BeoVision 6 - BeoInfo - Second Life Bang & Olufsen and Info Site

BeoVision 6 - BeoInfo - Second Life Bang & Olufsen and Info Site
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Cd-rom
1
Inhoud
De cd-rom gebruiken
Index
Gebruik de ingebouwde links om door deze handleiding te bladeren. Klik op een
hoofdstuk of onderwerpverwijzing om de desbetreffende pagina op het scherm te
openen. De onderwerpverwijzingen zijn blauw gekleurd (bijvoorbeeld: Extra
videoapparatuur aanmelden).
U kunt ook op een bladwijzer klikken in de lijst op het scherm. Als naast een
bladwijzer een plusteken [+] staat, bevat de bladwijzer ten minste twee
subonderwerpen. Klik op [+] om deze onderwerpen zichtbaar te maken. Klik op
het onderwerp om de desbetreffende pagina te openen.
Naar volgende pagina
Naar laatste pagina
Naar vorige pagina
Naar eerste pagina
Naar vorig scherm
Naar volgend scherm
Om te navigeren gebruikt u de pijlen in de werkbalk boven aan het scherm.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Inhoud
Extra apparatuur aansluiten, 3
Hier leest u hoe u een set-top box, decoder, BeoCord V 8000-videorecorder of
DVD 1 op uw televisie aansluit en hoe u extra apparatuur aanmeldt.
Een audiosysteem aansluiten en bedienen, 9
Hier leest u hoe u een audiosysteem op uw televisie aansluit en hoe u een
geïntegreerd audio-/videosysteem bedient.
Geluid en beeld doorgeven via BeoLink®, 11
Hier leest u hoe u aansluitingen maakt, een Beolink-systeem bedient en uw
televisie in een secundaire ruimte installeert.
Twee televisies in dezelfde ruimte, 15
Hier leest u hoe u uw televisie installeert en bedient als de tv in een ruimte met een
andere televisie is opgesteld.
De Beo4 aanpassen, 16
Hier leest u hoe u Beo4-functies toevoegt en verwijdert.
Menu’s, 18
Hier krijgt u een overzicht van de schermmenu’s.
Index, 25
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
2
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Een decoder aansluiten
BeoVision 6
In dit hoofdstuk wordt beschreven
hoe u een AV-decoder, zoals een
basisbanddecoder, aansluit op de
televisie.
U kunt twee decoders aansluiten op
de televisie via de ingangen V.TAPE
en AV*. Als een BeoCord V 8000videorecorder deel uitmaakt van uw
installatie, moet u de eerste decoder
aansluiten op de BeoCord V 8000.
Controleer of alle aangesloten
apparatuur is aangemeld in het
menu CONNECTIONS. Meer
informatie hierover leest u in het
hoofdstuk Extra videoapparatuur
aanmelden of het hoofdstuk
’Aansluitpanelen’ op pagina 45 van
de gedrukte bedieningshandleiding.
3
Eerste decoder
Tweede decoder
Trek voordat u externe apparatuur aansluit de
netstekkers van alle aangesloten systemen uit
het stopcontact.
> Sluit de kabel van de buitenantenne aan op de
aansluiting TV van de televisie.
> Sluit de eerste decoder aan op de 21-polige
ingang V.TAPE op het aansluitpaneel van de
televisie.
> Als u nog een tweede decoder hebt, sluit u
deze aan op de ingang AV.
Als u een RF-decoder wilt aansluiten, moet u de
kabel van de buitenantenne aansluiten op de
ingang van de decoder en vervolgens het signaal
of de kabel naar de antenne-ingang TV van de
televisie leiden.
Als de televisie is voorzien van de optionele
Master Link-module, sluit u de decoder aan op de
V.TAPE-ingang.
Herkenning van geprogrammeerde kanalen
en gebruikte decoders
De decoder die u aansluit, wordt in de meeste
gevallen automatisch aangemeld tijdens het
afstemmen. De zenders die moeten worden
gedecodeerd, worden automatisch herkend door
de decoder. Als dat echter niet het geval is, past u
de instelling voor de betreffende zender aan met
behulp van het menu MANUAL TUNING. Meer
informatie hierover leest u in het gedeelte
’Geprogrammeerde tv-zenders aanpassen’ van het
hoofdstuk ’Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen’
op pagina 30 van de bedieningshandleiding.
*Opmerking: Als beide ingangen bezet zijn, kunt u
een uitbreidingskastje aansluiten op de ingang AV.
Meer informatie over het aanmelden van een
aangesloten uitbreidingskastje leest u in het
hoofdstuk Extra videoapparatuur aanmelden.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Een set-top box aansluiten
U kunt een set-top box* aansluiten
op de ingangen V.TAPE of AV van de
televisie.
Als u een BeoCord V 8000 op de
televisie hebt aangesloten, moet u de
set-top box aansluiten op de ingang
DECODER van de BeoCord V 8000.
Controleer of alle aangesloten
apparatuur is aangemeld in het
menu CONNECTIONS.
Zodra het aanmelden is voltooid,
moet u in het menu SET-TOP BOX
aangeven om welke set-top box het
gaat. Meer informatie hierover leest
u in het hoofdstuk Extra
videoapparatuur aanmelden.
*Opmerking: Voor het installeren van set-top
boxen volgt u de bijbehorende documentatie.
BeoVision 6
Set-top box
AV-aansluiting
Aansluiting voor infraroodzender
Trek voordat u externe apparatuur aansluit de
netstekkers van alle aangesloten systemen uit
het stopcontact. Sluit de set-top box met de
21-polige AV-kabel aan op de televisie:
> Sluit het ene uiteinde aan op de set-top box.
> Leid de kabel naar de ingang AV of V.TAPE op
de achterkant van de televisie.
> Sluit de infraroodzender aan op de aansluiting
IR OUTPUT van de televisie.
> Verbind de infraroodzender met de
infraroodontvanger van de set-top box. Volg
hierbij de aanwijzingen in de handleiding van
de infraroodzender.
Om de bij de set-top box geleverde
afstandsbediening te kunnen gebruiken, mag de
infraroodontvanger niet helemaal zijn afgedekt.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
4
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Een DVD 1 aansluiten
U kunt een DVD 1 aansluiten op de
ingang AV van de televisie.
Controleer of alle aangesloten
apparatuur is aangemeld in het
menu CONNECTIONS. Meer
informatie hierover leest u in het
hoofdstuk Extra videoapparatuur
aanmelden.
Raadpleeg de handleiding bij de
DVD 1 voor informatie over het
gebruik van dit apparaat.
BeoVision 6
5
DVD 1
AV-aansluiting
Trek voordat u externe apparatuur aansluit de
netstekkers van alle aangesloten systemen uit
het stopcontact. Sluit de DVD 1 met de
21-polige AV-kabel aan op de televisie.
> Sluit de kabel aan op de ingang AV aan de
achterkant van de DVD 1.
> Leid de kabel naar de ingang AV aan de
achterkant van de televisie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Een BeoCord V 8000-videorecorder aansluiten
Als u een BeoCord V 8000videorecorder aansluit, wordt deze
automatisch herkend door de
televisie.
BeoVision 6
Meer informatie hierover leest u in
het hoofdstuk Extra videoapparatuur
aanmelden of het hoofdstuk
’Aansluitpanelen’ op pagina 45 van
de gedrukte bedieningshandleiding.
BeoCord V 8000
V.TAPE-aansluiting
Antenneaansluiting
V.TAPE-aansluiting
Trek voordat u externe apparatuur aansluit de
netstekkers van alle aangesloten systemen uit
het stopcontact. Gebruik de 21-polige
AV-kabel om de videorecorder aan te sluiten
op de televisie.
> Sluit de kabel aan op de ingang AV aan de
achterkant van de BeoCord V 8000.
> Leid de kabel naar de ingang V.TAPE aan de
achterkant van de televisie.
Als de verbinding tussen de televisie en de
BeoCord V 8000 wegvalt of als de apparaten niet
correct zijn aangesloten, verschijnt de melding
CONNECTION LOST op het scherm wanneer u een
opname probeert te programmeren. Herstel de
verbinding en probeer het opnieuw.
Antenneaansluiting
Gebruik de ingang voor de buitenantenne (of
de ingang voor kabeltelevisie) en de
antennekabel die is meegeleverd met de
videorecorder.
> Sluit de kabel van de buitenantenne aan op de
signaalingang
op het achterpaneel van de
BeoCord V 8000.
> Leid het antennesignaal naar de televisie met de
antennekabel die wordt meegeleverd met de
BeoCord V 8000.
> Steek het ene uiteinde in de aansluiting TV op
de V 8000 en het andere uiteinde in de
antenneaansluiting TV op het aansluitpaneel
van de televisie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
6
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Extra videoapparatuur aanmelden
Als u extra videobronnen of
apparatuur aansluit op de televisie,
moet u deze apparaten aanmelden
in het menu connections.
Wanneer het systeem voor het eerst
wordt ingesteld, wordt de
apparatuur die op dat moment is
aangesloten door de televisie
herkend en verschijnt het menu
CONNECTIONS automatisch op het
scherm. Als u op een later tijdstip
een apparaat (permanent) aansluit,
moet u het menu CONNECTIONS
openen via het menu SETUP van de
televisie.
Meer informatie over het aansluiten
van extra apparatuur leest u in het
hoofdstuk ’Aansluitpanelen’ op
pagina 45 van de gedrukte
bedieningshandleiding.
Wat is er aangesloten?
Als u de apparaten die zijn aangesloten op de
televisie aanmeldt, kunt u ze ook met de
Beo4-afstandsbediening bedienen.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
V. TAPE
AV
back
select
GO
store
GO
CONNECTIONS
V. TAPE
V. TAPE
AV
NONE
> Druk op TV om de televisie aan te zetten.
> Druk op MENU om het menu TV SETUP te
openen en druk op ▼ om OPTIONS te
markeren.
> Druk op GO om het menu OPTIONS te openen.
CONNECTIONS is al gemarkeerd.
> Druk op GO om het menu CONNECTIONS te
openen.
> Druk op ss of tt om de optie V.TAPE te kiezen
die overeenkomt met uw installatie.
> Druk op ▼ om naar AV te gaan en druk op
ss of tt om de AV-optie te kiezen die
overeenkomt met uw installatie.
> Druk op GO om deze instellingen op te slaan.
> Druk op ▲ om terug te bladeren door de vorige
menu’s of druk op EXIT om alle menu’s direct te
verlaten.
Items in het menu CONNECTIONS, p. 23
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
7
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Extra videoapparatuur aanmelden
8
Tot de opties voor V.TAPE behoren:
NONE… als er geen apparatuur is aangesloten.
V.TAPE… als u een BeoCord V 8000-videorecorder
of een andere videorecorder hebt aangesloten.
V.TAPE+DECODER… als u een BeoCord V 8000
met decoder hebt aangesloten.
V.TAPE+STB... als u een BeoCord V 8000 met
set-top box hebt aangesloten.
DECODER… als u een decoder hebt aangesloten.
V.AUX… als u een ander type randapparaat hebt
aangesloten.
STB… als u een set-top box hebt aangesloten.
Als u een BeoCord V 8000 aansluit, beschikt u
alleen over de volgende opties voor V.TAPE:
V.TAPE, V.TAPE+STB en V.TAPE+DECODER.
Tot de opties voor AV behoren:
NONE… als er geen apparatuur is aangesloten.
DECODER… als u een decoder hebt aangesloten.
Als de televisie is voorzien van de optionele
Master Link-module, sluit u de decoder aan op
de V.TAPE-ingang.
EXPANDER… als u een uitbreidingskastje met
andere randapparatuur hebt aangesloten.
EXPANDER+DEC… als u een uitbreidingskastje met
decoder hebt aangesloten.
V.AUX… als u een ander type randapparaat hebt
aangesloten.
DVD… als u een dvd-speler of een vergelijkbaar
apparaat hebt aangesloten.
STB… als u een set-top box hebt aangesloten.
Toegang krijgen tot extra
videoapparatuur
STB SETUP
NOKIA 96025
NOKIA 9820T
NOKIA 9850T
PACE DTR730-IM
SKY DIGITAL
SELECTOR
CANALdig DK/S/N
MACAB DCB-101
TPS 96573D
CANAL+ SAT r2
Planet PL 9000
CANALdigital I
ECHOSTAR 9000
CANALdigital E
TV BOX 1000-S
CANALdigital NL
NOKIA D-BOX
NOKIA D-BOX II
HUMAX F1-VACI
TechniBox CAM1
Een aantal aangesloten apparaten is
toegankelijk via de Beo4-afstandsbediening.
Druk hierop om een
videorecorder aan te zetten
V TAPE
Druk hierop om de DVD 1 aan
te zetten (of te openen voor
invoer van een andere
dvd-speler)
DVD
Druk net zo lang op deze toets
tot V.AUX verschijnt op de
Beo4-display
LIST
Druk hierop om een bron in te
schakelen die is aangemeld als
V.AUX, zoals een videospel
GO
Als u V.AUX wilt kunnen
oproepen op de Beo4-display,
moet u deze functie eerst
toevoegen aan de lijst met
Beo4-functies. Meer hierover
leest u in het hoofdstuk De
Beo4 aanpassen.
store
V.AUX
GO
Als u een set-top box hebt aangesloten en STB
kiest in het menu CONNECTIONS, wordt u
gevraagd om uw set-top box te kiezen uit een lijst
op het scherm.
*Opmerking: Als u, om welke reden dan ook, de
extra apparatuur loskoppelt en vervolgens de
netstekker van de televisie uit het stopcontact
trekt, moet u de apparatuur misschien opnieuw
aanmelden, ook als u dezelfde extra apparatuur
weer aansluit.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Een audiosysteem aansluiten en bedienen
Als de televisie is voorzien van de
optionele Master Link-module en u
een compatibel Bang & Olufsen
audiosysteem via een Master Linkkabel op de televisie aansluit, kunt u
de mogelijkheden van een
geïntegreerd audio/videosysteem
benutten.
U kunt een cd op uw audiosysteem
afspelen via de televisieluidsprekers
of een tv-zender aanzetten en het
geluid naar de luidsprekers van het
audiosysteem sturen.
Het volledige AV-systeem kunt u in
één ruimte zetten of verdelen over
twee ruimtes met in de ene kamer
de televisie (met of zonder externe
luidsprekers) en in de andere kamer
het audiosysteem met luidsprekers.
Niet alle audiosystemen van Bang & Olufsen
zijn geschikt voor integratie met de televisie.
9
BeoVision 6
MASTER
LINK
Uw audiosysteem op de televisie
aansluiten
Option 2
Steek de ene meerpolige stekker van een
BeoLink-kabel in de ingang MASTER LINK op
de televisie en de andere meerpolige stekker
in de ingang MASTER LINK van het
audiosysteem.
Optie-instelling
De televisie en een audiosysteem staan bij elkaar
in één ruimte – en alle luidsprekers zijn
aangesloten op de televisie.
Als de televisie deel uitmaakt van een
audio/videosysteem, moet u hierop de juiste
optie-instelling programmeren. Voor het
programmeren van de optie-instelling met de
Beo4-afstandsbediening moet het hele
systeem standby staan.
Optie-instelling voor de televisie
> Houd de toets • ingedrukt en druk op LIST.
> Laat beide toetsen los.
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op
GO.
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display V.OPT verschijnt en toets
vervolgens het desbetreffende cijfer in
(1, 2 of 4).
Optie-instelling voor het audiosysteem
> Druk op LIST terwijl u de toets • op de Beo4
ingedrukt houdt.
> Laat beide toetsen los.
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op
GO.
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display A.OPT verschijnt en toets
vervolgens het desbetreffende cijfer in
(0, 1 of 2).
Option 0
Option 1
Option 1
De televisie (met of zonder aangesloten
luidsprekers) en het audiosysteem (met een stel
aangesloten luidsprekers) staan bij elkaar in één
ruimte.
Option 2
Option 2
Het audiosysteem staat in de ene kamer en de
televisie (met of zonder aangesloten luidsprekers)
in de andere kamer.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Een combinatie van audiosysteem en televisie
10
Een geïntegreerd audio-/
videosysteem gebruiken
Als u het audiosysteem integreert met de
televisie kunt u kiezen via welke
luidsprekercombinatie het audio- of
videogeluid wordt weergegeven. Bovendien
kunt u videogeluid opnemen op het
audiosysteem.
Als u het geluid van een televisiebron wilt
beluisteren via de luidsprekers van het
audiosysteem zonder het beeldscherm aan te
zetten, drukt u net zo lang op LIST tot AV*
verschijnt op de Beo4-display en drukt u
vervolgens op een brontoets, bijvoorbeeld TV.
Videogeluid opnemen
Als u naar het geluid van de televisie luistert via de
luidsprekers van het Bang & Olufsen audiosysteem
en het audiosysteem een cassetterecorder bevat,
kunt u dit televisiegeluid opnemen met de
cassetterecorder. Raadpleeg voor meer informatie
de handleiding van uw audiosysteem.
LIST
AV
TV
Als u het geluid van een televisiebron wilt
beluisteren via de luidsprekers van het
audiosysteem met het beeldscherm aan, drukt u
op TV, drukt u net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display AV* verschijnt, en drukt u vervolgens
opnieuw op TV.
TV
LIST
AV
TV
Als u het geluid van het audiosysteem wilt
beluisteren via de televisieluidsprekers, drukt u net
zo lang op LIST tot AV* verschijnt op de
Beo4-display en drukt u vervolgens op een toets
voor een audiobron, bijvoorbeeld CD.
LIST
AV
CD
*Als u AV wilt kunnen oproepen op de
Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen
aan de lijst met Beo4-functies. Meer hierover leest
u in het hoofdstuk De Beo4 aanpassen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Geluid en beeld doorgeven via BeoLink
Met het BeoLink-systeem kunt u het
beeld- en/of geluidssignaal door het
hele huis doorgeven.
BeoVision 6
U kunt de televisie die bijvoorbeeld in
de huiskamer staat, koppelen aan
een ander beeldweergavesysteem of
aan luidsprekers in een andere
kamer, waardoor het mogelijk wordt
om beeld of geluid te ’verplaatsen’
naar een andere kamer.
Als u een BeoLink-systeem hebt
geïnstalleerd, kunt u kiezen of u de
televisie in de primaire ruimte
gebruikt, bijvoorbeeld in de
woonkamer, of in een secundaire
ruimte, bijvoorbeeld de studeerkamer
of slaapkamer.
Doorgifte van videosignalen naar een
gekoppelde televisie is alleen
mogelijk als de televisie is voorzien
van de optionele systeemmodulator.
In sommige gevallen kan het nodig
zijn om modulatorinstellingen op te
geven.
Naar de ingang MASTER LINK op het
systeem in de secundaire ruimte
Naar een televisie in een secundaire
ruimte
Aansluitingen in een secundaire
ruimte
Het systeem in de primaire ruimte moet via
een Master Link-kabel worden gekoppeld aan
het systeem in de secundaire ruimte:
> Sluit de Master Link-kabel aan op de ingang
MASTER LINK op de televisie.
> Als u ook videosignalen wilt doorsturen, sluit u
een gewone antennekabel aan op de ingang
LINK van de televisie. Vervolgens leidt u beide
kabels naar de secundaire ruimte en volgt u voor
het aansluiten de handleiding van de apparatuur
die in de secundaire ruimte staat.
OPMERKING! Vanaf een tv in een secundaire
ruimte hebt u geen toegang tot groepen die u op
een televisie in een primaire ruimte hebt gemaakt.
Als op de ingang Master Link al een audiosysteem
is aangesloten en u nog andere apparatuur wilt
aansluiten, moet u met een speciaal
verbindingskastje de Master Link-kabel splitsen om
ook de kabel uit de secundaire ruimte van signaal
te kunnen voorzien. Neem hiervoor contact op
met uw Bang & Olufsen dealer.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
11
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Geluid en beeld doorgeven via BeoLink
12
Systeemmodulator
Verbindingsfrequentie
Als in de secundaire ruimte een audioinstallatie staat, bijvoorbeeld een
BeoLink Active/Passive, en u een nietkoppelbare tv wilt installeren in dezelfde
ruimte, moet u de systeemmodulator op ON
zetten. (De standaardinstelling is OFF. Deze
instelling gebruikt u voor een koppelbare
Bang & Olufsen televisie).
Als bijvoorbeeld een tv-zender in uw regio
uitzendt op dezelfde frequentie als de
frequentie die het BeoLink-systeem gebruikt
(599 MHz), moet u de systeemmodulator
afstemmen op een vrije frequentie. Als u de
verbindingsfrequentie voor het systeem in de
primaire ruimte wijzigt, moet u de frequentie
voor het systeem in de secundaire ruimte
aanpassen aan deze gewijzigde instelling.
TV SETUP
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
PROGRAM GROUPS
TUNING
TUNING
TV TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
FREQUENCY
select
back
GO
back
select
GO
FREQUENCY
select
GO
back
select
GO
LINK FREQUENCY
MODULATOR SETUP
MODULATOR
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
FREQUENCY
ON
store
599
GO
search
store
De systeemmodulator inschakelen…
> Druk op TV om de televisie aan te zetten.
> Druk op MENU om het menu TV SETUP te
openen en druk op ▼ om TUNING te markeren.
> Druk op GO om het menu TV TUNING te
openen en druk op ▼ om LINK FREQUENCY te
markeren.
> Druk tweemaal op ss, gevolgd door GO. Het
menu MODULATOR SETUP verschijnt.
> Druk op ss of tt om ON weer te geven.
> Druk op GO om de instelling op te slaan of…
> …druk op EXIT om alle menu’s te sluiten zonder
iets op te slaan.
GO
De verbindingsfrequentie wijzigen…
> Druk op TV om de televisie aan te zetten.
> Druk op MENU om het menu TV SETUP te
openen en druk op ▼ om TUNING te markeren.
> Druk op GO om het menu TV TUNING te
openen en druk op ▼ om LINK FREQUENCY te
markeren.
> Druk op GO om het menu LINK FREQUENCY te
openen. FREQUENCY is al gemarkeerd.
> Druk op ss of tt om een ongebruikte frequentie
op te zoeken.
> Druk op GO om de instelling op te slaan of…
> …druk op EXIT om alle menu’s te sluiten zonder
iets op te slaan.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
BeoLink – uw televisie in een secundaire ruimte
Als in uw huis een BeoLink is
geïnstalleerd en u de televisie in een
secundaire ruimte plaatst, kunt u alle
aangesloten systemen via de televisie
bedienen.
Om de televisie in een secundaire
ruimte te kunnen gebruiken, volgt u
de onderstaande procedure:
1 Steek de netstekker van de
televisie in de secundaire ruimte in
het stopcontact
2 Programmeer via de
Beo4-afstandsbediening de
televisie in de secundaire ruimte
op Option 6*
3 Trek de netstekker van de televisie
in de secundaire ruimte uit het
stopcontact
4 Breng de aansluitingen aan die op
de volgende pagina worden
beschreven
5 Steek de netstekker van de
televisie in de secundaire ruimte
weer in het stopcontact.
Optie-instelling
Primaire ruimte
Om te zorgen dat het hele systeem goed
functioneert, moet u de televisie in de
secundaire ruimte programmeren op de
correcte optie-instelling voordat u de tv
aansluit op het systeem in de primaire ruimte!
> Houd de toets • ingedrukt en druk op LIST.
> Laat beide toetsen los.
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op GO.
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display V.OPT verschijnt en druk op 6*.
*Als u de televisie wilt gebruiken in een
secundaire ruimte waarin al andere BeoLinksystemen zijn aangesloten, bijvoorbeeld
luidsprekers, moet u de televisie instellen op
optie 5.
13
Secundaire ruimte
Option 6
Antenneaansluiting
Sluit het ene uiteinde van een normale
tv-antennekabel (coaxkabel) aan op de ingang
LINK van het hoofdsysteem en het andere uiteinde
op de antenne-ingang van de tv in de secundaire
ruimte.
Aansluitingen
U sluit de televisie in de secundaire ruimte
met twee verschillende kabels aan op het
systeem in de primaire ruimte:
– De BeoLink-aansluiting (met een
Master Link-kabel en een verbindingskastje).
– De antenneaansluiting (met een normale
antennekabel).
BeoLink-aansluiting
In de primaire ruimte: Sluit de Master Link-kabel
aan op de ingang MASTER LINK van het
primaire systeem. Leid de kabel naar het
verbindingskastje en knip de kabel op de juiste
lengte af.
In de secundaire ruimte: Sluit de Master Linkkabel aan op de ingang MASTER LINK op de
televisie. Leid de kabel naar het
verbindingskastje en knip de kabel op de juiste
lengte af.
In het verbindingskastje: Verbind de kabels met
elkaar, zoals beschreven in de handleiding bij het
verbindingskastje/de kabel. In deze handleiding
worden alle mogelijkheden van het
verbindingskastje uitgelegd en wordt beschreven
hoe u de kabels met elkaar kunt verbinden.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> BeoLink – uw televisie in een secundaire ruimte
14
Bediening in een secundaire ruimte
In de secundaire ruimte kunt u alle
aangesloten systemen bedienen met de
Beo4-afstandsbediening.
Bronnen gebruiken die alleen
beschikbaar zijn in een van de
ruimtes…
Druk op de toets van de
gewenste bron
Luisteren naar stereogeluid in
de secundaire ruimte…
Gewoonlijk wordt geluid
afkomstig van een videobron uit
de primaire ruimte, zoals een settop box, in mono doorgegeven
naar de secundaire ruimte. U
kunt echter stereogeluid kiezen:
RADIO
V TAPE
Bedien de geselecteerde bron op
de normale manier
Een bron uit de primaire
ruimte gebruiken – het
brontype is beschikbaar in
beide ruimtes…
Druk net zo lang op deze toets
totdat op de Beo4-display LINK*
verschijnt
Druk op de toets van de
gewenste bron
LIST
Bedien de geselecteerde bron op
de normale manier
Druk hierop om de televisie aan
te zetten
TV
Druk net zo lang hierop tot AV*
verschijnt op de Beo4-display
LIST
Druk hierop om een bron te
activeren die op het systeem in
de primaire ruimte is
aangesloten, zoals een set-top
box, of…
SAT
Druk hierop om een dvd-speler
te activeren
DVD
AV
LINK
TV
Bedien de geselecteerde bron op
de normale manier
Een bron uit de secundaire
ruimte gebruiken – het
brontype is beschikbaar in
beide ruimtes…
Druk op de toets van de
gewenste bron
Primaire ruimte
TV
Tijdens het gebruik van deze
functie is geen doorgifte van
andere bronnen uit de primaire
ruimte naar andere systemen in
de secundaire ruimte mogelijk.
*OPMERKING! Als u LINK en AV
wilt kunnen oproepen op de
Beo4-display, moet u deze
functies eerst toevoegen aan de
lijst met Beo4-functies. Meer
hierover leest u in het hoofdstuk
De Beo4 aanpassen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
Secundaire ruimte
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Twee televisies in dezelfde ruimte
Als u de BeoVision 6 in een ruimte
plaatst waarin al een Bang & Olufsen
televisie staat en beide apparaten
signalen van de Beo4 kunnen
ontvangen, moet u de BeoVision 6
op een andere manier aanzetten.
Zo voorkomt u dat beide televisies
tegelijk worden ingeschakeld.
Als u de televisie hebt ingesteld op
optie 4 zoals beschreven, moet u ook
de instelling van de Beo4afstandsbediening aanpassen en
deze afstandsbediening vervolgens
alleen voor de BeoVision 6
gebruiken. Meer hierover leest u in
het hoofdstuk De Beo4 aanpassen.
15
Optie-instelling
BeoVision 6
Option 4
Om te zorgen dat uw televisie goed
functioneert, moet u de tv programmeren op
de correcte optie-instelling:
> Houd de toets • ingedrukt en druk op LIST.
> Laat beide toetsen los.
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display OPTION? verschijnt en druk op GO.
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display V.OPT verschijnt en druk op 4.
LIST
LINK
TV
TV
De televisie bedienen in optie 4
Doorgaans activeert u een bron, bijvoorbeeld
de televisie, door eenvoudigweg op de
desbetreffende brontoets op de Beo4 te
drukken. Als u de televisie instelt op optie 4,
moet u echter het volgende doen:
> Druk net zo lang op LIST totdat op de
Beo4-display LINK* verschijnt.
> Druk vervolgens op een brontoets, bijvoorbeeld
TV.
Om teletekst te gebruiken op een televisie die is
ingesteld op optie 4, moet u de Beo4 instellen op
’VIDEO 3’. Hierdoor beperkt u echter de
Beo4-functies die kunnen worden gebruikt bij
televisies met een andere optie-instelling.
*Als u LINK wilt kunnen oproepen op de
Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen
aan de lijst met Beo4-functies. Meer hierover leest
u in het hoofdstuk De Beo4 aanpassen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
De Beo4 aanpassen
Met de Beo4-toetsen kunt u
rechtstreeks een groot aantal functies
van de televisie op afstand bedienen.
Daarnaast biedt de Beo4-display
toegang tot nog meer functies.
Elke keer als op de Beo4-display een
bron staat vermeld (TV, RADIO, etc.),
kunt u met de LIST-toets ook andere
functies voor die bron op de display
oproepen en die bron bedienen, net
alsof u er nog wat extra toetsen bij
krijgt. U kunt met de Beo4 ook
andere apparaten inschakelen als die
op de televisie zijn aangesloten.
De Beo4 bevat weliswaar een lijst
van alle extra audio- en videofuncties
van Bang & Olufsen, maar alleen de
functies die worden ondersteund
door de televisie werken als u ze op
de Beo4-display oproept.
U kunt de lijst met Beo4-functies
aanpassen aan uw wensen en de
volgorde vastleggen waarin deze
extra functies verschijnen als u ze
oproept.
16
De Beo4-afstandsbediening instellen
Een extra ’toets’ toevoegen
Als u al een Beo4-afstandsbediening hebt of
als u de televisie hebt ingesteld op optie 4,
kunt u de Beo4 voor uw televisie
configureren.
Als u een nieuwe functie toevoegt aan de lijst
met Beo4-functies, kunt u deze nieuwe ’toets’
oproepen op de display van de Beo4afstandsbediening.
Houd de standbytoets ingedrukt
•
Houd de standbytoets ingedrukt
•
Druk hierop om naar de
Beo4-instelfunctie te gaan
LIST
Druk hierop om naar de
Beo4-instelfunctie te gaan
LIST
Laat beide toetsen los. ADD?
verschijnt op de display
ADD?
Druk net zo lang hierop tot
CONFIG? verschijnt op de display
LIST
Druk hierop om het type
configuratie te kunnen selecteren
GO
Druk net zo lang hierop tot
VIDEO? verschijnt op de display
LIST
Druk hierop om de
videoconfiguratie te openen
GO
Druk net zo lang hierop totdat
op de display VIDEO 2
verschijnt *
LIST
Druk hierop om de configuratie
op te slaan
GO
Nu verschijnt STORED om aan te
geven dat de configuratie is
opgeslagen. U verlaat automatisch
de Beo4-instelfunctie
CONFIG?
VIDEO?
VIDEO 2
STORED
Laat beide toetsen los. ADD?
verschijnt op de display
ADD?
Druk hierop om de lijst met
beschikbare ’toetsen’ weer te
geven die u kunt toevoegen. De
eerste ’toets’ verschijnt op de
display en knippert
GO
Druk hierop om verder of terug
te bladeren in de lijst met alle
extra ’toetsen’
▲
Druk hierop om de ’toets’ toe te
voegen en deze op de vooraf
ingestelde plaats of als eerste
’toets’ in de lijst te zetten of…
GO
…druk hierop om de ’toets’ in te
voegen op een bepaalde plaats
in de lijst
1–9
Nu verschijnt ADDED om aan te
geven dat de ’toets’ is
opgeslagen. U verlaat
automatisch de Beo4-instelfunctie
*Als de videoconfiguratie niet
VIDEO 2 bevat, selecteert u in
plaats daarvan MX. Als u de
televisie hebt ingesteld op
optie 4, selecteert u VIDEO 3.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
▼
ADDED
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> De Beo4 aanpassen
17
Extra ’toetsen’ verplaatsen
Een extra ’toets’ verwijderen
U kunt de volgorde veranderen waarin de
extra ’toetsen’ verschijnen als u op LIST drukt.
U kunt alle extra ’toetsen’ verwijderen die
beschikbaar zijn als u op LIST drukt.
Houd de standbytoets ingedrukt
•
Houd de standbytoets ingedrukt
•
Druk hierop om naar de
Beo4-instelfunctie te gaan
LIST
Druk hierop om naar de
Beo4-instelfunctie te gaan
LIST
Laat beide toetsen los. ADD?
verschijnt op de display
ADD?
Druk net zo lang hierop totdat
MOVE? verschijnt
LIST
Druk hierop om de lijst met extra
’toetsen’ te openen. De eerste
’toets’ wordt op de display
afgebeeld
Laat beide toetsen los. ADD?
verschijnt op de display
ADD?
Druk net zo lang hierop totdat
REMOVE? verschijnt
LIST
GO
Druk hierop om de lijst met extra
’toetsen’ te openen. De eerste
’toets’ wordt op de display
afgebeeld
GO
Druk hierop om verder of terug
te bladeren in de lijst met extra
’toetsen’
▲
Druk hierop om verder of terug
te bladeren in de lijst met extra
’toetsen’
▲
Druk hierop om de afgebeelde
’toets’ als eerste in de lijst te
zetten of…
GO
Druk hierop om de ’toets’ te
verwijderen die wordt afgebeeld
op de display
GO
…druk hierop om de ’toets’ te
verplaatsen naar een bepaalde
plaats in de lijst
1–9
Nu verschijnt REMOVED om aan
te geven dat de ’toets’ is
verplaatst. U verlaat automatisch
de Beo4-instelfunctie
Nu verschijnt MOVED om aan te
geven dat de ’toets’ is verplaatst.
U verlaat automatisch de
Beo4-instelfunctie
MOVE?
▼
GO
3
REMOVE?
Een extra ’toets’ toevoegen aan de
Beo4-afstandsbediening, naar keuze boven aan of
op een bepaalde plaats in de lijst.
▼
REMOVED
GO
3
MOVED
Extra ’toetsen’ verplaatsen, naar keuze helemaal
naar boven of naar een bepaalde plaats in de lijst.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Schermmenu’s
Om u wegwijs te maken in de
schermmenu’s van de televisie geeft
dit hoofdstuk een algeheel overzicht
van het menusysteem.
In dit hoofdstuk vindt u ook
uitgebreide informatie over de
afzonderlijke menu’s met hun vele
opties voor instellen en aanpassen.
PROGRAM GROUPS
OPTIONS
CONNECTIONS
TUNING
V.TAPE
EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAMS
AUTO TUNING
MANUAL TUNING
SEARCH
FREQUENCY
PROGRAM NUMBER
NAME
Klik in het overzicht rechts op een
menunaam om naar de pagina met
een beschrijving van dit menu te
gaan.
18
EXTRA
FINE TUNE
AV
SOUND
VOLUME
CENTRE
BALANCE
BASS
TREBLE
LOUDNESS ON/OFF
DEFAULT
PICTURE
DECODER
BRIGHTNESS
TV SYSTEM
CONTRAST
SOUND
LINK FREQUENCY
FREQUENCY
FINE TUNE
MODULATOR ON/OFF
TIMER RECORDING
COLOUR
TINT
CLOCK
TIME
DATE
MONTH
YEAR
SYNCHRONISE
NOW
TELETEXT
MENU LANGUAGE
DANSK
RECORD LIST
MENU
PROGRAM
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
START TIME
FRANÇAIS
STOP TIME
ITALIANO
DATE
NEDERLANDS
PDC/VPS
SVENSKA
PLAY TIMER
STAND POSITIONS
TIMER ON/OFF
TV ON
TIMER INDEX
TV STANDBY
PLAY TIMER PROGRAMMING
SOURCE
PROGRAM
START TIME
STOP TIME
DAYS
Het uitgebreide schermmenu voor de televisie.
De beschikbaarheid van de in grijs weergegeven
menu-items hangt af van de optionele extra’s die
op uw systeem zijn geïnstalleerd.
Druk op MENU op de Beo4 om het hoofdmenu
te openen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Schermmenu’s
19
PROGRAM GROUPS
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
GROUP1
...
...
...
...
...
...
...
name
new group
move
create group
Items in het menu PROGRAM GROUPS…
U kunt zendergroepen maken, deze een naam
geven en afzonderlijke tv-zenders naar de groepen
kopiëren.
Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk
’Groepen gebruiken’ op pagina 14 van de
gedrukte bedieningshandleiding.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
........
NRK
TV4
more
name
GO
ADD TV PROGRAM
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
move
Items in het menu EDIT PROGRAMS…
Wanneer het menu EDIT PROGRAMS verschijnt,
kunt u verschillende dingen doen: U kunt de
volgorde veranderen waarin de tv-zenders in de
lijst verschijnen. U kunt ongewenste tv-zenders
verwijderen en u kunt de zenders een (nieuwe)
naam geven. Meer hierover leest u in het
hoofdstuk ’Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen’
op pagina 30 van de bedieningshandleiding.
start
Items in het menu ADD PROGRAM…
De functie ADD PROGRAM werkt automatisch.
Wanneer alle extra zenders zijn afgestemd,
verschijnt automatisch het menu EDIT PROGRAMS.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Schermmenu’s
20
TV AUTO TUNING
1
TV MANUAL TUNING
TV MANUAL TUNING
........
SEARCH
...
FINE TUNE
0
FREQUENCY
210
DECODER
OFF
PROGRAM NUMBER
1
TV SYSTEM
B/G
NAME
DR1
SOUND
STEREO
EXTRA
DELETES PROGRAM GROUPS
start
store
start
Items in het menu AUTO TUNING…
De functie AUTO TUNING werkt automatisch.
Wanneer alle zenders zijn afgestemd, verschijnt
automatisch het menu EDIT PROGRAMS.
accept
GO
Items in het menu TV MANUAL TUNING…
SEARCH
Het zoeken van zenders starten.
FREQUENCY
Een afstemmingsfrequentie kiezen.
PROGRAM NUMBER
Een zendernummer opslaan of wijzigen. U kunt
maximaal 99 zenders opslaan.
NAME
Het naamgevingsmenu openen en de gekozen
zender een naam geven.
EXTRA
Het extra menu TV MANUAL TUNING openen.
GO
Items in het extra menu
TV MANUAL TUNING…
FINE TUNE
De fijnafstemming van de frequentie van een
(geprogrammeerde) zender uitvoeren.
Fijnafstemming is mogelijk binnen een bereik
van -8 tot +8.
(DECODER)
Een decoder is nodig voor de ontvangst van
gecodeerde zenders. Gewoonlijk wordt de
decoder automatisch herkend tijdens de
zenderafstemming, maar u kunt ook een
decoder kiezen met behulp van deze
menuoptie. Stel DECODER in op een van de
volgende opties: ON (voor decoder aan) of OFF
(voor geen decoder). Als u twee decoders hebt
aangesloten, zijn de opties 1 en 2 beschikbaar.
(TV SYSTEM)
Tv-zendsysteem – deze optie is alleen
beschikbaar op bepaalde typen tv-toestellen,
aangezien het tv-zendsysteem meestal
automatisch wordt geselecteerd.
SOUND (mono, stereo en taal)
Voor verschillende zenders kunnen verschillende
geluidstypen beschikbaar zijn, zoals mono,
stereo of verschillende talen. Selecteer voor de
relevante zender of frequentie de opties
MONO (FM / NICAM-monogeluid), STEREO
(NICAM / A2-stereogeluid), MONO1
(mono taal 1), MONO2 (mono taal 2), MONO3
(mono taal 3) of STEREO2 (stereo taal 2).
Als u een geluidstype of taal hebt vastgelegd, kunt
u tijdens het kijken naar een zender desgewenst
toch weer overschakelen naar een ander
geluidstype of een andere taal. Meer informatie
over de verschillende beschikbare geluidstypen
leest u in het hoofdstuk ’Geluid en beeldformaat
aanpassen’ op pagina 10 van de gedrukte
bedieningshandleiding.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Schermmenu’s
21
LINK FREQUENCY
FREQUENCY
599
FINE TUNE
0
MODULATOR SETUP
MODULATOR
TV RECORD
ON
NOW
TELETEXT
RECORD LIST
MENU
BBC
search
store
store
GO
Items in het menu LINK FREQUENCY…
FREQUENCY
Hier wordt de frequentie vermeld die voor de
verbinding wordt gebruikt.
FINE TUNE
Hiermee kunt u de verbindingsfrequentie
nauwkeurig afstemmen. (Dit item wordt alleen
weergegeven als uw televisie is ingesteld voor
gebruik in een secundaire ruimte).
Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele
Master Link-module in uw televisie is ingebouwd.
back
GO
Items in het menu MODULATOR SETUP…
MODULATOR
Hier wordt aangegeven of de modulator al of
niet is ingeschakeld. De opties zijn ON en OFF.
Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele
systeemmodulator in uw televisie is ingebouwd.
select
GO
Items in het menu TV RECORD…
NOW
Gebruik deze optie om direct een opname te
maken. U kunt ook tweemaal op RECORD
drukken om direct een opname te maken.
TELETEXT
Gebruik deze optie om een opname te
programmeren via teletekst.
RECORD LIST
Gebruik deze optie om uw opnamen te
controleren of te wissen.
MENU
Gebruik deze optie om een opname te
programmeren via het opnamemenu.
Dit menu is alleen beschikbaar als een BeoCord
V 8000 op de televisie is aangesloten.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Schermmenu’s
22
PLAY TIMER
TIMER
TIMER PROGRAMMING
ON
SOURCE
TV
PROGRAM
18 BBC
START TIME
15:40
STOP TIME
16:40
DAYS
M . . TF . S
PLAY TIMER INDEX
15:40-16:40
BBC
TV 18
M . . TF . .
6:00 - 7:00
ZDF
TV 3
MTWTF . .
20:00-22:00
CNN
TV 15
MT . . . S .
...
store
store
GO
Items in het menu TIMER ON/OFF…
Selecteer ON om de timers te activeren en OFF om
de timers te deactiveren.
Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele
Master Link-module in uw televisie is ingebouwd.
delete
edit
GO
Items in het menu PLAY TIMER…
SOURCE
Afhankelijk van de optie die u kiest, geeft
SOURCE aan dat een bepaalde bron moet
worden in- of uitgeschakeld. U kunt kiezen
tussen:
TV… Om de (gewone) televisie aan te zetten.
(GROUPS)… Als u zendergroepen hebt gemaakt
en een groep als bron hebt geselecteerd voordat
u de timer instelt, kunt u een zender uit deze
groep als bron selecteren voor het afspelen met
de timer.
V.TAPE… Om een aangesloten videorecorder in
te schakelen.
DVD… Om een aangesloten dvd-speler in te
schakelen.
CD… Om een aangesloten cd-speler in te
schakelen.
N. MUSIC, N. RADIO… Voor toegang tot
internetradiosites of muziekbestanden op een
pc. Neem contact op met uw Bang & Olufsen
dealer voor meer informatie over toegang tot
deze bronnen.
A.TAPE… Om een aangesloten
audiocassettedeck in te schakelen.
RADIO… Om een aangesloten radio aan te
zetten.
STANDBY… Om de televisie uit te schakelen. Als
u andere compatibele audio- of videosystemen
op de televisie hebt aangesloten, worden deze
eveneens uitgeschakeld.
GO
PROGRAM (Zendernummer)
Nadat u de bron hebt geselecteerd, kiest u het
gewenste zendernummer.
START TIME en STOP TIME
Toets de tijdstippen in waarop het systeem moet
starten of stoppen met spelen. Als u de bron
voor de timer standby hebt gezet, kunt u alleen
een eindtijd instellen.
DAYS
Selecteer de gewenste dag of dagen van de
week waarop het timerprogramma moet
worden uitgevoerd. Alle dagen van de week
verschijnen nu – te beginnen met de M voor
maandag.
Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele
Master Link-module in de televisie is ingebouwd.
U kunt alleen instellingen in het menu opgeven als
de gekozen bron, bijvoorbeeld V.TAPE, onderdeel
is van uw installatie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Schermmenu’s
23
CONNECTIONS
STAND POSTIONS
TV ON
TV STANDBY
SOUND SETUP
V. TAPE
V. TAPE
VOLUME
........
AV
NONE
CENTRE
........
BALANCE
........
BASS
........
TREBLE
........
LOUDNESS
ON
. . . . .
. . . .
. .
. .
. .
. .
left
right
store
DEFAULT
store
GO
Items in het menu STAND POSITIONS…
TV ON
Selecteer een stand voor de tv wanneer deze
wordt ingeschakeld.
TV STANDBY
Selecteer een stand voor de tv wanneer deze
standby wordt gezet.
Dit menu is alleen beschikbaar bij een televisie met
een optionele gemotoriseerde voet.
store
GO
Items in het menu CONNECTIONS…
V.TAPE
NONE… als er geen apparatuur is aangesloten.
V.TAPE… als u een BeoCord V 8000videorecorder of een andere videorecorder hebt
aangesloten.
V.TAPE+DECODER… als u een BeoCord V 8000
met decoder hebt aangesloten.
V.TAPE+STB… als u een BeoCord V 8000 met
set-top box hebt aangesloten.
DECODER… als u een decoder hebt
aangesloten.
V.AUX… als u een ander type randapparaat
hebt aangesloten.
STB… als u een set-top box hebt aangesloten.
Als u een BeoCord V 8000 aansluit, beschikt u
alleen over de volgende opties voor V.TAPE:
V.TAPE, V.TAPE+STB en V.TAPE+DECODER.
AV
NONE… als er geen apparatuur is aangesloten.
DECODER… als u een decoder hebt
aangesloten. Als de televisie is voorzien van de
optionele Master Link-module, sluit u de
decoder aan op de V.TAPE-ingang.
EXPANDER… als u een uitbreidingskastje met
andere randapparatuur hebt aangesloten.
EXPANDER+DEC… als u een uitbreidingskastje
met decoder hebt aangesloten.
V.AUX… als u een ander type randapparaat
hebt aangesloten.
DVD… als u een dvd-speler of een vergelijkbaar
apparaat hebt aangesloten.
STB… als u een set-top box hebt aangesloten.
GO
Items in het menu SOUND SETUP…
VOLUME
Hiermee stelt u het volumeniveau in dat voor de
tv wordt gebruikt wanneer u deze aanzet.
(CENTRE)
Deze optie is alleen beschikbaar als u
luidsprekers hebt aangesloten op de televisie.
Hiermee stelt u de balans tussen de externe en
de interne luidsprekers in.
BALANCE
Hiermee stelt u de balans tussen de luidsprekers
in.
BASS
Hiermee stelt u de lage tonen in.
TREBLE
Hiermee stelt u de hoge tonen in.
(LOUDNESS)
Deze optie is alleen beschikbaar als u
luidsprekers hebt aangesloten op de televisie. De
functie loudness compenseert het feit dat het
menselijk oor bij lagere volumes minder gevoelig
wordt voor hoge en lage tonen. Bij een laag
volume worden de hoge en lage tonen extra
versterkt weergegeven, waardoor de muziek
dynamischer gaat klinken. U kunt de loudness
instellen op ON of OFF.
(DEFAULT)
Deze optie is alleen beschikbaar als u
luidsprekers hebt aangesloten op de televisie en
een videobron hebt gekozen. Hiermee stelt u de
standaard luidsprekercombinatie in. U kunt
kiezen uit de volgende combinaties:
SPEAKER 1 voor de ingebouwde luidsprekers.
SPEAKER 3 voor zowel de ingebouwde als de
externe luidsprekers.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Schermmenu’s
24
MENU LANGUAGE
CLOCK
PICTURE
BRIGHTNESS
........
TIME
CONTRAST
........
COLOUR
........
20:00
DANSK
DATE
23
DEUTSCH
MONTH
APR
ENGLISH
YEAR
2001
ESPAÑOL
SYNCHRONISE
YES
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
store
store
GO
Items in het menu PICTURE…
BRIGHTNESS
Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in.
CONTRAST
Hiermee stelt u het beeldcontrast in.
COLOUR
Hiermee stelt u de kleurverzadiging van het
beeld in.
Voor videobronnen die het NTSC-signaal
gebruiken, is nog een vierde beeldinstelling
beschikbaar – Tint (kleurtint of kleurnuance).
select
GO
Items in het menu CLOCK…
TIME
Geeft de tijd aan.
DATE
Geeft de dag aan.
MONTH
Geeft de maand aan.
YEAR
Geeft het jaar aan.
SYNCHRONISE
Hiermee kunt u de interne klok synchroniseren
via teletekst.
accept
GO
Items in het menu MENU LANGUAGE…
Hiermee kiest u een van de beschikbare talen.
Dit menu is alleen beschikbaar als de optionele
Master Link-module in uw televisie is ingebouwd.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
Index
25
Aansluitingen
Beeld
Contact
Aansluitingen in een secundaire ruimte, 11
Aansluitingen – uw televisie in een secundaire
ruimte, 13
Aansluitpanelen, Bedieningshandleiding p. 45
Antenne-en netstroomaansluiting,
Bedieningshandleiding p. 44
Audiosysteem – aansluiten op de televisie, 9
AV-ingang, Bedieningshandleiding p. 45
BeoCord V 8000 videorecorder, 6
Camcorderaansluitingen,
Bedieningshandleiding p. 46
Decoder, 3
DVD 1, 5
Extra videoapparatuur aanmelden, 7
Items in het menu CONNECTIONS, 23
Koptelefoon, Bedieningshandleiding p. 46
Luidsprekers, Bedieningshandleiding p. 45
Set-top box, 4
V.TAPE-ingang, Bedieningshandleiding p. 45
Videospel, Bedieningshandleiding p. 45
Beeldformaat aanpassen,
Bedieningshandleiding p. 11
Helderheid, kleurverzadiging en contrast
wijzigen, Bedieningshandleiding p. 38
Items in het menu PICTURE, 24
Zwarte stippen op het beeld,
Bedieningshandleiding p. 8 en 42
Contact opnemen met Bang & Olufsen,
Bedieningshandleiding p. 50
Aansluitpanelen
Aansluitpanelen, Bedieningshandleiding p. 45
Camcorder-en koptelefoonaansluitingen,
Bedieningshandleiding p. 46
Afstemmen
Automatisch tv-zenders programmeren – de
televisie instellen voor het eerste gebruik,
Bedieningshandleiding p. 28
Geprogrammeerde zenders aanpassen,
Bedieningshandleiding p. 33
Geprogrammeerde zenders een naam geven,
Bedieningshandleiding p. 31
Geprogrammeerde zenders verplaatsen,
Bedieningshandleiding p. 30
Geprogrammeerde zenders wissen,
Bedieningshandleiding p. 32
Items in het menu ADD PROGRAMS, 19
Items in het menu AUTO TUNING, 20
Items in het EXTRA menu
TV MANUAL TUNING, 20
Items in het menu TV MANUAL TUNING, 20
Nieuwe tv-zenders toevoegen,
Bedieningshandleiding p. 35
Zenders opnieuw automatish afstemmen,
Bedieningshandleiding p. 34
Decoder
Aansluitpanelen, Bedieningshandleiding p. 45
Decoder aansluiten, 3
Beo4-afstandsbediening
Displays en menu’s
Batterijen van de Beo4 vervangen,
Bedieningshandleiding p. 47
Beo4 aanpassen, 16
Beo4 reinigen, Bedieningshandleiding p. 47
Kennismaking met de BeoVision 6 en de Beo4,
Bedieningshandleiding p. 4
Informatie in de display en menu’s,
Bedieningshandleiding p. 5
Schermmenu’s, 18
Geluid
BeoLink
Aansluitingen – televisie in een secundaire
ruimte, 13
Aansluitingen in een secundaire ruimte, 11
Bediening in een secundaire ruimte, 14
Geluid en beeld doorgeven via BeoLink, 11
Items in het menu LINK FREQUENCY, 21
Items in het menu MODULATOR SETUP, 21
Master Link-ingang, Bedieningshandleiding p. 45
Opties instellen – televisie in een secundaire
ruimte, 13
Systeemmodulator, 12
Televisie in een secundaire ruimte, 13
Verbindingsfrequentie, 12
Camcorder
Camcorderaansluiting,
Bedieningshandleiding p. 46
Camcorderopnamen op de televisie bekijken,
Bedieningshandleiding p. 46
Kopiëren vanaf een camcorder,
Bedieningshandleiding p. 46
Balans, lage en hoge tonen of loudness
aanpassen, Bedieningshandleiding p. 39
Geluid aanpassen of uitschakelen,
Bedieningshandleiding p. 10
Geluidstype of taal wijzigen,
Bedieningshandleiding p. 10
Items in het menu SOUND SETUP, 23
Luidsprekerbalans of luidsprekercombinatie
wijzigen, Bedieningshandleiding p. 11
Groepen
Groepen maken, Bedieningshandleiding p. 14
Items in het menu PROGRAM GROUPS, 19
Zenders selecteren binnen een groep,
Bedieningshandleiding p. 14
Zenders verplaatsen binnen een groep,
Bedieningshandleiding p. 15
Klok
Items in het menu CLOCK, 24
Tijd en datum instellen,
Bedieningshandleiding p. 37
Cd-rom
Koptelefoon
De cd-rom gebruiken,
Bedieningshandleiding p. 2
Geluid aanpassen – koptelefoon,
Bedieningshandleiding p. 39
Luidsprekers aansluiten,
Bedieningshandleiding p. 46
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
>> Index
26
Luidsprekers
Set-top box
Timer
Geluid aanpassen, Bedieningshandleiding p. 10
Luidsprekerbalans of -combinatie wijzigen,
Bedieningshandleiding p. 11
Luidsprekercombinatie kiezen,
Bedieningshandleiding p. 11
Luidsprekers aansluiten,
Bedieningshandleiding p. 45
Besturingsmenu van de set-top box,
Bedieningshandleiding p. 22
Eigen menu van de set-top box gebruiken,
Bedieningshandleiding p. 23
Set-top box in een secundaire ruimte
gebruiken, Bedieningshandleiding p. 23
Set-top box aansluiten, 3
Universele bediening van de Beo4,
Bedieningshandleiding p. 23
Afspelen en standby zetten met de timer,
Bedieningshandleiding p. 18
Programma’s opnemen via teletekst,
Bedieningshandleiding p. 24
Televisie automatisch starten of stoppen,
Bedieningshandleiding p. 18
Tijd en datum instellen,
Bedieningshandleiding p. 37
Timerinstellingen bekijken, bewerken of
verwijderen, Bedieningshandleiding p. 19
Master Link
Aansluitpanelen, Bedieningshandleiding p. 45
Audiosysteem aansluiten en bedienen, 9
Geluid en beeld doorgeven via BeoLink, 11
Televisie in een secundaire ruimte, 13
Stand van de televisie
Tv-zenders
Items in het menu STAND POSITIONS, 23
Standaardposities voor de televisie instellen,
Bedieningshandleiding p. 36
Televisie draaien, Bedieningshandleiding p. 9
Onderhoud
Batterijen van de Beo4 vervangen,
Bedieningshandleiding p. 47
Beo4 reinigen, Bedieningshandleiding p. 47
Contrastscherm, Bedieningshandleiding p. 47
Televisie installeren, Bedieningshandleiding p. 42
Oppervlak van de kast reinigen,
Bedieningshandleiding p. 47
Standaard
Items in het menu STAND POSITIONS, 23
Middenpositie bepalen – instellen voor het
eerste gebruik, Bedieningshandleiding p. 29
Standaardposities voor de televisie instellen,
Bedieningshandleiding p. 36
Televisie draaien, Bedieningshandleiding p. 9
Ondertiteling
Taal
Ondertiteling via teletekst,
Bedieningshandleiding p. 12
Pincode
Als u uw pincode vergeten bent,
Bedieningshandleiding p. 21
Pincode gebruiken, Bedieningshandleiding p. 21
Pincodesysteem activeren,
Bedieningshandleiding p. 20
Pincode wijzigen of verwijderen,
Bedieningshandleiding p. 20
Plaatsing
Televisie installeren, Bedieningshandleiding p. 42
Geluidstype of taal wijzigen,
Bedieningshandleiding p. 10
Instellen voor eerste gebruik – menutaal
kiezen, Bedieningshandleiding p. 28
Items in het menu MENU LANGUAGE, 24
Menutaal kiezen, Bedieningshandleiding p. 40
Automatisch tv-zenders programmeren – de
televisie instellen voor het eerste gebruik,
Bedieningshandleiding p. 28
Geprogrammeerde zenders aanpassen,
Bedieningshandleiding p. 33
Geprogrammeerde zenders een naam geven,
Bedieningshandleiding p. 31
Geprogrammeerde zenders verplaatsen,
Bedieningshandleiding p. 30
Geprogrammeerde zenders wissen,
Bedieningshandleiding p. 32
Items in het extra menu
TV MANUAL TUNING, 20
Items in het menu ADD PROGRAM, 19
Items in het menu AUTO TUNING, 20
Items in het menu EDIT PROGRAMS, 19
Items in het menu PROGRAM GROUPS, 19
Items in het menu TV MANUAL TUNING, 20
Lijst met tv-zenders openen,
Bedieningshandleiding p. 8
Nieuwe tv-zenders toevoegen,
Bedieningshandleiding p. 35
Tv-zender kiezen, Bedieningshandleiding p. 8
Zenders opnieuw automatisch afstemmen,
Bedieningshandleiding p. 34
Teletekst
Basisfuncties teletekst,
Bedieningshandleiding p. 12
Dagelijks gebruik van MEMO-pagina’s,
Bedieningshandleiding p. 13
Favoriete teletekstpagina’s opslaan,
Bedieningshandleiding p. 13
Programma’s opnemen via teletekst,
Bedieningshandleiding p. 24
Videorecorder – BeoCord V 8000
Als u over een BeoCord V 8000 beschikt…,
Bedieningshandleiding p. 24
Geprogrammeerde opnamen controleren,
Bedieningshandleiding p. 25
Opnemen via het schermmenu,
Bedieningshandleiding p. 25
Programma’s opnemen via teletekst,
Bedieningshandleiding p. 25
Videoband afspelen of doorzoeken,
Bedieningshandleiding p. 24
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement