AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 A/V-viritinvahvistin Käyttöopas

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 A/V-viritinvahvistin Käyttöopas
AVR 3700, AVR 370
AVR 2700, AVR 270
A/V-viritinvahvistin
Käyttöopas
AVR
Sisällysluettelo
Kaukosäätimen käyttöönotto
24
Johdanto
3
Mukana tulevat oheislaitteet
3
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
24
Tärkeitä turvallisuustietoja
3
Vastaanottimen sijoittaminen
3
Ohjelmoi kaukosäädin
ohjaamaan lähdelaitteita ja TV:tä
24
Etupaneelin ohjaimet
4
Takapaneelin liitännät 6
Kaukosäätimen toiminnot
8
Alue 2 Kaukosäätimen toiminnot 10
Kotiteatterin esittely
12
Tyypillinen kotiteatterijärjestelmä
12
Monikanavainen ääni
12
Surround-tilat
12
Kaiuttimien sijoittaminen
13
Vasemman, oikean ja keskikaiuttimen sijoittaminen 13
AVR:n asentaminen
26
AVR:n virran kytkeminen
26
Ruudulla näkyvän valikkojärjestelmän
käyttäminen
26
AVR:n määritys kaiuttimia varten
26
Lähteiden asettaminen
27
Verkkoyhteyden asennus
28
AVR:n käyttö
30
Äänenvoimakkuuden hallinta
30
Äänen mykistäminen
30
Dolby -äänenvoimakkuus
30
®
Surround-kaiuttimien sijoittaminen
5.1-kanavajärjestelmään
13
Kuulokkeiden käyttäminen
30
Surround-kaiuttimien sijoittaminen
7.1-kanavajärjestelmään
Lähteen valitseminen
31
13
FM- ja AM-radion kuunteleminen
31
Korkeiden etukaiuttimien sijoittaminen
7.1-kanavajärjestelmään
13
USB-laitteelle tallennetun sisällön
kuunteleminen 32
Alibassokaiuttimen sijoittaminen
13
iPod/iPhone/iPad-laitteiden kuunteleminen
32
14
vTUNER:n (VERKKORADIO) kuunteleminen
33
Kaiutinliitännät
14
Kotiverkon sisällön kuunteleminen
33
Alibassokaiutinliitännät
14
Surround-tilan valitseminen
34
Lähdelaiteliitännät
14
Äänitehosteet
34
Videoliitännät
15
Videotilat
34
Radioliitännät
16
Lisäominaisuudet
35
Verkkoliitäntä
16
Äänenkäsittely ja Surround-ääni
35
USB-portti
16
Videon käsittely
36
RS-232-liitäntä
16
Kaiutinten määritys käsin
38
Liitäntöjen kytkeminen
17
Kuunteleminen alueella 2
41
Kaiuttimien liittäminen
17
Järjestelmäasetukset
42
Alibassokaiuttimen liittäminen
17
Asetuksien lukitus
43
Television tai videonäytön liittäminen
17
Kaukosäätimen jatko-ohjelmointi
44
Ääni- ja videolähdelaitteiden liittäminen
18
Tallentaminen
44
USB- JA iOS-LAITTEIDEN LIITTÄMINEN
20
Uniajastin
44
Langallisen kotiverkon liittäminen
20
Kaukosäätimen nollaus
44
Radioantennien liittäminen
20
Dekooderin nollaus
44
Monialuejärjestelmän asentaminen
21
VIANMÄÄRITYS
45
IR-laitteiston liittäminen (vain AVR 3700/AVR 370)
22
Tekniset tiedot
46
Trigger-ulostulon liittäminen
23
Liite
47
Virtajohdon liittäminen
23
Kotiteatterijärjestelmän liitäntätyypit
2
Johdanto
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
Kiitos, että valitsit Harman Kardon -tuotteen.
Tarkista verkkojännite ennen käyttöä
Harman Kardonin missio on jo yli viisikymmentä vuotta ollut ensiluokkaisen musiikkija viihdekokemuksen tarjoaminen johtavan tekniikan avulla. Sidney Harman ja Bernard
Kardon keksivät vahvistimen, komponentin, jonka tarkoitus oli yksinkertaistaa viihteestä
nauttimista kotona tinkimättä suorituskyvystä. Vuosien myötä Harman Kardonin
tuotteista on tullut helppokäyttöisempiä. Samalla niiden ominaisuudet ja äänenlaatu
ovat kehittyneet paremmiksi kuin koskaan.
AVR 3700 ja AVR 2700 on suunniteltu käytettäväksi 120-voltin vaihtovirralla (AC).
AVR 370 ja AVR 270 on suunniteltu käytettäväksi 220 – 240-voltin vaihtovirralla (AC).
Vastaanottimen liittäminen muuhun kuin sille tarkoitettuun verkkojännitteeseen voi
aiheuttaa turvallisuus- ja paloriskin ja vahingoittaa laitetta. Jos sinulla on kysyttävää
laitemallisi jännitevaatimuksista tai alueesi verkkojännitteestä, ota yhteyttä laitteen
myyneeseen jälleenmyyjään ennen laitteen liittämistä pistorasiaan.
7.2-kanavaisten digitaalisten AV-viritinvahvistinten (AVR) mallit AVR 3700/AVR 370,
7.1-kanavaisten mallien AAVR 2700/AVR 270 jatkavat tätä perinnettä. Ne tarjoavat
edistyneet äänen- ja videonkäsittelyominaisuudet sekä runsaasti kuuntelu- ja
katselumahdollisuuksia.
Lue tämä käyttöopas ja käytä sitä apuna tutustuessasi laitteen käyttöön ja ominaisuuksiin,
niin saat uudesta vastaanottimestasi kaiken irti.
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, sen asennuksesta tai sen käytöstä,
ota yhteyttä Harman Kardon -jälleenmyyjään tai asentajaan tai käy osoitteessa
www.harmankardon.com.
Mukana tulevat oheislaitteet
Vastaanottimen mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet. Jos osa tuotteista puuttuu,
ota yhteyttä Harman Kardon -jälleenmyyjään tai Harman Kardonin asiakaspalveluun
osoitteessa www.harmankardon.com.
•Järjestelmän kaukosäädin
•Alueen 2 kaukosäädin (vain AVR 3700/AVR 370)
•EzSet/EQ™-mikrofoni
•AM-silmukka-antenni
•FM-lanka-antenni
•Kuusi AAA-paristoa (AVR 3700/AVR 370); neljä AAA-paristoa (AVR 2700/AVR 270)
•Virtajohto
Älä käytä jatkojohtoja
Turvallisuusriskien välttämiseksi käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.
Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä tämän laitteen kanssa. Älä peitä sähkölaitteiden
virtajohtoja matoilla äläkä aseta johtojen päälle raskaita esineitä. Jos virtajohto
vahingoittuu, se on välittömästi vaihdettava valtuutetussa huoltokeskuksessa uuteen
virtajohtoon, joka täyttää asetetut vaatimukset.
Käsittele virtajohtoa varoen
Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, vedä aina liittimestä äläkä johdosta. Jos et aio
käyttää vastaanotinta pitkään aikaan, irrota sen virtajohto pistorasiasta.
Älä avaa koteloa
Tämän laitteen sisällä ei ole komponentteja, joita käyttäjät voisivat huoltaa itse. Kotelon
avaaminen voi aiheuttaa sähköiskuvaaran, ja laitteeseen käyttäjän tekemät muutokset
mitätöivät tuotetakuun. Jos laitteen sisälle kaatuu vettä tai putoaa metallinen esine,
kuten paperiliitin, johto tai niitti, irrota laite välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä
valtuutettuun huoltokeskukseen.
Kaapelitelevisio- tai antennimaadoitus (AVR3700/AVR 2700)
Jos tuotteeseen liitetään ulkoinen antenni tai kaapelijärjestelmä, varmista, että se on
maadoitettu suojaamaan laitetta jänniteaaltoja ja staattisia latauksia vastaan. Yhdysvaltain
kansallisen sähkösäädöksen (ANSI/NFPA No. 70-1984) osio 810 sisältää tietoja maston
ja tukirakenteen oikeanlaisesta maadoittamisesta, sisääntulojohdon maadoittamisesta
varauksenpurkuyksikköön, maadoitusliittimien koosta, antennin varauksenpurkuyksikön
sijainnista sekä maadoituselektrodien liitännästä ja vaatimuksista.
HUOMAUTUS KAAPELITELEVISIOJÄRJESTELMÄN ASENTAJALLE: Tämä on
kaapelitelevisioasentajille tarkoitettu huomautus, joka koskee Yhdysvaltain kansallisen
sähkösäädöksen (NEC, National Electrical Code) artikkelia 820-40. Siinä annetaan
maadoitusohjeita ja vaaditaan erityisesti, että kaapeli yhdistetään rakennuksen
maadoitusjärjestelmään mahdollisimman lähelle kaapelin sisääntulokohtaa.
Vastaanottimen sijoittaminen
•Aseta vastaanotin tukevalle ja tasaiselle alustalle. Varmista, että alusta ja mahdolliset
kiinnikkeet kantavat AVR:n painon.
•Varmista, että AVR:n ylä- ja alapuolella on riittävästi tuuletustilaa. Suositeltavat
etäisyydet ovat 30 cm laitteen yläpuolella, 30 cm laitteen takapuolella ja 30 cm
laitteen kummallakin sivulla.
•Jos AVR sijoitetaan kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan, varmista tilan riittävä
ilmanvaihto. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen asentaa tuuletin.
•Älä tuki vastaanottimen päällä olevia tuuletusaukkoja tai aseta mitään esineitä
suoraan aukkojen päälle.
•Älä sijoita vastaanotinta suoraan pehmeälle alustalle.
•Älä sijoita vastaanotinta märkiin tai kosteisiin tiloihin, erityisen kuumiin tai kylmiin
tiloihin, lähelle lämmityslaitteita tai suoraan auringonvaloon.
3
Suomi
AVR
Johdanto, Mukana tulevat tarvikkeet,
Tärkeitä turvallisuustietoja ja AVR:n sijoittaminen
AVR
Etupaneelin ohjaimet
Etupaneelin ohjaimet
Virtapainike
Virran
merkkivalo
Setup
(Asetukset)
-painike
USB -portti
Kuulokeliitin/
EzSet/EQ
mikrofoniliitin
4
Info (Ohje)
-painike
Infrapuna
anturi
Resolution
(Resoluutio) -painike
HDMI® Edessä
-tuloliitäntä
Äänenvoimakkuuden
säädin
Viestinäyttö
Video Modes
(Videotila)
-painike
Audio Effects
(Äänitehosteet)
-painike
Back/Exit (Takaisin/
Poistu) -painike
Surround Modes
(Surround-tilat)
-painike
Vasen/Oikea
-painike
OK -painike
Source List
(Lähdeluettelo) -painike
Ylös/Alas
-painikkeet
Etupaneelin ohjaimet, jatkuu
Virtailmaisin/-painike: AVR:ssä on neljä eri virtatilaa:
•Pois päältä (virtailmaisimessa ei ole valoa): AVR-laite ei ole päällä eikä vastaa
komentoihin, kun takapaneelin päävirtakytkin on Off-asennossa tai laitteeseen ei
ole kytketty virtajohtoa. Virtajohdon kytkeminen pistorasiaan ja päävirtakytkimen
vaihto On-asentoon asettaa AVR:n Eco-valmiustilaan.
•Eco-valmiustila (virtailmaisimen valo on oranssi): Eco-valmiustila minimoi AVR:n
virrankäytön silloin, kun laitetta ei käytetä. Kun AVR on Eco-valmiustilassa, se ei
käynnisty automaattisesti tai toista AirPlay-sisältöä verkkoyhteyden kautta. Kun AVR
on Eco-valmiustilassa, voit käynnistää sen painamalla virtapainiketta. Power Off
-painikkeen painaminen yli kolmen sekunnin ajan asettaa käynnissä olevan AVR:n
Eco-valmiustilaan. HUOMAUTUS: AVR ei mene itsestään Eco-valmiustilaan.
•Valmiustila (virtailmaisimen valo on oranssi): Valmiustila mykistää AVR:n ja
sammuttaa etupaneelin näytön. Laite voi kuitenkin käynnistyä automaattisesti ja
toistaa AirPlay-sisältöä verkon kautta. Kun AVR on valmiustilassa, voit käynnistää
sen painamalla virtapainiketta. Power Off -painikkeen painaminen yli kolmen
sekunnin ajan asettaa päälle kytketyn AVR:n valmiustilaan. HUOMAUTUS: AVR
menee automaattisesti valmiustilaan, kun se ei ole vastaanottanut komentoja ja
äänisignaalia yli 30 minuuttiin.
•Päällä (virtailmaisimen valo on valkoinen): AVR on täydessä toiminnassa, kun se
on tässä tilassa.
TÄRKEÄÄ: Jos etupaneelin viestinäytölle tulee näkyviin PROTECT (Suojaa) -viesti,
katkaise AVR:n virta ja irrota sen virtajohto pistorasiasta. Tarkista kaikki kaiutinjohdot
oikosulkujen varalta (oikosulussa plus- ja miinusjohtimet koskettavat toisiaan tai
samaa metalliosaa). Jos oikosulkua ei löydy, vie laite valtuutettuun Harman Kardonin
huoltokeskukseen tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Älä käytä laitetta ennen kuin se
on korjattu.
Etupaneelin ohjaimet
TÄRKEÄÄ: Jos asetat AVR:n videolähdön resoluution todellista AVR:n ja TV:n tai
videonäytön liitäntää suuremmaksi, kuvaa ei näy. Jos käytät komposiittivideoliitäntää
AVR:stä televisioon (ks. Television tai videonäytön liittäminen, sivulla 17), resoluutioksi
asetetaan automaattisesti 480i.
Audio Effects (Äänitehosteet) -painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi
Äänitehosteet-valikkoon, josta voit säätää AVR:n ääniä ja muita audio-ohjaimia. Katso
lisätietoja kohdasta Lähteiden asettaminen sivulla 26.
Video Modes (Videotila) -painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi suoraan Video
Modes -alavalikkoon, joka sisältää asetuksia videokuvan parantamiseen. Selaa eri
tiloja OK-painikkeella ja suorita kunkin tilan säädöt ylä-/ala- ja vasemmalla/oikealla
nuolipainikkeella. Katso lisätietoja kohdasta Lähteiden asettaminen sivulla 26.
Surround Modes (Surround-tilat) -painike: Tällä painikkeella valitaan kuuntelutila.
Surround Modes -valikko tulee näkyviin näyttöön ja vlaikon rivi näkyy etupaneelin
näytössä. Muuta Surround-tilan luokkaa ylä-/alanuolipainikkeilla ja valitse kyseinen
luokka vasemmalla/oikealla nuolipainikkeella. Katso lisätietoja kohdasta Lähteiden
asettaminen sivulla 26.
Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painike: Tällä painikkeella voit palata edelliseen valikkoon
tai poistua valikkojärjestelmästä.
Vasen ja oikea painike: Käytä näitä painikkeita AVR:n valikoiden selaamiseen.
OK-painike: Tällä painikkeella valitaan korostettu kohta ruudulla näkyvästä valikosta.
Ylös/Alas-painikkeet: Käytä näitä painikkeita AVR:n valikoiden selaamiseen.
Source List (Lähdeluettelo) -painike: Paina tätä painiketta katseltavan/kuunneltavan
lähdelaitteen valitsemiseksi. Selaa lähdelaiteluetteloa ylä-/alanuolilla ja valitse lähde
painamalla OK-painiketta.
Setup (Asetukset) -painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi AVR:n päävalikkoon.
Info (Ohje) -painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi AVR:n lähteiden alavalikkoon,
joka sisältää asetukset käynnissä olevaan lähteeseen. Selaa asetuksia ylä-/
alanuolipainikkeilla.
Viestinäyttö: Tällä kaksirivisellä näytöllä esitetään erilaisia viestejä syötettyjen
komentojen ja saapuvan signaalin muutosten mukaan. Tavallisessa käytössä käytettävän
lähteen nimi näytetään ylemmällä ja käytössä oleva surround-tila alemmalla rivillä. Kun
ruudulla näkyvä valikkojärjestelmä (OSD) on käytössä, näytöllä näkyy valittuna olevat
valikkoasetukset.
Infrapuna-anturi: Tämä anturi vastaanottaa kaukosäätimen infrapunasignaalin (IR).
Varmista, ettei mikään peitä anturia. Jos IR-anturin peittämistä ei voida välttää (esim.
kun vastaanotin asennetaan kaapin sisälle), liitä valinnainen infrapunavastaanotin AVR:n
takapaneelin Remote IR -tuloon.
Äänenvoimakkuuden säädin: Äänenvoimakkuutta nostetaan ja lasketaan kiertämällä
tätä säädintä.
Kuulokeliitin/EzSet/EQ-mikrofoniliitin: Tähän liitäntään voidaan kytkeä 1/4"stereokuulokeliitin yksityistä kuuntelua varten. Mukana tuleva EzSet/EQ-mikrofoni
käyttää myös samaa liitäntää. Lisätietoja EzSet/EQ:n toiminnasta AVR:n määritys
kaiuttimia varten -osiossa sivulla 26.
USB-portti: Voit käyttää tätä porttia audiotiedostojen toistamiseksi liitetystä Apple iOS
-laitteesta ja MP3- ja WMA-audiotiedostojen toistamiseksi USB-porttiin liitetystä USBlaitteesta. Voit käyttää tätä porttia myös mahdollisten tulevien ohjelmistopäivityksien
suorittamiseksi. Älä liitä tallennuslaitetta, oheistuotetta tai tietokonetta tähän, ellei
päivitysprosessi niin vaadi.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface®) tuloliitäntä edessä: Tähän liitäntään
voidaan kytkeä tilapäisesti ulkoinen HDMI-lähdelaite, kuten videokamera, kannettava
musiikkisoitin tai pelikonsoli.
Resolution (Resoluutio) -painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi AVR:n videolähdön
resoluutioasetukseen: 480p (AVR 3700/AVR 2700), 576p (AVR 370/AVR 270), 720p,
1080i, 1080p tai 1080p/24Hz. Muuta asetusta käyttämällä ylä- ja alanuoli- sekä OKpainiketta.
5
Suomi
AVR
AVR
Takapaneelin liitännät
Takapaneelin liitännät
Wi-Fi-antenniliitäntä
(AVR 3700/AVR 370)
Radioantenni
liitännät
Analogiset
ääniliitännät
Pre-Out-liitännät
(AVR 3700/AVR 370)
Analogiset
videoliitännät
Verkkoliitäntä
Infrapunan ja
laukaisimen
liitännät
Alibassokaiuttimen
liitäntä
HDMIlähtöliitännät
Kaiutinliitännät
HDMI-tulo
liitännät
Digitaaliset
ääniliitännät
Tuuletusaukot
RS-232 -liitäntä
Takapaneelin liitännät (kuvassa AVR 3700)
6
Päävirtakytkin
Virtatulo
liitäntä
Takapaneelin liitännät, jatkuu
Radioantennin liitännät: Liitä mukana toimitetut AM- ja FM-antennit omiin liitäntöihinsä,
niin voit vastaanottaa radiolähetyksiä.
Wi-Fi®-antenniliitäntä (AVR 3700/AVR 370): Jos kotiverkko on Wi-Fi, liitä toimitettu
Wi-Fi-antenni tähän verkkoradion ja -sisällön käyttämiseksi verkkoon yhdistetyistä
DLNA®-yhteensopivista laitteista. Langallisen verkkoliitännän tekeminen ei ole tarpeen.
Verkkoliitäntä: Jos kotiverkko on langallinen, käytä luokan 5 tai luokan 5E Ethernetkaapelia (ei kuulu pakkaukseen) liittääksesi AVR:n verkkoliitännän kotiverkkoosi. Näin
voit kuunnella varkkoradiota ja -sisältöä verkkoon yhdistetyistä DLNA-yhteensopivista
laitteista. Lisätietoja osiossa Kotiverkkoon yhdistäminen sivulla 20.
HDMI®-sisääntuloliitännät HDMI-liitäntä välittää digitaaliset audio- ja videosignaalit
laitteiden välillä. Jos lähdelaitteissasi ja televisiossasi on HDMI-liitännät, niiden käyttäminen
varmistaa parhaan mahdollisen kuvan- ja äänenlaadun. HDMI-kaapeli siirtää sekä videoettä äänisignaalin digitaalisesti, joten HDMI-kaapelilla liitetyille laitteille ei tarvita erillisiä
ääniliitäntöjä. Lisätietoja osiossa Ääni- ja videolaitteiden liittäminen sivulla 18.
HDMI-lähtöliitännät: Jos televisiossasi on HDMI-liitäntä, liitä televisio AVR:n HDMIulostuloliitäntään HDMI-kaapelilla (ei kuulu pakkaukseen). AVR muuttaa automaattisesti
komponentti- ja komposiittivideosignaalit HDMI-muotoon (jopa 1080p), jolloin TV:oon
ei tarvitse tehdä muita AVR-liitäntöjä tai muiden AVR:n videolähdelaitteiden liitäntöjä.
HUOMAUTUS: AVR 3700 ja AVR 370 -laitteissa on kaksi HDMI-ulostuloliitäntää.
Huomautuksia HDMI-ulostuloliitännän käytöstä:
• Jos HDMI-ulostuloliitäntä kytketään näytön DVI-liitäntään, kytkennässä täytyy
käyttää HDMI–DVI-sovitinta ja tehdä erillinen ääniliitäntä.
• Varmista, että HDMI-näyttö on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
-yhteensopiva. Muussa tapauksessa sitä ei tule liittää HDMI:llä vaan analogisella
videoliitännällä ja erillisellä ääniliitännällä.
Analogiset videoliitännät: Laitteessa on seuraavat analogiset videoliitännät:
• Komposiittivideosisääntulot: Käytä komposiittivideoliitäntöjä videolähdelaitteille,
joissa ei ole HDMI- tai komponenttivideoliitäntöjä. Lisäksi lähdelaitteen ja AVR:n
välille on tehtävä ääniliitäntä. Lisätietoja osiossa Ääni- ja videolaitteiden liittäminen
sivulla 18.
• Komponenttivideosisääntulot: Jos joissakin videolähdelaitteessa on
komponenttivideoliitännät (eikä niissä ole HDMI-liitäntää), komponenttivideoliitäntöjen
käyttö tarjoaa ensiluokkaisen videolaadun. Lisäksi laitteen ja vastaanottimen välille
on tehtävä ääniliitäntä. Lisätietoja osiossa Ääni- ja videolaitteiden liittäminen sivulla 18.
• Komposiittivideon monitorin ulostuloliitäntä: Jos TV tai videnäyttö ei sisällä HDMIliitintä, käytä komposiittivideokaapelia (ei kuulu pakkaukseen) AVR:n komposiittivideo
monitorin lähdön liittämiseksi TV:n komposiittivideotuloon. HUOMAUTUS: Käytä
mieluiten TV:n HDMI-liitäntää. Jos käytät TV:n komposiittivideoliitäntää, et voi nähdä
AVR:n näyttövalikkoja.
Takapaneelin liitännät
Subwoofer-liitäntä: Liitä tämä liitin aktiiviseen subwooferiin, jossa on linjatason
sisääntuloliitäntä. Lisätietoja osiossa Alibassokaiuttimen liittäminen sivulla 17.
HUOMAUTUS: AVR 3700 ja AVR 370 -laitteissa on kaksi alibassokaiuttimen liitäntää.
Infrapunan ja laukaisimen liitännät: Laitteessa on seuraavat infrapuna- ja laukaisimen
liitännät:
• IR Remote tulo-/lähtöliitäntä: Kun AVR:n etupaneelin infrapunasensori peittyy
(esimerkiksi silloin kun laite on asennettu kaappiin), liitä erikseen myytävä infrapunaanturi IR Remote In -liittimeen. IR Remote -lähtöliitin voidaan liittää yhteensopivan
tuotteen IR-tuloon kaukosäädön mahdollistamiseksi AVR:n kautta.
• Alueen 2 IR -tuloliitäntä: Liitä etäkohteen IR-vastaanotin,joka on monialuejärjestelmän
alueella 2, tähän liitäntään AVR:n säätämiseksi (ja mahdollisten Remote IR -lähtöön
liitettyjen laitteiden säätämiseen) etäalueelta.
• 12 V Trigger -liitäntä: Tämä liitäntä tarjoaa 12 V tasavirtaa aina kun AVR on päällä.
Sitä voidaan käyttää muiden laitteiden, kuten alibassokaiuttimen päälle ja pois
päältä kytkemiseen.
Kaiutinliitännät: Liitä jokainen liitäntäpari sitä vastaavaan kaiuttimeen kaksijohtimisella
kaiutinjohdolla. Lisätietoja osiossa Kaiuttimien liittäminen sivulla 17.
HUOMAUTUS: Assigned Amp -laiutinliitäntöjä käytetään Surround-takakanaviin 7.1kanavakotiteatterissa, tai voit määrittää ne uudelleen etähuoneeseen monialuekäyttöä
varten tai korkeille etukanaville Dolby® Pro Logic IIz -käytössä. Lisätietoja osiossa
Kaiuttimien sijoittaminen sivulla XX.
Digitaaliset ääniliitännät: Jos käytät lähdelaitteita, joissa ei ole HDMI-liitäntää mutta
joissa on digitaaliset ulostulot, liitä ne AVR:n digitaalisiin ääniliitäntöihin. HUOMAUTUS:
Kytke vain yksi digitaalinen liitäntä (HDMI, optinen tai koaksiaalinen) yhtä laitetta kohden.
Lisätietoja osiossa Ääni- ja videolaitteiden liittäminen sivulla 18.
RS-232-liitäntä: Tämä liitäntä on tarkoitettu ulkoisen ohjauslaitteiston liittämiseen. Kysy
lisätietoja valtuutetulta ammattiasentajalta.
Tuuletusaukot: Näiden tuuletusaukkojen avulla AVR:n puhallin jäähdyttää järjestelmän.
Säilytä vähintään 75 mm:n välimatka lähimpään pintaan laitteen ylikuumenemisen
välttämiseksi. On normaalia, ettei puhallin toimi normaalin tason aikana. Automaattinen
lämpötila-anturi kytkee puhaltimen päälle vain tarvittaessa.
TÄRKEÄÄ: Älä koskaan peitä tuuletusaukkoja. Muutoin AVR voi ylikuumentua
vaarallisesti.
Päävirtakytkin: Tällä mekaanisella kytkimellä AVR:n virtalähde kytketään päälle tai pois.
Tavallisesti se jätetään Päällä-asentoon, eikä sitä voi ohjata kaukosäätimellä.
Virtaliitäntä: Kun olet kytkenyt ja tarkistanut muut liitännät, liitä mukana toimitettu
virtajohto tähän liitäntään ja sitten pistorasiaan, joka ei ole kytkimellä ohjattu.
Analogiset ääniliitännät: Laitteessa on seuraavat analogiset ääniliitännät:
• Analogisen äänen sisääntuloliitännät: Käytä AVR:n analogisia ääniliitäntöjä
lähdelaitteilla, joissa ei ole HDMI-liitäntöjä tai digitaalisia ääniliitäntöjä. Lisätietoja
osiossa Ääni- ja videolaitteiden liittäminen sivulla 18.
• Analogiset Rec[ord] lähtöliitännät: Liitä tämä analoginen äänilähtö tallennuslaitteen
analogiseen audiotuloon. Signaali on saatavilla tässä lähdössä, kun analoginen
audiolähteen toisto on käynnissä.
• Alueen 2 lähtöliitännät: Liitä nämä liitännät ulkoiseen vahvistimeen kaiuttimien
käyttämiseksi monialuejärjestelmän etäalueella.
Pre-Out-liitännät (AVR 3700/AVR 370): Liitä nämä liitännät ulkoisiin vahvistimiin, jos
lisäteho on tarpeen. Surround-taka/Korkeus etu/Alue 2 -liitäntöjen toiminta määrittyy
Assigned Amp -asetuksesta. Katso Kaiutinten määritys käsin: Lisätietoja osiossa
Kaiuttimien lukumäärä sivulla 38.
7
Suomi
AVR
AVR
Kaukosäätimen toiminnot
Kaukosäätimen toiminnot
Infrapunalähetin
AVR Power On/Off
(Virta päälle/pois)
-painikkeet
Device Power
On/Off (Laitteen
virta päälle/pois)
-painikkeet
Lähteen
valintapainikkeet
Audio Effects
(Äänitehosteet) -painike
Video Modes
(Videotila) -painike
Last Channel (Viimeinen
kanava) -painike
Back/Exit (Takaisin/
Poistu) -painike
Surround Modes
(Surround-tilat) -painike
Numeropainikkeet
Activity (Toiminto) -painike
Menu (Valikko) -painike
Ylös/Alas/Vasen/Oikea -painikkeet
OK-painike
Backlight (Taustavalo) -painike
(AVR 3700/AVR 370)
Disc Menu (Levyvalikko) -painike
A/B/C/D-painikkeet
Volume Up/Down
(Äänenvoimakkuus ylös/alas)
-painikkeet
Channel Up/Down (Kanava Ylös/Alas)
ja Page (Sivu) -painikkeet
Mute (Mykistys) -painike
Kuljetuksen hallinta -painikkeet
Info (Ohje) -painike
AVR-painike
Zone Selector (Alueen
valinta)-kytkin
8
Sleep (Unitila) -painike
Learn (Ohjelmointi) -painike
(AVR 3700/AVR 370)
Kaukosäätimen toiminnot
Kaukosäätimen toiminnot, jatkuu
Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painike: Tällä painikkeella voit palata edelliseen valikkoon
tai poistua valikkojärjestelmästä.
AVR:n ohjaamisen lisäksi sen kaukosäädin pystyy ohjaamaan kahdeksaa muuta
laitetta, mukaan lukien iPodia/iPhonea, joka on liitetty AVR:n etupaneelin USB-porttiin.
Joudut ehkä tallentamaan jokaisen lähdelaitteesi tuotekoodit kaukosäätimeesi
asennusprosessin aikana. (Lisätietoja ohjelmoinnista on osiossa Ohjelmoi kaukosäädin
ohjaaman lähdelaitteita ja TV:tä sivulla 23.) Ota haluamasi lähdelaite käyttöön painamalla
sen lähdevalintapainiketta vaihtaaksesi kaukosäätimen ohjaustilaa.
Menu (Valikko) -painike: Tätä painiketta käytetään virittimen valikoissa ja AVR:n
etupaneelin USB-porttiin liitetyssä iPod-laitteessa, sitä käytetään myös päävalikon
avaamiseen joissakin lähdelaitteissa. AVR:n valikkojärjestelmä voidaan avata AVRpainiketta painamalla.
Painikkeen toiminto riippuu ohjattavasta laitteesta. Katso liitteen taulukosta A13 lisätietoja
jokaisen laitetyypin toiminnoista. Suurimmalla osalla kaukosäätimen painikkeista on
omat toimintonsa, vaikkakin tarkat lähetetyt koodit vaihtelevat riippuen ohjattavasta
laitteesta. Lähdelaitteiden laajasta toimintovalikoimasta johtuen olemme sisällyttäneet
kaukosäätimeen vain muutamat käytetyimmät toiminnot: kirjain- ja ohjauspainikkeet,
television kanavanvaihdon, sekä valikko- ja virtapainikkeen. AVR:n painikkeet – AVR
Power On/Off (AVR Virta päällä/pois), Audio Effects (Audiotehosteet), Video Modes
(Videotilat), Surround Modes (Surround-tilat), Volume (Äänenvoimakkuus), Mute
(Mykistys) ja Sleep Settings (Uniasetukset) – ovat aina käytettävissä, vaikka kaukosäädin
säätäisi toista laitetta.
Ylös/Alas/Vasen/Oikea-painikkeet: Näillä painikkeilla navigoidaan valikkojärjestelmässä
ja käytetään viritintä.
OK-painike: Tällä painikkeella valitaan valikkojärjestelmän kohteita.
Backlight (Taustavalo) -painike (AVR 3700/AVR 370) Tätä painiketta painamalla
sytytetään kaukosäätimen painikkeiden valo. Paina painiketta uudelleen taustavalon
kytkemiseksi pois päältä tai odota 5 sekuntia viimeisen painikkeen painamisen jälkeen,
jotta valo sammuu automaattisesti.
Disc Menu (Levyvalikko) -painike: Voit avata levyn valikon DVD- tai Blu-ray-levyn
soidessa painamalla Disc (Levy) -lähdepainiketta, paina sen jälkeen tätä painiketta.
AVR Power On/Off (Virta päälle/pois) -painikkeet: Näillä painikkeilla AVR käynnistetään
ja sammutetaan. Painikkeet toimivat, kun AVR:n takapaneelin Main Power (Päävirta)
-kytkin on Päällä-asennossa.
A/B/C/D-painikkeet: Näitä painikeita voidaan käyttää lisälähdepainikkeina ja niillä
voidaan käyttää joitakin toimintoja, kun niitä käytetään joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
Katso lisätietoa liitteen taulukosta A13. Näitä painikkeita käytetään myös Teletext®televisiopainikkeina, jos lähetys-, kaapeli- tai satelliittipalvelu tarjoaa Teletext-palvelun.
Infrapunalähetin: Kun kaukosäätimen painikkeita painetaan, infrapunakomennot
lähetetään tämän aukon kautta.
Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet: Äänenvoimakkuutta nostetaan ja lasketaan
näillä painikkeilla.
Device Power On/Off (Laitteen virta päälle/pois) -painikkeet: Paina laitteen
lähdevalintapainiketta ja paina sen jälkeen näitä painikkeita laitteen kytkemiseksi päälle
ja pois päältä.
Channel Up/Down (Kanava Ylös/Alas) ja Page (Sivu) -painikkeet: Kun viritin on valittu,
paina näitä painikkeita esiasetetun radioaseman valitsemiseksi. Paina näitä painikkeita
kaapeli-, satelliitti- tai HDTV-set-top-boksin käytön aikana kanavien vaihtamiseksi.
Source Selector (Lähteen valinta) -painikkeet: Paina jotakin näistä painikkeista
lähdelaitteen valitsemiseksi (esim. Disc (Levy), Cable/Sat (Kaapeli/Sat), Radio, jne. Tämä
toiminto kytkee päälle AVR:n ja siirtyy kaukosäätimen tilaan valittujen lähdelaitteiden
käyttämiseksi.
Mute (Mykistys) -painike: Tällä painikkeella voidaan mykistää AVR:n
kaiutinulostuloliitännät ja kuulokeliitäntä. Ääni voidaan palauttaa painamalla tätä
painiketta uudelleen tai säätämällä äänenvoimakkuutta.
• Kun Radio-painiketta painetaan ensimmäisen kerran, AVR vaihtaa käyttöön viimeksi
käytetyn radiotaajuuden (AM tai FM). Jokainen painallus vaihtaa taajuutta.
Info (Ohje) -painike: Paina painiketta AVR:n Ohje-valikon avaamiseksi, se sisältää
nykyisen lähteen asetukset.
• Kun USB-lähdepainiketta painetaan ensimmäisen kerran, AVR vaihtaa käyttöön
viimeksi käytetyn lähteen (USB tai iPod). Jokainen painallus vaihtaa näiden kahden
lähteen välillä.
AVR-painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi AVR:n päävalikkoon.
• Kun Network-lähdepainiketta painetaan ensimmäisen kerran, AVR vaihtaa käyttöön
viimeksi käytetyn lähteen (Network tai vTuner). Jokainen painallus vaihtaa näiden
kahden lähteen välillä.
Audio Effects (Äänitehosteet) -painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi Äänitehosteetvalikkoon, josta voit säätää AVR:n ääniä ja muita audio-ohjaimia. Katso lisätietoja
kohdasta Lähteiden asettaminen sivulla 26.
Video Modes (Videotila) -painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi suoraan Video Modes
-alavalikkoon, joka sisältää kuvasäädöt, joita voit käyttää television tai videonäytön kuvaasetuksien säätämisen jälkeen. Katso lisätietoja kohdasta Lisätoiminnot sivulla 33.
Toistopainikkeet: Näillä painikkeilla säädetään lähdelaitteita.
Sleep (Lepotila) -painike: Tällä painikkeella voidaan aktivoida vastaanottimen uniajastin,
joka sulkee laitteen määritetyn ajan jälkeen. Jokaisella painalluksella aika kasvaa 10
minuuttia, jopa 90 minuuttiin – se päättyy viestiin “Sleep Off” (Unitila pois).
Learn (Ohjelmointi) -painike (AVR 3700/AVR 370): AVR 3700/AVR 370 kaukosäädin
voidaan “ohjelmoida” yksittäiset IR-koodit alkuperäisestä kaukosäätimestä, joka
toimitettiin lähdelaitteen mukana. Lisätietoja on osiossa Ohjelmoi kaukosäädin ohjaaman
lähdelaitteita ja TV:tä sivulla 23.
Zone Selector (Alueen valinta) -kytkin: Tällä kytkimellä voidaan valita vaikuttavatko
AVR-komennot pääkuuntelualueeseen (alue 1) vai monialuejärjestelmän etäalueeseen
(alue 2). Normaalissa käytössä kytkin on jätettävä asentoon 1.
Surround Modes (Surround-tilat) -painike: Paina tätä painiketta siirtyäksesi Surround
Modes -alavalikkoon. Valitse Surround-tilan luokka: Auto Select (Automaattivalinta), Virtual
Surround (Virtuaalinen Surround), Stereo (Stereo), Movie (Elokuva), Music (Musiikki) tai
Game (Peli). Kun valitset luokan, se näkyy korostettuna ja Surround-tila muuttuu.
Voit muuttaa valitun luokan Surround-tilaa painamalla OK-painiketta, kun valikkorivi on
korostettu ja käyttää ylä-/alanuolipainikkeita jonkin Surround-tilavalinnan valitsemiseksi.
Paina OK-painiketta tai Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painiketta Surround Modes -valikosta
poistumiseksi ja seuraavaan korkeampaan valikkoon siirtymiseksi. Katso lisätietoja
kohdasta Lisätoiminnot sivulla 33.
Numeropainikkeet: Näillä painikkeilla valitaan numeroita radiokanavien taajuuden
syöttämistä tai esiasetettujen kanavien valintaa varten.
Last Channel (Viimeinen kanava) -painike: Kun kaapelia hallitaan, satelliittia tai HDTVboksia tai TV:ta hallitaan, paina tätä painiketta edelliseen televisiokanavaan siirtymiseksi.
Activity (Toiminto) -painike: Tällä painikkeella voit ohjelmoida kaukosäätimen
tallentamaan jopa 11 eri makroa (Toimintoa). (Makro on komentosarja, joka välitetään
yhdellä painikkeen painalluksella). Suorita makro painamalla tätä painiketta ja sen
jälkeen numeropainiketta (tai AVR Power On -painiketta), johon ohjelmoit makron. Katso
lisätietoja kohdasta Toiminto-ohjelmointi (Makrot) sivulla 41.
9
Suomi
AVR
AVR
Alue 2 Kaukosäätimen toiminnot
(vain AVR 3700/AVR 370)
Alue 2 Kaukosäätimen toiminnot (vain AVR 3700/AVR 370)
Infrapunalähettimen
linssi
Power Off (Virran
katkaisu) -painike
Mute (Mykistys) -painike
Lähteen
valintapainikkeet
Sleep (Unitila) -painike
AVR-painike
Back/Exit
(Takaisin/Poistu) -painike
Menu (Valikko) -painike
Ylös/Alas/Vasen/
Oikea -painikkeet
OK-painike
Volume Up/Down
(Äänenvoimakkuus ylös/alas)
-painikkeet
Kuljetuksen hallinta -painikkeet
Zone Selector (Alueen
valinta) -painike
10
Alueen osoitin
Alue 2 Kaukosäätimen toiminnot
(vain AVR 3700/AVR 370), jatkuu
Asentamalla IR-vastaanottimen monialuejärjestelmän etäalueelle ja liittämällä sen
AVR:n alueen 2 IR -tuloliitäntään voit käyttää alueen 2 kaukosäädintä etäalueen
äänen säätämiseen etäalueelta. Voit käyttää sitä AVR:n virran, äänenvoimakkuuden
ja mykistystoiminnon säätämiseen tai etäalueen lähdetulon valitsemiseen, sekä
AVR:n yhteen Remote IR -lähtöön liitetyn Harman Kardon -lähdelaitteen säätämiseen.
Lisätietoja osiossa Infrapunalaitteiston liittäminen sivulla 22.
Voit myös käyttää alueen 2 kaukosäädintä pääkuuntelualueella AVR:n ja Harman Kardon
Blu-ray Disc™, DVD, CD tai kasettisoittimien säätämiseen. Kun alueen 2 kaukosäädin on
alueen 1 säätltilassa (kaukosäätimen alueen merkkivalossa palaa vihreä valo), sen tehon,
äänenvoimakkuuden ja mykistyksen säätimet vaikuttavat vain pääkuuntelualueeseen.
Voit palauttaa etäalueen käytön painamalla kaukosäätimen Zone Selector (Alueen
valinta) -painiketta, jotta sen alueen merkkivaloon syttyy punainen valo.
Infrapunalähettimen linssi: Kun kaukosäätimen painikkeita painetaan,
infrapunakomennot lähetetään tämän linssin kautta.
Power Off (Virran katkaisu) -painike: Tällä painikkeella AVR käynnistetään ja
sammutetaan.
Mute (Mykistys) -painike: Paina painiketta AVR:n etäalueen kaiuttimien
mykistämiseksi. Voit palauttaa äänen painamalla tätä painiketta uudelleen, säätämällä
äänenvoimakkuutta tai kytkemällä monialuejärjestelmän pois käytöstä. Varmista, että
kytket kaukosäätimeen alueen 2 tilaan, jotta se vaikuttaa ainoastaan etäalueeseen.
Source Selector (Lähteen valinta) -painikkeet: Kun kaukosäädin on alueen 2 tilassa,
paina jotakin näistä painikkeista lähdelaitteen valitsemiseksi etäalueelle. Kun painiketta
painetaan, myös monialuejärjestelmä kytkeytyy päälle ja kaukosäädin kytkeytyy
valittun lähdelaitteen säätötilaan. Voit valita myös toisen ulkoisen lähdelaitteen kuin
päähuoneen, mutta et voi valita muita virittimen kaistoja. Jos valitset saman lähteen kuin
päähuoneessa, lähdelaitteeseen lähtetetyt komennot vaikuttavat molempiin alueisiin.
•Kun Radio-painiketta painetaan ensimmäisen kerran, AVR vaihtaa käyttöön viimeksi
käytetyn radiotaajuuden (AM tai FM). Jokainen painallus vaihtaa taajuutta.
•Kun USB-lähdepainiketta painetaan ensimmäisen kerran, AVR vaihtaa käyttöön
viimeksi käytetyn lähteen (USB tai iPod). Jokainen painallus vaihtaa näiden kahden
lähteen välillä.
•Kun Network-lähdepainiketta painetaan ensimmäisen kerran, AVR vaihtaa käyttöön
viimeksi käytetyn lähteen (Network tai vTuner). Jokainen painallus vaihtaa näiden
kahden lähteen välillä.
Sleep (Lepotila) -painike: Tällä painikkeella voidaan aktivoida vastaanottimen
uniajastin, joka sulkee laitteen määritetyn ajan jälkeen. Jokaisella painalluksella aika
kasvaa 10 minuuttia, jopa 90 minuuttiin – se päättyy viestiin “Sleep Off” (Unitila pois).
AVR-painike: Paina tätä painiketta AVR:n kytkemiseksi päälle ja viimeeksi käytetyn
lähteen valitsemiseksi. Tällä painikkeella asetetaan kaukosäädin AVR:n säätötilaan.
Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painike: Tällä painikkeella voit palata edelliseen valikkoon
tai poistua valikkojärjestelmästä.
Menu (Valikko) -painike: Tätä painiketta käytetään virittimen valikoissa, sitä käytetään
myös päävalikon avaamiseen joissakin lähdelaitteissa. AVR:n valikkojärjestelmä voidaan
avata AVR-painiketta painamalla.
Ylös/Alas/Vasen/Oikea-painikkeet: Näillä painikkeilla navigoidaan valikkojärjestelmässä
ja käytetään viritintä.
OK-painike: Tällä painikkeella valitaan valikkojärjestelmän kohteita.
Volume Up/Down (Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet): Paina painiketta
äänenvoimakkuuden nostamiseksi tai laskemiseksi etäalueella.
Transport Control (Toistopainikkeet): Näillä painikkeilla säädetään lähdelaitteita.
Zone Selector (Alueen valinta) -painike ja alueen merkkivalo: Jokaisella Zone Selector
(Alueen valinta) -painikkeen painalluksella voidaan valita vaikuttavatko AVR-komennot
pääkuuntelualueeseen (alue 1) vai monialuejärjestelmän etäalueeseen (alue 2). Alueen
merkkivaloon syttyy vihreä valo, kun alue 1 on valittu, ja punainen valo, kun alue 2 on
valittu. Alueen merkkivalo syttyy lyhyesti myös silloin, kun jotakin painiketta painetaan.
11
Suomi
AVR
Alue 2 Kaukosäätimen toiminnot
(vain AVR 3700/AVR 370)
AVR
Kotiteatterin esittely
Kotiteatterin esittely
Surround-tilat
Tässä johdanto-osiossa esitellään joitakin monikanavaisiin surround-äänilaitteisiin
liittyviä peruskäsitteitä, joiden tunteminen helpottaa vastaanottimen asennusta ja
käyttöä.
On monia eri tapoja tuottaa surround-ääntä ja jakaa yksittäisten äänikanavien äänet
surround-äänijärjestelmän kaiuttimiin. Todentuntuista äänentoistotapaa varten on
kehitetty useita algoritmeja, joten vaihtoehtoja on runsaasti. Monet yritykset ovat
kehittäneet erilaisia surround-äänitekniikoita, ja AVR-laitteesi pystyy toistamaan ne
kaikki tarkasti:
Tyypillinen kotiteatterijärjestelmä
Tyypillisesti kotiteatteriin kuuluu AV-viritinvahvistin, joka ohjaa järjestelmää ja vahvistaa
kaiuttimille lähetettävän äänisignaalin,optisia levyjä toistava videosoitin,televisiolähetysten
vastaanotin (televisioon kytketty kaapelivastaanotin, satelliittivastaanotin, HDTV-viritin
tai antenni), televisio tai videonäyttö sekä useita kaiuttimia.
•Dolby Laboratories: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Digital
EX, Dolby Pro Logic® IIx ja IIz.
•DTS: DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS, DTS-ES (Discrete
ja Matrix), DTS Neo:6®, DTS 96/24™.
Monikanavaääni
•HARMAN International: Logic 7®, HARMAN virtuaalinen kaiutin, HARMANkuulokkeet.
Kotiteatterijärjestelmän suurin etu on sen surround-tilaäänentoisto. Surround-ääni on useiden
kaiuttimien ja vahvistinkanavien avulla luotava tilaääni, joka tekee multimediasisällöstä
todentuntuisempaa.
•Stereo-tilat: Yleiset tilat, jotka laajentavat tavallisen kaksikanavaisen stereon,
mukaan lukien 5CH ja 7CH Stereo.
AVR-laitteeseesi voidaan liittää enintään seitsemän pääkaiutinta sekä alibassokaiutin.
AVR sisältää erillisen vahvistinkanavan jokaiselle pääkaiuttimelle. Yli kaksi kaiutinta
sisältävää järjestelmää kutsutaan monikanavajärjestelmäksi. Kotiteatterijärjestelmän
pääkaiutintyypit ovat seuraavat:
•Vasen ja oikea etukaiutin: Vasenta ja oikeaa etukaiutinta käytetään kuten
kaksikanavaisessa järjestelmässä. Monissa surround-äänitiloissa nämä
kaiuttimet ovat toissijaisia ja tärkeimmät äänet, erityisesti puheääni, tuotetaan
keskikaiuttimella.
•Keskikaiutin: Keskikaiuttimella tuotetaan suurin osa elokuvien ja TV-ohjelmien
puheäänestä ja muista toiminnan äänistä. Musiikkiohjelmien kuuntelussa
keskikaiutin auttaa luomaan yhtenäisen äänikuvan, mikä saa aikaan todentuntuisen
kuuntelukokemuksen.
•Vasen ja oikea surround-kaiutin: Vasen ja oikea surround-kaiutin tuottavat
taustaääniä, jotka auttavat luomaan todentuntuisen ja mukaansatempaavan
äänimaailman. Ne auttavat myös tuottamaan suuntaäänitehosteita, kuten yli
lentävien lentokoneiden ääniä.
•Vasen ja oikea Surround-takakaiutin: Surround-takakaiuttimia käytetään Surroundtiloilla, joita ovat mm. Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-ES®
(Discrete ja Matrix), DTS-HD™ High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio™ ja
Logic 7® 7.1, jotka on tarkoitettu 7.1-kanavajärjestelmään.
•Vasen ja oikea korkea kaiutin: AVR:ssä on Dolby Pro Logic IIz -koodaus, joka
käyttää AVR:n Assigned Amp -kanavia etukanavina. Korkeiden etukaiuttimien lisäys
– ylimääräinen kaiutinpari vasemman ja oikean etukaiuttimen yläpuolella – tuottaa
Surround-äänikokemuksen suuremmalla syvyydellä ja ulottuvuudella luomalla
täten eri korkeuksilta tulevan todellisen äänen.
HUOMAUTUS: Voit asettaa järjestelmäsi käyttämään joko Surround-takakaiutinta tai
korkeita etukaiuttimia, et voi käyttää niitä molempia.
Surround-takakaiuttimet ovat valinnaisia. Jos järjestelmässäsi ei ole vasenta ja oikeaa
Surround-takakaiutinta, voit asettaa AVR:n 5.1-kanavaisella Surround-äänijärjestelmällä
pääkuuntelualueella, ja voit määrittää Surround-takavahvistimet käyttämään toisessa
huoneessa olevia kaiuttimia monialuejärjestelmällä. (Vaihtoehtoisesti voit määrittää
uudelleen Surround-takavahvistimet käyttämään korkeita etukaiuttimia laitteen Dolby
Pro Logic IIz kanssa. Lisätietoja osiossa Kaiutinten määritys käsin sivulla 36).
Monet odottavat surround-kaiutinten äänen olevan yhtä voimakas kuin etukaiutinten
äänen. Vaikka järjestelmän kaikki kaiuttimet kalibroidaan kuulumaan yhtä voimakkaasti
kuuntelupaikassa, surround-kaiuttimia käytetään usein vain taustaäänitehosteisiin,
jolloin niillä tuotetaan suhteellisen vähän ääntä.
•Alibassokaiutin: Subwooferin tarkoitus on toistaa vain matalimmat äänet eli
syvimmät bassoäänet. Se täydentää pienempiä ja rajoittuneita pääkaiuttimia, joilla
tuotetaan yleensä muiden kanavien äänet. Digitaalisessa sisällössä, kuten Dolby
Digital -ääniraidan sisältävissä elokuvissa, on usein matalataajuustehostekanava
(LFE), joka ohjataan subwooferiin. LFE-kanavalla tuotetaan junan kolina, lentokoneen
jylinä tai voimakkaat räjähdykset, mikä tehostaa kotiteatterin katselukokemusta
ja saa siitä todentuntuisemman. Jotkut käyttävät kahta subwooferia, sillä toinen
kaiutin tuottaa lisätehoa ja saa äänen jakautumaan tasaisemmin.
12
Liitteen taulukossa A12 sivulla 50 on yksityiskohtaiset selitykset AVR-laitteesi tukemista
surround-äänivaihtoehdoista. Digitaaliset surround-äänitilat, kuten Dolby Digital ja DTStilat, ovat käytettävissä vain niitä tukevassa materiaalissa, kuten tietyssä HDTV-, DVDja Blu-ray Disc -sisällössä sekä digitaalisissa kaapeli- tai satelliittitelevisiolähetyksissä.
Muita surround-tiloja voidaan käyttää digitaalisilla ja analogisilla äänisignaaleilla,
kun halutaan saada aikaan erilainen surround-äänimaailma tai vaihtaa käytettävien
kaiuttimien määrää. Surround-tilan valintaan vaikuttaa järjestelmään liitettyjen
kaiuttimien määrä, katseltava tai kuunneltava sisältö sekä käyttäjän henkilökohtaiset
mieltymykset.
Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimien sijoittaminen
HUOMAUTUS: 7.1-kanavajärjestelmässä on valittava joko Surround-takakaiuttimet tai
korkeat etukaiuttimet – niitä ei voi käyttää samanaikaisesti.
Määritä järjestelmän kaiuttimien sijainti niiden valmistajan ohjeiden ja kuunteluhuoneen
pohjakaavan mukaisesti. Käytä alla olevaa kuvaa apuna 7.1- ja 5.1-kanavaisen
järjestelmän sijoittamisessa.
Vasemman, oikean ja keskikaiuttimen sijoittaminen
Jotta kaiuttimilla saataisiin aikaan mahdollisimman todentuntuinen surroundääniympäristö, ne tulisi sijoittaa kuuntelupaikan ympärille. Jokainen kaiutin tulee
suunnata suoraan kuuntelupaikkaa kohti. Käytä alla olevia kaavioita apuna.
TV
K
SUB
EO
EV
Keskikaiutin sijoitetaan television tai videonäytön ylä- tai alapuolelle tarvittaessa
seinäkiinnityksen avulla. Vasen ja oikea etukaiutin sijoitetaan ympyrän myötäisesti noin
30 asteen kulmaan keskikaiuttimeen nähden ja suunnataan kohti kuuntelupaikkaa.
Vasen ja oikea etukaiutin ja keskikaiutin sijoitetaan samalle korkeudelle, mielellään
pään korkeudelle kuuntelupaikkaan nähden. Keskikaiutinta ei tule sijoittaa yli
60 cm etukaiuttimia korkeammalle tai matalammalle. Jos AVR:n kanssa käytetään vain
kahta kaiutinta, ne tulee sijoittaa vasemman ja oikean kaiuttimen paikalle.
Surround-kaiuttimien sijoittaminen 5.1-kanavajärjestelmään
Vasen ja oikea surround-kaiutin sijoitetaan noin 110 asteen kulmaan keskikaiuttimeen
nähden, hieman kuuntelupaikan taakse, ja suunnataan kuuntelupaikkaa kohti. Surroundkaiuttimet voidaan sijoittaa myös kuuntelupaikan taakse etukaiuttimien tasalle. Surroundkaiuttimet tulee sijoittaa 60–180 cm pään yläpuolelle kuuntelupaikkaan nähden.
Surround-kaiuttimien sijoittaminen 7.1-kanavajärjestelmään
SV
SO

Aseta 7.1-kanavajärjestelmässä Surround-sivukaiuttimet 90 asteeseen kesku
skaiuttimesta suoraan jommalle kummalle puolelle kuunteluasentoa. Aseta vasen
ja oikea Surround-takakaiutin 150 asteeseen keskuskaiuttimesta suoraan vastakkain
edessä olevaa kaiutinta. Kaikki Surround-kaiuttimet tulee sijoittaa 60–180 cm pään
yläpuolelle kuuntelupaikkaan nähden.
Korkeiden etukaiuttimien sijoittaminen 7.1-kanavajärjestelmään
Kaiuttimen sijoitus 5.1-kanavajärjestelmissä
TV
SUB
K
EV
AVR:ssä on Dolby Pro Logic IIz -koodaus, joka käyttää AVR:n Assigned Amp -kanavia
etukanavina. Korkeiden etukaiuttimien lisäys – ylimääräinen kaiutinpari vasemman ja
oikean etukaiuttimen yläpuolella – tuottaa Surround-äänikokemuksen suuremmalla
syvyydellä ja ulottuvuudella luomalla täten eri korkeuksilta tulevan todellisen äänen.
Suosittelemme korkeiden etukaiuttimien asettamista vähintään 90 cm vasemman
ja oikean etukaiuttimen yläpuolelle ja suoraan vasemman ja oikean etukaiuttimen
yläpuolelle tai kauemmaksi. Mitä korkeammalla ja kauempana korkeat etukaiuttimet
ovat, sitä suuremmassa määrin niitä on kallistettava alaspäin ja kuuntelupaikkaan päin.
EO
SV
SO
HUOMAUTUS: Vastaanotin tarjoaa parhaan äänenlaadun, kun kaikissa
kaiutinpaikoissa käytetään samaa kaiutinmerkkiä tai -mallia.
Alibassokaiuttimen sijoittaminen
Huoneen muoto ja äänenvoimakkuus voivat vaikuttaa merkittävästi alibassokaiuttimen
äänenlaatuun, joten subwooferille kannattaa etsiä sopivin paikka kuuntelutilassa
kokeilemalla eri paikkoja. Seuraavilla ohjeilla pääset alkuun sijoittelussa:
SBL
SBR
• Tavallisesti alibassokaiuttimen sijoittaminen seinän viereen lisää basson määrää
huoneessa.

TV
FHL*
EV
K
• Tavallisesti alibassokaiuttimen sijoittaminen kulmaan tuottaa suurimman
mahdollisen basson huoneessa.
SUB
EO
FHR*
• Useimmissa huoneissa alibassokaiuttimen sijoittaminen samalle tasolle vasemman
ja oikean kaiuttimen kanssa sovittaa alibassokaiuttimen äänen parhaiten vasemman
ja oikean kaiuttimen ääneen.
• Joissakin huoneissa paras tulos voidaan saada sijoittamalla alibassokaiuttimen
kuuntelupaikan taakse.
SV

SO
Hyvä tapa määrittää subwooferin paras paikka on asettaa se tilapäisesti kuuntelupaikalle
ja soittaa musiikkia, jossa on voimakkaat bassoäänet. Kuuntele musiikkia subwooferin
mahdollisissa sijoituspaikoissa liikkumalla huoneessa ja etsi paikka, jossa bassoääni
kuulostaa parhaalta. Sijoita subwooferin tähän paikkaan.
* FHL ja FHR -kaiuttimien on oltava vähintään 3 ft
(0,9 m) FL- ja FR-kaiuttimien yläpuolella.
Kaiuttimen sijoittaminen 7.1-kanavajärjestelmissä
(Ylhäällä: Surround-takakaiuttimilla; Alhaalla: korkeilla etukaiuttimilla)
13
Suomi
AVR
AVR
Kotiteatterijärjestelmän liitäntätyypit
Kotiteatterijärjestelmän liitäntätyypit
Kiinnitä aina AVR:n värillinen (+) -liitäntä kaiuttimen (+) -liitäntään (tavallisesti punainen),
ja AVR:n musta (–) -liitäntä kaiuttimen (–) -liitäntään (tavallisesti musta).
AVR voidaan liittää erilaisilla ääni- ja videoliitännöillä kaiuttimiin, televisioon tai
videonäyttöön ja lähdelaitteisiin. Consumer Electronics Association on luonut liitännöille
CEA® -värikoodausstandardin.
TÄRKEÄÄ: Paljaat (+)- ja (–)-johdot eivät saa koskettaa toisiaan tai väärää liitäntää.
Siitä voi aiheutua oikosulku, joka voi vahingoittaa vastaanotinta tai vahvistinta.
Analoginen ääniliitäntä
Väri
Vasen/oikea etukaiutin
Valkoinen/punainen
Keskikaiutin
Vihreä
Vasen/oikea surround-kaiutin
Sininen/harmaa
Surround takana/edessä Korkeus vasen/oikea
Ruskea/tumma
Alibassokaiutin
Purppura
Subwooferin liitännät
Subwooferin tarkoitus on toistaa vain matalat bassoäänet, joiden tuottamiseen
vaaditaan suurempi teho. Parhaiden tulosten saamiseksi useimmat kaiutinvalmistajat
tarjoavat aktiivisia subwoofereita, jotka sisältävät oman vahvistimen. Tee linjatason
(vahvistamaton) kytkentä AVR:n subwoofer-liitännän ja alibassokaiuttimen vastaavan
sisääntuloliitännän välille yksittäisellä RCA-äänikaapelilla.
Digitaalinen ääniliitäntä
Väri
Koaksiaalinen (tulo tai lähtö)
Oranssi
Optinen tulo
Musta
Optinen tallennuksen lähtö
Harmaa
Vaikka AVR:n purppuranvärinen subwooferin ulostuloliitäntä muistuttaa tavallista
analogista ääniliitäntää, sen suodatus päästää läpi vain matalat taajuudet. Liitä tähän
ulostuloliitäntään vain subwoofer.
Analoginen videoliitäntä
Väri
Lähdelaiteliitännät
Komponenttivideo
Punainen/vihreä/sininen
Komposiittivideo
Keltainen
Lähdelaitteet tuottavat ääni- ja videosignaaleja. Niitä ovat esimerkiksi Blu-ray Disc- tai
DVD-soitin, CD-soitin, digiboksi tai muu videotallennin, ääninauhuri, pelikonsoli, kaapelitai satelliittivastaanotin, iPod tai iPhone (liitetty AVR:n USB-porttiin) tai MP3-soitin. AVR:n
FM-/AM-viritin lasketaan myös lähdelaitteeksi, vaikka sen käyttöön ei tarvita muita
ulkopuolisia liitäntöjä kuin FM- ja AM-antennit. Lähdelaitteen ääni- ja kuvasignaalille
tarvitaan erilliset liitännät, paitsi jos kyse on digitaalisesta HDMI-liitännästä. Käytettävät
liitännät riippuvat lähdelaitteen ja television tai videonäytön ominaisuuksista.
Kaiutinliitännät
Vahvistettu signaali kuljetetaan kaiutinkaapeleilla AVR:n kaiutinliitännöistä kuhunkin
kaiuttimeen. Niissä on kaksi johdinta, jotka eroavat toisistaan esimerkiksi väritykseltään
tai raidoitukseltaan.
Erottava merkintä auttaa kytkemään napaisuuden oikein. Virheellinen kytkentä heikentää
järjestelmän suorituskykyä. Kaiuttimet liitetään AVR:n kaiutinulostuloliitäntöihin kahdella
johtimella: positiivisella (+) ja negatiivisella (–). Kaiuttimen positiivinen liitäntä on
tavallisesti merkitty punaisella, ja se täytyy aina kytkeä vastaanottimen positiiviseen
liitäntään, jonka värikoodaus on esitetty yllä olevassa taulukossa. Kaiuttimen ja AVR:n
negatiiviset liitännät ovat mustat.
AVR-laitteesi kaiutinliitäntöinä käytetään kaksoisnaparuuveja, joihin voidaan liittää
eristämätön johto tai banaanipistoke. Eristämätön johto liitetään alla esitetyllä tavalla:

1.
tulppa
auki
1. Kierrä
Unscrew
Cap
2. Aseta
tulppa
2.
Insertpaljas
Barejohto
Wiresisään 3.
3. Kiristä
Tighten
Capkiinni
Banaanipistoke kytketään liittimen tulpan aukkoon alla esitetyllä tavalla:
A.
Kiristä Cap
tulppa kiinni
A. Tighten
14
B. KytkeB.banaanipistoke
tulpan aukkoon
Insert Banana Connector
into Hole in Cap
Digitaaliset ääniliitännät – HDMI
Ääniliitäntöjä on kahta tyyppiä: digitaalinen ja analoginen. Digitaalinen äänisignaali
tarvitaan digitaalisten surround-äänien (esimerkiksi Dolby Digital tai DTS) ja
pakkaamattoman digitaalisen PCM-äänen toistamiseen. AVR-laitteesi digitaalisilla
ääniliitännöillä on kolme tyyppiä: HDMI, koaksiaalinen ja optinen. Käytä yhden
lähdelaitteen kanssa vain yhtä digitaalista ääniliitäntää. Voit kuitenkin käyttää
lähdelaitteen kanssa samanaikaisesti sekä analogista että digitaalista ääniliitäntää.
AVR-laitteesi takapaneelissa on seitsemän HDMI-sisääntuloliitäntää ja yksi HDMIulostuloliitäntä. (AVR:ssä on myös neljä etupaneelin HDMI-tuloliitäntää.) HDMItekniikan avulla digitaalista ääni- ja kuvasisältöä voidaan siirtää yhden kaapelin kautta
ensiluokkaisella kuvan- ja äänenlaadulla. Jos televisiossasi tai videonäytössäsi on
HDMI-sisääntuloliitäntä, kytke lähdelaitteet HDMI-liitännällä AVR:ään. Yleensä ei tarvita
erillistä digitaalista audioliitäntää.
AVR:n HDMI-ulostuloliitäntä sisältää äänen vastakanavan, jonka kautta digitaalinen
äänisignaali voidaan kuljettaa televisiolta tai videonäytöltä takaisin AVR:ään. Sen avulla
voit kuunnella suoraan televisioon kytkettyjen HDMI-laitteiden ääntä ilman, että niitä
täytyisi liittää erikseen AVR:ään. Äänen vastakanava on aktiivisena, kun valittu lähde on
TV. Lisätietoja osiossa Järjestelmän asennus sivulla 39. (AVR 3700 ja AVR 370 -laitteissa
on kaksi HDMI-ulostuloliitäntää.)
HDMI-liitäntä on muotoiltu niin, että se on helppo kytkeä (ks. kuva alla), ja HDMI-kaapelin
enimmäispituus on noin 3 metriä. Jos videonäytössäsi on DVI-sisääntuloliitäntä HDCPtuella, käytä HDMI–DVI-sovitinta (ei sisälly toimitukseen) ja tee ääniliitäntä erikseen.
Kotiteatterijärjestelmän liitäntätyypit
Digitaaliset ääniliitännät – Koaksiaalinen
Videoliitännät
Koaksiaaliset digitaaliset ääniliitännät on yleensä merkitty oranssilla värillä. Koaksiaaliset
digitaaliset ääniliitännät muistuttavat analogisia RCA-liitäntöjä, mutta koaksiaalista
digitaaliulostuloa ei saa koskaan liittää analogiseen sisääntuloon tai päinvastoin.
Monet lähdelaitteet, kuten Blu-ray Disc- ja DVD-soittimet; HDTV-, kaapeli- tai
satelliittivastaanottimet; videonauhurit ja digiboksit, lähettävät ääni- ja videosignaaleja.
Yllä kuvatun ääniliitännän lisäksi tällaisia laitteita varten täytyy kytkeä videoliitäntä. Kytke
vain yksi videoliitäntä yhtä laitetta kohden.
Digitaaliset videoliitännät
Jos olet liittänyt lähdelaitteen AVR:n HDMI-sisääntuloliitäntään, sen videoliitäntä on
valmis, sillä HDMI-kaapeli siirtää sekä video- että äänisignaalin digitaalisesti.
Analogiset videoliitännät – Komposiittivideo
Digitaaliset ääniliitännät – Optinen
Optisissa digitaalisissa ääniliitännöissä on tavallisesti kansi, joka suojaa liitäntää pölyltä.
Kansi avautuu, kun kaapeli kytketään liitäntään. Optiset tuloliitännät on värikoodattu
mustalla sulkijalla, kun taas optisissa lähdöissä on harmaa sulkija.
Analogiset ääniliitännät
Kaksikanavaisten ääniliitäntöjen kytkemiseen tarvitaan stereoäänikaapeli, jossa on yksi
johdin vasemmalle kanavalle (valkoinen) ja toinen oikealle kanavalle (punainen). Johtimet
ovat kiinni toisissaan.
AVR käyttää kahdenlaista analogista videoliitäntää: komposiittivideo ja komponenttivideo.
Komposiittivideo on yleisimmin käytettävissä oleva perusliitäntä. Videosignaalin
väri- ja kirkkausosat lähetetään samassa komposiittikaapelissa. Sen liitäntä on
yleensä värikoodattu keltaisella, ja se muistuttaa analogista ääniliitäntää. Älä kytke
komposiittivideoliitäntää analogiseen ääniliitäntään tai koaksiaaliseen digitaaliseen
ääniliitäntään tai päinvastoin.
Analogiset videoliitännät – Komponenttivideo
Komponenttivideo erottaa videosignaalin kolmeen komponenttiin – yksi luminanssi (“Y”)
ja kaksi alanäytevärisignaalia (“Pb” ja “Pr”) – jotka välitetään kolmella erillisellä kaapelilla,
jotka on värikoodattu vihreällä (Y), sinisellä (Pb) punaisella (Pr). Komponenttivideokaapelit,
jotka yhdistävät kolme erillistä vihreää, sinistä ja punaista liitintä yhteen kaapeliin, ovat
saatavilla erikseen.
Jos lähdelaitteessa on sekä digitaalinen että analoginen ääniulostulo, voit kytkeä
molemmat liitännät. Jos asetat monialuejärjestelmän, huomaa, että alue 2 on vain
audio -alue (AVR:ssä ei ole alueen 2 videolähtöä). Suorita analogiset liitännät kaikille
audiolähdelaitteille (esim. CD-soitin), joita haluat kuunnella aina alueella 2.
Analogiset liitännät syöttävät myös analogisia tallennuslähtöjä. Voit tallentaa materiaaleja
Blu-ray-levyiltä, DVD-levyiltä tai muista kopiointisuojatuista lähteistä käyttäen ainoastaan
analogisia liitäntöjä. Muista noudattaa kaikkia tekijänoikeuslakeja, jos haluat tehdä
kopion henkilökohtaiseen käyttöösi.
Jos TV- tai videonäytössäsi on HDMI-liitäntä, suosittelemme sitä laadun kannalta parhaana
liitäntänä. AVR muuttaa analogiset komposiitti- ja komponenttivideotulosignaalit HDMImuotoon päivittämällä ne teräväpiirron 1080p resoluutioon.
15
Suomi
AVR
AVR
Kotiteatterijärjestelmän liitäntätyypit
Radioliitännät
RS-232-liitäntä
AVR-laitteessasi on erilliset liitännät mukana toimitettaville FM- ja AM-antenneille. FMantennissa käytetään 75 ohmin F-liitintä.
AVR:n RS-232-sarjaportti voidaan liittää ulkoiseen hallintajärjestelmään, jolloin se voi
välittää ohjauskomentoja AVR-laitteeseen. Kyseinen portti on kaksisuuntainen, joten AVR
voi välittää tilapäivityksiä ohjauslaitteeseen. RS-232-portin liittäminen ja käyttäminen
vaatii huomattavaa teknistä tuntemusta ja se kannattaa jättää ammattilaisasentajan
vastuulle.
AM-antennissa käytetään jousiliittimiä. Kun olet koonnut antennin alla esitetyllä tavalla,
avaa liittimet painamalla vipuja, aseta eristämättömät johdot aukkoihin ja kiinnitä johdot
paikoilleen vapauttamalla vivut. Antennijohdoissa ei ole napoja, joten voit kiinnittää
liittimet kummin päin tahansa.
Verkkoliitäntä
AVR:n verkkoliitin mahdollistaa verkkoradion tai -sisällön käyttämisen muista DLNAyhteensopivista laitteista, jotka on liitetty samaan verkkoon. Käytä luokan 5 tai luokan 5E
Ethernet-kaapeli, jolla liitetään AVR:n RJ-45-liitäntä kotiverkkoon.
USB-portti
AVR voi myös toistaa äänitiedostoja Apple iOS®-laitteesta, joka on kytketty USB-porttiin.
AVR:n kaukosäätimellä voi myös ohjata iOS-laitteen toistoa. AVR voi toistaa MP3- ja
WMA-äänitiedostoja USB-porttiin liitetyltä USB-laitteelta. Liitä laite USB-porttiin niin, että
liitin mahtuu kokonaan porttiin. Laitteen voi liittää tai poistaa milloin tahansa. Erillistä
asennus- tai poistotoimintoa ei ole.
AVR:n USB-portin kautta voi myös asentaa ohjelmistopäivityksiä. Jos AVR-laitteellesi
julkaistaan ohjelmistopäivitys, voit ladata ja asentaa sen laitteellesi USB-porttia käyttäen.
Täydelliset päivitysohjeet julkaistaan päivityksen mukana.
TÄRKEÄÄ: Älä liitä AVR:n USB-porttiin tietokonetta tai muuta USB-isäntäohjainlaitetta,
sillä se voi vahingoittaa AVR:ää ja liitettävää laitetta.
16
Liitäntöjen kytkeminen
Liitäntöjen kytkeminen
Alibassokaiuttimen liittäminen
HUOMIO: Ennen kuin teet mitään liitäntöjä audio-/videovastaanottimeen,
varmista, että AVR:n virtajohto on irrotettu vastaanottimesta ja pistorasiasta.
Kaiuttimet saattavat vaurioitua, jos liitäntöjä tehdään vastaanottimen virran ja
virtajohdon ollessa kytkettynä.
Käytä yksittäistä RCA-audiokaapelia AVR:n alibassokaiuttimen liittimen kytkemiseksi
alibassokaiuttimeen kuten selitetty osiossa Alibassokaiuttimen liitännät sivulla 14.
HUOMAUTUS: AVR 3700 ja AVR 370 -malleissa on liitännät kahteen alibassokaiuttimeen.
Katso Kaiutinten määritys käsin: Kaiuttimien lukumäärä, sivulla XX, antaa lisätietoa
kahden alibassokaiuttimen lähdön aktivoimisesta. Lisätietoja alibassokaiuttimen
liitännöistä on alibassokaiuttimen käyttöoppaassa.
AVR 3700/
AVR 370/AVR 370C
Kaiuttimien liittäminen
AVR 2700/
AVR 270/
AVR 270C
Kun olet sijoittanut kaiuttimet huoneeseen, kuten kohdassa Kaiuttimien sijoittaminen
sivulla 13 on esitetty, liitä kukin kaiutin sitä vastaavaan värikoodattuun liitäntään
AVR:ssä, kuten kohdassa Kaiutinliitännät sivulla 14 on esitetty. Liitä kaiuttimet kuvan
mukaisesti.
Liitä takana oleva vasen/oikea Surround-kaiutin -TAI- edessä
korkealla vasemmalla/oikealla oleva kaiutin tähän
Aktiivinen
alibassokaiutin
Käytä jompaa
kumpaa liitäntää
Yksi RCAaudiokaapeli
(ei kuulu
pakkaukseen)
Television tai videonäytön liittäminen
FHL
FHR
K
EV
Jos TV:ssä on HDMI-liitäntä: Käytä HDMI-kaapelia (ei kuulu pakkaukseen) sen
liittämiseksi AVR:n HDMI komposiitti-monitoriulostulo-liitäntään. AVR 3700 ja AVR 370
-malleissa on HDMI-liitännät kahteen televisioon. Muiden TV-liitäntöjen tekeminen ei ole
tarpeen vastaanottimesta tai muista videolähtökompotnenteista.
AVR 3700/
AVR 370/AVR 370C
EO
AVR 2700/
AVR 270/
AVR 270C
SO
SV
Käytä jompaa
kumpaa liitäntää
SBL
HDMI-kaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
SBR
HUOMAUTUS: Jos asensit korkeat etukaiuttimet, liitä ne kuvan mukaisesti SBL- ja SBRkaiuttimia varten.
TV
Jos TV:ssä ei ole HDMI-liitäntää: Käytä komposiittivideokaapelia (ei kuulu pakkaukseen)
AVR:n komposiitti-monitoriulostulo-liittimen liittämiseksi TV:n komposiittivideoliitäntään.
TV
AVR:n komposiittimonitoriulostulo -liitäntä
Komposiittivideokaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
HUOMAUTUS: Käytä mieluiten TV:n HDMI-liitäntää. Jos käytät TV:n komposiittivideoliitäntää,
et voi nähdä AVR:n näyttövalikkoja.
17
Suomi
AVR
AVR
Liitäntöjen kytkeminen
Ääni- ja videolähdelaitteiden liittäminen
Lähdelaitteet ovat laitteita, joista toistosignaali saadaan (esim. Blu-ray Disc™ tai DVDsoitin; kaapeli, satelliitti tai HDTV-viritin jne). AVR:ssä on useita erilaisia tuloliitäntöjä
audio- ja videolähdelaitteita varten: HDMI, komponenttivideo, komposiittivideo, optinen
digitaaliääni, koaksiaalinen digitaaliääni ja analoginen ääni. Liittimiä ei ole merkitty
erilaisia lähdelaitteita varten; ne on merkitty numeroin, jotta voit liittää laitteesi oman
järjestelmäkokoonpanon mukaan.
Jokainen AVR:n lähdepainike on oletusarvoisesti määritetty tietylle sisääntuloliitännälle.
(Luettelo näistä on alla olevan taulukon “Oletusliitäntä(-liitännät)” -sarakkeessa).
Asennuksen helpottamiseksi jokainen lähdelaite kannattaa liittää paikkaan, joka on
määritetty vastaavalle oletuslähdepainikkeelle (liitä esimerkiksi Blu-ray Disc-soitin
liitäntään HDMI 1).
Lähdepainike
Oletusliitäntä(-liitännät)
Levy
HDMI 1
Kaapeli/Sat
HDMI 2
Peli
HDMI 3
Mediapalvelin
HDMI 4
DVR
HDMI 5
TV
Ei mitään/optinen digitaalinen audio 1
Aux
HDMI edessä
A (punainen)
HDMI 6
B (vihreä)
HDMI 7
C (keltainen)
Komposiittivideo 1/Analoginen audio 1
D (sininen)
Komposiittivideo 2/Analoginen audio 2
Voit kuitenkin liittää lähdelaitteet kuten itse haluat sekä määrittää sisääntuloliitännät
uudelleen alla olevan taulukon lähdepainikkeille sen mukaisesti, minne kukin lähdelaite
on liitetty.
Kun liität lähdelaitteita, täytä samalla taulukon sarake “Liitetty laite” – Tällä tavalla voit
helpommin määrittää lähdepainikkeet sen jälkeen, kun olet tehnyt kaikki liitännät. (Teet
mahdolliset muutokset lähdepainikkeiden määrityksiin ja täytät “Oletusliitäntä(-liitännät)”
-sarakkeen myöhemmin asennusprosessin aikana).
Huomautus: Et voi määrittää liitäntöjä Network, Radio ja USB -lähdepainikkeille.
Määritetty liitäntä(-liitännät)
Monitoriulostuloliitäntä
Liitetty laite
Liitetty laite
HDMI Out 1
HDMI Out 2
(vain AVR 3700/AVR 370)
Composite Video Monitor Out
Tallennusulostuloliitäntä
Liitetty laite
Analog Audio Rec Out
Lähdepainikkeet ja määritetyt liitännät
18
Liitäntöjen kytkeminen
HDMI-laitteiden liittäminen
Komposiittivideolaitteiden liittäminen
Jos lähdelaitteessa on HDMI-liitäntä, sen käyttäminen varmistaa parhaan mahdollisen
kuvan- ja äänenlaadun. Koska HDMI-kaapeli siirtää sekä video- että äänisignaalit
digitaalisesti, erillisiä ääniliitäntöjä ei tarvitse tehdä laitteille, jotka on liitetty HDMIkaapelin välityksellä.
AVR:n HDMI-liitännät
Käytä komposiittivideoliitäntöjä videolähdelaitteille, joissa ei ole HDMI- tai
komponenttivideoliitäntöjä. Lisäksi lähdelaitteen ja vastaanottimen välille on tehtävä
ääniliitäntä.
AVR:n analogiset
videoliitännät
Komposiittivideokaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
HDMI-kaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
Komposiittivideon
uloslähtöön
HDMI-ulostuloon
Komposiittivideoliitännällä varustettu
lähdelaite
Optisten digitaalisten audiolaitteiden liittäminen
HDMI-liitännällinen lähdelaite
HUOMAUTUS: Jos HDMI-laitteita (esim. verkkoyhteys) on jo liitetty suoraan televisioon,
voit välittää äänen AVR:lle HDMI-monitoriulostuloliitännän vastakanavan kautta, jolloin se
ei vaadi erillisiä liitäntöjä AVR:ään.
Komponenttivideolaitteiden liittäminen
Jos lähdelaitteissa, joissa ei ole HDMI:tä, on optisia digitaaliulostuloja, kytke ne AVR:n
optisiin digitaaliääniliitäntöihin. HUOMAUTUS: Kytke vain yksi digitaalinen liitäntä (HDMI,
optinen tai koaksiaalinen) yhtä laitetta kohden.
AVR:n digitaaliset
ääniliitännät
Jos joissakin videolähdelaitteessa on komponenttivideoliitännät (eikä niissä ole HDMIliitäntää), komponenttivideoliitäntöjen käyttö tarjoaa ensiluokkaisen videolaadun. Lisäksi
laitteen ja vastaanottimen välille on tehtävä ääniliitäntä.
AVR:n analogiset
videoliitännät
Optinen digitaaliäänikaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
Optisen digitaaliäänen
ulostuloon
Komponenttivideokaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
Optisella liitännällä varustettu lähdelaite
Komponenttivideon
ulostuloihin
Komponenttivideoliitännällä varustettu
lähdelaite
Koaksiaalisten digitaalisten audiolaitteiden liittäminen
Jos lähdelaitteessa, jossa ei ole HDMI:tä, on koaksiaalinen digitaaliulostulo, kytke se
AVR:n koaksiaaliseen digitaaliääniliitäntään. HUOMAUTUS: Kytke vain yksi digitaalinen
liitäntä (HDMI, optinen tai koaksiaalinen) yhtä laitetta kohden.
AVR:n digitaaliset
ääniliitännät
Koaksiaalinen digitaaliäänikaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
Koaksiaaliseen
digitaaliäänen
ulostuloon
Koaksiaalisella liitännällä varustettu lähdelaite
19
Suomi
AVR
AVR
Liitäntöjen kytkeminen
Analogisten audiolaitteiden liittäminen
Videonauhurin liittäminen
Käytä AVR:n analogisia ääniliitäntöjä lähdelaitteilla, joissa ei ole HDMI-liitäntöjä tai
digitaalisia ääniliitäntöjä. HUOMAUTUS: Jos asennat monialuejärjestelmän, tee analogiset
ääniliitännät vain lähdelaitteille, joita haluat kuunnella aluaalla 2. Vain analogiset lähteet
ovat käytettävissä alueella 2.
Liitä analogisen videonauhurin videosisääntuloliitäntä AVR:n komposiittimonitorin
ulostuloliitäntään. Voit tallentaa kaikkia komposiittivideosignaaleja. Voit tallentaa
lähdelaitteen äänimateriaalia liittämällä AVR:n analogiset Rec Out -liitännät analogisen
videonauhurin äänisisääntuloihin. HUOMAUTUS: Jos AVR:n komposiittimonitorin
videoulostuloliitäntä on liitetty televisioon, videonauhuria ei voi liittää AVR:ään
tallennustarkoituksessa.
Vastaanottimen analogiset
ääniliitännät
AVR:n analogisen
äänen
tallennusliitännät
AVR:n analogisen
videosignaalin
tallennusliitännät
Analoginen A/V-kaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
Stereoäänikaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
Analogisen
stereoäänen
ulostuloon
USB- ja iOS-laitteet
Analoginen lähdelaite
Äänitallennuslaitteiden liittäminen
Liitä analogisen äänitallennuslaitteen sisääntulot AVR:n analogisiin äänen ulostuloliitäntöihin
(Rec Out). Voit tallentaa kaikkia analogisia äänitulosignaaleja.
Analoginen videotallennuslaite
Käytä AVR:n etupaneelin USB-porttia iPod, iPhone tai iPad-laitteen liittämiseksi käyttäen
Applen kaapelia (ei kuulu pakkaukseen) tai suoraan USB-muistitikun liittämiseen. Voit
toistaa audiotiedostoja laitteesta tai muistitikusta ja käyttää AVR:n kaukosäädintä toiston
hallitsemiseen.
AVR Etupaneeli
USB-portti
AVR:n analogisen äänen
tallennusliitännät
USB-muistitikku
Apple-kaapeli
(ei kuulu
pakkaukseen)
Stereoäänikaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
Analogisen stereoäänen
tallennustuloihin
Analoginen tallennuslaite
20
Analogisiin A/Vtallennussisääntuloihin
Liitäntöjen kytkeminen
Monialuejärjestelmän asentaminen
Langallisen kotiverkon liittäminen
Käytä luokan 5 tai luokan 5E kaapelia (ei kuulu pakkaukseen) liittääksesi AVR : n verkkoliitännän
kotiverkkoosi. Näin voit kuunnella varkkoradiota ja -sisältöä verkkoon yhdistetyistä
DLNA-yhteensopivista laitteista.
AVR:n
verkkoliitin
Verkkomodeemi
Luokan 5/5E Ethernet-kaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
Kotiverkkoon
ja Internetiin
Vain AVR 3700/AVR 370:
Jos kotiverkkosi on Wi-Fi , liitä toimitettu Wi-Fi-antenni AVR-laitteeseen. Langallisen
verkkoliitännän tekeminen ei ole tarpeen.
®
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA: Monialuejärjestelmän asentaminen
vaatii yleensä seinien sisällä kulkevat kaapelit. Noudata aina oikeaoppisia
turvallisuusmääräyksiä, kun asennat johdotuksen piiloon, erityisesti kaikkia
soveltuvia rakennusmääräyksiä. Muutoin turvallisuusmääräys on olemassa.
Jos sinulla on epäselvyyksiä sähköjohtojen käsittelyyn liittyen, anna
monialuejärjestelmän asentaminen valtuutetun sähköasentajan tai pätevän
asentajan vastuulle.
HUOMAUTUS: Ainoastaan seuraavat analogiset audiolähteet ovat saatavilla alueella 2:
sisäinen radio, iPod/iPhone-laite tai USB-tallennuslaite, joka on asennettu AVR:n USBporttiin ja korkeintaan kaksi lähdelaitetta, jotka on liitetty takapaneelin analogiseen Audio
In 1 ja 2 -liitäntään.
AVR tarjoaa kaksi eri tapaa jakaa ääni kodin muille alueille. Kukin niistä vaatii eri
liitännät:
A. Liitä alueen 2 kaiuttimet suoraan määritettyihin Amp Speaker Output -liitäntöihin.
Määritä Assigned Amp -kanavat alueen 2 kaiuttimien käyttämiseksi (katso Kaiutinten
määritys käsin, sivu 36). Tämän menetelmän avulla voit käyttää yksittäistä kaiutinparia
alueella 2.
Tämän menetelmä tarjoaa alhaisempien kulujen ja monipuolisuuden edut, mutta
kotiteatterisi voi käyttää vain 5.1 -kanavia – AVR toistaa automaattisesti kanavissa 6.1
tai 7.1 tallennetut ohjelmat 5.1 -kanavissa.
Alueen 2
kaiuttimet
Alue 2
Päähuone
Radioantennien liittäminen
• Liitä mukana toimitettu FM-antenni AVR:n FM 75Ω -antenniliitäntään. Parhaan
mahdollisen signaalin saat vetämällä FM-antennin mahdollisimman pitkäksi.
Määritetyt Amp
-kaiutinliitännät
Kaiuttimen johto
(ei kuulu
pakkaukseen)
Kaiuttimen johto
(ei kuulu
pakkaukseen)
• Taivuta ja taita mukana toimitetun AM-antennin jalusta kuvan mukaisesti. Liitä
antennin johdot AVR:n AM- ja maadoitusliitäntöihin (Gnd). (Voit liittää kummankin
johdon kumpaankin liitäntään). Kierrä tarvittaessa antennia siten, että taustahäly on
mahdollisimman pieni.
AM-antenni (toimitetaan
mukana)
AVR:n
Antenniliittimet
AVR
Taivuta ja taita alusta
FM-antenni (toimitetaan
mukana)
EV
K
LFE
EO
5.1-kanavainen
kotiteatterin
kaiutinjärjestelmä
SO
SV

21
Suomi
AVR
AVR
Liitäntöjen kytkeminen
B. Liitä ulkoinen vahvistin AVR:n alueen 2 lähtöliitäntöihin. Tämä menetelmä
mahdollistaa 7.1-kanavan kotiteatterin säilyttämisen päähuoneessa samanaikaisesti
monialuekäytössä, vaikka se vaatii lisävahvistimen alueelle 2.
Suosittelemme alueen 2 vahvistimen asentamisen samaan huoneeseen AVR:n kanssa,
jotta voit käyttää lyhyttä stereoaudiokaapelia ja pitkää kaiuttimen johtoa toisesssa
huoneessa. Pitkä stereoaudiokaapeli voi heikentää signaalia. Alueen 2 vahvistimesta
riippuen voit jakaa audiosignaalin yksittäiseen kaiutinpariin tai useisiin pareihin eri
huoneisiin.
Infrapunalaitteiston liittäminen
AVR:ssä on Remote IR -tulo ja lähtöliittimet ja alueen 2 IR tulo, joiden avulla voit säätää
AVR:tä etäkohteesta eri tilanteissa:
• Kun asetat AVR:n kaapin sisälle tai kuuntelijasta poispäin, liitä ulkoinen IRvastaanotin, kuten valinnainen Harman Kardon HE 1000, AVR:n IR-tuloon.
Ulkoinen
AVR IR
infrapunavastaanotin
liittimessä
Alueen 2
kaiuttimet
Alue 2
Kaiuttimen johto
(ei kuulu
pakkaukseen)
Päähuone
Kaiuttimen johto
(ei kuulu pakkaukseen)
Stereoäänikaapeli
(ei kuulu pakkaukseen)
AVR ja lähdelaitteet
sijoitettuna kaapiin
Alueen 2 vahvistin
(ei kuulu pakkaukseen)
• Jos lähdelaitteissa on yhteensopiva IR-tulo, käytä 1/8-tuuman (3,5 mm) miniliittimen
kaapelia (ei kuulu pakkaukseen) AVR:n IR-lähdön liittämiseksi lähdelaitteen IRtuloon.
Ulkoinen infrapunavastaanotin
AVR
AVR
K
EV
7.1-kanavainen
kotiteatterin
kaiutinjärjestelmä
SV
22
Lähdelaitteet langattomat/kaukosäädin tulo/lähtö
SO
SBL
SBR
3,5 mm:n
mono-liitäntäkaapeli
(ei kuulu
pakkaukseen)
LFE
EO
3,5 mm:n
mono-liitäntäkaapeli
(ei kuulu
pakkaukseen)
Liitäntöjen kytkeminen
Voit hallita useampaa kuin yhtä lähdelaitetta AVR:n IR Remote -lähdön kautta, liitä kaikki
lähteet ketjuliitännällä siten, että kunkin laitteen IR-lähtö on liitetty seuraavan laitteen
IR-tuloon aloittaen AVR:stä.
• Jos asennat monialuejärjestelmän, liitä IR-säädin alueen 2 IR-tuloon monialuejärjestelmän,
lähdelaitteiden ja äänenvoimakkuuden säätämiseksi etäalueelta.
Virtajohdon liittäminen
Liitä tuotepakkaukseen kuuluva virtajohto AVR:n virtaliitäntään ja sitten toimivaan
pistorasiaan.
AVR:n
virtatuloliitäntä
Alueen 2
kaiuttimet
Ulkoinen infrapunavastaanotin
Pistorasia
Virtajohto (sisältyy toimitukseen)
Alue 2
Päähuone
AVR
Jos lähdelaite jaetaan pääkuuntelualueeseen, kyseiseen lähteeseen määritetyt säätökomennot
vaikuttavat myös päähuoneeseen.
Trigger-ulostulon liittäminen
Jos järjestelmässäsi on laite, jota voidaan ohjata vaihtovirtaisen trigger-signaalin avulla,
liitä se AVR:n Trigger Out -liitäntään 3,5 mm:n mono-liitäntäkaapelilla. AVR syöttää 12 V:n
(100 mA) vaihtovirtasignaalia tähän liitäntään ollessaan päällä.
AVR
3,5 mm:n
mono-liitäntäkaapeli
(ei kuulu
pakkaukseen)
Laite, jossa on
Trigger-sisääntulo
23
Suomi
AVR
AVR
Kaukosäätimen käyttöönotto
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
Irrota kaukosäätimen paristojen suojakansi, aseta neljä mukana toimitettua AAA-paristoa
kuvan mukaisesti ja aseta suojakansi takaisin paikoilleen.
Kaukosäätimen käyttöönotto
4. Osoita kaukosäätimellä kohti lähdelaitetta ja kirjoita vaiheen 1 koodinumero
numeronäppäimillä.
a) Jos laite sammuu, paina lähdevalintapainiketta uudelleen tallentaaksesi koodin.
Lähdevalintapainikkeen valo välähtää, ja kaukosäädin poistuu ohjelmointitilasta.
b) Ellei laite sammu, kirjoita toinen koodinumero.
c) Ellet löydä laitteelle sopivaa koodinumeroa, voit etsiä sopivan koodin kaukosäätimen
laitekirjastosta painamalla toistuvasti ylänuolipainiketta, kunnes laite sammuu. Kun
laite sammuu, paina lähdevalintapainiketta tallentaaksesi koodin.
5. Tarkista, että muut toiminnot on ohjelmoitu oikein. Joskus valmistajat käyttävät
samaa virtakoodia useille eri laitemalleille muiden toimintokoodien vaihdellessa.
Toista tämä toimenpide kunnes olet saanut ohjelmoitua tarvitsemasi laitteen toiminnot
kaukosäätimelle.
6. Jos hait koodin kaukosäätimen koodikirjastosta, voit tarkistaa ohjelmoidun koodinumeron
pitämällä lähdevalintapainiketta pohjassa kunnes kaukosäädin asettuu jälleen
ohjelmointitilaan. Paina tämän jälkeen kaukosäätimen OK-painiketta, jolloin
lähdevalintapainike esittää koodin väläyksinä. Yksi väläys tarkoittaa numeroa “1”, kaksi
väläystä numeroa “2” ja niin edelleen. Nopeiden väläysten sarja tarkoittaa numeroa “0”.
Kirjoita jokaiselle laitteelle ohjelmoidut koodinumerot liitteen taulukkoon A9.
Toista vaiheet 3 – 6 jokaiselle kaukosäätimelle ohjelmoitavalle lähdelaitteelle.
HUOMAUTUS: Poista AVR:n etupaneelin muovisuoja, jotta se ei heikennä kaukosäätimen
tehoa.
Lähdevalintapainikkeen uudelleen määritys eri laitetyyppejä varten
Ohjelmoi kaukosäädin ohjaamaan lähdelaitteita ja TV:tä
Voit määrittää lähdevalintapainikkeen säätämään eri laitetyyppejä (esim. voit ohjelmoida
Media Server (Mediapalvelin) -painikkeen säätämään DVD-soitinta).
Voit ohjelmoida AVR-kaukosäätimen erimerkkisten ja -mallisten audio-/videolähdelaitteiden
ja TV:n säätämiseksi. Kaukosäätimellä voi myös ohjata iPodia ja iPhonea, kun laite on
kytketty AVR:n etupaneelin USB-porttiin.
Kaukosäätimen lähdevalintapainikkeet on esiohjelmoitu tiettyjen lähdelaitteiden hallintaa
varten:
Cable/Sat (Kaapeli/Sat): Säätää kaapeli- ja satelliitti-TV:n viritysbokseja
Disc (Levy): Säätää Blu-ray-levyä ja DVD-soittimia
1. Käynnistä lähdelaite, jonta haluat käyttää kaukosäätimellä.
2. Katso laitteen koodinumero liitteen taulukoista A14 – A24. Kirjoita kaikki koodinumerot
niiden oikeille paikoille taulukkoon.
3. Paina laitteen lähdevalintapainiketta, jonka yli haluat kirjoittaa, ja pidä sitä alhaalla
kolmen sekunnin ajan, kunnes siihen syttyy punainen valo, valo sammuu ja
punainen valo syttyy uudelleen. Vapauta painike tämän jälkeen. Kaukosäädin on nyt
ohjelmointitilassa.
TV (TV): Säätää TV- ja videonäyttöjä
4. Paina lähdevalintapainiketta, joka vastaa lähdelaitetyyppiä (ts. paina DVD-soittimen
kohdalla Blu-ray-painiketta). Vaiheessa 3 painamasi lähdevalintapainike vilkkuu
kerran.
USB (USB): Selaa yhteensopivaa mediaa liitetyssä Apple iOS -laitteessa tai USBlaitetta, joka on liitetty AVR:n USB-porttiin. Huomaa: Ei vaadi ohjelmointia.
5. Osoita kaukosäätimellä kohti lähdelaitetta ja kirjoita vaiheen kaksi koodinumero
numeronäppäimillä.
Radio (Radio): Säätää AVR:n sisäänrakennettua FM/AM-viritintä
DVR (Digiboksi): Säätää TiVo®-tallennuslaitteita
Game (Peli): Säätää videpelikonsoleita
a) Jos laite sammuu, paina vaiheen 3 lähdevalintapainiketta uudelleen tallentaaksesi koodin.
Lähdevalintapainikkeen valo välähtää, ja kaukosäädin poistuu ohjelmointitilasta.
Media Server (Mediapalvelin): Säätää mediapalvelimia
b) Ellei laite sammu, kirjoita toinen koodinumero.
Network (Verkko): Selaa yhteensopivaa mesiaa kotiverkkoon yhdistetyissä
DLNA-yhteensopivissa laitteissa ja vTunerissa (verkkoradio). Huomautus: Ei vaadi
ohjelmointia.
c) Ellet löydä laitteelle sopivaa koodinumeroa, voit etsiä sopivan koodin kaukosäätimen
laitekirjastosta painamalla toistuvasti ylänuolipainiketta, kunnes laite sammuu. Kun
laite sammuu, paina vaiheen 3 lähdevalintapainiketta tallentaaksesi koodin.
AUX (AUX): Säätää HDTV-viritysbokseja, CD-soittimia, videonauhureita ja PVDlaitteita.
Useimmat AVR-kaukosäätimen painikemerkeistä kuvaavat kunkin painikkeen toiminnan,
kun kaukosäädintä käytetään AVR:n hallitsemiseen. Painikkeet voivat kuitenkin suorittaa
erilaisia toimintoja, kun kaukosäätimellä ohjataan toista laitetta. Katso kaukosäätimen
toimintoluettelo liitteen taulukosta A13.
Vaikka lähdevalintapainikkeet esiohjelmoidaan yllä mainittuja laitetyyppejä varten, voit
määrittää uudelleen lähdevalintapainikkeen eri laitetyypille. Katso Lähdevalintapainikkeen
uudelleen määritys eri laitetyyppejä varten, sivu 24.
Kun olet ohjelmoinut kaukosäätimen, voit vaihtaa sen ohjaamaan määrättyä laitetta
painamalla tiettyä Source Selector (Lähdevalinta) -painiketta.
Ohjelmoi lähdevalintapainikkeet seuraavasti lähdelaitteita varten:
1. Käynnistä lähdelaite, jonka haluat ohjelmoida kaukosäätimellesi.
2. Katso laitteen koodinumero liitteen taulukoista A14 – A24. Kirjoita kaikki koodinumerot
niiden oikeille paikoille taulukkoon.
3. Paina laitteen lähdevalintapainiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes siihen syttyy punainen
valo, valo sammuu ja punainen valo syttyy uudelleen. Vapauta painike tämän jälkeen.
Kaukosäädin on nyt ohjelmointitilassa.
HUOMAUTUS: Kaukosäädin jää ohjelmointitilaan 20 sekunnin ajaksi. Jos et suorita
20 sekunnin aikana vaihetta 4, kaukosäädin poistuu ohjelmointitilasta ja vaihe 3 on
toistettava.
24
Voit myös ohjelmoida kaukosäätimen suorittamaan makrokomentoja (esiasetettuja
komentosarjoja, jotka suorittavat useita komentoja yhdellä napinpainalluksella) ja
läpiohjelmointikomentoja (komennot, jotka mahdollistavat kaukosäätimen kanavanvaihtotai ohjauspainikkeiden käytön yhdelle laitteelle, kun sillä ohjataan toista). Näiden
toimintojen käyttöohjeet ovat osiossa Kaukosäätimen jatko-ohjelmointi sivulla 41.
Kaukosäätimen käyttöönotto
Toimintojen ohjelmoiminen (vain AVR 3700/AVR 370)
Jos sinulla on laitteen alkuperäinen kaukosääin, voit ohjelmoida sen yksittäiset painikekoodit
seuraaviin “kohdepainikkeisiin” AVR 3700/AVR 370-kaukosäätimessä:
Device Power On/Off (Laitteen virta päällä/pois) -painikkeet, numeropainikkeet, Last
(Viimeinen) -painike, Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painike, Menu (Valikko) -painike,
ylös-/alas/vasen/oikea-painikkeet, OK-painike, Disc Menu (Levyn valikko) -painiketta,
A/B/C/D-painikkeet, Channel Up/Down (Kanavan ylä/ala) -painikkeet, Volume Up/
Down (Äänenvoimakkuus ylös/alas) -painikkeet, Mute (Mykistys) -painike, kuljetuksen
hallintapainikkeet.
= kohdepainikkeet
Learn (Ohjelmointi) -painike
1. Aseta kaukosäätimet niiden IR-lähettimet toisiaansa kohti noin 1 tuuman (25 mm)
etäisyydelle toisistaan.

1 tuuma
(25 mm)
2. Paina AVR:n kaukosäätimen lähdevalintapainiketta lähdelaitetta varten, paina ja pidä
alhaalla sitten Learn (Ohjelmoi) -painiketta, kunnes lähdevalintapainikkeeseen syttyy
punainen valo. Kaukosäädin on nyt opetustilassa.
3. Valitse AVR-kaukosäätimessä kohdepainike, joka oppii lähdelaitteen kaukosäädintoiminnon.
Paina kohdepainiketta ja lähdevalintapainike vilkkuu kerran.
4. Paina ja pidä alhaalla lähdelaitteen kaukosäätimessä painiketta, jonka toiminnon
haluat ohjelmoida AVR:n kaukosäätimeen, kunnes lähdevalintapainike vilkkuu kolme
kertaa. Lähdelaitteen kaukosäätimen painike onnyt opettanut AVR:n kaukosäätimen
kohdepainikkeelle toiminnon suorittamisen kyseisessä lähteessä.
5. Voit ohjelmoida lisäpainikkeita tätä lähdettä varten toistamalla vaiheet 3 – 4. Voit
ohjelmoida painikkeita muihin lähteisiin toistamalla vaiheet 1 – 4.
Paina toimenpiteen jälkeen kerran Learn (Ohjelmoi) -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta,
tai odota, että kaukosäädin poistuu ohjelmointitilasta itsestään noin 30 sekunnin
kuluttua.
25
Suomi
AVR
AVR
AVR:n asentaminen
AVR:n asentaminen
Tässä osiossa konfiguroit AVR:n käyttämääsi järjestelmään. Vaikka AVR:n asetusten
määrittämiseen ei tarvita kuin kaukosäädin ja AVR:n etupaneelin viestinäyttö, on
helpompaa käyttää ruudulla näkyvää valikkojärjestelmää.
Päävalikkojärjestelmä koostuu kuudesta alavalikosta: Source Select (Lähteen valinta),
Setup Source (Lähteen asetus), Speaker Setup (Kaiuttimen asetus), Zone 2 (Alue 2),
System (Järjestelmä) ja Settings Lock (Asetuksien lukitus). Valikkojärjestelmää selataan
kaukosäätimen tai etupaneelin nuolipainikkeilla. OK-painikkeella valitaan valikko tai
asetusrivi ja syötetään uusia asetuksia.
AVR:n virran kytkeminen
Nykyinen valikko, asetusrivi tai uusi asetus näkyy etupaneelin viestinäytöllä sekä
televisioruudulla.
1. Vaihda takapaneelin päävirtakytkin “On” (Päällä) -asentoon. (Etupaneelin virtailmaisimen
valo on oranssi.)
2. Paina etupaneelin virtakytkintä.
Main Power
Main Power
(Päävirta)
-kytkin
Switch
Power
Virtapainike
Button
Voit palata edelliseen valikkoon tai poistua valikkojärjestelmästä painamalla Back/Exit
(Takaisin/Poistu) -painiketta. Varmista, että kaikki asetukset ovat oikein, sillä kaikki
tekemäsi muutokset säilytetään.
Useimpien käyttäjien tulisi noudattaa AVR:n asentaminen -osion ohjeita kotiteatterijärjestelmän
perusasennuksen suorittamiseksi. Voit palata näihin valikkoihin koska tahansa. Osiossa
Lisäominaisuudet sivuilla 33 on kattava lista lisäsäädöistä.
Ennen seuraavia asetusvaiheita kaikki kaiuttimet, videonäyttö sekä kaikki lähdelaitteet
on liitettävä. AVR:n tulisi käynnistyä ja avata päävalikko painettaessa AVR-painiketta. Lue
tarvittaessa Liitäntöjen kytkeminen -osio ja Kaukosäätimen käyttöönotto -osio uudelleen,
ennen kuin jatkat.
AVR:n määritys kaiuttimia varten
1. Kytke mukana toimitettu EzSet/EQ-mikrofoni AVR:n kuulokeliitäntään.
AVR:n Kuulokeliitäntä
Jätä Main Power (Päävirta) -kytkin “On” (Päällä) -asentoon, ellet aio olla käyttämättä
vastaanotinta pitempää aikaa. Kun Main Power (Päävirta) -kytkin vaihdetaan “Off” (Pois)
-asentoon, AVR:n asetukset säilyvät sen muistissa neljä viikkoa.
TÄRKEÄÄ: Jos viestinäytölle tulee näkyviin PROTECT (Suojaa) -viesti, katkaise AVR:n
virta ja irrota sen virtajohto pistorasiasta. Tarkista kaikki kaiutinjohdot oikosulkujen
varalta (oikosulussa plus- ja miinusjohtimet koskettavat toisiaan). Jos oikosulkua ei
löydy, vie laite valtuutettuun Harman Kardonin huoltokeskukseen tarkistettavaksi ja
korjattavaksi. Älä käytä laitetta ennen kuin se on korjattu.
Ruudulla näkyvän valikkojärjestelmän käyttäminen
Pääset valikkojärjestelmään painamalla kaukosäätimen AVR-painiketta tai etupaneelin
Setup (Asetukset) -painiketta. Näkyviin tulee Main Menu (Päävalikko), ja jos videolähteen
toisto on käynnissä, se näkyy valikon takana.
Source Select
Select the Source Device
Setup Source
Setup Source Devices
Speaker Setup
Speaker Optimization, EQ
Zone 2
Manage and Control Zone 2
System
General AVR Settings
Settings Lock
Manage System Lock
HUOMAUTUS: Kun AVR:n näytön valikkojärjestelmää käytetään, suosittelemme
videolähdön resoluutiota 720p tai sitä suurempaa katselun helpottamiseksi ja joitakin
konfigurointivalintoja yksinkertaistavaa grafiikkaa varten. Järjestelmän valikot voivat
poiketa kuvista valitusta resoluutiosta riippuen.
26
EzSet/EQ -mikrofoni
(toimitetaan)
2. Aseta mikrofoni korvan korkeudelle kuuntelusijainnissasi. Mikrofonin pohjassa on liitin
sen kytkemiseksi kamerajalustaan.
3. Aseta alibassokaiuttimesi äänenvoimakkuus noin puoliväliin.
4. Kytke televisioon virta ja valitse TV-sisääntulo, johon liitit AVR:n sivun 17 kohdassa
Television liittäminen.
AVR:n asentaminen
5. Paina kaukosäätimen AVR-painiketta. AVR:n näyttövalikon (OSD) päävalikko tulee
näkyviin televisiossa.
Source Select
Select the Source Device
Setup Source
Setup Source Devices
Speaker Setup
Speaker Optimization, EQ
Zone 2
Manage and Control Zone 2
System
General AVR Settings
Lähteiden asettaminen
Lähteiden asetus -valikko mahdollistaa oikeiden fyysisten audio- ja videoliitäntöjen
määrittämisen kullekin lähteelle ja monien äänen ja videon toisto-ominaisuuksien
asettamisen kullekin lähteelle. TÄRKEÄÄ: “Video Input from Source” (Videotulo
lähteestä), “Audio Input from Source” (Audiotulo lähteestä) ja “Resolution to
Display” (Näytön resoluutio) -asetukset ovat valinnaisia ja ne tulee säätää
ennen AVR:n käyttämistä kunkin lähteen toiston sallimiseksi. Voit säätää
asetuksia myöhemmin. Katso lisätietoa osiosta Järjestelmäasetukset sivulla 39 kaikkien
valikkovalintojen säätämiseen.
1. Tarkista määritetyt liitännät, jotka olet antanut taulukossa Lähdepainikkeet ja määritetyt
liitännät sivulla 18. Huomioi, mitä mahdollisia muutoksia haluat tehdä luettelossa
oleviin oletuslähdepainikkeen liitännän määrityksiin. (Jos muutoksia ei ole, voit ohittaa
tämän osion).
2. Voit avata Lähteen asetukset -valikon käytössä olevalle lähteelle painamalla etupaneelin
tai kaukosäätimen Info (Ohje) -painiketta. Valitse vaihtoehtoisesti päävalikosta “Setup
Source” (Lähteen asetus) ja lähde näkyviin tulevasta valikosta. Näkyviin tulee kyseisen
lähteen asetusvalikko.
Settings Lock
Cable/Sat
Manage System Lock
Audio Effects
Video Modes:
Surround Modes:
Off
Auto Select
Audio Format from Source:
NO AUDIO INPUT
Video Input from Source:
Audio Input from Source:
HDMI 2
HDMI 2
Automated Speaker Setup and EQ
Resolution to Display:
Resolution from Source:
HDMI Bypass:
720p – 60Hz
No Input
Off
Manual Setup
Change Name:
Adjust Lip Sync
Cable/Sat
6. Valitse “Speaker Setup” (Kaiuttimen asetus) kaukosäätimen ylä-/ala-/vasen-/oikeanuolipainikkeilla sekä OK-painikkeella.
Speaker Setup
Automatic Setup – EzSet/EQ
Manually Adjust Speaker Settings
7. Valitse “Automaatic Setup – EzSet/EQ” (Automaattinen asetus – EzSet/EQ) ja sitten
“Continue” (Jatka).
8. Valitse järjestelmäsi kaiuttimien määrä. Valitse “5.1”, jos takana ei ole surroundkaiutinta tai edessä korkealla ei ole kaiuttimia tai jos käytät Assigned Amp -kanavia
monialuekäyttöön.
9. Määritys aloitetaan. Varmista, että huone on hiljainen, kun testiääntä toistetaan
kaiuttimista.
10. Kun testi päättyy, valitse “Continue” (Jatka) ja sen jälkeen “View Settings” (Näytä
asetukset) nähdäksesi EzSet/EQ-prosessin tulokset, tai valitse “Done” (Lopeta)
poistuaksesi.
HUOMAUTUKSIA:
• Älä käytä EzSet/EQ-määritystä, jos järjestelmässäsi on alle viisi kaiutinta. Asenna
tällöin kaiuttimet osiossa Kaiutinten määritys käsin sivulla 36 annettujen ohjeiden
mukaisesti.
3. Valitse “Video Input From Source” (Videotulo lähteestä) ja valitse videotulon liitäntä,
jonka haluat määrittää lähdepainikkeelle. Paina OK-painiketta. HUOMAUTUS: Jos
valitset HDMI-liitännän lähteen videotuloksi, audiotulo lähteestä vaihtuu automaattisesti
samaan HDMI-liitäntään. Jos haluat käyttää toista audioliitäntää, jatka vaiheeseen 4.
Cable/Sat
Audio Effects
Video Modes:
Surround Modes:
Off
Auto Select
Audio Format from Source:
No Audio Input
Video Input from Source:
Audio Input from Source:
HDMI 2
HDMI 2
Resolution to Display:
Resolution from Source:
HDMI Bypass:
1080p – 60Hz
No Video Input
Auto
Change Name:
Adjust Lip Sync
Cable/Sat
Zone 2 Audio:
Analog 1
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
HDMI 5
HDMI 6
HDMI 7
HDMI Front
Component
Composite 1
• Jos käytät 6.1-kanavaista kokoonpanoa yhdellä Surround-takakaiuttimella, käytä
automaattista EzSet/EQ-määritystä 5.1 -kaiuttimiin, liitä yksittäinen Surroundtakakaiutin vasempaan Assigned Amp Speaker Output -liitäntään, määritä sitten
Surround-takakaiutin manuaalisesti noudattamalla ohjeita Kaiutinten määritys käsin
sivulla 36.
27
Suomi
AVR
AVR
AVR:n asentaminen
4. Valitse “Audio Input from Source” (Audiotulo lähteestä) ja valitse audiotulon liitäntä,
jonka haluat määrittää lähdepainikkeelle. Paina OK-painiketta.
Cable/Sat
Audio Effects
Video Modes:
Surround Modes:
Off
Auto Select
Audio Format from Source:
No Audio Input
Video Input from Source:
Audio Input from Source:
Component
Coaxial
Resolution to Display:
Resolution from Source:
HDMI Bypass:
1080p – 60Hz
No Video Input
Auto
Change Name:
Adjust Lip Sync
Cable/Sat
Zone 2 Audio:
Analog 1
HDMI 4
HDMI 5
HDMI 6
HDMI 7
HDMI Front
Optical 1
Optical 2
Coaxial
Analog 1
Analog 2
Suosittelemme luomaan ylimääräisen lähteen määritykset kullekin 3D-videolähdelaitteelle
määrittämällä kullekin käyttämättömän lähdevalintapainikkeen AVR:n kaukosäätimessä.
Voit esimerkiksi määrittää AVR:n “Media Server” (Mediapalvelin) -lähteen 3D-lähteeksi
3D-levysoitinta tai peliä varten, ja voit määrittää jonkin AVR:n “A/B/C/D”-lähdepainikkeista
3D-lähteeksi kaapeli- tai satelliittivirittimen 3D-ohjelmointiin.
“HDMI Ohitus” -tulojen luominen
Tässä esimerkissä ohjelmoimme Media Server (Mediapalvelin) -lähteen HDMIohituslähteeksi 3D-ohjelmointiin:
1. Valitse “Setup Source” (Lähteen asetukset). Näkyviin tulee lähdeluettelo.
2. Valitse “Media Server” (Mediapalvelin). Media Server (Mediapalvelin) -asetusnäyttö
tulee näkyviin.
3. Valitse “HDMI Bypass” (HDMI-ohitus). Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.
4. Valitse “OK”. AVR poistuu valikkotilasta.
Näytön resoluutio: Tämä asetus vastaa videolähdön resoluutiota, joka riippuu TV:n tai
videonäytön ominaisuuksista.
• Jos liitit TV:n AVR:n HDMI Monitor Out -liitäntään, laitteet ovatyhteydessä toisiinsa
ja AVR valitsee automaattisesti parhaan saatavilla olevan videolähdön resoluution.
Lähes kaikissa tapauksissa tulee säilyttää AVR:n automaattisen valinnan resoluutio.
(Voit kirjoittaa tämän automaattisen valinnan yli, jos videonäyttösi alkuperäinen
resoluutio poikkeaa AVR:n automaattivalinnasta).
• Jos liitit TV:n AVR:n komposiittivideomonitorilähtö-liitäntään, resoluutioksi tulee
asettaa “480i” (AVR 3700/AVR 2700) tai “576p” (AVR 370/AVR 270) sisällön
näkemiseksi.
HUOMAUTUS: Jos liittämäsi TV kattaa 4K videotoiminnon, AVR välittää automaattisesti
4K-videolähteet TV:en alkuperäisellä resoluutiolla ja päivittää muut kuin 4K-videolähteet
jopa 4K-resoluutioon.
Audio Effects (Äänitehosteet): Tämä alavalikko mahdollistaa Dolby Volume ja Dolby
PLII/IIx/IIz -asetuksien säätämisen, basson ja diskantin säätöjä, LFE-säätöä ja Equalization
On/Off -asetusta jokaiselle lähteelle erikseen. Suosittelemme oletusasetuksien
säilyttämistä tässä alavalikossa ja mahdolllista hienosäätöä myöhemmin. Lisätietoja
osiossa Äänitehosteet-painike sivulla 34.
Video Modes (Videotilat): Tämä alavalikko mahdollistaa kuvasäätöjen tekemisen
kullekin lähteelle erikseen. Suosittelemme oletusasetuksien säilyttämistä. Videonäytön
kuvasäädöt tulee suorittaa ensin ja käytä tätä valikkoa ainoastaan hienosäätöön.
Lisätietoja osiossa Videon käsittely sivulla 34.
Surround Modes (Surround-tilat): Tämä alavalikko mahdollistaa Surround-tilojen
ohjelmoimisen elokuviin, musiikkiin ja peleihin jokaiselle lähteelle erikseen. Digitaaliset
Surround-signaalit, kuten Dolby Digital ja DTS-bittivirrat, toistetaan automaattisesti
niiden alkuperäisissä muodoissa, vaikka voit muuttaa Surround-tilaa. Lisätietoja osiossa
Äänen prosessointi ja Surround-ääni sivulla 33.
Audio Format from Source (Äänimuoto lähteestä): Tämä rivi on ainoastaan tiedoksi.
Kun digitaalinen ohjelma on käynnissä, sen muoto näkyy tässä. Kun analogisia audioohjelmia on käynnissä, tällä rivillä näkyy ANALOG.
Resolution from Source (Resoluutio lähteestä): Tämä rivi on ainoastaan tiedoksi.
Osoittaa videolähdön resoluution lähdelaitteen mukaan.
Toista vaiheet 1 – 4, määritä uusi 3D-lähde kullekin 3D-lähdelaitteelle.
Huomautuksia:
• Kun AVR-laitetta käytetään näillä uusilla asetuksilla, varmista, että painat oikeita
2D- ja 3D-lähteiden lähdevalintsimia.
• Jos katselet 3D-lähteitä HDMI Bypass -tulon ollessa käytössä, näytön
äänenvoimakkuuden merkinnät eivät näy. Tämä on normaalia, koska kaikki
videokäsittely poistetaan HDMI Bypass -tilassa.
• Jos videolähteet toimivat aina 720p tai sitä suuremmassa resoluutiossa, HDMI
Bypass -tila voi olla hyväksyttävä normaalissa 2D-näytössä ja 3D-näytössä.
Tällöin voi olla hytödyllisempää käyttää aina 3D-lähteitä.
• Jos näet kuvia rinnakkain tai päällekkäin 3D-ohjelmaa katsellessa, kytke HDMI
Bypass -tila manuaalisesti päälle.
Change Name (Nimen muuttaminen): Tämä valinta mahdollistaa lähteen näytön
nimen muuttamisen, mikä on hyödyllistä, jos lähdelaitteesi tyyppi poikkeaa lähteen
esiohjelmoidun nimen. Valitse tämä rivi ja selaa eteen- tai taaksepäin ylös/alaspainikkeilla
aakkosnumeerisissa merkeissä. Kun haluamasi merkki tulee näkyviin, siirrä kursori
seuraavaan tai edelliseen kohtaan vasemmalla/oikealla painikkeella. Siirrä kursoria
uudelleen välilyönnin tekemiseksi. Kun olet suorittanut toimenpiteen, paina OK-painiketta.
Nimi tulee näkyviin AVR:n etupaneeliin ja kaikkialle näyttövalikkojärjestelmään.
Adjust Lip Sync (kuvan ja äänen tahdistus): Tällä valinnalla voidaan synkronoida
lähteen lähettämät ääni- ja kuvasignaalit uudelleen ns. “huulisynkroniongelman”
välttämiseksi. Huulisynkroniongelmia saattaa esiintyä, jos joko lähdelaite tai kuvanäyttö
käsittelee signaalin kuvaosuutta. Kun suoritat Lip Sync -säädön, Lip Sync -valikko tulee
näkyviin itsestään, jolloin näet videon audion kuuntelemisen aikana. Selaa vasemmalla
ja oikealla painikkeella äänen viivettä. Maksimiviive on 180 ms.
Adjust Lip Sync
15 ms
Alueen 2 ääni: Tämä asetus määrittää audiolähteen monialuejärjestelmän alueelle 2.
Valitse analoginen audiotulo, johon lähde on liitetty. Digitaalinen audio ei ole saatavilla
monialuejärjestelmään.
HDMI Bypass (HDMI Ohitus): Tämä asetus mahdollistaa AVR:n sisäisen videokäsittelyn
ohhittamisen 3D-videosisällön ja lähdelaitteiden (esim. pelikonsolit) oikeaa näyttöä
varten, kun AVR:n videokäsittely voi luoda viiveitä, jotka aiheuttavat synkronointivirheitä
äänen ja kuvan välille. Asetuksia on kahdenlaisia:
Voit määrittää seuraavan lähteen painamalla Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painiketta ja
palaamalla päävalikon Lähteen asetus -riville. Kun olet lopettanut kaikkien lähteiden
määrittämisen, sulje valikot painamalla Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painiketta.
• On (Päällä): Ohittaa aina AVR:n sisäisen videokäsittelyn.
Verkkoyhteyden asennus
• Auto (Automaatti): Ohittaa automaattisesti AVR:n sisäisen videokäsittelyn, kun 3Dsisältö havaitaan.
Voit toistaa MP3- tai WMA-mediaa verkkoon yhdistetyistä DLNA-yhteensopivista laitteista
käyttämällä AVR:n sisäistä verkkoradiota tai kuuntelemalla lähteitä AirPlay:n kautta, AVR
on liitettävä kotiverkkoon ja ne on liitettävä verkkoon. (Jos kotiverkkosi on Wi-Fi, AVR
3700 ja AVR 370 voidaan liittää verkkoon langattomasti.)
TÄRKEÄÄ: Kun AVR siirtyy automaattisesti ohitustilaan 3D-videosisällön havaitsemisen
jälkeen, se ei siirry automaattisesti pois ohitustilasta, kun se havaitsee tavallista 2Dvideosisältöä. Kytke HDMI-ohitus pois viemällä AVR valmiustilaan ja kytkemällä sen
uudelleen päälle.
28
AVR:n asentaminen
Langallisen verkon asettaminen
Seuraavat valinnat tulevat näkyviin Langattomat asetukset -valikkoon:
Jos verkossasi on käytössä automaattinen IP-osoitteen määritys, langallisen verkkoyhteyden
luominen ei vaadi asetustoimenpiteitä. Kun yhdistät AVR:n kotiverkkoosi, verkon pitäisi
antaa sille automaattisesti IP-osoite, ja AVR:n tulisi yhdistää automaattisesti verkkoon.
Jos AVR ei yhdistä automaattisesti verkkoon (jolloin se antaa “Not Connected” (Ei
yhteyttä) -viestin Network-lähdevalintaa painettaessa):
1. Paina AVR-painiketta, valitse System (Järjestelmä), valitse sitten Network Settings
(Verkkoasetukset). Langallisen/langattoman valinnan näyttö tulee näkyviin.
2. Valitse Wired (Langallinen). Langallisen verkon määritys -valikko aukeaa.
Network Settings
Mac
0x:00:0x:00:0x:0x
Network Settings:
IP Address:
Subnet Mask:
Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Proxy
IP Address:
Proxy Port:
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Off
000.000.000.000
00000
Network Status:
Apply & Save
Connected
3. Valitse Network Settings (Verkkoasetukset), paina OK-painiketta kaksi kertaa asetuksesta
“Automatic” (Automaattinen) asetukseen “Manual” (Manuaalinen) siirtymiseksi ja
takaisin asetukseen “Automatic” (Automaattinen).
4. Valitse Apply & Save (Käytä ja Tallenna). AVR pyrkii luomaan verkkoyhteyden.
5. Ellei AVR yhdistä vieläkään verkkoon, täytyy verkkoasetukset kirjoittaa käsin. Katso
täydelliset ohjeet Verkkoasetukset (osiossa Yleiset AVR-setukset), sivulla 40.
Verkkoasetuksien saaminen voi olla tarpeen Internet-palveluntarjoajalta tai verkon
ylläpitäjältä.
HUOMAUTUS: Suosittelemme, että liität AVR:n suoraan kotiverkon reitittimeen, jotta
se voi yhdistää suoraan Internetiin verkkoradion käyttämiseksi tai tietokoneeseen
pääsemiseksi tietokoneelle tallennetun sisällön toistamiseksi (katso listietoa osiosta
Kotiverkon median kuunteleminen sivulla 32).
• Search AP (Hae AP): Valitse tämä valinta nähdäksesi ja valitaksesi langattoman
verkon, johon haluat luoda yhteyden.
• Information (Tiedot): Valitse tämä valinta nähdäksesi asetustiedot käytössä olevalle
langattomalle verkolle. Tämä näyttö on annettu vain tiedoksi – verkkoasetuksiin ei
voida tehdä siitä muutoksia.
• iPod Network Setup (iPodin verkon asettaminen): Kun valitset tämän valinnan,
voit käyttää kannettavaa laitetta, jossa on iOS 5 tai sitä uudempi versio, jotta AVR
yhdistyy automaattisesti samaan langattomaan verkkoon, johon laite on jo liitetty.
Katso lisätietoa kohdasta iOS 5 -laitteen käyttäminen langattoman verkkoyhteyden
luomiseen.
• AVR AP Mode (AVR AP -tila): Tämä valinta tarjoaa vaihtoehtoisen tavan luoda
langattoman verkkoyhteyden käyttämättä AVR:n näyttövalikkoa.
Huomautus: Jos olet jo luonut yhteyden langalliseen verkkoon, et voi valita langatonta
asetusta. Irrota AVR langallisesta verkosta ja aloita uudelleen vaiheesta 1.
3. Valitse Search AP (Haku AP) ja valitse verkko, johon haluat luoda yhteyden näkyvissä
olevista. Näkyviin tulee salasanan syöttönäyttö.
4. Valitse kaukosäätimen ylä- ja alanuolipainikkeilla Wi-Fi-verkon salasanan merkit.
(Merkit tulevat näkyviin AVR:n etupaneelin näyttöön ja OSD-näyttöön.) Kun olet valinnut
haluamasi merkin, paina oikeaa nuolinäppäintä siirtyäksesi seuraavaan. Jos teet
virheen, palaa edelliseen merkkiin vasemmalla nuolipainikkeella.
5. Kun oikea salasana näkyy AVR:n etupaneelin näytössä ja OSD-näytössä, paina OKpainiketta. AVR pyrkii luomaan verkkoyhteyden.
6. Kun AVR on luonut verkkoyhteyden onnistuneest, sen etupaneelin näytössä ja OSDnäytössä näkyy “Connection Success” (Yhteys luotu).
• Jos AVR ei pysty luomaan verkkoyhteyttä, näkyviin tulee “Connection Failure”
(Yhteys epäonnistui). Vahvista tällöin oikea salasana, yritä luoda yhteys toiseen
langattomaan verkkoon tai luo langallinen verkkoyhteys.
Langattoman verkkoyhteyden luominen iOS 5 -laitteella:
1. Varmista, että iOS 5 -laite on luonut langattoman verkkoyhteyden verkkoon, johon
haluat yhdistää AVR:n.
2. Liitä iOS 5 -laite AVR:n etupaneelin USB-porttiin.
3. iPod verkon asetus -valinta, joka on kuvattu yllä vaiheessa 2, tulee saataville. Valitse se.
4. AVR luo automaattisesti verkkoyhteyden eivätkä muut toimenpiteet ole tarpeen.
Langattoman verkon asettaminen (AVR 3700/AVR 370)
Jos haluat liittää AVR:n Wi-Fi-verkkoon, seuraavat asetustoimet tulee suorittaa.
1. Paina AVR-painiketta, valitse System (Järjestelmä), valitse sitten Network Settings
(Verkkoasetukset). Langallisen/langattoman/verkkopäivityksen valinnan näyttö tulee
näkyviin.
2. Valitse Wireless (Langaton). Langattoman verkon määritys -valikko aukeaa.
Network Settings
Search AP
Information
iPod Network Setup
AVR AP Mode
29
Suomi
AVR
AVR
AVR:n käyttäminen
AVR:n käyttäminen
Kun kaikki järjestelmän osat on asennettu ja perusmääritys on suoritettu, kotiteatterijärjestelmän
käyttö voidaan aloittaa.
Kun olet korostanut Dolby Volume -asetuksen, jokaisella OK-painikkeen painalluksella
siirrytään ala olevan taulukon arvoihin. Asetukset eivät viittaa äänenvoimakkuustasoon,
joka säädetään yleensä AVR:n äänenvoimakkuuden säätimellä, vaan haluttuun Dolby
Volume -käsittelyyn.
HARMAN AVR -sovellus
Asetus
Vaikutus
Jotta AVR:n hallinta olisi helppoa käsikäyttöisellä laitteella, lataa ilmainen Harman Kardon
AVR -sovellus iTunes App Storesta yhteensopiviin Apple-tuotteisiin tai Google Play:stä
yhteensopiviin Android-älypuhelimiin ja tabletteihin.
Off (Pois)
Ei Dolby Volume -käsittelyä
Harman Kardon AVR -sovellus ohjaa virtuaalisesti kaikkia niiden AVR 3700, AVR 370, AVR
2700 ja AVR 270 -vastaanottimien toimintoja, jotka on yhdistetty samaan verkkoon kuin
sovellusta käyttävä laite. Tämän helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit kytkeä AVR:n
päälle tai pois päältä, valita lähteen, säätää äänenvoimakkuutta ja muita toimintoja. Voit
myös päästä kaikkiin AVR:n näytön asetusvalikkoihin ja selata niitä.
Low (Alhainen)
Vain Dolby Volume Modeler -moduuli on käytössä
Medium
(Keskitaso)
Modeler ja Leveler -moduulit ovat käytössä.
Leveler-moduulissa on arvo 3
Modeler ja Leveler -moduulit ovat käytössä.
Leveler-moduulissa on arvo 9
Äänenvoimakkuuden hallinta
Äänenvoimakkuutta säädetään kiertämällä etupaneelin äänenvoimakkuuden säädintä
(kierto myötäpäivään nostaa ja kierto vastapäivään laskee voimakkuutta) tai
painamalla kaukosäätimen Volume Up/Down (Äänenvoimakkuus ylös/alas) -painikkeita.
Äänenvoimakkuus esitetään negatiivisina desibeleinä (dB). (-90 dB – +10 dB).
0 dB on AVR:n suositeltu korkein äänenvoimakkuus. Vaikka äänenvoimakkuuden voi
säätää korkeammalle tasolle, se voi tällöin vahingoittaa kuuloa ja kaiuttimia. Jo 0 dB:n
voimakkuus saattaa vahingoittaa tiettyjä erittäin dynaamisia kaiutinmateriaaleja. Säädä
äänenvoimakkuutta varoen.
Voit muuttaa äänenvoimakkuuden tasonäytön desibelin oletusasteikolta 0-90-asteikkoon
säätämällä äänenvoimakkuuksien yksikkö -asetusta järjestelmäasetukset valikossa,
kuten kuvattu osiossa Järjestelmäasetukset, sivulla 39.
Äänen mykistäminen
Kaikki kaiuttimet ja kuulokkeet voidaan mykistää painamalla kaukosäätimen Mute
(Mykistys) -painiketta. Tämä ei vaikuta kesken olevaan tallennukseen. Näyttöön tulee
näkyviin MUTE (Mykistys) -viesti muistutukseksi. Ääni voidaan palauttaa painamalla Mute
(Mykistys) -painiketta uudelleen tai säätämällä äänenvoimakkuutta.
Dolby Volume
AVR toteuttaa Dolby Volume -toimintoa, joka voi parantaa järjestelmän äänen laatua korostamalla
äänen pieniä yksityiskohtia jopa normaalilla kotikäytön äänenvoimakkuudella.
Yksi tyypillisen kotiteatterin kuuntelijan huolista on, että äänenvoimakkuudet voivat
vaihdella suuresti eri ohjelmien kohdalla lähteen mukaan (esim. television mainoksien
äänet ovat yleensä huomattavasti voimakkaampia itse ohjelmaan verrattuna). Toinen
huoli on, että nauhoitusstudiossa kuullut yksityiskohdat suurilla äänenvoimakkuuksilla
menetetään alhaisimmilla kotikäyttäjien käyttämillä äänenvoimakkuuksilla.
AVR käyttää kahta Dolby Volume -tekniikkaa näiden ongelmien korjaamiseksi.
Leveler-moduuli säilyttää pysyvän kuuntelun äänenvoimakkuuden lähteessä (esim.
kaupallinen TV tai kappaleet USB-asemassa tai CD:llä). Modeler-moduuli pyrkii luomaan
uudelleen viite-esityksen, joka kuultiin nauhoitusstudiolla menettämättä ohjalmen osia
tyypillisesti kotona käytettävällä alhaisemmalla äänenvoimakkuustasolla. Kun Modelermoduuli on päällä, voit huomata pieniä yksityiskohtia, joita ei erotettu toisella laitteella
kuunnellessa.
Voit säätää Dolby Volume -asetusta painamalla Audio Effects (Äänitehosteet) -painiketta.
Audio Effects (Äänitehosteet) -alavalikko tulee näkyviin.
Audio Effects – Cable/Sat
30
Dolby Volume:
PLIIz Height Gain:
Edit: Dolby PLII Music
Edit: Dolby PLIIx Music
Medium
Low
Tone Control:
Treble:
Bass:
LFE Trim:
On
EZSET/EQ:
Off
Max (Maksimi)
HUOMAUTUS: Dolby Volume -käsittely sopii näytteenottonopeudella 48 kHz
tallennettuihin lähteisiin. Suuren resoluution lähteissä, kuten DTS 96/24 -ohjelmissa,
koodaus tapahtuu arvossa 48 kHz. DTS 96/24 -ohjelmat toistetaan DTS 5.1 -tilassa.
DTS 96/24 -materiaalit kuullaan korkealla resoluutiolla kytkemällä Dolby Volume
-käsittely pois päältä.
Dolby äänenvoimakkuuden säätö
Dolby Volume -säätö mahdollistaa Dolby Volume -piirin säätämisen kaiuttimiin ja
kuunteluympäristöön nähden. Dolby Volume -piiri AVR:ssä on säädetty tehtaalla
keskimääräistä kaiuttimen herkkyyttä varten. Eri kaiuttimien herkkyys voi kuitenkin
poiketa, jolloin se vaikuttaa Dolby Volume -piirin kokonaistehoon. Käytä Dolby Volume
-säätöä piirin säätämiseksi erityisesti kaiuttimiisi.
Kotikäyttöisen kaiuttimen keskimääräinen herkkyys on 88 dB SPL (1 W/1 m). Tarkista
kaiuttimiesi herkkyys käyttöohjeesta tai valmistajan verkkosivulta. Jos kaiuttimiesi
herkkyys on yli 88 dB SPL, lisää Dolby Volume -säätöä kaiuttimiesi harkkyyden ja 88 dB:n
välisellä erotuksella. Jos kaiuttimiesi herkkyys on alle 88 dB SPL, lisää Dolby Volume
-säätöä kaiuttimiesi harkkyyden ja 88 dB:n välisellä erotuksella.
Säädä Dolby Volume -arvoa painamalla AVR-painiketta ja valitsemalla “System”
(Järjestelmä) -valikon. Siirry Dolby Volume -säädön riville, jonka oletusarvo on 0 dB.
Säädä asetus vasemmalla/oikealla painikkeellavälille –10 dB - +10 dB.
Kuulokkeiden käyttäminen
Kuulokkeet kytketään 1/4-tuuman stereoliittimellä etupaneelin kuulokeliitäntään.
Headphone Bypass -tilan oletus välittää tavallisen kaksikanavaisen signaalin
kuulokkeisiin. Paina etupaneelin tai kaukosäätimen Surround Modes (Surround-tilat)
-painiketta HARMAN -kuulokkeiden virtuaaliseen Surround-käsittelyyn, joka emuloi 5.1kanavan kaiutinjärjestelmän. Kuulokkeille ei ole saatavilla muita Surround-tiloja.
AVR:n käyttäminen
Lähteen valitseminen
FM- ja AM-radion kuunteleminen
Lähteen kääntelyyn on kolme eri tapaa:
Valitse lähteeksi Radio. Alla olevan kuvan mukainen näyttö tulee näkyviin.
• Painelemalla etupaneelin Source List (Lähdeluettelo) -painikkeita. Selaa lähdeluetteloa
ylä-/alanuolilla ja valitse lähde painamalla OK-painiketta.
AM/FM Radio
• Käytä näytön valikkoja, paina AVR-painiketta, korosta “Source Select” (Lähteen
valinta) ja paina OK-painiketta. Selaa haluttuun lähteeseen liukuvalikossa ja paina
OK-painiketta.
• Kaukosäätimellä painamalla suoraan tietyn lähteen Source Selector (Lähteen valinta)
-painiketta.
1
FM
Auto
Tällöin AVR ottaa käyttöön lähteeseen liittyvät äänen ja videon sisääntulot sekä lähteen
muut asetukset, jotka on määritetty asennuksen yhteydessä.
Lähteen nimi, lähteeseen määritetyt audio- ja videotulot sekä Surround-tila tulevat
näkyviin etupaneeliin. Lähteen nimi ja käytössä oleva Surround-tila näkyvät TV-näytöllä.
Vinkkejä video-ongelmatilanteisiin
Jos kuvaa ei näy:
• Tarkista lähteen valinta ja videotulon määritys.
• Varmista, että liitännät on kytketty kunnolla ja oikein.
• Tarkista television/näyttölaitteen valittuna oleva videosisääntulo.
• Paina etupaneelin Resolution (Resoluutio) -painiketta ja säädä ylä-/alapainikkeita,
kunnes oikea videolähdön resoluutio on valittu ja kuva tulee näkyviin. Näkyviin
tulee myös CANCEL (PERUUTA) -viesti. Paina alanuolipainiketta ACCEPT
(HYVÄKSY) -valinnan näkemiseksi, paina sitten OK-painiketta.
Muita vinkkejä HDMI-liitäntöjen ongelmatilanteisiin
• Katkaise kaikkien laitteiden virta (televisio, AVR ja mahdolliset lähdelaitteet).
• Irrota HDMI-kaapelit aloittaen AVR:n ja television välisestä kaapelista ja jatkaen
sitten AVR:n ja lähdelaitteiden välisiin kaapeleihin.
• Kytke kaapelit huolellisesti uudelleen lähdelaitteista AVR:ään. Kytke lopuksi
kaapeli AVR:stä televisioon.
• Käynnistä laitteet tässä järjestyksessä: televisio, AVR, lähdelaitteet.
HUOMAUTUS: Riippuen laitteiston kokoonpanosta HDMI-laitteiden välinen
yhteysliikenne voi viivästyttää jopa minuutilla joitakin toimintoja, kuten
sisääntulon vaihtoa tai SD- ja HD-kanavien välillä vaihtelua.
87.50 MHz
Menu:
MENU
Set Presets:
OK
Presets:
Viritä asema ylä-/alanuolipainikkeilla tai kaukosäätimen kanavapainikkeilla etupaneelin
ja näytön mukaisesti.
AVR käyttää oletuksena automaattista viritystä, jolloin yksi ylä-/alanuolipainikkeen
painallus etsii seuraavan riittävän hyvin kuuluvan radiokanavan. Paina kaukosäätimen
Menu (Valikko) -painiketta siirtyäksesi manuaaliseen viritykseen, jolloin ylä-/
alapainikkeiden painallukset muuttavat viritettyä taajuutta portaittain. Liukuvalikko
tulee näkyviin. Valitse “Mode” (Tila), paina OK-painiketta siirtyäksesi automaattisen ja
manuaalisen viritystilan välillä.
Kun olet virittänyt AVR:n FM-radioasemalle, Mode (Tila) -asetus muuttaa radion toistotilaa
stereo- ja monotoiston välillä. (Mono-asetus voi vähentää heikosti kuuluvien asemien
häiriöääniä.)
Esiasetetut kanavat
Voit tallentaa yhteensä 30 asemaa (AM ja FM yhteisesti) esiasetuksiksi. Kun haluat
tallentaa nykyisen aseman, paina OK-painiketta ja kaksi viivaa vilkkuvat. Esiasetukselle
valitaan haluttu numero numeropainikkeilla.
Esiasetetun aseman virittäminen:
• Paina vasenta/oikeaa painiketta.
• Paina eteen-/taaksepäin phituspainiketta Transport Control -painikkeita.
• Paina Menu (Valikko) -painiketta ja selaa haluamaasi asetukseen, paina sitten OKpainiketta.
• Syötä esiasetuksen numero numeropainikkeilla. Esiasetuksissa 10 - 30 tulee painaa
0 ennen esiasetuksen numeroa. Syötä esimerkiksi esiasetus 21 painamalla 0-2-1.
USB-laitteelle tallennetun sisällön kuunteleminen
AVR sopii MP3- ja WMA-mediaan.
MP3-yhteensopivuus: Mono tai stereo, tasainen bittinopeus (CBR) 8 – 320 kb/s,
vaihteleva bittinopeus (VBR) matalimmasta korkeimpaan laatuun 8 – 48 kHz:n
näytteenottonopeudella.
WMA-yhteensopivuus: Ver. 9.2, stereo CBR 32 – 48 kHz näytteenottonopeudella ja
40 – 192 kb/s bittinopeudella, mono CBR 8 – 16 kHz näytteenottonopeudella ja 5 –
16 kb/s bittinopeudella, VBR Pass- ja Quality-koodauksella 10 – 98, 44 kHz ja 48 kHz
näytteenottonopeudella.
Muista mediatyyppejä ei voida toistaa.
31
Suomi
AVR
AVR
AVR:n käyttäminen
USB-laitteen tiedostojen toistaminen
iPod/iPhone/iPad-laitteiden kuunteleminen
1. Liitä USB-laite AVR:n etupaneelin USB-porttiin.
Kun iPod-, iPhone- tai iPad-laite liitetään AVR:n etupaneelin USB-porttiin, voit toistaa
audiotiedostoja korkealuokkaisen audiojärjestelmän avulla, ohjata iPodia, iPhonea tai
iPadia AVR:n kaukosäätimellä tai sen etupaneelista, tarkastella siirtymisviestejä AVR:n
etupaneelista tai liitetyltä videonäytöltä ja ladata iPodin, iPadin tai iPhonen. Katso
viimeisimmät yhteensopivuustiedot verkkosivultamme: www.harmankardon.com.
TÄRKEÄÄ: Älä liitä USB-porttiin tietokoneita tai oheislaitteita. Laite ei tue USB-keskittimiä
ja monen kortin lukulaitteita.
2. Valitse kaukosäätimen USB-lähdepainike. Etupaneelin näyttöön tulee näkyviin “USB” ja
USB-näyttö ja liukuvalikko tulevat näkyviin.
USB
USB
Paina USB-lähteen valintapainiketta kaukosäätimessä, kunnes etupaneelin näytössä
näkyy lähteenä “iPod”. iPod-näyttö tulee näkyviin ja liukuvalikko tulee automaattisesti
näkyviin.
Browse USB
Repeat Music: Off
iPod
iPod
Menu:
MENU
Previous:
Music
Repeat Music:Off
Shuffle Music:Off
Next:
Menu:
3. Valitse “Browse USB” (Selaa USB). AVR luetteloi asemalla sijaitsevat kansiot.
MENU
Previous:
Next:
4. Valitse yksi kansio ja paina OK-painiketta. AVR luetteloi kaikki yhteensopivat audiotiedostot.
5. Valitse tiedosto, josta haluat aloittaa toiston. USB-näyttö tulee näkyviin. Näkyviin tulee
ID3-tietoja ja albumin tietoja kappaleen kuluneella/nykyisellä ajalla ja kuvakkeet, jotka
osoittavat nykyisen toistotilan.
USB
Night Crazy
Jugalbandi
Night Crazy
06:16
Menu:
MENU
Previous:
Next:
HUOMAUTUKSIA:
• Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla oikeaa painiketta. Palaa edelliseen
kappaleeseen painamalla kerran vasenta painiketta.
• Voit käyttää Transport Control (Kuljetuksen hallinta) -painikkeita toiston säätämiseen
(ohittamalla edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, hakemalla suurella nopeudella
eteen- tai taaksepäin kappaleessa, toistamalla tiedoston, keskeyttämällä toiston tai
pysäyttämällä toiston).
• Voit toistaa tiedoston tai kansion painamalla Menu (Valikko) -painiketta ja valitsemalla
Repeat (Toista) -valinnan. Jokaisella OK-painikkeen painalluksella voidaan muuttaa
asetus arvosta Off (ei toistoa) arvoon Repeat One (tiedosto) tai Repeat All (aseman
hakemistotason tiedostot). Repeat All (Toista kaikki) voidaan aktivoida, kun Random
Music -toisto on kytketty päälle.
• Voit toistaa audiotiedostoja satunnaisessa järjestyksessä painamalla Menu
(Valikko) -painiketta ja valitsemalla Random Music -asetuksen. Jokainen OKpainikkeen painallus asettaa asetuksen On (Päälle) tai Off (Pois) -tilaan. AVR toistaa
automaattisesti kappaleet, kunnes toisto pysäytetään manuaalisesti.
• Voit kasata kansion tai palata edelliseen valikkotasoon painamalla Back/Exit
(Takaisin/Poistu) tai vasenta painiketta.
32
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto ohjaimista, jotka ovat saatavilla normaalin toiston
aikana USB-porttia käytettäessä.
iPod tai iPhone-toiminto
Kaukosäätimen painike
Play (Toisto)
Play (Toisto)
Pause (Tauko)
Pause (Tauko)
Menu (Valikko)
Menu (Valikko)
Back/Exit (Takaisin/Poistu)
Back/Exit (Takaisin/Poistu) tai vasen nuoli
Select (Valitse)
OK tai oikea nuoli
Taakse selaus
Ylänuoli
Eteenpäin selaus
Alanuoli
Haku eteenpäin
Haku eteenpäin
Haku taaksepäin
Haku taaksepäin
Seuraava kappale
Ohita eteenpäin tai oikea nuoli
Edellinen kappale
Ohita taaksepäin tai vasen nuoli
Sivu ylös/alas
Sivu ylös/alas
Pidä painiketta alhaalla selauksen aikana nopeampaa selausta varten. Selaa yksi sivu
kerrallaan käyttämällä Page Up/Down (Sivu ylös/alas) -painiketta.
Kun valinnan toisto on päällä, etupaneelin viestinäyttöön tulee näkyviin albumi, artisti,
kappaleen nimi, kappaleen kulunut aika, kokonaisaika ja toistotilan kuvake.
AVR:n käyttäminen
Jos videonäyttö liitetään AVR-laitteeseen eikä järjestelmä ole manuaalisessa iPodtilassa, iPod-näyttö tulee näkyviin toistotilan kuvakkeen, kappaleen nimen, artistin ja
albumin näyttämiseksi. Graafinen palkki osoittaa nykyisen toiston sijainnin kappaleessa.
Satunnainen tai toistettava toisto on ohjelmoitu, kuvake tulee näkyviin oikeaan
yläkulmaan.
vTunerin kuunteleminen (verkkoradio)
AVR:n verkkoyhteyden avulla voidaan toistaa MP3- ja WMA-sisältöä Internetin kautta. Kun
olet yhdistänyt AVR:n kotiverkkoosi osiossa Langallisen kotiverkon liittäminen sivulla 20
annettujen ohjeiden mukaisesti ja määrittänyt verkkoasetukset osiossa Verkkoyhteyden
asennus sivulla 27 annettujen ohjeiden mukaisesti, paina kaukosäätimen verkkolähteen
valintapainiketta. Jokaisella painalluksella siirrytään Network and vTuner screens.
iPod
iPod
Music
Repeat Music:Off
Shuffle Music:Off
vTuner
Jugalbandi - Night Crazy
Laut fm Progman
11:43
Menu:
MENU
Previous:
Next:
Näyttö voi hävitä riippuen Järjestelmäasetukset-valikon Setup (Asetukset) ja liuukvalikkojen
asetuksista (kuvattu kohdassa Järjestelmäasetukset, sivulla 39). Voit palauttaa Toistonäytön painamalla joko vasenta tai oikeaa painiketta.
Menu:
MENU
Previous:
Next:
Paina Menu (Valikko) -painiketta liukuvalikon avaamiseksi:
Kun yllä esitetty vTuner-näyttö tulee näkyviin, AVR yhdistää automaattisesti Internettiin
www.radioharmankardon.com -portaalin kautta. Valitse virta painamalla Menu (Valikko)
-painiketta ja hae luokka ylä-/alanuolipainikkeilla: Presets (Esiasetukset), My Favourites
(Omat suosikit), Added Stations (Lisätut asemat), Location (Sijainti), Genre (Laji), Podcasts
by Location (Podcastit sijainnin mukaan), Podcasts by Genre (Podcastit lajin mukaan),
New Stations (Uudet asemat), Most Popular Stations (Suosituimmat asemat), Recently
Played (Viimeksi toistetut) ja Search (Haku). HUOMAUTUS: Mainitut luokat voivat
vaihdella alueittain.
Music (Musiikkitila): Valitse tämä valinta iPod, iPad tai iPhone -laitteeseen tallennetun
sisällön selaamiseksi. Selaa sisältöä yksi sivu kerrallaan käyttämällä kaukosäätimen Page
Up/Down (Sivu ylös/alas) -painiketta. HUOMAUTUS: Voit ainoastaan toistaa äänisisältöä
USB-portin kautta.
Voit luoda Suosikit-luettelon kirjautumalla sisään osoitteeseen www.radioharmankardon.
com tietokoneellasi. Syötä AVR:n Mac-osoite sen tunnuksena ID # (Mac-osoite on
Verkkoasetukset-näytössä System Settings (Järjestelmäasetukset) -valikossa) ja luo tili.
Verkkosivulla valitsemasi suosikit tulevat näkyviin AVR:n näytölle.
Repeat Music (Toista musiikki): Valitse tämä asetus kappaleen tai nykyisen albumin tai
soittolistan kaikkien kappaleiden toistamiseksi. Jokaisella OK-painikkeen painalluksella
siirrytään asetuksissa: repeat Off (Toisto pois), repeat One (Toista yksi) ja repeat All (Toista
kaikki).
Selaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin muissa liukuvalikoissa. Selaa haluamaasi
kohteeseen ja paina OK-painiketta valitaksesi sen. Voit palata edelliseen valikkotasoon
(tai tyhjentää ylätason valikon näytöstä) painamalla Back/Exit (Takaisin/Edellinen)
-painiketta tai vasenta painiketta.
Shuffle Music (Musiikin satunnaistaminen): Valitse tämä valinta kaikkien saatavilla
olevien kappaleiden toistamiseksi satunnaisessa järjestyksessä. Jokaisella OKpainikkeen painalluksella siirrytään asetuksissa: shuffle by Song (Satunnaista kappaleen
mukaan), shuffle by Album (Satunnaista albumin mukaan), tai Off (Pois) satunnaisen
toiston lopettamiseksi.
Jos tiedät tietyn äänivirran verkko-osoitteen, valitse valikosta Direct Station (Suora asema)
-valinta. Live-virta vaaditaan. AVR ei pysty luomaan yhteyttä virtoihin, jotka vaativat
paikan rekisteröinnin tai muun vuorovaikutuksen ennen virran toistamista. Jos AVR ei voi
luoda yhteyttä virtaan, “Station Not Live” (Asema ei Live) -viesti tulee lyhyesti näkyviin ja
verkkoradion näyttö näkyy tyhjänä. Kaikkia verkko-osoitteita ei voida käyttää.
HUOMAUTUS: iTunes-sovellus mahdollistaa joidenkin kappaleiden ohittamisen Shuffletilassa. AVR ei voi ohittaa tätä asetusta.
Kotiverkon sisällön kuunteleminen
HUOMIO: Suosittelemme käyttämään videonäyttöön sisältyvää näytönsäästäjää
mahdollisten “kiinni palamisten” välttämiseksi, kun pysyvä kuva, kuten
valikkonäyttö, jää näyttöön pitkäksi aikaa plasma- ja monissa CRTnäytöissä.
AVR on DLNA-yhteensopiva ja se voi käyttää MP3- ja WMA-audiomediaa, joka on tallennettu
toisiin samaa verkkoa käyttäviin DLNA-yhteensopiviin laitteisiin.
DLNA on tiedoston jakoprotokolla, joka luo sillan AVR:n ja muiden saman verkon
audiomediaa sisältävien laitteiden välille. DLNA:ta voidaan käyttää tietokoneilla, joissa
on Windows Media Player, Windows Media Center tai Intel Media Server -tiedostojako.
Apple-tietokoneet voivat myös jakaa tiedostoja DLNA:n kautta käyttäen HARMAN
Music Manager -ohjelmistoa, joka voidaan ladata ilmaiseksi suoraan sivustolta www.
harmankardon.com. (Kolmannen osapuolen ohjelmisto DLNA-tiedostojaon käyttämiseksi
on myös saatavilla).
MP3-yhteensopivuus: Mono tai stereo, tasainen bittinopeus (CBR) 8 – 320 kb/s,
vaihteleva bittinopeus (VBR) matalimmasta korkeimpaan laatuun 8 – 48 kHz:n
näytteenottonopeudella.
WMA-yhteensopivuus: Ver. 9.2, stereo CBR 32 – 48 kHz näytteenottonopeudella ja
40 – 192 kb/s bittinopeudella, mono CBR 8 – 16 kHz näytteenottonopeudella ja 5 –
16 kb/s bittinopeudella, VBR Pass- ja Quality-koodauksella 10 – 98, 44 kHz ja 48 kHz
näytteenottonopeudella.
Ennen kuin voit käyttää muiden verkossa olevien laitteiden tiedostoja, jokaisen
laitteen täytyy jakaa tiedostot AVR:n kanssa.
33
Suomi
AVR
AVR
AVR:n käyttäminen
Stereo: Kun haluat käyttää kaksikanavaista äänentoistoa, valitse haluamiesi kaiuttimien
määrä:
Sisällön jakaminen PC:llä:
1. Avaa Windows Media Player.
2. Avaa Library (Kirjasto) -valikko ja valitse “Media Sharing” (Median jakaminen). Median
jakamisikkuna ilmestyy ruutuun.
3. Lisää rasti “Share My Media” (Jaa omaa mediaa) -ruutuun. AVR:n kuvake ilmestyy
ruutuun.
4. Valitse AVR:n kuvake, valitse “Allow” (Salli) ja paina sen jälkeen “OK”-painiketta.
Tietokoneen WMA- ja MP3-tiedostojen pitäisi nyt olla jaettu AVR:lle.
Voit jakaa mediaa muissa tietokoneissa, käyttöjärjestelmissä tai mediaohjelmistoissa
seuraavasti: Tarkista ohjeet tietokoneeseen, käyttöjärjestelmään tai mediasoittimeen.
Voit kuunnella jaettua mediaa painamalla Network (Verkko) -lähteen valintapainiketta. (Jos
vTuner tulee näkyviin lähteeksi, paina painiketta toisen kerran vaihtaaksesi Internet Radio
(Verkkoradio) -lähteestä Network (Verkko) -lähteeseen.) Network-näyttö tulee näkyviin.
Network
• “2 CH Stereo” käyttää kahta kaiutinta.
• “5 CH Stereo” -tilassa vasemman kanavan signaali toistetaan vasemman
etukaiuttimen ja surround-kaiuttimen kautta, oikean kanavan signaali toistetaan
oikean etukaiuttimen ja surround-kaiuttimen kautta ja keskikaiuttimen kautta
toistetaan niistä laskettu monosignaali.
• “7 CH Stereo” on 5 CH Stereo -valinnan tapainen, mutta se lisää vasemman ja
oikean Surround-takakaiuttimen. Tämä tila on saatavilla vain silloin, kun Surroundtakakaiuttimet ovat olemassa eikä niitä ole määritetty uudelleen monialueelle tai
eteen korkealle. Lisätietoja osiossa Äänen prosessointi ja Surround-ääni sivulla 33.
Movie (Elokuvatila): Valitse yksi seuraavista surround-asetuksista elokuvan
äänentoistoon: Logic 7 Movie, DTS Neo:6 Cinema tai Dolby Pro Logic II (IIx tai IIz, kun
olemassa on seitsemän pääkaiutinta).
Music (Musiikkitila): Valitse yksi seuraavista surround-asetuksista musiikin toistoon:
Logic 7 Music, DTS Neo:6 Music tai Dolby Pro Logic II (IIx tai IIz, kun olemassa on
seitsemän pääkaiutinta). Dolby Pro Logic II/IIx/IIz Music -tila mahdollistaa alavalikkoon
ja sen lisäasetuksiin pääsyn. Lisätietoja osiossa Äänen prosessointi ja Surround-ääni
sivulla 33.
Video Game (Pelitila): Valitse yksi seuraavista surround-asetuksista pelien äänentoistoon:
Logic 7 Game tai Dolby Pro Logic II (IIx/IIz, kun olemassa on seitsemän pääkaiutinta)
Game.
Beanwater Junction
Jugalbandi
Night Crazy
Kun olet tehnyt valinnan, paina Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painiketta.
1.50
Lisätietoja surround-tiloista osiossa Äänen prosessointi ja surround-ääni sivulla 33.
Menu:
MENU
Previous:
Next:
Paina Menu (Valikko) -painiketta ja liukuvalikossa näkyy kaikki jakamisen sallivat laitteen
nimen mukaan. Selaa laitteen mediakirjastoon tallennettua sisältöä liukuvalikkoa. Selaa
haluamaasi kohteeseen ja paina OK-painiketta valitaksesi sen. Voit palata edelliseen
valikkotasoon (tai tyhjentää valikon ylätasosta) painamalla Back/Exit (Takaisin/Edellinen)
-painiketta tai vasenta painiketta.
HUOMAUTUS: Laite ei tue videosisällön toistoa verkkoyhteyden yli, vaikka sitä saattaakin
näkyä sisältövalikon listauksessa.
Surround-tilan valitseminen
Surround-tilan valintaan vaikuttaa järjestelmän kokoonpano sekä henkilökohtaiset
mieltymykset. Kokeilemalla eri tiloja voit löytää eri lähteille tai ohjelmatyypeille
sopivimmat tilat. Lisätietoja surround-tiloista on osiossa Äänenkäsittely ja surroundääni sivulla 33.
Valitse Surround-tila painamalla Surround Modes (Surround-tilat) -painiketta (etupaneeli
tai kaukosäädin). Surround Modes -valikko tulee näkyviin:
Surround Modes – Cable/Sat
Auto Select – AVR Selects Best Mode
Virtual Surround – For Two Speaker Systems
2 CH Stereo
Stereo:
Logic 7 Movie
Movie:
Logic 7 Music
Music:
Logic 7 Game
Video Game:
Paina ylä-/alanuolipainiketta toistuvasti, kunnes haluamasi Surround-tila tulee näkyviin:
Auto Select (Automaattivalinta), Virtual Surround (Virtuaalinen Surround), Stereo (Stereo),
Movie (Elokuva), Music (Musiikki) tai Video Game (Videopeli). Paina OK-painiketta
Surround-tilan luokan vaihtamiseksi.
Auto Select (Automaattivalinta): AVR käyttää digitaalisen tallenteen, kuten Dolby
Digital- tai DTS-tekniikalla tallennetun elokuvan ääniraidan toistoon ääniraidan ominaista
surround-asetusta. AVR käyttää kaksikanavaisen ja pulssikoodimoduloidun (PCM) sisällön
toistoon Logic 7 Movie, Logic 7 Music tai Logic 7 Game -tiloja lähteestä riippuen.
Virtual Surround (Virtuaalinen surround): Voit laajentaa kaksikaiuttimisen järjestelmän
äänikuvaa käyttämällä HARMAN Virtual Surround -tilaa, joka virtualisoi puuttuvat
kaiuttimet. Valitse joko Wide (Laaja) tai Reference (Viite) -tila.
34
Äänitehosteet
Audio Effects (Äänitehosteet) -painikkeet etupaneelissa ja kaukosäätimessä tarjoavat
asetukset, joilla voit säätää Dolby Volume -asetusta, äänikomentoja, LFE-asetusta tai EZ
Set, Equalization On/Off -asetusta. Suosittelemme oletusasetuksien säilyttämistä näissä
asetuksissa, kunnes tunnet järjestelmän paremmin. Lisätietoja osiossa Äänitehosteetpainike sivulla 34.
Videotilat
Etupaneelin ja kaukosäätimen Video Modes (Videotilat) -painikkeilla päästään asetuksiin,
joissa voidaan käyttää AVR:n videoprosessoria kuvan hienosäätämiseen tarvittaessa
kaikkien videnäytön säätöjen jälkeen. Suosittelemme oletusasetuksien säilyttämistä
näissä asetuksissa, kunnes tunnet järjestelmän videotehon paremmin. Lisätietoja osiossa
Videon käsittely sivulla 34.
Lisäominaisuudet
AVR:n säätäminen ja asetusten määritys tapahtuu suurelta osin automaattisesti, jolloin
käyttäjän täytyy puuttua siihen vähemmän. AVR voidaan myös sovittaa järjestelmän
ominaisuuksien ja käyttäjän mieltymysten mukaiseksi. Tässä osiossa kuvataan joitakin
käytettävissä olevia lisäsäätöominaisuuksia.
Äänenkäsittely ja surround-ääni
Äänisignaaleilla voidaan käyttää erilaisia koodausmuotoja, jotka vaikuttavat äänenlaadun
lisäksi kaiutinkanavien määrään ja Surround-tilaan. Lisäksi käyttäjä voi valita
manuaalisesti jonkin muun käytettävissä olevan surround-tilan.
Analogiset äänisignaalit
Tavallisesti analogisissa äänisignaaleissa on kaksi kanavaa: vasen ja oikea kanava. AVRlaitteesi voi tuottaa kaksikanavaisilla äänisignaaleilla monikanavaista surroundääntä, vaikka tallenteessa ei olisi surround-ääntä. Saatavilla olevia tiloja ovat Dolby
Pro Logic II/IIx/IIz, HARMAN Virtual Speaker, DTS Neo:6, Logic 7, 5 CH ja 7 CH Stereo
-tilat. Voit valita jonkin näistä tiloista painamalla Surround Modes (Surround-tilat)
-painiketta.
Digitaaliset äänisignaalit
Digitaaliset äänisignaalit ovat joustavampia ja tehokkaampia kuin analogiset signaalit, ja
niillä voidaan kuljettaa erilliset kanavatiedot yksittäisille kanaville. Tuloksena on parempi
äänenlaatu ja suuntavaikutelma, sillä kanavatiedot lähetetään erikseen jokaiselle
kanavalle. Korkealaatuiset tallenteet kuulostavat upean häiriöttömiltä erityisesti korkeilla
taajuuksilla.
Surround-tilat
Surround-tilan valinta riippuu saapuvan äänisignaalin muodosta sekä kuuntelijan
mieltymyksistä. Vaikka AVR:n kaikki surround-tilat eivät ole missään tilanteessa
samanaikaisesti käytettävissä, käytetylle sisääntulolle on tavalliseti tarjolla useita eri
surround-tiloja. Liitteen taulukossa A12 sivulla 50 on lyhyt kuvaus jokaisesta tilasta ja
tilojen käytöstä erilaisille äänisignaaleille ja bittivirtatyypeille. Dolby- ja DTS-tiloista on
lisätietoja yritysten verkkosivuilla: www.dolby.com ja www.dtsonline.com.
Jos et ole varma käytettävissä olevista surround-tiloista, tutustu kuuntelemasi levyn tietoihin.
Tavallisesti levyjen vähemmän oleellinen sisältö, kuten ennakkomainokset, lisämateriaali
ja levyvalikko, tukevat vain kaksikanavaista Dolby Digital 2.0 (kaksikanavainen) tai
kaksikanavaista PCM-tilaa. Jos levyn valikossa soi taustamusiikki ja tarjolla on vain yksi
surround-tila, katso, onko levyn valikkorakenteessa ääni- tai kieliasetusvalikkoa. Varmista
myös, että soittimen ääniulostulon asetus on alkuperäinen bittivirta eikä kaksikanavainen
PCM-ääni. Pysäytä toisto ja tarkista soittimen ääniulostulon asetus.
Monikanavaiset digitaaliset tallennukset tuotetaan viisi-, kuusi- tai seitsemänkanavaisina
muotoina, “.1” kanavalla tai sitä ilman. Tavallisesti 5.1-äänitteessä on etuvasen, etuoikea,
keski-, takavasen, takaoikea ja LFE (matalataajuuksiset erikoistehosteet) -kanava. LFEkanava merkitään tunnuksella “.1” osoittamaan, että se on vain matalien taajuuksien
toistoa varten. 6.1-kanavan tallennukset lisäävät yhden Surround-takakanavan ja
7.1-kanavaiset tallennukset lisäävät vasemman ja oikean Surround-takakanavan 5.1kanavan kokoonpanoon. Uudet muodot ovat saatavilla 7.1-kanavan kokoonpanoissa.
AVR pystyy toistamaan uusia audioformaatteja, jolloin ne tarjoavat hienomman
kotiteatterikokemuksen.
HUOMAUTUS: 6.1- ja 7.1-kanavan Surround-tilan käyttö edellyttää, että Surroundtakakanavat on otettu käyttöön. Lisätietoja osiossa Kaiutinten määritys käsin sivulla 36.
Digitaalisia surround-tiloja ovat Dolby Digital 2.0 (vain kaksi kanavaa), Dolby Digital
5.1, Dolby Digital EX (6.1), Dolby Digital Plus (7.1), Dolby TrueHD (7.1), DTS-HD HighResolution Audio (7.1), DTS-HD Master Audio (7.1), DTS 5.1, DTS-ES (6.1 Matrix ja
Discrete), DTS 96/24 (5.1), 2-kanavaiset PCM-tilat näytetaajuuksilla 32 kHZ, 44,1 kHz,
48 kHz, ja 96 kHz sekä monikanavainen 5.1- tai 7.1-PCM-ääni.
AVR tunnistaa digitaalisen signaalin koodausmenetelmän ja kanavien lukumäärän,
joka esitetään lyhyessä muodossa kolmella numerolla, jotka on erotettu kenoviivoilla
(esimerkiksi “3/2/.1”).
Lisäominaisuudet
Toinen numero merkitsee surround-kanavia: “0” tarkoittaa, ettei surround-kanavia
käytetä miksauksessa. “1” tarkoittaa, että miksauksessa käytetään matrisoitua surroundsignaalia. “2” tarkoittaa kohtalaista vasenta ja oikeaa Surround-kanavaa. “3” -valintaa
käytetään DTS-ES-bittivirroissa kohtalaisen Surround-takakanavan osoittamiseksi,
vasemman ja oikean Surround-sivukanavan lisäksi. “4” -valintaa käytetään 7.1-kanavan
digitaali muodoissa osoittamaan kahta kohtalaista Surround-sivukanavaa ja kahta
kohtalaista Surround-takakanavaa.
Kolmas numero tarkoittaa LFE-kanavaa: “0” tarkoittaa, ettei LFE-kanavaa käytetä
miksauksessa. “.1” tarkoittaa, että LFE-kanavaa käytetään miksauksessa.
6.1-kanavan signaalit – Dolby Digital EX ja DTS-ES Matrix ja Discrete – sisältävät lipun,
joka ilmoittaa vastaanottimelle Surround-takakanavan koodauksesta, joka on merkitty
3/2/.1 EX-ON Dolby Digital EX -materiaaleille, ja 3/3/.1 ES-ON DTS-ES -materiaaleille.
Dolby Digital 2.0 -signaaleissa voi olla mukana DS-ON- tai DS-OFF-merkinnät
riippuen siitä, sisältääkö kaksikanavainen bittivirta vain stereosignaalia tai pakattua
monikanavaääntä, joka voidaan purkaa AVR:n Dolby Pro Logic -koodauksella. Oletuksena
tällaista signaalia toistetaan Dolby Pro Logic IIx Movie -tilassa.
Kun AVR vastaanottaa PCM-signaalia, PCM-viesti ja näytteenottonopeus (32 kHz, 44,1
kHz, 48 kHz tai 96 kHz) ilmestyy näyttölle.
Kun käytetään vain kahta kanavaa (vasenta ja oikeaa), analogisia surround-tiloja
voidaan käyttää signaalin purkamiseen useammalle kanavalle. Jos haluat käyttää
digitaalisignaalin oletuspakkauksesta eroavaa surround-tilaa, paina Surround Modes
(Surround-tilat) -painiketta Surround-tilojen näyttämiseksi (lisätietoja osiossa Surroundtilan valitseminen sivulla 32).
Auto Select (Automaattinen valinta) -asetus asettaa surround-tilan signaalin
oletuskoodausta vastaavaksi (esimerkiksi Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD tai DTS-HD
Master Audio). AVR toistaa kaksikanavaista signaalia oletuksena Logic 7 Movie -tilassa.
Jos haluat käyttää jotakin toista surround-tilaa, valitse surround-tilaluokka: Virtual
Surround, Stereo, Movie, Music tai Video Game. Paina OK-painiketta vaihtaaksesi tilaa.
Jokaisella surround-tilaluokalla on oletuksena oma surround-tilansa:
• Virtual Surround (Virtuaalinen surround): HARMAN virtuaalinen kaiutin.
• Stereo: 7-CH Stereo tai 5-CH Stereo (järjestelmän kaiuttimien määrästä riippuen).
• Movie (Elokuvatila): Logic 7 Movie.
• Music (Musiikkitila): Logic 7 Music.
• Video Game (Pelitila): Logic 7 Game.
Voit valita eri tilan jokaiselle tilaluokalla. Alla on lista käytettävistä surround-tiloista.
(Käytettävissä olevat surround-tilat riippuvat järjestelmäsi kaiuttimien lukumäärästä.)
• Virtual Surround (Virtuaalinen surround): HARMAN virtuaalinen kaiutin.
• Stereo: 2-CH Stereo, 5-CH Stereo tai 7-CH Stereo.
• Movie (Elokuvatila): Logic 7 Movie, DTS Neo:6 Cinema, Dolby Pro Logic II Movie,
Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIz.
• Music (Musiikkitila): Logic 7 Music, DTS Neo:6 Music, Dolby Pro Logic II Music,
Dolby Pro Logic IIx Music, Dolby Pro Logic IIz.
• Video Game (Pelitila): Logic 7 Game, Dolby Pro Logic II Game, Dolby Pro Logic IIx
Game, Dolby Pro Logic IIz.
Kun olet määrittänyt surround-tilan jokaiselle äänentoistoluokalle, valitse Surround
Modes (Surround-tilat) -valikosta rivi korvataksesi AVR:n automaattiset surroundtilavalinnat. AVR käyttää samoja surround-tila-asetuksia seuraavan kerran kun käytät
muokkaamaasi lähdettä.
HUOMAUTUS: Dolby Pro Logic IIx on saatavilla vain, jos olet asettanut AVR:n Assigned
Amp -asetukseksi Surround Back. Dolby Pro Logic IIz on saatavilla vain, jos olet asettanut
AVR:n Assigned Amp -asetukseksi Front Height. Lisätietoja osiossa Kaiutinten määritys
käsin sivulla 36.
Liitteen taulukossa A12 on lisätietoja eri bittivirroille käytettävistä Surround-tiloista.
Ensimmäinen numero tarkoittaa etukanavien määrä signaalissa “1” tarkoittaa monoäänitystä
(usein vanhempi tallenne, joka on remasteroitu digitaalisesti, tai harvinaisemmin
uutta tallennetta, jonka tuottaja on päättänyt käyttää monoääntä). “2” tarkoittaa, että
miksauksessa käytetään vasenta ja oikeaa etukanavaa muttei keskikanavaa. “3”
tarkoittaa, että miksauksessa käytetään kaikkia etukanavia (vasen, oikea, keski-).
35
Suomi
AVR
AVR
Lisäominaisuudet
Audio Effects (Äänitehosteet) -painike
Ääniasetuksien, kuten äänen ohjaimien, säätämiseen. Kun painat Audio Effects
(Äänitehosteet) -painiketta, Audio Effects (Äänitehosteet) -valikko tulee näkyviin
Pääset valikkoon myös painamalla Info (Ohje) -painiketta ja valitsemalla Audio
Effects (Äänitehosteet).
Audio Effects – Cable/Sat
Dolby Volume:
PLIIz Height Gain:
Edit: Dolby PLII Music
Edit: Dolby PLIIx Music
Medium
Low
Tone Control:
Treble:
Bass:
LFE Trim:
On
EZSET/EQ:
Off
Kun olet suorittanut säädöt, paina Audio Effects (Äänitehosteet) tai Back/Exit (Takaisin/
Poistu) -painiketta.
Videon käsittely
AVR:n videoprosessori tarjoaa automaattisesti parhaan kuvan videnäytön ja lähdevideon
ominaisuuksien mukaan. Voit kokeilla Video Modes -valikon säätöjä kuvan parantamiseksi
edelleen.
Dolby Volume: Katso Dolby Volume, sivulta 28, selvittääksesi Dolby Volume -käsittelyn
ja sen edut. Katso kyseisellä sivulla olevaa taulukkoa saadaksesi selityksen kustakin
Dolby Volume -asetuksesta.
PLIIz Height Gain: Kun olet asettanut Assigned Amp -asetuksen tilaan Korkea edessä (ks.
Kaiutinten määritys käsin, sivulla 36), PLIIz Height Gain -asetus tulee saataville. Korkeat
etukanavat voivat parantaa huomattavasti Surround-äänijärjestelmän tilakokemusta.
Jotkin kuuntelijat voivat haluta korkeiden kanavien tarjoaman syvyyden ja mitat, mutta
jokseenkin avoimen kokemuksen. Muut voivat haluta korostaa korkeita etukanavia
käyttämällä suurempia äänenvoimakkuusasetuksia.
PLIIz Height Gain -säätö mahdollistaa korkeiden etukanavien äänenvoimakkuuden
säätämiseksi eri ohjelmien mukaisesti. Säätimessa on seuraavat kolme asetusta: Low
(normaali äänenvoimakkuus), Mid (keskisuuri äänenvoimakkuus) ja High (maksimaalinen
äänenvoimakkuus). Huomaa, että voit myös hienosäätää korkean etukanavan
äänenvoimakkuuksia. Katso lisätietoa kohdasta Kanavien lähtötasojen määrittäminen
käsin, sivulla 38.
Edit Dolby PLII/Dolby PLIIx Music (Dolby PLII/Dolby PLIIx Music -tilojen
muokkaaminen): Dolby Pro Logic II -tiloissa on saatavilla joitakin lisäasetuksia. Kun
Dolby Pro Logic II tai IIx Music -tilat on valittu, valitse “Edit Dolby PLII/IIx Music” -alavalikot
asetuksien keskikohdan leveys, mitat ja ja Panorama säätämiseksi.
Säädä videonäytön kuva-asetukset ennen AVR:n Video Modes -asetuksien säätämistä.
Siirry kuva-asetuksiin Video Modes -valikosta. Paina Video Modes (Videotilat) -painiketta
ja näkyviin tulee Video Modes -näyttö. Pääset valikkoon myös painamalla Info (Ohje)
-painiketta ja valitsemalla Video Modes (Videotilat).
Video Modes – Disc
Video Mode:
Advanced Video Settings
Movie
HUOMAUTUS: Kullakin lähteellä on erilliset Video Modes (Videotilat) -asetukset.
Video Mode (Videotila): Oletusasetuksessa Off videosignaali siirtyy näytön läpi vain
perustason videokäsittelyllä. (HUOMAUTUS: Videoskaalausta ei voida kytkeä pois, mutta
valitsemalla HDMI Bypass -tilan Info (Ohje) -valikossa lähtelle, joka on liitetty yhteen
HDMI-tuloliitäntään, videosignaali välittyy suoraan HDMI-tuloliitännästä HDMI Monitor
-lähtöliitäntään ohittamalla kaiken videokäsittelyn).
Valitse yksi näistä käsittelyvalinnoista kuvan optimoimiseksi nykyiseen ohjelmaan
soveltavalla kirkkauden, kontrastin, värin ja terävyyden säätöjä:
• Sports (Urheilu): Urheilutapahtumia varten.
• Nature (Luonto): Ulkotilassa kuvattuja luonto-ohjelmia varten.
• Movie (Elokuvatila): Elokuvia ja monia televisiolähetyksiä varten.
Edit: Dolby PLIIx Music
3
Off
Exit
Center Width (Keskileveys): Tämä asetus vaikuttaa kolmen etukaiuttimen tuottamaan
lauluääneen. Pienempi arvo keskittää lauluäänitiedot tiukasti keskikanavaan. Korkeammat
arvot (7 on enimmäisarvo) laajentavat lauluäänikuvaa. Säädä asetusta vasemmalla ja
oikealla nuolipainikkeella.
Dimension (Mitat): Tämä asetus vaikuttaa surround-äänen syvyyteen, jolloin voit “siirtää”
ääntä huoneen etu- tai takaosaan. Neutraali oletusasetus on 0. Asetus “F-3” siirtää
äänen enimmäkseen huoneen etuosaan, kun taas “R-3” siirtää äänen enimmäkseen
taaksepäin. Säädä asetusta vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella.
Panorama: Kun Panorama-tila on käytössä, osa etukaiuttimien äänistä ohjataan
surround-kaiuttimille, jolloin ääni “kiertyy” kuuntelupaikan ympärille. Jokainen OKpainikkeen painallus asettaa asetuksen On (Päälle) tai Off (Pois) -tilaan.
Tone Control (Ääniasetukset): Tämä asetus määrittää, mitkä diskantti- ja bassoasetukset
ovat toiminnassa. Kun tämän asetuksen tila on Off (Pois), sävyasetukset eivät ole
käytössä eivätkä ne vaikuta äänentoistoon. Kun se on asetettu tulaan On (Päällä), bassoja diskanttisäätimet ovat järjestelmässä.
36
LFE Trim: Tämä asetus lieventää LFE-signaalin voimakkuutta alibassokaiuttimessa.
Oletusasetus on 0 dB. Laske tasoa jopa 10 dB vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella.
Asetus tulee näkyviin negatiivisena numerona. HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytössä
vain, kun erityinen LFE-kanavan signaali on olemassa lähdemateriaalissa.
EZ Set/EQ: Tämä asetus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä taajuuskorjausasetukset,
jotka saadaan EzSet/EQ II -prosessia käyttämällä. Asetukset tallennetaan myöhempää
kuuntelua varten.
HUOMAUTUS: Kullakin lähteellä on erilliset Audio Effects (Äänitehosteet) -asetukset.
Center Width
Dimension
Panorama
Treble/Bass (Diskantti/Basso): Kyseiset asetukset parantavat tai leikkaavat diskantin
tai basson taajuude jopa 10 dB:llä. Tätä asetusta säädetään vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella. Oletusasetus on 0 dB, palkin keskellä.
• Custom (Mukautettu): Mahdollistaa kuva-asetuksien säätämisen manuaalisesti.
Brightness (Kirkkaus), Contrast (Kontrasti), Color (Väri) ja Sharpness (Terävyys)
-asetukset tulevat näkyviin liukukytkiminä arvoilla 0 - 100. Kunkin säädön oletusasetus
on 50. Tätä asetusta säädetään vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella. Katso
lisätietoa näistä säädöistä kohdasta Mukautettujen kuva-asetuksien säätäminen,
sivulla 35.
Lisäominaisuudet
Mukautettujen kuva-asetuksien säätäminen
Terävyyden säätäminen
Aseta videotilaksi Custom (Mukautettu) kuva-asetuksien näyttämiseksi.
Vaistoa päinvastoin kuva näyttää terävämmältä ja selkämmältä, kun terävyyttä siirretään
poispäin maksimiasetuksesta. Laske terävyysasetusta televisiossa, ja AVR:n asetusta
tarvittaessa mahdollisten valkoisten viivojen minimoimiseksi palkkien välissä testinäyttön
harmaaskaala-osiossa.
Video Modes – Disc
Video Mode:
Advanced Video Settings
Movie
Voit suorittaa seuraavat säädöt testilevyn tai muun TV-näytön lähteen väripalkin testimallista:
• TV:n värin voimakkuusasetus.
• Väriasetukset väripalkeilla, niitä voivat olla (vasemmalta oikealle) musta, valkoinen,
keltainen, syaani (turkoosi), vihreä, magenta, punainen, sininen, musta.
• Värin siirtymä, joka näkyy palkkien terävänä erotuksena.
• TV:n väripiirien suorituskyky (videosignaaleilla). Palkin reunoissa ei saa näkyä
pystysuuntaisia aaltoilevia pisteitä.
Käytä harmaaskaalaa ja mustaa/valkoista kenttää testimallissa kirkkauden ja kontrastin
säätämiseen.
Kirkkauden säätäminen
1. Säädä TV:n värisäätö alas, kunnes väripalkki näkyy mustavalkoisena.
2. Säädä kontrasti alhaisimmalle tasolle, jossa edelleen näet kaikki harmaaskaalan palkit
erikseen ja selkeästi.
3. Säädä kirkkautta niin, että harmaaskaalan palkit ovat näkyvissä. Äärivasemmalla oleva
palkki on oltava mahdollisimman musta harmaan sijaan, mutta seuraavan asteen on
oltava selkeästi siitä poikkeava. Harmaaskaalan palkkien on asteittan ja tasaisesti
muututtava mustaasta valkoiseen.
Kontrastin säätäminen
1. Säädä TV:n kontrastia, kunnes näet kirkkaan valkoisen viivan näytön oikeassa
alakulmassa ja tumman syvän mustan viivan vasemmalla.
2. J os valkoisen viivan kirkkaus ei enää lisäänny, kun kontrastia säädetään tai kun
valkoisten kirjaimien reunat menevät yli mustille alueille (jolloin kirjaimien terävyys
laskee huomattavasti), kontrastia on säädetty liikaa. Vähennä kontrastia, kunnes nämä
tehosteet häviävät ja video näyttää edelleen realistiselta.
Videon lisäasetukset: Kun videotila on Custom (Mukautettu), voit valita tämän näyttämään
Advanced Video Modes (Videon lisäasetukset) -alavalikon.
Advanced Video Modes – Blu-ray
Noise Reduction:
MPEG Noise Reduction:
Cross Color Suppressor:
Film Mode Detect:
Off
Off
Off
Off
Noise Reduction (Häiriön vähennys): Säädä tämä asetus arvoon Low (Matala), Medium
(Keskisuuri) tai High (Korkea) signaalin häiriön suodattamiseksi pois.
MPEG Noise Reduction (MPEG-häiriön vähennys): Tämä asetus on tarkoitettu eri
videoväärentymiä varten: mosquito-häiriö ja estävät artefaktit. Jos näet sumuisuutta tai
hohtoa kohteiden reunoissa tai vierintää elokuvassa, tai jos kuva näyttää hajoavan osiin,
muuta MPEG Noise Reduction (Häiriön vähennys) -asetus arvosta Off (Pois) arvoon Low
(Matala), Medium (Keskitaso) tai High (Suuri).
Cross Color Suppressor (Poikkivärin tukahdutin): Kytke tämä asetus päälle poistaaksesi
poikkivärin artefaktit, joita voi esiintyä, kun suuren taajuuden kirkkaussignaaleja tulkitaan
väärin krominanssisignaaleina, jolloin seurauksena on väläysyä, vaihtelevia värejä tai
sateenkaarikuvia. Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun käytät HDMI-lähteitä tai kun
videosignaalia ei ole olemassa.
Film Mode Detect (Kalvotilan tunnistin): Tähän asetukseen päästään vain, kun
Deinterlacing-asetus on kytketty päälle. Se kompensoi eri kuvataajuudet, joissa elokuvaa
ja videota kuvataan. Filmi kuvataan taajuudella 24 kuvaa/sekunnissa (progressiivinen
selaus), kun taas video kuvataan hieman alle 60 kuvaa/sekunnissa taajuudella (lomittain).
AVR tunnistaa onko ohjelma kuvattu filminä ja siirretty sitten videolle (esim. DVD:n
luomiseksi), ja kompensoi mahdolliset muutoksesta aiheutuvat virheet. Valitse asetus
3:2 (NTSC-materiaaleille), 2:2 (PAL-materiaaleille), Off (Pois) tai Auto (Automaatti).
3. J os katselet TV:tä päivänvalossa, säädä kontrasti niin, että normaali videokuva näyttää
samalta kuin huoneen ympäristö; tällöin silmäsi ovat rentoutuneet TV:tä katsellessa.
Laske asetusta, kun ympäristövalo on himmeä kuvan terävyyden parantamiseksi.
4. Keskirivin harmaaskaalan on säilytettävä sama ero kullakin palkilla kuin ennen kontrastin
säätöä. Toista muutoin vaihe 3 kirkkauden säädössä ja kontrastin säädössä.
Värin säätäminen
1. Kun kirkkaus ja kontrasti on asetettu optimaalisesti, säädä Color (Väri) -säädintä. Aseta
taso niin, että värit näyttävät vimakkailta mutta silti luonnollisilta, ei ylisäädetyiltä. Jos
väritaso on liian korkea, TV:stä riippuen jotkin palkit näyttävät leveämmiltä tai värin
voimakkuus ei kasva säädintä säätäessä. Testaa värin voimakkuus kuvavideolla, joka
sisältää kuvia kasvoista, kukista, hedelmistä ja vihanneksista.
2. Katso suurta valkoista palkkia testimallissa kuvan lämpeyden määrittämiseksi TV:n
värin säätöä käyttäen.
37
Suomi
AVR
AVR
Kaiutinten määritys käsin
AVR-laitteesi on suunniteltu toimimaan joustavasti lähes kaikkien saatavilla olevien
kaiuttimien kanssa.
EzSet/EQ-toiminto tunnistaa automaattisesti kunkin kaiuttimen ominaisuudet ja optimoi
AVR-laitteen suorituskyvyn järjestelmääsi. Määritä asetukset Kaiuttimen asetus käsin
-valikon kautta, jos et pysty suorittamaan EzSet/EQ-kalibrointia tai jos haluat muokata
AVR:n asetuksia.
Ennen käsiasetusten määrittämistä sijoita kaiuttimet oikeisiin kohtiin Kaiuttimien sijoitus
-osiossa sivulla 13 määritetyllä tavalla ja yhdistä ne AVR:ään. Tarkista kaiuttimiesi
taajuusvaste käyttöoppaasta tai valmistajan verkkosivuilta. Vaikka lähtötason mittaus
voidaan tehdä korvakuulolta, paikallisesta elektroniikkaliikkeestä hankittu SPL(äänenpaine-)mittari on tarkempi mittausväline.
Suosittelemme tallentamaan kokoonpanoasetukset oikeille paikoilleen taulukkoihin A3
- A12 liitteessä, mikäli ne tulee syöttää uudelleen järjestelmän nollauksen jälkeen, tai
jos AVR:n päävirtakytkin kytketään pois tai laite on irrotettuna verkkovirrasta yli neljän
viikon ajan.
HUOMAUTUS: Kun käytät AVR:n manuaalisen kaiuttimen asetuksen valikkoja, valitse
videolähdön resoluutio 720p tai suurempi konfigurointia helpottavan grafiikan
näyttämiseksi.
Vaihe yksi – Kaiutinten jakotaajuuden määrittäminen
Ilman EzSet/EQ:ta AVR-laitteesi ei voi tunnistaa, montako kaiutinta siihen on kytketty,
tai määrittää niiden ominaisuuksia. Tutustu järjestelmän vasemman ja oikean
pääkaiuttimen teknisiin tietoihin ja etsi taajuusvasteen arvo. Se esitetään yleensä
alueena, kuten 100 Hz – 20 kHz (±3 dB). Kirjoita ylös alin taajuus, jonka jokainen
kaiuttimesi voi toistaa (100 Hz esimerkissä) ja merkitse se liitteen taulukkoon A3
kaiuttimien jakotaajuudeksi. HUOMAUTUS: Tämä ei ole sama kuin jakotaajuus, joka on
myös merkitty kaiuttimen teknisiin tietoihin.
Kirjoita ylös subwooferin elementin koko. AVR:n basson hallinta määrittää, millä
kaiuttimilla se toistaa matalataajuiset äänet (basson) lähteestä. Jos matalimmat äänet
lähetetään pienille satelliittikaiuttimille, ne eivät kuulu kovin hyvin ja kaiuttimet voivat
vahingoittua. Korkeimmat taajuudet eivät toistu subwooferilla.
Kaiutinten määritys käsin
Vaihe Kolme – Kaiuttimen asetus käsin -valikko
Olet nyt valmis ohjelmoimaan vastaanottimen säädöt. On parasta istua tavallisessa
kuuntelupaikassa, ja hiljentää huone mahdollisimman hyvin.
Vastaanottimen ja videonäytön ollessa päällä paina kaukosäätimen AVR-painiketta, jolloin
valikkojärjestelmä tulee näyttöön. Valitse Speaker Setup (Kaiuttimen asetus) -valikko ja
sitten Manual Setup (Manuaalinen asetus).
Speaker Setup
Automatic Setup – EzSet/EQ
Automated Speaker Setup and EQ
Manual Setup
Manually Adjust Speaker Settings
Jos olet jo suorittanit EzSet/EQ-prosessin kuten kohdassa AVR:n määritys kaiuttimia
varten, sivulla 25, AVR tallensi tulokset. Voit hienosäätää EzSet/EQ-tulokset tai määrittää
AVR:n kokonaan uudelleen valitsemalla Manual Setup (Manuaalinen asetus). Alla olevan
kuvan mukainen näyttö tulee näkyviin.
Speaker Setup
Number of Speakers
Level Adjust
Crossover (Size)
Distance
Sub Mode:
Sub
Reset
AVR-laitteesi jakaa lähdesignaalin jakotaajuuden kohdalla, kun bassonhallinta on määritetty
oikein. Kaikki jakotaajuuden yläpuolella olevat äänet toistetaan satelliittikaiuttimilla ja
kaikki jakotaajuuden alapuolella olevat äänet toistetaan subwooferilla. Näin järjestelmän
jokaisen kaiuttimen ominaisuuksia hyödynnetään parhaalla tavalla ja saadaan aikaan
tehokkaampi ja miellyttävämpi kuuntelukokemus.
HUOMAUTUS: Kaikissa kaiuttimen Asetukset-alavalikossa on Back (Takaisin) -valinta.
Voit tallentaa asetukset valitsemalla Back (Takaisin) -valinnan.
Vaihe kaksi – Kaiutinten etäisyyden mittaus
Voit konfiguroida kaiuttimet uudelleen valitsemalla Reset (Nollaa) -valinnan.
Ihanteellisessa kaiutinasettelussa kaikki kaiuttimet olisivat sijoitettuna ympyrään, yhtä
kauaksi kuuntelupaikasta. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista kaikissa kuuntelutiloissa,
ja jotkin kaiuttimet on täytynyt asettaa toisia kauemmaksi. Tällöin samanaikaisesti
kuultaviksi tarkoitetut äänet puuroutuvat, koska ne tulevat kuuntelupaikkaan eri
aikoihin.
Määritä kaiutinten asetukset seuraavassa järjestyksessä parhaiden tulosten saamiseksi:
Number of Speakers (kaiutinten määrä), Crossover (jakotaajuus), Sub Mode (subwooferin
tila), Distance (etäisyys) ja Level Adjust (kanavien lähtötasot).
Käytä AVR:n Distance-säätöä, jolla vahvistin voi kompensoida kaiutinten todellisia
sijainteja.
Mittaa kunkin kaiuttimen etäisyys kuuntelupaikkaan ja kirjoita se liitteen taulukkoon
A4. Kaiutinten etäisyys tulee syöttää kohdan Kaiutinten etäisyyden määritys sivulla 38
mukaisesti, vaikka ne olisivat yhtä kaukana kuuntelupaikasta.
Kaiuttimien lukumäärä
Tässä osiossa ohjelmoidaan oikea asetus jokaiselle kaiutinryhmälle. Tämän valikon
asetukset vaikuttavat kaiutinten asennuksen muihin kohtiin ja useiden surround-tilojen
käyttöön.
Valitse “On” (Päällä) kun kaiuttimet on yhdistetty järjestelmään. Valitse “Off” (Pois),
kun kaiuttimia ei ole yhdistetty. Front Left & Right -kaiutinasetus on aina “On” (Päällä)
-tilassa, eikä sitä voi kytkeä pois.
Speaker Setup
Number Of Speakers:
Front Left & Right
Center
Surr. Left & Right
Assigned AMP
Sub
38
7.1
On
On
Surr. Back
On
Kaiutinten määritys käsin
Muutokset näkyvät näytön yläkulmassa näkyvässä kaiuttimien kokonaismääträssä.
Alibassokaiuttimen tila
Assigned AMP -asetus sisältää neljä vaihtoehtoa:
Siirrä kursori Sub Mode -riviin. Alibassokaiuttimen asetus riippuu aiemmin tehdystä
etuvasemman ja -oikean kaiuttimen ohjelmoinnista.
• Surround Back (Surround takana): Valitse Surr. Back -toiminto, jos pääjärjestelmä
on 7.1-kanavan järjestelmä ja käytät vasenta ja oikeaa Surround-takakaiutinta.
• Zone 2 (Alue 2): Valitse alue 2, jos pääjärjestelmäsi on 5.1-kanavan järjestelmä ja
haluat käyttää Assigned Amp -kaiutinlähtöä alueen 2 kaiuttimia. Katso lisätietoja
kohdasta Monialuejärjestelmän asentaminen sivulla 21.
• Front Height (Korkea edessä): Valitse Korkea edessä, jos pääjärjestelmäsi on 7.1kanavainen järjestelmä ja käytät korkeita etukaiuttimia vlainnalla Dolby Pro Logic
IIz.
• Off (Pois): Valitse Off (Pois), jos et ole liittänyt kaiuttimia Assigned Amp
-kaiutinlähtöihin.
HUOMAUTUS: Kun asetat Assigned AMP alueeseen 2, Assigned Amp -lähtöihin liitetyt
kaiuttimet eivät määrity EzSet/EQ-prosessin aikana. Määritä kaiuttimet manuaalisesti
alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Kun olet syöttänyt asetukset, paina Back (Takaisin) tai Back/Exit (Takaisin/Poistu)
-näppäintä.
Jakotaajuus (koko)
Siirry tämän jälkeen Speaker Setup -valikossa Crossover (koko) -riville ja paina OKnäppäintä, jolloin näyttöön tulee Säädä jakotaajuutta -valikko.
Speaker Setup
Adjust Crossover Frequencies
Front Left & Right
Center
80 Hz
Surr. Left & Right
Surr. Back L & R
Sub Size
100 Hz
80 Hz
100 Hz
80 Hz
Reset Crossover
AVR näyttää vain Number of Speakers -valikossa käyttöön otetut kaiutinryhmät.
Katso taulukosta A3 jakotaajuudet, jotka otit ylös kaiuttimillesi.
• Jos asetit etukaiuttimien jakotaajuuden numerona, ailbassokaiuttimen asetus on
aina SUB. Kaikki matalataajuuksinen ääni lähetetään aina subwooferille. Jos sinulla
ei ole subwooferia, suosittelemme, että päivität kaiuttimet koko äänialueen toistaviin
tai hankit järjestelmään subwooferin.
• Jos asetit etukaiuttimet arvoon LARGE, voit valita alibassokaiuttimelle yhden
kolmesta eri asetuksesta.
L/R+LFE: Tämä asetus lähettää kaiken matalataajuuksisen äänen alibassokaiuttimelle,
myös sellaisen, joka normaalisti toistettaisiin etuvasemmalla ja -oikealla
kaiuttimella, sekä erityisen matalataajuustehostekanavan (LFE) äänet.
OFF: Valitse tämä asetus mikäli et käytä alibassokaiutinta. Kaikki matalataajuuksinen
ääni lähetetään etuvasemmalle ja -oikealle kaiuttimelle.
LFE: Tämä asetus toistaa vasemman ja oikean kanavan matalataajuusäänen
etukanavilla, ja ohjaa vain LFE-kanavan tiedon alibassokaiuttimelle.
Kaiutinten etäisyyden määritys
Kuten vaiheessa kaksi kerrottiin, AVR kompensoi eri etäisyyksille asetettuja kaiuttimia
niin, että jokaisen kaiuttimen ääni tulee kuuntelupaikkaan oikeaan aikaan. Tämä parantaa
äänentoiston puhtautta ja yksityiskohtaisuutta.
Siirrä Speaker Setup (Kaiuttimen asetukset) -valikossa kursori Distance (Välimatka)
-riville ja paina OK-painiketta nähdäksesi Adjust Speaker Distance (Säädä kaiuttimen
välimatka) -valikon.
Speaker Setup
Adjust Speaker Distance
Front Left
Center
Front Right
Surround Right
Surround Back Right
Surround Back Left
Surround Left
Sub
10 ft
Valitse jokaiselle kaiutinryhmälle yksi seuraavista jakotaajuuksista: Large, 40 Hz, 60 Hz,
80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz tai 200 Hz. Jos kaiuttimien jakotaajuus on alle 40 Hz,
valitse vaihtoehto “Large”. Tämä asetus ei viittaa kaiuttimen fyysiseen kokoon, vaan sen
taajuusvasteeseen – kyseessä on siis niin sanottu kokoäänialueen kaiutin.
Syötä etäisyys kustakin kaiuttimesta kuuntelupaikkaan. Mittasit etäisyydet vaiheessa
kaksi ja kirjoitit ne liitteen taulukkoon A4 (ks. sivu 46). Valitse kaiutin ja käytä vasenta
ja oikeaa nuolinäppäintä vaihtaaksesi etäisyyttä. Arvot vaihtelevat 0 ja 9,1 metrin välillä.
Kaikkien kaiutinten etäisyyden oletusarvo on 3 metriä.
Suosittelemme asettamaan Subwoofer Crossover Frequency -taajuuden samalle tasolle
kuin vasemman ja oikean etukaiuttimen taajuus on. Jos asetat vasemman ja oikean
etukaiuttimen arvoon “Large”, suosittelemme kokeilemaan eri Subwoofer Crossover
Frequency -asetuksia parhaan alibassokaiuttimen ja vasemman ja oikean etukaiuttimen
yhdistelmän saavuttamiseksi huoneessa.
Mittayksikön oletusarvo on jalka. Voit muuttaa arvon metreiksi palaamalla AVRpäävalikkoon. Valitse System Settings (Järjestelmäasetukset) -valikko, selaa sitten alas
General Setup (Yleiset asetukset) -osioon ja valitse Unit of Measure (Mittayksikkö) -rivi.
Paina OK-painiketta asetuksen tallentamiseksi.
Kirjoita asetuksesi muistiin liitteen taulukkoon A6.
HUOMAUTUS: Jos asetat Assigned AMP -kanavat arvoon Zone 2 (Alue 2), et voi säätää
niiden viiveasetuksia.
Kun olet syöttänyt asetukset, paina Back (Takaisin) tai Back/Exit (Takaisin/Poistu)
-näppäintä.
39
Suomi
AVR
AVR
Kaiutinten määritys käsin
Vaihe neljä – Kanavien lähtötasojen määrittäminen käsin
Perinteisessä stereovastaanottimessa yksinkertainen kanavatasapainosäädin vaikuttaa
stereokuvaan säätämällä vasemman ja oikean kanavan suhteellista äänenvoimakkuutta.
Kun kanavia on jopa seitsemän ja lisänä on korkeintaan kaksi alibassokaiutinta,
äänikuvasta tulee kriittisempi ja monimutkaisempi. Tarkoituksena on varmistaa, että
kukin kanava kuuluu kuuntelupaikkaan samalla äänenvoimakkuudella (kun niistä
kaikista toistetaan yhtä voimakasta signaalia).
EzSet/EQ-kalibrointi hoitaa tämän tärkeän vaiheen puolestasi ja automaattisesti. Jos
kuitenkin haluat tehdä säädöt käsin, voit määrittää ne AVR:n Level Adjust -valikon kautta
joko käyttämällä järjestelmän testiääntä tai toistamalla lähdemateriaalia.
Paina AVR-painiketta valikkojärjestelmän avaamiseksi ja siirry sitten Speaker Setup
(Kaiuttimen asetukset) -riville. Paina OK-näppäintä, jolloin näyttöön tulee Speaker Setup
(Kaiuttimen asetukset) -valikko. Valitse Manual Setup (Manuaalinen asetus), paina OKpainiketta ja siirry riville Level Adjust (Tason säätö). Paina OK-näppäintä, jolloin näyttöön
tulee Adjust Speaker Levels (Säädä kaiuttimen tasot) -valikko.
Speaker Setup
Adjust Speaker Levels
Test Tone
Front Left
Center
Front Right
Surround Right
Surround Back Right
Surround Back Left
Surround Left
Sub 1
Sub 2
Reset Levels
Off
0
dB
Valikossa näytetään kaikkien yhdistettyjen kaiuttimien nykyiset lähtötasot. Voit säätää
jokaisen kaiuttimen lähtötasoa välillä –10 dB ja +10 dB desibeli kerrallaan.
Voit mitata jokaisen kaiuttimen lähtötason yhdellä seuraavista tavoista tehdessäsi
säätöjä:
• Suosittelemme käyttämään äänenpainemittaria, joka käyttää C-weighting, slow
-asteikkoa (C-aikapainotus, hidas aikavakio). Yritä säätää jokainen kanava niin, että
mittarin lukema on 75 dB.
• Korvakuulolta. Yritä säätää tasot niin, että kaikki kanavat kuulostavat yhtä kovilta.
Määrittääksesi lähtötasot AVR:n testiäänellä siirry valikon Test Tone -riville ja vaihda
asetus joko Auto- tai Manual-tilaan OK-painikkeella.
Auto: Testiääni liikkuu automaattisesti kaikkien kanavien välillä. Liike ilmaistaan
korostuspalkissa. Voit säätää minkä tahansa kanavan tasoa vasemmalla ja oikealla
nuolinäppäimellä, kun testiääni on sen kohdalla. Voit myös siirtää kohdistimen toiselle
riville milloin tahansa ylös- ja alas-nuolinäppäimillä, jolloin testiääni seuraa kohdistinta.
Voit pysäyttää testiäänen ylös- ja alas-nuolinäppäimillä liikuttamalla kohdistimen pois
näytön kaiutinlistauksesta.
Manual: Testiääni ei siirry seuraavalle kanavalle ennen kuin siirrät sen ylös- ja alasnuolinäppäimillä. Voit säätää kanavan lähtötasoa vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä,
kun testiääni on sen kohdalla.
Jos määrität lähtötasot ulkoisella lähteellä, säädä Test Tone Off-asentoon, käytä yläja alanuolinäppäimiä selataksesi kaiuttimia ja käytä vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä
kaiutinten lähtötasojen säätämiseen, kun lähde toistaa ääntä. HUOMAUTUS: Jos määrität
ulkoisten lähteiden asetuksia SPL-mittarilla, nosta AVR:n päävoimakkuuden tasoa niin
kauan kunnes SPL-mittari ilmoittaa äänenvoimakkuudeksi 75 dB. Määritä tämän jälkeen
yksittäisten kaiuttimien äänenvoimakkuus.
40
Reset Levels (Nollaustasot): Voit nollata kaikki tasot oletusarvoon 0 dB, selaa tälle
riville valikon alaosassa ja paina OK-painiketta.
Kun olet määrittänyt kaiutinten lähtötasot, kirjaa niiden asetukset liitteen taulukkoon A3.
Valitse sitten Back (Takaisin) tai paina Back/Exit (Takaisin/Poistu) -painiketta.
Huomautuksia kotiteatterijärjestelmien kaiutinvoimakkuuksien asetuksista:
Yksittäisten kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetukset riippuvat kuuntelijan henkilökohtaisista
mieltymyksistä, mutta näistä neuvoista voi olla apua:
• Elokuvissa ja musiikkiohjelmissa tavoitteena tulisi olla kiehtova ja todentuntuinen
äänikenttä, joka saa katsojan uppoutumaan elokuvaan tai musiikkiohjelmaan mutta
joka ei kiinnitä huomiota pois ruudun tapahtumista.
• Jotkin musiikkituottajat luovat monikanavaisissa musiikkiesityksissä äänikentän,
jossa esittäjät on sijoitettu kuuntelijan ympärille. Toiset taas luovat äänikentän,
jossa esittäjät on sijoitettu kuuntelijan etupuolelle ja Surround-kaiuttimilla luodaan
hienovaraisia ympäristöääniä (joita konserttisalissa kuuluisi).
• Useimpien elokuvien 5.1- ja 7.1-kanavaisilla ääniraidoilla Surround-kaiuttimia ei
ole tarkoitettu yhtä voimakkaiksi tai aktiivisiksi kuin etukaiuttimia. Jos surroundkaiuttimien ääni säädetään kuulumaan aina yhtä voimakkaana kuin etukaiuttimet,
puheäänestä voi olla vaikea saada selvää ja jotkin äänitehosteet voivat kuulua
epärealistisen kovina.
Subwooferin äänenvoimakkuuden säätämiseen liittyviä huomautuksia:
• Toisinaan musiikille sopiva subwooferin voimakkuus on liian voimakas elokuville
ja elokuville sopiva asetus on taas musiikille liian hiljainen. Säädä subwooferin
äänenvoimakkuus kuuntelemalla musiikkia ja elokuvia, joissa on voimakkaat
bassoäänet, ja etsimällä äänenvoimakkuus, joka toimii molemmissa.
• Jos alibassokaiutin tuntuu aina liian hiljaiselta tai voimakkaalta, kannattaa vaihtaa
sen paikkaa huoneessa. Yleensä subwooferin sijoittaminen nurkkaan tehostaa
bassoa, kun taas sen sijoittaminen kauas seinistä tai nurkista heikentää bassoa.
Kaiutinten määritys käsin
Kuunteleminen alueella 2
Kun monialuejärjestelmä on käytössä, voit nauttia jännittävästä 5.1-kanavan kotiteatteriesityksestä
pääkuuntelualueella, kun taas toiset kuuntelevat samaa ohjelmaa tai eri lähdettä toisessa
huoneessa. Katso lisätietoja asennuksesta kohdasta Monialuejärjestelmän asentaminen
sivulla 21.
Säädät AVR:n monialuejärjestelmää näytön Zone 2 (Alue 2) -valikosta. Paina AVRpainiketta ja käytä ylä-/alanuolia siirtyäksesi Zone 2 (Alue 2) -riville. Paina OK-näppäintä,
jolloin näyttöön tulee Zone 2 (Alue 2) -valikko.
Zone 2
Status:
Source:
Volume:
Assigned AMP:
Off
FM Radio
Zone 2
Status (Tila): Tämä rivi mahdollistaa alueen 2 kytkemisen päälle tai pois päältä.
Source (Lähde): Tämä rivi mahdollistaa lähdetulon Alue 2 valitsemisen. Voit valita
eri lähteen käytössä olevasta pääkuuntelualueella. Jos sama lähde on valittu sekä
pääkuuntelualueelle että alueelle 2, molempien alueiden kuuntelijat kuulevat saman
sisällön.
Ainoastaan analogiset audiolähteet ovat saatavilla monialuejärjestelmään. Voit kuunnella
digitaalisia laitteita, kuten CD-soitinta, alueella 2 seuraavasti:
1. Digitaalisen audioliitännän lisäksi liitä lähdelaitteen analogiset audiolähdöt AVRlaitteeseen. Merkitse taulukkoon A5 sivulle 47 analogiset tulot.
2. Selaa Info (Ohje) -valikossa audioasetukseen Zone 2 ja valitse analoginen äänitulo.
(Jätä audiotulo lähteestä digitaaliseen tuloon).
Huomautuksia alueen 2 kuunteluun:
• Vaikka voit kuunnella iPodia alueen 2 lähtönä, et voi käynnistää iPod-toistoa alueelta
2. Sinun tulee alustavasti valita iPod lähteeksi alueella 1 ja käynnistää kappaleen
tai soittolistan toisto sitä kautta. Voit sen jälkeen valita iPodin alueen 2 lähteeksi ja
säätää toistoa alueelta 2, vaikka siirryt alueen 1 toiseen lähteeseen.
• Vain yksi (1) sisäinen lähde (iPod, USB, FM/AM radio, vTuner, Network) voi olla
käytössä kerrallaan molemmilla alueilla. Jos esimerkiksi kuuntelet iPodia alueen
1 lähteenä ja vaihdat alueen 2 lähteen FM-radioon, se muuttaa lähteen alueella
1 asetukseen FM (ja päinvastoin). Voit kuunnella eri lähteitä alueella 1 ja 2
samanaikaisesti varmistamalla, että vähintään yksi lähteistä on AVR:n konfiguroitava
ulkoinen lähde (Cable/Sat, Disc, DVR, TV, Game, Media Server, Aux, Buttons A/B/C/D),
joka on liitetty AVR:n analogiseen audiotuloon.
Volume (Äänenvoimakkuus): Korosta kyseinen rivi ja säätä äänenvoimakkuutta alueella
2 vasemmalla/oikealla painikkeella.
Assigned AMP (Määritetty AMP): Tämä mahdollistaa Assigned AMP -kanavien
määrittämiseen alueeseen 2 monialuekäyttöä varten (ks. Kaiuttimien lukumäärä, sivulla
37). Kun tämä rivi on asetettu alueeksi 2, voit määrittää pääkuunteluhuoneen vain
korkeintaan 5.1 kanavaan.
Voit käyttää monialuejärjestelmää pääkaukosäätimellä,
valintakytkimen kaukosäätimen alaosaan asentoon “2”.
liu'uttamalla
alueen
Vain AVR 3700/AVR 370: Voit valita alueen Zone 2 -kaukosäätimellä painamalla
Zone Selector (Alueen valitsin) -painiketta, alueen merkkivaloon syttyy vihreä valo kun
kaukosäädin on valmis käytettäväksi alueella 1 tai punainen valo alueella 2 tapahtuvaa
käyttöä varten.
41
Suomi
AVR
AVR
Järjestelmäasetukset
Järjestelmäasetukset
AVR:n System Setting (Järjestelmäasetukset) -valikon avulla voit muokata monia laitteen
asetuksia. Paina AVR-painiketta ja siirry System (Järjestelmä) -riville. Paina OK-näppäintä,
jolloin näyttöön tulee System Setup (Järjestelmäasetukset) -valikko.
System Settings
Front Panel Settings
Panel Brightness:
100%
HDMI Settings
HDMI Audio to TV:
HDMI Control:
Audio Return Channel:
CEC Power Control:
TV Control:
On
HDMI out 1
Auto
Off
Off
General AVR Settings
Network Settings
Volume Units:
Volume Default:
Volume Default Level
Unit of Measure:
Language:
dB
Off
Feet (ft)
English
System Settings
Volume Default:
Volume Default Level
Unit of Measure:
Language:
Dolby Vol. Calibration:
RS232 Control:
Menu Appearance
Menu Transparency:
Volume/Status Messages:
Menus:
Setup and Slide-In Menus:
Screen Saver:
System Info
Software Version:
Upgrade Software
Off
Feet (ft)
English
Off
Medium
3 seconds
30 seconds
5 minutes
10 minutes
13-10-2012 01
Front-Panel Dimmer (Etupaneelin himmennin): Tämä säätää AVR:n etupaneelin viestinäytön
kirkkautta. Asetukset ovat: 100 %, 50 %, 25 % tai Off (Pois). Äänenvoimakkuuden
säätimen valo sammuu, kun näyttö on osittain tai täysin himmentynyt, mutta virran
merkkivalo jää palamaan merkkinä siitä, että AVR on päällä.
HDMI-asetukset
HDMI Audio to TV (HDMI-äänen TV-läpivienti): Tämä asetus määrittää, lähetetäänkö
äänisignaalia HDMI Monitor Out -liittimen kautta videonäyttöön. Jätä tämä asetus
normaalisti Off-tilaan, jotta ääni toistetaan AVR:n kautta. Vaihda asetus On-tilaan, jos
haluat käyttää TV:n kaiuttimia kotiteatterijärjestelmän sijaan. Tällöin sinun tulee mykistää
TV:n kaiuttimet (tai vaihtaa asetus Off-asentoon), kun käytöt AVR:ää äänentoistoon.
HDMI Control (HDMI-hallinta): Tämän asetuksen avulla voit ohjata laitteen HDMIliittimien kautta tapahtuvaa kommunikaatiota. Vaihda asetus On-tilaan salliaksesi
kommunikaationhallinnan. Vaihda asetus Off-tilaan estääksesi hallinnan. (Valitse mallissa
AVR 3700/AVR 370 asetus HDMI Out 1, HDMI Out 2 tai Off).
Audio Return Channel (HDMI:n äänen paluukanava): Kun valitset “Auto”, TV:n ääni
välittyy AVR-laitteeseen HDMI Audio Return Channel (ARC) -liitännän avulla (HDMI-kaapeli
AVR:n ja TV:n välillä). TV-läjteen “Audiotulo lähteestä” määritetään automaattisesti HDMI
ARC -liitäntään. Kun katselet tällöin lähdettä, joka on liitetty suoraan televisioon (esim.
Internet-yhteys), voit kuunnella ääntä AVR:n kautta.
42
CEC Power Control (CEC-virran säätö): Tämä asetus yhdistää AVR:n virran päälle/pois
päältä toiminnon televisioon, joka on liitetty sen HDMI Monitor Out -liitäntään. Kun Power
Control (Virtakatkaisin) on asetettu arvoon On (Päällä) ja television virta katkaistaan, AVR
siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun television virta kytketään päälle, AVR kytkeytyy
automaattisesti päälle. HUOMAUTUS: Liitetyn TV:n on tuettava HDMI System Standby
CEC (Consumer Electronics Control) -toimintoa.
TV Control (TV:n säätö): Tämä asetus laajentaa jotkin äänen säätötoiminnot AVR:n jasen
HDMI Monitor Out -liitäntään liitetyn TV:n välillä. Kun TV:n säätö on asetettu On (Päällä)
ja TV on asetettu käyttämään ulkoisia kaiuttimia, TV:n sisäiset kaiuttimet mykistyvät
ja voit käyttää TV:n kaukosäädintä AVR:n äänenvoimakkuuden ja mykistystoiminnon
säätämiseen. Jos TV on asetettu käyttämään sisäisiä kaiuttimia, AVR:n lähtö mykistyy
automaattisesti. HUOMAUTUS: Liitetyn TV:n on tuettava HDMI Remote Control/System
Audio Control CEC (Consumer Electronics Control) -toimintoa.
Yleiset AVR-asetukset
Network Settings (Verkkoasetukset): Valitse tämä asetus AVR:n asettamiseksi
langalliseen kotiverkkoon. Huomautus: AVR 3700 ja AVR 370 näyttävät ensin Wired/
Wireless/Network Upgrade -näytön. Lisätietoa langallisen verkkoyhteyden näytöstä saa
osiosta Verkkoyhteyden asennus sivulla 27.
Network Settings
Mac
0x:00:0x:00:0x:0x
Network Settings:
IP Address:
Subnet Mask:
Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Proxy
IP Address:
Proxy Port:
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Off
000.000.000.000
00000
Network Status:
Apply & Save
Connected
• Mac: Tämä rivi on ainoastaan tiedoksi, sen avulla muut kotiverkon laitteet ja internet
tunnistavat AVR:n Internet osoitteesta www.radioharmankardon.com.
• Network Settings (Verkkoasetukset): Koska useimmat verkot käyttävät automaattista
IP-osoitteen asetusta, useimmissa tapauksissa voit asettaa Network Settings
(Verkkoasetukset) asetukseen Automatic (Automaattinen). Jos sinun on käytettävä
staattista IP-osoitetta ja verkkoasetuksia, nämä asetukset on saatava Internetpalveluntarjoajalta tai verkon ylläpitäjältä. Aseta rivi asetukseen “Manual”
(Manuaalinen) OK-painikkeella. Seuraavat asetukset tulevat muokattaviksi: IP
Address (IP-osoite), Subnet Mask (Aliverkon peite), Gateway (Yhdyskäytävä), Primary
DNS (Ensisijainen DNS) ja Secondary DNS (Toissijainen DNS). Jos verkkosi on proxyverkko, syötä asetukset Proxy, toinen IP-osoite ja Proxy Port.
Syötä kyseiset asetukset numeropainikkeilla. Kun olet määrittänyt asetukset, valitse
“Apply & Save” ja paina OK-painiketta. AVR menee valmiustilaan. Kun käynnistät AVR:n
uudelleen, se yrittää yhdistää verkkoon käyttäen samoja asetuksia. Ellei AVR yhdistä
verkkoon käsin määritelyillä asetuksilla, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai verkon
ylläpitäjään.
• Network Status (Verkon tila): Tämä kohta ilmoittaa AVR:n verkkoyhteyden tilan
(Connected (Yhdistetty)/Not Connected (Ei yhteyttä).
• Apply Save (Ota käyttöön ja tallenna): Aina kun muutat verkkoasetuksia, Apply Save
-rivi tulee näkyviin. Siirry tälle riville ja paina OK-painiketta. AVR menee valmiustilaan.
Kun käynnistät AVR:n uudellen, uudet verkkoasetukset otetaan käyttöön. TÄRKEÄÄ:
“Apply & Save” tulee valita, jotta verkkoasetukset tulevat käyttöön.
HUOMAUTUS: Jos verkkoyhteydessäsi ilmenee ongelmia, aseta AVR valmiustilaan
ja sen jälkeen takaisin päälle.
Volume Units (Äänenvoimakkuuden yksiköt): Tämä asetuksen avulla voit valita,
näyttääkö AVR äänenvoimakkuustason tavallisella desibeliasteikolla vai numeroasteikolla
0 - 100. Kun desibeliasteikkoa käytetään, 0 dB on maksimaalinen suositeltu voimakkuus,
sitä alhaisemmat arvot näkyvät negatiivisina arvoina. (-90 dB – +10 dB). Desibeliasteikko
on oletus.
Volume Default and Volume Default Level (Äänenvoimakkuuden oletus ja oletustaso):
Kyseisiä asetuksia käytetään yhdessä äänenvoimakkuustason ohjelmoimiseksi,
kun kytket AVR:n päälle. Aseta Volume Default -asetus On (Päällä) -tilaan, ja määritä
tämän jälkeen haluttu äänenvoimakkuus Volume Default Level -säätimellä. Kun Volume
Default -asetus on Off (Pois) -tilassa, AVR käyttää käynnistyessään viimeksi käytettyä
äänenvoimakkuutta.
Unit of Measure (Mittayksikkö): Säätää kaiuttimen välimatka-asetuksia manuaaliselle
kaiuttimen asetukselle. Valitse joko metrit tai jalat.
Language (Kieli): Valitse AVR:n valikkojen ja näyttöjen kieli: englanti, ranska, espanja,
saksa, italia tai venäjä.
Dolby Volume Calibration (Dolby äänenvoimakkuuden säätö): Tämä asetus määrittää
Dolby Volume -säädön kuten kuvattu kohdassa Dolby äänenvoimakkuuden säätö sivulla
28. Katso lisätietoa säädöstä yllä mainitusta osiosta.
RS232 Control (RS232-säätö): Jos olet liittänyt AVR:n ulkoiseen hallintajärjestelmään
sen RS-232-portin kautta, aseta tämä rivi On (Päällä), jotta AVR-laitetta voidaan hallita
ulkoisella hallintajärjestelmällä. Katso lisätietoa hallintajärjestelmän asiakirjoista.
Järjestelmäasetukset
Asetuksien lukitus
Asetuksien lukitus estää Setup Source (Lähteen asetus), Speaker Setup (Kaiuttimen
asetus) ja System settings (Järjestelmäasetukset) -valikkojen muuttamisen vahingossa.
Kun asetuksien lukitus on asetettu On (Päälle), alla oleva näyttö tulee näkyviin aina kun
joku yrittää päästä kyseisten valikoiden asetuksiin.
Settings Lock
The settings lock is currently On.
In order to access the settings,
please select ‘Settings lock Off’.
Cancel
Settings Lock Off
Valitse “Settings Lock Off” (Asetuksien lukitus pois) asetuksiin siirtymiseksi tai “Cancel”
(Peruuta), jos asetukseen siirryttiin vahingossa. HUOMAUTUS: Jos valitset “Settings Lock
Off” (Asetuksien lukitus pois), asetuksien lukitus tulee kytkeä takaisin päälle, asetuksien
lukitusvalikossa.
Valikon ulkomuoto
Menu Transparency (Valikon läpinäkyvyys): Tämän valinnan avulla voit määrittää,
näkyvätkö video-ohjelmat, kun valikkojärjestelmä on käytössä. Valitse Normaali täysin
läpinäkyvää taustaa varten, Keskitaso osittaista läpinäkyvyyttä varten ja Himmeä videoohjelmien näkyvyyden poistamiseksi valikkojen ollessa näytössä.
Volume/Status Messages (Äänenvoimakkuus/tilaviestit): Kun AVR on kytketty päälle,
äänenvoimakkuus säädetty, lähde on vaihdettu tai muutos tulosignaalissa havaittu,
TV-näyttöön tulee näkyviin tilaviesti. Valitse viestin näkyvyyden aika 2 - 10 sekuntia,
oletusarvo on 3 sekuntia. Valitse “Off” (Pois), jos et halua tilaviestejä TV-näytössä (ne
näkyvät silti AVR:n etupaneelin viestinäytössä).
Menus (Valikot): Tämä asetus säätää Surround Modes, Video Modes ja Audio Effects
-valikkojen näkyvyyden kestoa viimeisestä säädöstä laskien: 5 sekuntia, 10 sekuntia,
30 sekuntia, 1 minuutti tai 5 minuuttia. Valitse “No Time-Out” (Ei aikarajaa) nähdäksesi
valikot pysyvästi, mutta tämä asetus ei ole suositeltava, koska vaarana on “kiinni
palaminen” joissakin videonäytöissä.
Setup and Slide-In Menus (Asetus- ja liukuvalikot): Tämä asetus määrittää
asetusvalikoiden (Main Menu, Speaker Setup Menu, Zone 2 Menu, all slide-in menus)
näkyvyyden keston viimeisestä säädöstä laskien. Valitse aikaraja 5, 10 tai 15 (oletus)
minuuttia, tai ei aikarajaa, jolloin valikot näkyvät näytössä, kunnes ne poistetaan
manuaalisesti. Aikarajalla vältetään mahdolliset palamisvauriot plasma- tai CRTnäytöissä.
Screen Saver (Näytönsäästäjä): Ohjelmoi aikaraja käyttämättömiä jaksoja varten (ei
valikkoja näkyvissä) AVR:n näytönsäästäjän käynnistämiseksi. Valitse 5 minuuttia, 10
minuuttia, 20 minuuttia, 30 minuuttia tai 1 tunti tai poista näytönsäästäjä käytöstä.
Aikarajalla vältetään mahdolliset palamisvauriot plasma- tai CRT-näytöissä.
Järjestelmätiedot
Software Version (Ohjelmistoversio): Tämä rivi on ainoastaan tiedoksi. Aika ajoin
Harman Kardon -teknikot voivat julkaista ohjelmistopäivityksiä, jotka parantavat
AVR:n suorituskykyä ja lisäävät sen toimintoja. Jos ongelmia esiintyy AVR:n käytössä,
asiakaspalvelun adustaja voi pyytää AVR:n ohjelmistoversion tarkistaakseen, onko
saatavilla päivityksiä.
Upgrade Software (Ohjelmiston päivitys): Kun AVR-laitteellesi julkaistaan ohjelmistopäivitys,
sen asennusohjeet tulevat saataville Harman Kardonin verkkosivujen tuotetukiosioon.
Asennusohjeita voi kysyä myös Harman Kardonin asiakaspalvelusta. Siirry tähän
alivalikkoon asentaaksesi ohjelmistopäivityksen.
TÄRKEÄÄ: Älä katkaise AVR:n virtaa tai käytä sen säätimiä päivityksen aikana. Tällainen
toiminta voi vahingoittaa laitetta pysyvästi.
43
Suomi
AVR
AVR
Advanced Remote Control Programming (kaukosäätimen jatko-ohjelmointi)
Advanced Remote Control Programming (kaukosäätimen jatko-ohjelmointi)
2. Paina Activity (Toiminto) -painiketta poistaaksesi makron.
Makrotoiminnon suorittaminen:
Paina Activity (Toiminto) -painiketta, paina sitten painiketta, johon makro on ohjelmoitu.
Kanavanvaihtopainikkeiden läpiohjelmointi
Tällä toiminnolla voit ohjelmoida kaukosäätimen välittämään kanavanvaihtokäskyt eri laitteelle
kuin mitä olet varsinaisesti ohjaamassa. Esimerkiksi samalla, kun ohjaat AVR:n surroundtiloja ja muita äänitoimintoja, voit käyttää Blu-ray-soittimen toiston ohjausta. Tai samalla
kun ohjaat televisiosi näyttötoimintoja, voit vaihtaa kanavia kaapelivastaanottimestasi.
TÄRKEÄÄ: Osoita kaukosäätimella komponentteja kohti, kunnes kaikki makrokomennot on
suoritettu. Kaukosäädin 19 makrokomennon lähettäminen voi kestää jopa 10 sekuntia.
Tallentaminen
1. Pidä ensisijaisesti käytettävän laitteen lähdevalintanäppäintä pohjassa kolme
sekuntia. Lähteen valitsin syttyy, sammuu ja syttyy uudelleen, jolloin kaukosäädin on
ohjelmatilassa ja voit vapauttaa painikkeen.
Kaksikanavaiset analogiset audiosignaalit, sekä komposiittivideosignaalit, ovat yleensä
saatavilla sopivista tallennuslähdöistä. Tallennusta varten ääni- tai videotallennuslaite
liitetään AVR:n sopivaan ulostuloliittimeen kohdassa Liitäntöjen kytkeminen kuvatulla
tavalla, tallennuslaitteeseen asetetaan tyhjä tietoväline ja tallennuslaite asetetaan
tallentamaan samalla kun lähteestä toistetaan sisältöä. Lisätietoja tallennuslaitteella
tallentamisesta saat sen ohjeista.
2. Valitse välitysohjelmoinnin tyyppi.
HUOMAUTUKSIA:
a) Paina Channel Up (Kkanava ylös) -painiketta kanavan hallinnan läpiohjelmoinnin
suorittamiseksi.
1. AVR tallentaa vain analogisia audiosignaaleja. Se ei muuta digitaalisia audiosignaaleja
analogiksi.
b) Paina Play-toistopainiketta ohjelmoidaksesi ohjelmoidaksesi toisto-ohjauksen
läpiohjelmoinnin.
2. HDMI- ja komponenttivideolähteet eivät ole käytettävissä tallentamiseen.
Läpiohjelmointi otetaan käyttöön seuraavasti minkä tahansa laitteen käytön aikana:
3. Paina sen laitteen lähdevalintapainiketta, jonka kanavan tai kuljetuksen ohjauksen
näppäimiä haluat käyttää samalla kun ohjaat vaiheessa yksi valittua laitetta.
Lähdevalintapainike vilkkuu vahvistuksena.
Voit esimerkiksi katsella TV:tä muuttaessa kanavia kaapeliboksilla painamalla ja
pitämällä alhaalla TV-painiketta, kunnes se syttyy. Paina sitten Channel Up (Kanava ylös)
-painiketta ja sitten Cable/SAT (Kaapeli/Sat) -painiketta.
3. Tutustu tekijänoikeudellisiin rajoituksiin, joita sovelletaan tallennettavaan materiaaliin.
Tekijänoikeudella suojatun sisällön luvaton jäljentäminen on lainvastaista.
Uniajastin
Uniajastimella AVR voidaan asettaa sammumaan automaattisesti, kun se on ollut
toiminnassa enintään 90 minuuttia.
Voit peruuttaa läpiohjelmoinnin noudattamalla yllä olevia ohjeita, mutta painamalla
samaa lähteen valintaa vaiheissa 1 ja 3.
Paina kaukosäätimen Sleep (Unitila) -painikettaja näkyviin tulee sammutuksen viiveaika.
Jokainen Sleep (Unitila) -painikkeen painallus lisää aikaa 10 minuutilla. Maksimissaan
arvo voi olla 90 minuuttia. SLEEP OFF -asetus poistaa ajastimen käytöstä.
HUOMAUTUS: Volume (Äänenvoimakkuus) ja Mute (Mykistys) -säätimet ovat aina AVRkohtaisia.
Kun uniajastin on asetettu, etupaneelin näyttö himmenee automaattisesti puoleen
kirkkauteen.
Makrokomentojen ohjelmoiminen (Toiminto)
Kun uniajastin on käytössä, Sleep (Uni) -painikkeen painaminen tuo näkyviin jäljellä
olevan ajan ennen sammutusta. Jäljellä olevaa aikaa voidaan muuttaa painamalla Sleeppainiketta uudelleen.
Normaalien toimintojen lisäksi voit käyttää 0 – 9 numeropainikkeita ja AVR Power On
(Virta päälle) -painiketta Macro (Activity) -komentojen tallentamiseksi – jopa 11. Kukin
makro voi lähettää jopa 19 komentoa kerralla yhdellä painikkeen painalluksella. Kaikkien
AVR:n kaukosäätimen painikkeiden toiminnot (paitsi painikkeet Back/Exit (Takaisin/
Poistu), Light (Valo) ja Activity (Toiminta) -painike) voidaan ohjelmoida makroon.
HUOMAUTUS: Ohjelmoi monimutkaiset makrokomennot huolellisesti. Keskeytys- ja
viivästyskomentoja ei voida ohjelmoida “Power On” (Virta päälle) -komennon lähettämisen
jälkeen ennen muita komentoja. Laite ei välttämättä vastaa välittömästi komentoihin
virran kytkemisen jälkeen.
Makrotoiminnon ohjelmointi:
1. Siirry ohjelmointitilaan painamalla ja pitämällä alhaalla samanaikaisesti Activity
(Toiminto) -painiketta ja numeropainiketta tai AVR Power On -painiketta, johon haluat
määrittää makron.
2. Syötä maksimissaan 19 komentoa, jotka haluat tallentaa valitsemaasi toimintopainikkeeseen.
Seuraavien painikkeen valintojen aikana Source Selector -painikkeen LED-merkkivalo
vilkkuu kerran. Vaihtaaksesi toiseen lähteeseen, paina sen lähdevalintanäppäintä (tai
Setup (Asetus) -painiketta AVR:n ohjelmointiin) ennen kuin syötät yksittäiset komennot.
Lähteen vaihto lasketaan yhdeksi 19:stä jokaiselle toiminnolle sallitusta komennosta.
• Voit valita toimintoja toisesta tilasta painamalla ensin vastaavaa Source Selector (Lähteen
valinta) -painiketta ja sitten painikkeita, joissa kyseiset toiminnot sijaitsevat kyseisessä
tilassa. Painikkeen Source Selector (Lähteen valinta) painaminen on yksi komento.
• Kytke virta päälle painamalla AVR- tai Device Power On (Laitteen virta päällä)
-painiketta.
• Kytke virta päälle painamalla AVR- tai Device Power Off (Laitteen virta pois päältä)
-painiketta.
3. Paina Activity (Toiminto) -painiketta ohjelmointiprosessin päättämiseksi. Viimeisin
Source Selector (Lähteen valinta) -painike (tai Setup (Asetus) -painike) vilkkuu kolme
kertaa.
Makrotoimintoa ei voi muokata jälkikäteen. Makron poistaminen:
1. Paina ja pidä alhaalla Activity (Toiminto) -painiketta ja painiketta, johon ohjelmoit makron,
kunnes Source Selector (Lähteen valinta) tai Setup (Asetukset) -painike syttyy.
44
Kaukosäätimen nollaus
Nollaa kaukosäädin tehdasasetukseen painamalla TV-lähdevalintaa (Source Selector)
ja “0”-numeronäppäintä. Kun TV-lähdepainike syttyy uudelleen, syötä koodi “333.” Kun
TV-painike sammuu ja kaikki Source Selector (Lähteen valinta) -painikkeet vilkkuvat,
kaukosäädin nollautuu.
Dekooderin nollaus
Jos AVR alkaa toimia odottamattomalla tavalla virtapiikin jälkeen, katkaise sen virta
takapaneelin päävirtakytkimellä ja irrota virtajohto vähintään kolmen minuutin ajaksi.
Kytke virtajohto takaisin ja käynnistä vastaanotin. Jos tämä ei korjaa ongelmaa, nollaa
AVR:n dekooderi alla kuvatulla tavalla.
HUOMAUTUS: Suorittimen tehdasasetusten palautus pyyhkii muistista kaikki
käyttäjän tekemät säädöt, kuten videoresoluutio-, kaiutin- ja tasoasetukset sekä radion
pikavalinnat. Nollauksen jälkeen syötä asetukset uudelleen liitteen taulukoihin tekemiesi
merkintöjen perusteella.
AVR:n dekooderin nollaus:
1. Aseta laite valmiustilaan etupaneelin On/Standby (Virta/valmiustila) -kytkimellä
(valmiustilan LED-merkkivalo muuttuu oranssiksi).
2. Pidä etupaneelin Surround Modes (Surround-tilat) painiketta painettuna viisi sekuntia,
kunnes etupaneelin viestinäytöllä lukee RESET (Nollaus).
HUOMAUTUS: Prosessorin nollaamisen jälkeen tulee odottaa vähintään 1 minuutti
ennen Source Selector (Lähteen valinta) -painikkeiden painamista.
Jos vastaanotin ei toimi oikein dekooderin nollauksen jälkeen, pyydä apua Harman
Kardonin valtuutetusta huoltokeskuksesta. Lista valtuutetuista huoltokeskuksista on
osoitteessa www.harmankardon.com.
Vika
Laite ei toimi, kun päävirtakytkin on Päällä-asennossa
Ongelmatilanteet
Syy
• Ei verkkovirtaa
Ratkaisu
• Varmista, että virtajohto on kytketty toimivaan
pistorasiaan
• Tarkista, toimiiko pistorasia kytkimellä
• Katkonainen sisääntuloliitäntä
• Tarkista kaikki sisääntulo- ja kaiutinliitännät
• Mykistys on päällä
• Paina Mute (Mykistys) -painiketta
• Äänenvoimakkuus on pienennetty
• Lisää äänenvoimakkuutta
• Vahvistin on suojaustilassa johtuen mahdollisesta
oikosulusta
• Tarkista kaikkien kaiuttimien ja AVR:n kaiutinliitännät
ja tarkista, koskettavatko johtimet toisiaan
• Vahvistin on suojaustilassa johtuen sisäisistä
ongelmista
• Ota yhteyttä Harman Kardonin paikalliseen
huoltokeskukseen
• Väärä Surround-tila
• Valitse surround-tilaksi jokin muu kuin stereo
• Sisällössä on monoääniraita
• Monoääniraita ei sisällä surround-tietoja
• Virheelliset kaiutinasetukset
• Tarkista kaiutinasetukset asennusvalikossa
• Sisällössä on stereoääniraita
• Surround-dekooderi ei välttämättä luo keskikanavan
tai surround-kanavien ääntä koodaamattomasta
stereosisällöstä
• Kaukosäätimen paristojen virta on vähissä
• Vaihda kaukosäätimen paristot
• Kaukosäätimen anturi on peitetty
• Varmista, ettei kaukosäätimen ja AVR:n etupaneelin
kaukosäädinanturin välissä ole mitään
Viritin surisee ajoittain
• Paikallinen häiriö
• Siirrä AVR tai antenni kauemmas tietokoneista,
loistevalaisimista, moottoreista tai muista
sähkölaitteista
(vain AVR 3700/AVR 370): Surround-takakaiuttimen
asetuksia ei voida käyttää, testiääni ei toista Surroundtakakaiuttimien kautta
• Monialuekäyttö on valittu/Assigned AMP -kanavat on
määritetty alueelle 2
• Käytä kaiuttimien asetusvalikkoa Assigned AMP:in
määrittämiseksi uudelleen vasempaan ja oikeaan
Surround-takakanavaan
Kaukosäätimen ohjelmointitila ei kytkeydy päälle
• Lähdevalintapainiketta tulee painaa ainakin kolme
sekuntia
• Pidä lähdevalintapainiketta pohjassa ainakin kolme
sekuntia
Kaukosäätimen valot syttyvät, mutta AVR ei vastaa
• Kaukosäädin on alueen 2 tilassa
• Liu'uta alueen valintakytkin alueen 1 asentoon.
Verkkoyhteyttä ei voida luoda
• AVR-verkko-ohjelmointi tulee käynnistää uudelleen
• Aseta AVR valmiustilaan ja kytke se sitten uudelleen
päälle
Etupaneelin viestinäyttö toimii, mutta ääntä tai kuvaa
ei ole
Mistään kaiuttimesta ei kuulu ääntä, viestinäytöllä
lukee PROTECT (Suojaa)
Keski- tai surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä
Laite ei reagoi kaukosäätimen komentoihin
Lisätietoja mahdollisista AVR:ään liittyvistä ongelmatilanteista sekä asennukseen liittyvistä ongelmista saat Usein kysytyt kysymykset -artikkelista verkkosivujemme Product Support
(Tuotetuki) -osiosta: www.harmankardon.com
45
Suomi
AVR
AVR
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
AM-virittimen tiedot
Äänitiedot
Stereoäänen teho:
Monikanavajärjestelmän
teho:
Taajuusalue:
520 – 1710 kHz (AVR 3700/AVR 2700)
522 – 1620 kHz ((AVR 370/AVR 270)
AVR 3700/AVR 370: 125 W kanavaa kohden, kaksi
kanavaa kuuden tai kahdeksan ohmin kuormalla,
20 Hz – 20 kHz, 0,07% harmoninen särö (THD)
Häiriöetäisyys:
38 dB
Pienin antennisignaali (silmukka):
500 µV
AVR 2700/AVR 270: 105W kanavaa kohden, kaksi
kanavaa kuuden tai kahdeksan ohmin kuormalla,
20 Hz – 20 kHz, 0,07% harmoninen särö (THD)
Särö (1 kHz, 50 % modulaarinen):
1,0 %
Selektiivisyys (±10 kHz):
30 dB
AVR 3700/AVR 370: 125 W kanavaa kohden, kaksi
kanavaa kuuden tai kahdeksan ohmin kuormalla,
20 Hz – 20 kHz, 0,07% harmoninen särö (THD)
AVR 2700/AVR 270: 105W kanavaa kohden, kaksi
kanavaa kuuden tai kahdeksan ohmin kuormalla,
20 Hz – 20 kHz, 0,07% harmoninen särö (THD)
Sisääntuloherkkyys/
impedanssi:
250 mV / 27 000 ohmia
Häiriöetäisyys (IHF-A):
100 dB
Surround-järjestelmä lähellä
kanavaerotusta:
Dolby Pro Logic/DPLII: 40 dB
Dolby Digital: 55 dB
DTS: 55 dB
Taajuuden vaste (@ 1W):
10 Hz – 130 kHz (+0 dB/–3 dB)
Korkein hetkellinen
virransyöttökyky (HCC):
±42 amps (AVR 3700/AVR 370);
±39 amps (AVR 2700/AVR 270)
Transientti
keskinäismodulaatiosärö
(TIM):
Ei mitattavissa
Seurantanopeus:
40 V/μsec
Videotiedot
Televisioformaatti:
NTSC (AVR 3700/AVR 2700);
PAL (AVR 370/AVR 270)
Sisääntulotaso/impedanssi:
1 Vp-p / 75 ohmia
Ulostulotaso/impedanssi:
1 Vp-p / 75 ohmia
Videotaajuusvaste
(komposiittivideo):
10 Hz – 8 MHz (–3 dB)
HDMI:
Tukee jopa 4k x 2k
Yleiset tekniset tiedot
Virrantarve:
120 V AC/60 Hz (AVR 3700/AVR 2700);
220 V – 240 V AC/50 Hz – 60 Hz (AVR 370/AVR 270)
Virrankulutus:
<0,5 W (valmiustila);
440 W maksimi (AVR 3700/AVR 370);
370 W maksimi (AVR 2700/AVR 270)
Mitat (L × K × S):
17-5/16" x 6-1/2" x 17-1/8"
(440 mm x 165 mm x 435 mm)
Paino:
(AVR 3700/AVR 370): 17,6 lb (8 kg)
(AVR 2700/AVR 270): 16,9 lb (7,7 kg)
Syvyyden mittaus sisältää säätimet, painikkeet ja pääteliitännät.
Korkeuden mittaus sisältää jalat ja rungon.
FM-virittimen tiedot
Taajuusalue:
87,5–108,0 MHz
Pienin antennisignaali, IHF:
1,3 µV / 13,2 dBf
Häiriöetäisyys (mono/stereo):
70 dB / 68 dB
Särö (mono/stereo):
0.2%/0.3%
Stereoerottelu:
40 dB / 1 kHz
Selektiivisyys (±400kHz):
70 dB
Peilitaajuusvaimennus:
80 dB
Välitaajuusvaimennus:
80 dB
46
Liite
Liite – Oletusasetukset, taulukot, kaukosäädinkoodit
Taulukko A1 – Lähdelaitteiden suositellut liitännät
Videoliitännät
Laitteen tyyppi
AVR:n lähde
Digitaalinen ääniliitäntä
Analoginen ääniliitäntä
Kaapeli-, satelliitti-TV tai
HDTV-vastaanotin tai muu
laite, joka vastaanottaa
televisiolähetyksiä
Kaapeli/Sat
HDMI 2
Analog 1 tai 2
HDMI 2
DVD Audio/Video, SACD, Bluray Disc, HD-DVD-soitin
Levy
HDMI 1
Analog 1 tai 2
HDMI 1
Media Server, mukaan lukien
Harman Kardon DMC 1000
Mediapalvelin
HDMI 4
Analog 1 tai 2
HDMI 4
TV
TV
Optinen 1
Analog 1 tai 2
Ei mitään
Videopelikonsoli
Peli
HDMI 3
Analog 1 tai 2
HDMI 3
Kaikki ääni- ja videolaitteet,
esim. CD-soitin, videonauhuri,
kasettisoitin
C (keltainen) tai D (sininen)
Koaksiaalinen tai Optinen
Analog 1 tai 2
Komposiittivideä 1 tai 2
(ei käytetä “vain ääni”
-laitteeseen)
Analoginen tallennin
Mikä tahansa
Ei mitään
Analoginen 1 tai 2 -tulot ja
Rec Out
Komposiittivideo 2 tulo ja
Monitor Output
iPod tai iPhone
USB/iPod
USB
N/A
N/A
DVR
DVR
HDMI 5
Analog 1 tai 2
HDMI 5
Taulukko A2 – Lähdeasetusten oletusarvot
Kaapeli/
Sat
Levy
Mediapalvelin
Radio
TV
Peli
AUX
iPod/iPhone
USB:n kautta
DVR
USB
Surround-tilat
(Auto Select)
Logic 7
Movie
Logic 7
Movie
Logic 7 Movie
Logic 7
Movie
Logic 7
Movie
Logic 7
Movie
Logic 7
Music
Logic 7
Movie
Logic 7
Movie
Logic 7
Movie
Videotulo
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
N/A
N/A
HDMI 3
HDMI
edessä
N/A
HDMI 5
N/A
Audiotulo
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
N/A
Optinen
digitaalinen
audio 1
HDMI 3
HDMI
edessä
N/A
HDMI 5
N/A
Näytön
resoluutio*
480i
(NTSC);
576p
(PAL)
480i
(NTSC);
576p
(PAL)
480i (NTSC);
576p (PAL)
480i
(NTSC);
576p
(PAL)
480i (NTSC);
576p (PAL)
480i
(NTSC);
576p
(PAL)
480i
(NTSC);
576p
(PAL)
N/A
480i
(NTSC);
576p
(PAL)
480i
(NTSC);
576p
(PAL)
Alueen 2 Audio
—
—
—
Radio
—
—
—
—
USB
Dolby Volume
Keskitaso
Alhainen
Keskitaso
Keskitaso
Keskitaso
Keskitaso
Alhainen
Keskitaso
Keskitaso
Keskitaso
* Videolähdön resoluutio voi vaihdella HDMI-liitännöille. HDMI-oletusresoluutio on 1080i malleissa NTSC ja PAL.
47
Suomi
AVR
AVR
Liite
Taulukko A3 – Kaiutin-/kanava-asetuksien oletusarvot
Kaikki digitaaliset ja
kaksikanavaiset analogiset
audiotulot
Vasen/oikea kaiutin
PÄÄLLÄ
Keskikaiutin
PÄÄLLÄ
Vasen/oikea Surround-kaiutin
PÄÄLLÄ
Vasen/oikea Surround-takakaiuttimet
1
PÄÄLLÄ
Alibassokaiutin
2
PÄÄLLÄ
Vasemman/oikean kaiuttimen jakotaajuus
100 Hz
Keskikaiuttimen jakotaajuus
100 Hz
Vasemman/oikean Surround-kaiuttimen jakotaajuus
100 Hz
Vasen/oikea Surround takana tai vasen/oikea edessä
korkeiden kaiuttimien jakotaajuus
100 Hz
Alibassokaiuttimen koko
Omat asetukset Asento 2
Pois
Alibassokaiutin
Alibassokaiuttimen tila
Omat asetukset Asento 1
LFE
100 Hz
Vasen etutaso
0 dB
Keskitaso
0 dB
Oikea etutaso
0 dB
Oikea Surround-taso
0 dB
Surround takana oikealla/edessä korkea oikea taso
0 dB
Surround takana vasemmala/edessä korkea vasen taso
0 dB
Vasen Surround-taso
0 dB
Alataso
0 dB
Taulukko A4 – Viiveasetusten oletusarvot
Kaiutinpaikka
Kaiuttimien ja kuuntelupaikan
välinen etäisyys
Vasen etukaiutin
10 jalkaa (3 m)
Keskikaiutin
10 jalkaa (3 m)
Oikea etukaiutin
10 jalkaa (3 m)
Oikea surround-kaiutin
10 jalkaa (3 m)
Vasen surround-kaiutin
10 jalkaa (3 m)
Surround takana oikealla/edessä korkea oikea
10 jalkaa (3 m)
Surround takana vasemmala/edessä korkea vasen
10 jalkaa (3 m)
Alibassokaiutin
10 jalkaa (3 m)
A/V Lip Sync Delay (katso lisätietoa Asetukset-valikosta)
48
0 ms
Viiveasetukset Asento 1 Viiveasetukset Asento 2
Liite
Taulukko A5 – Lähteen asetukset
Kaapeli/
Sat
Levy Mediapalvelin
Radio
TV
USB
Laitteen tyyppi
Verkko
Peli
AUX
iPod
USB
iPod/iPhone
Videotulo
N/A
N/A
Audiotulo
USB
N/A
Nimen muuttaminen
N/A
N/A
Alueen 2 Audio
USB
DVR
Surround-tilat
Näytön resoluutio
Kuvan ja äänen
tahdistus
Dolby Volume
Taulukko A6 – Äänitehosteiden asetukset
Oletus
Dolby Volume
Katso lähde
Ääniasetukset
Päällä
Diskantti
0 dB
Basso
0 dB
LFE Trim
0 dB
Kaapeli/
Sat
Levy
Mediapalvelin
Radio
TV
USB
Verkko
Peli
AUX
iPod
DVR
49
Suomi
AVR
AVR
Liite
Taulukko A7 – Videotilojen asetukset
Oletus Kaapeli/
Sat
Videotila
Pois
Kirkkaus*
50
Kontrasti*
50
Väri*
50
Terävyys*
50
Häiriön vähennys**
Pois
MPEG Häiriön vähennys**
Pois
Poikkivärin tukahdutin**
Pois
Kalvotilan tunnistin**
Pois
Levy
Mediapalvelin Radio
TV
USB
Verkko
Peli
AUX
iPod
DVR
AUX
iPod
DVR
* Huomautus: Nämä asetukset ovat saatavilla vain, kun Video Mode -tilan asetus on Custom (Mukautettu).
** Huomautus: Kyseiset asetukset näkyvät vain, kun Advanced Video Settings (Videon lisäasetukset) on valittu.
Taulukko A8 – Surround-tilat
Oletus
Automaattinen
valinta:
Kaapeli/
Sat
Levy
Mediapalvelin Radio
TV
USB
Verkko
Peli
Logic 7 Movie
tai alkuperäinen
digitaalinen muoto
Virtual Surround
Harman
(Virtuaalinen
virtuaalinen kaiutin
surround)
Stereo
7 CH Stereo
Movie
(Elokuvatila)
Logic 7 Movie
Music
Logic 7 Music
Game
Logic 7 Game
Center Width
(Keskileveys)*
3
Dimension
(Mitat)*
0
Panorama*
Pois
* Huomautus: Kyseiset asetukset ovat saatavilla vain silloin, kun Dolby Pro Logic II tai IIx Music -tila on valittu. Pääset näihin asetuksiin valitsemalla Edit (Muokkaa) -valinnan.
50
Liite
Taulukko A9 – Kaukosäätimen koodit
Lähdetulo
Laitetyyppi (jos muutettu)
Tuotemerkki ja koodinumero
Cable/Sat
Disc
DVR
Media Server
TV
Game
AUX
Taulukko A10 – Järjestelmäasetukset
Toiminto
Oletus
Etupaneelin himmennin
100 %
HDMI Audio to TV (HDMI-äänen TV-läpivienti)
Pois
HDMI-hallinta
Pois
Äänen paluukanava
Pois
CEC-hallinta
Pois
TV-hallinta
Pois
Verkkoasetukset
Automaattinen
Äänenvoimakkuuden yksiköt
dB
Volume Default -asetus
Pois
Volume Default -taso
Mittayksikkö
Omat asetukset
–25 dB
Jalka (AVR 3700/AVR 2700): Metrit (AVR 370/AVR 270)
Kieli
Suomi
Dolby äänenvoimakkuuden säätö
0 dB
RS232 hallinta
Pois
Valikon läpinäkyvyys
Keskitaso
Äänenvoimakkuus/tilaviestit
3 sekunnin kuluttua
Valikot
1 minuutti
Asetus- ja liukuvalikot
5 minuuttia
Näytönsäästäjä
10 minuuttia
Ohjelmistoversio
Tarkista laite
Taulukko A11 – Alueen 2 asetukset
Lähdetulo
Oletus
Status
Pois
Lähde
Cable/Sat
Äänenvoimakkuus
Määritetty AMP
Omat asetukset
–25dB
Surround takana
51
Suomi
AVR
AVR
Liite
Taulukko A12 – Surround-tilat
Surround-tila
Dolby Digital
Kuvaus
Sisältää enintään viisi äänen pääkanavaa sekä erillisen LFE-kanavan
matalille äänille.
Saapuva bittivirta tai signaali
• Dolby Digital 1/0/.0 tai .1, 2/0/.0 tai .1, 3/0/.0 tai .1,
2/1/.0 tai .1, 2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1
• Dolby Digital EX (toistetaan 5.1-äänenä)
• Dolby Digital Plus -ääni, joka lähetetään koaksiaalisen tai
optisen liitännän kautta koodauksen purkamisen jälkeen
Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1 -äänen jatke, joka lisää Surround-takakanavan, jota
voidaan toistaa yhdellä tai kahdella Surround-takakaiuttimella. Voidaan
valita manuaalisesti, kun muu kuin EX Dolby Digital -virta havaitaan.
• Dolby Digital EX
• Dolby Digital 2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1
Dolby Digital Plus
Parannettu ja tehokkaammin koodattu versio Dolby Digitalista. Paremman • Dolby Digital Plus HDMI-liitännällä (lähdelaite muuntaa
äänenlaadun lisäksi Dolby Digital Plus tukee suurempaa määrää erillisiä
signaalin Dolby Digital -muotoon käytettäessä
kanavia ja äänen suoratoistoa internetistä. Lähdemateriaali voidaan
koaksiaalista tai optista liitäntää)
siirtää HDMI-liitännän kautta tai muuntaa Dolby Digital- tai PCM-muotoon
ja välittää koaksiaalisen tai optisen digitaalisen liitännän kautta.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD on MLP Lossless™ -äänimuodon laajennus, ja tätä samaa
muotoa käytetään DVD-Audio-levyillä. Dolby TrueHD sisältää Dolby
Digital -muodon ominaisuudet, kuten yötilan asetukset, minkä lisäksi se
tuottaa äänen täysin häviöttömästi juuri sellaisena kuin se on tallennettu
studiossa.
• HDMI-liitännän kautta toistettavan Blu-ray Disc- tai HDDVD-levyn Dolby TrueHD -ääniraita
Dolby Digital Stereo
Toistaa Dolby Digital -sisällön kaksikanavaisena.
• Dolby Digital 1/0/.0 tai .1, 2/0/.0 tai .1, 3/0/.0 tai .1,
2/1/.0 tai .1, 2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1
• Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic
II Mode Group
(tilaryhmä)
Analoginen dekooderi, joka luo viisi erillistä koko äänialueen pääkanavaa Ks. alla
surround-matriisikoodatusta tai kaksikanavaisesta analogisesta lähteestä.
Käytettävissä on neljä vaihtoehtoista tilaa.
Dolby Pro Logic II
Movie
Dolby Pro Logic II -tila, joka on optimoitu elokuville ja televisio-ohjelmille. • Dolby Digital 2.0 tai 2.1
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Dolby Pro Logic II
Music
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II -tila, joka on optimoitu musiikille. Mahdollistaa
äänikenttäesityksen säätämisen kolmiulotteisesti:
• Center Width (Keskileveys, säätää lauluäänikuvan leveyttä)
• Dimension (Syvyys, säätää äänikuvan syvyyttä)
• Panorama (säätää äänen kiertymistä kuuntelupaikan ympärille)
• Dolby Digital 2.0 tai 2.1
Dolby Pro Logic II -tila, joka korostaa surround-kanavien ja subwooferin
käyttöä ja saa aikaan todentuntuisen peliäänimaailman.
• Dolby Digital 2.0 tai 2.1
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Dolby Pro Logic II
Game
Dolby Pro Logicin alkuperäinen versio, jossa surround-kanaville ohjataan
alle 7 kHz:n taajuuden tiedot monosignaalina.
• Dolby Digital 2.0 tai 2.1
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Dolby Pro Logic IIx
Mode Group
52
Dolby Pro Logic II -äänen jatke, joka lisää Surround-takakanavan, jota
voidaan toistaa yhdellä tai kahdella Surround-takakaiuttimella. Dolby
Pro Logic IIx -tilat voidaan valita Dolby Digital -bittivirtojen kanssa ja
AVR:n jälkiprosessorin avulla niitä voidaan käyttää myös joidenkin DTSbittivirtojen kanssa Surround-takakanavan lisäämiseksi 5.1-tiloihin.
Ks. alla
Liite
Taulukko A12 – Surround-tilat – jatkuu
Surround-tila
Dolby Pro Logic IIx
Music
Kuvaus
Tämä tila vastaa Dolby Pro Logic II Movie -tilaa ylimääräisellä Surroundtakakanavalla.
Saapuva bittivirta tai signaali
• Dolby Digital 2/0/.0 tai .1, 2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1, EX
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Dolby Pro Logic IIx
Music
Tämä tila vastaa Dolby Pro Logic II Music -tilaa, se sisältää keskileveyden, • Dolby Digital 2/0/.0 tai .1, 2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1, EX
mittojen ja Panorama-säätöjen käytettävyyden. Dolby Pro Logic IIx Music • Analoginen (kaksikanavainen)
lisää yhden Surround-takakaiuttimen.
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Dolby Pro Logic IIx
Game
Tämä tila vastaa Dolby Pro Logic II Game -tilaa ylimääräisellä Surroundtakakanavalla.
• Dolby Digital 2/0/.0 tai .1
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
Dolby Pro Logic IIz
Dolby Pro Logic II -tilan laajennus, joka lisää vasemman ja oikean
korkean etukanavan, joita toistetaan kahdella korkealla etukaiuttimella
vasemman ja oikean kaiuttimen yläpuolella ja ulkopuolella.
• Dolby Digital 2/0/.0 tai .1, 2/2/.0 tai.1, 3/2/.0 tai .1, EX
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Harman virtuaalinen Simuloi 5.1-kaiutinjärjestelmää, kun laitteeseen on liitetty vain kaksi
kaiutin
kaiutinta tai kun tarvitaan laajempaa äänikuvaa.
• Dolby Digital
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
DTS Digital
DTS Digital käyttää erilaista koodaus- ja purkumenetelmää kuin Dolby
Digital, ja myös se sisältää enintään viisi erillistä pääkanavaa ja LFEkanavan.
• DTS 1/0/.0 tai .1, 2/0/.0 tai .1, 3/0/.0 tai .1, 3/1/.0 tai .1,
2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1
• DTS-ES Matrix (toistetaan 5.1-kanavaisena)
• DTS-ES Discrete (toistetaan 5.1-kanavaisena)
DTS-HD
DTS-HD Master
Audio
DTS-ES Matrix
• HDMI-liitännän kautta toistettavan Blu-ray Disc- tai HDDTS-HD on uusi korkealaatuinen äänimuoto, joka tukee Blu-ray DiscDVD-levyn DTS-HD-ääniraita
ja HD-DVD-levyjen teräväpiirtovideota. Se tuotetaan DTS-ytimen ja
korkealaatuisten laajennusten avulla. Vaikka käyttöön valittaisiin vain DTS
5.1 -surround-ääni (tai jos vain se on käytettävissä monialuejärjestelmän
ollessa käytössä), korkealaatuisten levyjen parempi kapasiteetti tuottaa
DTS-äänen kaksi kertaa niin suurella bittinopeudella kuin DVD-Videolevyillä.
DTS-HD Master Audio -tekniikka tuottaa äänen bittitarkasti juuri
• HDMI-liitännän kautta toistettavan Blu-ray Disc- tai HDDVD-levyn DTS-HD Master Audio -ääniraita
sellaisena kuin se on tallennettu studiossa jopa 7.1 kanavaan erittäin
tarkasti.
• DTS-ES Matrix
DTS Extended Surround lisää yhden Surround-takakanavan DTS
5.1 digitaaliseen Surround-ääneen. Matrix-versio sisältää Surroundtakakanavan tiedot, jotka on lisätty “matriksena” vasempaan ja oikeaan
(puoli) Surround-kanavaan 5.1-kanavajärjestelmään sopivaksi.
DTS-ES Discrete
DTS-ES Discrete on toinen Extended Surround -tila, joka lisää Surroundtakakanavan, mutta kyseiset tiedot koodataan levylle eikä sitä saada
Surround-kanavien tiedoista.
• DTS-ES Discrete
DTS Stereo
Toistaa DTS Digital -sisällön kaksikanavaisena tai luo matriisikoodatun
Surround-äänen.
• DTS 1/0/.0 tai .1, 2/0/.0 tai .1, 3/0/.0 tai .1, 3/1/.0 tai .1,
2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1
• DTS 96/24
• DTS-ES Matrix
• DTS-ES Discrete
53
Suomi
AVR
AVR
Liite
Taulukko A12 – Surround-tilat – jatkuu
Surround-tila
Kuvaus
Saapuva bittivirta tai signaali
DTS Neo:6 Tilaryhmä DTS Neo:6 analoginen käsittely on saatavilla DTS ja DTS 96/24
Ks. alla
-signaaleilla ja kaksikanavaisilla analogisilla tai PCM-signaaleilla 3-, 5- tai
6-kanavan esityksen luomiseksi.
DTS Neo:6 Cinema
Järjestelmän kaiuttimien määrästä riippuen tulee valita 3-, 5- tai
6-kanavainen tila, joka on partannettu elokuva- tai videoesityksiin.
• DTS 2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1
• DTS 96/24
• Analoginen (kaksikanavainen)
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
DTS Neo:6 Music
Saatavilla vain 5- ja 6-kanavatiloissa, luo Surround-esityksen, joka sopii
musiikin tallentamiseen.
• DTS 2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1
• DTS 96/24
• Analoginen (kaksikanavainen)
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
Logic 7 Tilaryhmä
Harmanin kehittämä Logic 7 -tekniikka parantaa kaksikanavaisia ja
matriisikoodattuja äänitteitä erottelemalla informaatiota takakaiuttimille.
Se tarjoaa tarkemman ääniasettelun, parantaa äänen paneerausta ja
laajentaa äänikuvaa jopa 5.1-kaiutinjärjestelmissä. Logic 7 -tekniikka
käyttää 96 kHz:n prosessointia ja sitä voidaan käyttää 5.1-tai 7.1kaiutinjärjestelmissä. Siinä on kolme eri toistotilaa.
Ks. alla
Logic 7 Movie
Logic 7 Movie -tila on suunniteltu erityisesti kaksikanavaisille
äänilähteille, jotka käyttävät Dolby Surround- tai matriisikoodausta.
Se parantaa keskikanavan erottelua. AVR käyttää tätä tilaa oletuksena
kaksikanavaisille signaaleille.
• Analoginen (kaksikanavainen)
Logic 7 Music -tila sopii hyvin tavallisten kaksikanavaisten äänitteiden
toistoon.
• Analoginen (kaksikanavainen)
Logic 7 Music
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Logic 7 Game
Logic 7 Game -tila parantaa pelikonsoleiden äänentoistoa.
• Analoginen (kaksikanavainen)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
5-Channel Stereo
(5-kanavainen
stereo)
Sopii hyvin juhliin. Vasemman ja oikean kanavan signaali toistetaan
etukaiuttimien ja Surround-kaiuttimien kautta, ja keskikaiuttimen kautta
toistetaan niistä laskettu monosignaali.
• Analoginen (kaksikanavainen)
7-Channel Stereo
(7-kanavainen
stereo)
Laajentaa 5-kanavan Stereo-esityksen Surround-takakanavien
sisällyttämiseksi.
• Analoginen (kaksikanavainen)
2-Channel Stereo
(2-kanavainen
stereo)
Ottaa kaiken surround-käsittelyn pois käytöstä ja toistaa kaksikanavaisen • Analog (Analoginen, kaksi kanavaa; DSPmonikanavasignaali voidaan toistaa kaksikanavaisena)
tai monikanavaisen signaalin kaksikanavaisena. Signaali digitoidaan ja
siihen käytetään bassonhallinta-asetuksia, joten sitä voidaan käyttää
• Viritin
subwooferin kanssa.
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
54
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
• Viritin
• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz)
Liite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
36
39
40
38
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Katso numeropainikkeet, kun käytät taulukon A13 toimintoluetteloa.
Kaukosäätimen toimintoluettelon viite
54
55
56
58
57
55
Suomi
AVR
AVR
Liite
Taulukko A13 – Kaukosäätimen toimintoluettelo
Radio
No.
Painikkeen nimi
AVR
FM
AM
VERKKO/vTUNER
Blu-ray/DVD
Media Server
DMC1000
TV
USB/iPod
01
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
02
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
03
Laitteen virta päälle
Virta päälle
Päällä
Virta päälle
04
Laitteen virta pois
Virta pois
Pois
Virta pois
05
Kaapeli/Sat
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
06
Levy
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
07
DVR
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
08
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
09
TV
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
10
USB
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
11
Peli
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
12
Mediapalvelin
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
13
Verkko
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
14
AUX
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
15
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
16
Videotehosteet
Videotehosteet
Videotehosteet
Videotehosteet
Videotehosteet
Videotehosteet
Videotehosteet
Videotehosteet
Videotehosteet
17
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
21
4
4
4
4
4
4
4
4
4
22
5
5
5
5
5
5
5
5
5
23
6
6
6
6
6
6
6
6
6
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
25
8
8
8
8
8
8
8
8
8
26
9
9
9
9
9
9
9
9
9
27
Viimeinen
Viimeinen
Viimeinen
Viimeinen
Viimeinen
Edellinen Kanava
Viimeinen
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
30
Takaisin/Poistu
Takaisin/Poistu
Takaisin/Poistu
Takaisin/Poistu
Takaisin/Poistu
Poista
Takaisin
31
Valikko
Valikko
Valikko
Valikko
Valikko
Valikko
Valikko
Valikko
32
Ylös
Ylös
Ylös viritys
Ylös viritys
Ylös
Ylös
Ylös
Ylös
Ylös
33
Vasen
Vasen
Esiasetus/Alas
Esiasetus/Alas
Vasen
Vasen
Vasen
Vasen
Vasen
Takaisin/Poistu
Valikko
34
OK
OK
OK
OK
OK
Syötä
Syötä
OK
OK
35
Oikea
Oikea
Esiasetus/Ylös
Esiasetus/Ylös
Oikea
Oikea
Oikea
Oikea
Oikea
36*
Valo
Valo
Valo
Valo
Valo
Valo
Valo
Valo
Valo
37
Alas
Alas
Viritä alas
Viritä alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Levyvalikko
Levyvalikko
38
Levyvalikko
39
A (punainen)
Lähde A
Angle
Kulma
40
B (vihreä)
Lähde B
Subtitle
Tekstitys
41
C (keltainen)
Lähde C
Audio
Audio
42
D (sininen)
Lähde D
Zoomaus
Zoomaus
43
44
45
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus -
Äänenvoimakkuus -
Äänenvoimakkuus -
Äänenvoimakkuus -
Äänenvoimakkuus -
Äänenvoimakkuus -
Äänenvoimakkuus -
Äänenvoimakkuus -
Äänenvoimakkuus -
Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
Kanava/Sivu ylös
Kanava/Esiasetus ylös
Esiasetus ylös
Esiasetus ylös
Alas
Sivu ylös
Kanava ylös
Sivu ylös
Kanava/Sivu alas
Kanava/Esiasetus alas
Esiasetus alas
Esiasetus alas
Kanava/Sivu alas
Sivu alas
Kanava alas
Sivu alas
46
Edellinen
Edellinen Step
Edellinen vaihe
Edellinen
47
Tauko
Tauko
Tauko
Tauko
Edellinen
Tauko
48
Seuraava
Seuraava kappale
Seuraava kappale
Seuraava kappale
Seuraava
49
Kelaa taaksepäin

Kelaa taaksepäin

Kelaa taaksepäin

Kelaa taaksepäin

Kelaa taaksepäin

50
Toista 
Toista 
Toista 
Toista 
Toista 
51
Kelaa eteenpäin 
Kelaa eteenpäin 
Kelaa eteenpäin 
Kelaa eteenpäin 
Kelaa eteenpäin 
Pysäytys
Pysäytys
Pysäytys
52
Tallenna
53
Pysäytys
Tallenna
54
AVR
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
Ohje Asetukset
Pysäytys
55
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
56
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
57
Alueen valinta
Alueen valinta
Alueen valinta
Alueen valinta
Alueen valinta
Alueen valinta
Alueen valinta
Alueen valinta
Alueen valinta
58*
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
* vain AVR 3700/AVR 370.
56
Liite
Taulukko A13 – Kaukosäätimen toimintoluettelo – jatkuu
DVR
AUX
No.
Painikkeen nimi
Kaapeli/Sat
Peli
HDTV
PVD
TIVO
CD
VCR
01
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
AVR Virta päälle
02
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
AVR Virta pois
03
Laitteen virta päälle
Virta päälle
Toisto
Virta päälle
Virta päälle
Virta päälle
Virta päälle
Virta päälle
04
Laitteen virta pois
Virta pois
Pysäytys
Virta pois
Virta pois
Virta pois
Virta pois
Virta pois
05
Kaapeli/Sat
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
06
Levy
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
07
DVR
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
08
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
09
TV
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
10
USB
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
11
Peli
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
12
Mediapalvelin
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
13
Verkko
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
14
AUX
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
Tulon valinta
15
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
Äänitehosteet
16
Videotila
Videotilat
Videotilat
Videotilat
Videotilat
Videotilat
Videotilat
Videotilat
17
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
Surround-tilat
18
1
1
1
1
1
1
1
1
19
2
2
2
2
2
2
2
2
20
3
3
3
3
3
3
3
3
21
4
4
4
4
4
4
4
4
22
5
5
5
5
5
5
5
5
23
6
6
6
6
6
6
6
6
24
7
7
7
7
7
7
7
7
25
8
8
8
8
8
8
8
8
26
9
9
9
9
9
9
9
9
27
Viimeinen
Prev. Kanava
Syötä
Prev. Kanava
Välitön toisto
Syötä/Viimeinen
28
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
Toiminto
30
Takaisin/Poistu
Ohita
Poista
Poistu/Peruuta
Poistu
Poistu
Peruuta
31
Valikko
Valikko
Käynnistä
Valikko
Valikko
Valikko
Valikko
32
Ylös
Ylös
Ylös
Ylös
Ylös
Ylös
Ylös
33
Vasen
Vasen
Vasen
Vasen
Vasen
Vasen
Vasen
34
OK
OK
Valitse
Syötä
Asetukset
Valitse
Syötä
35
Oikea
Oikea
Oikea
Oikea
Oikea
Oikea
Oikea
36*
Valo
Valo
Valo
Valo
Valo
Valo
37
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas
DVD-valikko
Valo
Valo
Alas
38
Levyvalikko
OSD
OSD
AV
TiVo-laitteet
39
A (punainen)
Opas
Vedos
Merkitse
Window
Avaa/Sulje
OSD
Satunnainen toisto
40
B (vihreä)
PPV
Fav. Kanava
Jatkuva toisto
Live TV
41
C (keltainen)
Fav. Kanava
MTS
Siirry ylös
Hidas
Toista
42
D (sininen)
Musiikki
X
Hyväksy
Siirry alas
Ohita
Esitys selaus
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus –
Äänenvoimakkuus –
Äänenvoimakkuus –
Äänenvoimakkuus –
Äänenvoimakkuus –
Äänenvoimakkuus –
Äänenvoimakkuus –
Äänenvoimakkuus –
Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
AVR Mykistys
Kanava/Sivu ylös
Kanava ylös
Selaa ylös
Kanava ylös
Sivu ylös
Kanava ylös
(+10)
Kanava ylös
Kanava/Sivu alas
Kanava alas
Selaa alas
Kanava alas
Sivu alas
Kanava alas
Levy ohita
Kanava alas
Selaa alas
43
44
45
46
Edellinen
Hidasta alas
Takaisin
Edellinen vaihe
Peukalo alas
Ohita alas
47
Tauko
Tauko
Tauko
Tauko
Tauko
Tauko
Tauko
48
Seuraava
Hidasta ylös
Toista uudelleen
Seuraava kappale
Peukalo ylös
Ohitus ylös
Selaa ylös
49
50
51
Edellinen
Kelaa taaksepäin
Toista 
Toista
Seuraava
Kelaa eteenpäin
Kelaa taaksepäin
Toista
Kelaa eteenpäin
Kelaa taaksepäin
Toista
Kelaa eteenpäin
Kelaa taaksepäin
Toista
Kelaa eteenpäin
R. Haku
Toista 
F. Haku
Kelaa taaksepäin
Toista
Kelaa eteenpäin
52
Tallenna
Tekstitys
Tallenna
Tallenna
Tallenna
Aika
Tallenna
53
Pysäytys
Pysäytys
Pysäytys
Pysäytys
Pysäytys
Pysäytys
Pysäytys
54
Asetukset
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
AVR Valinta ja asetus
55
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
Ohje Asetukset
56
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
Unitila
57
Alueen valinta
58*
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
Asetus
* vain AVR 3700/AVR 370.
57
Suomi
AVR
AVR
Liite
Viittaa taulukkoihin A14 - A24 kun koodit ohjelmoidaan komponentteja varten kaukosäätimeen.
Taulukko A14 – Kaukosäätimen tuotekoodit: TV
TV:n valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
ADMIRAL
ANAM
AOC
192
045 106 109 112 122
037 122 123 128
AUDIOVOX
012
BLAUPUNK
084
BROKSONIC
205 206
CITIZEN
045 123 128 132
CONTEC
045
CRAIG
TV:n valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
OPTONICA
ORION
PANASONIC
077
207 208 209 210 211
087 148 169
PHILCO
045 115 123 128 132 148
PHILIPS
033 034 035 036 123 128 132 145 148
PIONEER
024 123 128
POLAROID
003 004 005 006 043
PORTLAND
128 132
045 157 158 159
PROSCAN
133
CROWN
045 132
CURTIS MATHES
123 128 132
DAEWOO
045 087 102 105 106 108 111 114 116 119 127 128 132
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
008 059 122 128 132 165
032 087
045 128 132 180 196 197
DAYTRON
128 132
DYNATECH
063
DYNEX
014
RCA
REALISTIC
RUNCO
021 115 123 128 133 145 161 163
045 167 196
044 046 152 153
ELECTROHOME
115 132
SAMPO
059 123 128
EMERSON
045 123 128 132 139 157 158 159 162 205
SAMSUNG
020 022 124 128 132 145
FUJITSU
041 042
SANYO
026 054
FUNAI
045
SCOTT
045 128 132
FUTURETECH
045
SEARS
128 132 145
GE
029 087 121 123 128 133 145 159 163
SHARP
077 128 132
GRUNDIG
193
SIEMENS
084
HALL MARK
128
SIGNATURE
069
HARMAN KARDON
201
SONY
028 031 117 130 136 194 212
HITACHI
123 128 132 144 147
SOUNDESIGN
045 128
HYTEK
016
SYLVANIA
025 123 128 145 148
INKEL
120
SYMPHONIC
184
JC PENNEY
115 123 128 132 145
TANDY
077
JENSEN
019
TATUNG
063
JVC
079 087 134
TECHNICS
181
KEC
045
TECHWOOD
128
KHL
006
TEKNIKA
045 069 115 123 128 132
KTV
045 123 132 162
TELERENT
069
LG/GOLDSTAR
002 013 101 110 122 128 132
TERA
156
THOMSON
190 191
LLOYTRON
172 173
TIVO
051 052 ja katso taulukko A24
LODGENET
069
TMK
128
LXI 077
145 148
TOSHIBA
063 129 202
MAGNAVOX
030 040 123 128 132 145 148
TOTEVISION
132
MARANTZ
115 123 148
VIDEO CONCEPTS
160
MEMOREX
METZ
MGA
069 128
084
115 123 128
VIDTECH
128
VIEWSONIC
011 038 039 047
MITSUBISHI
077 115 123 128 160 167 168
VIZIO
001 002
MTC
175 176
WARDS
069 128 132 148
WESTINGHOUSE
017 018 023
NATIONAL
148 177 179 180 181 182
NEC
010 115 121 123 125
OLEVIA
007
YAMAHA
YORK
ZENITH
123 128
128
069 090
58
Liite
Taulukko A15 – Kaukosäätimen tuotekoodit: AUX-HDTV
TV:n valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
APEX
DISH NETWORK
LG
MAGNAVOX
614 616
612
604
607 608 609 610 611
MOTOROLA
605
RCA
601 612
SAMSUNG
603
TATUNG
618
TIVO
Katso taulukko A24
ZENITH
602 606 619
Taulukko A16 – Kaukosäätimen tuotekoodit: AUX-VCR
VCR Valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
AIWA
340
AKAI
348 408 409 426
AUDIO DYNAMICS
318 348
BROKSONIC
410 447
CANON
435 440
CAPEHART
394
CITIZEN
434
CRAIG
345 416
DAEWOO
317 394 404
DAYTRON
394
DBX
318 348
DYNATECH
340
EMERSON
313 340 342 410 412
FISHER
317
FUNAI
340
GE
376 395 424
HARMAN KARDON
302 303 318 349
HITACHI
340 348
JC PENNEY
318 345
JENSEN
348
JVC
318 348 411 432
KENWOOD
320 348
LG/GOLDSTAR
318 407
LLOYD
340
LXI
320 340
MAGNAVOX
340
MARANTZ
318
MEMOREX
317 320 340 352 353 354 376 442
MGA
349
MITSUBISHI
349 431
VCR Valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
MULTITECH
340
NAD
439
NATIONAL
440
NEC
318 348
NORDMENDE
348
OPTIMUS
459
ORION
447
PANASONIC
425 450 467 472
PHILCO
340
PHILIPS
340 375
PORTLAND
394
PULSAR
376
QUASAR
301 425
RADIO SHACK
355 434 440 442 458 459
RCA
395 424 425 457 472
REALISTIC
317 320 340 345 459
SAMSUNG
345 351 395 405 409
SANSUI
348 416 447
SANYO
317 320
SCOTT
410 412
SEARS
317 320
SHARP
429 456
SONY
380 429
SOUNDESIGN
340
SYLVANIA
340
SYMPHONIC
340
TANDY
317 340
TEAC
340 348
TEKNIKA
340
THOMAS 340
TIVO Katso taulukko A24
TMK
313
TOSHIBA
412 455
TOTEVISION
345
UNITECH
345
VECTOR RESEARCH
318
VIDEO CONCEPTS
318 340
VIDEOSONIC
345
WARDS
340 345 412
YAMAHA
318 340 348
ZENITH
340 350 376 383
59
Suomi
AVR
AVR
Liite
Taulukko A17 – Kaukosäätimen tuotekoodit: AUX-CD
CD Valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
RCA
024 081 093 150
REALISTIC
058 093 095 104 105 108 164 166
072 111 118 156 170
SANSUI
047 081 134 157 172
AKAI
050 177 184
SANYO
033 082 095
AUDIO TECHNICA
053
SCOTT
108
AUDIOACCESS
125
SHARP
058 105 114 151 159 167 180 181
AUDIOFILE
211
SHERWOOD
003 041 058 105 133
BSR
044
CALIFORNIA AUDIO
109
SONY
103 115 116 118 132 139 163 205 206 207 208 212 217
CAPETRONIC
070
SOUNDSTREAM
124
CARRERA
087
SYMPHONIC
059 110
CARVER
136 140 141 143 144 145 185 186
TAEKWANG
177
CASIO
117 166
TEAC
011 058 085 086 106 107 110 121 137 146 154
CLARINETTE
166
THETA DIGITAL
039
DENON
187 188 213
TOSHIBA
013 074 097 151 155 173
EMERSON
052 093 108
VECTOR RESEARCH
087
FISHER
055 095
VICTOR
120 130
FUNAI
126
WARDS
095
GE
164
HAITAI
099 214
HARMAN KARDON
001 002 025 054 190
HITACHI
093
INKEL
216
CD Valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
ADCOM
063 069
AIWA
YAMAHA
019 031 053 061 135 169
YORK
166
Taulukko A18 – Kaukosäätimen tuotekoodit: DVD
JC PENNEY
098 147
JENSEN
153
DVD:n valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
JVC
176 195 196
APEX DIGITAL
061
KENWOOD
030 062 078 079 148 151 176 178 181
DENON
019 020 051
LG/GOLDSTAR
016 087
GE
003 004
LOTTE
108
HARMAN KARDON
001 002 032
LUXMAN
077 102
JVC
006
LXI
164
LG/GOLDSTAR
005 010 055 064 066
MAGNAVOX
039 113
MAGNAVOX
056
MARANTZ
058 084 191 192 193
MARANTZ
059
MCINTOSH
194
MITSUBISHI
023
MCS
080 098
NAD
062
MITSUMI
152
ONKYO
009 048
MODULAIRE
166
PANASONIC
008 024 030 044
PHILIPS
016 056
NAD
013 074 197 198
PIONEER
018 027 041 065
NAKAMICHI
199 200 201
PROCEED
060
NEC
069
PROSCAN
003 004
NIKKO
053 055
RCA
003 004
ONKYO
037 038 045 046 171 175 202 203
SAMSUNG
017 053 054
OPTIMUS
065 089 091 092 099 104 212
SHARP
028
075 109 119 158 183 204
SONY
011 012 015 043 045
039 138 149 209
THOMSON
003 004
071 094 100 112 123 131 161 162 215
TOSHIBA
009 058 067
PROTON
210
YAMAHA
030 063
RADIO SHACK
126 166 213
ZENITH
005 055 064
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
60
Liite
Taulukko A19 – Kaukosäätimen tuotekoodit: SAT
Taulukko A20 – Kaukosäätimen tuotekoodit: Game
GAME Valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
Microsoft (XBOX, XBOX 360)
001 003
NYKO (PS3)
005
SONY (PS2, PS3)
002 004
SAT:in valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
BIRDVIEW
425
CHANNEL MASTER
320 321 325 361
CHAPARRAL
315 316 451
CITOH
360
DIRECTV
309 310 314
Taulukko A21 – Kaukosäätimen tuotekoodit: Kaapelivastaanottimet
DISH NETWORK
364
DRAKE
313 317 318 413 481
Kaapelin valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
DX ANTENNA
331 352 379 483
ABC
001 011
ECHOSTAR
364 395 397 452 453 463 477 478 484 485
ALLEGRO
111
ELECTRO HOME
392
AMERICAST
212
FUJITSU
324 329 334
ARCHER
112
GENERAL INSTRUMENT
303 311 323 365 403 454 468 474
BELCOR
113
304 455
CABLE STAR
033 113
463
CITIZEN
111
HUGHES
305 306 437 489
COMCAST
007
JANIEL
366
DIGI LINK
114
JERROLD
454 468 484
EAGLE
186
LEGEND
453
EASTERN
066 070
MACOM
317 365 369 370 371
EMERSON
112
461 473
GENERAL INSTRUMENT
001 011 017 096 097 210
MEMOREX
453
GC ELECTRONICS
113
MITSUBISHI
307
GEMINI
032 060
MOTOROLA
312 319
HAMLIN
056 099 100 101 117 175 208
NEXTWAVE
423
HITACHI
001 188
NORSAT
373
JASCO
111
466
JERROLD
001 002 011 017 073 096 097 162 188 210
PACE
328 487
LINSAY
118
PANASONIC
353 366 457 469
MACOM
191
PANSAT
420
MAGNAVOX
017 019 068
PERSONAL CABLE
418
MOVIETIME
035 039
PHILIPS
375
NSC
035 190
PICO
407
OAK
197 220
PRESIDENT
381 404
PACE
179
RCA
301 358 439 458 465 490
PANASONIC
053 176 177 189 214
REALISTIC
349 480
PANTHER
114
SAMSUNG
322 326 442
PHILIPS
013 019 020 085 090
SATELLITE SERVICE CO
335 388
PIONEER
001 041 119 171 209 215 216
SCIENTIFIC ATLANTA
339 356
RADIO SHACK
111 112 213
SONY
362 405
RCA
053 214
STAR CHOICE DBS
459
RECOTON
116
STARCAST
347
REGAL
056 099 100 101 208
SUPER GUIDE
327 423
REMBRANT
032
TELECOM
330 333 390 391 393 409
SAMSUNG
003 072 186
TOSHIBA
302 426 460 461 462 470
SCIENTIFIC ATLANTA
183 203 221 222
UNIDEN
323 332 348 349 350 351 354 355 381 383 389 403 466 479 480
SEAM
121
ZENITH
359 384 385 387 394 419 488
SIGNATURE
001 188
HITACHI
HOUSTON TRACKER
MAGNAVOX
OPTIMUS
61
Suomi
AVR
AVR
Liite
Taulukko A21 – Kaukosäätimen tuotekoodit: Kaapeli – jatkuu
Taulukko A24 – Kaukosäätimen tuotekoodit: AUX- TiVo
Kaapelin valmistaja/
tuotemerkki
Asennuskoodi
Valmistaja/tuotemerkki
Asennuskoodi
SPRUCER
053 081 177 189
COMCAST TIVO
808
STARCOM
002 011 163
COX TIVO
808
STARGATE
120
DIRECTV TIVO
806
TANDY
024
HUMAX TIVO
803
TELECAPATION
028
Nero LiquidTV TIVO
805
TEXSCAN
036
PIONEER TIVO
801
TFC
122
TIVO HD XL DVR
807
TIVO
029 030 ja katso taulukko A24
TIVO HD DVR
804
TOCOM
170 205
TIVO SERIES2™ DT DVR
802
UNITED CABLE
011
TOSHIBA TIVO
803
UNIVERSAL
033 034 039 042 113
VIDEOWAY
124 211
VIEWSTAR
019 025 053 086 089 190
ZENITH
065 125 211 219
Taulukko A22 – Kaukosäätimen tuotekoodit: Media Server
Valmistaja/tuotemerkki
Asennuskoodi
APPLE
008 009
BEYOND
003
ESCIENT (FIREBALL)
004 005 006 007
HARMAN KARDON
001 002
LOGITECH
012
MICROSOFT
003
NAIM
011
REQUEST
010
SONOS
013
Taulukko A23 – Kaukosäätimen tuotekoodit: AUX-Cable/SATtallennin (PVR)
Valmistaja/tuotemerkki
Asennuskoodi
DAEWOO
701 704
ECHOSTAR
714 715 716
EXPRESSVU
714
HUGHES
717 727
HYUNDAI
718
PANASONIC
710 723
PHILIPS
711 717 724 727
PROSCAN
719
RCA
719 727
REPLAYTV
708 710 712 725 726
SONICBLUE
710 712
SONY
707 713 720 721 722 723 724
62
HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.
Harman Kardon ja Logic 7 ovat HARMAN International Industries Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. EzSet/EQ on HARMAN International Industries, Incorporatedin tavaramerkki.
Blu-ray Disc on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.
CEA on Consumer Electronics Associationin rekisteröity tuotemerkki.
DLNA on Digital Living Network Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssinalaisena. Dolby, kaksois-D:n merkki ja Pro Logic ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tuotemerkkejä.
MLP Lossless on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.
Valmistettu Yhdysvaltain patentin #’s 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,003,467 ja muiden Yhdysvaltain ja
maailmanlaajuisten patenttien ja vireillä olevien patenttien lisenssin alaisena. DTS, DTS-ES ja DTS Neo:6 ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, ja DTS
96/24, DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio ovat DTS, Inc.:n tavaramerkkejä. © 1996-2007 DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Intel on Intel Corporationin rekisteröity tuotemerkki.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes ja Macintosh ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tuotemerkkejä.
TiVo on TiVo Inc.:in rekisteröity tuotemerkki. Series2 on TiVo, Inc.:n tuotemerkki.
Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Laitteen ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja ulkonäköä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Osanro HKP4053 Rev. A
www.harmankardon.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising