Staţie meteo wireless TH 117
MANUAL DE UTILIZARE
STAŢIE METEO WIRELESS TH 117
Cod produs: 672697
Versiune 10/12
1. Introducere
Stimate client,
Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare.
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai
instrucţiunile prezentate în acest manual!
Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul include instrucţiuni importante privind punerea în
funcţiune şi operarea produsului. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul.
Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile
rezervate.
2. Conţinut colet
•
•
•
•
Staţie meteo
Senzor extern
Suport de perete pentru senzorul extern
Manual de utilizare
3. Domenii de utilizare
Staţia meteo wireless afişează diferite valori măsurate, de ex. temperatura interioară/exterioară, umiditatea
interioară/exterioară, presiunea atmosferică şi evoluţia presiunii atmosferice. Totodată staţia meteo realizează prognoze meteo
pentru următoarele 12 – 24 ore prin înregistrarea modificărilor de presiune atmosferică.
Datele măsurate de senzorul extern sunt transferate wireless spre staţia meteo.
Ora şi data pot fi setate automat folosind semnalul orar DCF. Este posibilă însă şi setarea manuală (de ex. în caz de probleme de
recepţie).
Cap. 5 prezintă toate caracteristicile şi funcţiile acestui produs.
Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru afişările, valorile măsurate sau prognozele meteo eronate şi pentru urmările
acestor erori.
Aparatul fi folosit numai în scopuri private; el nu a fost conceput pentru scopuri medicinale sau informaţii publice.
Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părţi componente, sticlă (display) şi
baterii ce pot fi sparte, respectiv înghiţite. Ţineţi departe aparatul de mâinile copiilor.
Aparatul funcţionează cu baterii.
Componentele acestei staţii meteo nu sunt jucării, ele conţin părţi din sticlă ce se pot sparge ori părţi mici ce pot fi înghiţite,
precum şi baterii. De aceea produsul nu are ce căuta în mâinile copiilor. Instalaţi staţia meteo şi componentele sale în afara razei
de acţiune a copiilor.
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole.
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi
produsul.
4. Explicaţii simboluri
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea
trebuie respectată întocmai.
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.
5. Caracteristici şi funcţii
a. Staţia meteo
•
•
•
•
Funcţionează cu 3 baterii AA
Afişarea orei/datei DCF, opţiune pentru setare manuală
Format afişare oră 12/24 h comutabil
Opţiune pentru setarea fusului orar (-12 h ...+24 h)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funcţia ceas deşteptător şi snooze
Afişarea temperaturii şi umidităţii interioare
Afişarea temperaturii şi umidităţii exterioare
Afişarea temperaturii comutabilă între grade Celsius (°C) şi grade Fahrenheit (°F)
Afişarea presiunii atmosferice (absolută şi relativă)
Afişarea grafică a evoluţiei presiunii atmosferice pentru ultimele 24 de ore
Memorie valori maxime şi minime
Semnal alarmă la depăşirea intervalului setat pentru temperatură, umiditate şi presiune atmosferică
Simboluri prognoză meteo pentru următoarele 12 – 24 ore (calculul se face pe baza înregistrării valorilor de presiune
atmosferică)
Plasare pe masă sau montare pe perete
Iluminare led pentru display
Funcţionează în spaţii interioare, uscate şi închise
b. Senzor extern
•
•
•
•
•
Funcţionează cu 2 baterii AAA
Afişarea temperaturii şi umidităţii externe pe displayul LC integrat
Transfer wireless al datelor măsurate spre staţia meteo
Funcţionează în exterior
Montare pe perete folosind suportul de perete inclus în colet
6. Instrucţiuni de siguranţă
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se
pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii!
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la
garanţie!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a
produsului. Nu deschideţi/dezmembraţi aparatul (cu excepţia operaţiilor descrise în acest manual pentru instalarea /
înlocuirea bateriilor).
Nu folosiţi produsul în spitale sau clinici. Chiar dacă senzorul extern emite semnale relativ slabe, acestea pot distorsiona
aparatele medicale. Observaţia este valabilă şi pentru alte domenii.
Aparatul poate fi folosit numai în spaţii interioare, uscate. Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, căldură
sau frig extrem, umiditate sau umezeală.
Senzorul extern este conceput pentru a fi folosit în spaţii exterioare. El nu poate funcţiona însă pe sau sub apă.
Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul include mici părţi componente, sticlă
(display) şi baterii. Ţineţi departe aparatul de mâinile copiilor.
Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase
pentru copii.
Nu folosiţi produsul decât în zone cu climă temperată, iar nu tropicală.
Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul;
în plus în aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar
mai multe ore, înainte de a-l folosi.
În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat.
Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.
7. Instrucţiuni privind bateriile şi acumulatoarele
În principiu staţia meteo şi senzorul exterior pot funcţiona şi cu acumulatoare.
Datorită tensiunii mai scăzute (acumulator = 1,2 V; baterie = 1,5 V) şi a capacităţii mai reduse a acumulatoarelor, durata
de funcţionare a aparatului este mai mică; totodată raza de acţiune poate fi mai restrânsă.
Acumulatoarele sunt mai sensibile decât bateriile la temperaturi exterioare scăzute. Dacă doriţi să folosiţi acumulatoare
recomandăm acumulatoare NiMH speciale, cu autodescărcare redusă.
De aceea vă recomandăm să folosiţi preferenţial baterii alcaline pentru a obţine o durată de funcţionare cât mai mare
pentru aparatul dvs.
Staţia meteo funcţionează cu 3 baterii tip AA, iar senzorul extern cu 2 baterii AAA.
•
•
•
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
Atunci când instalaţi bateriile în aparat, aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă.
Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă se
întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic.
2|www.germanelectronics.ro
•
•
•
•
•
•
•
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi
aceste baterii.
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie!
Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de explozie! Nu reîncărcaţi decât bateriile reîncărcabile; folosiţi
încărcătoare potrivite.
Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune
create prin curgerea bateriilor.
Schimbaţi toate bateriile deodată. Dacă amestecaţi bateriile vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna aparatului.
Folosiţi numai baterii/acumulatoare de acelaşi tip/producător.
Nu amestecaţi bateriile cu acumulatoarele. Folosiţi fie baterii, fie acumulatoare.
Pentru evacuarea ecologică a bateriilor v. cap. „Eliminarea deşeurilor”.
8. Displayul LCD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Simbol DST (Daylight Saving Time) pentru ora de vară
Simbol DCF pentru ora DCF
Ora
Simbol turn telecomunicaţie (este afişat atunci când semnalul DCF este identificat)
= funcţia ceas deşteptător este activată
Simbol
Ziua săptămânii/fus orar
Data
Umiditate interioară
Simbol HI AL şi LO AL, alarmă pentru temperatura/umiditatea interioară
Temperatura interioară
Unitate de măsură pentru temperatura interioară (comutabilă între °C/°F)
= alarmă pentru temperatură/umiditate este activată
Simbol
= pentru recepţia semnalului de la senzorul extern
Simbol
Simbol MIN/MAX (apare la afişarea valorilor minime/maxime)
Modul afişare TEMP (temperatura exterioară) şi DEW POINT (temperatura punctului de rouă)
Umiditate exterioară
3|www.germanelectronics.ro
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Afişare HI AL şi LO AL, alarmă pentru temperatura/umiditatea exterioară
Unitate de măsură pentru temperatura exterioară (comutabilă între °C/°F)
Temperatura exterioară
= alarma pentru temperatură/umiditate este activată
Simbol
Simboluri grafice pentru prognoza meteo
Simboluri săgeată pentru modificarea vremii
Simbol HI AL, alarmă pentru presiunea atmosferică
Comutare tip de presiune atmosferică (relativă, absolută)
Simbol LO AL, alarmă pentru presiunea atmosferică
Histogramă pentru afişarea istoricului presiunii atmosferice pentru ultimele 24 de ore
Presiune atmosferică
Unitate de măsură pentru presiunea atmosferică (hPa, InHg)
= alarma pentru presiunea atmosferică este activată
Simbol
9. Punerea în funcţiune
a. Instalarea bateriilor în senzorul extern
•
•
•
Deschideţi compartimentul baterii din partea posterioară a senzorului extern desfăcând şurubul capacului.
Instalaţi în compartiment 2 baterii AAA la polaritatea corectă.
Închideţi compartimentul baterii.
b. Instalarea bateriilor în staţia meteo
•
•
•
•
Deschideţi compartimentul baterii din partea posterioară a staţiei meteo şi instalaţi 3 baterii AA la polaritatea corectă.
Închideţi compartimentul baterii.
Displayul staţiei meteo luminează o perioadă scurtă de timp.
După aceea staţia meteo începe să caute senzorul extern; pe display apare SENSOR .
Căutarea senzorului durează cca. 3 minute; nu mişcaţi staţia meteo sau senzorul extern în această perioadă de timp; nu
apăsaţi nicio tastă.
După ce senzorul extern a fost găsit staţia meteo începe să caute semnalul orar DCF; sus în stânga pe display clipeşte
simbolul turn de telecomunicaţie .
Căutarea şi evaluarea semnalului orar DCF poate dura maxim 10 minute; nu mişcaţi staţia meteo în această perioadă de
timp şi nu apăsaţi nicio tastă.
Dacă după un minut staţia meteo nu recepţionează semnalul DCF se întrerupe acest proces, care este reluat după două
ore.
Dacă doriţi să activaţi manual căutarea semnalului orar DCF scoateţi bateriile din staţia meteo. Aşteptaţi cca. 10
secunde, iar apoi reinstalaţi bateriile.
c. Montarea senzorului extern
•
Montaţi suportul de perete inclus în colet folosind dibluri.
Atunci când găuriţi pereţii aveţi grijă să nu secţionaţi cabluri electrice sau conducte.
•
Pentru a putea citi displayul integrat în senzorul extern vă recomandăm să montaţi acest senzor lângă o fereastră în
partea stângă sau dreaptă.
Selectaţi locul de montare în aşa fel încât senzorul extern să nu intre în contact cu razele soarelui, căci în caz contrar
valorile măsurate vor fi falsificate. Observaţi este valabilă şi pentru situaţiile în care senzorul extern este supus direct la
precipitaţii.
Introduceţi senzorul extern în suport până ce se blochează în poziţie.
d. Plasarea, respectiv montarea staţiei meteo
•
•
Staţia meteo poate fi atârnată pe un cui, şurub sau cârlig introdus în perete folosind orificiile din partea sa posterioară.
Alternativ staţia meteo poate fi plasată pe o suprafaţă orizontală, stabilă folosind piciorul de suport rabatabil. Folosiţi o
bază de suport adecvată dacă plasaţi staţia meteo pe mobile cu suprafaţă de lemn valoroasă în scopul de a evita
zgârieturile.
10. Informaţii privind recepţia DCF
Staţia meteo este capabilă să recepţioneze şi să evalueze aşa-numitul semnal orar DCF. Este vorba
despre un semnal emis de un emiţător din Mainflingen (lângă Frankfurt am Main). Raza sa de acţiune
măsoară maxim 1500 km, în condiţii ideale de recepţie chiar 2000 km.
Semnalul DCF include printre altele ora exactă (deviaţie teoretică de 1 secundă la un milion de ani!) şi
data. Ceasurile cu receptor DCF pot recepţiona şi evalua acest semnal. Astfel nu mai este nevoie de
setarea manuală a ceasului, nici chiar la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă sau invers.
4|www.germanelectronics.ro
Prima încercare de recepţionare a semnalului orar DCF are loc întotdeauna la prima punere în funcţiune (instalarea bateriilor în
staţia meteo, v. cap. 9).
Încercările de recepţionare ale semnalului orar DCF au loc de mai multe ori pe zi. Recepţionarea semnalului orar DCF garantează
o deviaţie a timpului exact sub o secundă pentru ceasul cu cuarţ integrat.
11. Recepţionarea semnalului DCF
Dacă staţia meteo nu afişează ora şi data pe display nici după 10 minute extrageţi bateriile din aparat. Aşteptaţi 10 secunde şi
apoi reinstalaţi bateriile.
Căutarea şi evaluarea semnalului orar DCF durează cca. 10 minute; nu mişcaţi staţia meteo în această perioadă de timp
şi nu apăsaţi nicio tastă.
12. Manevrarea staţiei meteo
a. Afişarea temperaturii exterioare sau a temperaturii punctului de rouă
•
•
Apăsaţi scurt tasta SET, temperatura exterioară clipeşte.
Cu tasta „+” sau MIN/MAX puteţi alege între:
TEMP
temperatura exterioară
DEW POINT
temperatura punctului de rouă
Punctul de rouă este temperatura la care începe procesul de condens pe un obiect.
•
Apăsaţi scurt tasta SET pentru a ajunge la opţiunea selecţie afişare presiune atmosferică (v. cap. 12 b).
Pentru a ieşi din acest meniu apăsaţi scurt tasta SNOOZE/LIGHT din partea superioară a staţiei meteo (sau aşteptaţi 10
sec. fără să apăsaţi nicio tastă).
b. Afişarea presiunii atmosferice relative/absolute
•
•
•
•
Apăsaţi scurt tasta SET, temperatura exterioară clipeşte (v. cap. 12 a).
Apăsaţi din nou scurt tasta SET, presiunea atmosferică clipeşte.
Cu tasta „+” sau MIN/MAX puteţi alege între:
rel
presiune atmosferică relativă
abs
presiune atmosferică absolută
Presiunea atmosferică absolută este valoarea de presiune atmosferică măsurată în mod real. Ea depinde de altitudinea
localităţii în care vă aflaţi.
Presiunea atmosferică relativă este calculată la nivelul mării, pentru a obţine valori ce pot fi comparate. Datele de
presiune atmosferică, ca de ex. cele găsite pe internet, sunt întotdeauna oferite în această formă.
Pentru a putea afişa datele corecte presiunea atmosferică relativă poate fi corectată în modul setări, v. cap. 12 c).
Pentru a ieşi din acest meniu apăsaţi scurt tasta SNOOZE/LIGHT din partea superioară a staţiei meteo sau tasta SET
(alternativ puteţi aştepta 10 sec. fără să apăsaţi nicio tastă).
c. Activarea modului setări
În acest mod puteţi realiza diferite setări de bază. Tot aici puteţi introduce manual ora şi data dacă nu puteţi recepţiona
semnalul orar DCF.
Aveţi la dispoziţie următoarele funcţii:
• Setarea fusului orar
• Selecţie mod 12/24 h
• Setarea manuală a orei (ore/minute)
• Setarea manuală a datei (an/lună/zi)
• Selecţia unităţilor de măsură pentru temperatură (°C, °F)
• Calibrarea umidităţii interioare
• Calibrarea umidităţii exterioare
• Selecţia unităţii de măsură pentru presiunea atmosferică (hPa sau inHg)
• Calibrarea presiunii atmosferice
• Setarea pasului presiune atmosferică pentru prognoza meteo (setarea de bază 2 hPa)
• Setarea pasului presiune atmosferică pentru simbolul meteo „Furtună” (setarea de bază 4 hPa)
Pentru a intra în modul setări apăsaţi tasta SET timp de 2 sec. Staţia meteo redă un semnal acustic.
Dacă apăsaţi scurt tasta SET ajungeţi la următoarea setare.
Pentru modificarea valorii apăsaţi tasta „-„, respectiv MIN/MAX. Valoarea se modifică mai rapid dacă menţineţi tasta
respectivă apăsată.
Pentru a ieşi din modul setări apăsaţi scurt tasta SNOOZE/LIGHT (alternativ aşteptaţi 10 sec. fără să apăsaţi nicio tastă).
Procedaţi după cum urmează:
• Menţineţi apăsată tasta SET timp de 2 sec. În rândul din partea superioară a displayului clipeşte cifra pentru fusul orar.
5|www.germanelectronics.ro
•
•
Setaţi fusul orar în intervalul +12 h până la -12 h folosind tasta „+” sau MIN/MAX.
Apăsaţi scurt tasta SET; în stânga sus pe display clipeşte „24H”, respectiv „12H”.
Cu tasta „+” sau MIN/MAX puteţi comuta între modurile 24 h şi 12 h. Dacă alegeţi modul 12 h apare în stânga lângă oră
simbolul PM în a doua jumătate a zilei.
Apăsaţi scurt tasta SET; ora clipeşte.
Setaţi ora cu tasta „+” sau MIN/MAX.
Dacă modificaţi ora (ora/minute) sau data (an/lună/zi) de pe ecran dispare simbolul turn de telecomunicaţie ce indică
recepţia DCF.
Valorile setate manual pentru oră şi dată vor fi suprascrise de îndată ce staţia meteo poate recepţiona wireless
semnalul DCF. Pe display reapare simbolul turn telecomunicaţie.
Dacă doriţi să activaţi căutarea semnalului orar DCF procedaţi după cum este descris în cap. 9, b).
•
•
•
•
•
•
Apăsaţi scurt tasta SET, minutele clipesc.
Setaţi minutele cu tasta „+” sau MIN/MAX.
Apăsaţi scurt tasta SET, anul clipeşte.
Setaţi anul cu tasta „+” sau MIN/MAX.
Apăsaţi scurt tasta SET, luna clipeşte.
Setaţi luna cu tasta „+” sau MIN/MAX.
Apăsaţi scurt tasta SET, ziua clipeşte.
Setaţi ziua cu tasta „+” sau MIN/MAX.
Apăsaţi scurt tasta SET, temperatura interioară şi exterioară clipesc.
Setaţi unitatea de măsură cu tasta „+” sau MIN/MAX.
°C = grade Celsius
°F = grade Fahrenheit
Apăsaţi scurt tasta SET, umiditatea interioară clipeşte.
Dacă aveţi la dispoziţie o valoare precisă pentru umiditate corectaţi cu tasta „+” sau MIN/MAX valoarea afişată de staţia
meteo. Setaţi pe staţia meteo valoarea pentru presiune atmosferică indicată de aparatul dvs. de măsură.
Dacă apăsaţi scurt tasta ALM afişaţi pe display valoarea necalibrată. Apăsaţi din nou tasta ALM pentru a reveni la
setarea presiunii atmosferice.
•
•
•
Apăsaţi scurt tasta SET, umiditatea exterioară clipeşte.
Pentru calibrarea valorii umiditate interioară procedaţi după cum este descris mai sus.
Apăsaţi scurt tasta SET, presiunea atmosferică clipeşte.
Selectaţi unitatea de măsură cu tasta „+” sau MIN/MAX.
hPa = hectopascali
inHg = inch coloană de mercur
Apăsaţi scurt tasta SET, presiunea atmosferică clipeşte.
Setaţi presiunea atmosferică relativă cu tasta „+” sau MIN/MAX.
Dacă aţi selectat afişarea pentru presiunea atmosferică absolută (aşa cum este descris în cap. 12 b), atunci pe durata
setării staţia meteo comută automat la presiunea atmosferică relativă (pe display în stânga lângă presiunea atmosferică
apare simbolul „rel”).
Valoarea de presiune atmosferică actuală pentru localitatea dvs. o puteţi afla de ex. în internet. În general puteţi folosi
valoarea de presiune atmosferică aferentă oraşului cel mai apropiat de reşedinţa dvs. căci această valoare este valabilă
într-un perimetru de cca. 50 km.
În regiunile cu oscilaţii mai mari ale presiunii atmosferice puteţi seta o valoare mai mare. În mod normal nu va fi nevoie
să modificaţi setarea de bază.
Setaţi pasul cu tasta „+” sau MIN/MAX (2 ... 4 hPa).
Dacă de ex. aţi setat 4 hPa atunci înseamnă că presiunea atmosferică trebuie să crească sau să scadă cu 4 hPa pentru ca
staţia meteo să înregistreze o modificare şi să actualizeze simbolurile meteo afişate pe display.
•
•
Apăsaţi scurt tasta SET, pe display clipeşte pasul pentru afişarea simbolului meteo „Furtună” (setarea de bază 4 hPa).
Dacă într-un interval de timp de 3 ore presiunea atmosferică scade cu mai mult de 4 hPa atunci staţia meteo afişează
simbolul meteo „Furtună”. În regiunile cu oscilaţii mai mari ale presiunii atmosferice puteţi seta o valoare mai mare.
Setaţi valoarea dorită cu tasta „+” sau MIN/MAX (3...9 hPa).
Apăsaţi scurt tasta SET pentru a ieşi din modul setări; staţia meteo comută spre modul de afişare standard.
d. Setarea funcţiilor ceas deşteptător şi alarmă
La depăşirea unui anumit interval pentru valorile măsurate staţia meteo poate reda un semnal acustic. În plus puteţi seta şi
funcţia ceas deşteptător. Aveţi la dispoziţie următoarele setări:
Modul HI AL (alarmă la depăşirea în sens ascendent a unei valori setate)
• Setarea orei de trezire (oră/minute).
6|www.germanelectronics.ro
•
•
•
•
•
•
Umiditatea interioară
Temperatura interioară
Umiditatea exterioară
Temperatura exterioară
Temperatura punctului de rouă exterior
Presiunea atmosferică
Modul LO AL (alarmă la depăşirea în sens descendent a unei valori setate)
• Setarea orei de trezire (oră/minute).
• Umiditatea interioară
• Temperatura interioară
• Umiditatea exterioară
• Temperatura exterioară
• Temperatura punctului de rouă exterior
• Presiunea atmosferică
Procedaţi după cum urmează:
• Apăsând de mai multe ori scurt tasta ALM puteţi selecta dacă doriţi să modificaţi setările pentru alarmă HIGH (pe
display HI AL) sau pentru alarmă LOW (pe display LO AL).
- Apăsaţi 1x scurt tasta ALM - modificaţi setările pentru alarmă LOW (LO AL) (alarmă la depăşirea în sens negativ a unei
anumite valori măsurate); sus în dreapta pe display apare LO AL.
- Apăsaţi de 3x scurt tasta ALM – întreruperea setării, revenire la afişarea standard.
Pe display apare simbolul pentru tipul de alarmă activat. În zona corespunzătoare de pe display apare simbolul
•
•
•
Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta SET până ce valoarea pe care doriţi să o setaţi clipeşte.
Setaţi valoarea cu tasta „+” sau MIN/MAX. Pentru modificarea mai rapidă a valorilor menţineţi apăsată tasta respectivă.
În timp ce valoarea clipeşte apăsaţi scurt tasta ALM pentru a activa sau dezactiva alarma.
Atunci când alarma este activată în zona corespunzătoare de pe display apare simbolul
Atunci când este activată funcţia ceas deşteptător în stânga lângă oră apare simbolul
•
•
Pentru a trece la următoarea setare apăsaţi scurt tasta SET şi procedaţi după cum este descris mai sus.
După setarea ultimei valori apăsaţi tasta SET pentru a ieşi din modul setări.
Puteţi ieşi oricând din modul setări dacă apăsaţi scurt tasta SNOOZE/LIGHT sau timp de 10 sec. nu apăsaţi nicio tastă.
Exemplu: Setarea timpului de trezire, activarea sau dezactivarea funcţiei ceas deşteptător
• Apăsaţi o dată scurt tasta ALM. Sus în dreapta pe display apare HI AL.
• Apăsaţi scurt tasta SET; ora pentru ceasul deşteptător clipeşte. Setaţi ora cu tasta „+” sau MIN/MAX (menţineţi apăsată
tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor).
• Apăsaţi scurt tasta SET, minutele orei de trezire clipesc. Setaţi minutele cu tasta „+” sau MIN/MAX (menţineţi apăsată
tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a valorilor).
• Câtă vreme orele sau minutele ceasului deşteptător clipesc apăsaţi scurt tasta ALM pentru a activa această funcţie (în
stânga lângă oră apare simbolul ), respectiv dezactiva (simbolul dispare).
• Pentru a ieşi din modul setări aveţi la dispoziţie trei opţiuni:
- Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta SET până ce ecranul revine la afişarea standard.
- Apăsaţi scurt tasta SNOOZE/LIGHT.
- Timp de 10 sec. nu apăsaţi nicio tastă.
Exemplu: Activarea alarmei atunci când umiditatea interioară scade cu 30%
• Apăsaţi scurt tasta ALM. Sus în dreapta pe display apare HI AL.
• Apăsaţi din nou scurt tasta ALM. Sus în dreapta pe display apare LO AL.
Modul alarmă HI AL se foloseşte pentru activarea unei alarme atunci când valoarea măsurată este mai mare decât
valoarea setată de către utilizator.
Modul alarmă LO AL se foloseşte pentru activarea unei alarme atunci când valoarea măsurată este mai mică decât
valoarea setată de către utilizator.
•
•
•
Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta SET până ce valoarea pentru umiditatea interioară clipeşte.
Setaţi cu tasta „+” sau MIN/MAX o valoare din 30% (menţineţi apăsată tasta respectivă pentru modificarea mai rapidă a
valorilor).
Atâta vreme cât valoarea clipeşte apăsaţi scurt tasta ALM pentru a activa alarma (pe displayul staţiei meteo în zona
pentru senzorul extern în marginea din dreapta a ecranului apare simbolul ), respectiv dezactiva alarma (simbolul
dispare).
Pentru a ieşi din modul setări aveţi la dispoziţie trei opţiuni:
7|www.germanelectronics.ro
-
Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta SET până ce ecranul revine la afişarea standard.
Apăsaţi scurt tasta SNOOZE/LIGHT.
Timp de 10 sec. nu apăsaţi nicio tastă.
e. Oprirea semnalului ceas deşteptător, respectiv alarmă, modul snooze
Oprirea semnalului ceas deşteptător
După declanşarea alarmei la ora setată în stânga lângă afişarea orei pe display clipeşte simbolul .
Semnalul alarmă ceas deşteptător se opreşte automat după 120 sec. Dacă doriţi să-l opriţi mai repede apăsaţi scurt una din
tastele SET, ALM, MIN/MAX sau „+” din partea frontală a staţiei meteo.
Semnalul alarmă ceas deşteptător este declanşat şi în ziua următoare la ora setată dacă nu dezactivaţi funcţia ceas deşteptător.
Modul snooze
Semnalul alarmă ceas deşteptător poate fi oprit pentru 5 minute dacă apăsaţi scurt tasta SNOOZE/LIGHT din partea superioară a
staţiei meteo. În stânga lângă oră clipeşte simbolul
După aceea semnalul alarmă ceas deşteptător este declanşat din nou.
Modul snooze poate fi reactivat de mai multe ori consecutiv (max. de 5 ori).
Oprirea semnalului alarmă
Staţia meteo declanşează alarma (durată: cca. 120 sec.) la depăşirea în sens ascendent sau descendent a unei valori setate (de
ex. temperatura exterioară). În plus pe display clipeşte simbolul respectiv HI AL, respectiv LO AL în zona de afişare pentru
valoarea respectivă.
Pentru a opri semnalul alarmă mai repede apăsaţi scurt orice tastă doriţi. Simbolul corespunzător HI AL, respectiv LO AL
clipesc în continuare. Atunci când valoarea măsurată nu se mai înscrie în intervalul alarmă simbolurile
şi simbolul
dispar, iar alarma este reactivată.
Atenţie: semnalul acustic pentru următoarele 10 minute nu va fi declanşat încă o dată pentru aceeaşi alarmă. Acest
lucru are rolul de a împiedica alarma permanentă atunci când condiţiile meteo variază.
f. Afişarea, respectiv ştergerea valorilor max./min.
Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta MIN/MAX pentru a comuta între următoarele afişări:
• Valori maxime (MAX pe display)
• Valori minime (MIN pe display)
• Valori măsurate actual
Dacă timp de 10 sec. nu apăsaţi nicio tastă ieşiţi automat din modul de afişare pentru valorile maxime/minime.
Dacă doriţi să aflaţi momentul în care au fost înregistrate valorile maxime, respectiv minime atunci activaţi cu tasta MIN/MAX
afişarea valorilor minime şi maxime (după cum este descris mai sus).
Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta „+” pentru a selecta valoarea dorită (valoarea selectată clipeşte pe display):
• Umiditatea interioară
• Temperatura interioară
• Umiditatea exterioară
• Temperatura exterioară
• Temperatura punct de rouă exterior
• Presiunea atmosferică
În partea de sus a displayului apar ora şi data corespunzătoare de ex. momentului în care a fost măsurată temperatura
exterioară minimă în decursul nopţii.
În timp ce valoarea minimă sau maximă clipeşte pe ecran puteţi şterge valoarea respectivă dacă menţineţi apăsată tasta SET
timp de 2 sec.
Noua valoare maximă, respectiv minimă devine actuala valoare măsurată, până la apariţia unei noi modificări.
Nu este posibil să ştergeţi simultan toate valorile maxime şi minime. Fiecare valoare trebuie ştearsă în mod individual.
Acest lucru este ceva mai complicat decât la alte staţii meteo, dar cel puţin puteţi selecta valoarea minimă sau maximă
pe care doriţi să o ştergeţi.
g. Prognoză meteo
Staţia meteo calculează o prognoză meteo pentru următoarele 12 – 24 ore pe baza evoluţiei presiunii atmosferice în ultimele
ore/zile. Calcularea prognozei meteo pe baza evoluţiei presiunii atmosferice atinge o precizie de numai 70%.
Ţineţi cont de următoarele:
- Afişarea nu indică vremea actuală ci prognoza meteo pentru următoarele 12 – 24 ore.
- Dacă pe timpul nopţii staţia meteo afişează „Însorit” înseamnă că cerul va fi înstelat.
- Calcularea prognozei meteo pe baza evoluţiei presiunii atmosferice atinge o precizie de numai 70%. De aceea vremea
poate fi complet diferită în ziua următoare. Deoarece presiunea atmosferică măsurată este valabilă numai pentru o
regiune cu un diametru de cca. 50 km, vremea se poate modifica rapid. Observaţia este valabilă în special pentru
8|www.germanelectronics.ro
-
-
-
-
-
regiunile deluroase şi muntoase. Drept urmare ţineţi cont şi de prognozele meteo oficiale atunci când vreţi de ex. să
faceţi o plimbare prin munţi.
La oscilaţii bruşte sau masive ale presiunii atmosferice simbolurile afişate sunt actualizate pentru a indica modificarea
vremii. Dacă simbolurile afişate nu se modifică atunci fie nu s-a modificat presiunea atmosferică sau modificarea a fost
atât de lentă încât staţia meteo nu a putut să o înregistreze.
Dacă apar simbolurile prognozei meteo „Soare” sau „Ploaie” afişarea nu se modifică atunci când vremea se
îmbunătăţeşte (simbol „Soare”) sau înrăutăţeşte (simbol „Ploaie”), căci simbolurile afişate indică deja ambele situaţii
extreme.
Simbolurile indică o îmbunătăţire sau înrăutăţire a vremii, ceea ce nu înseamnă însă neapărat soare sau ploaie (cum
este sugerat prin simboluri). Dacă vremea actuală este înnorată şi este afişat simbolul „Ploaie” acest lucru nu indică o
eroare a aparatului, ci faptul că presiunea atmosferică a scăzut şi se aşteaptă o înrăutăţire a vremii, ceea ce nu trebuie
neapărat să însemne ploaie.
După prima instalare a bateriilor nu ţineţi cont de prognozele meteo pentru primele 12 sau 24 de ore, căci staţia meteo
are nevoie de această perioadă de timp pentru a colecta date referitoare la presiunea atmosferică la o altitudine
constantă, astfel încât prognozele meteo să fie acurate.
Dacă mutaţi staţia meteo într-un loc aflat mult mai sus sau mult mai jos faţă de poziţia iniţială (de ex. de la parter la
etajul superior al unei case) s-ar putea ca staţia meteo să interpreteze acest lucru drept modificare a vremii.
h. Afişarea tendinţei meteo
Dacă între simbolurile pentru prognoza meteo apar săgeţi acestea indică tendinţa vremii.
Exemple
Înrăutăţirea vremii
Îmbunătăţirea vremii
Dacă vremea rămâne constantă atunci ambele simboluri indică aceeaşi vreme şi nu există săgeţi.
În setarea de bază presiunea atmosferică trebuie să urce sau să scadă cu 2 hPa pentru ca staţia meteo să înregistreze acest lucru
drept modificare a vremii.
Această valoare poate fi modificată între 2 hPa şi 4 hPa (v. cap. 12 c). În regiunile cu oscilaţii mari ale presiunii atmosferice puteţi
seta o valoare mai mare.
i. Atenţionare de vreme rea
Dacă în decurs de trei ore presiunea atmosferică scade cu o anumită valoare atunci staţia meteo afişează simbolul meteo
„Furtună”.
În setarea de bază a staţiei meteo presiunea atmosferică trebuie să scadă cu 4 hPa.
Aşa cum este descris în cap. 12 c) această valoare poate fi setată între 3 hPa şi 9 hPa. În regiunile cu oscilaţii mari ale presiunii
atmosferice, respectiv cu diferenţe mari de presiune atmosferică puteţi seta o valoare mai mare.
j. Afişare tip histogramă pentru istoricul presiunii atmosferice
În partea de jos a displayului LC al staţiei meteo apare o histogramă pentru evoluţia presiunii atmosferice în ultimele 24 de ore.
După instalarea bateriilor în staţia meteo nu există încă date măsurate pentru ultimele 24 de ore şi de aceea toate
coloanele histogramei au aceeaşi înălţime.
k. Activarea iluminării displayului
Apăsaţi scurt tasta SNOOZE/LIGHT pentru a activa iluminarea displayului. Displayul se stinge automat după câteva secunde.
13. Înlocuirea bateriilor
a. Staţia meteo
Bateriile trebuie înlocuite dacă contrastul displayului este foarte slab sau dacă afişarea dispare atunci când iluminarea ecranului
este activată. După înlocuirea bateriilor se pierd toate datele măsurate. Pentru înlocuirea bateriilor citiţi cap. 9, b.
b. Senzor extern
Deoarece senzorul extern funcţionează cu un cod de siguranţă (ce permite funcţionarea mai multor staţii meteo de acest tip
aşezate una lângă alta) procedaţi după cum urmează pentru a înlocui bateriile:
•
•
Scoateţi bateriile descărcate din senzorul extern şi instalaţi alte baterii noi.
Scoateţi bateriile din staţia meteo.
9|www.germanelectronics.ro
•
•
Aşteptaţi cca. 10 secunde până ce se stinge displayul staţiei meteo.
Reinstalaţi bateriile în staţia meteo.
În cadrul acestui proces se pierd toate datele stocate în staţia meteo şi de aceea trebuie reprogramate.
Dacă nu scoateţi şi reinstalaţi bateriile în staţia meteo aceasta nu va mai putea identifica senzorul extern, căci acesta va
funcţiona cu un alt cod de siguranţă după înlocuirea bateriilor.
14. Soluţionarea problemelor
Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur în
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni.
Câteva informaţii legate de felul în care puteţi soluţiona aceste posibile probleme.
Fără recepţia semnalelor de la senzorul extern
- Distanţa dintre staţia meteo şi senzorul extern este prea mare. Modificaţi poziţia staţiei meteo sau a senzorului extern.
- Obiectele, respectiv materialele cu efect de ecranare (ferestre cu strat metalic de izolare, beton armat etc.) împiedică
recepţia wireless. Staţia meteo este prea aproape de alte aparate electronice (televizoare, computere). Modificaţi
poziţia staţiei meteo sau a senzorului extern.
- Bateriile din senzorul extern sunt slabe sau descărcate. Instalaţi baterii noi în senzorul extern. V. cap. 13.
- Codul de securitate nu este identic pentru senzorul extern şi staţia meteo. Scoateţi bateriile din staţia meteo şi din
senzorul extern şi procedaţi după cum este descris în cap. 9 a) şi b).
- Temperaturi exterioare extrem de scăzute (sub -20 °C) care diminuează randamentul bateriilor, în special al
acumulatoarelor.
- Semnalul emis de senzorul extern este distorsionat de un alt emiţător care lucrează pe aceeaşi frecvenţă sau pe o
frecvenţă învecinată. O soluţie ar fi diminuarea distanţei dintre staţia meteo şi senzorul extern.
Fără recepţie DCF
- Senzorul extern este montat în apropierea altor aparate electronice, cabluri electrice sau obiecte metalice.
Recepţionarea semnalului orar DCF este împiedicată şi de clădirile cu structură din beton armat, ferestrele cu strat de
izolare metalic sau instalarea în pivniţe.
- Recepţia DCF este optimă pe timpul nopţii, căci acum există cele mai puţin distorsiuni cauzate de aparate electronice
(de ex. TV şi PC oprite). Aşteptaţi până în ziua următoare, când staţia meteo ar trebui să afişeze ora şi data DCF.
15. Raza de acţiune
Raza de acţiune pentru transferul semnalelor wireless între senzorul extern şi staţia meteo este de max. 100 m în condiţii optime.
Valorile pentru raza de acţiune sunt denumite “rază de acţiune în câmp liber”.
Aceste condiţii ideale (staţie şi senzor extern pe un câmp plat, neted fără copaci, clădiri etc.) nu sunt întâlnite niciodată
în realitate.
În mod normal staţia meteo este plasată în casă, iar senzorul extern afară lângă sau pe un garaj ori şopron auto.
Deoarece condiţiile locale sunt diferite pentru fiecare poziţie de plasare nu pot exista garanţii pentru o anumită rază de
acţiune.
În mod normal funcţionarea se face fără probleme într-o locuinţă.
Dacă staţia meteo nu recepţionează date de la senzorul extern (deşi bateriile sunt noi) micşoraţi distanţa dintre
senzorul extern şi staţie sau modificaţi poziţia senzorului.
Raza de acţiune poate fi considerabil diminuată de:
- pereţi, tavan din oţel armat
- ferestre izolate/acoperite, ferestre din aluminiu etc.
- maşini
- copaci, tufe, pământ, stânci
- apropierea de obiecte metalice/conducătoare (de ex. radiatoare)
- apropierea de corpul uman
- distorsiuni de bandă largă, de ex. în regiunile locuite (telefoane DECT, telefoane mobile, căşti radio, boxe radio, alte
staţii meteo radio, sisteme babyphone etc.)
- apropierea de motoare electrice, transformatoare, blocuri de alimentare de la reţea,
- apropierea de prize, cabluri de alimentare
- apropierea de computere prost ecranate sau alte aparate electrice
16. Declaraţia de conformitate (DOC)
Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerinţele şi directivele relevante ale
legii 1999/5/EG.
Declaraţia de conformitate pentru acest produs o puteţi găsi la www.germanelectronics.ro
10 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o
17. Întreţinere şi curăţare
Produsul nu are nevoie de operaţii de întreţinere, de aceea nu deschideţi niciodată carcasa aparatului (cu excepţia operaţiilor
descrise în acest manual privind instalarea şi schimbarea bateriilor). Reparaţiile pot fi efectuate numai de către specialişti.
Suprafaţa exterioară a aparatului se curăţă cu o lavetă moale, uscată şi curată.
Nu apăsaţi cu forţă pe displayul aparatului căci se poate zgâria sau defecta.
Praful de pe carcasă poate fi îndepărtat cu ajutorul unei pensule moi, uscate, cu fire lungi şi a unui aspirator.
Senzorul extern poate fi curăţat cu o cârpă moale, uşor umezită în apă călduţă.
Nu folosiţi mijloace agresive de curăţare, soluţii pe bază de alcool sau alte soluţii chimice, căci acestea pot dăuna
carcasei aparatului (decolorare) sau chiar funcţionării corecte.
18. Eliminarea deşeurilor
Reguli generale
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare.
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.
Baterii/baterii reîncărcabile
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile
reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică
faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice
pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea
dumneavoastră.
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător!
19. Date tehnice
a. Staţia meteo
Alimentare:
Durată de viaţă baterii:
Interval măsurători temperatură:
Rezoluţie:
Precizie:
Interval măsurători umiditate:
Rezoluţie:
Precizie:
Dimensiuni:
Greutate:
b. Senzor extern
Alimentare:
Durată de viaţă baterii:
Frecvenţă de emisie:
Raza de acţiune:
Interval transmisie date:
Grad de protecţie:
Interval măsurători temperatură:
Rezoluţie:
Precizie:
Interval măsurători umiditate:
Rezoluţie:
Precizie:
Interval măsurători presiune atm:
Rezoluţie:
Precizie:
Dimensiuni:
Greutate:
3 baterii AA
cca. 1 an
0 °C până la +60 °C
0,1 °C
+/-1 °C
1 – 99% umiditate relativă
1%
+/-5%
100 x 186 x 31 mm (l x Î x A)
251 g (fără baterii)
2 baterii AAA
cca. 1 an
433 MHz
max. 100 m (în câmp liber, v. cap. 15)
la fiecare 48 sec.
IPX4
-40 °C până la +65 °C
0,1 °C
+/-1 °C
20 – 95% umiditate relativă
1%
+/-5%
919 – 1080 hPa
0,1 hPa
+/-1,5 hPa
61 x 84 x 22 mm (l x Î x A, fără suport de perete)
62 g (fără suport de perete/baterii)
11 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Producător:
Proprietar licenţă:
Adresă:
Conrad Electronic SE
Conrad Electronic SE
str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania
Declarăm pe propria răspundere că produsul:
Tip echipament:
STAŢIE METEO WIRELESS TH 117
Model transmiţător:
WH2
Model receptor:
WH1170
Cod:
672697
respectă următoarele norme sau documente:
Directiva R&TTE 1999/5/EC
EN 300 220-2: V2.3.1;
EN 301 489-1: V1.8.1;
EN 301 489-3: V1.4.1;
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010;
EN 50371: 2002;
Directiva RoHS 2002/95/EC
Simbol CE pe produs
Hirschau, 31 iulie 2012
Loc şi dată
Producător/Nume şi semnătură
reprezentant autorizat
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D92240 Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o
înştiinţare prealabilă.
© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română)
Toate drepturile rezervate
12 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement