is ondergebracht, drukt u op de F toets en
scant u de EAN-code.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
F3
7x
7F
U
c
■ Retourregistraties
Druk voor een retourregistratie op de ® toets voordat u een omzetgroeptoets, à toets, directe PLU-toets
of U toets indrukt of een EAN code scant. De bediening voordat u de ® toets indrukt is gelijk aan die bij
normale registratie. Bijvoorbeeld, een geretourneerd artikel is hetgeen ingevoerd werd in de omzetgroep,
voer het bedrag van het geretourneerde artikel in en druk vervolgens op de toets ® en de overeenkomstige
sleutel van deze bestelling; als een artikel welke in de PLU ingevoerd werd, geretourneerd wordt, voer dan de
overeenkomende PLU code in en druk vervolgens op de toetsen ® en U; en als een artikel, welke in een
EAN ingevoerd werd, geretourneerd wordt, druk dan op de toets ® en scan de EAN code.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
5
®4
7x
7®
U
c
58
Afdruk
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 59
■ Afdrukken niet toegevoegde codes
U kunt op elk moment tijdens een transactie een nummer, waaraan geen code toegevoegd wordt, invoeren,
zoals een klantnummer of credit card nummer. Dit nummer kan uit max. 16 cijfers bestaan. Voer het nummer
in en druk op de =-toets. Het nummer wordt direct afgedrukt. Uw kassa-terminal zal direct afdrukken.
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
1230 =
1
Ô
■ Afdruk van vrije tekst
Tekst die u vrij kunt programmeren in de PGM-stand, kan worden afgedrukt door de betreffende code in te
voeren en op de t-toets te drukken, of door op de betreffende directe teksttoets te drukken. U kunt uw
artikelen samen omschrijven met omzetgroepen en PLU’s.
Procedure
Hoev.
Q’ty
x
Hoev.
Q’ty
Directe
Direct teksttoetsen
text keys
t
Tekstcode
Text
code
(1 t/m
99)
(1
to 99)
*
[Selecteer
detext]
tekst]
[Select the
t
e
*Om de lijst met teksten te verlaten, drukt u op de toets
Voorbeeld
Toetsvolgorde
OmzetgroepDept. entryregistratie
PLU/sub-omzetgr.registr.
PLU/subdept. entry
EAN-registratie
EAN entry
C.
Afdruk
1t
1
c
OPMERKING U kunt de vrije tekst herstellen met behulp van cursorherstel.
59
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 60
■ Entertainment rekening
Deze functie wordt gebruikt om met een kassabonprinter verkoopgegevens op gastrekeningen
(entertainment rekening) af te drukken.
Procedure
E.BILL
Afdrukvoorbeeld
60
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 61
Verwerking van betalingen
■ Fooiregistraties
Met de kassa-terminal kunt u de fooien registreren die de bedieners van gasten ontvangen in contant geld
of andere betaalmiddelen (cheque of krediet). Bij de fooiregistratie wordt uitgegaan van het volgende
systeem:
• De door de gast gegeven fooi wordt in de kassa-terminal geregistreerd via fooiregistratie en het restaurant
betaalt de fooi op een later tijdstip contant uit aan de bediener.
• De registratie in de kassa-terminal van het bedrag van de fooi wordt normaliter uitgevoerd door de
bediener.
De registratie is toegestaan voordat de betaling plaats vindt. Nadat de fooiregistratie is uitgevoerd, is
artikelregistratie niet meer mogelijk. De transactie moet door de betaling worden beëindigd. Het is niet
toegestaan tijdens één transactie twee soorten fooi, contant betaalde fooi en niet contant betaalde fooi, te
mengen. Slechts één van beide registraties is per transactie toegestaan.
Contant betaalde fooi:
in een transactie met een contant betaalde fooi gaat het verwerken van de
betaling als volgt:
Betaling à contant (hetgeen in vreemde valuta kan zijn) is verplicht, totdat het
totale contant aangeboden bedrag groter of gelijk is aan het bedrag van de
contant betaalde fooi. Daarna is betaling per cheque (of krediet) toegestaan.
Niet contant betaalde fooi: in een transactie met een niet contant betaalde fooi gaat het verwerken van de
betaling als volgt:
Betaling met cheque (of krediet) is verplicht, totdat het totale met cheque (of
krediet) aangeboden bedrag groter of gelijk is aan het bedrag van de niet contant
betaalde fooi. Daarna is betaling à contant toegestaan.
Procedure
Contant
betaalde
Cash tip
entry fooi
Bedrag
van
Tip
amount
de fooi
{
Niet contanttip
betaalde
Non-cash
entry fooi
Bedrag
van
Tip
amount
de fooi
Voorbeeld
}
Toetsvolgorde
Afdruk
1001 g
300 {
300 c
1500 h
61
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 62
■ Valuta omrekenen is better, therefore change INDEX for this subject
Met de kassa-terminal kunt u betalingen in buitenlands geld verwerken. Door op de , t/m +-toets te
drukken, wordt het subtotaal omgerekend in een vreemde valuta. Na het omrekenen zijn uitsluitend
contante betalingen mogelijk.
Voor bijbetaling in buitenlands geld
For additional payment in foreign currency
Procedure
After an entry
Zodra
registratie is
is
completed
beëindigd
or
of
After
the amount
het aangeboden
tendered
is is
found
bedrag lager
dan
smaller
than
het bedrag
vanthe
de
salesverkoop
amount in
a sales entry
Voor gepaste
For exact
amountbetaling
payment
*Preset exchange
Geprogrammeerde
koers
rate
,
Aangeboden
Amount
bedrag
tendered
(max. 8 cijfers)
(max. 8 digits)
+
c
t/m
Å through
É
t/m
h through Ò
t/m Œ
Ó through
Volgende
registratieor
of
Next registration
betaling
in Nederlands
payment
in
geld
domestic currency
L
Opnieuw registreren
Reentry
*Geprogrammeerde wisselkoers: 0,0000 t/m 9999,999999
OPMERKING • Wanneer het aangeboden bedrag te laag is, wordt het verschil aangegeven in eigen valuta.
• U kunt een betaling in vreemde valuta ook registreren via het Menuvenster Valuta. Druk op
de ´-toets en kies een bijbehorend valutanummer en voer het bedrag in.
• Verschuldigd wisselgeld wordt aangegeven in eigen valuta.
• Beschikbaarheid van krediet- of chequebetaling is afhankelijk van de programmering.
(alleen voor vreemde valuta 1)
Voorbeeld
Geprogrammeerde koers (1.550220) :EX1
Toetsvolgorde
Valuta
Currency
omrekenen
exchange
In
vreemde
Amount
valuta
tendered in
aangeboden
bedrag
foreign currency
Afdruk
6
7
,
12000 c
Valutabeschrijvingen
OPMERKING Openen van geldlade voor vreemde valuta:
• Op het moment van afgifte van de kassabon na aanbieden van de vreemde valuta.
• Op het moment van afgifte van een X/Z-rapport (inclusief verplichte kascontrole)
• Na uitvoeren van de functie voor het openen van de geldlade voor vreemde valuta.
Als de toets EXCHANGE(n) tijdens de transactie ingedrukt is, zal de geldlade vreemde
valuta geopend worden en zal het aantal van de teller Geen-verkoop met één verhoogd
worden.
,
+
62
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 63
■ Ontvangen op rekening registratie
Om een op-rekening-ontvangen (RA) te kunnen verkrijgen, dient u of “alleen contant systeem” te selecteren
of “gemengd betalingssysteem”. Kies het “alleen contant systeem” als uw de rekening (RA) contant betaald
krijgt. In het gemengde betalingssysteem, kunt u de RA zowel contant, per cheque of als krediet ontvangen.
In geen van de systemen kunt u de RA in vreemde valuta ontvangen.
Neem contact op met uw geautoriseerde SHARP-dealer als u een “alleen contant systeem” wenst te
gebruiken.
Gemengd betalingssysteem
Procedure
Directe toetsregistraties
RA amount
Bedrag
RA
(max. 88 cijfers)
(max.
digits)
KortingsDiscount
rate
t/m
¡ through
∞
Korting
Discount
amount
t/m
! through
%
percentage
Y A
of
or
of
or
~
Om
RA bedrag te
To ontvangen
correct (overwrite)
corrigeren
(overschrijven)
RA amount
Om
de RA
To cancel
bewerking
te
RA operation
annuleren
t/m
É
c, Å through
t/m
through
Ò
h
t/m
Ó through
Œ*
AangeboAmount
den
bedrag
tendered
c
Bij
gesplitste
betaling is made
When
split of
orgemengde
mixed tendering
Menu-specifieke registraties
M
Item
selection
Postenkeuze
from
via het venster
the window
Kortings-
e
RA amount
Bedrag
RA
(max. 88 cijfers)
(max.
digits)
Om
ontvangen
RA bedrag te
To correct
(overwrite)
corrigeren
(overschrijven)
RA amount
Discount
rate
percentage
e
of
or
~
Om
de RA
To cancel
bewerking
te
RA operation
annuleren
Korting
Discount
amount
AangeboAmount
den
bedrag
tendered
c
t/m
¡ through
∞
t/m
! through
%
t/m
É
c, Å through
t/m
h through
Ò
t/m Π*
Ó through
Bij
gesplitste
of gemengde
betaling is made
When
split or
mixed tendering
Ó t/m Œ -toetsen kunt u alleen die toets gebruiken die geprogrammeerd is om
aangeboden bedragen te registreren.
OPMERKING * Van de
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
12345 =
4800 Y
4000 h
800 c
63
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 64
Alleen contant systeem
Procedure
Directe toetsregistraties
RA amount
Bedrag
RA
(max. 88 cijfers)
(max.
digits)
Y orof A
Menu-specifieke registraties
Item
selection
Postenkeuze
via
hetthe
venster
from
window
M
e
RA
RAamount
Bedrag
(max.
digits)
(max. 88 cijfers)
e
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
12345 =
4800 Y
■ Uitbetalingsregistraties
Om een invoer m.b.t. uitbetaling (PO) te maken, kunt u of “alleen contant systeem” of “gemengd
betalingssysteem” selecteren. Kies het “alleen contant systeem” als u slechst een contante betaling uit
wenst te voeren. In het “gemengd betalingssysteem” kunt u zowel een betaling à contant, per cheque of op
krediet maken. In ieder systeem dient u de PO tijdens de transactie in te voeren.
Neem contact op met uw geautoriseerde SHARP-dealer als u een “alleen contant systeem” wenst te
gebruiken.
Gemengd betalingssysteem
Procedure
Directe toetsregistraties
Voor
de vplgende
For the
next POPO
X orof Q
Amount
RA
Bedrag
(max. 88 cijfers)
(max.
digits)
t/m
É
c, Å through
t/m
through
h
Ò
t/m
Œ*
Ó through
X orof Q
Te
Toannuleren
cancel
Menu-specifieke registraties
Voor
de vplgende
For the
next POPO
M
Postenkeuze
via
Item
selection
venster
fromhetthe
window
RA
Bedrag
Amount
(max. 8
(max.
8 cijfers)
digits)
e
t/m
É
c, Å through
t/m
through
h
Ò
t/m
Œ*
Ó through
M
Te
Toannuleren
cancel
Ó t/m Œ-toetsen kunt u alleen die toets gebruiken die geprogrammeerd is om
aangeboden bedragen te registreren.
OPMERKING * Van de
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
6789 =
X
3000 c
64
X
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 65
Alleen contant systeem
Procedure
Directe toetsregistraties
Amount
RA
Bedrag
(max. 88 cijfers)
(max.
digits)
X ofor Q
Menu-specifieke registraties
M
Item
selection
Postenkeuze
via
venster
fromhetthe
window
e
Amount
RA
Bedrag
(max.
digits)
(max. 88 cijfers)
Toetsvolgorde
Voorbeeld
e
Afdruk
6789 =
2500 X
■ Geen-verkoop (wisselen)
Druk op de N toets zonder verder iets in te voeren. De geldlade gaat open en de printer drukt “NO SALE”
af op het journaal en op de kassabon. Als u een nummer laat afdrukken voordat u op de N toets drukt,
wordt eerst dit nummer afgedrukt.
Afdruk
OPMERKING U kunt ook “Geen-verkoop” uit het diversen menu activeren. Druk op de
M-toets en kies “08
NO SALE” uit het menu.
■ Contantbetaling wijzigen
Deze functie wordt gebruikt om het contante verkoopbedrag te wijzigen in een krediet verkoopbedrag of een
cheque verkoopbedrag. U kunt deze functie bij voorbeeld gebruiken wanneer uw gast u vraagt de betaling te
crediteren of om voor betaling een cheque te ontvangen nadat u de betaling als contant heeft geregistreerd.
Procedure
Directe toetsregistraties
RA
Bedrag
Amount
(max. 88 cijfers)
(max.
digits)
t/m Ò
h through
t/m
Ó through
Œ
Menu-specifieke registraties
Ç
ç
Voorbeeld
Postenkeuze
via
Item selection
venster
fromhetthe
window
Amount
RA
Bedrag
(max.
digits)
(max. 88 cijfers)
e
Toetsvolgorde
e
Afdruk
2000 h
65
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 66
■ Een cheque innen
OPMERKING Neem contact op met uw geautoriseerde SHARP-dealer als u van deze functie gebruik
wenst te maken, als u deze functie niet tesamen met de functie contant contantbetaling
wijzigen kunt gebruiken.
Voorbeeld
Directe toetsregistraties
Check
Chequebedrag
amount
t/m
h through
Ò
Menu-specifieke registraties
M
Voorbeeld
Postenkeuze
via
Item selection
hetthe
venster
from
window
ChequeCheck
bedrag
amount
e
Toetsvolgorde
e
Afdruk
6789 =
3000 h
■ Bedieningstoeslag
Bij betaling van verkoopregistraties wordt de bedieningstoeslag berekend en afgedrukt. U kunt een
percentage instellen voor berekening van de bedieningstoeslag. Als het percentage is ingesteld op 0%,
drukt de kassa-terminal geen enkele bedieningstoeslag af. De bedieningstoeslag is beschikbaar in
automatisch BTW 1-6, automatisch belasting 1-6, automatisch BTW 1-3 en automatisch belasting 4-6.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Afdruk
2
3
s
c
66
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 67
■ VIP verkoop
Deze functie wordt gebruikt bij een kostenloze transactie voor belangrijke gasten. In deze functie wordt
geen eenheidsprijs gehanteerd.
Procedure
ƒ
[Posten
[Item
entries]
≈
Voorbeeld
registreren]
*Lager dan het geprogrammeerde maximumbedrag
Toetsvolgorde
Geprogrammeerde
eenheidsprijs
van PLU1: 1,15
Geprogrammeerde
eenheidsprijs van
PLU2: 15,00
c
Afdruk
ƒ
1
3x2
c
67
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 68
■ Klantmanagement
Uw kassa-terminal kan voorzien zijn van de functie Klantmanagement.
Om de functie Klantmanagement in werking te stellen, dient u de klantcode, welke aan een klant is
toegekend, in te voeren. U kunt op ieder moment tijdens een transactie een klantcode invoeren.
Onder normale omstandigheden zal klantinformatie (naam, code en adres) eerder in de programmering
ingesteld zijn. U kunt echter tijdens welke transactie dan ook, nieuwe klantinformatie toevoegen. Wanneer
een ongedefinieerde klantcode ingevoerd wordt, wordt “UNDEFINED CODE” weergegeven en dan kunt u de
naam en het adres van de klant invoeren, die vervolgens in het bestand van de klant opgeslagen worden.
Voor de geregistreerde klant kunt u het toestaan dan zijn/haar betaling opgeschort wordt. Maak een
voorlopige afhandeling m.b.v. de toets Î. Het omzetbedrag wordt opgeteld bij het bedrag op de rekening
van ieder klant. Als de klant zijn of haar rekening betaald, gebruik dan de invoer “op-rekening-ontvangen”.
Procedure
*Scan
*ScanKlantcode
customer code
ˆ
Ä
Klantcode
Customer
code
(max. 13 tekens)
(max.13
digits)
Naaminvoer
Name
entry
(max. 16
tekens)
(max.16
characters)
e
e orof c
Verkoopregistratie
Sales registration
**
Adresinvoer
Address
entry
(max. 40
tekens)
(max.40
characters)
e orof c
***
*: Het scannen van de Klantkaart, welke aan de klant werd aangereikt, of de formaatcode EAN-13. De klantcode
kan tevens door de optische kaartlezer ingelezen worden.
**: Als een ingevoerde code voor de invoer van een klant niet in het klantenbestand bestaat, wordt kort het
bericht, “UNDEFINED CODE” weergeven, hettgeen vergezeld gaat van piepgeluidjes. Vervolgens wordt het
invoervenster NAME weergegeven om de bediener te vragen de naam van de klant in te voeren.
***: Het invoervenster ADDRESS wordt weergegeven.
OPMERKING • De invoer klantencode wordt na de betalingsverwerking geblokkeerd.
• Als een onjuiste code is ingevoerd, volg dan de volgende procedure om deze te annuleren.
Als er geen artikel werd ingevoerd, druk dan op de toets N.
Als er wel een artikel werd ingevoerd, voer dan een herstelbewerking van het subtotaal uit.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Beeldscherm
ˆ
0800000000075 e
8200 2
c
• Om een nieuwe klantcode in de modus REG/MGR in te voeren
Toetsvolgorde
680 1
ˆ
0800000001232 e
name5e
addr5e
c
68
Afdruk
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 69
• Als u de klant toestemming geeft om de rekening op een later tijdstip te voldoen;
Toetsvolgorde
Afdruk
ˆ
0800000000075 e
5370 6
Î
• Wanneer een klant zijn/haar rekening geheel of gedeeltelijk voldoet;
Toetsvolgorde
Afdruk
ˆ
0800000000075 e
3000 a
c
Het restant van de rekening
69
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 70
Trainingsfunctie
De trainingsfunctie wordt gebruikt om de gebruiker of de manager te oefenen in het werken met de kassaterminal.
OPMERKING In het geval dat “bediener en kassier systeem” op uw kassa-terminal toegepast is, kunnen
kassiers toegang krijgen tot de opleidingsfunctie.
Als een bediende/kassier in opleiding geselecteerd wordt, zal de kassa-terminal automatisch in de
opleidingsfunctie functioneren, terwijl als een bediende/kassier die in opleiding is geselecteerd wordt, de
kassa-terminal automatisch in de standaard modus REG zal functioneren. Er kan een opleidingstekst en
een maximum van twee bediener/kassiers in opleiding worden geprogrammeerd. Neem contact op met uw
geautoriseerde SHARP dealer voor het programmeren van de opleiding bediener/kassier.
De trainingsfunctie geldt voor alle functies van de kassa-terminal.
Op kassabonnen die in de trainingsfunctie worden afgedrukt verschijnt een markering waarmee de bonnen
als trainingsbonnen herkend kunnen worden.
Het journaalrapport stopt in de trainingsfunctie volledig. De volgnummers worden niet bijgewerkt. Het vorige
nummer wordt bij het afdrukken herhaald.
Het geheugen van de functie bediener/kassier zal in de opleidingsfunctie uitgebreid worden. Andere
geheugens worden niet bijgewerkt.
De GLU-codes die tijdens de trainingsfunctie worden geopend worden ook op het GLU-rapport afgedrukt.
Deze GLU-codes zijn herkenbaar aan de letter “T”. De gegevens van GLU-codes die tijdens een
trainingssessie worden gebruikt, worden niet gewijzigd.
Het lezen en opnieuw instellen van de opleiding bedieners/kassiers zal op de bediener/kassierrapporten
worden afgedrukt. De omzettotalen van de bedieners/kassiers in opleiding kunnen echter niet in het totaal
van de complete bediener/kassierrapporten worden meegenomen.
Toetsvolgorde
Kiezen van
de kassier in
training
70
Afdruk
5
3x
3
c
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 71
Registratie overlappende bediende
Met deze functie kunt u overschakelen van de ene naar de andere bediende en de registratie van de eerste
bediende onderbreken. De tweede bediende kan derhalve zijn registratie doorvoeren in deze functie.
Onderbreking van de transactie is alleen mogelijk bij registratie overlappende bediende. Neem contact op
met uw dealer als u deze functie daadwerkelijk wilt gebruiken.
OPMERKING • De invoer van een overlappende bediener is alleen mogelijk via het bediener-
invoersysteem.
• De registratie van een overlappende bediener werkt niet als een wisselgeldberekening aan
de gang is.
• Als een bediende nog steeds registreert (of de transactie nog niet heeft beëindigd), werkt
de kassa-terminal alleen in de REG- en MGR-standen en kunnen de X/Z-rapporten niet
worden afgedrukt. Het bericht “CLERK REMAINED” en de daaraan verbonden bediener
worden weergegeven.
Voorbeeld
Bediener 1:
Bediener 2
Bediener 2:
Bediener 1:
Registratie begonnen
Bediendewisseling (1 naar 2), onderbreking
Transactie beëindigd
Wisseling van de bediener (2 naar 1), registratie opnieuw gestart, transactie beëindigd
Toetsvolgorde
bediener 1 is aangemeld. Sleutel van de
bediener 1 is geplaatst.
bediener 2 is aangemeld. Bediendes-leutel
2 is geplaatst.
bediener 1 is aangemeld. Sleutel van de
bediener 1 is geplaatst.
Beeldscherm
1
3
3
3x
2
c
1
3
c
71
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 72
5 Correctie
REG-stand
MGR MODE
Correctie van de laatste registratie (direct herstel)
Wanneer u per ongeluk een omzetgroep, PLU/sub-omzetgroep, EAN, percentage (¡ t/m ∞), korting (!
t/m ), of restitutie invoert, kunt u dit herstellen door direct na de onjuiste registratie op de ~ -toets te
drukken.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Beeldscherm
1250 6
~
2U
~
5012345678900 U
~
600 8
™
~
328 9
28 !
~
250 F 6
~
c
72
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:37
Page 73
Correctie van de voorlaatste of eerdere registratie (indirect herstel)
Indien u een onjuiste invoer aantreft voordat u de transactie afgerond heeft (d.w.z. voordat u op de toets c
gedrukt heeft), kunt u de invoer ongedaan c.q. leeg maken m.b.v. de aanwijzer/ cursor of de functie toetsvolgorde.
Indirect ongedaan c.q. leeg maken m.b.v. aanwijzer/cursor
U kunt de omzetgroep, de PLU/sub-omzetgroep, EAN, terugbetaling artikel, kortingsbedrag/bonus en
percentage invoer leegmaken c.q. ongedaan maken.
Verplaats de aanwijzer/cursor naar het artikel dat leeggemaakt c.q. ongedaan gemaakt dient te worden en
druk op de toets ~.
Indirect ongedaan c.q. leeg maken m.b.v. de functie toetsvolgorde
U kunt de omzetgroep, de PLU/sub-omzetgroep, EAN en terugbetaling artikel leegmaken c.q. ongedaan maken.
Druk op de toets ~ net voordat u op de toest omzetgroep drukt, de toets à, de directe toets PLU of de
toets U of net voordat u de EAN code gaat scannen. Voor het indirect ongedaan maken c.q. leegmaken
van de terugbetaling, drukt u op de toets ~ nadat u op de toets F gedrukt heeft.
Voorbeeld
(Indirect ongedaan c.q. leeg maken m.b.v. aanwijzer/cursor)
Toetsvolgorde
Beeldscherm
1310 6
7
Verplaats de
aanwijzer/cursor
naar het gewenste
artikel.
~
c
73
UP_600_03.qxd.NEL
5/3/01
14:38
Page 74
Correctie van het subtotaal
U kunt een hele transactie herstellen. Zodra subtotaal herstel is uitgevoerd, wordt de transactie afgebroken
en een kassabon afgedrukt.
Voorbeeld
Toetsvolgorde
Correctie van
Subtotal void
het subtotaal
Beeldscherm
1
6
10 U
s
~
s
Correctie van fouten die niet door direct, indirect
of subtotaal herstel gecorrigeerd kunnen worden
Eventuele fouten die u constateert na het beëindigen van een transactie of tijdens het registreren van het
aangeboden bedrag kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Dergelijke fouten moeten door de manager
worden hersteld.
Voer de volgende handelingen uit.
1.
2.
3.
74
Als u het aangeboden bedrag registreert, beëindig de transactie.
Voer vanaf het begin de juiste gegevens in.
Overhandig de onjuiste kassabon aan de manager om deze te annuleren.
UP_600_04.qxd.NEL
4/26/01
08:34
Page 75
6 Speciale afdrukfuncties
REG-stand
Kopie van kassabon afdrukken
Als de klant na het beëindigen van een transactie om een kassabon vraagt terwijl de kassabon aan/uitfunctie uit staat (geen kassabonafdruk), dan drukt u op de r-toets. Hierdoor wordt een kassabon
afgedrukt. De kassa-terminal kan ook een kopie van de kassabon afdrukken wanneer de kassabonafdruk
wel is ingeschakeld. Neem contact op met uw SHARP dealer als u een kopie wilt maken.
OPMERKING Volg één van onderstaande procedures om de kassabonafdruk aan of uit te zetten:
• Kies “RCP SW” uit het venster dat wordt geopend als op de M-toets wordt gedrukt.
• Druk op de ‰-toets om het “RCP SW.” venster te openen.
Voorbeeld
Een kopie van de kassabon afdrukken na het invoeren van de onderstaande registratie
terwijl de kassabon aan/uit-functie uit staat
Toetsvolgorde
Afdruk
2
3x
1
c
Afdruk op de
het journaal
Voor kassabon→ r
Afdruk op de
kassabon
Op de kopie van de kassabon wordt de tekst “COPY” afgedrukt.
75
UP_600_04.qxd.NEL
4/26/01
08:34
Page 76
Kopie van gastrekening afdrukken
Met deze functie kunt u een kopie van de gastrekening afdrukken.
Druk op de y toets en voer de gewenste gegevens in.
Procedure
y
[Posten
Item
entries
registreren]
Beëindiging
Finalization
ß
r
Voor
afdruk
de the
functie
To print
onop Als
When
receipt
slip paper Kassabon
“OFF” status
dethe
rekening
op UIT staat
OPMERKING • Een kopie van de gastrekening heeft niets te maken met het geheugen.
• Bediening is hetzelfde als bij normale registratie. Maar de validatie afdruk wordt
uitgeschakeld en de geldlade wordt niet geopend.
Toetsvolgorde
Voorbeeld
Afdruk
y
10 x 1
c
Validatie afdruk
De kassa-terminal kan validaties afdrukken als er een printer voor rekeningen is aangesloten. Neem voor
details over de printers contact op met uw SHARP-dealer.
1. Plaats het papier in de printergleuf.
2. Raak de √-toets. De validatie wordt afgedrukt.
OPMERKING Verplichte validatie afdruk kan worden opgeheven door de volgende handeling. Neem
contact op met uw SHARP-dealer als u deze functie wilt gebruiken.
1. Verplaats de modustoets naar de positie MGR.
2.
C
√
Afdrukken van de aankomsttijd/vertrektijd van de employee
De kassa-terminal kan de aankomsttijd en de vertrektijd van de employee afdrukken als deze aan de printer
voor rekeningen gekoppeld is. Neem voor details over de printers contact op met uw SHARP-dealer.
Voor het afdrukken dient in de modus REG te staan.
Het afdrukken van de aankomsttijd
Kassier
Cashier:
1
√
Kassier
Cashier:
11
√
(Alleen kassier + bediener systeem)
Het afdrukken van de vertrektijd
Kassier
Cashier:
2
√
Kassier
Cashier:
22
√
(Alleen kassier + bediener systeem)
76
UP_600_04.qxd.NEL
4/26/01
08:34
Page 77
7 De managerstand
MGR-stand
De managerstand wordt gebruikt wanneer er beslissing op managerniveau genomen moeten
worden met betrekking tot de kassa-terminal, bij voorbeeld voor het opheffen van beperkingen
en andere niet geprogrammeerde taken.
OPMERKING
In deze stand zijn ook de gewone kassa-terminal functies beschikbaar.
Opheffingsregistraties
Geprogrammeerde limieten van functies (zoals maximumbedragen) kunnen worden opgeheven door de
managerstand van de kassa-terminal in te schakelen.
Voorbeeld
In dit voorbeeld is de kassa-terminal geprogrammeerd om geen kortingsregistratie van
meer dan 2,00 te accepteren.
Toetsvolgorde
{
Registraties in
de REG-stand
Ga naar de
managerstand
Afdruk
2
250 @
• • •Fout
L
250 @
c
Terugkeren naar
de managerstand
Betaalde fooi registraties
Deze functie wordt gebruikt wanneer de fooien die door gasten met andere middelen dan contant (cheque
of krediet) zijn betaald à contant aan de bediener wordt uitbetaald.
Betaalde fooi registraties kunnen alleen in de MGR-stand worden ingevoerd. De fooien worden evenredig
aan de betreffende bedieners uitbetaald.
Procedure
Voorbeeld
Inloggen vanof
Assignment
bedieners
a clerk
†
Toetsvolgorde
(De bedienertoets voor bediener#2 is ingevoegd.)
Afduk
†
77
UP_600_04.qxd.NEL
4/26/01
08:34
Page 78
Rekeningopname/rekeningherstel
De rekeninginformatie moet zijn opgeslagen wanneer het rekeningrapportage bestand (ekeningopname) werd
aangemaakt. Elke opname bevat “rekeningvolgnummer”, “nummer van de bediener”, “afgiftedatum” en “bedrag”.
Elke opname kan worden hersteld via het BESTAND REKENINGRAPPORTAGE (rekeningherstel). Het herstelde
rekeningnummer wordt gebruikt bij de afgifte van een nieuwe rekening om het rekeningrapport re completeren.
Procedure
Rekeningnummer
Bill number
Voorbeeld
˝
~
ß
Toetsvolgorde
Journaalafdruk
5
~
˝
Correctie na beëindigen transactie
Wanneer u fouten dient te herstellen die bedieners niet kunnen corrigeren (fouten die zijn gevonden nadat
de transactie is beëindigd en die niet kunnen worden hersteld via direct of indirect herstel), volg dan
onderstaande procedure in de MGR-stand.
1.
2.
3.
Ga naar de modus Manager.
Druk op de toets ~ ‡ om de stand VOID van kassa-terminal te activeren. (Let op de aanduiding op het
scherm.)
Herhaal de registraties die op de foutieve kassabon zijn afgedrukt. (Hierdoor worden alle gegevens van
de onjuiste transacties uit het geheugen van de machine gewist en toegevoegd aan de totaalteller van
de herstelde bedragen.)
Foutieve kassabon
Geannuleerde kassabon
OPMERKING Zodra de transactie is geannuleerd (d.w.z. beëindigd in de herstelfunctie) verlaat de kassa-
terminal de herstelfunctie. Herhaal de bovenstaande stappen 2. en 3. om andere transacties
te herstellen.
78
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 79
8 Omzet uitlezen (X) en
nulstellen (Z)
X1/Z1-stand
X2/Z2-stand
OPXZ-stand
• Gebruik de uitleesfunctie (X) wanneer u de omzetgegevens vanaf de laatste nulstelling wilt
opvragen. U kunt de gegevens zo vaak als gewenst uitlezen. Het geheugen van de kassaterminal wordt hierdoor niet beïnvloed.
• Gebruik de nulstelfunctie (Z) wanneer u het geheugen van de kassa-terminal wilt wissen. Door
de nulstelling worden ale omzetgegevens afgedrukt en het gehele geheugen gewist, behalve
GT1 t/m GT3, de nulstelteller en het bonvolgnummer.
• X1- en X2-rapporten tonen dagelijkse omzetcijfers. U kunt deze rapporten uitlezen in de X1/Z1stand.
• X2- en Z2-rapporten tonen periodieke (maandelijkse) consolidatiegegevens. U kunt deze
rapporten uitlezen in de X2/Z2-stand.
• Een bediener of kassier kan zijn of haar rapport in de modus OP X/Z opvragen.
• Als u wilt stoppen met het afdrukken van het rapport, drukt op de toets L. Zelfs als het
afdrukken gestopt is, zal het volgende nummer (en de Z-teller als u een Z-rapport aan het
afdrukken bent) met een verhoogd worden.
OPMERKING Merk op dat u Rapport van de bediener kiest in plaats van Kassierrapport als het “alleen kassier
systeem” op uw machine is toegepast. Alleen wanneer het “kassier + bediener systeem” is
toegepast, kunt u zowel het Rapport van de bediener als het Kassierrapport gebruiken.
■ Uitlezen van een X1/Z1- of X2/Z2-rapport
[Uitlezen van een X1- of X2-rapport:]
1. Verplaats de modustoets naar positie OP X/Z, X1/Z1 of positie X2/Z2.
2. Kies “1 READING” om het overzicht van de rapporten weer te geven.
3. Kies een titel van een rapport uit de tabel welke verder in de tekst gegeven is. Als u een artikel kiest,
welke tussen haakjes in het openingsvenster weergegeven staat, kunt u direct naar de betreffende
titel(s)springen.
4. Voer zo nodig de waarden in die in de kolom “In te voeren gegevens” van de tabel staan.
[Uitlezen van een Z1- of Z2-rapport:]
1. Verplaats de modustoets naar de positie OP X/Z, X1/Z1 of de positie X2/Z2.
2. Kies “2 RESETTING” om de rapportoverzichten weer te geven.
3. Kies een titel van een rapport uit de tabel welke verder in de tekst gegeven is.
4. Voer zo nodig de waarden in die in de kolom “In te voeren gegevens” van de tabel staan.
5. Nadat het rapport is uitgelezen verschijnt de melding “ARE YOU SURE?” (Weet u het zeker?) op het
scherm.
Kies één van de volgende keuzemogelijkheden:
• Kies “YES” om alle omzetgegevens op nul te stellen.
• Kies “NO” om alle omzetgegevens te bewaren.
■ Kort rapport
U kunt de korte rapporten (alleen weergave) in de modus X1 voor de afdeling verkoop, contant geld in lade
(CID) en omzettotalen op het punt dat u rapporten, opvraagt weergeven.
1. Verplaats de modustoets naar de positie X1/Z1.
2. Kies “3 FLASH MODE” om het menu Kort rapport weer te geven.
3. Kies “DEPT SALES” om een kort rapport van de verkoopafdeling weer te geven, “CID” om een kort
rapport van het contant geld in de lade weer te geven of “SALES TOTAL” om een rapport van de
79
omzettotalen weer te geven.
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
Rapporttitel
1 GENERAL
2 DEPT./GROUP
3 DEPT.IND.
GROUP
4 DEPT.GR.
TOTAL
5 PLU
6 PLU PICK UP
7 COMBO SALES
8 COMBO PICK
UP
9 PLU BY DEPT
10 PLU IND.
GROUP
11 PLU GR.
TOTAL
12 PLU STOCK
13 PLU STOCK
PICK UP
14 PLU ZERO
SALES
15 PLU MIN.
STOCK
16 PLU
CATEGORY
17 TRANSACTION
18 TL-ID
19 COMMISSION
20 TAX
21 CHIEF
22 ALL CLERK
23 IND. CLERK
24 ALL CASHIER
25 IND. CASHIER
26 HOURLY
80
15:11
Page 80
Omschrijving
Algemeen
Omzetgroep per groep
Totaal van ind. groep omzetgroep
Algehele totaal van de
omzetgroep
PLU van opgegeven bereik
Rapport opvragen PLU/EAN
Combi-verkoop
Rapport opvragen Combiverkoop
PLU/EAN per bijbehorende omzetgr.
IIndividuele PLU/EAN-groep
Beschikbaar type
rapport in elke stand In te voeren gegevens
X2/Z2
X1/Z1
X2, Z2
X1, Z1
Begin/Eind omzetgr.-code
X2
X1
Omzetgroepnr.
X2
X1
X1
X2
X1, Z1
X1, Z1
X1
X1
X2, Z2
X2, Z2
X2
X2
Begin/Eind PLU/EAN-code
*1
Begin/Eind PLU/EAN-code
*1
X1, Z1
X1
X2, Z2
X2
Omzetgroepcode
PLU/EAN-groepsnr.
Algehele totaal PLU/EAN-groep
X1
X2
PLU/EAN-voorraad
PLU/EAN-voorraad opvragent
X1
X1
PLU/EAN-nulomzet
PLU/EAN-nulomzet per
omzetgroep
PLU-,minimum voorraad
X1
X1
PLU/EAN per prijscategorie
X1
Transactie
Totaal in geldlade
Commissieverkoop
Belasting
Chef
Complete bedieners
Individuele bediener
Begin/Eind PLU/EAN-code
*1
X2
X2
Begin/Eind PLU/EAN-code
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1, Z1
X1, Z1
(OP X/Z-stand)
Alle kassiers
X1, Z1
Individuele kassier
X1, Z1
(OP X/Z-stand)
Per uur (alle)
X1, Z1
Per uur (per opgegeven bereik)
X1
Alle
Omzetgroepcode
X2
Prijs
X2
X2
X2
X2, Z2
X2, Z2
X, Z
X2, Z2
X2, Z2
X, Z
Alleen van toepassing in
“kassier + bediener
systeem”
Begintijd/Eindtijd
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 81
Beschikbaar type
rapport in elke stand In te voeren gegevens
X2/Z2
X1/Z1
X2, Z2
Begin/Eind GLU-code
X1, Z1
X1, Z1
X2
X1
X1, Z1
X2, Z2 Alleen gegevens (datum en tijd)
Begin/Eind klantencodes
X2, Z2 Gegevens/bedrag en totaal
Begin/eind klantcodes
Bedrag
X2
Omschrijving
Rapporttitel
27 DAILY NET
28 GLU
29 GLU BY CLERK
30 BALANCE
31 BILL
32 CUSTOM
SALES1
33 CUSTOM
SALES2
34 CUSTOM
BY AMT
35 CHARGE
ACCOUNT
36 STACKED
REPORT
Dagelijks netto
GLU
GLU per bediener
Saldo
Rekeningenrapport
Klantenverkoop 1
Klantenverkoop 2
Klant per benoemd
verkoopbereik
Klanten-rekeningen
X2
Samengesteld rapport 1
Samengesteld rapport 2
X1, Z1
X1, Z1
X2, Z2
X2, Z2
OPMERKING *1: U kunt de PLU/EAN codes opvragen om een rapport te genereren. U kunt nieuwe
PLU/EAN codes of de codes die de laatste keer opgevraagd werden, opvragen. Om
nieuwe codes op te vragen, kiest u “1 NEW PICKING” en volgt u de procedure die
onderstaand wordt weergegeven om de nieuwe codes op te vragen. Om codes op te
vragen, die de laatste keer werden opgevraagd , kiest u “2 LAST PICKING”.
Volg de navolgende procedure om de PLU/EAN codes op te vragen.
Om
andere
code opcode
te vragen
Toeen
pick
up another
PLU/EAN-code
PLU/EAN
code
(PLU-code:
cijfers)
(PLU
code: max.
max.55digits)
(EAN-code:
cijfers)
(EAN
code: max.
max.1313digits)
x
c
Ä
Het scannen
van
de EAN-code
Scanning
EAN
code
Om PLU/EAN-codes op te vragen, die de
laatste keer werden opgevraagd
x
pick up PLU/EAN codes
c To
that were picked up the last time
c To pick up all PLU/EAN codes
Om alle PLU/EAN-codes op te vragen
* De volgende rapporten, welke gerelateerd zijn aan de PLU/EAN, worden in de volgorde van PLU’s en
EAN’s weergegeven.
PLU, PLU BY DEPT, PLU IND. GROUP, PLU ZERO SALES, PLU STOCK, PLU MIN. STOCK en PLU
CATEGORY
Tevens worden de EAN codes afgedrukt zoals in onderstaande tabel weergegeven.
EAN-13
EAN-8
UPC-A
UPC-E
81
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 82
Dagelijkse omzettotalen
■ Algemeen rapport
• Voorbeeld X-rapport
Read symbol
Uitleessymbool
Report title
Rapporttitel
Dept. omzetgroep
code
Code
Sales q’ty
Verkoophoeveelheid
Ratio of dept.
1 sales
amount to1“+”
dept.
total“+” omzetgroep
Verhouding
omzet
omzetgroep
t.o.v.
totaal
Omzetgroep
omschrijving
omzetbedrag
Dept. description
and salesenamount
Vermindering
- artikel
Item deductionhoeveelheid
q'ty
Vermindering
– artikel
Item deductionbedrag
amount
Totaal
Group aantal
1 total groep
q’ty 1
Verhouding
omzet
t.o.v.
“+” omzetgroep
Ratio of dept.
groupomzetgroep1
1 sales amount
tototaal
“+” dept.
total
Totaalbedrag
groep 1
Group 1 total amount
Group 1 text1
Groeptekst
Vermindering
hoeveelheid
– artikel, groep 1
Group 1 item deduction
amount
Vermindering
bedrag – artikel,
Group 1 item deduction
q'ty groep 1
“+” dept.
omzetgroepen
“+”
sales q’ty
hoeveelheid
en totaal
and
total
omzetgroep
restituties
“+” dept.
deduction
q'ty
and
total
hoeveelheid
en totaal
• Voorbeeld Z-rapport
“-” teller
“–”
dept. omzetgroep
counter
and
total
en totaal
Nulstelteller
Reset counter
Net grand
total
Netto
groottotaal
(GT2-GT3)
(GT2-GT3)
Grand total van
of
Groottotaal
plus registration
plus-registraties
Losse
omzetgroep
“+”
“+” hash
dept. counter
omzetgroep
en totaal
and total
Grand total van
of
Groottotaal
minus registration
min-registraties
Order - paid total
Bestellingen
–
Betaald totaal
Grand total van
of
Groottotaal
training-mode
registraties
in
registrations de
trainingsfunctie
Losse
omzetgroep
“-”
“–” hash
dept. counter
omzetgroep
en totaal
and total
Losse
omzetgroep
“+”
“+”
bottle
return dept.
counter
total
teller en and
totaal
82
verdere afdruk
zietoccurs
er
TheDe
subsequent
printout
hetzelfde
uit als
het as
voorbeeld
in the same
format
in the
X1-rapport.
sample
X1 report.
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 83
Omzetgroep
statiegeld
“-” teller
entotal
totaal
“-”
bottle return
dept. counter
and
Geen
omzet 11–counter
teller enand
totaal
Non-turnover
total
Non-turnover
total
Geen
omzet 22–counter
teller enand
totaal
Non-turnover
total
Geen
omzet 33–counter
teller enand
totaal
Rapporttitel
Report
title
Subtotaal(–)
(-)counter
– teller and
en totaal
Subtotal
total
Subtotal
total
Subtotaal%%counter
– teller and
en totaal
Net
sales
total
Netto
omzet
totaal
Taxable 1 total
Belastbaar
1 totaal
BTW11total
totaal
VAT
Afgedrukt
voor het
geval
Printed
in case
add-on
taxdat
is belasting
included. inclusief is
Artikel
teller enand
totaal
Item (–)(-)counter
total
Artikel
teller and
en totaal
Item %(%)
counter
total
Korting – in
promotionele
actie
Discount
promotion sale
Kortingstype-PLU,
teller en
totaal
Coupon-like
PLU counter
and
total
Restitutie,
teller and
en totaal
Refund
counter
total
Herstel artikel
in void
REG-stand,
en totaal
REG-mode
item
counter teller
and total
Transactie in
Herstel-stand,
teller
entotal
totaal
Void-mode
transaction
counter
and
Herstel artikel
- manager,
totaal
Manager
item void
counterteller
and en
total
Subtotaalvoid
Herstel,
teller
entotal
totaal
Subtotal
counter
and
Retour,counter
teller enand
totaal
Return
total
Herstel
Losse
Hash
item
voidomzetgroep,
counter and teller
total en totaal
Restitutie
Hash
itemLosse
refundomzetgroep,
counter and teller
total en totaal
Retour,
Losse
omzetgroep,
teller
Hash
item
return
counter and
totalen totaal
Herstel, Geenitem
omzet,
en totaal
Non-turnover
voidteller
counter
and total
Restitutie, Geen
omzet,
en totaal
Non-turnover
item
refundteller
counter
and total
Retour, Geenitem
omzet,
teller
en totaal
Non-turnover
return
counter
and total
83
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 84
Teller
Afdrukken
validatie
Validation
print counter
Teller
Afdrukken
Bill print
counter rekening
Teller
Geen-verkoop
(wisselgeld)
No-sale
(exchange) counter
Guest Kopie
check gastrekening
copy counter
Teller
Guest counter
Bestellingen
totaal
Order total totaal
Bestellingen
Paid total
Betaald
totaal
Gemiddeld
totaal betaald
per gast
Paid total average
per guest
Order total – totaal
paid total
Bestellingen
– Betaald totaal
Vip 11 sale
VIP
verkoop
Vip 22 sale
VIP
verkoop
VIP
verkoop
Vip 33 sale
Trans out counter
total
Afgedragen,
teller and
en totaal
Aanvaard,
teller en
totaal
Trans in counter
and
total
Bill balance
(Trans
out – trans
in) counter teller
and total
Saldo
rekening
(afgedragen
– aanvaard),
en totaal
Starting
cash memory
(+)geheugen (+)
Begin
contanten
bedrag
Begin
contanten
bedrag
Starting
cash memory
(–)geheugen (-)
Starting
cash memory
total
Begin
contanten
bedrag
geheugen totaal
Received-on-acount counter
total
Op-rekening-betaald,
teller enand
totaal
Uitbetaald,
teller en
Paid-out counter
andtotaal
total
Cheque
innen, teller
en and
totaal
Check cashing
counter
total
Deposit (+)
counter
and
total
Deposito
(+),
teller en
totaal
Deposit (–)
and
total
Deposito
(-),counter
teller en
totaal
Cashbetaald
tip counter
and total
Fooi
– contant,
teller en totaal
Non-cash
tip –counter
and totalteller en totaal
Fooi
betaald
niet à contant,
Tip paid
counter
anden
total
Fooi
betaald
- teller
totaal
Contant,
tellerand
en totaal
Cash counter
total
Cash 2 counter
total
Contant
2, tellerand
en totaal
Cheque-verkoop,
teller
totaal
Check sale counter
anden
total
Krediet
–verkoop
en betaling,
tellerand
en total
totaal
Credit 11sale
and tendering
counter
Wisselgeld
Exchange11contant,
cash
counter
and total
teller
en totaal
Wisselgeld
Exchange11cheque,
check
counter
and total
teller
en totaal
Wisselgeld
Exchange11krediet,
credit
counter
and total
teller
en totaal
84
Geld
Cashiningeldladetoets
drawer
Cheques
geldlade
Check in in
drawer
Contant
geld+in
Cash+check
cheque
drawer in geldlade
Totaal
wisselgeld
Change
total for
voor
chequebetaling
check
tendering
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 85
■ Omzetgroeprapport
Groep
– Omzetgroep
Dept. code
Sales q’ty
Verkoophoeveelheid
Dept. description
Omzetgroepomschrijving
Verkoopbedrag
Sales amount
Item deduction
q’ty in mindering
Hoeveelheid
artikelen
Item deduction
Bedrag
artikelenamount
in mindering
Percentage
bijdrage aan (+) totaal omzetgroep
Ratio of dept.
van
omzetgroep
2 sales
amount to2, verkoop
“+” dept. total
Groep
totale
verkoopbedrag
Group 1 –
total
sales
q’ty
Percentage
bijdrage
Ratio of dept.
group 1aan (+) totaal
sales amountvan
to omzetgroep 1, verkoop
omzetgroep
“+” dept. total
Groeptekst
1 sales amount
Group 1 total
Groep
totale verkoopbedrag
Group 1 –
text
Group 1 vermindering
deduction totaltotale
amount
Groep
bedrag
Group 1 vermindering
deduction totaltotale
q’ty hoeveelheid
Groep
Omzetgroep
(“+”), teller en totaal
“+” dept. counter
and total
Vermindering
“+” departmentomzetgroep
deduction (“-”),
q’ty and
teller
en total
totaal
“–” dept. counter
Omzetgroep
(“-”), teller en totaal
and total
“+”
hash
dept.
Losse
omzetgroep
(“+”),
counter
total
teller enand
totaal
Losse
omzetgroep
(“-”),
“–” hash
dept.
counter
total
teller
en and
totaal
“+” bottle return
dept. (“+”),
Omzetgroep
statiegeld
counter
total
teller
en and
totaal
“–” bottle return
dept. (“-”),
Omzetgroep
statiegeld
counter
total
teller
en and
totaal
Non-turnover
counter
Geen omzet 1,1 teller
en totaal
and total
85
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 86
■ Individueel groepstotaalrapport van omzetgroepen
OmzetgroepDept.
code code.
Sales
q’ty
Verkoophoeveelheid
Sales
amount
Omzetbedrag
Dept.description
Omzetgroep omschrijving en omzetbedrag
Item
deductionartikel,
q’ty hoeveelheid
Vermindering
Vermindering
bedrag
Item
deductionartikel,
amount
Groep 1 text/sales
tekst / verkoop,
Group
q’ty
and
total
hoeveelheid
en totaal
Groep 1 deduction
vermindering
Group
totaltotale
q'ty
and total en totaal
hoeveelheid
■ Compleet rapport groepstotalen van omzetgroepen
Groep 1 text/sales
tekst / verkoop,
Group
q’ty
and totalen totaal
hoeveelheid
86
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 87
■ PLU/EAN-rapport per opgegeven bereik
*
PLU
code
PLU-code
PLU-bereik
PLU
range
Prijsniveau
omschrijving
Price
level 1,
1 discription,
sales
q’ty and
totalen totaal
hoeveelheid
omzet
Price
level 2,
2 discription,
Prijsniveau
omschrijving
sales
q’ty and
totalen totaal
hoeveelheid
omzet
Price
level 3,
3 discription,
Prijsniveau
omschrijving
sales
q’ty and
totalen totaal
hoeveelheid
omzet
CombiCombo meal
EAN sales
maaltijd
EAN
omzet
Totaal
voor
Total for
combo
meal EAN sales
combi-maaltijd
EAN omzet
Totale
hoeveelheid
Total sales
q’ty and
total foren
price
level
1
omzet
totaal
t.a.v.
prijsniveau 1
Combi-maaltijd
PLU
Combo meal PLU
sales
omzet
Totaal
PLU-omzet,
Total for
combo
Combi-maaltijd
meal PLU sales
EAN-code
EAN
code
Price
level 11,description,
Prijsniveau
omschrijving hoeveelheid
sales
and amount
omzetq’ty
en totaalbedrag
total
Add-on
code
Extra code
(5(5-digit)
cijfers)
Add-on
code
Extra code
(2(2-digit)
cijfers)
Price
level 22,q’ty
and
Prijsniveau
hoeveelheid
en bedrag
amount
Price
level 33,q’ty
and
Prijsniveau
hoeveelheid
en bedrag
amount
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
87
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 88
■ PLU/EAN-rapport per
bijbehorende omzetgroepen
■ Combi-verkooprapport
*
PLU-code
PLU
code
Omschrijving
Description
ofvan
bijbehorende
associated
dept
omzetgroepen
Associated
Bijbehorende
dept.
code code
omzetgroep-
PLU-bereik
PLU
range
Prijsniveau
1, 1omschrijving
Price level
description,
hoeveelheid
omzet en
sales
q'ty
and total
totaal
Prijsniveau
Price level 11,combo
hoeveelheid
sales q'ty andcombitotal
verkoop en totaal
PLU
code
PLU-code
Prijsniveau
1, 1
Price
level
description,
omschrijving hoeveelheid
sales
and total
omzet enq'ty
totaal
Prijs combi-maaltijd,
Price
combo meal
q'ty
and totalen
hoeveelheid
totaal
totaal
PLU total
EAN code
EAN-code
Prijsniveau
Price level 11,
description,
omschrijving
sales q'ty and total
hoeveelheid
omzet en totaal
EAN totaal
total
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
■ Individueel groepsrapport van
PLU/EAN
PLU-code
PLU code
PPrijsniveau
Price
level 1 1,
omschrijving
description,
sales
q’ty and total
hoeveelheid
omzet en totaal
EAN-code
EAN code
Prijsniveau
1, 1
Price level
description,
omschrijving
hoeveelheid
sales
q’ty
omzet en totaaland total
Group 99,
99 label
Groep
etiket
Groep
Group 99,
99 sales
q'ty and total
hoeveelheid
omzet en totaal
88
totaal total
Plus dept.
omzetgroep
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 89
■ Compleet groepsrapport van PLU/EAN ■ PLU/EAN-nulomzetrapport (compleet)
PLU-code
PLU code
Groep
tekst
Group 1,
1 text
Omschrijving
Description
Groep
Group 11 sales q’ty
and total
hoeveelheid
omzet en totaal
EAN-code
EAN code
Description
Omschrijving
Plus
omzetgroep
Plus totaal
dept. total
■ PLU/EAN-voorraadrapport
Bereik
Range
PLU
code
PLU-code
■ PLU/EAN-nulomzetrapport
(per omzetgroep)
Omschrijving
Description
ofvan
dept.
omzetgroepen
Associated code
Bijbehorende
dept. code
omzetgroep
Stock
q’ty
Voorraad
Description
Omschrijving
EAN-code
EAN
code
89
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 90
■ PLU/EAN prijscategorie rapport
Bereik
van de prijs
Price range
■ PLU/EAN-mimimumvoorraadrapport
Bereik
Range
Voorraad
Stock q’ty
■ Totaal in geldladerapport
Wisselgeld11, teller
Exchange
counter
Totaal wisselgeld
Currency
exchange
1
total valuta 1
vreemde
Totaal Nederlands
Domestic
currency
for
geldcurrency
als wisselgeld
exchange
1 total1
vreemde valuta
Totaal
geldlade
Total inindrawer
Cheque
in
geldlade
Check in drawer
Contant
geld +in
Cash + check
drawer in geldlade
cheque
90
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 91
■ Transactierapport
Plus omzetgroep
dept. total totaal
Min
omzetgroep
Minus
dept. total totaal
Losse
omzetgroep
totaal
Hash dept.
total
Hash minus
Totaal
losse total
omzetgroep in mindering
Bottle return dept. total totaal
Statiegeldomzetgroep
Bottle return
minus
total
Totaal
statiegeld
in mindering
Non-turnovertotaal
1 total1
Geen-omzet
In dit
rapport
In this
report,
thezullen
samedezelfde
transaction
transactiegegevens
afgedrukt
data as those printed
in the
general
are printed.
worden,
alsreport
de gegevens
in het
algemene rapport.
■ Commissieverkooprapport
Commissieverkoop
Commission
sale
1 total
1 totaal
Commission
amount
Commissiebedrag
1 1
= Commission
sale
Commissieverkoop
x Commission
rate
Commissiekoers
Commissiebedrag
Commission
amount
totaal
total
Non-commission
Verkoopbedrag
sales
zonderamount
commissie
91
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 92
■ Compleet rapport van
de bediener
■ Belastingrapport
*
Totaal
netto
verkopen
Net
sales
total
Belastbaar
1 totaal
Taxable
1 total
VAT
BTW11total
totaal
De
afdruk
zal inoccurs
hetzelfde
Thevolgende
subsequent
printout
in
formaat
als het
the sameafgedrukt
format asworden
in the individual
individuele
van
de #1.
bediener van
clerk reportrapport
from the
clerk
In the full #1.
clerk report, the total sales
bediener
of het
all clarks
are also
printed.
In
complete
rapport
van de bediener,
wordt tevens het totaal van de verkopen
van alle bedieners afgedrukt.
Belasting
Tax
total totaal
Net sales
total
Totaal
netto
verkopen,
without tax
exclusief
belasting
■ Chefrapport
Omzetbedrag
per tabel
Turnover amount
per table
Order total/used
Totaal
bestelling/ gebruikte
guest check
gastrekening
Turnover amount
Omzetbedrag
per gast
per guest
Order total/guest
Totale
bestelling/teller
counter
gasten
Turnover amount
Omzetbedrag
per rekening
per bill
Order total/new
Totale
bestellingen/Nieuwe
check q’ty
aantal
rekeningen
Aantal
artikelen
per gast
Item q’ty
per
guest
dept. q’ty/guest
“+” hoeveelheid
omzetgroep/
q’ty gasten
aantal
Item q’ty
per bill per rekening
Aantal
artikelen
dept. q’ty/new
“+” hoeveelheid
omzetgroep/
check q’ty
nieuwe
aantal rekeningen
Gemiddeld
Average of bedrag
item artikel
amount
“+” bedrag
dept. amount/
“+”
omzetgroep/
“+” aantal
dept. q’ty
“+”
omzetgroep
92
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1”
afgedrukt in plaats van “X1”.
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 93
■ Individueel Rapport van de bediener
(bij een “alleen kassier systeem”)
*1
Clerk bediener
code
Code
Clerk name
Naam
bediener
Order total
Totaal
bestellingen
Totaal
betaald
Paid total
Paid total average
per guest
Gemiddeld
totaal betaald,
per gast
Order total-paid
total bestellingen
Totaal
betaald, totaal
Commission sale 1 1total
Commissieverkoop
totaal
Commission amount
Commissiebedrag
1 1
Commission amount
total
Commissiebedrag
totaal
Non-commissionzonder
sales commissie
amount
Verkoopbedrag
Geen-omzet
Non-turnovertotaal
1 total1
VIP
verkoop
Vip 1 sale
VIP
verkoop
Vip 2 sale
Vip 3 sale
VIP
verkoop
Trans out
counter and
total
Teller,
afgedragen
en totaal
Trans in
counter en
andtotaal
total
Teller,
aanvaard
Bill balance
(Trans
out-trans in)
Saldo
rekening
( Afgedragen
en aanvaard)
Refundterugbetalingen
counter and total
Aantal
en totaal
Item void-mode
transaction
Teller
terugbetaling
en totaalcounter and total
Void-mode
counter and
total
Teller
artikeltransaction
herstel transacties
en totaal
Manager
itemtransactie
void counter
and total
Teller
herstel
en totaal
Subtotal
item manager
void counter
anden
total
Teller
artikel,
herstel
totaal
Returnretour
counter
total
Teller
en and
totaal
Teller
Guest kopie
checkgastrekening
copy counter
Guest gasten
counter
Teller
Deposit (+)
and total en totaal
Deposito
(+)counter
terugbetalingen
Deposit (-)
and total en totaal
Deposito
(-)counter
terugbetalingen
Starting
cash memory
(+)geheugen (+)
Begin
contanten
bedrag
Starting
cash memory
(-)geheugen (-)
Begin
contanten
bedrag
Starting
cash memory
total
Begin
contanten
bedrag
geheugen totaal
*1 Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
93
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 94
Totaal
Servicebedieningstoeslag
charge total
Cash tip
and total
Teller
fooicounter
in contanten
en totaal
Non-cash
tip counter
and total
teller
fooi niet
in contanten
en totaal
Tip-paid
counterfooi
and
Teller
betaalde
entotal
totaal
Cash counter
andtotaal
total
Teller
contact en
Teller
chequeand
1 entotal
totaal
Checkverkoop
1 sale counter
Credit 11,sale
and tendering
anden
total
Krediet
verkoop
en betaling,
totaal
Teller
vreemde
valutaand
1 en
totaal
Exchange
1 counter
total
Geld
Cashiningeldladetoets
drawer
Contant
geld+cheque
in geldlade
Cash + check
in drawer
Totaal
wisselgeld
voor chequebetaling
Change
total for check
tendering
Open
Open GLU-code
GLU code
Vrije
Free GLU-code
GLU code
*2
94
*2 Vanaf deze positie is het afdrukken beschikbaar door de programmering; “PRINT ON CLK” in de omzetgroep en de
programmering PLU/EAN in het menu ARTIKEL te selecteren. Als “YES” (JA) wordt geselecteerd dan zal het afdrukken
van het rapport van de omzetgroep en/of het PLU/EAN rapport afgedrukt worden.
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 95
■ Individueel Rapport van de bediener (bij een “alleen kassier systeem”)
*1
*2
*1 Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
*2 Vanaf deze positie is het afdrukken beschikbaar door de programmering; “PRINT ON CLK” in de omzetgroep en de
programmering PLU/EAN in het menu ARTIKEL te selecteren. Als “YES” (JA) wordt geselecteerd dan zal het afdrukken
van het rapport van de omzetgroep en/of het PLU/EAN rapport afgedrukt worden.
95
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 96
■ Individueel Rapport van de bediener (bij een “ kassier + bediener systeem”)
*1
*2
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
*2 Vanaf deze positie is het afdrukken beschikbaar door de programmering; “PRINT ON CLK” in de omzetgroep en de
programmering PLU/EAN in het menu ARTIKEL te selecteren. Als “YES” (JA) wordt geselecteerd dan zal het afdrukken
van het rapport van de omzetgroep en/of het PLU/EAN rapport afgedrukt worden.
1
■ Compleet Rapport van de bediener (bij een “kassier + bediener systeem”)
*
De
afdruk
zal inoccurs
hetzelfde
Thevolgende
subsequent
printout
in
the same
format as
in the als
individual
formaat
afgedrukt
worden
het
cashier report
fromvan
the de
cashier
#1.
individuele
rapport
bediener
In the
full cashier
van
bediener
#1. report, the total
sales
all cashiers
arevan
alsode
printed.
In
het of
complete
rapport
bediener, wordt tevens het totaal
van de verkopen van elle bedieners
afgedrukt.
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
96
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 97
■ Individueel Rapport van de bediener (bij een “kassier + bediener systeem”)
*
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
97
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 98
■ Uurlijks rapport
*
Tijd
Time
Teller transacties
Transaction
counter
Sales
Totaaltotal
verkoop
Average
of sales
Gemiddelde
van
amount
omzetbedrag
* Als u een Z-rapport kiest, wordt afgedrukt in plaats van “X1”.
■ GLU-rapport
*
GLU-code
GLU code
Range
Bereik
Code
kassier /code
bediener
Cashier/clerk
PBAL
Deposit (+)
Deposito
(+)total
totaal
Deposito
(-)total
totaal
Deposit (–)
“T”: Deze
GLU-code
werd
in de
gebruikt.
This GLU
code was
used
in trainingsstand
the training mode.
Vrije
Free GLU-code
GLU code
(Deze
codehas
werd
afgedragen)
(This code
been
transferred out.)
Totaal
Total
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
98
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 99
■ GLU-rapport per bediende
■ Rekeningenrapport
*
*
Rekeningnummer
Bill number
Datum
Date
Cashier/clerk
code
Code
kassier/bediener
Naam
kassier/bediener
Cashier/clerk
name
GLU-code
GLU code
Num.
de bediener
Clerkvan
number
Amount
Bedrag
PBAL
Deposito
(+)total
totaal
Deposit (+)
Deposito
(-)total
totaal
Deposit (–)
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats
van “X1”.
Vrije
Free GLU-code
GLU code
(This code
been
(Deze
codehas
werd
transferred
afgedragen)out.)
Totaal
Total
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
■ Saldo rapport
Saldo
van
Grand groottotaal
total balance
of the previous
day
vorige
dag
Totaal
bestellingen
Order total
Totaal
betaald
Paid
total
Vorig
saldo ++
Old
balance
today’s
balance
saldo heden
■ Samengesteld X1/X2-rapport
Het is mogelijk een aantal X1/Z1-rapporten achter elkaar af te drukken. U dient dan wel vooraf te
programmeren welke X1/Z1-rapporten u wilt afdrukken. Zie “Samengestelde rapporten” in het gedeelte
“Rapporten programmeren” van hoofdstuk 13, “Programmeren”.
99
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 100
Periodieke consolidatie
U kunt over een bepaalde periode (meestal een week of een maand) X en Z consolidatierapporten
opvragen.
■ Algemene informatie
De periodieke X- of Z-rapporten zien er hetzelfde uit als het X1/Z1-rapport met de dagelijkse totalen, met
uitzondering van de functie-aanduiding (“X2” of “Z2”).
• Voorbeeld X-rapport
• Voorbeeld Z-rapport
Nulstelsymbool
Reset symbol
Symbool
Uitlezen
Read symbol
Rapporttitel
Report title
Nulstellen
tellerof daily
Reset counter
total
dagelijkse
totaal
Nulstellen
tellerof
Reset counter
periodic consolidation
periodieke
consolidatie
Groottotalen
Grand totals
Report title
Rapporttitel
volgende afdruk
zal are
in hetzelfde
TheDe
subsequent
printouts
the sameformaat
in format
afgedrukt
worden
alsreport
het formaat
X/Z
as those in
the X/Z
on dailyvan
totals.
rapporten van de dagelijkse totalen.
■ Dagelijks nettorapport
*
Datum
Date
Guest q'ty
q’ty
Guest
Aantal
gasten
Sales total
Totaal
gast
Guest total
Totaal
nettobedrag
Net amount
total
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z2” afgedrukt in plaats van “X2”.
100
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 101
■ Klantenomzetrapport 1 en 2
OPMERKING Klantenomzetrapport 1 en 2 worden in hetzelfde formaat afgedrukt als de rapporttitel.
U kunt welk rapport dan ook afdrukken, echter e.e.a. afhankelijk van de programmering van
het menu CUSTOMER DATA in KLANTGEGEVENS2. In het klantenomzetrapport 1, kunt u
alleen gegevens (datum/omzet artikel) afdrukken (en opnieuw instellen in de modus Z2). In
het klantenomzetrapport 2, kunt u de cumulatie omzethoeveelheid/totaal en details afdrukken
(en opnieuw instellen in de modus Z2).
*
Bereik
van de code
Code range
Klantcode
Customer code
Naam
Name
Address
Adres
Sales q’ty
and total
Aantal
verkopen
en totaal
Charge account
Rekeningen
Datum
Date
Verkoop
– artikelen
Sales items
Subtotaalon
opthe
hetreport
rapport
Subtotal
Het
totaal
op het klantbestand
The complete
full total on
the customer
file
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z2” afgedrukt in plaats van “X2”.
101
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 102
■ Klantenomzetrapport per verkoopbereik
*
Verkoopbereik
Sales range
Klantcode
Customer code
Naam
Name
Adres
Address
Aantal
verkopen
en totaal
Sales q’ty
and total
Rekeningen
Charge account
Datum
Date
Verkoop
– artikelen
Sales items
Subtotaal
opthe
hetreport
rapport
Subtotal on
Het
totaal
op het klantbestand
The complete
full total on
the customer
file
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z2” afgedrukt in plaats van “X2”.
■ Klanten-rekeningenrapport
*
Klantcode code
Customer
Naam
Name
Adres
Address
■ Samengestelde X2/Z2-rapporten
Het is mogelijk een aantal X2/Z2-rapporten achter
elkaar af te drukken. U dient dan wel vooraf te
programmeren welke X2/Z2-rapporten u wilt
afdrukken. Zie “Samengestelde rapporten” in het
gedeelte “Rapporten programmeren” van
hoofdstuk 13, “Programmeren”.
* Als u een Z-rapport kiest, wordt “Z2” afgedrukt in plaats van “X2”.
102
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 103
Verplichte kascontrole
Als uw kassa-terminal is ingesteld op verplichte kascontrole (CCD) moet de bediener eerst de
hoeveelheid geld en cheques tellen en invoeren voordat hij of zij het bediener-Z-rapport kan
afdrukken.
Volg de aanwijzingen van onderstaande paragraaf “Toetsvolgorde” om deze controle uit te voeren.
Soorten verplichte kascontrole
Als een “alleen bediener systeem” of “alleen kassier systeem” op uw machine toegepast is:
(Merk op dat u “Rapport van de bediener” kiest in plaats van “Kassierrapport”, zelfs als het “alleen kassier
systeem” op uw machine is toegepast.)
• Verplicht na nulstelling door een individuele bediener.
• Verplicht na nulstelling door alle bedieners.
Als “Kassier + bediener systeem” op uw machine is toegepast*
• Verplicht na nulstelling door een individuele kassier.
• Verplicht na het opnieuw instellen a.g.v. compleet rapport.
OPMERKING De verplichte kascontrole is beschikbaar in de twee hierboven vermelde soorten. U kunt elk
van beide soorten kiezen. Raadpleeg uw SHARP-dealer voor details.
Toetsvolgorde
bediener / kassier
– Z-rapport
• Individuele
Individual clerk/cashier
Z report
OP X/Z-stand
X/Z mode
2 RESETTING
e
1 IND.CLERK
e
X1/Z1-stand
X1/Z1 mode
2 RESETTING
e
6 IND.CLERK
e
8 IND.CASHIER
Ingangsmenu
CCD
CCD
entry menu
c
Ja
1 YES
2Nee
NO
e
e
Voer
en amount
het bedrag
Enterhet
theaantal
q’ty and
of
“CONT/CHEQ,”en
“WISSEL.1”
“CA/CK” and “EXCH
1” through
via
“WISSEL.9”
in.
“EXCH
9.” *
• Full clerk Z report
X1/Z1
mode
X1/Z1-stand
2 RESETTING
e
5 ALL CLERK
e
7 ALL CASHIER
* Als u een onjuiste invoer heeft toegevoegd, voer dan de onjuiste hoeveelheid en het onjuiste bedrag nogmaals in, druk
op de toets en voer de juiste gegevens in.
103
UP_600_05.qxd.NEL
5/4/01
15:11
Page 104
• Bij een “alleen bediener systeem” of een “alleen kassier systeem”
Aantal
X bedrag
Quantity
X Amount
Bedrag
herstel
Amount–voided
Invoerbedrag
CCD
CCD entry amount
*
Code/naam
van de
bediener
Clerk code/clerk
name
Order total
Bestellingentotaal
Commission sale 1 total
Commissieverkoop
1 totaal
Te
verkrijgen
Cash
in drawer
to beinobtained
geld
geldlade
Te
verkrijgen
Check
in drawer
to be obtained
cheques
in geldlade
Te
verkrijgenin
Cash/check
drawer to be in
geld/cheques
obtained
geldlade
Totaal
Total ofingevoerd
entered
(declared)
(opgegeven)
cash/check
contant/cheque
in geldlade
drawer
in
Totaal
Changewisselgeld
total for
checkchequebetaling
tendering
voor
*Wanneer u een compleet rapport van de bediener kiest, wordt ALLE BEDIENERS afgedrukt.
Wanneer u een individueel kassierrapport kiest, wordt IIND. BEDIENDE afgedrukt en als u Rapporten van
alle kassiers kiest, wordt ALLE KASSIERS afgedrukt.
104
UP_600_06.qxd.NEL
5/4/01
15:13
Page 105
9 Het verwijderen van nietgebruikte EAN en Klant
X1/Z1-stand
X2/Z2-stand
U kunt de EAN-code en klanten die gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt werden,
verwijderen. U kunt een periode in de modus PGM2 programmeren. Met betrekking tot klanten,
u kunt ook klanten verwijderen onafhankelijk van het feit of deze al dan niet gedurende een
bepaalde periode niet gebruikt werden.
Volg de onderstaande procedure.
Het verwijderen van de niet-gebruikte EAN
1. Verplaats de modustoets naar positie X1/Z1.
2. Kies “7 EAN DELETE”.
3. Kies “1 READING” om een rapport te selecteren of “2 DELETE” om niet-gebruikte EAN codes te
verwijderen.
4. Als u “2 DELETE” geselecteerd heeft, kies dan alle niet-gebruikte EAN codes (1 ALL DELETE) die u
wenst te verwijderen of verwijder de niet-gebruikte EAN codes per code (2 IND.DELETE).
OPMERKING Het is aanbevolen om eerst een rapport te maken voordat e.e.a. verwijderd zal worden.
Verwijderen niet-gebruikte klanten
1. Verplaats de modustoets naar positie X2/Z2.
2. Kies “6 NO ACCESS CUSTOM”.
3. Kies “1 READING” om een rapport te selecteren of “2 DELETE” om niet-gebruikte klanten te
verwijderen.
4. Als u “2 DELETE” geselecteerd heeft, kies dan alle niet-gebruikte klanten (1 ALL DELETE) die u
wenst te verwijderen of verwijder de niet-gebruikte klanten per klant (2 IND.DELETE).
OPMERKING Het is aanbevolen om eerst een rapport te maken voordat e.e.a. verwijderd zal worden.
Het verwijderen van een klant
1. Verplaats de modus toets naar positie X2/Z2.
2. Kies “7 CUSTOM DELETE”.
3. Specificeer het bereik (start/einde van de klantcodes) van hetgeen u wenst te verwijderen.
105
UP_600_06.qxd.NEL
5/4/01
15:13
Page 106
■ Ongebruikte EAN rapport
*1
EAN-code
EAN code
ArtikelItem label
label
*2
*1 Als u “DELETE” selecteert, wordt “Z1” afgedrukt in plaats van “X1”.
*2 Indien er omzetgegevens over de EAN voor het PLU/EAN rapport aanwezig zijn, worden de gegevens
hier afgedrukt.
Als u de EAN in de modus Z1 volgens deze procedure verwijderd heeft, zullen de gegevens over de
EAN data voor het PLU/EAN rapport tevens verwijderd zijn.
■ Niet-gebruikt klantenrapport
*
Klantcode
Customer code
Naam
Name
Adres
Address
* Als u “DELETE” selecteert, wordt “Z2” afgedrukt in plaats van “X2”.
106
UP_600_06.qxd.NEL
5/4/01
15:13
Page 107
■ Rapport klanten verwijderen
Klantbereik
Customer range
Klantcode
Customer code
Naam
Name
Adres
Address
107
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 108
10 Voordat u gaat programmeren
Lay-out van het programmeertoetsenbord
Als u in de modus PGM 1 of PGM 2 werkt, zal de lay-out van het toetsenbord voor het programmeren, als
onderstaand weergegeven, ingesteld zijn.
( RECALL )
(
BACK
SPACE
( PREV.
REC. )
.L
) (CANCEL ) ( ENTER )
·( )
fl°‡
( PAGE
UP )
PAGE
DOWN
(NEXT
REC )
/
#
A
*
(
)
,
.
_
&
F
K
P
U
X
7
8
9
B
G
L
Q
V
Y
4
5
6
C
H
M
R
W
Z
( DC ) (INS) (DEL)
1
2
3
D
I
N
S
ST
(SHIFT)
0
00 000
E
J
O
T
TL
(SPACE )
: Het gearceerde gedeelte bevat de tekentoetsen die worden gebruikt om tekens te programmeren.
ß ∂ I D B : Gebruikt om tekens te programmeren. Zie “Alfanumerieke tekens programmeren”,
voor meer informatie over het programmeren van tekens.
‡ fl · ° : Verplaatst de cursor.
E : Wordt gebruikt om elke instelling te programmeren.
c : Wordt gebruikt om het programmeren te beëindigen.
C : Wordt gebruikt om het programmeren te annuleren en terug te gaan naar het vorige scherm.
∏ : Wordt gebruikt om terug te gaan naar het vorige record, d.w.z. van het omzetgroep 2
programmeervenster terug naar het omzetgroep 1 programmeervenster.
˜ : Wordt gebruikt om verder te gaan naar het volgende record, bij voorbeeld om eenheidsprijzen voor de
volgende omzetgroepen te programmeren.
Î : Wordt gebruikt om vanuit het venster terug te bladeren naar de volgende pagina.
¨ : Wordt gebruikt om vanuit het venster terug te bladeren naar de vorige pagina.
L : Wordt gebruikt om de instelling te wissen die als laatste is geprogrammeerd of om de foutconditie te
herstellen.
. : Wordt gebruikt om over te schakelen tussen twee of meer opties.
s : Wordt gebruikt om een lijst te tonen van de opties waartussen kan worden overgeschakeld met behulp
van de toets ..
R : Wordt gebruikt om de gewenste code op te roepen.
Cijfertoetsen: worden gebruikt om getallen in te voeren.
Zie “Basisinstructies” van hoofdstuk 11, “Programmeren” voor meer informatie over het gebruik van deze
toetsen.
108
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 109
Alfanumerieke tekens programmeren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u alfanumerieke tekenreeksen kunt programmeren, zoals
“OMSCHRIJVING”, “NAAM” en “TEKST”.
■ Met de tekentoetsen van het toetsenbord
Alfanumerieke tekens invoeren
Om een teken in te voeren drukt u op de toets van het betreffende teken op het programmeertoetsenbord.
Om een cijfer in te voeren drukt u gewoon op de betreffende cijfertoets.
Dubbelgrote tekens invoeren
∂ : Met deze toets schakelt u over tussen normale tekengrootte en dubbele tekengrootte. Standaard
is normale tekengrootte ingesteld. Wanneer de dubbele tekengrootte is gekozen verschijnt de
letter “W” onderaan op het scherm.
Hoofdletters invoeren
ß : U kunt met behulp van deze toets hoofdletters invoeren. Druk deze toets in voordat u de
betreffende letter indrukt. U moet elke keer dat u een hoofdletter wilt invoeren deze toets
indrukken.
Tekst bewerken
U kunt de tekst die u heeft ingevoerd bewerken door tekens in te voegen of te wissen.
Om de functie Tekst bewerken in te schakelen
I : Schakelt over tussen de functies Invoegen ( “_” ) en overschrijven ( “■” ).
Om de cursor te verplaatsen
fl of ‡ : Verplaatst de cursor.
Om een teken of cijfer te wissen
D
B
: Wist een teken of cijfer bij de cursorpositie.
: Verplaatst de cursor naar links om het teken of cijfer links van de cursor te wissen. Wanneer de
kassa-terminal is ingesteld op invoegen, wist deze toets het teken of cijfer bij de cursorpositie.
Tekst kopiëren/plakken
Kopiëren (naar het geheugen) : Verplaats de cursor naar de te kopiëren regel en druk op de toets x.
Plakken (uit het geheugen) : Verplaats de cursor naar de gewenste regel en druk op de toets ..
109
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 110
■ Met tekencodes
Cijfers, letters en symbolen kunt u programmeren met behulp van tekencodes en de toets º. Volg
onderstaande procedure met de cursor op de invoegpositie om tekens in te voeren:
º
XXX
tekencodecode
(3 cijfers)
XXX : character
(3 digits)
Tekencode:
Character
code:
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
032 - 047
048 - 063
064 - 079
080 - 095
096 - 111
112 - 127
128 - 143
144 - 159
160 - 175
176 - 191
192 - 207
208 - 223
224 - 239
240 - 255
(DC)
*(DC)
dubbelgrote
*(DC) :: Tekencode
Double-sizevoor
character
code tekens
_(095)
Regel
opschuiven
_(095) :: Code
Line feed
code
: De in de kleur grijs weergegeven tekens kunnen niet door de ingebouwde printer
afgedrukt worden (alleen weergave).
110
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 111
11 Programmeren
PGM1-stand
PGM2-stand
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u diverse artikelen kunt programmeren.
Voordat u met het programmeren gaat beginnen, dient u de modusschakelaar op PGM1 of
PGM2 in te stellen, e.e.a. afhankelijk van het artikel dat u wenst te programmeren.
Basisinstructies
Dit gedeelte illustreert het programmeren aan de hand van een voorbeeld voor het programmeren van
omzetgroepen.
■ Programmeerscherm
Openingsscherm: Als u de modusschakelaar op PGM1 of PGM2 ingesteld heeft, zal het openingsscherm
Programmeren, overeenkomstig de door u geselecteerde modus, verschijnen.
U bent in de modus
Programmeringsmenu: Gebruik de cursortoetsen of cijfertoetsen om een
optie te selecteren en druk op de toets E.
Cijferinvoer en status informatie-gebied
(In het geval van PGM2)
Selecteerscherm Codering (Omzetgroep PLU/EAN, Klant):
Codenaam
Codenummer en bijbehorende omschrijving
(In het geval van PLU/EAN en klant, worden twee regels voor één code gebruikt,
de bovenste regel voor de code, de onderste regel voor de omschrijving.)
Gebruik de cursortoetsen of cijfertoetsen om een optie te selecteren en druk
op de toets E. (Indien u het laatste artikel kiest, gaat het scherm naar het
scherm van de geselecteerde optie, zonder dat op de toets E gedrukt
hoeft te worden.)
Cijferinvoer en status informatie-gebied
Programmeerscherm:
Geselecteerd menubericht
Het instellen van artikelen:
Gebruik de cursortoetsen om een artikel te selecteren.
Volg de onderstaande instructies voor het selecteren van een optie.
Cijferinvoer:
Gebruik cijfertoetsen
Tekeninvoer:
Gebruik tekentoetsen
Selectieve invoer: Druk op de toets . om tussen de opties te schakelen en
druk op de toets E om te selecteren of druk op de toets
s om de lijst met opties weer te geven. Gebruik de
cursortoetsen om de cursor te verplaatsen en druk op de
toets E om een selectie te maken.
111
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 112
■ Programmeervoorbeeld
Het onderstaande toont u hoe u 2,00 als eenheisprijs, “ABCDE” als
beschrijving en “belastbaar 2 ja” programmeert voor omzetgroep 1.
Procedure
1.
Kies in het scherm PGM2 MODE de optie “2 SETTING” door middel
van het gebruik van toets · of ° en druk op de toets E.
• Het scherm SETTING zal verschijnen.
OPMERKING
E
C
• U kunt “2 SETTING” ook kiezen door op cijfertoets “2” en vervolgens op
de toets E te drukken.
• Druk op de toets E als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.
2.
Kies “1 ARTICLE”.
• Het scherm ARTICLE zal verschijnen.
OPMERKING
Het pijltje in de rechter bovenhoek laat zien dat het venster meer opties
bevat dan er nu getoond worden. Druk om de toets Îom door te bladeren.
Druk op de toets ¨ als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.
E
C
3.
E
C
4.
E
112
Kies “1 DEPT.”
• Het scherm DEPT zal verschijnen, waarin programmeerbare
omzetgroepen weergegeven worden.
C
Kies “01” voor omzetgroep 1.
• Het “01” venster verschijnt.
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 113
5.
Programmeer op de eerste pagina van het “01” venster de
eenheidsprijs en de omschrijving als volgt in:
OPMERKING
Er zijn drie invoerpatronen voor het programmeren mogelijk: cijferinvoer,
tekeninvoer en selectieve invoer.
E
• Verplaats de cursor naar “PRICE”, voer met behulp van de
cijfertoetsen “200” in en druk op de toets E. ➔ Cijferinvoer
• Verplaats de cursor naar “DESCRIPTION”, voer met behulp van de
tekentoetsen “ABCDE” in en druk op de toets E. ➔ Tekeninvoer
C
Druk op de toets L voordat u op de toets E drukt wanneer u de
instelling wilt wissen.
Î
¨
6.
Druk op de toets Î om naar de volgende bladzijde van het “01” venster
te gaan en stel de machine daarna als volgt in op “belastbaar 2”:
• Verplaats de cursor naar “TAXABLE 2”, druk op de toets . om “YES”
te kiezen en druk vervolgens op de toets E. ➔ Selectieve invoer
OPMERKING
Met de . -toets schakelt u als volgt over tussen twee opties:
NO (nee)➔YES (ja)➔NO (nee)➔....
Het indrukken van de s-toets toont alle beschikbare opties.
7.
Kies één van de volgende mogelijkheden:
• Druk op de toets C om het programmeren te annuleren. Kies “1
YES” in het “ARE YOU SURE?” venster.
• Druk op de toets c om het programmeren te beëindigen en druk
vervolgens op de toets C. U keert terug naar het
omzetgroepvenster.
• Druk op de toets ˜ om de volgende omzetgroep te programmeren.
Het “02” venster verschijnt. Druk op de toets ∏ om naar het “01”
venster terug te gaan.
De volgende gedeelten beschrijven hoe u elk artikel van een programmagroep kunt programmeren.
113
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 114
Programmeren van artikelen
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor het
programmeren van artikelen.
Procedure
1
E
Kies “1 ARTICLE.” uit het menu SETTING
• Het venster ARTICLE verschijnt.
C
2.
Î
¨
Het scherm loopt verder door.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DEPT:
PLU/EAN:
DYNAMIC EAN:
PLU RANGE:
PLU STOCK:
PLU MENU KEY:
COMBO MEAL:
LINK PLU TABLE:
CONDIMENT TBL.:
PROMOTION TBL.:
SCALE TABLE:
EAN NON-PLU:
PRESS CODE:
EAN DELETE:
Omzetgroepen
PLU’s/EAN’s
Dynamisch EAN’s
PLU-reeks
PLU/EAN-voorraad
PLU-menutoets
Combi-maaltijd
Gekoppelde PLU-tabel
Condimenttabel
Promotietabel
Gewichtstabel
EAN type codeformaat niet-PLU
Druk op codeformaat EAN
Verwijderingsperiode EAN record
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van artikelen.
1 ARTICLE
114
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DEPT
PLU/EAN
DYNAMIC EAN
PLU RANGE
PLU STOCK
PLU MENU KEY
COMBO MEAL
LINK PLU TABLE
CONDIMENT TBL.
PROMOTION TBL.
SCALE TABLE
EAN NON-PLU
PRESS CODE
EAN DELETE
See“Omzetgroepen”
“Department” on page
115.115.
op blz.
➡ Zie
See“PLU/EAN”
“PLU/EAN” on
oppage
blz. 117.
117.
➡ Zie
See“Dynamische
“Dynamic EAN”EAN”
on page
op 119.
blz. 119.
➡ Zie
See“PLU-reeks”
“PLU range” on
oppage
blz. 120.
120.
➡ Zie
See“PLU/EAN-voorraad”
“PLU/EAN stock” on page
op 120.
blz. 120.
➡ Zie
See“PLU-menutoets”
“PLU menu key” onop
page
blz.121.
121.
➡ Zie
See“Combi-maaltijd”
“Combo meal” on page
122.
op blz.
122.
➡ Zie
See“Gekoppelde
“Link PLU table”
on page 122.
PLU-tabel”
op blz. 122.
➡ Zie
See“PLU-Condimenttabel”
“PLU condiment table” onop
page
blz.123.
123.
➡ Zie
See“Promotietabel”
“Promotion table” op
on blz.
page124.
124.
➡ Zie
See“Gewichtstabel”
“Scale table” on page
125.125.
op blz.
➡ Zie
See“EAN
“EAN Non-PLU
code format”
on page on
126.blz. 126.
type codeformaat
niet-PLU”
➡ Zie
See“Druk
“Pressop
code”
on page
127.
code”
op blz.
127.
➡ Zie
See“EAN
“EAN delete”
page
wissen”onop
blz.127.
127.
➡ Zie
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 115
■ Omzetgroep
Uw kassa-terminal is voorzien van 20 standaard omzetgroepen en kan met een maximum van 99
omzetgroepen voorzien worden.
Volg onderstaande procedure om omzetgroepen te programmeren.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies de gewenste
omzetgroepcode uit de
omzetgroeplijst.
Zie “Basisinstructies” voor informatie over de invoerpatronen.
▼
OPMERKING
• PRICE - prijs (gebruik de cijferinvoer)
Eenheidsprijs (max. 6 cijfers)
• GROUP No. - groepsnummer (gebruik de cijferinvoer)
01-09: Plus omzetgroep
10:
Min omzetgroep
11:
Losse plus omzetgroep
12:
Losse min omzetgroep
13:
Plus omzetgroep flessenretour
14:
Min omzetgroep flessenretour
Het scherm loopt verder door.
15-17: Geen-omzet 1-3
• Als de functies “Losse”, “Flessenretour” en “Geen-omzet”
uitgeschakeld zijn c.q. niet functioneren, bent u niet gemachtigd om
een van de voornoemde omzetgroepen te selecteren.
• DPT. 01 Standaard instelling voor omzetgroep 1(Gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor een omzetgroep. Er kunnen 12 of 16 tekens worden ingevoerd.
• ITEM VP - artikelvalidatie afdruk (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Maakt validatie afdruk niet verplicht.
NON-COMPUL.: Maakt validatie afdruk niet verplicht.
• TARE TABLE - tarratabel. (gebruik de cijferinvoer)
Weegschaalnummer behorende bij gewichtsregistratie(1 t/m 9)
• SCALE - gewichtsregistratie (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.: Maakt gewichtsregistratie verplicht.
ENABLE: Maakt gewichtsregistratie mogelijk.
INHIBIT:
Maakt gewichtsregistratie verboden.
• SIF/SICS - enkelpostverkoop/enkelpost beëindigen (gebruik de selectieve invoer)
Keuze van het type omzetgroep
SIF:
Enkelpostverkoop omzetgroep
SICS:
Enkelpost beëindigen omzetgroep
NORMAL: Omzetgroep anders dan enkelpostverkoop of enkelpost beëindigen
• RECEIPT TYPE - soort kassabon (gebruik de selectieve invoer)
Keuze van het soort kassabon (bij “enkele/dubbele” of “enkele/dubbele + optel” kassabonnen)
DOUBLE:
Dubbele kassabon
SINGLE:
Enkele kassabon
• ENTRY TYPE - soort bedraginvoer (gebruik de selectieve invoer)
Soort invoer van eenheidsprijzen voor omzetgroepen.
OPEN & PRES.: Open en voorgeprogrammeerd
PRESET:
Alleen voorgeprogrammeerd
OPEN:
Alleen openen
INHIBIT:
Verboden
115
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 116
■ Omzetgroepen (vervolg)
• TAXABLE - belastbaar 1 t/m 6 (gebruik de selectieve invoer)
Belastingstatus
YES: belastbaar
NO: niet belastbaar
OPMERKING • Het belastingsysteem van de kassa-terminal is standaard ingesteld op automatisch BTW 1-
6. Neem contact op met uw SHARP-dealer als u de automatische belasting 1-6,
handmatige BTW 1-6, handmatige BTW 1, handmatige belasting 1-6 en een combinatie
van automatische BTW 1-3 en automatische belasting 4-6 wilt gebruiken.
• Als voor de combinatie automatische BTW1-3 en automatische belasting 4-6 is gekozen,
kan BTW 1-3 worden gecombineerd met belasting 4-6.
• HALO - maximaal registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
• U kunt voor elke omzetgroep een maximaal registratiebedrag (HALO: High Amount Lockout) instellen.
Deze limiet geldt voor handelingen in de REG-stand en kan in de MGR-stand worden opgeheven.
• AB is hetzelfde als A x 10B
A: Significant cijfer voor maximale registratiebedrag (1 t/m 9)
B: Aantal nullen die op het significant cijfer voor het maximale registratiebedrag volgen (0 t/m 8)
• COMMIS. No. - commissiegroepnr. (gebruik de cijferinvoer)
Commissiegroepnummer (1 t/m 9)
Als het cijfer “0” wordt ingevoerd, wordt er aan de omzetgroep geen commissiegroepnummer
toegekend.
U kunt elke omzetgroep toekennen aan een commissiegroep.
• OUTPUT KP - uitvoerprinter nr.1 en nr. 2 (gebruik de cijferinvoer)
ID-nummer van de netwerkprinter 1 of 2 (1 t/m 9).
Als het cijfer “0” wordt ingevoerd, wordt er niet op een netwerkprinter afgedrukt.
• RECEIPT PRINT - kassabon afdruk (gebruik de selectieve invoer)
YES: drukt de verkoopinformatie van de omzetgroep op de kassabon af.
NO: drukt niets op de kassabon af.
• PRNT ON CLK - afdruk op bediende (gebruik de selectieve invoer)
YES: drukt de verkoopinformatie van de omzetgroep op het rapport van de bediener af.
NO: Drukt niets op het rapport van de bediener af.
• VMP Nr. (gebruik de cijferinvoer)
VMP-bestandnummer voor EAN (1 t/m 3).
Als het cijfer “0” ingevoerd is, zal geen VMP-bestandnummer worden toegekend.
116
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 117
■ PLU/EAN
OPMERKING • In dit handboek, staat het woord EAN voor(European Article Number/Europees Artikel
Nummer) en UPC (Universal Product Code/Universele Product Code).
• Zie hoofdstuk 12 voor de voor deze kassa-terminal toepasbare EAN codes.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies een bijbehorende
PLU code, of voer direct
een PLU code of EAN
code in.
• DEPT. CODE (gebruik de cijferinvoer)
Omzetgroepcode welke gekoppeld moet worden aan de ingevoerde
PLU/EAN (01 t/m 99).
Als een PLU/EAN aan een omzetgroep gekoppeld is, zullen de
volgende functies afhankelijk zijn van de programmmering voor de
omzetgroep.
• Groepering (groep 1 t/m 17)
• Artikel validatie-afdruk verplicht/niet verplicht
• Enkelpostverkoop/enkelpost beëindigen
• Enkele kassabon/dubbele kassabon
• Maximum registratiebedrag (alleen voor sub-omzetgroepen)
▼
Het scherm loopt verder door.
• SIGN - teken (gebruik de selectieve invoer)
+: Plus PLU/EAN
-:
Min PLU/EAN
De functie van elke PLU/EAN is afhankelijk van de combinatie van de
bijbehorende teken en het teken van de bijbehorende omzetgroep:
Omzetgroep:
+
Dient als normale plus PLU/EAN.
PLU/EAN:
+
Omzetgroep:
Dient als normale min PLU/EAN.
PLU/EAN:
Omzetgroep:
+
Accepteert registratie van kortingen, maar
PLU/EAN:
geen gesplitste prijsberekeningen.
Omzetgroep:
PLU/EAN:
+
Ongeldig; niet geaccepteerd
• PRICE - prijs 1 t/m 3 (gebruik de cijferinvoer)
Eenheidsprijs van elk prijsniveau (max. 6 cijfers)
Standaard kan er alleen een prijs voor PRICE 1 worden ingevoerd.
• 1# t/m 3# (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor PLU/EAN (op elk prijsniveau). Er kunnen 12 of 16 tekens worden ingevoerd.
• ENTRY TYPE - soort bedraginvoer (gebruik de selectieve invoer)
Functieparameter.
OPEN:
Alleen openen
INHIBIT:
Niet toegankelijk
OPEN&PRES.: Openen en voorgeprogrammeerd
PRESET:
Alleen voorgeprogrammeerd
OPMERKING Voor de EAN, is deze vastgesteld op “PRESET”.
• BASE QTY - basishoeveelheid (gebruik de cijferinvoer)
Basishoeveelheid voor elke PLU/EAN, wat alleen moet worden toegepast bij gesplitste
prijsberekeningen (max. 2 cijfers: 0 t/m 99)
117
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 118
■ PLU/EAN (vervolg)
• MIN. STOCK - minimum voorraad (gebruik de cijferinvoer)
Minimum voorraad voor een PLU/EAN (max. 7 cijfers)
• LEVEL SHIFT - prijsniveau-omschakeling (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.: maakt het omschakelen van het PLU/EAN-prijsniveau verplicht.
INHIBIT:
verbiedt het omschakelen van het PLU/EAN-prijsniveau.
ALLOWED: maakt het omschakelen van het PLU/EAN-prijsniveau mogelijk.
• MENU TYPE - menusoort (gebruik de selectieve invoer)
Keuze van het soort PLU/EAN-menu
COMBO: Combi-PLU/EAN
LINK:
Gekoppelde PLU/EAN
NORMAL: Normale PLU/EAN
• COMBO#/LINK# - combi/gekoppeld (gebruik de cijferinvoer)
Tabelnummer voor combi-PLU/EAN’s/gekoppelde PLU’s (1 t/m 99)
• PROMOTION TBL# - promotietabelnr. (gebruik de cijferinvoer)
Tabelnummer voor promotie (1 t/m 99)
• CONDIMENT TBL # - condimenttabelnr. (gebruik de cijferinvoer)
Tabelnummer voor condimentregistratie (1 t/m 99)
OPMERKING Voor EAN, is deze vastgesteld op “00”.
• CONDIMENT TYPE - condiment soort (gebruik de selectieve invoer)
YES: condiment soort
NO: niet-condiment soort
OPMERKING Voor EAN, is dit vastgesteld op “NO”.
• CONDIMENT ENTRY - condiment soort (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
maakt condimentregistratie verplicht.
NON-COMPUL.: maakt condimentregistratie niet verplicht.
OPMERKING Voor EAN, is dit vastgesteld op “NON-COMPUL.”.
• TARE TABLE No. - tarratabelnr. (gebruik de cijferinvoer)
Weegschaalnummer behorende bij gewichtsregistratie(1 t/m 9)
• SCALE - gewichtsregistratie (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.: Maakt gewichtsregistratie verplicht.
ENABLE: Maakt gewichtsregistratie mogelijk.
INHIBIT:
Maakt gewichtsregistratie verboden.
• TAXABLE - belastbaar 1 t/m 6 (gebruik de selectieve invoer)
YES: maakt de PLU/EAN belastbaar.
NO: maakt de PLU/EAN niet belastbaar.
OPMERKING
118
• Het belastingsysteem van de kassa-terminal is standaard ingesteld op automatisch BTW 16. Neem contact op met uw SHARP-dealer als u de automatische belasting 1-6,
handmatige BTW 1-6, handmatige BTW 1, handmatige belasting 1-6 en een combinatie
van automatische BTW 1-3 en automatische belasting 4-6 wilt gebruiken.
• Als voor de combinatie automatische BTW1-3 en automatische belasting 4-6 is gekozen,
kan BTW 1-3 worden gecombineerd met belasting 4-6.
• Een PLU/EAN, welke niet voor een van deze belastingen is geregistreerd, e.e.a. afhankelijk
van de status van de belastingen van de omzetgroep waartoe deze PLU/EAN behoort.
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 119
■ PLU/EAN (vervolg)
• GROUP (gebruik de cijferinvoer)
PLU-groepnummer (00 t/m 99)
• COMMIS. No. - commissiegroepnr. (gebruik de cijferinvoer)
U kunt een PLU/EAN toekennen aan een commissiegroep (1 t/m 3).
Als het cijfer “0” wordt ingevoerd, wordt er geen commissiegroepnummer toegekend aan de PLU/EAN.
• OUTPUT KP - uitvoerprinter nr.1 en nr. 2 (gebruik de cijferinvoer)
ID-nummer van de netwerkprinter 1 of 2 (1 t/m 9).
Als het cijfer “0” wordt ingevoerd, wordt er niet op een netwerkprinter afgedrukt.
• RECEIPT PRINT - kassabon afdruk (gebruik de selectieve invoer)
YES: drukt de verkoopinformatie van de PLU/EAN op de kassabon af.
NO: drukt niets op de kassabon af.
• PINT PRICE1 - inhoudsmaatprijs 1 t/m 3 (gebruik de cijferinvoer)
Prijs per inhoudsmaat van elk prijsniveau (max. 6 cijfers)
• PINT BASE QTY - basishoeveelheid inhoudsmaat (gebruik de cijferinvoer)
Basishoeveelheid voor elke PLU/sub-omzetgroep/EAN, wat alleen moet worden toegepast bij
halve/dubbele inhoudsmaatregistraties (max. 2 cijfer: 0,0 t/m 9,9).
• PRNT ON CLK - afdruk op bediener (gebruik de selectieve invoer)
YES: (101) afdruk op het rapport van de bediener.
NO: geen afdruk
• NON-ACCESS (gebruik de selectieve invoer)
NON DEL.: Niet door het Z1 rapport verwijderde, niet-gebruikte EAN codes.
DEL. BY Z: Verwijder de niet door het Z1 rapport gebruikte EAN codes.
OPMERKING Voor de PLU, is deze vastgelegd op “NON DEL.”.
■ Dynamisch EAN
OPMERKING Raadpleeg Hoofdstuk 12 met betrekking tot de, op deze kassa-terminal en EAN-bestanden,
toepasbare EAN codes.
Nadat u “3 DYNAMIC EAN” uit het menu “ARTICLE” geselecteerd heeft, dient u een EAN code in te voeren
of een bijbehorende EAN code te selecteren. De artikelen met eenzelfde instelling, m.u.v. MIN. STOCK
zoals omschreven in het voorgaande deel “PLU/EAN” omschreven, zullen verschijnen. Raadpleeg het deel
“PLU/EAN” voor het invoeren van waarden of geselecteerde opties. De gegevens zullen in het Dynamische
EAN-bestand worden opgeslagen.
119
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 120
■ PLU range
U kunt een receptentabel maken die elk maximaal tien ingrediënten bevatten.
Voer voor elke artikel een waarde in of kies een optie:
Procedure
• START - eerste PLU-code (gebruik de cijferinvoer)
Eerste PLU-code (max. 5 cijfers)
• END - laatste PLU-code (gebruik de cijferinvoer)
Laatste PLU-code (max. 5 cijfers)
▼
• OPERATION - handeling (gebruik de selectieve invoer)
MAINTE.:
maakt het mogelijk om de geprogrammeerde
instelling te wijzigen.
NEW&MAINTE.: maakt het mogelijk om de huidige instelling te
wijzigen wanneer de opgegeven codes al zijn
aangemaakt, of om nieuwe code aan te maken
wanneer de opgegeven codes nog niet zijn
aangemaakt.
DELETE:
maakt het mogelijk om een reeks PLU’s te wissen.
De verdere informatie op
het scherm is hetzelfde
als in het gedeelte
“PLU/EAN”.
■ PLU/EAN-voorraad
U kunt aan elke PLU/EAN-code een voorraad toekennen.
Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe “1 OVER WRITE” (overschrijven) wordt gekozen.
Kies na het selecteren van “1 OVER WRITE” de gewenste PLU/EAN-code.
Daarna verschijnt het een scherm met de volgende informatie:
Procedure
• CURRENT ST - huidige voorraad
De huidige voorraad wordt getoond.
• NEW STOCK - nieuwe voorraad (gebruik de cijferinvoer)
Voer de nieuwe voorraad in (max. 7 cijfers: 1 t/m 9999,999(9999999)).
▼
Kies een bijbehorende
PLU code, of voer direct
een PLU code of EAN
code in.
▼
120
OPMERKING
• Als u een bepaalde hoeveelheid wilt optellen bij, of aftrekken van de
huidige voorraad, dan kiest u “2 ADD” (optellen) of “3 SUB” (aftrekken) en
voert u de op te tellen of af te trekken hoeveelheid in.
• U kunt geen waarden invoeren bij artikelen die gemerkt zijn met “!”.
• Het invoeren van een nieuwe voorraad werkt de PLU/EAN-voorraad bij.
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 121
■ PLU-menutoets
Bij het registreren van PLU’s kunt u de PLU-menutoets gebruiken om eenvoudige gecategoriseerde PLUartikelen in de menulijst te vinden.
Met de kassa-terminal kunt u maximaal 25 PLU-menutoetsen programmeren. U kunt maximaal 15 PLU/submenu’s voor elke PLU-menutoets programmeren.
Volg onderstaande procedure om een PLU-menutoets te programmeren:
Procedure
Kies “6 PLU MENU KEY” uit het artikelvenster en programmeer elk item als
volgt:
• PLU MENU KEY - PLU-menutoets (gebruik de cijferinvoer)
PLU-menutoetsnummer (1 t/m 25)
1 t/m 25 : voor de directe PLU-menutoets.
• TXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving van de PLU-menutoets.
Er kunnen 16 tekens worden ingevoerd.
▼
Geselecteerde
PLU-menutoets, nr.
▼
E
• TYPE (gebruik de selectieve invoer)
PLU: om een PLU te programmeren.
MENU: om een sub-menu te programmeren.
• PLU of MENU (gebruik de cijferinvoer)
Kies een menu, PLU of een sub-menu uit de lijst.
OPMERKING
Wanneer een sub-menu wordt gekozen, verschijnt het scherm (met de
melding “MENU”) waarop het sub-menunummer moet worden ingevoerd.
OPMERKING
• De PLU-codes moeten worden gedefinieerd voordat de PLU-menutoets
wordt geprogrammeerd.
• Als de D-toets van het keuzemenu voor het menutoetsnummer wordt
ingedrukt, wordt de menulijst geannuleerd.
• Als de D-toets bij het keuzemenu voor de PLU-code wordt ingedrukt,
wordt het menu bij de cursorpositie gewist.
121
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 122
■ Combi-maaltijd
Wanneer u de ingestelde verkopen wenst te verminderen, dient de combi-maaltijd, een PLU of EAN
gespecificeerd te zijn (combi,- PLU of EAN) kunnen een maximum van 10 sub-PLU’s hebben.
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• COMBO MEAL - combi-maaltijd (gebruik de cijferinvoer)
Combi-maaltijdnummer (1 t/m 99)
• COMBO PLU#XX
Voer de te koppelen PLU-codes in (max. 10 PLU’s).
• PRICE - prijs (gebruik de cijferinvoer)
Voer de eenheidsprijs van elk combi-menu in (max. 6 cijfers)
▼
Gekozen
combimaaltijdnr.
OPMERKING
E
• PLU codes dienen gedefinieerd te worden voordat de combi-maaltijd
geprogrammeerd wordt.
• Als de toets D op het selectie- menunummer ingedrukt is, zal de tabel
van de combi-maaltijd, aangegeven door de aanwijzer/cursor, verwijderd
worden.
▼
Het scherm loopt verder door.
■ Gekoppelde PLU tabel (voor PLU/EAN koppeling)
Het is mogelijk om PLU’s (gekoppelde PLU’s) met een PLU of EAN (gekoppelde PLU/EAN) te koppelen,
zodat met slechts één druk op de toets de PLU of EAN gekoppeld worden. Het maximum aantal
gekoppelde PLU’s is echter tien.
Programmeer elk item als volgt:
Procedure
• LINK PLU TABLE - gekoppelde PLU-tabel (gebruik de cijferinvoer)
Gekoppeld PLU-tabelnummer (1 t/m 99)
• LINK PLU #X - gekoppelde PLU codes
Voer de te koppelen PLU-codes in (max. 10 PLU’s).
▼
Gekozen
gekoppelde
PLU-tabelnr
OPMERKING
E
▼
Het scherm loopt verder door.
122
• De PLU-codes moeten worden gedefinieerd voordat de gekoppelde PLUtabel wordt geprogrammeerd.
• Als de D-toets van het keuzemenu voor het tabelnummer wordt
ingedrukt, wordt de gekozen tabel gewist.
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 123
■ Condimenttabel PLU
De “condimentregistratie” is bedoeld om de gebruiker door menu’s te loodsen met speciale
bereidingsinstructies. De bediende kan bij voorbeeld registraties invoeren als “aardappel garnering”, “met
salade” en “griltijd – kort gebakken”. Wanneer de bediende een menu-specifieke PLU invoert waaraan
PLU’s zijn gekoppeld met condimentregistratie, worden deze bestelling (zoals “aardappel garnering”) op de
kassabon afgedrukt en aan de keuken doorgegeven.
Maak een condimenttabel voordat u de comdimentregistratie programmeert. Het onderstaande is een
voorbeeld van een condimenttabel:
Condimenttabel
TabelTable
nummer
number
01
02
04
99
PLU codes
for condiment entry (programmed
text) tekst)
PLU-codes
voor condimentregistratie
(geprogrammeerde
27
25
23
Message text
Meldingstekst
(HOE BEREID?) (KORT
GEBAKKEN) (HALF
(GOED DOORBAKKEN)
(MED.RARE)
(RARE)
(HOWCOOK?)
DOORBAKKEN) (WELLDONE)
Meldingstekst
45
44
Message text
(MET?)
(SALADE)
(FRUIT)
(FRUITS)
(SALAD)
(WITH?)
Meldingstekst
38
37
33
Message text
(AARDAPPELS?)
(BAKED.P)
(MASHED.P) (GEBAKKEN)
(P.CHIPS) (GEPUREERD)
(POTATO?) (GEKOOKT)
67
Meldingstekst
65
63
Message text
(APPELSAP)
(A.JUICE)
(DRANK?)
(THEE)
(MELK)
(MILK)
(TEA)
(DRINK?)
PLUsPLU's
(Up to(max.
15 for15)
a table)
02
Condiment
Condimenttables
tabel
(Up to
99)
(max.
99)
99
VervolgcondimentNext condiment
tabellennr.
table
number
De condimenttabel moet het volgende bevatten:
Condimenttabel: De condimenttabel is een groep van condiment-PLU’s, die is toegekend aan een menuspecifieke PLU. Een tabel bestaat uit een meldingstekst en maximaal 15 PLU’s.
Bovendien kunt u een vervolgcondimenttabel aan de condimenttabel koppelen om deze
op te volgen.
De meldingstekst wordt gebruikt om een prompt te tonen. De PLU wordt gebruikt voor
opname van speciale bestellingen. Wanneer een bediener bij voorbeeld een menuspecifieke PLU invoert, verschijnt de geprogrammeerde meldingstekst, zoals “HOE
BEREID?”. Daarna wordt een voor de tekst geprogrammeerde PLU opgegeven, zoals
“KORT GEBAKKEN”.
Tabelnummer:
Het tabelnummer dient voor identificatie van elke condimenttabel.
OPMERKING De condiment-PLU die in de condimenttabel is geprogrammeerd, kan zijn gekoppeld met de
condimenttabel (artikelkoppeling methode).
Voorbeeld, wanneer PLU 44 (SALADE) in één van bovenstaande tabellen wordt gekoppeld
aan condimenttabel 10 (SAUS) en condiment-PLU 44 (SALADE) wordt geregistreerd
verschijnen de artikelen van condimenttabel 10 (SAUS).
TabelTable
nummer
number
10
PLU-codes
voor condimentregistratie
(geprogrammeerde
PLU codes
for condiment entry (programmed
text) tekst)
Meldingstekst
Message text
51
(SAUS)
(ITALIAANS)
(SAUCE)
(ITALIAN)
53
(FRENCH)
(FRANS)
12
VervolgcondimentNext condiment
tabelnr.
table
number
123
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 124
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• CONDIMENT TBL. (gebruik de cijferinvoer)
Condimenttabelnummer (1 t/m 99)
• TXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor een condimentmenu.
Er kunnen 16 tekens worden ingevoerd.
• NEXT LINK TBL # - combi/gekoppeld tabelnr. (gebruik de cijferinvoer)
Voer het tabelnummer van het vervolgcondiment (max. 2 cijfers) in.
▼
Gekozen
condimenttabel
nummer
• PLU#01 t/m #15
Voer de condiment PLU-codes in (max. 15 PLU’s).
E
▼
OPMERKING
• De omschrijving wordt gebruikt als een weergave die direct op het scherm
verschijnt (prompt).
• De PLU-codes moeten worden gedefinieerd voordat de condimenttabel
wordt geprogrammeerd.
• Als de D-toets bij het keuzemenu voor het tabelnummer wordt ingedrukt,
wordt de tabel bij de cursorpositie gewist.
Het scherm loopt verder door.
■ Promotietabel (normale verkoop)
Er zijn twee soorten promotietabellen: een soort voor normale verkoop en een soort voor setverkoop. Neem
contact op met uw SHARP-dealer als u het soort promotietabel wilt wijzigen.
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• PROMOTION TABLE - promotietabel (gebruik de cijferinvoer)
Promotietabelnummer (1 t/m 99)
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor elke promotietabel (max. 12 tekens)
• DISCOUNT AMT - kortingsbedrag (gebruik de cijferinvoer)
Kortingsbedrag voor elke promotietabel (max. 6 cijfers)
▼
Gekozen
promotietabelnr
▼
• TRIP LEVEL - kortingsvoorwaarde (gebruik de cijferinvoer)
Voorwaarde voor verlenen van korting (waaraan de ingevoerde
artikelen moeten voldoen)
E
• PLU#1 through #5 - PLU’s #1 t/m #5 (gebruik de cijferinvoer)
Voer de promotie PLU/EAN-codes in.
OPMERKING
• De PLU-codes moeten worden gedefinieerd voordat de promotietabel
wordt geprogrammeerd. Dit is tevens van toepassing voor EAN codes, er
kunnen echter alleen EAN codes met een vooraf ingestelde prijs
geprogrammeerd worden.
• Als de D-toets bij het keuzemenu voor het tabelnummer wordt ingedrukt,
Het scherm loopt verder door.
wordt de tabel bij de cursorpositie gewist.
124
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 125
■ Promotietabel (setverkoop)
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• PROMOTION TABLE - promotietabel (gebruik de cijferinvoer)
Promotietabelnummer (1 t/m 99)
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor een promotie PLU (max. 12 tekens)
• DISCOUNT AMT - kortingsbedrag (gebruik de cijferinvoer)
Kortingsbedrag voor elke promotietabel (max. 6 cijfers)
▼
Geselecteerde
promotie
tabelnummer
• PLU#1 through #5 - PLU’s #1 t/m #5 (gebruik de cijferinvoer)
Voer de promotie PLU/EAN-codes in.
• TRIP LEVEL#1 t/m #5 (gebruik de cijferinvoer)
Voorwaarde voor verlenen van korting (waaraan de ingevoerde
artikelen moeten voldoen) voor elke promotie PLU/EAN (max. 2 cijfers)
E
▼
OPMERKING
• De PLU-codes moeten worden gedefinieerd voordat de promotietabel
wordt geprogrammeerd. Dit is tevens van toepassing voor EAN codes, er
kunnen echter alleen EAN codes met een vooraf ingestelde prijs
geprogrammeerd worden.
• Als de D-toets bij het keuzemenu voor het tabelnummer wordt ingedrukt,
wordt de tabel bij de cursorpositie gewist.
Het scherm loopt verder door.
■ Gewichtstabel
U kunt maximaal 9 gewichtstabellen programmeren en hier verschillende tarra’s aan toe kennen.
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• SCALE TABLE - gewichtstabel (gebruik de cijferinvoer)
Gewichtstabelnummer (1 t/m 0)
• WEIGHT - gewicht (gebruik de cijferinvoer)
Voer een tarragewicht in voor het gewichtstabelnummer (max. 4 cijfers:
1 t/m 9,999 kg)
OPMERKING
▼
Gekozen
gewichtstabel
nummer
E
De kassa-terminal kan ook worden ingesteld op gewichten van 1 cijfer voor
de komma + 3 cijfer achter de komma. Neem voor details contact op met
uw SHARP-dealer
▼
125
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 126
■ EAN niet-PLU code opmaak
EAN
- type
13
EAN-13
type
EAN - type
EAN-8
type8
C
Vlag
Flag
(02 or
of 20-29)
20-29)
(02
D
C
2
Vrije
Free opmaak
format
D
Vrije format
opmaak
Free
Vlag
Flag
Prijscontrolecijfer
Price check digit
Veld 11
Veld
Field
Field 22
Vrij
Freeopmaakgebied
format area
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies voor het instellen
een willekeurig nummer,
of een bijbehorende EAN
TYPE OF CODE &
SYSTEM CODE.
• TYPE OF CODE (gebruik de selectieve invoer)
EAN-8:
formateercode EAN-8 (bestaande uit 8 cijfers)
EAN-13 (UPC-A): formateercode EAN-13 (bestaande uit 13 cijfers)
▼
• SYSTEM CODE (gebruik de cijferinvoer)
Systeemcode (bijv. vlagcode): EAN-8: 1 cijfer, EAN-13: 2 cijfers
OPMERKING
ISBN/ISSN en drukcode worden altijd als een vaste code gebruikt, zelfs als
de code 37, 43, 78, 98 of 97 wordt ingevoerd.
• LENGTH FLD#1 (gebruik de cijferinvoer)
Veldlengte 1 (aantal cijfers) 0 t/m 9
Het scherm loopt verder door.
• LENGTH FLD#2 (gebruik de cijferinvoer)
Veldlengte 2 (aantal cijfers) 0 t/m 9
• FIELD#1 DATA
Betekenis van veld 1: Deze is vastgesteld op FREE.
• FIELD#2 DATA (gebruik de selectieve invoer)
Betekenis van veld 2
QUANTITY: Hoeveelheid
PRICE:
Prijs
• PRICE C/D (gebruik de selectieve invoer)
Prijscontrolecijfer
YES: Gebruik het prijscontrolecijfer
NO: Het prijscontrolecijfer niet gebruiken
• TAB (gebruik de selectieve invoer)
TAB of veld waar een decimale punt staat: 3/2/1/0
126
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 127
■ Afdrukcode (voor EAN)
Uw kassa-terminal biedt u de om het formaat van de af te drukken code, te programmeren.
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• TABLE NUMBER (1 tot 5) (gebruik de selectieve invoer)
1: Duitsland type1 (voorvoegsel: 434/439)
2: Verenigd Koninkrijk (voorvoegsel: 988/989)
3: Frankrijk (voorvoegsel: 378/379)
4: Zweden (voorvoegsel: 7388)
5: Duitsland type2 (voorvoegsel: 414/419)
▼
• TYPE OF CODE (gebruik de selectieve invoer)
NORMAL: Normale EAN
PRESS:
Afdrukcode
• PRICE (gebruik de selectieve invoer)
Methodes voor het invoeren van afdrukcodes (Deze instelling is alleen
van toepassing als PRESS CODE ingesteld is op TYPE OF CODE.
PRESET:
Gebruik de vooraf ingestelde EAN-prijs
ENCODED/GECODEERD: Gebruik de gecodeerde prijs
COMPUL./VERPLICHT:
Verplichte invoer
• LABEL TYPE / EITKET TYPE (gebruik selectieve invoer)
Etiket van record in EAN-bestand (Deze instelling is alleen van
toepassing als PRESS CODE ingesteld is op TYPE OF CODE.
ARTICLE/ARTIKEL: Voorvoegsel + artikelcode
Kies deze optie als u een overzicht van de
omzet van de artikelen, voorzien van een
drukcode, per categorie, wenst te maken.
PREFIX:
Alleen voorvoegsel
Kies deze optie als u een overzicht van de
omzet van de artikelen, voorzien van een
afdrukcode, per categorie, wenst te maken.
■ EAN verwijderen
U kunt de EAN codes die nog niet tijdens de door u in dit programma ingestelde tijdsperiode gebruikt zijn,
verwijderen door de opdracht verwijderen in EAN DELETE in de modus X1 uit te voeren.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• PERIOD (DAY)/PERIODE (DAG) (gebruik de cijferinvoer)
Voer de verwijderperiode voor het EAN-veld in: 01 tot 99 (00: Niet
verwijderen door de functie niet-gebruikt verwijderen)
127
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 128
Directe toetsen programmeren
Volg onderstaande procedure om directe toetsen te programmeren.
■ Directe toetsen
U kunt omzetgroepen en PLU’s direct aan het toetsenbord toekennen. In het geval van PLU’s kunt u
maximaal 3 niveaus toekennen, die rechtstreeks vanaf het toetsenbord toegankelijk zijn. Zie onderstaande
tabel voor de toetsnummerposities.
U kunt tevens een toets selecteren door direct de overeenkomstige toets in te drukken welke daarvoor op
het toetsenbord aangegeven is.
In het geval van het programmeren van “069 DIRECT PLU”
Procedure
• TYPE (gebruik de selectieve invoer)
PLU:
wijst de toets aan als directe PLU-toets.
DEPT: wijst de toets aan als directe omzetgroeptoets.
OPMERKING
Als wordt gekozen voor een omzetgroep, verschijnt een venster (met de
melding “DEPT. CODE”) waarin de omzetgroepcode moet worden ingevoerd.
▼
Selecteer een bijbehorend
toetsnummer uit de lijst
met toetsnummers of druk
direct op de toets op het
toetsenbord.
▼
• LEVEL - niveau 1 t/m 3 (gebruik de cijferinvoer)
Voer voor elk niveau een PLU-code in. Als u deze toets bij voorbeeld
wilt gebruiken als PLU-code 1 (niveau 1) en PLU-code 101 (niveau 2),
voert u 1 in voor “LEVEL1” en 101 voor “LEVEL2”.
Toetsnummers
▼
51
57
63
69
50
56
62
68
49
55
61
67
48
54
60
66
47
53
59
65
Programmeerbaar
en PLU’s
Departmentsvoor
and omzetgroepen
PLUs programmable
area
OPMERKING
• U kunt alleen omzetgroepen en PLU’s toekennen aan de toetsen die in
bovenstaande tabel worden aangeduid als “Programmeerbaar voor
omzetgroepen en PLU’s”.
• Het is niet mogelijk om een PLU of omzetgroep toe te kennen aan de
positie waaraan een functietoets is toegekend.
128
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 129
(111) Functies programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor het
programmeren van functies.
Procedure
1.
2.
▼
Het scherm loopt verder door.
Selecteer “3 FUNCTION.” vanuit het menu SETTING
• Het menu FUNCTION zal verschijnen.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1
2
3
4
5
6
7
8
(-):
%:
COMMISSION:
SERVICE CHARGE:
TIP:
DEPOSIT:
RA:
PO:
Kortingstoets
Percentagetoets
Bedieningstoeslag
Bedieningspercentage
Fooi
Deposito
Bedrag op rekening ontvangen
Uitbetaald bedrag
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van functies.
3 FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
(-)
%
COMMISSION
SERVICE CHARGE
TIP
DEPOSIT
RA
PO
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
See
“Discount key”
Zie “Discount
key”onoppage
blz.129.
129.
See
“Percent key”
Zie “Percent
key”onoppage
blz.130.
130.
See
“Commission” onop
page
Zie “Commission”
blz.130.
130.
See
“Service charge”
page
Zie “Service
charge”onon
blz.131.
131.
See
“Tip” on
131.
Zie “Tip”
oppage
blz. 131.
See
“Deposit” on
Zie “Deposit”
oppage
blz. 131.
131.
See
“RA” on
132.
Zie “RA”
oppage
blz. 132.
See
“PO” on
132.
Zie “PO”
oppage
blz. 132.
■ Kortingstoets (! t/m %)
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
Kies de gewenste
kortingstoets uit de lijst
met kortingstoetsen.
▼
• AMOUNT - bedrag (gebruik de cijferinvoer)
Kortingsbedrag (max. 6 cijfers)
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de kortingstoets. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
• SIGN - teken (gebruik de selectieve invoer)
Het programmeren van een + of - teken kent aan de kortingstoets een
korting of een toeslag toe.
-: Kortingsbedrag
+: Toeslagbedrag
• HALO (High Amount Lockout) - maximum registratiebedrag (gebruik
de cijferinvoer)
A: Significant cijfer voor maximale registratiebedrag (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na significant cijfer voor maximale registratiebedrag
(0 t/m 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
129
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:32
Page 130
■ Kortingstoets (! t/m %) (vervolg)
• ENTRY TYPE - soort bedraginvoer (gebruik de selectieve invoer)
RA:
Op rekening ontvangen (-)
ITEM: Item (-)
SBTL: Subtotaal (-)
OPMERKING U kunt tevens een kortingstoets selecteren door op de overeenkomstige toets te drukken.
■ Percentagetoets (¡ t/m ∞)
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
Kies de gewenste
percentagetoets uit de lijst
met percentagetoetsen.
▼
• RATE - percentage (gebruik de cijferinvoer)
Percentage (0.00 t/m 100.00)
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de percentagetoets. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
• SIGN - teken (gebruik de selectieve invoer)
Het programmeren van een + of - teken kent aan de percentagetoets
een korting of een toeslag toe.
-:
Min (Kortingspercentage)
+:
Plus (Toeslagpercentage)
• HALO - maximum registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
Maximum registratiebedrag voor de percentagetoets (0.00 t/m 100.00)
• ENTRY TYPE - soort bedraginvoer (gebruik de selectieve invoer)
RA:
Op rekening ontvangen %
ITEM:
Item %
SBTL:
Subtotaal %
OPMERKING U kunt tevens een percentagetoets selecteren door op de overeenkomstige toets te drukken.
■ Commissietoets
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
Kies de gewenste
commissietoets uit de lijst
met commissietoetsen.
▼
130
• RATE - percentage (gebruik de cijferinvoer)
Percentage (0.000 t/m 99.999)
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor het commissietoets. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 131
■ Bedieningspercentage
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• RATE - percentage (gebruik de cijferinvoer)
Percentage (0.00 t/m 100.00)
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor het bedieningspercentage. Er kunnen maximaal 12
tekens worden ingevoerd.
■ Fooi
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies de gewenste
fooitoets uit de lijst met
fooitoetsen.
• HALO - maximum registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
A: Mantisse voor HALO (High Amount Lockout) (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na mantisse voor HALO (0 t/m 8)
AB is hetzelfde als A x 10B
▼
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de fooi. Er kunnen maximaal 12 tekens worden
ingevoerd.
OPMERKING
U kunt tevens een fooitoets selecteren door direct op de overeenkomstige
toets te drukken, indien deze direct op het toetsenbord geplaatst is, in
plaats van het kiezen van de toets uit het menu.
■ Deposito
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
Kies de gewenste
depositotoets uit de lijst
met depositotoetsen.
▼
• HALO (High Amount Lockout) - maximum registratiebedrag (gebruik
de cijferinvoer)
A: Significant cijfer voor maximale registratiebedrag (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na significant cijfer voor maximale registratiebedrag
(0 t/m 8)
AB is hetzelfde als A x 10B
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor het deposito. Er kunnen maximaal 12 tekens worden
ingevoerd.
OPMERKING
• U kunt tevens een depositotoets selecteren door direct op de
overeenkomstige toets te drukken, indien deze direct op het toetsenbord
geplaatst is, in plaats van het kiezen van de toets uit het menu.
131
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 132
■ RA
U kunt een maximum bedrag en omschrijving programmeren voor elke op-rekening-ontvangen-bedrag.
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
Kies de gewenste toets
Bedrag op rekening
ontvangen uit de lijst met
toetsen.
▼
• HALO (High Amount Lockout) - maximum registratiebedrag (gebruik
de cijferinvoer)
A: Significant cijfer voor maximale registratiebedrag (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na significant cijfer voor maximale registratiebedrag
(0 t/m 8)
AB is hetzelfde als A x 10B
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de op-toets Bedrag op rekening ontvangen. Er
kunnen maximaal 12 tekens worden ingevoerd.
OPMERKING
U kunt tevens een toets Bedrag op rekening ontvangen selecteren door
direct op de overeenkomstige toets te drukken, indien deze direct op het
toetsenbord geplaatst is, in plaats van het kiezen van de toets uit het menu.
■ PO
U kunt een maximum bedrag en omschrijving programmeren voor elke toets Uitbetaaldbedrag .
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
Kies de gewenste toets
Uitbetaald bedrag uit de
lijst met toetsen.
▼
• HALO (High Amount Lockout) - maximum registratiebedrag (gebruik
de cijferinvoer)
A: Significant cijfer voor maximale registratiebedrag (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na significant cijfer voor maximale registratiebedrag
(0 t/m 8)
AB is hetzelfde als A x 10B
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de uitbetaald-bedrag toets. Er kunnen maximaal 12
tekens worden ingevoerd.
OPMERKING
U kunt tevens een toets Uitbetaald bedrag selecteren door direct op de
overeenkomstige toets te drukken, indien deze direct op het toetsenbord
geplaatst is, in plaats van het kiezen van de toets uit het menu.
132
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 133
Mediatoetsen programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor het
programmeren van media:
Procedure
1.
▼
2.
Het scherm loopt verder door.
Kies “4 MEDIA.” uit het menu SETTING
• Het menu MEDIA zal verschijnen.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1
2
3
4
5
6
7
CASH:
CHECK:
CREDIT:
CHARGE:
CID:
CH/CG:
CA/CHK:
Contanttoets
Chequetoets
Krediettoets
Rekeningtoets
Geld in geldladetoets
Cheque/wisselgeld
Betaling per cheque en à contant
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van media.
4 MEDIA
1
2
3
4
5
6
7
CASH
CHECK
CREDIT
CHARGE
CID
CH/CG
CA/CHK
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
See “Contanttoets”
“Cash key” on page
133.133.
Zie
op blz.
See “Chequetoets”
“Check key” on page
134.
Zie
op blz.
134.
See “Krediettoets”
“Credit key” on page
135.
Zie
op blz.
135.
See “Change
“See “Charge
on page
Zie
key”key”
op blz.
136.136.
See “Geld
“Cash in drawer”
on page op
136.
Zie
geldladetoets”
blz. 136.
See “Cheque/wisselgeld”
“Check change” on page
Zie
op137.
blz. 137.
See “Betaling
“Check cashing”
on page
Zie
per cheque
en137.
à contant” op blz. 137.
■ Contanttoets
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies de gewenste
contanttoets uit de lijst
met contanttoetsen.
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de contanttoets. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
▼
• HALO (High Amount Lockout) - maximum registratiebedrag (gebruik
de cijferinvoer)
AB is hetzelfde als A x 10B.
A: Significant cijfer (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na significant cijfer (0 t/m 8)
U kunt AB instellen op ongelimiteerd.
• BILL PR. (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Maakt rekening afdruk verplicht.
NON-COMPUL.: Maakt rekening afdruk niet verplicht.
Het scherm loopt verder door.
• FOOTER PRINT - voettekst afdruk (gebruik de selectieve invoer)
Dit artikel bepaalt of de kassa-terminal onderaan de kassabon een tekst
moet afdrukken wanneer de opgegeven contanttoets wordt gebruikt.
YES: Schakelt de voettekst afdruk op de kassabon in.
NO: Schakelt de voettekst afdruk op de kassabon uit.
133
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 134
■ Contantsleutel (vervolg)
• NON-ADD # - een niet optellende code (gebruik de selectieve invoer)
U kunt de registratie van een niet optellende code verplichten wanneer een contantregistratie wordt aanvaard.
COMPUL.:
Verplichte registratie van een niet optellende code.
NON-COMPUL.: Niet verplichte registratie van een niet optellende code.
• VP - validatie afdruk (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte validatie afdruk.
NON-COMPUL.: Niet verplichte validatie afdruk.
• DRAWER OPEN - openen geldlade (gebruik de selectieve invoer)
U kunt elke contanttoets programmeren om de geldlade te openen.
YES: Opent de geldlade.
NO: De geldlade blijft gesloten.
• AMT ENTRY - bedragregistratie (gebruik de selectieve invoer)
U kunt registratie van het aangeboden bedrag verplicht stellen.
COMPUL.:
Verplichte registratie aangeboden bedrag.
NON-COMPUL.: Niet verplichte registratie aangeboden bedrag.
OPMERKING U kunt tevens een contanttoets selecteren door direct op de overeenkomstige toets te
drukken, indien deze direct op het toetsenbord geplaatst is, in plaats van het kiezen van de
toets uit het menu.
■ Chequetoets (h t/m Ò)
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies de gewenste
chequetoets uit de lijst
met chequetoetsen.
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de chequetoets. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
▼
• HALO - maximum registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
AB is hetzelfde als A x 10B
A: Significant cijfer (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na significant cijfer (0 t/m 8)
U kunt AB instellen op ongelimiteerd.
• EFT - EFT-functie (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Maakt de EFT-functie verplicht.
NON-COMPUL.: Maakt de EFT-functie niet verplicht.
• BILL PR. (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Maakt rekening afdruk verplicht.
Het scherm loopt verder door.
NON-COMPUL.: Maakt rekening afdruk niet verplicht.
NO:
• FOOTER PR. (gebruik de selectieve invoer)
YES: Schakelt de voettekst afdruk op de kassabon in.
Schakelt de voettekst afdruk op de kassabon uit.
• NON-ADD # - een niet optellende code (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte registratie van een niet optellende code.
NON-COMPUL.: Niet verplichte registratie van een niet optellende code.
• CHANGE DUE - verschuldigd wisselgeld (gebruik de selectieve invoer)
Berekening van het verschuldigde wisselgeld kan voor elke chequetoets worden ingeschakeld of
uitgeschakeld.
DISABLE:
Maakt de berekening van het wisselgeld niet mogelijk.
ENABLE:
Maakt de berekening van het wisselgeld mogelijk.
• VP - validatie afdruk (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte validatie afdruk.
NON-COMPUL.: Niet verplichte validatie afdruk.
134
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 135
■ Chequetoets (vervolg)
• DRAWER OPEN - openen geldlade (gebruik de selectieve invoer)
YES: Opent de geldlade.
NO: De geldlade blijft gesloten.
• AMOUNT - bedrag (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte registratie aangeboden bedrag.
NON-COMPUL.: Niet verplichte registratie aangeboden bedrag.
• DESCRIPTOR - omschrijving (gebruik de tekeninvoer)
Valuta-omschrijving: Er kunnen maximaal 4 tekens worden ingevoerd.
OPMERKING U kunt tevens een chequetoets selecteren door direct op de overeenkomstige toets te
drukken, indien deze direct op het toetsenbord geplaatst is, in plaats van het kiezen van de
toets uit het menu.
■ Krediettoets (Ó t/m Œ)
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies de gewenste
krediettoets uit de lijst met
krediettoetsen.
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de krediettoets. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
▼
• HALO - maximum registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
AB is hetzelfde als A x 10B.
A: Significant cijfer (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na significant cijfer (0 t/m 8)
U kunt AB instellen op ongelimiteerd.
• EFT - EFT-functie (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Maakt de EFT-functie verplicht.
NON-COMPUL.: Maakt de EFT-functie niet verplicht.
Het scherm loopt verder door. • BILL PR. (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Maakt rekening afdruk verplicht.
NON-COMPUL.: Maakt rekening afdruk niet verplicht.
• FOOTER PR. (gebruik de selectieve invoer)
Dit artikel bepaalt of de kassa-terminal onderaan de kassabon een tekst
moet afdrukken wanneer de opgegeven krediettoets wordt gebruikt.
YES: Schakelt de afdruk van de voettekst op de kassabon in.
NO: Schakelt de afdruk van de voettekst op de kassabon uit.
• NON-ADD # - een niet optellende code (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte registratie van een niet optellende code.
NON-COMPUL.: Niet verplichte registratie van een niet optellende code.
• CHANGE DUE - verschuldigd wisselgeld (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE:
Maakt de berekening van het wisselgeld niet mogelijk.
ENABLE:
Maakt de berekening van het wisselgeld mogelijk.
OPMERKING
• VP - validatie afdruk (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte validatie afdruk.
NON-COMPUL.: Niet verplichte validatie afdruk.
U kunt tevens een krediettoets
selecteren door direct op de
• DRAWER OPEN - openen geldlade (gebruik de selectieve invoer)
overeenkomstige toets te
YES: Opent de geldlade.
drukken, indien deze direct op
NO: De geldlade blijft gesloten.
het toetsenbord geplaatst is, in
• AMOUNT - bedrag (gebruik de selectieve invoer)
plaats van het kiezen van de
COMPUL.: Verplichte registratie aangeboden bedrag.
toets uit het menu.
INHIBITED - verboden:
Registratie aangeboden
bedrag niet toegestaan.
135
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 136
■ Rekeningsleutel
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de krediettoets. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
• HALO - maximum registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
AB is hetzelfde als A x 10B.
A: Significant cijfer (1 t/m 9)
B: Aantal nullen na significant cijfer (0 t/m 8)
U kunt AB instellen op ongelimiteerd.
Het scherm loopt verder door.
• EFT - EFT-functie (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Maakt de EFT-functie verplicht.
NON-COMPUL.: Maakt de EFT-functie niet verplicht.
• BILL PR. - rekeningen afdrukken: (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Maakt rekening afdruk verplicht.
NON-COMPUL.: Maakt rekening afdruk niet verplicht.
• FOOTER PR. - afdrukken voettekst: (gebruik de selectieve invoer)
Dit artikel bepaalt of de kassa-terminal onderaan de kassabon een tekst
moet afdrukken wanneer de opgegeven krediettoets wordt gebruikt.
YES: Schakelt de voettekst afdruk op de kassabon in.
NO: Schakelt de voettekst afdruk op de kassabon uit.
• NON-ADD # - een niet optellende code (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte registratie van een niet optellende code.
NON-COMPUL.: Niet verplichte registratie van een niet optellende code.
• CHANGE DUE - verschuldigd wisselgeld (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt de berekening van het wisselgeld niet mogelijk.
ENABLE: Maakt de berekening van het wisselgeld mogelijk.
OPMERKING
U kunt tevens de
rekeningsleutel selecteren
door direct op de
overeenkomstige toets te
drukken, indien deze direct
op het toetsenbord
geplaatst is, in plaats van
het kiezen van de toets uit
het menu.
• VP - validatie afdruk (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte validatie afdruk.
NON-COMPUL.: Niet verplichte validatie afdruk.
• DRAWER OPEN - openen geldlade (gebruik de selectieve invoer)
YES: Opent de geldlade.
NO: De geldlade blijft gesloten.
• AMOUNT - bedrag (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.: Verplichte registratie aangeboden bedrag.
INHIBITED: Registratie aangeboden bedrag niet toegestaan.
■ Geld in geldladetoets
U kunt een omschrijving en een maximum bedrag programmeren voor de hoeveelheid geld dat in de
geldlade aanwezig mag zijn (bewakingsfunctie).
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor het maximum geldbedrag. Er kunnen maximaal 12
tekens worden ingevoerd.
• HALO - maximum registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
Limietbedrag: 0 t/m 9999999.99
136
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 137
■ Chequewisselgeld
U kunt een omschrijving en een maximum bedrag programmeren voor de hoeveelheid chequewisselgeld
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor het maximum bedrag. Er kunnen maximaal 12
tekens worden ingevoerd.
• HALO - maximum registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
Limietbedrag: 0 t/m 999999.99
■ Chequebetaling
U kunt een omschrijving en een maximum bedrag voor chequebetaling programmeren.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies het gewenste
chequebetalingsnr. uit de
lijst.
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor het maximum bedrag. Er kunnen maximaal 12
tekens worden ingevoerd.
▼
• HALO - maximum registratiebedrag (gebruik de cijferinvoer)
Limietbedrag: 0 t/m 999999.99
Valuta programmeren
Kies “5 CURRENCY” uit het instelvenster (SETTING) en volg onderstaande procedure.
■ Valuta wisselen toets (, t/m +)
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
Kies de gewenst valuta
wisselen toets uit de lijst.
▼
• RATE - percentage (gebruik de cijferinvoer)
De wisselkoers (0.000000 t/m 999.999999)
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de valuta wisselen toets. Er kunnen maximaal 12
tekens worden ingevoerd.
• TAB - tabulatie (gebruik de cijferinvoer)
Tabulatie (0 t/m 3)
• DESCRIPTOR - omschrijving (gebruik de tekeninvoer)
Valuta-omschrijving: Er kunnen maximaal 4 tekens worden ingevoerd.
137
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 138
■ Geldlade vreemde valuta
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies “10 FOREIGN
DRW#”uit het menu
Valuta
• FOREIGN DRW# - vreemde valuta geldlade # (gebruik de selectieve
invoer)
DRAWER2 (geldlade 1)/DRAWER1 (geldlade 2)/NONE (geen)
▼
OPMERKING
Het aantal keren datt de geldlade geopend is met de toets EXCHANGE(n)
zal worden toegevoegd aan de teller NO-SALE.
Tekst programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor het
programmeren van tekst:
Procedure
1.
Kies “6 TEXT.” uit het menu SETTING
• Het tekstmenu (TEXT) verschijnt.
▼
2.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1 FUNCTION TEXT:
2 DEPT.GROUP:
3 PLU GROUP:
Functietekst
Omzetgroeptekst
PLU-groeptekst
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van optionele functies.
6 TEXT
138
1 FUNCTION TEXT
2 DEPT. GROUP
3 PLU GROUP
See“Functietekst”
“Function text” on
139.
oppage
blz. 139.
➡ Zie
See“Omzetgroeptekst”
“Department group text”
op on
blz.page
141.141.
➡ Zie
See“PLU-groeptekst”
“PLU group text” onop
page
blz.141.
141.
➡ Zie
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 139
■ Functietekst
U kunt aan de hand van onderstaande tabel voor elke functie 12 tekens programmeren:
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor het maximum geldbedrag. Er kunnen maximaal 12
tekens worden ingevoerd.
Het scherm loopt verder door.
Standaard
tekst
G.C. CNT
001
Promotiekorting
Standaard
tekst
DISCOUNT
035
Aantal gastrekeningen
002
Verschil
DIFFER
036
Vorig saldo (voor GLU)
003
Belastbaar 1 subtotaal
TAX1 ST
037
Nieuw saldo (voor GLU)
004
Belastbaar 2 subtotaal
TAX2 ST
038
Begin contanten bedrag geheugen (+) SCM (+)
005
Belastbaar 3 subtotaal
TAX3 ST
039
Begin contanten bedrag geheugen (–) SCM (–)
006
Belastbaar 4 subtotaal
TAX4 ST
040
Vreemde valuta 1 is
EXCH1 IS
007
Belastbaar 5 subtotaal
TAX5 ST
041
Vreemde valuta 2 is
EXCH2 IS
008
Belastbaar 6 subtotaal
TAX6 ST
042
Vreemde valuta 3 is
EXCH3 IS
009
BTW/belasting 1
VAT 1
043
Vreemde valuta 4 is
EXCH4 IS
010
BTW/belasting 2
VAT 2
044
Vreemde valuta 5 is
EXCH5 IS
011
BTW/belasting 3
VAT 3
045
Vreemde valuta 6 is
EXCH6 IS
012
BTW/belasting 4
VAT 4
046
Vreemde valuta 7 is
EXCH7 IS
013
BTW/belasting 5
VAT 5
047
Vreemde valuta 8 is
EXCH8 IS
014
BTW/belasting 6
VAT 6
048
Vreemde valuta 9 is
EXCH9 IS
015
Net 1
049
Contant geld/cheque is
CA/CK IS
016
Net 2
NET1
NET2
050
Contant geld/cheque in lade
CA/CK ID
017
Korting – type PLU
CP PLU
051
Gast
GUEST
Uitgegeven herstel - bestelbon VD
052
Verkoop zonder commissie
NON COM.
019
Subtotaal herstel
SBTL VD
053
VIP1 verkoop
VIP1 SALE
020
Herstel Manager/Chef
MGR VD
054
VIP2 verkoop
VIP2 SALE
021
Herstelmodus
VOID
055
VIP3 verkoop
VIP3 SALE
022
Terugbetaling
REFUND
056
Bestellingen totaal
ORDER TL
023
Retour
RETURN
057
Betaald totaal
PAID TL
Herstel losse omzetgroep
HASH VD
058
Afgedragen
TRAN.OUT
Restitutie losse omzetgroep
HASH RF
059
Aanvaard
TRAN.IN
Nr.
*018*
*024*
025
Functie
Nr.
Functie
***PBAL
***NBAL
Retour losse omzetgroep
HASH RT
060
Betaalde fooi
TIP PAID
Geen-omzet herstel
NOTURNVD
061
Eigen valuta 1
DOM.CUR1
028
Geen omzet terugbetaling
NOTURNRF
062
Eigen valuta 2
DOM.CUR2
029
Geen omzet retour
NOTURNRT
063
Eigen valuta 3
DOM.CUR3
030
BTW omschakelen
VAT SFT
064
Eigen valuta 4
DOM.CUR4
031
BTW verwijderen
TAX DELE
065
Eigen valuta 5
DOM.CUR5
032
Aantal validatie – tellen
VP CNT
066
Eigen valuta 6
DOM.CUR6
033
Aantal rekeningen – tellen
BILL CNT
067
Eigen valuta 7
DOM.CUR7
034
Geen-verkoop
NO SALE
068
Eigen valuta 8
DOM.CUR8
026
*027*
Deze ruimte wordt toegepast bij de geopende GLU.
139
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 140
■ Functietekst (vervolg)
069
Eigen valuta 9
Standaard
tekst
DOM.CUR9
115
Commissiebedrag 2
Standaard
tekst
COM.AMT2
070
Geen-omzet totaal 1
*NT TL1
116
Commissiebedrag 3
COM.AMT3
071
Geen-omzet totaal 2
*NT TL2
117
Commissiebedrag 4
COM.AMT4
072
Geen-omzet totaal 3
*NT TL3
118
Commissiebedrag 5
COM.AMT5
073
Cheque in geldlade
Commissiebedrag 6
COM.AMT6
(+)omzetgr. totaal
*CH ID
*DEPT TL
119
074
120
Commissiebedrag totaal7
COM.AMT7
075
(-)omzetgr. totaal
DEPT(-)
121
Commissiebedrag totaal8
COM.AMT8
076
Losse omzetgr. (+) totaal
*HASH TL
122
Commissiebedrag 9
COM.AMT9
077
Losse omzetgr. (-) totaal
HASH(-)
123
Commissiebedrag totaal
COM.TTL
078
Flessenretour (+) totaal
*BTTL TL
124
Rekeningsaldo
BILL BAL
079
Flessenretour (-) totaal
BTTL (-)
125
Vrije GLU
FREE GLU
080
Netto 1 (belastb. 1 - BTW/belasting 1) NET 1
126
Vorig saldo
OLD BAL.
081
Netto 2 (belastb. 2 - BTW/belasting 2) NET 2
127
Nieuw saldo
BALANCE
082
Netto 3 (belastb. 3 - BTW/belasting 3) NET 3
128
Begin contanten bedrag geheugen totaal SCM TTL
083
Netto 4 (belastb. 4 - BTW/belasting 4) NET 4
129
Omzet per tafel
T.TABLE
084
Netto 5 (belastb. 5 - BTW/belasting 5) NET 5
130
Omzet per gast
T.GUEST
085
Netto 6 (belastb. 6 - BTW/belasting 6) NET 6
131
Omzet per rekening
T.BILL
086
Subtotaal
SUBTOTAL
132
Items per gast
I.GUEST
087
Verkoop subtotaal
MDSE ST
133
Items per rekening
I.BILL
088
Totaal
***TOTAL
134
Gemiddelde prijs per item
AVE.ITEM
089
Verschil subtotaal
DIFF ST
135
Totaal belasting
TTL TAX
090
Geen-omzet subtotaal
NON-TURN
136
Netto zonder belasting
NET
091
Wisselgeld
CHANGE
137
Plaatsnaam 1
TOWNNAME
092
Cheque afdruk
CHECK PR
138
Plaatsnaam 2
TOWNNAME
DUE
139
Geldafdracht
TRANSFER
GLU-code
GLU#
PINT SAL
Nr.
093
140
Functie
Verschuldigd
Nr.
Functie
094
Verschuldigde fooi
TIP DUE
140
095
Saldo
BALANCE
141
Inhoudsmaatregistratie
096
Verkoophoeveelheid
ITEMS
142
Tarragewicht
TARE WT.
143
Kassabon aan/uit keuze
RCP SW.
144
Subtotaal opnieuw instellen
RST SBTL
145
Totaal opnieuw instellen
RESET TL
146
Totaal onjuiste werking
MISOP TL
147
Rekening herstel tekst
BILL VOID
148
Combi op PLU-rapport
COMBO
149
Cheque-betaling voor vreemde valuta 1 EX1 CHK
150
Kredietverkoop voor
vreemde valuta 1
EX1 CREDIT
097
Subtotaal artikel (voor LINK PLU/EAN) ITEM ST
098
Kopregel kopie kassabon
COPY
099
Kopregel gastrekening
G.C COPY
100
Rekening scheiden/transfer titel
101
Rekening scheiden titel
B.T.
B.S.
102
Tussentijdse GLU-uitlees titel
INTERMED.
103
Rekening op kassabon titel
BILL
104
VIP1 verkoop titel
VIP1 SALE
105
VIP2 verkoop titel
VIP2 SALE
151
Eigen valuta 1 voor cheque
DOM. CUR1 CHK
106
VIP3 verkoop titel
VIP3 SALE
152
DOM. CUR1 CR
107
Nota afdruk journaaltitel
SLIP PR.
Eigen valuta 1 voor
kredietverkoop
108
Volgende notapagina
NEXT P.
153
Hersteltekst op KP
Restitutietekst op KP
109
Gemiddeld
AVE.
154
110
Verplichte kascontrole
CCD
155
Retourtekst op KP
VOID
REFUND
RETURN
111
Verplichte kascontrole verschil CCD DIF.
156
Nieuwe code voor klant
NEW CODE
112
Verplichte kascontrole verschil totaal DIF. TL
157
CHARGE
113
Besteld totaal - betaald totaal
O-P
Blijft rekening/belast voorr
klant
114
Commissiebedrag 1
COM.AMT1
158
Korting
DEDUCTION
159
Naam kassabon - gewijzigde prijs PR.CHNG
UP_600_07.qxd.NEL
5/7/01
07:33
Page 141
■ Omzetgroeptekst
U kunt voor elke omzetgroep (1 ~ 9) maximaal 12 tekens programmeren.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies de gewenste
omzetgroep uit de lijst
met omzetgroepen.
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de omzetgroep. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
▼
■ PLU-groeptekst
U kunt voor elke PLU-groep (1 ~ 99) maximaal 12 tekens programmeren.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies de gewenste PLUgroep uit de lijst met PLUgroepen.
• TEXT - tekst (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de PLU-groep. Er kunnen maximaal 12 tekens
worden ingevoerd.
▼
141
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 142
Personeel programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor het
programmeren van personeel:
Procedure
1.
Selecteer “7 PERSONEEL” vanuit het menu INSTELLING
• Het menu PERSONEEL verschijnt.
▼
2.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1 CLERK:
2 CASHIER:
Clerk
Kassier
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van personeel.
7 PERSONNEL
1 CLERK
2 CASHIER
See“Bediener”
“Clerk” on page
142.142.
op blz.
➡ Zie
See“Kassier”
“Cashier” on
144.
op page
blz. 144.
➡ Zie
■ Bediener
OPMERKING Wij vragen u om de programmering in te stellen op “Bediener” in plaats van op de Kassier
programmering, zelf als het systeem “alleen voor kassier” op uw kassa-terminal toegepast is.
Indien het systeem “kassier + bediener” op uw kassa-terminal toegepast is, zijn gegevens
m.u.v. CODE, NAAM en Sleutelnummer niet bruikbaar.
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• SECRET CODE - geheime code (gebruik de cijferinvoer)
Geheime code (max. 4 cijfers: 0001 t/m 9999/0000)
• NAME (gebruik de tekeninvoer)
De naam van de bediende. Er kunnen maximaal 12 tekens worden
ingevoerd.
OPMERKING
▼
Indien “alleen kassier systeem” van toepassing is, merk dan op dat
“CLERK0001" tot en met ”CLERK0099" niet als door de fabriek ingestelde
namen zullen verschijnen.
• KEY Nr. - sleutelnr. (gebruik de cijferinvoer)
Sleutelnummer (0 t/m 255)
Het scherm loopt verder door.
142
• SUPERVISOR - toeziendhoudend bediener (gebruik de selectieve invoer)
Altijd “NO” invoeren.
De standaard instelling mag nooit gewijzigd worden. Deze instelling is
alleen voor de machine welke een echt bedienersleutelsysteem heeft.
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 143
■ Bediener (vervolg)
• VIP1 t/m VIP3 SALE - VIP verkoop 1 t/m 3 (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt VIP verkoop niet mogelijk.
ENABLE: Maakt VIP verkoop mogelijk.
• GLU TYPE - soort GLU (gebruik de selectieve invoer)
GLU:
Maakt het GLU-systeem verplicht.
NON-COMPUL. - niet verplicht : Maakt het GLU-systeem niet verplicht.
• G.C. COPY -kopie gastrekening (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt kopie gastrekening niet mogelijk.
ENABLE: Maakt kopie gastrekening mogelijk.
• VAT SHIFT - BTW-omschakeling (gebruik de selectieve invoer)
STATE: Maakt registratie met BTW-omschakeling mogelijk.
NOT:
Maakt registratie met BTW-omschakeling niet mogelijk.
• DRAWER Nr. - geldladenr. (gebruik de selectieve invoer)
DRAWER2 (geldlade 1)/DRAWER1 (geldlade 2)/NONE (geen)
• START GLU (gebruik de cijferinvoer)
Eerste GLU-code (1 t/m 99999999)
• END GLU (gebruik de cijferinvoer)
Laatste GLU-code (1 t/m 99999999)
• PGM2 MODE - PGM2-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de PGM2-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de PGM2-stand mogelijk.
• PGM1 MODE - PGM1-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de PGM1-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de PGM1-stand mogelijk.
• X1 MODE - X1-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de X1-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de X1-stand mogelijk.
• Z1 MODE - Z1-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de Z1-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de Z1-stand mogelijk.
• X2/Z2 MODE - X2/Z2-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de X2/Z2-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de X2/Z2-stand mogelijk.
• Z1 IN OPX/Z (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de Z1 IN OPX/Z -stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de Z1 IN OPX/Z -stand mogelijk.
• (124) oproep GLU (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Niet toegestaan voor de bediener.
PUBLIC: Toegestaan voor de bediener.
• P.SFT START - laagste prijsniveau (gebruik de selectieve invoer)
Hoogste prijsniveau (start): (PRICE 1 t/m PRICE 3) (PRIJS 1 t/m PRIJS 3)
• P.SFT END - hoogste prijsniveau (gebruik de selectieve invoer)
Hoogste prijsniveau (einde): (PRICE 1 t/m PRICE 3) (PRIJS 1 t/m PRIJS 3)
143
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 144
■ Kassier
OPMERKING Wij vragen u om de programmering in te stellen op “Bediener” in plaats van op de Kassier
programmering, zelf als het systeem “alleen voor kassier” op uw kassa-terminal toegepast is.
De programmering “kassier” is alleen beschikbaar als het “kassier + bediener” systeem op
uw systeem toegepast is.
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• SECRET CODE - geheime code (gebruik de cijferinvoer)
Geheime code (max. 4 cijfers: 0001 t/m 9999/0000)
• NAME (gebruik de tekeninvoer)
De naam van de kassier. Er kunnen maximaal 12 tekens worden ingevoerd.
• KEY Nr. - sleutelnr. (gebruik de cijferinvoer)
Sleutelnummer (0 t/m 255)
▼
• VIP1 t/m VIP3 SALE - VIP verkoop 1 t/m 3 (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt VIP verkoop niet mogelijk.
ENABLE: Maakt VIP verkoop mogelijk.
• G.C. COPY -kopie gastrekening (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt kopie gastrekening niet mogelijk.
ENABLE: Maakt kopie gastrekening mogelijk.
Het scherm loopt verder door.
• VAT SHIFT - BTW-omschakeling (gebruik de selectieve invoer)
STATE: Maakt registratie met BTW-omschakeling mogelijk.
NOT: Maakt registratie met BTW-omschakeling niet mogelijk.
• DRAWER Nr. - geldladenr. (gebruik de selectieve invoer)
DRAWER2 (geldlade 1)/DRAWER1 (geldlade 2)/NONE (geen)
• PGM2 MODE - PGM2-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de PGM2-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de PGM2-stand mogelijk.
• PGM1 MODE - PGM1-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de PGM1-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de PGM1-stand mogelijk.
• X1 MODE - X1-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de X1-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de X1-stand mogelijk.
• Z1 MODE - Z1-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de Z1-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de Z1-stand mogelijk.
• X2/Z2 MODE - X2/Z2-stand (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de X2/Z2-stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de X2/Z2-stand mogelijk.
• Z1 IN OPX/Z (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt bediening in de Z1 IN OPX/Z -stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt bediening in de Z1 IN OPX/Z -stand mogelijk.
• P.SFT START - laagste prijsniveau (gebruik de selectieve invoer)
Hoogste prijsniveau (start): (PRICE 1 t/m PRICE 3) (PRIJS 1 t/m PRIJS 3)
• P.SFT END - hoogste prijsniveau (gebruik de selectieve invoer)
Hoogste prijsniveau (eind): (PRICE 1 t/m PRICE 3) (PRIJS 1 t/m PRIJS 3)
144
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 145
Terminal programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor het
programmeren van terminals:
Procedure
1.
▼
2.
Selecteer “8 TERMINAL” vanuit het menu INSTELLING.
• Het menu TERMINAL zal verschijnen.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
• MACHINE # (gebruik de cijferinvoer)
Machinenummer (max. 6 cijfers: 0 t/m 999999)
• CONSECUTIVE# - volgnummer (gebruik de cijferinvoer)
Voer een nummer (max. 4 cijfers: 0 t/m 9999) in dat één lager is dan
het gewenste startnummer.
• BILL NUMBER - rekeningnummer (gebruik de cijferinvoer)
Voer het gewenste startnummer (max. 4 cijfers: 0 t/m 9999) in.
• DRAWER ALARM - geldlade alarm (gebruik de cijferinvoer)
De tijdsduur met open geldlade waarna het alarm afgaat (0 t/m 255 seconden)
• De kassa-terminal controleert hoe lang de geldlade geopend blijft vanaf het moment van openen na
het beëindigen van een transactie in de REG/VOID-stand. De tijdcontrole wordt gestopt wanneer een
geldige toets (m.u.v. de Ú, ß, en de r toetsen) wordt ingedrukt voor de volgende transactie. De
controle herstart nadat die transactie beëindigd is. U kunt de alarmzoemer uitzetten dor de geldlade te
sluiten. Er kunnen geen toetsaanslagen worden gemaakt zolang de zoemer klinkt. Deze functie is niet
beschikbaar wanneer het getal “0” wordt ingevoerd.
• SCREEN SAVE - schermbeveiliging (gebruik de cijferinvoer)
Timer van de schermbeveiliging (max. 2 cijfers: 0 t/m 99)
Als het getal “0” wordt ingevoerd, schakelt de kassa-terminal het beeldscherm uit na 100 min. van
inactiviteit.
145
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 146
Datum/tijd instellen
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van menukeuze “9 DATE/TIME”:
■ Datum/tijd instellen
U kunt de datum en tijd van de kassa-terminal instellen.
Stel elk artikel als volgt in:
Procedure
• DATE - datum (gebruik de cijferinvoer)
Voer de dag (2 cijfers), de maand (2 cijfers) en het jaar (2 cijfers) in
deze volgorde in.
▼
• TIME- tijd (gebruik de cijferinvoer)
Stel de tijd (max. 4 cijfers) in volgens het 24-uren systeem. Om
bijvoorbeeld de tijd in te stellen op 2:30 uur ‘s morgens voert u 0230 in,
en om de tijd in te stellen op 2:30 uur ‘s middags voert u 1430 in. De tijd
verschijnt op de afdrukken en op het scherm. Wanneer de tijd eenmaal
is ingesteld, blijft de interne klok lopen zolang de batterij voldoende
geladen is. Ook de datum (dag, maand, jaar) wordt bijgehouden.
Selectie van optionele functies
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor optionele
functies:
Procedure
1.
Selecteer “10 OPTIONAL” vanuit het menu INSTELLING.
• Het menu (OPTIONAL) verschijnt.
▼
2.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1
2
3
4
5
6
146
FUNC.PROHIBIT:
FUNC.SELECT1:
FUNC.SELECT2:
PRINT SELECT1:
PRINT SELECT2:
EURO:
Functieblokkering
Functiekeuze 1
Functiekeuze 2
Afdrukfunctie 1
Afdrukfunctie 2
EURO
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 147
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van optionele functies.
10 OPTIONAL
1
2
3
4
5
6
FUNC.PROHIBIT
FUNC.SELECT1
FUNC.SELECT2
PRINT SELECT1
PRINT SELECT2
EURO
See“Functieblokkering”
“Function prohibition”op
on blz.
page147.
147.
➡ Zie
See“Functiekeuze
“Function selection
1” blz.
on page
1” op
148.148.
➡ Zie
See“Functiekeuze
“Function selection
2” blz.
on page
2” op
149.149.
➡ Zie
See“Afdrukfunctie
“Printing selection
1” on
page
150.
1” op
blz.
150.
➡ Zie
See“Afdrukfunctie
“Printing selection
2” on
page
151.
2” op
blz.
151.
➡ Zie
See“EURO”
“EURO” op
on page
152.
blz. 152.
➡ Zie
■ Functieblokkering
Met de kassa-terminal kunt u bepaalde functies in- of uitschakelen.
Procedure
Het scherm loopt verder door.
Programmeer elk artikel als volgt:
• OPX/Z REPORT - OPX/Z-rapport (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt afdruk van het rapport van de bediener in de OP X/Z
stand niet mogelijk.
ENABLE: Maakt afdruk van het rapport van de bediener in de OP X/Z-stand
mogelijk.
• PAID OUT - uitbetaling (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• REFUND/RTN <Terugbetaling/Terug>(gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• ISSUE ITM VD <Uitgegeven artikel ruimte> (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• NO ISSUED VD <Geen uitgegeven artikel ruimte> (gebruik de selectieve invoer
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• SBTL VOID <Subtotaal ruimte> (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• ITEM VP <Artikelvalidatie afdruk> (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt artikelvalidatie afdruk niet mogelijk.
ENABLE: Maakt artikelvalidatie afdruk mogelijk.
• INTERMED.GLU <Tussentijds uitlezen GLU> (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• GLU FINALIZE - GLU beëindigen (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt GLU-beëindiging na bestelling niet mogelijk.
ENABLE: Maakt GLU-beëindiging na bestelling mogelijk.
• VIP SALES - VIP verkoop (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• I. BILL FINAL - tussentijds rekening beëindigen (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt GLU-beëindiging voor tussentijds uitlezen GLU niet mogelijk.
ENABLE: Maakt GLU-beëindiging voor tussentijds uitlezen GLU mogelijk.
• OPENED GLUDISP - geopende GLU tonen (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Maakt automatische weergave van geopende GLU bij het opstarten niet mogelijk.
ENABLE: Maakt automatische weergave van geopende GLU bij het opstarten mogelijk.
147
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 148
■ Functieblokkering (vervolg)
• EAN LEARNING (gebruik de selectieve invoer)
DISABLE: Deactiveert de EAN leerfunctie
ENABLE: Activeert de EAN leerfunctie
• PRICE CHANGE - Prijswijziging (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• CUSTOMER OPN <Klant open>(gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
■ Functiekeuze 1
U kunt met deze kassa-terminal diverse functies instellen.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• REFUND VP - restitutie validatie afdruk (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte terugbetaling validatie afdruk.
NON-COMPUL.: Niet verplichte terugbetaling validatie afdruk.
• (-) VP - validatie afdruk (gebruik de selectieve invoer)
COMPUL.:
Verplichte validatie afdruk.
NON-COMPUL.: Niet verplichte validatie afdruk.
Het scherm loopt verder door.
• DBL RCP HEAD <Dubbele koptekst kassabon> (gebruik de selectieve invoer)
1 LINE:
Drukt een koptekst van 1 regel op een dubbele kassabon af.
NORMAL:Drukt een normale koptekst op een dubbele kassabon af.
• VAT SHIFT - BTW-omschakeling (gebruik de selectieve invoer)
BY SHIFT: Maakt BTW omschakeling met de omschakelingstoets mogelijk.
BY CLERK: Maakt BTW omschakeling door de bediener mogelijk.
• L.SFT TYPE <Type niveau-omschakeling>(gebruik de selectieve invoer)
MANUAL: Niveauvergrendling
AUTO:
Automatische terugkeer
• LEVEL SHIFT - niveau-omschakeling (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• RETURN TO L1 <Ga terug naar Niveau 1>(gebruik de selectieve invoer)
Wanneer het PLU-niveau omschakelingssysteem is ingesteld op “AUTO”, kan het PLU-niveau op één
van de volgende manieren naar niveau 1 worden teruggebracht.
RECEIPT: Brengt het PLU-niveau na één kassabon terug naar niveau 1.
BY ITEM: Brengt het PLU-niveau na één artikel terug naar niveau 1.
• PR.SFT TYPE <Type prijs wijzigen>(gebruik de selectieve invoer)
MANUAL: Niveauvergrendling
AUTO:
Automatische terugkeer
• LEVEL SHIFT - prijsniveau-omschakeling (gebruik de selectieve invoer)
LIMITED: Alleen toegestaan in de modus MGR.
PUBLIC: Alleen toegestaan in de modi REG en MGR.
• RETURN TO P1 <Terug naar prijs 1>(gebruik de selectieve invoer)
Wanneer het PLU-prijsniveau omschakelingssysteem is ingesteld op “AUTO”, kan het PLU-prijsniveau
op één van de volgende manieren naar prijsniveau 1 worden teruggebracht.
RECEIPT: Brengt het PLU-prijsniveau na één kassabon terug naar niveau 1.
BY ITEM: Brengt het PLU-prijsniveau na één artikel terug naar niveau 1.
148
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 149
■ Functiekeuze 1 (vervolg)
• NON-TURNOVER - geen-omzet (gebruik de selectieve invoer)
IN. VAT:
Maakt geen-omzet verkoop inclusief BTW mogelijk.
EX. VAT: Maakt geen-omzet verkoop inclusief BTW onmogelijk.
• QTY IN VP - hoeveelheid in VIP verkoop (gebruik de selectieve invoer)
UPDATE: Brengt de verkoophoeveelheid van VIP verkoop up-to-date.
NON:
Brengt de verkoophoeveelheid van VIP verkoop niet up-to-date.
• CR IN RA/PO {Laagste}Krediet in PA/PO{Grootste}(gebruik de selectieve invoer)
UPDATE: Werkt de krediettotalisator bij wanneer een op-rekening-ontvangen of een op-rekeningbetaald registratie beëindigd wordt met een krediettoets.
NON:
Werkt de krediettotalisator niet bij wanneer een op-rekening-ontvangen of een op-rekeningbetaald registratie beëindigd wordt met een krediettoets.
■ Functiekeuze 2
U kunt met deze kassa-terminal diverse functies instellen.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• SHIFT KEY ACT - werking hoofdlettertoets (gebruik de selectieve
invoer)
CAPS: Vergrendelt hoofdletters wanneer de hoofdlettertoets wordt ingedrukt.
SHIFT: Brengt hoofdletters terug naar kleine letters nadat de letter is
ingevoerd.
Het scherm loopt verder door.
• T-LOG FULL - bij vol T-logboek (gebruik de selectieve invoer)
Hiermee bepaalt u of artikelregistratie al dan niet vergrendeld moet
worden wanneer het T-logboek vol is.
CONTINUE/LOCK
• PAY FOR EX1 - betaling voor EX1 (gebruik de selectieve invoer)
Betaling voor het exchange1
CASH: Alleen contant
ALL:
Alle media
• EX1 CALC. (gebruik de selectieve invoer)
Berekeningsmethode voor exchange1
DIVIDE:
Deling
MULTI.:
Vermenigvuldiging
• CLERK POPUP - bediener aanmeldvenster (gebruik de selectieve invoer)
Als een bediener niet aan een toeziendhoudend bediener is toegewezen, zal de melding CLERK
POPUP getoond worden.
ENABLE/DISABLE
• ISBN PRICE - ISBN PRIJS (gebruik de selectieve invoer)
Prijsinvoer na de invoer van de ISBN/ISSN code
INHIBIT/COMPUL.
• VMP FULL (gebruik de selectieve invoer)
Invoer van VMP EAN zodra het bestand VMP vol is
ERROR/CONTINUE
• ADD-ON FULL (gebruik de selectieve invoer)
Registratie van een EAN met extra code wanneer het EAN EXTRA-bestand vol is.
ERROR/CONTINUE
149
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 150
■ Functiekeuze 2 (vervolg)
• CUSTOMER DATA (gebruik de selectieve invoer)
TOTAL:
Verkoop totaal en belast verkoop totaal
DETAIL:
Gedetailleerde gegevens (Verkoop totaal, belast verkoop totaal, verkoopdatum,
artikelnaam, bedrag en aantal)
■ Afdrukfunctie 1
U kunt diverse afdrukfuncties programmeren.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• PURCHASE NO. (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt het aantal aankopen niet af.
YES: Drukt het aantal aankopen af.
• TIME - tijd (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de tijd niet op de kassabon en het journaal af.
YES: Drukt de tijd op de kassabon en het journaal af.
Het scherm loopt verder door.
• JOURNAL SEL. (gebruik de selectieve invoer)
PARTIAL: Drukt de informatie van alle registraties behalve de normale
omzetgroepregistraties (registraties in “+” omzetgroepen en
de bijbehorende “+” PLU’s) op het journaal af.
FULL:
Drukt gedetailleerde informatie op het journaal af.
• JOURNAL SIZE (gebruik de selectieve invoer)
NORMAL: Drukt het journaal met normale lettergrootte af.
SMALL:
Drukt het journaal met gecomprimeerde lettergrootte af.
• VAT/TAX ON R/J - BTW/belasting op kassabon en journaal (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de BTW/belasting niet op de kassabon en het journaal af.
YES: Drukt de BTW/belasting op de kassabon en het journaal af.
• TAXABLE ON R/J - belastbare bedragen op kassabon en journaal (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de belastbare bedragen niet op de kassabon en het journaal af.
YES: Drukt de belastbare bedragen op de kassabon en het journaal af.
• NET ON R/J - netto bedragen op kassabon en journaal (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de netto bedragen niet op de kassabon en het journaal af.
YES: Drukt de netto bedragen op de kassabon en het journaal af.
• VAT/TAX (BILL) (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de BTW/belasting niet op de rekening af.
YES: Drukt de BTW/belasting op de rekening af.
• TAXABLE (BILL) (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de belastbare bedragen niet op de rekening af.
YES: Drukt de belastbare bedragen op de rekening af.
• NET ON BILL - netto bedragen op rekening (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de netto bedragen niet op de rekening af.
YES: Drukt de netto bedragen op de rekening af.
• TIME ON BILL - tijd op rekening (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de tijd niet op de rekening af.
YES: Drukt de tijd op de rekening af.
• TABLE# ON BILL - tafelnr. op rekening (gebruik de selectieve invoer).
NO: Drukt het tabelnummer niet op de rekening af.
YES: Druk het tabelnummer op de rekening af.
150
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 151
■ Afdrukfunctie 1 (vervolg)
• BILL ON SLIP - rekening op nota (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de rekening niet op de nota af.
YES: Drukt de rekening op de nota af.
• BILL ON RCPT - rekening op kassabon (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de rekening niet op de kassabon af.
YES: Drukt de rekening op de kassabon af.
• INTERMED SLIP - tussentijdse GLU op nota (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de details van de tussentijdse GLU niet op de rekening af.
YES: Drukt de details van de tussentijdse GLU op de rekening af.
• INTERMED RCPT - tussentijdse GLU op kassabon (gebruik de selectieve invoer)
NO: Drukt de details van de tussentijdse GLU niet op de kassabon af.
YES: Drukt de details van de tussentijdse GLU op de kassabon af.
■ Afdrukfunctie 2
U kunt diverse afdrukfuncties programmeren.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• SEPARATOR LINE - scheidingslijn (gebruik de selectieve invoer)
YES: Drukt in het rapport scheidingslijnen af.
NO: Iaat in het rapport ruimtes van 1 regel in plaats van scheidingslijnen.
• LINK PLU - gekoppelde PLU (gebruik de selectieve invoer)
PARENT+TTL: Drukt van gekoppelde PLU’s alleen de tekst van bronPLU’s met totaal af.
EACH PLU:
Drukt elke PLU tekst van gekoppelde PLU’s af.
Het scherm loopt verder door.
• FREE TEXT (KP) - vrije tekst (gebruik de selectieve invoer)
YES: Drukt vrije tekst op KP af.
NO: Drukt geen vrije tekst op KP af.
• artikel CODE (KP) - artikelcode (gebruik de selectieve invoer)
YES: Drukt artikelcode op KP af.
NO: Drukt geen artikelcode op KP af.
• PRICE ON KP - eenheidsprijs (gebruik de selectieve invoer)
YES: Drukt de eenheidsprijs op KP af.
NO: Drukt de eenheidsprijs niet op KP af.
• AMOUNT ON KP - bedrag (gebruik de selectieve invoer)
YES: Drukt het bedrag op KP af.
NO: Drukt het bedrag niet op KP af.
• GUEST# ON KP - gastnummer (gebruik de selectieve invoer)
YES: Drukt gastnummer op KP af.
NO: Drukt gastnummer niet op KP af.
• QTY1 ON KP - aantal1 (gebruik de selectieve invoer)
YES: Drukt aantal af als het aantal 1 is.
NO: Drukt aantal niet af als het aantal 1 is
• TOTAL&CNG - totaal en verschuldigd wisselgeld (gebruik de selectieve invoer)
Afdruk wisselen1 bedrag voor totaal en verschuldigd wisselgeld
DOMESTIC: Geeft alleen in eigen valuta weer.
WITH EX1: Geeft zowel eigen als EX1 valuta’s weer.
151
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 152
■ Afdrukfunctie 2 (vervolg)
• PAYMENT VP - betaling validatie afdruk (gebruik de selectieve invoer)
Afdruk exchange1 bedrag voor betaling validatie afdruk
DOMESTIC: Geeft alleen in eigen valuta weer.
WITH EX1: Geeft zowel eigen als EX1 valuta’s weer.
• MAXIMUM TICKET (gebruik de selectieve invoer)
Maximum aantal voor afgifte ticket (1 t/m 99)
• CUSTOMER REP. (gebruik de selectieve invoer)
Niet-betaald, formaat klantenrapport
DETAIL:
Gedetailleerde gegevens
CHARGE: Gegevens van de rekening
■ EURO
U kunt optionele functies voor EURO programmeren. Raadpleeg het deel EURO Migratiefunctie voor meer informatie.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• DATE - datum (gebruik de cijferinvoer)
Stel de datum vooraf in om het automatische EURO
aanpassingsproces uit te voeren.
Voer de dag (2 cijfers), de maand (2 cijfers) en het jaar (2 cijfers) in
deze volgorde in.
• TIME (gebruik de cijferinvoer)
Stel de tijd van de dag automatsich in om het automatische EURO
aanpassingsproces uit te voeren.
Voer het uur in (00-23)
• PRICE CONVERT (gebruik de selectieve invoer)
NO: Converteert de vooraf ingestelde eenheidsprijzen van Omzetgr./PLU/EAN niet naar de
eenheidsprijzen in de EURO valuta in het automatsiche EURO aanpassingsproces.
YES: Convereert de vooraf ingestelde eenheidsprijzen van Omzetgr./PLU/EAN naar de
eenheidsprijzen in het automatische EURO aanpassingsproces.
, toest wordt toegepast als de wisselkoers en de
berekeningsmethode wordt ingesteld op “deling”.
OPMERKING De vooraf ingestelde koers van de
• EURO JOB (gebruik de selectieve invoer)
NON-COMPUL.: Niet verplicht; het automatsiche EURO aanpassingsproces in de modus X2/Z2, na de
vooraf ingestelde datum.
COMPUL.:
Verplicht; het automatsiche EURO aanpassingsproces in de modus X2/Z2, na de
vooraf ingestelde datum.
OPMERKING Indien de EURO STATUS van uw kassa-terminal al op “D” staat (bijv. de eigen valuta werd
reeds in uw kassa-terminal naar EURO omgezet), wordt deze programmering uitgeschakeld.
152
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 153
Rapporten programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor rapporten:
Procedure
1.
▼
2.
Selecteer “11 REPORT/RAPPORT” vanuit het menu INSTELLING
• Het menu RAPPORT verschijnt.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1
2
3
4
0 SKIP:
GNR RPT FORMAT:
HOURLY RPT:
STACKED RPT:
Nullen overslaan
Algemene opmaak rapport
Rapport per uur
Samengesteld rapport
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van optionele functies.
11 REPORT
1
2
3
4
0 SKIP
GNR RPT FORMAT
HOURLY RPT
STACKED RPT
➡
➡
➡
➡
See“Nullen
“Zero skip”
on page 153.
Zie
overslaan”
op blz. 153.
See“Algemene
“General report
format”rapport
on page” op
154.blz. 154.
Zie
opmaak
See“Rapport
“Hourly report”
on page
154.154.
Zie
per uur”
op blz.
See“Samengesteld
“Stacked report” on
page 155.
Zie
rapport”
op blz. 155.
■ Nullen overslaan
U kunt voor elk rapport aangeven of de “0” al dan niet moet worden overgeslagen.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• CLERK - bediener (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat de gegevens in het rapport van de bediener die op “0”
staan over.
NOT SKIP: Slaat de gegevens in het rapport van de bediener die op “0”
staan niet over.
• CASHIER (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat de gegevens in hetrapport van de kassier, die op “0”
staan, over.
Het scherm loopt verder door.
NOT SKIP: Slaat de gegevens in hetrapport van de kassier, die op “0”
staan, niet over.
• TRANSACTION - transactie (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat de gegevens in het transactierapport die op “0” staan over.
NOT SKIP: Slaat de gegevens in het transactierapport die op “0” staan
niet over.
• DEPARTMENT - omzetgroep (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat de gegevens in het omzetgroeprapport die op “0” staan over.
NOT SKIP: Slaat de gegevens in het omzetgroeprapport die op “0” staan niet over.
• PLU/EAN (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat de gegevens in het PLU/EAN-rapport die op “0” staan over.
NOT SKIP: Slaat de gegevens in het PLU/EAN-rapport die op “0” staan niet over.
• HOURLY - uurlijks (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat de gegevens in het uurlijks rapport die op “0” staan over.
NOT SKIP: Slaat de gegevens in het uurlijks rapport die op “0” staan niet over.
153
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 154
■ Nullen overslaan (vervolg)
• DAILY NET - dagelijks netto (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat de gegevens in het dagelijks nettorapport die op “0” staan over.
NOT SKIP: Slaat de gegevens in het dagelijks nettorapport die op “0” staan niet over.
■ Algemene opmaak rapport
U kunt aangegeven of de volgende artikelen van het algemeen rapport al dan niet moeten worden
overgeslagen.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• DEPARTMENT - omzetgroep (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat in het algemeen rapport de omzetgroep-gegevens over.
NOT SKIP: Slaat in het algemeen rapport de omzetgroep-gegevens
niet over.
• TRANSACTION - transactie (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat in het algemeen rapport de transactie-gegevens over.
NOT SKIP: Slaat in het algemeen rapport de transactie-gegevens niet over.
OPMERKING
Deze programmering geldt niet voor de belastinggegevens/bedrag in
geldlade gegevens.
• TAX SALE - belasting verkoop (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat in het algemeen rapport de belastinggegevens over.
NOT SKIP: Slaat in het algemeen rapport de belastinggegevens niet over.
• CID - bedrag in geldlade (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat in het algemeen rapport het bedrag in geldlade over.
NOT SKIP: Slaat in het algemeen rapport het bedrag in geldlade niet over.
• DEPT. Q’TY (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat in het algemeen rapport het aantal van de omzetgroep over.
NOT SKIP: Slaat in het algemeen rapport het aantal van de omzetgroep niet over.
• DEPT. %SHARE - omzetgroepaandeel (gebruik de selectieve invoer)
SKIP:
Slaat in het algemeen rapport het aandeel van de omzetgroep over.
NOT SKIP: Slaat in het algemeen rapport het aandeel van de omzetgroep niet over.
■ Rapport per uur
U kunt voor het rapport per uur het geheugentype en de starttijd programmeren.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• MEMORY TYPE - geheugentype (gebruik de selectieve invoer)
15MIN: Kiest 15 minuten geheugen.
30MIN: Kiest 30 minuten geheugen.
60MIN: Kiest 60 minuten geheugen.
• START TIME - begintijd (gebruik de cijferinvoer)
Begintijd registratie (max. 2 cijfers: 0 t/m 23)
154
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 155
■ Samengesteld rapport
De kassa-terminal is voorzien van een functie voor het afdrukken van een samengesteld rapport, zodat op
één aanvraag meerdere X/Z-rapporten op volgorde afgedrukt kunnen worden.
Procedure
Kies een samengesteld
rapportnr. uit de lijst.
▼
U kunt uit de lijst met samengestelde rapporten maximaal twintig rapporten
kiezen. Bij sommige rapporten kunnen enkele parameters worden ingesteld,
zoals de eerste code (“START CODE”) en de laatste code (“END CODE”)
van een af te drukken reeks.
• 01 GENERAL
Algemeen rapport
• 02 DEPT./GROUP (gebruik de cijferinvoer)
Compleet omzetgroeprapport
Parameter:Eerste omzetgroepcode/laatste omzetgroepcode (1 t/m 99)
• 03 DEPT.GR. TOTAL
van PLU’s
Compleet rapport groepstotalen van omzetgroepen
▼
• 04 PLU (gebruik de cijferinvoer)
PLU-rapport van opgegeven bereik
Parameter: Eerste PLU-code/laatste PLU-code
(1 t/m 999999)
• 05 COMBO SALES (gebruik de cijferinvoer)
Combi-verkooprapport
Parameter: Eerste PLU-code/laatste PLU-code
(1 t/m 999999)
▼
Wanneer de parameter
van een rapport ingesteld
kan worden, verschijnt er
een apart venster.
• 06 PLU GR. TOTAL
van PLU’s
Compleet totalenrapport van PLU’s
• 07 PLU STOCK (gebruik de cijferinvoer)
PLU voorraadrapport
Parameter: Eerste PLU-code/laatste PLU-code
(1 t/m 999999)
• 08 PLU MIN. STOCK (gebruik de cijferinvoer)
PLU-minimumvoorraadrapport
Parameter: Eerste PLU-code/laatste PLU-code (1 t/m 999999)
• 09 PLU ZERO SALES (gebruik de selectieve invoer/cijferinvoer)
PLU-nulomzetrapport
Parameter: 1 ALL (compleet)/2 BY DEPT. (per omzetgroep)
Als gekozen wordt voor “2 BY DEPT.” moet een omzetgroepcode (1 t/m
99) worden ingevoerd.
• 10 PLU CATEGORY (gebruik de cijferinvoer)
PLU/EAN per prjscategorie
Parameter: Startprijs/eindprijs
• 11 TRANSACTION
Transactierapport
• 12 TL-ID
Totaal in geldladerapport
• 13 TAX
Belastingrapport
155
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 156
■ Samengesteld rapport (vervolg)
• 14 CHIEF
Chefrapport
• 15 ALL CASHIER
Complete kassierrapport
• 16 ALL CLERK
Compleet bedienderapport
• 17 CUSTOM SALES1 (gebruik de cijferinvoer)
Klantenverkoop 1 rapport
Parameter: Starten klantcode/eindigen klantcode
• 18 CUSTOM SALES2 (gebruik de cijferinvoer)
Klantenverkoop 2 rapport
Parameter: Starten klantcode/eindigen klantcode
• 19 HOURLY (gebruik de cijferinvoer)
Rapport per uur
Parameter: Begintijd/eindtijd (0 t/m 2345)
OPMERKING Om het Z-rapport per uur uit te lezen moet het complete rapport per uur rapport worden
opgegeven.
• 20 COMMISSION
Commissieverkooprapport
• 21 GLU (gebruik de cijferinvoer)
GLU-rapport
Parameter: Eerste GLU-code/laatste GLU-code (1 t/m 99999999)
• 22 BALANCE
Saldo rapport
• 23 CHARGE ACCOUNT
Rekeningenrapport
• 24 NO ACCESS.CUST.
Niet-gebruikt klantenrapport
• 25 DAILY NET
Dagelijks nettorapport
156
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 157
Tekst programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor teksten:
Procedure
1.
Kies “12 MESSAGE” uit het menu INSTELLING
• Het menu (MESSAGE) (BERICHT)verschijnt.
▼
2.
Het scherm loopt verder door.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1
2
3
4
5
6
7
RECEIPT LOGO:
FREE TEXT:
VP TEXT:
SLIP TEXT:
SLIP FOOTER:
PAYEE NAME:
E.BILL MESSAGE:
Logotekst kassabon
Vrije tekst
Validatie afdruktekst
Notatekst
Notavoettekst
Naam begunstigde (voor Engelse cheque)
Entertainment rekeningtekst
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van optionele functies.
12 MESSAGE
1
2
3
4
5
6
7
RECEIPT LOGO
FREE TEXT
VP TEXT
SLIP TEXT
SLIP FOOTER
PAYEE NAME
E.BILL MESSAGE
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
See “Logotekst
“Receipt logo”
on page 158.
Zie
kassabon”
op blz. 158.
See “Vrije
“Free text”
onop
page
Zie
tekst”
blz.158.
158.
See “Validatie
“Validation afdruktekst”
printing text” on
158.
Zie
oppage
blz. 158.
See “Notavoettekst”
“Slip text” on pageop
159.
Zie
blz. 159.
See “Logo
“Slip footer”
on page
Zie
kassabon”
op159.
blz. 159.
See “Payee
“Payee name”
Zie
name”onoppage
blz.159.
159.
See “Entertainment
“Entertainment bill
message” on page
159.159.
Zie
rekeningtekst”
op blz.
157
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 158
■ Logo kassabon
De kassa-terminal kan op elke kassabon een geprogrammeerde tekst afdrukken.
De logotekst wordt gecentreerd op de kassabon afgedrukt.
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• RECEIPT LOGO (gebruik de tekeninvoer)
Logotekst voor de kassabon (max. 40 x 6 regels)
De naam van de dienstdoende bediener wordt in de logovoettekst
afgedrukt wanneer het teken “=” meerdere keren achtereen wordt
ingevoerd. 12 tekens invoeren “=”.
OPMERKING Het aantal regels dat geprogrammeerd kan worden hangt af van welk van de onderstaande
soorten logoteksten wordt gebruikt:
• 3 regels koptekst
• Alleen grafisch logo
• Grafisch logo en 3 regels voettekst
• 6 regels koptekst
• 3 regels koptekst en 3 regels voettekst
• 3 regels koptekst, grafisch logo en 3 regels voettekst
• Grafisch logo en 3 regels koptekst en 3 regels voettekst
Neem voor details contact op met uw SHARP-dealer.
■ Vrije tekst
Uw kassa-terminal kan geprogrammeerde teksten voor omzetgroepen, PLU’s en EAN’s op iedere kassabon afdrukken.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies het gewenst
tekstnummer uit de lijst
met vrije teksten.
• FREE TEXT (gebruik de tekeninvoer)
Vrije tekst voor omzetgroepen en PLU’s (max. 10 teksten/16 tekens per
tekst)
▼
■ Tekst validatie
De kassa-terminal kan op de validatie afdruk voor de klant een geprogrammeerde tekst afdrukken.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• VP TEXT (gebruik de tekeninvoer)
Tekst voor de validatie afdruk (3 regels/max. 30 tekens per regel)
158
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 159
■ Tekst rekening
De kassa-terminal kan op de rekening voor de klant een geprogrammeerde tekst afdrukken.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• SLIP TEXT (gebruik de tekeninvoer)
Tekst voor de rekening (3 regels/ max. 30 tekens per regel)
■ Voettekst rekening
De kassa-terminal kan op de rekening voor de klant een geprogrammeerde voettekst afdrukken.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• SLIP FOOTER (gebruik de tekeninvoer)
Voettekst voor de rekening (3 regels/max. 30 tekens per regel)
■ Begunstigde
De kassa-terminal kan geprogrammeerde namen voor begunstigden voor Engelse cheques afdrukken.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• PAYEE NAME (gebruik de tekeninvoer)
Naam begunstigde van de Engelse cheque (2 regels/max. 30 tekens
per regel)
■ Tekst rekening Entertainment
De kassa-terminal kan op de kassabon een geprogrammeerde entertainmenttekst afdrukken.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• E.BILL MESSAGE (gebruik de tekeninvoer)
Tekst voor het bericht (max. 30 tekens)
159
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 160
Apparaatinstelling programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor het
programmeren van de apparaatinstellingen:
Procedure
1.
2.
▼
Het scherm loopt verder door.
Kies “13 DEVICE CONFIG.” uit het instelvenster (SETTING).
• Het apparaatinstellingenvenster (DEVICE CONFIG) verschijnt.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
R/J PRINTER:
SLIP PRINTER:
KP#1:
KP#2:
KP#3:
KP#4:
KP#5:
KP#6:
KP#7:
KP#8:
KP#9:
BCR(SCANNER):
SCALE:
ONLINE:
Kassabon/Journaal printer (ingebouwde printer)
Notaprinter
Netwerkprinter #1
Netwerkprinter #2
Netwerkprinter #3
Netwerkprinter #4
Netwerkprinter #5
Netwerkprinter #6
Netwerkprinter #7
Netwerkprinter #8
Netwerkprinter #9
Scanner
Weegschaal
On-line
Onderstaande illustratie toont de opties voor het programmeren van optionele functies.
13 DEVICE CONFIG
160
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
R/J PRINTER
SLIP PRINTER
KP#1
KP#2
KP#3
KP#4
KP#5
KP#6
KP#7
KP#8
KP#9
BCR (SCANNER)
SCALE
ONLINE
➡
➡
Zie
op blz.
See “K/J-printer”
“R/J printer” on page
161.161.
See “Notaprinter”
“Slip printer” on page
161. 161.
Zie
op blz.
Zie“Remote
“Netwerkprinter”
op 162.
blz. 162.
printer” on page
➡See
See “BCR
“BCR (scanner)”
on page
163. 163.
(scanner)”
op blz.
➡ Zie
See “Scale/On-line”
“Scale/On-line” on page
163.163.
op blz.
➡ Zie
See “Scale/On-line”
“Scale/On-line” on page
163.163.
op blz.
➡ Zie
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 161
■ K/J printer (ingebouwde printer)
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• AUTO CUTTER (gebruik de selectieve invoer)
Automatische snijfunctie
YES: Activeert de automatisch snijfunctie.
NO: Deactiveert de automatisch snijfunctie.
• LIGHT&SHADE (gebruik de cijferinvoer)
Kies een licht en een schaduw niveau. (00 t/m 99)
00: 78% als standaard
50: 100% <standaard>
99: 111% als standaard
• IMAGE FOOT (gebruik de selectieve invoer)
PRINT:
Druk het grafische logo in de voettekst af.
NOT PRINT: Druk het grafische logo in de voettekst niet af.
• RCPT LENGTH (gebruik de cijferinvoer)
Minimale lengte voor rekening op de kassabon (0 tot 30)
■ Printer rekening
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• TERMINAL# (gebruik de cijferinvoer)
Terminalnummer (1 t/m 254: voer “0” in voor lokaal apparaat.)
• CHANNEL# (gebruik de cijferinvoer)
Kanaalnummer (1 t/m 7)
Bij programmering van “0” wordt geen serieel RS-232 kanaal toegekend.
• PRINTER (gebruik de selectieve invoer)
Kies de te gebruiken printer.
EPSON TM-295
EPSON TM-T88/85
EPSON TM-T88(2)
EPSON TM-210
• INITIAL FEED# (gebruik de cijferinvoer)
Invoerlengte in aantal regels voor een rekening (0 t/m 64 regels)
• SLIP MAX LINE (gebruik de cijferinvoer)
Maximum aantal regels op een rekening (0 t/m 99)
• VP PRINT TIME (gebruik de cijferinvoer)
Aantal validatie afdrukken (0 t/m 9)
161
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 162
■ Netwerkprinter (KP#1 t/m KP#9)
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• TERMINAL# (gebruik de cijferinvoer)
Terminalnummer (1 t/m 254: voer “0” in voor lokaal apparaat.)
• CHANNEL# (gebruik de cijferinvoer)
Kanaalnummer (1 t/m 7)
Bij programmering van “0” wordt geen serieel RS-232 kanaal toegekend.
Het scherm loopt verder door.
• PRINTER (gebruik de selectieve invoer)
Kies de te gebruiken printer.
BUILT-IN (Ingebouwde printer) EPSON TM-U210
EPSON TM-T88/85
EPSON TM-T88(2)
• AUTO CUTTER (gebruik de selectieve invoer)
Automatische snijfunctie
YES: Activeert de automatisch snijfunctie.
NO: Deactiveert de automatisch snijfunctie.
• PAPER SHEET (gebruik de selectieve invoer)
Kies het aantal vellen papier.
TWO: Gebruik twee of meer vellen papier.
ONE: Gebruik één vel papier.
• PRINT TYPE (gebruik de selectieve invoer)
Kies de gewenste soort kassabon.
ADDITION: Optelling
S/D:
Enkele/dubbele
ADD+S:
Optel + enkele
D ADD.:
Dubbele optel
D ADD+S: Dubbele optel + enkele
• SECOND KP (gebruik de cijferinvoer)
U kunt een tweede netwerkprinter opgeven waarnaar de gegevens moeten worden uitgevoerd wanneer
er tijdens de gegevensoverdracht naar de eerste printer een fout optreedt.
Tweede netwerkprinter (0 t/m 9)
• NAME (gebruik de tekeninvoer)
Omschrijving voor de netwerkprinter (max. 12 tekens).
• INITIAL FEED# (gebruik de cijferinvoer)
Het aantal door de netwerkprinter door te voeren regels (0 t/m 64)
162
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 163
■ BCR (SCANNER)
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• CHANNEL# (gebruik de selectieve invoer)
Kanaalnummer (0 t/m 7)
Bij programmering van “0” wordt geen serieel RS-232C kanaal toegekend.
• BAUD RATE (gebruik de selectieve invoer)
Transmissiesnelheid (baud snelheid)
19200 bps/9600 bps/4800 bps
• DATA BITS (gebruik de selectieve invoer)
Data bit: 7 bits/8 bits
• PARITY (gebruik de selectieve invoer)
Parity bit: NON/ODD/EVEN
• STOP BIT (gebruik de selectieve invoer)
Stop bit: 1 bit/2 bits
■ Weegschaal/Aangesloten
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
Kies het gewenste
appraat uit het venster
“DEVICE CONFIG.”.
• CHANNEL# (gebruik de cijferinvoer)
Kanaalnummer (1 t/m 7)
Bij programmering van “0” wordt geen serieel RS-232 kanaal
toegekend.
▼
163
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 164
Belasting programmeren
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van een willekeurige optie in de groep voor het
programmeren van de belasting:
Procedure
1.
2.
Kies “14 TAX” in het menu INSTELLING
• Het belastingmenu verschijnt.
Kies een optie uit onderstaande optielijst:
1 TAX1:
3 TAX3:
5 TAX5:
▼
Tax 1
Tax 3
Tax 5
2 TAX2: Tax 2
4 TAX4: Tax 4
6 TAX6: Tax 6
OPMERKING
ALs de toets l op het belastingnummer in het menu Belasting selectie
ingedrukt is, zal het percentage van de belasting, zoals in de cursor positie
weergegeven is, verwijderd worden.
3.
▼
Programmeer elk artikel als volgt:
• RATE SIGN - tariefteken (gebruik de selectieve invoer)
-: Min teken
+: Plus teken
• TAX RATE - belastingtarief (gebruik de cijferinvoer)
Belastingtarief max. 7 cijfers: 0,0000 t/m 999,9999%)
• LOWER TAX LIMIT - laagst belastbare bedrag (gebruik de cijferinvoer)
Het laagst belastbare bedrag (max. 5 cijfers: 0,01 t/m 999,99)
• Deze optie is niet beschikbaar in het BTW-systeem.
Klantprogrammering
Volg de volgende procedure om een optie uit de groep klantprogrammering te selecteren.
Procedure
1.
Kies “15 CUSTOMER” in het menu INSTELLING.
2.
Kies een optie uit de volgende optielijst:
1 CUSTOMER:
2 CUSTOMER PROG.:
Klantcode
Klantprogrammering
▼
De volgende afbeelding geeft de opties weer die de groep klantprogrammering bevat.
15 CUSTOMER
164
1 CUSTOMER
2 CUSTOMER PROG.
See“Klantcode”
“Customer code”
on page
op blz.
165. 165.
➡ Zie
See“Klantprogrammering”
“Customer programming”op
onblz.
page
165.
165.
➡ Zie
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 165
■ Klantcode
Programmeer elk artikel als volgt:
Procedure
• NAM (gebruik de tekeninvoer)
Voer een naam van een klant in (max. 16 tekens)
• ADDRESS (Gebruik de cijferinvoer)
Voer op de tweede regel het adres van de klant in (max. 40 tekens)
▼
Gekozen
klant
code.
e
▼
■ Klantprogrammering
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• PERIOD(MONTH) (gebruik de cijferinvoer)
Stel vooraf een datum in om de gegevens van de klant te verwijderen.
Voer de periode in een eenheid van de maand in. (01 t/m 99)
Indien u “00” invoert, zullen de gegevens van de klant niet verwijderd
worden.
Als
aan
de
volgende
conditie
is voldaan, wordt de bijbehorende code middels een
OPMERKING
verwijderprocedure verwijderd.
Datum van verwijdering (Jaar, Maand) Datum van het laatste gebruik (Jaar, Maand) +
geprogrammeerde periode + 1
[Uitv.] Datum van verwijdering = (1 tot 31)/8/2002, Periode = 12 maanden:
Klant 165
Datum van laatste gebruik
Klant A
((1 tot 30)/6/2001)
➝ Verwijderd
Klant B
((1 tot 30)/7/2001)
➝ Verwijderd
Klant C
((1 tot 30)/8/2001)
➝ In stand gehouden
165
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 166
Programmering voor verzending van
reservekopie van gegevens
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van menukeuze “16 BACKUP SEND”:
■ Verzending van reservekopie van gegevens
Uw kassa-terminal kan middels RS232 (kanaal 2) gegevens naar een ander apparaat versturen.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
• SEND DATA - verzenden gegevens (gebruik de selectieve invoer)
Kies één van onderstaande opties (gegevensbronnen):
ALL RAM
SSP
▼
• SPEED - snelheid (gebruik de selectieve invoer)
Kies één van onderstaande opties (gegevensoverdrachtsnelheid):
PROGRAMMED SPEED:
verzendt gegevens met de
geprogrammeerde
gegevensoverdrachtsnelheid.
115200bps: Verzendt gegevens met 115200 bps.
57600bps: Verzendt gegevens met 57600 bps.
38400bps: Verzendt gegevens met 38400 bps.
19200bps: Verzendt gegevens met 19200 bps.
9600bps:
Verzendt gegevens met 9600 bps.
4800bps:
Verzendt gegevens met 4800 bps.
2400bps:
Verzendt gegevens met 2400 bps.
Programmering voor ontvangst van reservekopie
van gegevens
Volg onderstaande procedure voor het selecteren van menukeuze “17 BACKUP RECEIVE”:
■ Ontvangst van reservekopie van gegevens
Uw kassa-terminal kan middels RS232 (kanaal 2) gegevens van een ander apparaat ontvangen.
Procedure
Programmeer elk artikel als volgt:
▼
166
• SPEED - snelheid (gebruik de selectieve invoer)
Kies één van onderstaande opties (gegevensoverdrachtsnelheid):
PROGRAMMED SPEED:
Ontvangt gegevens met de
geprogrammeerde
gegevensoverdrachtsnelheid.
115200bps: Ontvangt gegevens met 115200 bps (alleen voor “IrDA”).
57600bps: Ontvangt gegevens met 57600 bps.
38400bps: Ontvangt gegevens met 38400 bps.
19200bps: Ontvangt gegevens met 19200 bps.
9600bps:
Ontvangt gegevens met 9600 bps.
4800bps:
Ontvangt gegevens met 4800 bps.
2400bps:
Ontvangt gegevens met 2400 bps.
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 167
Instellingen Aansluiten programmeren
Volg onderstaande procedure voor het programmeren van de instellingen Aansluiten.
Neem voor details contact op met uw SHARP-dealer.
Procedure
1.
2.
▼
Kies “18 ONLINE CONFIG.” uit het instelvenster (SETTING).
• Het on-line instellingenvenster (ONLINE CONFIG) verschijnt.
Programmeer elk artikel als volgt:
• TERMINAL No. (gebruik de cijferinvoer)
Terminalnummer (0 t/m 999999).
• CI SIGNAL (gebruik de selectieve invoer)
Waarneming van het CI-signaal
NON
SENSING
• LINE FORM (gebruik de selectieve invoer)
Programmering van de modembesturing
FULL: Volledig duplex systeem
HALF: Half duplex systeem
• BAUD RATE (gebruik de selectieve invoer)
Overdrachtssnelheid
38400 bps
19200 bps
9600 bps
4800 bps
2400 bps
1200 bps
600 bps
300 bps
• START CODE (gebruik de cijferinvoer)
Eerste code (0 t/m 127)
• END CODE (gebruik de cijferinvoer)
Laatste code (0 t/m 127)
• TIME OUT (gebruik de cijferinvoer)
Programmeren van de time-out tijd (1 t/m 255 sec.)
167
UP_600_08.qxd.NEL
5/7/01
07:44
Page 168
Macro’s programmeren
U kunt een veelvuldig gebruikte reeks van toetsaanslagen als macro opslaan in één van de AUTO KEYtoetsen.
Programmeer macro’s als volgt:
Procedure
Kies “3 AUTO KEY” uit
het menu PGM2.
▼
1.
Druk op de macrotoets die u wilt programmeren.
ˇ
▼
2.
Voer de gewenste reeks toetsaanslagen in om deze als macro te
registreren.
700
1
c
▼
3.
Druk nogmaals op de betreffende macrotoets.
ˇ
4.
168
Druk op toets C om het programma te beëindigen.
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 169
Opgeslagen programma’s uitlezen
U kunt programma’s uitlezen die in de PGM1 of de PGM2-stand zijn opgeslagen.
■ Uitleesvolgorde programma’s
Volg onderstaande procedure om programma’s uit te lezen die in de PGM1 of de PGM2-stand zijn opgeslagen:
1.
2.
3.
4.
Verplaats de modustoets naar de positie PGM1 of PGM2.
Kies “1 READING” uit het menu PGM1 of PGM2 om de lijst met artikelen weer te geven.
Kies een item uit onderstaande lijst.
Kies “RANGE” en/of “PICK UP” als een van deze twee opties op het scherm worden weergegeven.
Kiest “RANGE” om het programma per reeks te lezen en “PICK UP” om het programma per oppakcodes te lezen. De methode om een reeks of oppak-code te selecteren is identiek aan de methode
zoals bij het verkooprapport gebruikt wordt.
U kunt in de tabel, daar waar “*1” staat weergegeven, een reeks voor het artikel aangeven en daar
waar “*2” staat weergegeven, kunt u de oppak-codes aangeven.
Item:
Omschrijving:
Beschikbare stand:
Omzetgroep
PGM1 of PGM2
PLU/EAN
PGM1 of PGM2
3 DYNAMIC EAN * *
Dynamische EAN
PGM1 of PGM2
4 LINK PLU TABLE *1
Gekoppelde PLU-tabel
PGM2
Combi-maaltijd
PGM2
6 CONDIMENT TBL. *
Condimenttabel
PGM2
7 PROMOTION TBL.
Promotietabel
PGM2
8 EAN OTHERS
andere EAN functies
PGM2
1 DEPT *1
2 PLU/EAN *1*2
1 2
5 COMBO MEAL *
1
1
PLU-menutoets
PGM2
10 SCALE TABLE
9 PLU MENU KEY
Gewichtstabel
PGM2
11 FUNCTION
Functie
PGM1 of PGM2
12 MEDIA
Mediatoets
PGM2
13 CLERK
Bediener
PGM1 of PGM2
14 CASHIER
Kassier
PGM1 of PGM 2
15 OPTIONAL
Optionele functies
PGM2
16 FUNCTION TEXT
Functietekst
PGM2
17 DEPT. GROUP
Groepen omzetgroepen
PGM2
18 PLU GROUP
PLU-groepen
PGM2
19 MESSAGE
Tekst
PGM2
20 TAX
Belasting
PGM2
21 AUTO KEY
Macrotoets
PGM2
22 CUSTOMER
Klant
PGM2
23 CUSTOMER PROG.
Klantcontrole
PGM2
24 DIVE CONFIG.
Apparaatinstelling
PGM2
25 DIRECT KEY
Directe toets
PGM2
26 ONLINE CONFIG.
Instelling Aanstelling
PGM2
27 INLINE CONFIG.
In-line instellingen
PGM2
28 MWS CONFIG.
MWS instellingen
PGM2
29 VMP CONFIG.
VMP instellingen
PGM2
30 ROM VERSION
ROM versie
PGM2
169
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 170
■ Afdrukvoorbeelden
• Omzetgroepen (PGM1 of PGM2-stand)
Operating
mode*
Bedieningsstand*
Soort
rapport
Report
type
Dept. code
Omzetgr.code.
Description
Omschrijving
Belastingstatus
Tax status
Unit price
Eenheidsprijs
Groepnr.
Group no.
Commissiegroepen
Commission group
HALO-limiet
HALO limit
Print station (Remote
printer 1/2/receipt)
Afdrukstation
(netwerkprinter
1/2/kassabon)
Functies
programmeren
Function
programming
1000003
Soort
bedragregistratie
(open en geprogrammeerd/
Amount
entry type
geprogrammeerd/open/niet
toegestaan)
(open and preset/preset/open/inhibited)
Soort
kassabon
(enkele/dubbel)
Receipt
type (double/single)
SIF/SICS/normaal
SIF/SICS/normal
Gewichtsregistratie
Scale status
(Gewicht
verplicht/geactiveerd/geblokkeerd)
(Scale compulsory/enable/inhibited)
Weegschaalnummer
Scale table no.
Artikel
validatie-afdruk
Item validation
print
(verplicht/niet
verplicht)
(compulsory/non-compulsory)
Afdruk
opclerk
rapport
van(Yes/no)
de bediener (ja/nee)
Print on
report
Min.
omzetgroep
Minus
department
* Bij het uitlezen van dit rapport in de PGM1-stand wordt de aanduiding “PGM2” vervangen door “PGM1”.
170
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 171
• PLU/EAN (PGM1 of PGM2-stand)
Bijbehorende
omzetgroep
code.
Associated dept.
code
Condimenttabelnr.
Condiment table no.
Soort
rapport
Report
type
Promotietabelnr.
Promotion
table no.
laatste PLU
PLU-code
code
Groepnr.
Group
no.
Omschrijving
Descriptionvoor
for
prijsniveau
price level 1
Tarratabelnr.
Tare
table no.
Commission
group
Commissiegroepen
Soort
Menu menu
type (space: normal PLU, L: link PLU table no.,
(afstand: normaal
PLU, L:
Gekoppelde
PLU-tabelnr., C: combi-maaltijdnr.)
C: combo
meal
no.)
Base q’ty
Basishoeveelheid
Pint base q’ty
Inhoudsmaat
Price11
Prijs
Pint price
1 1
Prijs
per pint
Price22
Prijs
Pint price
2 2
Prijs
per pint
Price33
Prijs
Pint price
3 3
Prijs
per pint
Print station (Remote
printer 1/2/receipt)
Afdrukstation
(netwerkprinter
1/2/kassabon)
Minimum stock/Stock
Minimumvoorraad/Vooraad
Tax status
Belastingstatus
Function programmeren
programming
Functies
Soort
bedragregistratie
000003
Amount
entry type (open en geprogrammeerd/
geprogrammeerd/open/niet
toegestaan)
(open and preset/preset/open
/inhibited)
Gewichtsregistratie
(Gewicht
verplicht/geactiveerd/geblokkeerd)
Scale status (compulsory/enable/inhibit)
Condimentregistratie
op menu-artikel
Condiment entry to menu
item
(verplicht/niet
verplicht)
(compulsory/non-compulsory)
Condiment
soort
Condiment soort/niet-condiment
type/non-condiment type
Prijs-omschakeling
(verplicht/geactiveerd/geblokkeerd)
Price shift (compulsory/inhibited/allowed)
Afdruk
opon
hetclerk
rapport
van(Yes/no)
de bediener (ja/nee)
Printing
report
OPMERKING De EAN-codes worden in
onderstaande volgorde afgedrukt.
EAN-13
EAN-code
EAN
code
EAN-8
UPC-A
UPC-E
Verwijder
methode
niet gebruikte
(*:Niet verwijderen,
Non-accessed
EAN- delete
methodEAN
(*: Non-delete,
space: ruimte:
Verwijder in de stand Z1)
Delete in the Z1 mode)
171
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 172
• Dynamische EAN (PGM2 modus)
• Promotietabel (normale verkoop) (PGM2-stand)
Reportrapport
type
Soort
Soort
rapport
Report
type
Promotion
Promotietabelnr.
table no.
Discount amount
Korting
Trip level
Kortingsvoorwaarde
Text
Tekst
• PLU’s (vervolg) Gekoppelde PLU-tabel (PGM2stand)
• Promotietabel (setverkoop) (PGM2-stand)
Soort
Reportrapport
type
Soort
rapport
Report
type
Link PLU
Gekoppelde
table no.
PLU-tabelnr.
Promotietabelnr.
Promotion
table no.
Discount amount
Korting
Toegekende
Assigned
PLU codes
PLU-codes
Kortingsvoorwaarde
Trip level
Text
Tekst
• Combi-maaltijd (PGM2-stand)
Report
type
Soort
rapport
• Condimenttabel (PGM2-stand)
Combi-maaltijdnr.
Combo
meal no.
Assigned PLUToegekende
PLU codes
codes
en prijzen
and prices
Reportrapport
type
Soort
Condimenttabelnr.
Condiment
table no.
Assigned
Toegekende PLUPLU codes
codes
Linked condiment
Verbonden
table no.
condimenttabel
nr.
Tekst
bericht
Message
text
172
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 173
• Gewichtstabel (PGM2-stand)
• Functies (PGM1 of PGM2-stand)
Soort
Reportrapport
type
Weegschaalnummer
Scale table no.
Tarragewicht
Tare weight
Soort
Reportrapport
type
Teken
(plus/min)
Sign (plus/minus)
Functietekst
Function text
Bedrag
Amount
HALO
HALO
Soort
Type
I=Artikel
I=Item
S=Subtotal
S=Subtotaal
R=Received
R=Betaalde
-on-account
rekening
Tarief
Rate
• PLU-menutoets (PGM2-stand)
Soort
rapport
Report
type
Ingrediëntnr.
Menu key no.
Menutitel
Menu title
Menu item
Omschrijving
• EAN functies (PGM2 modus
Soort
rapport
Report
type
Niet-PLU
Non-PLU format
setting
opmaakinstelling
Wisperiode
Delete period
Press code
Functie
afdrukcode
function
173
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 174
• Media (PGM2-stand)
Soort
rapport
Report
type
Functietekst
Function text
HALO
HALO
Programmeren
Programming
Bewakingsteken
Sentinel
HALO
HALO
174
Tarief
Rate
Tabulator
Tab
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 175
• Clerk (PGM1 of PGM2-stand)
Code van de
bediener
Clerk
code
Gekoppelde
GLU-code
Linked GLU
code
Toetsnummer
Key number
Soort rapport
Report
type
VIP sale programming (VIP1/2/3)
Clerk
Naamname
van de bediende
Drawer
number
Geldladenr.
Operation
modebedrijfsstand
programming(PGM2/PGM1/X1/Z2/X2Z2)
(PGM2/PGM1/X1/Z2/X2Z2)
Programmering
Secret
code
Geheime
code
Functies
Function programmeren
programming
00000013
Hoogste
prijsniveau
Price
level
end
Laagste
prijsniveau
Price level
start
GLU opnieuw
Re-call
GLU opvragen
BTW-omschakel
VAT shift
Kopiecopy
gastrekening
G.C.
GLU-systeem
GLU
system
Toezichthoudend
Supervisor clerk bediener
Resetting in OP X/Z
• Kassier (PGM2-stand)
Reportrapport
type
Soort
Kassiercode
Cashier
code
VIP
VIP Programmering
sale programming
verkopen(VIP1/2/3)
(VIP1/2/3)
Kassiernaam
Cashier name
Programmering
Operation modebedrijfsstand
programming(PGM2/PGM1/X1/Z2/X2Z2)
(PGM2/PGM1/X1/Z2/X2Z2)
Geheime
code
Secret code
Functies
Function programmeren
programming
00000013
Hoogste
prijsniveau
Price level
end
Laagste
prijsniveau
Price level
start
BTW-omschakel
VAT shift
Drawer number
Geldladenr.
Kopie
gastrekening
G.C. copy
Resetting in OP X/Z
175
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 176
• Optionele functies (PGM2-stand)
Soort
Reportrapport
type
Setting
Instelling
Artikel
Item
Alarmtijdopen
–
Drawer
alarm
time
geldlade
geopend
176
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 177
• Optionele functies (vervolg)
Rapport
per uur
Hourly report
Stacked
Samengesteld
rapport 1
report 1
Stacked
Samengesteld
rapport 2
report 2
177
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 178
• Functietekst (PGM2-stand)
Soort
Reportrapport
type
Functietekst
(standaard
ingesteld)
Function text
(default)
Tekst
Text (preset)
(geprogrammeerde)
178
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
• Functietekst (vervolg)
Page 179
• Omzetgroeptekst (PGM2-stand)
Soort
Reportrapport
type
Functietekst
Function text
(default) ingesteld)
(standaard
Tekst
(geprogramText (preset)
meerde)
• PLU-groep per uur (PGM2-stand)
Soort
Reportrapport
type
Functietekst
Function text
(default) ingesteld)
(standaard
Tekst
(geprogramText (preset)
meerde)
179
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 180
• Tekst (PGM2-stand)
• Macrotoets (PGM2-stand)
Reportrapport
type
Soort
Soort rapport
Report
type
Macrotoets
nr.
AUTO
key no.
Receipt logo text
Logotekst
kassabon tekst
Vrije tekst
Free
text
Tekst
validatie
VP text
Tekst
rekening
Slip text
Slip footerrekenng
Voettekst
Naam
Payee begunstigde
name for
voor
Engelse
English
checkcheque
Entertainment
Tekst
rekening
bill message
Entertainment
• Belasting (PGM2-stand)
Soort
rapport
Report
type
Belastingnr.
Tax no.
Tarief
Rate
Het
laagst
Lowest
taxable
amount bedrag
belastbare
180
Toetsvolgorde
Key operation
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 181
• Apparaatinstelling (PGM2-stand)
• Directe toets (PGM2-stand)
Soort rapport
Report
type
Soort
Reportrapport
type
Key no.
Sleutelnr.
Auto cutter snij
Automatische
Naam apparaat
Device
name
Initiële
– regelnr.
Initialbedrag
slip rekening
feed line
no.
Aantal
validatie
afdruk.
No.
of times
of VP
Maximale
Maximum regelnrs.line
nos. of sliprekening
printing
afdrukken
Papiersoort
Paper
type
PLU-niveau
PLU level
PLU-code
PLU
code
Channel
Kanaalnr.no.
Data bit/Stop bit
Pariteit
Parity
snelheid
Baud rate
181
UP_600_09.qxd.NEL
5/7/01
07:48
Page 182
• Klant (PGM2 modus)
• On-line instellingen (PGM2-stand)
Reportrapport
type
Soort
Klantcode
Customer code
Customer name
Klantnaam
Customer
Adres
klantaddress
• Klantcontrole (PGM2 modus)
• ROM-versie (PGM2-stand)
Soort
Reportrapport
type
Non-accessed Verwijderperiode
customer
delete
klant
niet gebruikt
period
182
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 183
12 Europese Artikelnummers (EAN)
of Universele Productcode (UPC)
■ EAN of UPC-code
De kassa-terminal kan met de volgende codes werken:
• UPC-A (Cijfersysteem teken: 0, 2, 3, 4)
• UPC-E
• EAN-8
• EAN-13
• Interne code EAN-8/EAN-13
Voor de codes die als eigen markering worden gebruikt zijn er twee soorten PLU-types (wordt gezien als een
code, zoals een PLU-code) en een niet-PLU type (prijs/hoeveelheid is in de code inbegrepen) beschikbaar.
Wanneer een code van het niet-PLU type is wordt de prijs/hoeveelheid, voor de verkoopregistratie, in de
code ingelezen (bij hoeveelheid wordt “de hoeveelheid vermenigvuldigt met de geprogrammeerde
eenheidsprijs” berekend om de prijs te verkrijgen).
UPC-A
• Cijfersysteem teken: 0 <gebruikt in de bronmarkering>
• Cijfersysteem teken: 3 <gebruikt als NDC of HRI>
C
0
Merkcode
Maker
code
Cijfersysteem
teken
Number system
character
D
Artikelcode
Item code
Controlecijfer
Check digit
Voor registratie moet een volledig getal van 12 cijfers of van 11
3
cijfers (zonder het controlecijfer) worden ingevoerd.
C
D
NCD
NCD (of
(orHR)
HRI)opmaak
format
• Cijfersysteem teken: 2 <eigen markering niet-PLU type>
U kunt het formaat in “EAN NON-PLU” in de instelling
ARTICLE programmeren.
• Cijfersysteem teken: 4 <eigen markering PLU-type>
2
*
*
*
*
*
C
D
Artikelcode
Item code
Price
Prijs
Prijscontrolecijfer
Price check digit
C
4
D
Voor registratie moet een volledig getal van 12 cijfers of van 11
(Vrije
(Free code)
cijfers (zonder het controlecijfer) of eerst een nul gevolgd door
een getal van 12 cijfers worden ingevoerd.(Voor de met een * gemarkeerde cijfers is elk willekeurig cijfer
toegestaan en op de kassabon en het journaal worden codes van het niet-PLU type afgedrukt als
2020008**** (****: prijsgegevens).)
UPC-E
• UPC-E is een UPC-A versie die voldoet aan de
UPC-E norm en waarbij de nul wordt onderdrukt. Deze code
wordt gebruikt voor de markering van kleine verpakkingen.
Voor registratie moet een getal van 6 cijfers of een nul gevolgd
door een getal van 6 cijfers worden ingevoerd.
EAN-8
• Gewone EAN-8 code (vlag: 0 noch 2)
<gebruikt in bronmarkering>
Voor registratie moet een volledig getal van 8 cijfers worden ingevoerd.
• Interne code (vlag 2) <eigen markering verkort niet-PLU type>
Programmeer het formaat in “EAN NON-PLU” in de instelling
ARTICLE.
• Interne code (vlag 0) <eigen markering verkort PLU-type>
C
D
Merkcode
Maker
code
Nation code
2
Artikelcode
Item code
C
D
Vrije
(Freeopmaak
format)
Programeer
in EAN
EAN NON-PLU.
NON-PLU.
Programhet
theformaat
format in
0
Voor registratie moet een volledig getal van 8 cijfers worden
(Free
(Vrije code)
ingevoerd. Op de kassabon / het journaal wordt een code van
het niet-PLU type afgedrukt als 208**** (****: prijs-/hoeveelheid gegevens)
C
D
183
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 184
EAN-13
• Gewone EAN-13 code (gebruikt in de bronmarkering)
• Specifieke EAN-13 code (vlag 977, 978, 979) (gebruikt in de
bronmarkering: ISBM, ISSN)
C
D
Artikelcode
Item code
Merkcode
Maker
code
Landcode
Nation code
Voor registratie moet een volledig getal van 13 cijfers worden ingevoerd.
• Interne code (gebruikt in de eigen markering, het vlaggetal:
20 t/m 29 en 02)
Programeer het formaat in “EAN NON-PLU” in de instelling ARTICLE.
C
D
Flag
Vrije
(Freeopmaak
format)
Programhet
theformaat
format in
in EAN
EAN NON-PLU.
NON-PLU.
02, 20-29 Programeer
• EAN perscode (gebruikt in afdruk artikelen )
Voor een afdruk artikel moet een 13-cijferige EAN-code plus een 2-cijferige of een 5-cijferige extra code worden
ingevoerd, hoewel deze kassa-terminal een 13-cijferige EAN-code zonder extra code kan verwerken.
OPMERKING De opmaak voor afdruk artikelen wordt per land bepaald. Vraag bij uw SHARP dealer voor
de opmaak van landen die niet in het onderstaande voorkomen.
Duitsland type 1
De valuta van de prijs
is DM. (De prijs wordt niet automatisch
volgens de EURO status omgerekend.)
Duitsland type 2
(EURO code - De prijs is vanaf januari
2002 in EURO gecodeerd)
De valuta van de prijs is EURO.
Artikelcode
Article
code
Voorvoegsel
434or
of 439
439
Prefix code 434
Artikelcode
Article
code
Voorvoegsel
414or
of 419
439
Prefix code 414
Artikelcode
Article
code
Voorvoegsel
988or
of989
989
Prefix code 988
Zweden
De valuta van de prijs is ZKr.
C
+ Extra code
D (+ Add-on code)
C
+ Extra code
D (+ Add-on code)
Prijs(xx.xx)
Price
(xx.xx)
3 7 8
S
Voorvoegsel
Prefix code
Prijs(xx.xx)
Artikelcode
Article
code
Price
(xx.xx)
Leverancierscode
Supplier code
7 3 8 8
Voorvoegsel
Prefix code
+ Extra code
D (+ Add-on code)
Prijs(xx.xx)
Price
(xx.xx)
Verenigd Koninkrijk
De valuta van de prijs is GBP.
Frankrijk
De valuta van prijzen met voorvoegsel 378
is EURO, en met voorvoegsel
379 is FFr. (De prijs wordt automatisch
volgens de EURO status omgerekend.)
C
Prijs(xx.xx)
Price
(xx.xx)
Artikelcode
Article
code
C
+ Extra code
D (+ Add-on code)
C
+ Extra code
D (+ Add-on code)
Prijs(x.xxx)
Price
(xxx.x)
OPMERKING • De beschikbaarheid van deze afdrukcodes op uw kasregister is afhankelijk van de
programmering.
• Omdat de prijs in een afdrukcodes wordt gelezen voor een verkoopregistratie en de valuta
door de code wordt bepaald, komt de code die u voor een verkoop registreert overeen met
uw eigen valuta.
184
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 185
■ Extra code
UPC-A en EAN-13 kunnen worden gevolgd door een getal van 2 of 5 cijfers als extra code, met uitzondering
van UPC-A zonder controlecijfer plus een 2 of 5-cijferige extra code.
Het totale aantal cijfers dat voor een verkoopregistratie kan worden ingevoerd, wordt in het onderstaande
getoond:
Invoer
code
Code entry
Code
met toevoeging
vancode
2 cijfers Code
met toevoeging
5 cijfers
Code
toevoeging
Nozonder
add-on
code
2-digit
add-on
5-digit
add-onvan
code
UPC-A
12
14
17
UPC-A/met
eesrtezero
nul
UPC-A
w/leading
13
15
18
UPC-A/m/z
UPC-A w/ocontrolecijfer
check digit
11
–
–
UPC-E
6
–
–
EAN-8
8
–
–
EAN-13
13
15
18
OPMERKING Aan de hand van het totale aantal ingevoerde cijfers en de vlag bepaalt de kassa-terminal
automatisch de extra code van een EAN-code.
■ EAN-bestand
Uw POS terminal heeft een EAN-hoofdbestand en kan een Dynamisch EAN (D-EAN) bestand weergeven.
EAN-hoofdbestand
Voor algemeen gebruik worden alle EAN codes in het EAN-hoofdbestand beheerd.
De programma- en verkoopgegevens worden in het EAN-hoofdbestand opgenomen.
Dynamisch EAN-bestand
Als een dynamisch EAN-bestand is toegewezen, worden de artikelen welke middels de EAN-leerfunctie
ingevoerd zijn (raadpleeg het deel “EAN-leerfunctie”.) tijdelijk in dit bestand opgeslagen. (Indien dit niet
gegenereerd is worden de gegevens direct in het EAN-hoofdmenu opgeslagen.) De tijdelijk opgeslagen
gegevens kunnen indien nodig naar het EAN-hoofdmenu overgebracht worden door het uitvoeren van de
opdracht D-EAN LOAD in de modus PGM2.
Raadpleeg uw geautoriseerde SHARP dealer, als u het dynamisch EAN-bestand wilt gebruiken.
185
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 186
13 Functie voor invoering van de EURO
In principe kan uw kassa-terminal klaar worden gemaakt voor invoering van de EURO door de bewerking
“EURO STATUS” van de X2/Z2-stand uit te voeren. Er zijn afhankelijk van uw behoeften echter diverse
opties die ingesteld moeten worden. Voer de benodigde instellingen met grote zorg in.
Raadpleeg uw SHARP dealer voor details.
EURO status:
U kunt de status selecteren van 4 soorten ((A), (B), (C ) of (D). De selecteerbare soort wordt voor elke
status als volgt bepaald. Soort (A) is de basis (de oorspronkelijke status).
selecteerbaar
selecteerbaar
selecteerbaar
▲
Items
▲ ▲
Van soort (A)
Van soort (B)
Van soort (C)
Soort (B), (C), of (D)
Soort (C), (D)
Soort (D)
Soort (B)
Soort (C)
Soort (D)
Algemeen Z1-rapport
AFGIFTE
AFGIFTE
AFGIFTE
Algemeen Z2-rapport
AFGIFTE
AFGIFTE
AFGIFTE
GT1/GT2/GT3 geheugen
—
GEWIST
GEWIST
Afdruk EXCHANGE1 totaal en omwisselbedrag
JA
JA
NEE
Afdruk EXCHANGE1 totaalbedrag validatie afdruk
JA
JA
NEE
Berekeningsmethode EXCHANGE1
DELING
VERMENIGVULDIGING VERMENIGVULDIGING
Eigen valutasymbool
—
[EURO]
[EURO]
Eigen tabulator
—
2
2
Conversie van vooraf ingestelde prijzen van het Omzetgr./PLU/EAN*
—
JA
JA
[EURO]
Het huidige
eigen
valutasymbool
—
2
De huidige
eigen tabulator
—
Valuta-omschrijving EXCHANGE1
EXCHANGE1 tabulator
De met “—” gemarkeerde artikelen behouden de huidige gegevens.
*: De vooraf ingestelde koers van de , sleutel wordt toegepast als de wisselkoers en de rekenmethode
wordt ingesteld op “delen”. Zodra de conversie is gemaakt, wordt het bericht “PRIJS OMGEREKEND” op
het rapport afgedrukt.
186
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 187
Het instellen van de datum en de tijd wanneer het automatische EURO aanpassingsproces
uitgevoerd moet worden
Om er zeker van te zijn dat het automatische aanpassingsproces uitgevoerd zal worden, kunt u de geplande
datum en tijd om het EURO aanpassingsproces programmeren. Vanaf tien dagen voor de vooraf ingestelde
datum, zullen de resterende dagen aan de onderzijde van het dagelijkse volledige terugstellingsrapport
afgedrukt worden.
De datum- en tijdinstellingen zullen na de uitvoering van het aanpassingsproces teruggesteld worden,
waarna u de datum en tijd voor het volgende automatische proces kunt programmeren.
U kunt het automatische EURO aanpassingsproces ook verplicht maken. Als de bovengenoemde, vooraf
ingestelde datum en tijd bereikt is en tevens indien u een invoer in de modus REG/MGR start, zal de
foutmelding “EURO WISSELKOERS INVOER VERPLICHT” verschijnen. U kunt geen enkel proces in de
modus REG/MGR starten totdat u het proces heeft uitgevoerd.
Automatisch EURO aanpassingsproces
1. Verplaats de modustoets naar positie X2/Z2.
2. Kies “8 EURO STATUS” uit het menu.
3. Kies de status die u in wenst te stellen (B, C of D) en raadpleeg daarvoor de bovenstaande tabel.
Druk op de . toets om naar de opties te gaan.
Merk op dat indien u eenmaal een status heeft ingesteld, niet meer naar de voorgaande status(sen)
teruggekeerd kan worden.
Belangrijke opmerking
Voor de diverse toetsen, zoals J en ) toetsen alsmede voor de HALO instelling, kan geen
automatische conversie gerealiseerd worden.U dient het % tarieven of de bedragen in de modus
PGM1/PGM2 mode na de automatische aanpassingsprocedure voor de EURO te wijzigen, zodat
deze gebaseerd zijn op bedragen in EURO.
OPMERKING Deze wordt uitgevoerd aan de hand van enkele van de volgende procedures, die voor iedere
status noodzakelijk zijn.
(1) Afgifte algemeen Z1-rapport. (2) Afgifte algemeen Z2-rapport. (3) Wis GT1/GT2/GT3. (4)
Wijzig de functie PGM “Totaal en wisselgeldbedrag afdrukken — met slechts Vreemd/Eigen”.
(5) Wijzig de functie PGM “Exchange1 afdrukken in totale validatie afdrukken — JA/NEE” en
“Totale validatie afdrukhoeveelheid afdrukken — met slechts Vreemd/Eigen”. (6) Wijzig de
functie PGM “Wisselkoers berekeningsmethode — Deling/Vermenigvuldiging”. (9) Wijzig de
functie PGM "Converteren van de vooraf ingestelde eenheidprijzen van de
afdelingen/PLUs/EANs naar prijzen in de EURO valuta - JA/NEE. (10) Zet “Valutaomschrijving EXCHANGE1” op juiste gegevens. (11) Zet “EXCHANGE1 tabulator” juist.
OPMERKING Deze functie kan de navolgende extra EURO functie niet instellen. U dient de volgende items in te
stellen, door het na iedere automatische EURO aanpassingsprocedure, programmeren per item.
(1) Exchange1 koers, (2) “Controleer, Kredietproces voor Exchange1 — YES/NO”
(3) Vreemde valuta, ladenummer (indien geïnstalleerd)
Ook indien u enige van de < gebruikt, door middel van de + toetsen, dient u deze
koersen te wijzigen.
187
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 188
14 Onderhoud door de gebruiker
Bij stroomstoringen
Wanneer de stroom wordt onderbroken blijven alle gegevens
en informatie omtrent verkoopregistraties in het geheugen van
de kassa -terminal bewaart.
• Als een stroomstoring optreedt wanneer de kassa-terminal
niet wordt bediend of tijdens een registratie, keert de kassaterminal terug in de normale stand zodra de stroom wordt
hersteld.
• Wanneer de stroom uitvalt tijdens het afdrukken, drukt het
kasregister “========” af en voert vervolgens de juiste
afdrukprocedure uit. (Zie het afdrukvoorbeeld.)
Bij een printerstoring
Als het papier in de printer op raakt, stopt de printer, verschijnt de foutcode “PAPER EMPTY”.
Toetsaanslagen worden niet geaccepteerd. Raadpleeg “De papierrol installeren en verwijderen” van dit
hoofdstuk en plaats een nieuwe papierrol in de kassa-terminal en druk op de L toets. De printer drukt het
stroomuitvalsymbool af en hervat het afdrukken.
Als de printerkop omhoog komt, stopt de printer, verschijnt de foutcode “HEAD UP”. Toetsaanslagen
worden niet geaccepteerd. Breng de printerkop in de juiste stand terug en druk op de L toets. De printer
drukt het stroomuitvalsymbool af en hervat het afdrukken.
Thermisch afdrukken
Het kassa-terminal drukt thermisch af. De printerkop verhit delen van thermisch papier dat chemisch is
behandeld om van kleur te veranderen wanneer het een bepaalde temperatuur bereikt. Hierdoor verschijnt
de afgedrukte tekst.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van de printer
Afdrukpositie
Printing
position
Positie
Head-up
printerkop
position
omhoog
188
• Trek de printerkop vrijmaakhendel naar u toe om de
printerkop vrij van de plaat te zetten, wanneer u het
kasse-terminal gedurende langere tijd niet gebruikt.
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 189
• Vermijd de volgende omstandigheden:
Stoffige of vochtige plaatsen
Direct zonlicht
Ijzerstof (er zitten een vaste magneet en een elektromagneet in de kassa-terminal)
• Gebruik de printerkop vrijmaakhendel alleen wanneer nodig.
• Trek nooit aan het papier wanneer het in contact is met de printerkop. Zet eerst de printerkop vrij met
behulp van de vrijmaakhendel en verwijder pas daarna het papier.
• Raak het oppervlak van de printerkop nooit aan.
• Raak nooit de directe omgeving van de printerkop en de motor aan tijdens het afdrukken of voordat er
voldoende tijd is verstreken om deze onderdelen te laten afkoelen.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van het papier (thermisch papier)
• Gebruik uitsluitend het door SHARP voorgeschreven papier.
• Haal het thermisch papier pas uit de verpakking wanneer u het nodig heeft.
• Vermijd hitte. Het papier gaat bij 70°C verkleuren.
• Bewaar het thermisch papier niet in stoffige of vochtige plaatsen. Vermijd direct zonlicht.
• De op het papier afgedrukte tekst kan in de volgende gevallen verkleuren:
Blootstelling aan hoge vochtigheidsgraad en temperatuur
Blootstelling aan direct zonlicht
Aanraking met lijm, verdunner of een zojuist gekopieerde schets.
Bij warmte door wrijving, e.d.
Bij aanraking met vlakgom of plakband.
• Hanteer thermisch papier met zorg. Als u op thermisch papier gedrukte gegevens blijvend wilt bewaren,
dan dient u er met behulp van een fotokopieerapparaat kopieën van te maken.
189
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 190
De papierrol installeren en verwijderen
■ Specificaties afdrukpapier
Gebruik alleen de door SHARP voorgeschreven papierrollen.
Het gebruik van enig ander soort papierrol dan hetgeen gespecificeerd staat, kan het vastlopen van papier
tot gevolg hebben, als gevolg waarvan de kassa-terminal defect kan raken.
Papierspecificaties:
Papierbreedte:
57,5 ± 0,5 mm
Max. buitendiameter: 80 mm
Kwaliteit:
standaard papier
Papierkoker:
18 mm
• Plaats de papierrollen voordat u de machine in gebruik neemt omdat er anders defecten kunnen optreden.
Plaats de papierrol in de printer. Plaats de rol voorzichtig en scheur het papiereinde op de juiste wijze af.
OPMERKING Als de bovenkant van de papierrol met lijm of plakband is vastgezet, kan het papier op die
plaatsen de warmte-gevoelige componenten verliezen. Het gevolg hiervan kan zijn dat er op
deze plaatsen geen afdruk verschijnt. Daarom dient u een stuk papier met de lengte van
ongeveer één wikkeling (ca. 25cm.) van de papierrol af te scheuren wanneer u een nieuwe
rol in het kasregister legt.
(Papierrol plaatsen)
(Papiereinde afscheuren)
Naar
de printer
printer
To the
Naar
deprinter
printer
To the
Foutief
Incorrect
Correct
Correct
Correct
Correct
Foutief
Incorrect
■ De papierrol installeren
De kassabonrol plaatsen
1. Draai de modusschakelaar op de positie “REG” met de
stroomdraad op de voedingsschakelaar op “AAN”.
2. Verwijder de printerkap.
3. Controleer of de printerkop vrijmaakhendel in de
Afdrukpositie
Printing
position
4.
5.
6.
7.
190
afdrukstand staat.
Leg de papierrol op de hierboven getoonde wijze in
de printer in het deel voor de kassabonrol.
Steek het uiteinde van het papier in de papierbaan,
zoals nevenstaande afbeelding laat zien. Het papier
wordt nu automatisch door de printer gevoerd.
Snijd het te veel aan papier dat uit de printer komt
handmatig af.
Sluit de printerkap.
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 191
De journaalrol plaatsen
1. Draai de modusschakelaar op de positie “REG” met de
stroomdraad op de voedingsschakelaar op “AAN”.
2. Open de printerkap.
3. Controleer of de printerkop vrijmaakhendel in de
afdrukstand staat.
4. Leg de papierrol op de op voorgaande pagina getoonde
Printing
Printing
position
position
wijze in de printer in het deel voor de journaalrol.
5. Steek het uiteinde van het papier in de papierbaan, zoals
nevenstaande afbeelding laat zien. Het papier wordt nu
automatisch door de printer gevoerd.
6. Steek het uiteinde van het papier in de gleuf in de
opwikkelspoel. (Druk de toets Ì in om, indien nodig,
meer papier door te voeren.)
7. Wikkel het papier twee à drie slagen om de spoel.
8. Leg de spoel op de houder.
9. Sluit de printerkap.
• Volg onderstaande aanwijzingen op om een nieuwe papierrol handmatig te plaatsen terwijl de kassaterminal is uitgeschakeld.
1. Trek de printerkop vrijmaakhendel naar u toe om de printerkop op te tillen.
2. Leg de nieuwe papierrol op de juiste wijze in de printer in het deel voor de journaalrol of de kassabonrol.
3. Steek het uiteinde van het papier in de papierbaan en voer het handmatig door totdat het aan de
andere kant uit de printer komt.
4. Snijd het uiteinde van het papier af of steek het in de opwikkelspoel, zoals in het voorgaande werd
beschreven.
5. Zet de printerkop vrijmaakhendel in de oorspronkelijke stand terug.
■ De papierrol verwijderen
Zodra er een rode streep op de papierrol verschijnt, moet de papierrol worden vervangen. Vervang de
papierrol door een nieuwe. Neem de printerrol uit de kassa-terminal en bewaar deze op de juiste wijze,
wanneer u de kassa-terminal gedurende langere tijd niet gebruikt.
De kassabonrol verwijderen
1. Open de printerkap.
2. Scheur het papier vlakbij de papierrol af.
3. Druk op de Ï toets totdat het in de printer
achtergebleven stuk papier volledig is uitgevoerd.
4. Neem de papierrol uit de printer.
OPMERKING Trek het papier niet met geweld door de
printer.
191
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 192
De journaalrol verwijderen
Area to
Area
tocut
cut
1. Open de printerkap.
2. Druk op de Ì toets om het journaalpapier zo ver door te
voeren, dat het bedrukte gedeelte volledig is doorgevoerd.
3. Scheur het papier af en verwijder de opwikkelspoel.
4. Scheur het papier vlakbij de papierrol af.
5. Druk op de Ì toets totdat het in de printer
achtergebleven stuk papier volledig is uitgevoerd.
6. Neem de papierrol uit de printer.
OPMERKING Trek het papier niet met geweld door de printer.
7. Verwijder de buitenste rand van de opwikkelspoel zoals
nevenstaande afbeelding laat zien.
8. Neem het afgedrukte journaal van de opwikkelspoel.
192
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:52
Page 193
■ Een papierstoring oplossen
Voorzichtig: Hanteer het snijmes met zorg om verwonding te voorkomen. Raak de printerkop niet
aan na het afdrukken, omdat hij zeer heet kan zijn.
1. Open de printerkap.
2. Verwijder de kassabon en als de papierstoring zich bij
de journaalrol voordoet, verwijder dan ook deze
laatstgenoemde rol.
3. Haal, terwijl u op het klepje drukt, de papiergeleider naar
voren.
4. Trek de printerkop vrijmaakhendel helemaal naar voren
Duw all
geheel
Pull
the
naar voren
1
way
forward
(nadat deze bij de eerste stand stopt trekt u de hendel
nog verder naar voren totdat deze niet verder kan).
5. Verwijder het vastgelopen papier. Controleer op, en
verwijder eventuele papiersnippers die in de printer
kunnen zijn achtergebleven.
6. Zet de printerkop vrijmaakhendel in de oorspronkelijke
stand terug.
7. Zet de papierdoorvoer weer terug in de originele positie.
Zorg ervoor dat het metalen gedeelte op een correcte
wijze aan het klepje vastzit .
8. Stel de papierrol(len) opnieuw en op een juiste wijze in
door de volgende procedure, zoals weergegeven in “Het
installeren van de papierrol”, wordt weergegeven.
9. Sluit de printerkap.
193
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:53
Page 194
De printerkop reinigen
Wanneer de tekst te donker of te licht wordt afgedrukt, kan er papierstof aan de printerkop zijn gehecht.
Reinig de printerkop als volgt:
1. Zet de functieschakelaar op “ ”.
2. Verwijder de printerkap.
3. Verwijder het papier.
4. Haal, terwijl u op het klepje drukt, de papiergeleider naar
voren.
5. Trek de printerkop vrijmaakhendel helemaal naar voren
(nadat deze bij de eerste stand stopt trekt u de hendel
nog verder naar voren totdat deze niet verder kan).
6. Reinig de printerkop met behulp van een zachte doek,
bevochtigd met ethylalcohol of isopropylalcohol.
Printerkop
Print head
7. Zet de printerkop vrijmaakhendel direct na het reinigen
in de oorspronkelijke stand terug.
8. Zet de papierdoorvoer weer terug in de originele positie.
Zorg ervoor dat het metalen gedeelte goed aan het
klepje vastzit.
9. Stel de papierrol(len) opnieuw en op een juiste wijze in
door de volgende procedure, zoals weergegeven in “Het
installeren van de papierrol”, wordt weergegeven.
10. Sluit de printerkap.
Voorzichtig:
Raak de printerkop niet met gereedschap of andere
voorwerpen aan, omdat anders de printerkop
beschadigd kan worden.
194
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:53
Page 195
De geldbak en geldlade verwijderen
OPMERKING Dit deel is alleen van toepassing voor een kassa-terminal met een lade.
De geldbak in de kassa-terminal is uitneembaar. Verwijder de geldbak na sluitingstijd en laat de lade open
staan. Ook de muntbakjes zijn uitneembaar. Om de geldlade te verwijderen, haalt u eerst de geldbak uit de
lade en vervolgens trekt u de lade geheel naar voren en tilt u de lade op.
Muntlade
1
Geldlade
2
Lade
Het met de hand bedienen van de lade
OPMERKING Dit deel is alleen van toepassing voor een kassa-terminal met een lade.
Gewoonlijk gaat de geldlade automatisch open. Bij een stroomstoring of andere storing kunt u de geldlade
openen door de hendel aan de onderkant van de machine naar achteren te schuiven. (Zie onderstaande
afbeelding.)
De geldlade kan niet worden geopend als deze op slot zit.
Hendel
195
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:53
Page 196
Voordat u de reparateur belt
De storingen in de linker kolom van onderstaande tabel met de titel “Storing” duiden niet per sé op een
defect van de machine. Het verdient aanbeveling om de “Controlepunten” van de rechter kolom na te lopen
voordat u een reparateur belt.
Storing
Controlepunten
• De display zal niet verlicht worden, zelfs niet
wanneer de modusschakelaar op enige andere
positie dan “ ” staat.
•
•
•
•
•
• Het display is verlicht, maar de gehele machine
weigert invoer.
• Is er een kassiercode aan de kassa-terminal toegekend?
• Is er een bedienercode aan de kassa-terminal toegekend?
• Is de modusschakelaar op een juiste wijze op de
positie “REG” gesteld?
• Er wordt geen kassabon afgegeven.
•
•
•
•
• De journaalrol wordt niet opgewikkeld.
• Is de oppak-spoel op een juiste wijze op de lager
geplaatsts?
• Is er een papierstoring?
• De afdruk is niet normaal.
• Staat de printerkop vrijmaakhendel in de
afdrukpositie?
• Is de papierrol op een juiste wijze geplaatsts?
Staat er stroom op het stopcontact?
Zit de stekker goed in het stopcontact?
Staat de hoofdschakelaar op “ON”?
Is de contrastregelaar goed ingesteld?
Is de schermbeveiliging van de terminal
ingeschakeld.
Is de kassabonrol op een juiste manier geplaatsts?
Is er een papierstoring?
Is de kassabonfunctie op de status “UIT” ingesteld?
Staat de printerkop vrijmaakhendel in de
afdrukpositie?
15 Opties
Lijst van opties
De volgende opties zijn verkrijgbaar voor uw UP-600 kassa-terminal:
Raadpleeg uw SHARP dealer voor details. Probeer opties niet zelf te installeren.
1. RAM geheugenkaart model UP-S02MB2, UP-S04MB
2. Netwerkgeldlade model ER-03DW of ER-04DW of ER-05DW
3. Magneetkaartlezer model UP-E13MR
4. Netwerk klantendisplay model UP-P16DP (op statief)
5. EFT-terminal I/F model ER-01EF
6. 2-poorts RS-232 seriële interface model ER-A5RS
7. Doorlopend communicatiemodel UP-E10IN
8. Barcode inleesmodel ER-A6HS1
9. Sleutel uitbreidingsset ER-11KT7, 12KT7 en 22KT7
10. Reserve sleutelset ER-11DK7G en 51DK7G
196
UP_600_10.qxd.NEL
5/7/01
07:53
Page 197
16 Technische gegevens
Model:
UP-600
Afmetingen:
• Machine - zonder lade
340 (B) × 433 (D) × 252 (H) mm
340 (B) × 433 (D) × 202 (H) mm (exclusief uitsprong)
• Machine - met lade
420 (B) × 448 (D) × 356 (H) mm
420 (B) × 448 (D) × 306 (H) mm (exclusief uitsprong)
Gewicht:
6,7 kg (Machine - zonder lade)
14,9 kg (Machine - met lade)
Voeding:
Nominale spanning en frequentie
Stroomverbruik:
Stand-by: 18 W
In werking: 66 W (max.) (Indien de officiële voltage 220–230 V is.)
68 W (max.) (Indien de officiële voltage 230–240 V is.)
Bedrijfstemperatuur:
0 t/m 40°C
Elektronica:
LSI (CPU), enz.
Ingebouwde batterij:
Oplaadbare accu, geheugenopslagtijd ca. 1 maand (bij volledig opgeladen accu en bij
kamertemperatuur)
Beeldscherm:
Bedieningsscherm:
Klanten-display:
LCD display
83,18 (B) × 55,18 (H) (0,24 × 0,21 mm/pixel)
Donker blauw en wit
7 segmenten (7 posities)
Printer:
Type:
Afdruksnelheid:
Afdrukcapaciteit:
Overige functies:
2 stations thermische printer
Ca. 17 regels/seconde
30 tekens voor kassabon- en journaalpapier
• Graphische afdrukfunctie voor het logo
• Logo - berichten functie
• Functie Kassabon (AAN-UIT), functie journaal
selecteren
• Functie kassabon en journaal, onafhankelijke
papierinvoer
Papierrol:
Breedte: 57,5 ± 0,5 mm
Max. diameter: 80 mm
Gewichten: Hoge kwaliteit (0,06 tot 0,08 mm dik)
Geldlade:
4 biljetvakken en 8 muntbakjes
Accessoires:
Sleutel Manager
Sleutel assistent manager
Bedieningssleutel
Sleutel Printerkap
Papierrol
Oppak-spoel
Instructiehandboek
Sleutel geldlade
Afsnijder rekening
2
2
2
2
2
1
1 kopie
Alleen voor machine
2
1
- met lade
* Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
197
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising