20160222_3A81a81000NL0_DDR
DDR-66BT
NL
Version 1
De UNDOK-app kan worden gebruikt om de DDR-66BT op afstand te bedienen en kan worden geïnstalleerd op uw iPhone, iPod Touch, iPad of
Android-smartphone. De UNDOK™ App is beschikbaar voor Android en iOS. U kunt alle SmartLink-apparaten eenvoudig bedienen vanaf uw smartphone of tablet met onze volwaardige UNDOK™ App en uw favoriete muziek of zender streamen.
Download en installeer de gratis UNDOK™ App gewoon uit de Apple iTunes App Store of Android Google Play om het afspelen van uw muziek nu
te bedienen.
1
Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................ 3-11
Voor gebruik van het product ................................................................. 4
Bedieningselementen en aansluitingen .............................................. 5-7
Afstandsbediening .............................................................................. 8-9
Opties bij op afstand bedienen via het netwerk .................................... 10
Navigeren ............................................................................................. 11
Netwerkconfiguratie .......................................................................... 12-20
Uw radio aansluiten op uw computernetwerk .................................. 12-20
De modus internetradio .................................................................... 21-34
Basisprincipes van internetradio .......................................................... 21
Een radiozender selecteren op locatie en genre ............................. 22-24
Een radiozender zoeken op naam ....................................................... 25
Een nieuwe of populaire zender zoeken .............................................. 26
Een podcast/terugluisteren selecteren ................................................. 27
Voorkeurszenders instellen .................................................................. 28
Displaymodi ..................................................................................... 29-30
Uw radio aanpassen ........................................................................ 31-32
Favoriete zenders selecteren ............................................................... 33
De modus muziekspeler ................................................................... 35-48
Gebruik met Windows, Apple Mac en Linux ......................................... 35
Toegang tot uw bestanden via UPnP .............................................. 36-37
Bestanden vinden en afspelen met behulp van UPnP ......................... 38
Media selecteren .................................................................................. 39
Het afspelen bedienen ......................................................................... 40
Weergavemodi ..................................................................................... 42
Afspeellijsten ........................................................................................ 43
Wake On LAN ....................................................................................... 46
Niet-beschikbare servers verwijderen .................................................. 46
Windows 7 ‘Play to’-functie (UPnP-weergave) ................................ 47-48
Luisteren naar Spotify ...................................................................... 49-50
Luisteren naar muziek via Bluetooth-streaming ............................ 53-55
De modus DAB .................................................................................. 57-64
Een DAB-radiozender selecteren ......................................................... 58
Weergavemodi ..................................................................................... 59
Nieuwe DAB-radiozenders zoeken ...................................................... 60
Handmatig afstemmen ......................................................................... 61
Instellen dynamisch bereik ................................................................... 62
Instellen zendervolgorde ...................................................................... 63
Niet-beschikbare zenders verwijderen ................................................. 64
De modus FM ..................................................................................... 65-70
Handmatig afstemmen ......................................................................... 66
Scannen afstemmen ............................................................................ 68
Schakelen tussen Stereo/ Mono .......................................................... 69
Voorkeurszenders instellen in DAB- en FM-modus .............................. 70
CD/MP3/WMA ..................................................................................... 71-79
Compact discs ...................................................................................... 71
Een CD afspelen ............................................................................. 72-74
Een programma samenstellen ............................................................. 75
De modus CD/MP3/WMA ................................................................ 76-79
Afspelen en opnemen met SD/USB ................................................. 80-88
Selecteren van bestanden en mappen op SD/USB ........................ 82-83
Opnemen op SD/USB ..................................................................... 84-86
Bestanden verwijderen .................................................................... 87-88
Multi-room .......................................................................................... 89-90
Klok en alarmen ................................................................................. 91-99
De klok automatisch bijwerken ..............................................................91
De tijdsnotatie instellen ........................................................................ 92
De klok handmatig instellen ............................................................ 93-94
Het alarm instellen ........................................................................... 95-97
Wanneer het alarm klinkt ...................................................................... 97
Alarmen uitschakelen ........................................................................... 98
Snooze-timer ........................................................................................ 99
Slaaptimer ............................................................................................ 99
Display en audio ............................................................................ 101-107
Equalizer ............................................................................................ 101
Helderheidsregeling ........................................................................... 103
De taal instellen .................................................................................. 104
Mute-functie ........................................................................................ 104
Hoofdtelefoonuitgang en Line-uitgang ............................................... 105
Aux-ingang ......................................................................................... 106
Optische S/PDIF-uitgang .................................................................... 107
De antenne verwijderen ..................................................................... 107
Informatie ....................................................................................... 108-115
Fabrieksreset ...................................................................................... 108
Software-update ................................................................................. 109
Netwerkprofielen ................................................................................ 110
Weergave softwareversie ....................................................................111
Audio FAQ ...........................................................................................111
Uw audiobestanden openen via een UPnP server met behulp van
Windows Vista en XP .................................................................. 112-113
Codecs ............................................................................................... 114
Waarschuwingen en specificaties ...................................................... 115
2
NL
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7.Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant.
8.Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren,
kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte
produceren.
9.Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker
niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder
dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde
aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de
geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien
raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10.Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het
stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
11.Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn
gespecificeerd.
12.Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of
tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het
apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt,
het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te
voorkomen.
13.Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer
of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
3
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd,
bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof
is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn
gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet
normaal werkt of is gevallen.
15.Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van
brand of elektrische schok te voorkomen.
16.De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op
de achterkant van het apparaat.
17.H et apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of
spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof
op het apparaat worden geplaatst.
18.Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons kunnen het
gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot
hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.
19.De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en moet
altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio eenvoudig
van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood. Haal in zo’n
geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
20.A ls de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als
ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig bereikbaar
blijft.
21.L uister niet voor lange perioden op hoog volume om
mogelijke gehoorschade te voorkomen.
LET OP: Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik
door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op elektrische
schokken te beperken, dient u geen onderhoud uit te voeren dat niet in
de handleiding wordt beschreven, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.
Vóór gebruik van het product
U moet over de volgende items beschikken voordat u gebruik kunt
maken van uw internetradio:
● Een breedband internetverbinding (niet benodigd voor DAB-, FM- of
muziekspelerfunctie).
● E en draadloos toegangspunt (WiFi) of een aansluiting met
ethernetkabel naar uw breedband internetprovider, bij voorkeur via
router. In veel gevallen zullen de breedbandmodem, router en het
draadloos toegangspunt zijn gecombineerd in één apparaat, geleverd
door uw internetprovider of gekocht van een computerwinkel.
● A ls uw draadloos netwerk gebruik maakt van Wired Equivalent
P r i v a c y ( W E P ) o f W i F i P r o t e c t e d A c c e s s ( W PA / W PA 2 )
gegevensencryptie, dan moet u de WEP-, WPA- of WPA2-sleutel
kennen die wordt gebruikt voor de encryptie, zodat de internetradio
met het netwerk kan communiceren, of uw router moet de
mogelijkheid tot het gebruik van WiFi Protected Setup (WPS) bieden.
Als u aansluit met behulp van WiFi, dan zal de internetradio normaal gesproken werken binnen 10-20 meter van de antenne van uw draadloos
toegangspunt. Het werkelijke bereik hangt af voor het soort gebouw,
andere draadloze netwerken in de buurt en andere mogelijke bronnen
van storing. Er kan gebruik gemaakt worden van de functies DAB- en
FM-radio als de radio een goed signaal kan ontvangen.
BELANGRIJK:
Zorg er vóór u doorgaat voor dat uw draadloos toegangspunt of router
is ingeschakeld en juist is aangesloten op uw breedband internet (gebruik uw computer om dit te verifiëren). Kijk voor hulp bij het installeren
en configureren van dit gedeelte van het systeem in de instructies van
uw draadloze toegangspunt of router.
NL
4
Bedieningselementen en
aansluitingen Vooraanzicht
1. Luidspreker
2. LCD-display
3. CD-sleuf
4. CD eject
5. Media
6. Info/Menu
5
7. Back/Bluetooth pair
8. Tuning up/Fast-forward
9. Tuning down/Rewind
10. Select/Stop/Preset
11. Play/Pause
12. Volume verhogen/verlagen
13. Afstandsbedieningssensor
14. Record
15. Alarm
16. Radio
17. Standby/Sleep
Bedieningselementen en
aansluitingen Vooraanzicht
NL
18. Telescopische antenne
19. Wi-Fi-antenne
20. Stroomingang
21. Ethernet-aansluiting (RJ-45)
22. Optische uitgang
23. Aux-ingang
24. SD-kaartsleuf
25. Line-uitgang
26. Hoofdtelefoonuitgang
27. USB-poort
6
Bedieningselementen en
aansluitingen Vooraanzicht
28. NFC detectietag
7
Afstandsbediening
A . Aan/Standby
B . Numerieke toetsen 1-10/0
C . Folder up
D . Tuning down/Rewind
E . Back
F . Info/Menu
G . Radio
H . EQ
I . Auto tune
J . Repeat
K . Record
L . Alarm
M. Random/Clock set
N . Sleep
O . Media
P . Mute
Q . Volume verhogen/verlagen
R . Folder down
S . Tuning up button/Fast-forward
T . Select/Stop
U . Play/Pause
NL
V . CD eject
8
Batterij van afstandsbediening vervangen
1.Verwijder het batterijdeksel op de achterkant van uw afstandsbediening door het lipje in de
richting van de pijl in de afbeelding te drukken en vervolgens het deksel op te tillen.
2.Plaats 2 x AAA batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat de uiteinden (+ en -)van de
batterijen worden geplaatst zoals getoond aan de binnenkant van het compartiment.
3.Sluit het batterijdeksel, oefen daarna druk uit op het vrije uiteinde, zodat het lipje het deksel
goed vergrendelt.
4.Het wordt aanbevolen om de batterijen te verwijderen als de afstandsbediening voor een lange
tijd niet wordt gebruikt.
BELANGRIJK: De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals
zonnestralen, brand of dergelijke. Breng wegwerpbatterijen na gebruik naar een geschikte
inzamelplek. Batterijen mogen nooit worden verwijderd door verbranding. Laat batterijen niet
binnen bereik van jonge kinderen. Ze kunnen stikgevaar vormen.
1. Batterijcompartiment
2. Vergrendeling
9
Functies afstandsbediening
De meeste functies van de DDR-66BT radio kunnen worden bediend met ofwel het panel ofwel
de afstandsbediening. Er zijn echter een aantal functies die u alleen kunt uitvoeren met de
afstandsbediening. Dit zijn:
Track afspelen met behulp van numerieke toetsen Audio mute
DAB/FM auto-tune
CD/SD/USB functie voor afspelen in willekeurige volgorde
Sommige operaties vereisen, net als bij het voorpaneel, een langere druk op de knop (uitgelegd
in de relevante paragrafen). Houd als dit het geval is uw vinger voor 2-3 seconden op de knop
van de afstandsbediening tot het display op de radio toont dat het commando is geaccepteerd.
NL
Opties bij op afstand bedienen via het netwerk
Instellen netwerk pin (PIN-code)
Uw radio heeft de mogelijkheid om op afstand bediend te worden met behulp van een applicatie
op een Apple iPhone, iPod Touch of iPod. Dankzij de PIN-code kan uw radio alleen worden bediend met uw eigen Apple-apparaat en niet met de Apple-apparaten van anderen.
De applicatie voor bediening op afstand heet UNDOK en is beschikbaar in de Apple App Store en
Google Play Store voor uw apparaat. Er worden later in dit hoofdstuk instructies voor het gebruik
van deze applicatie gegeven.
De standaard PIN is ‘1234’ en kan in de UNDOK-applicatie op uw apparaat worden ingevoerd
als het apparaat voor het eerst verbinding maakt met de radio. U kunt de PIN, indien gewenst,
wijzigen met behulp van de optie ‘NetRemote PIN Setup’ in het menu Network settings. De bijgewerkte PIN moet daarna worden gebruikt om de radio opnieuw te verbinden met de applicatie.
Network settings
Network wizard
PBC Wkab setup
View settings
>
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
NetRemote PIN Setup
1234
BKSP
OK
Verbonden blijven met het netwerk
Uw radio zal in de standbymodus standaard de WiFi-verbinding uitschakelen. Dit vermindert het
stroomverbruik, maar het betekent wel dat u de radio handmatig aan moet zetten om de andere
besturingssoftware wilt gebruiken.Als u de radio op afstand wilt kunnen bedienen, zelfs als de
radio in de standbymodus staat, dan kunt u ervoor kiezen de netwerkverbinding in stand te houden met behulp van de optie ‘Keep network connected’ in het menu met netwerkinstellingen. In
de standbymodus wordt de WiFi-signaalindicator getoond met of zonder een kruis erdoorheen op
basis van de gekozen netwerkinstellingen.
CANCEL
Network settings
View settings
Wlan region
>
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Network profile
>
Keep network connected
10
Navigeren
Deze pagina beschrijft de elementaire handelingen voor het bedienen van uw DDR-66BT internetradio. Instructies voor elke modus worden in latere paragrafen van deze handleiding gegeven.
1.Druk op de knop Standby om uw radio uit de modus Standby te halen. Druk, als de radio in
gebruik is op, de knop Standby om de radio weer in de modus Standby te zetten, de klok zal
worden getoond op het display.
2.Door op Radio te drukken kunt u de gewenste radiomodus selecteren: FM, Aux-in, Internet radio, Spotify of DAB.
3.Door op Media te drukken kunt u de gewenste mediamodus selecteren: USB, SD, Bluetooth,
Muziekspeler of CD.
4.Houd de knop Info/Menu ingedrukt om het menusysteem te openen. U kunt met de knop Info
ook informatie over de huidige radiozender of het huidige muziekbestand tonen op het display.
5.Bij veel operaties moet de gebruiker een keuze uit het menu maken. Selecteer het menu-item
met behulp van Tuning Up of Tuning Down op het panel (als alternatief kunt u ook op Folder
Up of Folder Down op de afstandsbediening drukken). Druk op Select om het geselecteerde
item te openen. Als een menu meer dan vijf items bevat, dan zal het display automatisch naar
boven of beneden scrollen, zodat de extra items zichtbaar worden. Als een menu veel items
bevat, dan kan de radio het menu in beide richtingen “omdraaien”. Dit maakt het eenvoudiger
om items aan het einde van een lang menu te bereiken, zoals een lijst van landen of
internetzenders.
6.Als er een fout wordt gemaakt tijdens het navigeren door menu’s, is het normaal gesproken
mogelijk om terug te gaan naar een menu van een hoger niveau door op de knop Back te
drukken. Hoewel de bedieningselementen op de internetradio worden getoond, zijn alle functies ook beschikbaar met gebruik van de afstandsbediening.
11
Main menu
Internet radio
Spotify
Music player
DAB
FM
Configuratie
Uw radio verbinden met uw computernetwerk
1.Plaats uw radio op een vlakke ondergrond en steek het netsnoer in de stroomingang op de
achterkant van uw radio, zorg ervoor dat de stekker volledig in de aansluiting wordt gedrukt.
2.Als u een netwerkkabel wilt gebruiken, steek deze kabel dan in de ehternet-aansluiting op de
achterkant van de radio.
3.Steek het andere uiteinde van het netsnoer in het stopcontact.
BELANGRIJK:
De stekker wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. De stekker van de radio
moet tijdens normaal gebruik bereikbaar blijven. Haal de stekker volledig uit het stopcontact
om de radio volledig los te koppelen van het lichtnet.
4.Als de radio wordt ingeschakeld, zal het display oplichten en: ‘SANGEAN’ en ‘STARTING’
tonen met een voortgangsindicator. De eerste keer dat u uw radio gebruikt (of na een
fabrieksreset) zal het display “Setup wizard” tonen en “YES” zal geselecteerd zijn op het
scherm. Druk op Select om de setupwizard te starten. Het scherm zal vragen of u de
setupwizard nogmaals wilt opstarten wanneer de radio opnieuw wordt opgestart. Dit zal naar
het hoofdmenu leiden.
5.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel (of Map
omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening) om het gewenste klokformaat te selecteren
(12 of 24 uur) en druk vervolgens op de knop Select om uw keuze in te voeren. Er verschijnt
een menu op het display, in dit menu kunt u de auto update-functie voor de klok instellen. Voor
de meeste gebruikers zal ‘Update from Network’ de meest geschikte optie zijn.
NL
WELCOME TO
DIGITAL RADIO
Setup wizard
Start now?
Date/Time
12/24 hour format
12
13
6.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of de knoppen
Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening) om een auto update optie voor de
klok te selecteren. De klok kan worden geüpdatet via DAB of FM radio, via het Netwerk, of
niet geüpdatet. Standaard wordt automatisch geüpdatet via het netwerk. Als u een andere
optie selecteert, ga naar stap 9. Anders moet u eerst de juiste tijdzone en de instelling voor
zomertijd instellen, zie stappen 7 en 8. Als u “No update” (niet updaten) kiest, dan moet u de
klok later handmatig instellen ( zie paragraaf ‘Handmatig de klok instellen’). Druk op de knop
Select om uw keuze te bevestigen.
7.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of de knoppen
Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening) om de juiste tijdzone voor uw locatie
te selecteren. Druk op de knop Select om de instelling in te voeren.
8.U moet vervolgens de optie Daylight Savings instellen in overeenstemming met uw locatie
(Daylight Savings staat ook bekend als zomer-/wintertijd). Druk op de knoppen Map omhoog
of Map omlaag op de afstandsbediening om “YES” te selecteren en zomertijd in te schakelen
of selecteer ‘NO’ als u geen gebruik wenst te maken van zomertijd en druk op de knop Select
om de instelling te bevestigen.
9.Na het instellen van de opties voor zomer-/wintertijd, toont het display de optie ‘Keep network
connected?’. U moet hier ‘Yes’ selecteren als u wilt dat de radio ook in de standbymodus
de verbinding met het netwerk in stand houdt. Dit maakt het mogelijk om de radio, indien
gewenst, in te schakelen met de afstandsbedieningssoftware. Als u ‘No’ selecteert, dan zal de
radio zijn WiFi-verbinding uitschakelen in de Standby-, DAB- en FM-modus. Dit minimaliseert
het stroomverbruik, maar het betekent wel dat u de radio handmatig moet inschakelen om
gebruik te maken van Spotify Connect, de ‘Play to’-functie of afstandsbedieningssoftware
zoals de UNDOK-app. Druk op Folder up/ down om de gewenste optie te selecteren en
druk daarna ter bevestiging op Select.
10. Het display toont een lijst met regionale WiFi-opties voor het instellen van het netwerk. Druk
op Tuning Up of Down op het panel (als alternatief kunt u ook op Folder Up of Folder
Down op de afstandsbediening drukken) om de gewenste regio te selecteren en druk daarna
ter bevestiging op Select. Voer deze stap altijd uit, zelfs als u van plan bent om gebruik te
maken van de bekabelde Ethernet-verbinding. Uw radio scant daarna naar beschikbare
WiFi-netwerken. Als u gebruik maakt van WiFi, raden we aan de WiFi-antenne verticaal te
positioneren.
11.De radio zal de wizard netwerkinstellingen openen en het display zal ‘Scanning…’ tonen. Na
een korte tijd zal het display een lijst met beschikbare WiFi-netwerken tonen. Ga naar stap
12 als u de gebruik wilt maken van een WiFi-verbinding. Druk, om gebruik te maken van een
ethernetverbinding met uw router (met automatische configuratie), op de knoppen Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening om het menu-item “[Wired]’ te selecteren. Druk
op de knop Select, de radio zal proberen een verbinding te maken.
Auto update
Update from DAB
Update from FM
Update from Network
No update
*
Set timezone
UTC+00:00:Dublin,Lon
UTC+00:30:
UTC+01:00:Madrid,Arr
UTC+01:30:
UTC+02:00:Athens,Ca...
Daylight savings
Please wait
Daylight savings
Network settings
Waiting for
Ethernet
Wlan region
Keep network connected?
*
Network settings
Network wizard
Scanning...
Most of Europe
USA
Canada
Spain
France
SSID
Smith
Jones
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]
Aansluiten op uw computernetwerk Als uw netwerk automatische configuratie toestaat (wat
normaal is), dan zal de radio een netwerkadres krijgen. Het scherm zal ‘Connecting…’ en
vervolgens ‘Setup wizard completed’ tonen. Druk op de knop Select om de setupwizard te
verlaten en het hoofdmenu te tonen. Er zijn twee indicatielampjes verwerkt in de connector.
Als u problemen heeft met uw kabelverbinding, dan kunnen deze lampjes mogelijk helpen de
oorzaak van uw probleem te vinden.
Geel AAN = Link opgezet; UIT = geen verbinding
Geel knippert = Gegevensoverdracht
Groen AAN = 100 Mbits/sec link; UIT = 10 Mbits/sec link
Als uw netwerk geen ondersteuning biedt aan automatische configuratie of als u de
verbinding handmatig wilt instellen, dan moet u in de netwerkwizard ‘[Manual config]’
selecteren in plaats van ‘[Wired].
12. Als u van plan bent een WiFi-verbinding te gebruiken, dan moet u eerst uw netwerk in de
door de netwerkwizard getoonde netwerklijst identificeren. Als er geen netwerken worden
gevonden, dan moet u mogelijk uw draadloze router juist instellen (zie instructies van router)
of u bevindt zich mogelijk te ver van de router. Als de radio een draadloos netwerk vindt, dan
zal de netwerknaam (SSID) van het draadloos toegangspunt op het scherm worden getoond.
Dit is een naam die in uw router wordt toegewezen aan het toegangspunt, door de persoon
die het netwerk heeft ingesteld – bijvoorbeeld: ‘Familie Janssen’ of ‘Netwerk van Paul’. Als de
router WiFi Proteced Setup ondersteunt, dan zal ‘[WPS]’ voor het SSID worden getoond. Het
is mogelijk, en op bepaalde locaties zeer waarschijnlijk, dat uw radio meer dan één draadloos
netwerk vindt, in dit geval moet u kiezen met welk netwerk u wilt verbinden.
13. Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening (of Afstemmen
omhoog of Afstemmen omlaag op het panel) om het SSID van elk gevonden draadloos
netwerk te bekijken. Ga verder naar stap 15 op de volgende pagina als uw netwerk wordt
getoond. Ga naar stap 14 als uw netwerk niet wordt getoond. Als u een vergissing heeft gemaakt, gebruik de knop Back om terug te gaan naar het voorgaande scherm.
Setup wizard
Setup wizard
completed
NL
Press SELECT to exit
Main menu
Internet radio
Spotify
Music player
DAB
FM
Network settings
Network wizard
Scanning...
SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rascan]
[Wired]
14
15
14.Als uw netwerk niet wordt gevonden, is het mogelijk dat dit wordt veroorzaakt doordat de router is ingesteld om het SSID niet uit te zenden. U moet dan met de knoppen Map omhoog of
Map omlaag op de afstandsbediening en de knop Select de optie ‘[Manual config]’ selecteren
om de netwerkdetails handmatig in te voeren. Dit is beschreven in ‘Handmatige netwerkconfiguratie”. Als uw netwerknaam wordt uitgezonden, maar het netwerk niet wordt gevonden,
probeer dan nogmaals te scannen door op de knop Back te drukken. Probeer indien nodig
uw radio te verplaatsen naar een plaats dichter bij uw toegangspunt/router.
15.Druk op de knop Select als het SSID van het netwerk waarmee u wilt verbinden is geselecteerd op het scherm. Als WiFi Protected Setup (WPS) werd aangegeven, dan zal er een
extra menu verschijnen, ga als dit niet het geval is verder naar stap 15. Kies een van de opties die van toepassing is op uw router in het WPS-menu (WPS kan worden geactiveerd via
drukknop of met behulp van identificatienummer). ‘Push Button’ – het display vraagt u om de
knop WPS op uw router in te drukken en vervolgens op de knop Select op de radio te drukken. De twee apparaten zullen vervolgens verbinding maken en de encryptiesleutel zal automatisch naar de radio worden gestuurd. ‘PIN’ – Het display toont een identificatienummer dat
u in uw router moet invoeren met behulp van een webbrowser (raadpleeg de handleiding van
uw router). U moet vervolgens op de knop Select op uw radio drukken. ‘Skip WPS’ – Als u de
encryptiesleutel zelf wilt invoeren (of als deze eerder is ingevoerd). Als u Push Button of PIN
selecteert dan zal het scherm ‘Connecting…’ en vervolgens ‘Setup wizard completed’ tonen.
Druk op de knop Select om de setupwizard te verlaten.
16. Als uw netwerk is geconfigureerd zonder encryptiesleutel, dan zal het display ‘Connecting…’,
en vervolgens ‘Setup wizard completed’ tonen. Druk op de knop Select om de setupwizard te
verlaten en het hoofdmenu te tonen. Als dit het geval is, dan heeft u de radio succesvol verbonden met uw netwerk.
17.Als het display ‘Key’ toont, dan komt dit omdat het netwerk gebruik maakt van een van de
volgende encryptiesystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP) of WiFi Protected Access
(WPA). U moet de juiste WEP- of WPA-sleutel invoeren in uw radio om te communiceren met
uw draadloos netwerk. Als u de WEP- of WPA-sleutel niet heeft, dan moet u deze verkrijgen
van de persoon die uw netwerk heeft ingesteld. Sommige routers gebruiken een encryptiesleutel die is ingesteld door de fabrikant, in dit geval kunt u in de handleiding van de router
kijken. Onder WPA wordt in deze handleiding ook WPA2 verstaan. WEP-sleutels zijn 10 of
26 karakters lang (met gebruik van 0 – 9, en A – F). Sommige draadloze routers kunnen ook
gebruik maken van wachtwoordzinnen voor WEP, maar deze worden niet ondersteund WPAsleutels worden normaal gesproken ingesteld met behulp van een wachtwoordzin van 8 tot
63 karakters. Uw radio accepteert wachtwoordzinnen voor WPA.
SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rescan]
[Wired]
SSID
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]
WPS Menu
>
>
>
Push Button
PIN
Skip WPS
Network settings
Please wait
Connecting...
Key:
BKSP
OK
CANCEL
18. Om de WEP- of WPA-sleutel in te voeren, kunnen karakters worden ingevoerd met behulp
van de knoppen Menu omhoog of Menu omlaag, Links of Rechts (op de afstandsbediening)
en de knop Select. De cursor scrollt door de beschikbare karakters evenals de drie knoppen
aan de rechterkant. Het huidig geselecteerde karakter zal worden ingevoerd als u op de knop
Select drukt. Voer alle karakters op deze manier in, tot de hele sleutel is ingevoerd. Onthoud dat WEP-sleutels alleen gebruik kunnen maken van de nummers 0-9 en de letters A-F.
WPA-sleutels zijn gevoelig voor hoofdletters en kleine letters. U moet de sleutel exact invoeren, anders kan de radio niet verbinden met het netwerk. De drie knoppen aan de rechterkant
van het scherm hebben speciale functies. U kunt deze knoppen snel gebruiken door op de
knop Info te drukken en vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag en Select:
selecteer ‘
’ om een zojuist ingevoerd karakter te verwijderen (druk lang in om te wissen)
selecteer ‘
’ als de volledige sleutel is ingevoerd
selecteer ‘
’ om het opnieuw starten van de netwerkwizard te annuleren
Als er voor het geselecteerde SSID eerder een WEP- of WPA-sleutel is ingevoerd, dan zal
het display ‘Key: [Set]’ tonen. Als u eerder een andere sleutel heeft ingevoerd, dan moet u
deze wissen door het ‘
’ symbool te selecteren. Dit zal de ‘[Set]’ indicator verwijderen.
Selecteer het symbool ‘
’ nadat het laatste karakter van de WEP- of WPA-sleutel is
ingevoerd en druk op de knop Select. Het display zal vervolgens ‘Connecting…’ en daarna
‘Setup wizard completed’ tonen. Druk op de knop Select om de setupwizard te verlaten. De
radio is nu in staat om verbinding te maken met het netwerk.
19.Als u uw radio verbinding heeft gemaakt met het netwerk (en daarmee ook met internet), dan
zal het hoofdmenu worden getoond. Druk op de knop Standby om de radio Standby te zetten. De radio zal vervolgens de tijd tonen, zoals verkregen van het internet. Als de tijdsweergave om welke reden dan ook niet juist is, kan het later gemakkelijk aangepast worden, zie
‘Handmatig de klok instellen’. Als u de stappen op de voorgaande pagina’s heeft gevolgd, zal
uw radio verbinding hebben gemaakt met uw router, verbinding hebben gemaakt met internet
en de klok hebben ingesteld. Als dit het geval is, dan kunt u proberen om naar radiozenders
te luisteren via internet.
Key:
0 5 9
BKSP
OK
CANCEL
NL
Network settings
Network wizard
Scanning...
Setup wizard
Setup wizard
completed
Press SELECT to exit
Main menu
12:34
Internet radio
Music player
DAB
FM
24/08/2010
16
De netwerkverbindingen veranderen
In de bovenstaande paragrafen heeft u gekozen hoe uw radio is verbonden met uw netwerk, met
een WiFi- of een ethernetverbinding. U moet van tijd tot tijd wellicht verbinding maken met andere
computernetwerken. Met het menu internet setup kunt u de netwerkinstellingen van uw radio
veranderen, scannen naar andere draadloze netwerken of handmatig de netwerkparameters in
te stellen. De onderstaande stappen beschrijven hoe u dit kunt doen –zie ook in de paragraaf
‘Netwerkprofielen’.
Internet radio
Last listened
Station list
>
System settings
>
Main menu
>
System settings
De radio configureren om gebruik te maken van een alternatieve WiFi
verbinding
1.Selecteer ‘Network wizard’ in het menu ‘Network settings’. Hier zullen de details van alle
gevonden WiFi netwerken worden getoond. Scroll door de lijst met behulp van de knoppen
Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening naar de gewenste netwerknaam. Druk
op de knop Select om dit netwerk te selecteren. De radio zal vervolgens zijn WiFi-systeem
gebruiken om te communiceren met het netwerk. Afhankelijk van de instellingen voor het
nieuwe netwerk, moet u een encryptiesleutel invoeren. Standaard zal de radio met behulp van
DHCP een IP-adres en andere instellingen verkrijgen van de router.
De radio configureren om de bedrade ethernetverbinding te gebruiken
2.Sluit uw radio aan op de router met behulp van een ethernetkabel, steek deze in de aansluiting
(gemarkeerd LAN) op de achterkant van het apparaat. Selecteer ‘Netwerk wizard’ in het menu
‘Network setting’. Dit zal de details van gevonden WiFi-netwerken vooraf instellen. Scroll met
behulp van de knoppen Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening omlaag in de
lijst naar de optie ‘[Wired]’. Druk op de knop Select om de optie te selecteren. De radio zal
daarna de ethernetverbinding gebruiken om te communiceren met het netwerk. Het apparaat
zal vervolgens standaard met behulp van DHCP een IP-adres en andere instellingen verkrijgen
van de router.
17
Backlight
Equaliset
Network
Time/Date
Language
>
>
>
>
>
Network settings
Network wizard
View settings
Wlan region
Manual settings
Network profile
Network settings
Network wizard
Scanning...
SSID
Smith
Jones
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]
>
>
Handmatige netwerkconfiguratie
Als u geen gebruik wilt maken van DHCP voor automatische configuratie, of als uw netwerk is
geconfigureerd met een verborgen SSID, dan moet u bepaalde netwerk instellingen handmatig
invoeren(Opmerking – een verborgen SSID kan voorkomen dat normale gebruikers uw netwerk
vinden, maar het wordt niet aangeraden als netwerkbeveiliging).
1.Selecteer ‘Manual settings’ uit het menu ‘Network settings’. U moet volgens selecteren of u
een verbinding maakt met behulp van een ‘Wired’ (bedrade) of ‘Wireless’ (draadloze) verbinding. Als u voor ‘Wireless’ kiest, dan zijn er negen schermen met instellingen, dit wordt aangegeven door de voortgangsmarkering ‘1 of 9’ aan de rechterbovenkant van het display, als u
‘Wired’ kiest, dan zijn er vijf schermen, de voortgangsmarkering zal dit aangeven. De stappen
om de netwerkparameters in te stellen zijn in principe echter hetzelfde.
2.Het volgende menu vraagt of u DHCP wilt gebruiken om uw netwerkparameters te configureren (IP-adres, subnetmasker, gateway-adres, etc). We raden het gebruik van DHCP aan,
tenzij u bekend bent met netwerken en de gerelateerde terminologie. Kies ‘DHCP enable’
tenzij u de netwerkdetails handmatig wilt/moet specificeren. Als u ‘Wired’ en vervolgens ‘DHCP
enable’ heeft gekozen, zal uw radio een verbinding opzetten met uw router met behulp van de
netwerkkabel. Ga naar stap 11. Als u ‘Wireless’ en ‘DHCP enable’ heeft gekozen, ga naar stap
6 voor het instellen van de draadloze details. Als u ‘DHCP disable’ heeft gekozen voor een van
beide methoden, dan is de volgende stap het instellen van het IP-adres.
3.Het handmatig gespecificeerde IP-adres moet worden gekozen in overeenstemming met de
instellingen in uw router en moet een uniek adres op uw netwerk zijn. Als u gebruik maakt
voor DHCP voor sommige apparaten en statische (handmatig geconfigureerde) IP-adressen
voor andere, dan moet het gebruikte IP-adres buiten het bereik vallen van de adressen die de
router kan toewijzen op basis van DHCP. Meestal zijn de eerste drie cijfergroepen hetzelfde
voor alle apparaten op uw netwerk. Druk, om het IP-adres in te stellen, op de knoppen Map
omhoog of Map omlaag om de waarde van elke cijfergroep in te stellen en druk vervolgens
op de knop Select of de knoppen Links of Rechts op de afstandsbediening om de waarde
in te voeren en naar de volgende groep te gaan. Na het invoeren van het IP-adres moet het
subnetmasker worden ingevoerd. Het subnetmasker definieert welke delen van het IP-adres
gemeenschappelijk zijn in uw netwerk. Voor de meeste kleine netwerken zal het subnetmasker
255.255.255.0 zijn en dit wordt op dezelfde manier ingevoerd.
4.Het Gateway-adres is normaal gesproken het adres van de router die wordt gebruikt om de
radio aan te sluiten op het internet. Dit wordt op dezelfde manier ingevoerd als de vorige
adressen.
Network settings
Network wizard
View settings
Wlan region
Manual settings
Network profile
Connection type
>
NL
>
1/9
Wired
Wireless
>
>
DHCP
2/9
DHCP enable
DHCP disable
IP settings
3/9
IP address
192
168
1
25
255
0
Subnet mask
255
255
Gateway address
4/9
Gateway address
192
168
1
1
18
19
5.In de meeste installaties zullen de instellingen van de DNS (DNS = Domain Name Server) op
hetzelfde IP-adres worden ingesteld als de router. In dit geval kan de secundaire DNS worden
ingesteld op 0. Druk, om het DNS-adres in te voeren, op de knoppen Map omhoog of Map
omlaag op de afstandsbediening om de waarde voor elke cijfergroep in te stellen en druk
vervolgens op de knop Select of de knoppen Links of Rechts (op de afstandsbediening) om de
waarde in te voeren en naar de volgens groep te gaan. Herhaal dit tot alle acht cijfergroepen
zijn ingevoerd. Als u eerder ‘Wired’ heeft ingevoerd en vervolgens ‘DHCP disable’, dan moet u
radio nu verbinden met de router met behulp van de netwerkkabel (ga in dit geval naar stap 11).
6.Als u eerder ‘Wireless’ heeft gekozen, zult u bij de volgende stap de WiFi-verbinding moeten
instellen, begin met de naam van het draadloos netwerk (SSID) gevolgd door de encryptieopties en het wachtwoord. De karakters van het SSID worden ingevoerd met behulp van Map
Omhoog of Map omlaag, Links en Rechts en Select op de afstandsbediening. De radio scrollt
door de beschikbare karakters alsmede de drie knoppen aan de rechterkant van het display.
Het huidig geselecteerde karakter zal worden ingevoerd als u op de knop Select drukt. Doe dit
zo vaak als nodig, tot de gehele netwerknaam is ingevoerd. De SSID instelling is gevoelig voor
hoofdletters, kleine letters en symbolen. U moet het SSID exact invoeren zoals ingesteld op uw
router. De drie knoppen aan de rechterkant van het scherm hebben speciale functies. U kunt
deze knoppen snel gebruiken door op de knop Info te drukken en vervolgens naar wens op de
knoppen Map omhoog of Map omlaag en Select op de afstandsbediening te drukken:
selecteer ‘
’ om een karakter te wissen (lang drukken om te wissen), Druk nogmaals
op Info om door te gaan
selecteer ‘
’ als het gehele SSID is ingevoerd
selecteer ‘
’ om te annuleren en terug te gaan naar het scherm DNS instellen
7.Als u het SSID heeft ingevoerd, dan moet u de details van het door het draadloos netwerk gebruikte encryptiesysteem invoeren. Dit moet hetzelfde zijn als ingesteld in de instellingen van
uw router. Als uw netwerk geen encryptie gebruikt, selecteer dan de optie ‘Open’. Uw radio zal
verbinding maken met het netwerk, ga verder naar stap 11. Selecteer als uw netwerk gebruik
maakt van WEP (Wired Equivalent Privacy) de optie ‘Pre-Shared Key’ en ga naar stap 8. De
resterende opties zijn voor WPA of WPA2 (WiFi Protected Access) – zie stap 9.
8.U moet de optie WEP selecteren als u heeft gekozen voor ‘Pre-Shared Key’ in stap 7. De sleutel moet worden ingevoerd met uitsluitend de nummers 0-9 en de letters A-F. De sleutel zal 10
karakters lang zijn voor 64-bit encryptie en 26 karakters voor 128-bit encryptie. De radio zal de
kleine letters a-f automatisch omzetten naar de hoofdletters A-F. Spaties of speciale symbolen
worden niet toegestaan in WEP-sleutels.
DNS
5/9
Primary DNS
192
168
1
1
Secondary DNS
0
0
0
SSID:
mynetwork
0
6/9
BKSP
OK
CANCEL
Authentication
7/9
Open
Pre-Shared Key
WPA
WPA2
Encryption type
7/9
Disabled
WEP
Key:
BKSP
OK
CANCEL
De drie bedieningselementen aan de rechterkant van het scherm hebben speciale functies. U
kunt deze snel openen door op Info te drukken en daarna gebruik te maken van de knoppen
Folder Up of Down en Select: De drie knoppen aan de rechterkant van het scherm hebben
speciale functies. U kunt deze knoppen snel gebruiken door op de knop Info te drukken en
vervolgens naar wens op de knoppen Menu omhoog of Menu omlaag en Select te drukken:
selecteer ‘
’ om een zojuist ingevoerd karakter te wissen (lang drukken om te
wissen), Druk nogmaals op Info om door te gaan
selecteer ‘
’ als de volledige encryptiesleutel is ingevoerd
selecteer ‘
’ om te annuleren en terug te gaan naar het scherm SSID instellingen
De radio maakt verbinding met het netwerk als de sleutel is ingevoerd. Ga naar stap 11.
9. WPA en WPA2 zijn vergelijkbaar, hoewel WPA2-beveiliging van hoger niveau biedt. U moet
de gebruikte variant van de geselecteerde optie in stap 7 instellen. De opties zijn TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) en AES (Advanced Encryption Standard). Deze instelling
moet, zoals eerder, overeenkomen met de instelling op uw router. Sommige routers staan
beide vormen toe, en de router gebruikt de variant die wordt ondersteund door het verbonden
apparaat. AES wordt gezien als de veiligere optie.
10.U moet vervolgens de encryptiesleutel invoeren op de radio. Dit moet een string zijn van
8 tot 63 karakters en deze moet identiek zijn aan de sleutel die is ingevoerd in uw router.
Opmerking – de encryptiesleutel is gevoelig voor het gebruik van hoofdletters, kleine letters
en symbolen. Let op dat u de sleutel exact hetzelfde invoert, anders kan de radio geen
verbinding maken met de router. De drie knoppen aan de rechterkant van het scherm hebben
speciale functies. U kunt deze knoppen snel gebruiken door op de knop Info te drukken en
vervolgens naar wens op de knoppen Map omhoog of Map omlaag en Select te drukken:
selecteer ‘
’ om een zojuist ingevoerd karakter te wissen (lang drukken om te
wissen), Druk nogmaals op Info om door te gaan
selecteer ‘
’ als de volledige encryptiesleutel is ingevoerd
selecteer ‘
’ om te annuleren en terug te gaan naar het scherm met de opties TKIP
/AESDe radio maakt verbinding met het netwerk als de sleutel is ingevoerd.
11.D e radio zal tijdens het verbinden met een netwerk ‘Processing…’ tonen als de
encryptiesleutel (bij gebruik van WiFi) wordt gecontroleerd en vervolgens ‘Connecting…’.
Als de verbinding succesvol wordt gemaakt, zal de radio terugkeren naar het menu ’Network
settings’. Als het apparaat geen verbinding kan maken, dan zal het display de melding
‘Failed to connect’ tonen en terugkeren naar het scherm voor invoer van SSID (stap 6).
De netwerkinstellingen worden opgeslagen in de radio als deze verbinding heeft gemaakt
met het netwerk. De instellingen worden bewaard als de radio wordt losgekoppeld van het
lichtnet. U kunt nu de knoppen Back, Radio of Media gebruiken om de functies van uw radio
te gebruiken.
Authentication
7/9
Open
Pre-Shared Key
WPA
WPA2
NL
Encryption
8/9
TKIP
AES
Key:
BKSP
OK
CANCEL
Network settings
Please wait
Connecting...
Network settings
Network wizard
View settings
Wlan region
Manual settings
Network Profile
>
>
20
Internetradio
Internetradio – de basics
Vóór u de radio kunt gebruiken om naar internetuitzendingen
te luisteren is het noodzakelijk om verbinding te maken met uw
computernetwerk met behulp van een draadloze (WiFi) verbinding of
een bedrade Ethernetverbinding, de aansluiting zit op de achterkant
van het apparaat.
Er zijn letterlijk vele duizenden radio-uitzendingen en ’Podcasts’
beschikbaar via internet. Uw radio kan op verschillende manieren
zoeken naar uitzendingen om het zoeken naar en kiezen van
uitzendingen eenvoudiger te maken. Als u de gewenste radiozenders
heeft gevonden, kunt u deze opslaan als voorkeurszenders in de
radio of ze toevoegen aan uw lijst met favoriete zenders die de radio
kan openen. Het aantal voorkeurszenders is beperkt (er zijn tien
voorkeurszenders beschikbaar), maar u kunt zoveel favorieten als u wilt
opslaan.
U kunt een internetzender zoeken op Locatie. Als u de naam van de
zender en het land van uitzending weet, dan kan dit de makkelijkste
manier zijn om een zender te vinden. Het is ook een geweldige manier
om radio uit andere delen van de wereld te ervaren.
U kunt ook internetzenders zoeken op Genre. Als u voorkeur heeft voor
een bepaald type muziek, bijvoorbeeld Blues, dan kunt u naar een
radiozender zoeken die dat type muziek uitzendt, en een keuze maken
uit een lijst met radiozenders die blues afspelen, onafhankelijk van de
locatie, of in combinatie met een bepaalde locatie.
Als u een deel van de naam van de internetzender weet, dan kunt u
deze invoeren in de radio, de radio zal naar zenders die overeenkomen
met de naam zoeken. Dit kan behulpzaam zijn als u de locatie of het
genre van een bepaalde zender niet weet.
21
De DDR-66BT radio maakt verbinding met een database met radiozenders die wordt gebruikt door vele gebruikers in vele landen. Dit betekent
dat er een zeer groot scala aan programma’s beschikbaar is. U kunt
ook naar zenders zoeken die recent zijn toegevoegd aan de beschikbare zenders (nieuwe zenders) of u kunt naar de meest populaire zenders
zoeken.
Een radiozender selecteren op locatie
1.Druk op de knop Standby om de radio aan te zetten. Druk vervolgens op de knop Radio om de
weergave van de modus internetradio te selecteren.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map omhoog
of Map omlaag op de afstandsbediening) om het hoofdmenu voor internetradio te openen.
Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map omhoog
of Map omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Station list’ is geselecteerd op het display en druk
vervolgens op de knop Select om de optie te openen.
3.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel tot ‘Stations’ is
geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select. Let op dat het menu één of
meer lokale selecties kan bieden op basis van het land waarin het apparaat wordt gebruikt, op
basis van uw IP-adres (bijvoorbeeld, ‘United Kingdom’ en ‘BBC’ stations).
4.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel tot ‘Location’ is
geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select.
5.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel om door de lijst
met continenten te scrollen. Druk als het gewenste continent is geselecteerd op de knop Select
om uw selectie in te voeren.
6.Het display zal een lijst met landen in het geselecteerde continent tonen. Als er veel landen
worden getoond dan kunt u in beide richtingen door de lijst scrollen. Bijvoorbeeld, als het
gekozen continent Europa is en u Verenigd Koninkrijk wilt selecteren, scroll omhoog vanaf de
bovenkant van de lijst naar de onderkant door op de knop Afstemmen omhoog te drukken.
Druk op de knop Select om het gewenste land in te voeren.
7.U zult daarna meestal kunnen kiezen uit ‘All Stations’ of een zender uit een aantal categorieën.
Deze lijsten zijn altijd alfabetisch gesorteerd en lange lijsten kunnen worden ‘omgedraaid’ van
de bovenkant naar de onderkant en van de onderkant naar de bovenkant.
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
>
>
>
NL
Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
>
>
>
>
>
Stations
Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations
>
>
>
>
Europs
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Vatican
All Stations
Asian sound radio
Aston FM
Atlantic FM
Audio Book Radio
BBC Radio 1
Location
>
>
>
>
>
Africa
Asia
Caribbean
Central America
Europe
>
>
>
>
>
United Kingdom
All stations
Highlighted stations
Alternative
Ambient
Celtic
>
>
>
>
>
22
8.D ruk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel om uw
radiozender te selecteren en druk vervolgens op de knop Select om uw selectie in te voeren.
Het display zal tijdens het verbinden met de nieuwe zender ‘Connecting…’ tonen. De zender
start daarna met afspelen. Stel het volume in naar wens. Als de zender on-demand content
heeft, dit wil zeggen, de zender geeft de optie om te luisteren naar podcasts of programma’s
die al zijn uitgezonden, dan zal er een aanvullend scherm worden getoond met de zendernaam
en een optie ‘Podcasts’. Deze kunnen worden geselecteerd met aanvullende menu’s, bepaald
door de radiozender en de content. Er kan een lijst met programma’s zijn of er kunnen opties
zijn om te kiezen uit uitzendingen op bepaalde data of dagen van de week. De voorbeelden
die hier worden getoond zijn typerend. Podcasts en terugluistercontent kan ook apart worden
geopend vanuit het hoofdmenu van internetradio.
Uw radio kan geen verbinding maken met een radiozender
Opmerking:
Als uw radio geen verbinding kan maken met een internetzender dan zal de radio normaal
gesproken de melding ‘Network Error’ of ‘Stopped’ tonen. Dit kan vele oorzaken hebben, maar
zal meestal het gevolg zijn van een van de volgende redenen:
De radiozender zendt niet uit op de vooraf geprogrammeerde tijd.
Alle verbindingen van de radiozender zijn in gebruik.
De uitzender kan het luisteren beperken aan bepaalde landen of regio’s.
Er kunnen netwerkverstoppingen zijn (lokaal of op een afstand) die invloed hebben op de
betrouwbaarheid van de verbinding.
Als uw radio verbinding kan maken, maar de audio niet continu is en de radio telkens opnieuw
moet verbinden dan kan dit komen doordat de radiozender een beperkte verbindingscapaciteit
heeft.
23
BBC Radio 1
BBC Radio 1
Podcasts
>
BBC Radio 1
BBC Radio 1
Podcasts
>
Podcasts
>
>
>
>
>
Dick and Dom
Eddie Halliwell
Edith Bowman
Fearne and Reggies
Gilles Peterson
Edith Bowman
28/08/2009 - August 28
27/08/2009 - August 27
26/08/2009 - August 26
25/08/2009 - August 25
Internet radio
12:34
Edith Bowman
Show description
Edith Kickstarts your
afternoon with music,
Een radiozender selecteren op genre
1.Houd de knop Menu ingedrukt om het hoofdmenu van de internetradio te openen. Druk op de
knoppen Afstemmen omlaag of omhoog op het panel (of op de knoppen Map omhoog of Map
omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Station list’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of de knoppen
Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Stations’ is geselecteerd op het
display en druk vervolgens op de knop Select.
3.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map omhoog
of Map omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Genre’ is geselecteerd op het display en druk
vervolgens op de knop Select.
4.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of de knoppen
Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening) om door de lijst met genres te scrollen.
Dit menu is normaal gesproken een lus – u kunt voortdurend door de lijst scrollen in beide
richtingen. Druk op de knop Select als het gekozen genre is geselecteerd.
5.U heeft daarna de keuze van ‘All Stations’ van het gekozen genre of een lijst van landen.
Let op, als een land niet wordt getoond, kan de zender nog altijd verschijnen in de lijst ‘All
Stations’. Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map
omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening) en de knop Select om een keuze te maken.
6.Er zal daarna een lijst met radiozenders worden getoond. Druk op de knoppen Afstemmen
omhoog of Afstemmen omlaag op het panel(of Map omhoog of Map omlaag op de
afstandsbediening) tot de gewenste zendernaam is geselecteerd op het display.
7.Druk op de knop Select om de zender te selecteren. Het display zal ‘Connecting…’ tonen
terwijl de nieuwe zender wordt gevonden. Als de radio geen verbinding kan maken, dan kan dit
komen door een van de gegeven redenen.
8.Stel het volume naar wens in.
Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
>
>
>
>
>
NL
Stations
Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations
>
>
>
>
Genre
Alternative
Ambient
Big Band
Bluegrass
Blues
>
>
>
>
>
Blues
All Stations
Highlighted Stations
Belgium
France
Germany
>
>
>
>
>
All Stations
Asian sound radio
Aston FM
Atlantic FM
Audio Book Radio
BBC Radio 1
24
Een radiozender zoeken op naam
Er zijn gelegenheden waar u de naam van een radiozender weet, maar niet de locatie of het genre. Deze optie laat u naar een zender zoeken met een gedeelte (of gedeelten) van de naam van
de radiozender.
1.Houd de knop Menu ingedrukt om het hoofdmenu van de internetradio te openen. Druk
op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel tot ‘Station list’ is
geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel tot ‘Stations’ is
geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select.
3.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel tot ‘Search
stations’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select.
4.Druk, om de zoekwoord(en) in te voeren, op de knoppen Map omhoog of Map omlaag, Links
of Rechts op de afstandsbediening om de karkaters voor de zoekopdracht een voor een te
selecteren. Druk op de knop Select om de karakters in te voeren. Druk als u een fout maakt,
op de knop Info om naar de knop ‘
’ te gaan en een karakter te verwijderen. Gebruik
na het invoeren van het laatste karakter van de zoekopdracht de knop Info en vervolgens de
knoppen Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening om het symbool ‘
’ op het
scherm te selecteren en druk op de knop Select om het zoeken te voltooien.
5.De radio zal zoeken naar radiozenders die overeenkomen met uw zoekgegevens. Als u een
spatie tussen twee zoekitems plaatst, dan zal de radio naar radiozenders zoeken die beide
items bevatten. Een zoekopdracht ‘ROCK 100’ kan dus de zender ‘100 Classic Rock Hits’ en
de zender ‘100.FM Rocks’ vinden.
6.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening om de zender
die u wilt beluisteren te selecteren en druk vervolgens op de knop Select om uw keuze te
bevestigen. Het display zal ‘Connecting…’ tonen terwijl de nieuwe zender wordt gevonden.
25
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
>
>
>
Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
>
>
>
>
>
Stations
Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations
>
>
>
>
Stations
Search stations
Radio10 - Top 100 Classic
Rock 100 DIZ
Een nieuwe of populaire zender selecteren
Zoals beschreven in de paragraaf ‘Internetradio – de basics’, maakt uw radio via het internet
verbinding met een database met radiozenders. U kunt deze optie gebruiken om zenders die
nieuw zijn toegevoegd aan de lijst beschikbare zenders of zenders die erg populair zijn bij
luisteraars over de hele wereld te selecteren. U kunt met uw radio eenvoudig zenders kiezen
uit deze twee categorieën, met behulp van menu’s die erg veel lijken op de menu’s die gebruikt
worden voor het zoeken naar zenders op locatie en genre.
1.Houd de knop Menu ingedrukt om het hoofdmenu van de internetradio te openen. Druk op
de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map omhoog of
Map omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Station list’ is geselecteerd op het display en druk
vervolgens op de knop Select.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map omhoog
of Map omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Stations’ is geselecteerd op het display en druk
vervolgens op de knop Select.
3.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map omhoog
of Map omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Popular stations’ of ‘New stations’ is geselecteerd
op het display en druk vervolgens op de knop Select om uw keuze in te voeren.
4.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (Of Map omhoog
of Map omlaag op de afstandsbediening) om een zender die u wilt beluisteren te selecteren en
druk vervolgens op de knop Select om uw keuze in te voeren. Het display zal ‘Connecting…’
tonen terwijl de nieuwe zenders wordt gevonden.
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
>
>
>
NL
Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
>
>
>
>
>
Stations
Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations
>
>
>
>
Stations
BBC Radio 4
ENERGY ZURICH
All Irish Radio
Classic FM
RTL 2
26
Een podcast / terugluisteren selecteren
Sommige radiozenders geven u de mogelijkheid te luisteren naar programma’s die al zijn
uitgezonden. De dienst Listen Again van BBC is een voorbeeld hiervan. Ook kunnen radioomroepen en particulieren programma’s maken die zijn bedoeld om gedownload te worden op
een computer of gekopieerd op een draagbare mediaspeler. Deze programma’s staan bekend
als Podcasts. Op uw radio, worden terugluisterprogramma’s als Podcasts samen gegroepeerd
als Podcasts, en hetzelfde menu wordt gebruikt voor het openen en luisteren naar beide type
programma’s. terugluisterprogramma’s kunnen ook worden geopend via het menu Stations.
1.Houd de knop Menu ingedrukt om het hoofdmenu van de internetradio te openen. Druk op
de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map omhoog of
Map omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Station list’ is geselecteerd op het display en druk
vervolgens op de knop Select.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel (of Map omhoog
of Map omlaag op de afstandsbediening) tot ‘Podcasts’ is geselecteerd op het display en druk
vervolgens op de knop Select.
3.U kunt daarna zoeken op locatie, genre of met behulp van een deel van de naam van de podcast. Het zoeken werkt op exact dezelfde manier als het zoeken naar een normale radiozender.Zoeken op locatie wordt eerst gedaan op continent, vervolgens op land. U kunt daarna ‘All
shows’ tonen of binnen een land zoeken op genre. Zoeken op genre is sneller, zodra het genre
is gekozen toont het volgende menu een lijst met beschikbare podcasts. Zoeken op naam
werkt op exact dezelfde manier als het zoeken naar een radiozender op naam, selecteer het
symbool ‘
’ als u de tekst heeft ingevoerd. U kunt één of meer stukken Tekst invoeren die
worden gebruikt voor de zoekopdracht.
4.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel(of de knoppen
Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening) en druk vervolgens op de knop Select
om de gekozen podcast te bevestigen. Het display zal ‘Connecting…’ tonen terwijl de radio het
nieuwe programma vindt.
27
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
>
>
>
Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
>
>
>
>
>
Stations
Location
Genre
Search stations
>
>
Podcasts
Podcasts
Dick and Dom
Eddie Halliwell
Edith Bowman
Fearne and Reggies
Gilles Peterson
>
>
>
>
>
Voorkeurszenders instellen
Met zoveel beschikbare internetzenders, is het wenselijk om snel zenders te kunnen selecteren
die u vaak beluistert. Uw radio heeft tien voorkeurszenders die eenvoudig kunnen worden
ingesteld om de details van internetzenders op te slaan. De voorkeurszenders worden
opgeslagen in het geheugen, zelfs als de radio wordt uitgeschakeld.
Zie ook in de paragraaf ‘Laatst beluisterd’ en ‘Mijn favoriete zenders configureren’.
NL
Een voorkeurszender opslaan
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten. Stem af op de gewenste zender met een
van de methoden beschreven op de voorgaande pagina’s.
2.Houd, om de huidige radiozender op te slaan als voorkeurszender, de gewenste knop van de
voorkeurszender (1 – 10) ingedrukt op de afstandsbediening tot het display ‘Preset stored’
toont.
De zender zal worden opgeslagen onder de gekozen knop. Herhaal deze procedure indien nodig voor de resterende voorkeurszenders.
Als alternatief kunt u ook Preset op het paneel ingedrukt houden om het instellingenmenu voor
voorkeurszenders te openen. Druk daarna op Tuning up/ down om het gewenste voorkeurszendernummer te selecteren. Druk op Select om de voorkeurszender op te slaan. De melding
“Preset stored” wordt getoond op het display om aan te geven dat de zender is opgeslagen
onder het geselecteerde voorkeurszendernummer.
3.Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurszenders kunnen worden overschreven door de
bovenstaande procedure te volgen.
Een voorkeurszender opnieuw oproepen
Preset stored
Internet radio
BBC Radio 2
1.Druk op de knop Standby om uw radio in te schakelen. Selecteer de modus internetradio met
behulp van de knop Radio.
2.Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender op de afstandsbediening. Uw radio zal
dan verbinding maken met de zender die is opgeslagen in het geheugen. De voorkeurszender
zal worden getoond aan de onderkant van het display.
2
12:34
Description
The best new
music and
entertainment
2
28
Laatst beluisterd
Het is vaak nuttig om terug te kunnen gaan naar een zender die u al heeft beluisterd. Uw radio
heeft een ‘Last Listened’ functie, waarmee u snel de laatst beluisterde radiozenders of podcasts
kunt openen. Als u naar een nieuwe radiozender luistert dan zal het oudste item in de lijst worden
verwijderd. De lijst met laatst beluisterde items wordt opgeslagen als de radio wordt losgekoppeld
van het lichtnet.
1.Houd de knop Menu ingedrukt als de radio is ingeschakeld en in de modus internetradio staat.
Het eerste item in het menu is ‘Last listened’. Druk als dit item is geselecteerd op de knop
Select.
2.Het display zal een lijst met de tien laatst beluisterde internetzenders of podcasts tonen. Druk
op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel om het gewenste item
te selecteren en druk vervolgens op de knop Select om de radio opnieuw verbinding te laten
maken met die radiozender of podcast.
Displaymodi
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
>
>
>
Last listened
Absolute Radio
eurosmoothjazz
Rock Antenne
Radio Luxembourg
EldoRadio
Internet radio
12:34
Radio Luxembourg
Description:
Radio Luxembourg, the
best in classic rock.
Uw radio heeft een reeks display-opties in de modus internetradio. Let op dat mogelijk niet alle
informatie beschikbaar is voor alle internetzenders.
1. Druk op de knop Info om door de verschillende opties te bladeren.
a.Omschrijving
Toont informatie over de radiozender of scrollende tekstberichten,
zoals artiest-/tracknaam, telnr, etc.
b.Genre
Toont informatie over genre, bijv. Pop, Classic, News, etc. en de
locatie van de huidige radiozender
Internet radio
BBC Radio 2
2
Description
The best new
music and
entertainment
Internet radio
BBC Radio 2
2
29
12:34
12:34
Genre: Variety
Show country:
London United
Kingdom
c.Betrouwbaarheid
d.Formaat
e.Afspeelbuffer
f .Datum
Toont de betrouwbaarheid van de gegevensstroom voor de huidige
zender.
Toont de bitrate en het formaat van de huidige zender.
Toont de status bij het verbinden met en afspelen van een zender.
Dit geeft de betrouwbaarheid van de gegevensstroom naar uw
radio aan. Als er geen balken worden getoond aan de rechterkant
van de scheidingslijn, dan kan de betrouwbaarheid van de gegevensstroom laag zijn en kan het voorkomen dat er veel haperingen
in de audio optreden (dit is niet altijd het geval voor REAL-geluidsstromen).
Toont de huidige datum.
Aanvullende of alternatieve informatie kan worden getoond bij het luisteren naar podcasts, de
categorieën die kunnen worden getoond zijn bijvoorbeeld …
Naam aflevering
Toon genre
URL Aflevering
Codec
Toon beschrijving
Toon taal
Bitrate
Samplingrate
Als de radio een informatiescherm toont (in tegenstelling tot een menuscherm), dan zal de tijd
aan de rechterbovenkant van het display worden getoond en een indicator van WiFi-sterkte of
ethernetverbinding aan de rechteronderkant.
Internet radio
12:34
BBC Radio 2
2
Reliability
Excellent
NL
Internet radio
12:34
BBC Radio 2
2
Bit rate: 128 kbps
Codec: WMA
Sampling Rate:
44.1kHz
Internet radio
12:34
BBC Radio 2
Playback buffer
2
Internet radio
12:34
BBC Radio 2
2
Today’s Date
05/09/2014
30
Uw radio aanpassen
In aanvulling op het opslaan van uw favoriete radiozenders in de voorkeurszenders, is het
mogelijk om aangepaste zenderlijsten te creëren, die in twee speciale menu’s van de radio
verschijnen, met de namen ‘My Favourites’ en ‘My Added Stations’. Uw radio gebruikt een
database die wordt opgevraagd via internet om uit te vinden welke radiozenders beschikbaar
zijn en hoe de radio verbinding kan maken met de zenders. U kunt zelf zenders selecteren en
toevoegen aan deze database. Deze zullen alleen toegankelijk zijn door uw PC of uw radio te
gebruiken. U kunt de zenders die in het menu ‘My Favourites’ verschijnen kiezen uit de grote
selectie die al wordt getoond. Aanvullend, als u een radiozender vindt die nog niet in de lijst
voorkomt, dan kunt u het internetadres (URL) van de stream van de radiozender ook toevoegen
aan uw selectie. Deze zal dan verschijnen in het menu ‘My Added Stations’ op uw radio.
Een account registreren
31
1.Open de website http://www.wifi radio-frontier.com met behulp van de internetbrowser
op uw computer. Klik op de ‘Register here’ link en volg de instructies op het scherm om
een account te registreren. De website zal tijdens het registratieproces vragen om een
toegangscode. Hiermee kunt u uw internetradio uniek identificeren, zodat de website de radio
kan onderscheiden van de vele andere radio’s. Volg deze stappen om de toegangscode te
verkrijgen.
2.Houd, als uw radio is ingeschakeld en in de modus internetradio is, de knop Menu ingedrukt
en selecteer vervolgens ‘Station list’ met behulp van de knoppen Map omhoog of Map
omlaag op de afstandsbediening en de knop Select.
3.Scroll omlaag in de zenderlijst naar het item ‘Help’. Druk op de knop Select om het hulpmenu
te openen.
4.Selecteer in het hulpmenu het item ‘Get access code.’ Als de radio is aangesloten op internet,
zal er een code van meestal zeven karakters worden getoond (hoofdletters en nummers).
Schrijf deze code op voor de volgende stap. Als u nogmaals moet registreren, dan moet u dit
proces herhalen om een verse toegangscode te krijgen. U moet vervolgens de door de radio
getoonde code invullen op de webpagina in het veld Access Code bij het instellen van uw
account. Als u uw account heeft ingesteld, dan kunt u andere radio’s die dezelfde database
gebruiken ook toevoegen aan uw account. U moet een toegangscode van elke radio hebben
om deze toe te voegen aan uw account. Ze kunnen daarna de details van uw favoriete en toegevoegde zenders delen.
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
Internet radio
>
>
>
BBC
Stations
Podcasts
My Added stations
Help
>
>
Access code
123ABCD
Help
Get access code
FAQ
Get access code
>
>
>
>
>
Mijn favoriete zenders configureren
1.M et gebruik van de website http://www.wifi radio-frontier.com
is het mogelijk om te zoeken tussen de vele radiozenders die
beschikbaar zijn, op locatie, genre of taal. U kunt ook de nieuwe of
populaire zenders selecteren.
2.D e gevonden radiozenders worden op het computerscherm
getoond met een icoontje ‘Play’ en een icoontje ‘Add to favourites’
(het symbool plus met hartje). Klik op het icoontje ‘Play’ om de
radiozender af te spelen op uw computer. Klik op het icoontje
‘Add to favourites’ om de zender toe te voegen aan de lijst die ook
toegankelijk is op uw radio.
3.Om u hulp te bieden bij het organiseren van uw favorieten, omdat u
er veel kunt hebben na een tijdje, kunt u op de website categorieën of
groepen specificeren waaronder de radiozender wordt getoond op uw
radio. Geschikte namen zijn bijvoorbeeld ‘Rock’, ‘Smooth’, Zenders
van mam’, enz. Als u andere zenders toevoegt aan uw favorieten
dan kunt u deze toevoegen aan een bestaande categorie of aan een
nieuwe categorie.
4.A ls er eenmaal internetzenders beschikbaar zijn in uw lijst ‘My
Favorite Stations’, dan kunt u deze zenders afspelen op uw radio.
Deze zenders zullen beschikbaar zijn op uw radio onder het menuitem ‘My Favourites’ in het menu internetradio.
5.Gebruik de link ‘My favourites’ in het gebied ‘My account’ om uw
favoriete zenderlijst op de website te bekijken, veranderen of
verwijderen. Klik, om een favoriete zender te verwijderen, op het
symbool min met hartje .
Mijn toegevoegde zenders configureren
1.A ls u naar een radiozender wilt luisteren die niet is opgenomen
in de database op http://www.wifiradio-frontier.com, dan kunt u
zelf de details toevoegen. U moet het internetadres (URL) en het
audiosysteem van de zender die u wilt toevoegen verkrijgen. Dit
kan informatie zijn die te vinden is op de website van de zender of
misschien wordt aangeboden door een andere luisteraar.
2.Gebruik de link ‘My added stations’ in het gebied ‘My account’ op de
website. Dit geeft u de mogelijkheid om details van nieuwe zenders
toe te voegen of zenders die al zijn toegevoegd te veranderen. U
kunt een naam voor de radiozender opgeven, deze wordt getoond
op uw radio. U moet ook het webadres, de locatie en formaatdetails
opgeven.
3.U kunt internetzenders die beschikbaar zijn in de lijst ‘My Added
Stations’ afspelen op uw radio. Deze zenders zullen beschikbaar
zijn op uw radio onder menu-item ‘My added Stations’ in het menu
internetradio.
4.Het is mogelijk om webadressen van audiostreams toe te voegen
die niet afspeelbaar zijn door uw radio. Als u zo’n stream probeert af
te spelen op uw radio, dan zal het display normaal gesproken een
foutmelding tonen. De Sangean DDR-66BT kan alleen MP3, WMA,
NL
AAC en Real Audio internetstreams afspelen.
5.Gebruik de link ‘My added stations in het gebied ‘My account’ om
uw toegevoegde zenderlijst op de website te bekijken, veranderen
of verwijderen,. Klik, om een favoriete zender te verwijderen, op het
symbool min met hartje.
32
Uw favoriete zenders selecteren
1.Houd de knop Menu ingedrukt om het hoofdmenu Internet radio te openen.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel tot
‘Station list’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select om het menu
te openen.
3.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel tot ‘My
Favourites’ is geselecteerd op het display. Druk vervolgens op de knop Select, uw lijst met
favoriete zenders zal op het display verschijnen (instellen zoals beschreven op de vorige
pagina).
4.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel om
de gewenste zender te selecteren en druk vervolgens op de knop Select om uw keuze te
bevestigen. Het display zal ‘Connecting...’ tonen terwijl de radio de nieuwe zender vindt. Als
de zender on-demand content heeft (dit wil zeggen, de radio geeft de optie voor het luisteren
naar programma’s die al zijn uitgezonden), kijk in de paragraaf ‘Een podcast / terugluisteren
selecteren’. Als u geen verbinding kunt maken met een bepaalde zender, merk dan op dat niet
alle zenders 24 uur per dag uitzenden en sommige zenders niet altijd online zijn.
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
Internet radio
My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
>
>
>
>
>
My Favourites
Smith fav
Smith fav
BBC Radio 2
BBC Radio 7
Bluegrass radio
Heart
Radio Luxembourg
33
>
>
>
>
Toegevoegde zenders selecteren
1.Houd de knop Menu ingedrukt om het hoofdmenu van de internetradio te openen. Druk op de
knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel tot ‘Station list’ is
geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel tot ‘My
Added Stations’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select.
3.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel om de
gewenste zender te selecteren en druk op de knop Select om uw selectie te bevestigen.
Het display zal ‘Connecting...’ tonen terwijl de radio de nieuwe zender vindt.
Als u geen verbinding kunt maken met een bepaalde zender, merk dan op dat niet alle zenders
24 uur per dag uitzenden en sommige zenders niet altijd online zijn.
In aanvulling, zoals eerder genoemd in de vorige paragraaf, is het mogelijk om audiostreams te
specificeren voor ‘My added stations’ die niet compatibel zijn met uw radio. In dit geval kan de
zender niet worden afgespeeld. De Sangean DDR-66BT Plus kan alleen MP3, WMA, AAC en
Real Audio internetstreams afspelen.
Merk op dat de genoemde audio codeerformaten generieke termen zijn. Er zijn vele variaties
voor elk formaat, evenals een verscheidenheid van streaming-protocollen die in gebruik zijn
door verschillende radio-omroepen. Uw radio is ontworpen om de overgrote meerderheid van de
codeer- en streamformaten die op dit moment in gebruik zijn door omroepen af te spelen.
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
>
>
>
NL
Internet radio
BCC
Stations
Podcasts
My Added stations
Help
>
>
>
>
>
My Added stations
Aardvark Radio
Brooklands FM
Huntingdon Community Ra
34
Muziekspeler
Gebruik met Windows, Apple Mac en Linux
U kunt audiobestanden die zijn opgeslagen op computers in uw netwerk
afspelen met de muziekspeler.
Om bestanden vanaf een computer op uw netwerk af te spelen, moet
uw radio eerst verbinding maken met een bestandsserverprogramma
op uw computer dat gebruik maakt van het Universal Plug and Play
(UPnP) protocol (ook wel bekend als DLNA). Als uw computer gebruik
maakt van Windows 7 of Windows 8 dan beschikt uw computer al over
een UPnP-serverprogramma, namelijk Windows Media Player (versie
12). Dit programma kan uw audiobestanden delen met uw radio. Het
programma geeft u de mogelijkheid om bestanden te selecteren op album, artiest, etc. met behulp van de bedieningselementen op de radio.
Waar in dit hoofdstuk Windows 8 wordt genoemd, omvat dit ook Windows 8.1.
Windows Media Player kan MP3-, WMA-, AAC- en WAV-bestanden
aanbieden aan uw radio. Als u een Apple Mac- of Linux-gebruiker bent,
of als u uw audiobestanden in andere formaten, zoals FLAC, heeft opgeslagen, zijn er andere UPnP-serverprogramma’s die u kunt gebruiken
in combinatie met uw radio. Merk op dat Apple-computers geen geïntegreerde ondersteuning bieden voor UPnP-streaming en dat Apple zijn
eigen equivalente streamingprotocol (DAAP) niet licenseert aan derden.
De Music Player op de radio kan audiobestanden in MP3-, WMA-, AAC, FLAC- en WAV-formaat afspelen. WMA Lossless bestanden kunnen
ook worden afgespeeld wanneer u gebruik maakt van Windows Media
Player, omdat het deze bestanden zal omzetten naar een compatibel
formaat voordat ze gestreamed worden naar de radio. Merk op dat het
afspelen van bestanden die gecodeerd zijn met behulp van WMA Voice,
WMA 10 Professional, en bestanden met DRM beveiliging niet is ondersteund.
Bij gebruik van een UPnP server, zijn de zoek- en selectiecriteria afhankelijk van de serversoftware, maar meestal kunt u selecteren op artiest,
album en genre. Veel server applicaties laten u ook uw bestanden openen aan de hand van de map waarin zij zijn opgeslagen evenals andere
criteria.
35
Windows Media Player is minder flexibel dan sommige andere UPnP
servers, maar is over het algemeen makkelijker in te stellen. Het wordt
geleverd als standaardcomponent van windows 7, Vista of XP.
Veel UPnP server applicaties zijn ook geschikt voor het delen van afbeeldingen en videobestanden naar andere netwerkapparaten die zijn
verbonden. U heeft in zo’n geval (zoals met Windows Media Player
11 en 12) de optie om te kiezen uit ‘Music’, ‘Video’ en ‘Pictures’ in het
menu van de muziekspeler. U moet alleen de optie ‘Music’ selecteren.
Content die wordt aangeboden via de alternatieve opties kan niet worden afgespeeld op de radio.
Sommige serverapplicaties van derden maken het mogelijk om de
zoekcriteria en indexeringsmethoden aan te passen. Dit kan handig zijn
als u een grote collectie muziekbestanden heeft.
Hier is een korte lijst met alternatieve UPnP serverapplicaties, hoewel
er ook vele andere applicaties beschikbaar zijn.
Twonky Media Server (Windows, Apple Mac, Linux)
TVersity (Windows)
Elgato EyeConnect (voor Apple Mac OS X)
Media Tomb (Linux, MAC OS X)
Raadpleeg de documentatie van de gekozen serverapplicatie voor volledige details over de configuratie en het gebruik.
Uw audiobestanden openen via een UPnP server
Als uw computer Windows 7 of 8 draait, dan bevat Windows Media Player versie 12 een UPnP
server die uw bestanden beschikbaar maakt op uw radio. Kijk in de paragraaf ‘Uw audiobestanden openen via een UPnP server met gebruik van Windows Vista en XP’ als u Windows Vista of
XP heeft. Er zijn andere UPnP serverapplicaties beschikbaar voor niet-Windows gebruikers en
Windows gebruikers die een alternatief willen gebruiken (zie de voorgaande paragraaf).Het gaat
buiten de scope van deze handleiding om alle mogelijke opties voor UPnP te bespreken. We leggen het gebruik van Windows Media Player van Microsoft hier uit, omdat dat de eerste keus zal
zijn voor de meerderheid van de gebruikers.
NL
UPnP toegang instellen met Windows Media Player 12
1.W indows Media Player 12 (hier aangeduid als WMP 12) kan een bibliotheek met alle
mediabestanden op uw PC creëren. Selecteer, om nieuwe mediabestanden toe te voegen aan
de bibliotheek, ‘Library’, vervolgens ‘Music’ en daarna ‘All music’ of ‘Artist’, ‘Album’ etc. Dit zal
de huidige inhoud van de bibliotheek tonen. U kunt daarna gewoon bestanden van andere
locaties in de bibliotheek slepen. Als alternatief kunt u als er mediabestanden of mappen op
het scherm staan met de rechtermuisknop op een bestand of map klikken en ‘Include in library’
klikken en vervolgens ‘Music’ selecteren. Op deze manier kunt u eenvoudig extra content
toevoegen aan uw muziekbibliotheek.
2.In WMP 12 , klik op ‘Stream’ (zie afbeelding aan de rechterkant) en selecteer vervolgens
‘Automatically allow devices to play my media’. Accepteer vervolgens de optie ‘Automatically
allow all computer and media devices’. Er zijn andere opties (zie ommezijde) maar dit is het
eenvoudigste als u gewoon snel media wilt streamen naar uw radio.
3.Druk op de knop Standby om het apparaat aan te zetten. Druk vervolgens herhaaldelijk op de
knop Media tot de modus Music Player wordt getoond. Het hoofdmenu van ‘Music Player’ zal
worden getoond.
36
4.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel tot ‘Shared
media’ is geselecteerd en druk vervolgens op de knop Select om de optie te openen. De radio
zal naar alle beschikbare UPnP servers scannen. Het kan een paar seconden duren voor de
scan is voltooid. De radio zal ‘<Empty>’ tonen als er geen UPnP servers worden gevonden.
5.Selecteer uw UPnP server na het scannen met behulp van de knoppen Afstemmen omhoog
of Afstemmen omlaag en de knop Select op het panel. Als u eerder automatisch verbinding
heeft toegestaan, dan zal uw radio nu verbinding maken en kunt u de volgende pagina overslaan. Als u automatische verbindingen niet heeft toegestaan, dan zal uw radio normaal gesproken op dit punt ‘Unauthorized’ tonen.
6.Uw PC kan melden dat er een verbinding is gemaakt met uw UPnP server. Gemeld of niet,
om de radio toegang te geven tot de muziekbestanden moet u in WMP 12 op de tab ‘Library’
klikken en het item ‘Stream...’ selecteren om het ‘Media Streaming’ venster te openen.
Selecteer ‘Automatically allow devices to play my media’ en selecteer vervolgens ‘Automatically
allow all computer and media devices’. Selecteer als alternatief ‘More Streaming options’ om
delen op ‘per device’ basis in te schakelen.
7.In het ‘More streaming options’ venster zal de radio worden getoond als geblokkeerd apparaat.
Klik op de getoonde knop om ‘Allowed’ te selecteren.
Opmerking:
Als u gebruik maakt van Microsoft Windows’ firewallsoftware, dan moet deze correct worden
ingesteld door WMP 12. Als u gebruik maakt van firewallsoftware van derden dan moet u deze
handmatig configureren om uw apparaat en WMP 12 te kunnen laten communiceren.
8.Selecteer op de radio nogmaals de named server met behulp van de knoppen Afstemmen
omhoog of Afstemmen omlaag en Select. Als WMP 12 nu kan communiceren met uw radio,
dan zullen er enkele opties voor het selecteren van media op het display verschijnen.
37
Music player
Shared media
My playlist
Clear My playlist
System settings
Main menu
>
>
>
>
>
Shared media
JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music
>
>
Mediabestanden lokaliseren en afspelen met behulp van UPnP
Als de UPnP server is geconfigureerd om bestanden te delen met uw radio, kunt u de bestanden
die u wilt afspelen als volgt selecteren:1.Druk op de knop Standby om de radio aan te zetten. Druk op de knop Media tot de modus
Music Player wordt getoond op het display. Het hoofdmenu van Music Player zal vervolgens
worden getoond.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het panel tot ‘Shared
media’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select om de radio
naar UPnP servers te laten scannen. Merk dat dit enkele seconden kan duren voor de scan
is voltooid. Het display zal terugkeren naar het menu Music player als er geen UPnP servers
worden gevonden.
3.Druk na een succesvolle scan op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag
op het panel om uw UPnP server te selecteren en druk vervolgens op de knop Select. Als het
display meerdere mediatypen toont, selecteer ‘Music’ (sommige UPnP servers kunnen ook
afbeeldingen en video delen met geschikte apparaten).
4.De radio zal nu de door de UPnP server beschikbaar gestelde mediacategorieën tonen
- bijvoorbeeld, ‘Album’, ‘Artist’ en ‘Genre’. Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of
Afstemmen omlaag op het panel om de gewenste categorie te selecteren en druk vervolgens
op de knop Select om uw keuze te bevestigen.
Druk, als u de zoekfunctie wilt gebruiken, op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen
omlaag (op het panel) tot ‘Search’ is geselecteerd op het display. U kunt verschillende
karakters selecteren om een sleutelwoord op te bouwen voor het zoeken naar media om af te
spelen. Als u voor het eerst het delen met een UPnP server instelt, zullen niet alle bestanden
onmiddellijk beschikbaar zijn. De UPnP server moet in alle bestanden kijken om de artiest- en
albuminformatie uit de ‘tags’ in de bestanden te identificeren.
De server kan ook tijd nodig hebben voor het verkrijgen van toegang tot het internet en
aanvullende informatie, zoals ‘album art’, die kan worden getoond tijdens het bekijken van uw
muziekbibliotheek op uw PC. Dit kan tijd in beslag nemen als een bibliotheek vele bestanden
bevat.
NL
Music player
Shared media
My playlist
Clear My playlist
System settings
Main menu
>
>
>
>
>
Shared media
JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music
>
>
JENNY: Jenny’s music
Music
Video
Pictures
Playlists
>
>
>
>
Music
All music
Genre
All Artists
Contributing Artists
Album Artists
>
>
>
>
>
38
Selecteren van Media
Bij het zoeken via UPnP kunt u zoekcriteria selecteren zoals bepaald door de UPnP server
software op uw computer. Dit geeft u de mogelijkheid om te zoeken op een bepaald soort
informatie (Album, Artiest, Genre, etc.) en vervolgens de zoekopdracht te verfijnen om een album
of een bepaalde track van een album te vinden.
Sommige UPnP server applicaties maken het mogelijk om de zoekopties aan te passen.
De zoekopdrachten die hier zijn beschreven zijn slechts voorbeelden van de mogelijkheden.
JENNY: Jenny’s music
Music
Video
Pictures
Playlists
>
>
>
>
Music
Luisteren naar een volledig album
1.Gebruik de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om content te selecteren
op Artiest, Album, Genre, etc. aan de hand van uw benodigdheden en druk vervolgens op de
knop Select om uw keuze in te voeren.
2.Als u het album of de map bereikt dan zal het menu de tracks op dat album of in die map
tonen. Als u zoekt met behulp van UPnP dan zullen ze normaal worden getoond in volgorde
van tracknummer (maar zoals met alle zoekcriteria, kan dit variëren, afhankelijk van de
gebruikte serverapplicatie).
3.Druk als de eerste track van het album wordt aangeven op de knop Select. Het afspelen van
het album zal dan beginnen. U kunt onder het afspelen van de mediabibliotheek de menu’s
gebruiken om een andere selectie te maken, zoals hierboven beschreven. Als u de track vanaf
waar u wilt afspelen selecteert, zal de radio onmiddellijk beginnen met afspelen van de nieuwe
selectie.
All music
Genre
All Artists
Contributing Artists
Album Artists
>
>
>
>
>
All Artists
The Beatles
Beautiful South
Beethoven
Cat Stevens
Cream
>
>
>
>
>
The Beatles
The Beatles - 1
Abbey Road
Help!
Rubber Soul
Sgt. Peppers Lonely Hea
>
>
>
>
>
The Beatles 1
Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Han
Can’t Buy Me Love
39
>
>
>
>
Luisteren naar een bepaalde track
1.Als u alleen een bepaalde track van een album of map wilt afspelen, kies eerst het album of de
map zoals beschreven op de voorgaande pagina’s.
2.Druk op de knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen Omlaag tot de gewenste track is
geselecteerd.
3.Druk op de knop Select. De track zal worden afgespeeld. De radio zal vervolgens de volgende
nummers van hetzelfde album of map afspelen.
The Beatles
The Beatles - 1
>
Abbey Road
>
Help!
>
Rubber Sour
>
Sgt. Peppers Lonely Hea >
NL
The Beatles 1
Het afspelen bedienen
1.Druk op de knop Play/Pause om het afspelen van de huidige track te pauzeren.
2.Het afspelen zal hervatten van het punt waar het was gepauzeerd als u nogmaals op de knop
Play/Pause drukt.
3.Druk op de knop Terugspoelen/Afstemmen omlaag om het afspelen van de vorige track in
de lijst te starten.
4.Druk op de knop Vooruitspoelen/Afstemmen omhoog om het afspelen van de volgende
track in de lijst te starten.
5.Houd de knop Vooruitspelen/Afstemmen omhoog of Terugspoelen/Afstemmen omlaag
ingedrukt om door de huidige track te spoelen. Hoe langer de knop wordt ingedrukt, hoe hoger
de snelheid waarmee de speler door de track spoelt. Laat de knop los als het gewenste punt
wordt bereikt. (Merk op dat deze functie niet wordt ondersteund bij het afspelen van bestanden
die zijn gecodeerd met het FLAC-formaat.)
Love Me Do
>
From Me to You
>
She Loves You
>
I Want to Hold Your Han >
Can’t Buy Me Love
>
Music player
Love Me Do
Artist:
The Beatles
12:34
UPnP
40
Tracks herhalen
1.Druk tijdens het afspelen van een track op de knop Repeat om de herhaalfunctie te activeren.
Uw geselecteerde tracks zullen herhaaldelijk worden afgespeeld en de herhaalindicator zal
worden getoond op het display.
2.Druk nogmaals op de knop Repeat om te herhaaloptie uit te schakelen.
Tracks in willekeurige volgorde afspelen
1.Druk onder het afspelen van een track op de knop Random om de shuffle-functie in te
schakelen. Uw geselecteerde tracks zullen in willekeurige volgorde worden afgespeeld en de
shuffle-indicator zal worden getoond op het display.
2.Druk nogmaals op de knop Random om shuffle uit te schakelen. Als zowel de afspeeloptie
Repeat als Shuffle is geactiveerd dan zullen de icoontjes van zowel Herhalen als Shuffle op
het display worden getoond.
Opmerking:
De afspeelfunctie shuffle mag alleen worden geselecteerd als de huidige selectie uit minder dan
512 tracks bestaat.
41
Music player
Love Me Do
Artist:
The Beatles
12:34
UPnP
Music player
Love Me Do
Artist:
The Beatles
UPnP
12:34
Displaymodi
Uw radio heeft een reeks display-opties in de modus Music Player.
Merk op dat de beschikbaarheid van informatie afhankelijk is van de specifieke mediabestanden,
hun formaat en van de mogelijkheden van de server. (niet alle UPnP servers maken de informatie van mediabestanden beschikbaar op dezelfde manier).
1. Druk op de knop Info om door de verschillende opties te bladeren.
a. Voortgangbalk
Toont de voortgang van het afspelen van de huidige track.
b. Artiest
Toont de artiestinformatie voor de huidige track.
c. Album Toont de albuminformatie voor de huidige track.
d. Formaat
Toont de bitrate en het formaat van de huidige track.
e. Buffer
Toont de interne bufferstatus van de radio tijdens het afspelen
van media.
De tijd zal worden getoond in de rechterbovenhoek van het display als de muziekspeler een informatiescherm toont (in tegenstelling tot een menuscherm). Er wordt ook een indicator van de
WiFi-sterkte of ethernetverbinding getoond in de rechteronderhoek samen met een indicator die
aangeeft dat de radio gegevens ontvangt van een UPnP server.
De DDR-66BT kan de albumafbeelding tonen van de track die wordt afgespeeld.
De afbeelding kan alleen worden getoond als de afbeelding aanwezig is in het bestand dat wordt
afgespeeld, de afbeelding niet te groot is (of wordt vergroot door de server) en de UPnP-server
over functionaliteit beschikt om de afbeelding te versturen naar de radio.
Afbeeldingen die worden verstuurd naar de radio moeten worden verstuurd in het JPEG-formaat en mogen niet groter zijn dan 640 x 480 pixels. Als de radio geen afbeelding ontvangt, dan
wordt er een standaardpictogram getoond. Sommige UPnP-serverapplicaties sturen ook een
standaardpictogram als er geen afbeelding wordt gevonden in het bestand dat wordt afgespeeld.
Sommige UPnP-serverapplicaties kunnen de afbeelding, indien nodig, verkleinen voordat deze
wordt verstuurd naar de radio. Als de radio verwacht een afbeelding te ontvangen, maar er geen
afbeelding wordt aangeboden, dan wordt er geen afbeelding of pictogram getoond. Vanwege de
grote verschillen in het formaat voor albumafbeeldingen en UPnP/DLNA-standaarden, wordt het
incidenteel niet kunnen tonen van albumafbeeldingen op de radio niet beschouwd als een fout.
Music player
Sleep Away
3:11
19:14
NL
3:22
UPnP
Music player
19:15
Sleep Away
Album:
Not specified
UPnP
Music player
19:16
Sleep Away
Today’s Date:
07/04/2014
UPnP
Music player
Sleep Away
19:16
Playback buffer
UPnP
Music player
Sleep Away
19:16
Bit rate: 192 kbps
Codec: MP3
Sampling Rate:
44.1 kHz
UPnP
42
Afspeellijsten
Soms is het mogelijk dat u een lijst van tracks of albums wilt maken die dan zonder volgende
actie kan worden afgespeeld - zoals achtergrondmuziek voor een feest, bijvoorbeeld.
Uw radio kan worden geconfigureerd om een lijst van tot 500 tracks te onthouden. De tracks of
albums in de afspeellijst kunnen worden geselecteerd van uw UPnP server. De afspeellijst wordt
opgeslagen in het geheugen van uw radio tot de externe stroombron wordt verwijderd of tot de
afspeellijst wordt gewist in het menu.
Een enkele track toevoegen aan uw afspeellijst
The Beatles 1
1.Houd bij het selecteren (of afspelen) van een track met behulp van een UPnP server de knop
Select ingedrukt, het display toont ‘Added to My playlist’.
2.De track zal worden toegevoegd aan de afspeellijst.
Een geheel album of gehele map toevoegen
3.Selecteer bij gebruik van een UPnP server het gekozen album, artiest of map en houd de
knop Select ingedrukt. Het display zal ‘Added to My playlist’ tonen.
4.Alle tracks binnen de album-, de artiest- of de mapselectie worden individueel toegevoegd
aan de afspeellijst. U kunt ongewenste tracks verwijderen uit de afspeellijst (zie de volgende
paragrafen).
Love Me Do
>
From Me to You
>
She Loves You
>
I Want to Hold Your Han >
Can’t Buy Me Love
>
Added to My
playlist
All Artists
The Beatles
Beautiful South
Beethoven
Cat Stevens
Cream
Added to My
playlist
43
>
>
>
>
>
Uw afspeellijst bekijken
1.Druk op de knop Standby om het apparaat aan te zetten. Druk herhaaldelijk op de knop Media
tot de modus Music Player wordt getoond. Het menu Music Player zal worden getoond op het
display.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag (op de afstandsbediening) tot ‘My Playlist’
is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select om de afspeellijst te
openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om door de afspeellijst te scrollen. Tracks
die worden gedeeld via UPnP zullen hun tracknaam tonen.
Music player
Shared media
My playlist
Clear My playlist
System settings
Main menu
>
>
>
>
>
NL
My playlist
Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Han
Can’t Buy Me Love
Een track uit de afspeellijst verwijderen
1.Houd de knop Menu ingedrukt om het hoofdmenu van Music Player te openen.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag (op de afstandsbediening) tot ‘My Playlist’
is geselecteerd op het display. Druk op de knop Select om de afspeellijst te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot de track die u wilt verwijderen is
geselecteerd. Houd de knop Select ingedrukt (op de afstandsbediening).
4.U wordt gevraagd de verwijdering te bevestigen. Druk, om de track te verwijderen, op de
knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘YES’ is geselecteerd op het display en druk
vervolgens op de knop Select om de geselecteerde track te verwijderen.
5.Selecteer, als u de track niet wilt verwijderen, ‘NO’ en druk op de knop Select om de operatie
te annuleren.
My playlist
Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Han
Can’t Buy Me Love
My Playlist
Delete from
My playlist?
44
De afspeellijst verwijderen
1.Houd de knop Menu ingedrukt om het hoofdmenu van Music Player te openen.
2.Druk om de gehele afspeellijst te wissen, op de knoppen Map omhoog of Map omlaag (op de
afstandsbediening) tot ‘Clear My playlist’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op
de knop Select.
3.Om de gehele afspeellijst te wissen, druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot
‘YES’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select om de afspeellijst
te wissen.
4.S electeer als u de afspeellijst niet wilt wissen, ‘NO’ en druk op de knop Select om te
bevestigen.
Music player
Shared media
My playlist
Clear My playlist
System settings
Main menu
>
>
>
>
>
Clear My Playlist
Remove all from My playlist
Uw afspeellijsten afspelen
1.Houd de knop Menu om het hoofdmenu van Music Player te openen.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag (op de afstandsbediening) tot ‘My playlist’
is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select.
3.Om de afspeellijst vanaf een bepaalde track af te spelen, druk op de knoppen Map omhoog
of Map omlaag tot de gewenste track is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de
knop Select om het afspelen te starten.
4.U kunt deze functie gebruiken onder het afspelen van de afspeellijst om naar een bepaalde
track in de afspeellijst te gaan. U kunt onder het afspelen van de afspeellijst tracks of albums
toevoegen of specifieke tracks verwijderen (zie voorgaande paragrafen).
45
Music player
Shared media
My playlist
Clear My playlist
System settings
Main menu
My playlist
Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Han
Can’t Buy Me Love
>
>
>
>
>
Wekken op LAN (Wake On LAN)
Als u een computer gebruikt als UPnP-server voor het afspelen van muziekbestanden via uw
radio, dan is het mogelijk dat u deze computer uit wilt schakelen als u de radio niet gebruikt.
Als uw computer juist is geconfigureerd, dan kan de computer afsluiten of in standby- of
winterslaapmodus gaan als hij niet wordt gebruikt.
Uw radio kan een computer die is uitgeschakeld, indien er eerder verbinding is gemaakt met een
UPnP-applicatie op de desbetreffende computer, wekken door een Wake On LAN-commando te
verzenden. Een computer die niet actief is zal worden aangegeven met een vraagteken in de lijst
met UPnP-servers.
Veel computers zullen niet reageren op Wake On LAN-commando’s van de radio en het is
mogelijk dat er speciale software, stuurprogramma’s, BIOS of routerconfiguraties moeten worden
geïnstalleerd om gebruik te kunnen maken van deze functie. Als een computer niet reageert op
een Wake On LAN-commando, dan ligt dit niet aan de radio.
Shared media
?DAD: LES:
>
?JENNY: Jenny’s music >
HOME_PC: Mum’s music >
NL
Inactieve servers verwijderen
Uw radio slaat de details van UPnP-servers die zijn gevonden via de netwerkverbinding op in
het intern geheugen. Als u de radio op andere locaties gebruikt, dan kan het zijn dat een aantal
servers in de lijst op de radio niet meer beschikbaar zijn. Met de functie Prune servers kunt u
de lijst opnieuw initialiseren, zodat alleen actieve UPnP-servers op het huidige netwerk worden
getoond bij het selecteren van ‘Shared Media’ uit het menu van de muziekspeler.
1.Houd Menu ingedrukt om het hoofdmenu van de muziekspeler te openen.
2.Druk op Folder up/down tot ‘Prune servers’ is geselecteerd op het display. Druk daarna op
Select om het item te openen.
3.Druk om servers die niet meer bereikt kunnen worden te verwijderen op Folder up/down tot
‘Yes’ is geselecteerd op het display. Druk daarna op Select om de servers te verwijderen.
4.Als u de niet-beschikbare servers niet wilt verwijderen, selecteer dan ‘No’ en druk daarna ter
bevestiging op Select.
Music player
My Playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers
>
Prune invalid
Prune shared media
wake on LAN servers?
46
Verbonden blijven met het netwerk
Verbonden blijven met het netwerk
Uw radio zal in de standbymodus standaard de WiFi-verbinding uitschakelen. Dit vermindert het
stroomverbruik, maar het betekent wel dat u de radio handmatig aan moet zetten om de functie
‘Play to’ of andere besturingssoftware wilt gebruiken.
Als u de radio op afstand wilt kunnen bedienen, zelfs als de radio in de standbymodus staat,
dan kunt u ervoor kiezen de netwerkverbinding in stand te houden met behulp van de optie
‘Keep network connected’ in het menu met netwerkinstellingen. In de standbymodus wordt de
WiFi-signaalindicator getoond met of zonder een kruis erdoorheen op basis van de gekozen
netwerkinstellingen.
De functie ’Play to’ van Windows 7 (UPnP-renderer)
47
Als u gebruik maakt van 7, dan is het met behulp van de functie “Play to” mogelijk om een
muziekalbum, track of afspeellijst op de computer te selecteren en Windows te vervolgens
te vertellen deze af te spelen op de radio met behulp van de ‘Play to’ functie. Met behulp van
geschikte software (soms ook bekend onder de naam UPnP Control Point), is er soortgelijke
functionaliteit beschikbaar voor andere computers en mobiele apparaten die gebruik maken
van de besturingssystemen als Apple iOS of Android. De radio gedraagt zich in deze modus als
UPnP-Renderer.
1.De radio moet actief verbonden zijn met het netwerk om de functie ‘Play to’ te gebruiken.
Windows moet bij het eerste gebruik van de functie ‘Play to’ de radio eerst detecteren. Ga
naar stap 2 voor instructies over het detecteren van de radio. Als de functie ‘Play to’ eerder
heeft gebruikt, zodat Windows de radio nog kent, en u uw radio heeft ingesteld om de
netwerkverbinding in de standbymodus te behouden, ga dan naar stap 3.
2.Als uw radio op dit moment niet is ingeschakeld, of geen actieve netwerkverbinding heeft, dan
moet u de radio eerst inschakelen en de muziekspelermodus selecteren. Selecteer vervolgens
‘Shared media’ uit het menu, zodat de radio een verbinding maakt met Windows Media Player
op uw PC. Na deze stap kunnen alle andere functies worden uitgevoerd op uw computer.
3.Ga op uw Windows 7 PC naar het bestand, het album of de afspeellijst die u wilt afspelen.
4.Klik met de rechter muisknop op het gekozen item en selecteer de optie ‘Play to’.
5.Windows toont u nu één of meer apparaten, waaronder uw radio. U kunt nu muziek versturen
naar de radio. Selecteer de radio en klik met de linker muisknop op de radio.
06/04/2011
06/04/2011
15:37
15:37
6.Windows opent daarna een ‘Play to’ venster dat de track of tracks die worden afgespeeld
toont. Uw computer zal de radio besturen en uw radio gaat in de modus Digital Media
Renderer (DMR). Na een paar seconden zal de radio beginnen met het afspelen. Het display
van de radio geeft aan dat de radio in de modus DMR is.
7.A ls de radio afspeelt in de modus DMR mode, dan kunt u gebruik maken van de
bedieningselementen in het ‘Play to’ venster op uw computer om andere tracks af te spelen,
vooruit of terug te spoelen, te pauzeren of het afspelen te hervatten en het volume op de radio
in te stellen. U kunt de bedieningselementen op uw radio ook gebruiken om het volume in te
stellen, de trackinformatie te tonen (druk op Info) of de operatiemodus te veranderen. Het is in
de modus DMR niet mogelijk om met de bedieningselementen op de radio andere tracks af te
spelen of het afspelen te pauzeren.
8.U kunt tijdens het afspelen aanvullende media selecteren in Windows en deze toevoegen met
behulp van de functie ‘Play to’ (zie stappen 3-5). De aanvullende tracks worden toegevoegd
aan de afspeellijst in het huidige ‘Play to’ venster. U kunt ook tracks verwijderen of de volgorde
van tracks in het ‘Play to’ venster veranderen.
9.Als u de modus DMR wilt verlaten, zet uw radio dan uit of druk op Mode om een andere
operatiemodus te selecteren.
Vergeet niet dat de radio een actieve netwerkverbinding nodig heeft voor de modus DMR en
het opnieuw gebruiken van de functie ‘Play to’ van Windows (zie stappen 1 en 2 hierboven).
Opmerking:
Sommige beveiligingssoftware van Windows kan het correct werken van de functie ‘Play to’
verhinderen. Er zijn mogelijk updates of configuratie-opties voor dergelijke software, die het
toestaan dat ‘Play to’ juist werkt-raadpleeg de leverancier van uw antivirussoftware. De functie
‘Play to’ in Windows 7 is met succes getest en werkt zonder problemen bij gebruik van de
DDR-66BT radio in combinatie met de Security Essentials software van Microsoft.
DMR
12:34
Would You Be Happ
Playback buffer
DMR
12:34
Would You Be Happ
Artist:
The Corrs
UPnP
UPnP
DMR
12:34
Would You Be Happ
Album:
The Best of the Corrs
DMR
12:34
Would You Be Happ
Bit rate: 192 kbps
Codec: WMA
Sampling rate: 44.1 kHz
UPnP
UPnP
NL
48
Luisteren naar Spotify
Muziek afspelen met Spotify Connect
Laat uw radio kennis maken met een geheel nieuwe wereld van muziek. Met Spotify kunt u genieten van directe toegang tot miljoenen nummers.
Een Spotify Premium-abonnement is benodigd.
Voor details, kijk op de homepage van Spotify.
http://www.spotify.com
1. Voorbereiden op afspelen
● Download de Spotify app
op uw smartphone of tablet en log in op de applicatie.
● Controleer de netwerkomgeving en schakel de radio vervolgens in (raadpleeg ‘Configuratie’ in
de vorige paragraaf)
Opmerking:
Uw radio en uw smartphone of tablet moeten verbinding maken met hetzelfde draadloze
netwerk, zodat u de radio later kunt vinden op uw smartphone of tablet.
1.Zorg ervoor dat de optie “Keep Network Connected” op uw radio is ingeschakeld om ervoor
te zorgen dat Spotify Connect toegang heeft tot de radio als deze in de standbymodus of een
niet-netwerkmodus (DAB/FM/AUX-IN) staat.
2.O pen Spotify op uw smartphone en open het afspeelscherm, zoals getoond aan de
rechterkant.
3.Druk herhaaldelijk op Radio om naar de Spotify Connect-modus te schakelen. Het bericht
‘Waiting for Users’ wordt getoond.
Spotify
Control
Spotify
Waiting for Users
Spotify
49
14:16
4.Tracks afspelen via uw radio.
Druk op
het verbindingsicoontje in de rechteronderhoek van het scherm, hier kunt u uw
radio vinden in de lijst. Druk op het item en uw smartphone/tablet maakt verbinding met uw radio. U kunt het groene verbindingsicoontje zien, wat aangeeft dat er verbinding is gemaakt met
de radio. U kunt nu luisteren naar audio die draadloos wordt gestreamd vanaf de smartphone/
tablet waarmee verbinding is gemaakt.
Opmerking:
Als u het icoontje niet kunt zien, dan geeft dit aan dat er geen apparaat aanwezig is waarmee
verbinding kan worden gemaakt. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat of de support site
van de fabrikant omdat een firmware-upgrade mogelijk benodigd is.
5.Het afspelen bedienen
Gebruik de bedieningselementen op het apparaat waarmee verbinding is gemaakt (d.w.z.
Smartphone/tablet) of de bedieningselementen op de radio om het afspelen te starten/pauzeren, een track te selecteren en het volume te regelen.
6.De verbinding met Spotify verbreken op uw radio.
Spotify
Fables of Faubus
09:08
NL
Sangean WFR-29C
Spotify
4:36
8:12
Druk op het pictogram
, uw smartphone verschijnt in de lijst, druk op het item en Spotify
speelt het af via uw smartphone. Daarnaast kunt u uw radio ook uitschakelen of een andere
modus modus selecteren.
50
Weergavemodus- Spotify Connect
Uw radio heeft een reeks weergave-opties bij het afspelen via Spotify Connect. Druk op Info om
door de verschillende opties te bladeren.
a. Voortgangsbalk Toont de afspeelvoortgang van de huidige track
b. Artiest Toont de naam van de artiest van de huidige track
c. Album Toont de naam van het album waarvan het huidige nummer afkomstig is
d. Bitrate Toont de bitrate en de sampling-rate van de huidige track
e. Afspeelbuffer Toont het interne bufferniveau van de radio
Opmerking:
Als de audio-streaming van Spotify Connect wordt onderbroken of gestopt (bijv. controle wordt
doorgegeven aan een ander apparaat), dan wordt het bericht “Waiting for Users” getoond.
Spotify
Fables of Faubus
09:08
Spotify
4:36
Spotify
Sweet Talker
8:12
14:51
Artist:
Jessie J
Spotify
1
2
87
Spotify
Sweet Talker
Album:
Sweet Talker
(Deluxe Version)
Spotify
1
2
87
Spotify
Sweet Talker
2
14:51
Bit rate: 320 kbps
Sampling Rate:
44100 Hz
Spotify
1
14:50
87
Spotify
Sweet Talker
14:51
Playback buffer
Spotify
1
51
2
87
Dataverbruik audiostream- Spotify Connect
U kunt de kwaliteit van de Spotify-audiostream veranderen op de radio. Als uw internetverbinding een lage datalimiet of een lage snelheid heeft, dan wordt sterk aanbevolen om een lagere
streamkwaliteit (die minder data verbruikt) voor Spotify-verbindingen te selecteren. In sommige
gevallen kan dit ook zorgen voor een hogere betrouwbaarheid, hoewel de audiokwaliteit afneemt.
De datasnelheid die wordt gebruikt met Spotify Connect kan worden ingesteld met een internetbrowser.
1.U kunt de instellingenpagina van de radio openen door de onderstaande stappen te volgen.
Open het menu voor de huidige modus door Menu ingedrukt te houden > Selecteer “System
settings”> Selecteer “Network”> Selecteer “View settings”> Druk op Select om het item “View
settings” te openen, het IP-adres wordt getoond op het display> Schrijf het IP-adres dat wordt
getoond op het display op voor de volgende stap > Zorg ervoor dat uw computer/smartphone
is verbonden met hetzelfde netwerk als de radio. Voer het IP-adres dat u hierboven heeft
opgeschreven in in de adresbalk van uw internetbrowser.
2.Als u de instellingenpagina van uw radio opent in de internetbrowser, dan zal de bovenste
pagina u de mogelijkheid geven om de streamkwaliteit te selecteren (96k/160k/320k). De
geselecteerde streamkwaliteit zal worden toegepast wanneer uw radio muziek streamt uit een
nieuwe afspeellijst op Spotify.
Network settings
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
Network wizard
WPS WiFi setup
View settings
NL
Wlan region
Manual settings
View settings
System settings
Equaliser
DHCP enable
Network
SSID:
Time/Date
Julia S
Brightness
IP address:
Contrast
192.168.1.27
Naam radio - Spotify Connect
U kunt de naam van uw radio personaliseren zodat de radio eenvoudig geïdentificeerd kan
worden binnen het netwerk waarmee verbonden is, de UPnP-server of de Spotify-app.
1.Volg de stappen beschreven in punt 1 hierboven om een aantal instellingen van de radio te
bekijken alsmede de naam (“friendly name”) van de radio te veranderen.
2.Type de naam in in het veld en klik op “Apply” om de verandering op te slaan. De nieuwe naam
kan worden gezien op andere apparaten die met het netwerk zijn verbonden.
2
52
Luisteren naar muziek via Bluetooth-streaming
U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de DDR-66BT voordat u automatisch verbinding
kunt maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen/streamen via uw radio. Koppelen creëert een
‘band’ waardoor twee apparaten elkaar kunnen herkennen.
53
Voor het eerst koppelen en afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat
1. Druk herhaaldelijk op Media tot de Bluetooth-modus is geselecteerd op het display.
2.Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de handleiding om verbinding te maken met de
radio. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de naam ‘SmartLink
9’. Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet
u mogelijk het wachtwoord “0000” invoeren.
3.Zodra de apparaten zijn verbonden, zal het Bluetooth-icoontje blauw blijven branden. U kunt
nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat. Het volume kan worden
ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio.
4.Gebruik de bediening op uw apparaat of op de luidspreker om de door u gewenste muziek te
kiezen.
Opmerking:
1)Als er 2 Bluetooth-apparaten, bij het koppelen voor de eerste keer, naar uw radio zoeken,
dan wordt de radio op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat
verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat de radio niet vinden in de
lijst.
2)Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio wordt verplaatst, dan zal
de Bluetooth-verbinding met de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch
opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik komt. Houd
er rekening mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetoothapparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.
3)Als ‘SmartLink 9’ wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding
kunt maken met de radio, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals
met de radio door de eerder beschreven stappen te volgen.
4)Het effectieve bereik van het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30
voet). Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
5) D e prestaties van Bluetooth/ NFC-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de
verbonden Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt
voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden
ondersteund op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten.
Bluetooth
Bluetooth
Audiobestanden afspelen in de Bluetooth-modus
Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het
afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth-apparaat.
1.Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de
Volumeregeling op uw radio of op uw Bluetooth-apparaat.
2.Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te starten/pauzeren en
naar de gewenste track te gaan. Als alternatief kunt u het afspelen ook bedienen met de
knoppen Play/Pause
, Volgende track
, Vorige track
op de radio.
Opmerking:
1)H et is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle
bedieningselementen.
2)Sommige apparaten kunnen het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk uitschakelen
wanneer er sms’jes of emails worden ontvangen of voor andere redenen die niets met het
streamen van audio te maken hebben. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetoothapparaat en duidt niet op een fout met uw radio.
Geheugen van de radio en opnieuw verbinding maken met een apparaat
Uw radio kan tot 8 apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8
apparaten is gekoppeld, dan zal het apparaat waarmee het langst niet is gekoppeld worden gewist uit het geheugen.
De radio onthoudt de Bluetooth-apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt.
Als het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt niet beschikbaar is, probeert uw radio
verbinding te maken met het een-na-laatste apparaat, enzovoorts.
Als alternatief kunt u ook verbinding maken met een apparaat waarmee eerder is gekoppeld door
het zelf te selecteren.
1. Druk herhaaldelijk op Media om de Bluetooth-modus te selecteren.
2. Houd Menu ingedrukt om het Bluetooth-menu te openen.
3. Druk op Folder up/ down tot ‘Paired Devices’ is geselecteerd en druk daarna op Select om
een lijst te openen met apparaten waarmee eerder is gekoppeld.
4. Druk op Folder up/ down om het eerder gekoppelde apparaat waarmee u verbinding wilt
maken te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Select.
NL
Bluetooth
Paired Devices
Forget devices
System settings
Main menu
>
>
54
Apparaten waarmee eerder is gekoppeld verwijderen uit het geheugen
1.Druk herhaaldelijk op Media om de Bluetooth-modus te selecteren.
2.Houd Menu ingedrukt om het Bluetooth-menu te openen.
3.Druk op Folder up/down tot ‘Forget Devices’ is geselecteerd en druk daarna op Select om het
item te openen.
4.De tekst ‘Forget all devices?’ verschijnt op het display. Druk op Folder up/down om ‘YES’
te selecteren en alle gegevens over apparaten waarmee eerder is gekoppeld te wissen. Of
selecteer ‘NO’ om het geheugen niet te wissen. Druk ter bevestiging van uw keuze op Select.
Bluetooth
Paired Devices
Forget devices
System settings
Main menu
Forget devices
Forget all deices?
De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken
Houd Back/Pair voor 2-3 seconden ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te
verbreken. Uw radio kan nu weer worden gevonden om te koppelen.
55
>
>
Koppelen en afspelen via NFC
Uw radio is uitgerust met een draadloze NFC-functie (Near Field Communication), waarmee
NFC-apparaten kunnen koppelen met uw radio en muziek kunnen afspelen. Voor niet-NFC-apparaten, raadpleeg de bovenstaande instructies om op een normale manier te koppelen met
Bluetooth. Schakel de NFC-functie in op uw apparaat. Tik met het NFC-gebied van uw afspeelapparaat op de NFC-tag op de bovenkant van uw radio.
1.Schakel de NFC-functie in op uw apparaat. (Belangrijk: Zorg er wanneer u gebruik wilt maken
van NFC voor dat het scherm van uw afspeelapparaat is ingeschakeld en ontgrendeld.)
2.Tik met het NFC-gebied van uw afspeelapparaat op de NFC-gebied dat is gemarkeerd op
het bovenpaneel. Het apparaat schakelt automatisch naar de koppelmodus. Als u voor het
eerst koppelt met het apparaat, dan is het mogelijk dat uw NFC-apparaat toestemming vraagt
om verbinding te maken met de radio. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, zal de melding
‘Connecting SmartLink 9…’ or een soortgelijk bericht worden getoond op uw NFC-apparaat.
3.Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat of op uw radio om het afspelen te starten/
pauzeren en de gewenste track te selecteren.
Opmerking:
1.De prestaties NFC-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetoothapparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding
maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige
gekoppelde Bluetooth/NFC-apparaten.
2.Het NFC-detectiegebied zit niet op alle apparaten op dezelfde plek. Als u via NFC verbinding
maakt met een Bluetooth-apparaat, raadpleeg dan de handleiding voor meer informatie.
3.S ommige metalen hoesjes voor mobiele telefoons kunnen de gevoeligheid van NFC
verminderen. Zorg ervoor dat u het hoesje verwijdert voordat u NFC activeert. De verbinding met uw NFC-apparaat verbreken
Als u de verbinding tussen het bronapparaat en de radio wilt verbreken, druk het NFC-gebied
dan simpelweg nogmaals tegen de NFC-tag op de bovenkant van de radio. (Belangrijk: Zorg
ervoor dat het scherm van uw afspeelapparaat is ingeschakeld en ontgrendeld als u van NFC
gebruik wilt maken.)
NL
56
DAB-radio
De DAB modus voor het eerst gebruiken
1.Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.
2.Druk op de knop Standby om de radio aan te zetten. Als de radio eerder is gebruikt, dan zal
de laatst gebruikte modus worden geselecteerd.
3.Druk herhaaldelijk op de knop Radio tot de modus DAB radio is geselecteerd op het display.
4.Als dit de eerste keer is dat de modus DAB wordt gebruikt, dan zal er een snelle scan over
de Band III DAB kanalen worden uitgevoerd. Het display zal ‘Scanning’ tonen. (Als de radio
eerder is gebruikt, dan zal de laatst geselecteerde zender worden geselecteerd.) Tijdens het
scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden
en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. Het
afgebeelde balkje geeft de voortgang van de scan aan.
5.A ls het scannen is voltooid, zal de radio de gevonden zenders tonen (in alfanumerieke
volgorde 0....9...A...Z), tenzij er eerder is afgestemd op een DAB-zender. Druk op de knoppen
Map omhoog of Map omlaag om door de lijst van beschikbare DAB-zenders te scrollen. Druk
op de knop Select om de geselecteerde zender te openen. Het display kan ‘Connecting...’
tonen terwijl de radio opnieuw afstemt. Gebruik de knoppen Volume om het geluidsniveau
naar wens in te stellen.
6.Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, dan zal het display ‘Service not available’ tonen.
Als er geen zenders worden gevonden dan kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen, naar
een plaats met betere ontvangst.
57
DAB Radio
DAB
radio
Scan
Stations: 24
Scanning
Station list
Heart
heat
Kerrang
Kiss
LBC
DAB
12:34
LBC
London’s Biggest
Conversation - LBC
Een DAB-zender selecteren
1.Het display toont tijdens het afspelen van een DAB-zender normaal gesproken de naam van
de huidige zender met andere gerelateerde informatie.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de zenderlijst te openen en door de
beschikbare zenders te scrollen.
3.Druk op de knop Select om de geselecteerde zender te openen. Het display kan ‘Connecting...’
tonen terwijl de radio opnieuw afstemt.
4.Gebruik de knoppen Volume om het geluidsniveau naar wens in te stellen.
Opmerking:
Als het display ‘Station Not Available’ toont, dan kan het nodig zijn om de radio te verplaatsen
naar een plaats met betere ontvangst. Een vraagteken voor een zendernaam geeft alleen aan dat
de zender recentelijk niet is gedetecteerd door de radio. De zender kan nog steeds beschikbaar
zijn.
DAB
12:34
Heart
More music varety on
Heart
NL
Station list
Heart
heat
Kerrang
Kiss
LBC
DAB
12:34
LBC
Connecting...
Secundaire diensten
Sommige DAB-zenders hebben één of meer secundaire diensten. Deze worden meestal niet
continu uitgezonden. Als een radiozender een secundaire zender heeft, dan zal de secundaire
zender in de zenderlijst verschijnen onder de hoofdzender (of primaire zender). Voorbeelden zijn
de programma’s ‘Daily Service’ en ‘Parliament’ op BBC Radio 4.
1.Druk, om naar een secundaire dienst te luisteren, op de knoppen Map omhoog of Map
omlaag om naar de gekozen zender te scrollen en druk op de knop Select om af te stemmen
op de zender. Als de secundaire dienst niet beschikbaar is (uit de lucht) dan zal de primaire
dienst worden geselecteerd.
Station list
BBC Radio 3
BBC Radio 4
Daily Service
?Parliament
BBC Radio 5 Live
58
Displaymodi
Uw radio heeft in de modus DAB een reeks display-opties:1. Druk op de knop Info om door de verschillende opties te bladeren.
a. Tekst
Toont tekstberichten, zoals de artiest- of tracknaam,
telefoonnummer, verkeersberichten, etc.
b. Genre
Toont het soort zender waar naar geluisterd wordt, zoals Pop,
Classic, News etc.
c. Multiplexnaam/Frequentie
Toont de naam van de DAB multiplex waar de huidige zender
toe behoort evenals de de uitzendfrequentie.
d. Signaalfout/sterkte
Toont de signaalfout en -sterkte voor de huidige zender.
Een lager foutnummer geeft een betere kwaliteit van het
radiosignaal aan. De balk voor signaalsterkte kan worden
gebruikt bij het positioneren van de radio of de antenne. Voor
goede ontvangst moet de balk bestaan uit 3 of meer blokjes.
e. Bitrate en audiotype
Toont de digitale bitrate en audio codeerinformatie voor de huidige zender.
f. Datum
Toont de huidige datum.
Er wordt altijd een indicator voor de signaalsterkte getoond in de rechteronderhoek van het
display. Als de uitzending wordt ontvangen in stereo, dan zal het stereoluidspreker-symbool
worden getoond. Als de huidige zender is opgeslagen als voorkeurszender, dan zal het nummer
ook worden getoond.
DAB
12:34
Heart
More music variety on
Heart
DAB
Heart
Pop Music
12:34
DAB
12:34
Heart
Bit rate: 128 kbps
Codec: MP2
Channels: Joint Stereo
DAB
Heart
MXR Yorkshire
Freq: 223.936MHz
12:34
DAB
Heart
Today’s Date:
14/09/2010
DAB
Heart
Signal error: 5
12:34
12:34
Strength:
59
Nieuwe DAB-zenders zoeken
Als u uw radio wilt gebruiken voor DAB-ontvangst op een nieuwe locatie, of als er geen zenders
worden gevonden tijdens de initiële scan, dan kunt u deze procedure volgen om uw radio naar
beschikbare DAB-zenders te laten scannen .
1.Zorg ervoor dat de telescopische antenne is uitgestrekt en druk vervolgens herhaaldelijk op de
knop Radio om de modus DAB radio te selecteren.
2.Houd in de modus DAB mode de knop Menu ingedrukt.
3.Druk op Folder Up of Down totdat de optie ‘scan’ is geselecteerd op het display.
4.Druk op de knop Select om de scan te starten. Het display zal ‘Scanning’ tonen en uw radio zal
een scan over de DAB Band III frequenties uitvoeren. De zenderteller zal worden opgehoogd
als er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst.
De balk geeft de voortgang van de scan aan.
5.Druk als alternatief op de knop Auto op de afstandsbediening om een scan op de DAB Band
III frequenties uit te voeren. De knop Auto werkt niet in alle modi. Gebruik als de knop niet
werkt de bovenstaande menu-optie.
DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
>
>
NL
>
Scan
Stations: 24
Scanning
60
Handmatig afstemmen
U kunt met Handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen op de verschillende Band III DAB
kanalen (5A tot 13F).
1.Houd in de modus DAB de knop Menu ingedrukt, zodat het display het menu DAB toont.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Manual tune’ is geselecteerd.
3.Druk op de knop Select om de modus handmatig afstemmen te openen.
4.D ruk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om het gewenste DAB-kanaal te
selecteren.
5.Druk op de knop Select om de radio af te stemmen op het gekozen kanaal. Als de radio
heeft afgestemd, dan zullen het kanaalnummer, de frequentie en de naam van de gevonden
DAB-multiplex (als deze gevonden is) worden getoond op het display. Een balk toont
de signaalsterkte en is handig als u de radio of de antenne opnieuw moet positioneren.
De markering voor de minimale signaalsterkte ‘I’ die de linker- en de rechterkant van de
signaalbalk scheidt, toont het minimale signaalniveau dat is benodigd voor bevredigende
ontvangst. Nieuw gevonden radiozenders op de afgestemde DAB-multiplex zullen worden
toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.
6.H oud de knop Menu ingedrukt of druk op de knop Back om een andere frequentie te
selecteren.
7.Druk een tweede keer op de knop Menu of Back om het hoofdmenu van DAB te openen en
selecteer vervolgens ‘Station list’ om terug te keren naar normaal afstemmen.
61
DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
>
>
>
Manual tune
11B 218.640 MHz
11C 220.352 MHz
11D 222.064 MHz
12A 223.936 MHz
12B 225.648 MHz
Manual tune
11C 220.352 MHz NOW Cam
Strength:
Dynamic Range Control instelling
Dynamic Range Control (ook bekend als DRC) kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken,
wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving door het dynamisch bereik van het
audiosignaal te verminderen.
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten.
2.Druk herhaaldelijk op de knop Radio om de modus DAB radio te selecteren.
3.Houd de knop Menu ingedrukt om het menu DAB te openen.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘DRC’ is geselecteerd op het display.
5.Druk op de knop Select om de modus voor het instellen van DRC te openen. De huidige DRCinstelling zal worden aangegeven met een asterisk.
6.G ebruik de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de gewenste DRC-instelling te
selecteren (de standaard is Off).
‘DRC Off’ - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC zal worden genegeerd.
‘DRC high’ - DRC is ingesteld zoals verzonder door de uitzender.
‘DRC low’ - DRC niveau is ingesteld op 1/2 van datgene wat de uitzender verzendt.
7.Druk op de knop Select om de instelling te bevestigen.
Opmerking:
Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als de uitzending geen
ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.
DAB Radio
DAB
radio
NL
DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
>
>
>
DRC
DRC high
DRC low
DRC off
*
62
Zendervolgorde instellen
Uw radio heeft 3 manieren voor het instellen van de zendervolgorde. De instellingen voor de
zendervolgorde zijn, alphanumeric, ensemble en valid.
Opmerking: De standaard zendervolgorde op uw radio is alfanumeriek
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten.
2.Druk herhaaldelijk op de knop Radio om de modus DAB radio te selecteren.
3.Houd de knop Menu ingedrukt om het menu DAB te openen.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Station order’ is geselecteerd. Druk op
de knop Select om de modus station order te openen.
5.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om te kiezen uit ‘Alphanumeric’,
‘Ensemble’ en ‘Valid’.
‘Alphanumeric’ – sorteert de zenderlijst alfanumeriek 0...9 A...Z.
‘Ensemble’ – sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.
‘Valid’ – toont alleen de zenders waarvoor een signaal kan worden gevonden.
De huidige instelling wordt aangegeven door een asterisk.
6.Druk op de knop Select om de gewenste zendervolgorde te selecteren.
7.Druk op de knop Back om terug te keren naar het menu DAB of naar de zenderlijst.
63
DAB Radio
DAB
radio
DAB
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
>
>
>
Station order
Alpha numeric
Ensemble
Valid
*
Onbeschikbare zenders verwijderen
Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het mogelijk dat bepaalde zenders
in de zenderlijst niet meer beschikbaar zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot
tijd stoppen met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie. Zenders die niet gevonden
kunnen worden of die erg lang niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een
vraagteken. De verwijderfunctie zal de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst verwijderen.
1.Druk op de knop Standby om de radio aan te zetten.
2.Druk op de knop Radio om de modus DAB radio te selecteren.
3.Houd de knop Menu om het menu DAB te openen.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Prune invalid’ is geselecteerd. Druk op
de knop Select.
5.Om ongeldige zenders uit de zenderlijst te verwijderen, druk op de knoppen Map omhoog of
Map omlaag tot ‘YES’ is geselecteerd op het display.
6.Druk op de knop Select om de namen van ongeldige zenders te verwijderen uit de zenderlijst.
Selecteer ‘NO’ als u geen zenders wilt verwijderen en druk vervolgens op de knop Select. Het
display zal terugkeren naar het vorige menu.
Opmerking:
Als u uw radio heeft verplaatst naar een ander deel van het land, dan moet u ook opnieuw naar
zenders zoeken (zie de paragraaf ‘Nieuwe zenders zoeken’)
DAB
radio
DAB Radio
NL
DAB
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
>
>
>
Prune invalid
This removes all invalid
Stations continue?
*
64
FM-radio
Uw radio bedienen in de modus FM
1.Strek de telescopische antenne voorzichtig uit en druk op de knop Standby om de radio aan
te zetten.
2.Druk herhaaldelijk op de knop Radio om de modus FM radio te selecteren.
3.Druk op de knop Afstemmen omhoog (op de radio of afstandsbediening) en druk vervolgens
op de knop Auto op de afstandsbediening. De getoonde frequentie zal verhoogd worden. Uw
radio zal omhoog op de FM-band scannen vanaf de huidig getoonde frequentie en zal stoppen
met scannen als er een zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
4.H et display zal de frequentie van het gevonden signaal tonen. Als er RDS-informatie
beschikbaar is, dan zal het display na een paar seconden de naam van de radiozender tonen.
Druk op de knop Auto om verder te scannen als u alleen ruis of storing hoort. Uw radio kan
een ongewenst interferentiesignaal hebben gevonden.
5.D ruk op de knop Auto (op de afstandsbediening) om meer FM-zenders te vinden en
de scanoperatie te herhalen. Druk op de knop Afstemmen omlaag (op de radio of
afstandsbediening) en vervolgens op de knop Auto om omlaag te scannen in frequentie. Uw
radio zal omlaag scannen op de FM-band vanaf de huidig getoonde frequentie en zal stoppen
met scannen als er een signaal met voldoende sterkte wordt gevonden.
6.Druk als alternatief op de knop Afstemmen omhoog op de radio om omhoog te scannen in
frequentie of de knop Afstemmen omlaag om omlaag te scannen op de FM-band.
7.Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere
uiteinde van de golfband. Gebruik de Volume knoppen om het geluid naar wens in te stellen.
65
FM Radio
FM
V.H.B.N.
FM Radio
FM
radio
10:39
Handmatig afstemmen
1.Strek de telescopische antenne voorzichtig uit en druk op de knop Standby om de radio aan
te zetten.
2.Druk herhaaldelijk op de knop Radio om de modus FM radio te selecteren.
3.D ruk op de knop Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag (op de radio of
afstandbediening om de frequentie te veranderen. De frequentie zal veranderen met stappen
van 50kHz. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf
het andere uiteinde van de golfband.
4.Gebruik de Volume knoppen om het volume naar wens in te stellen.
FM Radio
FM
V.H.B.N.
FM
radio
NL
10:39
FM Radio
66
Displaymodi
Uw radio heeft in de modus FM een reeks display-opties:1. Druk op de knop Info om te bladeren door de verschillende opties.
a. Tekst
To o n t t e k s t b e r i c h t e n , z o a l s d e a r t i e s t - o f t r a c k n a a m ,
telefoonnummer, verkeersberichten, etc.
b.Genre
Toont het programmatype van de huidige zender, zoals Pop,
Classic, Nieuws etc.
c.Frequentie
Toont de frequentie van de FM-signaal.
d.Datum
Toont de huidige datum.
Opmerking:
als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio alleen de frequentie tonen. Er zal
onder deze omstandigheden geen tekst of andere informatie beschikbaar zijn.
De radio kan alleen informatie tonen als deze beschikbaar is. Als er bijvoorbeeld geen tekst is,
dan kan deze ook niet worden weergegeven.
De RDS-indicator aan de onderkant van het display geeft aan dat er wat RDS-gegevens
beschikbaar zijn in de uitzending die wordt ontvangen.
De weergave van de stereoluidspreker geeft aan dat er een stereo-uitzending wordt ontvangen
(zie ook ‘ schakelen tussen Stereo/Mono’).
FM
Heart FM
FM Radio
Heart FM - The
Best Variery Of
Hits
FM
Heart FM
12:34
Pop Music
FM Radio
FM
103.40MHz
12:34
FM Radio
FM
Heart FM
FM Radio
67
12:34
12:34
Today’s Date
08/09/2014
Scan instelling
Als u de modus FM gebruikt dan kan uw radio worden ingesteld om lokale of alle zenders,
inclusief verre zenders, te scannen.
1.Druk herhaaldelijk op de knop Radio om de modus FM radio te selecteren.
2.Houd de knop Menu ingedrukt om het menu FM te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening (of Afstemmen
omhoog of Afstemmen omlaag op het panel) tot ‘Scan setting’ is geselecteerd en druk
vervolgens op de knop Select om de modus voor het instellen van de scan te openen. De
huidige scaninstelling wordt aangegeven met een asterisk.
4.Druk, als u wilt dat de radio alleen de sterkste signalen zoekt tijdens het scannen,druk op
de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘YES’ is geselecteerd en druk vervolgens
op de knop Select om de instelling te bevestigen. (dit zal het scannen beperken tot lokale
uitzendingen.) U kunt uw radio ook instellen om naar alle beschikbare zenders te scannen
(lokale en verre uitzendingen) druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘NO’ is
geselecteerd. Druk op de knop Select om de instelling te bevestigen.
5.Houd de knop Menu ingedrukt om terug te keren naar de normale weergave van de modus
FM.
FM Radio
FM
radio
NL
FM
Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu
>
>
FM station scan
Strong stations only?
FM station scan
Strong stations only?
68
Schakelen tussen Stereo / Mono
Als er een zender met een zwak signaal wordt ontvangen, dan kan er ruis hoorbaar zijn. Het is
mogelijk deze ruis te verminderen door de radio te forceren de zender in mono af te spelen in
plaats van stereo.
1.Druk herhaaldelijk op de knop Radio om de modus FM radio te selecteren en stem zoals
eerder beschreven af op de gewenste FM-zender.
2.Houd de knop Menu ingedrukt om het menu FM te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Audio setting’ is geselecteerd op het
display. Druk op de knop Select om de modus audio setting te openen. De huidige instelling
wordt aangegeven met een asterisk.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘YES’ is geselecteerd om te schakelen
naar mono en de ruis van een zwak FM-signaal te verminderen. Druk op de knop Select om
de instelling te bevestigen. Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘NO’ is
geselecteerd om terug te keren naar de normale automatische selectie van ‘stereo of mono’ en
druk vervolgens op de knop Select om de instelling te bevestigen.
5.Houd de knop Menu ingedrukt om terug te keren naar de normale weergave van de modus
FM.
FM Radio
FM
radio
FM
Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu
FM weak reception
Listen in Mono only?
FM weak reception
Listen in Mono only?
69
>
>
Voorkeurszenders instellen in de modi DAB en FM
Er zijn voor DAB en FM radio elk 10 voorkeurszenders beschikbaar. Ze worden op dezelfde
manier gebruikt.
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten.
2.Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3.Houd, om een zender op te slaan als voorkeurszender, de knop van de gewenste voorkeurszender (1 - 10) ingedrukt tot het display ‘Preset stored’ toont. De zender zal worden
opgeslagen onder de gekozen knop. Herhaal deze procedure indien nodig voor de resterende
voorkeurszenders. Als alternatief kunt u ook Preset op het paneel ingedrukt houden om het
instellingenmenu voor voorkeurszenders te openen. Druk daarna op Tuning up/ down om
het gewenste voorkeurszendernummer te selecteren. Druk op Select om de voorkeurszender
op te slaan. De melding “Preset stored” wordt getoond op het display om aan te geven dat de
zender is opgeslagen onder het geselecteerde voorkeurszendernummer
4.Zenders die al zijn opgeslagen in het geheugen kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.
Opmerking:
De voorkeurszenders worden opgeslagen in het geheugen als de radio wordt uitgeschakeld en
losgekoppeld van het lichtnet.
Een voorkeurszender opnieuw oproepen in de modi DAB en FM
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten.
2.Selecteer de gewenste modus met behulp van de knop Radio.
3.Druk kort op de gewenste knop van de voorkeurszender. Uw radio zal dan afstemmen op
de zender die is opgeslagen in het geheugen. Het nummer van de gekozen voorkeurszender
wordt ook getoond in het onderste gedeelte van het display van de radio, bijv. ‘P2’.
4.Gebruik als alternatief, alleen in de modus FM, de knoppen Map omhoog of Map omlaag (op
de afstandsbediening) om de FM-voorkeurszenders die al zijn opgeslagen te openen.
FM
Heart FM
FM Radio
12:34
NL
Heart FM - The
Best Variety of
Hits
Preset stored
FM
Heart FM
FM Radio
12:34
Heart FM - The
Best Variety of
Hits
2
70
Compact discs
CD-R/CD-RW discs
Gebruik alleen digitale audio CD’s die zijn voorzien van het symbool
MAAK GEEN GEBRUIK VAN DEZE SOORTEN DISCS:
Mini (8cm) CD’s. Gebruik alleen full-size 12cm discs. Mini CD’s
zullen het invoermechanisme blokkeren.
Disks die geen gehele metallic reflectielaag hebben. Discs met een
groot transparant gedeelte zullen niet worden gedetecteerd en het
afspelen kan mislukken of de CD kan worden uitgeworpen.
Discs die extra dun of flexibel zijn. Zulke discs kunnen problemen
hebben bij het plaatsen of uitnemen en kunnen het CDmechanisme blokkeren.
Schrijf nooit op een CD en plak geen stickers op CD’s. Houd de CD
altijd vast bij de randen en plaats de CD na gebruik met het label
omhoog in zijn doosje.
Adem uit en veeg een CD schoon in een rechte lijn vanaf het midden
naar de buitenkant met een zacht, pluisvrij doekje om stof en vuil te
verwijderen.
Schoonmaakmiddelen kunnen de CD beschadigen.
Stel de CD niet bloot aan regen, vocht, zand of extreme warmte. (bijv.
warmte van verwarmingsapparatuur of in geparkeerde auto’s in de zon).
CD-R/CD-RW discs
71
Uw DDR-66BT kan CD-R/CD-RW discs afspelen die audio van CD-DAformaat bevatten en zijn gefinalized na het voltooien van het opnemen.
Het is mogelijk dat het afspelen van bepaalde CD-R/CD-RW discs op
uw DDR-66BT mislukt door slechte opnamen en een groot verschil in
kwaliteit van CD-R/CD-RW discs.
Door een CD-R/CD-RW disc te finalizen, kan deze ook worden afgespeeld op audiospelers, zoals uw DDR-66BT. Er kan nog informatie
worden toegevoegd aan een disk die niet is gefinalized, maar deze zijn
niet altijd afspeelbaar.
Een CD plaatsen
Zorg ervoor dat de CD-speler leeg is, voordat u een CD plaatst. Als er een disk in de speler zit,
dan zal de CD-indicator zijn opgelicht. Druk op de knop CD Eject als u geen disk kunt plaatsen,
om de CD die op dat moment in de speler zit te verwijderen.
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten.
2.Druk, om de modus CD te selecteren, op de knop Media tot ‘CD’ op het display verschijnt.
3.Druk om een CD uit te werpen op de knop CD Eject. Druk nogmaals op de knop Eject om een
CD die zojuist is uitgeworpen opnieuw in te nemen.
4.Plaats een disk met de bedrukte zijde naar boven in de CD-sleuf. De disk zal automatisch
worden ingeladen. Het apparaat zal het CD-type controleren en de tracklijst laden. Het display
zal ‘Loading’ tonen en vervolgens ‘Reading’ als de informatie wordt gelezen.
5.Als u een disk met MP3- of WMA-bestanden plaatst, dan zal uw radio de modus MP3/WMA
openen.
Een CD afspelen
1.Druk op de knop Play/Pause om het afspelen van een disk te starten. Het display zal het
eerste tracknummer tonen.
2.Stel het Volume naar wens in.
3.Druk om het afspelen te pauzeren op de knop Play/Pause. Druk om het afspelen te hervatten
nogmaals op de knop Play/Pause.
NL
CD
12:34
Readiong
CD
12:34
T001 00:03
Playing
CD
12:34
T001 00:07
Playing
4.Druk om het afspelen te stoppen op Stop. Het totaal aantal tracks op de CD en het woord “Stop”
worden getoond. Als u het apparaat standby zet zonder eerst op Stop te drukken, zal het apparaat wanneer het weer wordt ingeschakeld terugkeren naar de track die werd afgespeeld.
5.Druk op de knop CD Eject om de disk uit te nemen. Het display zal ‘Eject’ tonen. Het apparaat
zal, als de disc na 10 seconden niet is uitgenomen, de disc na 10 seconden opnieuw inladen
vervolgens in de modus Standby gaan om de disc te beschermen.
CD
12:34
T001 43:00
Stop
72
Een track selecteren
1.Druk onder het afspelen van een CD op de knop Vooruitspoelen of Achteruitspoelen om
naar de gewenste track te gaan. Het bijgewerkte tracknummer wordt getoond op het display.
2.U kunt ook tracks overslaan als het afspelen is gepauzeerd of gestopt. Ga naar de gewenste
track met behulp van de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen en laat de knop los als de
gewenste track wordt getoond.
3.Druk op de knop Play/Pause om de geselecteerde track af te spelen.
Een gewenste track selecteren
1.Druk voor tracknummers 1-9 gewoon op de corresponderende numerieke toets. Druk voor
tracknummers tien en hoger op de gewenste cijfers met behulp van de 10/0 knop om het cijfer
nul in te voeren.
2.Als het ingevoerde tracknummer hoger is dan het aantal tracks op de CD, dan zal de laatste
track op de CD worden afgespeeld.
CD
12:34
T001 00:00____
Playing
CD
12:34
T001 00:00_16
Playing
73
Zoekfunctie
1.Houd onder het afspelen van een CD de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen ingedrukt.
Laat de knop los wanneer het gewenste deel van de track wordt bereikt.
Een enkele track herhalen
NL
2.Druk onder het afspelen van een CD op de knop Repeat tot het symbool voor het herhalen
van een enkele track (
) op het display verschijnt. De huidige track zal herhaald worden.
Alle tracks herhalen
3.Druk onder het afspelen van een CD op de knop Repeat tot het symbool voor het herhalen
van alle tracks (
den afgespeeld.
) op het display verschijnt. Alle tracks op de CD zullen herhaaldelijk wor-
Introductie van tracks afspelen
4.Druk onder het afspelen van een CD op de knop Repeat tot het symbool voor het afspelen
van de introductie van tracks (INTR) op het display verschijnt. De eerste 10 seconden van elke
track zullen worden afgespeeld. Druk normaals op de knop Repeat als de gewenste track is
bereikt om terug te keren naar de normale afspeelmodus.
Tracks in willekeurige volgorde afspelen
5.Druk onder het afspelen van een CD op de knop Random (op de afstandsbediening) tot het
shuffle-symbool (
) op het display verschijnt. De tracks zullen in willekeurige volgorde
worden afgespeeld. Druk om de shuffle-functie te annuleren een tweede keer op de knop
Random.
74
Een programma samenstellen
In aanvulling op het afspelen van gehele CD’s, geselecteerde tracks en een willekeurige selectie
kan de CD-speler ook een programma afspelen van tot 20 tracks in de door u gekozen volgorde.
1.Zorg ervoor dat de CD is gestopt (druk op de knop Stop) als het apparaat in de modus CD is
en er een CD geplaatst is.
2.Druk op de knop Auto (op de afstandsbediening) om de modus Programma te openen.
3.Kies de eerste track met behulp van de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen.
4.Druk op de knop Auto om de geselecteerde track toe te voegen aan het programma.
5.Kies een andere track met behulp van de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen en voeg
de track toe aan het programma met behulp van de knop Auto (track 10 in het getoonde
voorbeeld)
6.Herhaal stap 5 om tot 20 tracks op te slaan in het programma.
7.Druk als het programmeren voltooid is op de knop Play/Pause om het afspelen te starten. De
tracks zullen in de door u geprogrammeerde volgorde worden afgespeeld.
8.Druk op de knop Stop of schakel naar een andere modus om het programma te wissen.
Opmerking:
Als u tracks programmeert met een CD met MP3- of WMA-bestanden in mappen, dan kunt u ook
gebruik maken van de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de map te specificeren in de
stappen 3 en 5 hierboven.
75
CD
12:34
T010 43:03
Stop
CD
12:34
P01 01-010
Program
De modus MP3 / WMA CD
De DDR-66BT kan CD-R en CD-RW disks die MP3- en WMA-bestanden bevatten afspelen. Er
wordt in deze paragraaf aangenomen dat een bestand het equivalent van een track op een CD
is. Een MP3/WMA CD mag niet meer dan 512 bestanden en 99 mappen bevatten.
MP3- en WMA-bestanden moeten worden gemaakt met een samplerate van 44.1kHz (dit is normaal bij bestanden die worden gecreëerd van audio-CD).
Er worden voor MP3 en WMA datasnelheden tot 320 kilobits per seconde ondersteund.
WMA Lossless bestanden worden niet ondersteund. Het apparaat zal geen bestanden afspelen
die digital rights management (DRM) beveiliging bevatten.
Bij het branden van CD-R’s en CD-RW’s met audiobestanden kunnen zich verschillende problemen voordoen die kunnen leiden tot problemen met afspelen. Zulke problemen worden vaak veroorzaakt door slechte brandsoftware of audio-codeersoftware, of door hardware-instellingen van
CD-brander van de PC, of de gebruikte CD.
Neem als dergelijke problemen zich voordoen contact op met de klantenservice van uw CD-brander of softwarefabrikant of kijk in hun productdocumentatie voor relevante informatie. Als u audio-CD’s maakt, neem dan alle wettelijke richtlijnen in acht en zorg ervoor dat het copyright van
derden niet wordt geschonden.
1.Druk om de modus CD te selecteren op de knop Media tot het display ‘CD’ toont, of plaats een
goed geprepareerde CD-R of CD-RW disc.
2.Plaats een disk met de bedrukte zijde naar boven in de CD-sleuf. De disc zal automatisch
worden ingeladen. Het apparaat zal het CD-type controleren en de tracklijst laden. Het display
zal ‘Loading’ tonen en vervolgens ‘Reading’ als de informatie wordt gelezen. Als er veel
bestanden en mappen op de CD staan, dan kan het enkele tientallen seconden duren om
alle bestands- en mapnamen in te laden en alle afspeelbare bestanden (met .mp3 of .wma
extensie)te identificeren.
NL
CD
12:34
Readiong
76
MP3 / WMA CD afspelen
1.Druk op de knop Play/Pause om het afspelen van de CD te starten. Het display zal de eerste
map en bestandsnummer tonen - “01” en “001”.
2.Druk om het afspelen te pauzeren op de knop Play/Pause. Druk om het afspelen te hervatten
nogmaals op de knop Play/Pause.
3.Druk op de knop Stop om het afspelen te stoppen. Het totaal aantal bestanden op de disc en
‘Stop’ zullen worden getoond. Als u het apparaat in de modus Standby zet zonder op de knop
Stop te drukken, dan zal het apparaat de volgende keer als het wordt aangezet terugkeren
naar het eerder afgespeelde bestand..
4.Druk op de knop CD Eject om de disk uit te nemen. Het display zal ‘Eject’ tonen. Het apparaat
zal, als de disc na 10 seconden niet is uitgenomen, de disc na 10 seconden opnieuw inladen
vervolgens in de modus Standby gaan om de disk te beschermen.
Een bestand selecteren
1.Druk onder het afspelen van een CD op de knop Vooruitspoelen of Achteruitspoelen om
naar het gewenste bestand te gaan. Het bijgewerkte bestandsnummer wordt getoond op het
display. Als er meer dan één map is, dan zal er naar de volgende map worden gegaan als alle
bestanden in de huidige map zijn afgespeeld.
2.U kunt ook bestanden overslaan als het afspelen is gestopt. Ga naar het gewenste bestand
met behulp van de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen en laat de knop los als het
gewenste bestandsnummer wordt getoond.
3.Druk op de knop Play/Pause om het geselecteerde bestand af te spelen.
77
CD
12:34
F01 T001 02:38
Playing
CD
F01 T001 02:38
Playing
12:34
Een specifiek bestand afspelen
1.Druk voor bestandsnummers 1-9 gewoon op de corresponderende numerieke toets. Druk voor
bestandsnummers tien en hoger op de gewenste nummers met behulp van de 10/0 knop om
het cijfer nul in te voeren.
2.Als het ingevoerde tracknummer hoger is dan het aantal afspeelbare bestanden op de CD, dan
zal het laatste bestand worden afgespeeld.
Er kunnen bestandsnummers tot 999 worden ingevoerd. Het aantal bestanden in mappen
wordt samen opgeteld. Dus als de eerste twee mappen bijvoorbeeld allebei 10 bestanden bevatten, dan zal 15 invoeren het vijfde bestand in de tweede map afspelen.
CD
12:34
F01 T001 02:38 ____
Playing
NL
CD
12:34
F01 T001 02:38 _16
Playing
Zoekfunctie
1.Houd onder het afspelen van een MP3/WMA CD de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen
ingedrukt. Laat de knop los wanneer het gewenste deel van het huidige bestand wordt bereikt.
CD
12:34
F02 T001 00:00
Naar een andere map gaan
Playing
1.Druk als de MP3/WMA CD in stop–of afspeelmodus is op de knop Map omhoog of Map
omlaag (op de afstandsbediening). Het eerste bestand van de volgende of vorige map zal
worden afgespeeld.
Herhalen, intro, shuffle en programma
Met de DDR-66BT kunt u gebruik maken van dezelfde opties voor het afspelen van bestanden
als die gebruikt kunnen worden voor het afspelen van gewone audio-CD;s. In aanvulling op de
opties Herhaal eens en Herhaal alle, is er ook een optie Herhaal map.
78
Displaymodi
Uw radio heeft in de modus MP3/WMA CD een reeks display-opties. Merk op dat mogelijk niet
alle informatie beschikbaar is voor alle bestanden.
1. Druk op de knop Info om door de verschillende opties te bladeren.
a.Voortgang
Toont de afspeelvoortgang voor de huidige track.
b.Bestandsnaam
Toont de bestandsnaam en het audioformaat van de huidige
track.
c.Album
Toont de naam van het album waarvan de huidige track
afkomstig is.
d.Artiest
Toont de naam van de artiest van de huidige track.
e.Titel
Toont de titel van de huidige track.
CD
12:34
F01 T001 02:38
Playing
CD
12:34
F01 T001 02:38
Filename:
03__IT_.MP3
CD
12:34
F01 T001 02:38
Album:
Tapestry
CD
12:34
F01 T001 02:38
Artist:
Carole King
CD
F01 T001 02:38
Title:
Home Again
79
12:34
Gebruik van SD-kaart of USB-stick
Deze paragraaf beschrijft hoe u uw radio kunt gebruiken voor het openen en afspelen van audiobestanden op USB-sticks en Secure Digital (SD, SDHC) kaarten. De DDR-66BT kan ook opnemen op SD-, SDHC- of USB-media in MP3-formaat.
NL
Belangrijk:
Uw radio is alleen ontworpen voor gebruik met USB-flashgeheugen. Het is niet de bedoeling om
harde schijven of andere typen USB-apparaten aan te sluiten op de radio.
De DDR-66BT is getest met een breed scala aan USB-sticks met een capaciteit tot 64GB,
SD-kaarten tot 2GB en SDHC-kaarten tot 16GB worden ondersteund. Er zijn echter vele verschillende soorten kaarten beschikbaar en er kan niet worden gegarandeerd dat alle kaarten werken
in de DDR-66BT. Geheugen dat wordt gebruikt in de DDR-66BT moet gebruik maken van het
FAT 32 bestandssysteem.
Audioformaten die worden ondersteund voor afspelen zijn MP3 en WMA. Afspelen biedt geen ondersteuning aan bestanden die zijn gecodeerd met behulp van WMA lossless, WMA Voice, WMA
10 professional, noch aan bestanden van elk formaat dat is voorzien van DRM-beveiliging. Waarschuwingen:
Plaats het apparaat zo, dat er niet makkelijk tegenaan kan worden gestoten terwijl er een geheugenapparaat is geplaatst in de sleuf, om het risico van schade aan uw radio, uw Sd-kaart of uw
USB-stick te minimaliseren,.
Verwijder de USB-stick of SD-kaart voordat u het apparaat verplaatst of als u de USB- of
SD-functie voor lange tijd niet gebruikt.
Zet het apparaat in de modus Standby voordat u uw SD-kaart of USB-stick verwijdert.
80
Het plaatsen en verwijderen van geheugenapparaten
1.Druk, om een SD-kaart in uw radio te plaatsen, de kaart met het label omhoog en met de
gouden contactpunten naar voren in de kaartsleuf, tot u een klikgeluid hoort. Druk, om de kaart
te verwijderen, nogmaals op de kaart, zodat u nogmaals een klikgeluid hoort. De kaart zal dan
een klein stukje uit de sleuf worden gedrukt, waardoor u de kaart eenvoudig kunt verwijderen.
Steek USB-geheugenapparaten in de rechthoekige poort op de achterkant van het apparaat.
2.Druk, om de modus SD-kaart of USB te selecteren, op de knop Media tot de gewenste modus
op het display wordt getoond.
Afspelen van MP3 / WMA bestanden - SD / USB
1.Druk op de knop Play/Pause om het afspelen van de SD-kaart/USB-stick te starten. Het display zal de eerste map en bestandsnummer tonen - “01” en “001”.
2.Druk om het afspelen te pauzeren op de knop Play/Pause. Druk om het afspelen te hervatten
nogmaals op de knop Play/Pause.
3.Druk op de knop Stop om het afspelen te stoppen. Het totaal aantal bestanden en mappen op
de media en het stopsymbool ( ) zullen worden getoond.
4.Als u het apparaat in de modus standby zet zonder op de knop Stop te drukken, dan zal het
apparaat de volgende keer als het wordt aangezet terugkeren naar het eerder afgespeelde
bestand.
81
Een bestand selecteren
1.D ruk onder het afspelen van een SD-kaart/USB-stick op de knop Vooruitspoelen of
Achteruitspoelen om naar het gewenste bestand te gaan. Het bijgewerkte bestandsnummer
wordt getoond op het display. Als er meer dan één map is, dan zal er naar de volgende map
worden gegaan als alle bestanden in de huidige map zijn afgespeeld.
2.U kunt ook bestanden overslaan als het afspelen is gestopt. Ga naar het gewenste bestand
met behulp van de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen en laat de knop los als het
gewenste bestandsnummer wordt getoond.
3.Druk op de knop Play/Pause om het geselecteerde bestand af te spelen.
NL
Een specifiek bestand selecteren
1.Druk voor bestandsnummers 1-9 gewoon op de corresponderende numerieke toets. Druk voor
bestandsnummers tien en hoger op de gewenste nummers met behulp van de 10/0 knop om
het cijfer nul in te voeren.
2.Als het ingevoerde bestandsnummer hoger is dan het aantal afspeelbare bestanden op de SDkaart/USB-stick, dan zal het laatste bestand worden afgespeeld.
Er kunnen bestandsnummers tot 999 worden ingevoerd. Het aantal bestanden in mappen
wordt samen opgeteld. Dus als de eerste twee mappen bijvoorbeeld allebei 10 bestanden bevatten, dan zal 15 invoeren het vijfde bestand in de tweede map afspelen.
USB
12:34
F01 T001 02:38 ______
Playing
USB
12:34
F01 T001 00:12_16
Playing
82
Zoekfunctie
1.Houd onder het afspelen van SD-kaart/USB-stick de knop Vooruitspoelen of Terugspoelen
ingedrukt. Laat de knop los wanneer het gewenste deel van het huidige bestand wordt bereikt.
Naar een andere map gaan
1.Druk als de SD-kaart/USB-stick in stop – of afspeelmodus is op de knop Map omhoog of Map
omlaag (op de afstandsbediening). Het eerste bestand van de volgende of vorige map zal
worden afgespeeld.
Herhalen, intro, shuffle en programma
Met de DDR-66BT kunt u gebruik maken van dezelfde opties voor het afspelen van bestanden
als die gebruikt kunnen worden voor het afspelen van gewone audio-CD;s. In aanvulling op de
opties Herhaal eens en Herhaal alle, is er ook een optie Herhaal map.
83
USB
F02 T001 00:10
Playing
12:34
Opnemen naar SD / USB
U kunt met uw DDR-66BT uw eigen opnamen maken en opnemen op SD/SDHC-kaart of USBsticks. Opnamen worden gemaakt in MP3-formaat met 128k bits per seconde.
SD/SDHC- of USB- geheugen moet gebruik maken van het FAT32 bestandssysteem om
overweg te kunnen met de. Deze geheugenapparaten zijn meetal bij levering al geformatteerd of
kunnen worden geformatteerd met behulp van een PC met een geschikte kaartlezer (voor SD/
SDHC-kaarten) of USB-aansluiting (voor USB-geheugen). Het is mogelijk om op te nemen op
geheugenkaarten die al bestanden bevatten die zijn geschreven door de radio of met behulp
van uw computer. De opgenomen bestanden zullen worden toegevoegd aan de bestanden die
aanwezig zijn op de geheugenkaart.
NL
Een opname maken
1.Selecteer de gewenste bron voor de opname (Internet Radio, DAB, FM, CD, etc.). Internetradio
is getoond in de afbeelding. Stel het volume naar wens in (het volume van de opname wordt
hierdoor niet beïnvloed).
2.Plaats de media waarop u wilt opnemen.
3.Druk op de knop Record. Het display zal “Record initial...” tonen. Het opnemen zal dan starten
en de opnamebron zal worden getoond op het display. Als er maar één mediatype aanwezig is,
dan zal het opnemen na korte tijd starten. Als er zowel SD- als USB-media wordt gedetecteerd,
dan zal de radio automatisch de eerder ingestelde optie ‘default media’ nemen. De optie ‘default
media’ kan worde geopend door het menu ‘System settings’ en vervolgens het menu-item ‘Rec
default dest.’ te selecteren. Selecteer naar wens ‘SD-kaart’ of ‘USB-geheugen.
Recprd omotoal...
12:34
BBC Radio 7
Description:
BBC 7 is one of the BBC’s
new digital radio
IR
USB
12:34
BBC Radio 7
Description:
BBC 7 is one of the BBC’s
new digital radio
84
Een opname maken vervolgd
Als er een opname wordt gemaakt van een CD, dan zal de opname worden gestart vanaf het
begin van de huidig afspelende track. Elke track op de CD zal worden opgenomen als apart
bestand op het geheugenapparaat.
4.Druk, om het opnemen te stoppen, nogmaals op de knop Record.
Het opnemen zal stoppen en er zal een bestand naar de opslagmedia zijn geschreven.
Bestanden die zijn geschreven naar de media worden opgeslagen in een map met de naam
“RECORD”. Opnamen worden bewaard in sub-mappen, op basis van de gebruikte opnamebron.
De afbeelding toont de mappen zoals ze op een Windows PC worden getoond, met weergave
van de bestanden in de map CD aan de rechterkant.
Opmerking:
De SD-kaart/USB-geheugenapparaat mag alleen worden verwijderd als het opnemen is gestopt.
Het verwijderen van opslagmedia onder het opnemen kan gegevens beschadigen en kan leiden
tot het verlies van bestanden die eerder zijn weggeschreven.
De USB-aansluiting is in eerste instantie bedoeld om het mogelijk te maken om MP3- en WMAbestanden van flashgeheugen af te spelen op de DDR-66BT.
Het is mogelijk dat u bestanden kunt afspelen die zijn opgeslagen op een USB harde schijf
(maar de schijf moet zijn eigen voeding hebben). Als u bestanden wilt afspelen van een andere
muziekspeler, dan raden we aan om deze aan te sluiten op de Auxiliary-ingang.
85
Recprd end
12:34
BBC Radio 7
Description:
BBC 7 is one of the BBC’s
new digital radio
MP3- / WMA-bestanden opnemen van CD / SD / USB / USB
In aanvulling op het opnemen van conventionele bronnen, kan de DDR-66BT ook MP3- of WMAbestanden opnemen die eerder zijn geschreven naar CD-, SD- of USB-media. In dit geval worden
de bestanden gekopieerd in plaats van opnieuw gecodeerd naar MP3 om verlies van kwaliteit te
voorkomen. U kunt bestanden kopiëren van CD of SD naar USB en van CD of USB naar SD.
1.Selecteer de gewenste opnamebron (SD, USB of CD).
2.Druk op de knop Play om het afspelen van de mediabron te starten (als het afspelen niet
automatisch start). Stel het volume naar wens in (het volume van de opname wordt hierdoor
niet beïnvloed).
3.Plaats het geheugenapparaat waarop u wilt opnemen (SD of USB).
4.Druk op de knop Record. Het display zal “Record initial...” tonen.
5.Als er maar één soort media aanwezig is, dan zal het afspelen stoppen en de bron zal terug
gaan naar het begin van het huidige bestand. Het opnemen zal starten.
6.Als er zowel SD- als USB-media wordt gedetecteerd, dan zal de radio automatisch de eerder
ingestelde optie ‘default media’ nemen. De optie ‘default media’ kan worde geopend door
het menu ‘System settings’ en vervolgens het menu-item ‘Rec default dest.’ te selecteren.
Selecteer naar wens ‘SD-kaart’ of ‘USB-geheugen. De mediabron zal terug gaan naar het
begin van het huidige bestand en het opnemen zal starten.
7.Druk nogmaals op de knop Record om het opnemen te stoppen. Het opnemen en afspelen zal
stoppen en alle bestanden die zijn afgespeeld zijn gekopieerd naar de opslagmedia.
Record initial...
12:34
T001 00:00
Playing
NL
CD
USB
12:34
T001 00:00
Playing
Record initial...
12:34
T001 00:00
Playing
86
Bestanden verwijderen
Na het opnemen van bestanden naar SD- of USB-media, wilt u deze later misschien verwijderen
om de gebruikte ruimte weer vrij te maken. De DDR-66BT kan worden gebruikt om individuele
bestanden te verwijderen of alle mediabestanden op de opslagmedia te verwijderen.
Een enkel bestand verwijderen
1.Houd, als de radio in de modus USB of SD is, de opslagmedia is geplaatst en het bestand dat
u wilt verwijderen wordt afgespeeld, de knop Menu ingedrukt.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening (of Afstemmen
omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel) tot ‘Delete this file’ is geselecteerd op het
display.
3.Druk op de knop Select. Het display zal vragen of u het bestand wilt verwijderen: ‘Delete this
file?’
4.Als u het bestand niet wilt verwijderen, gebruik de knoppen Map omhoog of Map omlaag om
‘NO’ te selecteren en druk op de knop Select om te bevestigen.
5.U kunt de knoppen Map omhoog of Map omlaag ook gebruiken om ‘YES’ te selecteren en
het bestand te verwijderen, druk op de knop Select om het verwijderen te bevestigen.
6.Het bestand zal worden verwijderd en de details van het volgende bestand zullen worden getoond. Het display zal ‘No Music File’ tonen als er geen bestanden meer op de opslagmedia
staan.
Opmerking: Als een bestand is verwijderd, dan kan het niet meer worden hersteld.
87
USB
System settings
Main menu
Delete this file
Delete all
Delete file
Delete this file?
*
>
>
Bestanden verwijderen vervolgd SD / USB
Alle bestanden verwijderen
1.Houd, als de radio in de modus USB of SD staat en er opslagmedia is geplaatst, de knop
Menu ingedrukt.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Delete all’ is geselecteerd op het
display.
3.Druk op de knop Select. Het display zal u vragen of u alle bestanden wilt verwijderen: ‘Delete
all files?’
4.Gebruik, als u niet alle bestanden wilt verwijderen, de knop Map omhoog of Map omlaag
om ‘NO’ te selecteren en druk ter bevestiging op de knop Select. Of gebruik de knop Map
omhoog of Map omlaag om ‘YES’ te selecteren als u alle bestanden wilt verwijderen en druk
om het verwijderen te bevestigen op de knop Select.
H et display zal ‘No Music File’ tonen als alle bestanden worden verwijderd en er geen
bestanden meer staan op de opslagmedia.
De handeling zal over het algemeen maar een paar seconden in beslag nemen. Het display
zal ‘No Music File’ tonen als de handeling is voltooid,.
Opmerking: Als alle bestanden zijn verwijderd, dan kunnen ze niet meer worden hersteld.
USB
System settings
Main menu
Delete this file
Delete all
>
>
NL
Delete all
Delete this file?
.
88
Multiroom
Deze radio maakt deel uit van de Sangean SmartLink multiroom-serie. Deze serie beschikt
over ‘Multi-room’ functionaliteit waarmee dezelfde muziek tegelijkertijd kan worden afgespeeld
op meerdere apparaten uit de Sangean SmartLink-serie (d.w.z. apparaten met multi-roomfunctionaliteit), waarbij u muziek kunt delen vanaf uw thuisnetwerk of Spotify, internetradio en
andere muziekbronnen. Apparaten met multi-room-functionaliteit kunnen op het thuisnetwerk
worden behandeld als individuele apparaten of worden ingedeeld in gesynchroniseerde groepen.
Binnen elke groep van audioapparaten moet er een apparaat worden aangewezen als master, de
overige apparaten in de groep zijn clients.
Om van muziek te genieten met deze functie, kunt u de UNDOK-app
downloaden op uw
smartphone/tablet. Met de UNDOK-app kunt u alle audiobronnen die beschikbaar zijn op uw
Sangean SmartLink-apparaten overal in huis bedienen.
1.O m gebruik te maken van de multi-room-functionaliteit moet u eerst de UNDOK-app
downloaden. Download de applicatie uit de App Store als u een iPhone heeft of uit Google
Play als u een Android-smartphone heeft.
2.Start de UNDOK-app, zorg ervoor dat uw radio en smartphone zijn verbonden met hetzelfde
WiFi-netwerk.
3.Alle apparaten die ingedeeld kunnen worden in multi-room-groepen, maar momenteel nog
geen deel uitmaken van een groep, worden getoond op het scherm. Tik in de lijst op uw radio,
bijvoorbeeld “SmartLink 9 xxxxxxxxxxxx” (de 12-cijferige alfanumerieke code is het MACadres van uw radio) om verbinding te maken tussen UNDOK en uw radio. U kunt nu een
multi-room-groep creëren waarmee u tegelijkertijd overal dezelfde muziek kunt afspelen of in
verschillende kamers naar verschillende tracks kunt luisteren. Als er geen apparaten worden
getoond op het display, tik dan op ‘Audio System Setup’ in de linkeronderhoek voor hulp bij het
configureren van uw apparaat, zodat het verbinding kan maken met uw WiFi-netwerk.
4.Een groep creëren: Creëer een groep door op het pictogram naast een audioapparaat te
tikken. De app geeft als suggestie een standaardnaam die, indien gewenst, kan worden aangepast. Merk op dat de groepsnaam maximaal kan bestaat uit 32 karakters en letters,
nummers, spaties en de meeste andere tekens die beschikbaar zijn op een standaard qwertytoetsenbord kan bevatten.
5.Als u tevreden bent met de naam van de groep, tik dan op de cirkel aan de linkerkant van de
audioapparaten die u wilt toevoegen aan de groep. Tik, nadat u klaar bent met het toevoegen
van apparaten, op Done.
6.Apparaten toevoegen/verwijderen aan/uit groep: Beheer de audioapparaten door het vakje
voor het apparaat aan of uit te vinken en tik na het maken van veranderingen op Done. Na elke
verandering in de groepsstructuur zal de lijst met informatie over uw thuisomgeving worden
vernieuwd.
7.Een groep opheffen of verwijderen: Tik op “Remove grouping”
89
8.Om ervoor te zorgen dat u in alle modi van de radio, en vooral de modi waarbij er geen
gebruik wordt gemaakt van het internet (d.w.z. de DAB-, FM-, Bluetooth- of Aux in-modus),
gebruik kunt maken van de UNDOK-app, moet u “Yes” selecteren in het menu ‘Keep Network
Connected’. Dit zorgt er ook voor dat u met behulp van de UNDOK-app de radio kunt wekken
uit de standbymodus. Opmerking: Als u de radio voor een lange periode niet gebruikt, bijv. s
nachts, als u op vakantie bent of als u niet thuis bent, dan wordt aanbevolen NO te selecteren
om stroom te besparen.
9.Als alternatief kunt u groepen ook beheren op uw Sangean SmartLink-apparaten zelf. Open
het Menu van de huidige modus > System settings> Multi-room> druk op Select om het
instellingenmenu te openen, zoals hieronder getoond:
a.
Een nieuwe groep creëren: Creëer een nieuwe groep waarvan de radio lid zal worden.
Selecteer de optie ‘Create new group’ > Voer een groepsnaam in en selecteer na het
invoeren van de naam ‘ok’ > De melding ‘Created’ verschijnt op het display om aan te
geven dat er een groep is gecreëerd > uw radio detecteert apparaten die beschikken over
functionaliteit voor multi-room-groepen, maar momenteel nog niet in een groep zitten >
selecteer het gewenste client-apparaat, “de melding Added” wordt getoond als het apparaat
succesvol is toegevoegd > u kunt nu een willekeurige luistermodus selecteren (d.w.z.
Spotify/FM etc.) en de geselecteerde audio wordt afgespeeld via alle apparaten in deze
groep. Als uw radio een client is in een groep, dan wordt de melding ‘Playback buffer’
getoond op het display.
b.
Toevoegen aan groep: Selecteer de optie ‘Add to group’. Er wordt een lijst getoond met
apparaten op het huidige netwerk. Selecteer de client die u wilt toevoegen aan de groep
waartoe uw radio behoort.
c.
Details bekijken: Selecteer de optie ‘View details’ om de status van uw radio (Niet in
groep, Server of Client) en de groep waartoe de radio behoort te bekijken.
d.
Lijst met huidige clients: Selecteer de optie ‘List current clients‘. Er wordt een lijst getoond
met cients in de groep waartoe uw radio behoort. Selecteer de client die u wilt verwijderen
uit de groep.
e.
Groep verlaten: Selecteer de optie ‘Leave group’ om uw radio te verwijderen uit een groep.
f .Groep opheffen: Selecteer de optie ‘Dissolve group’ om de groep waartoe uw radio behoort op te heffen.
Opmerking: Het is mogelijk dat de software voor de multiroom-functienog niet gereed is op het
moment dat u dit apparaat koopt. U kunt de software in dit geval echter via het internet bijwerken
als er een update beschikbaar is.
Insert group name
BKSP
OK
Created
CANCEL
NL
Add to group
S2 002261e808e0
Added
Multi-room
00:00
Playback buffer
90
Klok en alarmen
Automatisch de klok updaten
Uw radio zal normaal gesproken de klok updaten als de radio is verbonden met internet. Als
u handmatig een tijd instelt, dan zal de radio het tijdverschil van de lokale tijd opslaan in het
geheugen. Wanneer de radio de klok synchroniseert met behulp van internet, ook na een
stroomstoring, zal uw radio de klok automatisch instellen met behulp van deze informatie. U
kunt de radio ook gebruiken in een omgeving zonder internet, in dit geval kunt u de klok instellen
met behulp van DAB of FM radio-uitzendingen. Na een stroomstoring zal de radio de klok weer
instellen als u de radio inschakelt en in de modus DAB of FM zet. U kunt ook een tijd specificeren
die niet automatisch wordt geüpdatet. In dit geval moet de klok altijd handmatig worden ingesteld
na een stroomstoring.
1.Houd als de radio is ingeschakeld de knop Menu ingedrukt om het menu voor de huidige
modus te openen.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘System settings’ is geselecteerd op het
display. Druk op de knop Select om het menu ‘system settings’ te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Time/Date’ is geselecteerd op het
display. Druk op de knop Select om het instellen van de tijd te openen.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Auto update’ is geselecteerd op het
display en druk vervolgens op de knop Select om het menu auto-update te openen.
5.D ruk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om naar wens een update-optie te
selecteren uit ‘Update from DAB’, ‘Update from FM’, ‘Update from Network’ of ‘No update’.
Druk op de knop Select om uw keuze te bevestigen. De radio zal het menu vervolgens
verlaten en het vorige menu weergeven op het display.
91
Main menu
Internet radio
Spotify
Music player
DAB
FM
System settings
Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Language
>
>
>
>
>
Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
>
Auto update
Update from DAB
Update from FM
Update from Network
No update
*
Het klokformaat instellen
De klok die wordt gebruikt in de modus Standby en op de schermen in de afspeelmodus kan
worden ingesteld op 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt ook gebruikt bij het
instellen van alarmen.
1.Houd, als de radio is ingeschakeld, de knop Menu ingedrukt om het menu voor de huidige
modus te openen.
2.D ruk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag op de afstandsbediening (of op de
knoppen Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag op het touchpanel) tot ‘System settings’
is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select om het menu ‘system
settings’ te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Time/Date’ is geselecteerd op het
display. Druk op de knop Select om het instellen van de tijd te openen.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Set format’ is geselecteerd op het
display en druk vervolgens op de knop Select om het menu ‘clock format’ te openen. De
huidige klokweergave is gemarkeerd met een asterisk.
5.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om het 12- of 24-uursformaat te selecteren.
Druk op de knop Select om uw keuze te bevestigen. Het display zal terugkeren naar het
vorige menu. Als er wordt gekozen voor het 12-uursformaat, dan zal de radio de 12-uursklok
gebruiken voor het instellen van alarmen en de tijd zal in de modus Standby worden getoond
met een AM- of PM-indicator.
Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
System settings
NL
System settings
Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Language
>
>
>
>
>
Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
>
Date/Time
12/24 hour format
92
De klok handmatig instellenck and Alarms
De DDR-66BT zal de klok normaal gesproken automatisch instellen als er verbinding is gemaakt
met het internet. Als u de tijd handmatig wilt instellen, de tijdzone wilt veranderen of handmatig
wilt schakelen van winter- naar zomertijd (GMT naar BST – buiten het Verenigd Koninkrijk ook
wel zomertijd genoemd), volg dan de volgende procedure.
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten. Houd, om de tijd en datum in te stellen,
de knop Clock/Set ingedrukt en volg stappen 6 tot 10.
2.Houd, om alle tijd instellingen in te stellen, de knop Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘System settings’ is geselecteerd op het
display en druk vervolgens op de knop Select om het menu ‘system settings’ te openen.
4.Ga naar stap 11 om de instelling van de tijdzone te veranderen. Ga naar stap 13 om van
wintertijd naar zomertijd te veranderen. Druk, om de instelling van de huidige tijd of datum te
veranderen, op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Time/Date’ is geselecteerd op
het display en druk vervolgens op de knop Select om het scherm voor het instellen van de tijd
en datum te openen.
5.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Set Time/Date’ is geselecteerd op het
display. Druk op de knop Select om het instellen van de klok te openen. De dagcijfers zullen
knipperen.
6.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot de correcte dag wordt getoond op het
display. Druk op de knop Select om de selectie in te voeren. De maandcijfers zullen knipperen.
7.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de juiste maand te selecteren. Druk op
de knop Select. Daarna zullen de jaarcijfers knipperen.
Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
System settings
System settings
Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Language
Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings
Set Time/Date
24-08-2010
13:53
Set Time/Date
24-08-2010
13:53
93
>
>
>
>
>
>
>
Handmatig de klok instellen - vervolgd
8.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om het juiste jaar te selecteren. Druk op
de knop Select om de selectie in te voeren. Daarna zullen de uurcijfers knipperen.
9.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om het juiste uur te selecteren. Druk op
de knop Select om de selectie in te voeren. De minuutcijfers zullen daarna knipperen.
10.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de juiste minuten in te stellen. Druk
op de knop Select om de selectie in te voeren. Het display zal terugkeren naar het vorige
menu.
11.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Set time zone’ is geselecteerd op het
display en druk vervolgens op de knop Select.
12.D ruk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de tijdzone in te stellen die
van toepassing is op uw locatie, druk vervolgens op de knop Select om de instelling te
bevestigen.Houd de knop Menu ingedrukt om het menu te verlaten of ga naar stap 13 om de
optie zomer- /wintertijd in te stellen.
13.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Daylight savings’ is geselecteerd op
het display en druk vervolgens op de knop Select. De asterisk toont de huidige instelling. In
het VK, ON is gelijk aan Britse zomertijd, OFF is gelijk aan Greenwich Mean Time.
14.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om naar wens ‘ON’ of ‘OFF’ te selecteren
en druk vervolgens op de knop Select om de instelling te bevestigen.
15. Houd de knop Menu ingedrukt om het menu te verlaten.
Set Time/Date
24-08-2010
13:53
NL
Set Time/Date
24-08-2010
13:53
Set Time/Date
24-08-2010
13:53
Set timezone
UTC+00:00:Dublin,Lon
UTC+00:30:
UTC+01:00:Madrid,Arr...
UTC+01:30:
UTC+02:00:Athens,Ca...
Daylight savings
Daylight savings
Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings
>
>
Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings
>
>
94
De wekker instellen
Uw radio heeft twee aparte alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met radio, CD,
USB, SD, of zoemeralarm. In het geval van stroomonderbreking zal het ingebouwde geheugen
van uw radio de alarminstellingen onthouden. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat de
alarmen worden ingesteld.
1.Druk op Alarm om de huidige alarminstellingen te bekijken. Als u geen veranderingen wenst
te maken, houd Menu ingedrukt of druk op Back om het menu te verlaten. Het alarmmenu kan
ook worden geopend via het “Hoofdmenu”.
2.D ruk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot het gewenste alarm (1 of 2) is
geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select om het instellen van het
alarm te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Time’ is geselecteerd op het display en
druk vervolgens op de knop Select om de alarmtijd in te stellen.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om het alarmuur te selecteren. Druk op de
knop Select om de instelling te bevestigen.
5.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de alarmminuten te selecteren. Druk
op de knop Select om de instelling te bevestigen. Het display zal dan terugkeren naar het
menu alarminstellingen. Als de radio is ingesteld op het 12-uursformaat, dan is er ook een
optie voor het instellen van AM of PM voor de alarmtijd.
Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
Alarms 1
Enable:Off
Time: 00:00
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save
Alarm 1- Set time
07:00
Alarm 1- Set time
07:30
95
De wekker instellen - vervolgd
6.D ruk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om ‘Enable’ te selecteren en druk
op de knop Select. Het display toont de opties voor de alarmfrequentie. De opties voor
alarmfrequentie zijn:
‘Off’ - het alarm zal worden uitgeschakeld
‘Daily’ – het alarm zal elke dag klinken
‘Once’ – het alarm zal één keer klinken
‘Weekends’ – het alarm zal alleen in de weekenden klinken
‘Weekdays’ – het alarm zal alleen op weekdagen klinken
Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de gewenste alarmfrequentie te
selecteren. Selecteer Off om het alarm uit te schakelen. Druk op de knop Select om de selectie
te bevestigen. Als u het alarm instelt op Once (eens) dan moet u ook de datum instellen met
behulp van de knoppen Map omhoog of Map omlaag en Select.
7.Het alarm kan worden ingesteld op buzzer (zoemer), Internet radio, DAB radio, FM radio, CD,
USB, SD. Het radioalarm kan voor elke radiomodus worden ingesteld op een van de zenders
die zijn opgeslagen als voorkeurszenders of op de zenders waar het meest recentelijk naar is
geluisterd. Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de huidige ‘Modus’ voor het
alarm te selecteren, druk vervolgens op de knop Select als u de instelling wilt veranderen.
Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om ‘Buzzer’ of de gewenste modus te
selecteren. Druk op de knop Select om de selectie te bevestigen.
8.Druk, als u het alarm instelt op een radio-optie, op de knoppen Map omhoog of Map omlaag
om de optie ‘Preset:’ te selecteren en druk vervolgens op de knop Select als u de instelling
wilt veranderen. Kies uit de ‘Last listened’ radiozender of uit de voorkeurszenders 1 - 10. Scroll
naar de gekozen optie en druk op de knop Select om de selectie te bevestigen. Merk op dat
u bij het instellen van het alarm alleen gebruik kunt maken van een voorkeurszender die al is
opgeslagen.
Alarm 1
Enable:Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save
NL
Alarm 1 frequency
Off
Daily
Once
Weekends
Weekdays
Alarm 1 date/time
24-08-2010
07:30
Alarm 1 mode
Internet radio
Spotify
DAB
FM
CD
Alarm 1 preset
Last listened
1. Radio Luxembourg
2. Rock Antenne
3. Absolute Radio
4. [Not set]
Alarm 1
Enable:Once
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save
Alarm 1
Enable:Once
Time: 07:30
Mode:DAB
Preset: Last listened
Volume: 20
96
De wekker instellen - vervolgdck and Alarms
9.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot de optie ‘Volume:’ is geselecteerd op
het display en druk op de knop Select als u de instelling wilt veranderen. De radio gebruikt
de opgeslagen volume-instelling voor elk alarm. Stel het gewenste volume in met behulp van
de knoppen Map omhoog of Map omlaag en gebruik Select om de instelling te bevestigen.
10.Druk, om de alarminstellingen op te slaan, op de knoppen Map omhoog of Map omlaag
tot ‘Save’ is geselecteerd. Druk op de knop Select om de alarminstellingen op te slaan.
Uw radio zal ‘Alarm saved’ tonen en vervolgens terug gaan naar de alarmlijst, de nieuwe
alarminstelling wordt getoond op het display. Druk, als u de instellingen niet wilt opslaan, op
de knop Back. Het display zal ‘Save changes’ tonen met de opties ‘YES’ en ‘NO’. Druk op de
knoppen Map omhoog of Map omlaag om ‘NO’ te selecteren en druk vervolgens op de knop
Select. Er zal ‘Alarm not saved’ worden getoond op het display. Actieve alarmen worden
getoond met kleine alarmindicators aan de onderkant van de afspeeldisplays en de klok in
standby.
Opmerking: Gebruik de knop Back als u een vergissing maakt tijdens het instellen van de
alarmen, het display zal terugkeren naar het vorige scherm.
Alarm 1
Enable:Once
Time: 07:30
Mode: DAB
Preset: Last listened
Volume: 20
Alarm 1 volume
Alarm
Saved
Als het alarm klinkt
Het zoemer- of radioalarm zal op de geselecteerde tijden voor tot 60 minuten klinken, tenzij
geannuleerd. Het volume dat tijdens het instellen van het alarm is ingesteld zal worden gebruikt
voor het alarm. Als de radio geen verbinding kan maken met de ingestelde radiozender, dan zal
in plaats daarvan de zoemer worden gebruikt. Druk, om een alarm te annuleren, op de knop
Standby om terug te keren naar de modus Standby. Het alarmicoontje zal knipperen op de
onderkant van het display in de afspeelmodus en de radio zal automatisch terugschakelen naar
de modus Standby wanneer de 60 minuten zijn verstreken.
Alarms
Alarm 1: On [07:30]
Alarm 2: Off [00:00]
1 07:30
97
2 08:30
Alarmen uitschakelen
1.Open, om een enkel alarm uit te schakelen, het menu alarminstellingen en druk op de knoppen
Map omhoog of Map omlaag tot het gewenste alarm is geselecteerd op het display en druk
vervolgens op de knop Select.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot de optie ‘Enable:’ is geselecteerd op het
display. Druk op de knop Select.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om ‘Off’ te selecteren en druk op de knop
Select.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot de optie ‘Save’ is geselecteerd op
het display en druk vervolgens op de knop Select om de nieuwe instelling op te slaan. Het
gekozen alarm is nu uitgeschakeld.
Alarm 1
Enable:Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume:
Alarm201
Save
Enable:Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save
NL
Alarmen bedienen in standby
De alarmen kunnen als uw radio standby staat worden bediend met behulp van de knop Alarm.
Dit voorkomt het risico dat u iemand stoort die slaapt.
1.Druk, om de status van de alarmen in de modus Standby te veranderen , op de knop Alarm.
Het display zal door de mogelijkheden geen, een van de twee of beide alarmen inschakelen
lopen.
98
Snooze-timer
1. Het zoemer- of radioalarm kan voor 5 minuten worden gedempt door op de knop Alarm te
drukken. Als u een langere snooze-duur wilt, dan kan deze worden verlengd. Druk nogmaals op
de knop Alarm, terwijl de radio is gesnoozed om de snooze-tijd in te stellen op 5, 10, 15 of 30
minuten.
2.De resterende snooze-tijd wordt als de snooze-timer actief is naast het alarmicoontje op de
klokweergave getoond.
3. Druk op de knop Standby om de snooze-timer te annuleren als het alarm is gedempt. Het
display zal kort een ‘Alarm Off’ melding tonen.
Slaaptimer ck and Alarms
99
Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.
De instelling van de slaaptimer kan worden aangepast tussen 15 en 90 minuten met stappen van
15 minuten.
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten.
2.Druk om de slaaptimer te gebruik op Sleep om de slaapinstellingen te openen. De melding
‘Sleep off’ verschijnt op het display.
3.Druk herhaaldelijk op Sleep om de gewenste slaaptijd te selecteren. De opties zijn 15, 30, 45,
60, 75, 90, minuten. Gebruik de optie OFF om de slaapfunctie te annuleren.
4.Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken.
5.Uw radio zal in de modus Standby schakelen nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.
Een actieve slaaptimer wordt getoond met een kleine timer-indicator aan de onderkant van het
display tijdens het afspelen. Deze indicator toont ook de resterende slaaptijd voordat de radio
zichzelf uitschakelt in de modus Standby.
6.Druk, om de slaaptijd te annuleren voor de vooraf ingestelde tijd is verstreken en om de radio
uit te schakelen, op de knop Standby om de radio handmatig uit te schakelen. Ga, om de
slaaptimer te annuleren en de radio door te laten gaan met afspelen, terug naar de instellingen van de slaaptimer (stappen 1 tot 3 hierboven) en selecteer de optie Off in stap 3. Of druk
gewoon twee keer achter elkaar op de knop Standby om de timer te annuleren en de radio
weer aan te zetten. De slaaptimer kan ook worden geopend vanuit het hoofdmenu. Gebruik de
knoppen Map omhoog of Map omlaag en Select om de slaaptijd in te stellen.
Set sleep time
15 minutes
DAB
12:34
Heart
Heart - More
Music Variety
DAB Radio
00:15
Set sleep time
Sleep OFF
Main menu
Internet radio
Spotify
Music player
DAB
FM
Sleep
Inactive standby
Uw radio kan automatisch in de standbymodus worden gezet wanneer
de radio gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt. Deze
tijd kan worden ingesteld op 2, 4, 5 of 6 uur.
1.Houd Menu ingedrukt en druk op Folder up/ down tot ‘System
Settings’ is geselecteerd. Druk op Select om het menu te openen.
2.Druk op Folder up/down tot ‘Inactive Standby’ is geselecteerd.
Druk op Select to om de instellingen te openen. De opties voor het
uitschakelen bij niet-gebruik verschijnen op het display.
3.Druk op Folder up/down om de gewenste tijd te selecteren. Gebruik
de optie OFF om de functie inactive standby te annuleren.
4.Uw radio schakelt automatisch naar de standbymodus als uw radio
gedurende de vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.
NL
100
Display en audio
Equalizerfunctie
Het geluid op uw geluidssysteem kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het
materiaal waar u naar luistert. De DDR-66BT Plus heeft een reeks equalizermodi. U kunt ook zelf
de treble- en bass-niveaus naar eigen voorkeur instellen, het instellen kan worden geopend vanuit het menu-item My EQ.
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten. Open het menu voor de huidige modus
door de knop Menu ingedrukt te houden. Of druk op de knop EQ op de afstandsbediening en
ga verder naar stap 4.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘System settings’ is geselecteerd op het
display. Druk op de knop Select om het menu ’system settings’ te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Equalizer’ is geselecteerd op het
display en druk vervolgens op de knop Select.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om door de verschillende modi te bladeren.
Druk op de knop Select om uw selectie te bevestigen.
a-Normaal
b-Plat
c-Jazz
d-Rock
e-Film
f -Klassiek
g-Pop
h-Nieuws
i -Persoonlijke EQ
De geselecteerde modus wordt aangegeven met een asterisk.
101
Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
System settings
>
System settings
Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Language
>
>
>
>
>
Equaliser
Normal
Flat
Jazz
Rock
Movie
*
Uw My EQ profiel instellen
Als u de voorgeprogrammeerde equalizerfuncties niet naar uw smaak zijn, dan kunt u zelf als
volgt een aangepaste instelling voor bass en treble maken:
1.Volg de stappen 1-3 op de voorgaande pagina om het menu Equalizer te openen of druk op de
knop EQ op de afstandsbediening.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘My EQ profile setup’ is geselecteerd op
het display. Druk op de knop Select om de instelmodus te openen.
3.Druk, om het bass-niveau aan te passen, op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot
‘Bass’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select om de instelmodus
te openen en druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot het gewenste niveau
(tussen -14 en +14) wordt getoond. Het geluid zal veranderen als u het niveau aanpast. Druk
op de knop Select als u tevreden bent met de bass-instelling.
4.Druk, om het treble-niveau aan te passen, op de knoppen Map omhoog of Map omlaag
tot ‘Treble’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select om de
instelmodus te openen en druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot het gewenste
niveau (tussen -14 and +14) wordt getoond. Het geluid zal veranderen als u het niveau
aanpast. Druk op de knop Select als u tevreden bent met de treble-instelling.
5.Druk op de knop Back, het display vraagt u de veranderingen op te slaan. Selecteer ‘YES ‘ als
u de veranderingen wilt opslaan. Selecteer ‘NO’ als u de veranderingen niet wilt opslaan. Druk
op de knop Select om de selectie in te voeren.
6.Druk, om het profiel ‘My EQ’ te gebruiken, op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot
‘My EQ’ is geselecteerd en druk vervolgens op de knop Select om de selectie te bevestigen.
Druk, om het effect van het profiel ‘My EQ’ snel te annuleren, op de knoppen Map omhoog of
Map omlaag tot ‘Normal’ is geselecteerd op het display en druk vervolgens op de knop Select
om de selectie te bevestigen. De treble- en bass-instellingen zullen worden herinnerd voor de
volgende keer dat u de instelling ‘My EQ’ setting wilt gebrukken.
Equaliset
Classic
Pop
News
My EQ
My EQ profile setup
NL
>
My EQ profile setup
Bass: 0
Treble: 0
Bass
Treble
102
Helderheid instellen
De helderheid van het display kan worden ingesteld voor als de radio in gebruik is of voor als de
radio standby staat. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u in de
modus Standby een lager helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst.
1.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten. Open het menu voor de huidige modus
door de knop Menu ingedrukt te houden.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘System settings’ is geselecteerd op het
display en druk vervolgens op de knop Select Om het menu ‘system settings’ te openen. Druk
op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Brightness’ is geselecteerd op het display en
druk vervolgens op de knop Select.
3.Druk, om de helderheid aan te passen als de radio wordt ingeschakeld, op de knoppen Map
omhoog of Map omlaag tot ‘Normal’ is geselecteerd op het display. Druk, om de helderheid
van de radio aan te passen als de radio standby staat, op de knoppen Map omhoog of
Map omlaag tot ‘Standby’ is geselecteerd. Druk op de knop Select om de geselecteerde
helderheidsinstelling in te voeren.
4.Druk om het gewenste helderheidsniveau te selecteren op Folder Up. Druk daarna ter bevestiging op Select. Houd Menu ingedrukt om het menu te verlaten. Druk als de radio standby
staat op een willekeurige knop om voor een paar seconden het normale helderheidsniveau te
gebruiken. Zo is, zelfs als het helderheidsniveau in standby is ingesteld op nul (bijna uit), het
nog steeds mogelijk om de tijd te bekijken door op een knop te drukken.
103
Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
System settings
System settings
Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Language
Brightness
Normal
Standby
>
>
>
>
>
De taal instellen
Uw radio zal standaard alle menu’s en berichten in het Engels weergeven. U kunt de taal echter
veranderen en naar wens instellen.
1.Open het menu voor de huidige modus door Menu ingedrukt te houden. Druk op Folder
up /down tot ‘System settings’ is geselecteerd op het display. Druk op Select om het
instellingenmenu te openen.
2.Druk op Folder up/down tot ‘Language’ is geselecteerd op het display. Druk op Select om het
menu te openen.
3.Druk op Folder up/down tot de gewenste taal is geselecteerd en druk daarna ter bevestiging
op Select.
Mute-functie
System settings
Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Language
>
>
>
>
>
NL
Language
English
Danish
Dutch
French
German
*
Druk op de knop Mute om de luidsprekers te dempen.
1.Druk op de knop Mute om de geluidsuitvoer te dempen.
2.Druk nogmaals op de knop Mute of een van de Volume knoppen om de geluidsuitvoer te
hervatten.
104
Hoofdtelefoonuitgang
Er zit een 3.5mm hoofdtelefoonuitgang op de achterkant van uw radio voor gebruik met hoofdtelefoon. De interne luidspreker wordt automatisch gedempt als er een stekker in deze uitgang
wordt gestoken.
Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden
daarom aan het volume laag in te stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de radio. Het is
ook aan te raden om het volume te verlagen voordat u de hoofdtelefoon loskoppelt.
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.
Lijnuitgang (3.5mm stekkeringang)
Er zit een 3.5mm lijnuitgang op de achterkant van uw radio, deze maakt het mogelijk om het
audiosignaal van uw radio naar een externe versterker of ander apparaat te sturen. Het plaatsen
van een audiokabel in deze aansluiting zal de interne luidspreker niet dempen. Stel het volume
indien gewenst in op een laag niveau.
105
Auxiliary-ingang
Er zit een 3.5mm auxiliary-ingang op de achterkant van uw radio, deze maakt het mogelijk een
audiosignaal te ontvangen van een externe audiobron, zoals MP3 of CD-speler.
1.Sluit een stereostekker van de hoofdtelefoonuitgang van uw MP3- of CD-speler aan op de aux
ingang op de achterkant van uw radio. Deze kabel heeft meestal 3,5mm audiostekkers aan
beide uiteinden.
2.Zet uw radio aan.
3.Druk op de knop Radio tot de modus ‘AUX in’ wordt getoond op het display.
4.Druk op de knop ‘play’ op het aangesloten audio-apparaat. Als u de hoofdtelefoonuitgang
gebruikt voor de verbinding, stel dan de volumeregeling in op een niveau tussen twee-derde en
het maximum (het doel is om een sterk audiosignaal te krijgen zonder storing). Stel vervolgens
het volume naar wens in op de radio.
Opmerking:
Als u een iPod als geluidsbron gebruikt, dan moet u de geluidsuitvoer maximaal instellen om
een adequaat signaalniveau te krijgen.
5.Koppel uw speler na gebruik los om weer normaal naar de radio te luisteren.
NL
AUX in
106
Optische S/PDIF uitganglay and Audio
Er zit een digitale uitgang die een S/PDIF signaal levert op de achterkant van uw radio, om de
radio aan te sluiten op een versterker, mini-disc of andere apparatuur met een digitale optische
ingang. Deze functie is niet actief bij gebruik van de AUX in-modus.
Verwijderen van de antenne
De aangesloten telescopische antenne is geschikt voor de meeste toepassingen. De
telescopische antenne kan worden verwijderd om een externe antenne met behulp van
coaxkabel aan te sluiten.
Verwijder eerst de twee kleine schroeven die de afdekking van de antenne-aansluiting op zijn
plaats houden (gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier). Gebruik daarna de steeksleutel,
verwijder de telescopische antenne door, gezien vanaf de achterkant van het product, tegen de
klok in te draaien.
Dit zal een F-type connector blootleggen waarop een externe antenne kan worden aangesloten.
107
Informatie
Fabrieksreset
U kunt de radio volledig resetten naar de oorspronkelijke staat door de volgende procedure uit
te voeren. Alle door de gebruiker ingestelde instellingen zullen worden gewist door het uitvoeren
van een fabrieksreset.
1.Open het menu voor de huidige modus door de knop Menu ingedrukt te houden. Druk op
de knoppen Map omhoog of Map omlaag om de optie ‘Main menu’ te selecteren en druk
vervolgens op de knop Select om de optie te selecteren.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘System settings’ is geselecteerd en
druk vervolgens op de knop Select knop.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Factory Reset’ is geselecteerd en
druk vervolgens op de knop Select. Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag en
selecteer ‘YES’ om door te gaan met het resetten. Als u de systeemreset niet wilt uitvoeren,
selecteer dan ‘NO’ en druk vervolgens op de knop Select. Het display zal terugkeren naar het
vorige menu.
4.Druk als ‘YES’ is geselecteerd op de knop Select. Er zal een volledige reset worden
uitgevoerd en de radio zal opnieuw optarten alsof hij voor het eerst wordt ingeschakeld. De
DAB zenderlijst en alle voorkeurszenders zullen worden gewist en de details van uw draadloos
netwerken zullen verloren gaan. Alle configuratie-instellingen worden hersteld naar de
standaardinstellingen, de klok en alarmen worden gereset.
Reset het product in geval van storing zoals hierboven beschreven om de normale werking te
hervatten. Het kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om de netstroom los te koppen en na
10 seconden weer aan te sluiten. Reset het product in geval van storing door snelle elektrische
transiënten (burst) zoals hierboven beschreven (opnieuw aansluiten van voeding kan nodig
zijn) om normale werking te hervatten.
Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
System settings
NL
>
System settings
Network
Time/Date
Language
Rec. default dest.
Factory reset
>
>
>
>
>
Factory reset
Proceed?
WELCOME TO
DIGITAL RADIO
Setup wizard
Start now?
108
Software updaten
109
Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe softwarefuncties voor uw radio worden ontwikkeld. Uw radio
heeft daarom de mogelijk om de interne software up te daten met behulp van uw internetverbinding. U moet niet proberen uw radio up te daten, tenzij het wordt aangeraden door de klantenservice van Sangean. Het updaten van de software kan alle netwerkinstellingen, voorkeurszenders
en alarminstellingen verwijderen van uw radio. Het is belangrijk dat u de volgende procedure niet
uitvoert tenzij u een goede internetverbinding heeft en een betrouwbare netvoeding. Als de radio
verbinding maakt met uw router met behulp van een WiFi-verbinding, zorg er dan voor dat de
verbinding betrouwbaar is vóór u doorgaat.
1.De optie ‘Software update’ kan worden geopend via het menu ‘System settings’. Als u ‘Software
update’ selecteert, dan zal het menu ‘Auto check setting’ en ‘Check now’ tonen. Druk op de
knoppen Map omhoog of Map omlaag om ‘Auto check settings’ te selecteren als u wilt dat de
radio periodiek controleert op nieuwe softwareversies. Druk vervolgens op de knop Select en
selecteer ‘YES’. Als u niet wilt dat de radio controleert op updates, selecteer dan de optie ‘NO’.
2.Druk, om te controleren of er op dit moment software-updates beschikbaar zijn, op de knoppen
Map omhoog of Map omlaag om ‘Check now’ te selecteren en druk op de knop Select.
De radio zal controleren of er een update beschikbaar is. Het display zal ‘Checking for new
versions’ tonen.Het display zal ‘Software up to date’ tonen als er geen updates zijn. Als er een
software-update beschikbaar is, dan zal uw radio u de keus geven om de software up te daten
of niet, door ‘New version available. Update software?’ te tonen. Selecteer de optie ‘YES’ als u
door wilt gaan met het updateproces.
3.A ls u ervoor kiest om uw radio up te daten, dan zal de radio eerst de nieuwe software
downloaden en vervolgens het intern geheugen opnieuw programmeren. Dit kan een paar
minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding.
4.Als de software-update is voltooid, zal uw radio vragen om op Select te drukken om opnieuw
op te starten. Druk op de knop Select, uw radio zal opnieuw opstarten. Het kan zijn dat u de
netwerkverbinding opnieuw moet configureren na een update. Het kan ook zijn dat u alle
voorkeurszenders, alarminstellingen en configuratie-opties opnieuw moet invoeren.
ERG BELANGRIJK:
Zet de radio niet uit tot het updaten is voltooid en de radio opnieuw is opgestart, anders kan het
apparaat permanent beschadigd raken
Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
System settings
>
System settings
Language
Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Software upgrade
Software update
Auto-check setting
Check now
Software update
Check periodically for
new versions?
Software update
Auto-check setting
Check now
>
>
>
Netwerkprofielen
Elke keer dat uw radio verbinding maakt met een WiFi-netwerk, zal de radio de details van die
verbinding (SSID, beveiligingssleutel, DHCP/IP-adres) opslaan als profiel. Er kunnen tot vier
profielen worden opgeslagen op de radio, zodat er geen reden is om de netwerkinstellingen
opnieuw in te voeren op een eerder bezochte locatie.
De radio slaat de vier meest recente profielen op in het geheugen, geïdentificeerd door hun
SSID. Normaal gesproken zal de radio proberen verbinding te maken met een van de opgeslagen
profielen. Alleen als de radio geen verbinding kan maken met de opgeslagen profielen, moet u
gebruik maken van de Network Wizard.
U kunt een netwerkprofiel verwijderen in het geval u een locatie maar één keer bezoekt, om het
verlies van andere profielen te voorkomen.
1.Open het menu voor de huidige modus door de knop Menu ingedrukte te houden. Druk op
de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘System settings’ is geselecteerd op het display
en druk vervolgens op de knop Select om het instelmenu te openen.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Network’ is geselecteerd op het display
en druk vervolgens op de knop Select om het menu Network settings te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Network profile’ is geselecteerd op
het display. Druk op de knop Select om de opgeslagen profielen te bekijken. Het profiel dat in
gebruik is (als er een profiel in gebruikt is) is gemarkeerd met een asterisk.
4.Druk, om een profiel uit het geheugen te verwijderen, op de knoppen Map omhoog of Map
omlaag om het profiel dat u wilt verwijderen te selecteren en druk vervolgens op de knop
Select.
5.De radio zal de opties ‘YES’ en ‘NO’ tonen. Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag
om ‘YES’ te selecteren en druk vervolgens op de knop Select. Het geselecteerde profiel zal
worden verwijderd.
Opmerking: het is niet mogelijk om een profiel dat in gebruik is te verwijderen.
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
>
>
>
NL
System settings
Equaliser
Network
Time/Date
Language
>
>
>
>
Network settings
Network wizard
View settings
Wlan region
Manual settings
Network profile
>
>
>
>
>
Network profile
Jones family
Paul’s network
Test router
*
Confirm delete
Confirm delete
110
Weergave softwareversie
De softwareversie wordt getoond voor referentie en met het oog op klantenservice en kan niet
worden veranderd.
1.Open het menu van de huidige modus door de knop Menu ingedrukt te houden. Druk op de
knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘System settings’ is geselecteerd op het display en
druk vervolgens op de knop Select om het menu System settings te openen.
2.Druk op Folder Up of Down tot ‘System Info’ is geselecteerd op het display. Druk op Select
om de softwareversie en het radio-ID weer te geven.
3.Houd de knop Menu ingedrukt om het menu te verlaten.
Audio FAQ
Uw radio kan audiohulp openen voor gebruik van de internetradio.
1.Houd, als uw radio is ingeschakeld en in de modus Internet Radio staat, de knop Menu
ingedrukt. Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Station list’ is geselecteerd
op het display en druk vervolgens op de knop Select.
2.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Help’ is geselecteerd op het display en
druk vervolgens op de knop Select om het menu Help te openen.
3.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘FAQ’ is geselecteerd. Druk op de knop
Select om een aantal veel gestelde vragen te tonen.
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag om een gewenste vraag te selecteren en
druk op de knop Select om naar het antwoord te luisteren. Stel het volume naar wens in.
111
Main menu
Bluetooth
AUX in
Sleep
Alarms
System settings
>
System settings
Software update
Software upgrade
Setup wizard
System info
Multi-room
System info
SW version:
ir-mmi-FS2026-0500-02
30_V2.9.7c.EX60102-1A1
3
Spotify version:
System info
Spotify version:
release-esdk-1.18.0-v1.1
8.0-g121b4b2b
Radio ID:
002261E5F260
>
>
>
Uw audiobestanden openen via een UPnP server met behulp van
Windows Vista en XP
Als uw computer Windows Vista of XP draait, dan bevat Windows Media Player versie 11 een
UPnP server die uw bestanden kan delen met uw radio. Er zijn andere UPnP serverapplicaties
beschikbaar voor niet-Windows gebruikers en ook voor Windows gebruikers die een alternatief
willen gebruiken (zie de paragraaf Gebruik met Windows, Apple Mac en Linux). Het gaat buiten
de scope van deze handleiding om alle mogelijke opties voor UPnP te bespreken. We leggen het
gebruik van Windows Media Player van Microsoft hier uit, omdat dat de eerste keus zal zijn voor
de meerderheid van de gebruikers.
NL
UPnP toegang op een Windows PC instellen
1.Als uw PC Microsoft Windows Vista of Windows XP gebruikt dan kunt u Windows Media
Player versie 11 van Microsoft gebruiken als UPnP (Universal Plug and Play) mediaserver.
Als dit programma nog niet is geïnstalleerd op uw PC, dan kan Windows Media Player 11
worden gedownload vanaf de website van Microsoft en geïnstalleerd door de instructies in de
installatiewizard te volgen, of door Windows Update van Microsoft te gebruiken.
2.Als Windows Media Player 11 is geïnstalleerd, dan kan u een mediabibliotheek maken van
alle mediabestanden die beschikbaar zijn op uw PC. Selecteer om nieuwe mediabestanden
toe te voegen aan uw bibliotheek de tab ‘Library’, en vervolgens ‘Add to Library… > Advanced
Options’, klik op ‘Add’, om de gewenste bestanden te selecteren en klik op ‘OK’. De volgende
stap is een verbinding maken tussen uw radio en Windows Media Player 11 en het programma
te configureren om de radio toegang te geven tot de mediabibliotheek.
3.Druk op de knop Standby om uw radio aan te zetten. Druk vervolgens op de knop Media tot
de modus Music Player wordt getoond op het display. Het hoofdmenu van ‘Music Player’ zal
dan worden getoond.
112
UPnP toegang op een Windows PC instellen - vervolgd
4.Druk op de knoppen Map omhoog of Map omlaag tot ‘Shared media’ is geselecteerd en druk
op de knop Select. De radio zal naar alle beschikbare UPnP servers scannen. Het kan een
paar seconden duren voor de scan is voltooid. De radio zal ‘<Empty>’ tonen als er geen UPnP
servers worden gevonden.
5.Selecteer na het scannen uw UPnP server met behulp van de knoppen Map omhoog of
Music player
Shared media
My playlist
Clear My playlist
System settings
Main menu
>
>
>
>
>
Map omlaag. Als uw gebruik maakt van WMP 11 als server, zal uw radio normaal gesproken
‘Unauthorized - Select to retry’ tonen op dit punt.
6.Uw PC kan melden dat er een verbinding is gemaakt met uw UPnP server. Gemeld of niet,
om de radio toegang te geven tot de muziekbestanden moet u in WMP 11 op de tab ‘Library’
klikken en het item ‘Media Sharing...’ selecteren om het venster ‘Media Streaming’ te openen.
Zorg ervoor dat de vakje ‘Share my media to:’ is aangevinkt.
7.In het venster ‘Media Sharing’, zal de radio worden getoond als onbekend apparaat. Klik op
het getoonde onbekende apparaat om het te selecteren en klik op de knop’Allow’ en klik op ‘OK’.
Opmerking:
Als u gebruik maakt van Microsoft Windows’ firewallsoftware, dan moet deze correct worden
ingesteld door WMP 11. Als u gebruik maakt van firewall software van derden dan moet u deze
handmatig configureren om uw apparaat en WMP 11 te kunnen laten communiceren.
8.Selecteer op de radio nogmaals de named server met behulp van de knoppen Afstemmen
omhoog of Afstemmen omlaag en Select. Als WMP 12 nu kan communiceren met uw radio,
dan zullen er enkele opties voor het selecteren van media op het display verschijnen.
113
Shared media
JENNY: Jenny’s music >
HOME_PC: Mum’s music >
Audio-codecs
Bitrates
Uw radio ondersteunt een reeks audio-codecs, waardoor de radio
compatibel is met veel internetzenders. Hierdoor kunnen gebruikers ook
muziek van hun computers streamen of muziek rechtstreeks afspelen
van USB- en SD/SDHC-geheugenapparaten.
Merk op dat er voor elke audio-codec veel streaming-protocollen
beschikbaar zijn en dus, zelfs als een internetzender gebruik maakt
van een ondersteund formaat, dit geen garantie geeft dat zo’n zender
zal werken met uw radio. De database met radiozenders waarmee uw
radio verbinding maakt wordt gecontroleerd op compatibiliteit, zodat
de meeste zenders zonder problemen kunnen worden afgespeeld. Dit
geldt ook bij het streamen van media vanaf een computer, de codec
kan ondersteund worden, er zijn vele subtiele variaties in formaten,
taggingschema’s en protocollen (zelfs binnen UPnP). Over het
algemeen speelt uw radio de ondersteunde formaten af met de meest
gangbare UPnP servers.
De volgende tabel geeft een overzicht van de maximale bitrates voor
de verschillende audioformaten die kunnen worden afgespeeld op uw
radio. Hogere rates kunnen in sommige gevallen worden afgespeeld,
maar de prestatie van het product kan worden beïnvloed.
Codec
AAC (LC)
FLAC (1)
LPCM (2)
MP3
Real Audio
WAV
WMA (3)
Maximale ondersteunde rate
320 kbits/sec
1.5 Mbits/sec
1.536 Mbits/sec
320 kbits/sec
64 kbits/sec
1.536 Mbits/sec
320 kbits/sec
Alle codecs ondersteunen alleen 2-kanaals (stereo) gecodeerde
bestanden. Alle codecs ondersteunen samplerates tot 48 kbits/
sec (inclusief 32 en 44.1 kbits/sec). USB en SD/SDHC biedt alleen
ondersteuning aan het MP3- en WMA-formaat. Bestanden waarop
Digital Rights Management (DRM) beveiliging is toegepast kunnen niet
worden afgespeeld op uw radio.
(1) 16 en 24 bit samples worden ondersteund FLAC-bestanden
(2)De maximale ondersteunde bit-rate is voor een 48 kHz sampling, 2
kanalen en 16-bits per sample.
(3) WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional, en bestanden
met DRM-beveiliging worden niet ondersteund.
114
NL
Circuit kenmerken
Specificaties
Voeding
Voeding:
Batterijen afstandsbediening
Frequentiebereik
FM
DAB
Ethernetkabel
WiFi
AC 100-240V/50/60 Hz/32W
2xAAA
87.5-108MHz
174.928-239.200MHz
10/100M bits/sec via RJ-45
aansluiting
O n d e r s t e u n i n g v o o r 8 0 2 . 11 b
en 802.11g met WEP- en WPA/
WPA2-versleuteling Compatibel
met 802.11n routers die mixed
mode ondersteunen voor 802.11b/
g Ondersteuning voor dual
frequency 5G/2.4G-routers WiFi
5G: 5.15GHz~5.25GHz(Band 1)
alleen voor gebruik binnenshuis.
Luidspreker
Vermogen
Hoofdtelefoonuitgang
Aux ingang
Line uitgang
Digitale optische uitgang
Antennesysteem WiFi
DAB
FM
2x77mm
12Wattx2 (piek)
7Wattx2 (continu)
3.5mm diameter, stereo
3.5mm diameter, stereo
3.5mm diameter, stereo
Toslink
WiFi-antenne
Telescopische antenne
Telescopische antenne
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
115
Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval
mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising