HANDLEIDING
2400
HANDLEIDING
• Lees deze gebruiksaanwijzing door alvorens U de P-touch in gebruik neemt.
• Bewaar dit boekje op een handige plaats voor latere naslag.
INLEIDING
Hartelijk dank voor de aanschaf van de P-touch 2400.
De P-touch zal u uitstekend van pas komen bij het vervaardigen van etiketten en stempels
voor allerlei toepassingen. U kunt er etiketten met letters in diverse formaten en stijlen mee
creëren, om deze vervolgens met een bepaalde omkadering af te drukken. Bovendien zijn er
vijf lintbreedten (6 mm, 9 mm, 12 mm,18 mm en 24 mm) en diverse lintkleuren beschikbaar
die de mogelijkheden van het apparaat nog verder uitbreiden. Daarnaast kunt u met behulp
van de stempelfunctie snel en gemakkelijk stempel-etiketten maken voor de inkthoudende
stempelhouders.
Ook bij een haastklus hoeft u zich geen zorgen te maken; het resultaat zal professioneel ogen,
dankzij de kwaliteit en vlotte prestaties van de uiterst handige P-touch 2400. Een apparaat
voor gebruik op kantoor, in de fabriek of privé.
Lees de handleiding aandachtig door en bewaar deze op een handige plaats voor eventuele
latere naslag.
Verklaring van Overeenkomst
Wij,
Brother International Europe Ltd.
Brother House
1, Tame Street
Audenshaw
Manchester M34 5JE
U.K.
verklaren hierbij dat het PT-2400 Label-Systeem voldoet aan de normen vastgelegd in de
volgende documenten.
EMC:
EN 55022:1995
EN 50082-1:1992
EN 60555-2:1987
EN 60555-3:1987
volgens de voorschriften van de Richtlijn betreffende Elektromagnetische Overeenstemming 89/336/EEC (en uitgebreid per 91/263/EEC en 92/31/EEC). De netspanningsadapter
die bestemd is voor dit apparaat en leverbaar in de rest van Europa, voldoet aan de eisen
van EN 60950 en is in overeenstemming met de voorschriften van de Richtlijn voor Lage
Voltages 72/23/EEC.
Verspreid door: BIE Ltd.
Europese Afdeling
Productontwikkeling
en Technische Dienst
Gebruik uitsluitend de adapter die speciaal voor dit apparaat is ontworpen. Zie de ALGEMENE
VOORZORGSMAATREGELEN op blz. 5.
INHOUDSOPGAVE
Voordat u begint
OVERZICHT VAN HET APPARAAT..................................................................... 2
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN ........................................................ 5
BATTERIJEN ........................................................................................................ 6
LOS VERKRIJGBARE NETSPANNINGSADAPTER ................................................ 7
LINTCASSETTES .................................................................................................. 8
BEVESTIGEN VAN DE ETIKETTEN ...................................................................... 9
REINIGEN VAN DE AFDRUKKOP/ROLLEN ...................................................... 13
Bediening van het apparaat
VOORBEELD VAN EEN DEURPLAATJE ............................................................ 16
VOORBEELD VAN EEN ADRES-ETIKET ............................................................ 20
VOORBEELD VAN EEN VOORRAADPLANK-ETIKET ........................................ 26
Verdere informatie
AAN/UIT-SCHAKELAAR.................................................................................... 34
CURSORTOETSEN ............................................................................................ 35
CODE, ALT & SHIFT TOETSEN ......................................................................... 37
SPATIETOETS (SPACE) ...................................................................................... 40
TERUGKEERTOETS ........................................................................................... 41
NIEUW BLOK (NEW BLOCK) FUNCTIE ............................................................ 42
TAB-FUNCTIE ................................................................................................... 43
WISTOETS ........................................................................................................ 45
REGELWISFUNCTIE .......................................................................................... 46
TOTAALWISFUNCTIE ....................................................................................... 47
TOETSEN VOOR SAMENGESTELDE LETTERS................................................... 50
ACCENTFUNCTIE ............................................................................................. 52
SYMBOLEN....................................................................................................... 54
AUTOMATISCHE OPMAAKFUNCTIE ............................................................... 56
STEMPELFUNCTIE ............................................................................................ 66
PLAATSELIJKE OPMAAKFUNCTIE..................................................................... 69
LETTERTYPE ...................................................................................................... 70
LETTERGROOTTE/BREEDTE ............................................................................. 72
I
LETTERSTIJL ...................................................................................................... 76
ONDERSTREPING ............................................................................................ 79
KADERS ............................................................................................................ 80
KANTLIJNBREEDTE ........................................................................................... 82
HORIZONTALE CENTRERING.......................................................................... 83
IN SPIEGELBEELD AFDRUKKEN ....................................................................... 84
ETIKET-LENGTE ................................................................................................ 85
STREEPJESCODE ............................................................................................... 87
AUTOMATISCHE AFSNIJDEN........................................................................... 91
PRINT-TOETS & LINTDOORVOER/AFSNIJFUNCTIE......................................... 92
NUMMERINGSFUNCTIE .................................................................................. 93
MEERDERE EXEMPLAREN AFDRUKKEN ........................................................... 96
GEHEUGENFUNCTIES...................................................................................... 98
VERHELPEN VAN STORINGEN ...................................................................... 102
LIJST VAN FOUTMELDINGEN ........................................................................ 103
TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................................... 108
TOEBEHOREN ................................................................................................ 109
II
Voordat u
begint
1
OVERZICHT VAN HET APPARAAT
BOVENAANZICHT
Deksel van lintcassettehouder
Aansluiting voor netspanningsadapter
Toetsenbord
LCD scherm
ONDERAANZICHT
Lintuitgang
Deksel van batterijvak
2
TOETSENBORD & LCD SCHERM
Voor Nederland
Aan/uitschakelaar
Length
ABC / ABC
A/F
Width
Mirror
Print
Memory
Font
Size
Width
Style
ABC
ABC
Store
Recall
✱
1æ
”2
/
3 å
@
4œ
%
5 à
=
6 é
&
7 è
8 ì
Tab Set
ø
Tab Length
Q
W
Caps
Local
Alt
A
Symbol
Shift
Tape
H.Ali
E
R
S
ä
Accent
Z
T
D
F
A/F
Stamp
Y
G
U
)
0 ù
Barcode
I
ü
H
(
9 ò
J
Repeat
O
✕
Number
P+
–
ö
K
Clear
L
¨ `
ˆ ´
£
A.Cut
X
C
Feed&Cut
Code
Length
Line
M.Del
’
ç
V
New Block
B
N
ñ
M
; ?
, !
: ˜
. ij
Home
Space
End
Cursortoetsen
Wistoets
Terugkeertoets
3
Voor België
Aan/uitschakelaar
Length
ABC / ABC
A/F
Width
Mirror
Print
Memory
Font
Size
1
✱ Fr
2
%£
Tab Set
A
ABC
ABC
Store
4
6
7
”
’
5
(
Tab Length
Z
à
Caps
Alt
Style
3
Width
Tape
H.Ali
E
R
é
☎
Length
T
Recall
8
/
è÷
–✕
A/F
Stamp
Y
U
M.Del
9
&
=
Barcode
I
ù
+
Clear
✕
Repeat
O
ì
Line
0
) #
Number
P
ò
Local
Q
S
D
Symbol
Accent
A.Cut
Shift
W
X
@
F
C
Feed&Cut
Code
ç
G
V
New Block
H
B
J
N
ñ
K
; ?
, !
M˜
ij
L
: ¿
. ¡
¨ `
ˆ ´
Home
Space
End
Cursortoetsen
Terugkeertoets
4
Wistoets
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik in dit apparaat uitsluitend Brother TZ lintcassettes. Gebruik geen andere soorten
lint, die niet zijn voorzien van het
merkteken.
• Trek niet aan het lint wanneer dit uit de P-touch komt. Hierdoor kan de lintcassette beschadigd raken.
• Gebruik het apparaat niet in stoffige ruimtes. Zorg tevens dat het apparaat niet in de felle
zon of in de regen staat.
• Stel het apparaat niet bloot aan vochtige lucht of hoge temperaturen. Laat het nooit op het
dashboard of de hoedenplank van de auto achter.
• Laat geen rubber, plastic of vinyl langdurig op het apparaat liggen; dit kan vlekken veroorzaken.
• Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen alcohol of andere organische oplossingen. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte, droge doek.
• Zorg dat er geen vloeistof of voorwerp in het apparaat terechtkomt.
• Raak, om ongevallen te voorkomen, de snijrand van het apparaat niet aan.
• Gebruik met dit apparaat uitsluitend de speciaal hiervoor ontworpen netspanningsadapter
Model H-9,5V 1,3A. Bij gebruik van een andere adapter vervalt de garantie.
• Probeer de netspanningsadapter niet te demonteren.
• Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken, en zolang het niet van groot
belang is dat de gegevens in het geheugen bewaard blijven, kunt u beter de batterijen uit
het apparaat verwijderen om schade door eventuele batterijlekkage te voorkomen; trek
eveneens de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact.
• Als de netspanningsadapter wordt losgemaakt en er geen batterijen in het apparaat zijn
aangebracht, kunnen alle tekstbestanden uit het geheugen verdwijnen.
• Gebruik acht AA-formaat (LR6) alkaline batterijen in het apparaat.
5
BATTERIJEN
Dit apparaat is licht in gewicht en gemakkelijk draagbaar. Op stroomvoorziening van acht (8)
stuks AA-formaat (LR6) alkaline batterijen is het apparaat overal te gebruiken. Als de batterijen op zijn, dient u alle acht batterijen door nieuwe te vervangen.
Vervangen van de batterijen:
1 Verwijder de deksel van het batterijvak aan de achterzijde van het apparaat.
2 Neem de oude batterijen uit het batterijvak.
3 Plaats acht nieuwe AA-formaat (LR6) alkaline batterijen in het batterijvak met de + en - in
de juiste richting.
4 Breng de deksel van het batterijvak weer aan.
☞ Als u geen alkaline batterijen in het apparaat plaatst, zult u geen grote lettertypes
kunnen afdrukken.
Let op dat u de nieuwe batterijen in het apparaat aanbrengt binnen vijf minuten
nadat u de oude batterijen heeft verwijderd, anders zullen de tekst die op het LCD
scherm wordt getoond en de gegevens in het geheugen van het apparaat verloren
gaan (tenzij het apparaat via de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten).
Verwijder de batterijen en verbreek de aansluiting van de netspanningsadapter
wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet meer te gebruiken. Houd er echter
rekening mee, dat bij het afsluiten van de stroomvoorziening de tekst op het LCD
scherm en de gegevens in het geheugen verloren zullen gaan.
6
LOS VERKRIJGBARE NETSPANNINGSADAPTER
Met de netspanningsadapter (model H) kunt u het apparaat overal gebruiken waar een gewoon
wandstopcontact beschikbaar is.
Aansluiten van de netspanningsadapter:
Steek de kleine stekker van de netspanningsadapter in de met “DC IN 9,5V” gemerkte
aansluiting aan de rechterkant van het apparaat.
2 Steek de grotere lichtnetstekker in het dichtstbijzijnde stopcontact.
☞ Gebruik uitsluitend de speciaal voor dit apparaat ontworpen netspanningsadapter.
Verwijder de batterijen en verbreek de aansluiting van de netspanningsadapter
wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet meer te gebruiken. Houd er echter
rekening mee, dat bij het afsluiten van de stroomvoorziening de tekst op het LCD
scherm en de gegevens in het geheugen verloren zullen gaan.
Als de netspanningsadapter wordt losgemaakt en er geen batterijen in het apparaat
zijn aangebracht, kunnen alle tekstbestanden uit het geheugen verdwijnen.
Het is aanbevolen het apparaat op stroomvoorziening van de netspanningsadapter
te gebruiken voor het afdrukken van grote lettertypes en streepjescodes op lint van
18 mm of 24 mm breed, aangezien deze afdrukfuncties veel stroom vergen en de
batterijen snel zullen uitputten.
1
7
LINTCASSETTES
Bij dit apparaat wordt één TZ lintcassette geleverd. In de winkel is voor deze machine echter
een ruim assortiment TZ lintcassettes verkrijgbaar, met uiteenlopende kleuren en verschillende
lintafmetingen, voor duidelijke kleurcodering en andere toepassingen met een bepaalde stijl.
Met dit in gedachten hebben wij dit apparaat zodanig ontworpen dat de lintcassettes snel
geplaatst en verwisseld kunnen worden.
Verwisselen van een lintcassette:
1 Maak de deksel van de lintcassettehouder open. De aanwezige cassette wordt vrijgezet.
2 Neem de cassette uit de houder door deze recht omhoog te trekken.
3 Als er een lus is in het lint van de cassette die u gaat plaatsen, trek deze dan strak door het
tandwieltje met een vinger in de richting van de pijl op de cassette te draaien. Let er
tevens op dat het eind van het lint onder de lintgeleiders loopt.
☞ Als u een nieuwe cassette gebruikt voorzien van een stopper, vergeet dan niet de
stopper uit de cassette te nemen.
4 Plaats de lintcassette stevig in de houder. Zorg dat de achterzijde van de cassette volledig
tegen de onderzijde van de houder aanligt.
☞ Let er bij het insteken van de lintcassette op dat het binnenste lint niet aan de hoek
van de metalen geleider blijft haken.
5 Sluit de deksel van de lintcassettehouder en schakel het apparaat in.
Feed&Cut
6
8
Houd de Code toets ingedrukt en druk dan éénmaal op de
te voeren en eventuele speling strak te trekken.
Space
toets om het lint door
BEVESTIGEN VAN DE ETIKETTEN
GELAMINEERD LINT
Met het bijgeleverde staafje kunt u de beschermlaag eenvoudig van de achterkant van uw etiketten verwijderen.
1 Houd het etiket in uw linkerhand met de bedrukte kant boven en neem het staafje in uw
rechterhand.
2 Steek het etiket tot de helft door de gleuf in het staafje.
3 Draai het staafje nu driekwart-slag naar links en trek het naar rechts langs het etiket.
4 Verwijder de beschermlaag.
EF
GH
D
BC
A
EF
CD
AB
NIET-GELAMINEERD LINT
Wanneer u niet-gelamineerd lint gebruikt, vouwt u het lint dubbel zodat de binnenranden van
de beschermlaag loskomen van het etiket, waarna u de beschermlaag kunt verwijderen.
9
AFWRIJFTAPE
Met afwrijftape kunt u letters overbrengen door ze van de strook af te wrijven. Na het samenstellen van uw tekst legt u de letterstrip op de gewenste plaats op het papier met de nietbedrukte kant naar boven. Wrijf nu met het bijgeleverde letterstrip-staafje over de tape en de
letters zullen op het papier worden overgebracht.
☞ Houd de afwrijftape vooral stevig op zijn plaats en zorg dat de strook tijdens het wrijven
niet verschuift.
AB
C
TEXTIEL OPSTRIJK TAPE
Met textiel opstrijk tape kunt u de tekst overbrengen op textiel, kleding e.d. met een gewoon
strijkijzer.
Mirror
1
2
3
4
C
U
PTO
10
Print
toets om de tekst af te drukken en duw
vervolgens de lintafsnijhendel omlaag om het etiket af te snijden.
Strijk de kreukels uit het kledingstuk alvorens u de tekst overbrengt.
Leg de letterstrip op de plaats van het kledingstuk waar u de tekst wilt aanbrengen.
Stel de strijkbout in op katoen (150°C - 180°C) en druk de bout ongeveer 15 seconden
lang stevig op de afwrijftape.
Laat de afwrijftape met de opstrijk-letters een tijdje afkoelen (ongeveer 60 seconden) en
verwijder dan voorzichtig de beschermlaag van de tekststrip.
H
5
Plaats een afwrijftape cassette, druk op de
☞
Voor het opstrijken van letters zal witte textiel van 100% katoen met een egaal, glad
oppervlak het best voldoen.
Het opstrijken van tekst is echter ook mogelijk op textiel van 100% linnen of een mengsel van katoen en polyester, zolang het maar fijn geweven is, met een egaal, glad oppervlak.
Minder fijn geweven stoffen, zoals denim of badstof, zijn niet geschikt voor het opstrijken van letters, evenmin als waterafstotende textiel, aangezien het etiket zich niet goed
aan het oppervlak kan hechten. Ook warmtegevoelige stoffen, zoals nylon, acetaat en
dergelijke kunstvezels, zijn niet geschikt, aangezien deze beschadigd kunnen worden
door het opdrukken van een hete strijkbout.
Beweeg het strijkijzer niet tijdens het overbrengen van de letters, want hierbij kan de
tekststrip verschuiven. Druk het strijkijzer gelijkmatig op één plek op het textiel.
Na het verwijderen van de beschermlaag van de tekststrip kunnen de letters glimmen.
Bovendien kunnen er witte plekken ontstaan bij het afpellen van de beschermlaag. Dergelijke smetten zijn eenvoudig te verwijderen door eenmaal over de tekst heen te strijken, met een doek tussen de strijkbout en de letters.
Houd er rekening mee dat een eenmaal aangebrachte tekst niet meer te verwijderen is;
ga dus vooral zorgvuldig te werk.
Wassen:
Kledingstukken met opgestreken tekst kunnen minstens 20 keer gewassen worden, mits de
tekst naar behoren is overgebracht. U kunt voor het wassen van de textiel gewone huishoudelijke wasmiddelen gebruiken, zowel biologische als niet-biologische.
De letters kunnen verkleuren als u het kledingstuk geruime tijd in de bleek laat staan.
Let op dat er tijdens het wassen geen harde of scherpe voorwerpen zoals gespen, ritssluitingen
e.d. langs de tekst kunnen gaan schuren.
Laat textiel met opgestreken tekst niet chemisch reinigen!
Drogen:
U kunt kledingstukken met opgestreken tekst zowel binnen als buitenshuis te drogen hangen.
Niet in een sneldroogmachine drogen a.u.b., aangezien de strijkletters hierbij kunnen loslaten
en aan andere kledingstukken kunnen gaan plakken.
11
Strijken:
U kunt kledingstukken met opgestreken tekst verder gewoon strijken, met het strijkijzer ingesteld op de normale temperatuur voor de stof. Leg hierbij echter wel altijd een doek tussen de
strijkbout en de letters, om te voorkomen dat de letters aan de strijkbout blijven plakken.
CH
P-TOU
De opstrijk-etiketten bevatten geen giftige of schadelijke stoffen waarvoor wettelijke voorschriften bestaan. Wij raden u desondanks aan verstandig met de letterstrip om te gaan en te
zorgen dat kinderen de strip niet in hun mond steken e.d.
Bewaar de lintcassettes met letterstrips niet op plaatsen met veel stof of vocht, en laat ze niet in
de volle zon liggen.
TEXTIELLINT
Bij gebruik van een textiellintcassette kunt u een stuk stof maken met de gewenste tekst erop
en dit bevestigen op kledingstukken met behulp van een gewoon strijkijzer. Nadat u de tekst
op het textiellint heeft gedrukt en met een schaar heeft uitgeknipt, legt u het gemaakte etiket op
een gladgestreken kledingstuk op de plaats waar het bevestigd moet worden. Let erop dat het
etiket zo wordt aangebracht dat de letters in de juiste richting worden gelezen. Leg een doek
over het etiket en stel het strijkijzer in op een middelmatig tot hoge temperatuur (160°C 180°C). Druk het strijkijzer 10 tot 15 seconden lang stevig op de doek. Zie de aanwijzingen
die bij de textiellintcassette worden geleverd voor nadere bijzonderheden.
☞ De letters zullen op gekleurde stoffen binnen een wit achtergrondkader verschijnen.
STAMP TAPE
Zie blz. 66 t/m 68 voor aanwijzingen om stempels te maken met behulp van stempellint.
12
REINIGEN VAN DE AFDRUKKOP/ROLLEN
Er zullen bij gebruik wel eens stofdeeltjes of ander vuil aan de afdrukkop van het apparaat blijven kleven. Dit zal vooral gebeuren als het apparaat buiten of in een stoffige omgeving wordt
gebruikt. Als dit zich voordoet kan een deel van de afdrukkop afgedekt worden, zodat er horizontale blanco strepen in de tekst kunnen verschijnen. Zodoende zult u, net als bij een cassettedeck, de kop van tijd tot tijd moeten reinigen.
Reinigen van de afdrukkop/rollen:
Schakel het apparaat uit.
Open de deksel van de lintcassettehouder en verwijder een eventueel aanwezige cassette.
De afdrukkop en aandrukrollen bevinden zich in de lintcassettehouder.
3 Afdrukkop: Veeg de afdrukkop voorzichtig schoon met een droog wattenstaafje. Veeg
altijd in een op en neer gaande richting.
Aandrukrollen: Veeg de aandrukrollen voorzichtig schoon met een droog wattenstaafje,
in een op en neer gaande beweging, terwijl u de rollen met een vinger doordraait.
4 Plaats een lintcassette, maak het deksel van de lintcassettehouder dicht en probeer nu of
het afdrukken een beter resultaat geeft.
5 Bevochtig het wattenstaafje met alcohol en herhaal stap 3 en 4.
Als de bovenstaande handelingen niet het gewenste effect hebben, neemt u dan a.u.b. contact
op met uw onderhoudsdienst.
1
2
Afdrukkop
Afdrukkop
Aandrukrollen
Wattenstaafje
13
14
Bediening van
het apparaat
15
VOORBEELD VAN EEN DEURPLAATJE
Nadat u de batterijen en de bijgeleverde lintcassette heeft aangebracht zoals in het vorige
hoofdstuk is beschreven, verdient het aanbeveling een aantal oefenvoorbeelden te doorlopen
zodat u vertrouwd raakt met de basisfuncties van de P-touch 2400. Allereerst schakelt u het
apparaat in.
Inschakelen van het apparaat:
1 Druk op de
toets in de rechterbo-
venhoek van het toetsenbord.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: _
Width
Het streepje wat u op het LCD scherm ziet, wordt de “cursor” genoemd. Dit streepje geeft de
huidige invoerpositie op het scherm aan en tevens kunt u hiermee bepaalde lettertekens in uw
tekst selecteren voor een aantal doeleinden.
De tekst die u invoert kan wel eens langer zijn dan de 11 tekens die in één keer op het LCD
scherm van het apparaat passen. In dat geval verplaatst u de cursor om verschillende delen
van de tekst zien. Druk op de linker cursortoets (
) om de cursor naar links te verplaatsen
zodat het linker gedeelte van de tekst zichtbaar wordt en druk op de rechter cursortoets
(
) om de cursor naar rechts te verplaatsen zodat het rechter gedeelte zichtbaar wordt.
De instellingen voor opmaak en formatteren van de tekst worden aangegeven door de driehoekjes en vierkantjes langs de onder- en bovenrand van het scherm. De oorspronkelijke
instellingen die bij inschakelen gelden, zijn in het apparaat voorgeprogrammeerd als de meest
gangbare stijl voor etiketten. U kunt echter uw eigen tekstformaat volledig naar wens samenstellen. Uitgebreide beschrijvingen van de formaten vindt u op blz. 72 t/m 86.
Laten we nu de tekst voor ons eerste oefenvoorbeeld, een eenvoudig deurplaatje, invoeren.
☞
16
Het bovenstaande etiket is gemaakt met het bijgeleverde 12-mm brede lint.
INVOEREN VAN DE TEKST
Aangezien alle letters van deze tekst hoofdletters zijn, gebruiken we de Caps hoofdletterfuncSymbol
tie. Wij kunnen dan automatisch hoofdletters typen zonder de
Shift
toets ingedrukt te houden.
Inschakelen van de Caps functie:
2 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Caps
dan op de
toets. De Caps indicator
Alt
aan de linkerzijde van het scherm licht
op.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: _
Width
Typ de tekst op dezelfde wijze als bij gebruik van een gewone schrijfmachine of computertoetsenbord.
Invoeren van “MEETING”:
3 Druk op
M˜
ij
(
), dan tweemaal op
Tape
Tape
(
E
E
Length
) en vervolgens
é
op
T
,
Alt
Barcode
Barcode
I
M
(
I
ì
),
N
ñ
en
G
.
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: M E E T I N G _
Width
☞ Alle letters worden automatisch ingevoerd als hoofdletters.
De tussen haakjes aangegeven toetsen staan op de Belgische uitvoering (zie blz.
3 en 4).
Net als bij een gewone schrijfmachine of computer-toetsenbord kunt u met de spatietoets
(
Feed&Cut
☞
Space
) een open ruimte of spatie in de tekst invoegen.
De spatietoets (
Feed&Cut
Space
) en de rechter cursortoets (
ties. De rechter cursortoets (
tekst zonder spaties in te voegen.
) hebben verschillende func-
) verplaatst de cursor naar voren in de ingevoerde
17
Invoegen van een spatie:
Feed&Cut
4 Druk op de
Space
.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: M E E T I N G _
Width
Typ het tweede woord (“ROOM”) om de tekst af te maken.
Invoeren van “ROOM”:
Repeat
H.Ali
5 Druk op
, dan tweemaal op
R
O
ö
Repeat
(
O
ò
) en vervolgens op
M
(
M˜
ij
)
Alt
once.
☞ Aangezien de tekst langer is dan het
LCD scherm, bewegen de letters
“ME” naar links en zijn dan niet
meer zichtbaar.
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: E T I N G R O O M _
Width
Wij zijn nu klaar met het invoeren van hoofdletters en kunnen de Caps hoofdletterfunctie uitschakelen.
Uitschakelen van de Caps functie:
6 Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Caps
dan op de
dooft.
Alt
toets. De Caps indicator
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: E T I N G R O O M _
Width
Wanneer u eenmaal een tekst heeft ingevoerd, kunt u deze gemakkelijk opmaken, fouten corrigeren, of gewoon tekst of stijl veranderen. Uitgebreide beschrijvingen van de verschillende
wijzen om tekst te redigeren of op te maken, kunt u vinden op blz. 35 t/m 96. (zie lnhoudsopgave i en ii)
18
AFDRUKKEN VAN HET ETIKET
Er zijn verschillende opmaak-instellingen beschikbaar. In dit voorbeeld gebruiken we gewoon
de voorgeprogrammeerde standaard-instellingen om het etiket af te drukken, Na het afdrukken
wordt het etiket automatisch afgesneden.
Afdrukken van het etiket:
Mirror
7 Druk op de
Print
toets. Even voordat het afdrukken begint, verschijnt de melding
“WORKING” en daarna ziet u “COPIES 1/1” terwijl het etiket wordt afgedrukt.
☞ Als de A.Cut functie op ON staat, wordt het etiket automatisch afgesneden
nadat het afgedrukt is.
Alt
Length
ABC / ABC
A/F
WORKING
Caps
Width
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1/ 1
Width
19
VOORBEELD VAN EEN ADRES-ETIKET
In deze oefening gaan we een adres-etiket van meerdere regels maken, waarbij we diverse
opmaakfuncties gebruiken om een meer origineel resultaat te verkrijgen.
☞
Etiketten bestaande uit vijf regels, zoals dit adres-etiket, kunnen enkel worden afgedrukt
op een 18 mm of 24 mm brede letterstrip.
Alvorens u nieuwe tekst invoert, dient u eerst de tekst te wissen van de vorige werksessie van
de P-touch. Bij het wissen van het scherm kunt u kiezen tussen het wissen van alle tekst plus
het terugstellen van de opmaak-instellingen (lettertype, lettergrootte, letterbreedte, stijl,
onderstreping, omkadering, kantlijnbreedte, centrering tab-lengte, spiegelbeeld afdrukken en
etiket-lengte) op de oorspronkelijke waarden, of enkel het wissen van de tekst.
Wissen van alle tekst en terugstellen van de opmaak-instellingen:
1 Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Clear
dan op de
✕
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TEXT&FORMATS
TEXT ONLY
Width
2 Aangezien TEXT&FORMATS reeds gekozen is, kunt u op de
New Block
toets drukAlt
ken.
☞ Als TEXT&FORMATS nog niet was
ingesteld, kiest u dit met de Home of
toets.
End
20
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: _
Width
INVOEREN VAN DE TEKST
We beginnen met het typen van de eerste regel, de naam “Bill Reynolds”.
Invoeren van “Bill Reynolds”:
Symbol
3 Houd de
toets ingedrukt en druk dan
Shift
Symbol
op
B
. Laat de
Shift
Alt
toets los. Druk verCaps
Barcode
Barcode
volgens op
op
L
£
(
(
I
L
4 Druk op de
Length
ABC / ABC
A/F
OK
TO
1: B i l l _
I
ì
Width
) en dan tweemaal
).
Feed&Cut
Space
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
OK
TO
1: B i l l _
Width
5 Typ “Reynolds”.
☞ De tekst is langer dan het LCD
scherm. De letters “Bil” bewegen
naar links en zijn dan niet meer zichtbaar.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
OK
TO
1: l R e y n o l d s _
Width
Bij een adres-etiket dat uit meerdere regels bestaat, gebruikt u de terugkeertoets (
New Block
de regel af te sluiten en naar de volgende regel te gaan. Het terugkeer-teken (
einde van de regel aan.
) om
) geeft het
Afsluiten van de eerste regel en beginnen met de volgende:
New Block
6 Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: B i l l R e y n o l
2: _
Width
21
Vervolgens typen we het adres: ABC Transport; 29 Main St.; Highbury, London N51J2; (0122)
111 2222.
Invoeren van de firmanaam, het adres en het telefoonnummer:
7 Typ “ABC Transport” en druk dan op de
New Block
toets .
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
2: A B C T r a n s p o
3: _
Width
8 Typ “29 Main St.” en druk dan op de
New Block
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
3: 2 9 M a i n S t .
4: _
Width
9 Typ “Highbury, London N51J2” en druk
dan op de
New Block
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
4: H i g h b u r y , L
5: _
Width
0 Typ “(0122) 111 2222”.
☞ Om de “(“en”)” tekens te verkrijgen,
Symbol
drukt u op de
Shift
Alt
toets en dan op
“9” en “0”. Zie blz. 39 voor nadere
bijzonderheden.
22
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
4: u r y , L o n d o n
5: ) 1 1 1 2 2 2 2 _
Width
OPMAKEN VAN DE TEKST
De tekst is nu volledig ingevoerd. Als het etiket nu afgedrukt zou worden, zouden de standaard formaat-instellingen worden gebruikt. De tekst wordt dan links uitgelijnd met een kantlijn van 25 mm, zonder omkadering of onderstreping. Daarbij worden de letters automatisch
in een passend formaat afgedrukt (AUTO-instelling) in het lettertype HELSINKI en met normale
(NORMAL) stijl. Voor nadere bijzonderheden omtrent de formaat-instellingen wordt u verwezen naar blz. 72, 75 en verder.
Stel dat we voor dit etiket een andere tekststijl willen hebben: bijvoorbeeld lettertype BRUSSELS,
en omkaderd met een 4 mm (NONE) kantlijn. We zullen dan het formaat moeten veranderen.
Overschakelen naar het lettertype BRUSSELS:
A Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Font
Font
✱
1æ
dan op de
(
1
✱ Fr
) toets. Blijf de
toets ingedrukt houden totdat de
Code
Alt
Caps
Width
huidige lettertype-instelling op het scherm
verschijnt.
B Terwijl u de
Length
ABC / ABC
A/F
FONT
HELSINKI
toets nog steeds
Code
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
de
Font
✱
1æ
Font
(
1
✱ Fr
) toets totdat BRUSSELS op
het scherm wordt aangegeven, waarna u
de
Code
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
FONT
BRUSSELS
Width
toets loslaat.
Overschakelen naar de ROUND kader-instelling:
C Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
ABC
dan op de
=
6 é
ABC
(
6
–✕
) toets. Blijf de
Alt
Code
toets ingedrukt houden totdat de
Caps
huidige kaderinstelling op het scherm verschijnt.
D Terwijl u de
Code
Length
ABC / ABC
A/F
FRAME
OFF
Width
toets nog steeds ingeABC
drukt houdt, drukt u meermalen op de
=
6 é
Alt
ABC
(
6
–✕
) toets totdat ROUND op het scherm
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
FRAME
ROUND
Width
wordt aangegeven, waarna u de
Code
toets loslaat.
23
Overschakelen naar de NONE kantlijnbreedte-instelling:
E Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Tape
Tape
dan op de
(
E
E
Alt
) toets. Blijf de
é
Caps
Code
Length
ABC / ABC
A/F
FEED
FULL
toets ingedrukt houden totdat de
Width
huidige Kantlijnbreedte-instelling op het
scherm verschijnt.
F Terwijl u de
toets nog steeds
Code
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
Tape
Tape
de
E
(
E
é
) toets totdat NONE op het
Alt
Caps
scherm wordt aangegeven, waarna u de
Code
Length
ABC / ABC
A/F
FEED
NONE
Width
toets loslaat.
De verschillende formaat-instellingen zijn zowel vóór het invoeren van de tekst als erna te kiezen. Op de hierboven aangegeven wijze kunt u tevens de andere formaat-instellingen wijzigen.
AFDRUKKEN VAN HET ETIKET
Mirror
Als u slechts één exemplaar van het etiket nodig heeft, hoeft u enkel op de
toets te drukken. Maar laten we eens het geval nemen waarbij u drie brieven heeft en hiervoor adres-etiketten wilt afdrukken. U heeft dan dus drie exemplaren met dezelfde tekst nodig.
Print
Afdrukken van drie exemplaren van het etiket:
G Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Repeat
dan éénmaal op de
O
ö
Repeat
(
O
ò
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1
Width
Width
H Druk op de
/
3 å
Width
3
( ”
) toets.
☞ U kunt het gewenste aantal exemplaren invoeren met de cijfertoetsen of
kiezen met de Home en End toetsen.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
3
Width
24
New Block
I Druk op de
toets. Even voordat het afdrukken begint, verschijnt de melding
“WORKING” en daarna ziet u het nummer van het exemplaar dat wordt afgedrukt.
Alt
Length
ABC / ABC
A/F
WORKING
Caps
Alt
Caps
Width
Width
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
2/ 3
Width
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1/ 3
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
3/ 3
Width
☞ Als de A.Cut functie op ON staat, worden de etiketten automatisch afgesneden
nadat deze zijn afgedrukt.
25
VOORBEELD VAN EEN VOORRAADPLANK-ETIKET
In dit laatste voorbeeld oefenen we het gebruik van de New Block functie en de plaatselijke
opmaakfunctie en ook de meer gespecialiseerde voorzieningen zoals de streepjescode-functie
en de nummeringsfunctie. De volgende etiketten, die gebruikt zouden kunnen worden om
informatie te verschaffen betreffende artikelen die op een voorraadplank staan, bevatten meerdere blokken en diverse opmaakinstellingen.
☞
De bovenstaande etiketten zijn gemaakt met een 18-mm- breed lint.
Alvorens u nieuwe tekst invoert, dient u eerst de tekst te wissen van de vorige werksessie van
de P-touch.
Wissen van het scherm voor het maken van een nieuw etiket:
1 Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Clear
dan op de
✕
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TEXT&FORMATS
TEXT ONLY
Width
2 Aangezien TEXT&FORMATS reeds gekozen is, kunt u op de
New Block
toets drukAlt
ken.
☞ Als TEXT&FORMATS nog niet was
ingesteld, kiest u dit met de Home of
toets.
End
26
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: _
Width
INVOEREN VAN DE TEKST
We kunnen nu beginnen met het typen van de tekst voor het voorraadplank-etiket.
Invoeren van het planknummer (het eerste blok tekst):
3 Typ “B1”.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1: B 1 _
Width
Iedere keer dat het aantal regels van een gedeelte verandert, dient een nieuw blok tekst te worden gemaakt. Daarom moet de tekst voor dit etiket in drie afzonderlijke blokken worden ingevoerd.
We willen in dit voorbeeld naast een blok van één regel een blok van drie regels invoeren. In
dit geval maken we geen gebruik van de gewone regelterugkeerfunctie, maar van de New
Block functie. De New Block aanduiding (
) geeft het einde van een blok aan. Voor een uitgebreide beschrijving van de New Block functie wordt u verwezen naar “NIEUW BLOK (NEW
BLOCK) FUNCTIE” op blz. 42.
Een nieuw blok maken:
4 Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
New Block
dan op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: B 1
1: _
Width
Invoeren van het adres van de firma (het tweede blok tekst):
5 Typ “ABC Transport” en druk dan op de
New Block
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: A B C T r a n s p o
2: _
Width
27
6 Typ “29 Main St.” en druk dan op de
New Block
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
2: 2 9 M a i n S t .
3: _
Width
7 Typ “Highbury, London N51J2”, houd
vervolgens de
Code
toets ingedrukt en
New Block
druk dan op de
Alt
toets.
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
3: H i g h b u r y , L
1: _
Width
We moeten nu het derde blok van de tekst invoeren: de streepjescode. Alhoewel er vele verschillende typen streepjescodes beschikbaar zijn, kiezen we in dit voorbeeld CODE 39,
waarin een onbeperkt aantal cijfers/letters kan worden gebruikt. Zie blz. 87 t/m 90 voor nadere
bijzonderheden betreffende de streepjescode-functie.
Invoeren van de streepjescode (het derde blok tekst):
8 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Barcode
Barcode
dan op de
I
(
I
ì
) toets.
Alt
Length
ABC / ABC
A/F
CODE 39
Caps
Width
28
Als u een ander type streepjescode wilt gebruiken of de instellingen van de standaard streepjescode wilt wijzigen, drukt u op de Home toets en gebruik dan de cursortoetsen om de parameter-instellingen te veranderen. In dit voorbeeld gebruiken we de standaardinstellingen en
kunnen dan ook meteen doorgaan naar het invoeren van de streepjescode-gegevens.
Invoeren van de streepjescode-gegevens:
9 Typ “12345”.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
CODE 39
12345
Width
New Block
0 Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
3: H i g h b u r y , L
1:
_
Width
OPMAKEN VAN DE TEKST
De tekst is nu volledig ingevoerd en we kunnen deze gaan opmaken. We gebruiken de plaatselijke opmaakfunctie om de stijl van het planknummer (B1) te wijzigen zodat deze meer
nadruk krijgt. De plaatselijke opmaakfunctie stelt u in staat een bepaald gedeelte van de tekst
te selecteren en dan het lettertype, lettergrootte, letterbreedte, stijl, onderstreping- of kaderinstelling te wijzigen, zodat deze verschillend is van de rest van de tekst. Aangezien alleen de
tekens van het tekstblok waarin de cursor staat een andere opmaak krijgen, moet u de cursor
naar het gewenste blok brengen. In ons voorbeeld is dit het eerste blok.
De cursor naar het eerste blok verplaatsen:
A Houd de
Code
dan op de
Home
toets ingedrukt en druk
toets.
☞ U kunt de cursor snel van blok naar
Symbol
blok verplaatsen door de
Shift
Caps
toets
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
1: B 1
Width
ingedrukt te houden en dan op de
of
toets te drukken.
29
Kiezen van de SOLID stijl-instelling voor het eerste blok:
B Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Local
dan op de
A
ä
Local
(
Q
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
BLOCK FORMAT
1: B 1
Width
C Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Style
dan op de
@
4œ
Style
(
4
’
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
STYLE
NORMAL
Width
D Blijf de
toets ingedrukt houden
Code
en druk dan meermalen op de
Style
@
4œ
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Style
(
4
’
) toets totdat SOLID op het scherm
Caps
1: B 1
Width
wordt aangegeven. Laat vervolgens de
Code
toets los.
AFDRUKKEN VAN DE TEKST
Als u twee etiketten wilt maken voor verschillende voorraadplanken (B1 en B2), maar met
dezelfde streepjescode, kunt u de nummeringsfunctie gebruiken om twee exemplaren van het
etiket af te drukken, waarbij automatisch het planknummer wordt verhoogd. Zie NUMMERINGSFUNCTIE op blz. 93 t/m 95 voor nadere bijzonderheden betreffende nummeringsfunctie.
Gebruik van de nummeringsfunctie:
E Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Number
Number
dan op de
P+
–
(
P
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
START POINT?
1: B 1
Width
30
F Druk op de
toets totdat “1” op het
scherm knippert.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
START POINT?
1: B 1
Width
New Block
G Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
END POINT?
1: B 1
Width
H Aangezien we alleen “1” in het nummeNew Block
ringsveld willen, drukt u op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
NUMBER
1
Width
Size
I Druk éénmaal op de
”2
ø
Size
(
2
%£
) toets.
☞ U kunt het nummer invoeren met de
cijfertoetsen of kiezen met de Home
en
toetsen..
End
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
NUMBER
2
Width
31
New Block
J Druk op de
toets om te beginnen met het afdrukken van de etiketten.
☞ Als de A.Cut functie op ON staat, worden de etiketten automatisch afgesneden
nadat deze zijn afgedrukt.
Alt
Length
ABC / ABC
A/F
WORKING
Caps
Alt
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1/ 2
Width
Width
Caps
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
2/ 2
Width
In de voorgaande voorbeelden hebben we de voornaamste functies van de P-touch beschreven, zodat u nu kunt beginnen met het maken van uw eigen etiketten. Mocht u vragen hebben
over bepaalde functies of toetsen, lees dan de gedetailleerde beschrijving in het volgende
gedeelte van deze handleiding.
32
Verdere
informatie
33
AAN/UIT-SCHAKELAAR
De aan/uit-schakelaar (
) van het apparaat bevindt zich in de rechterbovenhoek van het
toetsenbord. Als er batterijen in het apparaat zijn aangebracht of als het via de los verkrijgbare
netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten, kan het interne geheugen van het
apparaat de tekst die als laatste was ingevoerd bewaren, om deze tekst te tonen wanneer u het
apparaat aanzet. Deze automatische geheugenfunctie stelt u in staat het werk aan een etiket
tussentijds te onderbreken, eenvoudigweg het apparaat uit te schakelen en later het werk op
hetzelfde punt te hervatten, zonder dat u de tekst eerst weer hoeft in te voeren.
Wanneer u 5 minuten lang niet op een toets van het apparaat drukt, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld. Het interne geheugen bewaart de tekst die het laatst was ingevoerd en toont deze wanneer u het apparaat weer inschakelt.
Inschakelen van het apparaat:
●
Druk op de
toets. De tekst van de vorige werksessie verschijnt op het LCD scherm.
Uitschakelen van het apparaat:
●
Druk op de
gen vastgelegd.
34
toets. De tekst van de huidige werksessie wordt in het interne geheu-
CURSORTOETSEN
Op het LCD scherm van het apparaat kunnen twee rijen van 11 tekens worden weergegeven.
U kunt echter een tekst invoeren die veel langer is (max. 255 tekens). Met behulp van de cursortoetsen kunt u de ingevoerde tekst doorlopen en het gewenste gedeelte op het scherm laten
verschijnen.
LINKER CURSORTOETS
Om de cursor één teken naar links te verplaatsen:
●
Druk éénmaal op de
toets.
☞
Als de cursor bij het indrukken van de toets aan het begin van een regel staat, gaat
de cursor naar het einde van de vorige regel.
Om de cursor meerdere tekens naar links te verplaatsen:
●
Houd de
toets ingedrukt totdat de cursor bij het gewenste teken is.
Om de cursor naar het begin van de huidige regel te verplaatsen:
●
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
toets.
Om de cursor naar het begin van het huidige tekstblok te verplaatsen:
●
Houd de
☞
Symbol
Shift
toets ingedrukt en druk dan op de
toets.
Als de cursor bij het indrukken van de toetsen reeds aan het begin van een tekstblok
staat, gaat de cursor naar het begin van het vorige blok.
RECHTER CURSORTOETS
Om de cursor één teken naar rechts te verplaatsen:
●
Druk éénmaal op de
toets.
☞
Als de cursor bij het indrukken van de toets aan het einde een regel staat, gaat de
cursor naar het begin van de volgende regel.
Om de cursor meerdere tekens naar rechts te verplaatsen:
● Houd de
toets ingedrukt totdat de cursor bij het gewenste teken is.
Om de cursor naar het einde van de huidige regel te verplaatsen:
●
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
toets.
Om de cursor naar het begin van het volgende tekstblok te verplaatsen:
●
Houd de
☞
Symbol
Shift
toets ingedrukt en druk dan op de
toets.
Als de cursor bij het indrukken van de toetsen reeds aan het begin van het laatste
tekstblok staat, gaat de cursor naar het einde van de tekst.
35
BOVENSTE CURSORTOETS
Om de cursor naar de vorige regel te verplaatsen:
●
Druk éénmaal op de
Home
toets.
☞
Als de cursor reeds in de eerste regel van de tekst staat, gaat de cursor naar het
begin van die regel.
Om de cursor meerdere regels naar boven te verplaatsen:
●
Houd de
Home
toets ingedrukt totdat de cursor bij de gewenste regel is.
Om de cursor naar het begin van de tekst te verplaatsen:
●
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
Home
toets.
ONDERSTE CURSORTOETS
Om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen:
●
Druk éénmaal op de
End
toets.
☞
Als de cursor reeds in de laatste regel van de tekst staat, gaat de cursor naar het
einde van die regel.
Om de cursor meerdere regels naar beneden te verplaatsen:
●
Houd de
End
toets ingedrukt totdat de cursor bij de gewenste regel is.
Om de cursor naar het einde van de tekst te verplaatsen:
●
36
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
End
toets.
CODE, ALT & SHIFT TOETSEN
De meeste letters kunnen gewoon worden ingevoerd door op de betreffende toetsen te drukken. U heeft echter drie extra toetsen om bepaalde speciale functies in te schakelen of om
hoofdletters, accent-letters en een aantal gangbare symbolen in te voeren.
CODE TOETS
Om een functie te gebruiken die boven de toets staat aangegeven:
●
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de toets meteen onder het opschrift.
VOORBEELD
Inschakelen van de symboolfunctie:
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: A B C _
Width
● Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Symbol
dan op de
Shift
toets.
Alt
Caps
[]<>
1: A B C _
Length
ABC / ABC
A/F
•¿
Width
37
ALT TOETS
Om de letters (tekens) te typen die in Kleur rechts op de toetsen staan aangegeven:
Caps
1
Druk op de
2
zijde van het scherm licht op.
Om het teken te typen dat in kleur rechtsonder op de toets staat, hoeft u enkel op de
betreffende toets te drukken.
Alt
toets om de Alt functie in te schakelen. De Alt indicator aan de linker-
Symbol
Om het teken te typen dat in kleur rechtsboven op de toets staat, houdt u de
Shift
toets
ingedrukt en drukt dan op de betreffende toets.
Caps
3
Druk nogmaals op de
toets om de Alt functie uit te schakelen. De Alt indicator zal
Alt
dan doven.
VOORBEELD
Invoeren van “+”:
Caps
1 Druk éénmaal op de
Alt
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: 1 2 3 _
Width
Symbol
2 Houd de
Shift
toets ingedrukt en druk
M.Del
Number
dan op de
P+
–
(
9
&
+
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: 1 2 3 + _
Width
Caps
3 Druk nogmaals op de
Alt
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: 1 2 3 + _
Width
38
SHIFT TOETS
Om hoofdletters te typen of een symbool dat linksboven op de toets staat aangegeven:
Symbol
●
Houd de
Shift
toets ingedrukt en druk dan op de toets met de gewenste letter of symbool.
VOORBEELD
Invoeren van “%”:
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: 5 _
Width
Symbol
● Houd de
Shift
toets ingedrukt en druk
Size
ABC
dan op de
(
%
5 à
2
%£
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: 5 % _
Width
CAPS FUNCTIE
Symbol
De Caps functie is hetzelfde als het continu ingedrukt houden van de
Shift
toets. Als de Caps
functie is ingeschakeld, kunt u automatisch hoofdletters typen..
Wanneer u veel hoofdletters moet typen:
Caps
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
Alt
toets. De Caps indicator aan de
linkerzijde van het scherm licht op.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: _
Width
2
Druk op de toetsen van de gewenste letters of symbolen.
3
Houd de
Caps
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
Alt
toets om de Caps functie uit te
schakelen. De Caps indicator dooft.
39
SPATIETOETS (SPACE)
Feed&Cut
Met behulp van de spatietoets (
Space
) kunt u een open ruimte of spatie in de tekst invoegen.
De spatietoets en de rechter cursortoets (
De rechter cursortoets (
spaties in te voegen.
Invoegen van een spatie:
) hebben verschillende functies.
) verplaatst de cursor naar voren in de ingevoerde tekst zonder
Feed&Cut
●
Druk op de
Space
toets.
VOORBEELD
Invoegen van een spatie:
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: J . _
Width
Feed&Cut
● Druk op de
Space
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: J . _
Width
40
TERUGKEERTOETS
Dit apparaat is evenals een schrijfmachine of tekstverwerker uitgerust met een terugkeertoets
New Block
(
) om een tekstregel te beëindigen en een volgende te beginnen. Tijdens het invoeren
van de tekst drukt u op deze toets wanneer u klaar bent met het invoeren van een regel en u
aan de volgende wilt beginnen. De cursor verspringt dan naar de volgende regel.
☞
Het maximaal aantal tekstregels in één blok is zeven. Als de cursor op regel 7 staat en u
New Block
drukt op de
toets, zal de foutmelding “7 LINE LIMIT!” verschijnen.
Breedte van lint
Maximaal aantal regels dat
afgedrukt kan worden
6 mm
1
9 mm
2
12 mm
3
18 mm
5
24 mm
7
De terugkeertoets kan ook gebruikt worden om een onderdeel uit een lijst te kiezen (bijv. het
invoegen van een symbool of accentletter in de tekst) of om een gekozen instelling toe te passen.
Soms verschijnen er vragen op het LCD scherm, vooral wanneer datgene wat u wilt doen zal
resulteren in het wissen of wijzigen van een tekstbestand. In deze gevallen is een druk op de
New Block
toets hetzelfde als een bevestigend antwoord geven.
☞
Clear
Om “nee” te zeggen, drukt u op de
✕
toets. Zie WISTOETS op blz. 45.
Beginnen met een volgende regel:
New Block
Druk op de
toets. De regelterugkeer-aanduiding (
de huidige regel.
Kiezen van een onderdeel uit een lijst:
●
) verschijnt aan het eind van
New Block
●
Druk op de
toets.
“Ja” antwoorden:
New Block
●
Druk op de
toets.
41
NIEUW BLOK (NEW BLOCK) FUNCTIE
Telkens wanneer het aantal regels van een etiket verandert, moet er een nieuw blok gemaakt
worden.
☞
Het maximaal aantal blokken dat op een enkel etiket gebruikt kan worden, is vijf. Als de
cursor in het vijfde blok staat en u houdt de
toets ingedrukt en drukt dan op de
Code
New Block
toets, zal op het scherm de foutmelding “5 BLOCK LIMIT!” verschijnen.
Als de cursor midden in een blok tekst staat, dan wordt bij indrukken van de
Code
New Block
toets samen met de
toets het huidige blok in tweeën gedeeld. De letter meteen
links naast de cursor is dan het einde van het eerste van de twee blokken.
Beginnen met een nieuw blok:
New Block
●
Houd de
Code
ding (
toets ingedrukt en druk dan op de
toets. De New Block aandui-
) verschijnt en geeft het eind van het huidige blok aan.
VOORBEELD
Beginnen met een nieuw blok:
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1: K ’ s G a r d e n _
Width
● Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
New Block
dan op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: K ’ s G a r d e n
1: _
Width
42
TAB-FUNCTIE
Met deze functie kunt u bepaalde stukken tekst van een regel door invoegen van tabs van
elkaar scheiden. Op deze wijze maakt u netjes uitgelijnde kolommen tekst zonder dat u spaties hoeft te typen. Alle tabs hebben dezelfde lengte en worden vanaf het begin van de regel of
vanaf de vorige tab (indien er meer dan één tab op de regel is) gemeten. De tab-lengte kan
worden ingesteld tussen 0,0 en 30,0 cm.
☞
Tab Set
De tekst kan maximaal 50 tabs bevatten. Als er bij indrukken van de
Q
Tab Set
(
A
à
) toets
reeds 50 tabs zijn ingevoerd, verschijnt de foutmelding “TAB LIMIT!”.
Instellen van de tab-lengte:
Tab Length
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
Tab Length
(
W
Z
) toets. De huidige tab-
instelling verschijnt op het scherm.
2
Druk op de Home of End toets totdat de gewenste lengte wordt aangegeven of gebruik de
cijfertoetsen om de lengte te typen.
3
Druk op de
New Block
toets.
Invoegen van een tab:
Tab Set
●
Houd de
Code
toets indrukt en druk dan op de
Q
Tab Set
(
A
à
) toets. Het tab-teken (
)
verschijnt in de tekst om de plaats van de tab aan te geven.
☞ Als de tekst vóór de tab het punt overschrijdt waar het volgende stuk tekst moet
beginnen, zal de tekst beginnen bij de eropvolgende tab-positie.
Stel dat de tab-lengte is ingesteld op 5 cm en u de volgende tekst typt :
1: A B C D E F G H I
2: J K L M N O P Q R S T U
Het etiket zal er dan als volgt uit komen te zien:
ABC
DEF
JKLMNOPQRST
Kantlijn
Tab (5 cm)
Tab (5 cm)
GHI
U
Kantlijn
43
VOORBEELD
Instellen van de tab-lengte:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Tab Length
dan op de
Tab Length
(
W
Z
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TAB LENGTH
5.0cm
Width
2 Druk op de
toets totdat 2,5cm op
End
het scherm wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TAB LENGTH
2.5cm
Width
New Block
3 Druk op de
toets.
Invoegen van een tab:
● Houd de
toets indrukt en druk
Code
Tab Set
dan op de
Q
Tab Set
(
A
à
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ABCDEFGHIJKL
1: P a r t N o .
Width
44
WISTOETS
Clear
Met de wistoets (
) kunt u de tekens links van de cursor wissen. Het belangrijkste verschil
✕
met de linker cursortoets (
) is dat deze laatste alleen de cursor naar links verplaatst, terwijl de wistoets hierbij tevens de voorgaande lettertekens verwijdert.
De wistoets wordt ook gebruikt om functies te verlaten en terug te keren naar het vorige
scherm zonder dat er tekst wordt veranderd.
Soms verschijnen er vragen op het LCD scherm, vooral wanneer datgene wat u wilt doen zal
resulteren in het wissen of wijzigen van een tekstbestand. In deze gevallen is het drukken op
Clear
de wistoets
☞
hetzelfde als een ontkennend antwoord geven.
✕
New Block
Om “ja” te zeggen, drukt u op de
toets. Zie TERUGKEERTOETS op blz. 41.
Wissen van één teken:
1
Druk op de
,
, Home of End toets om de cursor onder het teken te zetten dat
meteen rechts is van het teken dat u wilt wissen.
2
Druk éénmaal op de
Clear
✕
toets.
Wissen van meerdere tekens:
1
Druk op de
,
, Home of End toets om de cursor onder het teken te zetten dat
meteen rechts is van het laatste teken dat u wilt wissen.
2
Houd de
Clear
✕
toets ingedrukt totdat alle tekens die u wilt wissen, zijn verdwenen.
Verlaten van een functie zonder dat er iets wordt veranderd:
Clear
●
Druk op de
✕
toets om terug te keren naar de oorspronkelijke tekst.
“Nee” antwoorden:
Clear
●
Druk op de
✕
toets.
45
REGELWISFUNCTIE
Met de regelwisfunctie kunt u ongewenste regels in één keer uit uw tekst verwijderen.
Wissen van één gehele regel tekst:
1
Druk op de
u wilt wissen.
,
,
2
Houd de
toets ingedrukt en druk dan op de
Home
of
toets om de cursor naar de regel te verplaatsen die
End
Line
☞
Code
Line
Telkens wanneer op de
)
0 ù
)
0 ù
Line
(
0
) #
) toets.
Line
(
0
) #
) toets wordt gedrukt terwijl de
Code
toets inge-
drukt wordt gehouden, zal de regel tekst waarin de cursor staat gewist worden.
VOORBEELD
Om “012-345-6789” te wissen:
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: s G a r d e n
2: 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9 _
Width
● Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Line
dan éénmaal op de
)
0 ù
Line
(
0
) #
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: K ’ s G a r d e n
2: _
Width
46
TOTAALWISFUNCTIE
Wanneer u het scherm wist voordat u nieuwe tekst gaat invoeren, kunt u de totaalwisfunctie
gebruiken en kiezen tussen het wissen van alle tekst plus het terugstellen van de opmaakinstellingen (lettertype, lettergrootte, letterbreedte, stijl, onderstreping, omkadering, kantlijnbreedte, centrering, tab-lengte, spiegelbeeld afdrukken en etiket-lengte) op de oorspronkelijke waarden, of enkel het wissen van de tekst.
Wissen van de volledige tekst en terugstellen van alle formaatfuncties op de oorspronkelijke
instellingen:
Clear
1
Houd de
2
Druk op de
☞
Code
Home
toets ingedrukt en druk dan op de
of
✕
toets.
toets totdat TEXT&FORMATS is ingesteld (de aanduiding knippert).
End
Clear
Om terug te keren naar de tekst zonder iets te wissen, druk u op de
✕
toets.
New Block
3
Druk op de
toets.
VOORBEELD
Wissen van de tekst en terugstellen van de opmaak-instellingen:
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: s G a r d e n
2: 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9 _
Width
1 Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Clear
dan op de
✕
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TEXT&FORMATS
TEXT ONLY
Width
2 Druk op de
Home
toets totdat TEXT&FOR-
MATS knippert.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TEXT&FORMATS
TEXT ONLY
Width
47
New Block
3 Druk op de
toets.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1: _
Width
Om enkel de tekst te verwijderen:
Clear
1
Houd de
2
Druk op de
☞
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
Home
of
✕
toets.
toets totdat TEXT ONLY is ingesteld (de aanduiding knippert).
End
Clear
Om terug te keren naar de tekst zonder iets te wissen, druk u op de
✕
toets.
New Block
3
Druk op de
toets.
VOORBEELD
Om enkel de tekst te wissen:
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: s G a r d e n
2: 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9 _
Width
1 Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Clear
dan op de
✕
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TEXT&FORMATS
TEXT ONLY
Width
48
2 Druk op de
End
toets totdat TEXT
ONLY knippert.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TEXT&FORMATS
TEXT ONLY
Width
New Block
3 Druk op de
toets.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1: _
Width
49
TOETSEN VOOR SAMENGESTELDE LETTERS
Sommige woorden bevatten samengestelde tekens die bestaan uit een letter en een diacritisch
teken (accent). U kunt deze tekens ook met dit apparaat weergeven en afdrukken.
De accenttekens die u kunt laten afdrukken zijn ˆ, ¨, ´, ` en ~.
Verscheidene samengestelde tekens kunt u kant en klaar vinden op de toetsen. Tekens zoals ü,
Caps
ç en ñ kunt u met behulp van de
toets op eenvoudige wijze invoeren. Controleer daarom
Alt
vóórdat u een samengesteld teken invoert op de manier zoals die hieronder beschreven wordt,
of het teken niet reeds aanwezig is op een toets.
De volgende combinaties van accenttekens en letters zijn beschikbaar:
Letters die hiermee
samengevoegd kunnen
worden
Accenttekens
ˆ
aeiou
AEIOU
¨
aeiouy
AEIOU
´
aeiou
AEIOU
`
aeiou
AEIOU
~
ano
ANO
Invoeren van een samengesteld teken:
Caps
1
Druk op de
Alt
toets om een van de accenttekens die in kleur op de toetsen staan in te
voeren. De Alt indicator licht dan op.
Wilt u het accentteken dat op de bovenste helft van de toets staat invoeren, dan houdt u
Symbol
nu de
2
3
50
Shift
toets ingedrukt.
Druk op de toets
¨ `
ˆ ´
of
: ˜
. ij
(
M˜
ij
) met het gewenste accentteken. Het accentteken
wordt ingevoerd.
Typ de letter waarmee het ingevoerde accentteken moet samengaan. De letter en het
accentteken worden dan aan de tekst toegevoegd.
☞ Als de letter niet gecombineerd kan worden met het accentteken (zie hierboven in
de tabel), dan neemt de gekozen letter de plaats in van het teken.
Invoeren van de letter “ë”:
Symbol
1 Houd de
Shift
éénmaal op de
toets ingedrukt en druk
¨ `
ˆ ´
toets.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1:Noë_
Width
Tape
Tape
2 Druk op de
E
(
E
é
) toets.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1:Noë_
Width
51
ACCENTFUNCTIE
U kunt ook de accentfunctie gebruiken om accent-letters te typen. Veel van deze accent-letCaps
ters staan reeds kant en klaar op bepaalde toetsen en kunnen dan met behulp van de
Alt
toets worden ingevoerd (zie blz. 38). U kunt de accent-letters ook invoeren met de toetsen
voor samengestelde letters (zie blz. 50 en 51).
De accent-letters zijn alfabetisch gerangschikt en zijn gegroepeerd in hoofd- en kleine letters.
De volgende accent-letters zijn beschikbaar:
Letters
Accent-letters
Letters
Accent-letters
A
ÄÁÀÂÃÅÆ
N
Ñ
a
äáàâãåæ
n
ñ
C
Ç
O
ÖÓÒÔÕØŒ
c
ç
o
öóòôõøœ
E
ËÉÈÊ
U
ÜÚÙÛ
e
ëéèê
u
üúùû
I
ÏÍÌÎ
y
ÿ
i
ïíìî
Invoeren van een accent-letter met de accentfunctie:
Accent
1
Houd de
2
“ACCENT a-y/A-U?” verschijnt op het scherm.
Druk op de toets van de gewenste letter.
☞
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
Z
Accent
(
W
) toets. De melding
Symbol
Wilt u een hoofdletter met accent typen, houd dan de
Shift
toets ingedrukt (of houd
Caps
de
Code
toets ingedrukt en druk op de
Alt
toets om de Caps functie in te schake-
len) voordat u op de lettertoets drukt.
3
Druk op de
of
toets totdat de gewenste accent-letter knippert.
New Block
4
Druk op de
☞
toets. De gekozen accent-letter wordt aan de tekst toegevoegd.
Wilt u meerdere accent-letters achter elkaar typen, houd dan de
Code
toets inge-
New Block
drukt voordat u op de
toets drukt. U kunt hierna de volgende accent-letter
invoeren door deze te kiezen zoals beschreven in de stappen 2 en 3 en dan weer
New Block
de
Code
toets ingedrukt te houden terwijl u op de
toets drukt. Wanneer u
New Block
de laatste accent-letter heeft gekozen, hoeft u enkel op de
52
toets te drukken.
Invoeren van de accent-letter “É”:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Accent
dan op de
Accent
(
Z
) toets.
W
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ACCENT
a-y/A-U?
Width
Symbol
2 Houd de
Shift
toets ingedrukt en druk
Tape
Tape
dan op de
E
(
E
é
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ËÉÈÊ
1: R E S U M _
Width
3 Druk op de
toets totdat É knippert.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
ËÉÈÊ
1: R E S U M _
Width
New Block
4 Druk op de
toets.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1: R E S U M É _
Width
53
SYMBOLEN
In aanvulling op de letters, symbolen en cijfers die op de toetsen staan, zijn er nog 55 andere
speciale tekens beschikbaar via de symbool-invoerstand.
U kunt de volgende symbolen invoeren:
Groep Nr.
SYMBOLEN
±
÷
×
\
[
]
<
2
i
#
§
β
ª
º
D
3
°
$ DM Fr
ƒ
★
4
☞ ☞
>
¿
µ
← → ↑
↓
✏
1
5
☞
Het gebruik van bepaalde symbolen die in deze etikettenmachine voorkomen, kan
onderhevig zijn aan Europese, landelijke of plaatselijke voorschriften.
Controleer of de symbolen voldoen aan de geldende voorschriften voordat u deze
gebruikt.
Invoeren van een symbool:
Symbol
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
toets. Er verschijnt een rij symbo-
Shift
len op het scherm.
2
Druk op de
Home
of de
End
toets om de andere symbolen op het scherm te laten ver-
schijnen. Kies het gewenste symbool met de
en
toetsen.
New Block
3
Druk op de
☞
toets. Het symbool verschijnt in de tekst.
Wilt u meerdere symbolen achter elkaar typen, houd dan de
Code
toets ingedrukt
New Block
voordat u op de
toets drukt. U kunt hierna het volgende symbool invoeren
door dit te kiezen zoals beschreven in de stappen 2 en 3 en dan weer de
Code
New Block
toets ingedrukt te houden terwijl u op de
toets drukt. Wanneer u het laatste
New Block
symbool heeft gekozen, hoeft u enkel op de
54
toets te drukken.
VOORBEELD
Invoeren van het symbool “
1 Houd de
Code
”:
toets ingedrukt en druk
Symbol
dan op de
Shift
toets.
Alt
Caps
[]<>
1: D A N G E R _
Length
ABC / ABC
A/F
•¿
Width
2 Druk op de
Home
of de End toets totdat de rij symbolen verschijnt waarin het
“ ” symbool voorkomt en druk vervolgens op de
of
toets totdat
“
Caps
” knippert.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
1: D A N G E R _
Width
New Block
3 Druk op de
toets.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1: D A N G E R _
Width
55
AUTOMATISCHE OPMAAKFUNCTIE
Met de automatische opmaakfunctie kunt u op snelle en gemakkelijke wijze etiketten maken.
Nadat u een van de voorgeprogrammeerde lay-out hebt gekozen en de tekst in de velden hebt
getypt, kunt u de stijl van het etiket naar wens wijzigen door een van de 7 beschikbare stijlopmaken te kiezen, waarna het etiket klaar is om te worden afgedrukt. Er zijn vele lay-out
beschikbaar voor het maken van een grote selectie etiketten, zoals adres-etiketten en etiketten
voor gebruik op diskettes, of op audio- of videocassettes.
Zie de Lay-out voorbeelden aan het einde van dit hoofdstuk voor een lijst en voorbeelden van
de beschikbare lay-out.
Kiezen van een voorgeprogrammeerde lay-out:
A/F
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
en de melding “SELCT LAYOUT PRESS
2
Druk op de
☞
Home
of
End
Y
toets. De A/F indicator licht op
” verschijnt op het scherm.
toets om de gewenste lay-out te kiezen.
Feed&Cut
De standaardinstelling (VCR VHS-1) kiest u door op de
Space
toets te drukken.
De naam van de laatst gebruikte lay-out wordt onderstreept aangegeven. Wanneer
u die lay-out kiest, verschijnt deze met de tekst deze er voorheen is ingetypt.
New Block
3
Druk op de
toets. Het eerste veld voor de gekozen lay-out verschijnt op het scherm.
Invoeren van tekst in de lay-out:
New Block
4
Typ de tekst en druk dan op de
toets. Herhaal dit voor iedere invoer-eenheid.
New Block
Wanneer u op de
toets drukt nadat de tekst voor het laatste veld is getypt, verschijnt het MENU scherm.
Wijzigen van de stijl van de tekst:
5
Druk op de
Home
of
End
toets totdat de CHANGE STYLE opdracht verschijnt.
New Block
6
Druk op de
7
Druk op de
☞
toets.
Home
of
End
toets om de gewenste stijl te kiezen.
De standaardinstelling (ORIGINAL) kiest u door op de
Feed&Cut
Space
toets te drukken.
New Block
8 Druk op de
toets. Het MENU scherm verschijnt weer.
Afdrukken van een etiket gemaakt met de gekozen lay-out:
9
Druk op de
Home
of
End
toets totdat de PRINT opdracht verschijnt.
New Block
Druk op de
toets om het etiket af te drukken en dan automatisch af te snijden.
Even voordat het afdrukken begint, verschijnt de melding “WORKING” en daarna ziet u
“COPIES 1/1” terwijl het etiket wordt afgedrukt.
Wijzigen van de tekst die is ingevoerd in de lay-out:
0
A
56
Druk op de
Home
of
End
toets totdat de CONTINUE opdracht op het scherm verschijnt.
New Block
B
Druk op de
toets. Het eerste veld van de gekozen lay-out verschijnt op het scherm.
C
Herhaal stap 4 totdat de tekst naar wens is. Het MENU scherm verschijnt weer wanneer
New Block
u op de
toets drukt nadat het laatste veld in de lay-out is bewerkt.
Afsluiten van de automatische opmaakfunctie:
D
Druk op de Home of End toets totdat de FINISH opdracht op het scherm verschijnt.
De melding “OK TO FINISH AUTO FORMAT?” verschijnt.
E
Druk op de
toets. Op het scherm verschijnt weer de tekst die voor het gebruik van
de automatische opmaakfunctie werd aangegeven.
New Block
☞
De tekst die in de gekozen lay-out wordt ingevoerd, wordt vastgelegd en is
opnieuw beschikbaar wanneer dezelfde lay-out weer gekozen wordt de volgende
keer dat de automatische opmaakfunctie wordt gebruikt.
VOORBEELD
Een kort etiket voor een documentenmap maken:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
A/F
dan op de
Y
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
SELCT LAYOUT
PRESS
Width
2 Druk op de
Home
of End toets totdat
de lay-out 35 (FILE SHORT) op het
scherm verschijnt.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
35:12
74mm
FILE SHORT
Width
New Block
3 Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1TITLE?
_
Width
4 Typ “1999 Sales Report” en druk dan op
New Block
de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
MENU
PRINT
Width
57
Wijzigen van de stijl van het etiket:
5 Druk op de
Home
of End toets totdat
CHANGE STYLE op het scherm verschijnt.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
MENU
CHANGE STYLE
Width
New Block
6 Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
CHAR. STYLE
ORIGINAL
Width
7 Druk op de
Home
of End toets totdat
ELEGANT op het scherm verschijnt.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
CHAR. STYLE
ELEGANT
Width
New Block
8 Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
MENU
PRINT
Width
Afdrukken van het etiket:
New Block
9 Druk op de
Alt
toets.
Length
ABC / ABC
A/F
WORKING
Caps
Width
58
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1/ 1
Width
STIJLVOORBEELDEN
No.
Lay-out naam
1
VCR VHS-1
2
VCR VHS-2
3
VCR 8mm-1
4
VCR 8mm-2
5
VCR VHSC-1
6
VCR VHSC-2
7
AUDIO-1
8
9
10
11
12
AUDIO-2
Lintbreedte ×
lintlengte
11 SYMBOL?
18 mm × 140 mm 22 TITLE?
33 SUB-TITLE?
11 TITLE?
24 mm × 77 mm
22 SUB-TITLE?
11 SYMBOL?
9 mm × 73 mm
22 TITLE?
33 SUB-TITLE?
11 SYMBOL?
12 mm × 92 mm 22 TITLE?
33 SUB-TITLE?
12 mm × 42 mm 11 TITLE?
11 SYMBOL?
18 mm × 81 mm 22 TITLE?
33 SUB-TITLE?
11 SYMBOL?
6 mm × 80 mm
22 TITLE?
12 mm × 89 mm 11 SYMBOL?
22 TITLE?
9 mm × 89 mm
DAT-1
12 mm × 89 mm
9 mm × 89 mm
6 mm × 56 mm
13
DAT-2
9 mm × 85 mm
14
MINI DISK-1
6 mm × 59 mm
15
MINI DISK-2
24 mm × 52 mm
16
17
18
19
20
21
AUDIO-3
NAME PLATE
ADDRESS
EQUIPMENT
Lay-out velden
24 mm × 76 mm
18 mm × 76 mm
24 mm × 80 mm
18 mm × 80 mm
24 mm × 79 mm
18 mm × 79 mm
44 DURATION?
55 REC.MODE?
66 DATE?
33 DATE?
44 DATE?
55 REC.MODE?
44 DURATION?
55 REC.MODE?
66 DATE?
22 SUB-TITLE?
44 DURATION?
55 REC.MODE?
66 DATE?
33 SUB-TITLE?
33 SUB-TITLE?
11 SYMBOL?
22 TITLE?
11 TITLE?
11 SYMBOL?
22 TITLE?
11 TITLE?
11 TITLE?
22 SUB-TITLE?
22 SUB-TITLE?
33 SUB-TITLE?
11 NAME?
22 COMPANY?
22 SUB-TITLE?
33 DURATION?
44 DATE?
11 NAME?
33 ADDRESS2?
22 ADDRESS1? 44 ADD.3/TEL?
11 TITLE?
22 NAME?
33 NUMBER?
22
SLIDE
12 mm × 42 mm
11 TITLE?
22 DATE?
33 SUB-TITLE?
23
24
PRICE
24 mm × 57 mm
18 mm × 57 mm
11 NAME?
22 PRICE?
59
Lintbreedte ×
lintlengte
24 mm × 92 mm
18 mm × 92 mm
No.
Lay-out naam
25
26
SALE PRICE
27
ORGANISER L
24 mm × 82 mm
28
ORGANISER S
24 mm × 65 mm
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FILE LONG
FILE LONGV
FILE SHORT
DISK 3.5”
DISK 5.25”
1 VCR VHS-1
2 VCR VHS-2
3 VCR 8mm-1
4 VCR 8mm-2
60
24 mm × 183 mm
18 mm × 183 mm
24 mm × 183 mm
18 mm × 183 mm
24 mm × 94 mm
18 mm × 94 mm
12 mm × 74 mm
9 mm × 74 mm
24 mm × 69 mm
18 mm × 69 mm
24 mm × 79 mm
18 mm × 79 mm
Lay-out velden
11 NAME?
33 NEW PRICE?
22 OLD PRICE?
11 NAME?
44 ADDRESS2?
22 COMPANY? 55 ADD.3/TEL?
33 ADDRESS1?
11 NAME?
44 ADDRESS2?
22 COMPANY? 55 ADD.3/TEL?
33 ADDRESS1?
11 TITLE?
11 TITLE?
11 TITLE?
11 TITLE?
33 NAME?
22 SUB-TITLE?
11 TITLE?
33 NAME?
22 SUB-TITLE?
5 VCR VHSC-1
6 VCR VHSC-2
7 AUDIO-1
8 AUDIO-2
9 AUDIO-2
10 AUDIO-3
11 AUDIO-3
12 DAT-1
13 DAT-2
14 MINI DISK-1
15 MINI DISK-2
16 NAME PLATE
61
17 NAME PLATE
18 ADDRESS
19 ADDRESS
20 EQUIPMENT
21 EQUIPMENT
22 SLIDE
23 PRICE
24 PRICE
25 SALE PRICE
26 SALE PRICE
62
27 ORGANISER L
28 ORGANISER S
29 FILE LONG
30 FILE LONG
31 FILE LONGV
32 FILE LONGV
33 FILE SHORT
34 FILE SHORT
35 FILE SHORT
36 FILE SHORT
63
37 DISK 3.5”
38 DISK 3.5”
39 DISK 5.25”
40 DISK 5.25”
64
Tekststijlopmaak
ORIGINAL
Voorbeeld
Lettertype
Stijl
Standaardinstelling
ITALIC
Standaardinstelling
ITALIC
DYNAMIC
ISTANBUL
SOLID
ARTISTIC
FLORIDA
OUTLINE
FORMAL
BRUSSELS
ITALIC
ELEGANT
US
NORMAL
NATURAL
SAN DIEGO
NORMAL
65
STEMPELFUNCTIE
Met de stempelfunctie kunt u snel en gemakkelijk uw eigen stempelfilms maken voor het vervaardigen van professionele stempels. De stempelfunctie centreert de tekst en stelt de lintlengte en kantlijnen automatisch in op het juiste formaat voor de inkthoudende
stempelhouders. Aangezien de inkthoudende stempelhouders meermalen gebruikt kunnen
worden, kunt u nieuwe stempelfilms maken en die dan weer in de houder aanbrengen.
Een stempel maken:
1 Typ de tekst en steek vervolgens een middelgrote (18-mm breed) of grote (24-mm breed)
stempelcassette in de cassettehouder.
Stamp
2
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
U
ü
Stamp
(
U
ù
) toets. De mededeling
“STAMP FORMAT?” verschijnt op het scherm.
New Block
3
Druk op de
toets. De tekst wordt automatisch geformateerd voor de aangebrachte
stempel: gecentreerd binnen het vooringestelde tekstveld, met automatische instelling van
de lintlengte en de kantlijnen.
4
Druk op de
5
Nadat de stempelfilm is afgesneden, verwijdert u de beschermlaag van de stempelfilm en
bevestigt de stempelfilm dan aan het inktblok van de stempelhouder.
Mirror
Print
toets om de tekst in de stempelfilm te schrijven.
VOORBEELD
Een stempel maken:
1 Voer de tekst in en steek een stempelcassette in de cassettehouder.
2 Houd de
dan op de
Code
toets ingedrukt en druk
Stamp
Stamp
U
ü
(
U
ù
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
STAMP
FORMAT?
Width
New Block
3 Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
1: J . S m i t h
2: 1 2 3 4 M a i n S
_
Width
66
Mirror
4 Druk op de
Print
toets om de stempelfilm te graveren en snij de stempelfilm dan
af.
Alt
Length
ABC / ABC
A/F
WORKING
Caps
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1/ 1
Width
Width
Bevestigen van de stempelfilm:
5 Verwijder het stempelframe rondom de inktblok van de stempelhouder, eerst één
zijde en dan de andere. Verwijder de beschermlaag van het inktblok en daarna de
beschermlaag aan de rugzijde van de stempelfilm.
6 Houd de glanzende kant van de stempelfilm naar boven en lijn dan één van de uiteinden van de film uit met de gleuf aan de zijkant van de stempelhouder.
Glanzende kant
Uiteinde van film
Gleuf
7 Houd het uiteinde van de stempelfilm met uw duim op zijn plaats en laat de film
via de geleiders lopen terwijl u de film straktrekt.
Geleiders
67
8 Vouw het andere uiteinde van de stempelfilm over de zijkant van de stempelhouder en houd de film met uw vinger op zijn plaats.
Omvouwen
9 Schuif het stempelframe over de stempelfilm en druk het frame op zijn plaats.
0 Steek de stempelhouder recht in de kap.
☞
68
Controleer of de stempel juist in elkaar gezet is om inktvlekken te voorkomen.
PLAATSELIJKE OPMAAKFUNCTIE
De plaatselijke opmaakfunctie biedt de mogelijkheid bepaalde gedeelten van de tekst te benadrukken door deze met een ander lettertype, lettergrootte, letterbreedte, stijl, onderstreping of
kaderinstelling af te drukken dan de rest van de tekst.
Gebruik van de plaatselijke opmaakfunctie:
1 Druk op de
,
, Home of End toets om de cursor in het blok te plaatsen waarvoor de plaatselijke opmaak moet gaan gelden.
Local
Local
2 Houd de Code toets ingedrukt en druk dan op de A ä ( Q ) toets. De melding “BLOCK
FORMAT” verschijnt op de bovenste regel van het scherm, waarmee wordt aangegeven
dat de plaatselijke opmaak geldt voor het huidige tekstblok.
3 Kies de gewenste instellingen voor het lettertype, lettergrootte, letterbreedte, stijl, onderstreping en omkadering, zoals beschreven op blz. 72 t/m 81. De gekozen instellingen gelden enkel voor het tekstblok waarin de cursor is geplaatst.
☞ Alleen de SQUARE en ROUND kaderinstellingen kunnen gekozen worden.
VOORBEELD
Instellen van de SOLID stijl voor een gedeelte van de tekst:
1 Druk op de
,
, Home of
End
toets om de cursor in het planknummerblok te verplaatsen.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1: B 1
Width
2 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Local
dan op de
A
ä
Local
(
Q
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
BLOCK FORMAT
1: B 1
Width
3 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
dan op de
Style
@
4œ
Style
(
4
’
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
STYLE
NORMAL
Width
4 Blijf de
Code
toets ingedrukt houden
en druk dan meermalen op de
Style
@
4œ
Alt
Style
( ’ ) toets totdat SOLID op het scherm
wordt aangegeven.
4
5 Laat de
Code
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
STYLE
SOLID
Width
toets los.
69
LETTERTYPE
Dit apparaat beschikt over acht lettertypes ofwel fonts.
De lettertypes zijn als volgt:
HELSINKI, BRUSSELS, BELGIUM, US, SAN DIEGO, FLORIDA, LOS ANGELES en ISTANBUL
De standaard-instelling voor het lettertype is HELSINKI.
Zie de Lettertype-voorbeelden aan het einde van deze paragrafen voor de afbeeldingen van de
diverse lettertypes.
Wijzigen van de lettertype-instelling:
1
Houd de
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
Font
✱
1æ
Font
(
1
✱ Fr
) toets. Blijf de
Code
toets
ingedrukt houden totdat de huidige lettertype-instelling op het scherm verschijnt.
2
Terwijl u de
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Code
Font
✱
1æ
Font
(
3
1
✱ Fr
) toets totdat de gewenste lettertype-instelling op het scherm verschijnt.
Laat de
de tekst.
toets los om de gekozen lettertype-instelling toe te passen op alle tekens in
Code
VOORBEELD
Instellen van het BRUSSELS lettertype:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Font
✱
1æ
dan op de
Font
(
1
✱ Fr
) toets. Blijf de
Alt
Code
toets ingedrukt houden.
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
FONT
HELSINKI
Width
2 Terwijl u de
Code
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
de
Font
✱
1æ
Font
(
1
✱ Fr
) toets totdat BRUSSELS
op het scherm wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
FONT
BRUSSELS
Width
3 Laat de
70
Code
toets los.
STIJLVOORBEELDEN
Lettertype
Voorbeelden
HELSINKI
BRUSSELS
BELGIUM
US
SAN DIEGO
FLORIDA
LOS ANGELES
ISTANBUL
71
LETTERGROOTTE/BREEDTE
De afmeting van de letters kan worden ingesteld met de lettergrootte- en de letterbreedtefunctie. Het onderstaande tabelletje toont de lettergrootten die beschikbaar zijn bij de verschillende lintbreedten.
Lintbreedte
Lettergrootte (in punten)
6 mm
6, 9, 12
9 mm
6, 9, 12, 18
12 mm
6, 9, 12, 18, 24
18 mm
6, 9, 12, 18, 24, 36
24 mm
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48
De standaard-instelling voor de lettergrootte is AUTO en de standaard-instelling voor de letterbreedtefunctie is MEDIUM. De geldende instelling voor de lettergrootte wordt aangegeven
door de indicator boven het scherm. Wanneer de AUTO instelling is gekozen, lichten alle
indicators voor de lettergrootte op. Wanneer de NARROW of WIDE letterbreedte-instelling is
gekozen, licht de Width indicator op.
Met de lettergrootte-keuze in de AUTO stand vergelijkt het apparaat uw tekst met de afmetingen van het cassettelint en kiest dan automatisch de grootst mogelijke lettertekens. U heeft
daarnaast tevens de beschikking over zeven andere punt-afmetingen, die elk naar wens in
smalle of brede letters afgedrukt kunnen worden.
Zie Lettergrootte/breedte-voorbeelden aan het einde van dit hoofdstuk voor voorbeelden van
de beschikbare instellingen.
72
Wijzigen van de lettergrootte-instelling:
Size
1
Houd de
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
”2
ø
Size
(
2
%£
) toets. Blijf de
Code
toets
ingedrukt houden totdat de huidige lettergrootte-instelling op het scherm verschijnt.
Size
2
Terwijl u de
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Code
”2
ø
Size
(
3
2
%£
) toets totdat de gewenste lettergrootte-instelling op het scherm verschijnt en deze
tevens door de lettergrootte-indicator wordt aangegeven.
☞ De huidige lettergrootte-instelling wordt ook aangegeven door de lettergrootte-indicator boven het scherm.
Laat de Code toets los om de ingestelde lettergrootte toe te passen op alle tekens in de
tekst.
VOORBEELD
Instellen van de 24-punts lettergrootte:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Size
dan op de
”2
ø
Size
(
2
%£
) toets. Blijf de
toets ingedrukt houden.
Code
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
SIZE
AUTO
Width
2 Terwijl u de
Code
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
Size
de
”2
ø
Size
(
2
%£
) toets totdat 24 op het
scherm wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
SIZE
24
Width
3 Laat de
Code
toets los.
73
Wijzigen van de letterbreedte-instelling:
Width
1
Houd de
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
/
3 å
Width
(
3
”
) toets. Blijf de
Code
toets
ingedrukt houden totdat de huidige letterbreedte-instelling op het scherm verschijnt.
Width
2
Terwijl u de
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Code
/
3 å
Width
(
3
”
) toets totdat de gewenste letterbreedte-instelling op het scherm verschijnt.
☞
3
De Width indicator licht op wanneer de NARROW of WIDE instelling is gekozen.
Laat de Code toets los om de ingestelde letterbreedte toe te passen op alle tekens in de
tekst.
VOORBEELD
Inschakelen van de breedfunctie:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Width
dan op de
Code
/
3 å
Width
( 3”
) toets. Blijf de
toets ingedrukt houden.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
WIDTH
MEDIUM
Width
2 Terwijl u de
Code
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Width
Width
Alt
( 3” ) toets totdat WIDE op het
scherm wordt aangegeven.
/
3 å
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
WIDTH
WIDE
Width
3 Laat de
74
Code
toets los.
STIJLVOORBEELDEN
Lettergrootteinstelling
(in punten)
Breedfunctie
NARROW
Breedfunctie
MEDIUM
Breedfunctie WIDE
6
9
12
18
24
36
48
75
LETTERSTIJL
U kunt kiezen uit 11 verschillende letterstijlen voor uw tekst.
☞ Houd er rekening mee dat letters in een kleine punt-afmeting in bepaalde stijlen (zoals
bv. I+SHADOW) na afdrukken wel eens moeilijk leesbaar kunnen zijn.
De stijlen zijn als volgt:
NORMAL (normaal)
I+BOLD (cursief + vetgedrukt)
BOLD (vetgedrukt)
I+OUTLINE (cursief + omtrek)
OUTLINE (omtrek)
I+SOLID (cursief + blok)
SOLID (blok)
I+SHADOW (cursief + schaduw)
SHADOW (schaduw)
VERTICAL (verticaal)
ITALIC (cursief)
De standaard-instelling is NORMAL. De stijl-indicator onder het scherm toont de huidige stijlinstelling wanneer een andere instelling dan NORMAL is gekozen.
Zie de Stijlvoorbeelden aan het einde van deze paragrafen voor de afbeeldingen van de
diverse stijlen.
Wijzigen van de stijl-instelling:
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
Style
@
4œ
Style
(
4
’
) toets. Blijf de
Code
toets
ingedrukt houden totdat de huidige stijl-instelling op het scherm verschijnt.
2
Terwijl u de
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Code
Style
@
4œ
Style
(
4
’
☞
3
) toets totdat de gewenste stijl-instelling op het scherm verschijnt.
De huidige stijl-instelling wordt ook aangegeven door de stijl-indicator onder het
scherm.
Laat de
tekst.
Code
toets los om de gekozen stijl-instelling toe te passen op alle tekens in de
VOORBEELD
Instellen van de I+SHADOW stijl:
1 Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
Style
dan op de
Code
@
4œ
Style
(
4
’
) toets. Blijf de
toets ingedrukt houden.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
STYLE
NORMAL
Width
76
2 Terwijl u de
Code
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
de
Style
@
4œ
Style
(
4
’
Alt
) toets totdat I+SHADOW
op het scherm wordt aangegeven.
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
STYLE
I+SHADOW
Width
3 Laat de
Code
toets los.
STIJLVOORBEELDEN
Lettertype
Stijl-instellingen
NORMAL
BOLD
OUTLINE
SOLID
SHADOW
ITALIC
HELSINKI
BRUSSELS
BELGIUM
US
SAN DIEGO
FLORIDA
LOS
ANGELES
ISTANBUL
77
Lettertype
HELSINKI
BRUSSELS
BELGIUM
US
SAN DIEGO
FLORIDA
LOS
ANGELES
ISTANBUL
78
Stijl-instellingen
I+BOLD
I+OUTLINE
I+SOLID
I+SHADOW
VERTICAL
ONDERSTREPING
Voor meer nadruk kunt u de letters van uw tekst onderstrepen of doorstrepen.
De standaard-instelling voor de onderstrepingfunctie is OFF. Als de onderstrepingsfunctie op
ON of STRIKEOUT staat, licht de onderstrepingsindicator ABC/ ABC aan de rechterzijde van
het scherm op.
ON
STRIKEOUT
Wijzigen van de onderstrepingsinstelling:
ABC
ABC
1
Houd de
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
%
5 à
(
5
(
☎
) toets. Blijf de
Code
toets
ingedrukt houden totdat de huidige onderstrepingsinstelling op het scherm verschijnt.
ABC
ABC
2
Terwijl u de
Code
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u op de
%
5 à
(
5
(
☎
) toets tot-
dat de gewenste onderstrepingsinstelling op het scherm verschijnt.
☞ De onderstrepingsindicator ABC/ ABC licht op wanneer de ON of STRIKEOUT
instelling gekozen wordt.
3
Laat de Code toets los om de gekozen onderstrepingsinstelling toe te passen op alle
tekens in de tekst.
VOORBEELD
Overschakelen naar de ON onderstrepingsinstelling:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
ABC
ABC
dan op de
Code
%
5 à
(
5
(
☎
) toets. Blijf de
toets ingedrukt houden.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
UNDERLINE
OFF
Width
2 Terwijl u de
Code
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
ABC
ABC
de
%
5 à
Alt
(
5
(
☎
) toets totdat ON op het
scherm wordt aangegeven.
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
UNDERLINE
ON
Width
3 Laat de
Code
toets los.
79
KADERS
Met de kaderfunctie kunt u een bepaald fantasiekader en achtergrond-arcering voor de tekst
kiezen om deze meer nadruk te geven.
De volgende kaderinstellingen zijn beschikbaar:
OFF, SQUARE, ROUND, NAMEPLATE, TELEPHONE, DOG, CAT, HANDS, CANDY,
BANNER, AIRPLANE, VINE, FLOWERS, DOT, DIAMOND en SLANT
U kunt kiezen uit in totaal 15 kaders. De oorspronkelijke instelling voor de kaderfunctie is
OFF. Wanneer u een andere instelling dan OFF selecteert, licht de kaderindicator ABC/ ABC
aan de rechterzijde van het scherm op.
Zie de Kadervoorbeelden aan het einde van dit hoofdstuk voor de afbeeldingen van de diverse
kaders.
Wijzigen van de kaderinstelling:
ABC
1
Houd de
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
=
6 é
ABC
(
6
–✕
) toets. Blijf de
Code
toets
ingedrukt houden totdat de huidige kaderinstelling op het scherm verschijnt.
ABC
2
Terwijl u de
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Code
=
6 é
ABC
(
6
–✕
☞
3
) toets totdat de gewenste kaderinstelling op het scherm verschijnt.
De kaderindicator ABC/ ABC licht op wanneer een andere instelling dan OFF gekozen wordt.
Laat de
toets los om de gekozen kaderinstelling toe te passen op de volledige tekst.
Code
VOORBEELD
Instellen van het BANNER fantasiekader:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
ABC
dan op de
Code
ABC
=
6 é
(
6
–✕
) toets. Blijf de
toets ingedrukt houden.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
FRAME
OFF
Width
2 Terwijl u de
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
ABC
de
=
6 é
Code
ABC
(
6
–✕
) toets totdat BANNER op
het scherm wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
FRAME
BANNER
Width
3 Laat de
80
Code
toets los.
STIJLVOORBEELDEN
Kaderinstelling
Voorbeeld
Kaderinstelling
OFF
CANDY
SQUARE
BANNER
ROUND
AIRPLANE
NAMEPLATE
VINE
TELEPHONE
FLOWERS
DOG
DOT
CAT
DIAMOND
HANDS
SLANT
Voorbeeld
81
KANTLIJNBREEDTE
De kantlijnbreedte van het apparaat is zo in te stellen dat er aan de linker- en rechterzijde van
de tekst een bepaalde marge wordt aangehouden.
De standaard-instelling voor de kantlijnbreedte is FULL. Daarnaast zijn er nog drie andere
instellingen.
FULL (kantlijnbreedte van 25 mm)
NONE (Kantlijnbreedte van 4 mm)
NARROW (kantlijnbreedte van 8 mm)
MEDIUM (kantlijnbreedte van 12 mm)
☞ Wanneer een andere instelling dan FULL wordt gekozen, wordt er een stukje extra lint
doorgevoerd voordat het afdrukken begint. Het extra lint wordt afgesneden als de automatische afsnijfunctie op ON staat, zodat de kantlijnen aan beide zijden van de tekst
gelijk zijn.
Wijzigen van de kantlijnbreedte-instelling:
Tape
Tape
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
E
(
E
é
) toets. Blijf de
Code
toets
ingedrukt houden totdat de huidige kantlijnbreedte-instelling op het scherm verschijnt.
Tape
2
Terwijl u de
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Code
E
Tape
(
3
E
é
) toets totdat de gewenste kantlijnbreedte-instelling op het scherm verschijnt.
Laat de Code
ledige tekst.
toets los om de gekozen kantlijnbreedte-instelling toe te passen op de vol-
VOORBEELD
Instellen van de MEDIUM kantlijnbreedte:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Tape
Tape
dan op de
E
(
E
é
) toets. Blijf de
Alt
Code
toets ingedrukt houden.
Caps
2 Terwijl u de
Length
ABC / ABC
A/F
FEED
FULL
Width
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
Tape
Code
Tape
de E ( E é ) toets totdat MEDIUM op
het scherm wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
FEED
MEDIUM
Width
3 Laat de
82
Code
toets los.
HORIZONTALE CENTRERING
De tekst kan op drie manieren horizontaal worden gecentreerd. Als de lengte van het etiket is
vastgelegd met de etiket-lengte functie, zal de horizontale centrering binnen de ingestelde etiket-lengte plaatsvinden.
De standaard-instelling voor de horizontale centrering is LEFT. Daarnaast zijn er nog twee
andere instellingen.
LEFT
CENTRE
RIGHT
Wijzigen van de instelling voor de horizontale centrering:
H.Ali
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
R
toets. Blijf de
Code
toets inge-
drukt houden totdat de huidige instelling voor de horizontale centrering op het scherm
verschijnt.
H.Ali
2
Terwijl u de
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Code
R
toets
totdat de gewenste instelling op het scherm verschijnt.
3
Laat de
toets los om de gekozen instelling toe te passen op de volledige tekst.
Code
VOORBEELD
Instellen van de RIGHT horizontale centrering:
1 Houd de
Code
toets ingedrukt en druk
H.Ali
dan op de
R
toets. Blijf de
Code
toets ingedrukt houden.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
H.ALI
LEFT
Width
2 Terwijl u de
Code
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
H.Ali
de
R
toets totdat RIGHT op het
scherm wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
H.ALI
RIGHT
Width
3 Laat de
Code
toets los.
83
IN SPIEGELBEELD AFDRUKKEN
U kunt uw tekst desgewenst in spiegelbeeld afdrukken. Wanneer een dergelijk etiket op glas of
een ander doorzichtig materiaal wordt geplakt, is het vanaf de andere kant op de juiste wijze
te lezen.
☞ Voor het afdrukken van een etiket in spiegelbeeld gebruikt u een lintcassette met doorzichtige letterstrip.
De standaard-instelling voor spiegelbeeld-afdrukken is OFF.
ON
Wijzigen van de instelling voor spiegelbeeld-afdrukken:
Mirror
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
Print
toets. Blijf de
Code
toets inge-
drukt houden totdat de huidige instelling voor spiegelbeeld afdrukken op het scherm verschijnt.
Mirror
2
Terwijl u de
Code
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de
Print
toets totdat de gewenste instelling op het scherm verschijnt.
3
Laat de
toets los om de gekozen instelling toe te passen op de volledige tekst.
Code
VOORBEELD
Instellen van ON in spiegelbeeld afdrukken:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Mirror
dan op de
toets. Blijf de
Print
Code
toets ingedrukt houden.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
MIRROR
OFF
Width
2 Terwijl u de
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
Code
Mirror
de
Print
toets totdat ON op het scherm
Alt
Caps
wordt aangegeven.
3 Laat de
84
Code
toets los.
Length
ABC / ABC
A/F
MIRROR
ON
Width
ETIKET-LENGTE
Alhoewel de lengte van het afgedrukte etiket automatisch wordt aangepast aan de lengte van
de ingevoerde tekst, kan het voorkomen dat u een etiket wilt maken met een specifieke lengte.
Met de lengtefunctie kunt u de etiket-lengte instellen tussen 4,0 en 30,0 cm.
De standaard lengte-instelling is OFF. Wanneer de lengtefunctie op ON staat, licht de lengteindicator aan de rechterzijde van het scherm op.
☞ Wanneer u het apparaat uitschakelt en dan weer inschakelt, komt de lengte-instelling op
OFF te staan.
In- en uitschakelen van de lengtefunctie:
Length
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
T
toets. Blijf de
Code
toets inge-
drukt houden totdat de huidige lengte voor het etiket (tekst plus beide kantlijnen) even op
het scherm verschijnt en daarna de lengtefunctie-instelling (ON of OFF).
Length
2
Terwijl u de
Code
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u op de
T
toets totdat de
gewenste lengtefunctie-instelling op het scherm verschijnt.
☞ De lengte-indicator licht op wanneer ON gekozen wordt.
3
Laat de Code toets los. Als ON gekozen is, verschijnt de huidige etiket-lengte instelling
op het scherm.
4
Druk op de Home of End toets om de gewenste etiket-lengte in te stellen of gebruik de
cijfertoetsen om de lengte te typen.
☞
Om de lengte in stappen van 1,0 cm te wijzigen, houdt u de Home of End toets
ingedrukt en laat de toets dan los wanneer de gewenste instelling op het scherm
wordt aangegeven.
New Block
5
Druk op de
toets.
85
VOORBEELD
Instellen van een etiket-lengte van 12 cm:
Length
1 Houd de
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
T
toets. Blijf de
Code
toets ingedrukt houden.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
LENGTH
8.3cm
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
LENGTH
OFF
Width
Width
2 Terwijl u de
Code
toets nog steeds
ingedrukt houdt, drukt u meermalen op
Length
de
T
toets totdat ON op het scherm
wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
LENGTH
ON
Width
3 Laat de
Code
toets los.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
LENGTH
10.0cm
Width
4 Druk op de
Home
toets totdat 12,0 op het
scherm wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
LENGTH
12.0cm
Width
New Block
5 Druk op de
86
toets.
STREEPJESCODE
De streepjescode-functie is een van de meest speciale, geavanceerde functies van dit apparaat. Hiermee kunt u moeiteloos streepjescodes als onderdeel van uw etiketten afdrukken.
☞ In deze paragrafen wordt beschreven hoe u een streepjescode in de tekst van uw etiket
opneemt. Dit betreft de werking van de streepjescode-functie van dit apparaat, maar is
niet bedoeld als een uitgebreide introductie van het begrip “streepjescode”. Voor een
volledige beschrijving van de werking en het gebruik van streepjescodes dient u een van
de vele naslagwerken over dit onderwerp te raadplegen.
Aangezien dit apparaat niet speciaal ontworpen is voor het afdrukken van streepjescodes, kan het zich voordoen dat bepaalde streepjescode-leesapparatuur de etiketten niet
goed afleest.
Gebruik voor etiketten met streepjescodes uitsluitend zwarte tekens op een witte letterstrip.
In de streepjescode-stand kunt u vier verschillende parameters instellen om uw streepjescodes
op maat te maken.
PARAMETERS
MOGELIJKE INSTELLINGEN
TYPE
CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8,
UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128,
CODE128
WIDTH (breedte van de streepjescode)
LARGE, SMALL
UNDER# (tekens onder de streepjescode)
ON, OFF
CH.DIG. (controlecijfer)
OFF, ON
De oorspronkelijke instellingen zijn CODE 39 TYPE, LARGE WIDTH, UNDER# op ON en
CH.DIG. of OFF.
☞ Het wordt aanbevolen streepjescodes af te drukken met de kantlijnbreedte-functie ingesteld op FULL en de WIDTH parameter van de streepjescode-functie op LARGE, omdat
anders de leesbaarheid van de streepjescodes minder goed zal zijn.
Gebruik van de streepjescode-functie:
Barcode
Barcode
1
Houd de
☞
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
(
I
I
) toets.
ì
Om de gegevens of parameters te wijzigen van een streepjescode die reeds
gemaakt is, plaatst u de cursor onder de rechterhelft van de streepjescode-aanduiBarcode
Barcode
ding (
) voordat u de
Code
en
I
(
I
ì
) toets indrukt.
Barcode
Barcode
Een blok kan slechts één streepjescode bevatten. Als u de
Code
en
I
(
I
ì
)
toets indrukt terwijl er reeds een streepjescode in het blok is ingevoerd, verschijnt
de foutmelding “1 BARCODE PER BLOCK!” op het scherm.
Om de streepjescode-functie te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen, houdt
Barcode
Barcode
u de
2
Code
toets ingedrukt en drukt dan op de
I
(
I
ì
) toets.
Typ de gegevens voor de nieuwe streepjescode of wijzig de bestaande gegevens.
87
Wijzigen van de parameter-instellingen:
3
Druk op de
☞
toets.
Home
Clear
Druk op de
toets om terug te keren naar de streepjescode-gegevens zonder de
✕
parameter-instellingen te wijzigen.
4
Druk op de
schijnt.
of
toets totdat de parameter die u wilt wijzigen op het scherm ver-
5
6
Druk op de Home of End toets totdat de gewenste instelling op het scherm wordt aangegeven.
Herhaal stap 4 en 5 voor alle parameters die u wilt wijzigen.
7
Druk op de
New Block
toets.
Toevoegen van een symbool aan de streepjescode-gegevens:
8
Druk op de
of
toets totdat de cursor onder het teken staat dat meteen rechts is
van de plaats waar u het symbool wilt invoegen.
9
Houd de
0
Druk op de
geven.
Symbol
☞
toets ingedrukt en druk dan op de
Code
Home
of
End
Shift
toets.
toets totdat het gewenste symbool op het scherm wordt aange-
De onderstaande symbolen kunnen alleen bij gebruik van de CODE 39 en CODABAR protocols worden ingevoerd.
SYMBOLEN
TEKEN
1
+
2
$
De onderstaande symbolen kunnen alleen bij gebruik van de EAN 128 en CODE
128 protocols worden ingevoerd.
WAARDE
TEKEN
WAARDE
TEKEN
WAARDE
TEKEN
3
#
69
ENQ
87
ETB
4
$
70
ACK
88
CAN
11
+
71
BEL
89
EM
28
<
72
BS
90
SUB
29
=
73
HT
91
ESC
30
>
74
LF
91
{
88
WAARDE
TEKEN
WAARDE
TEKEN
WAARDE
TEKEN
32
@
75
VT
92
FS
59
[
76
FF
92
|
60
\
77
CR
93
GS
61
]
78
SO
93
}
62
^
79
SI
94
RS
63
_
80
DLE
94
~
64
NUL
81
DC1
95
US
64
`
82
DC2
95
DEL
65
SOH
83
DC3
96
FNC 3
66
STX
84
DC4
97
FNC 2
67
ETX
85
NAK
100
FNC 4
68
EOT
86
SYN
102
FNC1
New Block
Druk op de
toets om het gekozen symbool aan de streepjescode-gegevens toe te
voegen.
Invoeren van de streepjescode in de tekst:
A
New Block
B
Druk op de
toets.
VOORBEELD
Toevoegen van een streepjescode aan het etiket:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Barcode
Barcode
dan op de
I
(
I
ì
) toets.
Alt
Length
ABC / ABC
A/F
CODE 39
Caps
Width
89
2 Druk op de
Home
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
TYPE
CODE 39
Width
3 Druk op de
of
toets totdat
de CH.DIG. parameter op het scherm
wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
CH.DIG.
OFF
Width
4 Druk op de
Home
of End toets totdat
ON op het scherm wordt aangegeven.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
CH.DIG.
ON
Width
New Block
5 Druk op de
toets.
Alt
Length
ABC / ABC
A/F
CODE 39
Caps
Width
Font
6 Druk op de
Width
/
3 å
✱
1æ
( 3”
(
1
✱ Fr
Style
Width
) en
Size
Font
@
4œ
),
”2
ø
Size
(
2
%£
),
Style
(
4
’
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
CODE 39
1234A
Width
New Block
7 Druk op de
90
toets.
AUTOMATISCHE AFSNIJDEN
Gebruik de automatische afsnijfunctie om in te stellen of de etiketten na het afdrukken wel of
niet automatisch afgesneden moeten worden. Wanneer u wilt dat de etiketten automatisch
worden afgesneden, schakelt u de automatische afsnijfunctie in voordat u begint met afdrukken.
☞
Nadat u een etiket hebt afgedrukt met de automatische afsnijfunctie op OFF, houdt u de
Feed&Cut
Code
toets ingedrukt en drukt dan op
om het lint door te voeren en af te knippen.
Space
Wanneer een andere instelling dan FULL wordt gekozen, wordt er een stukje extra lint
doorgevoerd voordat het afdrukken begint. Het extra lint wordt afgesneden als de automatische afsnijfunctie op ON staat, zodat de kantlijnen aan beide zijden van de tekst
gelijk zijn.
In/uitschakelen van de automatische afsnijfunctie:
A.Cut
1
Houd de
toets ingedrukt en druk dan even op de
Code
X
A.Cut
(
X
@
) toets. Blijf de
Code
toets ingedrukt houden totdat de huidige instelling voor de automatische afsnijfunctie op
het scherm verschijnt.
A.Cut
2
Terwijl u de
Code
toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u op de
X
A.Cut
(
X
) toets tot-
@
dat de gewenste instelling verschijnt.
3
Laat de
toets los om de procedure af te sluiten.
Code
VOORBEELD
Inschakelen van de automatische afsnijfunctie:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
A.Cut
dan even op de
X
A.Cut
(
X
@
) toets. Blijf
Alt
de
Code
toets ingedrukt houden.
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
AUTO CUT
OFF
Width
2 Terwijl u de
Code
toets nog steeds ingeA.Cut
drukt houdt, drukt u op de
X
A.Cut
(
X
@
)
Alt
toets totdat ON op het scherm verschijnt.
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
AUTO CUT
ON
Width
3 Laat de
Code
toets los.
91
PRINT-TOETS & LINTDOORVOER/AFSNIJFUNCTIE
Nadat u de tekst heeft ingevoerd en de gewenste formaat-instellingen heeft gekozen, kunt u
het etiket gaan afdrukken.
De lintdoorvoer/afsnijfunctie gebruikt u om 25 mm lint door te voeren en dan af te snijden.
Deze functie is handig wanneer u afdrukt met de automatische afsnijfunctie op OFF of als het
afdrukken om de een of andere reden onderbroken is.
Afdrukken van een etiket:
Mirror
●
Druk éénmaal op de
toets. Even voordat het afdrukken begint, verschijnt de mel-
Print
ding “WORKING” en daarna ziet u “COPIES 1/1” terwijl het etiket wordt afgedrukt.
☞ Als de automatische afsnijfunctie op ON staat, zal het etiket na het afdrukken automatisch worden afgesneden.
25 mm lint doorvoeren en dan afsnijden:
●
Houd de
toets ingedrukt en druk dan éénmaal op de
Code
Feed&Cut
Space
toets. De melding
“FEED” verschijnt en 25 mm lint wordt doorgevoerd en dan automatisch afgesneden.
VOORBEELD
Afdrukken van een etiket en dan automatisch afsnijden:
Mirror
1 Druk op de
Alt
Print
toets.
Length
ABC / ABC
A/F
WORKING
Caps
Alt
Caps
Width
2 Houd de
92
Code
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1/ 1
toets ingedrukt en druk dan éénmaal op de
Width
Feed&Cut
Space
toets.
NUMMERINGSFUNCTIE
Met de nummeringsfunctie kunt u een reeks cijfers, letters of streepjescode-gegevens in de
tekst als “nummeringsveld” aanwijzen. Bij het afdrukken van meerdere exemplaren van een
dergelijk etiket zullen deze nummers en letters telkens automatisch met één verhoogd worden.
Deze mogelijkheid is bijzonder handig voor het afdrukken van een serie genummerde etiketten, productie-controlelabels en andere etiketten die een oplopende reeks nummers vereisen.
De letters en cijfers worden als volgt verhoogd:
0
➔ 1
➔ ...9
➔ 0
➔ ...
A
➔ B
➔ ...Z
➔ A
➔ ...
a
➔ b
➔ ...z
➔ a
➔ ...
A0 ➔ A1 ➔ ...A9 ➔ B0 ➔ ...
Om ruimte tussen de tekens op het etiket te houden of om te bepalen hoeveel letters/cijfers
afgedrukt zullen worden, gebruikt u spaties (in de onderstaande tabel aangegeven als “_”):
_9 ➔ 10 ➔ ...99 ➔ _0 ➔ ...
_Z ➔ AA ➔ ...ZZ ➔ _A ➔ ...
1_9 ➔ 2_0 ➔ ...9_9 ➔ __0 ➔ ...
☞ Er kan slechts één nummeringsveld in de tekst geselecteerd worden.
Als er een niet-alfanumeriek teken, zoals een symbool, in het nummeringsveld staat,
zullen alleen de letters en cijfers in het nummeringsveld verhoogd worden wanneer de
etiketten worden afgedrukt. Als er alleen een niet-alfanumeriek teken in het nummeringsveld is, zal er slechts één etiket afgedrukt worden.
Gebruik van de nummeringsfunctie:
Number
Number
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
P+
–
(
P
) toets. De melding “START
POINT?” verschijnt op het scherm.
☞
Om de nummeringsfunctie te verlaten zonder af te drukken, houdt u de
toets ingedrukt en drukt dan op de
P+
–
Code
Number
Number
(
P
) toets.
Clear
Om naar het vorige scherm terug te keren, drukt u op de
2
Druk op de
,
, Home of
voor het nummeringsveld knippert.
3
Druk op de
End
✕
toets.
toets totdat het eerste teken dat u wilt instellen
New Block
☞
toets. De melding “END POINT?” verschijnt op het scherm.
Als een streepjescode geselecteerd is, verschijnt “NUMBER” op het scherm. Ga in
dit geval door naar stap 6 voor het afdrukken met de nummeringsfunctie.
4
Druk op de
of
toets totdat alle tekens die tot het nummeringsveld moeten
behoren, knipperen.
☞ Het is niet mogelijk om tegelijk een streepjescode en andere tekens te selecteren.
5
Druk op de
New Block
toets. De melding “NUMBER” verschijnt op het scherm.
93
6
Typ het gewenste aantal exemplaren of druk op de
exemplaren in te stellen dat u wilt afdrukken.
7
Druk op de
Mirror
Print
Home
of
End
toets om het aantal
New Block
toets (of op de
) toets) om te beginnen met afdrukken. Even
voordat het afdrukken begint, verschijnt de melding “WORKING” en daarna ziet u
“COPIES” gevolgd door het nummer van het exemplaar dat wordt afgedrukt.
☞ Als de A.Cut functie op ON staat, worden de etiketten automatisch afgesneden
nadat deze zijn afgedrukt.
VOORBEELD
Afdrukken van drie etiketten met de nummers 1, 2 en 3:
1 Houd de
toets ingedrukt en druk
Code
Number
Number
dan op de
P+
–
(
) toets.
P
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
START POINT?
1: S T U D I O 1
Width
2 Druk op de
toets totdat “1” knip-
pert.
Alt
Caps
Width
New Block
3 Druk op de
Length
ABC / ABC
A/F
START POINT?
1: S T U D I O 1
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
END POINT?
1: S T U D I O 1
Width
New Block
4 Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
NUMBER
1
Width
Width
5 Druk op de
/
3 å
Width
3
( ”
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
NUMBER
3
Width
94
Mirror
6 Druk op de
Alt
Print
New Block
(of
) toets.
Length
ABC / ABC
A/F
WORKING
Caps
Alt
Caps
Width
Alt
Caps
Width
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
2/ 3
Width
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1/ 3
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
3/ 3
Width
95
MEERDERE EXEMPLAREN AFDRUKKEN
Met deze functie kunt u tot meerere afdrukken van uw tekst maken.
Gebruik van de herhaalfunctie:
Repeat
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk op
O
ö
Repeat
(
O
ò
). De melding “COPIES” verschijnt
op het scherm.
☞
Om de herhaalfunctie te verlaten zonder af te drukken, houdt u de
Repeat
ingedrukt en drukt u op
O
Repeat
(
ö
O
ò
) (of gewoon op
2
Typ het gewenste aantal exemplaren of druk op de
exemplaren in te stellen dat u wilt afdrukken.
3
Druk op de
Mirror
Print
Code
toets
Clear
Home
).
✕
of
End
toets om het aantal
New Block
toets (of op de
) toets) om te beginnen met afdrukken. Even
voordat het afdrukken begint, verschijnt de melding “WORKING” en daarna ziet u
“COPIES” gevolgd door het nummer van het exemplaar dat wordt afgedrukt.
☞ Als de A.Cut functie op ON staat, worden de etiketten automatisch afgesneden
nadat deze zijn afgedrukt.
VOORBEELD
Drie exemplaren van een etiket afdrukken:
1 Houd de
op de
O
toets ingedrukt en druk
Code
Repeat
ö
Repeat
(
O
ò
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1
Width
Width
2 Druk op de
/
3 å
Width
( 3”
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
3
Width
96
Mirror
3 Druk op de
Alt
Print
New Block
(of op
).
Length
ABC / ABC
A/F
WORKING
Caps
Alt
Caps
Width
Alt
Caps
Width
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
2/ 3
Width
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
1/ 3
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
COPIES
3/ 3
Width
97
GEHEUGENFUNCTIES
Het geheugen dient voor het opslaan van de tekstbestanden die u het meest gebruikt. De tekst
blijft in het geheugen, zelfs nadat alle tekens van het scherm zijn verwijderd met de totaalwisfunctie (zie blz. 47).
Bij het opslaan krijgt elk bestand een nummer; hierdoor kunt u het bestand weer gemakkelijk
oproepen. Er kunnen in totaal 100 tekstbestanden of ongeveer 2500 tekens in het geheugen
worden opgeslagen.
Aangezien er een kopie van de opgeslagen tekst wordt opgeroepen wanneer de oproepfunctie
wordt gebruikt, kan de tekst worden bewerkt of afgedrukt zonder dat de oorspronkelijk opgeslagen tekst wordt veranderd. Wanneer het niet langer nodig is om een bestand op te slaan of
wanneer u behoefte hebt aan geheugenruimte, kunt u het bestand verwijderen met de geheugenwisfunctie.
☞ Wanneer u nieuwe batterijen in het apparaat steekt, dient u ervoor te zorgen dat u de
nieuwe batterijen erin steekt binnen vijf minuten nadat u oude eruit hebt gehaald,
anders zullen de tekstbestanden in het geheugen verloren gaan (tenzij het apparaat met
de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten).
OPSLAAN VAN DE TEKST
Opslaan van een tekstbestand:
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
Store
&
7 è
Store
(
7
è÷
) toets. De melding
“STORE” verschijnt op het scherm.
☞
Indien er al 2500 tekens in het geheugen zijn vastgelegd, verschijnt de foutmelding
“MEMORY FULL!” op het scherm. In dit geval moet u een oud bestand uit het
geheugen verwijderen voordat er een nieuw bestand kan worden opgeslagen.
Wilt u de opslagfunctie verlaten zonder uw tekst vast te leggen, houd dan de
Code
toets ingedrukt en druk op de
Store
&
7 è
Store
(
7
è÷
Clear
) toets (of druk gewoon op
✕
).
2
Druk op de Home of
tekst wilt opslaan.
3
Druk op de
toets. De tekst wordt onder het geselecteerde tekstbestandnummer
opgeslagen en de tekst die voorheen zichtbaar was op het scherm verschijnt weer.
End
toets totdat het tekstbestandnummer verschijnt waaronder u uw
New Block
☞
98
Als er al een bestand is opgeslagen onder het opgegeven bestandsnummer, verschijnt de melding “OVERWRITE?” op het scherm. U dient nu te beslissen of u het
oude bestand wilt overschrijven (het bestand uit het geheugen verwijderen en het
nieuwe ervoor in de plaats opslaan).
Overschrijven van een oud bestand door een nieuw bestand:
New Block
4
Druk op de
toets om het oude bestand uit het geheugen te verwijderen en het
nieuwe bestand onder het geselecteerde nummer op te slaan.
☞
Wilt u deze functie verlaten en een ander bestandsnummer kiezen zonder het oude
Clear
bestand te overschrijven, druk dan op de
toets en kies een ander bestands-
✕
nummer.
OPROEPEN VAN TEKST
Oproepen van een tekstbestand:
Recall
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
’
8 ì
Recall
(
8
/
=
) toets. Het bestandsnum-
mer en de eerste letters van het laatst opgeslagen (of opgeroepen) bestand verschijnen op
het scherm.
☞
Wilt u de oproepfunctie verlaten zonder een tekstbestand te hebben opgeroepen,
Recall
houd dan de
Code
toets ingedrukt en druk op de
’
8 ì
Recall
(
8
/
=
) toets (of druk
Clear
gewoon op
2
✕
).
Druk op de
of End
het scherm zichtbaar is.
Home
☞
Gebruik de
toets totdat het bestandsnummer en de tekst van uw keuze op
en
toetsen om het getoonde tekstbestand te doorlopen.
New Block
3
Druk op de
toets. De tekst die voorheen op het scherm stond is verwijderd en de
tekst die onder het geselecteerde nummer lag opgeslagen is ervoor in de plaats gekomen.
VERWIJDEREN VAN EEN BESTAND
Verwijderen van een tekstbestand:
M.Del
1
Houd de
Code
toets ingedrukt en druk dan op de
(
9 ò
M.Del
(
9
&
+
) toets. Het bestandsnum-
mer en de eerste letters van het laatst opgeslagen (of opgeroepen) bestand verschijnen op
het scherm.
☞
Wilt u de geheugenwisfunctie verlaten zonder een tekstbestand te verwijderen,
M.Del
houd dan de
Code
toets ingedrukt en druk op de
(
9 ò
M.Del
(
9
&
+
) toets (of druk
Clear
gewoon op
2
✕
).
Druk op de Home of End toets totdat het bestandsnummer en de tekst die u wilt verwijderen op het scherm zichtbaar is.
☞
Gebruik de
of
toetsen om het geselecteerde tekstbestand te doorlopen.
New Block
3
Druk op de
toets. De melding “OK TO CLEAR?” verschijnt op het scherm.
New Block
4
Druk op de
toets om het geselecteerde tekstbestand te verwijderen.
99
VOORBEELD
Opslaan van een tekst onder bestandsnummer 8:
1 Houd de
op de
Store
&
7 è
toets ingedrukt en druk
Code
Store
(
7
è÷
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
STORE
[0]
Width
2 Druk op de
Home
of End
op het scherm verschijnt.
toets totdat 8
Alt
Caps
Width
New Block
3 Druk op de
Length
ABC / ABC
A/F
STORE
[8]
toets.
Oproepen van tekst onder bestandsnummer 4:
1 Houd de
op de
’
8 ì
toets ingedrukt en druk
Code
Recall
Recall
(
8
/
=
) toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
RECALL
[8]J. Smith
Width
2 Druk op de
Home
of End
op het scherm verschijnt.
toets totdat 4
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
RECALL
[4]NO SMOKIN
Width
New Block
3 Druk op de
toets.
Length
ABC / ABC
A/F
Alt
Caps
1: N
_O
SMOKING
Width
100
Verwijderen van de tekst opgeslagen onder bestandsnummer 8:
1 Houd de
op de
(
9 ò
toets ingedrukt en druk
Code
M.Del
M.Del
(
9
&
+
) toets.
Alt
Caps
CLEAR
[4]NO
Length
ABC / ABC
A/F
SMOKIN
Width
2 Druk op de
Home
of End
op het scherm verschijnt.
toets totdat 8
Alt
Caps
CLEAR
[8]J.
Length
ABC / ABC
A/F
Smith
Width
New Block
3 Druk op de
toets.
Alt
Caps
Length
ABC / ABC
A/F
OK TO
CLEAR?
Width
New Block
4 Druk op de
toets.
101
VERHELPEN VAN STORINGEN
Storing
Oplossing
1. Bij inschakelen van het apparaat verschijnt er niets op het scherm.
• Controleer of de netspanningsadapter op de
juiste wijze is aangesloten.
• Gebruikt u het apparaat op stroom van
alkaline batterijen, controleer dan of deze
op de juiste wijze zijn aangebracht.
• Zijn de batterijen (bijna) leeg, vervang ze
dan door nieuwe.
2. Het apparaat drukt niet naar behoren
af of de afdruk is erg onduidelijk.
• Controleer of de lintcassette op de juiste
wijze is aangebracht.
• Is de lintcassette leeg, vervang deze dan
door een nieuwe.
• Controleer of de deksel van de lintcassettehouder stevig gesloten is.
• Zorg dat de juiste Brother netadapter wordt
gebruikt. Bij gebruik van andere adapters is
er niet voldoende stroom om af te drukken.
3. De tekstbestanden die u heeft opgeslagen zijn niet te vinden.
• Zijn de batterijen (bijna) leeg, vervang ze
dan door nieuwe.
4. De afgedrukte lettertekens zijn niet
goed van vorm.
• Gebruikt u het apparaat op stroom van alkaline batterijen, dan zijn deze wellicht (bijna)
leeg. Probeer of het afdrukken op stroom van
de netspanningsadapter beter lukt of vervang
de batterijen door nieuwe.
• Zorg dat de juiste Brother netadapter wordt
gebruikt. Bij gebruik van andere adapters is
er niet voldoende stroom om af te drukken.
5. Er loopt een horizontale witte streep
door de letterstrip.
• Reinig de afdrukkop zoals beschreven op
blz. 13.
6. Er verschijnt een gestreept stuk letterstrip.
• Het einde van de letterstrip is bereikt. Vervang de lintcassette door een nieuwe.
7. Het apparaat is geblokkeerd (d.w.z.
het apparaat reageert niet meer op de
bediening van de toetsen).
• Schakel het apparaat uit. Houd vervolgens
H.Ali
de
Code
en
R
toets ingedrukt en scha-
kel het apparaat weer in. De tekst en formaat-instellingen op het scherm en alle
tekstbestanden in het geheugen worden bij
deze procedure gewist.
102
LIJST VAN FOUTMELDINGEN
Foutmelding
7 LINE
LIMIT!
Oorzaak
Oplossing
• Deze foutmelding verschijnt
als er al zeven regels aanwezig zijn wanneer u op de
• Zorg dat het aantal regels in
een blok beperkt blijft tot
zeven.
New Block
toets drukt, of als u
tracht te verwijderen om
twee blokken samen te voegen, zodanig dat het aantal
regels in het nieuwe blok de
limiet van zeven zou overschrijden.
1 BARCODE
PER BLOCK!
• Deze foutmelding verschijnt
als er reeds een streepjescode in het blok is wanneer
u de
• Zorg dat er niet meer dan één
streepjescode in een blok is.
toets ingedrukt
Code
Barcode
Barcode
houdt en op de
I
(
I
ì
)
toets drukt.
4 DIGIT
MIN.!
5 BLOCK
LIMIT!
• Deze foutmelding verschijnt
als er minder dan vier cijfers/letters zijn ingevoerd
voor de streepjescode.
• Voer minimaal vier cijfers/letters in en druk dan op
• Deze foutmelding verschijnt
als er al vijf blokken aanwe-
• Zorg dat het aantal tekstblokken tot vijf beperkt blijft.
New Block
de
toets.
zig zijn wanneer u de Code
toets ingedrukt houdt en op
New Block
de
BATTERIES
WEAK!
toets drukt.
• Deze foutmelding verschijnt
wanneer de geïnstalleerde
alkaline-batterijen (bijna)
leeg zijn.
• Vervang de batterijen of
gebruik de netspanningsadapter.
103
Foutmelding
BUFFER
EMPTY!
Oorzaak
• Deze foutmelding verschijnt
als u de Code toets ingedrukt houdt en tegelijk op de
Oplossing
• U zult eerst tekst moeten
invoeren voor u de functie
kunt gebruiken.
Length
T
toets drukt, maar er nog
geen tekst op het scherm is
ingevoerd.
BUFFER
FULL!
• Deze foutmelding verschijnt
wanneer u tracht af te drukken, maar er nog geen tekst
is ingevoerd.
• Voer eerst tekst in voor u gaat
afdrukken.
• Deze foutmelding verschijnt
als u tracht een letterteken,
symbool, streepjescode, spatie, terugkeercode, nieuw
blok of tab in te voeren terwijl er reeds 255 tekens zijn
ingevoerd.
• Wis een gedeelte van de
bestaande tekst zodat nieuwe
tekst kan worden ingevoerd.
• Deze foutmelding verschijnt • Bewerk de tekst zodat deze
niet meer dan het maximale
als u bij gebruik van de autoaantal tekens bevat.
matische opmaakfunctie
een letterteken, symbool,
streepjescode of spatie in een
lay-out veld tracht in te voeren, terwijl het er veeds 255
tekens zijn ingevoerd .
• Schakel de P-touch uit en
dan weer in.
CUTTER
ERROR!
• Deze foutmelding verschijnt
als de lintafsnijder dicht is
wanneer u probeert af te
drukken of lint tracht door te
voeren.
INPUT ABCD
AT BEGIN&END
• Deze foutmelding verschijnt • Voer de letter A, B, C of D
aan het begin en einde van
als de letter A, B, C of D niet
de streepjescode in.
aan het begin en einde van
de streepjescode is ingevoerd
wanneer het CODABAR protocol is gekozen.
104
Foutmelding
Oorzaak
Oplossing
INPUT
WHOLE CODE!
• Deze foutmelding verschijnt • Voer het juiste aantal cijfers/letters in of wijzig eerst
als u bij het invoeren van de
de parameter voor het aantal
gegevens voor een streepjescijfers/letters en probeer
code niet het juiste aantal cijopnieuw.
fers/letters hebt ingevoerd.
LENGTH
LIMIT!
• Deze foutmelding verschijnt
als de tekst langer is dan 1
meter wanneer u het etiket
probeert af te drukken.
• Verminder de hoeveelheid
tekst zodat het etiket korter is
dan 1 meter.
• Deze foutmelding verschijnt
als met de lengtefunctie een
etiket-lengte is ingesteld die
minder is dan 4,0 cm of meer
dan 30,0 cm.
• Stel de etiket-lengte in tussen
4,0 cm en 30,0 cm.
• Deze foutmelding verschijnt
als met de tab-lengte functie
een tab-lengte is ingesteld
die meer is dan 30,0 cm.
• Stel de tab-lengte zo in dat
deze minder is dan 30,0 cm.
LINE
LIMIT!
• Deze foutmelding verschijnt • Verminder het aantal regels
of plaats een bredere lintcasals het aantal regels tekst grosette.
ter is dan het maximaal aantal regels voor de geplaatste
lintcassette.
MEMORY
FULL!
• Deze foutmelding verschijnt
als u een tekst- bestand probeert op te slaan terwijl er al
2500 tekens in het geheugen
zijn opgeslagen.
• Verwijder een oud bestand
om ruimte te maken voor het
nieuwe.
NO
FILES!
• Deze foutmelding verschijnt
als u tracht een tekstbestand
uit het geheugen op te roepen
of het daaruit te wissen, maar
het geheugen leeg is.
• Staak uw poging om een
tekstbestand op te roepen of
te wissen.
REPLACE
BATTERIES!
• Deze foutmelding verschijnt • Vervang de batterijen door
als de geplaatste alkaline batnieuwe of sluit de netspanterijen bijna leeg zijn.
ningsadapter aan.
105
Foutmelding
Oorzaak
Oplossing
ROM
PROBLEM!
• Deze foutmelding verschijnt • Neem a.u.b. contact op met
een onderhoudsdienst.
als er een probleem optreedt
met het programmatuur-leesgeheugen van het apparaat.
SET 24mm!
• Deze foutmelding verschijnt • Plaats een 24-mm lintcassette.
als er geen 24-mm lintcassette geplaatst is wanneer
een lay-out voor een 24-mmbreed lint is gekozen.
SET 18mm!
• Deze foutmelding verschijnt • Plaats een 18-mm lintcassette.
als er geen 18-mm lintcassette geplaatst is wanneer
een lay-out voor een 18-mmbreed lint is gekozen.
SET 12mm!
• Deze foutmelding verschijnt • Plaats een 12-mm lintcassette.
als er geen 12-mm lintcassette geplaatst is wanneer
een lay-out voor een 12-mmbreed lint is gekozen.
SET 9mm!
• Deze foutmelding verschijnt • Plaats een 9-mm lintcassette.
als er geen 9-mm lintcassette
geplaatst is wanneer een layout voor een 9-mm-breed
lint is gekozen.
SET 6mm!
• Deze foutmelding verschijnt • Plaats een 6-mm lintcassette.
als er geen 6-mm lintcassette
geplaatst is wanneer een layout voor een 6-mm-breed
lint is gekozen.
SYSTEM
ERROR!
• Deze foutmelding verschijnt
als er een probleem optreedt
met de programmatuur van
het apparaat.
106
• Neem a.u.b. contact op met
een onderhoudsdienst.
Foutmelding
TAB
LIMIT!
Oorzaak
Oplossing
• Deze foutmelding verschijnt
als er reeds 50 tabs in de tekst
• Beperk het aantal tabs in de
tekst tot 50.
zijn wanneer u de Code
toets ingedrukt houdt en op de
Tab Set
Q
TAPE
EMPTY!
Tab Set
(
A
à
) toets drukt.
• Deze foutmelding verschijnt
als u de
Code
toets ingeLength
drukt houdt en op de
• Breng een lintcassette in het
apparaat aan en probeer het
opnieuw.
T
toets drukt of als u tracht een
etiket af te drukken of de letterstrip door te voeren, terwijl er geen lintcassette in
het apparaat aanwezig is.
TEXT
HIGH!
• Deze foutmelding verschijnt
als het letterformaat te groot
is voor de breedte van de
geplaatste lintcassette.
• Verminder de lettergrootte of
plaats een bredere lintcassette.
TEXT
LONG!
• Deze foutmelding verschijnt
als de tekst te lang is voor de
etiket-lengte ingesteld met de
lengtefunctie.
• Verminder de hoeveelheid
tekst, verminder de letterbreedte of vergroot de ingestelde lengte van het etiket.
• Deze foutmelding verschijnt • Bewerk de tekst zodat deze
korter is.
als u tracht om meer tekst in
te voeren dan er in een
bepaald sjabloonveld van de
automatische opmaakfunctie
kan worden ingevoerd.
WRONG
ADAPTER!
• Deze foutmelding verschijnt
als er een hoogspanningsadapter is aan- gesloten.
• Verbreek de aansluiting van
de hoogspanningsadapter en
sluit de speciaal voor dit
apparaat ontworpen netspanningsadapter aan.
107
TECHNISCHE GEGEVENS
APPARATUUR
Invoer:
Toetsenbord - 51 toetsen
Beeldscherm:
7 × 5 beeldelementen
12 tekens × 2 regels
17 indicators
Letterstrip:
Drukgevoelig, zelfklevend
Lengte 8 meter
In 5 breedtes:
6 mm
9 mm
12 mm
18 mm
24 mm
Stroomvoorziening:
8 stuks AA-formaat alkaline batterijen (AM3, LR6) of los verkrijgbare netspanningsadapter Model H (9,5V 1,3A)
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er langer dan
vijf minuten geen toets wordt ingedrukt.
Afdrukkop:
128 stippen / 180 stippen/inch
Afmetingen:
188 mm (W) × 234 mm (D) × 67 mm (H)
Gewicht:
900 gram (met lintcassette, zonder batterijen)
PROGRAMMATUUR
Capaciteit buffer:
Maximaal 255 tekens
Maximaal zeven regels
Capaciteit geheugen:
2500 tekens
Afmeting letters:
Zeven formaten (6, 9, 12, 18, 24, 36, and 48 points) + AUTO
(automatische instelling)
Alle formaten normaal, NARROW (smal) en WIDE (breed) af te
drukken
Afdrukstijlen:
Normal, Bold, Outline, Solid, Shadow, Italic
(Alle stijlen zijn te combineren met cursivering) en Vertical
108
TOEBEHOREN
●
Materiaal
Tape cassettes kunt u bij de dichtstbijzijnde dealer verkrijgen.
Brother is niet verantwoordelijk voor problemen die het gevolg zijn van het gebruik van
materiaal dat niet speciaal is ontworpen voor de Brother P-touch. Gebruik voor dit apparaat alleen TZ-lint. Gebruik geen lint zonder het
-merkteken.
Bestelnummer
Beschrijving
24 mm gelamineerd lint
TZ-151
Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-M51
Zwarte tekens op doorzichtige (matte) tape
TZ-251
Zwarte tekens op witte tape
TZ-451
Zwarte tekens op rode tape
TZ-551
Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-651
Zwarte tekens op gele tape
TZ-751
Zwarte tekens op groene tape
TZ-C51
Zwarte tekens op fluorescerende gele tape
TZ-B51
Zwarte tekens op fluorescerende oranje tape
TZ-D51
Zwarte tekens op fluorescerende groene tape
TZ-152
Rode tekens op doorzichtige tape
TZ-252
Rode tekens op witte tape
TZ-153
Blauwe tekens op doorzichtige tape
TZ-253
Blauwe tekens op witte tape
TZ-354
Gouden tekens op zwarte tape
TZ-155
Witte tekens op doorzichtige tape
TZ-355
Witte tekens op zwarte tape
TZ-455
Witte tekens op rode tape
TZ-555
Witte tekens op blauwe tape
TZ-655
Witte tekens op oranje tape
TZ-755
Witte tekens op groene tape
18 mm gelamineerd lint
TZ-141
Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-241
Zwarte tekens op witte tape
TZ-242
Rode tekens op witte tape
TZ-243
Blauwe tekens op witte tape
TZ-344
Gouden tekens op zwarte tape
TZ-345
Witte tekens op zwarte tape
TZ-441
Zwarte tekens op rode tape
TZ-541
Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-641
Zwarte tekens op gele tape
TZ-741
Zwarte tekens op groene tape
109
Bestelnummer
Beschrijving
12 mm gelamineerd lint
TZ-131
Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-132
Rode tekens op doorzichtige tape
TZ-133
Blauwe tekens op doorzichtige tape
TZ-135
Witte tekens op doorzichtige tape
TZ-231
Zwarte tekens op witte tape
TZ-232
Rode tekens op witte tape
TZ-233
Blauwe tekens op witte tape
TZ-334
Gouden tekens op zwarte tape
TZ-335
Witte tekens op zwart tape
TZ-431
Zwarte tekens op rode tape
TZ-435
Witte tekens op rode tape
TZ-531
Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-535
Witte tekens op blauwe tape
TZ-631
Zwarte tekens op gele tape
TZ-635
Witte tekens op oranje tape
TZ-731
Zwarte tekens op groene tape
TZ-735
Witte tekens op groene tape
TZ-B31
Zwarte tekens op fluorescerende oranje tape
TZ-C31
Zwarte tekens op fluorescerende gele tape
TZ-D31
Zwarte tekens op fluorescerende groene tape
TZ-M31
Zwarte tekens op doorzichtige (matte) tape
9 mm gelamineerd lint
TZ-121
Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-122
Rode tekens op doorzichtige tape
TZ-123
Blauwe tekens op doorzichtige tape
TZ-221
Zwarte tekens op witte tape
TZ-222
Blauwe tekens op witte tape
TZ-223
Blauwe tekens op witte tape
TZ-324
Gouden tekens op zwarte tape
TZ-325
Witte tekens op zwarte tape
TZ-421
Zwarte tekens op rode tape
TZ-521
Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-621
Zwarte tekens op gele tape
TZ-721
Zwarte tekens op groene tape
TZ-M21
Zwarte tekens op doorzichtige (matte) tape
6 mm gelamineerd lint
TZ-111
Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-211
Zwarte tekens op witte tape
TZ-315
Witte tekens op zwarte tape
TZ-611
Zwarte tekens op gele tape
110
Bestelnummer
Beschrijving
24 mm niet-gelamineerd lint
TZ-N251
Zwarte tekens op witte tape
18 mm niet-gelamineerd lint
TZ-N241
Zwarte tekens op witte tape
TZ-N242
Rode tekens op witte tape
TZ-N243
Blauwe tekens op witte tape
TZ-N541
Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-N641
Zwarte tekens op gele tape
TZ-N741
Zwarte tekens op groene tape
TZ-NF41
Zwarte tekens op paarse tape
12 mm niet-gelamineerd lint
TZ-N231
Zwarte tekens op witte tape
TZ-N232
Rode tekens op witte tape
TZ-N233
Blauwe tekens op witte tape
TZ-N531
Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-N631
Zwarte tekens op gele tape
TZ-N731
Zwarte tekens op groene tape
TZ-NF31
Zwarte tekens op paarse tape
9 mm niet-gelamineerd lint
TZ-N221
Zwarte tekens op witte tape
6 mm niet-gelamineerd lint
TZ-N211
Zwarte tekens op witte tape
Speciaal lint
Bestelnummer
TZ-L041
TZ-IY41
TZ-SE4
TZ-FA3
Beschrijving
18 mm afwrijftape
18mm textiel opstrijktape
18mm veiligheidstape
12mm stoffen tape
Stempelset
Bestelnummer
SH-LB
SH-MB
SK-LB
SK-MB
Beschrijving
Stempelfilm voor groot zwart
Stempelfilm voor medium zwart
Stempelkit voor groot zwart
Stempelkit voor medium zwart
111
Gedrukt in China
LA1022001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement