Samsung | Real Time SHR-2041 | Real Time DVR Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041

Real Time DVR
Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042
Nederlands
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Veiligheidsvoorschriften
Houd rekening met het volgende voor een correct gebruik van het product en het
voorkomen van veiligheidsrisico's of schade.
■
Gebruik niet meerdere stekkers tegelijkertijd.
●
■
Plaats geen vazen, bloempotten, kopjes, schoonmaakmiddelen,
vloeibare geneesmiddelen of potten die water bevatten in de buurt.
●
■
Nederlands
Als uw kind de batterij inslikt, moet u direct een arts raadplegen.
Plaats het apparaat op een veilige plaats of bevestig het apparaat
aan de muur of het plafond op een stevige standaard om te
voorkomen dat het apparaat omvalt.
●
ii
WAARSCHUWING
[Batterij]
Het onjuist vervangen van de batterij van de SHR-2040/2041/2042 kan
explosiegevaar opleveren. U moet daarom een geschikte batterij gebruiken voor de
SHR-2040/2041/2042.
De volgende specificaties gelden voor de batterij:
-Normale spanning : 3V
-Normale vermogen : 220mAh
-Continue standaardbelasting : 0,2mA
-Bedieningstemperatuur : -30 ~ +60˚C
[Uitschakelen systeem]
- Uitschakelen zonder beëindiging van het systeem in het menu System Shutdown
(Uitschakelen systeem) leidt mogelijk tot gegevensverlies en schijffouten.
Het systeem dient te worden uitgeschakeld in het menu System Shutdown.
[Temperatuur voor gebruik]
- De juiste temperatuur voor dit apparaat is 0~ 45°C. Als het apparaat gedurende langere
tijd aan een lagere temperatuur is blootgesteld, kan het apparaat niet worden gebruikt.
Als u het apparaat wilt gebruiken nadat het gedurende langere tijd aan een lagere tem
peratuur is blootgesteld, dient u er eerst voor te zorgen dat het apparaat enige tijd aan
de normale temperatuur wordt blootgesteld. De juiste temperatuur voor de interne
HDD is 5~55°C, daarom kan de interne HDD niet bij een lagere temperatuur worden
gebruikt.
Goedkeuringen standaarden
Dit kan brand veroorzaken.
Houd uw kinderen uit de buurt van de batterij als u
deze uit het apparaat neemt.
Ze kunnen deze per ongeluk inslikken.
●
■
Dit kan het stroomsnoer beschadigen en brand of elektrische schokken
veroorzaken.
Deze gebruikershandleiding beschrijft het basisgebruik van SHR-2040/2041/2042.
Deze handleiding bevat alle benodigde informatie voor het gebruik van SHR-2040/2041/2042, zoals
korte instructies, namen van onderdelen, functies, het aansluiten van andere apparatuur en de
menu-instellingen van SHR-2040/2041/2042.
- SEC behoudt het auteursrecht van deze gebruikershandleiding.
- Deze gebruikershandleiding mag niet worden gekopieerd zonder de schriftelijke
toestemming van SEC.
- We zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan het apparaat die is ontstaan door uw gebruik van
niet-standaardproducten of schending van de Gebruikershandleiding.
- Als u de behuizing wilt openen om bij de binnenkant van het apparaat te komen, dient u een
specialist te raadplegen die werkzaam is bij de winkel waar u het apparaat hebt aangeschaft.
- U kunt open broncodes downloaden vanaf de volgende website.
(Zie het CCTV-onderdeel van http://www.samsung.com)
Verwijder de stekker bij storm of bliksem uit het
stopcontact.
●
■
Dit kan brand, elektrische schokken of letsel door slecht functioneren
veroorzaken.
Trek niet aan het stroomsnoer.
●
■
Dit kan brand veroorzaken.
Demonteer, repareer of bewerk het apparaat niet.
●
■
Hoge temperaturen kunnen de functionaliteit van het apparaat verslechten.
Houd het apparaat uit direct zonlicht en uit de buurt van
verwarmingselementen.
●
■
Dit kan defecten veroorzaken.
Zorg voor voldoende ventilatie.
●
■
Dit kan brand veroorzaken.
Houd de omgevingstemperatuur tussen de 0°C en 40°C en zorg dat
de omgeving van het apparaat niet vochtig is.
●
■
Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
Steek geen metalen objecten (munten, haarspelden etc.) of
brandbare materialen (lucifers, papier etc.) in de ventilatieopening.
●
■
Een te losse verbinding kan brand veroorzaken.
Houd het apparaat vrij van vocht, stof of roet.
●
■
Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
Zorg dat de stekker stevig genoeg in het stopcontact zit, zodat deze
niet los zit.
●
■
Dit kan brand veroorzaken.
Raak de stekker niet aan met natte handen.
●
■
Dit kan brand veroorzaken.
uig het stroomsnoer niet te ruw en leg geen zware voorwerpen op
het snoer.
●
■
Dit kan oververhitting of brand veroorzaken.
Voor we beginnen
Dit kan letsel veroorzaken.
Opmerking : deze apparatuur is getest en in overeenkomst bevonden met de limieten voor een
digitaal apparaat van Klasse A, volgens deel 15 van de FCC-reglementen.
Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te kunnen bieden
tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur wordt bediend in een com
merciële omgeving.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiosignalen uit en kan,
indien niet gebruikt in overeenstemming met de instructies in de handleid
ing, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.
Bediening van deze apparatuur in een woongebied kan schadelijke storing
veroorzaken, in welk geval de gebruiker de storing op eigen kosten moet
corrigeren.
Nederlands
iii
Inhoud
ii
iii
Veiligheidsvoorschriften
Voordat u begint
Goedkeuringen standaarden
1
Hoofdstuk 1 Overzicht
1-1
1. Inleiding
1-2
2. Kenmerken
1-3
3. Onderdelen en functies
2
1. Instellingen installatieomgeving
2-3
2. Controle van het product en de accessoires
2-4
3. Extra HDD
3
Hoofdstuk 3 Aansluiten op andere
apparatuur
3-1
1. Video, audio en monitor aansluiten
3-3
2. Aansluiten op het netwerk
3-5
3. De USB aansluiten
3-6
4. De alarminvoer/uitvoer aansluiten
3-8
5. Het RS-485-apparaat aansluiten
Nederlands
6
6-1
6-3
6-4
6-6
6-7
6-8
7
7-1
7-2
7-3
Hoofdstuk 5 Menu-instellingen
Voor gebruik
1. System (Systeem)
2. Camera
3. Controle
4. Opnamemodus
5. Event Record Mode (Gebeurtenisopnamemodus)
6. Record Schedule (Opnameschema)
7. Backup (Back-up)
8. Network (Netwerk)
9. Network Setup (Netwerkinstellingen)
Hoofdstuk 6 PTZ-camerabediening
1. PTZ-camerabedieningsmodus
2. Standaardbediening van PAN, TILT en ZOOM
(Pannen, Kantelen en Zoomen)
3. Instellingen voor Preset (Vooraf instellen)
4. Instellingen voor Camera Menu (Cameramenu)
5. Preset View (Weergave vooraf instellen)
6. Andere weergave
Hoofdstuk 7 Opname
1. REC (Normale opname)
2. Opname plannen
3. Opname gebeurtenis
Hoofdstuk 4 Live
4-1
1. Bediening van het systeem
4-2
2. Liveschermmodus
4-5
3. Livekanaalselectie en instellingen voor Audio
On/Off (Audio aan/uit)
iv
5-1
5-2
5-12
5-16
5-18
5-20
5-25
5-27
5-28
5-32
Hoofdstuk 2 Installatie
2-1
4
5
4-6
4. Freeze en Zoom (Stilzetten en Zoomen)
4-7
5. Event Monitoring (Gebeurteniscontrole)
4-8
6. Spot-out Monitoring (Schermcontrole)
8
Hoofdstuk 8 Search en Play (Zoeken en
Afspelen)
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
Voor gebruik
1. Calendar Search (Zoeken op kalender)
2. Event Search (Zoeken op gebeurtenis)
3. Date/Time Search (Zoeken op datum/tijd)
4. Go to First Search (Zoeken naar eerste)
5. Go to Last Search (Zoeken naar laatste)
6. Backup (Back-up)
7. Afspelen
Nederlands
v
9
Hoofdstuk Smart Viewer (Slimme weergave)
9-1
1. Inleiding
9-2
2. Kenmerken
9-3
3. Pc-specificaties (aanbevolen)
9-4
4. Installatie Smart Viewer
9-7
5. Uitvoer van Smart Viewer
9-8
6. Smart Viewer-beginscherm
9-9
7. Controlemodus
9-23
8. Zoekmodus
9-30
9. Instellingsmodus
10
Appendix
10-1
1. Productspecificaties
10-4
2. Specificaties van HDD en randapparatuur
10-5
3. Overzichtstekeningen
10-7
4. Fabrieksinstellingen
10-9
5. SHR-2040/2041/2042 Smart Viewer -
Hoofdstuk 1
Overzicht
Beeldspecificaties voor afspelen
10-11
vi
Nederlands
6. Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)
Nederlands
1
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
1
Inleiding
De Digital Video Recorder (DVR) comprimeert de 4 kanalen van camera-invoergegevens naar
een MPEG4-videobestand en de 4 kanalen van spraakinvoergegevens naar een
ADPCM-audiobestand om ze tegelijkertijd op te nemen op de harde schijf of ze op te halen van
de harde schijf.
Daarbij draagt het de video-/audiouitvoer over via een netwerk en kunt u de audio/video met
een pc op afstand controleren.
2
Kenmerken
■
4-kanaals Composite-ingangen
■
NTSC/PAL videobronondersteuning
( NTSC: SHR-2040 / SHR-2041 / SHR2042, SHR-2040N / SHR-2041N / SHR-2042N
PAL: SHR-2040P / SHR-2041P / SHR2042P )
■
Kan video van CIF-formaat (NTSC - 352 x 240 / PAL - 352 x 288) opnemen met een snelheid van 120 ips (NTSC) / 100 ips (PAL) (Image Per Second (beeld per seconde))
■
4-kanaals Loop Through-videoaansluitingen
■
Harde schijf-overschrijfmodus
■
Grote hoeveelheid USB 2.0 back-upcapaciteit voor de harde schijf
■
Back-upfunctie van het USB 2.0-geheugen en externe cd/dvd-brander
(SHR-2042 ondersteunt de interne cd-rw.)
■
Kan zowel audio- als videobestanden tegelijkertijd opnemen, afspelen en overzetten naar
Windows Network Viewer (Smart Viewer)
1-1
Nederlands
■
Kan audio in 4 kanalen opnemen en afspelen
■
Variabele zoekmodus (Tijd/datum, Gebeurtenis, Camera)
■
Variabele opnamemodus (Tijdsinterval, Gebeurtenis, Schema)
■
Aansluiting voor externe harde schijf (USB 2.0)
■
Alarminterfacefunctie (invoer : 4, uitvoer : 2, reset : 1)
■
Controleren op afstand met Windows Network Viewer (Smart Viewer)
Nederlands
1-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3
Onderdelen en functies
Nr.
Naam
Functie
PTZ
Knop voor PTZ
7
ZOOM
8
TELE
Knop voor ZOOM
(TELE)
Knop voor de functies TELE, WIDE, PRESET en VIEW.
Knop voor het instellen van digitaal zoomen (x2).
(Druk op de knop PTZ als u de TELE-functie wilt uitvoeren.)
FREEZE
9
WIDE
SEARCH
10
VIEW
MENU
[SHR-2040]
Nr.
Naam
LED voor stroom
LED voor alarm
LED voor
toegang HDD
1
Geeft aan of het apparaat is ingeschakeld.
Geeft normale toegang tot HDD weer. Bij toegang tot de
HDD knippert de LED.
LED voor back-up
Geeft back-upmodus weer.
LED voor opname
Geeft de opnameomstandigheden weer.
...
Knop voor kanaal
Hiermee selecteert u een kanaal in de modus Enkelvoudig.
Wordt in de nummerinvoermodus gebruikt voor de nummerinvoerknop.
AUDIO
Knop voor
audio-instellingen
Zet het geluid aan/uit.
3
ALARM
4
MODE
5
Knop voor
instellen alarm
6
Knop voor
selectie Split Weergav
Screen
emodus
(Schermsplitsing)
Knop voor
selectie modus
Knop voor MENU
(PRESET)
OPNAME
14
15
Geeft 4-delig scherm weer.
Hiermee geeft u het systeeminstellingenmenu of het
bovenliggende menu weer.
(Druk op de knop PTZ als u de PRESET-functie wilt uitvoeren.)
Hiermee worden de ingestelde opnamen in de normale
opnamemodus opgenomen.
Snel/Beeld voor
beeld
achteruitspoelen
13
Knop voor
zoekfunctie
STOP
AFSPELEN
/ PAUZE
Snel/Beeld voor
beeld
vooruitspoelen
16
¦
œ
Annuleert het alarm wanneer de alarmknop is
geselecteerd.
17
Richtingstoets
‹
ƒ
Geeft PIP-scherm (Picture in Picture (Beeld in beeld)) weer.
Het scherm met een enkel kanaal wordt gewijzigd
op basis van de tijd die in het menu is ingesteld.
Geeft 4-delig scherm weer.
MODE
12
Knop voor SEARCH (VIEW) Hiermee geeft u de zoekmethode weer.
(Druk op de knop PTZ als u de VIEW-functie wilt uitvoeren.)
(Zoeken (Weergave))
Licht op bij een gebeurtenis.
Geeft weer of er netwerkverbinding en gegevenstransmissie is.
4
PRESET
Functie
LED voor netwerk
1
2
11
Hiermee voert u de functie FREEZE (Stilzetten) uit in de modus DISPLAY
Knop voor FREEZE
(WIDE) (Stilzetten (breed)) (Weergave). (Druk op de knop PTZ als u de WIDE-functie wilt uitvoeren.)
¦
18
USB-poort
Snel achteruitspoelen : wordt gebruikt voor het snel
achteruit zoeken in de afspeelmodus.
Beeld voor beeld achteruitspoelen : wordt gebruikt om
beeld voor beeld achteruit te zoeken in de pauzestand.
Wordt gebruikt om de zoekopdracht te stoppen
in de afspeelmodus.
Hiermee schakelt u in de afspeelmodus
tussen afspelen en pauze.
Snel vooruitspoelen : wordt gebruikt voor het
snel vooruit zoeken in de afspeelmodus.
Beeld voor beeld vooruitspoelen : wordt gebruikt
om beeld voor beeld vooruit te zoeken in de
pauzestand.
Bij het instellen van de menudetails gebruikt u
deze toets als richtingstoets (voor PTZ-functies).
Bij het instellen van de menudetails, gebruikt
u deze toets om de waarde te verhogen
of als richtingstoets (voor PTZ-functies).
Bij het instellen van de menudetails gebruikt u
deze toets als richtingstoets (voor PTZ-functies).
Bij het instellen van de menudetails, gebruikt
u deze toets om de waarde te verlagen
of als richtingstoets (voor PTZ-functies).
Dit is de toets Enter voor menu-instellingen.
Hier sluit u een USB-apparaat aan.
Geeft zowel het livekanaal als het afspeelkanaal in het PIP-scherm gelijktijdig weer.
Zoeken
Geeft 6-delig scherm weer (afspeelscherm
voor 1 kanaal en livescherm voor 4 kanalen).
Geeft 9-delig scherm weer (afspeelscherm
voor 4 kanalen en livescherm voor 4 kanalen).
1-3
Nederlands
Nederlands
1-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Nr.
Naam
Functie
Geeft 4-delig scherm weer
Geeft het geselecteerde kanaal in de modus Enkelvoudig weer.
MODE
7
Knop voor
selectie modus
Geeft zowel het livekanaal als het afspeelk
anaal in het PIP-scherm gelijktijdig weer.
Zoeken
[SHR-2041]
Geeft 6-delig scherm weer (afspeelscherm
voor 1 kanaal en livescherm voor 4 kanalen).
Geeft 9-delig scherm weer (afspeelscherm
voor 4 kanalen en livescherm voor 4 kanalen).
PTZ
Knop voor PTZ
8
ZOOM
9
TELE
FREEZE
10
WIDE
SEARCH
[SHR-2042]
11
VIEW
Nr.
Naam
LED voor stroom
Functie
Geeft aan of het apparaat is ingeschakeld.
MENU
12
PRESET
LED voor alarm
LED voor
toegang HDD
1
2
1
3
4
...
AUDIO
4
ALARM
5
MODE
6
1-5
Nederlands
LED voor netwerk
Geeft weer of er netwerkverbinding en gegevenstransmissie is.
LED voor back-up
Geeft back-upmodus weer.
LED voor opname
Geeft de opnameomstandigheden weer.
Knop voor
uitwerpen
Opent of sluit de cd/rw.
Knop voor
kanaal
Hiermee selecteert u een kanaal in de modus Enkelvoudig.
Wordt in de nummerinvoermodus gebruikt voor de nummerinvoerknop.
Knop voor
audio-instellingen
Knop voor
instellen alarm
Knop voor ZOOM
(TELE)
Knop voor het instellen van digitaal zoomen (x2).
(Druk op de knop PTZ als u de TELE-functie wilt uitvoeren.)
Knop voor FREEZE
(WIDE) (Stilzetten (breed))
Hiermee voert u de functie FREEZE (Stilzetten) uit in de
modus DISPLAY (Weergave). (Druk op de knop PTZ als u
de WIDE-functie wilt uitvoeren.)
Knop voor SEARCH (VIEW) Hiermee geeft u de zoekmethode weer.
(Druk op de knop PTZ als u de VIEW-functie wilt uitvoeren.)
(Zoeken (Weergave))
Knop voor MENU
(PRESET)
Licht op bij een gebeurtenis.
Geeft normale toegang tot HDD weer. Bij toegang tot de
HDD knippert de LED.
13
OPNAME
Knop voor
selectie Split Weergav
Screen
emodus
(Schermsplitsing)
Hiermee worden de ingestelde opnamen in de normale
opnamemodus opgenomen.
Snel/Beeld voor
beeld achteruitspoelen
15
STOP
16
Knop voor
zoekfunctie
17
18
Richtingstoets
Geeft 4-delig scherm weer
19
USB-poort
Snel achteruitspoelen : wordt gebruikt voor het snel
achteruit zoeken in de afspeelmodus.
Beeld voor beeld achteruitspoelen : wordt gebruikt om
beeld voor beeld achteruit te zoeken in de pauzestand.
AFSPELEN
/ PAUZE
Wordt gebruikt om de zoekopdracht te
stoppen in de afspeelmodus.
Hiermee schakelt u in de afspeelmodus
tussen afspelen en pauze.
Snel/Beeld
voor beeld
vooruitspoelen
Snel vooruitspoelen : wordt gebruikt voor het snel
vooruit zoeken in de afspeelmodus.
Beeld voor beeld vooruitspoelen : wordt gebruikt om
beeld voor beeld vooruit te zoeken in de pauzestand.
¦
Bij het instellen van de menudetails gebruikt u
deze toets als richtingstoets (voor PTZ-functies).
œ
‹
Bij het instellen van de menudetails, gebruikt
u deze toets om de waarde te verhogen of
als richtingstoets (voor PTZ-functies).
Bij het instellen van de menudetails gebruikt u
deze toets als richtingstoets (voor PTZ-functies).
ƒ
Bij het instellen van de menudetails, gebruikt
u deze toets om de waarde te verlagen of
als richtingstoets (voor PTZ-functies).
¦
Geeft PIP-scherm (Picture in Picture (Beeld in beeld)) weer.
Modus Automatische volgorde: het scherm met een enkel kanaal
wordt gewijzigd op basis van de tijd die in het menu is ingesteld.
Hiermee geeft u het systeeminstellingenmenu of het bovenliggende menu weer.
(Druk op de knop PTZ als u de PRESET-functie wilt uitvoeren.)
14
Zet het geluid aan/uit.
Annuleert het alarm wanneer de alarmknop is
geselecteerd.
Knop voor de functies TELE, WIDE, PRESET en VIEW.
Dit is de toets Enter voor de menu-instellingen.
Hier sluit u een USB-apparaat aan.
Nederlands
1-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
[SHR-2040]
[SHR-2041/2042]
Let op
Gebruik de DVR niet op een tapijt of ander zacht materiaal, om blokkering van de ventilatie te
voorkomen.
Zorg bij het gebruik van de DVR op een kast of een rek dat er voldoende ventilatie kan plaatsvinden.
Gebruik de DVR niet op een tapijt of ander zacht materiaal, om blokkering van de ventilatie te
voorkomen.
Zorg bij het gebruik van de DVR op een kast of een rek dat er voldoende ventilatie kan plaatsvinden.
Nr.
Nr.
Nederlands
Naam
Functie
Naam
Functie
Composite videosignaalingang (BNC-connector)
1
VIDEO IN
THROUGH
U kunt de THROUGH-poort gebruiken om een videosignaal naar andere videoapparatuur te verzenden.
2
THROUGH
U kunt de THROUGH-poort gebruiken om een videosignaal naar andere videoapparatuur te verzenden.
3
AUDIO IN
Audiosignaalingang (RCA-aansluitpunt)
3
AUDIO IN
Audiosignaalingang (RCA-aansluitpunt)
4
AUDIO OUT
Audiosignaaluitgang (RCA-aansluitpunt)
4
AUDIO OUT
Audiosignaaluitgang (RCA-aansluitpunt)
5
VIDEO OUT
Composite videosignaaluitgang (BNC-connector)
5
VIDEO OUT
Composite videosignaaluitgang (BNC-connector)
6
VGA-videosignaaluitgang
6
7
VGA
S-VIDEO
S-VIDEO-videosignaaluitgang
7
VGA
S-VIDEO
8
SPOT OUT
Spot-outuitgang (BNC-connector)
8
SPOT OUT
1
VIDEO IN
2
9
1-7
Let op
ALARM
- ALARM IN 1~4 : alarmingang
- ALARM RESET IN : aansluitpunt voor resetten alarm
- ALARM OUT 1~2 : alarmuitgang
- TX+, TX-, RX+, RX- : RS-485-communicatie
9
ALARM
Composite videosignaalingang (BNC-connector)
VGA-videosignaaluitgang
S-VIDEO-videosignaaluitgang
Spot-outuitgang (BNC-connector)
- ALARM IN 1~4 : alarmingang
- ALARM RESET IN : aansluitpunt voor resetten alarm
- ALARM OUT 1~2 : alarmuitgang
- TX+, TX-, RX+, RX- : RS-485-communicatie
10
USB
USB-aansluitpunt
10
USB
USB-aansluitpunt
11
NETWERK
Netwerkaansluiting
11
NETWERK
Netwerkaansluiting
12
DC-IN
12V stroomaansluiting
12
AC-IN
(NTSC) AC 100~230V stroomaansluiting
(PAL) AC 100~230V stroomaansluiting
Nederlands
1-8
Hoofdstuk 2
Installatie
Nederlands
2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
1
Instellingen van de installatieomgeving
Gebruik de DVR niet op een tapijt of ander zacht materiaal, om blokkering van de
ventilatie te voorkomen.
Zorg bij het gebruik van de DVR op een kast of een rek dat er voldoende ventilatie kan
plaatsvinden.
Houd rekening met het volgende voor u het apparaat in gebruik neemt.
1. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
2. De verbindingen of het apparaat zelf mogen niet nat worden.
3. Stel het apparaat niet bloot aan harde schokken of druk.
4. Trek niet aan het stroomsnoer.
<Instructies voor het monteren van Samsung DVR>
1. Het rek waarop de DVR wordt gemonteerd moet niet verzegeld zijn.
2. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor luchtcirculatie via de ventilator.
3. We raden u aan het product samen met andere recorders of rekken te plaatsen op een
bepaalde plek, of een ventilatiesysteem te installeren voor de luchtstroom.
Zie de afbeelding rechts.
4. Om een natuurlijke luchtstroom te vormen, zou de luchtinstroom zich aan de onderkant
moeten bevinden en de luchtuitstroom aan de bovenkant.
5. We raden u aan de luchtgaten te installeren met een gemotoriseerde ventilator voor
voldoende luchtstroom.
(De ventilator moet uitgerust zijn met een filter om stof en andere verontreiniging te weren.)
6. De temperatuur in het rek en rondom de DVR moet tussen de +5°C en +45°C zijn
5. Demonteer het apparaat nooit zelf.
6. Het vastgestelde invoer- of uitvoerbereik mag niet worden overschreden.
7. Gebruik alleen een geschikt stroomsnoer.
8. Gebruik een geaarde stekker voor apparaten met een nuldraad.
Samsung Digital Video Recorder (hierna te noemen "DVR") is een hoogtechnologisch
beveiligingsapparaat met een grote, interne vaste schijf en moderne circuits. Hoge
temperaturen in of rondom het product kunnen verminderde levensduur en verslechterde prestatie veroorzaken (zie grafiek 1), wat leidt tot storing. Volg onderstaande
instructies op om door te gaan met de installatie.
Temperatuur
(apparaat:°C)
Een jaar: 24 uur x 365 dagen = 8.760 uur
Levenstijd (apparaat:UUR)
<Grafiek 1 : Correlatie tussen temperatuur en levesduur product>
2-1
Nederlands
Nederlands
2-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
2
Controle van het product en de
accessoires
■
■
■
■
■
■
Extra HDD
Extra HDD voor SHR-2040
Nadat het apparaat is geleverd, pakt u deze uit waar u deze wilt gebruiken.
Vervolgens controleert u of de verpakking de volgende items bevat.
■
3
Apparaat
Gebruikershandleiding
Eén stroomsnoer
Twee steunen
- Deze worden niet meegeleverd bij de SHR-2040.
- Steunen worden gebruikt om het product aan het rek te bevestigen.
Cd met Smart Viewer-software (inclusief handleiding in pdf-bestand)
Speciale schroeven
- Bewaar de speciale schroeven goed, deze moeten worden gebruikt voor een extra HDD.
- Deze worden niet meegeleverd bij de SHR-2040.
2 EA van RS-485/kroonsteen voor alarm
U kunt één HDD aan het apparaat toevoegen.
Er zijn echter veel factoren die elektrische schokken, ongelukken en defecten aan het apparaat
kunnen veroorzaken.
Wanneer u niet de juiste instellingen installeert of toepast, herkent het apparaat de HDD
mogelijk niet en zal deze niet functioneren.
Voor u een HDD toevoegt, kunt u het beste contact opnemen met de dealer waarbij u het apparaat hebt aangeschaft.
[Waarschuwing voor het toevoegen van een HDD]
Let er bij het toevoegen van een HDD op dat de kabel niet klem komt te zitten en dat het isolatiemateriaal van de kabel niet losraakt. (Dit kan defecten of brand veroorzaken.)
■ Zorg bij het toevoegen van een HDD dat u zich niet verwondt aan de scherpe uiteinden binnen in
het apparaat.
■ Zorg dat u geen schroeven of accessoires kwijtraakt.
Als er schroeven of accessoires missen, zal het product niet goed of helemaal niet functioneren.
■
Apparaat
[Een HDD toevoegen]
SHR-2040
1. Verwijder de schroeven aan de linker- en rechterkant (2 schroeven aan elke kant) en aan de
achterkant (3 schroeven) om de behuizing van het apparaat te verwijderen.
Apparaat
SHR-2041
Apparaat
SHR-2042
Cd
Stroomsnoer
Gebruikershandleiding
2. Verwijder de behuizing van het apparaat. (Verwijder de behuizing door eerst de behuizing
licht naar achteren te schuiven en de achterkant omhoog te tillen.)
Schroef
Steun
RS-485/kroonsteen
voor alarm
Adapter
(alleen 2040)
Waarschuwing : voor de SHR-2040 moet de meegeleverde adapter worden gebruikt.
Adapter : ADP-5412WD
2-3
Nederlands
Nederlands
2-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3. Er zit een HDD-steun aan de achterkant waar u de HDD in kunt monteren. U moet de 4
schroeven verwijderen uit de steun waarop u de HDD wilt monteren.
5. Monteer de HDD op de HDD-steun met de schroeven (BW, +, S, M3, L6, ZPC) (4 plaatsen)
die als accessoire zijn bijgeleverd. (De schroeven moeten strak worden aangedraaid zodat
ze niet lostrillen.)
HDD-STEUN
6. Plaats de ingebouwde HDD op de HDD-steun daar waar deze eerst zat.
Voer de omgekeerde procedure uit wanneer u de HDD-wilt verwijderen.
Draai de schroeven aan wanneer de montagepunten van de HDD-steun perfect zijn aanges
loten op de vier montagepunten aan de onderzijde.
4. Verwijder de HDD-steun van het apparaat door de steun omhoog te tillen.
2-5
Nederlands
Nederlands
2-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
7. Zorg dat de HDD-steun stevig is gemonteerd binnen het product en sluit vervolgens het
stroomsnoer, de signaalkabel (IDE-kabel) aan op de HDD.
Extra HDD voor SHR-2041
U kunt drie HDD's aan het apparaat toevoegen.
Er zijn echter veel factoren die elektrische schokken, ongelukken en defecten aan het apparaat
kunnen veroorzaken.
Wanneer u niet de juiste instellingen installeert of toepast, herkent het apparaat de HDD
mogelijk niet en zal deze niet functioneren. Voor u een HDD toevoegt, kunt u het beste contact
opnemen met de dealer waarbij u het apparaat hebt aangeschaft.
[Waarschuwing voor het toevoegen van een HDD]
■
■
■
Let er bij het toevoegen van een HDD op dat de kabel niet klem komt te zitten en dat het isolatiemateriaal van de kabel niet losraakt. (Dit kan defecten of brand veroorzaken.)
Zorg bij het toevoegen van een HDD dat u zich niet verwondt aan de scherpe uiteinden binnen in
het apparaat.
Zorg dat u geen schroeven of accessoires kwijtraakt.
Als er schroeven of accessoires missen, zal het product niet goed of helemaal niet functioneren.
[Een HDD toevoegen]
1. Verwijder de schroeven aan de linker- en rechterkant (5 schroeven aan elke kant) en aan de
achterkant (1 schroef) om de behuizing van het apparaat te verwijderen.
8. Controleer de verbindingen en bedrading binnen in het product op problemen. Als er zich
geen problemen voordoen, sluit u de behuizing.
9. Zet de behuizing vast met de schroeven. (De linker- en rechterkant bevatten elk 2 schroeven
en de achterkant bevat 3 schroeven.)
2. Verwijder de behuizing van het apparaat. (Verwijder de behuizing door eerst de behuizing
licht naar achteren te schuiven en de achterkant omhoog te tillen.)
2-7
Nederlands
Nederlands
2-8
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3. Er zit een steun (HDD-steun) aan de rechter- en linkerkant waar u de HDD in kunt monteren.
U moet de schroeven verwijderen uit de steun waarop u de HDD wilt monteren.
4. Verwijder de HDD-steun uit het apparaat door het stroomsnoer, de signaalkabel (IDE-kabel)
en de ventilatorkabel te scheiden en de steun vervolgens richting het midden van het apparaat te trekken om het vaste gedeelte los te maken van de bodem.
HDD-STEUN
5. Monteer de HDD op de HDD-steun met de schroeven (BWH, 6-32UNC, L10.5) (4 plaatsen)
die als accessoire zijn bijgeleverd. (De schroeven moeten strak worden aangedraaid zodat
ze niet lostrillen.)
2-9
Nederlands
Nederlands
2-10
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
6. Plaats de ingebouwde HDD op de HDD-steun daar waar deze eerst zat.
Plaats de HDD-steun zo dat alle vijf monteerpunten onderaan en de montagegaten van de
HDD-steun perfect in elkaar passen. Schuif dit vervolgens naar de rand van het apparaat en
draai de schroeven aan.
Extra HDD voor SHR-2042
U kunt tot twee HDD's aan het apparaat toevoegen.
Er zijn echter veel factoren die elektrische schokken, ongelukken en defecten aan het apparaat
kunnen veroorzaken.
Wanneer u niet de juiste instellingen installeert of toepast, herkent het apparaat de HDD
mogelijk niet en zal deze niet functioneren.
Voor u een HDD toevoegt, kunt u het beste contact opnemen met de dealer waarbij u het apparaat hebt aangeschaft.
[Waarschuwing voor het toevoegen van een HDD]
■
■
7. Zorg dat de HDD-steun stevig is gemonteerd binnen het product en sluit vervolgens het
stroomsnoer, de signaalkabel (IDE-kabel) en de ventilatorkabel aan op de HDD.
■
Let er bij het toevoegen van een HDD op dat de kabel niet klem komt te zitten en dat het isolatiemateriaal van de kabel niet losraakt. (Dit kan defecten of brand veroorzaken.)
Zorg bij het toevoegen van een HDD dat u zich niet verwondt aan de scherpe uiteinden binnen in
het apparaat.
Zorg dat u geen schroeven of accessoires kwijtraakt.
Als er schroeven of accessoires missen, zal het product niet goed of helemaal niet functioneren.
[Een HDD toevoegen]
1. Verwijder de schroeven aan de linker- en rechterkant (5 schroeven aan elke kant) en aan de
achterkant (1 schroef) om de behuizing van het apparaat te verwijderen.
MASTER HDD
SLAVE HDD
2. Verwijder de behuizing van het apparaat.
(Verwijder de behuizing door eerst de behuizing licht naar achteren te schuiven en de
achterkant omhoog te tillen.)
8. Controleer de verbindingen en bedrading binnen in het product op problemen. Als er zich
geen problemen voordoen, sluit u de behuizing.
9. Zet de behuizing vast met de schroeven. (De linker- en rechterkant bevatten elk 5 schroeven
en de achterkant bevat 1 schroef.)
Let op
Bij het monteren van een aanvullende HDD moet de primaire master zijn gemonteerd.
2-11
Nederlands
Nederlands
2-12
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3. Er zit een steun (HDD-steun) aan de rechter- en linkerkant waar u de HDD in kunt monteren.
U moet de schroeven verwijderen uit de steun waarop u de HDD wilt monteren.
4. Verwijder de HDD-steun (A) uit het apparaat door het stroomsnoer, de signaalkabel
(IDE-kabel) en de ventilatorkabel los te koppelen en de steun vervolgens richting het midden
van het apparaat te trekken om het vaste gedeelte los te maken van de bodem.
Verwijder de HDD-steun (B) door deze op te tillen na het verwijderen van de schroeven.
HDD-STEUN (A)
HDD-STEUN (B)
5. Monteer de HDD op de HDD-steun met (A) de speciale schroevendraaier (BWH, 6-32UNC,
L10.5) en (B) schroef (BH, +, S, M3, L6, ZPC) (4 plaatsen) die als accessoire zijn bijgeleverd.
(De schroeven moeten strak worden aangedraaid zodat ze niet lostrillen.)
2-13
Nederlands
Nederlands
2-14
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
6. Plaats de ingebouwde HDD op de HDD-steun daar waar deze eerst zat.
Plaats de HDD-steun (A) zo dat alle vijf bevestigingspunten onderaan en de montagegaten
van de HDD-steun perfect in elkaar passen. Schuif dit vervolgens naar de rand van het appa
raat en draai de schroeven aan. Plaats de HDD-steun (B) zo dat alle vier montagepunten op
de bodem en de montagepunten van de HDD-steunen precies op elkaar aansluiten en draai
de schroeven aan.
8. Controleer de verbindingen en bedrading binnen in het product op problemen. Als er zich
geen problemen voordoen, sluit u de behuizing.
9. Zet de behuizing vast met de schroeven. (De linker- en rechterkant bevatten elk 5 schroeven
en de achterkant bevat 1 schroef.)
Let op
7. Zorg dat de HDD-steun stevig is gemonteerd binnen het product en sluit vervolgens het
stroomsnoer, de signaalkabel (IDE-kabel) aan op de HDD.
MASTER HDD
Bij het monteren van een aanvullende HDD moet de primaire master zijn gemonteerd.
De HDD moet worden ingesteld als primaire master, de cd-rw als secundaire master.
Als u een HDD toevoegt, moet u hetzelfde type HDD toevoegen als u voor dit product hebt
gebruikt.
Voeg indien mogelijk dezelfde HDD toe als de bestaande HDD van het product.
- Jumperinstellingen bij het toevoegen van twee SHR-2040 HDD's
Wegens de beperkte ruimte dient u de jumper voor beide HDD's aan te sluiten op de
mastermodus voor de SHR-2040
➝ 1e HDD : mastermodus (primaire IDE-kabel)
2e HDD : mastermodus (secundaire IDE-kabel)
- U dient extra voorzichtig te zijn bij de SHR-2042.
De ingebouwde cd-rw is ingesteld als secundaire master.
➝ 1e HDD: mastermodus (primaire IDE-kabel)
2e HDD: slavemodus (primaire IDE-kabel)
3e HDD: slavemodus (secundaire IDE-kabel). De interne cd-rw is aangesloten op de
secundaire master).
De twee HDD's die op de primaire en secundaire sleuf zijn aangesloten, moeten als master
respectievelijk slave worden ingesteld.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de instellingen van de master- of slavejumper.
Als u slechts één HDD installeert, sluit u deze aan op de primaire sleuf.
Opmerking
Raadpleeg Appendix 2 voor de HDD-specificaties.
SLAVE HDD
2-15
Nederlands
Nederlands
2-16
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
WAARSCHUWING
# Plaats de ventilator aan de rechterzijde zoals gezien vanaf de voorzijde van de SHR-set.
! Voor de subventilator zijn extra steunen nodig.
De subventilator ziet er aan de voor- en achterzijde als volgt uit.
Let op de richting waarin lucht door de ventilator wordt verplaatst.
@ Plaats de ventilator als volgt.
$ De kabel moet uit de linkeropening steken.
2-17
Nederlands
Nederlands
2-18
Hoofdstuk 3
Aansluiten op andere
apparatuur
Nederlands
3
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
1
De video, audio en monitor aansluiten
[SHR-2040]
3-1
Nederlands
[SHR-2041/2042]
Nederlands
3-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
2
Aansluiten op het netwerk
●
Aansluiten op het netwerk via Ethernet (10/100 BaseT)
●
Aansluiten op het netwerk via Ethernet (10/100 BaseT)
[SHR-2040]
[SHR-2041/2042]
●
Aansluiten op Internet via ADSL
●
Aansluiten op Internet via ADSL
RJ145 Ethernetkabel
(Directe kabel)
RJ145 Ethernetkabel
(Directe kabel)
Telefoonlijn (ADSL)
Telefoonlijn (ADSL)
[SHR-2040]
[SHR-2041/2042]
3-3
Nederlands
Nederlands
3-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3
De USB aansluiten
1. Er zijn twee USB-aansluitpunten, een aan de voorkant en een aan de achterkant van de
SHR-2040/2041/2042.
2. USB-vaste schijf, USB-cd/dvd en USB-geheugen kunnen worden aangesloten via het voorste
of achterste aansluitpunt van SHR-2040/2041/2042.
3. Er kan maar één USB-apparaat per USB-aansluitpunt worden aangesloten.
4. Wanneer de USB-HDD is aangesloten op het systeem, moet deze voor gebruik worden
gedetecteerd en worden ingesteld via Menu - System - HDD setup (Menu - Systeem - HDDinstellingen).
5. De eenheid ondersteunt de functie HOT PLUG waarmee de USB-apparaten tijdens de bediening van het systeem kunnen worden aangesloten/verwijderd.
Opmerking
Zie 5-8 Systeem (HDD-instellingen) van de gebruikershandleiding.
4
De alarminvoer/uitvoer aansluiten
Het alarmaansluitpunt IN/OUT achter op de SHR-2040/2041/2042 bevat de volgende
elementen.
●
ALARM IN/OUT-aansluiting
Naam
Let op
- Op de USB-aansluitpunten aan de voor- en achterkant van SHR-2040/2041/2024 kunnen
niet twee dezelfde USB-apparaten worden aangesloten. (U kunt bijvoorbeeld niet aan de
voor- en aan de achterkant een cd-rw-apparaat of een USB-memorystick aansluiten.)
- Als u gebruik maakt van het USB-geheugen van de SHR-2040/2041/2042, moet de indeling
worden ondersteund door de SHR-2040/2041/2042. Hoewel u deze formatteert met
FAT32-indeling op de pc, wordt deze opnieuw geformatteerd als u deze aansluit op de
SHR-2040/2041/2042.
Functie
- ALARM IN1
- ALARM IN2
- ALARM IN3
- ALARM IN4
ALARM-ingang
2
- ALARM RESET IN
Bij het ontvangen van een ALARM RESETsignaal annuleert het systeem het huidige
ALARM-ingangs- en uitgangssignaal en worden
de metingen hervat.
3
- ALARM OUT1
- ALARM OUT2
ALARM-uitgang
1
Let op
- De vaste schijf van het USB-apparaat moet worden ingesteld op Master.
3-5
Nederlands
Nederlands
3-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
5
Het RS-485-apparaat aansluiten
●
ALARM IN/OUT-aansluiting
●
Sluit het RS-485-apparaat aan via de poort aan de achterzijde van de SHR-2040/2041/2042.
●
U kunt de PTZ-camera installeren en beheren ter ondersteuning van de communicatie met de RS-485.
●
U kunt voor de aansluiting zowel de halve duplex-methode als de volledige duplex-methode
toepassen.
PTZ-apparaat
SHR-2040/2041/2042
Achter
Type halve duplex
Data (–)
Tx(–)
Data (+)
Tx(+)
Type volledige duplex
Rx(+)
Rx(–)
Tx(–)
Rx(–)
Rx(+)
Tx(+)
●
Baudsnelheid ondersteunt 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400.
Let op
Controleer eerst of het RS-485-apparaat compatibel is met de SHR-2040/2041/2042.
Let vervolgens op dat u de polariteit (+, -) van de RS-485 tijdens het aansluiten niet wijzigt.
3-7
Nederlands
Nederlands
3-8
Hoofdstuk 4
Live
Nederlands
4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
1
Bediening van het systeem
●
Schakel het apparaat in. Het volgende logo verschijnt in beeld.
2
De modus Livebeeld
Beschrijving van de pictogrammen voor Livebeeld
De pictogrammen voor Livebeeld geven de huidige instelling en functiestatus van elk scherm weer.
N
PTZ
CAM_01
V.Loss
CAM_01
●
Nadat het logo verschijnt, knipperen alle LED’s aan de voorzijde 6 keer om het systeem
voor bediening te initialiseren.
: Pictogram Opnemen
De pictogrammen staan voor Normal (Normaal), Event (Gebeurtenis)
(Alarm + Motion (Alarm + Beweging)), Schedule recording (Geplande opname).
●
Zodra de reguliere initialisatie is voltooid, wordt het livebeeld weergegeven. Dit gaat
gepaard met een piepgeluid.
●
Het duurt 30 tot 40 seconden voordat het livebeeld wordt weergegeven.
: Pictogram Videogrootte voor opnemen
De pictogrammen staan voor de opnamegrootte voor Groot/Normaal/CIF.
- Groot: Volledige D1 - (NTSC) 720X480 (PAL) 720X576
- Normaal: Halve D1 - (NTSC) 720x240 (PAL) 720X288
- CIF: CIF - (NTSC) 352x240 (PAL) 352x288
(Volledige D1 wordt alleen ondersteund bij ondersteuning van 1-kanaals DVR.)
Opmerking
: Pictogram Opnamevergrendeling
Dit pictogram geeft in de opname-instellingen een opnamevergrendeling aan.
Het wordt weergegeven tijdens opnames met de opnamevergrendeling ingesteld.
U moet een wachtwoord invoeren om het opnemen te annuleren.
Indien een nieuwe HDD wordt geïnstalleerd, duurt het mogelijk langer voordat het livebeeld
wordt weergegeven. Dit is het gevolg van de initialisatietijd van een nieuwe HDD.
Controleer de aansluitingen, indien het livebeeld niet blijvend wordt getoond of de LED het
knipperen herhaalt.
Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht, indien het systeem niet
normaal functioneert.
●
Het livebeeld heeft geen invloed op de eerdere MENU-instellingen.
Als u het systeem na een stroomstoring tijdens het opnemen opnieuw opstart, wordt het
livebeeld weergegeven en wordt het opnemen hervat.
Opmerking
Controleer of de video-uitgang is ingesteld op de modus composiet of VGA, indien het
livebeeld niet wordt weergegeven.
PTZ
: Pictogram PTZ
Dit pictogram wordt weergegeven als u het PTZ-apparaat instelt. Tijdens de
bediening van de PTZ wordt het pictogram geel.
: Pictogram Audio
Dit pictogram geeft de status On/Off (Aan/Uit) van de Audio aan en wordt geel als
de Audio is ingesteld op On (Aan).
Het wordt niet weergegeven in de modus Video of Audio Disable (Audio
uitschakelen).
: Pictogram Sensor bij Gebeurtenis
Dit pictogram wordt weergegeven bij het kanaal dat is gekoppeld aan het externe
sensorsignaal, wanneer het signaal wordt gevonden en de Sensor is ingesteld op On (Aan).
: Pictogram Bewegingsgebeurtenis
Dit pictogram wordt weergegeven bij het kanaal Bewegingsgebeurtenis als de
Bewegingsdetectie is ingesteld op On (Aan).
: Pictogram Zoomen
Dit pictogram wordt weergegeven bij in- en uitzoomen en verdwijnt als het zoomen wordt
beëindigd.
: Pictogram Stilzetten
Dit pictogram wordt weergegeven in de modus Freeze (Stilzetten) en verdwijnt als het
stilzetten wordt geannuleerd.
: Pictogram HDD-opnameschijf vol
Dit pictogram wordt weergegeven als onvoldoende schijfruimte beschikbaar is op de HDD.
4-1
Nederlands
Nederlands
4-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
: Pictogram Automatische volgorde
Dit pictogram wordt weergegeven in de modus Automatische volgorde.
: Pictogram Back-up afspelen
Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de back-updata wordt afgespeeld.
: Pictogram Ventilatiestoring
Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de ventilator stopt.
: Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er geen HDD is.
De modus Livebeeld selecteren
Elke modus kan worden geselecteerd met de knoppen [MODE] (Modus) en [CH1~CH4]
(Kanaal 1~Kanaal 4).
De volgende afbeelding laat de Livemodus zien na te zijn geconverteerd.
V.Loss / V.Off : Status video-invoer
Als er geen invoer van videogegevens meer is met Video ingesteld op On (Aan), wordt [V.Loss]
in het kanaal weergegeven.
Als u Video On/Off (Video aan/uit) instelt op Off (Uit), wordt [V.Off] weergegeven.
Beschrijving van de modus Livebeeld
Het systeem ontvang drie livebeelden. Deze worden in de volgende drie modi weergegeven:
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
➞
Modus 4-delig
●
➞
CAM_01
CAM_02
PIP-modus
Modus Automatische volgorde
Modus 4-delig:
Er worden vier afzonderlijke kanalen weergegeven op het scherm.
U kunt kiezen welke kanalen u wilt weergeven.
●
De standaardinstelling is de modus 4-delig.
●
U kunt andere modi dan de modus Volledig scherm in volgorde kiezen met de knop
[Mode] (Modus).
Telkens wanneer u op de knop [Mode] drukt, wordt het systeem in de volgende volgorde
gewijzigd : [4-delig] ➝ [PIP] ➝ [automatische volgorde] ➝ [4-delig].
●
Als u op de knop [CH1~CH4] (Kanaal 1~Kanaal 4) drukt, kunt u het volledige scherm
van elk kanaal weergeven.
●
Gebruik de knop MODE om van een volledig scherm terug te keren naar het vorige
gesplitste scherm.
PIP-modus (Picture in picture):
Geeft een scherm in het volledige scherm weer, ter grootte van een kwart van dat
volledige scherm.
U kunt kiezen welk kanaal u volledig en welk kanaal u verkleind wilt weergeven.
U kunt met de toetsen œ en ƒ het verkleinde PIP-scherm op vijf plaatsen in het
volledige scherm weergeven.
●
●
Modus Automatische volgorde:
Geeft elk kanaal op volledig scherm weer volgens een ingesteld tijd.
4-3
Nederlands
Nederlands
4-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3
Livekanaalselectie en instellingen
voor Audio On/Off (Audio aan/uit)
4
Freeze (Stilzetten) en Zoom
(Zoomen)
In een andere schermsplitsingsmodus dan de modus Volledig scherm en de modus Automatische
volgorde kunt u zelf voor elk deelscherm een weer te geven kanaal kiezen. Daarnaast kan het
kanaal dat is ingesteld op Audio On (Audio aan), in alle Live modi worden gewijzigd in Audio
On/Off (Audio aan/uit).
De functie Freeze (Stilzetten)
Instellingen voor Audio On/Off (Audio aan/uit) in de modus
Volledig scherm
De functie Zoom (Zoomen)
In de modus Volledig scherm wordt het geluid bij het geselecteerde kanaal automatisch
ingeschakeld en met de audioknop kunt u het geluid in- en uitschakelen.
Afhankelijk van de instellingen voor Audio On/Off (Audio aan/uit), wordt het pictogram Audio
voor het kanaal geel of wit.
Instellingen voor Audio On/Off (Audio aan/uit) in de modus 4-delig
Als u in de modus 4-delig op de knop [ENTER] drukt, verschijnt de selectiecursor in de volgende
afbeelding en wordt het betreffende kanaal geselecteerd.
Als u op de knop Audio drukt terwijl u een kanaal selecteert, kunt u de audio in- of uitschakelen
voor dit kanaal.
Afhankelijk van de instellingen voor Audio On/Off (Audio aan/uit), wordt het pictogram Audio voor
het kanaal geel of wit.
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
De functie Freeze (Stilzetten) zet het videobeeld stil in het livebeeld en werkt alleen in de
Livemodus.
Met de knop [FREEZE] (Stilzetten) kunt u deze functie in- en uitschakelen.
De functie Zoom (Zoomen) verdubbelt de grootte van het geselecteerde gebied en werkt alleen
in de modus Enkelvoudig.
Als in de modus Enkelvoudig de knop [ZOOM] (Zoomen) wordt ingedrukt, verschijnt het
zoomgebied.
Gebruik de toetsen UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Omhoog/omlaag/links/rechts) om de positie van
het zoomgebied te wijzigen. Druk na het selecteren van het zoomgebied op de knop [ENTER]
om het geselecteerde gebied twee keer zo groot weer te geven.
In de ingezoomde staat kunt u de positie van het videobeeld aanpassen met de toetsen
UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Omhoog/omlaag/links/rechts). Gebruik de knop [ZOOM] (Zoomen) om
weer uit te zoomen.
Het lampje [ZOOM] is aan of uit, afhankelijk van de instellingen van Zoom On/Off (Zoomen
aan/uit).
De knop
ZOOM
Modus Enkelvoudig
De knop
MOVE
De knop ENTER
Kanaal selecteren en geluid in- of uitschakelen in PIP-modus
Net als bij de modus 4-delig, drukt u in de PIP-modus op de knop [ENTER]. Vervolgens verschijnt
de selectiecursor en wordt het betreffende kanaal geselecteerd.
U kunt een kanaal in het huidige scherm selecteren met de knop [CH1 ~ CH4] en de audio in- of
uitschakelen met de knop Audio, zoals ook in de modus 4-delig het geval is.
Afhankelijk van de instellingen voor Audio On/Off (Audio aan/uit), wordt het pictogram Audio voor
het kanaal geel of wit.
Zoomgebied selecteren
Inzoomen
De knop
ZOOM
Uitzoomen
De knop
ENTER
Inzoomen
Status ingezoomd
Opmerking
Audio On/Off kan in de modus 4-delig niet in het afspeelscherm worden ingesteld.
4-5
Nederlands
Nederlands
4-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
5
Event Monitoring (Gebeurteniscontrole)
Gebeurteniscontrole geeft het kanaal weer, dat is gesynchroniseerd met een gebeurtenis op het
scherm wanneer er sprake is van een speciale gebeurtenis (Sensor/Motion (Beweging)/Video
Loss (Videoverlies)).
Event monitoring On/Off (Gebeurteniscontrole aan/uit) en de instellingen voor gebeurtenisduur
zijn beschikbaar in de modus [Menu] ➝ [Monitoring] (Controle).
Als u de interval voor gebeurteniscontrole instelt op 5 seconden en er is in het begin sprake van
een gebeurtenis op Kanaal 2, zoals in onderstaande afbeelding, geeft het systeem Kanaal 2 op
volledig scherm weer gedurende 5 seconden.
Als er binnen 5 seconden sprake is van nog een gebeurtenis, wordt deze tezamen met de
bestaande gebeurtenis weergegeven. Als er binnen 5 seconden sprake is van gebeurtenissen
op zowel Kanaal 1 als Kanaal 3 (na bijvoorbeeld 4 seconden), na de gebeurtenis op Kanaal 2,
worden deze drie gebeurtenissen weergegeven in een 4-delig scherm (zie afbeelding).
Indien de nieuwe gebeurtenis niet plaatsvindt tijdens de gebeurtenisduur, keert het systeem
terug naar de vorige Livemodus. Als u tijdens de gebeurtenisduur op de knop [ALARM] drukt,
wordt de gebeurteniscontrole beëindigd.
Bij een gebeurtenis wordt [ALARM LED] ingeschakeld.
Druk op de knop [ALARM] om [ALARM LED] uit te schakelen.
De alarminstelling wordt geïnitialiseerd en het gebeurtenispictogram verdwijnt.
De gebeurteniscontrole wordt uitgeschakeld door op de knop [ALARM] te drukken.
Nadat het alarm is afgegegaan en indien de opnametijd, pre-gebeurtenistijd en
post-gebeurtenistijd zijn ingesteld, wordt de gebeurtenis gedurende de ingestelde tijd
opgenomen.
Start gebeurteniscontrole
6
Spot-out monitoring (Spot-outcontrole)
Spot-out-controle heeft niets te maken met Livebeeld-weergave. Het controleert het volledige
beeld van een bepaald kanaal. Wanneer u de controle selecteert in het MENU, wordt één
kanaal van CH1~CH4 (Kanaal 1~Kanaal 4) weergegeven met een spot-out, of kanalen worden
één voor één weergegeven met een interval zoals in de modus Automatische volgorde in de
Livemodus. Het pictogram Livebeeld wordt niet weergegeven tijdens spot-out-controle.
Het interval is hetzelfde als bij de Automatische volgorde in de Livemodus. Wanneer de spotout gebeurteniscontrole is ingesteld op On (Aan), is het mogelijk om het gebeurteniskanaal te
zien met spot-out.
In het geval er op hetzelfde moment sprake is van een gebeurtenis op meerdere kanalen, wordt
het laagst genummerde kanaal als eerste gecontroleerd.
Let op
Als de ingebouwde HDD niet is aangesloten of het wordt gebruikt tijdens stroomstoringen,
wordt linksboven in beeld het pictogram (
) , dat staat voor "fout bij ingebouwde HDD",
weergegeven.
In een dergelijk geval werken alleen
(1) de modus Livebeeld, en
(2) de modus Controleren door Smart Viewer.
De overige functies, waaronder opnemen, zoeken, afspelen, menu-instellingen en PTZ werken niet.
Mocht het bovenstaande probleem zich voordoen, neem dan contact op met een servicecentrum om het probleem op te lossen.
4 sec.
9 sec.
Let op
Gebeurtenis CAM_02
Gebeurtenis CAM_01
Gebeurtenis CAM_03
Einde gebeurteniscontrole
Als een ventilator niet of niet goed functioneert, verschijnt onderstaand foutbericht in het livebeeld.
Het pictogram Ventilatiestoring
verschijnt linksboven in beeld.
Controleer de ventilator in de set als dit pictogram wordt weergegeven.
Zodra de ventilator weer goed functioneert, verdwijnt het pictogram automatisch.
Ventilatorinformatie
Er is een storing opgetreden
in de ventilator.
Raadpleeg de handleiding.
Opmerking
De LED voor Alarm blijft branden nadat de gebeurtenisopname is voltooid. U schakelt de
LED voor Alarm uit door op de knop [ALARM] te drukken.
4-7
Nederlands
Nederlands
4-8
Hoofdstuk 5
Menu-instellingen
Nederlands
5
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Voor gebruik
5-1
Nederlands
●
Selecteren
De gele cursor geeft het huidige venster weer.
Gebruik de toetsen œ, ƒ, ¦ en ‹ aan de voorzijde om de cursor naar het gewenste menu
te verplaatsen.
Als u op de toets "Enter" drukt terwijl de cursor op het gewenste menu staat, gaat u naar de
nieuwe modus.
Druk op "Enter" om de selectie te voltooien. Gebruik in het vervolgkeuzemenu de toets œ
of ƒ om de cursor naar het gewenste menu te verplaatsen.
●
"OK" of "Cancel" (Annuleren) in het venster Menu-instellingen
Eenmaal gewijzigd wordt de procedure voor de nieuwe menu-instellingen voltooid door op
"OK" te drukken.
Door op "Cancel" (Annuleren) te drukken worden nieuwe instellingen geannuleerd en keert
u terug naar het bovenliggende menu.
●
De knoppen "MENU" en "SEARCH" (Zoeken) aan de voorzijde
De knop MENU of SEARCH (Zoeken) functioneert als toegangsknop, indien als eerste
ingedrukt.
Hierna keert u met deze knop terug naar de vorige pagina.
●
Met de “>” of “V” naast de titel kopieert u de regel in de richting van de pijl naar de waarde
van de eerste regel.
●
De eerste pagina van het menu is als volgt gestructureerd.
1
System (Systeem)
●
Het menu System (Systeem) bestaat uit de volgende items:
Date/Time/Language Setup (Instellingen voor datum/tijd/taal)
●
Druk op "Enter" en gebruik de toetsen ¦ en ‹ om naar Y/M/D (j/m/d) te gaan.
Wijzig de datum met de toetsen œ en ƒ.
Druk op "Enter" om terug te keren naar het vorige scherm.
●
Tijd
Druk op "Enter" en gebruik de toetsen ¦ en ‹ om naar H/M/S (u/m/s) te gaan.
Wijzig de tijd met de toetsen œ en ƒ.
Druk op "Enter" om terug te keren naar het vorige scherm.
Druk op "OK" om de datum en tijd te wijzigen of druk op "Cancel" (Annuleren).
Nederlands
5-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Opmerking
[Date/Time Change] (Datum/tijd wijzigen)
Als u na het wijzigen van datum en tijd op "OK" drukt, verschijnt een pop-upvenster waarin u
wordt gevraagd de wijziging te bevestigen.
Druk op "Yes" (Ja) om de wijzigingen door te voeren. Beëindig het back-upproces alvorens de
datum en tijd te wijzigen. Datum en tijd kunnen in dit proces namelijk niet worden gewijzigd.
Het systeem start opnieuw op als de datum en tijd zijn gewijzigd.
Password (Wachtwoord)
Let op
[Date/Time Change] (Datum/tijd wijzigen)
Als de datum en tijd worden gewijzigd in de oorspronkelijke waardes, wordt de vóór de
wijziging opgenomen data mogelijk verwijderd.
Als de tijd bijvoorbeeld wordt gewijzigd van 8 uur naar 7 uur, wordt alle data die is
opgenomen tussen 7 uur en 8 uur verwijderd.
●
Date Format (Datumindeling)
Het systeem ondersteunt drie indelingen: JJJJ-MM-DD, DD-MM-JJJJ en MM-DDJJJJ.
●
Time Format (Tijdsindeling)
Het systeem ondersteunt twee indelingen: 24 uur en 12 uur (am/pm).
●
Language (Taal)
Na het selecteren van een taal, wordt de OSD (schermweergave) weergegeven in
de gekozen taal.
De beschikbare talen worden weergegeven in de lijst.
●
DST (Daylight Saving Time, zomertijd)
Met DST wordt de klok een uur vooruit gezet ten opzichte van de plaatselijke
standaardtijd.
Dit menu maakt het mogelijk het systeem te laten functioneren in zomertijdregio's.
Het systeem wordt een uur vooruit gezet en wordt opnieuw opgestart met de
ingestelde datum.
Als DST is ingesteld op Off (Uit), functioneert het niet en is het niet mogelijk om
naar het rechter datummenu te gaan.
Voer de starttijd links en de eindtijd rechts van '~' in om DST in te stellen. Voor
DST is het alleen mogelijk om Month/Date/Time (Maand/datum/tijd) in te stellen.
Year/Minute/Second (Jaar/minuten/seconden) kan niet worden geactiveerd.
Opmerking
[On DST Setup] (Over instellingen voor DST)
Lopende back-upprocessen worden geannuleerd.
Lopende opnames worden opgeschort tot er opnieuw wordt opgestart.
Let op
5-3
Nederlands
[On DST Setup] (Over instellingen voor DST)
Als de tijd van het systeem een uur wordt teruggezet, wordt de in het laatste uur opgenomen
data verwijderd.
Als DST wordt geactiveerd op de vooraf ingestelde tijd, wordt u aangeraden om te proberen
problemen te voorkomen, die worden veroorzaakt door verwijdering van gegevens of het
opnieuw opstarten van het systeem.
●
Het standaard wachtwoord is 4321.
●
New Password (Nieuw wachtwoord)
Dit wordt gebruikt voor het wijzigen van het systeemwachtwoord voor de
SHR-2040/2041/2042.
U kunt een wachtwoord van maximaal vier cijfers gebruiken.
Druk op "Enter" en een kanaalknop van 1~4 aan de linkerzijde. Druk na de
wijziging op "Enter" om naar "New Password Confirm" (Nieuw wachtwoord
bevestigen) te gaan.
●
New Password Confirm (Nieuw wachtwoord bevestigen)
Hier bevestigt u uw nieuwe wachtwoord.
U moet eerst een nieuw wachtwoord in het bovenste veld invoeren.
Zonder invoer in het veld New Password (Nieuw wachtwoord), kunt u het veld
New Password Confirm (Nieuw wachtwoord bevestigen) niet invullen.
●
Password Setup (Wachtwoordinstellingen)
Indien deze is ingesteld op On (Aan), verschijnt er een wachtwoordvenster als u
op de menuknop drukt.
Indien deze is ingesteld op Off (Uit), heeft u toegang tot de menumodus zonder
een wachtwoord te hoeven invoeren.
●
Opnamevergrendeling
Wanneer de opnamevergrendeling is ingeschakeld, verschijnt het wachtwoordvenster als u op de opnameknop drukt.
U kunt de opnamevergrendeling eveneens in- en uitschakelen met de afstandsbediening.
●
All Key Lock On (Toetsvergrendeling aan)
Als u deze functie selecteert, gaat het systeem direct naar de livemodus. Het
wachtwoordvenster verschijnt als u op een willekeurige knop op de voorzijde drukt.
Als het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, verschijnt een bericht over het
annuleren van de toetsvergrendeling en wordt de vergrendeling geannuleerd.
Opmerking
[All Key Lock On] (Toetsvergrendeling aan)
Als u deze functie selecteert, schakelt het systeem direct over op de livemodus en worden de
toetsen vergrendeld.
Nederlands
5-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Load Factory Default (Fabrieksstandaard laden)
●
Overzicht gebeurtenislog
System Start (Opstarten van systeem) Start het systeem.
Time Change (Wijziging tijd) Wijzigt de datum/tijd.
Aanmelden (Beheerder) Aanmelden viewer (Beheerder) Fabrieksstandaard laden Initialiseert het systeem.
Afmelden (Beheerder)
Afmelden viewer (Beheerder) Upgrade van het systeem Wijzigt de software van het systeem.
●
Met deze functie kunt u alle waardes voor menu-instellingen initialiseren.
Opgenomen data wordt niet verwijderd.
Druk op "OK" in het bevestigingsvenster om het initialiseren te starten.
Aanmelden (Gebruiker)
Afmelden (Gebruiker)
Start instellingen (lokaal)
Einde instellingen (lokaal)
Instellingen (Afstandsbediening):Viewer
Start afspelen
Einde afspelen
Start opname kanaal [N]
Einde opname kanaal [N]
Herstel stroomonderbreking
Aanmelden viewer (Gebruiker)
Afmelden viewer (Gebruiker)
Gaat naar het menu.
Verlaat het menu.
Stelt het menu in.
Start het afspelen.
Beëindigt het afspelen.
Start met opnemen van kanaal [N].
Stopt met opnemen van kanaal [N].
Schijf vol
Start back-up
Einde back-up
Onderbreking back-up
Fout bij back-up
ATA HDD wissen
USB HDD wissen
USB GEHEUGEN wissen
Afspelen overschrijven
Herstelt het systeem na een stroomonderbreking. Stop back-up (overschrijven)
Geen ruimte op de HDD
Start de back-up.
Beëindigt de back-up.
Onderbreekt de back-up.
Fout bij back-up
Wist de ATA-gegevens.
Wist de USB HDD-gegevens.
Wist de USB GEHEUGEN-gegevens.
Stopt het afspelen door overschrijven.
Stopt de back-up door overschrijven.
Event Log (Gebeurtenislog)
System Log (Systeemlog)
5-5
Nederlands
●
System Log (Systeemlog) wordt gebruikt voor de controle van belangrijke gegevens door
een beheerder.
●
Het geeft de inhoud van een systeemgerelateerde log en de uitvoerdatum en -tijd weer,
zoals System Start (Opstarten van systeem), System Termination (Afsluiten van systeem)
en Menu Setup Change (Wijzigingen in menu-instellingen).
●
First (Eerste) : u gaat naar de eerste logpagina.
●
Prev (Vor.) : u gaat naar de vorige logpagina.
●
Next (Volg.) : u gaat naar de volgende logpagina.
●
Last (Laatste) : u gaat naar de laatste logpagina.
●
Deze functie wordt gebruikt voor de controle van gegevens met betrekking tot gebeurtenissen als Alarm/Motion (Beweging)/Video Loss (Videoverlies).
●
Het geeft de inhoud van een log weer met betrekking tot een gebeurtenis en de uitvoerdatum en -tijd.
●
First (Eerste): u gaat naar de eerste logpagina.
●
Prev (Vor.): u gaat naar de vorige logpagina.
●
Next (Volg.): u gaat naar de volgende logpagina.
●
Last (Laatste): u gaat naar de laatste logpagina.
●
Overzicht gebeurtenislog
Videoverlies kanaal [N]
Videoverlies voor kanaal [N].
Alarmdetectie kanaal [N]
Alarm voor kanaal [N].
Bewegingsdetectie kanaal [N]
Beweging voor kanaal [N].
Nederlands
5-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
System Information and Setup (Systeeminformatie en Instellingen)
Let op
[Device Erase] (Apparaat wissen)
Gegevens worden niet verwijderd in de back-upmodus.
Zorg ervoor dat u de back-up beëindigt voordat u gegevens verwijdert.
Onderbreek in de opnamemodus het opnemen en verwijder de gewenste gegevens.
Let op
●
Software Version (Softwareversie) : geeft de huidige versie weer. Instellingen zijn
niet beschikbaar.
●
Broadcast Format (Indeling voor uitzending) : geeft de huidige indeling
(NTSC/PAL) weer. Instellingen zijn niet beschikbaar.
●
Mac Address (Mac-adres) : 6 byte hardware-adres. Instellingen zijn niet beschikbaar.
●
Device Erase (Apparaat wissen)
[USB S/W Upgrade] (USB software-upgrade)
Download de upgradesoftware van http://www.samsung.com, onder het gedeelte CCTV.
Indien het bij te werken USB-geheugen een indeling heeft die niet wordt ondersteund door de
DVR, is de upgrade onmogelijk.
Gebruik in dit geval "device erase" (Apparaat wissen) in menu 5-7 (Systeeminformatie en
Instellingen).
In het USB-geheugen is slechts één upgradebestand toegestaan.
HDD Setup (HDD-instellingen)
Hier wist u de gegevens in het geheugen van ATA/USB HDD/USB.
Vink het selectievakje aan van het apparaat dat u wilt wissen en druk op "OK". U kunt geen
gegevens wissen als het back-upproces wordt uitgevoerd.
●
USB S/W Upgrade (USB software-upgrade)
U kunt het programma bijwerken met behulp van een USB-apparaat.
Als er geen apparaat wordt gevonden, verschijnt het venster "USB S/W Upgrade fail" (USB
software-upgrade mislukt).
Opmerking 1
[Internal HDD] (Interne HDD)
Dit is een fysieke harde schijf die wordt aangesloten met de IDE-kabel binnen in de SHR-2040/2041/2042
en die gegevens opslaat.
[External HDD] (Externe HDD)
Dit is een fysieke harde schijf die wordt aangesloten op de poort en ingang aan de achterzijde van de
SHR-2040/2041/2042 en die gegevens opslaat.
Deze kan worden gebruikt als externe HDD of back-up HDD.
- Externe HDD: aanvulling op capaciteit van de interne HDD.
Aangesloten neemt het de plaats in van de interne HDD.
- Back-up HDD: slaat een back-up op van de opgenomen gegevens.
Opmerking 2
[ATA]
Gebruik: Interne HDD
Dit is een fysieke harde schijf die is aangesloten met de IDE-kabel binnenin de SHR-2040/2041/2042.
[USB]
Gebruik: Externe HDD (Uitgebreide HDD of back-up HDD)
Dit is een fysieke harde schijf die wordt aangesloten op de USB-poort aan de achterzijde van de
SHR-2040/2041/2042.
5-7
Nederlands
●
HDD Information (HDD-informatie)
Geeft het aantal, de capaciteit en de status van ATA- en USB-apparaten weer. Instellingen
zijn niet beschikbaar.
Status : Interne HDD, Externe HDD, Back-up HDD\
●
External HDD Setup (Instellingen externe HDD)
Type back-up/extern
U kunt het gebruik van USB instellen.
Not Defined (Niet gedefinieerd) ➝ Wordt weergegeven als het gebruik van een aangesloten
HDD niet is gedefinieerd.
U kunt dit instellen op type extern of back-up.
No Device (Geen apparaat) ➝ Wordt weergegeven als er geen HDD is aangesloten.
U kunt een HDD aansluiten door op de rechter aansluittab
te drukken na het aansluiten van de HDD.
External (Extern) ➝ Wordt weergegeven als de aangesloten HDD is ingesteld op type extern.
Deze kan worden gebruikt als back-up-HDD door op "Enter" te drukken
en terug te gaan naar back-up.
Back-up ➝ Wordt weergegeven als de aangesloten HDD is ingesteld op type back-up.
Deze kan worden gebruikt als externe HDD door op "Enter" te drukken en terug
te gaan naar extern.
Nederlands
5-8
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Instellingen voor de modus HDD
Let op
[Disk Overwrite] (Schijf overschrijven)
In de modus Overschrijven wordt de eerdere gebeurtenisdata verwijderd en de modus gewijzigd.
Remote control Device (Afstandsbediening)
●
●
Het menu voor het gebruik van het systeemtoetsenbord van Samsung
●
Device (Apparaat)
De modus Einde HDD
Stoppen : Stopt met opnemen als de HDD tijdens de opname vol raakt.
Overschrijven : Verwijdert de oorspronkelijke data en slaat de nieuwe data op als de HDD
tijdens de opname vol raakt.
●
Einde HDD-signaal
Aan : In de opnamemodus hoort u een toon als de HDD vol is.
Uit : In de opnamemodus hoort u geen toon als de HDD vol is.
Een afstandsbediening die wordt aangesloten op de RS485-poort.
●
Dit is een unieke id van de SHR-2040/2041/2042.
Dit unieke id is essentieel voor SSC-2000, omdat SSC-2000 veel DVR's van het type
SHR-2040/2041/2042 kan bedienen.
Opmerking
Als de HDD vol is, wordt het pictogram Schijf vol
ID
weergegeven.
●
Baudrate (Baudsnelheid)
De baudsnelheid voor de communicatie met SSC-2000.
Voor de communicatie moet deze hetzelfde zijn als de baudsnelheid van SSC-2000.
●
Parity (Pariteit)
Wordt ingesteld op None / Even / Odd (Geen / Even / Oneven).
●
Data
Wordt ingesteld op 7 of 8.
●
Stop (Stoppen)
Wordt ingesteld op 1 of 2.
●
Duplex
Wordt ingesteld op Half Duplex (Halve duplex) of Full Duplex (Volledige duplex).
Opmerking
Vanwege communicatieproblemen kunt u het PTZ-apparaat en de afstandsbediening niet
tegelijkertijd gebruiken.
In de modus PTZ-bediening wordt de PTZ-modus geannuleerd als er verbinding is met de
afstandsbediening. De verbinding met de afstandsbediening wordt verbroken als de DVR
overschakelt op de PTZ-modus op het moment dat de DVR met een afstandsbediening wordt
bediend.
Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening over de bediening van het PTZ-apparaat
van de DVR met de afstandsbediening.
5-9
Nederlands
Nederlands
5-10
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
2
Camera
Uitschakelen systeem
●
De gedetailleerde items in het menu Camera zien er als volgt uit.
Remote Control Device
●
De huidige bewerkingen worden veilig beëindigd en het systeem wordt uitgeschakeld.
Druk op "OK" in het bevestigingsvenster en verwijder de stekker als het bericht
"Systeem veilig uitschakelen" wordt weergegeven.
Camera Config. (Cameraconfiguratie)
Let op
[System shutdown] (Uitschakelen systeem)
Uitschakelen zonder beëindiging van het systeem in het menu Uitschakelen systeem leidt
mogelijk tot gegevensverlies en schijffouten.
Het systeem dient te worden uitgeschakeld in het menu Uitschakelen systeem.
5-11
Nederlands
●
Video
Aan : camerabeelden van een geselecteerd kanaal worden weergegeven.
Uit : camerabeelden van een geselecteerd kanaal worden niet weergegeven.
Verborgen1 : geeft alle informatie weer, met uitzondering van de video-informatie van het
geselecteerde kanaal.
Verborgen2 : geeft helemaal geen informatie weer.
Instellingen voor Audio/Cam name/Auto sequence (Audio/Cameranaam/Automatische volgorde) zijn niet mogelijk als het beeld is ingesteld op Uit.
●
Audio
Aan : schakelt het geluid van het geselecteerde kanaal in.
Uit : schakelt het geluid van het geselecteerde kanaal uit.
Nederlands
5-12
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Title (Titel)
U kunt de naam van de camera van een geselecteerd kanaal wijzigen.
Als u op de toets [Enter] drukt, verschijnt het virtuele toetsenbord.
‹Virtueel toetsenbord
Door de cursor te verplaatsen kunt u tekst typen.
U kunt maximaal 15 tekens invoeren.
Uw invoer mag niet bestaan uit allemaal spaties.
Door op Caps Lock te drukken wijzigt het geselecteerde toetsenbord. (2 modi)
PTZ-apparaat
●
ID
Deze id voor een PTZ-camera kan worden ingesteld van 0 tot 255.
●
Protocol
Dit wordt ondersteund door het PTZ-apparaat.
De volgende protocollen worden ondersteund.
Samsung / Vic. / Pan. / AD / Phi. / Ern. / Pel-D / Pel-P / Vcl. / Dia. / Kal.
●
Automatische volgorde
U kunt de weergaveduur van elk kanaal instellen met de functie Automatische volgorde in
de livemodus.
Een kanaal dat is ingesteld op Off (Uit) werkt niet in de modus Automatische volgorde.
●
Baurate (Baudsnelheid)
Baudsnelheid wordt ondersteund door het PTZ-apparaat. 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 /
19200 / 38400
●
Parity (Pariteit)
Wordt ingesteld op None/Even/Odd (Geen/Even/Oneven).
●
Data
Wordt ingesteld op 7 of 8.
●
Stop (Stoppen)
Wordt ingesteld op 1 of 2.
●
Duplex
Wordt ingesteld op Half Duplex (Halve duplex) of Full Duplex (Volledige duplex).
Let op
Bovenstaande items zijn gelijk aan de instellingen voor het PTZ-apparaat.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het PTZ-apparaat voor meer informatie.
5-13
Nederlands
Nederlands
5-14
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3
Monitoring (Controle)
Screen Setup (Scherminstellingen)
●
●
In dit venster kunt u Brightness/Contrast/Color (Helderheid/Contrast/Kleur) instellen voor het
camerabeeld van elk kanaal.
Plaats de cursor op het kanaal dat u wilt aanpassen en stel Brightness/Contrast/Color
(Helderheid/Contrast/Kleur) in.
Het geselecteerde kanaal verschijnt in het rechter deelvenster. Gebruik de knoppen <<>>
en <<>> om de waarde in te stellen van 0 tot 100.
●
Wanneer u een ✓ plaatst bij het geselecteerde kanaal, worden alle kanaalwaardes hetzelfde als de laatst geselecteerde kanaalwaarde.
●
"Default value" (Standaardwaarde) herstelt het huidige kanaal tot de basiswaarde 50.
Event Monitoring (Gebeurteniscontrole)
Deze functie kan worden ingesteld op Off / 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec
/ Continuous (Uit / 3 sec. / 5 sec. / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec. / Doorlopend).
① Off (Uit) : gebeurteniscontrole treedt niet in werking.
➁ 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec : stelt de weergaveduur in voor de modus
Automatische volgorde.
➂ Continuous (Doorlopend) : Het beeld voor gebeurteniscontrole wordt doorlopend
weergegeven totdat u op de knop "Alarm" aan de voorzijde drukt om het beeld handmatig
te annuleren.
●
OSG Display (OSG-weergave)
① Date (Datum) : De datum wordt weergegeven op het scherm als deze functie is ingesteld
op On (Aan) en niet als deze functie is ingesteld op Off (Uit).
➁ Time (Tijd) : De tijd wordt weergegeven op het scherm als deze functie is ingesteld op On
(Aan) en niet als deze functie is ingesteld op Off (Uit).
➂ Cam name (Cameranaam) : De cameranaam wordt weergegeven op het scherm als
deze functie is ingesteld op On (Aan) en niet als deze
functie is ingesteld op Off (Uit).
➃ Status : Audio/PTZ wordt weergegeven op het scherm als deze functie is ingesteld op On
(Aan) en niet als deze functie is ingesteld op Off (Uit).
●
Spot Out Channel (Spot-out-kanaal)
Spot-out-kanaal wordt gebruikt voor de controle van een kanaal op een van de twee
monitoren.
Spot-out-kanaal heeft twee functies: continue controle van één kanaal en Automatische
volgorde voor het één voor één weergeven van alle kanalen.
① Automatische volgorde kan worden ingesteld voor de kanalen 1 tot en met 4.
➁ In de modus Automatische volgorde worden spot-out-kanalen om de beurt weergegeven.
➂ De weergaveduur voor Automatische volgorde is gelijk aan de instellingen voor Camera.
●
Spot Out Event Monitor (Spot-out-gebeurteniscontrole)
Deze instelling wordt gebruikt wanneer gebeurteniscontrole wordt uitgevoerd voor spot-outkanalen.
① Off (Uit) : gebeurteniscontrole functioneert niet voor het spot-out-kanaal.
➁ 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec : stelt de weergaveduur in voor de modus
Automatische volgorde.
➂ Continuous (Doorlopend) : Het scherm wordt continu weergegeven totdat u de LED
"Alarm" aan de voorzijde handmatig uitschakelt.
5-15
Nederlands
Nederlands
5-16
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
4
Recording Mode (Opnamemodus)
●
Monitor
U kunt de poorten VGA OUR en Composite/S-Video OUT niet tegelijkertijd gebruiken.
Vervolgens moet Composite-uitvoer of S-Video-uitvoer worden gekozen.
① Composite : de weergave gaat via de poort "Composite/S-Video OUT".
➁ VGA : de weergave gaat via de poort "VGA Out".
Wanneer u Composite wijzigt in VGA en andersom, wordt het systeem automatisch
opnieuw opgestart.
●
Record mode (Opnamemodus)
●
De gedetailleerde items in het menu Record Mode (Opnamemodus) zien er als volgt uit.
NTSC
PAL
Wijziging meerdere kanalen
U kunt wijzigingen voor schermsplitsing instellen.
U kunt deze instellen op 3, 5, 10, 20 en 30 seconden.
●
1 CH Support (Ondersteuning van 1 kanaal)
DVR met 1 kanaal wordt ondersteund. Als 1 CH Support (Ondersteuning van 1 kanaal) is
ingesteld op On (Aan), wordt 1 kanaal ondersteund.
Als 1 CH Support (Ondersteuning van 1 kanaal) is uitgeschakeld, worden 4 kanalen ondersteund.
Als 1 CH Support (Ondersteuning van 1 kanaal) is ingesteld op On (Aan), wordt de set
opnieuw opgestart en wordt 1 kanaal ondersteund.
Let op
[Video Out] (Video-uitvoer)
Als u composietuitvoer instelt, is VGA-uitvoer niet mogelijk.
Als u VGA-uitvoer instelt, is composietuitvoer niet mogelijk.
Als u gedurende 5 seconden in de Livemodus op de knoppen NO. 1 en MODE drukt op de
voorkant, wijzigt het systeem van VGA in COMPOSITE of van COMPOSITE in VGA en wordt
opnieuw opgestart.
[1 CH support] (Ondersteuning van 1 kanaal)
Als 1 kanaal wordt ondersteund, kunnen de gebeurteniscontrole, het spot-out-kanaal en de
spot-out-gebeurteniscontrole niet worden ingesteld.
Full D1/Half D1/CIF (Volledige D1/Halve D1/CIF) wordt ondersteund voor het videoformaat
in één kanaal.
Als de volledige D1 is ingesteld en 1 CH support Off (Ondersteuning van 1 kanaal Uit) is
geselecteerd, wordt het videoformaat in de 4 kanalen ingesteld op CIF.
Bij het instellen van 1 kanaal wordt de systeemwaarde geïnitialiseerd.
Als u op de knop "REC" op de voorzijde drukt, wordt de opnamemodus ingesteld.
☛ Raadpleeg 5-20 over het menu Event Recording Mode
(Gebeurtenisopnamemodus) voor informatie over het instellen van de
gebeurtenisopnamemodus.
● Modus
On (Aan) : het huidige kanaal wordt opgenomen als op de knop REC wordt gedrukt.
Off (Uit) : het huidige kanaal wordt niet opgenomen als op de knop REC wordt gedrukt.
De standaardinstelling is "On" (Aan).
●
Hiermee stelt u de kwaliteit in.
U kunt kiezen tussen Zeer Hoog / Hoog / Standaard / Laag
●
[NTSC]
Indien u een pc heeft met een CRT-monitor, moet u het beeldformaat aanpassen, omdat
VGA-uitvoer voor NTSC 720x480 (60Hz) is. Pc's met een LCD-monitor die 720x480 niet
ondersteunen, passen het beeldsignaal zelf aan 640x480 aan. Tijdens dit proces kan beeldruis
optreden.
5-17
Nederlands
Rate (Snelheid)
Hiermee stelt u het aantal beelden in dat per seconde wordt opgenomen.
Als de snelheid is ingesteld op 15,00 ips (NTSC) / 12,50 ips (PAL), worden te veel beelden
per seconde opgenomen en wordt het afspelen schokkerig omdat de opname
gedetailleerder is.
Dit is geschikt voor het controleren van kleinere zones.
Kies voor NTSC een van de volgende snelheden : 30,00 ips, 15,00 ips, 10,00 ips, 7,50 ips,
5,00 ips, 3,00 ips of 1,00 ips. Kies voor PAL een van de volgende snelheden : 25,00 ips,
12,50 ips, 8,33 ips, 6,25 ips, 5,00 ips, 2,50 ips of 1,00 ips.
Afhankelijk van de instellingen van Video On/Off (Video aan/uit) in het menu Camera Setup
(Camera-instellingen) (menu 5-12), wordt het menu Recording (Opname) geactiveerd.
Wanneer er een of twee camera's zijn ingeschakeld met Half D1, kan de beeldsnelheid voor
opnamen 30,00 ips of hoger zijn. Als er drie of meer camera's zijn ingeschakeld met Half
D1, kan de beeldsnelheid 15,00 ips (NTCS) / 12,50 ips (PAL) of hoger zijn. Bij CIF wordt
30,00 ips (NTSC) / 25,00 ips (PAL) ondersteund, ongeacht het aantal ingeschakeld
camera's.
[Video Output] (Video-uitvoer)
NTSC VGA-uitvoer : 720x480 (60Hz), PAL VGA-uitvoer : 720x576 (50Hz)
[PAL]
Indien u een pc heeft met een CRT-monitor, moet u het beeldformaat aanpassen, omdat
VGA-uitvoer voor PAL 720x576 (50Hz) is. Pc's met een LCD-monitor die 720x576 niet
ondersteunen, wordt er geen beeld weergegeven in de bovenste en onderste delen van het
scherm. Let extra goed op bij het kiezen van een LCD-monitor, omdat vooral bij LCD-monitors
die 50Hz niet ondersteunen, de beelden niet worden weergegeven.
Quality (Kwaliteit)
●
Videoformaat
Het videoformaat wordt linksonder weergegeven.
●
Wanneer wordt overgeschakeld naar een DVR met één kanaal, wordt 30,00 ips
alleen ondersteund in de volledige D1-resolutie.
Nederlands
5-18
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
5
Event Record Mode (De modus
Gebeurtenisopname)
Record Video size Mode (Modus Videoformaat voor opnamen)
●
De gedetailleerde items in het menu Event Record (Gebeurtenisopname) zien er als volgt uit.
Instellingen van Event Record Mode (Gebeurtenisopnamemodus)
NTSC
●
Videoformaat
Hiermee stelt u het videoformaat in voor de opnamen.
Half D1 (Halve D1) : (NTSC) 720x240(N) ➝ Normaal
(PAL) 720x288(N) ➝ Normaal
CIF : (NTSC) 352x240(C) ➝ CIF
(PAL) 352x288(C) ➝ CIF
●
Auto Deletion (Automatisch verwijderen)
Klik op [off] (uit) om deze functie in- of uit te schakelen.
Als u "on" (aan) selecteert, kunt u de knop voor datumselectie gebruiken om de periode
voor de zoekopdracht te beperken.
Als u "off" (uit) selecteert, kunt u de knop voor datumselectie niet gebruiken en kunt u de
periode voor de zoekopdracht niet beperken.
De periode kan 1 tot 99 dagen zijn.
PAL
Opmerking
Om Full D1 (Volledige D1) te selecteren, stelt u 1 CH Support (Ondersteuning van 1 kanaal) in de
controlemodus in op On (Aan).
●
Instellingen van Event Record Mode (Gebeurtenisopnamemodus)
Hiermee stelt u de opnamemodus voor gebeurtenissen in.
●
V. Size (Videoformaat)
Hiermee stelt u het opnameformaat van het scherm in.
Half D1 (Halve D1) : (NTSC) 720x240(N) ➝ Normaal
(PAL) 720x288(N) ➝ Normaal
CIF : (NTSC) 352x240(C) ➝ CIF
(PAL) 352x288(C) ➝ CIF
5-19
Nederlands
Nederlands
5-20
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Alarm Detection Setup (Instellingen voor alarmdetectie)
Quality (Kwaliteit)
Hiermee kunt u de kwaliteit instellen.
U kunt kiezen tussen Zeer Hoog / Hoog / Standaard / Laag
●
Rate (Snelheid)
●
Hiermee stelt u het aantal beelden in dat per seconde wordt opgenomen.
Als de snelheid is ingesteld op 15,00 ips, worden te veel beelden per seconde opgenomen
en wordt het afspelen schokkerig omdat de opname gedetailleerder is.
Dit is geschikt voor het controleren van kleinere zones.
Kies voor NTSC een van de volgende snelheden : 30,00 ips, 15,00 ips, 10,00 ips, 7,50 ips,
5,00 ips, 3,00 ips of 1,00 ips.
Kies voor PAL een van de volgende snelheden : 25,00 ips, 12,50 ips, 8,33 ips, 6,25 ips,
5,00 ips, 2,50 ips of 1,00 ips.
Afhankelijk van de instellingen van Video On/Off (Video aan/uit) in het menu Camera Setup
(Camera-instellingen) (menu 5-12), wordt het instellingenmenu voor gebeurtenisopnamen
weergegeven.
Wanneer het videoformaat in het menu Camera Setup (Camera-instellingen) is ingesteld op
Half D1 en er een of twee camera's zijn ingeschakeld, kan de beeldsnelheid voor opnamen
30,00 ips (NTSC) / 25,00 ips (PAL) of hoger zijn. Als er drie of meer camera's zijn ingeschakeld
met Half D1, kan de beeldsnelheid 15,00 ips (NTCS) / 12,50 ips (PAL) of hoger zijn.
Bij CIF wordt 30,00 ips (NTSC) / 25,00 ips (PAL) ondersteund, ongeacht het aantal
ingeschakeld camera's.
●
●
●
●
Off (Uit) : de sensor is uitgeschakeld.
① Sensor N.O. (Normaal open) : de sensor blijft de hele tijd open. Als de sensor
sluit, wordt het alarm ingeschakeld. (A-contact)
➁ Sensor N.C. (Normaal gesloten) : de sensor blijft de hele tijd gesloten. Als de
sensor opent, wordt het alarm ingeschakeld.
(B-contact)
Cam (Camera)
Hiermee stelt u een camera in die synchroniseert met de huidige sensor.
De standaardwaarde is momenteel ingesteld op het nummer van de sensor.
Een sensor wordt gesynchroniseerd met ten minste één camera.
Selectie van meerdere alarmuitgangen is mogelijk.
Pre-Event (Pre-gebeurtenis)
Pre-gebeurtenis
Tijdstip van gebeurtenis
De situatie wordt opgenomen totdat het alarm wordt ingeschakeld.
Off (Uit) : geen opname
5sec / 10sec / 20sec / 30sec (5 sec. / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.) : de opties voor opnametijd
voordat het alarm wordt ingeschakeld.
●
●
Alarm-out (Alarmuitgang)
Hiermee stelt u de alarmuitgang in als de alarmsensor is ingeschakeld.
Op dit moment worden 5 alarmuitgangen ondersteund.
Kies een alarmuitgang die u wilt synchroniseren met de huidige sensor.
Selectie van meerdere alarmuitgangen is mogelijk.
Post-Event (Post-gebeurtenis)
Post-gebeurtenis
Tijdstip van gebeurtenis
De situatie wordt opgenomen vanaf het moment dat het alarm wordt ingeschakeld.
Off (Uit) : geen opname
5sec / 10sec / 20sec / 30sec / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min (5 sec. / 10 sec. / 20 sec.
/ 30 sec. / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 20 min.) : Hiermee stelt u de opnametijd in vanaf
het moment dat er sprake is van een gebeurtenis.
●
●
5-21
Nederlands
Videoformaat
Het videoformaat wordt linksonder weergegeven (zie p. 5-19).
Wanneer wordt overgeschakeld naar een DVR met één kanaal, wordt 30,00 ips
alleen ondersteund in de volledige D1-resolutie.
●
Duration (Duur)
Hiermee stelt u de duur van de alarmuitgang in.
Alarmuitgang houdt aan gedurende de ingestelde tijd.
Off / 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec (Uit / 3 sec. / 5 sec. / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.)
Nederlands
5-22
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Motion Detection Setup (Instellingen voor bewegingsdetectie)
●
Sensitivity (Gevoeligheid)
Hiermee stelt u de gevoeligheid van de bewegingsdetectie in.
Gevoeligheid kan worden ingesteld op Low (Laag), Medium (Gemiddeld) of Very High
(Erg hoog).
●
Alarm-out (Alarmuitgang)
Hiermee stelt u de alarmuitgang in op het moment dat er sprake is van beweging.
Vijf alarmuitgangen worden ondersteund.
Kies een alarmuitgang die u wilt synchroniseren met het huidige bewegingskanaal.
Selectie van meerdere alarmuitgangen is mogelijk.
●
●
Hiermee stelt u de duur van de alarmuitgang in.
Alarmuitgang houdt aan gedurende de ingestelde tijd.
Off / 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec (Uit / 3 sec. / 5 sec. / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.)
Motion Detection Mode (modus Bewegingsdetectie)
Off (Uit) : bewegingsdetectie is uitgeschakeld.
On (Aan) : bewegingsdetectie is ingeschakeld.
●
Area (Gebied)
Hiermee selecteert u het gebied voor bewegingsdetectie.
Het bestaat uit blokken van het formaat 45x40 NTSC/45x48 (PAL).
Het is niet mogelijk om 4 blokrijen (boven/beneden/links/rechts) in te stellen voor weergave
op alle monitors.
‹ Select All (Alles selecteren) : selecteert het hele gebied.
‹ Select Block (Blok selecteren) : selecteert elke keer een blok. Selectie geschiedt middels
een schakelsysteem.
‹ Select Quarter (Kwart selecteren) : verdeelt het gebied in vier delen, waardoor u een
kwart van het hele gebied kunt selecteren.
‹ Clear All (Alles wissen) : deselecteert het hele gebied.
‹ Save & Exit (Opslaan en afsluiten) : slaat op en sluit af.
‹ Exit (Afsluiten) : sluit af zonder op te slaan
Duration (Duur)
Video Loss Detection Setup (Instellingen voor detectie van
videoverlies)
●
Video Loss State (Status videoverlies)
Off (Uit) : videoverlies is uitgeschakeld.
On (Aan) : videoverlies is ingeschakeld.
●
Alarm-out (Alarmuitgang)
Hiermee selecteert u de alarmuitgang als er sprake is van videoverlies.
Op dit moment worden 3 alarmuitgangen ondersteund.
Kies een alarmuitgang die u wilt synchroniseren met het huidige bewegingskanaal.
Selectie van meerdere alarmuitgangen is mogelijk.
●
Duration (Duur)
Hiermee stelt u de duur van de alarmuitgang in. Alarmuitgang houdt aan gedurende de
ingestelde tijd.
Off / 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec (Uit / 3 sec. / 5 sec. / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.)
5-23
Nederlands
Nederlands
5-24
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
6
Record Schedule (Opnamerooster)
●
Rooster/Gebeurtenisopname
Indien er sprake is van een gebeurtenis, wordt continue opname vervangen door
gebeurtenisopname.
●
Holiday (Vakantie)
Door op "Holiday" (Vakantie) te drukken, verschijnt er een kalender en kunt u vakantieperiodes toekennen.
Ga naar een datum en druk op "Enter" om de toekenning te voltooien.
Druk nogmaals op "Enter" om de toekenning te annuleren.
"H" onder aan de tabel staat voor Holiday (Vakantie).
Hier kunt u een tijdstip instellen waarop het systeem automatisch begint met opnemen.
U kunt een dag of een tijd opgeven.
De standaardwaarde is ingesteld op "Event Record" (Gebeurtenisopname).
5-25
Nederlands
●
Door op "CH >" (Kanaal >) te drukken wordt de waarde van kanaal 1 toegepast op
alle kanalen.
●
De horizontale as met de nummers 0 tot en met 23 geeft de uren aan.
De verticale as met de letters S tot en met H geeft de dagen aan. (H : Holiday)
(Vakantie)
U kunt een dag of een tijd opgeven.
●
Door op "ALL" (Alle) te drukken wordt de gehele instelling van het selectievenster
geconverteerd naar Continuous ➝ Event Record ➝ Schedule/Event Record
(Continu ➝ Gebeurtenisopname ➝ Rooster/Gebeurtenisopname).
●
Record Schedule (Opnameschema)
Het opnemen start automatisch op de vooraf ingestelde tijd.
De opname vindt plaats met de instellingen in de opnamemodus (5-18).
☛ Raadpleeg 7-2 (Opnameschema).
●
Opname gebeurtenis
Het opnemen start automatisch wanneer er sprake is van een gebeurtenis
(alarm/bewegingsdetectie/videoverlies) binnen een ingestelde tijd.
De opname vindt plaats met de instellingen van de
Event Record Mode (Gebeurtenisopnamemodus).
☛ Raadpleeg 7-3 (Gebeurtenisopname).
●
Schedule Record (Opname plannen) wordt geel weergegeven, Event Record
(Gebeurtenisopname) wordt blauw weergegeven en Schedule/Event Record
(Rooster/Gebeurtenisopname) wordt rood weergegeven.
Nederlands
5-26
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
7
Backup (Back-up)
Backup (Back-up)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Als er een apparaat is aangesloten, worden de vrije ruimte en het back-upapparaat weergegeven.
Selecteer een datum, tijd en cameranummer voor de back-up en druk op "Start".
Wanneer u de Start Date/Time (Startdatum/-tijd) of de End Date/Time (Einddatum/-tijd) wijzigt, wordt de hoeveelheid vrije
ruimte bijgewerkt in het gedeelte Free Space (Vrije ruimte).
Een bestandsnaam bestaat uit Folder/File Name (Map-/bestandsnaam). Een mapnaam bestaat uit de back-updatum
(JJJJMMDD), terwijl een bestandsnaam bestaat uit het tijdstip (UUMM).
Een bestand kan worden hernoemd met het virtuele toetsenbord.
Een bestandsnaam mag bestaan uit maximaal vier letters.
Als u geen bestandsnaam opgeeft, is de standaardnaam uumm.
Het virtuele toetsenbord voor het back-upmenu biedt geen ondersteuning voor speciale tekens of spaties.
Als er geen back-upapparaat is aangesloten, verschijnt het bericht Warning (Waarschuwing). Selecteer het back-upapparaat en
sluit dit aan zoals aangegeven in 5-8 HDD Setup (HDD-instellingen) en voer de back-up uit.
Druk op "Stop" om de back-up te beëindigen.
Als u tijdens de back-up op Cancel (Annuleren) drukt, gaat u terug naar het bovenliggende menu. Dit heeft geen invloed op
het back-upproces.
Voor een USB-cd/dvd en een ingebouwde cd kan alleen AVI worden ingesteld. U kunt een AVI-back-up afspelen op
een pc. Het USB-geheugen kan worden ingesteld voor AVI-controle.
8
Network (Netwerk)
IP Setup (IP-instellingen)
●
Hier stelt u het soort netwerk in dat is aangesloten op de SHR-2040/2041/2042.
Static IP (Statische IP) : wanneer het apparaat is aangesloten op het netwerk met een
statische IP.
Dynamic IP (Dynamische IP) : wanneer het apparaat is aangesloten op het netwerk met
een dynamische IP, geleverd door DHCP.
ADSL(PPPoE) : wanneer het apparaat is aangesloten op het ADSL-netwerk met PPPoE.
●
Let op
1. Als de SHR-2040/2041/2042 is aangesloten op een hogesnelheidsnetwerk zoals een LAN, wordt u
aangeraden de bandbreedte in te stellen op hoger dan 1 Mbps.
2. Als het apparaat is aangesloten op een netwerk via ADSL of een lage bandbreedte, dient u de
bandbreedte niet in te stellen boven 600 Kbps en de opnamemodus mag CIF (standaard) niet overschrijden.
Het instellen van een hoge bandbreedte of opnamemodus voor een netwerkomgeving die slechts lage
bandbreedtes ondersteunt veroorzaakt mogelijk een overbelasting van het netwerk. Hierdoor function
eert de Smart Viewer of de beeldcontrole mogelijk niet goed.
3. Als de verbindingsmodus wordt ingesteld op ADSL, wordt de bandbreedte ingesteld op 300 Kbps en de
protocoladapter op TCP.
Opmerking
Voor ADSL wordt het type protocol ingesteld op TCP.
●
De back-upgegevens kunnen bij een cd/dvd-back-up worden beschadigd door de staat van het schrijfoppervlak van de schijf.
Opmerking
5-27
Nederlands
Admin Password (Wachtwoord beheerder)
Dit wordt gebruikt voor de verbinding tussen Smart Viewer en het systeem, met de rechten van
de beheerder.
Het wachtwoord mag uit maximaal 8 cijfers bestaan.
Druk op "Enter" en de linker cijfertoetsen van 1 tot en met 4 om het wachtwoord in te voeren.
Het standaard wachtwoord voor ADMIN (Beheerder) is 4321.
Waarschuwing
SHR-2042 ondersteunt de interne cd-r/w.
In het geval van een AVI-back-up, is het afspelen van de back-up mogelijk op de pc, niet op het systeem.
Als u een back-up maakt met behulp van een USB-cd/dvd of -geheugen, kunt u minder capaciteit gebruiken dan de
werkelijke capaciteit van het apparaat.
(Een deel van de capaciteit wordt gebruikt voor het systeem.)
In het geval van een AVI-back-up hebt u de DivX-codec nodig voor het afspelen van opgeslagen bestanden.
U vindt de DivX-codec op www.divx.com.
U kunt een AVI-back-up afspelen op een pc. Installeer de codec op uw pc en speel de AVI-back-up af.
Bandwidth (Bandbreedte)
Hier bepaalt u de netwerksnelheid van het netwerk dat is aangesloten op de SHR2040/2041/2042.
Onbegrensd / 4 Mbps / 3 Mbps / 2 Mbps / 1.5 Mbps / 1 Mbps / 800 Kbps / 600 Kbps /
500 Kbps / 400 Kbps / 300 Kbps / 200 Kbps
Bij een verbinding via ADSL kunt u alleen een bandbreedte selecteren van 600 Kbps of minder.
Let op
[Tijdens het back-upproces]
Als u op Cancel (Annuleren) drukt, gaat u terug naar het bovenliggende menu. Dit heeft geen invloed op het back-upproces. Druk op
"Stop" om de back-up te beëindigen.
De snelheid van het systeem is mogelijk lager tijdens de back-up.
- Wanneer u een back-up naar een USB-cd/dvd of -geheugen maakt, dient u een lagere capaciteit te gebruiken dan de eigenlijke
capaciteit van het apparaat. (Een deel van de capaciteit wordt gebruikt voor het systeem.)
- Het systeem biedt geen ondersteuning voor back-ups naar geheugenkaarten, flashkaarten en geheugensticks, zoals SD, CF, MMC et
cetera. Het biedt eveneens geen ondersteuning voor USB-back-ups met de adapters van de hierboven genoemde apparaten.
- Voor een USB-cd/dvd en een ingebouwde cd kan alleen AVI worden ingesteld.
U kunt een AVI-back-up afspelen op een pc.
- Het USB-geheugen kan worden ingesteld voor AVI-controle.
Als u geen bestandsnaam opgeeft, is de standaardnaam uumm.
Het virtuele toetsenbord voor het back-upmenu biedt geen ondersteuning voor speciale tekens of spaties.
- Wanneer u een back-up naar dvd probeert te maken en de capaciteit van de back-up is meer dan 1 GB, dan wordt de capaciteit van
de back-up gedeeld door 1 GB het aantal multisessies.
Omdat een bestandsnaam wordt bepaald door 'de door de gebruiker bepaalde bestandsnaam, 4 tekens + 0 ~ de door de gebruiker
bepaalde bestandsnaam, 4 tekens + (het aantal multisessies-1)', is het aantal gemaakte bestanden gelijk aan het aantal multisessies.
Dit kan enige tijd duren, omdat het aantal back-ups gelijk is aan het aantal multisessies.
- Wanneer de cd of dvd niet goed functioneert, gaat het laatje van de USB-cd/dvd of ingebouwde cd open en dicht. De back-up mislukt.
Als deze situatie zich voordoet, kunt u een nieuw medium selecteren en opnieuw een back-up maken.
Connection Mode (Verbindingsmodus)
●
User Password (Wachtwoord gebruiker)
Dit wordt gebruikt voor de verbinding tussen Smart Viewer en het systeem met de rechten van de gebruiker.
Het wachtwoord mag uit maximaal 8 cijfers bestaan.
Druk op "Enter" en de linker cijfertoetsen van 1 tot en met 4 om het wachtwoord in te voeren.
Het standaard wachtwoord voor USER (Gebruiker) is 4321.
Nederlands
5-28
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Transfer Protocol Settings (Instellingen voor overdrachtsprotocol)
IP
Hier stelt u het IP-adres voor de SHR-2040/2041/2042 in voor verbinding met het netwerk.
Als de verbindingsmodus is ingesteld op statische IP, dient u zelf het IP-adres in te typen.
Als de verbindingsmodus is ingesteld op dynamische IP of ADSL (PPPoE), wordt het IP-adres dat
is toegekend door de DHCP-server of ADSL-provider automatisch weergegeven.
Indien er een storing is in de verbinding via DHCP of ADSL, wordt 000.000.000.000
weergegeven. Druk op OK om opnieuw verbinding te maken en het IP-adres te verkrijgen.
Schakel het apparaat enige tijd uit als er storingen blijven optreden in de verbinding via DHCP of
ADSL.
●
Gateway
Hier stelt u het Gateway-adres in voor de SHR 2040/2041/2042..
●
Subnet Mask (Subnetmasker)
●
U kunt zowel TCP als UDP selecteren als type protocol.
Indien u bij de instellingen voor IP ADSL hebt geselecteerd, is alleen TCP mogelijk.
Als TCP is geselecteerd, is audiotransmissie niet beschikbaar.
●
De beschikbare poort (TCP) varieert van 554 tot 998 en het poortnummer wordt gewijzigd in 4.
Zodra het eerste getal is bepaald, wijzigen de volgende drie getallen overeenkomstig.
●
De beschikbare poort (UDP) varieert van 8000 tot 9760 en het poortnummer wordt
gewijzigd in 160.
Zodra het eerste getal is bepaald, wijzigen de overige getallen overeenkomstig.
●
Unicast is ingesteld op de standaardwaarde en Multicast kan worden geselecteerd in
Unicast/Multicast.
Voer de door de provider verstrekte gebruikers-id in, als de SHR-2040/2041/2042 is aangesloten
op het ADSL (PPPoE)-netwerk.
U kunt met het virtuele toetsenbord een gebruikers-id invoeren van maximaal 40 tekens,
onafhankelijk van alfabet, cijfers of symbolen.
●
Multicast IP wordt geactiveerd en de instellingen zijn alleen beschikbaar als Multicast is
geselecteerd in Unicast/Multicast. Selecteer een getal tussen 224.0.0.0 en
239.255.255.255 voor het D-klasse IP-adres.
●
TTL wordt eveneens geactiveerd en de waarde van 0 tot 255 kan alleen worden
ingesteld als Multicast is geselecteerd in Unicast/Multicast. De standaard waarde is 5.
Password (Wachtwoord)
●
DDNS Setup (Instellingen voor DDNS)
- U kunt de DDNS-site instellen op Off (Uit), Samsung DDNS, dyndns.com,
no-ip.com of changeip.com
- Indien u Off (Uit) selecteert, wordt de IP niet geregistreerd in DDNS.
- Indien u Samsung DDNS selecteert, wordt de IP geregistreerd in de door
Samsung bestuurde DDNS. Selecteer MAC-adres als adrestype in het
venster Instellingen ➝ Site-instellingen ➝ DVR-registratie van de Smart
Viewer. Voer het MAC-adres in. U kunt nu op afstand verbinding maken door
middel van de Samsung DDNS.
- dyndns.com, no-ip.com en changeip.com zijn gratis openbare
DDNS-websites waar een URL kan worden aangewezen door registratie van
een dynamische IP. Meld u aan op de gewenste website, registreer de URL
en stel vervolgens uw Host Name (Hostnaam), User Name
(Gebruikersnaam) en User Password (Wachtwoord gebruiker) in.
Selecteer URL als adrestype in het venster Instellingen ➝ Site-instellingen ➝
DVR-registratie van de Smart Viewer en voer de hostnaam (URL) in die door
de openbare DDNS-website is toegewezen. U kunt nu op afstand verbinding
maken met behulp van de URL.
Hier stelt u het Subnetmasker-adres in voor de SHR 2040/2041/2042.
●
DNS
Hier stelt u het DNS-adres in voor de SHR-2040/2041/2042. Het standaard DNS-adres is
168.126.63.1. Normaliter hoeft u het standaard DNS-adres niet te wijzigen, maar als u DHCP of
ADSL gebruikt kunt u last hebben van netwerkproblemen.
Neem in een dergelijk geval contact op met de netwerkbeheerder of de ADSL-provider voor het
instellen van een nieuw DNS-adres.
●
●
ADSL User ID (Gebruikers-id ADSL)
Voer het door de provider verstrekte wachtwoord in, als de SHR-2040/2041/2042 is aangesloten
op het ADSL (PPPoE)-netwerk. U kunt met het virtuele toetsenbord een wachtwoord invoeren
van maximaal 40 tekens, onafhankelijk van alfabet, cijfers of symbolen.
Let op
Zorg ervoor dat de adressen voor IP/Poort/Subnetmasker/Gateway/DNS zijn ingesteld, zodat
Smart Viewer verbinding kan maken met de SHR-2040/2041/2042.
Onjuiste adressen voor IP/Poort/Subnetmasker/Gateway/DNS kunnen er voor zorgen dat
Smart Viewer geen verbinding kan maken met de SHR-2040/2041/2042.
Neem voor de juiste instellingen contact op met de netwerkbeheerder of ADSL-provider.
Let op
In het geval van ADSL kunt u in Smart Viewer geen geluid afspelen.
Opmerking
Als u de openbare DDNS instelt (dyndns.com, no-ip.com of changeip.com), duurt het ongeveer
30 tot 60 seconden voordat het IP-adres van de hostnaam (URL) wordt bijgewerkt in de DNS.
5-29
Nederlands
Nederlands
5-30
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
9
Network Setup (Netwerkinstellingen)
Opmerking
Als u een IP-router wilt aansluiten op de SHR-2040/2041/2042, dient u een poort toe te
kennen voor het apparaat in de instellingen van de router.
De SHR-2040/2041/2042 gebruikt 4 poorten voor TCP-communicatie.
Als u de DHCP-functie wilt gebruiken met een IP-router voor de toekenning van een
dynamische IP aan de SHR-2040/2041/2042, moet u een poort voor de IP aanwijzen die in de
instellingen van de router is toegekend aan de SHR-2040/2041/2042.
Als u gebruik maakt van een IP-router, is het verstandig om in plaats van de DHCP-functie te
bepalen welke IP- en poortnummers worden toegewezen aan de SHR-2040/2041/2042 in de
instellingen van de router, de verbindingsmodus voor het apparaat in te stellen op statische IP
en de vastgelegde IP- en poortnummers in te voeren in de router.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de IP-router of neem contact op met de fabrikant
voor het instellen van de IP-router.
Callback Settings (Instellingen voor Herroepen)
●
De functie Callback (Herroepen) wordt in het geval er sprake is van Alarm, Motion
Detection of Video Loss (alarm, bewegingsdetectie of videoverlies) gebruikt voor het
doorsturen van een herroepingsbericht naar de IP waar Smart Viewer mee werkt.
Poortinstellingen voor verbinding met Smart Viewer
●
De poortwaarde voor DVR-registratie van Smart Viewer (Instellingen ➝
Site-instellingen) is gelijk aan die van het systeem (TCP).
●
Als u de IP-router wilt gebruiken, moet u afhankelijk van de huidige instellingen de geactiveerde poort doorsturen.
- Wijs, indien ingesteld op TCP, vier poorten toe aan de IP-router waarvoor de Port(TCP) is
ingesteld.
- Wijs, indien ingesteld op UDP, vier poorten toe aan de IP-router waarvoor de Port(TCP) is
ingesteld en 160 poorten waarvoor de Port(UDP) is ingesteld.
In het geval dat TCP is ingesteld op de pagina Instellingen voor
overdrachtsprotocol.
●
De poorten die zijn toegewezen aan Port(TCP) worden gebruikt voor het beheer van de
verbinding met Smart Viewer en het omleiden van streams.
In het geval dat UDP is ingesteld op de pagina Instellingen voor
overdrachtsprotocol.
●
●
●
●
●
●
On/Off (Aan/Uit) : Off (Uit) is de standaardinstelling.
IP Address (IP-adres) : De instelling voor IP is alleen beschikbaar als On (Aan) is
geselecteerd.
Selecteer het IP-adres van de pc waar Smart Viewer mee werkt.
Port(UDP) (Poort (UDP)) : U kunt met stappen van 7900 kiezen binnen een bereik van 1 tot 7999.
Hier selecteert u de poort voor de herroepingsverbinding die u in Smart Viewer hebt
ingesteld.
Retrial (Opnieuw proberen) : U kunt met stappen van 1 kiezen binnen een bereik van 1 tot 20.
Let op
- Hoewel Callback (Herroepen) is ingesteld op On (Aan), wordt elk herroepingsbericht
gecreëerd, tenzij alarm, bewegingsdetectie en videoverlies zijn ingesteld in gebeurtenisopname.
- Tenzij op de knop Callback (Herroepen) wordt gedrukt, ontvangt Smart Viewer geen
herroepingsbericht.
5-31
Nederlands
De poorten die zijn toegewezen aan Port(TCP) worden gebruikt voor het beheer van de
verbinding met Smart Viewer en de poorten die zijn toegewezen aan Port(UDP) worden
gebruikt voor het overbrengen van streams.
Voor Multicast-instellingen
- Zowel Multicast-IP als TTL-instellingen worden geactiveerd.
- Multicast-IP betekent het groepsadres (D-klasse IP-adres: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255) voor
MultiCast Forwarding (Omleiden van Multicast).
- TTL (Time To Live) geeft aan hoeveel routers worden goedgekeurd voor het omleiden van
Multicast.
- Wanneer u Multicast niet kunt gebruiken op het netwerk (LAN of ADSL) als zowel het systeem
als Smart Viewer is geïnstalleerd, wordt het bericht "Not connected" ("Niet verbonden")
weergegeven op het scherm van Smart Viewer. Wijzig de instellingen voor TCP of
UDP(Unicast).
●
In het geval Smart Viewer slechte beelden levert.
- Wanneer de bandbreedte van het netwerk waarop het systeem is aangesloten lager is dan die
van de streamoverdracht, is de beeldkwaliteit soms slecht. Wijzig de instelling van de bandbreedte (lager). (Stel de bandbreedte voor ADSL in op 300 Kbps of 600 Kbps.)
- Wijzig het type protocol in TCP als het probleem hierdoor niet is opgelost.
Nederlands
5-32
Hoofdstuk 6
PTZ-camerabediening
Nederlands
6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
1
De modus PTZ-camerabediening
●
Selecteer een geschikte configuratie voor PTZ-camera's in het menu om naar de modus
PTZ-bediening te gaan.
●
Het PTZ-symbool (
●
Als u op de knop Enter ( ¦ ) drukt, tussen de richtingstoetsen voor schermsplitsing,
verschijnt er en blauwe balk in beeld. Gebruik de richtingstoetsen om de balk te verplaatsen
naar het kanaal met het PTZ-symbool. Druk op de knop PTZ aan de voorzijde van de
SHR-2040/2041/2042 om naar de modus PTZ-camerabediening te gaan.
Eenmaal in de modus PTZ-camerabediening wordt het PTZ-symbool geel en de knop PTZ
aan de voorzijde van de SHR-2040/2041/2042 blauw
De modus PTZ-camerabediening ondersteunt Pan, Tilt en Zoom.
PTZ
●
Overige modi voor PTZ-camerabediening voeren controle uit in een enkel scherm.
Gebruik de knoppen voor kanaalselectie aan de linker voorzijde om het kanaal voor de
PTZ-instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop PTZ.
Eenmaal in de modus PTZ-camerabediening voor enkel scherm, wordt het PTZ-symbool
geel en de knop PTZ blauw.
De modus PTZ-camerabediening voor enkel scherm ondersteunt Pan, Tilt, Zoom, Preset
(Vooraf instellen), Camera
Menu (Cameramenu) en andere functies.
) wordt weergegeven in het beeld van het kanaal.
[SHR-2040]
[SHR-2041]
[SHR-2042]
●
PTZ
6-1
Nederlands
Druk op de knop PTZ in de livemodus om de modus PTZ-camerabediening te annuleren.
Na annulering wordt het PTZ-symbool wit en de blauwe verlichting achter de knop PTZ verdwijnt.
Opmerking
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
Vanwege communicatieproblemen kunt u het PTZ-apparaat en de afstandsbediening niet tegelijkertijd gebruiken.
In de modus PTZ-bediening wordt de PTZ-modus geannuleerd als er verbinding is met de
afstandsbediening. De verbinding met de afstandsbediening wordt verbroken als de DVR
overschakelt op de PTZ-modus op het moment dat de DVR met een afstandsbediening wordt bediend.
Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening over de bediening van het PTZ-apparaat van de
DVR met de afstandsbediening.
Bij gebruik van de afstandsbediening (SCC2000) is directe camerabediening alleen beschikbaar met
het Samsung-protocol voor de afstandsbediening (raadpleeg de gebruikershandleiding van de
SCC2000).
Als de PTZ niet binnen vijf minuten wordt bediend, wordt de modus PTZ automatisch geannuleerd.
Dit is voor de bediening van PTZ in de afstandsviewer.
Nederlands
6-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
2
Standaardbediening van PAN, TILT, &
ZOOM (Pannen, Kantelen en Zoomen)
●
3
Preset-instellingen
PAN
●
Hier kunt u een bepaalde positie van de PTZ-camera opslaan.
Druk in de modus PTZ-camerabediening op de knop LEFT (Links) of RIGHT (Rechts) aan
de voorzijde van de SHR-2040/2041/2042 om de camera horizontaal te bewegen.
●
U kunt tot 20 posities voor de PTZ-camera opslaan.
Opmerking
Bij het AD-protocol kunnen slechts 7 posities worden opgeslagen.
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
Let op
●
Wanneer u een afstandsbediening gebruikt (SCC2000), is het mogelijk de camera te bedienen
met de afstandsbediening binnen de grenzen van het Samsung-protocol.
(Raadpleeg de handleiding van de SCC2000.) Als PTZ niet binnen vijf minuten wordt bediend,
wordt de modus PTZ automatisch geannuleerd.
Dit is voor de bediening van PTZ met de afstandsbediening als er geen sprake is van bediening
van PTZ.
TILT
Druk in de modus PTZ-camerabediening op de knop UP (Omhoog) of DOWN (Omlaag) aan
de voorzijde van de SHR-2040/2041/2042 om de camera verticaal te bewegen.
●
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
Druk op de knop Preset aan de voorzijde van de SHR-2040/2041/2042 in de modus PTZcamerabediening voor enkel scherm om naar de Preset-instellingen te gaan.
PRESET
PTZ
●
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
ZOOM
Druk in de modus PTZ-camerabediening op de knop TELE/WIDE aan de voorzijde van de
SHR-2040/2041/2042 om met de camera in of uit te zoomen.
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
●
6-3
Nederlands
Druk op ENTER na het invoeren van de juiste instellingen.
Nederlands
6-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
4
Instellingen voor Camera Menu
(Cameramenu)
●
Verplaats eerst de cursor naar rechts in de modus PTZ-camerabediening en druk op
ENTER.
Druk vervolgens op "Enter" voor P/T/Z-bediening in het PIP-scherm. Druk nogmaals op
"Enter" om de modus P/T/Z-beweging te annuleren.
●
Druk bij de positienaam op Enter voor de weergave van het virtuele toetsenbord.
Voer de positienaam in en druk op "OK" om de positie en positienaam op te slaan.
●
Camera Menu is een menu van de PTZ-camera zelf.
In dit menu stelt u verschillende opties van de PTZ-camera in.
Opmerking
De instellingen van Camera Menu zijn alleen geschikt voor camera's met het Pan.- of
Samsung-protocol.
●
Druk op de knop Preset aan de voorzijde van de SHR-2040/2041/2042 in de modus
PTZ-camerabediening voor enkel scherm om Camera Menu te selecteren.
PTZ
●
Druk op "Del" om zowel de positie als de positienaam te verwijderen.
●
Klik bovenaan op Press Del ✓ om alle posities en positienamen uit het geheugen te
verwijderen.
●
6-5
Nederlands
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
Druk op de knop Preset (Vooraf instellen) op de voorzijde van SHR-2040/2041/2042 om
vanuit Camera Menu terug te keren naar het bovenliggende menu.
Nederlands
6-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
5
Preset View (Weergave vooraf instellen)
●
Met de vooraf ingestelde weergave kunt naar u een bepaalde opgeslagen positie van de
PTZ-camera gaan.
●
Druk op de knop Preset aan de voorzijde van de SHR-2040/2041/2042 in de modus
PTZ-camerabediening voor enkel scherm om Preset te selecteren.
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
6
Andere weergave
●
Druk op de knop "View" (Weergave) op de voorzijde van de SHR-2040/2041/2042 in
de PTZ-camerabedieningsmodus op een enkel scherm om de PTZ-camera op te
geven. Dit is een speciale functie.
Opmerking
Deze functie wordt ondersteund door PTZ-camera's met het Samsung, Pan., Pe.-P of Pel.-D-protocol.
Samsung : Auto Pan/Scan Pattern (Automatisch pannen/Scannen/Patroon)
Pan. : Auto Pan/Sequence/Sort (Automatisch pannen/Volgorde/Sorteren)
Pel.(P,D) : Auto Scan/Frame Scan/Pattern (Automatisch scannen/Frame scannen/Patroon)
PRESET
PTZ
TELE
WIDE
VIEW
PRESET
(Voorbeeld : Samsung Protocol)
Preset
●
Verplaats de cursor naar het nummer van de vooraf ingestelde positie die u wilt
verplaatsen. U kunt de positie controleren in het PIP-scherm aan de rechterzijde.
Auto Pan
Scan
Samsung
Pattern
EXIT
Preset
Auto Pan
Sequence
Sort
EXIT
Preset Auto Scan
Pan.
Frame Scan
Pattern
EXIT
Pel.
●
Nadat u een functie hebt geselecteerd, drukt u op Enter.
Vervolgens wordt de functie ingeschakeld en gestart.
●
Als u tijdens de bewerking een andere functie selecteert, wordt de vorige functie
uitgeschakeld en wordt de huidige functie ingeschakeld.
(Voorbeeld : Samsung Protocol)
6-7
Nederlands
●
Als u P/T/Z gebruikt tijdens de bewerking of de instellingen van Preset (Vooraf instellen) of
Camera Menu (Cameramenu) opent tijdens de bewerking, wordt de uitgevoerde functie uitgesteld en wordt het selectievakje uitgeschakeld.
●
U kunt het SHR-2040/2041/2042-systeem niet opnieuw starten tijdens de bewerking.
Het uitvoeren van de functie wordt voortgezet en het selectievakje blijft ingeschakeld.
Nederlands
6-8
Hoofdstuk 7
Opnemen
Nederlands
7
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
1
REC (Normale opname)
●
Als u op de knop REC drukt, wordt de opname gestart zoals deze in de opnamemodus is
ingesteld.
Vervolgens gaat het lampje REC branden en verschijnt een opnamepictogram op het
scherm. Tijdens de opname op de HDD knippert het lampje HDD op de voorzijde.
●
Tijdens een normale opname kunt u de opname stoppen door op de knop REC te drukken.
Als de opname is gestopt, gaat het lampje REC uit.
2
Schedule Recording (Geplande
opname)
●
Als "Record Schedule" (Opnameschema) of "Schedule/Event recording' (Opname plannen/Opname gebeurtenis) is geselecteerd in het menu Record Schedule (Opnameschema),
wordt de geplande opname automatisch gestart. In andere gevallen blijft de geplande
opname uitgeschakeld.
Tijdens de geplande opname wordt het opnamepictogram weergegeven op het scherm.
Tijdens de opname op de HDD knippert het lampje HDD op de voorzijde.
●
Als Event Recording (Opname gebeurtenis) is geselecteerd, wordt de opname bij elke
gebeurtenis gestart.
In dat geval worden de instellingen van de opname van gebeurtenissen van het kanaal
opgeslagen als instellingen in het submenu van de modus Event Recording (Opname
gebeurtenis) (resolutie, opnamekwaliteit, ips voor opname, pre-gebeurtenis en
post-gebeurtenis).
Waarschuwing
Als tijdens de opname werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor de opname moet worden
beëindigd, zoals het wijzigen van de tijd, het verwijderen van een bestand of het
aansluiten/loskoppelen van de HDD, wordt de huidige opname beëindigd.
Opmerking
Zelfs bij een gebeurtenis wordt de opname van de gebeurtenis alleen gestart als Event
Recording (Opname gebeurtenis) of Schedule/Event recording (Opname plannen/Opname
gebeurtenis) is geselecteerd in Schedule recording (Geplande opname).
Waarschuwing
Als tijdens de opname werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor de opname moet worden
beëindigd, zoals het wijzigen van de tijd, het verwijderen van een bestand of het
aansluiten/loskoppelen van de HDD, wordt de huidige opname beëindigd.
7-1
Nederlands
Nederlands
7-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3
Event Recording (Opname gebeurtenis)
●
Alarm Detection (Alarmdetectie)
De bewerkingsmodus van de sensor in het onderdeel Alarm van het menu Event Record
(Opname gebeurtenis) dient te zijn ingesteld op N.O (Normaal open) of N.C (Normaal gesloten).
●
Motion Detection (Bewegingsdetectie)
Motion Detection (Bewegingsdetectie) in het menu Even Recording (Opname gebeurtenis)
dient te zijn ingesteld op On (Aan).
●
Video Loss (Videoverlies)
Video Loss (Videoverlies) in het menu Event Record (Opname gebeurtenis) dient te zijn
ingesteld op On (Aan).
●
Event Recording Mode (Gebeurtenisopnamemodus)
Hiermee stelt u het type opname in dat wordt gebruikt bij een gebeurtenis.
Afhankelijk van de instelling van PreAlarm Off (Vooralarm uit) of PostAlarm Off
(Na-alarm uit), is de vooralarmopname of de na-alarmopname uitgeschakeld.
Waarschuwing
Als tijdens de opname werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor de opname moet worden
beëindigd, zoals het wijzigen van de tijd, het verwijderen van een bestand of het
aansluiten/loskoppelen van de HDD, wordt de huidige opname beëindigd.
7-3
Nederlands
Hoofdstuk 8
Zoeken en afspelen
Nederlands
8
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Voor gebruik
8-1
Nederlands
1
Calendar Search (Zoeken op
kalender)
●
Als u op de knop "SEARCH" (Zoeken) drukt, verschijnt het menu Search (Zoeken) dat
hierboven wordt weergegeven.
●
Selecteer het kanaal en de datum voor de zoekopdracht.
Druk op de knop [OK] om op de gewenste tijd te zoeken.
●
Met Calendar Search (Zoeken op kalender) zoekt u met behulp van een kalender naar een
videobestand van de gewenste datum en tijd.
●
Gebruik de kalender om naar een videobestand van de gewenste datum en tijd te zoeken.
U kunt in maximaal vier kanalen zoeken.
●
Met Event Search (Zoeken op gebeurtenis) zoekt u naar een videobestand dat tijdens een
gebeurtenis is opgenomen.
●
Selecteer maximaal 4 kanalen met de knoppen ¦, ‹ en Enter.
Vervolgens wordt de datumkolom blauw weergegeven als het kanaal een opgenomen video
bevat.
●
Met Date/Time Search (Zoeken op datum/tijd) zoekt u naar een videobestand door de
datum en tijd in te voeren.
●
Gebruik de knoppen ¦ en ‹ tot u de gewenste instellingsregel voor jaar/maand bereikt en
gebruik beide knoppen en de knop Enter om het jaar/de maand te selecteren.
●
Als u een dag selecteert met de knop [Enter], verschijnt een selectievakje naast de datum
en wordt het selectievakje ingeschakeld.
●
Gebruik de knop ƒ totdat u de tijdbalk bereikt en ga naar de gewenste tijd met de knoppen
¦ en ‹. Druk vervolgens op [Enter] om een tijd te selecteren.
●
Druk op de knop [OK] als u de zoekopdracht wilt starten.
Druk op de knop [Cancel] (Annuleren) om terug te keren naar het vorige menu.
●
U kunt elke 30 minuten een zoekopdracht uitvoeren.
●
Met Go To First Search (Zoeken naar eerste) zoekt u naar het oudste videobestand.
●
Met Go To Last Search (Zoeken naar laatste) zoekt u naar het laatste videobestand.
●
Met Backup Search (Zoeken naar back-up) zoekt u naar een back-upvideobestand.
- U kunt naar afbeeldingen zoeken op een USB-HDD en in een USB-geheugen.
Een USB-cd/dvd en ingebouwde cd worden als AVI-back-up afgespeeld op een pc.
Nederlands
8-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
2
Event Search (Zoeken op
gebeurtenis)
8-3
Nederlands
3
Date/Time Search (Zoeken op
datum/tijd)
●
Hiermee zoekt u in normale opnamen, geplande opnamen, alarmopnamen,
bewegingsopnamen en videoverliesopnamen op basis van de tijd.
●
U kunt de datum-en tijdgegevens gebruiken om videobestanden te zoeken.
U kunt in maximaal 4 kanalen tegelijk zoeken.
●
U selecteert een kanaal voor de zoekopdracht om de gebeurtenisgegevens van het kanaal
weer te geven.
●
Nadat u een kanaal hebt geselecteerd met de knoppen œ, ƒ en [Enter], is het
selectievakje rechts naast de geselecteerde gebeurtenis ingeschakeld.
●
Op basis van de gebeurtenisgegevens voor elk kanaal wordt naar een videobestand van de
gebeurtenis gezocht.
Er kan slechts één kanaal worden gebruikt voor videozoekopdrachten.
●
●
Als u de knop [Enter] en de knoppen ¦ en ‹ gebruikt om een kanaal te selecteren, wordt
alleen de lijst met gebeurtenissen voor het geselecteerde kanaal weergegeven.
Gebruik de knop ƒ tot u de instellingsregel van de zoektijd bereikt.
Druk op de knop [Enter] als u de zoektijd wilt wijzigen.
U kunt de zoektijd op jaar, maand, dag, uur, minuut en seconde wijzigen met de knoppen œ
en ƒ.
U kunt een knop ingedrukt houden om de waarde doorlopend te wijzigen.
●
●
Nadat het kanaal is geselecteerd, kunt u de knoppen œ, ƒ en [Enter] gebruiken om een
gebeurtenis in de lijst te selecteren.
Het selectievakje links van het geselecteerde gebeurtenisnummer wordt ingeschakeld.
Als u de zoekopdracht wilt starten, gebruikt u de knop ƒ totdat u [Start] hebt bereikt en
drukt u op [Enter].
Als u de zoekopdracht wilt annuleren, gaat u naar [Cancel] (Annuleren) en drukt u op
[Enter].
●
Als u de zoekopdracht wilt starten, gebruikt u de knop ƒ totdat u [Start] hebt bereikt en
drukt u op [Enter].
Als u de zoekopdracht wilt annuleren, gaat u naar [Cancel] en drukt u op [Enter].
Als u de lijst met gebeurtenissen van het volgende scherm wilt weergeven, selecteert u
[Next] (Volgende). Als u de lijst met gebeurtenissen van het vorige scherm wilt weergeven,
selecteert u [Prev] (Vorige) en drukt u op [Enter].
●
De tijdgegevens 2005-03-10 08:38:58 in de linkerbenedenhoek geven aan wanneer het
afspelen wordt gestart.
Nederlands
8-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
4
Go to First Search (Zoeken naar eerste)
8-5
Nederlands
5
Go to Last Search (Zoeken naar
laatste)
●
Hiermee zoekt u het oudste opgenomen videobestand. U kunt in maximaal 4 kanalen
tegelijk zoeken.
●
Hiermee zoekt u het laatste opgenomen videobestand.
U kunt in maximaal 4 kanalen tegelijk zoeken.
●
Nadat u een kanaal hebt geselecteerd met de knoppen œ, ƒ en [Enter], is het selectievakje rechts naast het nummer van de geselecteerde gebeurtenis ingeschakeld.
●
Nadat u een kanaal hebt geselecteerd met de knoppen œ, ƒ en [Enter], is het
selectievakje rechts naast het nummer van de geselecteerde gebeurtenis ingeschakeld.
●
Druk op de knop [Start] als u de zoekopdracht wilt starten.
Druk op de knop [Cancel] (Annuleren) als u de zoekopdracht wilt annuleren.
●
Druk op de knop [Start] als u de zoekopdracht wilt starten. Druk op de knop [Cancel]
(Annuleren) als u de zoekopdracht wilt annuleren.
●
Als u Go to Last Search (Zoeken naar laatste) tijdens een opname start, wordt gezocht naar
het videobeeld van het tijdstip waarop de zoekopdracht is ingevoerd.
Nederlands
8-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
6
Backup (Back-up)
7
Afspelen
‹ II
●
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE (
zijn opgenomen.
) om gegevens af te spelen die op de HDD
●
Als u de knop Search (Zoeken) vóór het afspelen hebt gebruikt, blijven de gegevens van
het afgespeelde kanaal opgeslagen in het systeem tot u nogmaals op de knop
Afspelen/Pauze ( ‹ II ) klikt. Vervolgens wordt het vorige kanaal afgespeeld.
Als u op de knop Afspelen/Pauze ‹ II drukt, wordt het menu Search (Zoeken)
weergegeven als u nog niet eerder hebt afgespeeld.
Opmerking
8-7
Nederlands
●
Selecteer eerst het back-upapparaat.
●
Markeer de gegevens van het apparaat.
●
Selecteer de naam van het bestand waarvan u een back-up wilt maken. De details van het
bestand worden onder in het scherm weergegeven.
●
Met de knop [Previous] (Vorige) geeft u de vorige pagina weer.
●
Met de knop [Next] (Volgende) geeft u de volgende pagina weer.
●
Met de knop [Start] speelt u het gewenste bestand af.
●
Met de knop [Exit] (Afsluiten) sluit u het menu af.
Als u op de knop Afspelen ‹ II drukt terwijl het menu is geopend, wordt er niet afgespeeld.
Sluit het menu om het afspelen te starten.
●
Druk op de knop Stop ■ om het afspelen te stoppen.
Als u nogmaals op de knop Afspelen/Pauze ‹ II drukt, wordt de opname hervat vanaf
het punt waar de vorige opname is gestopt.
Als het einde van de HDD tijdens het afspelen wordt bereikt, wordt het afspelen
onderbroken.
Nederlands
8-8
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Modus van afspeelscherm opgeven
●
Sneller afspelen
‹‹ drukt, kunt u
Als u tijdens het afspelen op de knop naar links of naar rechts ¦¦
het scherm vooruit en achteruit afspelen met de snelheden x2, x4, x8, x16, x32 en x64.
●
4-delig scherm
Enkel scherm
PIP-scherm
6-delig scherm
8-9
Nederlands
‹‹ drukt terwijl het afspelen is
Als u op de knop naar links of naar rechts ¦¦
onderbroken, kunt u stilstaande beelden vooruit of achteruit weergeven.
Tijdens het achterwaarts zoeken kan de interval tussen opnamen langer zijn. Dit is
afhankelijk van de opnamespecificaties.
9-delig scherm
① 4-delig scherm : als u meer dan één kanaal selecteert, wordt een 4-delig scherm
weergegeven.
➁ Enkel scherm : dit wordt weergegeven wanneer u één kanaal selecteert voor de
zoekopdracht. Als u in een ander gesplitst venster op de knop [CH1~CH4]
(Kanaal 1-Kanaal 4) klikt, wordt het geselecteerde kanaal in één enkel
scherm weergegeven. Als u in het enkele scherm op de knop ZOOM drukt,
wordt het geselecteerde gedeelte twee keer vergroot.
U kunt het zoomgedeelte verplaatsen met behulp van de richtingtoetsen.
➂ PIP-scherm : Als u op de knop Mode (Modus) drukt terwijl in een enkel scherm wordt
afgespeeld, verschijnt het PIP-scherm. In het grote scherm wordt het
afgespeelde kanaal weergegeven en in het kleine scherm rechtsonder wordt
een livekanaal als PIP weergegeven.
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om het kleine PIP-venster (livekanaal)
verticaal te verplaatsen.
Als u op de knop [ENTER] drukt, wordt een blauwe balk weergegeven in het
livescherm. Als u op de knop Channel (Kanaal) drukt, kunt u het livescherm
wijzigen in het geselecteerde kanaal.
➃ 6-delig scherm : Als u in het enkele scherm op de knop Mode (Modus) drukt, wordt een
6-delig scherm weergegeven.
Het enkele scherm wordt rechtsboven weergegeven en de 4 liveschermen
worden linksonder weergegeven.
⑤ 9-delig scherm : Als u in het 4-delige scherm op de knop Mode (Modus) drukt, wordt een
9-delig scherm weergegeven.
Het 4-delige scherm wordt rechtsboven weergegeven en de 4 liveschermen
worden linksonder weergegeven.
Stilstaande beelden weergeven
●
Audio aan/uit:
Als u in een ander scherm op de knop [Audio] drukt dan in het 4-delige scherm (zoals in
een enkel scherm, PIP-scherm en 9-delig scherm), kunt u het geluid van het afspeelkanaal
in- of uitschakelen.
In het 4-delige scherm is Audio uitgeschakeld.
Nederlands
8-10
Hoofdstuk 9
Smart Viewer
Nederlands
9
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
1
Inleiding
Smart Viewer is een programma waarmee pc-gebruikers SHR-2040/2041/2042 op
hun pc kunnen installeren en de video- en geluidsgegevens in real-time via een
netwerk kunnen controleren zonder aanwezig te zijn op de locatie waar de
SHR-2040/2041/2042 is geïnstalleerd.
9-1
Nederlands
2
Functies
●
Dankzij het comprimeren van videogegevens met de videocompressiemethode
MPEG-4, worden videobeelden van goede kwaliteit afgespeeld.
●
De compressiemethode G0.726 voor spraak zorgt voor spraakgegevens van
goede kwaliteit.
Dankzij het beschermingsmateriaal van de microfoon wordt de kwaliteit van spraak
op afstand verbeterd.
●
Omdat de video-/geluidsstroom via RTP (Real-Time Transport Protocol) wordt
verzonden, zijn in real-time afgespeelde video-opnamen van uitstekende kwaliteit
en wordt de verzendsnelheid niet plotseling onderbroken bij gelijktijdige
verbindingen van meerdere gebruikers.
●
Het gebruik van RTSP (Real-Time Streaming Protocol) maakt een veilige
bediening via het netwerk mogelijk.
●
Er worden verschillende transportprotocollen ondersteund (TCP/IP, UDP (Unicast
en Multicast)).
●
U kunt op elk gewenst moment verbinding maken om video- en geluidsgegevens
te controleren door slechts het IP-adres in te voeren.
●
Tijdens de controle kunt u niet alleen real-time opnamen (*.dvr-indeling) uitvoeren
met een gebruikers-pc, maar ook opgenomen videobestanden (*.dvr-indeling)
converteren in frameafbeeldingen (JPEG-indeling).
●
Maximaal 3 Smart Viewer-gebruikers kunnen gelijktijdig verbinding maken met een
DVR.
(Als multicast wordt gebruikt, kunnen maximaal 6 gebruikers verbinding maken.)
●
Met Smart Viewer kunt u 16 SHR-2040/2041/2042's aansluiten om deze
tegelijkertijd te controleren.
●
Smart Viewer is geoptimaliseerd voor de resolutie 1024x768.
Nederlands
9-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3
Pc-specificaties (aanbevolen)
4
Installatie Smart Viewer
●
Besturingssysteem : Win98SE, WinMe, Win2000, WinXP
Installatie Smart Viewer
●
Aanbevolen : Pentium 3-processor, 1 GHz of meer
●
Plaats de Smart Viewer-cd in het cd-romstation en open de map Smart Viewer op
de cd.
●
Start het bestand Setup.exe.
256 MB RAM of meer
32 MB VGA RAM of meer
DirectX 8.1 of hoger
Opmerking
Afhankelijk van de opnamesnelheid, het videoformaat en de specificaties van de
gebruikers-pc die zijn ingesteld voor de SHR-2040/2041/2042, kan het aantal
afspeelframes in Smart Viewer verschillen.
Raadpleeg Appendix 5 voor uitgebreide informatie.
9-3
Nederlands
Nederlands
9-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Klik op de knop "Volgende".
●
Als u instemt met de Smart Viewer-licentie, klikt u op "Ja".
●
9-5
Nederlands
●
De bestanden worden geïnstalleerd en het systeem wordt ingesteld.
●
De installatie is voltooid. Klik op "Voltooien" om de installatie te beëindigen.
Kies een map waarin u Smart Viewer wilt installeren en klik op "Volgende".
Nederlands
9-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
5
Uitvoer van Smart Viewer
●
Dubbelklik op het pictogram Smart Viewer op het achtergrondscherm om het
programma te starten.
6
Smart Viewer-beginscherm
●
Beschrijving van scherm
2
1
3
4
6
5
7
8
11
9
10
12 13 14
! Met deze tab start u de zoekmodus waarmee u het videobestand kunt zoeken en
afspelen dat op een SHR-2040/2041/2042 is opgenomen en start u de
controlemodus voor real-time videocontrole.
@ Met deze knoppen sluit of minimaliseert u het programma.
# Hier wordt de huidige datum, dag en tijd weergegeven.
$ Deze knop gebruikt u voor de verbinding met de vooraf ingestelde DVR
(SHR-2040/2041/2042) of locatie.
% In dit scherm wordt de controlevideo weergegeven.
^ Met deze knoppen kiest u het venster met de gebeurtenisberichten of het venster
met de status van de verbinding met de camera.
& In dit venster wordt het gebeurtenisbericht van de SHR-2040/2041/2042 in real-time
weergegeven.
* Met deze knoppen wordt de status van het huidige kanaal weergegeven.
( Met deze knoppen wijzigt u het geluidsvolume en de helderheid/het contrast van de
video en slaat u het videobestand op.
) Deze knoppen gebruikt u voor PTZ-functies.
1 Deze knoppen gebruikt u voor de opdeling van het scherm en de intervalmodus.
2 Deze knop gebruikt u voor de herroeping van de verbinding.
3 Deze knop gebruikt u voor de functie Favorite (Favoriet) wanneer u verbinding maakt
met de site.
4 Met deze knop opent u het venster Setup (Instellingen) om de instellingen van Smart
Viewer of SHR-2040/2041/2042 te wijzigen. (Raadpleeg 9-30 Instellingen voor meer
informatie.)
9-7
Nederlands
Nederlands
9-8
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
7
Controlemodus
Verbinding DVR (SHR-2040/2041/2042) / SITE
- Selecteer de naam van de DVR (SHR-2040/2041/2042) of site die u wilt
verbinden en klik op de verbindingsknop.
●
Opmerking
Maximaal 3 gebruikers (1 met beheerdersrechten en 2 met gebruikersrechten) kunnen
tegelijkertijd toegang krijgen tot de SHR-2040/2041/2042. Bij multicast hebben maximaal 5
gebruikers tegelijkertijd toegang.
Let op
Zodra er 3 gebruikers verbinding hebben (of 6 gebruikers bij multicast), staat de
SHR-2040/2041/2042 geen verbindingen meer toe.
Opmerking
●
Verbindingsscherm controlemodus
In de instellingsmodus kunt u de naam, het IP-adres en het wachtwoord instellen voor de
DVR-verbinding (SHR-2040/2041/2042). Ook de site-instelling waarmee u tegelijkertijd
verbinding kunt maken met meerdere DVR’ s (SHR-2040/2041/2042) is beschikbaar in de
instellingsmodus.
U kunt verbinding maken met maximaal 16 DVR's (SHR-2040/2041/2042) wanneer u
verbinding maakt met de site.
Verbindingsproblemen
1. Wachtwoordcertificatie mislukt
- Als het netwerkwachtwoord van de SHR-2040/2041/2042 niet overeenkomt met
het verbindingswachtwoord van de Smart Viewer, wordt een venster
weergegeven waarin u wordt gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren.
Opmerking
Wanneer in de modus 9-delig verbinding wordt gemaakt met de SHR-2040/2041/2042,
worden de instellingen gewijzigd in de modus 4-delig en wordt een 4-delig scherm weergegeven.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u dit weer wijzigen in de modus 9-delig.
2. Verbindingsprobleem beheerder/gebruiker
Let op
Als u "Video size" (Videoformaat) of "Color Quality"(Kleurkwaliteit) wijzigt via het
instellingstabblad [Display Registration Information](Weergave registratiegegevens)
terwijl de Smart Viewer actief is, kunnen er onverwachte problemen optreden in de
Smart Viewer.
Sluit de Smart Viewer af voordat u deze instellingen gaat wijzigen.
- Als de SHR-2040/2041/2042 waarmee u verbinding wilt maken al wordt gebruikt
door iemand met beheerdersrechten, krijgt u gebruikerstoegang tot de
SHR-2040/2041/2042.
●
Knop Mode Conversion (Modus wisselen)
- Met deze knop kunt u wisselen tussen de controlemodus en de zoekmodus.
9-9
Nederlands
Nederlands
9-10
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Tijdinformatie
Opmerking
# U kunt het geluid van het kanaal in- en uitschakelen door op het
luidsprekerpictogram te klikken.
: Audio UIT
- Zodra u verbinding hebt met de SHR-2040/2041/2042, worden de huidige datum,
dag en tijd van de SHR-2040/2041/2042 weergegeven.
- Anders worden de huidige datum, dag en tijd volgens uw pc weergegeven.
: Audio AAN
Als u het geluid van een SHR-2040/2041/2042-kanaal uitschakelt, wordt het
pictogram voor "uitgeschakeld" weergegeven.
: Audio uitgeschakeld
●
Verbindingsgegevens
✴ U kunt voor het actieve kanaal het volume aanpassen of het geluid dempen met
behulp van de volgende audioknop.
- Zodra u verbinding hebt met de SHR-2040/2041/2042, wordt onder de
verbindingsknop de verbindingsstatus weergegeven.
- Als u hier op de verbindingsknop drukt, wordt de verbinding verbroken.
Opmerking
% alarmen en bewegingsdetectie op het kanaal van de SHR-2040/2041/2042 dat
hiervoor is ingesteld, worden in real-time op het scherm weergegeven aan de
hand van een pictogram.
: Motion Detection (Bewegingsdetectie)
●
: Alarmgebeurtenis
Scherminformatie op afspeelscherm
2
1
3
Opmerking
^ Als u een PTZ-camera aansluit en instelt op de SHR-2040/2041/2042, wordt de
beheersbaarheid van de PTZ voor het kanaal weergegeven.
✴ Selecteer een kanaal dat geschikt is voor PTZ en gebruik de knop PTZ onderaan
voor het beheer van PTZ. (Zie de beschrijving van de knop PTZ.)
4
5
6
! Hier worden het kanaalnummer, de cameranaam en het videoformaat
weergegeven.
Videoformaat : (C)CIF / (N)Normal (normaal) / (L)Large (groot)
@ Als de videogegevens van het huidige kanaal op uw pc worden opgenomen,
wordt hier de markering REC weergegeven.
# Hier wordt de knop Audio AAN/UIT weergegeven.
$ Hier worden de naam en het IP-adres van de aangesloten SHR-2040/2041/2042
weergegeven.
% Hier wordt de huidige alarmstatus van het kanaal weergegeven.
^ Hier wordt de beheersbaarheid van de PTZ van het huidige kanaal weergegeven.
9-11
Nederlands
Nederlands
9-12
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Weergavevenster Gebeurtenislog
Let op
In geval van een gebeurtenis Time Change (Tijdswijziging), Load Factory Default
(Fabriekinstellingen herstellen), Network Change (Wijziging netwerk), System
Shutdown (Systeem uitgeschakeld) of Hdd Format (Hdd formatteren) verbreekt de
Smart Viewer automatisch de verbinding.
●
Indicatievenster Cameraverbinding
- Klik op de knop Log om het weergavevenster Log in te schakelen.
- Hier worden gebeurtenissen (alarm, gebruikersverbinding en wijzigingen in
instellingen) op de SHR-2040/2041/2042 in real-time weergegeven.
Opmerking
[Gebeurtenisbericht]
‹ Connecting.. (Bezig met verbinden) : er wordt geprobeerd verbinding te maken met de
SHR-2040/2041/2042.
‹ Connected.. (Verbonden) : de verbinding met de SHR-2040/2041/2042 is tot stand gebracht.
‹ Connection Failed (Verbinding is mislukt): de verbinding met de SHR-2040/2041/2042 is mislukt.
‹ Disconnected.. (Verbroken) : de verbinding met de SHR-2040/2041/2042 is verbroken.
‹ Setup(Remote)(Instellingen (extern)) : SHR-2040/2041/204-instellingen bij DVR-instellingen van
Viewer zijn gewijzigd.
‹ Setup Start / End (Local) (Begin/einde instelling (lokaal)) : menuscherm SHR-2040/2041/2042
beginnen/beëindigen).
‹ Video Loss CH[N] (Videoverlies kanaal [N]) : er is videoverlies opgetreden in kanaal N van de
SHR-2040/2041/2042.
‹ Time Change (Wijziging tijd) : datum/tijd van SHR-2040/2041/2042 is gewijzigd.
‹ Load Factory Default (Fabrieksstandaard laden) : SHR-2040/2041/2042-systeem geïnitialiseerd.
‹ Network Change (Wijziging netwerk) : SHR-2040/2041/2042-netwerkinstellingen zijn gewijzigd.
‹ System Shutdown (Systeem uitschakelen) : SHR-2040/2041/2042-systeem beëindigd.
‹ Hdd Format (HDD formatteren) : SHR-2040/2041/2042 HDD geïnitialiseerd.
‹ Disk Full (Schijf vol) : onvoldoende ruimte op SHR-2040/2041/2042.
‹ Power Failure Recovery (Herstel stroomonderbreking) SHR-2040/2041/2042 is hervat na
stroomonderbreking.
‹ Backup Start/End/Fail/Stop (Start/einde/fout/stop back-up) : back-up van SHR-2040/2041/2042
begonnen/beëindigd/mislukt/gestopt.
‹ Network Traffic Busy(Netwerk druk) : gegevenstransport op netwerk verloopt niet soepel.
‹ Access Denied(Limit Over) (Toegang geweigerd (over limiet)) : te veel verbindingen.
9-13
Nederlands
- Hier wordt de status van de verbinding van de DVR en de CAMERA in een lijst
weergegeven.
Opmerking
[Kleur pictogram DVR]
‹ Bij een succesvolle verbinding met de SHR-2040/2041/2042 is het pictogram
geel, anders is het zwart.
[Kleur pictogram DVR]
‹ Bij verbinding met de CAMERA voor controle is het pictogram geel.
‹ Als verbinding mogelijk is, is het pictogram blauw, anders is het zwart.
Nederlands
9-14
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Knop voor selectie schermsplitsing
- Modus Volledig scherm / Enkelvoudig / Vierdelig / Negendelig / Zestiendelig
- U kunt de modus Schermsplitsing tijdens de controle wijzigen.
●
Knop intervalmodus
: Bij controle in modus Vierdelig
-
Hiermee wordt met een vooraf ingestelde interval van kanaal gewisseld.
De tijdsinterval kan worden ingesteld in Instellingsmodus ➝ Instelling Viewer.
In de modus Enkelvoudig : 1 ➝ 2 ➝ 3 ➝ 4 ➝ 1 (kanaal)
In de modus Vierdelig : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (kanaal)
In de modus Negendelig : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (kanaal)
In de modus Zestiendelig : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (kanaal)
Opmerking
: Bij controle in modus Enkelvoudig
Als u via een site bent verbonden met meerdere DVR's (SHR-2040/2041/2042) is de
tijdsinterval als volgt:
- In de modus Enkelvoudig : DVR1:3CH ➝ ... ➝ DVR1:4CH _ DVR2:1CH ➝ ... ➝
DVR1:1CH
- In de modus Vierdelig : DVR1:1,2,3,4CH ➝ ... ➝ DVR2:1,2,3,4CH
- In de modus Negendelig : DVR1:1,2,3,4CH ➝ DVR2:1,2,3,4CH ➝ ... DVR3:1,2,3,4CH
- In de modus Zestiendelig : DVR1:1,2,3,4CH ➝ DVR2:1,2,3,4CH ➝ DVR3:1,2,3,4CH
●
Informatie-/selectieknop Status controlescherm
- Hiermee wordt de schermsplitsing of controlemodus voor het actieve scherm
weergegeven.
: Camera uit
Opmerking
Het nummer in het pictogram op het scherm verwijst naar de schermpositie in de Smart
Viewer.
: Het oranje pictogram geeft aan dat het huidige kanaal is aangesloten op een
camera.
: Het grijze pictogram geeft aan dat het huidige kanaal is aangesloten op een
camera maar niet in het scherm wordt weergegeven.
: Het zwarte pictogram met een schuine streep geeft aan dat het huidige kanaal
niet is aangesloten op een camera.
9-15
Nederlands
Nederlands
9-16
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Knop Next (Volgende)
- Klik met de linkermuisknop op de knop NEXT (Volgende) om het volgende kanaal na het
huidige kanaal weer te geven.
- In de modus Enkelvoudig : 1 ➝ 2 ➝ 3 ➝ 4 ➝ 1 (kanaal)
- In de modus Vierdelig : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (kanaal)
- In de modus Negendelig : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (kanaal)
- In de modus Zestiendelig : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (kanaal)
●
Knop FAVORITE (Favoriet)
- Als u op FAVORITE (Favoriet) drukt, wordt het venster FAVORITE (Favoriet)
geactiveerd.
a
Opmerking
Als u via een site bent verbonden met meerdere DVR's (SHR-2040/2041/2042) is de
tijdsinterval als volgt:
- In de modus Enkelvoudig : DVR1:3CH ➝ ... ➝ DVR1:4CH ➝ DVR2:1CH ➝ ... ➝
DVR1:1CH
- In de modus Vierdelig : DVR1:1,2,3,4CH ➝ ... ➝ DVR2:1,2,3,4CH
- In de modus Negendelig : DVR1:1,2,3,4CH ➝ DVR2:1,2,3,4CH ➝ DVR3:1,2,3,4CH ...
- In de modus Zestiendelig : DVR1:1,2,3,4CH ➝ DVR2:1,2,3,4CH ➝ DVR3:1,2,3,4CH ...
a
b
b
c
●
Knop CALLBACK (Herroepen)
c
d
d
- Als u op de knop CALLBACK (Herroepen) drukt, wordt het venster CALLBACK
(Herroepen) geopend waarmee u berichten kunt ontvangen.
- Zodra u een bericht ontvangt, probeert de Smart Viewer verbinding te maken met een DVR.
- U ontvangt een bericht in geval van een gebeurtenis Video Loss (Videoverlies), Alarm
of Motion Detection (Bewegingsdetectie).
- U kunt instellen of het alarm moet worden ingeschakeld op het moment dat u een
gebeurtenisbericht ontvangt.
9-17
Nederlands
Als u op de huidige FAVORITE (Favoriet) klikt, worden de
huidige camera-instellingen op het scherm weergegeven.
U kunt de geselecteerde FAVORITE (Favoriet) of alle
ingestelde waarden voor FAVORITE (Favoriet) verwijderen.
U kunt een nieuw nummer en een nieuwe naam voor een
FAVORITE (Favoriet) instellen.
U kunt de interval van de FAVORITE (Favoriet) wijzigen.
Opmerking
- De knop FAVORITE (Favoriet) is alleen beschikbaar als u verbinding hebt met de SITE.
- De instellingsgegevens voor FAVORITE (Favoriet) worden bewaard in het
Config-bestand, ook als u geen verbinding meer met de SITE hebt.
- Als u via Setup wijzigingen aanbrengt in de DVR-lijst waaruit de SITE bestaat, worden
de instellingen voor FAVORITE (Favoriet) geïnitialiseerd.
Nederlands
9-18
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Knop video-opname
- Als u een kanaal afspeelt en op de knop "Save" (Opslaan) klikt, worden de
beelden in een speciale map op uw pc opgeslagen in een bestandsindeling met
de extensie *.dvr.
- De naam van de map waarin een afbeelding wordt opgeslagen, de
bestandsnaam en de lengte van de opname worden ingesteld via
Instellingsmodus ➝ Instelling Viewer.
- De lengte van de opname kan worden ingesteld tussen een minuut en 10
minuten.
- De opgeslagen opname kan worden afgespeeld in de lokale modus of de
zoekmodus.
- Klik nogmaals op de knop om de opname te beëindigen. U kunt de opname
echter niet binnen 10 seconden na het begin van de opname beëindigen.
●
Controleknoppen PTZ-camera
- Selecteer een kanaal dat is aangesloten op de PTZ-camera om de PTZ-functies te
bedienen.
- PAN Left / Right (Links/rechts pannen)
- TILT Up / Down (Omhoog /omlaag kantelen)
- Diagonale bediening
- Midden op de knop wordt weergegeven voor welk kanaal PTZ actief is.
3
1
2
Volumeknop
- U kunt het volume van het kanaal dat wordt afgespeeld aanpassen of het geluid
dempen.
- Het volume kan worden ingesteld van 0 tot +10.
●
●
Knop Helderheid/contrast beeld
- Met de regelknop (+,-) kunt u de beeldhelderheid en het contrast instellen voor
het kanaal dat wordt afgespeeld.
- De standaardwaarde is ingesteld op +5.
- De helderheid en het contrast kunnen worden ingesteld van 0 tot +10.
- Druk op de knop
om de standaardwaarde te herstellen.
!@ ZOOM IN / OUT (Inzoomen/uitzoomen)
# POWER ZOOM : Klik op de knop P om POWER ZOOM te activeren
- Met POWER ZOOM kunt u het beeld in- of uitzoomen door in het scherm te klikken.
- Als POWER ZOOM actief is, kunt u met ZOOM IN / OUT (In-/uitzoomen) het beeld
in- of uitzoomen.
- Gebruiksaanwijzing POWER ZOOM : Klik op POWER ZOOM ➝ Selecteer ZOOM
IN (Inzoomen) of OUT (Uitzoomen) ➝ Klik op het gebied in het beeld dat u wilt in- of
uitzoomen ➝ Het gebied wordt in- of uitgezoomd.
Opmerking
De functie PAN / TILT / ZOOM (Pannen/kantelen/ in- en uitzoomen) wordt door alle
camera’s ondersteund.
POWER ZOOM wordt echter alleen ondersteund door de Samsung Smart Dome
Camera. De functie TILT (Kantelen) werkt tot 45°.
Opmerking
De aangepaste waarden voor volume, helderheid en contrast worden opgeslagen op
uw pc en blijven zelfs bewaard als u de Smart Viewer afsluit en opnieuw opstart.
1
2
3
4
* De functie Helderheid/contrast wordt niet ondersteund in Windows 98 en ME.
9-19
Nederlands
Nederlands
9-20
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
! PRESET (Vooraf instellen)
- Druk op de knop PRESET (Vooraf instellen) om het instellingsvenster voor PRESET
(Vooraf instellen) weer te geven.
●
Zelf het menu voor het PTZ-apparaat instellen
a Als u op het huidige vooraf ingestelde numa
mer en naam klikt, wordt de camera naar
deze positie verplaatst.
! U kunt het functiemenu in de PTZ-camera instellen.
1
b U kunt de geselecteerde waarde of alle
b
instellingswaarden voor PRESET (Vooraf
instellen) verwijderen.
c
c U kunt een nieuw nummer en naam instellen
voor PRESET (Vooraf instellen).
Opmerking
! De functie PRESET (Vooraf instellen) wordt door alle camera’s ondersteund.
U kunt maximaal 20 items vooraf instellen.
Voor de AD Protocol-camera kunt u echter maximaal 7 items vooraf instellen.
@ AUTOPAN (Automatisch pannen) : De camera beweegt heen en weer tussen het
begin en het eind.
# SCAN (Scannen) : De camera schakelt tussen de vooraf ingestelde posities.
$ PATTERN (Patroon) : De camera volgt een door de gebruiker ingestelde route.
Opmerking
De namen van functies @,# en $ verschillen per camera en sommige camera’s
ondersteunen deze functies niet.
- De Samsung-camera ondersteunt alle functies en gebruikt de bovenstaande namen.
- De Panasonic-camera ondersteunt alle functies, maar gebruikt andere namen.
@ SEQUENCE (Volgorde) # AUTOPAN (Automatisch pannen) $ SORT (Sorteren)
- De PELCO-camera ondersteunt alle functies, maar gebruikt andere namen.
@ FRAME SCAN (Frame scannen) # AUTO SCAN (Automatisch scannen)
$ PATTERN (Patroon)
- Andere camera’s ondersteunen de functies @AUTOPAN (Automatisch pannen),
# SCAN (Scannen) en $ PATTERN (Patroon) niet.
9-21
Nederlands
! Dit is een menuscherm dat door de camera zelf wordt geleverd en via de Viewer
wordt weergegeven.
@ Met de knoppen /// kunt u door de menu’s bladeren.
# Deze knop fungeert als Enter-knop.
Opmerking
De functie Camera Menu Setup (Instelling menu camera) wordt alleen ondersteund
door camera’s van Samsung en Panasonic.
Let op
Als voor de SHR-2040/2041/2042 gebruik wordt gemaakt van de beheersfuncties
voor de PTZ-camera, heeft de Smart Viewer geen controle over de PTZ-camera.
De beheersfuncties voor de PTZ-camera zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met
beheerdersrechten.
Nederlands
9-22
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
8
Zoekmodus
●
Het beginscherm van de zoekmodus
- De zoekmodus bestaat uit een modus op afstand, waarmee u beelden van de
SHR-2040/2041/2042 kunt zoeken en afspelen, en de lokale modus waarmee u
*.dvr-bestanden kunt afspelen die zijn opgeslagen in de hiervoor aangewezen
map op uw pc.
●
DVR (SHR-2040/2041/2042) selecteren/wijzigen door verbinding met SITE te
maken
- Hetzelfde als "Verbinding DVR (SHR-2040/2041/2042) / SITE" voor de
controlemodus.
●
DVR (SHR-2040/2041/2042) selecteren/wijzigen door verbinding met SITE te
maken
- Selecteer SHR-2040/2041/2042 in de verbindingslijst.
- SHR-2040/2041/2042 wordt zwart weergegeven als er verbinding is met iemand
met ADMIN (beheers-) rechten en grijs als er verbinding is met iemand met
USER (gebruikers-) rechten.
- Zonder ADMIN (beheers-) rechten is zoeken niet mogelijk.
●
Modus op afstand
- In deze modus worden de beelden die zijn opgenomen op de
SHR-2040/2041/2042 via het netwerk overgebracht om te worden afgespeeld.
- U kunt maximaal 4 kanalen tegelijkertijd doorzoeken en afspelen.
- In het afspeelscherm worden de videogegevens afgespeeld van het tijdstip dat
wordt aangegeven op de tijdbalk.
1
3
4
2
5
6
7
8
10
11
9
12
! Hiermee kunt u overschakelen naar de modus op afstand voor het beheren van
beelden die zijn opgeslagen in de SHR-2040/2041/2042.
@ Hier worden de beelden afgespeeld.
# Hiermee kunt u overschakelen naar de modus op afstand voor het via het netwerk
overbrengen van beelden die zijn opgeslagen in de SHR-2040/2041/2042.
$ Met deze knop schakelt u over naar de lokale modus voor het afspelen van
*.dvr-bestanden die op uw pc zijn opgeslagen.
% Kalendervenster waarin u het jaar, de maand en de dag voor uw zoekopdracht
kunt instellen.
^ Controleknoppen voor het geluidsvolume en de helderheid en het contrast van het
beeld.
& Met deze knoppen wijzigt u de deling van het scherm.
* Knoppen voor de functies Record (Opnemen) / Convert File (Bestand converteren)
/ Print (Afdrukken) / Setup (Instelling).
( Controleknoppen voor het afspelen van de gevonden beelden.
) Weergave van het volgende kanaal.
1 Knop voor het wijzigen van kanaal en DVR of het vernieuwen van het
kalendervenster en de tijdlijn.
2 Tijdlijn waarop tijdinformatie wordt weergegeven over de zoekdata die in de
SHR-2040/2041/2042 zijn opgenomen.
Klik op deze knop om over te schakelen naar de modus op
afstand.
Opmerking
- Wanneer u verbinding maakt met de site, selecteert u in de lijst met
cameraverbindingen de DVR die u wilt zoeken.
- Als u zich als gebruiker aanmeldt, hebt u geen toegang tot de zoekmodus.
9-23
Nederlands
Nederlands
9-24
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Kalendervenster
@ Knop Backup
- In de stand Stop kunt u met de knop Video Save (Beeld oplaan) back-ups maken.
- Als de videogegevens zijn opgenomen op de on line SHR-2040/2041/2042,
wordt de datum rood weergegeven.
- Klik op de rode datum om de opgeslagen videogegevens weer te geven.
- De geselecteerde datum wordt gemarkeerd met een dik rood kader.
- ¦: Om naar de vorige maand te gaan.
- ‹: Om naar de volgende maand te gaan.
●
Volumebeheer, bedieningsknoppen voor helderheid en contrast van beelden
- Hetzelfde als de beheersfuncties voor de controlemodus
- De functie Helderheid/contrast wordt niet ondersteund in Windows 98 en ME.
●
Knop voor selectie schermsplitsing
- Modus Volledig scherm / Enkelvoudig / Vierdelig / Negendelig / Zestiendelig
Opmerking
In de modus op afstand is de modus Negendelig niet beschikbaar en in de lokale
modus zijn de modi Vierdelig en Negendelig niet beschikbaar.
●
Nederlands
Opmerking
Het opslaan van beelden in de modus op afstand is alleen beschikbaar als de knop Play
(Afspelen) / Reverse Play (Achteruit afspelen) / Fast Forward (Snel vooruitspoelen) / Fast
Backward (Snel terugspoelen) ingedrukt blijft.
De functie Back-up is in de modus op afstand beschikbaar in de stand Stop.
In het geval van een AVI-back-up hebt u de DivX-codec nodig voor het afspelen van
opgeslagen bestanden. U vindt de DivX-codec op www.divx.com.
# Knop File Converting (Bestandsconversie)
- Met deze functie kunnen *.dvr-bestanden worden omgezet naar *.jpg-bestanden.
Video Save(Backup) (Beeld opslaan (back-up) / Video Conversion
(Beeldconversie) / Print (Afdrukken) / Setup (Instelling)
1
9-25
- Druk op de knop Save (Opslaan) om het venster voor back-ups weer te geven.
- Stel een begin- en eindtijd voor de back-up in en selecteer de bestandsindeling waarin u de back-up wilt opslaan.
- Zodra u op de knop Start klikt, begint de back-up.
Het back-upbestand wordt opgeslagen aan de hand van het ingestelde pad :
Setup (Instelling) ➞ Viewer Setup (Instelling Viewer) ➞ Video Recording
(Video-opname) ➞ Video Location (Videolocatie).
- Klik op de knop Stop om de back-up te beëindigen.
2
3
4
! Knop Video Save (Beeld opslaan)
Tijdens het afspelen (afspelen/achteruit afspelen/snel vooruitspoelen/snel
terugspoelen)
- Als u tijdens het afspelen een kanaal selecteert en op de knop SAVE
(Opslaan) klikt, worden de beelden in een speciale map op uw pc opgeslagen
in een bestandsindeling met de extensie *.dvr.
- De map waarin een afbeelding wordt opgeslagen, de bestandsnaam en de
lengte van de opname kunnen worden ingesteld via Instellingsmodus ➝
Instelling Viewer.
- De lengte van de opname kan worden ingesteld tussen een minuut en 10 minuten.
- Klik nogmaals op de knop om de opname te beëindigen.
U kunt de opname echter niet binnen 10 seconden na het begin van de
opname beëindigen.
- Klik op de knop "Open" (Openen) om het *.dvr-bestand te selecteren dat u wilt converteren.
- Selecteer JPEG Frame of AVI Video.
- Als u JPEG Frame selecteert, wordt het bestand geconverteerd naar de indeling *.jpg als u op
"Start" drukt.
Het geconverteerde *.jpg-bestand wordt opgeslagen aan de hand van het ingestelde pad :
Setup (Instelling) ➞ Viewer Setup (Instelling Viewer) ➞ File Converting (Bestandsconversie) ➞
Jpeg Location (Jpeg-locatie).
- Als u AVI Video selecteert, wordt het bestand geconverteerd naar de indeling *.avi als u op "Start"
drukt. Het geconverteerde *.avi-bestand wordt opgeslagen aan de hand van het ingestelde pad :
Setup (Instelling) ➞ Viewer Setup (Instelling Viewer) ➞ File Converting (Bestandsconversie)
➞AVI Location (AVI-locatie). Druk op de knop "Start" om het bestand te converteren tot *.jpgbestand. Druk op Setup (Instelling) ➞ Viewer Setup (Instelling Viewer) ➞ File Converting
(Bestandsconversie) om het geconverteerde *.jpg-bestand op te slaan.
- Druk op de knop Stop om de bestandsconversie te onderbreken.
Nederlands
9-26
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
$ Print (Afdrukken)
- Met deze functie wordt het schermgebied van de weergegeven beelden
afgedrukt.
Opmerking
Tijdens het afspelen (afspelen/achteruit afspelen/snel vooruitspoelen/snel
terugspoelen) kunt u niet de verbinding verbreken of overschakelen naar de
controlemodus of de lokale modus.
Klik op de knop Stop voordat u een van deze handelingen uitvoert.
●
Tijdlijn
- In de tijdlijn wordt de tijdinformatie weergegeven over de beelden in de
SHR-2040/2041/2042 die in het kalendervenster zijn geselecteerd.
- In de normale modus wordt de tijdinformatie over 24 uur aangegeven, terwijl in
de uitgebreide modus de tijdinformatie elke 2 uur wordt aangegeven.
2
1
3
% Knop Setup Mode (Instellingsmodus)
- Met deze knop wordt het venster van de instellingsmodus weergegeven.
[Normale modus]
! De in het afspeelscherm weergegeven kanalen worden met een witte achtergrond
aangegeven.
@ Tijdlijn: de tijdinformatie over de beelden die zijn opgenomen op de
SHR-2040/2041/2042.
# Tijdbalk: hier wordt de huidige tijd weergegeven van de beelden die in het
afspeelscherm worden weergegeven.
Opmerking
●
Afspeelknoppen
2
1
5
9
Dubbelklik op het gebied bij de tijdbalk om over te schakelen naar de inzoommodus.
Elke kolom op de tijdlijn staat voor één uur.
Afhankelijk van de opnametoestand is de tijdlijn groen (normaal), rood (paniek),
oranje (alarm), blauw (beweging), geel (schema) of paars (videoverlies).
3
7
4
6
Nederlands
2
8
! Play (Afspelen) : afspelen
@ Reverse Play (Achteruit afspelen) : achteruit afspelen
# Stop : stoppen
$ Fast Forward (Snel vooruitspoelen) : sneller afspelen
% Fast Backward (Snel terugspoelen) : sneller achteruit afspelen
^ Step Forward (Beeld voor beeld vooruitspoelen) : per seconde vooruit afspelen
& Step Backward (Beeld voor beeld terugspoelen) : per seconde achteruit afspelen
* Go to First (Naar eerste) : het eerste beeld in de tijdlijn afspelen
( Go to Last (Naar laatste) : het nieuwste (laatste) beeld in de tijdlijn afspelen
9-27
1
[Inzoommodus]
! Weergave van de tijdlijn een uur eerder.
@ Weergave van de tijdlijn een uur later.
Opmerking
Dubbelklik nogmaals op het gebied bij de tijdbalk om over te schakelen naar de normale modus.
Elke kolom op de tijdlijn staat voor 5 minuten.
Afhankelijk van de opnametoestand is de tijdlijn groen (normaal), rood (paniek),
oranje (alarm), blauw (beweging), geel (schema) of paars (videoverlies).
Nederlands
9-28
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
9
Instellingen
●
Knop Next (Volgende)
●
Beginscherm
3
- Hiermee wijzigt u het kanaal; net als met de knop Next (Volgende) in de controlemodus.
Opmerking
1
Tijdens het afspelen van video's (afspelen/achteruit afspelen/snel vooruitspoelen/snel
terugspoelen) kan het kanaal niet worden gewijzigd.
●
Knop Reload (Opnieuw laden)
2
- Hiermee wordt de tijdinformatie over de opname in het kalendervenster en de
tijdlijn bijgewerkt.
●
Lokale modus
- In deze modus kunt u *.dvr-bestanden afspelen die met de functie Record
(Opnemen) op uw pc zijn opgeslagen.
- U kunt slechts één kanaal zoeken en afspelen.
- U hoeft hiervoor geen verbinding te hebben met de SHR-2040/2041/2042.
- Alle functies behalve de kalenderweergave zijn hetzelfde als in de modus op afstand.
- De tijdinformatie over een lokaal bestand wordt samen met de bestandsnaam
weergegeven op de eerste kanaalpositie in de tijdlijn.
: Met deze knop kunt u in het venster voor bestandsselectie een
bestand selecteren om af te spelen of overschakelen naar de
lokale modus.
4
! Met deze tabs selecteert u de items voor de instellingen van de DVR, viewer, site
en softwareversie.
@ Hier worden de instellingsdetails van het geselecteerde item weergegeven.
# Met deze knop sluit u het venster Setup (Instellingen).
$ Met deze knoppen slaat u de gewijzigde gegevens in het venster Setup
(Instellingen) op, bekijkt u de gegevens voordat u deze wijzigt of sluit u het
venster.
Opmerking
In de lokale modus kunnen alleen *.dvr-bestanden worden afgespeeld die zijn opgeslagen met het geluid ingeschakeld.
9-29
Nederlands
Nederlands
9-30
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Tabs voor het selecteren van in te stellen item
- Tabs voor het selecteren van in te stellen item
- Deze tabs gebruikt u om het item te selecteren dat u wilt instellen.
- Er zijn 4 items beschikbaar : DVR Setup (Instellingen van de DVR), Viewer Setup
(Instellingen van de viewer), Site Setup (Instellingen van de site) en S/W Version
(Softwareversie).
- DVR Setup (Instellingen van de DVR) : op dit tabblad kunt u de instellingen van
de SHR-2040/2041/2042 extern wijzigen.
- Viewer Setup (Instellingen van de viewer) : op dit tabblad kunt u de verschillende
instellingen voor de werking van Smart Viewer opgeven.
- Site Setup (Instellingen van de site) : hier kunt u gegevens van de
SHR-2040/2041/2042 opgeven : de naam van de SHR-2040/2041/2042, het
IP-adres en het wachtwoord waarmee u verbinding maakt via Smart Viewer.
Ook kunt u alle geregistreerde SHR-2040/2041/2042's op een site voor beheer
registreren.
- S/W Version (Softwareversie) : bevat de huidige versie van Smart Viewer, de
systeemvereisten en de systeemsoftwareversie van de online
SHR-2040/2041/2042. Hier kunt u ook de systeemsoftware van de
SHR-2040/2041/2042 op afstand upgraden.
●
Gewijzigde gegevens opslaan/annuleren
Instellingen van de DVR
- Klik op [DVR Setup] voor de instellingen van de DVR.
- U kunt de instellingen van het menu van de SHR-2040/2041/2042 op afstand
wijzigen tijdens een verbinding met Smart Viewer.
- DVR Setup bestaat uit 5 onderdelen: System (Systeem), Camera/Audio
(Camera/Geluid, Monitoring (Controle), Recording (Opnemen) en Network
(Netwerk).
Opmerking
- U hebt alleen toegang tot DVR Setup als u over beheerdersrechten beschikt.
- De tab is uitgeschakeld als u als gebruiker bent verbonden met de
SHR-2040/2041/2042 of als er geen verbinding is.
1
2
- Klik op de knop [Apply] (Toepassen) als u de gewijzigde gegevens in het
instellingenvenster wilt wijzigen en klik op de knop [Cancel] (Annuleren) als u de
gegevens wilt weergeven voordat u deze wijzigt.
●
Het venster Setup (Instellingen) sluiten
- Klik op het pictogram [X] in de rechterbovenhoek van het venster Setup of klik op
de knop [Close] (Sluiten) om het venster Setup te sluiten.
- Als u instellingen van meerdere items hebt gewijzigd voordat u het venster sluit,
wordt onderstaand berichtvenster weergegeven. Als u op OK drukt, worden de
gewijzigde gegevens opgeslagen en wordt het venster Setup gesloten. Als u op
Cancel (Annuleren) drukt, worden de gewijzigde gegevens niet opgeslagen en
wordt het venster Setup gesloten.
! Als er meerdere SHR-2040/2041/2042's zijn aangesloten, wordt de naam
weergegeven van de SHR-2040/2041/2042 die is aangesloten met Admin-rechten.
Afhankelijk van de verbinding met een SHR-2040/2041/2042 of de site, wordt de
naam van de SHR-2040/2041/2042 of de naam van de SHR-2040/2041/2042 van
de site die is aangesloten met
Admin-rechten, weergegeven.
U kunt één SHR-2040/2041/2042 selecteren in het menu.
@ Het instellingenmenu voor de geselecteerde SHR-2040/2041/2042.
9-31
Nederlands
Nederlands
9-32
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Onderdelen van DVR Setup
! Systeem
- Information (Informatie)
Bevat de informatie over de online SHR-2040/2041/2042.
Let op
Het systeemwachtwoord moet volledig numeriek zijn en mag uit maximaal 8 cijfers
bestaan.
Opmerking
- De toets Delete en de combinatie Ctrl+C of Ctrl+V op het toetsenbord worden niet
ondersteund bij het invoeren van een systeemwachtwoord.
- Gebruik de toets BACKSPACE voor het verwijderen van cijfers.
Opmerking
Het standaard systeemwachtwoord is ingesteld op 4321.
- Date/Time (Datum/Tijd)
Date/Time (Datum/Tijd) wordt gebruikt om de gegevens voor datum, tijd,
indeling en DST in te stellen voor de online SHR-2040/2041/2042.
Opmerking
Raadpleeg hoofdstuk 5 voor uitgebreide informatie over DVR-instellingen.
- Password (Wachtwoord)
Hier stelt u het wachtwoord in voor het beheer van het menu
SHR-2040/2041/2042 of het invoeren van de SHR-2040/2041/2042-code.
Opmerking
- Als u de waarde voor Date/Time (Datum/Tijd) wijzigt, verbreekt
SHR-2040/2041/2042 automatisch de verbinding met Smart Viewer om de nieuwe
tijdsinstelling toe te passen.
- Na voltooiing van de nieuwe tijdsinstelling voor SHR-2040/2041/2042 kunt u
opnieuw verbinding maken met de Smart Viewer.
- Display Format (Weergave-indeling) of DST kunnen worden ingesteld zonder de
verbinding met de Smart Viewer te verbreken.
9-33
Nederlands
Nederlands
9-34
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
- Language (Taal)
Met Language (Taal) kunt u de taal van de online SHR-2040/2041/2042 instellen.
- Remocon (Remote Control Device) (Afstandsbediening)
Met Remocon (Afstandsbediening) kan de afstandsbediening worden
ingesteld die is gekoppeld aan de SHR-2040/2041/2042.
Opmerking
Het wijzigen van de taal door de systeemtaal resulteert in de wijziging van de
taalinstelling van SHR-2040/2041/2042.
Ondersteunde taalspecificatie kan worden gewijzigd.
- Modus Disk (Schijf)
Met de modus Disk kunt u de schrijfmodus instellen van de HDD die op de
SHR-2040/2041/2042 is geïnstalleerd.
9-35
Nederlands
Opmerking
Als u de afstandsbediening installeert op het hoofdapparaat van de
SHR-2040/2041/2042 en de instelling activeert, is de PTZ-bediening niet beschikbaar
in de Viewer.
Nederlands
9-36
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
@ Camera
- Config.
Met Config. kan Video (Video), Audio On/Off (Audio aan/uit), Camera Title
(Cameratitel) en Auto Sequence Time (Tijd automatische volgorde) worden
ingesteld voor elk kanaal van de online SHR-2040/2041/2042.
Let op
- Voor de titel wordt alleen Engels ondersteund. Als u de titel in uw eigen taal intypt
en toepast, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven en wordt u gevraagd
de titel opnieuw in te typen.
- De titel mag uit maximaal 15 tekens bestaan.
- Als u de titel leeg laat en toepast, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven
en wordt u gevraagd de titel opnieuw te typen.
- PTZ-apparaat
Hiermee wordt Camera ID, Protocol, Baud Rate, Parity, Data Bit, Stop Bit en
Serial Mode (Cameracode, Protocol, Baudsnelheid, Pariteit, Gegevensbit,
Stopbit en Seriële modus) ingesteld als de koepelcamera wordt verbonden
met alle kanalen.
# Monitoring (Controle)
- Monitoring (Controle)
Hiermee wordt de gebeurteniscontrole en de OSG-weergave van de
livemodus ingesteld.
Opmerking
- De toets Delete en de combinatie Ctrl+C of Ctrl+V op het toetsenbord worden niet
ondersteund bij het invoeren van een titel.
- Gebruik de toets BACKSPACE voor het verwijderen van cijfers.
9-37
Nederlands
Nederlands
9-38
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
$ Recording (Opname)
- Rec. (Opn.) Modus
Hiermee wordt het formaat, de kwaliteit en de snelheid van de video ingesteld
voor de opname door de opname in- of uit te schakelen voor het bijbehorende
kanaal in de livemodus.
NTSC
- Event Rec. (Geb. opn.)
Hiermee wordt het videoformaat, de kwaliteit, de snelheid, het pre-alarm en
het post-alarm ingesteld van de opname van een gebeurtenis.
NTSC
PAL
Opmerking
PAL
De snelheden 15,00 ips, 10,00 ips (NTSC) / 12,50 ips en 8,33 ips (PAL) worden niet
ondersteund in het videoformaat Full D1(L) (Volledig D1(L)).
- Video size Rec. (Videoformaat opname)
Hiermee wordt het videoformaat ingesteld.
Het videoformaat dat in het menu wordt ingesteld, heeft invloed op de
ips-instellingen van Rec. Mode (Opnamemodus) en Event Rec. (Gebeurtenis opnemen).
Opmerking
Opmerking
De snelheden 15,00 ips, 10,00 ips (NTSC) / 12,50 ips en 8,33 ips (PAL) worden niet
ondersteund in het videoformaat Full D1(L) (Volledig D1(L)).
9-39
Nederlands
De snelheden 15,00 ips, 10,00 ips (NTSC) / 12,50 ips en 8,33 ips (PAL) worden niet
ondersteund in het videoformaat Full D1(L) (Volledig D1(L)).
Nederlands
9-40
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
- Alarm Rec. (Alarm opn.)
Stelt de benodigde informatie voor de alarmopname in.
Opmerking
Er moeten meerdere camera's worden geselecteerd om het alarm op toe te passen.
- Videoverlies
Video Loss (Videoverlies) stelt informatie in over het informeren van de
gebruiker over videoverlies van SHR-2040/2041/2042.
% Network (Netwerk)
- Password (Wachtwoord)
Stelt het wachtwoord in voor Admin en Gebruiker wanneer verbinding wordt
gemaakt met de SHR-2040/2041/2042 via het netwerk in de Smart Viewer.
- Motion Rec. (Bew. opn.)
Stelt de benodigde informatie in voor de opname door Motion Detection
(Bewegingsdetectie).
Let op
- Het netwerkwachtwoord mag alleen bestaan uit cijfers en mag niet meer dan 8 tekens bevatten.
- Als u het wachtwoord leeg laat en toepast, wordt er een waarschuwingsbericht
weergegeven en wordt u gevraagd het wachtwoord opnieuw te typen.
9-41
Nederlands
Nederlands
9-42
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Opmerking
- De toets Delete en de combinatie Ctrl+C of Ctrl+V op het toetsenbord worden niet
ondersteund bij het invoeren van een netwerkwachtwoord.
- Gebruik de toets BACKSPACE voor het verwijderen van cijfers.
● Transfer Protocol (Overdrachtsprotocol)
- U kunt de waarde voor het overdrachtsprotocol wijzigen.
Het protocol ondersteunt TCP/IP en UDP (Unicast, Multicast). Bedien Poort
(TCP/IP) en Poort (UDP) om de verbindingspoort aan te passen.
Zowel Multicast als TTL worden gebruikt voor UDP (Multicast)
Opmerking
- Het standaard Admin-wachtwoord is ingesteld op 4321.
- Het standaard gebruikerswachtwoord is ingesteld op 4321.
- IP Settings (IP-instellingen)
Stelt de netwerkverbindingsmethode van SHR-2040/2041/2042 in.
SHR- 2040/2041/2042 ondersteunt verbinding met statische IP-adressen,
dynamische IP-adressen en ADSL (PPPoE).
Kan de netwerkbandbreedte instellen. Pas de bandbreedte aan bij het
netwerk waar de SHR-2040/2041/2042 op is aangesloten.
Stelt IP Address, Gateway, Subnet Mask en DNS (IP-adres, Gateway,
Subnetmasker en DNS) in.
Voer zowel de code als het wachtwoord van het ADSL-abonnement in.
● Callback (Herroepen)
- U kunt de functie Callback (Herroepen) van SHR-2040/2041/2042 instellen.
- Bij Alarm, Motion Detection of Video Loss (Alarm, Bewegingsdetectie of
Videoverlies) stelt u het IP-adres en de poort van de pc in waarop de Smart
Viewer is geïnstalleerd om Callback-berichten door te sturen.
Als het doorsturen van berichten mislukt, stelt u de waarde in voor een herhaling.
Let op
- Raadpleeg de netwerkbeheerder voor u Netwerk-IP, Gateway, Subnetmasker en
DNS invoert.
- Zowel ADSL-ID als wachtwoord kunnen zonder onderscheid worden ingesteld met
behulp van 40 tekens uit het alfabet, cijfers en symbolen.
9-43
Nederlands
Nederlands
9-44
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
Opmerking
- SHR-2040/2041/2042 gebruikt 4 poorten voor TCP-verbinding.
- Het POORT-nummer is flexibel en er zijn 4 achtereenvolgende nummers voor de
wijziging (554,555,556,557 ➝ 558,559,560,561) gegroepeerd.
- Als u gebruik maakt van de IP-router voor de netwerksamenstelling, moet u een
protocol aanwijzen voor de SHR-2040/2041/2042.
- Door in de controle- of zoekmodus verbonden te zijn met de
SHR-2040/2041/2042, kunt u de video die wordt weergegeven in *.dvr-indeling,
opslaan en deze hernoemen.
- Als u instelt op “Camera No. + Serial No.” (Cameranummer en serienummer),
hangt de bestandsnaam af van het camera- en serienummer.
Als u hebt ingesteld op "Camera No. + Date" (Cameranummer en datum), hangt
de naam af van het cameranummer, de huidige datum en het tijdstip.
Instelling van de Viewer
- Klik op [Viewer Setup] voor de instellingen van de Viewer.
- Hiermee stelt u de verschillende soorten items in voor de bediening van de
Smart Viewer.
- De instellingen van de Viewer bestaan uit de items Video Recording, File
Converting, Sequence Time, OSD Display en Auto Connection, Callback
Connection en Language (Video-opname, Bestandsconversie, Volgordetijd,
OSD-weergave, Automatische verbinding, Herroepingsverbinding en Taal).
@ Location (Locatie)
2040/2041/2042
- Bij het verbinding maken met de SHR-2040/2041/2042 in de controle- of
zoekmodus en het opslaan van de weergegeven video, wordt de directory
ingesteld waar het *.dvr-bestand moet worden opgeslagen.
- De huidige standaarddirectory is “Directory die het Smart Viewer-programma
installeert \ video \ dvr”.
1
# Recording Time (Opnametijd)
- Bij het verbinding maken met de SHR-2040/2041/2042 in de controle- of
zoekmodus en het opslaan van de weergegeven video, wordt de
maximumopslagtijd ingesteld.
- De opslagtijd kan worden ingesteld van 1 tot 10 minuten. Als de opslagtijd de
vooringestelde tijd overschrijdt, wordt de opname automatisch gestopt.
2
3
4
5
6
●
7
Video Recording (Video-opname)
! Naming (Benoemen)
8
Bestandsconversie
[JPEG]
! Location (Locatie)
2040/2041/2042
! Item voor het instellen van de benodigde informatie voor het opslaan van
videogegevens weergegeven in .dvr-bestand bij het maken van verbinding met
SHR-2040/2041/2042.
@ Item voor het instellen van de benodigde informatie voor het converteren van
het bestand op uw pc van een .dvr-bestand naar een JPEG-bestand.
# Item voor het instellen van de benodigde informatie voor de modus automatische volgorde.
$ Item voor het instellen van informatie voor de OSD van de Smart Viewer.
% Item voor het instellen of de Smart Viewer bij opstarten automatisch moet
worden verbonden met de DVR (SHR-2040/2041/2042) of de site.
^ Dit is het menu-item dat is ontworpen om de alarmtijd in te stellen wanneer het
een gebeurtenisbericht ontvangt zoals een alarm, beweging en/of videoverlies.
& Item voor het instellen van een poort voor de herroepingsverbinding.
* Dit item is voor de taalinstelling.
9-45
Nederlands
- U kunt het bestand dat in *.dvr-indeling op uw pc is opgeslagen, converteren
naar jpeg-indeling.
De frames die het *.dvr-bestand bevatten, worden geconverteerd naar jpeg-indeling.
Hiermee bepaalt u in welke directory het geconverteerde jpeg-bestand wordt
opgeslagen.
- De huidige standaarddirectory is “Directory die het Smart Viewer-programma
installeert \ frame”.
Nederlands
9-46
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
●
Sequence Time (Volgorde tijd)
Site Setup (Site-instellingen)
- Bij het maken van verbinding met de SHR-2040/2041/2042 in de controlemodus, stelt u
de automatische volgorde tijd in als de automatische volgorde is ingesteld.
De tijd kan worden ingesteld van 10 tot 20 minuten.
- Klik op de knop [Site Setup] voor de Site-instellingen.
- De gegevens van de DVR (SHR-2040/2041/2042/) of de site waarmee de Smart
Viewer verbinding moet maken, zijn opgenomen in de Site-instellingen.
- De Smart Viewer kan alleen verbinding maken met de DVR (SHR-2040/2041/2042)
of de site die hier zijn opgenomen.
OSD Display (Menuweergave)
- Hiermee stelt u in of het menu moet worden weergegeven op elk kanaal van de Smart
Viewer.
- U kunt "Enable" (Inschakelen) aan- of uitvinken om het menu wel of niet weer te geven.
De pictogrammen Audio, PTZ, REC en Alarm/Motion (Audio, PTZ, Opn. en
Alarm/Beweging) worden niet beïnvloed door de menu-instelling.
●
1
3
5
Callback Connection (Herroepingsverbinding)
- Hiermee stelt u de poort in voor Herroepingsverbinding.
●
●
Auto Connection (Automatische verbinding)
- Hiermee stelt u in of de Smart Viewer bij opstarten automatisch verbinding moet maken
met de SHR-2040/2041/2042 of de site.
- Als u “Auto Connection Enable” aanvinkt, worden de namen van de
SHR-2040/2041/2042 en de site weergegeven die momenteel staan aangegeven op de
DVR/Sitelijst.
Als u een naam uit de lijst selecteert, maakt de smart viewer verbinding met de gese
lecteerde SHR-2040/2041/2042 of Site wanneer deze later wordt ingeschakeld.
2
4
! De DVR-lijst (SHR-2040/2041/2042) die u hebt opgenomen, wordt
weergegeven.
@ Met deze knop kunt u een nieuwe DVR (SHR-2040/2041/2042) toevoegen of
een bestaande DVR (SHR-2040/2041/2042) verwijderen of bewerken.
# Dit is de door u samengestelde sitelijst.
$ Met deze knop kunt u een nieuwe site toevoegen, een bestaande site
verwijderen, bewerken of de DVR (SHR-2040/2041/2042) verwijderen die de
site bevat.
% Met deze knop kunt u de DVR (SHR-2040/2041/2042) die is geselecteerd in de
DVR-lijst toevoegen aan de Sitelijst.
Language (Taal)
- Hiermee stelt u de taal in die wordt gebruikt door de Smart Viewer.
9-47
Nederlands
Nederlands
9-48
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
●
DVR List (DVR-lijst)
- De gegevens van de DVR (SHR-2040/2041/2042) waarmee de Smart Viewer
verbinding moet maken, zijn opgenomen in de DVR-lijst.
- U kunt een nieuwe DVR(SHR-2040/2041/2042) toevoegen aan de lijst of een
bestaande DVR (SHR-2040/2041/2042 verwijderen of bewerken. De naam en
het IP/MAC-adres van de opgenomen DVR (SHR-2040/2041/2042) wordt
weergegeven in de DVR-lijst.
9-49
Nederlands
- Als uw DVR (SHR-2040/2041/2042) een statische IP gebruikt, selecteert u
“Static IP” (Statische IP) als Address Type (Adrestype) en voert u de naam en
het IP-adres van de DVR (SHR-2040/2041/2042) in.
- Selecteer “Port” (Poort) zodat deze overeenkomt met het poortnummer dat u
hebt ingesteld in het netwerkmenu van de DVR (SHR-2040/2041/2042).
- Als uw DVR (SHR-2040/2041/2042) een dynamische IP zoals een
kabelmodem, VDSL of PPPoE voor ADSL gebruikt, selecteert u “MAC
Address” (Mac-adres) als Address Type (Adrestype) en voert u het MAC-adres
van de DVR (SHR-2040/2041/2042) in.
- Selecteer “Port” (Poort) zodat deze overeenkomt met het poortnummer dat u
hebt ingesteld in het netwerkmenu van de DVR (SHR-2040/2041/2042).
Nederlands
9-50
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
- Als u “Use DDNS” (DDNS gebruiken) selecteert in de netwerkinstellingen van
de DVR (SHR-2040/2041/2042) of als u een IP-splitser gebruikt om een URL
met DDNS toe te voegen, kunt u verbinding maken via de URL.
- Als u verbinding wilt maken via een URL, selecteert u "URL" als Address Type
(Adrestype) en voert u de URL die is ingesteld voor de DVR of de IP-splitser
in in het URL-menu-item.
- Selecteer “Port” (Poort) zodat deze overeenkomt met het poortnummer dat u
hebt ingesteld in het netwerkmenu van de DVR (SHR-2040/2041/2042).
Opmerking
- Het MAC-adres van de DVR staat aangegeven op het etiket op de zijkant van het
apparaat.
U kunt deze ook vinden in de systeemgegevens van het DVR-menu.
- Als de DVR (SHR-2040/2041/2042) is verbonden met ADSL, is de bandbreedte van
het netwerk laag.
De overdrachtssnelheid wordt daardoor laag en de viewer functioneert beperkt.
- De viewer kan maximaal 4 kanalen tegelijk controleren.
- De viewer kan alleen 1 kanaal zoeken of afspelen.
- Het geluid doet het niet.
- Het aantal frames voor afspelen is gemiddeld 0,5 ips, maar is afhankelijk van het
aantal kanalen en het videoformaat dat op dezelfde tijd wordt gecontroleerd.
@ Het verwijderen van een oude DVR (SHR-2040/2041/2042)
- Selecteer in de DVR-lijst de site of DVR (SHR-2040/2041/2042) die u wilt verwijderen en druk op de knop [Delete] (Verwijderen). Het volgende berichtvenster
wordt weergegeven.
Druk op de knop [OK] om de DVR (SHR-2040/2041/2042) te verwijderen.
- Als de DVR (SHR-2040/2041/2042) die u wilt verwijderen verbinding heeft met
de Smart Viewer, wordt het volgende berichtvenster weergegeven en kunt u de
DVR (SHR-2040/2041/2042) niet verwijderen. Verbreek de verbinding tussen de
DVR (SHR-2040/2041/2042) en de Smart Viewer voordat u deze verwijdert.
9-51
Nederlands
Nederlands
9-52
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
# Het bewerken van de oude DVR (SHR-2040/2041/2042)
●
Sitelijst
- Selecteer in de DVR-lijst de site of DVR (SHR-2040/2041/2042) die u wilt
bewerken en druk op de knop [Edit] (Bewerken). Het volgende berichtvenster
wordt weergegeven. Druk op de knop [OK] om de DVR (SHR-2040/2041/2042)
te bewerken.
- Als de DVR (SHR-2040/2041/2042) die u wilt bewerken, verbinding heeft met de
Smart Viewer, wordt het volgende berichtvenster weergegeven en kunt u de DVR
(SHR-2040/2041/2042) niet bewerken.
Verbreek de verbinding tussen de DVR (SHR-2040/2041/2042) en de Smart
Viewer voordat u deze bewerkt.
- U kunt de diverse DVRS (SHR-2040/2041/2042) die u kunt aansluiten op de
Smart Viewer registreren en beheren via een site in de sitelijst.
U kunt nieuwe sites registreren en geselecteerde sites in de geregistreerde lijst
verwijderen of bewerken.
Ook kunt u een DVRS (SHR-2040/2041/2042) aan een geselecteerde site in de
sitelijst toevoegen of hieruit verwijderen.
- In de sitelijst worden de naam van een geregistreerde site en de naam van de
DVRS (SHR-2040/2041/2042) die de site bevat, weergegeven. U kunt maximaal
16 DVRS (SHR-2040/2041/2042) instellen voor één site.
! Een nieuwe site toevoegen
- Druk op de knop [New] (Nieuw). Het volgende venster wordt weergegeven.
Hier kunt u de gegevens voor een nieuwe site invullen.
- Voer de naam van de site in.
9-53
Nederlands
Nederlands
9-54
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
- Als de site die u wilt bewerken verbinding heeft met de Smart Viewer, wordt
het volgende berichtvenster weergegeven en kan de site niet worden bewerkt.
Verbreek de verbinding tussen de DVR (SHR-2040/2041/2042) en de Smart
Viewer voordat u deze bewerkt.
@ Een oude site of DVR (SHR-2040/2041/2042) verwijderen
- Selecteer in de sitelijst de site of DVR (SHR-2040/2041/2042) die u wilt
verwijderen en druk op de knop [Delete] (Verwijderen).
Het volgende berichtvenster wordt weergegeven.
Druk op de knop [OK] om de site of DVR (SHR-2040/2041/2042) te
verwijderen.
- Bij het verwijderen van een DVR (SHR-2040/2041/2042) wordt deze
verwijderd uit de siteopbouw. De gegevens van de DVR
(SHR-2040/2041/2042) worden echter niet verwijderd.
- Als de site die u wilt verwijderen (of de site die de DVR
(SHR-2040/2041/2042) bevat die u wilt verwijderen) verbinding heeft met de
Smart Viewer, wordt het volgende berichtvenster weergegeven en kan de site
of DVR (SHR-2040/2041/2042) niet worden verwijderd.
Verbreek de verbinding tussen de DVR (SHR-2040/2041/2042) en de Smart
Viewer voordat u deze verwijdert.
# De gegevens van een oude site bewerken
- Selecteer in de sitelijst de site die u wilt bewerken en druk op de knop [Edit]
(Bewerken). Het volgende berichtvenster wordt weergegeven en u kunt de
sitegegevens bewerken.
9-55
Nederlands
- Als u een DVR (SHR-2040/2041/2042) selecteert en op de knop [Edit]
(Bewerken) drukt, wordt het volgende berichtvenster weergegeven en kan de
DVR (SHR-2040/2041/2042) niet worden bewerkt.
Ga naar de DVR-lijst om de DVR (SHR-2040/2041/2042) te bewerken.
●
Een DVR (SHR-2040/2041/2042) aan de site toevoegen
- Druk op de knop [Add] (Toevoegen). De in de DVR-lijst geselecteerde DVR
(SHR-2040/2041/2042) wordt toegevoegd aan de site die in de lijst is
geselecteerd.
- U kunt maximaal 14 DVR's (SHR-2040/2041/2042) aan één site toevoegen en u
kunt de DVR's van de site verwijderen uit de sitelijst.
- Als u op de knop [Add] (Toevoegen) drukt terwijl er geen site in de sitelijst is
geregistreerd, wordt een nieuwe site met de naam "Site [0]" als standaardsite
gecreëerd en wordt de DVR (SHR-2040/2041/2042) aan deze site toegevoegd.
- Als de site waaraan u een DVR (SHR-2040/2041/2042) wilt toevoegen verbinding heeft met de Smart Viewer, wordt het volgende berichtvenster weergegeven
en kunt u de DVR (SHR-2040/2041/2042) niet aan de site toevoegen. Verbreek
de verbinding tussen de DVR (SHR-2040/2041/2042) en de Smart Viewer voordat u een DVR (SHR-2040/2041/2042) toevoegt.
Nederlands
9-56
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Softwareversie
●
- Als u op de knop [S/W Version] (Softwareversie) drukt, worden de versie van de
Smart Viewer, de systeemvereisten en de versie van de DVR
(SHR-2040/2041/2042) die verbinding heeft met de Smart Viewer weergegeven.
- U kunt de systeemsoftware van de on line DVR (SHR-2040/2041/2042) op afstand
upgraden.
U kunt alleen sofware-upgrades uitvoeren als u beheerdersrechten hebt.
U krijgt geen toegang als u alleen gebruikersrechten hebt of als u geen verbinding
hebt met de DVR (SHR-2040/2041/2042).
Versie Smart Viewer
- De versie van de Smart Viewer en de systeemvereisten worden weergegeven.
●
Versie DVR
SHR-2040/2041/2042
1
- In Versie DVR wordt de naam van de verbonden DVR (SHR-2040/2041/2042)
weergegeven als er een DVR (SHR-2040/2041/2042) is verbonden met de Smart
Viewer, of de naam van de DVR (SHR-2040/2041/2042) waaruit een site bestaat
als er een DVR (SHR-2040/2041/2042) is verbonden met de site. Daarnaast
wordt ook de softwareversie van de DVR (SHR-2040/2041/2042) weergegeven.
- Als de Smart Viewer geen verbinding heeft met de DVR (SHR-2040/2041/2042),
wordt deze in een grijstint weergegeven en wordt als status "Not connected"
(Niet verbonden) weergegeven.
- Elke DVR-versie is voorzien van een selectievakje, dat wordt gebruikt voor
software-upgrades.
2
●
! Hier worden de versie van de Smart Viewer en de systeemvereisten
weergegeven.
@ Hier worden de versie en de naam van de DVR weergegeven als er een DVR
(SHR-2040/2041/2042) is verbonden met de Smart Viewer.
U kunt ook de systeemsoftware van de on line DVR (SHR-2040/2041/2042) op
afstand upgraden.
Software-upgrade DVR (SHR-2040/2041/2042)
- De Smart Viewer voert op afstand software-upgrades uit voor de on line DVR
(SHR-2040/2041/2042).
! Selecteer een DVR (SHR-2040/2041/2042) die u wilt upgraden uit de on line
DVR’s (SHR-2040/2041/2042).
SHR-2040/2041/2042
9-57
Nederlands
Nederlands
9-58
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
@ Klik op de volgende knop om het bestand ‘SHR-2040/2041/2042 Firmware’ in
de juiste indeling te openen.
2040/2041/2042
2040/2041/2042
Appendix
# Druk op de knop [Upgrade] om een bestand naar de geselecteerde DVR
(SHR-2040/2041/2042) over te brengen en de upgrade van de
DVR (SHR-2040/2041/2042)-software te starten.
$ De voortgang van de bestandsoverdracht en de upgrade wordt onder in het
scherm weergegeven.
Let op
Beëindig alle systeemactiviteiten van de DVR, zoals opnemen, MENU, maken van
back-ups en afspelen, voordat u een software-upgrade voor de DVR
(SHR-2040/2041/2042) uitvoert.
Schakel de DVR (SHR-2040/2041/2042) nooit uit tijdens een software-upgrade.
De software-upgrade duurt ongeveer 5 minuten.
Als de software-upgrade per ongeluk wordt beëindigd, blijft de oude softwareversie
intact.
Note
U kunt de bijgewerkte firmware voor de software voor de DVR
(SHR-2040/2041/2042) downloaden van het gedeelte CCTV op www.samsung.com
9-59
Nederlands
Nederlands
10
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
1
Productspecificaties
Item
Details
CPU
Besturingssysteem:
Uitzending
Ingangsspanning
Energieverbruik
Video-ingang
Video
Video-uitgang
Audio-ingang
Audio
Audio-uitgang
Videoformaat en
beeldsnelheid
Livecontrole
Weergavemodus
Nederlands
Item
32bit RISC CPU
SDRAM : 128 MB
Flash : 16 MB
Geheugen
10-1
Opmerking
Compressiemethode
Videoformaat
en prestaties
Opmerking
Video : MPEG4
Audio : ADPCM
Resolutie
Ingebouwd besturingssysteem
NTSC-systeem
2040-DC 12V, AC 110-220(NTSC),
AC 110-230(PAL)
2041/2042 - AC 110-220(NTSC)
AC 100-230(PAL)
2040 : 30 Watt, 2041 : 60 Watt, 2042 : 51 Watt
Composiet 4 kanaal
- 1.0Vp-p
- 75Ω Hi Z Termination
Details
Kwaliteitsniveau Max. beeldsnelheid
CIF(C)
352X240(NTSC)
/352X288(PAL)
Zeer Hoog
Hoog
Standaard
Laag
30,00ips(NTSC)/
25,00ips(PAL)
Halve D1(N)
720X288(NTSC)
/720X288(PAL)
Zeer Hoog
Hoog
Standaard
Laag
15,00ips(NTSC)/
12,50ips(PAL)
Volledig D1(L)
720X480(NTSC)
/720X576(PAL)
Zeer Hoog
Hoog
Standaard
Laag
30,00ips(NTSC)/
25,0ips(PAL)
Opnemen
BNC-type
Loop Through-uitgang 4
- Auto Termination
Composiet 1 kanaal
- Normaal video-uitgang 1-kanaal
- Spot-uitgang 1-kanaal
- BNC-type
S-Video 1-kanaal
- 1.0Vp-p
VGA 1-kanaal
Mono 4-kanaal
- -5dBm, 600Ω
Opnamemodus
Normaal ➝ Knop REC (Opnemen)
Noodgevallen ➝ Knop PANIC (Noodgeval)
Schema ➝ Tabel Schedule (Schema)
Gebeurtenis
-Alarmdetectie
-Bewegingsdetectie
-Videoverlies
-Voor en na opname
NTSC : 1,00ips/3,00ips/5,00ips/7,50ips/
10,00ips/15,00ips
PAL : 1,00ips/2,50ips/5,00ips/6,25ips/8,33ips/
12,50ips/25,00ips
RCA-type
Mono 1-kanaal
- -6dBm
RCA-type
Time-laps
Videoformaat Beeldsnelheid (1kanaal / 4kanalen)
720X480 (NTSC)
30fps/480fps(NTSC)
720X576 (PAL)
/25fps/576fps(PAL)
Intern
ATA HDD x 2(MAX)
-Primaire/secundaire IDE-aansluiting
-MAX formaat HDD : 250 GB x 2 = 500 GB
Extern
USB HDD
-MAX 1 (USB-hub niet ondersteund)
-MAX formaat HDD : 250 GB
Volledig
4-delig
Modus Volgorde
Stilzetten
2 X Zoom
Opslagcapaciteit
Nederlands
10-2
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
Item
Details
Kalender
Gebeurtenis
- Normaal, schema, alarm, beweging, videoverlies
Zoekmodus
Datum/Tijd
Go to First (Naar eerste)
Go to Last (Naar laatste)
Back-up van data
Prestaties bij decoderen
Videoformaat
1 kanaal
4 kanaal
30,00ips(NTSC)/25,00ips(PAL) 30,00ips(NTSC)/25,00ips(PAL)/1kanaal
Afspelen
Videoformaat
CIF
en prestaties
Halve D1(N) 15,00ips(NTSC)/12,50ips(PAL)15,00ips(NTSC)/12,50ips(PAL)/1kanaal
Volledig D1(L) 30,00ips(NTSC)/25,00ips(PAL) 30,00ips(NTSC)/25,00ips(PAL)/1kanaal
Volledige D1 wordt alleen ondersteund in modus 1-kanaal
Enkelvoudig ➝ 1 kanaal decoderen
4-delig ➝ 4 kanalen decoderen
➝ 1 kanaal decoderen + 1 kanaal live
PIP
Weergavemodus 6-delig ➝ Afspelen (volledig) + 4 kanalen live
- Volledig ➝ 6-delig (1 kanaal afspelen) ➝PIP➝ 4-delig
9-delig ➝ Afspelen (4-delig) + 4 kanalen live
- 4-delig ➝ 6-delig (4 kanalen afspelen) ➝4-delig
Afspelen, Pauze, Stop, 2x Digitaal inzoomen
Modus Afspelen Snel vooruitspoelen/Snel terugspoelen
- 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
USB Externe HDD
Backup (Back-up)
USB cd/dvd-writer
USB Flash-geheugen
Ingang : 4 ingangen
- 5mA
Uitgang: 2 relais-uitgangen
Alarm
- 2A/30VDC, 0.5A/125VAC
Reset : 1 ingang
- 5mA
Netwerk
Ethernet : 10/100 Base T, ADSL (PPPoE), DHCP
Seriële interface
RS-485 ➝ PTZ-apparaatbeheer, afstandsbediening
CPU : Pentium III, 1GHz of hoger
RAM : SDRAM 256 MB of hoger
Pc-specificaties Grafische accelerator : Grafisch geheugen
32 MB of hoger
DirectX : 8.1 of hoger
Viewer op
Ondersteunde besturingsysteem Win2000, WinXP
afstand
Modus Controle livebeelden
Functie
Modus Lokale bestanden zoeken en afspelen
Modus Bestanden op afstand zoeken en afspelen
Bedrijfstemperatuur
0ºC ~ 40ºC
Opslagtemperatuur
-20ºC ~ 60ºC
Bedrijfsvochtigheid
20% ~ 85% RH
Opslagvochtigheid
20% ~ 85% RH
215 (B) X 88 (H) X 337 (D) (2040)
Afmetingen
430 (B) X 88 (H) X 400 (D) (2041/2042)
Gewicht
Ongeveer 3,35 kg (2040), ongeveer 6,5 kg (2041), ongeveer 7,3 kg (2042)
10-3
Nederlands
Opmerking
2
Specificaties van HDD en
randapparatuur
●
ATA HDD
Maker
Capacity
RPM
160GB
200GB
160GB
250GB
160GB
200GB
250GB
160GB
200GB
250GB
5400
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
Samsung
Western
Digital
Seagate
Maxtor
●
Interface
IDE,
IDE,
IDE,
IDE,
IDE,
IDE,
IDE,
IDE,
IDE,
IDE,
P-ATA
P-ATA
P-ATA
P-ATA
P-ATA
P-ATA
P-ATA
P-ATA
P-ATA
P-ATA
Buffer
2MB
8MB
8MB
8MB
8MB
8MB
8MB
8MB
8MB
8MB
Series Name Model Name
Spinpoint
Spinpoint
WD Caviar SE
WD Caviar SE
Barracuda 7200.7
Barracuda 7200.7
Barracuda 7200.8
DiamondMax 10
DiamondMax 10
DiamondMax 10
SV1604E
SP2014N
WD 1600JB
WD 2500JB
ST3160023A
ST3200822A
ST3250823A
6L160PO
6L200PO
6L250RO
Remark
[CAUTION]
Check the HDD
firmware version.
(Code) : xxxx1Gxx
External CD-RW & DVD-RW
Maker
Sony
LG
Plextor
Sarotech
Model Name
DVD+RW DRX-810UL
DVD-Multi GSA-2164D
PX-716UF DVD+RW
Premium-U
FCD-524
Interface
Remark
USB2.0/IEEE1394
USB2.0
USB2.0/IEEE1394
USB2.0
USB2.0/IEEE1394
* DVD -R,-RW,+RW do not support.
●
External HDD Case
Maker
Model Name
FHD 353
FX-2
MHD-998
Sarotech
DVico
Makeytec
●
Interface
Remark
USB2.0/IEEE1394
USB2.0/IEEE1394
USB2.0/IEEE1394
http://www.sarotech.com/
http://www.dvico.co.kr/
http://www.makeytec.com/
USB Memory
Maker
P&C
Stormblue
ALTech
Bayon
SanDisk
PNY
GeekSquad
Lexar
LG
Sony
Transcend
Kingston
Model
FDISK V2
MICRO X
AnyDrive
Extreme USB Flash disk
cruzer mini
Attache
Remark
Jump Drive
Xtick Slide
Ultra Mini USM
JF110
DTI
* The USB Memory that is recognized as CD-Rom and Mass Storage(device type) on
the PC is not supported.
Nederlands
10-4
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
3
Overzichtstekeningen
[SHR-2040]
[SHR-2042]
[SHR-2041]
10-5
Nederlands
Nederlands
10-6
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
4
Fabrieksinstellingen
Hiermee worden de netwerkgegevens en vooraf ingestelde waarden in de SHR2040/2041/2042 teruggezet naar hun oorspronkelijke staat ten tijde van de verzending
vanuit de fabriek.
De fabrieksinstellingen kunnen op de volgende manieren worden teruggezet :
- Ga in het MENU naar System (Systeem) / Load Factory Default (Fabrieksinstellingen
herstellen), of
- Als u de knop Mode (Modus) ingedrukt houdt in de modus Live en de knop CH2 5
seconden ingedrukt houdt, wordt het systeem weer ingesteld op de
fabrieksinstellingen. De knop op de voorzijde blijft knipperen.
Classificatie
Gedetailleerde items
Tijd/Datum/Taal
Systeemins
telling
Wachtwoord
HDD-modus
Configuratie
camera
Camerainstelling
PTZ-apparaat
Scherminstellingen
10-7
Nederlands
Classificatie
Schermweergave
JJJJ-MM-DD
Tijdsindeling
24 uur
Taal
Engels
Zomertijd
Uit
Wachtwoord
4321
Wachtwoordvergrendeling
Aan
Modus Einde schijf
Overschrijven
Signaal einde schijf
Uit
Video
Aan
Audio
Aan
Titel
CAM_01 ~ CAM_4
Automatische interval
5 sec.
ID
Cameranummer
Protocol
Geen
Baudsnelheid
9600
Pariteit
Geen
Data
8
Stoppen
1
Seriële modus
Half Duplex
Helderheid
50
Contrast
50
Kleur
50
Fabrieksinstelling
Duur
Uit
Datum
Aan
gebeurteniscontrole
Tijd
Aan
Titel
Aan
Status
Aan
Controle
Spot-out-kanaal
Fabrieksinstelling
Datumindeling
Gedetailleerde items
Kan. 1
Spot-out-gebeurteniscontrole
Uit
Monitor-uitgang
Composite-uitgang
DVR met 1 kanaal ondersteund
Uit
Modus
Aan
Instelling
Video-indeling
CIF
opnamemodus
Kwaliteit
Normaal
30ips(NTSC)/25ips(PAL)
Snelheid
Opnameschema
Doorlopende opname
Uit
Opname gebeurtenis
Aan
Gebeurtenisopnamemodus
Instelling opname
Videoformaat
CIF
Videoformaat
Normaal
Snelheid
30ips(NTSC)/25ips(PAL)
Pre-gebeurtenis
Uit
Post-gebeurtenis
Uit
Sensorstatus
Uit
Instellingen voor
Camera
Cameranummer
alarmdetectie
Alarmuitgang
Geen
Duur
10 sec.
Status M.D
Uit
Gebied
Volledige gebied
gebeurtenissen
Instellingen voor
bewegingsdetectie
Instellingen voor detectie
van videoverlies
Gevoeligheid
Hoog
Alarmuitgang
Geen
Duur
10 sec.
Instellingen voor detectie van videoverlies
Uit
Alarmuitgang
Geen
Duur
10 sec.
Nederlands
10-8
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
5
SHR-2040/2041/2042 Smart Viewer
Framespecificaties voor het afspelen
PAL
NTSC
BEELDSNELHEID
Scherm Viewer
Modus Schermsplitsing
Negendelig
15
3
15 frame/sec.
Volledig
15 frame/sec.
15 frame/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
10 frame/sec.
10 frame/sec.
Vierdelig
10 frame/sec.
10 frame/sec.
Volledig
10 frame/sec.
10 frame/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
7.5 frame/sec.
7.5 frame/sec.
Vierdelig
7.5 frame/sec.
7.5 frame/sec.
Volledig
7.5 frame/sec.
7.5 frame/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
5 frame/sec.
5 frame/sec.
Vierdelig
5 frame/sec.
5 frame/sec.
Volledig
5 frame/sec.
5 frame/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
3 frame/sec.
3 frame/sec.
Negendelig
12.5
8.33
6.25
Scherm Viewer
Modus Schermsplitsing
CIF (C)
Negendelig
1 frames/sec.
12.5 frames/sec.
Vierdelig
12.5 frames/sec.
12.5 frames/sec.
Volledig
12.5 frames/sec.
12.5 frames/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
Negendelig
8.33 frames/sec.
8.33 frames/sec.
Vierdelig
8.33 frames/sec.
8.33 frames/sec.
Volledig
8.33 frames/sec.
8.33 frames/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
Negendelig
6.25 frames/sec.
6.25 frames/sec.
Vierdelig
6.25 frames/sec.
6.25 frames/sec.
Volledig
6.25 frames/sec.
6.25 frames/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
Negendelig
5 frames/sec.
5 frames/sec.
Vierdelig
5 frames/sec.
5 frames/sec.
Volledig
5 frames/sec.
5 frames/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
Negendelig
2.5 frames/sec.
2.5 frames/sec.
2.5 frames/sec.
2.5 frames/sec.
2.5 frames/sec.
2.5 frames/sec.
Halve D1(N)
CIF (C)
Negendelig
1 frames/sec.
1 frames/sec.
1 frames/sec.
1 frames/sec.
1 frames/sec.
1 frames/sec.
5
2.5
Vierdelig
3 frame/sec.
3 frame/sec.
Volledig
3 frame/sec.
3 frame/sec.
Volledig
Halve D1(N)
CIF (C)
1 frame/sec.
1 frame/sec.
1
BEELDFORMAAT
Halve D1(N)
Vierdelig
Negendelig
1
1 frame/sec.
15 frame/sec.
Negendelig
5
CIF (C)
15 frame/sec.
Negendelig
7.5
Halve D1(N)
Vierdelig
Negendelig
10
BEELDSNELHEID
BEELDFORMAAT
Vierdelig
1 frame/sec.
1 frame/sec.
Vierdelig
Volledig
1 frame/sec.
1 frame/sec.
Volledig
Opmerking
De specificaties voor het afspeelscherm zijn afhankelijk van de instelling van de
opnamesnelheid en het videoformaat van de SHR-2040/2041/2042 en van de modus
Schermsplitsing van de Smart Viewer.
De bovenstaande specificaties gelden alleen als het hoofdapparaat van de
SHR-2040/2041/2042 is aangesloten op een snel netwerk zoals LAN. Als het
hoofdapparaat van de SHR-2040/2041/2042 is aangesloten op een langzaam netwerk
zoals ADSL is de afspeelsnelheid 0,5 frame/sec.
Verder zijn de bovenstaande specificaties gebaseerd op de aanbevolen specificaties
van uw pc. Als uw pc lagere specificaties heeft dan aanbevolen, kan de afspeelsnelheid lager zijn.
10-9
Nederlands
Nederlands
10-10
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
6
Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)
1. Het systeem werkt niet en de led-lampjes aan de voorzijde doen niets.
- Controleer de stroomverbinding.
- Controleer het voltage.
- Als dit niets oplevert, controleert u de stroomtoevoer of kiest u een andere
stroomtoevoer.
2. De videogegevens blijven op het systeem staan, maar op sommige kanalen
worden geen beelden maar alleen een blauw scherm weergegeven.
- Controleer het beeld van de camera die op het systeem is aangesloten.
Het probleem kan worden veroorzaakt door een onjuiste invoer van gegevens
van de camera.
- Controleer de stroomtoevoer van de camera.
- Dit probleem komt soms voor als de videogegevens zijn aangesloten op
meerdere systemen en het videosignaal van de videogegevensbron zwak is.
In dit geval sluit u de camerabeelden rechtstreeks aan op de
SHR-2040/2041/2042 DVR om te kijken of de situatie hierdoor verbetert.
3.
U drukt op de knop REC, maar het led-lampje voor REC gaat niet branden en er
wordt niets opgenomen.
- Controleer de ruimte op de HDD.
- Controleer de opnamemodus in MENU. Deze moet uit staan.
4. Alle led-lampjes aan de voorzijde werken, maar de monitor blijft zwart.
- Mogelijk is de video-uitgang incorrect aangesloten op de monitor.
De video-uitgang is ingesteld op Composiet-uitgang maar aangesloten op de
VGA-ingang van de monitor, of andersom.
Vervolgens blijft u 5 seconden lang op de knoppen "MODE" en "1" aan de link
erkant drukken om de modus Video Out (Video-uitgang) te wijzigen.
5. Het led-lampje aan de voorkant knippert en het logoscherm wordt meermalen
weergegeven.
- Dit kan een gevolg zijn van een incorrecte HDD-aansluiting in de
SHR-2040/2041/2042 DVR. Verwijder de kap en controleer de aansluiting van de
HDD.
Als deze in orde is, neemt u contact op met de winkel waar u de
SHR-2040/2041/2042 DVR hebt aangeschaft.
6. U hebt geen toegang tot het MENU omdat u uw wachtwoord bent vergeten.
- Als u uw wachtwoord bent vergeten, moet u de fabrieksinstellingen voor de
SHR-2040/2041/2042 DVR terugzetten.
Vervolgens blijft u 5 seconden lang op de knoppen "MODE" en "2" aan de link
erkant drukken. Het standaardwachtwoord is "4321".
7. U kunt de liveweergave niet activeren met de kanaalknop.
- Als in het huidige scherm Gebeurteniscontrole wordt weergegeven, werkt de
kanaalknop niet.
Druk op de knop Alarm om het huidige scherm uit te schakelen en selecteer ver
volgens een kanaal.
10-11
Nederlands
8. U kunt tijdens het zoeken op kalender niet met de cursor bij Start komen.
- Controleer of het kanaal en de datum voor het afspelen zijn aangevinkt.
Als dit niet het geval is, kunt u niet via Start afspelen. De cursor kan niet bij een
datum komen waarop geen opname is gemaakt.
9. Een alarm wordt voortdurend afgegeven, ook nadat u op de knop Alarm aan de
voorzijde hebt gedrukt om het te annuleren.
- Druk op de knop Menu aan de voorzijde om het alarm als volgt te annuleren.
1) Een gebeurteniscontrolescherm annuleren : Monitoring (Controle) - Event
Monitoring Duration Off (Duur gebeurteniscontrole uit)
2) Zoemer annuleren : Event Record (Opname gebeurtenis) - Alarm (Motion
Detection (Bewegingsdetectie)/Video Loss (Videoverlies)).
Alarm-Out (Alarm uit).
3) Gebeurtenis annuleren: Event Record (Opname gebeurtenis) - Alarm (Motion
Detection (Bewegingsdetectie)/Video Loss (Videoverlies)).
State Off (Status uit).
10. Als u tijdens liveweergave op de knop PTZ drukt, gebeurt er niets.
- Controleer het protocol en andere instellingswaarden via Menu ➝ Camera ➝
PTZ om te kijken of het apparaat overeenkomt met de PTZ-camera.
11. Als u via Menu meerdere met IEEE1394 beveiligde HDD’s aansluit op de
SHR-2040/2041/2042 DVR, herkent de SHR-2040/2041/2042 DVR niet alle HDD’ s.
- Het herkennen van meerdere beveiligde HDD’s kost wat tijd.
Probeer het over een paar minuten nog een keer.
Als het dan nog niet lukt, kan er iets mis zijn met de HDD.
Verwissel de HDD.
12. Het bericht "CLOCK BATTERY HAS FAILED" (Fout in batterij klok) wordt
weergegeven.
Dit bericht wordt weergegeven als er een probleem is met de interne klok in de
DVR.
De DVR werkt ter bescherming van de opgeslagen gegevens in de HDD’s niet.
Neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.
13. U kunt via Smart View geen verbinding maken met de SHR-2040/2041/2042 DVR.
- Controleer of er 3 gebruikers van de Smart Viewer in verbinding staan met de
SHR-2040/2041/2042 DVR.
De SHR-2040/2041/2042 DVR staat maximaal 3 verbindingen met de Smart
Viewer tegelijkertijd toe.
- Controleer de netwerkinstellingen van de SHR-2040/2041/2042 DVR.
- Controleer de netwerkkabelaansluiting.
- Als u voor de verbinding gebruik maakt van DHCP/ADSL(PPPoE), controleert u
of u het juiste SHR-2040/2041/2042 DVR MAC-adres hebt.
- Als de SHR-2040/2041/2042 DVR is aangesloten op een ADSL-netwerk,
controleert u of de bandbreedte is ingesteld op minder dan 600 Kbps.
Als de bandbreedte voor een ADSL-verbinding te hoog is ingesteld, kan de
verbinding met de Smart Viewer instabiel zijn als gevolg van zware
netwerkbelasting, aangezien ADSL met een lage snelheid werkt.
Nederlands
10-12
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR SHR-2040/2041/2042
14. De Smart Viewer is afgesloten terwijl deze actief was.
- Als u de tijd, netwerkinstelling, HDD-indeling of standaardinstellingen wijzigt of
een HDD aan- of afsluit voor de SHR-2040/2041/2042 DVR, wordt de huidige
Smart Viewer automatisch afgesloten.
- Controleer de netwerkverbinding.
De Smart Viewer probeert maximaal 5 maal opnieuw verbinding te maken met
het netwerk.
Hierna wordt de verbinding automatisch opgegeven.
- Als de SHR-2040/2041/2042 DVR is aangesloten op een ADSL-netwerk, kan de
Smart Viewer worden afgesloten in geval van een slechte netwerkverbinding.
15. Het pictogram Audio van de Smart Viewer blijft in de liveweergave inactief.
Dit verandert u niet door het geluid in te schakelen in het cameramenu van de
SHR-2040/2041/2042 DVR.
- Als uw pc geen audiostuurprogramma heeft of als er een probleem is met het
afspelen van geluid, wordt het pictogram Audio uitgeschakeld.
Controleer de installatiestatus van het audiostuurprogramma.
16. Bij het selecteren van het kanaal waarop de PTZ-camera is aangesloten in de
liveweergavemodus van de Smart Viewer, klikt u op de knop "Menu Control"
(Menubeheer) in het instellingsmenu van PTZ om het functiemenu van de
PTZ-camera te openen. Als u nu terugkeert vanuit het andere kanaal, worden de
PTZ-gerelateerde knoppen geïnitialiseerd.
- PTZ-beheer is beschikbaar in zowel de Smart Viewer als de
SHR-2040/2041/2042 DVR.
Mogelijk voert een andere gebruiker via de SHR-2040/2041/2042 DVR het
PTZ-cameramenu of een beweging Auto Pan (Automatisch pannen) / Scan
(Scannen) / Pattern (Patroon) uit terwijl u het andere kanaal selecteert.
Dit kan de oorzaak van de initialisatie zijn.
17. Geen tijdbalk bij het zoeken
- De tijdlijn kan in 2 modi worden uitgevoerd : General (Algemeen 24-uurs
weergave) en Extension (Uitgebreid 2-uurs weergave).
In de modus Extension (Uitgebreid) wordt de tijdbalk niet in de huidige tijd
weergegeven.
Ga naar de modus General (Algemeen) of klik op de knop LEFT (Links) of
RIGHT (Rechts) om de tijdbalk te zoeken.
10-13
Nederlands
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Privépersonen moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van
de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor
verwijdering.
AB68-00541B-01 (REV. 02)
Download PDF