ma-TKS16-multilang
1
Installation
Installasjon
Asennus
Installation
Installation
Installation
Установка
Instalação
Installazione
Installatie
Instalación
2
SE
NO
FI
GB
FR
DE
RU
PL
TKS16
Termostat för rums-/golvvärme
230VAC 16A
3
4
C
NC
NO
> t°C
TKS16
Huone-/
lattialämmitystermostaatti,
230VAC 16A
TKS16
Termostato per riscaldamento
ambiente/pavimento 230VAC
16A
LOAD
TKS16
Thermostat for room/floor
heating 230VAC 16A
6
BRUKSANVISNING
SE
L
N
1.0 / 2.5mm² 230 VAC
TKS16
Termostato para calefacción
convencional/de suelo 230VCA
16A
TKS16
Thermostat für Raum-/
Fußbodenheizungen 230VAC
16A
ma-TKS16-1-ml 09-07-10 ME
5
TKS16
Thermostaat voor kamer-/
vloerverwarming 230VAC 16A
TKS16
Thermostat “Dual sensor”
230Vac 16A
A/B
80mm
TKS16
ES
TKS16
Termostat do ogrzewania
pokojowego/podłogowego
230VAC 16A
4 2o 2 7 6 5
39mm
NL
TKS16
Термостат для управления
обогревательными
приборами 230В,16А
TKS16
Termostat for rom-/gulvvarme
230VAC 16A
60mm
IT
TKS16
Termostat för rums-/golvvärme 230VAC 16A
LED INDIKERING
BESKRIVNING
•
Elektronisk termostat med sparsänkningsläge för elektriska
värmesystem.
•
Sparsänkning via extern klocka, utrustad med en
funktionsväljare för att välja komfort, sänkning eller
klockstyrning.
•
- Värmeindikering
Grön:
- Sparsänkning via extern klocka
Orange:
- Värme vid sparsänkning via extern klocka
Grön blinkning:
- 0.5 sekund intervall
Möjlighet att reglera antingen golv- eller rumstemperaturen,
eller kombinerat (i detta fall används den externa givaren som
temperaturbegränsare)
•
On/Off brytare.
•
Reläutgång 16A, 230VAC.
TEKNISKA DATA
Röd:
-1 sekund intervall
=> Fel på Intern & extern
givare
=> Fel på Intern givare
-2 sekunder intervall
=> Fel på extern givare
RTS01 Extern givare 10K
(tillbehör)
KONFIGURATIONSBRYTARE
On
Off
Temperaturnoggrannhet
±0.1 °C Arbetstemperatur
0 °C - 50 °C
Inställbart
temperaturområde
5 °C – 30 °C
Temperaturbegränsning
extern givare
10 °C – 40 °C
Regleregenskaper
P-band 10min och 2K eller on/off
reglering med fast kopplingsdifferens
0.5K
Elektrisk skyddsklass
Klass II - IP30
Spänningsmatning
230VAC +/- 10 %
Max. brytström
16A resistiv last (AC1), 230VAC
Extern givare
NTC (10K Ohms) (RTS01)
Mjukvaruversion
V 1.4x
}
Min/Max- begränsning
Kalibrering
Reglering brytare 2:
Givarfunktion brytare 3&4:
On/off reglering
Proportionell reglering
- Reglering med intern rumsgivare
1
LED Indikering
- Reglering med extern givare
Inställning av
begränsning för extern givare
Sparsänkning
4K via extern
klocka
Normaldrift
(komfort)
Sparsänkning
fast 4K
- Reglering med intern rumsgivare
och min.begränsning av extern
givare
Max 25oC
15 min
Min 15oC
=23 C
o
3
On/Off brytare
2
20
3
4
15oC
15oC
20oC
20
- Reglering med intern rumsgivare
och max.begränsning av ext. givare
1
2
20
Inställning av
rumstemperatur
25
25oC
10oC
25oC
Konfigurationsbrytare
Skruvanslutning för
Spänningsmatning och last
20oC
10oC
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
o
Min 15
15°C
Min
C
Skruvanslutning för extern givare
och sparsänkning via extern klocka
Max 25°C
Max
25oC
BRUKERVEILEDNING
NO
TKS16
•
Termostat for rom-/gulvvarme 230VAC 16A
LED INDIKERING
BESKRIVELSE
•
Elektronisk termostat med sparesenkning for elektriske
varmesystemer.
Pilot wire (ekstern klokke) for sparesenkning, utrustet med
en funksjonsvelger for å velge komfort, senkning eller
klokkestyring.
•
Mulighet for å regulere enten gulv- eller romtemperaturen,
eller kombinert (i så fall brukes den eksterne føleren som
temperaturbegrenser)
•
On/Off bryter .
•
Releeutgang 16A, 230VAC.
TEKNISK DATA
Rød:
- Varmeindikering
Grønn:
- Sparesenkning via ekstern klokke (pilot wire)
Orange:
- Varme med sparsenkning via ekstern klokke (pilot
wire)
Grønn blinking:
- 0.5 sekunds intervall => Feil på Intern &
ekstern føler
-1 sekunds intervall=> Feil på Intern føler
-2 sekunds intervall
=> Feil på extern føler
Temperaturnøyaktighet
±0.1 °C
Arbeidstemperatur
0 °C - 50 °C
Instillbart
temperaturområde
5 °C – 30 °C
Temperaturbegrensning
ekstern føler
10 °C – 40 °C
Reguleringsegenskaper
P-band 10min och 2K eller on/off
regulering med fast koblingsdifferanse
0.5K
RTS01 Ekstern føler 10K
(tilbehør)
KONFIGURATIONSBRYTARE
On
Off
Elektrisk beskyttelseklasse
Class II - IP30
Spenningsmåling
230VAC +/- 10 %
Max. bryterstrøm
16A resistiv last (AC1), 230VAC
Ekstern føler
NTC (10K Ohms)
Software versjon
V 1.4x
}
Regulering posisjon 2:
On/off regulering Proporsjonell regulering
Følerfunksjon posisjon 3&4:
- Regulering med intern romføler
Instilling av
begrensning for ekstern føler
Kalibrering
LED Indikator
Sparesenkning
4K via ekstern
Min/Max begrensning
1
1
2
2
20
klokke
20
Normaldrift
- Regulering med ekstern føler
(komfort)
Sparesenkning
- Regulering med intern romføler og min.begrensning av ekstern føler
Max 25oC
15 min
Min 15oC
fast 4K
=23oC
On/Off bryter
- Regulering med intern romføler og
max.begrensning av ekst. føler
3
3
25
Konfigurationsbryter
Skru tilkobling for
spenningsmåling og last
15oC
4
20oC
15oC
20oC
10 C
o
20
Instilling av
romtemperatur
25oC
10oC
25oC
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
Min 15°C
Min
15oC
Skru tilkobling for ekstern føler
og pilot wire (ekstern klokke)
Max 25°C
Max
25oC
KÄYTTÖOHJE
TKS16
•
Huone-/lattialämmitystermostaatti, 230V~, 16A
LED-MERKKIVALO
TILOJEN KUVAUS
FI
•
•
TEKNISET TIEDOT
Elektroninen termostaatti lämpötilan yöpudotuksella sähköläm
mitysjärjestelmiin
Punainen:
- Lämmityksen merkkivalo
Vihreä:
- lämpötilan pudotus ulkoisella kellolla (ohjausjohdin)
Lämpötilan
mittaustarkkuus
±0,1 °C (tai 0,2 °F)
Lämpötilan säästöpudotus ulkoisella kellolla (ohjausjohdin),
varustettu kytkimellä, jolla valitaan mukavuus-, säästö- tai
kellotila.
Oranssi:
- Lämmitys lämpötilan pudotuksen aikana kellolla
(ohjausjohdin)
Käyttölämpötila
0 °C – 50 °C (tai 32 °F – 122 °F)
Lämpötilan asetusalue
5 °C – 30 °C (tai 41 °F – 86 °F)
Lattialämmön rajoitusalue
10 °C – 40 °C (tai 50 °F – 104 °F)
Säätöominaisuudet
Suhteellinen kaista 10 min/2K tai
Mahdollisuus säätää joko lattia- tai huonelämpötilaa, tai
molempia yhdessä (tässä tapauksessa lattia-anturia käytetään
lämpötilan rajoittimena)
•
Päällä/pois-kytkin
•
Rele 16A, 230V~.
Vihreä vilkkuva: – 0,5 s välein
=> Sisäisen ja ulkoisen
anturin viat
=> Sisäisen anturin vika
– 1 s välein
– 2 s välein
=> Ulkoisen anturin vika
RTS01 Lisävarusteena saatava
ulkoinen anturi 10K
KONFIGUROINTIKYTKIN
staattinen ero 0,5K
Sähköinen suojaus
Luokka II - IP30
Jännitelähde
230V~ +/-10 %
Kuorma
16A resistiivinen kuorma (AC1), 230V~
Lisävarusteena saatava
ulkoinen lattia-anturi
NTC (10 kohm)
Ohjelmistoversio
V 1.4x
Päällä
Pois
}
Rajoitus
Kalibrointi
Säätötila: kytkin 2:
Anturiasetus: kytkimet 3 ja 4:
Staattinen ero
Suhteellinen
- Säätö sisäisellä huoneanturilla
1
LED-merkkivalo
Tilavalitsin
Lämpötilan
pudotus (4K)
ulkoisella kellolla
Mukavuus
Lattialämmön
rajoitus.
- Säätö ulkoisella anturilla
- Säätö sisäisellä huoneanturilla ja
lattialämpötilan alaraja ulkoisella
anturilla
1
2
2
20
20
Max 25oC
15 min
Min 15oC
=23oC
Lämpötilan
pudotus (4K)
Pääkytkin.
3
4
15oC
15oC
20oC
20oC
10oC
20
- Säätö sisäisellä huoneanturilla ja
lattialämpötilan yläraja ulkoisella
anturilla
3
Huoneasetus
25oC
10oC
25
25oC
Konfigurointikytkin
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
o
Min 15
15°C
Min
C
Riviliitin jännitteensyötölle
ja kuormalle.
Riviliitin ulkoiselle anturille
ja ohjausjohtimelle.
Max 25°C
Max
25oC
USER GUIDE
TKS16
Thermostat for room/floor heating 230VAC 16A
LED INDICATOR
MODES DESCRIPTION
GB
TECHNICAL CHARACTERISTICS
•
Electronic thermostat with night reduction mode for electrical
heating systems.
Red:
- Heating indication
Green:
Savings reduction by external clock (Pilot wire), equipped with
a switch to select comfort, reduction or clock mode.
Measured temperature
precision
±0.1 °C (or 0.2 °F)
- reduction mode by clock (pilot wire)
•
Orange:
- Heating during reduction mode by clock (pilot
wire)
Operating temperature
0 °C - 50 °C (or 32 °F – 122 °F)
•
Possibility to regulate either the floor or room temperature, or
combined (in this case, the floor sensor is used as temperature
limiter)
Green blinking:
- 0.5 second cycle
=> Internal & external
sensor failures
=> Internal sensor failure
Setting temperature range
5 °C – 30 °C (or 41 °F - 86 °F)
Floor limiting temperature
range
10 °C – 40 °C (or 50 °F - 104 °F)
=> External sensor
failure
Regulation characteristics
Proportional band 10min for 2K or static
•
ON/OFF switch.
•
Relay 16A, 230VAC.
- 1 second cycle - 2 seconds cycle
differential 0.5K
RTS01 Optional external
sensor 10K
CONFIGURATION SWITCH
On
Electrical Protection
Class II - IP30
Power Supply
230VAC +/- 10 %
Output
16A resistiv last (AC1), 230VAC
Optional external Floor
sensor
NTC (10K Ohms)
Software version
V 1.4x
Off
}
Limitation
Calibration
Regulation mode:
switch 2:
Sensor setting: switch 3&4:
Static differential
Proportional
- Regulation on internal room
sensor
1
LED Indicator
Mode switch
Reduction (4K)
by ext. clock.
Comfort
Floor limit
setting.
- Regulation on external probe
2
20
Max 25oC
15 min
Min 15oC
=23oC
- Regulation internal room sensor
with lower limit floor on ext. probe
Reduction (4K)
3
Main switch.
3
4
15oC
15oC
20oC
20
- Regulation on internal room
sensor with upper limit floor on
ext. probe
1
2
20
Room setting
20oC
10oC
25oC
10oC
25
25oC
Configuration
switch.
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
o
Min 15
15°C
Min
C
Screw connector for
Power supply and output.
GUIDE D’UTILISATION
VOYANT D’ETAT
Thermostat électronique équipé de sonde de sol et d’ambiance destiné au chauffage électrique.
Rouge fixe:
Thermostat en chauffe
Vert fixe:
Indication d’ordre d’abaissement (-4 °C)
•
Fil pilote externe pour un abaissement de – 4 °C.
Orange fixe:
Thermostat en chauffe pendant un abaissement.
3 modes de fonctionnement => Horloge - Confort - Eco
Vert clignotant: - Flash de 0.5 seconde
•
Régulation sur sonde interne, externe ou les deux combinées. Dans ce cas là la sonde de sol (externe) est généralement utilisée en limitation de température de la dalle.
•
Thermostat “Dual sensor” 230Vac 16A
Max 25°C
Max
25oC
VOYANT D’ETAT
FONCTION et DESCRIPTION
FR
TKS16
Screw connector for external
sensor and pilote wire.
•
Interrupteur ON/OFF.
•
Relais 16A, 230 Vac.
- Flash de 1 seconde
- Flash de 2 secondes
Précision de mesure
±0.1 °C
Température de
0 °C - 50 °C
fonctionnement
=> Défaut sur les deux
sondes.
=> Défaut sur sonde
interne.
=> Défaut sur sonde
externe.
IPlage de réglage de la
5 °C – 30 °C
température d’ambiance.
Plage de réglage de la
10 °C – 40 °C
température de limitation dalle.
RTS01 Sonde externe
en option 10K
INTERRUPTEURS DE CONFIGURATION
On
Caractéristique des
Bande proportionnelle de 2K pour un cycle
différentes régulations.
de 10 minutes ou hystérésis de 0.5K
Protection
Class II - IP30
Alimentation
230Vac +/- 10 %
Sortie
Relais 230 Vac, 16A max.
Sonde Externe en option
CTN (10K Ohms) 3m ,RTS01
Version Programme
V 1.4x
Off
}
Voyant d’état
Type de régulation 2:
Hystérésis
Bande proportionnelle
Sonde de régulation 3&4:
- Régulation sur sonde interne.
Température de
limitation (sonde sol)
- Régulation sur sonde externe.
- Régulation sur sonde interne avec
sonde externe en limitation basse.
Marche/arrêt.
Limitation
Calibration
1
1
2
2
20
20
Max 25oC
15 min
Min 15oC
=23oC
3
3
4
15oC
15oC
20oC
20
- Régulation sur sonde interne avec
sonde externe en limitation haute.
Sélecteur de
mode.
Mode
économie
par minuteur
déporté
Mode normal
(confort)
Mode
économie
fixe 4K
Température de
confort.
Interrupteurs de
configuration.
25
10 C
25oC
10oC
25oC
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
Bornier d’alimentation
et de sortie.
Bornier de sonde
externe et fil pilote.
20oC
o
o
Min 15
15°C
Min
C
Max 25°C
Max
25oC
BETRIEBSANLEITUNG
TKS16
TECHNISCHE DATEN
Elektronischer Thermostat mit Nachtabsenkungsmodus für
elektrische Heizungssysteme
Rot:
- Heizanzeige
Grün:
•
Sparabsenkung über externe Uhr (Messleitung) mit
Schalterwahl für Komfort, Absenkung oder Zeituhrschaltung.
Gemessene
Temperaturgenauigkeit
± 0,1 °C (oder 0,2 °F)
- Absenkungsmodus über Uhr (Messleitung)
Orange:
- Heizen beim Absenkungsmodus über Uhr
(Messleitung)
Betriebstemperatur
0 °C - 50 °C (oder 32 °F – 122 °F)
•
Wahl der Regelmöglichkeit zwischen Fußboden- oder
Raumtemperatur oder in Kombination (hierbei fungiert der
Fußbodensensor als Temperaturbegrenzer).
Grün blinkend:
- alle 0,5 Sekunden
Einstell-Temperaturbereich
5 °C – 30 °C (oder 41 °F - 86 °F)
Grenztemperaturbereich
Fußboden
10 °C – 40 °C (oder 50 °F - 104 °F)
Regelcharakteristik
Proportionalband 10 min für 2K oder
•
Thermostat für Raum-/Fußbodenheizungen 230V~ 16A
LED ANZEIGE
BETRIEBSMÖGLICHKEITEN
DE
•
EIN/AUS Schalter
•
Relais 16A
=> Interner & externer
Sensorausfall
=> Interner
Sensorausfall
=> Externer
Sensorausfall
- alle 1,0 Sekunden
- alle 2 Sekunden
statisches Differential 0,5K
RTS01 Optionaler externer
Sensor 10K
KONFIGURATIONSSCHALTER
Ein
Elektrischer Schutz
Klasse II - IP30
Stromversorgung
230VAC~ +/- 10 %
Leistung
16A Widerstandslast (AC1), 230V~
Optionaler externer
Fußbodensensor
NTC (10 KOhm)
Softwareversion
V 1.4x
Aus
}
Begrenzung
Kalibrierung
1
Regelmodus: Schalter 2:
Statisch differential
Proportional
Sensoreinstellung: Schalter 3&4:
- Regelung am internen Innenfühler
- Regelung an externer Sonde
LED Anzeige
Betriebsschalter
Absenkung (4K)
über ext. Uhr
Komfort
Einstellung der
Grenzwerte am
Fußboden
- Regelung interner Innenfühler mit
unterem Grenzwert am Boden an
ext. Sonde
20
Max 25oC
15 min
Min 15oC
=23oC
Absenkung (4K)
3
Hauptschalter
2
3
4
15oC
15oC
20oC
20
- Regelung interner Innenfühler mit
oberem Grenzwert am Boden an
ext. Sonde
1
2
20
10 C
25
Raumeinstellung
20oC
o
25oC
10oC
25oC
Konfigurationsschalter
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
o
Min 15
15°C
Min
C
Schraubanschluss für externen
Sensor und Messleitung
Schraubanschluss für
Stromversorgung und Ausgang
Max 25°C
Max
25oC
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
TKS16
•
Термостат для управления обогревательными приборами
230В, 16A
ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ
ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ
RU
•
•
Электронный термостат для управления системами
электрообогрева с функцией ночного снижения
температуры.
Режим энергосбережения с использованием внешнего
таймера.
Штатный сенсор комнатной температуры, возможно
использование внешнего сенсора.
•
Кнопка включения ON/OFF.
•
Реле 16A .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Красный:
- обогрев включен
Зеленый:
- режим снижения температуры через таймер
температуры
Оранжевый:
- включен обогрев в режиме сниженной
температуры
Рабочий диапазон температур
0 °C - 50 °C (или 32 °F – 122 °F)
Диапазон установки
5 °C – 30 °C (или 41 °F - 86 °F)
Диапазон предельной
10 °C – 40 °C (или 50 °F - 104 °F)
Мигающий
зеленый:
Точность измерения
=> отказ внешнего и
внутреннего сенсоров
=> отказ внешнего
сенсора
=> отказ внутреннего
сенсора
- c частотой 0,5
импульса/cек
- c частотой 1
импульс/cек
- c частотой 2
импульса/cек
±0.1 °C (или 0.2 °F)
температуры пола
Режимы регулировки
Пропорциональное управление
(10мин/2K) или режим фиксированной
температуры с допуском 0,5К
RTS01 Дополнительный
внешний температурный
сенсор 10К
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ
}
Установка сенсоров:
положение 3 и 4:
Индикаторы LED
- Управление по сенсору
комнатной температуры
Значение предельной
температуры пола.
Переключатель
режимов
Режим
энергосбережения
(4К) через внешний
таймер
Режим «комфорт»
Режим
энергосбережения
(4К)
- Управление по внешнему
сенсору
резистивная 16A, 230В
Дополнительный внешний
NTC (10K Ом)
- Управление по сенсору
комнатной температуры с
внешним сенсором в качестве
ограничителя максимальной
температуры пола
Termostat do ogrzewania pomieszczeniowego/podłogowego
230VAC 16A
1
1
2
2
20
20
Max 25oC
15 min
Min 15oC
=23oC
3
4
Значение
комнатной
температуры.
15oC
Клеммник для
подключения питания и
нагрузки.
25oC
10oC
25
25oC
Termostat elektroniczny z trybem redukcji nocnej dla
elektrycznych systemów grzewczych.
•
Redukcja dla oszczędności za pomocą zegara zewnętrznego
(przewód kontrolny) z przełącznikiem do wyboru opcji
komfortowej, redukcyjnej lub zegarowej.
Możliwość regulacji temperatury podłogi lub pomieszczenia,
albo obu parametrów (wówczas czujnik podłogowy służy jako
ogranicznik temperatury).
•
Przełącznik ON/OFF
•
Przekaźnik 16A
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
o
Min 15
15°C
Min
C
Max 25°C
Max
25oC
DIODA
•
20oC
10oC
Клеммник для подключения
внешнего сенсора и пилотного
провода.
OPISY TRYBÓW
•
15oC
20oC
Переключатель
функций.
PL
TKS16
Ограничения
Калибровка
3
Главный
выключатель.
V 1.4x
обеспечения
20
- Управление по сенсору
комнатной температуры с
внешним сенсором в качестве
ограничителя минимальной
температуры пола
INSTRUKCJA OBSŁUGI
230В +/- 10 %
Допустимая нагрузка
Версия программного
Off
Постоянная темп-ра.
Пропорциональный.
Класс II - IP30
Питание
сенсор
On
Режим управления:
положение 2:
Класс защиты
PARAMETRY TECHNICZNE
Czerwony: - odczyt ogrzewania
Zielony:
- tryb redukcji za pomocą zegara (przewód
kontrolny)
Pomarańczowy:
- ogrzewanie w trybie redukcji za pomocą zegara
(przewód kontrolny)
Zielony pulsujący: - cykl 0,5-sekundowy
Dokładność mierzonej
=> Błędy czujnika
wewnętrznego i
zewnętrznego
=> Błąd czujnika
wewnętrznego
=> Błąd czujnika
zewnętrznego
- cykl 1-sekundowy - cykl 2-sekundowy
RTS01 Dodatkowy czujnik
zewnętrzny 10K
±0,1 °C (lub 0,2 °F)
temperatury
Temperatura robocza
0 °C - 50 °C (lub 32 °F – 122 °F)
Zakres nastawczy temperatury
5 °C – 30 °C (lub 41 °F - 86 °F)
Dolny zakres temperatury
10 °C – 40 °C (lub 50 °F - 104 °F)
podłogowej
Właściwości nastawcze
Pasmo proporcjonalne 10 min. dla 2K lub
statyczne różnicowe 0,5K
PRZEŁĄCZNIK KONFIGURACYJNY
Ochrona elektryczna
Klasa II - IP30
Zasilanie
230VAC +/- 10 %
Wyjście
Obciążenie oporowe 16A (AC1), 230VAC
Dodatkowy zewnętrzny czujnik
NTC (10K omów)
podłogowy
Wersja oprogramowania
ON
OFF
}
Tryb regulacji:
przełącznik 2:
Ustawienia czujnika:
przełącznik 3 i 4:
Statyczne różnicowoProporcjonalne
- Regulacja na wewnętrznym
czujniku pomieszczeniowym
Ustawienie limitu
czujnika podłogowego.
Przełącznik
trybu pracy
Redukcja (4K)
za pomocą
zegara zewn.
Komfort
1
Przełącznik
konfiguracyjny.
Złączka śrubowa do
zasilania i wyjścia.
20
Max 25oC
Min 15oC
=23oC
3
4
15oC
15oC
20oC
Złączka śrubowa czujnika
zewnętrznego i przewodu
kontrolnego.
25
20oC
10 C
o
20
Ustawienia dla
pomieszczenia.
- Regulacja wewnętrznym
czujnikiem pomieszczeniowym z
wyższym limitem na próbnikach
zewn.
2
15 min
3
Wyłącznik
główny.
1
2
20
Redukcja (4K)
- Regulacja na próbniku
zewnętrznym
- Regulacja wewnętrznym
czujnikiem pomieszczeniowym z
niższym limitem na próbnikach
zewn.
Ograniczenie
Kalibracja
Dioda
V 1.4x
25oC
10oC
25oC
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
o
Min 15
15°C
Min
C
Max 25°C
Max
25oC
GUIDA ALL’USO
LED
DESCRIZIONE DEI MODI DI
FUNZIONAMENTO
IT
TKS16
Rosso:
- Riscaldamento
Verde:
Termostato elettronico con riduzione della temperatura
notturna per impianti di riscaldamento elettrici.
- riduzione della temperatura con orologio (filo
pilota)
Arancione:
Modalità risparmio con riduzione della temperatura con
orologio esterno (filo pilota) dotato di interruttore per
selezionare il modo di funzionamento con temperatura
comfort, riduzione di temperatura o con orologio.
- Riscaldamento durante riduzione della
temperatura con orologio (filo pilota)
Verde,
lampeggiante:
Termostato per riscaldamento ambiente/pavimento 230VAC 16A
•
•
•
RTS01 Sensore esterno
opzionale 10K
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possibilità di regolare la temperatura del pavimento o la
temperatura ambiente, o entrambe (in questo caso, il sensore
a pavimento è utilizzato come limitatore di temperatura)
•
Interruttore ON/OFF.
•
Relè 16A .
- ciclo di 0,5 secondi
Precisione della temperatura
- ciclo di 2 secondi
Temperatura di esercizio
0 °C - 50 °C
Intervallo di regolazione della
5 °C - 30 °C
temperatura
=> Guasti al sensore
interno ed esterno
=> Guasto al sensore
interno
=> Guasto al sensore
esterno
- ciclo di 1 secondo ±0,1 °C
rilevata
Intervallo di regolazione della
10 °C - 40 °C
temperatura limite a pavimento
Caratteristiche di regolazione
Banda proporzionale di 2k per 10 min o
differenziale statico di 0,5k
INTERRUTTORI DI CONFIGURAZIONE
Protezione elettrica
Classe II - IP30
Alimentazione
230VAC +/- 10 %
Uscita
Carico resistivo 16A (AC1), 230VAC
Sensore a pavimento esterno
NTC (10K Ohm)
opzionale
On
Versione software
V 1.4x
Off
}
Selettore di
modo
Riduzione della
temperatura (4K)
con orologio
esterno.
Modo di regolazione:
interruttore 2:
Regolazione del sensore:
interruttore 3&4:
Differenziale statico
Proporzionale
- Regolazione sul sensore interno
LED
Regolazione temperatura
limite a pavimento
- Regolazione sulla sonda esterna
Comfort
- Regolazione sul sensore interno
con sonda esterna al limite inferiore
a pavimento
Interruttore
principale.
1
1
2
2
20
20
Max 25oC
15 min
Min 15oC
=23oC
3
3
15oC
4
15oC
20oC
Regolazione
interna
20oC
10 C
o
20
- Regolazione sul sensore interno
con sonda esterna al limite
superiore a pavimento
Riduzione della
temperatura
(4K)
Limitazione
Calibrazione
25oC
10oC
25
25oC
Interruttori di
configurazione.
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
o
Min 15
15°C
Min
C
Connettore a vite per sensore
esterno e filo pilota.
Connettore a vite di
alimentazione ed uscita.
Max 25°C
Max
25oC
GEBRUIKERSHANDLEIDING
TKS16
•
Thermostaat voor kamer-/vloerverwarming 230VAC 16A
LED-INDICATOR
MODUSBESCHRIJVING
NL
•
Elektronische thermostaat met nachtreductiemodus voor
elektrische verwarmingssystemen.
Besparingen door externe klok (stuurstroomdraad), uitgerust
met een schakelaar voor selectie van comfort-, reductie- of
klokmodus.
•
Mogelijkheid om de vloer- of kamertemperatuur of
gecombineerd te regelen (in dit geval wordt de vloersensor als
temperatuurbegrenzer gebruikt)
•
Schakelaar AAN/UIT.
•
Relais 16A.
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Rood:
- Indicatie verwarming
Groen:
- reductiemodus door klok (stuurstroomdraad)
Oranje:
- Verwarming tijdens reductiemodus door klok
(stuurstroomdraad)
Groen,
knipperend:
- cyclus van 0,5 seconde => Storingen interne &
externe sensor
- cyclus van 1 seconde => Storing interne
sensor
- cyclus van 2 seconden => Storing externe
sensor
Gemeten temperatuurprecisie
±0,1 °C (of 0,2 °F)
Bedrijfstemperatuur
0 °C - 50 °C (of 32 °F – 122 °F)
Temperatuurbereik instelling
5 °C – 30 °C (of 41 °F - 86 °F)
Temperatuurbereik
vloerbegrenzing
10 °C – 40 °C (of 50 °F - 104 °F)
Bedieningseigenschappen
Proportionele band 10 min voor 2K of
statisch verschil 0,5K
RTS01 Optionele externe
sensor 10K
CONFIGURATIESCHAKELAAR
Elektrische bescherming
Klasse II - IP30
Voeding
230VAC +/- 10 %
Output
16A resistieve belasting (AC1), 230VAC
Optionele externe
vloersensor
NTC (10K Ohm)
Softwareversie
V 1.4x
Aan
Uit
}
Kalibratie
Bedieningsmodus:
schakelaar 2:
Sensorinstelling: schakelaar 3&4:
- Bediening op interne kamersensor
Statisch verschil
Proportioneel
- Bediening op externe sonde
1
LED-indicator
1
2
2
20
Instelling
vloerbegrenzing.
Modusschakelaar
Reductie (4K)
door ext. klok.
Comfort
- Bediening interne kamersensor
met ondergrens vloer op ext. sonde
Reductie (4K)
Hoofdschakelaar
20
Max 25oC
15 min
Min 15oC
=23oC
3
3
4
15oC
15oC
20oC
20
- Bediening op interne kamersensor
met bovengrens vloer op ext.
sonde
Begrenzing
Kamerinstelling
25
25oC
10oC
25oC
Configuratieschakelaar.
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
o
Min 15
15°C
Min
C
Schroefconnector voor externe
sensor en stuurstroomdraad.
Schroefconnector voor
voeding en output.
20oC
10oC
Max 25°C
Max
25oC
GUÍA DE USO
TKS16
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Termostato electrónico con modo de reducción nocturna para
sistemas de calefacción eléctrica.
Rojo:
- Calefacción activada
Verde:
- Modo de reducción por reloj (hilo piloto)
•
Modo económico por reloj externo (hilo piloto), con selector de
modo confort, reducción o reloj.
Naranja:
- Calefacción durante el modo de reducción por
reloj (hilo piloto)
•
Posibilidad de regular la temperatura del suelo o la ambiente,
o ambas (en este caso, el sensor de suelo se utiliza como
limitador de temperatura).
Verde,
parpadea:
- Parpadeo cada 0,5 s
•
Interruptor de encendido/apagado.
•
Relé de 16A.
•
Termostato para calefacción convencional/de suelo 230VCA 16A
PILOTO LED
DESCRIPCIÓN DE MODOS
ES
- Parpadeo cada 2 s
±0,1 °C (o 0,2 °F)
Temperatura de
0 °C - 50 °C (o 32 °F – 122 °F)
funcionamiento
=> Fallo de los sensores
interno y externo
=> Fallo del sensor
interno
=> Fallo del sensor
externo
- Parpadeo cada 1 s
Precisión de medida
RTS01 Sensor externo
opcional 10K
INTERRUPTORES DE CONFIGURACIÓN
Rango de ajuste de la
5 °C – 30 °C (o 41 °F - 86 °F)
temperatura
Rango de ajuste del límite de
10 °C – 40 °C (o 50 °F - 104 °F)
temperatura en suelo
Características de la
Banda proporcional de 2K durante 10 min o
regulación
diferencial estático de 0,5K
Protección eléctrica
Clase II - IP30
Alimentación
230VCA +/- 10 %
Salida
Carga resistiva 16A (AC1), 230VCA
Sensor de suelo externo
NTC (10 Kohmios)
opcional
Encendido
Versión de software
Apagado
}
Modo de regulación:
interruptor 2:
Ajuste del sensor:
interruptores 3 y 4:
Diferencial estático
Proporcional
- Regulación por sensor de
ambiente interno
Piloto LED
Ajuste del límite
en suelo
Selector de
modo
Reducción
(4K) por reloj
ext.
Confort
V 1.4x
Limitación
Calibración
1
1
2
2
20
20
Max 25oC
15 min
Min 15oC
Reducción
(4K)
- Regulación por sonda externa
3
Interruptor
principal
Ajuste
ambiente
- Regulación por sensor de
ambiente interno con límite
superior en calefacción de suelo
por sonda ext.
3
4
15oC
15oC
20oC
20
- Regulación por sensor de
ambiente interno con límite inferior
en calefacción de suelo por sonda
ext.
=23 C
o
Interruptores de
configuración
25
25oC
10oC
25oC
Max
Min
o
Min 15
15°C
Min
C
Conector de tornillo para
alimentación y salida.
20oC
10oC
o
Min 15
15°C
Min
C
Conector de tornillo para
sensor externo e hilo piloto.
Max 25°C
Max
25oC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising