sbo41sp6 webi user guide nl

sbo41sp6 webi user guide nl
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite
Documentversie: 4.1 Support Package 6 – 2015-06-11
Gebruikershandleiding voor SAP
BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
1
Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1
Documentatie voor SAP BusinessObjects Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Documentgeschiedenis: Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De online-Help openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
De Web Intelligence-handleiding via internet raadplegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2
Informatie over Web Intelligence-interfaces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3
Toepassingsonderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4
Het BI-startpunt begrijpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zijvenstertabbladen in Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aanmelden bij het BI-startpunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Afmelden bij het BI-startpunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Web Intelligence starten in het BI-startpunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Een document uit de gegevensopslagruimte openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Een document uit de gegevensopslagruimte verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Voorkeuren voor Web Intelligence instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5
Web Intelligence Rich Client configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Web Intelligence Rich Client installeren via het BI-startpunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Web Intelligence Rich Client uit het SAP Software Download Center installeren. . . . . . . . . . . . . . . . 38
Online Help in een Web Intelligence Rich Client-installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Web Intelligence Rich Client-processen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Verbindingsmodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Verbindingsmodi in Web Intelligence Rich Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
De standaarduniverse instellen voor een document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Weergavevoorkeuren instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Uw wachtwoord wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.6
Landinstellingen van interface en document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Landinstellingen van product. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
De landinstellingen voor documenten in documenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Voorkeurslandinstelling voor weergave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
1.7
De weergavegrootte van een rapport in Web Intelligence vergroten of verkleinen. . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2
Query's maken in Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.1
Objecten beschikbaar in query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Klassen en subklassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Analysedimensies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Dimensies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Attributen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
Hiërarchieën. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Niveau-objecten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Leden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Benoemde sets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Berekende leden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Meetwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
2.2
Query- en documentgebruikersrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.3
Niet-hiërarchische query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.4
Hiërarchische query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Meerdere hiërarchieën opnemen in een query. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.5
Een document maken zonder gegevensbronnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.6
Query's in universes maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Een query maken in een universe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Leden van een hiërarchie selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Onduidelijke query's oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Het analyseniveau instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Het script weergeven dat door een query gegenereerd wordt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
De hoeveelheid gegevens die wordt opgehaald door een query beperken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
De maximale uitvoeringsduur voor een query instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Andere gebruikers toestaan query's te bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Gecombineerde query's gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.7
Query's maken in gegevensbestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Een query in een tekstbestand maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Query's maken in een Excel-bestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Een query bewerken die is gebaseerd op een tekstbestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Een query bewerken op basis van een Excel-bestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.8
Query's maken op BEx-query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Welke interfaces kunt u gebruiken om te werken met BEx-query's?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Ondersteunde metagegevens in BEx-query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Beperkingen bij het gebruik van BEx-query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
BEx-query's openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Een Web Intelligence-query maken op een BEx-query. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Runtime-configuratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
2.9
Query's maken voor een RDBMS-database met een vrije SQL-instructie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Query maken met vrije SQL-instructie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
De configuratieopties voor FHSQL-gegevensprovider in het queryvenster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Functies @variable en @prompt gebruiken in FHSQL SQL-instructies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Formules voor Web Intelligence FHSQL-gegevensproviders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Niet-ondersteunde trefwoorden in FHSQL SQL-instructies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.10
Query's maken op gegevensbronnen analyseweergave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Query's maken in een analyseweergave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
3
2.11
Query's maken op basis van webservicegegevensbronnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Vereiste voor het gebruik van de webservice-invoegtoepassing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Een query op basis van een webservice maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Een query op basis van een webservice bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
2.12
Een query op basis van een andere gegevensbron maken in een bestaand document. . . . . . . . . . . . . . 140
2.13
De modus Gegevens in Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
De gegevens in een gegevensprovider weergeven en filteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Overschakelen naar Gegevensmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Query's beheren met Gegevensbeheer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2.14
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2.15
Keydates van query's instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2.16
Een voorbeeld van queryresultaten bekijken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2.17
Queryresultaten sorteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2.18
Query's onderbreken en annuleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Een query onderbreken of annuleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
2.19
Een query verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2.20
Een query dupliceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
2.21
De gegevensbron van een query wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Web Intelligence-toewijzingstrategieën voor gegevensbronnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
De gegevensbron van een query wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Regels objectvalidatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
2.22
Werken met meerdere query's en gegevensproviders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Meerdere query's, gecombineerde query's en gesynchroniseerde query's vergeleken. . . . . . . . . . . 155
Een query toevoegen aan een bestaand document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.23
Gegevens filteren met queryfilters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Structuur van queryfilters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Typen queryfilters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Zo filteren niveaus hiërarchische query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Zo filteren meetwaarden hiërarchische query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.24
Gegevens filteren met queryaanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Samengevoegde aanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
HANA-queryaanwijzingen in Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Hiërarchische aanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Queryfilter en aanwijzingsoperators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Een aanwijzing maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Een bestaande aanwijzing selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Een aanwijzing verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Kiezen hoe aanwijzingen worden weergegeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Aanwijzingen combineren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
De volgorde van aanwijzingen wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2.25
4
Gegevens filteren met behulp van subquery's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
Een subquery maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Voorbeeld: Klanten kochten een service die in K1 van 2003 was gereserveerd en hoeveel omzet zij
genereerden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Subqueryparameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3
Werken met rapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3.1
Functies van Web Intelligence die in rapporten voor mobiele apparaten worden ondersteund. . . . . . . . 192
3.2
Documenteigenschappen weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Documenteigenschappen configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Standaardmappen voor lokale documenten en universes selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Query's wissen in documenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
3.3
Hiërarchische en niet-hiërarchische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Werken met niet-hiërarchische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Werken met hiërarchische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
3.4
Tekst zoeken op een rapportpagina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
3.5
Weergavemodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Modus paginaweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Snelle weergave (weergavemodus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Schakelen tussen weergavemodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
3.6
Rapportgegevens samen- en uitvouwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Rapportgegevens samen- en uitvouwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
3.7
Alle verborgen inhoud opnieuw weergeven in een rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
3.8
De rapportopmaak instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
3.9
Rapporten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Rapporten in Web Intelligence afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
3.10
Wijzigingen in gegevens bijhouden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Typen gegevenswijzigingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Modus voor automatische tracering voor bijwerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Traceringsmodus voor absolute referentiegegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Gegevens traceren inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
De weergave van gewijzigde gegevens configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
Beperkingen van gegevenstracering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Formules gebruiken om gewijzigde gegevens te traceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Gewijzigde gegevens en de berekeningscontext. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
3.11
Gegevens markeren aan de hand van voorwaardelijke opmaak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Voorwaarden in voorwaardelijke opmaak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Een voorwaardelijke opmaakregel maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
De opmaak instellen die aan de hand van een voorwaardelijke opmaakregel wordt weergegeven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Voorwaardelijke opmaak toepassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
5
Voorwaardelijke opmaak beheren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Formules maken om geavanceerde voorwaardelijke opmaakregels te maken. . . . . . . . . . . . . . . . .239
3.12
Rapportgegevens classificeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Classificaties en sorteerbewerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Gekoppelde classificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Classificatie- en gegevensvolgorde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Classificatie in secties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Classificatieparameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Werkstromen classificeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Voorbeelden van classificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
3.13
Gegevens uit dimensies en hiërarchieën samenvoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Gegevensproviders samenvoegen op basis van sleutels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Kiezen welke gegevens worden samengevoegd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Voorbeeld van samengevoegde dimensies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Hiërarchieën samenvoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Verschillende typen objecten samenvoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Samengevoegde berekeningen forceren met de functie ForceMerge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Details, dimensies of hiërarchieën samenvoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Dimensies automatisch samenvoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Samengevoegde objecten bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Samenvoeging van objecten ongedaan maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Gegevensbronnen met verschillende aggregatieniveaus synchroniseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Attributen en samengevoegde dimensies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Incompatibele objecten en samengevoegde dimensies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Filteren en analyses uitvoeren op samengevoegde dimensies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
De door samengevoegde dimensie geretourneerde waarden uitbreiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
3.14
Rapportgegevens analyseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Meer gegevensniveaus ophalen voor het rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Analysepaden en -hiërarchieën. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Aanwijzing indien voor de analysebewerking meer gegevens worden vereist (optie). . . . . . . . . . . . 267
Analyseopties instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
De modus Analyse inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Een analysepad kiezen wanneer meerdere paden beschikbaar zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Een momentopname maken van analyseresultaten voor rapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Analyseren op waarden in tabellen en secties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Analyseren op dimensies in tabellen en secties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Analysebewerkingen toepassen op diagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Filters gebruiken als u een analyse uitvoert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Rapporten met analysefilters opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Gegevens in een geanalyseerd rapport vernieuwen met aanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Analyseren via queryanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
6
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
3.15
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Een trapsgewijs stijlblad in documenten gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
De standaardstijl van het document wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
De standaardstijl wijzigen en gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Syntaxis van Web Intelligence CSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Stijl en 3.x-documenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
3.16
Gegevens filteren met invoerbesturingselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Invoerbesturingselementen gebruiken met hiërarchische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Beschikbare invoerbesturingselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Een invoerbesturingselement toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Een invoerbesturingselement in andere rapporten in een Web Intelligence-document opnieuw
gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Een invoerbesturingselement bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Afhankelijkheden van invoerbesturingselementen weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Invoerbesturingselementen organiseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
Een tabel of diagram als invoerbesturingselement definiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Gegevens filteren met invoerbesturingselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
3.17
Rapportgegevens filteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Vergelijking tussen queryfilters en rapportfilters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Rapportfilteroperators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Typen rapportfilters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Standaardrapportfilters maken, bewerken en verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Eenvoudige rapportfilters gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Geneste filters maekn in een rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
Gegevens filteren met aanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
3.18
Rapporten uitbreiden met berekeningen, formules en variabelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Standaardberekeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Formules gebruiken voor het samenstellen van aangepaste berekeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Variabelen gebruiken om formules te vereenvoudigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
3.19
De naam van een rapport wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
3.20
Een rapport dupliceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
3.21
Een rapport verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
3.22
De volgorde van rapporten wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
3.23
Een rapport toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
3.24
Gegevens weergeven in tabellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Verticale tabellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Horizontale tabellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Kruistabellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Formulieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Een tabel maken door objecten naar een rapport te slepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Een tabel maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
7
De indeling van een tabel wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
Rijen of kolommen aan een tabel toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Rijen of kolommen uit een tabel verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Een rij of kolom verplaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Een rij of kolom omwisselen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
De celinhoud uit een tabel wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Een tabel verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Een tabel kopiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Tabellen en tabelcellen opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
De aanwezigheid van tabellen, meetwaarden en dimensies in tabellen beheren. . . . . . . . . . . . . . . 347
Kop- en voetteksten van tabellen weergeven of verbergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Tabellen op een nieuwe rapportpagina laten beginnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Objectnamen weergeven in kopteksten in kruistabellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Pagina-einden in tabellen vermijden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
De tabelkopteksten of -voetteksten op elke rapportpagina herhalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Een dimensie transformeren in een tabel met dimensiewaardegroepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
3.25
Getallen en datums opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Vooraf gedefinieerde notaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Aangepaste notaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Een getal opmaken als valuta in een tabelcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Een percentageopmaak toepassen op een celgetal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
3.26
Secties gebruiken om gegevens te groeperen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368
Een sectie maken vanuit een kolom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Een sectie van een dimensie maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Rapportfilters gebruiken in rapportsecties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Secties op basis van een hiërarchie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Een sectiecel of sectie verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
De pagina-indeling voor een sectie instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Secties verbergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Kleuren en afbeeldingen in een sectie definiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
3.27
Onderverdelingen gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Onderverdelingen vergeleken met secties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Onderverdelingen aanbrengen op hiërarchieën. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Standaardsorteervolgorde in onderverdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Een onderverdeling invoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Een onderverdeling verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Onderverdelingen beheren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377
Onderverdelingseigenschappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
3.28
Sortering gebruiken om gegevens in rapporten te organiseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
Hiërarchische gegevens sorteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Een sorteerbewerking invoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
8
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
Een sorteerbewerking verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Sorteerbewerkingen beheren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
3.29
Gegevens weergeven in vrije cellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Een vrije cel in een rapport invoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
Vrije cellen verbergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Een vrije cel kopiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
4
Met diagrammen werken in rapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
4.1
Diagramtypen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Het juiste Web Intelligence-diagram voor uw gegevens kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Staafdiagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Boxplot-diagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Kolomdiagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Lijndiagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Diagrammen toewijzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Cirkeldiagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
Puntdiagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Radardiagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Woordenwolken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Watervaldiagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
4.2
Diagrammen openen die met XI Web Intelligence 3.x zijn gemaakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
4.3
Een diagram toevoegen aan een rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
4.4
Gegevens toewijzen aan een diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
4.5
Een diagram verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
4.6
Een diagram kopiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
4.7
Hiërarchische query's omzetten in diagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
4.8
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
4.9
Een diagram ten opzichte van een ander diagram of een andere tabel positioneren. . . . . . . . . . . . . . . 399
4.10
Formules in diagramelementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
4.11
Diagrammen opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Gegevens aan een diagram toewijzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Een diagram opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Gegevensintervallen in structuurkaart-, heatmap- en TagCloud-diagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Waarschuwingspictogrammen in diagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Een diagramtitel invoegen en opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Een diagram weergeven met een 3D-weergave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Kleuren toewijzen aan diagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Diagramranden wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Diagramachtergrond opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
Tekengebiedsinstellingen in watervaldiagrammen wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Diagramlegenda's weergeven en opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Pagina-einden in diagrammen voorkomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
9
Een gestapelde staaf- of kolomdiagram configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
De titel van de categorie of waardeas opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Een specifieke reeks van aswaarden weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Lineaire en logaritmische asschalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Aslabels toewijzen aan gegevenswaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Rasterwaarden, -getallen en -tekst as opmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Een waardeas ontgrendelen in een diagram met dubbele assen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Een leeg diagram verbergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Nulwaarden in diagrammen en tabellen uitsluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Stijlen, schaduweffecten en gegevensmarkeringen voor de diagramgegevens opgeven. . . . . . . . . .426
Op meetwaarden gebaseerde kleuren beheren in structuurkaarten, heatmappen en TagClouddiagrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Een reeks gegevens opmaken in een diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Gegevenswaarden weergeven of verbergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
De grootte van een diagram wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Een diagramstijl toepassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Het diagramtype wijzigen met Omzetten in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
5
Koppelingen naar andere documenten maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
5.1
Cellen die zijn gedefineerd als hyperlink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Een cel definiëren als hyperlink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
5.2
Een hyperlink gekoppeld aan een cel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Een hyperlink aan een cel toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
5.3
Een koppeling naar een ander document in de CMS maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Een koppeling naar een ander document in de CMS maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
5.4
Een document openen met behulp van een hyperlink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
5.5
Een hyperlink in een cel bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
5.6
Een hyperlink verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438
5.7
Kleuren van hyperlinks instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Kleuren van hyperlinks instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
6
Inhoud delen met andere toepassingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
6.1
Gegevens beschikbaar maken om te filteren in een webservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
6.2
Een diagram of een tabel als een webservice publiceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
6.3
Gepubliceerde inhoud weergeven en beheren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Gepubliceerde inhoud weergeven en beheren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Gepubliceerde inhoud testen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
6.4
QaaWS-query's importeren en gebruiken als BI-service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445
Een QaaWS-query publiceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
6.5
BI-servicestructuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
GetReportBlock_<blockname>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Drill_<blockname>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
10
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
Uitvoerparameters van BI-services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Voorbeeld van gegevens die door BI-service zijn geretourneerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
WSDL-definitie van BI-service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
7
Documenten, rapporten en gegevens in Web Intelligence opslaan en exporteren. . . . . . . . . . . . 466
7.1
Een document opslaan als Excel-werkblad in Web Intelligence Rich Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467
7.2
Een document opslaan als Excel-werkblad in de Web Intelligence Applet-interface. . . . . . . . . . . . . . . 468
7.3
Een document of rapport opslaan als Excel-werkblad in de Web Intelligence HTML-interface. . . . . . . . 469
7.4
Een document opslaan als PDF-bestand in Web Intelligence Rich Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
7.5
Een document opslaan als PDF-bestand in de Web Intelligence Applet-interface. . . . . . . . . . . . . . . . . 471
7.6
Een document of rapport opslaan als PDF-bestand in de Web Intelligence HTML-interface. . . . . . . . . . 472
7.7
HTML-code, URL's en afbeeldingen exporteren naar Excel-werkbladen en PDF-bestanden. . . . . . . . . . 473
7.8
Een document opslaan in de bedrijfsgegevensopslagruimte in Web Intelligence Rich Client. . . . . . . . . 474
7.9
Een document opslaan in de bedrijfsgegevensopslagruimte in de Web Intelligence Applet-interface
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
7.10
Een document opslaan in de bedrijfsgegevensopslagruimte in de Web Intelligence HTML-interface
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
7.11
Een document opslaan als tekstbestand in de Web Intelligence Applet-interface. . . . . . . . . . . . . . . . . 476
7.12
Een document of rapport opslaan als tekstbestand in de Web Intelligence HTML-interface. . . . . . . . . .478
7.13
Documentgegevens als CSV-bestand exporteren in de Web Intelligence HTML-interface . . . . . . . . . . .479
7.14
Documentgegevens in een CSV-bestand in de Web Intelligence Applet- of Rich Client-interface
opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479
7.15
Documentgegevens als CSV-bestand exporteren naar de Web Intelligence Applet- of Rich Clientinterface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
7.16
Gegevens opslaan in een document in een ZIP-bestand van een CSV-archief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
7.17
Automatisch opgeslagen documenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Automatisch opgeslagen documenten herstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482
Beheer van automatisch opgeslagen documenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
8
Interactie met Web Intelligence-documenten in leesmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
8.1
Functies die beschikbaar zijn in de Web Intelligence-leesmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
8.2
Documenten opslaan en exporteren in de modus Lezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
8.3
Rapporten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Rapporten in Web Intelligence afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
8.4
Tekst zoeken op een rapportpagina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488
8.5
Een document verzenden via e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
8.6
Een document verzenden naar een andere gebruiker of groep in de CMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
8.7
Een document verzenden via FTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
8.8
Weergavemodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491
Modus paginaweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Snelle weergave (weergavemodus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491
Schakelen tussen weergavemodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
8.9
Wijzigingen in gegevens bijhouden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
11
8.10
Rapportgegevens analyseren in de modus Lezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Analyseopties instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Analyseren op waarden in tabellen en secties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Analyseren op dimensies in tabellen en secties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Analyses uitvoeren op andere dimensies in een rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Analysebewerkingen toepassen op diagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Een momentopname maken van analyseresultaten voor rapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498
8.11
Tabelkoppen, -kolommen en -rijen bevriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499
Kopteksten van tabellen bevriezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Bovenste rijen in een horizontale tabel blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Linkerkolommen in een verticale tabel blokkeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
8.12
Het bevriezen van tabelkoppen, -kolommen en -rijen ongedaan maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Bevriezen van kopteksten van tabellen ongedaan maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Blokkering van tabelrijen en -kolommen in verticale en horizontale tabellen opheffen. . . . . . . . . . . 501
8.13
Eenvoudige rapportfilters gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Eenvoudige rapportfilters maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502
8.14
Rapportgegevens samen- en uitvouwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Rapportgegevens samen- en uitvouwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
8.15
Waarschuwingspictogrammen in diagrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504
9
Web Intelligence-foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506
9.1
Web Intelligence (WIJ): foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
U moet de formule-editor gebruiken om een formule te maken. (Fout: WIJ
10000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
U kunt geen variabele maken met dezelfde naam als een bestaand
documentobject. Geef de nieuwe variabele een andere naam. (Error: WIJ
10001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
U kunt dit rapportonderdeel niet plaatsen ten opzichte van een blok, cel
of sectie die geplaatst is ten opzichte van dit rapportonderdeel.
Selecteer een ander blok, andere cel of sectie in de vervolgkeuzelijst of
wis de optie Ten opzichte van. (WIJ 10500). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Voor Web Intelligence is de Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01
vereist. De huidig geïnstalleerde JRE is {0}. Neem contact op met uw
beheerder om bij te werken naar 1.4.2_01 of selecteer [default VM] in het
[Java Plug-in Control Panel] als u de vereiste versie al hebt
geïnstalleerd. (WIJ 11111). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen van het document. Probeer
het document in het BI-startpunt te openen of neem contact op met uw
beheerder. (WIJ 20000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Er is een onverwacht probleem opgetreden bij het vernieuwen en openen van
het document. Controleer of de gegevensbron nog steeds geldig is en of er
waarden zijn gespecificeerd voor de aanwijzingen alvorens de query opnieuw
uit te voeren. (WIJ 20001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
12
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
Onverwachte fout. Als u niet opnieuw verbinding kunt maken met de server,
sluit u de sessie en start u deze opnieuw. (WIJ 20002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
De eerste pagina van het huidige rapport kan niet worden verkregen.
\nControleer de geldigheid van uw rapport. (ERR WIJ 20003). . . . . . . . . . . . . . . . 509
De huidige query bevat niet-omzetbare objecten. De query wordt bijgewerkt.
(WIJ 20004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
De huidige aanvraag heeft beschadigde gegevens geretourneerd. Neem contact
op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Kan geen verbinding maken met de toepassingsserver. Neem contact op met uw
beheerder voor meer informatie. (WIJ 20010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Het rapportelement van {0,number} MB dat u wilt kopiëren is te groot om
naar een externe toepassing te worden geëxporteerd.\nDe maximaal
toegestane grootte is {1,number} MB. (Fout: WIJ 30004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om
bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk
document of neem contact op met uw beheerder. (ERR WIJ 40000) . . . . . . . . . . . . . . 511
De query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster
Resultaatobjecten op het tabblad Query objecten bevat voordat u deze query
uitvoert. (ERR WIJ 30000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Minstens één query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster
Resultaatobjecten op elk Query-tabblad objecten bevat voordat u de query's
uitvoert. (ERR WIJ 30001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Onvoldoende geheugen. Maak het browservenster kleiner of start het
rapportvenster op. (WIJ 30003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Met uw gebruikersprofiel bent u niet gemachtigd voor het opslaan van
persoonlijke of bedrijfsdocumenten. Neem contact op met uw beheerder voor
meer informatie. (WIJ 40001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Er is een onverwachte fout opgetreden. (WIJ 44444). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Uw versie van Web Intelligence Rich Client is niet recent genoeg om
verbinding te kunnen maken met het systeem (ERR WIJ 50003). Klik <a
href="{0}">hier</a> om Web Intelligence Rich Client bij te werken.. . . . . . . . . 513
De informatie die naar de server is verzonden, bevat ongeldige tekens.
Klik op Ongedaan maken om de laatste wijzigingen te annuleren en probeer
het opnieuw. (Fout: WIJ 55555). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document
{naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten
\~InteractiveAnalysis. Klik op Herstellen om het op te halen. (WIJ 60001)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet
automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet
zijn toegewezen (WIJ 60002): {lijst_met_rechten} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Het document kan niet worden opgehaald vanwege een serverprobleem. (WIJ
77777). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Er is een time-out opgetreden voor uw sessie. Sluit de Java-interface en
meld u opnieuw aan. (WIJ 77778). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
13
Het Central Managment System werkt niet. Neem contact op met de beheerder
voor meer informatie. (WIJ 77779). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516
Uw gebruikersprofiel staat u niet toe om documenten op basis van vrije SQL
te bewerken of maken. Neem contact op met uw BI-beheerder om dit recht te
krijgen. (WIJ 77780). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
9.2
Web Intelligence Desktop HTML-interface (WIH): foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Ongeldige sessie. Sluit de browser af en meld u opnieuw aan. (WIH 00013)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Het document kan niet worden opgeslagen. (WIH 00014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517
Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document
{naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten
\~WebIntelligence. Klik op Herstellen om het op te halen. (WIH 00015) . . . . . . 518
Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet
automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet
zijn toegewezen (WIH 00016): {lijst_met_rechten} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Er is een onverwachte fout opgetreden. Zie SAP-kennisdatabaseartikel
2054722 op de SAP Support Portal voor informatie over deze fout. (WIH
44444). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
9.3
Web Intelligence Desktop (WIO): foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Aanmelden bij Web Intelligence Desktop niet mogelijk. (WIO 00001) . . . . . . . . . 519
Kan de hyperlink niet openen (WIO 00002).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Er is geen geheugen meer beschikbaar. (WIS 30280) (WIO 30280). . . . . . . . . . . . . .520
Kan niet doorgaan vanwege onvoldoende geheugen. Sluit documenten om
geheugen vrij te maken. (WIO 30284). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
9.4
Web Intelligence Server (WIS): foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
De query in dit document is leeg. (WIS 30000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Ten minste één query in het document is leeg. (WIS 30001) . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Met uw beveiligingsprofiel mag u geen query's bewerken. (WIS 30251) . . . . . . . .522
Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten bewerken. (WIS 30252)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten vernieuwen. (WIS 30253)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten vernieuwen. (WIS 30254)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten gebruiken. (WIS 30255)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Met uw beveiligingsprofiel mag u het door de query gegenereerde script
niet weergeven. (WIS 30256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Met uw beveiligingsprofiel mag u de formuletaal niet gebruiken. (WIS
30257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Met uw beveiligingsprofiel mag u geen analyse op lager niveau uitvoeren.
(WIS 30258) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming het analyseniveau uit te
breiden. (WIS 30259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
14
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
Er is een interne fout opgetreden bij het aanroepen van de API {api_name}.
(WIS 30270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30271)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30272)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
De query of het rapport kan niet worden gegenereerd.(WIS 30351) . . . . . . . . . . . 526
Er bestaat reeds een query met deze naam. (WIS 30371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Het geheugen van de Web Intelligence-server is vol. Meld u af en prober
later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als
het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30280) (WIS 30280). . . . . . . 526
De Web Intelligence-server is bezet. Sla openstaande wijzigingen op en
probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw
beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30284)
(WIS 30284). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Uw document is gesloten omdat de Web Intelligence-server onvoldoende
geheugen heeft. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich
blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30285) (WIS 30285). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
U kunt dit document niet bewerken omdat de query-eigenschappen optie
'Staat andere gebruikers toe alle query's te bewerken' niet was
ingeschakeld toen het document werd gemaakt. (WIS 30381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Er is een interne fout gegenereerd door de WIQT. (WIS 30551) . . . . . . . . . . . . . .528
Er is een time-out van uw WIQT-sessie opgetreden. Meld u af en meld u
opnieuw aan bij het BI-startpunt. (WIS 30553) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Er zijn geen WIQT-servers meer beschikbaar. Het maximumaantal
gelijktijdige gebruikers is reeds aangemeld. (WIS 30554) . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming om documenten als
bedrijfsdocumenten op te slaan of documenten via BI-startpunt te
verzenden. (WIS 30555) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Er bestaat al een bedrijfsdocument met deze naam. Uw beveiligingsprofiel
geeft u geen toestemming bedrijfsdocumenten te wissen die door andere
gebruikers zijn gemaakt. (WIS 30556) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
De gegevensopslagruimte bevat geen document met deze naam. Geef een andere
documentnaam op. (WIS 30557) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530
Kan de bedoelde actie niet op dit document toepassen. (WIS 30650) . . . . . . . . . 530
De server kan het XML-document niet laden. (WIS 30751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531
Het XML-bestand voor dit document kan niet worden geopend. Neem contact op
met de beheerder. (WIS 30752) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
Er is een fout opgetreden tijdens het controleren van het XML-document.
Neem contact op met de beheerder. (WIS 30753) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
Het Web Intelligence 2.X-document kan niet worden gemigreerd. (WIS 30761)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
Migratie van dit document is niet mogelijk. De query en het rapport van
het originele Web Intelligence 2.x-document zijn niet gesynchroniseerd.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
15
Vernieuw het originele document en sla het op. Probeer het document
vervolgens nogmaals te migreren. (WIS 30762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Migratie van het Web Intelligence 2.x-document is niet mogelijk omdat de
WIQT-module een fout heeft geretourneerd. Neem contact op met de
beheerder. (WIS 30763) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om
bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk
document of neem contact op met uw beheerder. (WIS 40000) . . . . . . . . . . . . . . . . 534
9.5
Foutberichten voor Information Engine Services (IES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534
IES 00001 -IES 01031 Fouten bij het uitvoeren query's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
IES 01501 - IES 01513 Fouten bij het uitvoeren grafieken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555
IES 10001 - IES 10903 Fouten bij het uitvoeren query's (alleen Web Intelligence). . . . . . . . . . . . . . 558
9.6
ReportEngine Web Intelligence (RWI): foutberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
RWI 00000 - RWI 00314. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
RWI 00315 - RWI 00605. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
RWI 00606 - RWI 00850. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .603
9.7
Framework van Aangepaste gegevensbron (AGB): foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Framework van gebruikersinterface van aangepaste gegevensbron: foutberichten. . . . . . . . . . . . . 611
Invoegtoepassing van aangepaste gegevensbron van webservices: foutberichten. . . . . . . . . . . . . .616
Framework van aangepaste gegevensbron: foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
16
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud
1
Web Intelligence
Web Intelligence biedt zakelijke gebruikers flexibele, intuïtieve ad-hoc rapportagetools en interactieve analyses –
op internet, op uw pc of op uw mobiele apparaat.
U kunt ook:
● Gepersonaliseerde business intelligence leveren aan uw collega's, klanten en partners
● De productiviteit verhogen door de gebruikers een intuïtieve tool te geven en IT-achterstanden weg te werken
● Alle informatie krijgen die u nodig hebt, wanneer u die nodig hebt en ongeacht waar u bent
Beveiligingsrechten
Afhankelijk van uw licentie-, gebruikers- en beveiligingsrechten kunt u de gegevens in rapporten analyseren. U
kunt bijvoorbeeld de volgende acties uitvoeren:
● Gegevens filteren
● Analyses op lager niveau uitvoeren om meer details te tonen
● Gegevens van meerdere gegevensbronnen samenvoegen
● Gegevens in diagrammen weergeven en bekijken
Aangepaste interface
De Central Management Console (CMC)-beheerder kan de gebruikersinterface aanpassen door elementen te
verbergen, zoals vensters, deelvensters, toolboxes, menu's en menuopties. Als u een gebruikerselement nodig
hebt dat niet wordt weergegeven, neemt u contact op met uw CMC-beheerder.
Gegevensbronnen
Gegevens in Web Intelligence-documenten kunnen afkomstig zijn uit:
● Universes, waarin gegevens van relationele of OLAP-databases in objecten of hiërarchieën worden
ondergebracht
● Persoonlijke gegevensproviders (zoals Microsoft Excel- of .csv-bestanden), BEx-query's op basis van SAPInfoCubes, webservices of analyseweergavewerkruimten.
● Relationele databasequery's via vrije SQL-instructies
● U kunt verbinding maken met de HANA-gegevensbron (High-Performance Analytical Appliance) om
gegevensverwerking in het geheugen uit te voeren. HANA-universes die zijn gebaseerd op HANA-weergaven
met variabelen, worden ondersteund in Web Intelligence.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
17
Opmerking
Web Intelligence ondersteunt Hadoop-gegevensbronnen, maar Aangepaste SQL wordt niet ondersteund.
U maakt gegevensproviders om gegevens op te halen uit gegevensbronnen en rapporten te maken met de
gegevens in gegevensproviders.
1.1
Documentatie voor SAP BusinessObjects Web
Intelligence
De Web Intelligence-documentatie biedt volledige instructies voor de interactieve analyse van gegevens uit het BIstartpunt met de SAP BusinessObjects Web Intelligence-HTML- of appletinterface, of met SAP BusinessObjects
Web Intelligence Rich Client, die vanuit het BI-startpunt kan worden gestart en geïnstalleerd.
1.1.1
Documentgeschiedenis: Web Intelligence
De volgende lijsten geven een overzicht van de belangrijkste documentwijzigingen.
BusinessObjects Web Intelligence 4.1 Ondersteuningspakket 06
Juni 2015
● U kunt een query uitvoeren in RMDBS via een vrije SQL-statement. Zie het volgende onderwerp en
bijbehorende subonderwerpen voor meer informatie: Query's maken voor een RDBMS-database met een vrije
SQL-instructie [pagina 129]
● U kunt een groep met veelgebruikte variabelewaarden opslaan als aanwijzingsvariant in het dialoogvenster
Aanwijzingen. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
○ Aanwijzingsvarianten in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 322]
○ Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
● U kunt een invoerbesturingselement toewijzen aan alle elementen in het gehele document of aan elementen in
een afzonderlijk rapport: Een invoerbesturingselement toevoegen [pagina 300].
● U kunt het snelstartpictogram van de Web Intelligence Rich Client in het systeemvak activeren of deactiveren:
Het Web Intelligence Rich Client-achtergrondproces activeren en deactiveren [pagina 40]
● [NULL_VALUE] is beschikbaar als selectie in rapportfilters en invoerbesturingselementen. Raadpleeg de
volgende onderwerpen voor meer informatie:
○ Vergelijking tussen queryfilters en rapportfilters [pagina 307]
○ Gegevens filteren met invoerbesturingselementen [pagina 305]
○ Een invoerbesturingselement toevoegen [pagina 300]
● U kunt een variabele dupliceren: Een variabele dupliceren [pagina 328]
18
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
● Als het in uw gegevensbron niet is toegestaan om een query te annuleren, beëindigt Web Intelligence de query
en krijgt u weer de controle over uw document. Raadpleeg het volgende concept voor meer informatie:
Query's onderbreken en annuleren [pagina 145]
● U kunt de Shift -toets gebruiken om groepen cellen in een tabel te selecteren. Raadpleeg de tip in de
volgende taak voor meer informatie: De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
● Zie de volgende taak als u Web Intelligence Rich Client uit het SAP Software Download Center wilt installeren:
Web Intelligence Rich Client uit het SAP Software Download Center installeren [pagina 38]
● U vindt in het volgende concept en de volgende taken nu duidelijkere informatie over het beheer van gegevens
die worden weergegeven in tabellen:
○ De aanwezigheid van tabellen, meetwaarden en dimensies in tabellen beheren [pagina 347]
○ Tabellen weergeven of verbergen [pagina 347]
○ Dimensies in tabellen weergeven of verbergen [pagina 349]
○ Meetwaarden of dimensiewaarden in tabellen voorwaardelijk weergeven of verbergen [pagina 349]
● U vindt een waarschuwing over de beveiliging van rapportfilters in het volgende onderwerp: Vergelijking
tussen queryfilters en rapportfilters [pagina 307]
● In de Web Intelligence Applet- en Rich Clientinterface kunt u gegevens uit een of meer query's in uw document
exporteren naar een CSV-bestand. Zie de volgende taak voor informatie: Documentgegevens als CSVbestand exporteren naar de Web Intelligence Applet- of Rich Client-interface [pagina 480]
● In de HTML-interface van Web Intelligence kunt u uw afdrukopties kiezen om een rapport af te drukken.
Raadpleeg de volgende taak voor meer informatie: Rapporten in Web Intelligence afdrukken [pagina 223]
BusinessObjects Web Intelligence 4.1 Ondersteuningspakket 05
November 2014
● In het gedeelte over BEx-query's in de gebruikershandleiding:
○ Zie voor een uitleg van runtime-configuratieopties het volgende onderwerp: Runtime-configuratie [pagina
122].
○ Zie voor een uitleg van handmatige invoer in aanwijzingen in het geval van een kenmerkwaarde-variabele
van het type Selectieoptie het volgende onderwerp: Selectieoptie in aanwijzingen voor BEx-variabelen.
[pagina 116].
● De Gebruikershandleiding voor Web Intelligence Rich Client en SAP BusinessObjects Web Intelligence-query's
maken op basis van BEx-query's zijn samengevoegd in de Gebruikershandleiding voor Web Intelligence en zijn
niet langer beschikbaar als afzonderlijke handleidingen.
● Om te begrijpen hoe u waarden selecteert in het dialoogvenster Aanwijzingen, raadpleegt u het volgende
onderwerp: Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
● Om te zien hoe u de weergavegrootte van Web Intelligence-rapporten kunt vergroten en verkleinen,
raadpleegt u het volgende onderwerp: De weergavegrootte van een rapport in Web Intelligence vergroten of
verkleinen [pagina 54].
● Voor tips over het kiezen van een diagram voor uw gegevens raadpleegt u het volgende onderwerp: Het juiste
Web Intelligence-diagram voor uw gegevens kiezen [pagina 385].
● Voor informatie over de invoerbesturingselementen die u kunt gebruiken om gegevens in uw rapporten te
filteren, raadpleegt u het volgende onderwerp: Beschikbare invoerbesturingselementen [pagina 299].
● Voor informatie over elementen van Web Intelligence-rapporten die door SAP BusinessObjects Mobile op
mobiele apparaten worden ondersteund, raadpleegt u het volgende onderwerp: Functies van Web Intelligence
die in rapporten voor mobiele apparaten worden ondersteund [pagina 192].
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
19
BusinessObjects Web Intelligence 4.1 Ondersteuningspakket 04
juni 2014
● Met behulp van de optie Hiërarchische navigatie kunt u de standaardniveaus van hiërarchieleden instellen die
zichtbaar zijn in een hiërarchietabel, zodat deze zichtbaar blijven, ook na vernieuwings- of gegevenswisacties;
u kunt ze instellen op het voorkeursniveau of vast op het hoofdniveau. Zie voor meer informatie:
Standaardhiërarchieniveaus in een rapporttabel instellen [pagina 213].
● Met de optie Nulwaarden platmaken in het ontwerpdiagramgebied Tekengebied van het dialoogvenster
Diagram opmaken kunt u instellen dat staven of kolommen met een waarde van nul plat tegen de waardeas
worden weergegeven in een 100% gestapeld diagram. Zie voor meer informatie: Een gestapelde staaf- of
kolomdiagram configureren [pagina 419].
● Met de optie As ontgrendelen in het ontwerpdiagramgebied Waardeas 2 van het dialoogvenster Diagram
opmaken kunt u de assen in een diagram met dubbele as ontgrendelen zodat elke as zijn eigen raster en
oorsprong heeft, terwijl de minimum- en maximumwaarde één as delen, elk volgens zijn gegevenscontext. Zie
voor meer informatie: Een waardeas ontgrendelen in een diagram met dubbele assen [pagina 424].
BusinessObjects Web Intelligence 4.1 Ondersteuningspakket 03
maart 2014
● Bijgewerkte informatie over de gevolgen van rechts-naar-links-uitlijning voor landinstellingen van interface en
document in Web Intelligence. Zie voor meer informatie: Landinstellingen van interface en document [pagina
48].
● In het zijvenster Queryeigenschappen van de Web Intelligence Rich Client- en Applet-interfaces, kunt u ervoor
kiezen een op Excel-gegevensbron gebaseerde query vernieuwbaar te maken. Zie voor meer informatie:
Query's maken in een Excel-bestand [pagina 95].
● Er is een sectie toegevoegd aan de Web Intelligence-gebruikersdocumentatie. Deze sectie, Functionele
verschillen tussen de Web Intelligence-interfaces, bevat een overzicht van de belangrijkste functionele
verschillen tussen alle Web Intelligence-interfaces vanaf BI 4.1 Ondersteuningspakket 03. Zie voor meer
informatie: Informatie over Web Intelligence-interfaces [pagina 22].
● In lijndiagrammen kunt u de dikte van de lijn aanpassen in het dialoogvenster Gegevensreeksen opmaken.
Deze functie maakt deel uit van de aangepaste instellingen voor gegevensreeksen. Zie voor meer informatie:
Een reeks gegevens opmaken in een diagram [pagina 427].
● In watervaldiagrammen kunt u een referentielijn activeren of deactiveren en de afstand tussen objecten
instellen in het tekengebied van de watervaldiagram. Zie voor meer informatie: Tekengebiedsinstellingen in
watervaldiagrammen wijzigen [pagina 417].
● In alle diagrammen kunt u de optie Weergave forceren gebruiken om de weergave van een lange diagramtitel
af te dwingen als de waarde “Geen omloop” is geselecteerd voor de optie Tekstbeleid en de titel langer is dan
de diagrambreedte. Zie voor meer informatie: Rasterwaarden, -getallen en -tekst as opmaken [pagina 422].
● De Web Intelligence-gebruikershandleidingen bevatten informatie over gegevensintervallen in diagrammen.
Gegevensintervallen zijn gebaseerd op kleuren in structuurkaart-, heatmap- en TagCloud-diagrammen die
intervallen gebruiken. De gebruikershandleidingen bevatten nu ook informatie over de methoden Aangepaste
bereikkleuren, Op kleurovergangen gebaseerde paletkleuren, Op kleurovergangen gebaseerde paletkleuren
met meetwaardenpolariteit en Paletkleuren. Zie voor meer informatie: Gegevensintervallen in structuurkaart-,
heatmap- en TagCloud-diagrammen [pagina 401].
● Met de eigenschap Selectie van alle waarden toestaan in het dialoogvenster Type besturingselement kiezen
kan een rapportontwerper de optie Alle waarden weergeven of verbergen in dat invoerbesturingselement.
20
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Bijvoorbeeld: de rapportontwerper wil mogelijk gebruikers afdwingen om een waarde te selecteren en niet alle
waarden weer te geven. Zie voor meer informatie: Een invoerbesturingselement toevoegen [pagina 300].
BusinessObjects Web Intelligence 4.1 Ondersteuningspakket 02
november 2013
● U kunt de optie Door BEx-query gedefinieerde standaardwaarden tijdens runtime gebruiken in de BExvariabelemanager van het queryvenster gebruiken om te kiezen hoe de standaardwaarde moet worden
beheerd bij de aanwijzing die bij de eerste uitvoering of bij Vernieuwen na een aanwijzigingsactie Wissen wordt
gemaakt. Zie voor meer informatie: Verplichte variabelen zonder standaardwaarde beheren [pagina 115].
● U kunt aanwijzingen toevoegen in de Formule-editor. Zie voor meer informatie: Een formule samenstellen met
de formule-editor [pagina 325].
● Het pictogram Getallen in de werkbalk Groep standaardacties is verbeterd en biedt nu betere toegang tot de
opmaak van percentages, valuta's en decimalen.
● U kunt een dynamische achtergrondafbeelding maken voor een rapport, de kop- en voetteksten, secties,
tabellen en zelfs specifieke cellen in tabellen. Hiervoor gebruikt u de complexe formule in het
opmaakdialoogvenster en bepaalt u de weergave en de locatie. Zie voor meer informatie: Het uiterlijk van
rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221].
● Een vooraf gedefinieerde cel gebaseerd op een queryaanwijzing geeft de gebruikeraanwijzingsselecties weer
bij het vernieuwen of de actie Query uitvoeren. De naam van elke queryaanwijzing wordt weergegeven in de
lijst Aanwijzing. Als u een vrije cel invoegt in een rapport, kunt u een vooraf gedefinieerde cel selecteren. Zie
voor meer informatie: Gegevens weergeven in vrije cellen [pagina 382].
● In watervaldiagrammen kunt u specifieke kleuren toewijzen aan beginwaarden, totalen, subtotalen of
positieve/negatieve variaties. Zie voor meer informatie: De kleuren van waarden in een watervaldiagram
configureren [pagina 413].
● Het venster Resultaatobjecten in het queryvenster bevat een specifiek dialoogvenster met een beschrijving. In
de Web Intelligence Rich Client- en Web Intelligence Applet-interface drukt u op Ctrl + C om de tekst naar het
klembord te kopiëren. Deze inhoud kan worden geplakt in andere toepassingen.
● In een tabel in een Web Intelligence-rapport kunt u de waarden van een dimensie verzamelen in
aggregatiegroep. Een variabel object voor deze aggregatiegroep wordt gemaakt op het tabblad Beschikbare
objecten in het zijpaneel. Hiermee kunt u de groepsconfiguratie beheren. Zie voor meer informatie: Een
dimensie transformeren in een tabel met dimensiewaardegroepen [pagina 353].
1.1.2
De online-Help openen
1. Web Intelligence openen.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst van de knop Help in de toepassingswerkbalk Help-inhoud.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
21
1.1.3
De Web Intelligence-handleiding via internet
raadplegen
De handleidingen voor Web Intelligence zijn in het SAP Help Portal te vinden.
In het SAP Help Portal (http://help.sap.com/) zijn de volgende handleidingen beschikbaar:
● Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence - een complete handleiding voor het
werken met bedrijfsgegevens van het BI-startpunt met behulp van de Web Intelligence-applet, Web
Intelligence-HTML- en Web Intelligence Rich Client-interface.
In Web Intelligence Rich Client (desktopinterface) kunt u analyses offline en met bedrijfsgegevens uitvoeren.
Deze interface kan op de volgende manieren worden geïnstalleerd en geopend:
○ met behulp van het BI-startpunt
○ als onderdeel van het BI-platform
Opmerking
Vanaf BI 4.1 Ondersteuningspakket 5 zijn de Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web
Intelligence Rich Client, de online Help voor Web Intelligence Rich Client en de handleiding SAP
BusinessObjects Web Intelligence-query's maken op basis van BEx-query's samengevoegd in de
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence.
● Functies, formules en berekeningen gebruiken in Web Intelligence - gedetailleerde informatie over de
formuletaal van Web Intelligence en geavanceerde onderwerpen over berekeningen, zoals
berekeningscontexten en intelligente waarden.
1.2
Informatie over Web Intelligence-interfaces
Er zijn drie interfaces beschikbaar voor Web Intelligence-documenten.
U selecteert de gewenste interface in het BI-startpunt Web Intelligence-voorkeuren.
Via BI-startpunt kunt u de Web Intelligence HTML-interface en Web Intelligence Applet-interface gebruiken om
documenten te maken voor het analyseren van gegevens. U kunt ook Web Intelligence Rich Client gebruiken om
een gegevensanalyse uit te voeren, maar met Web Intelligence Rich Client kunt u lokaal werken zonder verbinding
met een gegevensopslagruimte.
De interface die wordt gestart als u een document opent voor Weergeven of Wijzigen in het BI-startpunt, is
afhankelijk van uw instellingen voor Voorkeuren van Web Intelligence BI-startpunt.
22
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Tabel 1: Web Intelligence-interfaces
Interface
Beschrijving
Web Intelligence HTML-interface
Wordt soms ook wel de DHTML-interface genoemd.
U start deze interface in het BI-startpunt. Afhankelijk van uw machtigingen kunt u
het volgende doen:
●
Query's maken en bewerken op basis van Geen gegevensbron, .unxen .unv-universes, maar niet op basis van BEx-query's of Excelbestanden.
●
Web Intelligence Applet-interface
Alle typen rapporten weergeven, maken, bewerken en vernieuwen.
Wordt soms ook wel de Java-applet genoemd.
U start deze interface in het BI-startpunt. Afhankelijk van uw machtigingen kunt u
het volgende doen:
●
Query's maken en bewerken op basis van Geen gegevensbron, .unxen .unv-universes, BEx-query's, FHSQL-query's, analyseweergaven (werk­
ruimten analyseweergaven) en Excelbestanden.
●
Alle typen rapporten weergeven, maken, bewerken en vernieuwen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
23
Interface
Beschrijving
Web Intelligence Rich Client
Web Intelligence Rich Client, ook wel Desktop genoemd, is een versie van Web Intel­
ligence die op uw computer wordt geïnstalleerd en die u de mogelijkheid biedt om
query's te maken en bewerken, en rapporten te bekijken, maken, bewerken en ver­
nieuwen. U kunt Web Intelligence Rich Client op twee manieren op uw computer la­
ten installeren:
●
Via BI-startpunt.
●
Als deel van een BI-platforminstallatie.
Opmerking
Nadat u Web Intelligence Rich Client eenmaal hebt gestart en weer hebt afgeslo­
ten, is het snelstartpictogram beschikbaar in de Microsoft Windows-werkbalk.
Via dit pictogram kunt u de interface snel oproepen.
Beide versies van Web Intelligence Rich Client kunnen worden gebruikt om query's
te maken en bewerken op basis van 'geen gegevensbron', .unx- en .unv-univer­
ses en Excel- en tekstbestanden.
Tabel 2: De gegevensbronnen die u kunt openen, zijn afhankelijk van de
verbindingsmodus
Gegevensbron
Stand-alone
Off line
Verbonden
.unv-universe
Nee
Ja*
Ja
dimensionele .unx-uni­
verse
Nee
Ja*
Ja
relationele .unx-uni­
verse
Nee
Ja*
Ja
.unx-universe met
meerdere bronnen
Nee
Ja*
Ja
BEx-query
Nee
Nee
Ja
Vrije SQL-query
Nee
Nee
Ja
Analyseweergaven en
Nee
Microsoft Analysis Ser­
vices 2005
Nee
Ja
Excel-bestand
Ja **
Ja **
Ja
tekstbestand
Ja **
Ja **
Ja
CSV-bestand
Ja **
Ja **
Ja
* In dit geval hebt u de universe geïmporteerd en moet u nog een CMS-wachtwoord
invoeren om toegang te krijgen tot de universe.
** Alleen lokaal geïnstalleerd.
Tip
In de voorkeuren van BI-startpunt kunt u kiezen in welke Web Intelligence-interface documenten moeten
worden geopend wanneer u met de rechtermuisknop op een document klikt en Weergeven selecteert. Wanneer
24
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
u met de rechtermuisknop op een document klikt en Wijzigen kiest, wordt een andere Web Intelligencegebruikersinterface geopend. U kunt bijvoorbeeld cellen alleen in de Web Intelligence HTML-interface aan
documenten koppelen, maar u kunt alleen met query's werken op basis van QaaWS-gegevensbronnen in de
Web Intelligence Applet- of de Web Intelligence Rich Client-interfaces.
U moet mogelijk twee Web Intelligence-interfaces gebruiken: een voor weergave en een voor wijziging van
documenten. In dat geval gebruikt u de Web Intelligence HTML-interface om documenten weer te geven en de
Web Intelligence Applet- of Rich Client-interface om documenten te wijzigen.
Functieverschillen tussen de Web Intelligence-interfaces
Deze sectie geeft u een overzicht van de belangrijkste functionele verschillen tussen alle Web Intelligenceinterfaces vanaf BI 4.1 Support Package 03. De beschikbaarheid van bepaalde functies is afhankelijk van de
interface die u gebruikt.
Tabel 3: Web Intelligence-interfaces instellen en gebruiken
Functie
Web Intelligence HTML
Web Intelligence Ap­
plet
Web Intelligence lokaal en offline gebruiken
Ja*
Rechts-naar-links (RTL)-uitlijning op basis van de Voor­
keurslandinstelling voor weergave gebruiken
Invoer gebruikersaanwijzing wordt weergegeven in het
zijvenster
Web Intelli­
gence Rich Cli­
ent
Ja
Ja
Ja
Ja
* U kunt Web Intelligence Rich Client installeren uit het BI-startpunt of de beheerder kan het BI-platform, waar
Web Intelligence Rich Client bij inbegrepen is, op uw computer installeren uit het SAP Software Download Center.
Documenten maken en werken met documenten in elke interface
Tabel 4:
Functie
Web Intelligence HTML
Een map selecteren waarin lokale documenten en uni­
verses standaard op uw lokale computer worden opge­
slagen
Web Intelligence Ap­
plet
Web Intelli­
gence Rich Cli­
ent
Ja
Ja
Een document met een BEx-query bewerken en ver­
nieuwen
Alleen vernieuwen
Ja
Ja
Een document met een vrije SQL-query bewerken en
vernieuwen
Alleen vernieuwen
Ja
Ja
Een document bewerken en vernieuwen met een gege­
vensbron analyseweergave
Alleen vernieuwen
Ja
Ja
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
25
Functie
Web Intelligence HTML
Web Intelligence Ap­
plet
Web Intelli­
gence Rich Cli­
ent
Een document met een tekstbron bewerken en vernieu­
wen
Alleen vernieuwen *
Alleen vernieuwen *
Ja
Alleen vernieuwen
Ja
Een document met een webservicegegevensbron be­
werken en vernieuwen
Een Web Intelligence-document naar een andere ge­
bruiker in de CMS verzenden
Ja
Ja
Een Web Intelligence-document via FTP verzenden
Ja
Ja
Een document als CSV-bestand exporteren
Ja
Ja
Ja
Een document als CSV-archiefbestand exporteren
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Documenten automatisch opslaan in de map Mijn favor­ Ja
ieten
Ja
Een document als CSV-archiefbestand opslaan
Een document als PDF-, tekst-, Excel- of Excel 2007-be­ Ja
stand exporteren
Een document als PDF-, tekst-, Excel- of Excel 2007-be­
stand opslaan
Een document in de bedrijfsgegevensopslagruimte op­
slaan
* Indien het bestand eerder is gekopieerd naar het BusinessObjects Enterprise-platform.
Query's maken
Tabel 5:
Web Intelligence Ap­
plet
Web Intelli­
gence Rich Cli­
ent
Query's maken op een gegevensbron analyseweergave
Ja
Ja
Query's in lokaal opgeslagen Excel-bestanden maken
Ja
Ja
Query's in op de CMS opgeslagen Excel-bestanden ma­
ken *
Ja
Ja
Query's maken in BEx-query's
Ja
Ja
Ja
Ja
Functie
Query's maken op vrije SQL-query's
Web Intelligence
HTML
Alleen vernieuwen
Query's maken in tekstbestanden
Ja
Modus Gegevenstoegang
Ja
Ja
Opties voor wijzigen bron openen in de tabel Gegevens­
toegang
Ja
Ja
26
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Functie
Web Intelligence
HTML
Web Intelligence Ap­
plet
Web Intelli­
gence Rich Cli­
ent
De gegevensbron van query's op basis van tekst- en Ex­
cel-bestanden wijzigen.
Ja
Voor OLAP .unx-universes kunt u bij het filteren op meet­
waarden alleen een constante invoeren.
Alle leden selecteren op een niveau in een hiërarchie die
in niveaus is geordend
Ja, alleen voor
OLAP .unx
Ja
Ja
Ja
Ja
* Excel-bestanden moeten eerst worden geëxporteerd in het BI-startpunt voor levenscyclusbeheer.
Rapporten maken
Tabel 6:
Functie
Web Intelligence
HTML
Web Intelligence Ap­
plet
Web Intelligence
Rich Client
Gebruik de knop “Alles markeren” in het vak “Zoe­
ken” om alle exemplaren van een tekenreeks op een
rapportpagina te markeren.
Ja
Ja
Aangepaste notaties op getallen in tabellen toepas­
sen
Ja
Ja
Ja
Ja
Het uitlijningsraster van de rapporteditor weergeven
Ja
Ja
De knop “Meer informatie over deze functie” weerge­
ven in de formule-editor
Ja
Ja
Voorwaardelijke opmaak maken en bewerken
(alleen weergeven)
Rapporten publiceren, opmaken en delen
Tabel 7:
Functie
Web Intelligence HTML
Web Intelligence Applet
Web Intelligence
Rich Client
Een hyperlink naar een ander document in de
CMS instellen.
Ja, met een wizard
Ja, geen wizard
Ja, geen wizard
Ja
Ja
Ja
Ja
Inhoud als webservice publiceren
Documenten direct van de interface afdrukken
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Eerst naar PDF exporte­
ren
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
27
Verwante informatie
De gegevensbron van een query wijzigen [pagina 147]
1.3
Toepassingsonderdelen
Web Intelligence heeft verschillende onderdelen die u kunt gebruiken om documenten te maken, bewerken en
erdoor te navigeren.
De toepassing bestaat uit de volgende onderdelen:
Tabel 8:
Onderdeel
Beschrijving
De hoofdwerkbalk
U gebruikt de hoofdwerkbalk om documenten te openen, op te slaan en af te drukken,
gegevenswijzigingen te traceren en het rapportoverzicht weer te geven.
De hoofdwerkbalk wordt weergegeven op het tabblad Bestand wanneer de toepassing
zich in Ontwerpmodus bevindt.
Werkbalken
U werkt met gegevensproviders en voert rapportontwerp- en analysetaken uit met be­
hulp van de werkbalken.
Werkbalken worden alleen boven aan de toepassing weergegeven in de Gegevens- en
Ontwerpmodus. In de Gegevensmodus zijn alleen de werkbalken die betrekking hebben
op het werken met gegevensproviders actief.
Zijvenster
In het zijvenster zijn verschillende deelvensters gegroepeerd die verschillende weerga­
ven van het huidige document bieden.
De tabbladen Bestand en
Eigenschappen
De tabbladen Bestand en Eigenschappen zijn alleen beschikbaar in de Ontwerp- en
Gegevensmodus.
Op het tabblad Bestand staan de hoofdgereedschappen van het bestandsmenu.
Op het tabblad Eigenschappenkunt u de eigenschappen voor Weergave, Document en
Toepassing instellen.
rapportvenster
In het Rapportvenster worden de rapporten in een document weergegeven.
Statusbalk
De Statusbalk wordt onder het Rapportvenster weergegeven en stelt u in staat acties uit
te voeren zoals het activeren van gegevenstracering of het wijzigen van de weergave­
modus. U kunt de statusbalk via het menu Weergave op het tabblad Eigenschappen inen uitschakelen.
Rapportfilter-werkbalk
Deze werkbalk wordt gebruikt om eenvoudige filters aan rapporten toe te voegen.
Analyse-werkbalk
Als Analyse in een document is geactiveerd, wordt deze werkbalk weergegeven. Daarin
worden alle actieve analyseobjecten weergegeven.
28
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Verwante informatie
Eenvoudige rapportfilters maken [pagina 315]
Zijvenstertabbladen in Web Intelligence [pagina 29]
Rapportgegevens op lager niveau analyseren [pagina 272]
1.3.1
Zijvenstertabbladen in Web Intelligence
De beschikbare tabbladen in het zijvenster zijn afhankelijk van de Web Intelligence-interface die u gebruikt en in
welke modus u het document weergeeft.
Tabel 9: Web Intelligence-interface en documentmodi
Web Intelligence Applet
Modus
Gege­
vens
Samenvatting van document
Ontwer­
pen
Ja
Lezen
Ja
Navigatiestructuur
Rapportverwijzing
Ja
Ja
Invoerbesturingselementen
Ja
Ja
Invoer gebruikersaanwijzing
Web Intelligence HTML
Ontwerpen
Lezen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Web Intelligence Rich Client
Gege­
vens
Ontwer­
pen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beschikbare objecten
Ja
Ja
Ja
Documentstructuur en filters
Ja
Ja
Ja
Uitgever van webservice
Ja
Gegevens
Ja
Lezen
Ja
Ja
De tabbladen bieden u toegang tot deelvensters waarin u documentgegevens en objecten kunt weergeven en
configureren.
● Het deelvenster Samenvatting van document biedt een overzicht van de documenteigenschappen.
● De vensters Navigatiestructuur en Rapportverwijzing geven alle rapporten in een document weer.
● In het deelvenster Invoerbesturingselementen kunt u invoerbesturingselementen die op het document zijn
toegepast toevoegen en bewerken.
● In het deelvenster Web Service Publisher worden de BI-services vermeld die uit het document gepubliceerd
zijn.
● In het deelvenster Beschikbare objecten worden de gegevensproviders en objecten vermeld die beschikbaar
zijn om in rapporten te worden opgenomen.
● In het deelvenster Documentstructuur en filters wordt de structuur van het document weergegeven in een
structuurweergave en worden de filters die zijn toegepast op verschillende rapportelementen weergegeven.
● Het deelvenster Gegevens wordt alleen in de Gegevensmodus weergegeven en hiermee kunt u navigeren door
de gegevensproviders in een document.
● In het deelvenster Invoer gebruikersaanwijzing worden de standaardwaarden voor een aanwijzing vermeld. U
kunt ook tekst invoeren in het tekstvak voor waarden. Meerdere items worden gescheiden door een
puntkomma (;).
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
29
1.4
Het BI-startpunt begrijpen
Het BI-startpunt bestaat uit de volgende gebieden:
● Werkbalk
● De tabbladen Start en Documenten
● Mijn toepassingen Pictogrammen
Werkbalk
In het menu Toepassingen kunt u Web Intelligence openen.
In het menu Voorkeuren kunt u de volgende toepassingsvoorkeuren instellen:
● Algemene voorkeuren
● Wachtwoord
● Voorkeuren voor landinstelling en tijdzone
● De voorkeuren voor Web Intelligence
Vensters van BI-startpunt
Het BI-startpunt bestaat uit de volgende objecten:
De belangrijkste tabbladen: Start, Documenten en de documenten die zijn geopend.
Tabel 10: Vensters van BI-startpunt
Tabvenster
Beschrijving
Startpagina
Op dit tabblad worden recent bekeken documenten, ongelezen berichten, ongelezen
waarschuwingen en recent uitgevoerde documenten weergegeven.
Documenten
Op dit tabblad kunt u door de beschikbare mappen en documenten navigeren. Klik
op het tabblad van een map om de documenten in die map weer te geven. In dit ven­
ster kunt u documenten weergeven, organiseren en beheren.
Web Intelligence-documenten
Eén tabblad voor elk geopende document.
Verwante informatie
Voorkeuren voor Web Intelligence instellen [pagina 33]
30
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
1.4.1
Aanmelden bij het BI-startpunt
U moet u aanmelden via BI-startpunt om Web Intelligence op te roepen.
Voordat u Interactive Analysis kan uitvoeren vanuit het BI-startpunt, hebt u de volgende gegevens nodig:
● een URL naar het BI-startpunt (bijvoorbeeld http://[hostname]:8080/BOE/BI).
● uw gebruikersnaam en wachtwoord
● uw verificatie, waarmee de resources die voor u beschikbaar zijn worden beheerd.
Neem contact met de beheerder op als u deze gegevens nog niet weet.
Opmerking
Standaard wordt de servernaam niet weergegeven in het BI-startpuntlogboek op de pagina.
SAP BusinessObjects Web Intelligence starten:
1. Start een webbrowser.
2. Uw browser leiden naar de bladwijzer of URL voor het BI-startpunt.
De aanmeldingspagina wordt weergegeven.
3. Als het vak Systeem leeg is, typt u de naam van de server gevolgd door een dubbele punt (:) en het
poortnummer.
4. Typ uw gebruikersnaam in het vak Gebruikersnaam.
5. Typ uw wachtwoord in het vak Wachtwoord.
6. Selecteer in het vak Verificatie de verificatie die u van de beheerder hebt ontvangen.
7. Klik op Aanmelden.
De startpagina van het BI-startpunt wordt weergegeven.
1.4.2
Afmelden bij het BI-startpunt
U moet zich afmelden wanneer u klaar bent met uw werk in het BI-startpunt en niet alleen maar uw webbrowser
sluiten.
Wanneer u zich afmeldt bij, worden alle voorkeuren opgeslagen die u tijdens de sessie hebt gewijzigd.
BI-beheerders kunnen bijhouden hoeveel gebruikers zich op een willekeurig moment hebben aangemeld bij het
systeem. Zij kunnen deze informatie gebruiken om de systeemprestaties te optimaliseren.
Klik op Afmelden op de werkbalk van het BI-startpunt.
1.4.3
Web Intelligence starten in het BI-startpunt
U kunt Web Intelligence op meerdere manieren starten.
Voer een van de volgende handelingen uit om Web Intelligence op te starten in het BI-startpunt:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
31
○ Klik op
Toepassingen
Web Intelligence .
○ Selecteer Web Intelligence in de toepassingssneltoetsen.
○ Open een Web Intelligence-document.
Web Intelligence wordt nu gestart. Het tabblad Web Intelligence is actief in het hoofdvenster. Als u wilt controleren
welke interface is gestart (Web Intelligence HTML, Web Intelligence Appletof Web Intelligence Rich Client), klikt u
op Voorkeuren en selecteert u Web Intelligence.
Verwante informatie
Query's maken in Web Intelligence [pagina 55]
De weergave- en ontwerpinterface kiezen [pagina 34]
1.4.4
Een document uit de gegevensopslagruimte openen
U kunt een document openen vanuit de bedrijfsgegevensopslagruimte.
1. Klik in het BI-startpunt op het tabblad Documenten om de documenten weer te geven die beschikbaar zijn in
de gegevensopslagruimte.
2. Klik op het tabblad Mappen en navigeer naar de map met uw document.
3. Selecteer het document, klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Weergave om het document in de
modus Lezen te openen of selecteer Wijzigen om het document in Ontwerpmodus te openen.
Welke versie van Web Intelligence wordt geopend, is afhankelijki van de instellingen voor Weergave en
Wijzigen in het BI-startpunt van de Web Intelligence-voorkeursinstellingen.
Opmerking
Wanneer de documenteigenschap Vernieuwen bij openen wordt geselecteerd in de
documenteigenschappen, geeft het document telkens wanneer het wordt geopend de meest recente
informatie weer. De optie Vernieuwen bij openen is afhankelijk van de volgende instellingen in de CMC
(geconfigureerd door de BI-beheerder):
○ Selecteer in Toepassingen Web Intelligence uit de lijst Beheren Eigenschappen. In de sectie
Document automatisch vernieuwen bij het openen van instellingen voor beveiligingsrecht is de
beveiligingsinstelling voor de eigenschap Automatisch vernieuwen ingeschakeld.
○ Selecteer in Toepassingen Web Intelligence uit de lijst Beheren Gebruikersbeveiliging. Wanneer u
een gebruikersprofiel selecteert en op Beveiliging weergeven klikt, controleer dan of het
beveiligingsrecht Documenten - automatisch vernieuwen bij openen uitschakelen is uitgeschakeld.
Verwante informatie
De weergave- en ontwerpinterface kiezen [pagina 34]
32
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
1.4.5
Een document uit de gegevensopslagruimte
verwijderen
U kunt een document verwijderen uit de bedrijfsgegevensopslagruimte, als u hiervoor rechten hebt gekregen.
1. Aanmelden bij het BI-startpunt
2. Klik op het tabblad Documenten om de documenten weer te geven die beschikbaar zijn in de
gegevensopslagruimte.
3. Navigeer naar de map met het document dat u wilt verwijderen.
4. Klik met de rechtermuisknop op het document dat u wilt verwijderen en klik op Organiseren.
5. Klik op Verwijderen.
1.4.6
Voorkeuren voor Web Intelligence instellen
Gebruik het tabblad Voorkeuren van BI-startpunt om de volgende handelingen uit te voeren:
Tabel 11: Onderdelen van het deelvenster Voorkeuren
Optie
Beschrijving
Algemeen
Hiermee worden de standaardinstellingen van de gebruiker geconfigureerd. Deze
worden door de beheerder gedefinieerd.
Het wachtwoord wijzigen
Wijzig uw wachtwoord. Voer uw oude wachtwoord in, en voer tweemaal uw nieuwe
wachtwoord in.
Landinstellingen en tijdzone
Stel de Productlandinstelling, Voorkeurslandinstelling voor weergave en Huidige
tijdzone in.
Analysis-editie voor OLAP
Stel de toegankelijkheidsmodus in. (Geen beschrijving.)
Web Intelligence
Kies de interfaces die u wilt gebruiken voor de modi Weergave en Wijzigen.
Selecteer een standaarduniverse.
Stel de analyseopties in.
Stel de bewaarprioriteiten in bij het opslaan naar Excel.
BI-werkruimten
Stel een standaardstijl in. (Geen beschrijving.)
Crystal Reports
Stel opties voor Crystal Reports in. (Geen beschrijving.)
Verwante informatie
Het BI-startpunt begrijpen [pagina 30]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
33
1.4.6.1
De weergave- en ontwerpinterface kiezen
U kunt opties instellen om te bepalen hoe u bestaande documenten weergeeft en verkent, hoe u documenten
maakt en hoe u bestaande documenten bewerkt en analyseert.
U stelt deze opties in het venster Voorkeuren in het BI-startpunt in.
Afhankelijk van uw rechten en de Web Intelligence-interface die u gebruikt hebt u de keuze uit de Leesmodus,
Ontwerpmodus en Gegevensmodus.
Opmerking
Uw keuze aan interfaces kan ook nog beperkt worden door uw beveiligingsprofiel.
Als u met de rechtermuisknop op de titel van een bestaand document klikt in de lijst met bedrijfsdocumenten en
Weergave selecteert in het snelkoppelingsmenu, wordt het document in de Leesmodus geopend. Als u een
document maakt of met de rechtermuisknop op de titel van een bestaand document klikt en Wijzigen selecteert,
wordt het document in de Ontwerpmodus geopend.
In het BI-startpunt kunt u kiezen uit de volgende Weergave-interfaces:
Interface
Beschrijving
HTML (geen downloads vereist)
Documenten worden weergegeven via de Web Intelligence
HTML-interface in het BI-startpunt.
Applet (download vereist)
U geeft documenten weer met de Web Intelligence Appletinterface, ook wel de Java-applet genoemd, binnen het BIstartpunt.
Opmerking
Voor deze interface moet u een Java-applet downloaden.
Desktop (Rich Client, alleen Windows, installatie vereist)
U kunt documenten weergeven via Web Intelligence Rich
Client, een zelfstandige interface buiten het BI-startpunt
waarin u met documenten kunt werken zonder verbinding
met een bedrijfsgegevensopslagruimte.
Opmerking
Web Intelligence Rich Client moet op uw lokale computer
geïnstalleerd zijn.
PDF
U kunt documenten statisch weergeven in PDF-indeling.
In het BI-startpunt kunt u kiezen uit de volgende bewerkingsinterfaces:
Interface
Beschrijving
HTML (geen downloads vereist)
U kunt documenten maken, bewerken en analyseren via de
Web Intelligence HTML-interface in het BI-startpunt.
Applet (download vereist)
U kunt documenten maken, bewerken en analyseren via de
Web Intelligence Applet-interface in het BI-startpunt. U kunt
de Ontwerp- of Gegevensmodus selecteren.
34
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Interface
Beschrijving
Opmerking
Voor deze interface moet u een Java-applet downloaden.
Desktop (Rich Client, alleen Windows, installatie vereist)
U kunt documenten maken en bewerken via Web Intelligence
Rich Client, ook wel Desktop genoemd, een zelfstandige
interface buiten het BI-startpunt waarin u met documenten
kunt werken zonder verbinding met een
bedrijfsgegevensopslagruimte. U kunt de Ontwerp- of
Gegevensmodus selecteren.
Opmerking
Web Intelligence Rich Client moet op uw lokale computer
zijn geïnstalleerd.
Wanneer u een document opent in een specifieke interface, blijft u voor de duur van de sessie in deze interface.
Als u bijvoorbeeld HTML als uw leesinterface kiest en Web Intelligence Applet als uw bewerkingsinterface, blijft u in
de Web Intelligence HTML-interface, zelfs als u binnen de interface naar de Ontwerpmodus gaat (waarvoor de
bewerkingsinterface wordt gebruikt).
Als u een document opent met de opdracht Wijzigen terwijl een specifieke interface is geselecteerd, wordt het
document nog altijd in de desbetreffende interface geopend, zelfs als u de bewerkingsoptie wijzigt. Dit is
belangrijk als u een functie gebruikt die wel in de ene Web Intelligence-interface beschikbaar is, maar niet in een
andere, zoals in het geval van documenten op basis van BEx-query's.
Verwante informatie
Web Intelligence [pagina 17]
1.4.6.1.1
Instellingen voor documentweergave wijzigen in het
BI-startpunt
In de voorkeuren van BI-startpunt kunt u het type documentweergave selecteren, evenals de Web Intelligenceversie die wordt weergegeven wanneer u een document opent om te lezen of wijzigen.
1. Klik op Voorkeuren in het BI-startpunt om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.
2. Klik op Web Intelligence in de lijst Voorkeuren.
3. Selecteer de weergave-interface in de opties Weergave.
Deze instelling bepaalt welke versie van Web Intelligence uw document in leesmodus opent.
4. Selecteer de ontwerpinterface in de opties voor Wijzigen.
Deze instelling bepaalt welke versie van Web Intelligence uw document in ontwerpmodus opent.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
35
5. Klik op Opslaan en sluiten.
Deze wijzigingen worden geïmplementeerd wanneer u de volgende keer een Web Intelligence-document
opent.
1.4.6.2
Toepassingsmodi instellen
Afhankelijk van de actieve Web Intelligence-toepassingsmodus kunt u query's, documenten en rapporten maken
en de gegevens in rapporten analyseren.
Tabel 12: Beschrijving van toepassingsmodi
Toepassingsmodus
Beschrijving
Gegevens
In de modus Gegevens kunt u de volgende activiteiten uitvoeren:
●
Query's maken, bewerken en beheren waarmee gegevens voor rapporten worden gele­
verd.
●
Gegevensproviders toevoegen en de naam ervan wijzigen.
●
De bron wijzigen waaraan een gegevensprovider gegevens ontleent.
Alle gegevensproviders die door het huidige document worden gebruikt, worden weergegeven
in een lijst in de Gegevensmodus en alle gereedschapspaletten die geen betrekking hebben op
het werken met gegevensproviders zijn uitgeschakeld.
Beperking
De Gegevensmodus is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
Lezen
In de Leesmodus kunt u de volgende activiteiten uitvoeren:
●
Rapporten weergeven.
●
Wijzigingen bijhouden en analyses op lagere niveaus voor rapportgegevens uitvoeren.
De belangrijkste toepassingswerkbalk en het zijvenster zijn beschikbaar in de Leesmodus. Ge­
reedschapspaletten zijn niet beschikbaar.
Ontwerpen
In de Ontwerpmodus kunt u de volgende activiteiten uitvoeren:
●
Uiteenlopende analysetaken uitvoeren.
●
Rapportelementen toevoegen en verwijderen, zoals tabellen of diagrammen.
●
Voorwaardelijke opmaakregels toepassen.
●
Rapporten uitbreiden met formules en variabelen.
●
Werken met de rapportstructuur of met het rapport dat met gegevens gevuld is. Wan­
neer u alleen met de rapportstructuur werkt, heeft u geen toegang tot de server nodig om
wijzigingen aan te brengen. Werkt u met rapporten waarvoor gegevens zijn ingevuld, dan
wordt elke wijziging die u aanbrengt, op de server toegepast.
Tip
Als u talrijke wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om alleen met de rapportstructuur te
werken en het rapport te vullen met gegevens wanneer u klaar bent met het aanbrengen
van de wijzigingen.
36
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
1.4.6.2.1
Schakelen tussen toepassingsmodi
Op basis van de gekozen modus worden de relevante werksets en -balken beschikbaar gemaakt; andere werksets
en -balken worden onzichtbaar gemaakt of uitgeschakeld.
Voer in een Web Intelligence-document een van de volgende handelingen uit:
○ Klik op Gegevens als u in Gegevensmodus wilt werken.
Opmerking
De Gegevensmodus is alleen beschikbaar in de Web Intelligence Applet-interface en Web Intelligence Rich
Client.
○ Als u in de modus Lezen wilt werken, klikt u op Lezen in de bovenhoek van de werkbalk.
○ Als u in Ontwerpmodus wilt werken terwijl alleen de rapportstructuur wordt weergegeven, klikt u op de pijl op
de knop Ontwerp en selecteert u Alleen structuur in de vervolgkeuzelijst.
○ Als u in Ontwerpmodus wilt werken met rapportgegevens, klikt u op de pijl op de knop Ontwerp en selecteert u
Met gegevens in de vervolgkeuzelijst.
1.5
Web Intelligence Rich Client configureren
Met SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client kunt u werken met beveiligde of onbeveiligde documenten,
met of zonder verbinding met een Central Management Server.
Met de Web Intelligence Rich Client-interface kunt u documenten maken, bewerken, opmaken, afdrukken en
opslaan. Hieronder volgen een aantal scenario's waarin deze interface meestal wordt gebruikt:
● U wilt geen CMS of toepassingsserver installaren.
● U kunt geen verbinding maken met een CMS terwijl u onderweg bent of op locatie werkt zonder
netwerktoegang.
● U wilt doorlopend met documenten kunnen blijven werken, als er aan serverzijde onderbrekingen of
prestatieproblemen zijn.
● U wilt berekeningsprestaties verbeteren.
U kunt Web Intelligence Rich Client interactief installeren uit het SAP BusinessObjects Business Intelligencestartpunt of de beheerder kan het BI-platform, waar Web Intelligence Rich Client bij inbegrepen is, op uw
computer installeren uit het SAP Software Download Center.
1.5.1
Web Intelligence Rich Client installeren via het BIstartpunt
U kunt Web Intelligence Rich Client via BI-startpunt downloaden op uw computer.
1. Meld u aan bij het BI-startpunt.
2. Klik op Voorkeuren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
37
3. Klik op Web Intelligence.
4. Klik in de sectie Wijzigen op (installatie vereist na Desktop (Rich Client, alleen Windows, installatie vereist).
Er wordt een paneel weergegeven waarin u wordt gevraagd of u WebSetup.exe op uw computer wilt
uitvoeren of opslaan.
5. Klik op Uitvoeren.
Web Intelligence Rich Client wordt naar uw computer gedownload en wordt gestart wanneer u de toepassing
start vanuit het BI-startpunt. Vanwege de bestandsgrootte kan deze procedure enkele minuten duren.
6. Klik op Opslaan en sluiten.
7. Als er in de rapportpagina's fouten in de HTTP-verbinding optreden, raadpleegt u het volgende onderwerp en
neemt u contact op met uw BI-beheerder voor de vereiste informatie over het definiëren van uw
proxyinstellingen: De proxyinstellingen definiëren in Web Intelligence Rich Client [pagina 46].
Opmerking
Als u Web Intelligence Rich Client op uw lokale computer installeert, wordt het systeem voor online Help ook op
uw lokale computer geïnstalleerd.
Verwante informatie
Verbindingsmodi [pagina 40]
Informatie over Web Intelligence-interfaces [pagina 22]
1.5.2
Web Intelligence Rich Client uit het SAP Software
Download Center installeren
Als u BI-platform op uw computer installeert, installeert u ook Web Intelligence Rich Client.
U hebt toegang tot het SAP Software Download Center en hebt beheerdersrechten om toepassingen op uw
computer te installeren.
1. Raadpleeg de volgende handleidingen op de SAP Help Portal (http://help.sap.com/):
○ Voor installatie-instructies BI-platform: de UNIX- of Windows-versie van de Installatiehandleiding voor
Business Intelligence-platform voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform 4.1
○ Voor informatie over de installatie en configuratie van Web Intelligence Rich Client op uw computer: de
Installatiehandleiding voor Web Intelligence Rich Client
2. Ga naar het SAP Software Download Center (https://support.sap.com/swdc
downloaden
38
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
) om BI-platform te
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
1.5.3
Online Help in een Web Intelligence Rich Clientinstallatie
Als u Web Intelligence Rich Client vanuit het BI-startpunt installeert, wordt het online-helpsysteem op uw lokale
computer geïnstalleerd.
Telkens wanneer u Web Intelligence Rich Client opent, wordt, als u op het pictogram Help klikt, de Help
weergegeven die op uw lokale computer is geïnstalleerd, ongeacht in welke werkmodus u zich bevindt.
Opmerking
Om de Web Intelligence Rich Client-interface en -Help op uw computer bij te werken, kunt u deze interface
opnieuw installeren vanuit de voorkeuren van het BI-startpunt, of vraag de beheerder om het BI-platform, waar
Web Intelligence Rich Client bij inbegrepen is, op uw computer te installeren.
U kunt de Help beschikbaar maken door een lokale map of een URL op te geven waaruit Web Intelligence Rich
Client de Help kan oproepen.
Verwante informatie
Verbindingsmodi [pagina 40]
1.5.3.1
De map of URL voor de online-Help opgeven
U kunt een map selecteren voor de online-Help van Web Intelligence of een URL invoeren.
1. Start Web Intelligence Rich Client.
2. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence het tabblad Algemeen.
3. Klik op Bladeren naast Help en selecteer een map.
U kunt ook een URL typen als de locatie van de online-Help.
4. Klik op Openen en vervolgens op OK.
1.5.4
Web Intelligence Rich Client-processen
U kunt bepaalde meldingsprocessen voor Web Intelligence Rich Client beheren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
39
Windows-systeemvak
Telkens als u de Web Intelligence Rich Client opent, wordt een pictogram weergegeven in het systeemvak van
Windows, dat zichtbaar blijft tijdens een Windows-sessie. Het pictogram staat voor de processen van Web
Intelligence die op de achtergrond actief blijven.
U gebruikt het meldingspictogram van Web Intelligence Rich Client om het volgende te doen:
● De toepassing in een nieuw venster starten.
● Web Intelligence Rich Client afsluiten.
1.5.4.1
Het Web Intelligence Rich Client-achtergrondproces
activeren en deactiveren
U kunt het Web Intelligence Rich Client-achtergrondproces activeren en deactiveren.
Als u het Web Intelligence Rich Client-achtergrondproces activeert, verkort u de laadtijd van documenten.
1. Start Web Intelligence Rich Client.
2. Klik in het tabblad Eigenschappen op Toepassing.
3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence het tabblad Algemeen.
4. Voer in de sectie Web Intelligence Rich Client-proces één van de volgende handelingen uit:
○ Selecteer Proces geactiveerd laten na het sluiten van het laatste venster.om het achtergrondproces te
activeren. Dit is de standaardinstelling.
○ Deselecteer Proces geactiveerd laten na het sluiten van het laatste venster.om het achtergrondproces te
deactiveren. Hiermee wordt ook het snelstartpictogram gesloten.
5. Klik op OK.
1.5.5
Verbindingsmodi
Web Intelligence Rich Client gebruikt verschillende verbindingsmodi.
U kunt Web Intelligence Rich Client gebruiken in de volgende verbindingsmodi: Verbonden, Offline of Zelfstandig.
1.5.5.1
Beveiligingsrechten voor verbinding en lokaal werken
BI-beheerders kunnen het beveiligingsrecht Verbinding lokaal downloaden in het CMS gebruiken om de
beveiligingsrechten voor de verbinding te beheren in Web Intelligence Rich Client.
Wanneer het beveiligingsrecht Verbinding lokaal downloaden is toegekend aan verbindingsobjecten, wordt een
lokale vernieuwing uitgevoerd als de middleware goed is geïnstalleerd en geconfigureerd. Wanneer het
beveiligingsrecht is geweigerd, wordt er geen lokale vernieuwing uitgevoerd. De vernieuwing wordt gedelegeerd
naar de serverzijde. Query's kunnen alleen worden gemaakt en bewerkt als ze geen beveiligde verbinding
gebruiken.
40
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Als u werkt met een document uit BusinessObjects XI 4.0 of eerder, slaat u het document op en opent u het
opnieuw. Het beveiligingsrecht wordt dan correct toegepast.
Opmerking
De BI-beheerder moet de beveiliging definiëren die aan de gegevensbronverbinding is gekoppeld, bijvoorbeeld
welke gevoelige verbindingsgegevens van de gegevensbron lokaal gedownload kunnen worden en door welke
gebruikers.
Als de beveiligingsoptie is geactiveerd, zijn de volgende beperkingen van toepassing:
● Er is geen overdracht toegestaan van verbindingsgegevens naar de clientzijde (extra veilige modus).
● In beperkte offlinemodus is lokaal vernieuwen niet mogelijk.
● In volledige offlinemodus kunnen rapporten worden geopend, bekeken en gewijzigd, maar niet worden
vernieuwd. Bovendien is het niet mogelijk query's te wijzigen.
Opmerking
Als u in een document werkt met meerdere query's, werkt de actie Vernieuwen alleen voor niet-beveiligde
gegevensbronverbindingen. Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer ten minste één query een
beveiligde gegevensbronverbinding gebruikt.
1.5.5.2
De modus Verbonden
In de modus Verbonden werkt u terwijl u verbonden bent met een CMS (Central Management Server) van SAP BI
BusinessObjects.
U kunt werken met documenten in de CMS of met lokale beveiligde of onbeveiligde documenten. Afhankelijk van
uw beveiligingsrechten in de CMS, kunt u het volgende doen:
● importeren van documenten en universes uit de CMS
● lokale documenten openen, maken, bewerken en vernieuwen
● documenten lokaal opslaan
● documenten exporteren naar de CMS
Beveiliging in de modus Verbonden
Wanneer u met documenten werkt in de modus Verbonden, worden de beveiligingsrechten van uw
gebruikersaccount toegepast door de CMS.
Verbinding maken met de CMS in de modus Verbonden
U kunt Web Intelligence Rich Client op twee manieren starten, waarbij op verschillende manieren verbinding met
de CMS wordt gemaakt:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
41
● Wanneer u Web Intelligence Rich Client vanuit het BI-startpunt start, maakt deze verbinding met het CMS
binnen dezelfde sessie van het BI-startpunt, dus aanmelden is niet nodig. Communicatie met de CMS loopt
via HTTP naar een toepassingsserver, die de aanroepen herleidt naar de CMS en de gegevensopslagruimte. Er
is geen lokale middleware benodigd.
● Wanneer u Web Intelligence Rich Client lokaal start via het Windows-menu Start of door te dubbelklikken op
een WID-document, maakt Web Intelligence Rich Client verbinding met het CMS in de client-servermodus via
het OCA/CORBA-framework van de Enterprise SDK. U moet beschikken over de geschikte databasemiddelware op uw lokale machine.
Opmerking
Als u verbinding wilt maken met een Essbase OLAP-gegevensbron vanuit SAP BusinessObjects OLAPproducten, waaronder het hulpprogramma voor universe-ontwerp, Web Intelligence Rich Client en Web
Intelligence, zorgt u dat de Essbase Client-middleware goed is geïnstalleerd en geconfigureerd op computers
die SAP BusinessObjects OLAP-producten hosten. Zorg er met name voor dat de Essbase Clientomgevingsvariabelen ARBORPATH en ESSBASEPATH gemaakt en ingesteld worden als omgevingsvariabelen van
het Windows-systeem en niet als omgevingsvariabelen van de Windows-gebruiker.
Verwante informatie
Lokaal werken aan een bestaand document in de modus Verbonden [pagina 43]
Werken in de modus Verbonden vanuit het BI-startpunt [pagina 42]
1.5.5.2.1
Werken in de modus Verbonden vanuit het BIstartpunt
In de modus Verbonden wordt beveiliging door CMS geregeld. U werkt op dezelfde manier met documenten als
wanneer u in BI-startpunt werkt.
U hoeft niet te beschikken over databasemiddleware op uw lokale machine als u Web Intelligence Rich Client start
vanuit het BI-startpunt.
1. Meld u aan bij het BI-startpunt.
2. Klik op Voorkeuren boven aan het BI-portal.
3. Selecteer in het dialoogvenster Voorkeuren de optie Web Intelligence.
4. Selecteer in de sectie Wijzigen de optie Desktop.
5. Klik op Opslaan en sluiten om het dialoogvenster Voorkeuren af te sluiten.
6. Klik in het BI-startpunt op het tabblad Documenten.
7. Klik met de rechtermuisknop op een document en selecteer Wijzigen.
Web Intelligence Rich Client wordt gestart op uw computer in de modus Verbonden. Als het nog niet op uw
computer is geïnstalleerd, wordt het vanuit het BI-startpunt geïnstalleerd.
42
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Als Web Intelligence Rich Client al op uw computer staat en u deze vanuit het BI-startpunt start, wordt er een
nieuw exemplaar van de toepassing geopend. Het document wordt niet geopend in de toepassing die reeds
werd uitgevoerd.
Verwante informatie
Verbindingsmodi [pagina 40]
1.5.5.2.2
Lokaal werken aan een bestaand document in de
modus Verbonden
U kunt Web Intelligence Rich Client starten in de modus Verbonden.
Als u Web Intelligence Rich Client lokaal in de modus Verbonden wilt starten, moet Web Intelligence Rich Client
zijn geïnstalleerd op uw computer. U moet al minstens één keer verbinding hebben gemaakt met het CMS
waarmee u wilt werken met Web Intelligence Rich Client vanuit het BI-startpunt.
U moet beschikken over de vereiste middleware om een verbinding te maken met de CMS die op uw computer is
geïnstalleerd. In de modus Verbonden wordt beveiliging door het CMS geregeld.
1. Start de Web Intelligence Rich Client vanuit het Windows Start-menu.
2. Selecteer een document in het dialoogvenster Recente documenten.
3. Typ in het dialoogvenster Gebruikers-ID een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord.
4. Selecteer een verificatiemodus uit de lijst.
Kies niet de optie Zelfstandig in de vervolgkeuzelijst Systeem als u wilt werken in de modus Verbonden.
Wanneer u de verificatie Zelfstandig kiest, werkt u in de modus Zelfstandig zonder CMS-verbinding.
5. Klik op Aanmelden.
Indien Web Intelligence Rich Client reeds op uw computer werd uitgevoerd, wordt met het opnieuw starten een
nieuw exemplaar van de toepassing geopend.
Verwante informatie
Verbindingsmodi [pagina 40]
1.5.5.3
Off line werken
In de modus Offline bent u niet verbonden met een CMS, maar de CMS-beveiliging is nog steeds van toepassing.
U kunt werken met lokale documenten en universes die zijn beveiligd door de CSM die u hebt geselecteerd tijdens
het aanmelden, of met onbeveiligde documenten en universes. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
43
● lokale documenten openen
● documenten maken (vereist lokale universe en lokale verbinding met server)
● documenten bewerken
● documenten vernieuwen (vereist lokale universe en lokale verbinding met server)
● documenten lokaal opslaan
In de modus Off line kunt u geen documenten importeren uit of exporteren naar een CMS.
Beveiliging in de modus Off line
Wanneer u een verbinding maakt met een CMS in de modus Verbonden, worden uw beveiligingsrechten voor dit
CMS gedownload naar uw computer. Alle documenten en universes die worden gedownload van een CMS
bevatten een toegangscontrolelijst die aangeven welke groepen en gebruikers toegang hebben tot het document.
In de modus Offline worden CMS-beveiligingsrechten toegepast door het afstemmen van de toegangsrechten
voor het document of de universe met het lokaal opgeslagen beveiligingsbestand. Als het bestand bijvoorbeeld is
gedownload vanuit een CMS naar uw lokale machine, en u beschikt niet over de rechten om het document te
openen op deze CMS, kunt u het document ook niet openen op uw lokale machine. Als offline werken niet is
toegestaan in de beveiligingsinstellingen op objecten, kunnen die objecten niet worden opgenomen wanneer het
document later wordt gebruikt.
Voordat u in de modus Offline kunt werken met documenten of universes die zijn beveiligd door een CMS, moet u
tenminste een keer met dit CMS zijn verbonden in de modus Verbonden. Dit zorgt er in het CMS voor dat
beveiligingsgegevens naar uw lokale computer worden gedownload en het CMS als optie in de vervolgkeuzelijst
Systeem wordt weergegeven op de pagina Gebruikers-ID. Vervolgens kunt u zich aanmelden in de modus Offline
en zonder CMS-verbinding werken, omdat de CMS-beveiligingsgegevens in het lokale bestand kan worden
ingelezen.
Als u in de modus Offline werkt, moeten de juiste universes en databasemiddleware op uw computer zijn
geïnstalleerd om documenten te kunnen maken en vernieuwen. Als dat niet het geval is, kunt u documenten wel
lokaal openen, bewerken en opslaan indien u beschikt over de juiste beveiligingsrechten.
De beveiligingsgegevens voor een CMS is opgeslagen in een lokaal bestand met beveiligingsgegevens met de LSIextensie. Eén computer kan LSI-bestanden voor meerdere CMS-en opslaan.
1.5.5.3.1
Werken in modus Offline
U kunt op enkele manieren in offlinemodus in Web Intelligence Rich Client werken.
U moet al minstens één keer met Web Intelligence Rich Client vanuit het BI-startpunt verbinding gemaakt hebben
met de CMS waaruit het document waaraan u wilt werken, is geëxporteerd.
1. Start Web Intelligence Rich Client.
2. Voer een van de volgende handelingen uit om een document te openen:
○ Selecteer in de lijst Recente documenten van het venster Document openen een document dat is
geëxporteerd uit de CMS waarvan de beveiligingsdetails zijn opgeslagen op uw lokale machine.
○ Klik in de werkbalk op Openen en blader vervolgens naar en dubbelklik op een WID-bestand.
44
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
3. In het dialoogvenster Gebruikers-ID selecteert u de CMS in de vervolgkeuzelijst Systeem.
4. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord.
5. Selecteer de verificatiemethode in de vervolgkeuzelijst Verificatie.
6. Selecteer de optie In offlinemodus gebruiken.
7. Klik op Aanmelden.
1.5.5.3.2
Standaardmappen voor lokale documenten en
universes selecteren
In Web Intelligence Rich Client kunt u een map selecteren waarin lokale documenten en universes standaard op
uw lokale computer worden opgeslagen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus klikt u op Toepassing op het tabblad Eigenschappen.
2. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence het tabblad Algemeen.
3. Klik naast Gebruikersdocumenten op Bladeren en selecteer een map voor documenten.
4. Klik naast Universes op Bladeren en selecteer een map voor universes.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence te sluiten.
1.5.5.4
Zelfstandige modus
In de modus Zelfstandig wordt geen verbinding met een CMS gemaakt en wordt er geen beveiliging toegepast.
U kunt alleen werken met lokale, onbeveiligde documenten en universes. U kunt de volgende bewerkingen
uitvoeren:
● documenten openen, maken, bewerken en vernieuwen
● documenten lokaal opslaan
U kunt geen documenten importeren uit of exporteren naar een CMS.
De middleware die is vereist voor het maken en vernieuwen van lokale, onbeveiligde documenten met lokale,
onbeveiligde universes, moet zijn geïnstalleerd op de computer waarop u Web Intelligence Rich Client uitvoert.
1.5.5.4.1
Werken in de modus Zelfstandig
U kunt in zelfstandige modus aan documenten in Web Intelligence Rich Client werken.
De middleware die is vereist voor het werken met onbeveiligde documenten en universes moet zijn geïnstalleerd
op uw computer.
1. Start Web Intelligence Rich Client.
2. Selecteer Openen in het menu, navigeer naar een WID-document en dubbelklik erop.
3. In het dialoogvenster Gebruikers-ID selecteert u de optie Zelfstandig in de vervolgkeuzelijst Systeem.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
45
4. Klik op Aanmelden.
1.5.5.5
De proxyinstellingen definiëren in Web Intelligence
Rich Client
U definieert de proxy-instellingen wanneer u een internetproxyserver gebruikt om toegang te verkrijgen tot URL's
of afbeeldingen in uw rapport.
U hoeft deze instellingen niet op te geven voor afbeeldingen die in uw rapport zijn ingesloten. Controleer de
instellingen van uw internetbrowser of neem contact op met de BI-beheerder voor de benodigde informatie om uw
proxy-instellingen te definiëren.
Voer de onderstaande stappen uit om de proxy-instellingen te definiëren:
1. Start Web Intelligence Rich Client.
2. Klik in het tabblad Eigenschappen op Toepassing.
3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence op het tabblad Proxy.
4. Geef uw Host van HTTP-proxy op.
5. Geef de Poort van HTTP-proxy op.
6. Definieer uw Instellingen voor HTTPS-host en poort, of selecteer Proxy zelfde als http-proxy.
7. Klik op OK om de instellingen op te slaan en het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence te sluiten.
1.5.6
Verbindingsmodi in Web Intelligence Rich Client
De verbindingsmodus waarin u werkt in Web Intelligence Rich Client bepaalt de acties die u kunt uitvoeren in een
document.
De volgende onderwerpen geven uitleg over de verschillende verbindingsmodi.
1.5.6.1
Werken met universes in de modus Verbonden
Wanneer u gegevensanalyse in de modus Verbonden uitvoert in de Desktop-editie, hebt u extern toegang tot
CMS-universes.
De CMS past de beveiligingsrechten rechtstreeks toe, net alsof u gegevensanalyse uitvoert vanuit het BIstartpunt.
1.5.6.2
Werken met universes in de modus Offline
U kunt geen universes extern openen op de CMS, omdat u in de modus Offline niet over een CMS-verbinding
beschikt.
46
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Als u in de modus Offline een document wilt maken of vernieuwen, moet u eerst zijn verbonden met de CMS in de
modus Verbonden zodat er een bestand met lokale beveiligingsgegevens (LSI) met uw beveiligingsrechten voor
bronnen in de CMS naar uw computer wordt gedownload.
Wanneer u een document in de modus Offline probeert te maken of vernieuwen, kunt u gebruikmaken van:
● lokaal geïnstalleerde universes die niet worden beveiligd door de CMS.
● lokaal geïnstalleerde universes waarvoor u over de rechten beschikt om deze te openen, zoals dit is
vastgelegd in het LSI-bestand.
1.5.6.3
Werken met universes in de modus Zelfstandig
In de modus Zelfstandig in Web Intelligence Rich Client kunt u in een lokale universe werken zonder dat u een
verbinding met de CMS nodig hebt.
In de modus Zelfstandig hebt u geen toegang tot lokale, CMS-beveiligde universes. U moet de CMS-universes
extern openen. U kunt alleen met onbeveiligde, lokaal geïnstalleerde universes werken.
De middleware die is vereist voor het maken en vernieuwen van lokale, onbeveiligde universes, moet zijn
geïnstalleerd op de computer waarop u gegevensanalyse in de Desktop-editie uitvoert.
Wanneer u het universebestand lokaal kopieert, moet u dit opslaan in de volgende map:
<installatiepad>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4,0\Universes.
1.5.7
De standaarduniverse instellen voor een document
U kunt de standaarduniverse instellen in het dialoogvenster Web Intelligence-opties.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik in het tabblad Eigenschappen op Toepassing.
3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence het tabblad Algemeen.
4. Klik in de sectie Standaarduniverse selecteren op Een universe selecteren.
5. Klik op Bladeren.
6. Selecteer in het dialoogvenster Universe een universe en klik op Selecteren.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence te sluiten.
1.5.8
Weergavevoorkeuren instellen
U kunt weergavevoorkeuren voor Web Intelligence Rich Client instellen in het dialoogvenster Web Intelligenceopties.
1. Start Web Intelligence Rich Client.
2. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus klikt u op Toepassing op het tabblad Eigenschappen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
47
3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence het tabblad Weergave.
4. Selecteer de maateenheid voor rapportweergave in de sectie Maateenheid.
5. Als u een raster wilt weergeven voor het uitlijnen van rapportelementen, selecteert u Raster tonen.
6. Als u rapportelementen automatisch wilt uitlijnen met het raster, selecteert u Op raster uitlijnen.
7. Als u de afstand tussen de lijnen in het raster wilt instellen, stelt u de waarde in in Rasterafstand.
8. Klik op OK om het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence te sluiten.
1.5.9
Uw wachtwoord wijzigen
U kunt uw wachtwoord wijzigen in de voorkeuren van BI-startpunt.
1. Start Web Intelligence Rich Client vanuit het Windows Start-menu en maak verbinding met de server, zodat u
in de modus Verbonden bent.
2. Selecteer Voorkeuren op de werkbalk van het BI-startpunt.
3. Selecteer Wachtwoord wijzigen.
Opmerking
Als deze optie uitgegrijsd is, is de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen uitgeschakeld door de BIbeheerder.
4. Typ uw huidige wachtwoord in het vakje Oud wachtwoord.
5. Typ uw nieuwe wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord.
6. Typ het nieuwe wachtwoord opnieuw in het vak Nieuw wachtwoord bevestigen.
Uw wachtwoord is gewijzigd in het nieuwe wachtwoord.
Verwante informatie
Lokaal werken aan een bestaand document in de modus Verbonden [pagina 43]
1.6
Landinstellingen van interface en document
Landinstellingen bepalen hoe de toepassingsinterface (bijvoorbeeld menuopties en knoptekst) en gegevens
(bijvoorbeeld datum en getalnotatie) worden weergegeven in relatie tot lokale voorkeuren.
Web Intelligence gebruikt de volgende landinstellingen:
48
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Tabel 13:
Landinstelling
Beschrijving
Landinstelling product
Het besturingselement voor uitlijning van de taal en interface van de toepassingsinterface
Web Intelligence. Deze landinstelling kan op de volgende locaties worden geselecteerd:
Voorkeurslandinstellingen voor
weergave
Landinstellingen van document
●
In de Web Intelligence HTML-interface of Web Intelligence Applet-interface kunt u de
instelling vinden in de voorkeuren van het BI-startpunt.
●
In de Web Intelligence Rich Client vindt u de instelling in de toepassingseigenschap­
pen.
De voorkeurslandinstellingen voor de weergave van documentgegevens. Deze landinstel­
ling kan op de volgende locaties worden geselecteerd:
●
In de Web Intelligence HTML- of Web Intelligence Applet-interface kunt u de instelling
vinden in de voorkeuren van het BI-startpunt.
●
In de Web Intelligence Rich Client vindt u de instelling in de toepassingseigenschap­
pen.
De landinstellingen voor datums en nummers in het document.
●
In de Web Intelligence HTML-interface of Web Intelligence Applet-interface kan deze
landinstelling niet worden geselecteerd.
●
In Web Intelligence Rich Client is de instelling Permanente regionale opmaak beschik­
baar in de documenteigenschappen.
Rechts-naar-links-uitlijning in Web Intelligence
In de Web Intelligence Applet-interface en in Web Intelligence Rich Client wordt de toepassingsinterface van
rechts naar links uitgelijnd (RTL) als u Arabisch of Hebreeuws selecteert. Documentinhoud wordt mogelijk RTL
uitgelijnd, afhankelijk van de systeeminstellingen die door de BI-beheerder zijn geselecteerd.
Opmerking
RTL-uitlijning is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
Landinstellingen product en RTL-uitlijining van de interface
Als u Arabisch selecteert voor de Landinstellingen product worden de interface-elementen van de toepassing Web
Intelligence altijd van rechts naar links (RTL) weergegeven en worden gespiegeld ten opzichte van de uitlijning
voor van links naar rechts (LTR). Bij een RTL-landinstelling bevindt het zijvenster zich aan de rechterkant, bij een
LTR-landinstelling aan de linkerkant.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
49
Voorkeurslandinstelling voor weergave en rechts-naar-links-uitlijning.
Vanaf XI 4.1 Support Package 3 wordt de uitlijning van de documentinhoud door de BI-beheerder in de Central
Management Console voor de Web Intelligence-systeemconfiguratie opgegeven en kan niet voor individuele
gebruikers worden gewijzigd.
Als u voor de voorkeurslandinstellingen voor weergave kiest, zijn afhankelijk van de door de BI-beheerder
geselecteerde systeeminstellingen, de elementen en gegevens in documenten die met deze landinstelling zijn
gemaakt mogelijk van rechts naar links (RTL) weergegeven. In een kruistabel bevindt de kolom met koptekst opzij
zich aan de linkerkant bij een LTR-landinstelling. Bij een RTL-landinstelling bevindt de kolom met koptekst opzij
zich rechts.
Opmerking
Diagrammen zijn volgens de productstandaarden van SAP Globalization standaard van links naar rechts (LTR).
Let op
● In de Web Intelligence HTML-interface kunnen documenten die zijn gemaakt in een RTL-inhouduitlijning
niet worden weergegeven of gewijzigd.
● Documenten die zijn gemaakt in een RTL-voorkeurslandinstelling voor weergave kunnen niet worden
geconverteerd naar een LTR-documentindeling.
● Documenten die zijn gemaakt in een LTR-indeling kunnen met RTL-instellingen worden bewerkt, maar
kunnen niet naar RTL worden geconverteerd.
Verwante informatie
Landinstellingen van product instellen in het BI-startpunt [pagina 51]
De huidige landinstellingen document koppelen aan een document in het BI-startpunt [pagina 52]
Voorkeurslandinstelling voor weergave in het BI-startpunt instellen [pagina 53]
Landinstellingen van product instellen in Web Intelligence Rich Client [pagina 51]
Landinstellingen koppelen aan een document in Web Intelligence Rich Client [pagina 52]
Voorkeurslandinstelling voor weergave instellen in Web Intelligence Rich Client [pagina 53]
1.6.1
Landinstellingen van product
De Landinstellingen van een product bepalen de gebruikersinterface.
De Landinstellingen voor product bepalen bijvoorbeeld de menuopties en knoptekst.
50
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
1.6.1.1
Landinstellingen van product instellen in Web
Intelligence Rich Client
U kunt de Landinstellingen van product voor Web Intelligence Rich Client instellen via het dialoogvenster Opties
voor Web Intelligence.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik in het tabblad Eigenschappen op Toepassing.
3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence het tabblad Landinstelling.
4. Kies een landinstelling in de lijst Landinstelling van product.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence te sluiten.
6. Sluit Web Intelligence Rich Client en start het programma opnieuw.
1.6.1.2
Landinstellingen van product instellen in het BIstartpunt
U kunt de landinstellingen voor het product kiezen in de voorkeuren van BI-startpunt.
1. Klik op Voorkeuren op de werkbalk van het BI-startpunt om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.
2. Klik in de lijst Voorkeuren op Landinstellingen en tijdzones om de beschikbare opties weer te geven.
3. Selecteer de landinstelling van het product in de lijst Landinstelling van product.
4. Klik op Opslaan en sluiten.
1.6.2
De landinstellingen voor documenten in documenten
Met behulp van de landinstellingen voor documenten, gegenereerd door Web Intelligence, worden de gegevens in
documenten opgemaakt.
Landinstellingen van document bepaalt bijvoorbeeld hoe data en getallen worden weergegeven.
Standaard wordt de landinstelling van de browser gebruikt. U kunt de huidige landinstellingen document
permanent koppelen aan een document door het document op te slaan met de optie Permanente regionale
opmaak geselecteerd in het dialoogvenster Documentoverzicht. Wanneer u deze optie selecteert worden de
documentgegevens altijd opgemaakt met behulp van de landinstellingen voor documenten die u hebt ingesteld.
Dit is van toepassing voor alle gebruikers die het document bekijken, niet alleen voor de gebruiker die Permanente
regionale opmaak activeert.
In Web Intelligence Rich Client wordt met behulp van de landinstelling voor documenten bepaald hoe datums en
cijfers worden opgemaakt, als de instelling De landinstelling van het document gebruiken om de gegevens op te
maken is geselecteerd in de toepassingseigenschappen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
51
Verwante informatie
Landinstellingen koppelen aan een document in Web Intelligence Rich Client [pagina 52]
1.6.2.1
Landinstellingen koppelen aan een document in Web
Intelligence Rich Client
U kunt landinstellingen koppelen aan een document in Web Intelligence Rich Client.
Deze taak werkt niet in de Web Intelligence HTML-interface of Web Intelligence Applet-interface.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus klikt u in het tabblad Eigenschappen op Document.
2. In het dialoogvenster Documentoverzicht selecteert u Permanente regionale opmaak.
3. Klik op OK om het dialoogvenster Documentoverzicht te sluiten.
4. Sla het document op.
1.6.2.2
De huidige landinstellingen document koppelen aan
een document in het BI-startpunt
In de voorkeuren van BI-startpunt kunt u de taal van de landinstellingen voor open documenten kiezen in Web
Intelligence.
1. Klik op Voorkeuren op de werkbalk van het BI-startpunt om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.
2. Klik op Web Intelligence in de lijst Voorkeuren.
3. Selecteer een van de volgende opties in de sectie Bij het weergeven van een document:
○ De landinstelling van het document gebruiken voor de opmaak van de gegevens
○ Mijn voorkeurslandinstellingen voor weergave gebruiken voor de opmaak van de gegevens
4. Klik op Opslaan en sluiten.
Verwante informatie
Voorkeurslandinstelling voor weergave [pagina 52]
Voorkeurslandinstelling voor weergave in het BI-startpunt instellen [pagina 53]
1.6.3
Voorkeurslandinstelling voor weergave
De voorkeurslandinstelling voor weergave is de landinstelling die u selecteert en die de weergave van
documentgegevens beïnvloedt.
52
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
Wanneer u een document maakt, worden uw Voorkeurslandinstellingen voor weergave altijd toegewezen als de
eerste landinstellingen van document, ongeacht of de instellingen prioriteit geven aan de
Voorkeurslandinstellingen voor weergave.
Opmerking
Als de instellingen geen prioriteit geven aan uw Voorkeurslandinstellingen voor weergave, worden de gegevens
opgemaakt overeenkomstig de Landinstellingen van document die met het document zijn opgeslagen.
Als in Web Intelligence Rich Client de landinstellingen prioriteit geven aan uw Voorkeurslandinstellingen voor
weergave met behulp van de instelling De voorkeurslandinstellingen voor weergave gebruiken om de gegevens op
te maken in de toepassingseigenschappen, worden de landinstellingen document ingesteld op
Voorkeurslandinstelling voor weergave wanneer u een document opent. Wanneer u het document opslaat, worden
deze Landinstellingen van document ook opgeslagen.
1.6.3.1
Voorkeurslandinstelling voor weergave instellen in
Web Intelligence Rich Client
U kunt de Voorkeurslandinstelling voor weergave voor Web Intelligence Rich Client instellen via het dialoogvenster
Opties voor Web Intelligence.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik op het tabblad Eigenschappen op Toepassing.
3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence het tabblad Landinstelling.
4. Selecteer een landinstelling in de vervolgkeuzelijst Voorkeurslandinstellingen voor weergave.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence te sluiten.
6. Sluit geopende documenten en open deze opnieuw om ervoor te zorgen dat de landinstellingen in de
documenten worden gewijzigd.
1.6.3.2
Voorkeurslandinstelling voor weergave in het BIstartpunt instellen
In de voorkeuren van BI-startpunt kunt u een taal in Voorkeurslandinstellingen voor weergave voor Web
Intelligence kiezen.
1. Klik op Voorkeuren op de werkbalk van het BI-startpunt om het dialoogvenster Voorkeuren weer te geven.
2. Klik in de lijst Voorkeuren op Landinstellingen en tijdzones om de beschikbare opties weer te geven.
3. Selecteer de voorkeurslandinstelling in de lijst Voorkeurslandinstelling voor weergave.
4. Klik op Web Intelligence om de Web Intelligence-opties weer te geven.
5. Als u gegevens wilt opmaken volgens de voorkeurslandinstelling voor weergave, klikt u op Mijn
voorkeurslandinstelling voor weergave voor de notatie van de gegevens gebruiken onder Bij het weergeven van
een document.
6. Klik op Opslaan en sluiten.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
53
1.7
De weergavegrootte van een rapport in Web Intelligence
vergroten of verkleinen
U kunt de weergave van Web Intelligence-rapporten vergroten en verkleinen via de keuzelijst Zoompercentage op
de onderste werkbalk.
U kunt de rapportgrootte verkleinen en vergroten van 10% tot 500%.
In de HTML-interface van Web Intelligence kunt u de zoomfunctie van de browser gebruiken om de
weergavegrootte te vergroten of verkleinen. De instelling van de tekstgrootte in een Web Intelligence-rapport
wijzigt echter niet door de tekstgrootte-instelling in een browser.
Beperking
In Microsoft Windows kunnen gebruikers de weergavegrootte van tekst en andere items op het
computerscherm wijzigen via een schermvergroterfunctie. Deze functie wordt niet ondersteund in de Web
Intelligence-interfaces.
54
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Web Intelligence
2
Query's maken in Web Intelligence
U stelt query's samen met behulp van het Web Intelligence-queryvenster.
Welke gegevensbronnen u voor een query kunt gebruiken, hangt af van de interface die u gebruikt.
Tabel 14: Beschikbare gegevensbronnen voor Web Intelligence-interfaces
Gegevensbron
Web Intelligence HTML
Web Intelligence Applet
Web Intelligence Rich Client
Geen gegevensbron
Ja
Ja
Ja
Universe (.unx of .unv)
Ja
Ja
Ja
BEx-query
Nee
Ja
Ja
Vrije SQL-query
Nee
Ja
Ja
Analyseweergave
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Tekst-, Excel- of CSV-bestand Nee
U voert de query uit om gegevens op te halen in een rapport dat u vervolgens verder kunt analyseren, bijvoorbeeld
door de gegevens ervan te filteren of in te delen.
In alle query's komen meetwaarden voor. Meetwaarden retourneren gegevens, vaak numerieke, die worden
berekend op basis van de andere objecten in de query (dimensies of hiërarchieën). Zie Meetwaarden [pagina
60] voor meer informatie over meetwaarden.
Query's die zijn gebaseerd op universes kunnen hiërarchisch of niet-hiërarchisch zijn. In niet-hiërarchische query's
worden gegevens ingedeeld in dimensies die geen hiërarchische relatie hebben. Met een query die een
klantdimensie en een omzetmeetwaarde bevat, wordt bijvoorbeeld de omzet per klant berekend. Zie Query's in
universes maken [pagina 64] voor meer informatie over universe-query's.
Met hiërarchieën worden gegevens in hiërarchische relaties ingedeeld. Een geografische hiërarchie kan
bijvoorbeeld gegevens bevatten over landen, staten en plaatsen (verschillende niveaus van de hiërarchie). Met
een query met een geografische hiërarchie en een omzetmeetwaarde wordt de omzet op de verschillende niveaus
van de hiërarchie (land, staat, plaats) berekend. Zie Hiërarchieën [pagina 58] voor meer informatie over
hiërarchieën.
Of een universe-query hiërarchisch of niet-hiërarchisch is, hangt af van de database waaruit de universe gegevens
ophaalt.
Opmerking
● U kunt een leeg document maken waarvoor geen gegevensbron wordt gebruikt.
● Om verbinding via het BI-startpunt te maken met een Essbase OLAP-gegevensbron vanuit SAP
BusinessObjects OLAP-producten, zoals het hulpprogramma voor universe-ontwerp, Web Intelligence Rich
Client en Web Intelligence, moet de BI-beheerder ervoor zorgen dat de Essbase-clientomgevingsvariabelen
ARBORPATH en ESSBASEPATH worden gemaakt en als Windows-systeemomgevingsvariabelen worden
ingesteld op computers waarop de desbetreffende SAP BusinessObjects OLAP-producten worden gehost.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
55
2.1
Objecten beschikbaar in query's
U kunt verschillende objecten in Web Intelligence-query's gebruiken.
In query's in Web Intelligence kunnen de volgende objecten worden gebruikt:
● klassen en subklassen
● dimensies
● attributen
● hiërarchieën
● niveau-objecten
● leden
● benoemde reeksen
● berekende leden
● meetwaarden
2.1.1
Klassen en subklassen
Een klasse is een map met objecten. Een subklasse is een submap.
Klassen worden gebruikt voor het ordenen van objecten in logische groepen. Als u query's maakt in de universe,
kunt u aan de hand van klassen de objecten vinden met de informatie die u in een query wilt gebruiken.
Verwante informatie
Query's maken in Web Intelligence [pagina 55]
2.1.2
Analysedimensies
Een analysedimensie bevat een verzameling verwante hiërarchieën.
Analysedimensies worden niet als resultaatobjecten weergegeven in query's. Als u een analysedimensie
selecteert, wordt de standaardhiërarchie weergegeven in de query.
Voor analysedimensies wordt het volgende pictogram gebruikt:
Verwante informatie
Hiërarchieën [pagina 58]
56
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.1.3
Dimensies
Een dimensie kan naar niet-hiërarchische gegevens in een rapport verwijzen.
In een query met een niet-hiërarchische dimensie [Klant] en de meetwaarde [Omzet], bijvoorbeeld, geven de
resultaten in niet-hiërarchische kolommen de omzet aan die elke klant heeft gegenereerd.
In hiërarchische gegevensbronnen worden hiërarchieën weergegeven onder de dimensies waarop ze gebaseerd
zijn in de lijst met beschikbare objecten. Als u de dimensie in een query opneemt, worden hiërarchische gegevens
geretourneerd.
Voor dimensies wordt het volgende pictogram gebruikt:
Verwante informatie
Hiërarchieën [pagina 58]
2.1.4
Attributen
Een attribuut geeft een beschrijving van een dimensie of hiërarchie. Leeftijd kan bijvoorbeeld een attribuut van de
dimensie Klant zijn.
Attributen moeten een één-op-één-relatie hebben met de bijbehorende dimensie. Elke waarde van een
dimensieobject kan slechts één bijbehorende waarde van een attribuut hebben. In het voorbeeld in het onderwerp
Dimensie kan elke klantwaarde slechts één bijbehorende waarde hebben in het detailobject Leeftijd.
Als vanwege een onjuist universe-ontwerp door een detailobject wordt geprobeerd om meerdere waarden op te
halen voor één dimensiewaarde, wordt in de bijbehorende cel het foutbericht .#MULTIVALUE weergegeven.
Voor attributen wordt het volgende pictogram gebruikt:
Opmerking
Voor UNV-universes (gemaakt met het hulpprogramma voor universe-ontwerp) wordt met 'details' naar
attributen verwezen, die van toepassing zijn op relationele gegevensbronnen.
Verwante informatie
Dimensies [pagina 57]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
57
2.1.5
Hiërarchieën
Een hiërarchie is een set gegevensleden gerangschikt in niveaus of in de relatie tussen bovenliggende en
onderliggende elementen.
De hiërarchie [Geografie] kan bijvoorbeeld de niveaus [Land], [Staat] en [Stad] bevatten. Hiërarchische objecten
worden gebruikt in BEx, OLAP en relationele gegevensbronnen.
Hiërarchieën produceren hiërarchische kolommen in de resultaatset gegenereerd door de query. U kunt de items
in de hiërarchie uitvouwen om de bijbehorende gegevens te bekijken. U kunt bijvoorbeeld het niveau [Californië]
uitvoeren in de hiërarchie [Geografie] om de gegevens die bij Californië horen te bekijken.
U kunt selecteren welke elementen in de resultaten worden weergegeven met de elementselectiefunctie, die
toegankelijk is via het queryvenster.
In hiërarchische gegevensbronnen zijn hiërarchieën gekoppeld aan een dimensie en worden weergegeven onder
de dimensie waarmee ze gekoppeld zijn in de lijst met beschikbare objecten. De volgende informatie wordt ook
met de hiërarchieobjecten weergegeven:
Tabel 15:
Weergaveobject
Beschrijving
Dit is de standaardhiërarchie in Web Intelligence en is de tijdelijke aanduiding voor de op­
gehaalde hiërarchie.
Een wit vinkje (V) in een zwarte cirkel. Dit is de validatie of optie voor in-/uitschakelen, die
aangeeft dat dit object de 'actieve' hiërarchie is in BEx, Microsoft Analysis Services
(MSAS) en Essbase. In MSAS wordt de term standaard gebruikt om de actieve hiërarchie
te beschrijven.
[n] waar 'n' een geheel getal is
Dit is van toepassing op BEx-query's. Dit is het versienummer van de SAP BW-hiërarchie
die tijdens het ontwerp is gebruikt. Voor deze hiërarchieën geeft Web Intelligence nu de
versie van de hiërarchie na de naam van de hiërarchie weer. Bijvoorbeeld: Landhiërarchie
[2]. De BEx-queryontwerper kan een tekenreeks voor het versienummer invoegen ter ver­
duidelijking, bijvoorbeeld: [versie 2]. Deze versie wordt ook in de rapporttabelkop weerge­
geven.
Verwante informatie
Dimensies [pagina 57]
Hiërarchische query's [pagina 61]
2.1.6
Niveau-objecten
Een niveau is een set leden in een hiërarchie op dezelfde afstand van het hoofdonderdeel van de hiërarchie.
[Stad] kan bijvoorbeeld een niveau zijn in de hiërarchie [Geografie] dat leden bevat zoals [Los Angeles] en [San
Francisco]. De niveaunamen worden voorafgegaan door hun diepte. De nummers zijn aansluitend en beginnen
altijd bij het hoofdniveau met nummer 1, zoals volgt:
1 - Niveau a
58
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2 - Niveau b
3 - Niveau c
Niveaus produceren platte kolommen in de resultaatset gegenereerd door de query. Een query die bijvoorbeeld
het niveau [Land] en de objecten [Omzet] bevat, produceert het volgende resultaat:
Tabel 16:
Land
Omzet
VS
10,123,121
Frankrijk
8,232,231
Duitsland
7,342,342
Verenigd Koninkrijk
9,343,092
Niet alle hiërarchieën bevatten niveaus. Niveaus zijn niet beschikbaar in hiërarchieën in BEx-query's.
Voor niveaus wordt het volgende pictogram gebruikt:
Verwante informatie
Query's maken op BEx-query's [pagina 97]
Hiërarchieën [pagina 58]
2.1.7
Leden
Een lid is een afzonderlijk gegevensitem in een hiërarchie.
De hiërarchie [Geografie] kan bijvoorbeeld leden als [Frankrijk] bevatten op het niveau [Land], of [Las Vegas] op
het niveau [Plaats].
U selecteert afzonderlijke leden uit een hiërarchie voor opname in het queryresultaat als u niet alle leden in de
hiërarchie wilt opnemen. U kunt ook een benoemde set definiëren die een set leden bevat.
Verwante informatie
Hiërarchieën [pagina 58]
Benoemde sets [pagina 60]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
59
2.1.8
Benoemde sets
Een benoemde set is een expressie met naam die geretourneerd wordt als een set leden.
Benoemde sets kunnen worden gedefinieerd in OLAP-databases, of in universes gebaseerd op relationele of
OLAP-databases.
2.1.9
Berekende leden
Berekende leden zijn leden die worden geretourneerd door een Multidimensional Expression (MDX)-instructie.
MDX is de taal die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot hiërarchische gegevens in OLAP-databases.
De beheerder van een OLAP-database kan berekende leden maken die beschikbaar zijn voor MDX-query's die
toegang hebben tot de database.
Voor berekende leden wordt het volgende pictogram gebruikt:
2.1.10 Meetwaarden
Met meetwaarden worden gegevens opgehaald die het resultaat zijn van de berekeningen van gegevens in de
database. Deze gegevens zijn doorgaans numeriek.
Omzet is bijvoorbeeld de berekening van het aantal verkochte artikelen vermenigvuldigd met de artikelprijs.
Meetwaarden bevinden zich meestaal in de klasse Meetwaarden.
Meetwaarden worden standaard berekend door gedetailleerde waarden te verzamelen die door de database zijn
geretourneerd.
Slimme meetwaarden zijn een bijzonder type meetwaarden, die worden berekend door de database zelf en
worden geretourneerd door de query die al geaggregeerd is. In bepaalde omstandigheden zijn slimme
meetwaarden van invloed op de wijze waarop berekeningen worden weergegeven. Raadpleeg de handleiding voor
het gebruik van functies, formules en berekeningen in Web Intelligence voor meer informatie over intelligente
waarden.
Meetwaarden retourneren resultaten op basis van de objecten waaraan ze gekoppeld zijn in een query. Een query
die de dimensie [Klant] en de meetwaarde [Omzet] bevat, geeft bijvoorbeeld de omzet per klant als resultaat. Een
query die de hiërarchie [Geografie] en de meetwaarde [Omzet] bevat retourneert de berekende omzet voor alle
verschillende mogelijke aggregaties in de hiërarchie.
Voor meetobjecten wordt het volgende pictogram gebruikt:
Verwante informatie
Hiërarchieën [pagina 58]
60
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.2
Query- en documentgebruikersrechten
Rechten worden gedefinieerd door BI-beheerders.
BI-beheerders kunnen query's bekijken en bewerken, ook als de toegangsrechten zijn beperkt tot een beperkte
subset van gebruikers. De gebruikersrechten die aan u zijn toegewezen, bepalen of u query's en hun verwante
objecten, documenten of rapporten kunt weergeven, maken, bewerken of verwijderen.
2.3
Niet-hiërarchische query's
U maakt een niet-hiërarchische query met behulp van dimensies, attributen en meetwaarden.
Dimensies vertegenwoordigen bedrijfsobjecten, zoals klanten of steden. Meetwaarden leiden resultaten af,
meestal numerieke, uit de dimensies die u in de query opneemt. Een query die de dimensie [Klant] en de
meetwaarde [Omzet] bevat, geeft bijvoorbeeld de omzet per klant als resultaat.
Niet-hiërarchische query's produceren resultatensets waarin dimensies niet gerelateerd zijn. Elk object in de
query produceert één platte kolom in de resultatenset.
Niet-hiërarchische query's omvatten niet de volgende objecten: hiërarchieën, niveaus, leden en benoemde sets.
Verwante informatie
Een query maken in een universe [pagina 65]
Meetwaarden [pagina 60]
Hiërarchieën [pagina 58]
Leden hiërarchisch kiezen en query's filteren [pagina 67]
2.4
Hiërarchische query's
Een hiërarchische query bevat minimaal één hiërarchieobject.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
U kunt hiërarchische query's maken op basis van universes die hiërarchische gegevens ondersteunen of op basis
van BEx-query's die rechtstreeks toegang hebben tot SAP-infoquery's. Hiërarchische gegevens kunnen afkomstig
zijn uit relationele of OLAP-databases, afhankelijk van de manier waarop de gegevens in de universe zijn
gestructureerd.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
61
Opmerking
Een relationele gegevensbron is geen echte hiërarchie, het is een gedefinieerd pad tussen attributen.
U kunt hiërarchieën opnemen als resultaat of filterobjecten. Als u een hiërarchische query creëert, biedt het Web
Intelligence-queryvenster u aanvullende functies voor het werken met hiërarchische gegevens.
Als u bijvoorbeeld een hiërarchie als een resultaatobject opneemt, beschikt u over de mogelijkheid om leden in de
hiërarchie te kiezen die in het resultaat worden weergegeven. Welke functies beschikbaar zijn in het hiërarchische
queryvenster, is ook afhankelijk van de bron van de hiërarchische gegevens die u gebruikt.
De resultatenset die wordt gegenereerd door een hiërarchische query, biedt u de mogelijkheid om een
hiërarchische gegevensanalyse uit te voeren. Door elk hiërarchieobject in het queryvenster wordt in het rapport
een hiërarchische kolom geproduceerd. U kunt leden uitvouwen om hun onderliggende leden weer te geven.
Voorbeeld
Als u het [VS]-lid uitvouwt om staten van de VS weer te geven in een [Geografie}-hiërarchie, worden
meetwaarden in het blok geaggregeerd afhankelijk van het lid waaraan ze zijn gekoppeld.
Een hiërarchische query met de hiërarchie [Klanten] en de meetwaarden [Verkoopeenheid] en [Opslagkosten]
geeft de volgende resultatenset:
Tabel 17:
Klanten
Eenheidsverkoop
Opslagkosten
Alle klanten
364,707
371,579
276,773
234,555
CA
45,506
67,999
OF
32,104
56,700
10,324
12,325
VS
Albany
Verwante informatie
Hiërarchische lidselectie in BEx-query's [pagina 70]
Meetwaarden [pagina 60]
Hiërarchieën [pagina 58]
Leden hiërarchisch kiezen en query's filteren [pagina 67]
Leden van een hiërarchie selecteren [pagina 66]
2.4.1
Meerdere hiërarchieën opnemen in een query
Als u meerdere hiërarchieën combineert in een query, worden de resultaten voor alle combinaties van leden in de
verschillende hiërarchieën weergegeven in het resulterende document.
62
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Voorbeeld
Twee hiërarchieën opnemen in een query
U hebt twee hiërarchieën, [Geslacht] (met de leden [Alle], [Mannelijk] en [Vrouwelijk]) en [Klantgeografie].
Gecombineerd in een query met een meetwaarde, geven de twee hiërarchieën het volgende resultaat:
Tabel 18:
Klantgeografie
Gender
Alle klanten
Alle geslachten
Frankrijk
Verkoopaantal via internet
Vrouwelijk
$10,000,000
Mannelijk
$19,358,677
Alle geslachten
Pierre
$2,644,017
Vrouwelijk
$1,058,677
Mannelijk
$1,285,340
Alle geslachten
Vrouwelijk
Alain
$29,358,677
$1,249
$1,249
Alle geslachten
Vrouwelijk
2.5
$1,155
$1,155
Een document maken zonder gegevensbronnen
U kunt een document maken zonder een gegevensbron te selecteren.
Een van de redenen waarom u mogelijk een document wilt maken zonder gegevensbronnen is wanneer u een
"sjabloon"-document wilt maken dat een standaard titelpagina bevat als eerste rapport, standaard copyrighttekst
als het tweede rapport, enzovoort. U kunt de lay-out voor kop- en voetteksten instellen en u kunt zelfs lege
tabellen en opgemaakte diagrammen opnemen. Op een later tijdstip kunt u het document via een query verbinden
met een gegevensbron.
Opmerking
De rechten die de BI-beheerder voor u heeft ingesteld bepalen welke toegang u hebt tot gegevensbronnen en
de mogelijkheid om documenten te maken in Web Intelligence.
1. Open Web Intelligence.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik in Leesmodus op de werkbalk op het pictogram Nieuw.
○ Klik in de modus Ontwerp of Gegevens op het tabblad Bestand op het pictogram Nieuw.
Opmerking
Als u zojuist Web Intelligence Rich Client hebt gestart, klikt u op Leeg document in het dialoogvenster
Nieuw document.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
63
3. Selecteer Geen gegevensbron en klik op OK.
Er wordt een leeg document geopend. Het venster Beschikbare objecten bevat geen objecten.
Verwante informatie
Query's in universes maken [pagina 64]
Query's maken op BEx-query's [pagina 97]
Query's maken in gegevensbestanden [pagina 93]
Query's maken op basis van webservicegegevensbronnen [pagina 136]
Query's maken op gegevensbronnen analyseweergave [pagina 135]
2.6
Query's in universes maken
Universes presenteren gegevens uit relationele of OLAP-gegevensbronnen als verzamelingen van gerelateerde
objecten.
Universes bevatten de volgende typen gegevens:
Tabel 19:
Gegevenstype
Beschrijving
Relationeel
Relationele gegevens worden ingedeeld als een verzameling gerelateerde objecten
(dimensies, details en meetwaarden). U combineert universeobjecten in een query
die u uitvoert om een rapport te genereren. Door een query die de dimensie Klant en
de meetwaarde Omzet bevat, wordt bijvoorbeeld een rapport gegenereerd met de
gegenereerde omzet per klant.
Hiërarchisch
Hiërarchische gegevens worden ingedeeld als leden in gerelateerde hiërarchieën. De
hiërarchie Geografie kan bijvoorbeeld niveaus met landen, staten en plaatsen bevat­
ten. Met een query die is gemaakt op basis van de hiërarchie Geografie en de meet­
waarde Omzet wordt een rapport gegenereerd met de omzet die op verschillende ni­
veaus (omzet per land, per staat en per plaats) van de hiërarchie is gegenereerd.
Door de query worden de omzetwaarden op verschillende niveaus van de hiërarchie
automatisch berekend.
Opmerking
● In query's die zijn gebaseerd op .unv- or .unx-universes houdt Web Intelligence alleen rekening met de
volgende weergave-eigenschappen die zijn ingesteld in het hulpprogramma
informatieontwerpOpmaakeditor:
○ UNX-indelingsuniverses: alleen eigenschappen die op het tabblad Gegevens zijn gedefinieerd, worden
ondersteund.
○ UNV-indelingsuniverses: alleen eigenschappen die op het tabblad Getal zijn gedefinieerd, worden
ondersteund.
● U kunt de standaarduniverse voor Web Intelligence-documenten instellen in de voorkeuren van BIstartpunt. Als u een standaarduniverse selecteert voor query's op basis van universes, geeft het
64
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
dialoogvenster Een universe selecteren de standaarduniverse weer wanneer u een document maakt. Zie de
Gebruikershandleiding voor het Business Intelligence-startpunt voor meer informatie over het instellen van
een standaarduniverse.
Verwante informatie
Hiërarchieën [pagina 58]
2.6.1
Een query maken in een universe
U kunt een query maken met een universe als een gegevensbron.
1. Open Web Intelligence en klik in de werkbalk Bestand op het pictogram Nieuw.
2. Selecteer de universe waarin u een nieuw document wilt maken.
Als u de Web Intelligence Rich Client gebruikt, klikt u op Selecteren.
Opmerking
U kunt de standaarduniverse voor Web Intelligence-documenten instellen in de voorkeuren van BIstartpunt. Als u een standaarduniverse selecteert voor query's op basis van universes, geeft het
dialoogvenster Een universe selecteren de standaarduniverse weer wanneer u een document maakt. Zie de
Gebruikershandleiding voor het Business Intelligence-startpunt voor meer informatie over het instellen van
een standaarduniverse.
Nu wordt het queryvenster geopend.
3. Selecteer de dimensies en meetwaarden die u wilt opnemen in de query en sleep deze naar het deelvenster
Resultaatobjecten.
Opmerking
Voor sommige .unv- en .unx-universes van OLAP is het vereist om een meerwaarde voor uw query te
selecteren.
Tip
○ Dubbelklik op de klassemap als u alle objecten in een klasse wilt toevoegen aan het venster
Resultaatobjecten.
○ Als u de gegevens van een object wilt weergeven, plaatst u de muisaanwijzer op het object in
Resultaatobjecten. De gegevens van het object worden weergegeven in de knopinfo. Als u de inhoud
wilt kopiëren en opnieuw wilt gebruiken in een andere toepassing in, klikt u met de rechtermuisknop op
het object en selecteert u Objectbeschrijving. Het dialoogvenster Objectbeschrijving geeft alle gegevens
weer. U kunt ook de tekst selecteren in het tekstvak en dit in een andere toepassing plakken.
4. Herhaal de voorgaande stap totdat de query alle objecten bevat die u wilt opnemen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
65
5. Selecteer de objecten waarvoor u queryfilters wilt definiëren en sleep ze naar het deelvenster Queryfilters. Als
u snel een filter voor een object wilt maken, selecteert u het object in het deelvenster Resultaatobjecten en
klikt u op de werkbalk Resultaatobjecten op het pictogram Voeg een snelfilter toe.
Opmerking
Als de query is gebaseerd op een SAP HANA-universe, en de weergaven SAP HANA-variabelen,
invoerparameters of beide bevatten, komen er query-aanwijzingen. Als u aanwijzingen toevoegt in het
venster Snelfilters kunnen er dubbele aanwijzingen ontstaan. Wij bevelen aan dat u de query uitvoert vóór u
eventuele queryaanwijzingen definieert, zodat u weet welke aanwijzingen al bestaan.
6. Stel het analyseniveau en de andere query-eigenschappen in. Zie Het analyseniveau instellen [pagina 80]
voor informatie over analyseniveaus.
7. Als u een object wilt verwijderen uit het deelvenster Resultaatobjecten of Queryfilters, klikt u op het pictogram
Verwijderen in de bovenhoek van het deelvenster.
8. Als u alle objecten wilt verwijderen uit het deelvenster Resultaatobjecten of Queryfilters, klikt u op het
pictogram Alles verwijderen in de bovenhoek van het deelvenster.
9. Klik op Query uitvoeren. Wanneer u meer dan een query hebt en u wilt slechts één query uitvoeren, klikt u op
Query's uitvoeren en selecteert u de query die u wilt uitvoeren.
Opmerking
○ Als een document wordt gemaakt met twee gegevensproviders (query's) op basis van dezelfde bron
(universe) en de bron van een van de query's wordt gewijzigd, wordt de bron van de ander niet
gewijzigd.
○ Als u een query uitvoert op een gegevensbron van SAP HANA die invoerparameters gebruikt, kunt u
aanwijzingen tegenkomen waarbij u waarden voor variabelen en parameters moet invoeren. De
beschikbare waarden in de aanwijzingen zijn rechtstreeks afkomstig uit de SAP HANA-gegevensbron.
Verwante informatie
Een voorbeeld van queryresultaten bekijken [pagina 144]
Niet-hiërarchische query's [pagina 61]
HANA-queryaanwijzingen in Web Intelligence [pagina 177]
2.6.2
Leden van een hiërarchie selecteren
Wanneer er in uw query hiërarchieleden voorkomen, gebruikt u het dialoogvenster Leden kiezen om leden te
selecteren in de hiërarchie die in het rapport worden weergegeven dat wordt gegenereerd uit de
queryresultatenset.
Nadat u leden hebt geselecteerd, worden deze onder het hiërarchieobject in het queryvenster weergegeven.
U kunt leden expliciet selecteren of impliciet door middel van functies. U kunt bijvoorbeeld de leden [Californië] en
[Los Angeles] van de hiërarchie [Geografie] expliciet kiezen. U kunt de onderliggende leden van het lid [VS] kiezen
66
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
(om staten uit de VS weer te geven). U kunt ook de leden selecteren die zijn opgenomen in een benoemde set,
bijvoorbeeld Topsteden per omzet, om de steden op te nemen die de meeste omzet genereren.
Verwante informatie
Overzicht van het dialoogvenster Leden kiezen [pagina 68]
Leden hiërarchisch kiezen en query's filteren [pagina 67]
2.6.2.1
Leden hiërarchisch kiezen en query's filteren
Wanneer u leden filtert in een queryfilter, beïnvloedt u ook meetwaarde-aggregatie.
Dit verschilt van het hiërarchisch selecteren van leden in het dialoogvenster Leden kiezen, waarmee meetwaarden
niet worden beïnvloed.
Voorbeeld
Leden selecteren en hiërarchisch filteren
In dit voorbeeld beschikt u over de volgende gegevens:
Tabel 20:
Klantgeografie
Verkoopaantal via internet
Alle klanten
29.358.677,22 USD
Frankrijk
2.644.017,71 USD
Hauts de Seine
263.416,19 USD
Seine (Parijs)
539.725,80 USD
Duitsland
2.894.312,34 USD
Brandenburg
119.871,08 USD
Hessen
794.876,08 USD
Als u alleen de aan Frankrijk gerelateerde leden kiest in het dialoogvenster Leden kiezen, wordt de meetwaarde
voor Alle klanten niet beïnvloed:
Tabel 21:
Klantgeografie
Verkoopaantal via internet
Alle klanten
29.358.677,22 USD
Frankrijk
2.644.017,71 USD
Hauts de Seine
263.416,19 USD
Seine (Parijs)
539.725,80 USD
Als u Duitsland en de onderliggende leden filtert met een queryfilter, wordt de meetwaarde Alle klanten
beïnvloed omdat de cijfers voor Duitsland niet langer in de aggregatie worden weergegeven.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
67
Tabel 22:
Klantgeografie
Verkoopaantal via internet
Alle klanten
26.464.364,08
Frankrijk
2.644.017,71 USD
Hauts de Seine
263.416,19 USD
Seine (Parijs)
539.725,80 USD
Verwante informatie
Leden van een hiërarchie selecteren [pagina 66]
Hiërarchieën [pagina 58]
2.6.2.2
Overzicht van het dialoogvenster Leden kiezen
U gebruikt het dialoogvenster Leden kiezen via het queryvenster om leden in een hiërarchie weer te geven en te
selecteren.
U kunt expliciet met leden werken of met sets leden, bijvoorbeeld op basis van functies, benoemde sets of
hiërarchieniveaus.
U kunt het dialoogvenster Leden kiezen ook gebruiken om aanwijzingen te definiëren, die gebruikers de
mogelijkheid bieden om te selecteren welke leden zij in een hiërarchie willen opnemen als ze de query uitvoeren.
U start het dialoogvenster Leden kiezen vanuit hiërarchieobjecten die u toevoegt aan de query in het queryvenster.
In de volgende tabel worden de tabbladen beschreven die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Leden kiezen.
Tabel 23:
Tabblad
Beschrijving
Leden
Op het tabblad Leden worden de leden hiërarchisch ingedeeld weergegeven. Berekende le­
den worden in de hiërarchie weergegeven op de positie die door de BI-beheerder is gedefi­
nieerd.
Niveaus
Op het tabblad Niveaus worden de hiërarchieniveaus (als de hiërarchie niveaus onder­
steunt), benoemde sets en berekende leden weergegeven.
Aanwijzing
Met Aanwijzingen kunt u het selecteren van leden uitstellen tot de query wordt uitgevoerd.
Hiervoor wordt een aanwijzing weergegeven die de gebruikers toestaat om leden te selecte­
ren.
Opmerking
In het dialoogvenster Leden kiezen kunt u de weergave van de technische namen en bedrijfsnamen van
objecten of hiërarchieobjecten selecteren. De technische naam (ook wel unieke naam genoemd) is de naam
aan de hand waarvan het object wordt geïdentificeerd, naast de bedrijfsnaam van het object (ook wel
68
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
bijschriftnaam genoemd). Technische namen worden niet gelokaliseerd maar bedrijfsnamen wel. Een
bedrijfsnaam is bijvoorbeeld 'Klant', waarbij de technische naam Z_CUSTOMER kan zijn.
Verwante informatie
Leden van een hiërarchie selecteren [pagina 66]
2.6.2.3
Hiërarchieleden selecteren
U selecteert hiërarchieleden voor uw query via het queryvenster.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Selecteer in het tabblad Leden de leden in de query moeten worden opgenomen.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De geselecteerde leden worden onder het hiërarchieobject in het venster Resultaatobjecten weergegeven.
Wanneer u de query uitvoert, worden alleen die leden in het queryresultaat opgenomen.
Als u geen leden selecteert, wordt het standaardlid voor de hiërarchie zoals dat is gedefinieerd in de database in
het queryresultaat gebruikt. Als er geen standaardlid is gedefinieerd, wordt het lid op het hoogste niveau gebruikt.
2.6.2.4
Hiërarchieleden expliciet selecteren
U selecteert leden van hiërarchieën voor uw query via het queryvenster.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Selecteer in het tabblad Leden de leden door te klikken op het selectievakje naast het lid in de
hiërarchieweergave.
De leden worden weergegeven in de lijst met geselecteerde leden in het dialoogvenster Leden kiezen.
4. Voer voor een lid een van de volgende handelingen uit:
○ Als u alle leden in de hiërarchie wilt selecteren, klikt u in de vervolgkeuzelijst Alle leden selecteren op
Selecteren. U kunt deze optie gebruiken om alle leden op te nemen, zelfs als de hiërarchiestructuur in de
toekomst verandert.
○ Als u leden wilt selecteren op een benoemd niveau, selecteert u een niveau in de lijst Alle leden selecteren
tot benoemd niveau. Een benoemd niveau is bijvoorbeeld Land of Stad. U wilt het niveau Land of Stad
selecteren, onafhankelijk van de positie in de hiërarchie.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
69
○ Als u alle leden wilt selecteren tot aan een specifiek niveau, selecteert u het niveau in de lijst Alle leden
selecteren tot.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De leden die u hebt geselecteerd, worden onder het hiërarchieobject weergegeven in het queryvenster.
Verwante informatie
Hiërarchieleden selecteren [pagina 69]
Zoeken naar leden in het dialoogvenster Leden kiezen [pagina 76]
2.6.2.4.1
Hiërarchische lidselectie in BEx-query's
U kunt het dialoogvenster Leden kiezen, beschikbaar in een hiërarchieobject in het queryvenster, gebruiken om
leden te kiezen uit een hiërarchie voor uw query.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
In de volgende hiërarchie wordt geïllustreerd wat er gebeurt bij het kiezen van leden in BEx-query's.
Tabel 24:
Wereld
EMEA
Europa
Midden-Oosten
Afrika
Noord-Amerika
Azië PAC
Azië
Pacific
Australië
Filippijnen
Nieuw-Zeeland
Zuid-Amerika
70
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Tabel 25: Hierarchieselectieregels
Regel
Voorbeeld
Wanneer u een lid selecteert uit een hiërarchie op een bepaald Het hoofdlid is altijd geselecteerd. Het is niet mogelijk om één
niveau, worden alle bovenliggende elementen in de hiërarchie
specifiek niveau te selecteren.
geselecteerd.
Als u de selectie van een lid opheft waarvan het bovenliggende Als Pacific en alle onderliggende leden al zijn geselecteerd en
element al is geselecteerd, wordt de selectie van alle onderlig­
u de selectie van Australië opheft, wordt de selectie van de Fi­
gende leden van het bovenliggende lid ook opgeheven.
lippijnen en Nieuw-Zeeland ook opgeheven. De volgende se­
lectie van leden wordt weergegeven:
●
Europa
●
Pacific
Als u een lid selecteert waarvan sommige van de onderlig­
Als Europa is geselecteerd en u EMEA selecteert, worden het
gende leden al zijn geselecteerd, worden alle onderliggende le­
Midden-Oosten en Afrika ook geselecteerd. De volgende se­
den geselecteerd.
lectie van leden wordt weergegeven:
●
EMEA
●
Onderliggende leden van EMEA
Als u een lid selecteert en onderliggende subleden al zijn gese­ Als u Azië PAC selecteert terwijl Australië al was geselecteerd,
lecteerd, worden alle onderliggende leden van het lid en alle le­
worden Azië, Pacific (onderliggende leden van Azië PAC) en
den op hetzelfde niveau van de geselecteerde onderliggende
de Filippijnen en Nieuw-Zeeland (leden op hetzelfde niveau
subleden ook geselecteerd.
van Australië) ook geselecteerd. De volgende selectie van le­
den wordt weergegeven:
●
Azië PAC
●
Onderliggende leden van Azië PAC
●
Pacific
●
Onderliggende leden van de Pacific
Verwante informatie
Beperkingen bij het gebruik van BEx-query's [pagina 101]
Hiërarchische lidselectie in BEx-query's [pagina 70]
2.6.2.5
Hiërarchieleden selecteren in OLAP-universes per
relatie
U kunt hiërarchieleden selecteren in relationele OLAP-universes via het queryvenster.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
71
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Klik in het tablad Leden met de rechtermuisknop op een lid.
In het menu worden de volgende opties weergegeven:
Tabel 26:
Optie
Beschrijving
Onderliggende elemen­ Alle onderliggende leden van het lid worden aan de lijst met geselecteerde leden toegevoegd.
ten
De leden worden in de lijst weergegeven als Onderliggende elementen van
[geselecteerd lid].
Opmerking
U kunt onderliggende elementen en onderliggende subelementen van hetzelfde lid niet opne­
men. Als u Onderliggende subelementen selecteert en vervolgens Onderliggende elementen,
worden de subelementen uit de lijst verwijderd en vervangen door onderliggende elementen.
Onderliggende subele­
menten
Alle onderliggende subleden van het lid worden aan de lijst met geselecteerde leden toegevoegd.
De leden worden in de lijst weergegeven als Onderliggende subelementen van
[geselecteerd lid].
Opmerking
U kunt onderliggende elementen en onderliggende subelementen van hetzelfde lid niet opne­
men. Als u Onderliggende elementen selecteert en vervolgens Onderliggende subelementen,
worden de onderliggende elementen uit de lijst verwijderd en vervangen door onderliggende
subelementen.
Bovenliggend element
Het lid direct boven het geselecteerde lid is het bovenliggende lid van het lid.
Met deze optie wordt het bovenliggende element van het lid toegevoegd aan de lijst met geselec­
teerde leden.
De leden worden in de lijst weergegeven als Bovenliggend element van
[geselecteerd lid].
Opmerking
Het is niet mogelijk om het bovenliggende lid en het hogerliggende lid van hetzelfde lid op te
nemen. Als u Hogerliggende elementen selecteert en vervolgens Bovenliggend element, wor­
den de hogerliggende elementen uit de lijst verwijderd en vervangen door het bovenliggende
element.
De functie Bovenliggend element is niet beschikbaar in BEx-query's.
72
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Optie
Beschrijving
Hogerliggende elemen­ Alle leden boven het geselecteerde lid in de hiërarchie zijn de hogerliggende elementen van het
ten
lid.
Met deze optie worden de hogerliggende leden van het lid toegevoegd aan de lijst met geselec­
teerde leden.
De leden worden in de lijst weergegeven als Hogerliggende elementen van
[geselecteerd lid].
U kunt niet de hogerliggende elementen en bovenliggende elementen van hetzelfde lid in de lijst
opnemen. Als u Bovenliggend element selecteert en vervolgens Hogerliggende elementen, wordt
het bovenliggende element uit de lijst verwijderd en vervangen door de hogerliggende elemen­
ten.
De functie Hogerliggende elementen is niet beschikbaar in BEx-query's.
Elementen op het­
zelfde niveau
Alle leden op hetzelfde niveau als het geselecteerde lid en die hetzelfde bovenliggende element
delen, zijn leden op hetzelfde niveau. De leden worden in de lijst weergegeven als Elementen
op hetzelfde niveau van [geselecteerd lid].
Met deze optie wordt het geselecteerde lid en de bijbehorende elementleden op hetzelfde niveau
aan de lijst met geselecteerde leden toegevoegd.
De functie Elementen op hetzelfde niveau is niet beschikbaar in BEx-query's.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De geselecteerde leden worden onder het hiërarchieobject in het venster Resultaatobjecten weergegeven.
Wanneer u de query uitvoert, worden alleen die leden in het queryresultaat opgenomen.
Verwante informatie
Hiërarchieleden selecteren [pagina 69]
Hiërarchieleden voor BEx-query's selecteren per relatie [pagina 109]
2.6.2.6
Leden selecteren op basis van niveau
U kunt alle leden van een hiërarchie selecteren tot een opgegeven diepte. Alle leden van de geselecteerde
hiërarchie tot de opgegeven diepte worden in het rapport weergegeven.
U kunt de leden van een hiërarchisch object selecteren per niveau op het tabblad Niveaus in het dialoogvenster
Leden selecteren, dat kan worden geopend vanuit het queryvenster.
Wanneer een hiërarchievariabele gedefinieerd is op een kenmerk, wordt er slechts één standaardhiërarchie
weergegeven in het universe-overzicht van het queryvenster.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
73
2.6.2.7
Hiërarchieleden uit een niveau selecteren
U kunt alle leden op een niveau in een hiërarchie die in niveaus zijn geordend, selecteren in de Web Intelligence
Applet-interface of Web Intelligence Rich Client, opgeroepen via BI-startpunt.
Opmerking
Niet alle hiërarchieën zijn in niveaus ingedeeld.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Selecteer in het tabblad Niveaus de niveaus die u wilt opnemen.
De leden worden in de lijst Overzicht weergegeven als Alle leden op het [geselecteerd niveau]
niveau.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De geselecteerde leden worden onder het hiërarchieobject in het venster Resultaatobjecten weergegeven.
Wanneer u de query uitvoert, worden alleen die leden in het queryresultaat opgenomen.
Verwante informatie
Hiërarchieleden selecteren [pagina 69]
2.6.2.8
Berekende leden selecteren
U kunt berekende leden bewerken in het Queryvenster.
De database waarop uw universe is gebaseerd, ondersteunt berekende leden.
Opmerking
U kunt BEx-query's alleen bewerken in de Web Intelligence Applet-interface of in Web Intelligence Rich Client
waartoe u toegang hebt via het BI-startpunt.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Selecteer op het tabblad Niveaus een berekend lid.
74
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Opmerking
○ De positie van het berekende lid in de hiërarchie wordt bepaald door de BI-beheerder.
○ U kunt geen functies (bijvoorbeeld Onderliggende elementen of Bovenliggend element)
toepassen op een berekend lid.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De geselecteerde leden worden onder het hiërarchieobject in het venster Resultaatobjecten weergegeven.
Wanneer u de query uitvoert, worden alleen die leden in het queryresultaat opgenomen.
Verwante informatie
Hiërarchieleden selecteren [pagina 69]
Berekende leden [pagina 60]
2.6.2.9
Benoemde sets selecteren
U kunt benoemde sets selecteren in het queryvenster.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Selecteer in het tabblad Niveaus een benoemde set in de mapBenoemde sets.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De geselecteerde leden worden onder het hiërarchieobject in het venster Resultaatobjecten weergegeven.
Wanneer u de query uitvoert, worden alleen die leden in het queryresultaat opgenomen.
U kunt een benoemde set ook opnemen door deze te selecteren in de lijst met beschikbare queryobjecten.
Benoemde sets worden weergegeven onder de analysedimensie die de hiërarchie bevat waaraan deze zijn
gekoppeld. Wanneer u een benoemde set selecteert, wordt de bovenliggende hiërarchie opgenomen als een
resultaatobject en wordt de benoemde set als een lidsectie onder het hiërarchieobject weergegeven.
2.6.2.10 Hiërarchieleden uitsluiten
U kunt leden uitsluiten van hiërarchieën in het Queryvenster.
Opmerking
Het is niet mogelijk om leden uit te sluiten in BEx-query's.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
75
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Selecteer de leden of ledensets die u wilt uitsluiten.
6. Klik op Uitsluiten naast de geselecteerde leden.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De uitgesloten leden worden onder het hiërarchieobject in het venster Resultaatobjecten weergegeven. Als u
de query uitvoert, worden deze leden van de hiërarchie uitgesloten.
2.6.2.11
Zoeken naar leden in het dialoogvenster Leden kiezen
U kunt een hiërarchie doorzoeken op specifieke leden met behulp van het dialoogvenster Leden kiezen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Klik in het tabblad Leden op de knop Zoeken om het dialoogvenster Zoeken te openen.
Opmerking
De zoekopdracht wordt altijd uitgevoerd op de hele hiërarchie die in de database is opgeslagen, en niet
alleen op de leden die al door in het dialoogvenster Leden kiezen zijn opgehaald.
6. Voer tekst in in het vak Zoektekst.
U kunt jokertekens in de zoekopdracht gebruiken.
Tabel 27:
Jokerteken
Beschrijving
*
Vervangt een willekeurige reeks tekens
?
Vervangt een willekeurig afzonderlijk teken
7. Selecteer een van de volgende opties:
○ Klik op Zoeken in tekst om de weergavetekst van de leden te doorzoeken.
○ Klik op Zoeken in sleutel om de databasesleutels te doorzoeken.
8. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
76
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.6.2.12 Aanwijzingen bouwen voor het selecteren van leden
met behulp van het dialoogvenster Leden kiezen
U kunt het selecteren van leden uitstellen totdat de query wordt uitgevoerd. Als u dit doet, wordt de gebruikers bij
het uitvoeren van de query gevraagd om leden te selecteren.
Opmerking
● In documenten kunt u alleen rapportelementen bewerken die zijn gebaseerd op een BExquerygegevensbron in de Web Intelligence Applet- of Web Intelligence Rich Client-interface.
● Selectie van lidaanwijzingen is beperkt tot expliciete selectie van leden. De gebruiker kan geen leden
selecteren met behulp van functies als Hogerliggend of Bovenliggend.
Als u aanwijzingen voor lidselectie wilt maken, voert u de volgende handelingen uit:
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Klik in het tabblad Aanwijzingen op Parameter inschakelen.
Opmerking
Als u deze optie selecteert, worden de slecties in de andere tabbladen gedeactiveerd.
6. Voer tekst in in het vak Aanwijzingstekst.
7. Als u wilt dat de aanwijzing de eerder geselecteerde waarden standaard selecteert wanneer de aanwijzing
wordt weergegeven, klikt u op Laatste waarden geselecteerd laten.
8. Als u wilt dat in de aanwijzing standaardwaarden zijn geselecteerd wanneer deze wordt weergegeven, klikt u
op Standaardwaarden instellen en vervolgens op Bewerken en selecteert u de standaardwaarden.
9. Klik op OK om het dialoogvenster Zoeklijst te sluiten.
10. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De aanwijzingstekst wordt naast de hiërarchie in het queryvenster weergegeven.
Verwante informatie
Hiërarchieleden voor BEx-query's selecteren per relatie [pagina 109]
2.6.3
Onduidelijke query's oplossen
Een onduidelijke query is een query met een of meer objecten die mogelijk meerdere typen informatie
retourneren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
77
Bepaalde dimensies in een universe kunnen waarden bevatten die voor twee verschillende doeleinden in de
database worden gebruikt. De dimensie [Land] in de onderstaande query kan bijvoorbeeld twee typen informatie
retourneren:
● Klanten en het land waar ze op vakantie zijn geweest.
● Klanten en het land waar ze hebben geboekt.
De functie die Land in deze query vervult, is onduidelijk. Een land kan het land zijn waar een vakantie is verkocht of
een land waar een vakantie is geboekt. De ene waarde is bestaande informatie (verkoop) en de andere waarde is
toekomstige informatie (reserveringen).
De ontwerper van de universe identificeert de verschillende manieren waarop objecten in de universe kunnen
worden gebruikt en implementeert beperkingen voor de manier waarop deze objecten kunnen worden
gecombineerd om onduidelijkheden in een query te vermijden. Deze beperkingen worden contexten genoemd.
2.6.3.1
Contexten in query
Een context is een gedefinieerde groep objecten met hetzelfde zakelijke doel.
Dit zakelijke doel is doorgaans het type informatie dat deze verwante objecten weergeven. Een verkoopcontext is
bijvoorbeeld een groep met alle objecten waarmee verkoopquery's kunnen worden gemaakt. Een
reserveringscontext is een groep met alle objecten die in reserveringsquery's kunnen worden gebruikt. Contexten
worden in de universe gedefinieerd door de ontwerper van de universe.
U kunt willekeurige objecten in dezelfde context combineren om een query te maken. U kunt ook objecten uit
verschillende contexten combineren. Als u in een query een object gebruikt met algemene meerdere contexten en
er kan niet worden vastgesteld welke context het beste werkt voor alle overige objecten in de query, wordt u
gevraagd om te kiezen welke context u wilt toepassen.
2.6.3.2
Een context kiezen wanneer u een query uitvoert
Wanneer u een query maakt of een document vernieuwt, wordt u mogelijk gevraagd een context te selecteren
voordat de query kan worden uitgevoerd. Contexten worden in universes gebruikt om onduidelijke query's te
voorkomen.
U moet elke keer dat u de query uitvoert een context kiezen als de query-eigenschap Context opnieuw instellen bij
vernieuwen is geselecteerd in het venster Query-eigenschappen. U moet ook een context kiezen als u de optie
Context wissen selecteert in de query-eigenschappen.
Opmerking
● Nadat u de optie Context wissen hebt geselecteerd, geeft de volgende aanwijzing op contexten nog de
laatst geselecteerde context weer. Als u een andere context wilt selecteren, moet u de bestaande selectie
eerst verwijderen.
● Het wissen van de instelling Contexten opnieuw instellen bij vernieuwen is niet van toepassing op het
vernieuwen van zoeklijsten in aanwijzingen. De gebruiker wordt gevraagd naar de context als dat is vereist
voor de aanwijzing.
● Zoeklijsten die vragen naar context worden niet ondersteund in de Web Intelligence HTML-interface.
78
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
● Voordat u een document plant dat meerdere contexten bevat, moet u eerst een context selecteren. Volg
hiervoor de onderstaande stappen.
Beperking
● Als u een XI 3.1 Desktop Intelligence-document naar BI 4.1 Web Intelligence met het hulpprogramma
Rapportconversie migreert, moet u ook een context hebben geselecteerd, anders gaan de contexten
tijdens de conversie verloren.
● In query's op basis van UNX-universes:
○ Het wissen van de instelling Contexten opnieuw instellen bij vernieuwen is niet van toepassing op het
vernieuwen van zoeklijsten in aanwijzingen. De gebruiker wordt nog steeds gevraagd naar de context
als dat is vereist voor de aanwijzing.
○ Lijsten met waarden die een aanwijzingscontext vereisen, worden niet ondersteund in de Web
Intelligence HTML-interface.
1. Voer in een Web Intelligence-document dat meerdere contexten bevat de query uit of vernieuw het document.
Het dialoogvenster Selecteer een context wordt geopend.
2. Selecteer een context.
Als aanwijzingen voor het document zijn ingesteld, wordt het dialoogvenster Aanwijzingen weergegeven. Anders
geeft de documentinhoud de context weer die u hebt geselecteerd.
Verwante informatie
Context opnieuw instellen bij vernieuwen van query [pagina 79]
2.6.3.3
Context opnieuw instellen bij vernieuwen van query
U kunt toestaan dat contexten worden vernieuwd wanneer u een query vernieuwt in het queryvenster.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Klik op het pictogram Query-eigenschappen op de werkbalk van het queryvenster om het dialoogvenster
Query-eigenschappen weer te geven.
4. Selecteer Contexten bij vernieuwen opnieuw instellen.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Query-eigenschappen te sluiten.
Verwante informatie
Een context kiezen wanneer u een query uitvoert [pagina 78]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
79
2.6.3.4
Context uit een query wissen
U kunt de inhoud van een query in het dialoogvenster Query-eigenschappen wissen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Klik op het pictogram Query-eigenschappen op de werkbalk van het queryvenster om het dialoogvenster
Query-eigenschappen weer te geven.
4. Klik op Context wissen.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Query-eigenschappen te sluiten.
2.6.4
Het analyseniveau instellen
Het analysebereik voor een query bestaat uit extra gegevens die u uit de database kunt ophalen en die
beschikbaar zijn om meer informatie te bieden over de geretourneerde resultaten.
Deze extra gegevens worden niet in het eerste resultaatrapport weergegeven, maar blijven beschikbaar in de
gegevenskubus, zodat u deze gegevens in het rapport kunt ophalen om op elk gewenst moment meer details te
verkrijgen. Deze procedure waarbij u toegang krijgt tot gegevens van een lager detailniveau, wordt een analyse op
een lager niveau genoemd.
Opmerking
De optie Bereik van analysevenster in het queryvenster is alleen beschikbaar voor relationele UNX-universes en
niet voor OLAP-universes of BEx-query's.
In de universe komt het analyseniveau overeen met de hiërarchische niveaus onder het object dat is geselecteerd
voor een query. De analyseniveaus voor één niveau omlaag voor het object Jaar zouden bijvoorbeeld het object
Kwartaal bevatten dat onmiddellijk onder Jaar wordt weergegeven.
U kunt dit niveau instellen als u een query maakt. Zo kunt u objecten in de query opnemen die zich lager in de
hiërarchie bevinden, zonder dat deze objecten worden weergegeven in het deelvenster Resultaatobjecten. Aan de
hand van de hiërarchieën in een universe kunt u een analyseniveau kiezen en een analysebewerking uitvoeren op
het gewenste niveau. U kunt ook aangepaste analyseniveaus maken door bepaalde dimensies te selecteren die in
het niveau moeten worden opgenomen.
Verwante informatie
Meer gegevensniveaus ophalen voor het rapport [pagina 265]
Een analysebewerking uitvoeren buiten het analyseniveau [pagina 265]
Aanwijzing indien voor de analysebewerking meer gegevens worden vereist (optie) [pagina 267]
80
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.6.4.1
Analyseniveaus
U kunt verschillende niveaus voor een analysebereik in een document instellen.
Tabel 28:
Niveau
Beschrijving
Geen
Alleen de objecten die worden weergegeven in het deelvenster Resultaatobjecten
worden opgenomen in de query.
●
één niveau
●
twee niveaus
●
drie niveaus
aangepast
Voor elk object in het deelvenster Resultaatobjecten worden objecten één, twee of
drie niveaus lager in de hiërarchiestructuur opgenomen in de query. De gegevens
van deze objecten worden in de kubus opgeslagen totdat u ze toevoegt aan het do­
cument.
Alle objecten die handmatig zijn toegevoegd aan het deelvenster Analyseniveau
worden in de query opgenomen.
Tip
Als u een analyseniveau in een document opneemt, neemt de grootte van het document sterk toe doordat de
gegevens die voor het opgegeven niveau vereist zijn, met het document worden opgeslagen. Het is alleen
zichtbaar in de rapporten als u de Analysemodus start en de gegevens analyseert om de bijbehorende waarden
weer te geven.
Neem alleen analyseniveaus op in documenten waarvan u zeker weet dat gebruikers ze moeten analyseren. Dit
om de grootte van documenten te minimaliseren en de prestaties te optimaliseren.
2.6.4.2
Het analyseniveau instellen
U kunt een analyseniveau voor een query instellen in het Bereik van analysevenster onder aan het queryvenster.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Klik op de knop Bereik van analysevenster.
Het Bereik van analysevenster wordt onder aan het queryvenster weergegeven. De standaardinstelling voor
analyseniveau is Geen. Elke dimensie in het deelvenster Resultaatobjecten wordt weergegeven in het venster
Bereik van analyse.
4. Klik op de pijl naar beneden in de vervolgkeuzelijst Bereikniveau en selecteer een niveau voor het
analyseniveau.
Het niveau wordt weergegeven in de lijst en de dimensies die hiërarchisch worden weergegeven onder elke
dimensie in het deelvenster Resultaatobjecten worden weergegeven in het venster Bereik van analyse.
5. Als u geselecteerde dimensies wilt toevoegen aan de analyseniveaus of als u aangepaste analyseniveaus wilt
maken, selecteert u dimensies in het gegevensoverzicht en sleept u ze naar het venster Bereik van analyse.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
81
2.6.4.3
Het analyseniveau in een query deactiveren
U kunt een analyseniveau in een Web Intelligence-document deactiveren in ontwerp- of gegevensmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensbronnen op Bewerken.
3. Klik in het queryvenster op het pictogram Bereik van analysevenster om het venster Analyseniveau weer te
geven.
4. Stel in het venster Analyseniveauhet Bereikniveau in op Geen.
5. Klik op Query uitvoeren.
2.6.5
Het script weergeven dat door een query gegenereerd
wordt
Wanneer u een query maakt, wordt er achter de schermen een SQL-script of een Multidimensional Expression
(MDX)-script gegenereerd die op de database wordt uitgevoerd om het resultaat van de query te retourneren.
SQL is de querytaal die door alle relationele databases wordt begrepen. MDX is de querytaal die door OLAPdatabases wordt begrepen.
U kunt de SQL die door de query wordt gegenereerd, weergeven en bewerken. MDX-query's kunt u weergeven,
maar niet bewerken.
Opmerking
U kunt niet het script van query's bekijken waarmee procedures worden opgeroepen die in databases zijn
opgeslagen.
2.6.5.1
Het gegenereerde script weergeven en bewerken
U kunt gegenereerd queryscript weergeven en bewerken in het dialoogvenster Viewer voor queryscripts.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Klik op de knop Script weergeven op de querywerkbalk om het dialoogvenster Viewer voor queryscripts weer
te geven.
Opmerking
U kunt de query-SQL niet bewerken wanneer de query optionele aanwijzingen bevat. Verwijder de optionele
aanwijzingen uit de query voordat u probeert de SQL te bewerken.
Wanneer het script niet bewerkbaar is, worden de geleverde waarden als reactie op aanwijzingen direct in de
query weergegeven.
82
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Als bijvoorbeeld "VK" is geleverd als reactie op een aanwijzing voor [Land], wordt een lijn als de volgende in de
query weergegeven:
Resort_country.country In ('UK')
Als nog geen waarde is geleverd voor de aanwijzing, wordt de Web Intelligence-syntaxis voor aanwijzingen (zie
hieronder) weergegeven in de query.
4. Als u het gegenereerde script bewerkbaar wilt maken, klikt u op Aangepast queryscript gebruiken.
Als u het script bewerkbaar maakt, wordt de Web Intelligence-syntaxis voor aanwijzingen weergegeven in de
query.
Er wordt bijvoorbeeld een lijn als de volgende in de query weergegeven:
Resort_Country.country = @prompt('Enter Country:','A','Resort\Country',
Mono,Free,Persistent,,User:0)
5. Klik na het bewerken van het script op Valideren om te controleren of de aangebrachte wijzigingen geldig zijn.
6. Als u Web Intelligence Rich Client of de Web Intelligence Applet-interface gebruikt, kunt u op Kopiërenklikken
om het script naar het Klembord te kopiëren.
7. Als u Web Intelligence Rich Client gebruikt, kunt u op Afdrukken klikken om het script af te drukken.
Verwante informatie
Gegevens filteren met queryaanwijzingen [pagina 175]
Een aanwijzing verwijderen [pagina 185]
2.6.6
De hoeveelheid gegevens die wordt opgehaald door een
query beperken
U kunt de hoeveelheid gegevens die door query's geretourneerd worden beperken door voor het aantal rijen dat
een query kan retourneren een maximum in te stellen. U kunt dit doen met behulp van een voorbeeldresultaatset
waarbij u aangeeft of u lege rijen en dubbele rijen wel of niet wilt ophalen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Klik op het pictogram Query-eigenschappen op de werkbalk van het queryvenster.
4. Selecteer in het dialoogvenster Query-eigenschappen een van de volgende opties:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
83
Tabel 29:
Optie
Selectie
Beschikbaar in
Max. opgehaalde rijen
Hiermee selecteert u een maximumaantal rijen om
Alle exemplaren
op te halen. Als u deze optie gebruikt, moet u ook
een maximumaantal rijen instellen dat moet wor­
den opgehaald.
Dubbele rijen ophalen
Relationele en OLAP UNX-be­
Dubbele rijen invoegen
Het kan zijn dat dezelfde gegevens in veel rijen in
een database worden herhaald. U kunt opgeven of
standen. Niet beschikbaar in
BEx-query's.
deze rijen met herhaalde gegevens in een query
moeten worden geretourneerd of dat alleen unieke
rijen moeten worden geretourneerd.
Deze optie is niet beschikbaar in BEx-query's, of
als deze niet ondersteund wordt door de onderlig­
gende database.
Voorbeeldresultaatset
Een voorbeeldresultaatset retourneren. Als u een
Relationele UNX-bestanden. Niet
vaste steekproef wilt gebruiken, klikt u op Vast.
beschikbaar in OLAP UNX of BEx-
Steekproeven zijn niet beschikbaar in BEx-query's.
query's.
De optie Vast wordt weergegeven, maar is niet ac­
tief als deze optie niet wordt ondersteund door uw
gegevensbron.
Lege rijen ophalen
Lege rijen opnemen in het resultaat.
OLAP UNX. Niet beschikbaar in
BEx-query's.
5. Klik op OK om terug te keren naar het queryvenster.
Verwante informatie
Voorbeeldresultaatset, query-eigenschap [pagina 85]
Max. opgehaalde rijen, query-eigenschap [pagina 84]
Query's maken op BEx-query's [pagina 97]
2.6.6.1
Max. opgehaalde rijen, query-eigenschap
Met de query-eigenschap Max. opgehaalde rijen wordt het maximumaantal rijen met gegevens bepaald dat wordt
weergegeven wanneer een query wordt uitgevoerd.
Als u slechts een bepaalde hoeveelheid gegevens nodig hebt, kunt u hier een waarde opgeven om het aantal rijen
met gegevens in het document te beperken.
Max. opgehaalde rijen wordt toegepast op het databaseniveau als de database dit ondersteunt. Zo niet, dan
worden rijen na het ophalen uit de database verwijderd.
84
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Max. opgehaalde rijen maakt geen onderscheid tussen niveaus in hiërarchische gegevens. Als Max. opgehaalde
rijen is ingesteld op 3, worden de gegevens in de eerste tabel hieronder afgebroken zoals in de tweede tabel.
Tabel 30:
Klanten
Eenheidsverkoop
Opslagkosten
VS
276.773
234.555
CA
45.506
67.999
OF
32.104
56.700
10.324
12.325
Klanten
Eenheidsverkoop
Opslagkosten
VS
276.773
234.555
CA
45.506
67.999
OF
32.104
56.700
Albany
Tabel 31:
De query-eigenschap Voorbeeldresultaatset past ook een restrictie toe op het aantal rijen in de query, maar dat
gebeurt op databaseniveau. Als u Max. opgehaalde rijen instelt op 2000 en Voorbeeldresultaatset op 1000, levert
de query maximaal 1000 rijen op.
Deze instelling kan worden overschreven door de limieten die de BI-beheerder in uw beveiligingsprofiel heeft
ingesteld. Als u Max. opgehaalde rijen bijvoorbeeld instelt op 400 rijen, terwijl in uw beveiligingsprofiel een
maximum van 200 rijen is ingesteld, worden slechts 200 rijen met gegevens opgehaald wanneer u de query
uitvoert.
Verwante informatie
Voorbeeldresultaatset, query-eigenschap [pagina 85]
De hoeveelheid gegevens die wordt opgehaald door een query beperken [pagina 83]
2.6.6.2
Voorbeeldresultaatset, query-eigenschap
Met de eigenschap Voorbeeldresultaatset in het queryvenster bepaalt u het maximumaantal rijen voor het
queryresultaat.
Deze beperking wordt toegepast op het databaseniveau in het gegenereerde script dat gebruikt wordt om de
gegevens te retourneren.
Opmerking
De optie Voorbeeldresultaatset in het queryvenster is alleen beschikbaar voor relationele UNX-universes en niet
voor OLAP UNX-universes of BEx-query's.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
85
De optie Vast maakt gebruik van vaste steekproeven. Telkens wanneer de gegevens worden vernieuwd,
retourneert de query dezelfde rijen. Als u de optie Vast niet activeert, worden er willekeurige steekproeven
genomen. Telkens wanneer de gegevens worden vernieuwd, retourneert de query een andere set voorbeeldrijen.
Voorbeeldresultaatset is efficiënter dan de eigenschap Max. opgehaalde rijen, want met de laatste worden eerst
alle rijen opgehaald, waarna het aantal rijen boven de maximumlimiet worden verwijderd.
Niet alle databases ondersteunen steekproeven. Als er geen ondersteuning wordt geboden, is de optie
uitgeschakeld. Zo wordt de optie Vast mogelijk niet ondersteund door bepaalde databases. In dit geval is de optie
Vast niet geactiveerd. Steekproeven zijn niet beschikbaar in BEx-query's of OLAP UNX-universes.
Verwante informatie
Max. opgehaalde rijen, query-eigenschap [pagina 84]
Query's maken op BEx-query's [pagina 97]
De hoeveelheid gegevens die wordt opgehaald door een query beperken [pagina 83]
2.6.7
De maximale uitvoeringsduur voor een query instellen
U kunt de maximale uitvoeringsduur voor een query instellen in het dialoogvenster Query-eigenschappen.
Opmerking
Deze functie is niet beschikbaar voor BEx-query's.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Klik op het pictogram Query-eigenschappen op de werkbalk van het queryvenster om het dialoogvenster
Query-eigenschappen weer te geven.
4. Selecteer Max. ophaaltijd(en) en voer de tijdsduur in seconden in.
5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en terug te gaan naar het queryvenster.
2.6.8
Andere gebruikers toestaan query's te bewerken
De query's kunnen standaard alleen bewerkt worden door de gebruiker die ze gemaakt heeft. U kunt gebruikers de
mogelijkheid geven om query's te bewerken als zij querybewerkingsrechten hebben toegewezen gekregen door
de BI-beheerder.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
86
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
3. Klik op het pictogram Query-eigenschappen op de werkbalk van het queryvenster om het dialoogvenster
Query-eigenschappen weer te geven.
4. Klik op Andere gebruikers toestaan query's te bewerken.
5. Klik op OK om terug te keren naar het queryvenster.
2.6.9
Gecombineerde query's gebruiken
Een gecombineerde query is een groep query's die samen werken aan het retourneren van één resultaat.
Opmerking
U kunt de functie gecombineerde query alleen gebruiken met relationele universes.
U kunt query's in drie relaties combineren:
● Union
● Intersection
● Minus
In een UNION-query worden alle gegevens uit beide query's genomen, dubbele rijen geëlimineerd en een
gecombineerde gegevensset gemaakt.
Een INTERSECTION-query retourneert de gegevens die beide query's gemeen hebben.
In een MINUS-query worden de gegevens geretourneerd uit de eerste query die niet in de tweede voorkomen.
Voorbeeld
Union-, intersection- en minus-query's
In dit voorbeeld hebt u twee query's die lijsten met landen retourneren, zoals weergegeven in de volgende tabel:
Tabel 32:
Query
Waarden
Query 1
VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk
Query 2
VS, Spanje
De verschillende typen gecombineerde query's retourneren de volgende waarden:
Tabel 33:
Type combinatie
Waarden
UNION
VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje
INTERSECTION
VS;
MINUS
Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
87
Verwante informatie
Query's maken op BEx-query's [pagina 97]
2.6.9.1
Een voorbeeld van een gecombineerde query
Met gecombineerde query's kunt u vragen beantwoorden die anders moeilijk of onmogelijk te formuleren zijn
binnen een standaardquery.
Opmerking
U kunt de functie gecombineerde query alleen gebruiken met relationele universes.
Voorbeeld
een gegevensset retourneren met behulp van een gecombineerde query
De voorbeeld-universe Eilandvakanties bevat de dimensie Jaar, die, met Klanten, gasten retourneert die al eens
in een vakantieoord zijn verbleven, en Reserveringsjaar met Klanten, die gasten retourneert die reserveringen
voor toekomstig verblijf hebben geboekt. Vanwege de structuur van de database en universe zijn deze objecten
incompatibel, wat betekent dat u deze niet in hetzelfde blok in een rapport kunt opnemen.
Wat moet u doen als u één lijst met jaren wilt waarop alle jaren voorkomen waarin meer dan n gasten in een
vakantieoord zijn verbleven, plus de jaren waarvoor meer dan n gasten een verblijf in een vakantieoord hebben
gereserveerd? U kunt dit als volgt doen met behulp van een gecombineerde query:
Tabel 34:
Query
Resultaat
Query 1
Jaren waarin meer dan n gasten in een vakantieoord zijn ver­
bleven.
UNION
Query 2
Jaren waarvoor meer dan n gasten een verblijf in een vakan­
tieoord hebben gereserveerd
De vereniging van deze twee query's levert de gewenste lijst met jaartallen op.
2.6.9.2
Hoe gecombineerde gegevens worden gegenereerd
Gecombineerde query's werken op databaseniveau door de query die bij de database is ingediend te veranderen.
Dit gebeurt door het genereren van queryscript met de operators UNION, INTERSECTION en MINUS.
Als de database het type combinatie in de query niet ondersteunt, vindt de combinatie plaats nadat gegevens zijn
opgehaald: Meerdere query's retourneren gegevens aan het rapport en deze gegevens worden vervolgens in
hetzelfde resultaat verwerkt dat door een gecombineerde query op databaseniveau wordt gegenereerd.
88
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Opmerking
U kunt de functie gecombineerde query alleen gebruiken met relationele universes.
2.6.9.3
Een gecombineerde query maken
Als uw query is gebaseerd op een relationele universe, kunt u een gecombineerde query maken waarmee u een
vraag kunt beantwoorden die anders moeilijk of niet in een standaardquery kan worden ondergebracht.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Maak een eerste query in het queryvenster.
Opmerking
U kunt de functie gecombineerde query alleen gebruiken met relationele universes.
4. Klik op het pictogram Een gecombineerde query toevoegen op de werkbalk om het venster Gecombineerde
query's onder de lijst met query-objecten weer te geven.
In het venster Gecombineerde query's wordt de huidige query weergegeven. Wilt u de querynaam wijzigen, klik
dan op de query in het venster, selecteer Naam bewerken in het menu en typ een nieuwe naam in het vak
Naam in het geopende dialoogvenster.
5. Klik op Query toevoegen. De tweede query wordt weergegeven in het venster Gecombineerde query's en heeft
de volgende voorwaarden:
○ De query wordt via een UNION-relatie met de oorspronkelijke query gecombineerd.
○ Deze krijgt de naam Gecombineerde query #n.
6. Als u wilt overschakelen naar de query, selecteert u deze in het venster Gecombineerde query's.
Opmerking
Als u een query wilt verwijderen, selecteert u de query in het venster Gecombineerde query's en drukt u op
de Delete-toets, of u sleept de query en zet deze neer op het universe-overzicht.
7. Als u het type combinatie wilt wijzigen, selecteert u de operator. De operator doorloopt de reeks UNION,
MINUS, INTERSECTION.
8. U maakt elke query binnen de gecombineerde query op dezelfde wijze als een normale query.
9. Klik op Query uitvoeren.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
89
2.6.9.4
Gecombineerde querystructuur
De query's binnen een gecombineerde query moeten hetzelfde aantal objecten van hetzelfde gegevenstype
retourneren en de objecten moeten in dezelfde volgorde staan.
U kunt query's niet combineren als het aantal objecten in de queryresultaten en de gegevenstypen van die
objecten niet identiek zijn. U kunt bijvoorbeeld een query die Jaar retourneert niet combineren met een query die
Jaar en Omzet retourneert en u kunt een query die Jaar retourneert niet combineren met een query die Omzet
retourneert.
Ook moet u op de semantiek van gecombineerde query's letten. Hoewel het mogelijk is om een query die Jaar
retourneert te combineren met een query die Regio retourneert als beide dimensies hetzelfde gegevenstype
hebben, zal het resultaat (een combinatie van jaren en regio's) waarschijnlijk weinig zinvol zijn. Als de eerste query
de dimensie Jaar bevat, zal de tweede query doorgaans ook een dimensie bevatten die een lijst met jaren
retourneert.
Opmerking
U kunt de functie gecombineerde query alleen gebruiken met relationele universes.
2.6.9.4.1
Voorbeeld: een query van gastenbezetting en
reserveringen per jaar
U wilt een query maken die een lijst met jaren retourneert waarop jaren staan waarin meer dan n gasten in een
vakantieoord hebben verbleven, plus jaren waarvoor meer dan n gasten een verblijf in een vakantieoord hebben
gereserveerd.
Opmerking
Voor deze taak is toegang vereist tot de voorbeeld-universe Eilandvakanties in Web Intelligence.
Opmerking
Het object waarop u filtert, moet ook in het venster Resultaatobjecten staan.
1. In Web Intelligence maakt u een document en selecteert u de universe Eilandvakanties in de lijst met
universes.
2. Sleep in het queryvenster de objecten Jaar, Aantal gasten en Toekomstige gasten naar het venster
Resultaatobjecten.
3. Sleep het object Aantal gasten naar het deelvenster Queryfilters en maak een rapportfilter dat het Aantal
gasten tot meer dan n beperkt.
4. Klik op het pictogram Gecombineerde query toevoegen.
Onder de lijst met objecten in het queryvenster wordt het venster Gecombineerde query weergegeven met de
twee query's, verbonden door een union.
5. Klik op de tweede query en verwijder de objecten Jaar en Aantal gasten.
6. Sleep het object Reserveringsjaar naar het deelvenster Resultaatobjecten.
90
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
7. Sleep het object Toekomstige gasten naar het deelvenster Queryfilters en maak een rapportfilter dat de
toekomstige gasten tot meer dan n beperkt.
8. Klik op Query uitvoeren.
De query retourneert de gecombineerde lijst met jaren en reserveringsjaren.
Verwante informatie
Een query maken in een universe [pagina 65]
2.6.9.5
Prioriteiten bij gecombineerde query's
De uitvoeringsvolgorde in een gecombineerde query is uiterst belangrijk voor het bepalen van het uiteindelijke
resultaat.
Bij de meest eenvoudige vorm van een gecombineerde query combineert u als volgt twee of meer query's in een
relatie:
Tabel 35:
Query 1
INTERSECT
Query 2
Query 3
In een dergelijk geval is het eerste resultaat dat berekend moet worden het snijpunt van Gecombineerde query n
en Gecombineerde query n + 1. Het volgende resultaat is het snijpunt van het eerste resultaat en het resultaat van
de Gecombineerde query n + 2. Het uitvoeren van de query's wordt op deze manier voortgezet voor alle query's
binnen de relatie. Dit levert voor het bovenstaande voorbeeld het volgende resultaat op:
Tabel 36:
Query
Gegevens
Query 1
VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland
Query 2
VS, Frankrijk, Finland
INTERSECT van 1 en 2
VS, Frankrijk
Query 3
VS, Spanje
Uiteindelijke INTERSECT
VS
2.6.9.5.1
Geneste gecombineerde query's
Telkens wanneer u een gecombineerde query toevoegt, wordt deze standaard op het eerste combinatieniveau
gecombineerd met bestaande query's.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
91
Met elke toegevoegde query wordt de lijst met gecombineerde query's uitgebreid. Als u query 3 toevoegt aan
query 1 en 2 die al gecombineerd zijn in een UNION-relatie, krijgt u het volgende resultaat:
Tabel 37:
UNION
Query 1
Query 2
Query 3
U kunt gecombineerde query's ook nesten in complexe relaties met meerdere niveaus om de uitvoeringsvolgorde
te bepalen, zoals in het volgende voorbeeld waarbij de resultaten van query 1 MIN query 2 in een INTERSECTrelatie met query 3 worden gecombineerd.
Tabel 38:
Gecombineerde query 1
MINUS
INTERSECT
Gecombineerde query 2
Query 3
Bij een landinstelling die van links naar rechts wordt weergegeven, worden querygroepen van rechts naar links en
van boven naar beneden verwerkt binnen elke groep. Bij een landinstelling die van rechts naar links wordt
weergegeven, worden querygroepen van links naar rechts en van boven naar beneden verwerkt binnen elke groep.
De weergave van querygroepen is afhankelijk van de voorkeurslandinstelling voor weergave die u in de
voorkeursinstellingen van het BI-startpunt hebt geselecteerd. Voor sommige landinstellingen, zoals de Engelse
landinstelling, wordt de interfacepositionering van links naar rechts gebruikt, terwijl voor andere, zoals de
Arabische landinstelling, de interfacepositionering van rechts naar links wordt gebruikt.
Tabel 39:
Query
Resultaat
Query 1
VS, Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland
Query 2
Duitsland
Query 1 MINUS Query 2
VS, Groot-Brittannië, Spanje
Query 3
VS, Spanje, Finland
(Query 1 MINUS Query 2)
VS, Spanje
INTERSECT
Query 3
Opmerking
Als uw database het type gecombineerde query dat u wilt uitvoeren rechtstreeks ondersteund, bevat het script
dat op basis van de query gegenereerd is meteen de combinatieoperators. In dit geval is de prioriteitsvolgorde
afhankelijk van de prioriteitsvolgorde die in de database is gedefinieerd. Raadpleeg uw databasebeheerder voor
meer details.
92
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.6.9.5.2
De volgorde van prioriteit voor gecombineerde
query's instellen
U stelt een verwerkingsvolgorde in gecombineerde query's in door query's in geneste groepen te plaatsen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Maak de query's die u wilt sorteren in het venster Gecombineerde query's.
3. Als u een paar query's wilt nesten, klikt u op de knop Nieuw gecombineerd queryknooppunt toevoegen.
Met deze actie wordt een gecombineerd queryknooppunt gemaakt.
4. Sleep een query naar de query waaraan u het geneste paar wilt koppelen en zet de query dan neer.
Het nieuwe gecombineerde queryknooppunt is standaard een UNION-relatie.
5. Ga verder met het toevoegen van query's aan de geneste groep door deze te slepen naar de ruimte tussen
twee query's die al deel uitmaken van die groep.
6. Als u meer geneste groepen binnen een bestaande groep met hogere prioriteit wilt maken, herhaalt u de
voorgaande twee stappen.
7. Klik op de combinatieoperators van alle groepen in de query om ze naar wens te wijzigen.
8. Voer de query uit.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
Een gecombineerde query maken [pagina 89]
2.7
Query's maken in gegevensbestanden
U kunt query's maken in gegevensbestanden, zoals, afhankelijk van uw versie van Web Intelligence lokale
tekstbestanden en Microsoft Excel-spreadsheets en Microsoft Excel-bestanden op het CMS.
In de Web Intelligence Rich Client- en Web Intelligence Applet-interfaces kunt u Excel-bestanden gebruiken die
lokaal en in de CMS zijn opgeslagen.
Opmerking
U kunt geen query maken op basis van een tekstbestand in de interface Web Intelligence HTML.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
93
Verwante informatie
Een query in een tekstbestand maken [pagina 94]
Query's maken in een Excel-bestand [pagina 95]
Een query bewerken die is gebaseerd op een tekstbestand [pagina 96]
Een query bewerken op basis van een Excel-bestand [pagina 97]
2.7.1
Een query in een tekstbestand maken
U kunt een query maken met een tekstbestand als gegevensbron in de Web Intelligence Rich Client of de Web
Intelligence Applet-interface.
1. Open Web Intelligence Rich Client.
Opmerking
U kunt geen query maken op basis van een tekstbestand in de interface Web Intelligence HTML.
2. Als u een query wilt maken met behulp van een tekstbestand, voert u een van de volgende handelingen uit:
○ Klik op Nieuw in het menu Bestand.
○ Selecteer in het dialoogvenster Nieuw Web Intelligence-document maken de optie Tekst als de
gegevensbron.
○ Selecteer op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders de optie Van tekst in de
vervolgkeuzelijst Nieuwe gegevensprovider.
3. Klik op Bladeren en selecteer het tekstbestand.
4. Stel de opties in om gegevens uit het bestand te importeren.
Optie
Beschrijving
Gegevensscheidingsteken
Het teken waarmee de gegevens met betrekking tot elk
resultaatobject van elkaar worden gescheiden.
○
Tabulatie - gegevens worden door tabs van elkaar
gescheiden
○
Spatie - gegevens worden door spaties van elkaar
gescheiden
○
Teken - gegevens worden door het opgegeven teken
van elkaar gescheiden
Tekstbegrenzingsteken
Het teken waarmee de gegevens met betrekking tot elk
resultaatobject worden omsloten.
○
Dubbele aanhalingstekens - gegevens worden omringd
door dubbele aanhalingstekens
○
Enkele aanhalingstekens - gegevens worden omringd
door enkele aanhalingstekens
○
94
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Geen - gegevens worden niet omringd
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Optie
Beschrijving
Eerste rij bevat kolomnamen
In de eerste rij van elke kolom staat de naam van de kolom.
Landinstelling
De landinstelling van de gegevens in het tekstbestand. Als
de landinstelling bijvoorbeeld Frans is (Frankrijk) worden
komma's in getallen opgevat als decimaaltekens omdat
decimalen komma's bevatten in het Frans.
Tekenset
De tekenset die wordt gebruikt door het tekstbestand.
Datumnotatie
De datumnotatie om in dit rapport te gebruiken.
5. Klik op Volgende.
Het queryvenster wordt geopend en toont de gegevens in het tekstbestand als rapportobjecten.
6. Klik op Query uitvoeren om een rapport te maken op basis van de gegevens uit het tekstbestand. Wanneer u
meer dan een query hebt en u wilt slechts één query uitvoeren, klikt u op Query's uitvoeren en selecteert u de
query die u wilt uitvoeren.
2.7.2
Query's maken in een Excel-bestand
In zowel de interface Web Intelligence Rich Client als Web Intelligence Applet kunt u een query maken met een
Microsoft Excel-bestand als gegevensbron.
In de Web Intelligence Rich Client- of Web Intelligence Applet-interface kunt u Excel-bestanden gebruiken die
lokaal en in de CMS zijn opgeslagen.
Zie het onderwerp Objecten direct opslaan naar de CMS in de Help van BI-startpunt voor meer informatie over het
opslaan van Excel-bestanden naar de CMS.
1. Open de interface Web Intelligence Applet of Web Intelligence Rich Client.
Opmerking
U kunt geen query maken op basis van een Excel-bestand in de Web Intelligence HTML-interface.
2. Als u een query wilt maken met behulp van een Excel-bestand, voert u een van de volgende handelingen uit:
○ Klik op Nieuw in het menu Bestand.
○ Selecteer in het dialoogvenster Nieuw Web Intelligence-document maken de optie Excel als de
gegevensbron.
○ Selecteer op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders de optie Van Excel in de
vervolgkeuzelijst Nieuwe gegevensprovider.
3. Open het Microsoft Excel-bestand dat u wilt gebruiken.
○ Blader in Web Intelligence Rich Client naar de lokale Microsoft Excel-bestanden.
○ Blader in de interface Web Intelligence Applet in het CMS naar het Microsoft Excel-bestand dat u wilt
gebruiken.
4. Stel de opties in om gegevens uit het bestand te importeren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
95
Optie
Beschrijving
Werkbladnaam
De naam van het werkblad dat de gegevens bevat.
Veldselectie
Alle velden
Alle gegevens in het werkblad worden beschouwd als
querygegevens.
Beperking
Web Intelligence ondersteunt alleen een selectie van
aaneengesloten cellen.
Veldselectie
Bereikdefinitie
De gegevens in het opgegeven bereik worden beschouwd
als querygegevens.
Beperking
Web Intelligence ondersteunt alleen een selectie van
aaneengesloten bereiknamen.
Veldselectie
Bereiknaam
Eerste rij bevat kolomnamen
De gegevens in het benoemde bereik worden beschouwd
als querygegevens.
De eerste rij in het bereik levert de namen van de
resultaatobjecten.
5. Klik op Volgende.
Het queryvenster wordt geopend en toont de gegevens in het Excel-bestand als rapportobjecten. In het
zijpaneel Queryeigenschappen kunt u ervoor kiezen de query vernieuwbaar en/of bewerkbaar te maken,
afhankelijk de eisen die u als gebruiker stelt.
6. Klik op Query uitvoeren om een rapport te maken op basis van de gegevens uit het Excel-bestand. Wanneer u
meer dan een query hebt en u wilt slechts één query uitvoeren, klikt u op Query's uitvoeren en selecteert u de
query die u wilt uitvoeren.
2.7.3
Een query bewerken die is gebaseerd op een
tekstbestand
U kunt een query bewerken op basis van een tekstbestand in het Queryvenster in de Web Intelligence Rich Client
of de Web Intelligence Applet-interface.
1. Open Web Intelligence Rich Client in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
Opmerking
U kunt geen query maken op basis van een tekstbestand in de interface Web Intelligence HTML.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensbronnen op Bewerken.
3. Bewerk de query in het queryvenster.
96
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Let op
Als u een ander bestand selecteert met de gegevensbron voor het Bronpad, moet de structuur van het
nieuwe bestand overeenkomen met de structuur van het bestaande bestand.
4. Bewerk de opties voor het importeren van gegevens uit het bestand door op Instellingen bewerken in het
venster Querydefinitie te klikken. In het zijpaneel Queryeigenschappen kunt u ervoor kiezen de query
vernieuwbaar en/of bewerkbaar te maken, afhankelijk de eisen die u als gebruiker stelt.
5. Klik op Query uitvoeren om uw wijzigingen toe te passen op de query.
2.7.4
Een query bewerken op basis van een Excel-bestand
U kunt een query bewerken op basis van een Excel-bestand in het Queryvenster in de Web Intelligence Rich Client
of de Web Intelligence Applet-interface.
1. Open Web Intelligence in de Ontwerp- of Gegevensmodus.
Opmerking
U kunt geen query maken op basis van een Excel-bestand in de HTML-interface van Web Intelligence.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
3. Bewerk de query in het Queryvenster.
Let op
Als u een ander bestand met brongegevens voor het Bronpad selecteert, moet de structuur van het nieuwe
bestand overeenkomen met de structuur van het bestaande bestand.
4. Bewerk de opties voor het importeren van gegevens uit het bestand door op Instellingen bewerken in de sectie
Querydefinitie te klikken.
5. In het zijvenster Queryeigenschappen kunt u ervoor kiezen de query vernieuwbaar te maken, afhankelijk van
de gebruikersvereisten.
6. Klik op Query uitvoeren om uw wijzigingen toe te passen op de query.
U kunt ook naar de Gegevensmodus gaan, op het tabblad Gegevensprovider in het zijvenster met de
rechtermuisknop klikken op de query en opties selecteren in het snelmenu, waaronder Vernieuwen, Bewerken,
Wissen, Verwijderen, Naam wijzigen, Kopiëren en Bron wijzigen.
2.8
Query's maken op BEx-query's
BEx-query's (SAP Business Explorer-query's) zijn query's die zijn gemaakt met de SAP BEx-queryontwerper,
gebaseerd op SAP-InfoCubes in SAP Business Warehouse (SAP BW).
BEx-query's halen metagegevens op uit de gegevensbron. U gebruikt Web Intelligence om verbinding te maken
met een BEx-query met behulp van een BICS-verbinding (BI Consumer Services), en gegevens op te halen via de
BEx-query voor rapporteringsdoeleinden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
97
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met behulp
van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client. In de Web Intelligence HTML-interface
kunt u documenten weergeven en vernieuwen, maar u kunt geen documentelementen op basis van BEx-query's
bewerken.
Web Intelligence wijst gegevens uit de BEx-query automatisch toe aan hiërarchieën, attributen, dimensies en
meetwaarden, zoals in hiërarchische query's die op universes zijn gebaseerd. Bij directe toegang tot een SAP BExquery (via een BICS-verbinding) kunt u geen metagegevens hernoemen, wijzigen of toevoegen. U maakt geen
universe voor BEx-query's.
De resulterende microkubus wordt in het venster Beschikbare objecten weergegeven als een structuur van
objecten, maar maakt gebruik van een subset van de functies die beschikbaar zijn in op universe gebaseerde,
hiërarchische query's. De lidfuncties Elementen op hetzelfde niveau, Bovenliggend element en
Hogerliggend elementen zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar voor BEx-query's in het dialoogvenster Leden
kiezen. Deze beperkingen worden vermeld in de documentatie die over de functies gaat.
Opmerking
● U hebt alleen toegang tot de BEx-query's waarvoor de vlag Externe toegang tot de query toestaan is
ingeschakeld in de SAP BEx-queryontwerper.
● De objecttoewijzing is niet volledig equivalent, verwijs naar de equivalenten en pagina's met beperkingen
om ervoor te zorgen dat de query's correct kunnen worden gebruikt.
● Web Intelligence kan een document alleen op een BEx-query maken wanneer de verificatie van de BExqueryverbinding vooraf is gedefinieerd. De modus waarin om verificatie wordt gevraagd, wordt niet
ondersteund voor de BEx-query wanneer een document wordt aangemaakt.
Verwante informatie
Een query maken op basis van een BEx-query zonder variabelen [pagina 116]
2.8.1
Welke interfaces kunt u gebruiken om te werken met
BEx-query's?
U gebruikt de interfaces die hieronder worden beschreven om query's te maken of rapporten weer te geven, te
bewerken of te vernieuwen.
Query's maken
Gebruik een van de volgende toepassingen om een document te maken of een query op basis van een BEx-query
te maken:
● De Web Intelligence Applet-interface, toegankelijk via het BI-startpunt.
● Web Intelligence Rich Client geïnstalleerd via de SAP Business Objects-suite.
98
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Werken met rapporten
U kunt een willekeurige Web Intelligence-interface gebruiken om rapporten weer te geven, te bewerken of te
vernieuwen:
● De Web Intelligence HTML-interface (toegankelijk via het BI-startpunt)
● De Web Intelligence Applet-interface (toegankelijk via het BI-startpunt)
● De Web Intelligence Rich Client die u hebt gedownload en geïnstalleerd vanuit het BI-startpunt
● Web Intelligence Rich Client geïnstalleerd als een component van de SAP Business Objects-suite.
2.8.2
Ondersteunde metagegevens in BEx-query's
Web Intelligence ondersteunt enkele metagegevens die in BEx-query's voorkomen.
De volgende functies voor SAP BW-metagegevens worden ondersteund:
● Kenmerken (incl. tijd en eenheid)
● Weergaveattributen
● Navigatieattributen
● Hiërarchieën
● Basissleutelgetallen
● Berekende sleutelgetallen/formules
● Beperkte sleutelgetallen
● Variabelen
● Aangepaste structuren
De typen metagegevens worden toegewezen aan universe-objecten die gebruikt kunnen worden om uw query's te
maken en rapporten uit te voeren.
Tabel 40: Hoe metagegevens in BEx-query's zijn toegewezen
Metagegevens BEx-query
Web Intelligence 4.x-object
Kenmerk
Dimensie
Hiërarchie
Hiërarchie
Hiërarchieniveau
N.v.t. (niveaus worden weergegeven in het dialoogvenster
Leden kiezen)
Attribuut
Attribuut
Kenmerkende eigenschappen (sleutel, bijschrift, korte be­
schrijving, middellange beschrijving, lange beschrijving)
Attribuut
Sleutelgetal zonder eenheid/munteenheid
Meetwaarde (numeriek)
Eigenschap opgemaakte waarde (tekenreeks)
Sleutelgetal met eenheid/munteenheid
Meetwaarde (numeriek)
Eigenschap eenheid/munteenheid (tekenreeks)
Eigenschap opgemaakte waarde (tekenreeks)
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
99
Hoe SAP Business Warehouse-kenmerken worden toegewezen aan Web
Intelligence-dimensieobjecten
Voor gegevensbronnen die zijn gebaseerd op BEx-query's worden BW-kenmerken toegewezen aan
dimensieobjecten in Web Intelligence. Afhankelijk van het gegevenstype van het SAP BW-kenmerk is er aan deze
dimensies een bepaald type toegewezen (STRING of DATE).
Hoewel u in SAP BW een BW-kenmerk als gegevenstype Numeriek (NUMC) hebt gedefinieerd, wordt het kenmerk
in BW als tekenreeks (STRING) opgevat. Als het kenmerk in een Web Intelligence-document wordt gebruikt, wordt
het dus ook hier als tekenreeks (STRING) opgevat. Het kenmerk wordt niet als gegevenstype Numeriek
beschouwd.
Hoe SAP BW-sleutelwaarden aan Web Intelligence-meetwaardeobjecten
worden toegewezen
Voor gegevensbronnen die op BEx-query's zijn gebaseerd, worden SAP BW-sleutelwaarden toegewezen aan
meetwaardeobjecten in Web Intelligence. Afhankelijk van het gegevenstype van de BW-sleutelwaarde is er aan
deze meetwaarden een bepaald type toegewezen: TEKENREEKS, DATUM of NUMERIEK.
Als in het BEx-queryontwerp de objecten Sleutelwaarde en Kenmerk echter in kolommen en rijen zijn
gerangschikt zodat de resultaatsetkolommen in elke rij een ander objecttype bevatten, wordt het
meetwaardeobject in het Web Intelligence-rapport weergegeven als type "STRING". In Web Intelligence geldt de
regel dat één kolom gelijk is aan één gegevenstype. Het gegevenstype TEKENREEKS wordt daarom toegepast
wanneer heterogene gegevenstypen in de kolom worden gedetecteerd. Dit is alleen het geval wanneer de
structuur van de sleutelwaarde alleen op de kolomas staat. U kunt ook beide structuren op dezelfde as in uw BExquery plaatsen.
Voorbeeld
Als een BEx-query een structuur heeft die UNIT (bijvoorbeeld Valuta), TIME (bijvoorbeeld Datum), een formule
(bijvoorbeeld "Stad is X procent van Staat") en een kenmerk op basis van een tekenreeks (bijvoorbeeld Stad)
bevat, is elk van deze waarden, wanneer deze worden toegevoegd, een afzonderlijke rij voor de kolom. U kunt
een sleutelwaarde (bijvoorbeeld Orderbedrag) toevoegen in de sectie Kolommen. Als u de BEx-query uitvoert,
wordt een tabel weergegeven die deze verschillende objecten/typen in de rijen van de kolom bevat.
Opmerking
● Let op: UNIT en STRING zijn DataTypes die u niet in een DataCell (DataCell = elk snijpunt van twee BExstructuren) kunt krijgen. De volgende datatypen komen eveneens voor: NUMERIC (INTEGER en
DOUBLE), PERCENT, DATE en TIME. Als u een Web Intelligence-rapport maakt volgens deze query,
wordt het meetobject weergegeven als "STRING" vanwege de verschillende objecten/typen in de
resultaatset voor de kolom.
● Als u de resultaten wilt manipuleren door bijvoorbeeld aggregaties toe te voegen, kunt u de toegewezen
Web Intelligence-meetwaarde in het rapport wijzigen door deze via een formule naar andere
gegevenstypen te converteren.
100
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.8.3
Beperkingen bij het gebruik van BEx-query's
Opmerking
De BI-beheerder moet ervoor zorgen dat de BEx-query voldoet aan de rapportagebeperkingen in de
onderstaande tabel.
Tabel 41: Berekeningen
functie BEx-query
Web Intelligence-beperking
Lokale berekeningen ('Rang', 'Minimum'...)
De kerngetallen waarop de lokale berekening wordt gedefini­
eerd, worden verwijderd uit de BEx-query. Vermijd deze. Ge­
bruik in plaats daarvan de equivalente berekeningsfunctie in
het rapport.
Berekeningen/Lokale berekeningen
Meetwaarden waarvoor "Enkele waarde berekenen als" wordt
gebruikt, worden weggelaten omdat ze inconsistente resulta­
ten binnen de clienthulpprogramma's zouden produceren. De
berekening hangt sterk af van de lay-out van de aangevraagde
gegevens (bijvoorbeeld in welke volgorde de kenmerken wor­
den aangevraagd, en of de resultaatregel is in- of uitgescha­
keld en #) en zou daarom verkeerd kunnen worden geïnter­
preteerd. Deze berekeningen worden automatisch uitgescha­
keld om die misinterpretaties te voorkomen.
U moet niet de volgende berekeningsfuncties gebruiken:
●
%GT
●
%CT
●
SUMCT
●
SUMRT
●
Leaf
Ze zouden mogelijk niet goed kunnen werken binnen de clien­
thulpprogramma's (zelfde reden als hierboven). Het is niet
mogelijk om deze eruit te filteren, omdat de informatie over de
berekeningen niet via de interface wordt weergegeven;
daarom moet de queryontwerper ervoor zorgen dat deze be­
rekeningen niet worden gebruikt. Als u de MDX-vlag (Multidi­
mensional Expression) in de BEx-queryontwerper inschakelt,
wordt het gebruik van de desbetreffende berekeningen gecon­
troleerd.
Formule met berekening
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Wij raden aan de optie Formule met berekening niet te gebrui­
ken, omdat deze optie mogelijk niet wordt ondersteund in de
rapportlay-out, bijvoorbeeld in het geval van een rapport over
een procentueel aandeel van de resultaten.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
101
Tabel 42: Gegevenskenmerken
functie BEx-query
Web Intelligence-beperking
Decimaal
De BEx-querydefinitie voor decimalen wordt niet gebruikt in
Web Intelligence. Gebruik de opgemaakte waarde als u de
exacte decimaalinstelling in uw rapport moet behouden. U
kunt de decimaalinstelling ook in de tabel en het diagram van
uw rapport toepassen.
Variabelen op standaardwaarden
Definieer geen variabelen op basis van standaardwaarden in
BEx-query's. De variabelen worden opgevraagd zonder dat
deze effect hebben op de BEx-query. Definieer in plaats daar­
van de standaardwaarde in het filter.
OR-operator
Worden niet ondersteund. De OR-operator wordt niet onder­
steund in sommige OLAP-gegevensbronnen, bijvoorbeeld
BEx-query's en OLAP .unx-universes op Microsoft Analysis
Services (MSAS) en Oracle Essbase.
Samenvoegen op sleutel voor OLAP-bedrijfsobject
De gegevenssynchronisatie van hetzelfde object van dezelfde
bron (kubus of BEx-query) is gebaseerd op de interne sleutel
van de waarde van deze objecten.
Aggregatie van BEx-querymeetwaarde
Meetwaarden die aggregeren met de functie SOM, aggregeren
de som in Web Intelligence. Andere typen meetwaardeaggre­
gatie worden gedelegeerd.
Complexe selectie
Wanneer een variabele is gedefinieerd om de complexe selec­
tie te ondersteunen, is ern geen equivalent. Dit wordt beperkt
tot bereikselectie.
Nulonderdrukking
Rijen met nulwaarden worden niet uit de resultaattabel verwij­
derd.
Standaardlay-out van query's
Standaardposities van kenmerken in rijen/kolommen worden
niet weergegeven.
Resultaatrijen
Wij raden aan dat u in plaats daarvan vertrouwt op Web Intelli­
gence-overzichten.
Functie voor analyseren-vervangen
Er is geen functie voor analyseren-vervangen op een object
van een BEx-query (er is geen navigatiepad).
Attributen in resultaatsets en filters
Kan niet tegelijkertijd in de resultaatset en in filters gebruikt
worden.
Tabel 43: Filters
functie BEx-query
Web Intelligence-beperking
Filters als standaardwaarden
Niet ondersteund; deze worden uit de BEx-query verwijderd.
Het filter wordt genegeerd, of, als er een variabele wordt ge­
bruikt, wordt de aanwijzing van de variabele wel weergegeven,
maar wordt de gebruikersreactie genegeerd. Verplaats een
beperking die op een variabele is gebaseerd, naar de filterzone
om deze bij rapportage op te nemen.
Meetwaarden
Kunnen niet gebruikt worden in filters.
102
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Tabel 44: Hiërarchieën
functie BEx-query
Web Intelligence-beperking
Gekoppelde knooppunten
Gekoppelde knooppunten worden niet weergegeven.
Knooppunten op lager niveau
Knooppunten op lager niveau worden altijd na het hoofd­
knooppunt weergegeven.
Rij/kolom weergeven als hiërarchie
Het is niet mogelijk een algehele hiërarchie weer te geven van­
uit een ashiërarchie. De kenmerken, hiërarchieën en belang­
rijkste cijfers waaruit de hiërarchie bestaat, blijven behouden.
Niveau weergeven
Hiërarchieën worden standaard niet naar een gegeven niveau
uitgebreid. Niveau 00 is altijd het standaardniveau. Vouw de
tabel en het diagram in het rapport uit en sla het document
vervolgens op om dit gedrag te reproduceren. Uw IT-beheer­
der kan deze standaardwaarde opnieuw definiëren in de Cen­
tral Management Console, maar als u de waarde te hoog in­
stelt, haalt Web Intelligence alle hiërarchiegegevens op, wat
een aanzienlijke impact op de prestaties en stabiliteit van het
systeem kan hebben. De auteur van het rapport moet altijd
expliciet het aantal hiërarchieniveaus aangeven dat moet wor­
den opgehaald wanneer rapportquery's worden ontworpen.
Classificatie en hiërarchieën
Classificatie op een tabel met een hiërarchie houdt geen reke­
ning met de hiërarchische structuur van de gegevens. Wan­
neer u een classificatie definieert in een tabel die een hiërar­
chie bevat, wordt de classificatie plat.
Positie van knooppunten op lager niveau
Deze bevinden zich altijd onder de hoogste niveaus.
Hiërarchische structuren van meetwaarden
Hiërarchische structuren van meetwaarden worden weerge­
geven als een platte lijst met meetwaarden, maar u kunt ook
hiërarchische structuren van niet-meetwaarden gebruiken
Hiërarchische weergave van een volledige as
Dit wordt niet ondersteund. In Web Intelligence kunt u soort­
gelijke resultaten bereiken.
Hiërarchieën in resultaatsets en filters
Kan niet tegelijkertijd in de resultaatset en in filters gebruikt
worden.
Tabel 45: Aanwijzingen
functie BEx-query
Web Intelligence-beperking
Variabelen gereed voor invoer
Als u variabelen gereed voor invoer definieert in BEx-query­
ontwerper, is het niet altijd mogelijk om handmatig een teken­
reeks in het aanwijzingsvenster in Web Intelligence in te voe­
ren. In dit geval kunt u alleen uit een zoeklijst selecteren.
Tabel 46: Querystructuur
functie BEx-query
Web Intelligence-beperking
Toegestaan aantal objecten in een query
Gebruik niet meer dan 50 objecten in een BEx-query, anders
treedt er een fout op.
Variabelen die afhankelijk zijn van samengestelde kenmerken
en het bovenliggende object
Wanneer er afhankelijkheden zijn tussen variabelen in samen­
gestelde kenmerken en het bovenliggende object, worden de
afhankelijkheden niet gegarandeerd.
Query's wissen
Beschikbaar voor .unv-, OLAP- en BEx-querybronnen. Voor
andere brontypen kunnen query's niet worden gewist.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
103
functie BEx-query
Web Intelligence-beperking
Query-uitzonderingen
Hiermee wordt in Web Intelligence geen rekening gehouden.
Pas in plaats daarvan voorwaardelijke opmaak toe in Web In­
telligence.
Voorwaarden
Gebruik geen voorwaarden. Wanneer de query wordt uitge­
voerd, worden de voorwaarden (indien aanwezig in de query)
niet toegepast.
Standaardlay-out
De toegang tot Web Intelligence houdt in het algemeen geen
rekening met de standaardlay-out van de BEx-query. Gebruik
het queryvenster om het volgende te bereiken:
●
Schikken van kenmerken in rijen en kolommen
●
Standaardpresentatie (bijvoorbeeld presentatie van
tekst/sleutels)
●
Leden met de status verborgen (kan worden weergege­
ven) of zichtbaar structureren
Verwante informatie
Query's wissen in documenten [pagina 199]
2.8.4
BEx-query's openen
U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat u BEx-query's kunt openen.
1. U hebt alleen toegang tot de BEx-query's waarvoor de optie Externe toegang tot de query toestaan is
ingeschakeld in de BEx-queryontwerper.
2. U moet de juiste beveiligingsrechten hebben om de BEX-query's te openen en voor rapportage te gebruiken.
De BI-beheerder definieert de verbinding in de Central Management Console (CMC). U kunt ook het
hulpprogramma voor informatieontwerp gebruiken om de verbinding met de CMC te publiceren. De eenvoudigste
methode is het gebruik van de CMC.
2.8.4.1
Toegang tot BEx-query's inschakelen
Toegang tot BEx-query's kan enkel verkregen worden via andere hulpprogramma's, waaronder Web Intelligence,
als de BEx-query-eigenschap Externe toegang tot de query toestaan is ingeschakeld in de BEx-queryontwerper.
1. Selecteer de query die u wilt openen via Web Intelligence in de BEx-queryontwerper.
2. In het venster Eigenschappen selecteert u Geavanceerd en zorgt u ervoor dat Externe toegang tot de query
toestaan is geselecteerd.
3. Sla de query op.
4. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle BEx-query's die u beschikbaar wilt maken voor Web Intelligence.
104
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.8.4.2
Een BICS-verbinding definiëren met de Central
Management Console (CMC)
U kunt verbinding maken met BEx-query's via BICS-verbindingen die in de Central Management Console (CMC)
zijn gedefinieerd en opgeslagen.
U moet over de toepasselijke beheerdersrechten beschikken om een BICS-verbinding in de CMC te definiëren.
U kunt een verbinding maken met één BEx-query of met een InfoProvider die verschillende BEx-query's bevat.
1. Meld u aan bij de CMC.
2. Kies OLAP-verbindingen.
3. Geef een nieuwe verbinding op.
In het venster Nieuwe verbinding in het dialoogvenster Provider selecteert u SAP Business Information
Warehouse.
4. Voer de verbindingsgegevens en uw systeemdetails in.
5. Sla de verbinding op.
U kunt een BICS-verbinding maken in het hulpprogramma voor informatieontwerp om verbinding te maken met
een BEx-query.
2.8.4.3
Een BICS-verbinding definiëren in het
hulpprogramma voor informatieontwerp
U kunt een BICS-verbinding maken in het hulpprogramma voor informatieontwerp, om verbinding te maken met
een BEx-query. U kunt een verbinding maken met één BEx-query of met een InfoProvider die verschillende BExquery's bevat.
1. Gebruik de wizard Nieuwe OLAP-verbinding in het hulpprogramma voor informatieontwerp om een OLAPverbinding te defniëren en kies het SAP BICS Client-stuurprogramma voor middleware van SAP BW.
2. Publiceer de verbinding naar een gegevensopslagruimte, zodat Web Intelligence er toegang toe heeft.
U kunt nu Web Intelligence gebruiken om de verbinding te selecteren en verbinding te maken met de BEx-query.
2.8.5
Een Web Intelligence-query maken op een BEx-query
Wanneer u verbinding hebt met een BEx-query, wijst Web Intelligence de metagegevens van de BEx-query toe aan
de queryobjecten van Web Intelligence.
Gebruik het Web Intelligence-queryvenster om de toepasselijke objecten te selecteren om een hiërarchische
query te maken. U kunt filters en aanwijzingen toevoegen net zoals u query's maakt op universes, maar in
bepaalde situaties zijn er beperkingen. Raadpleeg de sectie Beperkingen bij gebruik van BEx-query's.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
105
Verwante informatie
Beperkingen bij het gebruik van BEx-query's [pagina 101]
Hiërarchische lidselectie in BEx-query's [pagina 70]
2.8.5.1
Hiërarchische query's
Een hiërarchische query bevat minimaal één hiërarchieobject.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
U kunt hiërarchische query's maken op basis van universes die hiërarchische gegevens ondersteunen of op basis
van BEx-query's die rechtstreeks toegang hebben tot SAP-infoquery's. Hiërarchische gegevens kunnen afkomstig
zijn uit relationele of OLAP-databases, afhankelijk van de manier waarop de gegevens in de universe zijn
gestructureerd.
Opmerking
Een relationele gegevensbron is geen echte hiërarchie, het is een gedefinieerd pad tussen attributen.
U kunt hiërarchieën opnemen als resultaat of filterobjecten. Als u een hiërarchische query creëert, biedt het Web
Intelligence-queryvenster u aanvullende functies voor het werken met hiërarchische gegevens.
Als u bijvoorbeeld een hiërarchie als een resultaatobject opneemt, beschikt u over de mogelijkheid om leden in de
hiërarchie te kiezen die in het resultaat worden weergegeven. Welke functies beschikbaar zijn in het hiërarchische
queryvenster, is ook afhankelijk van de bron van de hiërarchische gegevens die u gebruikt.
De resultatenset die wordt gegenereerd door een hiërarchische query, biedt u de mogelijkheid om een
hiërarchische gegevensanalyse uit te voeren. Door elk hiërarchieobject in het queryvenster wordt in het rapport
een hiërarchische kolom geproduceerd. U kunt leden uitvouwen om hun onderliggende leden weer te geven.
Voorbeeld
Als u het [VS]-lid uitvouwt om staten van de VS weer te geven in een [Geografie}-hiërarchie, worden
meetwaarden in het blok geaggregeerd afhankelijk van het lid waaraan ze zijn gekoppeld.
Een hiërarchische query met de hiërarchie [Klanten] en de meetwaarden [Verkoopeenheid] en [Opslagkosten]
geeft de volgende resultatenset:
Tabel 47:
Klanten
Eenheidsverkoop
Opslagkosten
Alle klanten
364,707
371,579
276,773
234,555
45,506
67,999
VS
CA
106
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Klanten
OF
Albany
Eenheidsverkoop
Opslagkosten
32,104
56,700
10,324
12,325
Verwante informatie
Hiërarchische lidselectie in BEx-query's [pagina 70]
Meetwaarden [pagina 60]
Hiërarchieën [pagina 58]
Leden hiërarchisch kiezen en query's filteren [pagina 67]
Leden van een hiërarchie selecteren [pagina 66]
2.8.5.2
Schaalfactoren in BEx-query's
Wanneer een BEx-query meetwaarden bevat die zijn toegewezen via geschaalde sleutelwaarden, wordt de
schaalfactor van de meetwaarde weergegeven in het resulterende rapport.
Wanneer de schaalfactor voor de sleutelwaarde wordt gewijzigd, wordt deze wijziging weerspiegeld in het rapport
bij vernieuwing van het rapport. De schaalfactor wordt weergegeven voor de meetwaardenaam in het rapport, en
voor het meetwaardeattribuut in het queryvenster.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
2.8.5.3
Hiërarchieknooppuntvariabelen in BEx-query's
Wanneer er een aanwijzing is op een kenmerk van een hiërarchieknooppunt in een BEx-query, wordt dit een
variabele van een hiërarchieknooppunt genoemd.
Als er een hiërarchieknooppuntvariabele is, is de lidselectiefunctie uitgeschakeld voor de hiërarchie. De aanwijzing
die bij de variabele van het hiërarchieknooppunt hoort, wordt tijdens runtime weergegeven.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
107
2.8.5.4
Hiërarchische lidselectie in BEx-query's
U kunt het dialoogvenster Leden kiezen, beschikbaar in een hiërarchieobject in het queryvenster, gebruiken om
leden te kiezen uit een hiërarchie voor uw query.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
In de volgende hiërarchie wordt geïllustreerd wat er gebeurt bij het kiezen van leden in BEx-query's.
Tabel 48:
Wereld
EMEA
Europa
Midden-Oosten
Afrika
Noord-Amerika
Azië PAC
Azië
Pacific
Australië
Filippijnen
Nieuw-Zeeland
Zuid-Amerika
Tabel 49: Hierarchieselectieregels
Voorbeeld
Regel
Wanneer u een lid selecteert uit een hiërarchie op een bepaald Het hoofdlid is altijd geselecteerd. Het is niet mogelijk om één
niveau, worden alle bovenliggende elementen in de hiërarchie
specifiek niveau te selecteren.
geselecteerd.
Als u de selectie van een lid opheft waarvan het bovenliggende Als Pacific en alle onderliggende leden al zijn geselecteerd en
element al is geselecteerd, wordt de selectie van alle onderlig­
u de selectie van Australië opheft, wordt de selectie van de Fi­
gende leden van het bovenliggende lid ook opgeheven.
lippijnen en Nieuw-Zeeland ook opgeheven. De volgende se­
lectie van leden wordt weergegeven:
108
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
●
Europa
●
Pacific
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Regel
Voorbeeld
Als u een lid selecteert waarvan sommige van de onderlig­
Als Europa is geselecteerd en u EMEA selecteert, worden het
gende leden al zijn geselecteerd, worden alle onderliggende le­
Midden-Oosten en Afrika ook geselecteerd. De volgende se­
den geselecteerd.
lectie van leden wordt weergegeven:
●
EMEA
●
Onderliggende leden van EMEA
Als u een lid selecteert en onderliggende subleden al zijn gese­ Als u Azië PAC selecteert terwijl Australië al was geselecteerd,
lecteerd, worden alle onderliggende leden van het lid en alle le­
worden Azië, Pacific (onderliggende leden van Azië PAC) en
den op hetzelfde niveau van de geselecteerde onderliggende
de Filippijnen en Nieuw-Zeeland (leden op hetzelfde niveau
subleden ook geselecteerd.
van Australië) ook geselecteerd. De volgende selectie van le­
den wordt weergegeven:
●
Azië PAC
●
Onderliggende leden van Azië PAC
●
Pacific
●
Onderliggende leden van de Pacific
Verwante informatie
Beperkingen bij het gebruik van BEx-query's [pagina 101]
Hiërarchische lidselectie in BEx-query's [pagina 70]
2.8.5.4.1
Hiërarchieleden voor BEx-query's selecteren per
relatie
U kunt de leden in een hiërarchie voor uw BEx-query selecteren op basis van relatie.
Opmerking
U kunt alleen documenten bewerken die zijn gebaseerd op een BEx-querygegevensbron in Web Intelligence
Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
1. Open in Ontwerp- of Gegevensmodus een Web Intelligence-document dat een BEx-query gebruikt.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Klik op het tabblad Leden met de rechtermuisknop op een lid waarop u een functie wilt toepassen.
In het menu worden de volgende opties weergegeven:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
109
Tabel 50:
Optie
Beschrijving
Onderliggende elementen
Alle onderliggende leden van het lid worden aan de lijst met geselecteerde
leden toegevoegd.
De leden direct onder het geselecteerde lid zijn de onderliggende leden.
De leden worden in de lijst weergegeven als Onderliggende
elementen van [geselecteerd lid].
Opmerking
U kunt onderliggende elementen en onderliggende subelementen van
hetzelfde lid niet opnemen. Als u Onderliggende subelementen al had ge­
selecteerd voordat u Onderliggende elementen selecteerde, worden de
subelementen uit de lijst verwijderd en vervangen door onderliggende
elementen.
Onderliggende subelementen
Alle onderliggende subleden van het lid worden aan de lijst met geselec­
teerde leden toegevoegd.
Alle leden onder het geselecteerde lid in de hiërarchie zijn de onderliggende
subelementen van het lid.
De leden worden in de lijst weergegeven als Onderliggende
subelementen van [geselecteerd lid].
Opmerking
U kunt onderliggende elementen en onderliggende subelementen van
hetzelfde lid niet opnemen. Als u Onderliggende elementen al had gese­
lecteerd voordat u Onderliggende subelementen selecteerde, worden de
onderliggende elementen uit de lijst verwijderd en vervangen door onder­
liggende subelementen.
Bovenliggend element
De functie Bovenliggend element is niet beschikbaar in BEx-query's.
Hogerliggende elementen
De functie Hogerliggende elementen is niet beschikbaar in BEx-que­
ry's.
Elementen op hetzelfde niveau
De functie Elementen op hetzelfde niveau is niet beschikbaar in
BEx-query's.
Onderliggende subelementen tot benoemd
niveau
Kies het niveau in de lijst met niveaunamen.
Onderliggende subelementen tot
Kies het aantal niveaus dat u in de selectie wilt opnemen.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De geselecteerde leden worden onder het hiërarchieobject in het venster Resultaatobjecten weergegeven.
Wanneer u de query uitvoert, worden alleen die leden in het queryresultaat opgenomen.
110
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Opmerking
Het is niet mogelijk om hiërarchieleden uit te sluiten in BEx-query's.
Verwante informatie
Hiërarchieleden selecteren [pagina 69]
Leden selecteren op basis van niveau [pagina 73]
Aanwijzingen bouwen voor het selecteren van leden met behulp van het dialoogvenster Leden kiezen [pagina 77]
Leden hiërarchisch kiezen en query's filteren [pagina 67]
2.8.5.4.2
Zoeken naar leden in het dialoogvenster Leden
kiezen
U kunt een hiërarchie doorzoeken op specifieke leden met behulp van het dialoogvenster Leden kiezen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Klik in het tabblad Leden op de knop Zoeken om het dialoogvenster Zoeken te openen.
Opmerking
De zoekopdracht wordt altijd uitgevoerd op de hele hiërarchie die in de database is opgeslagen, en niet
alleen op de leden die al door in het dialoogvenster Leden kiezen zijn opgehaald.
6. Voer tekst in in het vak Zoektekst.
U kunt jokertekens in de zoekopdracht gebruiken.
Tabel 51:
Jokerteken
Beschrijving
*
Vervangt een willekeurige reeks tekens
?
Vervangt een willekeurig afzonderlijk teken
7. Selecteer een van de volgende opties:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
111
○ Klik op Zoeken in tekst om de weergavetekst van de leden te doorzoeken.
○ Klik op Zoeken in sleutel om de databasesleutels te doorzoeken.
8. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
2.8.5.4.3
Aanwijzingen bouwen voor het selecteren van leden
met behulp van het dialoogvenster Leden kiezen
U kunt het selecteren van leden uitstellen totdat de query wordt uitgevoerd. Als u dit doet, wordt de gebruikers bij
het uitvoeren van de query gevraagd om leden te selecteren.
Opmerking
● In documenten kunt u alleen rapportelementen bewerken die zijn gebaseerd op een BExquerygegevensbron in de Web Intelligence Applet- of Web Intelligence Rich Client-interface.
● Selectie van lidaanwijzingen is beperkt tot expliciete selectie van leden. De gebruiker kan geen leden
selecteren met behulp van functies als Hogerliggend of Bovenliggend.
Als u aanwijzingen voor lidselectie wilt maken, voert u de volgende handelingen uit:
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Klik in het tabblad Aanwijzingen op Parameter inschakelen.
Opmerking
Als u deze optie selecteert, worden de slecties in de andere tabbladen gedeactiveerd.
6. Voer tekst in in het vak Aanwijzingstekst.
7. Als u wilt dat de aanwijzing de eerder geselecteerde waarden standaard selecteert wanneer de aanwijzing
wordt weergegeven, klikt u op Laatste waarden geselecteerd laten.
8. Als u wilt dat in de aanwijzing standaardwaarden zijn geselecteerd wanneer deze wordt weergegeven, klikt u
op Standaardwaarden instellen en vervolgens op Bewerken en selecteert u de standaardwaarden.
9. Klik op OK om het dialoogvenster Zoeklijst te sluiten.
10. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
De aanwijzingstekst wordt naast de hiërarchie in het queryvenster weergegeven.
Verwante informatie
Hiërarchieleden voor BEx-query's selecteren per relatie [pagina 109]
112
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.8.5.4.4
Leden selecteren op basis van relatieve diepte
vanaf een geselecteerd knooppunt
U kunt definiëren tot welk niveau van een hiërarchie informatie moet worden opgehaald. Gebruik de functie Leden
kiezen om de relatieve diepte te definiëren.
Beperking
Web Intelligence ondersteunt geen scenario's die een statische hiërarchie als hiërarchieknooppuntvariabele en
een variabelenhiërarchie als resultaatweergave hebben. De gevraagde hiërarchie wordt altijd gebruikt om
resultaten weer te geven en te filteren, wat invloed heeft op de zoeklijst van die hiërarchie in het dialoogvenster
van de aanwijzing. U moet dezelfde hiërarchie gebruiken voor de hiërarchieknooppuntvariabele en een
aanwijzingszoeklijst.
Opmerking
● Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de BEx-query een variabele voor het hiërarchieknooppunt heeft
op het kenmerk dat u voor de query gebruikt.
● U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
1. Open in Ontwerp- of Gegevensmodus een Web Intelligence-document dat een BEx-query gebruikt.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Op het tabblad Relatieve diepte selecteert u:
○ Alle onderliggende hiërarchieknooppunten voor de query om alle onderliggende subelementen van het
geselecteerde hiërarchieknooppunt te verwerken.
○ Hiërarchieleden op basis van relatieve diepte om gegevens vanaf een relatieve diepte in de hiërarchie te
retourneren. Selecteer het aantal niveaus onder het geselecteerde knooppunt waarvoor gegevens
moeten worden geretourneerd. U kunt een ander diepteniveau voor elke variabele van
hiërarchieknooppunten instellen.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
Wanneer u de query uitvoert, wordt u gevraagd om een knooppunt te selecteren en retourneert de query de
gegevens uit het geselecteerde knooppunt tot aan de opgegeven diepte.
2.8.5.4.5
Leden selecteren op basis van niveaus van een
geselecteerd knooppunt
U kunt het aantal niveaus van een hiërarchie definiëren waaruit meer gedetailleerdere gegevens worden
opgehaald.
1. Open in Ontwerp- of Gegevensmodus een Web Intelligence-document dat een BEx-query gebruikt.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
113
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Voeg het hiërarchieobject toe aan het venster Resultaatobjecten in het queryvenster.
4. Klik op de pijl naast het hiërarchieobject om het dialoogvenster Leden kiezen te starten.
5. Selecteer op het tabblad Niveaus de optie Niveaus inschakelen en selecteer de niveaus tot aan het niveau
waarvoor u gegevens wilt retourneren.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Leden kiezen te sluiten.
Wanneer u de query uitvoert, worden gegevens opgehaald tot aan het geselecteerde niveau. Als u tijdens het
vernieuwen een andere hiërarchie selecteert, is de niveauselectie nog steeds van toepassing op de nieuwe
hiërarchie en worden knooppunten/waarden van de nieuwe hiërarchie tot aan het geselecteerde niveau
geretourneerd.
2.8.5.5
Het dialoogvenster Variabelen instellen
Gebruik het dialoogvenster Variabelen instellen om waarden voor de variabelen in de BEx-query in te voeren of te
wijzigen.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
Wanneer u de eerste keer een document maakt op basis van een BEx-query met variabelen, en wanneer de BExquery ten minste een verplichte variabele bevat die geen standaardwaarde heeft, wordt het dialoogvenster
Variabelen instellen automatisch opgeroepen en worden alle variabelen en eventuele standaardwaarden
weergegeven (inclusief optionele variabelen). Wanneer u de variabelewaarden opslaat, wordt het queryvenster
weergegeven en kunt u de objecten voor uw document selecteren.
Opmerking
Het selectievakje Aanwijzing instellen voor elke variabele wordt momenteel niet automatisch weergegeven
wanneer u de eerste keer de BEx-query voor uw document selecteert. Wanneer de tijdelijke universe is
gemaakt en de objecten worden weergegeven in het queryvenster, kunt u het dialoogvenster Variabelen
instellen openen en het dialoogvenster Aanwijzing instellen oproepen.
Let op
Als de BI-beheerder handmatige invoer van waarden voor een aanwijzing toestaat, zodat de selectie van een
begin- en eindwaarde is veranderd in een waardenlijst, en uw document is gemaakt terwijl handmatige invoer
niet werd toegestaan, moet u voor uw document het volgende doen:
● Wis de waarden in het document.
114
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
● Wijzig de standaardwaarden voor queryaanwijzingen zodat ze compatibel zijn met selectie van meerdere
waarden.
Verwante informatie
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
2.8.5.6
Verplichte variabelen zonder standaardwaarde
beheren
Gebruik de Variabelemanager om te definiëren hoe variabelen zonder standaardwaarde worden beheerd voor
gebruikers.
Als het rapport wordt gepubliceerd naar meerdere gebruikers, kunt u ervoor zorgen dat de gebruiker een
aanwijzingsstandaardwaarde krijgt die duidelijk is.
Als u de BEx-standaardwaarden wilt gebruiken, selecteert u in de Variabelemanager de optie Door BEx-query
gedefinieerde standaardwaarden tijdens runtime gebruiken. Hoe de BEx-standaardwaarden worden gebruikt, is
afhankelijk van de instellingen in de Variabelemanager en hoe de gebruiker reageert op de aanwijzing Laatst
geselecteerde aanwijzingswaarden wissen als de query wordt opgeschoond.
Werkstroom als de queryontwerper ervoor kiest om de standaardwaarden voor
de BEx-query tijdens runtime te gebruiken
1. Als de query een verplichte BEx-variabele bevat, kiest de ontwerper ervoor om de standaardwaarde voor de
BEx-variabele te gebruiken en selecteert deze de optie Door BEx-query gedefinieerde standaardwaarden
tijdens runtime gebruiken
2. Als een gebruiker het rapport uitvoert, wordt de aanwijzing voor de BEx-variabele weergegeven met de query.
De voorgestelde standaardwaarde is 'A'. De gebruiker kiest een andere waarde (bijvoorbeeld 'C').
3. Het rapport bevat de resultaten voor de waarde 'C' die door de gebruiker is geselecteerd.
4. De gebruiker schoont het rapport op. Tijdens opschonen wordt er een waarschuwing weergegeven waarin de
gebruiker wordt gevraagd of deze de laatst geselecteerde aanwijzingswaarde ('C') wil wissen.
Als de gebruiker:
● de optie Laatst geselecteerde aanwijzingswaarden wissen selecteert, wordt met de query de waarde 'A'
opgehaald als de standaardaanwijzingswaarde aangezien de optie Door BEx-query gedefinieerde
standaardwaarden tijdens runtime gebruiken is geselecteerd in de queryontwerpfase.
● de optie Laatst geselecteerde aanwijzingswaarden wissen niet selecteert, wordt met de query de waarde 'C'
opgehaald als de standaardaanwijzingswaarde aangezien deze waarde de laatst geselecteerde
aanwijzingswaarde is.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
115
Werkstroom als de queryontwerper ervoor kiest om de standaardwaarden voor
de BEx-query niet tijdens runtime te gebruiken
1. Als de query een verplichte BEx-variabele bevat, kiest de ontwerper ervoor om de standaardwaarde voor de
BEx-variabele (bijvoorbeeld 'A') niet te gebruiken maar kiest deze voor een andere waarde (bijvoorbeeld 'B').
De ontwerper heeft de optie Door BEx-query gedefinieerde standaardwaarden tijdens runtime gebruiken niet
geselecteerd.
2. Als een gebruiker het rapport uitvoert, wordt de aanwijzing voor de BEx-variabele weergegeven met de query.
De voorgestelde standaardwaarde is 'B'. Dit is de waarde die door de queryontwerper is geselecteerd. De
gebruiker kiest echter een andere waarde (bijvoorbeeld 'C').
3. Het rapport bevat de resultaten voor de waarde 'C' die door de gebruiker is geselecteerd.
4. De gebruiker schoont het rapport op. Tijdens opschonen wordt er een waarschuwing weergegeven waarin de
gebruiker wordt gevraagd of deze de laatst geselecteerde aanwijzingswaarde ('C') wil wissen.
Als de gebruiker:
● de optie Laatst geselecteerde aanwijzingswaarden wissen selecteert, wordt met de query de waarde 'A'
opgehaald als de standaardaanwijzingswaarde aangezien de optie Door BEx-query gedefinieerde
standaardwaarden tijdens runtime gebruiken is geselecteerd in de queryontwerpfase.
● de optie Laatst geselecteerde aanwijzingswaarden wissen niet selecteert, wordt met de query de waarde 'B'
opgehaald als de standaardaanwijzingswaarde aangezien deze waarde als laatste waarde is geselecteerd in
de Variabelemanager in de queryontwerpfase.
2.8.5.7
Selectieoptie in aanwijzingen voor BEx-variabelen.
Als er een kenmerkwaardevariabele van het type Selectieoptie is, interpreteert Web Intelligence het normaal
gesproken als BETWEEN-operator, zodat de gebruiker een start- en eindwaarde invoert.
De BI-beheerder kan dit gedrag wijzigen om een INLIST-operator te zijn, dat een meerwaardeselectie van
variabelen op een aanwijzing Selectieoptie toestaat. Wanneer dit gebeurt, wordt de start- en eindwaardeselectie in
een lijst met meerdere waarden gewijzigd.
Let op
Als een query is gecreëerd toen de optie Selectieoptie werd geïnterpreteerd als BETWEEN, werken geen van de
waarden die voor deze aanwijzing worden geselecteerd. U moet het volgende doen voor elk document dat vóór
de wijziging in het gedrag is gecreëerd:
● Wis de waarden in het document.
● Wijzig de standaardwaarden voor queryaanwijzingen zodat ze compatibel zijn met selectie van meerdere
waarden.
2.8.5.8
Een query maken op basis van een BEx-query zonder
variabelen
U kunt een query maken met BEx-gegevens die geen variabelen bevatten.
116
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Als u een BEx-query wilt openen, moet de optie Externe toegang tot de query toestaan zijn ingeschakeld in de
Business Explorer Query Designer.
1. In een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp of Gegevens klikt u op het pictogram Nieuw in de
werkbalk Bestand.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
2. In de lijst Een gegevensbron selecteren selecteert u BEx en vervolgens OK.
3. Selecteer de juiste BICS-verbinding in het dialoogvenster.
4. Selecteer de BEx-query in het zijvenster en klik op OK. Wanneer een BICS-verbinding gebaseerd is op een
InfoCube, kunnen er verschillende BEx-query's beschikbaar zijn.
Wanneer de BEx-query variabelen bevat, wordt, afhankelijk van het variabeletype, het dialoogvenster
Variabelen instellen weergegeven en definieert u de eigenschappen van de variabele (zie de koppeling
hieronder voor meer informatie over BEx-variabelen en het dialoogvenster Variabelen instellen). Het
queryvenster wordt weergegeven en toont de objecten in de query als hiërarchieën, dimensies en attributen.
Kunt u de BEx-query die u wilt gebruiken niet zien, gebruik dan de BEx Query Designer om ervoor te zorgen
dat de optie Externe toegang tot de query toestaan geselecteerd is in de query.
5. De query en queryfilters maken aan de hand van beschikbare objecten.
Opmerking
○ Wanneer u een Web Intelligence-query maakt op basis van een BEx-query die één (of meer) verplichte
variabele bevat en geen standaardwaarde heeft, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een
zoeklijst selecteert of probeert het dialoogvenster Leden kiezen te gebruiken. In het dialoogvenster
Variabelen instellen kunt u waarden voor de verplichte variabele instellen.
○ U kunt niet filteren op attributen in BEx-query's.
○ Als de BEx-query waarmee u bent verbonden SAP-variabelen aan de serverzijde bevat, kunt u de
waarde van de variabele wijzigen in het queryvenster. Klik in de werkbalk Queryvenster op het
pictogram Variabelen instellen en selecteer een nieuwe variabele.
6. Klik op Query uitvoeren om de query uit te voeren. Wanneer u meer dan een query hebt en u wilt slechts één
query uitvoeren, klikt u op Query's uitvoeren en selecteert u de query die u wilt uitvoeren.
2.8.5.9
Een document maken op basis van een BEx-query die
variabelen gebruikt
U kunt een document maken op basis van een BEx-query die variabelen bevat.
1. In een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp of Gegevens klikt u op het pictogram Nieuw in de
werkbalk Bestand.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
117
2. In de lijst Een gegevensbron selecteren selecteert u BEx en vervolgens OK.
3. Selecteer de juiste BICS-verbinding in het dialoogvenster.
4. Selecteer de BEx-query in het zijvenster en klik op OK. Wanneer een BICS-verbinding gebaseerd is op een
InfoCube, kunnen er verschillende BEx-query's beschikbaar zijn.
Wanneer de BEx-query variabelen bevat, wrodt afhankelijk van het variabeletype het dialoogvenster
Variabelen instellen weergegeven en definieert u de eigenschappen van de variabelen. Zie de onderstaande
tabel voor meer informatie over het definiëren van BEx-variabelen en het gebruik van het dialoogvenster
Variabelen instellen.
5. De query en queryfilters maken aan de hand van beschikbare objecten.
Opmerking
○ Wanneer u een Web Intelligence-query maakt op basis van een BEx-query die één (of meer) verplichte
variabele bevat en geen standaardwaarde heeft, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een
zoeklijst selecteert of probeert het dialoogvenster Leden kiezen te gebruiken. In het dialoogvenster
Variabelen instellen kunt u waarden voor de verplichte variabele instellen.
○ U kunt niet filteren op attributen in BEx-query's.
○ Als de BEx-query waarmee u bent verbonden SAP-variabelen aan de serverzijde bevat, kunt u de
waarde van de variabele wijzigen in het queryvenster. Klik in de werkbalk Queryvenster op het
pictogram Variabelen instellen en selecteer een nieuwe variabele.
Wanneer u een BEx-query hebt geselecteerd die variabelen bevat, definieert of wijzigt u de waarde(n) van de
variabele(n) in het dialoogvenster Variabelen instellen. De stappen die u moet uitvoeren, zijn afhankelijk van het
type variabele (verplicht of optioneel), en of er een standaardwaarde is.
Tabel 52: Variabelen instellen voor BEx-query's
Wanneer de BEx-query het volgende bevat
Gaat u als volgt te werk...
Verplichte variabele(n) waarbij ten minste één
variabele geen standaardwaarde bevat.
In het dialoogvenster Variabelen instellen vult u verplichte variabelen in. De
knop OK wordt ingeschakeld wanneer alle verplichte variabelen een waarde
hebben. Hierna wordt het queryvenster geopend en geeft het overzicht de in­
houd van de BEx-query weer zoals deze is gegenereerd in de tijdelijke uni­
verse. Op dit punt kunt u het dialoogvenster Variabelen instellen opnieuw
openen en de eigenschappen van Aanwijzingen instellen wijzigen.
Opmerking
Als u op dit punt de instellingen van het dialoogvenster Variabelen
instellen annuleert:
a. als u de Applet-interface gebruikt, wordt de hoofdinterface van Web In­
telligence geopend zonder geopend document. Als er al een document is
geopend bij stap a, moet u al zijn gevraagd om de wijzigingen op te slaan
of te annuleren toen u begon met het maken van de BEx-query.
b. als u de Rich Client-interface gebruikt, wordt u naar de interface van de
startpagina teruggebracht.
Verplichte variabele(n) met standaardwaarden
(optionele variabelen hebben geen effect op de
werking).
118
Het dialoogvenster Variabelen instellen wordt automatisch weergegeven
wanneer de tijdelijke universe wordt gemaakt. In het queryvenster worden de
metagegevens weergegeven.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Wanneer de BEx-query het volgende bevat
Gaat u als volgt te werk...
Alleen optionele variabele(n), ten minste één
van de variabelen heeft geen standaardwaarde.
De tijdelijke universe wordt gemaakt en het queryvenster geeft de metagege­
vens weer zonder het dialoogvenster Variabelen instellen te openen.
Optionele varaibelen die alle standaardwaarden
hebben. Er zijn geen verplichte variabelen.
De tijdelijke universe wordt gemaakt en in het queryvenster worden de meta­
gegevens weergegeven zonder het dialoogvenster Variabelen instellen te
openen.
U kunt de query nu voor uw document uitvoeren. U kunt variabelen later wijzigen door het dialoogvenster
Variabelen instellen op te roepen vanuit het queryvenster.
2.8.5.10 Een tweede BEx-querygegevensprovider toevoegen
aan een document
Uw huidige document is al gebaseerd op een BEx-query en u wilt een tweede BEx-query toevoegen als een extra
gegevensprovider.
1. In een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp of Gegevens klikt u op het pictogram Nieuwe
gegevensprovider toevoegen in de werkbalk Bestand.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
2. In de lijst Een gegevensbron selecteren selecteert u BEx en vervolgens OK.
3. Selecteer de juiste BICS-verbinding in het dialoogvenster.
4. Selecteer de BEx-query in het zijvenster en klik op OK. Wanneer een BICS-verbinding gebaseerd is op een
InfoCube, kunnen er verschillende BEx-query's beschikbaar zijn.
Wanneer de extra BEx-query variabelen bevat, wrodt afhankelijk van het variabeletype het dialoogvenster
Variabelen instellen weergegeven en definieert u de eigenschappen van de variabelen. Zie de onderstaande
tabel voor meer informatie over het definiëren van BEx-variabelen en het gebruik van het dialoogvenster
Variabelen instellen.
5. De query en queryfilters maken aan de hand van beschikbare objecten.
Opmerking
○ Wanneer u een Web Intelligence-query maakt op basis van een BEx-query die één (of meer) verplichte
variabele bevat en geen standaardwaarde heeft, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een
zoeklijst selecteert of probeert het dialoogvenster Leden kiezen te gebruiken. In het dialoogvenster
Variabelen instellen kunt u waarden voor de verplichte variabele instellen.
○ U kunt niet filteren op attributen in BEx-query's.
○ Als de BEx-query waarmee u bent verbonden SAP-variabelen aan de serverzijde bevat, kunt u de
waarde van de variabele wijzigen in het queryvenster. Klik in de werkbalk Queryvenster op het
pictogram Variabelen instellen en selecteer een nieuwe variabele.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
119
Tabel 53: Variabelen instellen voor een extra BEx-query
Wanneer de BEx-query het volgende bevat
Gaat u als volgt te werk...
Verplichte variabelen waarbij ten minste één va­ Wanneer u de nieuwe BEx-query selecteert, worden in het dialoogvenster
riabele geen standaardwaarde bevat.
Variabelen instellen alle variabelen van de zojuist toegevoegde BEx-query en
de standaardwaarden weergegeven. Alleen variabelen van de zojuist toege­
voegde gegevensprovider worden weergegeven.
Als de oorspronkelijke BEx-query en de nieuwe BEx-query variabelen ge­
meen hebben, worden de waarden van die variabelen niet vooraf ingevuld
met de waarden die voor de eerste query zijn ingevoerd. Hoewel de samen­
voegoptie van BEx-variabelen actief is, wordt op dit punt niet samenge­
voegd. Geef de verplichte variabelen op en klik op OK.
Het queryvenster wordt weergegeven en het overzicht geeft de inhoud van
de nieuwe BEx-query weer, die is gegenereerd door de onderliggende tijde­
lijke universe.
Maak de query en voer deze uit.
Het dialoogvenster met aanwijzingen wordt geopend en geeft de variabelen
van de twee gegevensproviders weer, afhankelijk van de optie BEx-variabe­
len samenvoegen van het document:
●
Samenvoegen is actief: het dialoogvenster voegt de aanwijzingen sa­
men die de twee BEx-query's gemeen hebben. De waarden die moeten
worden weergegeven, zijn de waarden die eerder voor de eerste gege­
vensprovider zijn ingevoerd.
●
Samenvoegen is niet actief: het dialoogvenster geeft elke aanwijzing
apart weer, met afzonderlijke waarden ingevoerd voor elke gegevens­
provider.
Verplichte variabelen met standaardwaarden
(optionele variabelen hebben geen effect op de
werking).
De tijdelijke universe wordt gemaakt en het queryvenster geeft de metagege­
vens weer zonder het dialoogvenster Variabelen instellen te openen.
Alleen optionele variabelen, ten minste één van
de variabelen heeft geen standaardwaarde.
De tijdelijke universe wordt gemaakt en in het queryvenster worden de meta­
gegevens weergegeven zonder het dialoogvenster Variabelen instellen te
openen.
Optionele varaibelen die alle standaardwaarden
hebben. Er zijn geen verplichte variabelen.
De tijdelijke universe wordt gemaakt en in het queryvenster worden de meta­
gegevens weergegeven zonder het dialoogvenster Variabelen instellen te
openen.
2.8.5.11
Een document bewerken op basis van een BEx-query
U bewerkt gegevensproviders in een BEx-query in het dialoogvenster Variabelen instellen.
Het document heeft meerdere gegevensproviders. Sommige hiervan (niet allemaal) zijn gebaseerd op BExquery's.
Wanneer u de gegevensproviders bewerkt, wordt het dialoogvenster Variabelen instellen weergegeven wanneer er
een verplichte variabele is die geen waarden heeft. Deze situatie kan zich alleen voordoen als een verplichte
variabele aan een van de onderliggende BEx-query's is toegevoegd nadat het document is gemaakt en
opgeslagen.
120
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
1. Klik in een Web Intelligence-document op het tabblad Gegevenstoegang op Bewerken.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
Het dialoogvenster Variabelen instellen wordt weergegeven met variabelen van de BEx-query die betrekking
hebben op de eerste gegevensprovider op basis van BEx in het document, met verplichte variabelen zonder
waarden. Alle variabelen van de BEx-query worden weergegeven, niet alleen de verplichte variabelen waarin
waarden ontbreken.
2. Vul de waarden voor de ontbrekende verplichte variabelen in en klik op OK.
Het dialoogvenster Variabelen instellen wordt weergegeven met variabelen van de BEx-query die betrekking
hebben op de tweede gegevensprovider op basis van BEx in het document, met verplichte variabelen zonder
waarden. Alle variabelen van de BEx-query worden weergegeven, niet alleen de verplichte variabelen waarin
waarden ontbreken.
3. Vul de waarden voor de ontbrekende verplichte variabelen voor de tweede BEx-query in en klik op OK.
4. Herhaal de vorige stap tot er geen BEx-gegevensproviders met verplichte variabelen en zonder
standaardwaarden meer zijn.
Het queryvenster wordt geopend met de beschikbare objecten.
5. Het dialoogvenster met aanwijzingen wordt geopend en geeft de variabelen van alle gegevensproviders weer,
afhankelijk van de optie BEx-variabelen samenvoegen van het document:
a. Wanneer BEx-variabelen samenvoegen is ingeschakeld: het dialoogvenster voegt de aanwijzingen samen
die de BEx-query's gemeen hebben. De waarden die moeten worden weergegeven, zijn de waarden die
eerder voor de eerste gegevensprovider zijn ingevoerd.
b. BEx-variabelen samenvoegen is uitgeschakeld: het dialoogvenster geeft elke aanwijzing apart weer, met
afzonderlijke waarden ingevoerd voor elke gegevensprovider.
Wanneer u de aanwijzingswaarden hebt ingevoerd, kunt u de query voor het document uitvoeren.
2.8.5.12 Een bewerking annuleren
U kunt een bewerkingsactie in een BEx-query annuleren.
U hebt een Web Intelligence-document met een of meer gegevensproviders geopend voor bewerking.
1. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op Bewerken.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
Het dialoogvenster Variabelen instellen wordt weergegeven met variabelen van de BEx-query die betrekking
hebben op de eerste gegevensprovider op basis van BEx in het document, met verplichte variabelen zonder
waarden. Alle variabelen van de BEx-query worden weergegeven, niet alleen de verplichte variabelen waarin
waarden ontbreken.
2. Annuleer het dialoogvenster Variabelen instellen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
121
De volledige bewerkingsactie wordt geannuleerd, niet alleen het dialoogvenster Variabelen instellen. Het
dialoogvenster Variabelen instellen wordt niet weergegeven voor andere gegevensproviders.
2.8.5.13 Een voorbeeld van de gegevens bekijken wanneer een
BEx-query variabelen heeft
Variabelen met ontbrekende waarden hebben geen effect op deze functie.
Het dialoogvenster met aanwijzingen (runtime-aanwijzingen) wordt weergegeven en vraagt de gebruiker om in
alle gevallen variabelen in te vullen. Bovendien moeten op dit punt de variabelen al zijn ingevuld in het
dialoogvenster Variabelen instellen tijdens het maken van het document of bij bewerking van de query. U kunt op
dezelfde wijze als andere documenten een voorbeeld van de query bekijken.
Opmerking
U kunt documenten en rapporten die zijn gebaseerd op BEx-query's maken, bewerken en vernieuwen met
behulp van de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
2.8.6
Runtime-configuratie
In deze sectie worden de configuratieopties beschreven die tijdens runtime kunnen worden ingesteld om het
gedrag van de directe toegang tot BW in de semantische laag en in de BI-hulpprogramma's te wijzigen.
Al deze opties zijn Java-runtimeopties. Deze opties moeten worden opgegeven voor de Java Virtual Machine
(JVM) in de Central Management Console (CMC).
U kunt de opties opgeven via de Adaptive Processing Server-opdrachtregel, in eigenschappenbestanden of zelfs
via ongevingsvariabelen.
Een voorbeeld van de Adaptive Processing Server-opdrachtregel is als volgt:
-DoptionName=optionValue
Opmerking
De Adaptive Processing Server gebruikt parameters die voor de SAP JVM (Java Virtual Machine) zijn
gedefinieerd. Raadpleeg de SAP JVM-documentatie voor meer informatie. Zie de Beheerdershandleiding voor
Business Intelligence-platform voor meer informatie over het wijzigen van opdrachtregels op de server.
De volgende lijsten zijn geldig voor BI 4.1-versies SP01 en hoger. Een aantal van deze opties is ook beschikbaar in
BI 4.0.
122
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Browsen van infoproviders
Tabel 54:
Optie
Mogelijke waarden
Beschrijving
In 4.0,
vanaf:
In
4.1
Lange naam:
rfcPerInfoQuery
Het detectiemecha­
SP04
Ja
sap.sl.bics.detectMdxCompliance
rfcProperty
Korte naam:
infoArea
detectMdxCompliance
false
De SL-implementatie SP05
instellen om te gebrui­
ken voor het browsen
van BW-query's.
Ja
nisme voor MDXcompatibiliteit voor
BEx-query's instellen
bij het browsen van
BW-InfoArea's/info­
Standaardwaarde:
cubes.
rfcPerInfoQuery
Zie "Runtimeconfigu­
ratie voor browsen
van SAP BW" hieron­
der voor meer infor­
matie.
Lange naam:
bics
sap.sl.bics.browsingImplementation
olapClient
Standaardwaarde: bics
Zoeklijst
Tabel 55:
Optie
Mogelijke
waarden
Beschrijving
In
4.0
In 4.1
Lange naam:
n>0
Het maximumaantal leden voor een zoek­ Nee
lijst instellen.
Ja
n>0
Het maximumaantal intervallen instellen
dat voor leden kan worden opgehaald dat
het aantal zoeklijsten overschrijdt (zie ei­
genschap bicslovlimit).
Nee
Ja
sap.sl.bics.bicslovlimit
Korte naam:
bicslovlimit
Standaardwaarde: 5000
Lange naam:
sap.sl.bics.intervalLimitForBigSets
Korte naam:
intervalLimitForBigSets
Standaardwaarde: 0
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
123
Optie
Mogelijke
waarden
Beschrijving
In
4.0
In 4.1
Lange naam:
multivalue
Definieert de methode van het selecteren
Nee
sap.sl.bics.variableComplexSelectio
interval
Ja
vanaf
SP05
nMapping
van waarden voor BEx-kenmerkvariabe­
len van het type Selectieoptie.
Let op
Korte naam:
Als de BI-beheerder handmatige in­
voer van waarden voor een aanwijzing
toestaat, zodat de selectie van een be­
gin- en eindwaarde is veranderd in een
waardenlijst, en een document is ge­
maakt terwijl handmatige invoer niet
werd toegestaan, moet een document­
eigenaar het volgende voor een docu­
ment doen:
variableComplexSelectionMapping
Standaardwaarde: interval
●
Wis de waarden in het document.
●
Wijzig de standaardwaarden voor
queryaanwijzingen zodat ze com­
patibel zijn met selectie van meer­
dere waarden.
Ledenselectie en bereik van resultaatset
Tabel 56:
Optie
Mogelijke
waarden
Beschrijving
Lange naam:
n>0
De waarde van expandToLevel instel­ Nee
len voor hiërarchiën bij het ophalen
van gegevens; n is 1-gebaseerd, 0 be­
tekent "de waarde van het tot-niveau
van de BEx-query gebruiken".
Ja
Het niet-toegewezen knooppunt uit­
vouwen als er geen lidselectie in een
dimensie of hiërarchie is ingesteld.
Ja
sap.sl.bics.expandToLevel
Korte naam:
In 4.0
In 4.1
expandToLevel
Standaardwaarde: 0
Lange naam:
true
sap.sl.bics.expandNotAssignedNodes
false
Nee
Korte naam:
expandNotAssignedNodes
Standaardwaarde: false
124
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Optie
Mogelijke
waarden
Beschrijving
In 4.0
In 4.1
Lange naam:
top
Definieert het gedag van de relatieve
Nee
Ja
sap.sl.bics.depthRelativeTo
root
Korte naam:
node
diepte die in lidselecties wordt ge­
bruikt:
'top' betekent 'diepte ten opzichte
van het geselecteerde bovenste
depthRelativeTo
knooppunt, inclusief geselecteerde
Standaardwaarde: top
knooppunten buiten het bereik die bij
een ander hoofdknooppunt horen'
'root' betekent 'diepte ten opzichte
van alleen het geselecteerde hoofd­
knooppunt, en knooppunten buiten
het bereik zijn uitgesloten'
'node' betekent 'diepte ten opzichte
van elk geselecteerd knooppunt'
Diagnose en debuggen
Tabel 57:
Optie
Mogelijke waarden
Lange naam:
true
sap.sl.bics.profileRFC
false
Korte naam:
txt
profile_rfc
xml
Standaardwaarde: false
csv
Lange naam:
1
sap.sl.bics.viewResult
niet gedefinieerd
Beschrijving
In 4.0
In 4.1
De BW-RFC-tracering inschakelen/uitschake­
len en een bepaalde traceringsindeling kiezen
indien ingeschakeld.
Nee
Ja
Resultaatsets afdrukken.
Nee
Ja
Korte naam:
View_Result
Standaardwaarde: niet gedefinieerd
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
125
Overige
Tabel 58:
Optie
Mogelijke
waarden
Beschrijving
Lange naam:
1
Ja
sap.sl.bics.reverseKeyFigureStructure
niet gede­
Omgekeerde as met Nee
structuur die sleu­
telwaarden bevat
(RIJEN <-> KOLOM­
MEN).
De BW-niveaus voor Nee
elke hiërarchie op­
halen, of deze ge­
heel overslaan.
Ja
Eén enkele query­
weergave recyclen
en delen voor alle
groeperingen.
Nee
Ja
Inline groepering in
de hoofdquery in­
dien mogelijk.
Nee
Ja
Altijd de lidweerga­ Nee
vesleutels ophalen
bij het uitvoeren van
een query.
Ja
Korte naam:
finieerd
In
4.0
In
4.1
Reverse_KF
Standaardwaarde: niet gedefinieerd
Lange naam:
true
sap.sl.bics.retrieveBWLevels
false
Korte naam:
retrieveBWLevels
Standaardwaarde: true
Lange naam:
true
sap.sl.bics.recycleGroupingSetView
false
Korte naam:
recycleGSView
Standaardwaarde: true
Lange naam:
true
sap.sl.bics.inlineGroupingSet
false
Korte naam:
inlineGroupingSet
Standaardwaarde: false
Lange naam:
true
sap.sl.bics.displayKeyInResultSet
false
Korte naam:
displayKeyInResultSet
Standaardwaarde: false
126
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Optie
Mogelijke
waarden
Lange naam:
true
sap.sl.bics.useDesignTimeServices
false
Beschrijving
In
4.0
In
4.1
De ontwerptijdservi­ Nee
ces van BICS/BW
gebruiken.
Ja
Nee
De ontwerptijd­
query tevens voor
vernieuwingswerks­
tromen gebruiken.
Ja
Vroeg in een gelijk­
tijdige thread een
exemplaar van de
ontwerptijdquery
maken.
Nee
Ja
Als er geen tekst
wordt gevonden,
wordt de invoer als
een sleutel be­
schouwd; 4.0 SP8
en 4.1 SP2+.
Nee
Ja
Korte naam:
useDesignTimeServices
Standaardwaarde: true
Lange naam:
true
sap.sl.bics.useDesignTimeQueryForRefresh
false
Korte naam:
useDesignTimeQueryForRefresh
Standaardwaarde: false
Lange naam:
true
sap.sl.bics.useConcurrentDesignTimeQuery
false
Korte naam:
useConcurrentDesignTimeQuery
Standaardwaarde: true
Lange naam:
true
sap.sl.bics.activateMemberResolutionFallbackWithKey
false
Korte naam:
activateMemberResolutionFallbackWithKey
Standaardwaarde: false
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
127
Optie
Mogelijke
waarden
Lange naam:
true
sap.sl.bics.hierarchyVariableAlwaysMandatory
false
Korte naam:
hierarchyVariableAlwaysMandatory
Standaardwaarde: false
Beschrijving
In
4.0
In een BW-systeem Nee
kunnen hiërarchie­
variabelen optioneel
worden gedefini­
eerd. In de BEX
Analyzer wordt
deze optionele hië­
rarchievariabele
echter als verplicht
beschouwd en moe­
ten gebruikers een
antwoord opgeven.
Op het BI-platform
worden optionele
variabelen als optio­
nele aanwijzingen
weergegeven en
kunnen gebruikers
de aanwijzing over­
slaan en de query
uitvoeren. Als ge­
bruikers aanwijzin­
gen overslaan, kan
dat onjuiste LOV-in­
houd en onjuiste
uitvoering van que­
ry's als gevolg heb­
ben. Als u deze op­
tie op True instelt,
kunnen gebruikers
de aanwijzingen niet
overslaan.
In
4.1
Ja
vana
f
SP0
5
Runtimeconfiguratie voor browsen in SAP BW
In deze sectie wordt uitgelegd hoe de runtimeconfiguratie de MDX-compatibiliteitsinformatie
(detectMdxCompliance) verkrijgt.
Voorheen was de toegang tot een InfoArea van een exclusief systeem (SystemMdxQueriesTopLevel) hard
gecodeerd en kon u deze niet configureren. Vanaf BI 4.0 SP5 kunt u deze methode configureren.
● Teruggaan naar de InfoArea-configuratie voor het exclusieve systeem voor een InfoArea
U kunt deze configuratie nog altijd gebruiken in een nieuw BW-systeem, en deze is zeer efficiënt voor kleine
systemen. Schaalvergroting is echter niet mogelijk. Deze methode is voor BW-systemen van vóór BW-versie
7.30.
Om deze methode te activeren stelt u jvmArg in op:
sap.sl.bics.detectMdxCompliance=infoArea
Dit is de standaardwaarde voor BI 4.0 tot versie SP4.
128
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Dit is niet de standaardwaarde voor BI 4.0 versie SP5 en hoger.
Deze methode werkt goed bij verschillende talen.
● Het BO- of BI-systeem voor toegang tot het BW-systeem configureren met een RFC-aanroep per
InfoQuery
Deze methode is voor BW-systemen van vóór versie 7.30. De methode is nog steeds te gebruiken voor nieuwe
BW-systemen, maar is niet efficiënt voor een InfoProvider met een groot aantal InfoQuery's. Voor grote
systemen is het efficiënter voor het ophalen van informatie dan het InfoArea-systeem.
Om deze methode te activeren stelt u jvmArg in op:
sap.sl.bics.detectMdxCompliance=rfcPerInfoQuery
Dit is de standaardwaarde.
● Het BI-systeem configureren voor toegang tot het BW-systeem met een RFC-aanroep
Deze methode is voor BW-systemen van versie 7.30 en 7.31. Zie SAP Note 1647346.
Deze methode is minder efficiënt dan de vorige methode voor kleine systemen, maar de prestaties zijn goed
en schaalvergroting is mogelijk. Intern vindt er een RFC-aanroep plaats voor een cluster met SAP BWknooppunten. Er zijn geen beperkingen wat betreft het maximumaantal. Alle informatie wordt ontvangen met
verschillende RFC-aanroepen voor een beperkt aantal knooppunten.
Om deze methode te activeren stelt u jvmArg in op:
sap.sl.bics.detectMdxCompliance=rfcProperty
Dit is niet de standaardwaarde.
Om het aantal knooppunten per RFC-aanroep te overschrijven, stelt u jvArm in op:
sap.sl.bics.mdxComplianceInfoPerRfc=100
Dit is de standaardwaarde. Mappen worden in het Engels weergegeven.
● Deactivering van het ophalen van de vlag MDX-compatibel
Voor alle InfoQuery-queries wordt aangenomen dat ze de vlag MDX-compatibel hebben. Deactiveer het
ophalen van de vlag MDX-compatibel alleen als van alle InfoQuery-query's is gecontroleerd dat ze MDXcompatibel zijn.
Om het ophalen van de vlag MDX-compatibel te deactiveren, stelt u jvmArg in op:
sap.sl.bics.detectMdxCompliance=false
Dit is niet de standaardwaarde.
2.9
Query's maken voor een RDBMS-database met een vrije
SQL-instructie
In Web Intelligence kunt u een vrije SQL (FHSQL)-instructie gebruiken om query voor RDBMS-database uit te
voeren.
Gebruik een dergelijke gegevensprovider als u complexe SQL-instructies hebt die gebruikmaken van
geavanceerde databasefuncties die niet worden ondersteund door de semantische standaardlaag.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
129
FHSQL-gegevensproviders gebruiken beveiligde relationele verbindingen die SQL-instructies accepteren. De BIbeheerder publiceert deze verbindingen in de CMS met het SAP BusinessObjects-hulpprogramma voor universeontwerp of het SAP BusinessObjects-hulpprogramma voor informatieontwerp.
Om query's te maken op basis van FHSQL is grondige kennis vereist van:
● het maken en bewerken van SQL-scripts
● uw databasestructuur
Bij het maken van een query met FHSQL kunt u:
● bestaande SQL-statements kopiëren naar en plakken in of nieuwe instructies direct schrijven naar de
Queryscripteditor
● aanwijzingen definiëren met statische zoeklijsten
● bestaande beveiligde relationele verbindingen met de database gebruiken
● de instructie voor SQL-fouten parseren
Beperking
● Als u SQL-instructies gebruikt die meerdere resultaatsets als resultaat geven, wordt alleen de eerste
resultaatset weergegeven; de overige worden genegeerd.
● U kunt de Wizard Bron wijzigen niet gebruiken voor FHSQL-query's.
Desktop Intelligence-documenten opnieuw gebruiken in Web Intelligence
Via het Hulpprogramma voor rapportconversie kunt u een Desktop Intelligence-document converteren in een
Web Intelligence-document op basis van een FHSQL-instructie. U kunt het document vervolgens openen in Web
Intelligence en de instructie in het Queryvenster bewerken.
Zie de Handleiding voor het hulpprogramma Rapportconversie voor meer informatie over FHSQLrapportconversies.
2.9.1
Query maken met vrije SQL-instructie
In de Web Intelligence Rich Client- of Web Intelligence Applet-interface kunt u een query uitvoeren voor een
RMDBS-database met behulp van een vrije SQL (FHSQL)-instructie.
1. Open de Web Intelligence Applet- of Web Intelligence Rich Client-interface.
Opmerking
In de Web Intelligence HTML-interface kunt u rapportelementen in een document configureren op basis
van een FHSQL-gegevensprovider, maar u kunt de bijbehorende query niet bewerken.
2. Als u een query wilt maken met behulp van een FHSQL-instructie, hebt u de volgende mogelijkheden:
○ Klik op Nieuw in het menu Bestand en selecteer Vrije SQL in het dialoogvenster Document maken.
○ Selecteer op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders de optie Van vrije SQL
in de vervolgkeuzelijst Nieuwe gegevensprovider.
130
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
3. Selecteer een verbinding in het dialoogvenster Een relationele verbinding selecteren en klik op OK.
4. Voer in de Queryscripteditor handmatig een SQL-instructie in of gebruik de sneltoetsen voor kopiëren en
plakken.
5. Klik op Valideren om de instructie voor SQL-fouten te controleren.
Web Intelligence voet de SQL voor de database uit en geeft eventuele foutberichten weer die de database als
resultaat geeft. Zie het volgende onderwerp voor keys die u niet dient te gebruiken: Niet-ondersteunde
trefwoorden in FHSQL SQL-instructies [pagina 135]
Wanneer u gewijzigde SQL-instructies verzendt, wordt deze SQL eerst gecontroleerd door de database. Er
kunnen twee scenario's optreden:
○ Als de SQL ongeldig is, worden de SQL-wijzigingen niet toegepast.
○ Als de SQL geldig is, slaat de FHSQL-gegevensprovider deze op en past deze automatisch toe op de
gegevensbron. Hierbij wordt het volgende bijgewerkt:
1. Eventuele nieuwe SQL-kolommen worden als nieuwe objecten toegevoegd aan de gegevensbron.
2. De SQL-kolommen met dezelfde naam en hetzelfde gegevenstype als bestaande
gegevensbronobjecten blijven behouden.
3. Oude gegevensbronobjecten worden verwijderd als ze niet zijn gekoppeld aan de nieuw opgehaalde
SQL-kolommen.
6. Nadat u eventuele SQL-fouten hebt opgelost, klikt u op OK om de SQL-instructie te accepteren.
Het Queryvenster wordt geopend.
7. Kies in het Queryvenster een van de volgende opties:
○ De objecten weergeven in de query.
○ De eigenschappen van de gegevensbronobjecten bewerken.
○ De FHSQL-verbinding wijzigen.
○ De SQL openen voor bewerking via de knop SQL bewerken.
8. Klik op Query uitvoeren.
2.9.2
De configuratieopties voor FHSQL-gegevensprovider in
het queryvenster
Wanneer u een geldige verbinding met de gegevensbron hebt ingesteld, maakt de FHSQL-gegevensprovider
verbinding met de database om de SQL te parseren.
Als de SQL geldig is, wordt een reeks resultaatobjecten weergegeven in het Queryvenster. In de volgende tabel
wordt een lijst met standaardwaarden voor de Objecteigenschappen in het Queryvenster weergegeven.
Tabel 59:
Objecteigenschap gegevensbron
Standaardwaarden
Acties die u kunt uitvoeren
Naam
Kolomnaam
Kolom- of objectnaam wijzigen.
Kwalificatie
●
Dimensie voor gegevenstypen
STRING en DATE/DATETIME
Objectkwalificatie wijzigen.
●
Meetwaarde voor gegevenstype
NUMBER
Mogelijke waarden zijn Dimensie, Meet­
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
waarde en Attribuut.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
131
Objecteigenschap gegevensbron
Type
Standaardwaarden
●
Acties die u kunt uitvoeren
STRING voor SQL-tekens zoals
VARCHAR, LONGVARCHAR enzo­
voort
●
NUMBER voor numerieke SQL-ob­
jecten zoals INT, FLOAT, DOUBLE
enzovoort
●
DATE voor SQL-datum
●
DATETIME voor SQL-DatumTijd of
Tijdstempel
Waarden zoals STRING, NUMBER en
DATE/DATETIME gebruiken.
Beperking
●
U kunt het objectgegevenstype
niet wijzigen.
●
Een opgegeven gegevenstype
moet overeenkomen met de
SQL-gegevenstypetoewijzing.
Beperking
FHSQL ondersteunt de gegevensty­
pen SQL BLOB/BINARY niet.
Aggregatiefunctie
SUM voor Meetwaarde.
De objectaggregatiefunctie voor meet­
Voor andere objecten is er geen stan­
daardwaarde.
Bijbehorende dimensie
waarden wijzigen.
Mogelijke waarden zijn onder meer:
Geen standaardwaarde
●
Geen
●
Sum (standaard)
●
Max
●
Min
●
Aantal
●
Gemiddelde
Objectgerelateerde dimensie voor het
attribuut wijzigen (ex-detail).
FHSQL-queryeigenschappen
In de Queryeigenschappen kunt u de querynaam bewerken, de verbinding wijzigen en de volgende
vernieuwingsopties beheren:
Tabel 60:
Vernieuwingsoptie
Beschrijving
Max. opgehaalde rijen
Deze optie is standaard uitgeschakeld; er is geen limiet op het
aantal opgehaalde rijen. U kunt de bereikwaarde instellen op
[0,¥]. De FHSQL-gegevensprovider beperkt dan het aantal op­
gehaalde rijen tot het maximumaantal opgegeven rijen en
geeft slechts een gedeeltelijke resultaatset als resultaat.
Zie Max. opgehaalde rijen, query-eigenschap [pagina 84] voor
meer informatie over deze optie.
132
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Vernieuwingsoptie
Beschrijving
Max. ophaaltijd (s):
Deze optie is standaard uitgeschakeld; er is geen limiet op de
uitvoeringstijd van de query.
U kunt de Max. ophaaltijd (in seconden) instellen op de bereik­
waarde [0,¥]. De FHSQL-gegevensprovider controleert dan de
querytijd en stopt deze als de opgegeven time-out wordt over­
schreden. Er wordt een gedeeltelijke resultaatset van de gege­
vens die op het moment van de time-out al waren opgehaald
als resultaat gegeven.
2.9.3
Functies @variable en @prompt gebruiken in FHSQL
SQL-instructies
U kunt de functies @variable en @prompt gebruiken in FHSQL-instructies in Web Intelligence.
Zie de Gebruikershandleiding Hulpprogramma voor informatieontwerp of de Gebruikershandleiding voor het
hulpprogramma voor universe-ontwerp voor algemene informatie over het werken met deze functies.
@variable-functies en FHSQL
U kunt de @variable-syntaxis in SQL-instructies gebruiken om BusinessObjects-variabelen in te voegen in de SQL.
De FHSQL-gegevensprovider vervangt deze variabelen voordat de SQL wordt uitgevoerd.
Beperking
FHSQL ondersteunt gebruikersattributen niet als configureerbaar in het gebied CMC-gebied Beheer van
gebruikersattributen in de @variable-syntax.
@prompt-functies en FHSQL
Wanneer een gebruiker een waarde in een aanwijzing selecteert, vervangt de FHSQL-gegevensprovider deze
waarde door de @prompt-syntaxis en voert de SQL vervolgens uit in de database om gegevens op te halen.
Wanneer de FHSQL de @prompt-syntaxis parseert om de SQL te valideren of de gegevensstructuur op te halen,
vervangt de FHSQL-gegevensprovider de @prompt-syntaxis door:
● Standaardwaarden (indien ingesteld)
● De eerste waarden van de bijbehorende statische zoeklijst (indien ingesteld)
● Tijdelijke aanduidingen indien geen standaardwaarden of statische zoeklijst zijn gedefinieerd:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
133
Tabel 61:
Gegevenstype aanwijzing
Waarde
STRING
'tekenreeks'
NUMBER
0
DATE
Huidige datum
Beperking
Optionele aanwijzingen worden niet ondersteund.
2.9.4
Formules voor Web Intelligence FHSQLgegevensproviders
Nadat u een FHSQL-gegevensprovider in een Web Intelligencedocument hebt gemaakt, kunt u gebruikmaken van
de gegevensproviderfuncties.
In de volgende tabel worden de verwachte waarden voor de functies van de Gegevensprovider beschreven
wanneer u een FHSQL-statement gebruikt voor het maken van een query.
Tabel 62:
Gegevensproviderfunctie
Verwachte waarde voor FHSQL-gegevensprovider
Verbinding(dp)
'DB Layer: "my-dbLayer". DB-type: "my-dbType"' (bijvoor­
beeld voor universe-gegevensbronnen)
Bijvoorbeeld 'DB Layer: "JDBC". DB-type: "Oracle 11"'
Gegevensprovider(obj)
Naam van de gegevensprovider, bijvoorbeeld 'SQL 1 on My­
Connection'
PeildatumGegevensprovider(dp)
Lege tekenreeks ('')
CaptionPeildatumGegevensprovider(dp)
Lege tekenreeks ('')
SQLGegevensprovider(dp)
SQL-statement van de gegevensprovider, bijvoorbeeld 'SE­
LECT * FROM COUNTRY'
TypeGegevensprovider(dp)
'Vrije SQL'
IsPromptAnswered([dp];aanwijzing_tekenreeks)
Geeft aan of op een aanwijzing is gereageerd
voor deze gegevensprovider
DatumLaatsteUitvoering(dp)
Datum waarop een gegevensprovider voor het laatst is ver­
nieuwd
DuurLaatsteUitvoering(dp)
Tijd in seconden die de laatste vernieuwing van een gegevens­
provider kostte
TijdLaatsteUitvoering(dp)
Tijd waarop een gegevensprovider voor het laatst is vernieuwd
AantalGegevensproviders()
Aantal gegevensproviders in een rapport
134
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Gegevensproviderfunctie
Verwachte waarde voor FHSQL-gegevensprovider
AantalRijen(dp)
Aantal rijen in een gegevensprovider
Queryoverzicht(dp)
Lege tekenreeks ('')
RefWaardeDatum()
Datum van de referentiegegevens voor gegevenstracering
RefWaardeReactieGebruiker([dp;]aanwijzing_tekenreeks[;In­
dex])
Reactie op een aanwijzing als de referentiegegevens de hui­
dige gegevens waren
NaamUniverse(dp)
Lege tekenreeks ('')
ReactieGebruiker([dp;]aanwijzing_tekenreeks[;Index])
Reactie op aanwijzing gegevensprovider
2.9.5
Niet-ondersteunde trefwoorden in FHSQL SQLinstructies
Web Intelligence ondersteunt bepaalde DDL SQL-trefwoorden of opdrachten in FHSQL SQL-instructies niet.
De niet-ondersteunde DDL SQL-trefwoorden en opdrachten zijn:
● DROP TABLE [table]
● TRUNCATE TABLE [table]
● DELETE FROM «table» WHERE [condition]
● CREATE TABLE [table]
● ALTER TABLE [table]
● INSERT
● UPDATE
2.10 Query's maken op gegevensbronnen analyseweergave
SAP BusinessObjects Analysis is een OLAP-analysehulpmiddel waarmee gebruikers op interactieve wijze analyses
definiëren om gegevens in OLAP-gegevensbronnen te verkennen.
Gebruikers kunnen gegevens in hun analyse als analyseweergaven exporteren om ze in andere toepassingen te
gebruiken, zoals SAP BusinessObjects Web Intelligence.
U kunt query's maken op basis van analyseweergaven om hun gegevens in Web Intelligence-documenten te
analyseren. De gegevens in de analyseweergave worden in het queryvenster als rapportobjecten weergegeven,
zoals hiërarchieën, dimensies en attributen.
Opmerking
Analyseweergaven met aangepaste objecten worden niet ondersteund. Alleen analyseweergaven direct vanuit
SAP BW worden ondersteund.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
135
2.10.1 Query's maken in een analyseweergave
U kunt een query maken in een analyseweergave in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich
Client.
1. Open een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp of Gegevens. Selecteer
Nieuw
Van analyseweergave
Gegevenstoegang
om het dialoogvenster Een analyseweergave selecteren op te roepen.
2. Als u een query wilt maken met behulp van een tekstbestand, voert u een van de volgende handelingen uit:
○ Klik in het menu Bestand op Nieuw, selecteer Analyseweergave en klik op OK.
○ Selecteer in het dialoogvenster Nieuw Web Intelligence-document maken Analyseweergave als
gegevensbron.
○ Selecteer op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders de optie Van
analyseweergave in de vervolgkeuzelijst Nieuwe gegevensprovider.
3. Selecteer de map met de analyseweergave in de lijst Mappen.
4. Selecteer de analyseweergave in het zijvenster.
Het queryvenster wordt nu weergegeven en toont de gegevens in de analyseweergave als rapportobjecten.
5. Klik op Query uitvoeren. Wanneer u meer dan een query hebt en u wilt slechts één query uitvoeren, klikt u op
Query's uitvoeren en selecteert u de query die u wilt uitvoeren.
2.11
Query's maken op basis van webservicegegevensbronnen
In de Web Intelligence Rich Client kan de webservice-invoegtoepassing worden gebruikt om een document te
maken met Document als een webservice (DaaWs) als gegevensbron.
Opmerking
U kunt webservices niet als gegevensbron gebruiken in documenten in de Web Intelligence Applet- of de HTMLinterface.
Hoewel deze invoegtoepassing ontwikkeld is voor DaaWS, kan het ook voor webservices in het algemeen gebruikt
worden met de volgende eigenschappen:
● Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1
● Web Services Description Language (WSDL) 1.0
● Document- en RPC-literal
● Openbare WSDL's
Voor generieke webservices ondersteunt Web Intelligence Rich Client geen:
● Schema's met cyclische verwijzingen
● Geneste imports; er wordt slechts één importniveau ondersteund
● Attribuutelementen in een XML-schema
● Schema's die naar bepaalde platforms verwijzen, zoals Microsoft of Java-typen, zoals: http://
microsoft.com/wsdl/types/, kaarten, objecten enzovoort.
136
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Opmerking
Raadpleeg de Handleiding voor ontwikkelaars van invoegtoepassingen voor aangepaste gegevensproviders voor
informatie over de ontwikkeling, configuratie en implementatie van invoegtoepassingen voor aangepaste
gegevensproviders.
2.11.1
Vereiste voor het gebruik van de webserviceinvoegtoepassing
Voordat u de invoegtoepassing voor webservices gebruikt om een Web Intelligence-document te maken, moet de
BI-beheerder ervoor zorgen dat u een DaaWS of een generieke webservice-WSDL hebt als invoer voor de
invoegtoepassing voor webservices. Met DaaWS wordt een set Web Intelligence-rapportonderdelen als
webservice weergegeven die binnen en buiten Web Intelligence-clients kunnen worden aangeroepen.
Voor meer informatie over het maken van een DaaWS WSDL, raadpleegt u het verwante onderwerp hieronder.
Verwante informatie
Inhoud delen met andere toepassingen [pagina 440]
2.11.1.1
Proxy-instellingen voor de webserviceinvoegtoepassing
Wanneer een internetproxyserver wordt gebruikt voor toegang tot URL's of WSDL's via de webserviceinvoegtoepassing, moet de BI-beheerder de proxy-instellingen bijwerken in het bestand net.properties dat
zich bevindt in: <BOBJ_INST_DIR>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.1/win64_x86/jdk/jre/
met de volgende informatie:
● Geef de waarden op voor de volgende HTTP-parameters:
http.proxyHost= <hostnaam van HTTP-proxy>
http.proxyPort=<poortnummer van HTTP-proxy>
http.nonProxyHosts=<HTTP-hosts waarvoor geen proxy is vereist>
waarbij
○ proxyHost de naam is van de proxyserver. Bijvoorbeeld proxy.mydomain.com
○ proxyPort is het poortnummer dat moet worden gebruikt. Standaard is deze waarde 80.
○ nonProxyHosts is de lijst met hostnamen gescheiden door '|' die rechtstreeks vanuit het netwerk
kunnen worden opgehaald zonder rekening te houden met de proxyserver. De standaardwaarde is:
localhost & 127.0.0.1
● Geeft de volgende waarden op voor HTTPS-parameters:
https.proxyHost=<hostnaam van HTTP-proxy>
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
137
https.proxyPort=<poortnummer van HTTP-proxy>
waarbij
○ proxyHost de naam is van de proxyserver. Bijvoorbeeld proxy.mydomain.com
○ proxyPort is het poortnummer dat moet worden gebruikt. Standaard is de waarde 443. De HTTPSprotocolhandlers gebruiken de HTTP-lijst nonProxyHosts.
Opmerking
De .pac-bestanden worden niet ondersteund. De BI-beheerder moet de proxyserver uitdrukkelijk
configureren in de proxy-instellingen.
2.11.2
Een query op basis van een webservice maken
U kunt query's maken die Document als een webservice (DaaWS) of een generieke webservice als webbron
gebruiken.
1. Start Web Intelligence Rich Client en maak verbinding met het CMS dat voor webservices is geconfigureerd.
2. Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden om een query te maken met een webservice als
gegevensbron:
○ Klik op Nieuw in het menu Bestand en selecteer Webservices.
○ Selecteer in het dialoogvenster Nieuw Web Intelligence-document makenWebservices als gegevensbron.
○ Selecteer op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders de optie Van webservice
in de vervolgkeuzelijst Nieuwe gegevensprovider.
3. Voer de URL van de QaaWS-service in het tekstvak Bronpad in en klik op Verzenden.
Opmerking
Deze URL moet naar een CMS leiden dat is ingeschakeld voor webservices.
Voorbeeld-URL: http://dewdftv00458q.dhcp.corp:80/ dsws/qaawsservices/biws?WSDL=1&
cuid=AcFqxUlcxKVPtBMyI4M1ziY
waarbij
Servernaam: http://dewdftv00458q.dhcp.corp:80/
Webservice: dsws/qaawsservices/biws?WSDL=1&
CMS-ID: cuid=AcFqxUlcxKVPtBMyI4M1ziY
De secties Servicedetails en Berichtdetails worden in hetzelfde dialoogvenster weergegeven.
4. In de sectie Servicedetails geeft u de volgende instellingen op als deze niet standaard geconfigureerd zijn:
a. Selecteer de QaaWS-service in de vervolgkeuzelijst Servicenaam.
b. Selecteer de poortnaam in de vervolgkeuzelijst Poortnaam.
c. Selecteer de bewerkingsnaam in de vervolgkeuzelijst Bewerkingsnaam.
5. Selecteer SSO ingeschakeld om SSO-verificatie in te schakelen.
138
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Opmerking
Als SSO niet in het CMS is ingeschakeld, wordt deze optie niet weergegeven in het dialoogvenster.
Als u SSO ingeschakeld selecteert, kunnen de aanmeldingsnaam en het wachtwoord niet worden
geconfigureerd.
Bij SSO-verificatie wordt de sessie-ID van Web Intelligence voor de verificatie worden gebruikt. Wanneer u
zich aanmeldt bij Web Intelligence Rich Client met de Windows NT- of Zelfstandige verificatiemodus, is de
SSO-optie uitgeschakeld. Zodoende moet u de aanmeldingsgegevens invoeren om de webservice op te
roepen. Wanneer u zich aanmeldt bij Web Intelligence Rich Client met een andere verificatiemodus, kunt u
aanmeldings- en wachtwoordgegevens opgeven of de SSO-verificatiemodus gebruiken voor toegang tot
webservices.
Opmerking
De SSO-verificatie wordt alleen ondersteund als Web Intelligence Rich Client is verbonden met de CMS
waarop de webservice geïmplementeerd is. Anders moet u de aanmeldingsgegevens invoeren om de
webservice op te roepen. Als de Web Intelligence Rich Client met een andere CMS verbonden is, kunt u de
documenten die met SSO-verificatie gemaakt zijn, niet vernieuwen.
6. Als u geen SSO-verificatie gebruikt, geeft u de volgende verificatiegegevens op:
a. Als de optie SSO ingeschakeld in het dialoogvenster beschikbaar is, controleert u of deze niet
geselecteerd is.
b. Selecteer in de sectie Berichtdetails in de lijst Invoerbericht de optie aanmelden en voer de CMSgebruikersnaam in het tekstvak "Waarde invoeren" in.
c. Selecteer in dezelfde lijst de optie wachtwoord, voer het wachtwoord voor de CMS-gebruiker in het
tekstvak Waarde invoeren in en klik op Toepassen.
7. Een rapportfilter voor de GetReportBlock-bewerking instellen:
a. Klik in de sectie Berichtdetails in de lijst Uitvoerbericht op + om de dimensie uit te vouwen waarop een
filter moet worden toegepast.
b. Selecteer een object, voer een waarde in het tekstvak Waarde invoeren in en klik op Toepassen.
c. Selecteer operator en vervolgens een waarde in de vervolgkeuzelijst Waarde selecteren.
Opmerking
Geef alleen de waarde en operator op voor de dimensies waarop u de filter wilt toepassen.
8. Filters voor een generieke webservice instellen:
a. Selecteer in de sectie Berichtdetails in de lijst Invoerbericht een invoerveld en voer een waarde in het veld
Waarde invoeren in.
b. Selecteer uitvoervelden in de lijst Uitvoerbericht.
U moet ten minste één veld in het paneel Uitvoerbericht selecteren. Houd de Control-toets ingedrukt om
meerdere velden in het deelvenster Uitvoerbericht te selecteren.
9. Klik op Volgende.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
139
Opmerking
U kunt de knop Opnieuw instellen gebruiken om de waarde voor elk veld te verwijderen in de sectie
Berichtdetails van het venster Webservicedetails selecteren. Met de knop Beginwaarden kunt u de waarden
voor alle velden in de sectie Berichtdetails verwijderen.
Het dialoogvenster Query wordt geopend. Sla de query op en configureer deze zoals vereist.
Verwante informatie
BI-servicestructuur [pagina 446]
GetReportBlock_<blockname> [pagina 446]
Drill_<blockname> [pagina 450]
2.11.3
Een query op basis van een webservice bewerken
1. In Web Intelligence Rich Client opent u het document in de modus Ontwerpen of Gegevens.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensbronnen op Bewerken.
3. Bewerk de volgende queryparameters in het queryvenster:
○ Objecteigenschappen: u kunt objecteigenschappen zoals naam, kwalificatie, type, aggregatiefunctie en
aggregatiedimensie bewerken.
○ Queryeigenschappen: u kunt queryeigenschappen zoals naam, bron-URL, vernieuwbaar en bewerkbaar
bewerken.
Opmerking
Als u de bron-URL bewerkt in het queryvenster, moet de nieuwe URL van de QaaWS-service dezelfde
structuur hebben als de WSDL die wordt vervangen.
○ Querydefinitie: u kunt de querydefinitie bewerken door op Instellingen bewerken te klikken.
4. Klik op Query uitvoeren om uw wijzigingen toe te passen.
Er wordt een nieuw rapport weergegeven.
Voor informatie over het maken van een invoegtoepassing voor de aangepaste gegevensprovider, raadpleegt u de
Handleiding voor ontwikkelaars van invoegtoepassingen voor aangepaste gegevensproviders
2.12 Een query op basis van een andere gegevensbron maken
in een bestaand document
Als u het recht hebt om query's te bewerken in de Web Intelligence Rich Client- of Applet-interface, kunt u
aanvullende gegevensbronnen in een bestaand document selecteren.
140
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Selecteer op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders een gegevensbron in de
vervolgkeuzelijst Nieuwe gegevensprovider.
3. De query maken en uitvoeren.
Verwante informatie
De gegevensbron van een query wijzigen [pagina 147]
2.13 De modus Gegevens in Web Intelligence
U kunt de modus Gegevens gebruiken in de Web Intelligence Applet-interface en Web Intelligence Rich Client om
alle query's in een document weer te geven, te verkennen en te beheren.
In de weergave Gegevens zijn alleen de toolboxes alleen in de groep Gegevenstoegang beschikbaar.
Opmerking
De modus Gegevens is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
2.13.1
De gegevens in een gegevensprovider weergeven en
filteren
U kunt gegevens in een gegevensprovider filteren op basis van de waarden die u opgeeft.
1. Open een Web Intelligence-document in Web Intelligence Rich Client of de Web Intelligence Applet-interface
in Gegevensmodus.
2. Dubbelklik op een gegevensprovider om deze te openen.
Opmerking
Als de gegevensprovider meerdere contexten of groepeersets bevat, worden deze rechtsboven in het
lijstvenster weergegeven in een vervolgkeuzelijst. Elke context of groepeerset wordt weergegeven als
Resultaat n. Selecteer een context of groepeerset in de lijst om de gegevens ervan weer te geven.
3. Als u de gegevens wilt filteren, klikt u op de pijl op een kolomkop en voert u een van de volgende handelingen
uit:
○ Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst.
○ Selecteer Aangepast en definieer een aangepast filter.
Een aangepast filter bevat filteroperators en waarden die u kunt selecteren in de zoeklijst of rechtstreeks
kunt invoeren. Het aantal waarden dat u kunt opgeven, is afhankelijk van de operator.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
141
De aangepaste filters zijn:
Operator
Beschrijving
is anything
De gegevens zijn niet gefilterd.
is
De gegevens zijn gelijk aan één waarde; dit is dezelfde
actie als het selecteren van één waarde in de
vervolgkeuzelijst.
does not equal
De gegevens zijn niet gelijk aan één waarde. Alle waarden
worden afzonderlijk van deze waarde weergegeven.
is in
De gegevens komen in een zoeklijst voor. Alleen de
geselecteerde waarden worden weergegeven.
is not in
De gegevens staan niet in een zoeklijst. Alle waarden met
uitzondering van de geselecteerde waarden worden
weergegeven.
is empty
Alleen rijen met lege waarden worden weergegeven.
is niet leeg
Alleen rijen met niet-lege waarden worden weergegeven.
begint met
Alleen rijen die beginnen met de tekst die u invoert,
worden weergegeven.
eindigt met
Alleen rijen die eindigen met de tekst die u invoert,
worden weergegeven.
bevat
Alleen rijen die de tekst bevatten die u invoert, worden
weergegeven.
bevat niet
Alleen rijen die niet de tekst bevatten die u invoert,
worden weergegeven.
Het filter beperkt bovendien de weergave in de andere kolom. Als u bijvoorbeeld de kolom waarin de dimensie
Klant wordt weergegeven, filtert om slechts drie waarden weer te geven, worden in de kolom Orderbedrag
alleen waarden weergegeven die overeenkomen met de resterende waarden van Klant.
2.13.2 Overschakelen naar Gegevensmodus
U kunt in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client de gegevensmodus oproepen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
Opmerking
De modus Gegevens is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
2. Klik op Gegevens in de bovenste werkbalk.
De gegevensproviders die in de query worden gebruikt worden vermeld, evenals informatie over de
gegevensprovider, zoals het aantal rijen en de meest recente vernieuwingsdatum.
142
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.13.3 Query's beheren met Gegevensbeheer
U kunt met Gegevensbeheer alle query's weergeven, verkennen en beheren in een document.
In Gegevensbeheer worden alle query's weergegeven en kunt u acties uitvoeren, zoals de naam van een query
wijzigen of de gegevensbron wijzigen waarop een query is gebaseerd.
1. Open een Web Intelligence-document in Web Intelligence Rich Client of de Web Intelligence Applet-interface
in Gegevensmodus.
In Gegevensmodus worden de objecten in de geselecteerde query vermeld. Alleen de toolbox-items die
relevant zijn voor het beheren van query's, zijn beschikbaar.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Om een query te vernieuwen, klikt u met de rechtermuisknop op de query in de lijst en selecteert u
Vernieuwen.
○ Als u een query wilt bewerken, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Bewerken, of klikt u
op het tabblad Gegevensbronnen op Bewerken. Het Queryvenster voor de geselecteerde query wordt
weergegeven.
○ Als u gegevens uit een query wilt wissen, voert u een van de volgende handelingen uit:
○ Klik met de rechtermuisknop op de query en selecteer Wissen in het menu.
○ Klik op Wissen op het tabblad Gegevensbron.
○ Om een query te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de query in de lijst en selecteert u
Verwijderen.
○ Als u de naam van een query wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de query en selecteert u
Naam wijzigen en typt u vervolgens de nieuwe naam.
○ Om een query te kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop op de query in de lijst en selecteert u Kopiëren.
○ De gegevensbron wijzigen:
○ In de lijst met gegevensproviders, klikt u met de rechtermuisknop op de query waarvan u de bron wilt
wijzigen en selecteert u Bron wijzigen.
○ Klik op het tabblad Gegevens in het zijpaneel met de rechtermuisknop op de gegevensbron of query
en selecteer Bron wijzigen.
○ Klik op het tabblad Gegevenstoegang in het tabblad Hulpprogramma's op Bron wijzigen en selecteer
de query waarvan u de bron wilt wijzigen. In het geval dat u de gegevensbron wijzigt voor meer dan
één query op basis van dezelfde gegevensbron, selecteert u één van de query's die die gegevensbron
gebruikt.
De Wizard Bron wijzigen wordt weergegeven. Zie De gegevensbron van een query wijzigen [pagina 149] voor
informatie over het gebruik van deze wizard.
Verwante informatie
De gegevensbron van een query wijzigen [pagina 147]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
143
2.14 De gegevensprovider van een bestaande query openen
om te bewerken
Als u query's kunt bewerken, kunt u het queryvenster openen om de gegevensprovider te bewerken.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik op de werkbalk boven het zijvenster op de knop Gegevensprovider bewerken (
).
○ Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensbronnen op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2.15 Keydates van query's instellen
U kunt keydates in een query instellen die gebruik maakt van een SAP BW-gegevensbron.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensbronnen op Keydates.
3. Selecteer Standaarddatum voor alle query's gebruiken om elke query op de bijbehorende keydate in te stellen.
4. Selecteer Datum voor alle query's instellen en kies de datum om een keydate voor alle query's in te stellen.
5. Selecteer Gebruikers vragen bij vernieuwen van gegevens om een aanwijzing weer te geven voor de keydate
wanneer een query die een keydate bevat, vernieuwd wordt.
Als u de variabelen van waarden voor keydates wilt wijzigen, opent u de query voor bewerken in het queryvenster
en klikt u op het pictogram Variabelen instellen.
2.16 Een voorbeeld van queryresultaten bekijken
U kunt een voorbeeldvenster in het queryvenster activeren.
U hebt de resultaat- en filterobjecten gedefinieerd in het queryvenster.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Klik op Venster met gegevensvoorbeeld weergeven/verbergen op de werkbalk in het queryvenster om het
venster Gegevensvoorbeeld weer te geven.
144
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.17 Queryresultaten sorteren
U kunt de resultaten sorteren die door een query geretourneerd worden.
De sorteringen worden rechtstreeks aan het script dat door de query is gegenereerd, toegevoegd en de database
retourneert gesorteerde queryresultaten.
Sorteringen die zijn toegevoegd aan query's die SQL genereren worden bijvoorbeeld weergegeven in de
component ORDER BY van de gegenereerde SQL.
Opmerking
Sortering is niet beschikbaar in query's gebaseerd op OLAP-gegevensbronnen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Klik op Sorteren op de werkbalk Resultaatobjecten om het dialoogvenster Sorteren weer te geven.
3. Klik op Sorteerobject invoegen en selecteer een object in het dialoogvenster Een object selecteren.
4. Selecteer de sorteerrichting in de lijst Type sorteren.
5. Herhaal de vorige stappen om extra sorteringen aan de query toe te voegen.
6. Selecteer een object en klik op Selectie verwijderen om een sortering uit de query te verwijderen of klik op Alle
verwijderen om alle sorteringen uit de query te verwijderen.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Sorteringen te sluiten.
Deze sorteringen worden toegevoegd aan het script gegenereerd door de query.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.18 Query's onderbreken en annuleren
U kunt een query onderbreken of annuleren voordat alle gegeven naar het document zijn geretourneerd.
Wanneer u een query onderbreekt, wordt slechts een deel van de gegevens naar het document geretourneerd. De
waarden die in het document worden weergegeven, vormen geen juiste weerspiegeling van de definitie in de
query.
Wanneer u de gegevensinterval onderbreekt, kunt u bepalen welke gegevens u wilt weergeven.
Als u op Annuleren klikt in het dialoogvenster Ophalen van gegevens wordt in de meeste gevallen in Web
Intelligence de verwerking van de query in de database gestopt. U krijgt dan weer beheertoegang tot uw
document.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
145
Opmerking
Wanneer u in de Web Intelligence HTML-interface een query annuleert die wordt uitgevoerd, keert de Web
Intelligence HTML-interface terug naar de vorige staat van het document en wordt niet de optie weergegeven
om het ophalen van gegevens te onderbreken.
In bepaalde gegevensbronnen kunt u een query niet annuleren. In dat geval wordt de query in Web Intelligence
afgesloten. U krijgt dan weer beheertoegang tot uw document.
Opmerking
De afgesloten vernieuwingsactie wordt op de achtergrond uitgevoerd. Deze in behandeling zijnde actie kunnen
naar verloop van tijd de databaseprestaties verstoren. Standaard kunnen er dus maximaal tien in behandeling
zijnde afgesloten vernieuwsacties per document worden ingesteld.
Als u probeert een vernieuwingsactie te annuleren nadat deze limiet is bereikt, krijgt u alleen opnieuw
beheertoegang tot het document als ten minste een van de andere in behandeling zijnde vernieuwingsacties is
voltooid of als de huidige queryvernieuwingsactie is voltooid.
2.18.1
Een query onderbreken of annuleren
Gebruik Web Intelligence om een query te onderbreken of te annuleren.
1. Klik in een Web Intelligence-document op het pictogram Vernieuwen.
2. Klik in het dialoogvenster Gegevens ophalen op Annuleren.
3. Selecteer een van de volgende opties in het dialoogvenster Ophalen van gegevens onderbreken:
Optie
Beschrijving
De laatst opgehaalde
gegevens herstellen.
Herstelt de waarden van het document die zijn opgehaald tijdens de vorige keer dat de query werd
uitgevoerd of verlaten. De waarden die worden weergegeven zijn niet de meest recente gegevens
die in de database beschikbaar zijn. U kunt de query later uitvoeren om de meest recente gegevens
uit de database op te halen.
Alle gegevens uit het
document wissen.
Weergave van het document zonder waarden. De structuur en opmaak van het document blijven
behouden. U kunt de query later uitvoeren om de meest recente gegevens uit de database op te
halen.
Het gedeeltelijke
resultaat
retourneren.
Weergave van de nieuwe tot zover opgehaalde waarden op de juiste plaatsen in het document. De
rest van het document geeft de waarden weer die zijn opgehaald tijdens de vorige keer dat de
query werd uitgevoerd of verlaten.
4. Klik op OK.
2.19 Een query verwijderen
U kunt een query verwijderen in het queryvenster.
146
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Selecteer onder aan het queryvenster het tabblad voor de query die u wilt verwijderen.
4. Klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Verwijderen.
5. Klik op Query uitvoeren.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.20 Een query dupliceren
U kunt een query dupliceren in het queryvenster.
U moet eerst de query uitvoeren voordat het is toegestaan om de query te dupliceren.
Tip
Als u een andere query wilt maken met behulp van een universe die al wordt gebruikt in het document, kunt u
de bestaande query dupliceren in die universe en deze query vervolgens aanpassen, in plaats van een nieuwe
query te maken.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensproviders op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Selecteer onder aan het queryvenster het tabblad voor de query die u wilt dupliceren.
4. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad en selecteer Dupliceren.
5. Klik op Query uitvoeren.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.21 De gegevensbron van een query wijzigen
In de Web Intelligence Applet- of Web Intelligence Rich Client-interface kunt u de gegevensbron van een query
wijzigen met de Wizard Bron wijzigen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
147
De Wizard bron wijzigen is bijvoorbeeld handig als u een document wilt ontwikkelen voor een universe in een
testomgeving en u vervolgens naar de universe wilt gaan als deze is verplaatst of is gekopieerd naar de
productieomgeving.
Ook kunt u de Wizard Bron wijzigen gebruiken als u de bron van een universe die is gemaakt met het
hulpprogramma voor universe-ontwerp (UNV), wilt wijzigen in dezelfde universe na migratie naar het
hulpprogramma voor informatie-ontwerp (UNX).
Als u de gegevensbron wijzigt, wijst u de objecten uit de huidige gegevensbron die worden gebruikt in het
document, toe aan objecten in de doelgegevensbron.
Beperking
● U kunt een gegevensbron niet wijzigen in de Web Intelligence HTML-interface.
● De Wizard Bron wijzigen is niet beschikbaar voor vrije SQL-query's, Excel-, CSV- en tekstbestanden,
analyseweergaven of webservicegegevensbronnen.
De volgende tabel bevat een overzicht van de de gegevensbronopties die worden ondersteund in de Wizard Bron
wijzigen.
Tabel 63:
Bron
Doel
UNV-universe
UNX-universe op re­
lationele gegevens­
bron
UNX-universe op
OLAP-gegevensbron
BEx-query
Ja
Ja
Ja
Ja
UNX-universe op rela­
tionele gegevensbron
Ja
Ja
Ja
UNX-universe op
OLAP-gegevensbron
Ja*
Ja
Ja
UNV-universe
BEx-query
Ja
* Bij overschakelen tussen deze twee bronnen moeten objecten mogelijk uitgebreid opnieuw toegewezen worden.
Wanneer u het document wijzigt van een willekeurig gegevensbrontype naar een BEx-query die verplichte
variabelen zonder standaardwaarden bevat, past Web Intelligence de meest toepasselijke waarden op de
variabelen toe.
Opmerking
Wanneer u gebruik maakt van Excel, vrije SQL, webservice, CSV of tekstgegevensbron, is de optie Bron wijzigen
niet beschikbaar. Open het Queryvenster en selecteer op het tabblad Query-eigenschappen een ander Bronpadbestand.
Verwante informatie
Regels objectvalidatie [pagina 153]
Web Intelligence-toewijzingstrategieën voor gegevensbronnen [pagina 149]
148
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.21.1
Web Intelligence-toewijzingstrategieën voor
gegevensbronnen
In de Wizard Bron wijzigen voor Web Intelligence wordt een lijst met criteria gebruikt om objecten in
gegevensbronnen toe te wijzen.
Standaard wordt in de Wizard Bron wijzigen de volgende strategie voor toewijzingsvolgorde gebruikt:
Tabel 64:
Naam strategie
Beschrijving strategie
Zelfde id
Voor toewijzing aan een geldig object met dezelfde id
Zelfde technische naam
Voor toewijzing aan een geldig object met dezelfde technische naam (indien
aanwezig)
Zelfde pad
Voor toewijzing aan een geldig object met hetzelfde pad, waarbij in het pad
de naam en het type van het object zijn opgenomen.
Dichtstbijzijnde naam
Voor toewijzing aan een geldig object met de dichtstbijzijnde naam. Als in
Web Intelligence diverse objecten worden gevonden met dezelfde naam
maar van verschillende objecttypen, wordt het eerste object in de lijst geko­
zen op basis van de id.
Zelfde naam
Voor toewijzing aan een geldig object met exact dezelfde naam.
Standaard worden deze strategieën in de Wizard Bron wijzigen in de volgende volgorde toegepast totdat er een
object wordt gevonden om toe te wijzen in de doelgegevensbron:
● Zelfde id
● Zelfde technische naam
● Zelfde pad
● Dichtstbijzijnde naam
Als er geen overeenkomend object wordt gevonden in de doelgegevensbron, wordt de strategie in de Wizard Bron
wijzigen gemarkeerd voor verwijdering. In de Wizard Bron wijzigen kunt u wel expliciet bepaalde toe te passen
strategieën selecteren.
Verwante informatie
De gegevensbron van een query wijzigen [pagina 147]
Regels objectvalidatie [pagina 153]
2.21.2 De gegevensbron van een query wijzigen
Waar mogelijk worden de huidige en doelobjecten standaard toegewezen op basis van hun naam, objecttype,
gegevenstype en locatie in de gegevensbron.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
149
Opmerking
Wanneer u gebruik maakt van Excel, FHSQL, webservice, CSV of tekstgegevensbron is de optie Bron wijzigen
niet beschikbaar. Open het Queryvenster en selecteer op het tabblad Query-eigenschappen een ander Bronpadbestand.
1. Open een Web Intelligence-document in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ In de Ontwerp-modus:
○ In de lijst rechts met gegevensproviders, klikt u met de rechtermuisknop op de query waarvan u de
bron wilt wijzigen en selecteert u Bron wijzigen.
○ In de Gegevens-modus:
○ In de lijst met gegevensproviders, klikt u met de rechtermuisknop op de query waarvan u de bron wilt
wijzigen en selecteert u Bron wijzigen.
○ Klik op het tabblad Gegevens in het zijpaneel met de rechtermuisknop op de gegevensbron of query
en selecteer Bron wijzigen.
○ Klik op het tabblad Gegevenstoegang in het subtabblad Hulpprogramma's op Bron wijzigen en
selecteer in de vervolgkeuzelijst de query waarvan u de bron wilt wijzigen.
3. Selecteer in de stap Wizard Bron wijzigen - Gegevensbron wijzigen één van onderstaande:
Tabel 65:
Optie
Beschrijving
Selecteer een bestaande gegevensbron van het document
die u kunt gebruiken om een doelgegevensbron te selecte­
ren die al wordt gebruikt in het document.
Geef een nieuwe gegevensbron op
die u kunt gebruiken om een gegevensbron te selecteren
die niet wordt gebruikt in het document. De lijst geeft alleen
de gegevensbronnen weer waarin de huidige gegevensbron
gewijzigd kan worden.
Opmerking
Als uw document andere query's op basis van de geselecteerde gegevensbron bevat, kunt u het
selectievakje Pas wijzigingen toe in alle query's die dezelfde gegevensbron delen inschakelen om de
wijzigingen van de gegevensbron op alle query's toe te passen. Als u deze optie selecteert, geeft de Lijst
objecttoewijzing (zie onderstaande tabel Pictogrammen objecttoewijzing wizard Bron wijzigen table below)
alle objecten van alle query's in dezelfde lijst weer.
4. Klik op Volgende om de stap Wizard Bron wijzigen - Strategie selecteren weer te geven. In deze stap kunt u de
strategieën selecteren die u wilt toepassen om de standaardtoewijzingen te berekenen. De strategieën die
standaard worden toegepast worden weergegeven in de volgorde waarin de geselecteerde strategieën
worden toegepast.
○ Om de volgorde te wijzigen in de lijst De volgorde waarin geselecteerde strategieën worden toegepast klikt
u op de strategie die u wilt verplaatsen en gebruikt u de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de volgorde
te wijzigen. U kunt de strategie uit de lijst verwijderen met de pijltjestoets naar links.
Opmerking
150
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
○ Als u Dezelfde naam gebruikt, moet u nog steeds controleren of de objectnaam precies overeenkomt. Als
meerdere objecten dezelfde afstand hebben, wordt het object geselecteerd waarvan de ID in alfabetische
volgorde eerst komt.
○ Om een strategie van de lijst Beschikbare strategieën toe te voegen, selecteert u de strategie en klikt u op
de pijltjestoets naar rechts.
○ Klik op Standaard om de lijst terug te zetten naar de standaardinstellingen van Web Intelligence.
Opmerking
U kunt op de knop Instellingen klikken om het dialoogvenster Toewijzingsinstellingen te openen en de
validatieregels voor objecttype en objectgegevenstype te selecteren. Zie Regels objectvalidatie voor meer
informatie over validatieregels. Klik op OK om uw selectie te bevestigen en het dialoogvenster
Toewijzingsinstellingen te sluiten.
5. Klik op Volgende om de stap Wizard Bron wijzigen - Toewijzingsinstellingen weer te geven.
Web Intelligence wijst uw queryobjecten standaard toe op basis van de geselecteerde strategieën, objecttype,
gegevenstype, naam en pad in de (doel)gegevensbronnen Huidig en Nieuw. Afhankelijk van het aantal
objecten in uw query kan het een aantal seconden duren voordat Web Intelligence de lijst met toegewezen
objecten weergeeft.
Zie de volgende tabel voor meer informatie over de pictogrammen objecttoewijzing.
Tabel 66: Pictogrammen objecttoewijzing wizard Bron wijzigen
Pictogram objecttoe­
wijzing
Beschrijving
Web Intelligence heeft het object correct toegewezen.
Web Intelligence heeft het object toegewezen, maar het pad is onduidelijk. Een onduidelijke toe­
wijzing vindt plaats als het huidige gegevensbronobject niet dezelfde naam of hetzelfde pad
heeft als het voorgestelde object in de doeluniverse.
Dit pictogram blijft staan, zelfs als u besluit het object handmatig toe te wijzen.
Web Intelligence geeft aan dat een bronobject in de gegevensbron niet kan worden gevonden
omdat de gegevensbron niet langer beschikbaar was of het object was uit de gegevensbron
verwijderd.
Web Intelligence geeft aan dat het type bronobject niet kan worden geconcludeerd uit de hui­
dige context.
Web Intelligence kan dit object niet toewijzen aan een object in de doelgegevensbron. Het ob­
ject wordt in de doelgegevensbron weergegeven als Object verwijderen.
Beperking
Als u er geen object van de doelgegevensbron aan toewijst, wordt het niet-toegewezen ob­
ject permanent uit de query verwijderd wanneer u de gegevensbron wijzigt.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
151
6. Beweeg de muis over het object om details voor een object weer te geven.
Er wordt knopinfo met objectinformatie weergegeven. Voor het doelobject geeft de knopinfo ook de
objectgeldigheid weer. Zie Regels objectvalidatie [pagina 153] voor meer informatie hierover.
Tabel 67:
Objectgeldigheid
Beschrijving
| Sluiten (verwachte waarde)
Dit compatibiliteitslabel wordt weergegeven na de waarde als de
waarde gelijk is aan de verwachte objectwaarde in de toewijzing.
| Verschillend (verwachte waarde)
Dit compatibiliteitslabel wordt weergegeven na de waarde als de
waarde inconsistent is in de toewijzing.
| Ongeldig - verschillend (verwachte waarde)
Dit compatibiliteitslabel wordt weergegeven na de waarde als de
waarde inconsistent is en ongeldig voor toewijzing.
Als alle objecten in de kolom Nieuwe of doelgegevensbron groene vinkjes hebben, worden de objecten als
geldig beschouwd. U kunt op Voltooien klikken.
7. Als u een nieuwe set strategieën wilt toepassen om objecten toe te wijzen, schakel dan in de stap Wizard Bron
wijzigen - Objecttoewijzing het selectievakje naast het object in om het opnieuw toe te wijzen en klik op
Strategieën om het dialoogvenster Aangepaste stragegietoewijzing definiëren te openen.
8. In het dialoogvenster Aangepaste stragegietoewijzing definiëren kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
○ Om de volgorde te wijzigen in de lijst De volgorde waarin geselecteerde strategieën worden toegepast klikt
u op de strategie die u wilt verplaatsen en gebruikt u de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de volgorde
te wijzigen. U kunt de strategie uit de lijst verwijderen met de pijltjestoetsen naar links en naar rechts.
Opmerking
Als u Dezelfde naam gebruikt, moet u nog steeds controleren of de objectnaam precies overeenkomt.
Als meerdere objecten dezelfde afstand hebben, wordt het object geselecteerd waarvan de ID in
alfabetische volgorde eerst komt.
○ Om een strategie van de lijst Beschikbare strategieën toe te voegen, selecteert u de strategie en klikt u op
de pijltjestoets die wijst naar de lijst De volgorde waarin geselecteerde strategieën worden toegepast.
○ Klik op Standaard om de lijsten terug te zetten naar de standaardinstellingen van Web Intelligence.
○ Klik op de knop Instellingen om het dialoogvenster Toewijzingsinstellingen te openen en de validatieregels
voor objecttype en objectgegevenstype te selecteren. Zie Regels objectvalidatie [pagina 153] voor meer
informatie over validatieregels. Klik op OK om uw selectie te bevestigen en het dialoogvenster
Toewijzingsinstellingen te sluiten.
Klik op OK om dit dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar het dialoogvenster Wizard Bron wijzigen Objecttoewijzing. In Web Intelligence wordt een nieuwe toewijzing voorgesteld voor de geselecteerde
objecten.
9. U kunt een obecttoewijzing ook expliciet handmatig wijzigen. Om dit te doen klikt u in de objectrij op de
knop ... om het dialoogvenster Objecttoewijzing te openen.
Selecteer of zoek naar het doelgegevensbronobject dat u wilt toewijzen aan het huidige gegevensbronobject.
U kunt de volgende functies gebruiken om een object te vinden in de lijst met doelgegevensbronobjecten.
152
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Tabel 68:
Functie dialoogvenster
Acties die u kunt ondernemen
Zoeken met behulp van een strategie
Om doelgegevensbronobjecten te vinden met behulp van
een strategie, klikt u op de pijltjestoets naast het vakje en
selecteert u een strategie uit de vervolgkeuzelijst.
<filter text field>
U kunt tekst invoeren om te zoeken naar een doelgegevens­
bronobject in de lijst.
Geef alleen objectnaam <object name> weer.
U kunt deze optie selecteren om alleen doelgegevensbro­
nobjecten weer te geven die dezelfde naam hebben als het
bronobject.
Geef alleen geldige doelobjecten weer
U kunt deze optie selecteren om alleen doelgegevensbro­
nobjechten weer te geven die geldig zijn voor de toewij­
zingsstrategie.
Klik op de knop Instellingen om het dialoogvenster Toewijzingsinstellingen te openen en de validatieregels
voor objecttype en objectgegevenstype te selecteren. Zie Regels objectvalidatie [pagina 153] voor meer
informatie over validatieregels. Klik op OK om uw selectie te bevestigen en het dialoogvenster
Toewijzingsinstellingen te sluiten.
Als u een geldig object of de strategie Verwijdering hebt geselecteerd, klikt u op OK om uw wijzigingen te
bevestigen en het dialoogvenster Objecttoewijzing te sluiten.
10. Klik op Voltooien om de wijziging van gegevensbron te voltooien en de Wizard Bron wijzigen te verlaten.
Als de query aanwijzingen bevat, moet u aanwijzingswaarden selecteren voordat u door kunt gaan.
11. Sla het document op.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
Een query bewerken die is gebaseerd op een tekstbestand [pagina 96]
Een query bewerken op basis van een Excel-bestand [pagina 97]
Query's maken in een analyseweergave [pagina 136]
2.21.3 Regels objectvalidatie
Met het algoritme Bron wijzigen worden regels afgedwongen waarin wordt gedefinieerd welke objecten geldig zijn
voor toewijzing.
In combinatie met de geselecteerde strategieën kunt u met de volgende regels de wijzigingen in gegevensbronnen
afstemmen:
● Validatieregel op basis van objecttype
● Validatieregel op basis van objectgegevenstype
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
153
Tabel 69: Opties toewijzingsinstellingen
Toewijzingsinstellingen
Beschrijving
Alleen hetzelfde objecttype
Selecteer deze optie om toe te wijzen aan een object van hetzelfde type.
Gelijksoortig objecttype
Selecteer deze optie om toe te wijzen aan een object van een gelijksoortig type.
Als u deze optie selecteert, zijn de volgende regels van toepassing:
●
Een dimensie kan alleen worden toegewezen aan een hiërarchie, een ni­
veau, een dimensieattribuut of een meetwaardeattribuut.
●
Een dimensieattribuut kan alleen worden toegewezen aan een dimensie.
●
Een dimensie- of meetwaardeattribuut kan alleen worden toegewezen aan
een dimensie.
Bijvoorbeeld: als u een dimensieobject wilt converteren naar een hiërarchieob­
ject, selecteert u de toewijzingsinstelling Gelijksoortig objecttype.
Willekeurig objecttype
Selecteer deze optie om toe te wijzen aan een willekeurig objecttype.
Alleen hetzelfde gegevenstype
Selecteer deze optie om toe te wijzen aan een object van hetzelfde gegevens­
type.
Gelijksoortig gegevenstype
Selecteer deze optie om toe te wijzen aan een object met gelijksoortig gege­
venstype.
Als u deze optie selecteert, zijn de volgende regels van toepassing:
Willekeurig gegevenstype
●
Object van gegevenstype Member aan een object met willekeurig gege­
venstype
●
Object met willekeurig type aan een object van type Member
●
Object van type Date, DateTime, Time of CalendarDate aan een willekeu­
rig object van type Date, DateTime, Time of CalendarDate
Selecteer deze optie om toe te wijzen aan een object met willekeurig gegevens­
type.
Verwante informatie
De gegevensbron van een query wijzigen [pagina 147]
De gegevensbron van een query wijzigen [pagina 149]
2.22 Werken met meerdere query's en gegevensproviders
U kunt één of meerdere query's in een document opnemen. Deze query's kunnen op een willekeurige
ondersteunde gegevensbron worden gebaseerd.
U kunt bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de omzet en klanten in hetzelfde document opnemen. In dit
geval zijn de bedrijfsgegevens over de omzet beschikbaar in een universe en de klantgegevens in een andere
universe. U wilt de omzetresultaten per productlijn en de gegevens over de leeftijdsgroepen van de klanten in één
rapport weergeven. Om dit te doen kunt u één document maken dat twee query’s bevat, één query op elke
universe. Vervolgens kunt u de resultaten van beide query’s in één rapport opnemen en opmaken.
154
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Meerdere query's in één document definiëren is noodzakelijk als de gegevens die u in een document wilt opnemen
beschikbaar zijn op meerdere gegevensbronnen of als u meerdere query's met een ander doel op dezelfde
gegevensbronnen wilt maken. U kunt meerdere query's definiëren als u een nieuw document maakt of meerdere
query's aan een bestaand document toevoegen. U kunt de informatie van alle query’s in een enkel rapport of
meerdere rapporten in hetzelfde document weergeven.
Opmerking
We raden u aan niet meer dan 15 gegevensproviders te gebruiken in een Web Intelligence-document. Het aantal
gegevensproviders dat u gebruikt, heeft mogelijk gevolgen voor de tijd die het kost om documentgegevens te
vernieuwen en kan zelfs gevolgen hebben voor de prestaties van de Web Intelligence-rapportserver.
2.22.1 Meerdere query's, gecombineerde query's en
gesynchroniseerde query's vergeleken
In een document kunnen meervoudige query's op verschillende manieren verband met elkaar houden.
● Eenvoudige meervoudige query's halen niet-samenhangende gegevens op uit verschillende bronnen.
● Gesynchroniseerde query's hebben betrekking op de gegevens van verschillende query's rondom een
dimensie die gegevens bevat die gemeenschappelijk zijn in beide query's. Deze dimensies worden
samengevoegde dimensies genoemd.
U voegt dimensies samen nadat u uw meervoudige query's hebt gemaakt en uitgevoerd.
● Gecombineerde query's genereren SQL met daarin de operators UNION, INTERSECT en MINUS (als de
database deze ondersteunt) of simuleren het effect van deze operators.
Met gecombineerde query's kunt u complexe bedrijfsvragen maken die moeilijk kunnen worden geformuleerd
met standaardquery's.
Opmerking
Deze optie is niet beschikbaar voor OLAP-databases of voor relationele UNX-databases. De optie is alleen
beschikbaar voor relationele UNV-universes.
2.22.2 Een query toevoegen aan een bestaand document
U kunt query's toevoegen aan een bestaand document.
1. Open een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp of Gegevens.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensbronnen op Bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
3. Klik op het pictogram Gecombineerde query toevoegen in de werkbalk.
4. Selecteer een gegevensbron, indien nodig.
5. Objecten selecteren voor de aanvullende query.
6. Klik op Query uitvoeren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
155
7. Geef in het vak Nieuwe query op hoe de toegevoegde gegevens moeten worden weergegeven:
Optie
Beschrijving
Een tabel in een nieuw rapport opnemen
De gegevens in een nieuw rapport in het document
weergeven
Een tabel in het huidige rapport opnemen
De gegevens in het geselecteerde rapport in een nieuwe
tabel weergeven
De resultaatobjecten in het document opnemen zonder een
tabel te genereren
De gegevens in het document opnemen zonder gegevens
in een rapport weer te geven.
Opmerking
U kunt de objecten die door de query zijn geretourneerd
later aan het rapport toevoegen.
8. Klik op OK.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
Query's maken in een analyseweergave [pagina 136]
Een query maken op basis van een BEx-query zonder variabelen [pagina 116]
Een query maken in een universe [pagina 65]
Query's maken in gegevensbestanden [pagina 93]
Een query op basis van een webservice maken [pagina 138]
2.23 Gegevens filteren met queryfilters
Queryfilters worden gedefinieerd in de query en beperken de gegevens die uit de gegevensbron worden opgehaald
en naar het document worden geretourneerd.
Met queryfilters kunt u het volgende doen:
● Alleen de gegevens ophalen die u nodig hebt om een bepaalde zakelijke vraag te beantwoorden
● De gegevens verbergen die bepaalde gebruikers niet mogen zien als ze toegang tot het document krijgen
● De hoeveelheid gegevens die voor het document wordt opgehaald minimaliseren om de prestaties te
optimaliseren
U kunt de dimensie Jaar bijvoorbeeld filteren om alleen de verkoopomzet voor het jaar 2003 weer te geven. U kunt
ook de dimensie Jaarinkomen filteren om alleen klanten weer te geven met een jaarinkomen dat gelijk is aan of
groter is dan 1,5 miljoen euro.
156
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Voorbeeld
Welke winkels in mijn verkoopregio hebben in het vierde kwartaal van 2002 een marge van meer dan €
130.000 behaald?
Als marketingmanager voor Italië bent u alleen geïnteresseerd in het analyseren van marges voor Italië maar de
verkoop-universe bevat gegevens van heel Europa. Bovendien wilt u alleen informatie weergeven voor winkels
met grotere marges dan uw kwartaaldoel voor het vierde kwartaal van 2002: € 130.000. Als u een document
wilt maken dat alleen de informatie bevat die u nodig hebt, past u een filter toe op de dimensies Land, Jaar en
Kwartaal en een filter op de waarde Marge.
Tabel 70: Objecten filteren
AND
Jaar gelijk aan 2002
Kwartaal Gelijk aan K4
Staat gelijk aan Texas
Winst groter dan of gelijk aan $ 130.000
U sluit de objecten Jaar, Kwartaal en Land uit van het deelvenster Resultaatobjecten om te voorkomen dat de
gefilterde waarden Italië, 2002 en K4 in de tabelkolommen Jaar, Kwartaal en Land worden weergegeven. Als u
het rapport genereert, komen de rapportwaarden overeen met winkels in Italië met een marge in K4 2002 van
groter dan of gelijk aan €130.000:
Tabel 71:
Naam winkel
Verkoopomzet
Marge
e-ModeNL Rome
307.914
133.802
e-ModeNL Rome Termini
316.232
136.055
Verwante informatie
Eenvoudige rapportfilters gebruiken [pagina 314]
Eenvoudige rapportfilters maken [pagina 315]
2.23.1 Structuur van queryfilters
Queryfilters hebben een gefilterd(e) object, operator en operand.
Bijvoorbeeld in het filter [Land] In lijst (VS;Frankrijk) is de dimensie [Land] het gefilterde object, In
lijst de operator en de zoeklijst (VS;Frankrijk) de operand. Met het filter worden alle waarden van [Land]
met uitzondering van VS en Frankrijk uit het queryresultaat verwijderd.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
157
Tabel 72: Onderdelen van queryfilter
Onderdeel
Beschrijving
Gefilterd object
Het gefilterde object is het object waarvan de waarden zijn gefilterd. Dimensies, attri­
buten, meetwaarden, hiërarchieën en niveaus kunnen worden gebruikt als gefilterde
objecten.
Met uitzondering van BEx-query's hoeven gefilterde objecten niet als resultaatobjec­
ten te worden weergegeven in de query. Een query kan met de objecten [Klant] en
[Omzet] kan bijvoorbeeld het object [Regio] filteren. Als het filter [Regio]
gelijk aan "Zuidwest" is, geeft de query alleen de klanten in de zuidweste­
lijke regio als resultaat.
Operator
De operator wordt gebruikt om het gefilterde object met de operand te vergelijken.
De operator Gelijk aan behoudt bijvoorbeeld alleen de waarden van het gefilterde ob­
ject die exact overeenkomen met de waarde van de operand.
Operand
De operand verstrekt de waarde of waarden die gebruikt worden om het object te fil­
teren. In de volgende tabel worden de typen operand beschreven
Tabel 73: Typen operand
Type operand
Beschrijving
Constante
De constante operand wordt gebruikt om waarden rechtstreeks in te voeren. U kunt
bijvoorbeeld een constante gebruiken om 'Frankrijk' in te voeren in het filter [Land]
gelijk aan Frankrijk.
De operand kan geen constante zijn als het gefilterde object een hiërarchie is, tenzij
de hiërarchie samen met de operator Vergelijkbaar patroon of Niet-
vergelijkbaar patroon wordt gebruikt.
Zoeklijst
Met de operand Zoeklijst kunt u waarden selecteren in de lijst die aan het gefilterde
object gekoppeld is. Als het gefilterde object bijvoorbeeld [Stad] is, kunt u de zoek­
lijst gebruiken om één of meer steden te selecteren die aan het object gekoppeld
zijn.
Aanwijzing
Een aanwijzing is een dynamisch filter die beantwoord wordt wanneer de query ver­
nieuwd wordt.
Universe-object
U kunt een object in de universe selecteren om het gefilterde object te filteren op ba­
sis van de bijbehorende waarden.
Opmerking
U kunt een universe-object niet als een operand selecteren voor sommige OLAPgegevensbronnen of als het gefilterde object een hiërarchie is.
Resultaten van een andere query
U kunt het gefilterde object vergelijken met de waarden geretourneerd door een an­
dere query.
158
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Verwante informatie
Query's maken op BEx-query's [pagina 97]
2.23.1.1
Queryfilter en aanwijzingsoperators
U gebruikt operators om gefilterde objecten te vergelijken.
De functie van elke operator is afhankelijk van de context. Operators kunnen wiskundige bewerkingen uitvoeren,
tekenreeksen analyseren en een groot aantal vergelijkingen uitvoeren met Booleaanse resultaten.
2.23.1.1.1
Gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Gelijk aan om gegevens op te halen die gelijk zijn aan een bepaalde waarde.
Als u bijvoorbeeld gegevens op wilt halen voor alleen de VS, maakt u het filter "Land Gelijk aan VS".
2.23.1.1.2
Niet gelijk aan (operator)
Met de operator Niet gelijk aan kunt u gegevens ophalen die niet gelijk zijn aan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor alle landen bevalve de VS, maakt u het filter "Land Niet
gelijk aan VS".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-query's.
2.23.1.1.3
Operator Groter dan
Gebrui de operator Groter dan om gegevens op te halen die groter zijn dan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor klanten ouder dan 60, maakt u het filter "[Klantleeftijd]" Groter
dan 60".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-query's.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
159
2.23.1.1.4
Groter dan of gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Groter dan of gelijk aan om gegevens op te halen die groter zijn dan of gelijk zijn aan
een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor omzet vanaf $ 1,5 miljoen, maakt u het filter "[Omzet] Groter
dan of gelijk aan 1500000".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-hiërarchieën.
2.23.1.1.5
Operator Kleiner dan
Met de operator Kleiner dan kunt u gegevens ophalen die lager zijn dan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor examenresultaten onder de 40, maakt u het filter
"[Examenresultaat]" Kleiner dan 40".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes en hiërarchieën in filters, of voor
hiërarchieën in BEx-query's.
2.23.1.1.6
Kleiner dan of gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Kleiner dan of gelijk aan om gegevens op te halen die kleiner zijn dan of gelijk zijn
aan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor klanten die 30 jaar of jonger zijn, maakt u het filter "[Leeftijd]
Kleiner dan of gelijk aan 30".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes en hiërarchieën in filters of voor hiërarchieën
in BEx-query's.
2.23.1.1.7
Tussen (operator)
Gebruik de operator Tussen om gegevens tussen twee grenswaarden op te halen, inclusief de twee
grenswaarden.
160
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
De eerste verklaarde waarde moet lager zijn dan de tweede waarde.
Als u gegevens wilt ophalen voor de weken vanaf week 25 tot en met 36 (inclusief week 25 en week 36), maakt u
het filter "[Week] Tussen 25 en 36".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes of voor BEx-hiërarchieën in filters.
2.23.1.1.8
Niet Tussen (operator)
Gebruik de operator Niet Tussen om gegevens op te halen die buiten het bereik van twee waarden liggen.
Als u bijvoorbeeld gegevens wilt ophalen voor alle weken van het jaar, behalve week 25 tot en met 36, maakt u het
filter "[Week] Niet Tussen 25 en 36".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes of voor BEx-hiërarchieën in filters.
2.23.1.1.9
In lijst (operator)
Met de operator In lijst kunt u gegevens ophalen die corresponderen met waarden in een lijst met waarden.
Als u bijvoorbeeld alleen gegevens voor de VS, het VK en Japan wilt ophalen, maakt u het filter [Land] in
lijst. Wanneer u waarden in het veld Typ een waarde invoert, moet u VS;VK;Japan invoeren.
Bij gebruik in een queryfilter met een hiërarchische zoeklijst (van een dimensie die gekoppeld is aan een
hiërarchische zoeklijst, of een hiërarchieobject) kunt u met In lijst meerdere leden van elk niveau in de
hiërarchie selecteren. Met een aanwijzing op de hiërarchie [Geografie] kunt u bijvoorbeeld met behulp van de
operator In lijst [Parijs] op het niveau Stad en [Canada] op het niveau Land in de aanwijzing selecteren.
Bij gebruik in een rapportfilter krijgt u met In lijst een platte zoeklijst.
2.23.1.1.10 Niet in lijst (operator)
Met de operator Niet in lijst kunt u gegevens ophalen die niet corresponderen met meerdere waarden.
Voor bijvoorbeeld het niet ophalen van gegevens voor de VS, Verenigd Koninkrijk en Japan, maakt u het filter
"[Land] Niet in lijst". In het veld Typ een waarde voert u VS;VK;Japan in.
Bij gebruik met een hiërarchische zoeklijst van een dimensie die gekoppeld is aan een hiërarchische zoeklijst, een
hiërarchieobject of een niveauobject, kunt met Niet in lijst meerdere leden van elk niveau in de hiërarchie
selecteren. Met een aanwijzing op de hiërarchie [Geografie] kunt u bijvoorbeeld met behulp van de operator Niet
in lijst [Parijs] op het niveau Stad en [Canada] op het niveau Land in de aanwijzing selecteren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
161
Opmerking
Deze operator kan alleen in bepaalde typen hiërarchieën worden gebruikt, bijvoorbeeld in hiërarchieën die op
niveaus zijn gebaseerd.
2.23.1.1.11 Vergelijkbaar patroon ( operator)
Gebruik de operator Vergelijkbaar patroon om gegevens op te halen die een bepaalde tekensreeks of een
deel van een tekenreeks bevatten.
Als u klanten wilt ophalen waarvan de geboortedatum 1972 is, maakt u het filter [Geboortedatum]
Vergelijkbaar patroon "72".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor BEx-hiërarchieën.
2.23.1.1.12 Verschilt van patroon (operator)
Gebruik de operator Verschilt van patroon om gegevens op te halen die niet een bepaalde tekenreeks
bevatten.
Als u bijvoorbeeld klanten wilt ophalen waarvan de geboortedatum niet 1972 is, maakt u het filter
[Geboortedatum] Verschilt van patroon '72'.
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor bovenliggende hiërarchieën van BEx of OLAP UNX-universes.
2.23.1.1.13 Beide (operator)
Gebruik de operator Beide om gegevens op te halen die overeenkomen met twee waarden.
Als u klanten wilt ophalen die zowel een vast als een mobiel telefoonnummer hebben, maakt u het filter [Type
account] Beide 'Vast' en 'Mobiel'.
Opmerking
Deze operator wordt niet ondersteund voor filters die gebaseerd zijn op hiërarchie-objecten, of in universes die
gebaseerd zijn op OLAP-gegevensbronnen.
162
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.23.1.1.14 Behalve (operator)
Gebruik de operator Behalve om gegevens op te halen die overeenkomen met één waarde maar een andere
waarde uitsluiten.
Als u bijvoorbeeld klanten wilt ophalen die zowel een vast als een mobiel telefoonnummer hebben, maakt u het
filter [Type account] 'Vast' Behalve 'Mobiel'.
De operator Behalve is beperkender dan Verschillend van of Niet In Lijst. In een rapport waarmee
klanten worden opgehaald met het filter [Regels] Verschillend van 'Accessoires' worden alle
verkooprecords uitgesloten waarvoor het verkochte item onderdeel vormt van de regel 'Accessoires'. Indien
dezelde klant items van 'Accessoires' en 'niet-Accessoires' heeft gekocht, is de klant wel opgenomen in
het rapport, maar worden alleen de 'niet-Accessoires'-verkopen weergegeven.
Als het filter [Regels] Behalve 'Accessories' is, worden alleen klanten die geen accessoires hebben
gekocht opgenomen in het rapport.
Opmerking
Deze operator wordt niet ondersteund in universes die gebaseerd zijn op OLAP-gegevensbronnen.
Verwante informatie
Niet in lijst (operator) [pagina 161]
2.23.1.1.15 Beperkingen voor filteroperators
In de volgende tabel worden de beperkingen voor aanwijzings- en filteroperators vermeld op basis van het
gefilterde object- en querytype.
Tabel 74:
Object
Hiërarchie gebaseerd op niveaus
Beschikbare filters
Gelijk aan
Niet gelijk aan
In lijst
Niet in lijst
Vergelijkbaar patroon
Niet-vergelijkbaar patroon
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
163
Object
Beschikbare filters
Hiërarchie tussen bovenliggende en onder­
liggende elementen
Gelijk aan
In lijst
Vergelijkbaar patroon
Hiërarchie in BEx-query's
Gelijk aan
In lijst
2.23.2 Typen queryfilters
In Web Intelligence zijn verschillende typen queryfilters beschikbaar.
Tabel 75:
Queryfilter
Beschrijving
Vooraf gedefinieerde filters
Filters die door de BI-beheerder zijn gemaakt.
Aangepaste filters
Door de gebruiker gedefinieerde query's
Snelfilters
Een vereenvoudigde vorm van een aangepast filter.
Aanwijzingen
U kunt deze dynamische filters definiëren om een vraag of een zoeklijst weer te geven waarin
u of andere gebruikers een of meer filterwaarden kunnen selecteren wanneer de query wordt
uitgevoerd.
U kunt verschillende typen filters in één query combineren.
2.23.2.1 Vooraf gedefinieerde queryfilters
Met vooraf gedefinieerde filters kunt u bepaalde gegevens die u voor rapporten vaak nodig hebt, permanent
beschikbaar maken.
Ze worden gemaakt door een BI-beheerder en opgeslagen in de universe. Vooraf gedefinieerde filters bevatten
vaak complexe uitdrukkingen die gedetailleerde kennis van de databasestructuur vereisen. Door vooraf
gedefinieerde filters op te nemen in de universe hoeft u niet steeds dezelfde aangepaste filters te maken als u
nieuwe documenten op basis van dezelfde universe maakt.
U kunt de onderdelen van vooraf gedefinieerde filters niet bekijken en vooraf gedefinieerde filters niet bewerken.
2.23.2.1.1
Een vooraf gedefinieerd queryfilter selecteren
Wanneer u een vooraf gedefinieerd filter selecteert en de query uitvoert, worden de gegevens die met het
geselecteerde queryfilter overeenkomen, in het rapport weergegeven.
164
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Dubbelklik op een vooraf gedefinieerde filter of sleep het naar het deelvenster Queryfilters.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.23.2.2 Snelfilters
Met snelfilters kunt u de waarden die u wilt ophalen voor een specifiek resultaatobject snel definiëren zonder de
filtereditor te hoeven starten.
Standaard wordt in snelfilters de operator Gelijk aan gebruikt als u één waarde selecteert of de operator In lijst als
u meerdere waarden selecteert.
Bijvoorbeeld:
● Als u de dimensie [Betalingsstatus] en de waarde “niet-betaald?" selecteert, maakt u het volgende
filter: [Betalingsstatus] Gelijk aan “niet-betaald?"
● Als u de dimensie [Land] en de waarden VS, Japan en Duitsland selecteert, maakt u het volgende filter:
[Land] In lijst 'VS;Japan;Duitsland'
Opmerking
Snelfilters zijn niet beschikbaar in BEx-query's.
Verwante informatie
Query's maken op BEx-query's [pagina 97]
2.23.2.2.1
Een snelfilter maken of verwijderen
U kunt snelfilters maken en verwijderen in het queryvenster.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Selecteer het object dat u wilt filteren.
3. Klik op het pictogram Snelfilter toevoegen in de bovenhoek van het venster Resultaatobjecten.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
165
Het dialoogvenster Snelfilter toevoegen wordt weergegeven. De waarden voor het geselecteerde object
worden weergegeven.
4. Selecteer de waarden die u wilt ophalen uit de database en klik op de pijl naast de lijst Geselecteerde
waarde(n).
Als u bijvoorbeeld de query op waarden in K1 wilt filteren, selecteert u de dimensie [Kwartaal] en vervolgens
K1 in de zoeklijst.
5. Klik op OK
Het nieuwe filter wordt weergegeven in het deelvenster Queryfilters.
6. Als u het filter wilt verwijderen, selecteert u dit in het venster Queryfilters en drukt u op de toets Delete.
7. Klik op Query uitvoeren.
8. Sla het document op.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.23.2.3 Aangepaste queryfilters
U kunt aangepaste queryfilters maken om documentgegevens te beperken tot informatie die overeenkomt met
een specifieke bedrijfsvraag of de vereisten van een specifieke groep gebruikers voor bedrijfsgegevens.
U kunt bijvoorbeeld aangepaste filters maken om verkoopresultaten op te halen voor bepaalde datums, producten
of services of om klantgegevens weer te geven voor alleen die klanten die veel verdienen of in een bepaalde regio
wonen.
2.23.2.3.1 Aangepaste queryfilters toevoegen en verwijderen
U kunt aangepaste queryfilters bewerken en verwijderen in het queryvenster.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Selecteer het object dat u wilt filteren en sleep het naar het deelvenster Queryfilters.
Het queryfilter verschijnt in een overzicht in het deelvenster Queryfilters.
3. Klik op de pijl naast de standaardoperator (In lijst) en selecteer een queryoperator in de lijst met operators.
4. Klik op de pijl naast het queryfilter en selecteer het type filter dat u wilt toepassen:
166
Optie
Beschrijving
Constante
U vergelijkt het object met een constante waarde om het queryresultaat te filteren.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Optie
Beschrijving
Waarde(n) in de lijst
U kunt het object vergelijken met de waarden in een lijst met waarden om het queryresultaat te
filteren.
○
○
○
Als het gefilterde object een dimensie, attribuut of meetwaarde is, kunt u elke waarde van
het object selecteren.
Als het gefilterde object een hiërarchie is, kunt u alle leden van de hiërarchie selecteren.
Als het gefilterde object een niveau is, kunt u alle leden op het niveau selecteren.
Aanwijzing
U maakt een filter waarvoor de gebruiker filterwaarden moet opgeven wanneer de gegevens ver­
nieuwd worden.
Object uit deze query
U vergelijkt het object tegen de waarden die een object in dezelfde query retourneert.
Resultaten van andere
query, Resultaten van
andere query
(Willekeurig),
Resultaten van andere
query (Alle)
U vergelijkt het object tegen de waarden die een object in een andere query (de filterquery) re­
tourneert, om het queryresultaat te filteren.
5. Typ/selecteer de constante, de lijst met waarden of het object dat u in het filter wilt opnemen.
6. Als u het filter wilt verwijderen, voert u een van de volgende handelingen uit:
○ Selectter het filter en druk op de knop Delete op uw toetsenbord.
○ Klik op Verwijderen in de bovenhoek van het venster Queryfilters.
○ Als u alle filters wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen boven in het deelvenster Queryfilters.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.23.2.3.2 Waarden in een zoeklijst selecteren
Als u items selecteert in een zoeklijst in een query kunnen deze in de lijst worden weergegeven als een lijst met
één kolom of meerdere kolommen of als een hiërarchie, afhankelijk van het object.
In een lijst met meerdere kolommen bieden extra kolommen waarden die verwant zijn aan de hoofdwaarde. In een
hiërarchische lijst worden waarden in een hiërarchische relatie weergegeven.
Als u een document vernieuwt met aanwijzingen, worden zoeklijsten voor de aanwijzingen weergegeven in een
platte lijst zonder meerdere kolommen.
1. Selecteer in een zoeklijst items die u wilt weergeven.
○ Als de zoeklijst niet wordt weergegeven wanneer een dialoogvenster wordt geopend, vernieuwt u de lijst
of doorzoekt u de lijst om de waarden op te halen. In sommige zoeklijsten moet u eerst een zoekactie
uitvoeren voordat de waarden worden weergegeven, omdat de lijst te groot is om in zijn geheel te worden
geladen.
○ Als de zoeklijst in bereiken is verdeeld, gebruikt u het besturingselement boven aan de lijst om door de
bereiken te navigeren. Sommige grote zoeklijsten zijn in bereiken verdeeld om de hoeveelheid gegevens
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
167
die uit de database wordt opgehaald, te beperken. Wanneer u een bereik selecteert, geeft de lijst de
waarden uit dat bereik weer.
○ Als de zoeklijst afhankelijk is van andere zoeklijsten, geeft u de afhankelijke waarden op in het
aanwijzingsvenster dat wordt weergegeven. Een zoeklijst kan afhankelijk zijn van andere zoeklijsten,
bijvoorbeeld wanneer de lijst deel uitmaakt van een hiërarchische zoeklijst. Als de zoeklijst bijvoorbeeld
steden bevat en het object Stad maakt deel uit van de hiërarchie Land > Regio > Stad, moet u eerst
waarden voor land en regio opgeven om de lijst met steden te filteren.
Opmerking
Afhankelijke zoeklijsten worden alleen in query's weergegeven. Ze worden niet weergegeven wanneer u
in een zoeklijst in een rapport selecteert.
Wanneer u de zoeklijst voor het eerst weergeeft, ziet u het dialoogvenster Aanwijzingen, dat u gebruikt om
de afhankelijke waarden op te geven. Zodra u de afhankelijke waarden hebt opgegeven, kunt u de
waarden in de gefilterde lijst selecteren.
○ Als u de waardesleutels in OLAP- of BEx-query's wilt weergeven, klikt u op Sleutelwaarden weergeven/
verbergen.
Sleutelwaarden worden niet aangegeven in de lijst met Geselecteerde waarden, alleen in de lijst met
beschikbare waarden. Sommige zoeklijsten bevatten sleutelwaarden. Dit zijn unieke waarden die worden
gebruikt om waarden met dezelfde weergavewaarde te identificeren. Als de zoeklijst meerdere kolommen
bevat, wordt alleen de sleutel van de filterkolom weergegeven.
○ Als u waarden in de lijst wilt zoeken, typt u de zoektekst in het vak onder de lijst en selecteert u een van de
volgende opties in de vervolgkeuzelijst Zoeken.
Tabel 76:
Optie
Beschrijving
Identieke hoofdletters/kleine
letters
Bij het zoeken wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Deze optie is niet beschikbaar wanneer de optie Zoeken in sleutels of Zoeken in
database is geselecteerd.
Zoeken in sleutels
De zoekactie gebruikt unieke waardensleutels in plaats van weergavewaarden.
Deze optie is alleen beschikbaar in zoeklijsten die sleutelwaarden ondersteunen.
168
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Optie
Beschrijving
Zoeken in database
De zoekopdracht omvat alle waarden die in de database zijn opgeslagen en is dus
niet beperkt tot de waarden die in de lijst zijn geladen. Dit verbetert de nauwkeu­
righeid van zoekopdrachten, maar gaat wel ten koste van de zoeksnelheid.
Deze optie is alleen beschikbaar in zoeklijsten die zoekacties in databases onder­
steunen.
Het doorzoeken van databases verbeterd de nauwkeurigheid van de zoekop­
dracht, maar dit gaat ten koste van de prestaties. Dit is nuttig wanneer niet alle
waarden in de zoeklijst zijn opgehaald. Dit kan zich voordoen wanneer het totaal­
aantal waarden in de lijst de query-eigenschap Max. opgehaalde rijen overschrijdt.
Zoeken in databases is vooral handig bij hiërarchische zoeklijsten, omdat waar­
den alleen in de database worden geladen wanneer de bovenliggende waarde in
de hiërarchie wordt uitgevouwen. In een geografische hiërarchie bijvoorbeeld
worden de onderliggende waarden van de waarde Californië (steden in Californië)
niet uit de database geladen tot de waarde wordt uitgevouwen. Als deze optie is
geselecteerd, neemt de zoekactie deze items ook op, zelfs wanneer de waarde
Californië niet is uitgevouwen.
De zoekactie omvat alle bereiken als de zoeklijst in bereiken is onderverdeeld.
In zoekpatronen staat het jokerteken * voor een willekeurige tekenreeks en het jokerteken ? voor één
teken. De waarde Maart kan bijvoorbeeld worden geretourneerd door de zoekpatronen 'M*' of 'Maa?t'. Als
u de tekens '*' en '?' wilt opnemen en niet als jokerteken wilt gebruiken, moeten deze tekens
voorafgegaan worden door een '\' in het zoekpatroon.
○ Typ waarden rechtstreeks in de lijst als de lijst directe gegevensinvoer ondersteunt of selecteer waarden
in de lijst.
2. Klik op OK of Query uitvoeren.
Verwante informatie
Max. opgehaalde rijen, query-eigenschap [pagina 84]
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
2.23.2.3.3 Een query filteren op basis van geretourneerde
waarden van een andere query
U kunt een query filteren op basis van de waarden die door een andere query zijn geretourneerd.
Als u bijvoorbeeld resultaten wilt voor alle landen in Query 1 die betrekking hebben op een land in Query 2, kunt u
het object [Query 1][Land] filteren op de waarden in het object [Query 2][Land].
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
169
De gefilterde query moet zich in een universe bevinden op basis van een relationele gegevensbron (RDBMS). De
query die de filterwaarden voortbrengt (filterquery), kan gebaseerd worden op een relationele, lokale of OLAPgegevensbron.
Wanneer u een query op een query maakt, wordt de filterquery niet weergegeven in de lijst met query's die als
filterquery's gebruikt kunnen worden tot deze is uitgevoerd of opgeslagen.
De queryfilter kan filteren op alle of elk van de waarden die door de filterquery geretourneerd worden. De
ondersteunde combinaties van operator en filtermodus worden in onderstaande tabel weergegeven. Als u geen
operator uit de tabel kiest, is het menu Resultaat van een andere query niet beschikbaar.
Operator
Filtermodus
Gelijk aan
Willekeurig
Beschrijving
Dit zorgt ervoor dat de gefilterde query
alleen waarden bevat die gelijk zijn aan
de waarden die de filterquery
retourneert.
Niet gelijk aan
Alle
Dit zorgt ervoor dat de gefilterde query
alleen waarden bevat die niet gelijk zijn
aan de waarden die de filterquery
retourneert.
Groter dan
Willekeurig
Dit zorgt ervoor dat de gefilterde query
alleen waarden bevat die groter zijn dan
Groter dan of gelijk aan
of gelijk zijn aan of groter zijn dan de
waarden in de filterquery.
Met andere worden, zorg ervoor dat de
waarden in de gefilterde query groter
zijn dan of gelijk zijn aan of groter zijn
dan de minimumwaarde die filterquery
retourneert.
Groter dan
Alle
Dit zorgt ervoor dat de gefilterde query
waarden bevat die groter zijn dan alle
Groter dan of gelijk aan
waarden in de filterquery.
Met andere woorden, zorg ervoor dat de
waarden in de gefilterde query groter
zijn dan of gelijk zijn aan of groter zijn
dan de maximumwaarde die de
filterquery retourneert.
Kleiner dan
Willekeurig
Kleiner dan of gelijk aan
Dit zorgt ervoor dat de gefilterde query
alleen waarden bevat die kleiner zijn dan
of gelijk zijn aan of kleiner zijn dan de
waarden in de filterquery.
Met andere woorden, zorg ervoor dat de
waarden in de gefilterde query kleiner
zijn dan of gelijk zijn aan of kleiner zijn
170
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Operator
Filtermodus
Beschrijving
dan de maximumwaarde die de
filterquery retourneert.
Kleiner dan
Alle
Dit zorgt ervoor dat de gefilterde query
alleen waarden bevat die kleiner zijn dan
Kleiner dan of gelijk aan
of gelijk zijn aan of kleiner zijn dan de
waarden in de filterquery.
Met andere woorden, zorg ervoor dat de
waarden in de gefilterde query kleiner
zijn dan of gelijk zijn aan of kleiner zijn
dan de minimumwaarde die de
filterquery retourneert.
In lijst
Willekeurig
Dit zorgt ervoor dat de gefilterde query
alleen waarden bevat die gelijk zijn aan
de waarden in de lijst die de filterquery
retourneert.
Niet in lijst
Willekeurig
Dit zorgt ervoor dat de gefilterde query
alleen waarden bevat die gelijk zijn aan
geen enkele waarde in de lijst die de
filterquery retourneert.
2.23.2.4 Queryfilters combineren
U kunt gegevens ophalen die aan verschillende criteria voldoen door filters in één query te combineren.
Doorgaans moeten voor zakelijke vragen gegevens worden opgehaald die aan meerdere criteria voldoen. Als u
bijvoorbeeld gegevens over klantenservice analyseert, wilt u zich waarschijnlijk concentreren op klanten
gedurende een bepaalde periode en ook voor een bepaalde regio, en waarschijnlijk ook voor een
klantenservicecontract van een bepaald niveau.
Voorbeeld
de verkoopomzet voor dit jaar analyseren voor winkels met een groter vloeroppervlak dan 4000 m2 en
omzetcijfers die gelijk zijn aan of minder zijn dan €150.000.000
In dit voorbeeld bent u de bedrijfsleider van een winkelketen. U wilt informatie analyseren over de grote winkels
in uw keten die de beoogde omzetdoelen niet halen.
Dit doet u als volgt:
1. Voeg een vooraf gedefinieerd filter aan de dimensie [Jaar] toe om op te geven dat u alleen waarden voor dit
jaar wilt ophalen.
2. Vervolgens maakt u een tweede filter voor de dimensie [Oppervlak verkoopvloer] om op te geven dat u
alleen gegevens wilt ophalen voor winkels met een vloeroppervlak van meer dan 4000 m2.
3. Hierna maakt u een derde filter voor de waarde [Verkoopomzet] om op te geven dat u alleen gegevens wilt
ophalen voor winkels met omzetcijfers die gelijk zijn aan of lager zijn dan €150.000.000.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
171
4. Tot besluit combineert u deze drie filters met de operator En:
Tabel 77:
Vorig jaar
En
Oppervlak verkoopvloer groter dan of gelijk aan 4000
Verkoopcijfers lager dan 1.500.000.
Als u de query uitvoert, worden alleen de gegevens voor winkels die aan alle drie de criteria voldoen
geretourneerd naar het rapport.
Verwante informatie
Queryfilters combineren [pagina 172]
Geneste queryfilters [pagina 173]
2.23.2.4.1 Queryfilters combineren
U kunt queryfilters combineren in het venster Queryfilters.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Maak de filters en voeg deze toe aan het deelvenster Queryfilters.
Filters worden standaard gecombineerd met de operator EN.
3. Klik op de operator of klik op de pijl naast het selectievakje voor de operator en selecteer de andere operator
om te schakelen tussen EN en OF.
Opmerking
De operator OF wordt niet ondersteund in sommige OLAP-gegevensbronnen zoals BEx-query's, en OLAP
UNX-universes op Microsoft Analysis Services (MSAS) en Oracle Essbase.
Verwante informatie
Queryfilters combineren [pagina 171]
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
172
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.23.2.4.2 Geneste queryfilters
Wanneer u queryfilters nest, kunt u complexere filtervoorwaarden definiëren dan wanneer u meerdere filters op
hetzelfde niveau combineert.
Wanneer u filters nest, bepaalt u de volgorde waarin ze worden geëvalueerd. U kunt bijvoorbeeld de gegevens
retourneren van twee queryfilters in een Of-relatie (waarbij de ene of de andere filtervoorwaarde waar is) en deze
gegevens vervolgens verder beperken door nog een filter erop toe te passen. In dit geval worden de twee filters in
een OF-relatie genest en vervolgens vergeleken met het andere filter in een EN-relatie.
Voorbeeld
Geef alle verkopen in Japan weer uit het vierde kwartaal of waarvan de omzet hoger is dan 1.000.000.
U kunt de gewenste gegevens verkrijgen met het volgende geneste queryfilter:
Tabel 78:
En
Land Gelijk aan Japan
Of
Kwartaal Gelijk aan K4
Omzet Groter dan 1000000
Deze combinatie van queryfilters retourneert eerst de gegevens van verkopen die in K4 zijn gerealiseerd of
waarvan de omzet hoger was dan 1.000.000. Vervolgens worden deze gegevens verder gespecificeerd door
alleen de verkoopgegevens uit Japan weer te geven.
Verwante informatie
Queryfilters nesten [pagina 173]
Queryfilters combineren [pagina 171]
2.23.2.4.2.1 Queryfilters nesten
U kunt geneste queryfilters maken in het Queryvenster.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Sleep een rapportobject naar een bestaand queryfilter.
Het queryfilter voor het rapportobject wordt weergegeven in een geneste EN-relatie met het bestaande
queryfilter.
3. Definieer het nieuwe queryfilter.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
173
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
Geneste queryfilters [pagina 173]
Queryfilters combineren [pagina 171]
2.23.3 Zo filteren niveaus hiërarchische query's
Als u een niveau als queryfilter gebruikt, worden de opgegeven leden uit het niveau verwijderd en worden alle
bijbehorende onderliggende leden uit de hiërarchie verwijderd.
Het filter is ook van invloed op de aggregatie van meetwaarden.
Voorbeeld
Filteren op een niveau
U hebt de volgende gegevens waarop het niveaufilter [Land] niet gelijk aan Duitsland is toegepast.
U kunt het filter toepassen door het niveau [Land] naar het venster Queryfilters in het queryvenster te slepen de
operator Niet gelijk aan en "Duitsland" te selecteren in de zoeklijst van het niveau.
Tabel 79:
Klantgeografie
Verkoopaantal via internet
Alle klanten
29.358.677,22 USD
Frankrijk
2.644.017,71 USD
Hauts de Seine
263.416,19 USD
Seine (Parijs)
539.725,80 USD
Duitsland
2.894.312,34 USD
Brandenburg
119.871,08 USD
Hessen
794.876,08 USD
Na filtering worden de gegevens als volgt weergegeven:
Tabel 80:
Klantgeografie
Verkoopaantal via internet
Alle klanten
$26,464,364.88
Frankrijk
2.644.017,71 USD
Hauts de Seine
263.416,19 USD
Seine (Parijs)
539.725,80 USD
Wanneer het filter is toegepast, worden Duitsland en alle onderliggende subleden gefilterd vanuit de hiërarchie.
De waarde [Bedrag van internetverkopen] voor Alle klanten wordt ook verlaagd omdat de waarde
Duitsland niet langer deel uitmaakt van de aggregatie.
174
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.23.4 Zo filteren meetwaarden hiërarchische query's
Een filter in een meetwaarde is van toepassing op alle niveaus in een hiërarchie en heeft geen invloed op de
aggregatie van meetwaarden in het gefilterde resultaat.
Voorbeeld
Filteren in een meetwaarde
U hebt de volgende gegevens waarop u het filter [Bedrag van internetverkopen] groter dan
500,000 toepast.
Tabel 81:
Klantgeografie
Verkoopaantal via internet
Alle klanten
29.358.677,22 USD
Frankrijk
2.644.017,71 USD
Hauts de Seine
263.416,19 USD
Seine (Parijs)
539.725,80 USD
Duitsland
$2,894,312.34
Brandenburg
119.871,08 USD
Hessen
794.876,08 USD
De gefilterde gegevens worden als volgt weergegeven:
Tabel 82:
Klantgeografie
Verkoopaantal via internet
Alle klanten
29.358.677,22 USD
Frankrijk
2.644.017,71 USD
Seine (Parijs)
Duitsland
539.725,80 USD
$2,894,312.34
Hessen
794.876,08 USD
Het filter is toegepast op alle leden, ongeacht hun niveau in de hiërarchie, en de geaggregeerde meetwaarden
worden niet beïnvloed door de verwijdering van de gefilterde leden. Het bedrag voor Alle klanten blijft
bijvoorbeeld $29,358,677.22.
2.24 Gegevens filteren met queryaanwijzingen
Een queryaanwijzing is een dynamisch filter in een document waarmee elke keer wanneer een gebruiker de
gegevens in het document opent of vernieuwt, een vraag wordt weergegeven.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
175
De gebruikers kunnen op aanwijzingen reageren door informatie te typen of door de gewenste waarden te
selecteren wanneer ze de gegevens vernieuwen. De query haalt vervolgens alleen de waarden uit de database op
die zijn opgegeven in het dialoogvenster Aanwijzingen.
Aanwijzingen zorgen ervoor dat meerdere gebruikers die met hetzelfde document werken een andere
deelverzameling van de databasegegevens kunnen weergeven in dezelfde rapporttabellen en -diagrammen.
Bovendien worden gegevens bij het gebruik van aanwijzingen sneller uit de database opgehaald.
Een aanwijzing bevat de volgende elementen:
● Een gefilterd object
● een operator
● een bericht
Als u gebruikers bijvoorbeeld wilt vragen om een bepaald jaar te selecteren, definieert u een aanwijzing voor de
dimensie [Jaar]:
Jaar gelijk aan ("Welk jaar?")
In deze aanwijzing is het gefilterde object [Jaar], de operator Gelijk aan en het bericht van de aanwijzing "Welk
jaar?".
U kunt aanwijzingen definiëren voor dimensies, meetwaarden, attributen, hiërarchieën en niveaus. U kunt de
dimensie [Jaar] bijvoorbeeld filteren om waarden voor een specifiek jaar op te vragen, de meetwaarde
[Verkoopomzet] filteren om de waarden voor een omzetbereik op te vragen en de hiërarchie [Geografie] filteren
om de leden van de hiërarchie op te vragen.
Opmerking
● Voor aanwijzingen van het type universe-parameter kunnen standaardwaarden zijn ingesteld via een
formule-expressie in het hulpprogramma voor informatieontwerp. Web Intelligence geeft ze als gewone
standaardwaarden weer.
● In Web Intelligence Rich Client of de Web Intelligence Applet-interface kunt u voor OLAP .unx-universes
alleen een constante invoeren wanneer u op meetwaarden filtert.
● In Web Intelligence Rich Client of de Web Intelligence Applet-interface kunt u geen meetwaarden of
detailobjecten toevoegen aan het filtervenster voor BEx-query's.
U kunt in dezelfde query meerdere aanwijzingen maken, gekoppeld met de operators EN of OF. U kunt ook
aanwijzingen nesten. De aanwijzingen worden weergegeven wanneer de gebruiker een query uitvoert.
Opmerking
Op BEx-query's en OLAP UNX-universes kunt u alleen de operator EN gebruiken.
Aanwijzingen worden in het script dat door de query gegenereerd is weergegeven als de waarden die worden
opgegeven als reactie op de aanwijzing of als speciale aanwijzingssyntaxis. Een aanwijzing voor [Land] kan
bijvoorbeeld in de gegenereerde SQL worden weergegeven als:
Resort_Country.country = @prompt('Enter Country:','A', 'Resort\Country',
Mono,Free,Persistent,,User:0)
of als
Resort_country.country In ('UK')
176
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Aanwijzingen kunnen optioneel zijn. Het opgegeven van waarden voor optionele aanwijzingen is niet verplicht. Als
u geen waarde opgeeft, wordt de aanwijzing genegeerd.
Verwante informatie
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
2.24.1 Samengevoegde aanwijzingen
Wanneer een document meerdere gegevensbronnen bevat, worden aanwijzingen die objecten met hetzelfde
gegevenstype, operators van hetzelfde type en dezelfde aanwijzingstekst bevatten, gecombineerd.
Als alle gegevensbronnen worden vernieuwd, verschijnt een enkel aanwijzingsbericht voor dergelijke
aanwijzingen.
De zoeklijst die door de samengevoegde aanwijzing wordt weergegeven, is de lijst die bij het object in de
aanwijzing hoort waarvoor de meeste beperkingen van weergave-eigenschappen gelden.
2.24.2 HANA-queryaanwijzingen in Web Intelligence
In Web Intelligence gedragen HANA-universes zich zoals elke andere relationele UNX-universe; variabelen en
invoerparameters in SAP HANA-gegevensmodellen worden gekoppeld aan de bijbehorende tabellen in de
gegevensverzameling.
Als er variabelen en invoerparameters zijn, zullen bij het uitvoeren van een query in het Queryvenster aanwijzingen
verschijnen dat u waarden moet invoeren voor de variabelen en parameters, en ook wanneer het document wordt
vernieuwd. De beschikbare waarden in de aanwijzingen zijn rechtstreeks afkomstig uit een HANA-bron.
Zie voor meer informatie over HANA-universes en -queryaanwijzingen op het universeniveau de
Gebruikershandleiding Hulpprogramma voor informatieontwerp.
Opmerking
Als u aanwijzingen toevoegt in het queryvenster kunnen er dubbele aanwijzingen ontstaan. Wij bevelen aan dat
u de query uitvoert vóór u eventuele queryaanwijzingen definieert, zodat u weet welke aanwijzingen al bestaan.
2.24.3 Hiërarchische aanwijzingen
Afhankelijk van de filteroperator in de aanwijzing, kunt u items op verschillende niveaus in de zoeklijst, of alleen op
het laagste niveau selecteren.
Voor de volgende objecten worden hun zoeklijsten hiërarchisch weergegeven in een aanwijzing:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
177
● Hiërarchieën
● Niveaus
● Dimensies die aan een hiërarchische zoeklijst zijn gekoppeld
Een hiërarchische zoeklijst wordt weergegeven in de vorm van een boomdiagram. U kunt in de boomdiagram
omhoog en omlaag navigeren daar de gewenste items.
2.24.4 Queryfilter en aanwijzingsoperators
U gebruikt operators om gefilterde objecten te vergelijken.
De functie van elke operator is afhankelijk van de context. Operators kunnen wiskundige bewerkingen uitvoeren,
tekenreeksen analyseren en een groot aantal vergelijkingen uitvoeren met Booleaanse resultaten.
2.24.4.1 Gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Gelijk aan om gegevens op te halen die gelijk zijn aan een bepaalde waarde.
Als u bijvoorbeeld gegevens op wilt halen voor alleen de VS, maakt u het filter "Land Gelijk aan VS".
2.24.4.2 Niet gelijk aan (operator)
Met de operator Niet gelijk aan kunt u gegevens ophalen die niet gelijk zijn aan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor alle landen bevalve de VS, maakt u het filter "Land Niet
gelijk aan VS".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-query's.
2.24.4.3 Operator Groter dan
Gebrui de operator Groter dan om gegevens op te halen die groter zijn dan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor klanten ouder dan 60, maakt u het filter "[Klantleeftijd]" Groter
dan 60".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-query's.
178
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.24.4.4 Groter dan of gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Groter dan of gelijk aan om gegevens op te halen die groter zijn dan of gelijk zijn aan
een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor omzet vanaf $ 1,5 miljoen, maakt u het filter "[Omzet] Groter
dan of gelijk aan 1500000".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-hiërarchieën.
2.24.4.5 Operator Kleiner dan
Met de operator Kleiner dan kunt u gegevens ophalen die lager zijn dan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor examenresultaten onder de 40, maakt u het filter
"[Examenresultaat]" Kleiner dan 40".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes en hiërarchieën in filters, of voor
hiërarchieën in BEx-query's.
2.24.4.6 Kleiner dan of gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Kleiner dan of gelijk aan om gegevens op te halen die kleiner zijn dan of gelijk zijn
aan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor klanten die 30 jaar of jonger zijn, maakt u het filter "[Leeftijd]
Kleiner dan of gelijk aan 30".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes en hiërarchieën in filters of voor hiërarchieën
in BEx-query's.
2.24.4.7 Tussen (operator)
Gebruik de operator Tussen om gegevens tussen twee grenswaarden op te halen, inclusief de twee
grenswaarden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
179
De eerste verklaarde waarde moet lager zijn dan de tweede waarde.
Als u gegevens wilt ophalen voor de weken vanaf week 25 tot en met 36 (inclusief week 25 en week 36), maakt u
het filter "[Week] Tussen 25 en 36".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes of voor BEx-hiërarchieën in filters.
2.24.4.8 Niet Tussen (operator)
Gebruik de operator Niet Tussen om gegevens op te halen die buiten het bereik van twee waarden liggen.
Als u bijvoorbeeld gegevens wilt ophalen voor alle weken van het jaar, behalve week 25 tot en met 36, maakt u het
filter "[Week] Niet Tussen 25 en 36".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes of voor BEx-hiërarchieën in filters.
2.24.4.9 In lijst (operator)
Met de operator In lijst kunt u gegevens ophalen die corresponderen met waarden in een lijst met waarden.
Als u bijvoorbeeld alleen gegevens voor de VS, het VK en Japan wilt ophalen, maakt u het filter [Land] in
lijst. Wanneer u waarden in het veld Typ een waarde invoert, moet u VS;VK;Japan invoeren.
Bij gebruik in een queryfilter met een hiërarchische zoeklijst (van een dimensie die gekoppeld is aan een
hiërarchische zoeklijst, of een hiërarchieobject) kunt u met In lijst meerdere leden van elk niveau in de
hiërarchie selecteren. Met een aanwijzing op de hiërarchie [Geografie] kunt u bijvoorbeeld met behulp van de
operator In lijst [Parijs] op het niveau Stad en [Canada] op het niveau Land in de aanwijzing selecteren.
Bij gebruik in een rapportfilter krijgt u met In lijst een platte zoeklijst.
2.24.4.10 Niet in lijst (operator)
Met de operator Niet in lijst kunt u gegevens ophalen die niet corresponderen met meerdere waarden.
Voor bijvoorbeeld het niet ophalen van gegevens voor de VS, Verenigd Koninkrijk en Japan, maakt u het filter
"[Land] Niet in lijst". In het veld Typ een waarde voert u VS;VK;Japan in.
Bij gebruik met een hiërarchische zoeklijst van een dimensie die gekoppeld is aan een hiërarchische zoeklijst, een
hiërarchieobject of een niveauobject, kunt met Niet in lijst meerdere leden van elk niveau in de hiërarchie
selecteren. Met een aanwijzing op de hiërarchie [Geografie] kunt u bijvoorbeeld met behulp van de operator Niet
in lijst [Parijs] op het niveau Stad en [Canada] op het niveau Land in de aanwijzing selecteren.
180
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Opmerking
Deze operator kan alleen in bepaalde typen hiërarchieën worden gebruikt, bijvoorbeeld in hiërarchieën die op
niveaus zijn gebaseerd.
2.24.4.11 Vergelijkbaar patroon ( operator)
Gebruik de operator Vergelijkbaar patroon om gegevens op te halen die een bepaalde tekensreeks of een
deel van een tekenreeks bevatten.
Als u klanten wilt ophalen waarvan de geboortedatum 1972 is, maakt u het filter [Geboortedatum]
Vergelijkbaar patroon "72".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor BEx-hiërarchieën.
2.24.4.12 Verschilt van patroon (operator)
Gebruik de operator Verschilt van patroon om gegevens op te halen die niet een bepaalde tekenreeks
bevatten.
Als u bijvoorbeeld klanten wilt ophalen waarvan de geboortedatum niet 1972 is, maakt u het filter
[Geboortedatum] Verschilt van patroon '72'.
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor bovenliggende hiërarchieën van BEx of OLAP UNX-universes.
2.24.4.13 Beide (operator)
Gebruik de operator Beide om gegevens op te halen die overeenkomen met twee waarden.
Als u klanten wilt ophalen die zowel een vast als een mobiel telefoonnummer hebben, maakt u het filter [Type
account] Beide 'Vast' en 'Mobiel'.
Opmerking
Deze operator wordt niet ondersteund voor filters die gebaseerd zijn op hiërarchie-objecten, of in universes die
gebaseerd zijn op OLAP-gegevensbronnen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
181
2.24.4.14 Behalve (operator)
Gebruik de operator Behalve om gegevens op te halen die overeenkomen met één waarde maar een andere
waarde uitsluiten.
Als u bijvoorbeeld klanten wilt ophalen die zowel een vast als een mobiel telefoonnummer hebben, maakt u het
filter [Type account] 'Vast' Behalve 'Mobiel'.
De operator Behalve is beperkender dan Verschillend van of Niet In Lijst. In een rapport waarmee
klanten worden opgehaald met het filter [Regels] Verschillend van 'Accessoires' worden alle
verkooprecords uitgesloten waarvoor het verkochte item onderdeel vormt van de regel 'Accessoires'. Indien
dezelde klant items van 'Accessoires' en 'niet-Accessoires' heeft gekocht, is de klant wel opgenomen in
het rapport, maar worden alleen de 'niet-Accessoires'-verkopen weergegeven.
Als het filter [Regels] Behalve 'Accessories' is, worden alleen klanten die geen accessoires hebben
gekocht opgenomen in het rapport.
Opmerking
Deze operator wordt niet ondersteund in universes die gebaseerd zijn op OLAP-gegevensbronnen.
Verwante informatie
Niet in lijst (operator) [pagina 161]
2.24.4.15 Beperkingen voor filteroperators
In de volgende tabel worden de beperkingen voor aanwijzings- en filteroperators vermeld op basis van het
gefilterde object- en querytype.
Tabel 83:
Object
Hiërarchie gebaseerd op niveaus
Beschikbare filters
Gelijk aan
Niet gelijk aan
In lijst
Niet in lijst
Vergelijkbaar patroon
Niet-vergelijkbaar patroon
182
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Object
Beschikbare filters
Hiërarchie tussen bovenliggende en onder­
liggende elementen
Gelijk aan
In lijst
Vergelijkbaar patroon
Hiërarchie in BEx-query's
Gelijk aan
In lijst
2.24.5 Een aanwijzing maken
U maakt een queryaanwijzing in het queryvenster.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Sleep het object dat u wilt filteren met een aanwijzing en zet het in het venster Queryfilters.
Het queryfilter verschijnt als overzicht in het deelvenster Queryfilters. Het overzicht toont het gefilterde
object, de operator en het type filter dat op het object is toegepast. Het filter is standaard een constante.
3. Selecteer een filteroperator in de lijst.
Opmerking
De lijst met beschikbare operators is afhankelijk van het type gefilterd object.
4. Klik op de pijl naast het queryfilteroverzicht en selecteer Aanwijzing in het menu om een object te filteren aan
de hand van een aanwijzing.
Opmerking
Als het document meerdere gegevensbronnen bevat en er al een aanwijzing bestaat met objecten van
hetzelfde gegevenstype, operators van hetzelfde operatortype en dezelfde aanwijzingstekst als de nieuwe
aanwijzing, wordt er een waarschuwing weergegeven waarin wordt gemeld dat de twee aanwijzingen
samengevoegd worden. Dit betekent dat als alle gegevensbronnen worden vernieuwd, een enkel
aanwijzingsbericht voor de twee aanwijzingen verschijnt.
Het dialoogvenster Aanwijzingen wordt geopend.
5. Selecteer Aanwijzing met zoeklijst zodat gebruikers een selectie kunnen maken in een keuzelijst bij het
beantwoorden van de aanwijzing.
Opmerking
○ Deze optie is standaard geselecteerd als het gefilterde object een gekoppelde zoeklijst in de universe
heeft.
○ De optie is standaard geselecteerd en de selectie kan niet worden opgeheven als het gefilterde object
een hiërarchie is.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
183
○ Selecteer deze optie niet als het gefilterde object een datum is en u wilt dat gebruikers een datum
kunnen selecteren in een pop-upkalender.
Als u de aanwijzingsoptie Aanwijzing met zoeklijst is uitschakelt, voert u de aanwijzingstekst (bijvoorbeeld
Voer een stad in) in het vak Aanwijzingstekst in.
6. Voer in het dialoogvenster Parametereigenschappen een van de volgende handelingen uit:
○ Selecteer Alleen uit lijst selecteren om de gebruikerskeuze te beperken tot selecteerbare waarden in de
lijst.
Opmerking
○ De optie is standaard geselecteerd als het gefilterde object een gekoppelde zoeklijst in de universe
heeft. De selectie kan niet worden opgeheven als het gefilterde object een hiërarchie is.
○ Selecteer deze optie niet als het gefilterde object een datum is en u wilt dat gebruikers een datum
kunnen selecteren in een pop-upkalender.
○ Selecteer Laatste waarden geselecteerd houden om ervoor te zorgen dat de aanwijzing standaard de
waarden selecteert die de gebruiker heeft geselecteerd toen hij/zij de aanwijzing de vorige keer heeft
beantwoord.
De optie is standaard geselecteerd als het gefilterde object een gekoppelde zoeklijst in de universe heeft.
De selectie kan niet worden opgeheven als het gefilterde object een hiërarchie is.
○ Klik op Standaardwaarden instellen als u wilt dat de aanwijzing de waarden standaard selecteert bij
weergave en typ een waarde in het vak Typ een waarde of klik op ... en selecteer de standaardwaarden in
het dialoogvenster Zoeklijst.
Opmerking
Deze knop is uitgeschakeld als het gefilterde object geen gekoppelde keuzelijst heeft.
○ Selecteer Optionele aanwijzing om de aanwijzing optioneel te maken. Als de gebruiker geen waarde voor
een optionele aanwijzing opgeeft, wordt de aanwijzing genegeerd. Klik op het pictogram naast het
tekstvak en gebruik het dialoogvenster dat wordt weergegeven om de aanwijzingseigenschappen in te
stellen.
De aanwijzing verschijnt steeds zodra het document wordt vernieuwd.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
Kiezen hoe aanwijzingen worden weergegeven [pagina 185]
Samengevoegde aanwijzingen [pagina 177]
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
184
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
2.24.6 Een bestaande aanwijzing selecteren
U kunt uit al bestaande aanwijzingen kiezen om een query toe te voegen. Alleen al bestaande aanwijzingen die
compatibel zijn met het object dat u filtert, worden weergegeven.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Sleep het object waarop u een aanwijzing wilt toepassen, en zet het op het venster Queryfilters.
Het queryfilter verschijnt als overzicht in het deelvenster Queryfilters.
3. Klik op de pijl naast het queryfilter en selecteer Aanwijzing in het menu.
4. Klik op Uit universe, selecteer een bestaande aanwijzing en klik op OK.
In de lijst worden alleen de universe-aanwijzingen weergegeven die compatibel zijn met het object dat u filtert.
Het gefilterde object en de universe-aanwijzing moeten bijvoorbeeld hetzelfde gegevenstype hebben.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.24.7 Een aanwijzing verwijderen
U kunt queryaanwijzingen verwijderen in het queryvenster.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Selecteer de aanwijzing in het venster Queryfilters en klik op het pictogram Verwijderen.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.24.8 Kiezen hoe aanwijzingen worden weergegeven
De wijze waarop aanwijzingen worden weergegeven in het dialoogvenster Aanwijzingen kunt u aanpassen.
In het dialoogvenster Aanwijzingen selecteren de gebruikers waarden door een waarde in het tekstvak Typ een
waarde in te voeren, indien dit beschikbaar is, en deze waarde toe te voegen aan de lijst met geselecteerde
waarden, of door waarden te selecteren uit een zoeklijst die door de queryaanwijzing wordt gedefinieerd.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
185
Tabel 84: Beschikbare opties in het dialoogvenster Parametereigenschappen
Aanwijzingsweergave
Gebruik
Doet u het volgende...
Een zoeklijst die is gekoppeld aan de ge­
filterde dimensies, waarden of details.
Als u alle waarden van het object wilt be­
kijken en een keuze wilt maken uit deze
waarden.
laat u de standaard geselecteerde optie
ongewijzigd: Aanwijzing met zoeklijst
De waarden die de vorige keer voor de
aanwijzing zijn gebruikt (gebruikers kun­
nen verschillende waarden selecteren),
Als u vaak dezelfde waarden selecteert
bij het vernieuwen van het document,
maar u ook een andere waarde wilt kun­
nen selecteren, bijvoorbeeld de huidige
maand
selecteert u de optie: Laatste waarden
geselecteerd houden
de waarden die u als standaard opgeeft
(gebruikers kunnen verschillende waar­
den selecteren),
selecteert u de optie:
Als u vrijwel altijd dezelfde waarden se­
lecteert bij het vernieuwen van het docu­ Standaardwaarde(n) instellen
ment, maar u ook een andere waarde
wilt kunnen selecteren, bijvoorbeeld het
huidige jaartal
Een zoeklijst waaruit gebruikers waarden voorkomen dat gebruikers een waarde
kunnen kiezen,
typen die mogelijk niet in de database
voorkomt of die u niet zichtbaar voor
hen wilt laten zijn
selecteert u de optie: Alleen uit de lijst
selecteren
Selecteer Optionele aanwijzing om de aanwijzing optioneel te maken. U bent niet verplicht een waarde voor de
aanwijzing op te geven, in dit geval wordt de waarde genegeerd.
Opmerking
Als de aanwijzing voor een datum is, zien de gebruikers de pop-upkalender en een zoeklijst. Als u wilt dat
gebruikers de pop-upkalender zien om de datums te selecteren, moet u Aanwijzing met zoeklijst uitschakelen
Verwante informatie
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
2.24.9 Aanwijzingen combineren
Door meerdere aanwijzingen in één query te combineren kunt u de gegevens filteren die naar het document
geretourneerd worden, zodat iedereen die het rapport bekijkt alleen de informatie ziet die relevant is voor zijn of
haar zakelijke behoefte.
U kunt bijvoorbeeld de volgende drie aanwijzingen combineren voor een document Klantaccounts:
● Welke klant?
● Welk account?
● Welke kalenderperiode: van? tot?
kan elke accountmanager die het document bekijkt rapportwaarden voor een bepaalde klantaccount gedurende
een bepaalde periode weergeven.
186
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
U kunt aanwijzingen op dezelfde manier combineren als waarop u queryfilters combineert.
2.24.9.1 Aanwijzingen met queryfilters combineren
Door aanwijzingen en filters in één query te combineren kunt u met filters beslissen wat de waarden voor enkele
van de geselecteerde objecten zijn en kunnen gebruikers met aanwijzingen beslissen wat de waarden van andere
geselecteerde objecten zijn.
Als u bijvoorbeeld de volgende filters en aanwijzingen combineert voor een document van de afdeling
Personeelszaken:
● [Jaar] Gelijk aan Dit jaar
● [Functie] Niet gelijk aan Directeur
● Welke medewerker?
Gebruikers die het document bekijken kunnen kiezen voor welke medewerker ze informatie willen zien. Ze kunnen
echter alleen gegevens voor het huidige jaar bekijken en ook geen gegevens voor directieleden.
2.24.10 De volgorde van aanwijzingen wijzigen
U kunt de volgorde van queryaanwijzingen wijzigen in het queryvenster.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Klik op het pictogram Query-eigenschappen op de werkbalk van het queryvenster.
3. Selecteer in het dialoogvenster Aanwijzingsvolgorde de aanwijzing die u in de aanwijzingsvolgorde omhoog of
omlaag wilt verplaatsen en druk vervolgens op de pijl omhoog of omlaag naast het venster.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
2.25 Gegevens filteren met behulp van subquery's
Een subquery is een flexibel queryfilter waarmee u waarden kunt beperken op meer geavanceerde manieren dan
met een normaal queryfilter.
Subquery's zijn krachtiger dan normale queryfilters om de volgende redenen:
● U kunt de waarden van het object waarvan de waarden worden gebruikt om de query te beperken vergelijken
met waarden van andere objecten.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
187
● U kunt de waarden die door een subquery worden geretourneerd beperken met een WHERE-component.
● Hiermee kunt u complexe vragen stellen die moeilijk of onmogelijk te formuleren zijn met eenvoudige
queryfilters. Bijvoorbeeld: u wilt een lijst weergeven met klanten met de bijbehorende omzet, waarbij de klant
een dienst heeft gekocht die al eerder is gereserveerd (door een willekeurige klant) in K1 van 2003.
Subquery's werken door de SQL te wijzigen die gegenereerd is om de querygegevens op te halen. De SQL bevat
een subquery waarmee de gegevens worden beperkt die door een externe query worden geretourneerd. SQL is de
querytaal die wordt ondersteund door alle relationele databases (RDBMS), hoewel elke database een eigen
syntaxis heeft. Raadpleeg boeken over SQL voor meer informatie over SQL-subquery's.
Opmerking
Subquery's worden niet in alle databases ondersteund. Als deze niet worden ondersteund, wordt de optie om
subquery's te maken niet weergegeven in het queryvenster.
Opmerking
U kunt subquery's maken met dimensies, attributen en meetwaarden. U kunt geen subquery's maken met
hiërarchische objecten.
Verwante informatie
Een subquery maken [pagina 188]
Subqueryparameters [pagina 190]
2.25.1 Een subquery maken
U kunt subquery's maken in het queryvenster.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Voeg de objecten die u in de query wilt weergeven toe aan het deelvenster Resultaatobjecten.
3. Selecteer het object in het deelvenster Resultaatobjecten dat u met een subquery wilt filteren en klik op het
pictogram Subquery toevoegen boven aan het deelvenster Queryfilters.
Het overzicht van de subquery wordt weergegeven in het deelvenster Queryfilters. Standaard wordt het object
dat u hebt geselecteerd, weergegeven als het Filter-object en het Filteren naar-object.
4. Als u een WHERE-voorwaarde aan de subquery wilt toevoegen, sleept u een rapportobject naar het gedeelte
van de subquery onder de afbeelding Zet hier een object neer.
U kunt een bestaande subquery of een standaardqueryfilter als WHERE-voorwaarde gebruiken in een
subquery. Sleep het bestaande filter of de bestaande subquery naar het gedeelte van de subquery onder de
vakken Zet hier een object neer. Als u het bestaande filter naar de WHERE-voorwaarde wilt kopiëren in plaats
van het filter te verplaatsen, houdt u de Ctrl -toets ingedrukt tijdens het slepen en neerzetten. In dat geval
blijft het bestaande filter op de oorspronkelijke positie staan en wordt dit filter onderdeel van de WHEREvoorwaarde van de subquery.
188
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
5. Selecteer de operator en de waarden die worden gebruikt om het object in de WHERE-voorwaarde te filteren.
6. Klik op Subquery om nog een subquery aan het queryfilter toe te voegen.
Naast het koppelen van subquery's in AND- of OR-relaties, kunt u de subquery's nesten (subquery's binnen
subquery's maken) door een bestaande subquery naar het gedeelte onder de vakken Zet hier een object neer
te slepen. In dit geval wordt de binnenste subquery onderdeel van de WHERE-voorwaarde van de buitenste
subquery. Als u de subquery naar de WHERE-voorwaarde wilt kopiëren in plaats van de subquery te
verplaatsen, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt tijdens het slepen en neerzetten. In dat geval blijft de tweede
subquery op hetzelfde niveau als de eerste subquery en wordt de tweede subquery onderdeel van de WHEREclausule van de eerste subquery.
Standaard is de koppeling tussen de twee subquery's een AND-relatie. Klik op de AND-operator om te
schakelen tussen AND en OR.
7. U kunt een subquery nesten (een subquery binnen een subquery maken) door een bestaande subquery te
verslepen naar het gedeelte onder de afbeelding Zet hier een object neer.
Als u de subquery naar de WHERE-voorwaarde wilt kopiëren in plaats van de subquery te verplaatsen, houdt u
de Ctrl -toets ingedrukt tijdens het slepen en neerzetten. In dat geval blijft de tweede subquery op hetzelfde
niveau als de eerste subquery en wordt de tweede subquery onderdeel van de WHERE-clausule van de eerste
subquery.
De binnenste subquery wordt onderdeel van de WHERE-voorwaarde van de buitenste subquery.
Verwante informatie
De gegevensprovider van een bestaande query openen om te bewerken [pagina 144]
Gegevens filteren met behulp van subquery's [pagina 187]
Voorbeeld: Klanten kochten een service die in K1 van 2003 was gereserveerd en hoeveel omzet zij genereerden
[pagina 189]
Subqueryparameters [pagina 190]
Geneste gecombineerde query's [pagina 91]
2.25.2 Voorbeeld: Klanten kochten een service die in K1 van
2003 was gereserveerd en hoeveel omzet zij
genereerden
In dit voorbeeld wordt de voorbeeld-universe Eilandvakanties in Web Intelligence gebruikt om een subquery te
maken.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus opent u de Gegevensprovider om te
bewerken.
Het dialoogvenster Query wordt geopend.
2. Sleep de objecten Klant en Omzet naar het deelvenster Resultaatobjecten in het queryvenster.
3. Selecteer het object Service.
4. Klik op Subquery.
Het overzicht van de subquery wordt weergegeven in het deelvenster Queryfilters.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
189
Opmerking
Het geselecteerde object wordt weergegeven in beide vakken in het overzicht van de subquery. Meestal
gebruikt u in beide vakken hetzelfde object, hoewel dit niet vereist is. Als de objecten geen
gemeenschappelijke waarden retourneren, levert de subquery geen waarden op, wat weer betekent dat de
query geen waarden oplevert.
5. Sleep het object Reserveringsjaar naar het gedeelte van het subqueryoverzicht onder het object Service
om een WHERE-voorwaarde aan het object Reserveringsjaar toe te voegen.
6. Stel de operator voor de Reserveringsjaar-voorwaarde in op Gelijk aan.
7. Typ FJ2003 in het vak Typ een constante.
8. Sleep het object Reserveringskwartaal naar het gedeelte van het subqueryoverzicht onder het object
Service om het object Reserveringskwartaal aan de WHERE-voorwaarde toe te voegen.
9. Stel de operator voor de Reserveringskwartaal-voorwaarde in op Gelijk aan.
10. Typ K1 in het vak Typ een constante.
11. Klik op Query uitvoeren.
2.25.3 Subqueryparameters
Een subquery of een set met subquery's bevat meerdere parameters.
Tabel 85:
Parameter
Beschrijving
Objecten filteren
Het object waarvan de waarden worden gebruikt om de resultaatobjecten te filteren.
U kunt meerdere filterobjecten opnemen. Hierbij worden de waarden van de geselec­
teerde objecten samengevoegd.
Filteren op objecten
Het object dat bepaalt welke waarden van het filterobject de subquery retourneert.
U kunt meerdere objecten waarnaar wordt gefilterd opnemen. Hierbij worden de waar­
den van de geselecteerde objecten samengevoegd.
Operator
De operator die de relatie bepaalt tussen het filterobject en het object waarnaar wordt
gefilterd.
In verband met databasebeperkingen kunt u bepaalde combinaties van operators en ob­
jecten waarnaar wordt gefilterd niet gebruiken. Als u bijvoorbeeld de operator Gelijk aan
gebruikt met een object waarnaar wordt gefilterd dat meerdere waarden retourneert,
wordt de SQL genegeerd, omdat voor dit type subquery het object waarnaar wordt gefil­
terd maar één waarde mag retourneren.
Als de database de gegenereerde SQL afwijst, wordt een bericht weergegeven met de
beschrijving van de fout die de database retourneert.
190
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
Parameter
Beschrijving
WHERE-voorwaarde (optioneel)
Een extra voorwaarde waardoor de zoeklijst wordt beperkt van het object waarnaar
wordt gefilterd. U kunt normale rapportobjecten, vooraf gedefinieerde voorwaarden of
bestaande queryfilters (inclusief subquery's) gebruiken in de WHERE-voorwaarde.
Relatie-operator
Met deze operator wordt de relatie tussen subquery's bepaalt als er meerdere subque­
ry's zijn.
AND: aan de voorwaarden in alle subquery's moet worden voldaan.
OR: aan de voorwaarden in ten minste een van de subquery's moet worden voldaan.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Query's maken in Web Intelligence
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
191
3
Werken met rapporten
U kunt ad-hocrapporten maken en bijwerken al naar gelang uw bedrijfsbehoeften.
In rapporten kunt u diagrammen, vrije cellen, formules en nog veel meer toevoegen.
3.1
Functies van Web Intelligence die in rapporten voor
mobiele apparaten worden ondersteund
Verschillende query- en rapportfuncties van Web Intelligence kunt u in rapporten voor mobiele apparaten
gebruiken.
In de volgende tabel staan de belangrijkste functies van Web Intelligence en wordt aangegeven of ze op mobiele
apparaten worden ondersteund. Dit is geen complete lijst; de hieronder vermelde functies zijn getest op
uitvoerbaarheid op mobiele apparaten. Zie de Mobile BI Report Designer's Guide (Ontwerpershandleiding voor
mobiele BI-rapporten) voor meer informatie over het ontwerpen van Web Intelligence-rapporten voor mobiele
apparaten.
Tabel 86:
Functie
Doel en hoe de functie helpt
Ondersteund op mobiel
Hiërarchieën
U kunt hiërarchieën gebruiken om door gegevens Ja
te navigeren waarin relaties tussen boven- en on­
derliggende elementen worden gebruikt.
Vrije, lege cellen
U kunt vrije cellen gebruiken om teksten of for­
mules weer te geven. U kunt deze cellen bijvoor­
beeld gebruiken voor rapporttitels en afbeeldin­
gen. U kunt er ook basisformules in zetten, bij­
voorbeeld een indicator voor een conditionele
status.
Ja
Vooraf gedefinieerde cellen
U kunt vrije cellen met gedefinieerde formules
gebruiken waarin informatie zoals analysefilters,
de laatste vernieuwingsdatum en de document­
naam wordt weergegeven.
Ja
Tabellen
U kunt tabellen gebruiken om gegevens weer te
geven in een lijst waarin gemakkelijk kan worden
gescrolld.
Ja
Beperking
Er is een limiet aan het maximumaantal
rijen en kolom dat op de schermen van
mobiele apparaten kan worden weerge­
geven. Zie de Mobile BI Report Designer's
Guide (Ontwerpershandleiding voor mo­
biel BI) voor meer informatie.
192
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Functie
Doel en hoe de functie helpt
Ondersteund op mobiel
Groepen in tabellen
U kunt dimensiewaarden groeperen. Deze functie Nee
kan ruimte besparen in een tabel. Als u bijvoor­
beeld filialen van winkels hebt in verschillende re­
gio's, wilt u de winkels misschien het liefst in
groepen per regio groeperen.
Tabeleinden
Om ruimte te besparen door herhaalde gegevens
uit een tabel te verwijderen, kunt u tabeleinden
gebruiken.
Ja
Secties
U kunt secties gebruiken om informatie in klei­
nere onderdelen te splitsen. Voorbeeld: in een ta­
bel met plaats, kwartaal en omzet kan de inhoud
van plaats en kwartaal herhalend zijn. U kunt een
sectie maken die op kwartaal is gebaseerd; deze
levert u kwartaaltabellen op met de omzet per
plaats.
Ja
Sorteerbewerkingen
In tabellen kunt u sorteerbewerkingen gebruiken
om de volgorde waarin waarden in een tabel wor­
den weergegeven te organiseren. U kunt de op­
brengstwaarden bijvoorbeeld in aflopende volg­
orde sorteren.
Ja
Classificatie
U kunt classificatie in een tabel gebruiken om al­ Ja
leen de hoogste of laagste items weer te geven
op basis van bepaalde criteria. Dit helpt de lezers
Beperking
om zich op de hoogste of laagste items in een ge­
gevensset te concentreren.
Alleen in de volgende versies van Mobile
Server ondersteund:
Diagrammen
U kunt diagrammen gebruiken om gegevens vi­
sueel zodanig weer te geven dat het resultaat
sterker indruk maakt.
●
BI 4.1 SP03 patch 01 en hoger
●
BI 4.0 SP03 patch 01 en hoger
Ja
Beperking
Er is een limiet aan het maximumaantal
rijen en kolom dat op de schermen van
mobiele apparaten kan worden weerge­
geven. Zie de Mobile BI Report Designer's
Guide (Ontwerpershandleiding voor mo­
biel BI) voor meer informatie.
Aanwijzingen
U kunt aanwijzingen in rapporten gebruiken om
gebruikers toe te staan de op het mobiele appa­
raat weergegeven gegevens te verfijnen. U kunt
ook regelen welke soort gevens of hoeveel gege­
vens de gebruiker kan oproepen en op het mobi­
ele apparaat kan weergeven.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Ja
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
193
Functie
Doel en hoe de functie helpt
Ondersteund op mobiel
Queryfilters
U kunt queryfilters gebruiken om de hoeveelheid
gegevens die uit de gegevensbron wordt opge­
haald te beperken, waardoor de tijd voor het op­
halen van gegevens korter wordt.
Ja
Rapportfilters
U kunt rapportfilters gebruiken om de opge­
haalde gegevens die in een rapport worden weer­
gegeven te beperken.
Ja
Invoerbesturingselementen
U kunt invoerbesturingselementen gebruiken als
rapportelementspecifieke filterbesturingsele­
menten.
Ja
Gegevens samen- en uit­
vouwen
U kunt rapportgegevens samenvouwen en uit­
vouwen om alleen de hoeveelheid gegevens te
bekijken die u op een bepaalde tijd wilt zien.
Nee
Analyse uitvoeren
U kunt analyseren gebruiken om om door de ge­
gevensniveaus te navigeren. U kunt bijvoorbeeld
telkens een niveau omlaag gaan, van regio naar
plaats naar winkel.
Ja
Voorwaardelijke opmaak
Ja
U kunt regels in rapporten gebruiken om de op­
maak van cellen of secties te wijzigen op basis
van regels. U kunt belangrijke resultaten bijvoor­
beeld op visuele wijze markeren door het wijzigen
van de weergavekleur en -grootte van tekst, cel­
randen en achtergronden, en zelfs via afbeeldin­
gen of webpagina's.
Gegevenstracering
U kunt wijzigingen in de gegevens in een rapport Nee
of document weergeven als de focus van een rap­
port op wijzigingen in de gegevens ligt.
Koppelingen naar andere
documenten maken
U kunt in het rapport koppelingen naar andere
documenten maken als u de gebruikers toegang
tot gerelateerde documenten wilt geven.
3.2
Ja
Documenteigenschappen weergeven
U kunt de eigenschappen weergeven in het venster Samenvatting van document in het zijvenster of instellen in het
dialoogvenster Samenvatting van document.
In de volgende tabel zijn de documenteigenschappen weergegeven die u kunt zien in het deelvenster
Documentsamenvatting in het zijvenster of kunt instellen in het dialoogvenster Documentsamenvatting onder
Eigenschappen
Document :
Tabel 87:
Eigenschap
Beschrijving
Titel
De naam van het document in het BI-startpunt. Dit wordt weergegeven boven de
algemene eigenschappen en kan niet worden gewijzigd.
194
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Eigenschap
Beschrijving
Type
Het type document. Deze optie is alleen beschikbaar in de Web Intelligence
HTML-interface.
Auteur
De maker van het document.
Aanmaakdatum
De datum waarop het document is gemaakt.
Landinstelling
De landinstelling voor de indeling van het document.
Uitlijning inhoud
De uitlijning bevindt zich alleen in het venster Documentoverzicht in het zijpaneel
in de Web Intelligence Applet- of Web Intelligence Rich Client-interface; u ziet de
uitlijning in het document gebaseerd op uw landinstellingen. De uitlijning van de
toepassingsinterface is van rechts naar links (RTL) als u Arabisch of Hebreeuws
selecteert. Documentinhoud wordt mogelijk RTL uitgelijnd, afhankelijk van de sys­
teeminstellingen die door de BI-beheerder zijn geselecteerd. Zie Landinstellingen
van interface en document [pagina 48] voor meer informatie.
Beschrijving
Optionele informatie waarmee de inhoud van het document wordt beschreven.
Trefwoorden
Optionele trefwoorden die in zoekbewerkingen voor het document kunnen wor­
den gebruikt in het BI-startpunt.
Laatste vernieuwingsdatum
In het zijvenster bevat dit veld informatie over wanneer de resultaten het laatst
zijn vernieuwd met de meest recente gegevens uit de database.
Laatst gewijzigd
In het zijvenster bevat dit veld informatie over wanneer het document het laatst is
gewijzigd.
Laatst gewijzigd door
In het zijvenster bevat dit veld informatie over wie het document het laatst heeft
gewijzigd.
Duur van de vorige vernieuwing
In het zijvenster wordt in dit veld de tijd vermeld die op de laatste vernieuwingsda­
tum nodig was om de gegevens op te halen uit de database.
Vernieuwen bij openen
Rapporten worden automatisch vernieuwd met de nieuwste gegevens uit de data­
base wanneer het document wordt geopend.
Als Vernieuwen bij openen is geselecteerd, wordt bij het traceren van gegevens
geen verschil weergegeven tussen de gegevens voor en na het vernieuwen. Gege­
vens van na de vernieuwing worden als nieuwe gegevens beschouwd omdat met
de vernieuwing het document is opgeschoond.
Opmerking
De optie Vernieuwen bij openen is afhankelijk van de volgende instellingen in de
CMC (geconfigureerd door de BI-beheerder):
●
Selecteer in
Toepassingen Web Intelligence uit de lijst Beheren
Eigenschappen. In de sectie Document automatisch vernieuwen bij het
openen van instellingen voor beveiligingsrecht is de beveiligingsinstelling
voor de eigenschap Automatisch vernieuwen ingeschakeld.
●
Selecteer in
Toepassingen Web Intelligence uit de lijst Beheren
Gebruikersbeveiliging. Wanneer u een gebruikersprofiel selecteert en op
Beveiliging weergeven klikt, controleer dan of het beveiligingsrecht
Documenten - automatisch vernieuwen bij openen uitschakelen is uitge­
schakeld.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
195
Eigenschap
Beschrijving
Permanente opmaak volgens landinstelin­
gen
Het document wordt opgemaakt volgens de landinstelling waarmee het docu­
ment is opgeslagen.
Queryanalyse gebruiken
Hiermee worden analyses in de analysemodus voor query's ingeschakeld
Query wissen inschakelen
Hiermee worden query's gegenereerd die alleen objecten gebruiken die bijdragen
aan de rapporten waarin ze worden gebruikt. Telkens wanneer een query wordt
vernieuwd, worden niet-bijdragende objecten genegeerd. Alleen relevante gege­
vens worden uit de gegevensprovider opgehaald. Met deze functie worden de
prestaties verbeterd.
Opmerking
Het wissen van query's is standaard ingeschakeld voor BEx-query's.
Waarschuwingspictogrammen in diagram­ Hiermee worden waarschuwingspictogrammen verborgen om de leesbaarheid te
men verbergen
vergroten.
Standaardstijl wijzigen
Deze knop is alleen beschikbaar in de Web Intelligence Applet-interface en Web
Intelligence Rich Client. In het dialoogvenster Documentoverzicht kunt u de stan­
daardstijl voor het document wijzigen. U kunt een nieuwe stijl importeren of de
huidige stijl exporteren.
Verwijzingsmodus Gegevenstracering
In het zijvenster geeft dit veld aan of gegevenstracering in- of uitgeschakeld is.
Gegevenstracering
Hiermee worden de volgende soorten gegevenswijziging bijgehouden:
Dimensies automatisch samenvoegen
●
Ingevoegde gegevens
●
Verwijderde gegevens
●
Gewijzigde gegevens
●
Verhoogde waarden
●
Verlaagde waarden
Dimensies met dezelfde naam en uit dezelfde universe worden automatisch sa­
mengevoegd. In de lijst met beschikbare objecten worden de dimensies die zijn
samengevoegd, weergegeven onder de dimensie waarin deze dimensies zijn sa­
mengevoegd.
Samengevoegde dimensies zijn het mechanisme voor het synchroniseren van ge­
gevens uit verschillende gegevensbronnen.
196
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Eigenschap
Beschrijving
Waarden van samengevoegde dimensie
uitbreiden
Als deze optie wordt geselecteerd, worden waarden van samengevoegde dimen­
sies uitgebreid. Samengevoegde dimensies zijn het mechanisme voor het syn­
chroniseren van gegevens uit verschillende gegevensbronnen. Hiermee worden
de resultaten bepaald wanneer een tabel gesynchroniseerde gegevens bevat.
Wanneer u deze optie selecteert en een tabel bevat een dimensie die in een sa­
menvoeging is gebruikt, retourneert deze dimensie de waarde van de query plus
de waarden van de andere dimensies die zijn samengevoegd van andere gege­
vensproviders waarvoor een object in de tabel staat.
Wanneer deze optie niet is geselecteerd en als een tabel een dimensie bevat die in
een samenvoeging is gebruikt, retourneert deze dimensie de waarde van de
query.
Beperking
Activeer de optie Samengevoegde dimensiewaarden uitbreiden alleen als u het
samengevoegde dimensiegedrag van SAP BusinessObjects Desktop
Intelligence wilt reproduceren.
Automatisch vernieuwen
Deze optie is beschikbaar in het venster Documentoverzicht en zorgt er na het in­
schakelen voor dat het document automatisch wordt vernieuwd.
De optie Automatisch vernieuwen is van toepassing op het gebruik van gedele­
geerde meetwaarden. Blokelementen die hierdoor worden beïnvloed, zijn onder
meer kolommen toevoegen/verwijderen, pagina-einden invoegen, waaronder een
voettekst, filterbalk, invoerbesturingselement enz. Wanneer deze optie is geselec­
teerd en er een object aan de query toegevoegd of eruit verwijderd wordt, of wan­
neer er een andere waarde wordt geselecteerd in een lijst op de balk Rapportfilter
(alle waarden, eenvoudige waarden), wordt het document automatisch ver­
nieuwd. Het bericht #VERNIEUWEN wordt niet in het rapport weergegeven, om­
dat deze bewerking automatisch wordt uitgevoerd.
Deze optie is alleen van toepassing op geaggregeerde gedelegeerde meetwaar­
den, bijvoorbeeld wanneer u een totaal aan een tabel in een rapport toevoegt.
Het gebruik van deze optie kan prestaties vertragen. Als de vertraging in presta­
ties een probleem is, kunt u de selectie van deze optie opheffen. In dit geval wordt
#VERNIEUWEN weergegeven wanneer het rapport wordt gewijzigd.
Opmerking
Deze optie kan alleen worden gewijzigd als de BI-beheerder de optie heeft in­
geschakeld in de Web Intelligence-toepassingseigenschappen van de Central
Management Console (CMC).
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
197
Eigenschap
Beschrijving
Standaardstijl
U kunt de standaardstijl voor het document wijzigen. U kunt de volgende bewer­
kingen uitvoeren:
●
Importeer een ander .css-opmaakmodel om het bestaande stijlblad te ver­
vangen.
●
Exporteer het huidige opmaakmodel om het op te slaan of op een andere lo­
catie te gebruiken.
●
Stel het document opnieuw in om het oorspronkelijke opmaakmodel te ge­
bruiken dat met het product is geïnstalleerd. Deze optie is alleen beschikbaar
wanneer het huidige documentopmaakmodel afwijkt van het oorspronkelijke
opmaakmodel.
Opmerking
Deze optie is alleen beschikbaar in de Web Intelligence Applet-interface en
Web Intelligence Rich Client.
Aanwijzingen samenvoegen (BEx-variabe­
len)
Selecteer deze optie als u aanwijzingen wilt samenvoegen die in Web Intelligence
zijn gemaakt op basis van BEx-variabelen in de oorspronkelijke BEx-query. Alleen
BEx-variabelen met dezelfde technische naam worden samengevoegd. Wanneer
selectie van deze optie wordt opgeheven, wordt de samenvoeging van BEx-varia­
belen opgeheven en worden ze als aparte aanwijzingen beschouwd.
Aanwijzingen
In het zijvenster worden in dit vak de aanwijzingen vermeld die zijn ingevoerd voor
de huidige weergave van het document.
KeyDates
In het zijvenster worden in dit vak keydates vermeld die aan het document gekop­
peld zijn
Verwante informatie
Gegevens uit dimensies en hiërarchieën samenvoegen [pagina 249]
Analyseren via queryanalyse [pagina 283]
Gegevens traceren en vernieuwen bij openen [pagina 233]
Waarschuwingspictogrammen in diagrammen [pagina 406]
3.2.1
Documenteigenschappen configureren
U kunt de documenteigenschappen configureren in het dialoogvenster Samenvatting van document.
1. Voer een van de volgende handelingen uit in een Web Intelligence-document in Ontwerp- of Gegevensmodus:
○ Klik op Document op het tabblad Eigenschappen.
○ Selecteer in het zijvenster het deelvenster Documentoverzicht en klik vervolgens op Bewerken.
2. Bewerk in het dialoogvenster Documentoverzicht de documenteigenschappen.
3. Klik op OK om het dialoogvenster Documentoverzicht te sluiten.
198
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Documenteigenschappen weergeven [pagina 194]
3.2.2
Standaardmappen voor lokale documenten en
universes selecteren
In Web Intelligence Rich Client kunt u een map selecteren waarin lokale documenten en universes standaard op
uw lokale computer worden opgeslagen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus klikt u op Toepassing op het tabblad Eigenschappen.
2. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence het tabblad Algemeen.
3. Klik naast Gebruikersdocumenten op Bladeren en selecteer een map voor documenten.
4. Klik naast Universes op Bladeren en selecteer een map voor universes.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Opties voor Web Intelligence te sluiten.
3.2.3
Query's wissen in documenten
Query's wissen is een rapportagefunctie die kan worden gebruikt om prestaties te optimaliseren.
Query's wissen wordt alleen gebruikt in Web Intelligence.
Voor relationele universes is het strippen van query's alleen ingeschakeld als de volgende parameters zijn
ingesteld:
● De optie Wissen van query's toestaan wordt geselecteerd in de bedrijfslaageigenschappen in het
hulpprogramma voor informatieontwerp (standaard uitgeschakeld).
● De optie Query wissen inschakelen wordt voor de gegevensprovider geselecteerd in Query-eigenschappen in
Web Intelligence.
● De optie Query wissen inschakelen wordt geselecteerd in Documenteigenschappen in Web Intelligence
(standaard ingeschakeld als Query wissen is ingeschakeld voor de gegevensprovider).
Voor OLAP-universes is het wissen van query's standaard ingeschakeld.
Als het wissen van query's is ingeschakeld, wordt de query herschreven om alleen te verwijzen naar objecten die
in het rapport worden gebruikt. Laten we als voorbeeld een query nemen die drie resultaatobjecten bevat: Land,
Plaats, en Inkomsten. Een rapport uit deze query bevat mogelijk alleen Plaats en Inkomsten. Als het wissen
van query's is ingeschakeld, worden met de query bij het vernieuwen van het rapport alleen de gegevens
opgehaald voor Plaats en Inkomsten.
In relationele universes kan een rapport waarvoor het strippen van query's is ingeschakeld andere gegevens
retourneren dan wanneer het wissen van query's is uitgeschakeld, afhankelijk van het schema van de
gegevensbasis. Laten we nog eens kijken naar het voorbeeld van een query met Land, Plaats, en
Verkoopomzet. In de gegevensbasis komt een zelfbeperkende joint voor in de tabel Land waarmee het land tot
de VS wordt beperkt. Als het wissen van query's is uitgeschakeld, retourneert het rapport over Plaats en
Inkomsten alleen de inkomsten voor steden in de VS. Als het wissen van query's is ingeschakeld, retourneert het
rapport inkomsten voor steden in alle landen, omdat de tabel Land uit de query was gewist.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
199
Uitgebreid wissen van query's
Met de parameter USE_ENHANCED_QUERY_STRIPPING kunt u de uitgebreide methode voor het wissen van
query's benutten. Bij het wissen van query's wordt de query herschreven zodat deze alleen de objecten bevat
waarnaar in het rapport wordt verwezen, en joins waarop deze objecten betrekking hebben. Uitgebreide wissen
van query's optimaliseert alleen de componenten SELECT en GROUP BY zodat het ophalen van niet-gebruikte
gegevens wordt vermeden, maar de overige componenten en de joins worden niet gewijzigd. Het uitgebreid
wissen van query's wordt aanbevolen in de volgende situaties:
● De gegevensverzameling bevat outer joins.
● De gegevensverzameling bevat zichzelf beperkende joins (kolomfilters).
● De gegevensverzameling bevat snelkoppelingsjoins.
Als aggregatieregels zijn gedefinieerd in de bedrijfslaag (via de @Aggregate_aware-functie in de definitie van
bedrijfslaagobjecten), wordt het uitgebreid wissen van query's gebruikt, ook als de parameter
USE_ENHANCED_QUERY_STRIPPING niet is ingesteld.
De parameter USE_ENHANCED_QUERY_STRIPPING wordt niet standaard ingesteld. Deze kan worden ingesteld in
de gegevensverzameling of in de bedrijfslaag. Zie de Gebruikershandleiding Hulpprogramma voor
informatieontwerp voor meer informatie over het verwijderen van query's.
Verwante informatie
Documenteigenschappen weergeven [pagina 194]
Beperkingen bij het gebruik van BEx-query's [pagina 101]
3.3
Hiërarchische en niet-hiërarchische gegevens
Afhankelijk van hun gegevensbron kunnen rapporten niet-hiërarchische of hiërarchische gegevens bevatten.
Niet-hiërarchische gegevens en hiërarchische gegevens hebben een andere werking en u werkt er anders mee.
3.3.1
Werken met niet-hiërarchische gegevens
Niet-hiërarchische gegevens hebben geen relaties tussen bovenliggende en onderliggende elementen. Een
dimensie is een voorbeeld van een niet-hiërarchisch object.
Bijvoorbeeld: de dimensies [Land] en [Stad] weergegeven in een tabel, geven de volgende waarden weer:
Tabel 88:
Land
Plaats
VS
Monaco
200
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Land
Plaats
VS
Atlanta
Frankrijk
Parijs
Frankrijk
Rennes
Hoewel de gegevens een hiërarchische relatie hebben (New York en Atlanta zijn bijvoorbeeld onderliggende
waarden van VS), worden de gegevens in niet-hiërarchische kolommen weergegeven en komt de relatie tussen
bovenliggende en onderliggende elementen niet tot uiting in de gegevensstructuur.
U kunt niet-hiërarchische gegevens op veel manieren analyseren in uw rapporten, bijvoorbeeld door ze te sorteren
of filteren.
3.3.2
Werken met hiërarchische gegevens
Hiërarchische gegevens ordenen gegevens in relaties tussen onderliggende en bovenliggende elementen, en u
kunt deze relaties gebruiken om de gegevens en de resultaten geretourneerd door meetwaarden te doorzoeken
en te analyseren.
Meetwaarden gekoppeld aan hiërarchieën worden opgeteld op basis van de positie van gegevens in de hiërarchie.
De meetwaarde [Omzet] berekent bijvoorbeeld de totale omzet voor [San Diego] en de totale omzet voor
[Californië], op een minder gedetailleerd aggregatieniveau als deze gekoppeld is met de hiërarchie [Geografie].
Wanneer u door de hiërarchie navigeert, kunt u verschillende meetwaarden op verschillende niveaus van de
hiërarchie onderzoeken.
De wijze waarop hiërarchische gegevens worden weergegeven en werken is afhankelijk van het rapportelement
dat deze gegevens bevat.
Hiërarchieën samen- en uitvouwen
Als de gebruiker een hiërarchie samenvouwt of uitvouwt die naast een andere hiërarchie ligt, wordt in het systeem
assymetisch samenvouwen of uitvouwen uitgevoerd. De actie voor samenvouwen of uitvouwen wordt alleen
uitgevoerd voor het geselecteerde lid voor een bepaald lid in de hiërarchie. De gebruiker kan expliciet om
symmetrisch samenvouwen/uitvouwen vragen, zodat de actie wordt uitgevoerd voor alle exemplaren van het
geselecteerde lid.
Het systeem voert standaard symmetrisch samenvouwen/uitvouwen uit op een hiërarchie naast een dimensie (in
dat geval hebben standaard samenvouwen/uitvouwen en symmetrisch samenvouwen/uitvouwen hetzelfde
resultaat).
Samenvouwen of uitvouwen op een hiërarchie die bij het vernieuwen wordt veranderd
(hiërarchieknooppuntvariabele, gevraagde lidselectie, wijziging op het kubusniveau), kan worden geblokkeerd na
een vernieuwing vanuit het voorbeeld in het queryvenster. In dat geval kan de gebruiker de hiërarchie weer slepen
en neerzetten in de kolom.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
201
Verwante informatie
Werken met niet-hiërarchische gegevens [pagina 200]
3.3.2.1
Beperkingen met betrekking tot rapporten met
hiërarchische gegevens
Er kunnen enkele beperkingen van toepassing zijn wanneer u hiërarchische gegevens gebruikt.
Deze beperkingen worden herhaald in de toepasselijke secties van deze handleiding.
Tabel 89: Beperkingen bij het rapporteren met hiërarchieën
De beperking heeft betrekking op...
Beschrijving
BEx-querymeetwaarden
Meetwaarden waarin de functie SOM in Web Intelligence wordt geaggregeerd en
niet in de BEx-query. De andere typen meetwaardeaggregatie worden gedele­
geerd.
Onderverdeling op meetwaarde of detail
Een onderverdeling wordt altijd gekoppeld aan de sorteerbewerking op het object
waarop de onderverdeling wordt toegepast. Daarom wordt een hiërarchie plat
wanneer de onderverdeling in de tabel wordt toegepast. De gebruiker kan de on­
derverdeling op het onderliggende object verwijderen om de hiërarchie te herstel­
len.
Gedelegeerde meetwaarde-aggregatie
Deze beperking is van toepassing wanneer gedelegeerde meetwaarden worden
gebruikt, en geldt niet specifiek voor rapportage op hiërarchische gegevens. Gede­
legeerde meetwaarde-aggregatie retourneert #VERNIEUWEN, wanneer de ver­
eiste aggregatie niet beschikbaar is in de query. De gebruiker moet het document
vernieuwen om het nieuwe aggregatieniveau op te halen. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij gebruik van de filterbalk wanneer de gebruiker een waarde vóór 'alle waarden'
selecteert en omgekeerd wanneer 'alle waarden' vóór een geselecteerde waarde
wordt geselecteerd.
Aggregatie van gedelegeerde meetwaarden retourneert het bericht
#UNAVAILABLE als de gedelegeerde meetwaarde zich in een formule op een di­
mensie bevindt, of als de meetwaarde zich in een filter met meerdere waarden (bij­
voorbeeld een invoerbesturingselement) bevindt op een dimensie die niet voor­
komt in de context van de aggregatie van de meetwaarde. Dit gebeurt bijvoorbeeld
wanneer een URL wordt gedefinieerd op een dimensie in een tabel die een gedele­
geerde meetwaarde bevat. In dit geval is het raadzaam een variabele te maken op
de URL-formule als detail van de oorspronkelijke dimensie en de oorspronkelijke
dimensie op te nemen, maar te verbergen, in het blok.
In de formule: ALS (voorwaarde) DAN [dimensie1] OF [dimensie2] zal een wille­
keurige gedelegeerde meetwaarde die tegen deze formule wordt gegeven altijd de
waarde #NIET BESCHIKBAAR retourneren.
202
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
De beperking heeft betrekking op...
Beschrijving
Analyse uitvoeren
Er is geen functie voor analyseren-vervangen op objecten van een BEx-query (er is
geen navigatiepad).
Er is geen queryanalyse op OLAP UNX-bronnen.
Filteren op hiërarchieën
Een rapport-/tabelfilter met een hiërarchie kan rijen verwijderen zonder rekening
te houden met de hiërarchiestructuur. Om deze reden kan een filter een bovenlig­
gend knooppunt verwijderen dat momenteel is uitgevouwen, maar eindelementen
of knooppunten samengevouwen laten. Om te voorkomen dat een lege tabel wordt
geretourneerd, wordt de hiërarchie in het blok automatisch uitgevouwen om de re­
sulterende leden weer te geven.
Een filter kan een tussenliggend knooppunt van een hiërarchie verwijderen. In dat
geval heeft de gebruiker geen toegang tot het volgende lidniveau vanaf het boven­
liggende knooppunt met een eenvoudige uitvouwactie. De gebruiker kan alles uit­
vouwen om het onderliggende subelement van het bovenliggende knooppunt weer
te geven.
Het is niet mogelijk om te filteren op een samengevoegd object dat op een hiërar­
chie is gebaseerd.
Filterbalk (analysebalk): bij filteren via de filterbalk op een hiërarchie wordt de ta­
bel leeg weergegeven wanneer een knooppunt wordt geselecteerd dat niet in de
tabel wordt weergegeven omdat het is samengevouwen. De gebruiker kan alles
uitvouwen om alle waarden te zien.
Filteren via de filterbalk is filteren op het bijschrift, zelfs voor OLAP-bedrijfsobjec­
ten die een sleutel hebben.
Rapportfilters
Als de gebruiker een rapportfilter wijzigt, gaat het systeem verder met “alles uit­
vouwen” voor alle hiërarchieën in het rapport.
Hiërarchieën plat weergeven
Wanneer een hiërarchie plat wordt, geeft het systeem alle leden van de hiërarchie
op hetzelfde niveau weer, zoals voor een dimensie zonder + of - voor navigatie en
zonder samenvouwen/uitbreiden in het snelmenu.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
203
De beperking heeft betrekking op...
Beschrijving
Samengevoegde objecten
Een samengevoegd object dat is gebaseerd op een hiërarchie, kan niet recht­
streeks in het rapport worden gebruikt. De reden hiervoor is dat wanneer de oor­
spronkelijke hiërarchie een conflicterende hiërarchiestructuur heeft (lid A is on­
derliggend subelement van lid B, terwijl in de andere hiërarchie lid A hogerliggend
element is van lid B), het systeem geen samenvoeghiërarchie kan maken. Het sys­
teem voorkomt dat u uit een samengevoegd object kunt slepen.
Als de gebruiker een formule maakt met behulp van het samengevoegde object,
retourneert het systeem de fout #syntaxis. De gebruiker kan de oorspronke­
lijke hiërarchie rechtstreeks gebruiken in plaats van in het rapport.
Het samenvoegen op een sleutel voor een OLAP-bedrijfsobject is een gegevens­
synchronisatie van hetzelfde object van dezelfde bron (kubus of BEx-query) en is
gebaseerd op de interne sleutel van de waarde van deze objecten. Het kan ook ge­
baseerd zijn op het bijschrift.
Het is niet mogelijk om te filteren op een samengevoegd object dat op een hiërar­
chie is gebaseerd.
OLAP
De volgorde van een OLAP-dimensielid in een rapportzoeklijst (filterbalk, invoerbe­
sturingselement), is lexicografisch oplopend.
Filteren op een OLAP-object van het filter UI-filter is gebaseerd op de sleutel van
het gegeven object.
Filteren van een invoerbesturingselement op OLAP-dimensie is filteren op bij­
schrift. Filteren op een hiërarchie is filteren op een sleutel.
Query's wissen
Query's kunnen alleen worden gewist voor UNV-, OLAP- en BEx-querybronnen.
Documenten worden vernieuwd
Als u een document vernieuwt, gaat het systeem verder met een "alles samenvou­
wen" voor elke hiërarchie waarvan de basiswaarde is gewijzigd.
Classificatie op hiërarchische gegevens in
Classificatie op een tabel met een hiërarchie houdt geen rekening met de hiërar­
een tabel
chische structuur van de gegevens. Om deze reden wordt de hiërarchie plat in een
tabel waar de gebruiker een classificatie definieert.
Sorteerbewerkingen
Het sorteren van een hiërarchie en, in het geval van OLAP-bronnen, een dimensie
gebeurt op basis van de volgorde van de leden in het onderliggende systeem. Het
is gebaseerd op het rangtelwoord van de bron, dat natuurlijke volgorde wordt ge­
noemd, maar niet op lexicografische volgorde zoals bij andere typen bedrijfsob­
ject. De sortering op een hiërarchie houdt rekening met de structuur van de hiërar­
chie en sorteert leden op hetzelfde niveau van een bepaald niveau.
Bij het sorteren op een meetwaarde wordt de volgorde van leden in een hiërarchie
in dezelfde tabel niet behouden. Daarom geeft het systeem de hiërarchie plat weer
in een tabel waar de gebruiker een sortering op een meetwaarde heeft toegepast.
Variabelen
Variabele (formule) op hiërarchie: een formule die is gebaseerd op een hiërarchie
resulteert altijd in een platte waardenlijst (geen hiërarchische gegevens).
204
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.3.2.2
Werken met hiërarchische gegevens in tabellen
Hiërarchieën worden in tabellen weergegeven als hiërarchische kolommen.
Een hiërarchische kolom toont de hiërarchie in relaties tussen bovenliggende en onderliggende elementen. U kunt
de hiërarchie verkennen door de bijbehorende waarden uit en samen te vouwen.
Voorbeeld
Een hiërarchische kolom in een tabel
In de volgende tabel wordt de hiërarchie [Product] en de meetwaarde [Omzet] weergegeven:
Tabel 90:
Product
Omzet
Boodschappen
203.124
Brood en banket
100.101
Dranken
54.345
Brood
48.678
De meetwaarde toont de totale omzet voor de bijbehorende waarde in de hiërarchie. De totale waarde voor de
boodschappen is 203.124.
U kunt meer informatie over Dranken verkrijgen door het lid [Dranken] uit te vouwen:
Tabel 91:
Product
Omzet
Boodschappen
203.124
Brood en banket
100.101
Dranken
54.345
Broden
Frisdranken
10.100
Vruchtensap
20.200
Melk
24.045
48.678
Wanneer u het lid uitvouwt, geeft de kolom Omzet ook de meetwaarden weer die aan andere dranken
gekoppeld zijn.
3.3.2.3
Hiërarchische gegevens in kruistabellen
Hiërarchische gegevens in een kruistabel gedragen zich hetzelfde als in tabellen.
Als de as van een kruistabel gebaseerd is op een hiërarchie, kunt u op het gegevensitem klikken om dit uit te
vouwen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
205
Voorbeeld
Hiërarchische gegevens in een kruistabel
Bij de volgende kruistabel staat de hiërarchie [Tijd] op de verticale as en de hiërarchie [Product] op de
horizontale as.
Tabel 92:
Tijd
Boodschappen
2008
203.110
2009
321.400
2010
350.444
Als u op het item [Boodschappen] klikt, wordt dit uitgevouwen om de onderliggende elementen en de
bijbehorende meetwaarden weer te geven.
Tabel 93:
Tijd
Boodschappen
Brood en banket
Dranken
Brood
2008
54.570
67.000
81.540
2009
101.000
98.990
121.410
2010
124.000
133.000
93.444
3.3.2.4
Alle hiërarchieën in een tabel uit- en samenvouwen
In een tabel met hiërarchische waarden kunt u alle hiërarchieën uitvouwen om alle mogelijke combinaties weer te
geven van hiërarchieleden.
1. Open vanuit het BI-startpunt een docuemtn dat is gebaseerd op een UNX OLAP-universe in Web Intelligence
Rich Client of in de Web Intelligence Applet-interface.
2. Schakel naar de modus Lezen of Ontwerp
3. Als u alle hiërarchieën in een tabel wilt uitvouwen, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in
de tabel en selecteert u
Hiërarchische navigatie
Alle
Alle hiërarchieën uitvouwen .
4. Als u alle hiërarchieën in een tabel wilt samenvouwen, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurige
plaats in de tabel en selecteert u
3.3.2.5
Hiërarchische navigatie
Alle
Alle hiërarchieën samenvouwen .
Een hiërarchie asymmetrisch verkennen
U verkent een hiërarchie standaard asymmetrisch wanneer u leden selecteert om ze samen of uit te vouwen.
Wanneer u een hiërarchie asymmetrisch verkent, wordt het uit- en samenvouwen alleen toegepast op de huidige
waarde van de andere dimensies die naast de verkende hiërarchie worden weergegeven.
206
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Voorbeeld
Asymmetrisch verkennen
Een tabel bevat de dimensie [Product] en de hiërarchie [Geografie].
Tabel 94:
Product
Geografie
Omzet
Boodschappen
Californië
540.000
Dranken
Californië
453,300
Als u het lid [Californië] uitvouwt om steden in Californië in de eerste rij van de tabel weer te geven, wordt alleen
de huidige waarde (Boodschappen) van de dimensie [Product] uitgevouwen.
Tabel 95:
Product
Geografie
Omzet
Boodschappen
Californië
540.000
Dranken
Los Angeles
320.000
San Diego
100.000
San Francisco
120.000
Californië
453,300
Verwante informatie
Een hiërarchie asymmetrisch verkennen [pagina 207]
Alle hiërarchieën in een tabel uit- en samenvouwen [pagina 206]
3.3.2.5.1
Een hiërarchie asymmetrisch verkennen
U kunt een hiërarchie alleen voor de huidige waarden van een dimensie of hiërarchie uitvouwen.
1. Een Web Intelligence-document openen op basis van hiërarchische gegevensbronnen in een willekeurige
modus.
2. Als u de onderliggende leden van een lid wilt uitvouwen, klikt u op het lid of klikt u met de rechtermuisknop en
selecteert u Onderliggende elementen uitvouwen in het menu.
De hiërarchie wordt alleen uitgevouwen voor de huidige waarde van de dimensies of hiërarchieën naast de
uitgevouwen hiërarchie in de tabel.
3. Als u alle onderliggende subelementen van een lid wilt uitvouwen, klikt u op het lid of klikt u met de
rechtermuisknop en selecteert u Onderliggende subelementen uitvouwen .
De hiërarchie wordt alleen samengevouwen voor de huidige waarde van de dimensies of hiërarchieën naast de
samengevouwen hiërarchie in de tabel.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
207
4. Als u de onderliggende leden van een lid wilt samenvouwen, klikt u op het uitgevouwen lid of klikt u met de
rechtermuisknop en selecteert u Onderliggende elementen samenvouwen .
De hiërarchie wordt alleen samengevouwen voor de huidige waarde van de dimensies of hiërarchieën naast de
samengevouwen hiërarchie in de tabel.
3.3.2.6
Een hiërarchie symmetrisch verkennen
Wanneer u een hiërarchie symmetrisch verkent, wordt het samen- en uitvouwen toegepast in relatie tot alle
waarden van de andere hiërarchieën of dimensies die naast de verkende hiërarchie in de tabel worden
weergegeven.
Voorbeeld
Symmetrisch verkennen
Een tabel bevat de dimensie [Product] en de hiërarchie [Geografie].
Tabel 96:
Product
Geografie
Omzet
Boodschappen
Californië
540.000
Dranken
Californië
453,300
Als u het lid [Californië] op de eerste rij uitvouwt om steden in Californië weer te geven, wordt het uitvouwen
toegepast op beide waarden van de dimensie [Product].
Tabel 97:
Product
Geografie
Omzet
Boodschappen
Californië
540.000
Dranken
Los Angeles
320.000
San Diego
100.000
San Francisco
120.000
Californië
453,300
Los Angeles
120.000
San Diego
200.000
San Francisco
133,300
Verwante informatie
Alle hiërarchieën in een tabel uit- en samenvouwen [pagina 206]
Een hiërarchie symmetrisch verkennen [pagina 209]
208
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.3.2.6.1
Een hiërarchie symmetrisch verkennen
U kunt een hiërarchie voor alle waarden van een dimensie of hiërarchie uitvouwen.
1. Een Web Intelligence-document openen op basis van hiërarchische gegevensbronnen in een willekeurige
modus.
2. Als u de onderliggende leden van een lid wilt uitvouwen, klikt u met de rechtermuisknop op het lid en
selecteert u Hiërarchische navigatie Symmetrisch Onderliggende elementen uitvouwen .
De hiërarchie wordt uitgevouwen voor alle waarden van de dimensies of hiërarchieën naast de uitgevouwen
hiërarchie in de tabel.
3. Als u alle onderliggende subelementen van een lid wilt uitvouwen, klikt u met de rechtermuisknop op het lid en
selecteert u Hiërarchische navigatie Symmetrisch Onderliggende subelementen uitvouwen .
De hiërarchie wordt uitgevouwen voor alle waarden van de dimensies of hiërarchieën naast de uitgevouwen
hiërarchie in de tabel.
4. Als u de onderliggende leden van een lid wilt samenvouwen, klikt u met de rechtermuisknop op het lid en
selecteert u Hiërarchische navigatie Symmetrisch Onderliggende elementen samenvouwen .
De hiërarchie wordt samengevouwen voor alle waarden van de dimensies of hiërarchieën naast de
samengevouwen hiërarchie in de tabel.
3.3.2.7
De analysefocus van een hiërarchie wijzigen
U kunt de analysefocus wijzigen wanneer u hiërarchieën verkent.
Wanneer u de analysefocus wijzigt, filtert u het bovenliggende lid en alle leden boven en onder dit niveau uit
wanneer u uitvouwt.
Het kan nuttig zijn om de analysefocus te wijzigen wanneer u diagrammen op hiërarchische gegevens maakt.
Aangezien meetwaarden die aan bovenliggende elementen zijn gekoppeld, meer geaggregeerd zijn dan hun
onderliggende leden, is het moeilijk om ze op dezelfde diagramas en met dezelfde schaal weer te geven. Wanneer
u het bovenliggende lid verwijdert, kunnen de waarden voor de onderliggende leden met dezelfde schaal worden
weergegeven.
Voorbeeld
Analyseren op een lager niveau in een hiërarchie
U hebt de volgende gegevens in een tabel:
Tabel 98:
Tijd
Omzet
2008
29,358,677.22
2009
30,242,323
2010
45,320,243
Wanneer u een analyse op een lager niveau uitvoert op het lid [2010], ziet u de volgende weergave:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
209
Tabel 99:
Tijd
Omzet
K1
12,500,650
K2
14,353,231
K3
8,342,231
K4
10,124,131
De leden met jaartallen waarvan de waarden veel groter zijn dan de meetwaarden van de leden met kwartalen,
komen niet in de weergave voor.
3.3.2.7.1
De analysefocus van een hiërarchie wijzigen
U kunt analyses op hoger en lager niveau in een tabelhiërarchie uitvoeren.
1. Open het Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Als u een tabelhiërarchie wilt analyseren, voert u een van de volgende handelingen uit:
○ Klik in de Web Intelligence HTML-interface met de rechtermuisknop op het lid dat u wilt uitvouwen en
selecteer
Analyse starten
Analyse op lager niveau naar .
○ Klik in de Web Intelligence Applet-interface of in Web Intelligence Rich Client met de rechtermuisknop op
het lid dat u wilt uitvouwen en selecteer
Analyse starten
Analyse .
3. Als u een analyse op een hoger niveau van een tabelhiërarchie wilt uitvoeren, klikt u op een onderliggend lid
van een lid waarop u eerder op een lager niveau hebt geanalyseerd en selecteert u
Analysefocus
Analyse
op hoger niveau .
3.3.2.8
Hiërarchische gegevens aggregeren
Of de aggregatiemethode expliciet of standaard is, bepaalt hoe hiërarchische meetwaardegegevens worden
geaggregeerd.
De aggregatielogica is gebaseerd op de volgende regels:
● Gegevenssets die voor aggregatie worden gebruikt:
1. Wanneer er een hiërarchie in een meetwaardecontext is, worden de meetwaarden voor de hoofdleden van
de hiërarchie geaggregeerd (standaardinstelling; de Aggregate()-methode wordt niet expliciet
verklaard).
2. Voor expliciete typen (SUM, MAX, MIN) wordt de hiërarchische status van de gegevens genegeerd. Alle
zichtbare gegevens worden geaggregeerd, waaronder gegevens die al geaggregeerd zijn (bovenliggende
elementen die al geaggregeerd zijn).
● Gevoeligheid voor de status samenvouwen/uitvouwen.
1. Bij expliciete aggregatie worden alleen zichtbare gegevens geaggregeerd. Wanneer echter de ingestelde
expressie wordt gebruikt voor een specifieke hiërarchie, wordt aggregatie uitgevoerd op de objecten die
zijn gedefinieerd in de ingestelde expressie.
210
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
2. Standaardaggregatie inclusief de aggregate()-functie is niet gevoelig voor de status van samenvouwen/
uitvouwen.
3.3.2.8.1
Standaardaggregatie
Met standaardaggregatie (inclusief de functie Aggregate()), wordt niet-redundante aggregatie uitgevoerd (geen
double-counting). Standaardaggregatie gebruikt de standaardaggregatiefunctie voor de gegevens in de
hiërarchie.
Als u een meetwaarde in een cel opneemt zonder een aggregatiefunctie op te geven, of als u de functie
Aggregatie gebruikt, wordt de meetwaarde berekend met behulp van de standaardaggregatiefunctie.
Standaardaggregatie gebruikt de samengevoegde waarden die door de database worden geretourneerd. Met
andere woorden, standaardaggregatie is compatibel met de geaggregeerde waarden die door de database
worden geretourneerd. Standaardwaarden worden berekend door de standaardaggregatiefunctie toe te passen
op alle basiswaarden in de hiërarchie. Dit betekent dat standaardaggregatie waarden slechts één keer telt,
behalve in situaties waar dezelfde waarde onder verschillende hoofditems in een hiërarchie voorkomt. (In het
onderstaande voorbeeld zijn [Drinken] en [Eten] de hoofditems en worden er geen items weergegeven onder
beide hoofditems.)
Voorbeeld
Standaardaggregatie
U zet [Eenheidsverkoop] in een vrije cel in een rapport met de onderstaande hiërarchie. De
standaardaggregatiefunctie is Som. De waarde in de vrije cel is daarom 43,791 (24,597 + 19,194). De toepassing
retourneert een waarde door de standaardaggregatiefunctie toe te passen op de hoofdwaarden van de
hiërarchie.
Tabel 100:
Product
Eenheidsverkoop
Drinken
24,597
Alcoholische dranken
6,838
Dranken
13,573
Eten
19,194
Bakproducten
3.3.2.8.2
7,870
Expliciete aggregatie
Bij expliciete aggregatie verwijst de toepassing naar de visuele status van de hiërarchie. Het kan daarom gebeuren
dat waarden meer dan eens worden geteld, en het resultaat van berekeningen wordt bepaald door het feit of een
item is uit- of samengevouwen.
Bij expliciete aggregatie wordt een specifieke aggregatiefunctie (bijvoorbeeld SOM) rechtstreeks in een formule
opgenomen. Als dezelfde waarde meer dan eens in een expliciete aggregatie wordt opgenomen, kan de waarde
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
211
meer dan eens worden geteld afhankelijk van de visuele status van de hiërarchie. Als een item bijvoorbeeld is
uitgevouwen en een expliciete aggregatie naar zowel het item als een van de onderliggende items verwijst, dan
wordt de waarde van het onderliggende element mogelijk tweemaal geteld, afhankelijk van de
samenvoegingsberekening: eenmaal voor het item zelf en eenmaal met de waarde van het bovenliggende
element. Web Intelligence telt namelijk de waarde van het onderliggende en het bovenliggende element op.
Beperking met betrekking tot op sets gebaseerde expliciete aggregatie
Wanneer een meetwaarde wordt geaggregeerd langs hiërarchieën die geen deel uitmaken van de ingestelde
expressie die is gedeclareerd in de aggregatiefunctie, is de aggregatie niet impliciet.
Wanneer hiërarchieën bijvoorbeeld aanwezig zijn in een tabel, aggregatie met set is aanwezig in de tabelvoettekst,
de hiërarchieën in de tabel zijn niet opgegeven in de setexpressie, en het rapport bevat ergens een filter waardoor
de oorspronkelijke hoofdniveaus van de hiërarchie in de tabel worden verwijderd, aggregeert het systeem geen
waarden voor deze hoofdniveaus maar langs de oorspronkelijke ongefilterde hoofdniveaus (het oorspronkelijke
queryresultaat).
Verwante informatie
Voorbeelden van expliciete en standaardaggregatie [pagina 212]
3.3.2.8.3
Voorbeelden van expliciete en standaardaggregatie
Als u een meetwaarde in een cel opneemt zonder een aggregatiefunctie op te geven, of als u de functie
Aggregatie gebruikt, wordt de meetwaarde berekend met behulp van de standaardaggregatiefunctie.
Voorbeeld
Expliciete en standaardaggregatie
U hebt een hiërarchie met de volgende gegevens, en de hiërarchie wordt volledig uitgevouwen in een rapport
weergegeven:
Tabel 101:
Product
Eenheidsverkoop
Drinken
24,597
Alcoholische dranken
6,838
Dranken
13,573
Eten
19,194
Bakproducten
212
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
7,870
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
● Wanneer [Eenheidsverkoop] in de voettekst van de tabel is geplaatst, wordt 43,791 geretourneerd.
Deze standaardaggregatie retourneert de totale geaggregeerde waarde van de meetwaarde (24,597 +
19,194).
● Wanneer Som(Eenheidsverkoop]) in de voettekst van een tabel wordt geplaatst, wordt 72.072
geretourneerd. Deze expliciete aggregatie retourneert elke zichtbare waarde in de hiërarchie (24,597 +
6,838 + 13,573 + 19,194 + 7,870).
● De expliciete aggregatie Som([Eenheidsverkoop];[Product]&[Drinken].children) retourneert
20,411 (6,838 + 13,573) aangezien [Drinken] is uitgevouwen.
● De expliciete aggregatie Som([Eenheidsverkoop];{[Product]&[Drinken];
[Product]&[Dranken]}) retourneert 38.170 (24,597 + 13,573). De waarde voor [Dranken] komt twee
keer voor in de berekening, omdat [Drinken] is uitgevouwen.
● De standaardaggregatie Aggregatie([Eenheidsverkoop];{[Product]&[Drinken];[Product].
[Dranken]}) retourneert 24,597. De waarde voor [Dranken] wordt niet twee keer weergegeven in de
berekening.
Als u het knooppunt [Dranken] in het rapport samenvouwt, zijn de berekeningen als volgt:
● [Eenheidsverkoop] retourneert 43,791. De standaardaggregatie wordt niet beïnvloed door de wijziging
in weergave.
● Som([Eenheidsverkoop]) retourneert 51,661 (24,597 + 19,194 + 7,870). De expliciete aggregatie
gebruikt alle zichtbare waarden om de waarde te retourneren.
● Som([Eenheidsverkoop];[Product].&[Drink].children) retourneert een niet-null-waarde, zelfs al
de onderliggende leden van [Drink] niet zichtbaar zijn.
● Som([Eenheidsverkoop];{[Product].&[Drinken];[Product].&[Dranken]}) retourneert
38,170 omdat [Dranken] niet zichtbaar is. De expliciete aggregatie gebruikt alleen zichtbare waarden.
● Aggregatie([Eenheidsverkoop];{[Product].&[Drinken];[Product].&[Dranken]})
retourneert 24,597. De standaardaggregatie wordt niet beïnvloed door de wijziging in weergave.
3.3.2.9
Standaardhiërarchieniveaus in een rapporttabel
instellen
Met behulp van de optie Hiërarchische navigatie kunt u de standaardniveaus van hiërarchieleden instellen die
zichtbaar zijn in een hiërarchietabel, zodat deze zichtbaar blijven, ook na vernieuwings- of gegevenswisacties; u
kunt ze instellen op het voorkeursniveau of vast op het hoofdniveau.
Opmerking
Als u een standaardniveau instelt en dan een snelfilter toevoegt, worden alle hiërarchische niveaus
weergegeven voor selectie in het filter. Als u een niveau selecteert dat lager is dan het niveau dat is ingesteld
voor het uitvouwen van de hiërarchie, verkrijgt u geen waarden.
Deze optie is beschikbaar in het contextmenu voor een rapporttabel als u klikt met de rechtermuisknop. Als het
filter hiërarchieleden zoekt die zich bevinden op niveaus lager dan zijn opgegeven voor de Hiërarchische navigatie,
zal de tabel leeg lijken.
Normaliter wordt de hiërarchie in een tabel in de volgende gevallen automatisch samengevouwen tot het
hoofdhiërarchielid:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
213
● U hebt het document zojuist geopend.
● U hebt de hoofdleden van de hiërarchie gewijzigd.
● U hebt een document opgeschoond of vernieuwd.
Als u deze optie niet gebruikt, wordt de hiërarchie in de tabel automatisch samengevouwen naar het
hoofdhiërarchielid wanneer een document wordt vernieuwd en de hoofdleden van de hiërarchie worden gewijzigd,
of wanneer het document is gewist en vernieuwd.
3.3.2.9.1
Het standaardhiërarchieniveau in een rapporttabel
instellen
U kunt voor een lid van een hiërarchie het standaardaantal hiërarchieniveaus instellen dat in een rapporttabel te
zien is.
1. Open vanuit het BI-startpunt een document in Web Intelligence.
2. Selecteer in de modus Ontwerp het rapport dat de tabel bevat die u wilt configureren.
3. Klik met de rechtermuisknop in de tabel op de hiërarchie waarvan u het niveau wilt instellen en selecteer
Hiërarchische navigatie
Standaardniveau uitbreiden .
4. Voer in de contextlijst Standaardniveau uitbreiden een van de volgende handelingen uit:
○ Wijzig de standaardniveau-uitbreiding van Geen in 4.
○ Selecteer Meer om in het dialoogvenster Standaardniveau uitbreiden een niveau tussen 1 en 99 te
selecteren of in te voeren.
3.4
Tekst zoeken op een rapportpagina
U kunt naar tekst in een rapport in een Web Intelligence-document zoeken in lees- of ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u in de modus Lezen bezig bent, klikt u op het pictogram Zoeken op de werkbalk.
○ Als u zich in de modus Ontwerpbevindt, klikt u in de werkbalk op het pictogram Zoeken in de werkbalk op
het tabblad Bestand.
De optie Zoeken of Zoekbalk vindt u onder aan het rapportvenster.
3. Voer gegevens in in het vak Zoeken of in het vak Zoekbalk en druk op Enter , of klik op het pictogram Zoeken.
Opmerking
Als u een hoofdlettergevoelig zoekopdracht wilt uitvoeren, klikt u op de pijl naast het vak en selecteert u
Identieke hoofdletters/kleine letters.
4. Als de tekst meer dan een keer voorkomt, klikt u op het pictogram Volgende of Vorige om andere exemplaren
van de tekst te markeren.
214
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Opmerking
Als u een rapport maakt met behulp van de interface Web Intelligence Applet of van Web Intelligence Rich
Client, kunt u op Alles markeren klikken om alle exemplaren van de tekst op de pagina te markeren. Zodra u
het document hebt opgeslagen of afgesloten, is deze optie niet meer beschikbaar.
Als u het vak Zoeken of het vak Zoekbalk wilt sluiten, klikt u op X helemaal aan het einde van Zoeken of Zoekbalk.
3.5
Weergavemodi
In de documentmodi Lezen en Ontwerp kunt u rapporten in verschillende modi bekijken, afhankelijk van hoe u met
gegevens wilt werken en hoe u de gegevens wilt weergeven.
De weergavemodi worden beheerd met knoppen onder aan het Web Intelligence-scherm, op de statusbalk.
3.5.1
Modus paginaweergave
In de documentmodi Lezen en Ontwerp wordt in de weergavemodus Pagina de paginaopmaak van rapporten
weergegeven, waaronder paginamarges, kopteksten en voetteksten.
Gebruik de weergavemodus Pagina als u de indeling van tabellen en diagrammen, en de indeling van
rapportpagina's wilt verfijnen.
3.5.1.1
De rapportgrootte instellen in de modus Pagina
U kunt de rapportgrootte instellen op een bepaald percentage of op een bepaald aantal pagina's in de modus
Pagina.
Als u bijvoorbeeld instelt dat het rapport één pagina lang is, worden alle elementen in het rapport opnieuw
gerangschikt zodat het op één horizontale pagina past.
Met het instellen van de rapportgrootte overschrijft u alle andere instellingen die de pagina-indeling van het
rapport bepalen. Als u bijvoorbeeld een rapport met drie secties hebt en elke sectie begint op een nieuwe pagina,
dan bevat het rapport toch maar één pagina als u de lengte instelt op één pagina.
De rapportgrootte wordt alleen van kracht in de modus Pagina.
3.5.1.1.1
De rapportgrootte instellen
U kunt de breedte en hoogte van het rapport instellen of de grootte zelfs als percentage instellen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Pagina-instelling.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
215
2. Selecteer op het subtabblad Schalen naar pagina de rapportbreedte in het vak Breedte en de hoogte in het vak
Hoogte of stel de rapportgrootte in als percentage in het vak Schaal.
Als u een percentage definieert, worden de breedte en hoogte automatisch berekend.
3.5.2
Snelle weergave (weergavemodus)
In de documentmodi Lezen en Ontwerp is de weergavemodus Snelle weergave de standaardweergavemodus.
Dit is een pagineringsmodus op basis van de gegevens en niet op de fysieke omvang van de rapportpagina's. In de
modus Snelle weergave worden alleen de tabellen, rapporten en vrije cellen in rapporten weergegeven, waarbij een
maximum aantal records verticaal en horizontaal wordt weergegeven, afhankelijk van de instellingen voor Snelle
weergave. In de weergavemodus Snelle weergave wordt eveneens de minimum paginabreedte en -hoogte
opgegeven, en de hoeveelheid opvulling langs de randen van het rapport.
Omdat in de weergavemodus Snelle weergave het aantal horizontale en verticale rijen wordt beperkt, bevat een
rapport mogelijk niet alle gegevens.
Gebruik de weergavemodus Snelle weergave wanneer u zich op het analyseren van resultaten wilt concentreren,
berekeningen of formules wilt toevoegen of onderverdelingen of sorteerbewerkingen aan tabellen wilt toevoegen
om de resultaten te organiseren.
De eigenschappen van de weergavemodus Snelle weergave kunnen door de BI-beheerder of rechtstreeks in de
interface worden geconfigureerd.
Configuratie
BI-beheerder
Interface
Eigenschap
●
Maximaal aantal verticale records
●
Maximaal aantal horizontale records
●
Minimale paginabreedte
●
Minimale paginahoogte
●
Rechts opvullen
●
Onder opvullen
●
Verticale records per pagina
Opmerking
●
○
Deze eigenschap beïnvloedt alleen horizontale
tabellen en kruistabellen.
○
Horizontale tabellen worden nooit verticaal
geknipt.
○
Het aantal rijen in een horizontale tabel wordt
genegeerd bij berekeningen van verticale
records.
Horizontale records per pagina
Opmerking
○
216
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Deze eigenschap beïnvloedt alleen verticale
tabellen, formulieren en kruistabellen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Configuratie
Eigenschap
○
Het aantal rijen in een verticale tabel wordt
genegeerd bij berekeningen van horizontale
records.
Overige opmerkingen:
● Kop- en voetteksten van tabellen worden niet als rijen beschouwd.
● Vrijstaande cellen en diagrammen worden niet als rijen beschouwd.
● Sectiecellen worden niet als rijen geteld als de sectie niet leeg is.
● Sectiecellen worden als verticale rijen geteld als de sectie leeg is.
● De optie Geen pagina-einde in blok heeft geen invloed op de weergavemodus Snelle weergave.
3.5.2.1
De instellingen voor de modus Snelle weergave
wijzigen
U kunt het aantal horizontale en verticale records per pagina instellen in de modus Snelle weergave.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus klikt u met de rechtermuisknop op het rapport en
selecteert u Rapport opmaken om het dialoogvenster Rapport opmaken weer te geven.
2. Selecteer het tabblad Algemeen.
3. Selecteer het aantal horizontale en verticale records per pagina in de sectie Pagina-inhoud (alleen modus
Snelle weergave).
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.5.3
Schakelen tussen weergavemodi
U kunt schakelen tussen de weergavemodi Snelle weergave en Pagina.
1. Open een Web Intelligence-document in de documentmodus Lezen of Ontwerp.
2. Op de statusbalk onder aan het document selecteert u een van de volgende pictogrammen:
○ Als u een rapport wilt weergeven in de weergavemodus Snelle weergave, klikt u op het pictogram Snelle
weergave.
○ Als u een rapport wilt weergeven in de weergavemodus Pagina, klikt u op het pictogram Pagina.
3.6
Rapportgegevens samen- en uitvouwen
U kunt rapportgegevens verbergen en weergeven door de weergave van verschillende rapportgegevens uit en
samen te vouwen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
217
U kunt secties, onderverdelingen en tabellen uit- en samenvouwen. Gegevens worden verborgen en weergegeven
op verschillende manieren afhankelijk van het rapportelement.
Rapportelement
Sectie
Resultaat
Wanneer een sectie is samengevouwen, worden de
sectiedetails verborgen en alleen vrije cellen weergegeven. In
de modus Lezen kunt u secties uit- en samenvouwen.
Tabel of onderverdeling
Wanneer een tabel of onderverdeling is samengevouwen,
worden de rijen verborgen en alleen de kop- en voetteksten
weergegeven. Tabellen moeten kop- en voetteksten hebben
om ze uit- en samen te kunnen vouwen.
Verticale tabellen, horizontale tabellen en kruistabellen
kunnen worden in- en uitgevouwen.
In de modus Lezen kunt u secties uit- en samenvouwen.
3.6.1
Rapportgegevens samen- en uitvouwen
U kunt gegevens in de modus Lezen en Ontwerp samen- en uitvouwen door het overzicht te activeren.
1. Open een Web Intelligence-document.
2. Selecteer een cel in de tabel.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik in de modus Lezen op Overzicht.
○ Selecteer in de modus Ontwerp op het tabblad Analyseren het subtabblad Interactie en klik op Overzicht.
De werkbalken voor samenvouwen en uitvouwen worden, afhankelijk van de rapportstructuur, naast en boven
het rapportvenster weergegeven.
4. Gebruik de pictogrammen +/- of de pijlpictogrammen op de werkbalk die overeenkomen met en zijn
afgestemd op de individuele rapportelementen, om deze uit en samen te vouwen.
5. Gebruik de pictogrammen links naast of boven de werkbalk om alle exemplaren van een type rapportelement
uit en samen te vouwen.
3.7
Alle verborgen inhoud opnieuw weergeven in een rapport
U kunt tabellen, cellen en secties in rapporten verbergen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik met de rechtermuisknop op het rapport met verborgen inhoud en klik op
Verbergen
Alle verborgen
inhoud weergeven .
218
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.8
De rapportopmaak instellen
U kunt de opmaak van uw rapport en rapportelementen instellen om het rapport in een bedrijfsopmaak te
presenteren.
U kunt de rapportindeling handmatig opmaken of een opmaakmodel voor het bedrijf maken met een CSSbestand. U kunt een kleurenachtergrond, bedrijfslogo's enz. toevoegen. Als u de rapportopmaak wilt wijzigen,
moet u het rapport in de ontwerpmodus weergeven om over de opties voor rapportopmaak te beschikken. U kunt
de volgende rapportelementen opmaken:
Voor het instellen van...
Gaat u als volgt te werk...
Naam van het rapport
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
naam.
Aantal records per pagina
Algemeen
Rand
en stel de randopmaak, -
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
Weergave
in (kleur, patroon, afbeelding).
Paginagrootte
Lay-out
en selecteer de liggende of
Lay-out
en selecteer de
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
paginamarges in.
Koptekst tonen/verbergen
en selecteer een
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
paginaschaal.
Paginamarges
Lay-out
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
de staande stand.
Paginaschaal
en stel de achtergrond
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
paginagrootte.
Afdrukstand
en stel het aantal
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
dikte en -kleur in.
Achtergrond rapport
en geef het rapport een
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
records per pagina in.
Randstijl rapport
Algemeen
Lay-out
en stel de verschillende
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
Lay-out en selecteer de optie
Koptekst tonen of hef deze selectie op.
of
Klik met de rechtermuisknop op de koptekst van het rapport,
selecteer Koptekst opmaken en selecteer de optie Koptekst
tonen of hef deze selectie op.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
219
Voor het instellen van...
Gaat u als volgt te werk...
Koptekstgrootte
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
de koptekst.
Lay-out
en voer een grootte in voor
of
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Koptekst opmaken en voer een grootte in voor de koptekst.
Randstijl koptekst
Klik met de rechtermuisknop op de koptekst van het rapport,
selecteer Koptekst opmaken en selecteer een stijl voor de
rand van de koptekst.
Achtergrond koptekst
Klik met de rechtermuisknop op de koptekst van het rapport,
selecteer Koptekst opmaken en selecteer een
achtergrondkleur en een patroon of voer een adres in voor
een afbeelding.
Voettekst tonen/verbergen
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
Lay-out en selecteer de optie
Voettekst tonen of hef deze selectie op.
of
Klik met de rechtermuisknop op de voettekst van het rapport,
selecteer Voettekst opmaken en selecteer de optie Voettekst
tonen of hef deze selectie op.
Voettekstgrootte
Klik met de rechtermuisknop in het rapport, selecteer
Rapport opmaken
de voettekst.
Lay-out
en voer een grootte in voor
of
Klik met de rechtermuisknop op de voettekst van het rapport,
selecteer Voettekst opmaken en voer een grootte in voor de
voettekst.
Randstijl voettekst
Klik met de rechtermuisknop op de voettekst van het rapport,
selecteer Voettekst opmaken en selecteer een stijl voor de
rand van de voettekst.
Voettekstachtergrond
Klik met de rechtermuisknop op de voettekst van het rapport,
selecteer Voettekst opmaken en selecteer een
achtergrondkleur en een patroon of voer een adres in voor
een afbeelding.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
Tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 337]
220
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.8.1
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten
daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken
U kunt de achtergrondkleur en het patroon van een rapport definiëren, of de kop- en voetteksten, secties, tabellen
en zelfs specifieke cellen in tabellen. Het patroon kan een skin zijn, ook wel bekend als thema, een afbeelding via
een URL of een bestand.
1. In een Web Intelligence-document in de modus Ontwerpen klikt u met de rechtermuisknop op het rapport, een
kop- of voettekst, een rapportsectie, tabel of een selectie van een of meer cellen in een tabel en selecteert u
de betreffende opmaakoptie in het contextmenu.
Als u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op een selectie van een groep cellen klikt, selecteert u Cellen
opmaken.
2. In het dialoogvenster dat verschijnt, selecteert u het tabblad Vormgeving.
In de sectie Achtergrond van dit tabblad worden de instellingen weergegeven die u kunt toepassen op uw
geselecteerde items.
3. Ga als volgt te werk om een kleur te selecteren voor de achtergrond van de geselecteerde items:
a. Klik op het keuzerondje naast het pictogram van het kleurenpalet.
b. Klik op het pijltje naast het pictogram van het kleurenpalet om het palet weer te geven.
c. Selecteer een kleur in het palet.
d. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Opmerking
Wanneer de achtergrondkleur van cellen is gedefinieerd (zelfs wit), krijgt deze kleur voorrang boven de
achtergrondkleur van de tabel. Als u de achtergrondkleur toepast op een hele tabel, maar een of meer
cellen wit blijven, opent u het dialoogvenster Cellen opmaken voor deze cellen en controleer u de
instelling voor de achtergrondkleur.
4. Voer een van de volgende acties uit als u het patroon voor de geselecteerde items wilt opmaken:
○ Als u een skin selecteert, klikt u op het keuzerondje Skin en selecteert u een skin in de vervolgkeuzelijst.
Opmerking
Als u de vormgeving van de tabel opmaakt, moet u de horizontale of verticale opvulwaarde instellen op
groter dan 0 in de sectie Spatiëring en opvulling van het tabblad Vormgeving, anders verschijnt de skin
niet.
○ Als u een afbeelding wilt selecteren via een URL, selecteert u het keuzerondje Afbeelding van adres en
voert u een van de volgende acties uit:
○ Plak het URL-adres van de afbeelding in het tekstvak. Klik op het pictogram Valideren.
○ Als u een dynamische afbeelding wilt creëren met een complexe formule, klikt u op het pictogram
Formule-editor naast het tekstvak.
Voorbeeld: syntaxis tabelcel
“<URL>”+”<object kolomkop>”+”.<afbeeldingsindeling>”
Opmerking
○ Voor toegang tot een afbeelding op de bedrijfsserver, typt u de naam van de afbeelding. In de
toepassing wordt boimg:// ingevoegd wanneer u op Toepassen klikt.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
221
○ De dynamische afbeelding wordt alleen weergegeven als het object van de kolomkop dat wordt
gebruikt om de afbeelding te definiëren zich in de tabel bevindt. Het object kan echter worden
verborgen. Als het object zich niet in de tabel bevindt, is er geen context beschikbaar om het
adres van de afbeeldingen te berekenen.
○ Als u een afbeelding wilt gebruiken die op uw computer of op een server staat, selecteert u het
keuzerondje Afbeelding via bestand, klikt u op Toevoegen of Bladeren, navigeert u naar de afbeeldingen en
klikt u op Openen.
○ Als u een afbeelding gebruikt, kunt u de weergavelocatie selecteren in de vervolgkeuzelijst Weergave.
○ Als u de weergave Normaal selecteert, kunt u de positie van de afbeelding instellen met de
vervolgkeuzelijsten Positie.
○ Als u Uitrekken selecteert, wordt de afbeelding automatisch aangepast aan de beschikbare ruimte,
ongeacht de hoogte- en breedte-instellingen van de afbeelding.
○ Als u Naast elkaar selecteert, wordt de afbeelding herhaald in de beschikbare ruimte.
○ Selecteert u Horizontaal schikken of Verticaal schikken, dan krijgt u ook extra opties voor Positie.
Opmerking
Als u een afbeelding of patroon wilt verwijderen, selecteert u Geen voor het patroon.
5. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Beperking
Aangezien er geen achtergrondfunctie bestaat in Microsoft Excel, worden achtergrondafbeeldingen niet naar
het uitvoerbestand geëxporteerd als u een rapport opslaat in of uitvoert naar Microsoft Excel.
Verwante informatie
Een formule samenstellen met de formule-editor [pagina 325]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 337]
3.9
Rapporten afdrukken
U kunt een of meerdere rapporten uit een Web Intelligence-document afdrukken.
U kunt documenten direct vanuit de Web Intelligence Applet-interface en Web Intelligence Rich Client afdrukken.
Wanneer u afdrukt via de Web Intelligence HTML-interface, exporteert u het document naar een PDF-bestand dat
u vervolgens kunt afdrukken.
Opmerking
Als een rapport breder is dan de papiergrootte die is ingesteld op de pagina Rapportindeling, worden er paginaeinden ingevoegd. Het papierformaat en de afdrukstand voor het afdrukken kunnen afwijken van de
222
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
papiergrootte en afdrukstand die zijn ingesteld voor rapporten die worden weergegeven in de Web Intelligence
Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
3.9.1
Rapporten in Web Intelligence afdrukken
Er zijn verschillende methoden beschikbaar voor het afdrukken van rapporten in Web Intelligence.
1. Open een Web Intelligence-document.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ In de Web Intelligence HTML-interface:
○ Als u in de modus Lezen bezig bent, klikt u op de pijl naast het pictogram Afdrukken op de werkbalk.
○ Als u zich in de modus Ontwerp of Gegevens bevindt, klikt u op de pijl naast het pictogram Afdrukken
in de werkbalk van het tabblad Bestand.
○ In de Web Intelligence Applet- of Web Intelligence Rich Client-interface.
○ Als u in de modus Lezen bezig bent, klikt u op het pictogram Afdrukken op de werkbalk.
○ Als u zich in de modus Ontwerp of Gegevens bevindt, klikt u op het pictogram Afdrukken in de
werkbalk van het tabblad Bestand.
Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ In de Web Intelligence HTML-interface: kies uw afdrukopties en klik op Afdrukken.
○ In de Web Intelligence Applet- of Web Intelligence Rich Client-interface. kies uw afdrukopties en klik op
OK.
○ In de Web Intelligence HTML-interface: het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.
Open het PDF-bestand en druk het rapport af.
○ In de Web Intelligence Applet- of Web Intelligence Rich Client-interface. het rapport wordt verzonden naar
de printer.
Opmerking
In de Web Intelligence HTML-interface klikt u op het pictogram Afdrukken om het rapport af te drukken met
de huidige instellingen.
3.10 Wijzigingen in gegevens bijhouden
Om gefundeerde en doeltreffende business intelligence-beslissingen te kunnen nemen, moet u weten hoe de
gegevens waarop u dergelijke beslissingen baseert zich in de loop der tijd ontwikkelen.
U kunt wijzigingen in gegevens bijhouden en weergeven, zodat u uw analyses makkelijker kunt richten op
belangrijke zaken en geen tijd verliest aan irrelevante gegevens.
Als u de wijzigingen in uw gegevens wilt bijhouden, selecteert u een bepaalde gegevensvernieuwing als
referentiepunt. Deze gegevens zijn dan de verwijzingsgegevens. Wanneer u gegevenstracering activeert, ziet u uw
gegevens in relatie met de referentiegegevens.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
223
Hier volgen enkele voorbeelden van gegevenstracering:
● Als een filiaal niet meer voorkomt in een overzicht van de filialen met de hoogste omzet, zou u dat kunnen
interpreteren alsof de is verwijderd uit de lijst. Aan de hand van deze informatie kunt u nagaan waarom het
filiaal minder presteert.
● Als de verkoop in een bepaalde regio is gedaald, krijgt u deze daling te zien. Vervolgens kunt u op de
regiogegevens een analyse op lager niveau uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de omzetdaling.
In beide voorbeelden worden wijzigingen in de gegevens bijgehouden en ziet u hoe de huidige gegevens meer
betekenis krijgen, omdat ze daardoor in verband kunnen worden gebracht met de oudere gegevens. Zonder dit
verband is het veel lastiger om trends te herkennen.
Opmerking
● De informatie in de Statusbalk onder aan het rapport geeft het statusniveau van het document aan. Een
sterretje op een rapporttabblad geeft aan dat gegevenstracering is geactiveerd op het rapport.
● Statuswijzigingen van het bijhouden van gegevenswijzigingen gelden alleen voor een detailwaarde wanneer
deze wordt weergegeven met de bijbehorende dimensie in de tabel. Wanneer het detail zonder
bijbehorende dimensie wordt weergegeven, wordt het detail als dimensie beschouwd en worden de
statuswijzigingen niet weergeven (de wijzigingen worden wel weergegeven wanneer het detail wordt
ingevoegd/verwijderd).
Verwante informatie
Typen gegevenswijzigingen [pagina 224]
Modus voor automatische tracering voor bijwerken [pagina 225]
Traceringsmodus voor absolute referentiegegevens [pagina 225]
Gegevens traceren inschakelen [pagina 225]
Gewijzigde gegevens weergeven [pagina 227]
De weergave van gewijzigde gegevens configureren [pagina 226]
De weergave van gewijzigde gegevens configureren [pagina 226]
Hoe gewijzigde gegevens in blokken worden weergegeven [pagina 227]
Hoe gewijzigde gegevens in blokken met onderverdelingen worden weergegeven [pagina 231]
Hoe gewijzigde gegevens in secties worden weergegeven [pagina 230]
Hoe gewijzigde gegevens in rapporten met samengevoegde dimensies worden weergegeven [pagina 229]
Hoe gewijzigde gegevens in diagrammen worden weergegeven [pagina 232]
3.10.1 Typen gegevenswijzigingen
U configureert de weergave van gegevenswijzigingen via de interface of de formuletaal.
U kunt de volgende typen gegevenswijzigingen traceren:
● Ingevoegde gegevens
● Verwijderde gegevens
224
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
● Gewijzigde gegevens
● Verhoogde waarden
● Verlaagde waarden
De formuletaal voorziet geavanceerde gebruikers van meer mogelijkheden en flexibiliteit bij het weergeven en
opmaken van gewijzigde gegevens.
3.10.2 Modus voor automatische tracering voor bijwerken
In de modus Automatisch bijwerken voor gegevenstracering vergelijkt u altijd de actuele gegevens met de
gegevens van voor de laatste vernieuwing.
Dit wordt bereikt door de huidige gegevens net voor elke vernieuwing automatisch in te stellen als de
referentiegegevens. De referentiegegevens liggen altijd één vernieuwingsbewerking achter op de actuele
gegevens.
Automatische gegevenstracering is nuttig bij periodieke documenten, als u de actuele gegevens wilt vergelijken
met de gegevens voor de laatste vernieuwing.
Beperking
Dit is alleen van toepassing op documenten die worden gepland als Web Intelligence-uitvoerindeling.
3.10.3 Traceringsmodus voor absolute referentiegegevens
In de traceringsmodus Vaste gegevens kunt u de referentiegegevens handmatig selecteren in het dialoogvenster
Gegevenstracering.
U blijft deze gegevens als referentiepunt gebruiken, totdat u het referentiepunt bijwerkt.
3.10.4 Gegevens traceren inschakelen
U kunt de functie voor gegevenstracering activeren in het dialoogvenster Gegevens traceren.
Opmerking
Als u onvoldoende gebruikersrechten hebt voor het traceren van documenten, zijn de onderstaande opties
uitgegrijsd.
1. Open een Web Intelligence-document.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik in een willekeurige modus op Wijzigingen traceren op de statusbalk onder aan het venster.
○ Klik in de Leesmodus op Traceren in de werkbalk.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
225
○ Selecteer in de modus Ontwerp in het tabblad Analyse het subtabblad Gegevenstracering en klik op
Traceren.
3. Selecteer in het dialoogvenster Gegevenstracering het tabblad Gegevens.
4. Als u de gegevens met de laatste vernieuwing wilt vergelijken, selecteert u Vergelijken met laatste
gegevensvernieuwing.
Als u deze optie selecteert, worden de huidige gegevens de referentiegegevens na elke gegevensvernieuwing.
Het rapport toont altijd het verschil tussen de meest recente gegevens en de gegevens vóór de laatste
gegevensvernieuwing.
Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt op de statusbalk Wijzigingen traceren: Automatisch bijwerken
weergegeven.
5. Als u de gegevens wilt vergelijken met een specifieke gegevensvernieuwing, selecteert u Vergelijken met
gegevensvernieuwing van en selecteert u de datum van de gegevensvernieuwing in de lijst.
Als u deze optie selecteert, wordt de gegevensvernieuwing die u kiest de referentiegegevens. Het rapport
toont altijd het verschil tussen de meest recente gegevens en de door u gekozen gegevensvernieuwing.
Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt op de statusbalk Wijzigingen traceren: Vaste gegevens
weergegeven.
6. Selecteer de rapporten waarvan u gegevenstracering wilt weergeven in de lijst Rapporten met
gegevenstracering weergegeven.
7. Klik op Gegevens nu vernieuwen om de gegevens te vernieuwen wanneer het dialoogvenster wordt gesloten.
8. Klik op OK om het dialoogvenster Gegevenstracering te sluiten.
3.10.5 De weergave van gewijzigde gegevens configureren
U kunt de weergave (stijl, grootte en kleur van het lettertype) van gewijzigde gegevens in een document
configureren.
U kunt de weergave van de volgende wijzigingen apart configureren:
● Ingevoegde, verwijderde dimensies en gewijzigde detailwaarden
● Verhoogde of verlaagde gegevenswaarden
Gegevenswaarden kunnen de opmaak van ingevoegde of verwijderde dimensiewaarden overnemen. Als een
dimensiewaarde bijvoorbeeld uit een zoeklijst in een blok verdwijnt en in het blok wordt ook een gegevenswaarde
voor de dimensie weergegeven, worden zowel de dimensie als de gegevenswaarden weergegeven als verwijderde
gegevens.
De BI-beheerder bepaalt de standaardweergave van gewijzigde gegevens in de Central Management Server
(CMS). Wanneer u de weergave van gewijzigde gegevens lokaal configureert, overschrijft u de standaardwaarden
van de CMS.
3.10.5.1
De weergave van gewijzigde gegevens configureren
U kunt de weergave van gewijzigde gegevens configureren in het dialoogvenster Gegevenstracering.
226
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
1. Open een Web Intelligence-document in de Lezen- of Ontwerpmodus.
2. Klik op Wijzigingen traceren in de statusbalk onder aan het venster om het dialoogvenster Gegevenstracering
weer te geven.
3. Selecteer in het tabblad Opties elk type gewijzigde gegevens dat u wilt weergeven en klik op Opmaak om op te
geven hoe u de wijzigingen wilt weergeven.
4. Klik op OK om het dialoogvenster Gegevenstracering te sluiten.
Verwante informatie
Gegevens markeren aan de hand van voorwaardelijke opmaak [pagina 235]
3.10.5.2 Gewijzigde gegevens weergeven
weergeven, gewijzigde gegevens
1. Open een Web Intelligence-document in de Lezen- of Ontwerpmodus.
2. U kunt kiezen of gewijzigde gegevens moeten worden weergegeven wanneer gegevenstracering wordt
geactiveerd.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u zich in de modus Lezen bevindt, selecteert u
Traceren
Wijzigingen weergeven .
○ Als u zich in de modus Ontwerp bevindt, klikt u in het tabblad Analyse in het subtabblad
Gegevenstracering op Wijzigingen weergeven.
4. Selecteer de optie nogmaals om de weergave van gewijzigde gegevens uit te schakelen.
Verwante informatie
De weergave van gewijzigde gegevens configureren [pagina 226]
Gegevens traceren inschakelen [pagina 225]
3.10.5.3 Hoe gewijzigde gegevens in blokken worden
weergegeven
In dit voorbeeld ziet u een document met een blok waarin [Land], [Jaar] en [Omzet] worden weergegeven.
Voorbeeld
Gewijzigde gegevens in een eenvoudig blok
De oorspronkelijke gegevens zijn als volgt:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
227
Tabel 102:
Land
Jaar
Omzet
Frankrijk
2003
1000
Frankrijk
2004
2000
Japan
2002
1000
Polen
2002
1200
Na de vernieuwingsbewerking zijn de gegevens als volgt:
Tabel 103:
Land
Jaar
Omzet
Frankrijk
2004
3000
Japan
2003
900
Polen
2002
800
Verenigd Koninkrijk
2004
900
Wanneer gegevenstracering wordt geactiveerd en de wijzigingen in de gegevens worden weergegeven, ziet het
blok er als volgt uit:
Tabel 104:
Land
Jaar
Omzet
Opmaak
Frankrijk
2003
1000
[gegevensopmaak in alle cellen ver­
wijderd]
Frankrijk
2004
3000
[meer gegevensopmaak in Omzetcel]
Japan
2002
1000
[gegevensopmaak in alle cellen ver­
wijderd]
Japan
2003
900
[gegevensopmaak ingevoegd in alle
cellen]
Polen
2002
800
[minder gegevensopmaak in Omzetcel]
Verenigd Koninkrijk
2004
900
[gegevensopmaak ingevoegd in alle
cellen]
● De rijen waarin de omzet voor Frankrijk in 2003 en voor Japan in 2002 worden weergegeven,
vertegenwoordigen gegevens die na de vernieuwingsbewerking niet meer bestaan.
● De omzet voor Frankrijk is in 2004 gestegen.
● De omzet voor Polen is in 2002 gedaald.
● De rijen waarin de omzet voor Japan in 2003 en voor het Verenigd Koninkrijk in 2004 worden
weergegeven, verschijnen na de vernieuwingsbewerking.
228
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.10.5.4 Hoe gewijzigde gegevens in rapporten met
samengevoegde dimensies worden weergegeven
Een dimensie wordt alleen als gewijzigd weergegeven als alle dimensies die deel uitmaken van de samenvoeging
zijn gewijzigd.
Voorbeeld
Gewijzigde gegevens en samengevoegde dimensies
In dit voorbeeld is Land een samengevoegde dimensie die de landdimensies bevat van twee gegevensbronnen.
Voor de vernieuwing zijn de gegevens de volgende:
Tabel 105:
Land (GB1)
Inkomsten (GB1)
Land (GB2)
Verkoop (GB2)
VS
10000
VS
5000
Frankrijk
4000
Verenigd Koninkrijk
5000
Verenigd Koninkrijk
3000
Duitsland
1000
Duitsland
1000
Na de vernieuwingsbewerking zijn de gegevens als volgt:
Tabel 106:
Land (GB1)
Inkomsten (GB1)
Land (GB2)
Verkoop (GB2)
VS
10000
VS
4000
Frankrijk
4000
Frankrijk
3000
Verenigd Koninkrijk
6000
Verenigd Koninkrijk
4000
Polen
2000
Wanneer de samengevoegde landdimensie en de gewijzigde gegevens in een blok worden weergegeven, zien
de gegevens er als volgt uit:
Tabel 107:
Land
Inkomsten
Omzet
Opmaak
VS
10000
4000
[minder gegevensopmaak in Ver­
koop-cel]
Frankrijk
4000
3000
[gegevensopmaak ingevoegd in Om­
zet-cel]
Verenigd Koninkrijk
6000
4000
[meer gegevensopmaak in Omzeten Verkoop-cel]
Duitsland
1000
1000
[gegevensopmaak in alle cellen ver­
wijderd]
Polen
2000
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
[gegevensopmaak ingevoegd in
Land- en Omzet-cel]
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
229
In de rij Frankrijk wordt Frankrijk niet als ingevoegd weergegeven, omdat de Frankrijk-rij niet in beide
gegevensbronnen is ingevoegd. Omzet wordt wel als ingevoegd weergegeven omdat dit een nieuwe waarde is
na vernieuwing van de gegevens.
In de rij Polen wordt Polen wel als ingevoegd weergegeven omdat dit een nieuwe dimensiewaarde is na
vernieuwing van de gegevens.
3.10.5.5 Hoe gewijzigde gegevens in secties worden
weergegeven
In dit voorbeeld ziet u een document met een blok waarin [Land], [Jaar] en [Omzet] worden weergegeven.
Voorbeeld
Gewijzigde gegevens in een rapport met secties
De oorspronkelijke gegevens zijn als volgt:
Tabel 108:
Land
Jaar
Omzet
Frankrijk
2003
1000
Frankrijk
2004
2000
Japan
2002
1000
Polen
2002
1200
VS
2003
VS
2004
Na de vernieuwingsbewerking zijn de gegevens als volgt:
Tabel 109:
Land
Jaar
Omzet
Frankrijk
2004
3000
Japan
2003
900
Polen
2002
800
Verenigd Koninkrijk
2004
900
Als u een sectie maakt voor [Land] en gewijzigde gegevens weergeeft, ziet het rapport er als volgt uit:
Frankrijk [geen opmaak]
Tabel 110:
Jaar
Omzet
Opmaak
2003
1000
[gegevensopmaak in alle cellen verwijderd]
230
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Jaar
Omzet
Opmaak
2004
3000
[meer gegevensopmaak in Omzet-cel]
Japan [geen opmaak]
Tabel 111:
Jaar
Omzet
Opmaak
2002
1000
[gegevensopmaak in alle cellen verwij­
derd]
2003
900
[gegevensopmaak ingevoegd in alle cel­
len]
Jaar
Omzet
Opmaak
2002
800
[minder gegevensopmaak in Omzet-cel]
Polen [geen opmaak]
Tabel 112:
Ver. Koninkrijk [gegevensopmaak ingevoegd]
Tabel 113:
Jaar
Omzet
Opmaak
2004
900
[gegevensopmaak ingevoegd in alle cel­
len]
De gegevens worden in de koptekst van een sectie op een van beide manieren weergegeven, afhankelijk van de
wijzigingen van de gegevens in de sectie:
● Als alle rijen in het blok in de sectie op dezelfde wijze zijn gewijzigd, wordt de koptekst van de sectie
weergegeven met dezelfde opmaak als de rijen.
● Als de rijen op verschillende manieren zijn gewijzigd, of als er maar een paar rijen zijn gewijzigd, dan wordt de
koptekst van de sectie weergegeven in de standaardopmaak.
3.10.5.6 Hoe gewijzigde gegevens in blokken met
onderverdelingen worden weergegeven
Wanneer een blok een onderverdeling bevat en de blokeigenschap Samenvoegen is ingesteld, wordt de
gecentreerde waarde weergegeven volgens de regels die ook gelden voor de kopteksten van secties.
● Als alle rijen in de onderverdeling op dezelfde wijze zijn gewijzigd, wordt de gecentreerde waarde
weergegeven met dezelfde opmaak als de rijen.
● Als de rijen op verschillende manieren zijn gewijzigd, of als er maar een paar rijen zijn gewijzigd, dan wordt de
gecentreerde waarde weergegeven in de standaardopmaak.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
231
3.10.5.7 Hoe gewijzigde gegevens in diagrammen worden
weergegeven
Wanneer de gegevens in een diagram zijn gewijzigd, wordt een pictogram voor gewijzigde gegevens boven het
diagram weergegeven.
Als u op het pictogram klikt, wordt het diagram omgezet in een tabel, zodat u de details van de wijzigingen kunt
bekijken.
3.10.6 Beperkingen van gegevenstracering
Als u een gegevensprovider wijzigt of opschoont, worden gewijzigde gegevens niet langer in het rapport
weergegeven.
Als de gegevensbron wordt gewijzigd, is de actuele versie van het document niet meer compatibel met de
referentieversie. Indien de gegevens worden gewist, zijn de oude gegevens niet meer ter vergelijking beschikbaar.
Het gevolg daarvan is dat de volgende acties niet meer compatibel zijn met gegevenstracering:
● Analyse uitvoeren buiten analyseniveau
● Queryanalyse
● Een query verwijderen
● Elke wijziging (met inbegrip van wijzigingen in beveiligingsrechten) die de SQL wijzigt die door een
gegevensbron is gegenereerd
● Het document wissen
Als u een van deze acties uitvoert, wordt de gegevenshistorie van het document gewist omdat de acties niet
compatibel zijn met de weergave van de gewijzigde gegevens. Als u bijvoorbeeld een query wijzigt, worden ook de
gegevens in het document gewijzigd. Elke vergelijking van deze gegevens met oude gegevens die middels een
andere query zijn gegenereerd, is misleidend.
Opmerking
Wanneer u werkt met queryanalyse of een analyse uitvoert buiten het analyseniveau, wordt de
gegevenshistorie gewist omdat deze acties de gegevensprovider wijzigen. Dit is voor u van geen betekenis,
omdat wanneer u de analyse begint, u al hebt vastgesteld welke gegevens verder moeten worden
geanalyseerd. Gegevenstracering heeft zijn dienst bewezen en u kunt nu verdergaan met de analyse.
Verwante informatie
Een analysebewerking uitvoeren buiten het analyseniveau [pagina 265]
Analyseren via queryanalyse [pagina 283]
Query's beheren met Gegevensbeheer [pagina 143]
232
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.10.6.1 Gegevens traceren en vernieuwen bij openen
Als de documenteigenschap Vernieuwen bij openen is geselecteerd, wordt bij het traceren van gegevens geen
verschil weergegeven tussen de gegevens voor en na het vernieuwen.
De gegevens van na de vernieuwing worden als de nieuwe gegevens beschouwd omdat met de vernieuwing het
document is opgeschoond.
Opmerking
De optie Vernieuwen bij openen is afhankelijk van de volgende instellingen in de CMC (geconfigureerd door de
BI-beheerder):
● Selecteer in Toepassingen Web Intelligence uit de lijst Beheren Eigenschappen. In de sectie
Document automatisch vernieuwen bij het openen van instellingen voor beveiligingsrecht is de
beveiligingsinstelling voor de eigenschap Automatisch vernieuwen ingeschakeld.
● Selecteer in Toepassingen Web Intelligence uit de lijst Beheren Gebruikersbeveiliging. Wanneer u een
gebruikersprofiel selecteert en op Beveiliging weergeven klikt, controleer dan of het beveiligingsrecht
Documenten - automatisch vernieuwen bij openen uitschakelen is uitgeschakeld.
Als de instellingen zijn ingeschakeld zoals hierboven is weergegeven, zullen de gegevens worden vernieuwd als het
document wordt geopend, zelfs als Vernieuwen bij openen niet is ingeschakeld voor het document.
Verwante informatie
Een document opslaan in de bedrijfsgegevensopslagruimte in de Web Intelligence HTML-interface [pagina 476]
Een document opslaan in de bedrijfsgegevensopslagruimte in de Web Intelligence Applet-interface [pagina 475]
3.10.7 Formules gebruiken om gewijzigde gegevens te
traceren
U kunt formules gebruiken om signalen te maken die u op de hoogte stellen van gegevenswijzigingen in een
document.
Deze aangepaste signalen vindt u niet in de lijst met standaardsignalen.
Gebruik de functies RefValue, RefValueDate, en RefValueUserResponse in celformules om deze aangepaste
signalen te maken. U kunt ook formules gebruiken met speciale berekeningen op basis van wijzigingen in
gegevens. U kunt bijvoorbeeld een berekening opnemen waarmee het verschil wordt aangegeven tussen de vorige
waarde en de actuele waarde van een gegevenswaarde.
Raadpleeg de handleiding Functies, formules en berekeningen in Web Intelligence gebruiken of de gerelateerde
sectie in de online Help van Web Intelligence voor meer informatie over de functies.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
233
3.10.8 Gewijzigde gegevens en de berekeningscontext
Wanneer gegevenstracering is geactiveerd, worden gegevens alleen als gewijzigd weergegeven indien de
berekeningscontext gelijk blijft.
Als een waarde bijvoorbeeld verandert omdat u de berekeningscontext van een blok wijzigt, wordt de nieuwe
waarde niet gemarkeerd als gewijzigd.
Voorbeeld
De berekeningscontext wijzigen
In dit voorbeeld hebt u een blok waarin [Plaats], [Klant] en [Omzet] als volgt worden weergegeven:
Tabel 114:
Plaats
Klant
Omzet
San Francisco
Smit
1000
San Francisco
Jansen
2000
Los Angeles
Willems
3000
Los Angeles
Hartman
4000
Als u [Klant] uit het blok verwijdert, wordt de omzet geaggregeerd per plaats:
Tabel 115:
Plaats
Klant
San Francisco
3000
Los Angeles
7000
De omzet wordt niet weergegeven als gestegen omdat de hoeveelheid omzet niet is gewijzigd. Alleen de
berekeningscontext is gewijzigd. De omzet wordt nu alleen per plaats geaggregeerd, wat leidt tot hogere cijfers.
Als na een gegevensvernieuwing de omzet van Jensen naar 1000 terugvalt en de omzet van Willems naar 4000
stijgt, levert dit de volgende gegevens op:
Tabel 116:
Plaats
Klant
San Francisco
2000
Los Angeles
8000
De gegevens worden wel als gewijzigd weergegeven, omdat, ongeacht de wijziging in de berekeningscontext,
de totale omzet voor San Francisco is gedaald en de totale omzet voor Los Angeles is gestegen.
234
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.11
Gegevens markeren aan de hand van voorwaardelijke
opmaak
Met voorwaardelijke opmaak kunt u resultaten markeren of opmaak wijzigen op basis van gegevens.
U kunt bijvoorbeeld totalen voorwaardelijk opmaken zodat zeer hoge of lage resultaten worden gemarkeerd met
bepaalde kleuren of met tekstopmerkingen, zoals Presteert goed of Presteert slecht.
U kunt voorwaardelijke opmaak toepassen op de volgende elementen:
● Kolommen in een verticale tabel
● Rijen in een horizontale tabel
● Cellen in formulieren en kruistabellen
● Sectiekoptekst
● Vrije cellen
U kunt tot 30 voorwaardelijke opmaakregels in een document toepassen. U kunt deze regels op maximaal 20
tabelkolommen of -rijen, vrije cellen of sectiecellen in de rapporten toepassen. U kunt tot 10 verschillende regels
op één tabelkolom of -rij, vrije cel of sectiecel toepassen.
U kunt voorwaardelijke opmaakregels definiëren om de volgende opmaakwijzigingen te activeren:
● tekstkleur, grootte en stijl
● celrandkleuren en -stijl
● celachtergrond: bepaalde kleuren, afbeeldingen of hyperlinks naar webpagina’s
U kunt ook regels definiëren die een tekst of formule, een afbeelding of hyperlink weergeven. In dit geval worden
de resultaten die aan de regel voldoen vervangen door de tekst of formule.
Voorwaardelijke opmaak is dynamiek. Wanneer u rapporten vernieuwt met de recentste gegevens in de database,
markeren de regels de nieuwe resultaten.
Als u voorwaardelijke opmaak op een tabelrij of -kolom met een onderverdeling toepast, wordt de regel alleen
geactiveerd wanneer de waarde die aan de voorwaardelijke regel voldoet wordt weergegeven op de eerste rij van
deze onderverdeling.
3.11.1
Voorwaarden in voorwaardelijke opmaak
Voorwaardelijke opmaakregels bevatten meerdere voorwaarden waarmee u meerdere opmaaktypen kunt
toepassen, afhankelijk van de gegevens.
Een regel voor voorwaardelijke opmaak werkt als volgt:
If <Main Condition> is true, Apply <Main Format>
ElseIf <Second Condition> is true, Apply <Second Format>
ElseIf <Third Condition> is true, Apply <Third Format>
ElseIf...
Else Apply <Default Format>
Als de <Hoofdvoorwaarde> in het bovenstaande voorbeeld <Verkoopomzet> 100,000 is en met
<Hoofdopmaak> de blauwe tekst wordt opgemaakt, geeft de voorwaardelijke opmaak de meetwaarde in blauw
weer wanneer de meetwaarde van de Verkoopomzet groter is dan 100.000.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
235
Als <Tweede voorwaarde> Verkoopomzet < 10,000 is en <Tweede opmaak> de tekst in rood opmaakt, geeft
de voorwaardelijke opmaak de meetwaarde ook in het rood weer wanneer de waarde kleiner is dan 10.000.
Elke voorwaarde kan meerdere tests bevatten en alle testen moeten Waar als resultaat geven om de
voorwaardelijke opmaak toe te kunnen passen. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld de waarden van de objecten
[Land] en [Resort] testen. Beide objecten moeten de waarde retourneren die in de test is opgegeven om de
voorwaardelijke opmaak te kunnen toepassen.
3.11.2
Een voorwaardelijke opmaakregel maken
U kunt voorwaardelijke opmaak maken en bewerken in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence
Rich Client.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer op het tabblad Analyse het subtabblad Voorwaardelijk.
Opmerking
U kunt geen regels voor voorwaardelijke opmaak Web Intelligence HTML-interface creëren.
3. Klik op Nieuwe regel om het venster Editor voor opmaakregels weer te geven.
4. Voer een regelnaam en -beschrijving in.
5. Klik op ... naast het vak Gefilterd object of cel en selecteer objecten.
U kunt een regel niet definiëren voor een cel met een datum of numeriek type gegevens (bijvoorbeeld een
datum of een berekening) omdat de toepassing elke waarde die u in het tekstvak Waarde invoert als een
tekenreeks beschouwt.
6. Selecteer een operator.
7. Voer de waarde die de opmaakregel activeert in het vak Operanden in.
○ U kunt een waarde rechtstreeks in het vak typen.
○ Als u een waarde in de lijst met waarden wilt selecteren, klikt u op ... naast het vak Operanden en
selecteert u een waarde.
○ Als u het object of de variabele als waarde wilt wijzigen, klikt u op ... naast het vak Operanden en op Een
object of variabele selecteren in het menu; vervolgens selecteert u een ander object of een andere
variabele.
○ Als u het vak Operanden wilt wissen, klikt u op ... naast het vak en selecteert u vervolgens Leeg.
8. Als u een extra test wilt toevoegen binnen de voorwaarde, klikt u op + naast de bestaande voorwaarden en
kiest u de gefilterde cel of het object, de operator en de waarde zoals hierboven is beschreven.
9. Als u een voorwaarde wilt verwijderen, klikt u op x naast het vak Voorwaarde.
10. Als u de voorwaarde met een formule wilt activeren, klikt u op de pijl naast Voorwaarde en selecteert u Fx.
11. Klik op Fx naast het formulevak om de Formule-editor weer te geven waarin u formules kunt maken.
○ Als u wilt dat uw formule een tekenreeks retourneert, moet u voor of na de tekst geen aanhalingsteken
gebruiken. Als u wilt dat met het signaal TE LAAT wordt weergegeven, typt u: TE LAAT.
○ De formule moet Waar of Onwaar als resultaat geven. Bij Waar wordt de voorwaarde geactiveerd, bij
Onwaar niet. Als de formule bijvoorbeeld RowIndex()=3 is, wordt de voorwaardelijke opmaak
weergegeven op de vierde rij van de tabel.
236
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
12. Als u een voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen aan de regel, klikt u op Toevoegen in de linkerbovenhoek van
het vak om een vak voor aanvullende voorwaarden weer te geven en de voorwaarden te definiëren of een
formule te maken zoals hierboven beschreven.
U kunt meerdere voorwaarden toeveogen.
13. Als u de opmaak wilt instellen die wordt weergegeven als de regel wordt geactiveerd, klikt u op Opmaak in het
venster Als het bovenstaande juist is, geldt de volgende weergave.
Het dialoogvenster Weergave van opmaakregels voor het instellen van de opmaak wordt weergegeven.
14. Klik op OK om de ALS/DAN-opmaak op te slaan en vervolgens op OK om de regelopmaak in het rapport in te
stellen.
3.11.3
De opmaak instellen die aan de hand van een
voorwaardelijke opmaakregel wordt weergegeven
U kunt voorwaardelijke opmaak maken en bewerken in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence
Rich Client-interface.
Opmerking
Deze optie is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer op het tabblad Analyse het subtabblad Voorwaardelijk.
3. Klik op Opmaakregels.
4. Selecteer een regel in de lijst en klik op Bewerken.
5. Klik in het dialoogvenster Editor voor opmaakregels op Opmaak om het dialoogvenster Weergave van
opmaakregels.
6. Als u tekst of een formule wilt weergeven, selecteert u het tabblad Weergave en maakt u de formule in het vak.
○ Als u de weergegeven tekst of formule wilt definiëren als HTML, een afbeeldings-URL of een hyperlink,
klikt u op Inhoud lezen als en selecteert u vervolgens HTML, Afbeeldings-URL of Hyperlink in de lijst.
Opmerking
Wanneer u Inhoud lezen als: HTML selecteert, werken de eigenschappen Breedte automatisch instellen
en Hoogte automatisch instellen niet omdat de omvang van de HTML-gegevens in een cel niet goed kan
worden gedecodeerd door de browser. De HTML-inhoud die door de gebruiker is verstrekt, wordt
direct door de browser weergegeven. Web Intelligence brengt geen wijzigingen aan in de HTML-code
die door de gebruiker is verstrekt om de breedte en hoogte in te stellen.
○ Als u de getalnotatie wilt wijzigen, selecteert u de notatie in de lijst Getalnotatie, klikt u op Aangepast en
selecteert u de notatie in het dialoogvenster Getalnotatie.
7. Als u het lettertype wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Tekst en definieert u het gewenste lettertype met
behulp van de besturingselementen op het tabblad.
8. Als u de achtergrondstijl wilt wijzigen, selecteert u het tabblad Achtergrond en definieert u vervolgens de
achtergrond met behulp van de besturingselementen op het tabblad.
9. Als u de randstijl wilt wijzigen, selecteert u het tabblad Rand en definieert u de rand met behulp van de
besturingselementen op het tabblad.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
237
10. Klik op OK en nogmaals op OK om terug te keren naar het document.
Verwante informatie
Een voorwaardelijke opmaakregel maken [pagina 236]
3.11.4
Voorwaardelijke opmaak toepassen
U kunt eerder gedefinieerde voorwaardelijke opmaakregels toepassen op rapportelementen.
U kunt de volgende rapportelementen opmaken:
● Kolommen in een verticale tabel
● Rijen in een horizontale tabel
● Cellen in formulieren en kruistabellen
● Sectiekoptekst
● Vrije cellen
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u een rapportelement waarop u
voorwaardelijke opmaak wilt toepassen.
2. Selecteer op het tabblad Analyse het subtabblad Voorwaardelijk.
3. Klik op de pijl naast Opmaakregels en selecteer in de lijst de regel die u wilt toepassen.
4. Sla het document op.
3.11.5
Voorwaardelijke opmaak beheren
U kunt voorwaardelijke opmaak beheren in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer op het tabblad Analyse het subtabblad Voorwaardelijk.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opmaakregels de optie Regels beheren om het dialoogvenster
Voorwaardelijke opmaak weer te geven.
Opmerking
U kunt voorwaardelijke opmaak niet beheren in de Web Intelligence HTML-interface.
4. Als u een regel een hogere of lagere prioriteit in de lijst wilt geven, selecteert u de regel en klikt u op de knop
Omhoog of Omlaag aan de zijkant van de lijst.
5. Klik op Dupliceren om een regel te dupliceren.
6. Klik op Verwijderen om een regel te verwijderen.
7. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
238
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.11.6
Formules maken om geavanceerde voorwaardelijke
opmaakregels te maken
U kunt geavanceerde voorwaardelijke opmaakregels maken met de formuletaal en niet met de opties Gefilterd
object of cel, Operator en Waarde van de Editor voor opmaakregels.
Voorbeeld
drie resultaatbereiken voor kwartaalomzetresultaten berekend als percentage van de gemiddelde
verkoopomzet markeren
In dit voorbeeld maakt u drie regels om de verkoopomzetresultaten in verschillende kleuren te markeren aan
de hand van de gemiddelde verkoopomzet. De tabel bevat de resultaten voor drie jaar en dit is het gemiddelde
waarmee u de verkoopomzet die per kwartaal per productlijn is behaald, wilt vergelijken.
Met de formuleoptie in de Editor voor opmaakregels kunt u de volgende regel maken, die drie voorwaarden
bevat. Deze voorwaarden zijn:
Voorwaarde:
[Verkoopomzet] < ((Average([Verkoopomzet]) In Block) * 0.8)
Else-voorwaarde:
=[Verkoopomzet] < ((Average([Verkoopomzet]) In Block) * 1.2)
Else-voorwaarde:
=[Verkoopomzet] > ((Average([Verkoopomzet]) In Block) * 1.2)
De formule die u voor elke voorwaarde opgeeft werkt als volgt:
● De eerste voorwaarde wordt toegepast wanneer de verkoopomzet < 0.8 of kleiner dan 80% van het
gemiddelde is.
● De tweede voorwaarde wordt toegepast wanneer de verkoopomzet < 1.2 of kleiner dan 120% van het
gemiddelde is.
● De derde voorwaarde wordt toegepast wanneer de verkoopomzet > 1.2 of groter dan 120% van het
gemiddelde is.
Vervolgens gebruikt u het dialoogvenster Weergave van opmaakregels om de voorwaardelijke opmaak op te
geven die u wilt weergeven in de rapportcellen die aan een van de voorwaarden voldoen. U kunt de volgende
opmaak kiezen:
● De rapportcellen die een verkoopomzet bevatten van minder dan 80% van de gemiddelde omzet (de
eerste voorwaarde), worden rood weergegeven.
● Rapportcellen die een verkoopomzet bevatten van minder dan 20% boven de gemiddelde omzet (de
tweede voorwaarde) worden blauw weergegeven.
Opmerking
Deze voorwaarde is van toepassing op waarden die ook onder de eerste voorwaarde vallen. Als het
gemiddelde bijvoorbeeld 100 is, dan is 79 minder dan 80% onder het gemiddelde en ook minder dan
20% boven het gemiddelde. In dit geval heeft de eerste voorwaarde prioriteit.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
239
● Rapportcellen die een verkoopomzet bevatten van meer dan 20% boven de gemiddelde omzet (de derde
voorwaarde) worden groen weergegeven.
Met deze opmaak kunt u in één oogopslag zien welke productreeksen een verkoopomzet genereren die boven,
onder of dichtbij het gemiddelde liggen.
3.12 Rapportgegevens classificeren
Via classificatie kunt u de eerste en laatste records in een set isoleren op basis van uiteenlopende criteria.
Als u bijvoorbeeld een blok hebt waarin landen met bijbehorende omzetcijfers worden weergegeven, kunt u de
gegevens in het blok zodanig classificeren dat alleen de eerste drie landen worden weergegeven, op basis van de
gegenereerde omzet.
Via classificatie kunt u zakelijke vragen beantwoorden zoals:
● Welke drie regio's genereren de meeste omzet?
● Welke winkels behoren tot de laatste 10% voor wat betreft de gegenereerde omzet?
● Welke winkels presteren samen het beste, met een gecombineerde omzet tot wel €10.000.000?
U kunt gegevens op talloze manieren classificeren om dit soort bedrijfsvragen te beantwoorden. U kunt:
● De eerste en/of laatste n records classificeren op dimensie (bijvoorbeeld Land) op basis van de som van een
gerelateerde meetwaarde (bijvoorbeeld Omzet).
● De eerste en/of laatste n% van het totaalaantal records classificeren op dimensie op basis van de waarde van
een gerelateerde meetwaarde als percentage van de totale waarde van de meetwaarde.
● De eerste en/of laatste n records classificeren op dimensie op basis van de cumulatieve som van een
gerelateerde meetwaarde.
● De eerste en/of laatste n records classificeren op dimensie op basis van de waarde van een gerelateerde
meetwaarde als cumulatief percentage van de totale waarde van de meetwaarde.
3.12.1
Classificaties en sorteerbewerkingen
Wanneer u gegevens classificeert, worden de gegevens gesorteerd op de dimensies waarop ze zijn
geclassificeerd.
Met de volgende tabel bijvoorbeeld:
Tabel 117:
Dimensie A
Dimensie B
Meetwaarde
A1
B1
1
A1
B2
4
A2
B1
5
A2
B2
2
240
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Dimensie A
Dimensie B
Meetwaarde
A3
B1
3
A3
B2
6
Wanneer u de eerste 2 meetwaarden classificeert en geen geclassificeerd op-dimensie is gedefinieerd, worden de
gegevens in alle dimensies gesorteerd op die meetwaarde:
Tabel 118:
Dimensie A
Dimensie B
Meetwaarde
A3
B2
6
A2
B1
5
Wanneer u de eerste 2 meetwaarden classificeert op een specifieke dimensie, bijvoorbeeld [Dimensie A], worden
de gegevens gesorteerd op de geaggregeerde waarde van die meetwaarde, in de geselecteerde dimensie
[Dimensie A]:
Tabel 119:
Dimensie A
Dimensie B
Meetwaarde
A3
B1
3
A3
B2
6
A2
B1
5
A2
B2
2
Sorteringen die u hebt toegepast om classificaties weer te geven, hebben voorrang op sorteringen die u eerder
hebt toegepast op gegevens. Als u bijvoorbeeld eerder de lijst met winkels op alfabetische volgorde hebt
gesorteerd, overschrijft de classificatiesortering de alfabetische sortering.
Sorteringen die u hebt toegepast om classificaties weer te geven, kunnen net als andere sorteringen worden
beheerd via de speciale Web Intelligence-menu's.
Wanneer de classificatie op een meetwaarde wordt verwijderd, wordt ook de sortering van de gegevens
verwijderd.
Opmerking
● Als de dimensie waarop is geclassificeerd niet voorkomt in de tabel, kan de classificatie de gegevens niet
sorteren.
● Er wordt geen rekening gehouden met Null-meetwaarden bij toepassing van een classificatie op die
meetwaarde.
Verwante informatie
Sortering gebruiken om gegevens in rapporten te organiseren [pagina 378]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
241
3.12.2 Gekoppelde classificaties
Aan gekoppelde classificaties worden gelijke classificatiewaarden toegewezen en onderliggende classificatie
waarden worden naar achteren gezet ter compensatie.
Dit betekent dat een classificatie van de bovenste of onderste n meer dan n records kan opleveren.
Voorbeeld
gekoppelde classificaties van hoogste en laagste waarden
In de volgende tabel weergegeven met de bovenste 3 gekoppelde classificaties en de onderste 3 gekoppelde
classificaties.
Tabel 120:
Dimensie
Meetwaarde
Classificatie bovenste 3
Classificatie onderste 3
A
10
4
1
B
20
3
2
C
30
1
3
D
30
1
3
Elke classificatie omvat records tot en met classificatie 3. Dit levert het volgende resultaat op voor de
classificatie van de bovenste 3:
Tabel 121:
Dimensie
Meetwaarde
C
30
D
30
B
20
Dit resulteert in de classificatie van de onderste 3:
Tabel 122:
Dimensie
Meetwaarde
A
10
B
20
C
30
D
30
Omdat de twee hoogste meetwaarden identiek zijn, resulteert de classificatie van de bovenste 1 of 2 in dezelfde
tabel in dezelfde tabelinhoud.
Tabel 123:
Dimensie
Meetwaarde
C
30
D
30
242
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.12.3 Classificatie- en gegevensvolgorde
U kunt niet classificeren op een object waarvan de waarden afhangen van de gegevensvolgorde, omdat de
classificatie de gegevensvolgorde wijzigt.
Als de gegevensvolgorde wordt gewijzigd, worden de objectgegevens gewijzigd, wat resulteert in een
herberekening van de classificatie. Het resultaat is een kringafhankelijkheid tussen de classificatie en het object,
die niet kan worden opgelost.
Wanneer u een classificatie maakt op een meetwaarde waarvan de waarden afhangen van de gegevensvolgorde,
bijvoorbeeld een meetwaarde die de functie Previous gebruikt, wordt de foutcode #RANK weergegeven in alle
cellen in het blok.
Om dezelfde reden levert classificatie op een meetwaarde met behulp van een cumulatieve aggregatiefunctie
zoals RunningSum geen zinvol resultaat op. Er wordt echter geen foutcode weergegeven in de cellen van het blok.
De classificatie kan niet zinvol zijn omdat cumulatieve berekeningen afhangen van de gegevenscontext, die wordt
gewijzigd door de classificatiebewerking.
Raadpleeg de handleiding Functies, formules en berekeningen in Web Intelligence gebruiken of de online Help van
Web Intelligence voor meer informatie over de functies.
3.12.4 Classificatie in secties
U kunt classificatie toepassen op blokken in secties.
Classificatie van een meetwaarde via een contextaanpassing zoals ForEach or ForAll wordt niet ondersteund.
Als u een contextaanpassing gebruikt, levert dit onverwachte resultaten op vanwege de interactie tussen het
impliciete filter dat is gedefinieerd door de sectie en de berekeningscontextaanpassing die in de geclassificeerde
meetwaarde wordt gebruikt.
Raadpleeg de handleiding Functies, formules en berekeningen in Web Intelligence gebruiken of de online Help van
Web Intelligence voor meer informatie over de functies.
3.12.5 Classificatieparameters
De volgende parameters kunnen worden geconfigureerd in het dialoogvenster Classificatie.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
243
Tabel 124:
Parameter
Beschrijving
Bovenste/Onderste
Als de berekeningsmodus Aantal is, geeft de classificatie de bovenste/onderste n records als
resultaat op basis van de waarde die is opgegeven in de parameter Gebaseerd op. Voorbeeld:
de bovenste 3 landen op basis van gegenereerde omzet of de onderste 3 jaar/kwartaal-com­
binaties op basis van gegenereerde omzet.
Als de berekeningsmodus Percentage is, geeft de classificatie de bovenste/onderste n% van
het totale aantal records als resultaat op basis van de waarde die is opgegeven in de parame­
ter Gebaseerd op. Als er bijvoorbeeld 100 records zijn en u de bovenste 10% classificeert,
geeft de classificatie de bovenste 10 records als resultaat.
Als de berekeningsmodus Cumulatieve som is, is het resultaat van de classificatie de boven­
ste/onderste records waarvan de cumulatieve som van de meetwaarde die is opgegeven als
de parameter Gebaseerd op niet hoger is dan de waarde die is opgegeven in de bovenste/
onderste.
Als de berekeningsmodus Cumulatief percentage is, is het resultaat van de classificatie de
bovenste/onderste records waarvan de cumulatieve som van de meetwaarde die is opgege­
ven als de parameter Gebaseerd op niet hoger is dan n% van het totaal van de waarde die is
opgegeven in de bovenste/onderste.
Gebaseerd op
De waarde waarop de classificatie is gebaseerd.
Geclassificeerd op
De classificatiedimensie. Als u een classificatiedimensie opgeeft, worden de opgetelde waar­
den van de parameter Gebaseerd op berekend voor de dimensie om de classificatie te bepa­
len. Als u deze dimensie niet opgeeft, worden de waarden van de parameter Gebaseerd op
berekend voor alle dimensies in het blok om de classificatie te bepalen. Met andere woorden,
de classificatie retourneert de bovenste/onderste X rijen in het blok op basis van de waarde.
De geclassificeerd op-dimensie hoeft geen deel uit te maken van het blok waarop de classifi­
catie wordt toegepast. In dit geval kunnen de geclassificeerde gegevens echter niet worden
gesorteerd.
Berekeningsmodus
Het type berekening dat wordt gebruikt om de classificatie te maken. Raadpleeg de omschrij­
ving van de parameters Bovenste/Onderste in deze tabel voor meer informatie.
Verwante informatie
Een classificatie maken [pagina 246]
3.12.5.1
Voorbeeld van een classificatie
Als u de bovenste 2 van elk kwartaal classificeert op basis van omzet, worden alle rijen voor K1 en K3 gefilterd
door de classificatie, omdat K4 en K2 de hoogste aggregatieomzet hebben.
Een tabel bevat de volgende gegevens:
244
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Tabel 125:
Jaar
Kwartaal
Omzet
2006
K1
100
2006
K2
200
2006
K3
300
2006
K4
500
2007
K1
400
2007
K2
700
2007
K3
300
2007
K4
600
2008
K1
200
2008
K2
200
2008
K3
400
2008
K4
500
Totaal voor K1: 700
Totaal voor K2: 1100
Totaal voor K3: 1000
Totaal K4: 1600
3.12.6 Werkstromen classificeren
Een classificatie gebruikt sorteringen en filters die transparant worden toegepast in overeenstemming met de
classificatie die u opgeeft.
U kunt gegevens op twee manieren classificeren. U kunt:
● een classificatie maken met behulp van de interface
● De functie Classificatie gebruiken om een classificatiewaarde te verkrijgen
Als u bijvoorbeeld de eerste drie landen in een blok classificeert op omzet, worden de landen in aflopende volgorde
op omzet gesorteerd, waarna het blok wordt gefilterd zodat alle landen worden verwijderd behalve de drie met de
hoogte omzet.
Opmerking
● Wanneer u aan de hand van de interface een classificatie maakt, wordt de functie Classificatie op de
achtergrond gebruikt om classificatiewaarden toe te wijzen.
● Als de dimensie waarop wordt geclassificeerd geen deel uitmaakt van het blok waarop de classificatie
wordt toegepast, kunnen de geclassificeerde gegevens niet worden gesorteerd.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
245
3.12.6.1
Een classificatie maken
U configureert classificatiefilters in het dialoogvenster Classificatie.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer het blok dat u wilt classificeren.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik op het tabblad Analyse op het subtabblad, Filters op Classificatie.
○ Klik met de rechtermuisknop op de meetwaarde die u wilt classificeren en selecteer
Classficatie toevoegen
Classificatie
in het snelmenu.
4. Voer in het dialoogvenster Classificatie een van de volgende handelingen uit:
○ Als u de bovenste records in het blok wilt classificeren, klikt u op Bovenste en selecteert u het aantal
records dat u wilt classificeren.
○ Als u de onderste records in het blok wilt classificeren, klikt u op Onderste en selecteert u het aantal
records dat u wilt classificeren.
○ Selecteer de waarde waarop de classificatie is gebaseerd in de lijst Gebaseerd op.
○ Als u wilt classificeren op een speficieke dimensie in plaats van op alle dimensies in het blok, klikt u op
Geclassificeerd op en selecteert u de dimensie waarop de classificatie is gebaseerd.
○ Selecteer een berekeningsmodus van de classificatie in de lijst Berekeningsmodus.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Classificatie te sluiten.
Verwante informatie
Classificatieparameters [pagina 243]
3.12.7 Voorbeelden van classificaties
In de volgende voorbeelden hebt u een dimensie, Regio, meetwaarde en omzet.
Tabel 126:
Regio
Omzet
% van Totale omzet
Zuidoost
1000000
7%
Zuidwest
2000000
13%
Noordoost
3000000
20%
Noordwest
4000000
24%
Midden
5000000
33%
Voorbeeld
de eerste drie regio's classificeren op basis van gegenereerde omzet
Om deze classificatie uit te voeren, stelt u de volgende parameters in:
246
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Tabel 127:
Parameter
Waarde
Boven
3
Geclassificeerd op
Regio (of niet opgegeven, omdat Regio de enige dimensie in
het blok en dus de standaardclassificatiedimensie is)
Gebaseerd op
Omzet
Berekeningsmodus
Aantal
Deze classificatie levert het volgende resultaat op:
Tabel 128:
Regio
Omzet
Midden
5000000
Noordwest
4000000
Noordoost
3000000
De impliciete stappen bij het berekenen van deze classificatie zijn:
● De records in aflopende volgorde sorteren.
● De eerste drie records weergeven.
Voorbeeld
de onderste 40% van de regio's op omzet classificeren
Om deze classificatie uit te voeren, stelt u de volgende parameters in:
Tabel 129:
Parameter
Waarde
Onder
40%
Geclassificeerd op
Regio
Gebaseerd op
Omzet
Berekeningsmodus
Percentage
Deze classificatie levert het volgende resultaat op:
Tabel 130:
Regio
Omzet
Zuidoost
1000000
Zuidwest
2000000
De impliciete stappen bij het berekenen van deze classificatie zijn:
● De records in oplopende volgorde sorteren.
● De records worden doorlopen totdat 40% van het totale aantal records wordt weergegeven.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
247
Voorbeeld
de eerste regio's classificeren met een cumulatieve omzet van 10.000.000 of minder
Om deze classificatie uit te voeren, stelt u de volgende parameters in:
Tabel 131:
Parameter
Waarde
Hoogste
10000000
Geclassificeerd op
Regio
Gebaseerd op
Omzet
Berekeningsmodus
Cumulatieve som
Deze classificatie levert het volgende resultaat op:
Tabel 132:
Regio
Omzet
Midden
5000000
Noordwest
4000000
De impliciete stappen bij het berekenen van deze classificatie zijn:
● De records in aflopende volgorde sorteren.
● De records worden doorlopen totdat de record wordt bereikt waarmee het cumulatieve totaal van de
waarde tot boven 10.000.000 wordt gebracht.
● De records waarmee het cumulatieve totaal niet tot boven 10.000.000 wordt gebracht, worden
opgenomen.
Voorbeeld
de laatste regio's classificeren met een cumulatieve omzet van 30% van de totale omzet of minder
Om deze classificatie uit te voeren, stelt u de volgende parameters in:
Tabel 133:
Parameter
Waarde
Laagste
30%
Geclassificeerd op
Regio
Gebaseerd op
Omzet
Berekeningsmodus
Cumulatief percentage
Deze classificatie levert het volgende resultaat op:
Tabel 134:
Regio
Omzet
Zuidoost
1000000
Zuidwest
2000000
248
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Regio
Omzet
Noordoost
3000000
De impliciete stappen bij het berekenen van deze classificatie zijn:
● De records in oplopende volgorde sorteren.
● De records worden doorlopen totdat de record wordt bereikt waarmee het cumulatieve totaal van de
waarde, uitgedrukt als percentage van het algehele totaal van de waarde, 30% overschrijdt.
● De records waarmee het cumulatieve percentage niet tot boven 30% wordt gebracht, worden
weergegeven.
3.13 Gegevens uit dimensies en hiërarchieën samenvoegen
U kunt de gegevens synchroniseren die geretourneerd worden door verschillende dimensies, hiërarchieën of
attributen door samengevoegde objecten te maken waarin ze worden opgenomen.
U voegt gegevens van verschillende gegevensproviders samen. Als u bijvoorbeeld een gegevensprovider met
gedetailleerde klantgegevens en een andere gegevensprovider met verkoopgegevens hebt, kunt u de twee
gegevensproviders synchroniseren op basis van de klant.
Wanneer u gegevens van dezelfde gegevensbron samenvoegt (bijvoorbeeld dezelfde universe of Bex-query),
wordt de samenvoeging gebaseerd op de interne ID van elk gegevenslid. Wanneer u gegevens uit verschillende
gegevensbronnen samenvoegt, wordt de samenvoeging gebaseerd op het bijschrift van elk gegevenslid. Als u
bijvoorbeeld twee [Geografie]-hiërarchieën synchroniseert, wordt het gegevenslid [Los Angeles] samengevoegd
met [Los Angeles] via de interne id wanneer de hiërarchieën gebaseerd zijn op dezelfde gegevensbron. De leden
worden samengevoegd op het bijschrift 'Los Angeles' wanneer de hiërarchieën zich in verschillende
gegevensbronnen bevinden.
Indien de samenvoeging op het bijschrift wordt gebaseerd en verschillende leden met hetzelfde bijschrift
verschillende bovenliggende elementen hebben, kunnen de leden niet worden samengevoegd en treedt de fout
#MEER WAARDEN op.
Wanneer een samengevoegd object een hiërarchie bevat, kunt u dit direct in een rapport opnemen. U kunt de
gesynchroniseerde hiërarchische gegevens nog steeds zien in de oorspronkelijke hiërarchieën. Als u een
samengevoegd object zonder hiërarchieën in een rapport opneemt, geeft het object de fout #BEREKENING als er
later hiërarchieën aan worden toegevoegd.
Wanneer samengevoegde objecten van andere gegevensproviders afkomstig
zijn
Wanneer twee samengevoegde objecten van verschillende gegevensproviders zijn, moet u rekening houden met
de volgende beperking met betrekking tot de dimensiewaarde voor een samengevoegd object en een object dat
deelneemt aan een samenvoeging:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
249
Wanneer [DIM1] afkomstig is van gegevensprovider 1 en [DIM2] van gegevensprovider 2 en de twee dimensies
worden samengevoegd, is de waarde voor de [SAMENVOEGING] de verbinding van de waarden van [DIM1] en
[DIM2].
● Wanneer u [DIM1] (of [DIM2]) in een tabel gebruikt, wordt alleen de waarde van [DIM1] (of [DIM2]) in de tabel
weergegeven. Dit gedrag is normaal.
● Wanneer u op een van deze dimensies filtert (met een invoerbesturingselement, analysebalk of filtervenster),
wordt de zoeklijst van [SAMENVOEGING] weergegeven omdat dit resulteert in een filter op de
[SAMENVOEGING].
● Wanneer [DIM1] (of [DIM2]) met een contextaanpassing wordt gebruikt (In, VoorElke, VoorAlles), wordt de
berekening gebaseerd op de [SAMENVOEGING]. Zo telt de functie count([meetwaarde] VoorElke ([DIM1]))
alle meetwaarden die tegen [SAMENVOEGING] worden gegeven.
Verwante informatie
Hiërarchieën samenvoegen [pagina 252]
3.13.1
Gegevensproviders samenvoegen op basis van sleutels
Wanneer u twee gegevensbronnen samenvoegt op basis van detailobjecten voor een query op basis van BICS,
worden de BEx-querysleutels toegewezen aan details. Op deze wijze kunt u gegevensproviders samenvoegen op
basis van sleutels. Na samenvoeging wordt het attribuut op dezelfde manier in het rapport gebruikt als een
dimensie.
3.13.2 Kiezen welke gegevens worden samengevoegd
U voegt gegevens samen wanneer uw rapport gegevens uit verschillende maar gerelateerde bronnen haalt.
U hebt bijvoorbeeld een rapport waarin omzet- en verkoopdoelen worden weergegeven. Het rapport bevat secties
op basis van het jaar en in elke sectie worden omzet- en verkoopdoelen weergegeven. Als omzet- en
verkoopdoelen uit twee verschillende gegevensbronnen afkomstig zijn, worden deze gegevens niet
gesynchroniseerd. U synchroniseert gegevens door de twee gegevensbronnen samen te voegen voor de
gemeenschappelijke dimensie Jaar.
De enige technische beperking die aan samengevoegde dimensies wordt opgelegd, is dat deze van hetzelfde
gegevenstype moeten zijn. U kunt bijvoorbeeld twee dimensies met tekengegevens samenvoegen. Het heeft
echter geen zin om ongerelateerde dimensies samen te voegen, ook niet als hun gegevenstypen gelijk zijn. Het
heeft bijvoorbeeld geen zin om een dimensie met klantnamen samen te voegen met een dimensie met
verkoopregio's.
Samengevoegde dimensies hebben vaak in beide gegevensbronnen dezelfde naam, maar dit is geen vereiste. Het
kan zinvol zijn om dimensies met verschillende namen samen te voegen als deze gerelateerde gegevens bevatten.
Om dimensies op de juiste wijze samen te voegen, moet u rekening houden met de semantiek van de gegevens
(waarnaar de gegevens verwijzen) in de verschillende gegevensbronnen. De gegevenstypen en namen van
dimensies geven slechts een indicatie van de geschiktheid van een dimensie voor samenvoeging.
250
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.13.3 Voorbeeld van samengevoegde dimensies
In dit onderwerp ziet u een voorbeeld van samengevoegde dimensies met twee gegevensproviders.
Voorbeeld
Dimensies Plaats samenvoegen
Gegevensbron 1:
Tabel 135:
Land
Plaats
VS
Monaco
VS
Los Angeles
Frankrijk
Parijs
Frankrijk
Toulouse
Gegevensbron 2:
Tabel 136:
Plaats
Omzet
Monaco
100000
Los Angeles
75000
Parijs
90000
Toulouse
60000
Als u de dimensies voor Stad niet samenvoegt, krijgt u het volgende resultaat bij het plaatsen van de objecten
Land, Stad en Omzet in een tabel:
Tabel 137:
Land
Plaats
Omzet
VS
Monaco
325000
VS
Los Angeles
325000
Frankrijk
Parijs
325000
Frankrijk
Toulouse
325000
Aangezien er tussen de twee gegevensbronnen geen koppeling is in de vorm van een samengevoegde
dimensie, kan de omzet van een plaats niet aan een land worden gekoppeld. De totale omzet wordt in de tabel
weergegeven in de tweede gegevensbron voor elke combinatie van Land/Stad.
Als u de dimensies voor Plaats samenvoegt, krijgt u het volgende resultaat:
Tabel 138:
Land
Plaats
Omzet
VS
Monaco
100000
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
251
Land
Plaats
Omzet
VS
Los Angeles
75000
Frankrijk
Parijs
90000
Frankrijk
Toulouse
60000
3.13.4 Hiërarchieën samenvoegen
U kunt van de gegevenssynchronisatie profiteren door gebruik te maken van de oorspronkelijke hiërarchieën
waaruit een samengevoegde hiërarchie bestaat.
De gegevens in het rapport krijgen de structuur van de geselecteerde hiërarchie.
Voorbeeld
Samengevoegde hiërarchieën
U hebt twee gegevensproviders met elk een hiërarchie die u in een object hebt samengevoegd. Gegevensbron 1
bevat de volgende gegevens:
Tabel 139:
Product
Winkelfactuur
Sport
5401
Sportschool
4073
Onderkleding
1236
Bovenkleding
1208
Gewicht
1629
Zwemmen
1328
Kamperen
16961
Tenten
3534
Slaapzakken
3423
Keukenapparatuur
5352
Elektrische apparatuur
4652
Gegevensbron 2 bevat de volgende gegevens:
Tabel 140:
Product
Besteld aantal eenheden
Sport
13348
Sportschool
8814
Onderkleding
252
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
1231
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Product
Besteld aantal eenheden
Bovenkleding
3241
Gewicht
4342
Zwemmen
4534
Kamperen
34234
Als u de eerste hiërarchie in een rapport gebruikt, worden de samengevoegde gegevens als volgt
gestructureerd:
Tabel 141:
Product
Winkelfactuur
Besteld aantal een­
heden
Sport
5401
13348
4073
8814
Onderkleding
1236
1231
Bovenkleding
1208
3241
Gewicht
1629
4342
1328
4534
16961
34234
Sportschool
Zwemmen
Kamperen
Tenten
3534
Slaapzakken
3423
Keukenapparatuur
5352
Elektrische appara­
tuur
4652
De onderliggende leden van [Kamperen] worden in de hiërarchie weergegeven omdat ze in de geselecteerde
hiërarchie voorkomen. De meetwaarde [Besteld aantal eenheden] geeft geen waarden voor deze leden omdat
ze niet voorkomen in de tweede gegevensbron.
Als u de tweede hiërarchie selecteert, worden de samengevoegde gegevens als volgt gestructureerd:
Tabel 142:
Product
Winkelfactuur
Besteld aantal een­
heden
Sport
5401
13348
4073
8814
Bovenkleding
1236
1231
Onderkleding
1208
3241
Gewicht
1629
4342
1328
4534
16961
34234
Sportschool
Zwemmen
Kamperen
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
253
De onderliggende leden van [Kamperen] worden niet weergegeven omdat ze niet voorkomen in de
oorspronkelijke hiërarchie die u geselecteerd hebt.
3.13.5 Verschillende typen objecten samenvoegen
In samengevoegde objecten kunt u dimensies, attributen en hiërarchieën opnemen.
De structuur van de gegevens die in het rapport worden weergegeven, hangt af van het gekozen object.
Voorbeeld
Een dimensie en een hiërarchie samenvoegen
U hebt twee gegevensbronnen, één met een dimensie en de andere met een hiërarchie. Gegevensbron 1 bevat
de volgende [Land]-dimensie:
Tabel 143:
Plaats
Artikelen op voorraad
Los Angeles
4545
San Francisco
6465
San Diego
4564
Gegevensbron 2 bevat de volgende [Geografie]-hiërarchie:
Tabel 144:
Geografie
Omzet
VS
54342
Californië
6996
Los Angeles
3423
San Francisco
2342
San Diego
1231
U voegt de dimensie en de hiërarchie samen tot een samengevoegd object. Als u de [Land]-dimensie in een
rapport opneemt, worden de gegevens als volgt weergegeven:
Tabel 145:
Plaats
Artikelen op voorraad
Omzet
Los Angeles
4545
3423
San Francisco
6465
2342
San Diego
4564
1231
Als u de [Geografie]-dimensie in een rapport plaatst, is het resultaat als volgt:
254
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Tabel 146:
Product
Artikelen op voorraad
VS
Omzet
54342
Californië
6996
Los Angeles
4545
3423
San Francisco
6465
2342
San Diego
4564
1231
3.13.6 Samengevoegde berekeningen forceren met de functie
ForceMerge
Standaard worden er geen samengevoegde dimensies in berekeningen betrokken als de samengevoegde
dimensies niet expliciet in de berekeningscontext voorkomen.
Voorbeeld
Omzet berekenen met ForceMerge
In dit voorbeeld zijn de volgende twee gegevensbronnen beschikbaar:
Gegevensbron 1:
Tabel 147:
Land
Plaats
VS
New York
VS
Los Angeles
Frankrijk
Parijs
Frankrijk
Toulouse
Gegevensbron 2:
Tabel 148:
Plaats
Omzet
New York
100000
Los Angeles
75000
Parijs
90000
Toulouse
60000
Als u de dimensies voor Plaats samenvoegt en vervolgens een tabel maakt met Land en Omzet, krijgt u het
volgende resultaat:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
255
Tabel 149:
Land
Omzet
VS
325000
VS
325000
Frankrijk
325000
Frankrijk
325000
Aangezien Plaats (de samengevoegde dimensie) niet in de tabel voorkomt, is dit niet van invloed op de
berekening van de omzet. De totale omzet wordt weergegeven in de tweede gegevensbron voor elk land.
Om het correcte resultaat weer te geven, vervangt u Omzet in de tweede kolom door de formule
ForceMerge([Omzet]):
Tabel 150:
Plaats
Omzet
VS
175000
VS
175000
Frankrijk
150000
Frankrijk
150000
De relatie tussen landen en steden is nu van invloed op de berekening van de omzet.
Opmerking
Indien Omzet in het voorgaande voorbeeld een intelligente waarde is, retourneert ForceMerge([Omzet])
#MEER WAARDEN. Dit komt omdat de groepering (Land) niet bestaat voor de waarde Omzet.
ForceMerge([intelligente_waarde]) retourneert altijd #MEERWAARDEN, tenzij toevallig geen
aggregatie nodig is om de waarde te berekenen.
3.13.7 Details, dimensies of hiërarchieën samenvoegen
U kunt gegevensobjecten samenvoegen in het dialoogvenster Beschikbare objecten.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensobjecten op Samenvoegen.
3. Houd Ctrl ingedrukt en selecteer de dimensies of hiërarchieën die u wilt samenvoegen.
4. Klik op OK.
U kunt het samengevoegde object bekijken in het deelvenster Beschikbare objecten van het zijvenster. De
oorspronkelijke hiërarchieën of dimensies waaruit het samengevoegde object bestaat, worden eronder
weergegeven. U kunt de samengevoegde dimensie of hiërarchie bewerken of verwijderen in het deelvenster
Beschikbare objecten.
256
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Tip
U kunt ook objecten selecteren in het venster Beschikbare objecten. Klik hier met de rechtermuisknop op
de geselecteerde objecten en klik op Samenvoegen.
5. Aanvullende objecten toevoegen aan een groep samengevoegde objecten:
a. Selecteer de knop Beschikbare objecten in het Zijvenster.
b. Selecteer het samengevoegde object.
c. Houd de Ctrl-toets op uw toetsenbord ingedrukt en selecteer een of meerdere objecten die u aan de
groep wilt toevoegen.
Opmerking
De objecten die u selecteert, moeten hetzelfde gegevenstype hebben als de objecten die al zijn
samengevoegd.
d. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer Toevoegen aan samenvoeging in het snelmenu.
Verwante informatie
Samenvoeging van objecten ongedaan maken [pagina 258]
Samengevoegde objecten bewerken [pagina 258]
3.13.8 Dimensies automatisch samenvoegen
U kunt dimensies automatisch samenvoegen als de dimensies dezelfde naam en hetzelfde gegevenstype hebben
en ze zich in dezelfde universe bevinden. Automatisch samenvoegen vindt alleen op documentniveau plaats.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik in het tabblad Eigenschappen op Document.
3. In het dialoogvenster Documentoverzicht selecteert u Dimensies automatisch samenvoegen.
Beperking
Als deze optie wordt ingeschakeld, zoekt Web Intelligence alle dimensies die dezelfde naam en hetzelfde
gegevenstype hebben in een universe en voegt het programma deze samen. Als u hetzelfde object met
verschillende namen hebt, raden we u aan om de dimensies handmatig samen te voegen.
Opmerking
We bevelen aan dat u deze optie in het begin activeert, zodat alle soortgelijke dimensies worden
samengevoegd, en dat u dan na afloop de optie weer deactiveert.
4. Klik op OK om het dialoogvenster Documentoverzicht te sluiten.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
257
3.13.9 Samengevoegde objecten bewerken
U kunt de samengevoegde objecten bewerken in het dialoogvenster Samengevoegde dimensie bewerken.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u de knop Beschikbare objecten in het
zijvenster.
2. Klik met de rechtermuisknop op een samengevoegde dimensie en selecteer Eigenschappen bewerken.
3. Typ in het dialoogvenster Samengevoegde dimensie bewerken de naam van de samengevoegde dimensie in
het tekstvak Naam van samengevoegde dimensie.
4. Typ een beschrijving in het vak Beschrijving.
5. Selecteer de dimensie met de standaardeigenschappen voor de samengevoegde dimensie in de
vervolgkeuzelijst Brondimensie.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Samengevoegde dimensie bewerken te sluiten.
3.13.10 Samenvoeging van objecten ongedaan maken
U kunt de samenvoeging van objecten opheffen in het venster Beschikbare objecten.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u de knop Beschikbare objecten in het
zijvenster.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u de samenvoeging van een groep object ongedaan wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op een
samengevoegde dimensie en klikt u op Samenvoegen ongedaan maken in het snelmenu.
○ Als u een object uit een samengevoegde groep wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de
groep en selecteert u Verwijderen uit samenvoeging in het snelmenu.
3. Klik op Ja om de opdracht te bevestigen.
3.13.11 Gegevensbronnen met verschillende aggregatieniveaus
synchroniseren
U kunt gegevensbronnen met verschillende aggregatieniveaus synchroniseren. Dit kan gevolgen hebben voor de
berekening van waarden.
Voorbeeld
Gegevensbronnen met verschillende aggregatieniveaus synchroniseren
In dit voorbeeld hebt u de volgende twee gegevensbronnen:
Tabel 151:
Klant
Jaar
Omzet
Jansen
2004
1500
258
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Klant
Jaar
Omzet
Jansen
2005
2000
Smit
2005
1200
Tabel 152:
Klant
Aantal verkoopactiviteiten
Jansen
12
Smit
10
Als u de twee gegevensbronnen samenvoegt en de tabeleigenschappen Aggregatie van dubbele rijen vermijden
en Rijen met lege dimensiewaarden weergeven zijn uitgeschakeld, is het resultaat als volgt:
Tabel 153:
Klant
Jaar
Omzet
Aantal verkoopactiviteiten
Jansen
2004
1500
12
Jansen
2005
1200
12
Smit
2005
1200
10
Het aantal verkoopactiviteiten per jaar voor klant Jansen kan niet worden bepaald, omdat de gegevensbron
waarin het aantal verkoopactiviteiten wordt opgeslagen, deze niet onderverdeelt per jaar. In plaats daarvan ziet
u op elke rij het totale aantal verkoopactiviteiten.
Opmerking
hoewel de waarden voor Aantal verkoopactiviteiten dubbel worden weergegeven, is het resultaat wel correct
als u een standaardberekening onder aan de kolom toevoegt (bijvoorbeeld een Som- of Gemiddeldeberekening).
Een manier om met dit probleem om te gaan, is door de dimensies aan de tweede gegevensbron toe te voegen,
waarmee berekeningen op het juiste gegevensniveau kunnen worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, dient u
rekening te houden met situaties waarin de gegevens niet op het vereiste detailniveau kunnen worden
geaggregeerd.
Verwante informatie
Tabellen weergeven of verbergen [pagina 347]
Aggregatie van dubbele rijen vermijden [pagina 351]
3.13.12 Attributen en samengevoegde dimensies
Attributen zijn aan dimensies gekoppeld en bieden nadere informatie over de dimensie.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
259
Er moet een één-op-één-relatie zijn tussen dimensies en attributen. Een attribuut kan maar één waarde bevatten
voor elke waarde van de gekoppelde dimensie. Attribuutobjecten worden niet in acht genomen bij het
synchroniseren van gegevens. In het volgende voorbeeld ziet u waarom dit nodig is.
Opmerking
In sommige eerdere versies van SAP BusinessObjects Web Intelligence (Web Intelligence Desktop Intelligence
en BusinessObjects) was een één-op-veel-relatie tussen dimensies en attributen toegestaan. Als u een rapport
migreert dat met een van deze producten is gemaakt en het attribuutobject meerdere waarden bevat, ziet u de
fout #MEER WAARDEN in de attribuutcel.
Voorbeeld
Gegevensbronnen met attributen synchroniseren
In dit voorbeeld hebt u twee gegevensbronnen en is Adres een attribuut van Klant:
Tabel 154:
Klant
Adres
Omzet
Jan
Londen
10000
Paul
Liverpool
15000
Paul
Londen
27000
Tabel 155:
Klant
Telefoonnummer
Jan
1234
Paul
5678
Als u een samengevoegde dimensie Klant maakt om de gegevensbronnen te synchroniseren,en Adres voor
elke klant meerdere waarden kan bevatten, is het resultaat dubbelzinnig omdat er geen gemeenschappelijke
waarde is voor gegevenssynchronisatie.
Paul zou bijvoorbeeld een adres in Londen en Liverpool kunnen hebben, wat betekent dat er geen unieke 'Paul'rij is voor synchronisatie van zijn telefoonnummer. Paul heeft een ander telefoonnummer voor elk adres en we
weten niet welk adres bij welk telefoonnummer hoort:
Tabel 156:
Klant
Adres
Telefoonnummer
Jan
Londen
1234
Paul
#MEER WAARDEN
5678
Als er een één-op-één-relatie tussen Klant en Adres bestaat, kan Adres bij synchronisatie worden genegeerd.
Hiermee wordt de dubbelzinnigheid verwijderd:
Tabel 157:
Klant
Adres
Telefoonnummer
Jan
Londen
1234
260
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Klant
Adres
Telefoonnummer
Paul
Liverpool
5678
Verwante informatie
Attributen [pagina 57]
3.13.13 Incompatibele objecten en samengevoegde dimensies
Als algemene regel kunt u dimensies van verschillende gegevensbronnen niet in dezelfde tabel te plaatsen.
Dat is om Cartesiaanse producten (de weergave van alle mogelijke combinaties van waarden van nietgerelateerde objecten) of andere ambigue resultaten te vermijden, afhankelijk van de universe-structuur.
U kunt meetwaarden uit verschillende gegevensbronnen altijd in een tabel plaatsen. De berekening van de waarde
hangt af van de beschikbare dimensies. Als u bijvoorbeeld een meetwaarde in een tabel plaatst die geen
dimensies van dezelfde gegevensbron als de meetwaarde bevat, wordt de totale waarde ervan in de tabel
weergegeven.
U kunt een samengevoegde dimensie in een tabel plaatsen als de tabel maar andere dimensies uit de
gegevensbron bevat dat bij het samenvoegen is betrokken. U kunt ook attributen uit verschillende
gegevensbronnen in een tabel plaatsen, als de details maar zijn gekoppeld aan dimensies die bij het samenvoegen
zijn betrokken.
In bepaalde situaties kan het geldig zijn een dimensie uit een andere gegevensbron in een tabel te plaatsen, ook
als dat in de software niet is toegestaan. Dit is het geval wanneer de incompatibele dimensie een één-op-één of
één-op-veel relatie heeft met een dimensie die zich al in de tabel bevindt. Bedenk hierbij dat er maar één waarde
van de incompatibele dimensie aan de dimensie in de tabel is gekoppeld (één-op-één). Aan de andere kant kan
dezelfde waarde van de incompatibele dimensie aan meerdere waarden van de dimensie in de tabel worden
gekoppeld (één-op-veel).
In de volgende tabel voldoet de relatie tussen Adres en Naam aan deze regel: Adres heeft een één-op-één of éénop-veel relatie met Naam. Er is omgekeerd geen één-op-veel relatie tussen Naam en Adres (één naam met
meerdere adressen):
Dimensie in tabel (Naam)
Incompatibele dimensie (Adres)
Jan
Londen
Paul
Londen
George
Liverpool
In dit geval is het universe-ontwerp incorrect - de incompatibele dimensie (Adres) moet als detail van de dimensie
in de tabel worden gedefinieerd (Naam). Raadpleeg in een dergelijk geval de BI-beheerder en vraag om een
gewijzigd ontwerp van de universe.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
261
Tip
Als het niet praktisch is om de universe te wijzigen:
1. maak een variabele op rapportniveau.
2. Definieer deze variabele als een detail.
3. Koppel deze aan de dimensie in de tabel.
4. Geef de naam van de incompatibele dimensie op als definitie van de variabele.
De variabele retourneert eenvoudigweg dezelfde waarden als de incompatibele dimensie. Omdat een en ander
als detail van de dimensie in de tabel is gedefinieerd, is plaatsing mogelijk in dezelfde tabel als de dimensie.
Verwante informatie
Een variabele maken [pagina 326]
3.13.14 Filteren en analyses uitvoeren op samengevoegde
dimensies
Het samenvoegen van dimensies heeft gevolgen voor de wijze waarop filters worden toegepast.
Opmerking
U kunt geen filter toepassen op een samengevoegd object dat hiërarchieën bevat.
Blokfilters en samengevoegde dimensies
Wanneer u een blokfilter toepast op een dimensie die deel uitmaakt van een samengevoegde dimensie, wordt het
filter op het blok toegepast. Het filter wordt niet toegepast op andere gegevensbronnen die via de samengevoegde
dimensie zijn gesynchroniseerd.
Sectiefilters en samengevoegde dimensies
Wanneer een dimensie die deel uitmaakt van een samengevoegde dimensie als sectiekoptekst is ingesteld, wordt
een filter dat op de sectie is toegepast ook toegepast op blokken uit gesynchroniseerde gegevensbronnen binnen
de sectie.
262
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Rapportfilters en samengevoegde dimensies
Wanneer u een rapportfilter toepast op een dimensie die deel uitmaakt van een samengevoegde dimensie, heeft
het filter effect op alle verwante blokken in het rapport die de samengevoegde dimensie gebruiken (of dimensies
die deelnemen aan de samenvoeging).
Voorbeeld
Wanneer u twee query's hebt met een algemene dimensie die u hebt samengevoegd, en u hebt twee tabellen in
een rapport, elke tabel met gegevens van een andere query, en wanneer u filters op de samengevoegde
dimensie in de ene query, heeft het filter ook effect op de bijbehorende dimsnei in de tweede query en dus in de
tweede tabel.
Analyseren in samengevoegde dimensies
Wanneer u dimensies samenvoegt, behoort de nieuwe samengevoegde dimensie tot de hiërarchieën van alle
dimensies die bij de samenvoeging betrokken zijn.
3.13.15 De door samengevoegde dimensie geretourneerde
waarden uitbreiden
Wanneer u dimensies van verschillende gegevensproviders samenvoegt, maakt Web Intelligence een
samengevoegde dimensie.
Wanneer u de samengevoegde dimensie in het rapport plaatst, worden alleen de dimensiewaarden geretourneerd
die bijbehorende waarden in de gegevensproviders hebben en door de samenvoeging zijn gesynchroniseerd.
Opmerking
Web Intelligence en Desktop Intelligence verwerken samengevoegde dimensies anders. Houd hier rekening
mee wanneer u rapporten migreert van Desktop Intelligence en Web Intelligence. Desktop Intelligence maakt
geen dimensie die is gebaseerd op de samengevoegde dimensie voor het rapport. In de volgende sectie wordt
het effect op uw rapporten besproken.
Voorbeeld
Gedrag van Web Intelligence en Desktop Intelligence als dimensies worden samengevoegd
U hebt een rapport met de volgende gegevensbronnen:
Tabel 158:
Land van herkomst
Omzet
Duitsland
470
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
263
Tabel 159:
Land van herkomst
Hoeveelheid
Japan
499
Web Intelligence retourneert de waarden van de dimensie Land van herkomst door de waarden die door de
meetwaarde Inkomsten worden geretourneerd.
Als u de dimensie Land van herkomst uit Gegevensprovider 1 en de waarde Hoeveelheid uit Gegevensprovider 2
in hetzelfde blok opneemt, krijgt u in Web Intelligence het volgende resultaat:
Tabel 160:
Land van herkomst
Hoeveelheid
Duitsland
Hetzelfde blok in Desktop Intelligence retourneert het volgende resultaat:
Tabel 161:
Land van herkomst
Hoeveelheid
Duitsland
Japan
499
U moet de dimensiewaarden uitbreiden om in Web Intelligence dezelfde resultatentabel als hierboven te
krijgen.
3.13.15.1 Dimensiewaarden uitbreiden
U kunt de optie voor de dimensie-extensie activeren in het venster Documenteigenschappen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer op het tabblad Eigenschappen de optie Document.
3. Selecteer in het venster Documenteigenschappen de optie Samengevoegde dimensiewaarden uitbreiden.
Beperking
Activeer de optie Samengevoegde dimensiewaarden uitbreiden alleen als u het samengevoegde
dimensiegedrag van SAP BusinessObjects Desktop Intelligence wilt reproduceren.
4. Klik op OK om het venster Documenteigenschappen te sluiten.
3.14 Rapportgegevens analyseren
Door een analyse op rapporten uit te voeren, kunt u gegevens in detail bekijken om na te gaan hoe goede of
slechte resultaten in tabellen, diagrammen of secties tot stand zijn gekomen.
264
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Tabel 162: Beperkingen
Beperking
Beschrijving
Query's op BEx-query's
U kunt geen navigatiepad gebruiken voor BEx-query's. Navigatiepad (voor­
heen het analysepad) is vervangen door de werkstroom Uitvouwen/samen­
vouwen op de werkelijke hiërarchie.
Query's op UNV- en UNX-universes.
U kunt alleen op een UNV- of UNX-universe analyseren als de analysepaden
al in de universe zijn gedefinieerd.
Voorbeeld
waarom steeg de verkoop van accessoires, buitenkleding en jassen in het derde kwartaal?
U werkt voor een Amerikaanse modeketen en bent verantwoordelijk voor de verkoop van accessoires,
buitenkleding en overjassen in het westen des lands. U ziet dat de omzet veel hoger is in het derde kwartaal dan
in de andere kwartalen. Als u wilt nagaan hoe dit mogelijk is, kunt u een analyse op een lager niveau uitvoeren
om de factoren weer te geven op basis waarvan dit resultaat tot stand is gekomen, en ziet u dat er in juli veel
meer sieraden verkocht zijn.
3.14.1
Meer gegevensniveaus ophalen voor het rapport
Wanneer u een analyseert op een rapport, wilt u mogelijk een analyse op een hoger of lager niveau uitvoeren naar
een dimensie buiten het analyseniveau dat voor het document is gedefinieerd.
Als u wilt dat de extra gegevens als resultaat worden gegeven, moet er een nieuwe query worden uitgevoerd,
inclusief de extra dimensie(s) die u hebt opgegeven. Dit wordt uitbreiden van het analyseniveau genoemd.
U kunt het analyseniveau alleen uitbreiden als hiervoor de juiste rechten zijn gedefinieerd in uw beveiligingsprofiel.
Uw beveiligingsprofiel wordt beheerd door de BI-beheerder.
Wanneer u een analyse uitvoert op gegevens buiten het document, kunt u geen filters selecteren als de
analyseopties zo zijn ingesteld dat het aanwijzingsbericht Analyseniveaus uitbreiden niet wordt weergegeven
tijdens de analysebewerking. In dat geval worden door de nieuwe query automatisch gegevens opgehaald en
gegevens geretourneerd voor alle waarden van de dimensies waarop u een analysebewerking toepast.
3.14.1.1
Een analysebewerking uitvoeren buiten het
analyseniveau
U kunt een extra query voor een document maken waarmee extra gegevens aan het document worden
geretourneerd en aan de tabelgegevens worden toegevoegd voor de dimensie waarop u een analyse hebt
uitgevoerd.
1. Open een Web Intelligence-document in de Lezen- of Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Houd de muisaanwijzer boven een dimensiewaarde die aan het einde van het analyseniveau is.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
265
Met knopinfo wordt duidelijk gemaakt dat een nieuwe query nodig is om de aanvullende gegevens naar het
document te retourneren.
4. Voer een analyse uit op de dimensie.
Als u de analyseopties zo hebt ingesteld dat er een aanwijzing verschijnt wanneer er een nieuwe query voor
een analyseactie nodig is, wordt het dialoogvenster Analyseniveaus uitbreiden weergegeven.
Het dialoogvenster bevat de dimensies in de hiërarchie boven en onder de geanalyseerde waarde. De
dimensies die al in het document zijn opgenomen, zijn ingeschakeld. De filters die u kunt selecteren om de
nieuwe query te filteren, worden ook weergegeven in het dialoogvenster.
5. Schakel de selectievakjes in naast de dimensies waarop u wilt analyseren.
6. Schakel de selectievakjes in naast de filters die u wilt gebruiken om de query te filteren.
7. Klik op OK.
3.14.2 Analysepaden en -hiërarchieën
Wanneer u gegevens in de analysemodus analyseert, doorloopt u een analysepad.
Deze paden zijn gebaseerd op de dimensiehiërarchieën die door de ontwerper van de universe zijn ingesteld.
Ontwerpers van universes organiseren objecten in klassen in een hiërarchie, met de meest samengevatte
objecten bovenaan en de meest gedetailleerde objecten onderaan. Als u een rapport wilt maken over het hoogste
niveau, moet u dus objecten bovenaan uit de lijst opnemen in uw query. Als u meer gedetailleerde gegevens wilt
weergeven, kunt u vervolgens overschakelen naar de modus Analyse en een analyse op een lager niveau uitvoeren
op elke dimensiewaarde die in de rapporten wordt weergegeven.
Als de gegevens uit [Kwartaal] bijvoorbeeld onvoldoende uitleg van een resultaat bieden, kunt u een analyse op
een lager niveau uitvoeren naar [Maand] of [Week], afhankelijk van de manier waarop de ontwerper van de
universe de hiërarchie heeft ingesteld. Wanneer u een analyse naar een ander niveau uitvoert, worden waarden,
zoals [Omzet] of [Marge], dienovereenkomstig opnieuw berekend.
Voor analysepaden geldt meestal dezelfde hiërarchie als voor de klassen in een universe. Een klasse met de naam
Tijd bevat bijvoorbeeld meestal de dimensie [Jaar] bovenaan, gevolgd door de dimensies [Kwartaal], [Maand] en
[Week]. De hiërarchieën voor analysebewerkingen binnen de hiërarchie Tijd bevatten doorgaans dezelfde
volgorde omdat gebruikers jaarlijkse resultaten willen analyseren voor details over kwartalen, maanden,
enzovoort. De universe-ontwerper kan echter ook aangepaste hiërarchieën definiëren.
Opmerking
Een dimensie kan tot verschillende hiërarchieën behoren. Wanneer u een resultaat analyseert vanaf een
dimensie die bij meerdere hiërarchieën hoort, wordt u gevraagd het analysepad te selecteren.
3.14.2.1
Analysehiërarchieën weergeven
U kunt hiërarchieanalyses in een gegevensprovider weergeven.
1. Open een Web Intelligence-document in de Gegevens- of Ontwerpmodus.
266
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
2. Klik op het tabblad Gegevenstoegang op het subtabblad Gegevensbronnen op Bewerken.
3. Selecteer in het Queryvenster onder Universe-overzicht de optie Weergeven op navigatiepaden in de
vervolgkeuzelijst Hoofdperspectief.
3.14.3 Aanwijzing indien voor de analysebewerking meer
gegevens worden vereist (optie)
Als u een analyse uitvoert op de resultaten in een rapport, wilt u misschien een analyse op een hoger of lager
niveau uitvoeren naar gegevens die niet deel uitmaken van het analyseniveau van het document. Voor het ophalen
van deze gegevens is een nieuwe query vereist.
Aangezien query’s op grote hoeveelheden gegevens aanzienlijk veel tijd in beslag kunnen nemen, kunt u ervoor
kiezen een bericht te ontvangen telkens wanneer een nieuwe query moet worden uitgevoerd. Het
aanwijzingsbericht vraagt u of u de extra query wilt uitvoeren of niet. Ook kunt u via de aanwijzing filters toepassen
op de extra dimensies die u in de nieuwe query opneemt. Dit betekent dat u de grootte van de query kunt
beperken tot de gegevens die u voor uw analyse nodig hebt.
U hebt toestemming van de BI-beheerder nodig om analyses uit te voeren buiten het bereik van de analyse.
Verwante informatie
Het analyseniveau instellen [pagina 80]
Meer gegevensniveaus ophalen voor het rapport [pagina 265]
3.14.4 Analyseopties instellen
Voordat u een analysesessie begint, kunt u in opties instellen om te bepalen hoe rapporten bij elke
analysebewerking worden gewijzigd.
Hoe u de analyseopties instelt, is afhankelijk van de gebruikte interface:
● BI-startpunt, als u de Web Intelligence HTML-interface of de Web Intelligence Applet-interface gebruikt.
● Uw computer, als u Web Intelligence Rich Client gebruikt via de BI-platformimplementatie op uw computer.
Verwante informatie
Analyseopties in het BI-startpunt instellen [pagina 268]
Analyseopties instellen in Web Intelligence Rich Client [pagina 268]
Analysebewerking op rapportblokken synchroniseren (optie) [pagina 268]
Analysewerkbalk verbergen bij opstarten [pagina 269]
Analysesessie op bestaand rapport starten (optie) [pagina 269]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
267
Analysesessie op dubbel rapport starten (optie) [pagina 269]
3.14.4.1 Analyseopties in het BI-startpunt instellen
U kunt analyseopties voor Web Intelligence configureren in de voorkeuren van BI-startpunt.
1. Klik in het BI-startpunt op Voorkeuren.
2. Selecteer in de sectie Web Intelligence de analyseopties onder Analyseopties en Analysesessie starten.
3.14.4.2 Analyseopties instellen in Web Intelligence Rich
Client
U kunt analyseopties in een document configureren.
1. Klik in de Web Intelligence Rich Client op
Eigenschappen
Toepassing .
2. Klik op Extra en selecteer Opties in het menu in de hoek naast menu Help om het dialoogvenster Opties weer
te geven.
3. Selecteer het tabblad Analyseren.
4. Selecteer de analyseopties.
3.14.4.3 Analysebewerking op rapportblokken synchroniseren
(optie)
Als u de optie Analyse van rapportblokken synchroniseren voor Web Intelligence selecteert in de voorkeuren voor
het BI-startpunt, wordt de weergave van alle blokken gewijzigd zodat deze overeenkomt met uw analyseacties.
Als u bijvoorbeeld een analyse op lager niveau uitvoert op een blok van jaar naar kwartaal, en het rapport bevat
tevens een diagram met gegevens per jaar, worden de gegevens in het diagram ook per kwartaal weergegeven.
Als u de optie niet selecteert, wordt alleen de structuur van het geanalyseerde blok gewijzigd. Analysefilters
worden op het hele rapport toegepast.
Analysebewerkingen op meerdere tabellen en diagrammen synchroniseren
Een rapport kan meerdere tabellen of diagrammen bevatten. De algemene term die in deze handleiding wordt
gebruikt voor tabellen en diagrammen, is blok. U kunt op twee manieren analysebewerkingen toepassen op een
rapport met meerdere blokken:
● De analysebewerking tegelijkertijd toepassen op elk blok in het rapport dat de geanalyseerde dimensie bevat.
● De analysebewerking alleen toepassen op het huidige gegevensblok.
268
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
U kunt de optie Analysebewerking op rapportblokken synchroniseren gebruiken om aan te geven hoe u
analysebewerkingen op rapporten wilt uitvoeren.
Als u analysebewerkingen voor alle blokken in een rapport synchroniseert, voert u een analyse uit u op elk blok in
het rapport dat de geanalyseerde dimensie bevat. De volgende dimensie in het analysepad vervangt de vorige
dimensie in alle blokken in het rapport.
Als u analysebewerkingen niet synchroniseert voor alle blokken in een rapport, vervangt de volgende dimensie in
het analysepad de vorige dimensie alleen in het huidige blok in het rapport.
3.14.4.4 Analysewerkbalk verbergen bij opstarten
Als u een waarde analyseert die in een rapport wordt weergegeven, verschijnt de werkbalk Analyse met de waarde
die u analyseert.
De waarde op de werkbalk filtert het resultaat dat in het geanalyseerde rapport wordt weergegeven.
Als u bijvoorbeeld een analyse uitvoert op het jaar 2010, wordt in de geanalyseerde tabel het resultaat K1, K2, K3
en K4 voor het jaar 2010 weergegeven. Dit betekent dat de kwartaalwaarden waarop u een analyse hebt
uitgevoerd, zijn gefilterd op 2001.
Met de werkbalk Analyse kunt u andere waarden op hetzelfde niveau selecteren om de resultaten anders te
filteren. Als u met de werkbalk Analyse uit bovenstaande afbeelding bijvoorbeeld 2002 selecteert, zijn de
resultaten die in de geanalyseerde tabel worden weergegeven, de kwartalen K1, K2, K3 en K4 voor het jaar 2002.
In de Web Intelligence-sectie van het BI-startpunt Voorkeuren kunt u Analysewerkbalk bij opstarten verbergen
selecteren om de werkbalk Analyse te verbergen als u de analysemodus start. De werkbalk Analyse is alleen
handig als u tijdens een analyse filters wilt selecteren.
3.14.4.5 Analysesessie op bestaand rapport starten (optie)
U kunt de mogelijkheid om in Web Intelligence-documenten te analyseren, activeren via de voorkeuren van BIstartpunt.
Selecteer in de Web Intelligence-sectie van het BI-startpunt Voorkeuren de optie
Analysesessie starten
Bij
bestaand rapport om ervoor te zorgen dat het huidige rapport kan worden geanalyseerd als u de analysemodus
start. Als u de analysemodus beëindigt, worden de geanalyseerde waarden weergegeven.
3.14.4.6 Analysesessie op dubbel rapport starten (optie)
U kunt de mogelijkheid om in dubbele rapporten in Web Intelligence-documenten te analyseren, activeren via de
voorkeuren van BI-startpunt.
Selecteer in de Web Intelligence-sectie van het BI-startpunt Voorkeuren de optie
Analysesessie starten
Bij
Dubbel rapport om een dubbele versie van het huidige rapport te analyseren terwijl u in de analysemodus werkt.
Dit betekent dat u het resultaat van het huidige rapport kunt vergelijken met het resultaat van de analyse.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
269
3.14.5 De modus Analyse inschakelen
Als u een rapport wilt analyseren, kunt u naar de Analysemodus gaan of, als het rapport in de analysemodus is
opgeslagen, direct gaan analyseren.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het rapport dat u wilt analyseren.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
Opmerking
Wanneer u een document opent dat in de analysemodus werd opgeslagen, wordt dit ook in de
analysemodus geopend als u het recht bezit om documenten te analyseren.
Standaard wordt het pictogram Analyse weergegeven op het tabblad van het rapport waarop een
analysebewerking kan worden uitgevoerd. Afhankelijk van de analyseopties die u hebt geselecteerd op de
pagina Voorkeuren in het BI-startpunt, is het mogelijk een analysebewerking toe te passen op het
geselecteerde rapport of wordt er een kopie van het geselecteerde rapport gemaakt.
Verwante informatie
Analysesessie op dubbel rapport starten (optie) [pagina 269]
3.14.6 Een analysepad kiezen wanneer meerdere paden
beschikbaar zijn
Een dimensie kan tot meerdere hiërarchieën behoren. Als u op een dergelijke dimensiewaarde de analysefunctie
uitvoert, is het niet direct duidelijk welk analysepad moet worden gevolgd. U moet het analysepad eerst definiëren.
Opmerking
Als de geselecteerde dimensiewaarde het resultaat van een analysebewerking is, is het analysepad al bekend.
U hoeft dan dus geen analysepad te selecteren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Voer een analyse uit op de dimensie.
Het dialoogvenster Analysepad selecteren wordt weergegeven. Het dialoogvenster bevat de dimensies in de
hiërarchie boven en onder de geanalyseerde waarde. Naast elke dimensie onder de huidige dimensie die u
analyseert, wordt een selectievakje weergegeven, zodat u kunt selecteren welke dimensies u uit de database
wilt ophalen. De filters die u kunt selecteren om de nieuwe query te filteren, worden ook weergegeven in het
dialoogvenster.
4. Selecteer het pad waarop u de analysebewerking wilt toepassen.
270
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
5. Klik op OK.
3.14.7 Een momentopname maken van analyseresultaten voor
rapporten
U kunt een rapport in het bestaande document maken dat de resultaten van een analyseactie bevat.
1. Open een Web Intelligence-document in de Lezen- of Ontwerpmodus.
2. Activeer de analysemodus:
○ Als u zich in de modus Lezen bevindt, selecteert u Analysemodus starten in de vervolgkeuzelijst
Analyseren.
○ Als u zich in de modus Ontwerp bevindt, gaat u naar het tabblad Analyse en selecteert u op het
subtabblad Interactie de optie Analysemodus opstarten in de vervolgkeuzelijst Analyseren.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u zich in de modus Lezen bevindt, selecteert u Momentopname in de vervolgkeuzelijst Analyseren.
○ Als u zich in de modus Ontwerp bevindt, gaat u naar het tabblad Analyse en selecteert u op het
subtabblad Interactie de optie Momentopname in de vervolgkeuzelijst Analyseren.
3.14.8 Analyseren op waarden in tabellen en secties
Als u een analyse uitvoert op een waarde, wordt de analysebewerking uitgevoerd op één niveau lager voor elke
gerelateerde dimensie in het blok en wordt de berekening van de waarde voor de weergegeven dimensies
getoond.
Voorbeeld
Analyse uitvoeren op jaarlijkse opbrengsten om de onderverdeling per plaats en kwartaal weer te geven
Een voorbeeld: u voert een analyse op een lager niveau uit op de omzet van het jaar 2003 voor Spanje; de
omzet per jaar en per land wordt weergegeven in een kruistabel.
Het geanalyseerde rapport geeft de verkoopomzet voor Spanje per kwartaal (één niveau onder Jaar) en per
stad (één niveau onder Land).
3.14.9 Analyseren op dimensies in tabellen en secties
Wanneer u een analysebewerking toepast op een dimensie om de achterliggende gegevens van de weergegeven
resultaten te bekijken, wordt de dimensie berekend op basis van de waarden waarop u een analysebewerking wilt
toepassen.
Dimensies geven meestal gegevens met tekens weer, zoals klant- of bedrijfsnamen, en datums. Berekeningen
worden gebaseerd op dimensies in een rapport. Met een rapport wordt bijvoorbeeld de totale verkoopomzet van
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
271
een regio in een bepaald jaar berekend, waarbij een verkoopomzetwaarde wordt berekend op basis van de
dimensies Staat en Jaar.
Als u een analyse uitvoert op Jaar, wordt de verkoopomzet weergegeven per staat en kwartaal, omdat Kwartaal de
volgende dimensie is in de tijdshiërarchie onder Jaar.
Opmerking
Detailobjecten kunnen niet in rapporten worden geanalyseerd.
3.14.9.1
Rapportgegevens op lager niveau analyseren
U kunt een analyse op een lager niveau uitvoeren om de gegevens te bekijken die de basis vormen van de
samenvattingsgegevens die in rapporten worden weergegeven. Dit is een verklaring voor de goede of slechte
resultaten.
Voorbeeld
een analyse gebruiken om te weten te komen waarom de verkoop ingrijpend is afgenomen in 2003
In dit voorbeeld ontvangt u een rapport met de omzetresultaten voor de productlijn accessoires van de winkel
eMode. In de volgende kruistabel ziet u dat de productlijn Accessoires is afgenomen in 2003.
Om exacter te analyseren wanneer de afname is opgetreden, voert u een analyse op een lager niveau uit op de
celwaarde 2003 om de details van elk kwartaal weer te geven.
Als u een analyse op lager niveau uitvoert voor de celwaarde 2003, verschijnt er een filter op de werkbalk
Analyse om aan te geven dat de kwartaalwaarden waarvoor u een analyse hebt uitgevoerd, voor het jaar 2003
zijn gefilterd. Het geanalyseerde diagram laat duidelijk zien dat het probleem in K4 2003 optrad.
272
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Om uit te vinden welke van de categorieën in de lijn Accessoires de daling in de omzet heeft veroorzaakt,
analyseert u weer op een lager niveau naar de celwaarde Accessoires.
De geanalyseerde kruistabel geeft aan welke categorieën de lage omzet in Q4 hebben veroorzaakt.
Opmerking
Als u een analyse naar een dimensie probeert uit te voeren die al in een andere kolom of rij van de zelfde
tabel wordt weergegeven, wordt de volgende beschikbare dimensie in het analysepad weergegeven.
3.14.9.1.1
Een analyse op een lager niveau uitvoeren op een
waarde in een tabel- of sectiecel
U kunt een analyse op een lager niveau op een meetwaarde in een tabel of sectie in een rapport uitvoeren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Plaats de muisaanwijzer in een tabel of sectiecel op de dimensiewaarde waarop u een analysebewerking wilt
toepassen.
Er verschijnt knopinfo met de volgende dimensie van het analysepad. Als het geanalyseerde rapport
dimensies van meerdere gegevensbronnen bevat, geeft de knopinfo de naam van de query en de dimensie
voor de waarde weer.
4. Klik met de rechtermuisknop op de cel en selecteer Analyseren en vervolgens de analyserichting.
In de geanalyseerde tabel of sectie worden nu gegevens van het lagere dimensieniveau weergegeven. De
werkbalk Analyse, bovenin het rapport, geeft de waarden weer van waaraf u een analyse hebt uitgevoerd.
Deze waarden filteren de waarden die worden weergegeven in de geanalyseerde tabel.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
273
Verwante informatie
Een momentopname maken van analyseresultaten voor rapporten [pagina 271]
3.14.9.2 Rapportgegevens op hoger niveau analyseren
U kunt een analyse op een hoger niveau uitvoeren op een dimensiewaarde om te bekijken hoe de meer
gedetailleerde gegevens tot resultaten op een hoger niveau leiden.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u bij Jaar een analyse op een lager niveau hebt uitgevoerd om gegevens van elk
kwartaal te bekijken. Als u wilt zien hoe deze gegevens tot jaarresultaten leiden, kunt u een analyse op een hoger
niveau uitvoeren.
Wanneer u een analyse op een hoger niveau uitvoert op een dimensiewaarde, doorloopt u een analysepad van
gegevens op een lager niveau naar gegevens op een hoger niveau. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een analyse
op een lager niveau hebt uitgevoerd van [Jaar] naar [Kwartaal]. Als u een analyse op een hoger niveau uitvoert op
[Kwartaal], keert u terug naar [Jaar].
U kunt alleen een analyse op een hoger niveau uitvoeren als u een dimensiewaarde eerder op een lager niveau
hebt geanalyseerd, of het juiste analysepad hebt gedefinieerd voor het analyseniveau.
Verwante informatie
Het analyseniveau instellen [pagina 80]
Meer gegevensniveaus ophalen voor het rapport [pagina 265]
3.14.9.2.1
Een analyse op een hoger niveau uitvoeren op een
dimensie- of meetwaarde
U kunt een analyse op een hoger niveau uitvoeren op een dimensie of meetwaarde in een tabel in een document.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Voer een van de volgende handelingen uit voor een tabel of sectiecel:
○ Klik met de rechtermuisknop op de cel en selecteer
Analyseren
Analyse op hoger niveau .
○ Klik op het pictogram Analyse op hoger niveau naast de dimensiewaarde die u op hoger niveau wilt
analyseren.
Als de tabel een kruistabel is zonder kopteksten met de namen van de dimensies in de tabel, wordt het
pictogram Analyse op hoger niveau weergegeven naast elke waarde waarop u een analyse op een hoger
niveau kunt uitvoeren.
274
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Een momentopname maken van analyseresultaten voor rapporten [pagina 271]
3.14.9.3 Analyses uitvoeren op andere dimensies in een
rapport
Wanneer u een analyse op een hoger of lager niveau uitvoert, verplaatst u zich met één dimensie tegelijk door een
hiërarchie.
Toch kunt u een andere weergave van de gegevens verkrijgen door de gegevens op een andere manier te
segmenteren en de gegevens in andere hiërarchieën te bekijken. Om dit te doen, voert u een analyse uit u op de
andere dimensies die van belang voor u zijn.
Opmerking
Analyseren op kunt u alleen toepassen op een dimensie die is opgenomen in het analyseniveau van het
document.
Voorbeeld
analyseren op de hiërarchie Producten om omzetresultaten per product te bekijken
U werkt in een kledingwinkel als regionaal manager voor Californië en u hebt het volgende rapport ontvangen
dat de kwartaalomzet per staat bevat:
U wilt alleen de resultaten in de staat Californië analyseren. Daarnaast wilt u de omzet onderverdeeld in elke
productlijn die u verkoopt analyseren. Om een analysebewerking toe te passen op de gegevens van Californië
plaatst u de muisaanwijzer op de tabelcel Californië.
Als u nu een analyse op een lager niveau uitvoert, voert u echter een analyse uit naar resultaten van elke plaats
binnen Californië, omdat [Plaats] de dimensie onder [Staat] is. In plaats daarvan selecteert u Analyseren op in
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
275
het menu Analyse en navigeert u vervolgens door de dimensies in de hiërarchie Producten door de submenu's
te selecteren totdat u de dimensie [Lijnen] hebt bereikt.
In het geanalyseerde rapport worden de gedetailleerde omzetresultaten weergegeven voor elke productlijn die
in Californië is verkocht.
276
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Analyseniveaus [pagina 81]
Het analyseniveau instellen [pagina 80]
3.14.9.3.1
Een analyse uitvoeren op een dimensiewaarde
U kunt analyseren met een meetwaarde in een rapportabel.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Klik met de rechtermuisknop op een waarde in een tabel of sectiecel.
Er wordt een snelmenu weergegeven met de beschikbare analysepaden.
4. Klik op Analyseren op.
Opmerking
Als deze optie niet wordt weergegeven in het contextmenu, heeft de cel geen lagere gegevensniveaus.
5. Selecteer de klasse die u wilt analyseren en vervolgens de dimensie die u wilt analyseren.
In het rapport worden nu gegevens weergegeven voor de geanalyseerde dimensie.
Verwante informatie
Een momentopname maken van analyseresultaten voor rapporten [pagina 271]
3.14.10 Analysebewerkingen toepassen op diagrammen
Wanneer u een analyse op een hoger of lager niveau uitvoert in een diagram of analyseert op een diagram,
ontvangt u een grafische verklaring van de vraag waarom de overzichtsresultaten extra hoog of laag zijn.
U kunt een analysebewerking uitvoeren op:
● Dimensies: door een analyse uit te voeren op de diagramassen of de diagramlegenda
● Waarden: door een analyse uit te voeren op de gegevensstaven of -markeringen in het hoofdgedeelte van het
diagram.
U kunt geen analyses uitvoeren op dimensies in diagramassen. U kunt echter wel analyses uitvoeren op dimensies
in diagramlegenda's.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
277
Verwante informatie
Analyse uitvoeren op aslegenda's [pagina 281]
Analyse uitvoeren op dimensies via diagramassen [pagina 278]
Analyse uitvoeren op waarden in diagrammen [pagina 278]
Beperkingen tijdens het uitvoeren van een analyse op meetwaarden in diagrammen [pagina 280]
3.14.10.1 Analyse uitvoeren op dimensies via diagramassen
Op 2D-diagrammen kunt u op lager niveau dimensies analyseren via de X-as. Op 3D-diagrammen kunt u op lager
niveau dimensies analyseren via de X-as en de Z-as.
Eén as van een diagram kan een of meer dimensies bevatten. Wanneer een as meerdere dimensies bevat, wordt
elke mogelijke combinatie van de dimensiewaarden weergegeven op de as (dit wordt soms een Cartesiaans
product genoemd).
Wanneer u een analysebewerking toepast op een aswaarde met meerdere dimensies, worden de resultaten van
de analysebewerking gefilterd op basis van beide dimensies.
3.14.10.1.1 Een analyse uitvoeren op een diagramas
U kunt een analyse op een hoger of lager niveau op een dimensiewaarde van een diagramas uitvoeren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u een analyse op lager niveau wilt analyseren, klikt u op de dimensiewaarde.
○ Als u een analyse op een hoger niveau wilt uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op de waarde en
selecteert u Analyse op hoger niveau.
○ Als u op een lager niveau wilt analyseren, klikt u met de rechtermuisknop op de waarde en selecteert u
Analyse op lager niveau.
○ Als u op de dimensiewaarde wilt analyseren, klikt u met de rechtermuisknop op de waarde en selecteert u
Analyseren op.
Opmerking
De optie Analyseren op is niet beschikbaar als de as meerdere dimensies heeft.
3.14.10.2 Analyse uitvoeren op waarden in diagrammen
Als u waarden analyseert, wordt de analysebewerking op elke dimensie op de diagramassen uitgevoerd.
278
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
U kunt een analyse uitvoeren op de waarden die in de volgende diagramtypen worden weergegeven:
● Staafdiagrammen: door een analyse op de staven uit te voeren.
● Lijn- en radarlijndiagrammen: door een analyse op de gegevensmarkeringen uit te voeren.
● Cirkeldiagrammen: door een analyse op de segmenten uit te voeren.
De nieuwe waardeberekeningen die op de staven of gegevensmarkeringen worden weergegeven, komen overeen
met de dimensies van lagere of hogere niveaus waarnaar u analyses hebt uitgevoerd. De aslabels van het diagram
bevatten de namen van de geanalyseerde dimensies.
Voorbeeld
Gedetailleerde gegevens van de omzetwaarde in een diagram analyseren
Dit 3D-staafdiagram geeft bijvoorbeeld waarden weer voor de dimensie [Land] op de X-as en geeft waarden
weer voor de dimensie [Lijnen] op de Z-as. Dit betekent dat de diagramstaven waarden voor verkoopomzet per
land per lijn weergeven.
Zoals het onderstaande voorbeeld laat zien analyseert u als u op een lager niveau analyseert op de balk voor
“Stadskleding - Broeken” in “Spanje” ook op een lager niveau van [Land] naar [Woonplaats] op de X-as en van
[Lijnen] naar [Categorie] op de Y-as.
Het geanalyseerde diagram bevat de omzet per plaats per categorie weer voor de kledinglijn "Stadskleding Broeken".
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
279
3.14.10.2.1 Een analyse uitvoeren op een waarde in een
diagram
U kunt een analyse op een hoger of lager niveau op een meetwaarde in een diagram uitvoeren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u op een lager niveau wilt analyseren op een meetwaarde, klikt u op staaf of gegevensmarkering.
○ Als u op een hoger niveau wilt analyseren voor de meetwaarde, klikt u met de rechtermuisknop op de
staaf of gegevensmarkering en klikt u op Analyse op hoger niveau.
In diagrammen wordt elke waarde vertegenwoordigd door een staaf (in een staafdiagram) of door een
gegevensmarkering (in lijndiagrammen en radarlijndiagrammen).
3.14.10.2.2 Beperkingen tijdens het uitvoeren van een analyse
op meetwaarden in diagrammen
Als u diagrammen analyseert die niet staafdiagrammen zijn, kan de analyseactie alleen op bepaalde dimensies
worden uitgevoerd in plaats van op alle dimensies op de diagramassen.
280
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Wanneer u analyseacties toepast op waarden in de volgende diagramtypen, wordt de analyseacties alleen
toegepast op de waarden in de aslegenda:
● Vlakdiagrammen: 2D, 3D en gestapeld.
● Radar- en spreidingsdiagrammen: alle typen
Opmerking
U kunt geen analysebewerkingen toepassen op waarden in 3D-vlakdiagrammen.
3.14.10.3 Analyse uitvoeren op aslegenda's
U kunt analysebewerkingen op diagrammen toepassen via de diagramlegenda wanneer de legenda de dimensies
bevat die in het diagram worden weergegeven.
Als de diagramlegenda echter de waarden bevat die in het diagram staan, is het uitvoeren van een analyse op de
legenda niet mogelijk.
Het uitvoeren van een analyse op een legenda is nuttig als u met een cirkeldiagram werkt, omdat de aslabels, die
de namen bevatten van de dimensies die door elk cirkelsegment worden vertegenwoordigd, vaak niet worden
weergegeven.
Opmerking
U kunt Analyse op alleen op een diagramlegenda uitvoeren als er één dimensie op de as is uitgezet.
3.14.10.3.1 Een analyse uitvoeren op een aslegenda
U kunt een analyse op een lager of hoger niveau op een dimensiewaarde uitvoeren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u op een lager niveau wilt analyseren, klikt u op de kleur die bij de waarde hoort.
○ Als u een analyse op een lager niveau wilt uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op de kleur die bij de
waarde hoort en klikt u vervolgens op Analyse op hoger niveau.
○ Als u een analyse op de dimensiewaarde wilt uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op de kleur die bij
de waarde hoort en klikt u vervolgens op Analyseren op.
3.14.11 Filters gebruiken als u een analyse uitvoert
Wanneer u een analysebewerking toepast op een dimensiewaarde of een waarde in een tabel of diagram, worden
de geanalyseerde resultaten gefilterd op de dimensie of waarde waarop u een analysebewerking hebt toegepast.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
281
Het filter wordt toegepast op alle resultaten die in het geanalyseerde rapport worden weergegeven.
Filters worden als keuzelijsten op de werkbalk Analyse weergegeven. Elke keuzelijst bevat de waarden die met dat
filter zijn verbonden. U selecteert de gegevens die in een tabel of diagram worden weergegeven door de juiste
waarden te kiezen in de keuzelijsten.
Tip
U kunt de werkbalk Analyse ook buiten de analysemodus gebruiken om snel eenvoudige rapportfilters aan
rapporten toe te voegen. In deze context wordt deze werkbalk de werkbalk Rapportfilter genoemd.
Voorbeeld
geanalyseerde rapporten filteren op verschillende landen
Als u bijvoorbeeld een analyse op een lager niveau uitvoert in een tabelcel met 'Spanje' om de resultaten van
plaatsen in Spanje weer te geven, worden de waarden in het gehele rapport gefilterd voor Spanje en worden
alleen de resultaten van Spanje weergegeven in het rapport.
Wanneer u de waarde van elk filter wijzigt, kunt u de gegevens van andere waarden in de geanalyseerde
dimensie weergeven. In het filter Land kunt u bijvoorbeeld Nederland selecteren.
Opmerking
Als het geanalyseerde rapport dimensies bevat uit meerdere gegevensbronnen, verschijnt er knopinfo
wanneer u de cursor plaatst op de waarde die op het filter wordt weergegeven. De knopinfo geeft de naam
van de query en de dimensie voor de waarde weer.
Verwante informatie
Eenvoudige rapportfilters maken [pagina 315]
3.14.11.1 Een analysefilter toevoegen of verwijderen
U kunt een analysefilter toevoegen aan of verwijderen uit een document.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Interactie de optie Analyse starten in de
vervolgkeuzelijst Analyse.
3. Sleep uit de lijst Beschikbare objecten de dimensie met de waarden op basis waarvan u het rapport wilt
filteren naar de werkbalk Analyse.
4. Een keuzelijst voor het nieuwe filter verschijnt op de werkbalk Analyse. U kunt een waarde selecteren in de
waardenlijst om de resultaten te filteren die in de geanalyseerde tabel of het geanalyseerde diagram of in het
geanalyseerde rapport worden weergegeven.
5. U verwijdert een analysefilter door de dimensie van de werkbalk Analyse weg te slepen.
282
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.14.12 Rapporten met analysefilters opslaan
Als u een document opslaat met rapporten in de Analysemodus, worden de filters die tijdens de analyse zijn
gegenereerd opgeslagen bij het document.
Als u een document opent dat in de Analysemodus is opgeslagen, wordt de Analysewerkbalk voor de
geanalyseerde rapporten weergegeven waarop de filters worden getoond die tijdens de laatste analysesessie zijn
gegenereerd.
Opmerking
Het duurt langer voordat documenten die in de Analysemodus zijn opgeslagen, worden geopend.
3.14.13 Gegevens in een geanalyseerd rapport vernieuwen met
aanwijzingen
Wanneer u een document vernieuwt, dient u voor de weergegeven aanwijzing op te geven welke waarden u uit de
database wilt ophalen en naar de rapporten in het document wilt verzenden.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u voor een aanwijzing een jaar moet opgeven waarvoor u gegevens wilt
ophalen. Dit geanalyseerde rapport geeft waarden weer voor Jaar 2003, het jaar dat voor de aanwijzing is
geselecteerd.
Als het geanalyseerde rapport op Jaar 2003 is gefilterd en u het document vervolgens vernieuwt en Jaar 2002
selecteert als reactie op de aanwijzing, worden de resultaten van 2002 in plaats van de resultaten van 2003
weergegeven.
3.14.14 Analyseren via queryanalyse
Wanneer u queryanalyse activeert, voert u een analyse uit door niet alleen analysefilters toe te passen, maar ook
de onderliggende query te wijzigen (door dimensies en queryfilters toe te voegen en te verwijderen).
U gebruikt queryanalyse wanneer een rapport aggregatiewaarden bevat die op databaseniveau worden berekend.
De queryanalysemodus is speciaal bedoeld als analysemodus die is aangepast aan databases zoals Oracle 9i
OLAP, die aggregatiefuncties bevatten die niet in Web Intelligence worden ondersteund of die tijdens een
analysesessie niet nauwkeurig kunnen worden berekend in het rapport.
Queryanalyse is ook nuttig voor het terugdringen van de hoeveelheid gegevens die tijdens een analysesessie
lokaal worden opgeslagen. Omdat queryanalyse het analyseniveau verkleint wanneer u op hoger niveau
analyseert, worden onnodige gegevens gewist.
Voorbeeld
Niveau omlaag analyseren van maand naar week
In dit voorbeeld is Maand de laagste dimensie die momenteel in de query beschikbaar is in een tijdshiërarchie
en is Week de dimensie die daar direct onder ligt in de hiërarchie.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
283
Als u analyseert op een lager niveau voor Maand = Januari, gebeuren er drie dingen:
● Week wordt toegevoegd aan het analysebereik.
● Een queryfilter beperkt Maand tot Januari.
● Een analysefilter wordt toegevoegd om Maand tot Januari te beperken.
Als u een analyse op hoger niveau uitvoert (uit gaat van Week naar Maand), wordt het proces omgekeerd:
● Week wordt verwijderd uit het analysebereik.
● Het queryfilter wordt verwijderd.
● Het analysefilter wordt verwijderd.
Opmerking
Analysefilters zijn niet strikt noodzakelijk in de queryanalysemodus. Ze worden toegepast om aan te sluiten
op de standaardanalysemodus. De functie AnalyseFilters geeft bijvoorbeeld de juiste waarde als
resultaat in de queryanalysemodus, omdat analysefilters worden toegepast om aan te sluiten op de
queryfilters.
Verwante informatie
Het analyseniveau instellen [pagina 80]
Analyseniveaus [pagina 81]
Een analysebewerking uitvoeren buiten het analyseniveau [pagina 265]
3.14.14.1 Analyseren op een lager niveau via queryanalyse
Wanneer u op lager niveau analyseert, werkt queryanalyse op soortgelijke wijze als standaardanalyse, waarbij de
gegevens buiten het analyseniveau worden verplaatst.
Wanneer een geanalyseerde dimensie in de queryanalysemodus filtert, gebeurt dit door naast een analysefilter
ook een queryfilter toe te voegen. Bijvoorbeeld: als u een analyse uitvoert met Jaar=2001, voegt u een queryfilter
toe om de dimensie Jaar te beperken tot 2001. Daarom is de enige waarde die wordt weergegeven in de
analysewerkbalk de waarde die u heeft geanalyseerd (in dit geval 2001). Dit is anders dan in de
standaardanalysemodus, waarbij alle waarden van de dimensie zichtbaar zijn op de werkbalk. Daarom kunt u
filterwaarden niet wijzigen in de queryanalysemodus (bijvoorbeeld als u analyseert op Jaar=2001 en vervolgens
overschakelt naar Jaar=2003), zoals in de standaardanalysemodus mogelijk is.
Aangezien het analysebereik bij queryanalyse automatisch wordt uitgebreid, kunt u dit alleen gebruiken als u
gemachtigd bent om buiten het bereik te analyseren. Neem voor meer informatie contact op met de BIbeheerder.
284
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Het analyseniveau instellen [pagina 80]
Meer gegevensniveaus ophalen voor het rapport [pagina 265]
Analyseniveaus [pagina 81]
3.14.14.2 Analyseren op een hoger niveau via queryanalyse
Als u een analyse op een hoger niveau uitvoert, verwijdert queryanalyse dimensies uit de query.
Als u bijvoorbeeld van Maand omhoog gaat naar Kwartaal, wordt Maand uit de query verwijderd. Dit heeft twee
gevolgen:
● Queryanalyse is niet compatibel met analysemomentopnamen.
● U kunt niet een analyse op een hoger niveau uitvoeren buiten dimensies die als rapportobjecten worden
weergegeven. Als in het rapport bijvoorbeeld Jaar, Kwartaal en Omzet wordt weergegeven, kunt u niet
omhoog gaan van Kwartaal naar Jaar, omdat Kwartaal dan uit de lijst met rapportobjecten zou worden
verwijderd.
Verwante informatie
Queryanalyse en analysemomentopnamen [pagina 285]
Een momentopname maken van analyseresultaten voor rapporten [pagina 271]
3.14.14.3 Queryanalyse en analysemomentopnamen
In de queryanalysemodus veranderen momentopnamen wanneer u een analyse op een niveau uitvoert dat hoger
ligt dan een in een momentopname opgenomen dimensie.
Gebruik geen momentopnamen van analyses in de queryanalysemodus: queryanalyse houdt namelijk in dat
momentopnamen niet gegarandeerd onveranderd blijven.
Aangezien de dimensie bij een analyse op een hoger niveau uit de onderliggende query wordt verwijderd, wordt de
dimensie ook uit de momentopname verwijderd.
Verwante informatie
Een momentopname maken van analyseresultaten voor rapporten [pagina 271]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
285
3.14.14.4 Queryanalyse en andere rapporten op basis van
dezelfde gegevensbron
Als het document andere rapporten bevat met dimensies waarop u analyse uitvoert in de queryanalysemodus,
heeft dit invloed op deze rapporten, aangezien de dimensies in de rapporten door queryanalyse worden gewijzigd.
U kunt dit vermijden (ten koste van het ophalen van dubbele gegevens) door een nieuwe gegevensbron te maken
en het andere rapport op basis daarvan opnieuw samen te stellen. Wanneer u nu in de queryanalysemodus
analyseert, wordt het andere rapport niet beïnvloed.
Voorbeeld
analyseren in een dimensie die in een ander rapport wordt weergegeven
Als u twee rapporten op basis van een query met Jaar, Kwartaal en Verkoopomzet hebt en u queryanalyse
gebruikt om in het eerste rapport op een lager niveau op Jaar = 2001 te analyseren, filtert u de gegevens ook in
het tweede rapport op Jaar, waardoor alleen 2001 wordt opgenomen.
3.14.14.5 Queryanalyse inschakelen
in dat geval wordt er een foutbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat u het analyseniveau moet wissen
voordat u queryanalyse activeert.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp- of Gegevens-modus.
2. Klik in het tabblad Eigenschappen op Document om het dialoogvenster Documenteigenschappen weer te
geven.
3. Selecteer Queryanalyse gebruiken.
Opmerking
De optie Queryanalyse gebruiken is niet beschikbaar als in het Queryvenster een analyseniveau is
geactiveerd.
4. Klik op OK om het dialoogvenster Documenteigenschappen te sluiten.
Verwante informatie
Het analyseniveau instellen [pagina 81]
3.15 Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets
Cascading Style Sheets (CSS) van Web Intelligence definiëren hoe uw rapporten worden weergegeven en bepalen
de presentatie van documenten.
286
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
U kunt de CSS bewerken en een specifieke stijl toepassen op de presentatie van documenten. U kunt het bestand
exporteren, de stijlen naar wens bewerken en terug in het bestand importeren. U kunt het opmaakmodel ook als
standaardstijl distribueren aan andere gebruikers.
De Web Intelligence CSS voldoet aan de kernsyntaxis van W3C CSS. De kernsyntaxis heeft echter geen betrekking
op namen van eigenschappen, typen en semantiek. Web Intelligence CSS biedt ondersteuning voor
opmaakmodellen met specifieke landinstellingen.
Opmerking
Het CSS-opmaakmodel bepaalt niet de kleur van diagrammen. Er is een afzonderlijk bestand waarin
bedrijfspaletten voor diagrammen worden gedefinieerd.
Opmerking
De trapsgewijze stijlbladen zijn afgeleid van de W3C CSS. Als u de CSS van uw documenten wilt bewerken,
moet u bekend zijn met de CSS-kernsyntaxis van de W3C. Zie http://www.w3.org
voor meer informatie.
Met CSS kunt u:
● Een opmaakmodel voor het hele bedrijf opzetten om standaardinstellingen te definiëren (zoals een
bedrijfslogo).
● Verschillende stijlen definiëren om een specifiek type informatie te presenteren. Zo kunt u bijvoorbeeld een
bepaalde kleur gebruiken voor verkochte producten, een andere voor onkosten en weer een andere kleur voor
inkomsten.
● Een opmaakmodel maken met persoonlijke voorkeuren
● De presentatie van uw documenten personaliseren
Verwante informatie
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
Tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 337]
3.15.1
Een trapsgewijs stijlblad in documenten gebruiken
Wanneer u een nieuw rapport of rapportelement maakt in een Web Intelligence-document, is de opmaak volledig
gebaseerd op de standaardstijl.
Als de gebruiker vanuit het snelmenu (rechtsklikken op de optie Opmaak) specifieke opmaak op deze elementen
toepast, overschrijven de gewijzigde eigenschappen lokaal de waarden die uit de standaardstijl zijn genomen.
Als u deze specifieke opmaak wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het rapport en selecteert u
Opmaak
Opmaak wissen .
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
287
3.15.2 De standaardstijl van het document wijzigen
De standaardstijl van het document wordt opgeslagen in een CSS-bestand (Cascading Style Sheet) dat in het
document zelf is ingesloten.
● U kunt het CSS-bestand exporteren om het standaardopmaakmodel te wijzigen. Als u een CSS-bestand wilt
exporteren, klikt u in het tabblad Eigenschappen op
exporteren
Document
Standaardstijl wijzigen
Stijl
.
● U kunt een willekeurige teksteditor gebruiken om een CSS-bestand te bewerken. Zodra u het bestand hebt
bewerkt, slaat u het op en importeert u het om de wijzigingen toe te passen.
Opmerking
Elke keer dat u het CSS-bestand bewerkt, moet u het importeren.
Als u een CSS-bestand wilt importeren, klikt u in het tabblad Eigenschappen op
wijzigen
Stijl importeren
Document
Standaardstijl
. Het geïmporteerde CSS-bestand wordt toegepast op het rapport.
Opmerking
Als de eigenschappen van een element zijn ingesteld via de gebruikersinterface (toolbox, snelmenu,
dialoogvenster), zijn deze eigenschappen niet van invloed op de CSS die u importeert.
● Als een CSS wilt toepassen op een element dat al via de gebruikersinterface is opgemaakt, moet u de opmaak
hiervan wissen. Als u de opmaak van een element wilt wissen, klikt u met de rechtermuisknop op het element
en selecteert u
Opmaak
Opmaak wissen .
● Als u de opmaak van alle elementen op een pagina wilt wissen, klikt u met de rechtermuisknop op de
hoofdtekst van het rapport en selecteert u de
Opmaak
Opmaak wissen .
Opmerking
U moet de indeling van de koptekst en de voettekst handmatig wissen, omdat deze geen deel uitmaken van
de hoofdtekst van het rapport.
● U kunt wijzigingen op elk gewenst moment ongedaan maken via de knop Ongedaan maken.
● Als u de standaard-CSS wilt herstellen, klikt u in het tabblad Eigenschappen op
Document
Standaardstijl
opnieuw instellen .
3.15.3 De standaardstijl wijzigen en gebruiken
Het standaard CSS-bestand is WebIDefaultStyleSheet.css.
Dit standaard CSS-bestand staat standaard in:
c:\Program Files(x86)\SAP BusinessObjects Entreprise XI\images
\WebIDefaultStyleSheet.css
288
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Wanneer u een 4.X-document maakt of een Web Intelligence 3.1-document voor het eerst bewerkt, wordt de
standaard-CSS ingesloten in het Web Intelligence-document als documentstijl. Dit standaardstijldocument wijkt
af van de standaard en kan lokaal worden bewerkt.
Om de standaarddocumentstijl terug te zetten naar de standaardstijl, klikt u op het tabblad Eigenschappen op
Document
Standaardstijl opnieuw instellen . De standaard-CSS vervangt de vorige CSS in het document.
Als u een standaardbestand wilt publiceren, moet u toegang hebben tot de map ../images/ op uw servers en de
installaties van Web Intelligence Rich Client voor een nieuwe versie van WebiDefaultStyleSheet.css.
3.15.4 Syntaxis van Web Intelligence CSS
De Web Intelligence CSS voldoet aan de kernsyntaxis van W3C CSS.
De kernsyntaxis heeft echter geen betrekking op namen van eigenschappen, typen en semantiek.
Web Intelligence CSS biedt ondersteuning voor opmaakmodellen met specifieke landinstellingen.
Verwante informatie
http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html
3.15.4.1
Trapsgewijs stijlblad, elementen
Als u de weergave van een document wilt wijzigen, moet u de Web Intelligence CSS-elementen van het document
wijzigen.
Als u een element wilt wijzigen, past u de eigenschappen van het element aan.
In deze tabel staan de elementen die u kunt wijzigen in het CSS-bestand:
Element
Definitie
REPORT
Code die het rapport bevat
PAGE_BODY
Code die de pagina bevat
PAGE_HEADER
Code die het gebied bevat boven aan PAGE_BODY
PAGE_FOOTER
Code die het gebied bevat onder aan PAGE_BODY
SECTION
Code die het gebied bevat binnen in PAGE_BODY
TABLE
Code die een tabel bevat
VTABLE
Code waarmee een tabel verticaal wordt gewijzigd
HTABLE
Code waarmee een tabel horizontaal wordt gewijzigd
COLINFO
Code die de kolommen van een tabel bevat
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
289
Element
Definitie
ROWINFO
Code die de rijen van een tabel bevat
CELL
Code die de cellen van een tabel bevat
AXIS
Code die de relatie tussen de kolommen en rijen van een
tabel bevat
FORM
Code die een vorm bevat
XELEMENT
Code die een grafische afbeelding bevat
BAG
Code die elementen bevat en deze met behulp van X en Y
relatief ten opzichte van elkaar plaatst
WOB
Code die elementen bevat en deze automatisch plaatst
3.15.4.2 Trapsgewijs stijlblad, eigenschappen
Voor veel eigenschappen gebruikt Web Intelligence CSS dezelfde namen als de W3C CSS.
Sommige namen van eigenschappen zijn anders en sommige worden genegeerd.
Voorbeeld
Web Intelligence CSS gebruikt de eigenschap min-breedte en de W3C CSS gebruikt de eigenschap breedte.
Beide eigenschappen hebben dezelfde functie.
Verwante informatie
For CSS 2.1
For CSS 3
3.15.4.2.1
Rapportpagina-eigenschappen
Voor trapsgewijze opmaakmodellen kunt u de volgende eigenschappen van de rapportpagina bewerken.
In deze tabel worden de eigenschappen weergegeven die kunnen worden toegepast op het element REPORT:
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
page-formatdimension-height
Hoogte van pagina
42094
Numerieke waarde
page-formatdimension-width
Breedte van pagina
29764
Numerieke waarde
290
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
page-format-marginbottom
Grootte van de ondermarge
van de pagina
0
Numerieke waarde
page-format-marginleft
Grootte van de linkermarge
van de pagina
0
Numerieke waarde
page-format-marginright
Grootte van de rechtermarge
van de pagina
0
Numerieke waarde
page-format-margintop
Grootte van de bovenmarge
van de pagina
0
Numerieke waarde
page-formatorientation
Afdrukstand van de pagina
portrait
landscape, portrait
page-recordshorizontal
In de modus Snelle weergave
wordt aangegeven hoeveel
gegevensrecords horizontaal
kunnen worden weergegeven
voordat een pagina-einde
wordt geactiveerd.
150
Numerieke waarde
page-recordsvertical
In de modus Snelle weergave
wordt aangegeven hoeveel
gegevensrecords verticaal
kunnen worden weergegeven
voordat een pagina-einde
wordt geactiveerd.
50
Numerieke waarde
page-scaling-factor
Zoompercentage
100
Numerieke waarde
page-scaling-tall
Wanneer deze eigenschap is
gedefinieerd, wordt het
rapport geschaald zodat het
in de opgegeven hoogte past
100
Numerieke waarde
page-scaling-wide
Wanneer deze eigenschap is 0
gedefinieerd, wordt het
rapport geschaald zodat het
in de opgegeven breedte past
Numerieke waarde
page-target-mode
Pagineringsmodus: snelle
weergave of niet
undefined, quick,
all
undefined
3.15.4.2.2 Eigenschappen van rapportelementen
Voor trapsgewijze opmaakmodellen kunt u de eigenschappen in rapportelementen bewerken.
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
autofit-height
Bepaalt of de hoogte van het
element kan worden
aangepast op de hoogte van
de inhoud
yes
yes/no
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
291
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
autofit-width
Bepaalt of de breedte van het
element kan worden
aangepast op de breedte van
de inhoud
yes
yes/no
bookmark
Bepaalt of het element in de
bladwijzers wordt
opgenomen
no
yes/no
h-align
Horizontale plaatsing van het
element
none
none, top, center,
bottom
hide
Bepaalt of een element wordt
verborgen
no
yes/no
min-height
Minimale hoogte van het
element
0
Numerieke waarde
min-width
Minimale breedte van het
element
0
Numerieke waarde
never-alternate
U kunt deze eigenschap
gebruiken om te voorkomen
dat de toepassing de
alternatieve stijl op het
element toepast
no
yes/no
padding-bottom
De hoeveelheid ruimte tussen 0
de onderrand en de inhoud
van het element
Numerieke waarde
padding-left
De hoeveelheid ruimte tussen 0
de linkerrand en de inhoud
van het element
Numerieke waarde
padding-right
De hoeveelheid ruimte tussen 0
de rechterrand en de inhoud
van het element
Numerieke waarde
padding-top
De hoeveelheid ruimte tussen 0
de bovenrand en de inhoud
van het element
Numerieke waarde
struct-min-height
Minimale hoogte van het
element bij weergave in
structuurmodus
900
Numerieke waarde
struct-min-width
Minimale breedte van het
element bij weergave in
structuurmodus
4050
Numerieke waarde
v-align
Verticale plaatsing van het
element
none
none, top, center,
bottom
Deze eigenschappen kunnen worden toegepast op de volgende elemtenten:
● BAG
● WOB
● CELL
292
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
● VTABLE
● HTABLE
● XTABLE
● TABLE
● XELEMENT
● SECTION
3.15.4.2.3 Opmaakeigenschappen
Voor trapsgewijze opmaakmodellen kunt u de opmaakelementen bewerken.
In deze tabel worden de eigenschappen weergegeven die u kunt bewerken om de opmaakelementen te wijzigen:
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
background-color
Kleur voor weergave op de
achtergrond
#000000
Elke hexadecimale kleur
background-fill
Beschrijft wat op de
achtergrond wordt
weergegeven
none
color, bitmap,
bitmapAndColor,
skin, none
background-h-align
Horizontale positie van de
achtergrondafbeelding
center
left, center, right
background-image
Afbeelding voor weergave op
de achtergrond
Geen
Elke gewenste afbeelding
background-innerheight
Inwendige hoogte van
achtergrond
0
Numerieke waarde
background-innerwidth
Inwendige breedte van
achtergrond
0
Numerieke waarde
background-type
Bepaalt hoe de
achtergrondafbeelding wordt
geplaatst of herhaald
box
box, tile, vtile,
htile, stretch
background-v-align
Verticale positie van de
achtergrondafbeelding
center
top, center, bottom
border-bottom-color
Kleur van de onderrand van
een element
#000000
Elke hexadecimale kleur
border-bottom-style
Stijl van de onderrand van
een element
none
none, dashed,
dotted, double,
plain
border-bottom-width
Breedte van de onderrand
van een element
0
Numerieke waarde
border-left-color
Kleur van de linkerrand van
een element
#000000
Elke hexadecimale kleur
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
293
Naam van eigenschap
Beschrijving
border-left-style
Stijl van de linkerrand van een none
element
none, dashed,
dotted, double,
plain
border-left-width
Breedte van de linkerrand
van een element
0
Numerieke waarde
border-right-color
Kleur van de rechterrand van
een element
#000000
Elke hexadecimale kleur
border-right-style
Stijl van de rechterrand van
een element
none
none, dashed,
dotted, double,
plain
border-right-width
Breedte van de rechterrand
van een element
0
Numerieke waarde
border-top-color
Kleur van de bovenrand van
een element
#000000
Elke hexadecimale kleur
border-top-style
Stijl van de bovenrand van
een element
none
none, dashed,
dotted, double,
plain
border-top-width
Breedte van de bovenrand
van een element
0
Numerieke waarde
color
Voorgrondkleur
#000000
Elke hexadecimale kleur
right
lleft, center, right,
default-date-h-align Standaard horizontaal
Standaardwaarde
uitgelijnd wanneer een datum
wordt weergegeven
default-numeric-halign
Standaard horizontaal
uitgelijnd wanneer een
numerieke waarde wordt
weergegeven
default-text-h-align Standaard horizontaal
Waardebereik
auto
right
left, center, right,
auto
left
left, center, right,
auto
uitgelijnd wanneer een tekst
wordt weergegeven
font-family
Naam van lettertypefamilie
default
Web Intelligenceondersteunde lettertypen
font-orientation
Beschrijft de richting van de
weergegeven tekst
normal
normal, hotel, 45D,
90D, 180D, 270D,
315D
font-size
Grootte van weergegeven
lettertype
0
Numerieke waarde in punten
(pt.)
font-style-italic
Activeert cursief
no
yes/no
font-weight-bold
Acitveert vet
no
yes/no
text-align
Tekst wordt horizontaal
uitgelijnd
left
left, center, right,
auto
294
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
text-decorationline-through
Activeert doorstrepen
no
yes/no
text-decorationunderline
Activeert onderstrepen
no
yes/no
text-v-align
Tekst wordt verticaal
uitgelijnd
bottom
top, center, bottom
text-wrap
Bepaalt of terugloop van
tekst is toegestaan
no
yes/no
Deze eigenschappen kunnen worden toegepast op de volgende elemtenten:
● BAG
● WOB
● CELL
● VTABLE
● HTABLE
● XTABLE
● TABLE
● XELEMENT
● SECTION
3.15.4.2.4 Eigenschappen voor spatiëring
Voor trapsgewijze opmaakmodellen kunt u de eigenschappen van het afstandselement bewerken.
In deze tabel worden de eigenschappen weergegeven die u kunt bewerken om de spatiëringselementen te
wijzigen:
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
h-spacing
Horizontale afstand van
onderliggende elementen
0
Numerieke waarde
v-spacing
Verticale afstand van
onderliggende elementen
0
Numerieke waarde
Deze eigenschappen kunnen worden toegepast op de volgende elemtenten:
● BAG
● WOB
3.15.4.2.5 Eigenschappen van hyperlinks
Voor trapsgewijze opmaakmodellen kunt u de hyperlinkelementen bewerken.
In deze tabel worden de eigenschappen weergegeven die u kunt bewerken om de hyperlinkelementen te wijzigen:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
295
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
active-color
Kleur van hyperlinks als ze
worden geactiveerd
#000000
Elke hexadecimale kleur
ahover-color
Kleur van hyperlinks wanneer
de gebruiker deze aanwijst
(met een aanwijsapparaat)
#000000
Elke hexadecimale kleur
link-color
Kleur van hyperlinks
#0000ff
Elke hexadecimale kleur
visited-color
Kleur van bezochte
hyperlinks
#000000
Elke hexadecimale kleur
Deze eigenschappen kunnen worden toegepast op de volgende elemtenten:
● BAG
● WOB
● CELL
● VTABLE
● HTABLE
● XTABLE
● TABLE
● XELEMENT
● SECTION
3.15.4.2.6 Onderverdelingseigenschappen
Voor trapsgewijze opmaakmodellen kunt u de eigenschappen van het onderverdelingselement bewerken.
In deze tabel worden de eigenschappen weergegeven die kunnen worden toegepast op het element
ONDERVERDELING:
Naam van eigenschap
Beschrijving
Standaardwaarde
Waardebereik
break-newpage
Rapporten beginnen altijd op
een nieuwe pagina
false
true/false
break-onepage
Rapporten beginnen alleen
op een nieuwe pagina als ze
niet op de huidige pagina
passen
true
true/false
3.15.4.3 Trapsgewijs stijlblad, eenheden
Numerieke waarden kunnen een belangrijke rol spelen in Cascading Style Sheet-eenheden.
296
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Numerieke waarden in lettertypen
Wanneer u een numerieke waarde toewijst aan de eigenschap tekengrootte, kunt u alleen de eenheid 'punten'
(pt) gebruiken.
Bijvoorbeeld: tekengrootte: 14pt;
Numerieke waarden in dimensie-eigenschappen
Wanneer u een numerieke waarde toewijst aan een andere dimensie-eigenschap, kunt u centimeters (cm), inches
(in) of 'metrisch' (zonder eenheid) gebruiken.
breedte: 1,0in; is hetzelfde als breedte: 2,54cm; en hetzelfde als breedte: 3600;
3.15.5 Stijl en 3.x-documenten
Wanneer u een Web Intelligence 4.x-document opent met een Web Intelligence 3.x-indeling, verandert de stijl van
het document niet, ongeacht de stijl die is gedefinieerd in de standaard-CSS.
Het opmaakmodel dat wordt gebruikt bij het aanmaken van rapportelementen of tijdens omzetbewerkingen zijn
echter wel afkomstig van de CSS.
De CSS van Web Intelligence vervangt de oude manier waarop u uw documenten kon personaliseren.
Als u de standaardstijl wilt instellen die is gedefinieerd door de rapportelementen in het document, selecteert u de
rapportelementen en gaat u naar Opmaak Opmaak wissen . De opmaak van de geselecteerde objecten
wordt dan gewist en de standaardstijl wordt toegepast.
Het bestand DefaultConfig.xml dat in eerdere versies werd gebruikt, is verouderd.
Hier volgen enkele overeenkomsten tussen de vermeldingen in Web Intelligence CSS en de verouderde
vermeldingen in het bestand DefaultConfig.xml dat in eerdere versies werd gebruikt.
WebI-selector
Corresponderende vermelding in defaultConfig.xml
TABLE
table*Table
FORM
table*Form
SECTION
Section*background
CELL
freeCell*default
3.16 Gegevens filteren met invoerbesturingselementen
Invoerbesturingselementen bieden een eenvoudige, toegankelijke methode voor het filteren en analyseren van
rapportgegevens.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
297
Als u een invoerbesturingselement maakt, wordt dit weergegeven op het tabblad Invoerbesturingselementen op
het zijpaneel.
U kunt invoerbesturingselementen definiëren met de standaardbesturingselementen in Microsoft Windows (zoals
tekstvakken of keuzerondjes) en deze invoerbesturingselementen koppelen aan een of meer elementen in een
rapport (zoals tabellen, secties en diagrammen) of aan alle elementen in een document. Wanneer u waarden
selecteert in de invoerbesturingselementen, filtert u de waarden in de gekoppelde rapportelementen op de
geselecteerde waarden.
U kunt invoerbesturingselementen gebruiken om verschillende scenario's te analyseren door de waarde van
variabelen te wijzigen. Bijvoorbeeld: u kunt een invoerbesturingselement als schuifregelaar toewijzen aan een
variabele met een constante waarde. Als de variabele onderdeel is van een formule, gebruikt u de schuifregelaar
om de verschillende formuleresultaten te onderzoeken op basis van de variabelewaarde.
Filteren met elementkoppelingen
Rapportelementkoppelingen zijn een ander type invoerbesturingselement dat wordt weergegeven op het tabblad
Invoerbesturingselementen. U kunt tabellen en diagrammen definiëren als invoerbesturingselementen met behulp
van elementkoppelingen. Als u een elementkoppeling maakt tussen een bovenliggend element en onderliggende
elementen, kunt u waarden selecteren in de bovenliggende tabel of het bovenliggende diagram om de
onderliggende rapportelementen te filteren.
Wanneer u op het tabblad Invoerbesturingselementen een besturingselement selecteert dat is gebaseerd op een
tabel of diagram, wordt de tabel of het diagram gemarkeerd als invoerbesturingselement.
Beperking
Wanneer een rapport zich in de analysemodus bevindt, zijn invoerbesturingselementen op basis van tabellen
en diagrammen uitgeschakeld. Ze worden opnieuw ingeschakeld wanneer de analysemodus wordt
gedeactiveerd.
3.16.1
Invoerbesturingselementen gebruiken met
hiërarchische gegevens
U kunt invoerbesturingselementen gebruiken op hiërarchische gegevens.
Wanneer u een knooppunt in een hiërarchie selecteert, kunt u een enkele waarde selecteren en de operator gelijk
aan gebruiken, of meerdere waarden selecteren in een hiërarchische boomstructuur.
Als u een hiërarchische boomstructuur selecteert, klikt u met de rechtermuisknop op het lid en selecteert u het lid,
de onderliggende elementen of de onderliggende subelementen in de hiërarchie. De hiërarchie-elementen die u
selecteert, worden weergegeven in het rapportvenster. Raadpleeg de PDF-versie van de documentatie voor meer
informatie.
298
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.16.2 Beschikbare invoerbesturingselementen
U kunt uit meerdere invoerbesturingselementen kiezen om gebruikers te helpen met het filteren van gegevens in
uw rapporten.
Tabel 163:
Type
Beschrijving
Invoerveld
Voor elk willekeurig type object kunt u het invoerbesturingselement voor het invoer­
veld gebruiken op een rapportobject waar u direct een waarde in een tekstvak wilt
kunnen typen. Dit is nuttig voor objecten met eenvoudige namen, bijvoorbeeld wan­
neer u een universeobject Jaar gebruikt. In een invoerbesturingselement dat op jaar
is gebaseerd, typt u gewoon het jaar en klikt u op OK.
Om het invoerbesturingselement te wissen, verwijdert u de inhoud van het tekstvak
en klikt u op OK.
Keuzelijst met invoervak
Voor een dimensieobject kunt u de keuzelijst met invoervak gebruiken om een
waarde uit een lijst met mogelijke waarden te selecteren. De keuzelijst met invoervak
is compact en vouwt alleen uit als u het selecteert, anders wordt alleen de huidige se­
lectie weergegeven.
Keuzerondjes
Voor een dimensieobject kunt u altijd zichtbare keuzerondjes gebruiken om een
waarde uit een lijst met mogelijke waarden te selecteren.
Keuzelijst
Voor een dimensieobject kunt u een keuzelijst gebruiken die alle beschikbare waar­
den weergeeft.
Voor selecties van een enkele waarde:
u kunt een waarde uit een lijst van mogelijke waarden selecteren. De geselecteerde
waarde is gemarkeerd.
Voor selecties van meerdere waarden:
Met de methode Control en klikken kunt u meerdere waarden uit een lijst van mo­
gelijke waarden selecteren en vervolgens op OK klikken om de weergave van de rap­
portelementen bij te werken die door het invoerbesturingselement worden beïnvloed.
Kalender
Voor een (dimensie)datumobject kunt u een waarde kiezen die wordt weergegeven
met een handmatig invoertekstvak en een kalenderpictogram. Als u op het kalender­
pictogram klikt, kunt u vervolgens een datum uit de pop-upkalender selecteren.
Draaifunctie
Voor een meetwaardeobject kunt u een door een pijl geactiveerde, draaiende lijst met
waarden hebben.
Enkele schuifregelaar
Voor een meetwaardeobject kunt u een schuifbalk hebben om naar een bepaalde
waarde te navigeren. U moet intervalgrenzen en een standaardwaarde instellen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
299
Type
Beschrijving
Structuurlijst
Voor een dimensieobject kunt u een lijst met hiërarchiewaarden hebben.
Voor selecties van een enkele waarde:
U kunt een knooppunt of een knooppuntsubset instellen. Standaard wordt de mo­
menteel geselecteerde waarde weergegeven en deze kan worden omgeschakeld naar
structuurselectie.
Voor selecties van meerdere waarden:
U kunt meer dan één waarde uit een lijst van mogelijke waarden in een hiërarchie se­
lecteren met de methode Control en klikken. Standaard wordt de lijst met momen­
teel geselecteerde waarden weergegeven en deze kan worden omgeschakeld naar
structuurselectie.
Selectievakje
Voor een dimensieobject kunt een lijst met alternatieven hebben waaruit u meer dan
één waarde kunt selecteren.
Opmerking
De beschikbaarheid van de knop OK wordt in de aanmaak- of bewerkingsmodus
van het invoerbesturingselement geregeld.
Dubbele schuifregelaar
Voor een meetwaardeobject kunt u een lijst met schuifregelaars gebaseerd op een
meetwaardeobject hebben waaruit u twee waarden uit een interval kunt selecteren.
U moet intervalgrenzen en een standaardwaarde instellen.
3.16.3 Een invoerbesturingselement toevoegen
U kunt een invoerbesturingselement aan een Web Intelligence-document toevoegen.
U moet voldoende rechten hebben voor het aanpassen van documenten om invoerbesturingselementen te
kunnen toevoegen.
1. Voer een van de volgende acties uit in de modus Ontwerp in een Web Intelligence-document :
○ Klik op het tabblad Invoerbesturingselementen in het zijpaneel op Nieuw.
○ Selecteer het subtabblad Filters in het tabblad Analyse tab, en selecteer vervolgens Besturingselement
definiëren uit de vervolgkeuzelijst Invoerbesturingselementen.
Als u een hele tabel of heel diagram selecteert voordat u op Besturingselement definiëren of Nieuwklikt, kunt u
Alleen objecten uit geselecteerd blok opnemen of Objecten filteren op huidige selectie selecteren om de lijst
met objecten te beperken tot de objecten die u hebt geselecteerd in de tabel of het diagram.
U kunt ook het type invoerbesturingselement direct uit de lijst met besturingselementen selecteren onder
Analyse Filters Besturingselementen in plaats van Besturingselement definiëren te selecteren. De
besturingselementen die niet compatibel zijn met de gegevens uit het geselecteerde rapportelement, worden
uitgeschakeld. Het besturingselement wordt automatisch gekoppeld aan het rapportobject dat gegevens
levert aan het geselecteerde rapportelement en gebruikt de standaardeigenschappen, en u selecteert direct
de rapportelementen die u door het invoerbesturingselement wilt laten filteren.
300
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
2. Selecteer in het venster Rapportobject selecteren het rapportobject om waarden op te geven voor het
invoerbesturingselement en klik vervolgens op Volgende.
3. Selecteer het type invoerbesturingselement.
De lijst met typen besturingselementen wordt bepaald door het gegevenstype van het rapportobject. Zie
Beschikbare invoerbesturingselementen [pagina 299] voor meer informatie over de typen
invoerbesturingselementen.
4. Stel de eigenschappen van het invoerbesturingselement in.
Als u zich bevindt in Web Intelligence Rich Client, klikt u op het lege veld naast de eigenschap
invoerbesturingselement.
De beschikbare eigenschappen worden bepaald door het besturingstype.
Tabel 164:
Rich Client-interface
HTML- of Appletinterface
Beschrijving
Label
Naam
De naam van het invoerbesturingselement
Beschrijving
De beschrijving van het invoerbesturingselement
Zoeklijst
De lijst met waarden die beschikbaar zijn voor het invoerbesturingsele­
ment. U kunt alle waarden gebruiken van het rapportobject waarop het in­
voerbesturingselement is gebaseerd (standaardinstelling) of uw eigen
aangepaste lijst met waarden opstellen.
Beperkte lijst met waarden gebruiken
Als u een aangepaste lijst met waarden opstelt voor het rapportobject, zal
deze instelling de gegevens in het rapportelement dat u aan het invoerbe­
sturingselement koppelt, filteren op basis van deze lijst met waarden.
Zelfs wanneer er geen waarden geselecteerd zijn voor het invoerbestu­
ringselement, worden alle waarden die niet in de beperkte lijst staan, uit­
gesloten van het rapportelement dat gefilterd is door het invoerbestu­
ringselement.
Als een invoerbesturingselement op basis van de dimensie Land beperkt
is tot de waarden VS en Frankrijk, toont een tabel die gefilterd is door het
invoerbesturingselement, alleen de gegevens voor 'VS' en 'Frankrijk', zelfs
als er geen waarde geselecteerd is voor het invoerbesturingselement.
Als u de selectie van Beperkte lijst met waarden gebruiken opheft, ver­
schijnen alle waarden van Land in de tabel wanneer er geen waarde is ge­
selecteerd voor het invoerbesturingselement.
Selectie van alle waarden toestaan
Operator
Filteroperators
Standaardwaarden
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Via deze eigenschap kan de optie Alle waarden in een invoerbesturings­
element worden weergegeven of verborgen. U wilt bijvoorbeeld misschien
de optie Alle waarden verbergen wanneer aggregatie van de waarden
geen zin heeft.
De operator die het invoerbesturingselement gebruikt om de gekoppelde
rapportelementen te filteren.
De standaardwaarden die het invoerbesturingselement gebruikt om het
gekoppelde rapportelement te filteren.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
301
Rich Client-interface
HTML- of Appletinterface
Selectie van nulwaarden toestaan
Beschrijving
Voor de invoerbesturingselementen van de keuzelijst, keuzerondjes, keu­
zelijst met invoervak en selectievakjes kunt u gebruikers toestaan om nul­
waarden te selecteren.
Als u deze optie selecteert, is [NULWAARDE] beschikbaar in de zoeklijst
van het invoerbesturingselement. Als een gebruiker [NULWAARDE] se­
lecteert in de lijst, geeft het rapport rijen of kolommen zonder gegevens
weer. Als een gebruiker bijvoorbeeld een overzicht wil zien van klanten die
niet hebben betaald, kan hij [NULWAARDE] selecteren voor het object
"Factuurdatum" waarna een lijst wordt weergegeven met alleen de klan­
ten zonder factuurdatum.
Voor meer informatie over de zoeklijstoptie NULWAARDE in vergelijking
met de zoeklijstoptie [LEGE_WAARDE] zie Vergelijking tussen queryfilters
en rapportfilters [pagina 307].
Aantal regels
Het aantal regels dat het invoerbesturingselement weergeeft in het deel­
venster Invoerbesturingselement. Bijvoorbeeld een lijst met vijf keuze­
rondjes met Aantal regels ingesteld op 3, zodat er standaard drie keuze­
rondjes worden weergegeven. U kunt de andere twee keuzerondjes weer­
geven met de schuifbalk.
Minimumwaarde
Min.waarde
De minimale numerieke waarde die u kunt selecteren voor het invoerbe­
sturingselement.
Maximumwaarde
Max.waarde
De maximale numerieke waarde die u kunt selecteren voor het invoerbe­
sturingselement.
Verhoging
De hoeveelheid waarmee het invoerbesturingselement een numerieke
waarde laat toenemen of afnemen bij het selecten van een waarde.
5. Klik op Volgende.
6. In het venster Rapportelementen toewijzeng:
○ Selecteer Volledig document om het invoerbesturingselement toe te wijzen aan alle tabellen en
diagrammen in het document.
○ Selecteer Huidig rapport om het invoerbesturingselement toe te wijzen aan alle elementen in een rapport.
Opmerking
Telkens als u een document opslaat, worden alle invoerbesturingselementen verwijderd waar geen
rapportelementen aan gekoppeld zijn.
7. Klik op Voltooien.
Het invoerbesturingselement wordt weergegeven in het venster Invoerbesturingselementen, waar
invoerbesturingselementen in de volgende categorieën worden ingedeeld:
○ Invoerbesturingselementen voor documenten
○ Invoerbesturingselementen voor rapporten
302
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Een invoerbesturingselement bewerken [pagina 303]
3.16.4 Een invoerbesturingselement in andere rapporten in
een Web Intelligence-document opnieuw gebruiken
U kunt de invoerbesturingselementen van een bestaand rapport opnieuw gebruiken in een nieuw rapport.
1. Open een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus.
2. Ga naar het rapport met de invoerbesturingselementen die u opnieuw wilt gebruiken.
3. Klik met de rechtermuisknop op het rapporttabblad en klik op Rapport dupliceren.
Het rapport en de bijbehorende invoerbesturingselementen worden gedupliceerd.
3.16.5 Een invoerbesturingselement bewerken
U kunt een invoerbesturingselement bewerken in het dialoogvenster Invoerbesturingselement bewerken.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Invoerbesturingselementen in
het zijvenster.
2. Selecteer het invoerbesturingslement en klik vervolgens op het pictogram Bewerken op de werkbalk voor
invoerbesturingselementen om het dialoogvenster Invoerbesturingselement bewerken weer te geven.
3. De eigenschappen van invoerbesturingselementen bewerken:
a. In de Web Intelligence HTML-interface bewerkt u de eigenschappen van de invoerbesturingselementen
op het tabblad Eigenschappen.
b. In de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client bewerkt u de eigenschappen van
de invoerbesturingselementen op het tabblad Besturingselement.
4. Bewerk de rapportelementen die aan het invoerbesturingselement zijn gekoppeld op het tabblad
Afhankelijkheden:
○ Selecteer Volledig document om een invoerbesturingselement opnieuw toe te wijzen aan alle tabellen en
diagrammen in het document.
○ Selecteer Huidig rapport om een invoerbesturingselement opnieuw toe te wijzen aan alle elementen in
een rapport.
5. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.16.6 Afhankelijkheden van invoerbesturingselementen
weergeven
U kunt afhankelijkheden van invoerbesturingselementen in een document weergeven.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
303
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Invoerbesturingselementen in
het zijvenster.
2. Voer de volgende handelingen uit:
a. Selecteer in de Web Intelligence HTML-interface het invoerbesturingselement in de lijst en klik vervolgens
op het pictogram Afhankelijkheden markeren op de werkbalk voor invoerbesturingselementen.
b. Klik in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client op het pictogram
Afhankelijkheden weergeven op de werkbalk voor invoerbesturingselementen.
c. Klik op Kaart boven aan het tabblad Invoerbesturingselementen.
Dit tabblad is gesorteerd op:
○ Invoerbesturingselementen en de elementen die worden bestuurd
○ Rapporten, rapportelementen en hun invoerbesturingselementen
3.16.7 Invoerbesturingselementen organiseren
U kunt de volgorde van invoerbesturingselementen in het venster Invoerbesturingselementen wijzigen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Invoerbesturingselementen in
het zijvenster.
2. Met de functie slepen-en-neerzetten kunt u invoerbesturingselementen omhoog of omlaag verplaatsen in het
deelvenster Invoerbesturingselementen.
3. Selecteer een invoerbesturingselement en klik op het pictogram Verwijderen op de werkbalk voor
invoerbesturingselementen om het te verwijderen uit het venster Invoerbesturingselementen.
4. Klik op Ja om de actie te bevestigen.
3.16.8 Een tabel of diagram als invoerbesturingselement
definiëren
U kunt een tabel of diagram gebruiken als een invoerbesturingselement in een Web Intelligence-document.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp met de rechtermuisknop op een tabel of diagram
en selecteer
Koppeling
Elementkoppling toevoegen .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u alle objecten in de tabel of in het diagram wilt definiëren als filterobjecten, selecteert u Alle objecten.
○ Als u één object in de tabel of in het diagram wilt definiëren als filterobject, selecteert u Enkel object en
selecteert u vervolgens een object.
Opmerking
U kunt dimensies alleen als filterobjects selecteren wanneer u een tabel of diagram als
invoerbesturingselement definieert.
3. Klik op Volgende.
4. Typ een naam en beschrijving voor het invoerbesturingselement en klik op Volgende.
304
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
5. Selecteer de rapportelementen die moeten worden gefilterd door het invoerbesturingselement.
Opmerking
U kunt de tabel of het diagram die of dat u definieert, niet selecteren als een invoerbesturingselement via
de lijst met rapportelementen.
6. Klik op Voltooien.
Het invoerbesturingselement op basis van de tabel of het diagram verschijnt in het deelvenster
Invoerbesturingselementen. Wanneer u op Afhankelijkheden weergeven klikt, wordt de tabel of het diagram
gemarkeerd dat als het invoerbesturingselement is gedefinieerd.
7. Als u de wijze wilt aanpassen waarop een tabel of diagram andere rapportelementen filtert, klikt u met de
rechtermuisknop op de tabel of het diagram en selecteert u
Koppeling
Elementkoppeling bewerken .
8. Als u een koppeling tussen een tabel of diagram en andere rapportelementen wilt verwijderen, schakelt u de
elementkoppeling uit, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel of het diagram en selecteert u
Koppeling
Verwijderen .
Verwante informatie
Een invoerbesturingselement bewerken [pagina 303]
3.16.9 Gegevens filteren met invoerbesturingselementen
U kunt gegevens in een document filteren met invoerbesturingselementen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Invoerbesturingselementen in
het zijvenster.
Opmerking
Het invoerbesturingselement geeft het volgende bericht weer als de rapportelementen die met het
invoerbesturingselement zijn gefilterd, niet meer voorkomen in het rapport: Er bevinden zich geen
afhankelijke rapportelementen in het rapport.
2. Selecteer waarden in het invoerbesturingselement.
De gekoppelde rapportelementen worden gefilterd op basis van de waarden die u selecteert. Als u
bijvoorbeeld de waarde VS selecteert voor de dimensie Land, de filteroperator Gelijk aan is en er een tabel aan
het invoerbesturingselement gekoppeld is, wordt de tabel gefilterd op de voorwaarde Land = VS.
Selecteer [NULWAARDE] om rijen of kolommen zonder gegevens weer te geven. Als u bijvoorbeeld een
overzicht wilt zien van klanten die niet hebben betaald, resulteert [NULWAARDE] voor het object
"Factuurdatum" in een lijst waarin alleen de klanten zonder factuurdatum worden weergegeven.
3. Als u een tabel of diagram wilt filteren waarop het invoerbesturingselement is gebaseerd, selecteert u de
dimensiewaarden in de tabel (rijen, kolommen of cellen) of het diagram (gegevensgebieden waarop u kunt
klikken).
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
305
Opmerking
○ Tabellen en diagrammen die gedefinieerd zijn als invoerbesturingselementen, kunnen alleen filteren
met dimensiewaarden.
○ In de Web Intelligence Applet-interface wordt een waarschuwing weergegeven wanneer u objecten
verwijdert die door een invoerbesturingselement worden gebruikt.
○ Het invoerbesturingselement geeft de volgende melding weer als de tabel of het diagram niet langer in
het rapport voorkomt: De tabel of het diagram komt niet voor in het rapport.
○ Het invoerbesturingselement geeft het volgende bericht weer als de filterdimensies niet meer in de
tabel of het diagram voorkomen: Filterdimensies niet beschikbaar. Het invoerbesturingselement kan
weer gebruikt worden als u dimensies aan de tabel of het diagram toevoegt.
○ Het invoerbesturingselement geeft het volgende bericht weer als het rapport in analysemodus is:
Besturingselement niet bruikbaar terwijl het rapport zich in analysemodus bevindt. Analysemodus moet
worden uitgeschakeld om het invoerbesturingselement weer te kunnen gebruiken.
○ Invoerbesturingselementen op basis van tabellen en diagrammen worden aangegeven door een
pictogram in de bovenhoek van de tabel of het diagram. Klik met de rechtermuisknop op het
pictogram om de volgende menuopties op te roepen:
Opdracht
Beschrijving
Bewerken
Hiermee wordt het invoerbesturingselement
bewerkt.
Afhankelijkheden markeren (Web Intelligence HTMLinterface)
Hiermee worden de rapportelementen gemarkeerd
die door het invoerbesturingselement zijn gefilterd.
Afhankelijkheden weergeven (Web Intelligence
Applet-interface)
Opnieuw instellen
Hiermee worden filters verwijderd die zijn toegepast
door het invoerbesturingselement.
Uitschakelen/Inschakelen
Hiermee wordt het invoerbesturingselement in- of
uitgeschakeld.
4. Klik op Opnieuw instellen boven aan het deelvenster Invoerbesturingselementen om alle filters te verwijderen
die zijn toegepast door invoerbesturingselementen.
3.17 Rapportgegevens filteren
U kunt een filter toepassen op rapporten om het aantal weergegeven resultaten te beperken.
U kunt bijvoorbeeld de weergegeven resultaten beperken tot gegevens voor een specifieke klant of een
verkoopperiode. Bij het filteren worden geen waarden uit het document verwijderd. Bepaalde gegevens worden
echter niet meer weergegeven in de rapporttabellen of -diagrammen. Dit houdt in dat u rapportfilters kunt
wijzigen of verwijderen om verborgen waarden weer te geven, zonder hiervoor de query te hoeven wijzigen.
U kunt verschillende filters op verschillende onderdelen van een rapport toepassen. U kunt de resultaten in het
gehele rapport bijvoorbeeld beperken tot een specifieke productlijn en de resultaten vervolgens in een tabel of
diagram verder beperken tot gegevens voor een specifieke regio of specifiek klantprofiel.
306
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Als u een rapportfilter wilt maken, moet u de volgende elementen opgeven:
● Een gefilterd object
● een operator
● filterwaarden
● het rapportelement dat moet worden gefilterd (het hele rapport, secties of blokken)
Klik in het zijvenster op het tabblad "Documentstructuur en filters" om de structuur van het document en de
rapportelementen te bekijken die door de operator en de waarde worden gefilterd.
Verwante informatie
Rapportfilters gebruiken in rapportsecties [pagina 371]
3.17.1
Vergelijking tussen queryfilters en rapportfilters
U kunt de volgende typen filters in een document definiëren.
Tabel 165:
Type documentfilter
Beschrijving
Queryfilter
Gedefinieerd in de query om de gegevens die uit de gegevensbron worden opge­
haald en aan het document worden geretourneerd te beperken.
Rapportfilter
Gedefinieerd in het rapport om de waarden die worden weergegeven in tabellen,
diagrammen en secties in het document te beperken. Anders dan het queryfilter
wijzigt een rapportfilter de gegevens die uit de gegevensbron worden opgehaald
niet; het verbergt waarden gewoon op rapportniveau.
Let op
Gebruikers met rechten om een document te bewerken mogen al uw documentrapportfilters wijzigen en
hebben tevens toegang tot de documentgegevens.
Lege en Null-waarden in zoeklijsten
De optie Zoeklijst [EMPTY_VALUE] voor een filter wordt weergegeven in de zoeklijst van uw filter als lege
tekenreekswaarden voorkomen in uw query. U kunt [EMPTY_VALUE] alleen gebruiken als u filtert op lege
tekenreeksen, niet bij het filteren op Null-waarden.
Met de optie [NULL_VALUE] in een zoeklijst kunt u Null- of lege tekenreekswaarden in de lijst selecteren. Deze
optie wordt altijd weergegeven in een rapportfilterzoeklijst, en kan worden weergegeven in een
invoerbesturingselement voor keuzelijsten met invoervak, keuzerondjes, keuzelijsten of selectievakjes als het
invoerbesturingselement zo is ingesteld dat het selectie van Null-waarden toestaat.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
307
Verwante informatie
Standaardrapportfilters maken, bewerken en verwijderen [pagina 311]
Gegevens filteren met queryfilters [pagina 156]
3.17.2 Rapportfilteroperators
U gebruikt operators om gefilterde objecten te vergelijken.
Operators kunnen wiskundige bewerkingen uitvoeren.
3.17.2.1
Niet gelijk aan (operator)
Met de operator Niet gelijk aan kunt u gegevens ophalen die niet gelijk zijn aan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor alle landen bevalve de VS, maakt u het filter "Land Niet
gelijk aan VS".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-query's.
3.17.2.2
Operator Groter dan
Gebrui de operator Groter dan om gegevens op te halen die groter zijn dan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor klanten ouder dan 60, maakt u het filter "[Klantleeftijd]" Groter
dan 60".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-query's.
3.17.2.3
Groter dan of gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Groter dan of gelijk aan om gegevens op te halen die groter zijn dan of gelijk zijn aan
een bepaalde waarde.
308
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor omzet vanaf $ 1,5 miljoen, maakt u het filter "[Omzet] Groter
dan of gelijk aan 1500000".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor boven- en onderliggende hiërarchieën van OLAP UNX-universes of
voor BEx-hiërarchieën.
3.17.2.4 Operator Kleiner dan
Met de operator Kleiner dan kunt u gegevens ophalen die lager zijn dan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor examenresultaten onder de 40, maakt u het filter
"[Examenresultaat]" Kleiner dan 40".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes en hiërarchieën in filters, of voor
hiërarchieën in BEx-query's.
3.17.2.5
Kleiner dan of gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Kleiner dan of gelijk aan om gegevens op te halen die kleiner zijn dan of gelijk zijn
aan een bepaalde waarde.
Voor bijvoorbeeld het ophalen van gegevens voor klanten die 30 jaar of jonger zijn, maakt u het filter "[Leeftijd]
Kleiner dan of gelijk aan 30".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes en hiërarchieën in filters of voor hiërarchieën
in BEx-query's.
3.17.2.6 Tussen (operator)
Gebruik de operator Tussen om gegevens tussen twee grenswaarden op te halen, inclusief de twee
grenswaarden.
De eerste verklaarde waarde moet lager zijn dan de tweede waarde.
Als u gegevens wilt ophalen voor de weken vanaf week 25 tot en met 36 (inclusief week 25 en week 36), maakt u
het filter "[Week] Tussen 25 en 36".
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
309
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes of voor BEx-hiërarchieën in filters.
3.17.2.7
Niet Tussen (operator)
Gebruik de operator Niet Tussen om gegevens op te halen die buiten het bereik van twee waarden liggen.
Als u bijvoorbeeld gegevens wilt ophalen voor alle weken van het jaar, behalve week 25 tot en met 36, maakt u het
filter "[Week] Niet Tussen 25 en 36".
Opmerking
Deze operator kan niet worden gebruikt voor OLAP UNX-universes of voor BEx-hiërarchieën in filters.
3.17.2.8
In lijst (operator)
Met de operator In lijst kunt u gegevens ophalen die corresponderen met waarden in een lijst met waarden.
Als u bijvoorbeeld alleen gegevens voor de VS, het VK en Japan wilt ophalen, maakt u het filter [Land] in
lijst. Wanneer u waarden in het veld Typ een waarde invoert, moet u VS;VK;Japan invoeren.
Bij gebruik in een queryfilter met een hiërarchische zoeklijst (van een dimensie die gekoppeld is aan een
hiërarchische zoeklijst, of een hiërarchieobject) kunt u met In lijst meerdere leden van elk niveau in de
hiërarchie selecteren. Met een aanwijzing op de hiërarchie [Geografie] kunt u bijvoorbeeld met behulp van de
operator In lijst [Parijs] op het niveau Stad en [Canada] op het niveau Land in de aanwijzing selecteren.
Bij gebruik in een rapportfilter krijgt u met In lijst een platte zoeklijst.
3.17.2.9 Niet in lijst (operator)
Met de operator Niet in lijst kunt u gegevens ophalen die niet corresponderen met meerdere waarden.
Voor bijvoorbeeld het niet ophalen van gegevens voor de VS, Verenigd Koninkrijk en Japan, maakt u het filter
"[Land] Niet in lijst". In het veld Typ een waarde voert u VS;VK;Japan in.
Bij gebruik met een hiërarchische zoeklijst van een dimensie die gekoppeld is aan een hiërarchische zoeklijst, een
hiërarchieobject of een niveauobject, kunt met Niet in lijst meerdere leden van elk niveau in de hiërarchie
selecteren. Met een aanwijzing op de hiërarchie [Geografie] kunt u bijvoorbeeld met behulp van de operator Niet
in lijst [Parijs] op het niveau Stad en [Canada] op het niveau Land in de aanwijzing selecteren.
Opmerking
Deze operator kan alleen in bepaalde typen hiërarchieën worden gebruikt, bijvoorbeeld in hiërarchieën die op
niveaus zijn gebaseerd.
310
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.17.2.10 operator IsLeeg
Gebruik de operator IsLeeg om gegevens op te halen waarvoor geen waarden in de database zijn.
Als u bijvoorbeeld klanten wilt ophalen zonder kinderen (de kolom Kinderen in de database is leeg), maakt u het
filter [Kinderen] IsLeeg.
3.17.2.11 Is niet leeg (operator)
Met de operator Is Niet leeg kunt u gegevens ophalen waarvoor een waarde in de database is.
Als u bijvoorbeeld klanten wilt ophalen met kinderen, maakt u het filter [Kinderen] Is Niet Leeg.
3.17.2.12 Gelijk aan (operator)
Gebruik de operator Gelijk aan om gegevens op te halen die gelijk zijn aan een bepaalde waarde.
Als u bijvoorbeeld gegevens op wilt halen voor alleen de VS, maakt u het filter "Land Gelijk aan VS".
3.17.3 Typen rapportfilters
Rapportfilters zijn filters die op verschillende rapportelementen kunnen worden toegepast: rapport, sectie, tabel,
grafiek.
Er zijn twee typen rapportfilters:
● Standaardrapportfilters.
Een standaardrapportfilter is het meest flexibele type rapportfilter. U kunt elke filteroperator gebruiken en
filteren op enkele waarden of een lijst met waarden.
● Eenvoudige rapportfilters.
Met eenvoudige rapportfilters kunt u eenvoudig filters maken op basis van de operator Gelijk aan. Ze
kunnen alleen op enkele waarden filteren, en worden op een geheel rapport toegepast (niet op een geheel
document of een rapportelement).
3.17.4 Standaardrapportfilters maken, bewerken en
verwijderen
U kunt met rapportfilters werken in het dialoogvenster Rapportfilter.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Rapportelement.
2. Selecteer op het tabblad Analyse het subtabblad Filters.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
311
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Filters de optie Filter toevoegen.
Als u een cel in een tabel hebt geselecteerd, wordt het object voor die cel standaard weergegeven in het vak
Filteren op.
4. Als u naast het standaardobject op een ander object wilt filteren, klikt u in het dialoogvenster Rapportfilter op
Filter toevoegen. Er wordt vervolgens een lijst weergegeven van de objecten waarop u kunt filteren.
5. Selecteer in het vensterBeschikbare objecten de objecten die u wilt filteren en klik op OK.
Als u meer dan een object selecteert, worden de gefilterde objecten weergegeven in een EN-relatie. Dubbelklik
op de operator EN om deze te veranderen in OF.
6. Selecteer voor elk filterobject een filteroperator uit de vervolgkeuzelijst van het object.
Standaard is de filteroperator In lijst geselecteerd.
7. Voer één van de volgende acties uit als u filterwaarden wilt toevoegen aan de lijst met gefilterde waarden:
○ Voer waarden rechtstreeks in het vak boven de lijst met waarden van het object in.
○ Dubbelklik op het item om het aan de lijst met geselecteerde waarden toe te voegen.
○ Selecteer waarden uit de lijst en klik op > om deze aan de lijst met geselecteerde waarden toe te voegen.
De waarden die u kunt invoeren of selecteren, zijn afhankelijk van de operator. Als u bijvoorbeeld de operator
Gelijk aan selecteert, kunt u slechts één waarde invoeren of selecteren.
Als u gegevens wilt verkrijgen voor rijen of kolommen die geen gegevens bevatten, voegt u [NULL_VALUE] toe
aan het object. Als u bijvoorbeeld een overzicht wilt van klanten die niet hebben betaald, selecteert u
[NULL_VALUE] voor het object Factuurdatum; in de lijst met resultaten worden alleen de klanten
weergegeven zonder factuurdatum.
Als het gefilterde object een hiërarchie is, worden de waarden hiërarchisch weergegeven. Alle leden van de
hiërarchie zijn zichtbaar, zelfs als ze in het rapport zijn samengevouwen. U moet hiërarchieleden in de
hiërarchie selecteren; u kunt ze niet handmatig invoeren. Alle lidwaarden die in het Queryvensterzijn
geselecteerd, worden grijs weergegeven en kunnen niet worden geselecteerd als ze niet in het definitieve
rapport voorkomen, omdat ze niet aan meetwaarden zijn gekoppeld. U kunt ook op het sleutelpictogram
klikken om de tekst en sleutel-id-waarde voor de leden te zien zodat u de juiste waarden kunt selecteren.
Als het gefilterde object een niveau is, worden de waarden in een lijst weergegeven. Het is niet mogelijk om de
waarden in te voeren.
8. Klik op OK om het rapportfilter op het element toe te passen.
9. Als u een rapportfilter wilt bewerken, selecteert u het rapportelement en selecteert u Filter bewerken in de
vervolgkeuzeijst Filter en bewerkt u het filter in het dialoogvenster. Klik op OK om naar het document terug te
gaan.
10. Als u een rapportfilter wilt verwijderen, selecteert u het rapportelement en vervolgens de optie Filter
verwijderen in de vervolgkeuzelijst Filter.
U gebruikt deze optie om alle filters voor het geselecteerde rapportelement te verwijderen. Als u slechts één
filter wilt verwijderen, klikt u op Filter bewerken en selecteert u in het dialoogvenster Rapportfilter het filter en
klikt u op het pictogram Verwijderen.
3.17.4.1
Waarden in een zoeklijst selecteren
Als u items selecteert in een zoeklijst in een query kunnen deze in de lijst worden weergegeven als een lijst met
één kolom of meerdere kolommen of als een hiërarchie, afhankelijk van het object.
312
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
In een lijst met meerdere kolommen bieden extra kolommen waarden die verwant zijn aan de hoofdwaarde. In een
hiërarchische lijst worden waarden in een hiërarchische relatie weergegeven.
Als u een document vernieuwt met aanwijzingen, worden zoeklijsten voor de aanwijzingen weergegeven in een
platte lijst zonder meerdere kolommen.
1. Selecteer in een zoeklijst items die u wilt weergeven.
○ Als de zoeklijst niet wordt weergegeven wanneer een dialoogvenster wordt geopend, vernieuwt u de lijst
of doorzoekt u de lijst om de waarden op te halen. In sommige zoeklijsten moet u eerst een zoekactie
uitvoeren voordat de waarden worden weergegeven, omdat de lijst te groot is om in zijn geheel te worden
geladen.
○ Als de zoeklijst in bereiken is verdeeld, gebruikt u het besturingselement boven aan de lijst om door de
bereiken te navigeren. Sommige grote zoeklijsten zijn in bereiken verdeeld om de hoeveelheid gegevens
die uit de database wordt opgehaald, te beperken. Wanneer u een bereik selecteert, geeft de lijst de
waarden uit dat bereik weer.
○ Als de zoeklijst afhankelijk is van andere zoeklijsten, geeft u de afhankelijke waarden op in het
aanwijzingsvenster dat wordt weergegeven. Een zoeklijst kan afhankelijk zijn van andere zoeklijsten,
bijvoorbeeld wanneer de lijst deel uitmaakt van een hiërarchische zoeklijst. Als de zoeklijst bijvoorbeeld
steden bevat en het object Stad maakt deel uit van de hiërarchie Land > Regio > Stad, moet u eerst
waarden voor land en regio opgeven om de lijst met steden te filteren.
Opmerking
Afhankelijke zoeklijsten worden alleen in query's weergegeven. Ze worden niet weergegeven wanneer u
in een zoeklijst in een rapport selecteert.
Wanneer u de zoeklijst voor het eerst weergeeft, ziet u het dialoogvenster Aanwijzingen, dat u gebruikt om
de afhankelijke waarden op te geven. Zodra u de afhankelijke waarden hebt opgegeven, kunt u de
waarden in de gefilterde lijst selecteren.
○ Als u de waardesleutels in OLAP- of BEx-query's wilt weergeven, klikt u op Sleutelwaarden weergeven/
verbergen.
Sleutelwaarden worden niet aangegeven in de lijst met Geselecteerde waarden, alleen in de lijst met
beschikbare waarden. Sommige zoeklijsten bevatten sleutelwaarden. Dit zijn unieke waarden die worden
gebruikt om waarden met dezelfde weergavewaarde te identificeren. Als de zoeklijst meerdere kolommen
bevat, wordt alleen de sleutel van de filterkolom weergegeven.
○ Als u waarden in de lijst wilt zoeken, typt u de zoektekst in het vak onder de lijst en selecteert u een van de
volgende opties in de vervolgkeuzelijst Zoeken.
Tabel 166:
Optie
Beschrijving
Identieke hoofdletters/kleine
letters
Bij het zoeken wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Deze optie is niet beschikbaar wanneer de optie Zoeken in sleutels of Zoeken in
database is geselecteerd.
Zoeken in sleutels
De zoekactie gebruikt unieke waardensleutels in plaats van weergavewaarden.
Deze optie is alleen beschikbaar in zoeklijsten die sleutelwaarden ondersteunen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
313
Optie
Beschrijving
Zoeken in database
De zoekopdracht omvat alle waarden die in de database zijn opgeslagen en is dus
niet beperkt tot de waarden die in de lijst zijn geladen. Dit verbetert de nauwkeu­
righeid van zoekopdrachten, maar gaat wel ten koste van de zoeksnelheid.
Deze optie is alleen beschikbaar in zoeklijsten die zoekacties in databases onder­
steunen.
Het doorzoeken van databases verbeterd de nauwkeurigheid van de zoekop­
dracht, maar dit gaat ten koste van de prestaties. Dit is nuttig wanneer niet alle
waarden in de zoeklijst zijn opgehaald. Dit kan zich voordoen wanneer het totaal­
aantal waarden in de lijst de query-eigenschap Max. opgehaalde rijen overschrijdt.
Zoeken in databases is vooral handig bij hiërarchische zoeklijsten, omdat waar­
den alleen in de database worden geladen wanneer de bovenliggende waarde in
de hiërarchie wordt uitgevouwen. In een geografische hiërarchie bijvoorbeeld
worden de onderliggende waarden van de waarde Californië (steden in Californië)
niet uit de database geladen tot de waarde wordt uitgevouwen. Als deze optie is
geselecteerd, neemt de zoekactie deze items ook op, zelfs wanneer de waarde
Californië niet is uitgevouwen.
De zoekactie omvat alle bereiken als de zoeklijst in bereiken is onderverdeeld.
In zoekpatronen staat het jokerteken * voor een willekeurige tekenreeks en het jokerteken ? voor één
teken. De waarde Maart kan bijvoorbeeld worden geretourneerd door de zoekpatronen 'M*' of 'Maa?t'. Als
u de tekens '*' en '?' wilt opnemen en niet als jokerteken wilt gebruiken, moeten deze tekens
voorafgegaan worden door een '\' in het zoekpatroon.
○ Typ waarden rechtstreeks in de lijst als de lijst directe gegevensinvoer ondersteunt of selecteer waarden
in de lijst.
2. Klik op OK of Query uitvoeren.
Verwante informatie
Max. opgehaalde rijen, query-eigenschap [pagina 84]
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
3.17.5 Eenvoudige rapportfilters gebruiken
Eenvoudige rapportfilters filteren informatie in een open Web Intelligence-rapport, niet in het document of in
specifieke objecten in het rapport.
Via de werkbalk Rapportfilter kunt u snel eenvoudige rapportfilters aan rapporten toevoegen.
U kunt de volgende objecten in een rapport filteren:
● Dimensie- of detailobjecten
314
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
● Hiërarchieën, kenmerken of attributen voor OLAP-universes of BEx-query's (maar niet op hiërarchieniveau of
op meetwaarden)
Eenvoudige rapportfilters kunnen alleen de operator Gelijk aan gebruiken en kunnen alleen op één waarde filteren.
Ze kunnen de operator Alle waarden gebruiken.
Verwante informatie
Eenvoudige rapportfilters maken [pagina 315]
3.17.5.1
Eenvoudige rapportfilters maken
U kunt een rapport filteren op de objectwaarde die u selecteert. Als u bijvoorbeeld 'Nederland' selecteert in de
zoeklijst van het object Land, wordt het rapport gefilterd om alle rijen uit te sluiten die niet de waarde 'Nederland'
hebben.
1. Open een Web Intelligence-document.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik in de Leesmodus op Filterbalk.
○ Selecteer in de modus Ontwerp in het tabblad Analyse het subtabblad Interactie en klik op Filterbalk.
De werkbalk Rapportfilter wordt weergegeven.
Opmerking
Wanneer u de filterbalk opent, worden filters automatisch ingevoegd wanneer het rapport het volgende
bereik heeft:
○ Eén waarde (operator Gelijk aan)
○ Met de operator Alle waarden
Deze filters worden niet langer in het vakje Filter weergegeven.
Opmerking
Wanneer u de werkbalk Filterbalk samenvouwt, worden alle "eenvoudige filters" teruggezet op de
rapportfilters Gelijk aan of Alle waarden, die filteren op het volledige rapport. U voorkomt dat filters van het
type Alle waarden worden gemaakt door het object uit de filterbalk te verwijderen voordat u de balk
samenvouwt.
3. Klik op het pictogram Eenvoudig rapportfilter toepassen op de werkbalk en selecteer het object waarop u wilt
filteren in het menu.
U kunt meerdere objecten aan de werkbalk toevoegen om meerdere filters te maken.
Opmerking
Afhankelijk van de gegevensbronnen en geselecteerde objecten bepalen de waarden die in een ander
filterobject zijn ingesteld, welke waarden of objecten beschikbaar zijn in een filter.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
315
4. Selecteer de waarde waarop u wilt filteren in de vervlgkeuzelijst van de zoeklijst.
Opmerking
Voor niet-hiërarchische objecten bevat de lijst alle waarden die voor dit object in het rapport zijn
opgenomen nadat alle andere rapportbereikfilters zijn toegepast. Als u bijvoorbeeld een filter In lijst hebt
waarmee de waarden van dit object worden verminderd, hebt u deze lijst met waarden voor het filterGelijk
aan op de filterbalk.
Voor hiërarchische objecten bevat de lijst de platte lijst met alle lidwaarden op alle niveaus. Deze lijst heeft
een structuurvolgorde, geen alfabetische volgorde.
Tip
In de Web Intelligence Applet-interface of in Web Intelligence Rich Client kunt u objecten slepen vanuit de
structuur naar de werkbalkRapportfilter.
Een filter verwijderen:
● In de Web Intelligence HTML-interface in de modus Lezen of Ontwerp selecteert u in de vervolgkeuzelijst voor
de operator in de werkbalk Rapportfilter de optie Verwijderen.
● In de Web Intelligence Applet-interface of in Web Intelligence Rich Client in de modus Ontwerp selecteert u het
filter en sleept u het naar het rapport en zet het daar neer.
Verwante informatie
Standaardrapportfilters maken, bewerken en verwijderen [pagina 311]
3.17.6 Geneste filters maekn in een rapport
Een genest rapportfilter bevat meer dan één filter en gebruikt EN- en OF-clausules.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Als u een filter aan de bestaande filterlijst wilt toevoegen, selecteert u in het tabblad Analyse het subtabblad
Filters.
3. Klik in de vervolgkeuzelijst Filter op Filter toevoegen.
4. Klik in het venster Rapportfilter op Filter toevoegen, selecteer één of meer objecten voor het filter en klik op
OK.
5. Een operator en waarden voor het filter selecteren.
6. Klik op de operator om het type te wijzigen van EN naar OF of omgekeerd.
7. Als u de gewenste filters hebt toegevoegd, klikt u op OK om te retourneren naar het document.
316
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.17.7
Gegevens filteren met aanwijzingen
U kunt rapportgegevens filteren door waarden voor aanwijzingen op te geven.
Als u een document vernieuwt met aanwijzingen, wordt in het dialoogvenster Aanwijzingen een overzicht
weergegeven van alle gedefinieerde aanwijzingen in het venster Aanwijzingssamenvatting. U kunt de aanwijzing
die u wilt beantwoorden selecteren en waarden opgeven in het deelvenster Waarden opgeven voor aanwijzing van
het dialoogvenster.
Afhankelijk van de geselecteerde aanwijzing voert u de waarden rechtstreeks in of selecteert u waarden in een
lijst. Een zoeklijst kan alleen-weergavewaarden bevatten of de waarden en hun overeenkomstige
databasesleutelwaarden. Databasesleutelwaarden zijn unieke waarden om de weergave binnen de database te
identificeren.
Zoeklijsten kunnen hiërarchisch geordend worden als de lijst gedefinieerd is als een hiërarchie door de universeontwerper, of als de aanwijzing op een hiërarchie of niveauobject gebaseerd is.
Zoeklijsten kunnen in bereiken worden verdeeld om prestaties te verbeteren.
U kunt zoeklijsten doorzoeken of filteren voor eenvoudigere toegang tot de gewenste waarden.
Aanwijzingen kunnen optioneel of verplicht zijn. Als u geen waarde voor een optionele aanwijzing opgeeft, wordt
de aanwijzing genegeerd. U moet waarden opgeven voor alle verplichte aanwijzingen voordat u de gegevens kunt
filteren door aanwijzingen uit te voeren.
Aanwijzingen kunnen afhankelijk zijn van andere aanwijzingen. Een aanwijzing op een Stad-object kan bijvoorbeeld
afhankelijk zijn van een aanwijzing op een Regio-object. Door de waarden van de Regio-aanwijzing op te geven,
beperkt u het aantal mogelijke waarden van de Stad-aanwijzing.
U kunt alleen waarden opgeven voor afhankelijke aanwijzingen wanneer u waarden hebt opgeven voor alle
aanwijzingen waarvan ze afhankelijk zijn. U moet waarden opgeven voor de optionele aanwijzing als u waarden wilt
opgeven voor de afhankelijke aanwijzingen van een optionele aanwijzing.
Verwante informatie
Waarden in een zoeklijst selecteren [pagina 167]
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
3.17.7.1
Waarden opgeven voor aanwijzingen
U kunt rapportgegevens filteren op basis van de aanwijzingswaarden u gebruikt.
1. Open een Web Intelligence-document met een aanwijzing op queryniveau in Ontwerpmodus.
2. Klik op de knop Vernieuwen.
3. Selecteer de aanwijzing in het venster Overzicht van aanwijzingen.
4. Als de aanwijzing een zoeklijst bevat en de waarden niet worden weergegeven, klikt u op de knop Vernieuwen
om deze weer te geven. In dit geval geeft de lijst de tekst Klik op Vernieuwen om de inhoud van de lijst weer te
geven.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
317
Als de aanwijzing afhankelijk is van andere aanwijzingen, geeft de zoeklijst koppelingen weer naar de
afhankelijke aanwijzingen. U moet waarden opgeven voor de afhankelijke aanwijzingen voordat u een waarde
voor de huidige aanwijzing kunt opgeven. Groepen afhankelijke aanwijzingen worden in aparte groepen
weergegeven in het venster Aanwijzingssamenvatting.
De waarden kunnen als enkele waarden, in meerdere kolommen (waarbij de extra kolommen extra informatie
over de hoofdfilterkolom bieden), of hiërarchisch worden weergegeven, afhankelijk van de aanwijzing
Als de zoeklijst te groot is om in zijn geheel te worden weergegeven, wordt de lijst in bereiken opgesplitst en
geeft een vak boven de zoeklijst het huidige bereik weer. U kunt door de bereiken scrollen om alle waarden in
de lijst te zien.
5. Selecteer waarden en klik op > om waarden toe te voegen aan de lijst met geselecteerde waarden of voer
rechtstreeks waarden in als de aanwijzing dit toestaat.
U kunt geen waarden invoeren als de zoeklijst hiërarchisch is.
Als de aanwijzing een datum vereist, kunt u deze selecteren in de kalender die in het vak wordt weergegeven
wanneer u de waarde selecteert.
Opmerking
SAP Key Dates worden weergegeven als datumaanwijzingen, waarbij andere aanwijzingen in dezelfde
gegevensprovider worden weergegeven als afhankelijke aanwijzingen.
6. Herhaal de vorige stap als u meerdere waarden kunt selecteren voor de aanwijzing.
Als u meerdere selecties in een hiërarchische zoeklijst kunt maken voor een aanwijzing, kunt u de waarden op
verschillende niveaus van de hiërarchie selecteren. Als de aanwijzing één waarde toestaat, kunt u alleen
waarden op het onderste niveau van de hiërarchie selecteren.
Als u rechtstreeks waarden kunt invoeren voor een aanwijzing en meerdere waarden worden toegestaan, kunt
u meerdere waarden opgeven gescheiden door een ';', bijvoorbeeld Californië;Nevada;Iowa. Als u de
gescheiden lijst hebt ingevoerd of geplakt, klikt u op de knopinfo met de tekst Klik hier om als meerdere
waarden te beschouwen. Als u op > klikt, wordt de lijst als één waarde beschouwd.
7. Voer de query uit:
a. Klik in de Web Intelligence HTML-interface op Query uitvoeren om de query uit te voeren.
b. Klik in de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client op OK om de query uit te
voeren.
Verwante informatie
Waarden in een zoeklijst selecteren [pagina 167]
Een aanwijzing maken [pagina 183]
3.17.7.2
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster
Aanwijzingen
Wanneer u een document met aanwijzingen opent of vernieuwd, wordt het dialoogvenster Aanwijzingen
weergegeven.
318
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Welke acties u in het dialoogvenster Aanwijzingen kunt uitvoeren, hangt af van het type gegevensbron waartoe het
document toegang heeft, of van de instellingen die zijn geselecteerd door de gegevensbron of door de
queryontwerper van het document.
Tabel 167: Functies van het dialoogvenster Aanwijzingen in de Applet- en Rich Client-interfaces
Functie
Beschrijving
Acties die u kunt ondernemen
Tekstvak en vervolgkeuzelijst Deze functie is beschikbaar nadat u de Web Intelli­
U voert de naam van de aanwijzingsvari­
Beschikbare
gence-query voor het eerst hebt gemaakt, uitge­
ant in dit tekstvak in als u deze voor het
aanwijzingsvarianten
voerd en opgeslagen in de CMS. Deze functie geeft
eerst aanmaakt.
de aanwijzingsvarianten weer die u hebt opgeslagen.
Nadat u een aanwijzingsvariant een
naam hebt gegeven en deze hebt opge­
slagen, kunt u deze selecteren in de ver­
volgkeuzelijst.
Knop Aanwijzingsvariant
verwijderen
Deze functie is beschikbaar nadat u de Web Intelli­
gence-query voor het eerst hebt gemaakt, uitge­
voerd en opgeslagen in de CMS. Een knop waarmee
u een bestaande aanwijzingsvariant kunt verwijde­
ren.
De aanwijzingsvariant verwijderen:
1.
Selecteer de aanwijzingsvariant in
de vervolgkeuzelijst Beschikbare
aanwijzingsvarianten.
2. Klik op Aanwijzingsvariant
verwijderen.
Knop Aanwijzingsvariant
maken
Deze functie is beschikbaar nadat u de Web Intelli­
gence-query voor het eerst hebt gemaakt, uitge­
voerd en opgeslagen in de CMS. Een knop waarmee
u een aanwijzingsvariant kunt maken.
Een aanwijzingsvariant maken:
1.
Selecteer waarden van elke aanwij­
zing in de samenvatting aanwijzin­
gen.
2. Voer een naam in in het tekstvak
Beschikbare aanwijzingsvarianten.
3. Klik op Aanwijzingsvariant maken.
Deze wordt weergegeven in de vervolg­
keuzelijst Beschikbare
aanwijzingsvarianten.
Knop Aanwijzingsvariant
opslaan
Deze functie is beschikbaar nadat u de Web Intelli­
gence-query voor het eerst hebt gemaakt, uitge­
voerd en opgeslagen in de CMS. Een knop waarmee
u wijzigingen van een bestaande aanwijzingsvariant
kunt opslaan.
Wijzigingen aanwijzingsvariant opslaan:
1.
Selecteer uw aanwijzingsvariant in
de vervolgkeuzelijst Beschikbare
aanwijzingsvarianten.
2. Geselecteerde waarden bijwerken
van elke aanwijzing in de samenvat­
ting aanwijzingen.
3. Klik op Aanwijzingsvariant opslaan.
Keuzelijst Overzicht van
aanwijzingen
Een lijst van de aanwijzingen en uw eerdere selec­
ties.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Om de selecties voor een bepaalde aan­
wijzing te wijzigen, selecteert u deze uit
de lijst en geeft u andere waarden op.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
319
Functie
Beschrijving
Tekstvak Typ een waarde
Een tekstvak waarin u handmatig waarden kunt in­
Om handmatig een waarde toe te voe­
gen of tekstpatronen met jokertekens te
voeren, inclusief tekstpatronen met jokertekens (bij­
gebruiken, voert u de hele tekstteken­
voorbeeld 9* voor alle accounts die met 9 begin­
reeks in dit vak in en klikt u op het picto­
nen), om aan de keuzelijst Geselecteerde waarde(n) gram met het rechtsgepunte haakje (>)
toe te voegen.
om deze tekst toe te voegen aan de keu­
zelijst Geselecteerde waarde(n),
Beginwaarde of Eindwaarde.
Opmerking
●
●
Vak Zoeklijst
Acties die u kunt ondernemen
Als de instellingen voor het document of de
gegevensbron geen handmatige invoer van
waarden toestaat, wordt dit vak niet weerge­
geven in het dialoogvenster Aanwijzingen.
Niet alle gegevensbronnen herkennen tekst­
patronen met jokertekens voor aanwijzings­
waarden.
De keuzelijst waarin de beschikbare gegevenswaar­
den worden weergegeven.
Opmerking
Voor BEx-kenmerkvariabelen kunt u
nu handmatig tekst invoeren waar de
tekst met een sleutel overeenkomt.
U kunt een item uit deze keuzelijst als
volgt toevoegen aan een keuzelijst
Geselecteerde waarde(n), Beginwaarde
of Eindwaarde:
1.
Selecteer het item in het vak Zoek­
lijst (om meer items te selecteren
drukt u op Control en klikt u op an­
dere items).
2. Klik op het pictogram met het
rechtsgepunte haakje (>).
Knop Waarden vernieuwen
Wanneer u op dit pictogram klikt, worden in het vak
Zoeklijst de waarden weergegeven die voor de aan­
Klik op de knop Waarden vernieuwen om
het vak met de zoeklijst te vernieuwen.
wijzing kunnen worden geselecteerd.
In sommige zoeklijsten moet u eerst een zoekactie
uitvoeren voordat de waarden worden weergegeven,
omdat de lijst te groot is om in zijn geheel te worden
geladen.
Zie Waarden in een zoeklijst selecteren [pagina 167]
voor meer informatie over zoeklijsten.
320
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Functie
Beschrijving
Acties die u kunt ondernemen
Tekstvak Zoeken
Een tekstvak waarin u een zoekpatroon kunt invoe­
Om in de zoeklijst te zoeken, voert u een
ren.
tekst in het vak voor de zoektekst in en
Naast dit tekstvak staat een knop Zoeken, die drie
zoekopties biedt: Identieke hoofdletters/kleine
letters, Zoeken in sleutels en Zoeken in database. Zie
Waarden in een zoeklijst selecteren [pagina 167]
drukt u op Enter of klikt u op de knop
Zoeken.
Tip
Als de hoeveelheid gegevens waarop
de query wordt uitgevoerd erg groot
is, kan de zoeklijst in beperkte berei­
ken worden verdeeld. In dat geval
wordt de door u gezochte tekenreeks
mogelijk niet gevonden. Als handma­
tige invoer van waarden in de keuze­
lijst Geselecteerde waarde(n),
Beginwaarde of Eindwaarde is toege­
staan, moet u uw waarden handmatig
toevoegen.
voor meer informatie over zoeklijsten.
Keuzelijst Geselecteerde
waarde(n)
In een aanwijzing waarvoor de selectie van variabe­
len met meerdere waarden is toegestaan, is dit de
keuzelijst waarin de waarden worden weergegeven
die u voor een aanwijzing hebt ingevoerd.
Om een item uit deze keuzelijst te verwij­
deren, selecteert u het en klikt u op de
knop <.
Tekstvak Beginwaarde
In een aanwijzing die het selecteren van een interval
vereist, wordt hier de beginwaarde weergegeven die
u hebt ingevoerd.
Tekstvak Eindwaarde
In een aanwijzing die het selecteren van een interval
vereist, wordt hier de eindwaarde weergegeven die u
hebt ingevoerd.
Pictogram met rechtsgepunt
haakje (>)
Een knop waarmee u items kunt toevoegen aan de
keuzelijst Geselecteerde waarde(n), Beginwaarde of
Eindwaarde.
Als u handmatig een waarde hebt inge­
voerd in het tekstvak Typ een waarde of
als u een of meer waarden in het vak met
de zoeklijst hebt geselecteerd, klikt u op
> om de waarden toe te voegen aan de
keuzelijst Geselecteerde waarde(n),
Beginwaarde of Eindwaarde.
Pictogram met linksgepunt
haakje (<)
Een knop waarmee u items kunt verwijderen uit de
keuzelijst Geselecteerde waarde(n), Beginwaarde of
Eindwaarde.
Om een item uit een keuzelijst
Geselecteerde waarde(n) te verwijderen,
selecteert u het item en klikt u op <.
Om een item uit een keuzelijst
Beginwaarde of Eindwaarde te verwijde­
ren, klikt u op < naast de betreffende
keuzelijst.
Verwante informatie
Aanwijzingsvarianten in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 322]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
321
Leden selecteren op basis van relatieve diepte vanaf een geselecteerd knooppunt [pagina 113]
Een tweede BEx-querygegevensprovider toevoegen aan een document [pagina 119]
Een document bewerken op basis van een BEx-query [pagina 120]
Een voorbeeld van de gegevens bekijken wanneer een BEx-query variabelen heeft [pagina 122]
Waarden in een zoeklijst selecteren [pagina 167]
Gegevens filteren met queryaanwijzingen [pagina 175]
Een aanwijzing maken [pagina 183]
Kiezen hoe aanwijzingen worden weergegeven [pagina 185]
3.17.7.3
Aanwijzingsvarianten in het dialoogvenster
Aanwijzingen
U kunt een groep met veelgebruikte variabelewaarden opslaan als aanwijzingsvariant in het dialoogvenster
Aanwijzingen.
Nadat de Web Intelligence-documentquery voor het eerst is gemaakt, uitgevoerd en opgeslagen, ziet u de
Beschikbare aanwijzingsvarianten-opties in het dialoogvenster Aanwijzingen wanneer u het document vernieuwt of
opent. Nadat u de waarden voor elke aanwijzing hebt geselecteerd in het Overzicht van aanwijzingen, geeft u de
variabelewaarden een naam en slaat deze op als aanwijzingsvariant. Deze is vervolgens beschikbaar in het
dialoogvenster Aanwijzingen in de vervolgkeuzelijst Beschikbare aanwijzingsvarianten.
Als u bijvoorbeeld een regiomanager bent en voor elke vestiging in uw regio een aanwijzingsvariant wilt hebben,
worden wanneer u een rapport vernieuwt en een aanwijzingsvariant voor vestiging A selecteert in het document
alleen de gegevens voor vestiging A weergegeven.
Wanneer Web Intelligence een aanwijzingsvariant toepast, wordt elke variantwaarde toegepast op de aanwijzing
als, en alleen als, het volgende overeenkomt:
● gegevenstype (als in tekenreeks, datum enzovoort)
● selectietype (één, meerdere of interval)
● structuur (hiërarchie, plat)
Niet-overeenkomende aanwijzingen worden genegeerd.
Beperking
● U moet het document in de CMS maken, uitvoeren en vervolgens opslaan om de aanwijzingsvariantopties
te zien.
● Alleen u kunt uw aanwijzingsvarianten bekijken, en deze zijn alleen van toepassing op het document waarin
u ze hebt gemaakt.
● Wanneer u een aanwijzingsvariant verwijdert, wordt deze volledig verwijderd uit het document en kan niet
worden hersteld.
● Aanwijzingsvarianten kunnen niet worden gebruikt in Web Intelligence Rich Client in offline- of zelfstandige
modus.
322
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Aanwijzingswaarden selecteren in het dialoogvenster Aanwijzingen [pagina 318]
3.18 Rapporten uitbreiden met berekeningen, formules en
variabelen
U kunt berekeningen, formules en variabelen gebruiken voor de bewerking van gegevens in rapporten.
Raadpleeg de handleiding Functies, formules en berekeningen in Web Intelligence gebruiken voor gedetailleerde
informatie over de geavanceerde rekenmogelijkheden bij gegevensanalyses. Ook bevat deze handleiding een
overzicht van de syntaxis voor de beschikbare functies en operators.
3.18.1
Standaardberekeningen
U kunt standaardberekeningsfuncties gebruiken om snelle berekeningen voor gegevens uit te voeren.
De volgende standaardberekeningen zijn beschikbaar:
Tabel 168:
Berekening
Beschrijving
Som
Hiermee berekent u de som van de geselecteerde gegevens.
Aantal
Hiermee worden alle rijen voor een meetwaardeobject of het aantal verschillende rijen voor
een dimensie of detailobject geteld.
Gemiddelde
Hiermee berekent u het gemiddelde van de gegevens.
Minimum
Hiermee geeft u de laagste waarde in de geselecteerde gegevens weer.
Maximum
Hiermee wordt de maximumwaarde van de geselecteerde gegevens weergegeven.
Percentage
Hiermee worden de geselecteerde gegevens als percentage van het totaal weergegeven. De
resultaten van het percentage worden weergegeven in een extra kolom of rij.
Opmerking
Percentages worden voor de geselecteerde meetwaarde berekend vergeleken met alle re­
sultaten voor die waarde op de tabel of onderverdeling. Om het percentage van een meet­
waarde te berekenen vergeleken met een andere meetwaarde, moet u een aangepaste be­
rekening maken.
Standaard
Hiermee wordt de standaardaggregatiefunctie op een standaardmeetwaarde toegepast, of
de databaseaggregatiefunctie op een intelligente meetwaarde.
Wanneer u standaardberekeningen op tabelkolommen toepast, worden de berekeningsresultaten in voetteksten
weergegeven. Voor elke berekening wordt één voettekst toegevoegd.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
323
3.18.1.1
Een standaardberekening in een tabel of kruistabel
invoegen
U kunt standaardberekeningen invoegen in tabellen of kruistabellen om snelle berekeningen op tabelgegevens uit
te voeren.
Raadpleeg Functies, formules en berekeningen in Web Intelligence gebruiken of de online-Help voor meer
informatie over de standaardberekeningen.
U kunt meerdere berekeningen invoegen in een tabel of kruistabel. Als u twee berekeningen toepast op een tabel
of kruistabel, wordt een voettekst voor elk berekeningsresultaat toegevoegd. U voegt meerdere berekeningen in
een tabel of kruistabel in op dezelfde manier als u ook één berekening invoegt, maar u herhaalt de procedure voor
elke berekening die u wilt invoegen.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus op de tabelcel met de gegevens die u wilt berekenen.
2. Selecteer op het tabblad Analyse op het subtabblad Functies een berekening.
U kunt deze stap herhalen om meerdere berekeningen in dezelfde kolom toe te voegen.
Tip
Dubbelklik op een cel om de werkbalk Formule-editor te starten, waar u de formule kunt bewerken.
Onder de kolom wordt een voettekst toegevoegd met het resultaat van de berekening.
3.18.1.2
Een standaardberekening verwijderen
U kunt een standaardberekening verwijderen in Web Intelligence.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik met de rechtermuisknop op de berekening die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.
3.18.2 Formules gebruiken voor het samenstellen van
aangepaste berekeningen
Met aangepaste berekeningen kunt u extra berekeningen toevoegen aan een rapport, naast de basisobjecten en
standaardberekeningen.
U voegt een aangepaste berekening toe door een formule samen te stellen. Een formule kan bestaan uit
fundamentele rapportvariabelen, functies, operators en berekeningscontexten.
Een aangepaste berekening is een formule die uit rapportobjecten, functies en operators kan bestaan. Voor
formules geldt een berekeningscontext die u indien gewenst expliciet kunt opgeven.
Voorbeeld
De gemiddelde omzet per verkoopactiviteit weergeven
U hebt een rapport met de objecten Verkoopomzet en Verkochte hoeveelheid en u wilt de omzet per
verkoopactiviteit aan het rapport toevoegen. De berekening [Verkoopomzet]/[Verkochte hoeveelheid]
324
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
geeft deze waarde door de omzet te delen door het aantal verkochte items, zodat u als resultaat de omzet per
item verkrijgt.
3.18.2.1
Een formule invoeren door deze te typen
U kunt formules handmatig invoeren in de formule-editor in Web Intelligence.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Eigenschappen.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergave de optie Formulebalk om de Formulebalk weer te geven.
3. Selecteer een cel of tekstvak of voeg deze in het rapport in.
4. Typ een formule in het vak Formule.
5. Als u een formule wilt maken met de Formule-editor, klikt u op het pictogram van de Formule-editor op de
Formulebalk.
6. Maak de formule.
7. Klik op OK om de formule te bevestigen en toe te passen.
3.18.2.2 Een formule samenstellen met de formule-editor
U kunt de Formule-editor gebruiken om de formule voor een tabelcel te definiëren.
In de Formule-editor kunt u een formule definiëren en een lijst met waarden in de formule opnemen, evenals een
aanwijzing.
Opmerking
Raadpleeg de handleiding Functies, formules en berekeningen gebruiken in Web Intelligence of de online Help
van Web Intelligence voor meer informatie over operators en functies. U kunt deze informatie ook bereiken
door een operator of functie te selecteren en vervolgens te klikken op Meer over deze functie in het vak
Omschrijving.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u de tabelcel waarin u de formule wilt
invoegen.
2. Selecteer op het tabblad Eigenschappen de Formulebalk in de vervolgkeuzelijst Weergave om de Formulebalk
weer te geven.
3. Als u een formule wilt maken met de Formule-editor, klikt u op het pictogram van de Formule-editor op de
Formulebalk.
4. Dubbelklik om een object voor de formule te selecteren in het venster Beschikbare objecten.
5. Dubbelklik om een functie voor de formule te selecteren in het venster Beschikbare functies of Functies.
6. Dubbelklik om een operator voor uw formule te selecteren in het venster Beschikbare operators of Operators.
Als u voor de formule een of meer waarden in een zoeklijst moet selecteren, voert u de volgende stappen uit:
a. Selecteer een object in de lijst Beschikbare objecten.
b. Dubbelklik op Aanwijzingen om de aanwijzingseditor te openen en een aanwijzing te definiëren. Zie
Gegevens filteren met aanwijzingen [pagina 317] voor meer informatie over aanwijzingen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
325
c. Dubbelklik op het item Waarden om het dialoogvenster Zoeklijst te openen.
d. Voer een van de volgende handelingen uit:
Opmerking
Voor meer informatie over het opnemen van aanwijzingen in de formule, raadpleegt u de PDF-versie
van de gebruikersdocumentatie van Web Intelligence.
○ Als u één waarde wilt selecteren, selecteert u de waarde en klikt u op OK.
○ Als u aaneengesloten waarden wilt selecteren, selecteert u de eerste waarde. Houd de Shift -toets
ingedrukt, klik op de laatste waarde en klik op OK.
○ Als u meerdere (niet-aaneengesloten) waarden wilt selecteren, selecteert u de eerste waarde. Houd
de Ctrl -toets ingedrukt en klik op de andere waarden die u wilt selecteren. Klik vervolgens op OK.
7. Klik op OK om de formule te bevestigen en toe te passen.
3.18.3 Variabelen gebruiken om formules te vereenvoudigen
U kunt complexe formules vereenvoudigen door variabelen te gebruiken.
Met variabelen kunt u complexe formules opsplitsen in handelbare delen die beter leesbaar zijn, zodat u
gemakkelijker foutloze formules kunt maken.
U kunt vooraf gemaakte variabelen gebruiken in een formule op dezelfde manier als u andere rapportobjecten
gebruikt. Variabelen staan in de Formule-editor in de map Variabelen.
U kunt deze variabelenaam in een formule gebruiken of de variabele naar de werkbalk Formule slepen zoals met
een rapportobject.
3.18.3.1
Een variabele maken
U kunt een variabele maken in Web Intelligence.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Als u de Formulebalk wilt weergeven op het tabblad Eigenschappen, selecteert u de optie Formulebalk in de
vervolgkeuzelijst Weergave.
3. Klik op het pictogram Variabele maken in de Formulebalk om het venster Nieuwe variabele maken of het
venster Variabele maken weer te geven.
4. Typ de naam van de variabele in het vak Naam.
5. Maak in het vak Formule een formule voor de variabele als er nog geen wordt weergegeven.
Opmerking
○ Als een cel is geselecteerd voordat u de formule-editor opent, wordt de formule die u maakt, aan de cel
toegewezen.
○ Raadpleeg de handleiding Functies, formules en berekeningen gebruiken in Web Intelligence of de Help
van de Web Intelligence-interface voor meer informatie over het maken van formules, waaronder een
sytaxisreferentie voor de beschikbare functies en operators.
326
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
6. Selecteer een variabelekwalificatie.
7. Klik op OK om de variabele op te slaan en terug te keren naar het document.
3.18.3.2 Een variabele bewerken
U kunt een variabele bewerken in Web Intelligence.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Beschikbare objecten in het
zijvenster.
2. Klik met de rechtermuisknop op de variabele die u wilt bewerken en selecteer Bewerken.
Het venster Variabelen-editor of Variabele bewerken wordt weergegeven.
3. Bewerk de variabele.
Opmerking
Raadpleeg de handleiding Functies, formules en berekeningen gebruiken in Web Intelligence of de Help van
de Web Intelligence-interface voor meer informatie over het maken van formules, waaronder een
sytaxisreferentie voor de beschikbare functies en operators.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Het volgende waarschuwingsbericht wordt weergegeven: Weet u zeker dat u deze variabele wilt wijzigen?
5. Klik op Ja om terug te keren naar het document.
3.18.3.3 Een variabele verwijderen
U kunt een variabele verwijderen in Web Intelligence.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Beschikbare objecten in het
zijvenster.
2. Klik met de rechtermuisknop op de variabele in de lijst die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.
3.18.3.4 De naam van een variabele wijzigen
U kunt de naam van een variabele wijzigen in de Web Intelligence Applet-interface en Web Intelligence Rich Client.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Beschikbare objecten in het
zijvenster.
2. Klik met de rechtermuisknop op de variabele waarvan u de naam wilt wijzigen en selecteer Naam wijzigen.
Opmerking
De optie Naam wijzigen is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface, maar u kunt de naam
van de variabele wijzigen in de Variabelen-editor of in in het venster Variabele bewerken.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
327
3. Wijzig de naam van de variabele en klik op OK om op te slaan.
Verwante informatie
Een variabele bewerken [pagina 327]
3.18.3.5 Een variabele dupliceren
U kunt een variabele dupliceren in Web Intelligence.
1. Selecteer in de Ontwerp-modus van een Web Intelligence-document het tabblad Beschikbare objecten in het
Zijpaneel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de variabele die u wilt dupliceren en selecteer Kopiëren.
3. Klik met de rechtermuisknop op het mappictogram Variabelen en selecteer Plakken.
De gedupliceerde variabele wordt weergegeven onder de oorspronkelijke variabele met in de naam een
nummer tussen haakjes, zoals (1) voor het eerste duplicaat, (2) voor het tweede duplicaat enzovoort.
3.19 De naam van een rapport wijzigen
U kunt de naam van een rapport in een Web Intelligence-document wijzigen in de modus Ontwerp.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp met de rechtermuisknop op het tabblad Rapport
van het rapport dat u wilt dupliceren.
2. Selecteer Naam rapport wijzigen in het menu en voer een nieuwe rapportnaam in.
3. Klik buiten het tabblad van de rapportnaam en sla het document op.
3.20 Een rapport dupliceren
U kunt een rapport dupliceren in een Web Intelligence-document in de ontwerpmodus.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp met de rechtermuisknop op het rapporttabblad
van het rapport dat u wilt dupliceren.
2. Klik op Rapport dupliceren.
3. Wijzig de naam van het gedupliceerde rapport, indien vereist.
4. Sla het document op.
328
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Een invoerbesturingselement in andere rapporten in een Web Intelligence-document opnieuw gebruiken [pagina
303]
3.21 Een rapport verwijderen
U kunt een rapport verwijderen uit een Web Intelligence-document in de ontwerpmodus.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp met de rechtermuisknop op het rapporttabblad
van het rapport dat u wilt verwijderen en selecteer een van de volgende opties:
Optie
Beschrijving
Wanneer u de Web Intelligence HTML-interface gebruikt:
Rapport verwijderen
Wanneer u de Web Intelligence Applet- of Rich Client-interface gebruikt:
Rapport verwijderen
2. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.
3. Sla het document op.
3.22 De volgorde van rapporten wijzigen
U kunt de volgorde wijzigen van rapporten in een Web Intelligence-document in ontwerpmodus.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp met de rechtermuisknop op het rapporttabblad
van het rapport waarvan u de volgorde in het document wilt wijzigen.
2. Klik op Rapport verplaatsen in het menu en selecteer vervolgens een van de menuopties.
Tabel 169: Menuopties in de HTML-interface van Web Intelligence
Menuoptie
Beschrijving
Eerste
Het rapport wordt nu het eerste rapport in het document.
Vorige
Het rapporttabblad wordt verplaatst naar de locatie links
van een ander rapporttabblad in de rapportzone.
Volgende
Het rapporttabblad wordt verplaatst naar de locatie rechts
van een ander rapporttabblad in de rapportzone.
Laatste
Het rapport wordt nu het laatste rapport in het document.
Tabel 170: Menuopties in de Web Intelligence Applet- en Rich Client-interface
Menuoptie
Beschrijving
Naar links verplaatsen
Het rapporttabblad wordt verplaatst naar de locatie links
van een ander rapporttabblad in de rapportzone.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
329
Menuoptie
Beschrijving
Naar rechts verplaatsen
Het rapporttabblad wordt verplaatst naar de locatie rechts
van een ander rapporttabblad in de rapportzone.
3.23 Een rapport toevoegen
U kunt een rapport toevoegen aan een Web Intelligence-document in de ontwerpmodus.
Klik in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp met de rechtermuisknop op het rapporttabblad van
een willekeurig bestaand rapport en klik op Rapport toevoegen.
Een nieuw leeg rapport wordt toegevoegd aan het document met de standaardnaam Rapport n.
3.24 Gegevens weergeven in tabellen
Wanneer u een nieuw document maakt en de query voor het eerst uitvoert om de resultaten weer te geven, bevat
het document een rapport waarin de queryresultaten in een verticale tabel zijn opgenomen.
U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren:
● De organisatie van de tabel wijzigen
● Gegevens verwijderen of toevoegen
● Andere rijen of kolommen invoegen
● Kolommen verbergen (zie opmerking hieronder)
● Het tabeltype wijzigen
● De tabel omzetten in een diagram
● Andere tabellen invoegen
Tip
Wanneer u een nieuwe naam voor een kolom maakt, wordt dit een aangepaste koptekst die niet langer aan de
dimensie is gekoppeld. Wanneer u de kolom verbergt en opnieuw weergeeft. wordt de originele
standaardkolomnaam opnieuw weergegeven. Als u wilt dat de aangepaste koptekstnaam permanent wordt,
kunt u een variabele maken.
Verwante informatie
Een variabele maken [pagina 326]
330
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.24.1 Verticale tabellen
In verticale tabellen worden de koptekstcellen boven aan de tabel weergegeven en de bijbehorende gegevens in
kolommen.
In de koptekstcellen worden standaard de namen van de dimensies, details en waarden in de tabel weergegeven.
De cellen in het hoofdgedeelte bevatten de bijbehorende waarden.
3.24.2 Horizontale tabellen
In horizontale tabellen worden de koptekstcellen naast de tabel weergegeven en de bijbehorende gegevens in
rijen.
In de koptekstcellen worden standaard de namen van de dimensies, details en waarden in de tabel weergegeven.
De cellen in het hoofdgedeelte bevatten de bijbehorende waarden.
3.24.3 Kruistabellen
In kruistabellen worden waarden voor dimensies op de bovenste as en op de zijas weergegeven.
In het hoofdgedeelte worden de waarden van een waarde weergegeven die horen bij de dwarsdoorsnede van de
dimensies.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
331
Waarden in kruistabellen
In deze kruistabel worden waarden van [Kwartaal] bijvoorbeeld op de bovenste as en waarden van [Staat] op de
zijas weergegeven. In het hoofdgedeelte worden de verkoopomzetten voor elk kwartaal in elk land weergegeven.
Meerdere dimensies in kruistabellen
U kunt meerdere dimensies opnemen in kruistabellen. In het volgende voorbeeld worden in de kruistabel twee
dimensies weergegeven. De waarden voor de waarde [Verkoopomzet] zijn waarden van elk land per kwartaal voor
elke productlijn.
Als u kruistabellen maakt waarvan het hoofdgedeelte dimensies bevat, worden de waarden van cellen in het
hoofdgedeelte berekend op basis van een multidimensionaal gegevensmodel. In het volgende voorbeeld worden
de waarden die in het hoofdgedeelte worden weergegeven, berekend op basis van alle coördinaten op de
tabelassen, ongeacht of er een rij is voor het specifieke coördinaat in de gegevens.
332
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.24.4 Formulieren
U kunt een rapport gebruiken om gedetailleerde informatie weer te geven per klant, product of partner.
U kunt bijvoorbeeld een formulier gebruiken om klantgegevens weer te geven zoals de account, de naam, het
adres, enz.
Formulieren zijn ook handig als u adresetiketten voor enveloppen samenstelt.
3.24.5 Een tabel maken door objecten naar een rapport te
slepen
U werkt met een rapport en wilt een tabel in het rapport invoegen. U gebruikt de beschikbare objecten uit de
query.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus op het pictogramBeschikbare objecten om de lijst
Beschikbare objecten weer te geven in het zijvenster.
2. Selecteer een of meer objecten en sleep deze met de muis naar een leeg deel van het rapport.
Wanneer u de cursor loslaat, worden de objecten als kolommen in een verticale tabel weergegeven.
3. Als u nog een of meer objecten aan de tabel wilt toevoegen, versleept u deze naar een bestaande tabel.
Bijvoorbeeld:
○ Als u een kolom wilt toevoegen naast een bestaande kolom, sleept u het object naar de rand van de
kolom.
○ Als u een bestaande kolom wilt vervangen, sleept u het object naar het midden van de kolom.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
333
3.24.6 Een tabel maken
Als u werkt in de Structuurmodus kunt u een nieuwe tabel definiëren en bekijken zonder gegevens van de server.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de vervolgkeuzelijst van de Ontwerpmodus boven in de hoek van de
werkbalk op Alleen structuur om te schakelen naar de Structuurmodus.
2. Selecteer op het tabblad Rapportelementen het subtabblad Tabellen.
3. Selecteer een van de volgende opties:
○ Een verticale tabel definiëren
○ Een horizontale tabel definiëren
○ Een kruistabel definiëren
○ Een formulier definiëren
4. Klik in het rapport op de plaats waar u de tabel wilt weergeven.
5. Klik met de rechtermuisknop in de rand van de tabel en selecteer Gegevens toewijzen in het snelmenu.
Het dialoogvenster Gegevens toewijzen wordt weergegeven.
6. Klik op de pijl in het tekstvak Selecteren en selecteer in de vervolgkeuzelijst het object dat moet worden
gekoppeld aan de tabel, kolom, rij of cel in het hoofdgedeelte.
Opmerking
U kunt in plaats van een rapportobject een formule aan het onderdeel koppelen door te klikken op het pijltje
naast het onderdeel, Formule bewerken te selecteren, en de formule in de Formule-editor te definiëren.
7. Als u een ander tabelelement wilt toevoegen, klikt u op + naast het tekstvak Selecteren.
8. Als u een tabelcomponent wilt verwijderen, voert u een van de volgende handelingen uit:
○ Klik op het pictogram X.
○ Klik op de pijl naast een elementtekstvak en selecteer Verwijderen in het snelmenu.
9. Klik op OK als u de tabel hebt gedefinieerd.
3.24.7 De indeling van een tabel wijzigen
U kunt een tabel omzetten in een andere indeling of in een diagram via de optie Tabel omzetten.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus klikt u met de rechtermuisknop op de tabel waarvan u de
indeling wilt wijzigen en selecteert u vervolgens Tabel omzetten om de opties Omzetten te gebruiken.
U kunt ook de tabel- of diagramstijl selecteren via de sectie Hulpprogramma's van het tabblad
Rapportelementen.
2. Selecteer een tabel- of diagramtype.
Opmerking
Als u een tabel met een unicodelettertype hebt omgezet naar een diagram, blijft het lettertype niet behouden
als unicode niet als uw standaardlettertype voor diagrammen is gedefinieerd. Neem contact op met de BIbeheerder voor meer informatie over het instellen van unicode als uw standaardlettertype.
334
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.24.8 Rijen of kolommen aan een tabel toevoegen
U kunt tabelrijen en -kolommen aan een Web Intelligence-document toevoegen in ontwerpmodus.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u een cel in de kolom of rij waarnaast u een
andere kolom of rij wilt invoegen.
2. Voer een van de volgende procedures uit:
○ Selecteer het tabblad Rapportelement en selecteer op het tabblad Tabelindeling in de lijst Invoegen een
van de volgende opties:
○ Rijen boven invoegen
○ Rijen onder invoegen
○ Kolommen links invoegen
○ Kolommen rechts invoegen
○ Klik met de rechtermuisknop op de cel en selecteer Invoegen en daarna een van de volgende opties:
○ Rij boven
○ Rij onder
○ Kolom links
○ Kolom rechts
3. Sleep een object uit het venster Beschikbare objecten in het zijvenster naar de lege kolom of rij die u hebt
ingevoegd.
3.24.9 Rijen of kolommen uit een tabel verwijderen
U kunt tabelrijen en -kolommen uit een Web Intelligence-document verwijderen in ontwerpmodus.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op de tabelkolom of -rij
die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen in het menu.
Als u Verwijderen in het menu selecteert, wordt standaard de kolom in een verticale tabel of een rij in een
horizontale tabel verwijderd.
2. Selecteer Rij of Kolom.
3. Klik op OK.
3.24.10 Een rij of kolom verplaatsen
U kunt een rij of kolom in een tabel in een Web Intelligence-document verplaatsen in ontwerpmodus.
Sleep in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus de geselecteerde kolom of rij en zet deze voor of
achter een andere kolom of rij in te tabel.
Wanneer u een kolom of een rij versleept, wordt de koptekst van de kolom of rij naast de aanwijzer weergegeven.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
335
3.24.11 Een rij of kolom omwisselen
U kunt rijen en kolommen omwisselen in tabellen in een Web Intelligence-document in ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Sleep de geselecteerde kolom of rij naar de kolom of rij waarmee u deze wilt wisselen.
3.24.12 De celinhoud uit een tabel wissen
U kunt verschillende typen cellen in een tabel wissen.
U kunt de volgende typen cellen in een tabel wissen:
● Koptekstcellen - u kunt elke koptekstcel afzonderlijk wissen
● Voettekstcellen - u kunt elke voettekstcel afzonderlijk wissen
● Bijbehorende cellen in het hoofdgedeelte - als u een cel in het hoofdgedeelte wist, kunt u automatisch alle
cellen in dezelfde kolom of rij van de tabel wissen
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u de cel die u wilt verwijderen.
De celranden worden gemarkeerd.
2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cel en klik op Inhoud wissen.
3.24.13 Een tabel verwijderen
U kunt een tabel verwijderen uit een Web Intelligence-document in ontwerpmodus.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp met op de bovenste rand van de tabel die u wilt
verwijderen.
Er verschijnt een grijze rand rondom de tabel.
2. Druk op de toets Delete op het toetsenbord.
3.24.14 Een tabel kopiëren
U kunt tabellen kopiëren en in een rapport of een externe toepassing plakken, zoals Microsoft Word of Excel.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u de tabel die u wilt kopiëren en klikt u erop
met de rechtermuisknop.
2. Selecteer Kopiëren.
3. Als u de tabel in een ander deel van het rapport wilt plakken, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste
locatie en klikt u op Plakken.
Beperking
U kunt tabellen niet van de ene naar de andere Web Intelligence-versie kopiëren.
336
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
4. Als u de tabel in een andere toepassing wilt plakken, plakt u de inhoud in de andere toepassing.
3.24.15 Tabellen en tabelcellen opmaken
In Web Intelligence kunt u verschillende visuele aspecten van tabellen en cellen in rapporten definiëren.
● Een achtergrondkleur voor een tabel selecteren
● Een afbeelding of een skin invoegen in een tabel of een of meer cellen ervan
● Tabelcellen of -randen opmaken
● Tekst in tabelcellen opmaken
● Celhoogte en -breedte instellen
● Opmaak kopiëren en plakken
● De positie van de tabel op de rapportpagina instellen
● Tabellen en cellen in laagvolgorde
● Tabelcellen samenvoegen
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.15.1 Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen
selecteren
U kunt de achtergrondkleur voor een tabel of de cellen instellen. Wanneer de achtergrondkleur van cellen is
gedefinieerd (zelfs wit), krijgt deze kleur voorrang boven de achtergrondkleur van de tabel.
1. In een Web Intelligence-document klikt u in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op de tabel of cel en
selecteert u Tabel opmaken of Cel opmaken uit het contextmenu.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
337
2. Klik in het tabblad Vormgeving op het keuzerondje naast het pictogram voor het kleurenpalet.
3. Klik op het pijltje naast het pictogram van het kleurenpalet om het palet weer te geven.
4. Selecteer een kleur in het palet.
5. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Tip
Als u probeert een achtergrondkleur op de volledige tabel toe te passen en de cellen blijven wit, moet u
controleren dat de cellen niet zijn ingesteld met een witte achtergrond.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.15.2 Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel
definiëren
U kunt rijkleuren in een tabel in een Web Intelligence-document definiëren in ontwerpmodus.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op de tabel en selecteer
u Tabel opmaken in het snelmenu.
2. Stel in het tabblad Vormgeving in de sectie Andere kleur de frequentie in waarmee de andere kleur moet
worden weergegeven voor de andere rijkleur in de keuzelijst met invoervak naast Frequentie.
3. Klik op het pijltje naast Kleur en kies de kleur uit het kleurenpalet.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
338
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.15.3 Tabel- of celranden opmaken
U kunt de rand van een tabel of cel in een tabel in een Web Intelligence-document opmaken in ontwerpmodus.
1. In een Web Intelligence-document klikt u in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op de tabel of cel en
selecteert u
Tabel opmaken
of
Cel opmaken
uit het contextmenu.
2. Gebruik de besturingselementen in het tabblad Rand om de randstijlen en -kleuren te configureren.
Elke keer dat u een stijlinstelling wijzigt, moet u op het vierkant klikken of op één van de lijnknoppen, zodat de
wijziging wordt toegepast op de Voorbeeldsectie, anders wordt de wijziging niet toegepast op de cel of tabel.
Als er randen zijn gedefinieerd tussen twee aangrenzende cellen, krijgen de lijnen prioriteit in deze volgorde:
Dubbel Streepjes Gestippeld Normaal Geen . Als de prioriteit van twee cellen gelijkwaardig is,
wordt de rechterrand van de linkercel of de onderrand van de bovenste cel weergegeven.
3. Klik op OK om terug te gaan naar het document.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
339
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.15.4 De tekst in tabelcellen opmaken
U kunt tekst in tabellen in een Web Intelligence-document opmaken in ontwerpmodus.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u de cellen waarvan u de tekst wilt opmaken.
Opmerking
Als u een cel in de kolom selecteert, worden afhankelijk van het tabeltype de volgende cellen ook
geselecteerd:
Tabel 171:
Tabeltype
Resultaatcellen worden geselecteerd
Horizontaal
Rij
Verticaal
Kolom
Kruis
Gehele hoofdgedeelte van tabel
Tip
U kunt meerdere cellen selecteren op een van de volgende manieren:
○ Selecteer de eerste cel, houdt de Ctrl -toets ingedrukt en klik vervolgens op de andere cellen.
○ Om een doorlopende groep kolommen of rijen te selecteren, selecteert u de eerste rij of kolom, houdt u
de Shift -toets ingedrukt en klikt u vervolgens op de laatste van de groep rijen of kolommen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen en klik op Cel opmaken.
3. Selecteer in het tabblad Lettertypen naar wens het lettertype, de stijl, de grootte en de effecten.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
340
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.15.5 Tekstomloop in een tabelcel activeren
U kunt de tekstomloop in een tabelcel activeren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een cel in de tabel en voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik op het tabblad Notatie of Opmaak en klik op het subtabblad Uitlijning op het pictogram Tekstomloop.
○ Klik met de rechtermuisknop op de cel en voer een van de volgende handelingen uit:
○ Selecteer Tekst en dan Tekstomloop.
○ Selecteer Cel opmaken. Selecteer in het dialoogvenster Cel opmaken de optie Uitlijning in het
zijvenster en activeer Tekstomloop. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Als u tekstomloop in een cel wilt deactiveren, selecteert u deze en past u een van de bovenstaande technieken toe
om de selectie van Tekstomloop op te heffen.
3.24.15.6 Celhoogte en -breedte instellen
U kunt de hoogte en de breedte van cellen definiëren met slepen en neerzetten, maar u kunt de grootte van de
cellen ook opgeven in het dialoogvenster Cel opmaken.
Tip
Als u de inhoud van een cel wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en selecteert u Verbergen
Dimensie verbergen .
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Als u een vaste celhoogte en -breedte wilt instellen, voert u één van de volgende handelingen uit:
○ Versleep de celranden totdat de cel de gewenste hoogte en breedte heeft.
○ Selecteer de cellen die u wilt wijzigen, klik met de rechtermuisknop op de cellen en selecteer Cel
opmaken. Stel op het tabblad Algemeen de celhoogte en-breedte in.
3. Als u het formaat van de cel automatisch op de tekstinhoud wilt afstemmen, voert u een van de volgende
handelingen uit:
○ Selecteer Breedte automatisch instellen voor inhoud of Hoogte automatisch instellen voor inhoud of beide
en stel de minimumbreedte en -hoogte in.
Met het automatisch instellen van de celgrootte blijft de huidige celgrootte de minimumgrootte en wordt
de cel groter gemaakt wanneer de tekenreeks in de cel groter is dan de opgegeven minimumgrootte.
Sommige functies zijn incompatibel met cellen waarvan de afmetingen automatisch worden ingesteld. Als
u een van deze functies in een cel plaatst waarvan de afmetingen automatisch worden ingesteld, geeft de
functie het foutbericht #RECURSIVE.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
341
○ Als u automatisch de celbreedte wilt instellen, dubbelklikt u op een van de zijden van de cel.
○ Als u automatisch de celhoogte wilt instellen, dubbelklikt u op de benedenrand van de cel.
Beperking
○ Bij documenten die tabellen bevatten waarvoor de celgrootte is ingesteld op automatisch instellen,
duurt het langer voordat deze worden weergegeven dan bij documenten waarbij de tabellen cellen met
een vaste celbreedte en -hoogte bevatten.
○ Hoogte automatisch aanpassen aan inhoud en Breedte automatisch aanpassen aan inhoud werken
minder goed als de optie Inhoud lezen als op HTML is ingesteld.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.15.6.1 Effecten van automatisch instellen en tekstomloop
in tabelcellen
De volgende tabel geeft een overzicht van de effecten van automatisch instellen en tekstomloop, zowel
afzonderlijk als gecombineerd:
Functie
Effect
Tekstomloop
Tekst loopt door aan het einde van de cel
Breedte automatisch aanpassen aan inhoud
De celbreedte wordt automatisch aangepast zodat de hele
tekst wordt weergegeven.
Hoogte automatisch aanpassen aan inhoud
De celhoogte wordt automatisch aangepast zodat de hele
tekst wordt weergegeven.
Breedte automatisch aanpassen aan inhoud + Hoogte
automatisch aanpassen aan inhoud
De celbreedte- en hoogte worden automatisch aangepast
zodat de hele tekst wordt weergegeven.
342
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Functie
Effect
Tekstomloop + Breedte automatisch aanpassen aan inhoud
De celbreedte wordt automatisch aangepast aan het langste
woord. De celhoogte wordt niet automatisch aangepast aan
het aantal regels, dus de tekst wordt mogelijk verticaal
afgekapt.
Tekstomloop + Hoogte automatisch aanpassen aan inhoud
De celhoogte wordt automatisch aangepast aan de
hoeveelheid regels die is gemaakt door tekstomloop. De
celbreedte wordt niet automatisch aangepast aan het langste
woord, dus de tekst wordt mogelijk horizontaal afgekapt.
Tekstomloop + Hoogte automatisch aanpassen aan inhoud +
Breedte automatisch aanpassen aan inhoud
De celhoogte en -breedte worden automatisch aangepast
aan de tekst en de tekst wordt niet horizontaal of verticaal
afgekapt.
Verwante informatie
Tekstomloop in een tabelcel activeren [pagina 341]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
3.24.15.7 Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak
kopiëren/plakken
U gebruikt het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken om de opmaak van een rapport, tabel of cel snel op andere
rapporten, tabellen of cellen toe te passen.
De toegepaste opmaakopties zijn afhankelijk van de objecten die u als bron en als doel kiest. In het algemeen
worden alleen de eigenschappen toegepast die van invloed zijn op de visuele opmaak, bijvoorbeeld lettertypestijl,
achtergrondkleur. Eigenschappen die van invloed zijn op de weergave van gegevens, bijvoorbeeld
tabeleigenschappen zoals Aggregatie van dubbele rijen vermijden, worden niet toegepast.
1. Selecteer in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus het rapport, de tabel of de cel waarvan u de
opmaak wilt toepassen.
2. Klik op het subtabblad Extra van het tabblad Opmaak op het pictogram Opmaak kopiëren/plakken om de
opmaak één keer toe te passen of dubbelklik erop om de opmaak meerdere keren toe te passen.
3. Klik op het rapport, de tabel of cel waarop u de opmaak wilt toepassen.
Als u één keer op het pictogram Opmaak kopiëren/plakken hebt geklikt, wordt dit gedeactiveerd.
Als u op Opmaak kopiëren/plakken hebt dubbelgeklikt, blijft dit geactiveerd. Als u het wilt deactiveren, klikt u
opnieuw op het pictogram Opmaak kopiëren/plakken of drukt u op Esc om de opmaakbewerking te
annuleren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
343
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.15.8 De positie van een tabel of diagram op de
rapportpagina instellen
U kunt de positie van een tabel of diagram in een rapport instellen.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op de rand van de tabel of
het diagram en selecteer Tabel opmaken of Diagram opmaken.
2. Gebruik in de sectie Globaal Indeling van het opmaakvenster voor de tabel of het diagram de
besturingselementen in de sectie Relatieve positie om de positie van de tabel of het diagram ten op zichte van
andere rapportelementen in te stellen.
Tip
U kunt het tabblad Lay-out in het opmaakvenster van de tabel of het diagram ook op een van de volgende
manieren bereiken:
○ Klik op het tabblad Rapportelementen op het subtabblad Positie op Uitlijnen en vervolgens een
uitlijnpositie.
○ Klik met de rechtermuisknop op de tabel of het diagram en selecteer Uitlijnen en dan een uitlijnoptie.
3. Klik op OK.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
344
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.15.9 Tabellen en cellen in laagvolgorde
De laagvolgorde bepaalt hoe tabellen en cellen worden weergegeven wanneer ze dezelfde ruimte in een rapport
beslaan. Een object meer op de voorgrond in de laagvolgorde wordt weergegeven over een object dat zich meer
op de achtergrond in de laagvolgorde bevindt.
1. Selecteer in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus de tabel of de cel waarvan u de laag wilt
toepassen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, klik op Volgorde en selecteer de laagoptie.
Optie
Beschrijving
Vooraan plaatsen
De tabel of cel wordt het eerste object in de laagvolgorde.
Achteraan plaatsen
De tabel of cel wordt het laatste object in de laagvolgorde.
Naar voorgrond
De tabel of cel wordt één laag naar voren gebracht in de laagvolgorde.
Naar achtergrond
De tabel of cel wordt één laag naar achteren gebracht in de laagvolgorde.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
345
3.24.15.10 Nulwaarden in diagrammen en tabellen uitsluiten
In diagrammen en tabellen kunt u nulwaarden uit de weergegeven gegevens uitsluiten.
Als een diagram of tabel nulwaarden heeft, kunt u ervoor kiezen deze uit de zichtbare uitvoer te verwijderen. U
kunt u ook verborgen items hebben die nulwaarden hebben.
Als u een van de nulwaardeopties deactiveert:
● in een diagram zijn er geen items.
● in een tabel wordt de kolom of rij niet weergegeven als de waarden in een rij of kolom voor een item gelijk aan
nul zijn.
1. In een Web Intelligence-document klikt u in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het kader van het
diagram of de tabel en selecteert u Diagram opmaken of Tabel opmaken.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Voor een diagram: selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Algemeen.
○ Voor een tabel: selecteer het tabblad Algemeen.
3. Selecteer desgewenst de volgende opties voor Weergave:
Optie
Beschrijving
Rijen weergeven met meetwaarden =
0
In verticale tabellen en kruistabellen: alle rijen onderdrukken waarin alle meet­
waarden gelijk aan nul zijn.
Rijen weergeven waarvoor de som van In verticale tabellen en kruistabellen: alle rijen onderdrukken waarin de som van
meetwaarden = 0
de meetwaarden gelijk aan nul is.
Kolommen weergeven met meetwaar­ In horizontale tabellen en kruistabellen: alle kolommen onderdrukken waarin
den = 0
alle meetwaarden gelijk aan nul zijn.
Kolommen weergeven waarvoor de
som van meetwaarden = 0
In horizontale tabellen en kruistabellen: alle kolommen onderdrukken waarin de
som van de meetwaarden gelijk aan nul is.
Meetwaarden weergeven waar waar­
den = 0
In diagrammen: een diagramitem ondrukken als de meetwaarden ervan gelijk
aan nul zijn.
Meetwaarden weergeven waarvoor de In diagrammen: een diagramitem ondrukken als de som van de meetwaarden
som van waarden = 0
ervan gelijk aan nul is.
Opmerking
In diagrammen en tabellen worden lege waarden hetzelfde beschouwd als nulwaarden en worden daarom
ook beïnvloed door deze opties voor Weergave.
4. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
3.24.15.11 Tabelcellen samenvoegen
U kunt tabelcellen in een Web Intelligence-document samenvoegen in ontwerpmodus.
1. Als u in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp cellen wilt selecteren om samen te voegen,
houdt u de Ctrl -toets ingedrukt en klikt u de cellen aan.
2. Houd de Ctrl -toets ingedrukt en klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen. Selecteer
vervolgens Samenvoegen.
346
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Let op
Als u cellen samenvoegt, bevat de resulterende samengevoegde cel alleen de gegevens uit de eerste cel die
u hebt geselecteerd. Gegevens uit alle andere cellen gaan verloren.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina instellen [pagina 344]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
3.24.16 De aanwezigheid van tabellen, meetwaarden en
dimensies in tabellen beheren
U kunt tabellen of tabelobjecten weergeven of verbergen in een Web Intelligence-document.
Soms worden er in tabellen of specifieke rijen en kolommen geen waarden weergegeven. Als de verkoop van een
bepaald product bijvoorbeeld wordt gestopt, zijn de tabelrijen en -kolommen die normaalgesproken resultaten
tonen voor dat product leeg. Deze lege rijen, kolommen of tabellen worden standaard weergegeven.
U kunt tabellen ook weergeven en verbergen op basis van het resultaat van een formule.
3.24.16.1 Tabellen weergeven of verbergen
U kunt tabellen in een Web Intelligence-document in ontwerpmodus weergeven of verbergen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Beweeg de muis over de tabelrand tot de cursor een plusteken wordt, klik op de tabel en voer een van de
volgende handelingen uit:
○ Klik in het venster Documentstructuur en filters in het zijpaneel met de rechtermuisknop op de tabel en
selecteer een van de volgende opties:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
347
Optie
Ingeschakeld
Verbergen
De tabel- of dimensiekolom wordt altijd verborgen.
Verbergen wanneer leeg
De tabel wordt verborgen als er geen gegevens zijn.
Verbergen wanneer...
De tabel wordt verborgen wanneer de formule die u
maakt waar is.
Verborgen dimensies weergeven
De tabelkolommen met verborgen dimensies worden
weergegeven in de tabel.
Weergeven
De verborgen tabel wordt in het rapport weergegeven.
○ Terwijl de tabel is geselecteerd klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u een van de volgende opties
in het contextmenu:
1. Selecteer Verbergen en kies een van de volgende opties:
Opmerking
Als u alleen een kolom met een dimensie in een verticale of kruistabel of een rij in een horizontale
of kruistabel wilt verbergen, hoeft u alleen maar op de dimensie in de tabel te klikken.
Optie
Ingeschakeld
Verbergen
De tabel wordt altijd verborgen.
Verbergen wanneer leeg
De tabel wordt verborgen als er geen gegevens zijn.
Verbergen wanneer...
De tabel wordt verborgen wanneer de formule die u
maakt waar is. Als u de tabel wilt verbergen wanneer
de formule waar is, selecteert en typt u een formule in
het vak.
2. Selecteer Tabel opmaken configureer de volgende opties op het tabblad Algemeen:
Optie
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Altijd verbergen
De tabel wordt altijd verborgen.
De tabel wordt nooit verborgen.
Verbergen wanneer leeg
De tabel wordt verborgen als er
geen gegevens zijn.
De tabel is altijd zichtbaar, ook als
deze geen gegevens bevat.
Verbergen wanneer volgende
formule waar is
De tabel wordt verborgen wanneer
de formule die u maakt waar is.
De tabel wordt nooit verborgen op
basis van formules in het tekstvak
Formule.
Opmerking
Zie de handleiding Functies, formules en berekeningen in Web Intelligence gebruiken of de online Help van
Web Intelligence voor meer informatie over het maken van formules.
3. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Wanneer een tabel of element is verborgen, wordt de naam cursief en grijs weergegeven in het venster
Documentstructuur en filters in het zijvenster.
348
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.24.16.2 Dimensies in tabellen weergeven of verbergen
Afhankelijk van het soort tabel dat u gebruikt, kunt dimensies verbergen of weergeven in kolommen of rijen.
Opmerking
U kunt een meetwaarde niet verbergen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerp-modus selecteert u de tabelkolom met de dimensie die u wilt
weergeven of verbergen.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Om een dimensie te verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel en selecteert u
Verbergen
Dimensie verbergen . De dimensie wordt verborgen in de tabel.
○ Om verborgen dimensies weer te geven, klikt u met de rechtermuisknop op een dimensie of meetwaarde
in de tabel en selecteert u Verbergen Verborgen dimensies weergeven . Dimensies die waren
verborgen worden weer weergegeven in de tabel.
3.24.16.3 Meetwaarden of dimensiewaarden in tabellen
voorwaardelijk weergeven of verbergen
Afhankelijk van het soort tabel dat u gebruikt, kunt u meetwaarden of dimensiewaarden voorwaardelijk weergeven
of verbergen in kolommen of rijen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerp-modus.
2. Beweeg de muis over de tabelrand tot de cursor een plusteken wordt, klik op de rechtermuisknop en selecteer
Tabel opmaken in het snelmenu.
3. Configureer op het tabblad Algemeen de volgende opties:
○ Voor formulieren, kruistabellen en verticale tabellen:
Tabel 172:
Optie
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Rijen weergeven met alle lege
meetwaarden
Rijen worden weergegeven in de ta­
bel, ook als ze geen waarden bevat­
ten.
Rijen worden verborgen als ze geen
waarden bevatten.
Rijen weergeven met lege
dimensiewaarden
Rijen worden weergegeven in de ta­
bel, ook als ze geen waarden bevat­
ten.
Rijen worden verborgen als ze geen
waarden bevatten.
Rijen weergeven waarvoor alle
meetwaarden 0 zijn
De rij wordt weergegeven in de tabel, De rij wordt niet weergegeven in de
ook als de meetwaarde in elke cel van tabel als de meetwaarde in elke cel 0
de rij 0 is.
is.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
349
Optie
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Rijen weergeven waarvoor de som van De rij wordt weergegeven in de tabel,
meetwaarden = 0
ook als de som van de meetwaarden
in de rij 0 is.
De rij wordt niet weergegeven in de
tabel als de som van de meetwaarden
in alle cellen 0 is.
Beperking
U kunt kolomwaarden niet voorwaardelijk verbergen of weergeven in verticale tabellen en formulieren.
○ Voor horizontale en kruistabellen:
Tabel 173:
Optie
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Kolommen weergeven met lege
meetwaarden
Kolommen worden weergegeven in
de tabel, ook als ze geen waarden be­
vatten.
Kolommen worden verborgen als ze
geen waarden bevatten.
Kolommen weergeven met lege
dimensiewaarden
Kolommen worden weergegeven in
de tabel, ook als ze geen waarden be­
vatten.
Kolommen worden verborgen als ze
geen waarden bevatten.
Kolommen weergeven waarvoor alle
meetwaarden 0 zijn
De kolom wordt weergegeven in de
tabel, ook als de meetwaarde in elke
cel van de kolom 0 is.
De kolom wordt niet weergegeven in
de tabel als de meetwaarde in elke cel
van de kolom 0 is.
Kolommen weergeven waarvoor de
som van meetwaarden = 0
De kolom wordt weergegeven in de
tabel, ook als de som van de meet­
waarden in de kolom 0 is.
De kolom wordt niet weergegeven in
de tabel als de som van de meetwaar­
den voor de kolom 0 is.
Beperking
U kunt rijwaarden niet voorwaardelijk verbergen of weergeven in horizontale tabellen.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.24.16.4 Verborgen dimensies opnieuw weergeven
U kunt dimensies die zijn verborgen in een Web Intelligence-rapport, opnieuw weergeven in ontwerpmodus.
1. Selecteer in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus een tabel met de verborgen dimensies.
2. Selecteer op het tabblad Rapportelementen het subtabblad Gedrag.
3. Klik op
Verbergen
Verborgen dimensies weergeven
om de dimensies opnieuw weer te geven.
Tip
Als de verborgen dimensies de enige objecten in de tabel waren, klikt u met de rechtermuisknop op de
tabel in het venster Documentstructuur en filters van het zijvenster en selecteert u
Verbergen
Verborgen dimensies weergeven .
350
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.24.16.5 Verborgen tabellen, cellen of secties opnieuw
weergeven
U kunt verborgen objecten in een Web Intelligence-document opnieuw weergeven in ontwerpmodus.
1. Selecteer een van de volgende opties in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus:
○ De verborgen tabel, de vrijstaande cel of sectie in het tabblad Documentstructuur en filters in het
zijvenster.
○ Het verborgen rapportobject in de tabel waarin deze wordt weergegeven.
2. Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer
Verbergen
Weergeven .
Tip
Als u alle verborgen elementen in een rapport wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop in het
rapport en selecteert u Alle verborgen inhoud weergeven.
3.24.16.6 Aggregatie van dubbele rijen vermijden
Wanneer rijen dubbele gegevens bevatten, worden meetwaarden standaard geaggregeerd. U kunt ervoor kiezen
om in dit geval meetwaarden niet te aggregeren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Beweeg de muis over de tabelrand tot de cursor een plusteken wordt, klik op de rechtermuisknop en selecteer
de optie Tabel opmaken in het snelmenu.
3. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Aggregatie van dubbele rijen vermijden.
Opmerking
Deze optie werkt niet in tabellen die hiërarchische gegevens bevatten.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.24.17 Kop- en voetteksten van tabellen weergeven of
verbergen
U kunt tabelkopteksten weergeven en verbergen in een Web Intelligence-document in ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Beweeg de muis over de tabelrand tot de cursor een plusteken wordt, klik op de rechtermuisknop en selecteer
de optie Tabel opmaken in het snelmenu.
3. Selecteer in het dialoogvenster Tabel opmaken het tabblad Algemeen.
4. Voer voor de tabelkoptekst een van de volgende handelingen uit:
○ Kopteksten weergeven
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
351
○ Als u de Web Intelligence HTML-interface gebruikt, selecteert u Kopteksten van tabel of, in het geval
van een kruistabel, Koptekst boven of Koptekst links of beide.
○ Als u de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client gebruikt, selecteert u
Kopteksten van tabel weergeven of, in het geval van een kruistabel, Koptekst boven weergeven of
Koptekst links weergeven of beide.
○ Als u de kopteksten wilt verbergen, heft u de selectie van de koptekstopties op.
5. Voer voor de tabelvoettekst een van de volgende handelingen uit:
○ Voetteksten weergeven:
○ Als u de Web Intelligence HTML-interface gebruikt, selecteert u Kopteksten van tabel of, in het geval
van een kruistabel, Voettekst onder of Voettekst rechts of beide.
○ Als u de Web Intelligence Applet-interface of Web Intelligence Rich Client gebruikt, selecteert u
Kopteksten van tabel weergeven of, in het geval van een kruistabel, Voettekst onder weergeven of
Voettekst rechts weergeven of beide.
○ Als u de voetteksten wilt verbergen, heft u de selectie van de voettekstopties op.
6. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.24.18 Tabellen op een nieuwe rapportpagina laten beginnen
U kunt instellen dat een tabel op een nieuwe pagina van een Web Intelligence-rapport begint in ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Beweeg de muis over de tabelrand tot de cursor een plusteken wordt, klik op de rechtermuisknop en selecteer
de optie Tabel opmaken in het snelmenu.
3. Selecteer op het tabblad Lay-out de optie Beginnen op een nieuwe pagina in het venster Verticaal of
Horizontaal.
De vensters Horizontaal en Verticaal verwijzen naar de tabelassen.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.24.19 Objectnamen weergeven in kopteksten in kruistabellen
U kunt objectnamen in kopteksten in kruistabellen in een Web Intelligence-document weergeven in
ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Beweeg de muis over de tabelrand tot de cursor een plusteken wordt, klik op de rechtermuisknop en selecteer
de optie Tabel opmaken in het snelmenu.
3. Klik in het tabblad Algemeen op Objectnamen weergeven om de objectnamen in extra kopteksten in de
kruistabel weer te geven.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
352
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.24.20 Pagina-einden in tabellen vermijden
U kunt voorkomen dat pagina-eindes in tabellen in een Web Intelligence-rapport worden ingevoegd in
ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Beweeg de muis over de tabelrand tot de cursor een plusteken wordt, klik op de rechtermuisknop en selecteer
de optie Tabel opmaken in het snelmenu.
3. Selecteer op het tabblad Lay-out de optie Pagina-einde in tabel vermijden in het venster Verticaal of
Horizontaal.
De vensters Horizontaal en Verticaal verwijzen naar de tabelassen.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.24.21 De tabelkopteksten of -voetteksten op elke
rapportpagina herhalen
U kunt instellen dat tabelkopteksten en -voetteksten worden herhaald op pagina's van Web Intelligence-rapporten
in ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Beweeg de muis over de tabelrand tot de cursor een plusteken wordt, klik op de rechtermuisknop en selecteer
de optie Tabel opmaken in het snelmenu.
3. Selecteer op het tabblad Lay-out de optie Koptekst op elke pagina herhalen of Voettekst op elke pagina
herhalen in het venster Verticaal of Horizontaal.
De vensters Horizontaal en Verticaal verwijzen naar de tabelassen.
4. Klik op OK in het document.
3.24.22 Een dimensie transformeren in een tabel met
dimensiewaardegroepen
In een tabelkolom in een Web Intelligence-rapport kunt u de waarden van een dimensie verzamelen in een
geaggregeerde groep waaraan u een unieke naam kunt toewijzen. Als uw bedrijf bijvoorbeeld vestigingen heeft in
de Amerikaanse steden New York, Washington en Boston, kunt u ze bijvoorbeeld in de groep Vestigingen oost
plaatsen.
Als u in een tabel de waarden van een dimensie groepeert, zijn ze niet meer zichtbaar als afzonderlijke entiteiten.
De waarden en hun gegevens zijn geaggregeerd in de groep totdat u de waarden van een dimensie uit de groep
verwijdert.
De optie Groep is beschikbaar in de modus Ontwerp op de volgende locaties:
● Op de tabbladen
Analyse
Weergave
● Vanuit het contextmenu
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
353
Een variabel object voor deze aggregatiegroep wordt gemaakt op het tabblad Beschikbare objecten in het
zijpaneel. Hiermee kunt u de groepsconfiguratie beheren.
Niet-gegroepeerde waarden
Alle niet-gegroepeerde waarden van een dimensie blijven afzonderlijk in de tabelkolom staan, tenzij u de optie
Automatisch gegroepeerd inschakelt. Als u Automatisch gegroepeerd selecteert voor niet-gegroepeerde waarden,
worden de waarden van een dimensie verwijderd van de tabel en geaggregeerd in de gegevens van de
geselecteerde groep.
Tips over het groeperen van waarden van een dimensie in een tabel
● U kunt de geaggregeerde groepsvariabele opnieuw gebruiken in andere tabellen.
Opmerking
Als de oorspronkelijke dimensie kan worden gebruikt in dezelfde of andere tabellen en niet wordt beïnvloed
door de groepsvariabele.
● Een dimensiewaarde kan slechts bij één groep behoren.
● Een dimensiewaardegroep is een tekstgegevenstype, ook als de oorspronkelijke waarden van een dimensie
datums en getallen zijn
● We raden u aan om niet meer dan 1.000 waarden van een dimensie in een groep te gebruikt. Als u meer
gebruikt, kan dit leiden tot prestatieproblemen.
3.24.22.1 De waarden van een dimensie groeperen in een tabel
met de vervolgkeuzelijst Groep
Met de optie Groep kunt u twee of meer geselecteerde waarden van een dimensie toewijzen in een tabelkolom aan
een aggregatiegroep en kunt u een unieke naam opgeven voor deze groep.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer twee of meer waarden van een dimensie in een tabelkolom en voer een van de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave en selecteer de optie Groep van de
vervolgkeuzelijst Groep.
○ Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer in het contextmenu Groep de optie Groep.
3. Wijzig in het dialoogvenster Nieuwe groep de voorgestelde naam, indien nodig, en klik op OK.
De waarden zijn gegroepeerd in de dimensiekolom in de tabel en de kolomkopnaam wordt gewijzigd in
"[dimensienaam]+". Als u bijvoorbeeld waarden groepeert voor de dimensie "City", verandert de kolomkop in
"City+". Er wordt een groepsvariabele gemaakt in de map Variabelen in het tabblad Beschikbare objecten in het
zijpaneel. U kunt de groepsvariabelenaam wijzigen in het dialoogvenster Groepen beheren of u kunt het
contextmenu weergeven met de rechtermuisknop voor de groepsvariabele in de map Variabele.
354
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Groepsvariabelen bewerken in het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel [pagina 361]
Waarden van een dimensie groeperen in een tabel met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 356]
Waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande groep met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina
358]
De groepering van de waarden van een dimensie van een bestaande groep opheffen met het dialoogvenster
Groepen beheren [pagina 357]
Een dimensiewaardegroep hernoemen met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 360]
De naam van een dimensiewaardegroep wijzigen met de vervolgkeuzelijst Groep [pagina 360]
3.24.22.2 De groepering van de waarden van een dimensie van
een bestaande groep opheffen met de
vervolgkeuzelijst Groep
Met de optie Groepering opheffen in de vervolgkeuzelijst Groep kunt u de groepering opheffen van de waarden van
een dimensie in een tabelkolom.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer ten minste één dimensiewaardegroep van een groepsvariabele in een tabelkolom en voer een van
de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave en selecteer in de vervolgkeuzelijst Groep de
optie Groepering opheffen.
○ Klik met de rechtermuisknop op de tabel en selecteer in het contextmenu Groep de optie Groepering
opheffen.
De waarden van de dimensie worden weer in de tabelkolom weergegeven.
Let op
Als u Automatisch gegroepeerd hebt geselecteerd voor niet-gegroepeerde waarden, verschijnen de waarden
van de dimensie niet afzonderlijk in de tabelkolom, omdat ze in "niet-gegroepeerde" groepsgegevens zijn
geaggregeerd.
Verwante informatie
Groepsvariabelen bewerken in het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel [pagina 361]
Waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande groep met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina
358]
De groepering van de waarden van een dimensie van een bestaande groep opheffen met het dialoogvenster
Groepen beheren [pagina 357]
Waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande groep met de vervolgkeuzelijst Groep [pagina 357]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
355
3.24.22.3 Waarden van een dimensie groeperen in een tabel
met het dialoogvenster Groepen beheren
Met het dialoogvenster Groep beheren kunt u twee of meer waarden van een dimensie toewijzen in een tabel aan
een aggregatiegroep en de aggregatiegroep een unieke naam geven.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik op een dimensiekolom in de tabel en voer een van de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave, selecteer Groepen beheren in de
vervolgkeuzelijst Groep.
○ Klik met de rechtermuisknop op de dimensiekolom in de tabel en selecteer in het contextmenu Groep de
optie Groepen beheren.
○ Klik met de rechtermuisknop op de groepsvariabele op het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel
en selecteer Groepen beheren.
3. Schakel in het dialoogvenster Groepen beheren de selectievakjes voor de dimensiewaardecategorieën in die u
wilt groeperen.
4. Klik op Groep.
5. In het dialoogvenster Nieuwe groep typt u een naam voor de groep en klikt u op OK.
De groepen van waarden verschijnen in de kolom Groepen.
6. Ga als volgt te werk als u niet-gegroepeerde waarden van een dimensie automatisch wilt groeperen:
a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Niet-gegroepeerde waarden de optie Automatisch gegroepeerd.
b. In het dialoogvenster Automatisch gegroepeerde waarden geeft u en naam op voor de groep in het
tekstvak Naam als u een andere naam wilt dan Overige.
c. Klik op OK.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Groepen beheren te sluiten.
De waarden zijn gegroepeerd in de dimensiekolom in de tabel en de kolomkopnaam wordt gewijzigd in
"[dimensienaam]+". Als u bijvoorbeeld waarden groepeert voor de dimensie "City", verandert de kolomkop in
"City+". Er wordt een groepsvariabele gemaakt in de map Variabelen in het tabblad Beschikbare objecten in het
zijpaneel. U kunt de groepsvariabelenaam wijzigen in het dialoogvenster Groepen beheren of u kunt het
contextmenu weergeven met de rechtermuisknop voor de groepsvariabele in de map Variabele.
Verwante informatie
Groepsvariabelen bewerken in het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel [pagina 361]
De waarden van een dimensie groeperen in een tabel met de vervolgkeuzelijst Groep [pagina 354]
De groepering van de waarden van een dimensie van een bestaande groep opheffen met het dialoogvenster
Groepen beheren [pagina 357]
356
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.24.22.4 De groepering van de waarden van een dimensie van
een bestaande groep opheffen met het
dialoogvenster Groepen beheren
Met het dialoogvenster Groep beheren kunt u waarden verwijderen van een dimensie van een aggregatiegroep.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik op een dimensiekolom in de tabel en voer een van de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave, selecteer Groepen beheren in de
vervolgkeuzelijst Groep.
○ Klik met de rechtermuisknop op de dimensiekolom in de tabel en selecteer in het contextmenu Groep de
optie Groepen beheren.
3. Schakel in het dialoogvenster Groepen beheren het selectievakje in naast de waarden die u uit een groep wilt
verwijderen.
4. Klik op Groepering opheffen
De groepsnaam verdwijnt uit de kolom Groepen naast de waarden die u hebt geselecteerd
5. Klik op OK om het dialoogvenster Groepen beheren te sluiten.
De waarden die u hebt verwijderd uit een groep, worden weer in de tabel weergegeven.
Let op
Als u Automatisch gegroepeerd hebt geselecteerd voor niet-gegroepeerde waarden, verschijnen de waarden
van de dimensie niet afzonderlijk in de tabelkolom, omdat ze in "niet-gegroepeerde" groepsgegevens zijn
geaggregeerd.
Verwante informatie
De groepering van de waarden van een dimensie van een bestaande groep opheffen met de vervolgkeuzelijst
Groep [pagina 355]
Waarden van een dimensie groeperen in een tabel met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 356]
De waarden van een dimensie groeperen in een tabel met de vervolgkeuzelijst Groep [pagina 354]
3.24.22.5 Waarden van een dimensie toevoegen aan een
bestaande groep met de vervolgkeuzelijst Groep
Met de optie Verplaatsen naar groep in de vervolgkeuzelijst Groep kunt u geselecteerde waarden van een dimensie
toevoegen in een tabel aan een aggregatiegroep.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een of meer dimensiewaarden in een tabelkolom en voer een van de volgende acties uit:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
357
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave en selecteer de optie Groep van de
vervolgkeuzelijst Groep.
○ Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer in het contextmenu Groep de optie Groep.
De geselecteerde waarden van de dimensie verdwijnen uit de dimensiekolom en worden in de geselecteerde
groep verzameld.
Verwante informatie
Waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande groep met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina
358]
Een groep dimensiewaarden toevoegen aan een andere groep dimensiewaarden met het dialoogvenster Groepen
beheren [pagina 359]
De groepering van de waarden van een dimensie van een bestaande groep opheffen met de vervolgkeuzelijst
Groep [pagina 355]
De groepering van de waarden van een dimensie van een bestaande groep opheffen met het dialoogvenster
Groepen beheren [pagina 357]
3.24.22.6 Waarden van een dimensie toevoegen aan een
bestaande groep met het dialoogvenster Groepen
beheren
Met het dialoogvenster Groep beheren kunt u waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande
aggregatiegroep in een tabelkolom.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik op een dimensiekolom in de tabel en voer een van de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave, selecteer Groepen beheren in de
vervolgkeuzelijst Groep.
○ Klik met de rechtermuisknop op de dimensiekolom in de tabel en selecteer in het contextmenu Groep de
optie Groepen beheren.
○ Klik met de rechtermuisknop op de groepsvariabele op het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel
en selecteer Groepen beheren.
3. In het dialoogvenster Groepen beheren schakelt u het selectievakje in naast de dimensiewaarde die u aan een
groep wilt toevoegen.
4. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst Verplaatsen naar.
De groepsnaam verschijnt in de kolom Groepen naast de variabelen die u hebt geselecteerd.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Groepen beheren te sluiten.
De geselecteerde waarden van de dimensie verdwijnen uit de tabelkolom en worden geaggregeerd in de
geselecteerde groep.
358
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Verwante informatie
Waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande groep met de vervolgkeuzelijst Groep [pagina 357]
Een groep dimensiewaarden toevoegen aan een andere groep dimensiewaarden met het dialoogvenster Groepen
beheren [pagina 359]
3.24.22.7 Een groep dimensiewaarden toevoegen aan een
andere groep dimensiewaarden met het
dialoogvenster Groepen beheren
Met het dialoogvenster Groep beheren kunt u een of meer groepen toevoegen aan een bestaande groep met
verzamelde waarden in een tabelkolom.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik op een dimensiekolom in de tabel en voer een van de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave, selecteer Groepen beheren in de
vervolgkeuzelijst Groep.
○ Klik met de rechtermuisknop op de dimensiekolom in de tabel en selecteer in het contextmenu Groep de
optie Groepen beheren.
○ Klik met de rechtermuisknop op de groepsvariabele op het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel
en selecteer Groepen beheren.
3. Vink in het dialoogvenster Groepen beheren het selectievakje naast de gegroepeerde waarden van een
dimensie aan die u aan een andere groep wilt toevoegen.
4. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst Verplaatsen naar.
De groepsnaam in de kolom Groepen naast de waarden die u hebt geselecteerd, is gewijzigd om de
groepswijziging aan te duiden.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Groepen beheren te sluiten.
Verwante informatie
Waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande groep met de vervolgkeuzelijst Groep [pagina 357]
Waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande groep met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina
358]
De groepering van de waarden van een dimensie van een bestaande groep opheffen met het dialoogvenster
Groepen beheren [pagina 357]
De groepering van de waarden van een dimensie van een bestaande groep opheffen met de vervolgkeuzelijst
Groep [pagina 355]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
359
3.24.22.8 De naam van een dimensiewaardegroep wijzigen met
de vervolgkeuzelijst Groep
Met de optie Groep hernoemen in de vervolgkeuzelijst Groep kunt u de naam van een dimensiewaardegroep
wijzigen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een dimensiewaardegroep in een tabelkolom en voer een van de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave en selecteer in de vervolgkeuzelijst Groep de
optie Groep hernoemen.
○ Klik met de rechtermuisknop op de tabel en selecteer in het contextmenu Groep de optie Groep
hernoemen.
3. Voer in het dialoogvenster Groep hernoemen een nieuwe naam in en klik op OK.
De geselecteerde naam voor de dimensiewaardegroep is gewijzigd in de tabelkolom.
Tip
U kunt ook de groep hernoemen door de variabele ervan te hernoemen op het tabblad Beschikbare objecten in
het zijpaneel.
Verwante informatie
Groepsvariabelen bewerken in het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel [pagina 361]
De naam van een dimensiegroepvariabele wijzigen met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 362]
Een dimensiewaardegroep hernoemen met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 360]
3.24.22.9 Een dimensiewaardegroep hernoemen met het
dialoogvenster Groepen beheren
Met het dialoogvenster Groep beheren kunt u de naam van een bestaande aggregatiegroep van dimensiewaarden
wijzigen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik op een dimensiekolom in de tabel en voer een van de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave, selecteer Groepen beheren in de
vervolgkeuzelijst Groep.
○ Klik met de rechtermuisknop op de dimensiekolom in de tabel en selecteer in het contextmenu Groep de
optie Groepen beheren.
○ Klik met de rechtermuisknop op de groepsvariabele op het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel
en selecteer Groepen beheren.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder aan het dialoogvenster Groepen beheren de waardegroep die u wilt
hernoemen.
360
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
4. Klik op het pictogram Naam van de geselecteerde groep wijzigen.
5. Voer in het dialoogvenster Groep hernoemen een nieuwe naam in en klik op OK.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Groepen beheren te sluiten.
De geselecteerde naam voor de dimensiewaardegroep is gewijzigd in de tabelkolom.
Verwante informatie
De naam van een dimensiewaardegroep wijzigen met de vervolgkeuzelijst Groep [pagina 360]
De naam van een dimensiegroepvariabele wijzigen met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 362]
3.24.22.10 Groepsvariabelen bewerken in het tabblad
Beschikbare objecten in het zijpaneel
U kunt dimensiegroepsvariabelen bewerken in het zijpaneel
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel klikt u met de rechtermuisknop op een object voor
groepsvariabele in de map Variabelen.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u de waarden voor een groep wilt bewerken, klikt u op Bewerken. Bewerk de groep in het
dialoogvenster Groep beheren.
○ Als u de naam van groepsvariabele wilt wijzigen, klikt u op Naam wijzigen. Geef in het dialoogvenster
Variabele hernoemen een nieuwe naam op en klik op OK.
Opmerking
In het dialoogvenster Groep beheren kunt ook de naam van de groepsvariabele wijzigen.
○ Als u de variabele wilt kopiëren, klikt u op Kopiëren.
○ Wilt u de variabele verwijderen, dan klikt u op Verwijderen De groepsvariabele is verwijderd uit de map
Variabelen en de groepskolom wordt verwijderd uit alle tabellen waarin de variabele wordt gebruikt.
Verwante informatie
Waarden van een dimensie groeperen in een tabel met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 356]
Waarden van een dimensie toevoegen aan een bestaande groep met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina
358]
De naam van een dimensiegroepvariabele wijzigen met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 362]
Een dimensiewaardegroep hernoemen met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 360]
Een groep dimensiewaarden toevoegen aan een andere groep dimensiewaarden met het dialoogvenster Groepen
beheren [pagina 359]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
361
3.24.22.11 De naam van een dimensiegroepvariabele wijzigen
met het dialoogvenster Groepen beheren
Met het dialoogvenster groep beheren kunt u de naam van de groepsvariabele wijzigen. Deze naam wordt
weergegeven in de kolomkop van de tabel en in de map Variabelen op het tabblad Beschikbare objecten in het
zijpaneel.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik op een dimensiekolom in de tabel en voer een van de volgende acties uit:
○ Ga op het tabblad Analyse naar het subtabblad Weergave, selecteer Groepen beheren in de
vervolgkeuzelijst Groep.
○ Klik met de rechtermuisknop op de dimensiekolom in de tabel en selecteer in het contextmenu Groep de
optie Groepen beheren.
○ Klik met de rechtermuisknop op de groepsvariabele op het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel
en selecteer Groepen beheren.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder aan het dialoogvenster Groepen beheren de groep die u wilt
hernoemen.
4. Klik op het pictogram Naam van de geselecteerde groep wijzigen.
5. Voer in het dialoogvenster Groep hernoemen een nieuwe naam in en klik op OK.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Groepen beheren te sluiten.
De geselecteerde naam voor de dimensiegroep wordt gewijzigd voor de tabelkolom en in alle andere tabellen
waarin deze wordt gebruikt.
Tip
U kunt de naam voor de dimensiegroepvariabele ook rechtstreeks op het tabblad Beschikbare objecten in het
zijpaneel wijzigen.
Verwante informatie
Groepsvariabelen bewerken in het tabblad Beschikbare objecten in het zijpaneel [pagina 361]
De naam van een dimensiewaardegroep wijzigen met de vervolgkeuzelijst Groep [pagina 360]
Een dimensiewaardegroep hernoemen met het dialoogvenster Groepen beheren [pagina 360]
3.25 Getallen en datums opmaken
U kunt de weergave van waarden in specifieke cellen of op diagram-assen wijzigen met vooraf gedefinieerde
opmaakinstellingen die in de toepassing beschikbaar zijn of door uw eigen aangepaste opmaak te maken.
U kunt aangepaste opmaak opslaan om deze opnieuw te gebruiken in meer dan één blok en rapport in hetzelfde
document.
362
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.25.1 Vooraf gedefinieerde notaties
In dit onderwerp worden de vooraf gedefinieerde indelingen beschreven die in Web Intelligence beschikbaar zijn
voor tabelcellen.
Tabel 174:
Indeling
Beschrijving
Standaard
De notatie die voor het object in de universe is gedefinieerd.
Getal
Notaties voor decimale waarden of gehele getallen.
Valuta
Notaties voor valutawaarden
Datum/tijd
Datum- en tijdnotaties.
Boolean
Notaties voor de waarden waar en onwaar.
Verwante informatie
Een aangepaste getalnotatie op een cel toepassen [pagina 367]
Een aangepaste notatie definiëren [pagina 366]
3.25.1.1
Een vooraf gedefinieerde notatie op een cel
toepassen
U kunt een vooraf gedefinieerde getalnotatie toepassen op gegevens in een cel in een tabel.
1. Selecteer een cel in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus.
2. Een vooraf gedefinieerde opmaak selecteren:
○ Selecteer in de Web Intelligence HTML-interface op het tabblad Opmaak het subtabblad Getallen en
selecteer een opmaak in de vervolgkeuzelijst Getalnotatie.
○ Selecteer in de Web Intelligence Rich Client op het tabblad Opmaak het subtabblad Getallen en selecteer
een opmaak in de vervolgkeuzelijst STANDAARD.
3. Sla het document op.
3.25.2 Aangepaste notaties
In tabellen kunt u het opmaaktype Aangepast gebruiken om een aangepaste notatie voor een willekeurige cel te
definiëren.
In Web Intelligence-functies zijn de onderstaande tekendefinities van toepassing voor dag/datum, kalender en tijd
van dag.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
363
Opmerking
U kunt geen aangepaste opmaak toepassen op getallen en datums in tabellen in de Web Intelligence HTMLinterface.
In de volgende tabel vindt u de tekenreeksen waarmee u aangepaste notaties kunt maken:
Tabel 175:
Teken(s)
Weergave(n)
#
Het overeenkomstige cijfer. Als het getal '12345' met de notatie #,##0 levert '12,345'
minder tekens telt dan het aantal tekens op (als in uw landinstelling het scheidingsteken
(#) dat is gebruikt om de notatie te spe­ als een komma wordt gedefinieerd) of '12 345'
cificeren, wordt er geen nul ingevoegd.
(als in uw landinstelling het scheidingsteken
als een spatie wordt gedefinieerd)
0
Het overeenkomstige cijfer. Als het getal '123' met de notatie #0,000 resulteert in
minder tekens telt dan het aantal tekens '0,123'
(0) dat wordt gebruikt om de notatie te
Voorbeeld
specificeren, wordt er voor het getal een
nul ingevoegd.
Het scheidingsteken dat met uw landin­
stelling wordt gedefinieerd.
'1234567' met de notatie #,##0 resulteert in
Het decimale scheidingsteken dat met
uw landinstelling wordt gedefinieerd.
'12.34' met de notatie #.#0 resulteert in
[%]%
Plaatst een percentageteken (%) na het
resultaat en vermenigvuldigt het resul­
taat met 100.
0.50 wordt 50%.
%
Het percentageteken na het resultaat,
maar vermenigvuldigt het resultaat niet
met 100.
0.50 wordt 0.50%.
Een vaste spatie ( )
'1234567' met de notatie # ##0 resulteert in
,
.
'1,234,567' (als in uw landinstelling het schei­
dingsteken als een komma wordt gedefini­
eerd) of '1 234 567' (als in uw landinstelling het
scheidingsteken als een vaste spatie wordt ge­
definieerd)
'12.34' (als in uw landinstelling het scheiding­
steken als een punt wordt gedefinieerd) of
'12,34' (als in uw landinstelling het scheiding­
steken als een komma wordt gedefinieerd)
'1234 567'
1, 2, 3, a, b, c, $, £,
€ (enzovoort)
Het alfanumerieke teken.
'705.15' resulteert in '$705.15' met de notatie
$#.#0 of in '705,15 €' met de notatie #,#0 €
Opmerking
Alfanumerieke tekens moeten worden ge­
scheiden door enkele aanhalingstekens, an­
ders kunnen ze worden geïnterpreteerd als
opmaaktekens. Bijvoorbeeld: # # resulteert
in '123 4', terwijl '#' # resulteert in '# 1234'
364
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Teken(s)
Weergave(n)
Voorbeeld
[Red], [Blue], [Green],
[Yellow], [Gray],
[White], [Dark Red],
[Dark Blue], [Dark
Green]
De waarde in de gespecificeerde kleur.
'150' met de notatie #,##0[Red] resulteert
Tekens voor dag/datum
(dag, datum)
d
Het nummer van de dag in de maand
zonder nul. Als de datum voor de dag
minder dan twee tekens telt, wordt de
datum zonder nul weergegeven.
dd
ddd
Dddd
in '150' in rode tekst, #,##0[Blue] resul­
teert in '150' in blauwe tekst.
De eerste dag van de maand met de notatie d
levert '1' op
Het nummer van de dag met nul. Als de
datum voor de dag minder dan twee te­
kens telt, wordt de datum met nul weer­
gegeven.
De eerste dag van de maand met de notatie
dd resulteert in '01'
De naam van de dag afgekort. De eerste
letter wordt een hoofdletter als de gese­
lecteerde landinstelling namen van da­
gen met een hoofdletter gebruikt.
'Monday' met de notatie ddd resulteert in
Afgedwongen hoofdletters voor namen
van dagen in alle landinstellingen.
'Monday' met de notatie Dddd resulteert in
'Mon' in het Engels en 'Lundi' resulteert in 'Lun'
in het Frans.
'Mon' in het Engels en 'Lundi' resulteert in 'Lun'
in het Frans.
dddd
De naam van de dag volledig uitgeschre­ 'Monday' met de notatie dddd resulteert in
ven. De eerste letter wordt een hoofdlet­ 'Monday' in het Engels. In het Frans is de dag
ter als de geselecteerde landinstelling
lundi.
namen van dagen met een hoofdletter
gebruikt.
DDDD
De naam van de dag volledig uitgeschre­ 'Monday' met de notatie DDDD resulteert in
ven, in hoofdletters.
'MONDAY' in het Engels. In het Frans is de dag
LUNDI.
dddd dd
De dag van de week gevolgd door een
spatie en het nummer van de dag.
Maandag met de notatie dddd dd resulteert in
'Maandag 01'
Tekens op de kalender
(maand, jaar)
M
Het nummer van de maand zonder nul.
Als het nummer voor de maand minder
dan twee tekens telt, wordt het nummer
zonder nul weergegeven.
MM
Het nummer van de maand met nul. Als 'Januari' met de notatie MM resulteert in '01'
het nummer voor de maand minder dan
twee tekens telt, wordt het nummer met
nul weergegeven.
mmm
De naam van de maand afgekort. De
eerste letter wordt een hoofdletter als
de geselecteerde landinstelling hoofd­
letters gebruikt.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
'Januari' met de notatie M resulteert in '1'
'January' met de notatie mmm resulteert in 'Jan'
in het Engels. In het Frans is dit 'jan'.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
365
Teken(s)
Weergave(n)
Voorbeeld
Mmmm
De naam van de maand afgekort. De
eerste letter wordt een hoofdletter voor
alle landinstellingen.
in het Engels. In het Frans is dit 'Jan'.
'January' met de notatie mmm resulteert in 'Jan'
De naam van de maand volledig uitge­
schreven. De eerste letter wordt een
hoofdletter als de geselecteerde landin­
stelling hoofdletters gebruikt.
mmmm
'January' met de notatie mmmm resulteert in
'January' in het Engels, 'Janvier' in het Frans
De naam van de maand volledig uitge­
schreven, in hoofdletters.
MMMM
'January' met de notatie MMMM resulteert in
'JANUARY' in het Engels, 'JANVIER' in het
Frans
yy
De laatste twee getallen voor jaar.
'2003' met de notatie yy resulteert in '03'
yyyy
De vier getallen voor jaar.
'2003' met de notatie yyyy resulteert in
'2003'
Tekens voor tijd
(uren, minuten, seconden,
am/pm)
hh:mm:ss a
Het uur zonder nul en de minuten en se­
conden met nul. De “a" geeft AM of PM
'21:05:03' met de notatie hh:mm:ss a resul­
teert in '9:05:03 PM' voor Engelse landinstel­
lingen
weer achter de tijd, indien beschikbaar.
Het uur volgens de 24-uursklok, begin­
nend bij 0. Geen nul aan het begin bij
ééncijferige uren.
H
'21:00' met de notatie H resulteert in '21'. Mo­
gelijke waarden zijn 0-23.
Het uur volgens de 24-uursklok, vanaf 0. '21:00' met de notatie HH resulteert in '21'. Mo­
HH
gelijke waarden zijn 00-23.
Het uur volgens de 24-uursklok, begin­
nend bij 1. Geen nul aan het begin bij
ééncijferige uren.
'21:00' met de notatie k resulteert in '21'. Mo­
Het uur volgens de 24-uursklok, vanaf
01.
'21:00' met de notatie kk resulteert in '21'. Mo­
hh
De tijd volgens de 12-uursklok.
'21:00' met de notatie hh resulteert in '09'
HH:mm
Het uur en de minuten met een nul aan
het begin bij een ééncijferig uur.
'7:15 am' met de notatie HH:mm resulteert in
Het uur, de minuten en de seconden
met een nul aan het begin bij een ééncij­
ferig uur.
'7:15 am' met de notatie HH:mm:ss resulteert
De minuten en de seconden met een nul
aan het begin bij een ééncijferig uur.
'07:15:03' met de notatie mm:ss resulteert in
k
kk
HH:mm:ss
mm:ss
gelijke waarden zijn 1-24.
gelijke waarden zijn 01-24.
'07:15'
in '07:15:00'
'15:03'
3.25.2.1 Een aangepaste notatie definiëren
U kunt aangepaste getalnotaties definiëren om te gebruiken in tabelcellen.
1. Selecteer in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus het tabblad Opmaak en dan het subtabblad
Getallen.
366
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
2. Klik op Aangepast om het venster Aangepaste notatie weer te geven.
Opmerking
Aangepaste notaties van getallen is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
3. Selecteer een opmaak in het deelvenster Voorbeelden en klik vervolgens op Aangepast.
4. Bewerk de geselecteerde opmaak door aanvullende tekens in een of meerdere tekstvakken te typen.
Als u bijvoorbeeld een aangepaste notatie voor een getalwaarde wilt maken, geeft u de aangepaste opmaak
op in de vakken Positief, Negatief en Gelijk aan nul. Als u een aangepaste notatie wilt maken voor de waarden
van Booleaans, typt u de gewenste aangepaste notatie in de vakken Waar en Onwaar.
5. Klik op Toevoegen.
U kunt aangepaste notaties niet verwijderen of bewerken. Om een aangepaste notatie te wijzigen moet u een
nieuwe aangepaste notatie maken en de nieuwe notatie toepassen op de geselecteerde cellen. Aangepaste
notaties die niet op cellen in een document worden toegepast worden automatisch verwijderd wanneer u de
sessie beëindigt.
De aangepaste notatie wordt weergegeven op het tabblad Aangepast van het venster Getalnotatie.
6. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.25.2.2 Een aangepaste getalnotatie op een cel toepassen
U kunt een bestaande aangepaste getalnotatie toepassen op gegevens in een cel in een tabel.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u de cellen waarop u een aangepaste notatie
wilt toepassen.
Opmerking
Aangepaste notaties van getallen is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Selecteer op het tabblad Opmaak het subtabblad Getallen. Selecteer de aangepaste notatie in de
vervolgkeuzelijst.
○ Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen en selecteer Getalnotatie in het venster
Getalnotatie. Selecteer op het tabblad Aangepast de aangepaste notatie. Klik op OK om naar het
document terug te gaan.
3.25.3 Een getal opmaken als valuta in een tabelcel
U kunt de valutanotatie in een tabelcel opmaken.
1. Selecteer een cel in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus.
2. Selecteer op het tabblad Opmaken of Opmaak het subtabblad Getallen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
367
Opmerking
Aangepaste notaties van getallen is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Valuta het valutasymbool.
4. Ga als volgt te werk als u een getalnotatie wilt selecteren:
○ Selecteer een opmaak in de vervolgkeuzelijst Standaard.
○ Als de gewenste opmaak niet in de vervolgkeuzelijst staat, klikt u op Aangepast. Ga naar het onderwerp
To define a custom format voor meer informatie.
Opmerking
Aangepaste notaties van getallen is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
Verwante informatie
Een aangepaste notatie definiëren [pagina 366]
3.25.4 Een percentageopmaak toepassen op een celgetal
In een tabel in een Web Intelligence-document kunt u de percentageopmaak op meer dan één manier toepassen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een of meer cellen.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Ga op het tabblad Opmaken of Opmaak als volgt te werk:
1. Selecteer het subtabblad Getallen.
2. Klik op het pictogram Percentage.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaard de optie 123,456.70%.
○ Klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies een van de volgende opties:
○ Als u zich in de interface Web Intelligence Rich Client of Web Intelligence Applet bevindt, selecteert u
Getalnotatie. Klik in het dialoogvenster Getalnotatie op het tabblad Percentage en klik daarna op
123,456.70%. Klik op OK.
○ Als u zich in de interface Web Intelligence HTML bevindt, selecteert u Cel opmaken. Selecteer in het
dialoogvenster Cel opmaken het tabblad Getal en selecteer vervolgens 123,456.70%. Klik op OK.
De cel of de cellen krijgen de geselecteerde getalnotatie.
3.26 Secties gebruiken om gegevens te groeperen
Met secties kunt u rapportgegevens onderverdelen in kleine, handelbare delen.
368
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Voorbeeld
Omzetresultaten per kwartaal in secties van een rapport groeperen
U bent de regiomanager in Italië. U ontvangt een rapport met de jaaromzet van 2003 voor winkels in uw regio,
onderverdeeld in steden en kwartalen.
Tabel 176:
Plaats
Kwartaal
Verkoopomzet
Florence
K1
314430
Florence
K2
273608
Florence
K3
294798
Florence
K4
252644
Milaan
K1
215874
Milaan
K2
194689
Milaan
K3
204066
Milaan
K4
188791
Rome
K1
572177
Rome
K2
619924
Rome
K3
533765
Rome
K4
520332
Als u een vergelijking wilt maken van de resultaten voor elke plaats per kwartaal, stelt u [Kwartaal] als een
sectiewaarde in. Het rapport wordt in vier afzonderlijke secties per kwartaal onderverdeeld.
K1
Tabel 177:
Plaats
Verkoopomzet
Florence
314430
Milaan
215874
Rome
572177
K2
Tabel 178:
Plaats
Verkoopomzet
Florence
273608
Milaan
194689
Rome
619924
K3
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
369
Tabel 179:
Plaats
Verkoopomzet
Florence
294798
Milaan
204066
Rome
533765
K4
Tabel 180:
Plaats
Verkoopomzet
Florence
252644
Milaan
188791
Rome
520332
U kunt één sectie of meerdere secties met subsecties in een rapport maken. U kunt ook secties uit een rapport
verwijderen of in een rapport verplaatsen.
U kunt een sectie maken op basis van twee bronnen:
● op een dimensie die al wordt weergegeven op een tabel of diagram: klik met de rechtermuisknop op de
dimensie en selecteer Sectie instellen.
● Een dimensie in het document die nog niet wordt weergegeven in een tabel of diagram
U kunt geen sectie maken op basis van een waardeobject.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
3.26.1 Een sectie maken vanuit een kolom
U kunt een sectie op basis van een tabelkolom in een Web Intelligence-rapport maken in ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik met de rechtermuisknop op de kolom die u als sectie wilt definiëren, en klik op Sectie instellen.
3.26.2 Een sectie van een dimensie maken
U kunt een sectie in een Web Intelligence-document maken in ontwerpmodus.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Rapportelement.
2. Klik op het subtabblad Sectie op Sectie invoegen.
370
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3. Klik in het rapport op de plaats waar u de sectie wilt invoegen.
4. Selecteer de dimensie in het weergegeven dialoogvenster en klik op OK om de sectie in te voegen.
3.26.3 Rapportfilters gebruiken in rapportsecties
U kunt rapportfilters toepassen op secties die gebruik maken van waarden in de sectiekop of in de sectie.
Filters op een sectiekop
Als u een rapport hebt met de sectie [Land], kunt u de filtersyntaxis [Land] = "VS" gebruiken om alle secties
eruit te filteren over landen die niet gelijk zijn aan "VS".
Filters voor sectiegegevens
Als u een rapport hebt met een sectie over [Regio] en u gebruikt de filtersynaxis [Product]= Drankjes in de
sectie, bevat het rapport alle secties die het product "Drankjes" bevatten.
Het filter is gebaseerd of de gegevens in de sectie maar indirect toegepast op de gegevens in de sectiekop.
Verwante informatie
Standaardrapportfilters maken, bewerken en verwijderen [pagina 311]
3.26.4 Secties op basis van een hiërarchie
Als u een sectie op een hiërarchie maakt, wordt elk lid van de hiërarchie sectiekoptekst.
U kunt secties op dezelfde manier uitvouwen als leden in een tabelkolom.
U hebt een rapport met de volgende gegevens:
Tabel 181:
Klantgeografie
Gender
Verkoopaantal via internet
Alle klanten
Mannelijk
235.243
Vrouwelijk
254,342
Mannelijk
34,342
Australië
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
371
Klantgeografie
Canada
Frankrijk
Gender
Verkoopaantal via internet
Vrouwelijk
45,464
Mannelijk
12,232
Vrouwelijk
14,242
Mannelijk
17,343
Vrouwelijk
18,001
Als u een sectie op [Klantgeografie] maakt, wordt het rapport in eerste instantie als volgt weergegeven:
Tabel 182:
Alle klanten
Tabel 183:
Gender
Verkoopaantal via internet
Mannelijk
235.243
Vrouwelijk
254,342
Als u de sectiekoptekst uitvouwt, wordt het rapport als volgt weergegeven:
Tabel 184:
Alle klanten
Tabel 185:
Gender
Verkoopaantal via internet
Mannelijk
235.243
Vrouwelijk
254,342
Tabel 186:
Australië
Tabel 187:
Gender
Verkoopaantal via internet
Mannelijk
34,342
Vrouwelijk
45,464
Tabel 188:
Canada
Tabel 189:
Gender
Verkoopaantal via internet
Mannelijk
12,232
Vrouwelijk
14,242
372
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Tabel 190:
Frankrijk
Tabel 191:
Gender
Verkoopaantal via internet
Mannelijk
17,343
Vrouwelijk
18,001
3.26.5 Een sectiecel of sectie verwijderen
U kunt een sectie of sectiecel uit een Web Intelligence-rapport verwijderen in ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik met de rechtermuisknop op een sectiecel en voer een van de volgende handelingen uit:
○ Selecteer
Verwijderen
Alleen cel
○ Selecteer
Verwijderen
Sectie en cel
om de sectiecel te verwijderen.
om de sectie en de cel te verwijderen.
3.26.6 De pagina-indeling voor een sectie instellen
U kunt de pagina-indeling van een sectie in een Web Intelligence-rapport instellen in ontwerpmodus.
1. In een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus klikt u met de rechtermuisknop op een sectie en
selecteert u Sectie opmaken in het menu.
2. Ga naar het tabblad Lay-out en selecteer een van de volgende opties:
○ Selecteer Beginnen op een nieuwe pagina als u elke sectie wilt laten beginnen op een nieuwe pagina.
○ Selecteer Pagina-einden vermijden om pagina-einden in de sectie te vermijden.
○ Selecteer Op elke pagina herhalen om de sectiekoptekst op elke pagina te herhalen.
3. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
3.26.7 Secties verbergen
U kunt secties in een Web Intelligence-rapport verbergen in ontwerpmodus.
1. Selecteer een sectie in een Web Intelligence-document in ontwerpmodus.
2. Klik op het tabblad Rapportelementen op het subtabblad Gedrag op de pijl naast de knop Verbergen en
selecteer een van de volgende opties:
○ Selecteer Verbergen om de sectie te verbergen.
○ Als u de sectie wilt verbergen als deze leeg is, selecteert u Verbergen wanneer leeg.
○ Als u de sectie wilt verbergen als een opgegeven formule waar is, selecteert u Verbergen als en vervolgens
Verbergen als de volgende formule waar is en typ een formule in het vak. De formule moet een Booleanwaarde retourneren (Waar of Niet waar).
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
373
Verwante informatie
Verborgen tabellen, cellen of secties opnieuw weergeven [pagina 351]
3.26.8 Kleuren en afbeeldingen in een sectie definiëren
U kunt sectiekleuren en -afbeeldingen in een Web Intelligence-rapport definiëren in ontwerpmodus.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op de sectie en selecteer
Sectie opmaken.
2. Definieer in het tabblad Vormgeving de kleuren en afbeeldingen.
3. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
3.27 Onderverdelingen gebruiken
Een onderverdeling is een scheiding in een blok waarin gegevens zijn gegroepeerd op basis van een geselecteerde
dimensie, een detail of een meetwaarde in op zichzelf staande secties.
Onderverdelingssecties worden in de vorm van kleinere tabellen in hetzelfde blok gegevens weergegeven.
Met onderverdelingen kunt u voor elke unieke waarde van een object alle gegevens in afzonderlijke tabeldelen
weergeven.
Onderverdelingen bieden de volgende voordelen:
● U kunt de weergave van uw gegevens efficiënter regelen.
● U kunt subtotalen weergeven.
● U kunt subaggregaties weergeven.
3.27.1 Onderverdelingen vergeleken met secties
Onderverdelingen en secties scheiden gegevens anders in Web Intelligence.
In een sectie worden gegevens verdeeld over verschillende vrije cellen, zogenaamde sectiekopteksten. Elke
sectiekoptekst bevat één waarde voor een dimensie, met een gegevensblok dat overeenkomt met de
dimensiewaarde.
374
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
In een onderverdeling worden gegevens verdeeld binnen een blok. Een kolom bevat de waarden voor een
dimensie, detail of waarde, die worden herhaald voor elke rij met waarden in het blok.
3.27.2 Onderverdelingen aanbrengen op hiërarchieën
Wanneer u een onderverdeling toepast op een hiërarchie, wordt deze toegepast op alle hiërarchieleden op alle
niveaus.
Voorbeeld
Een onderverdeling toegepast op een hiërarchie
U hebt een rapport met de volgende gegevens:
Tabel 192:
Klant
Gender
Eenheidsverkoop
ALL
F
131,587
M
138,215
F
131,587
M
138,215
F
36,759
M
37,989
VS
CA
Als u een onderverdeling toepast op de hiërarchie [Klant], ziet de weergave er als volgt uit. De onderverdeling
wordt op alle leden van [Klant] toegepast.
Tabel 193:
Klant
ALL
Gender
Eenheidsverkoop
F
131,587
M
138,215
Gender
Eenheidsverkoop
F
131,587
M
138,215
Gender
Eenheidsverkoop
F
36,759
M
37,989
Tabel 194:
Klant
VS
Tabel 195:
Klant
CA
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
375
3.27.3 Standaardsorteervolgorde in onderverdelingen
Wanneer u een onderverdeling in een rapport toepast, wordt de standaardsorteervolgorde toegepast.
Bij het invoegen van een onderverdeling in een object, worden de waarden voor het object automatisch als volgt in
oplopende volgorde gesorteerd:
● Als het gaat om numerieke waarden, verschijnt de laagste waarde op de eerste rij van de tabel en de hoogste
waarde op de laatste rij.
● Als het gaat om tekst, worden de waarden van boven naar beneden van A tot Z gesorteerd.
U kunt meerdere onderverdelingen instellen voor verschillende details of meetwaarden van dimensies en een
sorteervolgorde voor elke onderverdeling instellen.
3.27.4 Een onderverdeling invoegen
U kunt een onderverdeling in elke tabel in een Web Intelligence-rapport invoegen, met uitzondering van
formuliertabellen.
1. In een tabel in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u een kolom waarop u een
onderverdeling wilt toepassen.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Weergave de optie Onderverdeling toevoegen in de
vervolgkeuzelijst Onderverdeling.
De tabel is verdeeld in evenveel minitabellen als het aantal unieke waarden dat zich in een kolom bevindt. Elke
minitabel heeft voettekst.
Verwante informatie
Onderverdelingen beheren [pagina 377]
3.27.5 Een onderverdeling verwijderen
U kunt de onderverdeling in een tabel verwijderen via het dialoogvenster Onderverdelingen beheren.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u de tabelkolom waarvoor de onderverdeling
is gedefinieerd.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Weergave de optie Onderverdeling verwijderen in de
vervolgkeuzelijst Onderverdeling.
Opmerking
Als voor de kolom geen onderverdeling is gedefinieerd, is de menuoptie Onderverdeling verwijderen niet
beschikbaar.
376
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3. Als u alle onderverdelingen wilt verwijderen, selecteert u een kolom in de tabel en selecteert u Alle
onderverdelingen verwijderen in de vervolgkeuzelijst Onderverdeling.
De menuoptie Alle onderverdelingen verwijderen is niet beschikbaar als er geen onderverdelingen zijn
gedefinieerd voor de tabel.
3.27.6 Onderverdelingen beheren
U kunt onderverdelingen voor tabelkolommen beheren in het dialoogvenster Onderverdelingen beheren.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u een kolom in een tabel.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Weergave de optie Onderverdelingen beheren in de
vervolgkeuzelijst Onderverdeling.
In het dialoogvenster Onderverdelingen beheren worden de onderverdelingen weergegeven die in de tabel
gedefinieerd zijn. Als de tabel een kruistabel is, worden in het dialoogvenster de onderverdelingen voor zowel
de horizontale als de verticale as weergegeven. Elke onderverdeling wordt gerepresenteerd door de dimensie
waarop deze is gedefinieerd. De volgorde waarin de dimensies worden weergegeven geeft aan in welke
volgorde de onderverdelingen worden toegepast.
3. Als u de prioriteit van een onderverdeling wilt wijzigen, selecteert u de dimensie en klikt u op de pijl Omhoog of
Omlaag om de dimensie binnen de prioriteitsvolgorde te verplaatsen.
4. Als u een onderverdeling wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en selecteert u de dimensie waarop u de
onderverdeling wilt toepassen.
5. Als u een onderverdeling wilt verwijderen, selecteert u de dimensie en klikt u op Verwijderen.
6. Als u de eigenschappen van een onderverdeling wilt instellen, selecteert u de dimensie en de eigenschappen
in het tegenovergestelde deel van het dialoogvenster. Klik op de koppeling die onder dit onderwerp staat voor
meer informatie over de onderverdelingseigenschappen die u kunt instellen.
7. Klik op OK.
Verwante informatie
Onderverdelingseigenschappen [pagina 377]
3.27.7 Onderverdelingseigenschappen
Een tabeleinde heeft verschillende eigenschappen die kunnen worden aangepast.
U kunt de volgende eigenschappen instellen voor een onderverdeling:
Tabel 196:
Eigenschap
Beschrijving
Koptekst van onderverdeling
Er wordt een koptekst weergegeven voor elk deel van de tabel, de kruistabel of
het formulier als u een onderverdeling invoegt.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
377
Eigenschap
Beschrijving
Voettekst van onderverdeling
Hiermee wordt een voettekst voor elk einde in een sectie weergegeven, inclusief
een voettekst na elke laatste rij voor een tabel of elke laatste kolom voor een
kruistabel wanneer u een einde invoegt. Als u een berekening op de gegevens
toepast, wordt het resultaat in de voettekst weergegeven.
Sorteerbewerking uitvoeren
Hiermee wordt de standaardsorteervolgorde toegepast op de waarden in de on­
derverdeling.
Dubbele waarden: Alles weergeven
Alle waarden in de onderverdeling weergeven, zelfs de dubbele.
Dubbele waarden: Eerste weergeven
Hiermee wordt alleen de eerste waarde weergegeven bij dubbele waarden.
Dubbele waarden: Samenvoegen
Hiermee worden cellen die dubbele waarden bevatten samengevoegd en wordt
één waarde weergegeven, verspreid over de samengevoegde cellen.
Dubbele waarden: Eerste herhalen op
nieuwe pagina
Hiermee wordt de eerste waarde in een groep dubbele waarden aan het begin
van onderverdeling en op elke nieuwe pagina weergegeven.
Beginnen op een nieuwe pagina
Elk gedeelte van de tabel of het formulier dat door een onderverdeling is ge­
maakt, wordt op een nieuwe pagina geplaatst.
Pagina-einden in blok vermijden
Elke onderverdelingssectie wordt waar mogelijk op dezelfde pagina geplaatst.
Met deze optie wordt geen rekening gehouden als het blok groter is dan één pa­
gina.
Koptekst op elke pagina herhalen
Hiermee wordt de koptekst op elke nieuwe pagina boven aan de tabel herhaald
wanneer een tabel doorloopt op een nieuwe pagina.
Voettekst op elke pagina herhalen
Hiermee wordt de voettekst op elke nieuwe pagina onder aan de tabel herhaald
wanneer een tabel doorloopt op een nieuwe pagina.
3.28 Sortering gebruiken om gegevens in rapporten te
organiseren
U kunt sorteerbewerkingen toepassen op de waarden die in tabellen, secties en diagrammen worden
weergegeven om waarden in een rapport te ordenen.
Standaard begint een sortering bij de eerste kolom.
Opmerking
● Standaard wordt elke afzonderlijke dimensie oplopend in alfabetische volgorde gesorteerd bij weergave in
het rapport. Als u de volgorde niet expliciet instelt, wordt er prioriteit gegeven aan dimensies die van links
naar rechts gaan.
De volgorde voor een dimensie of hiërarchie uit een OLAP-bron (.unx) wordt bepaald door de volgorde van
de onderliggende bron, als deze bron een volgorde aangeeft.
● Wanneer de voorkeurslandinstelling voor weergave afwijkt van en niet compatibel is met de
documentlandinstelling (verschillende tekensets), werkt sortering in documenttabellen mogelijk niet. Als u
in documenten wilt sorteren die een andere landinstelling gebruiken dan uw voorkeurslandinstelling voor
weergave, neemt u contact op met uw beheerder en vraagt u als volgt een wijziging aan in de
registersleutel voor Windows of in het bestand boconfig.cfg voor UNIX:
Wijzig of maak in Windows de volgende registersleuteldeclaratie op de server- en clientcomputers:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\...\WebIntelligence
378
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
\Calculator : SortLocale = PVL. Vervolgens sluit u geopende Web Intelligence-documenten en
opent u ze opnieuw.
In UNIX opent u op de servercomputers het bestand boconfig.cfg (in $installdir/setup/boconfig.cfg) en
voegt u de registersleuteldeclaratie toe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects
\Suite XI 4.0\...\WebIntelligence\Calculator : SortLocale = PVL. Vervolgens sluit u
geopende Web Intelligence-documenten en opent u ze opnieuw.
Wanneer u sorteerbewerkingen uitvoert, zijn de volgende volgorden beschikbaar:
Tabel 197:
Sorteervolgorde
Beschrijving
Standaard
Afhankelijk van het type gegevens in de kolom of de rij worden de resultaten als volgt gesorteerd:
Oplopend
●
Oplopende numerieke volgorde voor numerieke gegevens
●
Oplopende chronologische volgorde voor datum
●
Alfabetische volgorde voor alfanumerieke gegevens
Resultaten worden, als ze zijn geselecteerd, gesorteerd in oplopende volgorde, beginnend bij de
laagste waarde boven aan de kolom.
Bijvoorbeeld: 100, 200, 300 of Duitsland, Nederland, Spanje.
Aflopend
Resultaten worden, als ze zijn geselecteerd, gesorteerd in aflopende volgorde, beginnend bij de
hoogste waarde boven aan de kolom.
Bijvoorbeeld: 300, 200, 100 of Spanje, Nederland, Duitsland.
Aangepaste volgorde
U definieert uw eigen sorteervolgorde. Aangepaste volgorde is beschikbaar voor dimensies en at­
tributen.
Opmerking
●
Aangepaste volgorde is niet beschikbaar voor hiërarchieën, niveaus en meetwaarden. Het
is niet mogelijk om handmatig waarden aan de lijst Aangepaste volgorde toe te voegen als
de dimensiegegevens een interne sleutel bevatten (in gegevensbronnen zoals OLAP en
BEx).
●
Het maximumaantal waarden voor dimensies is standaard ingesteld op andere waarden
op de client en server. Wij raden aan beide opties in te stellen op dezelfde waarde om con­
flicten te voorkomen.
●
U kunt niet handmatig waarden voor een Aangepaste volgorde toevoegen als de dimensie
een interne sleutel heeft.
Standaardserverwaarde: 100 items (MaximumCustomSortSize-parameter in de
WebIntelligenceProcessingServer-eigenschappen in de Central Management Con­
sole)
Clientstandaardwaarde: 1000 items (WebiParamCustomSortMaxSize-parameter in
WebIContainer_ClientDescriptor.xml)
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
379
Verwante informatie
Landinstellingen van interface en document [pagina 48]
3.28.1 Hiërarchische gegevens sorteren
Sorteringen toepassen op hiërarchische gegevens binnen elk bovenliggend item in de hiërarchie. Sorteringen
onderbreken de koppelingen tussen bovenliggende en onderliggende items niet.
Voorbeeld
Hiërarchische gegevens sorteren
De volgende tabel bevat de hiërarchie [Product] in een ongesorteerde status:
Tabel 198:
Product
Boodschappen
Brood en banket
Dranken
Frisdranken
Melk
Vruchtensap
Broden
Nadat een aflopende sortering is toegepast, wordt de hiërarchie als volgt weergegeven:
Tabel 199:
Product
Boodschappen
Broden
Dranken
Frisdranken
Vruchtensap
Melk
Brood en banket
Bij de sortering worden de typen boodschappen in aflopende volgorde geplaatst en dranken in aflopende
volgorde geplaatst binnen hun bovenliggende item. De gesorteerde dranken behouden hun hiërarchische
koppeling met hun bovenliggende item.
380
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
3.28.2 Een sorteerbewerking invoegen
U kunt een tabelsortering in een Web Intelligence-document invoegen in ontwerpmodus.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer de kolom die u wilt sorteren.
3. Selecteer op het tabblad Analyse op het subtabblad Weergave de optie Oplopend of Aflopend in de lijst
Sorteren om de kolom te sorteren op oplopende of aflopende volgorde.
3.28.3 Een sorteerbewerking verwijderen
U kunt een kolomsortering verwijderen uit een Web Intelligence-document in ontwerpmodus.
1. Selecteer een gesorteerde kolom in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus.
2. Op het tabblad Analyse selecteert u op het subtabblad Weergave de optie Geen in de lijst Sortering.
Als u alle sorteringen uit de tabel wilt verwijderen, selecteert u een kolom en vervolgens Alle sorteringen
verwijderen
3.28.4 Sorteerbewerkingen beheren
In het dialoogvenster Sorteringen beheren worden de sorteerbewerkingen weergegeven die op de tabel of het
diagram zijn toegepast.
In een kruistabel worden de sorteringen op zowel de horizontale als de verticale assen weergegeven. Elke
sorteerbewerking wordt gerepresenteerd door de naam van de gesorteerde dimensie en de sorteervolgorde
(oplopend of aflopend) wordt aangegeven met een pijl. De volgorde waarin de dimensies worden gesorteerd geeft
aan in welke volgorde de sorteerbewerkingen worden toegepast.
1. Selecteer in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus de tabel of het diagram waarin u sorteringen
wilt beheren.
2. Selecteer op het tabblad Analyse op het subtabblad Weergave de optie Geavanceerd in de vervolgkeuzelijst
Sorteren.
3. Voer in het dialoogvenster Sorteerbewerkingen beheren een van de volgende handelingen uit:
○ Als u de prioriteit van een sortering wilt wijzigen, selecteert u de dimensie en klikt u op de pijl Omhoog of
Omlaag om de dimensie binnen de prioriteitssortering te verplaatsen.
Opmerking
U kunt de prioriteit van een sorteerbewerking niet wijzigen als de gesorteerde onderverdeling in de
dimensie gedefinieerd is.
○ Als u de sorteervolgorde wilt wijzigen, dubbelklikt u op de dimensie of selecteert u deze en vervolgens
selecteert u Oplopend of Aflopend in de lijst Volgorde.
○ Als u een sorteerbewerking wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en selecteert u in de lijst de dimensie die
u wilt sorteren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
381
○ Als u een sorteerbewerking wilt verwijderen, selecteert u de dimensie en klikt u op Verwijderen.
○ Als u een sorteerbewerking wilt aanpassen door uw eigen sorteervolgorde te kiezen of door waarden toe
te voegen aan de zoeklijst voor sortering, klikt u op Waarden onder Aangepaste volgorde en definieert u de
aangepaste sorteerbewerking.
Opmerking
○ De knop Waarden is uitgeschakeld als de aangepaste sorteerbewerking niet van toepassing is.
○ De aangepaste volgorde wordt op de dimensie in het volledige document toegepast en niet alleen
op het geselecteerde blok.
○ Als u een aangepaste sorteervolgorde wilt herstellen naar de standaardsorteervolgorde, selecteert u de
dimensie en klik u op Opnieuw instellen.
Opmerking
○ De knop Opnieuw instellen is uitgeschakeld als de sortering voor de geselecteerde dimensie niet is
aangepast.
○ Raadpleeg de tabel in het onderwerp Resultaten sorteren die in rapporten worden weergegeven
voor de beperkingen van de optie Aangepaste volgorde.
4. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster Sorteerbewerkingen beheren te sluiten.
Verwante informatie
Sortering gebruiken om gegevens in rapporten te organiseren [pagina 378]
3.29 Gegevens weergeven in vrije cellen
Vrije cellen zijn losse cellen die zelfstandig in een rapport voorkomen.
U kunt elke tekst of formule in een lege vrije cel plaatsen, of vooraf gedefinieerde vrije cellen gebruiken waarin
specifieke informatie wordt weergegeven.
Raadpleeg Functies, formules en berekeningen gebruiken in de Web Intelligence-handleiding, of de online Help in
Web Intelligence voor meer informatie over de gebruikte functies in vrije cellen.
Formule- en tekstcelfuncties in vrije cellen
Tabel 200:
Functie
Beschrijving
Lege cel
lege cel waarin u tekst of een formule kunt invoeren.
382
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
Functie
Beschrijving
Analysefilters
gebruikt de functie voor analysefilters om details van de op het rapport toegepaste
analysefilters weer te geven.
Laatste vernieuwingsdatum
gebruikt de functie DatumLaatsteUitvoering om de laatste datum weer te geven
waarop het document is vernieuwd.
Documentnaam
gebruikt de functie NaamDocument om de documentnaam weer te geven.
Queryoverzicht
gebruikt de functie QuerySummary om details van de query's in het document weer te ge­
ven.
Aanwijzing
In de vervolgkeuzelijst Aanwijzing kunt u een van de volgende celopties selecteren:
●
PromptSummary: deze cel gebruikt de functie PromptSummary voor het weergeven
van alle details van de gebruikersaanwijzingselecties in het document.
●
Rapportfilteroverzicht
<naam van query-aanwijzing>: de naam van elke query-aanwijzing wordt weergegeven
in de lijst Aanwijzing. Een vooraf gedefinieerde cel op basis van een query-aanwijzing
geeft de gebruikeraanwijzingselecties weer wanneer deze voor het laatst zijn vernieuwd
of na de actie Query uitvoeren.
gebruikt de functie voor rapportfilteroverzicht om de op het rapport toegepaste
rapportfilters weer te geven.
Celfuncties voor paginanummering in vrije cellen
Tabel 201:
Functie
Beschrijving
Paginanummer
gebruikt de functie Pagina om het aantal pagina's in het rapport weer te geven.
Paginanummer/totaal aantal
pagina's
gebruikt de functies Pagina en PaginaAantal om het huidige paginanummer en het to­
Totaal aantal pagina's
gebruikt de functie PaginaAantal om het totale aantal pagina's in het rapport weer te ge­
tale aantal pagina's in het rapport weer te geven.
ven.
3.29.1 Een vrije cel in een rapport invoegen
U kunt een vrije cel in een tabel invoegen.
1. In een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus selecteert u het tabblad Rapportelement.
2. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Cel:
○ Klik op Leeg om een lege cel in te voegen.
○ Selecteer in de vervolgkeuzelijst Vooraf gedefinieerd een vooraf gedefinieerde cel om in te voegen.
3. Plaats uw muis op het gedeelte van het rapport waarin u de cel wilt invoegen en klik op de linkermuisknop.
4. Als u een lege cel hebt ingevoegd, typt u de tekst of formule van de cel op de Formulebalk.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
383
Opmerking
Als u de Formulebalk wilt activeren, klikt u op het pictogram Formulebalk op het tabblad Analyse.
5. Als u de cel wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u op de toets Delete op uw toetsenbord.
3.29.2 Vrije cellen verbergen
U kunt vrije cellen onvoorwaardelijk verbergen, wanneer deze leeg of op het resultaat van een formule gebaseerd
zijn.
1. In een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus klikt u met de rechtermuisknop op de vrije cel en
selecteert u Cel opmaken in het snelmenu.
2. Selecteer in het dialoogvenster Cel opmaken op het tabblad Algemeen een van de volgende opties:
○ Als u de cel onvoorwaardelijk wilt verbergen, selecteert u Altijd verbergen.
○ Als u de cel wilt verbergen als deze leeg is, selecteert u Verbergen wanneer leeg.
○ Als u de cel wilt verbergen op basis van de resultaten van een formule, klikt u op Verbergen wanneer de
volgende formule waar is en typt u de formule in het vak.
3. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Verborgen tabellen, cellen of secties opnieuw weergeven [pagina 351]
3.29.3 Een vrije cel kopiëren
U kunt vrije cellen kopiëren en in een rapport of een externe toepassing plakken, zoals Microsoft Word of Excel.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik met de rechtermuisknop op de vrije cel en selecteer Kopiëren in het snelmenu.
3. Als u de vrije cel in een ander deel van het rapport wilt plakken, klikt u met de rechtermuisknop op de
gewenste locatie en klikt u op Plakken.
4. Als u de vrije cel in een andere toepassing wilt plakken, plakt u de inhoud van het Klembord vanuit de andere
toepassing.
u kunt een vrije cel ook naar een andere toepassing kopiëren door deze rechtstreeks naar het geopende
document in de doeltoepassing te slepen. Wanneer u een vrije cel versleept en in een Microsoft Officetoepassing neerzet, wordt de tekst in de cel in de toepassing geplakt.
384
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Werken met rapporten
4
Met diagrammen werken in rapporten
Met behulp van diagrammen kunt u de gegevens visueel weergeven.
U kunt één of meer diagrammen in een Web Intelligence-rapport opnemen.
Opmerking
Wanneer u een document dat een diagram bevat, exporteert naar Excel-indeling, wordt het diagram
geconverteerd naar een afbeelding.
Verwante informatie
Een diagram toevoegen aan een rapport [pagina 395]
4.1
Diagramtypen
Web Intelligence biedt een groot aantal typen diagrammen die u kunt gebruiken om uw gegevens weer te geven.
Opmerking
3D lijndiagram, 3D vlakdiagram en 3D oppervlaktediagram, beschikbaar in XI 3.1, zijn niet beschikbaar in BI 4.x.
Wanneer Web Intelligence-documenten naar BI 4.x worden gemigreerd, worden deze typen diagrammen in de
XI 3.1-versie van het document omgezet in 3D-staafdiagrammen.
4.1.1
Het juiste Web Intelligence-diagram voor uw gegevens
kiezen
Web Intelligence biedt diverse diagrammen voor het weergeven en analyseren van gegevens.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
385
Tabel 202:
Analysetype
Beschrijving
Beschikbare diagrammen
Vergelijking
Dit type wordt gebruikt om de verschillen tus­
Als u slechts weinig categorieën hebt:
sen waarden weer te geven.
●
3D-kolomdiagram
Het biedt eenvoudige vergelijkingen op basis
●
Staafdiagram, verticaal of horizontaal
van categorieën van meetwaarden. Dit is het
●
Kolomdiagram
●
Heatmap
●
Cirkeldiagram met variabele segmentdiepte
●
TagCloud-diagram
standaardtype analyse.
U kunt bijvoorbeeld een staafdiagram gebruiken
om de de verkoopomzet in verschillende landen
te vergelijken.
Voor statistische analyse:
●
Verdeling
Gebruik een van deze diagrammen om een sa­
mengevatte groep ongeorganiseerde gegevens
weer te geven. U kunt deze diagrammen ook
voor kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ge­
bruiken.
Diagram met boxplot van een vak
Voor enkele variabelen:
●
3D-kolomdiagram
●
Vlakdiagram
●
Staafdiagram
●
Kolomdiagram
●
Lijndiagram
Als u meer dan één variabele hebt:
Correlatie
Hiermee wordt de relatie tussen waarden weer­
gegeven. Het is nuttig om meerdere meetwaar­
den met elkaar te vergelijken.
Zo kunt u de correlatie tussen twee meetwaar­
den weergeven en de invloed van de eerste
meetwaarde op de tweede meetwaarde zien.
Trend
Polair spreidingsdiagram
●
Spreidingsdiagram
Voor twee variabelen:
●
Polair ballondiagram
●
Polair spreidingsdiagram
●
Spreidingsdiagram
Voor drie variabelen:
●
Ballondiagram (de grootte van de ballonnen
in het diagram wordt bepaald door een
derde meetwaarde).
Hiermee kunt u een trend in de gegevenswaar­
Als u verschillende perioden in tijdsverloop wilt
den weergeven. Dit analysetype is vooral nuttig
vergelijken:
voor dimensies op basis van tijd, zoals Jaar. U
maakt er de voortgang van uw gegevens en mo­
gelijke patronen mee duidelijk.
U kunt bijvoorbeeld een lijndiagram gebruiken
386
●
●
Lijndiagram
●
Radardiagram
Als u slechts weinig perioden in tijdsverloop wilt
vergelijken:
om de verkoopomzettrends van een product
●
3D-kolomdiagram
gedurende een aantal jaren te zien.
●
Kolomdiagram
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
●
Kolom- of lijndiagram met dubbele assen
●
Gecombineerd kolom-lijndiagram
●
Gecombineerd kolom-lijndiagram met dub­
bele assen
●
Watervaldiagram
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Analysetype
Beschrijving
Beschikbare diagrammen
Samengesteld
Gebruik deze diagrammen om gecumuleerde
Voor gegevens die in een tijdsverloop wijzigen:
verschillen in gegevens in een tijdsverloop weer
te geven, of om het effect van een meetwaarde
op de waarden weer te geven.
●
Vlakdiagram
●
100% gestapelde staaf- of kolomdiagram
●
Gestapelde staaf- of kolomdiagram
Voor statistische gegevens:
Gebruik bijvoorbeeld een cirkeldiagram om di­
rect te zien wie de meeste verkopen had als on­
●
Cirkeldiagram met variabele segmentdiepte
derdeel van een totale verkoopwaarde:
●
Cirkel- of ringdiagram
●
Structuurkaart
●
Watervaldiagram
Totale verkoop = € 200, Paul had 10% (€ 20),
David had 65% (€ 130) en Susan had 25% (€
50).
Geografie
Geografische analyse
Hiermee kunt u een kaart van het landobject op
een mobiel apparaat weergeven. De gegevens
voor dimensies die op land zijn gesorteerd, wor­
den op de kaart weergegeven. Dit is nuttig om
de geografische spreiding van de gegevens te
zien.
Opmerking
De geografische kaart is een gegevenstabel
in rapporten, die voor gebruik alleen op mo­
biele apparaten is geconfigureerd. Raad­
pleeg de Mobile BI Report Designer's Guide
voor meer informatie over dit diagram.
Verwante informatie
Een diagram toevoegen aan een rapport [pagina 395]
Gegevens aan een diagram toewijzen [pagina 396]
Het diagramtype wijzigen met Omzetten in [pagina 430]
4.1.2
Staafdiagrammen
In staafdiagrammen worden gegevens als horizontale staven weergegeven.
Staafdiagrammen zijn geschikt voor het vergelijken van gelijksoortige groepen gegevens, zoals de omzet in twee
verschillende tijdsperioden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
387
Tabel 203: Typen staafdiagrammen
Diagramtype
Beschrijving
Staafdiagram
Een diagram dat bestaat uit rechthoekige staven in horizontale richting. De lengte van de
staven is evenredig aan de waarden die tot verschillende categorie-items behoren.
Gestapeld staafdiagram
Een diagram dat bestaat uit gestapelde, gekleurde rechthoekige staven in horizontale rich­
ting. De hoogte van de staven is evenredig aan de waarden die tot de verschillende catego­
rie-items behoren. Staven zijn gekleurd in overeenstemming met legendavermeldingen.
100% gestapelde staaf
Een diagram waarin gegevens worden weergegeven als onderdeel van een geheel (als per­
centages). Hierbij is het geheel een rechthoek en een reeks een onderverdeling van de
rechthoek.
4.1.3
Boxplot-diagrammen
Een Boxplot-diagram (ook wel aandelendiagram genoemd) met een 5-cijferige samenvatting op basis van de
distributie van een gegevensset: het maximum, het minimum, het eerste kwartiel, het derde kwartiel, en de
mediaan.
Een diagram met boxplot kan ook abnormale waarden weergeven (zogenaamde afwijkende waarden).
4.1.4
Kolomdiagrammen
Kolomdiagrammen geven een reeks als een set verticale balken weer die op categorie gegroepeerd zijn.
Deze diagrammen zijn handig voor de weergave van gegevens gedurende een bepaalde periode of om items te
vergelijken.
Web Intelligence biedt de volgende kolomdiagrammen.
388
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Tabel 204:
Diagramtype
Beschrijving
Kolomdiagram
Een diagram dat bestaat uit rechthoekige staven in verticale richting. De hoogte
van de staven is evenredig aan de waarden die tot de verschillende categorie-items
behoren.
Kolomdiagram met assen met dubbele
waarden
Een diagram met assen met twee waarden. Hierdoor kan een deel van de gege­
vensreeks tegen de ene as worden afgezet en een ander deel tegen de andere as.
Gecombineerd kolom-lijndiagram
Een diagram dat een combinatie van een kolomdiagram en een lijndiagram weer­
geeft. In de diagramtypen wordt dezelfde waardeas gebruikt.
Gecombineerd kolom-lijndiagram met
assen met dubbele waarden
Een diagram dat een combinatie van een kolomdiagram en een lijndiagram weer­
geeft. De diagramtypen hebben elk hun eigen waardeas.
Gestapeld kolomdiagram
Een diagram dat bestaat uit gestapelde, gekleurde rechthoekige staven in verticale
richting. De hoogte van de staven is evenredig aan de waarden die tot de verschil­
lende categorie-items behoren. Staven zijn gekleurd in overeenstemming met le­
gendavermeldingen.
100% gestapelde kolom
Een diagram met gegevens die worden weergegeven als onderdeel van een geheel
(als percentages), waarbij het geheel een kolom is en een reeks een subverdeling
van de kolom is. Als u slechts één reeks in uw diagram hebt, beslaan de kolommen
100% van het diagramgebied.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
389
Diagramtype
Beschrijving
3D-kolomdiagram
Een diagram dat op een kolomdiagram lijkt, maar een 3D-dimensie heeft.
4.1.5
Lijndiagrammen
In lijndiagrammen worden specifieke gegevenswaarden verbonden met horizontale of verticale lijnen.
Lijndiagrammen zijn geschikt voor het tonen van trends of ontwikkelingen in gegevens binnen een tijdsperiode.
Tabel 205: Typen lijndiagrammen
Diagramtype
Beschrijving
Lijndiagram
Een XY-diagram waarin plots via lijnen met elkaar worden verbonden. Plotposities van de waardeas
worden uitgedrukt door analysecategorie-items. De plotposities van de secundaire waardeas ver­
tegenwoordigen de bijbehorende waarden.
Lijndiagram met twee
assen
Een XY-diagram met twee assen waarin plots via lijnen met elkaar worden verbonden. De plotposi­
ties van de categorie-as stellen analysecategorie-items voor. De plotposities van de waardeas op
beide assen vertegenwoordigen de bijbehorende waarden.
Vlakdiagram
Een vlakdiagram is een XY-diagram dat een oppervlak weergeeft bestaande uit een verzameling
plots.
390
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4.1.6
Diagrammen toewijzen
Web Intelligence heeft twee typen kaartdiagram.
Tabel 206:
Diagramtype
Beschrijving
Structuurkaart
Diagrammen die waarden in geneste rechthoeken weergeven die gekleurd kunnen zijn. De nestni­
veaus komen overeen met de hiërarchieniveaus. De grootte en kleur van de rechthoeken drukken
beide een set waarden uit.
Heatmap
Diagrammen met waarden die worden vertegenwoordigd door kleuren binnen een categorie- en
mogelijk een tweede categorie-as. De kleuren van de rechthoeken worden bepaald door een meet­
waarde.
4.1.7
Cirkeldiagrammen
In cirkeldiagrammen worden gegevens gepresenteerd als segmenten van een geheel.
Cirkeldiagrammen zijn geschikt om aan te tonen hoe elk deel van de rapportgegevens zich verhoudt tot het
geheel.
U kunt slechts één meetwaardeobject in een eenvoudig cirkeldiagram opnemen, of twee objecten in een
cirkeldiagram met diepte. Als uw rapport meerdere waarden bevat, moet u een ander diagramtype kiezen.
Tekst in gegevenslabels op cirkeldiagrammen kan teruglopen voor een betere indeling. In het venster
Gegevenswaarden van het tabblad Diagram opmaken kan de Tekstbeleidoptie Omloop worden gebruikt.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
391
Tabel 207: Beschikbare typen cirkeldiagrammen
Diagramtype
Beschrijving
Cirkeldiagram
Een rond diagram met taartpunten. Het gebied van de cirkel vertegenwoordigt een
geheel en de taartpunten in de cirkel de onderdelen van een geheel.
Daarnaast kan een ringdiagram op basis van een cirkeldiagram worden gemaakt.
Een ringdiagram lijkt op het cirkeldiagram, maar heeft een gat in het midden, waar­
door het de vorm van een ring heeft.
Cirkeldiagram met variabele
segmentdiepte
Een rond diagram met taartpunten. Het gebied van de cirkel vertegenwoordigt een
geheel en de taartpunten in de cirkel de onderdelen van een geheel. De taartpunten
kunnen diepte hebben waarmee een derde waarde wordt uitgedrukt.
4.1.8
Puntdiagrammen
De categorie puntdiagrammen omvat polaire diagrammen en spreidings- en ballondiagrammen.
Tabel 208:
Diagramtype
Beschrijving
Spreidingsdiagram
Een XY-diagram dat plots weergeeft. Plots worden gepositioneerd met coördinaten op
basis van een waardenpaar. Elke plot kan gekleurde symbolen hebben die het analyse­
categorie-item voorstellen dat bij de waarden hoort.
Spreidingsdiagrammen zijn vergelijkbaar met lijndiagrammen, alleen worden hierbij de
punten uitgezet zonder dat ze worden verbonden met een lijn. Spreidingsdiagrammen
zijn geschikt voor het vergelijken van specifieke gegevenspunten.
392
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Diagramtype
Beschrijving
Ballondiagram
Een tweedimensionaal diagram met punten dat een verzameling gegevens voorstelt. Ex­
tra variabelen worden weergegeven met verschillende puntgrootten.
Polair spreidingsdiagram
Een XY-diagram dat plots weergeeft. Plots worden gepositioneerd met coördinaten op
basis van een waardenpaar. De grootte van elke plot kan worden aangepast aan de hand
van extra waarden.
Een diagram met één radiale as en één hoekas, waarbij elk gegevenspunt door een sym­
bool wordt weergegeven. Vergelijkbaar met een ballondiagram, maar zonder verschil­
lende puntgrootten.
Polair ballondiagram
Een XY-diagram dat plots weergeeft. Plots worden gepositioneerd met coördinaten op
basis van een waardenpaar. De grootte van elke plot kan worden aangepast aan de hand
van extra waarden.
Een tweedimensionaal diagram met één radiale as en één hoekas met punten, dat een
verzameling gegevens voorstelt. Extra variabelen worden weergegeven met verschil­
lende puntgrootten.
4.1.9
Radardiagrammen
Het radardiagram heeft diverse assen die beginnen bij een unieke oorsprong en een gemeenschappelijke schaal
hebben.
Elke as vertegenwoordigt een analysecategorie-item. Plots worden rechtstreeks op een as geplaatst volgens de
bijbehorende waarden. Plots kunnen door lijnen met elkaar worden verbonden.
Radardiagrammen zijn geschikt als u de relatie van verschillende factoren binnen een item wilt weergeven. U kunt
bijvoorbeeld een radardiagram gebruiken om de omzetcijfers voor verschillende diensten in een hotel weer te
geven. Op de ene as zou u de omzet van de kamers kunnen uitzetten. Op de andere as de omzet voor het
restaurant, enzovoort.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
393
4.1.10 Woordenwolken
Een woordenwolk is een ééndimensionale weergave waarbij gegevens worden weergegeven als woorden; het
relatieve gewicht van elk woord in de gegevensset wordt uitgedrukt in de tekengrootte.
4.1.11
Watervaldiagrammen
Een watervaldiagram (ook wel overbruggingsdiagram genoemd) bestaat uit verticale staven.
Elk van deze staven begint op het niveau waar de vorige staaf is opgehouden, zodat ze lijken te zweven. Dit type
diagram is nuttig als u wilt weergeven hoe een meetwaarde stijgt of daalt, om positieve of negatieve wijzigingen te
presenteren of ter illustratie van effecten die omhoog en omlaag gaan.
Typen watervaldiagrammen
● Een diagram dat is gegenereerd op basis van een platte dimensie, resulteert in een eenvoudig
watervaldiagram.
● Een diagram dat is gegenereerd op basis van hiërarchische gegevens, resulteert in een complex
watervaldiagram.
Beheer subtotalen
● Tussenliggende totalen worden alleen op basis van hiërarchische knooppunten gegenereerd. Als u
tussenliggende totalen wilt genereren op basis van een platte dimensie, moet u groepering gebruiken.
● Tussenliggende totalen (knooppunten) worden weergegeven als een waterval.
Invoerbeperkingen
● De categorieas is beperkt tot één dimensie (of hiërarchie).
● De waardeas is beperkt tot één meetwaarde.
394
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Kleurbeheer
U kunt specifieke kleuren toewijzen aan beginwaarden, totalen, subtotalen of positieve/negatieve variaties.
Verwante informatie
De kleuren van waarden in een watervaldiagram configureren [pagina 413]
4.2
Diagrammen openen die met XI Web Intelligence 3.x zijn
gemaakt
Deze versie van de software ondersteunt achterwaartse compatibiliteit met Web Intelligence XI 3.x.
Bestaande diagrammen worden automatisch geconverteerd wanneer u ze opent. Bestaande 3D-diagrammen,
met uitzondering van 3D-staafdiagrammen, worden echter in een 3D-staafdiagram geconverteerd.
4.3
Een diagram toevoegen aan een rapport
U kunt een diagram aan een Web Intelligence-rapport toevoegen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
Opmerking
Als u in de Ontwerpmodus Alleen structuur bent, worden alle diagrammen grijs weergegeven.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik op het tabblad Rapportelementen op het subtabblad Diagram op een diagrampictogram en
vervolgens in uw rapport. Sleep vervolgens de gewenste dimensies en meetwaarden uit het venster
Beschikbare objecten naar het diagram.
○ Klik met de rechtermuisknop op het rapport, selecteer Invoegen en voer vervolgens een van de volgende
handelingen uit:
○ Selecteer een kolom-, lijn-, cirkel- of spreidingsdiagram.
○ Als u een ander soort diagram wilt invoegen dan de bovenstaande diagrammen, klikt u op Een
rapportelement invoegen.
Het diagram wordt lichtgrijs weergegeven. Dit wordt ook wel een spookdiagram genoemd.
○ Selecteer een tabel die u wilt omzetten in een diagram en voer een van de volgende handelingen uit:
○ Selecteer Omzetten op het subtabblad Extra.
○ Klik met de rechtermuisknop op de tabel en selecteer Omzetten in; selecteer vervolgens een
diagramtype.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
395
Verwante informatie
Gegevens aan een diagram toewijzen [pagina 396]
4.4
Gegevens toewijzen aan een diagram
Afhankelijk van het diagram kunt u objecten toewijzen aan verschillende stuurprogramma's, ook wel opvullen
genoemd.
Met sommige dimensies en meetwaarden worden aslabels of -waarden gegenereerd, terwijl met andere de
seriekleur wordt bepaald.
In de tabel worden de verschillende elementen voor het toewijzen van gegevens aan een diagram beschreven.
Tabel 209:
Doel
Invoer
Objecttype
Objecten aan assen binden
Waardeassen
Meetwaarden
Categorieassen
Dimensies, details of namen van meet­
waarden
Series definiëren (*)
• Regiokleur
Dimensies, details of namen van meet­
waarden
• Regiovorm (radar- en puntdiagrammen)
Grootte van reeks definiëren
• Sectorgrootte/sectorhoogte in taartdiagram­
Meetwaarden
men
• Rechthoekdikte van TreeMap
• Ballonhoogte/ballonbreedte
Voorwaardelijke kleuren (*)
• Rechthoeken van Map
Meetwaarden
• TagCloud-tekstzones
(*) Optioneel
4.4.1
Gegevens aan een diagram toewijzen
U kunt gegevens toewijzen aan een diagram in een rapport via het zijvenster of via een optie in het snelmenu.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Selecteer Beschikbare objecten in het zijvenster. Klik in het venster Beschikbare objecten op de
meetwaarden, dimensies en/of details en sleep deze naar het diagram. Ze worden automatisch op de
juiste locatie gezet.
396
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
○ Klik met de rechtermuisknop in het diagram en selecteer Gegevens toewijzen in het snelmenu. Het
dialoogvenster Gegevens toewijzen wordt weergegeven met de dimensies waarvoor gegevens zijn vereist.
U kunt de waarden toevoegen, verwijderen, opnieuw rangschikken (omhoog, omlaag, naar boven of naar
beneden verplaatsen) of verbergen, en een formule bewerken of maken.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.5
Een diagram verwijderen
In de volgende taak wordt beschreven hoe u een diagram uit een rapport verwijdert.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik met de rechtermuisknop op het diagramkader en klik op Verwijderen.
○ Selecteer het tabblad Documentstructuur en filters in het zijvenster. Klik met de rechtermuisknop op de
naam van het diagram en selecteer Verwijderen.
○ Selecteer het diagram en klik op de werkbalk van het zijvenster op het pictogram Verwijderen.
Het diagram is nu verwijderd.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.6
Een diagram kopiëren
U kunt een diagram dynamisch naar een ander rapport of als afbeelding in andere toepassing kopiëren.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Kopiëren.
Het diagram wordt naar het klembord gekopieerd.
2. Als u het diagram in een ander deel van het rapport wilt plakken, klikt u met de rechtermuisknop op de
gewenste locatie en klikt u op Plakken.
3. Als u het diagram in een andere toepassing wilt plakken, plakt u de inhoud van het Klembord vanuit de andere
toepassing.
U kunt een diagram ook naar een andere toepassing kopiëren door het rechtstreeks naar het geopende
document in de doeltoepassing te slepen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
397
In dezelfde toepassing zal uw gekopieerde diagram dynamisch zijn. Als het diagram echter in een andere
toepassing wordt geplakt, wordt het als een afbeelding weergegeven.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.7
Hiërarchische query's omzetten in diagrammen
U kunt een hiërarchische query omzetten in een diagram.
Tip
De weergave van totalen kan leiden tot schaalvervormingen, vooral als het type meetwaarde een aggregaat is.
Hiërarchische totalen mogen niet in cirkeldiagrammen of een TagCloud worden weergegeven. Als u
hiërarchische totalen wilt verbergen, gebruikt u niveaus voor invoer of navigeert u in de tabel met de optie
Analysefocus of schakelt u de optie Bovenliggende knooppunten weergeven uit in het dialoogvenster Diagram
opmaken (
Globaal
Algemeen ).
Opmerking
Gebruik slechts één hiërarchie als invoer voor een structuurkaart.
Verwante informatie
Hiërarchische query's [pagina 61]
Het diagramtype wijzigen met Omzetten in [pagina 430]
4.8
De positie van een tabel of diagram op de rapportpagina
instellen
U kunt de positie van een tabel of diagram in een rapport instellen.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op de rand van de tabel of
het diagram en selecteer Tabel opmaken of Diagram opmaken.
2. Gebruik in de sectie Globaal Indeling van het opmaakvenster voor de tabel of het diagram de
besturingselementen in de sectie Relatieve positie om de positie van de tabel of het diagram ten op zichte van
andere rapportelementen in te stellen.
398
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Tip
U kunt het tabblad Lay-out in het opmaakvenster van de tabel of het diagram ook op een van de volgende
manieren bereiken:
○ Klik op het tabblad Rapportelementen op het subtabblad Positie op Uitlijnen en vervolgens een
uitlijnpositie.
○ Klik met de rechtermuisknop op de tabel of het diagram en selecteer Uitlijnen en dan een uitlijnoptie.
3. Klik op OK.
Verwante informatie
Het uiterlijk van rapporten, kop- en voetteksten daarvan, secties, tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 221]
Een achtergrondkleur voor de tabel of cellen selecteren [pagina 337]
Afwisselende rij- en kolomkleuren voor een tabel definiëren [pagina 338]
Tabel- of celranden opmaken [pagina 339]
De tekst in tabelcellen opmaken [pagina 340]
Celhoogte en -breedte instellen [pagina 341]
Opmaak kopiëren met het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken [pagina 343]
Tabellen en cellen in laagvolgorde [pagina 345]
Tabelcellen samenvoegen [pagina 346]
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken [pagina 414]
4.9
Een diagram ten opzichte van een ander diagram of een
andere tabel positioneren
Als het rapport meerdere blokken (tabel, diagram of formulier) bevat, kunt u relatieve positionering gebruiken.
Met relatieve positionering kunt u een geselecteerd blok (bijvoorbeeld een diagram) ten opzichte van andere
blokken in het rapport positioneren.
Als de grootte van de tabellen of diagrammen door nieuwe gegevens in de database wordt veranderd, zorgt
relatieve positionering ervoor dat de verschillende tabellen en diagrammen juist worden weergegeven zonder
elkaar te overlappen.
Opmerking
als u een diagram positioneert ten opzichte van een ander blok (een diagram, tabel of formulier), verandert de
positie van het diagram automatisch als u het referentieblok herpositioneert.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagram en klik op
Diagram opmaken.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
399
2. Selecteer het diagramgebied Globaal en vervolgens het tabblad Indeling.
3. Configureer in het gebied Relatieve positie de linker- en rechterpositie van het diagram in de buurt van een
rapportobject dat u opgeeft
Als u bijvoorbeeld wilt uitlijnen met de linkerrand van de rapporttitel, selecteert u Linkerzijde en vervolgens
Rapporttitel.
Tip
U kunt het dialoogvenster Lay-out ook bereiken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
● Klik op het tabblad Rapportelementen op het subtabblad Positie op
● Klik met de rechtermuisknop op de tabel of het diagram en selecteer
Uitlijnen
Uitlijnen
Relatieve positie .
Relatieve positie .
4.10 Formules in diagramelementen
U kunt de Formule-editor (het pictogram fx) gebruiken om formules in diagramelementen te definiëren en
bewerken: .
De volgende diagramelementen kunnen een formule gebruiken:
Diagramtitel
Legendatitel
Astitels
Maximum- en minimumwaarden voor het schalen van assen
Raadpleeg de handleiding voor het gebruik van functies, formules en berekeningen in Web Intelligence of de online
Help voor meer informatie over de gebruikte functies in vrije cellen.
4.11 Diagrammen opmaken
U kunt een diagramgebied of een geselecteerd diagramgebied (titel, legenda, assen, tekengebied, titel van gebied)
in Web Intelligence opmaken.
U vindt opmaakopties voor diagrammen op de werkbalk Indeling of Opmaak in de Ontwerpmodus.
4.11.1
Een diagram opmaken
U kunt een diagram in een rapport opmaken met opties in het dialoogvenster Diagram opmaken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het dialoogvenster Diagram opmaken het diagramgebied waarvoor u de opmaak wilt instellen.
400
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Tip
Als u een diagramgebied hebt geselecteerd voordat u het dialoogvenster hebt geopend, wordt dit
tekengebied automatisch weergegeven zonder dat u ernaartoe hoeft te navigeren.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Selecteer in Web Intelligence Rich Client in het zijvenster het functietabblad dat u wilt wijzigen.
○ Vouw in de Web Intelligence HTML-interface het tabblad uit van het diagramgebied dat u wilt opmaken.
Selecteer vervolgens het functietabblad.
4. Als u uw wijzigingen hebt doorgevoerd, klikt u op Toepassen om de wijzigingen te bekijken voordat u het
dialoogvenster sluit of om nog meer wijzigingen door te voeren voordat u het dialoogvenster sluit. Klik anders
op OK om de wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.
U kunt ook naar het dialoogvenster Diagram opmaken gaan door het diagram te selecteren. Klik op het tabblad
Opmaak op het subtabblad Diagramstijl en dan op Diagram opmaken.
4.11.2
Gegevensintervallen in structuurkaart-, heatmap- en
TagCloud-diagrammen
Gegevensintervallen zijn gebaseerd op kleuren in structuurkaart-, heatmap- en TagCloud-diagrammen die
intervallen gebruiken.
U kunt een van de volgende kleurmethoden voor vormen gebruiken:
Tabel 210:
Kleurmethode
Beschrijving
Aangepaste bereikkleuren
De methode Aangepaste bereikkleuren gebruikt bereiken die u
instelt gebaseerd op een verhoging of percentage en u selec­
teert de kleur die van toepassing is op elk bereik.
Op kleurovergangen gebaseerde paletkleuren
De methode Op kleurovergangen gebaseerde paletkleuren ge­
bruikt een kleurovergangsdefinitie van twee of drie kleuren en
u selecteert de kleur die op elke kleurovergang van toepassing
is.
Op kleurovergangen gebaseerde paletkleuren met
meetwaardenpolariteit
De methode Op kleurovergangen gebaseerde paletkleuren met
meetwaardenpolariteit gebruikt niet alleen een kleurover­
gangsdefinitie van twee of drie kleuren, maar ook een neutrale
polariteitsdefinitie van twee of drie kleuren.
Paletkleuren
De methode Paletkleuren past een verschillende kleur uit het
geselecteerde palet op elk legenda-interval toe.
Opmerking
Gebruik deze diagrammen met hiërarchieknooppunten niet voor aggregaatmeetwaarden, want de kleurschaal
kan vervormd zijn. Deactiveer de optie Bovenliggend knooppunt weergeven in de sectie
Algemeen
Globaal
van het dialoogvenster Diagram opmaken om deze knooppunten te deactiveren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
401
Paletkleurmethoden
In alle paletkleurmethoden wordt het gegevensbereik in de instelling Bereikdefinitie gedefinieerd. Dit bereik
definieert de gegevensset die in de intervallen wordt gedistribueerd.
U kunt het aantal intervallen definiëren dat wordt gecreëerd binnen het gegevensbereik via de instelling Aantal
intervallen.
U kunt de manier waarop gegevens in diagramintervallen worden gedistribueerd via de instelling Modus voor
gegevensdistributie instellen.
Tabel 211:
Modus
Beschrijving
Distributie op waarden
Het bereik van attribuutwaarden wordt verdeeld in bereiken van gelijke grootte.
Deze methode benadrukt de hoeveelheid van een attribuutwaarde in verhou­
ding tot andere waarden.
Opmerking
Als de gegevenswaarden worden geclusterd in plaats van evenredig gedis­
tribueerd, dan kunnen de meeste gegevens in een of twee bereiken bestaan
en sommige bereiken kunnen geen gegevens hebben.
Distributie op kwartielen
De kwartieldistributie werkt goed met lineair gedistribueerde gegevens. Omdat
gegevens op aantal in elk bereik worden gegroepeerd, kan het daaruit voortko­
mende diagram misleidend zijn. Soortgelijke gegevens kunnen in aangren­
zende bereiken worden geplaatst of er kunnen gegevens met sterk uiteenlo­
pende waarden in hetzelfde bereik worden geplaatst. Deze vervorming kan
worden verminderd door het aantal bereiken te verhogen.
Opmerking
Gegevens met waarden die dicht bij elkaar liggen kunnen in verschillende
bereiken terechtkomen. Zo kunnen de verschillen tussen hen worden over­
dreven.
Vormen met waarden buiten bereik
Standaard is kleur van toepassing op alle waarden, maar u kunt kleur tot een bereik van waarden beperken. Dit
wordt standaard gedaan met Aangepaste bereikkleuren. U kunt een kleur opgeven aan waarden buiten het bereik.
Vormen met lege of null-waarde
U kunt een kleur opgeven voor vormen met lege of null-waarden, om bijvoorbeeld de kleur van staten zonder
verkooppunt te definiëren.
402
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Syntaxis van gegevensinterval
In Op meetwaarden gebaseerde kleuren geeft de diagramlegenda een gegevensbereik met haakjes weer. U
selecteert de gewenste syntaxis in de Syntaxis van gegevensinterval.
Voor het declareren van een interval kunt u de syntaxisinstelling ISO31-11 gebruiken, die een omgekeerd haakje
gebruikt om een waarde uit te sluiten:
[-2..-1[
[-1..3[
[3..5]
In de Verenigde Staten gebruikt u de instelling VS-syntaxis om dat haakje te vervangen door een rond haakje
wanneer u waarden uitsluit:
[-2..-1)
[-1..3)
[3..5]
Als u de syntaxis liever minder wiskundig wilt weergeven, gebruikt u de instelling Basissyntaxis:
-2..1
1..3
3..5
Polariteit van meetwaarde
Op meetwaarde gebaseerde kleurdiagrammen worden gestuurd door meetwaarden. De kleurmethode Op
kleurovergangen gebaseerde paletkleuren met meetwaardenpolariteit is gebaseerd op de polariteit gekoppeld aan
de meetwaarde die de kleur stuurt en bepaalt of hoge waarden goed, slecht of neutraal zijn.
De volgende paletten bestaan:
Tabel 212:
Paletten
Beschrijving
Oplopende polariteit
De kleuren geven aan dat laag slecht is en hoog goed is, met het eerste palet van de
Beginkleur tot de eindkleur, dat standaard rood tot groen is.
Aflopende polariteit
De kleuren geven aan dat laag goed is en hoog slecht is, met het eerste palet van de
Eindkleur tot de Beginkleur, dat standaard groen tot rood is.
Neutrale polariteit
Met dit palet is noch laag noch hoog slecht of goed. Het tweede palet is van
Beginkleur tot Eindkleur, dat standaard blauw tot geel is.
De standaardinstelling, die zich in de sectie Eigenschappen van meetwaarde van de Globale
diagramgebiedsinstellingen bevindt, voor meetwaardepolariteit is Automatisch, die aflopende polariteit toepast.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
403
Verwante informatie
Woordenwolken [pagina 394]
Watervaldiagrammen [pagina 394]
4.11.2.1
De meetwaardepolariteit voor structuurkaart,
Heatmap en TagCloud-diagrammen configureren
U kunt de meetwaardepolariteit in het dialoogvenster Diagram opmaken configureren.
1. Klik in een Web Intelligence-document in ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagram en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in de sectie Globaal de optie Eigenschappen van meetwaarde.
3. Selecteer een polariteitspalet voor uw diagramtype:
Optie
Beschrijving
Diagramtype
Te configureren meetwaarden
Structuurkaart
Rechthoekdikte
Rechthoekkleur
Heatmap
Rechthoekkleur
TagCloud
Codegewicht
Codefamilie
4. Klik op OK om het dialoogvenster Diagram opmaken te sluiten.
Opmerking
U kunt andere aspecten van de structuurkaart, het structuurkaartdiagram of TagCloud-diagram in het
tabblad Palet en stijl van de sectie Globaal configureren.
Verwante informatie
Op meetwaarden gebaseerde kleuren beheren in structuurkaarten, heatmappen en TagCloud-diagrammen
[pagina 426]
De gegevensinterval voor structuurkaart, Heatmap en TagCloud-diagrammen configureren [pagina 405]
404
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4.11.2.2
De gegevensinterval voor structuurkaart, Heatmap en
TagCloud-diagrammen configureren
U kunt de gegevensinterval configureren voor structuurkaart, Heatmap en TagCloud-diagrammen in het
dialoogvenster Diagram opmaken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagram en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in de sectie Globaal de optie Palet en stijl.
3. Selecteer een kleurenpalet.
4. Selecteer Intern palet gebruiken als u wilt dat het tekengebied een kleur heeft.
5. Selecteer een methode uit de vervolgkeuzelijst Kleurmethode voor vormen.
6. Configureer de Definitie van kleurovergang als u een van de twee op kleurovergangen gebaseerde
paletkleurmethoden gebruikt.
a. Selecteer een van de volgende opties:
Tabel 213:
Kleurovergang
Beschrijving
3 kleuren
Hiermee kunt u een beginkleur, een kleur halverwege en
een eindkleur opgeven.
2 kleuren
Hiermee kunt u een beginkleur en een eindkleur opgeven.
b. Selecteer de kleuren en hun kleurovergang.
7. Geef een aantal bereiken op om het aantal intervallen binnen het gedefinieerde gegevensbereik te definiëren.
Tip
Het beste aantal bereiken is meestal 4 of 5. Dit aantal kan gegevenspatronen weergeven zonder
verwarrend te zijn. Als u meer dan zeven kleuren hebt, kunnen gegevens met soortgelijke waarden moeilijk
te onderscheiden zijn en minder dan vier bereiken zal niet veel informatie weergeven en daarom mogelijk
geen duidelijk patroon weergeven.
Opmerking
Deze instelling is niet van toepassing op de methode Aangepaste bereikkleuren.
8. Selecteer het selectievakje Bereikdefinitie om een specifiek bereik van gegevens dat in het diagram moet
worden weergegeven te definiëren en voer vervolgens de getallen voor Van en Tot in.
Opmerking
Deze instelling is niet van toepassing op de methode Aangepaste bereikkleuren.
9. Selecteer een modus voor gegevensdistributie om de manier waarop gegevens in diagramintervallen worden
gedistribueerd in te stellen.
Opmerking
Deze instelling is niet van toepassing op de methode Aangepaste bereikkleuren.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
405
10. Configureer de volgende instellingen om kleuren voor vormen met waarden buiten bereik voor de optie
Vormen met waarden buiten bereik in te stellen:
a. Selecteer RGBA-kleur of Kleurovergang.
b. Selecteer een kleur uit de vervolgkeuzelijst kleurkiezer en stel de doorzichtigheid in.
11. Configureer de volgende instellingen om kleuren voor vormen met lege of null-waarde voor de optie Vormen
met lege of NULL-waarde in te stellen:
a. Selecteer RGBA-kleur of Kleurovergang.
b. Selecteer een kleur uit de vervolgkeuzelijst kleurkiezer en stel de doorzichtigheid in.
12. Selecteer een Syntaxis van gegevensinterval.
13. Als u de methode Op kleurovergangen gebaseerde paletkleuren met meetwaardenpolariteit gebruikt, moet u
de optie Kleurovergangsdefinities voor meetwaarden met neutrale polariteit configureren.
a. Selecteer een van de volgende opties:
Tabel 214:
Kleurovergang
Beschrijving
3 kleuren
Hiermee kunt u een beginkleur, een kleur halverwege en
een eindkleur opgeven.
2 kleuren
Hiermee kunt u een beginkleur en een eindkleur opgeven.
b. Selecteer de kleuren en hun kleurovergang.
14. Als u de methode Aangepaste bereikkleuren gebruikt, moet u de optie Kleurzones configureren.
a. Selecteer Procent om de bereiken te laten inkleuren op percentage in plaats van stapsgewijs.
b. Voer de parameters voor minimum- en maximumzone in.
c. Selecteer een kleur uit de vervolgkeuzelijst kleurkiezer en stel de doorzichtigheid in.
Tip
Als u in Heatmaps het Reliëfeffect gebruikt, moet u de Licht- en schaduweffecten in de subsectie Palet en
stijl uitschakelen.
Verwante informatie
De meetwaardepolariteit voor structuurkaart, Heatmap en TagCloud-diagrammen configureren [pagina 404]
Diagrammen toewijzen [pagina 391]
Woordenwolken [pagina 394]
4.11.3
Waarschuwingspictogrammen in diagrammen
Waarschuwingspictogrammen in diagrammen kunnen u op de hoogte brengen wanneer diagram- en
gegevensobjecten fouten bevatten.
De beschikbare waarschuwingspictogrammen zijn:
406
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
● Algemene waarschuwingen: pictogrammen worden weergegeven in de linkerbovenhoek van het diagram
Rode X op witte achtergrond: het diagram kan niet worden gegenereerd. (Dit kan worden veroorzaakt door
een probleem met de cache. Wis tijdelijke objecten uit de cache.)
Witte X in een rode cirkel: de afbeelding kan niet worden gevonden. De BI-beheerder moet de
taakverdelingsinstellingen controleren en servicecontrole activeren zoals beschreven in de
Beheerdershandleiding Business Intelligence Platform.
Gele waarschuwing: bijvoorbeeld wanneer een gegevensset te groot is (technische limiet van de server),
de gegevensset vernieuwd moet worden of bij andere kubusfouten.
Blauwe melding: beperking voor optimale weergave
De weergave van de pictogrammen voor Algemene waarschuwingen wordt geregeld door de instelling
Waarschuwingspictogrammen in diagrammen verbergen in de Web Intelligence-documenteigenschappen Als
deze instelling is ingeschakeld, worden er geen pictogrammen voor Algemene waarschuwingen weergegeven
in de diagrammen.
● Een waarschuwing voor incompatibele diagramgegevens, een klein geel waarschuwingspictogram dat wordt
weergegeven op het gegevenspunt.
Deze komen voor als Geef melding weer als gegevens niet compatibel zijn met diagram is geactiveerd in de
diagramopmaakopties en de gegevensset inconsistent is met de diagramparameters. Er kan bijvoorbeeld een
waarschuwing worden weergegeven in een cirkeldiagram met negatieve waarden, negatieve waarden voor
een logaritmische schaal of inconsistente hiërarchische waarden voor een structuurkaart.
Beperking
Definitie
Resultaat
Technische limieten van de gegevens
Maximumaantal rijen = 50.000
Slechts een deel van de gegevensset
ontvangen van de Visualisatieservice die
verantwoordelijk is voor het weergeven
van gegevens in het diagram.
wordt weergegeven en er verschijnt een
Beperking
waarschuwingspictogram, met
Dit is een niet-configureerbare fout.
Het is hard-coded in het product en
kan niet worden gewijzigd door
eigenschappen van de APS-server in
CMC of door het handmatig wijzigen
van een XML-bestand.
informatie in de vorm van knopinfo.
Gegevensbeperking voor optimale
De gegevens worden beperkt door
Er verschijnt een
weergave
diagramtype en -grootte voor optimale
waarschuwingspictogram en knopinfo
weergave.
met richtlijnen voor optimalisering.
Verwante informatie
Documenteigenschappen weergeven [pagina 194]
4.11.3.1
Waarschuwingspictogrammen weergeven in
diagrammen
U kunt waarschuwingspictogrammen laten weergeven in diagrammen en op gegevenspunten.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
407
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Algemeen.
3. Selecteer Geef melding weer als gegevens niet compatibel zijn met diagram.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
4.11.4 Een diagramtitel invoegen en opmaken
U kunt titels in diagrammen activeren en instellen via het dialoogvenster Diagram opmaken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer een van de volgende opties in het dialoogvenster Diagram opmaken:
○
Globaal
○
Titel
Diagramelementen
Ontwerp
om de diagramtitel te bewerken.
om de diagramtitel te bewerken.
3. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.11.5
Een diagram weergeven met een 3D-weergave
U kunt een 3D-effect toepassen op een diagram.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in de sectie Globaal het tabblad Palet en stijl.
3. Selecteer 3D-weergave of 3D.
Opmerking
Sommige soorten staafdiagram waarvoor effecten voor weergave van balken zijn geactiveerd, zien er
minder fraai uit als ze ook 3D-weergave of 3D gebruiken.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
408
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4.11.6 Kleuren toewijzen aan diagrammen
U kunt de weergave van diagrammen in Web Intelligence-rapporten aanpassen door handmatig kleuren aan
dimensieobjecten toe te wijzen of door ingebouwde of aangepaste kleurenpaletten te gebruiken. U kunt deze
kleurtoewijzing behouden zodat een kleur aan een dimensieobject toegewezen blijft.
Wanneer u een diagram in een Web Intelligence-rapport maakt, worden kleuren van het standaardkleurenpalet
automatisch van boven naar beneden toegewezen aan dimensieobjecten: Deze volgorde blijft hetzelfde in secties
en pagina's. De kleuren die u echter met kleurenpaletten toewijst, blijven niet behouden wanneer het rapport
wordt vernieuwd bij het openen, of wanneer u het aantal objecten dat in een diagram wordt weergegeven, wijzigt
door te filteren of momentopnamen van analyses te gebruiken.
Als u een specifiek object, bijvoorbeeld [Productreeks] of [Verkoopregio], altijd in een specifieke kleur wilt
weergeven, kunt u handmatig een specifieke kleur aan het object toewijzen, of een ingebouwd of aangepast
kleurenpalet toewijzen en de kleurtoewijzing als standaard instellen.
Wanneer u de kleurtoewijzing als standaard instelt, worden kleuren die aan dimensieobjecten zijn toegewezen,
niet veranderd wanneer u filters of momentopnamen van analyses gebruikt of wanneer het rapport wordt
vernieuwd bij het openen. U kunt alle kleuren opnieuw instellen door een nieuwe palet op het diagram toe te
passen of door een specifieke optie te gebruiken.
Opmerking
Wanneer u een diagram omzet in een ander type diagram, blijft de kleurtoewijzing alleen behouden als aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
● De legendakleur voor de primaire dimensie (toegewezen aan Regiotypekleur of Cirkelkleur) moet hetzelfde
zijn.
● De legenda-items moeten hetzelfde zijn (u kunt geen primaire dimensie voor de Regiovorm toevoegen of
verwijderen).
Opmerking
U kunt geen kleuren toewijzen aan diagrammen met dubbele waardenassen of aan diagrammen met behulp
van Op meetwaarden gebaseerde kleuren (zoals Heatmap, Structuurkaart en TagCloud).
Verwante informatie
Een aangepaste paletstijl voor diagrammen maken [pagina 410]
Een kleur toewijzen aan een object in een diagram [pagina 412]
Kleuren toewijzen aan objecten in diagrammen met behulp van kleurenpaletten [pagina 413]
4.11.6.1
Een palet voor een diagram selecteren
U kunt een palet voor een diagrem selecteren in het dialoogvenster Diagram opmaken.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
409
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een diagram of voeg deze in.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik met de rechtermuisknop op het diagramgebied en selecteer Diagram opmaken in het snelmenu. Het
dialoogvenster Diagram opmaken wordt weergegeven. Selecteer het tabblad Palet en stijl. Selecteer een
paletstijl in de vervolgkeuzelijst Kleurenpalet (
).
○ Selecteer een paletstijl op het tabblad Opmaak op het subtabblad Diagramstijl in de vervolgkeuzelijst
Paletstijl (
).
Het diagram wordt weergegeven met de kleuren van het geselecteerde palet. Als de kleuren niet naar wens
zijn, kunt u een andere paletstijl selecteren in de vervolgkeuzelijst of een aangepast palet maken.
Opmerking
Bij watervaldiagrammen kunnen instellingen anders dan Automatisch in de sectie Aangepaste indeling van
het dialoogvenster Opmaak diagram alle aangepaste instellingen van het kleurenpalet overschrijven. Als u
de instellingen van het kleurenpalet wilt gebruiken in het watervaldiagram, wijzigt u alle instellingen voor
Aangepaste indeling in Automatisch.
Verwante informatie
Een aangepaste diagramstijl voor paletten bewerken [pagina 411]
Een aangepaste paletstijl voor diagrammen maken [pagina 410]
De kleuren van waarden in een watervaldiagram configureren [pagina 413]
4.11.6.2
Een aangepaste paletstijl voor diagrammen maken
U kunt een aangepaste paletstijl maken op basis van een bestaande paletstijl.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een diagram of voeg deze in.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik met de rechtermuisknop op het diagramgebied en selecteer Diagram opmaken in het snelmenu. Het
dialoogvenster Diagram opmaken wordt weergegeven. Selecteer het tabblad Palet en stijl. Selecteer in de
vervolgkeuzelijst Kleurenpalet (
) de optie Aangepast.
○ Selecteer op het tabblad Opmaak op het subtabblad Diagramstijl in de vervolgkeuzelijst Paletstijl
(
) de optie Aangepast.
Het dialoogvenster Paletten beheren wordt weergegeven met het standaardpalet of het laatste palet dat op
het geselecteerde diagram is toegepast.
410
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Als u een aangepast palet wilt maken op basis van het huidige geselecteerde palet, klikt u op Nieuw.
○ Als u een palet wilt maken op basis van een ander ingebouwd palet, selecteert u het desbetreffende palet
en klikt u op Nieuw.
Het dialoogvenster Palet maken wordt weergegeven.
5. Voer een paletnaam in.
6. Klik op een cel in het gebied Kleurinstellingen en selecteer een andere kleur in het vervolgkeuzepalet Kleur.
7. Stel indien nodig de doorzichtigheid in.
8. Als u de cellen hebt aangepast, klikt u op OK.
Het aangepaste palet wordt weergegeven in de sectie Aangepast van het dialoogvenster Paletten beheren.
Het aangepaste palet dat u hebt gemaakt, wordt op de volgende plekken weergegeven als het voor een
diagram wordt geselecteerd:
○ In de vervolgkeuzelijst Kleurenpalet van het dialoogvenster Diagram opmaken.
○ In de vervolgkeuzelijst Paletstijl op het subtabblad Diagramstijl.
Als het niet voor een diagram is geselecteerd, kunt u het openen via het dialoogvenster Paletten beheren.
Opmerking
Bij watervaldiagrammen kunnen instellingen anders dan Automatisch in de sectie Aangepaste indeling van
het dialoogvenster Opmaak diagram alle aangepaste instellingen van het kleurenpalet overschrijven. Als u
de instellingen van het kleurenpalet wilt gebruiken in het watervaldiagram, wijzigt u alle instellingen voor
Aangepaste indeling in Automatisch.
Verwante informatie
Een aangepaste diagramstijl voor paletten bewerken [pagina 411]
Een palet voor een diagram selecteren [pagina 409]
De kleuren van waarden in een watervaldiagram configureren [pagina 413]
4.11.6.3
Een aangepaste diagramstijl voor paletten bewerken
U kunt aangepaste diagramstijlen bewerken.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een diagram of voeg deze in.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Klik met de rechtermuisknop op het diagramgebied en selecteer Diagram opmaken in het snelmenu. Het
dialoogvenster Diagram opmaken wordt weergegeven. Selecteer het tabblad Palet en stijl. Selecteer in de
vervolgkeuzelijst Kleurenpalet (
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
) de optie Aangepast.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
411
○ Selecteer op het tabblad Opmaak op het subtabblad Diagramstijl in de vervolgkeuzelijst Paletstijl
(
) de optie Aangepast.
Het dialoogvenster Paletten beheren wordt weergegeven met het standaardpalet of het laatste palet dat op
het geselecteerde diagram is toegepast.
4. Selecteer de aangepaste paletstijl die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
Opmerking
Ingebouwde diagramstijlen kunnen niet worden aangepast, maar u kunt wel een diagramstijl voor paletten
maken op basis van een ingebouwde diagramstijl.
Het dialoogvenster Palet maken wordt weergegeven.
5. Bewerk de paletinstellingen.
6. Als u uw wijzigingen hebt voltooid, klikt u op OK.
Opmerking
Bij watervaldiagrammen kunnen instellingen anders dan Automatisch in de sectie Aangepaste indeling van
het dialoogvenster Opmaak diagram alle aangepaste instellingen van het kleurenpalet overschrijven. Als u
de instellingen van het kleurenpalet wilt gebruiken in het watervaldiagram, wijzigt u alle instellingen voor
Aangepaste indeling in Automatisch.
Verwante informatie
Een aangepaste paletstijl voor diagrammen maken [pagina 410]
Een palet voor een diagram selecteren [pagina 409]
De kleuren van waarden in een watervaldiagram configureren [pagina 413]
4.11.6.4 Een kleur toewijzen aan een object in een diagram
U kunt aangepaste kleuren toewijzen aan dimensieobjecten in diagrammen in Web Intelligence-rapporten.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een dimensieobject of een legenda-item op een diagram.
3. Klik op het tabblad Opmaak op het subtabblad Stijl op de pijl naast het pictogram Achtergrondkleur.
4. Voer in de vervolgkeuzelijst Achtergrondkleur een van de volgende handelingen uit:
○ Als u een vooraf gedefinieerde kleur wilt toewijzen, selecteert u een kleur.
○ Als u een aangepaste kleur wilt toewijzen, klikt u op Meer kleuren, stelt u een kleur in en klikt u op OK.
De kleur wordt toegewezen aan het dimensieobject.
412
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4.11.6.5
Kleuren toewijzen aan objecten in diagrammen met
behulp van kleurenpaletten
U kunt aangepaste of standaardkleurenpaletten toewijzen aan dimensieobjecten in diagrammen in Web
Intelligence-rapporten. U kunt deze kleurtoewijzing behouden wanneer het rapport wordt vernieuwd bij het
openen, en wanneer u filters, invoerbesturingselementen of momentopnamen van analyses gebruikt.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een diagram.
3. Selecteer op het tabblad Opmaak op het subtabblad Diagramstijl in de vervolgkeuzelijst Paletstijl een palet of
klik op Aangepast om een aangepast palet te maken.
Kleuren uit het palet worden toegewezen aan de dimensieobjecten.
4. Als u deze kleurtoewijzing wilt behouden, klikt u met de rechtermuisknop op het diagram.
5. Selecteer
Reekskleuren
Instellen als standaardkleuren .
Als u de kleurtoewijzing wilt opheffen, klikt u met de rechtermuisknop op het diagram en selecteert u
Reekskleuren
Kleurtoewijzing wissen .
Verwante informatie
Een aangepaste paletstijl voor diagrammen maken [pagina 410]
4.11.6.6 De kleuren van waarden in een watervaldiagram
configureren
In een watervaldiagram kunt u de waarden begin, totaal, negatief en positief configureren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een watervaldiagram of voer er een in.
3. Klik met de rechtermuisknop op het diagramgedeelte en selecteer Diagram opmaken in het contextmenu.
4. Selecteer in het dialoogvenster Diagram opmaken het tabblad Palet en stijl.
5. Configureer in de sectie Aangepaste indeling de waarde Vaste waarde voor een van de volgende opties in het
watervaldiagram:
○ De optie Kleur beginwaarde is van invloed op de beginwaardebalk.
○ De optie Kleur totaalwaarde is van invloed op de eindwaardebalk.
○ De optie Kleur met negatieve waarde is van invloed op balken met negatieve waarden.
○ De optie Kleur positieve waarde is van invloed op balken met positieve waarden.
Opmerking
Andere instellingen dan Automatisch in de sectie Aangepaste indeling kunnen de instellingen van het
kleurenpalet overschrijven. Als u terug wilt keren naar de instellingen van het kleurenpalet wijzigt u alle
instellingen van Aangepaste indeling in Automatisch.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
413
6. Als u uw wijzigingen hebt voltooid, klikt u op OK.
Verwante informatie
Een aangepaste diagramstijl voor paletten bewerken [pagina 411]
4.11.6.7
Een bedrijfspalet voor diagrammen maken
U kunt een bedrijfspalet voor diagrammen definiëren, zodat uw rapporten de bedrijfsopmaak krijgen. De
paletkleuren worden gedefinieerd in het configuratiebestand VisualizationConfig.xml. U kunt maar één
bedrijfspalet definiëren en de palet-ID mag niet worden gewijzigd.
Het standaardpalet bevat 32 gedefinieerde kleuren. U kunt meer kleuren definiëren, maar u moet minstens 2
kleuren definiëren. U definieert een kleur door de mate rood (R), groen (G), blauw (B) en transparantie (A) op te
geven.
Voorbeeld
<KLEUR R="200" G="0" B="0" A="255" />
Verwante informatie
De rapportopmaak instellen [pagina 219]
Uw rapporten opmaken met Cascading Style Sheets [pagina 286]
Tabellen en tabelcellen opmaken [pagina 337]
4.11.6.7.1
Syntaxis van configuratiebestand voor bedrijfspalet
U kunt een standaarddiagrampalet voor uw bedrijf definiëren.
Het configuratiebestand voor het bedrijfsdiagrampalet VisualizationConfig.xml is standaard opgeslagen op
de volgende locatie:
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\images
Dit bestand bevat de volgende elementen:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CONFIG>
<!-- Rename this file to VisualizationConfig.xml which will activate a
custom default palette. -->
414
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
<!-- The following section allows to define a corporate palette which
will be used by default in all new visualization. -->
<!-- TOMCAT must be restarted after each modification of this file -->
<PALETTES>
<PALETTE ID="corporate">
<!-- Add a list of colors so as to define your
palette (default palettes contains 32 colors): R for Red, G for Green, B for Blue
and A for managing the transparency-->
<!-- Each attributes must take an integer value
from 0 to 255 -->
<!-- The palette ID should not be changed. -->
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
<COLOR R="200" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="200" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="200" A="255" />
<COLOR R="0" G="0" B="0" A="255" />
<COLOR R="200" G="200" B="200" A="255" />
<COLOR R="125" G="125" B="0" A="255" />
<COLOR R="0" G="125" B="125" A="255" />
<COLOR R="125" G="0" B="125" A="255" />
</PALETTE>
</PALETTES>
</CONFIG>
Verwante informatie
Een bedrijfspalet voor diagrammen definiëren [pagina 415]
4.11.6.7.2
Een bedrijfspalet voor diagrammen definiëren
De BI-beheerder kan de volgende stappen gebruiken om een bedrijfspalet te definiëren via het
configuratiebestand VisualizationConfig.xml. Dit bedrijfspalet wordt vervolgens gebruikt als standaardpalet
voor alle nieuwe diagrammen.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
415
1. Open in de volgende directory het sjabloonbestand: VisualizationConfig.template.xml:
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\images
2. Definieer ten minste twee kleuren of bewerk de bestaande kleuren in het sjabloonbestand.
3. Hernoem het bestand: VisualizationConfig.xml en sla het op in dezelfde map.
4. Start Tomcat opnieuw.
Dit bedrijfspalet wordt vervolgens gebruikt als standaardpalet voor alle nieuwe diagrammen. Zorg dat het
configuratiebestand geen fouten bevat, anders wordt het standaardpalet toegepast.
Tip
Start TOMCAT steeds opnieuw wanneer u dit bestand wijzigt.
4.11.7
Diagramranden wijzigen
U kunt de randen van een diagram wijzigen in het dialoogvenster Diagram opmaken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagram en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Rand.
3. Gebruik de instellingen om de randen op te maken.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.11.8 Diagramachtergrond opmaken
U kunt de achtergrondkleuren, rasterkleuren, doorzichtigheid, het lijntype en de transparantie van diagrammen
opmaken.
Opmerking
Structuurkaart-, TagCloud- en heatmapdiagrammen hebben geen achtergrondconfiguratieopties.
De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type diagram.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerp-modus met de rechtermuisknop op het tekengebied en
selecteer Plotgebied van diagram opmaken of Diagram opmaken.
2. In het diagramgebied Tekengebied selecteert u het tabblad Achtergrond.
416
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
3. In een 3D-diagram kunt u de basis en randen van het raster weergeven of verbergen.
4. Selecteer een stijl bij Raster en achtergrond:
○ Standaardachtergrond
○ Achtergrondkleur (de achtergrond van het tekengebied)
○ Rasterkleur van categorieas (de lijnen parallel aan de categorieas)
○ Rasterkleur van waardeas (de lijnen parallel aan de waardeas)
○ Dieptekleur van raster (in een 3D-diagram zijn dit de lijnen parallel aan Rasterkleur van waardeas.
○ Gestreepte achtergrond (er worden alternatieve kleuren weergegeven, in plaats van een raster). Mogelijk
is de gestreepte achtergrond niet beschikbaar, afhankelijk van het diagramtype, zoals in het geval van
cirkel- en 3D-diagrammen.
○ Als u wilt dat er gestippelde tekengebiedlijnen worden weergegeven, selecteert u Stippellijnen.
Opmerking
Rasteropties verschillen enigszins, afhankelijk van het diagramtype.
5. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.11.9 Tekengebiedsinstellingen in watervaldiagrammen
wijzigen
In het tekengebied van een watervaldiagram kunt u een referentielijn activeren of deactiveren en de afstand
tussen objecten instellen.
1. Klik met de rechtermuisknop in het watervaldiagram.
2. Selecteer Diagram opmaken.
3. Selecteer in het dialoogvenster Diagram opmaken het diagramgebied Tekengebied.
4. Selecteer op het tabblad Ontwerpen Referentielijn.
5. Voer een getal in of selecteer een getal voor de relatieve afstand tussen items om de afstand tussen
tekengebieditems in te stellen.
6. Klik op OK of Toepassen.
Verwante informatie
Diagramachtergrond opmaken [pagina 416]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
417
4.11.10 Diagramlegenda's weergeven en opmaken
U kunt de diagramlegenda in een rapport opmaken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Legenda opmaken.
2. Selecteer het tabblad Ontwerpen in het dialoogvenster Diagram opmaken voor het diagramgebied Legenda.
3. U kunt de legenda zichtbaar maken of verbergen, de grootte, positie en lay-out van de symbolen aanpassen,
groeperen op dimensie, en de tekst-, rand- en achtergrondinstellingen aanpassen.
4. In het tabblad Titel bepaalt u de titelinstellingen van de legenda: Automatische titel of Aangepaste titel. Met
Aangepaste titel kunt u een formule opgeven die voor de titel van de legenda gebruikt moet worden.
5. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Tip
In het diagramgebied Globaal op het tabblad Diagramelementen kunt u de legenda en de legendatitel
weergeven of verbergen.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
Formules in diagramelementen [pagina 400]
4.11.11 Pagina-einden in diagrammen voorkomen
U kunt pagina-einden in diagrammen beperken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Indeling.
3. Selecteer Pagina-einden in diagram vermijden of Pagina-einde vermijden. Deze opties kunnen zowel voor
horizontale als verticale einden worden geselecteerd.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
418
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4.11.12 Een gestapelde staaf- of kolomdiagram configureren
In een gestapelde staaf worden de meetwaardegegevens gestapeld in staven of kolommen. Het stapelen wordt
per as uitgevoerd, en u kunt kiezen welke gegevens moeten worden gestapeld. In een 100% gestapeld diagram
worden de gegevens weergegeven als percentages van een geheel, ofwel 100% van een staaf of kolom.
Opmerking
Alleen diagrammen met waardeassen kunnen worden gestapeld.
1. Voeg in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp een gestapelde staaf- of kolomdiagram toe.
2. Klik met de rechtermuisknop op het diagram en selecteer Diagram opmaken in het contextmenu.
3. Doe het volgende in het diagramgebied Waardeas:
○ Selecteer het tabblad Ontwerp. Selecteer onder Stapelen een van de volgende opties:
Tabel 215:
Optie
Beschrijving
Niet gestapeld
Selecteer deze optie als u de dimensies en meetwaarden
niet wilt stapelen in het diagram.
Stapeldiagram
Selecteer deze optie als u slechts één dimensie door een
andere wilt laten segmenteren. Bijvoorbeeld in een dia­
gram met de inkomsten per provincie en jaar. Meetwaar­
den worden niet gestapeld.
Globaal stapeldiagram
Door het selecteren van deze optie worden de dimensies
en meetwaarden in één stapel per staaf of kolom gesta­
peld.
○ Selecteer 100% stapeldiagram als u meerdere reeksen als proportie vs. tijd wilt meten, of als u drie of
meer gegevensreeksen hebt en distributiewaarden binnen categorieën wilt vergelijken, terwijl
tegelijkertijd de verschillen tussen categorieën worden weergegeven. Elke staaf vertegenwoordigt 100%
van de aantallen voor de desbetreffende categorie.
4. Selecteer in het diagramgebied Tekengebied, als u een 100% stapeldiagram configureert en wilt dat staven of
kolommen met een waarde van nul plat tegen de waardeas liggen, Nulwaarden platmaken.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Diagram opmaken te sluiten.
Verwante informatie
De titel van de categorie of waardeas opmaken [pagina 420]
Diagramachtergrond opmaken [pagina 416]
Rasterwaarden, -getallen en -tekst as opmaken [pagina 422]
Een specifieke reeks van aswaarden weergeven [pagina 420]
Een waardeas logaritmisch weergeven [pagina 421]
Lineaire en logaritmische asschalen [pagina 421]
Diagramlegenda's weergeven en opmaken [pagina 418]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
419
4.11.13 De titel van de categorie of waardeas opmaken
U kunt de titel van een categorie- of waardeas in een diagram opmaken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Categorieas of Waardeas het tabblad Titel.
3. Bewerk de titelinstellingen, zoals:
○ Label en zichtbaarheid titel
○ Regelafstand lay-out
○ Tekstopmaak
○ Randen en achtergrond
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.11.14 Een specifieke reeks van aswaarden weergeven
U kunt een reeks waarden in een diagramas opgeven.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Waardeas het tabblad Ontwerp.
3. Selecteer onder Schaal voor het instellen van de Minimumwaarde en de Maximumwaarde de optie Vaste
waarde en voer een waarde in.
Opmerking
Te grote schaal is een specifieke weergave die aangeeft dat de staaf onvolledig is. De waarde valt buiten de
max.-/min.waarden van de as.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
420
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4.11.15 Lineaire en logaritmische asschalen
Lineaire schalen worden gebaseerd op optellen. Met logaritmische schalen kunt u waarden onderzoeken van
omvangrijke orden van grootheid zonder informatie in de kleinere schalen te verliezen.
In de toepassing wordt de waardeas in diagrammen standaard als een lineaire schaal weergegeven. In een lineaire
schaal zijn de asmarkeringen gelijkmatig verdeeld. Neem als voorbeeld de lineaire volgorde 1, 3, 5, 7, 9. Als u het
volgende getal in de reeks wilt verkrijgen, voegt u 2 aan het vorige getal toe.
U kunt de as op een logaritmische schaal instellen. Logaritmische schalen worden gebaseerd op
vermenigvuldigen in plaats van op optellen. In een logaritmische schaal nemen de stappen in grootte toe of af.
Logaritmische schalen worden gebaseerd op vermenigvuldigen (of delen). Neem bijvoorbeeld de volgende
logaritmische reeks: 2, 4, 8, 16, 32
Als u het volgende getal in de reeks wilt verkrijgen, vermenigvuldigt u het vorige getal met 2. Zo vertegenwoordigt
deze reeks grondtal 2.
Neem de volgende reeks: 1, 10, 100, 1000, 10000.
Deze reeks vertegenwoordigt grondtal 10 omdat u het volgende getal in de reeks verkrijgt door het vorige getal
met 10 te vermenigvuldigen.
4.11.15.1 Een waardeas logaritmisch weergeven
U kunt de waardeas wijzigen om logaritmisch in een diagram te worden weergegeven.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Waardeas het tabblad Ontwerp.
3. Selecteer onder Schaal de optie Logaritmisch voor Asschaalmodus.
Een logaritmische schaal toont uniform procentuele wijzigingen in plaats van puntwijzigingen. Met andere
woorden: de afstand van 1 naar 2 (100% toename) is hetzelfde als de afstand van 2 naar 4 (nog eens een
toename van 100%).
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Opmerking
U kunt geen negatieve waarden aangeven op een logaritmische schaal. Als u de optie Melding weergeven als de
gegevens incompatibel zijn met het diagram hebt geselecteerd in de diagramopmaakopties, wordt er een klein
geel waarschuwingspictogram weergegeven op het gegevenspunt als er negatieve gegevens zijn.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
Lineaire en logaritmische asschalen [pagina 421]
Waarschuwingspictogrammen weergeven in diagrammen [pagina 407]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
421
4.11.16 Aslabels toewijzen aan gegevenswaarden
U kunt labels toewijzen aan assen in diagrammen.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Gegevenswaarden.
3. Selecteer Weergavemodus voor gegevenslabel.
4. Selecteer het toepasselijke gegevenstype.
5. U kunt ook waar nodig de overige instellingen voor gegevenswaarden op deze pagina wijzigen, zoals Modus
voor automatisch verbergen en de instellingen voor lettertypen, randen, lijnen en achtergronden.
6. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
Gegevenswaarden weergeven of verbergen [pagina 428]
4.11.17 Rasterwaarden, -getallen en -tekst as opmaken
U kunt de instellingen van de waarde- en categorieassen opmaken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Categorieas of Waardeas het tabblad Ontwerp en opmaakinstellingen in de
volgende secties:
○ Onder Algemeen kunt u selecteren dat de as zichtbaar moet zijn.
○ Onder Opmaak kunt u de as weergeven, labels tonen, de richting wijzigen, de legendaopmaak aanpassen,
de tekengrootte van labels in een raster automatisch verkleinen, de volgorde op de categorieas omkeren,
de verwijderingsmodus van aslabels instellen en doorlopende aslay-out weergeven.
Opmerking
De waardeas is standaard de Y-as en de categorieas is de X-as. Als u de volgorde van het diagram
omdraait, wordt de X,Y-relatie verbroken. De horizontale lijn blijft de X-as en de verticale as blijft de Yas.
Om de legendaopmaak in te stellen selecteert u Lay-out aanpassen en configureert u de volgende opties
voor de breedte en hoogte van de lay-out:
422
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Tabel 216:
Optie
Beschrijving
Automatisch
Selecteer Automatisch om de breedte of hoogte van de
legenda automatisch te laten aanpassen aan de grootte
van de legenda-inhoud.
Opmerking
De breedte wordt zoveel mogelijk aangepast, maar als
de legenda-items lang zijn, kunnen ze uit de legenda­
cel verdwijnen.
Vast
Selecteer Vast als u de hoogte of breedte van de legenda­
cel handmatig wilt instellen.
Proportioneel
Selecteer Proportioneel om in te stellen dat de hoogte of
breedte van de legendacel in een bepaalde verhouding tot
de grootte van het diagram wordt weergegeven. Deze
grootte wordt uitgedrukt als 0.x-waarde. Daarbij betekent
bijvoorbeeld 0.2 dat de hoogte van de legendacel als 20%
van de diagramhoogte wordt weergegeven.
○ Onder Kleuropties kunt u instellen: de Askleur (de categorieaslijn), de Rasterkleur (het raster rondom de
categorieaslabels) en de Achtergrondkleur van raster (die verwijst naar de categorieaslabels).
○ Onder Tekst kunt u de lettertype-instellingen, de tekstuitlijning en het tekstbeleid (Omloop, Geen omloop
of Afkappen) kiezen.
Opmerking
○ Schakel de optie Weergave forceren in om de weergave van een lange diagramtitel af te dwingen
als de waarde Geen omloop is geselecteerd en de titel langer is dan de diagrambreedte.
○ Voor de legendagrootte, die wordt geregeld door de optie Lay-out aanpassen, kan worden bepaald
dat deze voor optimale leesbaarheid handmatig of automatisch wordt aangepast afhankelijk van
de diagramgrootte en de lengte van de legenda-items. Als u de optie Geen omloop selecteert terwijl
de Lay-outbreedte op Automatisch is ingesteld, wordt de legendabreedte zoveel mogelijk aan de
lengte van de legenda-items aangepast als het diagram klein is; lange items zijn dan echter
verborgen.
○ Onder Getal selecteert u het patroon dat u voor diagramgetallen wilt gebruiken.
3. Klik op OK om terug te gaan naar het document.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
423
4.11.18 Een waardeas ontgrendelen in een diagram met
dubbele assen
In een diagram met dubbele assen heeft het diagram doorgaans assen die zijn vergrendeld en met dezelfde
oorspronkelijke locatie zijn gesynchroniseerd.
In sommige gegevensreeksen waarbij één as positieve waarden heeft en een andere gegevensreeks zowel
negatieve als positieve waarden heeft, kunnen de diagramresultaten plat worden weergegeven. In dit geval kunt u
de assen ontgrendelen zodat elke as een eigen raster en oorspronkelijke locatie heeft, en de minimum- en
maximumwaarde één as delen, elk overeenkomstig de eigen gegevenscontext.
1. Klik in een Web Intelligence-document in de modus Ontwerp met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Waardeas 2 het tabblad Ontwerp.
3. Onder Schaal selecteert u As ontgrendelen.
Wanneer de assen ontgrendeld zijn, is de tweede waardeas vrij van het raster.
Opmerking
Waardeassen worden automatisch gedeblokkeerd in een XI 3.1-document dat is gemigreerd naar BI 4.1 SP 4 of
later.
Verwante informatie
Lineaire en logaritmische asschalen [pagina 421]
Rasterwaarden, -getallen en -tekst as opmaken [pagina 422]
Aslabels toewijzen aan gegevenswaarden [pagina 422]
Een specifieke reeks van aswaarden weergeven [pagina 420]
4.11.19 Een leeg diagram verbergen
Soms geven diagrammen geen waarden weer. Als de verkoop van een bepaald product bijvoorbeeld is gestopt, is
een diagram dat gewoonlijk resultaten voor dat product zou bevatten nu leeg. In de toepassing worden dergelijke
lege diagrammen standaard op rapporten weergegeven. Indien gewenst, kunt u de toepassing zo instellen dat
lege diagrammen worden verborgen.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Algemeen.
3. Selecteer in de sectie Weergave een van de volgende opties:
○ Selecteer Altijd verbergen om het diagram te verbergen.
○ Selecteer Verbergen indien leeg om het diagram te verbergen als het leeg is.
○ Selecteer Verbergen indien de volgende formule waar is en typ een formule in het vak om het diagram te
verbergen indien de formule waar is.
424
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.11.20 Nulwaarden in diagrammen en tabellen uitsluiten
In diagrammen en tabellen kunt u nulwaarden uit de weergegeven gegevens uitsluiten.
Als een diagram of tabel nulwaarden heeft, kunt u ervoor kiezen deze uit de zichtbare uitvoer te verwijderen. U
kunt u ook verborgen items hebben die nulwaarden hebben.
Als u een van de nulwaardeopties deactiveert:
● in een diagram zijn er geen items.
● in een tabel wordt de kolom of rij niet weergegeven als de waarden in een rij of kolom voor een item gelijk aan
nul zijn.
1. In een Web Intelligence-document klikt u in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het kader van het
diagram of de tabel en selecteert u Diagram opmaken of Tabel opmaken.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
○ Voor een diagram: selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Algemeen.
○ Voor een tabel: selecteer het tabblad Algemeen.
3. Selecteer desgewenst de volgende opties voor Weergave:
Optie
Beschrijving
Rijen weergeven met meetwaarden =
0
In verticale tabellen en kruistabellen: alle rijen onderdrukken waarin alle meet­
waarden gelijk aan nul zijn.
Rijen weergeven waarvoor de som van In verticale tabellen en kruistabellen: alle rijen onderdrukken waarin de som van
meetwaarden = 0
de meetwaarden gelijk aan nul is.
Kolommen weergeven met meetwaar­ In horizontale tabellen en kruistabellen: alle kolommen onderdrukken waarin
den = 0
alle meetwaarden gelijk aan nul zijn.
Kolommen weergeven waarvoor de
som van meetwaarden = 0
In horizontale tabellen en kruistabellen: alle kolommen onderdrukken waarin de
som van de meetwaarden gelijk aan nul is.
Meetwaarden weergeven waar waar­
den = 0
In diagrammen: een diagramitem ondrukken als de meetwaarden ervan gelijk
aan nul zijn.
Meetwaarden weergeven waarvoor de In diagrammen: een diagramitem ondrukken als de som van de meetwaarden
som van waarden = 0
ervan gelijk aan nul is.
Opmerking
In diagrammen en tabellen worden lege waarden hetzelfde beschouwd als nulwaarden en worden daarom
ook beïnvloed door deze opties voor Weergave.
4. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
425
4.11.21 Stijlen, schaduweffecten en gegevensmarkeringen voor
de diagramgegevens opgeven
U kunt palet- en stijleffecten in lijn-, staaf-, kolom-, punt- en radardiagrammen opgeven.
Opmerking
Diagrammen met dubbele assen gebruiken standaard twee kleurenpaletten.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Palet en stijl.
3. Configureer de volgende instellingen als volgt:
○ In Stijl van diagramreeks selecteert u een stijl.
○ Selecteer het kleurenpalet en het percentage voor de transparantie.
○ Onder Markering selecteert u symbolen, de symboolgrootte, symboolpaletten, randen en randkleuren.
○ Onder Licht- en schaduweffecten selecteert u verscheidene licht- en schaduweffecten: offset, kleur,
schaduw en 1-zijdige schaduw.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.11.22 Op meetwaarden gebaseerde kleuren beheren in
structuurkaarten, heatmappen en TagClouddiagrammen
De kleur van rechthoeken of code wordt bepaald door de kleurmethode op basis van de waarde van een
referentiemeetwaarde.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in de sectie Globaal het tabblad Palet en stijl.
3. Selecteer een kleurmethode in de vervolgkeuzelijst Kleurmethode voor vormen.
426
Optie
Beschrijving
Paletkleuren
U kunt het aantal bereiken opgeven, waarna de kleuren automatisch worden gekoppeld
op basis van het geselecteerde palet. U kunt ook de bereikdefinitie en de kleur voor nullof lege waarden opgeven.
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
Optie
Beschrijving
Op kleurovergangen geba­
seerde paletkleuren
U kunt een kleurovergang definiëren met 2 of 3 kleuren die gekoppeld zijn aan de berei­
ken.
Op kleurovergangen geba­
U kunt een kleurovergang definiëren met 2 of 3 kleuren die gekoppeld zijn aan Meet­
seerde paletkleuren met meet­ waarde met neutrale polariteit.
waardenpolariteit
Aangepaste bereikkleuren
u kunt de bereiken handmatig opgeven en de kleuren koppelen op basis van percentage
of absolute waarde.
4. Definieer indien vereist een bereik voor de meetwaarden en koppel een kleur aan waarden die buiten het
bereik vallen.
5. Selecteer een kleur voor lege of null-waarden.
6. Definieer de overgang voor overgangsmethoden of koppel een kleur aan elk bereik voor de aangepaste
methode. Definieer voor aangepaste kleurbereiken de Maximum- en Minimum-waarden van de kleurbereiken.
(Dit vindt automatisch plaats voor andere methoden)
7. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
4.11.23 Een reeks gegevens opmaken in een diagram
U kunt de kleur, de doorzichtigheid van de kleur en de positie van gegevenslabels van stukken of punten in staaf-,
kolom-, lijn-, cirkel-, spreidings-, ballon- en puntdiagrammen wijzigen.
1. Klik met de rechtermuisknop op het segment, de punt of legenda-item in een diagram die/dat u wilt
configureren en selecteer Gegevensreeksen opmaken in het snelmenu.
Opmerking
Deze functie is niet beschikbaar voor boxplot-, kaart-, TagCloud- of watervaldiagrammen.
2. In het dialoogvenster Gegevensreeksen opmaken selecteert u Aangepast.
Opmerking
U kunt de instellingen in dit dialoogvenster op elk moment terugzetten op de standaardinstellingen van de
toepassing door Automatisch te selecteren.
3. Selecteer een kleur voor de gegevenssegmenten of -punten in het vervolgkeuzevenster voor het kiezen van
kleuren, en pas de doorzichtigheidsinstellingen waar nodig aan.
4. Als u een lijndiagram opmaakt en een dikkere lijn wilt, kiest u een getal voor Lijndikte.
5. Selecteer Gegevenslabels weergeven als een gegevenslabel moet worden weergegeven (wanneer het is
verborgen) of als u de positie van het gegevenslabel wilt aanpassen.
Opmerking
Hef selectie van deze optie op als het gegevenslabel moet worden verborgen in het diagram.
6. Selecteer van de volgende opties voor de gegevenspositie:
Voor alle diagrammen:
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
427
○ Selecteer Buiten als het label buiten het geselecteerde diagramsegment moet worden weergegeven.
○ Selecteer Binnen als het label in het geselecteerde diagramsegment moet worden weergegeven.
Opmerking
Het is niet mogelijk om de positie van gegevenslabels te bepalen in polaire, gestapelde staaf- of
kolomdiagrammen.
Voor alle diagrammen met uitzondering van het cirkeldiagram zijn ook de volgende opties beschikbaar:
○ Selecteer Binnen eerst, anders buiten als het label in het geselecteerde diagramitem moet worden
geplaatst, maar ook buiten het diagramitem kan worden geplaatst als er onvoldoende ruimte in het item
is.
○ Selecteer Buiten eerst, anders binnen als het label buiten het geselecteerde diagramitem moet worden
geplaatst, maar ook in het diagramitem kan worden geplaatst als er onvoldoende ruimte in het item is.
7. Afhankelijk van uw diagramtype kunt u de uitlijning van het gegevenslabel instellen als de gegevenspositie is
ingesteld op Buiten:
○ Als u met een ring- of cirkeldiagram werkt, selecteert u een van de volgende opties voor uitlijning van de
gegevenslabels:
○ Selecteer Lay-out zijkant om het gegevenslabel aan de zijkant van het diagramblok weer te geven.
○ Selecteer Ronde lay-out om het gegevenslabel rechts naast het diagramsegment weer te geven.
○ Als u met een lijn- of puntdiagram werkt, selecteert u een van de volgende opties voor uitlijning van
gegevenslabels: Boven, Onder, Links, Rechts.
8. Klik op Toepassen om uw wijzigingen toe te passen en ga verder met het wijzigen van gegevenslabels.
9. Klik op OK om uw wijzigingen toe te passen en het venster te sluiten.
4.11.24 Gegevenswaarden weergeven of verbergen
U kunt gegevenswaarden in een diagram weergeven en verbergen.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
selecteer Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Gegevenswaarden.
3. Selecteer Weergavemodus voor gegevenslabels om de gegevens weer te geven.
4. U kunt de instellingen voor verschillende parameters aanpassen, afhankelijk van het diagramtype. Voor een
cirkeldiagram bijvoorbeeld selecteert u het gegevenstype, de gegevenspositie, randbreedte, achtergrondkleur
enzovoort.
5. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
428
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
4.11.25 De grootte van een diagram wijzigen
U kunt de grootte van het diagram wijzigen met de muis of via het dialoogvenster Diagram opmaken.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op het diagramkader en
klik op Diagram opmaken.
2. Selecteer in het diagramgebied Globaal het tabblad Algemeen.
3. Typ of selecteer de breedte en hoogte van het diagram in de vakjes Breedte en Hoogte.
4. Klik op OK om naar het document terug te gaan.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.11.26 Een diagramstijl toepassen
Een diagramstijl is een reeks instellingen die in een bronbestand zijn opgeslagen.
U gebruikt de diagramstijl om een diagram te manipuleren (op meerdere niveaus: grafisch, regio en eigenschap)
voordat u het diagram rendert. Met behulp van diagramstijlen kunt u diagrammen samenstellen via een reeks
vooraf gedefinieerde instellingen, die ook moderne diagramstijlen bevatten (anti-alias, glans en reliëf). Met behulp
van aangepaste diagramstijlen kunt u gemakkelijk diagramuitvoer aanpassen dankzij vooraf gedefinieerde
instellingen en thema's. Ze bevatten de groep met instellingen voor een diagram, waaronder:
indeling: de instellingen die bepalen hoe een diagram wordt weergegeven
diagramitems, zoals de titel, legenda en assen
diagramlocatie, bijvoorbeeld waar diagramitems worden geplaatst als ze zichtbaar zijn
thema: de instellingen die de weergave van het diagram bepalen
kleurpaletten enzovoort
texturen, bijvoorbeeld van de achtergrond
schaduwen
lettertypen
Opmerking
U kunt kiezen uit vooraf gedefinieerde kleurpaletten.
Als u een diagram maakt, raden we u aan om deze te vullen met alle vereiste dimensies. Pas de stijl toe en wijzig
de instellingen om de opmaak van het diagram te verfijnen. Als u een instelling wijzigt voordat u een sjabloon
toepast, kunt u uw wijzigingen aanpassen als deze instellingen deel uitmaken van de sjabloondefinitie. Als dit
gebeurt, kunt u de wijzigingen alleen herstellen door de actie Ongedaan maken uit te voeren.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer een bestaand diagram of maak een diagram.
3. Selecteer het diagram en seelcteer vervolgens op het tabblad Opmaak op het subtabblad Diagramstijl een stijl
in de vervolgkeuzelijst van het pictogram Diagramstijl opmaken.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
429
○ Opvallende stijl
○ Normale stijl
○ Hoog contrast
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
4.11.27 Het diagramtype wijzigen met Omzetten in
U kunt het diagramtype wijzigen via Omzetten in in het snelmenu van het diagram.
1. Klik in een Web Intelligence-document in Ontwerpmodus met de rechtermuisknop op de tabel of het diagram.
2. Selecteer Omzetten in in het snelmenu en vervolgens Meer transformaties.
Het dialoogvenster Omzetten in wordt weergegeven.
3. Klik op de gewenste diagramcategorie en klik vervolgens op een diagrampictogram.
Bewerk de diagramwaarden waar nodig.
4. Klik op OK.
De geselecteerde sjabloon wordt toegepast op het blok en geeft de gegevens weer met het gekozen
diagramtype.
Verwante informatie
Een diagram opmaken [pagina 400]
Lijndiagrammen [pagina 390]
Staafdiagrammen [pagina 387]
Boxplot-diagrammen [pagina 388]
Kolomdiagrammen [pagina 388]
Diagrammen toewijzen [pagina 391]
Cirkeldiagrammen [pagina 391]
Puntdiagrammen [pagina 392]
Radardiagrammen [pagina 393]
Woordenwolken [pagina 394]
Watervaldiagrammen [pagina 394]
430
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Met diagrammen werken in rapporten
5
Koppelingen naar andere documenten
maken
Cellen in documenten kunnen als hyperlinks worden gedefinieerd.
Hyperlinks in cellen lijken op de hyperlinks op internet, waarmee u een andere webpagina kunt openen vanuit de
pagina die u op dat moment bekijkt.
Beperking
In een Web Intelligence-rapport kunnen er, als u een hyperlink maakt die verwijst naar een website die niet in
andere websites kan worden geopend, browserfouten optreden.
Wanneer u op een cel met een hyperlink klikt, wordt het doeldocument geopend waarnaar de koppeling verwijst.
Het doeldocument kan een ander Web Intelligence-document zijn, een site op internet, een PDF-, Excel, of Worddocument of een andere bron die via een hyperlink toegankelijk is.
Hyperlinks kunnen statisch of dynamisch zijn. Een statische hyperlink bevat altijd dezelfde koppeling naar
hetzelfde document. Een dynamische hyperlink kan verschillend werken op basis van de gegevens in het
document met de hyperlink.
U kunt verschillende typen hyperlinks maken:
● Een cel waarbij de celtekst de hyperlinktekst is.
● Een cel met een bijbehorende hyperlink.
● Een koppeling naar een ander document in de CMS. Gebruik de Web Intelligence HTML-interface voor deze
actie. Voor doeldocumenten die naar BEx-query's, UNX-universes of UNV-universes verwijzen die aanwijzingen
bevatten die gebruik maken van Indexbewustheid, moeten extra parameters worden ingesteld.
Wanneer u een koppeling maakt met behulp van de Web Intelligence HTML-interface, wordt de koppeling
gedefinieerd met de OpenDocument-syntaxis. U kunt desgewenst ook handmatig koppelingen maken met
OpenDocument. Zie de handleiding Documenten weergeven met OpenDocument voor gedetailleerde informatie
over deOpenDocument-syntaxis.
U kunt naast het maken van een koppeling tussen documenten, ook een koppeling maken tussen
rapportelementen in hetzelfde rapport door elementen te definiëren als invoerbesturingselementen waarmee de
waarden in andere rapportelementen worden gefilterd.
5.1
Cellen die zijn gedefineerd als hyperlink
Als u een cel definieert als hyperlink, wordt de tekst in de cel actieve hyperlinktekst.
Als u bijvoorbeeld een vrije cel met de tekst http://www.sap.com definieert als hyperlink, gaat u naar de
website van SAP als u op de cel klikt.
Deze methode is het meest geschikt voor statische hyperlinks, waarbij de tekst in de cel en de koppeling naar de
bron ongewijzigd blijven.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
431
Opmerking
U kunt dit type hyperlink ook dynamisch maken met behulp van celformules, waarbij de celtekst op basis van
de rapportgegevens verandert.
5.1.1
Een cel definiëren als hyperlink
U definieert een cel als een hyperlink in een document in Web Intelligence.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Hyperlinktekst in een cel selecteren of typen.
3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer
5.2
Koppeling
Inhoud lezen als hyperlink .
Een hyperlink gekoppeld aan een cel
Als u een hyperlink koppelt aan een cel, definieert u een hyperlink waarmee een koppeling wordt gemaakt naar het
brondocument wanneer op de cel wordt geklikt.
De celtekst zelf is niet de hyperlink.
Dit is de aanbevolen methode om dynamische hyperlinks te maken, en wel om de volgende redenen:
● Het is speciaal geschikt voor het werken met de parameters in dynamische hyperlinks.
● U hoeft geen ingewikkelde syntaxis voor hyperlinks te kennen. U definieert de hyperlink via een grafische
interface en de syntaxis van de hyperlink wordt achter de schermen gegenereerd en beheerd.
● U kunt hyperlinktekst maken die anders is dan de celtekst.
5.2.1
Een hyperlink aan een cel toevoegen
U configureert een celhyperlink in het dialoogvenster Hyperlink maken of Hyperlinks.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik met de rechtermuisknop op een cel en selecteer Koppelen
dialoogvenster Hyperlink maken of Hyperlinks weer te geven.
Hyperlink toevoegen
om het
3. Als u zich bevindt in de Web Intelligence HTML-interface, selecteert u het tabblad Koppeling naar webpagina.
4. Typ of plak de hyperlinktekst in het vak.
5. Klik op Parseren.
Eventuele aanwezige hyperlinkparameters worden weergegeven in het gebied URL-parameters aanpassen.
432
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
Dynamische hyperlinks bevatten parameters waarvan de waarden kunnen veranderen. Parameters worden
weergegeven als onderdelen naam=waarde aan het einde van de hyperlink na het vraagteken. De volgende
URL bevat bijvoorbeeld een parameter, rapportnaam met de waarde "producten".
http://salesandproductreport/default.asp?reportname=products
Elke parameter wordt op een afzonderlijke regel weergegeven met de naam van de parameter links en de
waarde van de parameter rechts. Het statische deel van de hyperlink, het gedeelte zonder de parameters,
verschijnt in het hoofdgedeelte.
6. Als u gegevens uit formules of variabelen als parameterwaarden wilt leveren, klikt u op de pijl naast elke
parameterwaarde en selecteert u een optie.
Optie
Beschrijving
Formule maken
U maakt een formule in de formule-editor om de formule-uitvoer te leveren als paramaterwaarde.
Object selecteren U kiest het object uit de lijst in het dialoogvenster Beschikbare objecten om de waarde ervan als para­
meterwaarde te leveren.
Opmerking
Als u een parameter wijzigt, wordt de volledige hyperlinksyntaxis in het vak boven in het scherm gewijzigd.
7. Wijzig de hyperlinksyntaxis om een parameter toe te voegen of te verwijderen en klik op Controleren.
Opmerking
U kunt parameters niet rechtstreeks in de lijst met parameters in het gebied URL-parameters aanpassen
toevoegen of verwijderen. U moet de URL-syntaxis rechtstreeks wijzigen.
8. Typ de knopinfotekst in het vak Knopinfo of maak een dynamische knopinfo met de optie Formule maken of
Variabele selecteren.
Optie
Beschrijving
Formule maken
U maakt een formule in de formule-editor om de formule-uitvoer te leveren als de knopinfo.
Object selecteren U kiest het object uit de lijst in het dialoogvenster Beschikbare objecten om de waarde ervan als kno­
pinfo te leveren.
De knopinfo wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over de cel met de hyperlink beweegt.
9. Klik op de pijl naast Doelvenster om de doel-URL te definiëren.
Optie
Beschrijving
Huidig venster
De doel-URL vervangt het document met de hyperlink in het huidige venster.
Nieuw venster
De doel-URL wordt in een nieuw browservenster weergegeven.
10. Klik op OK om het dialoogvenster Hyperlink maken of Hyperlinks te sluiten.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
433
5.3
Een koppeling naar een ander document in de CMS
maken
In de Web Intelligence HTML-interface kunt u een koppeling maken met een ander document in de CMS met
behulp van het dialoogvenster Hyperlink maken.
De koppeling maakt gebruik van de functie OpenDocument. De parameters in elke lijst worden bepaald door uw
selectie in de vorige lijst.
U kunt ook rechtstreeks werken met de functie OpenDocument door de syntaxis in een cel te typen.
Documentexemplaren en waarden doorgeven als reactie op aanwijzingen
Met behulp van hyperlinks worden op twee manieren waarden opgegeven voor aanwijzingen in het doeldocument:
● Waarden direct doorgeven aan aanwijzingen.
● Een documentexemplaar openen op basis van doorgegeven waarden.
In het eerste geval geeft de hyperlink waarden rechtstreeks door aan de aanwijzingen in het doeldocument. In het
tweede geval wordt het documentexemplaar geopend waarvan de opgeslagen aanwijzingswaarden
overeenkomen met de doorgegeven waarden van de hyperlink. Wanneer u op de URL klikt, wordt het
doeldocument automatisch vernieuwd, ook als de optie Vernieuwen bij openen is gedeactiveerd.
Het kiezen van een documentexemplaar op basis van doorgegeven parameters is efficiënter als het doeldocument
groot is.
Koppelingen naar grote documenten invoegen
Als het doeldocument een grote hoeveelheid gegevens bevat, is het handiger om een koppeling naar een
exemplaar van het document te maken en het document op te halen met een doorgegeven parameterwaarde. U
kunt diverse exemplaren met verschillende parameterwaarden plannen en vooraf ophalen. U kunt het document
plannen en vooraf laten ophalen met verschillende parameterwaarden.
Wanneer u op de hyperlink klikt, wordt het juiste vooraf opgehaalde exemplaar geopend, en wordt niet de
doorgegeven waarde gebruikt om het document te openen en de gegevens op te halen.
Voorbeeld
Een koppeling naar een groot verkooprapport invoegen
In dit voorbeeld maakt u een koppeling naar een groot verkooprapport waarin de omzet per regio wordt
opgehaald. Het rapport bevat een parameter waarmee de gebruiker de regio kan selecteren. Er zijn vier regio's:
Noord, Zuid, Oost en West.
Het brondocument bevat een dimensie [Regio]. Ga als volgt te werk:
● Configureer de hyperlink zodat deze de waarde van [Regio] als parameter doorgeeft.
434
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
● Maak vier exemplaren van het verkooprapport, één voor elke waarde van [Regio].
● Maak een planning wanneer de exemplaren vooraf worden opgehaald.
● Configureer de hyperlink zodat het nieuwste exemplaar wordt geopend waarvan de parameterwaarde
overeenkomt met de waarde die in de hyperlink.
Wanneer het document een dimensie [Regio] bevat, zijn de instellingen als volgt:
Tabel 217:
Koppeling naar instelling documentexemplaar
Nieuwste overeenkomende waarde
Meest recente - overeenkomend met aanwijzingswaarde
[Regio]
5.3.1
Een koppeling naar een ander document in de CMS
maken
U kunt in documenten een of meer koppelingen naar andere documenten in dezelfde CMS instellen.
Opmerking
Wanneer het doeldocument naar een UNX-universe, een UNV-universe met een aanwijzing voor
indexbewustheid, of een BEx-query verwijst, moeten er extra objecten worden geselecteerd.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
Opmerking
De optie Documentkoppeling toevoegen is alleen beschikbaar als een rapport wordt bewerkt in Web
Intelligence HTML-interface. De optie is niet beschikbaar in de Web Intelligence Applet-interface of Web
Intelligence Rich Client.
○ Klik met de rechtermuisknop op de cel waarin u de koppeling wilt maken en selecteer
Koppelen
Documentkoppeling toevoegen .
○ Op het tabblad Rapportelementen selecteert u op het subtabblad Koppelen de optie Documentkoppeling
toevoegen in de vervolgkeuzelijst Document.
3. Selecteer in het dialoogvenster Hyperlink maken het tabblad Koppelen met een document.
4. Klik op Bladeren, selecteer het doeldocument in het dialoogvenster Document selecteren en klik op Openen.
Als het document waarmee u de koppeling maakt aanwijzingen bevat, wordt het venster Aanwijzingen
selecteren weergegeven.
5. Selecteer in het venster Aanwijzingen selecteren de aanwijzingen die u wilt weergeven en klik op OK of op
Annuleren als u geen selectie wilt maken.
6. Voer de volgende handelingen uit in de sectie Hyperlinkeigenschappen:
○ Selecteer Volledig URL-pad gebruiken om hyperlink te maken om er zeker van te zijn dat de koppeling
het volledige URL-pad gebruikt in plaats van een relatief pad vanuit het huidige document.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
435
○ Selecteer u Vernieuwen bij openen, als u de gegevens van het doeldocument wilt vernieuwen als de
hyperlink is geselecteerd.
○ Selecteer Koppeling naar documentexemplaar als u een exemplaar aan het geselecteerde document wilt
koppelen. Selecteer vervolgens een optie in de vervolgkeuzelijst.
Tabel 218:
Optie
Beschrijving
Meest recente
De hyperlink opent het meest recente exemplaar.
Opmerking
U kunt geen parameterwaarden opgeven in de hyperlink wanneer u
deze optie kiest. De hyperlink geeft geen parameterwaarden door.
Alle parameters worden ingesteld op Documentstandaard gebruiken
en kunnen niet worden gewijzigd.
Meest recente - huidige gebruiker
De hyperlink opent het meest recente exemplaar waarvan de huidige ge­
bruiker eigenaar is.
Opmerking
U kunt geen parameterwaarden opgeven in de hyperlink wanneer u
deze optie kiest. De hyperlink geeft geen parameterwaarden door.
Alle parameters worden ingesteld op Documentstandaard gebruiken
en kunnen niet worden gewijzigd.
Meest recente - overeenkomend met
aanwijzingswaarde
De hyperlink opent het meest recente exemplaar waarvan de aanwij­
zingswaarden overeenkomen met de doorgegeven waarden van de hy­
perlink.
Deze optie is handig wanneer u wilt koppelen naar een groot document
met aanwijzingen.
U moet ten minste één parameterwaarde opgeven. Zonder minimaal één
opgegeven waarde retourneert de hyperlink een fout als erop wordt ge­
klikt. De fout treedt op omdat de hyperlink is ontworpen om een exem­
plaar op te halen op basis van parameterwaarden, maar er is geen
waarde ter vergelijking voor het exemplaar.
○ Als u een koppeling maakt naar een Web Intelligence-document, selecteert u
document
Rapportnaam
Doelgebied in het
en dan de naam van het rapport.
○ Als u een koppeling wiilt maken naar een specifiek onderdeel van een rapport, voert u de volgende
handelingen uit:
1. Selecteer
Doelgebied in het document
Rapportonderdeel .
2. Klik op Selecteren.
3. Klik met de rechtermuisknop op het rapportonderdeel (bijvoorbeeld een tabel) en selecteer Dit
rapportonderdeel selecteren.
4. Als u alleen het rapportonderdeel wilt weergeven, selecteer u Alleen rapportonderdeel weergeven.
5. Als u de focus wilt plaatsen op het rapportonderdeel, maar het hele rapport wilt weergeven in het
doeldocument, selecteert u Plaatsen op rapportonderdeel (volledig document beschikbaar).
436
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
Opmerking
U kunt koppelingen tussen rapportelementen maken door een rapportelement te definiëren als een
invoerbesturingselement waarmee waarden in andere rapportelementen worden gefilterd. Als u
bijvoorbeeld een rapport met twee tabellen hebt, kunt u de waarden in de ene tabel filteren afhankelijk
van de geselecteerde waarden in de andere tabel.
7. Voer een van de volgende handelingen uit in de sectie Het uiterlijk en de werking van de hyperlink aanpassen:
○ Selecteer de indeling van het doeldocument in de vervolgkeuzelijst Documentindeling. Met de opmaak
van het document wordt bepaald welke opties beschikbaar zijn voor het definiëren van de koppeling. U
kunt een rapportonderdeel bijvoorbeeld niet koppelen in een PDF-document. Voor een document dat
verwijst naar een BEx-query of eenUNX- of UNV-universe met een aanwijzing die gebruik maakt van
indexbewustheid:
1. Selecteer de sleutel.
2. Klik op de vervolgkeuzelijst van de sleutel en selecteer Formule maken en typ
=<objectnaam>.key(). Het object mag geen variabele zijn en moet een sleutel hebben.
3. Test dat <objectnaam>.key() het verwachte resultaat oplevert. Als het resultaat niet de sleutel
retourneert, vraagt u de ontwerper van de universe hoe u de sleutel kunt verkrijgen.
○ Om te definiëren hoe het doeldocument wordt geopend, selecteert u Nieuw venster of Huidig venster in de
vervolgkeuzelijst Doelvenster.
Tabel 219:
Optie
Beschrijving
Nieuw venster
Het document wordt in een nieuw browservenster geopend.
Huidig venster
Het document wordt in het huidige browservenster geopend en vervangt
het document met de hyperlink.
○ Typ de tekst in het vak Knopinfo of maak een dynamische knopinfo met de optie Formule maken of Object
selecteren. De knopinfo wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over de cel met de hyperlink
beweegt.
Tabel 220:
Optie
Beschrijving
Formule maken
U maakt een formule in de formule-editor om de formule-uitvoer te leveren
als de knopinfo.
Object selecteren
U kiest de variabele uit de lijst in het dialoogvenster Beschikbare objecten
om de waarde ervan als knopinfo te leveren.
8. In de sectie Documentaanwijzingen selecteert u voor elke aanwijzing in het document een van de volgende
opties in de vervolgkeuzelijst:
Optie
Beschrijving
Formule maken
Met de formule-editor maakt u een formule om een waarde door te geven als reactie op de
aanwijzing.
Object selecteren
U selecteert een object waarvan de waarde wordt doorgegeven aan de aanwijzing.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
437
Optie
Beschrijving
Gebruiker vragen tijdens
runtime
De gebruiker geeft een waarde op voor de aanwijzing wanneer op de hyperlink wordt ge­
klikt.
Documentstandaard
gebruiken
U configureert de hyperlink om geen parameter door te geven aan het doeldocument. Het
doeldocument wordt geopend met de standaardwaarde voor de aanwijzing. De standaard­
waarde is de laatste opgegeven waarde voor de aanwijzing of de standaardwaarde die in
het document is opgegeven.
Een constante invoeren
U voert een constante, alfanumerieke tekenreeks in die voor de aanwijzing is ingevoerd.
5.4
Een document openen met behulp van een hyperlink
U kunt hyperlinks tussen documenten in de Web Intelligence HTML-interface instellen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Eventuele knopinfo wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel met een hyperlink beweegt.
Opmerking
De gegenereerde syntaxis van de hyperlink wordt weergegeven in de formulebalk. Wijzig deze syntaxis niet
direct. Gebruik het dialoogvenster Hyperlink maken als u de syntaxis moet bijwerken.
3. Klik op de hyperlink om het doeldocument te openen.
Afhankelijk van de configuratie van de hyperlink wordt het doeldocument geopend in een nieuw
browservenster of wordt het huidige document in het huidige browservenster vervangen.
5.5
Een hyperlink in een cel bewerken
U kunt hyperlinks in tabelcellen in de Web Intelligence HTML-interface instellen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer de cel met de hyperlink en selecteer
Hyperlink
Bewerken .
3. Bewerk in het dialoogvenster Hyperlink maken de hyperlink.
4. Klik op OK om het dialoogvenster Hyperlink maken te sluiten.
5.6
Een hyperlink verwijderen
U kunt hyperlinks in documenten in Web Intelligence verwijderen.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer de cel met de hyperlink en selecteer
438
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Koppeling
Verwijderen .
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
5.7
Kleuren van hyperlinks instellen
U kunt de kleuren definiëren die worden gebruikt om hyperlinks weer te geven waarop al is geklikt (bezochte
hyperlinks).
U kunt ook de kleuren definiëren voor hyperlinks waar nog niet op is geklikt (niet-bezochte hyperlinks).
5.7.1
Kleuren van hyperlinks instellen
U kunt de kleuren van hyperlinks in documenten instellen in Web Intelligence.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het rapport dat de hyperlink bevat en selecteer
Rapport opmaken.
3. Klik in het dialoogvenster Rapport opmaken op het tabblad Weergave.
4. Klik in het gedeelte Kleur hyperlink op de pijlen naast Bezocht en Niet-bezocht, en selecteer een vooraf
gedefinieerde kleur of klik op Meer kleuren en definieer een eigen kleur.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Rapport opmaken te sluiten.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Koppelingen naar andere documenten maken
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
439
6
Inhoud delen met andere toepassingen
U kunt Web Intelligence-inhoud buiten Web Intelligence-documenten beschikbaar maken door rapportblokken
(tabellen, diagrammen of formulieren) als te publiceren webservices, die BI-services worden genoemd.
Opmerking
U kunt inhoud alleen als webservice publiceren in de Rich Internet Application-interface en in Web Intelligence
Rich Client. Deze functie is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
Webservices bieden een gestandaardiseerde methode om gegevens tussen toepassingen uit te wisselen. U
publiceert inhoud naar een server, waar andere toepassingen de webservices kunnen oproepen die de inhoud
leveren.
Elke webservice kan meerdere blokken publiceren die door middel van functies die met de blokken
overeenkomen, beschikbaar worden gemaakt voor webtoepassingen. Zo kunt u een tabel die als webservice is
gepubliceerd, opnemen in een dashboard dat filter- en analysebewerkingen op de tabel kan uitvoeren met behulp
van de webservicefuncties.
De structuur van een BI-service wordt gedefinieerd met behulp van WSDL (Web Service Definition Language), een
standaardformaat voor het beschrijven van webservices. Webtoepassingen communiceren met BI-services (door
parameters door te geven en daarvoor gegevens te ontvangen) via Simple Object Access Protocol (SOAP), een
standaardprotocol voor het uitwisselen van gestructureerde gegevens.
Verwante informatie
BI-servicestructuur [pagina 446]
6.1
Gegevens beschikbaar maken om te filteren in een
webservice
Wanneer u een rapportblok als een webservice publiceert, kunt u rapportobjecten beschikbaar maken die
webtoepassingen kunnen gebruiken om de gegevens te filteren die door de webservice worden geretourneerd.
Als u bijvoorbeeld een tabel publiceert met [Land], [Regio] en [Inkomsten], kunt u de dimensie [Land]
beschikbaar maken als filter. Webtoepassingen die de webservice oproepen, kunnen dan filteren op de dimensie
[Land].
Filterobjecten worden weergegeven als FilterCondition-parameters in de functie
GetReportBlock_<blockname> in de webservice.
U kunt objecten beschikbaar maken om te filteren via het scherm Gepubliceerde inhoud definiëren van de wizard
Inhoud publiceren. Op het scherm worden alle objecten van het rapport weergegeven, en worden standaard de
440
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud delen met andere toepassingen
objecten in het blok geselecteerd dat u publiceert. U kunt selectie van deze objecten opheffen en een willekeurig
object in het rapport selecteren om het als filter beschikbaar te stellen. U kunt bijvoorbeeld de dimensie [Land]
beschikbaar maken als filter wanneer u een tabel publiceert die de objecten [Regio] en [Inkomsten] bevat, als de
dimensie [Land] in het rapport wordt weergegeven. U kunt ook kiezen om de objecten [Regio] en [Inkomsten] niet
als filters beschikbaar te stellen.
U hoeft geen rapportobjecten als filters op te nemen, met uitzondering van de objecten die in sectiekopteksten
voorkomen. Deze worden geselecteerd weergegeven, en u kunt de selectie ervan niet opheffen.
Als u een blok in een sectie publiceert, filter de webservice standaard op de waarde van het sectieobject dat
overeenkomt met het geselecteerde blok. Als u bijvoorbeeld een rapport hebt met [Land], [Regio] en [Inkomsten]
waarbij [Land] de sectiekoptekst is, en u publiceert het blok in de sectie waar [Land]="Frankrijk", gebruikt de
webservice "Frankrijk" als de standaardwaarde van [Land]. Een webtoepassing die de webservice oproept, kan
een andere waarde voor [Land] opgeven, waarna de gegevens die door de webservice worden geretourneerd,
worden gewijzigd om overeen te komen met het filter.
Als u een blok publiceert in een rapport dat rapportfilters bevat, zijn de objecten aan de hand waarvan de
rapportfilters worden gedefinieerd, standaard op het scherm geselecteerd. U kunt de selectie van deze objecten
opheffen. Als u het blok publiceert zonder de objecten beschikbaar te maken als filters, filtert de webservice de
gegevens aan de hand van de waarden van de rapportfilters. Als u de objecten beschikbaar maakt, kunnen
webtoepassingen de rapportfilters toepassen met verschillende waarden.
Verwante informatie
GetReportBlock_<blockname> [pagina 446]
6.2
Een diagram of een tabel als een webservice publiceren
U gebruikt de wizard Inhoud publiceren om een diagram of een tabel als een webservice te publiceren.
Beperking
Deze functie is alleen beschikbaar in Web Intelligence Rich Client- en Web Intelligence Applet-interfaces. Deze
functie is niet beschikbaar in de Web Intelligence HTML-interface.
1. Open een Web Intelligence-document in de Ontwerpmodus.
2. Selecteer de tabel of het diagram die/dat u wilt publiceren, klik met de rechtermuisknop op Publiceren als
webservice en selecteer deze optie om de wizard Inhoud publiceren weer te geven.
3. Klik op Volgende om naar de volgende publicatiestap te gaan.
Als de tabel of het diagram die/dat u als webservice publiceert al is gepubliceerd, wordt in het scherm
Dubbele inhoud identificeren de gedupliceerde tabel of het gedupliceerde diagram gemarkeerd. De dubbele
tabel of het dubbele diagram wordt vetgedrukt weergegeven onder de webservices waardoor deze/dit wordt
gepubliceerd.
4. Klik op Volgende om naar de volgende stap te gaan.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud delen met andere toepassingen
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
441
Opmerking
Als uw query aanwijzingen bevat, wordt het scherm Aanwijzingen kiezen geopend. Ga in dit geval door naar
de volgende stap. Als uw query geen aanwijzingen bevat, wordt het scherm Gepubliceerde inhoud
definiëren geopend. Sla in dit geval de volgende stap over.
5. In het scherm Aanwijzingen kiezen:
a. Selecteer de aanwijzingen die u in de lijst met aanwijzingen wilt opnemen, of hef de selectie op als u ze van
de lijst wilt uitsluiten.
Klik op Alles selecteren om alle aanwijzingen te selecteren, of op Alles wissen om selectie van alle
aanwijzingen op te heffen.
b. Klik op Volgende om naar de volgende stap te gaan.
Opmerking
Als u voor webservices meerdere waarden in aanwijzingen wilt gebruiken, moet u de aanwijzing net zo vaak
opnieuw produceren als verschillende reacties worden verwacht. De gebruiker wordt om elke reactie
gevraagd.
Als u geen aanwijzing publiceert, gebruikt de webservice de aanwijzingswaarde die is opgegeven toen het
document de laatste keer werd vernieuwd en opgeslagen. Als een gebruiker bijvoorbeeld "US" antwoordt op
een aanwijzing voor [Land] en vervolgens het document opslaat, filtert de webservice gegevens op
[Land]="US" wanneer de service wordt aangeroepen met de parameter refresh=true.
Als een webservice aanwijzingen publiceert, moeten webtoepassingen waarden opgeven voor de
aanwijzingen in het venster Aangepaste gegevensprovider - Webservice als zij de webservice aanroepen met
de parameter refresh=true. Als de gebruiker geen waarden invoert voor de aanwijzingen, worden de laatst
ingevoerde waarden gebruikt.
6. In het scherm Gepubliceerde inhoud definiëren:
a. Typ de naam en beschrijving waaronder u de tabel wilt publiceren.
b. Selecteer Rapportinhoud delen met alle gebruikers wanneer alle webservicegebruikers (sessies) de tabel
of het diagram uit hetzelfde (en enige) exemplaar van het document moeten ophalen.
Met de onderstaande optie Rapportinhoud delen met alle gebruikers kunnen alle webservicegebruikers
(sessies) de tabel- of diagraminhoud uit hetzelfde (en enige) exemplaar van het document ophalen. Deze
optie zorgt ervoor dat het geheugen van de verwerkingsserver minder belast wordt, en moet worden
ingeschakeld wanneer de inhoud door vele gebruikers tegelijk wordt gebruikt.
Technisch gezien wordt het document geopend door de eerste gebruiker die een verzoek om het
document verstuurt. Vervolgens wordt het gebruikt door alle andere gebruikers die daarna hetzelfde
verzoek 'namens' de eerste gebruiker versturen (bijv. zijn/haar verificatie gebruiken). Het is daarom niet
mogelijk documentbeveiliging toe te passen bij webservice-aanroepen die met deze optie ontworpen zijn.
Alle gebruikers moeten rechten krijgen om het overeenkomstige document te openen om conflicten te
voorkomen. Gebruikers moeten ook rechten krijgen om gegevens uit de onderliggende gegevensbronnen
te bekijken/openen.
Opmerking
De optie Rapportinhoud delen met alle gebruikers is niet compatibel met filteren en analyseren via een
webservice. De enige manier om Web Intelligence-documentgegevens van webservices te filteren, is
door rapportsecties te gebruiken die als filters worden weergegeven in de bijbehorende webservice.
442
© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle
rechten voorbehouden.
Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence
Inhoud delen met andere toepassingen
c. Klik op Filters instellen en selecteer de objecten die u beschikbaar wilt maken voor filters in de webservice.
Als Rapportinhoud delen met alle gebruikers wordt geselecteerd, wordt de optie Filters instellen
uitgeschakeld omdat gebruikers geen rapportfilters zullen kunnen gebruiken. Sectiefilters zijn namelijk de
enige manier om inhoud te filteren via verplichte invoerparameters.
d. Selecteer onder Hostserver de server waar u de inhoud wilt publiceren.
e. Als u servers wilt toevoegen aan, verwijderen uit of bewerken in de lijst met hostservers, klikt u op Servers
beheren en vervolgens op Toevoegen, Bewerken of Verwijderen en werkt u de lijst met servers bij.
f. Klik op Volgende om naar de volgende stap te gaan.
7. In het scherm Nieuwe inhoud publiceren of bestaande inhoud opnieuw als webservice publiceren:
a. Als u een bestaande webservice opnieuw wilt publiceren, selecteert u de webservice en klikt u op
Publiceren.
b. Als u een nieuwe webservice wilt publiceren, selecteert u de map waarin u de inhoud wilt publiceren en
klikt u op Maken om het dialoogvenster Webservice publiceren op te roepen.
Opmerking
Mappen zijn optioneel, u publiceert naar een bestaande of nieuwe webservice, en u kunt mappen
maken om uw werk te organiseren. Klik op Nieuwe map om een map toe te voegen.
c. Typ de naam van de webservice in het vakje Naam van webservice en de servicebeschrijving in het vakje
Beschrijving.
d. Selecteer de verificatiemethode voor de webservice in de lijst Verificatie.
e. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en de webservice te publiceren.
f. Selecteer de webservice waarnaa u inhoud wilt publiceren en klik op Voltooien.
6.3
Gepubliceerde inhoud weergeven en beheren
U kunt de inhoud die op verschillende webservers is gepubliceerd, bekijken via het venster Uitgever van
webservice.
In het deelvenster Uitgever van webservice kunt u ook gepubliceerde webservices bewerken en QaaWS-query's
(Query as a Web Service) importeren, die u vervolgens opnieuw kunt publiceren als Web Intelligence-inhoud.
6.