Først annulleres lavenergiprogrammet.
Uret er til at begynde med i lavenergiprogrammet (tid eller kalender er vist). Før uret tages i brug, annulleres lavenergiprogrammet med proceduren, der er beskrevet nedenfor.
Hvis displayet er blankt, betyder det, at uret er utilstrækkeligt opladet. Hvis dette er
tilfældet, følges proceduren for opladning, som er beskrevet i "Før uret tages i brug".
<Procedure>
Lavenergiprogrammet annulleres ved at holde (A) og (D) inde samtidigt i mindst 2
sekunder, og uret vender tilbage til normalt display.
* For yderligere information henvises til afsnittet "Lavenergiprogrammet".
Introduktion
Tak for din erhvervelse af dette Citizen CYBER AQUALAND. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne
brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.
CYBER AQUALAND er et dykkerur, som indeholder en dykkecomputer, og er forsynet med sin egen dybdemåle. Uret
er i stand til automatisk at gemme forskellige data (max. dybde, dykketid o.s.v.) opsamlet under dykningen, derudover
data for dykkeprofilen, og viser data som log-data.
Ved at installere AQUALAND GRAPH 2001 på din personlige computer fra den medfølgende CD-ROM kan data, der
er gemt i uret, overføres til din PC, enten med det medfølgende kabel eller via infrarød kommunikation. Du kan oprette
grafer ud fra dykkedata eller tilføje billeder og bevægelige figurer på en let måde. Disse data kan fælles bruges i en
dykke-log. Senere kan denne log printes ud eller konverteres til HTML-dokument, lagring af dykkedata er både let og
praktisk. Desuden vil brugen af CAPgm, som er installeret sammen med AQUALAND GRAPH 2001, gøre det muligt
at foretage mange forskellige indstillinger af uret (incl. rejsetids-, alarm- og nedtællerindstillinger), forskellig grafik kan
også vises på uret for forskellige datoer.
Vi håber, at brugen af CYBER AQUALAND vil give dig endnu mere fornøjelse af dine rekreative dykkeaktiviteter.
* Til brugere af tidligere HYPER AQUALAND produkt (Model No. D20*):
• Hvis du anvender DOS-versionen eller WINDOWS Ver. 1/Ver. 2 af AQUALAND GRAPH (HYPER
AQUALAND tilknyttet software), kan du bruge eksisterende dykkedata behandlet i alle versioner af AQUALAND
GRAPH ved at importere disse data til AQUALAND GRAPH 2001.
• HYPER AQUALAND-data kan også indlæses i AQUALAND GRAPH 2001 software. Det bemærkes dog, at
kommunikationsdelen og kablerne er forskellige for CYBER AQUALAND og HYPER AQUALAND.
Se venligst yderligere informationer i AQUALAND GRAPH 2001's instruktionsmanualen, som findes på den medfølgende CD-ROM, angående import og modtagelse af data.
Sikkerhedsforanstaltninger: Tag altid hensyn til dem.
I det følgende forklares nogle forholdsregler, som man skal tage hensyn til for at undgå ulykker for urets bruger eller
andre.
De forskellige grader af skader, der kan opstå ved forkert brug af uret og tilsidesættelse af de givne advarsler, er
symboliseret med de følgende markeringer:
Denne markering indikerer, at der er risiko for død eller alvorlig ulykke.
Denne markering indikerer, at der er risiko for ulykke eller anden skade.
Andre forhold er klassificeret og forklaret ved brug af følgende markeringer:
Denne markering indikerer, at særlig opmærksomhed er nødvendig.
Denne markering indikerer, at det omtalte er forbudt.
2
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt og tag hensyn til alle advarsler. Vær sikker på du helt forstår brugen, urets
display og begrænsninger. At forsømme at forstå og følge instruktionerne kan føre til fejl under en dykning og derved
føre til alvorlige ulykker eller død.
•
•
•
•
•
•
•
Dykning er en potentiel farlig sport. Når uret anvendes under dykning, er det meget vigtigt, at man har forstået og
overholder procedurerne ved urets funktioner, som de er beskrevet i denne vejledning. Uret vil ikke fungere korrekt, hvis det ikke betjenes som beskrevet.
Uret bør ikke anvendes som primært trykmålerudstyr.
Dykning med dette ur er begrænset til fornøjelsesdykning (ikke dekompressionsdykning), i saltvand ved en vandtemperatur fra +10o til +40o C (50o til 104o F). Uret kan ikke anvendes under dekompressionsdykning, mætningsdykning, hvor der bruges heliumgas, dykning i højder over 300 meter (1000 ft) MSL eller dykning uden for det
nævnte temperaturområde. Derudover kan uret ikke anvendes under dykning, hvor der anvendes nitrox (en gasblanding af oxygen og nitrogen, hvor koncentrationen af oxygen er større end i luftflasker, der anvendes ved almindelig dykning).
Selv om uret producerer data for dekompressionsdykning, må uret aldrig bruges til dekompressionsdykning, da
dette er potentielt farligt. Uret viser kun korrekt dybde i saltvand (vægtfylde 1.025).
Selv fornøjelsesdykning kan blive farligt. Grundlæggende kendskab og teknikker er nødvendige for at udføre sikker dykning, det er derfor vigtigt at deltage i undervisning og træning ved en kvalificeret instruktør, i modsat fald
kan man komme ud for alvorlige ulykker.
Pludselige svingninger og ændringer i vandtemperaturen kan have indflydelse på urets udlæsninger. Da uret ikke er
ment som et specialinstrument, men kun er beregnet til at vise informationer for at minimere risikoen for dykkersyge og andre farer, giver det ingen garanti for sikkerhed for brugeren. Kombiner altid uret med andre instrumenter
(dykketabeller og dybdemåler). Brug ikke uret som primært instrument under dykning.
Uret er designet til, at der kun er en person, der bruger det. Lån aldrig uret ud til andre, mens du selv hviler på
landjorden (når uddykket programmet er aktiv). Brug heller ikke urets data som dykkedata for en anden person.
For at sikre en forsvarlig dykning holdes altid en forsvarlig sikkerhedsmargin i forhold til den viste tidsgrænse for dekompression.
Dyk aldrig på en måde så det bliver nødvendigt med dekompressionsstop. Hvis det alligevel skulle ske, startes opstigningen omgående, mens der holdes øje med, at opstigningsraten ikke overstiger 18 meter (60 ft) pr. minut. Foretag
dekompressionsstop under opstigningen i overensstemmelse med instruktionerne.
Når der foretages dekompressionsstop, må der aldrig stiges til en dybde, der er mindre end, der er instrueret om. Det
kan ofte være svært at holde en konstant dybde, det tilrådes derfor at foretage stop i en større dybde end den instruerede.
* Hvis dekompressionsstop ignoreres (fortsat dykning), vil det medføre en permanent fejl (ERROR), og uret vil ikke
skifte til dykkeprogrammet, før der er gået 24 timer.
Undgå at tage med op i et fly mens uddykkeprogrammet er aktiveret. Rejse i et fly uden den nødvendige hviletid efter
en dykning kan resultere i dykkersyge. Det anbefales, at der går 24 timer efter en dykning før flyvning. Der er ikke
nogle bestemte regler for at undgå dykkersyge ved flyvning efter en dykning.
Det anbefales, at man ikke foretager snorkeldykning efter en dykning med trykflasker. Vent mindst 2 timer og overskrid
ikke dybder på 5 meter
Lagring af data
De forskellige data, der bliver målt af uret, kan gå tabt ved fejlbetjening eller ved påvirkning af kraftig elektricitet,
elektrisk støj, under reparation eller en fejlfunktion. Vigtige data bør altid gemmes på en PC i en logbog så hurtigt som
muligt.
3
Kontrol af tilbehøret
Efter æsken er åbnet, kontrolleres, at nedenstående dele er tilstede.
*Påsætning af ferritkernen
Sæt ferritkernen på USB-kablet som det er vist på tegningen.
Kontroller altid at den medfølgende ferritkerne er korrekt
monteret på UBS-kablet, før dette tages i brug.
Forkert montering kan medføre elektronisk interferens, som
kan påvirke andet udstyr.
Før ibrugtagning
Vær altid sikker på at uret er fuldt opladet, før det tages i brug, ved at anvende den medfølgende kommunikationsdel, der følger med.
Batteriet (specialbatteri), der anvendes i uret, er af den genopladelige type. Opladningen udføres ved at anvende kommunikationsdelen, efter der er isat 4 stk. AA alkaline batterier (LR-6) i denne.
• Det er ikke nødvendigt at tilslutte uret til en PC under opladning. Opladningen udføres ved kun at bruge batterierne
i kommunikationsdelen.
•
•
•
•
•
Kommunikationsdelen er ikke vandtæt. Pas på den ikke kommer i kontakt med vand eller bliver våd. Sand og støv i
kommunikationsdelen kan også forårsage fejlfunktioner. Vær påpasselig ved at bruge den udendørs.
Da forkert brug af batterierne kan medføre at de lækker, overhold derfor følgende råd:
Installer batterierne med korrekt polaritet(+/-).
Bland ikke forskellige batterityper.
Brug ikke nye batterier sammen med gamle. Ved udskiftning skiftes alle med nye og af samme type.
Installering af batterier i kommunikationsdelen
1) Fjern batteridækslet i bunden af kommunikationsdelen ved at løfte op i
tappen, mens der skubbes i pilens retning (OPEN).
2) Isæt 2 AA-alkaline batterier i både kommunikationsdelen og dækslet (4 stk. i
alt) - hold øje med polariteten.
3) Sæt batteridækslet på igen.
4
•
Vær sikker på at batteridækslet er korrekt monteret, - hvis ikke kan
det medføre dårlig kontakt mellem batterierne.
• Pas på ikke at ødelægge neglene ved at fjerne batteridækslet.
• Når uret oplades ved hjælp af kommunikationsdelen for første
gang, vil USB-driverens installationsprogram blive vist på PCskærmen, hvis kommunikationsdelen er tilsluttet en PC. Der
henvises til "Tilhørende software" angående installation af USBdriver.
• Batterierne i kommunikationsdelen vil gradvis miste deres spænding, selv om de ikke bruges. Det anbefales at fjerne dem, hvis
udstyret ikke bruges gennem en længere periode.
Opladning af uret
1) Låsetappen på venstre side af kommunikationsdelen åbnes tilstrækkeligt.
2) Monter uret i kommunikationsdelen således, at de to midterste (af 4) på kommunikationsdelen får kontakt med de
to terminaler (guld) ved kl. 3:00 position på uret.
• Hvis uret er forsynet med en metallænke, der er så kort, at uret ikke kan monteres på kommunikationsdelen, fjernes
benet på kommunikationsdalen, derefter kan uret monteres.
Hvis benet fjernes fra kommunikationsdelen, holdes det uden for børns rækkevidde for at undgå, at barnet sluger det.
•
Hvis urets display er blankt før opladning, trykkes
på (A), (B), (C) og (D) samtidigt, mens uret er
tilsluttet kommunikationsdelen, for at nulstille alt
(der henvises til afsnittet "Nulstil alt og formater
Flash Memory" angående denne procedure).
3) Opladningen begynder, når uret er korrekt
monteret i kommunikationsdelen. LED-lampen på
højre side af kommunikationsdelen lyser, når
opladningen begynder og slukker når opladningen
er tilendebragt ( uret fuldt opladet).
4) Låsetappen åbnes tilstrækkeligt på kommunikationsdelen, og uret fjernes fra denne.
•
•
•
•
Den nødvendige ladetid er 5-6 timer, hvis batteriet er helt afladet.
Det er bedst at lade uret op, inden batteriet går helt tomt for strøm. Der er ingen risiko for overopladning ligegyldigt, hvor længe uret sidder i opladeren.
Hvis LED-lyset ikke er tændt, og ladeindikatoren på uret ikke indikerer, at uret er fuldt opladet, selvom uret er
tilsluttet laderen, er batterierne i laderen dårlige. Udskift batterierne med friske.
Forsøg på at fjerne uret fra kommunikationsdelen uden at løsne låsetappen kan medføre, at kontakterne skades, og
kommunikationsdelen ikke fungerer.
Urets display under opladning:
Når opladningen begynder, vil uret automatisk skifte til systemovervågningsprogrammet.
Indikator (CHRG) for opladning blinker i nederste venstre hjørne af displayet.
•
•
•
•
Når kommunikationsdelen er tilsluttet en PC med USB-kablet, vil uret vise USB-kommunikationsdisplayet (data
overførsel stand by). Opladning finder også sted (LED-lyset er tændt) under overførsel af data via USB-kablet.
Når uret er tilstrækkelig opladet (alle felter i batteriindikatoren på displayet er markeret), skønt dykkemarkeringen
stadig blinker uden uret skifter til systemovervågningsprogrammet, vil opladningen stadig foregå korrekt.
Selv om CHK måske blinker i nederste venstre hjørne af displayet under opladning, vil opladningen stadig foregå
korrekt.
CHK forsvinder fra displayet, når uret fjernes fra kommunikationsdelen efter opladningen er færdig.
5
Forsigtighedshensyn under dykning
Uret bør ikke anvendes som primært instrument under dykning. Når uret anvendes under dykning, er det vigtigt at have modtaget undervisning og træning samt overholde alle regler.
• Før en dykning kontrolleres, at alle urets funktioner virker korrekte.
• Det anbefales, at uret kun anvendes under fornøjelsesdykning ned til ca. 18 m (60 ft). Forsøg ikke at overskride
grænsen på 40 m (131 ft).
• Hold altid en sikker margin i forhold til ikke-dekompressionstid.
• Foretag tilstrækkelig mange sikkerheds- og dekompressionsstop. Selv under en ikke-dekompressionsdykning bør
der holdes et sikkerhedsstop ved 5 m (15 ft). Dertil kommer, hvis uret viser dekompressionsstop, at man bør stoppe
længere tid, end uret viser.
• Hold altid en hvileperiode på land efter en dykning. Der risikeres dykkersyge, hvis man går ombord i et fly, uden
man har holdt den fornødne hvile.
Forbudt brug under dykning:
Forsøg aldrig at anvende uret under nedenstående omstændigheder.
• Når dykning er forbudt i systemovervågningsprogrammet:
...Uret vil ikke skifte til dykkeprogrammet når har
skiftet til NG.
• Når uret er gået i stå, eller der viser sig en fejl (pas på ikke at støde uret mod sten og lignende under dykning).
• Når dybdemålingen foregår i vand, hvor temperaturen ligger uden for det tilladte område, eller i højden:
...Vandtemperaturens område for nøjagtig måling er fra +10o til +40o C (50o F til 104o F).
...Uret er ikke kompatibel med dykning i højder over 300 m (100 ft) MSL.
• Når man deltager i farlige begivenheder eller situationer, der kan blive farlige:
...Uret er ikke bygget som del af redningsudstyr ved ulykker til havs.
• Når det bruges i omgivelser med heliumgas (mætningsdykning o.s.v.):
...Hvis det anvendes under disse konditioner, kan det skade uret.
• Brug under dykning med nitrox:
...Uret kan ikke bruges ved dykninger, hvor der anvendes blandet gas, kun med ordinære luftflasker.
<Forsigtighedsregler før en dykning>
• Oplad uret og kontroller at opladningen er tilstrækkelig, samt at uret kan anvendes til dykning, ved at checke
systemovervågningsprogrammet. Hvis uret ikke er tilstrækkeligt opladet, vil det ikke skifte til dykkeprogrammet,
selvom dykningen er startet. Prøv at starte dykkeprogrammet, efter uret er opladet, for at undgå problemer under en
dykning.
• Kontroller at ERR (fejl) eller CHK ikke er vist på displayet.
• Kontroller at remmen sidder forsvarligt fast på urkassen.
• Kontroller at remmen og glasset er fri for ridser eller revner.
• Kontroller at tid/kalender er indstillet korrekt.
• Kontroller at dybdealarm og dykketidsalarm er indstillet korrekt.
• Hvis der er en væsentlig temperaturforskel på uret og vandet, kan dybden ikke måles korrekt. Lad uret ligge i
vandet ca. 5 minutter, inden dykningen påbegyndes, så uret kan blive akklimatiseret.
<Forsigtighedsregler under dykning>
• Undgå for hurtig nedstigning, da dette kan medføre dykkersyge og have andre skadelige virkninger på kroppen.
• Vær opmærksom på at det under vandet kan være svært at høre urets alarm på grund af den omgivende støj
(åndedræt og luftbobler).
• Hold nøje øje med luftbeholdningen. Uret kan ikke udregne den tilbageværende luft.
• Hvis det skulle ske, at uret ikke fungerer, mens det er under vandet, skal man enten straks begynde opstigningen
ved at følge instruktørens anvisninger eller begynde opstigningen med en opstigningsrate på ikke mere end 18 m
(60 ft) pr. minut. Lav sikkerhedsstop ved 5 m, så længe luften tillader.
6
<Forsigtighedsregler efter dykning>
• Vær sikker på at hvile tilstrækkeligt efter en dykning, kontroller uddykningsprogrammet (som måler tiden efter en
dykning).
• Efter at have fjernet snavs, mudder, sand og andre ting, som måtte sidde på uret, ved at skylle det grundigt i ferskvand tørres uret af med en blød klud.
• Forsøg aldrig at fjerne dækslet over tryksensoren eller prikke i den med en skarp genstand for at fjerne evt. fremmedlegeme. Rens aldrig tryksensoren med trykluft. Hvis evt. snavs ikke kan fjernes ved at skylle det med ferskvand, skal det nærmeste Citizen Service Center konsulteres.
Dykning i ferskvand:
•
•
•
•
Uret er konstrueret til dykning i saltvand, det vil ikke angive den nøjagtige dybde i ferskvand.
Brug kun uret i ferskvand, hvis den specielle træning har fundet sted.
Da uret angiver dybden korrekt i saltvand (vægtfylde 1.025), vil den sande dybde i ferskvand være 2,5% dybere,
end uret angiver.
Eksempel: Vanddybden vises som 20 m x 1.025 = 20,5 m (aktuel dybde).
Urets karakteristik
Uret er udstyret med flere praktiske funktioner til brug under dykning:
• Forskellige informationer bliver vist og tjener som referencer for sikker dykning ved at udregne det tilbageværende
kvælstof i kroppen, baseret på dykketiden og forløbet af dykningen (dykkecomputer funktionen).
* Den dekompressionsalgoritme, der anvendes, er fra "the Canadian Defense and Civil Institute of Environmental Medicine (DCIEM)".
• Måling af vanddybden starter automatisk ved simpelthen at tage uret på og gå i vandet, og forskellige data (dybde,
forløbet tid o.s.v.) bliver målt under dykningen.
• Uret skelner mellem snorkeldykning og dykning med trykflasker ud fra dykningens konditioner (dybde og dykketid), højst 100 sæt logdata gemmes automatisk for hver af de to typer.
• Uret er også udstyret med forskellige advarselsfunktioner, som er nødvendige for sikker dykning.
• Logdata og profildata (op til 2 timer), der automatisk er gemt i uret, kan overføres til en PC via kommunikationsdelen og infrarød kommunikation. Dette gør det let at opstille dykningens forløb grafisk på en PC.
Forskellige funktioner kan stilles på din PC:
• Følgende urindstillinger kan overføres og redigeres på din PC ved hjælp af kommunikationsdelen og den infrarøde
kommunikationsfunktion.
*Tilføjelser, sletninger og ændringer af display for de forskellige programmer.
*Indstilling af rejsetider, alarm og destinationer.
*Indstilling af dykkealarm til brug under dykning og antal af tidligere dykninger.
*Indstilling af daglig grafik og grafik for fødselsdage.
Uret er også udstyret med en infrarød kommunikationsfunktion:
• Urets infrarøde kommunikationsstandard (lrWW) anvendes til infrarød kommunikation. Dette muliggør at indstille
tid og alarm mellem 2 ure.
• Hvis en ven har et ur magen til, kan data udveksles mellem de to ure (tid, kalender, alarm og dykkealarm). Der kan
også foretages infrarød kommunikation mellem uret og en PC.
Intet behov for batteriskift:
• Det specielle batteri, der bruges som energikilde, er miljøvenligt og indeholder ikke kviksølv eller andre giftige
stoffer.
• Det specielle batteri oplades ved hjælp af kommunikationsdelen, som medfølger. Når batteriet er fuldt opladet, kan
uret bruges uafbrudt i en måned ved standard konditioner. Brugstiden varierer og afhænger af hvor meget de forskellige funktioner bruges. Se yderligere detaljer i afsnittet "Batteriladeindikator og vedvarende brugstid".
• Uret er forsynet med en indikator for opladningstilstand for batteriet. Desuden er der en advarselsfunktion for utilstrækkelig opladning, som bliver vist på displayet.
Andre nyttige funktioner
• Uret er også udstyret med rejsetider, så der let kan vises den lokale tid for rejsemålet, desuden en destinationstimer,
der kan vise den resterende tid til rejsemålet.
• Der kan vælges mellem 15 forskellige lyde, der kan kobles til de forskellige timere.
• En displaybelysning, der gør det muligt at aflæse displayet i mørke omgivelser.
7
•
Uret tilbyder andre nyttige funktioner, som en 24-timers alarm, stopur med en kapacitet på 99 timer, 59 minutter
59,99 sekunder i dele af 1/100 sekund samt en nedtæller, der kan stille på op til 99 minutter.
Da dette produkt kræver speciel teknik og udstyr til slutjustering og kontrol efter evt. reparation, skal alle reparationer
(undtaget urlænken) udføres på et Citizen Service Center.
Urets komponenter
Urets programmer (funktioner)
Standardprogram
Dette er urets mest anvendte program. Det består af følgende underprogrammer:
1. Tidsprogram
I dette program viser uret korrekt tid og kalender, der er basisparametrene for uret. Dette program vises normalt.
2. Rejsetidsprogrammet TRV
I dette program viser uret tid og dato for en anden tidszone.
3. Destinationstimer-progarmmet DST
I dette program viser uret den resterende tid (i dele af 1 sekund), der er tilbage til en forudbestemt ankomsttid og
destination, når disse er indstillet.
*Største måling er 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder.
4. Alarmprogram ALM
I dette program kan der indstilles og sættes ON/OFF en daglig alarm.
5. Stopursprogram CHR
I dette program kan uret fortage tidsmålinger i op til 99 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.
6. Nedtællerprogram TMR
I dette program kan uret stilles til at tælle ned i dele af 1 sekund. Tiden kan indstilles op til 99 minutter i dele af 1 minut.
7. Systemovervågningsprogrammet BATT / FILE
I dette program vises batteriets ladetilstand sammen med en generel status for flash memory.
Dykkeplanprogram DV-PL
Dette program bruges til at planlægge den næste dykning, uret viser tiden for grænsen af ikkedekompression under den
næste dykning, og en dykkealarm kan indstilles for den næste dykning.
Svømmedykning logprogram – SCUBA LOG
Dette program bruges til at bekræfte loggen fra den tidligere svømmedykning, der vises forskellige data (logs), som
automatisk er lagret under dykningen.
Snorkeldykning logprogram – SKIN LOG
Dette program bruges til at bekræfte loggen fra den tidligere snorkeldykning, der vises forskellige data (logs), som
automatisk er lagret under dykningen.
8
Dykkeprogram
Dette program bruges under dykning. Uret skifter automatisk til dykkeprogrammet, når dykningen starter, og viser den
aktuelle dybde, dykketid og andre data, der er nødvendig under dykningens forløb.
Uddykningsprogram SURF
I dette program vil uret vise den forløbne tid siden afslutningen af den sidste svømmedykning og længden af den tid,
hvor det er forbudt at flyve (max. 24 timer). Uddykkeprogrammet vises ikke mere, når tiden er gået, hvor det er forbudt
at flyve.
Infrarød kommunikationsprogram
Dette program bruges til kommunikation mellem uret, et andet ur eller en PC.
Lavenrgiprogram
Dette program starter automatisk, hvis uret ikke er tilstrækkeligt opladet. Det sætter forbruget ned til et minimum.
Under normale omstændigheder bør uret ikke bruges, når denne funktion er aktiveret. Uret kan skiftes til denne funktion
manuelt, men alle funktioner undtagen tid og kalender virker ikke. Uret kan ikke skiftes til dykkeprogram, når
lavenergiprogrammet er aktiveret.
Indikator for batteritilstand og kontinuerlig brugstid
En omtrentlig indikation for batteriets ladetilstand kan vises på displayet. Indikatoren kan vises i tids- og
systemovervågningsprogrammet.
1. Aflæsning af ladeindikatoren
Indikatoren ændrer udseende (se skitsen) efter, hvor lang tid uret har været brugt.
Cirka 60% til fuld.
Cirka 10 - 20%
Næsten afladet. Oplad uret korrekt, da det risikeres, at uret bliver helt afladet under en dykning.
Mangelfuldt opladet. Uret kan ikke anvendes til dykning. Oplad omgående.
2. Kontinuerlig brugstid
Uret vil gå kontinuerlig i ca. 1 måned (indtil advarslen for mangelfuld opladning aktiveres), efter det har været fuldt
opladet.
Ovenstående er groft baseret på nedenstående konditioner:
• Dykning (dybdemåling): 2 gange om ugen (30 min. pr dykning)
• Alarm: 30 sekunder om dagen.
• Stopursmåling: 1 time om ugen.
• Displaylys: 4 sekunder pr. dag.
*Urets brugstid bliver kortere, jo mere man bruger alarm, stopur og andre funktioner. Tiden reduceres også ved brug af
infrarød kommunikation.
*Da vandsensoren bliver aktiveret, når den bliver våd, selv om der ikke dykkes, vil dette også forkorte brugstiden.
9
Skift mellem programmerne
•
•
•
•
Med tryk på (D) skiftes
mellem
hovedprogrammerne
i
rækkefølgen: Standard-,
dykkeplan-,
svømmedykke-, snorkelog uddykkeprogrammet.
Underprogrammerne
i
standardprogrammet
skiftes med tryk på (A),
rækkefølgen er: Tids-,
rejse-,
destinations-,
alarm-, stopurs-, nedtællerog
systemovervågningsprogram.
Uret skifter automatisk til dykkeprogrammet, når vandsensoren bliver våd i alle programmer (undtagen i infrarød
kommunikations- og lavenergiprogrammet).
Uret skiftes til infrarød kommunikationsprogram ved at holde (D) inde i mindst 2 sekunder i alle programmer
(undtagen i dykke- og lavenergiprogrammet).
* Uddykningsprogrammet bliver ikke vist mere, når tiden er gået, hvor det er forbudt at flyve efter en svømmedykning.
Uret skiftes til tidsprogrammet med tryk på (D) i snorkel-logprogrammet, når uddykningsprogrammet ikke er aktiveret.
* Hvis der ikke trykkes på nogen knop inden for 3 minutter i programmerne: Standard-, dykkeplan-, svømmedykkelog-, eller snorkel-logprogram, vil uret automatisk vende tilbage til tidsprogrammet (undtaget er at det returnerer til
uddykningsprogrammet, hvis dette var aktiveret).
* Uret skifter til lavenergiprogrammet, hvis (A) og (D) holdes inde i mindst 2 sekunder i tidsprogrammet.
* Hvis BATT, ERR eller CHK blinker i nederste venstre hjørne af displayet i et af programmerne (en advarselsfunktion
er blevet aktiveret), og under indstilling i et program vil uret ikke skifte til dykkeprogrammet, selv om sensoren bliver
våd.
* Timeglasset og LOADING vises, når der skiftes til dykke-, infrarød kommunikation- eller lavenergiprogram. Vandsensoren samt alle knopper fungerer ikke, mens disse vises.
Brug af displaylyset
10
Displaylyset tændes i ca. 1 sekund når der trykkes på EL-knoppen på urets front (undtagen i infrarød
kommunikationsprogram). Lyset vil være tændt i ca. 5 sekunder, hvis EL-knoppen holdes inde.
Da displayet kan være svært at se under dykning om natten, anbefales det at bruge en undervandslygte, når displayet
skal aflæses.
Brug af standardprogrammerne
1. Tidsprogrammet
Dette er urets basisprogram, som
bruges til at vise og justere tid og
kalender.
A. Skift display
• Med tryk på (C) skifter displayet mellem at vise ugedag
og lokalitet.
• Med tryk på (B) kan man
forstørre et af de to displays,
tryk (B) igen for at vende
tilbage til normalt display.
B. Indstilling af tid og kalender
1) I tidsprogrammet holdes (C)
inde, indtil lokaliteten blinker.
2) Med tryk på (C) skiftes
mellem de forskellige indstillingsmuligheder (det, der
blinker, kan indstilles).
3) Med (B) øges det valgte og med (A) mindskes det. Hvis en af knopperne holdes inde, vil tallene skifte hurtigt.
• Se "Lokaliteter vist på uret" for mere information om lokaliteter.
• Sekunder nulstilles med tryk på (B) eller (A) (hvis der trykkes på knoppen, mens sekunderne er mellem 30 og 59,
øges minuttallet med 1.
• Når sommertid skal sættes ON eller OFF, eller der skal vælges mellem 12- og 24-timers format, gøres det med (A)
eller (B).
4) Afslut med tryk på (D).
Året kan stilles fra 2000 til 2039. Den 1. januar 2000 er dog en speciel dato, som urets hardware anvender. Hvis uret
bruges til kommunikation, enten infrarødt eller med USB, eller det skiftes til lavenergiprogrammet og denne dato er
indstillet, vil det resultere i, at alle displayets segmenter bliver vist, og uret vender tilbage til den oprindelige indstilling.
Lad være med at indstille denne dato.
Når kalenderen er indstillet, er det ikke nødvendigt at justere for lige og ulige måneder eller skudår.
Hvis 12-timers format er valgt, skal man holde øje med AM(A) og PM(P).
Når sommertid er sat ON, vil timerne blive sat 1 time frem i forhold til normaltid og ST vises på displayet. Der kan ikke
vælges sommertid for UTC-tid.
Ugedagen stilles automatisk i forhold til kalenderen.
Hvis der ikke trykkes på nogen knop under indstillingen i 3 minutter, vender uret automatisk tilbage til tidsprogrammet.
Man kan altid vende tilbage til tidsprogrammet med tryk på (D).
C. Daglig grafik
Den daglige grafik sættes med "CAPgm" software. Den grafik, der er registreret som daglig grafik, vises hver dag i
nederste højre hjørne af displayet. Dertil kommer, at den daglige grafik, der er registreret for fødselsdage, vises for de
11
dage, som er sat som fødselsdage. Der henvises til manualen til "CAPgm", som findes på den medfølgende CD-ROM
for yderligere oplysninger.
2. Rejsetidsprogrammet
I dette program viser uret tid og dato for en anden tidszone forskellig fra "hjemtiden". Den lokalitet, der ønskes vist,
vælges blandt de forud registrerede lokaliteter, og uret viser tid og dato for den valgte lokalitet, tidsdifferencen til
"hjemtiden" kan aflæses. Yderligere er det let at ombytte den nye lokalitet med (MAIN) "hjemtiden".
A. Skiftning af display
Tidsforskellen fra Coordinated
Universal Time (UTC), og tidsforskellen fra tiden i tidsprogrammet vises så længe, (B)
holdes inde.
B. Indstilling af rejsetid
1) I rejsetidsprogrammet holdes (C) inde, indtil lokaliteten blinker.
Lokaliteten ændres med tryk på (B) eller (A).
2) Med (B) vælges fremad og med (A) vælges baglæns. (Hvis en af knopperne holdes inde, vil
lokaliteterne skifte hurtigt). Se afsnittet "Lokaliteter vist på uret" for yderligere information.
3) Indstilling af sommertid ON eller OFF blinker, når der trykkes på (C).
4) Sommertiden stilles med tryk på (B) eller (A).
5) Afslut indstillingen med tryk på (D).
•
•
•
•
•
•
Timeformatet (12/24) følger formatet, der blev valgt i tidsprogrammet.
Sommertid kan ikke indstilles for UTC.
I tilfælde af at indstillingen for sommertid for en lokalitet er den samme som i tidsprogrammet, vil ændringen også
gælde for tidsprogrammet.
Uret returnerer automatisk til rejsetidsprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter under indstillingen.
Der kan altid returneres til normalt display med tryk på (D) under indstillingen.
Uret returnerer automatisk til tidsprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i rejsetidsprogrammet.
C. Ombytning af lokaliteter mellem rejse- og tidsprogrammet
Når en lokalitet i en tidszone, der ofte anvendes, er sat i rejsetidsprogrammet, og ombytningsproceduren udføres efter,
man er ankommet til denne lokalitet, vil tid og dato for den lokalitet, der er vist i rejsetidsprogrammet, kunne vises i
tidsprogrammet. Resultatet vil være, at tid og dato for lokaliteten, der var vist i tidsprogrammet, nu vises i rejsetidsprogrammet.
<Procedure>
I rejsetidsprogrammet trykkes (B)
og (C) ind samtidigt i mindst 2
sekunder. Lokaliteten i tidsprogrammet og lokaliteten i rejsetidsprogrammet er nu byttet om, og
uret viser tidsprogrammet.
Eksempel: Lokaliteten, der er sat i
tidsprogrammet som "hjemtid"
(MAIN), er TOKYO. Lokaliteten,
der er sat i rejsetidsprogrammet, er
LONDON.
3. Destinationstimer-programmet
I destinationstimer-programmet måles og vises den resterende tid til at ankomme til en destination i op til 99 timer, 59
minutter og 59 sekunder, når
destinationen og rejsetiden er sat. Når
ankomsttiden er nået, vil uret
informere med en alarm i 30 sekunder,
12
og "Dest" vises på displayet. Efter ankomst måles den forløbne tid fra ankomst i op til 99 timer, 59 minutter og 59
sekunder.
Den alarm, der lyder ved ankomsttid, kan vælges blandt 15 forskellige.
A.
1)
2)
3)
•
Indstilling af destinationstimer
I destinationstimeren holdes (C) inde, indtil destinationen blinker.
Der flyttes til det, man ønsker at stille (blinker), med tryk på (C).
Det, der blinker, kan ændres med tryk på (B) eller (A).
Med (B) vælges fremad, og med (A) vælges baglæns. (Hvis en af knopperne holdes inde,
vil lokaliteterne skifte hurtigt).
• Se afsnittet "Lokaliteter vist på uret" for yderligere information.
• Sommertiden stilles med tryk på (B) eller (A).
• Når der trykkes på (B), mens alarmnummeret
blinker, vil det næste nummer vises, med tryk på
(A) vil det forrige vises. Hvis der ikke ønskes
nogen alarm, skal "Silent" vælges.
• Alarmlyden kan demonstreres ved at holde (A)
eller (B) inde, mens det ønskede nummer vises (det næste eller forrige nummer vises et øjeblik). Hvis begge
knopper holdes inde samtidigt, vil den indstillede alarm lyde.
4) Afslut indstillingen med tryk på (D). Uret vil nu starte nedtællingen af den indstillede tid.
•
•
•
•
•
•
Timeformatet (12/24) følger formatet, der blev valgt i tidsprogrammet.
Hvis den tilbageværende tid til den indstillede ankomsttid overskrider 100 timer, vil destinationstimeren standse
ved den viste ankomsttid og starte automatisk, når ankomsttiden ligger inden for 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder.
Hvis man korrigerer ankomsttiden, mens destinationstimeren kører, vil den køre videre i forhold til den nye tid.
Den resterende tid vil blive genkalkuleret, hvis indstillingen for sommertid ændres for den valgte destination i destinationstimeren, tids- eller rejsetidsprogrammet, mens destinationstimeren kører.
Uret returnerer automatisk til at vise ankomsttid eller resterende tid, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter i indstillingsfasen.
Man kan altid vende tilbage til ankomsttid eller resterende tid med tryk på (D) i indstillingsfasen.
B. Destinationstimerens måleprocedure
Når destinationstimeren er indstillet, begynder målingen automatisk. Når ankomsttiden er nået,
vil uret informere om, at tiden er
gået, med en alarm i 30 sekunder.
Efter tiden er forløbet i destinationstimeren, vil den forløbne tid
fra ankomsttiden blinke på displayet i op til 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Derefter
vil uret vende tilbage til at vise
ankomsttiden.
Når ankomsttiden er nået, vil uret
informere med en alarm i 30
sekunder. Denne alarm kan stoppes med tryk på en tilfældig
knop.
Hvis alarmvalget er sat til "Silent", vil kun "Dest" vises på
displayet.
<Visning af ankomsttid under måling>
1) Når der trykkes på (B), mens destinationstimeren kører, vil den indstillede ankomsttid og lokalitet blive vist.
13
2) Hvis der trykkes på (B) igen, mens ankomsttiden vises, vil tiden og lokaliteten for tidsprogrammet, som angår den
indstillede ankomsttid, blive vist.
3) Med tryk på (B) returnerer til den resterende tid.
•
•
Uret returnerer automatisk til den resterende tid, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter under kontrol af
ankomsttiden, som beskrevet i punkt 1 og 2 ovenstående.
Uret returnerer automatisk til tidsprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter i destinationstimeren.
4. Alarmprogrammet
Når alarmen er sat ON, vil der lyde en alarm i
30 sekunder, og "Alarm" vises på displayet på
det indstillede tidspunkt. Alarmlyden kan
afbrydes med tryk på en vilkårlig knop. Den
alarm, der lyder, kan vælges blandt 15
forskellige under indstillingen.
A. Alarm ON/OFF og test af alarmlyd
I alarmprogrammet kan alarmen sættes ON
eller OFF med tryk på (B). Når alarmen er sat ON, indikeres det med et klokkesymbol på displayet. Lyden kan testes
ved at holde (B) inde.
B. Indstilling af alarm
1) I alarmprogrammet holdes (C) inde, indtil timerne blinker.
2) Der flyttes til det, man ønsker at stille (blinker), med tryk på (C).
3) Det, der blinker, kan ændres med tryk på (B) eller (A).
• Med (B) vælges fremad, og med (A) vælges baglæns. (Hvis en af knopperne holdes inde,
vil lokaliteterne skifte hurtigt).
• Når der trykkes på (B), mens alarmnummeret blinker, vil det
næste nummer vises, med tryk på (A) vil det forrige vises. Hvis
der ikke ønskes nogen alarm, skal "Silent" vælges, og der vises
kun "Alarm" på displayet.
• Alarmlyden kan demonstreres ved at holde (A) eller (B) inde, mens det ønskede nummer vises (det næste eller
forrige nummer vises et øjeblik). Hvis begge knopper holdes inde samtidigt, vil den indstillede alarm lyde.
4) Afslut indstillingen med tryk på (D).
•
•
•
•
Timeformatet (12/24) følger formatet, der blev valgt i tidsprogrammet.
Uret returnerer automatisk til alarmprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter under indstillingen.
Man kan altid vende tilbage til alarmprogrammet med tryk på (D) i indstillingsfasen.
Uret returnerer automatisk til tidsprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter i alarmprogrammet.
5. Stopur
Stopuret kan måle tiden i dele af 1/100 sekund i op til 99 timer, 59 minutter og
59,99 sekunder. Stopuret returnerer til 0, når 100 timer er nået.
A. Aflæsning af displayet
<1/100 sekund>
Tallene for 1/00 sekund bliver kun vist i det første minut efter start.
De vises også efter, man har aflæst en splittid, og når stopuret er stoppet.
B. Tidtagning
1) Stopuret startes og standses med tryk på (B).
2) Splittiden vises i 10 sekunder, når der
trykkes på (C) under en måling. Det er den
seneste splittid, der vises ved tryk på (C)
("SPL" blinker).
3) Når stopuret er standset, nulstilles det med (C).
•
Splittid er den forløbne tid fra start til et mellemliggende punkt.
14
•
•
•
Uret returnerer automatisk til tidsprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter i stopursprogrammet.
Uret returnerer automatisk til uddykkeprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter i stopursprogrammet, når uddykkeprogrammet har været aktiveret (hviletid).
Hvis uret skifter til lavenergiprogrammet under en måling med stopuret, bliver målingen afbrudt, og uret returnerer
til nulstilling.
6. Timerprogrammet (nedtæller)
Urets timer kan indstilles til at tælle ned fra 99 minutter i dele af 1 minut.
En alarm lyder i 30 sekunder, og "Timer" vises på displayet, når den
indstillede tid er forløbet. Derefter returnerer uret til den indstillede tid.
Den alarm, der lyder, kan vælges blandt 15 forskellige under
indstillingen.
A. Indstilling af timer
1) I timerprogrammet holdes (C) inde, indtil minutterne blinker.
2) Indstil minutterne med tryk på (B) eller (A).
• Med (B) vælges fremad, og med (A) vælges baglæns.(Hvis en af knopperne holdes inde, vil
minutterne skifte hurtigt).
3) Nummeret på nedtælleralarmen blinker, hvis der trykkes på (C).
• Når der trykkes på (B), mens alarmnummeret blinker, vil det næste nummer vises, med tryk
på (A) vil det forrige vises. Hvis der ikke ønskes nogen alarm, skal "Silent" vælges.
• Alarmlyden kan demonstreres ved at holde (A) eller (B) inde, mens det ønskede nummer
vises (det næste eller forrige nummer vises et øjeblik). Hvis begge knopper holdes inde samtidigt, vil den
indstillede alarm lyde.
4) Afslut indstillingen med tryk på (D), og uret vender tilbage til indstillingsdisplayet.
•
•
Uret returnerer automatisk til timerindstillingsdisplayet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter under
indstillingen.
Man kan altid vende tilbage til timerindstillingsdisplayet med tryk på (D) i indstillingsfasen.
B. Brug af timer
1) Timeren starter og stopper hver gang, der
trykkes på (B).
2) Efter timeren er standset, vender den
tilbage til indstillingsdisplayet ved tryk
på (C).
•
•
•
•
•
Alarmlyden kan afbrydes med tryk på en vilkårlig knop.
Hvis alarmlyden er valgt "Silent", vil kun "Timer" vises på displayet.
Uret returnerer automatisk til tidsprogrammet, efter 3 minutter i timerindstillingsdisplayet.
Uret returnerer til uddykkeprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter i timerprogrammet (også
under nedtælling), hvis uddykkeprogrammet er aktiveret (hviletid).
Hvis uret skifter til dykke-, lavenergiprogrammet eller infrarød kommunikation under en nedtælling, bliver nedtællingen afbrudt, og uret returnerer til indstillingsdisplayet.
<Genoptag nedtællingen>
Timeren returnerer til indstillingsdisplayet og genoptager nedtællingen, hvis der trykkes på (C) under en nedtælling.
7. systemovervågningsprogrammet
Programmet sørger for indikation af batteriets ladetilstand samt brugsstatus af flash memory.
A. Skift af display
• Displayet skiftes frem og tilbage
ved tryk på (B).
15
•
•
Urets identifikationsnummer vises, hvis der trykkes på(C), mens flash memory vises.
Uret vender automatisk tilbage til tidsprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter i
systemovervågningsprogrammet.
B. Indikator for batteriets ladetilstand
Indikatoren viser den generelle ladetilstand for batteriet. Yderligere bliver det også vist, om en
given funktion kan udføres (OK eller NG) i forhold til batteriets øjeblikkelige status. Når
batteriet er tilstrækkeligt opladet, vil NG ændres til OK for de forskellige funktioner.
G.C.: Skraldespand
Dette indikerer, om skraldespanden kan bruges eller ej.
• Uret bruger flash memory til at gemme de forskellige indstillinger og dykkedata, som er redigeret med en PC. Når
nye data gemmes i flash memory, er der områder i flash memory, der ikke mere bruges, desuden vil der være plads
mellem de forskellige filer. Skraldespandsfunktionen kan skabe et kontinuerligt område, således at dette kan
anvendes automatisk igen.
: Dykkefunktion
Dette indikerer, om uret kan anvendes til dykning eller ej.
• Når NG er vist, kan uret ikke skifte til dykkeprogrammet.
Ir: Infrarød kommunikationsfunktion
Dette indikerer, om der kan overføres data mellem uret og PC.
C. Flash memory display
Displayet viser en generel indikation om, hvor meget fri hukommelse der er til rådighed. Desuden kan skraldespanden
aktiveres ved tryk på en af knopperne.
<Aflæsning af liniegrafen>
a: I det sorte område har der været skrevet data, som er blevet slettet.
€Dette område kan gøres til anvendeligt område for nye data ved hjælp af skraldespanden.
b: I det grå område er der data, der er i brug.
€Dette område vil vokse, efterhånden som der kommer flere dykkedata og grafik o.s.v.
c: Det hvide område er ledig hukommelse.
D. Procedure for tømning af skraldespanden
Tømningen af skraldespanden begynder, når (C) holdes inde i mindst 2 sekunder, mens flash memory status vises.
• Under tømningen afgiver uret en alarmlyd, og GC vises på displayet. Når tømningen er udført, vil "Done" blive
vist.
• Tømningen kan ikke foretages hvis GC er blevet ændret til NG ved batteriets ladeindikator, eller hvis
vandsensoren er blevet aktiveret. "Fail" bliver vist i dette tilfælde.
<Generelle råd om tømning af skraldespanden>
Prøv at tømme skraldespanden, når det sorte område bliver større end det hvide på flash memory statusdisplayet. Tømning af skraldespanden tager en del energi. Det er derfor en god ide og for at sikre ledig hukommelse at udføre tømningen lige efter at uret er blevet fuldt opladet.
•
•
Hvis "Error" vises under tømningen, kan det betyde en fejl i flash memory. Efter at have formateret flash memory,
(se: "Nulstil alt og formater Flash Memory") forsøges at tømme skraldespande igen. Hvis "Error" stadig vises, tyder det på, at uret har en fejlfunktion, og uret bør indleveres til et Citizen Service Center for reparation.
Tømning af skraldespand har kun til formål at skaffe ledig hukommelse, der er ingen risiko for at slette indstillinger,
dykke-log
eller
lignende.
Lokaliteter vist på uret
Lokaliteterne, der vises i tids-,
rejsetids- og destinationsprogrammerne, kan redigeres i
forbindelse med en PC (incl.
ændring, tilføjelse og sletning
af lokaliteter, desuden kan
rækkefølgen ændres.
Se afsnittet om "Funktion af
datakommunikation" i denne
brugsanvisning og i manualen
for CAPgm på den medfølgende CD-ROM.
16
Urets forprogrammerede lo-kaliteter
I tabellen ses de lokaliteter, der er forprogrammeret i uret fra fabrikken, eller efter alt er nulstillet. Lokaliteterne er
opstillet i alfabetisk rækkefølge (undtagen UTC som er den først viste i programmerne).
Lokaliteten "irWW"
I tilfælde af at tidsforskellen (forskellen fra UTC), for en lokalitet i tidsprogrammet i senderuret ikke er tilstede i
modtageruret under overførsel af indstillingsdata mellem urene ved hjælp af infrarød kommunikation, vil "irWW"
midlertidigt blive vist på lokalitetsdisplayet på modtageruret.
Se "Datakommunikation mellem ure" i "Funktion af datakommunikation" i denne brugsanvisning.
Advarselsfunktioner
Uret er udstyret med forskellige advarselsfunktioner, der har til formål at undgå risiko og problemer under dykning.
Dyk ikke på en måde så nogen af advarselsfunktionerne bliver aktiveret. Da graden af risiko varierer i forhold til erfaring, fysisk- og dykkekondition, skal man ikke gå ud fra, at dykning er fuldstændig sikker, fordi der ikke er nogen advarselsfunktion, der er aktiveret. Overse aldrig nogen advarsel for sikker dykning.
Advarsel for manglende opladning
• Når batteriets kapacitet falder til et vist niveau, vil "BATT" blinke i nederste venstre hjørne af
displayet i alle underprogrammer af standardprogrammet. Følgende funktioner er sat ud af
kraft:
• Uret skifter ikke til dykkeprogrammet, selv om sensoren bliver våd. (Uret skifter automatisk
til at vise ladeindikatoren i systemovervågningsprogrammet, hvis sensoren bliver våd).
• Der vil ikke være nogen alarmlyd.
• Data kan ikke overføres med infrarød kommunikation. (Data kan dog overføres via USB til/fra PC).
• EL-lyset fungerer ikke.
Ved denne advarsel bør uret snarest oplades, og displayet vil vende tilbage til normalt.
•
•
•
Ingen af dykkealarmerne virker, hvis advarslen for manglende opladning vises. Dykkecomputeren vil dog virke i
30 minutter, efter "BATT" bliver vist, men logdata for denne dykning bliver ikke gemt.
Hvis advarslen vises under en dykning, bør opstigning påbegyndes omgående.
Hvis uret fortsat forbliver uopladet, efter advarslen er begyndt at blinke, vil uret skifte til lavenergiprogrammet
efter 2 dage. Hvis uret efterlades i lavenergiprogrammet, vil alle funktioner standse, og indstillinger gå tabt.
Advarsel for fil-fejl
Når mængden af ledig hukommelse bliver lille, vil "FILE" blinke i nederste venstre hjørne af
displayet i alle standardprogrammets underprogrammer samt i dykkeprogrammet. Uret skifter
automatisk til displayet for flash memory i systemovervågningsprogrammet, hvis vandsensoren
bliver våd, mens advarslen blinker. Selv om det er muligt at bruge uret til dykning, er det ikke
sikkert at data bliver gemt.
Advarslen bliver også aktiveret, og yderligere data bliver ikke gemt, hvis en enkelt dykning varer
mere end 2 timer, eller hvis flere end 15 dykninger foretages på en enkelt dag. Det er også muligt,
at advarslen aktiveres, hvis vandtemperaturen er lav. Det er ikke muligt at gennemføre datakommunikation, mens advarslen vises.
Når advarslen blinker, udføres tømning af skraldespanden i systemovervågningsprogrammet.
Advarsel for unormal trykmåling
Hvis der måles et unormalt atmosfærisk tryk, mens uret bruges på land eller på lokaliteter i højder
på mere end 4000 meter over MSL, vil advarslen "ERR" blinke i nederste venstre hjørne af displayet. Uret skifter ikke til dykkeprogrammet hvis sensoren bliver våd.
Hvis "ERR" ikke forsvinder fra displayet igen efter længere tid, er der måske problemer med
tryksensoren. Hvis dette sker, skal man undgå at bruge uret og henvende sig til et Citizen Service
Center.
Advarsel for kontrol af vandsensoren
Hvis det indledende dykkedisplay bliver vist i mere end 1 time, efter vandsensoren er blevet våd,
og uret har skiftet til det indledende dykkedisplay i dykkeprogrammet, vil "CHK" blinke i nederste venstre hjørne af displayet for at informere om, at vandsensoren skal kontrolleres.
17
"CHK" blinker også, når uret returneres fra en indstillingsfase til normalt display, når uret returneres til tidsprogrammet
fra infrarød kommunikation, og når vandsensoren er aktiv under nulstilling af alt.
Uret skifter ikke til dykkeprogrammet, så længe "CHK" blinker.
For at kontrollere vandsensoren, fjernes snavs og fugtighed fra vandsensoren med en tør klud. Displayet vender tilbage
til normalt, når vandsensoren bliver annulleret.
Advarsel for hurtig opstigningsrate
Hvis opstigningsraten overstiger 18 m (69 ft)/min, vil opstigningsadvarslet afgive en alarmlyd i 5
sekunder og "SLOW", og en skildpadde vil vises på displayet.
Advarslen forsvinder, når den korrekte opstigningsrate overholdes igen.
• Advarslen lyder ikke under snorkeldykning (dykning i mindre end 3 minutter i en dybde på 1
meter eller mere).
Advarsel for unormal dybde
Når dybdemåleren opfanger et skift i dybden på mere end 4 m (13 ft)/sek., vil uret opfatte det,
som det har nået en unormal dybde. "ERR" og dykkermarkeringen vil skiftevis blive vist i nederste venstre hjørne af displayet.
Når "ERR" har været vist under en dykning, bliver det på displayet, indtil dykkeprogrammet
forlades.
Undgå at bruge uret under vandet i nærheden af boreudstyr og lignende, da dette kan forårsage trykændringer i vandet,
og "ERR" advarslen bliver aktiveret.
Advarsel for dekompression
Der lyder en alarm i 3 sekunder, og "STOP" vises på displayet, hvis dekompressionsgrænsen er
blevet overskredet, som resultat af at dekompressionsdykning under dykningens forløb.
Displayet vender tilbage til ikke-dekompressionsdykning, når dekompressionsstop bliver udført.
Advarsel for overskridelse af max. dybde
Hvis dybdegrænsen 40 m (131 ft) for fornøjelsesdykning overskrides under en dykning, vil en
dybdealarm lyde i 15 sekunder, og den aktuelle dybde vil blinke på displayet. Ved dykning på
mere end 40 m, vil dybdealarmen lyde i 15 sekunder hvert minut.
Advarslen forsvinder igen, når dybden bliver mindre end 40 m.
Advarsel for permanent fejl
Den foreskrevne dybde blinker, og der lyder en alarm kontinuerligt, hvis en af nedenstående konditioner er opfyldt. Hvis hasarderet dykning eller opstigning fortsættes, og advarslen ignoreres, vil
en permanent fejl (ERROR) opstå.
1) Hvis der ikke stiges til den foreskrevne dybde og der fortsættes med dykning i en alt for stor
dybde (dykning hvor den foreskrevne dekompressions dybde overskrider 9 m (30 ft), selv om
der er instrueret om at lave et dekompressionsstop. (Permanent fejladvarsel 1).
Advarslen bliver slettet, når dykkeren begynder opstigning, og den foreskrevne dybde for dekompressionsstop bliver mindre end 9 m.
2) Hvis man er steget til 1 m (4 ft) eller mere under den foreskrevne dybde, efter at være blevet instrueret om at lave et
dekompressionsstop. (Permanent fejladvarsel 2.).
Advarslen bliver slettet hvis dykkeren vender tilbage til den foreskrevne dybde.
<Permanent fejl>
Hvis hasarderet dykning eller opstigning udføres, selv om den permanente fejladvarsel er
aktiveret, vil det medføre, at "ERROR" vises, og hele displayet blinker.
Hvis dette sker, kan den næste dykning ikke foretages, før der er gået 24 timer (dybdemåleren
virker ikke i 24 timer, efter "ERROR" vises, når uret skifter til dykkeplanprogrammet, og ikkedekompressionsgrænsens tid ikke vises.
Dykkekkeudtryk, der anvendes ved dette ur
18
Uret anvender kalkulationsformlen fra Canadian Defense and Civil Institute of Environmental Medicine (DCIEM).
<Svømmedykning og snorkeldykning>
Uret skelner automatisk mellem snorkeldykning og svømmedykning i forhold til følgende konditioner og gemmer logdata for hver type separat.
• Svømmedykning: Kontinuerlig dykning i 3 minutter eller mere til en dybde på 1 m eller mere.
• Snorkeldykning: Kontinuerlig dykning i mindre end 3 minutter til en dybde på 1 m eller mere.
<Een dykning>
I dette ur udgør een dykning tiden fra begyndelsen af dykning til en dybde på 1 m (dykkestart) til tidspunktet, hvor
dykkeprogrammet bliver afsluttet.
<Ikke-dekompressionsdykning og ikke-dekompressionstidsgrænse>
Ikke-dekompressionsdykning refererer til en dykning, der tillader dykkeren at stige op til overfladen uden at standse for
dekompression efter forløbet af en dykning. Ikke-dekompressionstidsgrænsen varierer i forhold til dykningens dybde og
tid for tidligere dykninger.
<Sikkerhedsstop>
Sikkerhedsstop refererer til midlertidige stop under opstigning som sikkerhed for at fremme uddrivelsen af kvælstof af
kroppen og udføres, selv om ikke-dekompressionstidsgrænsen ikke bliver overskredet. Hvis der har været dykket til en
dybde på 18 m (60 ft) eller mere, skal der altid foretages et sikkerhedsstop ved en dybde på 5 m (15 ft) af sikkerhedshensyn.
<Dekompressionsdykning>
Dette refererer til dykning på den anden side af ikke-dekompressionstidsgrænsen. Dekompressionsdykning er yderst
farligt, da kvælstof akkumuleres i kroppen ud over den tilladte mængde. Dyk aldrig på denne måde.
<Dekompressionsstop>
Dette refererer til, at der skal foretages stop for at sikre den nødvendige dekompression, hvis der har været foretaget
dekompressionsdykning. Det er nødvendigt at foretage dekompressionsstop ved forudbestemte dybder og forudbestemte tider under opstigning.
<Total opstigningstid>
Dette refererer til den minimum af tid, der er nødvendig for at stige op til overfladen fra en given dybde i tilfælde af en
opstigningsrate på 18 m (60 ft)/min. eller mindre, mens der holdes dekompressionsstop i henhold til instruktionerne.
<Kroppens kvælstofniveau>
Dette refererer til den mængde kvælstof, der er blevet optaget i kroppen, som et resultat af dykning. Uret viser en generel indikator for mængden af kvælstof, der er optaget i kroppen, som en søjlegraf. Jo højere del af grafen, der er sort, jo
højere er kroppens kvælstofindhold.
<Total antal dykninger (Logtæller)>
Dette indikerer det totale antal svømmedykninger. Ved selv at sætte det totale antal af tidligere udførte svømmedykninger ind i en PC, er det muligt at vise det totale antal svømmedykninger, man har udført gennem livet.
<Dykkedato>
Dette er datoen (år, måned og dato), hvor dykningen blev udført.
<Antal dykninger>
Dette er antallet af dykninger udført på én dag. Der kan tælles 15 individuelle dykninger pr. dag. Det gælder både for
snorkeldykning og svømmedykning. Det indikerer dykninger for en bestemt dato. Tælleren sættes automatisk til 1, når
urets dato skifter.
<Uddykningsintervaltid (S.I.-tid)>
Dette refererer til tiden, der går efter en svømmedykning. Uret måler uddykningstiden i op til 24 timer.
<Dykketid>
Dette er den totale tid for en enkelt dykning på 1 m eller mere. Måling af tiden starter, når dybden bliver 1 m eller mere,
og stopper igen, når dybden bliver mindre end 1 m. Hvis dykkeren igen kommer dybere end 1 m, inden for 10 minutter
efter tidsmålingen stoppede, vil tidsmålingen blive genoptaget.
<Tid i>
Er tidspunktet, hvor dybden overskred 1 m, for første gang under en dykning.
19
<Laveste vandtemperatur (Min.w.temp)>
Den laveste vandtemperatur der er blevet målt under forløbet af en enkelt dykning.
<Største dybde (Max. dybde)>
Den største dybde, der er opnået under en enkelt dykning.
<Gennemsnitsdybde>
Gennemsnitlig dybde under forløbet af en enkelt dykning.
Dybden måles for hver 5 sekunder under dykningen.
<Profil log>
Uret viser en enkelt graf over dybdeændringerne under dykningen. Data, der relaterer til dybden og vandtemperaturen
(for hver 5 sekunder), kan vises på en PC.
Brug af dykkeplanprogrammet
Dette program anvendes til at planlægge
den næste dykning. Ikke-dekompressionstidsgrænsen i forhold til den første
dykning og respektive dykninger kan
vises, og dykkealarmer kan indstilles.
1. Skift mellem display
Displayet kan skiftes mellem at vise
dykkeplan eller dykkealarm med tryk på
(A).
•
Uret vender automatisk tilbage til tidsprogrammet i standardprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3
minutter.
2. At se ikke-dekompressionstidsgrænsen
1) Ikke-dekompressionstidsgrænsen, som korresponderer til en dybde på 12 m (40 ft), vises, når
der trykkes på (B).
2) Ikke-dekompressionstidsgrænsen kan kaldes frem for hver 3 m (10 ft) for hver gang, der
trykkes på (B). Med gentagne tryk på (B) findes den dybde, der skal indgå i planlægningen.
Ikke-dekompressionstidsgrænsen varierer i forhold til dybden og tiden for tidligere dykninger og uddykningsintervaltiden.
Indikerede dybder:
Ikke-dekompressionstidsgrænsen vises for følgende 12 dybder:
12 m, 15 m, 18 m, 21 m, 24 m, 27 m, 30 m, 33 m, 36 m, 39 m, 42 m, 45 m (40 ft, 50 ft, 60 ft, 70 ft, 80 ft, 90 ft, 100 ft,
110 ft, 120 ft, 130 ft, 140 ft, 150 ft)
For at sikre en forsvarlig dykning skal der holdes en tilstrækkelig margin til den viste ikke-dekompressionstidsgrænse.
3. Dykkealarm
<Dybdealarm>
Dybdedisplayet blinker, og en alarm lyder i 15 sekunder for hvert minut (et indstillet antal gange) for at advare dykkeren om, at dybden er større end den indstillede. Alarmen standser, når dybden igen bliver mindre end den indstillede, og
lyder igen, hvis den indstillede dybde overskrides.
Indstillingsområde: 10 m (30 ft) til 39 m (130 ft) i dele af 1 m, OFF.
Antal gange alarmen skal lyde: 1 til 5, ON.
<Dykketidsalarm>
Dykketidsdisplayet blinker, og en alarm lyder i 15 sekunder for at advare dykkeren om, at den indstillede tid er
overskredet. Alarmen lyder kun een gang.
Indstillingsområde: 5 min til 90 min (5 min interval), OFF.
4. Indstilling af dykkealarm
1) (C) holdes inde, indtil displayet blinker.
2) Det, der blinker, kan indstilles i rækkefølgen (tryk på (C)), som ses i skemaet.
20
3) Indstil det, der blinker, med tryk på (B) eller (A).
• Med (B) vælges fremad, og med (A) vælges baglæns.(Hvis en af knopperne holdes inde, vil minutterne skifte hurtigt).
• Nummeret på antal alarmer slettes, hvis alarmen
sættes til OFF.
4) Afslut indstillingen med tryk på (D).
• Hvis der ikke ønskes nogen alarm, sættes parametrene for den respektive alarm til OFF.
• Uret vender automatisk tilbage til dykkealarmdisplay, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 3 minutter i indstillingsfasen.
• Uret kan altid returneres til dykkealarmdisplayet med tryk på (D).
5. Test af dykkealarm
Hver alarm lyder i 4 sekunder i rækkefølgen: Dybdealarm, dykketidsalarm og alarm for opstigningsrate, så længe (B)
holdes inde.
• Se afsnittet om "Advarselsfunktioner" angående alarm for opstigningsrate.
Brug af svømmedykke-log og snorkeldykke-log
Svømmedykke-logprogrammet bruges til at vise svømmedykke-log, som automatisk bliver gemt af uret under svømmedykning. Snorkeldykke-logprogrammet bruges til at vise snorkeldykke-log, som automatisk bliver gemt af uret under
snorkeldykning. Der kan højst gemmes 100 sæt logdata for både svømme- og snorkeldykning (forudsat at tiden for en
enkelt dykning ikke overskrider 2 timer, og der ikke foretages flere end 15 dykninger pr. dag). Indholdet af logdata for
en enkelt dykning kan aflæses ved hjælp af 3 displays.
1. Visning af log-data for svømmedykning
1) De seneste logdata for svømmedykning
bliver vist, når der skiftes til svømmedykke-logprogrammet med tryk på (D).
2) De logdata, man ønsker at se, kan
vælges med tryk på (A) eller (B). De
enkelte datasæt identificeres ved hjælp
af dykningens nummer.
• Gamle data kaldes frem med tryk på
(A), mens nye data kaldes frem med
tryk på (B). Hvis en af knopperne
holdes inde, vil der skiftes hurtigt.
3) Displayet for de valgte data skifter hver
gang, der trykkes på (C).
•
•
•
•
•
•
"DECO" vises på det 2. display, hvis der har været udført dekompressionsdykning under forløbet af dykningen.
"NO LOG" vises, hvis der ikke er gemt data for den pågældende dykning.
Største dybde (Max) vises som "--,-", hvis dybden har overskredet 80 m (256 ft) under dykningen.
Gennemsnitsdybden (Avg) blinker, hvis der er sket noget unormalt under dybdemålingen.
Laveste vandtemperatur blinker, hvis vandtemperaturen har været uden for måleområdet.
Hvis der er gemt mange data, kan det tage lidt tid, når de skal kaldes frem. Hvis "WAIT" vises på displayet, kan
vandsensoren og knopperne ikke bruges, før det forsvinder.
2. Visning af log-data for snorkeldykning
1) De seneste logdata for snorkeldykning
bliver vist, når der skiftes til snorkeldykkelogprogrammet med tryk på (D).
2) De logdata, man ønsker at se, kan vælges
med tryk på (A) eller (B). De enkelte datasæt identificeres ved hjælp af dykningens
nummer.
• Gamle data kaldes frem med tryk på (A),
mens nye data kaldes frem med tryk på
(B). Hvis en af knopperne holdes inde, vil
der skiftes hurtigt.
3) Displayet for de valgte data skifter hver gang, der trykkes på (C).
21
•
•
•
"NO LOG" vises, hvis der ikke er gemt data for den pågældende dykning.
Største dybde (Max) vises som "--,-", hvis dybden har overskredet 80 m (256 ft) under dykningen.
Hvis der er gemt mange data, kan det tage lidt tid, når de skal kaldes frem. Hvis "WAIT" vises på displayet, kan
vandsensoren og knopperne ikke bruges, før det forsvinder.
3. Sletning af logdata
Der kan ikke slettes individuelle datasæt. Når der foretages en ny dykning, og der allerede er 100 datasæt i hukommelsen, vil det ældste datasæt automatisk blive slettet.
Det anbefales på det kraftigste, at vigtige logdata gemmes på et andet medium. Når der foretages en ny dykning, og der
allerede er 100 datasæt i hukommelsen, vil det ældste datasæt automatisk blive slettet. Dertil kommer, at der altid vil
være en risiko for at miste data, hvis der forekommer fejlfunktioner i uret, eller det skal repareres.
Bemærk at fabrikanten på ingen måde er ansvarlig for mistede data.
Brug af dykkeprogrammet
Programmet bruges til at
måle vanddybden. Når
vandsensoren bliver våd i et
tilfældigt program, bortset
fra ved dataoverførsel og i
lavenergiprogrammet, vil
uret automatisk skifte til
dykkeprogrammet.
Når vanddybden overskrider 1 m (4 ft) på det indledende dykkedisplay, begynder dybdemålingen og
gør uret i stand til at vise de
nødvendige informationer incl. aktuel dybde, dykketid og max. dybde.
• På det indledende dykkedisplay blinker dykkermarkeringen i nederste venstre hjørne.
• Målingen af vanddybden starter, hvis dykningen fortsætter i mindst 3 minutter i en dybde på mere end 1 m, uret
skifter til svømmedykkeprogrammet og viser ikke-dekompressionstidsgrænsen.
• Dykkemarkeringen blinker i det nederste venstre hjørne under dykning.
Kontroller altid at dykkemarkeringen blinker i nederste venstre hjørne på det indledende dykkedisplay før start på en
dykning. Dybdemåleren fungerer ikke, hvis "BATT", "ERR", "CHK" eller andre fejlmeddelelser blinker i det nederste
venstre hjørne. Det anbefales altid at oplade uret, inden det skal bruges under dykning, for at undgå, at der opstår problemer med uret på grund af manglende energi.
• For yderligere detaljer se: "Advarselsfunktioner".
1. Aflæsning af display under dybdemåling
Under snorkeldykning:
Under svømmedykning:
<Under ikke-dekompressionsdykning>
• Den aktuelle tid, vandtemperatur og den aktuelle graf for
kvælstofoptagelse vises, når der
trykkes på (A) under ikke-dekompressionsdykning (undtagen
så længe grafen for sikkerhedsstop er vist).
<Graf for sikkerhedsstop>
Grafen tjener som en generel reference for ændringer i dybden under sikkerhedsstop, og den forløbne tid under sikkerhedsstoppet vises efter at være gået ned i en dybde større end 5 m (15 ft) og derefter steget til en dybde på 5 m (15 ft)
under svømmedykning (ikke-dekompressionsdykning).
Aflæsning af graf for sikkerhedsstop
22
Grafens horisontale akse repræsenterer den forløbne tid, mens den vertikale akse repræsenterer ændringer i dybden i
området fra 3 m (10 ft) til 7 m (23 ft), centreret om en dybde på 5 m (15 ft).
<Dekompressionsdisplay når ikke-dekompressionstidsgrænsen er blevet overskredet>
• Under dykning forbi ikkedekompressionstidsgrænsen vil
der lyde en alarm, og en instruks
om at foretage et dekompressionsstop
(STOP)
bliver vist på displayet for indikation om, at der er foretaget
en dekompressionsdykning.
• På dekompressionsdisplayet kan, med tryk på (A), den aktuelle tid og max.dybde vises (undtagen hvis grafen for
dekompressionsstop er vist).
• Uret vender tilbage til ikke-dekompressionsdisplayet, hvis instrukserne for dekompressionsstop følges.
<Graf for dekompressionsstop>
Grafen tjener som en generel reference for ændringer i dybden og vises under et
dekompressionsstop ved dybder +/- 1 m (4 ft) i forhold til dybden for den instruerede
dybde for dekompressionsstop.
Aflæsning af grafen for dekompressionsstop
Grafens horisontale akse repræsenterer den forløbne tid, mens den vertikale akse
repræsenterer ændringer i dybden i et område på +/- 1 m (4 ft) i forhold til dybden for
den instruerede dybde for dekompressionsstop.
Dyk aldrig på en måde så det bliver nødvendigt at udføre dekompressionsstop (dekompressionsdykning). Hvis dekompressionsdykning alligevel skulle forekomme, skal opstigning straks påbegyndes, mens man iagttager, at opstigningsraten (18 m (60 ft)/min.) ikke overskrides. Foretag et dekompressionsstop under opstigningen i henhold til instrukserne
herfor.
Når der fortages et dekompressionsstop, må der aldrig stiges til mindre dybder end den instruerede dybde. Da det kan
være svært at holde en konstant dybde (f. eks. på grund af bølger), er det bedre at holde et stop på en lidt større dybde
end den instruerede for at undgå dykkersyge.
• Hvis dekompressionsdykning fortsættes, og instruktionerne for dekompressionsstop ignoreres, vil uret vise en permanent fejl (ERROR), og uret kan ikke skiftes til dykkeprogrammet de næste 24 timer.
2. Dybdemåling
Uret måler dybden for hvert sekund og viser kontinuerligt dybden i dele af 0,1 m under forløbet af dykningen.
• Måleområdet er: 1 m til 80 m (4 ft til 266 ft).
• Der vises 0, når dybden er mindre end 1 m, mens der vises "--,-" m, hvis dybden er større end 80 m.
• Hvis der opstår en fejl i dybdemålingen under forløbet af en dykning, vil dykkemarkeringen og "ERR" skiftevis
vises på displayet, indtil dykningens afslutning.
3. Måling af dykketid
Den forløbne tid af dykninger til mere end 1 m vises på displayet. Tidsmålingen for en dykning starter automatisk, når
dybden overskrider 1 m for første gang, og standser, når dybden igen bliver mindre end 1 m. Dog vil tidsmålingen
automatisk blive genoptaget, hvis dybden igen bliver større end 1 m inden for 10 minutter. Dykketiden bliver vist i op
til 9 minutter og 59 sekunder i dele af 1 sekund, derefter bliver tiden vist i dele af 1 minut.
• Måleområdet er: 0 minutter 00 sekunder til 999 minutter og 59 sekunder.
4. Måling af vandtemperatur
Uret begynder at måle vandtemperaturen 1 minut efter, at dybden overskrider 1 m. Vandtemperaturen måles for hvert
minut under forløbet af dykningen. Den sidst målte temperatur vises i dele af 1o C, når der trykkes på (A) på svømmedykkedisplayet (temperaturen måles i dele af 0,1o C, og afrundes til nærmeste hele grad).
• Måleområdet er: -9,4o C til +40,0o C
5. Antal dykninger pr. dag og indlæsning af logdata
Der kan gemmes 15 datasæt for en enkelt dag, både for svømmedykning og snorkeldykning. Hvis antallet af datasæt
overskrider 15, vil der ikke blive gemt yderligere data. Selv om der ikke bliver gemt flere data, vil uret stadig udføre
dybdemåling og udføre forskellige funktioner under en dykning.
Hvis antallet af dykninger på een dag er sådan, at antallet af snorkeldykninger er 15 eller flere, og antallet af svømmedykninger er 14 eller færre, skønt uret viser "FILE", når dykningen starter med den hensigt, at uret skal bruges til snor23
keldykning, vurderes det, at uret skal anvendes til svømmedykning 3 minutter senere, hvor "FILE" er forsvundet fra
displayet, og logdata gemmes for dykningen.
6. Afslutning af dykkeprogrammet
•
•
Uret vender tilbage til uddykningsprogrammet eller tidsprogrammet i standardprogrammet,
når (D) holdes inde i mindst 2 sekunder, når displayet viser 0 m efter udført dybdemåling.
Uret vender automatisk tilbage til uddykningsprogrammet eller tidsprogrammet i standardprogrammet 10 minutter efter, displayet har vist 0 m efter udført dybdemåling.
Brug af uddykningsprogrammet
Programmet bruges til at vise den forløbne tid efter den sidste svømmedykning (S.I. tid) og tiden, der skal gå, inden
man må tage med op i et fly.
Undgå at rejse med fly så længe uddykningsprogrammet er aktiv. Flyrejse uden forudgående nødvendig hviletid kan
medføre dykkersyge. Det tilrådes at undlade flyrejse i mindst 24 timer, hvis det er muligt, selv om uddykningsprogrammet ikke mere er aktiv. Der findes ikke nogen fast regel for at undgå dykkersyge ved flyvning efter dykning.
•
•
Dette program vises altid efter en svømmedykning.
Når tiden, hvor det er forbudt at flyve, når til 0 timer og 00 minutter,
returnerer uret til tidsprogrammet i standardprogrammet. Uddykningsprogrammet vises først igen efter en udført svømmedykning.
Lavenergiprogrammet (midlertidig funktion)
Dette er et specielt program, der tillader uret
at gå ved et minimum energiforbrug. Programmet starter automatisk, hvis uret ikke er
tilstrækkeligt opladet. Uret kan skiftes til
denne funktion manuelt ved at holde (A) og
(D) inde samtidigt i mindst 2 sekunder i tidsprogrammet (standardprogrammet).
• Da alle funktioner, bortset fra tid/kalender og indstilling, ikke fungerer i lavenergiprogrammet, bør dette program
ikke anvendes under normale forhold.
1. Skift display
•
•
•
Der skiftes mellem tids- og datodisplay
med tryk på (A).
Hele displayet bliver blankt, hvis (D)
holdes inde i mindst 2 sekunder. Hvis (D)
holdes inde igen, returneres til tid eller
dato.
Uret returnerer til tidsprogrammet i standardprogrammet (eller uddykningsprogrammet hvis dette er aktiveret), hvis
(A) og (D) holdes inde samtidigt i mindst 2 sekunder, mens tid eller dato er vist.
Hvis uret har skiftet til lavenergiprogrammet på grund af manglende opladning, er det ikke muligt at skifte til tidsprogrammet ved at holde (A) og (D) inde samtidigt i 2 sekunder. I det tilfælde vil uret kun kunne skifte til tidsprogrammet ved først at lade det op, og derefter holde (A) og (D) inde i mindst 2 sekunder. Hvis uret efterlades i lavenergiprogrammet uden opladning, vil batteriet blive helt afladet, og alle funktioner vil standse.
Når der er blankt display, spares der endnu mere på energien, end når tid/dato vises.
2.Indstilling af tid og kalender
1) I tidsprogrammet holdes (C) inde i mindst 2 sekunder i tids- eller datodisplayet.
24
2) Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige indstillingsmuligheder (det, der blinker, kan indstilles).
3) Med (B) øges det valgte. Hvis en af knopperne holdes inde, vil tallene skifte hurtigt.
• Sekunderne nulstilles med tryk på (B). (Hvis der trykkes på knoppen, mens sekunderne er mellem 30 og 59, øges
minuttallet med 1.
•
Når der skal vælges mellem 12- og 24-timers
format, gøres det med (B).
4) Afslut med tryk på (D).
•
•
•
•
•
•
•
Tid og dato for lokaliteten i tidsprogrammet kan vises og justeres i lavenergiprogrammet. ændringer i tid og dato i
lavenergiprogrammet bibeholdes, når man vender tilbage til tidsprogrammet.
Året kan stilles fra 2000 til 2039.
Datoer, der ikke eksisterer, f. eks. 30. februar, vil ikke blive vist under indstillingen.
Hvis 12-timers format er valgt, skal man holde øje med AM(A) og PM(P).
Ugedagen stilles automatisk i forhold til kalenderen.
Hvis der ikke trykkes på nogen knop under indstillingen i 3 minutter, vender uret automatisk tilbage til normaldisplay.
Man kan altid vende tilbage til normaldisplay med tryk på (D).
Datakommunikation
Data udveksles mellem ure eller mellem uret og en PC ved at bruge datakommunikationsfunktionen. Der er to måder at
udveksle data på: Enten ved at bruge kommunikationsdelen og USB-kablet eller bruge den infrarøde kommunikationsfunktion.
1. Kommunikationsdelen
Kommunikationsdelen bruges, når der skal udveksles data mellem uret og en PC.
• Når der skal udveksles data mellem uret og en PC ved hjælp af kommunikationsdelen, skal USB-driver software
installeres på computeren. Se "Tilhørende software" angående installation.
Kommunikationsdelen er fremstillet af avancerede elektroniske komponenter, den skal derfor behandles med omhu.
• Opbevar den ved en temperatur mellem +10o og +40o C og en fugtighedsprocent mellem 20% og 80% (uden fugtkondensering). Undgå opbevaring på steder hvor der er pludselige temperaturændringer.
• Undgå at bruge den i direkte sollys og i støvede omgivelser. Brug og opbevar den ikke i automobiler.
• Forsøg ikke at adskille eller modificere kommunikationsdelen.
• Kommunikationsdelen er ikke vandtæt. Pas på den ikke bliver våd. Vær sikker på at uret er tør, inden det monteres
til opladning.
• Brug ikke kommunikationsdelen i nærheden af TV og radio, da det kan bevirke forstyrrelser ved overførsel af data.
• Kommunikationsdelen må kun benyttes sammen med CYBER AQUALAND (kaliber No. D700/D706). Forsøg
aldrig med ure af andre fabrikater eller andre Citizen ure.
• Brug kun det medfølgende USB-kabel. Med andre kabler kan der forekomme elektromagnetisk interferens eller
andre skadelige forstyrrelser.
• Udsæt ikke kommunikationsdelen for stød og slag, da dette kan medføre fejlfunktion.
• Bemærk at fabrikanten på ingen måde er ansvarlig for skader, tabt fortjeneste eller krav fra trediepart vedrørende
brugen af uret og tilbehør, ej heller for resultat af en reparation eller fejlfunktion.
Navne og funktioner af komponenterne
LED (Light Emitting Diode)
Denne viser, at kommunikationsdelen oplader uret. Når uret monteres i kommunikationsdelen, vil LED lyse. Når
opladninger er fuldført, slukker LED.
USB-kabel
Dette er forbindelsen mellem kommunikationsdelen og PC.
25
Kontaktstifterne
Disse bruges både til opladning og datatransmission. Der er 4 kontaktstifter. De 2 midterste er til opladning og
datatransmission, mens de 2 yderste har kontakt til urkassen.
Låsetappen
Denne holder uret fast og mod kontaktstifterne.
Batteridæksel
Batteridækslet åbnes for at isætte batterierne. 2 batterier sættes i selve kommunikationsdelen, og 2 sættes i batteridækslet.
Ben (kan afmonteres)
Benet kan afmonteres, hvis uret er
forsynet med en metallænke.
2. Infrarød kommunikation
Den infrarøde kommunikationsfunktion i uret bruger en infrarød (Ir) stråle til kommunikation på samme måde som en
fjernbetjening til TV. Kommunikationen udføres mellem ure eller mellem ur og en PC ved at overføre data via den
infrarøde stråle mellem de respektive sende- og modtageenheder.
• Urets infrarøde kommunikation følger den internationale standard IrWWW (IrDA for Wrist Watches).
A. Kommunikationsafstand
Største afstand for infrarød kommunikation med uret er 15 cm i vertikal retning til den infrarøde sende-/modtageenhed.
Selv om der er en margin på ca. +/-15o , vil kommunikationsafstanden blive kortere, hvis vinklen bliver større.
•
•
•
•
•
•
Fjern alle forhindringer mellem urene eller mellem uret og PC under infrarød dataoverførsel.
Data kan måske ikke overføres, eller der kan opstå en fejl, hvis andet infrarødt udstyr er i nærheden.
Undgå at bevæge uret under dataoverførsel.
Dataoverførsel skal udføres ved en temperatur mellem +10o og +35o C. Data kan ikke overføres uden for dette
temperaturområde.
Dataoverførsel kan ikke foretages, eller en fejl opstår under en fluorescerende lampe eller i direkte sollys.
Hvis infrarød dataoverførsel skal finde sted mellem uret og en PC, skal den anvendte PC også have infrarødt kommunikationsudstyr. Se i manualen for din PC.
B. Infrarød kommunikation
Proceduren for infrarød kommunikation udføres med uret.
1) Uret skiftes til startdisplayet for infrarød kommunikation ved at holde (D) inde i mindst
2 sekunder (i et tilfældigt program).
2) Menuen ændres hver gang, der trykkes på (C), og undermenuen for den valgte menu
vises, når der trykkes på (B) eller EL-lysknoppen (menuen der er valgt er markeret med
’).
3) Den valgte kommunikationsmenu bliver aktiveret ved tryk på (B) eller EL-lysknoppen,
når den laveste undermenu er vist.
•
•
•
•
•
Med tryk på (A) i alle menuerne returneres til den forrige menu.
Uret returnerer til tidsprogrammet, hvis der trykkes på (A) i det infrarøde startdisplay.
Uret kan altid returneres til tidsprogrammet ved at holde (D) inde i mindst 2 sekunder.
Displayet vender automatisk tilbage til den forrige menu, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 1 minut (eller i 3
minutter under overførsel af tidsdata).
Uret vender automatisk tilbage til tidsprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop i 1 minut, mens startdisplayet for infrarød kommunikation vises.
26
Infrarød kommunikationsmenu
3. Datakommunikation med en PC
Der er to måder at overføre data mellem uret og en PC. Ved den første bruges kommunikationsdelen og det medfølgende USB-kabel, og den anden bruger funktionen for infrarød datakommunikation. Data kan redigeres på PC ved
hjælp af den medfølgende software (på den medfølgende CD-ROM), efter data er overført til PC. I det følgende forklares hvilke data, der kan overføres til PC.
a. Dykke-log og profildata
• Dykkedata, der er blevet overført til PC, kan redigeres og behandles ved hjælp af medfølgende AQUALAND
GRAPH 2001 software. Se afsnittet "Tilhørende software" i denne brugsanvisning og manualen AQUALAND
GRAPH 2001, der findes på den medfølgende CD-ROM.
b. Urindstillinger
• Urets indstillinger, der kan overføres til PC, inkluderer informationer om lokaliteten (navn og tidsforskel til UTC),
alarm, nedtæller, rejsetid, daglig grafik og dykkealarmens indstilling. Indstilling af data ved hjælp af den medfølgende CAPgm software kan redigeres på PC, og det redigerede kan sendes tilbage til uret. For yderligere detaljer se
afsnittet "Tilhørende software" i denne brugsanvisning og manualen CAPgm, der findes på den medfølgende CDROM.
•
•
Den tilhørende software på den medfølgende CD-ROM skal installeres på PC, før overførsel af data kan fortages.
Dataoverførsel, både med USB-kabel og infrarød kommunikation, skal foregå ved en temperatur fra+10o til +35o C.
Data kan ikke overføres ved temperaturer uden for dette område.
Forberedelse til kommunikation
USB kommunikation
1) Forbind PC og kommunikationsdelen ved hjælp af USB-kablet,
som vist på illustrationen.
• Monter altid den medfølgende ferritkerne på USB-kablet, før
dette anvendes.
• Forbind USB-kablet direkte til PC. Der garanteres ikke for overførsel, hvis der forbindes gennem en USB-hub.
2) Monter uret i kommunikationsdelen.
Låsetappen på venstre side af kommunikationsdelen åbnes tilstrækkeligt. Monter uret i kommunikationsdelen således, at de to midterste
på kommunikationsdelen får kontakt med de to terminaler (guld) ved
kl. 3:00 position på uret.
27
3) Hvis uret er korrekt monteret, vil det skifte til kommunikationsprogrammet.
Infrarød kommunikation
1) Uret skiftes til startdisplayet for infrarød kommunikation ved at holde (D) inde i mindst 2 sekunder (i et tilfældigt
program).
2) Vælg "toPC" ved at trykke på (C) een gang (markeringen ’ flyttes til venstre for "toPC").
3) Uret skiftes til standby display for dataoverførsel med tryk på (B).
• Se afsnit B. "Infrarød kommunikation" for detaljer om brug af infrarød kommunikation.
4. Datakommunikation mellem to ure
Hvis din ven eller bekendt har et ur af samme type, kan der overføres data mellem urene ved hjælp af den infrarøde
kommunikationsfunktion. Data, der kan udveksles, er beskrevet nedenfor.
• Tidsindstillinger (tid, dato, forskel fra UTC og sommertid).
• Alarmindstillinger.
• Dykkealarmindstillinger (dybde alarm og dykketidsalarm).
• Fødselsdagsdata (grafik).
Ved dataoverførsel vil modtageruret blive stillet som afsenderuret.
• Tids- og alarmindstillinger kan også udveksles mellem andre ure, der er udstyret med en infrarød
kommunikationsfunktion, der følger standarden IrWWW.
Procedure
Se afsnit B. "Infrarød kommunikation" for detaljer om brug af infrarød kommunikation.
1) Skift modtageruret til at modtage data i modtage standby display.
• I tilfælde af tid- eller alarmdata vælges "TIME/ALM Recieve" menu, og i
tilfælde af dykkealarm eller fødselsdagsdata vælges "toWATCH WaitDATA"
menu.
2) Skift senderuret til at sende data i sendedisplayet for de data, der ønskes sendt
(sidste display i menuen).
3) Tryk på (B) eller EL-lysknoppen på senderuret, efter man har placeret de
infrarøde sender/modtagere i korrekt position. Når afsendelse og modtagelse
starter, vil begge ure afgive en lyd. Hvis modtageruret ikke afgiver en lyd, er
dataoverførslen mislykket (gælder kun for overførsel mellem to CYBER
AQUALAND ure).
4) Hold (D) inde i mindst 2 sekunder på begge ure for at returnere til tidsprogrammet.
•
•
•
Der sendes et sæt fødselsdagsdata (grafik) pr. transmission. Fødselsdagsgrafik, der vil blive sendt, ændres hver
gang, der trykkes på (C) under Annivers (fødselsdagsdatatransmission).
I tilfælde af at tidsforskellen (forskellen fra UTC) for en lokalitet i tidsprogrammet i senderuret ikke er til stede i
modtageruret, vil "irWWW" midlertidigt blive vist på lokalitetsdisplayet på modtageruret.
Lokaliteten "irWWW" kan ikke blive vist med CAPgm software. Efter indstilling af de forskellige urindstillinger
på CAPgm og afsendelse af indstillingerne til uret vil lokaliteten "irWWW" automatisk blive slettet.
Tilhørende software
Den medfølgende CD-ROM indeholder 2 planlægningsprogrammer:
AQUALAND GRAPH 2001
Dette program bruges til redigering og behandling af dykke-log og profildata.
CAPgm
Dette program bruges til at lave forskellige indstillinger til uret på en PC.
• Der henvises til de respektive manualer på den medfølgende CD-ROM angående brugen af AQUALAND GRAPH
2001 og CAPgm.
• Det er nødvendigt at have programmet Acrobat Reader installeret på computeren for at læse manualerne og andre
informationer på den medfølgende CD-ROM. Acrobat Reader kan evt. installeres fra den medfølgende CD-ROM.
28
1. Betjeningsmiljø
Kravene til computeren for at bruge AQUALAND GRAPH 2001 og CAPgm er beskrevet nedenfor.
1) PC: Pentium 200 MHz eller mere.
2) Styresystem (i det følgende benævnt som OS): Windows98, Windows Me, Windows2000.
3) Minimum fri memory: 32 MB (64 MB eller mere anbefales).
4) Hard disk: 15 MB fri i Windows biblioteket og 10 MB fri i installationsbiblioteket.
5) Skærm: SVGA-farve minimum opløsning 800x600 (256 farver).
6) Disk drive: CD-ROM-drive (nødvendig for installation).
7) Printer: Grafik
8) Web Browser: Nødvendig hvis der skal sendes HTML-dokumenter af log og andre data.
Bemærk at fabrikanten på ingen måde er ansvarlig for tab af data og programmer, mistet fortjeneste eller skade på trediemand ved brugen af den tilhørende software.
2. Installation
A. Installation af USB driver
Proceduren kan variere lidt afhængig af OS udgaven.
• Billederne, der er vist, kan være forskellige i forhold til den anvendte OS udgave. De viste er med engelsk tekst.
Windows98 eller Windows98SE:
1) Tænd din PC og kontroller, at OS er startet op.
2) Afslut evt. programmer.
3) Sæt den medfølgende CD-ROM i drevet. Hvis AQUALAND GRAPH
2001 installationsmenuen bliver vist, klikkes på "EXIT" for at lukke menuen.
4) Hvis kommunikationsdelen er forbundet med USB porten og PC, vil en
meddelelse vises på skærmen, der fortæller, at PC har fundet ny hardware, og PC søger efter den nødvendige software. Når denne søgning er
tilendebragt, vil "Add New Hardware Wizard" blive vist.
5) Efter at have læst meddelelsen klikkes på "NEXT".
6) Kontroller at "Search for the best driver for your device" er valgt, klik
derefter på "NEXT".
7) Vælg "CD-ROM drive" og klik på "NEXT".
29
8) Klik på "NEXT" og start installationen af driver. Når installationen er
færdig, ændres skærmen som vist.
9) Klik på "Finish"
10) Klik på "YES". Efter Windows er genstartet, kan der overføres data via USB interface.
Windows Me:
1) Tænd din PC og kontroller at OS er startet op.
2) Afslut evt. programmer.
3) Sæt den medfølgende CD-ROM i drevet. Hvis AQUALAND GRAPH
2001 installationsmenuen bliver vist, klikkes på "EXIT" for at lukke
menuen.
4) Hvis kommunikationsdelen er forbundet med USB porten og PC, vil en
meddelelse vises på skærmen, der fortæller, at PC har fundet ny
hardware, og PC søger efter den nødvendige software. Når denne søgning
er tilendebragt, vil "Add New Hardware Wizard" blive vist.
5) Efter at have læst meddelelsen klikkes på "NEXT" for at installere
driveren fra CD-ROM.
6) Klik på "Finish". Data kan nu overføres via USB interface.
Windows2000:
1) Tænd din PC og kontroller at OS er startet op.
2) Afslut evt. programmer.
3) Sæt den medfølgende CD-ROM i drevet. Hvis AQUALAND GRAPH
2001 installationsmenuen bliver vist, klikkes på "EXIT" for at lukke
menuen.
4) Hvis kommunikationsdelen er forbundet med USB porten og PC, vil den
viste meddelelse ses på skærmen.
Når undersøgelsen for ny hardware er afsluttet , vil meddelelsen "Found New
Hardware Wizard" blive vist.
30
5) Efter at have kontrolleret indholdet, klikkes på "NEXT".
6) Kontroller at "Search for a suitable driver for my device" er valgt, klik
derefter på "NEXT".
7) Godkend at "CD-ROM drives" er valgt, klik derefter på "NEXT".
8) Godkend indholdet og klik på "NEXT". Skærmen ændres til det viste.
9) Klik på "Finish". Data kan nu overføres via USB interface.
•
•
Efter installationen af USB driver fjernes CD-ROM fra drevet og opbevares på et sikkert sted.
Installation af USB driveren skal kun gøres een gang, det er ikke nødvendigt at installere den igen for senere brug.
Kun hvis en anden PC skal anvendes.
B. Installering af AQUALAND GRAPH 2001 software
AQUALAND GRAPH 2001 og CAPgm bliver begge installeret samtidigt.
1) Tænd din PC og kontroller at OS er startet op.
2) Sæt den medfølgende CD-ROM i drevet. AQUALAND GRAPH 2001
installationsmenuen bliver vist. Hvis installationsmenuen ikke vises,
dobbeltklikkes på "install.exe".
3) Klik på "install AQUALAND GRAPH 2001". Installationen starter.
31
4) Kontroller indholdet og klik på "NEXT".
5) Hvis man ønsker at skifte til et andet bibliotek, klikkes på "Browse" og
det ønskede bibliotek vælges. Godkend indholdet og klik på "NEXT" for
at installere.
6) Klik på "Finish" for at afslutte installationen.
C. Start og afslut AQUALAND GRAPH 2001 og CAPgm
1. Start
Klik på start i ”task bar” og vælg program, Aqualand Graph 2001, og derefter Aqualand Graph 2001 eller CAPgm for at
starte det respektive program.
2. Afslut
Enten klik på [X] i det øverste højre hjørne af hovedvinduet eller vælg [EXIT (X)] i ”rullegardinet” efter at have valgt
[File (F)] menuen for at afslutte det pågældende program.
Nulstil alt og formater flash memory
1. Nulstil alt
Denne funktion bruges til at vende tilbage til urets grundindstillinger (tid, dato og andre). Denne procedure udføres i
følgende tilfælde:
• Når der er en fejl på urets display.
• Når uret er opladet efter, at det har været standset på grund af komplet afladning.
Selv om proceduren for nulstil alt bliver udført, vil indstillingerne for lokalitet (viste lokaliteter og lokaliteternes
navne), dykke-log, daglig grafik og fødselsdagsgrafik, der er blevet indstillet af brugeren med PC, ikke blive slettet. Det
skal dog bemærkes, at dykkedata, der er gemt, før nulstil alt foretages, vil blive slettet.
Procedure
1) Knopperne (A), (B), (C) og (D) trykkes ind samtidigt og slippes samtidigt.
• Alle displayets elementer bliver vist, en alarm lyder, og ”INITIALIZE” bliver vist.
2) Tryk på en af knopperne, mens displayets elementer er vist.
• Uret vil vise tidsprogrammet efter, ”LOADING” har været vist.
Nulstil alt er udført. Indstil tid, dato og andre programmer igen.
•
•
•
Når ovenstående procedure er udført, vil <urets aktuelle log-tæller (total antal dykninger)> være nulstillet. Hvis
man ønsker at den skal tælle videre fra det tidligere antal, kan dette indstilles ved hjælp af programmet CAPgm.
Selv om alarmen lyder hvert sekund, mens alle displayets elementer er vist, er det ikke en fejlfunktion.
Hvis alle displayets elementer ikke er vist, efter punkt 1 er udført, gentages punkt 1.
32
•
Uret returnerer automatisk til tidsprogrammet, hvis der ikke trykkes på nogen knop inden for 2 minutter, efter
punkt 1 er udført. Proceduren for nulstil alt er alligevel udført.
2. Formatering af flash memory
Ved at formatere flash memory slettes følgende data, der er optaget og gemt i den:
• Indstillinger af lokaliteter, som er foretaget med PC.
• Svømme- og snorkeldykkelog.
• Daglig- og fødselsdagsgrafik.
Formatering af flash memory gøres, når flash memory er blevet beskadiget. Bemærk at forkert brug af denne procedure
kan medføre, at vigtige data går tabt. Formatering af flash memory er ikke nødvendig under normal brug af uret. Bemærk at fabrikanten på ingen måde er ansvarlig for tab af data på grund af fejlfunktioner.
Procedure
I systemovervågningprogrammet trykkes på (B) for at skifte til displayet for flash memory
status.
Formatering af flash memory begynder, når (B) er trykket ind, og (C) holdes inde samtidigt i
mindst 2 sekunder.
”Format” ses på displayet, mens formateringen foregår. Når den er afsluttet, ses ”Done”.
•
Selv om data for daglig grafik vises lige efter formateringen, er det kun et resultat af data, som midlertidigt er
blevet gemt i memory. Faktisk er grafisk data slettet fra flash memory. Den midlertidigt viste grafik vises ikke
efter, der skiftes til kommunikationsprogrammet eller dykkeprogrammet.
33
Problemløsning
Problem
Hele displayet er blankt
Uret skifter ikke til dykkeprogrammet
Kan ikke afslutte dykkeprogrammet
Alarmen lyder ikke.
EL-lyset virker ikke.
Svag displaykontrast.
Mulig årsag
Uret er i lavenergiprogrammet med
displayet OFF.
Uret er standset på grund af utilstrækkelig opladning
Advarsel for utilstrækkelig opladning
(”BATT”) er blevet aktiveret, som et
resultat af manglende opladning.
En permanent fejl opstod under den
forrige dykning (dekompressionsdykning).
* Hvis der opstår en permanent fejl
under dykning, kan uret ikke skiftes til
dykkeprogrammet de efterfølgende 24
timer.
Vandsensorens
kontroladvarsel
”CHK” er blevet aktiveret.
Hvis vandsensoren forbliver aktiveret
på grund af sved eller anden fugtighed
i højtbeliggende omgivelser, udsat for
hurtige ændringer i lufttrykket (under
flyrejse). Hvis der er en ændring af
lufttrykket på 1000 hpa eller mere, vil
dybdedisplayet ikke vende tilbage til 0
m, det vil forhindre dykkeprogrammet
i at blive afsluttet, selv efter man er
returneret til lav højde.
Advarsel for utilstrækkelig opladning
(”BATT”) er blevet aktiveret, som et
resultat af manglende opladning. Urets
funktioner er begrænset ved manglende opladning.
* Alarmen lyder heller ikke, hvis
alarmlyden er sat til ”Silent”.
Den omgivende temperatur er måske
for lav. Displayets kontrast aftager ved
lave temperaturer
Usædvanlig lang tid om at skifte pro- Hvis mængden af data i flash memory
gram.
er blevet stor, vil det kræve længere
tid at skifte program og hente logdata.
”CHK” forbliver på displayet i lang Vandsensoren forbliver aktiveret på
grund af tilstedeværelse af snavs eller
tid.
sved o.s.v.
”ERR” forbliver på displayet i lang Dette indikerer et problem med tryktid.
sensoren (”ERR” skal vises i en højde
”ERR” vises under brug på land på 4000 m MSL eller mere).
34
Løsning
Displayet vises igen når (D) holdes
inde i mindst 2 sekunder.
Oplad uret ved hjælp af kommunikationsdelen
Oplad uret ved hjælp af kommunikationsdelen
Den permanente fejl vil forsvinde, når
der er gået 24 timer.
Efter at have skyllet alt snavs væk fra
vandsensoren aftørres den med en tør
klud.
Uret vender tilbage til tidsprogrammet, når (D) holdes inde i mindst 10
sekunder.
* Data for denne dykning bliver dog
ikke gemt, når dykkeprogrammet
afsluttes på denne måde.
Oplad uret ved hjælp af kommunikationsdelen
Displaykontrasten bliver normal ved
normal temperatur. Hvis det ønskes at
øge displaykontrasten midlertidigt,
kan det gøres i tidsprogrammets indstillingsfase.
Tøm skraldespanden i systemovervågningsprogrammet.
* Det skyldes altså ikke en fejlfunktion.
Efter at have skyllet alt snavs væk fra
vandsensoren, aftørres den med en tør
klud.
Hold op med at bruge uret, og kontakt
et Citizen Service Center.
Se: ”Advarselsfunktioner”
(undtagen i højder på 4000 m MSL
eller mere).
”ERR” forbliver på displayet i lang
tid efter afslutning af dykning.
Unormalt display eller unormal ope- Hvis uret har været udsat for et krafration. (displayet er forkert eller alar- tigt stød eller udsat for intens statisk
men lyder kontinuerligt).
elektricitet, kan urets funktioner blive
unormale.
Udfør nulstil-alt-proceduren. Hvis
dette ikke løser problemet, prøv at
formatere flash memory. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal et Citizen Service Center kontaktes.
Tag hensyn til uret
Uret er vandtæt til 200 meter.
Selv om det kan anvendes ved
dykning med luftflasker (svømmedykning), kan det ikke anvendes ved dykning med heliumgas.
•
•
•
For at opretholde urets vandtæthed, bør uret kontrolleres på et Citizen Service Center hvert eller hvert andet år, for
evt. udskiftning af glas eller pakninger.
Hvis der er kommet fugtighed i uret, eller der er kommet dug under glasset, som ikke forsvinder igen efter kort tid,
bør man ikke forsætte med at bruge uret, men kontakte et Citizen Service Center.
Hvis der kommer saltvand i uret, pakkes det ind i en tæt plasticpose, og indleveres hurtigst muligt til reparation.
Man kan risikere at trykket stiger inden i uret, hvorved knopperne eller glasset presses af.
Behandling af det specielle batteri
• Forsøg ikke at fjerne det specielle batteri fra uret. Hvis det specielle batteri absolut skal fjernes, skal det placeres
uden for børns rækkevidde.
• Hvis et barn sluger batteriet, skal lægen omgående kontaktes.
Brug kun det specificerede specielle batteri.
• Forsøg aldrig at montere et andet batteri end det original for dette ur. Uret er konstrueret i henhold til dette specielle
batteri. Hvis man forsøger med andre typer batterier, kan det resultere i skader på uret og fysiske ulykker. Vær derfor altid sikker på, at det rigtige batteri bliver monteret ved evt. udskiftning.
Reparation
Alt ved uret (undtagen rem/lænke) skal repareres på et Citizen Service Center.
Hold uret rent
• Urets kasse og lænke kommer i direkte kontakt med huden og tøjet.
• Metal korrosion samt sved, snavs og støv tilsnavser ærmer og andre dele af tøjet. Prøv at holde uret rent hele tiden.
Hvis man opdager, at huden bliver irriteret under uret, skal man holde op med at gå med uret og kontakte lægen.
<Rengøring af uret>
• Med en blød klud tørres snavs, sved og fugtighed af uret og glasset.
• Skyl snavs ud af metallænke, plastikrem eller gummirem med vand og en blød børste til at rense med.
• Uret må ikke komme i kontakt med petroleum, benzin, fortynder, alkohol, spraymaling, neglelak eller lignende, da
disse ting kan skade kassen, glasset og lænken.
Udvis forsigtighed, når uret bæres.
35
•
•
•
Når man bærer uret, skal man være forsigtig, hvis man bærer små børn, tag uret af for ikke at risikere at skade
barnet.
Vær forsigtig når der deltages i kraftige øvelser eller lege, hvor uret kan komme til at volde skade.
Tag aldrig uret på i sauna eller steder, hvor uret kan blive meget varmt.
Behandling af lænken
Afhængig af konstruktionen af lænkens lås, skal man passe på ikke at skade neglene ved at åbne og lukke låsen.
<Temperaturer>
Uret fungerer måske ikke, hvis det udsættes for temperaturer uden for området fra 0o C til 50o C. Dertil kommer, at de
flydende krystaller i displayet vil være ulæselige uden for dette temperaturområde, de vil vende tilbage til normal udseende, når uret har fået normaltemperatur igen.
• Korrekt dybdemåling kan ikke foretages, hvis vandtemperaturen er uden for området fra +10o C til +40o C.
• Data kan ikke overføres ved temperaturer uden for området fra +10o C til +35o C.
<Statisk elektricitet>
Da IC'en i quartzure er følsom over for statisk elektricitet, kan displayet vise forkert, hvis uret udsættes for intens påvirkning af statisk elektricitet f.eks. fra en Tv-skærm.
<Stød>
Udsæt ikke uret for kraftige stød, tab det ikke på gulvet.
<Kemiske midler og gasser>
Undgå at bruge uret i omgivelser, hvor der forekommer kemiske midler eller gasser. Udvis stor forsigtighed ved omgang med kemiske stoffer.
<Opbevaring>
• Når uret ikke skal bruges gennem længere tid, tørres det grundigt af med en blød klud og opbevares på et sted med
rimelig konstant temperatur og ikke for høj fugtighed.
Specifikationer
<Uret>
1) Værk kaliber: D700 (meter)/D706 (fod)
2) Krystalfrekvens: 32.768 Hz
3) Temperaturområde for brug: 0o C til +50o C (32o F til 122o F)
4) Nøjagtighed: +/-20 sekunder pr. måned (ved normaltemperatur +5o C til +35o C)
5) Dybdemålernøjagtighed: Inden for +/-(3% af den viste værdi + 0,3 m (1 ft) ved konstant temperatur).
6) Vandtemperaturmålings nøjagtighed: Den viste værdi +/-3o C.
7) Programmer og hovedfunktioner:
• Tid: Timer, minutter, sekunder, lokalitet, batteriindikator, daglig grafik (indstillet med PC).
• Kalender: Måned, dato, ugedag, år (kun under indstilling).
• Rejsetid: Måned, dato, timer, minutter, sekunder, lokalitet, tidsforskel fra UTC og tiden i tidsprogrammet.
• Destinationstimer: Tid til ankomst, ankomsttid (lokalitet, måned, dato, ugedag, timer, minutter).
• Alarm: Alarmtid (timer, minutter).
• Stopur: Timer, minutter, sekunder, 1/100 sekund, splittid (tiden kan måles i 100 timer).
• Nedtæller: Minutter, sekunder (kan stilles op til 99 minutter i dele af 1 minut).
• Systemovervågning: Batteriindikator, flash memory status.
• Dykkeplan: Dykkenummer, kvælstofgraf, ikke-dekompressionstidsgrænse, dybdealarm (indstilling af dybde og
antal alarmer), dykketidsalarm (indstilling af dykketid).
• Svømmedykke-log: Total antal dykninger, dykkedato, dykkenummer, S.I.tid, tid i, dykketid, min. vandtemperatur,
registrering af dekompressionsdykning, max. dybde, gennemsnitsdybde, profil log.
• Snorkeldykke-log: Dykkedato, dykkenummer, max. dybde, tid i, størst opnået dybde og dato registreret.
• Dykning: Aktuel tid, aktuel dybde, dykketid, max. dybde, ikke-dekompressionstidsgrænse, vandtemperatur, kvælstofgraf, sikkerhedsstopgraf, sikkerhedstid, dekompressionsstopindikator, dekompressionsgraf.
• Uddykningsprogram: Forløben tid efter dykning (max. 24 timer), flyvning forbudstid.
• Infrarød kommunikationsprogram.
• Lavenergiprogram: tid vises, dato vises, intet display.
36
8)
•
•
•
Andre ekstra funktioner
EL-lys.
Vandsensor.
Forskellige advarselsfunktioner for manglende opladning, fil fejl, unormal trykmåling, kontrol af vandsensor, opstigningsrate, unormal dybde, dekompressionsdykning, dybdegrænse, permanent fejl.
• Datakommunikationsfunktion: Datakommunikation ved hjælp af infrarød og USB interface (udveksling af data
mellem ur og PC eller mellem 2 ure).
9) Batteri: Specielt batteri, 1 stk. (oplades med kommunikationsdelen).
10) Kontinuerlig brugstid:
• Fra fuld opladet til advarsel for manglende opladning: Ca. 1 måned.
• Fra advarsel for manglende opladning til lavenergiprogram: Ca. 2 dage. Fra lavenergiprogram til stop: Ca. 3 dage.
<Kommunikationsdelen>
1) Model: CMUT-02 (anvendes kun til ure med kaliber D700/D706).
2) Anvendelse: Opladning og datakommunikation med USB-kabel.
3) Brug og opbevaringskonditioner: Temperaturer fra +10o C til +40o C, fugtighed fra 20% til 80%.
4) Energikilde:
• Under datakommunikation leveres energien gennem USB-kablet.
• Under opladning: 4 stk. AA alkaline batterier.
5) Aktuel forbrug:
• Under datakommunikation: Max. 30 mA.
• Under opladning: 20 mA.
6) Dimensioner: 10,2(B) x 9,1(D) x 6,9(H) cm.
7) Vægt: 125 gram (eksklusiv batterier).
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Indholdsfortegnelse:
FØRST ANNULLERES LAVENERGIPROGRAMMET............................................................................................ 2
INTRODUKTION ................................................................................................................................................................ 2
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: TAG ALTID HENSYN TIL DEM..................................................................................... 2
KONTROL AF TILBEHØRET ...................................................................................................................................... 4
FØR IBRUGTAGNING................................................................................................................................................... 4
INSTALLERING AF BATTERIER I KOMMUNIKATIONSDELEN ............................................................................................... 4
OPLADNING AF URET ....................................................................................................................................................... 5
URETS DISPLAY UNDER OPLADNING: ............................................................................................................................... 5
FORSIGTIGHEDSHENSYN UNDER DYKNING....................................................................................................... 6
FORBUDT BRUG UNDER DYKNING:................................................................................................................................... 6
DYKNING I FERSKVAND:.................................................................................................................................................. 7
URETS KARAKTERISTIK............................................................................................................................................ 7
URETS KOMPONENTER.............................................................................................................................................. 8
URETS PROGRAMMER (FUNKTIONER) ................................................................................................................. 8
STANDARDPROGRAM....................................................................................................................................................... 8
DYKKEPLANPROGRAM DV-PL........................................................................................................................................ 8
SVØMMEDYKNING LOGPROGRAM – SCUBA LOG.......................................................................................................... 8
SNORKELDYKNING LOGPROGRAM – SKIN LOG ............................................................................................................. 8
DYKKEPROGRAM ............................................................................................................................................................. 9
UDDYKNINGSPROGRAM SURF ....................................................................................................................................... 9
INFRARØD KOMMUNIKATIONSPROGRAM ......................................................................................................................... 9
LAVENRGIPROGRAM ........................................................................................................................................................ 9
INDIKATOR FOR BATTERITILSTAND OG KONTINUERLIG BRUGSTID....................................................... 9
1. AFLÆSNING AF LADEINDIKATOREN ............................................................................................................................. 9
2. KONTINUERLIG BRUGSTID ........................................................................................................................................... 9
SKIFT MELLEM PROGRAMMERNE ...................................................................................................................... 10
37
BRUG AF DISPLAYLYSET......................................................................................................................................... 10
BRUG AF STANDARDPROGRAMMERNE.............................................................................................................. 11
1. TIDSPROGRAMMET .................................................................................................................................................... 11
2. REJSETIDSPROGRAMMET ........................................................................................................................................... 12
3. DESTINATIONSTIMER-PROGRAMMET ......................................................................................................................... 12
4. ALARMPROGRAMMET ................................................................................................................................................ 14
5. STOPUR ...................................................................................................................................................................... 14
6. TIMERPROGRAMMET (NEDTÆLLER)........................................................................................................................... 15
7. SYSTEMOVERVÅGNINGSPROGRAMMET ...................................................................................................................... 15
LOKALITETER VIST PÅ URET ................................................................................................................................ 16
ADVARSELSFUNKTIONER ....................................................................................................................................... 17
DYKKEKKEUDTRYK, DER ANVENDES VED DETTE UR.................................................................................. 18
BRUG AF DYKKEPLANPROGRAMMET ................................................................................................................ 20
1. SKIFT MELLEM DISPLAY ............................................................................................................................................. 20
2. AT SE IKKE-DEKOMPRESSIONSTIDSGRÆNSEN ............................................................................................................ 20
3. DYKKEALARM ........................................................................................................................................................... 20
4. INDSTILLING AF DYKKEALARM .................................................................................................................................. 20
5. TEST AF DYKKEALARM .............................................................................................................................................. 21
BRUG AF SVØMMEDYKKE-LOG OG SNORKELDYKKE-LOG ........................................................................ 21
VISNING AF LOG-DATA FOR SVØMMEDYKNING.............................................................................................................. 21
VISNING AF LOG-DATA FOR SNORKELDYKNING ............................................................................................................. 21
3. SLETNING AF LOGDATA ............................................................................................................................................. 22
BRUG AF DYKKEPROGRAMMET........................................................................................................................... 22
1. AFLÆSNING AF DISPLAY UNDER DYBDEMÅLING ........................................................................................................ 22
2. DYBDEMÅLING .......................................................................................................................................................... 23
3. MÅLING AF DYKKETID ............................................................................................................................................... 23
4. MÅLING AF VANDTEMPERATUR ................................................................................................................................. 23
5. ANTAL DYKNINGER PR. DAG OG INDLÆSNING AF LOGDATA ....................................................................................... 23
6. AFSLUTNING AF DYKKEPROGRAMMET ....................................................................................................................... 24
BRUG AF UDDYKNINGSPROGRAMMET .............................................................................................................. 24
LAVENERGIPROGRAMMET (MIDLERTIDIG FUNKTION) .............................................................................. 24
1. SKIFT DISPLAY ........................................................................................................................................................... 24
2.INDSTILLING AF TID OG KALENDER ............................................................................................................................. 24
DATAKOMMUNIKATION.......................................................................................................................................... 25
1. KOMMUNIKATIONSDELEN ......................................................................................................................................... 25
2. INFRARØD KOMMUNIKATION ..................................................................................................................................... 26
3. DATAKOMMUNIKATION MED EN PC .......................................................................................................................... 27
4. DATAKOMMUNIKATION MELLEM TO URE .................................................................................................................. 28
TILHØRENDE SOFTWARE ....................................................................................................................................... 28
1. BETJENINGSMILJØ...................................................................................................................................................... 29
2. INSTALLATION ........................................................................................................................................................... 29
NULSTIL ALT OG FORMATER FLASH MEMORY .............................................................................................. 32
1. NULSTIL ALT.............................................................................................................................................................. 32
2. FORMATERING AF FLASH MEMORY ............................................................................................................................ 33
PROBLEMLØSNING.................................................................................................................................................... 34
TAG HENSYN TIL URET ............................................................................................................................................ 35
SPECIFIKATIONER..................................................................................................................................................... 36
38
39
Download PDF
Similar pages
BeoTime - Radio & TV
Sangean ATS-404 Bruksanvisning