p19k8196

p19k8196
Gyorstájékoztató
IBM
Gyorstájékoztató
IBM
Megjegyzés
Mielőtt ezt az információt és az általa támogatott terméket használná, feltétlenül olvassa el a
“Balesetvédelmi előírások” oldalszám: v és a “Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és
megjegyzések” oldalszám: 23 helyen leírtakat.
Első kiadás (2000. július)
© Szerzői jog IBM Corporation 2000. Minden jog fenntartva
Tartalom
Balesetvédelmi előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Lézer megfelelési nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Lítium elemre vonatkozó megjegyzés . . . . . . . . . . . . . . . viii
Modemre vonatkozó biztonsági előírások. . . . . . . . . . . . . . viii
Információ források .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. xi
Fejezet 1. A számítógép telepítése . . . . . . . . . . . . . . 1
A számítógép helyének kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A munkaterület elrendezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kényelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tükröződés és megvilágítás . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Légáramlás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Elektromos csatlakozóaljak és kábelhosszak . . . . . . . . . . . . 3
Számítógép kábelek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A tápfeszültség bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A szoftvertelepítés befejezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Software Selections CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Egyéb operációs rendszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A számítógép rendszerzárása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az User Guide elérése és nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . 6
A számítógép adatainak feljegyzése . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fejezet 2. Hibakeresés és helyreállítás . . . . . . . . . . . .
Alapszintű hibakeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szoftver helyreállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Recovery Repair lemez létrehozása és használata . . . . . . . . .
A részleges vagy a teljes helyreállítás végrehajtása . . . . . . . . .
Az elsődleges indítási sorrend módosítása . . . . . . . . . . . . .
IBM Enhanced Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az IBM Enhanced Diagnostics futtatása a Product Recovery programból vagy a
CD lemezről. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az IBM Enhanced Diagnostic lemez létrehozása . . . . . . . . . .
Az IBM Enhanced Diagnostics futtatása lemezről . . . . . . . . .
. 9
. 9
. 10
. 11
. 12
. 13
. 14
. 14
. 15
. 15
. 16
Fejezet 3. Tájékozódás, segítség és szolgáltatás . . . . . . . . . 17
Tájékozódás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
World Wide Web használata . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Információkérés faxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Segítségkérés és szerviz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A dokumentációk és a diagnosztikai programok használata. . . . . . . . 18
Szerviz hívása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
© Szerzői jog IBM 2000
iii
Egyéb szolgáltatások . . . .
Megvehető további szolgáltatások .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 20
. 21
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések . . . .
Jótállási nyilatkozatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IBM jótállási nyilatkozat világszerte, kivéve Kanada, Puerto Rico, Törökország és
Egyesült Államok (1. rész - Általános feltételek . . . . . . . . . . .
2. rész - Országfüggő rendelkezések világszerte . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátumadatok feldolgozása . . . . . . . . . . . . . . . . .
Védjegyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronikus kisugárzásra vonatkozó megjegyzések . . . . . . . . . .
″B″ kategóriára vonatkozó megjegyzések . . . . . . . . . . . . .
Federal Communications Commission (FCC) nyilatkozat . . . . . . . .
″A″ kategóriára vonatkozó megjegyzések . . . . . . . . . . . . .
Federal Communications Commission (FCC) nyilatkozat . . . . . . . .
Federal Communications Commission (FCC) és telefontársaságokkal kapcsolatos
követelmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tápkábelre vonatkozó megjegyzés . . . . . . . . . . . . . . .
iv
Gyorstájékoztató
23
23
23
28
32
33
34
34
34
34
36
36
37
40
Balesetvédelmi előírások
Vigyázat, veszély!
A táp-, a telefon- és a kommunikációs kábelekből eredő elektromos áram veszélyes.
Az áramütés elkerülése érdekében:
v Villámlás idején ne húzzon ki és ne csatlakoztasson semmilyen kábelt, ne hajtson
végre telepítést, karbantartást vagy újrakonfigurálást.
v Az összes tápkábelt megfelelően bekötött és földelt elektromos csatlakozóaljhoz
csatlakoztassa.
v A termékhez csatlakoztatandó berendezést is megfelelően bekötött
csatlakozóaljba dugja be.
v Amikor lehetséges, csak az egyik kezét használja a jelkábelek csatlakoztatásakor
és kihúzásakor.
v Sohase kapcsoljon be semmilyen berendezést, amikor nyilvánvalóan víz- vagy
tűzveszély, illetve a szerkezeti sérülés veszélye áll fenn.
v Húzza ki a csatlakoztatott tápkábeleket, válassza le a telekommunikációs
rendszereket, a hálózatokat és a modemeket, mielőtt levenné a berendezés
borítóit, hacsak másképpen nem utasítják a telepítési és konfigurálási eljárások.
v A kábeleket a következő táblázatban leírtak szerint csatlakoztassa, illetve húzza
ki, amikor a terméket vagy a hozzá kapcsolódó eszközöket telepíti, áthelyezi vagy
borítóikat eltávolítja.
A csatlakoztatáshoz:
A szétkapcsoláshoz:
1. Kapcsoljon mindent OFF állásba.
1. Kapcsoljon mindent OFF állásba.
2. Először csatlakoztassa az összes kábelt az
eszközökhöz.
2. Először húzza ki a tápkábeleket a fali
konnektorból.
3. Csatlakoztassa a jelkábeleket a
csatlakozókhoz.
3. Húzza ki a jelkábeleket a csatlakozókból.
4. Húzza ki az összes kábelt az eszközökből.
4. Csatlakoztassa a tápkábeleket a fali
konnektorba.
5. Kapcsolja be az eszközöket ON állásba.
DANGER:
Le courant électrique provenant de l’alimentation, du téléphone et des câbles de
transmission peut présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :
© Szerzői jog IBM 2000
v
v Ne manipulez aucun câble et n’effectuez aucune opération d’installation,
d’entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d’un orage.
v Branchez tous les cordons d’alimentation sur un socle de prise de courant
correctement câblé et mis à la terre.
v Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement
connecté à ce produit.
v Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour connecter ou
déconnecter les câbles d’interface.;
v Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation,
ou en présence de dommages matériels.
v Avant de retirer les carters de l’unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez
ses cordons d’alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux
systèmes de té lécommunication et aux modems (sauf instruction contraire
mentionnée dans les procédures d’installation et de configuration).
v Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent
produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux
instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.
Connexion:
Déconnexion:
1. Mettez les unités hors tension.
1. Mettez les unités hors tension.
2. Commencez par brancher tous les cordons
sur les unités.
2. Débranchez les cordons d’alimentation des
prises.
3. Branchez les câbles d’interface sur des
connecteurs.
3. Débranchez les câbles d’interface des
connecteurs.
4. Branchez les cordons d’alimentation sur
des prises.
4. Débranchez tous les câbles des unités.
5. Mettez les unités sous tension.
Lézer megfelelési nyilatkozat
Egyes IBM személyi számítógép modellek CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtóval
felszerelve érkeznek a gyárból. A CD-ROM és a DVD-ROM meghajtók önállóan is
megvásárolhatók, mint kiegészítő elemek. A CD-ROM és a DVD-ROM meghajtók lézer
termékek. Ezek a meghajtók az Egyesült Államokban igazoltan eleget tesznek az 1.
osztályú lézer termékekre vonatkozó, az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások
Minisztériuma 21-es kódjelű Szövetségi Törvényének (DHHS 21 CFR) J bekezdésében
foglalt követelményeknek. Továbbá, a meghajtók megfelelnek a Nemzetközi
Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 825 és a CENELEC EN 60 825 előírásokban az 1.
osztályú lézer termékekre vonatkozó követelményeknek.
A CD-ROM vagy a DVD-ROM meghajtó telepítésekor ne feledje el a következőket.
vi
Gyorstájékoztató
Figyelem:
A vezérléseknek, a beállításoknak, illetve a működési teljesítményeknek az
alábbiakban megadottaktól eltérő használata veszélyes sugárzást eredményezhet.
A CD-ROM vagy a DVD-ROM meghajtó borítójának eltávolítása veszélyes
lézersugárzás kockázatát rejti magában. A CD-ROM vagy a DVD-ROM meghajtó
belsejében nincs szervizelhető rész. Ne távolítsa el a meghajtó borítóit.
Néhány CD-ROM és DVD-ROM meghajtó beépített 3A vagy 3B osztályú lézer diódát
tartalmaz. Ne feledje a következőt.
Vigyázat, veszély!
A lézer sugároz az egység nyitott állapotában. Ne nézzen bele a fénysugárba, közvetlenül még
optikai eszközzel sem. Továbbá kerülje a fénysugár közvetlen közelségének kockázatát.
DANGER:
Certains modèles d’ordinateurs personnels sont équipés d’origine d’une unité de
CD-ROM ou de DVD-ROM. Mais ces unités sont également vendues séparément en tant
qu’options. L’unité de CD-ROM/DVD-ROM est un appareil à laser. Aux État-Unis,
l’unité de CD-ROM/DVD-ROM est certifiée conforme aux normes indiquées dans le
sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres
pays, elle est certifiée être un produit à laser de classe 1 conforme aux normes CEI 825 et
CENELEC EN 60 825.
Lorsqu’une unité de CD-ROM/DVD-ROM est installée, tenez compte des remarques
suivantes:
ATTENTION: Pour éviter tout risque d’exposition au rayon laser, respectez les
consignes de réglage et d’utilisation des commandes, ainsi que les procédures
décrites.
L’ouverture de l’unité de CD-ROM/DVD-ROM peut entraîner un risque d’exposition au
rayon laser. Pour toute intervention, faites appel à du personnel qualifié.
Certaines unités de CD-ROM/DVD-ROM peuvent contenir une diode à laser de classe
3A ou 3B. Tenez compte de la consigne qui suit:
DANGER:
Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Évitez toute exposition directe des yeux au
rayon laser. Évitez de regarder fixement le faisceau ou de l’observer à l’aide d’instruments
optiques.
Balesetvédelmi előírások
vii
Lítium elemre vonatkozó megjegyzés
Figyelem:
Az elem helytelen cseréje robbanásveszélyes.
Amikor cseréli az elemet, csak IBM termékszámú (33F8354), vagy a gyártó által
ajánlott, az eredetivel megegyező típusú elemet használjon. Az elem lítiumot
tartalmaz, és felrobbanhat, ha használata, kezelése és megsemmisítése nem
megfelelően történik.
Éppen ezért NE:
v Dobja vagy merítse vízbe
v Hevítse 100°C-nál (212°F) melegebbre
v Javítsa vagy szedje szét
Az elemet a helyi törvények és rendeletek szerint selejtezze ki.
ATTENTION:
Danger d’explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement par une batterie IBM de type ou d’un type équivalent
recommandé par le fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas
de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut
inappropriée.
Ne pas :
v Lancer ou plonger dans l’eau
v Chauffer à plus de 100°C (212°F)
v Réparer ou désassembler
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux règlements locaux.
Modemre vonatkozó biztonsági előírások
A telefonos berendezések használatakor a tűz, az áramütés vagy a sebesülés
kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat,
mint például:
v Soha ne telepítsen telefonvezetékeket villámlás idején.
v Soha ne telepítsen telefoncsatlakozókat nedves helyre, hacsak nem kimondottan ilyen
jellegű használatra tervezték őket.
v Soha ne érintsen meg szigeteletlen telefonvezetékeket vagy végpontokat, hacsak nincs
a telefonvonal leválasztva a hálózati interfészről.
v Legyen óvatos, amikor telefonvonalakat telepít vagy módosít.
viii
Gyorstájékoztató
v Mellőzze a telefon (a vezetéknélkülitől eltérő) használatát villámlás idején. Fennáll a
villámlásból eredő távoli áramütés kockázata.
v Ne használja a gázszivárgás szomszédságában lévő telefont a szivárgás bejelentésére.
Consignes de sécurité relatives au modem
Lors de l’utilisation de votre matériel téléphonique, il est important de respecter les
consignes ci-après afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution et d’autres
blessures :
v N’installez jamais de cordons téléphoniques durant un orage.
v Les prises téléphoniques ne doivent pas être installées dans des endroits humides,
excepté si le modèle a été conçu à cet effet.
v Ne touchez jamais un cordon téléphonique ou un terminal non isolé avant que la ligne
ait été déconnectée du réseau téléphonique.
v Soyez toujours prudent lorsque vous procédez à l’installation ou à la modification de
lignes téléphoniques.
v Si vous devez téléphoner pendant un orage, pour éviter tout risque de choc électrique,
utilisez toujours un téléphone sans fil.
v En cas de fuite de gaz, n’utilisez jamais un téléphone situé à proximité de la fuite.
Balesetvédelmi előírások
ix
x
Gyorstájékoztató
Információ források
®
A kiadvány célja, hogy minden olyan információt közzétegyen, amely az IBM
számítógép telepítéséhez és az operációs rendszer elindításához szükséges. Ezen
túlmenően ismerteti az alapszintű hibakeresési elveket, a szoftver helyreállítási
eljárásokat, valamint a segítség és a szerviz elérhetőségére vonatkozó adatokat.
A számítógépről további információt a munkaasztalon lévő Access IBM alatti
hivatkozások révén elérhető alábbi témakörök nyújtanak:
v A számítógép használata
v A szoftver telepítése a Software Selections CD lemezről
v Hardver kiegészítők telepítése
v Kommunikációs kábelek csatlakoztatása
v Általános problémák hibakeresése
v A számítógép regisztráltatása
Az Internet hozzáféréssel rendelkezők számára a számítógépekről naprakész felhasználói
kézikönyvek állnak rendelkezésre a világhálón. Az eléréshez használja a következő
címet:
http://www.ibm.com/pc/support
Gépelje be a számítógép típusát és modellszámát a Quick Path mezőbe, és kattintson a
Go gombra.
A szerviz információk céljából a Hardware Maintenance Manual elérhető a
http://www.ibm.com/pc/support címen.
© Szerzői jog IBM 2000
xi
xii
Gyorstájékoztató
Fejezet 1. A számítógép telepítése
Mielőtt elkezdené
Feltétlenül olvassa el a “Balesetvédelmi előírások” oldalszám: v és a
“Megjegyzések” oldalszám: 32 helyen leírtakat.
A számítógép helyének kiválasztása
Győződjön meg róla, hogy elegendő számú, megfelelően földelt elektromos
csatlakozóaljjal rendelkezik az összes eszköz számára. Válasszon olyan helyet a
számítógép számára, amely mindig száraz marad. A megfelelő légáramlás érdekében
hagyjon szabadon a számítógép körül 50 mm (2 inch) széles sávot.
A munkaterület elrendezése
A berendezéseket és a munkaterületet kényelmesen rendezze be. A fényforrások, a
légáramlatok és az elektromos csatlakozóaljak elhelyezkedése is hatással lehet arra,
ahogyan elrendezi munkaterületét.
Kényelem
A következő irányelvek segítenek annak eldöntésében, hogy milyen elrendezés a
legmegfelelőbb a munkavégzéshez.
Válasszon olyan széket, amely csökkenti a hosszú ideig azonos pózban való ülés okozta
kifáradást. A háttámlának és az ülésnek külön-külön állíthatónak kellene lennie és
megfelelő kitámasztást kellene biztosítania. Az ülés eleje legyen gömbölyű, hogy
tehermentesítse a combját. Állítsa be az ülést úgy, hogy combjai a padlóval legyenek
párhuzamosak, és lábai egyenesen simuljanak a padlóra vagy a lábtartóra.
Amikor a billentyűzetet használja, az alkarját tartsa párhuzamosan a padlózattal, míg a
csuklóját laza, kényelmes helyzetben. Próbálja meg lágyan érinteni a billentyűzetet,
továbbá kezeit és ujjait lazán tartani. A maximális kényelem érdekében változtassa meg a
© Szerzői jog IBM 2000
1
billentyűzet szögét a billentyűzet alján lévő lábak helyzetének beállításával.
Állítsa be úgy a monitort, hogy a képernyő teteje a szemmagassággal essen egyvonalba,
vagy egy kicsivel az alá kerüljön. Helyezze a monitort kényelmes látótávolságra, amely
általában 51-61 cm közé esik, és igazítsa úgy, hogy a rálátáshoz ne kelljen a testét
elfordítania.
Tükröződés és megvilágítás
Helyezze el úgy a monitort, hogy minimalizálja a felül elhelyezkedő világítótestek, az
ablakok és az egyéb fényforrások felől érkező fények vakítását és visszaverődését.
Hacsak lehetséges, a fényforrásokhoz képest megfelelő szögbe helyezze el a monitort.
Csökkentse a felülről jövő fényeket, ha szükséges kapcsolja le a világítást, vagy cserélje
ki az égőket kisebb teljesítményűekre. Ha a monitort az ablak közelébe telepíti,
használjon függönyt vagy sötétítőt a napfény ellen. Elképzelhető, hogy állítani kell a
fényerőn és a kontraszton annak megfelelően, ahogy a megvilágítás változik a nap
folyamán.
Ahol nem lehetséges a tükröződések elkerülése és a megvilágítás beállítása, ott helyezzen
a képernyő elé fényszűrőt. Ezek a szűrők azonban hatással lehetnek a képernyőn lévő
képállomány élességére; csak akkor próbálja meg használatukat, ha a tükröződés
csökkentésének minden más módszere eredménytelen.
A porosodás halmozza a tükröződéssel kapcsolatos problémákat. Tisztítsa rendszeresen a
monitor képernyőjét, amelyhez karcmentes ablaktisztító folyadékkal benedvesített puha
törlőruhát használjon.
Légáramlás
A számítógép és a monitor hőt termel. A számítógép ventillátora beszívja a friss levegőt
és kifújja a meleg levegőt. A meleg levegő a szellőző nyílásokon keresztül távozik a
monitorból. A szellőző nyílások eltakarása túlmelegedést okozhat, amely feltehetően
téves működést vagy károsodást eredményez. Tehát a számítógépet és a monitort úgy
2
Gyorstájékoztató
helyezze el, hogy semmi se fedje le a szellőző nyílásokat; általában 50mm szabad
távolság elegendő. Arról is győződjön meg, hogy a kiáramló levegő nem irányul valaki
másra.
Elektromos csatlakozóaljak és kábelhosszak
Az elektromos csatlakozóaljak helye, valamint az eszközökhöz csatlakozó táp- és egyéb
kábelek hossza meghatározhatja a számítógép végső elhelyezését.
Amikor a munkaterületet elrendezi:
v Mellőzze hosszabbító kábelek igénybevételét. Amikor csak lehetséges, a számítógép
tápkábelét közvetlenül a fali elektromos csatlakozóaljba dugja be.
v A táp- és egyéb kábeleket a közlekedő sávoktól és más területektől távolabb vezesse,
ahol véletlenül sem rúghatnak bele.
A tápkábelekről további tájékoztatást talál a “Tápkábelre vonatkozó megjegyzés”
oldalszám: 40 helyen.
Számítógép kábelek csatlakoztatása
Használja a következő lépéseket a számítógép telepítéséhez. Keresse meg a kicsi
szimbólumokat a számítógép hátoldalán.
Ha a számítógép kábelei és a hátlap csatlakozói színkóddal rendelkeznek, egyeztesse a
kábel és a csatlakozó színjelzéseit. Például, a kék jelzésű kábelt a kék csatlakozóhoz
illessze, a piros jelzésű kábelt pedig a piros csatlakozóhoz.
Megjegyzések:
1. Nem minden számítógép rendelkezik az összes bemutatott csatlakozóval.
2. A csatlakozó tájolása eltérhet a bemutatottól.
3. Néhány számítógépen két monitor csatlakozó található. Az egyik az alaplap hátulján,
míg egy másik a fejlett grafikus port (AGP) video adapteren lehet (ha létezik ilyen).
Ha ez az eset áll fenn, akkor a monitort inkább az AGP adapter csatlakozójához
csatlakoztassa, mintsem a rendszer alaplapon lévőhöz (monitor szimbólummal
jelezve).
4. A számítógép érkezhet úgy, hogy egy átalakító csatlakozik az AGP video adapterhez.
Az ilyen átalakító lehetővé teszi a szuper video grafikus tömb (SVGA) monitor
csatlakoztatását AGP adapterhez digitál vizuál interfész (DVI) csatlakozó
segítségével.
Ha a számítógép DVI monitorral érkezik, vegye le az átalakítót az AGP video
adapterről, és csatlakoztassa a monitort közvetlenül az adapterhez.
5. Az AGP adapterkártyák lehet, hogy nem rendelkeznek monitor szimbólummal a
csatlakozó jelzésére.
Fejezet 1. A számítógép telepítése
3
6. A hangszórók csatlakoztatása céljából dugja be az egyik hangszórótól jövő kábelt a
másik hangszóró Speaker Output csatlakozójába. Azután dugja be a hangszóró Line
In csatlakozójától jövő kábelt a számítógép hátlapján található Line Out
csatlakozóba.
7. Saját PNA hálózat/modem kártyával rendelkező modellek esetén, a saját PNA
hálózatban lévő összes számítógépet csatlakoztassa közvetlenül a telefonvonal fali
csatlakozójához. Ha több számítógépe van, mint ahány fali telefoncsatlakozó a
teremben, használjon vonalelosztót a fali csatlakozónál.
Hajtsa végre a következő lépéseket a számítógép telepítéséhez:
1. Ellenőrizze e tápfeszültség kiválasztó kapcsoló helyzetét. Ha szükséges, használjon
golyóstollat a kapcsoló megfelelő feszültségértékre történő beállításához.
v Ha a tápfeszültség tartománya 90–137 VAC, állítsa a kapcsolót 115 V-os állásba.
v Ha a tápfeszültség tartománya 180–265 VAC, állítsa a kapcsolót 230 V-os állásba.
2. A kábeleket a következő sorrendben csatlakoztassa a megfelelő csatlakozókhoz:
«1¬ Egér
«2¬ Billentyűzet
«3¬ SVGA monitor
«4¬ SVGA monitor átalakítóval (AGP adapteren)
«5¬ SVGA monitor átalakítóval (AGP adapteren)
«6¬ DVI monitor (AGP adapteren)
«7¬ S-video eszköz
«8¬ Soros/modem eszköz
4
Gyorstájékoztató
«9¬ USB eszköz
«10¬ Párhuzamos eszköz (általában nyomtató)
«11¬ LAN
«12¬ Modem
«13¬ Mikrofon, audio be, audio ki csatlakozó
«14¬ MIDI eszköz
«15¬ Tápkábel (számítógép, monitor)
Fontos
Ahhoz, hogy a számítógép az FCC határértékein belül működjön, használjon
Ethernet 5 kábelt.
A tápfeszültség bekapcsolása
Először a monitort és a többi külső eszközt kapcsolja be, majd a számítógépet. Amikor az
önteszt véget ér, az IBM emblémát jelző ablak bezárul. Ha a számítógép előtelepített
szoftverrel rendelkezik, elindul a szoftvertelepítési program.
Ha valamilyen problémát tapasztal az indítás során, olvassa el a “Fejezet 2. Hibakeresés
és helyreállítás” oldalszám: 9 és a “Fejezet 3. Tájékozódás, segítség és szolgáltatás”
oldalszám: 17 helyen leírtakat.
A szoftvertelepítés befejezése
Amikor a számítógépet első alkalommal indítja el, kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a szoftvertelepítés befejezéséhez. Ha nem fejezi be a szoftver telepítését a
számítógép első alkalommal történő bekapcsolásakor, váratlan eredmények fordulhatnak
elő. Amint a telepítés kész, kattintson a munkaasztalon lévő Access IBM ikonra, ha
további információkat akar megtudni a számítógépről.
Software Selections CD
A Software Selections CD alkalmazási programokat és egyéb támogató szoftvereket
tartalmaz az adott számítógéppel történő használat céljára. Helyezze be a Software
Selections CD lemezt a CD meghajtóba, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A CD-t használhatja:
v CD meghajtóval felszerelt modellek esetében a szoftver termékeknek vagy a
dokumentációknak közvetlenül a CD lemezről történő telepítésére.
v A Software Selections CD lemezről telepítőkép létrehozására a helyi hálózat (LAN)
lemezén, és a szoftver termékek telepítésére az adott képállományból.
A Software Selections CD könnyen használható grafikus felületet, amely a termékek
többségéhez automatizált telepítési eljárást biztosít. A CD tartalmaz egy súgó (help)
rendszert is, amely leírja a CD és a rajta lévő programok jellemzőit.
A Software Selections CD lemezen lévő szoftverek telepítéséről további tájékoztatást
kaphat a munkaasztalon található Access IBM ikon alatt.
Fejezet 1. A számítógép telepítése
5
Egyéb operációs rendszerek
Amennyiben saját operációs rendszert telepít, kövesse az operációs rendszer CD vagy
hajlékonylemezével érkezett utasításokat. Ne felejtse el telepíteni az összes
eszközmeghajtót az operációs rendszer telepítése után. A telepítési utasításokat a CD-k
®
vagy a hajlékonylemezek, illetve a README fájlok tartalmazzák. Ha inkább Microsoft
®
®
Windows NT programot kíván használni a Windows 2000 helyett, a változtatásokat
könnyedén elvégezheti a Product Recovery programon keresztül. Az eljárás érdekében
menjen az Access IBM elemhez a munkaasztalon.
A számítógép rendszerzárása
Amikor készen áll a számítógép kikapcsolására, mindig a rendszerzárási folyamat alapján
járjon el. Ez megakadályozza az el nem mentett adatok elvesztését, illetve a programok
sérülését. A Windows rendszerzárásához:
1. Kattintson a Start gombra a Windows munkaasztalon.
2. Kattintson a Shut Down elemre.
3. Válassza ki a Shut down menüpontot.
4. Kattintson az OK gombra.
Az User Guide elérése és nyomtatása
A számítógéphez tartozó User Guide ismerteti a választható hardverelemek telepítését. A
könyv PDF formátuma a munkaasztalon található Access IBM elemen keresztül érhető
el. Az Adobe Acrobat Reader segítségével tekinthető meg és nyomtatható ki, hogy
használni tudja a kiegészítő hardverelem telepítésekor.
6
Gyorstájékoztató
A számítógép adatainak feljegyzése
A számítógép adatainak feljegyzése segítséget jelenthet, ha valaha is szervizeltetni kell a
számítógépet.
A számítógép típusa (M/T), modell- és sorszáma (S/N) fel van tüntetve a számítógépen
látható címkén. Az adatok rögzítéséhez használja a következő táblázatot:
Termék neve
______________________________________________
Géptípus (M/T) modell
______________________________________________
Sorszám (S/N)
______________________________________________
Vásárlás dátuma
______________________________________________
Regisztrációs szám
______________________________________________
A regisztrációs szám a szerviz- és a támogatás igénybe vételéhez szükséges. A
számítógépet regisztráltathatja telefonon keresztül is, amikor hívja a szervizt és a
támogatást. A számítógép regisztráltatásáról többet tudhat meg, ha az Access IBM elemre
kattint.
Fejezet 1. A számítógép telepítése
7
8
Gyorstájékoztató
Fejezet 2. Hibakeresés és helyreállítás
Ha problémái vannak a számítógéppel, ez a fejezet segítséget nyújt néhány alapszintű
hibakeresési eljárás és szoftver helyreállítási eszköz ismertetésével. Fejlettebb
hibakeresés céljából menjen a munkaasztalon található Access IBM elemre.
Alapszintű hibakeresés
Jelenség
Művelet
A számítógép nem indul el,
amikor megnyomja a
tápfeszültség gombot.
Ellenőrizze, hogy:
v A tápkábel be van dugva a számítógép hátlapján lévő
csatlakozóba és az elektromos falicsatlakozóba.
v Ha a számítógép rendelkezik másodlagos tápfeszültség
kapcsolóval a gép hátlapján, ellenőrizze, hogy az is be van
kapcsolva. Ellenőrizze a számítógép előlapján látható
tápfeszültség jelzőt, hogy jelzi-e a bekapcsolást.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye szervizbe a számítógépet.
A monitor képernyője üres.
Ellenőrizze, hogy:
v A számítógép tápkábele be van dugva a számítógép hátlapján lévő
csatlakozóba és egy működő elektromos falicsatlakozóba.
v A monitor tápkábele be van dugva a monitorba és egy működő
elektromos falicsatlakozóba.
v A monitor bekapcsol, a fényerő és a kontraszt vezérlő elemeinek
beállítása megfelelő.
v A monitor jelkábele biztonságosan csatlakozik a monitorhoz,
valamint a számítógép monitor csatlakozójához.
Megjegyzés: Ha a számítógép két monitor csatlakozóval
rendelkezik, ellenőrizze, hogy a monitor az AGP kártyahelyen lévő
adapterhez csatlakozik, és nem az alaplap hátulján található
csatlakozóhoz. (“Számítógép kábelek csatlakoztatása” oldalszám: 3).
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye szervizbe a számítógépet.
A billentyűzet nem
Ellenőrizze, hogy:
működik (egyetlen billentyű v A számítógép és a monitor bekapcsol, a fényerő és a kontraszt
sem működik).
vezérlő elemeinek beállítása megfelelő.
v A billentyűzet biztonságosan csatlakozik a számítógépen található
billentyűzet csatlakozóhoz.
v Egyetlen billentyű sincs leragadva.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye szervizbe a számítógépet.
© Szerzői jog IBM 2000
9
Jelenség
Művelet
Az egér nem működik.
Ellenőrizze, hogy:
v A számítógép és a monitor bekapcsol, a fényerő és a kontraszt
beállítása megfelelő.
v Az egér biztonságosan csatlakozik a számítógépen található egér
csatlakozóhoz.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye szervizbe a számítógépet.
Az operációs rendszer nem
indul el.
Ellenőrizze, hogy:
v Nincs lemez a hajlékonylemez meghajtóban.
v Az elsődleges indítási sorrend magában foglalja az indítási
eszközt (azt az eszközt, ahol az operációs rendszer található). A
legtöbb esetben az operációs rendszer a merevlemezen van. Az
indítási sorrend beállításáról további tájékoztatást kaphat “Az
elsődleges indítási sorrend módosítása” oldalszám: 14 helyen.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye szervizbe a számítógépet.
Hibakód jelenik meg,
mielőtt az operációs
rendszer elindulna.
Lásd a “Hibakódok” helyen leírtakat.
A számítógép több
síphangot ad, mielőtt az
operációs rendszer
elindulna.
Ellenőrizze, hogy egyetlen billentyű sincs leragadva.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye szervizbe a számítógépet.
Hibakódok
A következő táblázat néhány olyan hibakódot tartalmaz, amely megjelenhet a számítógép
bekapcsolásakor.
v Jegyezze fel a megjelenő hibakódokat. Ha hívja a szervizt, rá fognak kérdezni a
hibakódokra.
v Ha több hibakódot kap, mindig a megjelenésük sorrendjében dolgozza fel őket.
v Ha a hibakód nem található meg az alábbi táblázatban, akkor mélyebb hibakeresésre
van szükség.
– Ha az operációs rendszer elindul, amikor bekapcsolja a számítógépet, használja az
Access IBM elemet az IBM Enhanced Diagnostics futtatása céljából, és nézze meg
az online hibakeresési eljárásokat.
– Ha az operációs rendszer nem indul el, vigye szervizbe a számítógépet.
Kód
Leírás
Művelet
161
Az elem meghibásodott.
Cserélje ki az elemet. Az elemcsere
folyamatát megismerheti az Access IBM
elemen keresztül elérhető online User Guide
füzetből.
10
Gyorstájékoztató
Kód
Leírás
Művelet
162
Változás történt az eszköz
konfigurációban.
Ellenőrizze, hogy:
v Az összes külső eszköz bekapcsolódott.
v Az összes eszköz telepítése megfelelő,
csatlakoztatása biztonságos.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye
szervizbe a számítógépet.
176
177
A rendszer borítója eltávolításra
került.
Leltári készlet megsértése fordult
elő, mint például egy hardver
összetevő eltávolítása. Ez a
hibaüzenet a™ számítógép AssetCare
és Asset ID funkcióinak része.
Gépelje be az adminisztrátori jelszót.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye
szervizbe a számítógépet.
Gépelje be az adminisztrátori jelszót.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye
szervizbe a számítógépet.
183
Az adminisztrátori jelszóra van
szükség.
Gépelje be az adminisztrátori jelszót.
190
A számítógép behatolás érzékelője
törölve volt. Ez tájékoztatást
tartalmazó üzenet.
Nincs szükség beavatkozásra.
301 vagy
303
Billentyűzet hiba történt.
Ellenőrizze, hogy:
v A billentyűzet csatlakoztatása megfelelő.
v Egyetlen billentyű sincs leragadva a
billentyűzeten.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye
szervizbe a számítógépet.
860x
Mutató eszköz vagy egér hiba
(x=bármilyen történt.
szám)
Ellenőrizze, hogy a mutató eszköz vagy az
egér csatlakoztatása megfelelő.
Ha nem tudja a hibát elhárítani, vigye
szervizbe a számítógépet.
Szoftver helyreállítás
Ezt a fejezetet használhatja, ha helyre kell állítani az operációs rendszert.
Fejezet 2. Hibakeresés és helyreállítás
11
Figyelem:
A számítógépek többségénél a Product Recovery program egy önálló, rejtett
(hidden) merevlemez partícióban található a számítógépen. Ne törölje és ne
módosítsa ezt a partíciót. Ha ez a partíció megsérül vagy módosul, olvassa el a
“Fejezet 3. Tájékozódás, segítség és szolgáltatás” oldalszám: 17 helyen leírtakat,
vagy menjen a http://www.ibm.com/pc/support címre a világhálón, ahol
tájékoztatást talál a Product Recovery CD megrendeléséről az adott operációs
rendszerre vonatkozóan.
A Recovery Repair lemez létrehozása és használata
A Product Recovery program az operációs rendszertől eltérő partícióban található, és
attól függetlenül fut. A Product Recovery program eléréséhez meg kell nyomni az F11
billentyűt az indítás alatt, amikor az F11 billentyű megnyomását kérő ablak látható.
Ha a fájl, amely az F11 prompt vezérlését végzi, megsérül vagy véletlenül törlésre kerül,
az F11 prompt nem fog megjelenni, és nem lesz elérhető a Product Recovery program
sem. Ilyen esetben csak a Recovery Repair lemez segítségével lehet a rendszert
helyreállítani. Nagyon jó elképzelés, ha elővigyázatosságból azonnal készít egy Recovery
Repair lemezt amint lehetséges, amelyet biztonságos helyen tud tárolni.
A Recovery Repair lemez létrehozásához:
1. Indítsa el a számítógépet és az operációs rendszert.
2. A Windows Explorer segítségével jelenítse meg a merevlemez alkönyvtár
szerkezetét.
3. Nyissa meg a C:\IBMTOOLS mappát.
4. Kattintson duplán az RRDISK.BAT állományra és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A Recovery Repair lemez használatához:
1. Zárja le az operációs rendszert és kapcsolja ki a számítógépet.
2. Helyezze be a Recovery Repair lemezt a hajlékonylemez meghajtóba.
3. Kapcsolja be a számítógépet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
12
Gyorstájékoztató
A részleges vagy a teljes helyreállítás végrehajtása
Figyelem:
A rejtett merevlemez partícióban található Product Recovery Program csak a C:\
drive könyvtárban lévő összes fájlt írja felül. A teljes helyreállítás folyamata
vissza fogja állítani az operációs rendszert, az eszközmeghajtókat és az
alkalmazásokat. A részleges helyreállítás folyamata vissza fogja állítani az
operációs rendszert és az eszközmeghajtókat az alkalmazások visszaállítása nélkül.
Fontos
Ha az operációs rendszert állítja helyre, és egynél több helyreállítási CD lemeze
van, mindig a Product Recovery CD 1 feliratú lemezzel induljon.
Az operációs rendszer helyreállításához tegye a következőt:
1. Ha rendelkezik Product Recovery CD lemezzel, nyissa ki a CD meghajtót, helyezze
be a lemezt és csukja be ismét a meghajtót. Ha nincs Recovery CD lemeze, folytassa
a 2. lépéssel.
2. Ha lehetséges, zárja le az operációs rendszert a szokott módon.
3. Kapcsolja ki a számítógépet. Ha a számítógép nem kapcsol ki, miután legalább 4
másodpercig nyomva tartotta a tápfeszültség nyomógombját, húzza ki a tápkábelt és
várjon néhány másodpercig, mielőtt újra visszadugja.
4. Kapcsolja be a számítógépet. Ha nem használ Product Recovery CD lemezt, gyorsan
nyomja meg az F11 billentyűt amikor a Product Recovery Program parancssora
megjelenik (a parancssor csak néhány másodpercre jelenik meg). Várjon a termék
helyreállítási menü megjelenésére.
5. A helyreállításhoz esetleg több operációs rendszerből is választhat. Válassza ki a
kívánt operációs rendszert.
6. Válassza ki a kívánt helyreállítási opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
7. Amikor a helyreállítás véget ért, lépjen ki a programból, és vegye ki a CD lemezt a
meghajtóból.
8. Indítsa újra a számítógépet.
Megjegyzés: Ha Windows NT Workstation operációs rendszert állít helyre, a
merevlemezt partícionálni kell ahhoz, hogy a teljes meghajtó kapacitás rendelkezésre
álljon. A merevlemez fennmaradt részének partícionálásáról a munkaasztalon található
Access IBM alatt találhat tájékoztatást.
Fejezet 2. Hibakeresés és helyreállítás
13
Az elsődleges indítási sorrend módosítása
Ha behelyezett egy CD lemezt a CD meghajtóba, és a számítógép nem kezdi el olvasni a
lemezt az indításkor, akkor módosítsa az elsődleges indítási eszközt a
Configuration/Setup Utility program segítségével. Az indítási sorrend
megváltoztatásához:
1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Kapcsolja be a számítógépet.
3. Amikor a Configuration/Setup Utility program parancssora megjelenik, nyomja meg
gyorsan az F1 funkcióbillentyűt. A parancssor csak néhány másodpercre jelenik
meg.
4. A Configuration/Setup Utility menüben válassza a Start Options menüpontot.
5. A Start Options menüben válassza a Startup Sequence menüpontot.
6. A Primary Startup Sequence alatt válassza ki a First Startup Device opciót.
7. Jegyezze fel a pillanatnyilag első indítási eszköznek kiválasztott eszközt. Ezt a
beállítást kell visszaállítania, miután befejezi a műveletet.
8. Változtassa meg az első indítási eszközt úgy, hogy az a CD-ROM vagy a
DVD-ROM legyen.
9. Nyomja meg annyiszor az Esc billentyűt, amíg vissza nem tér a Configuration/Setup
Utility program menüjéhez.
10. Válassza ki a Save Settings opciót, és nyomja meg az Enter billentyűt, mielőtt
kilépne a programból.
11. Kapcsolja ki a számítógépet.
IBM Enhanced Diagnostics
Az IBM Enhanced Diagnostics program az operációs rendszertől függetlenül fut. A
programot a számítógép hardver összetevőinek vizsgálatára használhatja. Általában ez a
program használatos, amikor más módszerek nem állnak rendelkezésre vagy nem
sikeresek a gyanúsan hardverrel kapcsolatos problémák meghatározásában.
A Product Recovery program segítségével futtathatja az IBM Enhanced Diagnostics
programot, amely a számítógépre előre fel van telepítve. Alternatívaként létrehozhat a
Product Recovery programból egy IBM Enhanced Diagnostics lemezt, amelyet
felhasználva futtathatja a diagnosztikát.
Az Enhanced Diagnostic program legújabb változatát letöltheti a
http://www.ibm.com/pc/support címről. Gépelje be a számítógép típusát és modellszámát
a Quick Path mezőbe, hogy megtalálja a saját számítógépéhez tartozó letölthető fájlokat.
14
Gyorstájékoztató
Az IBM Enhanced Diagnostics futtatása a Product Recovery
programból vagy a CD lemezről
A Product Recovery programból a következő lépések segítségével futtathatja a
diagnosztikát:
Fontos
Ha CD lemezről futtatja a diagnosztikai teszteket, és egynél több helyreállítási CD
lemeze van, akkor mindig a Product Recovery CD 1 feliratú lemezzel induljon.
1. Ha rendelkezik Product Recovery CD lemezzel, nyissa ki a CD meghajtót, helyezze
be a lemezt és csukja be ismét a meghajtót. Ha nincs Recovery CD lemeze, folytassa
a 2. lépéssel.
2. Zárja le az operációs rendszert és kapcsolja ki a számítógépet.
3. Kapcsolja be a számítógépet. Ha nem használ Product Recovery CD lemezt, gyorsan
nyomja meg az F11 billentyűt amikor a Product Recovery Program parancssora
megjelenik (a parancssor csak néhány másodpercre jelenik meg). Várjon a termék
helyreállítási menü megjelenésére.
4. Az operációs rendszertől függően, a gép kérheti a rendszer beállítások kiválasztását.
Ha nem kap iIyen kérést, folytassa a következő lépéssel.
5. Amikor megjelenik a főmenü, válassza ki a System Utilities menüpontot.
6. A System Utilities menüben válassza a Run Diagnostics menüpontot. Elindul az
IBM Enhanced Diagnostics Program. Amikor befejezi a diagnosztika futtatását, a
rendszer visszatér a Product Recovery program főmenüjéhez.
7. Vegye ki a CD lemezt a CD meghajtóból, és indítsa újra a számítógépet.
Az IBM Enhanced Diagnostic lemez létrehozása
IBM Enhanced Diagnostics lemez létrehozása Product Recovery programból vagy CD
lemezről:
Fontos
Ha CD lemezről hoz létre diagnosztikai lemezeket, és egynél több helyreállítási
CD lemeze van, akkor mindig a Product Recovery CD 1 feliratú lemezzel induljon.
1. Ha rendelkezik Product Recovery CD lemezzel, nyissa ki a CD meghajtót, helyezze
be a lemezt és csukja be ismét a meghajtót. Ha nincs Recovery CD lemeze, folytassa
a 2. lépéssel.
2. Zárja le az operációs rendszert és kapcsolja ki a számítógépet.
3. Kapcsolja be a számítógépet. Ha nem használ Product Recovery CD lemezt, gyorsan
nyomja meg az F11 billentyűt amikor a Product Recovery Program parancssora
megjelenik (a parancssor csak néhány másodpercre jelenik meg). Várjon a termék
helyreállítási menü megjelenésére.
Fejezet 2. Hibakeresés és helyreállítás
15
4. Az operációs rendszertől függően, a gép kérheti a rendszer beállítások kiválasztását.
Ha nem kap iIyen kérést, folytassa a következő lépéssel.
5. A főmenüben válassza a System Utilities menüpontot.
6. Válassza ki a Create a diagnostic diskette pontot és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
7. Amikor a rendszer kéri, helyezzen be egy üres, formázott lemezt a hajlékonylemez
meghajtóba, és kövesse a képernyőn megjelenő útvonalat.
A diagnosztikai program legújabb változatát letöltheti a http://www.ibm.com/pc/support
címről. Gépelje be a számítógép típusát és modellszámát a Quick Path mezőbe, hogy
megtalálja a saját számítógépéhez tartozó letölthető fájlokat.
Az IBM Enhanced Diagnostics futtatása lemezről
Az Enhanced Diagnostics program futtatása lemezről:
1. Zárja le az operációs rendszert és kapcsolja ki a számítógépet.
2. Helyezze be az IBM Enhanced Diagnostics lemezt a hajlékonylemez meghajtóba.
3. Kapcsolja be a számítógépet.
4. Kövesse az utasításokat, amelyek megjelennek a képernyőn. Segítség céljából
nyomja meg az F1 billentyűt.
5. Amikor a program befejeződik, vegye ki a lemezt a hajlékonylemez meghajtóból.
6. Zárja le vagy indítsa újra a számítógépet.
16
Gyorstájékoztató
Fejezet 3. Tájékozódás, segítség és szolgáltatás
Ha segítségre, szolgáltatásra, technikai támogatásra lenne szüksége, vagy éppen csak
többet szeretne megtudni az IBM termékeiről, az IBM széleskörű választékkal áll a
rendelkezésére. Ez a rész tájékoztatást nyújt arról, hogy hová forduljon, ha további
információkat szeretne megtudni az IBM-ről és az IBM termékekről, mit tegyen, ha
problémákat tapasztal a számítógépével kapcsolatban, valamint kit hívjon, ha szervizre
van szüksége.
Tájékozódás
Az IBM számítógépről és az előtelepített szoftverről (ha van ilyen) szóló tájékoztatók
megtalálhatók a számítógéppel érkező dokumentációkban. A dokumentációk körébe
tartoznak a nyomtatott kiadványok, az online könyvek, a README és a segítség fájlok.
Az IBM termékekről ezen túlmenően az Interneten és az automatizált fax rendszeren
keresztül is kaphat tájékoztatást.
World Wide Web használata
A világhálón lévő IBM Webhely naprakész információkat tartalmaz az IBM személyi
számítógépes termékekről és támogatásokról. Az IBM Personal Computing honlap címe:
http://www.ibm.com/pc
Az IBM termékekre vonatkozó támogatási információkat - a támogatott opciókat is
beleértve - az alábbi címen találja meg: http://www.ibm.com/pc/support
Ha a Profile opciót választja ki ezen a lapon, akkor létrehozhatja a hardverére szabott
egyéniesített támogatási lapot, kiegészítve a Frequently Asked Questions, a Parts
Information, a Technical Hints and Tips, valamint a Downloadable Files opciókkal.
Ezenkívül választhatja azt is, hogy e-mail értesítéseket kapjon, valahányszor új
információk válnak elérhetővé a bejegyzett termékekről.
A kiadványokat megrendelheti az IBM Kiadvány Megrendelési Rendszeren (Publications
Ordering System) keresztül is a
http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi címen.
Információkérés faxon
Ha ″tone″ üzemmódú nyomógombos telefonkészülékkel rendelkezik és hozzáférése van
egy fax készülékhez, akkor az Egyesült Államokban és Kanadában faxon is hozzájuthat a
marketing és a technikai információkhoz számos témakörben, beleértve a hardvert, az
operációs rendszereket és a helyi hálózatokat (LAN).
© Szerzői jog IBM 2000
17
Az IBM automatizált fax rendszere elérhető a nap 24 órájában és a hét minden napján.
Kövesse a leírt utasításokat és a rendszer elküldi a kért információkat a fax készülékére.
Az Egyesült Államokban és Kanadában az 1-800-426-3395 számon érheti el az IBM
automatizált fax rendszerét.
Segítségkérés és szerviz
Ha problémák merülnek fel a számítógéppel kapcsolatban, széleskörű választék áll
rendelkezésére, ahonnan segítséget kaphat.
A dokumentációk és a diagnosztikai programok használata
Számtalan számítógépes probléma megoldható külső segítség nélkül. Ha problémát
tapasztal a számítógéppel kapcsolatban, mindenekelőtt induljon el a számítógép
dokumentációjában található hibakeresési résztől. Ha szoftver problémára gyanakszik,
tanulmányozza az operációs rendszerrel vagy az alkalmazási programmal érkező
dokumentációkat (beleértve a README és az online segítség fájlokat is).
Az IBM számítógépek és kiszolgálók többsége olyan diagnosztikai programok
készletével érkezik, amelyek segítséget nyújtanak a hardver problémák beazonosításához.
A diagnosztikai programok használatára vonatkozó utasításokért olvassa el a számítógép
dokumentációjában található hibakeresési információkat.
A hibakeresési információk vagy a diagnosztikai programok mondhatják azt, hogy
további, illetve frissített eszközmeghajtókra vagy egyéb szoftverre van szüksége. Az IBM
karbantart olyan helyeket az Interneten, ahol megtalálhatja a legújabb technikai
információkat, és letöltheti az eszközmeghajtókat és a frissítéseket. Az ilyen helyek
eléréséhez menjen a http://www.ibm.com/pc/support címre, és kövesse az utasításokat.
Szerviz hívása
Ha már saját maga megpróbálta javítani a hibát, de még további segítségre van szüksége,
akkor a garanciális időszak alatt segítséget és tájékoztatást kaphat telefonon keresztül is
az IBM PC HelpCenter hívása révén. A következő szolgáltatások állnak rendelkezésre a
jótállási időszak alatt:
v Hibafelderítés - Képzett személyzet áll rendelkezésre, amely segítséget nyújt a
hibafelderítésben hardver probléma esetén, és a probléma javításához szükséges
lépések eldöntésében.
v IBM hardver javítás - Ha a problémát garanciális IBM hardver okozza, akkor képzett
személyzet áll rendelkezésre a megfelelő szintű szolgáltatás nyújtásához.
v Mérnöki változtatás kezelés - Néha lehetnek olyan módosítások, amelyek már a
termék eladása után válnak szükségessé. Az IBM vagy a viszonteladó - ha az IBM
feljogosította - rendelkezésre bocsátja a kiválasztott mérnöki változtatásokat (EC),
amelyeket alkalmazhat a hardverhez.
A következő elemek nem tartoznak bele:
v Helyettesítő részek, nem IBM részek használata vagy nem garanciális IBM részek
18
Gyorstájékoztató
v
v
v
v
v
Megjegyzés: Az összes garanciális rész egy 7 karakteres azonosítót tartalmaz IBM
FRU XXXXXXX formátumban.
Szoftver hibaforrások azonosítása
BIOS konfigurálás, mint a telepítés vagy a fejlesztés résztevékenysége
Eszközmeghajtók változtatása, módosítása vagy frissítése
Hálózati operációs rendszer telepítése és karbantartása (NOS)
Alkalmazási programok telepítése és karbantartása
Tekintse át az IBM hardver jótállást az IBM jótállási rendelkezéseinek teljeskörű
magyarázata végett. Feltétlenül őrizze meg a vásárlást bizonyító iratot a garanciális
szolgáltatások igénybevételéhez.
Szakértő műszakiak állnak rendelkezésre, hogy segédkezzenek a következő területeken
felmerülő kérdései megválaszolásában:
v Számítógép és IBM monitor beállítása
v IBM-től vagy IBM viszonteladótól vásárolt IBM kiegészítők telepítése és beállítása
v Szerviz intézése (helyszíni vagy telephelyi)
v Felhasználó által cserélhető alkatrészek éjszakai kézbesítésének intézése
Ezenkívül, ha IBM Netfinity szervert vásárolt, akkor jogosult az IBM Start Up Support
igénybevételére. Ez a szolgáltatás támogatást nyújt a hálózati operációs rendszer
beállításához. Az IBM Server Start Up támogatásról bővebbet a
http://www.ibm.com/pc/qtechinfo/SCOD-44HJ9W.html címen talál.
Az Egyesült Államokban és Kanadában ezek a szolgáltatások a nap 24 órájában és a hét
minden napján elérhetők. Az Egyesült Királyságban ezek a szolgáltatások héfőtől
péntekig, 9:00 és 18:00 között érhetők el.
Megjegyzés: A válaszidő a bejövő hívások számától és bonyolultságától függően
változhat.
Ha lehetséges, a számítógép előtt üljön a telefonhíváskor. Kérjük, a következő
információkat készítse elő:
v Számítógép típus és modell
v IBM hardver termékek gyári számai
v Probléma leírása
v Hibaüzenetek szöveghű megfogalmazása
v Hardver- és szoftverkonfigurációs információk
A telefonszámok értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb telefonszámokért menjen
a http://www.ibm.com/pc/support címre, és kattintson a HelpCenter phone list elemre.
Fejezet 3. Tájékozódás, segítség és szolgáltatás
19
Ország
Telefonszám
Ausztria
Österreich
01-54658 5060
Belgium - Holland
Belgie
02-714 35 70
Belgium - Francia
Belgique
02-714 35 15
Kanada
Csak Toronto
416-383-3344
Kanada
Canada - minden egyéb
1-800-565-3344
Dánia
Danmark
35 25 02 91
Finnország
Suomi
09-22 931 840
Franciaország
France
01 69 32 40 40
Németország
Deutschland
069-6654 9040
Írország
Ireland
01-815 9202
Olaszország
Italia
02-4827 9202
Luxemburg
Luxembourg
298-977 5063
Hollandia
Nederland
020-504 0501
Norvégia
Norge
23 05 32 40
Portugália
Portugal
21-791 51 47
Spanyolország
España
91-662 49 16
Svédország
Sverige
08-751 52 27
Svájc
Schweiz/Suisse/Svizzera
0848-80-52-52
Egyesült Királyság
United Kingdom
01475-555 055
Egyesült Államok és Puerto
Rico
U.S.A. és Puerto Rico
1-800-772-2227
Minden más országban keresse meg az IBM viszonteladóját vagy értékesítési
képviselőjét.
Egyéb szolgáltatások
Az IBM Update Connector egy távoli kommunikációs eszköz, amelyet néhány IBM
számítógéppel együtt arra használhat, hogy kommunikáljanak a HelpCenterrel. Az
Update Connector lehetővé teszi a frissítések fogadását és letöltését néhány olyan szofver
számára, amelyek a számítógéppel együtt érkeznek.
Néhány számítógép modell esetén bejegyeztetheti a Nemzetközi Garanciális
Szolgáltatásokat. Amikor elutazik a berendezéssel vagy egy másik országba költözik,
kaphat egy Nemzetközi Garanciális Szolgáltatási Igazolást, amelyet világszerte
elfogadnak - bárhol is adta el a berendezést az IBM vagy az IBM viszonteladója - és
kiszolgálják a IBM PC termékeket.
20
Gyorstájékoztató
További információért vagy a Nemzetközi Garanciális Szolgáltatás előjegyzéséért hívja
az alábbi számokat:
v Egyesült Államok vagy Kanada: 1-800-497-7426.
v Európa: 44-1475-893638 (Greenock, U.K.).
v Ausztrália és Új-Zéland: 61-2-9354-4171.
v Minden más országban keresse meg az IBM viszonteladóját vagy értékesítési
képviselőjét.
Az előtelepített Microsoft Windows termék telepítésével, a termékre vonatkozó
kérdésekkel és a javítócsomagokkal kapcsolatos technikai támogatást a Microsoft Product
Support Services helyen találja meg a http://support.microsoft.com/directory/ címen,
vagy lépjen kapcsolatba az IBM HelpCenterrel. Bizonyos költségek esetleg
felmerülhetnek.
Megvehető további szolgáltatások
A garanciális időszak alatt és után további szolgáltatásokat vásárolhat - mint például
támogatás az IBM és a nem IBM hardverhez, az operációs rendszerekhez és az
alkalmazási programokhoz, a hálózati beállításhoz és konfiguráláshoz, a frissített vagy
kiterjesztett hardver javítási szolgáltatásokhoz és az egyedi telepítéshez. A szolgáltatás
elérhetősége és neve országonként különböző lehet.
Az online tájékoztatók nyújtanak bővebb felvilágosítást az ilyen szolgáltatásokról.
Fejezet 3. Tájékozódás, segítség és szolgáltatás
21
22
Gyorstájékoztató
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és
megjegyzések
Ez a függelék termék jótállásra vonatkozó információkat, valamint egyéb megjegyzéseket
tartalmaz.
Jótállási nyilatkozatok
(Z125-5697-01 97/11)
Ez a jótállás csak Európára, Közép-Keletre és Afrikára (EMEA) vonatkozik (kivéve
Törökország), és két részből áll. Feltétlenül olvassa el mind az 1. részt, mind a 2. részt.
IBM jótállási nyilatkozat világszerte, kivéve Kanada, Puerto
Rico, Törökország és Egyesült Államok (1. rész - Általános
feltételek
A jótállási nyilatkozat az általános rendelkezésekből (1. rész) és az országfüggő
rendelkezésekből (2. rész) áll.A 2. rész feltételei helyettesíthetik vagy módosíthatják
az 1. részben leírtakat. Az IBM által jelen szerződésben biztosított jótállási feltételek
csak az IBM-től, illetve a helyi viszonteladótól saját használatra vásárolt számítógépekre
érvényesek, a viszonteladási szándékkal vásárolt gépekre nem. “Számítógép” alatt IBM
számítógép értendő, annak szolgáltatásaival, átalakítóival, bővítőivel, elemeivel és
kiegészítőivel, illetve ezek bármilyen kombinációjával együtt. A “Számítógép” kifejezés
nem vonatkozik a gépre akár előre, akár utólag vagy bármilyen más módon telepített
programokra. Hacsak az IBM másképpen nem jelzi, a következő jótállás csak arra az
országra vonatkozik, ahol a számítógépet beszerezte. A jótállási nyilatkozat egyetlen
része sem érinti a vásárló azon törvényes jogait, melyek szerződés útján nem
módosíthatók és nem korlátozhatók. Bármilyen kérdés esetén kérjük, forduljon az
IBM-hez vagy helyi viszonteladójához.
© Szerzői jog IBM 2000
23
Számítógép v NetVista A40 (Típus: 6830, 6840)
v NetVista A40p (Típus: 6569, 6579, 6649, 6837, 6841, 6847)
Jótállási időtartam*
v Banglades, Kína, Hong Kong, India, Indonézia, Malaysia, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Sri Lanka,
Tajvan, Thaiföld és Vietnám - Részek: három (3) év Labor: egy (1) év **
v Japán - Részek: egy (1) év Labor: egy (1) év
v Fel nem sorolt összes többi ország - Részek: három (3) év Labor: három (3) év
Számítógép - NetVista A40 (Típus: 6568, 6648, 6578)
Jótállási időtartam*
v Egyesült Államok, Kanada, EMEA és Latin-Amerika - Részek: három (3) év Labor: három (3)
év
v Japán - Részek: egy (1) év Labor: egy (1) év
v Összes fel nem sorolt ország - Részek: három (3) év Labor: egy (1) év**
Számítógép - NetVista A40 (Típus: 6831)
Jótállási időtartam*
v EMEA - Részek: három (3) év Labor: három (3) év
v Összes fel nem sorolt ország - Részek: három (3) év Labor: egy (1) év**
Számítógép - NetVista A40i (Típus: 2251, 2271)
Jótállási időtartam*
v Egyesült Államok és Puerto Rico - Részek: három (3) év Labor: három (3) év
v Fel nem sorolt többi ország - Részek: egy (1) év Labor: egy (1) év
* A garanciális szervizzel kapcsolatban az eladó cégtől kaphat információt. Bizonyos IBM
számítógépek esetén -- attól függően, hogy a szervizre melyik országban van szükség -- helyi
garanciális szervizre is van lehetőség.
** Az IBM térítésmentesen nyújt garanciális szolgáltatást az alábbiakra:
1. alkatrészekre és a labor javításra a jótállási időszak első évében
2. csak az alkatrészekre - csere alapján - a jótállási időszak második és harmadik évében
Az IBM kiszámlázza a javítást vagy a cserét elvégző labor költségeit.
Az IBM jótállása számítógépekre
Az IBM jótáll azért, hogy minden terméke 1) anyag- és gyártási hibáktól mentes,
valamint 2) megegyezik az IBM hivatalosan kiadott specifikációiban foglaltakkal.
Minden gép jótállási ideje egy pontosan meghatározott időszak, amely a telepítés
időpontjával kezdődik. A telepítés időpontja alatt a felhasználói átvétel időpontja értendő,
amennyiben az IBM, illetve viszonteladója ettől eltérő tájékoztatást nem ad.
24
Gyorstájékoztató
A jótállás ideje alatt az IBM, illetve az IBM-től kapott felhatalmazás alapján az IBM
viszonteladója díjmentesen végzi a gép garanciális javításait és a szükséges
alkatrészcseréket, valamint elvégzi a gépen az esedékes szakszerű átalakításokat.
Ha egy gép a jótállás ideje alatt nem a jótállási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően
működik, és az IBM, illetve viszonteladója nem képes 1) vagy megjavítani, vagy 2)
funkcionálisan azonos értékűre kicserélni, a felhasználónak jogában áll a terméket a
vásárlás helyére visszaküldeni, a vételárat pedig a számára visszatérítik. Előfordulhat,
hogy a cseregép nem új, viszont hibátlanul működő állapotban kell lennie.
A jótállás hatálya
A garanciális szerviz keretén belül nem javítható és nem cserélhető ki a számítógép,
amennyiben erre nem rendeltetésszerű használat, baleseti károsodás, átalakítás,
szakszerűtlen saját kezű szervizelés vagy a nem megfelelő fizikai vagy működési
környezet miatt van szükség, illetve ha olyan termék okoz kárt a gépben, amelyre nem
vonatkozik az IBM jótállási kötelezettsége. A jótállás elvész, ha a számítógépen vagy az
alkatrészeken lévő azonosító címke megsérül, illetve azt eltávolítják.
EZ A JÓTÁLLÁS KIMERÍTI AZ IBM JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEIT ÉS
MINDEN MÁS, KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST
HELYETTESÍT, IDE ÉRTVE (NEM KIZÁRÓLAGOS ÉRVÉNNYEL) A
FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST. EZ A
JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT JOGOKKAL RUHÁZZA FEL A
FELHASZNÁLÓT, AZ ADOTT ÁLLAM ÁLTAL GARANTÁLT EGYÉB
JOGOKON FELÜL. EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK A
KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK ELHÁRÍTÁSÁT
BIZONYOS TRANZAKCIÓKNÁL, ILYENKOR AZ ÉRINTETT
FELHASZNÁLÓRA EZ A KÖZLEMÉNY NEM VONATKOZIK. EBBEN AZ
ESETBEN AZ ILYEN GARANCIÁK A JÓTÁLLÁSI IDŐ TARTAMÁRA
KORLÁTOZÓDNAK. SEMMILYEN JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI A
JÓTÁLLÁSI IDŐN TÚLRA.
A jótállás alá nem eső elemek
Az IBM nem szavatolja a gép megszakítás nélküli, hibamentes üzemelését.
Amennyiben külön nincs feltüntetve, az IBM minden olyan gépet, amely nem a saját
terméke, MINDENNEMŰ GARANCIA NÉLKÜL nyújtja.
A számítógéppel kapcsolatos, a jótállás kereteibe tartozó minden technikai és egyéb
támogatást, így például a “működési kérdésekre” választ adó telefonos vevőszolgálatot,
és a gép telepítésével kapcsolatos szolgáltatást a cég MINDENNEMŰ GARANCIA
NÉLKÜL nyújtja.
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
25
Garanciális szerviz
A jótállás alapján igényelt javításra vonatkozó igény esetén értesíteni kell az IBM-et vagy
az IBM viszonteladóját. Szükség lehet a vételt igazoló számla bemutatására.
Az IBM vagy a viszonteladó bizonyos garanciális javításokat és cseréket helyben,
másokat szervizközpontban végez el, hogy a gép újra a leírásoknak megfelelő állapotba
kerüljön, illetve megmaradjon ilyen állapotában. Az IBM vagy a viszonteladó a telepítési
országtól függően értesítést küld a számítógéphez igénybe vehető szerviztípusokról. Az
IBM saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás számítógépet.
Ha garanciális szerviz keretén belül szükség van a gép vagy annak valamely
alkatrészének a cseréjére, az IBM vagy a viszonteladó által kicserélt elem a cserét végző
tulajdonába kerül, a csereként átadott elem pedig a felhasználó tulajdonába megy át. A
cserélt alkatrésznek láthatóan eredetinek és megbontatlannak kell lennie. Előfordulhat,
hogy a cserealkatrész nem új, de hibátlanul működő állapotban van, és funkcionálisan
legalább egyenértékű a kiváltott alkatrésszel. A cserélt alkatrészre vonatkozó garancia az
új alkatrészre folytatódik, a jótállás fennmaradó idejében.
Az IBM vagy viszonteladója által biztosított minden részegységet, átalakítót és bővítőt
olyan gépbe kell telepíteni, amely 1) bizonyos számítógépek esetén sorozatszám szerint
megegyezik az adott géppel, valamint 2) a szakszerű átalakítás szempontjából
kompatíbilis a részegységgel, átalakítóval vagy bővítővel. Számos szolgáltatás, átalakítás
és bővítés részeként bizonyos alkatrészeket ki kell szerelni a gépből, és ezeket az IBM
számára vissza kell küldeni.
A felhasználó vállalja, hogy mielőtt az IBM vagy viszonteladója a gépet, illetve annak
egy alkatrészét kicseréli, kiszerel a gépből minden olyan részegységet, alkatrészt,
átalakítót, bővítőt és csatlakoztatást, melyre a jótállás nem vonatkozik.
A felhasználó azt is garantálja, hogy
1. megbizonyosodik arról, hogy a gép cseréje semmilyen jogi megszorításba és
korlátozásba nem ütközik
2. a nem saját tulajdonában lévő gép szervizeltetéséhez beszerzi a tulajdonos
jóváhagyását, valamint
3. amennyiben lehetséges, még a javítás megkezdése előtt:
a. végrehajtja a probléma feltárására és beazonosítására vonatkozó eljárásokat,
melyeket az IBM vagy viszonteladója meghatároz;
b. biztonságba helyezi a gépen tárolt programokat, adatokat és pénzeszközöket;
c. megfelelő, ingyenes és biztonságos hozzáférést biztosít az IBM, illetve a
viszonteladó számára a saját szolgáltatásaihoz, hogy az eleget tehessen
kötelezettségeinek; valamint
d. értesíti az IBM-et vagy viszonteladóját a gép helyének megváltozásáról.
26
Gyorstájékoztató
Az IBM felelősséggel tartozik a Felhasználó gépének elvesztése vagy megsérülése
esetén, 1) amíg az az IBM birtokában van, valamint 2) szállítás közben, amennyiben a
szállítási költség az IBM-et terheli.
Sem az IBM, sem viszonteladója nem felelős a számukra bármilyen céllal visszaküldött
gépen található esetleges bizalmas, védett vagy személyes adatokért. Ezeket az adatokat a
visszaküldés előtt a gépről el kell távolítani.
Gyártási állapot
Minden gép új, illetve új és használt alkatrészekből áll. Előfordulhat, hogy a gép maga
nem új, és előzőleg már telepítve volt. A gépre az IBM jótállási feltételei attól függetlenül
vonatkoznak, hogy a gép új vagy használt állapotban van.
A felelősség korlátozása
Adódhat olyan eset, hogy az IBM hibája vagy egyéb kötelezettsége folytán a felhasználó
kártérítésért fordulhat az IBM-hez. Minden ilyen esetben, függetlenül a kártérítési
követelés jogalapjától (ideértve szerződés vagy jogszabály megsértését, figyelmen kívül
hagyását vagy félreértelmezését, és a szerződésen kívüli károkozást is), az IBM kizárólag
az alábbiakért vállal felelősséget:
1. Testi épségben okozott kár (beleértve a halálesetet is), ingó és ingatlan
vagyontárgyban okozott kár; valamint
2. Minden egyéb tényleges, közvetlen kár erejéig, maximum azonban 100 000 USD
(vagy ennek megfelelő helyi valuta) összegéig, illetve a reklamáció tárgyát képező
gép havi költségéig (visszatérő esetben 12 havi költségtérítés jár).
A korlátozás az IBM szállítóira és a viszonteladóra is vonatkozik. Az IBM, az IBM
szállítói és a helyi viszonteladó felelőssége eddig az értékhatárig egyetemleges.
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TERHELI FELELŐSSÉG AZ
IBM-ET AZ ALÁBBI ESETEKBEN: 1) HA HARMADIK FÉL NYÚJT BE
KÁRIGÉNYT ÖN ELLEN (A FENTI ELSŐ PONTBAN FOGLALTAKON
KÍVÜL); 2) ADATOK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK ELVESZTÉSE, ILLETVE
MEGSÉRÜLÉSE ESETÉN; VALAMINT 3) KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ
ÉS KÖZVETETT KÁROKÉRT ÉS KÁROS GAZDASÁGI
KÖVETKEZMÉNYKÁROKÉRT (IDE ÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT ÉS
ELMARADT MEGTAKARÍTÁST IS), MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ
IBM-NEK TUDOMÁSA VOLT ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. EGYES
ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KIFEJEZETT,
ILLETVE HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT BIZONYOS
ESETEKBEN, ILYENKOR AZ ÉRINTETT FELHASZNÁLÓRA EZ A
KÖZLEMÉNY NEM VONATKOZIK.
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
27
2. rész - Országfüggő rendelkezések világszerte
ÁZSIA ÉS CSENDES-ÓCEÁNI TERÜLETEK
AUSZTRÁLIA: IBM jótállás a számítógépekre: A szakasz a következő bekezdéssel
bővül:
Az ebben a szakaszban leírt garanciák további jogokat biztosítanak az 1974. évi
Kereskedelmi törvény (Trade Practices Act) és más törvények által előírtakon túl, és
korlátozhatóságuk csak a mérvadó jogszabályokban megengedett határig terjedhet.
A jótállás kiterjesztése: A következő kerül ezen szakasz első és második mondatának
helyébe:
A garanciális szerviz keretén belül nem végezhető el a javítás és a csere, ha a hiba oka
baleset, átalakítás, nem rendeltetésszerű vagy nem megfelelő fizikai, illetve (a
megszabott működési környezettől eltérő) működési körülmények közötti használat, a
felhasználó által végzett szakszerűtlen szervizelés vagy olyan termék, amelyre az IBM
felelőssége nem terjed ki.
A felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül:
Ha az IBM nem tenne eleget az 1974. évi Kereskedelmi törvényben foglalt garanciális
kötelezettségeinek, az IBM felelőssége csupán a termék megjavításáig vagy
kicseréléséig, illetve azonos értékű berendezés biztosításáig terjed. Ahol ez a feltétel vagy
jótállás eladási joghoz, megnyugtató birtokláshoz vagy kifogástalan jogcímhez
kapcsolódik, vagy olyan árufajtáról van szó, amelyet rendszerint személyes, családi vagy
háztartási használatra vagy fogyasztásra vásárolnak, e bekezdés egyetlen korlátozása sem
érvényes.
KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG: Kormányrendelet: A szerződés az alábbival bővül:
A szerződésre vonatkozóan New York állam törvényei a mérvadók.
INDIA: A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdésének 1. és 2. pontja helyére a
következő kerül:
1. Az ingó és ingatlan vagyontárgyban, valamint a testi épségben okozott kár (beleértve
a halálesetet is) csak az IBM gondatlanságából eredő mértékig merül fel;
2. Minden egyéb helyzetben felmerülő minden tényleges kár esetén, amely a jótállási
szerződés értelmében, illetve azzal bármilyen módon kapcsolatba hozhatóan az IBM
hibájából ered, az IBM felelőssége kizárólag a felhasználó által a reklamáció tárgyát
képező konkrét számítógépért kifizetett összegig terjed.
ÚJ ZÉLAND: IBM jótállás a számítógépekre: A szakasz a következő bekezdéssel
bővül:
Az ebben a szakaszban leírt garanciák további jogokat biztosítanak az 1993. évi
Termékfelelősségi törvény (Consumer Guarantees Act) által és más, nem kizárható és
nem korlátozható törvények által előírtakon túl. Az 1993. évi Termékfelelősségi törvény
nem vonatkozik az IBM által átadott azon termékekre, amelyeket a törvény szerinti
értelemben üzleti célból vesznek igénybe.
28
Gyorstájékoztató
A felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül:
Ha a számítógépet az 1993. évi Termékfelelősségi törvény értelmében nem üzleti célból
vásárolták, e szakasz korlátozásaira a fenti törvény korlátozásai érvényesek.
EURÓPA, KÖZÉP-KELET, AFRIKA
A következő feltételek a régió minden országára vonatkoznak.
Jelen jótállásszerződés feltételei az IBM viszonteladóitól vásárolt számítógépre
vonatkoznak. Ha a gépet az IBM-től szerezték be, a vonatkozó IBM szerződés feltételei
és rendelkezései előbbrevalók a jelen szerződésnél.
Garanciális szerviz
Ha a vásárló az IBM számítógépet Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Észtországban,
Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Írországban, Izlandon,
Lettországban, Litvániában, Luxembourgban, Hollandiában, Nagy-Britanniában,
Németországban, Norvégiában, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban,
Svájcban vagy Svédországban szerezte be, az adott számítógéphez a garanciális szerviz
ezen országok bármelyikében igénybe vehető akár (1) az IBM garanciális szervizelési
joggal felhatalmazott viszonteladójánál, akár (2) az IBM-nél.
Ha a vásárló az IBM személyi számítógépet Albániában, Belorusziában,
Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Grúziában, Horvátországban, a
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban, Kazahsztánban, Kirgíziában, Lengyelországban,
Macedóniában (volt jugoszláv köztársaság), Magyarországon, Moldáviában,
Romániában, Oroszországban, Örményországban, Szlovákiában, Szlovéniában vagy
Ukrajnában szerezte be, az adott számítógéphez a garanciális szerviz ezen országok
bármelyikében igénybe vehető akár (1) az IBM garanciális szervizelési joggal
felhatalmazott viszonteladójánál, akár (2) az IBM-nél.
A mérvadó törvényeket, az országfüggő feltételeket és a jótállásszerződésre nézve
kompetens bíróságokat minden esetben a garanciális szerviz helyszínéül szolgáló ország
alapján kell megállapítani. A jótállásszerződésre vonatkozóan Ausztria törvényei a
mérvadók azonban, ha a garanciális szerviz helyszíne Albánia, Beloruszia,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Grúzia, Horvátország, a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság, Kazahsztán, Lengyelország, Macedónia (volt jugoszláv
köztársaság), Magyarország, Moldávia, Románia, Oroszország, Örményország,
Szlovákia, Szlovénia vagy Ukrajna.
Az egyes országokra vonatkozó feltételek:
EGYIPTOM: A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdésének 2. pontja helyére
a következő kerül:
2. Minden más tényleges közvetlen kár esetén az IBM felelőssége kizárólag a felhasználó
által a reklamáció tárgyát képező konkrét számítógépért kifizetett összegig terjed.
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
29
A szállítók és viszonteladók felelőssége (változatlan).
FRANCIAORSZÁG: A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése második
mondatának helyébe a következő kerül:
Minden ilyen esetben, függetlenül a kártérítési követelés jogalapjától, az IBM kizárólag
az alábbi esetekben vállal felelősséget: (az 1. és 2. pont változatlan).
NÉMETORSZÁG: IBM jótállás számítógépekre: A szakasz első bekezdése első
mondatának helyébe a következő kerül:
Az IBM számítógép jótállása magában foglalja a gép normál használatú működését,
valamint a gép műszaki leírásoknak való megfelelését.
A szakasz a következő bekezdésekkel bővül:
A gép legrövidebb jótállás-időszaka hat hónap.
Abban az esetben, ha az IBM vagy viszonteladója nem képes megjavítani egy IBM gépet,
a felhasználó a megjavítatlan gép csökkent értékének jogos mértékéig igényt tarthat
részleges pénzvisszatérítésre, illetve kérheti az adott gépre vonatkozó megállapodás
érvénytelenítését, mely esetben a kifizetett összeg visszajár.
A jótállás kiterjesztése: A második bekezdés nem érvényes.
Garanciális szerviz: A szakasz a következővel bővül:
A jótállási időszak alatt a hibás gép IBM-hez történő visszaszállításának költségei az
IBM-et terhelik.
Gyártási állapot: A szakasz helyére a következő bekezdés kerül:
Minden számítógép új állapotú. Az új alkatrészek mellett használt elemek is lehetnek a
kiépítésben.
A felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül:
A jótállási szerződésben meghatározott korlátozások és kizárások nem vonatkoznak az
IBM által szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságból okozott károkra és a kifejezett
garanciákra.
A második pontban a “100.000 USD” helyett “1.000.000 DEM” áll.
A 2. pont első bekezdése az alábbi mondattal bővül:
Az IBM e pontban foglalt felelőssége gondatlanság esetén az alapvető szerződési
rendelkezések megsértésére korlátozódik.
ÍRORSZÁG: A jótállás kiterjesztése: A szakasz a következővel bővül:
Kivéve a jelen feltételekben és rendelkezésekben kifejezetten megadottakat, ezennel
kizárunk minden törvényben meghatározott feltételt, beleértve a hallgatólagos
garanciákat is, de nem csorbítva az 1893. évi Árukereskedelmi törvényben (Sale of
30
Gyorstájékoztató
Goods Act) vagy az 1980. évi Árukereskedelmi és szolgáltatási törvényben (Sale of
Goods and Supply of Services Act) foglalt, előbb említett összes jótállás általánosságát.
A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése 1. és 2. pontjának helyére az alábbi
kerül:
1. Kizárólag az IBM hanyagságából eredő halál vagy személyi sérülés, illetve ingóságban
bekövetkezett kár; valamint 2. Minden egyéb tényleges, közvetlen kár erejéig, maximum
azonban 75 000 ír font összegig, vagy a reklamáció tárgyát képező, illetve a reklamációra
más módon okot adó gép havi költségének 125 százalékáig (visszatérő esetben 12 havi
díj jár).
A szállítók és viszonteladók felelőssége (változatlan).
E szakasz vége a következő bekezdéssel bővül:
Az IBM teljes felelőssége és a vásárló követelése, szerződési és szerződésen kívüli
károkozás esetén egyaránt, minden nem teljesítés esetén az okozott kárra korlátozódik.
OLASZORSZÁG: A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése második
mondatának helyébe a következő kerül:
Minden ilyen esetben, hacsak a kötelező jogszabályok másként nem rendelkeznek, az
IBM felelőssége kizárólag a következőkre terjed ki: (az 1. pont változatlan) 2) Bármely
más helyzetben felmerülő minden tényleges kár esetén, amely a jótállási szerződés
értelmében, illetve azzal bármilyen módon kapcsolatba hozhatóan az IBM hibájából ered,
az IBM felelőssége kizárólag a felhasználó által a reklamáció tárgyát képező konkrét
számítógépért kifizetett összegig terjed.
A szállítók és viszonteladók felelőssége (változatlan).
E szakasz második bekezdésének helyébe a következő kerül:
Hacsak a kötelező jogszabályok másként nem rendelkeznek, sem az IBM, sem
viszonteladója nem felelős a következő esetek egyikében sem: (az 1. és 2. pont
változatlan) 3) Közvetett kár esetén, még akkor sem, ha az IBM-nek vagy
viszonteladójának tudomása volt az ilyen károk lehetőségéről.
DÉL-AFRIKA, NAMÍBIA, BOTSWANA, LESOTHO ÉS SZVÁZIFÖLD: A
felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül:
Bármilyen helyzetben felmerülő minden tényleges kár esetén, amely kár a jótállási
szerződés értelmében, illetve azzal bármilyen módon kapcsolatba hozhatóan az IBM
hibájából ered, az IBM teljes felelőssége kizárólag a felhasználó által a reklamáció
tárgyát képező konkrét számítógépért kifizetett összegig terjed.
TÖRÖKORSZÁG: Gyártási állapot: A szakasz helyére a következő bekezdés kerül:
Az IBM gépekre vonatkozó vásárlói megrendeléseket az IBM az újonnan, a saját gyártási
szabványainak megfelelően gyártott gépekkel teljesíti.
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
31
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése 1. és
2. pontjának helyére az alábbi kerül:
1. Kizárólag az IBM gondatlanságából származó halál vagy személyi sérülés, illetve a
vásárló ingó vagyontárgyában bekövetkező fizikai sérülés esetén;
2. Bármely más tényleges, közvetlen kár és veszteség erejéig, maximum azonban 150
000 font sterling összegig, illetve a reklamáció tárgyát képező vagy arra más módon
okot adó gép havi díjának 125 százalékáig (visszatérő esetben 12 havi díj jár).
A bekezdés a következővel bővül:
3. Abban az esetben, ha az IBM megsérti az 1979. évi Termékfelelősségi törvény (Sale of
Goods Act) 12. szakaszában, illetve az 1982. évi Árukereskedelmi és szolgáltatási
törvény (Supply of Goods and Services Act) 2. szakaszában foglalt kötelezettségeit.
A szállítók és viszonteladók felelőssége (változatlan).
E szakasz vége a következővel bővül:
Az IBM teljes felelőssége és a vásárló követelése, szerződési és szerződésen kívüli
károkozás esetén egyaránt, minden nem teljesítés esetén az okozott kárra korlátozódik.
ÉSZAK-AMERIKA
KANADA: Garanciális szerviz: A szakasz a következővel bővül:
Az IBM garanciális szervize a következő telefonszámon kérhető: 1-800-565-3344.
Torontóban a 416-383-3344 számon.
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK: Garanciális szerviz: A szakasz a
következővel bővül:
Az IBM garanciális szervize a következő telefonszámon kérhető: 1-800-772-2227.
Megjegyzések
Ez a kiadvány az Egyesült Államokban ajánlott termékekre és szolgáltatásokra lett
kidolgozva.
Lehet, hogy az IBM nem ajánlja más országokban a dokumentumban tárgyalt
termékeket, szolgáltatásokat vagy kiegészítőket. Kérjen tanácsot a helyi IBM
képviselettől a területén rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról. Bármely
hivatkozás IBM termékre, programra vagy szolgáltatásra nem szándékozik azt állítani
vagy sugallni, hogy csak az az IBM termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható. Az
IBM szellemi tulajdonát vagy egyéb törvényesen védhető jogait nem sértő,
funkcionálisan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás használható az IBM
terméke, programja vagy szolgáltatása helyett. A nem IBM termék, program vagy
szolgáltatás működésének ellenőrzése és kiértékelése azonban a felhasználó felelőssége.
32
Gyorstájékoztató
Az IBM rendelkezhet olyan szabadalmakkal vagy folyamatban lévő szabadalmakkal,
melyek ezen dokumentáció tartalmát védik. E dokumentum megszerzése nem jelenti
egyúttal a szabadalmakra vonatkozó jogosultságok birtoklását is. Licenc iráni kérelmét
írásban küldheti a következő címre:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
A következő bekezdés nem vonatkozik az Egyesült Királyságra, és más olyan
országra sem, ahol az ilyen kikötések ütköznek a helyi jogi szabályozással: AZ
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION AZ “ITT
ISMERTETETT” FORMÁBAN ADJA KÖZRE EZT A PUBLIKÁCIÓT, BÁRMIFÉLE
KIFEJEZETT VAGY SUGALLT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE - DE NEM
KORLÁTOZVA ERRE - A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉSRE VAGY ADOTT
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. Egyes államok
nem engedik meg a kifejezett vagy sugallmazott garanciától történő elhatárolódást
bizonyos ügyletekben, ezért lehetséges, hogy ez a kikötés nem mindenkire vonatkozik.
A jelen kiadványban előfordulhatnak technikai pontatlanságok vagy nyomdahibák. Az itt
közölt ismeretekben időnként történnek változások, amelyeket a publikáció új kiadásai
tartalmaznak. Az IBM értesítés nélkül végrehajthat fejlesztéseket és/vagy változtatásokat
a jelen publikációban ismertetett termék(ek)en és/vagy program(ok)on. Ebben a
könyvben nem-IBM Web helyre történő utalást csak a segítés szándékával adunk meg, és
ez semmiképpen nem jelenti azon Web helyek helyességének jóváhagyását. A kérdéses
Web helyeken lévő informácó nem része az adott IBM termékre vonatkozó anyagnak, és
ezeknek a Web helyeknek a használata a felhasználó kockázata. Az IBM a részére
elküldött információkat az általa megfelelőnek tartott bármilyen módon felhasználhatja,
illetve terjesztheti anélkül, hogy a küldővel szemben bármilyen kötelezettsége is
keletkezne.
Dátumadatok feldolgozása
Ez az IBM hardver és az esetleg vele együtt szállított IBM szoftver termék a hozzátartozó
dokumentáció szerinti használata során képes a XX. és XXI. századon belüli és közötti
időadatok hibátlan feldolgozására, valamint a termékek által használt összes többi
termékkel (például szoftver, hardver, mikroprogram) az időadatok tökéletes kicserélésére.
Az IBM nem vállal felelősséget a nem IBM termékek dátumadat feldolgozási
képességeire, még akkor sem, ha ezek előtelepített, vagy az IBM által egyéb módon
terjesztett termékek. Szükség esetén forduljon közvetlenül a termékekért felelős
szállítókhoz, a termékek képességeinek meghatározása céljából. Ez az IBM hardver
termék nem képes megakadályozni az olyan hibákat, amelyek akkor jelentkezhetnek, ha
az alkalmazott szoftver, frissítések vagy periféria eszközök, illetve az adatcserében
résztvevő hasonló elemek nem helyesen dolgozzák fel a dátumadatokat.
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
33
Az alábbiakban a 2000. évre való felkészítés ismertetését találja.
Védjegyek
A következő kifejezések az IBM Corporation védjegyei az Egyesült Államokban vagy
más országokban, illetve mindkettőben:
HelpCenter
IBM
NetVista
Asset ID
A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows 2000 a Microsoft Corporation
védjegye.
Egyéb cég-, termék- és szolgáltatásnevek más cégek védjegyei vagy szolgáltatási jelzései
lehetnek.
Elektronikus kisugárzásra vonatkozó megjegyzések
Ez a számítógép B osztályú digitális eszköznek minősül. Ennek ellenére ha a számítógép
tartalmaz beépített hálózati interfészvezérlőt (NIC), akkor a berendezés a NIC működése
alatt A osztályú berendezésnek tekinthető. Továbbá, a NetVista A40i (2251 és 2271
típusok), valamint a NetVista A40 (6831 típus) berendezések A osztályúaknak
tekinthetők, amikor 8X/4X/32X CD-RW meghajtó van telepítve, és a CD-RW meghajtón
lévő fejhallgató csatlakozót használja. Az A osztályú digitális eszközökre vonatkozó
osztályozások és megfelelési nyilatkozatok az elsődlegesek, mivel bizonyos A osztályú
kiegészítők vagy NIC kábelek valójában A osztályra módosítják a számítógép
besorolását.
Cet ordinateur est enregistré comme un appareil numérique de classe B. Toutefois,
lorsque la carte réseau qu’il contient est utilisée, il est considéré comme un appareil de
classe A. Il a été déclaré de classe A dans l’avis de conformité car la présence de
certaines options de classe A ou de câbles de carte réseau de classe A modifie ses
caractérisques et le rend conforme aux normes de la classe A.
″B″ kategóriára vonatkozó megjegyzések
v NetVista A40 (Típus: 6568, 6578, 6648, 6830, 6831 és 6840)
v NetVista A40i (Típus: 2251 és 2271)
v NetVista A40p (Típus: 6569, 6579, 6649, 6837, 6841 és 6847
Federal Communications Commission (FCC) nyilatkozat
Megjegyzés: Ez a berendezés a vizsgálata során eleget tett a B kategóriájú digitális
eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15-ös részében leírt határértékeknek. Ezek a
határértékek úgy lettek megállapítva, hogy valós védelmet biztosítsanak az interferencia
ellen lakókörnyezetben történő telepítéskor. Ez a berendezés előállít, felhasznál és
kisugároz rádiófrekvenciás energiát, és ha a berendezés nem az előírások szerint kerül
34
Gyorstájékoztató
telepítésre és használatra, akkor zavarhatja a rádió-kommunikációt. Mindazonáltal, nincs
garancia arra, hogy a zavarás nem jelentkezik bizonyos telepítés esetén. Ha ez a
berendezés interferenciát okoz a rádió és a televízió adásainak vételében - amely
meghatározható a berendezés ki- és bekapcsolásával - a felhasználó próbálja meg
csökkenteni a zavarást egy vagy több alábbi módszer segítségével:
v A vevőantenna átállításával vagy áthelyezésével.
v A berendezés és a vevőkészülék közötti elválasztás növelésével.
v A berendezés másik hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatásával, mint amelyhez a
vevőkészülék csatlakozik.
v A hivatalos IBM viszonteladó vagy szerviz képviselő által nyújtott, segítségkérő
konzultációval.
Megfelelő védőburkolattal és földeléssel ellátott kábeleket, valamint csatlakozókat kell
használni, hogy azok az FCC kisugárzási korlátoknak eleget tegyenek. A hivatalos IBM
viszonteladóknál rendelkezésre állnak a megfelelő kábelek és csatlakozók. Az IBM nem
vállal felelősséget az általa ajánlottól eltérő kábelek és csatlakozók használatából eredő,
továbbá a berendezés jogosulatlan változtatása vagy módosítása következtében jelentkező
zavarokozásért. A jogosulatlan beavatkozás és módosítás érvényteleníti a felhasználó
jogát a berendezés működtetésére.
Ez a berendezés eleget tesz az FCC szabályzat 15-ös részében leírtaknak. A működés az
alábbi két feltételnek van alárendelve: (1) egyrészt ez a berendezés nem okozhat ártalmas
interferenciát, (2) másrészt ezt a berendezést érheti bármilyen zavarás, beleértve azt is,
ami téves működést okozhatna.
Felelős partner:
International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telefon: 1-919-543-2193
Kanadai ipari megfelelési nyilatkozat a B osztály kisugárzására vonatkozóan
Ez a B osztályú készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásoknak.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Az Európai Közösség EMC direktíváira vonatkozó megfelelési nyilatkozat
Ez a termék eleget tesz az Európa Tanács 89/336/EEC számú határozatában
megfogalmazott védelmi követelményeknek, amely a tagállamok elektromágneses
zavarvédelmi összeférhetőségére vonatkozó törvénykezésen alapul. Az IBM nem vállal
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
35
felelősséget a berendezés bármely olyan átalakításáért és bővítéséért (beleértve nem IBM
gyártmányú kiegészítő kártyák beépítését is), amelynek következtében a berendezés nem
tesz eleget a védelmi követelményeknek.
Ez a termék a tesztelés során eleget tett az Információ-technológiai berendezések B
osztályára megadott határértékeknek a CISPR 22/Európai Szabvány EN 55022 szerint. A
B osztályú berendezésekre vonatkozó határértékek kimondottan a lakókörnyezet számára
lettek meghatározva abból a célból, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak az engedélyezett
kommunikációs berendezések egymást zavaró hatásaival szemben.
″A″ kategóriára vonatkozó megjegyzések
v NetVista A40 (Típus: 6568, 6578, 6648, 6830, 6831 és 6840)
v NetVista A40i (Típus: 2251 és 2271)
v NetVista A40p (Típus: 6569, 6579, 6649, 6837, 6841 és 6847
Federal Communications Commission (FCC) nyilatkozat
Megjegyzés: Ez a berendezés a vizsgálata során eleget tett az A kategóriájú digitális
eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15-ös részében leírt határértékeknek. Ezek a
határértékek úgy lettek megállapítva, hogy valós védelmet biztosítsanak az interferencia
ellen, amikor a berendezés kereskedelmi környezetben működik. Ez a berendezés előállít,
használ és kisugároz rádiófrekvenciás energiát, és ha a berendezés nem az előírások
szerint kerül telepítésre és használatra, akkor zavarhatja a rádió-kommunikációt. A
berendezés működése lakóterületen is okozhat zavarást, ebben az esetben a
felhasználónak kell elhárítani a zavarokozást saját költségére.
Megfelelő védőburkolattal és földeléssel ellátott kábeleket, valamint csatlakozókat kell
használni, hogy azok az FCC kisugárzási korlátoknak eleget tegyenek. Az IBM nem
vállal felelősséget az általa ajánlottól eltérő kábelek és csatlakozók használatából eredő,
továbbá a berendezés jogosulatlan változtatása vagy módosítása következtében jelentkező
zavarokozásért. A jogosulatlan beavatkozás és módosítás érvényteleníti a felhasználó
jogát a berendezés működtetésére.
Ez a berendezés eleget tesz az FCC szabályzat 15-ös részében leírtaknak. A működés az
alábbi két feltételnek van alárendelve: (1) egyrészt ez a berendezés nem okozhat ártalmas
interferenciát, (2) másrészt ezt a berendezést érheti bármilyen zavarás, beleértve azt is,
ami téves működést okozhatna.
Kanadai ipari megfelelési nyilatkozat az A osztály kisugárzására vonatkozóan
Ez az A osztályú készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásoknak.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
36
Gyorstájékoztató
Ausztrália és Új Zéland - A osztályra vonatkozó nyilatkozat
Figyelem: Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben rádiófrekvenciás zavart okozhat,
amely esetben a felhasználótól megkövetelhetik a megfelelő mérések elvégzését.
Az Európai Közösség EMC direktíváira vonatkozó megfelelési nyilatkozat
Ez a termék eleget tesz az Európa Tanács 89/336/EEC számú határozatában
megfogalmazott védelmi követelményeknek, amely a tagállamok elektromágneses
zavarvédelmi összeférhetőségére vonatkozó törvénykezésen alapul. Az IBM nem vállal
felelősséget a berendezés bármely olyan átalakításáért és bővítéséért (beleértve nem IBM
gyártmányú kiegészítő kártyák beépítését is), amelynek következtében a berendezés nem
tesz eleget a védelmi követelményeknek.
Ez a termék a tesztelés során eleget tett az Információ-technológiai berendezések A
osztályára megadott határértékeknek a CISPR 22/Európai Szabvány EN 55022 szerint.
Az A osztályú berendezésekre vonatkozó határértékek kimondottan a kereskedelmi és az
ipari környezet számára lettek meghatározva abból a célból, hogy ésszerű védelmet
nyújtsanak az engedélyezett kommunikációs berendezések egymást zavaró hatásaival
szemben.
Figyelem: Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben rádiófrekvenciás zavart okozhat,
amely esetben a felhasználótól megkövetelhetik a megfelelő mérések elvégzését.
Federal Communications Commission (FCC) és
telefontársaságokkal kapcsolatos követelmények
1. Ez a berendezés eleget tesz az FCC szabályzat 68. cikkelyében leírtaknak. Az
eszközhöz hozzáerősítve található egy címke, amely többek között tartalmazza az
adott berendezésre vonatkozó FCC regisztrációs számot, az USOC, valamint a Ringer
Equivalency Number (REN) értékét. Amennyiben ezeket a számokat kérik,
megadhatja a telefontársaság számára.
Megjegyzés: Ha az eszköz egy belső modem, akkor egy második FCC regisztrációs
számot is találhat. A címkét ráteheti annak a számítógépnek a
külsejére, amelybe az IBM modemet telepítette, vagy ráteheti a külső
DAA-ra, ha rendelkezik ilyennel. Helyezze a címkét könnyen elérhető
helyre, hiszen annak információit át kell adni a telefontársaságnak.
2. A REN hasznos a telefonvonalhoz csatlakoztatható azon eszközök mennyiségének
meghatározásában, amelyek még csöngenek az adott telefonszám hívásakor. Az
esetek többségében - bár nem minden helyen - az összes eszköz REN számának
összege nem haladhatja meg az ötöt (5). A telefonvonalhoz kapcsolható eszközök
REN által meghatározott számának ellenőrzése érdekében hívja fel a helyi
telefontársaságot az adott hívási területre vonatkozó maximális REN szám
meghatározása céljából.
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
37
3. Ha az eszköz zavarja a telefonhálózatot, a telefontársaság ideiglenesen leállíthatja
szolgáltatását. Ha van rá mód, akkor erről előre értesítik; ha ez nem praktikus, akkor
pedig amint lehetséges. Tanácsoljuk, hogy tegyen panaszt az FCC-re történő
hivatkozással.
4. A telefontársaság változtatásokat hajthat végre szolgáltatásaiban, berendezéseiben,
működésében vagy eljárásaiban, amelyek hatással lehetnek berendezése megfelelő
működésére. Ha ezt teszik, akkor előre értesítést küldenek, hogy legyen alkalma a
megszakítás nélküli szolgáltatások ütemezésére.
5. Ha a termékkel kapcsolatban hibákat tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
viszonteladóval vagy hívja az IBM-et. Az Egyesült Államokban hívja az
1-800-772-2227 számot. Kanadában hívja az 1-800-565-3344 számot. Szükség lehet
a vételt igazoló számla bemutatására.
A telefontársaság kérheti az eszköz lekapcsolását a hálózatról, amíg a probléma nincs
megoldva, vagy amíg nem biztos abban, hogy az eszköz hibátlanul működik.
6. Az eszköz javítása a vásárló részéről nem lehetséges. Ha az eszközzel kapcsolatban
hibát tapasztal, akkor keresse meg a hivatalos viszonteladót, vagy olvassa el a
könyvben lévő Diagnosztika című részt.
7. Ez az eszköz lehet, hogy nem használható a telefontársaság által nyújtott pénzérmés
szolgáltatások esetén. Az ikervonalakhoz történő csatlakozás az állami tarifáktól
függ. Tájékoztatás végett vegye fel a kapcsolatot az adott állam hivatalos szerveivel.
8. Amikor hálózati interfész (NI) szolgáltatást rendel meg a helyi Exchange Carrier
szolgáltatótól, akkor elrendezésként USOC RJ11C azonosítást adjon meg.
A Kanadai Kommunikációs Részleg hitelesítési címkéje
Megjegyzés: Az Industry Canada címke azonosítja a hitelesített berendezést. Ez a
hitelesítés azt jelenti, hogy a berendezés eleget tesz azoknak a telekommunikációs
hálózatvédelmi, működési és biztonsági követelményeknek, amelyek elő vannak írva a
Terminál Berendezésre Vonatkozó Műszaki Követelmények című dokumentációkban. A
Részleg nem garantálja, hogy a berendezés a felhasználó megelégedésére fog működni.
A berendezés telepítése előtt a felhasználóknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a
berendezés csatlakoztatása a helyi távközlési társaság rendszeréhez megengedhető. A
berendezés telepítésekor elfogadható csatlakoztatási módszert kell használnia. A
vásárlónak kell gondoskodnia arról, hogy a fentiekben leírt feltételeknek való megfelelés
ne csökkentse a szolgáltatás színvonalát bizonyos helyzetekben. A hitelesített berendezés
javítását csak a szolgáltató által kijelölt hivatalos képviselő koordinálhatja. A
berendezésben a felhasználó által végzett bármilyen javítás vagy változtatás, illetve a
berendezés hibás működése okot adhat arra a távközlési társaságnak, hogy kérje a
felhasználótól a berendezés lekapcsolását.
A felhasználóknak kell gondoskodniuk saját maguk védelméről, vagyis a tápegység, a
telefonvonalak és a belső fémcső rendszer (ha van) elektromos földvezetékeinek
összeköttetéséről. Ez az elővigyázatosság különösen fontos lehet vidéki környezetben.
38
Gyorstájékoztató
Figyelem: A felhasználóknak nem szabad megkísérelni a földvezetékek összekötését,
vegyék fel a kapcsolatot a megfelelő ellenőrzési hatósággal vagy egy villanyszerelővel,
ahogy jobbnak tartják.
Megjegyzés: Az egyes végponti (terminál) eszközökhöz hozzárendelt Ringer
Equivalence Number (REN) a termináloknak azt a maximális számát jelzi, amennyi
csatlakoztatható egy adott telefonvonalhoz. A vonal lezárása az eszközök bármely
kombinációjából állhat, a követelmény csak annyi, hogy az összes eszköz Ringer
Equivalence számának összege nem lépheti túl az 5-ös értéket.
Étiquette d’homologation du ministère des Communications du Canada
AVIS : L’étiquette d’Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette
certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d’exploitation et de
sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents
concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le ministère n’assure
toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur.
Avant d’installer ce matériel, l’utilisateur doit s’assurer qu’il est permis de le raccorder
aux installations de l’entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également
être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L’abonné ne doit pas
oublier qu’il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n’empêche
pas la dégradation du service dans certaines situations.
Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant
désigné par le fournisseur. L’entreprise de télécommunications peut demander à
l’utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications
effectuées par l’utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.
Pour sa propre protection, l’utilisateur doit s’assurer que tous les fils de mise à la terre de
la source d’énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d’eau
métalliques, s’il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement
importante dans les régions rurales.
Avertissement : L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il
doit avoir recours à un service d’inspection des installations électriques ou à un
électricien, selon le cas.
AVIS : L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal
indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La
terminaison d’une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques
dispositifs, à la seule condition que la somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de
tous les dispositifs n’excède pas 5.
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
39
Tápkábelre vonatkozó megjegyzés
A biztonság érdekében az IBM földelt csatlakozódugóval ellátott tápkábelt biztosít ezen
IBM termék használatához. Az elektromos áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt
mindig csak megfelelően földelt csatlakozóaljba dugja be.
Az Egyesült Államokban és Kanadában használt IBM tápkábeleket az Underwriter’s
Laboratories (UL) listája tartalmazza, és a Kanadai Szabványügyi Hivatal (CSA)
hitelesíti.
115V feszültségről működtetni kívánt egységek esetén: Használjon egy, az UL listában
felsorolt és CSA igazolással rendelkező tápkábelt, amely legalább 18 AWG, SVT vagy
SJT típusú, legfeljebb 4,5m hosszú háromeres kábelből és párhuzamos érintkezőjű,
125V-os 15A-es földelt típusú dugóból áll.
230V feszültségről működtetni kívánt egységek esetén (U.S. belül): Használjon egy, az
UL listában felsorolt és CSA igazolással rendelkező tápkábelt, amely legalább 18 AWG,
SVT vagy SJT típusú, legfeljebb 4,5m hosszú háromeres kábelből és kettős érintkezőjű,
250V-os 15A-es földelt típusú dugóból áll.
230V feszültségről működtetni kívánt egységek esetén (U.S. kívül): Földelt dugóval
ellátott tápkábelt használjon. A tápkábelnek rendelkeznie kell megfelelő biztonsági
engedélyekkel arra az országra vonatkozóan, ahol a berendezés telepítésre kerül.
Az adott országra vagy régióra szabványosított IBM tápkábelek általában csak abban az
országban vagy régióban állnak rendelkezésre.
IBM tápkábel
termékszám
Ezekben az országokban és régiókban használatos
13F9940
Argentína, Ausztrália, Kína (PRC), Új-Zéland, Pápua Új-Guinea,
Paraguay, Uruguay, Nyugat-Szamoa
13F9979
Afganisztán, Algéria, Andorra, Angola, Ausztria, Belgium, Benin,
Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Közép-Afrikai Közt.,
Csád, Cseh Közt., Egyiptom, Finnország, Franciaország, Francia
Guyana, Németország, Görögország, Guinea, Magyarország, Izland,
Indonézia, Irán, Ivory partvidék, Jordánia, Libanon, Luxemburg,
Macau, Madagaszkár, Mali, Mauritánia, Mauritius, Monaco, Marokkó,
Mozambik, Hollandia, Új-Kaledónia, Niger, Norvégia, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szenegál, Szlovákia, Spanyolország, Szudán,
Svédország, Szíria, Togó, Tunézia, Törökország, korábbi Szovjetunió,
Vietnám, korábbi Jugoszlávia, Zaire, Zimbabwe
13F9997
Dánia
14F0015
Banglades, Burma, Pakisztán, Dél-Afrika, Sri Lanka
14F0033
Antigua, Bahrein, Brunei, Csatorna szigetek, Ciprus, Dubai, Fidzsi,
Ghána, Hong Kong, India, Irak, Írország, Kenya, Kuwait, Malawi,
Malaysia, Málta, Nepál, Nigéria, Polinézia, Katar, Sierra Leone,
Szingapúr, Tanzánia, Uganda, Egyesült Királyság Jemen, Zambia
40
Gyorstájékoztató
IBM tápkábel
termékszám
Ezekben az országokban és régiókban használatos
14F0051
Liechtenstein, Svájc
14F0069
Chile, Etiópia, Olaszország, Líbia, Szomália
14F0087
Izrael
1838574
Thaiföld
62X1045
Bahamák, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brazília, Kanada, Kajmán
szigetek, Kolumbia, Costa Rica, Dominikai Közt., Ecuador, Salvador,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japán, Korea (Dél),
Libéria, Mexikó, Holland Antillák, Nicaragua, Panama, Peru,
Fülöp-szigetek, Szaud-Arábia, Suriname, Tajvan, Trinidad
(Nyugat-India), Amerikai Egyesült Államok, Venezuela
Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések
41
42
Gyorstájékoztató
IBM
Rendelési szám: 19K8196
Nyomtatva Dániában
(1P) P/N: 19K8196
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising