Daikin | FCQ140C8VEB | Manual de exploatare

Manual de exploatare
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
FDYP125B8V1
FDYP200B8V1
FDYP250B8V1
FDQ125C7VEB
FDQ200B8V3B
FDQ250B8V3B
FBQ35C8VEB
FBQ50C8VEB
FBQ60C8VEB
FBQ71C8VEB
FBQ100C8VEB
FBQ125C8VEB
FBQ140C8VEB
FCQ35C8VEB
FCQ50C8VEB
FCQ60C8VEB
FCQ71C8VEB
FCQ100C8VEB
FCQ125C8VEB
FCQ140C8VEB
FCQH71D8VEB
FCQH100D8VEB
FCQH125D8VEB
FCQH140D8VEB
1
9
5
4
6 7
6
7
6 7
1
9
4
4
5
1
2
1
2
3
5
2
3
3
8
8
8
1
4
2
A
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
18-35
14-25
RQ71-100-125
°C DB
°C WB
18-35
12-25
≤80%
—
–5~46
RS50-60
RKS35-50-60
RXS35-50-60
°C DB
°C WB
21-32
14-23
≤80%
—
–10~46
3MKS50
4MKS58-75-90
3MXS52
4MXS68-80
°C DB
°C WB
21-32
14-23
≤80%
—
–10~46
°C DB
°C WB
°C DB
RZQS(G)71-100-125-140 °C WB
18-35
12-28
≤80%
—
–15~50
18-35
14-28
≤80%
—
–5~46
RZQ200-250
°C DB
°C WB
18-35
14-28
≤80%
—
–5~46
RQ71-100-125
°C DB
15-24
RYP200-250
°C DB
15-24
RXS35-50-60
°C DB
10-30
3MXS52
4MXS68-80
°C DB
10-30
RZQ(G)71-100-125-140
°C DB
10-27
RZQS(G)71-100-125-140
°C DB
10-27
RZQ200-250
°C DB
10-27
RR71-100-125
RP200-250
18-35
14-24
—
–15~46
–5~43
—
1
2
3
≤80%
B
1
RZQ(G)71-100-125-140
1
3
2
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
–9~21
–10~15
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
–14~24
–15~18
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
–9~21
–10~15.5
7
5
–9~21
–10~15.5
–14~21
–15~15.5
–13~21
–20~15.5
–14~21
–15~15
1
4
2
1
5
6
1
3
4
2+3
5
6
4
2
6
7
FDYP125~250B8V1
FDQ125C7VEB
FDQ200+250B8V3B
FBQ35~140C8VEB
FCQ35~140C8VEB
FCQH71~140D8VEB
Manual de exploatare
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
Cuprins
Pagina
Ce este de făcut înainte de punerea în funcţiune.............................. 1
Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat......................... 1
Informaţii importante privind agentul
frigorific utilizat
Consideraţii legate de siguranţa în exploatare .................................. 1
Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse în
Protocolul de la Kyoto.
Denumirile şi funcţiile componentelor................................................ 2
Tip de agent frigorific:
R407C
Valoarea GWP(1):
1652,5
Tipul de agent frigorific:
R410A
Valoarea GWP(1):
1975
Domeniu de funcţionare .................................................................... 2
Procedeul de exploatare.................................................................... 3
Funcţionarea optimă.......................................................................... 3
(1)
Întreţinerea ........................................................................................ 3
Nu constituie defecţiuni ale instalaţiei de aer condiţionat .................. 5
Depanarea......................................................................................... 6
GWP = potenţial de încălzire globală
Pot fi necesare verificări periodice pentru scăpările de agent frigorific
în funcţie de legislaţia europeană sau locală. Luaţi legătura cu
agentul local pentru informaţii suplimentare.
Cerinţe privind dezafectarea.............................................................. 7
Textul în limba engleză este instrucţiunea originală. Celelalte limbi
sunt traducerile instrucţiunilor originale.
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI CUMPĂRAT ACEASTĂ
INSTALAŢIE DAIKIN DE AER CONDIŢIONAT. CITIŢI CU
ATENŢIE ACEST MANUAL DE EXPLOATARE ÎNAINTE
DE A UTILIZA INSTALAŢIA DE AER CONDIŢIONAT.
MANUALUL VĂ VA PREGĂTI SĂ UTILIZAŢI UNITATEA
ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ŞI VĂ VA AJUTA DACĂ
SURVINE
VREO
PROBLEMĂ.
DUPĂ
CITIREA
MANUALULUI, PĂSTRAŢI-L LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ.
Consideraţii legate de siguranţa în
exploatare
Pentru a beneficia din plin de avantajele funcţiilor instalaţiei de aer
condiţionat şi pentru a evita funcţionarea defectuoasă datorită
manipulării greşite, recomandăm citirea cu atenţie a acestui manual
de instrucţiuni înainte de utilizare.
Precauţiile descrise aici sunt clasificate ca AVERTIZARE şi
PRECAUŢIE. Ambele conţin informaţii importante privind siguranţa.
Aveţi grijă să respectaţi toate măsurile de precauţie fără excepţie.
AVERTIZARE
Dacă avertizarea nu este respectată, pot rezulta accidentări grave.
PRECAUŢIE
Ce este de făcut înainte de punerea în
funcţiune (A se vedea figura 2)
Dacă nu se respectă precauţiile, pot rezulta accidentări sau deteriorări
ale echipamentului.
Solicitaţi distribuitorului să instaleze sau să reinstaleze aparatul de
aer condiţionat.
După citire, păstraţi acest manual într-un loc convenabil astfel încât
să-l puteţi consulta ori de câte ori este necesar. Dacă echipamentul
este transferat unui nou utilizator, aveţi grijă să-i predaţi şi manualul.
Instalarea incompletă efectuată de dvs. poate cauza scăpări de apă,
electrocutare şi incendiu.
Avertizare
Asiguraţi-vă că folosiţi doar accesorii fabricate de Daikin, concepute
în mod specific utilizării cu echipamentul şi instalaţi-le cu un
profesionist.
■
Reţineţi că expunerea directă, prelungită la aerul rece sau cald
de la instalaţia de aer condiţionat, sau la aer prea rece sau prea
cald poate fi nociv pentru starea fizică şi sănătatea dvs.
Acest manual de exploatare este pentru următoarele sisteme cu
comandă standard. Înainte de a începe exploatarea, luaţi legătura cu
distribuitorul pentru manualul de exploatare care corespunde
sistemului dvs.
■
Când instalaţia de aer condiţionat funcţionează defectuos
(emiţând miros de ars, etc.) opriţi alimentarea de la reţea a
unităţii şi luaţi legătura cu distribuitorul local. Continuarea
exploatării în astfel de condiţii poate cauza defecţiuni, pericole
de electrocutare, sau incendiu.
■
Nu încercaţi să instalaţi sau să reparaţi de unul singur instalaţia
de aer condiţionat. Instalarea necorespunzătoare poate cauza
scăpări de apă, pericole de electrocutare sau incendiu. Luaţi
legătura cu distribuitorul local sau cu persoane calificate pentru
lucrările de instalare şi întreţinere.
■
Nu introduceţi obiecte, tije, degetele etc., în priza de aer sau în
orificiul de evacuare a aerului. Se pot produce accidentări
datorită contactului cu paletele cu turaţie înaltă ale ventilatorului
instalaţiei de aer condiţionat.
■
Consultaţi distribuitorul local în legătură cu ce este de făcut în
cazul scăpărilor de agent frigorific. Când instalaţia de aer
condiţionat va fi instalată într-o încăpere mică, trebuie să luaţi
măsurile corespunzătoare astfel încât cantitatea de agent
frigorific scurs să nu depăşească concentraţia limită în cazul
unei scăpări. În caz contrar, aceasta cauza accidente datorită
epuizării oxigenului.
Dacă instalaţia dvs. are sistemul de control executat la comandă,
cereţi distribuitorului funcţionarea care corespunde sistemului dvs.
■
■
A
Sistem pereche sau sistem de funcţionare simultană
B
Multisistem
1
Unitate cu telecomandă
2
Unitate fără telecomandă (Când este utilizat în exploatare
simultană)
Tip pompă termică
Acest sistem asigură răcire, încălzire, moduri de funcţionare
automată şi ca ventilator.
Tip cu răcire directă
Acest sistem asigură răcire şi moduri de funcţionare ca
ventilator.
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
4PW71104-1 – 08.2011
Manual de exploatare
1
■
■
■
Luaţi legătura cu personalul de specialitate despre montarea
accesoriilor şi aveţi grijă să utiliza numai accesoriile specificate
de fabricant. Defectele rezultate în urma lucrărilor necorespunzătoare pot cauza scăpări de apă, electrocutare sau incendiu
Consultaţi distribuitorul local în privinţa schimbării locului şi
reinstalării instalaţiei de aer condiţionat. Lucrările necorespunzătoare de instalare pot cauza scăpări, electrocutare sau
pericole de incendiu.
Feriţi-vă de incendiu în cazul unei scăpări de agent frigorific.
Dacă instalaţia de aer condiţionat nu funcţionează corect, de ex.
nu generează aer rece sau cald, aceasta poate fi cauzată de
scăpările de agent de frigorific. Consultaţi distribuitorul pentru
asistenţă. Agentul frigorific din interiorul instalaţiei de aer
condiţionat este nepericulos şi în mod normal nu se scurge.
Totuşi, în cazul unei scăpări, contactul cu flacăra unui arzător, cu
un încălzitor sau un cuptor poate genera un gaz dăunător. Nu
folosiţi instalaţia de aer condiţionat până ce o persoană
autorizată pentru service nu confirmă remedierea scăpărilor.
Aveţi grijă să utilizaţi siguranţe cu amperajul corect. Nu folosiţi
siguranţe necorespunzătoare sau sârmă din cupru sau alte
materiale în locul siguranţelor, aceasta putând cauza
electrocutare, incendiu, accidentare sau deteriorarea unităţii.
■
Consultaţi distribuitorul pentru curăţarea interiorului instalaţiei de
aer condiţionat. Curăţarea necorespunzătoare poate cauza
deteriorarea pieselor din material plastic, scăpări de apă şi alte
daune, cît şi electrocutare.
■
Pentru a evita accidentarea, nu atingeţi priza de aer sau
aripioarele din aluminiu ale unităţii.
■
Nu plasaţi obiectele în imediata apropiere a unităţii exterioare şi nu
permiteţi acumularea de frunze şi alte reziduuri în jurul unităţii.
■
Frunzele pot atrage animalele mici care pot pătrunde în unitate.
Ajunse în unitate, aceste animale pot cauza defecţiuni, fum sau
incendiu când contactează piesele electrice.
Denumirile şi funcţiile componentelor (A
se
vedea figura 1)
1
Unitatea interioara
2
Unitate exterioară
3
Telecomandă
4
Aer aspirat
5
Aer evacuat
6
Tubulatura agentului frigorific, cablu electric de legătură
Precauţie
7
Conducta de evacuare
■
8
Conductor de legare la pământ
Asiguraţi împământarea la unitatea exterioară pentru a preveni
pericolul de electrocutare.
9
Grila aspiraţiei şi filtrul de aer
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Nu folosiţi instalaţia de aer condiţionat în alte scopuri decât cele
pentru care este destinată. Nu folosiţi instalaţia de aer
condiţionat pentru răcirea aparatelor de precizie, alimentelor,
plantelor, animalelor sau lucrărilor de artă, întrucât aceasta ar
putea afecta negativ performanţa, calitatea şi/sau durata de
viaţă a obiectului în cauză.
Nu scoateţi apărătoarea ventilatorului unităţii exterioare.
Apărătoarea protejează faţă de ventilatorul de turaţie înaltă al
unităţii, care poate cauza accidentări.
Pentru a evita epuizarea oxigenului, asiguraţi-vă că încăperea
este aerisită adecvat dacă împreună cu instalaţia de aer
condiţionat este utilizat un echipament precum un arzător.
După o utilizare de lungă durată, verificaţi dacă suportul unităţii
şi soclurile acestuia nu sunt deteriorate. Dacă sunt lăsate în
stare deteriorată, unitatea poate cădea cauzând accidentări.
Nu plasaţi sprayuri inflamabile şi nu folosiţi recipiente cu spray
lângă unitate, aceasta putând cauza incendii.
Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că aţi scos aparatul din
funcţiune, aţi decuplat întreruptorul şi aţi scos cordonul de
alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce
electrocutare şi accidentare.
Pentru a evita electrocutarea, nu acţionaţi cu mâinile umede.
Nu plasaţi obiecte susceptibile la umezeală direct sub unităţile
interioare sau exterioare. În anumite condiţii, condensul de pe
unitatea principală sau de pe conductele de agent frigorific, filtrul
de aer sau blocarea evacuării pot cauza scurgeri de apă, având
drept rezultat murdărirea sau defectarea obiectului în cauză.
Nu plasaţi arzătoare sau încălzitoare în locuri expuse fluxului de
aer de la unitate întrucât aceasta ar putea prejudicia arderea din
arzător sau încălzitor.
Nu lăsaţi copiii să se urce pe unitatea exterioară şi evitaţi să
plasaţi obiecte pe unitate Slăbirea şi răsturnarea unităţii poate
cauza accidentări.
Nu expuneţi plantele sau animalele direct fluxului de aer de la
unitate întrucât aceasta ar putea cauza efecte adverse.
Nu spălaţi instalaţia de aer condiţionat cu apă, aceasta putând
cauza electrocutare sau incendiu.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv
copii, cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, exceptând cazul în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi în privinţa utilizării aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu-i lăsa să se joace cu
unitatea sau cu telecomanda. Exploatarea accidentală de către
un copil poate cauza accidentări şi îmbolnăviri.
Manual de exploatare
2
Aceste unităţi pot fi controlate cu o telecomandă.
Consultaţi manualul telecomenzii pentru informaţii
suplimentare.
Nu apăsaţi niciodată cu obiecte ascuţite butonul
telecomenzii. Telecomanda se poate deteriora.
Niciodată nu trageţi sau răsuciţi cablul electric al
telecomenzii. Aceasta poate cauza defectarea unităţii.
Nu atingeţi niciodată piesele interne ale telecomenzii.
Nu scoateţi panoul frontal. La atingere, unele piese din
interior sunt periculoase şi pot cauza dereglări ale
maşinii. Pentru verificarea şi reglarea pieselor interne,
solicitaţi distribuitorul.
Nu ştergeţi panoul de comandă al telecomenzii cu
benzină, diluant, praf chimic, etc.
Panoul se poate decolora sau acoperirea se poate
desprinde. Dacă este foarte murdar, înmuiaţi o cârpă
într-un detergent neutru diluat cu apă, stoarceţi-o bine
şi curăţaţi panoul. Ştergeţi-l cu o altă cârpă uscată.
NOTĂ
Domeniu de funcţionare (A se vedea figura 4)
Dacă exploataţi sistemul în afara următorilor parametri, se pot activa
dispozitivele de siguranţă făcând inutilizabilă instalaţia de aer
condiţionat sau puteţi cauza formarea de condens în unitatea
interioară.
Domeniul de reglare a temperaturii pe telecomandă este de 16°C - 32°C.
(DB=bulb
uscat,
=interior,
WB=bulb
=exterior,
umed,
=răcire,
°C=temperatură,
=încălzire,
= umiditate)
Precauţii pentru sistemul cu control de grup sau
sistemul controlat cu două telecomenzi
Acest sistem asigură alte două sisteme de control în afara sistemului
de controlul individual (o telecomandă controlează o unitate
interioară). Verificaţi dacă unitatea dvs. este unul din următoarele
tipuri de sistem de control.
■
Sistem cu control de grup
O telecomandă controlează până la 16 unităţi interioare.
Toate unităţile interioare sunt reglate la fel.
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
4PW71104-1 – 08.2011
■
Sistemul de control cu două telecomenzi
Două telecomenzi controlează o unitate interioară (În cazul
sistemului cu control de grup, un grup de unităţi interioare).
Unitatea este exploatată individual.
Luaţi legătura cu distribuitorul în cazul modificării
combinaţiei sau al reglajului sistemelor cu control de
grup şi cu control cu două telecomenzi.
NOTĂ
Procedeul de exploatare
NOTĂ
■
Citiţi manualul de exploatare furnizat împreună cu
telecomanda.
■
Dacă se selectează o funcţie care nu este disponibilă,
va apare mesajul NOT AVAILABLE (nu este
disponibilă).
■
Procedeul de exploatare este diferit la tipul pompă
termică şi la tipul cu răcire directă. Luaţi legătura cu
distribuitorul pentru a verifica tipul sistemului dvs.
■
Pentru a proteja unitatea, cuplaţi întrerupătorul
principal de alimentare la reţea cu 6 ore înainte de
punerea în funcţiune.
■
Dacă alimentarea de la reţea este decuplată în timpul
funcţionării, aparatul va reporni automat după ce
alimentarea se restabileşte.
Fixaţi temperatura în domeniul specificat la "Domeniu
de funcţionare" la pagina 2.
Funcţionarea optimă
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a asigura
funcţionarea corespunzătoare a sistemului.
■
■
■
■
■
■
■
■
Utilizaţi complet funcţia de reglare a direcţiei fluxului de aer.
Întrucât aerul rece se acumulează la podea iar aerul cald se
acumulează la tavan, se recomandă să fixaţi direcţia fluxului de
aer paralelă cu tavanul în timpul modului de răcire sau uscare şi
în jos în timpul modului de încălzire.
Pe de altă parte, evitaţi suflarea directă a aerului spre
persoanele din încăpere.
Reglaţi temperatura din încăpere pentru a crea un mediu
confortabil. Evitaţi încălzirea sau răcirea exagerată.
Reţineţi că până la atingerea temperaturii fixate pentru încăpere
este nevoie de un anumit timp. Luaţi deci în considerare avantajele oferite de posibilităţile de configurare a temporizatorului.
Împiedicaţi pătrunderea în încăpere a razelor de soare în timpul
funcţionării în mod de răcire, utilizând perdele sau jaluzele.
Ventilaţi regulat încăperea. Utilizarea unităţii pe perioade mai
lungi de timp necesită ventilarea atentă a încăperii.
Nu exploataţi instalaţia de aer condiţionat când utilizaţi un
insecticid pulverizat în încăpere.
Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza depunerea chimicalelor în unitate, periclitând sănătatea celor sensibili la chimicale.
Ţineţi uşile şi geamurile închise. Dacă uşa şi geamurile rămân
deschise, aerul din încăpere va ieşi afară, reducând efectul de
răcire şi încălzire.
Nu plasaţi niciodată obiecte lângă priza de aer şi orificiul de
evacuare a aerului din unitate. Ele pot reduce eficacitatea sau
pot cauza încetarea funcţionării.
Decuplaţi întrerupătorul principal al alimentării la reţea când nu
utilizaţi sistemul pentru perioade mai lungi de timp. Se consumă
electricitate cât timp întrerupătorul este cuplat. Decuplaţi
întrerupătorul principal al alimentării la reţea pentru a economisi
energie. Cuplaţi întrerupătorul principal de alimentare la reţea cu 6
ore înainte de repunerea în funcţiune pentru a asigura o
funcţionare fără probleme. (Consultaţi "Întreţinerea" la pagina 3.)
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
4PW71104-1 – 08.2011
■
Când afişajul indică "
(ESTE TIMPUL CA FILTRUL DE AER
SĂ FIE CURĂŢAT)", chemaţi o persoană calificată pentru
întreţinere să cureţe filtrele. (Consultaţi "Întreţinerea" la pagina 3.)
Nu folosiţi instalaţia de aer condiţionat în alte scopuri.
Pentru a evita orice deteriorare a calităţii, nu folosiţi
unitatea pentru a răci instrumente de precizie, alimente,
plante, animale sau lucrări de artă.
Întreţinerea
PRECAUŢIE
■ Întreţinerea poate fi executată numai de persoane
calificate pentru întreţinere.
■ Înainte de a obţine accesul la dispozitivele de
conectare, toate sistemele de alimentare cu curent
electric trebuie întrerupte.
■ Pentru a curăţa instalaţia de aer condiţionat sau filtrul
de aer, aveţi grijă să le scoateţi din funcţiune şi să
decuplaţi toate alimentările de la reţea.
În caz contrar, se poate produce electrocutare şi
accidentare.
■ Nu spălaţi instalaţia de aer condiţionat cu apă.
Procedând astfel vă puteţi electrocuta.
■ Aveţi grijă la schele.
Trebuie luate măsuri de precauţie pentru lucrul la
înălţime.
■ După o utilizare de lungă durată, verificaţi dacă
suportul unităţii şi accesoriile nu prezintă semne de
deteriorare. Dacă e deteriorată, unitatea poate cădea
cauzând accidentări.
■ Nu atingeţi aripioarele schimbătorului de căldură.
Aripioarele sunt ascuţite şi pot provoca răniri prin tăiere.
■ Când curăţaţi schimbătorul de căldură, aveţi grijă să
îndepărtaţi cutia de control, motorul ventilatorului,
pompa de evacuare şi întrerupătorul cu flotor. Apa
sau detergenţii pot deteriora izolaţia componenţilor
electronici, cauzând arderea acestora
Precauţii privitoare la ştuţul de evacuare
Nu scoateţi dopul conductei de evacuare. Se poate scurge
apă.
Evacuarea scurgerii este folosită numai pentru golirea apei
dacă pompa de evacuare nu este folosită sau înainte de
întreţinere. Puneţi şi scoateţi cu grijă dopul de evacuare.
Forţa excesivă poate deforma orificiul tăvii de evacuare.
■
Scoaterea dopului
1
1
Dop de scurgere
Nu suciţi dopul în sus şi în jos
■
Introducerea dopului
1
2
1
Dop de scurgere
2
Şurubelniţă în cruce
Fixaţi dopul şi împingeţi-l utilizând o şurubelniţă în
cruce
Manual de exploatare
3
Cum se curăţă filtrul de aer
Curăţaţi filtrul de aer când afişajul indică "
FILTRUL DE AER SĂ FIE CURĂŢAT).
6
După cuplarea alimentării la reţea, apăsaţi butonul de
INIŢIALIZARE A INDICATORULUI FILTRULUI.
Afişajul "ESTE TIMPUL CA FILTRUL DE AER SĂ FIE
CURĂŢAT" dispare.
" (ESTE TIMPUL CA
Măriţi frecvenţa curăţărilor dacă unitatea este instalată într-o
încăpere unde aerul este extrem de contaminat.
Pentru unităţi FDYP şi FDQ200+250B8V3B (A se vedea
figura 5)
(Ca etalon, luaţi în considerare curăţarea filtrului la fiecare jumătate
de an.)
1
Scoateţi şuruburile din partea de jos a cadrului filtrului şi
îndepărtaţi cadrul filtrului trăgând în jos.
Dacă murdăria devine imposibil de curăţat, schimbaţi filtrul de aer.
(Filtrul de aer pentru schimb este opţional.)
2
Curăţaţi filtrul de aer. (Consultaţi figura 3)
NOTĂ
Folosiţi aer comprimat pentru a îndepărta prin suflare particulele
de praf din filtru. Când filtrul de aer este foarte murdar, folosiţi o
perie moale şi un detergent neutru sau spălaţi cu apă caldă (3040°C) dacă e necesar. Nu frecaţi şi nu stoarceţi.
Nu spălaţi filtrul de aer cu apă mai caldă de 50°C.
Procedând astfel se pot produce decolorări şi/sau
deformări.
Nu expuneţi unitatea la foc. Procedând astfel se pot
produce incendii.
3
Îndepărtaţi apa şi uscaţi la umbră.
4
Fixaţi filtrul de aer. Puneţi cadrul filtrului de aer înapoi în locul
său şi fixaţi-l ferm cu şuruburile.
Pentru unităţi FCQ şi FCQH (A se vedea figura 6)
1
Deschideţi grila aspiraţiei (acţiunea 1 în figură).
Împingeţi ambele manete simultan în direcţia săgeţii, aşa cum
este indicat în figură şi coborâţi cu grijă grila. (Pentru închidere
procedeul este identific.)
Cum se curăţă grila aspiraţiei
(A se vedea figura 6) (Numai pentru unităţi FCQ şi FCQH)
1
2
Îndepărtaţi filtrul de aer (acţiunile de la 2 la 4 în figură).
Trageţi clema filtrului de aer de pe partea stânga şi dreapta jos a
filtrului spre dvs., şi desprindeţi filtrul.
3
Curăţaţi filtrul de aer. (Consultaţi figura 3)
Consultaţi procedura etapei 1 în "Cum se curăţă filtrul de aer" la
pagina 4.
2
Îndepărtaţi apa şi uscaţi la umbră.
5
Instalaţi la loc filtrul de aer (efectuaţi acţiunile de la 2 la 4 din
figură în ordine inversă).
Ataşaţi filtrul de aer la grila de aspiraţie agăţând-o peste
porţiunea ieşită în afară de-asupra grilei de aspiraţie.
Apăsaţi fundul filtrului de aer de proeminenţele de pe fundul
grilei pentru a închide cu un clic filtrul de aer în lăcaşul său.
6
Închideţi grila aspiraţiei efectuând procedura etapei 1 în ordine
inversă.
7
După cuplarea alimentării la reţea, apăsaţi butonul de
INIŢIALIZARE A INDICATORULUI FILTRULUI.
Afişajul "ESTE TIMPUL CA FILTRUL DE AER SĂ FIE
CURĂŢAT" dispare.
3
2
Deschideţi grila aspiraţiei. (Numai pentru aspiraţie de fund.)
Glisaţi simultan ambele butoane aşa cum este prezentat şi apoi
trageţi-le în jos.
Dacă există lanţuri, dezlegaţi lanţurile.
Scoateţi filtrul de aer (acţiunile de la 2 la 4 în figură).
Consultaţi procedura etapei 2 în "Cum se curăţă filtrul de aer" la
pagina 4.
4
Curăţaţi grila de aspiraţie.
Spălaţi cu o perie moale ţepoasă şi un detergent neutru sau apă
şi uscaţi temeinic.
NOTĂ
Când grila de aspiraţie este foarte murdară, folosiţi un
detergent obişnuit de bucătărie şi lăsaţi-o să stea circa
10 minute. Spălaţi-o apoi cu apă.
Nu spălaţi grila aspiraţiei cu apă mai caldă de 50°C.
Procedând astfel se pot produce decolorări şi/sau
deformări.
5
Instalaţi la loc filtrul de aer (efectuaţi acţiunile de la 2 la 4 din
figură în ordine inversă).
6
Prindeţi la loc grila aspiraţiei, executând procedura etapei 2 în
ordine inversă (efectuaţi acţiunile 5 la 6 din figură în ordine
inversă).
7
Închideţi grila aspiraţiei efectuând procedura etapei 1 în ordine
inversă.
Pentru unităţi FBQ şi FDQ125C7VEB (A se vedea figura 7)
1
Detaşaţi grila aspiraţiei (acţiunile de la 5 la 6 în figură).
Desfaceţi întâi cele 2 corzi din ştifturile panoului decorativ.
Ţineţi grila aspiraţiei deschisă la 45 grade şi ridicaţi-o în sus
pentru a o desprinde de panoul decorativ.
Folosiţi un aspirator sau spălaţi filtrul de aer cu apă.
Când filtrul de aer este foarte murdar, folosiţi o perie moale şi un
detergent neutru.
4
Deschideţi grila aspiraţiei (acţiunea 1 în figură).
Îndepărtaţi filtrele de aer.
Scoateţi filtrele de aer trăgând de ţesătură în sus (aspiraţie
posterioară) sau înapoi (aspiraţie de fund).
3
Curăţaţi filtrul de aer. (Consultaţi figura 3)
Folosiţi un aspirator sau spălaţi filtrul de aer cu apă.
Când filtrul de aer este foarte murdar, folosiţi o perie moale şi un
detergent neutru.
Îndepărtaţi apa şi uscaţi la umbră.
4
Fixaţi filtrul de aer.
Aliniaţi cele două urechi de prindere şi împingeţi cele două
clame în locaşul lor (trageţi ţesătura dacă e necesar, aspiraţie
posterioară, de fund).
Verificaţi ca cele patru urechi să fie fixate.
5
Închideţi grila prizei de aer. (Numai pentru aspiraţie de fund.)
Manual de exploatare
4
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
4PW71104-1 – 08.2011
Cum se curăţă orificiul de evacuare a aerului şi
panourileexterioare
■
Curăţaţi cu o cârpă moale.
■
Când îndepărtarea petelor este dificilă, folosiţi apă sau un
detergent neutru.
NOTĂ
Nu folosiţi benzină, benzen, diluant, praf de şlefuit,
insecticid lichid. Acestea pot cauza decolorare sau
scorojire.
■
Sistemul nu reporneşte imediat după ce butonul de REGLARE A
TEMPERATURII a revenit în poziţia sa iniţială după apăsare.
El nu reporneşte imediat deoarece unul din dispozitivele sale de
siguranţă este activat pentru a preveni suprasolicitarea
sistemului.
Sistemul va reporni automat după trei minute.
■
Sistemul nu porneşte când afişajul indică "
"
(PICTOGRAMA COMENZII EXTERNE) şi clipeşte câteva
secunde după apăsarea unui buton de punere în funcţiune.
Aceasta, deoarece sistemul este controlat sau este scos din
funcţiune de un alt regulator având o prioritate superioară.
Când afişajul clipeşte, el arată că sistemul nu poate fi controlat
de la această unitate interioară.
■
Sistemul nu porneşte imediat după ce alimentarea la reţeaua
electrică este cuplată.
Aşteptaţi un minut până când microcalculatorul este pregătit
pentru funcţionare.
■
Unitatea exterioară s-a oprit.
Aceasta deoarece temperatură din încăpere a atins temperatura
fixată. Unitatea trece la funcţionarea în mod ventilator.
"
" (PICTOGRAMA CONTROLULUI EXTERN) este
afişat pe telecomandă iar exploatarea curentă este diferită de
reglajul telecomenzii.
Pentru
modelele
multisplit,
microcalculatorul
execută
următoarea comandă în funcţie de modul de exploatare a altor
unităţi interioare.
- Înainte de a începe exploatarea, cealaltă (celelalte) unitate
(unităţi) interioară(e) este (sunt) deja în funcţiune. Când
modul de funcţionare a acestei unităţi este diferită de
opţiunea dvs., unitatea interioară din încăperea dvs. poate fi
adusă în stare de aşteptare. (Ventilator: Stop, Clapeta
orizontală: Poziţie orizontală)
Nu lăsaţi unitatea interioară să se ude. Aceasta poate
cauza electrocutare sau incendiu.
Nu frecaţi tare când spălaţi paleta cu apă. Etanşarea
suprafeţei se poate desprinde.
Nu folosiţi apă sau aer de 50°C sau mai mult pentru a
curăţa filtrele de aer şi panourile exterioare.
Punerea în funcţiune după o oprire îndelungată
■
Verificaţi următoarele.
- Controlaţi ca priza de aer şi orificiul de evacuare a aerului să
nu fie blocate. Îndepărtaţi toate obstacolele.
- Controlaţi dacă este făcută legătura la pământ.
- Este poate fi undeva un conductor întrerupt? Luaţi legătura
cu distribuitorul dacă apar probleme.
■
Curăţaţi filtrul de aer şi panourile exterioare.
- După curăţarea filtrului de aer, aveţi grijă să-l fixaţi.
■
Cuplaţi întrerupătorul principal al alimentării la reţea.
- Afişajul panoului de comandă se luminează când
alimentarea este cuplată.
- Pentru a proteja unitatea, cuplaţi întrerupătorul principal de
alimentare la reţea cu cel puţin 6 ore înainte de punerea în
funcţiune.
Mod de funcţionare
Încăperea
dvs.
Răcire
Uscare
Mod
ventilator
Încălzire
Răcire
O
O
O
W
Cuplaţi FUNCŢIONAREA ÎN MOD VENTILATOR pentru o
jumătate de zi pentru a usca unitatea.
- Consultaţi manualul telecomenzii.
Uscare
O
O
O
W
Mod
ventilator
O
O
O
W
Decupaţi legătura la reţeaua electrică.
- Când întrerupătorul principal de alimentare la reţea este
cuplat, se consumă o anumită putere chiar dacă sistemul nu
este în funcţiune.
- Afişajul telecomenzii este decuplat când întrerupătorul
principal de alimentare la reţea este decuplat.
Încălzire
W
W
W
O
Ce este de făcut la oprirea sistemului pentru o perioadă
mai lungă
■
■
■
O: unitatea dvs. poate să funcţioneze
W: unitatea dvs. în mod de aşteptare
-
Curăţaţi filtrul de aer şi exteriorul. Aveţi grijă să puneţi filtrul de
aer la locul său iniţial după curăţare. Consultaţi "Întreţinerea" la
pagina 3.
Nu constituie defecţiuni ale instalaţiei de
aer condiţionat
Următoarele simptoame nu indică defecţiuni ale instalaţiei de aer
condiţionat.
Sistemul nu funcţionează.
■
Altă (alte) încăpere (încăperi)
Sistemul nu reporneşte imediat după apăsarea butonului ON/
OFF (cuplat/decuplat).
Dacă becul INDICATOR AL FUNCŢIONĂRII luminează,
sistemul este în starea sa normală de funcţionare.
El nu reporneşte imediat deoarece unul din dispozitivele sale de
siguranţă este activat pentru a preveni suprasolicitarea
sistemului.
Sistemul va reporni automat după trei minute.
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
4PW71104-1 – 08.2011
-
■
Când capacitatea totală de răcire a tuturor unităţilor
interioare în funcţiune depăşeşte limita de capacitate a
unităţii exterioare, unitatea dvs. interioară va fi adusă în stare
de aşteptare. (Ventilator şi clapeta orizontală: Acelaşi ca
reglajul: (numai model exclusiv pentru răcire))
După funcţionarea în mod de răcire a unităţii din încăperea
dvs., când începe (încep) să funcţioneze o altă (alte) unitate
(unităţi), unitatea din încăperea dvs. poate funcţiona după
cum urmează: Ventilator: turaţie mică, clapetă orizontală:
Poziţie orizontală.
Turaţia ventilatorului este diferită de valoarea reglată. Prin apăsarea butonului de control nu se modifică turaţia ventilatorului
Când temperatura din încăpere ajunge la temperatura fixată în
modul de încălzire, capacitatea de furnizare de la unitatea
exterioară s-a oprit iar unitatea interioară funcţionează în mod
exclusiv ventilator (turaţie mică). În cazul multisplit, unitatea
interioară acţionează alternativ oprirea ventilatorului şi modul
numai ventilator (turaţie mică).
Aceasta pentru a preveni suflarea directă a aerului rece pe cei
prezenţi în încăpere.
Manual de exploatare
5
Depanarea
Direcţia de suflare a aerului nu este cea specificată
■
Direcţia curentă de suflare a aerului nu este cea prezentată pe
telecomandă.
■
Reglajul balansului automat nu funcţionează.
Dacă survine una din următoarele defecţiuni, luaţi măsurile
prezentate mai jos şi luaţi legătura cu distribuitorul.
Sistemul trebuie reparat de o persoană calificată pentru întreţinere.
Consultaţi manualul telecomenzii.
Unitatea degajă o ceaţă albă
AVERTIZARE
■
Când instalaţia de aer condiţionat funcţionează în condiţii
anormale (miros de ars, etc.), scoateţi din priză fişa
cordonului de alimentare, şi anunţaţi distribuitorul.
■
Când umiditatea este ridicată în timpul funcţionării în mod de
răcire (În locuri cu uleiuri sau cu praf).
Dacă interiorul unităţii interioare este extrem de contaminat,
distribuţia temperaturii în interiorul încăperii devine neuniformă.
Este necesară curăţarea interiorului unităţii interioare. Cereţi
distribuitorului detalii despre curăţarea unităţii. Această
operaţiune necesită o persoană calificată pentru deservire.
Când sistemul este trecut la FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE
ÎNCĂLZIRE după MODUL DE DEZGHEŢARE.
Umezeala generată prin DEZGHEŢARE devine abur şi se
degajă.
Zgomotul instalaţiilor de aer condiţionat
■
■
■
Se aude un semnal sonor după pornirea unităţii.
Acest sunet este generat de funcţionarea regulatorului de
temperatură. El va înceta după circa un minut.
Un şuierat slab se aude când sistemul este în MODUL DE
RĂCIRE sau în MODUL DE DEZGHEŢARE.
Acesta este sunetul agentului frigorific gaz care curge prin
unităţile interioare şi exterioare.
Se aude un şuierat la pornire sau imediat după oprirea
funcţionării, sau la pornirea şi imediat după oprirea MODULUI
DE DEZGHEŢARE.
Acesta este zgomotul produs de oprirea şi modificarea curgerii
agentului frigorific.
■
Se aude un şuierat slab când sistemul este în MODUL DE
RĂCIRE sau este oprit.
Zgomotul se aude când pompa de evacuare funcţionează.
■
Se aude un foşnet când sistemul funcţionează sau după oprirea
din funcţionare.
Acest zgomot este provocat de dilatarea şi contracţia pieselor
din material plastic, cauzată de modificările de temperatură.
Praful din unităţi
■
După o perioadă mai lungă de şedere, unitatea poate degaja
praf după punerea în funcţiune. Este degajat praful absorbit de
unitate.
Unitatea emană mirosuri
■
Unitatea absoarbe mirosul încăperilor, al mobilei, ţigărilor, etc. şi
apoi îl emană.
Afişajul cu cristale lichide al telecomenzii indică "
■
Se întâmplă imediat după ce întrerupătorul principal al
alimentării la reţea este cuplat.
Indică starea normală a telecomenzii. Continuă temporar.
Manual de exploatare
6
"
Continuarea exploatării în astfel de condiţii poate cauza
defecţiuni, electrocutare, şi incendiu.
■
Dacă se activează frecvent un dispozitiv de siguranţă cum ar fi o
siguranţă, un întreruptor, sau un întreruptor de scurgere la
pământ, ori un comutator ON/OFF nu funcţionează
corespunzător.
Măsură: Decuplaţi întrerupătorul principal de alimentare la reţea.
■
Dacă din unitate se scurge apă.
Măsură: Opriţi funcţionarea.
■
Dacă afişajul "
" (INSPECŢIE), "
" şi becul
INDICATOR AL FUNCŢIONĂRII clipeşte şi apare "CODUL DE
DEFECŢIUNE".
Măsură: Anunţaţi distribuitorul şi informaţi-l despre afişaj.
Dacă sistemul nu funcţionează corespunzător, cu excepţia cazului
menţionat mai sus şi nu este evidentă nici una din defecţiunile
menţionate mai sus, investigaţi sistemul în conformitate cu
următoarele procedee.
Dacă sistemul nu funcţionează de loc.
■
Verificaţi dacă nu cumva alimentarea cu energie este întreruptă.
Aşteptaţi până se restabileşte alimentarea cu energie. Dacă
întreruperea alimentării cu energie are loc în timpul funcţionării,
sistemul reporneşte automat imediat după ce alimentarea cu
energie se restabileşte.
■
Verificaţi dacă nu cumva s-a ars siguranţa sau a fost declanşat
întreruptorul. Schimbaţi siguranţa sau anclanşaţi întreruptorul.
Dacă sistemul se opreşte din funcţionare după ce funcţionarea
este completă.
■
Verificaţi ca priza de aer sau orificiul de evacuare a aerului
unităţii exterioare sau interioare să nu fie blocată de obstacole.
Îndepărtaţi obstacolul şi faceţi ca zona să fie bine ventilată.
■
Verificaţi ca filtrul de aer să nu fie înfundat.
Chemaţi o persoană calificată pentru întreţinere să cureţe filtrul
de aer.
Sistemul funcţionează dar nu răceşte sau încălzeşte suficient.
■
Dacă este obturată priza de aer sau orificiul de evacuare a
aerului de la unitatea interioară sau exterioară.
Îndepărtaţi obstacolul şi faceţi ca zona să fie bine ventilată.
■
Dacă filtrul de aer este înfundat.
Chemaţi o persoană calificată pentru întreţinere să cureţe filtrul
de aer.
■
Dacă temperatura fixată nu este cea corespunzătoare.
(Consultaţi manualul telecomenzii)
■
Dacă butonul de CONTROL AL TURAŢIEI VENTILATORULUI
este fixat la VITEZĂ MICĂ. (Consultaţi manualul telecomenzii)
■
Dacă unghiul fluxului de aer nu este corespunzător. (Consultaţi
manualul telecomenzii)
■
Dacă uşa sau geamurile sunt deschise. Închideţi uşa sau
geamurile pentru a împiedica pătrunderea curenţilor de aer.
■
Dacă încăperea este în bătaia soarelui (în timpul răcirii).
Folosiţi perdele sau jaluzele.
■
Când în încăpere se află prea multe persoane. Efectul de răcire
scade dacă aportul de căldură din încăpere este prea mare.
■
Dacă sursa de căldură din încăpere este excesivă (în timpul
răcirii).
Efectul de răcire scade dacă aportul de căldură din încăpere
este prea mare.
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
4PW71104-1 – 08.2011
Cerinţe privind dezafectarea
Dezmembrarea unităţii, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a
oricăror alte componente trebuie executate conform legislaţiei locale
şi naţionale relevante.
Numai pentru unităţi FBQ35~140, FCQ35~140, FCQH71~140, şi
FDQ125.
Produsul dvs. de condiţionare a aerului este marcat cu
acest simbol. Aceasta înseamnă că produsele electrice şi
electronice nu vor fi amestecate cu deşeurile menajere
nesortate.
Nu încercaţi să dezmembraţi singuri sistemul: dezmembrarea
sistemului de condiţionare a aerului, tratarea agentului frigorific, a
uleiului şi a altor componente trebuie executate de un instalator
calificat conform legislaţiei locale şi naţionale relevante.
Instalaţiile de aer condiţionat trebuie tratate într-o instalaţie
specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare şi recuperare.
Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a acestui produs veţi contribui
la prevenirea consecinţelor negative pentru mediul înconjurător şi
sănătatea oamenilor. Pentru informaţii suplimentare luaţi legătura cu
instalatorul sau cu autorităţile locale.
Bateriile trebuie scoase din telecomandă şi dezafectate separat în
conformitate cu legislaţia locală şi naţională relevantă.
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
4PW71104-1 – 08.2011
Manual de exploatare
7
4PW71104-1 08.2011
Copyright 2011 Daikin
Download PDF