VME 9512 TS VME 9312 TS VME 9122 TS

VME 9512 TS VME 9312 TS VME 9122 TS
CZ
VME 9512 TS
VME 9312 TS
VME 9122 TS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
Typ přístroje:
Výrobní číslo:
Jméno a adresa prodejce / razítko
Zákazník
Jméno
____________________________________________________
Ulice
____________________________________________________
Město
____________________________________________________
Země
____________________________________________________
Datum zakoupení přístroje:
Bez přiloženého dokladu o koupi přístroje není možné uplatnit nárok na záruční podmínky!
CZ
Gratulujeme Vám. Koupí zařízení AUDIOVOX Mobile Video jste udělali moudré rozhodnutí.
Díky vysoké kvalitě výrobků společnosti
AUDIOVOX jste získali vynikající reputaci v celém
západním světě. Tato vysoká kvalita nám umožňuje, aby jsme na naše výrobky AUDIOVOX
Mobile Video poskytovali záruku v trvaní 2 roky. Žádáme Vás, aby jste laskavě dodržovali
následující pokyny:
1.
Záruční období začíná dnem zakoupení výrobku a podmínky záruky se vztahují jen na
původního kupujícího.
2.
Během záručního období opravíme všechny závady způsobené v důsledku chybného
materiálu anebo zlého vypracování výměnou, anebo opravením chybného dílu na naše
náklady. Jiné nároky, jako je sleva z ceny, zrušení prodeje a vrácení výrobku,
kompenzace za škody způsobené používáním zařízení se vylučují. Tím, že naše
společnost vykoná záruční práce, se záruční doba na zkoupení výrobku nemění.
3.
Neoprávněné nakládání s výrobkem je důvodem na zrušení záruky na zařízení.
4.
Dříve než se rozhodnete pro uplatnění záruky se poraďte se svým prodejcem. Ukáže-li
se že je nevyhnutelné poslat komponent, anebo celé zařízení výrobci, ujistěte se že :
* komponent je zabalený v originálním obale od výrobce a že obal je v dobrém stavu
* kartička o kontrole kvality je vyplněná a přiložená k zasílanému komponentu
* k zásilce je přiložený doklad o koupi výrobku.
5.
Záruka se nevztahuje na :
* podsvícení přístroje
* díly podléhající běžnému opotřebení
* škody způsobené přepravou zařízení, či už zjevné anebo skryté
(nároky na
reklamaci z takových důvodů si musíte uplatňovat u přepravní společnosti)
* škrábance na kovových částech zařízení, na předním panelu apod.
(o takové
situaci musíte informovat svého prodejce do třech dnů od zakoupení výrobku )
* závady způsobené nesprávnou instalací anebo zapojením přístroje, chybným
používáním
(prohlédni návod na používání), přetěžováním anebo působením
nadměrnou silou na zařízení
* škody na zařízení, které bylo opravované neodborně anebo pozměňované, anebo za
škody způsobené otevíráním pouzdra zařízení jinými osobami než našimi techniky
* náhradu škod pokud bylo zařízení opravované třetí stranou bez našeho
předcházejícího souhlasu
CZ
Děkujeme vám za výběr výrobku Audiovox. Věříme, že pokyny uváděné v tomto uživatelském
manuálu budou pro Vás srozumitelné a lehko realizovatelné. Najdete-li si několik minut, aby jste
si tento manuál přečetli, obeznámíte se s veškerými funkcemi Vašeho nového multimediálního
zařízení VME 9512 TS. Věříme, že Vám přinese maximální potěšení.
Obsah
Příprava .......................................................................................................................... 54
Doplňková výbava .......................................................................................................... 55
Varování ....................................................................................................................... 56
Schéma zapojení .......................................................................................................... 57
Media Link ...................................................................................................................... 58
Instalace ........................................................................................................................ 59
Ochrana proti odcizení ..............................................................................................
61
Ovladače a signalizace .................................................................................................. 62
Dálkové ovládání ......................................................................................................... 64
Používání TFT monitoru ............................................................................................... 67
Pokyny na používání .................................................................................................... 69
Vícezónové používání .................................................................................................
71
Setup Menu .................................................................................................................... 72
Používání tuneru ..........................................................................................................
77
Používání DVB-T .........................................................................................................
80
Používání DVD/VCD Video ........................................................................................... 81
Používání DVD/CD Audio .............................................................................................
85
Používání MP3/WMA/iPod ............................................................................................ 87
Používání Bluetooth ...................................................................................................... 94
Odstraňování problémů ..............................................................................................
98
Starostlivost a údržba ..................................................................................................... 100
Specifikace .................................................................................................................... 101
53
CZ
PŘÍPRAVA
Gratulujeme Vám k zakoupení zařízení Audiovox VME9512/9312 TS – mobilního
multimediálního přijímače.
Považujeme za dobrý nápad, aby jste si před začátkem instalace přečetli všechny pokyny.
Doporučujeme aby jste si nechali svoje zařízení Audiovox VME9512 TS nainstalovat
v renomovaném servise.
Vlastnosti
DVD
• Zobrazovací poměr – Kino, Normal a OFF (Standby – pohotovostní režim)
• Fast forward, Fast reverse – 2x, 4x a 8x
• Slow Forward, Slow Reverse – 2x, 4x a 8x
• Play, Pause, Stop, Next Chapter a Previous Chapter
• ESP – 2MB Buffer
CD / MP3 / WMA
• Kompatibilní s ID3 Tag
• Directory Search (jen MP3 / WMA)
• Přímý přístup na stopu pomocí dálkového ovladače
• Napalování do 1500 MP3 a WMA souborů na DVD+R/RW
• Random, Repeat a Intro
• Play, Pause, Stop, Next Track a Previous Track
• ESP – 2MB Buffer
AM-FM-RDS
• Kmitočtové intervaly pro USA/Evropu/Latinskou Ameriku / Asii
• 30 předvoleb stanic )18 FM, 12 AM)
• Auto Stereo/Mono
• RDS (Radio Data System)
DVB-T Ready (doplňková výbava připojitelné DVB-T 999)
Uživatelský příjemné OSD Menu s Full Function
• Velmi jednoduché vyhledávání vysílání
iPod
• jLinkDirect – High Speed Direct Connect Interface pro přístup do iPod Playlist, Artists,
Albums, Songs, **Photos a **Video (** potřebuje Photo anebo Video iPod)
• Automatické nabíjení iPod při jeho zapojení
• Vyžaduje jLinkCable – iPod kabel pro interface (prodává se samostatně)
MediaLink4
• Under Dash Interface umožňuje připojení přenosných mediálních zařízení
• MediaLink4 představuje konektivitu pro následující zařízení :
• USB – podpora pro Hard Drives a Flash Memory (do 500 mA)
• LinkDirect 8pin DIN pro iPod
• CA Audio / Video vstup
Rám
1.0 DIN (Import/ISO-DIN Mountable)
Motorized/Swivel Flip-Out/Flip-up LCD Screen
7“ TFT Active Matrix LCD s úpravou proti odleskům
Nastavení pro Screen Tilt/Angle
Heat Management System – Forced Air Cooling pro udržení zařízení v provozu
nominální teplotě
•
•
•
•
•
54
při
CZ
Všeobecné
• Bluetooth – Bluetooth hands-free profile pro bezpečnost / pohodlí a A2DP profile pro
šíření hudby z PDA / PMP a mobilního telefonu
• Navigation ready (Nav101 a NAV 1352 TS)
• 38 tlačítkový dálkový ovladač s 5-směrovým Joystickem
• jeden Composite Video výstup pro přídavné obrazovky
• Kompatibilní s LCM 972 Rear Seat Monitor s rozhraním dotykové obrazovky
• Jeden Audio / Video doplňkový vstup
• 200 Ohm Pream Line Output – všechny audi kanály
• 4VMRS Line Output – všechny kanály
• Rotary Encoder Audio Control
• Sedmi pásmový ekvalizér s nastavenými EQ profily
• Spectrum Analyser
• Front, rear, Center a Subwoofer Line Output
• Dolby Digital / Pro Logic II
• Programovatelné ovládání hlasitosti
• Rear Camera Input (zobrazení normálního i zrcadlového obrazu )
• Auto TFT Dimmer
• 5-směrový Joystick
Doplňková výbava
• NAV101 / NAV 1352 TS
VME 9512 TS je „navigation ready“ zařízení. Dříve než začnete využívat navigační funkce
musíte si zakoupit a instalovat NAV modul. Všechny pokyny pro instalaci a používání budou
obsažené v balení s navigačním modulem. Po zapojení a při správném používání bude
režim NAV aktivní. Pokud NAV nebudete instalovat, možnost NAV zůstane šedivá , čímž
signalizuje, že není k dispozici.
• Zadní kamera
VME 9512 TS je „camera ready“ zařízení. Dříve než začnete využívat funkce kamery, musíte
si nejprve zadní kameru zakoupit a vykonat její instalaci. Po zapojení a při správném
používání se aktivuje režim CAMERA. Pokud není kamera nainstalovaná, možnost
CAMERA zůstane šedivá, čímž signalizuje, že není k dispozici.
• DVB-T
Prohlédni část „Používání DVB-T“ na straně 29.
• iPod
Prohlédni část „Používání MP3/WMA“ na straně 36.
• Bluetooth telefon
Prohlédni část „Používání Bluetooth“ na straně 43.
Nástroje a pomůcky
Pro instalaci Vašeho VME 9512 TS budete potřebovat tyto nástroje a pomůcky:
• Šroubovák Philips, torxové a ploché šroubováky
• Kleště na drát a stahování izolací
• Nářadí na vyjmutí existujícího rádia (šroubovák, nástrčkové klíče/ sada jiných nástrojů)
• Izolační páska
• Zamačkávací nástroj
• Volt meter/Testovací lampa
• Lemovací spojení (kabeláže)
• 18 měřící vodič pro zapojení napájení
• 16 – 18 vodič reproduktoru
Odpojení baterie
Aby jste předešli skratu, před instalací si zkontrolujte vypnutí zapalování a odpojení
záporného pólu ( - ) baterie.
55
CZ
POZNÁMKA: Budete-li VME 9512/9312 TS instalovat do vozidla vybaveného palubovou
jednotkou anebo navigačním počítačem, neodpájejte vodič od baterie. Odpojíte-li kabel,
můžete přijít o údaje uložené v paměti zařízení. Při těchto podmínkách věnujte mimořádnou
pozornost během instalace aby jste nezpůsobili skrat.
VÝSTRAHA! Zařízení můžete zapojit jen do vozidel
správným uzemněním.
s 12 V elektrickým systémem se
VÝSTRAHA! Zařízení nikdy neinstalujte na místo, v kterém by jeho sledování mohlo
překážet bezpečným pomínkách pro řízení vozidla.
VÝSTRAHA! Pro snížení rizika dopravní nehody (kromě zpětné kamery couvání) nikdy
nepoužívejte video během řízení vozidla. Sledování videa během jízdy je porušování
platných zákonů.
VÝSTRAHA! Zařízení nikdy nerozebírejte ani nenastavujte.
VÝSTRAHA! Aby jste předešli úrazu elektrickým proudem anebo možnému požáru, nikdy
nevystavujte zařízení působení vlhkosti anebo vody.
VÝSTRAHA! Nikdy nepoužívejte disky nepravidelných tvarů.
VÝSTRAHA! Aby jste předešli poškození mechanizmu uvnitř tohto zařízení, vyhněte se
nárazům na TFT monitor.
VÝSTRAHA! Používání nesprávných pojistek může poškodit zařízení anebo požár.
VÝSTRAHA! Monitor využívá automatický motorický mechanizmus. Aby jste předešli poškození
hlavního mechanizmu nesnažte se tlačit, tahat, anebo sklápět monitor manuálně, jiným
způsobem, než tak, jak je to vysvětlené na straně 16 v části „Nastavení úhlu monitoru
doprava/doleva“.
56
CZ
Schéma zapojení
57
CZ
Medialink
DO HLAVNÍ
JEDNOTKY
58
CZ
INSTALACE
Předinstalace
1. Zatlačte kovové plíšky na obou stranách a vložte montážní kryt rádia.
PŘÍPRAVA RÁDIA
2. Instalujte montážní kryt.
a. V případě potřeby instalujte adaptér (doplňková výbava)
b. Instalujte montážní kryt do adaptéru anebo do přístrojové desky
(jen s pomocí
dodávaných šroubků ). Netlačte kryt nadměrnou silou, protože by jste ho mohli
ohnout.
c. Zjistěte rozmístění výtlačných plíšků montážního krytu. Kryt úplně zasuňte do otvoru
přístrojové desky a pomocí šroubováku vytlačte plíšky, aby jste dosáhli dobrého
upevnění krytu v otvoru.
d. Pro vyšší stabilitu montáže doporučujeme namontovat opěrný pásek.
MONTÁŽ KRYTU
VÝSTRAHA! Dávejte pozor aby jste nepoškodili vodiče rádia.
3. Rádio přiložte před otvor a vodiče převlečte přes montážní kryt.
Vodiče
Vykonejte zapojení, jak je to uvedené v nákrese na straně 6. Po kompletizaci vodičů znovu
zapojte záporný pól baterie. Není-li k dispozici ACC zapojení, zapojte vodič pro ACC na
přepínaný zdroj energie.
POZNÁMKA: Při výměně pojistky musí být nová pojistka stejného typu a parametrů jako
původní pojistka. V opačném případě riskujete poškození rádia.. Přístroj VME 9512 TS
používá jednu 15 Amp. mini ATM pojistku, sériové zapojení do vedení a umístění v černé
skřínce filtru.
Závěrečná instalace
Po dokončení zapojení, zapněte přístroj pro ověření správnosti zapojení (zapalování musí
být zapnuté). Pokud se přístroj nezapne, zkontrolujte zapojení všech vodičů. Pokud se
přístroj zapne, vypněte zapalování vozidla a dokončete motáž přístroje.
1. Použijte adaptér na zapojení k existujícím vodičům.
2. Zapojte vodič antény.
59
CZ
3. Opatrně zasuňte rádio do montážního krytu. Dříve, než rádio plně zasunete a zacvakne
pojistné pružinové příchytky, zkontrolujte otočení rádia správnou stranou nahoru.
POZNÁMKA: Pro správné fungování CD/DVD přehrávače musí být montážní poloha v
sklonu 20° od horizontální roviny. Zkontrolujte či montáž rádia vyhovuje této podmínce.
4. Jeden konec perforovaného podporného pásku (součást dodávky) upevněte na
šroubovací kolík v zadní části přístroje a upevněte ho pomocí šestihranného šroubu.
Druhý konec pásku upevněte k přístrojové desce nad anebo pod rádiem pomocí
dodávaného šroubu a šestihranné matky. V případě potřeby pásek ohněte.
UPOZORNĚNÍ ! Zadní část rádia musí být upevněná pomocí pásku, aby se předešlo
poškození přístrojové desky anebo rádia z důvodu vibrací.
5. Založte zpět všechny díly, které jste vybrali z přístrojové desky.
FINÁLNÍ INSTALACE
Finální ISO-DIN instalace
1. Složte rám obložení
2. Pomocí dodávaných šroubků namontujte na rádio dodávané montážní konzole.
3. Zasuňte rádio do otvoru a zajistěte.
4. Znovu namontujte panel přístroje.
FINÁLNÍ ISO-DIN INSTALACE
60
CZ
DŮLEŽITÉ
OCHRANA PROTI ODDCIZENÍ
Zařízení VME 9512 TS je vybavené ochranou proti odcizení, která si vyžaduje zadání
bezpečnostního kódu před prvním zpuštěním. Základní uživatelské heslo nastavení
výrobcem přístroje je 012345 (6 čísel ) Pro změnu hesla na ochranu přístroje a pro ochranu
hodnocení programů – RATINGS – postupujte následovně:
1. Pro vstup do menu SETUP stiskněte tlačítko
SETUP (31) anebo se dotkněte tlačítka
SETUP na obrazovce přístroje.
2. Pro vstup do submenu RATING – hodnocení se dotkněte tlačítka RATING. Malá ikona
„zámek“ se „odemkne“.
3. Zadejte nové 6 místné heslo a stiskněte tlačítko ENTER. Malá ikona „zámek“ se opět
uzamkne a nastaví se nový kód pro ochranu proti odcizení a heslo pro
hodnocení
programů – RATING (prohlédni „Funkce Submenu Rating“ na straně 75).
61
CZ
OVLADAČE A SIGNALIZACE
Tlačítka funkcí
1.
OPEN/CLOSE
Stiskněte uvedené tlačítko pro aktivaci automatického mechanického systému a vysunutí
TFT monitoru do polohy pro sledování. Opětovným stisknutím tlačítka monitor uzavřete.
2.
DISP
Při otevřeném monitoru stisknutím tlačítka DISP získáte možnost procházení přes informace
zobrazené na obrazovce. Je-li monitor uzavřený, stisknutím uvedeného tlačítka zobrazíte
hodiny.
V režimu DVD stisknutím tlačítka aktivujete zobrazení informační lišty v hodní a dolní části
obrazovky.
3.
AS
Stisknutím tlačítka AS uložíte do paměti přístroje 6 rádiostanic s nejsilnějším signálem. Platí
jen pro právě naladěný vlnový rozsah.
4.
BAND
Stisknutím tlačítka BAND změníte vlnový rozsah rádia v AM anebo FM pásmu.
5.
AUDIO
Otáčením nastavíte hlasitost přístroje. Stisknutím tlačítka AUDIO otevřete a/anebo potvrdíte
audio nastavení přístroje..
6.
SRC
Stisknutím uvedeného tlačítka zvolíte zdroj přehrávání.
7.
LCD Display
8.
MUTE
Stisknutím tlačítka MUTE ztlumíte hlasitost přístroje. Opětovným stisknutím obnovíte
původní nastavení hlasitosti.
Režim BT (Bluetooth): Stisknutím přijmete telefonický hovor s použitím technologie BT.
POZNÁMKA: Přístroj VME 9512 TS používá funkci „Softmute“, která umožňuje jemný
náběh ztišení a opětovného zvýšení hlasitosti při použití funkce MUTE.
9.
IR Dálkový ovladač
10. (joystick doleva)
Režim DVD/Disc: Stiskněte joystick jednou pro přehrávání předcházející kapitoly/skladby.
Režim TUNER: Stiskněte joystick jednou pro automatické vyhledávání předcházející stanice.
Režim MENU: Stiskněte joystick jednou pro pohyb kurzoru doleva.
11. (joystick dole)
Režim DVD/Disc: Stiskněte joystick jednou pro pomalé přehrávání dopředu / dozadu.
Režim TUNER: Stiskněte joystick jednou pro pohyb o jeden frekvenční krok níže.
Režim MENU: Stiskněte jednou pro pohyb kurzoru dolu.
POZNÁMKA: Pro ne-video zdroje jsou k dispozici jen režim CINEMA a Standby.
12. Reset
Stisknutím funkce reset obnovíte původní nastavení přístroje vykonané výrobcem (s výjimkou
nastavení pro heslo a rodičovskou kontrolu).
62
CZ
13. Pause/Play/Enter
Stiskněte příslušné tlačítko pro přerušení anebo obnovení přehrávání anebo potvrzení
aktuálního výběru.
14 (joystick doprava)
Režim DVD/Disc: Stiskněte joystick jednou pro přehrávání následující kapitoly / skladby.
Režim TUNER: Stiskněte joystick jednou pro automatické vyhledání následující stanice.
Režim MENU: Stiskněte joystick jednou pro pohyb kurzoru doprava.
15. (joystick nahoru)
Režim DVD/Disc: Stiskněte joystick jednou pro rychlé přehrávání dopředu / dozadu.
Režim TUNER: Stiskněte joystick jednou pro pohyb o jeden frekvenční krok výše.
Režim MENU: Stiskněte jednou pro pohyb kurzoru nahoru.
16. ( ) Stisknutím tlačítka jednou zasunete / vysunete disk z přístroje. Stisknutím
a podržením tlačítka obnovíte základní pozici mechanizmu.
17. TFT Display
18. REAR
Výběr zdroje pro zadní zónu. Umožňuje pasažérům vpředu poslouchat rádio, přičemž
pasažéři vzadu mohou poslouchat CD, MP3, WMA, anebo sledovat DVD.
Režim BT (Bluetooth): Stisknutím ukončíte telefonický hovor s použitím technologie BT.
19. RPT
Stisknutím RPT ovládáte funkci opakovaného přehrávání.
20. PIP
Stisknutím aktivujete funkci PIP (obraz v obraze)
21. Slot pro SD kartu (VME9512)
Zasuňte SD kartu pro přehrávání souborů uložených v přenosném médiu.
22. WIDE
Stiskněte tlačítko pro nastavení jednoho z dvou poměrů zobrazování: CINEMA, NORMAL
anebo Standby (vypnutá obrazovka)
POZNÁMKA: Pro nie video zdroje jsou k dispozici jen režim CINEMA a Standby.
Stisknutím a podržením získáte možnost nastavení jasu a kontrastu (Brightness a Contrast)
23/24 ANGLE/TILT
Stisknutím tlačítka aktivujete funkci naklonění. Stisknutím jednou nastavíte úhel naklonění
dolů po jednom kroku. Stiskněte a podržte tlačítko zatlačené pro souvislý pohyb naklánění
směrem dopředu anebo dozadu.
25.
TA
63
CZ
Dlouhým zatlačením aktivujete anebo vypnete funkci dopravních informací.
25
DÁLKOVÝ
OVLADAČ
Dálkový ovladač přístroje VME 9512 TS ovládá přední i zadní zónu. Pro ovládání přední
anebo zadní zóny použijte přepínač F/R (32) který se nachází na pravé straně ovladače.
64
CZ
POZNÁMKA: Váš dálkový ovladač se může mírně odlišovat od ovladače vyobrazeného
v této publikaci. Výše uvedený obrázek je použitý jen pro ilustrační účely.
65
CZ
Tabulka 1: Funkce dálkového ovladače
Funkce
Tlačítko
Název
č.
MENU
1
TITLE
2
MUTE
POWER/
3
4
AUDIO
5
RPT A-B
6
RPT
7
SRC
SUBTITLE
8
9
DISP/CLEAR
10
PRESET 11
PRESET 12
ANGLE
13
JOYSTICK /\
14
VOL VOL +
15
16
JOYSTICK <
17
DVD
VCD
Vstup do hlavního
menu disku
Vstup do menu titulu na
disku
Přepína audio on/off
Vypne / zapne přístroj
Změna audio jazyka
přehrávaného disku
Opakované přehrávání
od bodu A do bodu B
Opakované přehrávání
zvolené kapitoly
Výběr zdroje přehrávání
Výběr jazyka titulků
Zobrazí informace
o přehrávaném obsahu
On/off pro přehrávání
při VCD
Hraje prvních 10 sek.
Každé kapitoly/titulu
Přepína audio on/off
Vypne / zapne přístroj
Vymaže záznam/ pohyb
zpět na opravu chyby
v režimu Direct Access
Přiblížení v režimu
DVD, DivX anebo Photo
Oddálení v režimu
DVD, DivX anebo Photo
Přehrávání
v různých
úhlech (je-li k disp.)
Rychlý pohyb dopředu
v obsahu disku
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Výběr předcházející
kapitoly pro přehrávání
TUNER
CD/MP3
iPod
Zobrazí iPod menu
Přepína audio on/off
Vypne / zapne přístroj
Přepína audio on/off
Vypne / zapne přístroj
Přepína audio on/off
Vypne / zapne přístroj
Výběr hudebního
režimu iPod
Opakované přehrávání
od bodu A do bodu B
Opakované přehrávání
zvolené kapitoly
Výběr zdroje přehrávání
Výběr zdroje přehrávání
Opakované přehrávání
zvolené stopy
Výběr zdroje přehrávání
Zobrazí informace
o přehrávaném obsahu
Zobrazí informace
o přehrávaném obsahu
Zobrazí informace
o přehrávaném obsahu
Opakované přehrávání
zvolené stopy
Výběr zdroje přehrávání
Výber iPod Photo režimu
Zobrazí informace
o přehrávaném obsahu
Vymaže záznam/ pohyb
zpět na opravu chyby
v režimu Direct Access
Vymaže záznam/ pohyb
zpět na opravu chyby
v režimu Direct Access
Zobrazení seznamu
stanic předvoleb
Zobrazení seznamu
stanic předvoleb
Vymaže záznam/ pohyb
zpět na opravu chyby
v režimu Direct Access
Zobrazí okno se
seznamem
Zobrazí okno se
seznamem
Vymaže záznam/ pohyb
zpět na opravu chyby
v režimu Direct Access
Zobrazí okno se
seznamem
Zobrazí okno se
seznamem
Přiblížení obrazu
Oddálení obrazu
Přehrává obrazové CD
s různým úhlem záběru
Rychlý pohyb dopředu
v obsahu disku
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Výběr předcházející
kapitoly pro přehrávání
Vypne klávesnici MEM
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Vyhledává stanice
snížením frekvence
66
Výběr iPod Video režimu
Rychlý pohyb dopředu
v obsahu disku
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Výběr předcházející
stopy pro přehrávání
Rychlý pohyb dopředu
v obsahu disku
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Výběr předcházející
stopy pro přehrávání
CZ
Tabulka 1: Funkce dálkového ovladače
Funkce
Tlačítko
Název
č.
JOYSTICK
(stisknutí)
18
JOYSTICK >
19
20
GOTO
21
JOYSTICK \/
22
II> / BAND
23
PIC
24
OPEN/CLOSE
25
TILT
26
TILT
27
WIDE
28
1, 2,3, 4, 5, 6, 7,
29
8, 9 (num. kláv.)
PIP
30
SETUP
31
F/R
32
RDM
33
SCN
34
EJECT
35
DVD
VCD
ENTER, Přeruší / začne
přehrávání
Výběr následující
kapitoly pro přehrávání
Ukončí přehrávání
Vstup do režimu Direct
Access
Rychlý pohyb dozadu
v obsahu disku
Pomalý pohyb dopředu
/ dozadu x2, x4, x8
Zobrazení ovladačů
jasu / kontrastu
Otevře/zavře TFT
monitor
Sníží úhel naklonění
monitoru
Zvýší úhel naklonění
monitoru
Výběr zobrazení :
CINEMA, NORMAL
anebo Standby
Přímá volba kapitoly
v titulu
Obraz v obraze pro
přední zdroj, zadní zónu
anebo NAV
Zobraz. SETUP menu
F ovládání přední zóny
R ovládání zadní zóny
Náhodné
přehrávání
všech kapitol
ENTER, Přeruší / začne
přehrávání
Výběr následující
kapitoly pro přehrávání
Ukončí prehrávanie
Vstup do režimu Direct
Access
Rychlý pohyb dozadu
v obsahu disku
TUNER
Audio memory scan
Vyhledává stanice
zvýšením frekvence
Vstup do režimu Direct
Access
ENTER, Přeruší / začne
přehrávání
Výběr následující stopy
pro přehrávání
Ukončí přehrávání
Vstup do režimu Direct
Access
Rychlý pohyb dozadu
v obsahu disku
Play/Pause
Výběr pásma AM / FM
Play/pause
Zobrazení ovladačů
jasu / kontrastu
Otevře/zavře TFT
monitor
Sníží úhel naklonění
monitoru
Zvýší úhel naklonění
monitoru
Výběr zobrazení :
CINEMA, NORMAL
anebo Standby
Zobrazení ovladačů
jasu / kontrastu
Otevře/zavře TFT
monitor
Sníží úhel naklonění
monitoru
Zvýší úhel naklonění
monitoru
Výběr zobrazení :
CINEMA, NORMAL
anebo Standby
1 – 6 výběr předvolby
ve zvoleném pásmu
Obraz v obraze pro
přední zdroj, zadní zónu
anebo NAV
Zobraz. SETUP menu
F ovládání přední zóny
R ovládání zadní zóny
Zobrazení ovladačů
jasu / kontrastu
Otevře/zavře TFT
monitor
Sníží úhel naklonění
monitoru
Zvýší úhel naklonění
monitoru
Výběr zobrazení :
CINEMA, NORMAL
anebo Standby
Přímá volba stopy
v titulu
Obraz v obraze pro
přední zdroj, zadní zónu
anebo NAV
Zobraz. SETUP menu
F ovládání přední zóny
R ovládání zadní zóny
Náhodné
přehrávání
všech stop
Přehraje prvních 10
sek. Každé stopy
Vysunutí disku
Obraz v obraze pro
přední zdroj, zadní zónu
anebo NAV
Zobraz. SETUP menu
F ovládání přední zóny
R ovládání zadní zóny
Přehled stanic
Vysunutí disku
CD/MP3
Vysunutí disku
Vysunutí disku
67
iPod
ENTER
Výběr následující stopy
pro přehrávání
Vstup do režimu Direct
Access
Přeruší / obnoví
přehrávání
Zobrazení ovladačů
jasu / kontrastu
Otevře/zavře TFT
monitor
Sníží úhel naklonění
monitoru
Zvýší úhel naklonění
monitoru
Výběr zobrazení :
CINEMA, NORMAL
anebo Standby
Obraz v obraze pro
přední zdroj, zadní zónu
anebo NAV
Zobraz. SETUP menu
F ovládání přední zóny
R ovládání zadní zóny
Náhodné
přehrávání
všech stop
Vysunutí disku
CZ
POUŽÍVÁNÍ TFT MONITORU
Open/Close TFT monitor
Otevření TFT monitoru
Stiskněte tlačítko OPEN (1) na předním panelu, anebo stiskněte tlačítko ( ) (25) na dálkovém
ovladači pro aktivaci mechanizmu, který pohybuje panelem displeje do polohy pro sledování.
Close TFT Monitor
Stiskněte tlačítko OPEN (1) na předním panelu, anebo stiskněte tlačítko ( ) (25) na dálkovém
ovladači pro zasunutí panelu displeje zpět do uložení v přístroji.
TFT MONITOR Auto Open
Je-li funkce „TFT Auto Open“ nastavená na „on“, potom se při zapnutí přístroje displej automaticky
vysune do polohy pro sledování. Je-li funkce
„TFT Auto Open“ nastavená na „off“ potom
stiskněte tlačítko OPEN (1) na předním panelu anebo stiskněte tlačítko ( ) (25) na dálkovém
ovladači pro vysunutí displeje do polohy pro sledování. Je-li funkce „TFT Auto Open“ nastavená
na „Manual“ potom se TFT nezavře pokud vypnete zapalování vozidla.
Nastavení úhlu naklonění monitoru
Známou charakteristikou LCD panelů je kvalita zobrazování v závislosti na úhlu sledování.
Monitor umožňuje optimální nastavení použitím následujících metod.
Nastavení úhlu krok za krokem
Stiskněte tlačítko anebo na ovládacím panelu (23, 24) anebo na dálkovém ovladači (26, 27)
pro nastavení úhlu naklonění obrazovky krok za krokem.
Souvislé nastavení naklonění
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko anebo na ovládacím panelu (23, 24) anebo na dálkovém
ovladači (26, 27) pro souvislý pohyb při nastavování úhlu naklonění obrazovky.
Nastavení otočením monitoru Vlevo / Vpravo
Pro manuální natočení monitoru doleva anebo doprava postupujte následujícími kroky:
1.Zkontrolujte zda je TFT obrazovka „Out“ – vysunutá. V případě potřeby stiskněte tlačítko OPEN (1).
2.
Najděte mechanizmus nastavování umístěný za obrazovkou.
3.
Pevně uchopte obě strany obrazovky v dolní části.
4.
Jemně potáhněte monitor doleva / doprava, dokud se mechanizmus nastavení plně nevysune.
Mechanizmus nastavení
uzavřený
Mechanizmus nastavení
plně otevřený
Použití kamery couvání
Máte-li k systému připojenou kameru couvání, přístroj je zapnutý a monitor zasunutý v přístroji,
potom se automaticky vysune do polohy pro sledování a přepne do režimu CAMERA po zařazení
zpátečky. Po ukončení couvání se monitor automaticky zasune do svého uložení. Je-li monitor
vysunutý a je v režimu zobrazování, potom se po zařazení zpátečky přepne do režimu
CAMERA. Po ukončení couvání se monitor přepne do předcházejícího režimu zobrazování.
68
CZ
Nastavení poměru zobrazení
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko WIDE (28) anebo tlačítko (22) na dálkovém ovladači pro
nastavení režimu zobrazování na obrazovce (aktivní jen pro video zdroje).
CINEMA
Obraz je roztáhnutý po celé obrazovce v poměru
obrazu je stejný v každém bodě.
16:9. Poměr roztáhnutí
NORMAL
Běžné zobrazení obrazu v poměru 4:3, přičemž po stranách zůstává prázdný
prostor.
STANDBY
Obrazovka zůstává tmavá. Pro aktivaci se dotkněte obrazovky.
Nastavení obrazu
Tabulka 2 zobrazuje režim video výstupu pro každý zdroj přehrávání
Zdroj přehrávání
Režimy video výstupu
RÁDIO
DVB-T
DISC
BT
SD
USB
RGB Režim
RGB Režim
RGB Režim
RGB Režim
RGB Režim
RGB Režim
CVBS Režim
* CVBS - Composite Video Basement Signal
Postup nastavení parametrů
1.
Otevřete režim nastavení kvality obrazu:
Stiskněte tlačítko PIC (24) na dálkovém ovladači, anebo stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
WIDE/PICTURE (22) na monitoru.
2.
Vyberte si položku, který parametr budete nastavovat.
Použijte tlačítko joysticku nahoru /dolu pro výběr možnosti „BRIGHT“ jas anebo „CONTRAST“ –
kontrast.
3.
Vykonejte nastavení parametru.
Použijte tlačítko joysticku vlevo/vpravo pro úpravu nastavení.
4.
Ukončíte práci v režimu nastavení.
Stiskněte tlačítko PIC na dálkovém ovladači anebo tlačítko WIDE/PICTURE na monitoru.
Blokování parkovací brzdou
Je-li kabel „PRK SW“ zapojený na spínač brzdy, potom se na TFT monitoru zobrazí obraz jen
v případě použití automobilové brzdy.
• Funkce parkovací brzdy ztrácí prioritu při režimu CAMERA – couvání.
• Je-li blokování parkovací brzdou aktivní, přední monitor zobrazí
„Parking is ON“, čímž
zamezuje sledování obsahu řidičem během řízení. Zadní video není nijak ovlivněné.
•
69
CZ
Mechanizmus pohybu monitoru
Pokud se během pohybu monitoru vyskytne překážka, použijte některé z následujících opatření,
jejichž cílem je zamezit poškození u mechanizmu anebo monitoru:
Tabulka 3: Ochranné opatření pro monitor
Překážka
Samo- ochrana
Stisknutí OPEN
Znovu zapojení zdroje
Monitor se naklání
horizontálně
Monitor se naklání
horizontálně
Monitor se naklání
vertikálně
Monitor se naklání
vertikálně
Přístroj se zastaví
v bodě překážky
Přístroj se zastaví
v bodě překážky
Přístroj se zastaví
v bodě překážky
Přístroj se zastaví
v bodě překážky
Monitor plně
vysunutý horizontálně
Monitor plně
vysunutý horizontálně
Monitor se sklopí na
přístroj
Monitor se sklopí na
přístroj
Monitor se automaticky
zasune do přístroje
Monitor se automaticky
zasune do přístroje
Monitor se sklopí na přístroj
Monitor se sklopí na přístroj
Po vykonání ochranného úkonu se běžné fungování přístroje obnoví stisknutím tlačítka OPEN (1)
anebo odpojením a zapojením zdroje energie.
POKYNY NA POUŽÍVÁNÍ
Power On/Off
/SRC (6) na přístroji anebo tlačítko
/ POWER (4) na dálkovém ovladači,
Stiskněte tlačítko
čímž zapnete přístroj. Tlačítka na předním panelu přístroje se podsvítí a na LCD se zobrazí
informace o aktuálním stavu přístroje. Přístroj můžete zapnout i stisknutím tlačítka OPEN (1)
a otevřením TFT obrazovky.
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
v přístroji.
pro vypnutí přístroje. Monitor je sklopený zpět do schránky
Potvrzující pípnutí
Hlasová signalizace pomocí pípnutí signalizuje výběr každé funkce. Funkce potvrzujícího pípnutí
se dá vypnout v Setup menu.
Nastavení hlasitosti
Pro zvýšení anebo snížení hlasitosti otáčejte rotačním ovladačem (5) na předním panelu, anebo
stiskněte tlačítko VOL+/VOL- (15, 16) na dálkovém ovladači. Dosáhne-li hlasitost úrovně „0“
anebo „40“ ozve se pípnutí < které signalizuje dosáhnutí hraniční hodnoty pro nastavení.
Rozsah hlasitosti se pohybuje od „0“ do „40“. LCD anebo TFT monitor zobrazují úroveň akutální
hlasitosti po dobu 3 sekund.
Programovatelná úroveň hlasitosti po zapnutí přístroje
Tato funkce umožňuje, aby si uživatel nastavil hodnotu hlasitosti přístroje po jeho zapnutí bez
ohledu na hlasitost, kterou měl přístroj před posledním vypnutím. Pro naprogramování vlastní
úrovně hlasitosti otočte ovladačem pro AUDIO (2) pro nastavení požadované hlasitosti při zapnutí.
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko funkce AUDIO dokud se na obrazovce neobjeví žlutá ikona
reproduktoru a úroveň hlasitosti. Přístroj dva krát pípne, čímž potvrdí nastavení požadovaných
hodnot.
Mute
Stiskněte tlačítko MUTE na předním panelu (6) anebo na dálkovém ovladači (8) pro snížení
hlasitosti přístroje. Na LCD se zobrazí MUTE. Úprava hlasitosti, anebo použití funkce pro
nastavení audio vlastností ruší funkci MUTE.
Line Mute
Při zapojení vodiče pro funkci
telefonickém hovoru.
MUTE se audio výstup přístroje vypne při přicházejícím
70
CZ
Výběr zdroje pro přehrávání
Stiskněte tlačítko SRC na předním panelu (6) anebo na dálkovém ovladači (8) pro změnu
používaného zdroje přehrávání v následujícím pořadí: RÁDIO, DVB-T, DISC, NAV, BT, iPod, SD,
USB a CAMERA. Režim přehrávání je zobrazovaný na TFT anebo na LCD.
Doplňkové zařízení
Prostřednictvím RCA výstupu anebo MediaLink4 se dají připojit k přístroji doplňkové zařízení, pro
jejich přístup a ovládání si zvolte režim „AUX“.
Source Menu
Pro přístup do menu pro zvolený zdroj přehrávání - SOURCE MENU – stiskněte některé z tlačítek
v levé horní části TFT obrazovky.
Menu umožňuje výběr zdroje pro přední a zadní zónu. Pro výběr zóny, v které budete specifikovat
zdroj přehrávání stiskněte tlačítko FRONT anebo REAR (prohlédni „Vícezónové používání “ na
straně 71)
Audio Control Menu
Menu pro ovládání audio vlastností využívá 7-pásmový grafický ekvalizér, který umožňuje
jednoduché nastavení audio systému tak, aby vyhovoval akustickému vybavení Vašeho vozidla,
které se může v závislosti od jednotlivých značek a modelů odlišovat. . Správné nastavení pro
Fader a Balance zvýrazňuje efekty ekvalizéra používané pro prostor kabiny vozidla. Stiskněte
tlačítko AUDIO (5) na předním panelu pro zobrazení menu pro nastavení audio vlastností. Pro
nastavení postupujte následovně:
1.
Použijte levé/pravé tlačítko joysticku na zvýraznění audio nastavení , jehož hodnoty budete
upravovat.
2.
Stiskněte tlačítko joysticku ENTER na předním panelu (13) anebo na dálkovém ovladači (18)
pro uskutečnění výběru zvýrazněné možnosti.
3.
Použijte joystick pro nastavení zvolené možnosti na požadovanou úroveň.
Tabulka 4: Audio nastavení
Funkce
Možnosti nastavení
Užívatel
EQ
FAD-BAL
Uživatelský režim umožňuje manuálně
nastavit každé ze 7 frekvenčních pásem.
Acoustic
Urban
Rave
Použijte šipky na obrazovce pro výběr
některé
z předvolených
možností
Latin
ekvalizéru.
Dance
Hip Hop
Rock
Použijte uvedené zobrazení pro nastavení hodnoty pro
výstup každého reproduktoru systému od 0 do 24 dB.
V tomto zobrazení můžete upravit i nastavení hlavního
ovladače hlasitosti.
POZNÁMKA: Pokud jste vykonali individuální nastavení pásem ekvalizéru potom se režim EQ
automaticky přepne do „USER“.
71
CZ
Správné nastavení Fader a Balance doplněné efekty ekvalizéru.
Menu pro nastavení audio vlastností se ukončí automaticky po několika sekundách nečinnosti.
Pro rychlé ukončení práce v menu se dotkněte a podržte tlačítko AUDIO (5) v levé horní části
obrazovky.
Alternativní možnosti displeje
Menu, které se nachází v levé části obrazovky umožňuje okamžitý přístup do menu pro Equalizer,
zobrazení pro Rear zone a funkce PIP (Obraz v obraze).
• EQ: Dotykem zobrazíte Spectrum Analyzer > Equalizer.
• REAR: Dotykem aktivujete zobrazení pro zadní zónu – Rear Zone. V závislosti na používaném
zdroji se pod PIP zobrazením objeví možnosti pro ovládání.
PIP: Dotkněte se Rear Zone, aktuální Front Zone, anebo zobrazení pro NAV. Použijte levou
/pravou šipku pod zobrazením PIP pro změnu zdroje pro PIP.
Reset systému
Na opravení zablokování systému anebo nepovolené operace použijte hrot pera, kterým stisknete
tlačítko funkce reset (12), umístěné v pravém dolním rohu přístroje. Po vykonání resetu, přístroj
obnoví všechny nastavení tak, jak to bylo vykonané výrobcem zařízení.
POZNÁMKA: Vykonáte-li funkci reset během přehrávání DVD, DVD obnoví přehrávání po úplném
[RESET]
ukončení resetu. .
VÍCEZÓNOVÉ POUŽÍVÁNÍ
VME 9512 TS umožňuje současné přehrávání nezávislých zdrojů. Například, přední obrazovka se
dá používat pro herní konzoly, přičemž pasežéři na zadních sedačkách mohou sledovat DVD.
Zapojení zadní zóny
Dotyková obrazovka
Pro zadní pasažery můžete zapojit až dva přídavné monitory (prodávané samostatně), přičemž
jeden z nich může fungovat jako dotkyová obrazovka – Touch Screen. K jednomu ze zadních
monitorů můžete připojit i bezdrátové sluchátka, tak jak je to znázorněné níže.
Zadní video obrazovka
(prodávaná samostatně)
LCM 972 TFT dotyková obrazovka
(prodávaná samostatně)
Bezdrátové sluchátka
(doplňková výbava)
72
CZ
Změna zdroje pro zadní zónu
Pro vstup do SOURCE MENU se dotkněte TFT obrazovky v jejím pravém horním rohu.
Otevřením tohoto menu získáte přístup k výběru zdroje pro přední i zadní zónu. Dotkněte se
FRONT anebo REAR pro výběr zóny v které budete specifikkovat zdroj používaný pro přehrávání.
Ovládání zadní zóny
Máte-li v zadní zóně nainstalovanou dotykovou obrazovku, potom můžete prostřednictvím dotyků
obrazovky ovládat většinu funkcí pro zadní zónu. Můžete použít i dálkový ovladač. Pro přepínání
mezi přední a zadní zónou používejte přepínač F/R (32), který se nachází na pravé straně
dálkového ovladače.
POZNÁMKA: Systém neumožňuje, aby jste z dotykové obrazovky pro zadní zónu ovládali přední
zónu.
Dotkněte se tlačítka REAR v levé části obrazovky pro zobrazení PIP ze zadní obrazovky.
Vypnutí zadní obrazovky
Dotkněte se tlačítka OFF (v SOURCE MENU) pro přerušení používání zadní obrazovky. Každý
příkaz přiřazený jen zadní obrazovce bude pozastavený dokud nebude znovu aktivovaná zadní
obrazovka pomocí dotykové obrazovky pro přední anebo zadní zónu anebo pomocí dálkového
ovladače.
SETUP MENU
Pro přístup k systémovým nastavením stiskněte tlačítko SETUP (31) na dálkovém ovladači, anebo
se dotkněte tlačítka
na obrazovce vstup do SETUP menu. Zobrazí se submenu „GENERAL“
zvýrazněné modrou barvou.
