Kapitel 12 - Fangst- og redskabsovervågning (pdf - 2

Kapitel 12 - Fangst- og redskabsovervågning (pdf - 2
Kapitel 12
side 72
Fangst- og
redskabsovervågning
Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om
trawlet og fangsten. Oplysningerne
bliver samlet på en skærm. Det kan
være et sonarbillede af, hvordan trawlet
står i vandet eller en lampe, der blinker,
fordi nettet er ved at være fyldt. Det
kan hjælpe fiskeren med at træffe de
rigtige valg, så fangsten bliver så god
som mulig. For eksempel kan en trawlsonar vise, om nettets åbning er blevet
for smal. Det kan tyde på, at skovlene
er trukket for langt fra hinanden. Hvis
man ikke samler dem igen, kan den lille
åbning skabe en mur af vand, der skubber fiskene foran trawlet.
Sådan fungerer
fangst- og redskabsovervågning
Fangst- og redskabsovervågning virker ved
hjælp af sensorer, som sidder nede på trawlet.
De sender oplysninger op til skibet om trawlet
og fangsten. Alle oplysningerne bliver samlet
på én skærm. Sensorerne her i bogen er alle fra
SIMRAD.
Kapitel 12
side 73
12.1 Sensorer til pelagisk trawling.
Trawlsonar
Fremadkiggende trawlsonar
En fremadkiggende trawlsonar
kan både se foran og bagved
trawlet. Den kan også scanne
området omkring trawlåbningen, men den kan ikke scanne
over trawlet. Når trawlsonaren
kan se foran trawlet, kan man
se, om pollen svømmer ned
mod trawlet eller er ved at slippe væk. Det er vigtige billeder,
fordi det luftholdige vand fra
skruen gør, at hverken sonaren
eller ekkoloddet kan se noget,
når pollen er svømmet forbi
skibet. Men med en trawlsonar,
der kan se foran trawlet, kan
man holde øje med fiskepollen
de sidste par hundrede meter
ned til trawlet.
Afstands-sensorer
Trawlsonaren er en lille sonar, der sidder midt
på trawlets overtælle. Trawlsonaren scanner
området omkring trawlet og sender billederne
op til skibet gennem et solidt kabel. Oppe på
broen kan man se oplysningerne som sonarbilleder på en skærm. Nogle af de mest brugte billeder er billederne af trawlet. De viser, hvordan
trawlets form er under slæbet.
Det hedder også trawlets geometri og er vigtig
for, hvor stor fangsten bliver. Hvis trawlet ikke
har den rigtige form, kan fiskene slippe ud af
nettet eller slet ikke komme ind.
Man bruger også trawlsonaren til at holde øje
med fiskene i trawlåbningen. Det er blandt
andet vigtigt at vide, om de kommer lige ind i
trawlet. Trawlsonaren kan også tale sammen
med mængdesensorerne, så man får at vide
hvor mange fisk, der er i trawlet.
Spreadsensorer eller afstandssensorer viser afstanden mellem skovlene, og om skovlene
spredes eller samles. Når der
er fangst i trawlet, nærmer
sensorerne sig hinanden.
Sensorerne viser også, om
trawlet spiler korrekt.
Dybdesensor
og temperatursensor
- Viser trawlets dybde
- Måler vandtemperaturen,
der hvor trawlet befinder sig.
Vertikal trawlsonar
En såkaldt vertikal trawlsonar
kan se hele vejen rundt i området over og under overtællen. Men den kan ikke se
foran eller bagved trawlet.
Mængdesensorer
- Viser hvornår posen er ved at være fuld.
- Viser om fisk forsvinder, før de når posen. Her er
man nødt til at sammenligne med den mængde
fisk, som trawlsonaren viste i trawlåbningen.
- Sikrer at der ikke kommer for mange fisk i
trawlet, så de bliver mast og falder i værdi.
Kilde: Simrad
Kapitel 12
side 74
Trawlspeed
12.2 Sensorer til bundtrawling.
Temperatursensor
Måler vandtemperaturen der,
hvor trawlet befinder sig.
Dybdesensor
Viser trawlets dybde. Det
er en vigtig information,
når man starter slæbet
eller fisker på en skråning.
Trawlspeedsensoren viser
vandets fart og retning
ind i trawlet. Man bruger
sensorerne til at opnå den
korrekte hastighed og
gennemstrømning af vand
for trawlet. Hvis trawlets
geometri ikke er korrekt,
kan man aflæse det på
gennemstrømningen af
vand.
Trawløje
Trawløjet er et trådløst ekkolod, der sidder på overtællen. Det viser fiskene,
der går ind i trawlet og
afstanden fra overtællen
og ned til bunden.
Bundkontaktsensor
Viser om trawlet
og undertællen har
kontakt med bunden,
og hvor hårdt udstyret
går i bund.
Kilde: Simrad
Sensorerne skal oplades
Alle trådløse sensorer skal oplades. Det
varierer fra apparat til apparat, hvor lang
tid det kan arbejde på et batteri. Man er
selv nødt til at holde styr på, hvornår batteriet er ved at trænge til at blive ladet
op. SIMRADS trawlsonar får strøm gennem kablet, så det skal ikke oplades.
PAS PÅ!
!
Udstyret til fangst- og redskabsovervågning er dyrt, så man skal få
en uddannet tekniker til at reparere
det. Ellers risikerer man at få stød
eller ødelægge for mange tusinde
kroner. Sensorerne kan naturligvis godt
tåle vand, men det kan udstyret på broen
ikke. Så sørg for at der er tørt omkring
apparaterne.
Kapitel 12
Sådan betjener man udstyret til
fangst- og redskabsovervågning
SIMRADS nyeste trawlsonar FS70 får vist sine
informationer på en pc-skærm ved hjælp af
nogle programmer. På de næste sider kan man
læse om trawlsonarens vigtigste skærmbillede og nogle af menupunkterne. Der hører
ikke noget kontrolpanel med til FS70, fordi alle
menuerne står på pc-skærmen.
side 75
Billedets udseende
Man kan selv bestemme, hvor meget de
enkelte bokse skal fylde. Det gør man
ved at trække i eller skubbe på stregerne
med markøren.
12.3 FS70 - fuldskærmsdisplayet.
Ekkolods-billedet
Kilde: Simrad
Markør-information
Sensor status
Trawlsonar-billedet
Aktive menu
Informations-bokse
Kapitel 12
side 76
12.4 FS70 - fuldskærmsdisplayet - ekkolodsbilledet.
Ekkolods-billedet
På bunden af trawlsonaren sidder der en
svinger. Den sender
signaler ned gennem
vandet. Svingeren er
med til at skabe et
ekkolods-billede af,
hvad der er af fisk fra
overtællen og ned til
havbunden. Man kan
indstille svingeren som
et almindeligt ekkolod.
Det vil sige, at man
blandt andet kan ændre,
hvor langt signalerne
skal række og forstærke
svage signaler.
Catch 1 – 4
Kilde: Simrad
12.5 FS70 - fuldskærmsdisplayet - sensor status
Depth
Temp
Viser temperaturen ved trawlet. Hvis temperaturen er ved
at stige, bevæger den røde
streg sig mod plus-tegnet i det
hvide felt. Når temperaturen
falder, flytter den røde streg
sig hen mod minus-tegnet i det
hvide felt.
Fangsttid for catch 1 – 4
Her kan man aflæse hvilken dybde trawlet er på.
Hvis dybden er ved at
ændre sig, bevæger den
blå streg sig enten mod
plus- eller minus-tegnet i
det hvide felt.
Fangsttiden begynder at tælle, når en mængdesensor bliver
udløst første gang. Timeren viser fiskeren, hvor lang tid det
tager at fylde trawlet op. Måske kan det bedst betale sig kun at
fylde trawlet halvt hver gang, fordi det tager for lang tid at fylde
den sidste del af nettet. Så slipper der nok nogle fisk ud i den
forreste del af trawlet, og det vil være klogt at rette på trawlets
geometri.
De næste fire felter viser
om mængdesensorerne
er blevet udløst. Når
mængdesensoren bliver
udløst, skifter feltet
farve fra gul til rød. I
starten står feltet og
blinker mellem gul og
rød, indtil trawlet er
fyldt op på det sted,
hvor mængdesensoren
sidder. Så bliver feltet
rødt. Systemet kan køre
med op til fire mængdesensorer. Hvis feltet
nedenunder er gråt, er
der ingen mængdesensorer koblet til.
Timer
Begynder at tælle,
når man starter
hele anlægget op.
Viser hvor længe
slæbet har varet.
Reset
Nulstiller timeren.
Man bruger den,
når man starter på
et nyt slæb.
Kilde: Simrad
Kapitel 12
side 77
12.6 FS70 - fuldskærmsdisplayet - aktive menu
Mode
Her vælger man hvilket
område, man vil scanne
med trawlsonaren. Man kan
for eksempel scanne 360
grader rundt. Det vil sige
både over og under trawlåbningen. Eller kun området
under overtællen. FS 70 kan
ikke scanne foran trawlet.
Det kan man læse mere
om under punktet ”Foran
trawlet”.
Her kan man indstille lyset
på skærmen.
Menu
Man bruger markørerne til
at markere fiske ekkoer eller punkter på trawlet med.
Indstiller hvor mange
menupunkter, man vil have
fremme. De fleste vælger
den korte udgave, da man
sjældent bruger mere end
de tre øverste punkter i den
aktive menu.
Tools
Har forskellige måleværktøjer. Man kan blandt
andet måle bredden på
trawlåbningen og længden
fra overtællen og ned til en
fiskepol.
Her vælger man hvilket
billede, man vil kunne
bruge. Hvis man klikker
på echo sounder view, får
man adgang til at betjene
ekkolods-billedet. Når man
ændrer ”view-indstilling”,
dukker der også en ny aktiv
menu op. Man kan også
vælge et skærmbillede, der
kun viser ekkolods-billedet.
Så skal man klikke på det
navn, som trawlsonarens
ekkolod har.
Faneblade
Display
Cursors 1+2
View
Clear display
Når man vælger et nyt
faneblad, dukker der en ny
aktiv menu op. Her er det
fanebladet Display, som er
valgt. Fanebladet Operation
bliver også brugt meget. I
det kan man blandt andet
tilte svingeren og indstille
hvor stort et område, trawlsonaren skal dække.
Menu autohide
Skjuler den aktive menu.
Hvis man kører markøren
ud til højre side af skærmbilledet, kommer den aktive
menu frem igen.
Rydder alle ekkoer på
skærmen, så trawlsonaren
starter forfra med at vise
ekkoer.
Event marker
Kan afsætte et mærke på
sonar- eller ekkolodsbilledet. Det kan være på et
punkt, hvor man har set et
svagt ekko, som man gerne
vil holde øje med i de næste
par minutter.
Magnifier
Forstørrer det, man vælger
med markøren.
Grid
Lægger et gitter ind over
sonar-billedet.
Kilde: Simrad
Kapitel 12
side 78
12.7 FS70 - fuldskærmsdisplayet - markør-information.
Cursor 1 og 2
Viser informationer om det punkt, som markøren står
ved. Det kan være vanddybden eller markørens position. For at man kan få oplyst positionen, kræver det,
at FS70 er tilsluttet en GPS modtager.
Kilde: Simrad
Afstandringene
12.8 FS70 - fuldskærmsdisplayet - trawlsonar-billedet.
Der kommer flere afstandringe, når området vokser
og færre, når det bliver
mindre.
Foran trawlet
Trawlsonaren FS70 kan ikke
se, hvad der kommer af
fisk foran trawlet. Simrad
bruger modellen FS25 til
at vise sonarbilleder foran
trawlet. Man kan kombinere
FS70 med FS25. FS70 programmet viser så både et
billede ved trawlåbningen
og et billede foran trawlet.
SIMRAD regner med at
sende en ny FS70 trawlsonar, der kan se fremad, på
markedet i 2006.
Kilde: Simrad
Ekkoer
Den nederste røde streg er
bunden. Den runde ring,
som er lidt slidt i kanten,
viser åbningen på trawlet.
Ekkoerne inden i ringen
forestiller fisk. Man kan
bruge ekkoet af trawlets
åbning til at se trawlets
geometri. Hvis åbningen
er for smal eller for høj går
trawlets geometri i stykker,
og så virker det ikke. Ved at
stille på skovle og liner får
trawlet den rigtige geometri
igen. Man indstiller også
på trawlet, hvis fiskene står
forkert i trawlåbningen.
Kapitel 12
side 79
12.9 FS70 - fuldskærmsdisplayet - informationsbokse.
System playback
Når man vælger system
playback, gemmer man
skærmbilledet på harddisken. Man kan se billederne
ved at hente dem frem igen.
Andre informationer
Fyld ikke trawlet for meget
Det er vigtigt, at man ikke overfylder
trawlet. Hvis der er for mange fisk i trawlet, kan det blive sprængt. Et overfyldt
trawl kan også resultere i, at fiskene bliver mast og falder i værdi.
Informationsboksene viser
data som klokken, datoen,
trawlsonarens position,
retningen til trawlsonaren
fra eget skib og farten på
trawlsonaren. De sidste tre
punkter kræver, at man har
tilsluttet andre navigationsinstrumenter som en GPS
modtager og en log.
Kilde: Simrad
Fejl på udstyret til
fangst- og redskabsovervågning
Der kan opstå fejl på udstyret til fangst- og
redskabsovervågning. For de trådløse sensorer kan vand med luft i give problemer. Hvis
informationerne bliver overført via kabel, er det
kablet, der er sårbart.
Der må ikke trænge vand ind i kablet. Man skal
både huske at rengøre stikket mellem sensoren
og kablet og smøre stikket med fedt, så det
ikke ruster.
Rengør batteriet
Støj forstyrrer signalet
Signalet fra de trådløse sensorer kan blive
forstyrret af støj i vandet. Det er især vand fra
skruen og skibets bov, der kan give problemer,
fordi det har så meget luft i sig. Det er værst,
når man fisker på lavt vand. Her fylder vandet
fra skrue og bov ret meget. Signalet kan også
blive forstyrret af beskidt vand eller interferens.
Vedligehold kablet
Hvis sensoren bruger et kabel, skal man passe
på ikke at skade kablet. Man kan ikke undgå,
at det får nogle knubs, men hvis der går hul på
det, skal det lappes ordentligt.
Hvis man skal tage et batteri ud til opladning,
er det vigtigt, at man rengør og smører det stik,
som batteriet bruger på sensoren. Ellers ruster
det, ligesom stikket mellem kablet og trawlsonaren. I de fleste sensorer sidder batteriet dog
bygget ind i apparatet, så man sætter hele sensoren til opladning i stedet for kun batteriet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement