Siemens | Gigaset A580 IP | Gigaset A580 IP – een toestel met veel extra`s

A580 IP
Cyan
Magenta
Yellow
Black
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / overview.fm / 11.03.2009
Overzicht van de handset
Overzicht van de handset
Toetsen van de handset
1 Display in de ruststand (voorbeeld)
2 Laadniveau van de batterijen
( pagina 30)
3 Displaytoetsen ( pagina 34)
4 Berichtentoets ( pagina 69)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
Knippert: nieuw bericht / nieuwe oproep of
nieuwe firmware resp. provider-profiel
beschikbaar
5 Verbreektoets, aan/uit-toets
Gesprek beëindigen, functie annuleren,
één menuniveau terug (kort indrukken),
terug naar de ruststand (lang indrukken),
handset in-/uitschakelen (in de ruststand
lang indrukken)
6 Hekje-toets
Toetsblokkering aan/uit (lang indrukken,
pagina 36)
Bij het invoeren van tekst wisselen tussen
hoofdletters, kleine letters en cijfers
( pagina 192)
7 Intern-toets
intern bellen ( pagina 99)
8 Microfoon
9 R-toets
Flash invoeren (kort indrukken;
pagina 158)
Alleen vast telefoonnet:
Kiespauze “P“ invoeren (lang indrukken)
10 Sterretje-toets
Ruststand: belsignalen aan/uit (lang indrukken)
Vast net: omschakelen tussen impulskiezen/
toonkiezen
11 Toets 1 (lang indrukken)
Voicemail bellen
12 Verbindingstoets
Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (in de ruststand kort
indrukken), type verbinding kiezen en kiezen starten (na nummerinvoer kort/lang
pagina 42)
indrukken,
Bij het schrijven van een SMS-bericht:
SMS-bericht versturen
13 Handsfree-toets
Wisselen tussen handmatig / handsfree
telefoneren
Licht op: handsfree telefoneren ingeschakeld
Knippert: inkomende oproep
14 Navigatietoets ( pagina 34)
15 Ontvangstniveau ( pagina 30)
£
15
Ð
V
1
2
INT 1
10.10.08
Þ
07:15
Menu
3
£
£
14
13
4
12
5
£
£
11
10
6
9
7
8
£
£
Version 2.1, 08.01.2007
£
£
£
1
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / overview.fm / 11.03.2009
Overzicht displaysymbolen
Overzicht displaysymbolen
=eVU
Laadniveau van de batterijen (leeg tot vol)
= (knippert)
Batterijen bijna leeg
e V U (knippert)
Laadproces
ÐiÑÒ
Symbool voor ontvangststerkte
Kwaliteit van de draadloze verbinding tussen basisstation en handset (hoog tot
gering
| (knippert)
Geen draadloos contact tussen basisstation en handset
¼
ECOmodus+ ingeschakeld
Het symbool ¼ vervangt een tijdje na het inschakelen van de ECO modus+
het symbool voor het verzendvermogen boven links op het rustdisplay van de
handset.
Ø
Toetsblokkering ingeschakeld
Ú
Oproepsignaal uitgeschakeld
Å Inkomende oproep via het vaste telefoonnetwerk (belsymbool)
M Inkomende oproep op een VoIP-verbinding
¼
Wekker ingeschakeld
z
Nummerherhalingslijst openen.
Overzicht van het basisstation
Toets van het basisstation
1
1 Paging-toets
Licht op:
LAN-verbinding actief (telefoon is met de router
verbonden)
Knippert:
gegevensoverdracht via LAN-verbinding
Kort indrukken:
Zoeken van handset (paging) starten
( pagina 97),
IP-adres op de handset weergeven
Lang indrukken:
Basisstation in de aanmeldmodus plaatsen
( pagina 95)
£
Version 2.1, 08.01.2007
£
2
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPIVZ.fm / 11.03.2009
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Overzicht van de handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Overzicht displaysymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Overzicht van het basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gigaset A580 IP – een toestel met veel extra’s . . . . . . . . . . . . . . . 8
VoIP – telefoneren via internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gigaset HDSP – Telefoneren met uitstekende geluidskwaliteit
10
De eerste stappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Inhoud van de verpakking controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De handset in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basisstation plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen voor VoIP-telefonie doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U gaat verder als volgt te werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
13
18
19
22
33
Handset bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cijfertoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corrigeren van onjuiste invoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menunavigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handset in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsblokkering in- of uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing . . . . . . . . .
34
34
35
35
35
36
36
37
Menu-overzichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Menu Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Menu Webconfigurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Telefoneren via VoIP en vast net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Extern bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nummerweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Microfoon van de handset uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Microfoon van uw handset uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kostenbewust telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
47
47
48
51
51
52
53
Version 2.1, 08.01.2007
VoIP-telefonie via Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Gigaset.net-telefoonboek openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deelnemer in het Gigaset.net-telefoonboek zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eigen vermelding invoeren, wijzigen of wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gigaset.net-deelnemer opbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
57
59
60
3
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPIVZ.fm / 11.03.2009
Inhoudsopgave
Netdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Anoniem bellen - NummerWeergave onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Overige netdiensten voor het vaste telefoonnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Overige netdiensten voor VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Lijsten gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Lijsten openen met de berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Telefoonboeken gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Lokaal telefoonboek van de handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Openbare online-telefoonboeken gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SMS (tekstberichten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
SMS-bericht schrijven/versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS-berichten ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS-centrale instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS-berichten en telefooncentrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdrukken van eerste belsignaal uit-/inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMS-functie in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fouten met SMS-berichten herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
83
85
86
86
86
87
Voicemail gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Voicemail instellen voor snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Berichten van de voicemail beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ECO DECT: Stroomverbruik en zendvermogen
van het basisstation reduceren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Wekker instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Wekker in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Wektijd wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Als de wekker overgaat… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Meerdere handsets gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Handsets aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handsets afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handset zoeken (paging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intern nummer van een handset wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam van een handset wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intern bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
96
97
98
98
99
Version 2.1, 08.01.2007
Handset instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Datum en tijd wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displaytaal wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screensaver inschakelen/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snelle toegang tot functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproepsignalen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attentietonen in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
102
102
103
105
105
106
107
108
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPIVZ.fm / 11.03.2009
Inhoudsopgave
Batterijsignaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Standaardinstellingen van de handset herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Basisstation via de handset instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen . . . . . . . . . . . . . . . .
Wachtmuziek in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repeatergebruik in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standaardverbinding instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firmware van het basisstation bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
111
112
112
112
113
VoIP-instellingen op de handset invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Verbindingswizard gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen wijzigen zonder verbindingswizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP-adres van het telefoontoestel in het LAN instellen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weergave van VoIP-statusberichten in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAC-adres van het basisstation opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
116
118
120
120
Basisstation op telefooncentrale gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kiesmethode wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flashtijden instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netlijncode instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pauze instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
121
121
122
122
Version 2.1, 08.01.2007
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC . . . . . . . . . . 123
PC verbinden met de webconfigurator van het toestel . . . . . . . . . . . . . . .
Aanmelden, taal van webconfigurator vastleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opbouw van webpagina’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menubalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navigatiegebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werkgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Webpagina’s openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestel met webconfigurator instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokaal Netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonverbindingen configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spraakkwaliteit van de VoIP-verbindingen optimaliseren . . . . . . . . . . . . . .
Standaardverbinding van het toestel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbinding via het vaste telefoonnetwerk inschakelen als
reserveverbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zend- en ontvangstnummers toewijzen aan handsets . . . . . . . . . . . . . . . .
Doorschakelen voor VoIP-verbindingen inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eigen netnummer invoeren, automatische netnummer voor VoIP
inschakelen/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiesregels definiëren – Kostencontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voicemail in-/uitschakelen, nummer invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DTMF-signalering voor VoIP instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R-toetsfunctie definiëren voor VoIP (Hook Flash) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
125
126
126
127
127
128
129
129
130
131
134
145
149
150
151
152
153
154
157
158
158
5
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPIVZ.fm / 11.03.2009
Inhoudsopgave
Doorverbinden configureren voor VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokale communicatiepoorten voor VoIP definiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Messaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Info-diensten configureren / weergave op rustdisplay inschakelen . . . . . .
Online-telefoonboek selecteren en aanmelden voor toegang . . . . . . . . .
Interne nummers en namen van de handsets wijzigen . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonboeken van de handset van/naar de PC kopiëren, wissen . . . . . .
Weergave van VoIP-statusberichten inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firmware-update starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische versiecontrole activeren/deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum/tijd overnemen van een tijdserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Status van het toestel opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
160
162
166
167
168
169
171
172
173
174
175
Klantenservice (Customer Care) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VoIP-statuscodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service-info opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
181
184
185
186
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Ons milieubeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekst schrijven en bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gigaset A580 IP – gratis software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
189
189
192
193
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Wandmontage van de lader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Version 2.1, 08.01.2007
Basisstation aan de wand bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
6
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / security.fm / 11.03.2009
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Let op
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.
$
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de
onderzijde van het basisstation resp. lader.
Plaats alleen de aanbevolen, oplaadbare batterijen (£ pagina 189) van hetzelfde type! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare
batterijen. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet
worden uitgesloten
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfreefunctie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset, basisstation en lader zijn niet beveiligd
tegen spatwater (£ pagina 189).
Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een
schilderwerkplaats.
ƒ
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
Let op
Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen!
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen
beschikbaar.
7
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
Gigaset A580 IP – een toestel met veel extra’s
Gigaset A580 IP – een toestel met veel extra’s
Version 2.1, 08.01.2007
Uw toestel biedt u de mogelijkheid om zowel via het vaste net als (voordelig)
zonder PC via internet (VoIP) te telefoneren. Bovendien kunt u SMS-berichten
versturen en ontvangen. – Uw toestel kan nog veel meer:
u Telefoneer met uitstekende geluidskwaliteit (High Definition Sound Performance HDSP,£ pagina 10) - zowel bij interne gesprekken als bij gesprekken
via VoIP.
u U kunt vóór elk gesprek via een toets kiezen of u via het vaste netwerk of
via internet wilt telefoneren (£ pagina 42).
u U kunt zich met maximaal zes handsets bij uw basisstation aanmelden.
Met uw basisstation kunt u tegelijkertijd twee gesprekken via VoIP en één
gesprek via het vaste telefoonnet voeren.
u MultiLine: maak tot zes VoIP-accounts aan bij verschillende VoIP-providers.
Samen met uw vaste telefoonnummer en het Gigaset.net-nummer is uw
toestel dan onder acht verschillende telefoonnummers bereikbaar.
u Wijs aan elke handset een eigen VoIP-nummer als zend- en ontvangstnummer toe. Als een handset dan op zijn eigen VoIP-nummer wordt gebeld, gaat
alleen deze handset over (£ pagina 151).
u U kunt de VoIP-accounts bij verschillende providers ook gebruiken om uw
kosten te controleren. Geef bij het kiezen de VoIP-verbinding aan die u wilt
gebruiken vanwege de voordelige tarieven (£ pagina 42).
u Definieer kiesregels voor telefoonnummers of voorkiesnummers. Op die
manier kunt u het selecteren van de gunstigste VoIP-accounts automatiseren (£ pagina 154).
u Gebruik het Gigaset.net voor VoIP-oproepen. Sluit uw toestel eenvoudig aan
op het lichtnet en het internet en u kunt zonder verdere instellingen gratis
via Gigaset.net telefoneren (£ pagina 54).
u Configureer de aansluiting van het toestel voor VoIP zonder PC. De verbindingswizard van uw toestel downloadt de algemene gegevens van uw VoIPprovider uit het internet en helpt u bij het invoeren van uw persoonlijke
gegevens (VoIP-/SIP-account). Op deze wijze is het eerste gebruik van VoIP
erg eenvoudig (£ pagina 23).
u Voer eventuele overige instellingen voor VoIP op de PC in. Het toestel
beschikt over een web-interface (webconfigurator) waarmee u via de PC
toegang heeft tot de webpagina van uw basisstation (£ pagina 123).
u Houd uw toestel actueel. Controleer of er firmware-updates op het internet
staan en kopieer deze naar uw toestel (£ pagina 113).
u Verlaag het zendvermogen door de ECO-modus / ECO-modus+ in te schakelen
(£ pagina 92).
Uw Gigaset A580 IP biedt extra beveiliging tegen virussen uit het internet
door het afgeschermde besturingssysteem.
Veel plezier met uw nieuwe toestel!
8
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
VoIP – telefoneren via internet
VoIP – telefoneren via internet
Version 2.1, 08.01.2007
Bij VoIP (Voice over Internet Protocol) voert u uw gesprekken niet via een vaste
verbinding, zoals bij het telefoonnet, maar wordt uw gesprek in de vorm van
gegevenspakketten via internet verzonden.
Met uw toestel kunt u profiteren van alle voordelen van VoIP:
u U kunt voordelig en met een betere kwaliteit telefoneren met gesprekspartners op internet, het vaste net en het mobiele net.
u Van uw VoIP-providers krijgt u persoonlijke nummers, waaronder u vanaf
internet, het vaste net en elk mobiel net bereikbaar bent.
Om VoIP te kunnen gebruiken, heeft u het volgende nodig:
u Een breedband-internetaansluiting (bijvoorbeeld DSL) met flatrate (aanbevolen) resp. volumerate.
u Toegang tot internet, d.w.z. u heeft een router nodig die uw toestel met het
internet verbindt.
Een lijst met aanbevolen routers vindt u op internet onder:
www.gigaset.com/customercare
Open hier de FAQ-pagina en selecteer de Gigaset A580 IP. Zoek bijvoorbeeld
op “Router“.
u Toegang tot de diensten van een VoIP-provider. Maak tot zes accounts aan
bij verschillende VoIP-providers.
9
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
Gigaset HDSP – Telefoneren met uitstekende geluidskwaliteit
Gigaset HDSP – Telefoneren met uitstekende
geluidskwaliteit
Uw Gigaset IP-toestel ondersteunt de breedband-codec
G.722. Met het basisstation en de bijbehorende handset
kunt u daarom met uitstekende geluidskwaliteit (High
Definition Sound Performance) via VoIP telefoneren.
Als u overige breedband-handsets (bijvoorbeeld Gigaset
S67H, S68H of SL37H) op uw basisstation aanmeldt, worden interne gesprekken tussen deze handsets ook via breedband gevoerd.
Voorwaarden voor breedbandverbindingen via uw basisstation zijn:
u Bij interne gesprekken:
Beide handsets zijn geschikt voor breedbandcommunicatie, d.w.z. beide
ondersteunen de codec G.722.
u Bij externe gesprekken via VoIP:
– U voert het gesprek met een handset die geschikt is voor breedband.
– U heeft de codec G.722 voor uitgaande oproepen gekozen,
£ pagina 145.
– Uw VoIP-provider ondersteunt breedbandverbindingen.
– Het toestel van uw gesprekspartner ondersteunt de codec G.722 en
accepteert het tot stand brengen van breedbandverbindingen.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
De VoIP-service Gigaset.net (£ pagina 54) ondersteunt breedbandverbindingen.
10
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
De eerste stappen
Inhoud van de verpakking controleren
5
6
7
2
1
8
10
3
4
9
§§1§§
§§2§§
§§3§§
§§4§§
§§5§§
§§6§§
§§7§§
§§8§§
§§9§§
Version 2.1, 08.01.2007
§§10§§
een basisstation Gigaset A580 IP
een netadapter voor het aansluiten van het basisstation op het lichtnet
een telefoonsnoer voor het aansluiten van het basisstation op het vaste telefoonnet
een Ethernet-kabel voor het aansluiten van het basisstation op de router
(LAN/internet)
een Gigaset A58H-handset
twee oplaadbare batterijen voor de handset (niet geladen)
een klepje voor het batterijvak van de handset
een lader voor de handset
een netadapter voor het aansluiten van het laadstation op het lichtnet
een beknopte gebruiksaanwijzing en een CD met deze gebruiksaanwijzing
11
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Version 2.1, 08.01.2007
Firmware-updates
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de basisfuncties vanaf firmware-versie 182.
Zodra er nieuwe of verbeterde functies voor uw Gigaset A580 IP beschikbaar zijn, worden
er updates voor de basis-firmware ter beschikking gestelt, die u naar uw toestel kunt
downloaden (£ pagina 113). Als er hierdoor wijzigingen in de bediening van het toestel
ontstaan, wordt er tevens een nieuwe uitgebreide gebruiksaanwijzing op het internet
geplaatst.
Aanvullingen op de gebruiksaanwijzing vindt u op internet onder www.gigaset.com.
Selecteer hier uw toestel, de “Gigaset A580 IP“ om de productpagina te openen. U vindt
daar een link naar de gebruiksaanwijzingen.
De versie van de huidige firmware van uw basisstation opvragen, £ pagina 175 (met de
webconfigurator) of £ pagina 184 (tijdens een extern gesprek).
12
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
De handset in gebruik nemen
Het display is met een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen!
Batterijen plaatsen en klepje sluiten
Let op
Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH* aanbevolen batterijen (£ pagina 189). Gebruik dus nooit gewone, niet-oplaadbare batterijen.
Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.
¤ Let op de juiste rich-
ting van de batterijen.
De polen worden in of
op het batterijvakje
vermeld.
1
2
¤ Eerst de bovenkant van het
¤
klepje plaatsen 1.
Vervolgens het klepje dichtdrukken 2 tot het vastklikt.
¤ Als u het batterijvakje weer wilt
Version 2.1, 08.01.2007
openen, bijvoorbeeld om de
batterijen te vervangen, steekt u
uw nagel in de uitsparing en
trekt u het klepje naar boven.
*Gigaset Communications GmbH is een merkhouder van Siemens AG
13
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Lader aansluiten
De lader is bestemd voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 C en +45 C.
2
1
¤ De platte stekker van de netadapter aansluiten 1.
¤ Netadapter in het stopcontact
steken 2.
2
Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling 1 indrukken en
de stekker verwijderen 2.
1
Opmerkingen
u Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.
u Een handset die is uitgeschakeld omdat de batterijen leeg waren, wordt
automatisch ingeschakeld als deze in het laadstation wordt geplaatst.
Version 2.1, 08.01.2007
Bij vragen en problemen, £ pagina 177.
De lader aan de wand monteren, £ pagina 231
14
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Batterijen de eerste keer laden en ontladen
¤ Plaats de handset in de lader en wacht tot de batterijen
volledig zijn geladen (circa tien uur).
Het opladen van de batterijen wordt rechtsboven in het
display weergegeven met het knipperende
batterijsymbool e.
10 h
¤ Neem de handset vervolgens uit het laadstation en plaats deze pas terug als
de batterijen volledig zijn ontladen.
De laadstatus wordt in de ruststand op het display weergegeven:
= e V U (leeg tot vol).
Als = knippert, zijn de batterijen bijna leeg.
Nadat u de batterijen de eerste keer heeft geladen en ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de lader.
Let op
u Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de bat-
terijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
u De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden.
Dit is normaal en ongevaarlijk.
u De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorza-
Version 2.1, 08.01.2007
ken na verloop van tijd af.
15
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Datum en tijd instellen
Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij uitgaande oproepen
de juiste tijd te kunnen weergeven en om de wekker te kunnen gebruiken.
Opmerkingen
Op uw toestel is het adres van een tijdserver in het internet opgeslagen. De
datum en tijd van deze server worden overgenomen als het basisstation verbonden is met het internet en de synchronisatiefunctie met de tijdserver is
ingeschakeld (£ pagina 174). Handmatige instellingen worden dan overschreven.
Handmatige instelling:
Þ
Menu
¤ Druk op de toets onder de dis-
playmelding §Menu§ om het hoofdmenu te openen.
¤ Druk net zolang op de onderkant
van de navigatietoets ...
m
Instellingen
Ç
U
OK
... tot in het display de menuoptie Instellingen weergegeven
wordt.
¤ Druk op de toets onder de dis-
Version 2.1, 08.01.2007
playmelding §OK§ om uw keuze te
bevestigen.
16
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
In het display wordt de menu-optie
Datum en tijd weergegeven.
Datum en tijd
Ç
U
OK
¤ Druk op de toets onder de dis-
playmelding §OK§ om het Invoerveld te openen.
¤ De actieve regel is met [...] gemar-
Datum:
Ç
keerd.
Voer de dag, de maand en het jaar -met
de toetsen in (8 tekens, DD.MM.JJ),
bijvoorbeeld Q Q 2 Q
Q N voor 10.10.2008.
10.10.2008]
U
OK
Als u een invoer wilt corrigeren, drukt
u boven of onder op de navigatietoets
om tussen de velden te wisselen.
Ç
U
OK
¤ Druk op de toets onder de displaymelding §OK§ om uw invoer te bevestigen.
¤ Voer de uren en minuten met de toet-
Tijd:
Ç
[07:15]
U
OK
Version 2.1, 08.01.2007
¤
sen in (4 -tekens), bijvoorbeeld
Q M 5 voor 07:15 uur.
U kunt met de navigatietoets tussen de
velden wisselen.
Druk op de toets onder de displaymelding §OK§ om uw invoer te bevestigen.
17
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Opgeslagen
Op het display wordt Opgeslagen weergegeven.
U hoort een bevestigingstoon.
¤ Druk lang op de verbreektoets a om
terug te keren naar de ruststand.
Handset op het basisstation aanmelden
De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld.
Hoe u meerdere handsets op het basisstation kunt aanmelden en gratis intern
kunt telefoneren, £ pagina 95.
Basisstation plaatsen
Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een
temperatuur tussen +5 C en +45 C.
¤ Plaats het basisstation en de laders op een centrale plek in uw woning en
zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond.
Opmerkingen
Let op het bereik van het basisstation.
Dit bedraagt buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis maximaal 50
meter. Bij ingeschakelde Eco-modus (£ pagina 92) is het bereik kleiner.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen
achterlaten.
Hoe u het basisstation aan de wand monteert, staat beschreven op,
£ pagina 231.
Let op
Version 2.1, 08.01.2007
u Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of
direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere
elektrische apparaten.
u Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
18
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Basisstation aansluiten
Om met uw toestel via het vaste net en via VoIP te kunnen telefoneren, moet u
het basisstation met het vaste net en internet verbinden, £ Afbeelding 1.
§§4§§
§§1§§
§§3§§
§§2§§
Afbeelding 1 Aansluiting van de telefoon op het vaste net en internet
De volgende stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren (£ Afbeelding 1):
§§1§§ Telefoonsnoer en voedingskabel aansluiten op het basisstation.
§§2§§ Basisstation aansluiten op het telefoonnet en het lichtnet.
§§3§§ Basisstation aansluiten op de router om de verbinding tussen het basissta-
Version 2.1, 08.01.2007
tion en het internet tot stand te brengen
(aansluiten via router en modem of via router met geïntegreerde modem).
§§4§§ PC verbinden met router (optioneel) - geavanceerde configuratie van het
basisstation (£ pagina 123).
19
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
1. Telefoonsnoer en voedingskabel aansluiten op basisstation
2
1
3
§§1§§ Steek het telefoonsnoer in de onderste aansluiting aan de achterzijde van
het basisstation.
§§2§§ Steek de voedingskabel van de netadapter in de bovenste aansluiting aan de
achterzijde van het basisstation.
§§3§§ Beide kabels door de geleidingen leiden.
2. Basisstation aansluiten op vaste telefoonnet en lichtnet
§§2§§
§§1§§
Version 2.1, 08.01.2007
§§1§§ Sluit het telefoonsnoer aan op de aansluiting van het vaste telefoonnet.
§§2§§ Steek daarna de netadapter in het stopcontact.
20
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Let op
u De netadapter moet altijd zijn aansloten, omdat het toestel niet werkt zon-
der stroom.
u Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter en het meegeleverde
telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen
(stekkerindeling £ pagina 191).
U kunt nu met uw telefoon via het vaste telefoonnet telefoneren en bent via uw
vaste telefoonnummer bereikbaar!
3. Basisstation met de router (internet) verbinden
Voor de aansluiting op internet heeft u een router nodig die via een modem (is
eventueel in de router geïntegreerd) met internet is verbonden.
§§2§§
§§1§§
§§1§§ Een stekker van de Ethernet-kabel in de LAN-aansluiting aan de zijkant van
het basisstation steken.
§§2§§ De tweede stekker van de Ethernet-kabel in een LAN-aansluiting van de router steken.
Version 2.1, 08.01.2007
Zodra de kabel tussen telefoon en router is aangesloten en de router is
ingeschakeld, wordt de toets aan de voorkant van het basisstation verlicht
(pagingtoets).
U kunt nu al VoIP-verbindingen tot stand brengen via Gigaset.net
(£ pagina 54).
21
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Instellingen voor VoIP-telefonie doorvoeren
Om via het internet (VoIP) te kunnen bellen met willekeurige deelnemers in het
internet, het vaste telefoonnet en het mobiele telefoonnet heeft u een VoIPprovider nodig die de VoIP-standaard SIP ondersteunt.
Voorwaarde: u heeft zich (bijvoorbeeld via uw PC) aangemeld bij een dergelijke VoIP-provider en een VoIP-account laten aanmaken.
Om VoIP te kunnen gebruiken, moet u nu de toegangsgegevens van uw VoIPaccount invoeren. Alle vereiste gegevens krijgt u van uw VoIP-provider. Dit zijn:
Hetzij:
u Uw gebruikersnaam (indien vereist door uw VoIP-provider); dit is de gebruikersidentificatie (caller-ID) van uw account, vaak identiek aan uw telefoonnummer.
u Uw aanmeldnaam of login-ID
u Uw (login-)wachtwoord bij de VoIP-provider
u Algemene instellingen van uw VoIP-provider (serveradressen etc.)
of:
u Een autoconfiguratiecode (activation code)
De verbindingswizard van uw Gigaset-toestel ondersteunt u bij de invoer.
Automatische configuratie:
Version 2.1, 08.01.2007
Als uw provider de “Automatische configuratie“ ondersteunt, ontvangt u in plaats van
een aanmeldnaam en -wachtwoord een “Autoconfiguratiecode“ van uw provider.
De VoIP-configuratie met autoconfiguratiecode dient u via de webconfigurator van het
basisstation door te voeren.
22
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Verbindingswizard starten
Voorwaarde:
Het basisstation is op het stroomnet en de router aangesloten. De router heeft
een verbinding met het internet (£ pagina 21).
Tip:
Laat Internet (VoIP) ingesteld als standaardverbinding voor uw telefoon (instelling bij levering, £ pagina 112). Na het afsluiten van de verbindingswizard
probeert uw toestel dan direct een verbinding met de server van uw VoIP-provider tot stand te brengen. Als de verbinding wegens onjuiste/onvolledige
gegevens niet tot stand kan worden gebracht, wordt dit gemeld
(£ pagina 31).
Opmerkingen
Voor uw toestel is bij levering het dynamisch toewijzen van IP-adressen ingesteld. Om ervoor te zorgen dat de router uw toestel “herkent”, dient ook op de
router de dynamische toewijzing van IP-adressen (door de DHCP-server van de
router) ingeschakeld te zijn.
Als de DHCP-server van de router niet geactiveerd kan/moet worden, dient u
eerst een IP-adres aan het toestel toe te wijzen. Hoe u dit doet, leest u op
pagina 118.
Als de batterij van de handset voldoende is
geladen, gaat de berichtentoets f van de
handset knipperen (ongeveer 20 minuten
nadat u de handset in het laadstation heeft
geplaatst).
¤ De berichtentoets f indrukken.
Verbindings
U ziet de volgende melding.
wizard VoIP
starten?
Nee
Ja
¤ Druk op de toets onder de displaymelding
§Ja§.
Version 2.1, 08.01.2007
U wordt gevraagd de systeem-PIN van uw
toestel in te voeren.
In het display wordt “Nieuwe firmware aanwezig!“ weergegeven...
Op het internet staat al een nieuwe/verbeterde firmware voor uw toestel ter
beschikking. Voer eerst een automatische firmware-update uit
(£ pagina 114). Na het afsluiten van de update (na ca. 3 minuten) wordt
weer het rustdisplay van de handset weergegeven en knippert de berichtentoets f. Als u op f drukt, verschijnt de hierboven weergegeven melding
en kunt u de verbindingswizard starten.
23
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Opmerkingen
Om uw toestel en zijn systeeminstellingen tegen onbevoegde toegang te
beveiligen, kunt u een cijfercode van vier cijfers invoeren, die alleen aan u
bekend is - de systeem-PIN. Deze code dient u o.a. in te voeren voordat u handsets kunt aan- en afmelden of de VoIP- en LAN-instellingen van uw toestel kunt
wijzigen.
Bij levering is als PIN 0000 (4 x nul) ingesteld. Hoe u de PIN wijzigt,
£ pagina 110.
Systeem-PIN:
De actieve regel is gemarkeerd met .
[____]
Ç
¤ Voer de huidige systeem-PIN in met de
OK
toetsen van de handset.
¤ Druk op de toets onder de displaymelding
§OK§.
De verbindingswizard wordt gestart.
Opmerkingen
u U kunt de verbindingswizard echter ook te allen tijde via het menu starten
Version 2.1, 08.01.2007
(£ pagina 115).
u De verbindingswizard start ook automatisch wanneer u probeert een verbinding via internet tot stand te brengen voordat u de noodzakelijke instellingen heeft doorgevoerd.
Voorwaarde: u heeft de vaste telefoonverbinding niet als reserveverbinding geactiveerd (webconfigurator, £ pagina 150):
24
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Heeft u een
autoconfigu
ratiecode?
Ja
Nee
Of
U heeft van uw VoIP-provider een
aanmeldnaam/wachtwoord en
eventueel een gebruikersnaam ontvangen:
¤ Druk op de toets onder de display¤
melding §Nee§.
Voor meer informatie zie paragraaf: “Gegevens van de VoIPprovider downloaden“
£ pagina 26.
U heeft van uw VoIP-provider een
autoconfiguratiescode (activation
code) ontvangen:
¤ Druk op de toets onder de displaymelding §Ja§.
¤ Voor meer informatie zie paragraaf: “Autoconfiguratiecode
invoeren“.
Autoconfiguratiecode invoeren
Code:
Ç
¤ Voer uw autoconfiguratiecode in via de
toetsen van het toestel (max. 32 tekens).
OK
¤ Druk op de toets onder de displaymelding
§OK§.
Alle gegevens die voor VoIP-telefonie noodzakelijk zijn, worden rechtstreeks
van het internet op uw toestel gekopieerd.
Version 2.1, 08.01.2007
Als alle gegevens met succes op het toestel zijn geladen, verschijnt in het display Opgeslagen.
¤ Voor meer informatie zie paragraaf: “VoIP-instellingen afsluiten“,
£ pagina 29
25
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Gegevens van de VoIP-provider downloaden
VoIP-provider
selecteren?
Ja
Nee
¤ Druk op de toets onder de displaymelding §Ja§.
De verbindingswizard brengt een verbinding tot stand met de Gigaset-server.
De server bevat diverse profielen met algemene toegangsgegevens voor verschillende VoIP-providers. U kunt deze profielen downloaden.
Na korte tijd ziet u de volgende melding:
Er wordt een lijst met landen geladen.
Selecteer
het land
Op het display wordt het eerste land in de
lijst weergegeven.
Duitsland
Ç
V
OK
¤ Druk net zolang op de boven- of onderkant van de navigatietoets ...
... tot in het display het land verschijnt
waarin u uw toestel gaat gebruiken.
Ç
U
OK
¤ Druk op de toets onder de displaymel-
Version 2.1, 08.01.2007
ding §OK§ om uw keuze te bevestigen.
26
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Selecteer
de provider
In het display wordt de eerste VoIP-provider in de lijst weergegeven.
¤ Druk net zolang op de boven- of onderkant van de navigatietoets q ...
Provider 1
Ç
V
Er wordt een lijst met VoIP-providers geladen waarvan u de gegevens kunt downloaden.
OK
... tot uw VoIP-provider in het display
wordt weergegeven.
Provider x
Ç
U
OK
¤ Druk op de toets onder de displaymelding §OK§ om uw keuze te bevestigen.
De algemene toegangsgegevens van uw VoIP-provider worden gedownload.
Version 2.1, 08.01.2007
U kunt de gegevens van uw provider niet downloaden
Als de gegevens van uw VoIP-provider niet in de lijst staan, drukt u tweemaal
op de displaytoets ”. Vervolgens kunt u de volgende stappen van de verbindings-wizard uitvoeren.
De noodzakelijke instellingen voor de VoIP-provider dient u dan via de webconfigurator in te stellen (£ pagina 136).
Alle gegevens ontvangt u van uw VoIP-provider.
27
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Gebruikergegevens van uw eerste VoIP-account invoeren
U wordt nu gevraagd uw persoonlijke toegangsgegevens voor uw VoIPaccount in te voeren.
Dit zijn (afhankelijk van de provider):
u Gebruikersnaam, Loginnaam, Loginwachtwoord
Of:
u Loginnaam, Loginwachtwoord
Let op
Let bij het invoeren op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters!
Om tijdens het invoeren te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers drukt u op toets # (eventueel meerdere keren). De instelling van
hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.
Verkeerd ingevoerde tekens kunt u wissen met de linker displaytoets onder
X. Het teken dat zich links van de cursor bevindt, wordt gewist.
Met de navigatietoets p kunt u binnen het invoerveld bladeren (bovenkant/
onderkant indrukken).
Als u bij uw VoIP-provider geen gebruikersnaam hoeft in te voeren, wordt deze stap
overgeslagen.
Gebruikers
naam:
Û
T
OK
¤ Geef met de cijfertoetsen de
¤
¤ Geef met de cijfertoetsen de aanmeld-
Login
naam:
Version 2.1, 08.01.2007
Û
28
gebruikersnaam in die u van uw VoIPprovider heeft gekregen.
Druk op de toets onder de displaymelding §OK§.
T
OK
¤
naam in die u van uw VoIP-provider
heeft gekregen.
Druk op de toets onder de displaymelding §OK§.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Login
¤ Voer uw wachtwoord in.
¤ Druk op de toets onder de displaymel-
wachtwoord:
Û
T
OK
ding §OK§.
VoIP-instellingen afsluiten
Na het invoeren van de gegevens keert de handset terug in de ruststand.
Als u alle gegevens juist ingevoerd heeft en het toestel een verbinding met de
VoIP-server tot stand kan brengen, dan verschijnt de interne naam van de
handset op het display (voorbeeld):
Ð
V
INT 1
Þ
Menu
U kunt nu met uw toestel zowel via het vaste telefoonnet als over het internet
telefoneren! U bent via uw vaste telefoonnummer en via uw VoIP-nummer
bereikbaar!
Opmerkingen
u Om altijd via internet bereikbaar te zijn, moet de router permanent met het
internet verbonden zijn.
u Als u de verbindingswizard via het menu heeft opgestart, moet u na het
Version 2.1, 08.01.2007
invoeren van de gegevens eerst lang op de verbreektoets a drukken zodat
de handset terugkeert in de ruststand.
u Als u probeert te telefoneren via een VoIP-verbinding die niet juist geconfigureerd is, verschijnt op het display de volgende VoIP-statusmelding: VoIPconfig. fout: xxx (xxx = VoIP-statuscode). De mogelijke statuscodes en hun
betekenis staan in de bijlage op £ pagina 181.
29
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
U heeft meerdere VoIP-account aangemaakt...
Met de webconfigurator kunt u op een later tijdstip nog eens vijf VoIP-accounts
(VoIP-nummers) invoeren (£ pagina 134). Uw toestel is dan (samen met uw
vaste telefoonnummer en het Gigaset.net-nummer) onder acht verschillende
nummers bereikbaar. U kunt de telefoonnummers als verzend- en ontvangstnummers toewijzen aan de handsets die op uw basisstation zijn aangemeld
(£ pagina 151).
Betekenis van de weergave in het rustdisplay
Version 2.1, 08.01.2007
De volgende gegevens worden weergegeven:
u Het interne nummer, bijvoorbeeld INT 1.
u De kwaliteit van de draadloze verbinding tussen basisstation en handset
(zendvermogen):
– hoog tot laag: Ð i Ñ Ò
– geen ontvangst: | knippert
Als op het basisstation de ECOmodus+ (£ pagina 92) ingeschakeld is,
wordt in plaats van het symbool voor zendvermogen ¼ weergegeven
u Laadniveau van de batterijen:
– = e V U (leeg tot vol)
– = knippert: batterijen bijna leeg
– e V U knippert: batterijen worden geladen
30
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
Geen verbinding met internet/VoIP-server
Als na het afsluiten van de verbindingswizard in plaats van de interne naam
een van onderstaande meldingen in het display verschijnt, zijn er fouten opgetreden of zijn uw gegevens niet volledig:
u Server niet bereikbaar!
u SIP-registratie is mislukt!
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke oorzaken en maatregelen.
Server niet bereikbaar!
Version 2.1, 08.01.2007
Het toestel heeft geen verbinding met het internet.
¤ Controleer de kabelverbinding tussen het basisstation en de router (LED op
de basis moet branden) en tussen de router en de /internet-aansluiting.
¤ Controleer of uw toestel verbonden is met het LAN.
– Eventueel is het dynamisch toewijzen van het IP-adres aan het toestel
niet gelukt (knop licht niet blauw op).
of
– U heeft een vast IP-adres aan het toestel toegewezen dat al aan een
andere LAN-deelnemer is toegewezen of dat niet binnen het adresbereik
van de router valt.
¤ Paging-toets op het basisstation indrukken. Het IP-adres wordt op display
van de handset weergegeven.
¤ Verbindingstoets van de handset indrukken om de paging-oproep te
beëindigen.
¤ Webconfigurator starten met het IP-adres.
¤ Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht: instellingen op de
router (DHCP-server inschakelen) of (vast) IP-adres van het toestel wijzigen.
31
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
SIP-registratie is mislukt!
u Uw persoonlijke gegevens voor het aanmelden bij de VoIP-provider zijn
mogelijk onvolledig of onjuist ingevoerd.
¤ Controleer u gegevens voor Gebruikersnaam, Loginnaam, Loginwachtwoord.
Let vooral op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.
Open hiertoe op de handset het menu:
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Telefonie ¢ VoIP, systeem-PIN
invoeren (£ pagina 117)
u Het serveradres van de VoIP-server is nog niet of onjuist ingevoerd.
¤ Webconfigurator starten.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Verbindingen openen.
¤ Op de knop Bewerken achter de eerste VoIP-verbinding klikken.
¤ Serveradres eventueel aanpassen.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerkingen
Als op uw router Port Forwarding (£ pagina 160) is ingeschakeld voor de
poorten die zijn ingevoerd als SIP-poort en RTP-poort, is het aan te raden om
DHCP uit te schakelen en aan het toestel een vast IP-adres toe te wijzen (mogelijk kunt u uw gesprekspartner bij VoIP-gesprekken anders niet horen):
u IP-adres toewijzen via het menu van de handset:
§Menu§ £ Instellingen £ Basisstation £ Lokaal netwerk
Of
u IP-adres toewijzen via de webconfigurator:
¤ Webpagina Instellingen £ Lokaal Netwerk openen.
¤ IP-address type selecteren.
Let erop dat het IP-adres en het subnetmasker afhankelijk zijn van het adresbereik van de router.
Bovendien dient u de standaard-gateway en DNS-server aan te geven. Meestal
dient u hier telkens het IP-adres van de router in te voeren.
32
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
De eerste stappen
U gaat verder als volgt te werk
Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen
voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema’s snel te vinden.
Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals
bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf
“Handset bedienen“£ pagina 34 door te lezen.
Informatie over...
Via VoIP of het vaste telefoonnet telefoneren
Melodie en volume van het oproepsignaal instellen
Volume van de hoorn instellen
ECOmodus / ECOmodus+ instellen
Telefoon voorbereiden voor SMS-ontvangst
Telefoon gebruiken achter een telefooncentrale
Bestaande Gigaset-handsets op basisstation
aanmelden
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige
Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)
Online-telefoonboeken gebruiken
Version 2.1, 08.01.2007
Overige VoIP-account invoeren
g
g
g
g
g
g
g
... vindt u hier
g
g
g
pagina 42
pagina 107
pagina 106
pagina 92
pagina 80
pagina 121
pagina 95
pagina 75
pagina 76
pagina 134
Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het
verhelpen van problemen (£ pagina 177) of neem contact op met de
Klantenservice (£ pagina 176).
33
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
Handset bedienen
Handset bedienen
Navigatietoets
In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets die
u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt,
bijvoorbeeld. t betekent “bovenkant van de navigatietoets
indrukken“.
De navigatietoets heeft verschillende functies:
In de ruststand van de handset (zonder screensaver)
s
Kort indrukken: telefoonboek van de handset openen.
Lang indrukken: lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen.
Menu voor het instellen van het volume van het oproepsignaal
(£ pagina 107) oproepen.
t
In het hoofdmenu, in submenu’s en lijsten
t/s
Eén regel omhoog/omlaag bladeren.
In invoervelden
Met de navigatietoets verplaatst u de cursor van links t of naar s rechts.
Tijdens een extern gesprek
s
t
Kort indrukken: telefoonboek van de handset openen.
Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.
Displaytoetsen
De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:
Ç
U
OK
De huidige functies van de displaytoetsen
worden op de onderste displayregel weergegeven.
Displaytoetsen
Belangrijke displaytoetsen zijn:
Menu
Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK
Selectie bevestigen.
Version 2.1, 08.01.2007
W
Ç
Þ
34
Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Nummerherhalingslijst openen.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
Handset bedienen
Cijfertoetsen
c / Q / * etc.
Afgebeelde toets op de handset indrukken.
~
Cijfers of letters invoeren.
Corrigeren van onjuiste invoer
Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren: eerst gaat u met de navigatietoets
naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:
u Met X het teken links van de cursor wissen.
u Tekens links van de cursor invoegen.
u Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.
Menunavigatie
De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere
niveaus.
Hoofdmenu (hoogste menuniveau)
¤ Als de handset in de ruststand staat, §Menu§ indrukken om het hoofdmenu te
openen.
De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en
naam weergegeven.
Een functie starten, datwil zeggen, het betreffende submenu (menu op het
volgende niveau) openen:
¤ met de navigatietoets q naar de functie gaan. Druk op de displaytoets §OK§.
Submenu’s
Version 2.1, 08.01.2007
De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.
Een functie starten:
¤ met de navigatietoets q naar de functie bladeren en §OK§ indrukken.
Of:
¤ de sneltoets (code) van de functie invoeren (£ pagina 38).
Als u de verbreektoets a eenmaal kort indrukt, gaat u terug naar het vorige
menuniveau of annuleert u de procedure.
35
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
Handset bedienen
Terug naar de ruststand
U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:
¤ Verbreektoets a lang indrukken.
Of:
¤ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display automatisch over
naar de ruststand.
Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets §OK§ heeft bevestigd, worden geannuleerd.
Op £ pagina 29 staat een afbeelding van het display in ruststand.
Handset in-/uitschakelen
a
In de ruststand de verbreektoets lang indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.
Om opnieuw in te schakelen, de verbreektoets nogmaals lang
indrukken.
Toetsblokkering in- of uitschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden
ingedrukt.
#
De hekje-toets lang indrukken om de toetsblokkering uit of in te
schakelen. U hoort een bevestigingstoon.
Als de toetsblokkering ingeschakeld is, verschijnt in het display het symbool Ø
en een melding als u een toets indrukt.
De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na
afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.
36
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / starting.fm / 11.03.2009
Handset bedienen
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing
De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.
Voorbeeld:
§Menu§
¢ Instellingen ¢ Handset ¢ Automatisch opnemen (‰ = aan)
Deze weergave betekent:
Þ
Menu
¤ Druk op de displaytoets onder §Menu§
om het hoofdmenu te openen.
¤ Druk op de onderzijde van de naviga-
Instellingen
Ç
U
OK
tietoets s tot in het display de menuoptie Instellingen verschijnt.
¤ Druk op de displaytoets onder §OK§
om uw keuze te bevestigen
¤ Druk op de onderzijde van de naviga-
Handset
Ç
U
OK
tietoets s tot in het display de menuoptie Handset verschijnt.
¤ Druk op de displaytoets onder §OK§
om uw keuze te bevestigen
Automatisch
Version 2.1, 08.01.2007
Ç
opnemen
U
‰
OK
In het display wordt de menu-optie
Automatisch opnemen weergegeven.
¤ Druk op de displaytoets onder §OK§
om de functie in of uit te schakelen.
Een ingeschakelde functie is gemarkeerd met ‰ .
37
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / menuetree.fm / 11.03.2009
Menu-overzichten
Menu-overzichten
Menu Telefoon
U opent het hoofdmenu van uw toestel door in de ruststand de rechter displaytoets §Menu§
in te drukken. U kunt een functie op twee manieren kiezen:
Met behulp van cijfercombinaties (“shortcut“)
¤ Cijfercombinatie invoeren die in het menu-overzicht voor de functie staat.
Voorbeeld: §Menu§ M 3 2 voor “Taal van de handset instellen“.
Met bladeren in menu’s
¤ Met de navigatietoets q (boven/beneden indrukken) naar de functie bladeren en §OK§
indrukken.
1
î SMS-berichten
1-1 Nieuwe SMS
1-2 Inbox
1-3 Outbox
1-6 Instellingen
£ pagina 81
£ pagina 83
£ pagina 82
1-6-1 SMS-centrales
1-6-1-1 SMS-centrale 1
:
£ pagina 85
:
1-6-1-4 SMS-centrale 4
1-6-2 Statusoverzicht
3
ê Netdiensten
3-1 VoIP
3-1-6 Alle gesprekken
£ pagina 81
3-1-6-1 Oproep doorschakelen
3-1-6-3 Wisselgesprek
3-2 Vaste-net
3-2-3 Nummer onderdrukken
3-2-6 Alle gesprekken
3-2-6-1 Oproep
doorschakelen
3-2-6-3 Wisselgesprek
3-2-7 Terugbellen uit
3-3 Alle oproepen
anoniem
Version 2.1, 08.01.2007
3-4 Volgende
oproep
38
£ pagina 61
£ pagina 61
£ pagina 64
£ pagina 65
£ pagina 66
£ pagina 62
£ pagina 62
£ pagina 63
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / menuetree.fm / 11.03.2009
Menu-overzichten
4
ì Wekker
4-1 Activeren
4-2 Wektijd
5
£ pagina 94
£ pagina 94
þ Antwoordapparaat
5-2 Toets 1
Voicemail: Vaste net
£ pagina 89
Voicemail: IP1
:
:
(afhankelijk van het aantal geconfigureerde
VoIP-nummers en de ontvangstnummers van de
handset)
Voicemail: IP6
7
m Instellingen
7-1 Datum en tijd
7-2 Geluidsinstellingen
£ pagina 16
7-2-1 Gespreksvolume
7-2-1-1 Handsetvolume
£ pagina 106
7-2-1-2 Handsfreevolume
7-2-2 Volume belsignaal
7-2-3 Ringtone
£ pagina 107
7-2-3-1 Externe
oproepen
£ pagina 107
7-2-3-2 Interne oproepen
7-2-3-3 Wekker
7-2-4 Attentietonen
7-2-5 Batterijsignaal
£ pagina 108
7-2-5-1 Uit
£ pagina 109
7-2-5-2 Aan
Version 2.1, 08.01.2007
7-2-5-3 Tijdens gesprek
39
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / menuetree.fm / 11.03.2009
Menu-overzichten
7-3 Handset
7-3-1 Display
7-3-2 Taal
7-3-3 Automatisch opnemen
7-3-4 Handset aanmelden
7-3-5 Handset resetten
7-4 Basisstation
7-4-1 Oproepen
7-3-1-1 Screensaver
£ pagina 102
£ pagina 105
£ pagina 103
£ pagina 95
£ pagina 109
7-4-1-1 Gemiste oproepen
£ pagina 70
7-4-1-2 Alle oproepen
7-4-2 Wachtmelodie
7-4-3 Systeem-PIN
7-4-4 Basis reset
7-4-5 Speciale functies
£ pagina 112
£ pagina 110
£ pagina 111
7-4-5-1 Repeater
7-4-5-2 Netnummer
7-4-5-4 ECOmodus
7-4-5-5 ECO modus+
7-4-6 Lokaal netwerk
7-4-6-1 DHCP modus
£ pagina 112
£ pagina 121
£ pagina 92
£ pagina 92
£ pagina 118
7-4-6-2 IPadres
7-4-6-3 Subnetmasker
7-4-6-4 DNSserver
7-4-6-5 Standaard gateway
7-4-7 Telefonie
7-4-7-1 Standaardnetwerk
7-4-7-2 Verbindingassistent
7-4-7-6 Vaste-net
7-4-7-7 VoIP
Version 2.1, 08.01.2007
7-4-8 Firmwareupdate
40
£ pagina 113
£ pagina 112
£ pagina 115
£ pagina 121
£ pagina 116
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / menuetree.fm / 11.03.2009
Menu-overzichten
Menu Webconfigurator
Home
Instellingen
£ pagina 127
Lokaal Netwerk
Telefonie
£ pagina 131
Verbindingen
Geluid
Nummer toewijzen
Doorschakelen
Oproep Voorbereiding
Voicemail
Geavanceerde instellingen
Messaging
Messenger
E-Mail
Diensten
Handsets
Overige
Version 2.1, 08.01.2007
Status
Toestel
£ pagina 166
£ pagina 168 en pagina 169
£ pagina 172 tot pagina 174
£ pagina 175
£ pagina 134
£ pagina 145
£ pagina 151
£ pagina 152
£ pagina 154
£ pagina 157
£ pagina 158
£ pagina 162
£ pagina 165
41
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Telefoneren via VoIP en vast net
Extern bellen
Externe oproepen zijn oproepen in het openbare telefoonnet (vaste telefoonnet) of via het internet (VoIP). Welke verbinding u voor een oproep wilt gebruiken, bepaalt u meestal tijdens het kiezen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
u Verbindingstype met de verbindingstoets c selecteren (kort resp. lang op
c drukken £ pagina 43).
u Verbindingstype selecteren met de displaytoetsen door VoIP of het vaste
telefoonnet onder de linker displaytoets te programmeren £ pagina 44
u Een speciale verbinding tot stand brengen via uw lijnsuffix£ pagina 42
Opmerkingen
u Op uw basisstation kunt u drie externe oproepen tegelijkertijd voeren (met
Version 2.1, 08.01.2007
verschillende handsets): twee gesprekken via VoIP en één gesprek via het
vaste telefoonnet.
u U kunt voor bepaalde telefoonnummers of voorkiesnummers kiesregels
definiëren, waarin u vastlegt via welke verbinding deze nummers moeten
worden gekozen en op welke wijze de gesprekken moeten worden afgerekend (kostencontrole £ pagina 154).
u U kunt ook kiezen via het telefoonboek (£ pagina 72), de snelkiestoetsen
(£ pagina 74) of de nummerherhalingslijst (£ pagina 68). U hoeft het
telefoonnummer dan niet opnieuw in te voeren. Deze nummers kunt u wijzigen of aanvullen voordat het gesprek tot stand komt.
u Als u via VoIP naar een nummer in het vaste telefoonnet belt, dient u eventueel ook bij lokale gesprekken het netnummer mee te kiezen (afhankelijk
van uw VoIP-provider). Om te voorkomen dat u uw eigen netnummer telkens moet invoeren, kunt u het netnummer definiëren in de configuratie (
£ pagina 153) en de optie Netnummer voor locale gesprekken via VoIP voorkiezen inschakelen (£ pagina 153).
42
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Verbindingstype met de verbindingstoets selecteren en bellen
Door de verbindingstoets c kort of lang in te drukken, bepaalt u het verbindingstype voor de oproep (vast telefoonnet of VoIP).
Voorwaarde: u voert het nummer zonder lijnsuffix in (£ pagina 42) en u
heeft voor dit nummer geen kiesregel gedefinieerd (£ pagina 154).
~c
Nummer (zonder suffix) of IP-adres invoeren en verbindingstoets
kort/lang indrukken.
Op uw toestel is een standaardverbinding ingesteld (vast telefoonnet of VoIP,
£ pagina 112/pagina 149).
¤ Kort de verbindingstoets c indrukken wanneer u het telefoongesprek via
deze standaardverbinding wilt voeren.
¤ Lang de verbindingstoets c indrukken wanneer u het telefoongesprek via
het andere type verbinding wilt voeren.
Als u meerdere VoIP-nummers aan uw toestel heeft toegewezen, kunt u per
handset instellen welk VoIP-nummer (account) voor uitgaande externe VoIPgesprekken moet worden gebruikt (zendnummer van de handset,
£ pagina 151).
Opmerkingen
u Als u een andere GAP-compatibele handset dan de Gigaset-handsets A58H,
Version 2.1, 08.01.2007
S67H, S68H, SL37H, S45 en C45 gebruikt, worden alle gesprekken via de
standaardverbinding tot stand gebracht, ook als u de verbindingstoets lang
indrukt.
u U heeft met de webconfigurator de optie Automatisch terugvallen op vaste lijn
ingeschakeld (£ pagina 150):
Als een verbinding niet via VoIP tot stand kan worden gebracht, probeert
het toestel automatisch een verbinding via het vaste telefoonnet tot stand
te brengen.
43
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Verbindingstype met de linker displaytoets selecteren en bellen
Voorwaarde: de linker displaytoets van uw handset is geprogrammeerd met
§tel.net§ of §IP§ (£ pagina 105).
§tel.net§ / §IP§ Displaytoets indrukken om het verbindingstype te selecteren.
~/s
Nummer invoeren of uit het telefoonboek selecteren.
c / d Verbindings- of handsfree-toets indrukken.
Het nummer wordt via het geselecteerde verbindingstype gekozen.
Uitzondering:
Als u de optie “Automatisch terugvallen op vaste lijn“ heeft ingeschakeld (webconfigurator, £ pagina 150) en een poging om een verbinding via VoIP tot stand
te brengen mislukt, probeert het toestel automatisch de verbinding via het
vaste telefoonnet tot stand te brengen.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerkingen
Als u voor het kiezen op de displaytoets §IP§ drukt en ...
u ... het nummer met het suffix #1 tot #6 kiest, wordt het gesprek via de VoIPaccount gevoerd die bij het suffix hoort. Als het suffix ongeldig is (bijvoorbeeld als er geen VoIP-verbinding aan toegewezen is), wordt het nummer
niet gekozen.
u ... het nummer zonder suffix of met suffix #0 kiest, wordt het gesprek via
het VoIP-zendnummer van de handset gevoerd.
Als u voor het kiezen op de displaytoets §tel.net§ drukt, mag u geen suffix invoeren. Het suffix wordt anders samen met het nummer via de vaste telefoonlijn
gekozen. Dit kan tot fouten leiden!
44
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Verbinding selecteren met behulp van uw lijnsuffix en telefoneren
Naast het vaste telefoonnummer en het Gigaset.net-nummer kunt u tot zes
VoIP-nummers op uw toestel programmeren. Aan elk nummer (lijn) van het
toestel wordt een (lijn-) suffix toegewezen.
u suffix #0 voor het vaste telefoonnummer
u #1 t/m #6 voor de VoIP-nummers (£ pagina 135)
u #9 voor het Gigaset.net-nummer
Via deze lijnsuffix kunt u bij het kiezen aangeven, via welke verbinding het
nummer moet worden gekozen en de kosten moeten worden afgerekend.
~
Nummer van de gewenste deelnemer invoeren.
~
Suffix van de verbinding (uw telefoonnummer) waarover het
gesprek moet worden gevoerd en afgerekend moet worden.
c
Verbindingstoets indrukken.
De verbinding wordt altijd via de lijn gekozen die aan het suffix is toegewezen,
ongeacht of u de verbindingstoets c kort of lang indrukt.
Voorbeeld
Als u het nummer 1234567890#1 invoert en op de verbindingstoets c
drukt, wordt het nummer via de eerste e VoIP-verbinding van uw configuratie
gekozen.
Opmerkingen
u Als u een suffix invoert waarvoor op het basisstation geen VoIP-verbinding
is geconfigureerd, wordt de VoIP-statuscode 0x33 weergegeven. Het nummer wordt niet gekozen.
u U heeft met de webconfigurator de optie Automatisch terugvallen op vaste lijn
ingeschakeld (£ pagina 150):
Als een verbinding niet via VoIP tot stand kan worden gebracht, probeert
het toestel automatisch een verbinding via het vaste telefoonnet tot stand
te brengen.
IP-adres invoeren (afhankelijk van de provider)
Version 2.1, 08.01.2007
Via VoIP kunt u in plaats van een telefoonnummer ook een IP-adres kiezen.
¤ Sterretje-toets * indrukken om de cijferblokken in het IP-adres van elkaar
te scheiden: bijvoorbeeld 149*246*122*28.
¤ Eventueel Hekje-toets # indrukken om het SIP-poortnummer van uw
gesprekspartner aan het IP-adres toe te voegen: bijvoorbeeld
149*246*122*28#5060.
IP-adressen kunt u niet met lijnsuffix kiezen.
Als uw VoIP-provider het kiezen van IP-adressen niet ondersteunt, wordt elk
onderdeel van het adres geïnterpreteerd als normaal telefoonnummer.
45
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Kiezen annuleren
Met de verbreektoets a kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.
Alarmnummers kiezen - Kiesregels definiëren
Met de webconfigurator kunt u nummers blokkeren of voor bepaalde nummers aangeven over welke van uw nummers (vast telefoonnet, VoIP) deze
altijd moeten worden gebeld (Oproep Voorbereiding, £ pagina 154).
Als u een nummer invoert waarvoor een kiesregel is gedefinieerd, wordt dit
nummer gekozen via de lijn die in de kiesregel is vastgelegd, ongeacht of u de
verbindingstoets lang of kort indrukt. Een eventueel ingesteld automatisch
netnummer wordt niet voor het nummer geplaatst.
Alarmnummers
In sommige landen zijn standaard kiesregels gedefinieerd voor alarmnummers
(bijvoorbeeld voor de plaatselijke politie). Volgens deze kiesregels worden de
alarmnummers altijd via het vaste telefoonnet gekozen.
U kunt deze kiesregels niet wissen of uitschakelen. U kunt echter de verbinding
die moet worden gebruikt voor het kiezen van het alarmnummer wijzigen
(bijvoorbeeld als uw toestel niet op het vaste telefoonnet is aangesloten).
Controleer echter eerst, of de VoIP-provider van de betreffende verbinding
alarmnummers ondersteunt.
Als op uw toestel bij levering geen kiesregels voor alarmnummers zijn geprogrammeerd, kunt u deze zelf definiëren (£ pagina 154). Wijs deze aan een
verbinding toe waarvan u weet dat deze alarmnummers ondersteunt. In het
vaste telefoonnet worden alarmnummers altijd ondersteund.
Let op: als u voor de alarmnummers geen kiesregels definieert en u het automatisch invoegen van het netnummer heeft ingesteld, wordt vóór het alarmnummer ook een netnummer geplaatst als dit over een VoIP-verbinding wordt
gekozen(£ pagina 153).
Version 2.1, 08.01.2007
Let op
Bij ingeschakelde toetsblokkering kunnen de alarmnummers niet worden
gekozen. Druk lang op de hekje-toets # voordat u het nummer kiest om de
toetsblokkering op te heffen.
46
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Gesprek beëindigen
a
Verbreektoets indrukken.
Oproep beantwoorden
Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd:
door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets d.
Opmerkingen
Er worden alleen oproepen gesignaleerd die zijn toegewezen aan uw handset
(£ pagina 151). Hierbij geldt met name:
u Is een telefoonnummer aan geen enkele handset als ontvangstnummer
toegewezen, dan worden oproepen aan dit nummer op alle handsets
gesignaleerd.
u Als u voor geen van de handsets ontvangstnummers heeft ingesteld, dan
worden de oproepen op alle verbindingen aan alle handsets gesignaleerd.
u Oproepen voor uw IP-adres worden altijd op alle handsets gesignaleerd.
U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:
¤ De verbindingstoets c indrukken.
¤ De handsfree-toets d indrukken.
Als de handset in het laadstation staat en de functie Automatisch opnemen ingeschakeld is (£ pagina 105), wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit het laadstation neemt.
Als u niet door het oproepsignaal wilt worden gestoord, drukt u op de displaytoets §Menu§ en selecteert u Belsignaal uit. U kunt de oproep aannemen zolang
deze wordt weergegeven in het display.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
VoIP-oproepen kunt u weigeren door op de verbreektoets a te drukken. De
opbellende deelnemer ontvangt hierover een melding (afhankelijk van de provider).
47
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Nummerweergave
Bij een oproep vanaf internet wordt het nummer van de beller of de door de
beller vastgelegde naam op het display weergegeven.
Bij een oproep vanaf het vaste net wordt het nummer van de beller in het display weergegeven, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
u Uw aanbieder van vaste telefonie ondersteunt CLIP, CLI:
– CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
– CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller
wordt weergegeven
u U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
u De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.
Als het telefoonnummer wordt weergegeven en het nummer van de beller in
het lokale telefoonboek van de handset is opgeslagen, dan wordt de naam uit
het telefoonboek weergegeven.
Oproepweergave
Aan de hand van de weergave in het display kunt u zien of de oproep aan uw
vaste nummer of aan een van uw VoIP-nummers is gericht.
Oproepen aan uw vaste nummer
Å
1234567890
aan Vaste net
Menu
1
2
3
Oproepen voor een van uw
VoIP-nummers
1234567890
1234567890
2
aan IP1
3
Menu
1 Symbool van het belsignaal
2 Nummer of naam van de beller (indien beschikbaar)
3 Ontvangstnummer: geeft aan welk van uw -telefoonnummers de beller heeft gekozen. De naam wijst u tijdens de configuratie van het toestel toe met de webconfigurator ( pagina 136/pagina 143). Bij oproepen uit het Gigaset.net wordt aan
Gigaset.net weergegeven.
Version 2.1, 08.01.2007
£
48
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
NummerWeergave onderdrukken
In de volgende situaties wordt het nummer resp. de naam van de beller niet
weergegeven.
u De beller heeft de functie “Anoniem bellen“ ingeschakeld.
u Een beller uit het vast telefoonnet heeft het meesturen van het telefoonnummer niet laten onderdrukken.
In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:
u Bij een oproep voor een van uw VoIP-nummers is de weergave van het nummer afhankelijk van de provider (voorbeelden):
Anoniem
anonymous
of
M
Extern
aan IP1
aan IP1
Menu
Menu
u Bij een oproep aan uw vaste telefoonnummer:
– als er geen nummer is meegestuurd:
Å
Extern
aan Vaste net
Menu
– als de beller NummerWeergave heeft onderdrukt:
Å
Anoniem
aan Vaste net
Menu
– als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd:
Å
Onbekend
aan Vaste net
Version 2.1, 08.01.2007
Menu
49
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
VoIP: weergave van het telefoonnummer van de opgebelde
deelnemer (COLP)
Voorwaarden:
u Uw VoIP-provider ondersteunt de functie COLP (Connected Line Identifica-
tion Presentation). Zo nodig dient u deze functie bij uw VoIP-provider aan te
vragen (Informeer bij uw VoIP-provider).
u De opgebelde deelnemer heeft COLR (Connected Line Identification Restriction) niet ingeschakeld.
Bij uitgaande VoIP-oproepen wordt het telefoonnummer van de aansluiting die
de oproep aanneemt in het display van uw handset weergegeven.
Het weergegeven telefoonnummer kan afwijken van het nummer dat u heeft
gekozen. Voorbeelden:
u De opgebelde deelnemer heeft een oproepomleiding ingeschakeld.
u De oproep is door middel van oproepovername op een andere aansluiting
van een telefooncentrale aangenomen.
Als er voor dit nummer een vermelding in het telefoonboek is opgeslagen,
wordt de bijbehorende naam in het display weergegeven.
Opmerkingen
u Ook bij wisselgesprekken, conferentieschakelingen en bij ruggespraak
Version 2.1, 08.01.2007
wordt in plaats van het gekozen nummer het nummer van de bereikte aansluiting (of de bijbehorende naam) weergegeven.
u Bij overnemen van het telefoonnummer in het telefoonboek
(§Menu§ £ Nr. opslaan in telefoonboek) en in de nummerherhalingslijst wordt
het gekozen nummer (niet het weergegeven nummer) overgenomen.
50
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Handsfree
Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u
dezebijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen andere personen deelnemen aan het gesprek.
Handsfree in-/uitschakelen
Inschakelen tijdens kiezen
~
d
¤
Nummer invoeren.
Handsfree-toets kort / lang indrukken om het type verbinding te
kiezen (£ pagina 43).
Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren
¤ Handsfree-toets d indrukken om tijdens een gesprek handsfree telefone-
ren in- of uit te schakelen.
Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:
¤ De handsfree-toets d tijdens het plaatsen ingedrukt houden.
¤ Brandt de handsfree-toets d niet, dan toets opnieuw indrukken.
Voor het wijzigen van het volume, £ pagina 106.
Microfoon van de handset uitschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen.
Uw gesprekspartner hoort de wachtmuziek (indien ingeschakeld
(£ pagina 112).
k
Displaytoets indrukken om de microfoon van de handset uit te
schakelen.
Ç / a Displaytoets resp. verbreektoets indrukken om de microfoon weer
in te schakelen.
51
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Microfoon van uw handset uitschakelen
U kunt de microfoon van uw handset tijdens een extern gesprek (ook tijdens
een conferentie- of wisselgesprek) uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort u
niet meer. U kunt uw gesprekspartner echter gewoon horen.
§Mic uit§
Displaytoets indrukken om de microfoon van de handset uit te
schakelen.
De microfoon van uw handset wordt uitgeschakeld. In het display
wordt “Microfoon is uitgeschakeld“ weergegeven.
§Aan§
Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.
Version 2.1, 08.01.2007
Let hierbij op het volgende:
De microfoon wordt is de volgende situaties automatisch weer ingeschakeld:
u U brengt tijdens een extern gesprek (u heeft de microfoon uitgeschakeld)
een tweede verbinding tot stand door ofwel een aankloppende oproep te
beantwoorden of een extern/intern ruggespraakgesprek te houden. De
microfoon is ingeschakeld. Als u naar de eerste gesprekspartner terugkeert,
blijft de microfoon ingeschakeld.
(als u het aankloppende gesprek weigert of bij de ruggespraak geen verbinding tot stand komt, blijft de microfoon uitgeschakeld).
u Als u tijdens een wisselgesprek de microfoon heeft uitgeschakeld, wordt
deze voor beide verbindingen weer ingeschakeld zodra u overschakelt naar
de andere gesprekspartner.
u Als u de microfoon tijdens een conferentieschakeling uitgeschakeld heeft,
wordt deze ingeschakeld zodra u de conferentie beëindigt met §Menu§
¢ Conferentie beëindigen (Wisselgesprek).
52
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
Telefoneren via VoIP en vast net
Kostenbewust telefoneren
Voor oproepen naar het vaste telefoonnet of het mobiele net kunt u bovendien
de kostencontrolefuncties van uw toestel gebruiken. Maak accounts aan bij
verschillende VoIP-providers die gunstige tarieven voor gesprekken naar
andere netwerken bieden. Voer in de configuratie van uw toestel –
bijvoorbeeldvoor bepaalde voorkiesnummers voor lokale, land- of mobiele
netwerken – de gunstigste VoIP-verbinding (account) die bij het kiezen moeten
worden gebruikt (Oproep Voorbereiding, £ pagina 154). Of definieer direct bij
het kiezen de VoIP-verbinding die moet worden gebruikt ( £ kiezen met lijnsuffix, pagina 42).
Als u via uw vaste netlijn telefoneert, kiest u een netwerkaanbieder die bijzonder gunstige tarieven biedt.
Gespreksduur weergeven
Bij alle gesprekken via het vaste telefoonnet en VoIP wordt de duur van het
gesprek in het display weergegeven.
u tijdens het gesprek,
u tot ongeveer drie seconden na het neerleggen, wanneer u de handset niet
in de lader legt.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
De daadwerkelijke gespreksduur kan enkele seconden afwijken van de weergegeven waarde.
53
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
VoIP-telefonie via Gigaset.net
VoIP-telefonie via Gigaset.net
Via het Gigaset.net kunt u direct gratis telefoneren met andere Gigaset.netgebruikers. Hiervoor hoeft u niet over account bij een VoIP-provider te beschikken of verdere instellingen in te voeren! U hoeft uw toestel alleen op het lichtnet en de internetaansluiting aan te sluiten en eventueel uw naam in te voeren
in het Gigaset.net-online-telefoonboek (£ pagina 55/pagina 59).
Gigaset.net is een VoIP-service van Gigaset Communications GmbH waaraan
alle gebruikers van een Gigaset VoIP-toestel kunnen deelnemen.
U kunt gratis telefoneren met andere deelnemers van het Gigaset.net, d.w.z.
naast de kosten van uw internetaansluiting ontstaan geen verdere gesprekskosten. Verbindingen van/naar andere netwerken zijn niet mogelijk.
Aan ieder Gigaset VoIP-toestel is bij levering al een Gigaset.net-telefoonnummer toegewezen (£ pagina 184).
Alle aangemelde deelnemers zijn opgenomen in het Gigaset.net-telefoonboek,
waarin u kunt zoeken.
In het Gigaset.net staat onder het nummer 12342#9 een echo-service ter
beschikking, waarmee u uw VoIP-lijn kunt controleren.
Na een melding stuurt de echo-service de van u ontvangen spraakdata direct
als echo terug.
Disclaimer:
Gigaset.net is een vrijwillige dienstverlening van Gigaset Communications
GmbH. Gigaset Communications GmbH verleent geen enkele garantie op de
beschikbaarheid van het netwerk. De service kan op elk willekeurig moment
met een aankondigingstermijn van drie maanden worden stopgezet.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerkingen
Als u uw Gigaset.net-verbinding zes weken niet gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. U bent niet bereikbaar voor oproepen via het Gigaset.net.
De verbinding wordt weer tot stand gebracht:
u zodra u gaat zoeken in het Gigaset.net-telefoonboek of
u via Gigaset.net telefoneert (een nummer kiezen met #9 op het einde) of
u als u de verbinding via de webconfigurator inschakelt (£ pagina 144)
54
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
VoIP-telefonie via Gigaset.net
Gigaset.net-telefoonboek openen
Uw handset bevindt zich in de ruststand.
s
Lang indrukken.
q
Eventueel Gigaset.net telefoonboek selecteren in de lijst met beschikbare online telefoonboeken en op §OK§ drukken.
Of:
¤ Telefoonboek openen met de toets s.
¤ Telefoonboekvermelding Gigaset.net selecteren en de verbindingstoets c
indrukken. Er wordt een verbinding tot stand gebracht met het Gigaset.nettelefoonboek.
Opmerkingen
u De telefoonboekvermelding Gigaset.net wordt bij het aanmelden van een
handset bij het basisstation verstuurd naar de handset. Vooropgesteld: de
handset kan telefoonboekvermeldingen verzenden en ontvangen.
u Oproepen naar Gigaset.net-telefoonboek zijn altijd gratis.
u U kunt het Gigaset.net-telefoonboek ook openen door 1188#9 te kiezen
(telefoonnummer van het Gigaset.net-telefoonboek) en de verbindingstoets c in te drukken.
Als er geen verbinding met het telefoonboek van Gigaset.net tot stand kan
worden gebracht, wordt een melding weergegeven en keert de handset terug
naar de ruststand.
Het Gigaset.net-telefoonboek voor het eerst openen
Nadat uw het Gigaset.net-telefoonboek voor het eerst heeft geopend, kunt u
met de Gigaset.net-wizard een Gigaset.net-telefoonboekvermelding aanmaken.
De volgende melding verschijnt:
Wizard voor
Gigaset.net
starten?
Nee
Ja
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Druk op de displaytoets §Ja§ om de wizard te starten.
Opmerking
Als u op §Nee§ drukt, wordt de wizard afgesloten. U kunt dan op een later tijdstip
uw vermelding via het Gigaset.net-telefoonboek aanmaken (£ pagina 59).
55
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
VoIP-telefonie via Gigaset.net
Na het opstarten van de wizard verschijnen de volgende meldingen (voorbeeld):
Uw alias:
1happyuser
Û
T
OK
¤ Voer met de cijfertoetsen de naam in waaronder u wilt worden opgeslagen
in het Gigaset.net-telefoonboek. De naam mag maximaal 25 tekens lang
zijn.
¤ Druk op de toets onder §OK§.
Als het telefoonboek al een vermelding onder deze naam bevat, verschijnt er
een melding en wordt u gevraagd, opnieuw een naam in te voeren: Kies andere
naam a.u.b.
Als de vermelding in het telefoonboek is aangemaakt, verschijnt kort de melding Toegevoegd aan Gigaset.net.
Version 2.1, 08.01.2007
U kunt geen naam invoeren...
Als het niet lukt een vermelding aan te maken, kunt u de vermelding via het
Gigaset.net-telefoonboek aanmaken (“Eigen vermelding invoeren, wijzigen
of wissen“, £ pagina 59
56
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
VoIP-telefonie via Gigaset.net
Deelnemer in het Gigaset.net-telefoonboek zoeken
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt u gevraagd de naam in te voeren die u wilt zoeken.
Alias:
Naam of deel van de naam invoeren (max. 25 tekens).
§Menu§
Displaytoets indrukken.
Start zoekopdracht
Selecteren en §OK§ indrukken.
Er verschijnt een trefferlijst met alle namen die met de ingevoerde tekenreeks
beginnen.
Voorbeeld:
5/25
1
Sand, Anna Mag
2
dalena
Bekijk U Menu
1. 5/25: Lopende nummer/totaal aantal treffers
2. Naam van de vermelding, de naam wordt volledig weergegeven, evt. op twee regels
Met q kunt u door de trefferlijst bladeren.
Als er geen overeenkomende vermelding is gevonden, verschijnt een melding. U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Displaytoets §Nieuw§ indrukken om een nieuwe zoekactie te starten.
Of
¤ Displaytoets §Wijzig§ indrukken om de zoekcriteria te wijzigen. De ingevoerde
naam wordt overgenomen en kan worden gewijzigd.
Als er te veel overeenkomende vermeldingen in het Gigaset.net-telefoonboek worden gevonden, wordt in plaats van de trefferlijst de melding Te veel
resultaten gevonden weergegeven.
¤ Displaytoets §Detail§ indrukken om een gedetailleerde zoekactie te starten.
De ingevoerde naam wordt overgenomen en kan worden gewijzigd of aangevuld.
Deelnemer bellen
Version 2.1, 08.01.2007
q
c
Deelnemer uit de lijst selecteren.
Verbindingstoets indrukken.
57
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
VoIP-telefonie via Gigaset.net
Nummer van de deelnemer weergeven
q
Deelnemer uit de lijst selecteren.
Displaytoets indrukken.
Gigaset.net-nummer en naam van de deelnemer worden weergegeven, de
naam eventueel op twee regels.
Voorbeeld:
§Bekijk§
1234567#9
Sand, Anna Mag
Ç
dalena
U
OK
Opmerkingen
u De verbinding met het Gigaset.net wordt altijd via het internet tot stand
gebracht, ongeacht de standaardverbinding die op uw toestel is ingesteld.
Het kort of lang indrukken van toets c heeft geen effect.
u Ook als u uw naam niet in het Gigaset.net-telefoonboek heeft ingevoerd,
kunt u het Gigaset.net-telefoonboek openen en verbindingen tot stand
brengen.
Overige functies gebruiken
Voorwaarde: er wordt een trefferlijst weergegeven.
Version 2.1, 08.01.2007
q (vermelding selecteren) ¢ §Menu§
De volgende functies kunt u selecteren met q:
Nummer naar telefoonboek
Vermelding kopiëren naar het telefoonboek van de handset. Nummer en
naam (eventueel afgekort, max. 16 tekens) worden opgenomen in het telefoonboek.
¤ Vermelding evt. wijzigen en opslaan (£ pagina 73).
De trefferlijst wordt weer weergegeven.
Nummer weergeven
Nummer van de vermelding weergeven.
¤ Displaytoets §OK§ indrukken om terug te keren naar de trefferlijst.
Nieuwe zoekopdracht
Zoekactie met nieuwe naam starten (£ pagina 57).
Zoekopdracht verfijnen
Uitgebreide zoekactie starten. De van tevoren ingevoerde Alias kan gewijzigd/uitgebreid worden en het zoekproces kan opnieuw worden gestart.
(£ pagina 57).
Eigen naam in Gigaset.net
£ “Eigen vermelding invoeren, wijzigen of wissen“, pagina 59.
Opmerking
Als u een Gigaset.net-nummer uit het lokale telefoonboek kiest, wordt de verbinding automatisch via het Gigaset.net (internet) tot stand gebracht.
58
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
VoIP-telefonie via Gigaset.net
Eigen vermelding invoeren, wijzigen of wissen
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u Wijzig de naam van uw vermelding in het Gigaset.net-telefoonboek
u Wis uw eigen vermelding uit het Gigaset.net-telefoonboek
Eigen vermelding weergeven
¤ U bent verbonden met het Gigaset.net-telefoonboek:
§Menu§ ¢ Eigen naam in Gigaset.net selecteren en §OK§ indrukken.
Of:
¤ U bevindt zich in een Gigaset.net-trefferlijst:
§Menu§ ¢ Eigen Informatie selecteren en §OK§ indrukken.
Uw Gigaset.net-nummer en eventueel uw huidige naam worden weergegeven.
Namen invoeren/wijzigen
Displaytoets indrukken.
~
Naam wijzigen of nieuwe naam invoeren (max. 25 tekens) en §OK§
indrukken.
Met X kunt u de naam wissen.
Als het Gigaset.net-telefoonboek nog geen vermelding met deze naam bevat,
wordt de naam opgeslagen. Er verschijnt een melding. De handset gaat naar
de ruststand.
Als er al een vermelding met deze naam bestaat of als de naam ongeldige
tekens bevat, wordt u gevraagd een andere naam in te voeren.
§Bewer.§
Eigen vermelding wissen uit het Gigaset.net-telefoonboek
Voorwaarde: u bent verbonden met het Gigaset.net-telefoonboek:
§Menu§ ¢ Eigen naam in Gigaset.net / Eigen Informatie
Selecteren en §OK§ indrukken.
§Bewer.§
Displaytoets indrukken.
X
Zonodig naam wissen en §OK§ indrukken.
Uw vermelding wordt verwijderd uit het telefoonboek. U bent dan niet meer
“zichtbaar“ voor andere Gigaset.net-deelnemers. U bent echter nog steeds
bereikbaar onder uw Gigaset.net-nummer.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Hoe u uw Gigaset.net-nummer kunt laten weergeven, £ pagina 184.
59
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / telephony.fm / 11.03.2009
VoIP-telefonie via Gigaset.net
Gigaset.net-deelnemer opbellen
Version 2.1, 08.01.2007
U kunt een Gigaset Net-deelnemer direct via het Gigaset.net-telefoonboek
opbellen (zie beneden) of via zijn eigen Gigaset.net-nummer:
~ /s
Gigaset.net-nummer (inclusief #9) invoeren of kiezen uit het telefoonboek van de handset.
c
Verbindingstoets indrukken.
Elk nummer met #9 op het eind wordt gekozen via Gigaset.net.
60
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / netservices_SAG.fm / 11.03.2009
Netdiensten
Netdiensten
Netdiensten zijn functies die uw provider voor het vaste net resp. VoIP-provider
u ter beschikking kunnen stellen.
Anoniem bellen - NummerWeergave onderdrukken
U kunt het meesturen van uw telefoonnummer onderdrukken (CLIR = Calling
Line Identification Restriction). Uw telefoonnummer wordt dan niet bij uw
gesprekspartner weergegeven. U belt dus anoniem.
Voorwaarden:
u Voor anonieme oproepen via uw vaste telefoonlijn dient u een speciale ser-
vice (functie) aan te vragen bij uw vaste provider.
u Anonieme oproepen via VoIP-lijnen zijn alleen mogelijk als de VoIP-provider
de functie “Anoniem bellen“ ondersteunt. Eventueel dient u de functie bij de
providers van uw VoIP-verbindingen in te schakelen.
“Anoniem bellen“ voor alle oproepen in-/uitschakelen
U kunt het onderdrukken van NummerWeergave voor alle verbindingen van
uw toestel (vast telefoonnet en VoIP) permanent in- of uitschakelen.
Bij ingeschakelde functie wordt het nummer zowel bij oproepen via het vaste
telefoonnet als bij oproepen via VoIP onderdrukt. Het onderdrukken van het
nummer is voor alle aangemelde handsets ingeschakeld.
§Menu§ ¢ Netdiensten
Alle oproepen anoniem
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
“Anoniem bellen“ voor de volgende oproep in-/uitschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
U kunt de nummeronderdrukking voor de volgende oproep in- of uitschakelen.
§Menu§ ¢ Netdiensten ¢ Volgende oproep
Ja / Nee
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Telefoonnummer eventueel met lijnsuffix invoeren.
§Zend§
Displaytoets indrukken. Het nummer wordt gekozen. Als u geen
lijnsuffix invoert, wordt het nummer via de standaardverbinding
gekozen.
61
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / netservices_SAG.fm / 11.03.2009
Netdiensten
Overige netdiensten voor het vaste telefoonnet
De volgende netdiensten kunt u alleen gebruiken voor oproepen via het vaste
net. Deze functies moet u aanvragen bij uw provider van uw vaste telefoonnet.
¤ Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.
Functies voor de volgende oproep
U kunt de NummerWeergave (CLIR) van uw vaste telefoonnummer voor het
volgende gesprek onderdrukken, mits uw netwerkprovider deze functie ondersteunt.
Na het beëindigen van het gesprek wordt de instelling weer hersteld en wordt
uw nummer weer meegestuurd.
§Menu§ ¢ Netdiensten ¢ Vaste-net ¢ Nummer onderdrukken
~
Nummer van de gesprekpartner invoeren.
§OK§
Displaytoets indrukken.
Het nummer wordt via de vaste netlijn gekozen.
Na deze oproep wordt de oorspronkelijke instelling hersteld, ook als u het gekozen nummer opnieuw kiest vanuit de nummerherhalingslijst.
Instellingen voor alle oproepen
Na voltooiing van een van de onderstaande procedures, wordt een code verstuurd.
¤ Na bevestiging vanuit het telefoonnet de verbreektoets a indrukken.
U kunt de volgende functies instellen:
Algemene oproepdoorschakeling
§Menu§
¢ Netdiensten ¢ Vaste-net ¢ Alle gesprekken ¢ Oproep doorschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
Bij alle / Bij geen antwoord / Bij bezet
Selecteren en §OK§ indrukken.
Aan
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Eventueel nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.
U kunt een nummer uit het vaste telefoonnet-, een VoIP-nummer
of een mobiel nummer aangeven.
§OK§
Displaytoets indrukken.
¤ Na de melding vanuit het telefoonnet de verbreektoets a indrukken.
De oproepsoorschakeling wordt alleen voor uw vaste telefoonnummer ingeschakeld. Oproepen voor uw VoIP-nummers worden niet doorgeschakeld Hoe
u oproepen naar uw VoIP-nummers doorschakelt, £ pagina 65.
62
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / netservices_SAG.fm / 11.03.2009
Netdiensten
Oproepdoorschakeling uitschakelen
¢ Netdiensten ¢ Vaste-net ¢ Alle gesprekken ¢ Oproep doorschakelen
Bij alle / Bij geen antwoord / Bij bezet
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
Uit
Selecteren en §OK§ indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
De functie Oproepdoorschakelen is uitgeschakeld voor het vaste telefoonnummer.
§Menu§
Wisselgesprek in-/uitschakelen
Bij ingeschakelde functie hoort de beller op de vaste lijn de vrijtoon als u al een
gesprek via uw vaste telefoonlijn voert. Deze oproep wordt zowel akoestisch als
in het display van uw handset weergegeven.
Oproepen via de VoIP-lijn worden niet als tweede gesprek weergegeven. Deze
worden op de andere aangemelde handsets weergegeven. Als er geen andere
handset beschikbaar is, hoort de beller de bezettoon.
Wisselgesprek aannemen/weigeren, £ pagina 64.
§Menu§ ¢ Netdiensten ¢ Vaste-net ¢ Alle gesprekken ¢ Wisselgesprek
Aan / Uit
Selecteren en §OK§ indrukken.
¤ Na de melding vanuit het telefoonnet de verbreektoets a indrukken.
Opmerking
De instelling heeft geen invloed op de procedure bij binnenkomende wisselgesprekken op de VoIP-lijn. Voor informatie over het in-/uitschakelen van wisselgesprekken voor VoIP-lijn, £ pagina 66.
Functies tijdens een gesprek
Terugbellen starten
U heeft een nummer gebeld via het vaste telefoonnet en u hoort de bezettoon.
§Menu§ ¢ Terugbellen
a
Verbreektoets indrukken.
Zodra het gebelde nummer weer vrij is, gaat uw telefoon over.
¤ Druk op de verbindingstoets c om de verbinding met de gesprekspartner
tot stand te brengen.
Version 2.1, 08.01.2007
Ruggespraak
Tijdens een gesprek:
§Menu§ ¢ Ruggespraak
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Nummer invoeren of uit het telefoonboek overnemen en §OK§
indrukken.
Het nummer wordt via de vaste netlijn gekozen.
63
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / netservices_SAG.fm / 11.03.2009
Netdiensten
Opmerking
Het nummer dat voor de ruggespraak is gekozen, wordt na enkele seconden
in de nummerherhalingslijst opgeslagen.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u Wisselgesprek:
¤ Met q tussen de gesprekspartners wisselen.
– Gesprek met actieve deelnemer beëindigen: §Menu§ ¢ Gesprek verbreken.
Als u op de verbreektoets a drukt, wordt het actieve gesprek beëindigd. Van de wachtende deelnemer ontvangt u een automatische terugbeloproep.
u Conferentie:
– Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen: Verbreektoets a
indrukken.
Wisselgesprek beantwoorden
Voorwaarde: de functie Wisselgesprek is ingeschakeld (£ pagina 63).
§Menu§ ¢ Wisselgesprek aannemen
U kunt nu een wisselgesprek houden of een conferentie voeren.
Opmerkingen
u Als NummerWeergave niet is ingeschakeld, hoort u alleen een attentiesig-
naal bij een inkomend wisselgesprek.
u Was het eerste gesprek een interne oproep, dan wordt de interne verbin-
ding beëindigd.
u Een interne oproep die als wisselgesprek binnenkomt, wordt weergegeven
in het display. U kunt de interne oproep niet aannemen of weigeren.
u Een binnenkomend SMS-bericht wordt alleen gesignaleerd met een aan-
kloptoon (geen displaymelding).
Functies na afloop van een gesprek
Terugbellen voortijdig wissen
¢ Netdiensten ¢ Vaste-net
Terugbellen uit
Selecteren en §OK§ indrukken.
Als u het terugbellen heeft gewist, wordt er een code verzonden.
¤ Na bevestiging vanuit het telefoonnet de verbreektoets a indrukken.
Het nummer wordt via de standaardverbinding van het toestel gekozen.
Version 2.1, 08.01.2007
§Menu§
64
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / netservices_SAG.fm / 11.03.2009
Netdiensten
Overige netdiensten voor VoIP
De volgende netdiensten kunt u gebruiken voor oproepen via de VoIP-lijn.
Instellingen voor alle oproepen
Algemene oproepdoorschakeling
Voorwaarde: de VoIP-provider ondersteunt de oproepdoorschakeling.
§Menu§ ¢ Netdiensten ¢ VoIP ¢ Alle gesprekken ¢ Oproep doorschakelen
Er wordt een lijst weergegeven met de geconfigureerde en ingeschakelde VoIPnummers en het Gigaset.net-nummer van uw toestel. Telefoonnummers waarvoor een oproepdoorschakeling is geactiveerd, zijn gemarkeerd met ‰.
q
Telefoonnummer selecteren waarvoor u een oproepdoorschakeling wilt inschakelen resp. wijzigen en §OK§ indrukken.
Bij alle / Bij geen antwoord / Bij bezet
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
Aan
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Eventueel nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.
Bij het doorschakelen van een van uw VoIP-telefoonnummers kunt
u een nummer uit het vaste telefoonnet, het VoIP-netwerk of het
mobiele telefoonnet invoeren.
Bij het doorschakelen van uw Gigaset.net-nummer moet u een
ander Gigaset.net-nummer invoeren.
§OK§
Displaytoets indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
De oproepdoorschakeling voor het geselecteerde telefoonnummer (ontvangstnummer) wordt ingeschakeld. Oproepen voor de andere VoIP-nummers of uw
vaste telefoonnummer worden hierdoor niet doorgeschakeld. Hoe u oproepen
voor uw vaste telefoonnummer doorschakelt, £ pagina 62.
Oproepdoorschakeling uitschakelen
q
Version 2.1, 08.01.2007
Selecteer het VoIP-telefoonnummer waarvoor u een oproepdoorschakeling wilt uitschakelen en druk op §OK§.
Bij alle / Bij geen antwoord / Bij bezet
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
Uit
Selecteren en §OK§ indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
De oproepdoorschakeling is uitgeschakeld
Let op
Bij het doorschakelen van uw VoIP-nummers kunnen extra kosten ontstaan.
Neem voor meer informatie contact op met uw VoIP-provider.
65
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / netservices_SAG.fm / 11.03.2009
Netdiensten
Wisselgesprek in-/uitschakelen
Voorwaarde: op uw toestel zijn twee parallelle VoIP-verbindingen toegestaan
(zie Slechts 1 VoIP-gesprek toestaan, £ pagina 146).
Als de functie Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort een beller op de VoIP-lijn de
kiestoon wanneer u al een telefoongesprek voert via de VoIP-lijn. Deze oproep
wordt zowel akoestisch als in het display van uw handset weergegeven.
Oproepen op de vaste netlijn worden niet gesignaleerd als wisselgesprek. Ze
worden op andere aangemelde handsets gesignaleerd, waarvan het vaste telefoonnummer als ontvangstnummer is geconfigureerd. Als er geen andere
handset beschikbaar is, hoort de beller de bezettoon.
Wisselgesprek aannemen/weigeren, £ pagina 67.
§Menu§ ¢ Netdiensten ¢ VoIP ¢ Alle gesprekken ¢ Wisselgesprek
Aan / Uit
Selecteren en §OK§ indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
Opmerking
De instelling geldt voor alle VoIP-telefoonnummers. De instelling heeft geen
effect op het gedrag bij wisselgesprekken op de vaste netlijn. Voor informatie
over het in-/uitschakelen van wisselgesprekken voor de vaste netlijn,
£ pagina 63
Functies tijdens een gesprek
Voorwaarde: op uw toestel zijn twee parallelle VoIP-verbindingen toegestaan
(zie Slechts 1 VoIP-gesprek toestaan, £ pagina 146).
Ruggespraak
Tijdens een extern gesprek:
§Menu§ ¢ Ruggespraak
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Nummer invoeren (eventueel met suffix) of nummer overnemen
uit het telefoonboek.
c
Verbindingstoets indrukken.
Het nummer wordt altijd via het VoIP gekozen. Als u geen suffix aangeeft,
wordt het nummer via het VoIP-zendnummer van de handset gekozen.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Het nummer dat voor de ruggespraak is gekozen, wordt na enkele seconden
in de nummerherhalingslijst opgeslagen.
Als de deelnemer zich niet meldt:
¤ Druk op de displaytoets §Einde§ om terug te keren naar het wachtende
gesprek.
Als de deelnemer zich meldt, heeft u de volgende mogelijkheden:
u Wisselgesprek:
¤ Met q tussen de gesprekspartners wisselen.
66
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / netservices_SAG.fm / 11.03.2009
Netdiensten
¤ Gesprek met actieve deelnemer beëindigen: §Menu§ ¢ Gesprek verbreken.
Als u op de verbreektoets a drukt, wordt het actieve gesprek beëindigd. Van de wachtende deelnemer ontvangt u een automatische terugbeloproep.
u Conferentie:
¤ Met beide gesprekspartners telefoneren: §Menu§ ¢ Conferentie.
¤ Conferentie beëindigen (wisselgesprek): §Menu§ ¢ Conferentie beëindigen.
¤ Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen: Verbreektoets a
indrukken.
u Doorschakelen (afhankelijk van de provider:)
U kunt de beide externe deelnemers met elkaar verbinden.
Voorwaarden:
– U voert een wisselgesprek en u heeft de actieve deelnemer zelf opgebeld.
– U heeft de oproepomleiding via de webconfigurator: ingeschakeld
(£ pagina 159)
Afhankelijk van de instelling in de webconfigurator (£ pagina 159):
¤ Verbreektoets a indrukken.
Of:
¤ Toets S indrukken.
Als het doorschakelen is gelukt, verschijnt een melding op het display.
Vervolgens schakelt de handset over in de ruststand.
Als het doorschakelen niet lukt, ontvangt u een terugbeloproep van de
wachtende deelnemer.
Wisselgesprek beantwoorden
Voorwaarde: de functie Wisselgesprek is ingeschakeld (£ pagina 66).
§Menu§ ¢ Wisselgesprek aannemen
U kunt nu een wisselgesprek houden of een conferentie voeren.
Opmerkingen
u Was het eerste gesprek een interne oproep, dan wordt de interne verbin-
ding beëindigd.
u Een interne oproep die als wisselgesprek binnenkomt, wordt weergegeven
in het display. U kunt de interne oproep niet aannemen of weigeren.
u Bij een inkomend SMS-bericht hoort u een aankloptoon (geen displaymel-
ding).
Wisselgesprek afwijzen
¢ Wisselgesprek weigeren
De aankloppende deelnemer hoort de bezettoon.
Version 2.1, 08.01.2007
§Menu§
67
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Lijsten gebruiken
Lijsten gebruiken
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u Nummerherhalingslijst
u SMS-lijst
u Lijst met oproepen (bellerslijst)
u Voicemail
Nummerherhalingslijst
In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die het laatst op de handset zijn gekozen (max. 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.
Kiezen uit de nummerherhalingslijst
c
s
c
Toets kort indrukken.
Vermelding selecteren.
Verbindingstoets lang/kort indrukken. Nummer wordt met het
geselecteerde verbindingstype gekozen (£ pagina 43).
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren
c
s
Version 2.1, 08.01.2007
Toets kort indrukken.
Vermelding selecteren.
§Menu§
Menu openen.
De volgende functies kunt u selecteren met q:
Nummer gebruiken
Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met c kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer §Menu§ ¢ Nr. opslaan in telefoonboek ¢ §OK§ indrukken.
Nummer naar telefoonboek
Vermelding in het lokale telefoonboek overnemen (£ pagina 75).
Invoer wissen
Geselecteerde vermelding wissen.
Lijst wissen
Volledige lijst wissen.
68
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Lijsten gebruiken
Lijsten openen met de berichtentoets
Met de berichtentoets f kunt u de volgende lijsten oproepen:
u Lijst met oproepen (bellerslijst
u SMS-lijst, £ pagina 83
u Voicemail, £ pagina 90
Voor elke voicemail wordt een eigen lijst weergegeven.
Voorwaarde: het bijbehorende nummer is opgeslagen in het basisstation,
de voicemail is ingeschakeld (£ pagina 157) en het betreffende VoIP-/vast
telefoonnummer is als ontvangstnummer aan de handset toegewezen.
U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding in een lijst binnenkomt. De toets f knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de ruststandwordt in het display de melding Er zijn nieuwe berichten weergegeven.
Lijstoverzicht
Welke lijsten na het indrukken van de berichtentoets f worden weergegeven, is afhankelijk van de aanwezigheid van nieuwe berichten.
Toets f knippert niet (geen nieuwe berichten opgeslagen):
U ziet alle lijsten. Met q selecteert u een lijst. U opent de lijst door §OK§ in te
drukken.
Toets f knippert (nieuwe berichten aanwezig):
U ziet alle lijsten die nieuwe berichten bevatten en de lijsten van de voicemail
die als ontvangstnummer aan de handset is toegewezen (Voicem. Vaste net, Voicem. IP1,...).
SMS-Inbox
Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, £ pagina 83.
Lijsten van de voicemail
Version 2.1, 08.01.2007
Als u de lijst van een voicemail selecteert en op §OK§ drukt, wordt u direct verbonden met de voicemail. Informatie over de voicemails £ pagina 90.
69
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Lijsten gebruiken
Lijst met oproepen (bellerslijst)
Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst de laatste 20 nummers:
u alle oproepen
– beantwoorde oproepen
– niet beantwoorde oproepen
u gemiste oproepen
– niet beantwoorde oproepen
In de lijst met gemiste oproepen worden meerdere oproepen van hetzelfde
nummer maar eenmaal opgeslagen (de laatste oproep). Achter de vermelding
staat tussen haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
In de lijst met aangenomen oproepen worden meerdere oproepen van hetzelfde nummer meermaals opgeslagen.
Opmerkingen
u In de bellerslijst worden alle oproepen naar bestemmingsnummers opge-
slagen die zijn toegewezen aan uw handset (£ pagina 151).
Als er geen ontvangstnummers zijn toegewezen, worden alle oproepen in
de oproeplijsten van alle handsets opgeslagen.
u Gemiste oproepen worden niet in de bellerslijst opgeslagen als ze zijn
beantwoord op een ander toestel dat onder dezelfde VoIP-toegangsgegevens is aangemeld.
De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:
Bellerslijst:
Ç
U
02+03
1
2
OK
1 aantal nieuwe vermeldingen
2 aantal gelezen vermeldingen
Lijsttype van bellerslijst instellen
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Oproepen
Gemiste oproepen / Alle oproepen
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
a
Lang indrukken (ruststand).
Als u het lijsttype wijzigt, blijven de vermeldingen in de bellerslijst behouden.
Version 2.1, 08.01.2007
Bellerslijst openen
f ¢ Bellerslijst 01+02
Selecteren en §OK§ indrukken.
q
Vermelding selecteren.
In de bellerslijst wordt de als laatste ontvangen oproep weergegeven.
70
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Lijsten gebruiken
Lijstvermelding
Voorbeeld: voor een lijstvermelding:
Nwe opr.
01/02
1234567890
Ç
10.10.08
12:14
U Menu
u Status van de vermelding
Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep
Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
Beantw.: oproep is beantwoord. (bij lijsttype Alle oproepen).
u Volgnummer van de vermelding
01/02 betekent bijv.: eerste nieuwe vermelding van in totaal twee vermeldingen.
u Nummer of naam van de beller (het nummer wordt altijd inclusief netnummer in de lijst opgeslagen)
u Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld £ pagina 102).
Vermeldingen van de bellerslijst beheren
Voorwaarde:
U heeft de bellerslijst geopend en een vermelding geselecteerd.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
De volgende functies kunt u selecteren met q:
Invoer wissen
Geselecteerde vermelding wissen.
Nummer naar telefoonboek
Nummer overnemen in het telefoonboek.
Naam tonen
VoIP:
Als voor een VoIP-oproep een URI is ontvangen en opgeslagen, wordt deze
weergegeven. De URI wordt gekozen als u op de verbindingstoets c drukt.
De URI wordt niet toegevoegd aan de nummerherhalingslijst.
Verbinding weergeven
Naam van de verbinding (vast telefoonnet/VoIP-account) weergeven waarvoor de oproep is ontvangen.
Lijst wissen
Volledige lijst wissen.
Version 2.1, 08.01.2007
Vanuit de bellerslijst kiezen
f ¢ Bellerslijst 01+02
q
Vermelding selecteren.
c
Verbindingstoets lang/kort indrukken. Nummer wordt met het
geselecteerde verbindingstype gekozen (£ pagina 43).
71
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Telefoonboeken gebruiken
Telefoonboeken gebruiken
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u het lokale telefoonboek van de handset,
u eventueel openbare online-telefoonboeken - (afhankelijk van land en
provider)£ pagina 76
Lokaal telefoonboek van de handset
In het lokale telefoonboek van uw handset kunt u tot 150 vermeldingen
opslaan (het aantal is afhankelijk van de omvang van de afzonderlijke vermeldingen).
U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen £ pagina 75.
Opmerking
Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te
programmeren (snelkiezen) (£ pagina 74).
In het telefoonboek slaat u nummers en de bijbehorende namen op.
¤ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets s.
Lengte van vermeldingen
Nummer: max. 32 cijfers
Naam:
max. 16 tekens
Opmerking
Sommige VoIP-aanbieders ondersteunen bij oproepen naar het vaste telefoonnet geen lokale gesprekken. In dit geval dient u het vaste telefoonnummer
altijd inclusief netnummer in het telefoonboek op te slaan. U kunt ook via de
webconfigurator een netnummer instellen dat bij oproepen via VoIP automatisch wordt geplaatst voor alle nummers die zonder netnummer worden gekozen (£ pagina 153).
Eerste nummer opslaan in het telefoonboek
Version 2.1, 08.01.2007
s
Telefoonboek openen.
Op het display wordt Telef.boek leeg Nieuwe invoer? weergegeven.
§OK§
Displaytoets indrukken.
~
Nummer invoeren en §OK§ indrukken.
~
Naam invoeren en §OK§ indrukken.
72
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Telefoonboeken gebruiken
Nummer opslaan in het telefoonboek
s ¢ §Menu§ ¢ Nieuwe invoer
~
Nummer invoeren en §OK§ indrukken.
~
Naam invoeren en §OK§ indrukken.
Opmerkingen
£
u Hoe u IP-adressen invoert,
pagina 45.
u Als een nummer altijd over een bepaalde verbinding moet worden geko-
zen, kunt u het lijnsuffix van deze verbinding aan het nummer koppelen
(pagina 42).
u Met de webconfigurator kunt u het telefoonboek opslaan in een bestand op
uw PC, daar bewerken en weer terugsturen naar de handset
(£ pagina 169). U kunt ook contactpersonen uit Outlook van de PC naar
het telefoonboek van de handset kopiëren.
Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek
De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties
en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:
§§1§§ Spatie
§§2§§ Cijfers (0–9)
§§3§§ Letters (alfabetisch)
§§4§§ Andere tekens
Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór
de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan
het begin van het telefoonboek te staan. Namen waarvoor u een sterretje
plaatst, komen aan het einde van het telefoonboek.
Telefoonboekvermelding selecteren
s
Telefoonboek openen.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u Met s door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
u Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met snaar de vermelding bladeren.
Met telefoonboek kiezen
Version 2.1, 08.01.2007
s ¢ s (vermelding selecteren).
c
Verbindingstoets lang/kort indrukken. Nummer wordt met het
geselecteerde verbindingstype gekozen (£ pagina 43).
Opmerking
IP-adressen kunt u alleen via VoIP kiezen.
73
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Telefoonboeken gebruiken
Vermeldingen in het telefoonboek beheren
s
¢ s (vermelding selecteren).
Vermelding wijzigen
§Menu§
~
~
¢ Invoer wijzigen
Eventueel nummer wijzigen en OK§ indrukken.
Eventueel naam wijzigen en §OK§ indrukken.
Overige functies gebruiken
Displaytoets indrukken.
De volgende functies kunt u selecteren met q:
Nummer gebruiken
Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met c kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer §Menu§ ¢ Nr. opslaan in telefoonboek ¢ §OK§ indrukken.
Invoer wissen
Geselecteerde vermelding wissen.
Invoer versturen
Individuele vermelding naar een handset versturen (£ pagina 75).
Lijst wissen
Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
Lijst versturen
Volledige lijst naar een andere handset versturen (£ pagina 75).
Snelkiestoets programmeren
Het telefoonnummer van de actuele vermelding voor snelkiezen programmeren onder een cijfertoets (snelkiestoets).
§Menu§
Kiezen met de snelkiestoetsen
Version 2.1, 08.01.2007
U kunt telefoonnummers uit het lokale telefoonboek opslaan onder de cijfertoetsen van uw handset ( £ Snelkiestoets programmeren, pagina 74). Cijfertoetsen die met telefoonnummers zijn geprogrammeerd, worden snelkiestoetsen
genoemd.
¤ De betreffende snelkiestoets lang indrukken.
Als in het telefoonboek op het einde van het nummer een geldig lijnsuffix staat
(bijvoorbeeld #1), dan wordt het nummer gekozen via de lijn die bij dit suffix
hoort (£ pagina 135).
Als er geen suffix is ingevoerd, wordt het nummer via de standaardverbinding
gekozen. Uitzondering: er is geen kiesregel voor het nummer gedefinieerd
(£ pagina 154).
74
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Telefoonboeken gebruiken
Telefoonboek naar een andere handset sturen
Voorwaarden:
u De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aan-
gemeld.
u De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het tele-
foonboek versturen en ontvangen.
¢ s (Vermelding selecteren) ¢ §Menu§ (Menu openen)
¢ Invoer versturen / Lijst versturen
s
Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en §OK§
indrukken.
De overdracht wordt bevestigd met de melding Item verstuurd . U kunt meerdere
afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag Volgende? te
beantwoorden met §OK§.
s
Let op:
u Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden
niet overschreven.
u Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheu-
gen van de ontvangende handset vol is.
Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek
U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.
Er wordt een nummer weergegeven:
§Menu§ ¢ Nr. opslaan in telefoonboek
¤ Voor meer informatie over het toevoegen van gegevens aan de vermelding,
£ pagina 73.
Nummer overnemen uit het telefoonboek
Version 2.1, 08.01.2007
Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te
staan.
s
Het telefoonboek openen.
q
Vermelding selecteren.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
Functie met q selecteren.
75
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Telefoonboeken gebruiken
Openbare online-telefoonboeken gebruiken
Afhankelijk van uw provider kunt u online-telefoonboeken gebruiken
(“De Telefoongids“ en “De Bedrijvengids“).
ú Welk openbaar online-telefoonboek in het internet u wilt gebruiken, kunt u
instellen met de webconfigurator (£ pagina 167).
Disclaimer:
Gigaset Communications GmbH biedt geen garanties voor de beschikbaarheid
van deze dienst. Deze dienst kan op elk willekeurig moment worden
beëindigd.
Online-telefoonboek/Bedrijvengids openen
Voorwaarde: uw handset bevindt zich in de rusttoestand.
In de lokale telefoonboeken van de aangemelde handsets vindt u de vermeldingen voor de online-telefoonboeken (bijvoorbeeld De Telefoongids).
Met deze vermeldingen kunt u de online-telefoonboeken (£ pagina 167)
openen die voor uw handset zijn ingesteld. Deze vermeldingen staan aan het
begin van het telefoonboek.
¤ Telefoonboek openen met de toets s.
¤ Vermelding in het online-telefoonboek/bedrijvengids selecteren en de verbindingstoets c indrukken.
Er wordt een verbinding tot stand gebracht met de het online-telefoonboek.
Opmerking
U kunt een verbinding tot stand brengen met het online-telefoonboek van uw
provider door 1#91 te kiezen:
¤ In de ruststand de toetsen 1#91 indrukken en vervolgens de verbindingstoets c indrukken.
¤ Een verbinding met De Bedrijvengids brengt u tot stand door 2#91 in te voeren.
¤ U brengt een verbinding tot stand met het Gigaset.net-telefoonboek door
1188#9 te kiezen.
Version 2.1, 08.01.2007
Vermelding zoeken
Voorwaarde: u heeft “De Telefoongids”/”De Bedrijvengids” geopend.
Er zijn twee soorten vermeldingen in de online-telefoonboeken:
u Online-telefoonboeken waarin u alleen op namen kunt zoeken
(bijvoorbeeld “De Bedrijvengids“).
Na het tot stand komen van de verbinding wordt u direct gevraagd een
naam in te voeren. Op het display wordt Naam: weergegeven.
¤ Naam/bedrijf invoeren (zie hieronder).
u Online-telefoonboeken waarin u op naam en nummer kunt zoeken.
¤ Met q Zoeken op naam of Zoeken op nummer selecteren en §OK§ indrukken.
¤ Naam of nummer invoeren (zie hieronder).
76
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Telefoonboeken gebruiken
Gewenste naam/bedrijf invoeren
Naam: (online-telefoonboek) / Trefwrd/Naam: (bedrijvengids)
Naam, deel van een naam of branche invoeren (max. 32 tekens) en
§OK§ indrukken.
Plaats:
Stad invoeren waar de gewenste deelnemer woont.
Als u al een zoekproces heeft uitgevoerd, wordt de als laatste ingevoerde plaatsnaam weergegeven.
Naam met §OK§ bevestigen.
Of
Naam met X wissen, nieuwe naam invoeren en §OK§ indrukken.
Het zoekproces wordt gestart.
U dient of in Naam: resp. Trefwrd/Naam: en ook in Plaats: gegevens in te voeren.
Invoeren van tekst £ pagina 192.
Als er meerdere plaatsen met de ingevoerde naam zijn gevonden, wordt Meerdere plaatsen gevonden... weergegeven:
§OK§
Displaytoets indrukken.
q
Stad selecteren. Met §Bekijk§ kunt u meer gedetailleerde gegevens
van de vermelding oproepen.
§OK§
Displaytoets indrukken om het zoeken op naam voort te zetten.
Als de ingevoerde plaats niet wordt gevonden of in de ingevoerde plaats geen
deelnemer met deze naam woont, verschijnt er een melding. U kunt kiezen uit
de volgende opties:
¤ Displaytoets §Nieuw§ indrukken om een nieuwe zoekactie te starten.
Of
¤ Displaytoets § Wijzig § indrukken om de zoekcriteria te wijzigen. De ingevoerde
naam en stad worden overgenomen en kunnen worden gewijzigd.
Als de trefferlijst te lang is (meer dan 99 treffers), dan worden geen treffers
meer weergegeven. Er verschijnt een melding. U kunt kiezen uit de volgende
opties:
¤ Displaytoets §Detail§ indrukken om een gedetailleerd zoekproces te starten
(£ pagina 79).
Of
¤ Displaytoets §Bekijk§ indrukken. Er wordt een trefferlijst weergegeven (
£ Zoekresultaten (trefferlijst)).
Gewenst nummer invoeren
Nummer invoeren (max. 32 tekens) en §OK§ indrukken.
Zoekactie starten.
Als het nummer niet wordt gevonden:
¤ Displaytoets §Nieuw§ indrukken om een nieuwe zoekactie te starten.
Of
¤ De displaytoets §Wijzig§ indrukken om het nummer te corrigeren.
Nummer:
Version 2.1, 08.01.2007
§OK§
77
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Telefoonboeken gebruiken
Zoekresultaten (trefferlijst)
Het zoekresultaat wordt in de vorm van een lijst op het display weergegeven.
Voorbeeld:
5/25
1
Hurkmans, Anna
2
Vijverberg...
Bekijk U Menu
1. 5/25: lopende nummer/aantal treffers
2. Twee regels met naam, bedrijf of adres van de deelnemer (eventueel afgekort)
U kunt kiezen uit de volgende opties:
¤ Met q kunt u door de trefferlijst bladeren.
¤ Displaytoets §Bekijk§ indrukken. Alle informatie van de vermelding (naam,
eventueel branche, adres, telefoonnummer) wordt volledig weergegeven.
Met q kunt u door de trefferlijst bladeren.
Met §Menu§ beschikt u over de volgende extra mogelijkheden:
Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekactie starten.
Zoekopdracht verfijnen
Zoekcriteria verfijnen en trefferlijst beperken (£ pagina 79).
Nummer naar telefoonboek
Nummer en naam van de vermelding overnemen in het lokale telefoonboek van de handset (£ pagina 75). Als de vermelding meerdere nummers bevat, wordt er voor elk nummer een telefoonboekvermelding aangemaakt. In het naamsveld van het telefoonboek
worden de naam en voornaam van de vermelding overgenomen
(eventueel afgekort, er worden maximaal de eerste 16 tekens overgenomen).
Deelnemer bellen
Version 2.1, 08.01.2007
Voorwaarde: er wordt een trefferlijst weergegeven resp. U heeft het detailoverzicht van een vermelding geopend (display-toets §Bekijk§).
¤ Verbindingstoets c indrukken, om de deelnemer te bellen.
Als de vermelding alleen uit een nummer bestaat, dan wordt dit gebeld.
Als een vermelding meerdere telefoonnummers bevat (bijvoorbeeld een vast
telefoonnummer en een mobiel nummer) dan wordt een lijst met nummers
weergegeven.
¤ Met q nummer selecteren en opnieuw de verbindingstoets c indrukken.
78
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / directories_charges.fm / 11.03.2009
Telefoonboeken gebruiken
Uitgebreide zoekactie starten
Met deze optie kunt u het aantal treffers van een vorige zoekactie met behulp
van zoekcriteria (voornaam/straat) beperken.
Voorwaarde: het resultaat van een zoekactie wordt weergegeven (trefferlijst
met meerdere vermeldingen of een melding vanwege een te groot aantal treffers).
§Detail§
Displaytoets indrukken.
Of
§Menu§ ¢ Zoekopdracht verfijnen
Selecteren en §OK§ indrukken.
De zoekcriteria van de vorige zoekactie worden overgenomen en in de betreffende velden ingevoerd.
Naam: (online-telefoonboek) / Trefwrd/Naam: (bedrijvengids)
Eventueel naam/bedrijf wijzigen of gedeeltelijk ingevoerde naam
uitbreiden en §OK§ indrukken.
Straat:
Eventueel straatnaam invoeren (max. 32 tekens) en §OK§ indrukken.
Plaats:
Eventueel naam van de stad wijzigen en §OK§ indrukken.
Voorletters: (alleen in het online-telefoonboek)
Eventueel voornaam invoeren (max. 32 tekens).
§OK§
Uitgebreide zoekactie starten.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
De volgorde waarin de zoekcriteria worden weergegeven, kan afhankelijk van
het telefoonboek veranderen.
79
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / sms_BRD_neutral.fm / 11.03.2009
SMS (tekstberichten)
SMS (tekstberichten)
Uw toestel is bij levering zo ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen zodra u het toestel op het vaste telefoonnet heeft aangesloten. Als u geen
instellingen wijzigt, worden de SMS-berichten via het vaste telefoonnet verstuurd.
Voorwaarden:
u De functie NummerWeergave is vrijgegeven.
u Uw netwerkaanbieder/VoIP-aanbieder ondersteunt SMS voor het vaste net.
Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit het geval is.
u U bent bij uw SMS-serviceprovider geregistreerd voor het verzenden en ont-
vangen van SMS-berichten.
SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld.
U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via elk van de ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen, mits u zich bij uw serviceprovider heeft geregistreerd. Over het algemeen
hoeft u daarvoor slechts één keer een SMS-bericht te versturen via de SMS-centrale van de serviceprovider.
SMS -berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. U kunt echter elke andere SMS-centrale voor het verzenden van
een actueel bericht activeren als verzendcentrale (£ pagina 85).
Samen met de instellingen van de SMS-centrale geeft u aan, via welke verbindingen (vast telefoonnet, VoIP) SMS-berichten moeten worden verstuurd
(£ pagina 85).
U kunt via elk van uw vaste telefoon- en VoIP-verbindingen SMS-berichten ontvangen.
Is er geen SMS-centrale opgegeven, dan bevat het menu SMS slechts de vermelding Instellingen. Geef in dat geval een SMS-centrale op (£ pagina 85).
Meer informatie over het schrijven van SMS-berichten vindt u in de bijlage
(£ pagina 192). Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 160 tekens.
Let op:
u Elk inkomend SMS-bericht wordt eenmalig gesignaleerd door een toon (het-
Version 2.1, 08.01.2007
zelfde belsignaal als bij externe oproepen). Als u een dergelijke “oproep“
beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen belsignaal horen,
dan kunt u het eerste belsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken
(£ pagina 86).
u Als uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale, £ pagina 86.
80
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / sms_BRD_neutral.fm / 11.03.2009
SMS (tekstberichten)
SMS-bericht schrijven/versturen
§Menu§
¢ SMS-berichten ¢ Nieuwe SMS
SMS schrijven. Tekst invoeren, £ pagina 192.
§Menu§ ¢ Versturen
Selecteren en §OK§ indrukken.
s/~
Nummer met netnummer (ook lokale nummers): selecteren uit het
telefoonboek of rechtstreeks invoeren en §OK§ indrukken.
Het SMS-bericht wordt verzonden.
~
Opmerkingen
u Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ont-
vangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox. De handset
gaat naar de ruststand.
u Zolang het SMS-berichten-menu is geopend op een van de andere handsets
die op het basisstation zijn aangemeld, kunt u het SMS-menu niet openen.
Na §Menu§ ¢ SMS-berichten ¢ §OK§ klinkt een foutsignaal.
u Als het geheugen vol is, wordt de procedure afgebroken. Dit wordt gemeld
op het display. Wis SMS-berichten die u niet meer nodig heeft.
SMS-statusoverzicht
Voorwaarde: uw serviceprovider ondersteunt deze functie.
Als de functie Statusoverzicht is geactiveerd, ontvangt u na het versturen van
een SMS-bericht een bevestiging.
Statusoverzicht in-/uitschakelen
¢ SMS-berichten ¢ Instellingen
Statusoverzicht
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
§Menu§
Statusoverzicht lezen/wissen
¤ Inbox openen (£ pagina 83) en vervolgens:
q
§Menu§
SMS-bericht met de status OK of Fout selecteren.
¢ Lezen / Invoer wissen
Version 2.1, 08.01.2007
Selecteren en §OK§ indrukken.
81
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / sms_BRD_neutral.fm / 11.03.2009
SMS (tekstberichten)
Outbox
U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen
en versturen.
SMS-bericht in Outbox opslaan
U schrijft een SMS-bericht (£ pagina 81).
§Menu§ ¢ Opslaan
Outbox openen
¢ SMS-berichten ¢ Outbox
De eerste vermelding in de lijst wordt weergegeven,bijvoorbeeld:
§Menu§
1
Opgeslagn 01/02
Ç
10.10.08
2
09:23
U Menu
1 Lopend Nummer
2 Totaal aantal SMS-berichten in de Outbox
Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen
¤ Outbox openen.
q
SMS-bericht selecteren.
§Menu§ ¢ Lezen
Selecteren en §OK§ indrukken, om het SMS-bericht te lezen. Bladeren
in het SMS-bericht met q.
Of:
§Menu§ ¢ Invoer wissen
Selecteren en §OK§ indrukken, om het SMS-bericht te wissen.
SMS-bericht schrijven/wijzigen
U leest een SMS-bericht in de Outbox.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
Nieuwe SMS
Nieuw SMS-bericht schrijven en vervolgens versturen of opslaan.
Tekst gebruiken
Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens
versturen.
Version 2.1, 08.01.2007
Outbox wissen
¤ Outbox openen.
§Menu§ ¢Lijst wissen
§OK §
a
82
Selecteren en §OK§ indrukken.
Displaytoets indrukken ter bevestiging. De Outbox wordt gewist.
Lang indrukken (ruststand).
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / sms_BRD_neutral.fm / 11.03.2009
SMS (tekstberichten)
SMS-berichten ontvangen
Alle ontvangen SMS-berichten worden in de Inbox opgeslagen, onafhankelijk
van het telefoonnummer waarnaar ze zijn verstuurd. Omdat een SMS-bericht
ook na het lezen in de lijst blijft staan, wordt aangeraden regelmatig SMSberichten te verwijderen uit de lijst (£ pagina 84).
Inbox
De Inbox bevat het volgende:
u alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
u SMS-berichten die in verband met een fout niet zijn verstuurd.
Nieuwe SMS-berichten worden op alle handsets A58H gesignaleerd door een
melding in het display, de knipperende berichtentoets f en een attentietoon.
Opmerking
Elk SMS-bericht dat aan een van uw telefoonnummers is geadresseerd (VoIP
of vast telefoonnet), wordt op alle aangemelde, SMS-compatibele handsets
weergegeven. Dit geldt ook, als het geadresseerde telefoonnummer niet als
ontvangstnummer is toegewezen aan de handset.
Inbox openen met de toets f
f
Indrukken.
De Inbox wordt als volgt weergegeven (voorbeeld):
SMS algemeen:
Ç
U
02+05
1
2
OK
1 aantal nieuwe vermeldingen
2 aantal gelezen vermeldingen
Een bericht in de Inbox wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:
1
Nieuw
01/02
2
1234567890
Ç
10.10.08
U
12:14
OK
1 Lopend volgnummer van het weergegeven SMS-bericht
2 Totaal aantal nieuwe SMS-berichten
Inbox openen via het SMS-menu
Version 2.1, 08.01.2007
§Menu§
¢ SMS-berichten ¢ Inbox
83
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / sms_BRD_neutral.fm / 11.03.2009
SMS (tekstberichten)
Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen
¤ Inbox openen.
q
§Menu§
SMS-bericht selecteren.
¢ Lezen
Selecteren en §OK§ indrukken, om het SMS-bericht te lezen. Bladeren
in het SMS-bericht met q.
Een gelezen SMS-bericht krijgt de status “oud”.
Of:
§Menu§
¢ Invoer wissen
Selecteren en §OK§ indrukken, om het SMS-bericht te wissen.
Inbox wissen
Alle nieuwe en oude SMS-berichten in de Inbox worden gewist.
¤ Inbox openen.
§Menu§ ¢Lijst wissen
Selecteren en §OK§ indrukken.
§OK§
Displaytoets indrukken ter bevestiging. De Outbox wordt gewist.
SMS-bericht beantwoorden of doorsturen
U leest een SMS-bericht.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
Beantwoorden
Direct een SMS-bericht als antwoord schrijven en versturen (£ pagina 81).
Tekst gebruiken
De tekst van de SMS wijzigen en vervolgens versturen.
Versturen
Tekst van een SMS-bericht doorsturen naar een andere ontvanger.
Tekenset wijzigen
U leest een SMS-bericht.
Het SMS-bericht bevat vreemde tekens en is waarschijnlijk opgesteld met een
afwijkende tekenset.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
Tekenset
Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.
Na het afsluiten van het SMS-bericht wordt de instelling hersteld.
Version 2.1, 08.01.2007
Nummer van de afzender overnemen in het telefoonboek
U leest een SMS-bericht in de Inbox.
¤ De displaytoets §Menu§ indrukken.
¤ Voor meer informatie over het toevoegen van gegevens aan de vermelding,
£ pagina 73.
84
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / sms_BRD_neutral.fm / 11.03.2009
SMS (tekstberichten)
SMS-centrale instellen
Nummer van de SMS-centrale invoeren/wijzigen
Voordat u een nieuwe vermelding aanmaakt...
... en vóór het wissen van voorgeprogrameerde nummers adviseren wij u
zich eerst te informeren over het dienstaanbod en de bijzonderheden van uw
provider.
§Menu§ ¢ SMS-berichten ¢ Instellingen ¢ SMS-centrales
SMS-centrale 1 / SMS-centrale 2 / SMS-centrale 3 / SMS-centrale 4
SMS selecteren en §OK§ indrukken.
SMS
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Nummer van de SMS-centrale invoeren resp. wijzigen en §OK§
indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
Berichtencentrale als zendcentrale instellen, zendverbinding
instellen
Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat SMS-berichten via uw vaste telefoonlijn worden verstuurd.
§Menu§ ¢ SMS-berichten ¢ Instellingen ¢ SMS-centrales
SMS-centrale 1 / SMS-centrale 2 / SMS-centrale 3 / SMS-centrale 4
SMS-centrale selecteren en §OK§ indrukken.
SMS-centrale insellen als zendcentrale
Mijn centrale
Selecteren en §OK§ indrukken om de SMS-centrale in te schakelen
(‰ = aan).
Een van te voren ingeschakelde SMS-centrale wordt uitgeschakeld. Bij de SMScentrales 2, 3 en 4 geldt de instelling alleen voor het eerstvolgende SMSbericht. Vervolgens is weer SMS-centrale 1 ingesteld.
Version 2.1, 08.01.2007
Zendverbinding instellen
Verbinding voor sturen van SMS
Selecteren en §OK§ indrukken.
Vaste net / IP1/ ... / IP6
Selecteer de verbinding waarmee het SMS-bericht moet worden
verstuurd en druk op §OK§ (‰ = aan). U kunt kiezen uit uw vaste telefoonlijn en alle VoIP-verbindingen die u heeft geconfigureerd. De
standaardnamen van de verbindingen worden weergegeven.
a
Lang indrukken (ruststand).
Als u een VoIP-verbinding heeft geselecteerd en mislukt het versturen van een
SMS-bericht, wordt de SMS met foutstatus opgeslagen in de Inbox. Ook als u
de optie Automatisch terugvallen op vaste lijn ingeschakeld heeft, probeert uw
toestel niet het SMS-bericht via het vaste telefoonnet te versturen
(£ pagina 150).
85
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / sms_BRD_neutral.fm / 11.03.2009
SMS (tekstberichten)
SMS-berichten en telefooncentrales
u Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als NummerWeergave
(CLIP) voor het toestelnummer in de telefooncentrale is geactiveerd.
De CLIP-analyse van het nummer van de SMS-centrale vindt plaats in de
Gigaset.
u Bij sommige telefooncentrales moet u de netlijncode vóór het nummer van
de SMS-centrale plaatsen.
Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit,door bijvoorbeeld een
SMS-bericht naar uw eigen toestelnummer te versturen. Verstuur het
bericht met en zonder netlijncode.
u Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van
de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval
kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.
Het versturen en ontvangen van SMS-berichten naar ISDN-centrales is alleen
mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.
Onderdrukken van eerste belsignaal uit-/inschakelen
Displaytoets indrukken.
M4O
O
Toetsen indrukken.
Eerste belsignaal niet onderdrukken.
Q §OK§
Of:
§OK§
Eerste belsignaal onderdrukken.
§Menu§
SMS-functie in-/uitschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen
en versturen.
De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft
opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de
Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
M4O2L
Cijfers invoeren.
SMS-functie uitschakelen.
Q §OK§
Of:
§OK§
SMS-functie inschakelen (standaardinstelling).
86
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / sms_BRD_neutral.fm / 11.03.2009
SMS (tekstberichten)
Fouten met SMS-berichten herstellen
Foutmeldingen bij het versturen
E0 NummerWeergave permanent uitgeschakeld of niet vrijgegeven.
FE Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD Fout bij het verbinden met de SMS-centrale,
¢ “Zelf fouten oplossen“.
Zelf fouten oplossen
De volgende tabel bevat een overzicht van fouten, mogelijke oorzaken en tips
om de fout op te lossen.
Versturen niet mogelijk.
1. De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken, bijv.omdat u een oproep ontvangt.
Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
¥
2. Functie wordt door de VoIP-/vast telefoonnet-provider niet ondersteund.
3. Voor de SMS-centrale die als verzendcentrale is ingesteld, is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
Voer het (juiste) nummer in ( pagina 85).
¥
£
4. De functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
Functie aanvragen/vrij laten schakelen bij de provider.
¥
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.
1. Het geheugen van het toestel is vol.
Wis oude SMS-berichten ( pagina 84).
¥
£
2. De SMS-serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.
U ontvangt geen SMS-berichten meer.
Voor de geadresseerde lijn (vast telefoonnet/VoIP) is een oproepdoorschakeling met
Bij alle ingeschakeld of voor de voicemail is de oproepdoorschakeling "Bij alle" ingeschakeld.
Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling.
¥
SMS-bericht wordt voorgelezen.
1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis).
¥
2. De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking
overeengekomen.
Neem contact op met de aanbieder van SMS
¥
3. Het toestel is bij uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten.
Dit betekent dat u niet meer bent geregistreerd.
Verstuur een SMS-bericht via de SMS-centrale van de SMS-provider om uw toestel
opnieuw te registreren.
Version 2.1, 08.01.2007
¥
87
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Voicemail gebruiken
Voicemail gebruiken
Sommige aanbieders van vaste telefonie en VoIP-providers bieden een antwoordapparaat in het telefoonnet aan: voicemail.
Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen (vast net of bijbehorend VoIP-nummer). Als u alle oproepen wilt
registreren, moet u dus voor zowel het vaste net als voor elk van uw VoIP-verbindingen een voicemail instellen.
ú De voicemail voor VoIP-verbindingen kunt u via de handset of met de webconfigurator in- en uitschakelen. Hiervoor heeft u alleen het nummer van de voicemail nodig.
Hoe u de voicemail met de webconfigurator in- en uitschakelt en eventueel de
nummers van de voicemails invoert, £ pagina 157.
ú U dient de voicemail voor uw vaste telefoonverbinding bij uw provider voor
vaste telefonie te hebben aangevraagd. Het telefoonnummer van de voicemail voor het vaste telefoonnet kunt u met de webconfigurator in het basisstation opslaan (£ pagina 157).
De voicemail voor het vaste telefoonnet kunt u niet via de webconfigurator inof uitschakelen. Hoe u de voicemail voor de vaste verbinding in- en uitschakelt,
kunt u navragen bij uw provider voor het vaste telefoonnet.
Opmerkingen
u Voor een groot aantal voicemaildiensten in het vaste net wordt het tele-
Version 2.1, 08.01.2007
foonnummer al bij het downloaden van de algemene VoIP-gegevens automatisch in het basisstation opgeslagen.
u Als u op uw basisstation een handset Gigaset C47H, S67H of S68H aanmeldt, kunt u de voicemail ook via deze handsets invoeren en inschakelen.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzingen van de
Gigaset C470 IP of S675 IP op internet.
88
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Voicemail gebruiken
Voicemail instellen voor snelkiezen
Bij snelkiezen kunt u rechtstreeks een voicemail kiezen.
Toets 1 van de handset programmeren, programmering wijzigen
De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor de betreffende handset.
U kunt op elke aangemelde handset een ander antwoordapparaat onder toets
programmeren.
Bij levering van de handset is er geen antwoordapparaat voor snelkiezen gedefinieerd.
Voorwaarden:
u Aan de handset is ten minste één ontvangstnummer toegewezen.
u Voor ten minste één ontvangstnummer van de handset is het bijbehorende
voicemailnummer ingevoerd en ingeschakeld.
Op de handset is de functie Snelkiezen nog niet ingesteld:
Druk lang op de toets .
Of:
§Menu§ ¢ Antwoordapparaat ¢ Toets 1
Selecteren en §OK§ indrukken.
s
Voicemail selecteren en §OK§ indrukken ( ‰ = aan).
U kunt kiezen uit de voicemails die bij een VoIP-verbinding horen en waarvan
het nummer als ontvangstnummer aan de handset is toegewezen. Weergegeven worden Voicemail: xxx, waarbij xxx door de betreffende standaardnaam van
de verbinding wordt vervangen (IP1 tot IP6,Vaste net).
Als voor de geselecteerde voicemail al een nummer is opgeslagen in het basisstation, wordt snelkiezen ingeschakeld.
a
Lang indrukken (ruststand).
Als er voor de voicemail geen nummer is opgeslagen, De melding Niet mogelijk!
wordt weergegeven. U dient dan eerst het nummer van de voicemail met de
webconfigurator invoeren.(£ pagina 157)
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Voor de functie Snelkiezen kunt u maar één antwoordapparaat definiëren.
De voicemails van de ontvangstnummers van een handset kunt u ook rechtstreeks bellen met de berichtentoets (£ pagina 90).
89
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Voicemail gebruiken
Voicemail bellen en berichten opvragen
Lang indrukken.
Als u voor snelkiezen een voicemail heeft ingesteld, wordt u direct verbonden
met deze voicemail (externe oproep).
d
Eventueel handsfree-toets indrukken.
De meldtekst van het antwoordapparaat wordt over de luidspreker weergegeven.
Berichten van de voicemail beluisteren
Onder de berichtentoets f staat een lijst voor elke voicemail die aan de volgende voorwaarden voldoet:
u De bijbehorende verbinding is als ontvangstnummer aan de handset toegewezen en
u het telefoonnummer van de voicemail is in het basisstation opgeslagen en
u de voicemail is ingeschakeld (geactiveerd, £ pagina 157)
Via de lijst kunt u de voicemail rechtstreeks bellen en de berichten beluisteren.
Als u op de berichtentoets f drukt, wordt het volgende weergegeven (voorbeeld:):
1
Voicem. : IP1
Ç
U
[2]
2
OK
1 Naam van de voicemail. Er wordt Voicem. IP1, ..., Voicem. IP6 of Voicem. Vaste net weergegeven. Hier zijn IP1 ... de standaardnaam van de bijbehorende verbindingen. De
standaardnamen worden altijd weergegeven, onafhankelijk van de namen die u tijdens de configuratie met de webconfigurator heeft ingevoerd.
2 Het aantal nieuwe berichten wordt weergeven. (2 = twee nieuwe berichten). Als er
geen nieuwe berichten zijn, wordt (0) weergegeven. Het aantal berichten dat op de
voicemail zijn opgeslagen, wordt niet weergegeven.
Weergave van nieuwe berichten op de handset
Version 2.1, 08.01.2007
Als er bij een voicemail die via zijn ontvangstnummers aan een handset is toegewezen een nieuw bericht is binnengekomen, dan knippert de berichtentoets
f.
90
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Voicemail gebruiken
Voicemail bellen en berichten opvragen
f
Berichtentoets indrukken.
Voicem. Vaste net / Voicem. IP1 / ... / Voicem. IP6
Vermelding van de voicemail selecteren en §OK§ indrukken.
U wordt direct verbonden met de voicemail (externe oproep) en hoort een
meldtekst.
Opmerkingen
u De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld.
Een gedefinieerd automatisch netnummer voor uw toestel wordt niet voor
het nummer geplaatst.
u Na de oproep wordt de teller met nieuwe berichten op de handset teruggezet op (0), ook als u geen of niet alle nieuwe berichten heeft beluisterd.
Het afspelen van de berichten kunt u meestal met de toetsen van uw handset
bedienen (cijfercodes). Let op de meldtekst.
Version 2.1, 08.01.2007
ú Voor VoIP dient u aan te geven hoe de cijfercodes moeten worden omgezet in
DTMF-signalen en hoe ze moeten worden verstuurd. Deze instelling voert u via
de webconfigurator in, £ pagina 158.
Vraag bij uw VoIP-provider na, welke vorm van DTMF-signalering hij ondersteunt.
91
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
ECO DECT: Stroomverbruik en zendvermogen van het basisstation reduceren
ECO DECT: Stroomverbruik en zendvermogen
van het basisstation reduceren
Version 2.1, 08.01.2007
Het basisstation van uw telefoontoestel is een zogenoemde ECO DECT-basis.
Dat betekent
u Het basisstation en de lader verbruiken minder stroom dankzij een zuinige
netadapter.
u Uw handset reduceert het zendvermogen afhankelijk van zijn afstand tot
het basisstation.
u Bovendien kunt u op het basisstation ECO-modus ECO-modus+ inschakelen.
Hierdoor wordt het zendvermogen en het stroomverbruik van het basisstation nog verder verminderd.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
– ECO-modus
80% reductie van het zendvermogen in de standby-modus en tijdens
gesprekken. De ECO-modus kan met name worden gebruikt, als de
afstand tussen de handset(s) en het basisstation gering is, bijvoorbeeld
als u het toestel in een kantooromgeving gebruikt.
– ECO-modus+
100% uitschakelen van het zendvermogen in de standby-modus, dat wil
zeggen het zendsignaal is uitgeschakeld als u niet telefoneert en geen
instellingen op het basisstation invoert met een handset.
Tijdens het telefoneren is het volledige zendvermogen beschikbaar.
De instelling voert u via de handset in.
92
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
ECO DECT: Stroomverbruik en zendvermogen van het basisstation reduceren
ECO-modus / ECO-modus+ in-/uitschakelen
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Speciale functies
ECO-modus / ECO-modus+
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
Ontvangstindicaties
Displaysymbool
Ð i Ñ Ò
| (knippert)
¼
Ontvangstniveau:
– hoog tot laag
– geen ontvangst
ECO-modus+ ingeschakeld
Het symbool ¼ ECO-modus+ vervangt een tijdje na het
inschakelen van de het zendvermogensymbool boven
links op het rustdisplay van de handset.
Opmerking
u Bij ingeschakelde ECO-modus+ kunt u de bereikbaarheid van het basissta-
u
u
u
Version 2.1, 08.01.2007
u
tion controleren door een telefoonnummer te kiezen. Als het basisstation
bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal. Het symbool voor het zendvermogen
wordt weergegeven.
Bij ingeschakelde ECO-modus+:
wordt het tot stand brengen van de verbinding vertraagd met circa 2 seconden en
vermindert de standby-tijd van de handset met ongeveer 50%.
Als u handsets aanmeldt die de ECO-modus+ niet ondersteunen, wordt de
modus uitgeschakeld.
Bij ingeschakelde ECO-modus is het bereik van het basisstation minder
groot.
ECO-modus / ECO-modus+ en repeater-ondersteuning (£ pagina 112) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt .
93
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Wekker instellen
Wekker instellen
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (£ pagina 16).
Wekker in-/uitschakelen
¢ Wekker
Activeren Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
Als u de wekker inschakelt, wordt daarna automatisch het menu voor het
instellen van de wektijd geopend.
~
Eventueel wektijd in uren en minuten invoeren (4 tekens) en §OK
indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
§Menu§
Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display de wektijd met het wekkersymbool ¼ in plaats van de datum.
Wektijd wijzigen
§Menu§
~
a
¢ Wekker ¢ Wektijd
Wektijd in uren en minuten invoeren (4 tekens) en §OK§ indrukken.
Lang indrukken (ruststand).
Als de wekker overgaat…
Een wekoproep wordt op de handset gesignaleerd met de geselecteerde melodie (£ pagina 107). De wekoproep klinkt maximaal 5 minuten. Als er geen
toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten
herhaald en vervolgens voor 24 uur uitgeschakeld.
Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door
middel van een korte toon gesignaleerd.
Wekherhaling na 5 minuten
Displaytoets of een willekeurige toets indrukken (met uitzondering
van de linker displaytoets).
Als u §Snooze§ voor de derde keer indrukt, wordt de wekker voor 24 uur uitgeschakeld.
§Snooze§
Wekker voor 24 uur uitschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
§Uit§
94
Displaytoets indrukken.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Meerdere handsets gebruiken
Meerdere handsets gebruiken
Handsets aanmelden
U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden.
Om de online-telefoonboeken ook op uw nieuwe handset te kunnen gebruiken, verstuurt het basisstation bij het aanmelden van een Gigaset-handset de
volgende vermeldingen naar het lokale telefoonboek van de handset.
u De vermelding De Telefoongids (£ pagina 76) voor het openbare onlinetelefoonboek.
u De vermelding Bedrijvengids (£ pagina 76) voor De Bedrijvengids.
u De vermelding Gigaset.net voor het Gigaset.net-telefoonboek (£ pagina 57)
Voorwaarde: de handset kan telefoonboekvermeldingen verzenden en ontvangen (zie de gebruiksaanwijzing van de handset).
Na een geslaagde aanmelding wordt daarom kort de melding Transmissie x
items ontv weergegeven.
Opmerkingen
u Als er meerdere handsets op uw basisstation zijn aangemeld, kunt u tege-
Version 2.1, 08.01.2007
lijkertijd twee gesprekken via het internet en één gesprek via het vaste telefoonnet voeren. Daarnaast zijn maximaal twee interne verbindingen mogelijk.
u Op GAP-handsets wordt het selecteren van het verbindingstype met de verbindingstoets (£ pagina 43) niet ondersteund. Als u dus een telefoonnummer zonder lijnsuffix invoert waarvoor geen kiesregel is gedefinieerd,
dan wordt dit nummer via de standaardverbinding (£ pagina 112) gekozen.
u Na de aanmelding zijn alle telefoonnummers van de telefoon als ontvangstnummers toegewezen aan de handset. De handset gebruikt het
vaste telefoonnummers en het eerste VoIP-nummer als zendnummer.
Voor het wijzigen van toewijzingen, £ pagina 151.
95
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Meerdere handsets gebruiken
Meer Gigaset A58H-handsets aanmelden bij de Gigaset A580 IP
Voordat u de handset kunt gebruiken, moet u deze bij het basisstation aanmelden.
U moet de aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation starten.
Zodra de handset is aangemeld, schakelt deze over in de ruststand. In het display wordt de interne naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1.
Herhaal de procedure als dit niet het geval is. Het aanmelden kan tot 1 minuut
in beslag nemen.
¤ Op de handset: §Menu§ ¢ Instellingen ¢ Handset ¢ Handset aanmelden selecteren en §OK§ indrukken.
¤ Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000)
invoeren en §OK§ indrukken. In het display knippert Handset wordt geregistreerd.
¤ Binnen 60 seconden op het basisstation de aanmeld-/pagingtoets
(£ pagina 2) lang (circa 3 sec.) indrukken.
De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1–6). Het interne nummer
wordt na het aanmelden in het display weergegeven, bijvoorbeeld INT 2.
Dit betekent dat het interne nummer 2 is toegewezen aan de handset.
Opmerkingen
Als er al zes handsets bij het basisstation zijn aangemeld, zijn er twee mogelijkheden:
u Handset met het interne nummer 6 bevindt zich in de ruststand: de handset die u wilt aanmelden, krijgt het nummer 6. De handset die onder nummer 6 was aangemeld, wordt afgemeld.
u De handset met het interne nummer 6 wordt gebruikt: de handset die u
wilt aanmelden, kan niet worden aangemeld.
Andere handsets aanmelden bij de Gigaset A580 IP
Andere Gigaset-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt
aan.
¤ Start op de handset de aanmeldprocedure zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de handset.
¤ Op het basisstation de aanmeld-/pagingtoets (£ pagina 2) lang
(circa 3 seconden) indrukken.
Version 2.1, 08.01.2007
Handsets afmelden
U kunt met elke aangemelde handset Gigaset A58H elke andere aangemelde
handset afmelden.
k
Lijst met interne deelnemers openen.
De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <.
q
Handset kiezen die u wilt afmelden.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
96
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Meerdere handsets gebruiken
Handset afmelden
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling:
0000) invoeren en §OK§ indrukken.
Handset afmelden?
§OK§ indrukken om de ruggespraak te bevestigen.
a
Lang indrukken (ruststand).
De handset wordt onmiddellijk afgemeld, ook wanneer deze zich niet in de
ruststand bevindt.
Handset zoeken (paging)
U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.
¤ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (£ pagina 2) kort indrukken.
Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsignaal is uitgeschakeld.
In het display van de handsets wordt het huidige (lokale) IP-adres van het basisstation weergegeven.
Voorbeeld:
Å
Paging-oproep
192.168.0.100
Zoeken annuleren
¤ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (£ pagina 2) kort indrukken.
Of
¤ Op een handset op de verbindingstoets c of verbreektoets a drukken.
Of
¤ Geen toets op het basisstation en de handset indrukken:
Na circa 30 seconden wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.
Opmerkingen
u De paging-oproep wordt niet onderbroken door een inkomende externe
oproep.
u Als er al een interne verbinding tussen twee handsets bestaat, is een
Version 2.1, 08.01.2007
paging-oproep niet mogelijk.
97
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Meerdere handsets gebruiken
Intern nummer van een handset wijzigen
Een handset krijgt bij de aanmelding automatisch het laagste vrije nummer. In
de lijst met interne toestellen zijn de handsets gesorteerd op hun interne nummer.
U kunt de interne nummers van alle aangemelde handsets (1–6) wijzigen.
De nummers 1–6 kunnen elk maar een keer worden toegewezen.
k
Lijst met aangemelde handsets openen.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
Nummer invoeren
Selecteren en §OK§ indrukken.
q
Handset kiezen.
~
Nieuw intern nummer (1–6) invoeren. Het eerdere nummer van de
handset wordt overschreven.
q~
Eventueel nog een handset selecteren en nummers wijzigen.
Na het afsluiten van alle wijzigingen:
§OK§
Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.
a
Lang indrukken (ruststand).
Als een intern nummer twee keer wordt toegewezen, hoort u het foutsignaal.
¤ Procedure herhalen met een nummer dat nog niet is toegewezen.
Naam van een handset wijzigen
Tijdens de aanmelding worden de namen “INT 1“, “INT 2“ enz. automatisch toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De gewijzigde naam wordt in de lijst
van elke handset weergegeven.
k
Lijst met aangemelde handsets openen.
q
Handset kiezen.
§Menu§
Displaytoets indrukken.
Naam wijzigen
Selecteren en §OK§ indrukken. De actuele naam van de handset
wordt weergegeven.
X
Oude naam wissen.
~
Nieuwe naam (max. 10 tekens) invoeren en §OK§ indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Als u de bestaande naam van een handset wist met X en daarna op §OK§ drukt
zonder een nieuwe naam in te voeren, krijgt de handset automatisch de standaardnaam “INT x“ (x= intern nummer).
98
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Meerdere handsets gebruiken
Intern bellen
Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde
basisstation, zijn gratis.
Een bepaalde handset bellen
k
s
c
Of:
k
~
Lijst met aangemelde handsets openen.
Handset selecteren.
Verbindingstoets indrukken.
Lijst met aangemelde handsets openen.
Intern nummer van de handset (1-6) invoeren.
Alle handsets bellen (groepsoproep)
k
*
Of:
k
Aan alle
c
Lijst met aangemelde handsets openen.
Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.
Lijst met aangemelde handsets openen.
Selecteren.
Verbindingstoets indrukken. Alle handsets worden gebeld.
Gesprek beëindigen
a
Verbreektoets indrukken.
Opmerkingen
u U kunt een interne oproep weigeren door op de verbreektoets a te druk-
Version 2.1, 08.01.2007
ken. Bij een groepsoproep wordt de interne oproep op de andere handsets
verder gesignaleerd.
u Als de opgebelde handset zich niet meldt, hoort u na circa 3 minuten de
bezettoon.
99
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Meerdere handsets gebruiken
Gesprek doorverbinden naar een andere handset
U kunt een extern gesprek dat u via het vaste net of via VoIP voert, doorschakelen naar een andere handset (doorverbinden).
Voorwaarde: u voert een extern gesprek.
§INT§ / k Lijst met aangemelde handsets openen.
s
Handset of Alles selecteren.
§OK§ / c Displaytoets of verbindingstoets indrukken.
Of:
§INT§ / k Lijst met aangemelde handsets openen.
~
Intern nummer van de handset invoeren.
Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld
(£ pagina 112).
Als de interne gesprekspartner opneemt:
¤ Extern gesprek desgewenst aankondigen.
a
Verbreektoets indrukken.
Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.
Als de interne deelnemer zich niet meldt of bezet is.
§Menu§ ¢ Terug
Selecteren en §OK§ indrukken.
U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.
Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets a indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.
Als de interne gesprekspartner niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep
automatisch bij u terug (in het display staat Herhaling).
Version 2.1, 08.01.2007
Interne ruggespraak, conferentie starten
U telefoneert met een externe gesprekspartner (via het vaste net of via VoIP)
en kunt tegelijkertijd een interne gesprekspartner bellen om ruggespraak te
houden.
Voorwaarde: u voert een extern gesprek.
§INT§ / k Lijst met aangemelde handsets openen.
s
Handset of Alles selecteren.
§OK§ / c Displaytoets of verbindingstoets indrukken.
Of:
§INT§ / k Lijst met aangemelde handsets openen.
~
Intern nummer van de handset invoeren.
Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld
(£ pagina 112).
Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
100
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / T-NetBox_SAG-registration.fm / 11.03.2009
Meerdere handsets gebruiken
Ruggespraak annuleren
§Menu§
¢ Terug
Selecteren en §OK§ indrukken.
U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.
Conferentie activeren
§Menu§
¢ Conferentie
Selecteren en §OK§ indrukken.
U bevindt zich in een conferentie met drie deelnemers: u, de externe gesprekspartner en de interne gesprekspartner.
Tijdens de interne ruggespraak / conferentie
Als de opgeroepen interne gesprekspartner het gesprek beëindigt (verbreektoets a indrukken), bent u verbonden met de externe gesprekspartner.
Als u op de verbreektoets a drukt, wordt het externe gesprek doorgeschakeld
naar de interne gesprekspartner ( £ “Gesprek doorverbinden naar een
andere handset“, pagina 100).
Inkomend tweede gesprek aannemen/weigeren bij intern gesprek
Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u
de aankloptoon (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het
nummer van de beller weergegeven.
Interne oproep afbreken, externe oproep beantwoorden
§Menu§
¢ Wisselgesprek aannemen
Selecteren en §OK§ indrukken.
Het interne gesprek wordt beëindigd. U bent verbonden met de externe
gesprekspartner.
Version 2.1, 08.01.2007
Externe oproep weigeren (alleen mogelijk bij oproepen voor uw vaste
telefoonnummer)
§Menu§ ¢ Wisselgesprek weigeren
Selecteren en §OK§ indrukken.
De aankloptoon wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne
gesprekspartner. Het oproepsignaal is nog wel te horen op de andere aangemelde handsets.
101
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Handset instellen
Handset instellen
De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.
Datum en tijd wijzigen
Opmerking
Op uw toestel is het adres van een tijdserver in het internet opgeslagen.
De datum en tijd van deze server worden overgenomen als het basisstation
verbonden is met het internet en de synchronisatiefunctie met de tijdserver is
ingeschakeld (£ pagina 174).
Handmatige instellingen worden dan overschreven.
Als u de tijd handmatig wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Datum en tijd
Selecteren en §OK§ indrukken.
Datum:
Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld
Q Q 2 QQ N voor 10.01.2008.
Tijd:
Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijvoorbeeld
Q M 5 voor 07:15 uur.
§OK§
Displaytoets indrukken
Displaytaal wijzigen
U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Handset ¢ Taal
Selecteren en §OK§ indrukken.
De ingestelde taal is gemarkeerd met ‰ .
q
Taal selecteren en op §OK§ drukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:
§Menu§ M 3 2
Version 2.1, 08.01.2007
q
102
Toetsen na elkaar indrukken.
De juiste taal selecteren en op §OK§ drukken.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Handset instellen
Sommige delen van het menu worden niet in de geselecteerde taal
... en er zijn drie of meer handsets aangemeld bij uw basisstation. Op ten minste drie handsets is een taal ingesteld die niet tot de standaardtalen van het
basisstation behoort (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en
Nederlands).
Oorzaak: op uw basisstation zijn sommige displayteksten alleen voor de standaardtalen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en Nederlands
opgeslagen. Bovendien kunnen deze displayteksten in twee andere talen resp.
in een andere taal voor twee verschillende types van Gigaset-handsets in het
basisstation worden opgeslagen. Na het selecteren van de taal op de handset
worden deze teksten vanuit het internet naar het basisstation gekopieerd. Als
op een derde handset een andere taal is ingesteld die niet tot standaardtalen
behoort, worden op deze handset displayteksten in een van de standaardtalen
weergegeven.
Op het basisstation worden de beide niet-standaardtalen opgeslagen die op
de handsets met de laagste interne nummers zijn ingesteld.
Als er geen handset meer op het basisstation is aangemeld waarvan het type
en de taalinstelling overeenkomt met een extra geladen taal, wordt de geheugenpositie vrijgegeven. Eventueel wordt de ingestelde taal van de andere aangemelde handsets op het basisstation geladen.
Screensaver inschakelen/uitschakelen
U kunt op de handset een screensaver laten weergeven. De screensaver wordt
in de ruststand weergegeven op het display van de handset. Hierdoor worden
de datum, tijd en interne naam niet weergegeven.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
Geen screensaver
De screensaver wordt uitgeschakeld. Het rustdisplay (£ pagina 1) wordt
weergegeven.
Digitale klok
Ongeveer 10 seconden nadat de handset is teruggekeerd in de ruststand
wordt een digitale klok op het display weergegeven.
Version 2.1, 08.01.2007
10:33
103
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Handset instellen
Infodiensten
Ongeveer 10 seconden nadat de handset is teruggekeerd in de ruststand
worden een digitale klok en (indien beschikbaar) tekstinformatie uit het
internet op het display weergegeven (bijvoorbeeld weerbericht, RSS-feeds).
De tekstinformatie wordt als lopende tekst onder de digitale klok weergegeven.
10:33
10:33
10:33
IP-informatiebe
mratieberichten
erichten IP-infor
De tekstinformatie wordt in principe één keer weergegeven. Vervolgens
wordt alleen de digitale klok weergegeven.
De tekstinformatie wordt pas weer weergegeven als:
– nieuwe informatie binnenkomt of
– als u de handset uit de lader neemt c.q. in de lader plaatst
– u een willekeurige toets van de handset indrukt.
De displayverlichting wordt ingeschakeld.
U kunt de tekstinformatie zelf samenstellen(£ pagina 166). De standaardinstelling is het weerbericht.
Opmerkingen
u Als u de screensaver Infodiensten heeft ingeschakeld en u wilt telefoneren of
instellingen wilt doorvoeren op de handset, moet u eventueel eerst op een
toets drukken (bijvoorbeeld tweemaal op de §Menu§-toets drukken om het
hoofdmenu te openen). De eerste toetsbediening schakelt de weergave
van de tekstinformatie in.
u De screensaver wordt in bepaalde omstandigheden niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset is afgemeld.
u Als door het logo de datum en tijd niet meer zichtbaar zijn, kort op de verbreektoets a drukken om het display van de ruststand met tijd en datum
weer te geven.
Screensaver instellen
¢ Instellingen ¢ Handset ¢ Display ¢ Screensaver
De huidige instelling wordt weergegeven.
Geen screensaver / Digitale klok / Infodiensten
Selecteren en §OK§ indrukken. De ingestelde screensaver wordt kort
weergegeven. De selectie wordt gemarkeerd met ‰.
a
Lang indrukken (ruststand).
De geselecteerde screensaver wordt na circa 10 seconden op het display weergegeven.
Version 2.1, 08.01.2007
§Menu§
104
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Handset instellen
Snelle toegang tot functies
De linker displaytoets is standaard geprogrammeerd met de functie z (nummerherhalingslijst openen). U kunt deze programmering wijzigen, d.w.z. u
kunt aan de displaytoets een andere functie toewijzen.
Op die manier kunt u de functie met één druk op de toets opstarten.
Programmering van een displaytoets wijzigen
¤ In de ruststand van de handset lang de linker displaytoets indrukken.
¤ Met de navigatietoets q een functie selecteren en §OK§ indrukken.
U kunt uit de volgende functies kiezen:
u INT (§INT§)
Opent de lijst met interne deelnemers, net als toets k.
u SMS (§SMS§)
Het SMS-submenu voor het schrijven, versturen en lezen van SMS-berichten
openen (£ pagina 81): §Menu§ ¢ SMS-berichten
u Oproep vaste lijn (§tel.net§)
Kiesvoorbereiding voor een oproep via het vaste net openen.
u Oproep IP-lijn (§IP§)
Kiesvoorbereiding voor een oproep via VoIP openen.
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de
handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets c in
te drukken.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Handset
Automatisch opnemen
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
a
Lang indrukken (ruststand).
105
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Handset instellen
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen
U kunt het volume voor handsfree in vijf niveaus (1-5, bijvoorbeeld volume 3
= Š en het volume van de handset in drie niveaus instellen (1-3, bijvoorbeeld volume 2 = ‰)
Volume tijdens een gesprek instellen
De instelling geldt voor de actueel ingeschakelde modus (handset of handsfree).
U voert een extern gesprek.
t
Bovenkant van de navigatietoets indrukken.
q
Volume instellen.
De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets §OK§ indrukken.
Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets t, bijvoorbeeld bij
een wisselgesprek:
§Menu§
Menu openen.
Volume
Selecteren en §OK§ indrukken.
q
Volume instellen.
Volume via het menu instellen
t
Kort bovenkant van de navigatietoets indrukken.
Gespreksvolume
Selecteren en §OK§ indrukken.
Handsetvolume / Handsfreevolume
Selecteren en §OK§ indrukken.
q
Volume instellen en op §OK§ drukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
U kunt het volume ook via het menu §Menu§ £ Instellingen £ Geluidsinstellingen
£ Gespreksvolume instellen.
106
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Handset instellen
Oproepsignalen instellen
u Volume:
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 3 =
ˆ) en een crescendo-signaal (6; volume neemt bij elk oproepsignaal toe
= ‡)
u Belsignalen:
U kunt verschillende oproepsignalen selecteren uit de lijst met standaard
ringtones (oproepsignalen). De eerste die melodieën zijn de “klassieke“
oproepsignalen.
U kunt voor elk van de volgende functies een ander melodie instellen:
u Externe oproepen: voor externe oproepen
u Interne oproepen: voor interne oproepen
u Wekker: voor de wekker
Volume van oproepsignaal instellen
Het volume is gelijk voor alle soorten oproepsignalen.
In de ruststand van de handset:
t
Kort bovenkant van de navigatietoets indrukken.
Volume belsignaal
Selecteren en §OK§ indrukken.
q
Volume instellen en op §OK§ drukken.
Opmerking
U kunt de volume van het oproepsignaal ook via het menu §Menu§ £ Instellingen
£ Geluidsinstellingen £ Volume belsignaal instellen.
Melodie van oproepsignaal instellen
Stel de melodie van het oproepsignaal apart in voor externe oproepen, interne
oproepen en de wekker.
t
Kort bovenkant van de navigatietoets indrukken.
Ringtone Selecteren en §OK§ indrukken.
Externe oproepen / Interne oproepen / Wekker
Selecteren en §OK§ indrukken.
q
Melodie selecteren (‰ = aan) en op §OK§ drukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
U kunt de melodie van het oproepsignaal ook via het menu §Menu§ £ Instellingen
£ Geluidsinstellingen £ Ringtone instellen.
107
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Handset instellen
Oproepsignaal uit-/inschakelen
Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand
bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet
mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.
Belsignaal permanent uitschakelen
*
Sterretje-toets zolang indrukken tot het symbool Ú in het display
wordt weergegeven.
Belsignaal weer inschakelen
*
Sterretje-toets in ruststand lang indrukken.
Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen
Menu openen.
Belsignaal uit
Selecteren en §OK§ indrukken.
§Menu§
Attentietonen in-/uitschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
De handset wijst u met de volgende signaaltonen akoestisch op verschillende
mogelijkheden en situaties.
u Toetssignaal: elke druk op een toets wordt bevestigd.
u Bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd
of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als
u een nieuwe vermelding aan de bellerslijst heeft toegevoegd
u Foutsignaal (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
u Menu-eindsignaal: wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst,
kan niet worden uitgeschakeld.
t
Kort bovenkant van de navigatietoets indrukken.
Attentietonen
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
a
Lang indrukken (ruststand).
108
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Handset instellen
Batterijsignaal instellen
Het batterijsignaal geeft aan, dat de batterijen moeten worden geladen.
U kunt dit signaal in- of uitschakelen en aangeven, of het ook tijdens een
gesprek moet worden weergegeven.
t
Kort bovenkant van de navigatietoets indrukken.
Batterijsignaal
Selecteren en §OK§ indrukken.
Aan / Uit / Tijdens gesprek
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
a
Lang indrukken (ruststand).
Standaardinstellingen van de handset herstellen
Alle individuele instellingen van de handset worden op de standaardinstellingen teruggezet, met name de instellingen voor taal, display, volume, oproepsignalen en wekker (£ pagina 102). De nummerherhalingslijst wordt gewist.
Version 2.1, 08.01.2007
Vermeldingen in het telefoonboek en de bellerslijst, de SMS-lijsten en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Handset ¢ Handset resetten
§OK§
Displaytoets indrukken.
Met a of displaytoets Ç kunt u de reset annuleren.
a
Lang indrukken (ruststand).
109
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Basisstation via de handset instellen
Basisstation via de handset instellen
U stelt het basisstation in met een aangemelde handset Gigaset A58H.
Sommige instellingen kunt u ook via de webconfigurator van het basisstation invoeren. Let
op het teken ú.
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik
U kunt de systeeminstellingen van het basisstation beveiligen met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet u bijvoorbeeld
invoeren bij het aan- en afmelden van een handset, bij het wijzigen van de
VoIP-instellingen, bij een firmware-update, bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation of bij het starten van de webconfigurator.
Systeem-PIN wijzigen
U kunt de ingestelde 4-cijferige systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) wijzigen in een 4-cijferige PIN die alleen aan u bekend is.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Systeem-PIN
~
Huidige systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
~
Nieuwe systeem-PIN invoeren en op §OK§ drukken.
~
Nieuwe systeem-PIN herhalen en §OK§ indrukken.
Om veiligheidsredenen wordt in plaats van de systeem-PIN “****“ weergegeven.
a
Lang indrukken (ruststand).
Systeem-PIN resetten
Version 2.1, 08.01.2007
Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van het
basisstation (0000) als volgt herstellen. Hiervoor dient u de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen met de toets ( £ Standaardinstellingen
herstellen met toets op het basisstation op pagina 111).
Houd er rekening dat hierdoor ook de overige instellingen worden gereset
(£ pagina 111)!
110
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Basisstation via de handset instellen
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen
Standaardinstellingen via het menu herstellen
Uw individuele instellingen gaan verloren, met name:
u VoIP-instellingen en -account alsmede DTMF-instellingen (£ pagina 115,
pagina 134, pagina 158)
u De instellingen voor het lokale netwerk (£ pagina 118, pagina 131)
u Standaardverbinding (£ pagina 112)
u De namen van de handsets (£ pagina 98)
u SMS-geheugen (bijvoorbeeld. SMS-Centrales, £ pagina 80)
u ECO-modus / ECO-modus+ wordt uitgeschakeld (£ pagina 92)
u Instellingen voor de aansluiting op telefooncentrales (£ pagina 121)
SMS-lijst en bellerslijsten worden gewist.
Niet gereset worden:
u Datum en tijd
u De systeem-PIN
De handsets blijven aangemeld.
§Menu§
~
§OK§
¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Basis reset
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Bevestigen door de displaytoets in te drukken.
Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation
Net als bij een reset via het menu worden alle individuele instellingen gereset.
Bovendien wordt de systeem-PIN teruggezet op “0000“ en alle handsets die
niet bij levering standaard waren aangemeld, worden afgemeld.
Opmerking
Hoe u de handsets na het resetten eventueel weer aanmeldt, £ pagina 95.
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Kabelverbindingen van het basisstation naar de router (£ pagina 21) en
het vaste net (£ pagina 20) loskoppelen.
¤ Netadapter van het basisstation uit het stopcontact halen (£ pagina 20).
¤ Aanmeld-/pagingtoets (£ pagina 2) indrukken en ingedrukt houden.
¤ Netadapter weer in het stopcontact steken.
¤ Aanmeld-/pagingtoets ingedrukt blijven houden (ten minste 10 sec.).
¤ Aanmeld-/paging-toets loslaten. De basis wordt gereset.
Vervolgens dient u het basisstation opnieuw “in gebruik te nemen“, d.w.z. de
kabelverbindingen naar het vaste telefoonnet en de router weer tot stand brengen en de instellingen voor VoIP-telefonie opnieuw invoeren (£ pagina 22).
111
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Basisstation via de handset instellen
Wachtmuziek in-/uitschakelen
¢ Instellingen ¢ Basisstation
Wachtmelodie
Selecteren en §OK§ indrukken om de wachtmuziek in of uit te schakelen (‰ = aan).
§Menu§
Repeatergebruik in-/uitschakelen
Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation
uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater eerst activeren. Gesprekken die via het
basisstation worden gevoerd, worden dan verbroken.
Voorwaarden:
u Op het basisstation is een repeater aangesloten.
u ECO-modus / Eco-modus+ zijn uitgeschakeld ( pagina 92).
£
§Menu§
¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Speciale functies
Repeater
§OK§
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
Beveiligingsvraag bevestigen door de displaytoets in te drukken.
Opmerking
Repeater-ondersteuning en ECO-modus / Eco-modus+ (£ pagina 92) kunnen
niet gelijktijdig worden gebruikt.
Standaardverbinding instellen
U kunt instellen of u standaard via VoIP of via het vaste net wilt telefoneren.
Opmerking
De standaardverbinding is relevant bij het kiezen van nummers waarvoor geen
kiesregel is gedefinieerd (£ pagina 154) en die zonder lijnsuffix
(£ pagina 42) worden ingevoerd.
§Menu§
¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Telefonie ¢ Standaardnetwerk
Internet (VoIP) / Vaste telefoonnet
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
Bij het telefoneren:
¤ Kort de verbindingstoets c indrukken wanneer u het telefoongesprek via
¤
deze standaardverbinding wilt voeren.
Lang de verbindingstoets c indrukken wanneer u het telefoongesprek via
het andere type verbinding wilt voeren.
Version 2.1, 08.01.2007
ú Hoe u de instelling in het webconfigurator doorvoert, £ pagina 149.
112
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Basisstation via de handset instellen
Firmware van het basisstation bijwerken
U kunt, indien nodig, de firmware van het basisstation bijwerken.
Een update van de firmware wordt standaard direct gedownload van het internet. De benodigde webpagina is vooraf ingesteld op uw toestel.
Voorwaarde:
Het basisstation staat in de ruststand,d.w.z.:
u Er wordt niet via het vaste net en ook niet via VoIP getelefoneerd.
u Er bestaat geen interne verbinding tussen aangemelde handsets of deurtelefoon.
u Op geen andere handset is het menu van het basisstation geopend.
Firmware-update handmatig starten
§Menu§
¢ Instellingen ¢ Basisstation
Firmwareupdate
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Het basisstation brengt een verbinding met het internet tot stand.
§Ja§
Displaytoets indrukken om de firmware-update te starten.
Opmerkingen
u De firmware-update kan tot 3 minuten duren.
u Bij een update vanuit het internet wordt gecontroleerd of er een nieuwe
Version 2.1, 08.01.2007
versie van de firmware beschikbaar is. Als dit niet het geval is, wordt de procedure afgebroken en verschijnt er een melding waarin dit wordt gemeld.
113
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Basisstation via de handset instellen
Automatische firmware-update
Uw toestel controleert dagelijks of er een nieuwere firmware-versie op de Gigaset-configuratieserver in het internet beschikbaar is. Als dit het geval is, wordt
in de ruststand van de handset de melding Nieuwe firmware aanwezig! weergegeven en knippert de berichtentoets f.
f
Berichtentoets indrukken.
§Ja§
Displaytoets indrukken ter bevestiging.
De firmware wordt op uw toestel geladen.
Als u de vraag beantwoordt met §Nee§, dan schakelt de handset over in de ruststand. Uw toestel herinnert u dan op een later tijdstip aan de firmware-update
(Nieuwe firmware aanwezig! wordt opnieuw weergegeven). U kunt de firmwareupdate ook handmatig uitvoeren (£ pagina 113).
Opmerking
Als het toestel op het tijdstip dat er gecontroleerd wordt op nieuwe firmware
niet verbonden is met het internet (bijvoorbeeld omdat de router uitgeschakeld is), dan wordt de controle uitgevoerd zodra het toestel weer op het internet is aangesloten.
Version 2.1, 08.01.2007
ú U kunt de automatische versiecontrole uitschakelen met de webconfigurator
(£ pagina 173).
114
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
VoIP-instellingen op de handset invoeren
VoIP-instellingen op de handset invoeren
Voordat u VoIP kunt gebruiken, moet u enkele parameters voor uw toestel
instellen.
Via de handset kunt u de volgende instellingen uitvoeren:
u Algemene toegangsgegevens van uw VoIP-provider van de Gigaset-configuratieserver downloaden en op uw toestel opslaan.
u Uw persoonlijke toegangsgegevens van uw eerste VoIP-accounts (1e VoIPtelefoonnummer invoeren. De toegangsgegevens voor vijf extra VoIPaccounts kunt u configureren met de webconfigurator van het toestel.
u Het IP-adres van het toestel in het LAN instellen.
Bij de instellingen kunt u zich laten ondersteunen door de verbindingswizard
van uw toestel.
ú Deze en andere parameters kunt u eenvoudig instellen met de webconfigurator op een PC die is aangesloten op uw lokale netwerk (£ pagina 123).
Verbindingswizard gebruiken
De verbindingswizard wordt automatisch gestart als u de handset en het basisstation voor de eerste keer in gebruik neemt of als u probeert een verbinding
via het internet tot stand te brengen voordat u de vereiste instellingen heeft
uitgevoerd.
U kunt de verbindingswizard ook via het menu starten:
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Telefonie
Verbindingassistent
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Version 2.1, 08.01.2007
Informatie over het invoeren van de VoIP-instellingen met behulp van de verbindingswizard, £ pagina 23.
115
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
VoIP-instellingen op de handset invoeren
Instellingen wijzigen zonder verbindingswizard
U kunt de VoIP-instellingen van uw provider en de VoIP-gebruikersgegevens via
het menu wijzigen, zonder de verbindingswizard te hoeven starten.
Instellingen van uw VoIP-provider downloaden
U kunt de algemene instellingen voor verschillende VoIP-providers van het
internet downloaden. De benodigde webpagina is vooraf ingesteld op uw toestel.
Voorwaarde: uw toestel is verbonden met het internet.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Telefonie ¢ VoIP
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Selecteer VoIPprovider
Selecteren en §OK§ indrukken.
Het telefoontoestel maakt verbinding met internet.
q
Land selecteren en §OK§ indrukken.
q
VoIP-provider selecteren en §OK§ indrukken.
De gegevens van uw VoIP-provider worden gedownload en in het telefoontoestel opgeslagen.
Als er slechts één provider ter beschikking staat, worden de land- en providerlijsten niet weergegeven. In het display wordt dan alleen de naam van de provider weergegeven. Bevestig met §OK§ om het downloaden te starten.
ú Als uw VoIP-provider niet in de lijst staat, dient u de algemene VoIP-instellingen
met de webconfigurator van uw toestel handmatig invoeren of aanpassen,
£ pagina 136.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Als zich bij het downloaden een fout voordoet, verschijnt er een melding.
Mogelijke meldingen en maatregelen vindt u in de tabel op pagina 177.
116
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
VoIP-instellingen op de handset invoeren
Automatische update van de instellingen van de VoIP-provider
Nadat u de VoIP-provider-instellingen de eerste keer heeft gedownload, controleert uw toestel dagelijks of er een nieuwere versie van het bestand van uw
VoIP-provider op de Gigaset-configuratieserver op het internet beschikbaar is.
Als dit het geval is, wordt in de ruststand van de handset de melding Nieuw profiel beschikbaar! weergegeven en knippert de berichtentoets f.
f
Berichtentoets indrukken.
§Ja§
Display-toets indrukken om het vragen te bevestigen.
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
De nieuwe gegevens van uw VoIP-provider worden gedownload en in het telefoontoestel opgeslagen.
Als u de vraag beantwoordt met §Nee§, dan schakelt de handset over in de ruststand. Uw toestel herinnert u dan op een later tijdstip aan het nieuwe profiel
(Nieuw profiel beschikbaar! wordt opnieuw weergegeven).
VoIP-gebruikersgegevens invoeren/wijzigen
U moet uw persoonlijke gegevens nog toevoegen aan de VoIP-instellingen. Alle
vereiste gegevens krijgt u van uw VoIP-provider.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Telefonie ¢ VoIP
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Gebruikersnaam / Loginnaam / Loginwachtwoord
Achterelkaar selecteren en §OK§ indrukken.
~
Gebruikersgegevens invoeren/wijzigen en §OK§ indrukken.
Let bij het invoeren van de VoIP-gebruikersgegevens op het juiste
gebruik van hoofdletters en kleine letters. Voor de tekstinvoer
£ pagina 192.
Voer voor Gebruikersnaam de gebruikersidentificatie (caller-ID) van uw account
bij de VoIP-provider in. De Gebruikersnaam is vaak gelijk aan uw toestelnummer
in het internet (het voorste gedeelte van uw SIP-adres£ pagina 139).
Voor Loginnaam en Loginwachtwoord voert u de providerafhankelijke toegangsgegevens in, die het telefoontoestel bij registratie bij de SIP-server moet doorgeven.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Een al ingevoerd wachtwoord wordt niet weergegeven.
117
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
VoIP-instellingen op de handset invoeren
IP-adres van het telefoontoestel in het LAN instellen
Om uw basisstation door het LAN (de router) te laten “herkennen“, heeft het
basisstation een IP-adres nodig.
Het IP-adres kan automatisch (door de router) of handmatig aan het basisstation worden toegewezen.
u Bij de dynamische toekenning wijst de DHCP-server van de router automatisch een IP-adres toe aan het basisstation. Het IP-adres van het basisstation
kan afhankelijk van de routerinstelling veranderen.
u Bij de handmatige/statische toewijzing geeft u het basisstation een vast
IP-adres. Dat kan afhankelijk van de netwerkconstellatie nodig zijn.
ú Hoe u de instellingen voor het lokale netwerk in het webconfigurator doorvoert, £ pagina 131.
Dynamische toewijzing in-/uitschakelen
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Lokaal netwerk
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
DHCPmodus (‰ = aan)
Selecteren en §OK§ indrukken om de huidige instelling te wijzigen.
Wanneer u de dynamische toewijzing uitschakelt, moet u het IP-adres en het
subnetmasker van het basisstation, de standaard-gateway en DNS-server handmatig vastleggen. Er verschijnt een melding.
Opmerking
Voor de dynamische toewijzing van het IP-adres moet de DHCP-server op de
router zijn geactiveerd. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de router.
IP-adres van het basisstation bekijken/wijzigen
U kunt het IP-adres alleen wijzigen als u de dynamische toewijzing heeft uitgeschakeld.
Bij levering is 192.168.2.2 ingesteld.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Lokaal netwerk
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
IPadres
Selecteren en §OK§ indrukken.
Het huidige IP-adres wordt weergegeven.
~
Zonodig IP-adres invoeren en §OK§ indrukken.
Version 2.1, 08.01.2007
Informatie over het IP-adres vindt u op pagina 131 en in de verklarende woordenlijst op pagina 211.
118
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
VoIP-instellingen op de handset invoeren
Subnetmasker bekijken/wijzigen
U kunt het subnetmasker alleen wijzigen als u de dynamische toewijzing heeft
uitgeschakeld.
Bij levering is 255.255.255.0 ingesteld.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Lokaal netwerk
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Subnetmasker
Selecteren en §OK§ indrukken.
Het huidige subnetmasker wordt weergegeven.
~
Zonodig subnetmasker invoeren en §OK§ indrukken.
Informatie over het subnetmasker vindt u op pagina 131 en in de verklarende
woordenlijst op pagina 217.
DNS-server weergeven/wijzigen
Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in. De DNS-server (Domain Name
System) zet bij het tot stand brengen van de verbinding de symbolische naam
van een server (DNS-naam) om in het openbare IP-adres van de server.
U kunt hier het IP-adres van uw router invoeren. De router leidt adresaanvragen
van het toestel door naar zijn DNS-server.
Standaard is ingesteld 192.168.2.2.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Lokaal netwerk
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
DNSserver Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Zonodig IP-adres van de primaire DNS-server invoeren en §OK§
indrukken.
Standaard-gateway naar het internet weergeven/wijzigen
Version 2.1, 08.01.2007
Voer het IP-adres van de standaard-gateway in waarmee het lokale netwerk
verbonden is met het internet. Dit is meestal het lokale IP-adres van uw router,
bijvoorbeeld 192.168.2.1. Uw toestel gebruikt deze informatie om toegang te
krijgen tot het internet.
Standaard is ingesteld 192.168.2.2.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Lokaal netwerk
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Standaard gateway
Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Zonodig IP-adres van de standaard-gateway invoeren en §OK§ indrukken.
119
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
VoIP-instellingen op de handset invoeren
Weergave van VoIP-statusberichten in-/uitschakelen
Als de functie is geactiveerd, wordt een VoIP-statuscode van uw serviceprovider weergegeven.
Schakel de functie in, bijvoorbeeld bij problemen met VoIP-verbindingen. U
ontvangt een providerspecifieke statuscode die de servicemedewerker helpt bij
het analyseren van het probleem. Een tabel met mogelijke statusindicaties
vindt u in de bijlage (£ pagina 181).
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Telefonie ¢ VoIP
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken.
Status op handset
Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
a
Lang indrukken (ruststand).
ú Hoe u de instelling in het webconfigurator doorvoert, £ pagina 175.
MAC-adres van het basisstation opvragen
Afhankelijk van de netwerkconfiguratie is het mogelijk dat u het MAC-adres van
uw basisstation bijvoorbeeld in de toegangslijst van uw router moet invoeren.
U kunt het MAC-adres van uw basisstation opvragen:
§Menu§ M 4 O M 5
Het MAC-adres van het basisstation wordt weergegeven.
a
Lang indrukken (ruststand).
Version 2.1, 08.01.2007
ú Hoe u het MAC-adres met de webconfigurator opvraagt, £ pagina 175.
120
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Basisstation op telefooncentrale gebruiken
Basisstation op telefooncentrale gebruiken
U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw
telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De instellingen gelden alleen voor verbindingen van het vaste telefoonnet.
Van telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen
SMS-berichten versturen of ontvangen.
Kiesmethode wijzigen
U kunt de flash-tijden instellen.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Telefonie ¢ Vaste-net ¢ Kiesmethode
TDK / IDK Selecteren en §OK§ indrukken (‰ = aan).
a
Lang indrukken (ruststand).
Let op
u Kiezen met een suffix (voor het selecteren de verbinding) is bij impulskiezen
niet mogelijk: bij het kiezen wordt weliswaar een hekje “#“ weergegeven,
maar dit wordt genegeerd bij impulskiezen.
u Als u bij het kiezen een sterretje “*“ invoert, schakelt het toestel tijdelijk over
op toonkiezen. Het sterretje wordt niet weergegeven.
Flashtijden instellen
Bij levering is uw toestel ingesteld voor gebruik op de hoofdaansluiting (flashtijd 250 ms). Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het
wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van
uw telefooncentrale.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Telefonie ¢ Vaste-net ¢ Flash-tijden
q
Flash-tijd selecteren en §OK§ indrukken.
De huidige instelling wordt gemarkeerd door ‰.
a
Lang indrukken (ruststand).
Version 2.1, 08.01.2007
Netlijncode instellen
Afhankelijk van uw telefoonsysteem moet u voor externe gesprekken eerst een
netlijncode kiezen voordat u een externe lijn kunt gebruiken. U kunt deze netlijncode in uw toestel opslaan. Deze code wordt dan bijvoorbeeld bij het kiezen
uit de bellerslijst automatisch voor het gekozen nummer geplaatst.
§Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Speciale functies
Netnummer Selecteren en §OK§ indrukken.
~
Netlijncode (maximaal drie cijfers) invoeren resp. wijzigen en §OK§
indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
121
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 11.03.2009
Basisstation op telefooncentrale gebruiken
Als er een netlijncode is gedefinieerd, gelden de volgende condities:
u De netlijncode wordt automatisch voor het gekozen nummer geplaatst bij
het kiezen uit de bellerslijst en bij het kiezen van alarmnummers en nummers van SMS-centrales.
u Bij handmatig kiezen en bij het kiezen van nummers uit het telefoonboek
moet u zelf de netlijncode voor het nummer plaatsen.
Pauze instellen
Pauze na lijntoewijzing wijzigen
U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het
moment dat u de verbindingstoets c indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.
§Menu§ M 4 O L
~
Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (1 = sec.; 2 = 3 sec.;
3 = 7 sec.) en §OK§ indrukken.
Pauze na R-toets wijzigen
U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).
§Menu§ M 4 O ~
Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.;
3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) en §OK§ indrukken.
Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
Als uw telefooncentrale nog met pulskiezen (IDK) werkt, terwijl voor een verbinding toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld om voicemail van uw vaste telefoonnet te beluisteren), moet u tijdens het gesprek overschakelen op toonkiezen.
Voorwaarde: u voert een extern gesprek over het vaste net of u heeft een
extern nummer op het vaste net gekozen of er wordt een externe oproep gesignaleerd.
§Menu§
Menu openen.
Toonkiezen Selecteren en §OK§ indrukken.
Toonkiezen wordt alleen voor deze verbinding ingeschakeld.
122
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
De webconfigurator is de webinterface van uw toestel. Met de webconfigurator kunt u de basisinstellingen van uw toestel via de webbrowser van uw PC
doorvoeren.
Met de webconfigurator van uw telefoontoestel heeft u de volgende
mogelijkheden:
u Configureer de toegang van uw telefoon tot het lokale netwerk (IP-adres,
gateway naar internet).
u Uw telefoon voor VoIP configureren. Wijs aan uw toestel tot zes VoIP-num-
mers toe.
u Laad eventueel een nieuwe firmware-versie op het toestel.
u Maak gebruik van internetdiensten: geef u zelf toegang tot een online-tele-
foonboek en ontvang tekstberichten op uw handset (infodiensten).
u Synchroniseer de datum/tijd van het toestel met een tijdserver op het inter-
net.
u Kopieer contacten uit uw Outlook-adresboek op uw PC naar de telefoonboe-
ken van de handsets of sla de telefoonboeken van uw handsets op de PC op.
u Beheer de namen en interne nummers van de aangemelde handsets en de
bijbehorende lokale telefoonboeken
u Bekijk de status van uw telefoon (firmware-versie, MAC-adres, enz.).
Voorwaarden:
u Op de PC is een standaard webbrowser geïnstalleerd, bijvoorbeeld Internet
Explorer vanaf versie 6.0 of Firefox vanaf versie 1.0.4.
u Toestel en PC zijn via een router met elkaar verbonden.
Opmerkingen
u Afhankelijk van uw VoIP-provider is het mogelijk dat u enkele instellingen in
de webconfigurator niet kunt wijzigen.
u Als u via de webconfigurator instellingen invoert, is het toestel niet geblok-
Version 2.1, 08.01.2007
keerd. U kunt gelijktijdig telefoneren met uw toestel of via de handset instellingen van het basisstation of de handset wijzigen.
u Als u met de webconfigurator verbonden bent, is deze voor andere gebruikers geblokkeerd. Meervoudige toegang op hetzelfde moment is niet mogelijk.
123
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
PC verbinden met de webconfigurator van het toestel
Voorwaarde: de instellingen van een aanwezige firewall laten communicatie
tussen PC en telefoon toe.
U kunt uw PC nu op twee manieren verbinden met de webconfigurator van het
basisstation:
u Via het (lokale) IP-adres van het basisstation
u via Gigaset-config
Verbinding tot stand brengen via IP-adres:
¤ Vraag het actuele IP-adres van het toestel met de handset op:
Het huidige IP-adres van de telefoon wordt op het display van de handset
weergegeven als u kort de aanmeld/paging-toets op het basisstation
indrukt.
Het IP-adres van uw toestel kan worden gewijzigd wanneer u dynamische
toewijzing van het IP-adres heeft ingeschakeld (£ pagina 131).
Let op
Als een van de vier delen van het IP-adres begint met een nul (bijvoorbeeld
002), mag u deze nullen niet in het adresveld van de webbrowser invoeren.
De webbrowser kan anders geen verbinding tot stand brengen met de webconfigurator.
Voorbeeld: op de handset wordt het IP-adres 192.168.002.002 weergegeven. Voer in het adresveld 192.168.2.2 in.
¤ Start de webbrowser op de PC.
¤ Voer in het adresveld van de webbrowser http:// en het huidige IP-adres van
het toestel in (voorbeeld: http://192.168.2.2).
¤ Druk op de Return-toets.
Er wordt een verbinding tot stand gebracht met het webconfigurator van de
telefoon.
Verbinding tot stand brengen via Gigaset-config:
Voorwaarde: de router heeft een verbinding met het internet en uw PC heeft
via de router toegang tot het internet.
¤ Start de webbrowser op de PC.
¤ Voer in het adresveld van de webbrowser de volgende URL in:
http://www.Gigaset-config.com.
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Druk op de Return-toets.
Er verschijnt een melding dat de verbinding wordt doorverbonden met uw
basisstation.
Als er meerdere Gigaset-VoIP-toestellen via uw internetaansluiting bereikbaar
zijn, wordt u gevraagd naar welk toestel u moet worden doorgeschakeld.
Nadat met succes een verbinding tot stand is gebracht, wordt in de webbrowser de webpagina Aanmelden van de webconfigurator weergegeven.
124
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Opmerking
De verbinding tussen de PC en de webconfigurator van het basisstation is
lokaal (LAN-verbinding). Alleen het tot stand brengen van de verbinding verloopt via het internet.
Aanmelden, taal van webconfigurator vastleggen
Nadat met succes een verbinding tot stand is gebracht, wordt in de webbrowser de website Aanmelden weergegeven.
U kunt de taal selecteren waarin u de menu’s en dialoogvensters van de webconfigurator wilt weergeven. In het bovenste veld van de webpagina wordt de
ingestelde taal weergegeven.
¤ Eventueel op klikken om de lijst van beschikbare talen te openen.
¤ Taal kiezen.
¤ In het onderste veld van de webpagina de systeem-PIN van uw toestel invoeren (standaardwaarde: 0000) om de functies van de webconfigurator te
kunnen benaderen.
¤ Op de knop OK klikken.
Na een succesvolle aanmelding wordt een pagina Home met algemene informatie voor de webconfigurator geopend.
Als u een ongeldige PIN-code invoert, verschijnt hierover een melding. U wordt
gevraagd, de PIN-code opnieuw in te voeren.
Als u nogmaals een ongeldige PIN-code invoert, wordt het PIN-invoerveld voor
korte tijd geblokkeerd (grijs). Telkens als u een ongeldige PIN-code invoert,
wordt de duur van de blokkering verdubbeld.
Opmerkingen
u Als u uw systeem-PIN bent vergeten, moet u de standaardinstellingen van
Version 2.1, 08.01.2007
uw toestel herstellen. Houd er rekening dat hierdoor ook de overige instellingen worden gereset (£ pagina 111).
u Als u langere tijd (ca. 10 min.) niet actief bent op de webconfigurator, wordt
u automatisch afgemeld. Bij de volgende poging gegevens in te voeren
resp. een webpagina te openen, wordt de webpagina Aanmelden weergegeven. Voer de systeem-PIN opnieuw in om u weer aan te melden.
u Ingevoerde gegevens die u voor het automatisch afmelden nog niet op het
toestel had opgeslagen, gaan verloren.
125
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Afmelden
Op elke webpagina van de webconfigurator vindt u rechts boven in de menubalk de functie Afmelden (£ pagina 127). Klik op Afmelden om u bij de webconfigurator af te melden.
Let op
Gebruik altijd het commando Afmelden om de verbinding met de webconfigurator te beëindigen. Als u bijvoorbeeld de webbrowser afsluit zonder dat u
zich van tevoren afmeldt, kan het gebeuren dat de toegang tot de webconfigurator enkele minuten geblokkeerd is.
Opbouw van webpagina’s
De webpagina’s bevatten de besturingselementen die in Afbeelding 1 worden weergegeven.
Navigatiegebied
Werkgebied
Knoppen
Menubalk
Version 2.1, 08.01.2007
Afbeelding 1 Voorbeeld voor de opbouw van een webpagina
126
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Menubalk
Op de menubalk worden de menu’s van de webconfigurator in de vorm van
tabbladen aangeboden.
De volgende menu’s zijn beschikbaar:
Home
De startpagina wordt geopend nadat u zich heeft aangemeld bij de webconfigurator. U krijgt enige informatie over de functies van de webconfigurator.
Instellingen (£ pagina 130)
Via het menu kunt u instellingen op het telefoontoestel doorvoeren.
Als u klikt op het menu Instellingen, wordt in het navigatiegebied
(£ pagina 127) een lijst met functies van dit menu weergegeven.
Status
Afmelden
(£ pagina 175)
Het menu bevat informatie over uw telefoon.
Rechts op de menubalk vindt u op elke webpagina de functie Afmelden
(£ pagina 126).
Opmerking
Een overzicht van de menu’s van de webconfigurator £ pagina 41.
Navigatiegebied
Version 2.1, 08.01.2007
In het navigatiegebied worden de functies van het op de menubalk gekozen
menu (£ pagina 127) vermeld.
Wanneer u op een functie klikt, wordt in het werkgebied de betreffende pagina
met informatie en/of de velden voor de invoer ervan geopend.
Als een functie subfuncties bevat, worden deze onder de functie weergegeven
zodra u op de functie klikt. In het werkgebied wordt de pagina weergegeven
die bij de eerste subfunctie hoort.
127
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Werkgebied
In het werkgebied worden afhankelijk van de geselecteerde functie informatie
of dialoogvensters weergegeven, via welke u instellingen van uw telefoon
doorvoeren of wijzigen kunt.
Wijzigingen doorvoeren
Instellingen voert u door via invoervelden, lijsten of opties.
u In sommige velden kunnen beperkingen gelden voor de waarden die
mogen worden ingevoerd, bijvoorbeeld het maximale aantal tekens, de
invoer van speciale tekens of bepaalde waardebereiken.
u U opent een lijst door te klikken op de knop
. U kunt kiezen uit vooraf
ingestelde waarden.
u Er zijn twee soorten opties:
– Opties in een lijst waaruit u één of meerdere opties kunt inschakelen.
Ingeschakelde, oftewelgeselecteerde opties zijn gemarkeerd met , niet
ingeschakelde met . U schakelt een optie in door op
te klikken. De
status van de andere opties verandert hierdoor niet. U schakelt een optie
uit door op
te klikken.
– Alternatieve opties. De ingeschakelde optie is in de lijst met
gemarkeerd, de niet ingeschakelde optie met . U schakelt een optie in door
op
te klikken. De optie die daarvoor actief was, wordt uitgeschakeld.
U kunt een optie alleen uitschakelen door een andere optie in te schakelen.
Het invoeren van Cyrillische en Arabische tekens
Het aangegeven maximale aantal tekens in een veld is gebaseerd op Latijnse
tekens en cijfers (1 teken = byte), d.w.z. 1 teken staat gelijk aan byte.
Cyrillische en Arabische tekens nemen echter telkens 2 byte in beslag, d.w.z.
bij een veldlengte van bijvoorbeeld16 tekens kunt u maximaal 8 Cyrillische of
Arabische tekens invoeren.
Als u teveel tekens in een veld invoert, worden de gegevens niet in het basisstation opgeslagen. De “oude“ veldinhoud (resp. de standaardinstelling) blijft
werkzaam en wordt bij het updaten van de webpagina opnieuw weergegeven. Er verschijnt geen waarschuwing of melding.
Wijzigingen overnemen
Version 2.1, 08.01.2007
Zodra u op een pagina uw wijzigingen heeft doorgevoerd, schakelt u de
nieuwe instelling op het toestel in door te klikken op de knop Opslaan.
Als de invoer in een veld niet overeenkomt met de invoerregels voor dit veld,
verschijnt een melding. U kunt de gegevens dan opnieuw invoeren.
Let op
Wijzigingen die u nog niet op het toestel heeft opgeslagen, gaan verloren
wanneer u naar een andere website gaat of wanneer de verbinding met de
webconfigurator bijvoorbeeld vanwege tijdsoverschrijding wordt verbroken
(£ pagina 125).
128
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Knoppen
In het onderste deel van het werkgebied worden knoppen weergegeven.
Opslaan
Ingevoerde gegevens op het telefoontoestel opslaan
Annuleren De op de webpagina doorgevoerde wijzigingen annuleren en de webpagina
opnieuw laden met de instellingen die op dat moment op het toestel zijn opgeslagen.
Webpagina’s openen
Hieronder wordt de navigatie voor de afzonderlijke functies van de webconfigurator verkort weergegeven.
Version 2.1, 08.01.2007
Voorbeel
DTMF-signalering instellen
Instellingen ¢ Telefonie ¢ Geavanceerde instellingen
Om deze webpagina te openen, gaat u na het aanmelden als volgt te werk:
¤ Op de menubalk op het menu Instellingen klikken.
¤ In het navigatiegebied op de functie Telefonie klikken.
In de navigatiestructuur worden de subfuncties van Telefonie weergegeven.
¤ Op de subfunctie Geavanceerde instellingen klikken.
In de webbrowser wordt webpagina van Afbeelding 1 weergegeven.
129
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Toestel met webconfigurator instellen
Version 2.1, 08.01.2007
Met de webconfigurator kunt u de volgende instellingen doorvoeren:
u Aansluiting van uw telefoon op het lokale netwerk (£ pagina 131)
u Configuratie voor telefonie
– Provider-instellingen voor VoIP invoeren en VoIP-accounts configureren
en inschakelen/uitschakelen (£ pagina 136)
– Naam van vaste netlijn definiëren (£ pagina 143)
– Gigaset.net-koppeling activeren/deactiveren (£ pagina 144)
– Oproepdoorschakeling voor oproepen aan uw VoIP-nummers of aan uw
Gigaset.net-nummer inschakelen/uitschakelen (£ pagina 152)
– Instellingen invoeren voor het verbeteren van de spraakkwaliteit van
VoIP-verbindingen (£ pagina 145)
– Standaardverbinding van het toestel (vast telefoonnet of VoIP) definiëren
(£ pagina 149)
– VoIP-telefoonnummers toewijzen aan de afzonderlijke handsets
(£ pagina 151)
– Gebruikersspecifieke kiesregels voor alarmnummers en kostencontrole
invoeren (£ pagina 154)
– Voicemail voor de afzonderlijke nummers van het toestel invoeren en
in-/uitschakelen (£ pagina 157)
– Type DTMF-signalering (bijv. voor de bediening op afstand van een VoIPvoicemail) en de functie van de R-toets voor VoIP definiëren
(£ pagina 158)
– Instellingen voor oproepomleiding via VoIP invoeren (gesprekken doorverbinden d.w.z. twee externe gesprekspartners met elkaar verbinden,
£ pagina 159)
u Informatie van een IP-infodienst op de handset weergeven (£ pagina 166)
u Selecteren van een online-telefoonboek, weergave van de naam van de beller uit het online-telefoonboek inschakelen/uitschakelen (£ pagina 167)
u Synchronisatie van datum en tijd van de basis met een tijdserver in het internet (£ pagina 174)
u Starten van firmware-updates: (£ pagina 172)
u Beheer van de aangemelde handsets
– Namen en interne nummers van de aangemelde handsets wijzigen
(£ pagina 168)
– Contacten uit uw Outlook-adresboek op de PC kopiëren naar de telefoonboeken van de handsets of telefoonboeken van de handsets op de PC
opslaan.(£ pagina 169)
– Weergave van VoIP-statusberichten op de handset in-/uitschakelen
(£ pagina 171)
130
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Lokaal Netwerk
IP-adres toewijzen
Voer de instellingen in die nodig zijn om uw toestel in uw lokale netwerk te
kunnen gebruiken en om een verbinding met internet tot stand te brengen.
Een beschrijving van de verschillende componenten/termen vindt u de Verklarende woordenlijst (£ pagina 205).
¤ Webpagina Instellingen ¢ Lokaal Netwerk openen.
¤ In het onderdeel Adrestoewijzing het IP-address type selecteren.
Selecteer Automatisch toegewezen als een DHCP-server in uw lokaal netwerk aan
het toestel een dynamisch IP-adres moet toewijzen. U hoeft dan geen verdere
instellingen voor het lokale netwerk in te voeren.
Selecteer Statisch als u voor uw toestel een vast lokaal IP-adres wilt definiëren.
Een vast IP-adres is bijvoorbeeld nuttig als op de router voor het toestel Port
Forwarding of een DMZ is ingesteld.
De volgende velden worden weergegeven wanneer u IP-address type = Statisch
kiest:
IP-adres
Voer een IP-adres in voor uw toestel. Via dit IP-adres is het toestel voor andere
deelnemers in uw lokale netwerk (bijvoorbeeld PC’s) bereikbaar.
De standaardinstelling is 192.168.2.1.
Let daarbij op het volgende:
u Het IP-adres moet zich in het adresbereik bevinden dat voor privé-gebruik
wordt gebruikt door de router. Dit is normaal gesproken het bereik
192.168.0.1 – 192.168.255.254 met Subnetmasker 255.255.255.0. In het
subnetmasker is vastgelegd, dat de eerste drie delen van het IP-adres voor
alle deelnemers in uw LAN identiek moeten zijn.
u Het vaste IP-adres mag geen deel uit maken van het adresbereik (IP-poolbereik) dat is gereserveerd voor de DHCP-server van de router. Het adres
mag ook niet worden gebruikt door een ander toestel op de router.
Controleer eventueel de instelling op de router.
Version 2.1, 08.01.2007
Subnetmasker
Voer het subnetmasker voor het IP-adres van uw toestel in. Voor adressen in het
adresbereik 192.168.0.1 – 192.168.255.254 is dit normaal gesproken
255.255.255.0. Dit is de standaardwaarde bij levering.
Standaard Gateway
Voer het IP-adres van de standaard-gateway in waarmee het lokale netwerk
verbonden is met het internet. Dit is meestal het lokale IP-adres van uw router,
bijvoorbeeld 192.168.2.1. Uw toestel gebruikt deze informatie om toegang te
krijgen tot het internet.
Standaard is ingesteld 192.168.2.2.
131
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Voorkeurs DNS-server
Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in. Met DNS (Domain Name System) worden openbare IP-adressen toegewezen aan symbolische namen. De
DNS-server zet tijdens het tot stand komen van de verbinding met een server
de DNS-naam om in het IP-adres.
U kunt hier het IP-adres van uw router invoeren. De router leidt adresaanvragen
van het toestel door naar zijn DNS-server.
Standaard is ingesteld 192.168.2.2.
Alternatieve DNS-Server (optioneel)
Voer het IP-adres van de alternatieve DNS-server in die moet worden gebruikt
als de primaire DNS-server onbereikbaar is.
¤ Op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen op te slaan.
Of
¤ Op de knop Annuleren klikken om de wijzigingen te annuleren.
Nadat u de IP-configuratie heeft aangepast, wordt het basisstation opnieuw
opgestart. U wordt afgemeld bij de webconfigurator. Na het opnieuw starten
wordt weer de webpagina Aanmelden weergegeven.
Toegang uit andere netwerken toelaten
Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat u alleen met een PC die zich in hetzelfde lokale netwerk bevindt als uw toestel, toegang heeft tot de webconfigurator van uw toestel. Het subnetmasker van de PC moet overeenkomen met het
subnetmasker van de telefoon.
U kunt ook PC’s in andere netwerken toegang geven tot uw toestel.
Let op
Door toegangsrechten toe te kennen buiten het eigen netwerk, verhoogt u
ook het risico op ongeoorloofde toegang. We raden u dan ook aan de toegangsrechten weer te beperken zodra u deze functie niet meer nodig heeft.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Lokaal Netwerk openen.
Onderdeel: Beheer op afstand
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Schakel de optie Ja in om de toegang uit andere netwerken toe te laten.
Om de toegang op afstand uit te schakelen, klikt u op de optie Nee. De toegang is nu beperkt tot PC’s in het eigen lokale netwerk.
De toegang uit andere netwerken tot diensten van de webconfigurator is alleen
mogelijk als uw router hiervoor is ingesteld. De router moet de dienstenaanvragen van “extern“ doorsturen naar de poort 80 (standaardpoort) van de telefoon. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.
Om de verbinding tot stand te brengen, moet in de webbrowser van de externe
PC het openbare IP-adres of de DNS-naam van de router worden ingevuld. Zo
nodig moet op de router het poortnummer worden ingevuld.
132
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
HTTP-proxy-server invoeren
(alleen bij aansluiting op een bedrijfsnetwerk)
In internet of bedrijfsnetwerken (intranet) worden directe verbindingen tussen
netwerkdeelnemers en het internet vaak niet toegelaten. Alle HTTP-aanvragen
uit het netwerk worden hier door een proxy-server “doorgestuurd“. De proxyserver is een PC of een programma binnen het netwerk.
Als uw toestel op een dergelijk netwerk is aangesloten, dient u het adres van
deze proxy-server op te slaan in het toestel en het verwerken van HTTP-aanvragen via de HTTP-proxy-server inschakelen.
Alleen op deze manier krijgtu bijvoorbeeld toegang tot het online-telefoonboek of het Gigaset.net-telefoonboek en kunt u weerinformatie en dergelijke
in het rustdisplay van de handset laten weergeven (info-diensten).
¤ Webpagina Instellingen ¢ Lokaal Netwerk openen.
Onderdeel: HTTP-proxy
Proxy inschakelen
Klik op de optie Ja als uw toestel HTTP-oproepen via de HTTP-proxy-server van
uw netwerk moet afhandelen.
Als u op Nee klikt, probeert het toestel rechtstreeks contact te leggen met het
internet.
Proxy-server adres
Voer de URL (£ pagina 218) van de proxy-server in waar uw toestel HTTPoproepen heen moet sturen. De proxy-server brengt vervolgens de verbinding
met het internet tot stand.
Proxy-server poort
Voer de communicatiepoort in die op de HTTP-proxy-server wordt gebruikt
(getal tussen 0 en 55000). Meestal is dit poort 80.
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Vervolgens op de knop Opslaan klikken om de instellingen op te slaan.
133
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Telefoonverbindingen configureren
U kunt op uw toestel tot acht telefoonnummers configureren: uw vast telefoonnummer, uw Gigaset.net-nummer en zes VoIP-nummers.
Voor elk VoIP-nummer dient u een VoIP-account aan te maken bij een VoIP-provider. De toegangsgegevens voor elke account en voor de bijbehorende VoIPproviders slaat u op in het toestel. Aan elke verbinding (VoIP en vast telefoonnet) kunt u een naam toewijzen.
Verbindingen configureren:
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Verbindingen openen.
Er wordt een lijst weergegeven (£ Afbeelding 2) met alle mogelijke verbindingen die u voor uw telefoontoestel kunt configureren of die u al geconfigureerd
heeft.
Afbeelding 2 Lijst met mogelijke verbindingen
Version 2.1, 08.01.2007
In de lijst wordt het volgende weergegeven:
134
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Naam / provider
Naam van de verbinding. De naam die u voor de verbinding heeft vastgelegd,
wordt weergegeven (£ pagina 136, pagina 143) of de standaardnaam
(IP1 t/m IP 6 voor VoIP-verbindingen,Vaste net voor de verbinding via het vaste
net en Gigaset.net).
Bij VoIP-verbindingen wordt bovendien de naam van de VoIP-provider weergegeven waarbij u de account heeft aangevraagd. Als deze naam niet bekend is,
wordt Andere Provider weergegeven.
Suffix
Lijnsuffix dat u bij een uitgaande oproep aan het telefoonnummer hangt, zodat
het account die bij de het suffix hoort wordt gebruikt als zend-account.
Voorbeeld
Als u 123456765#1kiest, wordt de verbinding via het eerste VoIP-account tot
stand gebracht en afgerekend, ongeacht het VoIP-nummer u voor de handset
heeft gedefinieerd als zendnummer en of u de verbindingstoets kort of lang
heeft ingedrukt.
Als u 123456765#0 kiest, wordt de verbinding via het vaste telefoonnet tot
stand gebracht.
Status
Voor VoIP-verbindingen wordt de status van de verbinding weergegeven:
Aangemeld
De verbinding is ingeschakeld. Het toestel is aangemeld. U kunt via de verbinding telefoneren.
Gedeactiveerd
De verbinding is uitgeschakeld. Het toestel meldt zich met het bijbehorende
account niet aan bij de VoIP-service. U kunt via de verbinding bellen noch
opgebeld worden.
Aanmelding is mislukt! / Server niet bereikbaar
Het toestel kon niet bij de VoIP-service worden aangemeld, bijvoorbeeld
omdat de VoIP-toegangsgegevens onvolledig of onjuist zijn of omdat het
toestel geen verbinding heeft met het internet. Zie voor meer informatie
paragraaf ““Klantenservice (Customer Care)“ , £ pagina 176.
Version 2.1, 08.01.2007
Actief
Met de optie in de kolom Actief kunt u VoIP-verbindingen inschakelen ( ) en
uitschakelen ( ). Als een verbinding uitgeschakeld is, meldt het toestel zich
voor deze verbinding niet aan. Het inschakelen/uitschakelen gebeurt direct
zodra u op de optie klikt. Het is niet nodig de wijziging op te slaan.
U configureert een verbinding of wijzigt de configuratie van een verbinding als
volgt:
¤ Op de knop Bewerken achter de verbinding klikken.
Er wordt een webpagina geopend waarin u de vereiste instellingen kunt vastleggen. Voor meer informatie:
u in paragraaf “VoIP-verbinding configureren“ op £ pagina 136 of
u in paragraaf “Verbinding via het vaste net configureren£ pagina 143 “
of
u in de paragraaf “Gigaset.net-verbinding configureren“, £ pagina 144.
135
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
VoIP-verbinding configureren
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Verbindingen openen.
¤ Achter de VoIP-verbinding die u wilt configureren of waarvan u de configuratie wilt aanpassen, op de knop Bewerken klikken.
Er wordt een webpagina geopend waarop u instellingen kunt vastleggen, die
nodig zijn om uw toestel toegang te geven tot de VoIP-server van uw provider.
Op de webpagina worden altijd de volgende gebieden weergegeven:
u IP-verbinding (£ pagina 136),
u Automatische configuratie (£ pagina 137)
u Persoonlijke Providergegevens (£ pagina 139).
De onderdelen
u Algemene Providergegevens (£ pagina 140) en
u Netwerk (£ pagina 141)
kunt u met de knoppen Geavanceerde instellingen tonen en Geavanceerde instellingen verbergen weergeven resp. verbergen.
In deze onderdelen dient u de algemene toegangsgegevens van uw VoIP-provider in te voeren. Deze gegevens kunt u voor veel VoIP-provider uit het internet downloaden (zie £ “Onderdeel: Automatische configuratie“,
pagina 137).
¤ Leg de instellingen vast op de webpagina.
¤ Sla deze op in het toestel, £ pagina 143.
¤ Activeer eventueel de verbinding, £ pagina 143.
Onderdeel: IP-verbinding
Version 2.1, 08.01.2007
Naam of nummer
Voer een naam voor de VoIP-verbinding of het VoIP-nummer in (max. 16
tekens). Met deze naam wordt de verbinding op de handset en in de interface
van de webconfigurator weergegeven, bijvoorbeeld bij het toewijzen van ontvangst- en zendnummers (£ pagina 151), bij de oproepweergave
(£ pagina 48).
136
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Onderdeel: Automatische configuratie
Voor veel VoIP-providers is de hele configuratie resp. een groot gedeelte van de
configuratie van een VoIP-verbinding geautomatiseerd. De benodigde VoIPtoegangsgegevens kunt u uit het internet naar uw telefoon downloaden.
Hierbij heeft u de volgende mogelijkheden:
u Volautomatische configuratie
Voorwaarden:
– U heeft van uw VoIP-provider een auto-configuratiecode gekregen.
– U kunt de algemene toegangsgegevens van uw VoIP-provider downloaden van het internet
U kunt alle gegevens die voor de VoIP-toegang noodzakelijk zijn van het
internet downloaden.
¤ Voer in het onderdeel Automatische configuratie in het veld Configuratiecode
de auto-configuratiecode in die u van uw VoIP-provider heeft gekregen
(max. 32 tekens)
¤ Klik op de knop Automatische configuratie starten.
Het toestel brengt een internetverbinding tot stand.en haalt alle gegevens
die nodig zijn voor de VoIP-verbinding op uit het internet, d.w.z. de algemene providergegevens en uw persoonlijke providergegevens (accountgegevens) worden op het basisstation geladen.
Als u andere gegevens op de webpagina heeft ingevoerd, dan gaan deze
verloren zodra u op Automatische configuratie starten klikt. De velden in de
onderdelen Persoonlijke Providergegevens en Algemene Providergegevens alsmede het serveradres in het onderdeel Netwerk worden met de gedownloade gegevens overschreven.
Normaal gesproken hoeft u geen verdere gegevens op deze webpagina in te
voeren.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerkingen
Als de melding Download van de instellingen niet mogelijk! Bestand is corrupt ! verschijnt, zijn er geen gegevens naar het toestel geladen. Mogelijke oorzaken
hiervoor zijn:
u U heeft een ongeldige code ingevoerd (bijvoorbeeld bij het invoeren geen
verschil gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters). Corrigeer uw invoer
zo nodig.
u Het bestand dat moet worden geladen, bevat fouten. Neem voor meer
informatie contact op met uw VoIP-provider.
Na het downloaden van de gegevens wordt de lijst Verbindingen weergegeven.
¤ Schakel de verbinding in zoals beschreven op pagina 143.
U bent nu onder dit VoIP-telefoonnummer bereikbaar.
u Automatische configuratie van de algemene VoIP-providergegevens
Voorwaarde: u heeft van uw VoIP-provider accountgegevens ontvangen
(bijvoorbeeld Login-naam, Login-wachtwoord).
137
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Van de Gigaset-configuratieserver in het internet kunt u profielbestanden
met de algemene toegangsgegevens van de belangrijkste VoIP-providers
downloaden. Het adres van de server is in uw toestel opgeslagen
(£ pagina 172).
Om de gegevens op uw toestel te laden, gaat u als volgt te werk:
¤ Klik in het onderdeel Automatische configuratie op de knop Selecteer VoIPprovider. Er wordt informatie over de voortgang van het downloaden
weergegeven.
Opmerking
Als u op de knop Selecteer VoIP-provider klikt, worden de wijzigingen die u op
de webpagina heeft ingevoerd opgeslagen en gecontroleerd. Eventueel
dient u waarden aan te passen, voordat de procedure Selecteer VoIP-provider
wordt gestart.
Het downloaden verloopt in meerdere stappen:
¤ Klik op de knop Verder.
¤ Selecteer in de lijst het land waarvoor u de lijst met VoIP-providers wilt
laden.
¤ Klik op de knop Verder.
¤ Selecteer in de lijst uw VoIP-provider.
¤
Als uw provider niet in de lijst staat, selecteert u Andere Provider. U dient
de algemene providergegevens dan handmatig in te voeren (zie “Onderdeel: Algemene Providergegevens“ en “Onderdeel: Netwerk“).
Klik op de knop Voltooien.
Opmerking
Als er slechts één land ter beschikking staat, wordt de landenlijst niet weergegeven. In dat geval wordt direct de lijst met providers weergegeven.
Version 2.1, 08.01.2007
De gegevens van de geselecteerde provider worden geladen op uw toestel.
en in de onderdelen Algemene Providergegevens (£ pagina 140) en Netwerk
(£ pagina 141) ingevoerd. In het algemeen hoeft u geen instellingen meer
in deze onderdelen in te voeren.
In het veld Provider wordt de naam van de geselecteerde VoIP-provider resp.
Andere Provider weergegeven. Indien beschikbaar, wordt de koppeling naar
de homepage van de provider weergegeven.
Om de configuratie van de VoIP-verbinding af te sluiten, dient u in het
onderdeel Persoonlijke Providergegevens nog uw accountgegevens in te voeren.
Opmerking
Nadat u de VoIP-provider-instellingen de eerste keer heeft gedownload,
controleert uw toestel dagelijks of er een nieuwere versie van het bestand
van uw VoIP-provider op de Gigaset-configuratieserver op het internet
beschikbaar is (£ pagina 117).
138
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Onderdeel: Persoonlijke Providergegevens
Voer de configuratiegegevens in die nodig zijn voor toegang tot de SIP-service
van uw VoIP-provider. Alle gegevens ontvangt u van uw VoIP-provider.
Onderstaande veldnamen (Login-naam etc.) in dit onderdeel zijn standaardnamen en kunnen worden gewijzigd. Als u de algemene providergegevens al
heeft gedownload (knop “Selecteer VoIP-provider“, zie hierboven), worden de
veldnamen voor de duidelijkheid door de providergegevens vervangen (bijvoorbeeld SIP-ID in plaats van Login-naam).
Login-naam
Voer de login-naam of authentificatie-ID in die u heeft gekregen van uw VoIPprovider (max. 32 tekens). De aanmeld-ID dient als toegangscode die uw toestel dient aan te geven voor de registratie bij de SIP-proxy/registrar-server. De
Login-naam is meestal dezelfde als Gebruikersnaam, d.w.z. uw telefoonnummer
in het internet.
Login-wachtwoord
Voer in het veld Login-wachtwoord het wachtwoord in dat u met uw VoIP-provider overeengekomen bent (max. 32 tekens). Uw toestel gebruikt dit wachtwoord voor de registratie bij de SIP-proxy/registrar-server.
Gebruikersnaam
Voer uw gebruikersidentificatie (caller-ID) voor uw account bij de VoIP-provider
in (max. 32 tekens). Deze is meestal identiek aan het eerste gedeelte van uw
SIP-adres (URI, uw telefoonnummer in het internet).
Voorbeeld
Als uw SIP-adres “987654321@provider.nl“ is, voert u in Gebruikersnaam
“987654321“ in.
Version 2.1, 08.01.2007
Displaynaam (optioneel)
Voer een willekeurige naam in die bij uw gesprekspartner op het display moet
verschijnen als u hem via internet opbelt (voorbeeld: Paul Hurkmans). U kunt
hiervoor alle tekens van de UTF8-tekenset gebruiken (Unicode). U kunt maximaal 32 tekens invoeren.
Als u geen naam invoert, wordt uw Gebruikersnaam resp. VoIP-telefoonnummer
weergegeven.
Bij uw VoIP-provider informeren of deze functie wordt ondersteund.
139
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Onderdeel: Algemene Providergegevens
Als u de algemene instellingen van uw VoIP-provider heeft gedownload van de
Gigaset-configuratieserver (£ pagina 137), zijn in de velden in dit onderdeel
de gedownloade gegevens ingevuld. Meestal hoeft u in dit onderdeel geen
instellingen in te voeren.
Domein
Hier het laatste deel van uw SIP-adres (URI) opgeven (max. 74 tekens).
Voorbeeld
Voor het SIP-adres “987654321@provider.nl“ is, voert u in Domein “provider.nl“
in.
Proxy-server adres
De SIP-proxy is de gateway-server van uw VoIP-provider. Voer het IP-adres of de
(volledige) DNS-naam van uw SIP-proxyserver in (max. 74 tekens).
Voorbeeld: myprovider.com.
Proxy-server poort
Het nummer van de communicatiepoort invoeren die wordt gebruikt om de
SIP-proxysignaleringsgegevens te verzenden en ontvangen (SIP-poort).
De meeste VoIP-providers gebruiken poort 5060.
Registrar server
Voer de (fully qualified) DNS-naam of het IP-adres van de registrar-server in
(max. 74 tekens).
U heeft de registrar nodig bij het aanmelden van uw toestel. Hij wijst aan uw
SIP-adres (Gebruikersnaam@Domein) het openbare IP-adres/poortnummer toe
waarmee het toestel zich aanmeldt. Bij de meeste VoIP-aanbieders is de registrar-server identiek aan de SIP-server.
Voorbeeld: reg.myprovider.nl.
Registrar server-poort
Voer de communicatiepoort in die op de registrar wordt gebruikt. Meestal is dit
poort 5060.
Version 2.1, 08.01.2007
Ververstijd aanmelding
Geef aan in welke intervallen het toestel de aanmelding bij de VoIP-Server (SIPproxy) dient te herhalen (er wordt een verzoek tot het tot stand brengen van
een sessie verstuurd). De herhaling is nodig om te zorgen dat het toestel in de
tabellen van de SIP-proxy vermeld blijft en het toestel zodoende bereikbaar is.
De herhaling wordt voor alle ingeschakelde VoIP-nummers uitgevoerd.
De standaardinstelling 180 sec.
Als u 0 sec. invoert, wordt de aanmelding niet periodiek herhaald.
140
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Onderdeel: Netwerk
Opmerking
Als u de algemene instellingen van uw VoIP-provider heeft gedownload van de
Gigaset-configuratieserver (£ pagina 137), zijn in enkele velden in dit onderdeel de gedownloade gegevens ingevuld, bijvoorbeeld de instellingen voor de
STUN-server en outbound proxy.
Als uw telefoon op een router met NAT (Network Address Translation) en/of
een firewall is aangesloten, moet u in dit onderdeel enkele instellingen vastleggen zodat uw toestel vanaf het internet bereikbaar (dat wil zeggen adresseerbaar) is.
Door NAT worden de IP-adressen van gebruikers op het LAN achter het
gemeenschappelijke openbare IP-adres van de router verborgen.
Voor inkomende oproepen
Als op de router voor de telefoon port-forwarding is ingeschakeld of een DMZ
is ingesteld, dan zijn voor inkomende oproepen geen speciale instellingen vereist.
Als dit niet het geval is, is voor de bereikbaarheid van het toestel een waarde in
de routing-tabel van de NAT (in de router) nodig. Deze waarde wordt bij registratie van het toestel bij de SIP-service gemaakt. Om veiligheidsredenen wordt
de waarde met bepaalde tussenpozen (sessie-timeout) gewist. Het toestel
moet de registratie daarom in bepaalde tijdsintervallen (zie NAT-verversen,
£ pagina 142) bevestigen om te zorgen dat de waarde in de routing-tabel vermeld blijft.
Voor uitgaande oproepen
De telefoon heeft het openbare adres nodig, opdat deze de spraakgegevens
van de gesprekspartner kan ontvangen.
Er zijn twee mogelijkheden:
u Het toestel vraagt het openbare adres op bij een STUN-server in het internet
(Simple Transversal of UDP over NAT). STUN kan alleen worden gebruikt bij
zogenaamde asymmetrische NAT’s en niet-blokkerende firewalls.
u De telefoon richt het verzoek tot het maken van een verbinding niet aan de
SIP-proxy maar aan een outbound proxy op internet, die de gegevenspakketten met openbare adressen verzorgt.
STUN-server en outbound proxy worden als alternatief gebruikt om NAT/firewall op de router te omzeilen.
STUN gebruiken
Op Ja klikken wanneer uw telefoon STUN moet gebruiken, zodra deze op een
router met asymmetrische NAT wordt gebruikt.
Version 2.1, 08.01.2007
STUN-server
De (fully qualified) DNS-naam of het IP-adres van de STUN-server op internet
invoeren (max. 74 tekens).
Als u in het veld STUN gebruiken de optie Ja heeft gekozen, moet u hier een
STUN-server invoeren.
141
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
STUN-poort
Voer het nummer van de communicatiepoort op de STUN-server in. De standaardpoort is 3478.
STUN-ververstijd
Geef aan in welke intervallen het toestel de registratie bij de STUN-server dient
te herhalen. Deze periodieke registratie is nodig zodat het toestel in de tabellen
van de STUN-server vermeld blijft. De herhaling wordt voor alle ingeschakelde
VoIP-nummers uitgevoerd.
Vraag bij uw VoIP-provider wat de STUN-ververstijd is.
De standaardinstelling is 240 sec.
Voer 0 sec. in als de registratie niet periodiek moet worden herhaald.
NAT-verversen
Geef aan met welke tussenpozen het toestel de vermelding in de routing-tabel
van de NAT moet verversen. Voer een tijdsinterval in seconden in dat iets kleiner is dan de session-timeout van de NAT.
De waarde die is voorgeprogrammeerd voor de NAT-verversen hoeft u normaal
gesproken niet te wijzigen.
Outbound proxy-mode
Geef aan wanneer de outbound proxy moet worden gebruikt.
Altijd
Alle door de telefoon verzonden signalerings- en spraakgegevens worden
naar de outbound proxy verzonden.
Auto
De door het toestel verzonden gegevens worden alleen naar de outbound
proxy verzonden als het toestel op een router met symmetrische NAT of
blokkerende firewall is aangesloten. Als de telefoon zich achter een asymmetrische NAT bevindt, wordt de STUN-server gebruikt.
Als u STUN gebruiken = Nee heeft ingesteld of geen STUN-server heeft ingevoerd, wordt altijd de outbound proxy gebruikt.
Nooit
De outbound proxy wordt niet gebruikt.
Als u in het veld Outbound proxy niets opgeeft, gedraagt de telefoon zich, ongeacht de gekozen modus, altijd zoals bij Nooit.
Outbound proxy
De (fully qualified) DNS-naam of het IP-adres van de outbound proxy van uw
provider invoeren (max. 74 tekens).
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Bij veel providers is de outbound-proxy identiek aan de SIP proxy.
Outbound proxy-poort
Voer het nummer van de door de outbound-proxy gebruikte communicatiepoort in.
De standaardpoort is 5060.
142
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Instellingen op het telefoontoestel opslaan
¤ Op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen op te slaan.
Na het opslaan wordt de lijst Verbindingen weergegeven (£ Afbeelding 2 op
pagina 134).
Als u de ingevoerde wijzigingen wilt annuleren:
¤ Klik op de knop Annuleren.
Als u voor alle velden de standaardinstellingen wilt herstellen:
¤ Klik op de knop Verwijderen.
Velden zonder standaardwaarden zijn leeg.
Let op
Als u langere tijd niets invoert, wordt de verbinding met de webconfigurator
automatisch verbroken. Ingevoerde gegevens die u niet heeft opgeslagen,
gaan verloren. Sla eventueel gegevens tussendoor op. U kunt de invoer vervolgens voortzetten en eventueel wijzigingen doorvoeren.
Nieuwe verbinding inschakelen
Nadat u een nieuwe VoIP-verbinding heeft geconfigureerd, moet u deze nog
inschakelen.
In de lijst Verbindingen:
¤ Schakel in de kolom Actief de bijbehorende optie in ( = geactiveerd).
Het toestel meldt zich met de bijbehorende toegangsgegevens bij de VoIP-provider aan. Laad de webpagina opnieuw (bijvoorbeeld op F5 drukken).
Als het aanmelden is gelukt, wordt in kolom Status Aangemeld weergegeven. U
bent nu onder dit VoIP-telefoonnummer bereikbaar.
Opmerking
Na het invoeren van een nieuw VoIP-telefoonnummer is dit nummer aan elke
handset toegewezen als ontvangstnummer. Voor het wijzigen van toewijzingen, £ pagina 151.
Version 2.1, 08.01.2007
Verbinding via het vaste net configureren
U kunt een naam toewijzen aan uw lijn op het vaste net. Met deze naam wordt
de verbinding op de handset en in de interface van de webconfigurator weergegeven, bijvoorbeeld bij het toewijzen van ontvangst- en zendnummers
(£ pagina 151), bij de oproepweergave (£ pagina 48).
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Verbindingen openen.
¤ In het onderdeel Verbinding via vaste net op de knop Bewerken klikken.
¤ In het veld Naam of nummer uw nummer op het vaste net of een willekeurige
naam (max. 16 tekens) voor uw vaste netlijn invoeren. De standaardinstelling is “Vaste net“.
143
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Gigaset.net-verbinding configureren
Aan uw toestel is bij levering een Gigaset.net-nummer toegewezen. Direct na
het aansluiten van uw toestel op het internet kunt u binnen het Gigaset.net bellen en door andere Gigaset.net-deelnemers worden gebeld. U kunt de Gigaset.net-verbinding uitschakelen.
Gigaset.net-verbinding activeren/deactiveren
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Verbindingen openen. De lijst met verbindingen wordt weergegeven (£ Afbeelding 2 op pagina 134).
¤ In het onderdeel Gigaset.net: Met de optie in de kolom Actief de Gigaset.netverbinding activeren (
) of deactiveren (
).
Opmerkingen
Als u uw Gigaset.net-verbinding zes weken niet gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. U bent niet bereikbaar voor oproepen via het Gigaset.net.
De verbinding wordt weer tot stand gebracht:
u zodra u gaat zoeken in het Gigaset.net-telefoonboek (£ pagina 57) of
u belt via het Gigaset.net, d.w.z. een nummer kiezen met #9 op het einde
(eventueel zijn twee pogingen noodzakelijk) of
u als u de verbinding zoals hierboven beschreven via de webconfigurator
inschakelt
STUN-server van de Gigaset.net-verbinding inschakelen/uitschakelen
Bij levering is de Gigaset.net-verbinding van uw toestel al geconfigureerd.
Standaard wordt hiervoor een STUN-server gebruikt. Deze vervangt in de verstuurde datapakketten het privé-IP-adres van uw toestel door zijn openbare
IP-adres.
Als u uw toestel gebruikt achter een router met symmetrische NAT, kunt u
STUN niet gebruiken. U kunt anders uw gesprekspartner niet horen tijdens
Gigaset.net-oproepen.
Schakel in dit geval STUN voor de Gigaset.net-verbinding uit.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Verbindingen.
¤ Klik in het onderdeel Gigaset.net op de knop Bewerken.
STUN gebruiken
Klik op Nee om de STUN uit te schakelen.
Klik op Ja als uw toestel STUN moet gebruiken.
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen op te slaan.
144
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Spraakkwaliteit van de VoIP-verbindingen optimaliseren
U kunt algemene en verbindingsspecifieke instellingen invoeren om de spraakkwaliteit van VoIP-verbindingen te verbeteren.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Geluid openen.
De spraakkwaliteit van de VoIP-verbindingen wordt met name bepaald door de
spraak-codec die voor de gegevenstransmissie wordt gebruikt en de bandbreedte van uw DSL-aansluiting die ter beschikking staat.
Met de spraak-codec worden de spraakgegevens gedigitaliseerd (gecodeerd /
gedecodeerd) en gecomprimeerd. Bij gebruik van een “betere“ codec (betere
spraakkwaliteit) moeten er meer gegevens worden verstuurd. Dit houdt in, dat
u voor een probleemloze transmissie van spraakgegevens een DSL-aansluiting
met een grotere bandbreedte nodig heeft.
De volgende spraakcodecs worden door uw telefoon ondersteund:
G.722
Zeer goede spraakkwaliteit. De breedband-spraakcodec G.722 werkt met
dezelfde bitrate als G.711 (64 Kbit/s per spraakverbinding), maar met een
hogere aftastfrequentie. Hiermee kunnen hogere frequenties worden weergegeven. De spraakweergave is daarom helderder en beter dan bij de andere
codecs Codecs (High Definition Sound Performance).
Andere HDSP-compatibele handsets zijn bijvoorbeeld: Gigaset S67H, S68H en
SL37H.
G.711 a law / G.711 µ law
Zeer goede spraakkwaliteit (vergelijkbaar met ISDN). De vereiste bandbreedte
bedraagt 64 Kbit/s per spraakverbinding.
G.726
Goede spraakkwaliteit (minder dan bij G.711, maar beter dan bij G.729).
Uw telefoon ondersteunt G.726 met een overdrachtssnelheid van 32 Kbit/s per
spraakverbinding.
G.729
Gemiddelde spraakkwaliteit. De vereiste bandbreedte is kleiner dan of gelijk
aan 8 Kbit/s per spraakverbinding.
Aan beide zijden van de telefoonverbinding (beller-/verzenderszijde en ontvangerszijde) moet dezelfde spraakcodec worden gebruikt. De spraakcodec wordt
bepaald bij het tot stand brengen van de verbinding tussen verzender en ontvanger.
Version 2.1, 08.01.2007
U kunt de spraakkwaliteit verbeteren door de spraak-codecs te selecteren die
uw toestel dient te gebruiken (rekening houdend met de bandbreedte van uw
DSL-aansluiting). Bovendien kunt u de volgorde definiëren waarin de codecs bij
het tot stand brengen van een VoIP-verbinding moeten worden aangeboden.
145
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Onderdeel: Instellingen voor de bandbreedte
De instellingen in dit onderdeel gelden voor alle VoIP-verbindingen (VoIP-nummers).
Slechts 1 VoIP-gesprek toestaan
In principe kunt u met uw toestel twee VoIP-gesprekken tegelijk voeren. Als uw
DSL-aansluiting echter over een geringe bandbreedte beschikt, kunnen bij
twee gelijktijdig gevoerde VoIP-gesprekken problemen ontstaan. De informatie-overdracht functioneert niet meer probleemloos (grote vertragingen in
spraak, dataverlies etc.)
¤ Activeer de optie Ja achter Slechts 1 VoIP-gesprek toestaan zodat er geen parallelle VoIP-gesprekken meer tot stand kunnen worden gebracht.
¤ Als u twee gelijktijdige VoIP-verbindingen wilt toelaten, schakelt u de optie
Nee in.
Let op
als er slechts één VoIP-verbinding is toegestaan, kunt u de volgende VoIP-netdiensten niet meer gebruiken:
u Aankloppen (2e gesprek)
Tijdens een gesprek via VoIP worden geen aankloppende deelnemers weergegeven (2e gesprek).
u Externe ruggespraak uit een VoIP-gesprek
u Wisselgesprek en het tot stand brengen van een conferentie via VoIP
Version 2.1, 08.01.2007
Spraakkwaliteit
In uw toestel zijn de standaardinstellingen voor de gebruikte codecs opgeslagen: een voor geringe en een voor hoge bandbreedtes.
¤ Schakel een van de opties Geoptimaliseerd voor kleine bandbreedte / Geoptimaliseerd voor grote bandbreedte in als u een van de standaardinstellingen voor
alle VoIP-verbindingen wilt overnemen. De instellingen worden in het
onderdeel Instellingen voor de verbindingen weergegeven en kunnen niet worden gewijzigd.
¤ Schakel de optie Voorkeur voor eigen codec in als u per verbinding zelf de
spraak-codecs selecteren en instellen wilt ( ¢ “Onderdeel: Instellingen
voor de verbindingen“).
146
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Onderdeel: Instellingen voor de verbindingen
In dit onderdeel voert u de specifieke instellingen voor elk van uw VoIP-verbindingen in.
De volgende instellingen kunt u voor elk geconfigureerd VoIP-nummer invoeren:
Version 2.1, 08.01.2007
Volume voor VoIP-gesprekken
Afhankelijk van de VoIP-provider kan het ontvangen spraak-/hoornvolume te
laag of te hoog zijn, waardoor de volumeregeling van de handset niet voldoende is.
Geef aan, of de ontvangen volumes te hoog of te laag zijn. U kunt uit de volgende opties kiezen:
Laag
Het spraak-/hoornvolume is te hoog. Activeer deze optie om het volume met
6 dB te verlagen.
Normaal
Het volume hoeft niet te worden aangepast.
Hoog
Het spraak-/hoornvolume is te laag. Activeer deze optie om het volume met
6 dB te verhogen.
Spraak-codecs
Voorwaarde: in het onderdeel Instellingen voor de bandbreedte is voor de Spraakkwaliteit de optie Voorkeur voor eigen codec ingeschakeld.
Selecteer de codecs die uw toestel moet gebruiken en stel de volgorde in
waarin de codecs bij het tot stand brengen van de VoIP-verbinding via dit VoIPnummer moeten worden aangeboden.
¤ De spraakcodecs die uw telefoon bij uitgaande oproepen moet voorstellen,
overnemen in de lijst Geselecteerde codecs.
Klik in de lijst Beschikbare codecs op de spraakcodec die u wilt overnemen
(met behulp van de Shift-toets of de Ctrl-toets kunt u meerdere vermeldingen markeren). Klik op de knop <Toevoegen.
¤ De spraakcodecs die de telefoon niet moet gebruiken in de lijst Beschikbare
codecs plaatsen.
Selecteer hiervoor de spraakcodecs uit de lijst Geselecteerde codecs (zie
hierboven) en klik op de knop Verwijderen>.
¤ De spraakcodecs van de lijst Geselecteerde codecs in de volgorde plaatsen
waarin de telefoon deze aan de andere partij moet voorstellen bij het tot
stand brengen van een verbinding. Hiervoor de knoppen Naar boven en Naar
beneden gebruiken.
Bij het tot stand brengen van een VoIP-verbinding stelt het toestel van de
gesprekspartner eerst de eerste spraakcodec in de lijst Geselecteerde codecs
voor. Als de tegenpartij deze spraakcodec niet accepteert (bijvoorbeeld omdat
deze de codec niet ondersteunt), wordt de tweede spraakcodec van de lijst
voorgesteld etc.
147
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Als de andere partij geen van de spraakcodecs accepteert uit de lijst Geselecteerde codecs, wordt geen verbinding tot stand gebracht. U krijgt hiervan een
melding op de handset.
Als het toestel altijd eerst moet proberen een breedbandverbinding tot stand te
brengen, plaatst u de codec op G.722 de eerste plaats in de lijst Geselecteerde
codecs.
Opmerkingen
u Codecs moet u alleen uitschakelen (in de lijst Beschikbare codecs plaatsen),
wanneer daarvoor een goede reden is. Hoe meer codecs uitgeschakeld zijn,
des te groter is het risico dat gesprekken vanwege mislukte codeconderhandelingen niet tot stand kunnen worden gebracht. In het bijzonder kunt u
breedbandverbinding alleen tot stand brengen, als u de codec G.722 accepteert.
u Bij inkomende oproepen worden altijd alle ondersteunde spraakcodecs toegelaten.
Onderdeel: Instellingen voor de codecs
Om extra bandbreedte en transmissiecapaciteit te besparen, kunt u voor VoIPverbindingen die de codec G.729 gebruiken de transmissie van spraakpakketten
tijdens spreekpauzes onderdrukken (“Onderdrukken van stilte“). In plaats van
de achtergrondruis van uw omgeving hoort uw gesprekspartner dan een
kunstmatig ruisen, dat bij de ontvanger wordt gegenereerd.
Let op: de functie “Onderdrukken van stilte“ leidt soms tot een slechtere
spraakkwaliteit.
¤ Geef in het veld Annex B inschakelen voor codec G.729 aan of bij gebruik van
de codec G.729 de verzending van datapakketten tijdens spreekpauzes moet
worden onderdrukt (optie Ja inschakelen).
Instellingen op het telefoontoestel opslaan
¤ Op de knop Opslaan klikken om de instellingen voor de spraakkwaliteit op te
slaan.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerkingen
Neem voor een goede spraakkwaliteit het volgende in acht:
u Vermijd tijdens VoIP-telefoneren andere internetactiviteiten (bijvoorbeeld
surfen op internet).
u Houd er rekening mee, dat afhankelijk van de gebruikte codecs en de netwerkbelasting spraakvertragingen kunnen optreden.
148
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Geluidskwaliteit en infrastructuur
Met de Gigaset A580 IP heeft u de mogelijkheid met een goede spraakkwaliteit
te telefoneren via VoIP.
De prestaties van het toestel bij VoIP – en derhalve de spraakkwaliteit – hangen
echter ook af van de eigenschappen van de totale infrastructuur.
De volgende factoren bij uw VoIP-provider zijn onder meer van invloed op de
prestaties:
u Router
u DSLAM
u DSL-overdrachtsroute en -snelheid
u Verbindingsafstand op internet
u Eventueel andere toepassingen die gebruik maken van de DSL-aansluiting
In VoIP-netwerken wordt de spraakkwaliteit onder andere beïnvloed door de
zogenaamde “Quality of Service“ (QoS). Als de infrastructuur als geheel
beschikt over QoS, dan is de spraakkwaliteit hoger (minder vertraging, minder
echo, minder ruis, enz.).
Beschikt bijvoorbeeld de router niet over QoS, dan is de spraakkwaliteit minder.
Raadpleeg de vakliteratuur voor meer informatie.
Standaardverbinding van het toestel instellen
Met de standaardverbinding stelt u in via welke verbinding (VoIP of vaste telefoonnet) de nummers gekozen worden als u de verbindingstoets c kort
indrukt. De standaardverbinding geldt voor alle aangemelde handsets.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Nummer toewijzen.
Onderdeel Standaardverbinding
¤ Selecteer de standaardverbinding voor uw toestel. Klik hiervoor achter
Lijntype voor uitgaande gesprekken op de optie VoIP resp. Vaste net.
¤ Klik vervolgens op de knop Opslaan om de instellingen op te slaan.
Opmerkingen
u De standaardverbinding is alleen relevant bij het kiezen van nummers
Version 2.1, 08.01.2007
waarvoor geen kiesregel is gedefinieerd en die zonder lijnsuffix worden
ingevoerd.
u U kunt de instellingen voor de standaardverbinding met elke aangemelde
Gigaset-handset wijzigen(£ pagina 112).
149
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Verbinding via het vaste telefoonnetwerk inschakelen als
reserveverbinding
U kunt op uw toestel de verbinding via het vaste telefoonnetwerk inschakelen
als reserveverbinding. Als een verbinding dan niet via VoIP tot stand kan worden gebracht, probeert het toestel automatisch een verbinding via het vaste
telefoonnet tot stand te brengen.
In de volgende situaties wordt een reserveverbinding gebruikt:
u uw VoIP-lijnen zijn bezet
u de SIP-server van de VoIP-verbinding kan niet bereikt worden
u de geselecteerde VoIP-verbinding is nog niet of niet juist geconfigureerd
(bijvoorbeeld ongeldig wachtwoord)
u het basisstation heeft geen verbinding met het internet, bijvoorbeeld
omdat de router is uitgeschakeld of geen verbinding met het internet heeft.
Uitzonderingen
u SMS-berichten die via een VoIP-lijn moeten worden verzonden, worden
niet via de reserveverbinding (vast telefoonnet) verstuurd. Het SMS-bericht
wordt met foutstatus opgeslagen in de Inbox. De berichtentoets van uw
handset knippert.
u Als u in plaats van een telefoonnummer een URI of IP-adres kiest, kan de
verbinding niet via het vaste telefoonnet tot stand worden gebracht.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Nummer toewijzen.
Onderdeel Standaardverbinding
¤ Als u de verbinding via het vaste telefoonnetwerk wilt inschakelen als reser-
Version 2.1, 08.01.2007
¤
150
veverbinding, klikt u op de optie Ja achter Automatisch terugvallen op vaste lijn.
Klik op Nee om de functie uit te schakelen.
Klik vervolgens op de knop Opslaan om de instellingen op te slaan.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Zend- en ontvangstnummers toewijzen aan handsets
U kunt aan uw toestel tot acht telefoonnummers toewijzen: het nummer voor
het vaste telefoonnet, uw Gigaset.net-nummer en maximaal zes VoIP-nummers.
U kunt aan elke handset een willekeurig aantal van deze nummers toewijzen
als ontvangstnummer. Door de ontvangstnummers toe te wijzen, bepaalt u
voor elke handset welke oproepen er moeten worden gesignaleerd.
U kunt aan elke handset één van uw VoIP-nummers als (VoIP)-zendnummer
toewijzen. Door het toewijzen van het zendnummer bepaalt u, onder welk
VoIP-account uitgaande VoIP-gesprekken moeten worden afgehandeld en
afgerekend.
Uitzonderingen:
u een telefoonnummer wordt met lijnsuffix gekozen (£ pagina 135) of
u voor het nummer is een kiesregel gedefinieerd (£ pagina 154).
Aan elke handset zijn Gigaset.net-nummer en het nummer voor het vaste telefoonnet vast toegewezen als zendnummers.
Opmerkingen
Na aanmelding bij het basisstation zijn aan een handset de volgende nummers
toegewezen:
u Ontvangstnummers: alle telefoonnummers van het toestel (vast net, Gigaset.net en VoIP).
u Zendnummers: het nummer voor het vaste net en het VoIP-telefoonnummer dat u als eerste in de configuratie van het toestel heeft ingevoerd.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Nummer toewijzen openen
De namen van alle aangemelde handsets worden weergegeven. Voor elke
handset wordt een lijst met telefoonnummers weergegeven die voor het toestel geconfigureerd en ingeschakeld zijn. De kolom Verbindingen bevat de verbindingsnamen. De verbinding via het vaste net staat telkens aan het einde van
de lijst.
¤ Leg voor elke handset een VoIP-telefoonnummer als zendnummer vast.
Hiervoor klikt u in de kolom voor uitgaande gesprekken op de optie achter het
telefoonnummer. De bestaande toewijzing wordt automatisch gedeactiveerd.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Het nummer voor het vaste telefoonnet is vast als zendnummer toegewezen
aan elke handset. De toewijzing kan niet worden gedeactiveerd. Hierdoor is
zekergesteld, dat op elke handset de noodnummers kunnen worden gekozen.
Bovendien is het Gigaset.net-nummer vast toegewezen als zendnummer aan
elke handset.
151
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
¤ Selecteer voor elke handset de telefoonnummers (vast net, VoIP) die als ont¤
vangstnummers aan de handset moeten worden toegewezen. Hiervoor klikt
u in de kolom voor binnenkomende gesprekken op de optie achter het telefoonnummer. U kunt aan elke handset meerdere telefoonnummers of geen telefoonnummer toewijzen (
= toegewezen).
Vervolgens op de knop Opslaan klikken om de instellingen op te slaan.
Opmerkingen
u Als een VoIP-telefoonnummer dat als zendnummer aan een handset is toe-
gewezen, wordt gewist of gedeactiveerd dan wordt automatisch het eerste
geconfigureerde VoIP-telefoonnummer toegewezen aan de handset.
u Is een telefoonnummer aan geen enkele handset als ontvangstnummer
toegewezen, dan worden oproepen aan dit nummer op geen enkele handset gesignaleerd.
u Als u voor geen van de handsets ontvangstnummers heeft ingesteld, dan
worden de oproepen op alle verbindingen aan alle handsets gesignaleerd.
Doorschakelen voor VoIP-verbindingen inschakelen
U kunt oproepen voor uw VoIP-nummers en aan uw Gigaset.net-nummer doorverbinden.
Oproepen voor uw VoIP-nummers kunt u naar een willekeurig extern nummer
doorverbinden (VoIP, vast telefoonnet of mobiel telefoonnet). Het doorverbinden vindt plaats via een VoIP-verbinding.
Oproepen voor uw Gigaset.net-nummer kunt u binnen het Gigaset.net doorverbinden, d.w.z. aan een ander Gigaset.net-nummer.
U kunt voor uw Gigaset.net-nummer en voor elk van uw VoIP-nummers (VoIPaccount) aangeven of en wanneer oproepen voor deze VoIP-nummers moeten
worden doorverbonden.
Op de handset kunt u de doorschakeling instellen en in- en uitschakelen,
£ pagina 65.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Doorschakelen openen
Er wordt een lijst weergegeven met alle VoIP-verbindingen die u heeft geconfigureerd en uw Gigaset.net-nummer.
Verbindingen
Naam die u aan het VoIP-nummer heeft toegewezen. resp. Gigaset.net selecteren.
Version 2.1, 08.01.2007
Wanneer
152
Geef aan, wanneer een oproep voor dit VoIP-nummer moet worden doorgeschakeld. Bij bezet / Geen gehoor / Direct. Selecteer Uit om de oproepdoorschakeling uit te schakelen.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Telefoonnummer
Voer het telefoonnummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld. Houd er rekening mee dat u bij doorschakelen naar een lokaal telefoonnummer in het vaste net eventueel ook het netnummer moet aangeven.
Dit is afhankelijk van de VoIP-provider en de instelling voor het automatisch kiezen van het netnummer, £ pagina 153).
De instellingen worden alleen toegepast op het geselecteerde telefoonnummer in Verbindingen.
Opmerking
Om uw vast telefoonnummer door te schakelen, £ pagina 62.
Eigen netnummer invoeren, automatische netnummer voor VoIP
inschakelen/uitschakelen
Sla in uw basisstation het volledige voorkiesnummer (met landcode) op voor
de locatie waar u uw toestel gebruikt.
Bij VoIP-oproepen moet u in het algemeen het netnummer (regiocode) invoeren – ook bij lokale gesprekken. Om te voorkomen dat u bij lokale gesprekken
telkens het netnummer moet invoeren, kunt u het toestel zo instellen dat bij
alle VoIP-gesprekken automatisch het netnummer voor het telefoonnummer
wordt geplaatst ( £ Optie Netnummer voor locale gesprekken via VoIP voorkiezen).
Bij VoIP-oproepen wordt het ingevoerde netnummer geplaatst voor alle nummers die niet met 0 beginnen, ook als u een nummer uit het telefoonboek of
een andere lijst kiest.
Uitzonderingen: Telefoonnummer waarvoor u kiesregels heeft gedefinieerd
en de optie Netnummers gebruiken heeft uitgeschakeld(£ pagina 154).
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Oproep Voorbereiding.
Onderdeel Kengetal
Voer hier de volgende gegevens in:
¤ Selecteer in de lijst Land de landinstelling die u wilt gebruiken. Hierdoor
wordt de landcode en de prefix van het netnummer automatisch ingesteld
(in de velden Internationaal Prefix / Kengetal en Lokaal Prefix).
¤ Voer in het veld Lokaal Kengetal het netnummer van uw stad zonder prefix in
Version 2.1, 08.01.2007
¤
¤
(maximaal 8 tekens 0 - 9, *, #, R, P, r, p) , bijvoorbeeld 70 (voor Den Haag).
Klik op de optie Ja achter Netnummer voor locale gesprekken via VoIP voorkiezen
om de functie in te schakelen.
Klik op Nee om de functie uit te schakelen. U moet dan ook bij lokale
gesprekken via VoIP het netnummer invoeren. Nummers in het telefoonboek moeten voor het kiezen via VoIP altijd met netnummer worden vastgelegd.
Klik op de knop Opslaan om de instellingen op te slaan.
153
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Let op
u Het netnummer wordt bij het kiezen via VoIP ook voor de alarmnummers
geplaatst, als voor deze nummers geen kiesregels zijn gedefinieerd.
u Het netnummer wordt niet voor de nummers van uw voicemail geplaatst
die in het basisstation zijn opgeslagen (£ pagina 157).
Kiesregels definiëren – Kostencontrole
Om gesprekskosten te besparen, kunt u kiesregels definiëren:
u U kunt voor bepaalde telefoonnummers het verbindingstype definiëren
(één van uw VoIP-accounts, het vaste telefoonnet) waarmee u wilt bellen en
waarvoor de gesprekken moeten worden afgerekend.
Als u slechts enkele cijfers invoert (bijvoorbeeld netnummer, landcode of
mobiel netwerk) worden alle telefoonnummers die met deze cijfers beginnen via de geselecteerde verbinding gekozen.
u U kunt bepaalde telefoonnummers blokkeren, d.w.z. uw toestel brengt
geen verbindingen tot stand met deze nummers (bijvoorbeeld 0190- of
0900-nummers).
De kiesregels gelden voor alle aangemelde handsets. De instelling van de standaardverbinding (c kort/lang indrukken) en de zendnummers van de handsets zijn bij het kiezen van nummers met een kiesregel niet werkzaam.
Opmerkingen
Kiesregels (met uitzondering van een blokkering) kunt u omzeilen:
u U kiest het nummer met lijnsuffix (bijvoorbeeld 123456789#3,
£ pagina 42).
u U selecteert voordat u het nummer invoert een ander verbindingstype met
een van de displaytoetsen §tel.net§ of §IP§ (£ pagina 105).
Als u bijvoorbeeld op §tel.net§§ drukt, wordt het nummer via het vaste telefoonnet gekozen, ook als het volgens de kiesregel via een VoIP-verbinding
zou moeten worden gekozen.
Tips:
u Vergelijk de tarieven voor interlokale en met name internationale gesprek-
Version 2.1, 08.01.2007
ken van uw providers voor het vaste net en VoIP en geef voor elk nummer
aan, welke verbinding moet worden gebruikt, bijvoorbeeld een kiesregel
voor de Telefoonnummer “0033“heeft betrekking op alle gesprekken naar
Frankrijk.
u U kunt via een kiesregel definiëren, dat nummers die met een voorkiesnummer beginnen altijd via het vaste telefoonnet moeten worden gekozen. Voer
hiervoor het voorkiesnummer in het veld Telefoonnummer in.
154
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Kiesregels definiëren
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Oproep Voorbereiding.
Onderdeel Oproep Voorbereiding
Definieer kiesregels voor uw toestel. Voer de volgende gegevens in:
Telefoonnummer
Voer een telefoonnummer of een van de eerste cijfers van het nummer in
(bijvoorbeeld een voorkiesnummer) waarvoor een kiesregel moet worden
gebruikt (max. 15 tekens).
Netnummers gebruiken
Schakel deze optie in als bij alle oproepen via VoIP van het nummer in Telefoonnummer resp. alle nummers die met de cijfers in Telefoonnummer beginnen, het
automatische netnummer moet worden (£ pagina 153) gebruikt.
Verbindingstype
In de lijst staan al uw geconfigureerde VoIP-verbindingen en uw vaste telefoonaansluiting. De namen die u aan de verbindingen heeft toegekend, worden
weergegeven.
¤ Selecteer in de lijst de verbinding die moet worden gebruikt voor het nummer c.q. de nummers die met de aangegeven cijfers beginnen.
Of:
¤ Selecteer Blokkeren als het nummer c.q. de nummers die met de aangegeven
cijfers beginnen, moeten worden geblokkeerd.
Bij het kiezen van een geblokkeerd nummer verschijnt Niet mogelijk! op het
display.
Beschrijving (optioneel)
Hier kunt u een commentaar van max. 20 tekens invoeren die de kiesregel
beschrijft.
¤ Klik op Toevoegen.
De kiesregel wordt direct ingeschakeld.
Als uw toestel nog over vrije posities voor kiesregels beschikt, verschijnt een
nieuwe lege regel voor het invoeren van een volgende kiesregel.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Als kiesregels elkaar overlappen, wordt de kiesregel gebruikt met de grootste
overeenkomsten.
Voorbeeld:
U heeft een kiesregel gedefinieerd voor nummer “02“ en een twee kiesregel
voor “023“. Bij het kiezen van “0231...“ wordt de tweede kiesregel gebruikt, bij
het kiezen van “0208...“ de eerste.
155
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Voorbeelden
u U wilt uw toestel blokkeren voor alle 0190-nummers.
Kiesregel:
Telefoonnummer = 0190 Verbindingstype = Blokkeren
u Alle oproepen naar het mobiele netwerk moeten verlopen via uw VoIP-verbinding bij provider B.
Kiesregels:
Telefoonnummer = 017 Verbindingstype = IP3, provider B
alsmede overeenkomstige vermeldingen voor “015“ en “016“.
Kiesregels inschakelen/uitschakelen
¤ Als u in de kolom Actief op de optie klikt, wordt de bijbehorende kiesregel
ingeschakeld/uitgeschakeld ( = ingeschakeld).
Een uitgeschakelde kiesregel wordt pas weer gebruikt als u deze weer inschakelt.
Kiesregels wissen
¤ Klik op de knop Verwijderen achter de kiesregel die u wilt wissen.
De kiesregel wordt direct uit de lijst verwijderd. De lijstpositie wordt vrijgegeven.
Opmerking
De bij levering geprogrammeerde kiesregels (voor alarmnummers) kunt u niet
deactiveren en niet wissen.
Alarmnummers
Version 2.1, 08.01.2007
In sommige landen zijn standaard kiesregels gedefinieerd voor alarmnummers
(bijvoorbeeld voor de plaatselijke politie). Als Verbindingstype is het vaste telefoonnet ingesteld.
U kunt deze kiesregels niet wissen, uitschakelen of blokkeren. U kunt echter het
Verbindingstype wijzigen.
Doe dit echter alleen als het toestel niet op het vaste telefoonnet aangesloten
is. Als u een VoIP-verbinding selecteert, controleer dan of de VoIP-provider alarmnummers ondersteunt.
Als er geen alarmnummers zijn geprogrammeerd, moet u zelf kiesregels voor
alarmnummers aanmaken en aan een verbinding toewijzen voordat u weet, of
alarmnummers worden ondersteund. Schakel bij deze kiesregels de optie Netnummers gebruiken uit. In het vaste telefoonnet worden alarmnummers altijd
ondersteund.
156
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Let op
u Bij ingeschakelde toetsblokkering kunnen de alarmnummers niet worden
gekozen. Druk lang op de hekje-toets # voordat u het nummer kiest om
de toetsblokkering op te heffen.
u Als u een automatisch netnummer heeft ingeschakeld (£ pagina 153) en
er zijn geen kiesregels voor alarmnummers gedefinieerd, wordt het netnummer ook voor de alarmnummers geplaatst als deze via VoIP worden
gekozen.
Voicemail in-/uitschakelen, nummer invoeren
Veel aanbieders van vaste telefonie en VoIP-providers bieden een antwoordapparaat in het telefoonnet aan: voicemail.
Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen (vast net of bijbehorend VoIP-nummer).
Via de webconfigurator kunt u voor elke geconfigureerde verbinding (VoIP,
vast telefoonnet) het nummer van de bijbehorende voicemail invoeren. De voicemail van uw VoIP-verbindingen kunt u in- of uitschakelen.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Voicemail.
Op de webpagina wordt een lijst met alle mogelijke verbindingen weergegeven. In de kolom Verbinding staan de namen van de verbindingen.
Nummer invoeren
¤ Voer achter de gewenste verbinding in de kolom Telefoonnummer het num-
¤
mer van de voicemail in.
Bij sommige VoIP-providers wordt het nummer van de voicemail al bij het
downloaden van de algemene VoIP-providergegevens (£ pagina 137) in
uw basisstation opgeslagen en onder Telefoonnummer weergegeven.
Vervolgens op de knop Opslaan klikken om de instellingen op te slaan.
Voicemail in-/uitschakelen
¤ Met de optie in de kolom Actief kunt u de afzonderlijke voicemails in- ( ‰ ) en
uitschakelen ( ). Het in- en uitschakelen gebeurt zodra u op de optie klikt.
Het is niet nodig de wijziging op te slaan.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
U dient de voicemail voor uw vaste telefoonverbinding bij uw provider voor
vaste telefonie te hebben aangevraagd.
157
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
DTMF-signalering voor VoIP instellen
De DTMF-signalering wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opvragen en besturen van enkele voicemaildiensten via cijfercodes.
Voor het versturen van DTMF-codes via VoIP moet u aangeven, hoe de toetscodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en moeten worden verstuurd:
als hoorbare informatie in het spraakkanaal of als zogenoemde “SIP-infomelding“.
Vraag bij uw VoIP-provider na, welke vorm van DTMF-signalering hij ondersteunt.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Geavanceerde instellingen openen
Onderdeel DTMF over VoIP-verbindingen
Voer de gewenste instellingen voor het versturen van DTMF-signalen in.
¤ Activeer Geluid of RFC 2833, als de DTMF-signalen akoestisch (in spraakpakketten) moeten worden verstuurd.
¤ Activeer SIP-Info als de DTMF-signalen als codes moeten worden verstuurd.
¤ Vervolgens op de knop Opslaan klikken om de instellingen op te slaan.
Opmerkingen
u De instellingen voor de DTMF-signalering gelden voor alle VoIP-verbindin-
gen (VoIP-accounts).
u Op breedbandverbindingen (G.722-codec wordt gebruikt) kunnen DTMF-
signalen niet in het audiopad (Geluid) worden verstuurd.
R-toetsfunctie definiëren voor VoIP (Hook Flash)
Uw VoIP-provider ondersteunt eventueel bijzondere functies. Om een dergelijke functie te kunnen gebruiken, moet het toestel een bepaald signaal (datapakket) naar de SIP-server sturen. U kunt dit “signaal“ onder de R-toets van uw
toestel programmeren.
Als u tijdens een VoIP-gesprek op de R-toets drukt, wordt het signaal verstuurd.
Voorwaarde:
u De DTMF-signalering via SIP-info-meldingen is ingeschakeld, d.w.z. de optie
SIP-Info op deze webpagina is ingeschakeld (£ pagina 158).
u De S-toets wordt niet gebruikt voor Oproepomleiding, d.w.z. voor
oproepomleiding is Gebruik de R-toets om door te schakelen met de SIP Refermethode = Nee ingeschakeld (£ pagina 159).
Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, zijn de velden in het onderdeel Hook Flash (R-toets) niet zichtbaar.
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Geavanceerde instellingen openen
Onderdeel Hook Flash (R-toets)
¤ Voer in de velden Application Type (maximaal 31 tekens) en Application Signal
(maximaal 15 tekens) de gegevens in die u van uw VoIP-provider heeft ontvangen.
158
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
¤ Vervolgens op de knop Opslaan klikken om de instellingen op te slaan.
De instelling voor de R-toets geldt voor alle aangemelde handsets.
Doorverbinden configureren voor VoIP
Bij wisselgesprekken via VoIP-verbindingen kunt u beide externe deelnemers
met elkaar verbinden (afhankelijk van de provider). Voor de functie Doorverbinden kunt u instellingen invoeren.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Geavanceerde instellingen.
Onderdeel Gesprek doorverbinden
¤ Voer in de volgende velden uw instellingen voor oproepomleiding via VoIP
in:
Gebruik de R-toets om door te schakelen met de SIP Refer-methode
Als u de optie Ja inschakelt, worden tijdens het wisselen beide externe deelnemers met elkaar verbonden als u de R-toets S indrukt. Uw verbindingen met
beide deelnemers worden verbroken.
Gesprek doorverbinden door neerleggen
Als u de optie Ja inschakelt, worden tijdens het wisselen beide externe deelnemers met elkaar verbonden als u de verbreektoets a indrukt. Uw verbindingen met beide deelnemers worden verbroken.
Preferred Refer To
Geef het protocol aan (de inhoud van de “Refer To“-informatie) dat bij het doorverbinden bij voorkeur moet worden gebruikt:
Target’s contact info
Dit protocol wordt aangeraden voor “gesloten“ netwerken (bedrijfs- en concernnetwerken).
Original URL
Dit protocol wordt aangeraden als het basisstation via een router met NAT is
verbonden met het internet.
Automatic Refer To
Als u de optie Ja inschakelt, probeert de basis automatisch het optimale protocol te selecteren.
Als het basisstation het optimale protocol niet kan vinden, wordt het protocol
gebruikt dat onder Preferred Refer To is ingesteld.
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Vervolgens op de knop Opslaan klikken om de instellingen op te slaan.
Opmerking
Hoe u een gesprek kunt doorverbinden als u zowel Gebruik de R-toets om door te
schakelen met de SIP Refer-methode als ook Gesprek doorverbinden door neerleggen
uitschakelt, £ pagina 67.
159
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Lokale communicatiepoorten voor VoIP definiëren
Geef aan welke lokale communicatiepoorten (poortnummers) van het toestel
moeten worden gebruikt voor VoIP-telefonie. De poorten mogen niet door een
andere gebruiker op het LAN worden gebruikt.
De volgende communicatiepoorten worden gebruikt voor VoIP-telefonie.
u SIP-poort
Communicatiepoort waarmee het toestel (SIP-) signaleringsgegevens ontvangt.
u RTP-poort
Per VoIP-verbinding worden twee opeenvolgende RTP-poorten (elkaar
opvolgende poortnummers) gebruikt. Via de ene poort worden spraakgegevens en via de andere besturingsgegevens ontvangen.
U kunt vaste poortnummers resp. poortnummerbereiken definiëren voor SIPen RTP-poort of uw toestel zo instellen dat het willekeurige vrije poorten
gebruikt uit een gedefinieerd poortnummerbereik.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Telefonie ¢ Geavanceerde instellingen.
Onderdeel Listen Ports voor VoIP-verbindingen
Gebruik willekeurige poorten
Klik op Nee als het toestel de poorten in de velden SIP-poort en RTP-poort moet
gebruiken.
Klik op de optie Ja als het toestel voor SIP-poort en RTP-poort geen vaste poorten
moet gebruiken, maar willekeurige vrije poorten uit gedefinieerde poortnummerbereiken.
Het gebruik van willekeurige poorten is nuttig wanneer op dezelfde router met
NAT meerdere telefoons moeten worden gebruikt. De telefoons moeten dan
verschillende poorten gebruiken, opdat de NAT van de router inkomende
gesprekken en spraakgegevens slechts naar één telefoon (de geadresseerde)
kan doorsturen.
Gebruik willekeurige poorten = Nee
Version 2.1, 08.01.2007
SIP-poort
160
Definieer het poortnummer van de SIP-poort. Voer in het veld een getal tussen
1024 en 49152 in.
Het standaard-poortnummer voor SIP-signalering is 5060.
Het ingevoerde poortnummer mag zich niet binnen het poortbereik van RTPpoort bevinden.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
RTP-poort
Voer een bereik van poortnummers in dat voor RTP-poorten moet worden
gebruikt. Dit bereik moet in het LAN (router) voor het toestel zijn gereserveerd.
Voer in het linker veld het kleinste poortnummer en in het rechter veld het
grootste poortnummer van het poortnummerbereik in (waarden tussen 1024
en 55000).
Grootte van het poortnummerbereik:
Het verschil tussen de poortnummers moet tenminste 6 zijn als u twee simultane VoIP-gesprekken op uw toestel wilt toelaten. Het moet tenminste 4 zijn als
u slechts één VoIP-gesprek wilt toelaten ( ¢ Optie Slechts 1 VoIP-gesprek
toestaan op pagina 146).
Het kleinere poortnummer van het bereik (in het linker veld) moet een even
nummer zijn. Als u hier een oneven getal invoert, wordt automatisch het eerste
lagere even getal ingesteld. Voert u bijvoorbeeld 5003 in, dan wordt 5002
ingesteld).
Het standaard-poortnummer voor spraakoverdracht is 5004.
Gebruik willekeurige poorten = Ja
SIP-poort
Voer het poortnummerbereik in waaruit de SIP-poort moet worden gekozen.
Voer in het linker veld het kleinste poortnummer en in het rechter veld het
grootste poortnummer van het poortnummerbereik in (waarden tussen 1024
en 49152).
Dit poortnummerbereik mag niet zich niet overlappen met het poortnummerbereik dat u onder RTP-poort heeft gedefinieerd.
De standaardinstelling is 5060 tot 5076.
RTP-poort
Voer een poortnummerbereik in waaruit de RTP-poort moet worden gekozen.
Voer in het linker veld het kleinste poortnummer en in het rechter veld het
grootste poortnummer van het poortnummerbereik in.
De standaardinstelling is 5004 tot 5020.
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Vervolgens op de knop Opslaan klikken om de instellingen op te slaan.
161
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Messaging
Uw basisstation Gigaset A580 IP beschikt over Messaging-functies die u met
een Messaging-compatibele handset, bijvoorbeeld een handset Gigaset
S67H, S68H, SL37H of C47H, kunt gebruiken. U meldt deze handset dan eerst
bij uw basis aan.
De volgende messaging-functies staan ter beschikking:
u Messenger-functies
Met de Messenger-client van uw basisstation kunt u gebruik maken van
Instant Messaging (direct versturen van berichten, chatten). Het toestel
ondersteunt de XMPP-Messenger (Jabber).
u E-mail-functies
Uw toestel controleert regelmatig of er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen in uw Inbox. Nieuwe e-mailberichten worden op handsets met
Messaging-functie weergegeven door e-mailnotificaties (afzender en
onderwerp van het e-mailbericht. U kunt de eerste 500 tot 600 tekens van
een e-mailtekst op de handset lezen.
Toegangsgegevens voor Messenger opslaan
Version 2.1, 08.01.2007
Om de Messenger-functies van uw basisstation te kunnen gebruiken, dient u
een handset aan te melden die Messaging ondersteunt en de toegangsgegevens voor uw Messenger-server op te slaan in het toestel.
Uw basisstation is al geregistreerd bij de Jabber-server van het Gigaset.net. Aan
het toestel is een account toegewezen. Met dit account kunt u chatten met
andere Gigaset.net-deelnemers. Hiervoor hoeft u zich alleen met uw webbrowser in te loggen bij dit account op de Messenger-server van Gigaset.net en
vervolgens een buddy-lijst aan te maken ( £ “Gigaset.net-Jabber-account
instellen“ , pagina 164).
U kunt zich ook laten registreren bij een andere Instant Messaging Provider die
de XMPP-Messenger (Jabber) ondersteunt.
Voordat u met de Messenger van uw toestel “online“ kunt gaan en op internet
kunt “chatten“, dient u de toegangsgegevens van een Messenger-server in uw
toestel op te slaan.
Voor uw toestel kunt u een Resource-naam en een Prioriteit vastleggen. Beide
zijn nodig als u met meerdere apparaten (telefoon, desktop-PC en notebook)
tegelijkertijd met dezelfde Jabber ID bij de Messenger-server bent aangemeld
(online bent).
Aan de hand van de Resource-naam worden deze apparaten onderscheiden.
Zonder resource-naam kan de telefoon zich niet aanmelden bij de Messengerserver.
U moet een Prioriteit toekennen omdat elk bericht maar aan een apparaat per
Jabber-ID wordt gezonden. De Prioriteit bepaalt welk apparaat het bericht ontvangt.
162
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Voorbeeld
u bent met een handset van uw telefoon en uw PC gelijktijdig online. Aan uw
telefoon (Resource-naam “phone“) heeft u de Prioriteit 5 toegewezen en aan de
PC (Resource-naam “PC“) de prioriteit 10. In dit geval wordt een bericht dat is
geadresseerd aan uw Jabber-ID, naar uw telefoon gestuurd.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Messaging ¢ Messenger openen
¤ Geef in het veld Messenger-account aan, of u de Gigaset.net-Jabber-server of
¤
¤
¤
¤
¤
Version 2.1, 08.01.2007
¤
de Messenger-server van een andere provider wilt gebruiken (Ander
account).
Voor Gigaset.net zijn de toegangsgegevens al in het basisstation opgeslagen.
Deze worden in Jabber ID,Login-wachtwoord en Jabber-server weergegeven.
Met deze gegevens kunt u zich ook met uw PC bij de Gigaset.net-Jabber-server aanmelden.
Voer in de velden Jabber ID en Login-wachtwoord de gebruikers-ID (max. 50
tekens) en het wachtwoord (max. 20 tekens) in waarmee u bent geregistreerd bij de Messenger-server. Als u Messenger-account = Gigaset.net heeft
geselecteerd, dan zijn de velden al ingevuld met de gegevens van uw
Gigaset.net-account.
Voer in het veld Jabber-server het IP-adres of de DNS-naam van de Messenger-server in waarop u bent geregistreerd voor Instant Messaging.
Max. 74 alfanumerieke tekens.
Als u Messenger-account = Gigaset.net heeft geselecteerd, is het veld ingevuld
met de naam van de Gigaset.net-server.
In het veld Jabber-server poort het nummer van de communicatiepoort op de
Jabber-server invoeren. De standaardpoort is 5222.
Als u Messenger-account = Gigaset.net dan is het poortnummer al ingevoerd.
In het veld Resource een resource-naam aangeven (max. 20 tekens).
De standaardinstelling is: phone.
In het veld Prioriteit de prioriteit voor uw telefoon aangeven. Kies voor de
prioriteit een getal tussen -128 (hoogste prioriteit) en 127 (laagste prioriteit).
De standaardinstelling is: 5
Op de knop Opslaan klikken.
163
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Gigaset.net-Jabber-account instellen
Uw toestel is al geregistreerd bij de Jabber-server van het Gigaset.net. Aan het
toestel is een account toegewezen.
Om met deze account met andere Gigaset.net-deelnemers te kunnen chatten,
dient u op uw PC de gewenste Gigaset.net-deelnemers op te nemen in een
contactlijst (buddy-lijst). U kunt hiervoor elke gangbare Jabber-client gebruiken (bijvoorbeeld PSI, Miranda; zie hiervoor bijv. http://www.swissjabber.ch).
Om de Gigaset.net-Jabber-account te kunnen gebruiken, gaat u als volgt te
werk:
¤ Start de webconfigurator, open webpagina Instellingen ¢ Messaging
¢ Messenger en selecteer in het veld Messenger-account Gigaset.net. In Jabber
ID en Login-wachtwoord worden uw account-gegevens weergegeven.
Deze gegevens heeft u nodig om met de Jabber-client een buddy-lijst aan te
maken op uw PC.
¤ Start op uw PC uw Jabber-client.
¤ Voer in de Jabber-client uw Gigaset.net-Jabber ID als nieuwe account in.
De Jabber ID bestaat uit uw Gigaset.net-nummer en “@jabber.gigaset.net“
Voorbeeld: 12345678901#9@jabber.gigaset.net
¤ Voer vervolgens uw Login-wachtwoord in.
Opmerkingen
u Niet de optie “Nieuwe account aanmaken“ selecteren. Uw Gigaset.net-Jab-
ber-account is al binnen het Gigaset.net aangemaakt.
u De optie “SSL-verbinding“ moet in de Jabber-client uitgeschakeld zijn.
¤ U kunt nu Gigaset.net-deelnemers toevoegen als contacten (buddies).
Als Jabber-ID van een deelnemer voert u zijn Gigaset.net-nummer in, aangevuld met “@jabber.gigaset.net“ (bijvoorbeeld: 2141524901#9@jabber.gigaset.net).
Aan de deelnemer wordt het verzoek “Toevoegen aan contactlijst“ verstuurd.
Als de deelnemer dit verzoek positief beantwoordt, wordt hij toegevoegd aan
uw buddy-lijst.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Voor meer informatie over online gaan met uw handset met Messaging en
chatten met buddies of Buddies opbellen, kunt u bijvoorbeeld nalezen in de
uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Gigaset S675 IP of C470 IP. U vindt deze
op internet onder:
www.gigaset.com
164
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
E-mailinstellingen vastleggen
Het toestel kan alleen een verbinding tot stand brengen met de Inbox-server en
uw Inbox benaderen als u het adres resp. de DNS-naam van uw Inbox-server en
uw persoonlijke toegangsgegevens in het toestel heeft opgeslagen en het
opvragen van e-mails heeft ingeschakeld.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Messaging ¢ E-Mail openen
¤ In het veld Login-naam de gebruikersnaam (accountnaam) invoeren die u
heeft gekregen van de internetprovider (max. 74 tekens).
¤ In het veld Login-wachtwoord het wachtwoord invoeren dat u van de provider
¤
¤
¤
heeft gekregen voor toegang tot de Inbox-server (max. 32 tekens; let op het
gebruik van hoofdletters en kleine letters).
In het veld POP3-server de naam van de Inbox-server (POP3-server) invoeren
(max. 74 tekens). Voorbeeld: pop.theserver.com.
Selecteer in de lijst E-mailnotificatie de tijdinterval waarbinnen uw toestel
moet controleren of er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen. Selecteer de optie Nooit als u deze functie wilt uitschakelen. Selecteer een van de
andere waarden om de functie in te schakelen.
Klik op de knop Opslaan om de instellingen in het toestel op te slaan.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Hoe op uw handset met Messaging-functie e-mailnotificaties worden weergegeven en hoe u deze kunt openen, kunt u bijvoorbeeld nalezen in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Gigaset S675 IP of C470 IP. U vindt deze op
internet onder: www.gigaset.com
165
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Info-diensten configureren / weergave op rustdisplay inschakelen
U kunt afzonderlijke samengestelde tekstinformatie (bijvoorbeeld weerberichten, RSS-feeds) op het rustdisplay van de aangemelde handsets Gigaset A58H
laten weergeven. Hiervoor moet u op de handset de screensaver Infodiensten
instellen (£ pagina 103). Hetzelfde geldt voor een aangemelde handset
Gigaset C38H.
Info-diensten configureren
Opmerking
De standaardinstelling is het weerbericht. Dit wordt op het rustdisplay van de handset
weergegeven zodra u de Infodiensten als screensaver instelt.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Diensten openen.
¤ Klik in het onderdeel Configuratie infodiensten op de koppeling
www.gigaset.net/myaccount
of voer de URL in het adresveld van een nieuw browservenster in.
De webpagina voor Gigaset.net Info Services wordt geopend. U bent al aangemeld onder uw gebruikersidentificatie voor Gigaset.net. Uw Gigaset.net gebruikersidentificatie en uw wachtwoord worden in het onderdeel Configuratie infodiensten van de webconfigurator-pagina Diensten weergegeven.
Er wordt een webpagina geopend waar u uw infodienst kunt samenstellen.
¤ Geef aan, welke informatie regelmatig op uw handset moet worden weergegeven.
Weergave van info-diensten voor de handsets Gigaset S67H, S68H, SL37H en
C47H inschakelen
Version 2.1, 08.01.2007
U kunt de geselecteerde teksten ook laten weergeven op elke handset Gigaset
S67H, S68H, SL37H of C47H die op uw basisstation is aangemeld.
Als een van deze handsets op uw basisstation is aangemeld, wordt op de
webpagina Diensten het onderdeel Infodiensten inschakelen weergegeven,
waarin u de weergave voor deze handsets kunt inschakelen.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Diensten openen.
¤ Activeer in het onderdeel Infodiensten inschakelen de optie Ja / Nee om de
weergave van de tekstinformatie in of uit te schakelen.
¤ Klik op de knop Opslaan om de instellingen in het toestel op te slaan.
Als er tekstinformatie beschikbaar is, wordt deze op alle aangemelde handsets
Gigaset S67H, S68H, SL37H of C47H op het rustdisplay weergegeven, mits de
digitale klok is ingesteld als screensaver.
De tekstinformatie overschrijft de digitale klok.
166
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Online-telefoonboek selecteren en aanmelden voor toegang
U kunt op de aangemelde handsets online-telefoonboeken (de Telefoongids en
de Bedrijvengids) gebruiken. Via de webconfigurator van het toestel kunt u
instellen welk online-telefoonboek u wilt gebruiken.
Bovendien kunt u bij inkomende oproepen de naam laten weergeven waarmee
de beller in het online- resp. Gigaset.net-telefoonboek is opgeslagen is (Weergave van de naam van de beller) – bij de oproepweergave op de handset en in de
lijst met oproepen.
Voorwaarde: de aanbieder van het geselecteerde online-telefoonboek ondersteunt deze functies.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Diensten.
De instellingen voert u in het onderdeel in Online-telefoonboek.
¤ Kies uit de lijst Provider de provider wiens online-telefoonboek u wilt gebruiken. Selecteer “geen“ als u geen online-telefoonboek wilt gebruiken.
Afhankelijk van de geselecteerde Provider worden de volgende velden weergegeven:
Login-naam, Login-wachtwoord
Worden weergegeven als u zich voor de toegang tot bepaalde diensten bij de
provider dient aan te melden:
u Bij sommige providers dient u zich te laten registreren voordat u gebruik
kunt maken van het online-telefoonboek. Voor gebruik van het online-telefoonboek dient u zich aan te melden met uw aanmeldnaam en uw wachtwoord. Deze gegevens dient u in het basisstation op te slaan.
u Andere providers maken onderscheid tussen standaard- en premiumdiensten. De standaarddiensten zijn zonder invoer van aanmeldnaam en wachtwoord toegankelijk.
Voor de premiumdiensten dient u zich te laten registreren. Om gebruik te
kunnen maken van de premiumdiensten moet u de toegangsgegevens in
het basisstation opslaan.
¤ Voer in de velden Login-naam (max. 74 tekens) en Login-wachtwoord
(max. 20 tekens) de gegevens in die u van uw provider heeft gekregen.
Version 2.1, 08.01.2007
¤ Klik op de knop Opslaan om de instellingen in het toestel op te slaan.
167
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Opmerkingen
£
u Hoe u de online-telefoonboeken op de handsets gebruikt,
pagina 76.
u In de lijst van de online-telefoonboeken op de handset ( s lang indrukken)
worden de providerspecifieke namen van de online-telefoonboeken weergegeven. In het lokale telefoonboek worden de standaardnamen De Telefoongids en Bedrijvengids weergegeven.
u Als u in de lijst Provider de vermelding “geen“ selecteert, dan worden de vermeldingen van De Telefoongids en De Bedrijvengids niet meer weergegeven in de lijst met online-telefoonboeken op de handset.
De telefoonboekvermeldingen voor het online-telefoonboek en de bedrijvengids blijven opgeslagen, maar u kunt er geen verbinding meer mee
maken.
Interne nummers en namen van de handsets wijzigen
Aan elke handsets wordt bij het aanmelden op het basisstation automatisch
een intern nummer (1 tot 6) en een interne naam (“INT “, “INT 2“ etc.) toegewezen (£ pagina 96).
U kunt de interne nummers en namen van alle aangemelde handsets wijzigen.
Opmerking
Hoe u interne nummers en namen via de handset wijzigt, £ pagina 98.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Handsets.
In het onderdeel Geregistreerde handsets worden de namen en interne nummers
van alle aangemelde handsets weergegeven.
¤ Selecteer de handset waarvan u het nummer/de naam wilt wijzigen.
¤ Nummer wijzigen: selecteer in de kolom Nr. van de handset het interne
nummer dat u aan de handset wilt toewijzen. Als er al een handset aanwezig
is met dit nummer, dient u de nummertoewijzing van deze handset eveneens te wijzigen. De nummers 1–6 kunnen elk maar een keer worden toegewezen.
¤ Naam wijzigen: wijzig eventueel in de kolom Naam de naam van de handset. De naam van de handset mag niet langer zijn dan 10 tekens.
¤ Herhaal deze stappen zo nodig voor andere handsets.
¤ Klik op de knop Opslaan om de instellingen op te slaan.
De wijzigingen worden in de interne lijsten van alle aangemelde handsets
doorgevoerd. In de interne lijst zijn de handsets gesorteerd op hun interne
nummers. De volgorde van de handsets in de lijst kan zich daarom wijzigen.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Als u een intern nummer dubbel toegewezen heeft, verschijnt hiervoor een
melding. De interne nummers worden niet gewijzigd.
168
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Telefoonboeken van de handset van/naar de PC kopiëren, wissen
Met de webconfigurator kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren op de telefoonboeken van de aangemelde handset.
u Telefoonboeken van handsets op een PC opslaan. De vermeldingen worden
in vCard-formaat in een vcf-bestand op de PC opgeslagen. Deze bestanden
kunt u met een ASCII-editor (bijv. NotePad/Editor in de Bureau-accessoires
van Windows) bewerken en op elke aangemelde handset laden. U kunt de
telefoonboekvermeldingen ook in uw adresboek op de PC (bijvoorbeeld
Outlook Express™-adresboek) overnemen.
u Kopieer contacten uit uw PC-adresboek naar de telefoonboeken van de
handsets. Exporteer de contacten bijvoorbeeld met Outlook Express ™ in
vcf-bestanden (vCards) en kopieer deze met de webconfigurator naar de
telefoonboeken van de handsets.
u Het telefoonboek op de handset wissen. Als u het telefoonboek-bestand
(vcf-bestand) op de PC heeft bewerkt en dit gewijzigde telefoonboek op de
handset wilt gebruiken, dan kunt u het bestaande telefoonboek op de handset eerst wissen.
Tip: maak een backup van het bestaande telefoonboek op de PC voordat u
het wist. U kunt het dan weer laden op de handset als het gewijzigde telefoonboek vanwege formatteringsfouten niet of niet volledig op de handset
kan worden geladen.
Opmerkingen
u Meer informatie over het vCard-formaat (vcf) vindt u op internet,
bijvoorbeeld onder:
www.en.wikipedia.org/wiki/VCard resp. www.de.wikipedia.org/wiki/VCard
(links beneden in het navigatiegedeelte van de webpagina kunt u de weergavetaal instellen)
u Als u een handsettelefoonboek (vcf-bestand) met meerdere vermeldingen
dat op de PC is opgeslagen wilt overnemen in het adresboek van Microsoft
Outlook™ , let dan op het volgende:
Microsoft Outlook™ neemt altijd slechts de eerste (telefoonboek-) vermelding uit het vcf-bestand over in zijn adresboek.
Voorwaarden:
u De handset kan telefoonboekvermeldingen verzenden en ontvangen.
u De handset is ingeschakeld en zich bevindt in de ruststand.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Handsets.
Version 2.1, 08.01.2007
De namen van alle aangemelde handsets worden in het onderdeel Telefoonboek
weergegeven.
¤ Selecteer de handset waarvan u het telefoonboek wilt bewerken. Klik hiervoor op de optie vóór de handset.
169
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Telefoonboek-bestand van de PC naar de handset laden
¤ Selecteer in het onderdeel Telefoonboekbestand het vcf-bestand dat u naar de
handset wilt kopiëren (volledige padnaam) of klik op de knop Zoeken... en
navigeer naar dit bestand.
¤ Klik op de knop Upload om de overdracht te starten.
Er wordt weergegeven hoeveel vermeldingen uit het tsv-bestand naar het telefoonboek worden overgedragen.
Overdrachtsregels
De telefoonboekvermeldingen die uit een tsv-bestand op de handset worden
geladen, worden toegevoegd aan het telefoonboek. Als er al een vermelding
voor deze naam bestaat, wordt deze eventueel aangevuld of er wordt een
andere vermelding met deze naam weergegeven. Er wordt geen telefoonnummer overschreven of gewist.
Opmerking
Afhankelijk van het type handset worden per vCard tot 3 vermeldingen met
dezelfde naam aangemaakt in het telefoonboek van de handset - per ingevoerd nummer een vermelding.
Telefoonboek van de handset op de PC laden
¤ Klik in het onderdeel Telefoonboek in Handset op de knop Opslaan. Er verschijnt
¤
een Windows-dialoogvenster voor het opslaan van het bestand.
Geef aan in welke map op de PC (volledige padnaam) u het telefoonboekbestand wilt opslaan. Klik op de knop Opslaan of OK.
Telefoonboek wissen
¤ Klik in het onderdeel Telefoonboek in Handset op de knop Verwijderen.
¤ Bevestig de vraag De telefoonboekgegevens van de geselecteerde handset wordt
verwijderd. Wilt u doorgaan? met OK.
Alle vermeldingen in het telefoonboek worden gewist, ook de vermeldingen
voor de online-telefoonboeken.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Voor informatie over het wissen van het telefoonboek op de handset,
£ pagina 74.
170
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Inhoud van het telefoonboekbestand (vcf-bestand)
De volgende gegevens worden (mits aanwezig) voor een telefoonboekvermelding naar het vcf-bestand geschreven resp. uit een vcf-bestand naar het telefoonboek van de handset gekopieerd:
§§1§§ Naam
§§2§§ Voornaam
§§3§§ Nummer
§§4§§ Nummer (kantoor)
§§5§§ Nummer (mobiel)
§§6§§ E-mailadres
§§7§§ Datum verjaardag (JJJJ-MM-DD) en tijd van een herinneringsoproep
(HH:MM) gescheiden door een “T“ (voorbeeld: 2008-01-12T11:00).
§§8§§ Aanduiding als VIP (X-SIEMENS-VIP:1)
Overige informatie die op een VCard kan staan, wordt niet in het telefoonboek
van de handset overgenomen.
Voorbeeld voor een vermelding in vCard-formaat:
BEGIN:VCARD
VERSIE:2.1
N:Hurkmans;Paul
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:paul@hurkmans.nl
BDAY:2008-01-12T11:00
X-SIEMENS-VIP:1
END:VCARD
Weergave van VoIP-statusberichten inschakelen
U kunt bij problemen met VoIP-verbindingen VoIP-statusberichten op de handset laten weergeven. Deze berichten geven informatie over de status van een
verbinding en bevatten een providerspecifieke statuscode die de servicedienst
helpt bij de analyse van het probleem.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Handsets openen.
Onderdeel VoIP-Status
¤ Op de optie Ja achter Geef de VoIP-status op de handset weer klikken om de
Version 2.1, 08.01.2007
¤
weergave van statusberichten in te schakelen.
Als u op Nee klikt, worden geen VoIP-statusberichten weergegeven.
Op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen op te slaan.
Opmerking
Op £ pagina 181 in de bijlage vindt u een tabel met statuscodes en hun betekenis.
171
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Firmware-update starten
Zo nodig kunt u updates van de firmware voor het basisstation op het toestel
laden.
Bij levering is de server ingevoerd waarop Gigaset Communications nieuwe
firmware-versies voor uw basisstation beschikbaar stelt. De URL van de internet-server wordt weergegeven in het veld Data-server.
Wijzig deze URL alleen indien nodig (bijvoorbeeld als u bij foutmeldingen
hierom wordt gevraagd). Dit adres wordt ook gebruikt om providergegevens
uit het internet te downloaden. Noteer daarom deze standaard-URL voordat u
de gegevens in dit veld overschrijft. U kunt de standaard-URL anders alleen
opnieuw instellen door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen (£ pagina 111).
Opmerkingen
u Bij een update vanuit het internet wordt gecontroleerd of er een nieuwe
versie van de firmware beschikbaar is. Als dit niet het geval is, wordt het
proces afgebroken.
u De firmware wordt alleen van het internet gedownload als u voor deze
update geen lokaal bestand invoert in het veld Aangepast Firmware-bestand.
Voorwaarden:
u Er wordt niet via het vaste net en ook niet via VoIP getelefoneerd.
u Er bestaat geen interne verbinding tussen aangemelde handsets of deurte-
lefoon.
u Het menu van het basisstation is met geen enkele handset geopend.
¤ Open de webpagina Instellingen ¢ Overige.
¤ Klik op de knop Firmware updaten.
De firmware wordt vernieuwd. Deze procedure kan tot 3 minuten duren.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
U kunt de firmware-update ook vanaf een handset starten (£ pagina 113).
172
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Firmware-update met lokaal firmware-bestand
In sommige situatie ontvangt u van de servicedesk van uw provider een firmware-bestand, dat u vanuit uw PC lokaal in uw toestel kunt laden, bijvoorbeeld
omdat u het firmware-bestand niet vanaf het internet kunt laden.
Voorwaarde: op de lokale PC draait een webserver (bijv. Apache).
¤ Sla het firmware-bestand eerst op uw PC op.
¤ Voer in het veld Aangepast Firmware-bestand het IP-adres van uw lokale PC in
het lokale netwerk en het volledige pad en de naam van het firmwarebestand op de PC in (maximaal 74 tekens).
Voorbeeld: 192.168.2.105/A580IP/FW_bestand.bin.
Op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen op te slaan.
¤
¤ Klik op de knop Firmware updaten om de update te starten.
De instelling wordt automatisch gebruikt bij deze firmware-update. De URL in
het veld Data-server blijft opgeslagen en wordt bij de volgende update opnieuw
gebruikt. Als u nog een update uit een firmware-bestand op uw PC moet uitvoeren, dient u het IP-adres en de bestandsnaam opnieuw in te voeren.
Opmerking
Als bij een firmware-update vanaf een lokale PC een fout optreedt, wordt automatisch de nieuwste firmware-versie van internet gedownload.
Automatische versiecontrole activeren/deactiveren
Als de versie-check is ingeschakeld, controleert het toestel dagelijks of de
Gigaset-configuratieserver nieuwe toestel-firmware of provider-profielen
(algemene providergegevens) bevat.
Als er een nieuwe versie is, wordt dit in een melding op de handset weergegeven en knippert de berichtentoets. U kunt dan een automatische update van de
firmware (£ pagina 114) of providergegevens laten uitvoeren.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Overige openen.
¤ Klik op de optie Ja achter Automatsch naar updates zoeken om de automatische
¤
versiecontrole te activeren.
Klik op Nee als u niet wilt dat een versiecontrole wordt uitgevoerd.
Op de knop Opslaan klikken om de wijzigingen op te slaan.
Version 2.1, 08.01.2007
Opmerking
Als het toestel op het tijdstip dat er gecontroleerd wordt op nieuwe versies niet
verbonden is met het internet (bijvoorbeeld omdat de router uitgeschakeld is),
dan wordt de controle uitgevoerd zodra het toestel weer op het internet is aangesloten.
173
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Datum/tijd overnemen van een tijdserver
Datum en tijd worden in de ruststand op de displays van de aangemelde handsets weergegeven. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor de correcte tijdweergave
in de bellerlijst en voor de wekkerfunctie.
U kunt de datum en tijd van het basisstation op twee manieren actualiseren:
handmatig met een van de aangemelde handsets (£ pagina 16) of automatisch door synchronisatie met een tijdserver op het internet.
Het synchroniseren met een tijdserver in- en uitschakelen verloopt als volgt:
¤ Webpagina Instellingen ¢ Overige openen.
¤ Selecteer in het veld Systeemtijd automatisch actualiseren de optie Ja om de
synchronisatie van het basisstation met een tijdserver in te schakelen.
Als u Nee kiest, neemt de basis de tijdinstellingen niet over van de tijdserver.
U moet de datum en tijd dan handmatig met een van de handsets instellen.
¤ In het veld Laatste synchronisatie met de tijdsserver wordt weergegeven wan¤
¤
¤
¤
¤
neer de datum en tijd voor het laatst zijn gesynchroniseerd met de tijdserver.
Voer in het veld Tijdserver het internetadres of de naam van de tijdserver in
die de basis moet gebruiken bij het synchroniseren van datum en tijd
(max. 74 tekens). Bij levering is op het basisstation de tijdserver
“europe.pool.ntp.org“ ingesteld. U kunt deze tijdserver overschrijven.
Selecteer in de lijst Land de landinstelling die u wilt gebruiken.
In Tijdzone wordt de tijdzone weergegeven die voor het Land geldt. De tijdzone geeft aan, hoeveel de lokale tijd (niet de zomertijd) afwijkt van de
Greenwich Mean Time (GMT).
Als er voor het geselecteerde land meerdere tijdzones zijn, verschijnen deze
in een lijst. Selecteer de Tijdzone die voor uw basisstation geldt.
Als er in uw tijdzone gebruik wordt gemaakt van zomer- en wintertijd, wordt
het veld Klok automatisch aanpassen aan zomertijd weergegeven.
Schakel de optie Aan in als bij het begin en einde van de zomertijd automatisch moet worden overgeschakeld op zomertijd resp. wintertijd.
Activeer de optie Uit, als u niet automatisch wilt overschakelen op zomertijd.
Let op: als de datum en tijd worden overgenomen van een tijdserver die
automatisch overschakelt van zomer- op wintertijd moet u de optie Uit
inschakelen.
Klik op de knop Opslaan om de instellingen in het toestel op te slaan.
Version 2.1, 08.01.2007
Na het starten van de synchronisatie worden datum en tijd vergeleken met de
tijdserver zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht.
Bij ingeschakelde synchronisatie worden datum en tijd in het algemeen één
keer per dag vergeleken (’s nachts). Bovendien vindt een vergelijking plaats na
elke systeemstart van het basisstation (bijvoorbeeld na een firmware-update
of een onderbreking van de stroomtoevoer).
174
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / web_server.fm / 11.03.2009
Webconfigurator - Telefoon instellen met een PC
Als u een nieuwe handset bij uw basisstation aanmeldt, neemt deze de tijd en
datum van het basisstation over zonder dat een extra vergelijking met de tijdserver plaatsvindt.
Na elke vergelijking met de tijdserver worden de datum en tijd naar alle aangemelde handsets gekopieerd.
Opmerkingen
u De standaard tijdserver “europe.pool.ntp.org“ blijft in het basisstation opge-
slagen, ook als u hem overschrijft met een andere server. Als u uw tijdserver
in het veld Tijdserver wist, wordt bij ingeschakelde synchronisatiefunctie
weer de standaard tijdserver gebruikt. Deze wordt echter niet meer in het
veld Tijdserver weergegeven.
u Als u in het veld Tijdserver een eigen tijdserver heeft ingevoerd en de synchronisatie tien keer is mislukt, wordt bij de volgende synchronisatie de
standaard tijdserver gebruikt.
u Als u de synchronisatie met de tijdserver heeft uitgeschakeld en op geen
enkele handset de datum en tijd heeft ingesteld, dan probeert het basisstation de datum en tijd over te nemen uit de CLIP-informatie (NummerWeergave) van een inkomende oproep.
Status van het toestel opvragen
Er wordt algemene informatie over de telefoon weergegeven.
¤ Op de menubalk op het tabblad Status klikken.
De volgende informatie wordt weergegeven:
Onderdeel: Lokaal Netwerk
IP-adres
Huidige IP-adres van de telefoon in het lokale netwerk. Voor het toekennen van
IP-adressen £ pagina 131.
MAC-adres
Apparaatadres van de telefoon.
Onderdeel: Software
Firmware-versie
Versie van de momenteel op de telefoon geladen firmware. U kunt updates van
firmware op de telefoon laden (£ pagina 113). Updates van de firmware worden op het internet ter beschikking gesteld.
Version 2.1, 08.01.2007
EEPROM-versie
Versie van de geheugenmodule EEPROM (£ pagina 208) van uw telefoon.
175
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Klantenservice (Customer Care)
Version 2.1, 08.01.2007
Wij geven u snel en persoonlijk advies!
Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:
www.gigaset.com/nl/service.
U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die
u kunt downloaden.
Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze
gebruiksaanwijzing.
In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt
u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.
0900-3333102 (0,25 Euro/min.)
Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.
In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt
geen omruil- of reparatieservice aangeboden.
176
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Vragen en antwoorden
Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur
per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/
customercare. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.
Opmerkingen
Ter ondersteuning van de service kan het nuttig zijn wanneer u de volgende
informatie bij de hand heeft:
u Firmwareversie, EEPROM en het MAC-adres van uw toestel
Deze informatie kunt u met de webconfigurator opvragen (£ pagina 175).
Hoe u het MAC-adres op de handset kunt laten weergeven, £ pagina 120.
u VoIP-statuscode (£ pagina 181)
Bij problemen met VoIP-verbindingen kunt u de VoIP-statusmeldingen op de
handset laten weergeven (£ pagina 117, pagina 171). U ontvangt een
statuscode die u bij het analyseren van het probleem ondersteunt.
In het display wordt niets weergegeven.
1. De handset is niet ingeschakeld.
Verbreektoets a lang indrukken.
¥
2. De batterij is leeg.
Batterij laden of vervangen (
¥
£ pagina 13).
In het display knippert “Basis“.
1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation of het bereik van het
basisstation is verminderd omdat de Eco-modus ingeschakeld is.
Afstand tussen handset en basis verkleinen.
Eventueel Eco-modus uitschakelen ( pagina 92).
¥
¥
£
2. De handset is afgemeld.
Handset aanmelden (
¥
£ pagina 95).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
Netadapter van het basisstation controleren (
¥
£ pagina 19).
4. De firmware van het basisstation wordt op dit moment ge-update.
Wacht tot de update is beëindigd.
¥
De handset gaat niet over.
1. Belsignaal is uitgeschakeld.
Belsignaal inschakelen (
¥
£ pagina 108).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op Bij alle.
Oproepdoorschakeling uitschakelen (vast telefoonnet
pagina 65/pagina 152).
¥
£
£ pagina 62; VoIP
Version 2.1, 08.01.2007
U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste net.
U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of een nieuwe kabel met een andere
stekkerindeling.
Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de
juiste stekkerindeling ( pagina 191).
¥
£
177
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.
De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Systeem-PIN opnieuw invoeren.
Heeft u de systeem-PIN vergeten?
De standaardinstellingen van het basisstation herstellen (reset) om de systeem-PIN
weer op 0000 in te stellen ( pagina 111).
¥
¥
£
Uw gesprekspartner hoort u niet.
U heeft toets k resp. displaytoets §Mic uit§ ingedrukt. De microfoon van de handset is
uitgeschakeld.
Displaytoets §Aan§ indrukken om de microfoon weer in te schakelen ( pagina 51).
¥
£
Bij oproepen vanuit het vaste telefoonnet wordt het nummer van de beller
ondanks NummerWeergave (CLIP) ( pagina 51) niet weergegeven.
£
Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.
De beller moet de functie Nummerweergave (CLI) bij zijn netwerkaanbieder niet
hebben laten onderdrukken.
¥
U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).
De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.
Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.
¥
U heeft geen verbinding met de router en aan het toestel is een vast IP-adres toegewezen
¥
¥
Op de router controleren of het IP-adres reeds door een ander apparaat in het LAN
wordt gebruikt of tot het bereik van IP-adressen behoort dat op de router voor dynamische adrestoewijzing is gereserveerd.
Eventueel het IP-adres van het toestel wijzigen ( pagina 118).
£
U heeft een gesprekspartner via VoIP gebeld, maar u hoort hem/haar niet.
Uw toestel is aangesloten op een router met NAT/firewall.
¥ Uw instellingen voor STUN-servers (£ pagina 141) of outbound-proxy
(£ pagina 142) zijn onvolledig of onjuist. Controleer de instellingen.
¥ Er is geen outbound proxy ingevoerd of de outbound-proxy-modus Nooit is geactiveerd (£ pagina 142) en uw toestel is aangesloten op een router met symmetrische
NAT of blokkerende firewall.
¥ Op uw router is de optie Port Forwarding ingeschakeld, maar er is geen vast IP-adres
toegewezen aan uw toestel.
U kunt niet via VoIP telefoneren. De melding Server niet bereikbaar! verschijnt.
¥
Wacht eerst enkele minuten. Vaak is het slechts een kortstondige gebeurtenis, die na
korte tijd vanzelf weer gecorrigeerd wordt.
Als de melding niet verdwijnt, gaat u als volgt te werk:
Controleer of de Ethernet-kabel van uw telefoon correct met de router is verbonden.
De kabelverbindingen van uw router met de internetaansluiting controleren.
Controleer of het toestel op het LAN is aangesloten. Stuur bijvoorbeeld via de PC een
ping-commando naar het toestel (ping s <lokaal IP-adres van het toestel>). Eventueel kon aan uw toestel geen IP-adres worden toegewezen of is het vaste IP-adres al
aan een andere LAN-deelnemer toegewezen. Controleer de instellingen van de router. Eventueel moet u de DHCP-server inschakelen.
Version 2.1, 08.01.2007
¥
¥
¥
178
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
U kunt niet via VoIP telefoneren. De melding SIP-registratie is mislukt! verschijnt.
Wacht eerst enkele minuten. Vaak is het slechts een kortstondige gebeurtenis, die na
korte tijd vanzelf weer gecorrigeerd wordt.
Als de melding niet verdwijnt, kan dit de volgende oorzaken hebben:
¥
1. De persoonlijke VoIP-toegangsgegevens die u heeft ingevoerd (Gebruikersnaam,
Loginnaam en Loginwachtwoord) zijn eventueel onvolledig of onjuist.
Controleer uw invoer. Let vooral op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine
letters.
¥
2. De algemene instellingen voor uw VoIP-provider zijn onvolledig of ongeldig (onjuist
serveradres).
Start de webconfigurator en controleer uw instellingen.
¥
U kunt niet via VoIP telefoneren. In het display wordt VoIP-config. fout: xxx (xxx = VoIPstatuscode) weergegeven.
U probeert via een VoIP-verbinding te bellen die niet juist geconfigureerd is.
Start de webconfigurator en controleer uw instellingen. Overige statuscodes en hun
betekenis vindt u op pagina 181.
¥
Een ingevoerd nummer wordt niet gekozen. Op het display wordt Niet mogelijk! weergegeven.
Het nummer is eventueel geblokkeerd (kiesregel).
Open de webpagina Oproep Voorbereiding van de webconfigurator en wis c.q. hef de
blokkering op.
¥
U kunt met de webbrowser van uw PC geen verbinding tot stand brengen met het
toestel.
¥
¥
¥
¥
Controleer het lokale IP-adres van de telefoon dat bij het tot stand brengen van de
verbinding wordt ingevoerd. Het huidige IP-adres van het toestel kunt u op de handset opvragen.
De LAN-verbindingen van PC en toestel controleren.
Controleer de bereikbaarheid van de telefoon. Stuur bijvoorbeeld via de PC een pingcommando naar het toestel (ping s <lokaal IP-adres van het toestel>).
U heeft geprobeerd de telefoon via Secure http (https://...) te bereiken. Probeer het
met http://... opnieuw.
U bent niet bereikbaar voor oproepen via internet.
Version 2.1, 08.01.2007
¥
¥
¥
Voor uw telefoon is er geen vermelding in de routing-tabel van uw router. Controleer
de instelling voor NAT-verversen ( pagina 142).
Uw telefoon is niet geregistreerd bij de VoIP-provider.
U heeft een onjuiste gebruikers-ID/wachtwoord of een onjuist domein ingevoerd
( pagina 139).
£
£
179
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Een firmware-update of een VoIP-profile-download wordt niet uitgevoerd.
1. Als in het display de melding Momenteel niet mogelijk! staat, zijn de VoIP-lijnen mogelijk
bezet of wordt er al een download/update uitgevoerd.
Herhaal deze procedure op een later tijdstip.
¥
2. Als in het display de melding Bestand beschadigd! staat, is het firmware- of profielbestand mogelijk ongeldig!
Gebruik alleen firmware en downloads die worden aangeboden op de standaard
ingestelde Gigaset-configuratieserver ( pagina 172) of die onder
www.gigaset.com/customercare ter beschikking worden gesteld.
¥
£
3. Als in het display de melding Server niet beschikbaar verschijnt, kan de download-server niet worden bereikt.
De server is momenteel niet bereikbaar. Herhaal deze procedure op een later tijdstip.
U heeft het standaard serveradres gewijzigd ( pagina 172). Corrigeer het
adres. Eventueel de standaardinstellingen van het basisstation herstellen.
¥
¥
£
4. Als in het display Transmissiefout! XXX wordt weergegeven, is bij de overdracht van het
bestand mogelijk een fout opgetreden. Voor XXX wordt een HTTP-foutcode weergegeven.
Herhaal de procedure. Neem contact op met de servicedienst als de fout zich
opnieuw voordoet.
¥
5. Als in het display de melding Controleer de IP-instellingen! staat, heeft uw toestel wellicht geen verbinding met het internet.
Controleer de kabelverbindingen tussen telefoon en router en tussen router en
internet.
Controleer of het toestel met het LAN verbonden is, d.w.z. of het bereikbaar is
onder zijn IP-adres.
¥
¥
U kunt een van uw voicemails niet beluisteren of bedienen.
VoIP:
De DTMF-signalering die op uw toestel is ingesteld, wordt niet door uw VoIP-provider
ondersteund.
Vraag uw VoIP-provider wat hij ondersteunt en wijzig eventueel de instellingen van
uw toestel( pagina 158).
Het basisstation gebruiken achter een telefooncentrale:
De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.
Telefooncentrale op toonkiezen instellen.
¥
£
¥
In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.
Datum/tijd zijn niet ingesteld.
Datum/tijd instellen ( pagina 16) of
Synchronisatie van het basisstation met een tijdserver op internet inschakelen
( pagina 174).
Version 2.1, 08.01.2007
¥
¥
180
£
£
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
VoIP-statuscodes
Bij problemen met uw VoIP-verbindingen schakelt u de functie Status op handset
in (£ pagina 120,pagina 171). U ontvangt dan een VoIP-statuscode, die u bij
het analyseren van het probleem ondersteunt. Geef deze code ook door aan de
servicemedewerker.
De volgende tabellen bevatten de belangrijkste statuscodes en hun betekenis.
Version 2.1, 08.01.2007
Status- Betekenis
code
0x31
VoIP-config. fout: IP-domein niet ingevoerd.
0x33
VoIP-config. fout: SIP-gebruikersnaam (Login-naam) niet ingevoerd.
Wordt bijvoorbeeld bij het kiezen met lijnsuffix weergegeven als op het basisstation voor deze suffix geen verbinding is geconfigureerd.
0x34
VoIP-config. fout: SIP-wachtwoord (Login-wachtwoord) niet ingevoerd.
0x300
De opgebelde deelnemer is onder meerdere aansluitingen bereikbaar. Indien
de VoIP-provider dit ondersteunt, wordt naast de statuscode ook een lijst met
telefoonaansluitingen meegestuurd. De beller kan dan kiezen via welke verbinding hij de verbinding tot stand wil brengen.
0x301
Permanent doorgestuurd.
De opgebelde deelnemer is niet meer onder dit nummer bereikbaar. Het
nieuwe nummer wordt inclusief statuscode naar het toestel gestuurd. Het
toestel zal in toekomst geen gebruik meer maken van het oude nummer, maar
direct het nieuwe adres selecteren.
0x302
Tijdelijk omgeleid.
De telefoon ontvangt de melding dat de opgebelde deelnemer niet bereikbaar
is onder het gekozen nummer. De omleiding is tijdelijk. De duur van de omleiding wordt tevens naar het toestel gestuurd.
0x305
De aanvraag wordt doorgestuurd naar een andere “proxy-server“, bijvoorbeeld om de belasting van het netwerk beter te verdelen. Het toestel stuurt
dezelfde aanvraag nogmaals naar een andere proxy-server. Dit is geen echte
omleiding van het adres.
0x380
Andere service:
De aanvraag of de oproep kon niet worden doorverbonden. Het toestel wordt
echter meegedeeld welke mogelijkheden er zijn om de oproep toch te kunnen
verbinden.
0x400
Ongeldige oproep
0x401
Ontbrekende autorisatie
0x403
De aangevraagde dienst wordt niet ondersteund door de VoIP-provider.
0x404
Ongeldig telefoonnummer.
Geen aansluiting onder dit nummer.
Voorbeeld: u heeft bij een lokaal gesprek het netnummer niet ingevoerd, hoewel uw provider lokale gesprekken niet ondersteunt.
0x405
Methode niet toegestaan.
0x406
Niet acceptabel.
De aangevraagde dienst kan niet worden aangeboden.
0x407
Proxy-verificatie nodig.
181
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Version 2.1, 08.01.2007
Status- Betekenis
code
182
0x408
Gesprekspartner niet bereikbaar (bijvoorbeeld: account gewist).
0x410
De aangevraagde dienst is niet beschikbaar bij uw VoIP-provider.
0x413
Bericht is te lang.
0x414
URI is te lang.
0x415
Aanvraagformaat wordt niet ondersteund.
0x416
URI is ongeldig.
0x420
Ongeldige extensie
0x421
Ongeldige extensie
0x423
De aangevraagde dienst wordt niet ondersteund door de VoIP-provider.
0x480
Het gekozen nummer is tijdelijk niet bereikbaar.
0x481
De ontvanger is niet bereikbaar.
0x482
Dubbele dienstaanvraag
0x483
Te veel “hops“:
De aanvraag is afgewezen, omdat volgens de dienst-server (proxy) deze aanvraag over een te groot aantal dienst-servers is gelopen. Het maximale aantal
wordt van tevoren door de oorspronkelijke afzender bepaald.
0x484
Ongeldig telefoonnummer:
Dit antwoord betekent meestal, dat slechts één of twee cijfers van het telefoonnummer vergeten zijn.
0x485
De opgebelde URI is niet eenduidig en kan niet worden bewerkt door de VoIPprovider.
0x486
De opgebelde deelnemer is bezet.
0x487
Algemene fout:
Voordat een gesprek tot stand kwam, werd de oproep afgebroken. De statuscode bevestigt de ontvangst van het afbreeksignaal.
0x488
De server kan de aanvraag niet verwerken, omdat de gegevens in de mediabeschrijving niet compatibel zijn.
0x491
De server deelt mee, dat de aanvraag wordt verwerkt zodra een eerdere aanvraag afgehandeld is.
0x493
De server weigert de aanvraag, omdat het toestel het bericht niet kan decoderen. De afzender heeft een coderingsmethode toegepast, die niet kan worden
gedecodeerd door de server of het telefoontoestel van de ontvanger.
0x500
De proxy of het ontvangende toestel heeft bij het uitvoeren van de aanvraag
een fout geconstateerd, die de verdere afhandeling van de aanvraag onmogelijk maakt. De beller of het toestel geeft in deze situatie de fout weer en herhaalt de aanvraag na een paar seconden. Na hoeveel seconden een aanvraag
kan worden herhaald, wordt mogelijk door het ontvangende toestel doorgestuurd naar de beller of het toestel.
0x501
De aanvraag kan niet worden bewerkt door de ontvanger omdat de ontvanger
niet over de functionaliteit beschikt die door de beller wordt gevraagd. Als de
ontvanger de aanvraag weliswaar begrijpt, maar niet bewerkt omdat de
afzender niet over de juiste rechten beschikt of de aanvraag in de betreffende
situatie niet is toegestaan, wordt in plaats van 501 een 405 verstuurd.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Version 2.1, 08.01.2007
Status- Betekenis
code
0x502
Het andere toestel dat deze foutcode verstuurt, is in dit geval een proxy of een
gateway en heeft een ongeldig antwoord ontvangen van zijn gateway die
deze aanvraag zou gaan verwerken.
0x503
De aanvraag kan momenteel niet door het andere toestel of de proxy worden
bewerkt omdat de server overbelast is of omdat onderhoud wordt uitgevoerd.
Zodra de mogelijkheid bestaat de aanvraag in afzienbare tijd te herhalen,
deelt de server dit mee aan de beller of het toestel.
0x504
Tijdsoverschrijding op de gateway
0x505
De server weigert de aanvraag omdat het aangegeven versienummer van het
SIP-protocol niet minimaal overeenkomt met de versie die wordt gebruikt
door de server die of het SIP-toestel dat bij deze aanvraag betrokken is.
0x515
De server weigert de aanvraag omdat het bericht de maximale grootte overschrijdt.
0x600
De opgebelde deelnemer is bezet.
0x603
De opgebelde deelnemer heeft de oproep geweigerd.
0x604
De opgebelde URI bestaat niet.
0x606
De communicatie-instellingen zijn niet acceptabel.
0x701
De opgebelde deelnemer heeft de hoorn neergelegd.
0x703
Verbinding verbroken vanwege time-out.
0x704
Verbinding verbroken vanwege SIP-fout.
0x705
Ongeldige kiestoon
0x706
Geen opbouw van de verbinding.
0x751
Bezettoon:
Geen codec-overeenstemming tussen bellende en opgebelde deelnemer.
0x810
Algemene Socket Layer Error: de gebruiker beschikt niet over de vereiste autorisatie.
0x811
Algemene Socket Layer Error: ongeldig socket-nummer.
0x812
Algemene Socket Layer Error: socket is niet verbonden.
0x813
Algemene Socket Layer Error: geheugenfout.
0x814
Algemene Socket Layer Error: socket niet beschikbaar - controleer de IP-instellingen / verbindingsprobleem / VoIP-instelling onjuist.
0x815
Algemene Socket Layer Error: illegale toepassing op de socket-interface
183
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Service-info opvragen
De service-info’s van uw telefoon (basisstation en handset) heeft u eventueel
nodig bij contact met de Klantenservice.
Service-info’s van het basisstation
Version 2.1, 08.01.2007
Voorwaarde: u voert een extern gesprek. De verbinding bestaat minimaal
8 seconden.
§Menu§ ¢ Serviceinfo
Selecteren en met §OK§ bevestigen.
De volgende informatie/functies kunt u selecteren met q:
1:
Serienummer van het basisstation (RFPI)
2:
Serienummer van uw handset (IPUI)
3:
Geeft informatie aan de servicemedewerker over de instellingen
van het basisstation (in hex-weergave), bijvoorbeeld het aantal
aangemelde handsets, gebruik van repeater. De laatste 4 cijfers
geven het aantal bedrijfsuren weer (hexadecimaal).
4:
Variant (cijfer 1 tot 2), versie van de firmware van het basisstation
(cijfers 3 tot 5).
5:
Gigaset.net-nummer van uw toestel. Onder dit nummer kunt u via
internet worden opgebeld door een servicemedewerker zonder dat
u bij een VoIP-provider bent aangemeld. Hiermee kan hij de onlineverbinding en VoIP-telefonie onafhankelijk van uw VoIP-provider
testen.
6:
Toestelnummer van het basisstation. Ze bevat overige informatie
voor de servicemedewerker.
Systeem vrijgeven
Selecteren en met §OK§ bevestigen.
U kunt met een bijbehorende code een door de provider ingestelde
toestelblokkering opheffen.
Profiel actualiseren
Selecteren en met §OK§ bevestigen.
De actuele profielen van uw VoIP-provider (algemene providergegevens van alle geconfigureerde VoIP-verbindingen) worden automatisch op uw toestel geladen. De algemene instellingen voor alle
VoIP-verbindingen worden geactualiseerd waarvoor profielen op
de Gigaset-server zijn opgeslagen.
184
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Service-info’s van de handset
In de ruststand van de handset:
Druk op de displaytoets §Menu§.
¤ Druk achtereenvolgens de volgende toetsen: *#QL#
Onder andere wordt de volgende informatie op de handset weergegeven:
1: Serienummer (IPUI)
2: Aantal bedrijfsuren
3: Uitvoering, versie van de software van de handset
Goedkeuring
Version 2.1, 08.01.2007
Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.
Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan
de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder
www.gigaset.com/docs.
185
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Klantenservice (Customer Care)
Garantie
Version 2.1, 08.01.2007
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of
productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In
dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications
Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return
Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V.
ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
u Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door
anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
u Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is
verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
u Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
u Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd,
verwijderd en/of veranderd;
u Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
u Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare
batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare
batterijen) defecten zijn ontstaan;
u Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of
installeren van de (goedgekeurde) zaken;
u Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities,
voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
u Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
u De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van
garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde
werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
186
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Milieu
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het
milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming
van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij terdege rekening met de gevolgen voor het
milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik,
de service als de uiteindelijke afvoer van onze producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen
op internet onder www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de
internationale normen EN 14001 en ISO 9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door
TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door
TüV SÜD Management Service GmbH.
Zuinig in gebruik voor een beter milieu
Version 2.1, 08.01.2007
Het gebruik van ECO DECT (£ pagina 92) bespaart energie en levert op deze
wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.
187
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Milieu
Inzameling van afval en oude apparaten
Version 2.1, 08.01.2007
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over
het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de
vakhandel waar u het product heeft gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die
zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product
betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/
EC.
De juiste manier van aanbieden en afzonderlijke inzameling
van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen
Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u
het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
188
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
Bijlage
Onderhoud
Basisstation, lader en handset afnemen met een vochtige doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
Contact met vloeistoffen
!
Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:
¤ De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
¤ De vloeistof uit de handset laten lopen.
¤ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens ten minste
72 uur met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten
drogen op een droge, warme plek (niet: in een magnetron of oven, o.i.d.)
¤ De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
Technische gegevens
Goedgekeurde batterijen
Version 2.1, 08.01.2007
Technologie:
Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Type:
AAA (micro, HR03)
Spanning: 1,2V
Capaciteit: 550 - 1000 mAh
Gigaset adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee
de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn
gewaarborgd:
u GP 700mAh
u Yuasa Phone 700 mAh
u Yuasa Phone 800 mAh
u Yuasa AAA 800
u Peacebay 600 mAh
De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.
189
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
Gebruiks-/laadduur van de handset
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale
waarden).
Capaciteit (mAh) ca.
Standby-tijd (uren)
550
650
800
1000
180
210
265
330
Gesprekstijd (uren)
23
25
33
41
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd
per dag (uren)
80
95
115
145
Laadduur, basis (uren)
8
10
12
15
Laadduur, lader (uren)
6
7
9
11
Bij het drukken van de gebruiksaanwijzing waren batterijen tot maximaal
800 mAh leverbaar en werden in het systeem getest. Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Carepagina’s regelmatig geactualiseerd:
www.gigaset.com/customercare
Stroomverbruik van het basisstation
Het stroomverbruik van het basisstation bedraagt ongeveer 1,3 watt.
Version 2.1, 08.01.2007
Stroomverbruik van de lader
190
Bezig met opladen (max. laadstroom):
circa 1,4 Watt
Druppelladen:
circa 0,6 Watt
Niet ladend (alleen netadapter):
circa 0,3 Watt
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
Algemene technische gegevens
Interfaces
Vast net, Ethernet
Aantal kanalen
60 duplexkanalen
Radiofrequentie
1880 – 1900 MHz
Duplexmethode
Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster
1728 kHz
Bitrate
1152 kbit/s
Modulatie
GFSK
Spraakcodering
32 kbit/s
Zendvermogen
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik
tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation 230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik +5 C tot +45 C;
20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Codecs
G.711, G.726, G.729AB met VAD/CNG, G.722
Quality of Service
TOS, DiffServ
Protocollen
DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP
Kiesmethode
Toonkiezen (TDK) / pulskiezen (IDK)
Indeling van de telefoonstekker
Als u een ander telefoonsnoer koopt, let dan op de juiste indeling van de telefoonstekker.
Version 2.1, 08.01.2007
3
2
1
4
5
6
1
2
3
4
5
6
vrij
vrij
a
b
vrij
vrij
191
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
Tekst schrijven en bewerken
Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:
u De cursor met t s naar rechts of links verplaatsen.
u Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
u Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter
automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.
Tekst/namen schrijven
Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.
Standaardtekens
1x
1)
2 a
3 d
4 g
5 j
L m
M p
N t
O w
Q .
1)spatie
2)enter
2x
2)
b
e
h
k
n
q
u
x
,
3x
1
c
f
i
l
o
r
v
y
?
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
2
3
4
5
6
s
8
z
!
ä
ë
ï
á
é
í
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
0
ñ
ß
ú
ÿ
ó
ò
ô
õ
ù
ý
û
æ
ø
å
Als u een toets lang indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op
de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van
de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.
Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven
Version 2.1, 08.01.2007
Door de sterretje-toets # kort in te drukken, schakelt u over van “Abc“ op
“123“, van “123“ op “abc“ of van “abc“ op “Abc“ (hoofdletters: eerste letter is een
hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in # voordat
u letters invoert.
De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display
weergegeven.
192
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
Gigaset A580 IP – gratis software
De firmware van de Gigaset A580 IP bevat onder andere gratis software die
onder de GNU Lesser General Public License valt. Deze gratis software is ontwikkeld door derden en is auteursrechtelijk beschermd. Op de volgende
pagina’s kunt u de licentieteksten vinden in de oorspronkelijke Engelse versie.
De software wordt gratis ter beschikking gesteld. U heeft het recht deze gratis
software te gebruiken conform de bovengenoemde licentievoorwaarden. Bij
conflicten tussen deze licentiebepalingen en de voor de software geldende
licentiebepalingen van Gigaset Communications GmbH hebben de bovengenoemde licentiebepalingen http://www.gigaset.com/develope. voor de gratis
software voorrang.
De GNU Lesser General Public License (LGPL) wordt met dit product meegeleverd. Daarnaast kunt u de licentiebepalingen op internet downloaden:
u De LGPL vindt u op internet:
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
u De brontekst met inbegrip van de copyrightvermeldingen van de gratis
software vindt u momenteel op internet onder:
http://www.gigaset.com/developer
Meer informatie over en links naar de brontekst van de gratis software vindt u
op de supportsite onder:
www.gigaset.com/customercare
Indien de brontekst niet is meegeleverd, kunt u deze inclusief auteurscertificaat aanvragen bij Gigaset Communications GmbH. Hiervoor worden verzenden kopieerkosten in rekening gebracht. Uw aanvraag kunt u tot 3 jaar na aanschaf van het product per fax of e-mail richten aan onderstaand adres resp. faxnummer. Hiertoe het exacte apparaattype alsmede het versienummer van de
geïnstalleerde apparaatsoftware opgeven.
Kleinteileversand Bocholt
E-mail: kleinteileversand.com@gigaset.com
Version 2.1, 08.01.2007
Fax:
0049 2871 / 91 30 29
Het gebruik van gratis software die zich in dit product bevindt en die buiten de
door Gigaset Communications GmbH aangeboden programmaverloop valt,
geschiedt op eigen risico - d.w.z. zonder aanspraken ten gevolge van gebreken
jegens Gigaset Communications GmbH. De GNU Lesser General Public License
bevat aanwijzingen met betrekking tot de garantie van de auteurs of andere
rechtmatige eigenaars van de gratis software.
Het recht op aanspraken ten gevolge van gebreken jegens Gigaset Communications GmbH komt te vervallen als een gebrek aan het product het gevolg is
of het gevolg kan zijn van wijzigingen van de programma’s of hun
configuratie. Het recht op aanspraken ten gevolge van gebreken jegens Gigaset Communications GmbH komt tevens te vervallen als de gratis software
inbreuk maakt op rechten van derden.
193
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
Gigaset Communications GmbH biedt geen technische ondersteuning voor de
software, inclusief de daarin opgenomen gratis software, wanneer deze gewijzigd is.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Version 2.1, 08.01.2007
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use
in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source
code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in
new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library
after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify
the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the
free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients
should know that what they have is not the original version, so that the original author's
reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program
by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any
patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free
programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
194
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits
more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does less to protect the
user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries.
However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to
use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole
GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom
and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay
close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that
uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter
must be combined with the library in order to run.
Version 2.1, 08.01.2007
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be
distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this
License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data)
to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications
to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not
restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a
work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it).
Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish
on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all
the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute
a copy of this License along with the Library.
195
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Version 2.1, 08.01.2007
Bijlage
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a
work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied
by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event
an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that
any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees
extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of
derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library
(or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of
this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that
refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU
General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary
GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made
from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program
that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided
that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled
to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to
work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the
Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore
falls outside the scope of this License.
196
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Version 2.1, 08.01.2007
Bijlage
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable
that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than
a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though
the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library,
or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined
by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code
for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses
the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and
distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging
such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it
and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of
this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include
the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user
to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the
Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code
and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's
computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will
operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as
the modified version is interface-compatible with the version that the work was made
with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost
of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any
data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a
special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
197
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Version 2.1, 08.01.2007
Bijlage
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction
means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a
single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based
on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that
you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you
under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain
in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore,
by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link
with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose
any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether
by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License,
they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as
to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest the validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented
by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence
of the rest of this License.
198
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
Version 2.1, 08.01.2007
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body
of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF
THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
199
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / appendix.fm / 11.03.2009
Bijlage
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and
change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively,
under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation;
either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the
names:
Version 2.1, 08.01.2007
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for
tweaking knobs) written by James Random Hacker. <signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
200
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / accessories_SAG.fm / 11.03.2009
Accessoires
Accessoires
Gigaset-handsets
U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:
Gigaset-handset A58H
u
u
u
u
u
u
Verlicht grafisch display
Verlichte toetsen
Handsfree
Polyphonic ringtones
Telefoonboek voor circa 150 vermeldingen
SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
www.gigaset.com/gigaseta58h
Gigaset-handset C38H
u
u
u
u
u
u
u
Version 2.1, 08.01.2007
Verlicht grafisch kleurendisplay (65k kleuren)
Verlichte toetsen
Handsfree
Polyphonic ringtones
Telefoonboek voor circa 150 vermeldingen
SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
Aansluiting voor headset
www.gigaset.com/gigasetc38h
201
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / accessories_SAG.fm / 11.03.2009
Accessoires
Gigaset-handset C47H
u
u
u
u
u
u
u
u
Verlicht grafisch kleurendisplay (65k kleuren)
Verlichte toetsen
Handsfree
Polyphonic ringtones
Telefoonboek voor circa 150 vermeldingen
SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
Aansluiting voor headset
Ruimtebewaking
www.gigaset.com/gigasetc47h
Gigaset-handset S67H of S68H
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Version 2.1, 08.01.2007
HDSP ready
Verlicht grafisch kleurendisplay (65k kleuren)
Verlichte toetsen
Handsfree
Polyphonic ringtones
Telefoonboek voor circa 250 vermeldingen
Picture-CLIP
SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
Aansluiting voor headset
Bluetooth (alleen Gigaset S68H)
Ruimtebewaking
www.gigaset.com/gigasets67h
www.gigaset.com/gigasets68h
202
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / accessories_SAG.fm / 11.03.2009
Accessoires
Gigaset-handset SL37H
u
u
u
u
u
u
u
u
u
HDSP ready
Verlicht grafisch kleurendisplay (65k kleuren)
Verlichte toetsen
Handsfree
Polyphonic ringtones
Telefoonboek voor circa 250 vermeldingen
Picture-CLIP
SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
PC-interface voor bijvoorbeeld het beheren van telefoonboekvermeldingen, ringtones en screensavers
u Aansluiting voor headset
u Bluetooth
u Ruimtebewaking
u Walky-Talky-functie
www.gigaset.com/gigasetsl37h
Gigaset S45-handset
u
u
u
u
u
u
u
u
Verlicht kleurendisplay (4096 kleuren)
Verlichte toetsen
Handsfree
Polyphonic ringtones
Telefoonboek voor circa 150 vermeldingen
SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
Aansluiting voor headset
Ruimtebewaking
www.gigaset.com/gigasets45
Gigaset-repeater
Version 2.1, 08.01.2007
Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de
Gigaset-handset met het basisstation vergroten.
www.gigaset.com/gigasetrepeater
203
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / accessories_SAG.fm / 11.03.2009
Accessoires
Gigaset HC450 – deurtelefoon voor draadloze telefoons
u Intercomfunctie direct met het draadloze toestel -
geen vastgemonteerd huistoestel
u Intuïtieve bediening via softkeys (deur openen, ganglicht
inschakelen)
u Eenvoudige configuratie met een menu op de handset
u Doorsturen naar extern telefoonnummer (apotheker-
schakeling)
u Eenvoudige installatie en aanmelding bij het Gigaset-
systeem
u Vervangt aanwezige deurbelknop - geen extra kabels
nodig
u Aanwezige deurbel en gebruikelijke deuropeners worden
ondersteund
u Configuratiemogelijkheden voor de tweede beltoets
(separaat deursignaal, bediening van het ganglicht
of dezelfde functie als de eerste beltoets)
www.gigaset.com/gigasethc450
Version 2.1, 08.01.2007
Alle accessoires zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.
Gebruik alleen originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk
letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle
relevante voorschriften.
204
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Verklarende woordenlijst
A
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
Speciale vorm van DSL.
ALG
Application Layer Gateway
NAT-besturingsmechanisme van een router.
Veel routers met geïntegreerde NAT gebruiken ALG. ALG laat de datapakketten
van een VoIP-verbinding door en vult ze aan met het openbare IP-adres van het
beveiligde netwerk.
De oproepomleiding van de router dient uitgeschakeld te worden als uw VoIPprovider een STUN-server of een outbound-server aanbiedt.
Zie ook: Firewall, NAT, Outbound Proxy, STUN.
Aankloppen = CW (Call Waiting).
Functie van uw VoIP-provider. Een geluidssignaal tijdens een gesprek geeft
aan, dat u door een andere gesprekspartner wordt opgebeld. U kunt de tweede
oproep beantwoorden of weigeren. U kunt de functie in- of uitschakelen.
Automatisch terugbellen
Zie Terugbellen indien bezet.
B
Breedband-internettoegang
Zie DSL.
Version 2.1, 08.01.2007
Buddy
Deelnemers waarmee u in realtime korte berichten op het internet uitwisselt
(chatten).
Zie ook: Instant Messaging.
205
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
C
CF
Call Forwarding
Zie Oproepomleiding.
Chatten
(Nederlands: kletsen, praten)
Vorm van communicatie in het internet. Bij het chatten worden kleine berichten tussen de communicatiepartners in realtime uitgewisseld. Chatten is kletsen in schriftelijke vorm.
Client
Toepassing die een dienst aanvraagt van een server.
Codec
Coder/decoder
Codec verwijst naar een procedure waarin analoge spraak voor verzending via
het internet wordt gedigitaliseerd en gecomprimeerd en waarin bij ontvangst
van spraakpakketten de digitale gegevens worden gedecodeerd oftewel
worden vertaald naar analoge spraak. Er zijn verschillende codecs die zich
onder andere onderscheiden in de mate van compressie.
Aan beide zijden van de telefoonverbinding (beller-/verzenderszijde en ontvangerszijde) moet dezelfde spraakcodec worden gebruikt. De spraakcodec wordt
bepaald bij het tot stand brengen van de verbinding tussen verzender en ontvanger.
De keuze van de codec is een compromis tussen spraakkwaliteit, transmissiesnelheid en benodigde bandbreedte. Een grotere compressie betekent bijvoorbeeld dat de benodigde bandbreedte per spraakverbinding kleiner is. Dit betekent echter ook dat voor het comprimeren/decomprimeren van de gegevens
meer tijd nodig is, wat de doorlooptijd van de gegevens in het netwerk verlengt
en daarmee de spraakkwaliteit beïnvloedt. De benodigde tijd vergroot de vertraging tussen het spreken door de verzender en ontvangst van het gesprokene
bij de ontvanger.
COLP / COLR
Connected Line Identification Presentation/Restriction
Functie van een VoIP-verbinding voor uitgaande oproepen.
Bij COLP wordt bij de beller het nummer van de ontvanger weergegeven.
Het telefoonnummer van de ontvangende deelnemer kan afwijken van het
gekozen nummer, bijvoorbeeld bij oproepomleiding of oproepovername.
De opgebelde deelnemer kan met COLR (Connected Line Identification Restriction) het verzenden van het telefoonnummer naar de beller onderdrukken.
CW
Call Waiting
Version 2.1, 08.01.2007
Zie Aankloppen.
206
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
D
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Internetprotocol dat de automatische uitgifte van IP-adressen aan Netwerkgebruikers regelt. Het protocol wordt in het netwerk door een server ter
beschikking gesteld. Een DHCP-server kan bijvoorbeeld een router zijn.
Het toestel bevat een DHCP-client. Een router die een DHCP-server bevat, kan
de IP-adressen voor het toestel automatisch toekennen op basis van een vastgelegd adresbereik. Door deze dynamische toewijzing kunnen meerdere Netwerkgebruikers een IP-adres delen. Zij kunnen het IP-adres echter niet tegelijkertijd, maar alleen afwisselend gebruiken.
Bij sommige routers kunt u voor het telefoontoestel vastleggen, dat het IPadres van het toestel nooit wordt gewijzigd.
DMZ (Demilitarized Zone)
DMZ staat voor een bereik van een netwerk dat zich buiten de firewall bevindt.
Een DMZ wordt als het ware ingesteld tussen een netwerk dat moet worden
beveiligd (bijvoorbeeld een LAN) en een onveilig netwerk (bijvoorbeeld internet). Een DMZ maakt onbeperkte toegang vanuit internet voor slechts een of
enkele netwerkcomponenten mogelijk, terwijl de overige netwerkcomponenten veilig achter de firewall blijven
DNS
Domain Name System
Hiërarchisch systeem dat de toewijzing van een IP-adres aan een Domeinnaam mogelijk maakt, die eenvoudiger te onthouden is. Deze toewijzing moet
in elk (W)LAN door een lokale DNS-server worden beheerd. De lokale DNS-server bepaalt het IP-adres eventueel door middel van een aanvraag bij hogere
DNS-servers en andere lokale DNS-servers op het internet.
U kunt het IP-adres van de primaire/secundaire DNS-server vastleggen.
Zie ook: DynDNS.
Domeinnaam
Aanduiding van een of meer webservers op het internet (bijvoorbeeld
gigaset.net). De domeinnaam wordt door DNS aan het betreffende IP-adres
toegewezen
DSCP
Differentiated Service Code Point
Zie Quality of Service (QoS).
DSL
Digital Subscriber Line
Techniek voor datatransmissie waarbij internettoegang met bijvoorbeeld
1,5 mbps via normale telefoonlijnen mogelijk is.
Voorwaarden: DSL-modem en bijbehorende dienst van de internetprovider
Version 2.1, 08.01.2007
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
Een DSLAM is een schakelkast in een telefooncentrale, waar de aansluitkabels
van abonnees bij elkaar komen.
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency
Andere aanduiding voor toonkiezen (TDK).
207
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Dynamisch IP-adres
Een dynamisch IP-adres wordt via DHCP automatisch toegewezen aan een netwerkcomponent. Het dynamische IP-adres van een netwerkcomponent kan telkens bij het aanmelden of na bepaalde tijdsintervallen worden gewijzigd.
Zie ook: Vast IP-adres
DynDNS
Dynamic DNS
De toewijzing van domeinnamen en IP-adressen wordt gerealiseerd via DNS.
Voor Dynamisch IP-adressen wordt deze service aangevuld door het zogeheten Dynamic DNS (DynDNS). Hierdoor is het gebruik van een netwerkcomponent met dynamisch IP-adres als Server op internet mogelijk Internet. DynDNS
zorgt ervoor dat een service op Domeinnaam onafhankelijk van het huidige IPadres altijd onder dezelfde domeinnaam kan worden benaderd.
E
ECT
Explicit Call Transfer
Gesprekspartner A belt gesprekspartner B. Deze zet de verbinding in de wachtstand en belt gesprekspartner C. In plaats van de drie gesprekspartners samen
te brengen in een conferentie, verbindt A nu gesprekspartner B door met C en
hangt op.
EEPROM
Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory
Geheugenmodule van uw telefoontoestel met vaste gegevens (bijvoorbeeld
fabrieksmatige en gebruikersspecifieke apparaatinstellingen) en automatisch
opgeslagen gegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in de bellerslijst).
Ethernet-netwerk
Draadgebonden LAN.
F
Firewall
Version 2.1, 08.01.2007
Met een firewall kunt u uw netwerk beschermen tegen onbevoegde toegang
van buitenaf. Daarbij kunnen verschillende maatregelen en technieken (harden/of software) worden gecombineerd om de gegevensstroom tussen een te
beveiligen privé-netwerk en een onbeveiligd netwerk (bijvoorbeeld internet) te
controleren.
Zie ook: NAT.
Firmware
De software van een apparaat waarin de basisinformatie voor de werking van
een apparaat is opgeslagen. Ter correctie van fouten of om de apparaatsoftware bij te werken, kan een nieuwe versie van de firmware in het geheugen
van het apparaat worden geladen (firmware-update).
Flatrate
Manier om de kosten voor een Internet-aansluiting te verrekenen. De internetprovider brengt daarbij een maandelijks totaalbedrag in rekening. Voor de duur
en het aantal verbindingen zijn geen aanvullende kosten verschuldigd.
208
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Fragmentering
Te grote gegevenspakketten worden in deelpakketten (fragmenten) verdeeld
voordat ze worden verzonden. Bij de ontvanger worden deze pakketten weer
samengevoegd (gedefragmenteerd).
Full duplex Modus bij de gegevensoverdracht waarbij tegelijkertijd gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen.
G
G.711 a law, G.711 µ law
Standaard voor een Codec.
G.711 biedt een zeer goede spraakkwaliteit die overeenkomt met die op het
vaste ISDN-netwerk. Omdat de compressie gering is, bedraagt de vereiste
bandbreedte ongeveer 64 Kbit/s per spraakverbinding. De vertraging als gevolg
van coderen/decoderen is niet meer dan ongeveer 0,125 ms.
“a law“ staat voor de Europese standaard, ”µ law“ voor de Noord-Amerikaanse/
Japanse standaard.
G.722
Standaard voor een Codec.
G.722 is een zogenoemde HD-spraakcodec met een bandbreedte van 50 Hz tot
7 kHz, een netto-transmissiesnelheid van 64 Kbit/s per spraakverbinding en
geïntegreerde spreekpauzeherkenning en ruisgeneratie (spreekpauzeonderdrukking).
G.722 levert een zeer goede spraakkwaliteit. De spraakkwaliteit is vanwege
een hogere aftastfrequentie duidelijker en beter dan bij andere codecs en
maakt High Definition Sound Performance (HDSP) mogelijk.
G.726
Standaard voor een Codec.
G.726 levert een goede spraakkwaliteit. De kwaliteit is minder dan bij de codec
G.711, maar beter dan bij G.729.
G.729A/B
Standaard voor een Codec.
De spraakkwaliteit bij is G.729A/B matig. Door de sterke compressie bedraagt
de noodzakelijke bandbreedte slechts circa 8 Kbit/s per spraakverbinding, de
vertragingstijd echter circa 15 ms.
Gateway
Verbindt twee afzonderlijke Netwerken met elkaar, bijvoorbeeld router als
internet-gateway.
Voor telefoongesprekken van VoIP naar het telefoonnet moet een gateway met
IP-net en telefoonnet zijn verbonden (gateway-/VoIP-provider). Hiermee worden oproepen van VoIP eventueel naar het telefoonnetwerk doorgestuurd.
Version 2.1, 08.01.2007
Gateway-provider
Zie SIP-provider.
209
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Gebruikersidentificatie
Naam/cijfercombinatie voor toegang, bijvoorbeeld tot uw VoIP-account.
Geheim IP-adres
Zie Openbaar IP-adres.
Globaal IP-adres
Zie IP-adres.
GSM
Global System for Mobile Communication
Oorspronkelijk Europese norm voor netwerken voor mobiele telefonie. Inmiddels kan GSM worden beschouwd als de wereldwijde norm. In de Verenigde
Staten en Japan worden echter nog vaak nationale normen ondersteund.
H
Headset
Combinatie van microfoon en koptelefoon. Met een headset kunt u comfortabel handsfree telefoneren. Er zijn headsets verkrijgbaar die met een kabel op
een handset kunnen worden aangesloten.
HTTP-Proxy
Server waarmee de Netwerkgebruikers hun internetverkeer regelen.
Hub
Verbindt in een Infrastructuurnetwerk meerdere Netwerkgebruikers. Alle
gegevens die door een netwerkgebruiker naar de hub worden verzonden, worden doorgestuurd naar alle netwerkgebruikers.
Zie ook: Gateway, Router.
I
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Internationale commissie voor standaardisering in de elektronica en elektrotechniek, met name voor de standaardisering van LAN-technologie, overdrachtprotocollen, gegevensoverdrachtssnelheid en bekabeling.
Infrastructuurnetwerk
Netwerk met een centrale structuur: Alle Netwerkgebruikers communiceren
via een centrale Router.
Instant Messaging
(Nederlands: directe uitwisseling van berichten)
Version 2.1, 08.01.2007
Service die het mogelijk maakt met een client-programma in realtime te chatten, dat wil zeggen korte berichten via internet te zenden aan andere
deelnemers.
210
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Internet
Wereldwijd WAN. Voor de gegevensuitwisseling is een aantal protocollen
gedefinieerd die onder de naam TCP/IP zijn samengevat.
Elke Netwerkgebruiker is via zijn IP-adres herkenbaar. De toewijzing van een
Domeinnaam aan het IP-adres wordt verzorgd door DNS.
Belangrijke diensten op internet zijn het World Wide Web (WWW), e-mail,
bestandsoverdracht en forums.
internetprovider
Biedt tegen vergoeding toegang tot internet.
IP (Internet Protocol)
TCP/IP-protocol in het Internet. Het zorgt voor de adressering van deelnemers
van een netwerk met behulp van Netwerk en IP-adres en draagt gegevens
over van een afzender naar een ontvanger. Daarbij legt IP de padkeuze (routering) van de gegevenspakketten vast.
IP-adres
Uniek adres van een netwerkcomponent binnen een netwerk op basis van de
TCP/IP-protocollen (bijvoorbeeld LAN, internet). In het Internet worden in
plaats van IP-adressen meestal domeinnamen verstrekt. DNS wijst aan
domeinnamen het bijbehorende IP-adres toe.
Het IP-adres bestaat uit vier delen (decimale getallen tussen 0 en 255) die door
een punt van elkaar zijn gescheiden (bijvoorbeeld 230.94.233.2).
Het IP-adres bestaat uit het netwerknummer en het nummer van de Netwerkgebruiker (bijvoorbeeld een toestel). Afhankelijk van het Subnetmasker vormen de eerste een, twee of drie delen het netwerknummer, de rest van het IPadres adresseert de netwerkcomponent. In een netwerk moet het netwerknummer van alle componenten identiek zijn.
IP-adressen kunnen automatisch met DHCP (dynamische IP-adressen) of handmatig (vaste IP-adressen) worden toegekend.
Zie ook: DHCP.
IP-pool-bereik
Bereik van IP-adressen, die de DHCP-server kan gebruiken om dynamische IPadressen toe te kennen.
K
Version 2.1, 08.01.2007
Kiezen voorbereiden
Zie Voorbereid kiezen.
211
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
L
LAN
Local Area Network
Netwerk met beperkte ruimtelijke omvang. LAN’s kunnen draadloos (WLAN)
en/of bekabeld zijn.
Lokaal IP-adres
Het lokale of geheime IP-adres is het adres van een netwerkcomponent in het
lokale netwerk (LAN). Het kan door de netwerkbeheerder willekeurig worden
toegewezen. Toestellen die een netwerkverbinding van een lokaal netwerk
met het internet realiseren (gateway of router) hebben een privé en openbaar
IP-adres.
Zie ook IP-adres.
Local SIP Port
Zie SIP Port / Local SIP Port.
M
MAC-adres
Media Access Control Address
Hardware-adres waarmee elk netwerkapparaat (bijvoorbeeld netwerkkaart,
switch, telefoon) wereldwijd op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Het
adres bestaat uit 6 delen (hexadecimale getallen) die door middel van een liggend streepje van elkaar zijn gescheiden (bijvoorbeeld 00-90-65-44-00-3A).
Het MAC-adres wordt door de fabrikant toegekend en kan niet worden gewijzigd.
mbps
Million Bits per Second
Eenheid voor de overdrachtssnelheid in een netwerk.
MRU
Maximum Receive Unit
Definieert de maximale hoeveelheid gegevens binnen een gegevenspakket.
MTU
Maximum Transmission Unit
Version 2.1, 08.01.2007
Definieert de maximale lengte van een gegevenspakket dat tegelijk via het netwerk kan worden getransporteerd.
212
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
N
NAT
Network Address Translation
Methode voor het omzetten van (privé) IP-adres naar een of meer (openbare)
IP-adressen. Door NAT kunnen de IP-adressen van Netwerkgebruikers (bijvoorbeeld VoIP-toestellen) in een LAN achter een gemeenschappelijk IP-adres
van de Router in het Internet worden verborgen.
VoIP-telefoons achter een NAT-router zijn (vanwege het privé IP-adres) voor
VoIP-servers niet bereikbaar. Om NAT te “omzeilen“, kan als (als alternatief) in
de router ALG, in het VoIP-toestel STUN of door de VoIP-provider een Outbound Proxy worden ingesteld.
Als een outbound proxy ter beschikking wordt gesteld, moet u hiermee rekening houden bij de VoIP-instellingen van uw telefoon.
Netwerk
Met elkaar verbonden apparaten. Apparaten kunnen via verschillende kabels of
draadloos met elkaar worden verbonden.
Netwerken kunnen ook op basis van reikwijdte en structuur worden onderscheiden.
– Bereik: Lokale netwerken (LAN) of wereldwijde netwerken (WAN)
– Structuur: Infrastructuurnetwerk of ad hoc-netwerk
Netwerkgebruiker
Apparaten en computers die in een netwerk met elkaar verbonden zijn,
bijvoorbeeld servers, PC’s en telefoons.
O
Openbaar IP-adres
Het openbare IP-adres is het adres van een netwerkcomponent in het internet.
Dit adres wordt toegekend door de internetprovider. Apparaten die een netwerkverbinding van een lokaal netwerk met het internet realiseren (gateway of
router), hebben een openbaar en een lokaal IP-adres.
Oproepomleiding
Oproepomleiding
Version 2.1, 08.01.2007
Automatische oproepomleiding van een oproep naar een ander nummer.
Er zijn drie soorten oproepomleidingen:
– Onvoorwaardelijke oproepomleiding (CFU, Call Forwarding Unconditional)
– Oproepomleiding indien bezet (CFB, Call Forwarding Busy)
– Oproepomleiding bij niet opnemen (CFNR, Call Forwarding No Reply)
Zie ook: IP-adres, NAT
213
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Outbound Proxy
Alternatief NAT-besturingsmechanisme voor STUN, ALG.
Outbound proxy’s worden door de VoIP-provider in firewall/NAT-omgevingen
toegepast als alternatief voor SIP-proxy-server. Zij sturen het gegevensverkeer
door de firewall.
Outbound proxy en STUN-server moeten niet gelijktijdig worden gebruikt.
Zie ook: STUN en NAT.
P
Paging (zoeken van handsets)
(Nederlands: zoeken naar handsets)
Functie van het basisstation voor het zoeken van aangemelde handsets. De
basis brengt een verbinding dat stand met alle aangemelde handsets. Op de
handsets klinkt het belsignaal. De functie Paging wordt ingeschakeld door het
kort indrukken van de toets op het basisstation en uitgeschakeld door de toets
nogmaals in te drukken.
PIN
Persoonlijk identificatienummer
Dient als bescherming tegen onbevoegd gebruik. Als een PIN is ingesteld, moet
voor toegang tot een beveiligd bereik een cijfercombinatie worden ingevoerd.
De configuratiegegevens van uw basisstation kunt u met een systeem-PIN
(4-cijferige combinatie) beveiligen.
Poort
Via een poort worden gegevens uitgewisseld tussen twee toepassingen in een
Netwerk.
Port-Forwarding
De internet-gateway (bijvoorbeeld uw router) geeft gegevenspakketten vanuit
het Internet die aan een bepaalde Poort zijn gericht, door aan deze poort. Servers in het LAN kunnen op deze manier diensten in het internet beschikbaar
stellen zonder dat u een openbaar IP-adres nodig heeft.
Poortnummer
Verwijst naar een bepaalde toepassing van een Netwerkgebruiker. Het poortnummer is, afhankelijk van de instelling in het LAN, permanent vastgelegd of
wordt bij elke toegang toegewezen.
De combinatie IP-adres/Poortnummer identificeert de ontvanger of afzender
van een gegevenspakket in een netwerk.
Version 2.1, 08.01.2007
Protocol
Beschrijving van de afspraken voor de communicatie in een Netwerk. Bevat
regels voor het tot stand brengen, beheren en verbreken van een verbinding,
via gegevensindelingen, tijdsverloop en eventuele foutafhandeling.
Proxy/Proxy-server
Computerprogramma dat in computernetwerken de gegevensuitwisseling tussen Client en Server regelt. Als de telefoon een aanvraag doet aan de VoIP-server, dan doet de proxy zich tegenover het toestel voor als server en tegenover
de server als client. Een proxy wordt via IP-adres/Domeinnaam en Poort
geadresseerd
214
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Q
Quality of Service (QoS)
Kwaliteit van de service
Geeft de kwaliteit van de service in communicatienetwerken aan. Er worden
verschillende kwaliteitsklassen onderscheiden.
QoS is van invloed op de stroom van gegevenspakketten in het internet, bijvoorbeeld door voorrang te geven aan gegevenspakketten, bandbreedtereservering en pakketoptimalisering.
Bij VoIP-netwerken is QoS van invloed op de spraakkwaliteit. Als de totale infrastructuur (router, netwerkserver, enz.) beschikt over QoS, dan is de spraakkwaliteit hoger, dat wil zeggen minder vertraging, minder echo, en minder ruis.
R
RAM
Random Access Memory
Opslagplaats waarvoor u lees- en schrijfrechten heeft. In het RAM worden
bijvoorbeeld melodieën en logo’s opgeslagen die u via de webconfigurator op
het toestel kunt laden.
Registrar
De registrar beheert de huidige IP-adressen van de Netwerkgebruiker.
Wanneer u zich bij uw VoIP-provider aanmeldt, wordt uw huidige IP-adres op
de registrar opgeslagen. Daardoor bent u ook onderweg bereikbaar.
ROM
Read Only Memory
Version 2.1, 08.01.2007
Alleen-lezen geheugen.
Router
Stuurt gegevenspakketten binnen een netwerk en tussen verschillende netwerken via de snelste route verder. Kan Ethernet-netwerk en WLAN verbinden. Kan Gateway naar het internet zijn.
Routing
Routing is het overbrengen van gegevenspakketten naar een andere gebruiker
van een netwerk. Op weg naar de ontvanger worden de gegevenspakketten
van een netwerkknooppunt naar het volgende gestuurd, totdat deze op hun
bestemming zijn aangekomen.
Zonder dit doorsturen van gegevenspakketten zou een netwerk zoals internet
niet mogelijk zijn. De routing verbindt de afzonderlijke netwerken met dit
wereldwijde systeem.
Een router maakt deel uit van dit systeem; deze verstuurt zowel gegevenspakketten binnen het lokale netwerk, als van het ene netwerk naar het andere. Het
versturen van gegevens van het ene netwerk naar een ander gebeurt op basis
van een gemeenschappelijk protocol.
RTP
Realtime Transport Protocol
Wereldwijde standaard voor de overdracht van audio- en videogegevens.
Wordt vaak gebruikt in combinatie met UDP. Hierbij worden RTP-pakketten
ingekapseld in UDP-pakketten.
RTP-Port
(Lokale) Poort, via welke bij VoIP de spraakgegevenspakketten worden verzonden en ontvangen.
215
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Ruggespraak
U voert een gesprek. Met ruggespraak onderbreekt u het gesprek kort om een
tweede verbinding met een andere deelnemer tot stand te brengen. Als u de
verbinding met deze tweede deelnemer direct weer verbreekt, dan hield u ruggespraak. Als u tussen deze eerste en tweede gesprekspartner heen en weer
schakelt, heet dit een Wisselgesprek.
S
Server
Stelt aan andere Netwerkgebruiker (Client) een service ter beschikking. De
term kan betrekking hebben op een computer/PC of een toepassing. Een server
wordt via IP-adres/Domeinnaam en Poort geadresseerd
SIP (Session Initiation Protocol)
Signaleringsprotocol onafhankelijk van de spraakcommunicatie. Wordt
gebruikt voor het tot stand brengen en beëindigen van een gesprek. Daarnaast
kunnen parameters voor de spraakoverdracht worden gedefinieerd.
SIP-adres
Zie URI.
SIP Port / Local SIP Port
(Lokale) Poort, via welke bij VoIP de SIP-signaleringsgegevens worden verzonden en ontvangen.
SIP-provider
Zie VoIP-provider.
SIP-proxy-server
IP-adres van de gateway-server van uw VoIP-providers.
Spraakcodec
Zie Codec.
Statisch IP-adres
Zie Vast IP-adres.
STUN
Simple Transversal of UDP over NAT
NAT-besturingsmechanisme.
STUN is een gegevensprotocol voor VoIP-telefoons. STUN vervangt het privé-IPadres in de gegevenspakketten van de VoIP-telefoon door het openbare adres
van het beveiligde privé-netwerk. Voor de besturing van de gegevensoverdracht is bovendien een STUN-server in het internet nodig. STUN kan niet worden toegepast bij symmetrische NAT’s.
Zie ook: ALG, Firewall, NAT, Outbound Proxy.
Version 2.1, 08.01.2007
Subnet
216
Segment van een Netwerk.
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Subnetmasker
IP-adressen bestaan uit een vast netwerk- en een variabel gebruikersnummer.
Het netwerknummer is voor alle Netwerkgebruikers identiek. Hoe groot het
aandeel van het netwerknummer is, wordt vastgelegd in het subnetmasker. Bij
het subnetmasker 255...0 zijn bijvoorbeeld de eerste drie delen van het IPadres het netwerknummer en is het laatste deel het gebruikersnummer.
Symmetrische NAT
Bij een symmetrische NAT worden dezelfde interne IP-adressen en poortnummers toegewezen aan afzonderlijke externe IP-adressen en poortnummers –
afhankelijk van de externe bestemmingsadressen.
T
TCP
Transmission Control Protocol
Transportprotocol. Beveiligd transmissieprotocol: voor de overdracht van
gegevens wordt een verbinding tussen verzender en ontvanger tot stand
gebracht, bewaakt en weer verbroken.
Terugbellen indien bezet
= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Als de beller een bezetsignaal
krijgt, kan hij de terugbelfunctie activeren. Wanneer de aansluiting aan de
andere kant vrijkomt, wordt dit aan de beller gemeld. Zodra deze de hoorn
opneemt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.
Terugbellen bij niet opnemen
= CCNR (Completion of calls on no reply). Wanneer een opgeroepen gesprekspartner niet opneemt, kan de beller een automatische terugbelopdracht instellen. Zodra de gesprekspartner aan de andere kant voor het eerst een verbinding tot stand heeft gebracht en weer vrij is, wordt dit aan de beller gemeld.
Deze functie moet door de telefooncentrale worden ondersteund. De terugbelopdracht wordt na ongeveer 2 uur (afhankelijk van de VoIP-provider) automatisch gewist.
TLS
Transport Layer Security
Protocol voor de versleuteling van gegevensoverdracht op internet. TLS is een
hoger Transportprotocol.
Transmissiesnelheid
Snelheid waarmee gegevens in het WANof LAN worden verzonden. De transmissiesnelheid wordt gemeten in gegevenseenheden per tijdeenheid (Mbit/s).
Version 2.1, 08.01.2007
Transportprotocol
Regelt het gegevenstransport tussen twee communicatiepartners (toepassingen).
Zie ook: UDP, TCP, TLS.
217
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
U
UDP
User Datagram Protocol
Transportprotocol. In tegenstelling tot TCP is UDP een onbeveiligd protocol.
UDP brengt geen vaste verbinding tot stand. Datapakketten (zgn. datagrammen) worden als broadcast verzonden. De ontvanger is zelf verantwoordelijk
voor de ontvangst van de gegevens. De verzender krijgt geen melding van de
ontvangst.
URI
Uniform Resource Identifier
Tekenreeks die dient ter identificatie van bronnen (bijvoorbeeld -e-mailontvanger, http://gigaset.com, bestanden).
In het Internet worden URI’s gebruikt voor de uniforme aanduiding van bronnen. URI’s worden ook aangeduid als SIP-adres.
URI’s kunnen in het toestel telefoon als nummer worden ingevoerd. Door een
URI te kiezen, kunt u een internetgebruiker met VoIP-voorziening bellen.
URL
Universal Resource Locator
Wereldwijd uniek adres van een domein op Internet.
Een URL is een subtype van de URI. URL’s identificeren een resource aan de
hand van de locatie (Engels location) in het Internet. Het begrip wordt om historische redenen vaak gebruikt als synoniem voor URI.
User-ID
Zie Gebruikersidentificatie.
V
Vast IP-adres
Een vast IP-adres wordt bij de netwerkconfiguratie handmatig toegewezen aan
een netwerkcomponent. In tegenstelling tot een Dynamisch IP-adres verandert een vast IP-adres niet.
Verificatie
Beperking van de toegang tot een netwerk/dienst door aanmelding met behulp
van een ID en een wachtwoord.
VoIP
Voice over Internet Protocol
Version 2.1, 08.01.2007
Telefoongesprekken worden niet meer via het telefoonnet, maar via Internet
(of andere IP-netwerken) tot stand gebracht en gevoerd.
VoIP-provider
Een VoIP-, SIP- of Gateway-provider is een aanbieder op internet die een Gateway voor internettelefonie ter beschikking stelt. Omdat het telefoontoestel
met de SIP-standaard werkt, moet uw provider de SIP-standaard ondersteunen.
De provider stuurt gesprekken van VoIP door naar het telefoonnetwerk (analoog, ISDN en mobiel) en omgekeerd.
218
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / glossary.fm / 11.03.2009
Verklarende woordenlijst
Voorbereid kiezen
U voert eerst het volledige telefoonnummer in en corrigeert dit indien nodig.
Vervolgens neemt u de hoorn op of drukt u op de handsfree-toets om het nummer te kiezen.
W
WAN
Wide Area Network
Ruimtelijk onbegrensd netwerk(bijvoorbeeld Internet).
Wachtmuziek
Music on hold
Muziek die wordt gespeeld tijdens Ruggespraakof bij een Wisselgesprek.
De gesprekspartner die in de wacht staat, hoort een wachtmelodie.
Weergegeven naam
Functie van uw VoIP-provider. U kunt een willekeurige naam opgeven, die bij
uw gesprekspartner wordt weergegeven, in plaats van uw telefoonnummer.
Version 2.1, 08.01.2007
Wisselgesprek
Met behulp van een wisselgesprek is het mogelijk heen en weer te schakelen
tussen twee gesprekspartners of een conferentie en een afzonderlijke
gesprekspartner, zonder dat de gesprekspartner in de wachtstand kan meeluisteren.
219
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
Version 2.1, 08.01.2007
A
Aan/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Aankloppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Aanmelden
bij webconfigurator . . . . . . . . . . . 125
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 95
Aansluiting op een bedrijfsnetwerk . . 133
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Accountnaam (e-mail) . . . . . . . . . . . 165
Accu, plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Adrestoewijzing (IP-adres) . . . . . . . . 131
ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Afmelden
bij de webconfigurator . . . . . . . . . 126
handset van basisstation . . . . . . . . . 96
Alarmnummer
kiesregels voor . . . . . . . . . . . . . . . 156
kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Alternatieve DNS-server
(webconfig.) . . . . . . . . . . . . . . . 132
Annex B voor G.729 inschakelen . . . . 148
Annuleren
kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Anoniem bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Antwoordapparaat
instellen voor snelkiezen . . . . . . . . . 89
Application Layer Gateway (ALG) . . . 205
Application Signal (R-toets) . . . . . . . 158
Application Type (R-toets) . . . . . . . . . 158
Arabische tekens invoeren . . . . . . . . 128
Asymmetric Digital Subscriber Line . . 205
Attentietonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Audio (DTMF-signalering) . . . . . . . . . 158
Authentificatienaam
VoIP-account . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Autoconfiguratiecode . . . . . . . . . . . . 22
Automatisch beantwoorden . . . . . . . . 47
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 105
Automatisch netnummer
inschakelen/uitschakelen. . . . . . . . 153
Automatische configuratie
e. VoIP-verbinding . . . . . . . . . . . . . 22
VoIP-verbinding . . . . . . . . . . . . . . 137
Automatische versiecontrole . . . . . . 173
220
B
Basis
firmware bijwerken . . . . . . . . . . . 172
Basisstation
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Eco-modus in-/uitschakelen . . . . . . 92
firmware bijwerken . . . . . . . . . . . 113
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
met router verbinden . . . . . . . . . . . 21
met vaste net verbinden . . . . . . . . . 20
op lichtnet aansluiten . . . . . . . . . . 20
op telefooncentrale . . . . . . . . . . . 121
opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
service-info’s opvragen . . . . . . . . 184
standaardinstellingen herstellen . . 111
standaardverbinding
instellen . . . . . . . . . . . . 112, 149
stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . 190
stroomverbruik reduceren . . . . . . . 92
systeem-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 110
systeem-PIN wijzigen . . . . . . . . . . 110
wandmontage . . . . . . . . . . . . . . . 231
zendvermogen reduceren . . . . . . . 92
Batterij
indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15
pictogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
signaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
symbool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Batterijen
aanbevolen batterijen . . . . . . . . . 189
laadniveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bedrijfsnetwerk . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Bedrijvengids . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Beëindigen, gesprek . . . . . . . . . . . . . 47
Beheer op afstand . . . . . . . . . . . . . . 132
Bellen
anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . 57, 60
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
IP-adres invoeren . . . . . . . . . . . . . . 45
uit bedrijvengids . . . . . . . . . . . . . . 78
uit online-telefoonboek . . . . . . . . . 78
via VoIP/vast net . . . . . . . . . . . . . . 42
Bellerslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Belsignaal
onderdrukken . . . . . . . . . . . . . 47, 86
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
permanent uitschakelen . . . . . . . . 108
uit-/inschakelen . . . . . . . . . . . . . . 108
volume instellen . . . . . . . . . . . . . . 107
Belsymbool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Berichten
van de voicemail beluisteren . . . . . . 90
Berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
lijst openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
lijsten openen. . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Beschikbare codecs . . . . . . . . . . . . . 147
Bevestigingssignaal . . . . . . . . . . . . . 108
Bevestigingssignalen . . . . . . . . . . . . 108
Blokkering (toetsblokkering) . . . . . . . . 36
Breedband spraakcodec . . . . . . 145, 209
Breedband-internettoegang . . . . . . . 205
Breedbandverbindingen . . . . . . . . . . . 10
Buddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Version 2.1, 08.01.2007
C
Call Forwarding . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Call Waiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Calling Line Identification . . . . . . . . . . 48
Calling Line Identification
Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . 48
CF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Chatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Cijfertoets
programmering wijzigen . . . . . . . . 105
CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
CLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
CLIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Codecs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
beschikbaar . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
COLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 206
COLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 206
Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
vast telefoonnet . . . . . . . . . . . . . . . 64
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Configuratie
via PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
VoIP-verbinding (automatische). . . 137
VoIP-verbinding (handset) . . . . . . . 117
VoIP-verbinding (webconfig.) . . . . 134
Connected Line
Identification Presentation . . . . . . 50
Connected Line Identification
Presentation/Restriction . . . . . . . 206
Corrigeren van onjuiste invoer . . . . . . 35
Customer Care . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
CW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Cyrillische tekens invoeren . . . . . . . 128
D
Datapakketten, fragmentering . . . . . 209
Dataserver voor firmware-update. . . 172
Datum
handmatig instellen . . . . . . . . . . . . 16
overnemen van tijdserver . . . . . . . 174
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . 102
Deelnemers in Gigaset.net zoeken . . . 57
Demilitarized Zone . . . . . . . . . . . . . 207
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Differentiated Service Code Point . . . 207
Digital Subscriber Line . . . . . . . . . . . 207
Digital Subscriber Line
Access Multiplexer . . . . . . . . . . 207
Digitale klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Display
displaytaal wijzigen . . . . . . . . . . . 102
in ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 36
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Displaytoets
programmering wijzigen . . . . . . . 105
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . 1, 34
programmeren . . . . . . . . . . . . . . 105
DMZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
DNS-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
alternatieve (webconfig.) . . . . . . . 132
voorkeur (handset) . . . . . . . . . . . 119
voorkeur (webconfig.) . . . . . . . . . 132
Domain Name System . . . . . . . . . . . 207
Domeinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Domeinnaam . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
DSCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
DSLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
DTMF-signalisering voor VoIP . . . . . . 158
Dynamic DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Dynamic Host Configuration
Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Dynamisch IP-adres . . . . . . . . . 131, 208
DynDNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
E
Echo-service
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Eco-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
221
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
EEPROM-versie
opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Eigen kengetal
invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
E-mail
accountnaam . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Inbox-server . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
instellingen (webconfigurator) . . . 165
login-naam/wachtwoord . . . . . . . . 165
toegangsgegevens invoeren . . . . . 165
Ethernet-netwerk . . . . . . . . . . . . . . . 208
Explicit Call Transfer . . . . . . . . . . . . . 208
Externe ruggespraak
vast telefoonnet . . . . . . . . . . . . . . . 63
Externe toegang tot
webconfigurator . . . . . . . . . . . . 132
Extra ruggespraak
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
F
Firewall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
automatische update . . . . . . 114, 173
update starten (handset). . . . . . . . 113
update starten (webconfig.) . . . . . 172
updates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
versie opvragen . . . . . . . . . . . . . . 184
Firmwareversie
opvragen (webconfig.) . . . . . . . . . 175
Flash invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Flashtijden instellen
(telefooncentrale) . . . . . . . . . . . 121
Flatrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Fouten herstellen, SMS . . . . . . . . . . . 87
Foutsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Fragmentering v. Datapakketten . . . . 209
Full duplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Version 2.1, 08.01.2007
G
G.711 µ law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
G.711 a law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
G.722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 145
G.722-spraakcodec voor breedband . 145
G.726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
G.729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Gateway-provider . . . . . . . . . . . . . . 209
Gebruik (toestel in gebruik nemen) . . . 11
Gebruik willekeurige poorten . . . . . . 160
222
Gebruikersgegevens invoeren . . . . . . 28
Gebruikersidentificatie . . . . . . . . . . 210
Gebruikersnaam (VoIP-account) . . . . 139
Geheim IP-adres . . . . . . . . . . . . . . . 210
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Geluidskwaliteit en infrastructuur . . 149
Gemiste oproep . . . . . . . . . . . . . 70, 71
Gesprek
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
beëindigen (wisselgesprek) . . . 64, 67
doorschakelen (doorverbinden) . . 100
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Gespreksduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Gigaset HDSP zie HDSP
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
deelnemer bellen . . . . . . . . . . . 57, 60
deelnemers zoeken . . . . . . . . . . . . 57
echo-service . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
eigen naam wijzigen/wissen . . . . . . 59
Jabber-server . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Messaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
naam invoeren . . . . . . . . . . . . 55, 59
oproepdoorschakeling . . . . . . 65, 152
telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
verbinding in- of uitschakelen. . . . 144
Gigaset.net-telefoonboek
eigen naam definiëren/wijzigen . . . 59
Gigaset-config . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Globaal IP-adres . . . . . . . . . . . . . . . 210
Global System for
Mobile Communication. . . . . . . 210
GNU Lesser General Public License . . 193
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Gratis software, licenties . . . . . . . . . 193
Groepsoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
H
Handmatig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Handset
aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . 18, 95
afmelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
attentietonen in-/uitschakelen . . . 108
contact met vloeistoffen . . . . . . . 189
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
gesprek doorverbinden . . . . . . . . 100
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . 106
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . 13
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . 1, 36
instellen (individueel) . . . . . . . . . 102
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
intern nummer wijzigen . . . . . 98, 168
interne naam wijzigen . . . . . . 98, 168
meerdere gebruiken . . . . . . . . . . . . 95
microfoon uitschakelen . . . . . . . . . . 51
naam wijzigen . . . . . . . . . . . . 98, 168
ontvangstnummer toewijzen. . . . . 151
ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
service-info’s opvragen . . . . . . . . . 185
standaardinstellingen herstellen . . 109
volume van de handset . . . . . . . . . 106
zendnummer toewijzen . . . . . . . . 151
zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . 51
toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
HDSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10, 145
Headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Hekje-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 36
High Definition Sound Performance
s. HDSP
Hoofdmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HTTP-Proxy . . . . . . . . . . . . . . . 133, 210
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Version 2.1, 08.01.2007
I
IEEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Inbox-server (e-mail) . . . . . . . . . . . . 165
Indicatie laadniveau (accu) . . . . . . . . . . 1
Indicatie laadniveau (batterij) . . . . . . . 15
Info-diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
configureren . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Infrastructuurnetwerk . . . . . . . . . . . 210
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . 11
Inschakelen
attentietonen . . . . . . . . . . . . . . . . 108
automatisch aannemen . . . . . . . . 105
belsignaal onderdrukken . . . . . . . . . 86
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 36
handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
toetsblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . 36
voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Instant Messaging . . . . . . . . . . 162, 210
Instellen
basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
datum/tijd op de handset . . . . . . . . 16
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
online-telefoonboek . . . . . . . . . . . 167
Instellingen voor VoIP-telefonie . . . . 136
Institute of Electrical and
Electronics Engineers . . . . . . . . . 210
Intern gesprek. . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
wisselgesprek . . . . . . . . . . . . . . . 101
Intern nummer wijzigen . . . . . . 98, 168
Intern telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . 99
Interne ruggespraak . . . . . . . . . . . . 100
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
geen verbinding met . . . . . . . . . . . 31
Internet Protocol . . . . . . . . . . . . . . . 211
internetprovider . . . . . . . . . . . . . . . 211
Internettoegang (breedband) . . . . . 205
Intern-Toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Intranet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Invoeren van Arabische/Cyrillische
tekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Inzameling van afval en oude
apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . 188
IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
automatisch verkrijgen . . . . . 118, 131
dynamisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
geheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
globaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
lokaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
op de handset weergeven . . . . . . . . 2
openbaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
opvragen (webconfigurator) . . . . 175
statisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
toewijzen (handset) . . . . . . . . . . . 118
toewijzen (webconfigurator) . . . . 131
vast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
IP-configuratie
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
webconfigurator . . . . . . . . . . . . . 131
IP-pool-bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
J
Jabber-ID (Messenger). . . . . . . . . . . 163
Jabber-server (Messenger) . . . . . . . . 163
Jabber-server poort (Messenger) . . . 163
K
Kiesmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kiesmethode wijzigen . . . . . . . . . . . 121
Kiesregels . . . . . . . . . . . . . . . 8, 53, 154
definiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
inschakelen/uitschakelen . . . . . . . 156
voor alarmnummers . . . . . . . . . . 156
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
223
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
Kiezen
annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kiezen voorbereiden . . . . . . . . . . . . 211
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Knoppen (webconfigurator) . . . . . . . 129
Kostenbewust telefoneren . . . . . . . . . 53
Kostencontrole . . . . . . . . . . . . . . . 8, 53
kiesregels definiëren . . . . . . . . . . . 154
Kwaliteit van de service . . . . . . . . . . 215
L
Version 2.1, 08.01.2007
Laadniveau van de batterijen . . . . . . . . 2
Lader
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
wandmontage . . . . . . . . . . . . . . . 231
LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Leveringsomvang. . . . . . . . . . . . . . . . 11
LGPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Licenties, gratis software . . . . . . . . . 193
Lijnsuffix
kiezen met . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 45
weergave (webconfigurator) . . . . . 135
Lijst
bellerslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
gemiste oproepen. . . . . . . . . . . 70, 71
Inbox (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Outbox (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
SMS-lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 90
Local Area Network . . . . . . . . . . . . . 212
Local SIP Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Login-naam
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Login-wachtwoord
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
VoIP-account . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Lokaal IP-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Lokaal netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Lokale communicatiepoorten . . . . . . 160
224
M
MAC-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
opvragen (handset) . . . . . . . . . . . 120
opvragen (webconfiguratieprogramma) . . . . . . . . . . . . . 175
Maximum Receive Unit . . . . . . . . . . 212
Maximum Transmission Unit . . . . . . 212
mbps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Media Access Control . . . . . . . . . . . 212
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . 7
Melodie instellen (oproepsignaal) . . 107
Menu
eindsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
navigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
overzicht telefoon . . . . . . . . . . . . . 38
overzicht webconfiguratieprogramma . . . . . . . . . . . . . . . 41
Menubalk (webconfigurator) . . . . . . 127
Messaging
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Messenger
prioriteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
resource-naam . . . . . . . . . . . . . . 162
toegangsgegevens invoeren . . . . . 162
Messenger-account . . . . . . . . . . . . . 163
Microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Microfoon uitschakelen . . . . . . . . 51, 52
Microfoon van handset
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Million Bits per Second . . . . . . . . . . 212
MRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
MTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Music on hold . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
N
Naam
van handset wijzigen . . . . . . . 98, 168
verbinding via vast telefoonnet. . . 143
weergegeven (VoIP) . . . . . . . . . . . 219
NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
symmetrische . . . . . . . . . . . . . . . 217
verversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Navigatiegebied (webconfig.) . . . . . 127
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 34
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
Netdiensten
instellingen voor oproep
via het vaste net . . . . . . . . . . . . 62
instellingen voor VoIP-oproepen . . . 65
vast net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
vast telefoonnet en VoIP . . . . . . . . . 61
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Netlijncode (telefoonsysteem) . . . . . 121
Netnummer
automatisch kiezen . . . . . . . . . . . . 153
eigen invoeren. . . . . . . . . . . . . . . 153
Netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Netwerkdiensten
instellingen in Gesprek via
vast telefoonnet . . . . . . . . . . . . 63
instellingen in VoIP-gesprek. . . . . . . 66
Netwerkgebied . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Network Address Translation . . . . . . 213
Nummer
afzender opslaan in het
telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . 84
invoeren uit telefoonboek . . . . . . . . 75
opslaan in telefoonboek . . . . . . . . . 73
overnemen in telefoonboek . . . . . . 75
overnemen uit telefoonboek . . . . . . 75
van beller weergeven (CLIP) . . . . . . 48
van de voicemail invoeren . . . . . . . 157
voor SMS-centrale instellen . . . . . . . 85
voor volgende oproep
onderdrukken . . . . . . . . . . . . . 62
Nummer toewijzen . . . . . . . . . . . . . 151
Nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . 68
NummerWeergave
onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . 61, 62
Nummerweergave . . . . . . . . . . . . . . . 48
Version 2.1, 08.01.2007
O
Omschakelen op zomertijd . . . . . . . . 174
Onbekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Onderdrukken
eerste belsignaal. . . . . . . . . . . . . . . 86
NummerWeergave . . . . . . . . . . 61, 62
spreekpauzes (VoIP) . . . . . . . . . . . 148
Onderhoud van het toestel . . . . . . . . 189
Onjuiste invoer corrigeren . . . . . . . . . 35
Online telefoonboek
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Online-telefoonboek . . . . . . . . . . . . . 76
selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
voor toegang registereren . . . . . . 167
Ontvangstniveau . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ontvangstnummer
weergave op handset . . . . . . . . . . . 48
Opbouw IP-adres. . . . . . . . . . . . . . . 211
Openbaar IP-adres . . . . . . . . . . . . . . 213
Oproep
extern weigeren . . . . . . . . . . . . . 101
inkomende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
van buitenaf . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
weergave van nummer/naam . . . . . 48
Oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . 47
automatische. . . . . . . . . . . . . . . . 105
Oproep van onbekend . . . . . . . . . . . . 49
Oproepdoorschakeling
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . 65, 152
vast telefoonnet . . . . . . . . . . . . . . 62
VoIP (handset) . . . . . . . . . . . . . . . . 65
VoIP (webconfigurator) . . . . . . . . 152
Oproepomleiding . . . . . . . . . . . . . . 213
Oproepsignaal
melodie instellen . . . . . . . . . . . . . 107
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Oproepweergave . . . . . . . . . . . . . . . 48
vast net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Opstellen
basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Outbound proxy . . . . . . . . . . . 142, 214
modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Outbound proxy-poort . . . . . . . . . . 142
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 97, 214
Pauzetijden (telefooncentrale) . . . . . 122
PC met webconfigurator verbinden . 124
PC-adresboek-vermeldingen
naar telefoonboek kopiëren . . . 169
Persoonlijk identificatienummer . . . 214
Persoonlijke providergegevens . . . . . 139
PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
PIN wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
systeem-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Poortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
POP3-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Port-Forwarding . . . . . . . . . . . . . . . 214
225
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
Prioriteit (Messenger) . . . . . . . . . . . . 162
Problemen oplossen
internetverbinding . . . . . . . . . . . . . 31
Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Proxy-server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Proxy-serveradres. . . . . . . . . . . . . . . 140
Q
Quality of Service . . . . . . . . . . . . . . . 215
R
RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Random Access Memory . . . . . . . . . 215
Read Only Memory . . . . . . . . . . . . . 215
Refresh-tijd voor aanmelden . . . . . . . 140
Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Registrar-Server . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Registrar-server-poort . . . . . . . . . . . 140
Repeatergebruik in-/uitschakelen . . . 112
Resetten
basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Resource-naam (Messenger) . . . . . . 162
RFC 2833 (DTMF-signalering) . . . . . . 158
ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
basisstation aansluiten . . . . . . . . . . 21
Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
R-toets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
functie voor VoIP . . . . . . . . . . . . . 158
RTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
RTP-Port . . . . . . . . . . . . . . . . . 161, 215
Ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
extern (vast telefoonnet). . . . . . . . . 63
extern (VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ruststand
display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ruststand van display . . . . . . . . . . . . . 36
Ruststand, terug naar . . . . . . . . . . . . . 36
Version 2.1, 08.01.2007
S
Schrijven, SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Screensaver zie Screensaver
Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
voor firmware-update . . . . . . . . . . 172
226
Serverpoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Service-info opvragen . . . . . . . . . . . 184
Signaaltoon, zie Attentietonen
Simple Transversal of UDP over NAT . 216
SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
SIP-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
SIP-info (DTMF-signalering) . . . . . . . 158
SIP-poort . . . . . . . . . . . . 160, 161, 216
SIP-provider . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
SIP-proxy-server . . . . . . . . . . . . . . . 216
Sluimermodus (wekker) . . . . . . . . . . 94
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
beantwoorden of doorsturen . . . . . 84
doorsturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
lezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
nummer opslaan . . . . . . . . . . . . . . 84
Outbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
statusoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . 81
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
zelf fouten oplossen . . . . . . . . . . . . 87
SMS-berichten en telefooncentrales . . 86
SMS-centrale
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
nummer wijzigen . . . . . . . . . . . . . . 85
SMS-fouten oplossen. . . . . . . . . . . . . 87
SMS-lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
SMS-verzendcentrale . . . . . . . . . . . . 80
Snelkieslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . 72, 74, 89
Sneltoets (cijfercombinatie) . . . . . . . . 38
Snooze (wekker) . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sound zie Belsignaal
Spraakkwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Spreekpauze onderdrukken . . . . . . . 148
Spreekpauzes
onderdrukking . . . . . . . . . . . . . . . 148
Standaard-gateway
invoeren (handset) . . . . . . . . . . . 119
invoeren (webconfigurator) . . . . . 131
Standaardinstellingen
basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Standaardverbinding instellen . 112, 149
Statisch IP-adres . . . . . . . 118, 131, 216
Status
van telefoon (webconfig.) . . . . . . 175
VoIP-verbinding . . . . . . . . . . . . . . 135
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
Statuscodes
tabel VoIPl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
weergave inschakelen
(webconfig.) . . . . . . . . . . . . . 171
weergave uitschakelen
(handset) . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Statusoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Stekkerindeling van de
telefoonstekker . . . . . . . . . . . . . 191
Sterretje-toets . . . . . . . . . . . . . . . 1, 108
Stroomverbruik van het basisstation . 190
reduceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
STUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
STUN-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
STUN-refresh-tijd . . . . . . . . . . . . . . . 142
STUN-server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Subnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Subnetmasker . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
vastleggen (handset) . . . . . . . . . . 119
vastleggen (webconfigurator) . . . . 131
Suffix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
kiezen met . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 45
Symbool
bij nieuwe berichten . . . . . . . . . . . . 69
display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Symmetrische NAT . . . . . . . . . . . . . . 217
Synchronisatie met de tijdserver . . . . 174
Systeeminstellingen . . . . . . . . . . . . . 110
Systeem-PIN wijzigen . . . . . . . . . . . . 110
Version 2.1, 08.01.2007
T
Taal
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
webconfigurator . . . . . . . . . . . . . . 125
Taal van interface
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
webconfigurator . . . . . . . . . . . . . . 125
TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
TDK (toonkiezen) . . . . . . . . . . . . . . . 122
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . 189
Tekenset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Tekst schrijven, bewerken . . . . . . . . . 192
Tekstbericht, zie SMS
Teksten, in de ruststand . . . . . . . . . . 166
Telefoneren
extern (VoIP, vaste net) . . . . . . . . . . 42
intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
oproep beantwoorden . . . . . . . . . . 47
Telefoon
menuoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . 38
op bedrijfsnetwerk aansluiten . . . 133
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
eerste nummer opslaan . . . . . . . . . 72
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
nummer overnemen . . . . . . . . . . . 75
nummer uit tekst overnemen . . . . . 75
nummer van afzender (SMS)
opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
op de PC bewerken . . . . . . . . . . . 169
op/naar PC overdragen . . . . . . . . . 169
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 76
van PC laden . . . . . . . . . . . . . . . . 170
vermelding opslaan . . . . . . . . . . . . 73
vermelding zoeken . . . . . . . . . . . . 76
vermelding/lijst versturen
naar handset . . . . . . . . . . . . . . 75
vermeldingen weergeven
en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . 74
volgorde van vermeldingen . . . . . . 73
wissen (webconfigurator) . . . . . . 170
Telefoonboek van de handset,
zie Telefoonboek
Telefoonboek-bestand
inhoud (vCard-formaat . . . . . . . . . 171
Telefooncentrale
basisstation op telefooncentrale . . 121
flashtijden instellen . . . . . . . . . . . 121
kiesmethode instellen . . . . . . . . . 121
pauzetijden . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
SMS-berichten . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Telefoonfuncties, overzicht . . . . . . . . 38
Telefoonstekker, stekkerindeling . . . 191
Telefoonsysteem
netlijncode . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
bij geen antwoord . . . . . . . . . . . . 217
indien bezet . . . . . . . . . . . . . . . . 217
starten (vast net) . . . . . . . . . . . . . . 63
wissen (vast telefoonnet) . . . . . . . . 64
Tijd
handmatig instellen . . . . . . . . . . . . 16
van tijdserver overnemen . . . . . . . 174
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tijdserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tijdzone instellen . . . . . . . . . . . . . . 174
TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
227
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Trefwoordenregister
Toegang tot webconfigurator
uit andere netwerken. . . . . . . . . 132
Toegangsbeveiliging . . . . . . . . . . . . 110
Toegangsgegevens invoeren
(e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Toestel
basisstation instellen
(op de handset) . . . . . . . . . . . 110
beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . 11
instellen (webconfigurator) . . . . . . 130
via PC configureren . . . . . . . . . . . . 123
Toestelverbinding
configureren (webconfig.) . . . . . . 134
Toets 1 (snelkiezen) . . . . . . . . . . . . . . . 1
programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Toetsblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Toetsen
aan/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . 1, 34
handsfree-toets . . . . . . . . . . . . . . . . 1
hekje-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 36
Intern-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . 1, 34
pagingtoets (basisstation) . . . . . . . . . 2
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 74
sterretje-toets . . . . . . . . . . . . . . 1, 108
telefoonboekvermelding toewijzen . 74
toetsblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . 36
verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . 1
verbreektoets . . . . . . . . . . . . 1, 46, 47
wistoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Toetssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Toewijzen aan handset . . . . . . . . . . . 151
Toonkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Transmissiesnelheid . . . . . . . . . . . . . 217
Transmission Control Protocol . . . . . . 217
Transport Layer Security . . . . . . . . . . 217
Transportprotocol . . . . . . . . . . . . . . 217
Tweede gesprek (aankloppen)
in-/uitschakelen (Vast telefoonnet) . 63
Type IP-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Version 2.1, 08.01.2007
U
UDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Uitschakelen
attentietonen . . . . . . . . . . . . . . . . 108
automatisch aannemen . . . . . . . . 105
228
belsignaal onderdrukken . . . . . . . . 86
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 36
handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
toetsblokkering . . . . . . . . . . . . . . . 36
voicemail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Uniform Resource Identifier . . . . . . . 218
Universal Resource Locator . . . . . . . 218
URI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
User Datagram Protocol . . . . . . . . . . 218
User-ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
V
Vast IP-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Vast net
oproepdoorschakeling . . . . . . . . . . 62
Vast telefoonnet
conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
externe ruggespraak . . . . . . . . . . . 63
instellingen tijdens het gesprek . . . 63
terugbellen wissen . . . . . . . . . . . . . 64
tweede gesprek (aankloppen)
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . 63
verbindingsnaam . . . . . . . . . . . . . 143
wisselgesprek . . . . . . . . . . . . . . . . 64
wisselgesprek aannemen/
weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vaste telefoonverbinding
lijnsuffix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
vCard-formaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
vcf-bestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . 7
Verbinding
inschakelen (VoIP) . . . . . . . . . . . . 143
internet (problemen oplossen) . . . . 31
met Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . 144
naam/provider (webconfig.) . . . . . 135
naar webconfigurator . . . . . . . . . 124
selecteren (lijnsuffix) . . . . . . . . 42, 45
Verbinding via het vaste net
instellingen vastleggen . . . . . . . . . 62
Verbindingsnaam
vast telefoonnet . . . . . . . . . . . . . 143
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Verbindingstype
selecteren (displaytoets). . . . . . 42, 44
selecteren (verbindingstoets) . . 42, 43
Verbindingstype voor uitgaande
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Version 2.1, 08.01.2007
Trefwoordenregister
Verbindingswizard
starten (inbedrijfstelling). . . . . . . . . 23
starten (menu) . . . . . . . . . . . . . . . 115
Verbreektoets . . . . . . . . . . . . . 1, 46, 47
Verificatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Vermelding
selecteren in telefoonboek . . . . . . . 73
Versiecontrole, automatisch . . . . . . . 173
Versturen
vermelding in telefoonboek
naar handset . . . . . . . . . . . . . . 75
Vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Voice over Internet Protocol . . . . . 9, 218
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 157
instellen voor snelkiezen . . . . . . . . . 89
lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
nummer invoeren . . . . . . . . . . . . . 157
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Account configureren . . . . . . . . . . 136
account configureren (eerste) . . . . . 28
conferentie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
externe ruggespraak . . . . . . . . . . . . 66
instellingen (op handset) . . . . . . . 115
instellingen afsluiten. . . . . . . . . . . . 29
IP-adres toekennen . . . . . . . . . . . . 118
netdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
nummer van de opgebelde
deelnemer weergeven . . . . . . . 50
oproepdoorschakeling . . . . . . . . . . 65
oproep-instellingen uitvoeren . . . . . 65
providergegevens
laden . . . . . . . . . . . . 26, 116, 138
statusbericht in-/uitschakelen . . . . 120
statuscodes (tabel) . . . . . . . . . . . . 181
telefoonnummer . . . . . . . . . . 30, 136
verbindingsnaam . . . . . . . . . . . . . 136
verbindingswizard starten . . . . 22, 115
voordelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
wisselgesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
wisselgesprek aannemen/
weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
wisselgesprek in-/uitschakelen . . . . . 66
VoIP-gebruikersgegevens
invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
invoeren (handset) . . . . . . . . . . . . 117
invoeren (webconfigurator) . . . . . 139
VoIP-provider . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
gegevens downloaden . . . . . . 26, 137
selecteren (webconfig.) . . . . . . . . 138
VoIP-statusberichten
weergave inschakelen (handset) . . 120
weergave inschakelen
(webconfig.) . . . . . . . . . . . . . 171
VoIP-statusmeldingen
tabel met statuscodes . . . . . . . . . 181
VoIP-telefonie
instellingen (webconfig.) . . . . . . . 136
VoIP-verbinding
activeren/deactiveren . . . . . . . . . . 135
automatische configuratie . . . . . . 137
configureren (handset) . . . . . . . . 115
configureren (webconfig.) . . . . . . 136
inschakelen/uitschakelen . . . . . . . 143
lijnsuffix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
naam (webconfigurator) . . . . . . . 136
naam/provider (webconfig.) . . . . . 135
Volgorde in telefoonboek . . . . . . . . . 73
Volume
belsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
handsfree-volume van
de handset . . . . . . . . . . . . . . 106
luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
oproepsignaal . . . . . . . . . . . . . . . 107
volume van de handset . . . . . . . . 106
Volume van de handset . . . . . . . . . . 106
Voorbereid kiezen . . . . . . . . . . . . . . 219
Voorkeurs-DNS-server
invoeren (handset) . . . . . . . . . . . 119
Voorkeurs-DNS-server (webconfig.) . 132
W
Waarschuwingssignaal,
zie Attentietonen
Wachtmuziek . . . . . . . 51, 52, 112, 219
WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Wandmontage
basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
lader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Webconfiguratieprogramma
MAC-adres opvragen . . . . . . . . . . 175
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Webconfigurator . . . . . . . . . . . . . . . 123
afmelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
alternatieve DNS-server . . . . . . . . 132
DTMF-signalisering voor VoIP . . . . 158
229
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / Gigaset_A580_IPSIX.fm / 11.03.2009
Version 2.1, 08.01.2007
Trefwoordenregister
EEPROM-versie opvragen . . . . . . . 175
e-mailinstellingen vastleggen . . . . 165
externe toegang . . . . . . . . . . . . . . 132
firmware-update . . . . . . . . . . . . . . 172
firmwareversie opvragen. . . . . . . . 175
IP-adres opvragen . . . . . . . . . . . . . 175
IP-adres vastleggen . . . . . . . . . . . . 131
IP-configuratie . . . . . . . . . . . . . . . 131
kiesregels definiëren . . . . . . . . . . . 154
lokaal netwerk . . . . . . . . . . . . . . . 131
Messenger-toegangsgegevens. . . . 162
met PC verbinden . . . . . . . . . . . . . 124
naam van VoIP-verbinding. . . . . . . 136
naam/provider van
een verbinding . . . . . . . . . . . . 135
nummers toewijzen . . . . . . . . . . . 151
ontvangstnummer toewijzen. . . . . 151
opbouw van webpagina’s . . . . . . . 126
standaard-gateway vastleggen . . . 131
status van telefoon . . . . . . . . . . . . 175
status van VoIP-verbinding . . . . . . 135
subnetmasker . . . . . . . . . . . . . . . . 131
taal van interface . . . . . . . . . . . . . 125
telefoonboek-transfer . . . . . . . . . . 169
toestel instellen . . . . . . . . . . . . . . 130
type IP-adres selecteren . . . . . . . . 131
VoIP-verbinding activeren . . . . . . . 135
VoIP-verbinding deactiveren . . . . . 135
voorkeurs-DNS-server . . . . . . . . . . 132
webpagina openen . . . . . . . . . . . . 129
zendnummer toewijzen . . . . . . . . 151
Webinterface zie Webconfigurator
Webpagina (webconfigurator)
opbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Webserver zie Webconfigurator
Weerbericht, op rustdisplay . . . . . . . 166
Weergave
afspraak/wekker
ingeschakeld . . . . . . . . . . . . . . . 2
gespreksduur . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
inkomende oproep . . . . . . . . . . . . . . 2
laadniveau van de batterijen . . . . . . . 2
nummer van de beller (CLI/CLIP) . . . 48
oproepsignaal uitgeschakeld . . . . . . . 2
toetsblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Weergegeven naam (VoIP) . . . . 139, 219
Weergeven
gespreksduur, -kosten . . . . . . . . . . . 53
Wekherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
230
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Wektijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Werkgebied (webconfigurator) . . . . 128
Wide Area Network . . . . . . . . . . . . . 219
Wijzigen
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . 106
systeem-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 110
volume van de handset . . . . . . . . 106
Wisselgesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
aannemen/weigeren
(vast telefoonnet) . . . . . . . . . . 64
aannemen/weigeren (VoIP) . . . . . . 67
gesprek beëindigen . . . . . . . . . 64, 67
in-/uitschakelen (VoIP) . . . . . . . . . . 66
intern gesprek . . . . . . . . . . . . . . . 101
Vast telefoonnet . . . . . . . . . . . . . . 64
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wissen
tekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wistoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Z
Zendnummer toewijzen aan
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Zendvermogen
van het basisstation reduceren . . . . 92
Zoeken
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
in telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zomertijd
automatisch omschakelen op . . . . 174
Gigaset A580 IP / NDL / A31008-M2013-M101-2-5419 / montage_charger_base.fm / 11.03.2009
Wandmontage van de lader
Wandmontage van de lader
ca. 2,5 mm
Version 2.1, 08.01.2007
Basisstation aan de wand bevestigen
231
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark
© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Download PDF

advertising