73
CZ
Vstup do menu položek
Dotkněte se názvu submenu, anebo použijte joystick pro výběr submenu (Language, Audio, RDS,
a pod.). Vlastnosti, které se pro zvolenou položku dají upravovat, jsou zobrazené ve středu
obrazovky.
Funkce nastavování
1.
Použijte dotykovou obrazovku a dotkněte se anebo stisknětě tlačítko /\ anebo \/ na joysticku
pro vlastnosti, které budete upravovat.
2.
Pomocí dotykové obrazovky anebo stisknutím ENTER (joystick) otevřete pole s volbou které
vlastnosti budete upravovat. V druhém řádku se zobrazí submenu se zvolenou možností
zvýrazněnou modrou barvou.
3.
Pomocí dotykové obrazovky anebo stisknutím tlačítka /\ anebo \/ na joysticku si vyberte
novou hodnotu.
4.
Použijte dotykovou obrazovku, anebo stiskněte tlačítko ENTER (joystick pro potvrzení
nových nastavení.
Funkce všeobecného submenu
Nastavení
Možnost
Režim hodin
12 Hour
24 Hour
Nastavení
Nastavení času
Video vstup (na
vstupu je autom.
určený typ
signálu z AUX
zdroje).
Beep – pípnutí
Funkce
Zobrazení času v 12 hodinovém režimu pomocí AM a PM.
Zobrazení času v 24 hodinovém režimu až do 23:59.
Možnost
(HH:MM)
NTSC
PAL
Auto
On
Off
Funkce
Čas je zobrazený v pravém horním rohu obrazovky a na LCD
při určitých operacích. POZNÁMKA: Označení AM a PM se
bude měnit s nastavením po 12 hodině.
Signály pro přenos barvy jsou přenášené v standardním
NTSC formátu.
Signály pro přenos barvy jsou přenášené v standardním PAL
formátu.
Signály pro přenos barvy se automaticky přepínají
v závislosti na aktuálním signálu na vstupu – NTSC anebo
PAL
Při zapnutí funkce, slyšitelné pípnutí potvrdí každý výběr
funkce.
Bez zvuku potvrzujícího pípnutí.
Funkce výběru jazyka pro submenu
Pokud DVD podporuje více jak 1 jazyk pro Subtitle a Audio, potom jsou tyto jazyky k dispozici
během přehrávání. Pokud DVD zvolený jazyk nepodporuje, potom se použije základní jazykové
nastavení.
Nastavení
Možnost
Funkce
OSD
DVD Audio
English
English
German
Italian
DVD Subtitle
English
German
Italian
Disc Menu
Off
English
German
Italian
OSD informace jsou v angličtině.
DVD audio je v angličtině, je-li k dispozici.
DVD audio je v němčině, je-li k dispozici.
DVD audio je v italštině , je-li k dispozici.
DVD titulky se zobrazí automaticky v angličtině jsou – li
k dispozici.
DVD titulky se zobrazí automaticky v němčině jsou –li
k dispozicic.
DVD titulky se zobrazí automaticky v italštině jsou-li
k dispozici.
DVD titulky – vypnuté automatické zobrazování.
DVD menu zobrazené v angličtině, je-li k dispozici.
DVD menu zobrazené v němčině, je-li k dispozici.
DVD menu zobrazené v italštině, je-li k dispozici.
74
CZ
Funkce pro submenu reproduktorů
• V závislosti na sestavě audio systému Vašeho vozidla si zvolte některou z možností 4CH, 4.1
CH, anebo 5.1CH.
• Použijte funkci Test tone na ověření nastavení reproduktorů. Po stisknutí a podržení tlačítka
AUDIO (ovládání hlasitosti ) pomocí menu QE/FAD-BAL upravte nastavení.
• Fáze nastavení pro Subwoofer: Dotkněte se ikony sub.w. pro přístup k ovládání polarity
subwoofera a upravte polaritu signálu v rozsahu od 0° do 180°. Zm ěnou polarity můžete
dosáhnout zlepšení odezvy basů v konfiguraci reproduktorů.
• Nastavení opoždění: Opoždění je k dispozici pokud přehrávané médium využívá Dolby Digital
anebo digital bitstream.
• RL a RR jsou k dispozici jen v režimu 4.1 a 5.1.
• Pro přístup k nastavení opoždění zvuku se dotkněte ikony pro RL, RR a Cent reproduktor.
• Pro L a R kanál: 0 – 15 ms
• Centrální kanál: 0 – 5 ms
Funkce submenu Bluetooth
Nastavení
Bluetooth
Auto Answer
Možnost
On
Off
On
Off
Manual
Connect
Auto
Pairing Code
Funkce
Aktivuje funkci Bluetooth.
Vypne funkci Bluetooth.
Přístroj automaticky přijme všechny přicházející hovory.
Manuální přijetí hovoru dotykem ikony pro hovor.
Připojte poslední připojený mobilní telefon dotykem ikony
CONNECT, byl-li telefon odpojený.
Automaticky naváže spojení, nachází-li se v blízkosti
párovaný telefon.
Základní kód je „1,2,3,4“. Dotkněte se ikony pro klávesnici
a zadejte kód pro párování, anebo heslo požadované pro
připojení mobilu používajícícho Bluetooth technologii. Ne
všechny telefony si vyžadují kód pro párování. Pro mnoho
telefonů platí základní kód „0,0,0,0“.
Funkce submenu RDS
Nastavení
RDS
Možnost
On
Off
CT
On
Off
TA / Vol
Funkce
Přístroj zobrazí informace pro Radio Data System, jsou-li
k dispozici.
Vypne funkci RDS.
Automatická synchronizace času na základě vysílání RDS
signálu.
Vypne funkci CT.
Nastavení hlasitosti dopravních informací.
75
CZ
Nastavení
Možnost
Tuner Region
USA
Amerika 1
Arábie
Čína
Amerika 2
Evropa
Korea
OIRT (Mezinár.
Rádio a Tel.
Organizace )
Funkce
AM frekvenční interval – 10 kHz
AM frekvenční pásmo – 530 kHz ~ 1720 kHz
FM frekvenční interval – 200 kHz
FM frekvenční pásmo – 87,5 MHz ~ 107,9 MHz
AM frekvenční interval – 10 kHz
AM frekvenční pásmo – 530 kHz ~ 1720 kHz
FM frekvenční interval – 100 kHz
FM frekvenční pásmo – 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
AM frekvenční interval – 9 kHz
AM frekvenční pásmo – 531 kHz ~ 1620 kHz
FM frekvenční interval – 100 kHz
FM frekvenční pásmo – 87,5 MHz ~ 108,0 kHz
AM frekvenční interval – 9 kHz
AM frekvenční pásmo – 522 kHz ~ 1620 kHz
FM frekvenční interval – 100 kHz
FM frekvenční pásmo – 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
AM frekvenční interval – 5 kHz
AM frekvenční pásmo – 520 kHz ~ 1600 kHz
FM frekvenční interval – 100 kHz
FM frekvenční pásmo – 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
AM frekvenční interval – 9 kHz
AM frekvenční pásmo – 522 kHz ~ 1620 kHz
FM frekvenční interval – 50 kHz
FM frekvenční pásmo – 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
AM frekvenční interval – 9 kHz
AM frekvenční pásmo – 531 kHz ~ 1602 kHz
FM frekvenční interval – 200 kHz
FM frekvenční pásmo – 88,1 MHz ~ 107,9 MHz
AM frekvenční interval – 9 kHz
AM frekvenční pásmo – 531 kHz ~ 1602 kHz
FM frekvenční interval – 200 kHz
FM frekvenční pásmo – 88,1 MHz ~ 107,9 kHz
Nastavení
Možnost
Funkce
Heslo
Hodnocení
---1. Kid safe
2. G
3. PG
4. PG – 13
5. PG – R
6. R
7. NC 17
8. Adult
Zadejte základní 6-místné heslo „012345“.
Vyberte stupeň rodičovské ochrany podle diváků, kteří budou
sledovat zvolený program.
Původní
nastavení
Reset
Nejvyšší hodnocení můžete nahradit a použít svoje vlastní
heslo.
Pro obnovení původních nastavení pro funkci hodnocení
programů „Ratings“ použijte funkci reset.
Funkce submenu Ratings
DVD systém má zabudovaný systém rodičovské ochrany, který zamezuje neoprávněným osobám
sledovat nevhodný obsah disku. Základení nastavení je nastavené na nejvyšší (bez omezení).
Rodičovský zámek se dá odstranit jen po zadání správného hesla. Po zadaní hesla můžete
vykonat změnu nastavení.
Pro změnu hesla si otevřete menu „RATING“ a zadejte aktuální heslo. Po zadání správného hesla
se můžete přesunout do políčka „Password“ a zadat nové heslo.
POZNÁMKA: Heslo si zaznamenejte a uschovejte si ho na bezpečném místě, aby jste ho mohli
v případě potřeby použít. Hodnocení každého disku je zaznamenané na disku, na obalu disku,
anebo v dokumentaci k disku. Pokud se hodnocení na disku nenachází, potom funkce
rodičovského zámku není k dispozici. Na některých discích je zakázaná je n určitá část obsahu
a vhodný obsah bude hrát. Podrobnosti jsou uvedené v popisu disku.
76
CZ
Funkce submenu DivX
Zvolte si menu pro DivX, aby jste si mohli prohlédnout svůj registrační kód pro DivX. Tento kód
musíte použít na registraci svého přehrávače, čímž získáte možnost koupě DivX Video na
požádání.
Funkce submenu pro hardware
V případě, je-li zapojená kamera couvání, přístroj je zapnutý a TFT monitor je vtáhnutý do
přístroje. TFT monitor se automaticky vysune do polohy pro sledování, dojde-li k zařazení
zpáteční rychlosti „REVERSE“. Při zařazení rychlosti pro pohyb dopředu „DRIVE“ je TFT monitor
zatáhnutý zpět do přístroje.
Je-li monitor v režimu zobrazování, automaticky se při zařazení zpáteční rychlosti přepne do
režimu CAMERA a sníma couvání. Po dokončení couvání se monitor vrátí do původního režimu
zobrazování.
Nastavení
Možnost
Camera In
Normal
Mirror
TFT Auto Open
Auto
Manual
TFT Set Back
Off
Off
On
Auto Dimmer
Off
On
Funkce
Opačný – zrcadlový obraz jako by byl zobrazený ve zpětném
zrcátku.
TFT panel se automaticky vysune při zapnutí přístroje.
Je-li zapalování vypnuté – OFF – panel TFT se nevtáhne,
pokud byl předtím vysunutý.
Musíte stisknout tlačítko OPEN (1) pro otevření panelu TFT.
TFT obrazovka zůstává plně vysunutá.
TFT obrazovka se po otevření pomalu posune dozadu.
Jas TFT obrazovky zůstane konstantní, dokud není
manuálně nastavený. e
TFT obrazovka se automaticky podsvítí s nedostatkem světla.
Funkce submenu P.VOL
Nastavení
Možnost
Zdroj
DISC
RADIO
SD
DVB-T
AUX
USB
BT
iPod
NAV
Funkce
Vyberte si zdroj pro který si přejete zvýšit úroveň relativní
hlasitosti (LEVEL).
Pro zvýšení hlasitosti zvoleného zdroje použijte tlačítka + / až do 6 decibelů.
TS Cal (Kalibrace obrazovky)
Pro vstup do menu pro kalibraci obrazovky „Screen Calibration“ si v SETUP menu vyberte
možnost „TS CAL“. Po vstupu do režimu kalibrace se v rohovém kvadrantu obrazovky zobrazí
nitkový kříž. Pro začátek kalibrace, stiskněte a podržte stisknutý nitkový kříž na dobu přibližně
jedné sekundy, dokud se neposune do dalšího kvadrantu. Pokračujte do každého kvadrantu,
dokud není kalibrace ukončená. Pro ukončení kalibrace bez uložení nových nastavení do paměti je
potřeba, aby jste se dotkli tlačítka BACK. Kalibrace se potom nevykoná.
77
CZ
POUŽÍVÁVNÍ TUNERU
1.
Ukazovatel aktuálního pásma rádia
2.
Ukazovatel frekvence rádia / PS informace
3.
Hodiny
4.
Ukazovatel stereo vysíslání
5.
Ukazovatel silného signálu lokálního vysílání
6.
Stanice uložené v paměti předvoleb : dotykem vyvoláte uloženou stanici
7.
RDS informace
8.
EQ: Dotykem zobrazíte Spectrum Analyzer > Equalizer
9.
Dotyk pro přímý přístup skrz obrazovku
10. Ukazovatel právě naladěné rádio stanice
11.
: Dotykem aktivujete vyhledávání směrem dozadu
: Dotykem aktivujete vyhledávání směrem dopředu
12.
13.
: Dotykem přeladíte dozadu o jeden krok
14.
: Dotykem přeladíte dopředu o jeden krok
15. BAND: Dotykem změníte pásmo AM/FM
16. AS: Dotykem aktivujete automatické ukládání stanic do paměti
17. Dotykem zobrazíte SOURCE MENU a vyberete si nový zdroj přehrávání
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
MEM: Zobrazení používané na uložení aktuální stanice do paměti předvoleb
1/2 anebo 2/2b: Tlačítko pro zobrazení druhé strany náhledu
Tlačítko pro zobrazení SETUP menu
PS (skenování-náhled): Přístroj hraje 5 sekund každou dostupnou stanici dokud není
vykonaný výběr stanice.
LOC: Dotykem naladíte lokální stanice se silným signálem
PTY: Při stisknutí PTY se zobrazí programové kategorie, umožňující vyhledávat stanice
podle typu vysílaného programu. Po zvolení programu, přístroj začne vyhledávat zvolenou
kategorii.
Signalizuje aktivovanou funkci PTY
Signalizuje aktivovanou funkci RDS
REAR: Dotykem zobrazíte zdroj pro zadní obrazovku
PIP: Dotykem zobrazíte Rear, Front anebo NAV zdroj
78
CZ
Přepnutí na Rádio Tuner
• Dotkněte se levého horního rohu obrazovky (RADIO kruh) pro zobrazení SOURCE MENU.
Dotkněte se možnosti „RADIO“.
• Stiskněte tlačítko SRC (6) na předním panelu anebo na dálkovém ovladači (8) pro přepínání
na AM/FM anebo RADIO.
Výběr FM/AM pásma
Dotkněte se tlačítka BAND (15) na obrazovce, anebo stiskněte tlačítko BAND na přístroji (4),
anebo na dálkovém ovladači (20) pro změnu mezi následujícími vlnovými pásmy : FM1, FM2,
FM3 AM1 a AM.
•
POZNÁMKA: Tlačítko BAND na přístroji je aktivní jen v případě je-li TFT uzavřený.
Vyhledávání stanic
Pro vyhledání nejbližší vyšší stanice:
• Dotkněte se tlačítka
a obrazovce.
• Joystick posuňte doprava.
Pro vyhledání nejbližší nižší stanice:
• Dotkněte se tlačítka
na obrazovce.
• Joystick posuňte doleva.
Manuální vyhledávání stanic
Pro zvýšení anebo snížení ladící frekvence o frekvenční krok:
• Dotkněte se tlačítka
anebo
na obrazovce.
• Joystick posuňte doleva/doprava.
Přímé ladění
Pro přímé zadání rádio stanice se dotkněte tlačítka
dálkovém ovladači pro menu přímého zadávání.
anebo stiskněte tlačítko GOTO (21) na
Zadejte požadovanou rádiostanici pomocí použití numerické klávesnice zobrazené na obrazovce.
Stiskněte tlačítko Enter pro naladění zvolené stanice. Stisknutím tlačítka Exit ukončíte funkci
přímého ladění bez změny naladěné stanice. Pro smazání zadávaného záznamu a opětovný
začátek zadávání stiskněte Clear.
Používání stanic předvoleb
Pod číslami 6 tlačítek předvoleb (P1 – P6) můžete uložit a vyvolat
stanice právě naladěného pásma.
Ukládání stanice do paměti
1.
Vyberte si pásmo, je-li to potřeba i stanici
2.
Dotkněte se tlačítka na MEM obrazovce (18) pro otevření
zobrazování předvoleb.
3.
Dotkněte se čísla předvolby pod kterým si přejete naladěnou
stanici uložit, anebo stiskněte tlačítko EXIT pro zrušení
a uzavření menu. Číslo a název aktuální stanice jsou zvýrazněné.
79
CZ
Vyvolání a uložení stanic pomocí funkce předvoleb a Automatic Storing (AS):
Vyvolání stanice
1.
2.
Zvolte si pásmo (je-li to potřeba )
Dotkněte se některého z tlačítek na obrazovce (P1 – P6) pro výběr příslušné stanice.
Manuální uložení stanic do paměti
1.
2.
3.
4.
Manuálně si nalaďte požadovanou stanici (frekvenci)
Dotkněte se tlačítka MEM a potom si zvolte číslo předvolby (P1 – P6).
Zvolená stanice bude uložená do paměti pod číslem zvolené předvolby.
Namísto frekvence bude uložené Program Service ID (např. BBC)
Automatické uložení (AS) nejsilnějších stanic
1.
2.
3.
4.
5.
Stiskněte tlačítko Automatic Storing (AS) na obrazovce na 2 sekundy pro automatické
uložení do paměti.
VME začne prohledávat stanice, které jsou k dispozici (to může trvat jistou dobu).
Po ukončení prohledávání vysílajících rádiostanic, uloží do paměti předvoleb P1 až P6 šest
stanic s nejsilnějším signálem.
Během Automatického ukládání do paměti (AS) budou do paměti předvoleb uložené jen
frekvence, aby se zkrátila doba prohledávání / ukládání.
Pokud si manuálně vyberete stanici P1 až P6, potom se pro zvolené předvolby uloží i PS
informace (např. P2 – BBC).
Rádiotextová lišta
1.
Rádiotextová (RT) informace je část RDS signálu, která je poskytována šířitelem RDS
signálu. Tato informace bude zobrazená v dolní liště (např. ABCD).
2.
Ne všechny stanice podporují vysílání této doplňkové informace ani během celého vysílání.
Preview Scan
Použijte tlačítko PS (21) pro prohledání AM anebo FM pásma a zobrazení dostupných stanic
v regioně ve kterém se právě nacházíte. Pro ukončení prohledávání se dotkněte tlačítka PS
znovu.
Vyhledávání lokálních rádiostanic
Je-li aktivní funkce Local, přístroj přehrává vysílání jen lokálních stanic s nejsilnějším signálem.
Pro aktivaci funkce Local v režimu tuneru AM/FM se dotkněte tlačítka 1/2 pro vstup na druhou
stranu s nabídkou a potom se dotkněte tlačítka LOC. Opětovným dotknutím LOC funkci vypnete.
Je-li funkce LOC aktivní, ukazovatel funkce LOC v horní části obrazovky je osvětlený.
80
CZ
DVB-T 999 zapojený na VME Monoceiver pomocí BUS zapojení a ovládaním skrz TS monitor
hlavní jednotky VME.
Nastavení na stránce Setup
Použití tlačítek na obrazovce
Pro změnu zdroje použijte tlačítko SRC/Wide NAV na
předním panelu VME hlavní jednotky anebo na
dálkovém ovladač.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
DVB-T: Přepne do režimu celé obrazovky.
Search: začne vyhledávání nových kanálů.
Page -: o jednu stránku dolu.
Page +. O jednu stránku nahoru.
CHDel: Vymazání kanálu.
Výběr poskytovatele vysílání.
Pro výběr požadované funkce stiskněte příslušné místo na ploše TS monitoru.
1. Video Format: Výběr normy PAL / NTSC
2. Audio Format: Výběr pro Left – levý, Right –
pravý anebo Stereo
3. Auto Search: Výběr On anebo Off (automatické
vyhledávání )
4. Back: Návrat zpět do Menu
Pro výběr požadované funkce stiskněte příslušné místo na ploše TS monitoru.
81
CZ
POUŽÍVÁNÍ DVD/VCD VIDEO
POZNÁMKA: Je-li systém správně nainstalovaný, DVD není možné zobrazit na hlavní obrazovce,
dokud není aplikovaná parkovací brzda. Pokusíte-li se přehrávat DVD během jízdy, na TFT
obrazovce se zobrazí nápis „PARKING“ na modrém pozadí. Zadní video obrazovky, jsou-li
nainstalované, fungují normálně.
Otevření /Zavření TFT Video Obrazovky
Otevření TFT obrazovky
Pro otevření TFT obrazovky stiskněte tlačítko OPEN (1). Přístroj pípne a otevře se.
Zavření TFT
Stiskněte tlačítko OPEN (1) opět pro zavření TFT obrazovky. Je-li obrazovka v poloze „IN“ před
uzavřením se vysune. Vložte/Vyberte disk. Po vložení DVD disku se aktivuje režim DVD a začne
přehrávání vloženého disku.
POZNÁMKA: Je-li aktivovaná funkce Rodičovské kontroly (Rating) a vložený disk není
autorizovaný, musíte zadat 6-místný kód a/anebo musíte vykonat autorizaci (prohlédni„Funkce
všeobecného submenu“ na straně 24).
Do přístroje není možné vložit disk, je-li už disk vložený. Disk není možné vložit ani při vypnutém
přístroji.
POZNÁMKA: DVD-R a DVD-RW nebudou přístrojem přehrávané, pokud záznam nebyl
finalizovaný a DVD uzavřené.
Reset mechanizmu vkládání
Pokud se disk vkládá neobvykle anebo se vyskytne neobvyklá chyba základního mechanizmu,
stiskněte a podržte tlačítko
(21) na přístroji anebo na dálkovém ovladači (35) pro reset
mechanizmu vkládání. Obnoví se normální fungování mechanizmu.
Ovládání přehrávání
Pro přístup k ovladačům na obrazovce se musíte dotknout obrazovky. Pro zobrazení druhé strany
s ovladači se musíte dotknout tlačítka 1/2.
Ukončení přehrávání
Dotkněte se tlačítka pro ukončení přehrávání na obrazovce () anebo stiskněte tlačítko / BAND
na dálkovém ovladači a přehrávání se ukončí.
Přerušení přehrávání
Dotkněte se tlačítka „Pause“ ( II ) na obrazovce (anebo stiskněte tlačítko > / II na dálkovém
ovladači ) pro přerušení přehrávání vloženého disku.
Pro obnovení přehrávání stiskněte na obrazovce tlačítko >.
82
CZ
Rychlé přehrávání dopředu
Stiskněte tlačítko /\ na joysticku anebo >> na obrazovce pro rychlé přehrávání dopředu. Podržte
tlačítko stisknuté a uvolněte pro zvýšení rychlosti 2x, 4x, 6x a 8x. Stiskněte tlačítko joysticku
ENTER (18) na dálkovém ovladači, anebo se dotkněte tlačítka pro přehrávání (>) pro obnovení
normálního přehrávání.
Rychlé přehrávání dozadu
Stiskněte tlačítko \/ na joysticku anebo << na obrazovce pro rychlé přehrávání směrem dozadu.
Podržte tlačítko stisknuté a uvolněte pro zvýšení rychlosti 2x, 4x, 6x a 8x. Stiskněte tlačítko
joysticku ENTER (18) na dálkovém ovladači, anebo se dotkněte tlačítka pro přehrávání (>) pro
obnovení normálního přehrávání.
Pomalé přehrávání dopředu/dozadu
Stiskněte tlačítko II > / BAND na dálkovém ovladači pro pomalé přehrávání dopředu/dozadu.
Podržte a uvolňujte tlačítko pro snížení rychlosti zpomaleného přehrávání dopředu 2x, 4x, 6x a 8x
a potom začněte zpomalené přehrávání dozadu.
Opakované přehrávání
Stiskněte tlačítko RPT (19) na ovládacím panelu, anebo tlačítko RPT (7) na dálkovém ovladači,
anebo tlačítko
na obrazovce pro změnu režimu opakovaného přehrávání následovně :
• DVD: Opakování kapitoly, Opakování titulu, Opakování vypnuté
• VCD (PBC Off): Opakování jednotlivě, Opakování vypnuté
POZNÁMKA: Pro VCD přehrávání, funkce opakování nefunguje je-li PBC zapnuté.
Opakované přehrávání úseku (A – B)
Použijte funkci A – B pro určení konkrétního úseku na disku, který se má zopakovat.
• Stiskněte tlačítko RPT A-B (6) na dálkovém ovladači (anebo tlačítko A-B na obrazovce) pro
nastavení počátečního bodu (A) opakování.
• Stiskněte tlačítko RPT A_B ještě jednou až dosáhnete koncový bod (B) úseku, který se má
opakovaně přehrát. Určená část disku, od A po B, bude nyní plynule opakovaně přehrávána.
• Stiskněte tlačítko RPT A-B opět pro zrušení funkce opakovaného přehrávání od bodu A do
bodu B. tímto ukončíte režim opakovaného přehrávání.
Náhodné přehrávání
Při přehrávání DVD, VCD, anebo CD stiskněte na ovládacím panelu tlačítko RPT (21) anebo
tlačítko RPT (33) na dálkovém ovladači,čímž aktivujete funkci náhodného přehrávání. Přístroj
bude přehrávat v náhodném pořadí kapitoly/stopy. Na obrazovce se zobrazí „On“. Stiskněte
tlačítko > na joysticku pro přehrání následující náhodně zvolené stopy. Opětovným stisknutím
tlačítka RDM ukončíte režim náhodného přehrávání.
POZNÁMKA: Přehráváte-li VCD se zapnutou funkcí PBC, potom aktivace náhodného přehrávání
funkci PBC automaticky vypne.
Obraz v obraze (PIP)
Stiskněte tlačítko PIP (30) na dálkovém ovladači pro zobrazení PIP předního zdroje, zadní zóny
anebo obrazovky NAV. Použijte levou /pravou šipku v dolní části zobrazení pro změnu zdroje PIP.
Přístup do DVD menu
Stiskněte tlačítko MENU (1) na dálkovém ovladači pro vyvolání hlavního menu DVD disku. Pro
výběr titulu z menu použijte joystick anebo se dotkněte titulu, který si přejete na obrazovce.
Stiskněte tlačítko TITLE (2) na dálkovém ovladači, anebo na obrazovce pro volbu jiného titulu pro
přehrávání. Stiskněte tlačítko ENTER (joystick) pro potvrzení výběru a začátek přehrávání. Volbu
titulu můžete vykonat i prostřednictvím dotykové obrazovky.
Pohyb mezi kapitolami
Stiskněte tlačítko > na joysticku anebo tlačítko >>I na obrazovce pro posun na následující kapitolu
DVD.
83
CZ
Stiskněte tlačítko < na joysticku anebo tlačítko I<< na obrazovce pro posun na předcházející
kapitolu DVD.
Přímý výběr kapitoly / stopy
Zadávání dálkovým ovladačem
Během přehrávání DVD, VCD, a CD, můžete použít numerickou klávesnici dálkového ovladače
(29) pro přímý přístup ke stopě, kterou si přejete.
Přímý přístup skrz dotykovou obrazovku
Pro přímý výběr titulu/kapitoly/stopy se dotkněte tlačítka
pro ovládání
výběru skrz obrazovku, pro zobrazení menu pro zadávání přímé volby.
pro výběr titulu, kapitoly anebo zadávání času.
Použití tlačítka
• Title: _/#
• Chapter: _ _/##
• Time: _ _ : _ _ : _ _
Pomocí numerické klávesnice zobrazené na obrazovce zadejte číslo požadovaného titulu,
kapitoly/stopy a potom stiskněte tlačítko Enter. Pro ukončení zobrazení bez uskutečnění výběru
stiskněte tlačítko Exit. Pro smazání záznamu a nový začátek se dotkněte tlačítka Clear.
Sledování z různých úhlů záběru (jen na DVD)
Na některých DVD se nacházejí scény, které byli nasnímané více kamerami z různých úhlů
záběru / pohledu. Je-li vložený disk podporující funkci více záběrů, stiskněte tlačítko ANGLE (13)
na dálkovém ovladači pro přepínání dostupných úhlů záběru pro zvolenou scénu.
Zooming – přiblížení
Stiskněte tlačítka PRESET /\ a \/ (11, 12) na dálkovém ovladači pro zvětšení a záběr kamerou
napříč video záběrem s použitím následujících možností: „ZOOM 1.5“, „ZOOM 2“, ZOOM 3, a
„OFF“.
Více jazykové disky (jen DVD)
Změna audio jazyku
V případě, sledujete-li disk na kterém je zaznamenaných více jazykových verzí, stiskněte tlačítko
AUDIO (5) na dálkovém ovladači pro výběr jazyka, který si přejete.
Změna jazyka titulků
V případě, sledujete-li disk na kterém je zaznamenaných více jazykových verzí titulků, stiskněte
tlačítko SUBTITLE (9) na dálkovém ovladači pro výběr jazyka, ve kterém se mají titulky zobrazovat.
POZNÁMKA: Přehráváte-li VCD, stiskněte tlačítko AUDIO (5) na dálkovém ovladači pro výběr
mezi levým kanálem , pravým kanálem a stereo.
PBC (Play Back Control – jen pro VCD)
Pro VCD disky s funkcí ovládání přehrávání, poskytuje funkce ovládání přehrávání (PBC)
doplňkové ovladače. Stiskněte tlačítko MENU (1) na dálkovém ovladači na přepínání funkce
PBC „On/Off“. Je-li PBC „On“., přehrávání začne stopou číslo 1 z play listu.
POZNÁMKA: Je-li PBC aktivované, máte k dispozici rychlé přehrávání dopředu, pomalé
přehrávání dozadu a volbu předcházející / následující stopa. Opakování a přímý výběr stopy
nejsou k dispozici.
Při aktivovaném PBC výběr náhodného přehrávání, scenování nebo vyhledávání vypne PBC.
84
CZ
Informace o přehrávání
Během přehrávání DVD a VCD stiskněte tlačítko DISP na ovládacím panelu (2) anebo na
dálkovém ovladači (10). Zobrazíte informaci o přehrávaném obsahu na obrazovce včetně
použitého média a aktuálním odehraném času.
Informace o přehrávání DVD
V horní části obrazovky se během přehrávání DVD zobrazuje nasledující informace:
• Title 05/08 – „05/08“ označuje pátý titul z osmy na právě přehrávaném DVD disku.
• Chapter: 012/016 – „002/016“ označuje, že je přehrávaný druhý ze 16 titulů právě vloženého
DVD disku.
• 00:41:28 – „00:41:28“ označuje odehraný čas právě přehrávaného titulu.
V dolní části obrazovky je zobrazovaná následující informace:
• Front: Source (použitý zdroj pro přední obrazovku)
• Rear: Source (použitý zdroj pro zadní obrazovku)
• CLOCK - hodiny
Informace o přehrávání VCD
V horní části obrazovky se během přehrávání DVD zobrazuje následující informace:
• VCD 2.0 – Formát aktuálně přehrávaného disku.
• Title 06/18 – „06/18“ označuje šestý titul z osmnácti na právě přehrávaném VCD disku.
• 00:02:18 – „00:02:18“ označuje odehraný čas právě přehrávaného titulu.
Regionální kódování
DVD přehrávač i DVD disky jsou kódované podle regionu pro který jsou určené. Tyto
regionální kódy se musí shodovat, aby jste mohli disky přehrát. Pokud se neshodují, disk
nepřehrajete. Kód tohoto přístroje je 2. Přístroj nedokáže přehrávat disky, které mají jiný
kód než 2.
85
CZ
Všeobecné informace o disku
Tabulka 5: Vlastnosti disku
Symbol
Vlastnosti 12 cm disku
Max. hrací čas
Jednostranné jednovrstvé (DVD-5)
Jedno strané dvojvrstvé (DVD-9)
Dvoj strané jednovrstvé (DVD-10)
Dvoj strané dvojvrstvé (DVD-18)
Jedno strané jednovrstsvé (VCD)
Jedno strané jednovrstvé
(VCD)
(MPEG2)
133 min
242 min
266 min
484 min
(MPEG1)
74 min
74 min
Tabulka 6: Symboly disku
Symbol
Význam
Počet zaznamenaných jazykových verzí . Číslo uvnitř ikony udává
počet jazyků na disku (maximum 8).
Počet jazykových verzí titulků, které jsou k dispozici na disku
(maximum 32)
Počet úhlů záběru k dispozici na disku (maximum 9)
Poměry zobrazení které jsou k dispozici. „LB“ je uvedené pro Letter Box
– listová obálka a „PS“ pro Pan/Scan. Například video vlevo
zobrazované v poměru 16:9 může být konvertované do poměru listové
obálky „LB“
Uvádí kód regionu, ve kterém se dá uvedený disk přehrát.
• Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands
• Region 2: Japonsko, Západní Evropa, Severní Evropa, Egypt, Jižní
Afrika, Střední Východ
• Region 3: Taiwan, Hong Kong, Jižní Korea, Thailand, Indonésie,
Jiho-východní Ásie
• Region 4: Austrálie, Nový Zéland, Střední a Jižní Amerika, South
Pacific Ocean Islands/Oceánie
• Region 5: Rusko, Mongolsko, Indie, Střední Ásie, východní Evropa,
Severní Korea, Severní Afrika, Severo-západní Ásie
• Region 6: Mailand China
• ALL: Všechny regiony
Regionální kódování : Oba, DVD přehrávač a disk jsou kódované podle
regionu. Tyto regionální kódy se musí shodovat, anebo v opačném
případě disky není možné přehrávat. Regionální kód tohto přístroje je
„2“. Disky s jiným regionálním kódem přístroj nebude přehrávat.
POUŽÍVÁNÍ AUDIO na DVD/CD
Pokyny pro ovládání TFT a vložení /vysunutí disku jsou stejné pro používání DVD a CD.
Prohlédněte si část pro používání DVD/VCD
Přístroj VME 9512 TS přehrává hudbu anebo jiné audio soubory z následujících disků:
• CD-DA
• CD-R/RW
• DVD
• DVD+R/RW
86
CZ
• DVD-R/RW
Po vložení disku TFT zobrazí informace o názvu disku a stopy, spolu s číslem stopy a hracím časem.
Užívatelské rozhraní pro CD přehrávač
Ukazovatele na obrazovce a dotykové tlačítka pro přehrávání CD jsou vysvětlené níže.
1.
Aktuální stopa a celkový počet stop na disku
2.
Odehraný čas/délka stopy
3.
Názov aktuální stopy
4.
Názvy stop na disku
5.
ID3 informace
6.
II: přerušení přehrávání /obnovit přehrávání disku
7.
: Zastavit přehrávání disku
8.
>>I : Přesun na přehrávání následující stopy
9.
I<< : Přesun an přehrávání předcházející stopy
10. / >>: Přesun v seznamu skladeb / rychlý posun dopředu
11. / <<: Přesun v seznamu skladeb / rychlý posun dozadu
12. Aktivace /vypnutí režimu opakovaného přehrávání
13. 1/2 a 2/2: Dotykem stránkového tlačítka zobrazíte druhou stranu obrazovkových tlačítek
14. Přístup pro zobrazení přímého zadávání
15. Přístup pro zobrazení SETUP menu
16. Zobrazení Spectrum Analyzer > Equalizer
17. Přístup pro zobrazení SOURCE MENU a výběr nového zdroje pro přehrávání
18. Rolovací lišta a šipky pro zobrazení předcházejícíj/následující strany skladeb
19. Přístup do Music menu
20. Přístup do Video menu
21. Přístup do Photo 22. Prohlédnutí veškerých souborů
23. DIR - : Zobrazení předcházejícího adresáře
24. DIR +: Zobrazení nasledujícího adresáře
25. Aktuální čas
Ovládání přehrávání
Ukončení přehrávání
Dotkněte se tlačítka na obrazovce anebo stiskněte tlačítko (20) na dálkovém ovladači pro
ukončení přehrávání disku.
Pro obnovení přehrávání stiskněte tlačítko na obrazovce anebo stiskněte joystick.
Přerušení přehrávání
Dotkněte se tlačítka na obrazovce anebo stiskněte joystick pro pozastavení anebo pro obnovení
přehrávání disku.
Pohyb mezi stopami na disku
Stiskněte tlačítko >>I (19) na dálkovém ovladači anebo na obrazovce, anebo použijte tlačítko > na
joysticku pro posun na následující stopu disku. Stiskněte tlačítko I<< (17) na dálkovém ovladači
anebo na obrazovce, anebo použijte tlačítko < na joysticku pro posun na předcházející stopu disku.
Opakování přehrávání
Dotkněte se tlačítka
na obrazovce, stiskněte tlačítko RPT na dálkovém ovladači
ovládacím panelu (19) pro změnu režimu opakování podle následujícího schématu:
• DVD: Opakování kapitoly, Opakování titulu, Opakování vypnuté
• CD-DA: Opakovat jednu, Opakovat všechny, Opakování vypnuté
• CD-R/RW: Opakovat jednu, Opakovat všechny, Opakování vypnuté
• DVD-R/RW: Opakovat jednu, Opakovat všechny, Opakování vypnuté
(7), na
Track Scan Select –skenování (jen CD-DA disky)
Během přehrávání stiskněte tlačítko SCN na dálkovém ovladači (34) anebo ovládacím panelu (20)
na přehrání prvních 10 sek každé stopy. Jste-li na stopě, kterou jste si přáli stiskněte SCN opět
pro zrušení scenování a přehrání zvolené stopy.
87
CZ
Random Play Select – Výběr náhodného přehrávání
Je-li přehrávání disku ukončené stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko (33) RDM pro přehrávání
stop disku v náhodném pořadí. Opětovným stisknutím RDM funkci náhodného přehrávání ukončíte.
POZNÁMKA: CD-R a CD-RW nebudou hrát, dokud nebude uzavřená sekce nahrávání.
Rychlý posun dopředu
Dotkněte se tlačítka na obrazovce anebo stiskněte tlačítko /\ na joysticku pro rychlý posun
dopředu. Podržte stisknuté a uvolňujte tlačítko pro cyklické zvyšování rychlosti „2x, 4x, 6x a 8x“.
Rychlý posun dozadu
Dotkněte se tlačítka na obrazovce anebo stiskněte tlačítko \/ na joysticku pro rychlý posun dozadu.
Podržte stisknuté a uvolňujte tlačítko pro cyklické zvyšování rychlosti „2x, 4x, 6x a 8x“.
Přímé zadávání stopy
Pro přímý výběr stopy se dotkněte tlačítka
pro ovládání výběru skrz obrazovku.
Zadejte číslo požadované
stopy pomocí numerické klávesnice zobrazené na obrazovce
a stiskněte tlačítko Enter. Stisknutím tlačítka Exit ukončíte funkci zadávání bez vykonání výběru.
Pro smazání zadávaného záznamu a opětovný začátek zadávání stiskněte Clear.
POUŽÍVÁNÍ MP3/WMA
Pokyny pro ovládání TFT a vložení /vysunutí disku jsou stejné pro používání
Prohlédněte si část pro používání DVD/VCD.
DVD i MP3.
MP3/WMA Media a požadavky pro soubory
Tento přehrávač umožňuje přehrávání souborů ve formátu MP3 a WMA, které jsou zaznamenané
na CD-R/RW, DVD+R/RW, a DVD-R/RW. Používáte-li CD-RW média vždy se ujistěte, zda daný
disk je formátovaný v režimu úplné formátování a není jako rychlé formátování. Na jeden disk se
dá do jednoho hudebního MEGA DVD mixu napálit až do 1500 skladeb. Uvedený počet není
doporučené překračovat, nebo se mohou vyskytnout problémy s načítáním skladeb / souborů na
disku.
Kompatibilita formátu MP3
Přístroj dokáže přehrávat niže uvedené formáty:
• ISO 9660 – jméno souboru: 12 znaků , přípona souboru: 3 znaky
• ISO 9660 – jméno souboru: 31 znaků , přípona souboru : 3 znaky
• Joliet – 64 znaků
Nevyhovuje-li název souboru nebo adresáře pro standard souborů ISO 9660, potom se může stát,
že soubory nebudou zobrazené anebo přehrané správně. Při kompresi, audio souborů do MP3
formátu používejte následující nastavení:
• Přenosová rychlost: 128 kbps
• Frekvence : 48 kHz
Nahráváte-li MP3 disk na maximální kapacitu, nezapomeňte při konfigurování zápisu zakázat další
dopalování. Zapisujete-li na čistý disk a chcete dosáhnout maximální kapacitu pro zápis, zvolte
metodu zápisu „Disc at once“.
Pořadí přehrávání MP3
Vybíráte-li si soubory a adresáře pro přehrávání, budou zpracované podle pořadí v jakém byli
zaznamenané na disk. V důsledku toho nemusíte hrát v takovém pořadí v jaké jsou očekávané.
88
CZ
Pořadí v jakém mají být jednotlivé MP3/WMA soubory přehrávané můžete ovlivnit tím, že je
zapíšete s číslem, které určí pořadí jako např. . „01“ až do „99“. Např. na médium s následující
strukturou adresářů /souborů se vztahuje systém vyhledávání v pořadí Folder Search, File
Search anebo Folder Select, jak je to uvedené níže.
Přehrávač VME9512 TS rozeznává jen tři úrovně adresářů a nezobrazuje adresáře obsahující
jen jiné adresáře. V příkladě uvedeném výše, přístroj zobrazí
adresáře 3, 4 a 6 a 8, ale
nezobrazí adresáře číslo 2 a 7, neboť neobsahují žádnou stopu - jsou prázdné. Adresář číslo 5
přístroj nedokáže identifikovat, neboť se nachází i ve 4 úrovni členění.
Vložení SD karty
Vložte SD kartu do slotu pro SD karty (21) na přední části rádia. Přístroj automaticky přečte
soubory uložené na kartě.
Pro vybrání SD karty nejprve stiskněte tlačítko SRC (6) pro přepnutí na jiný zdroj a zároveň
ukončíte přehrávání souborů uložených na SD kartě. Pro výběr je potřebné kartu vytáhnout
z přístroje.
1.
Umístění
USB slot na MediaLink4.
Vložení USB zařízení
2.
Vložte USB zařízení do USB slotu. Přístroj automaticky načítá soubory uložené na USB
zařízení. Dříve, než odeberete USB zařízení ze systému , je potřeba aby jste stisknuli
tlačítko (6) SRC pro přepnutí na jiný zdroj a potom vytáhli USB z USB slotu.
89
CZ
USB SLOT
Užívatelské rozhraní pro MP3
Ukazovatele na obrazovce a dotykové tlačítka určené pro přehrávání MP3 jsou znázorněné níže.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Aktuální stopa a celkový počet stop na disku
Odehraný čas/délka stopy
Aktuální čas
Názvy stop na disku
ID3 informace
II: přerušení přehrávání /obnovit přehrávání disku
: Zastavit přehrávání disku
>>I : Přesun na přehrávání následující stopy
I<< : Přesun na přehrávání předcházející stopy
/ >>: Přesun v seznamu skladeb / rychlý posun dopředu
/ <<: Přesun v seznamu skladeb / rychlý posun dozadu
DIR - : Zobrazení předcházejícího adresáře
DIR +: Zobrazení následujícího adresáře
Přístup pro zobrazení přímého zadávání
Přístup pro zobrazení SETUP menu
Zobrazení Spectrum Analyzer > Equalizer
Přístup pro zobrazení SOURCE MENU a výběr nového zdroje pro přehrávání
Název adresáře
1/2 a 2/2: Dotykem stránkového tlačítka zobrazíte druhou stranu obrazovkových tlačítek
Rolovací lišta a šipky pro zobrazení předcházející /následující strany skladeb
90
CZ
21.
22.
23.
24.
25.
Dotyk pro aktivaci /deaktivaci režimu opakovaného přehrávání
Dotyk pro přímý vstup do Music menu
Dotyk pro přímý vstup do Video menu
Dotyk pro přímý vstup do Photo menu.
Procházení všemi soubory
Přehrávání MP3/WMW disků
Přehrávání MP3/WMA souborů
Po vložení MP3 disk, přístroj začne automatické přehrávání v pořadí podle kořenového adresáře.
POZNÁMKA: Pokud vypalujete MP3/WMA soubory na disk, zvolte si rychlost vypalování 2x anebo
4x. Pomalejší rychlosti jsou zárukou stálého datového toku a zvyšují spolehlivost při načítání disku
přístrojem.Pokud vypalujete více souborů, vytvořte si na disku jednoduchý systém adresářů.
Získáte tak rychlejší přístup k souborům, které si přejte. Při vypalování disku si zvolte metodu
zápisu „Disc at once“a disk uzavřete, to znamená, že se už nedá dopalovat.
Ukončení přehrávání
Dotkněte se tlačítka na obrazovce anebo stiskněte tlačítko /BAND (20) na dálkovém ovladači
pro ukončení přehrávání disku. Pro obnovení přehrávání stiskněte tlačítko na obrazovce anebo
stiskněte joystick (13) na předním panelu anebo stiskněte >/ II tlačítko (18) na dálkovém ovladači.
Přerušení přehrávání
Dotkněte se tlačítka na obrazovce anebo stiskněte joystick (13) na předním panelu anebo
stiskněte >/ II tlačítko (18) na dálkovém ovladači pro pozastavení anebo pro obnovení přehrávání
disku.
Pohyb mezi stopami na disku
Stiskněte tlačítko >>I (19) na dálkovém ovladači anebo na obrazovce, anebo použijte tlačítko >
(14) na joysticku pro posun na následující stopu disku. Stiskněte tlačítko I<< (17) na dálkovém
ovladači anebo na obrazovce, anebo použijte tlačítko < na joysticku pro posun na předcházející
stopu disku.
Opakování přehrávání
na obrazovce, stiskněte tlačítko RPT (19) na ovládacím panelu, anebo
Dotkněte se tlačítka
stiskněte tlačítko RPT (7) na dálkovém ovladači, pro změnu režimu opakování podle následujícího
schématu: Opakovat jednu, Opakovat všechny, Opakování vypnuté.
Random Play Select – Výběr náhodného přehrávání
Je-li přehrávání disku ukončené stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko (33) RDM pro přehrávání
stop disku v náhodném pořadí. Opětovným stisknutím RDM funkci náhodného přehrávání ukončíte.
POZNÁMKA: CD-R a VD-RW přístroj nedokáže přehrávat, pokud relace nahrávání (session) není
ukončená.
91
CZ
Používání iPod
Uživatelské rozhraní iPod
Pro používání iPod můžete využít obrazovkové ukazovatele a dotykové klávesnice, tak jak jsou
znázorněné níže.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Odehraný čas
Aktuální stopa a celkový počet stop
Aktuální čas
Názvy média/informace o menu
ID3 informace
Enter
Dotyk pro přístup k fotografiím
/ >>: Přesun v seznamu skladeb na následující stopu
/ <<: Přesun v seznamu skladeb na předcházející stopu
Dotyk pro vstup do iPod menu
>I/ : Dotyk pro přehrávání /přerušení přehrávání disku
Dotyk pro přístup k hudebním souborům
Dotyk pro přístup k video souborům
Dotyk pro přístup obrazovky se SEZUP
Dotyk pro zobrazení Spectrum Analyzer > Equalizer
Dotyk pro zobrazení SOURCE MENU a výběr nového zdroje pro přehrávání
Názoe stopy
Dotyk pro přístup k menu pro přímé zadávání
Dotyk pro rolovací lišty anebo šipek pro zobrazení předcházející /následující
seznamem skladeb
92
strany se
CZ
Ovládání Vašeho iPod
Přístroj se automaticky přepne do režimu iPod, jak mediaLink4 zaregistruje připojení zařízení
iPod. Pro návrat do menu pro iPod z jakéhokoliv jiného menu, je potřeba, aby jste stisknuli tlačítko
SRC (6) na předním panelu anebo na dálkovém ovladači (8) a podrželi stisknuté, dokud se
nezobrazí menu pro iPod.
POZNÁMKA: Zkontrolujte si zda Váš iPod používá podlední verzi softwaru od společnosti Apple,
aby jste předešli problémům s konektivitou zařízení.
Pro vstup do iPod menu použijte následující ikony dotykové obrazovky a tlačítka dálkového ovladače :
Menu
Music
Photos
Videos
Dotyková obrazovka
Dálkový ovladač
AUDIO
SUB-TITLE
ANGLE
Pro procházení v menu pro iPod používejte dotykovou obrazovku, anebo směrové šipky na dálkovém
ovladači.
Přehrávání hudby na iPod
Pro přístup k hudebním souborům se dotkněte tlačítka na obrazovce anebo stiskněte AUDIO (5)
na dálkovém ovladači.
• Dotkněte se tlačítka >II na obrazovce pro přehrávání /přerušení přehrávání
• Dotkněte se tlačítka >>I na obrazovce, stiskněte tlačítko >>I (19) na dálkovém ovladači, anebo
stiskněte tlačítko > na joysticku (17) pro posun na následující položku menu.
• Dotkněte se tlačítka I<< na obrazovce, stiskněte tlačítko I<< (17) na dálkovém ovladači, anebo
stiskněte tlačítko < na joysticku (16) pro posun na předcházející položku menu.
• Použijte dotykovou obrazovku, anebo stiskněte tlačítko >/II (18) na dálkovém ovladači, anebo
použijte tlačítko ENTER na joysticku (20) ovládacího panelu pro zadání zvýrazněné položky
v menu.
• Stiskněte tlačítko >> (14) na dálkovém ovladači anebo tlačítko /\ (18) na joysticku, anebo se
dotkněte MENU na obrazovce pro návrat do předcházejícího menu.
Rychlý posun dopředu/Rychlý posun dozadu
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko I<< anebo >>I na obrazovce, anebo na dálkovém ovladači
(17, 19) na 1 sekundu a pokračujte v držení pro rychlý posun dopředu anebo dozadu. Uvolněním
tlačítka obnovíte normální režim přehrávání.
Přehrávání Photo souborů
Dříve než se začnete dívat na fotografie z iPod na obrazovce VME9512 TS, musíte nejdříve použít
menu iPod pro fotografie. Dotkněte se ikony
na obrazovce, anebo stiskněte tlačítko pro SUBTITLE (9) na dálkovém ovladači čímž získáte přístup do režimu PHOTO pro iPod. Přístroj VME
9512 TS umožní ovládání prohlížení fotografií skrz iPod, takže si můžete zvolit video médium,
které si přejete zobrazit na TFT monitoru. Pro ukončení režimu PHOTO se dotkněte obrazovky.
93
CZ
Přehrávání Video záznamu
Dříve, než se začnete dívat na video záznam z iPod na obrazovce VME9512 TS, musíte nejprve
použít menu iPod pro přehrávání video záznamu. Dotkněte se ikony
na obrazovce, anebo
stiskněte tlačítko pro ANGLE (13) na dálkovém ovladači, čímž získáte přístup do režimu VIDEO
pro iPod. Přístroj VME 9512 TS umožní ovládání prohlížení video záznamu skrz iPod, takže si
můžete zvolit video záznam, který si přejete zobrazt na TFT monitoru. Pro ukončení režimu
VIDEO se dotkněte obrazovky, stiskněte tlačítko >> (14) na dálkovém ovladači, anebo tlačítko
MENU na iPod.
POZNÁMKA: Pro přenos video záznamu z Vášeho iPod na obrazovku VME 9512 TS si musíte v
iPod menu pro video nastavit: TV out = On, TV; Signal = PAL a Widescreen = On.
POZNÁMKA: Po odpojení iPod se VME 9512 TS vráti do posledního pracovního režimu, ve
kterém byl před připojením iPod.
Přímé zadávání stopy / souboru
Pro přímý výběr stopy/souboru se dotkněte tlačítka
pro ovládání přímého výběru skrz
obrazovku.
Zadejte číslo požadované
stopy pomocí numerické klávesnice zobrazené na obrazovce
a stiskněte tlačítko Enter. Stisknutím tlačítka Exit ukončíte funkci zadávání bez vykonání výběru.
Pro smazání zadávaného záznamu a opětovný začátek zadávání stiskněte Clear.
Zadejte číslo požadované stopy/souboru pomocí numerické klávesnice zobrazené na obrazovce
a stiskněte tlačítko Enter pro přehrávání stopy/souboru. Stisknutím tlačítka Exit ukončíte funkci
zadávání bez vykonání výběru. Pro smazání zadávaného záznamu a opětovný začátek zadávání
stiskněte Clear. Pro přímý přístup ke stopám/souborům můžete použít i numerickou klávesnici na
dálkovém ovladači (29).
94
CZ
POUŹÍVÁNÍ BLUETOOTH (VME 9512)
Dříve, než se rozhodnete využívat funkci Bluetooth Vášeho přístroje VME9512 TS, nejprve si
ověřte, zda Váš mobilní telefon podporuje funkci Bluetooth (profil Handsfree, anebo Headset,
anebo oba dva). Pro úspěšné používání dodržujte následující pokyny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dříve, než začnete používat funkci Bluetooth, musíte uskutečnit párování Vašeho mobilního
telefonu s přístrojem VME 9512 TS (přohlédni část „Párování systému Bluetooth s mobilním
telefonem a hlavní jednotkou ). Aby jste dosáhli nejlepší příjem signálu při párování
a připojení, ověřte si zda je baterie Vašeho mobilního telefonu plně nabitá.
Párování uskutečníte určitou dobu po zapnutí telefonu.
Po vykonaní párování se na displeji telefonu zobrazí číslo zařízení se kterým byl párovaný .
V tomto případě displej zobrazí „ VME 9512 TS“.
Pro zabezpečení nejlepšího výkonu používejte mobilní telefon v rozsahu do 3 metrů od hlavní
jednotky.
Některé mobilní telefony jako např. Sony Ericsson používají funkci šetření energie, tzv. „Power
Saving Mode“. Při VME 9512 TS Power saving Mode NEPOUŽÍVEJTE.
Dříve, než zkusíte telefonovat si ověřte zda je funkce „Bluetooth“ zapnutá – On.
Pro nejvyšší kvalitu pro hovor/výkon, zůstaňte při hovoru ve vzdálenosti 1 metr od hlavní
jednotky.
Pro „odpojení “ mobilního telefonu ze spojení s hlavní jednotkou, jednoduše na telefonu
vypněte funkci pro Bluetooth připojení .
Prohledávání seznamu telefonních čísel telefonu prostřednictvím hlavní jednotky je možné jen
v tom případě, když mobilní telefon podporuje funkci „Phone Book Download“ – stáhnutí
telefonního seznamu. Pokud telefon uvedenou funkci nepodporuje, potom se na obrazovce při
pokusu o stáhnutí seznamu objeví informace „Phone book not provided by this phone“ – tento
telefon neumožňuje funkci stáhnutí telefonního seznamu.
Uživatelské rozhraní pro Bluetooth
Obrazovkové ukazovatele a dotykové tlačítka pro Bluetooth jsou uvedené níže.
95
CZ
ROZHRANÍ TELEFONU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
25.
ROZHRANÍ PRO HUDBU
Stav aktuálního připojení /připojené zařízení
Životnost baterie Bluetooth zařízení
Aktuální čas
Bluetooth menu*
Stav aktuální operace
Přepínání mezi Music/Phone menu
Přenos aktivního hovoru zpět na telefon
Párování Vašeho mobilního telefonu (první použití) / Aktivace dvojklikem **
Zapojit/Odpojit Bluetooth zařízení (telefon, PDA, osobní hudební přehrávač a pod.) s funkcí
u Handsfree / Aktivace dvojklikem **
Ukončení prohlížení seznamu hovorů
Mute (ztišení )/zrušení ztišení mikrofónu (umístěný vlevo od rádia) během aktivního hovoru
Přijetí přicházejícího hovoru/uskutečnění hovoru
Odmítnutí přicházejícího hovoru/ukončení hovoru/zrušení procesu párování /načítání
telefonního seznamu anebo listování v seznamu hovorů
Dotyk prp otevření SETUP menu
Dotyk pro zobrazení Spectrum Analyzer > Equalizer
Dotyk pro zobrazení SOURCE MENU a výběr nového zdroje pro přehrávání
Signalizuje připojení /aktuální operaci (- - > signalizuje přicházející hovor, <- - signalizuje
upozornění na další volání
Dotyk pro přístup k menu pro přímé zadávání
. Dotyk pro ukončení přehrávání
Dotyk rolovací lišty anebo šipek pro zobrazení předcházející /následující strany se
seznamem skladeb
I<<: Dotyk pro posun na předcházející soubor
>>I: Dotyk pro posun na následující soubor
Signalizace intenzity signálu
Párování systému Bluetooth a vašim mobilním telefonem a hlavní jednotkou
(8) pro zpuštění procesu párování . Mobilní telefon by během párování
1.
Stiskněte tlačítko
neměl být od hlavní jednotky ve větší vzdálenosti jak 2 metry (pro ukončení párování
stiskněte opět tlačítko )**.
2.
Na mobilním telefonu si vyberte možnost pro Bluetooth Setup a potom vykonejte párovaní
(pro přístup do menu Bluetooth si pozorně přečtěte uživatelský manuál Vašeho telefonu, kde
je uvedená informace jak Bluetooth zapnout/vypnout a jak vykonat párování ).
POZNÁMKA: Některé telefony si vyžadují zadání hesla “pass key“ anebo párovací kód, aby
proběhlo připojení. Pokud si Váš telefon vyžaduje heslo anebo párovací kód, budete muset tyto
čísla zadat do políčka Pairing Code, které se nachází v Bluetooth SETUP Menu. Pro mnohé
telefony je základní párovací kód „0000“. Prohlédněte si vlastnosti Bluetooth na straně 93.
Po odpojení iPod se VME 9512 TS vráti do posledního pracovního režimu, ve kterém byl před
připojením iPod.
3.
Ze seznamu zařízení pro párování si v mobilním telefonu vyberte „VME 9512 TS“.
Proběhlo –li párování úspěěně, TFT zobrazí model párovaného mobilního telefonu, anebo
jméno, které jste si přiřadili k telefonu (jako je to specifikované v v Bluetooth menu Vašeho
mobilního telefonu)
• Nebylo-li párování úspěšné, v dolní části obrazovky se zobrazí „Phone Pairing Fail“.
•
96
CZ
Znovu připojení
Bylo-li už Bluetooth zařízení párované, potom se pro jeho další připojení stačí dotknout tlačítka
. **
*
**
Funkce se vztahuje na mobilní telefon anebo PDA
Aktivace zařízení dvojklikem
POZNÁMKA: K telefonu se můžete připojit jen použitím tlačítek na obrazovce, které jsou určené
pro Phone rozhraní.
Po každém stisknutí tlačítka
se hlavní jednotka opětovně spojí s mobilním telefonem (jen pokud
daný mobilní telefon byl dříve párovaný s hlavní jednotkou).
Přijetí přicházejícího hovoru
Je-li hlavní jednotka spojená s Bluetooth telefonem, potom při přicházejícím hovoru ztiší audio
výstup přístroje a zobrazení na obrazovce změní, na režim zobrazování při přicházejícím hovoru.
V horní části obrazovky se zobrazí číslo z kterého přichází telefonický hovor. V případě zavřené
obrazovky se číslo volaného zobrazuje na LCD. Nemá-li přicházející hovor ID volaného čísla,
potom se na TFT monitoru/displeji zobrazí informace „Restricted Number“ - skryté číslo.
Přijetí přicházejícího hovoru
Pro přijetí přicházejícího hovoru se dotkněte tlačítka
a zřetelně. Mikrofón je umístěný na levé části přístroje.
(12). Pro lepší příjem hovořte hlasitěji
Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko
(13). Na obrazovce se na dobu 3 sekund zobrazí
informace o trvání hovoru a potom se přístroj přepne do předcházejícího režimu.
Odmítnutí přicházejícího hovoru
Pro odmítnutí přicházejícího hovoru stiskněte tlačítko
. Hovor se vrátí zpět do telefonu
a můžete ho zvednout v telefonu, anebo použijete odkazovací službu.
Ovládání hlasitosti
Pro zvýšení anebo snížení hlasitosti použijte rotační ovladač (5) na předním panelu přístroje
anebo upravte úroveň hlasitosti stisknutím tlačítek VOL + anebo VOL – (15, 16) na dálkovém
ovladači.
Ztišení mikrofónu
Pro ztišení mikrofónu stiskněte tlačítko
hlasitost.
(11). Opětovným stisknutím obnovíte jeho původní
Uskutečnění odcházejícího hovoru
POZNÁMKA: stiskněte tlačítko
na zobrazení pro Bluetooth a automaticky vytočíte poslední
volané číslo.
1.
2.
Dotkněte se tlačítka pro zobrazení přímého zadávání čísla.
Použijte numerické tlačítka 0 – 9 a # tlačítka pro zadávání telefonního čísla.
• Pro vymazání posledního zadaného čísla stiskněte tlačítko CLEAR.
• Dotkněte se tlačítka CLEAR pro vymazání celého čísla a začátek zadávání čísla nového.
3.
Po zadaní čísla, které si přejete stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru12).
Transfer hovoru
Během hovoru stiskněte tlačítko (7). Zvuk hovoru z reproduktorů vozidla se přenese zpět do
telefonu . TFT zobrazí „Transfer“. Přenést můžete jen hovor, který jste přijmuli.
Seznam menu
Seznam menu se objeví na levé straně obrazovky a přístup k němu je skrz jiné režimy stisknutím
tlačítka MENU na pravé straně obrazovky.
97
CZ
POZNÁMKA: Ne všechny telefony podporují funkci zobrazení zmeškaných , přijatých anebo
volaných hovorů a některé neumožňují ani přenos telefonního seznamu.
Zmeškané hovory
Seznam zmeškaných hovorů umožňuje získání informací o číslech zmeškaných hovorů.
Poslední zmeškaný hovor je uváděný jako první číslo v seznamu. Dotkněte se menu pro
zmeškané hovory – Missed Calls pro zobrazení seznamu. Pro telefonování ze seznamu
zmeškaných hovorů se nejdříve dotkněte čísla, které si přejete a potom stiskněte tlačítko
(12).
TFT obrazovka zobrazí informaci “Cannot get missed record“ – nemůžem získat informaci
o zmeškaném hovoru, uvedená funkce není k dispozici.
Volané čísla
Seznam volaných čísel umožňuje získání informací o volaných číslech z Vašeho telefonu.
Poslední volané číslo je první číslo v seznamu. Pro telefonování ze seznamu volaných čísel se
nejdříve dotkněte číska, čísla, které si přejete a potom stiskněte tlačítko
(12). TFT obrazovka
zobrazí informaci “Cannot get missed record“ – nemůžem získat informaci o volaných číslech,
uvedená funkce není k dispozici.
Přijaté hovory
Seznam přijatých hovorů umožňuje získání informací o posledních 10 číslech z kterých byli na
používaném telefonu přijaté telefonické hovory. Poslední přijaté číslo je první číslo v seznamu. Pro
telefonování ze seznamu přijatých hovorů se nejdřve dotkněte číska, čísla, které si přejete
a potom stiskněte tlačítko
(12). TFT obrazovka zobrazí informaci “Cannot get missed record“
– nemůžem získat informaci o přijatých hovorech, uvedená funkce není k dispozici.
POZNÁMKA: Některé mobilní telefony nepodporují funkci přenosu telefonního seznamu skrz
Bluetooth. Toto je však omezení ze strany mobilního telefonu a né VME 9512TS.
Bluetooth Setup
Auto Answer
Můžete si vybraž, zda Váš VME 9512 TS bude automaticky přijímat každý hovor na každém
párovaném telefonu. Pro zapnutí funkce automatického přijetí hovoru postupujte následovně:
1.
Dotkněte se tlačítka pro zobrazení SETUP menu.
2.
Vyberte si submenu pro Bluetooth.
3.
Dotkněte se místa napravo od „Connect“ a vyberte si možnost „Auto“.
Přehrávání hudby
VME 9512 TS umožňuje přehrávání hudebních souborů skrz Bluetooth připojení k telefonu , PDA,
anebo osobního hudebního přehrávače. Prohlédněte si pokyny v části MUSIC INTREFACE, které
se nacházejíc v části „Uživatelské rozhraní Bluetooth na straně 94.
98
CZ
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Problém
Možná příčina
Náprava
Vypálená pojistka v VME 9512
Vyměnit za novou se správnými
parametrami.
Přerušená dodávka elektrické energie
z automobilu
Obnovit dodávku
Nepovolená operace
Stiskněte tlačítko RESET v pravém
dolním rohu předního panelu.
Vybité baterie
Vložte nové baterie.
Baterie špatně vložené (opačná
polarita)
Vybrat a vložit správně orientované.
Nesprávně zapojený audio výstup
Zkontrolujte zapojení a opravte.
Hlasitost nastavená příliš nízko
Poškozené reproduktory
Upravte nastavení hlasitosti.
Prohlédněte si schéma zapojení
a zkontrolujte zapojení MUTE vodiče.
Vyměnit za nové - nepoškozené.
Vyvážení hlasitosti špatně nastavené
Vodiče reproduktoru v kontaktu
s kovovými častmi vozidla
Nastavte vyvážení kanálů na střed
Zaizolujte všechny připojení vodičů
reproduktoru.
Používání pirátského disku
Používejte jen originální disky.
Výkon reproduktorů neodpovídá výkonu
přístroje.
Zkrat na reproduktoru
Nesprávné zapojení mezi ACC
a vodičem od kladného pólu baterie
Připojte reproduktory s požadovaným
výkonem.
Zkontrolujte kontakty reproduktoru.
Zkontrolujte zda vodič pro MUTE není
uzemněný a zda je správně izolovaný
Zkontrolujte zapojení vodičů a opravte
závadu.
Funkce TFT Auto open je vypnutá - Off
Zapněte funkci TFT Auto open - On
Nesprávné zapojení na vodič parkovací
brzdy
PRK SW je aktivovaný, parkovací
brzda není použitá
DVD není kompatibilní s aktuálním TV
nastavením
Nesprávné zapojení pro přenos video
signálu
Zkontrolujte zapojení vodiče a opravte
závadu.
Zastavte vozidlo na bezpečném místě
a použijte parkovací brzdu.
Zmeňte nastavení tak, aby vyhovovalo
pro použitý disk.
Zkontrolujte zapojení vodiče a opravte
závadu.
Špatné nastavení poměru pro
zobrazování na obrazovce
Použijte správný poměr zobrazování.
Cesta pohybu monitoru je blokovaná
Stiskněte OPEN pro restart mechanizmu
otevírání monitoru.
VŠEOBECNÉ
Přístroj se nezapnul
Nefunguje dálkový
ovladač
Žádný audio výstup
Nesprávné zapojení funkce „MUTE“
Špatná kvalita zvuku
anebo rušení
Chyba funkce TelMute
Přístroj se resetuje
při vypnutí motoru
Vodič pro „MUTE“ je uzemněný
TFT MONITOR
Monitor se neotvírá
automaticky
Není obraz
Blikání obrazu anebo
rušení na obrazovce
Roztažený obraz
anebo špatný poměr
délka / výška
Monitor se zastavuje
v nesprávné poloze
TUNER
99
CZ
Slabé vyhledávání
stanic
Autoanténa není úplně / správně
vysunutá
Vložený disk nehrá
Auto anténa není správně zapojená
Problém
Možná příčina
Náprava
Vložený disk nehraje
Je aktivovaná funkce LOCAL
Vypněte funkci LOCAL - Off
Pokřivený / poškrábaný disk
Použijte disk v dobrém stavu
Disk je špinavý anebo vlhký
Použitý nekompatibilní disk
Příliš vysoko nastavený stupeň
rodičovské ochrany
Regionální kódování disku se
neshoduje s kódovaním přístroje
Disk vložený opačně
Očistit měkkým hadříkem
Použijte čistící CD na odstranění
nečistoy
Použijte kompatibilní disk.
Nastavte nižší stupeň rodičovské
kontroly.
Používejte disky s požadovaným
regionálním kódem.
Disk vložit potiskem nahoru
Disk byl ilegálně kopírovaný
Používejte originální disky.
Při přehrávaní VCD se nedá použít
PCB
PCB není na disku k dispozici.
PBC je On
Nastavte PBC na Off
Špinavý anebo poškrábaný disk
Očistit anebo vyměnit disk
Poškozený soubor / chyba při zápisu
Vypálit nový disk s nepoškozenými
soubory
Znečištěná čočka laserového snímače
Rozmazaný,
narušený anebo
tmavý obraz
Během přehrávání
VCD neopakuje
anebo vyhledává
Zkontrolujte a v případě potřeby upravte
vysunutie antény.
Zkontrolujte a správně zapojte vodič
antény
MP3
Rušení během
přehrávání
Zobrazuje se
nesprávná informace
o přehrávaném
obsahu
Správa je delší, než dokáže zobrazit
LCD displej
iPod
Zdroj pro iPod není
k dispozici
Na obrazovce není
vidět foto ani video
Špatné zapojení vodiče
Zkontrolujte jLink a mediaLink vodiče
Nesprávné nastavení pro IPod Video
Změňte nastavení iPod pro TV Out =
On
Zobrazená zpráva
Možná příčina
Náprava
Loading
Přístroj načítá disk
No Disc
Špinavý disk
Očistit měkkým hadříkem
Disk vložený naopak
Otočit a vložit nálepkou nahoru
Disk není vložený
Vložte disk.
Špinavý disk
Očistit měkkým hadříkem
Disk vložený naopak
Otočit a vložit nálepkou nahoru
Bad Disc
Unknown Disc
Region Error
Formát disku nevyhovuje přístroji
DVD není kompatibilní s regionálním
kódem přístroje
100
Použijte DVD se správným regionálním
CZ
Error
Nepovolená operace mechanizmu
kódem. Pro tento přístroj je to
.
Na 5 sekund podržte stisknuté tlačítko
EJECT pro vykonání resetu
mechanizmu vkládání.
Starostlivost a údržba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Na čištění předního panelu anebo monitoru přístroje používejte jen měkké mikrovláknové
textílie a neutrální čistící prostředky. Hrubé textílie a ne neutrální čistící prostředky mohou
(jako např. alkohol) poškodit povrch přístroje a ztrátu barvy.
Na čistění přístroje nepoužívejte vodu.
Dostane-li se teplota uvnitř přístroje na horní povolenou hranici, potom se aktivutje vnitřní
ochranný kruh přístroje. Přístroj se dočasně vypne. Počkejte chvíli na pokles teploty do
přiměřeného pásma a potom používejte přístroj opět.
Nikdy do prostoru pro disky nevkládejte nic jiného kromě 5“ (12 cm) disků . Cizí objekty
mohou poškodit mechaniku přístroje.
Nepokoušejte se používat 3“ (8cm) singlové disky, až už s adaptérem anebo bez něho.
Můžete si způsobit poškození diskové mechaniky. Poškození takového typu není kryté
záručními podmínkami.
CD přehrávač nemusí fungovat správně v extrémních teplotních podmínkách. Vyskytují-li se
takové podmínky, počkejte chvíli dokud se podmínky ve vnitřní kabině vozidla neupraví na
normální a potom používejte přístroj předepsaným způsobem..
Pokud se při chladném počasí vozidlo zahřívá může se stát , že nastane kondenzace
vlhkosti na LCD panelu. V takovém případě přístroj nefunguje správně. Počkejte chvíli, dokud
nedojde k jejímu odpaření.
Doporučujeme Vám, aby jste pro tento přístroj používali čistící CD častěji, jak pro svoje
zařízení doma. Je to potřebné vzhledem ke zvýšené prašnosti prostředí, ve kterém je přístroj
používaný.
101
CZ
SPECIFIKACE
DVD/CD přehrávač
Kompatibilní diskové média:
Kompatibilní formáty:
Formát:
Výstup:
Vstup:
DVD + R / RW (Single a Dual Layer) a CD-R / RW
CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, AVI, MPEG1 / 2,
XviD, DivX a Kodak picture CD (JPEG).
>95dBA
>95dBA
20Hz do 20 kHz, -3dB
> 60dB @ 1 kHz
High performance 24-bit / 192 kHz sample rate, MultiBit Sigma-Delta Modulator Video
NTSC, PAL (auto detekce )
1Vp-p (75-ohm)
1Vp-p (75-ohm)
FM RDS Tuner
Mono citlivost (-30dB):
Quieting Sensitivity (-50dB):
Alternate Channel Selectivity:
Odstup signálu a šumu @ 1 kHz:
Potlačení zrcadlovéhokmitočtu:
Stereo separace @ 1 kHz:
Frekvenční odezva:
9dBf
15dBf
70dB
58dB
80dB
>30dB
30Hz do 15 kHz, -3dB
AM Tuner
Citlivost (-20dB):
Odstup signálu a šumu @ 1 kHz:
Potlačení zrcadlového kmitočtu:
Frekvenční odezva:
15µV
50dB
60dB
50Hz do 2 kHz, -3dB
Odstup signálu a šumu:
Dynamický rozsah:
Frekvenční odezva:
Odstup kanálů :
D/A konvertor:
Monitor
Rozměr obrazovky:
Typ obrazovky:
Doba odezvy:
7“ (měřené diagonálně) 16:9 širokouhlé
šířka 6,06“ (154,1mm) x délka 3,42“ (87mm)
TFT Liquid Crystal Display (LCD) active matrix
30mSec rise time, 50mSec fall time
Rozlišení :
• 30mSec rise time, 50mSec fall time
Úhel sledování :
• 65 stupňů vlevo anebo vpravo
• 40 stupňů nahoru
• 65 stupňů dolu
Všeobecné
Impedance doplňkového vstupu:
Zdroj energie:
Motorická anténa (Modrá):
10kΩ
11 až 16VDC, uzemnění na záporu
500mA max, ochrana proti přetížení
102
CZ
Dálkové pro zesilovač (Modré/Bílé ):
Provozní teplota:
Pojistka:
Rozměry DIN rámu:
500mA max, ochrana proti přetížení
-20°C ~ 65°C
15A, mini ATM type
7" x 7" x 2" (178mm x 178mm x 50mm)
CEA Power Ratings
Výkon na výstupu:
Odstup signál a šumu:
Frekvenční odezva:
Referenční napájecí napětí :
18 W RMS x 4 kanály na 4Ω @ < 1% THD+N
70dBA pod referenční úroveň (Reference : 1W, 4Ω)
20 Hz - 20 kHz -3dB (Aux Input použitý, jako referenční
vstup)
14,4VDC
* Specifikace se mohou měnit bez předcházejícího upozornění.
103
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement