Medion 98630
39,6 cm/15,6" notebook
MEDION® AKOYA® E6224 (MD 98630)
cm
,615,6"
39
D
DK
D
MEDION Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark
Tel: (+45) 70 21 20 20
Fax: (+45) 70 21 20 29
MSN 4003 6624
40036624_mc_98630_dk.indd 1
05/04/11
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.medion.dk
Håndbog
26.04.2011 14:23:19 Uhr
Cover inside MD98630 P6224_M51U DK RC1.FH11 Fri Mar 18 10:18:04 2011
Seite 1
C
Åben PC
Forside
M
Betegnelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-
18
19
20
21
22
23
-
LCD-skærm
Tænd-/slukkontakten
Tastatur
Funktionsindikatorer
Touchpad Taster
Touchpad
Håndledsstøtte
Webkamera
Mikrofon
Højttaler
Netstikindgang
USB stik 2.0
VGA-porten
LAN-porten RJ-45
HDMI-tilslutning
USB stik 3.0
Audioudgang* /
Digital audioaudgang (SPDIF, optisk)
Mikrofonindgang*
Multimedia kortindgang
Optisk drev
Optisk drev eject-tasten
Nødudtagningsåbning
Kensingtonlås®
Venstre side
*Port med multitildeling, alt efter softwarekonfiguration
Højre side
Probedruck
Y
CM
MY
CY CMY
K
Cover inside MD98630 P6224_M51U DK RC1.FH11 Fri Mar 18 10:18:04 2011
Seite 1
C
Åben PC
Forside
M
Betegnelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-
18
19
20
21
22
23
-
LCD-skærm
Tænd-/slukkontakten
Tastatur
Funktionsindikatorer
Touchpad Taster
Touchpad
Håndledsstøtte
Webkamera
Mikrofon
Højttaler
Netstikindgang
USB stik 2.0
VGA-porten
LAN-porten RJ-45
HDMI-tilslutning
USB stik 3.0
Audioudgang* /
Digital audioaudgang (SPDIF, optisk)
Mikrofonindgang*
Multimedia kortindgang
Optisk drev
Optisk drev eject-tasten
Nødudtagningsåbning
Kensingtonlås®
Venstre side
*Port med multitildeling, alt efter softwarekonfiguration
Højre side
Probedruck
Y
CM
MY
CY CMY
K
Informationer om denne vejledning
Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på
brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer.
Vi har organiseret denne vejledning sådan at du altid kan finde de nødvendige
informationer inddelt efter emner i indholdsfortegnelsen. Bagerst i denne vejledning
findes en stikordsfortegnelse (index).
Før den bærbare PC tages i brug, anbefales det at læse afsnittene Driftssikkerhed (se
side 1) og Ibrugtagelse (se side 18).
Vi anbefaler, at de øvrige afsnit gennemgås for at få detaljerede informationer og
anvisninger vedr. brugen af notebooken.
Formålet med denne Betjeningsvejledning er at forklare betjeningen af notebooken i et
let forståeligt sprog.
Til betjening af programmer og styresystemet kan du altid gøre brug af de omfattende
hjælpefunktioner som programmerne byder på vha. et tastetryk eller museklik (for det
meste F1).
®
Denne hjælp ydes under anvendelse af styresystemet Microsoft Windows eller kørsel af
et program.
Yderligere meningsfulde informationskilder finder du i afsnittet „At lære Windows® 7 at
kende “ fra side 70.
Vor målgruppe
Denne vejledning henvender sig såvel til begyndere som til viderekomne brugere. På
trods af den eventuelle professionelle brug er notebooken beregnet til anvendelse i
private husholdninger. De mangfoldige anvendelsesmuligheder står til rådighed for
hele familien.
Personligt
Noter følgende ejendomsoplysninger:
Serienummer
......................................
Købsdato
......................................
Købssted
......................................
Du finder din notebooks serienummer på bagsiden af computeren. Overfør i givet fald
serienummeret til dit garantibevis.
Kvalitet
Vi har, da vi udvalgte komponenter, lagt vægt på høj funktionalitet, let betjening,
sikkerhed og pålidelighed. Et indbyrdes afstemt hard- og softwarekoncept gør, at vi kan
præsentere en fremtidsorienteret notebook, som vil give dig glæde både i arbejds- og i
fritiden.
Vi takker dig for din tillid til vores produkter og er glade for at byde dig velkommen
som ny kunde.
Kopiering af denne manual
Dette dokument indeholder retsligt beskyttede informationer. Alle rettigheder
forbeholdes. Kopiering i mekanisk, elektronisk og enhver anden form er, uden
forudgående skriftlig tilladelse fra fabrikantens side, ikke tilladt.
Copyright © 2011
Alle rettigheder forbeholdes.
Denne manual er ophavsretsligt beskyttet.
®
Copyright indehaves af fa. MEDION .
Varemærker:
®
®
®
MS-DOS og Windows er Microsoft s registrerede varemærker
®
®
Pentium er fa. Intel s registrerede varemærke.
HDMI, HDMI-logoet samt High-Definition Multimedia Interface er registrerede
varemærker og tilhører HDMI Licensing LIC.
Andre varemærker er de respektive ejeres ejendom.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
ii
Indhold
Driftssikkerhed.......................................................................................................... 1 Driftssikkerhed .................................................................................................... 3 Datasikkerhed .................................................................................................. 4 Placering ......................................................................................................... 4 Opstillingssted................................................................................................. 5 Ergonomi ........................................................................................................ 5 Bekvem arbejdsposition ............................................................................... 6 Tilslutning ....................................................................................................... 7 Strømforsyning ............................................................................................ 7 Kabelforbindelser ......................................................................................... 8 Konformitetsinformation R&TTE ...................................................................... 9 Brug af touchpad ............................................................................................. 9 Batteridrift ..................................................................................................... 10 Oversigter & Ibrugtagelse ...................................................................................... 11 Leveringsomfang .............................................................................................. 13 Oversigt ............................................................................................................ 14 Åben PC ........................................................................................................ 14 Forside........................................................................................................... 15 Venstre side ................................................................................................... 15 Højre side ...................................................................................................... 16 Indikatorer ..................................................................................................... 17 Ibrugtagelse...................................................................................................... 18 Sådan starter du: ........................................................................................... 18 Trin 1 ......................................................................................................... 18 Trin 2 ......................................................................................................... 21 Trin 3 ......................................................................................................... 21 Kort beskrivelse af Windows®-brugerfladen .................................................... 22 Hovedkomponenter ............................................................................................... 25 Strømforsyning ................................................................................................. 27 Tænd-/slukkontakt ........................................................................................ 27 Lysnetsdrift .................................................................................................... 28 Batteridrift ..................................................................................................... 29 Indsættelse af batteriet ............................................................................... 29 Udskiftning af batteri .................................................................................. 30 Opladning af batteriet ................................................................................ 31 Afladning af batterier .................................................................................. 31 Batteriydelse ............................................................................................... 31 Energistyring (Power Management) .............................................................. 33 Sleep .......................................................................................................... 33 Dvale (Hibernate) ....................................................................................... 33 Display.............................................................................................................. 34 Åbning og lukning af displayet ...................................................................... 34 iii
Skærmopløsning ........................................................................................... 35 Udseende og personlige indstillinger ............................................................ 36 Tilslutning af en ekstern monitor ................................................................... 37 Dubler disse skærme.................................................................................. 39 Udvid skærmene ........................................................................................ 39 Vis kun skrivebord på 1 .............................................................................. 39 Vis kun skrivebord på 2 .............................................................................. 39 Dataindtastning................................................................................................ 40 Tastaturet ...................................................................................................... 40 Notebookspecifikke tastekombinationer..................................................... 40 Betjening af touchpad ................................................................................... 41 Museplade-betjening med flere fingre ....................................................... 42 Harddisken ....................................................................................................... 43 Vigtigste kataloger ........................................................................................ 44 Det optiske drev ............................................................................................... 45 Indsættelse af en CD/DVD............................................................................. 45 Nødudtagning af en blokeret CD/DVD ...................................................... 47 Afspilning og læsning af CD/DVD ................................................................. 47 Regionale afspilningsinformationer ved DVD ................................................ 48 Brænder ........................................................................................................ 48 CD- og DVD-opbevaring ............................................................................ 48 Subwoofer-modul / indbygning af ekstra harddisk ........................................ 49 Sikkerhedshenvisninger ............................................................................. 49 Notebookens underside ............................................................................. 49 Udskiftning af en ekstra harddisk eller et subwoofer-modul ....................... 50 Lydkortet .......................................................................................................... 52 Eksterne audioforbindelser ............................................................................ 53 Dolby® Advanced Audio ................................................................................. 54 Netværksdrift.................................................................................................... 55 Hvad er et netværk? ................................................................................... 55 Fast Ethernet-Netværksstik ......................................................................... 55 Wireless LAN (trådløs netværksforbindelse)................................................ 56 Afhjælpning af netværksproblemer............................................................ 58 Bluetooth ...................................................................................................... 59 Multimedia kortindgang................................................................................... 60 Indsættelse af lagerkort ................................................................................. 60 Udtagelse af lagerkort ................................................................................... 60 Webkameraet ................................................................................................... 61 Anvendelseseksempel med Windows Live Messenger ................................... 61 Fjernbetjening & TV-tuner ................................................................................ 62 Fjernbetjening ............................................................................................... 62 Ilægning af batterier .................................................................................. 62 Installation af USB-fjernbetjeningsmodtager ................................................. 63 Tastatur ......................................................................................................... 63 Ændring af sende-/modtagekanaler ........................................................... 65 TV-Tuner ....................................................................................................... 66 Ibrugtagning af USB DVB-T tuner............................................................... 66 Tilslutning af antenne ................................................................................ 67 iv
Se TV .......................................................................................................... 67 Universal Serial Bus-porten ............................................................................... 68 Sikring af notebooken ....................................................................................... 69 Start-password .............................................................................................. 69 Brug af sikkerhedslås ..................................................................................... 69 Software ........................................................................................................... 70 At lære Windows® 7 at kende .......................................................................... 70 Windows® 7 - Nyheder ................................................................................ 70 Windows® 7 - Hjælp og support .................................................................. 72 Windows® 7 - Introduktion .......................................................................... 73 Windows® 7 - Kontrol of brugerkonti .......................................................... 74 Windows® 7 - Kontrolpanel ......................................................................... 75 Windows Media Center ................................................................................. 76 Installation af software................................................................................... 79 Sådan installeres software .......................................................................... 79 Afinstallation af software ............................................................................ 80 Aktivering af Windows ................................................................................... 81 Produktaktivering på din notebook ............................................................ 81 BIOS setup-programm ................................................................................... 82 Opstart af BIOS setup ................................................................................. 82 Kaspersky Internet Security ............................................................................ 83 Nyttige vink ...................................................................................................... 85 Hjælp til betjeningen ..................................................................................... 85 Systemindstillinger og informationer ............................................................. 86 Førstehjælp.............................................................................................................. 87 Data- og systemsikkerhed ................................................................................. 89 Sikkerhedskopiering ...................................................................................... 89 Vedligeholdelsesprogrammer ........................................................................ 89 Systemgendannelse .......................................................................................... 90 Afhjælpning af fejl ......................................................................................... 90 Windows® Update .......................................................................................... 91 Windows Update informationer om datasikkerhed ..................................... 91 Genetablering af leveringstilstanden ................................................................. 92 Begrænsninger for genetableringen .............................................................. 92 Udførelse af nulstilling ................................................................................... 93 Hyppige spørgsmål........................................................................................... 94 Service .............................................................................................................. 95 Førstehjælp ved hardwareproblemer ............................................................. 95 Lokalisering af årsagen................................................................................... 95 Fejl og årsager .................................................................................................. 96 Har du brug for yderligere assistance? ........................................................... 97 Driverunderstøttelse ...................................................................................... 97 Transport....................................................................................................... 98 Vedligeholdelse ............................................................................................. 99 Pleje af displayet ............................................................................................ 99 v
Opdatering/ændring og reparation ................................................................ 100 Henvisning til serviceteknikeren ............................................................... 100 Returnering og genanvendelse ....................................................................... 101 Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af batterier ...................................... 102 Tillæg ..................................................................................................................... 103 Konformitetsinformationer ............................................................................. 105 ISO 13406-2 Klasse II................................................................................... 105 Indeks ............................................................................................................ 108 vi
Sikkerhed
Kapitel 1
Emne
Side
Betjening
Driftssikkerhed
Driftssikkerhed ................................................................... 3
Datasikkerhed .................................................................... 4
Opstillingssted ................................................................... 5
Ergonomi ........................................................................... 5
Tilslutning .......................................................................... 7
Konformitetsinformation R&TTE ........................................ 9
Brug af touchpad .............................................................. 9
Komponenter
Placering ............................................................................ 4
Tillæg
Førstehjælp
Batteridrift ....................................................................... 10
2
Driftssikkerhed
Læs venligst dette kapitel grundigt igennem og følg alle henvisninger. På denne måde
sikrer du dig en stabil drift og lang levetid for din Notebook.
Lad ikke børn lege uden opsyn, i nærheden af elektriske apparater. Børn kan
ikke altid genkende mulige farer.

Emballagemateriale som f.eks. folier må ikke komme i hænderne på børn. Ved
forkert brug kan der opstå fare for kvælning.

Åbn aldrig kabinettet på den bærbare PC, på batterier eller på netadaptere!
Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller sågar føre til brand, hvilket ville
beskadige din notebook.

CD-ROM-/CDRW-/DVD-drev er udstyr af Laser Klasse 1, hvis dette udstyr
anvendes i et lukket notebookkabinet. Fjern ikke afdækningen fra drevene, da
usynlig Laserstråling afgives.

Før ingen genstande ind i din notebooks revner og åbninger. Dette kan medføre
elektrisk kortslutning eller sågar føre til brand, hvilket ville beskadige din
notebook.

Notebookens revner og åbninger tjener til dennes udluftning. Dæk ikke disse
åbninger til, da dette kan føre til overophedning.
Notebooken er ikke beregnet til drift i en industriel virksomhed.

Undgå at bruge den bærbare PC i tordenvejr, således at skader pga. af evt.
lynnedslag undgås.

Læg ingen genstande på notebooken og udøv ikke tryk på displayet. Der er fare
for at displayet knækker.

Der er fare for skade hvis TFT Displayet knækker. Pak de knækkede dele sammen
ved hjælp af beskyttelseshandsker og send delene til dit Service Center for
professionel affaldsbehandling. Vask efterfølgende dine hænder med sæbe, da
det ikke kan udelukkes at der afgives kemikalier fra displayet.
Skærmen bør ikke helt klappes 120° om. Prøv ikke at åbne den med vold.
Rør ikke displayet med fingrene eller kantede genstande, for at forhindre
beskadigelse.

Løft aldrig notebooken i displayet, da dette kan knække hængslerne.
Tillæg


Førstehjælp

Komponenter
Betjening

Sikkerhed
Driftssikkerhed
Driftssikkerhed
3
Sluk straks for PC’en eller undlad at starte den, tag net-stikket ud af kontakten og
kontakt forhandler eller servicecenter, hvis ...

... netadapteren, netkabler eller stik er smeltet eller beskadiget. Sørg for at
defekte netkabler/netdele udskiftes med nye, originale dele. Disse må under
ingen omstændigheder repareres.

... kabinettet på den bærbare PC er beskadiget, eller hvis der er trængt væske
ind i kabinettet. I så fald skal PC’en efterses hos forhandler eller servicecenter.
Hvis det ikke sker, kan PC’en måske ikke bruges mere. Endvidere er der risiko for
at få elektrisk stød og/eller at blive udsat for livsfarlig laserstråling!
Datasikkerhed
Pas på!
Hver gang data opdateres, anbefales det at tage sikkerhedskopier af alle
data på et eksternt lagringsmedie (CD-R: se side Data- og
systemsikkerhed). Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data og
evt. følgevirkninger, som måtte opstå i forbindelse hermed.
Placering
4

Hold din notebook væk fra fugt og undgå støv, varme eller direkte sollys.
Tilsidesættelse af disse henvisninger kan medføre beskadigelse af notebooken.

Brug ikke notebooken udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn og sne
kan beskadige den.

Stil og brug alle komponenter på en stabil og vibrationsfri overflade for at
forhindre tab af notebooken.

Anvend ikke din notebook gennem længere tid på skødet eller anden kropsdel,
da opvarmning af apparatets underside kan medføre overophedning.

I de første timer, hvor computeren anvendes, kan der forekomme en
karakteristisk, men helt ufarlig lugt, som forsvinder med tiden. For at afhjælpe
lugtdannelsen anbefales det at lufte regelmæssigt ud i rummet. Ved udviklingen
af produktet har vi sikret, at de gældende grænseværdier nøje overholdes.
Driftssikkerhed
Notebooken kan anvendes ved omgivelsestemperaturer fra 5° C til 35° C ved en
relativ luftfugtighed fra 20% - 80% (ikke kondenserende).

I slukket tilstand kan notebooken lagres ved 0° C til 60° C.

Ved tordenvejr trækkes netstikket og især antenneledningen (hvis en sådan er
installeret). For yderligere sikkerhedshensyn anbefales en overspændingsbeskyttelse, der beskytter notebooken mod beskadigelser pga. spændingstoppe
eller lynnedslag gennem el-nettet.

I forbindelse med transport af den bærbare PC anbefales det at vente med at
tage PC’en i brug, indtil den har opnået samme temperatur som omgivelserne.
Ved store udsving i temperatur eller fugtighed kan der dannes kondens i den
bærbare PC, hvilket kan medføre kortslutning.

Gem den originale emballage, hvis der skulle opstå behov for at transportere
den bærbare PC.
Komponenter
Ergonomi
Sikkerhed

Betjening
Opstillingssted
Notebookens placering er et forhold som ikke må undervurderes.
Henvisning
For at skåne dine øjne bør du undgå blænding, spejlinger og for stærke
kontraster mellem lys og mørke.
Førstehjælp
Opstilling med synsretningen bort fra vinduet er forkert, fordi de lyse vinduer derved
spejles i skærmen. Opstilling med synsretning mod vinduet er også forkert, da
kontrasten mellem den mørke skærm og dagslyset kan medføre
tilpasningsvanskeligheder og problemer med øjnene.
Parallel synsretning bør også anvendes i forhold til kunstige belysningskilder.
Tillæg
Dvs., at der gælder stort set de samme årsager, og de samme kriterier bør overholdes,
hvis arbejdsrummet belyses af kunstige lyskilder. Såfremt rummet ikke tillader at
skærmen opstilles som beskrevet, kan man forhindre blænding, spejlinger, for stærke
lys/mørke kontraster osv. ved at positionere (dreje, hælde) notebooken/skærmen
korrekt. I mange tilfælde kan en forbedring desuden opnås vha. lamel- eller
vertikalrullegardiner foran vinduerne, mobile vægskærme eller en ændring af
belysningsinstallationen.
Driftssikkerhed
5
Bekvem arbejdsposition
Lang tids stillesiddende arbejde uden at skifte kropsstilling kan være ubekvemt. For at
minimere risikoen for fysiske problemer eller skader, er det vigtigt at indtage en korrekt
stilling.
6

Ryg - Når man sidder på arbejdspladsen bør ryggen støttes vha. arbejdsstolens
ryglæn, som bør være lodret eller hælde let bagud.

Arme - Armene og albuerne bør være afspændte og løse. Albuerne bør ligge
tæt ved kroppen. Hold underarmene og hænderne tilnærmelsesvist parallelle
med gulvet.

Håndleddene - Ved arbejde med tastaturet, musen eller trackballen bør
håndleddene være så udstrakte som muligt, og deres vinkel bør ikke overskride
10°.

Ben - Lårene bør holdes vandret eller hældende lidt nedad. Underbenene bør
danne en vinkel på ca. 90° grader med lårene. Fødderne bør hvile fladt på
gulvet. Anvend en fodstøtte om nødvendigt, men sørg først for at siddehøjden
er indstillet korrekt.

Hoved - Hovedet bør holdes oprejst eller hældende kun en smule fremad. Man
bør ikke arbejde med fordrejet hoved eller overkrop.

Alment - Man bør hyppigt forandre sin stilling (ca. hver 20.-30. minut) og holde
hyppige pauser, for at undgå træthed.
Driftssikkerhed
Sikkerhed
Tilslutning
Bemærk følgende henvisninger for at kunne tilslutte din notebook korrekt:
Åben aldrig strømforsyningens kabinet. Der kan være livsfare, på grund af
elektrisk stød. Kabinettet indeholder ingen dele som kan vedligeholdes.

Stikdåsen skal være i nærheden af notebooken og være let at komme til.

Træk stikket ud af stikdåsen for at afbryde strømforsyningen til din notebook.

Brug kun strømforsyningen i stikdåser med jordforbindelse med AC 100-240V~/
50-60 Hz. Du kan spørge din el-leverandør, hvis de ikke er sikker på
strømforholdene der hvor du vil bruge din notebook.

Benyt kun den vedlagte strømforsyning og lysnetkabel.

For yderligere sikkerhedshensyn anbefales en overspændingsbeskyttelse, der
beskytter din notebook mod beskadigelser pga. spændingstoppe eller
lynnedslag gennem el-nettet.

Når netadapteren skal kobles fra netspænding, så træk først adapteren ud af
stikkontakten og derefter ud af stikket på din notebook. Omvendt rækkefølge
kan give skader på adapter eller notebook. Hold altid fast i selve stikket, når det
trækkes ud af stikkontakten, træk aldrig i ledningen.
Tillæg
Førstehjælp
Komponenter

Betjening
Strømforsyning
Driftssikkerhed
7
Kabelforbindelser
8

Læg kablerne så ingen træder eller snubler over dem.

Stil ingen genstande på kablet, da det ellers kunne blive beskadiget.

Tilslut kun stikforbindelser, disse må ikke udsættes for store kraftpåvirkninger
f.eks. fra siden, da det kan beskadige apparatet.

Brug ikke magt ved tilslutning af ledninger og stik, og kontroller at stikkene
vender korrekt.

Når du fjerner en tilslutningsledning fra apparatet, bør du trække i stikket, aldrig
i ledningen.

Ledningerne må ikke klemmes eller bøjes for kraftigt, da dette kan medføre at
de kortslutter eller knækker.

Tilslut kun perifere enheder som tastatur, mus, monitor osv., mens PC’en er
slukket. I modsat fald er der risiko for at beskadige PC’en. Nogle enheder kan
dog tilsluttes, mens PC’en er tændt. Det gælder oftest for enheder som tilsluttes
via USB-stik. Følg under alle omstændigheder sikkerhedsanvisningerne i
brugsanvisningen for de pågældende enheder.

Der skal være mindst en meters afstand til højfrekvente og magnetiske
forstyrrelseskilder (tv-apparat, højttalerbokse, mobiltelefon, DECT-Telefon osv.)
for at undgå driftsforstyrrelser og datatab.

Du bør ligeledes iagttage at kun afskærmede kabler (max. 3 m.) må anvendes i
forbindelse med denne PC. Benyt udelukkende de medleverede kabler, da disse
er grundigt afprøvet i vores laboratorier. Til printeren må der kun bruges
dobbelt afskærmede kabler.

De vedlagte kabler bør ikke erstattes med andre. Benyt udelukkende de
medleverede kabler, da disse er grundigt afprøvet i vores laboratorier.

Også periferiudstyret bør kun tilsluttes ved hjælp af de vedlagte kabler.

Kontrollér, at tilslutningskabler er forbundet med de tilhørende perifere enheder
for at undgå tab/stråling. Tag de kabler ud af PC’en, som ikke skal bruges.

Der må kun være tilsluttet enheder til PC’en, som overholder gældende
sikkerhedsnormer, dvs. EN60950 vedr. „Sikkerhedskrav til informationsteknisk
udstyr“ eller enheder, som opfylder kravene i EN60065 „Sikkerhedskrav til
audio- og videoudstyr og andre elektroniske apparater “.
Driftssikkerhed
Sikkerhed
Konformitetsinformation R&TTE
Med denne notebook leveres følgende radioudstyr:

Wireless LAN

Bluetooth

Fjernbetjening

Fjernbetjeningsmodtager
Betjening
Hermed erklærer MEDION AG, at disse apparater svarer til de grundlæggende krav og
de øvrige pågældende bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. En fuldstændig
overensstemmelseserklæring finder du under www.medion.com/conformity.
Førstehjælp
Touchpaden betjenes med tommelfingeren eller en anden finger og reagerer på
den energi, som afgives fra huden. Brug aldrig kuglepen eller andre genstande,
da dette kan medføre defekt touchpad.
Tillæg

Komponenter
Brug af touchpad
Driftssikkerhed
9
Batteridrift
Batterier lagrer elektrisk energi i celler og afgiver denne efter behov. For at forlænge
livstiden, ydelsen samt sikre sikker drift af dit batteri bør du rette dig efter følgende
henvisninger:
10

Udsæt aldrig batteriet for længere sollys eller varme påvirkning.

Smid ikke batteriet i ilden.

Grov misligholdelse af disse henvisninger fører til beskadigelse eller sågar
eksplosion af batteriet.

Åben aldrig batteriet, det indeholder ingen brugbare dele.

Undgå forurening og kontakt med elektrisk ledende materiale såsom kemiske
substanser og rengøringsmidler.

Benyt kun den medleverede originale strømforsyning til at oplade batteriet.

Kontrollér altid, at batteriet er helt opladet, før det oplades igen (dette ses på
batteriladeindikatoren eller høres via lydsignaler fra den bærbare PC).

Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller den af fabrikanten
anbefalede erstatningstype.

Oplad batteriet indtil batteriindikatoren slukkes. Bemærk venligst også
henvisningerne under „Opladning af batteriet“ på side 31 for at bedømme
opladnings-tilstanden af dit batteri.

Skift kun batteriet i slukket tilstand.

Batterier er farligt affald. Sørg for professionel bortskaffelse af ubrugelige
batterier. Kontakt evt. kundeservice.
Driftssikkerhed
Sikkerhed
Kapitel 2
Emne
Side
Betjening
Oversigter & Ibrugtagelse
Leveringsomfang ............................................................. 13
Oversigt ........................................................................... 14
Forside ........................................................................ 15
Venstre side ............................................................... 15
Højre side .................................................................. 16
Funktionsindikatorer .................................................. 17
Ibrugtagelse ..................................................................... 18
Komponenter
Åben PC ..................................................................... 14
Sådan starter du ......................................................... 18
Tillæg
Førstehjælp
Kort beskrivelse af Windows®-brugerfladen................. 22
12
Oversigter & Ibrugtagelse
Sikkerhed
Leveringsomfang
Notebook

Li-Ion-batteri

Strømforsyning med tilhørende kabel (FSP065-ASC)

OEM version af operativsystemet

Brugsanvisning
Tillæg
Førstehjælp
Komponenter

Betjening
Du bedes kontrollere om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst inden for 14
dage efter købet hvis den ikke er komplet, og husk ubetinget at angive serienummeret
i denne forbindelse. Følgende er leveret sammen med den bærbare PC:
Leveringsomfang
13
Oversigt
Åben PC
9
1
8
2
3
7
4
5
6
(Skematisk tegning)
14
Oversigter & Ibrugtagelse
3
- Tastatur .................................................................................. ( s. 40)
4
- Funktionsindikatorer ............................................................. ( s. 17)
5
- Touchpad taster ...................................................................... ( s. 41)
6
- Touchpad ............................................................................... ( s. 41)
7
- Håndledsstøtte
8
- Webkameraet .......................................................................... ( s. 61)
9
- Mikrofon ............................................................................... ( s. 53)
Sikkerhed
- Tænd-/slukkontakten ............................................................. ( s. 27)
Betjening
- LCD-skærm ............................................................................ ( s. 34)
2
Forside
(Skematisk tegning)
- Højtaler
Venstre side
11
12
13
14
15
16
(Skematisk tegning)
- Netstikindgang........................................................................ ( s. 28)
12
- USB-tilslutning 2.0 ................................................................ ( s. 68)
13
- VGA-porten ............................................................................ ( s. 37)
14
- LAN-porten (RJ-45) ................................................................ ( s. 55)
15
- HDMI-tilslutning .................................................................... ( s. 37)
16
- USB tilslutning 3.0 .................................................................. ( s. 68)
Oversigt
Tillæg
11
Førstehjælp
10
Komponenter
1
15
Højre side
17
18
19
20
21
22
12
23
(Skematisk tegning)
12
- USB-tilslutning 2.0 ................................................................ ( s. 68)
17
- Audioudgang* /
Digital audioudgang (SPDIF, optisk) ...................................... ( s. 53)
18
- Mikrofonindgang* ................................................................. ( s. 53)
19
- Multimedia kortindgang ........................................................ ( s. 59)
20
- Optisk drev ............................................................................ ( s. 45)
21
- Optisk drev eject-tasten .......................................................... ( s. 46)
22
- Nødudtagningsåbning ........................................................... ( s. 47)
23
- Kensingtonlås ........................................................................ ( s. 69)
* Port med multitildeling, alt efter softwarekonfiguration ( s. 53)
16
Oversigter & Ibrugtagelse
Sikkerhed
Indikatorer
Notebookens strømforsynings- og driftstilstand vises ved hjælp af lysdioder.
Funktionsindikatoren viser, hvilken aktivitet den bærbare computer er i gang med:




Komponenter
Betjening

Lyser, når batteriet er opladet.
 Capital Lock – Store bogstaver
[Caps Lock] –tasten er nedtrykket samtidig med skiftetasten, når denne indikator lyser.
Herefter skrives alle bogstaver på tastaturet automatisk med store bogstaver.
Førstehjælp
 Batteri opladningsindikator
 Num Lock – Taltaster
Det numeriske tastaturvalg [Num Lock] aktiveres, så enkelte bogstaver på tastaturet
bliver erstattet med tal, hvilket gør det nemmere at indtaste mange tal-data.
Tillæg
 WLAN indikator
Indikator for trådløs dataudveksling. Når indikatoren lyser konstant, er Wireless LANfunktionen installeret.
 Touchpad indikator
Lyser når touchpadden er slukket eller spærret.
Oversigt
17
Ibrugtagelse
For sikkert at kunne bruge din notebook og for at sikre en lang levetid bør du have læst
kapitlet Driftssikkerhed i begyndelsen af denne håndbog. Notebooken er allerede forinstalleret, således at du ikke behøver at installere flere drivere og straks kan begynde.
Sådan starter du:
Trin 1

18
Inden PC’en tages i brug, sættes batteriet i dets batterifag (). Batteriet skal
ubetinget låses (), så det ikke kan falde ud.
Oversigter & Ibrugtagelse
Sikkerhed
Førstehjælp
Komponenter
Betjening
Tilslut vedlagte netadapter til notebooken (11) (). Sæt herefter netledningen i
adapteren () og placer den anden ende i en stikkontakt ().Indstil omskifteren
på netadapteren til I for at forsyne notebooken med strøm og oplade batteriet.
(Indstil denne omskifter til 0 for at afbryde strømtilførslen.)
Tillæg

Ibrugtagelse
19

Åbn displayet med tommel- og pegefinger til den ønskede position
().Skærmen bør ikke helt klappes 120° om. Ved åbning og placering holdes
displayet altid fast i midten. Prøv ikke at åbne den med vold. Prøv ikke at åbne
den med vold.
Henvisning
Ved første ibrugtagelse af notebooken skal batteriet være sat i og
netadapteren tilsluttet. Dette er nødvendigt for at Windows® 7 kan finde
det korrekte Windows ydelsesindeks.

20
Tænd PC’en ved at trykke på tænd-/slukafbryderen (). Den bærbare PC starter
og gennemgår nu forskellige startprocedurer.
Oversigter & Ibrugtagelse
Sikkerhed
Derefter bliver styresystemet indlæst fra harddisken. indlæsningsprocessen varer lidt
længere ved første start. Først når samtlige nødvendige data er registreret, er
styresystemet fuldstændigt etableret. Indlæsning af operativsystemet er færdigt, når
der vises velkomstskærmbillede.
Henvisning
Betjening
Førstegangsinstallationen kan tage op til 30 minutter. Ved
førstegangsinstallationen må stikket ikke trækkes ud, og computeren må
ikke slukkes. Dette ville kunne påvirke installationen negativt. Sluk først
for computeren, når installationen er blevet afsluttet og Windows’
skrivebord vises på skærmen.
Trin 2
Følg anvisningerne på skærmen. De enkelte dialogbokse forklarer, hvilke indstillinger,
der skal udføres.
.
Hvis du er i tvivl om noget, så klik på
Licenskontrakt
Du bedes læse licenskontrakten nøje igennem. Herved får du vigtige juridiske
informationer om anvendelsen af dit softwareprodukt.
For at se hele teksten skal du trække nedad i rulleboksen til du har nået
slutningen på dokumentet. Du accepterer kontrakten ved at klikke på
optionsfeltet "Jeg accepterer kontrakten".
Kun på denne måde bliver du berettiget til at anvende produktet svarende til
betingelserne.
Førstehjælp

Komponenter
I forbindelse med opstartproceduren vises følgende skærm-billeder og dialogbokse.
Trin 3
Efter opstartsproceduren kommer der et Windows® skærmbillede på skærmen.
Der vises en kort oversigt på næste side.
Det viste billede kan skiftes, så skærmen på din bærbare computer f.eks. ser anderledes
ud.
Tillæg
Der vil altid være adgang til den grundlæggende betjening.
Ibrugtagelse
21
Henvisning
Windows kan i de første dage efter første installering aktualisere og
konfigurere data (f.eks. gennem en opdatering), hvilket kan medføre at
det tager længere tid at starte og slukke for notebooken. Undlad derfor
at slukke for notebooken for tidlig. Dette kunne få negative følger for
installeringen.
®
Kort beskrivelse af Windows -brugerfladen

Start-knappen
Klik én gang med musetasten på knappen for at kalde startmenuen frem

Alle programmer
Her er der adgang til alle de programmer, der er installeret på PC'en. Også her er det
muligt at redigere oversigten ved at klikke på højre musetast.

Proceslinien
Fra proceslinjen forneden på skærmen kan du starte programmer og skifte mellem
allerede startede programmer. Under Windows® 7 kan du tilføje ethvert program til
tasklisten, så du altid kan åbne det med bare et enkelt klik. Der ud over kan du ordne
proceslinjens symboler ved at klikke på dem og trække dem til den ønskede position.
Bevæg cursoren over symbolet, så vises miniaturer af hver fil eller hvert vindue, som er
åbnet i dette program. Når du bevæger cursoren over miniaturen, vises et full image
preview af det respektive vindue. Når du bevæger cursoren bort fra miniaturen, lukkes
full image previewet.

Windows Search
Windows Search hjælper dig til hurtigt og enkelt at finde alle filer på PCen. Med
Windows® 7 bliver søgeresultaterne desuden mere relevante og de er nemmere at
forstå.

Programlinien
Her vises de hyppigst anvendte programmer, som operativsystemet selv finder frem til.
Ved at klikke på et program med højre musetast kan De selv bestemme, hvilke
programmer der skal vises, og hvilke der evt. skal fjernes fra listen. Selv om et program
fjernes fra programlisten, bliver programmet ikke slettet.

Lukning af PC’en
PC’en lukkes ved at klikke på denne styreflade med venstre musetast og vælge Luk
computeren.

Vis Desktoppen
Hvis du ønsker at minimere alle åbnede vinduer på tasklisten, for at få frit udsyn over
din desktop, klik på knappen.
22
Oversigter & Ibrugtagelse
”Ikoner” på ”Skrivebordet”
Sikkerhed

Ikoner er henvisninger, hvorfra man kan starte de pågældende programmer.
Applikationen startes ved et dobbeltklik (to korte tryk efter hinanden på venstre
musetast) på symbolet.
Skrivebordet indtager næsten hele skærmen og tjener som gemmeflade for poster
eller andre henvisninger, som du ønsker hurtig adgang til.

Tilmeldt bruger
Kontrolpanel
Denne er styrecentralen for din PC. Her kan du konfigurere din PC efter eget ønske. Du
bør dog i „Hjælp og support “ læse om virkningen af mulige ændringer.

Informationsområde
Tillæg
Førstehjælp
Informationsområde om det aktuelle klokkeslæt. Når bestemte hændelser indtræffer,
f.eks. ved modtagelsen af en e-mail-besked eller ved åbningen af task-manageren, kan
det ske, at der vises for mange informationssymboler i dette område. Windows® viser et
informationssymbol, når en hændelse forekommer. Efter kort tid sætter Windows®
symbolet i baggrunden for at bevare dette område overskueligt. Du kan nå
symbolerne, som blev sat i baggrunden, ved at klikke på knappen i
informationsområdet.
Komponenter

Betjening
Her vises den tilmeldte bruger. Billedet kan ændres ved at klikke på det.
Ibrugtagelse
23



 





24
Oversigter & Ibrugtagelse
Sikkerhed
Kapitel 3
Emne
Side
Betjening
Hovedkomponenter
Strømforsyning ............................................................... 27
Display ............................................................................. 34
Harddiske ........................................................................ 43
Det optiske drev .............................................................. 45
Lydkortet ......................................................................... 52
Netværksdrift .................................................................. 55
Multimedia kortindgang .................................................. 59
Webkameraet ................................................................... 61
Komponenter
Dataindtastning ............................................................... 40
Fjernbetjening & TV-Tuner ............................................... 62
Universal Serial Bus-porten ............................................... 68
Nyttige tip ........................................................................ 85
Tillæg
Software .......................................................................... 70
Førstehjælp
Sikring af notebooken ..................................................... 69
26
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Strømforsyning
Tænd-/slukkontakt
Førstehjælp
Komponenter
Betjening
Notebooken tændes og slukkes med tænd-/slukkontakten.
De tilsvarende statusindikatorer informerer dig om operationstilstanden. Ved tryk på
tænd-/slukkontakten i mere end 4 sekunder slukkes notebooken uanset hvilket
operativsystem notebooken benytter.
Pas på!
Strømforsyning
Tillæg
Sluk ikke for din notebook mens der arbejdes på harddisken. Ellers kan
data gå tabt. For at beskytte harddisken bør du vente mindst 5 sekunder
inden notebooken tændes igen.
27
Lysnetsdrift
Din notebook udleveres med en universal-strømforsyning til vekselstrøm som
automatisk indstiller sig på den tilgængelige strømkilde. Følgende værdier
understøttes: AC 100-240V~/ 50-60 Hz. Bemærk sikkerhedshenvisningerne om
strømforordningen på side 7 og videre.
Strømforsyningen tilsluttes stikkontakten via et lysnetskabel. Strømforsyningens
jævnstrømskabel tilsluttes til i notebookens venstre side (11).
Adapteren har en afbryder. Når afbryderen står på FRA (0) forbruges ingen strøm og
notebooken forsynes ikke med strøm.
Adapteren forsyner notebooken med strøm i stillingen TIL (1) og oplader desuden
batteriet. Strømindikatorerne på notebooken giver oplysninger om batteritilstanden.
Når strømforsyningen er tilsluttet oplades batteriet også når der arbejdes på
notebooken. Strømforsyningen bruger stadig strøm, også når notebooken ikke er
tilsluttet strømforsyningen. Fjern derfor stikket fra stikkontakten når denne ikke er
forbundet med notebooken eller stil afbryderen på FRA (0).
Pas på!
Benyt kun den vedlagte strømforsyning og lysnetkabel.
28
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Batteridrift
Henvisning!
Et nyt batteri bør aflades fuldstændigt 2 til 3 gange efter hinanden for at
opnå sin fulde ydelse!
Batterier lagrer elektrisk energi i celler og afgiver denne efter behov.
Betjening
Batteriet bør altid aflades fuldstændigt inden opladningen, og derefter få en fuld
opladning, for at optimere dets levetid og ydelse.
For at forlænge livstiden, ydelsen samt sikre sikker drift af dit batteri bør du rette dig
efter sikkerhedshenvisningerne på side 10 og fremefter.
Indsættelse af batteriet
Tillæg
Førstehjælp
Komponenter
Inden PC’en tages i brug, sættes batteriet i dets batterifag (). Batteriet skal ubetinget
låses (), så det ikke kan falde ud.
Strømforsyning
29
Udskiftning af batteri
For at fjerne batteripakken skydes batterisikringen () på position ”unlock”.
Pas på!
Fjern ikke batteriet hvis batteri-indikatoren lyser, da dette kan medføre
datatab.
Pas på!
Husk ved opbevaring af akkuerne og brug af notebooken, at akkuens og
notebookens kontakter ikke snavses til eller beskadiges, da dette kan føre
til fejlfunktioner.
30
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Opladning af batteriet
Batteriet oplades via strømforsyningen. Når strømforsyningen er tilsluttet oplades
batteriet uanset om notebooken er tændt eller ej. En fuldstændig opladning tager et
par timer med slukket notebook. Når notebooken er tændt tager opladningen
betydelig længere.
Henvisning
Betjening
Opladningen afbrydes hvis batteriets temperatur eller spænding bliver
for høj.
Afladning af batterier
Lad den bærbare PC køre på batteridrift, indtil den slukkes automatisk ved for lavt
batteriniveau.
Komponenter
Henvisning
Husk at gemme alle åbne filer i tide for at undgå datatab.
Batteriydelse
Tillæg
Førstehjælp
Driftstiden varierer svarende til strømsparefunktionens indstilling. Den kan tilpasses
dine behov i Kontrolpanel under Strømstyring. Desuden kræver notebooken mere
energi, når den udfører bestemte opgaver, som f.eks. afspilning af en DVD.
Strømforsyning
31
Tjek af batterikapaciteten
For at tjekke den aktuelle batterikapacitet bevæges curseren over power-symbolet i
opgavemenuen.
Ved batteridrift vises et batterisymbol.
Du får flere informationer om indstillingerne hvis du dobbelt-klikker på symbolet.
Henvisning
Hvis du ignorer advarselsignalerne om batterikapaciteten skifter
notebooken til Suspend-tilstand.
Bemærk!
Fjern aldrig batteriet mens notebooken er tændt eller ikke er skiftet til
Suspend-tilstand, da dette kan medføre datatab.
32
Hovedkomponenter
Notebooken byder på automatiske og modificerbare strømsparefunktioner, som de kan
bruge til at maksimere batteritiden og reducere de samlede driftsomkostninger.
Sikkerhed
Energistyring (Power Management)
Strømsparetilstandende kaldes Sleep-tilstand og Dvale-tilstand.
Ved indstillingen ”Sleep” forbliver notebookens hukommelsesbeholdning intakt mens
praktisk taget alle andre komponenter enten slukkes helt eller sættes på laveste blus.
Herefter trykkes kort på tænd-/sluk afbryderen for at tænde den bærbare PC igen.
Betjening
Sleep
Dvale (Hibernate)
Komponenter
Lagring på harddisken er et nyttigt alternativ til fuldstændigt at slukke notebooken. I
denne tilstand bliver alt data fra hukommelsen (System og Grafik) lagret i en fil på
harddisken. Så snart alle data er gemt sikkert, slukker notebooken automatisk. Når
notebooken tændes igen indlæses denne fil i hukommelsen, ved hjælp af BIOS.
Efter et kort øjeblik befinder notebooken sig i nøjagtig den tilstand den var inden
dvaletilstanden.
Hvis du altså under bearbejdelse af et dokument lukker for notebooken (tilsvarende
ACPI-indstilling forudsat), udfører notebooken automatisk resten for dig.
Tillæg
Førstehjælp
Når du starter systemet igen er du præcis der hvor du var inden arbejdsafbrydelsen.
Strømforsyning
33
Display
Åbning og lukning af displayet
Displayet låses gennem en speciel hængselskonstruktion, så der ikke er brug for en
yderligere låsemekanisme.
Displayet åbnes ved at klappe det op til den ønskede position ved hjælp af tommel- og
pegefingeren.
Pas på!
Ved åbning og placering holdes displayet altid fast i midten. Skærmen
bør ikke helt klappes 120° om. Prøv ikke at åbne den med vold.
Lukningen og åbningen af displayet kan via energistyringen tildeles forskellige
funktioner.
34
Hovedkomponenter
Den indbyggede skærm kan maksimalt vise 1366 x 768 Billedpunkter. Hvis de via
Windows-underprogrammet Kontrolpanel  Udseende og personlige indstillinger
 Skærmindstillinger  Juster Skærmopløsning skifter til en anden opløsning, vises
vinduet under alle omstændigheder ikke på det fulde skærmareal. Ved forstørrelse fører
det, specielt for skrifttyper, til forvrængelser i billedet. Du kan dog arbejde med en
højere opløsning hvis du tilslutter en ekstern skærm med højere opløsning.
Betjening
Dog skal du i givet fald nedsætte farvedybden for at bruge en højere opløsning, da
videohukommelsen kun har en begrænset kapacitet.
Sikkerhed
Skærmopløsning
Tillæg
Førstehjælp
Komponenter
Med Windows-underprogrammet Kontrolpanel  Udseende og personlige
indstillinger  Skærmindstillinger  Juster Skærmopløsning  Avancerede
indstillinger kan du tilpasse repræsentationen til de understøttede tilstande.
Display
35
Udseende og personlige indstillinger
Dette program gør det muligt at tilpasse visningen på skærmen, herunder f.eks.
baggrundsbilledet, pauseskærmen, active desktop (web), samt andre indstillinger af
skærmen og grafikkortet. Programmet startes på følgende måde:

Højre museklik på Windows skrivebordet (desktop) og venstre museklik på
Personlige indstillinger
eller

Via Start  Kontrolpanel  Udseende og personlige indstillinger, ved
dobbeltklik med venstre museknap.
Du har nu følgende indstillingsmuligheder til din rådighed:
36

Personlige indstillinger

Skærm

Skrivebordsgadgets

Proceslinje og menuen Start

Funktioner til øget tilgængelighed

Mappeindstillinger

Skrifttyper
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Tilslutning af en ekstern monitor
Notebooken er forsynet med en VGA tilslutningsport (13) til en ekstern monitor.
1. Luk den bærbare PC ned på normal måde.
Komponenter
Betjening
2. Tilslut signalledningen fra den eksterne monitor til notebookens VGA
tilslutningsport (13).
Tillæg
Førstehjælp
Som alternativ kan du anvende den digitale HDMI-tilslutning (High Definition
Multimedia Interface) (15) til overførsel af billed- og lydsignaler.
3. Tilslut den eksterne monitor til netstrømmen og tænd for monitoren.
4. Tænd herefter for den bærbare PC.
Display
37
Når styresystemet er ladet, søger det efter den eksterne skærm. Du har flere
muligheder, der kan aktiveres på følgende måde:
1. Højreklik på displayet.
2. Vælg optionen Skærmopløsning i valgvinduet.
3. Vælg blandt de følgende optioner under ”Flere skærme”:
38

Dubler disse skærme

Udvid skærmene

Vis kun skrivebord på 1

Vis kun skrivebord på 2
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Dubler disse skærme
Denne modus gengiver notebookens visning på den eksterne monitor.
Bemærk!
Betjening
Ved brug af denne modus skal begge apparater være indstillet på den
samme skærmopløsning.
Udvid skærmene
I denne modus viser monitor nr. 2 (den eksterne monitor) en tom arbejdsplads.
Vinduer kan flyttes fra skærm nr. 1 til skærm nr. 2, og omvendt.
Skærmopløsningen og farvekvaliteten kan indstilles individuelt for den enkelte skærm
under Start  Kontrolpanel  Udseende og personlige indstillinger.
Komponenter
Vis kun skrivebord på 1
Arbejdspladsen vises kun på hovedmonitoren (nr. 1).
Vis kun skrivebord på 2
Tillæg
Førstehjælp
Arbejdspladsen vises kun på den eksterne monitor (nr. 2).
Display
39
Dataindtastning
Tastaturet
Ved at trykke enkelte taster to gange har det samme funktionsomfang som et
almindelige Windows-tastatur. Enkelte funktioner indtastes ved hjælp af notebookens
typiske Fn-tast.
Notebookspecifikke tastekombinationer
Kombination
Beskrivelse
Fn + F2
Energibesparelse
Denne tast er indstillet på slukning som standard. Du kan
tilpasse den til dine egne behov under Strømstyring via
Egenskaber for skærm.
Fn + F3
Visning
Anvendes til at ændre skærmvisningen og skifte mellem LCD,
ekstern monitor og samtidig visning.
Fn + F4
Baggrundsbelysning
Afbryder baggrundsbelysning for at spare energi.
Baggrundsbelysningen vender tilbage igen ved aktivering af en
vilkårlig tast.
Fn + F5
Sluk for lyden
Tilslutning/afbrydelse af højttalere.
Fn + F6
Fn + F7
Fn + F8
Fn + F9
Fn + 
Fn + 
40
Touchpad
Tænder eller slukker for touchpadden.
WLAN
Tilslutning/afbrydelse af WLAN.
Bluetooth
Tilslutning/afbrydelse af Bluetooth.
Webkameraet
Tilslutning/afbrydelse af Webkameraet.
Lydstyrke op
Øger lydstyrken.
Lydstyrke ned
Reducerer lydstyrken.
Hovedkomponenter
Lysere
Sikkerhed
Fn + 
Forøger lysstyrken på skærmen.
Fn + 
Mørkere
Reducerer lysstyrken på skærmen.
Betjening af touchpad
Førstehjælp
Komponenter
Betjening
Musemarkøren flytter sig i den retning, pege- eller tommelfingeren bevæger sig på
touchpaden.
Pas på!
Brug aldrig en spids genstand, f.eks. en blyant, til aktivering af touchpad.
I så fald kan overfladen tage skade.
Det er også muligt at klikke eller dobbeltklikke på touchpaden ved at berøre
touchpadfladen i kort tid én eller to gange.
®
I Windows kontrolpanel findes der under ikonet "Mus" en række nyttige indstillinger,
som letter det daglige arbejde.
41
Tillæg
Under touchpaden findes venstre og højre musetast, som bruges på samme måde som
på en almindelig mus.
Museplade-betjening med flere fingre
Musepladen understøtter betjening med flere fingre, som letter udførelsen af bestemte
kommandoer i nogle applikationer.
Du kan udføre de følgende kommandoer med musepladen:
Illustration
42
Kommando
Funktion
Udvid / formindsk
Zoom ind på et objekt /
Zoom ud fra et objekt
Cirkuler
Drej objektet mod uret
Glid fra venstre til højre /
glid fra højre til venstre
Frem / Tilbage
Rullefunktion
Den benyttes i de fleste
applikationsprogrammer for at rulle
hen over skærmen, uden at man
behøver at bevæge cursoren.
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Harddisken
Harddisken er dit hoveddatamedium, der forener høj datakapacitet med en hurtig
tilgang.
®
Windows operativsystemet bruger en lille del af kapaciteten til administration af
harddisken. Derfor er hele harddiskens kapacitet ikke til rådighed. Dette er forklaringen
på, at der er forskel på BIOS-angivelsen og operativsystemangivelsen. På harddisken
findes PC'ens operativsystem, andre bruger-programmer og sikkerhedsfiler, hvilket
betyder at den totale kapacitet er reduceret.
Betjening
*
®
På PC'en er der installeret en OEM-version af operativ-systemet Microsoft Windows ,
som understøtter alle PC'ens funktioner. Harddisken er ved leveringen konfigureret
således, at man normalt skulle kunne arbejde optimalt med PC'en, uden selv at skulle
foretage installationer.
I første partition (C:\) findes operativsystemet, bruger-programmer og dokumenter for
den pågældende bruger.
Komponenter
Den anden partition (D:\) tjener til sikring af data og indeholder desuden
drivere(D:\Driver) og tjenesteprogrammer (D:\Tools) til din PC.
Obs.
Tillæg
Førstehjælp
I to andre partitioner, som ikke kan overskrives, finder du desuden
startfilerne til systemgendannelsen( S. 90), samt installationsfiler til
Windows® 7. Disse partitioner er ikke synlige og må ikke slettes.
*
Original Equipment Manufacturer / programversion som er købt af producenten og som
almindeligvis sælges sammen med apparater til slutforbrugeren.
Harddisken
43
Vigtigste kataloger
I det følgende er de vigtigste kataloger og disses indhold beskrevet.
Bemærk!
Disse kataloger og indholdet af disse må ikke slettes eller ændres, da data
i så fald kan gå tabt, eller computerens funktioner ikke kan udføres.
C:\
I hovedkataloget på drev C findes filer, som er vigtige for at kunne
starte Windows. Af sikkerhedsgrunde er disse låst ved leveringen. I
udleveringstilstanden kan disse filer af sikkerhedsgrunde ikke ses.
C:\Program Files Som navnet antyder, installerer programmet de filer, der kræves for
at bruge programmet, i dette katalog.
C:\Windows
Hovedkartoteket for Windows. Her gemmer operativsystemet sine
filer.
D:\Driver
I denne mappe findes drivere, der er nødvendige for, at PC'en kan
fungere (er installeret ved leveringen).
D:\Tools
Her findes ekstra programmer og yderligere dokumentation om
PC'en.
44
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Det optiske drev
Indsættelse af en CD/DVD
Anderledes end optiske-drev på en PC, bruger notebooken en låsemekanisme for at
holde på en CD/DVD.
Betjening
Ved indsættelse af en CD/DVD skal man være opmærksom at denne trykkes præcist
ind i låsemekanismen.
Henvisning
Komponenter
Klæb aldrig beskyttelsesfolie eller tape på CD'erne. For at forebygge
skader på drevet, må der aldrig benyttes deforme eller beskadigede
CD'er.
Pas på!
Brug aldrig CD'er, der er ridsede, brækkede eller snavsede samt diske af
dårlig kvalitet. Pga. de høje hastigheder i drevet, kan disse knække,
hvorved data ødelægges og drevet beskadiges. Kontrollér disken
grundigt, før den lægges i drevet. Hvis der er tegn på skader eller snavs,
bør CD'en ikke afspilles. Skader, som skyldes defekte CD medier, er ikke
dækket af garantien og skal repareres på brugerens regning.
Førstehjælp
Pas på!
Tillæg
Hvis disken ikke placeres korrekt i CD-skuffen, kan den beskadiges, når
skuffen lukkes.
Det optiske drev
45
1. For at åbne skuffen trykkes
udskydnings-tasten (21) på det
optiske drev mens apparatet er
tændt.
2. Træk forsigtigt skuffen ud af
drevskakten, indtil den når
anslaget.
3. Tag disken ud af etuiet og
undgå så vidt muligt at berøre
den blanke side (side uden
etiket).
4. Ilæg disken med etiketten opad
og tryk den forsigtigt på plads,
således at disken ligger plant i
disk-skuffen og falder på plads i
disk-holderen.
5. Kontrollér, om disken kan dreje frit rundt og skub skuffen tilbage i drevet, indtil
der høres et klik.
Fra fabrikken er det optiske drev tildelt drevbogstavet „E“. Ved hjælp af
Windows-Explorer (Computer) er det nemt at få adgang til data på diskene.
Start hjælpeprogrammet Computer via henvisningen på skrivebordet eller ved
og tasten ”E”. Windows Stifinder åbnes via
samtidigt tryk på Windows-tasten
Start  Alle programmer  Tilbehør.
Når der afspilles DVD-videoer (eller audio- og videofiler på almindelige data
CD'er) anvendes automatisk det medie-afspilningsprogram, som er installeret
fra fabrikken.
6. Tryk på EJECT-tasten for at udtage en disk.
Pas på!
Prøv ikke at fjerne disken fra drevet, sålænge notebooken arbejder med
det optiske drev.
46
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Nødudtagning af en blokeret CD/DVD
Hvis skuffen ikke lader sig åbne automatisk, kan den åbnes manuelt, såfremt dit
apparat har en nødudtagningsåbning (22).
1. Genstart notebooken.
2. Afslut Windows og sluk for notebooken.
3. Før en lang og spids genstand (f.eks. en udrettet clips) så langt ind i
nødudtagelsesåbningen indtil der mærkes modstand.
Betjening
4. Skuffen kan nu åbnes ved et let tryk.
5. Tag CD'en ud og genstart notebooken.
Afspilning og læsning af
CD/DVD
Komponenter
Notebooken kan også afspille audio-CD’er,
DVD-film eller data-CD’er/DVD’er.
Når en disk er sat i, åbnes et valgvindue med
forskellige afspilningsoptioner. Der plejer
almindeligvis at stå flere programmer til
rådighed.
Hvis valgvinduet evt. ikke åbnes, kan man
stadig få adgang til det optiske drev via
Windows Stifinder
Førstehjælp
.
Tillæg
eller Computer
Det optiske drev
47
Regionale afspilningsinformationer ved DVD
Afspilning af DVD-filmtitler indeholder dekodning af MPEG2-video, digitale AC3
audiodata og afkodning af indhold beskyttet af CSS. CSS (kaldes også Copy Guard) er
betegnelsen på et databeskyttelsesprogram, som er indført af filmindustrien som tiltag
mod illegal kopiering.
De vigtigste blandt de mange reglementeringer for CSS-licenstagere er
indskrænkningerne af gengivelsen ved landsspecifikke indhold.
For at gøre geografisk begrænsede frigivelser af film lettere, frigives DVD-titler for
bestemte regioner. Copyright-love kræver at hver DVD-film indskrænkes til en bestemt
region (almindeligvis regionen hvor den sælges). DVD-filmversioner kan godt nok
sælges i flere regioner, men CSS-reglerne kræver at et system som er i stand til at
dechifrere CSS, kun må kunne anvendes for én region.
Henvisning
Regionsindstillingen kan ændres op til fem gange via visningssoftwaren.
Herefter bliver den sidste indstilling permanent. Hvis du ønsker at
foretage yderligere ændringer i regions-indstillingen, skal dette foretages
hos producenten. Omkostningerne for indstilling og forsendelse bæres
af brugeren.
Brænder
Dette afsnit gælder for bærbare PC'er, som fra fabrikken er forsynet med et CD-RW, et
Combo eller et DVD-RW drev.
Først skal det handle om såkaldte Brændbare CD/DVD'er.
Disse medier, som kræver en CD-ReWriter (brænder) for at kunne brænde CD'er,
hedder CD-Recordable (CD-R, skrivbar) eller CD-Rewritable (CD-RW, genskrivbar)
CD'er.
CD- og DVD-opbevaring
Normale CD´er presses efter en glasmaster og forsegles efterfølgende.
På CD-medierne indbrændes „nullerne“ og „eterne“ med CD-ReWriterens laser. Derfor
er de mere modtagelige end de almindelige CD´er.
Undgå derfor, især ved CD'er, der ikke er skrevet på, følgende:
48

bestråling af sollys (UVA/UVB)

ridser og beskadigelser

ekstreme temperaturer
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Subwoofer-modul / indbygning af ekstra harddisk
Du har mulighed for at udskifte det optiske drev med en ekstra harddisk eller et
subwoofer-modul.
Bemærk
Sikkerhedshenvisninger

Sluk for din notebook, inden du udskifter det optiske drev.

Undgå at bruge eller transportere din notebook uden optisk drev, subwoofermodul eller ekstra harddisk.

Hold øje med din notebook, mens den er uden optisk drev, subwoofer-modul
eller ekstra harddisk, så ingen genstande falder i den åbne skakt og beskadiger
notebooken.

Efter udskiftningen bør du sørge for, at det respektive modul er isat korrekt.
Notebookens underside
3
Førstehjælp
2
- Flytbart drev
2
- Låsning af det flytbare drev
3
- Det flytbare drevs lås
Tillæg
1
1
Komponenter
Betjening
Subwoofer-moduler og ekstra harddiske medfølger ikke. Disse artikler
kan bestilles via vores onlineshop www.medionshop.dk.
Det optiske drev
49
Udskiftning af en ekstra harddisk eller et subwoofer-modul
Gør som følger:
1. Sluk for notebooken ved at lukke den ned ifølge reglerne herfor, og vend den
om.
2. Fjern batteriet som beskrevet på side 30.
().
3. Tryk og hold det flytbare drevs lås.
4. Skub nu drevets lås
fremad () og tag det optiske drev ud ().
5. Skub subwoofer-modulet eller den ekstra harddisk ind i den åbne skakt, indtil
apparatet falder i hak.
50
Hovedkomponenter
Sikkerhed
6. Isæt batteriet igen som beskrevet på side 29.
7. Start notebooken.
8. Den anden harddisk genkendes af styresystemet og flettes ind, såfremt den
allerede er formateret eller indeholder data. Hvis du bruger en helt fabriksny
harddisk, konfigureres den under diskhåndtering Diskhåndtering.
Bemærk
Tillæg
Førstehjælp
Komponenter
Betjening
Notebookens hardware understøtter ikke raid-funktionen
(sammenhængende drift af enkelte harddiske).
Det optiske drev
51
Lydkortet
Din notebook indeholder et integreret stereolydkort med 16bit og rumlige lydeffekter
(3D). Lydkortet er kompatibelt med industristandarderne Sound Blaster og Microsoft
Sound System Version 2.0. Dette garanterer en optimal understøttelse af alle
almindelige programmer og spil. Tryk på højtalersymbolet i opgavemenuen hvis de vil
ændre grundlydstyrken.
Klik på Mixer for at åbne lydstyrkereguleringen.
Ved hjælp af tastekombinationerne Fn +  og Fn +  kan du desuden regulere
lydstyrken.
52
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Eksterne audioforbindelser
Din notebook er forsynet med højtalere, så du altid kan optage og afspille lyd.
Tilslutning til et Hi-fi-anlæg forhøjer lydkvaliteten betydeligt. Ved at benytte de
eksterne tilslutninger får du mulighed for at forbinde notebooken med eksterne
apparater.
Forsigtig!
Betjening
Anvendelse af hovedtelefoner med stor lydstyrke kan medføre varige
høreskader. Stil lydstyrken på laveste værdi før afspilning. Start
afspilningen, og øg langsomt lydstyrken til et acceptabelt niveau.
Tillæg
Førstehjælp
Komponenter
Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i
længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren.
Lydkortet
53
Audioudgang /
Digital audioudgang
(SPDIF optisk)
(17)
Mikrofonindgang
(18)
Til brug for lyd med et eksternt surround-system via
et optiske kabel (fås i specialbutikker).
For lydgengivelse via eksterne stereoapparater som
f.eks. højtalere (aktive) eller hovedtelefoner.
Til optagelse via en ekstern mikrofon.
®
Dolby Advanced Audio
Nyd en overvældende hjemmebiografoplevelse med Surround-Sound.
Dolby® Advanced Audio placerer tilhøreren midt i hændelserne på skærmen – en
biografoplevelse både hjemme og på farten.
54

Skaber en overvældende, personlig høreoplevelse med Surround-Sound.

En kombination af teknologier som gør det muligt at få en surroundunderholdningsoplevelse via et hvilket som helst par højttalere eller
hovedtelefoner.

Kan uden problemer tilsluttes hjemmebiografanlæg via en enkelt digitalledning.
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Netværksdrift
Hvad er et netværk?
Man taler om et netværk, når flere notebooks er koblet sammen.

På et kontor kan oplysninger udveksles pr. e-mail og flere personers kalendere
kan administreres centralt.

Brugerne kan dele en printer i netværket og gemme dine data på en central
computer (server).

I private hjem kan flere brugere dele en ISDN-forbindelse og dermed få adgang
til Internettet.

Når to eller flere notebooks forbindes, kan alle brugerne få adgang til samme
spil, og der kan udveksles data mellem dem.
Fast Ethernet-Netværksstik
Hvis notebooken er forsynet med et Fast Ethernet-netværksstik, er der mulighed for at
tilslutte sig til et netværk.
Komponenter
Følgende eksempler kan nævnes:
Betjening
Derved kan brugerne overføre data fra den ene notebook til den anden samt dele
ressourcer (printer og drev).
Tillæg
Førstehjælp
Nedenstående anvisninger gælder for bærbare PC'er, som er forsynet med
netværkstilslutning. Tilslut den ene ende til notebookens netværksinterface (14) med
et RJ45-stik (western) og den anden ende til en anden PC eller en hub/switch.
Nærmere oplysninger om netværk findes i Windows®-hjælpemenuen.
Netværksdrift
55
Wireless LAN (trådløs netværksforbindelse)
Denne funktion gør det muligt at oprette trådløs forbindelse til et lokalnet. Før
aktivering anbefales det at læse de nødvendige forudsætninger på næste side.
Wireless LAN-funktionen aktiveres og deaktiveres med tastekombinationer Fn + F7.
Pas på!
Anvend ikke WLAN-funktionen på steder (eks.: sygehuse, flyvemaskiner,
etc.), hvor der findes støjfølsomt udstyr. Tænd kun for apparatet, når du
har sikret dig, at der ikke er risiko for nogen forstyrrelse.
56
Hovedkomponenter
Til opkobling kan anvendes et såkaldt LAN Access Point. Et Acces Point er en trådløs
overførselsenhed, som kommunikerer med den bærbare computer og styrer adgangen
til det tilsluttede netværk.
Sikkerhed
Forudsætninger
LAN Access Points findes ofte i storrumskontorer, lufthavne, på banegårde,
universiteter og på internet-caféer. De giver mulighed for adgang til de pågældende
steders egne informationer og til netværk eller Internet. For det meste kræves der
brugertilladelse, som man normalt skal betale for.
Betjening
Ofte findes Access Points, som er integreret med et DSL-modem. Denne såkaldte
Router skaber forbindelse mellem en eksisterende DSL-internettilslutning og den
trådløse netværksforbindelse (Wireless LAN).
Der kan også etableres forbindelse til en slutenhed med Wireless LAN-funktionalitet
uden Acces Point. Dog er netværk uden Router begrænset til direkte tilsluttede
enheder.
Hvis der anvendes kryptering ved overførslen, skal der anvendes samme
fremgangsmåde på alle enheder. Kryptering foretages for at beskytte et netværk mod
uautoriseret adgang.
Tillæg
Førstehjælp
Overførselshastigheden kan variere, afhængigt af modpartens afstand og belastning.
Komponenter
*
Den trådløse netværksforbindelse fungerer iht. IEEE 802.11n standarden (802.11b/g
kompatibel).
*
For at kunne udnytte hele ydelsen, skal der anvendes en WLAN-router efter standard
802.11n.
Netværksdrift
57
Afhjælpning af netværksproblemer
Hvorfor vises frigivelserne ikke i netværk?
Netværket er forsinket. Kontrollér, om netværksfunktionerne er
frigivet ved at søge efter det pågældende Computernavn.
Hvorfor kommer der en fejlmelding, når der klikkes på netværk?
Computernavnet skal være entydigt i netværket og må ikke være
det samme som Arbejdsgruppen.
Det ser ud til, at netkortene ikke kan kommunikere. Hvad kan det
skyldes?
Måske arbejder det anvendte netkort med en anden hastighed
(f.eks. 10 Mbit i stedet for 100 Mbit/s), som netværks-notebooken
ikke kan genkende. Indstil i så fald den kompatible hastighed i
netværksdriveren.
Hvis to notebooks skal forbindes med hinanden, skal der bruges
et Cross-Link kabel. Ellers skal der anvendes et Patch-kabel.
Kontrollér også protokoller og konfiguration.
Der sker fejl ved dataoverførsel, eller overførslen sker meget langsomt.
Hvad kan dette skyldes?
Der er måske anvendt forkert kabel (UTP / CAT3 eller mindre) eller
kablet ligger i nærheden af en strømførende ledning eller andre
forstyrrende enheder.
58
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Bluetooth
Bluetooth er ekstra tilbehør Med trådløs Bluetooth-teknologi er det muligt at undgå
kabler mellem computeren og forskellige enheder, f.eks. printere, tastaturer og mus.
Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer over korte afstande. Bluetooth-enheder bruger
radiobølger, som sætter computere, mobiltelefoner, printere, tastaturer, mus og andre
enheder i stand til at kommunikerer med hinanden uden brug af kabler.
Oprette trådløs forbindelse til internettet ved hjælp af en mobiltelefon.

Overføre filer mellem to computere eller mellem en computer og en anden
enhed.

Udskrive på en trådløs Bluetooth-printer.

Bruge et trådløst Bluetooth-tastatur og en trådløs Bluetooth-mus.

Blive en del af et PAN (Personal Area Network).

Synkronisere en PDA (Personal Digital Assistant) med en computer eller en
anden enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.
Komponenter

Betjening
Trådløs Bluetooth-teknologi har mange anvendelsesmuligheder, bl.a. følgende:
Dataoverførselshastigheden kan variere afhængigt af den aktuelle enhed og de
eksterne forhold. En Bluetooth-enhed kan overføre data gennem vægge, lommer og
tasker. Transmissionen mellem Bluetooth-apparater foregår med en højfrekvens på
2,4 Gigahertz (GHz).
Da den samme frekvens bruges til at transmittere WLAN, kan der opstå gensidige
forstyrrelser.
Bluetooth-funktionen aktiveres og deaktiveres med tastekombinationer Fn + F8 og der
skal være lys i den tilsvarende indikator.
Pas på!
Tillæg
Anvend ikke Bluetooth-funktionen på steder (eks.: sygehuse,
flyvemaskiner, etc.), hvor der findes støjfølsomt udstyr. Tænd kun for
apparatet, når du har sikret dig, at der ikke er risiko for nogen
forstyrrelse.
Førstehjælp
I dette tilfælde kan det engang imellem blive nødvendigt at deaktivere den ikkeanvendte funktion i kort tid.
Netværksdrift
59
Multimedia kortindgang
Lagerkort er medier, som f.eks. anvendes i forbindelse med digital fotografering, og
som efterhånden afløser disketter som lagermedium. Form og kapacitet af lagerkortene
er forskellig fra producent til producent.
Den bærbare notebook understøtter følgende formater:

MMC (MultiMediaCard)

SD (Secure Digital)

Memory Stick/Memory Stick Pro
Ved isættelse af lagerkortet er det vigtigt, at kortet vender rigtigt (se oversigt herunder).
Forkert isætning af et kort kan medføre beskadigelse af adapteren og/eller kortet.
Korttype
Kontakt
SD (Secure Digital)
MMC (MultiMediaCard)
Memory Stick
Memory Stick Pro
Peger nedad
peger nedad
peger nedad
peger nedad
Indsættelse af lagerkort
Obs.
Lagerkortene kan kun isættes på én måde. Husk informationerne i
ovenstående afsnit.
Skub kortet helt ind til det møder et stop.
Udtagelse af lagerkort
For at fjerne kortet skal det først skubbes ind i slotten, så sikringen åbnes. Herefter
trækkes kortet ud af slotten og opbevares korrekt.
60
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Webkameraet
Det indbyggede webkameraet gør det muligt at bruge diverse tjenester, som f.eks.
Windows Live Messenger.
1. Start Windows Live Messenger og opret en brugerkonto, hvis du ikke har gjort
det allerede. Denne tjeneste er gratis. De eneste omkostninger er hvad der
påløber for internetforbindelsen.
Komponenter
2. Vælg en samtalepartner fra din kontaktliste og klik på kamerasymbolet under
hans/hendes billedikon.
Betjening
Anvendelseseksempel med Windows Live Messenger
Billedikon
Førstehjælp
samtalepartner
Eget billedikon
Kamerasymbol
(Ill.: Messenger-vindue / Instant message)
Tillæg
En assistent hjælper dig med at foretage de optimale indstillinger for højttalere,
mikrofon og webkameraet. Følg anvisningerne på skærmen.
3. Klik på Udfør for at overføre dit billede med webkameraet.
4. Hvis din samtalepartner også har et webkamera tilsluttet, kan du modtage livebilledet ved at klikke på kamerasymbolet under hans/hendes billedikon.
Webkameraet
61
Fjernbetjening & TV-tuner
Fjernbetjening
Dette trådløse fjernbetjeningssæt styrer Media Center
programmet på den PC. For at dette kan ske, skal følgende
krav være opfyldt:

PC’en skal være startet.

®
Windows skal være fuldt installeret.

Driversoftwaren skal være installeret*.
* Disse forudsætninger er opfyldt i leveringstilstanden.
(Ill. fjernbetjening)
Ilægning af batterier
1. Vend fjernbetjeningen.
2. Åbn batterirummet ved forsigtigt at fjerne fligen på låget.
3. Læg 1 knappceller (Type: CR2025, 3V) i batterirummet.
Kontroller at polariteten svarer til den indgraverede
illustration i batterifaget.
4. Luk batterifaget igen.
Bemærk!
Der består fare for eksplosion ved ukorrekt udskiftning af
batteriet. Det må kun erstattes med et batteri af samme eller
tilsvarende type.
62
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Installation af USB-fjernbetjeningsmodtager
Den nødvendige driversoftware er allerede installeret på din notebook.
1. Start din notebook, og vent til Windows® er indlæst fuldstændigt.
2. Slut USB-stikket på fjernbetjeningsmodtageren til en ledig USB-port i din
notebook.
Betjening
3. Din notebook registrerer automatisk den nye enhed, hvis den nødvendige driver
er installeret (udleveringstilstand), og fjernbetjeningen kan nu benyttes.
Tastatur
Henvisning
De beskrevne funktioner er standardfunktioner. Tasterne kan udføre
forskellige funktioner, svarende til driftsmodus (TV, video, foto osv.).
Komponenter
Start tekst-TV applikationen.
Aktivering af energisparemodus.
Åbn mappen Tv-optagelser.
EPG-funktion (Electronic Program Guide –
elektronisk programtidsskrift)
Se TV-programmer.
Åbn DVD-menu.
Specialfunktionstaste rød (f.eks.: valg af lydspor)
Førstehjælp
Specialfunktionstaste grøn (f.eks.: valg af
undertekster)
Specialfunktionstaste gul (f.eks.: Valg af kamera)
Specialfunktionstaste blå (f.eks.: Valg af kapitel)
Tilslutning/afbrydelse af højttalere.
Oplysningsfunktion afh. af applikationen
Skifter til foregående valgpunkt.
Tryk på + for at øge lydstyrken.
Tillæg
Tryk på - for at formindske lydstyrken.
Tryk på + for at vælge det efterfølgende program.
Med - vælges det foregående program.
Fjernbetjening & TV-tuner
63
Med disse navigationstaster vælges den
ønskede funktion. Valgviseren bevæger
sig i den tilsvarende retning. Tryk på
OK-tasten for at bekræfte valget.
Start Media Center
Foregående titler/billeder/kapitel
Følgende titler/billeder/kapitel
Tilbagespolning
Starter gengivelsen.
Fremspolning
Start optagelse.
Stopper gengivelsen/optagelsen.
Standser gengivelsen på det udvalgte sted.
Direkte valg af TV-programmer via cifre. Indlæsning af
numre under nogle funktioner (tekst-TV osv.).
64
Hovedkomponenter
Hvis flere computere, som befinder sig i nærheden af hinanden (ca. 10 m), styres ved
hjælp af den samme fjernbetjening, kan der opstå forstyrrelser. Sådanne
uregelmæssigheder kan undgås ved at vælge forskellige sendekanaler.
Fjernbetjeningen skal kun indstilles, hvis der forekommer uregelmæssigheder.
Indstillingen udføres således:
Sikkerhed
Ændring af sende-/modtagekanaler
1. Start Kontrolpanel.
4. Indstil først den ny kanal (et tal mellem 1 og 16) via valgvinduet og tryk så på
Apply.
Betjening
2. Vælg menupunktet Remote Control.
3. Vælg optionen ” Use Wireless Remote Seetings with the remote set to this
channel”.
5. Hold Clear-tasten på fjernbetjeningen trykt.
7. Tryk på OK-tasten. Først herefter slippes Clear-tasten.
8. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at få den indstillede kanal vist i
vinduet.
Tillæg
Førstehjælp
9. Luk vinduet og anvend indstillingerne ved at trykke på OK.
Komponenter
6. Brug fjernbetjeningens cifferblok til at indtaste kanalen som allerede er indstillet
i softwaren, uden at slippe Clear-tasten.
Fjernbetjening & TV-tuner
65
TV-Tuner
Din notebook er udstyret med en USB DVB-T-tuner.
Ibrugtagning af USB DVB-T tuner
Det vedlagte tv-kort har en DVB-T antennetilslutning og bruges via USB-stikket.
For at undgå skader på notebooken eller TV-tuneren, fjernes TV-tuneren, når
notebooken ikke er i brug eller mens den transporteres. Når du ønsker at bruge TVfunktionen igen, stik TV-tuneren i det allerede brugte USB-hunstik.
Henvisning
Tilslut om muligt altid USB DVB-T tuneren til det stik, som den blev
installeret på. I modsat fald får den en ny ID og det vil være nødvendigt
at efterinstallere driverne.
Isæt USB DVB-T tuneren
1. Efter du har startet Windows®, stikkes TV-tuneren i et frit USB-hunstick.
2. Start programmet til TV-modtagelse (Windows Media Center) for at indstille
USB DVB-T tuneren. En indstillingsguide vil føre dig igennem programmet.
Fjern USB DVB-T tuneren
Sådan fjerner du dit USB DVB-T tuner:
1. Fjern alle kabler.
2. Træk USB DVB-T tuneren ud af USB-hunstikket.
66
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Tilslutning af antenne
For at kunne modtage et digitalt tv-signal med tv-kortet, tilsluttes den vedlagte
antenne til USB DVB-T tuner v.h.a. antenneadapteren.
Antenneadapteren (en kort ledning) skal altid bruges, både med den medleverede
antenne og med en husantenne.
Henvisning
Betjening
Afbryd antenneforbindelsen, når apparatet ikke bruges. Især ved
tordenvejr. På den måde beskytter du dit apparat mod muligheden for
lynnedslag.
Bemærk venligst:
Komponenter
Skulle det ske at DVB-T modtageren pga. uforudsete
betjeningskombinatiner, fejlagtig dataudveksling eller elektrostatisk
afladning (Electro Static Discharge) ikke længere kan betjenes, fjern DVBT modtageren efter forskriften og tag den efterfølgende igen i brug.
Se TV
Med Windows® Media Center leverer vi den optimale software til digitalfjernsyn,
digitalfotografi og digital musik.
Henvisning
Tillæg
Førstehjælp
Lyd- eller videooptagelser kræver megen lagerplads (op til 1-2 GB/time).
Gem filer, som ikke skal bruges, på CD-R, DVD eller andre eksterne
lagermedier som f.eks. harddiske.
Fjernbetjening & TV-tuner
67
Universal Serial Bus-porten
Universal Serial Bus (USB 1.1 og USB 2.0) (12) er den nyeste standard for tilslutning af
indtastningsudstyr, scannere og andet periferiudstyr. USB-porten kan have op til 127
enheder tilsluttet via et enkelt kabel.
USB 3.0 stikkene er fuldstændig nedad kompatible med USB 2.0 og 1.1.
I fremtiden vil tilslutningen af meget periferiudstyr via porten herved lettes betydeligt.
Din notebook er forsynet med 3 USB 2.0 porten (USB 1.1 kompatibel) (12) og
1 USB 3.0 tilslutning (16).
Henvisning
USB-apparater bør altid sættes til den tilslutning, hvor de blev installeret.
Ellers får du en ny ID og det bliver nødvendigt med en geninstallering af
driverne.
68
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Sikring af notebooken
Din nye notebook indeholder software- og hardwareløsninger som hindrer
uvedkommende i at få adgang.
Start-password
Betjening
Ved at oprette et password kan man beskytte den bærbare computer mod brug af
uvedkommende. Når der tændes for notebooken, bliver man bedt om at indtaste
password på skærmen. Kodeordet oprettes i BIOS.
Pas på!
Komponenter
Password skal opbevares på et sikkert sted. Hvis password glemmes, er
der ingen mulighed for at slette det. Kontakt i så fald forhandler eller
servicecenter.
Der er også mulighed for at benytte sikkerhedsfunktionerne i Windows til at beskytte
sine data mod uberettiget brug.
Brug af sikkerhedslås
Med en såkaldt Kensington-sikkerhedslås kan man beskytte den bærbare computer
mod tyveri. Sikkerhedslåsen kan købes i computer- og elektronikforretninger, inkl.
kabler og nødvendigt tilbehør. Sikkerhedslåsen tilsluttes ved at vikle kablet om en fast
genstand, f.eks. et bordben.
Tillæg
Førstehjælp
Sæt låsen i Kensington-enheden og drej nøglen. Gem nøglen på et sikkert sted.
Sikring af notebooken
69
Software
Dette afsnit beskæftiger sig med temaet software. Derved skelner vi mellem
styresystemet, softwaren (brugsprogrammerne), Windows-aktiveringen, BIOS samt
den medleverede sikkerhedspakke.
®
At lære Windows 7 at kende
Med Windows® 7 bringer Microsoft det nye styresystem og Vista®’s efterfølger på
markedet.
Windows® 7 indeholder en række innovative funktioner og nye teknologier, hvormed
din PC arbejder hurtig og tilforladelig og samtidig er nem at betjene.
Windows® 7 - Nyheder
Forbedret proceslinje
Fra proceslinjen forneden på billedskærmen kan du starte programmer og skifte
mellem allerede startede programmer. Under Windows® 7 kan du sætte ethvert
program ind i proceslinjen, så du altid kan åbne det med et enkelt klik. Der udover kan
du ordne symbolerne på proceslinjen på en ny måde ved ganske enkelt at klikke på
dem og trække dem til den ønskede position. Symbolerne er også formgivet betydelig
større, så de er nemmere at betjene. Bevæg cursoren over symbolet, så vises
miniaturer af hver fil eller hvert vindue, som er åbnet i dette program. Hvis du fører
cursoren over miniaturen, vises et full image preview af det respektive vindue. Når du
fjerner cursoren fra miniaturen igen, lukkes full image previewet igen.
Springlister
Springlister giver en praktisk mulighed for at åbne filer, som du har arbejdet med i den
sidste tid. For at få vist den for nylig brugte fil, klik ganske enkelt med højre museknap
på brugssymbolet på tasklisten. Hvis du altså klikker på Word-symbolet med den højre
museknap, vises de for nylig brugte Word dokumenter. Derudover kan du også ganske
enkelt sætte andre filer, som du gerne vil have hurtigt ved hånden, ind i springlisten,
for at de altid vises. På denne måde kan du med kun få museklik få adgang til
dokumenter, som du ofte bruger.
Springlisterne for nogle programmer, som Windows® Media Player kan i forvejen fyldes
med hyppigt brugte ordrer. På den måde ser du f.eks. i springlisten for Windows®
Media Player muligheder for afspilning af al musikken eller til igen at åbne den sidste
gengivelsesliste.
I springlisten for Internet Explorer vises de hyppigt og sidst brugte websider. Ved nogle
programmer kan du hermed endda få hurtig adgang til ordrer, som før i tiden kun
kunne hentes inde fra programmet, som f.eks. ordren til skrive en ny e-mailmeddelelse.
70
Hovedkomponenter
Med Windows® 7 bliver udførelsen af dagligdags opgaver endnu nemmere. Med faldei-hak-funktionen ("Snaps") bliver det f.eks. nemmere end nogensinde før at
sammenligne de åbnede vinduer med hinanden. Det er ikke nødvendigt for
sammenligningen at tilpasse de åbnede vinduers størrelse. Træk ganske enkelt vinduet
med musen til en af billedskærmens sider, så fylder det halvdelen af billedskærmen.
Lad vinduerne falde i hak på begge sider, så er det nemmere end nogen sinde at
sammenligne vinduerne.
Hvis du ønsker at vise alle desktop-minianvendelser, bevæg ganske enkelt musen i
desktoppens nederste højre hjørne. Derved bliver alle åbnede vinduer transparente, så
desktoppen og minianvendelserne derpå straks bliver synlige.
Sikkerhed
Windows® 7 gør det nemmere at arbejde med vinduer på desktoppen. Dermed råder
du over mere intuitive muligheder for åbning og lukning, for ændring af størrelsen og
for at skabe orden.
Betjening
Forbedret desktop
Med Windows® 7 kan du via den centrale funktion "Enheder og printere" tilslutte,
administrere og benytte samtlige apparater.
Alle apparater vises på et centralt sted.
Tillæg
Med den nye device stage-tecnology går Windows® 7 ved apparatadministrationen
dog endnu et skridt videre. Device stage hjælper dig ved udnyttelsen af alle kompatible
apparater, som er tilsluttet computeren. Takket være device stage kan du nu i et enkelt
vindue få vist apparatstatus og udføre hyppigt brugte ordrer. Her finder du endda
billeder af apparaterne, så du på en enkel måde kan se, hvilke apparater der er
tilsluttet. Apparaternes producenter kan endda tilpasse device stage. Hvis producenten
af dit kamera f.eks. stiller en tilpasset version af device stage til rådighed, kan du se
oplysninger som antal af fotografier på kameraet og få links til hjælpsomme
informationer, når du forbinder kameraet med PCen.
Førstehjælp
Bedre apparatadministration
Komponenter
Klik på vinduets titelliste, ”ryst” det og alle andre åbnede vinduer vises som symboler
på tasklisten. "Ryst" vinduet igen, så vises de andre vinduer igen.
Software
71
Hjemmegruppe
Med Hjemmegruppe, en funktion af Windows® 7, bliver det nemt som en leg at
forbinde hjemmecomputeren. En hjemmenetgruppe indrettes automatisk, når du
forbinder den første PC under Windows® 7 med hjemmenetværket. At tilføje yderligere
PCer med Windows® 7 til hjemmenetgruppen er hurtig ordnet. Du kan oplyse eksakt,
hvad der på hver PC skal frigives til alle andre PCer i hjemmenetgruppen.
Efterfølgende er den fælles udnyttelse af filer på de forskellige hjemme-pcer – og på
mange andre apparater – så enkel, som om alle data befandt sig på den samme
harddisk. På denne måde kan du gemme digitale fotografier på computeren i kontoret
og så ganske enkelt via en laptop få adgang til dem fra et hvilket som helst andet rum.
På samme måde frigives også printeren i kontoret automatisk til alle PCer i huset, når
den først befinder sig i hjemmenetgruppen.
Windows® 7 - Hjælp og support
I dette afsnit gennemgås vejledninger og
hjælpeprogrammer, ligesom der gives anvisning i
afhjælpning af problemer.
Hjælpefunktionen omfatter hele Windowsoperativsystemet.
Det anbefales at både begyndere og erfarne
brugere anvender funktionen. Hjælpefunktionen
er opdelt i emner og man kan enten printe dem
ud eller læse dem på skærmen.
Hjælpeprogrammet startes således:
1. Klik på Start
2. Vælg Hjælp og support
72
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Windows® 7 - Introduktion
Komponenter
Betjening
Lær alt, hvad du har brug for at vide, for at indrette en PC.
Tillæg
Førstehjælp
Mål for dette feature er at gøre det muligt for nybegyndere og for brugere med
erfaring, efter første ibrugtagning, at foretage yderligere indstillinger til optimal
udnyttelse af Windows® 7.
Software
73
Introduktion er inddelt i mange små temaområder, så brugeren har mulighed for at
tilpasse indholdet optimalt til sin viden. Efterfølgende nogle links:
Gå online for at finde nyheder i Windows® 7

Tilpas Windows

Overfør filer og indstillinger fra en anden computer

Brug en hjemmegruppe for at dele med andre hjemmecomputere

Vælg, hvornår du vil have besked om ændringer af computeren

Sikkerhedskopier dine filer

Føj nye brugere til computeren

Rediger tekstens størrelse på skærmen
Benyt Introduktion, for bedre at forstå og betjene din PC optimalt. Den tjener også
som ekstra informationskilde til erkendelse og ophævelse af mulige problemer.
Hent Introduktion på følgende måde:
1. Klik på Start
2. Vælg
Introduktion i programlisten.
Windows® 7 - Kontrol of brugerkonti
Kontrol of brugerkonti hjælper med til at forhindre ikke autoriserede ændringer af
PCen.
Så snart du foretager en ikke autoriseret ændring, vises et vindue med henvisningen
„Vil du tillade, at følgende program foretager ændringer på computeren?“.
74

Klik på Fortsæt, for at fortsætte

Klik på Annuller, for at afbryde.
Hovedkomponenter
Ved den første åbning af Kontrolpanel vises nogle af de hyppigst brugte elementer af
systemstyringen ordnet i grupper efter kategorier.
Hvis du i kategorivisningen har brug for yderligere informationer om et element af
systemstyringen, skal du holde cursoren over symbolet eller kategorinavnet og læse
den derpå viste tekst.
Førstehjælp
Komponenter
Betjening
Vha. systemstyringen kan du ændre indstillingerne til Windows. Disse indstillinger
styrer næsten alle Windows visninger og funktionsmåder, og de muliggør indretningen
af Windows efter dine krav.
Sikkerhed
Windows® 7 - Kontrolpanel
For at åbne et af disse elementer, skal du klikke på det dertil hørende symbol eller
kategorinavnet.
For nogle af disse elementer åbnes en liste med opgaver, der kan udføres, samt et
udvalg af enkelte systemstyringselementer.

Indtast et ord eller udtryk i søgefeltet.

Klik under Skærmindstillinger på Store ikoner eller Små ikoner, for at få vist
en liste over alle systemstyringselementer.
Software
75
Tillæg
Til søgningen efter det ønskede styringselement findes de følgende to metoder:
Windows Media Center
Windows Media Center er platformen for din individuelle hjemmeunderholdning i
Windows Vista. Med Windows Media Center kan du se tv, optage tv-udsendelser,
afspille dvd’er og musik, se fotos og meget andet, via fjernbetjening (ikke med i
leveringen) eller med et museklik.
Obs.:
Hvilke funktioner der understøttes afhænger af notebookens
hardwareudstyr. F.eks. kræves der en tv-tuner (ikke med i leveringen) til
tv-funktionen.
Sådan starter du din individuelle hjemmeunderholdning:
1. Tænd for PCen.
2. Klik på Start
3. Klik på
.
Windows Media Center.
Her følger en oversigt over funktionerne i Windows Media Center:
Hovedmenu
TV + film
Undermenu
Optagelser
Hvis du tilslutter en tv-tuner får du mulighed for at optage tvudsendelser. Vha dette menupunkt kan du afspille og slette de
optagede programmer eller brænde dem på eksterne medier.
Afspilning af dvd
Med denne funktion kan du afspille dvd’er.
Opsætning af tv-funktion
Hvis du råder over en ekstern tv-tuner hardware kan du her
konfigurere tv-signalet.
Online-medier
Programmer
Dette programbibliotek indeholder en liste over forskellige
online-medier. Med online-medier kan du få vist materiale via
internettet, f.eks. fra et online-videotek, en nyhedsportal eller
en musikshop. Funktionen forudsætter at du har en aktiv
internetforbindelse.
76
Hovedkomponenter
Undermenu
Opgaver
Indstillinger
Sikkerhed
Hovedmenu
Her kan du tilpasse Windows Media Center til dine krav og
behov. F.eks. kan du fastlægge indstillingerne for
børnesikringen.
Lukning af computeren
Betjening
Med denne funktion kan du ikke kun lukke Windows Media
Center men også hele styresystemet. Husk at alle øvrige
applikationer også skal være lukket før du lukker computeren.
Brænding af cd/dvd
Her kan du åbne din cd-brændesoftware for at starte
brændingen.
Hvis du tilslutter et eksternt apparat, som f.eks. en MP3-afspiller
eller et digitalkamera, kan du med denne funktion synkronisere
data på det eksterne apparat med notebooken.
Opsætning af extender
Her kan du indrette en Windows Media Center extender. Du får
adgang til data på notebooken via et kabel eller et trådløst
netværk.
"Kun medier"
Komponenter
Synkronisering
Her kan du skifte til fuldskærmsmodus for Media Centret.
Billedbibliotek
Førstehjælp
Billedbiblioteket indeholder samtlige billeder som er gemt på
notebooken. Her kan du starte et diasshow.
Vis alle
Du kan starte et diasshow direkte ved at vælge "Vis alle".
Videobibliotek
Videobiblioteket indeholder samtlige videoer som er gemt på
notebooken.
Tillæg
Billeder + videoer
Software
77
Hovedmenu
Musik
Undermenu
Musikbibliotek
Musikbiblioteket indeholder samtlige musiktitler som er gemt
på notebooken. Her kan du starte afspilningen af et bestemt
album, en musiker eller en bestemt titel.
Afspil alt
Her kan du starte afspilningen af samtlige filer i
musikbiblioteket.
Radio
Hvis du råder over en ekstern radiotuner-hardware, kan du
anvende denne funktion til at lytte til radiostationer og til at
bearbejde dem.
Søgning
Her kan du søge efter bestemte musiktitler, komponister,
musikere, albummer osv. Søgningen starter når du har
indtastet det første bogstav.
78
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Installation af software
Bemærk!
Hvis operativsystemet er indstillet således, at installation af software og
drivere kun kan udføres, hvis disse er signeret (frigivet) af Microsoft, vises
modsvarende dialogboks.
Betjening
Den medfølgende software er allerede fuldt installeret.
Bemærk!
Sådan installeres software
Følg de anvisninger, som softwareleverandøren har givet i den medfølgende
vejledning. I det følgende beskrives en „typisk“ installation. Når CD'en ilægges, startes
installations-menuen automatisk.
Komponenter
Ved installation af programmer eller drivere kan vigtige filer overskrives
eller ændres. For evt. at kunne vende tilbage til de oprindelige filer efter
installationen, skal der tages en sikkerhedskopi af harddisken, før
installationen påbegyndes. Nærmere oplysninger om sikkerhedskopiering findes side 89.
Obs.
Førstehjælp
Hvis programinstallationen ikke starter automatisk, skyldes dette
sandsynligvis, at den såkaldte „Autorun“-funktion er afbrudt. Se i
Windows hjælpe-programmet, hvordan indstillingen ændres.
Eksempel på manuel installation uden Autorun:
1. Klik på Start
.
2. Klik på  Alle programmer.
4. Vælg funktionen
Tilbehør.
Kør.
5. I feltet „Åbn“ angives drevbogstavet på CD-ROM-drevet, efterfulgt af et kolon
og programnavnet setup
Software
79
Tillæg
3. Åbn programpunktet
6. Bekræft indtastningen ved at klikke på „OK“.
7. Følg anvisningerne i programmet.
Afinstallation af software
For at fjerne software, der er installeret på Notebook'en, følges nedenstående
fremgangsmåde:
1. Klik på Start
2. Klik herefter på
.
Kontrolpanel.
3. Vælg herefter optionen
Programmer.
4. Vælg det pågældende program, start deinstalleringen og følg anvisningerne på
skærmen.
80
Hovedkomponenter
Microsoft har indført produktaktivering for at beskytte sig mod softwarepirater. Den
version af Windows® 7, der leveres med denne notebook, skal ikke aktiveres af
brugeren, da den allerede er frigivet på denne notebook. Aktivering er kun nødvendigt, hvis der udskiftes flere væsentlige komponenter på notebooken, eller hvis der
anvendes en uautoriseret BIOS. Man kan aktivere Windows® 7 så tit, man vil, hvis dette
skulle blive nødvendigt.
Sikkerhed
Aktivering af Windows
Betjening
Nærmere oplysninger findes på internetadressen:
www.microsoft.com/danmark/licens/piracy/activation/piracy_productactivation.mspx
Produktaktivering på din notebook
I nogle få tilfælde kan det alligevel ske at man bliver opfordret til at aktivere Windows®
7®. Hvis aktiveringen via Internet kvitteres med en fejlmelding, bør man udføre
følgende:
2. Klik derefter på Ændring af Product Key. Et nyt vindue vises. Her indtastes
Product Key. Denne befinder sig på Ægthedscertifikatet (Certificate of
Authenticity, COA) på notebookens underside.
Tillæg
Førstehjælp
3. Bekræft indtastningen og følg anvisningerne på skærmen. Oplys i givet fald
Microsoft-konsulenten om, at du har erhvervet en OEM-licens i forbindelse med
notebooken.
Komponenter
1. Vælg Aktivering pr. telefon.
Software
81
BIOS setup-programm
I BIOS setup (dit systems Basis-hardware-konfiguration) har du mange valgmuligheder
til konfiguration af din notebook.
For eksempel kan du ændre portenes driftstilstand, sikkerhedskendetegn eller styringen
af strømforsyningen. Notebooken er allerede fra fabrikken indstillet, så den optimale
drift er sikret.
Pas på!
Foretag venligt kun ændringer hvis det er absolut nødvendigt eller hvis
du kender konfigurationsmulighederne.
Opstart af BIOS setup
Du kan starte konfigurationsprogrammet kort efter at systemet er tændt. Hvis
notebooken allerede er startet, slukker du for den og starter den igen. Tryk på F2
funktionstasten for at starte BIOS-Setup.
82
Hovedkomponenter
Kaspersky Internet Security består af følgende sikkerhedskomponenter:

Fil-antivirus
Fil-antivirus beskytter filsystemet på computeren imod infektioner.
Komponenten igangsættes, når operativsystemet startes, og den befinder sig
permanent i computerens arbejdshukommelse, hvor den undersøger alle filer,
der åbnes, gemmes og startes på computeren eller tilsluttede drev. Kaspersky
Internet Security opfanger alle adgangsforsøg til en fil og undersøger filen for
kendte vira. En fil frigives kun til bearbejdning, hvis den er virusfri eller kunne
desinficeres korrekt af programmet.

Mail-antivirus
Mail-antivirus undersøger ind- og udgående e-mail på din computer. En e-mail
sendes kun videre til modtageren, hvis den ikke indeholder farlige objekter.

Webfilter / Børnesikring
Webfilteret blokerer for besøg på farlige websteder og etablerer dermed et
sikkert miljø, når der surfes på internettet.
Børnesikringen giver mulighed for fleksibel og aldersafhængig begrænsning af
adgangen til internetressourcer og programmer for forskellige
computerbrugere.
Bemærk
Sikkerhed
Betjening
Kaspersky Internet Security er allerede forinstalleret, så du ikke behøver at installere
programmet. Hvis en installering alligevel skulle blive nødvendig (f.eks. efter en
systemgendannelse), finder du softwarepakken på den vedlagte Application-/Support
disk.
Komponenter
Kaspersky Internet Security er et omfattende værktøj til beskyttelse af dine data.
Programmet yder ikke bare effektiv beskyttelse imod vira, men beskytter samtidig imod
spam og netværksbaserede angreb. Yderligere komponenter i softwaren beskytter din
computer imod endnu ukendte risici og phishing-angreb og giver mulighed for at
fastlægge intelligente begrænsninger af internetadgangen. En omfattende beskyttelse
afdækker samtlige aspekter i forbindelse med dataoverførsel og udveksling.
Førstehjælp
Kaspersky Internet Security
Tillæg
Med aktiv internetforbindelse aktiveres Kaspersky Internet Security
automatisk. Manuel aktivering er ikke nødvendig. Efter 90 dage
deaktiveres Kaspersky Internet Security automatisk. Vi anbefaler derfor, at
du rettidigt sikrer dig en licens til optimal beskyttelse af din computer.
Software
83
Kaspersky Internet Security-pakken opdateres 90 dage efter den gratis registrering
med de nyeste virusoplysninger.
Læs informationerne på internettet under:
https://www.kaspersky.com
Bemærk
Ved den første forbindelse til internettet opdateres operativsystemet og
antivirussoftwaren automatisk. Dette kan tage et par minutter. Under
opdateringen kan computeren blive langsommere – dette er kun
mærkbart ved den første ibrugtagning.
84
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Nyttige vink
Hjælp til betjeningen
Windows - tastaturstyring

Med ALT + TAB skiftes mellem aktive vinduer.

Med TAB-tasten skifter man til det følgende tekst/indlæsningsfelt, med SHIFT +
TAB til det forrige.

ALT + F4 lukker det aktuelle vindue/program.

CTRL + F4 lukker ét vindue i et program.
)-tasten + M. Det aktuelle vindue

Med ALT - tasten kommer man til programmenuen, hvor der kan navigeres
v.h.a. piletasterne.

Med Windows (
Komponenter
Alle vinduer kan minimeres v.h.a. Windows (
minimeres v.h.a. ALT + MELLEMRUMSTAST.
Betjening
Oplysninger om tastaturet findes fra side 40.
)-tasten + TAB kan De skifte mellem de aktive vinduer.
Ændring af musens indstillinger
Indstillingsmulighederne for musen findes i kontrolpanelet:
1. Klik på Start og derefter på Kontrolpanel.
2. Åbn Hardware og lyd og klik under Enheder og printere på ordet Mus.
Førstehjælp
3. Nu kan musen tilpasses brugerens behov (konfiguration af betjeningsflade,
hastighed af dobbeltklik, musepil etc.).
Hvordan kopierer jeg filer, tekst eller billeder til et andet sted?
Det sker nemmest ved at bruge udklipsholderen. Marker teksten med musen
(musepilen trækkes hen over teksten, mens venstre tast trykkes ned), eller klik på
billedet.
Funktion
Tasteforkortelse
Klippe ud
[Ctrl]+[X]
Indføje
[Ctrl]+[V]
Kopiere
[Ctrl]+[C]
Slette
[Del]
Nyttige vink
Tillæg
Tryk på CTRL + C for at kopiere det markerede til udklipsholderen. Derefter går man til
stedet, hvor det markerede skal indføjes. Tryk på CTRL + V for at indføje
udklipsholderens indhold på dette sted.
85
Systemindstillinger og informationer
Autostart-funktion for det optiske drev
Hvis man sætter en disk i drevet, udføres den svarende til indholdet (musik, video osv.).
Sker det ikke, kan der være flere årsager:
Disken har ingen autostart-funktion, funktionen er deaktiveret, eller den er deaktiveret
for denne type.
Sådan aktiveres/deaktiveres funktionen generelt:
1. Klik på Start
2. Klik på
.
Kontrolpanel.
3. Vælg herefter optionen Hardware og lyd eller direkte under punktet Afspil
cd’er eller andre medier automatisk.
86
Hovedkomponenter
Sikkerhed
Kapitel 4
Emne
Side
Betjening
Førstehjælp
Data- og systemsikkerhed ............................................... 89
Systemgendannelse ......................................................... 90
Opdatering/ændring og reparation................................ 100
Returnering og genanvendelse ...................................... 101
Førstehjælp
Service ............................................................................. 95
Tillæg
Hyppige spørgsmål ........................................................ 94
Komponenter
Genetablering af leveringstilstanden ................................ 92
88
Førstehjælp
Sikkerhed
Data- og systemsikkerhed
De beskrevne programmer er integreret i Windows. Nærmere oplysninger findes under
de stikord, der er trykt med fedt i Windows hjælpemenuen.
Læs også anvisningerne på side 4.
Sørg for regelmæssigt at tage sikkerhedskopi af alle data på eksterne medier, f.eks. CDR eller CD-RW. Windows tilbyder hertil programmet Status og konfiguration af
Sikkerhedskopiering.
Betjening
Sikkerhedskopiering
Programmet befinder sig under Tilbehør, Systemværktøjer. De bør lave
sikkerhedskopier af Deres adgangskoder og af systemkonfigurationen.
Ved regelmæssig udførelse af Diskdefragmentering og Diskoprydning kan man finde
og udbedre diskfejl og dermed gøre systemet mere stabilt.
Tillæg
Førstehjælp
Også hjælpeprogrammet Systemoplysninger er nyttigt, idet man her kan få
detaljerede oplysninger om system-konfigurationen. Dette program findes ligeledes i
program-kataloget under Tilbehør, Systemværktøjer.
Komponenter
Vedligeholdelsesprogrammer
Data- og systemsikkerhed
89
Systemgendannelse
Windows® 7 har en praktisk funktion (Systemgendannelse), der gør det muligt at
gemme såkaldte Genopretningspunkter.
Systemet husker den aktuelle konfiguration som momentvise optagelser og vender
tilbage til denne konfiguration, hvis der skulle blive behov for det. Det har den fordel,
at en mislykket installation kan annulleres.
Genopretningspunkter afsættes automatisk af systemet, men kan også udføres
manuelt.
Der er mulighed for selv at fastlægge og konfigurere, hvor megen lagerplads der
maksimalt må anvendes til dette formål. Programmet findes i programkataloget under
Tilbehør, Systemværktøjer.
Vi anbefaler, at der afsættes genopretningspunkter, før ny software eller drivere
installeres. Hvis systemet ikke bliver mere stabilt, er der for det meste mulighed for at
vende tilbage til den tidligere konfiguration, uden at nye dokumenter slettes. I næste
afsnit gennemgås mulighederne for udbedring efter en defekt installation.
Afhjælpning af fejl
Windows® 7 indeholder forskellige funktioner, der skal sikre, at PC'en og de installerede
applikationer og enheder fungerer korrekt.
Denne funktion kan hjælpe med til at løse problemer, der kan opstå i forbindelse med
tilføjelse, sletning eller ændring af filer, som er nødvendige for at operativsystem,
applikationer og enheder kan fungere optimalt.
Hvilken genopretningsfunktion eller –funktioner, der skal anvendes, afhænger af,
hvilken type af problemer eller fejl, der er tale om. I Windows-hjælpeprogrammet
findes nærmere oplysninger herom.
90
Førstehjælp
Sikkerhed
®
Windows Update
Windows Update er en online-udvidelse af Windows. Windows Update bruges til at
downloade elementer som f.eks. sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, de
nyeste hjælpefiler, drivere og internetprodukter fra internettet.
Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyt indhold, så man altid kan downloade de
nyeste opdateringer og fejlrettelser, for at beskytte computeren og sikre dens
funktionsdygtighed.
Betjening
Windows Update gennemsøger computeren og laver en liste af individuelle
opdateringer, specielt til konfiguration af din computer.
Alle opdateringer som anses af Microsoft for at være vigtige for funktionen af
styresystem, programmer eller hardware-komponenter, klassificeres som "vigtige
opdateringer" og udvælges automatisk til installering.
Vigtige opdateringer stilles til rådighed for at afhjælpe kendte problemer og for at
beskytte computeren mod kendte sikkerhedsrisici:
.
Komponenter
3. Åbn
Windows Update.
4. Klik på Søg efter opdateringer.
5. Klik på Tilføj for at vælge den ønskede opdatering blandt de til rådighed
stående opdateringer i hver kategori, så den tilføjes til listen af opdateringer,
som skal installeres. Du kan også få en fuldstændig beskrivelse af hvert enkelt
element ved at klikke på optionen ”Læs videre”.
Førstehjælp
6. Klik på Kontroller og installer updates, når alle ønskede updates er valgt.
Derefter klikkes på Installer nu.
Windows Update informationer om datasikkerhed
For at kunne lave en passende liste med updates til din computer, har Windows
Update brug for de følgende informationer om computeren:

Styresystemets versionsnummer

Versionsnummer af Internet Explorer

Versionsnumre af andre softwareprogrammer

Hardwareapparaternes plug & play-identifikationer
Windows Update understøtter beskyttelse af dine private data og henter hverken din
adresse, e-mail-adresse eller andre former af personlige data. De indsamlede
informationer bruges kun i det tidsrum, hvor du besøger hjemmesiden. De bliver heller
ikke gemt.
Systemgendannelse
91
Tillæg
1. Klik på Start
2. Klik på  Alle programmer.
Genetablering af leveringstilstanden
Hvis dit system ikke længere fungerer korrekt, har du mulighed for at genetablere
leveringstilstanden.
Begrænsninger for genetableringen

Senere udførte konfigurationsændringer (DFÜ-/desktop-/Internet-indstilling) og
softwareinstallationer bliver ikke genoprettet.

Senere driveraktualiseringer og hardwaresuppleringer tages der ikke hensyn til.
Bemærk!
Alle data på C-drevet, også mappen „Dokumenter“, som er beregnet til
brugeren, slettes. Gennemfør evt. en sikring på eksterne medier, som
f.eks. en CD-R, DVD-R eller en ekstern harddisk (Vigtigt: Læs
anvisningerne på side 4 og på side 89).
Ved nulstilling vender notebooken tilbage til fabriksindstillingen. Har brugeren
foretaget installationer og konfigurationer, skal disse indlæses og udføres igen.
92
Førstehjælp
Sikkerhed
Udførelse af nulstilling
1. Fjern alle evt. brugte masselagerapparater (hukommelseskort, USB-stick osv.).
2. Tænd for PCen.
4. Vælg sproget for genoprettelsesmenuen.
5. Klik på „Next“.
6. Du har nu valget mellem to gendannelser:

Gendan til harddisk. Ingen sikkerhedskopiering af brugerdata
Alle data på PCen slettes uigenkaldeligt. Fabriksindstillingerne genoprettes.

Gendan til harddisk. Sikkerhedskopiering af brugerdata.
Fabriksindstillingerne genoprettes og alle brugerdata sikres under C:\User.
Komponenter
Overholdes ubetinget!
Betjening
3. Tryk ved meddelelsen „Press F11 to run recovery“ eller „Press F12 to run recovery“ den tilsvarende taste.
Efter nogle sekunder vises meddelelsen „Windows is loading files“. Vent, til
dataene er gemt. Til sidst vises menuen „Power Recover“.
Ved optionen Sikkerhedskopiering af brugerdata varer gendannelsen
meget længe. Kun de data sikres, som befinder sig i mappen C:\user.
Alle yderligere data slettes. Gennemfør derfor altid regelmæssigt en
datasikring på eksterne databærere. Alle krav om skadeserstatning for
tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes.
Tillæg
Førstehjælp
7. Klik på Next og følg de videre anvisninger på billedskærmen, for at genoprette
fabriksindstillingerne.
Genetablering af leveringstilstanden
93
Hyppige spørgsmål
Skal jeg stadig installere de vedlagte cd-rom´er?
Nej. I princippet er samtlige programmer allerede installeret. Cdrom´erne er kun tænkt som sikkerhedskopier.
Hvor kan jeg finde de nødvendige drivere til min Notebook?
Driverne befinder sig på harddiskens anden partition i mapperne
drivere og tools.
Hvad er Windows-aktiveringen?
I betjeningsvejledningen findes et tilsvarende kapitel med
detaljerede informationer om dette emne.
Hvornår skal jeg aktivere Windows?
Softwaren leveres aktiveret. En aktivering bliver først nødvendig,
hvis...
... flere hovedkomponenter erstattes af andre.
... der blev installeret en fremmed BIOS-version.
... softwaren installeres på en anden PC.
Hvordan kan jeg sikre mine data?
Hertil kan man bruge programmet Sikring. Det er vigtigt at følge
programmets betjeningsvejledning.
Gennemfør en sikring og lav en sikkerhedskopi af udvalgte data på
eksterne medier (CD-R), for at blive fortrolig med teknikken.
En sikring er ubrugelig, hvis dens data ikke kan genskabes, hvis
mediet (CD-R) er defekt eller hvis det ikke findes længere.
Hvornår anbefales det at genoprette leveringskonfigurationen?
Denne metode bør kun vælges som sidste løsning. Læs om
alternativerne i kapitlet "Systemgendannelse".
94
Førstehjælp
Sikkerhed
Service
Førstehjælp ved hardwareproblemer
Fejlfunktioner kan somme tider have banale årsager, men af og til er de forårsaget af
defekte komponenter. Vi vil gerne give dig en ledetråd til løsning af problemet.
Betjening
Hvis de her anførte foranstaltninger ikke afhjælper fejlen, hjælper vi dig gerne videre.
Kontakt os!
Lokalisering af årsagen

kontrollér stikdåse, netkabel og alle kontakter i stikdåsens koblingskreds.

Sluk for computeren, og efterse alle ledningsforbindelser. Hvis der er tilsluttet
periferienheder til computeren, skal alle ledningernes stikforbindelser ligeledes
kontrolleres. Ombyt ikke de forskellige enheders ledninger med hinanden, selv
om de ser helt ens ud. Korerne i ledningerne er måske defineret anderledes. Hvis
det er sikkert, at strømforsyningen er korrekt, og alle forbindelser er intakte,
startes computeren på ny.
Komponenter
Begynd med at se alle ledningsforbindelser omhyggeligt igennem. Hvis LED´s ikke
fungerer, overbevis dig om, at computeren og alle periferienheder er tilsuttet
strømforsyningen.
Tillæg
Endvidere kan hjælpeprogrammet „Systemoplysninger“, der findes i programmappen
„Systemværktøjer“, være nyttigt.
Førstehjælp
Ved regelmæssig udførelse af „Diskdefragmentering “ funktionerne i Windows kan
man fjerne fejlkilder og dermed øge systemets hastighed (se side 89).
Service
95
Fejl og årsager
Skærmen er sort.

Denne fejl kan skyldes forskellig ting:
1. Driftsindikatoren (Til-/Fra-kontakten) lyser ikke og notebooken befinder sig i
dvaletilstand.
Løsning:
Tryk på Til-/Fra-kontakten.
2. Notebooken befinder sig i standby-modus.
Løsning:
Tryk på Til-/Fra-kontakten.
3. Baggrundsbelysningen blev deaktiveret med tastekombinationen Fn+4.
Løsning:
Tryk på en tilfældig taste for at genaktivere baggrundsbelysningen.
Forkert tids- og datoangivelse.

Tryk tidsangivelsen i opgavemenuen og indstil efterfølgende den rigtige værdi.
Den bærbare PC afbrydes.

Batterierne kan være brugt op. Sluk den bærbare PC ved at tage netadapteren
ud af kontakten og oplad batteriet.
Den bærbare PC kan ikke startes.

Hvis den bærbare PC strømforsynes via batteriet, kontrolleres det, at batteriet er
sat rigtigt i og at batteriet er opladet.
Der kan ikke læses data fra det optiske drev.

Kontroller at disken er sat rigtigt ind.

Vises drevet i stifinderen? Hvis ja prøver du en anden disk.
Touchpad fungerer ikke.

For at aktivere touchpad trykkes på knapkombinationen Fn + F6.
WLAN-forbindelsen fungerer ikke.

For at aktivere WLAN-forbindelsen, skal du trykke på tastekombinationer
Fn + F7.
Webkameraet fungerer ikke.

For at aktivere webkameraet trykkes på knapkombinationen Fn + F9.
Bluetooth-forbindelsen fungerer ikke.

96
For at aktivere Bluetooth-forbindelsen, skal du trykke på tastekombinationer
Fn + F8.
Førstehjælp
Sikkerhed
Har du brug for yderligere assistance?

Har du foretaget udvidelser eller ændringer fra udkangskonfigurationen?

Hvilket periferiudstyr bruger du?

Hvilke fejlmeddelelser, hvis overhovedet, får du?

Hvilken software brugte du da fejlen opstod?

Hvad har du allerede gjort for at løse problemet?
Betjening
Hvis du på trods af forslagene i forrige afsnit stadig har problemer bør du kontakte
Hotline. Vi vil hjælpe dig videre via telefon. Men inden du henvender dig til MEDION
Service, bør du have følgende data ved hånden:
Tillæg
Førstehjælp
Systemet er testet grundigt med godt resultat i vore test-laboratorier med de
installerede drivere. I computerbranchen er det imidlertid sædvane af og til at opdatere
driverne. Grunden hertil er, at der er opstået kompatibilitetsproblemer til andre endnu
ikke testede komponenter (programmer, enheder). Du kan finde aktuelle drivere på
Internettet.
Komponenter
Driverunderstøttelse
Fejl og årsager
97
Transport
Bemærk følgende henvisninger når du vil transportere notebooken:
98

Sluk for notebooken. For at forhindre beskadigelse flyttes harddiskens
læsehoveder til en sikker position. Fjern ilagte CD´er og floppydisketter.

Efter transport af notebooken bør du vente indtil denne har fået
omgivelsestemperaturen, inden ibrugtagning. Ved store temperatur- eller
fugtighedssvingninger kan der via kondensation opstå fugtighed inde i
notebooken, hvilket kan forårsage en elektrisk kortslutning.

Luk notebooken og vær sikker på, at låget er lukket ordentligt. Der må ikke
opbevares genstande i rummet mellem skærm og tastatur, når låget er lukket.

Brug altid en notebook-bæretaske for at beskytte notebooken fra snavs, fugt,
rystelser og ridser.

Brug altid den oprindelige emballage, når den bærbare computer skal sendes.
Spørg i øvrigt forsendelses- eller transportvirksomheden, hvis der er
tvivlsspørgsmål vedr. forsendelse.

Oplad batterierne og eventuelle reservebatterier helt op inden en længere rejse.

Indkøb netadapter og udstyr som modem, LAN osv. før evt. rejse.

Før påbegyndelse af en rejse, anbefales det at forhøre sig på rejsemålet om
strømforsyningsforhold og muligheder for brug af tilbehør (LAN osv.) på stedet.

Ved forsendelse af den bærbare computer anbringes opladeren separat i karton.

I forbindelse med kontrol af håndbagage i lufthavne anbefales det at køre den
bærbare computer og alle magnetiske lagringsmedier (disketter, eksterne
harddiske) gennem røntgendetektoren (hvor man kører sin taske igennem).
Undgå magnetdetektoren (som man går igennem) og magnetstaven
(sikkerhedspersonalets håndmagnet), da data derved kan blive ødelagt.
Førstehjælp
Sikkerhed
Vedligeholdelse
Pas på!
Der findes ingen brugbare dele eller dele der skal rengøres inden i
notebookkabinettet.
Tag inden rengøringen, altid stikket ud af stikdåsen, samt alle forbindelseskabler
og fjern batteriet.

Rengør kun notebooken med en fugtig fnugfri klud.

Brug ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformige rengøringsmidler.

Brug til rengøring af det optisk drev ingen Cd-rom-rengøringsdiske eller
lignende produkter der renser laserens linse.

Støv eller fedt på touchpaden påvirker følsomheden. Fjern derfor støv eller fedt
på touchpadens overflade med et stykke klæbebånd.

Det er muligt at der i tidens løb i notebookens indre samles støv, som lukker
kølelamellerne. Det fører til at ventilatorens omdrejningstal øges og dermed at
din notebook laver mere larm, når den er i brug. Ydermere kan det føre til
overopvarmning og fejlfunktioner. Sørg derfor i regelmæssige intervaller for at
få renset notebookens indre af din service eller en fagmand.
Komponenter

Betjening
Du kan forlænge notebookens levetid med følgende forholdsregler:

Luk notebooken når der ikke arbejdes med den. Undgå ridser på
skærmoverfladen da denne nemt kan beskadiges.

Sørg for at der ikke bliver nogen vanddråber tilbage på skærmen. Vand kan
medføre varig misfarvning.

Rengør skærmen med en blød fnugfri klud.

Udsæt ikke skærmen for stærkt sollys eller ultraviolet stråling.

Denne notebook samt indpakning er genanvendelig.
Førstehjælp
Pleje af displayet
Bemærk!
Tillæg
For at beskytte apparatets overflader mod ridser under produktionen og
transporten er disse dækket med beskyttelsesfolier.
Træk alle folier af efter at du har opstillet apparatet korrekt og inden du
tager det i brug.
Fejl og årsager
99
Opdatering/ændring og reparation

Overlad udelukkende opdatering eller ændring af din notebook til kvalificeret
fagpersonale.

Skulle du ikke være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer bør du
kontakte en kvalificeret Servicetekniker. Henvend dig venligst til vores
Servicecenter hvis du har tekniske problemer med din notebook.

I tilfælde af en nødvendig reparation bedes du venligst udelukkende henvende
dig til vores autoriserede servicepartnere.
Henvisning til serviceteknikeren

Åbning af notebookkabinettet, såvel som opdatering og ændring af notebooken
er forbeholdt serviceteknikere.

Anvend udelukkende originalreservedele.

Inden åbning af kabinettet fjernes alle strøm- og tilslutningskabler og batteriet
fjernes. Fjernes notebooken ikke fra elnettet er der fare for at komponenterne
kan blive beskadiget.

Notebookens interne komponenter kan beskadiges af elektrostatiske afladninger
(ESA). Udfør systemudvidelse og – ændringer såvel som reparationer på en ESAarbejdsplads. Er en sådan arbejdsplads ikke tilstede påsættes et Antistatiskarmbånd eller der røres ved en ledende metallisk genstand. Skader opstået ved
uhensigtsmæssig håndtering repareres for egen regning.
Henvisning om laserstråling

Notebooken kan anvende laserudstyr fra Laser-klasse 1 til Laserklasse 3b. Med
uåbnet kabinet opfylder udstyret kravene for Laserklasse 1.

Ved åbning af notebookkabinettet får du adgang til laserudstyr op til laserklasse
3b.
Ved udbygning og/eller åbning af laserudstyret bedes følgende bemærkes:

De indbyggede CD-ROM-/CDRW-/DVD-drev indeholder ingen dele som er
beregnet til vedligeholdelse eller reparation.

Reparation af CD-ROM-/CDRW-/DVD-drev er udelukkende forbeholdt
producenten.

Kig ikke på laserstrålen, heller ikke med optiske instrumenter.

Udsæt dig ikke for laserstrålen.

Undgå stråling i øjnene eller huden via direkte stråling eller spredningsstråling.
100
Førstehjælp
Sikkerhed
Returnering og genanvendelse
Apparat
Betjening
Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen
omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg
mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse.
Batterier
Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Batterier skal afleveres i
opstillede containere til brugte batterier.
Tillæg
Førstehjælp
Hvis du har spørgsmål vedr. bortskaffelse, anbefales det at henvende sig til
forhandleren eller til vort servicecenter.
Komponenter
Emballage
Emballage og indpakningshjælpemidler, der ikke skal bruges mere, kan genbruges og
skal derfor principielt bortskaffes til genbrug.
Returnering og genanvendelse
101
Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af batterier
Batterier kan indeholde brændbare stoffer. Ved forkert brug kan batterierne lække,
blive meget varme, antændes og endda eksplodere, hvilket kan medføre skader på
apparatet og udsætte brugeren for en sundhedsrisiko. Derfor er det vigtigt, at følgende
regler overholdes:

Sørg for at batterierne er uden for børns rækkevidde. Hvis batterierne sluges ved
et uheld, søges straks læge.

Oplad aldrig batterier, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at batterierne er
genopladelige.

Undgå at aflade batterierne ved at køre på høj udgangseffekt.

Undgå at kortslutte batterierne.

Undgå varme. Kast aldrig batterier ind i åben ild.

Undgå at ødelægge batterierne og at de bliver deforme. Derved kan der ske
skader på hænder eller fingre, eller batterivæske kan trænge ind i øjne eller hud.
Hvis det alligevel skulle ske, skylles de pågældende steder med rigelige
mængder rent vand og der søges straks læge.

Undgå kraftige stød eller rystelser.

Sørg altid for korrekt polaritet. Vær opmærksom på, at batteriernes pluspol (+)
og minuspol (-) vender rigtigt for at undgå kortslutning.

Bland aldrig nye batterier med gamle eller forskellige batterityper, da dette kan
medføre fejlfunktion. Desuden vil svage eller gamle batterier blive afladet for
hurtigt.

Tag straks brugte batterier ud af apparatet.

Det anbefales at tage batterierne ud af apparatet, når det ikke skal bruges i
længere tid.

Udskift alle batterier på én gang med nye batterier af samme type.

Når batterier skal opbevares eller bortskaffes, anbefales det at sætte et stykke
tape på batteripolerne.

Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!! Beskyt
miljøet og aflever batterierne på særlige afleveringssteder. Kontakt evt.
forhandler eller serviceværksted – Tak!
102
Førstehjælp
Sikkerhed
Kapitel 5
Emne
Side
Betjening
Tillæg
Konformitetsinformationer ................................................ 105
Tillæg
Førstehjælp
Komponenter
Indeks ............................................................................. 108
104
Tillæg
Sikkerhed
Konformitetsinformationer
Dette apparat opfylder kravene til den elektromagnetiske kompatibilitet og elektriske
sikkerhed.
Dit apparat lever op til de grundlæggende krav og de relevante forskrifter i EMVretningslinjen 2004/108/EG og retningslinjen for lavspændingsapparater 2006/95/EG.
Betjening
Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og relevante forskrifter i øko-design
retningslinje 2009/125/EU (Forordning 1275/2008).
ISO 13406-2 Klasse II
Man har mange gange tidligere forsøgt med de mest forskellige metoder at definere
antallet af tilladte pixelfejl. Men de var for det meste yderst komplicerede og helt
forskellige fra mærke til mærke. MEDION følger derfor ved garantibehandling af alle
TFT-displayprodukter de strenge og transparente krav i ISO 13406-2, klasse II
standarden. Her følger et kort sammendrag:
Komponenter
I aktiv matrix LCD-skærme (TFT) med en opløsning på 1366 x 768 pixels, som hver er
sammensat af tre subpixels (rød, grøn, blå), anvendes i alt ca. 3,1 mio. måltransistorer.
På grund af det meget høje antal transistorer og den yderst komplicerede
fremstillingsproces som dette medfører, kan der i enkelte tilfælde forekomme svigt eller
et forkert valg af hhv. pixels eller enkelte subpixels.
Tillæg
Førstehjælp
Pixelfejlene kategoriseres i fire fejlklasser og tre fejltyper. Hver enkelt pixel er igen
sammensat af tre subpixels med hver sin grundfarve (rød, grøn, blå).
Konformitetsinformationer
105
Pixelens opbygning:
5 pixel
5 pixel
Linjer
blå
grøn
pixel
rød
Pixelfejl-typer:

Type 1:
pixelen lyser vedvarende (lyst, hvidt punkt), selv om den ikke er valgt. En hvid
pixel opstår når samtlige tre subpixels lyser.

Type 2:
pixelen lyser ikke (mørkt, sort punkt), selv om den er valgt.

Type 3:
unormale eller defekte subpixels i farverne rød, grøn eller blå (f.eks. vedvarende
lys med halv lysstyrke, manglende lys i én farve, blinker eller blusser, men ikke
af type 1 eller 2).
Tillæg: Cluster af type 3 = svigt af to eller flere subpixels i en blok på 5 x 5 pixels. Et
cluster er et felt på 5 x 5 pixels (15 x 5 subpixels).
ISO 13406-2, Fejlklasse II
106
Opløsning
Type 1
Type 2
Type 3
Cluster
Type1,
Type2
Cluster
Type 3
1024 x 768
2
2
4
0
2
1280 x 800
3
3
6
0
3
1280 x 854
3
3
6
0
3
1280 x 1024
3
3
7
0
3
1366 x 768
3
3
7
0
3
1400 x 1050
3
3
8
0
3
Tillæg
Et 44 cm (17") - SXGA display består af 1280 horisontale og 1024 vertikale
billedpunkter (pixels), i alt 1.31 mio. pixels. I forhold til en million pixels giver dette en
faktor af ca. 1,31. Fejlklasse II tillader således hver tre fejl af type 1 og 2 og syv fejl af
type 3, samt 3 clusters af type 3.
Sikkerhed
Eksempel:
Dette er i reglen ikke noget garantitilfælde.
Tillæg
Førstehjælp
Komponenter
Betjening
Der foreligger under visse omstændigheder et garantitilfælde, hvis det ovennævnte
antal fejl overskrides i en kategori.
Konformitetsinformationer
107
Indeks
DVD-Brænder .................................. 48
DVD-ReWriter .................................. 45
Æ Ændring af sende-/modtagekanaler . 65
E A Eksterne Audioforbindelser .............. 53
Ekstra harddisk ................................. 49
Energistyring ................................... 33
Ergonomi ........................................... 5
Afhjælpning af fejl ........................... 90
Afinstallation af software .................. 80
Afladning af batterier ....................... 31
Aktivering af Windows ..................... 81
Autorun ........................................... 79
Autostart.......................................... 79
F Fast Ethernet-Netværksstik ............... 55
Fejl og årsager ................................. 96
Fjernbetjening ................................. 62
Førstehjælp ...................................... 95
B Batteridrift ....................................... 29
Batteriydelse ................................ 31
Opladning af batteriet ................. 31
Batteriedrift ...................................... 10
Batteriydelse .................................... 31
Bekvem arbejdsposition ..................... 6
BIOS setup ....................................... 82
Bluetooth......................................... 59
Brændbare CD/DVD'er .................... 48
G Genanvendelse .............................. 101
Genetablering af leveringstilstanden 92
H Harddisken ...................................... 43
Vigtigte kataloger ......................... 44
Hibernate ......................................... 33
Hovedkomponenter
Lydkortet ..................................... 52
Netværksdrift ............................... 55
Optiske drev ................................ 45
C CD-ReWriter..................................... 45
CD-ROM .......................................... 45
D Data- og systemsikkerhed ................ 89
Defekte komponenter ...................... 95
Defragmentering ............................. 95
®
Dolby Advanced Audio ................... 54
Driftssikkerhed ................................... 3
Batteriedrift .................................. 10
Datasikerhed .................................. 4
Kabelforbindelser ........................... 8
Opstillingssted ............................... 5
Placering ........................................ 4
Strømforsyning .............................. 7
Tilslutning ..................................... 7
Touchpad ...................................... 9
Driverunderstøttelse ........................ 97
DVD................................................. 45
108
I Ibrugtagelse..................................... 18
Indicatorer
Num Lock .................................... 17
WLAN .......................................... 17
Indikatorer
Batteri opladningsindikator .......... 17
Capital Lock ................................. 17
Touchpad .................................... 17
Indsættelse af batteriet..................... 29
Installation af software ..................... 79
ISO 13406-2 .................................. 105
Tillæg
L P Laserstråling .................................. 100
Leveringsomfang ............................ 13
Licenskontrakt ................................. 21
Lydkortet ......................................... 52
Lysnetsdrift...................................... 28
Placering ........................................... 4
Pleje af desiplayet ............................ 99
R Sikkerhed
Kabelforbindelser .............................. 8
Kaspersky Internet Security ............. 83
Kataloger ........................................ 44
Konformitetsinformationer ............ 105
Kontrolpanel ................................... 75
®
Kort beskrivelse af Windows brugerfladen ............................... 22
Betjening
Netstikindgang ............................ 15
Nødudtagningsåbning ................ 16
Optisk drev .................................. 16
Optisk drev eject-tasten ............... 16
Tænd-/slukkontakten .................. 15
Tastatur ....................................... 15
Touchpad .................................... 15
VGA-porten ................................. 15
Webcameraet .............................. 15
K SD ................................................... 60
Secure Digital .................................. 60
Selvhjælp
Hyppige spørgsmål ..................... 94
Systemgenopretning ................... 90
Vedligeholdelse ........................... 99
Service ............................................ 95
Sikkerhed
Brug af sikkerhedslås ................... 69
Sikkerhedsanvisninger
Batterier..................................... 102
Sikkerhedshedshenvisninger
Batteriedrift ................................. 10
Touchpad ...................................... 9
Sikkerhedshenvisninger
Strømforsyning ............................. 7
Tilslutning ..................................... 7
Sikkerhedskopering ......................... 89
Sikring af notebook’en .................... 69
Start-password ............................ 69
Skærmopløsning ............................. 35
Sleep ............................................... 33
Software .......................................... 70
Strømforsyning ................................. 7
Batteridrift ................................... 29
Lysnetsdrift .................................. 28
N Netværk
Afhjælpning af
netværksproblemer ................. 58
Hvad er et netværk? .................... 55
Netværksdrift .................................. 55
Nulstilling ....................................... 93
Nyttige vink..................................... 85
O Opdatering/ændring og reparation100
Opladning af batteriet ..................... 31
Optiske drev .................................... 45
Oversigt
Audioudgang .............................. 16
Funktionsindikatorer ................... 15
HDMI-tilslutning.......................... 15
Højtaler ....................................... 15
Kensingtonlås.............................. 16
LAN porten (RJ-45) ...................... 15
LCD-skærm ................................. 15
Mikrofon ..................................... 15
Mikrofonindgang ........................ 16
Multimedia kortindgang ............. 16
Indeks
109
Førstehjælp
S Tillæg
Memory Stick .................................. 60
MMC............................................... 60
Multimedia kortindgang ................. 60
MultiMediaCard .............................. 60
Komponenter
R&TTE ............................................... 9
Rengøringsmidler ............................ 99
Returnering ............................. 87, 101
Returnering og genanvendelse ...... 101
M Tænd-/slukkontakt ....................... 27
Subwoofer-modul ........................... 49
Systemgenopretning ....................... 90
Udskiftning af batteri ....................... 30
Universal Serial Bus .......................... 68
USB .................................................. 68
USB DVB-T tuner
Ibrugtagning ............................... 66
T Tænd-/slukkontakt........................... 27
Tastaturet ........................................ 40
Tilslutning
Ekstern monitor ........................... 37
LAN porten (RJ-45) ....................... 15
Netstik ......................................... 15
VGA ............................................. 15
VGA-porten.................................. 15
Tjek af batterikapaciteten ................. 32
Touchpad .......................................... 9
Betjening ..................................... 41
Transport ......................................... 98
TV tuner
Se TV ........................................... 67
V Vedligeholdelse ............................... 99
Vedligeholdelsesprogrammer .......... 89
W Webkameraet................................... 61
Windows Media Center ................... 76
®
Windows 7
Kontrol of brugerkonti ................. 74
Hjælp og support ........................ 72
Introduktion................................. 73
Kontrolpanel ................................ 75
Nyheder ....................................... 70
®
Windows Update ............................ 91
Wireless LAN .................................... 56
U Udseende og personlige
indstillinger.................................. 36
110
Tillæg
39,6 cm/15,6" notebook
MEDION® AKOYA® E6224 (MD 98630)
cm
,615,6"
39
D
DK
D
MEDION Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark
Tel: (+45) 70 21 20 20
Fax: (+45) 70 21 20 29
MSN 4003 6624
40036624_mc_98630_dk.indd 1
05/04/11
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.medion.dk
Håndbog
26.04.2011 14:23:19 Uhr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement