Vivitek Q4 User Manual Dutch

Vivitek Q4 User Manual Dutch
Voorwoord
Copyright
©2014 Vivitek.
is een handelsmerk van DELTA Corporation. Andere
handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Waarden, gewichten en
afmetingen zijn bij benadering. De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
Disclaimer
De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De
fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheden of garanties met betrekking tot de inhoud
van dit document en verwerpt specifiek elke impliciete garantie op de verkoopbaarheid
of geschiktheid voor een bepaald doel. De fabrikant behoudt zich het recht voor deze
publicatie te herzien en de inhoud ervan af en toe te wijzigen zonder de verplichting
iemand op de hoogte te brengen van een dergelijke revisie of wijziging.
Erkenning handelsmerken
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC. in de Verenigde Staten en andere landen.
MHL, het MHL-logo en Mobile High-Definition Link zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van MHL
Licensing, LLC.
Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van
hun respectieve eigenaars en zijn erkend.
ii
Belangrijke veiligheidsinformatie
Important:
wij raden u ten zeerste aan dit gedeelte aandachtig te lezen voordat u de Qumi gebruikt.
Door het naleven van deze veiligheids- en gebruiksrichtlijnen kunt u jarenlang genieten
van een veilig gebruik van de Qumi. Bewaar deze handleiding zodat u deze later opnieuw
kunt raadplegen.
Gebruikte symbolen
Er worden waarschuwingssymbolen op het apparaat en in deze handleiding gebruikt om u
te wijzen op gevaarlijke situaties.
De volgende stijlen worden in deze handleiding gebruikt om u te waarschuwen voor
belangrijke informatie.
Opmerking:
biedt aanvullende informatie over het betreffende onderwerp.
Belangrijk:
biedt aanvullende informatie die niet mag worden genegeerd.
Let op:
waarschuwt u voor situaties die het apparaat kunnen beschadigen.
Waarschuwing:
waarschuwt u voor situaties waarin het apparaat kan worden beschadigd, een gevaarlijke
omgeving kan ontstaan of lichamelijke letsels kunnen worden veroorzaakt.
In deze handleiding worden namen van onderdelen en items in de OSD-menu's in een vet
lettertype voorgesteld, zoals in dit voorbeeld:
"Druk op de knop Menu op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven."
Algemene veiligheidsinformatie
• Open nooit de behuizing van het apparaat. Er zijn geen onderdelen in het apparaat
die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparaties
over aan bekwame onderhoudstechnici.
• Volg alle waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding en op de
behuizing van het apparaat.
• De projectielichtbron is standaard extreem fel. Om schade aan de ogen te
voorkomen, mag u niet in de lens kijken wanneer de LED-verlichting is ingeschakeld.
• Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak of een wankele voet.
• Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van water, in direct zonlicht of vlakbij
een verwarmingsapparaat.
• Plaats geen zware objecten zoals boeken of tassen, op het apparaat.
iii
Mededeling betreffende de Qumi-installatie
• Laat minstens 50cm afstand rond de uitlaat.
Minimum 100mm
Minimum 500mm
• Controleer of er geen warme lucht van de uitlaatopening opnieuw wordt gecirculeerd
naar de inlaatopeningen.
• Wanneer u de Qumi gebruikt in een gesloten ruimte, moet u ervoor zorgen dat de
temperatuur van de omgevende lucht binnen deze ruimte de bedrijfstemperatuur niet
overschrijdt terwijl de Qumi werkt en dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet worden
geblokkeerd.
• Alle ingesloten ruimten moeten een gecertificeerde thermische evaluatie ondergaan
om zeker te zijn dat de Qumi de uitlaatlucht niet recyclet, anders kan het apparaat
worden uitgeschakeld, zelfs als de temperatuur binnen de besloten ruimte binnen het
acceptabele temperatuurbereik ligt.
Waarschuwing:
vermijd het gebruik van de Qumi in stoffige omgevingen.
iv
Stroomveiligheid
• Gebruik alleen de bijgeleverde adapter.
• Plaats niets op de voedingskabel. Plaats de voedingskabel zo, dat er niet op kan
worden getrapt.
• Verwijder de battterij uit de afstandsbediening wanneer u deze opbergt of gedurende
langere tijd niet zult gebruiken.
De Qumi schoonmaken
• Koppel de voedingskabel los voordat u de reiniging start. Zie De Qumi schoonmaken
op pagina 42.
Opmerking:
de Qumi zal warm worden na gebruik. Laat de Qumi afkoelen voordat u deze opbergt.
Wettelijke waarschuwingen
Voordat u de Qumi installeert en gebruikt, moet u de wettelijke waarschuwingen in
Naleving voorschriften op pagina 51 lezen.
Uitleg symbolen
AFVALVERWIJDERING: gooi elektrische of elektronische apparatuur niet
weg bij het huishoudafval of bij het gewone afval dat door de gemeente wordt
opgehaald. De landen van de EU vereisen het gebruik van afzonderlijke
diensten voor het inzamelen van recyclingmateriaal.
Hoofdfuncties
• Licht van gewicht, gemakkelijk in te pakken en te vervoeren.
• Compatibel met alle belangrijke videostandaarden, inclusief NTSC, PAL en SECAM.
• Een hoog helderheidspercentage is geschikt voor presentaties bij daglicht of in
verlichte ruimten.
• Ondersteunt gegevensresolutie tot UXGA bij 16,7 miljoen kleuren om zuivere,
heldere beelden te leveren.
• Flexibele instelling voor projecties voor, achter, plafond en plafond achter.
• Projecties binnen de gezichtslijn blijven vierkant, met geavanceerde
trapeziumcorrectie voor projecties in een hoek.
• De invoerbron wordt automatisch gedetecteerd.
Over deze handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor eindgebruikers en beschrijft de installatie en bediening
van de Qumi. Waar mogelijk werd relevante informatie, zoals een afbeelding en zijn
beschrijving, op één pagina geplaatst. Dit afdrukvriendelijke formaat is zowel gericht
op uw gebruiksgemak als op het besparen van papier waarbij we helpen het milieu te
beschermen. Wij raden u aan allen de delen af te drukken die relevant zijn voor uw
behoeften.
v
Inhoudsopgave
Voorwoord............................................................................................................... ii
Hoofdstuk 1 In een oogopslag.................................................... 1
Overzicht................................................................................................................. 1
Standaard accessoires........................................................................................... 3
Optioneel accessoires............................................................................................ 3
Afstandsbediening.................................................................................................. 4
Knoppen Qumi en afstandsbediening..................................................................... 4
Het mediaspelerscherm.......................................................................................... 5
Hoofdstuk 2 Aan de Slag............................................................. 6
Wat u nodig hebt..................................................................................................... 6
De Qumi instellen................................................................................................... 7
De afstandsbediening instellen............................................................................. 13
Hoofdstuk 3 Qumi mediasuite.................................................. 14
Overzicht............................................................................................................... 14
Muziek.................................................................................................................. 15
Films..................................................................................................................... 17
Foto's.................................................................................................................... 18
Office-viewer......................................................................................................... 19
Wifi........................................................................................................................ 20
Webbrowser.......................................................................................................... 21
Wifi-weergave....................................................................................................... 22
Instellingen............................................................................................................ 23
Hoofdstuk 4 OSD-instellingen.................................................. 25
Bedieningselementen OSD-menu........................................................................ 25
De OSD-taal instellen........................................................................................... 26
Overzicht OSD-menu............................................................................................ 27
Menu Beeld .......................................................................................................... 30
Het menu Computer............................................................................................. 32
Het menu Video/Audio.......................................................................................... 33
Het menu Installatie I............................................................................................ 35
Het menu Installatie II........................................................................................... 37
Hoofdstuk 5 Uw Qumi onderhouden....................................... 42
De Qumi schoonmaken........................................................................................ 42
De lens reinigen.................................................................................................... 42
Problemen oplossen............................................................................................. 43
Website Vivitek-ondersteuning............................................................................. 46
Specificaties.......................................................................................................... 47
Projectie-afstand tegenover projectiegrootte........................................................ 48
Projectieafstand en tabelgrootte........................................................................... 48
Tabel timingmodus................................................................................................ 49
Afmetingen Qumi.................................................................................................. 50
Naleving voorschriften.......................................................................................... 51
Veiligheidscertificaten........................................................................................... 51
Afvalverwijdering en recycling.............................................................................. 51
vi
Hoofdstuk 1 In een oogopslag
Overzicht
Voor/boven/rechteraanzicht
Toetsenblok
Zie Toetsenblok - OSD-knoppen
Koelventilator
Niet afdekken
Koelventilator
Niet afdekken
Lens
Projectielens
Scherpstelring
Scherpstellen op het
geprojecteerde beeld
Toetsenblok
Menu
Het OSD openen en afsluiten
toetsen
Cursor omhoog
Navigeren door en wijzigen van
instellingen in het OSD
Cursor Enter
De instellingen in het OSD wijzigen
Cursor rechts
Cursor links
Navigeren door en wijzigen van
instellingen in het OSD
Navigeren door en wijzigen van
instellingen in het OSD
Cursor omlaag
Navigeren door en wijzigen van
instellingen in het OSD
1
Achter/boven/linkeraanzicht
Gelijkstroomingang
De bijgeleverde wisselstroomadapter
aansluiten
Audio-uitgang
Voedingsschakelaar
Een audiokabel aansluiten op
luidsprekers of hoofdtelefoon
De Qumi in-/uitschakelen
AV-ingang
Universele I/O
De AV IN-kabel van een videoapparaat aansluiten
Een RGB- of componentkabel van
een apparaat aansluiten
USB
HDMI/MHL
Een USB-station aansluiten
Een HDMI/MHL-kabel aansluiten
vanaf een HDMI/MHL-apparaat
IR-ontvanger
IR-signalen ontvangen van de
afstandsbediening
Onderaanzicht
Docking-aansluiting (Alleen
beschikbaar in Q5-serie)
Dock naar optionele batterijdoos
(verwijder de sticker voor gebruik)
Rubber voetkussen
Stabiliteit en behoud van de
koelventilatie
Aansluitsleuf statief (Alleen
beschikbaar in Q5-serie)
Koelventilator
Statief niet inbegrepen
(verwijderd e sticker voor gebruik)
Niet afdekken
2
Standaard accessoires
De volgende accessoires zijn bij de Qumi geleverd:
Afstandsbediening
(met een 3V CR2025-batterij)
VGA-kabel
Regionale voedingskabel en voedingsadapter
W A R R A N T Y
Documentatieset
(handleiding, beknopte handleiding,
garantiekaart)
Kabelkernen*
Optioneel accessoires
Standaard HDMI-kabel
MHL-kabel
Draagtas
Audio- en videokabel
Q5 WIFI-dongle (alleen voor Q5-serie)
Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als er onderdelen ontbreken,
beschadigd zijn of als het apparaat niet werkt. Wij raden u aan het originele
verpakkingsmateriaal te bewaren voor het geval u het apparaat voor reparatie onder
garantie moet terugsturen.
Opmerking:
De accessoires kunnen verschillen afhankelijk van het model.
* Om prestaties van hoge kwaliteit van uw projectie te garanderen en elektromagnetische
storingen (EMI) te verhinderen, moet u de VGA- of HDMI-videobronkabels uitrusten met de
bijgeleverde kabelkernen.
3
Afstandsbediening
Cursor omhoog
Enter
Navigeren door en wijzigen van
instellingen in het OSD.
Cursornavigatie bij gebruik van
webbrowser.
De instellingen in het OSD
wijzigen.
Functie openen bij gebruik van
webbrowser.
AAN/UIT
Cursor rechts
Navigeren door en wijzigen van
instellingen in het OSD.
Cursornavigatie bij gebruik van
webbrowser.
Qumi in- of uitschakelen.
Cursor links
Cursor omlaag
Navigeren door en wijzigen van
instellingen in het OSD.
Cursornavigatie bij gebruik van
webbrowser.
Navigeren door en wijzigen van
instellingen in het OSD.
Cursornavigatie bij gebruik van
webbrowser.
Muis
Afsluiten
Muis linkertoets bij gebruik van de
webbrowser.
Het OSD sluiten.
Functie afsluiten bij gebruik van
webbrowser.
Menu
Geluid dempen
Het OSD openen en afsluiten.
Dempt de ingebouwde luidspreker.
Bron
Pagina omhoog/omlaag
De invoerbron wijzigen.
Volume hoger/lager
Pagina omhoog en omlaag wanneer u
de webbrowser gebruikt.
Het volume regelen.
Belangrijk:
1. Zorg dat er geen hindernissen zijn tussen de afstandsbediening en de Qumi. Als het pad
tussen de afstandsbediening en de Qumi gehinderd is, kan het signaaI terugkaatsen van
bepaalde weerspiegelende oppervlakken.
2. De knoppen en toetsen op de Qumi hebben dezelfde lay-out en soorgelijke functies als
de overeenkomende knoppen op de afstandsbediening. Deze handleiding beschrijft de
functies die via de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd.
Opmerking:
De webbrowser en luidspreker zijn alleen verkrijgbaar in de Q5-serie
Knoppen Qumi en afstandsbediening
De Qumi kan worden bediend via de afstandsbediening of via het toetsenblok op
de bovenkant van de Qumi. Alle bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met de
afstandsbediening. Via een toetsencombinatie op het toetsenblok van de Qumi kunt u
echter dezelfde bewerkingen uitvoeren als met de afstandsbediening.
De afstandsbediening wordt niet alleen gebruikt om met de cursor door de menu's te
navigeren, maar kan ook worden gebruikt om de mediafuncties te beheren (muziek
en videoweergave). Raadpleeg 14 voor meer informatie over het bedienen van de
mediafuncties met de afstandsbediening.
4
Het mediaspelerscherm
Het mediaspelerscherm is de hoofdinterface voor de Qumi Q5-serie. Als er een
USB-station is aangesloten wanneer de Qumi wordt ingeschakeld, verschijnt het
mediaspelerscherm. In het mediaspelerscherm kunt u kiezen welk type medium u wilt
weergeven door een van de volgende opties te selecteren:
• Muziek – Een muziekspeler die talrijke types audiobestanden ondersteunt, gereed
voor het afspelen van muziek.
• Film – een gebruiksvriendelijke filmspeler die meerdere filmformaten weergeeft.
• Foto – Een fotoviewer met een functie voor diavoorstellingen.
• Officeviewer – een documentviewer die documenten weergeeft.
• Wifi-scherm – Gebruik dit om de verbinding te configureren naar een draadloos
toegangspunt.
• Webbrowser – Een webbrowser waarmee u kunt surfen op internet.
• Wifi – Gebruik deze optie om een Wifi-toegangspunt te kiezen.
• Instellingen – In dit menu kunt u de instellingen van de Qumi aanpassen.
Opmerking:
Wifi- & webbrowserfuncties zijn alleen beschikbaar met de optionele dongle van Q5.
Qumi-mediasuite is alleen beschikbaar in Q5-serie.
5
Hoofdstuk 2 Aan de Slag
Wat u nodig hebt
Heel wat types externe apparaten en randapparaten kunnen worden aangesloten op de
Qumi. Externe of draagbare muziekspelers kunnen worden aangesloten voor het afspelen
van muziek. Dvd-, VCD en VHS-spelers kunnen worden aangesloten voor het afspelen
van films. Camcorders en digitale camera's kunnen ook worden gebruikt voor het afspelen
van video's en het weergeven van foto's. U kunt zowel computers als randapparatuur,
zoals USB-stations, aansluiten om documenten en andere mediatypes weer te geven.
Deze apparaten kunnen worden aangesloten op de Qumi met een geschikte kabel.
Controleer of het aan te sluiten apparaat een geschikte uitgang heeft.
Audio-/video-apparaten aansluiten
Voedingsadapter aansluiten
HDMI-randapparaten aansluiten
Audio aansluiten
Pc’s aansluiten
USB-apparaat installeren
(Alleen beschikbaar in Q5-serie)
Waarschuwing:
uit veiligheidsoverwegingen moet u de stroom van de Qumi en de aangesloten apparaten
uitschakelen voordat u aansluitingen uitvoert.
6
De Qumi instellen
Randapparaten aansluiten via HDMI
Sluit HDMI-compatibele randapparaten aan op de Qumi met de HDMI-kabel (optioneel).
Blu-ray
Blue
Ray
Camera
player
Camera Smartphone
Smartphone DVD
Dvd-speler
Game
Personal
Spelconsole
Pc
Console
Computer
Een MHL-apparaat aansluiten
Sluit de Qumi aan op een MHL-compatibel apparaat met een MHL-kabel (optioneel).
Smartphone Touchpad
Tablet
Smartphone
Opmerking:
Voor sommige apparaten die MHL ondersteunen en waarvan de uitvoer niet via micro-USB
gaat, kan een extra kabeladapter nodig zijn.
7
Pc's aansluiten
Sluit een pc aan op de Qumi met de VGA-kabel.
Personal
Pc
Computer
Opmerking:
de pc moet een VGA-uitgang hebben om de VGA-kabel te kunnen gebruiken voor het
aansluiten op de Qumi.
Een USB-station plaatsen
Sluit een USB-station aan op de Qumi door de opslagapparaten in de juiste poort te
stoppen.
Opmerking:
De functie is alleen beschikbaar in de Q5-serie.
Video aansluiten
Sluit video-apparaten aan op de Qumi met behulp van de audio/videokabel (optioneel).
Game
Spelconsole
Console
8
DvdDVD
speler
Player
Audio aansluiten
Sluit de oortelefoon of miniluidsprekers aan op de Qumi via de audio-uitgang (Audio Out).
Oortelefoon
Earphone Miniluidsprekers
Mini Speaker
De Qumi in- en uitschakelen
1.
Sluit de wisselstroomadapter
aan op de Qumi. Stop het
andere uiteinde van de
wisselstroomadapter in het
stopcontact.
Opmerking:
de adaptermodellen kunnen
verschillen afhankelijk van
de regio.
2.
Druk op de
VOEDINGSKNOP
om de Qumi in te schakelen.
Het splash-scherm van de
Qumi wordt weergegeven en de
aangesloten apparaten worden
gedetecteerd.
Zie Een toegangswachtwoord
instellen
(Veiligheidsvergrendeling)
op pagina 11 als er een
beveiligingsvergrendeling is
ingeschakeld.
9
3.
Als er meer dan één
invoerapparaat is aangesloten,
drukt u op de afstandsbediening
op de knop SOURCE (BRON).
Gebruik de knop ▲ of ▼ om
het toepasselijke apparaat te
selecteren of druk ▲ en ▼ of ◄
en ► op het toetsenblok op de
Qumi tegelijk ingedrukt.
Q5
• VGA: Analoge RGB
Component: DVDingang YCbCr / YPbPr
of HDTV-ingang YPbPr
• Samengestelde video:
traditionele composiet video
• HDMI/MHL: HDMI / DVI /
MHL
• USB: USB-schijf
(Beschikbaar in Q5-serie)
4.
5.
Q4
Druk op de
VOEDING om de
Qumi uit te schakelen.
Wanneer het bericht "Voeding
Uit? /Nogmaal op voeding
drukken" verschijnt, drukt u op de
VOEDING-toets. De projector
wordt uitgeschakeld.
Het beeld aanpassen
Als het geprojecteerde beeld niet zuiver is, kan het
beeld worden aangepast door de scherpstelring
omhoog of omlaag te verplaatsen tot het beeld
zuiver is.
10
Een toegangswachtwoord instellen (Veiligheidsvergrendeling)
Om onbevoegd gebruik van de Qumi te voorkomen, kunt u een wachtwoord maken.
Wanneer de functie voor het toegangswachtwoord is ingeschakeld, moet het wachtwoord
worden ingevoerd nadat de Qumi is ingeschakeld.
U kunt een wachtwoord maken met de voglende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
Druk op de afstandsbediening
op MENU of druk op de
afstandsbediening of op MENU
en op
op het toetsenblok
simultaan het OSD-menu te
openen.
Verplaats de cursor naar het
tabblad Installatie I en schuif
omlaag om Geavanceerd te
selecteren.
Druk op de knop ▲ of ▼ om de
Veiligheidsvergrendeling te
selecteren.
Druk op de knop ◄ of ► om de
functie Veiligheidsvergrendeling
in of uit te schakelen.
Er wordt automatisch een
dialoogvenster voor het
wachtwoord weergegeven.
U kunt de knoppen ▲▼◄►
boven op de Qumi of op de
afstandsbediening gebruiken
om het wachtwoord in te voeren.
U kunt elke combinatie van de
navigatieknoppen gebruiken (u
moet er vijf kiezen).
Druk in willekeurige volgorde
op de navigatieknoppen om het
wachtwoord in te stellen.
Druk vervolgens op de knop
MENU om het dialoogvenster af
te sluiten.
11
6.
Het menu voor de
wachtwoordbevestiging
verschijnt wanneer u de
Qumi inschakelt terwijl
Veiligheidsvergrendeling is
enabled.
Voer het wachtwoord in dat u
in stap 5 hebt gemaakt.
Belangrijk:
bewaar het wachtwoord altijd op een veilige plaats. Zonder het wachtwoord zult u de Qumi
niet kunnen gebruiken. Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u contact opnemen met
uw verkoper voor informatie over het opnieuw instellen van het wachtwoord.
Een statief gebruiken (Beschikbaar in Q5-serie)
De Qumi kan worden gebruikt met een statief door
deze te bevestigen aan de onderkant van de Qumi.
Er kunnen heel wat standaard statieven worden
bevestigd.
Specificaties ondersteunde statieven:
• Type: ministatief
• Afmetingen sleuf 1/4-20 L6,3 mm
Opmerking:
verwijder de sticker voor het gebruik.
12
De afstandsbediening instellen
De afstandsbediening wordt geleverd met een (1)
3V lithiumbatterij (CR2025). De batterij is al in de
afstandsbediening geïnstalleerd.
Om de afstandsbediening te gebruiken, moet u het
plastic lipje (A) van het batterijvak verwijderen.
A
De batterijen van de afstandsbediening vervangen
1.
Verwijder de klep
van het batterijvak
door deze in de
richting van de pijl
te schuiven (A).
Trek daarna de klep
uit in de richting van
de pijl (B).
A
2.
Verwijder de oude
batterij en plaats
de nieuwe met
de positieve zijde
omhoog gericht.
3.
Installeer de klep.
B
Waarschuwing:
1. Gebruik alleen een 3V lithiumbatterij (CR2025).
2. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de lokale verordeningen.
3. Verwijder de batterij als u de Qumi langere tijd niet zult gebruiken.
Gebruiksbereik
De afstandsbediening zendt infraroodstralen uit om de Qumi te bedienen. U hoeft de
afstandsbediening niet direct naar de Qumi te richten.
De afstandsbediening werkt correct binnen een bereik van ongeveer 7 meter (23 feet)
en 15 graden boven of onder het niveau van de Qumi (als de afstandsbediening niet
loodrecht wordt gehouden ten opzichte van de zijden of de achterkant van de Qumi).
Als de Qumi niet reageert op de afstandsbediening, moet u dichter naar de Qumi gaan.
13
Hoofdstuk 3 Qumi mediasuite
Overzicht
De Qumi-mediasuite is ontworpen om u gemakkelijk toegang te bieden tot uw bestanden
vanaf een geïnstalleerd USB-station. U kunt muziek, films, afbeeldingen en documenten
weergeven.
Het menu van de mediasuite bevat 8 toepassingen:
• Muziek – Een muziekspeler die talrijke types audiobestanden ondersteunt, gereed
voor het afspelen van muziek.
• Film – een gebruiksvriendelijke filmspeler die meerdere filmformaten weergeeft.
• Foto – Een fotoviewer met een functie voor diavoorstellingen.
• Officeviewer – een documentviewer die documenten weergeeft.
• Wifi-scherm – Gebruik dit om de verbinding te configureren naar een draadloos
toegangspunt.
• Webbrowser – Een webbrowser waarmee u kunt surfen op internet.
• Wifi – Gebruik deze optie om een Wifi-toegangspunt te kiezen.
• Instellingen – In dit menu kunt u de instellingen van de Qumi aanpassen.
Opmerking:
Wifi- & webbrowserfuncties zijn alleen beschikbaar met de optionele dongle van Q5.
Qumi-mediasuite is alleen beschikbaar in Q5-serie.
14
Muziek
Ondersteunde indelingen:
de muziekspeler kan muziekbestanden in de volgende indelingen afspelen:
• MP3 (tot een bitsnelheid van 256Kbps)
• WMA, MID, MIDI, MP1, MP2, OGG, AAC, AMR, WAV, AC3, M4A, AWB, APE
Uw nummer afspelen
Ga als volgt te werk om de muzieklijst te openen:
1. Druk op de knop ◄ of ► om het pictogram Muziek in het menu van de mediasuite te
selecteren.
2. Druk op de knop
om de bestandsmap te openen.
3. Selecteer de map die het gewenste nummer bevat.
4. Druk op de knop
om het gewenste nummer af te spelen.
Een nummer kan worden gepauzeerd of afgespeeld door in de interface van de
muziekspeler de knop Pauzeren/Afspelen te kiezen.
Wanneer de cursor de voortgangsbalk selecteert, kan een nummer worden gepauzeerd of
afgespeeld door op
te drukken.
Bedieningsinterface
De muziekspeler bevat de volgende bedieningselementen:
15
De muziekspeler biedt bedieningselementen om te navigeren door een afspeellijst van
nummers. In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de bedieningselementen.
ACTIE
/
/
BESCHRIJVING
Uitvoer luidspreker schakelen naar links/rechts/stereo
/
Terug naar vorig/verder naar volgend nummer
/
Pauzeren/Nummer afspelen
Afspelen stoppen
Terugkeren naar het vorige menu
De volgorde van de nummers en de weergavemodus kunnen worden aangepast. In de
volgende tabel vindt u een beschrijving van de weergavemodi.
ACTIE
BESCHRIJVING
De nummers in de afspeellijst worden achtereenvolgens afgespeeld
Alle nummers in de afspeellijst worden herhaald
Alleen het nummer dat nu wordt afgespeeld, wordt herhaald
Alle nummers in de afspeellijst worden willekeurig gesorteerd
tijdens het afspelen
De muziekspeler bevat talrijke vooraf ingestelde equalizer-instellingen die kunnen
worden toegepast. In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de verschillende
equalizerinstellingen.
ACTIE
BESCHRIJVING
Normaal
Klassiek
Jazz
Pop
Rock
Lage tonen
16
Films
Ondersteunde indelingen
De volgende video-indelingen worden ondersteund:
• H.264 video tot 720p aan 30 beelden per seconde; hoofdprofielniveau 3.1 met AACLC-audio tot 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in de bestandsindelingen .m4v, .mp4 en
.mov
• MPEG-4 video tot 2,5 mbps, 640 op 480 pixels aan 30 beelden per seconde;
eenvoudig profiel met AAC-LC-audio tot 160 Kbps per kanaal, 48kHz, stereo audio in
de bestandsindelingen .m4v, .mp4 en .mov
• Motion JPEG (M-JPEG) tot 35 Mbps, 1280 op 720 pixels, 30 beelden per seconde,
audio in U-Law, PCM stereo audio in .avi-bestanden
Uw film bekijken
Voer het volgende uit om een lijst van films te openen:
1. Druk op de knop ◄ of ► om het pictogram Film in het menu van de mediasuite te
selecteren.
2. Druk op
om de bestandsmap te openen.
3. Selecteer de map die het gewenste filmbestand bevat.
4. Druk op
om het gewenste filmbestand af te spelen.
Tijdens het afspelen van een film kan de bedieningsinterface worden verborgen. Druk op
de knop ▲ om de bedieningsinterface te verbergen. Druk opnieuw op de knop ▲ om de
bedieningsinterface weer te geven.
De bedieningsinterface verdwijnt automatisch als er gedurende 5 seconden geen invoer
van de gebruiker is.
Bedieningsinterface
De volgende afspeelfuncties worden bediend via de afstandsbediening. U vindt ze in de
onderstaande tabel:
ACTIE
BESCHRIJVING
Pauzeren/hervatten
Druk op
Snelheid vooruitspoelen
Druk op de toets ◄ of ► om de snelheid te wijzigen (2X, 4X, 8X,
16X, 32X)
om een film te pauzeren of te hervatten
17
Foto's
Ondersteunde indelingen
De fotoviewer kan de volgende types afbeeldingsbestanden openen:
• BMP (tot 4000 x 3000 pixels)
• PNG (tot 4000 x 3000 pixels)
• JPG (tot 4000 x 3000 pixels)
Uw foto weergeven
Wanneer een USB-opslagstation wordt geïnstalleerd, wordt het mappictogram van de
opslagkaart in de bestandsmap weergegeven.
Voer het volgende uit om een foto in de fotoviewer te openen:
1. Druk op de knop ◄ of ► om het pictogram Foto in het menu van de mediasuite te
selecteren.
2. Druk op
om de bestandsmap te openen.
3. Selecteer de map die de gewenste foto bevat.
4. Druk op
om de gewenste foto weer te geven.
Navigeer naar een foto om de details van de foto's te bekijken. De details van de foto
verschijnt onderaan op het scherm.
Voer het volgende uit om foto's op volledige schermgrootte weer te geven:
1. Navigeer naar een foto.
2. Druk op
om de foto op volledige schermgrootte weer te geven.
Om het zoomgereedschap te gebruiken, drukt u op
. (2X, 4X, 8X, 16X).
Druk op de toets Exit om uit te zoomen naar de standaardgrootte van het beeld.
Tijdens het weergeven van een foto kan de bedieningsinterface worden verborgen. Druk
op de knop ▲ om de bedieningsinterface te verbergen. Druk opnieuw op de knop ▲ om
de bedieningsinterface weer te geven.
Bedieningsinterface
De fotoviewer bevat de volgende bedieningselementen:
ACTIE
BESCHRIJVING
Hiermee keert u terug naar het vorige menu.
Stelt het interval voor de diavoorstelling in.
Foto's weergeven in de diavoorstellingsmodus.
Draai de foto linksom.
Draai de foto rechtsom.
18
Office-viewer
Ondersteunde indelingen
De documentviewer in de Qumi-mediasuite kan de volgende types documenten openen:
• Microsoft® Word (97-2007, .doc/.docx)
• Microsoft® PowerPoint (97-2007, .ppt/.pptx)
• Microsoft® Excel (97-2007, .xls/.xlsx)
• Adobe® PDF (.pdf)
• Tekst (.txt)
Uw document selecteren
Voer het volgende uit om een bestand in een documentviewer te openen:
1. Druk op de knop ◄ of ► om het pictogram voor de Office-viewer in het menu van de
mediasuite te selecteren.
2. Druk op
om de bestandsmap te openen.
3. Selecteer de map die het gewenste bestand bevat.
4. Druk op
om het gewenste bestand weer te geven.
Nadat een bestand is geopend, drukt u op
om in te zoomen voor een grotere
weergave van het bestand. Bestanden kunnen worden ingezoomd naar 2X, 4X, 8X
en 16X weergaven. Gebruik de navigatietoetsen om de weergave van het bestand te
verplaatsen.
Om door te gaan naar de volgende pagina of terug te keren naar een vorige pagina, drukt
u op de knoppen ▲ of ▼.
Opmerking:
u kunt niet naar de vorige of volgende pagina gaan als de weergave is ingezoomd.
Bedieningsinterface
De office-viewer bevat geen specifieke bedieningsinterface.
19
Wifi
Wifi inschakelen
Wanneer de optionele Q5 WIFI USB-dongle is geplaatst, kunt u via Wifi op het web surfen
met de webbrowser.
Ga als volgt te werk om Wifi in te schakelen:
1. Druk op de knop ◄ of ► om het Wifi-pictogram Foto in het menu van de mediasuite
te selecteren.
2. Druk op
om de Wifi-instellingen te openen.
3. Druk op de knop ◄ of ► om Inschakelen te selecteren en druk vervolgens op
om de Wifi-functie in te schakelen.
4. Druk op de knop ◄ of ► om
te zoeken.
te selecteren en druk vervolgens op
5. Druk op de knop ▲ of ▼ om een AP te selecteren en druk vervolgens op
verbinding te maken.
om AP’s
om een
Opmerking:
1. De Wifi-functie is alleen beschikbaar met de optionele Q5-dongle.
2. Druk op Page Up op de afstandsbediening om terug te keren naar de bovenkant van het
functiegebied. Vanaf dit punt kunt u de AP-lijst vernieuwen.
3. Druk op Page Down om naar de onderkant van de AP-lijst te gaan wanneer u in het
functiegebied bent.
Bedieningsinterface
De Wifi-instelling bevat de volgende bedieningselementen:
ACTIE
BESCHRIJVING
Terug naar hoofdvenster.
Alle AP’s opnieuw scannen.
Wifi in-/uitschakelen.
Wifi-configuratie.
20
Webbrowser
Een website bezoeken
1. Sluit de optionele Q5 Wifi dongle aan op de USB-aansluiting van de Qumi.
2. Druk op de afstandsbediening op ▲ ▼ ◄ ► om de cursor te bedienen. Zie
Afstandsbediening op pagina 4.
3. Gebruik de afstandsbediening voor de navigatie. Druk op het pictogram Q (onderaan
rechts) om de adresbalk te openen.
4. Druk op
om het virtuele toetsenbord weer te geven of druk op
in de adresbalk.
Opmerking:
Sluit een USB-hub aan op de USB-aansluiting van de Qumi en sluit vervolgens de optionele
Q5 Wifi-dongle, het toetsenbord en de muis aan op de USB-hub om gemakkelijk te surfen
op internet.
Bedieningsinterface
De hoofdbalk bevat de volgende bedieningselementen:
ACTIE
BESCHRIJVING
Eén pagina terugkeren.
Naar de volgende pagina.
Huidige pagina opnieuw laden/Laden van huidige pagina stoppen.
Terug naar startpagina.
Bladwijzerpagina openen.
Bladwijzer voor huidige pagina toevoegen/verwijderen.
Klik om naar de URL-invoerpagina te gaan.
Pagina in-/uitzoomen.
Geschiedenis wissen en browser afsluiten.
21
Wifi-weergave
Bedieningsinterface
De Wifi-weergave bevat de volgende bedieningselementen:
ACTIE
BESCHRIJVING
Beginnen met afspelen van media via wifi.
Projector-SSID
Voer hier de SSID (Service Set Identifier) in.
IP-instelling
Selecteer Standaard IP gebruiken om automatisch de
IP-instellingen te configureren of Ander IP gebruiken om de
IP-instellingen handmatig te configureren.
IP-adres
Configureer hier het IP-adres.
Netmasker
Configureer hier het subnetmasker.
Gateway
Configureer hier het IP-adres van de standaard gateway.
DNS
Configureer hier het IP-adres van de DNS-server.
Opmerking:
Wifi- & webbrowserfuncties zijn alleen beschikbaar met de optionele dongle van Q5.
22
Instellingen
Systeemopties
Het menu met de systeemopties toont de systeem- en firmware-informatie. Het menu
Informatie biedt details over de softwareversie.
Weergavemodus
Het menu voor de afspeelmodus toont instellingen voor de opties voor de video- en
muziekspeler. De volgende instellingen zijn beschikbaar:
• Niets herhalen – De video- of muziekbestanden worden niet herhaald nadat ze zijn
afgespeeld.
• Willekeurig – De video- of muziekbestanden worden in willekeurige volgorde
afgespeeld.
• Eén herhalen – Een geselecteerd video- of muziekbestand wordt doorlopend
herhaald nadat het is afgespeeld.
• Alles herhalen – Alle video- of muziekbestanden in een afspeellijst worden herhaald
nadat alle bestanden in de afspeellijst zijn afgespeeld.
Opmerking:
De Qumi-mediasuite biedt altijd een uitvoer met een resolutie van 1280x800 naar het
systeem. Het OSD geeft daarom een resolutie van 1280x800 weer als het ontvangen
signaal. Dit geeft niet de werkelijke resolutie van de eigenlijke multimediabestanden aan.
USB-opties
Met de optie USB-massaopslag kunt u een pc aansluiten via een ondersteunde USBkabel om bestanden over te dragen tussen de Qumi en de pc.
Opmerking:
de Qumi-mediasuite ondersteunt alleen invoer van USB-stations.
23
Optie AutoPlay (Automatisch afspelen)
Gebruik het menu van de optie AutoPlay (Automatisch afspelen) om te configureren
wat de Qumi automatisch afspeelt bij het inschakelen. De volgende instellingen zijn
beschikbaar wanneer AutoPlay AAN is.
• AutoPlay – automatisch afspelen in- of uitschakelen.
• Type AutoPlay – Speelt foto- of videobestanden automatisch af bij het inschakelen.
• File Path (Bestandspad) – Speelt automatisch bestanden af in de hoofdmap van het
USB- of lokaal geheugen.
AutoPlay gebruiken op Qumi:
1. sluit de pc aan op de Qumi via een USB-kabel.
2. Verplaats de mediabestanden naar de respectieve map (Movies voor filmbestanden
of Photos voor afbeeldingsbestanden).
AutoPlay gebruiken op een USB-apparaat:
1. maak de map Movies of Photos op het USB-station.
2. Kopieer de mediabestanden naar de respectieve map (Movies voor filmbestanden of
Photos voor afbeeldingsbestanden).
3. Verwijder het USB-station en stop deze in de Qumi.
Opmerking:
1. de bestanden voor automatisch afspelen op het USB-station moeten de naam Movies of
Photos hebben opdat deze functie mediabestanden zou kunnen afspelen.
2. Het interne geheugen voor Qumi Q5 is 4GB.
24
Hoofdstuk 4 OSD-instellingen
Bedieningselementen OSD-menu
De Qumi heeft een menu met de OSD-instellingen waarmee u de instellingen, zoals de
weergave- en audio-instellingen, kunt aanpassen. Het OSD-menu bevat 5 menu's:
• Beeld – In dit menu kunt u verschillende aspecten van de beeldkwaliteit aanpassen.
• Computer – In dit menu kunt u instellingen voor pc's aanpassen.
• Video/Audio – In dit menu kunt u talrijke instellingen voor video en audio aanpassen.
• Installatie I – In dit menu kunt u de standaard taal en andere instellingen aanpassen.
• Installatie II – In dit menu kunt u de standaardwaarden herstellen en andere
instellingen aanpassen.
Als de interface is ingesteld op AV-IN, HDMI/MHL of Universal I/O, is het OSD-menu
toegankelijk door op de afstandsbediening of op het toetsenblok op de knop MENU te
drukken.
Als de interface is ingesteld op het menu van de Qumi-mediasuite, kunt u het OSDmenu openen door op de afstandsbediening op de knop MENU te drukken of door op het
toetsenblok tegelijk op MENU en op
te drukken.
Opmerking:
als het OSD-menu gedurende 15 seconden inactief is, wordt het OSD-menu gesloten.
Navigeren in het OSD
De cursorknoppen van de afstandsbediening of de knoppen op de bovenkant van de
Qumi kunnen worden gebruikt om te navigeren en wijzigingen aan te brengen aan de
OSD-instellingen.
1. Open het OSD-menu.
2. Druk op de knop ◄
of ► om door de 5
menu's te bladeren.
3. Druk op de knop ▲
of ▼ om de cursor
omhoog of omlaag
te verplaatsen in een
menu.
4. Druk op ◄ of ► om
de waarden voor
specifieke instellingen
te wijzigen.
5. Druk op de knop
MENU of Afsluiten op
de afstandsbediening
om het OSD of een
submenu te sluiten.
Opmerking:
afhankelijk van de videobron kunnen niet alle items in het OSD worden gewijzigd. Zo
kunnen de items Horizontale/Verticale positie in het menu Computer alleen worden
gewijzigd wanneer de Qumi op een pc is aangesloten via een VGA-kabel. De instellingen
die niet worden ingeschakeld of niet kunnen worden gewijzigd, worden grijs weergegeven.
25
De OSD-taal instellen
De taal die wordt weergegeven in het OSD, kan worden gewijzigd. Voer de volgende
stappen uit om de taal in het OSD te wijzigen:
1. Open het OSD-menu. Druk op de knop ◄ of ► om het menu Installatie I te
selecteren.
2. Druk op de knop ▲ of ▼ tot de cursor de instelling Taal markeert.
3. Druk op de knop ◄ of ► tot de gewenste taal wordt weergegeven in de cursor.
4. Druk tweemaal op de knop EXIT of op de knop MENU om het OSD te sluiten.
26
Overzicht OSD-menu
Gebruik de volgende afbeelding om snel een instelling te vinden of het bereik voor een
instelling vast te stellen.
Hoofdmenu
Beeld
Submenu
Briljante kleur
Helderheid
Contrast
Presentatie, Helder, Spel,
Film, TV, sRGB, Gebruiker,
Gebruiker1
0~10
0~100
0~100
Scherpte
Gamma
0~31
PC, MAC, Video, Grafiek, Z/W
Geavanceerd
Computer
Video/Audio
Instellingen
Weergavemodus
Opnieuw instellen
Horizontale positie
Verticale positie
Frequentie
Volgen
Automatisch beeld
Video AGC
Kleurverzadiging
Kleurtint
Video-overscan
Gesloten bijschrift
Audio
Kleurruimte
Kleurtemperatuur
Auto, RGB, YCbCr, YPbPr
Koud, Normaal, Warm
-5~5
-5~5
0~31
-5~5
Volume
Geluid dempen
Uit, Aan
0~100
0~100
Uit, Aan
Uit, Aan
0~8
Uit, Aan
Audio-ingang
AV-IN, HDMI, USB
Opnieuw instellen
27
Overzicht OSD-submenu
Hoofdmenu Submenu
Installatie I
Taal
Blanco
scherm
Projectie
Beeld
verhouding
Keystone
Digitale zoom
Geavanceerd
Instellingen
English, Français,
Deutsch, Español,
Português, 簡体中文, 繁
體中文, Italiano, Norsk,
Svenska, Nederlands,
Русский, Polski, Suomi,
Ελληνικά, 한국어,
Magyar, Čeština, ‫العربية‬ ,
Türkçe, Việt, 日本語, ไทย,
‫فارسی‬ , ‫תירבע‬ Blanco scherm, Rood,
Groen, Blauw, Wit
Voor, Normaal, Plafond,
Achter + plafond
Opvullen, 4:3, 16:9, Letter
Box, Natief, 2,35:1
-40~40
-10~10
Veiligheidsvergrendeling
Uit, Aan
Vergrendel Keypad
Uit, Aan
Presentatietimer
Timer
Uit, Aan
Timerperiode 1~60
Reset timer
Automatische keystone
Uit, Aan
Opmerking:
Automatische keystone is alleen beschikbaar in de Q5-serie.
28
Overzicht OSD-submenu
Hoofdmenu
Installatie II
Submenu
Instellingen
Auto Power Off
(min)
Voeding
automatisch aan
LED-modus
Geavanceerd
0~180
Autobron
Uit, Aan
Uit, Aan
OSD-menuinstelling
Test
randapparatuur
3D
Fabrieksinstellingen
Status
Laagvermogen
Actieve bron
Video-informatie
LED-uren (Eco,
Normaal)
29
ECO, Normaal
Menu positie
Midden, Omlaag,
Omhoog, Links,
Rechts
Doorzichtig menu 0%, 25%, 50%,
75%, 100%
Menu Weergave 0~20
Controle test op
afstand
Kleurtest
Knoptest
3D
Uit, DLP-link, IR
3D synchr.
Uit, Aan
omkeren
Uit, Aan
Menu Beeld
Voer de volgende stappen uit om het menu Beeld te openen en de instellingen aan te
passen:
1. Open het OSD-menu.
2. Druk op de knop ◄ of ► om het menu Beeld te selecteren.
3. Druk op de knop ▲ of ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Beeld.
4. Druk op de knop ◄ of ► om waarden voor elke toepasselijke instelling te wijzigen.
ITEM
Weergavemodus
Briljante kleur
Helderheid
Contrast
Scherpte
Gamma
BESCHRIJVING
Druk op de knop ◄ of ► om de weergavemodus in te stellen.
Druk op de knop ◄ of ► om de waarde voor Brilliant Color aan te
passen.
Druk op de knop ◄ of ► om de helderheid van het beeldscherm
aan te passen.
Druk op de knop ◄ of ► om het contrast van het beeldscherm aan
te passen.
Druk op de knop ◄ of ► om de helderheid van het beeldscherm
aan te passen.
Druk op de knop ◄ of ► om de gammacorrectie van het
beeldscherm aan te passen.
Geavanceerd
Druk op
om het menu Geavanceerd te openen. Zie
Geavanceerde functie op pagina 31.
Opnieuw instellen
Druk op
om alle instellingen opnieuw in te stellen naar de
standaardwaarden.
Opmerking:
de instellingen Brilliant Color, Helderheid, Contrast, Scherpte, Gamma en Geavanceerd
kunnen alleen worden aangepast wanneer de Weergavemodus is ingesteld op Gebruiker
en Gebruiker1.
30
Geavanceerde functie
Voer de volgende stappen uit om het menu Geavanceerd te openen en de instellingen
aan te passen:
1. Open het OSD-menu.
2. Druk op de knop ◄ of ► om het menu Beeld te selecteren.
3. Druk op de knop ▲ of ▼ om naar het menu Geavanceerd te gaan en druk
vervolgens op
.
4. Druk op de knop ▲ of ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Geavanceerd.
ITEM
BESCHRIJVING
Kleurruimte
Druk op de knop ◄ of ► om de kleurruimte aan te passen.
Kleurtemperatuur
Druk op de knop ◄ of ► om de kleurtemperatuur aan te passen.
31
Het menu Computer
Voer de volgende stappen uit om het menu Computer te openen en de instellingen aan te
passen:
1. Open het OSD-menu.
2. Druk op de knop ◄ of ► om het menu Computer te selecteren.
3. Druk op de knop ▲ of ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Computer.
4. Druk op de knop ◄ of ► om waarden voor elke toepasselijke instelling te wijzigen.
ITEM
Horizontale positie
Verticale positie
BESCHRIJVING
Druk op de knop ◄ of ► om de positie van het beeldscherm naar
links of rechts af te stellen.
Druk op de knop ◄ of ► om de positie van het beeldscherm
omhoog of omlaag af te stellen.
Frequentie
Druk op de knop ◄ of ► om de A/D-sampleklok aan te passen.
Meelopen
Druk op de knop ◄ of ► om het A/D-samplepunt aan te passen.
Automatisch beeld
Druk op
om de instellingen voor fase, volgen, grootte en positie
automatisch aan te passen.
Opmerking:
Items in het menu Computer kunnen alleen worden gewijzigd wanneer de Qumi op een
pc is aangesloten via een VGA-kabel. De instellingen die niet worden ingeschakeld of niet
kunnen worden gewijzigd, worden grijs weergegeven.
32
Het menu Video/Audio
Voer de volgende stappen uit om het menu Video/Audio te openen en de instellingen aan
te passen:
1. Open het OSD-menu.
2. Druk op de knop ◄ of ► om het menu Video/Audio te selecteren.
3. Druk op de knop ▲ of ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Video/Audio.
4. Druk op de knop ◄ of ► om waarden voor elke toepasselijke instelling te wijzigen.
ITEM
Video AGC
Kleurverzadiging
BESCHRIJVING
Druk op de knop ◄ of ► om het automatische versterkingsbeheer
voor de videobron in of uit te schakelen.
Druk op de knop ◄ of ► om de verzadiging van de video aan te
passen.
Kleurtint
Druk op de knop ◄ of ► om de tint van de video aan te passen.
Video-overscan
Druk op de knop ◄ of ► om Video-overscan in of uit te schakelen.
Closed Captioning
Druk op de knop ◄ of ► om Gesloten bijschrift in of uit te schakelen.
Audio
Druk op
Opnieuw instellen
Druk op
om alle instellingen opnieuw in te stellen naar de
standaardwaarden.
om het menu Audio te openen. Zie Audio op pagina 34.
Opmerking:
de instellingen Video AGC, Kleurverzadiging, Kleurtint en Gesloten bijschrift kunnen
alleen worden aangepast wanneer de bron composiet video is. De instellingen voor Videooverscan kunnen alleen worden aangepast wanneer de bron composiet, component en
HDMI video is.
33
Audio
Om de audio-instellingen aan te passen, drukt u op
openen.
ITEM
om het submenu Audio te
BESCHRIJVING
Volume
Druk op de knop ◄ of ► om het audiovolume aan te passen.
Geluid dempen
Druk op de knop ◄ of ► om de luidspreker in of uit te schakelen.
Audio-ingang
Druk op de knop ◄ of ► om de audio-ingang te selecteren.
Opmerking:
De luidspreker is alleen beschikbaar in de Q5-serie.
34
Het menu Installatie I
Voer de volgende stappen uit om het menu Installatie I te openen en de instellingen aan
te passen:
1. Open het OSD-menu.
2. Druk op de knop ◄ of ► om het menu Installatie I te selecteren.
3. Druk op de knop ▲ or ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Installatie I.
4. Druk op de knop ◄ of ► om waarden voor elke toepasselijke instelling te wijzigen.
ITEM
Taal
Blanco scherm
Projectie
Hoogtebreedteverhouding
Trapezium
Digitale zoom
BESCHRIJVING
Druk op de knop ◄ of ► om een ander lokalisatiemenu te
selecteren.
Druk op de knop ◄ of ► om een andere kleur te kiezen om het
scherm leeg te maken.
Druk op de knop ◄ of ► om te kiezen uit vier projectiemethoden:
Voor, Achter, Plafond voor, Plafond achter.
Druk op de knop ◄ of ► om de beeldverhouding voor de video aan
te passen.
Druk op de knop ◄ of ► om de trapeziumcorrectie van het
beeldscherm uit te voeren.
Druk op de knop ◄ of ► om het menu Digitale zoom aan te
passen.
Geavanceerd
Druk op
om het menu Geavanceerd te openen. Zie
Geavanceerd op pagina 36.
Opnieuw instellen
Druk op
om alle instellingen opnieuw in te stellen naar de
standaardwaarden
(behalve Taal en Veiligheidsvergrendeling).
35
Geavanceerd
Om de geavanceerde instellingen aan te passen, drukt u op
Geavanceerd te openen.
ITEM
Veiligheidsvergrendeling
Vergrendel Keypad
Presentatietimer
Automatische keystone
om het submenu
BESCHRIJVING
Druk op de knop ◄ of ► om de functie Veiligheidsvergrendeling
in of uit te schakelen.
Druk op de knop ◄ of ► om de functie Vergrendel Keypad in of
uit te schakelen.
Druk op
om het menu Presentatie te openen.
Druk op de knop ◄ of ► om Automatische keystone in of uit te
schakelen.
Opmerking: Automatische keystone is alleen beschikbaar in de
Q5-serie.
Presentatietimer
Om de instellingen voor Presentatietimer aan te passen, drukt u op
Presentatietimer te openen.
ITEM
Timer
Timerperiode
Reset timer
om het submenu
BESCHRIJVING
Druk op de knop ◄ of ► om de functie Presentatietimer in of uit
te schakelen.
Druk op de knop ◄ of ► om de timerperiode voor de weergave
aan te passen.
Druk op
stellen.
om de teller van de presentatietimer opnieuw in te
36
Het menu Installatie II
Voer de volgende stappen uit om het menu Installatie II te openen en de instellingen aan
te passen:
1. Open het OSD-menu.
2. Druk op de knop ◄ of ► om het menu Installatie II te selecteren.
3. Druk op de knop ▲ or ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Installatie II.
ITEM
Autobron
Auto Power Off (min)
Voeding automatisch
aan
LED-modus
BESCHRIJVING
Druk op de knop ◄ of ► om de automatische brondetectie in of uit
te schakelen.
Druk op de knop ◄ of ► om de projectorlamp automatisch uit te
schakelen wanneer er geen signaal is.
Druk op de knop ◄ of ► om het automatisch inschakelen aan of uit
te zetten.
Druk op de knop ◄ of ► om de LED-modus te selecteren voor een
hogere helderheid of een lagere helderheid om de levensduur van
de LED te verlengen.
Geavanceerd
Druk op
om het menu Geavanceerd te openen. Zie
Geavanceerde functie op pagina 38.
Fabrieksinstellingen
Druk op
om alle items opnieuw in te stellen naar de vooraf
ingestelde fabriekswaarden.
Status
Druk op
om het menu Status te openen. Zie pagina 41 voor meer
informatie over Status.
37
Geavanceerde functie
Voer de volgende stappen uit om het menu Geavanceerd te openen en de instellingen
aan te passen:
1. Open het OSD-menu.
2. Druk op de knop ◄ of ► om het menu Installatie II te selecteren.
3. Druk op de knop ▼ of ▲ om het menu Geavanceerd te selecteren en druk
vervolgens op
.
4. Druk op de knop ▲ of ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Geavanceerd.
5. Druk op de knop ◄ of ► om waarden voor elke toepasselijke instelling te wijzigen.
ITEM
BESCHRIJVING
OSD-menu-instelling
Druk op
om het OSD-menu-instelling te openen. Zie pagina 39
voor meer informatie over OSD-menu-instelling.
Test randapparatuur
Druk op
om het menu Test randapparatuur te openen. Zie
pagina 39 voor meer informatie over Test randapparatuur.
3D
Druk op
Laagvermogen
Druk op de knop ◄ of ► om Laagvermogen (<1W energieverbruik)
in of uit te schakelen.
Opmerking:
schakel de energiespaarstand in om volledig uit te schakelen
wanneer de projector wordt uitgeschakeld. Schakel de
energiespaarstand uit om multimediafunctionaliteit mogelijk te
maken wanneer de projector wordt uitgeschakeld.
om het menu 3D te openen. Zie 3D op pagina 40.
Opmerking:
Om de 3D-functie te gebruiken, moet u de instelling voor het afspelen van films in 3D op uw
speler inschakelen in het 3D-schijfmenu. 3D-functionaliteit werkt wanneer de ingangsbron
120Hz ondersteunt.
1. Het OSD-menuitem 3D wordt grijs weergegeven wanneer er geen geschikte 3D-bron is.
Dit is de standaardinstelling.
2. Wanneer de projector is aangesloten op een geschikte 3D-bron, wordt het OSDmenuitem 3D ingeschakeld voor selectie.
3. Gebruik een 3D-bril om een 3D-beeld te bekijken.
4. U hebt 3D-inhoud van een 3D DVD- of 3D mediabestand nodig.
5. U moet de 3D-bron inschakelen (sommige 3D DVD-inhoud kan een functie hebben voor
het in- of uitschakelen van 3D).
6. U hebt een DLP link 3D- of IR 3D shutter-bril nodig. Met een IR 3D shutter-bril moet u
een stuurprogramma op uw pc installeren en een USB-zender aansluiten.
7. De 3D-modus van het OSD moet overeenkomen met het type bril (DLP link of IR 3D).
8. Schakel de bril in. Een bril heeft normaal een voedingsschakelaar.
Elk type bril heeft zijn eigen instructies voor de configuratie. Volg de instructies voor de
configuratie die bij de bril zijn geleverd om het installatieproces te voltooien.
38
OSD-menu-instelling
ITEM
Menupositie
Doorzichtig menu
Menu Weergave
BESCHRIJVING
Druk op de knop ◄ of ► om een andere OSD-locatie te selecteren.
Druk op de knop ◄ of ► om een ander doorzichtigheidsniveau
voor de OSD-achtergrond te selecteren.
Druk op de knop ◄ of ► om een vertraging voor de OSD-time-out
te selecteren.
Test randapparatuur
ITEM
BESCHRIJVING
Controle test op afstand Druk op
om de IR-afstandsbediening te testen voor diagnose.
Kleurtest
Druk op
om verschillende kleuren op het scherm te selecteren.
Toetstest
Druk op
om de knop op het toetsenblok te testen.
39
3D
ITEM
BESCHRIJVING
3D
Druk op de knop ◄ of ► om Uit, DLP-Link of IR te selecteren.
3D synchr. omkeren
Druk op de knop ◄ of ► om 3D synchr. omkeren in of uit te
schakelen.
Fabrieksinstellingen
Voer de volgens stappen uit om alle menu-items opnieuw in te stellen naar de standaard
fabrieksinstellingen (behalve Taal en Veiligheidsvergrendeling):
1. Druk op de knop ▲ or ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Installatie II.
2. Selecteer het submenu Fabrieksinstellingen.
3. Druk op
.
40
Status
Voer de volgende stappen uit om de status van de Qumi te zien:
1. Druk op de knop ▲ or ▼ om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen in het
menu Installatie II.
2. Selecteer het submenu Installatie II.
3. Druk op
om het submenu Status te openen.
ITEM
Actieve bron
Video-informatie
LED-uren
BESCHRIJVING
Toont de geactiveerde bron.
Toont resolutie/video-informatie voor RGB-bron en de
kleurenstandaard voor de videobron.
De informatie over het LED-gebruik wordt weergegeven (in uren).
De tellers voor Eco en Normaal zijn gescheiden.
41
Hoofdstuk 5 Uw Qumi onderhouden
De Qumi schoonmaken
Door stof en vuil te verwijderen van de Qumi, kunt u genieten van een probleemvrij
gebruik.
Waarschuwing:
1. De Qumi moet worden uitgeschakeld en losgekoppeld vóór het reinigen. Als u dit niet
doet, kan dit lichamelijke letsels of schade aan het systeem veroorzaken.
2. Gebruik alleen een vochtige doek bij het reinigen. Zorg dat er geen water binnendringt
door de ventilatie-openingen op de Qumi.
3. Als er een beetje water in de Qumi binnendringt tijdens het reinigen, moet u de Qumi
gedurende meerdere uren loskoppelen en laten drogen in een goed geventileerde ruimte
voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
4. Als een grote hoeveelheid water in de Qumi binnendringt tijdens het reinigen, moet u de
Qumi loskoppelen en laten repareren.
De lens reinigen
Reinigingsproducten voor de optische lens zijn verkrijgbaar bij de meeste camerawinkels
en andere kleinhandelaars. Volg de onderstaande stappen om de Qumi-lens te reinigen:
1. Breng een kleine hoeveelheid van het reinigingsproduct voor de optische lens aan
op een schone, zachte doek. (Breng het reinigingsproduct niet direct aan op de
lens.)
2. Veeg de lens voorzichtig schoon in een cirkelbeweging.
Waarschuwing:
1. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
2. Zorg dat het reinigingsproduct niet in contact komt met de Qumi-behuizing om te
verhinderen dat deze verkleurt of vervaagt.
42
Problemen oplossen
Algemene problemen en oplossingen
Deze richtlijnen bieden tips voor het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen
tijdens het gebruik van de Qumi. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact
opnemen met uw verkoper voor hulp.
Het probleem kan soms zo eenvoudig als een kabel die niet goed is aangesloten.
Bekijk de volgende mogelijke situaties voordat u doorgaat naar de probleemspecifieke
oplossingen.
• Gebruik een ander elektrisch toestel om te controleren of het stopcontact goed werkt.
• Controleer of de Qumi is ingeschakeld.
• Controleer of alle aansluitingen goed zijn uitgevoerd.
• Controleer of het aangesloten apparaat is ingeschakeld.
• Controleer of de aangesloten pc niet in stand-by- of slaapmodus is.
• Controleer of de aangesloten notebook correct is geconfigureerd voor een extern
beeldscherm.
Tips voor het oplossen van problemen
Probeer in elk probleemspecifiek gedeelte de stappen uit in de voorgestelde volgorde.
Hierdoor kunt u het probleem wellicht sneller oplossen.
Om te vermijden dat niet-defecte onderdelen worden vervangen, moet u proberen het
probleem te vinden en te isoleren.
Als u bijvoorbeeld de batterijen vervangt en het probleem zich blijft voordoen, plaatst u de
originele batterijen terug en gaat u naar de volgende stap.
Houd bij welke stappen u onderneemt om het probleem op te lossen. Deze informatie kan
nuttig zijn als referentie wanneer u belt voor technische ondersteuning of wanneer u de
Qumi naar onderhoudstechnici brengt.
LED-foutberichten
TOETS LINKS
BLAUW
KNIPPEREN
TOETS RECHTS
BLAUW
KNIPPEREN
Fout overtemperatuur (inlaatlucht)
3
UIT
LED overtemperatuur (rood)
3
1
LED overtemperatuur (groen)
3
2
LED overtemperatuur (blauw)
3
3
Fout ventilator 1 (blazer)
6
1
Fout ventilator 2 (blazer)
6
2
Rode LED weerstandsfout
8
1
Groene LED weerstandsfout
8
2
Blauwe LED weerstandsfout
8
3
FOUTCODEBERICHTEN
In het geval van een LED-fout, koppelt u de voedingskabel los en wacht u ongeveer één
(1) minuut voordat u de Qumi opnieuw opstart.
Neem contact op met uw onderhoudscentrum bij situaties die niet in de bovenstaande
tabel zijn vermeld.
43
Beeldproblemen
Probleem: er verschijnt geen beeld op het scherm
1. Controler of de instellingen op uw pc correct zijn geconfigureerd.
2. Schakel alle apparatuur uit en start deze opnieuw op in de juiste volgorde.
Probleem: het beeld is wazig
1. Regel de scherpstelling op de Qumi.
2. Controleer of de afstand van de Qumi naar het scherm binnen het opgegeven bereik
is.
3. Reinig de Qumi-lens met een reinigingsdoek voor optische lenzen.
Probleem: het beeld is breder bovenaan of onderaan (trapezoïde effect)
1. Plaats de Qumi zo loodrecht mogelijk ten opzichte van het scherm.
2. Pas de instellingen voor Keystone aan in het OSD om het probleem te corrigeren of
stel Automatische keystone in op Aan.
Opmerking:
Automatische keystone is alleen beschikbaar in de Q5-serie.
Probleem: het beeld is omgekeerd
Controleer de richting van de instelling Projectie in het OSD-menu Installatie I.
Probleem: het beeld is gestreept
1. Stel de instellingen Frequentie en Meelopen in het menu Computer van het OSD in
op de standaardinstellingen.
2. Sluit de Qumi aan op een andere computer om te controleren of het probleem niet
wordt veroorzaakt door de videokaart van de computer.
Probleem: het beeld is plat zonder contrast
Pas de instelling Contrast aan in het menu Beeld in het OSD.
Probleem: de kleur van het geprojecteerde beeld komt niet overeen met het
bronbeeld
Pas de instelling Kleurtemperatuur en Gamma aan in het menu Beeld in het OSD.
Problemen met de afstandsbediening
Probleem: de Qumi reageert niet op de afstandsbediening
1. Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de Qumi.
2. Controleer of het pad tussen de afstandsbediening en de sensor niet gehinderd
wordt.
3. Schakel alle TL-lampen in de kamer uit.
4. Controleer om na te gaan of de batterijpolariteit correct is.
5. Vervang de batterijen.
6. Schakel andere infraroodapparaten in de directe omgeving uit.
7. Laat de afstandsbediening repareren.
44
Audioproblemen
Probleem: er is geen geluid
1. Regel het volume van de audiobron.
2. Controleer de aansluiting van de audiokabel.
3. Test de uitvoer van de audiobron met andere luidsprekers.
4. Laat de Qumi onderhouden.
Opmerking:
De luidspreker
alleenisbeschikbaar
Probleem:
het is
geluid
vervormd in de Q5-serie.
1. Controleer de aansluiting van de audiokabel.
2. Test de uitvoer van de audiobron met andere luidsprekers.
3. Laat de Qumi onderhouden.
Veelgestelde vragen
1. Werkt de Qumo met een pc, notebook of netbook?
Ja. Gebruik de bijgeleverde VGA- of HDMI-kabel. De Qumi kan worden aangesloten
op een pc, notebook of netbook als ze een geschikte HDMI- of VGA-poort hebben.
Om audio af te spelen is een afzonderlijke audiokabel met een 3,5 mm stereo miniaansluiting vereist voor het aansluiten op de audiopoort van de Qumi.
2. Is het mogelijk de Qumi aan te sluiten op een spelconsole, zoals een
Microsoft® Xbox of Sony® PS3?
Ja. De Qumi kan worden gebruikt om inhoud van een Xbox of PS3-console weer te
geven. Dit is mogelijk door de HDMI-kabel van de spelconsole aan te sluiten op de
Qumi.
3. Kan de Qumi inhoud van een televisie projecteren?
U kunt inhoud van de televisie bekijken door het aansluiten van een kabeldoos, een
digitale set-top box of satellietontvanger omdat televisietoestellen alleen beelden op
hun eigen scherm kunnen produceren. Als u bijvoorbeeld een kabeldoos gebruikt,
kan deze via een HDMI-kabel worden aangesloten op de Qumi.
4. Hoe kan MHL worden aangesloten op de Qumi?
Gebruik een ondersteunde MHL-kabel om een MHL-apparaat aan te sluiten.
Raadpleeg www.mhlconsortium.org/productlist/ voor meer informatie
45
5. Hoe worden beelden van een digitale camera of een USB-opslagapparaat
weergegeven?
Beelden en andere inhoud kunnen worden weergegeven door de volgende
apparaten aan te sluiten op de Qumi:
• USB-flashstation, harde schijf, kaartlezer
• Digitale camera
• Smartphone
• Viewer multimedia-opslag
Zodra de apparaten zijn aangesloten, kunnen de beelden worden weergegeven via
de Qumi-mediasuite.
6. Welke kabel is vereist voor het aansluiten van video-apparaten op de Qumi?
Video-apparaten kunnen worden aangesloten op de Qumi met een audio/video- of
HDMI/MHL-kabel als de apparaten de geschikte poorten hebben. Om audio af te
spelen hebt u een afzonderlijke stereo-adapterkabel met mini-stekker nodig (3,5
mm ministekker en twee RCA-aansluitingen). Een aangesloten RCA-kabel kan ook
worden aangesloten op de Qumi.
7. Welke video-indelingen worden ondersteund door de Qumi?
H.264, MPEG-4, VC-1, WMV9, DivX(Xvid), Real Video, AVS en MJPEG.
8. Welke audio-indelingen worden ondersteund door de Qumi?
MP3 en WMA.
9. Welke documentindelingen worden ondersteund door de Qumi?
Documenten van Microsoft® Office 2003 en Microsoft® Office 2007 (Word, Excel®,
PowerPoint®) en Adobe® PDF- en tekstbestanden (txt).
10.Welke foto-indelingen worden ondersteund door de Qumi?
JPEG, PNG en BMP.
11.Hoe lang werkt de LED-lichtbron in de Qumi en kan deze worden vervangen?
De Qumi gebruikt geen standaard Qumi-lamp. Het gebruikt een set LED's voor het
verlichten en projecteren van beelden. LED’s hebben een langere levensduur dan
de gewone lampen. De LED's van de Qumi zullen bij benadering 30.000 uur werken.
De levensduur van de LED is afhankelijk van factoren zoals helderheid, gebruik,
omgevingsomstandigheden. De LED-helderheid kan afnemen in de loop van de tijd.
De LED-module kan niet worden vervangen.
12.Waarom moet ik de focus op mijn Qumi opnieuw aanpassen nadat deze is
ingeschakeld?
Voor de beste beeldkwaliteit moet u de scherpstelring mogelijk aanpassen zodra de
operationele temperatuur is bereikt.
Opmerking:
Qumi-mediasuite is niet beschikbaar in Q4-serie.
Website Vivitek-ondersteuning
Bezoek www.vivitekcorp.com voor meer informatie, ondersteuning en productregistratie.
46
Specificaties
Model
Qumi Q5-serie
Resolutie
HD (720p - 1280x800)
Projectieafstand
1000mm ~ 3000mm (39,37” ~ 118,11”)
Grootte projectiescherm
(diagonaal)
762mm ~ 2.286mm (30” ~ 90”)
Projectielens
Handmatig scherpstellen
Throw-factor
1,55x
Verticale trapeziumcorrectie
+/- 40 stappen (-45° ~ +33°)
Projectiemethoden
Voor, Achter, Bureau, Plafond voor, Plafond achter
Gegevenscompatibiliteit
VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Mac
SDTV/ EDTV/ HDTV
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Videocompatibiliteit
HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/
I/M/N/60), SECAM
Veiligheidscertificaat
FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, SASO, NOM,
PCT, RoHS, ICES-003(Canada)
Gebruikstemperatuur
5° ~ 35°C
Afmetingen (BxHxD)
160mm (6,3”) x 102mm (4,03”) x 32mm (1,27”)
Wisselstroomingang
AC universeel 100 ~ 240, standaard @ 110VAC (100240)/+-10%
Energieverbruik
62W
Audioluidspreker
2W monoluidspreker
Qumi Q4-serie
Nvt
VGA (via 24-pins aansluiting) x 1
Ingangen
3,5mm AV IN x 1
HDMI/MHL x 1
USB type A x 1
Uitgangen
3,5mm oortelefoonaansluiting (volumeregeling) x 1
Opmerking:
neem contact op met uw lokale verdeler voor vragen betreffende de productspecificaties.
USB type A-aansluiting (mediasuite) is alleen beschikbaar in Q5-serie.
47
Projectie-afstand tegenover projectiegrootte
Projectieafstand en tabelgrootte
BEELD
DIAGONAAL BEELDBREEDTE BEELDHOOGTE PROJECTIEAFSTAND
(CM/
(CM/INCHES)
(CM/INCHES)
(CM/INCHES)
INCHES)
VERSCHUIVING-A
(CM/INCHES)
76,2/30
64,6/25,43
40,4/15,91
100/39,37
1/0,40
101,6/40
86,2/33,94
53,8/21,18
134/52,76
1,3/0,51
114,3/45
96,9/38,15
60,6/23,86
150/59,06
1,5/0,59
127/50
107,7/42,40
67,3/26,50
167/65,75
1,7/0,66
152,4/60
129,2/50,87
80,8/31,81
200/78,74
2/0,79
177,8/70
150,8/59,37
94,2/37,09
234/92,13
2,4/0,92
203,2/80
172,3/67,83
107,7/42,40
267/105,12
2,7/1,06
228,6/90
193,9/76,34
121,2/47,72
300/118,11
3/1,18
48
Tabel timingmodus
SIGNAAL
RESOLUTIE
H-SYNC V-SYNC COMPOSIET /
COMPONENT RGB DVI/HDMI
( KHz )
(HZ)
S-VIDEO
NTSC
—
15,734
60,0
O
—
—
—
PAL /
SECAM
—
15,625
50,0
O
—
—
—
720 x 400
37,9
85,0
—
—
O
O
800 x 600
31,5
60,0
—
—
O
O
800 x 600
37,9
72,0
—
—
O
O
800 x 600
37,5
75,0
—
—
O
O
640 x 480
43,3
85,0
—
—
O
O
800 x 600
35,2
56,0
—
—
O
O
800 x 600
37,9
60,0
—
—
O
O
800 x 600
48,1
72,0
—
—
O
O
800 x 600
46,9
75,0
—
—
O
O
800 x 600
53,7
85,0
—
—
O
O
1024 x 768
48,4
60,0
—
—
O
O
1024 x 768
56,5
70,0
—
—
O
O
1024 x 768
60,0
75,0
—
—
O
O
1024 x 768
68,7
85,0
—
—
O
O
1280 x 800
49,7
59,8
—
—
O
O
1280 x 800
62,8
74,9
—
—
O
O
VESA
Apple® Mac
SDTV
EDTV
HDTV
1280 x 800
71,6
84,8
—
—
O
O
1280 x 1024
63,98
60,0
—
—
O
O
1280 x 1024
79,98
75,0
—
—
O
O
1280 x 960
60,0
60,0
—
—
O
O
1280 x 960
85,9
85,0
—
—
O
O
1400 x 1050
65,3
60,0
—
—
O
O
1440 x 900
70,6
75,0
—
—
O
O
1440 x 900
55,6
60,0
—
—
O
O
640 x 480
35,0
66,68
—
—
O
O
832 x 624
49,725
74,55
—
—
O
O
1024 x 768
60,24
75,0
—
—
O
O
1152 x 870
68,68
75,06
—
—
O
O
480i
15,734
60,0
—
O
—
O
576i
15,625
50,0
—
O
—
O
480p
31,469
60,0
—
O
—
O
576p
31,25
50,0
—
O
—
O
720p
37,5
50,0
—
O
—
O
720p
45,0
60,0
—
O
—
O
1080i
33,8
60,0
—
O
—
O
1080i
28,1
50,0
—
O
—
O
1080p
67,5
60,0
—
O
—
O
1080p
56,3
50,0
—
O
—
O
O: frequentie ondersteund
—: frequentie niet ondersteund
*: Weergeefbaar niveau
49
Afmetingen Qumi
102mm
(4,03”)
160mm
(6,3”)
32mm
(1,27″)
160mm
(6,3”)
50
Naleving voorschriften
FCC-waarschuwing
Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat
conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen wanneer het apparaat wordt
gebruikt in een commerciële omgeving.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen
kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Het gebruik van deze apparatuur in een
residentieel gebied veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie, in welk geval de
gebruiker verplicht is de interferentie op eigen kosten ongedaan te maken.
De veranderingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij
die verantwoordelijk is voor de compliantie, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker
ongedaan maken om het apparatuur te gebruiken.
Canada
Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
Veiligheidscertificaten
FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003(Canada)
Afvalverwijdering en recycling
Dit product kan ander elektronisch afval bevatten dat gevaarlijk kan zijn als het niet op
de juiste manier wordt weggegooid. Zorg ervoor dat u de lokale, regionale of federale
wetten volgt bij het recyclen of verwijderen. Neem contact op met de Electronic Industries
Alliance op www.eiae.org voor meer informatie.
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising