www.novema.no
REGULERING
For inverter varmepumpe
type
EXWI – H
www.novema.no
Novema kulde as Regulering
Side 2
Brukerveiledning inverter varmepumpe type EXWI-H Aermec/Sharp
Generelt
Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt er av type luftkjølt splitt type med en
innedel og en utedel som forbindes med kuldemedierør. Innedelen er utstyr med batteri for kjøling og varme
(varme bare ved varmepumpe). Utedelen som leveres ferdig fylt med kuldemedium bl.a. består av kompressor,
kondensatorbatteri og vifte. Aggregatet er komplett internt koblet med mikroprosessorstyrt drifts- og
sikkerhetsautomatikk slik at kun el. tilknytning til innedelen samt el.forbindelse mellom inne- og utedelen er
nødvendig.
Innholdet i denne manualen beskriver i detalj hvordan produktet regulerer og dets sikkerhetsutstyr. Som du vil
skjønne er det et kompleks aggregat du har kjøpt men du behøver ikke skjønne dett her for å ha glede av
produktet.
Vi har lagt inn originalsidene på engelsk slik at ingen ting går tapt i oversettelsen.
Riktig bruk.
For at en varmepumpe skal virke ordentlig er følgende viktig
• La mest mulig dører stå oppe mellom rommene slik at varmen kan spre seg.
• Skru av annen varmekilde helt eller reduser termostatene slik at du er sikker på at de ikke legger inn
effekt.
• For å redusere energiforbruket ytterligere så kan du også gjøre følgende.
0
• Ved å sette ned temperaturen 2 C sparer du 10%.
• Juster luftstrøm for maksimal effektivitet. (se eget avsnitt lengre bak.)
• Hold alltid filteret rent
• Ellers er en luft luft varmepumpe en enkel installasjon som kun krever normalt renhold som den
viktigste delen av vedlikeholdsrutinene.
Montasje
For å vakuumere kjølerørene på varmepumpe som arbeider med R410A må det benyttes overgang (AD87) på
serviceventilen. Dette er for å unngå at feil medium påfylles. Overgang AD87 lagerføres av bla. Moderne
Kjøling, Oslo"
Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side
www.novema.no
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
FUNCTIONS
Cooling
Room Frequency
temp. Code
zone
AH-X08BE/X10BE/X13BE are not provided with the
heating function.
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1. INDOOR UNIT
1-1 Temperature Adjustment
a. Normal control
Proportional control (P control)
When the temperature zone changes, this control
changes the frequency by one rank to move closer
to the set value.
Integral control (I control)
When the temperature zone has set time in the
same zone, this control changes the frequency
by one rank to move closer to the set value.
(Excluding the h zone.)
b. Initial control
The initial frequency is determined as shown in
the tables below based on the difference between
the temperature adjustment setting at the
beginning of operation and the room temperature.
After operation begins, normal control is performed
and therefore the correspondences in the tables
below will not hold.
Cooling
+3.33
+2.66
+2.00
+1.33
+0.66
SET VALUE
-0.66
-1.66
SET VALUE
-0.66
-1.33
-2.00
-2.67
-3.33
-4.00
-4.66
-5.33
OFF
k
OFF
(Hot keep fan)
j
i
h
g
f
e
d
c
b
a
z
1
1
2
3
4
5
6
8
A
B
C
d
e
f
g
h
i
j
5
4
3
2
1
1
0
Full power
operation only
(1) Heating
If the room temperature is in the z zone when
operation begins, proportional/integral control is
not performed, and the machine runs at frequency
code c full power until the i zone is reached. When
the h zone is reached, the frequency changes to
the frequency code determined by fuzzy calculation,
and after that proportional/integral control is
performed.
(2) Cooling
If the room temperature is in the c zone when
operation begins,proportional/integral control is not
performed, and the machine runs at frequency
code 9 power until the i zone is reached. When the
h zone is reached, the frequency changes to the
frequency code determined by fuzzy calculation,
and after thatproportional/integral control is
performed.
(3) Dry
After operation begins, 2 minutes (running at the h
zone) of the room temperature is stored in memory,
and that becomes the set value.
(4) Circulation
The frequency code 0 is sent to the outdoor
machine, and only the fan of the indoor machine
runs, the compressor does not run.
c
d
e
f
g
h
i
j
k
k
j
i
h
g
f
e
d
1-2 Indoor fan control
This control uses the thermistor for the indoor heat
exchanger to control cold air blowing prevention, the
indoor fan, and overheating prevention.
c
b
a
z
Dry
Temperature of indoor heat exchanger
+0.66
9
8
7
5
3
2
1
OFF
Dry
Room Frequency
temp. Code
zone
c. Temperature adjustment
The temperature adjustment range is changed by
changing the operating mode with the operation switch.
Heating
+1.33
Heating
Room Frequency
temp. Code
zone
d
e
+2.66
+2.00
+1.33
f
g
+0.66
MEMORY SET VALUE
h
-1.00
-1.33
i
j
16
(˚C)
53
H
G
50
F
47
E
44
38
D
C
32
26
Differential
3˚C
B
A
Cold air blowing
prevention line
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
(1) Control for indoor freezing prevention
If the temperature of the indoor heat exchanger stays
below approximately 0°C for four minutes during
cooling or dry, this control stops the compressor. Over
2˚C the compressor will run again.
(2) Control for cold air blowing prevention
When heating begins, this control stops the indoor fan
until the temperature of the indoor heat exchanger
reaches 26°C. It also stops the fan if the temperature
goes below 23°C during operation.
(3) Indoor fan and operating frequency
The indoor fan has 12 speeds, and changing is done
in four stages, "Auto", "High", "Med", and "Low". The
relations between the indoor fan speed, air quantity
setting, operating frequency, and indoor heat
exchanger are shown in the following charts.
12
10
9
Fan speed
8
7
6
d zone
(Full power only)
5
e, f zone
4
g zone
3
h zone
2
i zone
1
0
1
2
3
Operating frequency code
Circulation
11
10
High
9
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OFF
8
Fan speed
Fan speed
High
Med
7
Med
6
5
4
Low
Low
3
2
OFF 1
2 3 4 5 6
Frequency cord
7
8
1
9
0
Operating frequency code
Fan speed : Automatic
1-3 Hot keep
If the room temperature is in the j or k zone during
heating, the compressor is turned on and off to
prevent overheating.
The fan goes off 30 seconds after the compressor
goes off.
Fan speed
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OFF
Compressor
Zone intermittent time
OFF 1
2 3 4 5 6
Frequency cord
7
8
J
9
Fan
3 min. on - 3 min. off
Same as Compressor
3 min. on - 8 min. off
After "3 min. on - 3 min.off" is
repeated 4 times, the compressor
goes off, and only the fan
continues to repeat “3 min. on - 8
min.off”.
HEATING
K
Fan speed : High / Med / Low
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OFF
High
D-H
1-4 Automatic operation
The operating mode and temperature setting are
determined by the room temperature and the external
air temperature.
The operating mode will changeover automatically
with the following condition.
Fan speed
Med
D-H
Low
D-H
C
B
OFF 1
2 3 4 5 6
Frequency cord
7
8
9
A
B
C
A
0
Fan speed : Automatic
26
21
E, G, H
Fan speed
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OFF
C
2 3 4 5 6
Frequency cord
7
8
9
A
B
C
B
A
17
10
18
Cooling Cooling Cooling
(26˚C) (25˚C) (25˚C)
31
Cooling
(24˚C)
Outdoor
temperature (°C)
34
Cooling
(25˚C)
Cooling
(26˚C)
(Dry)
(24˚C) Heating (22˚C)
(Room temperature
(23˚C)
- 2°C)
Room
temperature
(˚C)
D
OFF 1
5
4
12
Fan speed : High / Med / Low
COOLING
Dry
11
When the cooling operation only can use winter kit
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
1. From cooling to cooling
Cooling mode will changeover to heating mode when
condition of indoor temperature 1.7˚C lower than the
set temperature conditions for 5 minutes.
2. From heating to cooling
Heating mode will change over to cooling mode when
condition of indoor temperature 1.3˚C higher than the
set temperature conditions for 25 minutes under Hot
keep condition.
When the set temperature is adjusted within the
range of ±2˚C by the remote control's key. (
),
the changeover judgement room temp. will also be
shifted within the range of ±2˚C.
1-8 Restart control
Once the compressor stops, this control prevents it
from starting again for 3 minutes. It also prevents
starting for 20 seconds immediately following plugging
into the power outlet.
1-9 One-hour operation
If this button is pressed when operation is stopped,
operation will begin and then stop after 1 hour. If
pressed when it is operating, will stop after one hour.
1-10 Full power operation
Immediately begins cooling or heating at maximum
power and air flow.
(During heating)
Operates at setting of 32°C.
(During cooling)
Operates at setting of 18°C.
1-5 ON-timer
The ON-timer is set by pressing the ON-timer button.
In order to attain the set temperature at the set time,
the operation starting time is corrected by neuro and
fuzzy computing one hour before the set time.
1-11 Preheat
When heating is stopped, supplies a small amount
of power to the compressor to make heating start
more quickly. Operates when the indoor temperature
sensor and external air sensor detect that the room
temperature and outdoor temperature are low (below
18°C and 5°C, respectively). Stops when the
compressor chamber temperature rises above 25°C.
Preheat does not operate for 2 hours after heating
is stopped. After that, it goes on for 180 minutes
and then stops for 30 minutes, repeatedly.
1-6 OFF-timer
The OFF-timer is set by pressing the OFF-timer
button. Operation is as follows:
Set temperature
Cooling
Heating
By fuzzy computing
Set the shift up time
Cooling setting + 1°C
Final Heating setting - 3°C
Dry
Same as above
(Final setting + 1°C)
At least
120 min
180
min
30
min
*During Heating
Timer set time
Air conditioner OFF
1-12 Power ON start
If a jumper wire is inserted into the place indicated
JP99 on the indoor control board, and the power
plug is inserted. cooling or heating will be
automatically determined by the room temperature
sensor on the main unit, and operation will begin.
Room
temperature
3°C
1
hour
Timer operation starts
Stops
1-13 Compressor relay
(1) It is ON during operation, and when operation is
stopped, goes OFF after a delay of 150 seconds
(not immediately).
*During Cooling / Dry
Timer set time
1°C
Room
temperature
Air conditioner
operation
1
hour
Timer operation starts
Compressor
relay
Stops
ON
OFF
ON
OFF
100 sec.
1-7 Swing louvre
The louvre is moved by a stepping motor to perform
swing and fixing in the set position. If the "FLOW
DIRECTION" button is prossed during swing, it will
stop. If the "FLOW DIRECTION" button is prossed
while it is stopped, it will swing.
(2) The minimum OFF time of the relay is 30 seconds.
It will not go ON again before 30 seconds elapses.
Air conditioner
operation
Compressor
relay
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
100 sec. 80 sec.
18
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
2) Defrosting
If the compressor operation time is more than 20
minutes in the heating mode and the outdoor air
temperature and outdoor heat exchange temperature
satisfy the defrosting conditions, the defrosting
operation is started.
When the outdoor sheat-exchanger temperature
reaches approx. 5°C or above or when the defrosting
time exceeds 12 minutes, the defrosting operation is
quit.
(3) If air conditioner operation is turned on again
during the 150 second delay before the
compressor relay goes off, the compressor relay
will stay on.
ON
Air conditioner
operation
ON
OFF
ON
Compressor
relay
100 sec.
1-14
Power selector
Operation power "H " (High) or "L" (Low) can be
selected by switching the POWER SELECTOR
slide switch located above the AUX. button.
Power Cooling
select
AY-X13BE
AH-X13BE
1-15
7.9A
10.5A
L
7.7A
7.2A
H
7.9A
10.5A
L
7.7A
10.5A
20 min.
start
Defrosting
Defrosting
Max. 12 min.
Max. 12 min.
(3) During defrosting
When defrosting begins, the compressor stops.
Approximately 1 minutes later, the compressor
reactivates in the refrigeration cycle, and the outdoor
heat exchanger is defrosted.
Each mode is as follows:
The outdoor fan is stopped
The operating frequency is as shown in the table
below
The indoor fan is stopped
Operating mode (Cool, Heat, Dry)
Temperature adjustment (within 22˚C range)
automatic operation
Temperature setting
Fan setting
Air flow direction
Power ON/OFF
Automatic operation mode setting
Swing louver
(4) Defrost stop
When defrosting time exceeds 13 minutes When the
temperature of the outdoor heat exchanger rises
above approximately 5˚C Defrost stop is determined
by either of the above conditions, and the compressor
is stopped. At the same time, the outdoor fan go ON.
The compressor is reactivated in the heating cycle 1
minute after it was stopped, and normal control
resumes.
Setting not memorized
Timer setting
Full power setting
2-2 Frequency control
(1) AC current peak control
AU-X08BE/10BE/13BE are not provided with
the heating function.
Model
2. OUTDOOR UNIT
2-1 Defrost operation (AE-X08BE/X10BE/13BE)
(1) Overview
Defrosting begins during heating if the conditions for
compressor operation time and outdoor heat
exchanger temperature are met.
When defrosting begins, the indoor and outdoor fans
stop. Defrosting stops when the temperature of the
outdoor heat exchanger goes above approximately
5˚C or defrosting time exceeds 13 minutes.
Defrost
mask time
Heating
begins
Defrosting
Max. 13 min.
More than
20 min.
operation
H
Defrost
mask time
More than
20 min.
Heating
Heating
Auto Restart
When power failure occures, after power is
recovered, the unit will automatically restart in the
same setting which were active before the power
failure.
Defrost
mask time
More than
Defrosting
Max. 13 min.
19
Set valve
Cool
Heat
AE-X08BE
7.0A
6.5A
AE-X10BE
7.0A
8.5A
AE-X13BE
7.9A
10.5A
AU-X08BE
6.0A
AU-X10BE
6.5A
AU-X13BE
7.9A
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
(2) Control for prevention of indoor heat exchanger overheating. If the temperature of the indoor heat exchanger
exceeds the overheating prevention line 1 or 2 during heating, the operating frequency is lowered by approximately
5 to 10 Hz. After that, the frequency is lowered by approximately 5Hz once every 60 seconds or 10 Hz once every
120 seconds. When the temperature of the indoor heat exchanger goes below the overheating prevention line 1,
the frequency is raised by approximately 5 Hz once every 60 seconds, and normal operation is restored.
If the frequency is lowered to minimum frequency without the temperature of the outdoor heat exchanger
decreasing and this condition lasts for 1 minute, the compressor will be stopped.
Overheating prevention line 1 (Lower 5Hz)
Operating frequency
During normal operation
During full power operation
50Hz~
50Hz ~
~ 75Hz
43Hz~
37Hz ~
~ 37Hz
43Hz ~
~ 50Hz
37Hz ~
~ 43Hz
~ 37Hz
~ 88Hz
100Hz~
75Hz ~
~ 83Hz
51.87
54.75
53.29
56.25
54.26
58.32
53.29
56.76
52.34
55.74
51.41
54.26
113Hz
88Hz ~
106Hz
83Hz ~
~ 92Hz
46.11
49.14
49.59
51.87
AE-X13BE
AE-X08BE
AE-X10BE
120Hz ~
~ 90Hz
113Hz
88Hz ~
106Hz
83Hz ~
~ 92Hz
[˚C]
[˚C]
48.26
51.41
51.87
51.87
AE-X13BE
AE-X08BE
AE-X10BE
120Hz ~
~ 90Hz
[˚C]
[˚C]
Overheating prevention line 1 (Lower 5Hz)
Operating frequency
During normal operation
During full power operation
50Hz~
50Hz ~
~ 75Hz
43Hz~
37Hz ~
~ 37Hz
43Hz ~
~ 50Hz
37Hz ~
~ 43Hz
~ 37Hz
~ 88Hz
100Hz~
75Hz ~
~ 83Hz
51.87
53.77
55.24
58.32
56.25
59.94
55.24
58.32
54.26
57.27
53.29
56.25
(3) Control for prevention of outdoor heat exchanger overheating. If the temperature of the outdoor heat exchanger
exceeds the overheating prevention lone 1 or 2 during cooling, the operating frequency is lowered by approximately
5 to 15 Hz.
After that, the frequency is lowered by approximately 5 once every 60 seconds or approximately 15Hz once every
120 seconds. When the temperature of the outdoor heat exchanger goes below the overheating prevention clear
line, the frequency is raised by approximately 5 Hz once every 60 seconds, and normal operation is restored. If the
frequency is lowered to minimum frequency without the temperature of the outdoor heat exchanger decreasing and
this condition lasts for 1 minute, the compressor will be stopped.
Overheating prevention line 1
Overheating prevention line 1
Overheating prevention line 1
4)
56˚C
58˚C
55˚C
Lower 5Hz once every 60 seconds
Lower 15Hz once every 120 seconds
Control for prevention of discharge overheating
If the discharge temperature exceeds approximately (AU-X13BE:101°C except AU-X13BE:105°C) during compressor
operation, the operating frequency is lowered by approximately 5 Hz. After that, the frequency is lowered by
approximately 5 Hz once every 60 seconds. When the discharge temperature goes below approximately (AUX13BE:100°C except AU-X13BE:104°C) , the frequency is raised by approximately 5 Hz once every 60 seconds,
and normal operation is restored.
If the frequency is lowered to minimum frequencywithout the discharge temperature decreasing and this condition
lasts for 1 minute, the compressor will be stopped.
(5) Control for prevention of indoor heat exchanger freezing
If the temperature of the indoor heat exchanger goes below approximately 5°C during cooling(only Full power
operation), the operating frequency is lowered by approximately 5 Hz. After that, the frequency is lowered by
approximately 5 Hz once every 60 seconds. When the temperature of the indoor heat exchanger rises above
approximately 5°C, the frequency is raised by approximately 5 Hz once every 60 seconds, and normal operation is
restored.
If the temperature of the indoor heat exchanger goes down to approximately 0°C and this condition continues for
4 minutes, the compressor is stopped.
When the temperature rises above approximately 2˚C, normal operation is restored.
2-3 Overcurrent protection
(1) Compressor lock detection
If the set value (AE-X08BE: 3.2 A, except AE-X08BE: 2.7A) of AC current is exceeded in 6 seconds when operation
begins, operation is stopped. In this case, the compressor outdoor fan does not stop, and 170 seconds after
operation is stopped, another try will be made. Three retries are allowed. On the fourth retry, a complete stop
request signal is sent to the indoor unit, and the outdoor unit will remain stopped until reset is performed. At this
time, the 3-minute delay for control of the outdoor unit will not function; therefore, do not cancel by removing the
plug and cutting the power.
20
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
(2) DC overcurrent detection, AC overcurrent detection
To protect against overcurrent due to sudden changes in load, the compressor is stopped if the set value (AEX08BE/AU-X13BE: 47A, AE-X08/10BE, AU-X08BE/10BE/13BE: 26A) DC is exceeded in the DC section, or the set
value (AE-X08/10BE, AU-X08/10BE: 11A, AE-X13BE. AU-X13BE: 13A) AC is exceeded in the AC section. In this
case, the outdoor fan does not stop, and 170 seconds after operation is stopped, another try will be made. Three
retries are allowed. On the fourth retry, a complete stop request signal is sent to the indoor unit, and the outdoor unit
will remain stopped until reset is performed. At this time, the 3-minute delay for control of the outdoor unit will not
function; therefore, do not cancel by removing the plug and cutting the power.
2-4 Compressor protector control
If the temperature of the compressor chamber exceeds 114°C, the compressor is stopped. In this case, the outdoor
fan does not stop, and when the compressor chamber temperature decreases to 100°C three minutes after
operation is stopped, another try will be made. Three retries are allowed. On the fourth retry, a complete stop
request signal is sent to the indoor unit, and the outdoor unit will remain stopped until reset is performed. At this
time, the 3-minute delay for control of the outdoor unit will not function; therefore, do not cancel by removing the
plug and cutting the power.
2-5 Power transistor module protector
If the temperature of the chips in the power transistor module exceeds 105 °C, the compressor is stopped.
In this case, the outdoor fan does not stop, and when the temperature of the chips in the power transistor module
decreases to 105 °C 170 seconds seconds after operation is stopped, another try will be made.
Three retries are allowed. On the fourth retry, a complete stop request signal is sent to the indoor unit, and the
outdoor unit will remain stopped until reset is performed. At this time, the 3-minute delay for control of the outdoor
unit will not function; therefore, do not cancel by removing the plug and cutting the power.
2-6 Power factor module
(AE-X08BE, AE-X10BE, AU-X08BE, AU-X10BE)
If a voltage error (over 400 V), current error (over 17 A), or temperature error (over 90°C) is detected in the power
factor module, 170 seconds the compressor is stopped.
(AE-X13BE, AU-X13BE)
If a voltage error (over 420V) is detected at power factor module output voltage, 170seconds the compressor is
stopped.
In this case, the outdoor fan does not stop, and 170 seconds after operation is stopped, another try will be made.
Three retries are allowed. On the fourth retry, a complete stop request signal is sent to the indoor unit, and the
outdoor unit will remain stopped until reset is performed. At this time, the 3-minute delay for control of the outdoor
unit will not function; therefore, do not cancel by removing the plug and cutting the power.
2-7 Serial signals
(1) Serial signals consist of all 96-bit signals.
(2) If the outdoor unit does not receive a serial signal, it will stop approximately 30 seconds later. Note that this is true
only of normal operation; in test mode, it does not stop and operation takes place based on the test mode
commands.
21
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
FUNCTION AND OPERATION OF PROTECTIVE PROCEDURES
Operation
NO
Function
Description
Detection
time
Self diagnostic
display
Restart
condition
Restart
times
Indoor Outdoor
Operation OFF
No limit
Yes
No
During cooling
Lowers the operating frequency if the
temperature of the indoor heat exchanger and dry
goes below 5°C during cooling. Stops the
compressor if the temperature stays below
0°C for 4 minutes.
Automatically
restarts when the
exchange
temperature rises
above the freezing
prevention
temperature (above
2°C)
No limit
No
No
Indoor
overheating
control
During heating
Lowers the operating frequency if the
temperature of the indoor heat exchanger
rises above the overheating temperature
during heating. Stops the compressor if the
temperature stays above the overheating
temperature for 1 minute at minimum
frequency or less.
Set values for overheating temperature
During normal operation: 46°C to 54°C
During full power operation: 49°C to
58°C
Automatically
restarts when the
exchange
temperature goes
below the
overheating
temperature.
No limit
No
No
4
DC
overcurrent
During
Stops the compressor if a current of
approximately 47/26A or more flows in the compressor
operation
power transistor module. Also stops the
compressor if the temperature of the
power transistor module is exceeds 105°C.
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
4 times
Yes
Yes
5
AC
overcurrent
During
Lowers the operating frequency if the
compressor
compressor AC current exceeds
set valve( ).Show "2-2(1)AC peak control" operation
Stops the compressor if the current
exceeds at 40Hz or less set valve( ).
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
4 times
Yes
Yes
6
Compressor
lock
Stops the compressor if the compressor
AC current exceeds (AE-X08BE: 3.2A,
except AE-X08BE:2.7A) immediately after
activating the compressor (in 6 seconds).
Immediately
after
compressor
activation.
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
4 times
Yes
Yes
Indoor fan
lock
When indoor
Stops operation if no revolution pulse
signal is input from the indoor fan motor for fan is revolving
one minute.
Indoor fan
rpm error
Stops operation if the revolution pulse
signal from the indoor fan indicates low
rpm (approximately 300 rpm or less).
2
Indoor
freezing
guard
3
1
( )
Model
AU-X08BE
AU-X10BE
AU-X13BE
AE-X13BE
AE-X13BE
AE-X099E
Set value (Normal)
During cooling
During heating
5.8A
6.0A
6.0A
6.3A
5.8A
6.3A
6.0A
6.0A
6.5A
22
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
Operation
NO
Function
7
Compressor
overheating
control
8
Compressor
high
temperature
error
9
Description
Detection
time
During
Lowers the operating frequency if the
compressor
temperature of the compressor chamber
operation
thermistor (TH1) rises above 105°C or
101°C.
Stops the compressor if the thermistor
stays above 105°C or 101°C for 1 minutes
at minimum frequency or less.
Stops the compressor if the compressor
chamber thermistor is above 114°C.
(Or when TH1 shorts)
During
operation
During
Outdoor heat
compressor
Lowers the operating frequency if the
exchanger
overheating temperature of the outdoor heat exchanger operation
rises above 56°C during cooling. Stops the
control
compressor if the temperature stays above
56°C for 1 minute at minumum frequency.
Self diagnostic
display
Restart
condition
Restart
times
Indoor Outdoor
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
No limit
No
No
Automatically
restarts when
thermistor (TH1)
temperature falls
below 100°C
(approximately 30
minutes)
4 times
Yes
Yes
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
No limit
No
No
10 Outdoor
thermistor
short
When
compressor is
activated
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
4 times
Yes
Yes
Stops the compressor if an outdoor
thermistor (excluding TH1) shorts.
11 Outdoor
thermistor
open
When
compressor is
activated
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
4 times
Yes
Yes
Stops the compressor if the circuit of an
outdoor thermistor breaks.
During
compressor
operation
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
4 times
Yes
Yes
Automatically
restarts less than 8
minutes after
operation stops
No limit
Yes
During
operation
Restarts after
reception of serial
signal
No limit
During
compressor
operation
Automatically
restarts after safety
time (170 seconds)
4 times
12 AC abnormal
current error Stops the compressor if if the operating
frequency is above 70 Hz and the
compressor current is below 1.0 A.
13 Serial signal
error
During
Turns the compressor relay off if the indoor operation
unit does not receive a serial signal from
the outdoor unit for 8 minutes.
Stops the compressor if the outdoor unit
does not receive a serial signal from the
indoor unit for 30 seconds.
14 Power factor
When an power factor module error input
module
(Active filter) is detected.
error
23
Yes
Yes
Yes
24
4 seconds off
Display by indoor unit operation lamp
Displayed in a pattern which comes on at the same
time as the timer lamp
Overheat of the compressor error
(protector operating) or
outdoor
compressor
thermistor TH1 short
Twice
Open circuit of
thermistor error
5 times
the 1. Are the connectors of the outdoor unit thermistors well attached ? 1. Reattach.
2. Measure the resistance of thermistors TH1 and TH2 on the 2. Replace the outdoor thermistor
outdoor unit (see Figure 2).
assembly.
Outdoor power supply
does't turn on.
Wiring mistake.
Serial short
Serial open
1. Check the wiring between units.
1. Check the wiring between units.
2. Check the fuse in the outdoor unit.
3. Indoor control board.
4. Outdoor control board.
1. Check the wiring between units.
11 times Power factor module error 1. CHeck wiring of power factor module.
1. Is the fan motor locked ?
Indoor fan out of order 2. Is the wiring connector firmly fitted ?
3. Is the speed signal applied to the motor ?
1. Rewire.
2. Replace the fuse, replace the
outdoor board assembly.
3. Replace the board.
4. Replace the board.
1. Rewire.
1. Rewire.
1. Replace fan motor
2. Reattach.
3. Replace the indoor control board
assembly.
1. Replace the power factor module.
AC abnormal current 1. Can voltage be detected at the current transformer on the outdoor 1. Replace the outdoor control board
6 times error
assembly
unit control board?
(Current transformer wire break.)
1. Is the discharge outlet of the outdoor unit clogged ?
7 times AC overcurrent error
1. Clear the discharge outlet.
Short circuit of
thermistor error
4 times
3 times DC overcurrent error
1. Replace power transistor
module
1. Replace the outdoor thermistor
assembly.
1. Clear the discharge outlet.
2. Assure power supply voltage.
3. Refill to rated amount.
4. Replace the outdoor ther-mistor
assembly.
5. Replace the indoor control board
assembly or only TH2.
1. Is the discharge outlet of the outdoor unit clogged ?
2. Is the power supply voltage at least 198 V at full power operation ?
3. Check for refrigerant leaks at the tubing connections.
4. Measure the resistance of compressor thermistor TH1 on the
outdoor unit (see Figure 2).
5. Measure the resistance of heat exchanger pipe thermistor TH2 on
the indoor unit (see Figure 1).
Solution
: Blinks 3 times at 0.2-second intervals
1. Apply an external shock to the
compressor.
2. Replace the compressor.
: ON
Does compressor active ? Does it go off immediately after active ?
What to check, procedure
: OFF
1. Check the circuit in the power transistor module.
2. Is the outdoor fan revolving ?
the 1. Measure the resistance of thermistor TH2 on the outdoor unit
(see Figure 2).
Compressor lock error
Normal
Diagnosis
Once
Display by
outdoor
unit lamp
LED 1
: Blinks at 2-second intervals
Note: 1. Normal : Only the timer lamp blinks. Error : Displayed by blinking of run lamp (above table).
2. If the power plug is removed from the outlet or the breaker is switched to "OFF", the self-diagnostic memory will be erased.
3. Example of outdoor unit LED 1 blinking :
Indoor unit
operating
Outdoor unit
completely stopped
Indoor and outdoor unit
completely stopped
Normal
Condition
of indoor
and
outdoor
unit
BREAK DOWN DIAGNOSIS PROCEDURE
Self-diagnostic procedure using display mode
If the timer lamp blinks during operation, the problem can be diagnosed using
the following table.
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
0
20
0
20
30
40
Tester
4
Tester
1
Room temperature Heat exchange
thermistor TH1
thermistor TH2
2 times
Cautions when attaching or removing the board
10
Heat exchange thermistor
TH2 (orange)
25°C resistance 15 K
40
Room temperature
thermistor TH1 (yellow)
25°C resistance 10 K
To measure the resistance, first remove
the soldering as shown at right.
-10
Orange
Heat exchange
CN4
Yellow
Color
Room temperature CN4
Signal
Temperature properties of indoor thermistors
Thermistor
0.6
1
1
1
0.6
1
1
1
sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec.
Pin No. 42
Pin No. 43
Microcomputer
terminal
(C14 )
(GND)
Adaptor
(R17)
Low input
High input
0
1
1
To Outdoor control board
PC2
R6
PC1
0
Input
signal
Cool / 40Hz
3
4
1
R5 2
0
100K
200K
300K
400K
500K
Figure 2
-20
0
20
80 100 120
5.78K 3.06K
4.17K 2.28K
1.72K
Temperature (°C)
60
25°C resistance
45 K
TH1 compressor thermistor
Outdoor temp.
TH3 No. 5 to 6
thermistor
Green
Heat exchanger
pipe thermistor TH2 No. 3 to 4 Orange
Red
Color
Tester
To measure the
resistance, first
remove the
connector from the
board.
0
20 40 60
Temperature (°C)
No. Connector
-20
TH1 No. 1 to 2
0
10K
20K
30K
Connector
CN8
0°C resistance
1
14.5 K
25°C resistance
4.428 K
TH2,TH3
Compressor
thermistor
6
40K
TH2 Heat exchange thermistor
TH3 Outdoor temp. thermistor
Thermistor
Tester
Connector
CN8
1
Temperature properties of outdoor thermistors
1
1
0.6
1
0.6
1
1
1
0.6
1
0.6
1
1
1
sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec.
1
1
sec.. sec
60
80
100
K
Figure 1
Overheat of the compressor
ON
OFF
ON
OFF
When operating only the outdoor unit (cooling 40 Hz fixed mode) To make
only the outdoor unit run in cooling mode, short the places marked with
arrows below with an adaptor, and apply a voltage of 220 ~ 240 V AC to 1
and N on the terminal board.
(Avoid operating the outdoor unit alone for long periods of time.)
Resistance
Compressor lock
JP21
25
R17
R16
C14
R7
)
Resistance (
)
Resistance (
1 time
6
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
AH-X08BE/10BE/13BE
AY-X08BE/10BE/13BE
AU-X08BE/10BE/13BE
AE-X08BE/10BE/13BE
REFRIGERATION CYCLE
Indoor unit
Evaporator
3
Flare coupling
Flare coupling
3-way
valve
2-way
valve
Outdoor unit
Capillary tube
Silencer
Compressor
4
1
Condenser
2
Accumulator
Figure R-1. Refrigeration Cycle for AH-X08BE/X10BE/13BE
Indoor unit
Evaporator
Flare coupling
3
Flare coupling
3-way
2-way
valve
valve
Heating
Cooling
Silencer
Strainer
s
Outdoor unit
Accumulator
4
Capillary
tube A
1
Capillary
tube B
Compressor
Coil
Capillary
tube C
(2 pieces)
Condenser
C
Reverse valve
2
Figure R-2. Refrigeration Cyclefor AY-X08BE/10BE/13BE
26
Novema kulde as Regulering
Side 14
Vi takker for ordren og håper de får stor glede av et Novema kulde produkt.
Fredrikstad
Tlf.: (+47) 69 36 71 90
Fax: (+47) 69 36 71 91
Skedsmokorset
Tlf (+47) 63 87 07 50
Fax: (+47) 63 87 07 55
Bergen
Tlf.: (+47) 55 34 86 70
Fax: (+47) 55 34 86 75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement