Nederlandstalige handleiding Roland F 120R

Nederlandstalige handleiding Roland F 120R
r
Handleiding
&& Mogelijkheden van dit instrument
&&
Piano spelen
e& Verschillende klanken
g blz.
e& Spelen met een begeleiding
g blz.
9
Dit instrument bevat talrijke klanken (Tones).
Die kunt u vrij kiezen.
&&Weergave en opname van
Songs
15
De F-120R bevat een begeleidingsfunctie, die u voor het spelen
kunt gebruiken.
e& Metronoom gebruiken
g blz.
9
e& Duetten spelen
g blz.
10
U kunt gebruik maken van een metronoom.
e& Interne stukken beluisteren
g blz.
e& Afspelen van individuele
g blz.
13
Dit instrument bevat talrijke muziekstukken.
Zie ook “Overzicht van de interne stukken” (blz. 33).
14
partijen
Het klavier kan in twee helften worden verdeeld, die zoals
aparte piano’s kunnen worden bespeeld.
Indien nodig, speelt het instrument alleen de partij van de
linker- of rechterhand, terwijl u de andere partij speelt.
e& Neem uw spel op!
g blz.
19
U kunt ook eigen muziek (of versies van bestaande stukken)
opnemen.
&&
Wijzigen van de pianoklank
e& Aanslaggevoeligheid instellen
g blz.
12
Als u wilt, kunt u de aanslaggevoeligheid –of beter: de respons
van het klavier– wijzigen.
e& Galm toevoegen
g blz.
12
U kunt de gespeelde partijen van galm (reverb) voorzien om de
indruk te wekken dat u in een concertzaal zit te spelen.
e& Wijzigen van de klankkleur
g blz.
e& Transponeren van de
g blz.
12
Indien nodig, kunt u de klankkleur helderder of ronder
maken.
10
toonhoogte
U kunt de toonhoogte in stappen van een halve toon
transponeren.
Copyright ©2012 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Het kopiëren, verveelvoudigen of openbaar maken van dit document, hetzij gedeeltelijk, hetzij in z’n geheel, is zonder de schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION verboden.
2
&& Inhoud
Mogelijkheden van dit instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Kopiëren van songbestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Frontpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Aansluitingen aan de achterkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Wissen van songbestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Alvorens aan de slag te gaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Openen en sluiten van de klep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
In- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Zorgen dat het instrument na een tijdje automatisch uitgaat
(Auto Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
En spelen maar… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Klanken kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Metronoom gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Tempo instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Maatsoort instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Wijzigen van de toonaard voor het klavier (Transpose) . . . . . . . . . 10
Delen van het klavier in twee instrumenten (Twin Piano) . . . . . . . 10
Vergrendelen van de bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aanslaggevoeligheid en klankkleur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wijzigen van de aanslaggevoeligheid (Key Touch) . . . . . . . . . . . . . . 12
Gebruik van het galmefect (Reverb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Helderheid van het geluid instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Overzicht van de interne ritmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Songweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aparte weergave van de linker/rechter hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Onderdrukken van het signaal in het midden van
audiobestanden (Center Cancel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gebruik van een aftel vóór de weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Assemblage van de F-120R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Initialiseren van het geheugen (Format Media) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Laden van de fabrieksinstellingen (Factory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Boodschappen in het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Speciicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Klankoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Overzicht van de interne stukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Veilig gebruik van dit product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Belangrijke opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rhythm-functie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Structuur van de ritmebegeleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Starten van de ritmeweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Split: Verschillende functies voor de linker/rechter klavierhelft . . . 17
Splitten van het klavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Afspelen van een song of ritme op een USB-datadrager . . . . . . . . . . 20
Song- of ritmeweergave van een USB-datadrager (optie) . 20
Navigatie op de USB-datadrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Geavanceerde instellingen (Function-mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Basisbediening in de Function-mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Instellingen opslaan (Memory Backup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
‘Function’-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lees, alvorens de F-120R te gebruiken, de hoofdstukken “Veilig gebruik van dit product” (blz. 35) en “Belangrijke opmerkingen” (blz. 36). Daar vindt u
namelijk belangrijke tips en een opsomming van wat u wel en niet mag doen. Bovendien verdient het natuurlijk aanbeveling ook de rest van de
handleiding door te nemen om kennis te maken met alle functies van dit instrument. Bewaar de handleiding op een veilige plaats, omdat u ze later
beslist nog eens nodig hebt.
3
&& Bedieningsorganen
Frontpaneel
[Split]-knop
Hiermee kunt u het klavier in twee helften verdelen. In de
linkerhelft kunt u dan akkoorden voor de “Rhythm”-functie en
in de rechterhelft melodieën spelen (blz. 17).
[Metronome]-knop
Hiermee bedient u de metronoom (blz. 9).
Werken met de metronoom
Druk op de [Metronome]-knop.
Wijzigen van het tempo
Activeer de [Metronome]-knop om te zorgen
dat het tempo wordt afgebeeld en wijzig de
instelling met de [–]/[+]-knoppen.
Wijzigen van de maatsoort
Houd de [Metronome]-knop ingedrukt, terwijl
u op de [–]/[+]-knop drukt.
[Transpose]-knop
Hiermee kunt u de toonaard van de op het klavier of door de
songs gespeelde noten wijzigen (blz. 10).
Wijzigen van de toonaard
voor het klavier of de
songweergave
Houd de [Transpose]-knop
ingedrukt, terwijl u met [–]/
[+] het interval kiest.
Transpositie in-/uitschakelen
Druk op de [Transpose]-knop.
[Split] + [Transpose]-knop: Function-mode
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op [Transpose]
drukt om de Function-mode van de F-120R te selecteren
(blz. 21).
[Volume]-regelaar
Hiermee stelt u het volume in.
Tone [Piano]- en [Other]-knop
Hiermee kunt u klanken kiezen (blz. 9) en bepalen hoe ze worden weergegeven (blz. 12).
4
Keuze van een piano- of
ensembleklank
Druk op de [Piano]-knop. Met de knoppen
[–]/[+] kunt u een klank kiezen.
Instellen van het reverbefect
Houd de [Piano]-knop ingedrukt, terwijl u op
de [–]/[+]-knop drukt.
Andere klanken kiezen
Druk op de [Other]-knop. Met de knoppen
[–]/[+] kunt u een klank kiezen.
Wijzigen van de klankkleur
Houd de [Other]-knop ingedrukt, terwijl u op
de [–]/[+]-knop drukt.
In-/uitschakelen van de Twin
Piano-mode
Houd de [Piano]-knop ingedrukt, terwijl u op
de [Other]-knop drukt.
Bedieningsorganen
Display
Hier worden allerlei gegevens (klanknamen, songnamen, ritmenamen en
parameterwaarden) afgebeeld.
G.Piano1
1
Polonais
ä001
Klanknaam
Backing [Song]-, [Rhythm]-knoppen
Met deze knoppen kiest u stukken (blz. 13) of ritmes (blz. 15). Bovendien kunt u maten
kiezen, het tempo en het volume wijzigen.
Klanknummer
Song- of ritmenaam
Song- of ritmenummer
Categorieën
A~C: Interne stukken
A~K: Interne ritmes
U: “User”-song, die u zelf hebt opgenomen
S: Song of ritmebegeleiding op een USB-datadrager
(optie)
Songs of ritmebegeleidingen
kiezen
Druk op de [Song]- of [Rhythm]-knop om de
betrefende mode te kiezen. Kies met de [–]/
[+]-knoppen een song uit de lijst (terwijl de
weergave gestopt is).
Volgen/wijzigen van de
maatnummers tijdens de song-/
ritmeweergave
Druk zo vaak op de [Song]- of [Rhythm]-knop
tot het maatnummer verschijnt. Kies
vervolgens met de [–]/[+]-knoppen de
gewenste maat (alleen voor songs).
Druk zo vaak op de [Song]- of [Rhythm]Wijzigen van het weergavetempo knop tot de tempowaarde verschijnt. Stel
vervolgens met [–]/[+] het gewenste tempo in.
Instellen van het songvolume
Houd de [Song]-knop ingedrukt, terwijl u met
[–]/[+] het volume wijzigt.
Wijzigen van het begeleidingsvolume
Houd de [Rhythm]-knop ingedrukt, terwijl u
met [–]/[+] het “Rhythm”-volume wijzigt.
[–]/[+]-knoppen
Hiermee kiest u klankvariaties,
songs of ritmes. Bovendien kunt
u hiermee parameterwaarden
instellen.
Weergaveknoppen: [Variation], [Intro/Ending], [Start/Stop] en [Rec]
Met deze knoppen bedient u de song- (blz. 13) of ritmeweergave (blz. 15). Met de [Rec]-knop kunt u songs opnemen (blz. 19).
In de Rhythm-mode (wanneer [Rhythm] oplicht):
Keuze van de sobere/
Schakel de [Variation]-knop uit (“Basic”= sobere
complexe begeleiding (terwijl begeleiding). Schakel hem in om de complexe
[Rhythm] actief is)
begeleiding (“Advanced”) te kiezen.
Weergave van een inleiding
of slot
Druk op de [Intro/Ending]-knop.
Starten of stoppen van de
begeleiding
Druk op de [Start/Stop]-knop.
Opname van uw spel met de
F-120R
Druk op de [ ]- en daarna op de [
]-knop.
Alternatief: Druk op de [ ]-knop en speel op het
klavier.
In de Song-mode (wanneer [Song] oplicht):
Terugkeer naar het begin van
het huidige/voorafgaande
stuk
Druk op de [
]-knop. Wanneer u één keer
drukt, keert u terug naar het begin van de huidige song (de weergave stopt). Druk er opnieuw
op om naar het begin van de voorafgaande song
te gaan.
Selecteren van het volgende
stuk
Druk op de [
Starten of stoppen van de
songweergave
Druk op de [
]-knop.
]-knop.
5
Bedieningsorganen
[Power]-schakelaar
Achterkant
Hiermee schakelt u het instrument in/uit (blz. 8).
* Bij levering staat het instrument zo
ingesteld dat het automatisch wordt
uitgeschakeld, wanneer u het langer dan 30
minuten niet bedient.
Nadat het instrument automatisch werd uitgeschakeld kunt u het opnieuw
inschakelen door op de [Power]-knop te drukken.
Om te voorkomen dat het instrument automatisch uitgaat moet u de “Auto
Of”-parameter op “OFF” zetten (zie “Zorgen dat het instrument na een tijdje
automatisch uitgaat (Auto Of )” (blz. 27)).
Als u de
hoofdtelefoon
niet nodig hebt,
kunt u hem aan
de haak hangen.
Hoofdtelefoonaansluitingen
Dit instrument biedt twee aansluitingen voor hoofdtelefoons.
Als u maar één hoofdtelefoon wilt gebruiken, maakt het niet uit op welke
connector u hem aansluit.
Vergeet niet het verloopstuk van de hoofdtelefoon te verwijderen!
Als u het verloopstuk in de connector laat, worden de luidsprekers van
het instrument niet aangesproken. Als u dus niets hoort, moet u eerst
even naar de hoofdtelefoonconnectors kijken.
* Hang uitsluitend een hoofdtelefoon aan de haak. Hanteer hem
bovendien met de nodige zorg. Anders zou u de haak namelijk
kunnen beschadigen.
Demperpedaal
Met deze pedaalfunctie kunt u de gespeelde noten langer aanhouden. Als u het pedaal ingedrukt houdt, worden de
op dat moment weerklinkende noten aangehouden – u kunt de betrefende toetsen dus weer loslaten. Bovendien
bepaalt u via de stand van het pedaal hoe lang de noten blijven doorklinken. Op een akoestische piano hoort u bij
het indrukken van het demperpedaal ook andere snaren die spontaan mee beginnen te trillen. Dit zorgt voor een vol
en ruimtelijk geluid. Het demperpedaal van dit instrument simuleert dit fenomeen (“Sympathetic Resonance”).
Sostenutopedaal
Met dit pedaal kunt u de noten laten doorklinken, die u speelt op het moment dat u het pedaal intrapt. Dit pedaal
kan ook voor het bedienen van andere functies worden gebruikt (blz. 23).
Zacht pedaal
Hiermee kunt u geluid tijdelijk zachter maken. Wanneer u het pedaal intrapt, worden de gespeelde noten stiller dan
normaal weergegeven. Deze functie komt overeen met die van het linker pedaal op een akoestische piano. Hoe zacht
de noten precies worden weergegeven kunt u via de stand van het pedaal nauwkeurig doseren. Dit pedaal kan ook
voor het bedienen van andere functies worden gebruikt (blz. 23).
6
Bedieningsorganen
Aansluitingen aan de achterkant
Input-connector
Output-connectors
Hier kunt u een audiospeler aansluiten wiens signalen dan via de
luidsprekers van het instrument worden weergegeven. Hiervoor
hebt u een kabel met een mini-jack nodig. Het volume moet op
het audioapparaat zelf worden ingesteld.
Deze connectors kunt u op een externe versterker of
een mengpaneel aansluiten.
MIDI-connectors
DC In-connector
Pedal-connector
Hier kunt u MIDI-apparaten aansluiten (blz. 24).
Sluit hier de bijgeleverde
adapter aan (blz. 38).
Hier moet u de kabel van de
pedaaleenheid aansluiten
(blz. 38).
* Om schade aan de luidsprekers en/of andere apparaten te voorkomen moet u het volume van alle apparaten op de minimumwaarde zetten en ze uitschakelen alvorens ze
op elkaar aan te sluiten.
USB-geheugenconnector
USB-poort
Wanneer u een USB-datadrager aansluit, zijn de volgende
dingen mogelijk:
De USB-poort kan met behulp van een gebruikelijke kabel
op een USB-poort van uw computer worden aangesloten. Dit
biedt de volgende mogelijkheden:
• U kunt songdata (SMF) opslaan en afspelen.
• WAV- (audio) en MIDI-bestanden (SMF), die u van uw
computer naar de USB-datadrager kopieert, kunnen
met de F-120R worden afgespeeld.
• U kunt een optionele CD-drive op de USB MEMORYpoort aansluiten. Dit apparaat laat de weergave van
audio-CDs toe.
• Gebruik van het instrument als klankbron voor de weergave
van SMF-bestanden.
• Wanneer u uw spel op de F-120R met een
sequencerprogramma opneemt, kunt u de partijen later nog
wijzigen.
Note
• Schuif de USB-datadrager telkens zo ver in de poort tot
hij stevig vastzit.
• Gebruik alleen USB-datadragers van Roland. De
betrouwbaarheid van datadragers van andere merken
kan niet gegarandeerd worden.
Installeren van een CD-drive (optie)
Bevestig de CD-drive, zoals in
de afbeelding getoond, aan de
daarvoor voorziene boorgaten aan
de onderkant van de F-120R.
* Meer details over de installatie
en de aansluitingen vindt u in de
handleiding van de CD-drive.
* Gebruik alleen een CD-drive van
Roland. De betrouwbaarheid van
CD-drives van andere merken
kan niet gegarandeerd worden.
Over de massaconnector
Soms hebt u misschien de indruk dat het frontpaneel “wat
vreemd” aanvoelt c.q. dat het instrument statische elektriciteit
afgeeft. Dat houdt verband met een elektrische lading, die als
zodanig volledig onschadelijk is. Als u dat echter niet prettig
vindt, moet u de massaconnector (zie de afbeelding) met een
geschikte massa verbinden. Na het aarden van het apparaat
zou er echter een lichte brom kunnen optreden. Als u vragen
hebt i.v.m. een geschikte verbinding, neemt u contact op
met uw Roland-dealer, een erkende herstellingsdienst of de
distributeur (zie de “Informatie”-pagina).
Note
• CD-R/RWs met audiobestanden, die in meerdere keren werden gebrand of CDs
met zowel audiobestanden als data (CD Extra) kunnen niet worden gebruikt.
• De F-120R kan audio-CDs afspelen, die aan de oiciële standaard beantwoorden
en van het “COMPACT DISC DIGITAL AUDIO”-logo voorzien zijn.
• Anderzijds kan het gebeuren dat discs met een kopieerbeveiliging en andere
niet gestandaardiseerde CDs niet werken.
• Indien u vragen hebt i.v.m. de kopieerbeveiliging en het formaat van een
commerciële CD, neemt u het best contact op met de uitgever ervan.
• U kunt noch songs, noch ritmes op een CD branden en songs/ritmes op een CD
niet wissen. Bovendien kunt u geen CDs formatteren.
Niet geschikte aansluitingsplaatsen
• Waterleidingen (kunnen elektrische schokken of
elektrocutie veroorzaken)
• Gasleidingen (kunnen brand of ontploingen veroorzaken)
• Massa van een telefoonkabel of bliksemaleider (gevaarlijk
bij onweer)
7
&& Alvorens aan de slag te gaan
Openen en sluiten van de klep
Open de klep van het klavier. Open en sluit de klep telkens met beide
handen.
Openen van de klep
1.
Pak de klep met beide handen vast, til hem een beetje op
en schuif hem naar de achterkant van het instrument.
In- en uitschakelen
Na alle benodigde aansluitingen voltooid te hebben (blz. 38) mag u de
apparaten in de opgegeven volgorde inschakelen. Door de apparaten in
een andere volgorde in te schakelen zou u de luidsprekers enz. kunnen
beschadigen.
Inschakelen
1.
Zet de [Volume]-regelaar op de minimumwaarde
(helemaal links).
2.
Activeer de [Power]-schakelaar.
Rand van de klep
2.
Aan
Schuif de klep zo ver naar binnen tot hij stopt.
Uit
Klep sluiten
1.
Trek de klep met beide handen voorzichtig naar u toe.
Even later hoort u de op het klavier gespeelde noten.
3.
Stel met de [Volume]-regelaar het gewenste volume in.
* De F-120R is voorzien van een veiligheidscircuit. Daarom duurt
het na het inschakelen even voordat de F-120R naar behoren
werkt.
* Zet het volume vóór het in- en uitschakelen altijd op
de minimumwaarde. Zelfs wanneer u het volume op de
minimumwaarde zet, hoort u tijdens het in- en uitschakelen
nog een geluid. Dit is normaal en geen reden om u ongerust te
maken.
Opgelet!
1.
Zet de [Volume]-regelaar op de minimumwaarde
(helemaal links).
• Alvorens de piano te verplaatsen sluit u de klep het best om
verwondingen tijdens het transport te voorkomen.
2.
Deactiveer de [Power]-schakelaar.
Wees bij het openen en sluiten van de klep
voorzichtig dat u uw vingers niet tussen de
bewegende delen klemt.
Druk nooit langs de bovenkant op de klep, omdat u daarbij uw
vingers zou kunnen kneuzen.
Wanneer u, tijdens het openen, te sterk op de klep drukt, zou het
klavier kunnen vallen. Tijdens het openen en sluiten van de klep moet
u de voorkant vastpakken.
8
Uitschakelen
• Let er tijdens het openen en sluiten van de klep op dat u niet uw
vingers klemt. Het is verstandiger dat kleine kinderen de klep
nooit alleen openen of sluiten.
Om te voorkomen dat het instrument automatisch
uitgaat moet u de “Auto Of”-parameter op “Of” zetten.
Bij levering staat het instrument zo ingesteld dat het
automatisch wordt uitgeschakeld, wanneer u het langer
dan 30 minuten niet bedient.
Nadat het instrument automatisch werd uitgeschakeld kunt
u het opnieuw inschakelen door op de [Power]-knop te drukken.
Om te voorkomen dat het instrument automatisch uitgaat
moet u de “Auto Of”-parameter op “OFF” zetten (zie “Zorgen
dat het instrument na een tijdje automatisch uitgaat (Auto
Of )” (blz. 27)).
&& En spelen maar…
Klanken kiezen
Metronoom gebruiken
De F-120R bevat talrijke klanken (Tones), die in twee groepen ingedeeld
zijn. Met de [Piano]-knop kiest u de pianogroep en klankcombinaties
van piano met strijkers, klokken enz.
Indien nodig, kunt u de ingebouwde metronoom activeren.
Het metronoomtempo en de maatsoort kunnen vrij worden
ingesteld.
Met de [Other]-knop hebt u toegang tot andere geluiden dan piano.
Na het inschakelen wordt automatisch de klank “G.Piano 1” (Grand
Piano1) gekozen.
Tijdens de weergave van een SMF-song of een ritme
hanteert de metronoom de maatsoort (en het tempo) van de
betrefende data.
1.
1.
2.
Druk op de [Piano]- of [Other]-knop om een klankgroep
te kiezen.
De metronoom begint te tellen en het display
beeldt de actuele tempowaarde af.
Kies met de knoppen [–] en [+] een klankvariatie van deze
groep.
Display
1
Tempo instellen
Een iets rondere vleugelklank die perfect voor
ballades lijkt.
G.Piano3
Een heldere vleugelklank, die er zelfs in ensembleof groepsverband uitspringt.
1.
Druk op de [Metronome]-knop om te zorgen dat het
display het huidige tempo afbeeldt.
Een honkytonk-piano. Ideaal voor ragtime.
2.
Stel met de [–]- en [+]-knop het gewenste tempo in.
3
HonkyTon
4
P+String
5
P+Choir
6
P+Bell
7
VintgEP1
1
[Other]knop
En prachtige, volle vleugelklank. Kies eerst
altijd deze pianoklank. Hij is immers voor alle
muziekstijlen geschikt.
G.Piano2
2
[Piano]knop
120
Druk opnieuw op de [Metronome]-knop om de metronoom te
stoppen.
Verklaring
G.Piano1
Tempo ¯=
De [Metronome]-knop knippert in de maat
van de gekozen maatsoort c.q. in het tempo van de gekozen song
of het ritme.
Het display beeldt nu het klanknummer af.
Knop
Druk op de [Metronome]-knop (indicator moet oplichten).
Brush
47
Grand Piano1 met bijkomende strijkers.
Opmerking
De daarnet doorgevoerde tempowijziging beïnvloedt ook de
song- en ritmeweergave.
Grand Piano1 met een koor erbij.
Grand Piano1 met klokken erbij.
Hiermee hebt u toegang tot andere klanken dan
piano.
Referentie
Maatsoort instellen
1.
Houd de [Metronome]-knop ingedrukt, terwijl u met [–]/
[+] de gewenste maatsoort instelt.
Zie “Klankoverzicht” (blz. 32).
Display
Beat
2/2
Beat
0/4
Beat
2/4
Beat
3/4
Beat
4/4
Beat
5/4
Maatsoort
2/2
De metronoom geeft
alleen zwakke tijden
weer.
2/4
3/4
4/4 (fabrieksinstelling)
5/4
Display
Beat
6/4
Beat
7/4
Beat
3/8
Beat
6/8
Beat
9/8
Beat
12/8
Maatsoort
6/4
7/4
3/8
6/8
9/8
12/8
Opmerking
• Tijdens de song- of ritmeweergave kan de maat van de
metronoom niet worden gewijzigd.
• Als u een stuk in 0/4 opneemt, wordt het achteraf met de
maatsoort “4/4” opgeslagen.
9
En spelen maar…
Wijzigen van de toonaard voor het
klavier (Transpose)
Voorbeeld: Spelen in C-majeur, terwijl de noten in
E-majeur worden weergegeven
Houd de [Transpose]-knop ingedrukt, terwijl u op een E-toets drukt
(E is namelijk de gewenste tonica).
Met deze functie kunt u de toonhoogte van de F-120R in stappen
van een halve toon wijzigen. Deze instelling geldt tevens voor de
songweergave.
Omdat de “E” zich vier (witte en zwarte) toetsen rechts van de “C”
bevindt, beeldt het display dan de waarde “4” af.
Als u C E G speelt… g …hoort u E G# B
Delen van het klavier in twee
instrumenten (Twin Piano)
1.
2.
Druk op de [Transpose]-knop (hij licht op).
Het klavier kan in twee helften worden verdeeld, die beide dezelfde
ligging (toonhoogte) hebben. Deze functie laat het gebruik van de
F-120R als twee aparte piano’s toe.
Houd de [Transpose]-knop ingedrukt, terwijl u op de toets
drukt die overeenkomt met de grondtoon (tonica) van de
gewenste toonaard.
(De noot van de ingedrukte toets wordt hierbij niet
weergegeven.)
Zolang u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt, beeldt het display
het transpositie-interval af.
Scherm
Waarde
Trnspose
+1
Verklaring
Met positieve waarden
–6~0–5
(+) verhoogt u de
(halve tonen)
toonhoogte in stappen
(fabrieksinstelling: +1) van halve tonen. Met (–)
verlaagt u ze.
Memo
U kunt de instelling ook wijzigen door de [Transpose]-knop
ingedrukt te houden, terwijl u op [–]/[+] drukt.
1.
Houd de [Piano]-knop ingedrukt, terwijl u op de [Other]knop drukt (beide moeten oplichten).
De “Twin Piano”-functie wordt geactiveerd en hanteert de volgende
instellingen.
• Het klavier wordt in een linker en een rechter helft verdeeld. In
beide bevindt de “middelste C” zich ongeveer in het midden.
• Zowel links als rechts wordt de “Grand Piano 1”-klank gebruikt.
• Het rechter pedaal fungeert als demperpedaal voor de
rechterhelft en het linker als demperpedaal voor de linkerhelft.
Opmerking
Wanneer u “0” als transpositie-interval kiest, kunt u de
[Transpose]-knop niet inschakelen.
Wanneer u de [Transpose]-knop indrukt, keert u terug naar de
vorige boodschap.
3.
Druk opnieuw op de [Transpose]-knop om de transpositie
uit te schakelen.
De [Transpose]-knop dooft.
Memo
De Twin Piano-mode kan ook via de Function-mode van de
F-120R geactiveerd worden (zie blz. 22).
Opmerking
Volgens de fabrieksinstellingen worden het klavier en de
songweergave samen getransponeerd. Zie “Toewijzing van
de transpositiefunctie” (blz. 22), als u alleen het klavier of de
songweergave wilt transponeren.
Uitschakelen van ‘Twin Piano’
Houd de [Piano]-knop ingedrukt, terwijl u op de [Other]-knop drukt.
Kies een andere klank om de Twin Piano-mode te verlaten.
Opmerking
Wanneer u een ander stuk kiest, wordt de transpositie
uitgeschakeld (de [Transpose]-indicator dooft).
10
En spelen maar…
Vergrendelen van de bedieningsorganen
Indien nodig, kunt u alle bedieningsorganen vergrendelen
(deactiveren). Dat is bv. handig voor de muziekles, wanneer de
leerlingen zich op de les moeten concentreren.
1.
Houd de [Other]-knop ingedrukt, terwijl je op de [Song]knop drukt.
De bedieningsorganen worden vergrendeld. Nu doen de knoppen
niets meer.
Het display beeldt de volgende boodschap af.
Lock
Opmerking
• Als u deze grendelfunctie tijdens de weergave van een song
activeert, stopt de weergave.
• Tijdens de opname en zolang de Function-mode actief is (zie
blz. 21) kunt u de bedieningsorganen niet vergrendelen.
Deactiveren van de grendelfunctie
Houd de [Other]-knop opnieuw ingedrukt, terwijl u op de [Song]knop drukt.
Memo
Tijdens het uitschakelen van het instrument wordt de
grendelfunctie gedeactiveerd.
11
&& Aanslaggevoeligheid en klankkleur instellen
Wijzigen van de aanslaggevoeligheid
(Key Touch)
Ziehier hoe u de aanslaggevoeligheid van het klavier kunt wijzigen. Kies
de voor uw manier van spelen optimale respons.
1.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op [Transpose]
drukt.
Gebruik van het galmefect (Reverb)
Indien nodig, kunt u de gekozen geluiden van galm voorzien. Het
reverbefect voorziet de gespeelde noten van galm, die de indruk wekt
dat u in een concertzaal zit te spelen.
1.
Het display ziet er nu ongeveer als volgt uit (naar gelang welke
functie u sinds het inschakelen van de F-120R het laatst gekozen
hebt).
Waarde
Reverb
OFF
Naar gelang de functie, die nu wordt afgebeeld, ziet u in de
bovenste regel één of twee pijlen. Wanneer er in de onderste regel
een pijl te zien is, moet u de [Metronome]-knop één keer indrukken.
2.
3.
Houd de [Piano]-knop ingedrukt, terwijl u op [–]/[+] drukt
om het galmniveau te wijzigen.
1~10
(fabrieksinstelling: 5)
Verklaring
Het galmefect wordt niet gebruikt.
Vertegenwoordigt het galmniveau. Hoe groter de waarde,
hoe luider de galm.
Kies met de [–]- of [+]-knop de “KeyTouch”-functie.
Memo
Druk op de [Metronome]-knop om de instelling te kunnen
wijzigen.
Alle wijzigingen, die u doorvoert, worden tijdens het
uitschakelen van de F-120R gewist. U kunt de instellingen echter
opslaan om te zorgen dat ze na het volgende inschakelen
opnieuw beschikbaar zijn. Zie hiervoor “Instellingen opslaan
(Memory Backup)” (blz. 21).
Nu ziet u twee pijlen in de onderste regel:
KeyTouch
L2
Helderheid van het geluid instellen
4.
Kies met [–]/[+] of een gevoeligheidsinstelling.
Weergave/waarde
KeyTouch
FIX
KeyTouch
L2
KeyTouch
L1
KeyTouch
M
KeyTouch
H1
KeyTouch
H2
5.
Verklaring
Vast
Alle noten hebben hetzelfde volume,
omdat altijd dezelfde aanslagwaarde wordt
gehanteerd.
Super licht
Deze instelling vertegenwoordigt de lichtste
respons.
Licht
Om fortissimo (f ) te spelen hebt u minder
kracht nodig dan bij keuze van “medium”.
Het klavier lijkt dus lichter aan te voelen. Kies
deze instelling bv. voor kleine kinderen.
Medium
(fabrieksinstelling)
Dit is de normale aanslaggevoeligheid.
Hiermee bereikt u een natuurlijke respons.
Deze instelling vertegenwoordigt de respons
van een akoestische piano.
Zwaar
Hier moet u krachtiger drukken dan bij
“medium” om fortissimo (f ) te spelen.
Het klavier voelt dus zwaarder aan. Daar
staat echter een veel ruimere dynamiek
tegenover.
Super zwaar
Deze instelling vertegenwoordigt de
zwaarste respons.
Houd de [Split]-knop opnieuw ingedrukt, terwijl u op
[Transpose] drukt om de Function-mode te verlaten.
Memo
Alle wijzigingen, die u doorvoert, worden tijdens het
uitschakelen van de F-120R gewist. U kunt de instellingen echter
opslaan om te zorgen dat ze na het volgende inschakelen
opnieuw beschikbaar zijn. Zie hiervoor “Instellingen opslaan
(Memory Backup)” (blz. 21).
12
Voor het wijzigen van de helderheid van het geluid moet u als volgt
tewerk gaan.
1.
Houd de [Other]-knop ingedrukt, terwijl u met de [–]/
[+]-knoppen de gewenste helderheid instelt.
Waarde
Verklaring
–10~0~+10
(fabrieksinstelling: 0)
Hiermee regelt u de helderheid van het geluid. Met
positieve (+) waarden maakt u het geluid helderder,
met negatieve (–) daarentegen ronder.
Memo
Alle wijzigingen, die u doorvoert, worden tijdens het
uitschakelen van de F-120R gewist. U kunt de instellingen echter
opslaan om te zorgen dat ze na het volgende inschakelen
opnieuw beschikbaar zijn. Zie hiervoor “Instellingen opslaan
(Memory Backup)” (blz. 21).
&& Songweergave
Laten we nu de intern opgeslagen stukken beluisteren. Met de hier
getoonde procedure kunt u ook uw eigen opnames afspelen. Zie
“Overzicht van de interne stukken” (blz. 33) voor de beschikbare stukken.
Weergave van de maatnummers/springen naar
een andere maat
Memo
Als u een CD-drive (optie) wilt aansluiten en de weergave van
een CD wilt starten, zie dan de handleiding van de CD-drive.
1.
Als u wilt dat tijdens de weergave van een song het
maatnummer wordt afgebeeld, moet u twee keer op de
[Song]-knop drukken.
Het display verandert dan in:
Polonais
Songnaam
M: 3
In het geval van een audiobestand beeldt het display de verstreken
weergaveduur af.
Weergave starten
Amazing
1.
Druk één of twee keer op de [Song]-knop om te zorgen
dat het display de naam en het nummer van het
momenteel gekozen stuk afbeeldt.
2.
Kies met de knoppen [–]/[+] het stuk dat u wilt
beluisteren.
Bij levering bevat de F-120R al talrijke stukken. Deze bevinden
zich in drie banken (a, b en c). Bovendien is er een “U”-bank waarin
u uw eigen opnames kunt opslaan (blz. 26). (Als u bovendien een
USB-datadrager aansluit, kunt u ook de stukken van de “S”-bank
afspelen. “S” slaat op de USB-datadrager. Zie “Afspelen van een song
of ritme op een USB-datadrager” (blz. 20).)
3.
Om naar de volgende bank te springen houd u de [+]knop ingedrukt, terwijl u op de [–]-knop drukt.
Om naar het eerste stuk van de voorafgaande bank te
springen houd u de [–]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[+]-knop drukt.
0‚01
2.
ä001
Met [–] kunt u dan terugspoelen (naar een eerdere maat
springen) en met [+] voorspoelen.
Het maatnummer verandert dan telkens, wanneer u op de
betrefende kop drukt.
Houd één van deze knoppen ingedrukt om sneller naar een verder
verwijderde maat te gaan.
Weergave stoppen
1.
Druk op de [
]-knop om de weergave te stoppen.
De weergave stopt.
Functies voor de songnavigatie
De F-120R laat toe naar het begin van de huidige song of naar een
voorafgaande of navolgende song te springen.
Naar gelang de gekozen bank ziet het display er nu als volgt uit:
Polonais
Maatnummer
• Categorieën met “A”, “B”, “C” verwijzen naar
interne stukken.
• “U” en een getal verwijzen naar intern
opgeslagen opnamen.
• “S” en een getal verwijzen naar songs op een
USB-datadrager.
Knop
Verklaring
[
]
[
]
Druk op deze knop om terug te keren naar het
songbegin.
Druk er opnieuw op om naar het begin van de
voorafgaande song te gaan.
Hiermee springt u naar de volgende song van de “lijst”.
Opmerking
* Als de naam van het gekozen stuk niet in de bovenste regel
past, “rolt” hij door het display.
Wijzigen van het weergavetempo
* De songs in het interne geheugen (Ü01~Ü10) worden alleen
afgebeeld, wanneer u al iets opgenomen hebt.
* Zie “Overzicht van de interne stukken” (blz. 33) voor de
beschikbare stukken.
4.
Druk op de [
Elk stuk bevat een voorgeprogrammeerde tempowaarde, die
tijdens de keuze en de weergavestart automatisch wordt ingesteld.
Indien nodig, kunt u het tempo echter op elk moment wijzigen:
1.
]-knop om de weergave te starten.
Kies de gewenste song en druk zo vaak op de [Song]-knop
tot het display er als volgt uitziet:
Tempo ¯=
112
(voor een SMF-bestand)
2.
Tempo %=
100
(voor een audiobestand)
Stel met de [–]/[+]-knoppen het gewenste tempo in.
Om daarna weer het voorgeprogrammeerde tempo te kiezen moet
u [–] en [+] samen indrukken.
De weergave begint. Aan het einde van het stuk stopt de weergave
automatisch.
Opmerking
De F-120R kan ook songs op een USB-datadrager afspelen. Dit
werkt zelfs voor audiobestanden (.WAV). Zie “Afspelen van een
song of ritme op een USB-datadrager” (blz. 20) voor meer details.
13
Songweergave
Weergave van alle stukken achtereen (All Song Play)
Memo
Bij de interne stukken (A, B, C) en de door u opgenomen songs
(U) worden de partijen op de volgende manier afgebeeld.
Stukken, die u zelf hebt opgenomen, bevatten eventueel ook
een ritmebegeleiding.
Indien nodig, kunt u alle voorgeprogrammeerde stukken, de songs
in het interne geheugen of de songs van een USB-datadrager één
voor één afspelen.
Dat noemen we de “All Song Play”-functie.
1.
2.
Druk één of twee keer op de [Song]-knop om te zorgen
dat het display de naam en het nummer van het
momenteel gekozen stuk afbeeldt.
Songs
Partij van de
linkerhand
Partij van de
rechterhand
Interne stukken (A, B, C)
Partij van de
linkerhand
Partij van de
rechterhand
Linkerhand van
de pianopartij
Rechterhand van
de pianopartij
Klank voor de
linkerhand
Klank voor de
rechterhand
Geen data
Alle partijen
(beide handen).
TwinPiano(blz. 10)
Kies met de [–]/[+]-knoppen de gewenste bank.
Opgenomen “Split”-klanken
songs (U)
(blz. 32)
Om naar de volgende bank te springen houd u de [+]-knop
ingedrukt, terwijl u op de [–]-knop drukt.
Om naar het eerste stuk van de voorafgaande bank te springen
houd u de [–]-knop ingedrukt, terwijl u op de [+]-knop drukt.
3.
Houd de [Song]-knop ingedrukt, terwijl u op de [
]-knop drukt.
]-knop knippert – de “All Song Play”-functie is
De [
geselecteerd.
Opmerking
Wanneer u de weergave stopt of het instrument uitschakelt,
wordt de “All Song Play”-functie uitgeschakeld.
Andere
Onderdrukken van het signaal in het midden
van audiobestanden (Center Cancel)
Indien nodig, kunt u de signalen in het stereomidden van een
audiobestand afzwakken. In de regel praten we dan over de melodie en
de zangpartij, die u dus zelf kunt spelen.
Wijzigen van het songvolume
Als u de gekozen song als begeleiding voor uw solospel wilt
gebruiken, vindt u hem misschien te zacht of te hard vergeleken bij
uw partij. Dan kunt u het weergavevolume wijzigen.
1.
Houd de [Song]-knop ingedrukt, terwijl u met [–]/[+] het
gewenste volume instelt.
Opmerking
Bij bepaalde producties kan het signaal in het midden maar
gedeeltelijk worden onderdrukt. Bij andere nummers verandert
daarentegen de klankkleur.
1.
Houd de [Song]-knop ingedrukt, terwijl u op de [Intro/
Ending]-knop drukt.
Knop
Song Vol
10
In het geval van een SMF-song kunt u de niet benodigde partijen
(linkerhand, rechterhand, begeleiding) uitschakelen. Dat is handig,
wanneer u de partij van de linker- of rechterhand apart wilt oefenen.
Status
Verklaring
Uit
De begeleiding wordt niet afgespeeld
(mutefunctie actief ).
Licht op
De begeleiding wordt afgespeeld
(mutefunctie uit).
[Variation]
(linkerhand)
Uit
De partij van de linkerhand wordt niet
afgespeeld (of ontbreekt)
Licht op
De linkerhand wordt weergegeven
[Intro/Ending]
(rechterhand)
Uit
De partij van de rechterhand wordt niet
afgespeeld (of ontbreekt)
Licht op
De rechterhand wordt weergegeven
[Rhythm]
2.
Druk [Rhythm], [Variation] of [Intro/Ending] opnieuw in
om de partij opnieuw te activeren.
3.
Laat de [Song]-knop weer los.
* Bij keuze van een ander stuk wordt deze instelling automatisch
uitgeschakeld.
14
Uit
Het signaal in het stereomidden wordt
onderdrukt.
Licht op
De zang of melodie in het midden
wordt niet onderdrukt.
2.
Houd de [Song]-knop ingedrukt, terwijl u [Intro/Ending]
opnieuw indrukt om de gewenste status (aan of uit) te
kiezen.
3.
Laat de [Song]-knop weer los.
* Bij keuze van een ander stuk wordt deze instelling automatisch
uitgeschakeld.
Houd de [Song]-knop ingedrukt, terwijl u met één van de
volgende knoppen de partij kiest, die u wilt weergeven.
Knop
Verklaring
[Intro/Ending]
Aparte weergave van de linker/rechter hand
1.
Status
Gebruik van een aftel vóór de weergave
Met de aftelfunctie kunt u ervoor zorgen dat u tegelijk met de
songweergave (of de opname) begint.
1.
Druk op de [Metronome]-knop om de metronoom te
activeren (blz. 9).
2.
Zie nu “Weergave starten” (blz. 13).
Nu wordt vóór de start van de weergave eerst twee maten afgeteld.
Tijdens de aftel beeldt het display eerst “-2” en daarna “-1” af.
&& Rhythm-functie gebruiken
Uw F-120R bevat een functie, die automatische begeleidingen afspeelt.
Deze laatste noemen we “ritmes”. Dit zijn interactieve begeleidingen
voor verschillende muziekstijlen. Elk ritme speelt de voor een bepaald
genre typische begeleidingsfrasen. De ritmes van de F-120R zijn
verdeeld over 11 families (“A”~“K”).
In tegenstelling tot een drumcomputer bevat een ritme niet alleen een
ritmesectie (drum & percussie), maar ook de melodische begeleiding,
waaronder piano-, gitaar-, bas- en bv. strijkerspartijen. De melodische
partijen van het gekozen ritme worden in functie van de op het klavier
gespeelde akkoorden getransponeerd.
2.
Bij levering bevat de F-120R al talrijke ritmebegeleidingen. Deze
ritmes bevinden zich in 11 banken (“A”~“K”). Als u bovendien een
USB-datadrager aansluit, kunt u ook de ritmes van de “S”-bank
afspelen. “S” slaat op de USB-datadrager. Zie “Afspelen van een song
of ritme op een USB-datadrager” (blz. 20).
3.
Bovendien kunt u zowel uw spel als de begeleiding opnemen (zie
“Opname” op blz. 19).
Elk ritme omvat verschillende patronen:
Gt Beat
B001
Status
Verklaring
Uit
De “Rhythm”-functie speelt de
sobere begeleiding (meestal met
minder instrumenten).
Licht op
De “Rhythm”-functie speelt een
complexere begeleiding.
[Variation]
—
Als u tijdens de weergave op deze knop
drukt (indicator knippert), speelt de
F-120R vanaf de eerstkomende maat
een slotfrase (“Ending”). Aan het einde
van die frase stopt de weergave.
* Als de naam van de gekozen begeleiding niet in de bovenste
regel past, “rolt” hij door het display.
* Onder “Overzicht van de interne ritmes” (blz. 34) vindt u een
overzicht van de interne ritmes.
4.
De ritmepatronen kunnen als volgt worden gebruikt:
Als u met een inleiding wilt beginnen, moet u op de
[Intro/Ending]-knop drukken (zijn indicator licht op).
Dit betekent dat de ritmeweergave zo meteen met een inleiding
begint. Aan het einde van de frase springt de F-120R automatisch
naar de eenvoudige of complexe “Variation”-frase (zie de volgende
stap).
Opmerking
Terwijl de twee “Variation”-patronen zo lang worden herhaald
tot u de ritmeweergave stopt, worden de “Intro”- en “Ending”frase telkens maar één keer gespeeld.
• De interne ritmes herkent u aan de letters
“A”~“K”.
• Ritmes met een “S” bevinden zich op een
USB-datadrager.
Opmerking
Als u deze knop activeert (indicator
licht op), terwijl de “Rhythm”-functie
gestopt is, begint de begeleiding met
een inleiding.
[Intro/Ending]
Om naar de volgende bank te springen houd u de [+]knop ingedrukt, terwijl u op de [–]-knop drukt.
Om naar het eerste ritme van de voorafgaande bank te
springen houdt u de [–]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[+]-knop drukt.
Naar gelang de gekozen bank ziet het display er nu als volgt uit:
Structuur van de ritmebegeleidingen
Knop
Kies met de [–]/[+]-knoppen de begeleiding, die u wilt
gebruiken.
5.
Schakel de [Variation]-knop in of uit om de complexiteit
van het arrangement te kiezen.
6.
Druk op de [Start/Stop]-knop om de weergave te starten.
Begin van het stuk.
Eerste couplet (sobere begeleiding).
Eerste refrein (uitgebreidere begeleiding).
Intro
Variation Variation Variation
Ending
Laatste strofe (sobere begeleiding).
De ritmeweergave begint.
Slotfrase.
7.
Starten van de ritmeweergave
Speel een aantal akkoorden (één of twee per maat) op het
klavier en let erop welke invloed dit op de begeleiding
heeft.
Als de indicator van de [Split]-knop niet oplicht, analyseert de
“Rhythm”-functie alle noten en akkoorden, die u op het klavier
speelt en transponeert hij de melodische begeleidingen navenant.
Als de [Split]-indicator oplicht (zie blz. 17), worden alleen de links
gespeelde akkoorden voor de transpositie van de melodische
begeleidingspartijen gebruikt.
8.
De omschakeling tussen de complexe en sobere begeleiding
(en weer terug) gebeurt altijd aan het begin van een maat. U
kunt [Variation] dus al iets vóór de plaats indrukken waar de
omschakeling moet gebeuren.
Opmerking
Indien nodig, kunt u ervoor zorgen dat alleen de in de
linkerhelft gespeelde akkoorden voor de transpositie van de
ritmebegeleiding worden gebruikt. Zie blz. 17.
1.
Druk op de [Rhythm]-knop (indicator moet oplichten).
Druk op de [Variation]-knop om de begeleiding
afwisselend eenvoudiger en complexer te maken.
9.
Om de ritmeweergave te stoppen, moet u [Start/Stop]
hetzij opnieuw indrukken, hetzij op [Intro/Ending]
drukken om de slotfrase te selecteren.
15
Rhythm-functie gebruiken
Als u de “Ending”-frase kiest, stopt de ritmeweergave aan het einde
van het patroon.
Wijzigen van het begeleidingstempo
Elk ritme heeft een voorgeprogrammeerde tempowaarde, die na
de selectie van het ritme en het starten van de weergave wordt
gehanteerd. Indien nodig, kunt u het tempo echter op elk moment
wijzigen:
Weergave van de maat- en telindicatie
1.
Als u wilt dat tijdens de weergave van een ritme het
maatnummer wordt afgebeeld, moet u twee keer op de
[Rhythm]-knop drukken.
1.
Het display verandert dan in:
Tempo ¯=
112
Gt Beat
M:¡4
2.
De “Measure”-pagina is alleen beschikbaar, terwijl de
ritmebegeleiding wordt afgespeeld.
Wanneer u de ritmeweergave niet met een druk op de [Start/Stop]knop wilt starten (omdat u samen met het ritme wilt beginnen
spelen), kunt u de “Sync”-functie activeren:
1.
Houd de [Start/Stop]-knop ingedrukt, terwijl u op de [+]of [–]-knop drukt.
Het display verandert als volgt:
Sync
OFF
2.
Houd de [Start/Stop]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[+]- of [–]-knop drukt om de “Sync”-functie in- en uit te
schakelen.
Wanneer de “Sync”-functie actief is, begint de ritmeweergave zodra
u iets op het klavier speelt.
Overgangen van de begeleiding
In plaats van gewoon naar de complexe begeleiding te gaan wilt
u het volgende songgedeelte misschien “aankondigen”. Dergelijke
overgangen heten “ill-ins”. De F-120R speelt ze automatisch tot aan
het einde van de huidige maat af, wanneer u de [Variation]-knop
in- of uitschakelt.
Er zijn twee soorten ill-ins: Eén voor de overgang van de sobere
naar de complexe begeleiding (wanneer u [Variation] inschakelt)
en één voor de overgang van de complexe naar de sobere
begeleiding.
1.
Houd de [Variation]-knop ingedrukt, terwijl u op de [+]- of
[–]-knop drukt.
Het display verandert als volgt:
AutoFill
OFF
2.
Houd de [Variation]-knop ingedrukt, terwijl u op de [+]of [–]-knop drukt om de “AutoFill”-functie in- of uit te
schakelen.
Wanneer de “AutoFill”-functie actief is, speelt de F-120R tijdens de
overgang van de sobere naar de complexe “Variation”-begeleiding
(en vice versa) telkens een overgang.
16
Stel met de [–]/[+]-knoppen het gewenste tempo in.
Om later weer het voorgeprogrammeerde tempo te selecteren
moet u [–] en [+] samen indrukken.
Opmerking
Automatische start van de ritmeweergave
Kies het gewenste ritme en druk zo vaak op de [Rhythm]knop tot het display er als volgt uitziet:
Volume van de ritmebegeleiding wijzigen
Eventueel is de ritmebegeleiding in verhouding tot uw eigen spel
iets te hard of te zacht. Dan kunt u het weergavevolume wijzigen:
1.
Houd de [Rhythm]-knop ingedrukt, terwijl u met [–]/[+]
het gewenste volume instelt.
Rhyt Vol
10
&& Split: Verschillende functies voor de linker/rechter klavierhelft
Met de [Split]-knop kunt u het klavier van de F-120R in twee helften
delen, die voor verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt.
In tegenstelling tot de Twin Piano-mode (blz. 10) is deze mode voor één
muzikant bedoeld.
De toets (of noot) waar het klavier gesplit wordt (aanvankelijk de F#3)
noemen we het “splitpunt”. Wanneer de [Song]-knop oplicht, kunt u,
na het inschakelen van de “Split”-functie, met de linker- en rechterhand
verschillende klanken aansturen (zie “Split Tone” in de tabel verderop).
Opmerking
Zie de tabel hierboven voor het verschil tussen “Split TONE” en
“Split CHRD”.
3.
Als u “Split TONE” gekozen hebt, stuurt u met de linker- en
rechterhand verschillende klanken aan. Hieronder wordt getoond
hoe u aan de linkerhelft (“LT”) een andere klank kunt toewijzen.
Als de [Rhythm]-knop oplicht, start u met de [Start/Stop]-knop de
percussiepartij van het gekozen ritme.
Wanneer de [Rhythm]-knop oplicht (zie ook blz. 15), kunt u kiezen tussen
twee splitmodes:
Split-mode
Opmerking
Verklaring
Indien nodig, kunt u aan de linkerhelft een andere klank
toewijzen. Zie blz. 23.
Met de linker- en rechterhand kunnen verschillende klanken worden bespeeld. In de Rhythm-mode
worden de links van het splitpunt gespeelde noten en
akkoorden niet door de melodische begeleidingspartijen
overgenomen.
Split TONE
Als u “Split CHRD” gekozen hebt (alleen mogelijk, wanneer de
[Rhythm]-knop oplicht), worden alleen de rechts gespeelde noten
weergegeven. De links gespeelde akkoorden dienen uitsluitend
voor het transponeren van de melodische ritmepartijen. (Eventueel
moet u op [Start/Stop] drukken om de begeleiding te horen.)
(Kies deze instelling, wanneer u alleen de drumpartijen
van de automatische begeleiding wilt gebruiken.)
Opmerking
Opmerking
U kunt deze mode ook kiezen zonder de “Rhythm”functie (of de songweergave) te starten. Dan werkt het
instrument zoals een gebruikelijke digitale piano.
Split CHRD
(alleen voor
“[Rhythm]”)
De gekozen klank wordt alleen via de rechter klavierhelft
aangestuurd. De linkerhelft dient uitsluitend voor het
spelen van de akkoorden, die de “Rhythm”-functie moet
hanteren (de akkoorden op zich hoort u echter niet). Om
deze functie te kunnen gebruiken moet u op de [Start/
Stop]-knop drukken of de“Sync”-functie activeren (blz. 16).
(Kies deze instelling, wanneer u geen bijkomende
akkoordpartij nodig hebt.)
Speel met beide handen op het klavier.
Zie “Akkoordherkenning, wanneer [Split] uitstaat” (blz. 22) of
“Akkoordherkenning, wanneer [Split] aanstaat” (blz. 23), als u wilt
bepalen hoe de F-120R de links gespeelde noten en akkoorden
moet interpreteren.
Verschillende klanken voor de linker- en
rechterhand
Zolang de [Split]-indicator oplicht, kunt u op de volgende manier
andere klanken aan de linker en rechter klavierhelft toewijzen:
Splitten van het klavier
Voor het splitten van het klavier en (voor ritmes) de keuze van de
gewenste Split-mode moet u als volgt tewerk gaan:
1.
Activeer de [Song]- of [Rhythm]-knop.
Schakel [Song] in, als u de “Rhythm”-functie van de F-120R niet
nodig hebt. U hoeft de songweergave namelijk niet te starten,
wanneer u in deze mode bent.
Activeer [Rhythm], wanneer u de automatische begeleiding wilt
gebruiken (zie blz. 15).
2.
Druk op de [Split]-knop (moet oplichten).
1.
Zie “Klanken kiezen” (blz. 9) voor de klankkeuze voor de
rechter klavierhelft.
2.
Om voor de linkerhelft een andere klank te kiezen (alleen
in de “Split TONE”-mode):
• Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u met [–]/[+] de
gewenste klank kiest. Het display verandert als volgt:
FngBass1
L: 2
Opmerking
Met de eerste druk op de knop selecteert u alleen de
displaypagina.
U kunt kiezen uit de volgende klanken:
Klanknummer
Wanneer de [Rhythm]-knop oplicht, beeldt het display even de
volgende boodschap af:
Split
CHRD
(Alleen beschikbaar, wanneer de
[Rhythm]-indicator oplicht.)
Druk opnieuw op [Split], als u de “Split TONE”-mode wilt gebruiken.
(Zolang de [Song]-knop oplicht, is de volgende optie de enige
mogelijkheid.)
Klanknaam
01
AcusBass
02
FngBass1
03
G.Piano1
04
VintgEP2
05
St FM EP
06
Strings1
07
Choir 2
08
JazzScat
09
Ac.Brass
10
Synth Pad
11
AcGuitar
Split
TONE
17
Split: Verschillende functies voor de linker/rechter klavierhelft
Uitschakelen van de ‘Split’-functie
Druk opnieuw één of twee keer op de [Split]-knop om te zorgen dat
zijn indicator dooft.
Splitpunt instellen
Aanvankelijk bevindt het splitpunt zich na het drukken op de
[Split]-knop bij de noot F#3:
▼
F#3
Linkerhelft (“LT Tone”, indien
aanwezig)
1.
Rechterhelft
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op de
klaviertoets drukt waar het splitpunt zich moet bevinden.
Het display verandert als volgt:
Split
F#3
De gekozen noot is de hoogste van de linkerhelft.
2.
18
Laat de [Split]-knop weer los.
&& Opname
U kunt uw spel hetzij intern, hetzij op een USB-datadrager opnemen.
Memo
Deze mogelijkheid kunt u gebruiken om in alle rust na te gaan hoe
goed u een stuk inmiddels onder de knie hebt of om uw solospel met
begeleiding op te nemen.
Druk [–] en [+] samen in om het eerste vrije geheugen van de
actieve categorie (“U” of “S”) te kiezen.
Voorzichtig!
Als u een geheugen kiest dat al data bevat (songnummer
met de hoofdletter “U” of “S”) en de opname start, worden
de data van dat geheugen gewist.
Opmerking
De namen van de song, die u opneemt (“Song 01” of
“MYSONG 01” in de voorbeelden hierboven), kunt u niet
veranderen.
Voorbereidingen voor de opname
1.
2.
3.
Kies de klank, die u voor de opname wilt gebruiken (blz. 9).
Starten van de opname
6.
Nu hoort u eerst een aftel van twee maten. Daarna begint de
opname.
Als u een begeleiding wilt gebruiken, moet u de
[Rhythm]-knop activeren en het gewenste ritme kiezen
(blz. 15).
Start de metronoom, als u hem wilt gebruiken.
Druk op de [Metronome]-knop.
Tijdens de aftel beeldt het display eerst “-2” en daarna “-1” af.
Als u geen aftel vóór de opname nodig hebt
Activeer de opnamefunctie en speel op het klavier om de
opname te starten.
Stel, terwijl de metronoom telt, het gewenste tempo en de
maatsoort in (blz. 9). Als u een ritme gekozen hebt, wordt
automatisch de maatsoort van de begeleiding gebruikt.
Activeren van de opnamefunctie
4.
Druk op de [Rec]-knop.
Opname stoppen
7.
De [Rec]-indicator licht op en de [Start/Stop]-indicator knippert om
duidelijk te maken dat de F-120R klaar is voor de opname.
Save?
N Y
Als u zich bedenkt en toch niets wilt opnemen (en de
opnamefunctie dus weer wilt uitschakelen), moet u opnieuw op
de [Rec]-knop drukken.
8.
Kies het gewenste geheugen van bestemming
Kies met de [–]- of [+]-knop het geheugen (Song 01~Song
10; ü01~ü10/Song01~Song99; s01~s99) dat uw
opname achteraf moet bevatten.
(Empty)
u01
Song 01
Ü01
Geheugen dat geen songdata bevat (leeg)
• Songnummer met een kleine letter “u”
s01
MYSONG01
Í01
Druk op de [+]-knop om “Y” te kiezen.
De dataopslag begint en het display beeldt de boodschap
“Working” af.
Als u uw opname niet wilt bewaren, moet u met de [–]-knop “N”
kiezen.
Opmerking
Schakel het instrument nooit uit en verwijder nooit het USBgeheugen, terwijl het display “Working” afbeeldt.
• Er wordt geen punt afgebeeld
Weergave van het opgenomen stuk
Geheugen dat songdata bevat
• Songnummer met een hoofdletter “U”
• Er wordt een punt afgebeeld
Als u een USB-datadrager aangesloten hebt en uw opname daar
wilt opslaan:
(Empty)
Druk op de [Start/Stop]-knop.
De opname stopt en het display vraagt u of u uw stuk wilt opslaan.
Memo
5.
Druk op de [Start/Stop]-knop.
Met de [
]-knop kunt u de weergave starten. Zie
“Songweergave” (blz. 13) voor meer details over de songweergave.
Als u de opname wilt overdoen
Indien nodig, kunt u teruggaan naar stap 1 hierboven om een
nieuwe versie van uw stuk op te nemen.
Geheugen dat geen songdata bevat (leeg)
• Songnummer met een kleine letter “s”
• Er wordt geen punt afgebeeld
Geheugen dat songdata bevat
• Songnummer met een hoofdletter “S”
• Er wordt een punt afgebeeld
19
&& Afspelen van een song of ritme op een USB-datadrager
De F-120R kan songbestanden (zowel SMF- als audiobestanden)
en ritmes van een USB-datadrager afspelen, die u op de USB-poort
aansluit.
Memo
Als u een CD-drive (optie) wilt aansluiten en de weergave van
een CD wilt starten, zie dan de handleiding van de CD-drive.
Navigatie op de USB-datadrager
Wanneer u een USB-datadrager op de USB MEMORY-poort van de
F-120R aansluit, beeldt het display eerst de namen van de aanwezige
bestanden en mappen af – en wel in alfabetische volgorde:
1.
Song- of ritmeweergave van een USBdatadrager (optie)
1.
2.
Sluit de USB-datadrager aan op de USB-poort van de
F-120R.
3.
Druk op de [Song]- of [Rhythm]-knop, naar gelang of u
een song of een ritme wilt afspelen.
De display-indicatie verandert: nu ziet u alleen nog de song- of
ritmebestanden op de aangesloten USB-datadrager.
4.
Het display verandert als volgt:
Rock
F∂01
Bereid op uw computer een optionele USB-datadrager
voor door er de gewenste song- en ritmebestanden
naartoe te kopiëren.
De F-120R kan SMF-bestanden (MIDI-data, die de interne klanken
van de F-120R aanspreken), audio- (WAV) en ritmebestanden van
een USB-datadrager afspelen.
In ons voorbeeld hebben we de map “Rock” gekozen.
2.
JazzRock
Í001
3.
Í003
Opmerking
Alle bestanden op een USB-datadrager beginnen met een
“Í”. Als u [–] of [+] zo vaak indrukt tot u een indicatie met een
“Ü” of “ä” ziet, hebt u een bestand gekozen, dat zich niet op
USB-datadrager, maar in het interne geheugen van de F-120R
bevindt.
5.
Druk op de [Start/Stop]-knop om de song of het ritme af
te spelen.
Bij SMF-songs of ritmes beeldt het display het nummer van de
maat af waar de weergave zich op dat moment bevindt. Voor WAVbestanden wordt daarentegen de verstreken speelduur afgebeeld.
20
Om de map te verlaten en naar een hoger niveau terug te
keren houdt u de [–]-knop ingedrukt tot het display er als
volgt uitziet:
F∂UP
Amazing
De bestanden van de USB-datadrager worden afgebeeld (zie de
bovenste regel van het display). “Í” slaat op de USB-datadrager.
Het nummer wordt automatisch gekozen en wordt bepaald door
de positie van de bestanden binnen de map. (Als u later bestanden
toevoegt of bestaande bestanden verwijdert, verandert de
nummering navenant. Het verdient dus aanbeveling vooral op de
namen in de bovenste regel te letten.)
Druk op de [Start/Stop]-knop om de gekozen map te
openen.
Het display toont nu de eerste song of het eerste ritme van die map.
Kies met de [–]/[+]-knoppen het gewenste song- of
ritmebestand.
Als u een audiosong (WAV-bestand) kiest, wordt achter het laatste
cijfer een punt afgebeeld (voorbeeld: “Í00‹”).
Kies met de [–]/[+]-knoppen een map van de USBdatadrager.
4.
Druk op de [Start/Stop]-knop om de huidige map te
verlaten.
Het display toont nu de eerste song of het eerste ritme van de USBmap, die ook de net verlaten map bevat.
&& Geavanceerde instellingen (Function-mode)
In de Function-mode hebt u toegang tot talrijke handige functies.
Basisbediening in de Function-mode
De instellingen van de Function-mode kunt u als volgt wijzigen.
1.
Instellingen opslaan (Memory Backup)
Alle wijzigingen, die u doorvoert, worden tijdens het uitschakelen van
de F-120R gewist. U kunt ze echter opslaan om ervoor te zorgen dat
ze bij het volgende gebruik opnieuw geladen worden. De functie heet
“Memory Backup”.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op [Transpose]
drukt.
Het display ziet er nu ongeveer als volgt uit (naar gelang welke
functie u sinds het inschakelen van de F-120R het laatst gekozen
hebt).
TwinPno
OFF
2.
3.
Twin Piano Mode
blz. 10
One Touch
blz. 22
Master Tuning
blz. 22
Key Touch
blz. 12
Rhythm Hold
blz. 22
Transpose Mode
blz. 22
Split Of Recognize
blz. 22
Split On Recognize
blz. 23
Bass Inversion
blz. 23
Volume Left Tone
blz. 23
Center Pedal
blz. 23
Left Pedal
blz. 23
Visual Control Channel
blz. 24
MIDI Transmit Channel
blz. 24
USB Driver
blz. 25
Auto Of
blz. 27
Reverb
blz. 12
Brilliance
blz. 12
Kies met de [–]- of [+]-knop de gewenste functie.
Auto Fill
blz. 16
Druk op de [Metronome]-knop om de instelling te kunnen
wijzigen.
1.
L2
Stel met de [–]/[+]-knoppen de gewenste waarde in.
2.
Druk zo vaak op de [–]- of [+]-knop tot het display de
“Backup”-boodschap afbeeldt.
3.
Druk op de [Metronome]-knop.
Sure?
Referentie
N Y
Meer details over deze functies vindt u onder “‘Function’instellingen” (blz. 22).
Memo
Door op [Metronome] te drukken keert u terug naar de pagina
voor de functiekeuze. Herhaal de stappen 2~4 om nog andere
parameters in te stellen.
Houd de [Split]-knop opnieuw ingedrukt, terwijl u op
[Transpose] drukt om de Function-mode te verlaten.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[Transpose]-knop drukt.
De naam van de laatst gekozen functie (na het inschakelen van de
F-120R) verschijnt nu in het display.
KeyTouch
5.
Blz.
Naar gelang de functie, die nu wordt afgebeeld, ziet u in de
bovenste regel één of twee pijlen. Wanneer de linker pijl niet wordt
afgebeeld, gebeurt er tijdens het drukken op de [–]-knop niets. Als
de rechter pijl ontbreekt, heeft de [+]-knop geen functie.
Nu ziet u twee pijlen in de onderste regel:
4.
Instellingen, die met “Memory Backup”
opgeslagen worden
Wilt u die niet bewaren, dan moet u op de [–]-knop drukken.
4.
Druk op de [+]-knop om “Y” te kiezen.
Zodra de instellingen opgeslagen zijn, keert het display terug naar
de “Backup”-boodschap.
5.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op [Transpose]
drukt om de Function-mode te verlaten.
21
Geavanceerde instellingen (Function-mode)
‘Function’-instellingen
Display
‘Function’-parameter
Waarde
Verklaring
‘Twin Piano’-type kiezen
Hiermee bepaalt u hoe de twee partijen in de Twin Piano-mode worden weergegeven (zie blz. 10).
TwinPno
OFF
Twin Piano Mode
OFF, 1, 2
(fabrieksinstelling: OFF)
OFF
De “Twin Piano”-functie is uit.
1
Rechts op het klavier gespeelde noten hoort u eerder rechts, terwijl
links gespeelde noten eerder in de linker luidspreker weerklinken.
2
De in de rechterhelft gespeelde noten hoort u alleen rechts en de
noten van de linkerhelft alleen links.
Als u een hoofdtelefoon gebruikt, hoort u de rechts gespeelde
noten rechts en de links gespeelde noten links.
Keuze van een passende melodieklank
OneTouch
ON
One Touch
OFF, ON
(fabrieksinstelling: OFF)
Deze functie helpt u bij de keuze van een passende klank voor uw eigen partij. Wanneer u een
ritme kiest, selecteert de F-120R automatisch een passende klank van de “Other”-familie. Om hem
te gebruiken moet u op de [Other]-knop drukken. Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer de
[Rhythm]- en [Split]-knop oplichten.
Stemming aan die van andere instrumenten aanpassen
Als u nauwelijks of helemaal niet te stemmen akoestische instrumenten moet begeleiden, kunt u
de algemene stemming van dit instrument wijzigen.
Tuning
44º0
Master Tuning
415.3~440.0~466.2 Hz
Voor het stemmen maakt men in de regel alleen gebruik van de noot “A4”. Als u uit bent op een
(fabrieksinstelling: 440.0) “harmonisch” samenspel, moet u zorgen dat alle instrumenten dezelfde referentiefrequentie
hanteren.
Memo
U kunt deze instelling opslaan om te zorgen dat ze de volgende keer opnieuw beschikbaar is.
Zie hiervoor “Instellingen opslaan (Memory Backup)” (blz. 21).
KeyTouch
M
Key Touch
FIX, L2, L1, M, H1, H2
(fabrieksinstelling: M)
Keuze van de gewenste klavierrespons
Zie blz. 12 voor meer details.
Werkwijze van de ritmebegeleiding
RhytHold
OFF
Rhythm Hold
OFF, ON
(fabrieksinstelling: ON)
Deze functie is aanvankelijk actief en heeft het voordeel dat u de toetsen van de gewenste
akkoorden telkens maar kort hoeft in te drukken. De melodische begeleidingspartijen van de
“Rhythm”-functie gebruiken deze noten dan tot u andere noten speelt of de begeleiding stopt.
Als u “OFF” kiest, weerklinken de melodische begeleidingspartijen maar zolang u minstens één
toets ingedrukt houdt. Wanneer u alle toetsen loslaat, hoort u alleen nog de drumbegeleiding.
Trnspose
BOTH
Toewijzing van de transpositiefunctie
Transpose mode
KBD, SONG, BOTH
(fabrieksinstelling: BOTH) Met deze instelling bepaalt u welke sectie er getransponeerd wordt. U kunt kiezen of u alleen de
op het klavier gespeelde noten (“KBD”), alleen de songweergave (“SONG”) of beide (“BOTH”) wilt
transponeren.
Akkoordherkenning, wanneer [Split] uitstaat
SplOfRcg
Pno2
Split Of Recognize
Pno1 (Pianist1),
Pno2 (Pianist2)
(fabrieksinstelling: Pno2)
Met deze parameter kunt u aangeven hoe de F-120R de gespeelde akkoorden voor de transpositie
van de “Rhythm”-begeleiding moet interpreteren, wanneer de [Split]-knop uitstaat, d.w.z. wanneer
u eender waar akkoorden kunt spelen.
Pianist1: In deze mode herkent de F-120R alleen akkoorden, die minstens drie noten bevatten. Als
u maar twee noten speelt, verandert de toonaard van de begeleiding niet.
Pianist2: Zoals “Pianist1”, zolang u het demperpedaal niet gebruikt. Wanneer u het demperpedaal
intrapt, beschouwt de F-120R zelfs enkele noten als “akkoorden”.
22
Geavanceerde instellingen (Function-mode)
Display
‘Function’-parameter
Waarde
Verklaring
Akkoordherkenning, wanneer [Split] aanstaat
Met deze parameter kunt u aangeven hoe de F-120R de gespeelde akkoorden voor de transpositie
van de “Rhythm”-begeleiding moet interpreteren, wanneer de [Split]-knop aanstaat, d.w.z. wanneer
u de akkoorden in de linkerhelft moet spelen.
STD: Dit is de “normale” akkoordherkenning.
SplOnRcg
INT
Split On Recognize
STD (Standard), INT
(Intelligent), EASY
(fabrieksinstelling: INT)
EASY: Dit is een “intelligent” akkoordherkenningssysteem. Hier worden de ontbrekende
akkoordnoten volgens het volgende systeem toegevoegd:
Majeurakkoorden
Druk de toets van de grondtoon in.
Mineurakkoorden
Grondtoon + eender welke zwarte toets links daarvan.
Septiemakkoorden
Grondtoon + eender welke witte toets links daarvan.
Mineur 7-akkoorden
Grondtoon + eender welke zwarte toets links + eender welke witte
toets rechts
INT: Kies deze optie, als u wilt dat de begeleidingsfunctie de ontbrekende noten aan de gespeelde
akkoorden toevoegt.
Werkwijze van de baspartij
Bass Inv
ON
Bass Inversion
OFF, ON (alleen in de
Split-mode)
(fabrieksinstelling: OFF)
Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer de [Split]-knop oplicht. (Wanneer de [Split]-knop
uitstaat, wordt altijd “ON” gebruikt.) Wanneer u “OFF” kiest, speelt de baspartij van de begeleiding
altijd de grondtoon van uw noten of akkoorden. Voorbeeld: Wanneer u een akkoord speelt, dat de
noten C, E en G bevat (een C-majeurakkoord), dan speelt de bas een C.
Wanneer u “BassInv” op “ON” zet, speelt de baspartij van de begeleiding altijd de laagste noot van
uw noten of akkoorden. Voorbeeld: Wanneer u een akkoord speelt, dat de noten E, G en C bevat
(nog steeds een C-majeurakkoord), dan speelt de bas een E. Deze functie laat u dus iets meer
artistieke vrijheid.
Volume van de linker klank in de ‘Split TONE’-mode
VolLftTn
100
Volume Left Tone
0~127
(fabrieksinstelling: 100)
Hiermee stelt u het volume van de linker klank in de “Split TONE”-mode in ((zie
blz. 17)). Hiermee kunt u dus de balans tussen de klankkleuren van de linker en
rechter klavierhelft regelen. Hoe groter de waarde, hoe luider de “LT”-klank.
Functie van het sostenutopedaal (midden)
Met deze parameter kunt u een andere functie aan het sostenutopedaal
toewijzen. De meeste beschikbare functies hebben betrekking op de
automatische begeleiding van de F-120R.
CPdlFnc
SOST
LPdlFnc
SOFT
Center Pedal
Left Pedal
SOST (Sostenuto), ST.SP
(Start/Stop), IN.EN (Intro/
Ending), VARI (Variation),
B.INV (Bass Inversion),
HOLD (Rhythm Hold),
RES.S (Reset/Start),
BND.U (Bend Up), BND.D
(Bend Down)
(fabrieksinstelling: SOST)
SOFT (Soft), ST.SP (Start/
Stop), IN.EN (Intro/
Ending), VARI (Variation),
B.INV (Bass Inversion),
HOLD (Rhythm Hold),
RES.S (Reset/Start),
BND.U (Bend Up), BND.D
(Bend Down)
(fabrieksinstelling: SOFT)
Sostenuto
Bij keuze van een pianoklank heeft het pedaal de sostenutofunctie
(fabrieksinstelling).
Start/Stop
Het pedaal kan voor het starten/stoppen van de song of ritmeweergave worden gebruikt (naar gelang of de [Song]- of [Rhythm]-knop
oplicht).
Intro/Ending, Variation
Het pedaal heeft dezelfde functie als de [Intro/Ending]- en
[Variation]-knop.
Bass Inversion
Het pedaal dient voor het in-/uitschakelen van de “BsInv”-functie.
Zie “Werkwijze van de baspartij”.
Rhythm Hold
Het pedaal dient voor het in-/uitschakelen van de “RhyHld”-functie.
Zie “Werkwijze van de ritmebegeleiding” (blz. 22).
Reset/Start
Bij het indrukken van het pedaal begint de begeleiding weer vanaf
het begin. Dat kan handig zijn, wanneer u niet meer precies weet
wanneer u de volgende noten moet spelen.
Bend Up
Met het pedaal kunt u de gespeelde noten opwaarts buigen.
Bend Down
Met het pedaal kunt u de gespeelde noten neerwaarts buigen.
Functie van het zachte pedaal (links)
Met deze parameter kunt u een andere functie aan het zachte pedaal toewijzen. De meeste
beschikbare functies hebben betrekking op de automatische begeleiding van de F-120R en zijn
identiek aan die van het sostenutopedaal. Wees dus voorzichtig dat u niet twee keer dezelfde
functie toewijst.
Soft
Bij keuze van een pianoklank heeft het pedaal de zachtfunctie
(fabrieksinstelling).
Start/Stop~Bend Down
Zie hierboven.
23
Geavanceerde instellingen (Function-mode)
Wat is ‘MIDI Visual Control’?
“MIDI Visual Control” is een internationaal erkend protocol voor de beïnvloeding van videomateriaal met muziekinstrumenten. Dit protocol maakt
nu deel uit van de MIDI-standaard. Videoapparaten, die “MIDI Visual Control” ondersteunen, kunnen via MIDI met een muziekinstrument worden
bediend.
Wat is ‘V-LINK’?
“V-LINK” is een door Roland ontwikkelde speciicatie voor de aanvulling van een muziekoptreden met visuele elementen. Videoapparaten, die
“V-LINK” ondersteunen, kunnen met een muziekinstrument via MIDI worden aangestuurd.
Aansluitvoorbeelden
Sluit de MIDI Out-connector van dit instrument met behulp van een MIDI-kabel aan op de MIDI In-connector van het Visual Control-compatibel apparaat.
* Voor de verbinding met het Visual Control-compatibel apparaat hebt u een gebruikelijke MIDI-kabel nodig.
‘Visual Control’-functieoverzicht
MIDI Out-connector
Met de 12 onderste toetsen (A0~G#1) kunt u de volgende MIDI-commando’s zenden.
MIDI In-connector
‘Visual Control’-functie
Verzonden MIDI-commando
Bediening van het
instrument
CC00 (Bankkeuze): 0~4
Spelen op de zwarte
toetsen
Programmakeuze: 1~7
Spelen op de witte
toetsen
Beeldkeuze
Display
‘Function’-parameter
Waarde
Visual Controlcompatibel
videoapparaat
Verklaring
Aansturen van videoapparatuur (Visual Control-mode/
kanaal)
VC Mode
OFF
De “Visual Control”-functie laat het beïnvloeden van beeldmateriaal toe, terwijl u speelt. Als u de
Visual Control-mode “1” (MIDI Visual Control) of “2” (V-LINK) kiest, stuurt u met het klavier van de
F-120R de beeldweergave van het aangesloten Visual Control-compatibele apparaat. Dit laatste
moet op de MIDI-uitgang van de F-120R worden aangesloten.
Visual Control Mode
OFF (fabrieksinstelling)
VC Ch
1
Visual Control Channel
“Visual Control” staat uit.
1 (MIDI Visual Control)
De MIDI Visual Control-mode is gekozen. De noten van het laagste octaaf weerklinken niet meer.
2 (V-LINK)
De V-LINK-mode is gekozen. De noten van het laagste octaaf weerklinken niet meer.
1~16 (fabrieksinstelling:
10)
Hiermee kiest u het kanaal waarop de “Visual Control”-commando’s worden verzonden.
Instellingen voor het MIDI-zendkanaal
MIDI Ch
1
MIDI-zendkanaal
OFF, 1~16
(fabrieksinstelling: 1)
Hiermee kiest u het MIDI-kanaal waarop de F-120R zijn data zendt.
De MIDI-standaard hanteert 16 MIDI-kanalen (1~16). Door twee MIDI-apparaten met elkaar te
verbinden en op beide hetzelfde MIDI-kanaal te kiezen kunt u op beide instrumenten klanken
kiezen en dezelfde noten spelen. De F-120R ontvangt op alle MIDI-kanalen (1~16).
Wat is ‘MIDI’?
MIDI staat voor “Musical Instrument Digital Interface” en is een standaard voor de uitwisseling van muziekdata tussen muziekinstrumenten onderling en computers.
De F-120R is uitgerust met MIDI-connectors, die het aansluiten van externe apparaten toelaten. Door gebruik te maken van deze connectors kunt u de mogelijkheden nog
uitbreiden.
Aansluitvoorbeelden
Wanneer u de MIDI Out-connector van dit instrument op de MIDI In-connector van een
module aansluit, geeft de externe module de op het klavier gespeelde noten (ook) weer. Dit
werkt echter alleen, indien de module op het kanaal ontvangt dat u op dit instrument als
overdrachtskanaal gekozen hebt.
24
MIDI Out
MIDI In
Externe MIDIgeluidsmodule
Geavanceerde instellingen (Function-mode)
Display
‘Function’-parameter
Waarde
Verklaring
Voorkomen van dubbele noten bij gebruik van een sequencer
(Local Control)
Wanneer u een MIDI-sequencer aansluit,
moet u deze parameter op “OFF” zetten.
LocalCtl
ON
De meeste sequencers bieden een
“Thru”-functie, die in de regel actief
is. Dit kan ertoe leiden dat elke noot
dubbel wordt afgespeeld (of gewoon
wegvalt). Om dat te voorkomen moet u
“OFF” kiezen om de verbinding tussen
het klavier en de interne klankbron te
verbreken.
Local Control
Local Control
MIDI
In
MIDI-sequencer
Klankbron
MIDI
Out
ON (fabrieksinstelling)
De “Local”-functie is actief. Het klavier is met de interne klankbron verbonden.
OFF
De “Local”-functie staat uit. Het klavier is niet meer met de interne klankbron verbonden. Wat u op
het klavier speelt is niet meer hoorbaar.
USB-driver kiezen
USB Drv
GEN
USB Driver
GEN (Generic),
ORG (Original)
(fabrieksinstelling: GEN)
Wanneer u de F-120R op een USB-poort van uw computer aansluit, kan het gebeuren dat hij niet
wordt herkend. Dan moet u de Roland-driver installeren. In de regel is dit niet noodzakelijk. Als
u echter problemen ondervindt of als het geheel gewoon niet werkt, moet u de Roland-driver
gebruiken. Zet “USB Drv” op “ORG” en installeer de driver op uw computer. Na keuze van deze
instelling moet u de instellingen met “Memory Backup” opslaan (blz. 21), het instrument even uit- en
daarna opnieuw inschakelen.
Zie de Roland-website voor meer details i.v.m. het downloaden en instelleren van de Roland-driver.
Auto Off
30
CopySong
Del Song
Format
Backup
GEN
Kies deze instelling om de USB-driver van het besturingssysteem op uw computer te gebruiken. Normaal moet u deze mode kiezen.
ORG
Kies deze instelling om de USB-driver te gebruiken, die u van de Roland-site
geplukt hebt (www.roland.com).
Auto Of
Zie “Zorgen dat het instrument na een tijdje automatisch uitgaat (Auto Of )” (blz. 27).
Copy Song
Zie “Kopiëren van songbestanden” (blz. 26).
Delete Song
Zie “Wissen van songbestanden” (blz. 26).
Format Media
Zie “Initialiseren van het geheugen (Format Media)” (blz. 27).
Memory Backup
Zie “Instellingen opslaan (Memory Backup)” (blz. 21).
25
&& Kopiëren van songbestanden
6.
Met de “CopySong”-functie kunt u songbestanden van het interne
geheugen van de F-120R naar een USB-datadrager en vice versa
kopiëren.
Druk op de [Metronome]-knop.
Song 001
Í001
Opmerking
U kunt alleen SMF-bestanden van een USB-datadrager naar het
interne geheugen van de F-120R kopiëren. De F-120R kan geen
audiobestanden opslaan.
De hier getoonde songnaam is maar een voorbeeld.
7.
Kies met de knoppen [–]/[+] de song die u wilt kopiëren.
Als u met [–] “ALL” kiest, worden alle stukken in één operatie
gekopieerd.
8.
Druk op de [Metronome]-knop.
(Empty)
Ü01
1.
Sluit de USB-datadrager aan op de USB-poort van de
F-120R.
2.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[Transpose]-knop drukt.
3.
4.
Kies met de [–]/[+]-knoppen “CopySong”.
Druk op [Metronome] om uw keuze te bevestigen.
9.
Kies met [–]/[+] het geheugen van bestemming.
Geheugens met de benaming “(Empty)” bevatten nog geen data.
Kies bij voorkeur een geheugen dat nog geen data bevat. Als u
een overbodige songs wil vervangen door de nieuwe, mag u het
geheugen van de bewuste song als bestemming kiezen.
10. Druk op de [Metronome]-knop om de song te kopiëren.
Als u toch geen data wilt kopiëren, moet u op de [Split]-knop
drukken. Na de kopie ziet het display er weer uit zoals in stap 3.
Op de nu verschijnende pagina kunt u het bron- en het
bestemmingsgeheugen kiezen.
Opmerking
USB~User
Schakel het instrument nooit uit en verwijder nooit het USBgeheugen, terwijl het display “Working” afbeeldt.
S-~U
11. Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op [Transpose]
Als u beslist dat u toch geen songs wilt kopiëren, drukt u op de
[Split]-knop.
5.
drukt om de Function-mode te verlaten.
Kies met de knoppen [–]/[+] het geheugenblok voor het
bron- en bestemmingsgeheugen.
&& Wissen van songbestanden
Met de “Del Song”-functie kunt u songbestanden van het interne
geheugen van de F-120R of een optionele USB-datadrager wissen.
1.
Sluit de USB-datadrager aan op de USB-poort van de
F-120R.
2.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[Transpose]-knop drukt.
3.
4.
Kies met de [–]/[+]-knoppen “Del Song”.
7.
Song 001
Ü01
In ons voorbeeld wissen we een song uit het interne geheugen.
8.
Druk op [Metronome] om uw keuze te bevestigen.
U--Als u beslist dat u toch geen bestanden wilt wissen, drukt u op de
[Split]-knop.
5.
Kies met de [–]-knop “U” (intern geheugen) of druk op [+]
om “S” (USB-datadrager) te kiezen.
6.
Druk op [Metronome] om uw keuze te bevestigen.
26
Bevestig met de [Metronome]-knop.
Delete?
Op de nu verschijnende displaypagina kunt u het geheugenblok
kiezen: intern (“U”) of USB-datadrager (“S”).
User
Met de knoppen [–]/[+] kunt u de song kiezen, die u wilt
wissen.
N Y
9.
Druk op de [+]-knop om “Y” te kiezen.
Het geselecteerde bestand wordt gewist.
10. Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op [Transpose]
drukt om de Function-mode te verlaten.
Opmerking
Schakel het instrument nooit uit en verwijder nooit de USBdatadrager, terwijl het display “Working” afbeeldt.
&& Initialiseren van het geheugen (Format Media)
Indien nodig, kunt u alle songs uit het interne geheugen wissen of de
USB-datadrager (optie) opnieuw formatteren.
Opmerking
• Als u “User” kiest, worden alle intern opgeslagen stukken
(“U”) gewist. Als u “USB” kiest, worden alle data van de USBdatadrager gewist. Omdat u gewiste bestanden niet meer
kunt herstellen, moet u vóór het uitvoeren van dit commando
nagaan of u het ene of andere bestand niet misschien toch wilt
bewaren.
• Als u een nieuwe USB-datadrager (optie) voor het eerst op
dit instrument aansluit, moet u hem formatteren alvorens
hem te kunnen gebruiken. Dit instrument kan niet met USBdatadragers werken, die nog niet geformatteerd zijn.
Om een USB-datadrager te formatteren moet u hem op de USB
MEMORY-poort aansluiten (blz. 7).
1.
2.
Als u de formattering alsnog wilt annuleren, moet u op de [Split]knop drukken.
4.
Kies met de [–]/[+]-knoppen het geheugenblok dat u wilt
initialiseren.
5.
Druk op de [Metronome]-knop.
Het display beeldt nu een vraag af.
Format?
N Y
6.
Het geheugenblok wordt geformatteerd.
Als u het geheugen toch niet wilt formatteren, moet u op de [–]knop drukken.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[Transpose]-knop drukt.
Kies met de [–]/[+]-knoppen “Format”.
Druk op de [+]-knop om “Y” te kiezen.
Na de initialisering ziet het display er weer uit zoals in stap 2.
7.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[Transpose]-knop drukt om de operatie te beëindigen.
Format
3.
Druk op de [Metronome]-knop.
User
&& Zorgen dat het instrument na een tijdje automatisch uitgaat (Auto Of)
Bij levering staat het instrument zo ingesteld dat het automatisch
wordt uitgeschakeld, wanneer u het langer dan 30 minuten niet
bedient.
4.
Om te voorkomen dat het instrument automatisch uitgaat moet u de
“Auto Of”-parameter op “OFF” zetten. Indien nodig, kunt u echter ook
een andere wachttijd kiezen.
Kies met de [–]/[+]-knoppen “Auto Of”. Om te voorkomen
dat het instrument automatisch uitgaat moet u “OFF”
kiezen.
Waarde
Verklaring
240
Wanneer u het instrument langer dan 240 minuten (4
uur) niet gebruikt, schakelt het zich automatisch uit.
10
Wanneer u het instrument langer dan 10 of 30 minuten
30 (fabrieksinstelniet gebruikt, schakelt het zich automatisch uit.
ling)
OFF
5.
1.
2.
3.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op de
[Transpose]-knop drukt.
Het instrument wordt nooit automatisch uitgeschakeld.
Houd de [Split]-knop ingedrukt, terwijl u op [Transpose]
drukt om de Function-mode te verlaten.
Memo
Deze instelling kunt u met “Backup” opslaan (zie blz. 21).
Kies met de [–]/[+]-knoppen “Auto Of”.
Druk op [Metronome] om uw keuze te bevestigen.
Het display verandert als volgt:
Auto Off
30
27
&& Laden van de fabrieksinstellingen (Factory)
Alle wijzigingen, die u in de Function-mode hebt doorgevoerd, kunnen
op de fabriekswaarden worden teruggezet. De hiervoor benodigde
functie heet “Factory”.
1.
Houd de [Split]- en [Transpose]-knop ingedrukt, terwijl u
het instrument inschakelt.
Factory?
Opgelet!
N Y
Met de “Factory”-functie worden alle met “Memory Backup”
opgeslagen instellingen gewist.
Als u de fabrieksinstellingen toch niet wilt laden, moet u op de [–]knop drukken.
2.
Druk op de [+]-knop om “Y” te kiezen.
Zodra de fabrieksinstellingen geladen zijn, beeldt het display “End”
af.
* Schakel het instrument nooit uit voordat deze “End”-boodschap
verschijnt.
3.
28
Druk op de [Power]-knop om het instrument in en uit te
schakelen.
&& Verhelpen van storingen
Symptoom
Oorzaak/oplossing
Blz.
U gebruikt een hoofdtelefoon om
de overige gezinsleden niet te
storen, maar iemand klaagt over
de klopgeluiden van het klavier.
Dit instrument bevat een klavier met hamertjes wiens respons nagenoeg identiek is aan de respons van een vleugel. Die hamers
veroorzaken het kloppende geluid dat om mechanische redenen niet kan worden onderdrukt. Omdat u het volume kunt
wijzigen, vallen die geluiden dus eventueel meer op. Als de buren naast of onder u last hebben van die geluiden, moet u het
instrument hetzij op een dik tapijt, hetzij iets verder van de muur vandaan plaatsen.
—
Het instrument gaat plots uit
Wanneer u het instrument langer dan 30 minuten niet gebruikt, schakelt het zich automatisch uit. (Dit is de fabrieksinstelling.)
Om te voorkomen dat het instrument automatisch uitgaat moet u de “Auto Of”-parameter op “Of” zetten.
blz. 27
Stroom gaat niet aan
Hebt u de adapter naar behoren aangesloten?
blz. 40
Hebt u de pedaalkabel goed aangesloten? Schuif de plug van de kabel volledig in de pedaalconnector.
blz. 40
Als u de kabel uittrekt, terwijl het instrument ingeschakeld is, blijft het pedaalefect eventueel actief en worden de noten bv.
oneindig aangehouden. Schakel het instrument uit alvorens de pedaalkabel aan te sluiten of de aansluiting te verbreken.
—
De pedalen werken niet of ‘blijven
Hebt u de Twin Piano-mode geactiveerd?
hangen’
Wanneer de Twin Piano-mode actief is, beïnvloedt het rechter pedaal alleen de rechter klavierhelft. Het linker pedaal daarentegen blz. 10
beïnvloedt alleen de linkerhelft.
Hebt u een andere functie aan het sostenuto- of zachte pedaal toegewezen?
Het volume van het op de Inputconnector aangesloten apparaat
is veel te laag.
U hoort niets/
De afgespeelde song is niet
hoorbaar
Gebruikt u een aansluitkabel met een weerstand?
Gebruik een aansluitkabel zonder weerstand.
—
Hebt u een hoofdtelefoon aangesloten?
Hebt u een stekker op een hoofdtelefoon aangesloten?
blz. 6
Zolang een stekker op een hoofdtelefoonconnector aangesloten is, worden de luidsprekers niet aangesproken.
Hebt u “Local Control” op “Of” gezet?
U hebt de “Split CHORD”-mode gekozen, maar de ritmebegeleiding niet gestart.
Na het kiezen van de “Split TONE”-mode: hebt u een extreem lage “LeftTone Volume”-waarde gekozen?
Hebt u “Visual Control” op “MIDI Visual Control” of “V-LINK” gezet?
De in het laagste octaaf gespeelde
Als u “MIDI Visual Control” of “V-LINK” kiest, dienen de onderste 12 toetsen (A0~G#1) voor het sturen van videomateriaal en
noten zijn niet hoorbaar
spreken ze de klankbron niet meer aan.
U hoort het aangesloten MIDIinstrument niet
—
Hebt u het volume van het instrument of van het aangesloten apparaat op de minimumwaarde gezet?
Wanneer u “Local Control” op “Of” zet, worden ook de songdata niet meer naar de interne klankbron doorgeseind. Zet “Local
Control” op “On”.
De in de linkerhelft gespeelde
noten zijn niet hoorbaar.
blz. 23
blz. 25
blz. 15
blz. 24
Hebt u alle apparaten ingeschakeld?
—
Kloppen de MIDI- en audioverbindingen met de externe apparaten?
blz. 24
Hebt u op het instrument en het externe apparaat het juiste MIDI-kanaal gekozen?
blz. 24
Het instrument kan maximaal 128 stemmen tegelijk weergeven. Als u een gecombineerde klank gebruikt (blz. 32), de weergave van
Niet alle gespeelde noten worden
een song start en/of veelvuldig gebruik maakt van het demperpedaal, kan het gebeuren dat sommige noten plots wegvallen,
—
weergegeven
omdat ze niet allemaal tegelijk kunnen worden weergegeven.
Hebt u het “Transpose”-interval gewijzigd?
blz. 10
De stemming van de zelf of door
het gekozen stuk gespeelde
noten klopt niet
Hebt u de algemene stemming gewijzigd?
blz. 22
Tijdens het spelen is het geluid
betrekkelijk vreemd (dubbele
noten)
Hebt u een klankcombinatie gekozen?
blz. 32
Wanneer het instrument op een externe sequencer aangesloten is, moet u de “Local Control”-functie op “Of” zetten. Alternatief:
schakel de “Soft Thru”-functie van de sequencer uit.
blz. 25
U hebt het galmefect uitgeschakeld, maar u hoort nog steeds
galm
De pianoklanken van dit instrument zijn een realistische simulatie van een akoestische piano en bevatten dus ook resonanties,
die soms de indruk wekken dat het galmefect actief is. Dit is normaal.
—
De noten in het hoogste octaaf
klinken anders dan de andere
Op akoestische instrumenten worden de snaren van de hoogste 1,5 octaven niet gedempt en sterven ze dus zelfs natuurlijk uit,
wanneer u het demperpedaal niet gebruikt. Bovendien hebben die noten een iets anders klankkarakter. Dit instrument simuleert
dit fenomeen. Onthoud bovendien dat het “ongedempte” bereik varieert naar gelang de ingestelde transpositie.
—
Een piano wordt “gerokken” gestemd: de hoge diskantnoten staan een fractie te hoog en de lage basnoten een fractie te laag dan
—
de norm. Dit instrument hanteert dit stemmingssysteem eveneens.
Als u dit in de hoofdtelefoon hoort:
U hoort een soort rinkelgeluid
Pianoklanken met een helder geluid bevatten talrijke hoge frequenties, die soms de indruk wekken dat er iets zit te rinkelen. Ook
dit is een natuurlijk fenomeen (en dus ook op een akoestische vleugel aanwezig). Dit geluid wordt door het galmefect eventueel
nog extra in de verf gezet. Daarom gebruikt u voor hoge partijen het best zo weinig mogelijk galm.
—
Als u dit niet in de hoofdtelefoon hoort:
Waarschijnlijk ligt de oorzaak ergens anders (bv. trillingen binnenin het instrument). Neem contact op met uw dealer of de
Roland-herstellingsdienst.
—
Als u het volume op de maximumwaarde zet, vervormt het geluid, wanneer u met veel verve speelt. Als dit bij u het geval is, moet
—
u het volume verminderen.
Als u dit niet in de hoofdtelefoon hoort:
Het geluid van de lage noten
is wat vreemd c.q. u hoort iets
ratelen
Bij keuze van een hoog volume beginnen de luidsprekers of voorwerpen in de buurt ervan eventueel te trillen. Ook luolampen
en glazen deuren zouden kunnen beginnen trillen. Dit gebeurt waarschijnlijk vooral bij lage noten op een hoog volume. Ziehier
hoe u dergelijke trillingen gedeeltelijk kunt voorkomen.
—
• Plaats het instrument 10~15cm van de muren of andere oppervlakken vandaan.
• Zet het volume wat zachter.
• Zet het instrument verder van het meetrillende voorwerp vandaan.
Als u dit in de hoofdtelefoon hoort:
Er is waarschijnlijk een andere reden. Neem contact op met uw dealer of een Roland-herstellingsdienst.
—
29
Boodschappen in het display
&& Boodschappen in het display
Boodschap
Lock
Amazing
M:PU
Auto Off
30
USB MIDI
ON
Betekenis
U hebt de bedieningsfuncties vergrendeld (blz. 11).
Wordt voor stukken afgebeeld, die met een optijd beginnen.
Wanneer de “Auto Of”-functie actief is, knippert de waarde van de resterende minuten tussen 30 minuten en 1 minuut voordat het instrument uitgaat.
Deze boodschap verschijnt, wanneer u de USB-poort van de F-120R op uw computer aansluit (“ON”) of de aansluiting verbreekt (“OFF”).
Error: 1
Dit bestand kan alleen worden gelezen. U kunt het niet opnieuw opslaan.
Error: 2
Fout tijdens het wegschrijven van data. De externe datadrager is eventueel beschadigd.
Sluit een andere datadrager aan en probeer het opnieuw. Alternatief kunt u de externe datadrager initialiseren.
Eventueel hebt u de schrijfbescherming van de datadrager geactiveerd. Misschien moet hij echter ook geformatteerd worden.
Error: 10
U hebt geen opslagmedium ingestoken. Stop een datadrager in de drive en probeer het opnieuw.
Error: 11
Error: 14
De resterende opslagcapaciteit van de datadrager is te klein.
Sluit een andere datadrager aan of wis overbodige bestanden en probeer het opnieuw.
Tijdens het lezen is een datafout opgetreden. De externe datadrager is eventueel beschadigd.
Sluit een andere datadrager aan en probeer het opnieuw. Alternatief kunt u de externe datadrager initialiseren.
Error: 15
Het bestand is onleesbaar. Het dataformaat is niet compatibel met de unit.
Error: 16
De songdata konden tijdens de weergave niet snel genoeg worden geladen. Wacht enkele seconden en druk opnieuw op de [
nu wel.
Error: 18
Error: 30
Error: 40
]-knop. Misschien lukt het
Dit audioformaat wordt niet ondersteund.
Gebruik alleen WAV-bestanden van het 44.1kHz/16-bits-formaat.
De interne geheugencapaciteit van de F-120R c.q. de opslagcapaciteit van de USB-datadrager is uitgeput.
De unit ontvangt meer MIDI-data van een extern apparaat dan hij aankan.
Verminder de hoeveelheid MIDI-data, die naar de unit worden verzonden.
Error: 41
Er werd een MIDI-kabel uitgetrokken. Sluit hem opnieuw naar behoren aan.
Error: 43
Er is een MIDI-overdrachtsfout opgetreden. Controleer de MIDI-kabel en de werking van het externe apparaat.
Error: 51
Misschien zijn er problemen met het systeem. Herhaal de procedure vanaf het begin. Als het probleem telkens opnieuw de kop opsteekt, moet u contact
opnemen met uw Roland-dealer.
Error: 65
De USB-poort werd blootgesteld aan een te hoge spanning. Controleer de externe datadrager, schakel het instrument uit en weer in.
30
&& Speciicaties
Roland F-120R: Digitale piano
Klavier
Andere
Klavier
88 toetsen (“Ivory Feel”-G)
Interne stukken
189 stukken
Aanslaggevoeligheid
5 niveaus, vaste aanslag
Nominaal
uitgangsvermogen
12W x 2
Klaviermodes
Whole, Twin Piano, Split
Luidsprekers
12cm x 2
Klankbron
Pianoklank
SuperNATURAL Piano-klank
Polyfonie
128 stemmen
Klanken
54 klanken
Stretch Tuning
Altijd actief
Algemene stemming 415.3~/466.2Hz (in stappen van 0.1Hz)
Transpositie
Brilliance (–10~0~+10)
100dB
* Deze gegevens berusten op metingen conform de
technische normen van Roland.
Display
Speciaal ontwikkeld LC-display
Bediening
Volume
Demper (traploze positiedetectie)
Pedalen
–6~+5 halve tonen
Reverb (Of/1~10)
Efecten
Volumeniveau
(geluidsdruk)
Zacht (traploos, programmeerbaar)
Sostenuto (programmeerbaar)
Andere functies
Vergrendeling van de bedieningsorganen, MIDI Visual
Control
Snaarresonantie-simulatie (altijd aan, alleen voor piano)
DC In-connector
Demperresonantie-simulatie (altijd aan, alleen voor piano)
Pedal-connector
Loslaatresonantie-simulatie (alleen voor pianoklanken,
altijd aan)
Input-connector: Mini-jack (stereo)
Output-connectors (L/Mono, R): 1/4”-jack
Aansluitingen
Ritmesectie
MIDI-connectors (In, Out)
Ritmes
60
Hoofdtelefoonaansluitingen (x2): 1/4”-jack, stereo
One Touch
1 passende klank voor elk ritme
USB COMPUTER-poort (type B, ontvangst en overdracht van
MIDI-data)
Bedieningsorganen
Start/Stop, Variation, Intro/Ending
Recorder
Sporen
Songs
3 sporen
USB MEMORY (type A, voor datadragers)
Opgenomen
vermogen
1361 (B) x 305 (D) x 778 (H) mm
(klep gesloten)
Recorder-sectie: 1 stuk
Intern geheugen: Max. 10 stukken
Geheugencapaciteit
±30.000 noten
Bedieningsorganen
Songkeuze, Weergave/stop, Rec, Vorige/terugspoelen,
Volgende/voorspoelen, Uitschakelen van sporen, Tempo, All
Song Play, Aftel
Afmetingen
(inclusief stand)
Ritme Kwartnoot= 20~250
Audio= 75%~125%
Resolutie
120 stappen per kwartnoot
Metronoom
Maatsoort: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8,
12/8
Intern geheugen
Songs
Max. 10 stukken
Opslagformaat
Standard MIDI Files (formaat 0)
1361 (B) x 345 (D) x 778 (H) mm
(klep gesloten, stabilisatoren geïnstalleerd)
1361 (B) x 305 (D) x 910 (H) mm
(klep open)
1361 (B) x 345 (D) x 910 (H) mm
(klep open, stabilisatoren geïnstalleerd)
SMF Kwartnoot= 10~500
Tempo
26W
Gewicht (inclusief
bijgeleverde stand)
35kg
Accessoires
Handleiding
Adapter
Netsnoer (voor de adapter)
Hoofdtelefoonhaak
Stabilisatoren
Opties (niet
bijgeleverd)
USB Flash-geheugen (M-UF-serie)
USB-CD-drive (CD-01A)
Extern geheugen
Externe dataopslag
USB-datadrager
Afspeelbare
songbestanden
Standard MIDI Files (formaat 0/1)
Afspeelbare ritmes
Audiobestanden (WAV 44.1kHz/16 bit, lineair)
STL-formaat (Roland adviseert het gebruik van ritmes,
die speciiek voor de F-120R of RP301R geprogrammeerd
werden. Andere ritmes werken eventueel niet naar
behoren.)
* In het belang van productverbeteringen zijn de speciicaties en/of het uiterlijk van dit instrument onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
31
&& Klankoverzicht
‘Piano’-lijst
Nr.
1
Naam
Verklaring
G.Piano1
En prachtige, volle vleugelklank. Kies eerst altijd deze pianoklank. Hij is immers voor alle muziekstijlen geschikt.
2
G.Piano2
Een iets rondere vleugelklank die perfect voor ballades lijkt.
3
G.Piano3
Een heldere vleugelklank, die er zelfs in ensemble- of groepsverband uitspringt.
4
HonkyTon
Een honkytonk-piano. Ideaal voor ragtime.
5
P+ String
Grand Piano 1 met bijkomende strijkers.
6
P+Choir
Grand Piano 1 met een koor erbij.
7
P+Bell
Grand Piano 1 met klokken erbij.
Memo
• Klanknamen met een “+”-symbool zijn combinaties van twee geluiden (bv. piano en strijkers).
‘Other’-lijst
Nr.
32
Naam
Nr.
Naam
1
VintgEP1
26
Strings2
2
VintgEP2
27
Choir 1
3
PopElPno
28
Choir 2
4
St FM EP
29
Choir 3
5
FM ElPno
30
JazzScat
6
Hrpchrd1
31
Oboe
7
Hrpchrd2
32
Clarinet
8
Vibrphon
33
FluteTrv
9
Celesta
34
FlVibAtk
10
Harp
35
SoprnExp
11
ChOrgan1
36
BlowAlto
12
ChOrgan2
37
StTenSax
13
AllSkate
38
Trumpet
14
DynoRtry
39
MutTrump
15
FltOrgan
40
Trombone
16
JzOrgan
41
Tbs+Tb
17
AcMaster
42
Ac.Brass
18
Accordn
43
SynthPad
19
HandHarm
44
SynthBel
20
NylonGt
45
Standard
21
NylstrGt
46
Electric
22
StlstrGT
47
Brush
23
JzGuitar
24
WarmDrv
25
Strings1
&& Overzicht van de interne stukken
Nr.
Songnaam
Composer
Nr.
Songnaam
Composer
A.01
Valse, op.34-1
Fryderyk Franciszek Chopin
A.66
Fröhlicher Landmann
Robert Alexander Schumann
A.02
Polonaise op.53
Fryderyk Franciszek Chopin
A.67
Sonatine op.36-1 <Clementi>
Muzio Clementi
A.03
Nocturne No.20
Fryderyk Franciszek Chopin
A.68
Sonatine op.20-1 <Kuhlau>
Friedrich Kuhlau
A.04
Die Forelle
Franz Peter Schubert,
Arranged by Franz Liszt
A.69
Sonatine No.5 <Beethoven>
Ludwig van Beethoven
B.001
–
B.100
Czerny 100 1–100
Carl Czerny
C.01 –
C.20
Hanon 1–20
Charles Hanon
A.05
Relets dans l'Eau
Claude Achille Debussy
A.06
La Fille aux Cheveux de Lin
Claude Achille Debussy
A.07
La Campanella
Franz Liszt
A.08
Scherzo No.2
Fryderyk Franciszek Chopin
A.09
Étude, op.10-12
Fryderyk Franciszek Chopin
A.10
Sonate No.15
Wolfgang Amadeus Mozart
A.11
Liebesträume 3
Franz Liszt
A.12
Étude, op.10-3
Fryderyk Franciszek Chopin
A.13
Je te veux
Erik Satie
A.14
Valse, op.64-1
Fryderyk Franciszek Chopin
A.15
Golliwog's Cakewalk
Claude Achille Debussy
A.16
Fantaisie-Impromptu
Fryderyk Franciszek Chopin
A.17
Arabesque 1
Claude Achille Debussy
A.18
An der schönen, blauen Donau
Johann Strauss, Sohn
A.19
Auf Flügeln des Gesanges
Felix Mendelssohn
A.20
Mazurka No.5
Fryderyk Franciszek Chopin
A.21
Gymnopédie 1
Erik Satie
A.22
Étude, op.25-1
Fryderyk Franciszek Chopin
A.23
Clair de Lune
Claude Achille Debussy
A.24
Étude, op.10-5
Fryderyk Franciszek Chopin
A.25
Dr. Gradus ad Parnassum
Claude Achille Debussy
A.26
Grande Valse Brillante
Fryderyk Franciszek Chopin
A.27
La prière d'une Vierge
Tekla Badarzewska
A.28
Course en Troïka
Peter Ilyich Tchaikovsky
A.29
To The Spring
Edvard Hagerup Grieg
A.30
Valse, op.64-2
Fryderyk Franciszek Chopin
A.31
Radetzky Marsch
Johann Baptist Strauss
A.32
Träumerei
Robert Alexander Schumann
A.33
Moments Musicaux 3
Franz Peter Schubert
A.34
Prélude, op.28-15
Fryderyk Franciszek Chopin
A.35
Harmonious Blacksmith
Georg Friedrich Händel
A.36
Ungarische Tänze 5
Johannes Brahms
A.37
Türkischer Marsch <Beethoven>
Ludwig van Beethoven
A.38
Nocturne No.2
Fryderyk Franciszek Chopin
A.39
Frühlingslied
Felix Mendelssohn
A.40
Präludium
Johann Sebastian Bach
A.41
Jägerlied
Felix Mendelssohn
A.42
Passepied
Claude Achille Debussy
A.43
Für Elise
Ludwig van Beethoven
A.44
Türkischer Marsch
Wolfgang Amadeus Mozart
A.45
Ständchen
Franz Peter Schubert
A.46
Humoreske
Antonín Dvo_ák
A.47
Blumenlied
Gustav Lange
A.48
Alpenglöckchen
Theodor Oesten
A.49
Menuett G dur <Beethoven>
Ludwig van Beethoven
A.50
Venezianisches Gondellied
Felix Mendelssohn
A.51
Alpenabendröte
Theodor Oesten
A.52
Farewell to the Piano
Ludwig van Beethoven
A.53
Brautchor
Wilhelm Richard Wagner
A.54
Forget-Me-Not
Heinrich Lichner
A.55
Wiener Marsch
Carl Czerny
A.56
Le Coucou
Louis Claude Daquin
A.57
Menuett G dur <Bach>
Johann Sebastian Bach
A.58
Spinnerlied
Albert Ellmenreich
A.59
Gavotte
François Joseph Gossec
A.60
Heidenröslein
Gustav Lange
A.61
Zigeuner Tanz
Heinrich Lichner
A.62
La Cinquantaine
Gabriel Marie
A.63
Csikos Post
Hermann Necke
A.64
Dolly's Dreaming Awakening
Theodor Oesten
A.65
La Violette
Louis Streabbog
* Alle rechten voorbehouden. Het ongeoorloofde gebruik van
deze demosongs voor andere doeleinden dan de privésfeer
vormt een inbreuk op de wetgeving.
* Dit instrument kan de partituren van de stukken niet afbeelden.
Indien nodig, kunt u de partituren echter bij uw dealer of de
uitgever kopen.
* De data van deze stukken worden niet naar de MIDI Outconnector doorgeseind.
33
&& Overzicht van de interne ritmes
Genre
8 Beat
16 Beat
Disco Dance
Bossa/Samba
Swing
34
Nr.
Naam
A01
Slow Pop
A02
SlowBeat
A03
Nr.
Naam
F01
Blues1
F02
Blues 2
Romantic
F03
Gospel
A04
AcBallad
G01
Tango
A05
Euro Bld
G02
Rhumba
A06
LoveBeat
G03
Cha Cha
A07
GoldBeat
G04
PnoLatin
A08
Love Bld
G05
Salsa
A09
Serenade
G06
Jz Latin
A10
PianoBld
H01
Blue Pop
A11
DreamBld
H02
Country2
A12
Ballad
H03
Country1
A13
SlowRock
H04
Shule
B01
Gt Beat
H05
Foxtrot
B02
FastBeat
I01
PnRock’N
B03
Med Beat
I02
Shulin
B04
HomeBeat
I03
Ragtime
B05
Easy Bld
J01
Sl Waltz1
B06
Sky Beat
J02
Sl Waltz2
B07
BillyPop
J03
PnoWaltz
B08
NightBld
J04
Gt Waltz
C01
Jamiro
K01
Classic
C02
Sl Disco
C03
Disco
D01
Gt Bossa
D02
Bossa
D03
Jz Bossa
D04
ClubBoss
D05
Ac Samba
D06
Gt Samba
D07
Samba
E01
Swingin’
E02
Swing
E03
SwingFst
E04
PnoNight
E05
Pno Jazz
E06
Jive
E07
Boogie
Genre
Blues/Gospel
Latin
Country
50/60
Waltz
Classic
&&
VEILIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT
VOORZICHTIG
WAARSCHUWING
Zet dit instrument en de adapter altijd op een
goed verluchte plaats.
VOORZICHTIG
Trek, bij het verbreken van de aansluiting
op het lichtnet, altijd aan de stekker van de
adapter – nooit aan de kabel.
Trek de stekker van de adapter op
regelmatige tijdstippen uit het stopcontact
en maak de pennen schoon (als er stof op
zit). Als u het instrument langere tijd niet
wilt gebruiken, verbreekt u het best de
aansluiting op het lichtnet. Zorg dat er nooit
stof tussen de stekker en het stopcontact
belandt, omdat dit tot een kortsluiting of
brand kan leiden.
WAARSCHUWING
Open nooit de behuizing van het instrument
of de adapter en breng vooral geen
wijzigingen aan.
Probeer het instrument niet te herstellen of
interne onderdelen te vervangen (behalve
wanneer deze handleiding speciieke
instructies geeft). Laat alle herstellingen en
onderhoudswerken over aan uw Rolanddealer, een erkende herstellingsdienst
of de distributeur (zie de adressen op de
“Informatie”-pagina).
Stel het instrument nooit op één van de
volgende plaatsen op.
• Plaatsen, die onderhevig zijn aan extreme
temperaturen (bv. direct zonlicht in een
gesloten voertuig, bij een verwarming, op
apparatuur die warmte genereert; of
• Klamme plaatsen (bv. badkuip,
wasruimten, natte vloeren); of
• Plaatsen, die blootgesteld zijn aan stoom
of rook; of
• Plaatsen blootgesteld aan zout; of
• Vochtige plaatsen; of
• Plaatsen die blootgesteld zijn aan regen; of
• Stoige of zandige plaatsen; of
• Plaatsen die blootgesteld zijn aan sterke
trillingen.
Zet het instrument altijd op een stevig en
efen oppervlak. Zet het nooit op een sterk
trillende of hellende plaats.
Beschadig nooit de kabel van de
bijgeleverde adapter. Let er bovendien
op dat het voltage van het stopcontact,
waarop u hem aansluit, overeenkomt met de
indicaties op de behuizing van de adapter.
Het gebruik van een beschadigde adapter
kan leiden tot brand of elektrocutie.
Gebruik voor de stroomvoorziening alleen
de bijgeleverde kabel. Dit netsnoer is niet
geschikt voor gebruik met andere apparaten.
Draai of buig de stroomkabel niet teveel.
Zet er nooit zware voorwerpen op. Dit kan
de kabel beschadigen, wat defecten en een
kortsluiting kan veroorzaken. Beschadigde
kabels kunnen brand en elektrocutie
veroorzaken!
Dit instrument is, alleen of in combinatie met
een versterker en koptelefoon of speakers,
in staat om geluidsniveaus te produceren,
die permanent gehoorverlies kunnen
veroorzaken. Werk nooit langere tijd op een
hoog volumeniveau of op een niveau dat u
onprettig vindt. Als u enig gehoorverlies of
piepen in de oren ervaart, dient u direct te
stoppen met het gebruik van het product en
een oorarts te raadplegen.
WAARSCHUWING
Zet geen glas, beker e.d. met een vloeistof
(bv. een vaas) op dit product. Zorg dat er
geen voorwerpen (brandbare voorwerpen,
muntstukken, draad) of vloeistofen (bv.
water of sap) in het product terecht komen.
Dit zou namelijk kunnen leiden tot een
kortsluiting, functiestoringen en defecten.
In de volgende gevallen moet u het
instrument meteen uitschakelen, de
aansluiting van de adapter op het lichtnet
verbreken en contact opnemen met een
door Roland erkende herstellingsdienst (zie
de “Informatie”-pagina):
• Wanneer de adapter of zijn kabel zichtbaar
beschadigd is;
• Als er rook of een vreemde geur uit het
apparaat komt.
• Wanneer een voorwerp of vloeistof in het
inwendige terecht is gekomen.
• Wanneer het instrument in de regen heeft
gestaan of op een andere manier nat is
geworden;
• Wanneer het instrument niet naar behoren
lijkt te werken.
Als het instrument zich op een plaats bevindt
waar vaak kinderen spelen, moet u erop
letten dat ze niet proberen het instrument te
bedienen, wanneer u er niet bent. Kinderen
mogen het instrument alleen onder toezicht
van een volwassene bedienen.
Bescherm het instrument tegen hevige
schokken.
(Laat het niet vallen!)
Forceer de stroomkabel van het product
niet door hem met een onredelijk aantal
andere apparaten een stopcontact te laten
delen. Wees extra voorzichtig met het
gebruik van verlengsnoeren – de totale
hoeveelheid stroom, die wordt gebruikt door
alle apparaten, die u op het stopcontact van
het verlengsnoer hebt aangesloten, mag
nooit het stroomniveau (watt/ampères) van
het verlengsnoer overschrijden. Overmatige
lading kan het isolatiemateriaal van de kabel
doen verhitten en uiteindelijk doorsmelten.
Vóór het gebruik van het instrument in het
buitenland neemt u het best contact op
met uw dealer om te zorgen dat u de juiste
voeding gebruikt (zie de adressen op de
“Informatie”-pagina).
Probeer te voorkomen dat snoeren en
kabels in de knoop raken. Tevens dienen alle
snoeren en kabels zo te worden geplaatst dat
ze buiten het bereik van kinderen liggen.
Klim nooit op het instrument en plaats er
nooit zware voorwerpen op.
Raak de adapter en de overige kabels nooit
met natte handen aan. Anders bestaat er kans
op elektrocutie.
Let, bij het transport van het instrument,
op de volgende dingen. Voor het transport
zijn minstens twee personen nodig. Houd
het instrument recht en wees tijdens het
transport voorzichtig. Houd het instrument
stevig vast om verwondingen c.q. schade aan
andere voorwerpen te voorkomen.
• Ga na of de schroeven, waarmee het
instrument aan de stand bevestigd is,
nog goed vastzitten. Als u merkt dat ze
wat losjes zitten, moet u ze meteen weer
aandraaien.
• Verbreek de aansluiting op het lichtnet.
• Verbreek de aansluiting op alle andere
instrumenten.
• Sluit de klep.
• Draai de instelschroeven van de stand weer
in (blz. 38).
• Verwijder de lessenaar.
Schakel het instrument altijd uit voordat u
het schoonmaakt (blz. 38). Bovendien verbreekt
u het best de aansluiting op het lichtnet.
Verbreek, tijdens een onweer, de aansluiting
van de adapter op het lichtnet.
Zorg tijdens het openen en sluiten van de
klep dat u zich niet de vingers kneust (blz. 8).
Kinderen sluiten de klep het best uitsluitend
onder toezicht van volwassenen.
Om te voorkomen dat de hierna vermelde
voorwerpen worden ingeslikt moet u ze
buiten het bereik van kinderen bewaren.
• Bijgeleverde/verwijderbare onderdelen
Schroeven (blz. 38)
Vergeet niet de schroef van de
massaconnector later weer stevig aan te
draaien. Laat hem niet op een plaats liggen
waar kinderen hem per ongeluk zouden
kunnen inslikken. Draai de schroef stevig aan
om te voorkomen dat hij los komt te zitten.
Leg nooit een CD-ROM in een gewone CDof DVD-speler
Speel GEEN CD-ROM af op een
conventionele audio CD- of DVD-speler.
Het resulterende geluid kan een niveau
hanteren dat permanent gehoorverlies kan
veroorzaken.
Er kan schade ontstaan aan de luidsprekers
of andere onderdelen van het systeem.
35
VOORZICHTIG
Het in de afbeelding getoonde gebied zou
heet kunnen worden. Wees voorzichtig dat u
zich niet verbrandt.
&& BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Voeding
• Sluit dit instrument nooit aan op een stopcontact
waarmee u al een apparaat met invertor (koelkast,
wasmachine, magnetron of air conditioning) of
motor hebt aangesloten. Het andere apparaat zou
namelijk storingen of op z’n minst een hoorbare
brom kunnen veroorzaken. Als u geen apart
stopcontact kunt gebruiken, moet u een ruisilter
tussen het instrument en het stopcontact plaatsen.
• Leg nooit zware voorwerpen op de het klavier.
Dat kan er namelijk toe leiden dat de betrefende
toetsen na verloop van tijd niet meer naar behoren
werken.
• Bij langdurig gebruik wordt de adapter warm of
zelfs heet. Dit is volkomen normaal en dus geen
reden om u ongerust te maken.
• Kleef geen stickers e.d. op het instrument. Als u
die later weer verwijdert, blijven er lelijke randen
achter, die nauwelijks kunnen worden verwijderd.
• Zet, voordat u dit product op andere apparaten
aansluit, de stroomtoevoer van alle producten uit.
Zodoende voorkomt u storingen en/of schade aan
de luidsprekers of andere elementen.
• Zet nooit een vaas, glas e.d. op dit instrument.
Vermijd bovendien het gebruik van verstuivers en
sprays, parfum, alcohol, nagellak e.d. in de buurt
van het product. Indien de bewuste stof toch op de
behuizing terechtkomt, dient u hem onmiddellijk
te verwijderen.
• Bij levering staat het instrument zo ingesteld dat
het automatisch wordt uitgeschakeld, wanneer u
het langer dan 30 minuten niet bedient.
Nadat het instrument automatisch werd
uitgeschakeld kunt u het opnieuw inschakelen
door op de [Power]-knop te drukken.
Om te voorkomen dat het instrument automatisch
uitgaat moet u de “Auto Of”-parameter op “OFF”
zetten (zie “Zorgen dat het instrument na een tijdje
automatisch uitgaat (Auto Of )” (blz. 27)).
Plaatsing
• Gebruik van het product in de nabijheid van
versterkers (of andere apparatuur met grote
stroomtransformator) kan brom veroorzaken.
Verplaats dit product dan om het probleem te
verhelpen of zet het verder van de stoorzender
vandaan.
• Dit instrument kan de radio- of TV-ontvangst
storen. Gebruik dit product niet in de nabijheid van
dergelijke ontvangers.
• Als u in de buurt van het instrument een draadloze
telefoon, afstandsbediening e.d. gebruikt, zou
er een bromgeluid kunnen optreden. Dergelijke
storingen zijn het meest waarschijnlijk bij de
ontvangst of het begin van een oproep. Mocht u
problemen ondervinden, leg dergelijke draadloze
apparaten dan verder van het instrument vandaan
of zet ze uit.
• Om problemen te voorkomen dient u het
instrument te beschermen tegen direct zonlicht,
hitte, vochtigheid en stof. Verder moet u
voorkomen dat dit product in het directe zonlicht
of in de buurt van een krachtige spot staat, omdat
de ombouw anders zou kunnen verkleuren.
Overdreven warmte kan ervoor zorgen dat de
ombouw vervormt of verkleurt.
• Er kunnen waterdruppels (condensatie) in het
product ontstaan, wanneer het naar een locatie
wordt gebracht waarvan de temperatuur en/
of vochtigheidsgraad sterk verschilt. Als u het
instrument in deze toestand tracht te gebruiken,
kan dit leiden tot schade en/of storing. Vóór de
ingebruikname van het instrument dient u het
daarom enkele uren te laten staan tot de condens
volledig is verdampt.
36
• Laat nooit voorwerpen uit rubber, vinyl e.d. langere
tijd op de behuizing liggen. Dat kan er namelijk toe
leiden dat de ombouw verkleurt of dat er randen/
plekken ontstaan, die nauwelijks kunnen worden
verwijderd.
• Naar gelang het materiaal en de temperatuur van
de oppervlakte waarop u het instrument zet kan
het gebeuren dat de gummipoten verkleuren of
plekken op de oppervlakte achterlaten.
Om dit te voorkomen kunt u wat vilt of een doek
onder de poten leggen. Let er dan echter op dat
het instrument niet kan wegschuiven.
Onderhoud
• Gebruik, voor de schoonmaak van dit instrument,
alleen een zachte, droge of lichtjes bevochtigde
doek. Wrijf altijd in de vezelrichting van het hout
om een mooi resultaat te verkrijgen. Wrijf nooit
te lang op dezelfde plaats om de inish niet te
beschadigen.
• Kleef geen stickers op het klavier. Bij een sterk
klevende lijmlaag kunt u ze namelijk nog maar
gedeeltelijk verwijderen, terwijl de lijmresten een
verkleuring zouden kunnen veroorzaken.
• Voor het verwijderen van hardnekkig
vuil mag u een in de handel verkrijgbaar
klavierschoonmaakmiddel gebruiken, indien het
geen schuurmiddel bevat. Wis aanvankelijk met
lichte bewegingen. Als het vuil niet kan worden
verwijderd, mag u de druk tijdens het wrijven
geleidelijk aan verhogen. Voorkom echter krassen
op de toetsen.
Andere voorzorgsmaatregelen
• Houd in de gaten dat de inhoud van het geheugen
onherstelbaar verloren kan gaan als gevolg van
een storing of oneigenlijk gebruik van de F-120R.
We raden u aan van belangrijke gegevens, die u in
het geheugen hebt opgeslagen, regelmatig een
veiligheidskopie op een USB-datadrager te maken
om dataverlies te voorkomen.
• Eens de geheugeninhoud gewist is, bestaat er
geen mogelijkheid meer om die instellingen
te herstellen. Roland Corporation kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van
dergelijke data.
• Als u de (draai)knoppen, schuiven, andere
bedienelementen en connectors van het
product gebruikt, doe dit dan met de nodige
voorzichtigheid. Hardhandig gebruik kan tot
storingen leiden.
• Sla nooit op het display en oefen er geen grote
druk op uit.
• Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of
oplossingen van welke soort dan ook om de
mogelijkheid van verkleuring en/of vervorming te
voorkomen.
• Pak bij alle kabels, wanneer u ze aansluit/
loskoppelt, de aansluiting vast – trek nooit aan de
kabel. Zo vermijdt u een kortsluiting of schade aan
de interne elementen van de kabel.
• De pedalen van dit product zijn van messing.
Messing wordt na verloop van tijd steeds
donkerder, wat te wijten is aan oxidatie. Als de
pedalen er minder mooi beginnen uit te zien, moet
u ze met een speciaal product schoonmaken.
• Probeer het volume van het product op een redelijk
niveau te houden om te voorkomen dat u uw buren
overlast bezorgt. ‘s Ochtends vroeg en laat op de
avond gebruikt u het best een hoofdtelefoon.
Herstellingen en uw data
• Houd er rekening mee dat alle data in het
interne geheugen van dit instrument tijdens
een herstelling gewist kunnen worden. Schrijf
belangrijke data dus altijd zo snel mogelijk weg
naar een USB-datadrager of noteer ze (indien
dat mogelijk is). Tijdens herstellingswerken
wordt er getracht de geheugeninhoud te
bewaren. In bepaalde gevallen (bv. wanneer de
geheugencircuits zelf beschadigd zijn) is een
dataherstel eventueel onmogelijk. Roland wijst
elke aansprakelijkheid m.b.t. dataverlies tijdens
herstellingswerken af.
Onderhoud van het klavier
• Schrijf nooit met een stift e.d. op de toetsen,
gebruik geen stempels e.d. De inkt dringt namelijk
zo diep in de bovenlaag dat hij niet meer kan
worden verwijderd.
• Het geluid tijdens het indrukken van de toetsen
en de hierdoor optredende trillingen zijn soms
op verrassende plaatsen te horen. Met name bij
gebruik van een hoofdtelefoon moet u erop letten
de gezinsleden en/of buren niet op een andere
manier lastig te vallen.
• Alvorens dit instrument te vervoeren moet u het
weer degelijk inpakken – liefst in de originele
leveringsdoos. Zo voorkomt u krassen en andere
schade aan de ombouw en het product zelf.
• Sommige aansluitingskabels bevatten
weerstanden. Gebruik voor het aansluiten van dit
product geen kabels die weerstanden bevatten.
Het gebruik van dergelijke kabels kan voor een
extreem laag geluidsniveau zorgen. Neem, voor
informatie over de kabelspeciicaties, contact op
met de fabrikant van de kabel.
Belangrijke opmerkingen
• De afbeeldingen in deze handleiding tonen wat u
in de regel zou moeten zien.
Misschien bevat uw instrument echter een nieuwer
systeem (eventueel met andere klanken), zodat
de afbeeldingen niet stroken met wat u op uw
instrument ziet.
• Behandel de lessenaar altijd met de nodige zorg.
• Ga, alvorens de klep van dit instrument te openen,
na of er geen huisdieren op zitten (het verdient
trouwens aanbeveling te zorgen dat uw huisdier
nooit op het klavier c.q. de klep gaat liggen). In
zeldzame gevallen zou het kunnen gebeuren dat
uw huisdier binnenin het instrument verzeild
geraakt. Dan moet u het instrument meteen
uitschakelen en de aansluiting op het lichtnet
verbreken. Neem vervolgens contact op met uw
Roland-dealer of een erkende herstellingsdienst.
Vóór het gebruik van USB-datadragers
(Optionele USB-datadrager)
• Trek een USB-datadrager nooit uit de poort, terwijl
er nog data worden gelezen (d.w.z. terwijl de
betrefende indicator knippert).
• Schuif de USB-datadrager telkens zo ver in de poort
tot hij stevig vastzit.
• Raak nooit de aansluitingen van een USBdatadrager aan. Voorkom bovendien dat de
aansluitingen vuil worden.
• USB-datadragers bevatten precisieonderdelen.
Hanteer ze daarom met de nodige zorg en houd de
volgende dingen in de gaten.
• Om USB-datadragers tegen statische
ontladingen te beschermen moet u alle statische
elektriciteit uit uw lichaam aleiden alvorens een
datadrager vast te pakken.
• Zorg dat de aansluitingen van de USBdatadrager nooit in aanraking komen met
metalen voorwerpen.
• Stel een USB-datadrager nooit bloot aan sterke
trillingen en laat hem nooit vallen.
• Laat een USB-datadrager nooit in een voertuig
liggen dat in de zon staat.
• Een USB-datadrager mag nooit nat worden.
• USB-datadragers mag u nooit herstellen of
modiiceren.
* De opname, duplicatie, distributie, het verkoop, het
verhuur en de openbare uitvoering of uitzending
van auteursrechtelijk materiaal (muziek- of
visuele werken, uitzendingen, liveoptredens e.d.)
van derden is zonder de toestemming van de
rechthebbenden, zowel bij gedeeltelijk als geheel
gebruik, verboden.
Gebruik dit instrument nooit voor doeleinden
die het auteursrecht van derden zouden kunnen
schenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor het
schenden van auteursrechten van derden,
die uit uw gebruik van dit instrument kunnen
voortvloeien.
* Het copyright voor de inhoud van dit instrument
(golfvormdata, ritmes, begeleidingen, frasen,
audioloops en beeldbestanden) behoort toe
aan Roland Corporation en/of Atelier Vision
Corporation.
Kopers van dit instrument mogen de inhoud ervan
gebruiken voor de aanmaak, het spelen en de
verkoop van originele muziek.
De volgende dingen zijn evenwel VERBODEN:
de extractie van de inhoud in zijn originele of
afgeleide vorm evenals hun verspreiding via een
computernetwerk.
* Roland en SuperNATURAL zijn in de VS en
andere landen geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van Roland Corporation.
* MMP (Moore Microprocessor Portfolio)
verwijst naar een reeks patenten i.v.m. de
microprocessorarchitectuur, die door Technology
Properties Limited (TPL) werd ontwikkeld. Roland
heeft van de TPL Group een licentie verkregen voor
het gebruik van deze technologie.
* Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van de betrefende eigenaars.
Gebruik van CDs
• Houd, tijdens het gebruik van CDs het volgende
in de gaten.
• Raak nooit de datazijde van een CD aan.
• Leg of gebruik hem nooit op een stoige plaats.
• Leg een CD nooit in het directe zonlicht of in
een gesloten auto.
• Raak nooit de datakant van een CD aan en voorkom
dat hij verkrast wordt. Anders worden de data
namelijk onleesbaar. Wanneer een CD vuil wordt,
mag u hem met een CD-reiniger schoonmaken.
• Bewaar de CD in zijn hoes/doos op.
• Laat een CD nooit lange tijd in de drive liggen.
• Kleef nooit een sticker op het label van een CD.
• Als een CD stoig wordt, moet u het stof met een
zachte doek verwijderen.
• Wis dan altijd van het midden naar de buitenkant.
Wis nooit in een cirkelbeweging.
• Gebruik nooit benzine, een vinylreiniger of
oplosmiddelen van eender welke aard.
• Voorkom dat de CD vervormt. Een bult of andere
vervorming zorgt er immers voor dat de CD niet
meer kan worden afgespeeld.
37
&& Assemblage van de F-120R
* Lees, vóór de assemblage van de eenheid, deze handleiding door. Bewaar de handleiding vervolgens op een veilige plaats op.
* Houd het instrument tijdens de assemblage en het transport altijd horizontaal.
* Wees voorzichtig dat u zich niet de vingers kneust en dat u het instrument niet op de grond of uw vingers laat vallen.
* Voor de assemblage en het transport hebt u de hulp van minstens één persoon nodig.
* Bewaar kleine onderdelen, zoals schroeven, buiten handbereik van kinderen op om te voorkomen dat deze laatste de onderdelen inslikken.
* De voor de assemblage benodigde schroevendraaier wordt niet bijgeleverd. Bereid daarom een kruiskopschroevendraaier met de geschikte afmetingen voor.
* Draai de schroeven aanvankelijk maar gedeeltelijk aan. Om te beginnen mag u de schroeven maar ongeveer half in de boringen draaien. Gebruik voor het vastdraaien van de
schroeven geen gemotoriseerde schroevendraaier. Anders zou u namelijk de schroefdraad kunnen beschadigen.
* Na het compleet aandraaien van alle schroeven moet u het instrument op een efen en stevig oppervlak zetten. Plaats het nooit op een dik en zacht tapijt. Anders zou de
pedaaleenheid namelijk kunnen wiebelen en beschadigd kunnen worden.
* Zet de piano nooit op de blote vloer. Dat zou namelijk tot schade aan de onderzijde evenals aan de houders en aansluitingen van de piano kunnen leiden.
Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Het kopiëren, verveelvoudigen of openbaar maken van dit document, hetzij gedeeltelijk, hetzij in z’n geheel, is zonder de schriftelijke toestemming
van ROLAND CORPORATION verboden.
Controle van de onderdelen
1 Hoofdeenheid van de
piano
2 Linker zijpaneel
3 Rechter zijpaneel
A
Grote schroeven: 10 stuks
B
Kleine schroeven: 6 stuks
C
Schroeven (met rondellen): 2 stuks
D
Kabelklemmen: 2 stuks
E
Hoofdtelefoonhaak: 1 stuk
F
Stabilisatoren: 2 stuks
4 Achterpaneel
5 Pedaaleenheid
5. Haal het achterpaneel [4] en de pedaaleenheid [5] uit de
Werkwijze voor de assemblage
* Let erop de pedaalkabel tijdens de assemblage niet af te klemmen.
piepschuimpolsters.
1. Leg de leveringsdoos vlak op een deken of tapijt (de
“Upside”-vermelding op de leveringsdoos moet zichtbaar
zijn).
2. Haal de zijpanelen uit het bovenste vak door aan de
piepschuimpolsters te trekken.
5
4
2
3
6. Verwijder de piepschuimpolsters aan de buitenkanten
(links en rechts [g]) van de pianobehuizing.
[f ]
3. Haal de accessoirezak en de handleiding uit de kartonnen
afstandhouders [f].
4. Trek de kartonnen afstandhouders [f] uit het bovenste
vak (één per kant).
[h]
[g]
38
7. Verwijder de twee houten beschermingslatten [h] (zie de
17. Bevestig de stabilisatoren [F] aan de zijpanelen en draai
de kleine schroeven [B] aan. Zet de stabilisatoren meteen
goed klem.
afbeelding hierboven).
8. Zet de pianobehuizing verticaal. Hij moet op de
resterende piepschuimpolsters [i] rusten.
[i]
F
A
3
F
B
1
18. Schuif de pedaaleenheid [5] langs achteren tussen de
zijpanelen en bevestig hem met twee grote schroeven [A]
(één per kant, zie de afbeelding hieronder).
2
A
Draai de schroeven goed vast.
A
Afstand: 3mm
5
9. Installeer het eerste zijpaneel ([2] of [3]) door het met de
pianobehuizing uit te lijnen.
A
10. Bevestig het zijpaneel [2] of [3] met twee grote
schroeven [A] en een geschikte schroevendraaier aan de
pianobehuizing [1].
Eventueel moet u de piano licht optillen om de boorgaten naar
behoren uit te lijnen.
11. Draai de grote schroeven [A] zo ver aan tot ze nog
ongeveer 3mm uitsteken (zie de afbeelding hierboven).
12. Herhaal de stappen (9)~(11) voor het andere zijpaneel.
13. Zet de piano recht en houd hem op zo’n manier vast dat
19. Draai de vier schroeven van de zijpanelen [2] & [3] (2 links,
2 rechts) stevig vast.
20. Draai de vier schroeven van het achterpaneel [4] (2 boven,
2 onder) stevig vast.
21. Kleef de zelfklevende kabelclips [D] op de achterkant van
het linker zijpaneel [2] (het rechter, wanneer u er langs de
achterkant op kijkt).
de zijpanelen niet kunnen wegglippen. Anders krassen ze
namelijk eventueel de vloer.
14. Verwijder de drie piepschuimpolsters [i] die nog rond de
pianobehuizing [1] zitten (zie de afbeelding hierboven).
15. Schuif het achterpaneel [4] langs achteren tussen de twee
D
zijpanelen en draai de bovenste grote schroeven [A] aan
beide kanten met een geschikte schroevendraaier aan.
Draai ze echter nog niet te strak vast.
22. Installeer de hoofdtelefoonhaak met behulp van de
schroeven 2 met rondellen.
4
A
C
A
16. Installeer nu ook de onderste grote schroeven [A], die
eveneens provisoir moeten worden aangedraaid.
39
23. Verbind de pedaalkabel met de Pedal-connector aan de
24. Verbind de adapterkabel met de DC In-connector aan de
achterkant van het instrument.
achterkant van het instrument en het netsnoer met de
adapterconnector.
Installeer de kabelklemmen (op twee plaatsen) en schuif er de
pedaal- en adapterkabel in.
Adapter
Netsnoer
Naar een stopcontact
Indicator
Leg de adapter op zo’n manier dat de indicator zich aan de
bovenkant en het label zich aan de onderkant bevindt. Wanneer de
adapter met een stopcontact verbonden is, licht de indicator op.
Note
Zie ook “Over de massaconnector” (blz. 7), indien u te kampen
hebt met statische ontladingen.
Transport van het instrument
Vóór het transport van het instrument moet u de klavierklep sluiten
en de adapter verwijderen. Vraag aan iemand u te helpen en til het
instrument horizontaal op. Let erop dat het niet uit uw vingers glijdt,
omdat dit verwondingen kan veroorzaken.
&& Index
Overzicht van de ritmes . . . . . 34
Twin Piano . . . . . . . . . . . . . . 10, 22
P
V
K
Partijen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Klankoverzicht. . . . . . . . . . . . . . 32
Pedaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vergrendeling van de
bedieningsorganen . . . . . . . . . 11
Klep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pedal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A
I
Aanslaggevoeligheid . . . . . . . 12
Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 40
Algemene stemming . . . . . . . 22
Auto Of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
[Piano] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B
Boodschappen in het display 30
L
[Power] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Local Control . . . . . . . . . . . . . . . 25
R
C
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
M
Reverb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Center Cancel . . . . . . . . . . . . . . 14
Maatsoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rhythm . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 20
Massaconnector . . . . . . . . . . . . 39
D
[Metronome] . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
S
DC In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Metronoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Demperpedaal . . . . . . . . . . . . . . . 6
MIDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[Song] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MIDI Visual Control . . . . . . . . . 24
Songoverzicht . . . . . . . . . . . . . . 33
MIDI, zendkanaal . . . . . . . . . . . 24
Sostenutopedaal . . . . . . . . . . . . . 6
F
Fabrieksinstellingen . . . . . . . . 28
Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
O
Sync. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Opname. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
H
Opslag van de instellingen . . 21
T
Helderheid . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
[Other] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hoofdtelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Transpositie . . . . . . . . . . . . . . . . 10
40
Visual Control . . . . . . . . . . . . . . 24
V-LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[Volume] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Z
Zacht pedaal . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
For
Countries
VoorEU
EU-landen
Voor
For China
China
41
Voor het VerenigdFor
Koninkrijk
the U.K.
IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.
BLUE:
NEUTRAL
BROWN: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying
the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.
Voor
For
EUEU-landen
Countries
product
complies
the requirements
of EMC Directive 2004/108/EC.
DitThis
product
beantwoordt
aan with
de Europese
Richtlijn EMCD/2004/108/EC.
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT
For the
USA
Voor
de VS
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B limit.
Any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.
Voor
For Canada
Canada
NOTICE
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
AVIS
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
WARNING
For C.A.
US (Proposition
Voor
Californië
(Proposition 65)
65)
This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.
Voor de VS
DECLARATION OF CONFORMITY
Compliance Information Statement
F-120R
Digital Piano
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938
(323) 890-3700
42
When
you need repair
service,kunt
call your
nearest
Rolandmet
Service
Center
Informatie Voor eventueel
noodzakelijke
herstellingen
u contact
opnemen
uw dealer
of or
deauthorized
distributeurRoland
in uw land. Zie in het tweede
Information
distributor
in your country as shown below.
geval de adressen
hieronder.
AFRICA
EGYPT
Al Fanny Trading Oice
9, EBN Hagar Al Askalany Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: (022)-417-1828
REUNION
MARCEL FO-YAM Sarl
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429
SOUTH AFRICA
T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd.
2 ASTRON ROAD DENVER
JOHANNESBURG ZA 2195,
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 417 3400
Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800
Cape Town, SOUTH AFRICA
TEL: (021) 799 4900
ASIA
CHINA
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE)
3F, Soluxe Fortune Building
63 West Dawang Road, Chaoyang
District, Beijing, CHINA
TEL: (010) 5960-2565
HONG KONG
Tom Lee Music
11/F Silvercord Tower 1
30 Canton Rd
Tsimshatsui, Kowloon,
HONG KONG
TEL: 852-2737-7688
Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 852-2333-1863
INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
411, Nirman Kendra Mahalaxmi
Flats Compound Of. Dr. Edwin
Moses Road, Mumbai-400011,
INDIA
TEL: (022) 2493 9051
TAIWAN
ECUADOR
ROLAND TAIWAN ENTERPRISE
CO., LTD.
9F-5, No. 112 Chung Shan
North Road Sec. 2 Taipei 104,
TAIWAN R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - ECUADOR
TEL: (593-4) 2302364
THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
100-108 Soi Verng Nakornkasem,
New Road,Sumpantawong,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 224-8821
VIET NAM
VIET THUONG CORPORATION
386 CACH MANG THANG TAM ST.
DIST.3, HO CHI MINH CITY,
VIET NAM
TEL: (08) 9316540
OCEANIA
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099,
AUSTRALIA
For Australia
TEL: (02) 9982 8266
For New Zealand
TEL: (09) 3098 715
CENTRAL/LATIN
AMERICA
PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801
HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, HONDURAS
TEL: (504) 553-2029
MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamentin,
MARTINIQUE F.W.I.
TEL: 596 596 426860
Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
MARTINIQUE F.W.I.
TEL: 596 596 715222
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar
de los Padres 01780 Mexico D.F.,
MEXICO
TEL: (55) 5668-6699
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires, ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700
Bansbach Instrumentos
Musicales Nicaragua
Altamira D'Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, NICARAGUA
TEL: (505) 277-2557
BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, BARBADOS
TEL: (246) 430-1100
BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 211
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666
CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540
COSTA RICA
Roland Asia Paciic Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala,
GUATEMALA
TEL: (502) 599-2888
ARGENTINA
PT. Citra Intirama
Ruko Garden Shopping Arcade
Unit 8 CR, Podomoro City
Jl.Letjend. S.Parman Kav.28
Jakarta Barat 11470, INDONESIA
TEL: (021) 5698-5519/5520
MALAYSIA/
SINGAPORE
GUATEMALA
NICARAGUA
COLOMBIA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final Alameda
Juan Pablo II,
Ediicio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788
MEXICO
INDONESIA
KOREA
EL SALVADOR
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, COLOMBIA
TEL: (574) 3812529
JUAN Bansbach Instrumentos
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211
PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE PANAMA
TEL: 315-0101
PARAGUAY
Distribuidora De Instrumentos
Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion, PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147
PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miralores
Lima - PERU
TEL: (511) 4461388
TRINIDAD
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria TRINIDAD W.I.
TEL: (868) 638 6385
URUGUAY
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL: (305) 5926866
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa
1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335
DOMINICAN REPUBLIC
VENEZUELA
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo,
DOMINICAN REPUBLIC
TEL: (809) 683 0305
Instrumentos Musicales
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, VENEZUELA
TEL: (212) 244-1122
CURACAO
EUROPE
BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811
CROATIA
RUSSIA
OMAN
Roland Music LLC
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA
TEL: (495) 981-4967
TALENTZ CENTRE L.L.C.
Malatan House No.1
Al Noor Street, Ruwi
SULTANATE OF OMAN
TEL: 2478 3443
SERBIA
Music AP Ltd.
Sutjeska br. 5 XS - 24413 Palic,
SERBIA
TEL: (024) 539 395
SLOVAKIA
ART-CENTAR
Degenova 3.
HR - 10000 Zagreb, CROATIA
TEL: (1) 466 8493
DAN Acoustic s.r.o.
Povazská 18.
SK - 940 01 Nové Zámky,
SLOVAKIA
TEL: (035) 6424 330
CZECH REP.
SPAIN
CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR
s.r.o
Voctárova 247/16
180 00 Praha 8, CZECH REP.
TEL: (2) 830 20270
Roland Systems Group EMEA, S.L.
Paseo García Faria, 33-35
08005 Barcelona, SPAIN
TEL: 93 493 91 00
DENMARK
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Mårbackagatan 31, 4 tr.
SE-123 43 Farsta, SWEDEN
TEL: (0) 8 683 04 30
Roland Scandinavia A/S
Skagerrakvej 7 Postbox 880
DK-2100 Copenhagen,
DENMARK
TEL: 3916 6200
FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial
Finland
Vanha Nurmijarventie 62
01670 Vantaa, FINLAND
TEL: (0) 9 68 24 020
GERMANY/AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844 Norderstedt,
GERMANY
TEL: (040) 52 60090
GREECE/CYPRUS
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400
SWEDEN
SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen, SWITZERLAND
TEL: (061) 975-9987
UKRAINE
EURHYTHMICS Ltd.
P.O.Box: 37-a.
Nedecey Str. 30
UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE
TEL: (03131) 414-40
IRELAND
Roland Ireland
E2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12,
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444
ITALY
Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300
NORWAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo,
NORWAY
TEL: 2273 0074
POLAND
ROLAND POLSKA SP. Z O.O.
ul. Kty Grodziskie 16B
03-289 Warszawa, POLAND
TEL: (022) 678 9512
PORTUGAL
Roland Systems Group EMEA, S.L.
Branch Oice Porto
Edifício Tower Plaza
Rotunda Eng. Edgar Cardoso
23, 9ºG
4400-676 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL
TEL: (+351) 22 608 00 60
ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni, ROMANIA
TEL: (266) 364 609
AL-EMADI TRADING &
CONTRACTING CO.
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554
SAUDI ARABIA
aDawliah Universal Electronics
APL
Behind Pizza Inn
Prince Turkey Street
aDawliah Building,
PO BOX 2154,
Alkhobar 31952,
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 8643601
SYRIA
Technical Light & Sound Center
PO Box 13520 Bldg No.49
Khaled Abn Alwalid St.
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384
TURKEY
ZUHAL DIS TICARET A.S.
Galip Dede Cad. No.33
Beyoglu, Istanbul, TURKEY
TEL: (0212) 249 85 10
U.A.E.
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Ground Floor, Dubai,
U.A.E.
TEL: (04) 3360715
UNITED KINGDOM
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, SWANSEA SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701
NORTH AMERICA
CANADA
MIDDLE EAST
HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
2045. Törökbálint, FSD Park 3. ép.,
HUNGARY
TEL: (23) 511011
QATAR
BAHRAIN
Moon Stores
No.1231&1249 Rumaytha
Building Road 3931,
Manama 339, BAHRAIN
TEL: 17 813 942
IRAN
MOCO INC.
Jadeh Makhsous Karaj (K-9),
Nakhe Zarin Ave.
Jalal Street, Reza Alley No.4
Tehran 1389716791, IRAN
TEL: (021)-44545370-5
Roland Canada Ltd.
(Head Oice)
5480 Parkwood Way Richmond B.
C., V6V 2M4, CANADA
TEL: (604) 270 6626
Roland Canada Ltd.
(Toronto Oice)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6,
CANADA
TEL: (905) 362 9707
U. S. A.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700
ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons
Ltd.
8 Retzif Ha'alia Hashnia St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666
JORDAN
MUSIC HOUSE CO. LTD.
FREDDY FOR MUSIC
P. O. Box 922846
Amman 11192, JORDAN
TEL: (06) 5692696
KUWAIT
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI &
SONS CO.
Al-Yousii Service Center
P.O.Box 126 (Safat) 13002,
KUWAIT
TEL: 00 965 802929
LEBANON
Chahine S.A.L.
George Zeidan St., Chahine Bldg.,
Achraieh, P.O.Box: 16-5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441
As of Feb. 1, 2011 (ROLAND)
602.00.0525 RES 908-12 – F-120R Owner’s Manual – NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising