Alpine | CDA-9885R | alpine cda-9883r - cda

FIN
RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin
CDA-9883R
CDA-9885R
Käyttö- ja asennusohje
• Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön!
Tämän laitteen käyttöjännite on 12 V ja siinä on
negatiivinen maadoitus. Laitteen saa avata vain
pätevä huoltohenkilö.
Pääedustaja:
Audio Hellman Oy
Hallimestarinkatu 18
20780 KAARINA
www.audiohellman.fi
www.alpine-finland.fi
e-mail info@audiohellman.fi
tel. +358 (0)2 2437 454
fax. +358 (0)2 2437 451
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Sisältö
Varoitukset
Varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varotoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Käytön aloitus
Vakiovarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Virran kytkentä ja katkaisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Säädinpaneelin irrotus ja kiinnitys . . . . . . . . . . . . 5
Ensimmäinen käyttökerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Äänenvoimakkuuden säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ajan ja päiväyksen asettaminen (CDA-9885R) . . 6
Käyttö kauko- ja rattiohjaimella . . . . . . . . . . . . . . 6
Radion käyttö
Radion kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Asemien tallennus manuaalisesti. . . . . . . . . . . . . 6
Asemien tallennus automaattisesti . . . . . . . . . . . 7
Asemien pikavalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Asemien taajuushaku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RDS-järjestelmä
RDS-järjestelmän käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Muistiin tallennettujen RDS-asemien kuuntelu . . 8
RDS-alueohjelman kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PI SEEK -haun kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PTY31-haun kytkeminen (hätätiedotus). . . . . . . . 8
Liikennetiedotusten vastaanotto . . . . . . . . . . . . . 8
Automaattinen ajan asetus (CDA-9885R) . . . . . . 9
Liikennetiedotusten vastaanotto . . . . . . . . . . . . . 9
Viritys ohjelmatyypin mukaan (PTY) . . . . . . . . . . 9
Liikennetiedotusten vastaanotto
CD- tai radiokuuntelussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Suosikkiohjelmana uutiset (CDA-9885R) . . . . . . 10
Radiotekstin vastaanotto (CDA-9883R). . . . . . . 10
Radiotekstin vastaanotto (CDA-9885R). . . . . . . 10
Diskantin säätö (Treble) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- Diskanttisäädön keskitaajuuden valinta. . . . 15
- Diskanttisäädön tason valinta . . . . . . . . . . . 15
Ylipäästösuotimen asetus (HPF) . . . . . . . . . . . . 16
Loudness-korjauksen kytkeminen . . . . . . . . . . . 16
Muut toiminnot
Tekstinäyttö (CDA-9883R) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Tekstinäyttö radiotilassa. . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Tekstinäyttö CD-kuuntelussa . . . . . . . . . . . . 16
- Tekstitiedon ilmaisimet. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Tietoa tekstistä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tekstinäyttö (CDA-9885R) . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- Tekstinäyttö radiotilassa. . . . . . . . . . . . . . . . 17
- Tekstinäyttö CD-kuuntelussa . . . . . . . . . . . . 17
- Tekstitiedon ilmaisimet. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
- Tietoa tekstistä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
- Aikanäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
- Laitteen pimennys (Blackout). . . . . . . . . . . . 18
Asetukset
Asetukset mallissa CDA-9883R. . . . . . . . . . . . . 18
Asetukset mallissa CDA-9885R. . . . . . . . . . . . . 21
iPod (lisätarvike)
Sopivat iPod-mallit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kappalehaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pikahaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Suorahaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hakuryhmän vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Satunnaistoisto (Shuffle/M.I.X.) . . . . . . . . . . . . . 26
Jatkuva toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tekstinäyttö (CDA-9883R) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tekstinäyttö (CDA-9885R) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CD-vaihtaja (lisätarvike)
CD-vaihtajan käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MP3-tiedostojen toisto CD-vaihtajalla . . . . . . . . 27
Monien CD-vaihtajien käyttö . . . . . . . . . . . . . . . 27
CD/MP3/WMA/AAC
CD-levyjen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MP3/WMA/AAC-toiston näyttö (CDA-9883R) . . 11
MP3/WMA/AAC-toiston näyttö (CDA-9885R) . . 11
Jatkuva toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Satunnaistoisto (M.I.X.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kappalehaku CD-tekstien perusteella . . . . . . . . 12
Tiedoston/kansion haku nimellä . . . . . . . . . . . . 12
- Kansionimihaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- Tiedostonimihaku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pikahaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tietoja MP3/WMA/AAC-formaateista . . . . . . . . 13
Sanastoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Äänisäädöt
Äänisäädöt: basso/diskantti/kanavatasapaino/
etu/taka-suhde/ohitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Basson säätö (Bass) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- Bassosäädön keskitaajuuden valinta. . . . . . 15
- Bassosäädön kaistaleveyden valinta . . . . . . 15
- Bassosäädön tason valinta . . . . . . . . . . . . . 15
2
Lisätietoa
Ongelmatilanteiden ratkaisu . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Asennus ja kytkennät
Varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Huomaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Varotoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Varoitukset
Varoitus
Merkki osoittaa, että oheinen tieto on erityisen tärkeä.
Varoitusten huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa laitevian
tai jopa kuolemaan johtavan henkilövahingon.
KESKITY TURVALLISEEN AJOON.
Suurta huomiota edellyttävät toimenpiteet saa tehdä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä. Muista pysäyttää auto asianmukaiseen paikkaan, jotta vältyt liikenneonnettomuuden
vaaralta.
ÄLÄ NOSTA VOIMAKKUUTTA TASOLLE, JOKA PEITTÄÄ
LIIKENTEEN ÄÄNET.
Muutoin seurauksena saattaa olla liikenneonnettomuus. Liian
suuri äänenpaine saattaa aiheuttaa myös kuulovaurion!
Kosteuden tiivistyminen
CD-toisto saattaa katkeilla soittimeen tiivistyneen kosteuden
takia. Poista levy ja odota noin tunti, jotta kosteus ehtii haihtua.
Viallinen levy
Älä yritä toistaa halkinaista, vääntynyttä tai muuten viottunutta levyä, sillä viallinen levy saattaa rikkoa soittimen.
Huolto
Älä yritä itse korjata laitteeseen ilmestynyttä vikaa, vaan vie
se Alpine-kauppiaallesi tai lähimpään valtuutettuun Alpinehuoltopalveluun korjattavaksi.
Levyjen käsittely
Älä pidä kiinni levystä äläkä yritä vetää sitä ulos, kun automaattinen lataustoiminto on vetämässä levyä levypesään. Älä
yritä työntää levyä soittimeen virran ollessa katkaistuna.
ÄLÄ PURA LAITETTA ÄLÄKÄ MUUTA LAITETTA.
Muutoin seurauksena saattaa olla onnettomuus, tulipalo tai
sähköisku.
LAITE EDELLYTTÄÄ AUTOON 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄN, JONKA NEGATIIVINEN NAPA ON MAADOITETTU.
(Varmista asia tarvittaessa kauppiaalta.) Vääränlaisesta sähköjärjestelmästä saattaa aiheutua esimerkiksi tulipalo.
PIDÄ AKUT JA MUUT PIENET OSAT POIS LASTEN ULOTTUVILTA.
Niiden nieleminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Ota tarvittaessa välittömästi yhteyttä lääkäriin.
KÄYTÄ OIKEANLAISIA SULAKKEITA.
Vääristä sulakkeista saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.
ÄLÄ PEITÄ JÄÄHDYTYSREIKIÄ TAI -RIPOJA.
Laitteen ylikuumeneminen saattaa aiheuttaa tulipalon.
LAITE ON TARKOITETTU AUTOON, JOSSA ON 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ.
Muussa käyttöympäristössä saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai muu onnettomuus.
Levyjen lataus
Soitin hyväksyy vain yhden levyn kerrallaan. Älä yritä työntää levypesään yhtä levyä enempää. Varmista, että työnnät
levyn levypesään etikettipuoli ylöspäin. Soitin poistaa automaattisesti levyn, joka on laitettu pesään väärinpäin. Jos soitin poistaa oikein työnnetyn levyn useita kertoja, paina
RESET-painiketta teräväkärkisellä esineellä, esimerkiksi kuulakärkikynällä. Ajettaessa erittäin kuoppaista tietä soitto saattaa hypähtää tai katketa hetkeksi. Se ei kuitenkaan naarmuta
levyä eikä riko soitinta.
Uudet levyt
Levyn jumiutumisen estämiseksi CD-soitin poistaa levypesästä automaattisesti levyt, joiden pinta ei ole tasainen tai jotka
on syötetty laitteeseen väärin. Jos levy työntyy ulos, tunnustele sormellasi levyn keskireiän ja ulkoreunan tasaisuutta.
Poista epätasaisuudet varovasti kynän syrjällä tai vastaavalla
esineellä ja lataa levy soittimeen uudelleen.
Keskireikä
ÄLÄ TYÖNNÄ SYÖTTÖAUKKOON TAI MUIHIN RAKOIHIN
KÄTTÄ, SORMIA TAI ESINEITÄ.
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai seurauksena saattaa olla
henkilövahinko.
LOPETA LAITTEEN KÄYTTÖ ONGELMAN ILMETESSÄ.
Muutoin seurauksena saattaa olla henkilö- tai laitevaurio. Vie
laite Alpine-kauppiaallesi tai lähimpään valtuutettuun
Alpine-huoltopalveluun.
Varotoimenpiteet
Puhdistus
Puhdista laite säännöllisesti kuivalla kankaalla. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen vedellä. Älä käytä puhdistusaineita, sillä se saattaa vahingoittaa maalipintaa tai
muovia.
Lämpötila
Varmista ennen laitteen käyttöä, että lämpötila ajoneuvon
sisällä on -10°C – +60°C.
Epätasaisuutta
Uusi levy
Ulkoreuna
(epätasaisuutta)
Epäsäännöllisen muotoiset levyt
Lataa soittimeen vain pyöreitä levyjä. Älä käytä epäsäännöllisen muotoisia levyjä, sillä ne saattavat viottaa soitinta.
Asennuspaikka
Älä asenna laitetta seuraavaan paikkaan:
• suoraan auringonvaloon tai kuumaan paikkaan
• erittäin kosteaan paikkaan
• erittäin pölyiseen paikkaan
• alttiiksi voimakkaalle tärinälle
Käsittele levyjä oikein
Älä pudota levyä äläkä koske levyn pintohin sormillasi. Älä
kiinnitä levyyn teippiä, paperia tai tarroja. Älä kirjoita levyyn
mitään.
3
Väärin
Oikein
Toistettavat levytyypit
Käytä ainoastaan levyjä, joiden etiketissä on toinen oheisista
logoista.
Oikein
Emme voi taata laitteen moitteetonta toimintaa, jos käytät
muuntyyppisiä levyjä. Soitin pystyy toistamaan kertatallenteisia CD-R-levyjä ja uudelleentallennettavia CD-RW-levyjä,
joissa on audio- tai MP3/WMA/AAC-tiedostoja.
Levyn puhdistus
Levyyn tarttuneet sormenjäljet, pöly ja lika saattavat aiheuttaa toistohäiriöitä. Puhdista levyn soiva puoli tarvittaessa
puhtaalla, pehmeällä kankaalla suuntaamalla pyyhkäisyt keskireiästä levyn ulkoreunaa kohti. Jos levyn pinta on pahasti
likaantunut, kostuta pehmeä pyyhe mietoon puhdistusaineeseen ennen pyyhkimistä.
Levyihin kiinnitettävät lisukkeet
Myynnissä on erilaisia levyn pinnan suojaukseen ja toiston
parantamiseen tarkoitettuja lisätarvikkeita. Useimmissa
tapauksissa ne kuitenkin lisäävät levyn paksuutta ja/tai kasvattavat sen halkaisijaa, jolloin levy ei enää täytä normeja.
Muokattu levy saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, joten suosittelemme, ettet kiinnitä Alpine-CD-soittimessa käyttämiisi
levyihin mitään lisukkeita.
Läpinäkyvä etiketti
Levynvakain
Tärkeää tietoa levyistä (CD-, CD-R- ja CD-RW-levyt)
• Älä koske levyn pintaa.
• Älä altista levyä suoralle auringonvalolle.
• Älä liimaa levyyn etikettejä tai muita tarroja äläkä kirjoita
levyyn mitään.
• Puhdista pölyinen levy.
• Varmista, ettei levyssä ole epätasaisuuksia.
• Älä käytä levyyn kiinnitettäviä lisätarvikkeita.
Älä säilytä levyä pitkään autossa tai soittimessa äläkä altista
sitä suoralle auringonvalolle.
Kuumuus ja kosteus saattavat vioittaa CD-levyn käyttökelvottomaksi.
CD-R- ja CD-RW-levyihin liittyviä ohjeita
• Jos CD-R- tai CD-RW-levyn toisto ei onnistu, varmista,
että levyn viimeistely (finalization) on suoritettu asianmukaisesti.
• Yritä toistoa uudelleen CD-R- tai CD-RW-levyn viimeistelyn jälkeen.
4
• Seuraavat syyt saattavat estää CD-levyn toiston: levy on viallinen, siinä on sormenjälkiä tai se on altistunut suurelle lämpötilalle tai suoralle auringonvalolle (esimerkiksi säilytettynä autossa
tai soittimessa), levyn tallennus on tehty huonosti, levyä ei ole
tarkoitettu audiokäyttöön tai epäonnistunut äänitys on yritetty
korvata uudella. Kopiosuojattu levy ei täytä audio-CD-normeja.
• Datatiedostojen pitää olla yhteensopivia tämän laitteen kanssa.
• Muuta kuin äänitiedostoja sisältävät ROM-levyt eivät toistu
tässä soittimessa.
• Windows Media ja Windows-logo ovat tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröinyt Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
• Apple, Apple-logo ja iPod ovat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröinyt Apple Computer Inc, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• ”MPEG Layer-3 -audiokoodaus on lisensoitu Fraunhofer IIS ja
Thomson -yhtiöistä.”
• ”Tämä tuote sisältää audiokoodauslisenssin yksityiseen, epäkaupalliseen käyttöön eikä lisenssin alaista tekniikkaa saa käyttää
mihinkään kaupalliseen lähetystoimintaan (maanpäällinen, kaapeli- tai satelliittilähetys tai muu viestintäjärjestelmä), internettai intranet-striimaukseen tai muuhun sähköiseen jakeluun, esimerkiksi maksukanaviin. Kaupallisiin tarkoituksiin vaaditaan
oma lisenssinsä. Lue lisätietoa internet-sivulta
http://www.mp3licensing.com”
Käytön aloitus
Irrotus
1
Katkaise virta.
Säätöpyörä
2. Avaa etulevy painamalla
Sulje etulevy painamalla sitä vasemmalta puolelta kunnes se
lukkiutuu (katso allaolevaa kuvaa).
Vakiovarusteet
•
•
•
•
•
•
•
•
Pääyksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Virtajohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Asennuskehys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Suojakotelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kumivaimennin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kuusiopultti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ruuvit (M5 x 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ohjekirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 sarja
3. Tartu etulevyyn tiukasti, vedä sitä vasempaan ja sitten
ulospäin.
Virran kytkeminen
Kytke virta näppäimestä
• Virta kytkeytyy päälle myös painettaessa mitä tahansa muuta
näppäintä paitsi etulevyn avausnappia
.
Kytke virta pois painamalla näppäintä
vähintään 2 sekunnin ajan.
• Ensimmäisen käynnistyksen aikana äänen perustaso on 12.
Säädinpaneelin irrotus ja kiinnitys
Paina säätöpyörä sisään ennen etupaneelin avaamista niin,
että paneeli pääsee avautumaan esteettömästi kokonaan,
muutoin paneeli saattaa vahingoittua.
Paina säätöpyörä sisään.
• Etulevy voi kuumentua käytössä (varsinkin sen liittimet). Tämä
on aivan normaalia eikä vahingoita laitetta.
• Kun olet irrottanut etulevyn, pakkaa se suojakoteloonsa.
• Älä käytä liiallista voimaa irrottaessasi etulevyä.
• Älä koskaan jätä etulevyä avoimeksi äläkä aja autoa etulevy
avoinna, koska tästä voi aiheutua vahinkoa laitteelle tai matkustajille.
Kiinnitys
1
Työnnä ensin etulevyn oikea reuna kiinni soittimen runkoon siten, että levyssä oleva ura asettuu rungon tartuntakielekkeisiin.
2
Paina etulevyn vasenta reunaa kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
Kun painat säätöpyörää, se ponnahtaa ulos
Säätöpyörä ponnahtaa ulos.
• Ennen kuin kiinnität etulevyn paikalleen varmista, ettei paneelin
ja laitteen välisissä liittimissä ole likaa tai pölyä.
• Kiinnityksen aikana pitele etulevyä varovasti koskettamatta käyttöpainikkeita.
5
Ensimmäinen käyttökerta
Sinun on nollattava laitteen asetukset painamalla RESET-nappia, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran joko asennuksen
jälkeen tai kun auton akku on kytketty irti ja sitten takaisin
kiinni.
1
Kytke laitteen virta pois.
2
Irrota etulevy.
Käyttö kauko-ohjaimella
Voit käyttää tätä laitetta kauko-ohjaimella (lisätarvike).
Ota yhteyttä Alpine-jälleenmyyjään. Suuntaa ohjain kohti
laitteen etulevyyn sijoitettua kauko-ohjauksen vastaanottosilmää.
Kauko-ohjauksen vastaanottosilmä
3. Paina RESET-nappia kuulakärkikynän kärjellä tai muulla terävällä esineellä.
Käyttö auton rattiohjaimella
Voit käyttää tätä laitetta auton rattiohjaimella, kun hankit
Alpinen rattikauko-ohjaussovittimen (lisätarvike). Ota
yhteyttä Alpine-jälleenmyyjään.
Äänenvoimakkuuden säätö
Käännä säätöpyörää halutun äänenvoimakkuuden saamiseksi.
Ajan ja päiväyksen asettaminen (CDA-9885R)
1
Pidä FUNC./SETUP-näppäintä painettuna vähintään
kaksi sekuntia.
2
Valitse GENERAL-valikko säätöpyörällä ja paina sitten
-nappia.
Bluetooth GENERAL AUDIO DISPLAY TUNER
Bluetooth
3
Valitse säätöpyörällä Clock Adjust -asetus.
4
Aseta oikea vuosi kääntämällä säätöpyörää.
5
Paina
6
Toista vaiheet 4 ja 5 kuukauden, päivän, tunnin ja
minuuttien asettamiseksi.
7
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-nappia
vähintään 2 sekunnin ajan.
• Palaa edeltävään asetustilaan painamalla AUDIO/RTN-nappia.
• Jos et tee mitään 60 sekunnin aikana, laite palautuu automaattisesti normaalitilaan.
• Voit tahdistaa kellon esimerkiksi radion aikamerkkiin painamalla
vähintään 2 sekunnin ajan asetettuasi oikean tuntilukeman. Minuuttinäyttö nollautuu. Jos minuuttinäytössä on yli
”30” tehdessäsi tätä, aika tahdistuu seuraavaan tuntiin.
6
Radion käyttö
Säätöpyörä
Numeropainikkeet 1-6
Asemien tallennus automaattisesti
1
Valitse aaltoalue painelemalla BAND/TA-nappia.
2
Paina TUNE/A.ME-nappia vähintään 2 sekunnin ajan.
Taajuus muuttuu näytössä jatkuvasti automaattisen haun ja
tallennuksen edetessä. Radio hakee automaattisesti valitun
aaltoalueen 6 voimakkainta asemaa ja tallentaa ne muistiin
voimakkuusjärjestyksessä. Haun ja tallennuksen päätyttyä
radio alkaa soittaa pikavalintaan 1 tallennettua asemaa.
• Ellei muistiin ole tallentunut lainkaan asemia, radio virittyy taajuuteen, joka oli valittuna ennen kuin automaattinen asemien tallennus käynnistettiin.
Asemien pikavalinta
Radion kuuntelu
1
Valitse aaltoalue painelemalla BAND/TA-nappia.
1
Valitse radiokuuntelu painamalla näppäintä
2
2
Painele näppäintä BAND/TA kunnes haluamasi aaltoalueen tunnus syttyy näyttöön.
Paina sitä numeronäppäintä (1 – 6), joka vastaa
haluamasi aseman muistipaikkaa.
Näyttö ilmaisee aaltoalueen, pikavalinnan numeron ja tallennetun radioaseman taajuuden.
F1 (FM1) F2 (FM2) F3 (FM3) MW LW F1
3
Valitse viritystapa painelemalla TUNE/A.ME-näppäintä.
DX SEEK (normaalihaku) SEEK (paikallishaku) OFF
(käsiviritys) DX SEEK
• Tehdasasetus on DX SEEK.
DX SEEK (normaalihaku)
Kaikki asemat viritetään automaattisesti, sekä voimakkaat että
heikot.
SEEK (paikallishaku)
Vain voimakkaat asemat viritetään.
Käsiviritys
Jokainen asema viritetään erikseen manuaalisesti.
4
• Jos asetustila on päällä, voit palauttaa laitteen radioasemien pikavalintaan painamalla FUNC./SETUP.
Viritä haluamasi asema painamalla tai .
Asemien taajuushaku
Voit hakea radioaseman kuuluviin valitsemalla suoraan sen
taajuuden.
1
Kytke taajuushaku pitämällä
tään 2 sekunnin ajan.
painettuna vähin-
2
Valitse haluamasi taajuus kääntämällä säätöpyörää.
3
Vahvista valintasi painamalla
-nappia.
• Pidä
painettuna vähintään 2 sekunnin ajan, jos haluat
peruuttaa taajuushaun. Toiminto peruuntuu myös, jos et tee
mitään 10 sekunnin aikana.
Pitämällä näppäintä pohjassa viritys jatkuu edelleen löydetystä
taajuudesta huolimatta.
Asemien tallennus manuaalisesti
1
Valitse aaltoalue ja viritä asema, jonka haluat tallentaa
muistiin.
2
Paina sitten haluamaasi numeronäppäintä (1 – 6)
vähintään 2 sekunnin ajan.
Valittu asema on tallentunut valitsemaasi muistipaikkaan.
Näyttö ilmaisee aaltoalueen, pikavalinnan numeron ja tallennetun radioaseman taajuuden.
• Muistiin voi tallentaa kaikkiaan 30 asemaa (6 asemaa kullekin
aaltoalueelle: F1, F2, F3, MW ja LW).
• Jos pikavalintaan on aiemmin tallennettu jokin toinen taajuus,
uuden aseman taajuus korvaa vanhan taajuuden.
• Jos asetustila on päällä, voit palauttaa laitteen radioasemien pikavalintaan painamalla FUNC./SETUP.
7
Ellei paikkakunnalta vieläkään löydy vastaanotettavaa asemaa, laite näyttää pikavalintaan tallennetun aseman taajuuden ja pikavalinnan merkkivalo sammuu.
Jos kuunteluun viritetyn alueohjelman signaali alkaa heiketä,
ja vastaanotossa on liikaa häiriöitä, paina uudelleen samaa
pikavalintanäppäintä. Radio virittää silloin kuuluviin toisen
seudun alueohjelman.
RDS-järjestelmä
Säätöpyörä
• Tallentaessasi RDS-asemia pikavalintoihin, seuraat ohjeita luvusta “Radion käyttö”. RDS-asemia voi tallentaa vain aaltoalueille
F1, F2 ja F3.
• Tee RDS-toimenpiteet
-ilmaisimen palaessa. Jos mitään ei
tapahdu 10 sekuntiin,
-ilmaisin sammuu automaattisesti.
RDS-järjestelmässä (Radio Data System) ULA-lähetykseen
lisätään 57 kHz apukantoaalto. Sen avulla välitetään monenlaista informaatiota, kuten liikennetiedotuksia ja asematunnuksia. RDS-autoradio pystyy lisäksi hakemaan automaattisesti taajuuden, jolta ohjelma parhaiten kuuluu.
1
Paina FUNC./SETUP-näppäintä.
2
Kytke RDS päälle painamalla 1 AF -näppäintä.
3
Viritä haluamasi RDS-asema kuuluviin painamalla tai
.
4
Kytke RDS pois painamalla 1 AF -näppäintä.
5
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-näppäintä.
• Kun PTY31 (hätätiedotus) -toiminto on päällä ja tiedote tulee,
näyttöön syttyy automaattisesti ”ALARM”-teksti.
• Tee RDS-toimenpiteet
-ilmaisimen palaessa. Jos mitään ei
tapahdu 10 sekuntiin,
-ilmaisin sammuu automaattisesti.
RDS-data sisältää seuraavat signaalit:
PI
ohjelmatunnistus
PS
aseman tunnus
AF
luettelo vaihtoehtoisista taajuuksista
TP
liikenneohjelma
TA
liikennetiedotus
PTY
ohjelmatyyppi
EON
muiden asemaryhmien seuranta
Muistiin tallennettujen RDS-asemien kuuntelu
1
Paina FUNC./SETUP-näppäintä.
2
Kytke RDS päälle painamalla 1 AF -näppäintä.
3
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-näppäintä.
4
Paina haluamasi RDS-aseman pikavalintaa (numeronäppäintä 1 - 6).
Mikäli valitun aseman kuuluvuus on heikko, vastaanotin
hakee automaattisesti voimakkaamman vaihtoehtoisen taajuuden (AF, Alternative Frequency), joka lähettää samaa
ohjelmaa.
5
8
Ellei valittua taajuutta tai vaihtoehtoista taajuutta löydy:
Jos PI SEEK -toiminto on päällä (katso kappaletta ”PI SEEK
-haun kytkeminen”), viritin alkaa hakea asemaa uudelleen
PI-listalla (Program Identification) olevaa taajuutta.
RDS-alueohjelman kuuntelu
1
Paina näppäintä FUNC./SETUP vähintään 2 sekuntia,
jolloin asetustila käynnistyy.
2
Kytke alueohjelmatila (REGIONAL) päälle kääntämällä
säätöpyörää ja paina sen jälkeen
3
Valitse päälle (ON) ja pois (OFF) kääntämällä säätöpyörää.
REG OFF-tilassa laite pysyy automaattisesti valitulla RDSpaikallisasemalla.
4
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-näppäintä vähintään 2 sekunnin ajan.
• Palaa edeltävään toimintatilaan painamalla AUDIO/RTN.
• Jos et tee mitään 60 sekunnin kuluessa, laite palaa normaatilaan
automaattisesti.
PI SEEK -haun kytkeminen
1
Aktivoi SETUP-toiminto painamalla näppäintä
FUNC./SETUP vähintään 2 sekunnin ajan.
2
Kytke radion asetukset (TUNER) päälle kääntämällä
säätöpyörää ja painamalla sitten
Bluetooth GENERAL AUDIO DISPLAY TUNER
Bluetooth
3
Kytke PI SEEK -tila päälle kääntämällä säätöpyörää
ja painamalla sitten
4
Valitse päälle (ON) ja pois (OFF) kääntämällä säätöpyörää.
5
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-näppäintä vähintään 2 sekunnin ajan.
• Palaa edeltävään toimintatilaan painamalla AUDIO/RTN.
• Jos et tee mitään 60 sekunnin kuluessa, laite palaa normaatilaan
automaattisesti.
PTY31-haun kytkeminen (hätätiedotukset)
1
Aktivoi SETUP-toiminto painamalla näppäintä
FUNC./SETUP vähintään 2 sekunnin ajan.
2
Kytke ALERT PTY31 -tila päälle kääntämällä säätöpyörää ja painamalla sitten
3
4
Valitse päälle (ON) ja pois (OFF) kääntämällä säätöpyörää.
Kun toiminto on päällä, radio kytkeytyy tarpeen tullen hätätiedotuksen vastaanottoon riippumatta siitä, mitä ohjelma
lähdettä kuunnellaan. ”ALARM”-teksti syttyy näyttöön.
Hätätiedotuksen vastaanotossa laitteen äänenvoimakkuus
vaihtuu muistiin ohjelmoidulle tasolle.
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-näppäintä vähintään 2 sekunnin ajan.
• Palaa edeltävään toimintatilaan painamalla AUDIO/RTN.
• Jos et tee mitään 60 sekunnin kuluessa, laite palaa normaatilaan
automaattisesti.
Automaattinen ajan asetus (CDA-9885R)
1
Aktivoi SETUP-toiminto painamalla näppäintä
FUNC./SETUP vähintään 2 sekunnin ajan.
2
Kytke radion asetukset (TUNER) päälle kääntämällä
säätöpyörää ja painamalla sitten
Viritys ohjelmatyypin mukaan (PTY)
1. Paina FUNC./SETUP-näppäintä.
2. Aktivoi PTY-toimintatila painamalla 3 PTY-näppäintä
radion ollessa päällä ja viritettynä FM-alueelle.
Kuunneltavana olevan aseman ohjelmatyyppi lukee näytössä viiden sekunnin ajan. Jos lähetys ei sisällä PTY-koodia,
näyttöön syttyy 5 sekunniksi ”NO PTY” -teksti. Jos mikään
RDS-asema ei ole kuunneltavissa, näyttöön ilmestyy 5
sekunniksi ”NO PTY” -teksti.
• Ellet paina mitään näppäintä 10 sekunnin kuluessa 3 PTY-näppäimen painamisesta, PTY-toimintatila peruuntuu automaattisesti.
3. Valitse mieluinen ohjelmatyyppi painamalla näppäintä
tai 10 sekunnin kuluessa PTY-toimintatilan aktivoimisesta, PTY-ilmaisimen ollessa näytössä.
Ohjelmatyyppi vaihtuu joka painalluksella.
4
Valittuasi ohjelmatyypin paina viiden sekunnin kuluessa
3 PTY-näppäintä, jotta laite aloittaa valinnan mukaisen
haun.
Ohjelmatyypin ilmaisin vilkkuu haun aikana jääden palamaan
yhtäjaksoisesti aseman löydyttyä. Jos asemaa ei löydy,
näyttöön syttyy 2 sekunniksi ”NO PTY”.
5
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-näppäintä.
Bluetooth GENERAL AUDIO DISPLAY TUNER
Bluetooth
3
4
5
Kytke Auto Clock -tila päälle kääntämällä säätöpyörää
ja painamalla sitten
Valitse päälle (ON) ja pois (OFF) kääntämällä säätöpyörää.
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-näppäintä vähintään 2 sekunnin ajan.
• Palaa edeltävään toimintatilaan painamalla AUDIO/RTN.
• Jos et tee mitään 60 sekunnin kuluessa, laite palaa normaatilaan
automaattisesti.
• Suorita toiminnot
sekunnin kuluessa,
Liikennetiedotusten vastaanotto CD- tai radiokuuntelussa
1
Käynnistä liikennetiedotusten vastaanotto painamalla
näppäintä BAND/TA vähintään 2 sekunnin ajan.
”TA”-ilmaisin syttyy näyttöön.
2
Viritä haluamasi RDS-asema kuuluviin painamalla tai
.
Kun liikennetiedotus alkaa, CD:n tai normaalin FM-radioohjelman kuuntelu keskeytyy.
Kun liikennetiedotus päättyy, laite siirtyy takaisin soittamaan
samaa ohjelmalähdettä, jota kuunneltiin ennen liikennetiedotuksen alkamista.
Liikennetiedotusten vastaanotto
1
Käynnistä liikennetiedotusten vastaanotto painamalla
näppäintä BAND/TA vähintään 2 sekunnin ajan.
”TA”-ilmaisin syttyy näyttöön.
2
Viritä haluamasi RDS-asema kuuluviin painamalla tai
.
Kun liikennetiedotuksia lähettävä asema on viritetty, ”TP”ilmaisin syttyy näyttöön. Liikennetiedotukset kuuluvat ainoastaan silloin kun niitä lähetetään. Ellei tiedotuksia lähetetä,
radio on valmiustilassa.
Jos liikennetiedotuksia ei voida vastaanottaa:
CD-soitinta kuunneltaessa
Kun radio ei enää vastaanota liikennetiedotuksia lähettävän
aseman TP-signaalia, radio hakee automaattisesti toisen liikennetiedotuksia lähettävän taajuuden.
Kun liikennetiedotus alkaa, radio vastaanottaa sen automaattisesti ja näyttöön syttyy 5 sekunniksi teksti "TRFINFO". Kun liikennetiedotus päättyy, radio siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
• Ellet halua kuunnella jo alkanutta liikennetiedotusta, paina
kevyesti näppäintä BAND/TA, jolloin tiedotus lakkaa kuulumasta. Radio on kuitenkin edelleen valmis vastaanottamaan liikennetiedotuksia, joten kun seuraava tiedotus alkaa, se kuuluu tavalliseen tapaan.
• Jos äänenvoimakkuutta muutetaan liikennetiedotuksen kuuluessa, uusi voimakkuustaso tallentuu muistiin. Seuraava liikennetiedotus kuuluu muistiin tallentuneella voimakkuudella.
• TA-tilassa automaattihaku etsii vain TP-asemia.
-ilmaisimen palaessa. Jos et tee mitään 10
-ilmaisin sammuu.
• Laite sisältää EON-toiminnon, joka pitää kirjaa myös muiden
kuin kuunneltavan asemaryhmän vaihtoehtoisista taajuuksista.
EON-ilmaisin palaa laitteen vastaanottaessa RDS EON-asemaa.
Ellei vastaanotettava asema lähetä liikennetiedotuksia, laite virittyy automaattisesti sellaiselle asemalle, josta liikennetiedotukset
saa kuuluviin, kun niitä lähetetään.
3
Lopeta liikennetiedotusten vastaanotto painamalla näppäintä BAND/TA vähintään 2 sekunnin ajan.
”TA”-ilmaisin sammuu.
9
Suosikkiohjelmana uutiset (CDA-9885R)
Radiotekstin vastaanotto (CDA-9885R)
Priority News -toiminnon avulla voit määritellä ensisijaisesti
kuunneltavaksi ohjelmatyypiksi uutiset (News). Tärkeät uutiset eivät jää väliin, sillä radio hakee kuuluviin automaattisesti
uutislähetyksen keskeyttäen aikaisemmin kuuntelemasi ohjelman. Toiminto ei ole käytettävissä, jos ohjelmalähteenä on
LW- tai MW-radioasema.
Käynnistä tekstivastaanotto painelemalla TITLE-näppäintä
kuunnellessasi radiota.
Näytön sisältö muuttuu joka painalluksella.
1
Paina FUNC./SETUP-näppäintä radion vastaanottaessa FM-aseman lähetystä.
2
Kytket PRIORITY NEWS -toiminto painamalla NEWS 2
-näppäintä.
Näyttöön syttyy ”NEWS”-ilmaisin. Kun haluat lopettaa toiminnon, paina uudelleen NEWS 2 -näppäintä.
• PRIORITY NEWS -toimintatilassa äänenvoimakkuus ei nouse
uutisten ajaksi automaattisesti, kuten T.INFO-toimintatilassa liikennetiedotteiden ajaksi.
3
Palaa normaaliin toimintatilaan painamalla F/SETUPnäppäintä radion vastaanottaessa FM-aseman lähetystä.
• Suorita toiminnot
sekunnin kuluessa,
-ilmaisimen palaessa. Jos et tee mitään 10
-ilmaisin sammuu.
Radiotekstin vastaanotto (CDA-9883R)
Radioasema voi lähettää tekstitietoa radiosi näyttöön.
Käynnistä tekstivastaanotto painelemalla TITLE-näppäintä
kuunnellessasi radiota.
Näytön sisältö muuttuu joka painalluksella.
Jos lähetyksessä on asematunnus (PS)
PS (asematunnus)* Radioteksti PS
* Jos TITLE-nappia painetaan vähintään 2 sekunnin ajan radioaseman nimen näkyessä, näyttöön tulee aseman taajuus 5 sekunnin
ajaksi.
Jos lähetyksessä ei ole asematunnusta (PS)
Taajuus Radioteksti Taajuus
Näyttöön syttyy hetkeksi ”WAITING”-teksti ja teksti alkaa rullata sen
jälkeen.
• Jos lähetteessä ei ole tekstiä tai radio ei saa otettua sitä kunnolla
vastaan, näyttöön syttyy ”NO TEXT” -teksti.
10
Jos lähetyksessä on asematunnus (PS)
PS (asematunnus)*
---------------------------------------------tyhjä
PS (asematunnus)*
---------------------------------------------Päiväys/aika
PS (asematunnus)*
---------------------------------------------PTY (ohjelmatyyppi)
Radioteksti
------------Radioteksti
Tyhjä
----------------Tyhjä
PS (asematunnus)*
---------------------------------------------Tyhjä
* Jos TITLE-nappia painetaan vähintään 2 sekunnin ajan radioaseman nimen näkyessä, näyttöön tulee aseman taajuus 5 sekunnin
ajaksi.
Jos lähetyksessä ei ole asematunnusta (PS)
Taajuus
------------Tyhjä
Taajuus
----------------Päiväys/aika
Taajuus
------------------------------- PTY (ohjelmatyyppi)
Tyhjä
------------Tyhjä
Radioteksti
---------------- Radioteksti
Taajuus
--------------Tyhjä
• Jos lähetteessä ei ole tekstiä tai jos radio ei saa otettua sitä kunnolla vastaan, näyttöön ei tule mitään tekstiä.
CD/MP3/WMA/AAC
Säätöpyörä
• Levyn ollessa soittimessa DISC IN -ilmaisin palaa näytössä.
• Soitin toistaa tavallisten CD-levyjen lisäksi levyt, joissa on
MP3-, WMA- tai AAC-tiedostoja.
• Soitettaessa näyttöön syttyy tiedostotyyppi. ”MP3”, ”WMA” tai
”AAC”.
• Soitin ei toista DRM-suojattuja tiedostoja, esimerkiksi iTunespalvelusta ostettuja.
• MP3/WMA/AAC-soiton aikana näkyvä raitanumero vastaa
levylle tallennettua tiedostonumeroa.
• Levyn toistoaika ei näy välttämättä oikein, jos tiedostojen tallennuksessa on käytetty VBR-pakkausta (Variable Bit Rate, vaihteleva bittivirta).
MP3/WMA/AAC-toiston näyttö (CDA-9883R)
Kansion ja kappaleen numero näkyvät toiston aikana:
CD-levyjen toisto
1
Avaa etulevy painamalla
2
Työnnä CD-levy syöttöaukkoon etikettipuoli ylöspäin.
Soitin vetää automaattisesti levyn kokonaan levypesään ja
DISC IN -ilmaisin syttyy näyttöön.
Kansio
Tiedosto
• Paina TITLE-nappia halutessasi vaihtaa näytön tiedot.
MP3/WMA/AAC-toiston näyttö (CDA-9885R)
Kansio
Tiedosto
Kulunut aika
Jos levy on valmiina soittimessa, valitse CD-toisto painelemalla näppäintä
Ohjelmalähde vaihtuu joka painalluksella:
TUNER (radio) DISC iPod*1 CHANGER*2 TUNER
Kellonaika*
*1 Vain jos iPod-soitin on kytkettynä.
*1 Vain jos CD-vaihtaja on kytkettynä.
* Näkyy vain silloin, kun aikanäyttö on päällä (ON).
3
4
Jos haluat kuunnella MP3/WMA/AAC-tiedostoja, valitse
haluamasi kansio painikkeilla tai.
Kansiot vaihtuvat automaattisesti, kun pidät valitsemasi painikkeen pohjaanpainettuna.
Valitse musiikkikappale painikkeella tai .
Palaaminen soivan kappaleen (tiedoston) alkuun:
Paina .
Pikasiirto taaksepäin:
Pidä pohjaanpainettuna.
Hyppy seuraavan kappaleen (tiedoston) alkuun:
Paina .
Pikasiirto eteenpäin:
Pidä pohjaanpainettuna.
• Paina TITLE-nappia halutessasi vaihtaa näytön tiedot.
Jatkuva toisto
Paina näppäintä
, jos haluat kuunnella parhaillaan
soivaa kappaletta toistuvasti.
Kappaleen loputtua se alkaa soida uudelleen.
Kun haluat lopettaa jatkuvan soiton, paina uudelleen samaa
näppäintä.
CD-tilassa
5
Keskeytä toisto painamalla
Jatka toisto painamalla samaa nappia uudelleen.
Yksi kappale soi toistuvasti.
6
Poista levy soittimesta painamalla
Koko levy soi toistuvasti (kun vaihtaja on
kytketty).
ja
• Älä vedä käsin levyä ulos kesken levynpoiston. Älä myöskään
lataa kerrallaan kuin yhden levyn soittimeen.
• Jos levy ei tule ulos, pidä levynpoistonappia pohjassa vähintään 2
sekunnin ajan.
Pois
11
MP3/WMA/AAC-tilassa
Yksi kappale soi toistuvasti.
Kaikki kansion kappaleet soivat toistuvasti.
Koko levy soi toistuvasti (kun vaihtaja on
kytketty).
Pois
Kappalehaku CD-tekstien perusteella
Levyn kappaleet voidaan hakea käyttämällä CD-tekstitietoja.
Jos levyllä ei ole tekstejä, haku voidaan tehdä kappalenumeroilla.
1
Paina toiston aikana
Tämä käynnistää hakutoiminnon.
2
Valitse haluamasi kappale säätöpyörällä ja paina lopuksi
Valitsemasi kappale alkaa soida.
• Peru hakutoiminto painamalla näppäintä
vähintään 2
sekunnin ajan. Hakutoiminto peruuntuu myös, jos et tee mitään
10 sekunnin aikana.
• Hakutoiminto ei ole käytössä M.I.X.-satunnaissoiton aikana.
Satunnaistoisto (M.I.X.)
Tiedoston/kansion haku nimellä (MP3/WMA/AAC)
Paina näppäintä
soittimen ollessa toisto- tai
pikapysäytystilassa.
Levyn kappaleet (tiedostot) toistuvat satunnaisessa järjestyksessä.
Kun haluat lopettaa satunnaistoiston, paina uudelleen samaa
näppäintä.
CD-tilassa
Tiedostoja ja -kansioita voidaan selata ja valita niiden nimien
perusteella.
1
Käynnistä haku painamalla
toiston aikana
MP3/WMA/AAC-
2
Valitse säätöpyörällä kansio-nimihaku (Folder) tai tiedosto-nimihaku (File) ja paina
Kansionimihaku
Kaikki kappaleet soivat satunnaisessa
järjestyksessä.
Koko levy soi toistuvasti (kun vaihtaja on
kytketty).
Pois
MP3/WMA/AAC-tilassa
3
Valitse kansio säätöpyörällä.
4
Pidä painettuna näppäin
ainakin 2 sekunnin
ajan, jolloin valitun kansion ensimmäinen musiikkitiedosto käynnistyy.
• Peru hakutoiminto painamalla näppäintä
vähintään 2
sekunnin ajan. Hakutoiminto peruuntuu myös, jos et tee mitään
10 sekunnin aikana.
• Halutessasi hakea tiedostonimiä tässä hakutilassa paina
• Paina AUDIO/RTN, jos haluat tässä vaiheessa siirtyä kansion
nimihausta tiedostonimihakuun.
• Kantakansio on näytössä nimellä ”- - - - - - - - - - ”.
• Hakutoiminto ei ole käytössä M.I.X.-satunnaistoiston aikana.
Tiedostonimihaku
Vain kansion sisältämät kappaleet soivat
satunnaisessa järjestyksessä.
Koko levyn sisältämät tiedostot soivat
satunnaisessa järjestyksessä. Jos käytössä
on MP3-yhteensopiva vaihtaja, yhden
levyn kaikki tiedostot soivat satunnaisessa
järjestyksessä ja levy vaihtuu kun kaikki on
soitettu.
Pois
12
3
Valitse kansio painelemalla näppäimiä tai.
4
Valitse haluamasi tiedosto säätöpyörällä.
5
Aloita valitun tiedoston toisto painamalla
• Peru hakutoiminto painamalla näppäintä
vähintään 2
sekunnin ajan. Hakutoiminto peruuntuu myös, jos et tee mitään
10 sekunnin aikana.
• Paina AUDIO/RTN, jos haluat tässä vaiheessa siirtyä edelliseen
toimintatilaan.
• Hakutoiminto ei ole käytössä M.I.X.-satunnaistoiston aikana.
Pikahaku
Tietoja MP3/WMA/AAC-formaateista
Voit hakea nopeasti musiikkikappaleita tai tiedostoja.
1
Käynnistä haku painamalla
AAC-toiston aikana.
CD/MP3/WMA/
2
Valitse kappale tai tiedosto säätöpyörällä.
Valittu kappale/tiedosto alkaa soida.
• Peru hakutoiminto painamalla näppäintä
vähintään 2
sekunnin ajan. Hakutoiminto peruuntuu myös, jos et tee mitään
10 sekunnin aikana.
Varoitus
Äänitteiden (mukaanlukien MP3/WMA/AAC-tiedostot)
kopiointi, jakelu tai siirto maksua vastaan tai ilmaiseksi on
kielletty tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä säännöksillä
ilman tekijänoikeuden haltijan myöntämää lupaa.
Mikä on MP3?
MP3 on lyhenne sanoista ”MPEG-1 Audio Layer 3”, ja se
tarkoittaa ISO-normien (International Standardization
Organization) ja IEC:n alaisen MPEG-järjestön määrittelemää
pakattua äänentallennusformaattia.
MP3-tiedosto sisältää pakattuna tallennettua ääntä. MP3koodaus pienentää äänen tarvitsemaa tallennustilaa erittäin
paljon, joten tiedoston koko pienenee jopa kymmenesosaan
alkuperäisestä. Äänen laatu on silti lähellä CD-levyn normaalia laatua. MP3-koodauksen tehokas pakkaus perustuu
siihen, että äänimassasta poistetaan kuulumattomat tai muiden äänien alle peittyvät äänet.
Mikä on WMA?
WMA eli Windows MediaTM Audio on pakattu äänentallennusformaatti, joka on samankaltainen MP3:n kanssa ja säilyttää CD-tasoisen äänen verraten pienessä tiedostokoossa.
Mikä on AAC?
AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding ja se on
MPEG2- ja MPEG4-formaattien äänenpakkaustekniikka.
MP3/WMA/AAC-tiedostojen luonti
Audiotiedostot koodataan tarkoitukseen soveltuvalla tietokoneohjelmistolla, joten tarkat ohjeet pitää lukea kyseisten
ohjelmien omista käyttöohjekirjoista. Tämä laite toistaa
MP3/WMA/AAC-tiedostot, joiden nimien lopukkeena on
”.mp3”/”.wma”/”.m4a”. Jos lopuketta ei ole, tiedoston toisto
ei onnistu (WMA ver. 7.1, 8 ja 9 ovat tuettuja). Suojatut tiedostot eivät toistu tässä laitteessa, eivät myöskään AAC-tiedostot, joiden lopuke on ”.aac”.
AAC-formaatissa on monta versiota, joten varmista äänitiedostojen yhteensopivuus ennen kuin alat tehdä niitä tietyllä
ohjelmalla. Kaikki formaattiversiot eivät välttämättä toistu
tässä laitteessa. iTunes-ohjelmassa koodatut AAC-tiedostot
toistuvat.
Yhteensopivat näytetaajuudet ja siirtonopeudet
MP3
Näytetaajuudet: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05
kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz
Siirtonopeudet: 8–320 kb/s
WMA
Näytetaajuudet: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
Siirtonopeudet: 48–192 kb/s
AAC
Näytetaajuudet: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05
kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz
Siirtonopeudet: 16–320 kb/s
Emme takaa, että tämä soitin toistaa virheettömästi kaikilla
näytetaajuudella koodatut tiedostot. USB-toistossa soittoaika ei välttämättä näy oikein VBR-koodatussa materiaalissa
(vaihteleva bittivirta).
13
ID3/WMA -tunnisteet
Tämä laite tunnistaa ID3 tag v1 ja v2 -tunnisteet ja
WMA/AAC-tunnisteet. Jos tiedostoon on tallennettu asianmukaiset tunnistetiedot, näyttöön ilmestyy kappaleen, artistin ja levyn nimi.
Laite pystyy näyttämään vain numerot ja kirjaimet (ID3-tunnisteessa enintään 30, WMA-tunnisteessa enintään 15). Jos
merkkityyppi on yhteensopimaton, näyttöön ilmestyy teksti
”NO SUPPORT”. Tunnisteet eivät välttämättä näy oikein niiden sisällöstä riippuen.
Kantakansio
MP3/WMA/AAC-levyjen toisto
Valmistele levyn sisältö tietokoneella ja polta tiedostot CDR- tai CD-RW-levylle. Voit myös käyttää tallennukseen USBmuistitikkua. Levyllä voi olla enintään 510 tiedostoa/kansiota
(kantakansiot mukaanlukien) tai 255 kansiota.
Tämä laite tunnistaa USB-muistitikulta vähintään 100 kansiota (kantakansiot mukaanlukien), joissa kussakin voi olla
100 musiikkitiedostoa.
Jos nämä määrät ylittyvät, levyn tai USB-tikun toisto ei
onnistu.
Älä tee kestoltaan yli tunnin mittaisia tiedostoja.
Yhteensopivat tallennusmediat
Tämä laite pystyy toistamaan CD-ROM-, CD-R- ja CD-RWlevyjä.
Tiedostojärjestelmät
Tämä laite tukee levyjä, jotka on formatoitu ISO9660 Level
1- tai -Level 2 -normin mukaisesti.
ISO9660-normin sisällä pitää huomioida seuraavat rajoitukset:
Sisäkkäisiä kansioita saa olla enintään kahdeksan (mukaanlukien kantakansio). Tiedoston/kansion nimen pituus saa
olla enintään 30 merkkiä (mukaanlukien lopuke).
Tiedoston/kansion nimessä voi olla isot kirjaimet A–Z,
numerot 0–9 ja alaviiva ”_”.
Laite pystyy toistamaan lisäksi esimerkiksi Joliet- ja Romeonormin mukaisia levyjä, jotka ovat yhteensopivia ISO9660normin kanssa. Tällöin kuitenkin esimerkiksi tiedostojen tai
kansioiden nimet eivät välttämättä näy oikein. Laite tukee
myös USB-muistitikkujen FAT 12/16/32 -normeja.
Yhteensopivat formaatit
Yhteensopivia levytyyppejä ovat CD-ROM XA, Mixed Mode
CD, Enhanced CD (CD-Extra) ja Multi-Session. Laite ei välttämättä toista oikein levyjä, jotka on tallennettu Track At
Once- tai Packet-menetelmällä.
Tiedostojärjestys
Laite toistaa tiedostot siinä järjestyksessä, joka on määritetty tallennusohjelmistolla. Siksi toistojärjestys ei välttämättä
vastaa syöttämääsi järjestystä. Oheinen kuva havainnollistaa
kansioiden ja tiedostojen toistojärjestystä. Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys eroaa näytön ilmoittamasta kansioja tiedostonumerosta.
14
Kansio
MP3/WMA/AAC-tiedosto
Sanastoa
Siirtonopeus (bit rate)
Siirtonopeus on koodauksessa käytettävä äänenpakkaussuhde.
Mitä suurempi siirtonopeus valitaan, sitä parempi äänenlaatu
saavutetaan, mutta samalla tiedostokoko kasvaa suureksi.
Näytetaajuus (sampling rate)
Tämä arvo osoittaa sekunnissa otettujen ääninäytteiden määrän.
Esimerkiksi tavallisessa musiikki-CD-levyssä näytetaajuus on
44.1 kHz, joten ääni on nk. näytteistetty 44 100 kertaa sekunnissa. Mitä suurempi näytetaajuus valitaan, sitä parempi äänenlaatu saavutetaan, mutta samalla tiedostokoko kasvaa suureksi.
Koodaus (encoding)
Musiikki-CD-levyn, WAVE (AIFF) -tiedostojen ja muiden äänitiedostojen muuntaminen haluttun pakkausformaatin mukaiseen
muotoon.
Tag-tunniste
MP3/WMA/AAC-tiedostoon tallennettu tietopaketti, joka sisältää esimerkiksi kappaleen, esittäjän ja levyn nimen.
Kantakansio (root folder)
Kantakansio sijaitsee aivan tiedostohierarkian alussa eli kaikki
muut kansiot ja tiedostot sijaitsevat kantakansion sisällä.
Äänisäädöt
Bassosäädön kaistaleveyden valinta
2b Valitse bassosäädön kaistaleveys painelemalla
Säätöpyörä
1 2 3 4 –
(kapea)------------------(leveä)
Tämä asetus määrittää taajuuskaistan, johon bassosäätö
vaikuttaa. Mitä leveämmän kaistan valitset, sitä kauemmas
keskitaajuudesta säätö vaikuttaa. Kapeampi asetus vaikuttaa lähempänä keskitaajuutta.
Bassosäädön tason valinta
Äänisäädöt: basso/diskantti/kanavatasapaino
(vasen/oikea)/etu/taka-suhde/ohitus
1
Valitse toiminta painelemalla AUDIO/RTN.
Toiminto vaihtuu jokaisella painalluksella seuraavasti:
SUBWOOFER* BASS TREBLE BALANCE FADER DEFEAT VOLUME SUBWOOFER
SUBWOOFER (subwooferin taso): 0 ~ +15
BASS (basson taso): -7 – +7
TREBLE (diskantin taso): -7 – +7
BALANCE (kanavatasapaino): L15 (vasen) ~ R15 (oikea)
FADER (etu/taka-suhde): R15 (taka) ~ F15 (etu)
DEFEAT (sävysäätöjen ohitus): ON/OFF
VOLUME (voimakkuus): 0 ~ 35
• Ellet tee mitään 5 sekunnin kuluessa säätötilan valinnan jälkeen,
laite asettuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan.
* Et voi muuttaa subwooferin tasonsäätöä, jos subwoofer ei ole
aktivoituna (OFF).
2
Valitse säätöpyörällä sopiva asetus kullekin toimintatilalle.
Jos valitset DEFEAT-asetukseksi ON-vaihtoehdon, basso- ja
diskanttisäädöt palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.
2c*1 Aseta basson taso säätöpyörällä (–7...+7).
Voit korostaa tai vaimentaa basson tasoa.
3
• Ellet tee mitään 15 sekunnin kuluessa säätötilan valinnan jälkeen, laite asettuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan.
• Korostus- tai vaimennusasetus tallentuu laitteen muistiin ohjelmalähdekohtaisesti (FM, MW, (LW), CD jne.), mutta samat basson keskitaajuuden ja kaistaleveyden asetukset vaikuttavat kaikkien ohjelmalähteiden toistoon.
• Toiminto ei ole käytössä, jos sävysäätöjen ohitus (DEFEAT) on
päällä (ON).
*1 Asetus voidaan tehdä myös painelemalla AUDIO/RTN.
Diskantin säätö (Treble)
1
Valitse ”BASS”-asetus painelemalla A.SEL-nappia.
BASS TREBLE HPF BASS
Bassosäädön keskitaajuuden valinta
2a Valitse bassosäädön keskitaajuus painelemalla
BAND/TA-nappia.
80 Hz 100 Hz 200 Hz 60 Hz 80 Hz
Bassotoiston säätö kohdistuu näytössä olevan taajuuslukeman ympärille.
Valitse ”TREBLE”-asetus painelemalla A.SEL-nappia.
BASS TREBLE HPF BASS
Diskanttisäädön keskitaajuuden valinta
2a Valitse diskanttisäädön keskitaajuus painelemalla
BAND/TA-nappia.
10.0 kHz 12.5 kHz 15.0 kHz 17.5 kHz 10.0 kHz
Diskanttitoiston säätö kohdistuu näytössä olevan taajuuslukeman ympärille.
Basson säätö (Bass)
1
Palaa normaalitilaan painamalla nappia
vähintään 2 sekunnin ajan.
Diskanttisäädön tason valinta
2b*2 Aseta diskantin taso säätöpyörällä (–7...+7).
Voit korostaa tai vaimentaa diskantin tasoa.
4
Palaa normaalitilaan painamalla
vähintään 2 sekunnin ajan.
-nappia
• Ellet tee mitään 15 sekunnin kuluessa säätötilan valinnan jälkeen, laite asettuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan.
• Korostus- tai vaimennusasetus tallentuu laitteen muistiin ohjelmalähdekohtaisesti (FM, MW, (LW), CD jne.), mutta samat basson keskitaajuuden ja kaistanleveyden asetukset vaikuttavat kaikkien ohjelmalähteiden toistoon.
• Toiminto ei ole käytössä, jos sävysäätöjen ohitus (DEFEAT) on
päällä (ON).
*2 Asetus voidaan tehdä myös painelemalla AUDIO/RTN.
15
Tekstinäyttö radiotilassa
Ylipäästösuotimen asetus (HPF)
Ylipäästösuotimella (HPF, High Pass Filter) voit määrätä taajuuden, jonka alapuolella olevat taajuudet eivät ohjaudu normaalikaiuttimiin vaan subwooferille.
1
2
Jos lähetyksessä ei ole asematunnusta (PS)
Taajuus Radioteksti Taajuus
Valitse ”HPF”-asetus painelemalla A.SEL-nappia.
Tekstinäyttö CD-kuuntelussa
BASS TREBLE HPF BASS
CD-levyillä
Kappalenumero/kulunut aika Levyn nimi*2 Kappale*2 Kappalenumero/kulunut aika
Valitse suotimen päästötaajuus säätöpyörällä.
OFF (pois) 80 Hz 120 Hz 160 Hz
3
Jos lähetyksessä on asematunnus (PS)
PS (asematunnus)*1 Radioteksti PS
Palaa normaalitilaan painamalla
vähintään 2 sekunnin ajan.
-nappia
• Ellet tee mitään 15 sekunnin kuluessa säätötilan valinnan jälkeen, laite asettuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan.
• Toiminto ei ole käytössä, jos sävysäätöjen ohitus (DEFEAT) on
päällä (ON).
Loudness-korjauksen kytkeminen
Loudness-korjaus korostaa matalia ja korkeita taajuuksia
matalilla kuuntelutasoilla. Tämä kompensoi ihmiskorvan
epäherkkyyttä basso- ja diskanttitaajuuksille.
Kytke loudness-korjaus päälle painamalla AUDIO/RTN/
LOUD-nappia vähintään 2 sekunnin ajan.
• Toiminto ei ole käytössä, jos sävysäätöjen ohitus (DEFEAT) on
päällä (ON).
MP3/WMA/AAC-levyillä
Tiedostonumero/kulunut aika Kansion/tiedoston numero Kansionimi Tiedostonimi Esittäjä*3 Albumi*3 Kappale
Tiedostonumero/kulunut aika
*1 Jos TITLE-nappia painetaan vähintään 2 sekunnin ajan radioaseman nimen näkyessä, näyttöön tulee aseman taajuus 5 sekunnin
ajaksi.
*2 Näkyy vain tekstiä sisältävällä CD-levyllä.
*3 ID3 tag/WMA-tunnisteet
Jos toistettavat tiedostot sisältävät tunnisteita, ne näkyvät (esimerkiksi kappaleen, artistin ja albumin nimi). Mahdollista muuta
digitaalista metatietoa tämä laite ei näytä. Jos tekstin rullaus on
SCROLL AUTO -tilassa, tunnistetiedot rullaavat näytössä automaattisesti.
*4 Kun BT AUDIO -signaali otetaan vastaan onnistuneesti, tekstitiedot ovat nähtävissä (esimerkiksi kappaleen, artistin ja albumin
nimi). Jos tekstitietoa ei ole, näyttöön syttyy ”ARTIST”/
”ALBUM”/SONG”-teksti.
Tekstitiedon ilmaisimet
Tekstitietoa näytettäessä seuraavat ilmaisimet syttyvät, riippuen
toistotilasta.
Muut toiminnot
Tekstinäyttö (CDA-9883R)
1
Vilkkuu hakutilassa kun säätöpyörää käännetään. Vilkkuu
myös silloin, kun esimerkiksi pikasiirtoa käytetään.
2
Vilkkuu asetustilassa (SETUP) ja ääniasetustilassa (SOUND).
CD
MP3/WMA/AAC iPod
–
Kansio
–
Painele TITLE-nappia.
Näytön sisältö vaihtuu joka painalluksella.
–
Esittäjä*
Esittäjä*
• Jos tekstirullaus on SCROLL MANU -tilassa, saat tekstin rullaamaan kerran painamalla TITLE-nappia vähintään 2 sekunnin
ajan (paitsi radiota kuunnellessa).
Levyn nimi
Albumi*
Albumi*
Kappale
Kappale*
tiedosto
Kappale*
Jos kuunneltavana on tekstiä lähettävä radioasema tai jos
toistettavana on tekstitoiminnolla varustettu CD-levy, voit
hakea näyttöön erilaista tietoa. MP3 -tiedostoja toistettaessa
näyttöön voi hakea esimerkiksi kansion ja tiedoston nimen
sekä tag-tunnisteet.
16
Merkki
Tietoa tekstistä
Tekstinäyttö CD-kuuntelussa
CD-levyillä
CD-levyissä voi olla tekstitietona (”Text”) esimerkiksi levyn
nimi ja kappaleiden nimet.
Kappale*2
---------------------------------------------Kappalenumero/kulunut aika
Levyn nimi*2
---------------------------------------------Kappale*2
Tekstinäyttö (CDA-9885R)
Kappale*2
---------------------------------------------Päivä/aika
Jos kuunneltavana on tekstiä lähettävä radioasema tai jos
toistettavana on tekstitoiminnolla varustettu CD-levy, voit
hakea näyttöön erilaista tietoa. MP3 -tiedostoja toistettaessa
näyttöön voi hakea esimerkiksi kansion ja tiedoston nimen
sekä tag-tunnisteet.
Tyhjä
------------Tyhjä
• Merkkityyppien erilaisuudesta johtuen kaikki merkit eivät välttämättä näy oikein.
• CD-vaihtajan levyjen tekstitieto näkyy myös, jos levyt tukevat
tekstitoimintoa.
• Tekstit tai tunnisteet eivät välttämättä näy oikein niiden sisällöstä riippuen.
Painele TITLE-nappia.
Näytön sisältö vaihtuu joka painalluksella.
Kappale*2
-------------------------------Kappalenumero/kulunut aika
MP3/WMA/AAC-levyillä
• Jos tekstirullaus on SCROLL MANU -tilassa, saat tekstin rullaamaan kerran painamalla TITLE-nappia vähintään 2 sekunnin
ajan (paitsi radiota kuunnellessa).
Kappale
*5
---------------------------------- Kappalenumero/kulunut aika
Kansion nimi*3
----------------------Tiedoston nimi
Albumin nimi*4
*5
Esittäjä*4
------------------------ ----------------------- Kappale*4
Kappale*4
Tekstinäyttö radiotilassa
Jos lähetyksessä on asematunnus (PS)
Kappale*4
------------------------ Päivä/aika
Tyhjä
----------Tyhjä
PS (asematunnus)*1
---------------------------------------------tyhjä
PS (asematunnus)*1
---------------------------------------------Päiväys/aika
Levyn nimi*4
---------------------------------------------Kansio/kappalenumero/kulunut aika
PS (asematunnus)*1
---------------------------------------------PTY (ohjelmatyyppi)
Kappale*5
---------------------------------------------Kansio/kappalenumero/kulunut aika
Radioteksti
------------Radioteksti
Tyhjä
----------------Tyhjä
PS (asematunnus)*1
---------------------------------------------Tyhjä
Jos lähetyksessä ei ole asematunnusta (PS)
Taajuus
------------Tyhjä
Taajuus
----------------Päiväys/aika
Taajuus
------------------------------- PTY (ohjelmatyyppi)
Tyhjä
------------Tyhjä
*1 Jos TITLE-nappia painetaan vähintään 2 sekunnin ajan radioaseman nimen näkyessä, näyttöön tulee aseman taajuus 5 sekunnin
ajaksi.
*2 Näkyy vain tekstiä sisältävällä CD-levyllä.
*3 Kantakansio näkyy tyhjänä.
*4 ID3 tag/WMA-tunnisteet
Jos toistettavat tiedostot sisältävät tunnisteita, ne näkyvät (esimerkiksi kappaleen, artistin ja albumin nimi). Mahdollista muuta
digitaalista metadataa tämä laite ei näytä.
*2-4Jos tekstitietoa ei ole, näyttö pysyy tyhjänä.
*5 Jos tekstin rullaus on SCROLL AUTO -tilassa, näyttötilaa ei voi
vaihtaa painamalla TITLE-nappia.
Radioteksti
---------------- Radioteksti
Taajuus
--------------Tyhjä
• Jos lähetyksessä ei ole tekstiä tai jos radio ei saa otettua sitä kunnolla vastaan, näyttöön ei tule mitään tekstiä.
17
Tekstitiedon ilmaisimet
Tekstitietoa näytettäessä seuraavat ilmaisimet syttyvät, riippuen
toistotilasta.
Merkki
CD
MP3/WMA/AAC iPod
–
Kansio
–
–
Kappale
Kappale
–
Esittäjä
Esittäjä
–
Albumi
Albumi
–
Tiedosto
–
Levyn nimi
–
–
Kappale
–
–
Asetukset (CDA-9883R)
Voit joustavasti muokata laitteen asetuksia käyttötarpeittesi ja
mieltymystesi mukaisiksi. Kun haluat muuttaa asetuksia,
valitse SETUP-tila esimerkiksi äänen ja näytön muokkaustoiminnoista.
Säätöpyörä
Vaiheet 1–4 koskevat kaikkia asetuksia. Lue tarkemmat
tiedot kustakin asetusvalikosta.
Tietoa tekstistä
1
Pidä FUNC./SETUP-näppäintä painettuna vähintään 2
sekunnin ajan.
CD-levyissä voi olla tekstitietona (”Text”) esimerkiksi levyn
nimi ja kappaleiden nimet.
2
Valitse haluamasi kohde säätöpyörällä ja paina sitten
-nappia. (esim. ”SUBWOOFER”)
• Merkkityyppien erilaisuudesta johtuen kaikki merkit eivät välttämättä näy oikein.
• Myös CD-vaihtajan levyjen tekstitieto näkyy, jos levyt tukevat
tekstitoimintoa.
• Jos levyllä ei ole tekstitietoa, näyttö pysyy tyhjänä.
• Tekstit tai tunnisteet eivät välttämättä näy oikein niiden sisällöstä riippuen.
Aikanäyttö
Painele TITLE-näppäintä kunnes aika tulee näyttöön.
Jokainen painallus vaihtaa näyttötilaa. Katso lisää edellisen
sivun näyttökaavioista.
• Mikä tahansa radion tai CD-soittimen toiminto katkaisee hetkeksi
aikanäytön. Toiminto näytetään 5 sekunnin ajan ja aikanäyttö
palaa sen jälkeen takaisin.
Laitteen pimennys (Blackout)
Kun laitteen pimennys- eli Blackout-tila kytketään päälle,
kaikki ilmaisimet sammuvat virrankulutuksen pienentämiseksi (ei koske radiokuuntelua). Säästynyt teho parantaa
äänenlaatua.
BLUETOOTH IN*1 FM-LEVEL RDS REGIONAL*2 3
4
PI SEEK* ALERT PTY31* ILLUMINATION LCD
CONTRAST DIMMER SUBWOOFER (SUBW.
PLAY MODE SCROLL TYPE TEXT
SYSTEM)*5 SCROLL INT MUTE*6 AUX+ SETUP AUX IN STEERING DIGITAL AUX (AUX NAME)*7 POWER IC LANGUAGE DEMO BLUETOOTH IN
*1 Vain kun INT Mute on pois (OFF).
*2 Lue ”RDS-paikallisohjelmien kuuntelu” s. 8.
*3 Lue ”PI SEEK-haun kytkeminen”s 8.
*4 Lue ””PTY31-haun kytkeminen (hätätiedotukset)” s. 8.
*5 Vain kun SUBW on päällä (ON).
*6 Vain kun Bluetooth IN on pois (OFF).
*7 Vain kun AUX IN on päällä (ON).
3
Tee haluamasi asetus säätöpyörällä ja paina sitten
-nappia.
(Esimerkiksi ”SUBW ON” tai ”SUBW OFF”.)
4
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-nappia
vähintään 2 sekunnin ajan.
* Palaa edeltävään tilaan painamalla AUDIO/RTN-nappia.
* Jos et tee mitään 60 sekunnin aikana, laite palautuu automaattisesti normaalitilaan.
Bluetooth
Kytke pimennys päälle painamalla TITLE-näppäintä
vähintään 2 sekunnin ajan.
Kaikki ilmaisimet sammuvat. Näyttöön syttyy ”B.OUT”-teksti.
• Jos mitä tahansa näppäintä painetaan laitteen ollessa pimennystilassa, kyseisen toiminnon ilmaisimet syttyvät 5 sekunnin ajaksi.
Kytke pimennys pois painamalla uudelleen TITLE-näppäintä
vähintään 2 sekunnin ajan.
18
Jos järjestelmässä on erikseen hankittava Bluetooth-sovitin,
voit hoitaa hands-free-puhelut CD-radion kautta. Tee asetus
kun laitteisto on kytketty ja kun käytät toimintoa. Katso lisätiedot Bluetooth-sovittimen käyttöohjeesta.
Aseta liitäntä ADP-tilaan kun sovitin on kytketty.
Bluetooth -liitännän asetukset
BT IN ADP / BT IN OFF (tehdasasetus)
Äänisäädöt
Näytön rullaustapa
Ohjelmalähteen signaalitason säätö
SCROLL TYPE1 / SCROLL TYPE2 (tehdasasetus)
FM-LV HI (tehdasasetus) / FM-LV LO
Jos CD-soittimen ja FM-radioasemien äänenvoimakkuudessa
on suuri ero, säädä FM-aseman voimakkuutta.
Subwoofer päällä (ON) ja pois (OFF)
Valitse haluamasi kahdesta rullaustavasta.
SCROLL TYPE1: Teksti rullaa oikealta vasemmalle, yksittäinen
merkki kerrallaan.
Jos subwoofer on käytössä, säädä subwooferin lähtötaso seuraavalla tavalla.
SCROLL TYPE2: Sanat rakentuvat oikealta vasemmalle, merkki
kerrallaan. Kun näyttö on täynnä, se tyhjenee ja seuraavat
sanat näytetään samalla tavalla kunnes koko teksti on rullautunut.
1
Valitse muokkauksen kohteeksi SUBWOOFER-asetus painelemalla AUDIO/RTN-nappia.
Näytön rullaus (TEXT SCROLL)
SUBWOOFER BASS TREBLE BALANCE FADER
DEFEAT VOLUME SUBWOOFER
Näytössä rullaa levyn ja kappaleen nimet (edellyttää CD
TEXT-levyä) sekä MP3-tekstit, kuten kansionimet ja tag-tunnisteet.
SUBW ON (tehdasasetus) / SUBW OFF
2
Aseta haluamasi taso säätöpyörällä.
Subwooferin tasonsäätötekniikka
SUBW SYS 1 (tehdasasetus) / SUBW SYS 2
SCR AUTO / SCR MANU (tehdasasetus)
SCROLL AUTO: CD-tekstit, kansioiden ja tiedostojen nimet
sekä tag-tunnisteet rullaavat näytössä automaattisesti.
Valitse subwooferin tasonsäätöön haluamasi tekniikka.
SCROLL MANU: Näyttö rullaa vain esimerkiksi levyä ladattaessa tai kappaleen vaihtuessa.
SYS 1: Subwooferin taso säätyy samalla äänenvoimakkuustason kanssa.
• Näyttö rullaa CD-tekstejä, kansioiden tai tiedostojen nimiä tai
tag-tunnisteita.
SYS 2: Subwooferin taso säädetään erikseen, jolloin bassot
voidaan kuulla paremmin pienilläkin äänitasoilla.
Näytön kirjasintyyppi
Näyttö
Taustavalon värin vaihto
ILLUMI TYPE1 (tehdasasetus) / ILLUMI TYPE2
TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5
LANGUAGE 1 (tehdasasetus) / LANGUAGE 2 / LANGUAGE 3
Voit valita kolmesta kirjasintyypistä.
LANGUAGE 1: normaali
LANGUAGE 2: eurooppalainen
LANGUAGE 3: venäläinen
Esittelytila
DEMO ON / DEMO OFF (tehdasasetus)
Voit vaihtaa laitteen kuuden keskeisen painikkeen taustavalon väriä: SOURCE, BAND/TA, ,, , TYPE1: mainitut painikkeet sinisiä, muut painikkeet vihreitä
TYPE2: kaikki painikkeet vihreitä
TYPE3: mainitut painikkeet sinisiä, muut painikkeet punaisia
TYPE4: mainitut painikkeet oransseja, muut painikkeet
punaisia
TYPE5: kaikki painikkeet punaisia
Toiminto esittelee näytön eri vaihtoehdot.
• Lopeta esittely kytkemällä DEMO-tila pois (OFF).
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC-tiedostojen kuuntelu
CD-DA (tehdasasetus) / CDDA/MP3
Näytön kontrasti
CONTRAST
Säätöalue on -5...+3.
• Tehdasasetus on ”0”.
Tämä soitin pystyy toistamaan CD-levyjä, joissa on sekä
tavallista CD-ääntä että MP3/WMA/AAC-tiedostoja (luotu
Enhanced CD (CD Extra) –muodossa. Joissakin tapauksissa
toistossa saattaa esiintyä ongelmia. Tällöin voit valita toiston
kohteiksi vain CD-tiedostot. Jos levyssä on sekä CD- että
MP3/WMA/AAC-tiedostoja, toisto alkaa CD-osiosta.
Näytön himmennys
DIMMER AUTO (tehdasasetus) / DIMMER MANU
Kytke DIMMER AUTO -asetus, jos haluat näytön himmenevän aina auton ajovalot kytketään päälle.
• Jos autossasi on säädettävä mittarivalaistus, älä kytke DIMMERkaapelia (oranssi) tähän himmentimeen.
CD-DA: Vain CD-tiedostot toistetaan
CD-DA&MP3: Sekä CD- että MP3/WMA/AAC-tiedostot ovat
kuunneltavissa
• Tee valinta ennen levyn latausta. Poista tarvittaessa soittimessa
oleva levy asetusten muokkauksen ajaksi.
19
• Paina ensin
muut ääniasetukset.
Erillislaite
Erillisen vahvistimen kytkeminen
POWER IC ON (tehdasasetus) / POWER IC OFF
Jos järjestelmässä on erillinen vahvistin, voit parantaa äänenlaatua katkaisemalla virransyötön laitteen omaan päätevahvistimeen.
POWER IC OFF: Valitse tämä toimintatila, jos laitteen etu- ja
takakanavien esivahvistimet on kytketty ulkoiseen vahvistimeen ja sitä kautta kaiuttimiin. Tällaisessa järjestelmässä
laitteen oma päätevahvistin ei syötä signaalia kaiuttimille.
Vasen etukaiutin
, valitse ”AUX+” ja säädä voimakkuus ja
Muut asetukset
AUX-tuloliitäntä (V-Link)
AUX IN ON / AUX IN OFF (tehdasasetus)
Voit kytkeä laitteeseen esimerkiksi TV- tai videolaitteen käyttäen lisätarvikkeena myytävää Ai-NET/RCA-kaapelia (KCA121B) tai Versatile Link -sovitinta (KCA-410C).
Voit vaihtaa AUX-liitännän nimeä kun liitäntä on valittu
(ON). Paina tällöin
ja valitse säätöpyörällä ”AUX
NAME” -kohta. Paina sitten
. Sen jälkeen valitse
haluamasi nimi säätöpyörällä. Jos KCA-410C on kytkettynä,
voit nimetä kaksi AUX-tuloliitäntää.
Vahvistin
Oikea etukaiutin
• KCA-410C mahdollistaa kahden erillislaitteen kytkemisen.
Valitse AUX-tulo painelemalla
ja valitse sitten
haluamasi painamalla BAND/TA.
Vasen takakaiutin
DIGITAL AUX -tuloliitäntä
D-AUX ON / D-AUX OFF (tehdasasetus)
Vahvistin
Oikea takakaiutin
POWER IC ON: Kaiuttimet on kytketty laitteen omaan päätevahvistimeen.
Kaiuttimet
Oikea etukanava
Oikea etukaiutin
Oikea takakanava
Oikea takakaiutin
Voit nauttia 5.1-kanavaisesta surround-äänestä, jos laitteeseen
on kytketty Ai-NET-yhteensopiva digitaalinen audioprosessori (PXA-H701) tai DVD-soitin (DVE-5207). Aseta tällöin DAUX-liitäntä päälle.
• Paina ensin
, valitse ”DIGITAL AUX” ja säädä voimakkuus ja muut ääniasetukset.
• Kun tulovalinta on tehty, käännä virta pois ja sitten takaisin
päälle. Tämä viimeistelee optisen liitännän kytkeytymisen.
• Kytketystä audioprosessorista riippuen DVD-soittimen ääni saattaa kuulua edelleen vaikka ohjelmalähdettä vaihdettaisiin. Kytke
tällöin DVD-soittimesta virta pois.
Rattiohjaimen kytkeminen
STEERING ON / STEERING OFF (tehdasasetus)
Vasen takakanava
Vasen takakaiutin
Vasen etukanava
Vasen etukaiutin
Tätä soitinta voi ohjata erillisellä rattiohjaimella. Kytkeminen
aloitetaan kytkemällä ohjain päälle valikosta (ON), painamalla sitten
ja tekemällä allaolevat toimenpiteet. Kysy
tarkemmat tiedot Alpine-jälleenmyyjältä.
1
• Järjestelmästä ei kuulu ääntä, jos valitset POWER IC OFF -vaihtoehdon ja kaiuttimet on kytketty laitteen omaan päätevahvistimeen.
Valitse säätöpyörällä haluamasi säätökohde.
(esimerkissä alla: SOURCE eli ohjelmalähde)
POWER SOURCE BAND VOL. UP VOL. DN PAUSE MUTE BWD FWD P. UP P. DN A. PROC POWER
Mykistimen toimintatila (INT/MUTE)
MUTE ON / MUTE OFF (tehdasasetus)
FF
Jos tähän CD-radioon kytketyssä laitteessa on äänimykistimen lähtöliitäntä, voit ohjata sillä tämän laitteen mykistystä.
2
AUX+ -kytkentä
AUX+ ON / AUX+ OFF (tehdasasetus)
Voit kytkeä erillisen soittimen iPod Direct -liittimeen käyttäen
lisätarvikkeena myytävää iPod Direct/RCA-kaapelia. Tällöin
laitteessa ei voi samanaikaisesti käyttää iPod-soitinta.
AUX+ ON: Aseta päälle kun käytät erillistä soitinta. Valitse se
kuunteluun ohjelmalähteen valitsimesta
(”AUX+”).
AUX+ OFF: Aseta pois kun käytät iPod-soitinta.
20
SOURCE
FF
Paina rattiohjaimen vastaavaa hallintapainiketta niin
kauan että rattiohjaimen säätöarvo tulee näkyviin näytön vasemmassa reunassa.
(esimerkissä: paina rattiohjaimen SOURCE-nappia)
DE
SOURCE
FF
Rattiohjaimen säätöarvo
3
Vahvista toimenpide painamalla
Vahvistettu rattiohjaimen säätöarvo tulee näkyviin näytön
oikeassa reunassa. Nyt rattiohjaimen ohjelmalähteen valinta
toimii.
DE
SOURCE
Asetukset (CDA-9885R)
DE
Rattiohjaimen säätöarvo
4
Toista vaiheet 1 - 3 kaikkien käyttöpainikkeiden osalta.
Palaa edeltävään toimintatilaan painamalla AUDIO/RTN.
Voit joustavasti muokata laitteen asetuksia käyttötarpeittesi ja
mieltymystesi mukaisiksi. Kun haluat muuttaa asetuksia,
valitse SETUP-tila esimerkiksi äänen ja näytön muokkaustoiminnoista.
Säätöpyörä
Vaiheet 1–5 koskevat kaikkia asetuksia. Lue tarkemmat
tiedot kustakin asetusvalikosta.
1
Pidä FUNC./SETUP-näppäintä painettuna vähintään 2
sekunnin ajan.
2
Valitse haluamasi kohde säätöpyörällä ja paina sitten
-nappia.
Bluetooth* GENERAL AUDIO DISPLAY TUNER
Bluetooth* (valitse esimerkiksi ”AUDIO”)
3
Valitse haluamasi asetus säätöpyörällä ja paina sitten
. (Valitse esimerkiksi ”Subwoofer”.)
Bluetooth*1:
Bluetooth IN
GENERAL:
Birthday set Clock Mode Clock Clock Adjust*2 3
AUX+ Setup AUX
Play Mode Beep INT Mute* IN AUX Name*4 Digital AUX Power IC Steering
Language set Demo Birthday set
AUDIO:
Subwoofer SUBW. System*5
DISPLAY:
Illumination Dimmer Scroll Type Text Scroll Font
Select BGV Select Calendar Opening MSG Illumination
TUNER:
FM Level RDS Regional*6 Alert PTY31*7 PI Seek*8
9
Auto Clock* FM Level
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Vain kun INT Mute on pois (OFF).
Lue ”Ajan ja päiväyksen asettaminen” s. 6.
Vain kun Bluetooth IN on pois (OFF).
Vain kun AUX IN on päällä (ON).
Lue ”RDS-paikallisohjelmien kuuntelu” s. 8.
Vain kun subwoofer on päällä (ON).
Lue ””PTY31-haun kytkeminen (hätätiedotukset)” s. 8.
Lue ”PI SEEK-haun kytkeminen”s 8.
Lue ”Automaattinen ajan asetus (CDA-9885R)”, s. 9.
21
4
5
Tee haluamasi asetus säätöpyörällä ja paina sitten
-nappia.
(Esimerkiksi ”Subwoofer ON” tai ”Subwoofer OFF”.
Palaa normaalitilaan painamalla FUNC./SETUP-nappia
vähintään 2 sekunnin ajan.
Piip-äänen kytkeminen
Beep ON (päällä, tehdasasetus) / Beep OFF
Laite kuittaa jokaisen painalluksen piip-äänellä. Voit kytkeä
äänen pois.
Mykistimen toimintatila (INT/MUTE)
* Palaa edeltävään tilaan painamalla AUDIO/RTN-nappia.
* Jos et tee mitään 60 sekunnin aikana, laite palautuu automaattisesti normaalitilaan.
MUTE ON / MUTE OFF (tehdasasetus)
Bluetooth
AUX+ Setup -kytkentä
Jos järjestelmässä on erikseen hankittava Bluetooth-sovitin,
voit hoitaa hands-free-puhelut CD-radion kautta. Tee asetus
kun laitteisto on kytketty ja kun käytät toimintoa. Katso lisätiedot Bluetooth-sovittimen käyttöohjeesta.
Aseta liitäntä Bluetooth IN ADAPTER -tilaan, kun sovitin on
kytketty.
Bluetooth -liitännän asetukset
Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (tehdasasetus)
Yleissäädöt (GENERAL)
Syntymäpäiväviestin asetus (Birthday Set)
mm/dd (= kk/pv)
Kun laitteen käynnistymisviesti eli MSG on asetettu päälle
(”ON”, katso ”Avausviestin kytkeminen”, s. 24), syötä haluamasi päiväys, jolloin ohjelmoitu teksti syttyy näyttöön valittuna päivänä. Valitse säätöpyörällä kuukausi (”mm”) ja paina
.Valitse sitten säätöpyörällä päiväys (”dd”).
Aikanäytön tyypin valinta
Jos tähän CD-radioon kytketyssä laitteessa on äänimykistimen lähtöliitäntä, voit ohjata sillä tämän laitteen mykistystä.
AUX+ Setup ON / AUX+ Setup OFF (tehdasasetus)
Tällä asetuksella ohjataan lisälaitteen kytkentää, joka on tehty
käyttäen FULL SPEEDTM -liitäntäkaapelia.
• Paina ensin
, valitse ”AUX+” ja säädä voimakkuus
ja muut ääniasetukset.
AUX-tuloliitäntä (V-Link)
AUX IN ON / AUX IN OFF (tehdasasetus)
Voit kytkeä laitteeseen esimerkiksi TV- tai videolaitteen käyttäen lisätarvikkeena myytävää Ai-NET/RCA-kaapelia (KCA121B) tai Versatile Link -sovitinta (KCA-410C).
Voit vaihtaa AUX-liitännän nimeä kun liitäntä on valittu
(ON). Paina tällöin
ja valitse säätöpyörällä ”AUX
NAME” -kohta. Paina sitten
. Sen jälkeen valitse
haluamasi nimi säätöpyörällä. Jos KCA-410C on kytkettynä,
voit nimetä kaksi AUX-tuloliitäntää.
• KCA-410C mahdollistaa kahden erillislaitteen kytkemisen.
Valitse AUX-tulo painelemalla
ja valitse sitten
haluamasi painamalla BAND/TA.
AM 12:00 (12HOUR) / 00:00 (24HOUR)(tehdasasetus)
DIGITAL AUX -tuloliitäntä
Valitse aikanäytön tyyppi, 12-tuntinen ja 24-tuntinen (tehdasasetus).
Aikanäytön valitsin
Clock ON (kello päällä, tehdasasetus) / Clock OFF (kello pois)
Kun aikanäyttö on päällä, kellonaika näkyy aina näytön
vasemmassa alakulmassa.
MP3/WMA/AAC-tiedostojen kuuntelu
CD-DA (tehdasasetus) / CDDA/MP3
Tämä soitin pystyy toistamaan CD-levyjä, joissa on sekä
tavallista CD-ääntä että MP3/WMA/AAC-tiedostoja (luotu
Enhanced CD (CD Extra) –muodossa. Joissakin tapauksissa
toistossa saattaa esiintyä ongelmia. Tällöin voit valita toiston
kohteiksi vain CD-tiedostot. Jos levyssä on sekä CD- että
MP3/WMA/AAC-tiedostoja, toisto alkaa CD-osiosta.
CD-DA: Vain CD-tiedostot toistetaan
CD-DA&MP3: Sekä CD- että MP3/WMA/AAC-tiedostot ovat
kuunneltavissa
• Tee valinta ennen levyn latausta. Poista tarvittaessa soittimessa
oleva levy asetusten muokkauksen ajaksi. Jos käytössäsi on MP3levyjä toistava CD-vaihtaja, poista levyt valinnan ajaksi.
22
Digital AUX ON / Digital AUX OFF (tehdasasetus)
Voit nauttia 5.1-kanavaisesta surround-äänestä, jos laitteeseen
on kytketty Ai-NET-yhteensopiva digitaalinen audioprosessori (PXA-H701) tai DVD-soitin (DVE-5207). Aseta tällöin DAUX-liitäntä päälle.
• Paina ensin
, valitse ”DIGITAL AUX” ja säädä voimakkuus ja muut ääniasetukset.
• Kun tulovalinta on tehty, käännä virta pois ja sitten takaisin
päälle. Tämä viimeistelee optisen liitännän kytkeytymisen.
• Kytketystä audioprosessorista riippuen DVD-soittimen ääni saattaa kuulua edelleen vaikka ohjelmalähdettä vaihdettaisiin. Kytke
tällöin DVD-soittimesta virta pois.
Erillisen vahvistimen kytkeminen
POWER IC ON (tehdasasetus) / POWER IC OFF
Jos järjestelmässä on erillinen vahvistin, voit parantaa äänenlaatua katkaisemalla virransyötön laitteen omaan päätevahvistimeen.
POWER IC OFF: Valitse tämä toimintatila, jos laitteen etu- ja
takakanavien esivahvistimet on kytketty ulkoiseen vahvistimeen ja sitä kautta kaiuttimiin. Tällaisessa järjestelmässä
laitteen oma päätevahvistin ei syötä signaalia kaiuttimille.
Vasen etukaiutin
DE
SOURCE
DE
Vahvistin
Rattiohjaimen säätöarvo
Oikea etukaiutin
4
Toista vaiheet 1 - 3 kaikkien käyttöpainikkeiden osalta.
Palaa edeltävään toimintatilaan painamalla AUDIO/RTN.
Vasen takakaiutin
Näytön kirjasintyyppi
Vahvistin
Oikea takakaiutin
Language 1 (tehdasasetus) / Language 2 / Language 3
Voit valita kolmesta kirjasintyypistä.
Language 1: normaali
Language 2: eurooppalainen
Language 3: venäläinen
POWER IC ON: Kaiuttimet on kytketty laitteen omaan päätevahvistimeen.
Kaiuttimet
Oikea etukanava
Esittelytila
DEMO ON / DEMO OFF (tehdasasetus)
Oikea etukaiutin
Toiminto esittelee näytön eri vaihtoehdot.
• Lopeta esittely kytkemällä DEMO-tila pois (OFF).
Oikea takakanava
Oikea takakaiutin
Äänisäädöt (AUDIO)
Vasen takakanava
Vasen takakaiutin
Vasen etukanava
Vasen etukaiutin
Subwoofer päällä (ON) ja pois (OFF)
SUBW ON (tehdasasetus) / SUBW OFF
Jos subwoofer on käytössä, säädä subwooferin lähtötaso seuraavalla tavalla.
1
• Järjestelmästä ei kuulu ääntä, jos valitset POWER IC OFF -vaihtoehdon ja kaiuttimet on kytketty laitteen omaan päätevahvistimeen.
Valitse muokkauksen kohteeksi SUBW-asetus painelemalla
AUDIO/RTN-nappia.
SUBW BASS TREBLE BALANCE FADER DEFEAT VOLUME SUBW
2
Säädä taso säätöpyörällä.
Rattiohjaimen kytkeminen
Subwooferin tasonsäätötekniikka
STEERING ON / STEERING OFF (tehdasasetus)
SUBW SYS 1 (tehdasasetus) / SUBW SYS 2
Tätä soitinta voi ohjata erillisellä rattiohjaimella. Kytkeminen
aloitetaan kytkemällä ohjain päälle valikosta (ON), painamalla sitten
ja tekemällä allaolevat toimenpiteet. Kysy
tarkemmat tiedot Alpine-jälleenmyyjältä.
Valitse subwooferin tasonsäätöön haluamasi tekniikka.
1
Valitse säätöpyörällä haluamasi säätökohde.
SYS 1: Subwooferin taso säätyy samalla äänenvoimakkuustason kanssa.
SYS 2: Subwooferin taso säädetään erikseen, jolloin bassot
voidaan kuulla paremmin pienilläkin äänitasoilla.
(esimerkissä alla: SOURCE eli ohjelmalähde)
POWER SOURCE BAND VOL. UP VOL. DN PAUSE MUTE BWD FWD P. UP P. DN A. PROC POWER
FF
2
SOURCE
FF
Paina rattiohjaimen vastaavaa hallintapainiketta niin
kauan että rattiohjaimen säätöarvo tulee näkyviin näytön vasemmassa reunassa.
(esimerkissä: paina rattiohjaimen SOURCE-nappia)
DE
SOURCE
FF
Rattiohjaimen säätöarvo
3
Vahvista toimenpide painamalla
Vahvistettu rattiohjaimen säätöarvo tulee näkyviin näytön
oikeassa reunassa. Nyt rattiohjaimen ohjelmalähteen valinta
toimii.
Näyttö (DISPLAY)
Taustavalon värin vaihto
ILLUMI TYPE1 (tehdasasetus) / ILLUMI TYPE2
TYPE1 TYPE2 TYPE3
Voit vaihtaa laitteen kuuden keskeisen painikkeen taustavalon väriä: SOURCE, BAND/TA, ,, , TYPE1: kaikki painikkeet sinisiä
TYPE2: mainitut painikkeet sinisiä, muut painikkeet punaisia
TYPE3: kaikki painikkeet punaisia
Näytön himmennys
DIMMER AUTO (tehdasasetus) / DIMMER MANU
Kytke DIMMER AUTO -asetus, jos haluat näytön himmenevän aina auton ajovalot kytketään päälle.
• Jos autossasi on säädettävä mittarivalaistus, älä kytke DIMMERkaapelia (oranssi) tähän himmentimeen.
23
Näytön rullaustapa
iPod® (lisätarvike)
Scroll Type 1 / Scroll Type 2 (tehdasasetus)
Valitse haluamasi kahdesta rullaustavasta.
Säätöpyörä
Scroll Type 1: Teksti rullaa oikealta vasemmalle, yksittäinen
merkki kerrallaan.
Scroll Type 2: Sanat rakentuvat oikealta vasemmalle, merkki
kerrallaan. Kun näyttö on täynnä, se tyhjenee ja seuraavat
sanat näytetään samalla tavalla kunnes koko teksti on rullautunut.
Näytön rullaus (Text Scroll)
Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (tehdasasetus)
Näytössä rullaa levyn ja kappaleen nimet (edellyttää CD
TEXT-levyä) sekä MP3-tekstit, kuten kansionimet ja tag-tunnisteet.
Text Scroll Auto: CD-tekstit, kansioiden ja tiedostojen nimet
sekä tag-tunnisteet rullaavat näytössä automaattisesti.
Text Scroll Manual: Näyttö rullaa vain esimerkiksi levyä ladattaessa tai kappaleen vaihtuessa.
• Näyttö rullaa CD-tekstejä, kansioiden tai tiedostojen nimiä tai
tag-tunnisteita.
Merkkien kirjasin (Font Select)
Numeropainikkeet 1-6
Tähän laitteeseen voidaan kytkeä Applen valmistama iPod®musiikkisoitin käyttäen ALPINE FULL SPEED –liitäntäkaapelia (KCE-422i, lisätarvike). Käytettäessä tätä liitäntätapaa
iPodin omat ohjaimet eivät toimi.
• Aseta AUX+-asetus OFF-asentoon halutessasi käyttää iPod-soitinta.
Sopivat iPod-mallit
•
Type 1 (tehdasasetus) l Type 2
•
Valittavissa on kaksi tyyppiä.
•
Tähän laitteeseen sopivat neljännen sukupolven ja sitä
uudemmat iPod-soittimet (myös iPod photo, mini ja nano).
iPod Shuffle-mallia ei voi käyttää.
Sellaisia iPod-soittimia, joissa on kosketus- tai rullauspyörä
eikä telakointiliitintä, ei voi käyttää.
Seuraavat iPod-versiot sopivat kytkettäväksi. Aikaisempia
malleja käytettäessä emme voi taata täyttä toimivuutta.
Animaation valinta (BGV Select)
4. sukupolven iPod: Ver. 3.1.1.
5. sukupolven iPod: Ver. 1.1.2.
iPod photo: Ver.1.2.1.
iPod mini: Ver. 1.4.1.
iPod nano: Ver. 1.2.
OFF (pois, tehdasasetus) l TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4
Voit valita näytön taustan neljästä animaatiosta.
Avausviestin kytkeminen
Opening MSG ON / Opening MSG OFF (tehdasasetus)
Tässä laitteessa on automaattisia viestejä, jotka haluttaessa
syttyvät näyttöön valittuina päivinä. Jos esimerkiksi syötät
sisään päivämäärän 25.12., näyttöön tulee joulutervehdys, jos
toiminto on kytketty päälle.
•
Laitteessa ei toimi ohjelmisto, joka on vanhempi kuin
”2006-06-28”. Katso oman iPod-soittimesi ohjelmistoversio
sen käyttöohjeesta.
Päiväyksen esitystavan vaihtaminen
Toisto
dd/mm/yyyy (pv/kk/vuosi, tehdasasetus) / yyyy/mm/dd /
mm/dd/yyyy
1
TUNER (radio) DISC iPod*1 CHANGER*2 TUNER
Voit valita kolmesta vaihtoehdosta, kuinka päiväys tulee
näyttöön.
yyyy = vuosi
mm = kuukausi
dd = päivä
Esimerkiksi ddd/mm/yyyy: 25/12/2007
Radio (TUNER)
Ohjelmalähteen signaalitason säätö
Valitse iPod ohjelmalähteeksi painelemalla
*1 Vain jos iPod-soitin on kytkettynä.
*1 Vain jos CD-vaihtaja on kytkettynä.
2
Valitse musiikkikappale painikkeella tai .
Palaaminen soivan kappaleen (tiedoston) alkuun:
Paina .
Pikasiirto taaksepäin:
Pidä pohjaanpainettuna.
FM Level High (tehdasasetus) / FM Level Low
Jos CD-soittimen ja FM-radioasemien äänenvoimakkuudessa
on suuri ero, säädä FM-aseman voimakkuutta.
Hyppy seuraavan kappaleen (tiedoston) alkuun:
Paina .
Pikasiirto eteenpäin:
Pidä pohjaanpainettuna.
24
3
Keskeytä toisto painamalla
Jatka toisto painamalla samaa nappia uudelleen.
• Kappaleen toisto jatkuu samasta kohdasta, vaikka soitin kytkettäisiin välillä pois.
• Podcastien haku ei toimi kaikkien iPodien kanssa.
• Hakua voidaan nopeuttaa numeropainikkeilla 1-6, koska tällöin
haku siirtyy hyppäyksittäin eteenpäin (katso seuraavaa kappaletta).
Pikahaku
Kappalehaku
iPod-soitin voi sisältää satoja kappaleita. Kappaleen valinta
on kuitenkin helppoa käyttäen tag-tunnisteita ja soittolistoja.
Jokaisella musiikkilajilla on yksilöllinen hierarkia. Käytä allaolevassa taulukossa selvitettyä Playlist/Artist/Album/Song/
Podcast/Genre/Composer-hakutilaa rajataksesi hakuryhmän
järkeväksi.
Hierarkia 1
Hierarkia 2
Hierarkia 3
Hierarkia 4
Playlist
Song
–
–
Artist*
Albumi*
Song
–
Albumi*
Song
–
–
Song
–
–
–
Podcast
Jakso
–
–
Genre*
Artist*
Album*
Song
Composer*
Album*
Song
–
Esimerkiksi: Haku esittäjän nimellä.
Seuraava esimerkki selvittää ARTIST-haun tekemistä. Samaa
kappaletta voi tietysti hakea muillakin tavoilla.
1
Käynnistä hakutyypin valinta painamalla
2
Valitse säätöpyörällä ARTIST-haku ja paina
PLAYLIST ARTIST ALBUM SONG PODCAST
GENRE COMPOSER PLAYLIST
3
Valitse hakupyörällä haluamasi esittäjä ja paina
4
Valitse säätöpyörällä haluamasi kyseisen esittäjän albumi ja paina
5
Valitse säätöpyörällä haluamasi kappale valitulta albumilta ja paina
• Painaessasi
vähintään 2 sekunnin ajan valitun hierarkian kohdalla (paitsi SONG-hierarkia) kaikki hierarkian kappaleet
soivat peräkkäin.
• Jos valitset hakutilassa ”ALL” painaen samalla ”*” ja pidät
samalla
painettuna vähintään 2 sekunnin ajan, kaikki
iPodin tai valitun hakutilan sisältämät kappaleet soivat peräkkäin.
• Jos hakutilassa pidät näppäimen
painettuna vähintään
2 sekunnin ajan tai jos et tee mitään 10 sekunnin kuluessa, hakutila peruuntuu.
• Painettaessa hakutilassa AUDIO/RTN laite siirtyy edeltävään
toimintatilaan.
• Hakuja ei voi tehdä M.I.X.-satunnaissoitossa.
• ”NO SONG” –teksti syttyy PLAYLIST-haun aikana näyttöön,
jos valitulla soittolistalla ei ole kappaleita.
• ”NO PODCAST” –teksti syttyy PODCAST-haun aikana näyttöön, jos soittimessa ei ole podcast-tiedostoja.
• Jos iPod-soittimeen tallennettu ”iPod name” valitaan PLAYLIST-hakutilassa ja samalla painetaan
, voit hakea
halutun kappaleen koko iPodin valikoimasta. Jos pidät
painettuna yli 2 sekunnin ajan, iPodin kaikki kappaleet soivat
peräkkäin.
Pikahaku (Quick Search) on tehokas tapa hakea mitä tahansa
tiedostoa iPodista.
1
Kytke pikahaku painamalla
2 sekunnin ajan.
-nappia vähintään
2
Valitse haluamasi kappale säätöpyörällä.
Valittu kappale alkaa soida välittömästi.
• Peruuta haku painamalla
-nappia vähintään 2 sekunnin
ajan. Haku peruuntuu myös, jos et tee mitään 10 sekunnin aikana.
• Mitä enemmän iPodissa on kappaleita, sitä kauemmin haku saattaa kestää.
• Jos haun aikana painetaan numeronäppäintä 1-6, haku hyppää
eteenpäin (katso seuraavaa kappaletta ”Suorahaku”).
• Toiminto ei ole käytössä jatkuvassa soitossa (RPT).
Suorahaku
Suorahaku (Direct Search) on tehokas tapa hakea mitä tahansa tiedostoa iPodista.
Paina hakutilassa numeronäppäintä 1-6, jolloin pääset
tietyn prosenttimäärän verran eteenpäin musiikkikirjastossasi.
Hakuesimerkki:
Jos sinulla on esimerkiksi 100 kappaletta iPodissa, ne jaetaan
kuuteen prosenttiosioon (alla). Näihin osioihin pääsee siirtymään
suoraan numeropainikkeilla.
Esimerkki 1:
Haluat hakea kappaleen, joka on valikoimasi puolivälissä (50
%): hyppää suoraan puoleen väliin painamalla numeronäppäintä 4 ja hae sitten haluamasi kappale pystynuolilla.
Esimerkki 2:
Haluat hakea kappaleen, joka on valikoimasi loppupäässä
(83 %): hyppää suoraan loppupäähän painamalla numeronäppäintä 6 ja hae sitten haluamasi kappale pystynuolilla.
Kaikki laulut (100 %)
0%
17 % 33 %
50 % 67 %
83 %
Numeropainike
1
2
3
4
5
6
Kappale
1.
17.
33.
50.
67.
83.
Hakuryhmän vaihto
Voit helposti vaihtaa hakuryhmää (Playlist/Artist/Album/
Podcast/Genre/Composer) soiton aikana. Jos esimerkiksi
kuuntelet valitsemasi albumin kappaletta, voit vaihtaa albumia.
Valitse haluamasi hakuryhmä painelemalla tai.
• Jos soiva kappale on valittu kappalehaulla, tämä toiminto ei ole
käytössä.
25
• Jos albumi on valittu esiintyjähaulla, voit hakea muista saman
esiintyjän albumeista.
• Toiminto ei käytössä M.I.X.-satunnaistoistossa.
Applen Shuffle-satunnaistoisto toimii tässä laitteessa M.I.X.nimisenä.
Albumien satunnaistoisto
Albumin kappaleet soivat satunnaisessa järjestyksessä. Sen
jälkeen soitin arpoo seuraavan albumin, jonka kappaleet soivat
seuraavana satunnaisessa järjestyksessä. Toiminto jatkuu niin
kauan kuin kaikki soittimen albumit on soitettu.
Kappaleiden satunnaistoisto
Soitin toistaa kaikki valittuun ryhmään kuuluvat kappaleet
(playlist, album jne.) satunnaisessa järjestyksessä.
Paina
-näppäintä soittimen ollessa toisto- tai
pikapysäytystilassa.
Kappaleet toistuvat satunnaisessa järjestyksessä.
M.I.X. M.I.X. (OFF) 2
M.I.X.
Kun haluat lopettaa satunnaistoiston, tee valinta samalla tavalla (OFF).
• Jos kappale on valittu albumihaussa ennen M.I.X.-satunnaistoiston valitsemista, kyseinen albumi ei soi satunnaistoiston aikana.
Shuffle ALL
Kaikki iPodin kappaleen soivat satunnaisessa järjestyksessä
yhden kerran.
1
Paina numeronäppäintä 6.
M.I.X. (off) M.I.X.
2
Kun haluat lopettaa satunnaistoiston, tee valinta samalla tavalla (OFF).
Koko levyn sisältämät MP3-tiedostot soivat satunnaisessa
järjestyksessä.
• SHUFFLE ALL-tilassa kaikki kappaleet soivat riippumatta hakutilasta.
Jatkuva toisto
Vain yhtä kappaletta kerrallaan voidaan toistaa jatkuvasti.
1
Paina
-näppäintä
Kappaleen loputtua se alkaa soida uudelleen.
RPT (off) RPT
2
Kun haluat lopettaa jatkuvan soiton, valitse OFF.
• Jatkuvan soiton aikana kappaleita ei voi valita painikkeilla tai
.
26
iPod näyttää kappaleen sisältämät tag-tunnisteet.
Painele TITLE.
Jokainen painallus muuttaa näytön sisältöä.
Satunnaistoisto (Shuffle/M.I.X.)
1
Tekstinäyttö (CDA-9883R)
• Jos haluat vaihtaa näytön tekstirullauksen ollessa MANU-asennossa, pidä TITLE-nappi painettuna tekstin rullauksen aikana.
Jos rullaus on loppunut, käynnistä se uudelleen painamalla
TITLE.
Tiedostonumero/kulunut aika Esittäjä* Albumi*
Kappale* Tiedostonumero/kulunut aika
* Tag-tunnisteista: Jos käytettävissä ei ole tag-tunnisteita,
”ARTIST” / ”ALBUM” / ”SONG” näkyvät.
• Vain ASCII-merkkejä voidaan näyttää.
• Jos iTunes-ohjelmalla luoduissa tunnistetiedoissa artistin, albumin tai kappaleen nimi on liian pitkä, kappaleita voi olla mahdoton toistaa. Suosittelemme siksi enintään 250 merkin käyttämistä. Laitteen suurin merkkimäärä on 128 (128 tavua).
• Jotkut merkit eivät ehkä näy oikein.
• ”NO SUPPORT”-teksti syttyy näyttöön, jos iPod-soittimen tekstitieto ei ole yhteensopiva Alpine-laitteen kanssa.
Tekstinäyttö (CDA-9885R)
iPod näyttää kappaleen sisältämät tag-tunnisteet.
Painele TITLE.
Jokainen painallus muuttaa näytön sisältöä.
• Jos haluat vaihtaa näytön tekstirullauksen ollessa MANU-asennossa, pidä TITLE-nappi painettuna tekstin rullauksen aikana.
Jos rullaus on loppunut, käynnistä se uudelleen painamalla
TITLE.
Kappale*1
---------------------------------- Kpl nro/kpl yht.*2/kulunut aika
Esittäjä1
*3
------------------Kappale*1
Albumi*1
*3
Kappale*1
Tyhjä
----------------- -------------------- ----------Päivä/aika
Tyhjä
Kappale*1
Kappale*1
---------------------------------- Kpl nro/kpl yht.*2/kulunut aika
*1 Tag-tunnisteista: Jos tekstin rullaus on ”Auto”-tilassa, tag-tekstit
rullaavat automaattisesti. Jos tekstitietoa ei ole, näyttö pysyy tyhjänä.
*2 Kappalenumeroarvo riippuu valitusta hakutilasta.
*3 Jos tekstin rullaus on ”Auto”-tilassa, näyttötilaa ei voi vaihtaa
TITLE-napista.
• Vain ASCII-merkkejä voidaan näyttää.
• Jos iTunes-ohjelmalla luoduissa tunnistetiedoissa artistin, albumin tai kappaleen nimi on liian pitkä, kappaleita voi olla mahdoton toistaa. Suosittelemme siksi enintään 250 merkin käyttämistä. Laitteen suurin merkkimäärä on 128 (128 tavua).
• Jotkut merkit eivät ehkä näy oikein.
• ”NO SUPPORT”-teksti syttyy näyttöön, jos iPod-soittimen tekstitieto ei ole yhteensopiva Alpine-laitteen kanssa.
CD-vaihtaja (lisätarvike)
4
Keskeytä toisto hetkellisesti painamalla
Jatka toistoa painamalla samaa näppäintä uudelleen.
• Soitin toistaa levyt, jotka toistavat sekä audio- että MP3-tiedostoja.
• Lue lisää MP3-toistosta sivulta 13.
Monien CD-vaihtajien käyttö
Alpinen Ai-NET-väylä tukee jopa samanaikaisesti jopa kuutta
CD-vaihtajaa. Kytkentään tarvitaan KCA-400C-sovitin, joita
voi olla kaksi. Yhdellä sovittimella käytössäsi on jopa neljä
vaihtajaa, kahdella jopa kuusi. KCD-410C-sovittimella voit
kytkeä samaan järjestelmään kaksi CD-vaihtajaa ja käytössäsi
on myös kaksi lisälähtöä.
Numeropainikkeet 1-6
Tähän laitteeseen voidaan kytkeä 6 tai 12 levyn Ai-NET-väylällä varustettu Alpine CD-vaihtaja.
Voit kytkeä myös useampia vaihtajia käyttäen sovitinta KCA400C (Multi-Changer Switching device) tai KCA-410C
(Versatile Link Terminal).
• CD-vaihtajaa koskevat toiminnot ovat käytössä vain silloin, kun
laitteeseen on kytketty vaihtaja.
• Myös DVD-vaihtajaa voi käyttää samalla tavalla kuin CD-vaihtaja.
1
Valitse CD-vaihtaja ohjelmalähteeksi painelemalla
1
Valitse CD-vaihtaja painelemalla
2
Valitse vaihtajan valinta painamalla BAND/TA.
Valintatila pysyy aktiivisena useita sekunteja.
3
Valitse haluamasi vaihtaja painelemalla BAND/TA kunnes haluamasi vaihtajan numero syttyy näyttöön.
• Jos valittu vaihtaja ei ole kytketty, näyttöön syttyy teksti
”NO CHANGER-(nr)”.
• Käytä valitun vaihtajan toimintoja samalla tavoin kuin kiinteän
CD-soittimen toimintoja.
• Katso KCA-410C-sovittimen kytkeminen kappaleesta ”AUXtuloliitäntä (V-Link)” sivulta 20/22.
• Ohjelmalähteen näyttö vaihtelee kytkettyjen laitteiden mukaan.
• Paina BAND/TA kytkeäksesi CHANGER-tilasta DISC-tilaan.
2
2
Käynnistä levyvalinta painelemalla FUNC./SETUP.
Levyn valintatila
(levyt 1-6)
Levyn valintatila*
(levyt 7-12)
RPT/M.I.X.-tila
Levyn valintatila
(levyt 1-6)
Valitse haluamasi levy numeropainikkeilla (1-6).
Valitun levyn numero syttyy näyttöön ja CD/MP3/WMA/AAC
-toisto alkaa.
• Levyvalinnan jälkeen käytössäsi ovat saman toistotoiminnot kuin
sisäänrakennetun CD-soittimen toistossa.
* Kun 12 levyn vaihtaja on käytössä.
MP3-tiedostojen toisto CD-vaihtajalla
Jos käytössäsi on MP3-tiedostoja toistava CD-vaihtaja, voit
toistaa näitä tiedostoja sisältävät CD-ROM-, CD-R- ja CDRW-levyt.
1
Valitse MP3-vaihtaja painelemalla
2
Valitse levynvalinta painelemalla FUNC./SETUP.
M.I.X./REPEAT Levynvalinta M.I.X./REPEAT
3
Valitse haluamasi levy numeropainikkeilla (1-6)
27
Lisätietoa
Ongelmatilanteiden ratkaisu
Jos laitteen toiminnassa esiintyy ongelmia, katkaise virta hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen. Jos laite ei edelleenkään
toimi kunnolla, koeta selvittää ongelman syy seuraavien
ohjeiden avulla. Ellei ongelma poistu, tarkista järjestelmän
kaikkien osien kytkennät tai ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
Yleistä
Laite ei toimi ja näyttö on pimeänä.
• Auton sytytysvirtaa ei ole kytketty.
- Kun laite on asennettu ohjeiden mukaisesti, sen käyttö edellyttää auton sytytysvirran kytkemistä.
• Virtajohtoja ei ole kytketty kunnolla (punainen ja
keltainen).
- Tarkista virtajohtojen kytkennät.
• Sulake on palanut.
- Tarkista akkuun menevän johdon sulake ja vaihda se tarvittaessa vastaavaan ehjään.
• Laitteen mikroprosessori ei toimi kunnolla esimerkiksi
ulkoisten häiriöiden takia.
- Paina tehdasasetusten palautuspainiketta (RESET) kynällä
tai vastaavalla teräväkärkisellä esineellä.
Radio
Asemien virittäminen ei onnistu.
• Antennia ei ole tai sen kytkennöissä on vikaa.
- Varmista, että antennikytkennät ovat kunnossa. Uusi tarvittaessa antenni tai antennikaapeli.
Asemien viritys ei onnistu hakutoiminnolla.
• Olet alueella, jossa radiosignaali on heikko.
- Varmista, että viritin on DX-tilassa.
• Jos lähetyssignaali on vahva, antennin liitäntä
ja maadoitus saattavat olla huonoja.
- Tarkista antennikytkennät. Varmista, että antennin kiinnityskohta on kunnolla maadoitettu.
• Antenni saattaa olla väärän pituinen.
- Varmista, että teleskooppiantenni on vedetty täysin auki. Jos
antenni on rikki, vaihda se uuteen.
Vastaanotto kohisee.
• Antennin pituus saattaa olla väärä.
- Varmista, että teleskooppiantenni on vedetty täysin auki. Jos
antenni on rikki, vaihda se uuteen.
• Antennin maadoitus on huono.
- Varmista, että antennin kiinnityskohta on kunnolla maadoitettu.
CD-soitin
CD-soitin ei toimi.
• Käyttöympäristö on liian kuuma, yli +50°C
- Jäähdytä käyttöympäristö (esimerkiksi tavaratila) sopivaan
lämpötilaan.
CD-soitto katkeilee
• CD-soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
- Anna kosteuden haihtua (odota noin tunti).
28
CD-levyn syöttö ei onnistu.
• Soittimessa on jo CD-levy.
- Poista CD-levy soittimesta.
• Yrität syöttää CD-levyn väärin.
- Varmista, että noudatat CD-soittimen käyttöön liittyviä
ohjeita.
CD-levyn pikasiirto ei onnistu.
• CD-levy on viallinen.
- Poista CD-levy soittimesta, sillä viallinen levy saattaa rikkoa
laitteen.
CD-levyn soitto katkeilee tärinästä
• Laite on asennettu väärin.
- Kiinnitä laite tukevasti paikoilleen.
• Levy on hyvin likainen.
- Puhdista levy.
• Levyssä on naarmuja.
- Vaihda levy ehjään.
• Laser-lukupään linssi on likainen.
- Älä käytä linssinpuhdistimia, vaan ota yhteyttä lähimpään
Alpine-jälleenmyyjään.
CD-soitto katkeilee, vaikka auto ei tärise.
• Levy on likainen tai naarmuuntunut.
- Puhdista levy tai vaihda naarmuuntunut levy ehjään.
Näyttöön ilmestyy virheilmoitus
• Mekaaninen vika.
- Paina levynpoistonäppäintä. Kun virheilmoitus poistuu
näytöstä, syötä levy uudestaan soittimeen. Jos ongelma ilmenee
edelleen, ota yhteyttä lähimpään Alpine-jälleenmyyjään.
CD-R/CD-RW-levyn toisto ei onnistu
• Levyä ei ole viimeistelty eli finalisoitu.
- Yritä toistoa uudelleen viimeisteltyäsi levyn.
MP3/WMA/AAC
MP3-tiedostojen toisto ei onnistu.
• Levyn tallennus on epäonnistunut tai formaatti ei ole
yhteensopiva.
- Varmista, että tallennus tapahtuu yhteensopivassa formaatissa. Lue ennen tallennusta ”Tietoja MP3/WMA/AAC-formaateista” s. 13.
Ääni
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
• Laitteen oma päätevahvistin ei syötä signaalia.
- Päätevahvistinpiiri on kytketty pois päältä.
iPod
iPod ei toimi eikä sen ääni kuulu.
• Laite ei tunnista iPod-soitinta.
- Nollaa sekä laite että iPod. Katso lisätietoa iPodin käyttöohjeesta.
CD-soittimen virheilmoitukset
HIGH-TEMP
• Suojapiiri on lauennut liian suuren kuumuuden vuoksi.
- Ilmaisin sammuu kun lämpötila on palautunut normaaliksi.
iPod-soittimen virheilmoitukset
NO DISC
NO iPOD
• Soittimessa ei ole CD-levyä.
- Syötä soittimeen CD-levy.
• Soittimessa on CD-levy, mutta näytössä lukee ”NO
DISC”. Levyn toisto ei käynnisty eikä levy poistu levypesästä.
- Poista levy seuraavalla tavalla: Pidä levynpoistopainike pohjassa vähintään 2 sekuntia. Jos levy ei poistu vieläkään, ota
yhteyttä Alpine-jälleenmyyjään.
• iPod ei ole kytkettynä.
- Varmista, että iPod on kunnolla kytketty. Tarkista, ettei
kaapeli ole vahingoittunut jyrkän taivutuksen vuoksi.
NO SONG
• iPodissa ei ole kappaleita.
- Lataa iPodiin musiikkia ja kytke se sitten uudelleen kiinni.
ERROR
NO PODCAST
• Mekaaninen virhe.
1) Paina levynpoistopainiketta ja poista CD-levy soittimesta.
Jos levyn poisto ei onnistu, ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
2) Jos virheilmoitus ei poistu levynpoiston yhteydessä, paina
levynpoistonäppäintä uudelleen. Jos virheilmoitus pysyy näytössä, vaikka painat monta kertaa levyn poistonäppäintä, ota
yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
PROTECT
• iPodissa ei ole podcast-tiedostoja.
- Lataa iPodiin podcast-materiaalia ja kytke se sitten
uudelleen kiinni.
ERROR-01
• Tietoliikennevirhe.
- Sammuta auton virta ja kytke se uudelleen päälle.
- Tarkista iPodin ja Alpinen välinen kytkentä.
• Levyllä on kopiosuojattu WMA-tiedosto.
ERROR-02
UNSUPPORTED
• Levyä ei ole tallennettu yhteensopivassa formaatissa.
• iPod-soittimen ohjelmisto ei ole yhteensopiva Alpinen
kanssa.
- Päivitä iPodin ohjelmisto.
CD-vaihtajan virheilmoitukset
HIGH-TEMP
• Suojapiiri on lauennut liian suuren kuumuuden vuoksi.
- Ilmaisin sammuu kun lämpötila on palautunut normaaliksi.
ERROR-01
• CD-vaihtajan toimintahäiriö.
- Paina lippaanpoistopainiketta ja poista lipas vaihtajasta. Jos
lippaan poisto ei onnistu, ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
- Lataa lipas uudelleen. Jos virheilmoitus ei sammu, ota yhteys
Alpine-jälleenmyyjään.
ERROR-02
• CD-levy on jäänyt vaihtajan sisään.
- Paina lippaanpoistopainiketta ja poista lipas vaihtajasta.
Lataa sitten tyhjä lipas sisään ja kokeile levyn poistoa.
Jos virheilmoitus ei sammu, ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
NO MAGZINE
• CD-vaihtajassa ei ole levylipasta.
NO DISC
• Soittimessa ei ole valittua CD-levyä.
- Valitse toinen CD-levy.
29
Tekniset tiedot
FM-viritin
Virityskaista
Mono-herkkyys
Kanavaerottelu
Häiriöetäisyys
Stereoerottelu
Sieppaussuhde
87,5 – 108,0 MHz
0,7 μV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
MW-viritin
Virityskaista
Herkkyys (IEC-normi)
531 – 1 602 kHz
25,1 μV / 28 dB
LW-viritin
Virityskaista
Herkkyys (IEC-normi)
153 – 281 kHz
31,6 μV / 30 dB
CD-soitin
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä (% WRMS)
Harmoninen kokonaissärö
Dynamiikka
Häiriöetäisyys
Kanavaerottelu
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Alle mittausrajan
0,008 % (1 kHz)
95 dB (1 kHz)
105 dB
85 dB (1 kHz)
Laser-lukupää
Laser-säteen aallonpituus
Laser-säteen teholuokka
795 nm
CLASS I
Yleistä
Sähköntarve
Suurin lähtöteho
Esivahvistimen suurin lähtötaso
Bassosäätö
Diskanttisäätö
Paino
14,4 V DC (11–16 V)
50 W x 4
2 V / 10 kohmia
+20/-14 dB / 60 Hz
±14 dB / 10 kHz
1,6 kg
Kotelon mitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
178 mm
50 mm
162 mm
Irrotettavan etulevyn mitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
170 mm
46 mm
24 mm
Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta pidätämme oikeuden
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Varoitus (tarra soittimen pohjalevyssä)
CLASS 1 -luokan laser-laite.
30
Asennus ja kytkennät
Lue seuraavilla sivuilla sekä sivuilla 3–4 olevat ohjeet
ennen laitteen asennusta ja kytkemistä. Näin varmistat järjestelmän moitteettoman toiminnan.
Varoitus
KYTKE OIKEIN.
Virheelliset kytkennät saattavat aiheuttaa tulipalon tai laitevaurion.
AUTOSSA PITÄÄ OLLA NEGATIIVISELLA MAADOITUKSELLA VARUSTETTU 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ.
(Tarkista asia tarvittaessa kauppiaaltasi.) Virheelliset kytkennät saattavat aiheuttaa esimerkiksi tulipalon.
IRROTA KAAPELI AKUN NEGATIIVISESTA NAVASTA
ENNEN MUITA KYTKENTÖJÄ.
Oikosulusta saattaa aiheutua sähköisku tai muu vaurio.
ÄLÄ TEE VIRTAJOHTOIHIN HAAROITUKSIA
Älä kuori eristevaippaa syöttääksesi johdosta virran toiselle
laitteelle. Haaroitus saattaa aiheuttaa kaapelin ylikuormittumisen ja siten tulipalon tai sähköiskun.
ÄLÄ VAHINGOITA PUTKIA TAI JOHTOJA PORATESSASI
ASENNUSREIKIÄ.
Älä vahingoita tai tuki putkia, polttoainejärjestelmää tai sähköjohtoja äläkä asenna laitteen kaapeleita niihin kiinni.
Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa tulipalon.
ÄLÄ KÄYTÄ MAADOITUSKYTKENTÖIHIN JARRU- TAI
OHJAUSJÄRJESTELMÄN PULTTEJA TAI MUTTEREITA.
ÄLÄ käytä jarru- tai ohjausjärjestelmän (tai muun turvajärjestelmän) pultteja tai muttereita maattokytkentään tai muuhun
asennukseen, sillä tällöin ajoneuvon hallinta saattaa vaarantua tai aiheutua tulipalo.
PIDÄ AKUT JA MUUT PIENET OSAT POIS LASTEN ULOTTUVILTA.
Niiden nieleminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Ota tarvittaessa välittömästi yhteyttä lääkäriin.
ÄLÄ ASENNA LAITETTA PAIKKAAN, JOSSA SE HAITTAA
AJONEUVON NORMAALIA TOIMINTAA, KUTEN OHJAUSTA
JA VAIHTEIDEN KÄYTTÖÄ.
Sopimaton asennuspaikka saattaa haitata esimerkiksi näkyvyyttä ja liikkumista ja aiheuttaa onnettomuuden.
Huomaa
TEETÄ KAAPELOINTI JA ASENNUS ASIANTUNTIJALLA.
Tämän laitteen vaatima kaapelointi ja asennus edellyttää erityistä osaamista ja ammattitaitoa. Turvallisuuden varmistamiseksi sinun kannattaa neuvotella myyjän kanssa paras tapa
teettää asennustyö.
KÄYTÄ OHJEEN MUKAISIA ASENNUSTARVIKKEITA JA
VARMISTA ASENNUKSEN TUKEVUUS.
Älä käytä asennukseen ohjeista poikkeavia osia. Muunlaisten
osien käyttö saattaa viottaa laitetta ja kiinnitys saattaa jäädä
riittämättömäksi. Vääränlaiset osat saattavat löystyä ajan mittaan aiheuttaen laitteen vahingoittumisen tai toimintahäiriön.
TEE KAAPELOINTI SITEN, ETTÄ TERÄVÄT METALLIREUNAT EIVÄT PÄÄSE HANKAAMAAN TAI PURISTAMAAN
JOHTOJA.
Älä sijoita johtoja liikkuvien osien (kuten istuimien kiinnityskiskot), terävien tai piikkimäisten osien lähelle, sillä ne saattavat aiheuttaa hiertymiä tai muita vaurioita johdoille. Käytä
kumisia läpivientisovitteita, jos joudut vetämään kaapeloinnin metallilevyn läpi. Näin estät reiän terävää metallireunaa
hankaamasta johtoja poikki.
ÄLÄ ASENNA LAITETTA KOSTEAAN TAI PÖLYISEEN PAIKKAAN.
Vältä asennuspaikkoja, jotka altistuvat suurelle kosteudelle
tai pölylle, sillä laitteen sisälle joutuessaan ne voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
Varotoimenpiteet
• Irrota kaapeli akun negatiivisesta navasta (–) ennen tämän laitteen asennusta. Näin vältät mahdollisen oikosulun aiheuttamat
vahingot.
• Kytke värikoodatut johtimet kytkentäkaavion mukaisesti.
Virheelliset kytkennät saattavat aiheuttaa toimintahäiriön tai
vahingoittaa auton sähköjärjestelmää.
• Huomioi kytkennöissä auton muut sähkölaitteet (esimerkiksi ajotietokone). Älä käytä niiden johtoja tämän laitteen virtakytkentöihin. Kun kytket tämän laitteen auton sulakerasiaan, varmista
että sulakkeen ampeeriluku vastaa kyseisen piirin sähköntarvetta.
Jos sulakkeen ampeeriluku on väärä, laite ja/tai auto saattavat
vahingoittua. Jos et ole täysin varma oikeista kytkennöistä, ota
yhteys Alpine-liikkeeseen.
• Tässä laitteessa on naarastyyppiset RCA-liittimet lisälaitteiden
kytkemistä varten (esimerkiksi vahvistin). Jos kytkentään tarvitaan sovitin, ota yhteys Alpine-liikkeeseen.
• Kytke kaiuttimien (–)-tulot vahvistimen vastaaviin (–)-kaiutinlähtöihin. Älä yhdistä vasemman ja oikean kanavan kaiutinjohtimia toisiinsa tai auton runkoon.
TÄRKEÄÄ
Kirjoita laitteen sarjanumero oheiseen tilaan ja säilytä tämä
Sarjanumero:_____________________________________
käyttöohje huolellisesti kotonasi. Sarjanumero on merkitty
Asennuspäivämäärä:______________________________
laitteen pohjalevyyn.
Asentaja:__________________________________________
Hankintapaikka:__________________________________
31
3
Asennus
Irrotettava säädinpaneeli
Työnnä soitin kojetaulussa olevaan asennusaukkoon
siten, että lukitusnastat asettuvat ala-asentoon.
Varmista lukitus painamalla laitetta sisään painaen
samalla lukitusnastaa alaspäin pienellä ruuvitaltalla.
Toimenpide varmistaa, että laite on kunnolla kiinni eikä
se irtoa vahingossa kojetaulusta. Kiinnitä seuraavaksi
ohjainpaneeli paikalleen.
Varoitus
Kun asennat tätä laitetta autoosi, älä irrota säädinpaneelia.
Jos irrotat paneelin asennuksen ajaksi on mahdollista, että puristat liikaa sitä ympäröivää metallikehystä eikä paneeli mene sujuvasti paikalleen.
Lukitusnasta
• Laite on asennettava enintään 35 asteen kulmaan.
Alle 35°
1
Kiinnike
Kumiholkki (mukana)
Kuusiopultti (mukana)
Asennuskehys
(vakiona)
Kojetaulu
IRROTUS
1 Irrota ensin ohjainpaneeli.
2 Nosta lukitusnastat yläasentoon pienellä ruuvitaltalla tai vastaavalla työkalulla (katso oheista kuvaa). Vedä laitetta varovasti ulospäin niin, ettei ensimmäinen lukitusnasta lukkiudu
uudelleen ennen toisen nastan nostamista.
3 Vedä laite ulos varmistettuasi, että lukitus on avautunut.
<JAPANILAISET AUTOT>
Metalliliuskat*
CDA-9883/5
* Jos asennuskehys jää hieman löysäksi asennusaukossa, taivuta
hieman näitä liuskoja.
Vedä asennuskehys pois soittimen rungon päältä (lue
tällä sivulla olevat irrotusohjeet) ja kiinnitä kehys kojetauluun metallitukien avulla.
Peitekehys
2
Asennusrauta
Ruuvi*
Pinnapultti
Ruuvit (M5x8)
(vakiovaruste)
Kuusiomutteri (M5)
CDA-9883/5
CDA-9883/5
Jos autossa on valmiina asennuskorvake, kiinnitä pitkä
kuusiopultti soittimen takalevyyn ja työnnä kumiholkki
pultin päälle. Jos autossa ei ole sopivaa asennuskorvaketta, käytä laitteen tukemiseen asennusrautaa (lisävaruste). Kytke kaikki soittimeen liittyvät johdot kytkentäkaavion mukaisesti.
*) Asennusraudan kiinnitysruuvi pitää valita asennuskohdan
perusteella.
32
Kiinnike
Kytkennät
(musta)
Rattiohjaimen sovittimeen (maadoitus)
(ruskea/kelt.)
Rattiohjaimen sovittimeen (1)
(ruskea/oranssi)
Rattiohjaimen sovittimeen (2)
(sininen)
iPodiin
(musta)
Ajoneuvon näyttösovittimeen
Antenni
ISO-antenniliitäntä
JASO-antenniliitäntä
(vaaleanpunainen/musta)
Auton HF-puhelinsarjaan
(sininen/valkoinen)
Vahvistimeen tai taajuuskorjaimeen
(oranssi)
Mittarivalaistukseen
Moottoriantenniin
(punainen)
(musta)
Virta-avain
(sininen)
(keltainen)
(vihreä)
(vihreä/musta)
(valkoinen)
(valkoinen/musta)
(harmaa/musta)
(harmaa)
(violetti/musta)
(violetti)
Kaiuttimet
Akku
Takavasen
Etuvasen
Etuoikea
Takaoikea
CD-vaihtaja (hankittava
erikseen)
Kaiuttimet
Takavasen
Vahvistin
Takaoikea
Etuvasen
Vahvistin
Etuoikea
Subwoofer
Vahvistin
Subwoofer
33
1
Ajoneuvon näyttösovittimen liitäntä
Tähän liitäntään voit kytkeä lisätarvikkeena myytävän sovittimen, joka yhdistää laitteen ajoneuvon näyttöjärjestelmään.
Kysy lisätiedot Alpine-jälleenmyyjältä.
2
Antenniliitin
21 Rattikauko-ohjaus-sovittimen liitäntä
Kysy lisätiedot Alpine-jälleenmyyjältä.
3
Äänenmykistystulon johto (vaaleanpunainen/musta)
Kytke tämä johto HF-puhelinsarjan audiolähtöön, jossa on
puhelun aikainen maadoitustoiminto.
22 Sulakepesä (10 A)
4
5
6
7
8
Kaukokäynnistysjohto (sininen/valkoinen)
Kytke johto vahvistimen tai signaaliprosessorin kaukokäynnistysjohtoon.
Himmentimen kaapeli (oranssi)
Kytke tämä johto auton mittaritaulun valaistuksen virtajohtoon. Tällöin CD-radion taustavalaistus himmenee yhdessä
mittarivalaistuksen kanssa.
Kytketty sytysvirtajohto (punainen)
Kytke johto auton sulakerasian vapaaseen kohtaan tai vastaavaan liitäntään, jossa on jännite (+12 V) ainoastaan silloin, kun virta-avain on käännetty sytytys- tai lisälaiteasentoon.
Maadoitusjohto (musta)
Kytke johto sähköjärjestelmän maatasona toimivaan auton
runkoon. Varmista, että johdin osuu paljaaseen metalliiin ja
että pakkaukseen kuuluva metalliruuvi kiinnittää sen tiukasti
auton runkoon.
Moottoriantennin johto (sininen)
Jos autossa on moottoriantenni, kytke tämä johto moottoriantennin positiiviseen virtaliittimeen (+).
• Tämä johto on tarkoitettu vain moottoriantennille. Älä käytä johtoa vahvistimen, prosessorin tai muun laitteen kytkemiseen.
9
Akkukaapeli (keltainen)
Kytke tämä johto auton akun positiiviseen (+) napaan.
10 ISO-virtaliitin
11 ISO-kaiutinliitin
12 Vasemman takakaiuttimen (+)-lähtö (vihreä)
13 Vasemman takakaiuttimen (–)-lähtö (vihreä/musta)
14 Vasemman etukaiuttimen (+)-lähtö (valkoinen)
15 Vasemman etukaiuttimen (–)-lähtö (valkoinen/musta)
16 Oikean etukaiuttimen (–)-lähtö (harmaa/musta)
17 Oikean etukaiuttimen (+)-lähtö (harmaa)
18 Oikean takakaiuttimen (–)-lähtö (violetti/musta)
20 Ai-NET-liitäntä
Kytke tähän Ai-NET-yhteensopiva lisälaite (esim. CD-vaihtaja
tai taajuuskorjain).
23 Etukanavien RCA-lähdöt
Punainen on oikealle kanavalle, valkoinen vasemmalle.
24 Takakanavien/subwooferin* RCA-lähdöt
Punainen on oikealle kanavalle, valkoinen vasemmalle.
25 Subwooferin RCA-lähdöt
Punainen on oikealle kanavalle, valkoinen vasemmalle.
26 Ai-NET-järjestelmäkytkin
Jos kytket Ai-NET-väylään audioprosessorin, aseta tämä
kytkin EQ/DIV-asentoon. Jos laitetta ei ole, jätä kytkin
NORM-asentoon.
• Varmista, että laitteen virta on kytketty pois kun vaihdat kytkimen asentoa.
27 Virtaliitin
28 Ai-NET-kaapeli (CD-vaihtajan mukana)
29 RCA-jatkokaapeli (lisätarvike)
30 ISO/JASO-antennisovitin
Tämän sovittimen tarve on autokohtainen.
31 Rattikauko-ohjaimen liitäntä 1 (ruskea/keltainen)
Kysy lisätiedot Alpine-jälleenmyyjältä.
32 Rattikauko-ohjaimen liitäntä 2 (ruskea/oranssi)
Kysy lisätiedot Alpine-jälleenmyyjältä.
33 Rattikauko-ohjaimen liitäntä (maadoitus)
Kysy lisätiedot Alpine-jälleenmyyjältä.
34 iPod-liitäntä (sininen)
Voit yhdistää iPod-soittimen tai Bluetooth-sovittimen tähän
laitteeseen. Lisätarvikkeena myytävä sovitin tarvitaan, jos
haluat käyttää hands-free-puhelinsarjaa. Katso lisätiedot liittämisestä sovittimen käyttöohjeesta. Voit kytkeä tähän liitäntään jonkin muunkin erillisen musiikkisoittimen käyttäen iPod
Direct/RCA-sovitinta (lisätarvike).
* Lue AUX+ -kytkennän käytöstä sivulta 20/22.
AUX+ ON: kun erillinen musiikkisoitin on kytketty
AUX+ OFF: kun iPod-soitin on kytketty
35 FULL SPEEDTM -liitäntäkaapeli (KCE-422i)
Hankittava erikseen.
19 Oikean takakaiuttimen (+)-lähtö (violetti)
ESTÄ ULKOISTEN HÄIRIÖIDEN PÄÄSY ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄÄN
• Asenna soitin ja siihen liittyvät kaapelit vähintään 10 cm etäisyydelle auton kaapeleista.
• Sijoita johdot mahdollisimman kauas auton akkukaapeleista.
• Kiinnitä maadoitusjohdin tiukasti auton rungossa olevaan puhtaaseen metallipintaan (poista kiinnityskohdasta maali,
lika tai rasva).
• Jos asennat järjestelmään häiriönpoistajan, kytke se mahdollisimman kauas soittimesta. Pyydä Alpine-jälleenmyyjältä
lisätietoja sopivista häiriönpoistajista.
• Jos tarvitset lisätietoja häiriönpoistosta, käänny Alpine-jälleenmyyjän puoleen.
34
Download PDF

advertising