SyncMaster 591s/793s/793DF

SyncMaster 591s/793s/793DF
SyncMaster 591s/793s/793DF
Instalare Drivere
Instalare Programe
Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol poate provoca leziuni corporale sau
deteriorarea echipamentului.
Interzis
Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit
şi înţeles
Nu demontaţi
Deconectaţi ştecherul de la priză
Nu atingeţi
Împământare pentru evitarea şocurilor
electrice
Alimentare
Setaţi PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizaţi perioade mai lungi de timp. Dacă folosiţi
un economizor de ecran (screen saver), setaţi-l pe modul de ecran activ.
z
Dacă monitorul dumneavoastră este mic, sau dacă pe ecran rămâne aceeaşi
imagine pentru mai mult timp, puteţi vedea o imagine remanentă datorită
deteriorării substanţei fluorescente din interiorul tubului catodic.
Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate.
z
Se poate produce un şoc electric sau un incendiu.
Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul
cu mâinile ude.
z
Se poate produce un şoc electric sau un incendiu.
Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare.
z
O împământare neadecvată poate provoca şoc electric sau
deteriorarea echipamentului.
Nu îndoiţi cablul şi nu aşezaţi pe ele obiecte grele pentru că se poate
produce defectarea lor.
z
Nerespectarea acestei cerinţe poate provoca un şoc electric sau un
incendiu.
Scoateţi ştecherul din priză pe timp de furtună sau descărcări electrice
sau în cazul neutilizării calculatorului pentru o perioadă mai lungă de
timp.
z
Nerespectarea acestei cerinţe poate provoca un şoc electric sau un
incendiu.
Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere la o singură priză.
z
Se poate produce un incendiu.
Instalare
Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf.
z
În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric
sau un incendiu.
Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia.
z
Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.
Amplasaţi monitorul pe o suprafaţă de lucru plană şi stabilă.
În caz contrar, acesta poate produce leziuni corporale prin cădere.
z
Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru.
Există riscul de a se deteriora sau strica.
z
Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos.
Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.
z
Nu utilizaţi monitorul fără suport.
Se poate defecta sau poate cauza un incendiu datorită ventilării
neadecvate.
Dacă monitorul trebuie utilizat fără suportul din dotare, asiguraţi-vă că
acesta este ventilat suficient.
z
z
Întreţinere
Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor
umezită.
Nu curăţaţi monitorul cu apă. Utilizaţi un detergent slab diluat cu apă.
(Unii detergenţi conţin cantităţi importante de solvenţi pe bază de alcool, care pot
produce deteriorarea (modificarea culorii) sau fisurarea carcasei monitorului.
Pelicula superficială antireflexie/antistatică de pe tubul catodic poate fi de
asemenea afectată).
Diluaţi detergentul cu apă înainte de utilizare (proporţie 1:10).
Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor.
Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.
z
z
Puteţi preveni deteriorarea peliculei superficiale a tubului catodic sau
dizolvarea, fisurarea şi decolorarea carcasei monitorului.
Puteţi achiziţiona un detergent recomandat la orice Centru de Service
Samsung.
În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o
cârpă uscată.
z
Un contact murdar poate prezenta pericol de şoc electric sau incendiu.
Altele
Nu scoateţi carcasa (sau partea din spate).
z
z
Se poate produce un şoc electric sau un incendiu.
Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
Dacă monitorul dumneavoastră nu funcţionează normal – mai ales dacă
produce sunete sau mirosuri neobişnuite – scoateţi-l imediat din priză şi
contactaţi un dealer autorizat sau un service.
z
Se poate produce un şoc electric sau un incendiu.
Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului.
z
O ventilaţie neadecvată poate provoca defectarea sau un incendiu.
Nu aşezaţi pe monitor pahare cu apă, chimicale sau obiecte mici de
metal.
z
z
Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un şoc electric sau un
incendiu.
Dacă o substanţă străină pătrunde în monitor, scoateţi ştecherul din
priză şi contactaţi un centru de service.
Pentru fiecare oră pe care o petreceţi în faţa monitorului, se recomandă
să vă odihniţi ochii timp de 5 minute.
z
Acest lucru va reduce oboseala ochilor.
Nu folosiţi şi nu depozitaţi substanţe inflamabile în apropierea
monitorului.
z
Se poate produce o explozie sau un incendiu.
Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând de cablul de alimentare sau de
cel de semnal video.
z
Se poate produce o defecţiune, un şoc electric sau un incendiu din
cauza deteriorării cablului.
Nu mişcaţi monitorul la dreapta sau la stânga trăgând de cablul de
alimentare sau de cel de semnal video.
z
Se poate produce o defecţiune, un şoc electric sau un incendiu din
cauza deteriorării cablului.
Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei
monitorului.
z
Se pot provoca un şoc electric, un incendiu sau leziuni corporale.
Păstraţi monitorul la distanţă de obiectele magnetice.
z
Acestea pot provoca decolorări sau distorsiuni ale imaginii.
Asiguraţi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.
Dacă unul dintre ele lipseşte, contactaţi furnizorul.
Despachetarea
Monitorul şi suportul
(Unele modele au suportul ataşat.)
Manuală
Ghid instalare rapidă
Cablu
Certificat de garanţie
(Nu este disponibil pentru
toate regiunile)
Manualul Utilizatorului,
Driver de monitor,
Aplicaţiile software
Natural Color
Cablul de alimentare
Suport
Suport
Pentru modelul Multimedia (Opţiune)
Manual
Ghid de utilizare
Cablu
Cablu de sunet (2each)
suportul
Stand pentru difuzoare
multimedia
Partea frontală
Cablul de alimentare
curent continuu
Butonul Menu [
]
Utilizaţi acest buton pentru a accesa meniul OSD şi pentru a
activa o opţiune selectată din meniu.
Butoane de reglare
[
]
Aceste butoane vă permit selectarea şi reglarea opţiunilor din
meniu.
Butonul Enter [ ]
Se utilizeaza la selectarea meniului OSD.
Butonul de Pornire
/Oprire
Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.
Indicatorul de
alimentare
Acest indicator luminează verde în timpul funcţionării normale şi
clipeşte verde o singură dată când monitorul salvează setările
efectuate.
Consultaţi sistemul PowerSaver descris în manual pentru mai multe informaţii cu privire la
funcţiile de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, stingeţi monitorul
dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp.
Partea din spate
(Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)
Portul de alimentare
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la
portul de alimentare din partea din spate a acestuia.
Cablul de semnal
video
Conectaţi cablul de semnal video la portul video al computerului
dumneavoastră (la placa video).
Consultaţi secţiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaţii privitoare la
conectarea cablurilor.
Partea inferioară
Cablul de semnal
video
Conectaţi cablul de semnal video la portul video al computerului
dumneavoastră (la placa video).
Portul de alimentare
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la
portul de alimentare din partea din spate a acestuia.
Suport
basculant/pivotant
Suportul poate fi detaşat de monitor.
Configurare - pentru modelul Multimedia | Suport pentru difuzoare Multimedia
1.
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din
partea din spate a acestuia.
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.
2-1.
Conectarea la un computer
Conectaţi cablul de semnal la conectorul D-sub cu 15 pini de pe partea din spate a
monitorului dumneavoastră.
2-2.
Conectarea la un MacIntosh nou
Conectaţi monitorul la computerul Macintosh cu ajutorul cablului de conectare D-SUB.
2-3.
Conectarea la un Macintosh vechi
Conectaţi monitorul Macintosh cu ajutorul adaptorului pentru Macintosh (nu este inclus).
3.
Porniţi monitorul şi computerul. Dacă ecranul monitorului afişează o imagine, instalarea este
completă.
Configurare - pentru modelul Multimedia
1.
Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de alimentare.
2.
Conectaţi cablul de semnal video la portul de ieşire video de la calculatorul dumneavoastră
(de la placa video)
3.
Conectaţi cablul de sunet la mufa de ieşire stereo de la placa de sunet sau de la computerul
dumneavoastră. Conectaţi celălalt capăt al cablului la mufa de intrare stereo de pe partea din
spate a suportului monitorului.
Conectaţi celălalt cablu de sunet la mufa de intrare pentru microfon de la placa de sunet sau
de la computerul dumneavoastră. Conectaţi celălalt capăt al cablului la mufa de trecere
pentru microfon de pe partea din spate a suportului monitorului.
4.
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare cu curent continuu al suportului într-o priză
apropiată.
5.
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din
partea din spate a acestuia.
6.
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului şi cel al computerului într-o priză
apropiată.
7.
Porniţi computerul şi monitorul.
8.
Comutaţi butonul On-Off localizat pe suportul monitorului în sus sau în jos până se aude un
clic.
9.
Rulaţi un program de sunet, muzică sau efecte sonore şi apoi creşteţi sau scădeţi volumul
până când obţineţi valoarea dorită.
10.
Reglaţi frecvenţele înalte şi cele joase.
Dacă monitorul este poziţionat pe o carcasă goală pe dinăuntru, ca de exemplu cea a
computerului, se pot produce distorsiuni ale sunetului. Dacă se produc distorsiuni ale
sunetului, puteţi aşeza o revistă sau un suport izolator sub suportul monitorului. Un volum
înalt al sunetului poate de asemenea produce astfel de distorsiuni; micşoraţi volumul.
Suport pentru difuzoare Multimedia
1.
2.
Mufă de trecere pentru microfon
Pentru a face transmisii de voce, conectaţi un cablu
de sunet de la această mufă la microfon şi la mufa
de pe placa de sunet de la computerul
dumneavoastră.
Mufa de intrare stereo
Conectaţi un cablu de sunet de la sursa de semnal
de intrare (placa de sunet, computer sau unitatea
CDROM).
3.
Cablul de alimentare cu curent continuu
Conectaţi cablul de alimentare cu curent continuu la
priza de curent continuu de 12 V de la monitor.
4.
Indicator alimentare
Luminează verde dacă boxele sunt pornite.
5.
Butonul de Pornit/Oprit şi Volum
Porneşte şi opreşte boxele şi reglează volumul.
6.
Control frecvenţe înalte
Pentru reglarea frecvenţelor înalte.
7.
Control frecvenţe joase
Pentru reglarea frecvenţelor joase.
8.
Mufa de intrare pentru microfon
Pentru a face transmisii de voce, conectaţi un
microfon la această mufă.
9.
Mufă pentru căşti
Conectaţi aici căştile pentru a asculta în intimitate.
10. Partea superioară detaşabilă a suportului
Suport basculant/pivotant | Ataşarea şi detaşarea suportului
Suport basculant/pivotant
Cu ajutorul suportului mobil din dotare, puteţi înclina şi/sau pivota monitorul, pentru a găsi cel
mai confortabil unghi de vedere.
Notă : Suportul este detaşabil.
Ataşarea şi detaşarea suportului
Dacă monitorul a fost livrat cu suportul mobil detaşat, ataşaţi-l după cum urmează.
Înainte de a ataşa suportul pe monitor, îndepărtaţi sârma de prindere.
Ataşarea suportului
1.
2.
3.
4.
Aşezaţi monitorul cu susul în jos pe o suprafaţă plană.
Aliniaţi elementele de prindere ale suportului cu sloturile de pe partea inferioară a monitorului.
Apăsaţi suportul pe monitor până când elementele de prindere sunt introduse total în sloturi.
Împingeţi suportul spre partea din faţă a monitorului până când se aude un clic şi clema de
blocare este fixată.
* Nu îndoiţi clema.
Detaşarea suportului
5. Strângeţi şi trageţi în sus de clema de blocare de pe suport.
6. Împingeţi suportul înspre partea din spate a monitorului şi ridicaţi-l pentru a-l detaşa.
Notă : Suportul se va alinia cu sloturile de pe monitor într-o singură poziţie.
În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în
unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al
driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date
pentru sistemul de operare de care dispuneţi.
Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.
z
Situl web: http://www.samsung-monitor.com/ (mondial)
http://www.samsungusa.com/monitor/ (SUA)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceţi clic pe Windows ME Driver
3. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceţi clic pe butonul "OK"
4. Faceţi clic pe butonul "Install" ("Instalare") din fereastra "Warning" ("Avertisment").
5. Instalarea driverului de monitor este completă.
Windows XP/2000
1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceţi clic pe Windows XP/2000 Driver
3. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă,apoi faceţi clic pe butonul " OK "
4. Faceţi clic pe butonul " Install " ("Instalare") din fereastra " Warning " ("Avertisment").
5. Dacă puteţi vedea fereastra "Message" faceţi clic pe butonul "Continue
Anyway" ("Continuare oricum"). Apoi faceţi clic pe butonul "OK"
Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă
va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor
http://www.samsung-monitor.com/.
6. Instalarea driverului de monitor este completă.
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în
unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al
driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date
pentru sistemul de operare de care dispuneţi.
Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.
z
Situl web: http://www.samsung-monitor.com/ (mondial)
http://www.samsungusa.com/monitor/ (SUA)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP
1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceţi clic pe "Start" —> "Control Panel"("Start —> Panoul de control") iar apoi selectaţi
pictograma "Appearance and Themes"("Aspect şi teme")
3. Faceţi clic pe pictograma "Display" ("Afişare")şi selectaţi fila "Settings" ("Setări")apoi faceţi
clic pe "Advanced.." ("Complex").
4. Faceţi clic pe butonul "Properties" ("Proprietăţi")de la fila "Monitor" ("Monitor") şi selectaţi
fila "Driver" ("Driver").
5. Faceţi clic pe "Update Driver.." ("Actualizare driver") şi selectaţi "Install from a list
or.." ("Instalare dintr-o listă sau..") apoi Faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").
6. Selectaţi "Don't search ,I will.." ("Fără căutare. Aleg...")apoi faceţi clic pe
"Next" ("Următorul") şi apoi pe "Have disk" ("Obţinere disc").
7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver) alegeţi modelul
dumneavoastră de monitor din lista şi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").
8. Dacă puteţi vedea fereastra cu următorul "Message" ("Mesaj") faceţi clic pe butonul
"Continue Anyway"("Continuare oricum"). Apoi faceţi clic pe butonul "OK"
Acest driver de monitor este în curs de certificare MS Logo, de aceea această instalare nu
vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung
Monitor
http://www.samsung-monitor.com/.
9. Faceţi clic pe butonul "Close" ("Închidere") apoi pe butonul "OK"
10. Instalarea driverului de monitor este completă.
Sistemul de operare Microsoft® Windows® 2000
Dacă pe ecran puteţi vedea mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura
Digitală nu poate fi găsită")procedaţi în felul următor.
1. Faceţi clic pe butonul "OK" din fereastra "Insert disk" ("Inserare disc").
2. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") din fereastra "File Needed" ("Fişier necesar").
3. Selectaţi A:(D:\Driver) şi faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") şi apoi butonul "OK".
Instalarea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Faceţi clic pe "Start" ,("Start") "Setting" ("Setare"), "Control Panel" ("Panou de control").
Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" ("Afişare").
Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced.." ("Complex").
Selectaţi "Monitor".
Case1: Dacă butonul "Properties ("Proprietăţi") este inactiv, înseamnă că monitorul este
corect configurat. Vă rugăm opriţi instalarea
Case2: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăţi") este activ, faceţi clic şi urmaţi în continuare
instrucţiunile.
Faceţi clic pe "Driver" ("Driver") " Update Driver.." ("Actualizare driver") apoi Faceţi clic pe
butonul "Next" ("Următorul").
Selectaţi "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" ("Afişaţi o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea
alege un driver") apoi Faceţi clic pe "Next" ("Următorul") iar apoi pe "Have disk" ("Obţinere
disc").
Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver).
Faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") apoi pe butonul "OK".
9. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor şi faceţi clic pe butonul " Next " ("Următorul")
apoi faceţi clic din nou pe butonul " Next " ("Următorul").
10. Faceţi clic pe butonul " Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").
Dacă puteţi vedea fereastra cu mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura
Digitală nu a fost găsită") faceţi clic pe butonul "Yes" ("Da"). Faceţi clic pe butonul "
Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").
Sistemul de operare Microsoft® Windows® Millennium
1. Faceţi clic pe " Start " ,("Start") " Setting " ("Setare"), " Control Panel " ("Panou de control").
2. Faceţi dublu clic pe pictograma " Display " ("Afişare").
3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced Properties" ("Proprietăţi
complexe").
4. Selectaţi fila "Monitor".
5. Faceţi clic pe butonul "Change" ("Modificare") din zona"Monitor Type" ("Tipul de monitor").
6. Selectaţi "Specify the location of the driver" ("Specificaţi amplasarea driverului").
7. Selectaţi "Display a list of all the driver in a specific location.." ("Afişaţi o listă a tuturor
driverelor într-o anumită amplasare") apoi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").
8. Faceţi clic pe butonul "Have Disk" ("Obţinere disc").
9. Specificaţi A:\(D:\driver) apoi faceţi clic pe butonul "OK.
10. Selectaţi "Show all devices" ("Se afişează toate dispozitivele") selectaţi monitorul care
corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră şi faceţi clic pe "OK".
11. Faceţi clic pe butoanele "Close" ("Închidere") şi "OK" până când fereastra de dialog Display
Properties ("Proprietăţi de Afişare") se închide.
(Dacă pe ecran apare un mesaj de eroare sau alt tip de mesaj, faceţi clic pe opţiunea
potrivită pentru monitorul dumneavoastră.)
Sistemul de operare Microsoft® Windows® NT
1. Faceţi clic pe Start, Settings, Control Panel ("Start, Setări, Panoul de control") iar apoi
faceţi dublu clic pe pictograma " Display "("Afişare")
2. În fereastra Display Registration Information faceţi clic pe opţiunea Settings ("Setări") şi apoi
pe All Display Modes("Toate modurile de afişare").
3. Selectaţi un mod pe care doriţi şă îl utilizaţi (Rezoluţie, Număr de culori şi Frecvenţă
Verticală) şi apoi faceţi clic pe OK.
4. Dacă după ce aţi apăsat pe Test, ecranul funcţionează normal, faceţi clic pe Apply ("Se
aplică") Dacă ecranul se comportă anormal, treceţi la un alt mod de vizualizare(cu o valoare
mai scăzută a rezoluţiei, culorilor şi frecvenţei).
Dacă la All Display Modes("Toate modurile de afişare"),nu apare nici un mod
selectaţi nivelul de rezoluţie şi frecvenţă verticală consultând ghidul de utilizare,
secţiunea Moduri de afişare presetate.
Sistemul de operare Linux
Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creaţi fişierul X86Config , care este un tip de fişier de
setare sistem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Apăsaţi Enter la primul şi la a doua fereastră după executarea fişierului X86Config.
A treia fereastră este pentru setarea mouse-ului.
Setaţi mouse-ul.
Următoarea fereastră este pentru selectarea unei tastaturi.
Setaţi tastatura.
Următoarea fereastră este pentru setarea monitorului.
În primul rând, stabiliţi o frecvenţă orizontală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa
direct).
8. Stabiliţi o frecvenţă verticală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct).
9. Introduceţi Denumirea de model a monitorului. Această informaţie nu va afecta rularea XWindow.
10. Aţi terminat setarea monitorului.
Rulaţi X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.
Natural Color
Programul software Natural Color
Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color
imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scaner sau obţinute cu
o cameră digitală nu sunt aceleaşi ca şi cele afişate pe monitor.
Programul Natural Color este soluţia acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare
a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru
monitoarele Samsung şi face culoara de pe monitor să fie aceeaşi ca cea a imaginilor
imprimate sau scanate.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.
Cum se instalează Programul Natural Color
Introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi
executată fereastra iniţială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural
Color faceţi clic pe Natural Color din fereastra iniţială. Pentru a instala manual programul,
introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung, faceţi clic pe
butonul [Start] din Windows şi selectaţi apoi [Execute] ("Executare").
Introduceţi D:\color\eng\setup.exe şi apoi apăsaţi tasta <Enter>.
(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceţi litera corespunzătoare unităţii
unde se află acesta.)
Cum să dezinstalaţi programul Natural Color
Selectaţi [Setting]/[Control Panel] ("Setări/Panoul de control") din meniul [Start] şi apoi faceţi
dublu clic pe [Add/Delete a program]("Adaugare/Ştergere Program").
Selectaţi Natural Color din listă şi apoi faceţi clic pe butonul [Add/Delete]
("Adăugare /Ştergere").
Se utilizează la intrarea şi ieşirea din meniul pe ecran.
Aceste butoane vă permit selectarea şi reglarea opţiunilor din meniu.
Se utilizează la selectarea meniului OSD.
Luminozitate
Meniu
Descriere
Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.
Contrast
Meniu
Descriere
Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.
Meniu
Descriere
Puteţi utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica
luminozitatea, conform preferinţelor dumneavoastră.
Funcţii de control direct : Când meniul OSD nu este afişat
pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.
Puteţi utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrastul,
conform preferinţelor dumneavoastră.
Pe ecranul dumneavoastră poate apărea un efect de "Moiré",
ca o serie de cercuri concentrice sau arcuri. Pentru a elimina
acest efect, utilizaţi reglajele de la Efect Moire pe orizontală.
Pe ecranul dumneavoastră poate apărea un efect "Moiré", ca
o serie de cercuri concentrice sau arcuri. Pentru a elimina
acest efect, utilizaţi reglajele de la Efect Moire pe verticală.
Demagnetizarea va îndepărta impurităţile de culoare cauzate
de prezenţa unui câmp magnetic.
Utilizaţi opţiunea Revenire pentru a reveni la setările
anterioare: Position (Poziţionare), Size (Dimensiune),
Pincushion (Distorsiune tip pernă), Trapezoid (Distorsiune tip
Trapez), Parallelogram (Distorsiune Paralelogram),
Pinbalance (Simetria distorsiunii tip pernă), Rotation (Rotire),
H-Moire,(Efect Moire pe orizontală)şi V-Moire (Efect Moire pe
verticală).
Notă : Dacă aţi selectat "Yes" ("Da")toate setările de mai sus
vor fi resetate. Toate celelalte setări vor rămâne
neschimbate.
Redare
/Oprire
Meniu
Descriere
Redare
/Oprire
Temperatura culorii este un indicator al "căldurii" culorilor din
imagine. (6500K / 9300K)
Reglează culoarea roşie.
Reglează culoarea verde.
Reglează culoarea albastră.
Dacă reglaţi Luminozitatea şi contrastul după ce aţi reglat
sRGB, modul sRGB nu mai este selectat.
Meniu
Descriere
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia
orizontală pe ecranul monitorului.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia
verticală a ecranului monitorului.
Redare
/Oprire
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica
dimensiunea orizontală a întregului afişaj al monitorului.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica
dimensiunea verticală a ecranului monitorului.
Reglaţi distorsiunea geometrică de pernă atunci când
marginile imaginii sunt concave sau convexe.
Reglaţi simetria distorsiunii tip pernă atunci când
distorsiunea de pernă nu este simetrică.
Reglaţi distorsiunea de tip Trapez atunci când marginile de
sus sau de jos ale imaginii sunt inegale.
Reglaţi distorsiunea de tip paralelogram atunci când
imaginea de pe ecran este înclinată în dreapta sau în
stânga.
Reglaţi Rotirea atunci când întreaga imagine de pe ecran
este aplecată în dreapta sau în stânga.
Puteţi vedea frecvenţa (modul modificat de utilizator) folosită de utilizator, frecvenţa implicită
(modul implicit) presetată din fabrică şi rezoluţia.
Notă : Aceste ecrane nu permit modificări la setări, sunt doar pentru informare.
Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Dezinstalare | Probleme uzuale
Prezentare generală
Ce este MagicTune™
Performanţa monitorului poate varia datorită plăcii grafice, a computerului, a condiţiilor de
iluminare şi a altor factori de mediu. Pentru a obţine cea mai bună imagine pe monitorul
dumneavoastră, trebuie să îl reglaţi pentru situaţia existentă. Din nefericire, comenzile
manuale disponibile pentru reglarea imaginii se dovedesc deseori greu de utilizat. Pentru o
reglare (acordare) corectă este nevoie de un program simplu de utilizat, care printr-un
proces pas cu pas ne ajută să obţinem o imagine de cea mai bună calitate.
În cele mai multe cazuri, chiar şi cele mai simple reglări la Luminozitate sau Contrast
trebuie să fie executate prin navigarea în meniurile complexe ale meniului afişat pe ecran
(OSD) care nu sunt uşor de înţeles. În plus, nu există un răspuns imediat care să vă ajute la
reglarea corectă din comenzile de pe monitor. MagicTune™ este un program utilitar care vă
ghidează în procesul de reglare, prin instrucţiuni uşor de înţeles şi modele de fundal
concepute pentru fiecare comandă a monitorului. Pentru fiecare utilizator, setările pot fi
salvate, oferind o metodă uşoară de selectare a caracteristicilor imaginii într-un mediu cu
mai mulţi utilizatori, sau cu un singur utilizator care are presetări bazate pe conţinut sau
lumina ambiantă.
Funcţionalitatea de bază
MagicTune™ este un program utilitar care permite reglarea monitorului şi a culorilor
utilizând protocolul Display Data Channel Command Interface (DDC/CI). Toate
reglajele imaginii sunt controlate prin program, pentru a elimina necesitatea utilizării
meniului afişat pe ecran (OSD) al monitorului.
MagicTune supports Windows 98SE, Me, 2000, NT, XP Home, and XP Professional.
MagicTune permite reglarea rapidă şi exactă a imaginii, cu posibilitatea de a salva şi a
utiliza cu uşurinţă configuraţiile ce vi se potrivesc cel mai bine.
Mod OSD
Modul OSD permite ajustarea simplă a setărilor monitorului fără a apela la paşi predefiniţi.
Puteţi accesa opţiunea dorită din meniu pe care doriţi să o configuraţi.
Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Dezinstalare | Probleme uzuale
Instalare
1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Apăsaţi pe fişierul de instalare pentru MagicTune.
3. Selectaţi limba de instalare, apăsaţi pe „Next”.
4. Cănd apare fereastra pentru InstallShield Wizard (Expertul InstallShield), apăsaţi pe
„Next”.
5. Selectaţi "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de
licenţiere) pentru a fi de accord cu termenii de utilizare.
6. Selectaţi un folder unde doriţi să fie instalat programul MagicTune.
7. Faceţi clic pe „Install”.
8. The "Installation Status" window appears.
9. Faceţi clic pe „Finish”.
10. Atunci când instalarea este terminată, pe spaţiul de lucru va apărea pictograma
programului MagicTune 2.5.
Pentru a rula programul, faceţi dublu clic pe această pictogramă.
Pictograma de executare a MagicTune poate să nu apară, în funcţie de
specificaţiile sistemului sau ale monitorului. Dacă acest lucru se
întâmplă, apăsaţi tasta F5.
11. Dacă instalarea a fost reuşită, va apărea următoarea fereastră.
12. Mesajul de eroare următor arată că sistemul utilizează o placă video care nu este
suportată de MagicTune.
Probleme la Instalare
Instalarea aplicaţiei MagicTune poate fi afectată de factori ca de exemplu placa video, placa
de bază sau mediul reţelei. Vezi „Probleme uzuale” dacă în timpul instalării apar probleme.
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare
z
z
z
z
z
z
Windows 98 SE
Windows Me
Windows NT
Windows 2000
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Hardware
z
z
Memorie peste 32MB
Spaţiu pe Hard disc peste 25MB
* pentru mai multe informaţii, vizitaţi situl web MagicTune.
Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Dezinstalare | Probleme uzuale
MagicTune permite reglarea rapidă şi exactă a imaginii, cu
posibilitatea de a salva şi a utiliza cu uşurinţă configuraţiile ce vi
se potrivesc cel mai bine.
z
Modul OSD poate să nu corespundă cu explicaţia din
ghid, depinzând de specificaţiile fiecărui monitor în
parte
Mod OSD
Modul OSD uşurează ajustarea setărilor monitorului. La selectare, fiecare filă din
partea de sus a ferestrei afişează descrierile generale ale elementelor din submeniu,
pentru a fi ajustate. La selectare, fiecare filă afişează o listă de meniuri. Pentru o
ajustare rapidă a setărilor monitorului, modul OSD permite accesul simplu şi uşor la
toate filele şi elementele din meniuri.
Definiţii Butoane
OK
Aplică toate modificările efectuate şi iese din MagicTune.
Reset
(Resetare)
Readuce valorile monitorului, afişate pe fereastra activă, la valorile
recomandate de producător.
Cancel
(Anulare)
Iese din MagicTune fără a aplica modificările efectuate. Dacă nu aţi
efectuat nici o modificare la setările afişate în fereastră, dacă apăsaţi
„Cancel” nu se va întâmpla nimic.
Definiţii Fila Imagine
Permite utilizatorului să regleze setările ecranului la valorile dorite.
j MagicBright
k
l
m
i Brightness n
j
k
l
m
n
j Contrast n
k
l
m
Brightness
Face ca întregul ecran să apară mai închis sau mai deschis. Datele
detaliate ale imaginilor din zonele întunecate se pot pierde dacă
luminozitatea nu este reglată la nivelul normal. Reglaţi
luminozitatea pentru a obţine condiţii optime de vizionare.
Contrast
Reglează diferenţa de luminozitate între zonele luminoase şi
întunecate de pe ecran. Determină claritatea imaginilor.
MagicBright™ este o nouă funcţie ce oferă o calitate optimă de
vizualizare, în funcţie de conţinutul imaginii pe care o priviţi. Fiecare
mod are propria valoare preconfigurată a luminozităţii. Puteţi
selecta cu uşurinţă una dintre cele patru configuraţii, apăsând
butonul MagicBright™.
z
Peste 19 inci
1. Text: Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.
2. Internet: Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică şi
grafică şi text.
3. Game (Jocuri) : Pentru vizionarea de filme şi jocuri.
4. Entertain (Divertisment): Pentru vizionarea filmelor pe DVD şi
VCD.
z
MagicBright™
Mai mic de 19 inci
1. Text: Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.
2. Internet: Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică şi
grafică şi text.
3. Entertain (Divertisment): Pentru vizionarea filmelor pe DVD şi
VCD.
Definiţiile Filei Culoare
Reglează „căldura” fundalului monitorului sau a imaginii.
i Color
j
k
l
m
n
Tone n
j Color Control
k
l
m
Color Tone
(Tonalitate
Culoare)
Tonalitatea culorii poate fi modificată.
z
z
Color Control
(Control culoare)
Warm - Normal - Cool
Custom
Reglează culoarea imaginii de pe monitor.
Puteţi schimba culoarea monitorului cu culoarea dorită.
z
z
R- G - B
sRGB
Image Tab Definition
Reglează valorile pentru Position (Poziţia), Size (Mărimea) şi Rotation (Rotirea) .
Geometry 1
i Rotation n
j
k
l
m
n
j Size n
k
l
m
j Position
k
l
m
Geometry 2
j Pinbalance n
k
l
m
j Parallelogram
k
l
m
j Trapezoid n
k
l
m
j Pincushion n
k
l
m
n
Other
j Degauss n
k
l
m
j Moire n
k
l
m
n
j Sidepin Corner Top
k
l
m
j Sidepin Corner Bottom n
k
l
m
n
j Pinbalance Corner Top
k
l
m
j Pinbalance Corner Bottom
k
l
m
n
Geometry 1
(Geometrie 1)
Reglează valorile pentru Position (Poziţia), Size (Mărimea) şi
Rotation (Rotirea) .
z
z
z
Geometry 2
(Geometrie 2)
Position (Poziţia)
Size (Mărimea)
Rotation (Rotirea)
Reglează valorile pentru Pincushion (Distorsiunea tip pernă),
Pinbalance (Simetria distorsiunii tip pernă), Trapezoid
(Distorsiunea Trapez) şi Parallelogram (Paralelogram).
z
z
z
z
Pincushion (Distorsiunea pernă)
Pinbalance (Simetria distorsiunii pernă)
Trapezoid (Distorsiunea Trapez)
Parallelogram (Paralelogram)
Reglează valorile pentru Moire (Efect Moire), Degauss
(Demagnetizare), Sidepin Corner (Distorsiunea de Colţ), şi
Pinbalance Corner (Simetria distorsiunii de colţ).
z
z
Other(Altele)
z
z
z
z
Moire (Efect Moire)
Degauss (Demagnetizare)
Sidepin Corner Top (Distorsiunea de Colţ Sus)
Sidepin Corner Bottom (Distorsiunea de Colţ Jos)
Pinbalance Corner Top (Simetria distorsiunii de Colţ Sus)
Pinbalance Corner Bottom (Simetria Distorsiunii de Colţ Jos)
Definiţii Fila Opţiuni
MagicTune poate fi configurat cu ajutorul următoarelor opţiuni.
Încarcă Caseta de Dialog pentru Preferinţe. Preferinţele în uz vor
avea un “V” în caseta de validare. Pentru a deselecta o Preferinţă,
poziţionaţi cursorul deasupra casetei şi faceţi clic.
Preferences
(Preferinţe)
z
z
Select Source
z
z
Enable task tray menu(Activarea meniului din partea dreaptă
a barei de activităţi) - Pentru a accesa meniurile MagicTune
faceţi clic pe pictogramele de pe [meniul barei de activităţi].
Meniurile nu sunt afişate dacă opţiunea [Activare Tavă
Sistem] este deselectată în [Opţiuni] [Setări de Bază].
Select Language(Selectare Limbă) – Limba aleasă are efect
doar asupra limbii utilizate pentru OSD.
Analog
Digital
Definiţii Fila Suport
Afişează ID –ul Produsului şi numărul de versiune al programului; de asemenea vă
permite să utilizaţi funcţia Help (Ajutor)
Vizitaţi situl web al MagicTune sau faceţi clic pentru a deschide
fişierele de Ajutor (Manualul Utilizatorului) dacă aveţi nevoie de
Help (Ajutor)
asistenţă la instalarea sau operarea programului MagicTune.
Manualul Utilizatorului se poate deschide cu orice browser.
Asset ID
(ID Produs)
Deschide o fereastră care conţine informaţii despre data de fabricaţie
a monitorului.
Version
(Versiunea)
Afişează numărul de versiune pentru MagicTune.
Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Dezinstalare | Probleme uzuale
Dezinstalare
Programul MagicTune poate fi dezinstalat doar prin utilizarea opţiunii „Add or Remove
Programs” de pe Panoul de Comandă din Windows.
Pentru a şterge programul MagicTune, urmaţi paşii de mai jos.
1. Mergeţi la [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] şi selectaţi [Control Panel] din Meniu.
Dacă programul rulează pe Windows XP, mergeţi la [Control Panel] din meniul
[Start].
2. Faceţi clic pe pictograma "Add or Remove Programs" din Panoul de Comandă.
3. În fereastra pentru "Add or Remove Programs" defilaţi în jos pentru a găsi
"MagicTune." Faceţi clic pe program pentru a-l selecta.
4. Faceţi clic pe butonul "Change/Remove" pentru a şterge programulFaceţi clic pe
butonul "Change/Remove" pentru a şterge programul.
5. Faceţi clic pe "Yes" pentru a începe procesul de dezinstalare.
6. Aşteptaţi până când apare caseta de dialog „Uninstall Complete (Dezinstalarea
Completă).
Vizitaţi situl web MagicTune pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi
răspunsuri) şi actualizări de software.
Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Dezinstalare | Probleme uzuale
Probleme uzuale
MagicTune poate să nu mai funcţioneze dacă, în timp ce MagicTune funcţionează,
monitorul este schimbat sau driverul plăcii video este actualizat.. Vă rugăm ca în acest
caz să reporniţi sistemul.
De verificat când MagicTune nu funcţionează corect.
* Funcţia MagicTune este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem de operare
Windows care suportă „Plug and Play”.
* Pentru a verifica dacă PC-ul Dvs. poate suporta funcţia MagicTune, urmaţi
paşii de mai jos: (Pentru Windows XP);
Panou de Control -> Performanţă şi Întreţinere -> Sistem -> Hardware -> Manager
Dispozitive -> Monitoare -> După ce ştergeţi Monitorul Plug and Play, găsiţi
'Monitor Plug and Play' efectuând o căutare pentru hardware nou.
Vizitaţi situl web MagicTune pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi
răspunsuri) şi actualizări de software.
Înainte de a apela la un Service autorizat, puteţi încerca chiar Dumneavoastră să remediaţi
problemele care apar, utilizând informaţiile din această secţiune. Dacă aveţi totuşi nevoie
de asistenţă de specialitate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon de pe certificatul de
garanţie, numărul de telefon de la secţiunea Informaţii, sau contactaţi vânzătorul.
Simptom
Nu apare nici o
imagine pe ecranul.
Monitorul nu poate fi
aprins.
Listă de verificare
Soluţii
Cablul de alimentare este
conectat corect?
Controlaţi conexiunea şi alimentarea
cablului de alimentare.
Apare mesajul „
“ (Lipsă
conexiune, Controlaţi cablul de
semnal video) pe ecran?
Controlaţi conexiunea cablului de
semnal video.
Dacă alimentarea este pornită,
reporniţi computerul pentru a
vedea ecranul iniţial (ecranul de
boot), care este vizibil.
Dacă ecranul iniţial (ecranul de
boot) apare, porniţi computerul în
modul de rezoluţie minimă („safe
mode“ pentru Windows
ME/XP/2000) şi apoi schimbaţi
frecvenţa plăcii video
(Consultaţi secţiunea Moduri
presetate de sincronizare)
Notă: Dacă ecranul iniţial (ecranul
de boot) nu apare, apelaţi la un
centru de service sau vânzătorul.
Apare mesajul „
“ pe ecran?
Acest mesaj apare pe ecran atunci
când semnalul de la placa video
depăşeşte rezoluţia şi frecvenţa
maximă suportate de monitor.
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa
maximă suportate de monitor.
Nu apare nici o imagine pe ecran. Monitorul este în modul PowerSaver
Indicatorul luminos de alimentare (economisire energie).
de pe monitor clipeşte la interval
de o secundă?
Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau
mişcaţi mouse-ul pentru a activa
monitorul şi a restabili imaginea pe
ecran.
Imaginea de pe ecran
tremură.
Controlaţi configuraţia monitorului
pentru a vedea dacă este în
modul Interlace (Întreţesere).
(Mod Interlace: Frecvenţă
verticală 43Hz, 87Hz(i) etc.)
Semnalul de la placa video depăşeşte
rezoluţia şi frecvenţa maximă
suportate de monitor.
Lângă monitor se găsesc
dispozitive care produc un câmp
magnetic, ca de exemplu un
transformator, o boxă audio sau
un cablu de înaltă tensiune?
Mutaţi monitorul de lângă orice
dispozitiv care poate crea un câmp
magnetic puternic.
Tensiunea este stabilă?
Imaginea de pe ecran poate tremura
sau vibra într-un anumit moment al
zilei datorită tensiunii scăzute de
alimentare.
Imaginea de pe ecran poate tremura sau vibra şi dacă este o problemă cu
placa video sau cu placa de bază a computerului.
Ecranul afişează culori
ciudate sau doar
imagini alb-negru.
Imaginea de pe ecran
s-a destabilizat brusc.
Ecranul afişează o singură
culoare, ca şi când ar fi privit
printr-un filtru colorat?
Controlaţi conexiunea cablului de
semnal video.
Culorile ecranului s-au alterat
după ce aţi rulat un program sau
după o cădere de sistem?
Reporniţi computerul.
Placa video a fost setată corect?
Setaţi corect placa video consultând
manualul furnizat odată cu aceasta.
Aţi schimbat placa video sau
driverul?
Reglaţi poziţia şi mărimea imaginii
de pe ecran utilizând meniul OSD.
Aţi modificat rezoluţia sau
frecvenţa monitorului?
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii
video.
(Consultaţi secţiunea Modurile
presetate de sincronizare).
Asiguraţi-vă că placa video este
complet introdusă în slotul aferent.
Imaginea de pe ecran poate fi instabilă datorită ciclului semnalelor plăcii
video. Reglaţi din nou Poziţia utilizând meniul OSD.
Imaginea este neclară
sau meniul OSD nu
poate fi reglat.
Aţi reglat rezoluţia sau frecvenţa
monitorului?
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii
video.
(Consultaţi secţiunea Modurile
presetate de sincronizare).
Imaginea de pe ecran
este parţial
distorsionată.
Lângă monitor se găsesc
dispozitive care produc un câmp
magnetic, ca de exemplu un
transformator, o boxe audio sau
un cablu de înaltă tensiune?
Accesaţi meniul OSD şi efectuaţi
operaţiunea
„Degauss” (Demagnetizare).
LED-ul clipeşte dar pe
ecran nu apare nici o
imagine.
Frecvenţa este reglată corect
când verificaţi informaţiile din
Display Timing (sincronizarea
ecranulkui) din meniu?
Nu ţineţi monitorul în apropierea unor
dispozitive generatoare de câmp
magnetic.
Reglaţi corect frecvenţa consultând
manualul plăcii video şi Modurile
presetate de reglare
(Frecvenţa maximă per rezoluţie
poate diferi de la produs la produs.)
Ecranul afişează
numai 16 culori.
Culorile ecranului s-au
schimbat după
schimbarea plăcii
video.
Culorile au fost reglate corect din
Windows?
Pentru Windows ME/XP/2000:
Reglaţi corect culorile din Control
Panel, Display, Settings.
Placa video a fost setată corect?
Setaţi corect placa video consultând
manualul furnizat odată cu aceasta.
Pe ecran apare
mesajul „Unrecognized
monitor, Plug & Play
Aţi instalat driverul de monitor?
Instalaţi driverul de monitor conform
Instrucţiunilor de instalare pentru
driver.
(VESA DDC) monitor
found“ (Monitor
nerecunoscut, s-a găsit
monitor Plug & Play
(VESA DDC).
Consultaţi manualul plăcii video
pentru a vedea dacă funcţia Plug
& Play (VESA DDC) poate fi
acceptată.
Instalaţi driverul de monitor conform
Instrucţiunilor de instalare pentru
driver.
Dacă întâmpinaţi probleme cu monitorul, verificaţi următoarele elemente.
1. Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cel de semnal video sunt bine conectate la computer.
2. Verificaţi dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.
(Dacă da, cereţi verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)
3. Dacă aţi instalat o nouă placă video sau dacă aţi asamblat PC-ul, verificaţi driverul plăcii video şi
cel al monitorului.
4. Verificaţi dacă rata de reîmprospătare a ecranului este reglată la 75Hz sau la 85Hz.
(Nu depăşiţi 60Hz când folosiţi rezoluţia maximă.)
5. Dacă aveţi probleme la instalarea driverului de placă video, porniţi computerul în Safe Mode
ştergeţi placa video din"Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniţi
computerul şi instalaţi din nou driverul plăcii video.
Dacă apar probleme în mod repetat, apelaţi la un centru de service autorizat.
Întrebări & Răspunsuri
Întrebare
Cum pot schimba frecvenţa?
Răspuns
Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.
Observaţi totuşi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând
de versiunea de driver utilizată.
(Pentru detalii, consultaţi manualul computerului sau cel al plăcii
video.)
Cum pot modifica rezoluţia?
Windows ME/XP/2000: Modificaţi rezoluţia din Control Panel,
Display, Settings.
* (Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresaţi-vă
fabricantului plăcii video.
Cum pot regla funcţia de Power
Saving(Economie Energie)?
Windows ME/XP/2000: Modificaţi această funcţie, în BIOS
SETUP la computer sau la screen saver. (Consultaţi manualul
computerului din Windows).
La deschidere, monitorul emite
un sunet.
Acest fenomen este normal, deoarece un astfel de sunet poate fi
generat în momentul interacţiunii dintre carcasa de metal şi
electromagnetul instalate pentru a bloca undele electromagnetice.
Cum pot curăţa carcasa
exterioară / tubul catodic?
Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă
moale, utilizând o soluţie de curăţat sau apă simplă.
Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi
scurgerea apei în interiorul monitorului.
Funcţia de autotestare
Funcţia de autotestare | Mesaje de avertizare | Mediu | Indicaţii folositoare
Monitorul dispune de o funcţie de autotestare, care vă permite să verificaţi buna funcţionare a
monitorului.
Funcţia de autotestare
1. Opriţi monitorul şi computerul.
2. Scoateţi cablul de semnal video din spatele monitorului.
3. Porniţi monitorul
Dacă monitorul funcţionează normal, va apărea următorul ecran.
Lipsa unuia dintre dreptunghiuri indică faptul că monitorul are o defecţiune. Acest mesaj
apare şi în timpul funcţionării normale, în cazul în care cablul este deconectat sau
deteriorat.
4. Închideţi monitorul şi reconectaţi cablul de semnal video; apoi reporniţi computerul şi monitorul.
Dacă, după ce aţi utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificaţi
dispozitivul de control video şi sistemul; monitorul funcţionează corect.
Mesaje de avertizare
Dacă există o problemă la semnalul de intrare, pe ecran apare un mesaj, sau ecranul
rămâne gol, cu toate că indicatorul luminos de alimentare este aprins. Mesajul poate indica
faptul că modul video folosit nu funcţionează pe monitorul dumneavoastră, sau că trebuie
să verificaţi cablul de semnal video.
Mediu
Localizarea şi poziţionarea monitorului pot influenţa calitatea imaginii şi alte
caracteristici ale acestuia.
1. Dacă aveţi boxe aşezate lângă monitor, se recomandă să le deconectaţi şi să le
mutaţi în altă cameră.
2. Îndepărtaţi toate dispozitivele electronice, ca de exemplu aparate de radio,
ventilatoare, ceasuri sau telefoane care sunt la mai puţin de un metru de monitor.
3. Demagnetizaţi monitorul după îndepărtarea acestor aparate.
Indicaţii folositoare
z
z
Un monitor recreează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveţi probleme
cu computerul sau placa video, acestea pot cauza pierderea imaginii de pe monitor, culori şterse,
perturbaţii, desincronizare, etc. În acest caz, mai întâi trebuie să verificaţi sursa problemei, iar
apoi să apelaţi la un centru de service autorizat sau să contactaţi vânzătorul.
Verificaţi dacă monitorul funcţionează corect
Dacă imaginea nu apare pe ecran sau apare un mesaj "
", deconectaţi cablul de la
computer, când monitorul este încă conectat la reţeaua de tensiune.
{ Dacă pe ecran apare un mesaj, sau dacă imaginea devine albă, înseamnă că monitorul
funcţionează corect.
{ În acest caz, problema este localizată la computer.
Informaţii generale
Informaţii generale
Denumire model
SyncMaster 591s
Tubul Catodic
Tip
15" (38cm) Full square type (35cm vizibil)
Unghiul de deflexie
90 °
Dot Pitch (distanţa între
puncte adiacente)
0.24mm (Orizontală)
Tip ecran
Tub tricolor aluminizat cu puncte de fosfor în trei culori cu matrice
neagră.
Mască perforată anti-doming din invar.
Acoperire multistrat antistatică/antireflexie.
Rezoluţie maximă
1024 x 768 @ 70Hz
Dimensiuni utile ale ecranului
Orizontală
267 ± 4 mm
Verticală
200 ± 4 mm
Sincronizare
Orizontală
30 - 55 kHz
Verticală
50 ~ 120 Hz
Definiţia semnalului de intrare
Semnal Video
RGB, Analog 0,7 Vpp positiv la 75 ohm
Semnal Sincronizare
Sincronizare separată orizontală şi verticală, Nivel TTL, pozitiv sau
negativ
Cablu de semnal
D-Sub cu 15 pini
Culorile ecranului
Nelimitat
Lăţime maximă de bandă
65 MHz
Alimentare
90 – 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Consum de energie
Mai puţin de 70W
Dimensiuni (lăţime×lungime×adâncime)
361 x 379.2 x 347 mm (După instalarea standului)
Greutate
11.0 kg
Parametri de mediu
Operare
Temperatură: 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare
Depozitare
Temperatură: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare
Capacitate Plug and Play
Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi
sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri,
instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări
alternative.
Notă : Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizare prealabilă.
PowerSaver
Acest monitor are incorporat un sistem de gestionare a consumului de energie numit PowerSaver.
Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută
dacă nu este folosit un anumit timp. Monitorul se întoarce automat la modul normal de funcţionare dacă
mişcaţi mouse-ul sau apăsaţi o tastă. Pentru a economisi energia electrică, stingeţi monitorul dacă nu
aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver
funcţionează cu o placă video compatibilă VESA DPMS instalată în computerul dumneavoastră. Pentru
a configura această funcţie, folosiţi un program utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.
Stare
Funcţionare normală
Mod deconectare tensiune
EPA/ENERGY 2000
Indicator alimentare
Verde
Verde, Clipeşte
Consum energie
Mai puţin de 70W
Mai puţin de 1W
Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® şi ENERGY2000
când este folosit cu un computer echipat cu funcţia VESA DPMS.
Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs
respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru randamentul energetic.
Moduri presetate de reglare
Dacă semnalul transmis de computer corespunde cu următoarele moduri presetate de sincronizare,
ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp
ce LED-ul de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum
urmează:
Frecvenţă
Orizontală
(kHz)
Frecvenţă
Verticală
(kHz)
Lăţime bandă
(MHz)
Polaritate Sync
(Oriz./Vert.)
VESA, 640 x 480
37,500
85,008
36,000
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
Mod Afişare
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea
din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu
Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă
Orizontală. Unitate de măsură: kHz
Frecvenţă Verticală
Similar unui tub fluorescent, ecranul trebuie să repete aceeaşi
imagine de mai multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine
pentru utilizator. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă
Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de
măsură: Hz
Informaţii generale
Informaţii generale
Denumire model
SyncMaster 793s
Tubul Catodic
Tip
17"(43cm) Full square type (40.6cm vizibil)
Unghiul de deflexie
90 °
Dot Pitch (distanţa între
puncte adiacente)
0.23mm (Orizontală)
Tip ecran
Tub tricolor aluminizat cu puncte de fosfor în trei culori cu matrice
neagră.
Mască perforată anti-doming din invar.
Acoperire multistrat antistatică/antireflexie.
Rezoluţie maximă
1280 x 1024 @ 65Hz
Dimensiuni utile ale ecranului
Orizontală
312 ± 4 mm
Verticală
234 ± 4 mm
Sincronizare
Orizontală
30 ~ 70 kHz
Verticală
50 ~ 160 Hz
Definiţia semnalului de intrare
Semnal Video
RGB, Analog 0,7 Vpp positiv la 75 ohm
Semnal Sincronizare
Sincronizare separată orizontală şi verticală, Nivel TTL, pozitiv sau
negativ
Cablu de semnal
D-Sub cu 15 pini
Culorile ecranului
Nelimitat
Lăţime maximă de bandă
110 MHz
Alimentare
90 – 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Consum de energie
Mai puţin de 90W
Dimensiuni (lăţime×lungime×adâncime)
401 x 410 x 378mm (După instalarea standului)
Greutate
14.3kg
Parametri de mediu
Operare
Temperatură: 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare
Depozitare
Temperatură: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare
Capacitate Plug and Play
Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi
sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri,
instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări
alternative.
Notă : Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizare prealabilă.
PowerSaver
Acest monitor are incorporat un sistem de gestionare a consumului de energie numit PowerSaver.
Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută
dacă nu este folosit un anumit timp. Monitorul se întoarce automat la modul normal de funcţionare dacă
mişcaţi mouse-ul sau apăsaţi o tastă. Pentru a economisi energia electrică, stingeţi monitorul dacă nu
aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver
funcţionează cu o placă video compatibilă VESA DPMS instalată în computerul dumneavoastră. Pentru
a configura această funcţie, folosiţi un program utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.
Stare
Funcţionare normală
Mod deconectare tensiune
EPA/ENERGY 2000
Indicator alimentare
Verde
Verde, Clipeşte
Consum energie
Mai puţin de 90W
Mai puţin de 1W
Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® şi ENERGY2000
când este folosit cu un computer echipat cu funcţia VESA DPMS.
Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs
respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru randamentul energetic.
Moduri presetate de reglare
Dacă semnalul transmis de computer corespunde cu următoarele moduri presetate de sincronizare,
ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp
ce LED-ul de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum
urmează:
Frecvenţă
Orizontală
(kHz)
Frecvenţă
Verticală
(kHz)
Lăţime bandă
(MHz)
Polaritate Sync
(Oriz./Vert.)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
Mod Afişare
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea
din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu
Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă
Orizontală. Unitate de măsură: kHz
Frecvenţă Verticală
Similar unui tub fluorescent, ecranul trebuie să repete aceeaşi
imagine de mai multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine
pentru utilizator. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă
Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de
măsură: Hz
Informaţii generale
Informaţii generale
Denumire model
SyncMaster 793DF
Tubul Catodic
Tip
17"(43cm) DynaFlat (40.6cm vizibil)
Unghiul de deflexie
90 °
Dot Pitch (distanţa între
puncte adiacente)
0.20mm (Orizontală)
Tip ecran
Tub tricolor aluminizat cu puncte de fosfor în trei culori cu matrice
neagră.
Mască perforată anti-doming din invar.
Acoperire multistrat antistatică/antireflexie.
Rezoluţie maximă
1280 x 1024 @ 65Hz
Dimensiuni utile ale ecranului
Orizontală
312 ± 4 mm
Verticală
234 ± 4 mm
Sincronizare
Orizontală
30 ~ 70 kHz
Verticală
50 ~ 160 Hz
Definiţia semnalului de intrare
Semnal Video
RGB, Analog 0,7 Vpp positiv la 75 ohm
Semnal Sincronizare
Sincronizare separată orizontală şi verticală, Nivel TTL, pozitiv sau
negativ
Cablu de semnal
D-Sub cu 15 pini
Culorile ecranului
Nelimitat
Lăţime maximă de bandă
110 MHz
Alimentare
90 – 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Consum de energie
Mai puţin de 90W
Dimensiuni (lăţime×lungime×adâncime)
401 x 410 x 378mm (După instalarea standului)
Greutate
14.3kg
Parametri de mediu
Operare
Temperatură: 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare
Depozitare
Temperatură: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare
Capacitate Plug and Play
Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi
sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri,
instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări
alternative.
Notă : Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizare prealabilă.
PowerSaver
Acest monitor are incorporat un sistem de gestionare a consumului de energie numit PowerSaver.
Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută
dacă nu este folosit un anumit timp. Monitorul se întoarce automat la modul normal de funcţionare dacă
mişcaţi mouse-ul sau apăsaţi o tastă. Pentru a economisi energia electrică, stingeţi monitorul dacă nu
aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver
funcţionează cu o placă video compatibilă VESA DPMS instalată în computerul dumneavoastră. Pentru
a configura această funcţie, folosiţi un program utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.
Stare
Funcţionare normală
Mod deconectare tensiune
EPA/ENERGY 2000
Indicator alimentare
Verde
Verde, Clipeşte
Consum energie
Mai puţin de 90W
Mai puţin de 1W
Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® şi ENERGY2000
când este folosit cu un computer echipat cu funcţia VESA DPMS.
Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs
respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru randamentul energetic.
Moduri presetate de reglare
Dacă semnalul transmis de computer corespunde cu următoarele moduri presetate de sincronizare,
ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp
ce LED-ul de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum
urmează:
Frecvenţă
Orizontală
(kHz)
Frecvenţă
Verticală
(kHz)
Lăţime bandă
(MHz)
Polaritate Sync
(Oriz./Vert.)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
Mod Afişare
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea
din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu
Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă
Orizontală. Unitate de măsură: kHz
Frecvenţă Verticală
Similar unui tub fluorescent, ecranul trebuie să repete aceeaşi
imagine de mai multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine
pentru utilizator. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă
Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de
măsură: Hz
Service
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : [email protected]
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MEXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Via Lopez Portillo No. 6, Col. San Francisco
Chilpan Tultitlan, Estado de Mexico C.P. 54940, Mexico D.F. Mexico
Tel : 01(55) 5317 2551/3410/3409
Fax : 01(55) 5317 3377
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Via Lopez Portillo No. 6, Col. San Francisco
Chilpan Tultitlan, Estado de Mexico C.P. 54940, Mexico D.F. Mexico
Tel : 01(55) 5317 2551/3410/3409
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu,
Suwon City, Kyoungki-Do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A. :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsungusa.com/monitor/
Glosar
Dot Pitch (mărimea punctului afişat)
Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât
punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de
aceeaşi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm
Frecvenţă Verticală
Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa
o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte
frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz
Exemplu: Dacă aceeaşi lumină se repetă de 60 de ori pe secundă, acest lucru înseamnă 60
Hz. În acest caz imaginea de pe ecran poate tremura. Pentru a evita această
problemă, există un mod fără pâlpâire, ce utilizează o frecvenţă verticală de peste
70 Hz.
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului
cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se
numeşte Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură: kHz
Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (întreţesut şi neîntreţesut)
Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare
Non Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se
numeşte metoda Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea
monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la
televizoare.
Plug & Play
Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând
computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform
standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.
Rezoluţie
Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se
numeşte Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la
executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă
informaţie.
Exemplu: Dacă rezoluţia este de 1024 x 768,acest lucru înseamnă că ecranul este compus
din 1024 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 768 linii verticale (rezoluţie
verticală).
Drepturi şi mărci
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.
© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co.,
Ltd. este strict interzisă.
Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conţinute în prezentul text sau
pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui
material.
Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft , Windows şi
Windows NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA , DPMS şi DDC sunt mărci
înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt
mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA. Ca Partener ENERGY STAR®,
SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru eficienţa
energetică. Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale
producătorilor respectivi.
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance |
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes
the following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration
5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or
television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use
the equipment according to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far
for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these
potentially damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and
climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic
equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left
running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use
of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have
an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts
its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): [email protected]
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any
cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or
electronics components concerned with the display unit.
z
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing
of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone
layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with
consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided
you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to
reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally
adapted electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an
international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling
scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional
Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation),
Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as
computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful
substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far
possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g.
acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy.
Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of
energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the
presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)
and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and
the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): [email protected]
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained
via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings.
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in
fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have
been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may
occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or
electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception.
Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today
there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a
Mercury free alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time-beneficial both for the user and the environment
z Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
z
z
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in
cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in
a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
[European Residents Only]
For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following
countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those
who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling
information for the products to be treated in environmentally acceptable way.
[U.S.A. Residents Only]
U.S.A.
COMPANY
Solid Waste Transfer &
Recycling Inc
ADDRESS
442 Frelinghuysen Ave
Newark, NJ 07114
TELEPHONE 973-565-0181
FAX
Fax: 973-565-9485
Enone
MAIL
http://www.bcua.org/Solid
HOME
Waste_Disposal3.htm
PAGE
[European Residents Only]
SWEDEN
ELKRETSEN
ELKRETSEN Box
1357, 111 83
Stockholm
Barnhusgatan 3, 4
tr.
08-545 212 90
08-545 212 99
NORWAY
Elektronikkretur AS
vfw AG
6454 Etterstad 0602 Oslo
Fyrstikkalln 3B
Max Plank Strasse
42
50858 Collogne
Germany
23 06 07 40
23 06 07 41
[email protected] [email protected]
http://www.elkretsen.se/
GERMANY
http://www.elretur.no/
49 0 2234 9587 - 0
[email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement