документацию Instruction EKC 202D

документацию Instruction EKC 202D
INSTRUCTIONS
EKC 202D
084R9986
084R9986
EKC 202D / EKC 302D
EKC 302D
IP 20
tamb = 0 - +55°C
Type: Pt 1000 (1000 Ω /0°C ) /
Ptc 1000 (1000 Ω /25°C ) /
NTC-M2020 (5000 Ω / 25°C)
( o06)
230 V a.c.
50/60 Hz
2.5 VA
Koordineret afrimning
Coordinated defrost
10 V < U < 256 V
IEC60730
EKC 202D
DO1
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
DO2
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
DO3
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA)
DO4**
DO1
EKC 302D
DO2
DO3
DO4**
Data communication
EKC 202D
LON RS485:
4 (1) A, Min. 100 mA**
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
1)
16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA)
2)
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA)
1)
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
2)
6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA)
1)
10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA)
2)
4 (1)A Min. 100 mA**
* EKC 202D: DO1 and DO2 are 16 A relays. DO3 and DO4 are 8 A relays. Above
max. load must be kept.
EKC 302D: DO1 is 20 A relay. DO2 and DO3 are 16 A relays. DO4 is a 10 A
relay. The max. load listed above must be observed when connecting without zerocrossing control. When connecting with zero-crossing control, the load must be
increased to the value indicated by 2)
** Gold plating ensures make function with small contact loads
1) With external relay (c70=ON) (zero-crossing control disabled)
2) Without external relay (c70=OFF) (zero-crossing control enabled)
RI8KX553 08-2011
MOD-bus
EKC 302D
LON RS485
EKC 202D
o61 =
EKC 302D
o61 =
*)
1
2
*)
*)
Danfoss
84B2429.13
2
*)
Danfoss
84B2428.12
1
*) DI1, DI2:
AU:
Guld, Gold, Or, Oro
l = max. 15 m
3
*)
2
*)
Danfoss
84B2430.13
3
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
EKC 202D / EKC 302D
Dansk
Parametre
Funktion
Normal drift
Temperatur (setpunkt)
Termostat
Differens
Max. begrænsning af setpunktsindstilling
Min. begrænsning af setpunktsindstilling
Justering af temperaturvisning
Temperaturenhed (°C/°F)
Korrektion af signalet fra S4
Korrektion af signalet fra S3
Manuel service, Stop regulering, Start regulering
(-1, 0, 1)
Referenceforskydning under natdrift
Definition og evt. vægtning af termostatfølere - S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Aktivering af referenceforskydning r40
Værdi for referenceforskydning (aktiveres via r39 eller
DI)
Alarm
Forsinkelse på temperaturalarm
Forsinkelse på døralarm
Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning
Høj alarmgrænse
Lav alarmgrænse
Alarm forsinkelse DI1
Alarm forsinkelse DI2
Signal til alarmtermostaten. (100%=S4, 0%=S3)
Kompressor
Min. ON-tid
Min. OFF-tid
Kompressorrelæ 1 skal koble modsat
(NC-funktion)
Eksterne relæer (Nulgennemgangsstyring - kun EKC
302D)
Skal være ON ved tilslutning til eksterne relæer
Afrimning
Afrimningsmetode (ingen/EL/GAS/BRINE)
Afrimnings-stoptemperatur
Interval mellem afrimningsstarter
Max. afrimningsvarighed
Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved
opstart
Afdrypningstid
Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning
Ventilator-starttemperatur
Ventilator indkoblet under afrimning
Koder
***
***
***
***
***
***
EL-diagramnummer
(side 2)
1
2
3
Min.værdi
Max.- Fabriks- Aktuel
værdi indstil- indstilling
ling
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.1 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A36
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
c30
0 min
0 min
0
OFF
OFF
30 min
30 min
1
ON
ON
0 min
0 min
0
OFF
ON
C70
d01
d02
d03
d04
d05
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 48 hours 8 hours
0 min 180 min 45 min
0 min 240 min 0 min
d06
d07
d08
d09
0 min
0 min
-15.0°C
0
d10
d16
d18
d19
0
2
0
0 min 60 min 0 min
0 hours 48 hours 0 hours
0.0 K
20.0 k
20.0 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
t01t06
0 hours 23 hours 0 hours
60 min
60 min
0.0°C
2
EKC 202D: SW = 2.2x
EKC 302D: SW = 1.0x
Indstil:
1 Åbn parameter r12 og stop reguleringen
2 Vælg elforbindelse ud fra tegningerne side 2
3 Åbn parameter o61 og indstil elforbindelsesnummeret heri
4 Åbn parameter r12 og start reguleringen
5 Se oversigten over fabriksindstillinger igennem. — Foretag de nødvendige ændringer i de respektive
parametre
6 Ved netværk. Indstil adressen i o03
og start skanfunktionen i Systemmanageren.
0 min
0 min
-5.0°C
1
0: stoppet
1: Kører
2: Kører under pump down og afrimning
Afrimningsføler (0=tid, 1=S5, 2=S4)
Pump down forsinkelse
Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger
Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte
variation ved isopbygning.
På centralanlæg vælges 20 (=off )
Ventilator
Ventilatorstop ved udkoblet kompressor
Forsinkelse af ventilatorstop
Ventilatorstop temperatur (S5)
Realtidsur
Seks starttidspunkter for afrimning.
Indstilling af timer.
0=OFF
Seks starttidspunkter for afrimning.
Indstilling af minutter
0=OFF
Ur - Timeindstilling
Ur - Minutindstilling
Ur - Indstilling af dato
Ur - Indstilling af måned
Ur - Indstilling af år
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart
Indgangssignal på DI1. Funktion:
(0=ikke anvendt, 1=status på DI1. 2=dørfunktion med
alarm ved åben. 3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift.
7=skift reference (r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved
sluttet. 9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Tvangskøling)
Netværksadresse (0=off )
On/Off omskifter (Service Pin meddelelse)
VIGTIGT! o61 skal indstilles før o04
EKC 202D / EKC 302D
t11t16
***
***
***
***
***
t07
t08
t45
t46
t47
0 min
yes
30 min
50.0°C
59 min
no
0 min
50.0°C
0 min
0 hours 23 hours 0 hours
0 min 59 min 0 min
1
31
1
1
12
1
0
99
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
3
Adgangskode 1 (samtlige indstillinger)
Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler)
Max holdetid efter koordineret afrimning
Vælg signal til displayvisningen. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Indgangssignal på DI2. Funktion:
(0=ikke anvendt, 1=status på DI2. 2=dørfunktion med
alarm ved åben. 3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift.
7=skift reference (r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved
sluttet. 9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Tvangskøling. 12=koordineret
afrimning)
Konfiguration af lysfunktionen (relæ 4)
1=ON under dagdrift. 2=ON / OFF via datakommunikation. 3=ON følger DI-funktionen, når DI er valgt til
dørfunktion eller til døralarm
Aktivering af lysrelæ (kun hvis o38=2)
Kantvarme On-tid under dagdrift
Kantvarme On-tid under natdrift
Kantvarme periodetid (On tid + Off tid)
Møbelrengøring. 0= ingen møbelrengøring 1= kun
ventilatorer. 2 Alle udgange er OFF
Valg af EL-diagram. Se oversigten side 2
Adgangs kode 2 (delvis adgang)
Kun EKC 202D: Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. Vælg selv nummer.
Kun EKC 202D: Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidligere gemt via o65 funktionen)
Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de
nuværende indstillinger
Service
Statuskoder
Temperaturen målt med S5 føleren
Status på DI1 indgangen. 1=sluttet
Temperaturen målt med S3 føleren
Status på natdrift (on eller off ) 1=sluttet
Temperaturen målt med S4 føleren
Termostattemperaturen
Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference
Status på DI2 udgangen. 1=sluttet
Temperaturen der udlæses på displayet
Målt temperatur til alarmtermostaten
Status på relæet til køling
Status på relæet til ventilator
Status på relæet til afrimning
Status på relæet til kantvarme
Status på relæet til alarm
Status på relæet til lys
***
*
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
o05
o06
o15
o16
o17
0
Pt
no
0 min
0%
100
ntc
yes
60 min
100%
0
Pt
no
20
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
1
0
0
3
100
25
1
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
o61
o64
o65
1
2
3
Visning af fejlkode
E1
Fejl i regulator
E6
Batteriet skal skiftes + kontroller ur
E 25
S3 føler fejl
E 26
S4 føler fejl
E 27
S5 føler fejl
Visning af alarmkode
A1
Høj-temperatur alarm
A2
Lav-temperatur alarm
A4
Dør-alarm
A5
Max. Hold time
A 15
DI 1 alarm
A 16
DI 2 alarm
A 45
Standby mode
A 59
Møbelrengøring
Visning af statuskode
S0
Der reguleres
S1
Venter på at den koordinerede
afrimning afsluttes
S2
ON-tid Kompressor
S3
OFF-tid kompressor
S4
Afdrypningstid
S10
Køling stoppet af hovedafbryder
S11
Køling stoppet af termostat
S14
Afrimningssekvens. Afrimer
S15
Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse
S17
Dør åben (åben DI indgang)
S20
Nødkøling
S25
Manuel regulering af udgange
S29
Møbelrengøring
S30
Tvangskøling
S32
Forsinkelse af udgange ved opstart
non
Afrimningstemperaturen kan ikke
vises. Der stoppes på tid
-dAfrimningen er igang
PS
Password er påkrævet
S0-S33
u09
u10
u12
u13
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
*) Kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet (r12=0)
**) Kan styres manuelt, men kun når r12 = -1
***) Med adgangskode 2 begrænses adgangen til disse menuer
Knapperne
LED
Indstille en menu
1. Tryk på den øverste knap til der vises en
parameter
2. Tryk på øverste eller nederste knap og
find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises
4. Tryk på øverste eller nederste knap og
find den nye værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at
fastlåse værdien.
Udkoble alarmrelæ / kvittere alarm / se
alarmkode
• Kort tryk på den øverste knap
4
Indstille temperaturen
1. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises
2. Tryk på øverste eller den nederste knap
og find den nye værdi
3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen.
Lysdiode
= køling
= afrimning
= ventilator i gang
Blinker hurtigt ved alarm
Aflæse temperaturen ved afrimningsføleren
• Kort tryk på den nederste knap
Manuel start eller stop af en afrimning
• Tryk på den nederste knap i 4 sekunder.
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
EKC 202D / EKC 302D
English
Parameters
Function
Normal operation
Temperature (set point)
Thermostat
Differential
Max. limitation of setpoint setting
Min. limitation of setpoint setting
Adjustment of temperature indication
Temperature unit (°C/°F)
Correction of the signal from S4
Correction of the signal from S3
Manual service, stop regulation, start regulation (-1,
0, 1)
Displacement of reference during night operation
Definition and weighting, if applicable, of thermostat
sensors - S4% (100%=S4, 0%=S3)
Activation of reference displacement r40
Value of reference displacement (activate via r39 or DI)
Alarm
Delay for temperature alarm
Delay for door alarm
Delay for temperature alarm after defrost
High alarm limit
Low alarm limit
Alarm delay DI1
Alarm delay DI2
Signal for alarm thermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Compressor
Min. ON-time
Min. OFF-time
Compressor relay 1 must cutin and out inversely
(NC-function)
External relays (zero-crossing control – only EKC 302D)
Must be 'ON' when connecting to external relays
Defrost
Defrost method (none/EL/GAS/BRINE)
Defrost stop temperature
Interval between defrost starts
Max. defrost duration
Displacement of time on cutin of defrost at start-up
Drip off time
Delay for fan start after defrost
Fan start temperature
Fan cutin during defrost
Min.value
Max.value
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.0 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0K
50°C
49.0°C
20.0 K
°F
+10.0 K
+10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A36
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
c30
0 min
0 min
0
OFF
OFF
30 min
30 min
1
ON
ON
0 min
0 min
0
OFF
ON
Codes
***
***
***
***
***
***
EL-diagram
number
(page 2)
1
2
3
c70
EKC 202D: SW = 2.2x
EKC 302D: SW = 1.0x
Factory Actual
setting setting
Setting:
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 48 hours 8 hours
0 min 180 min 45 min
0 min 240 min 0 min
0 min 60 min 0 min
0 min 60 min 0 min
-15.0°C
0.0°C
-5.0°C
0
2
1
d10
d16
d18
0
2
0
0 min 60 min 0 min
0 hours 48 hours 0 hours
1 Open parameter r12 and stop the
regulation
2 Select electric connection based on
the drawings on page 2
3 Open parameter o61 and set the electric connection number in it
4 Open parameter r12 and start the
regulation
5 Go through the survey of factory settings. Make any necessary changes in
the respective parameters.
6 For network. Set the address in o03
and start scanfunction in the system
manager.
0: Stopped
1: Running
2: Running during pump down and defrost
Defrost sensor (0=time, 1=S5, 2=S4)
Pump down delay
Max. aggregate refrigeration time between two
defrosts
Defrost on demand - S5 temperature’s permitted variation during frost build-up. On central plant choose
20 K (=off )
Fan
Fan stop at cutout compressor
Delay of fan stop
Fan stop temperature (S5)
Real time clock
Six start times for defrost.
Setting of hours.
0=OFF
Six start times for defrost.
Setting of minutes.
0=OFF
Clock - Setting of hours
Clock - Setting of minute
Clock - Setting of date
Clock - Setting of month
Clock - Setting of year
Miscellaneous
Delay of output signals after start-up
Input signal on DI1. Function:
0=not used. 1=status on DI1. 2=door function with
alarm when open. 3=door alarm when open. 4=defrost
start (pulse-pressure). 5=ext.main switch. 6=night
operation 7=change reference (activate r40). 8=alarm
function when closed. 9=alarm function when open.
10=case cleaning (pulse pressure). 11=forced cooling.
Network address (0= off )
On/Off switch (Service Pin message)
IMPORTANT! o61 must be set prior to o04
EKC 202D / EKC 302D
d19
0.0 K
20.0 k
20.0 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
t01t06
0 hours 23 hours 0 hours
t11t16
***
***
***
***
***
t07
t08
t45
t46
t47
0 min
59 min
0 min
0 hours 23 hours 0 hours
0 min 59 min 0 min
1
31
1
1
12
1
0
99
0
o01
o02
0s
1
600 s
11
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
5
Access code 1 (all settings)
Used sensor type (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)
Max hold time after coordinated defrost
Select signal for display view. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Input signal on DI2. Function:
(0=not used. 1=status on DI2. 2=door function with
alarm when open. 3=door alarm when open. 4=defrost
start (pulse-pressure). 5=ext. main switch 6=night
operation 7=change reference (activate r40). 8=alarm
function when closed. 9=alarm function when open.
10=case cleaning (pulse pressure). 11=forced cooling.).
12=coordinated defrost)
Configuration of light function (relay 4)
1=ON during day operation. 2=ON / OFF via data communication. 3=ON follows the DI-function, when DI is
selected to door function or to door alarm
Activation of light relay (only if o38=2)
Rail heat On time during day operations
Rail heat On time during night operations
Rail heat period time (On time + Off time)
Case cleaning. 0=no case cleaning. 1=Fans only. 2=All
output Off.
Selection of EL diagram. See overview page 2
Access code 2 (partly access)
EKC 202D only: Save the controllers present settings to
the programming key. Select your own number.
EKC 202D only: Load a set of settings from the programming key (previously saved via o65 function)
Replace the controllers factory settings with the
present settings
Service
Status codes
Temperature measured with S5 sensor
Status on DI1 input. on/1=closed
Temperature measured with S3 sensor
Status on night operation (on or off ) 1=closed
Temperature measured with S4 sensor
Thermostat temperature
Read the present regulation reference
Status on DI2 output. on/1=closed
Temperature shown on display
Measured temperature for alarm thermostat
Status on relay for cooling
Status on relay for fan
Status on relay for defrost
Status on relay for railheat
Status on relay for alarm
Status on relay for light
o05
o06
o15
o16
o17
o37
***
*
***
0
Pt
no
0 min
0%
0
100
ntc
yes
60 min
100%
12
0
Pt
no
20
100%
0
o38
1
3
1
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
1
0
0
3
100
25
1
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
o61
o64
o65
1
2
3
S0-S33
u09
u10
*** u12
*** u13
*** u16
u17
u28
u37
u56
u57
**
u58
**
u59
**
u60
**
u61
**
u62
**
u63
***
Fault code display
E1
Fault in controller
E6
Change battery + check clock
E 25
S3 sensor error
E 26
S4 sensor error
E 27
S5 sensor error
Alarm code display
A1
High temperature alarm
A2
Low temperature alarm
A4
Door alarm
A5
Max. Hold time
A 15
DI 1 alarm
A 16
DI 2 alarm
A 45
Standby mode
A 59
Case cleaning
Status code display
S0
Regulating
S1
Waiting for end of the coordinated
defrost
S2
ON-time Compressor
S3
OFF-time Compressor
S4
Drip-off time
S 10
Refrigeration stopped by main
switch
S 11
Refrigeration stopped by thermostat
S 14
Defrost sequence. Defrosting
S 15
Defrost sequence. Fan delay
S 17
Door open (open DI input)
S 20
Emergency cooling
S 25
Manual control of outputs
S 29
Case cleaning
S 30
Forced cooling
S 32
Delay of output at start-up
non
The defrost temperature cannot
be displayed. There is stop based
on time
-dDefrost in progress
PS
Password required
*) Can only be set when regulation is stopped (r12=0)
**) Can be controlled manually, but only when r12=-1
***) With access code 2 the access to these menus will be limited
The buttons
LED
Set menu
1. Push the upper button until a parameter
r01 is shown
2. Push the upper or the lower button and
find that parameter you want to change
3. Push the middle button until the
parameter value is shown
4. Push the upper or the lower button and
select the new value
5. Push the middle button again to enter
the value.
Cutout alarm relay / receipt alarm/see alarm
code
• Push short the upper button
6
Set temperature
1. Push the middle button until the
temperature value is shown
2. Push the upper or the lower button and
select the new value
3. Push the middle button to select the
setting.
Light emitting diode
= refrigeration
= defrost
= fan running
Flashes fast at alarm
Reading the temperature at defrost sensor
• Push briefly the lower button
Manuel start or stop of a defrost
• Push the lower button for four seconds.
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
EKC 202D / EKC 302D
Deutsch
Parameter
Funktion
Haupteinstellung
Temperatur (Sollwert)
Thermostat
Differenz
Max. Begrenzung der Sollwerteinstellung
Min. Begrenzung der Sollwerteinstellung
Anpassung der Temperatur anzeige
Temperatureinheit (°C/°F)
Korrektur des Signals vom S4
Korrektur des Signals vom S3
Manuell, Regelung stoppen, Regelung starten (-1, 0, 1)
Sollwertverschiebung während Nachtbetrieb
Definition und evtl. gewichtung der Thermostatfühler S4%. (100%=S4, 0%=S3)
Aktivierung der Sollwertverschiebung r40
Wert der Sollwertverschiebung (durch r39 oder DI
aktivieren)
Alarm
Verzögerung des Temperaturalarms
Verzögerung des Türalarms
Verzögerung auf Temperaturalarm nach Abtauung
Alarmgrenze hoch
Alarmgrenze tief
Alarmverzögerung DI1
Alarmverzögerung DI2
Signal für Alarmthermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Verdichter
Min. ON-Zeit
Min. OFF-Zeit
Verdichterrelais 1 muss entgegengesetzt schalten
(NC-Funktion)
Externe Relais (Nulldurchgangsregelung – nur EKC
302D)
Muss beim Anschluss an externe Relais „ON“ (EIN) sein
Abauung
Abtaumethode (keine/EL/GAS/BRINE)
Abtau-Stoptemperatur
Intervall zwischen Abtaustarten
Max. Abtaudauer
Zeitverzögerung der Abtaueinleitung bei Start
Abtropfzeit
Verzögerung des Lüfterstarts nach der Abtauung
Lüfter-Starttemperatur
Lüfter eingeschaltet während der Abtauung
0: Gestoppt
1: Läuft
2: Läuft während Pump Down und Abtauung
Abtaufühler (0=Zeit, 1=S5, 2=S4)
Pump down verzögerung
Max. Laufzeit der Kühlung zwischen zwei Abtauungen
Bedarfsabtauung - die S5 Temperatur überwacht den
Eisansatz. vernetzten Systemen mit zentraler Abtausteuerung wähle 20 K (=off )
Lüfter
Lüfterstop bei abgeschaltetem Verdichter
Verzögerung der Lüfterabschaltung
Lüfterstop Temperatur (S5)
Echtzeituhr
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.
Einstellung in Stunden
0=Aus
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.
Einstellung in Minuten
0=Aus
Uhr - Einstellung Stunden
Uhr - Einstellung Minuten
Uhr - Einstellung des Datums
Uhr - Einstellung des Monats
Uhr - Einstellung des Jahrs
Diverses
Verzögerung des Ausgangssignales nach dem Anlauf
Eingangssignal am DI1. Funktion:
(0=wird nicht verwendet. 1=Status am DI1. 2=Türfunktion mit Alarm bei offen. 3=Türalarm bei offen. 4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Ext.Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb. 7=Sollwert wechseln (r40 wird aktiviert).
8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei
offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal). 11=Zwangskühlung
Netzwerkadresse
On/Off Wechselschalter (Service Pin Mitteilung)
ACHTUNG! o61 muss vor o04 eingestellt werden
EKC 202D / EKC 302D
***
***
***
Max.Wert
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
r13
r15
0.1 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
-10.0 K
0%
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
10.0 K
100%
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A36
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
0%
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
100%
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
100%
c01
c02
c30
0 min
0 min
0
OFF
OFF
30 min
30 min
1
ON
ON
0 min
0 min
0
OFF
ON
c70
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 48 hours 8 hours
0 min 180 min 45 min
0 min 240 min 0 min
0 min 60 min 0 min
0 min 60 min 0 min
-15.0°C
0.0°C
-5.0°C
0
2
1
d10
d16
d18
d19
0
2
0
0 min 60 min 0 min
0 hours 48 hours 0 hours
0.0 K
20.0 k
20.0 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
t01t06
0 timer 23 timer 0 timer
t11t16
***
***
***
***
***
t07
t08
t45
t46
t47
0 min
EKC 202D: SW = 2.2x
EKC 302D: SW = 1.0x
AkWerkstuelle
einstelEinstellung
lung
Min.Wert
Code
***
***
***
EL-Diagrammnummer
(Seite 2)
1 2 3
yes
30 min
50.0°C
59 min
Einstellen:
1 Parameter r12 öffnen und Regelung
stoppen
2 Elektrische Verbinding von den Zeichnungen auf Seite2 auswählen
3 Parameter o61 öffnen und die Nummer der Elektrischen Verbindung hier
einstellen
4 Parameter r12 öffnen und Regelung
starten
5 Die Übersicht über Werkseinstellungen durchsehen. — Die notwendigen
Änderungen in den jeweiligen Parametern vornehmen.
6 Bei Netzwerken: Die Adresse in o03
einstellen und anschließend die ScanFunktion im SystemManager starten.
no
0 min
50.0°C
0 min
0 timer 23 timer 0 timer
0 min 59 min 0 min
1
31
1
1
12
1
0
99
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
7
Zugangscode 1 (sämtliche Einstellungen)
Angewandter Fühlertyp (Pt /PTC/NTC)
Min. Schritte der Anzeige = 0.5 (normal 0.1 bei Pt Fühler)
Max Hold time nach koordinierte Abtauung
Signal für Displayanzeige wählen. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Eingangssignal am DI2. Funktion:
(0=wird nicht verwendet.1=Status am DI2. 2=Türfunktion mit Alarm bei offen. 3=Türralarm bei offen.
4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Externer Hauptschalter.
6=Nachtbetrieb 7=Sollwert wechseln (r40 wird aktiviert). 8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal).
11=Zwangskühlung. 12=koordinierte Abtauung)
Konfiguration der Lichtfunktion (Relais 4)
1=An während Tagestrieb. 2=An / Aus via Datenkommunikation. 3=ON folgt die DI-funktion, wenn DI für
Türfunktion oder Türalarm gewählt ist
Aktivierung des Lichtrelais (nur wenn o38=2)
Rahmenheizung On-Zeit während Tagesbetrieb
Rahmenheizung On-Zeit während Nachtbetrieb
Rahmenheizung Periodenzeit (On Zeit + Aus Zeit)
Möbelreinigung.
0= Keine Reinigung. 1= Nur Lüfter. 2=Alle Ausgänge
Aus.
Wahl des EL-Diagramms. Siehe Übersicht Seite 2.
Zugangscode 2 (teilweiser Zugang)
Nur EKC 202D: Gegenwärtige Einstellungen des Reglers
auf ein Kopiermodul speichern. Speicherplatznummer
auswählen.
Nur EKC 202D: Ein Satz von Einstellungen vom "Copykey" (Kopiermodul) laden (vorher mit der Funktion o65
gespeichert)
Die Werkseinstellungen des Reglers mit den jetzigen
Einstellungen überschreiben.
Service
Statuskodes
Temperatur gemessen mit S5 Fühler
Status am DI1 Eingang. 1=geschlossen
Temperatur gemessen mit S3 Fühler
Status Nachtbetrieb (on oder off ) 1=geschlossen
Temperatur gemessen mit S4 Fühler
Thermostattemperatur
Den momentanen Regelsollwert anzeigen
Status am DI2 Ausgang. 1=geschlossen
Temperaturanzeige auf dem Display
Gemessene Temperatur für den Alarmthermostaten
Status am Relais für Kühlung
Status am Relais für Lüfter
Status am Relais für Abtauung
Status am Relais für Rahmenheizung
Status am Relais für Alarm
Status am Relais für Licht
***
*
***
o05
o06
o15
o16
o17
0
Pt
no
0 min
0%
100
ntc
yes
60 min
100%
0
Pt
no
20
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
1
0
0
3
100
25
1
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
o61
o64
o65
1
2
3
S0-S33
u09
u10
*** u12
*** u13
*** u16
u17
u28
u37
u56
u57
**
u58
**
u59
**
u60
**
u61
**
u62
**
u63
***
Fehlercodeanzeige
E1
Fehler am Regler
E6
Batterie austauschen + Uhr kontrollieren
E 25
S3 Fühler Fehler
E 26
S4 Fühler Fehler
E 27
S5 Fühler Fehler
Alarm - Fehlercodeanzeige
A1
Hochtemperaturalarm
A2
Tieftemperaturalarm
A4
Türalarm
A5
Max. Hold time
A 15
DI 1 Alarm
A 16
DI 2 Alarm
A 45
Standby mode
A 59
Möbelreinigung
Anzeige des Statuscodes
S0
Es wird geregelt
S1
Wartet auf beendigung der koordinierten Abtauung
S2
ON-Zeit Verdichter
S3
OFF-Zeit Verdichter
S4
Abtropfzeit
S 10
Kühlung von dem Hauptschalter
gestoppt
S 11
Kühlung vom Thermostat gestoppt
S 14
Abtausequenz. Abtauung
S 15
Abtausequenz. Lüfter-Verzögerung
S 17
Tür offen (DI Eingang offen)
S 20
Notkühlung
S 25
Manuelle Regelung der Ausgänge
S 29
Möbelreinigung
S 30
Zwangskühlung
S 32
Verzögerung der Ausgänge bei
Anlauf
non
Abtautemperatur kann nicht angezeigt werden. Es wird zeitabhängig
gestoppt.
-dAbtauung ist in Gang
PS
Passwort ist erforderlich.
*) Lässt sich nur bei gestoppter Regelung einstellen (r12=0)
**) Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1
***) Mit Zugangscode 2 wird der Zugang zu diesen Menüs begrenzt
Tasten
LED
Menü einstellen
1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen
um zum gewünschten Parameter zu
gelangen
3. Die mittlere Taste betätigen , bis der Wert
des Parameters zur Anzeige kommt
4. Die obere oder die untere Taste betätigen
um einen neuen Wert zu finden
5. Erneut die mittlere Taste betätigen um
den Wert festzuhalten.
Alarmrelais ausschalten/ Alarm quittieren
siehe Alarmkode
• Die oberste Taste kurz betätigen
8
Temperatur einstellen
1. Die mittlere Taste betätigen, bis der Temperaturwert zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert zu finden
3. Die mittlere Taste betätigen um den
Einstellvorgang abzuschliessen.
Leuchtdiode
= Kühlung
= Abtauung
= Lüfter läuft
Blinkt schnell bei Alarm
Ablesen der Temperatur am Abtaufühler
• Die untere Taste kurz betätigen
Manueller start oder stop einer Abtauung
• Die untere Taste für etwa 4 Sekunden
betätigen.
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
EKC 202D / EKC 302D
Français
Numéro
schéma
électrique
Codes 1 2 3
Paramètres
Fonction
Fonctionnement normal
Température (point de consigne)
Thermostat
Différentiel
Limite max. de température de réglage
Limite min. de température de réglage
Réglage de l’affichage de température
Unités de température (°C/°F)
Correction du signal en provenance de S4
Correction du signal en provenance de S3
Service manuel, Arrêt régualtion, marche régulation
(-1, 0, 1)
Décalage de référence en régime de nuit
Définition et pondération éventuelle des sondes thermostatiques. - S4% (100%=S4, 0%=S3)
Actionnement d’une déviation de référence r40
Valeur de la déviation de référence (activation par r39
ou DI)
Alarme
Temporisation de l’alarme température
Temporisation de l’alarme porte
Temporisation de l’alarme température après le
dégivrage
Limites d’alarme haute
Limites d’alarme basse
Temporisation de l’alarme DI1
Temporisation de l’alarme DI2
Signal vers le thermostat d’alarme. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Compresseur
Temps de marche min.
Intervalle entre deux démarrages
Le relais de compresseur 1 doit agir inversement.
(fonction NF)
Relais externes (contrôle de croisement au point zéro :
seulement EKC 302D)
Doit être en 'MARCHE' lors de la connexion aux relais
externes.
Dégivrage
Méthode (non/EL/GAS/BRINE)
Température d’arrêt du dégivrage
Intervalle entre d´marrages du dégivrage
durée max. du dégivrage
Retard du dégivrage à la mise sous-tension
Temps d’égouttement
Temporisation de démarrage du ventilateur après le
dégivrage
Température de démarrage du ventilateur
Ventilateur enclenché pendant le dégivrage
0: Arrêté
1: Actif
2: En marche pendant l'évacuation et le dégivrage.
Test de la sonde de dégivrage (0=temps, 1=S5, 2=S4)
Temporisation de la mise au vide
Temps de refroidissement total maxi entre deux
dégivrages
Dégivrage sur demande – variation admissible de la
température S5 en cas de formation de givre
Pour les installations centralisées, on choisit 20 K (=
OFF)
Ventilateur
Arrêt du ventilateur à compresseur déclenché
Temporisation de l’arrêt du ventilateur
Arrêt de ventilateur température (S5)
Horloge en temps réel
Heures de démarrage des six dégivrages
Réglage heures.
0=OFF
Heures de démarrage des six dégivrages
Réglage heures.
0=OFF
Horloge - Réglage heures
Horloge - Réglage minutes
Horloge - Horloge – Réglage date
Horloge - Horloge – Réglage mois
Horloge - Horloge – Réglage année
Divers
Temporisation des signaux de sortie lors de la mise en
route
EKC 202D / EKC 302D
***
***
***
***
***
***
Valeur
mini
Valeur- Réglage Réglage
maxi
usine actuel
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.0 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
0 min
0 min
0 min
A13
A14
A27
A28
A36
c01
c02
c30
c70
0 min
0 min
0
OFF
OFF
30 min
30 min
1
ON
ON
d08
d09
-15.0°C
0
d10
d16
d18
0
2
0
0 min 60 min 0 min
0 hours 48 hours 0 hours
0.0°C
2
2 Choisissez la connexion électrique
selon les plans page 2
3 Allez au paramètre o61 pour y inscrire
le numéro de la connexion
4 Allez au paramètre r12 et mettez la
régulation en route
5 Parcourez le sommaire des réglages
départ usine. Procédez aux éventuelles modifications nécessaires.
6 En cas de réseau : Inscrivez l’adresse
en o03 et lancez la fonction de scannage dans le gestionnaire de système.
-5.0°C
1
d19
0.0 K
20.0 k
20.0 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
t01t06
0 heurs 23 heurs 0 heurs
o01
1 Allez au paramètre r12 et arrêtez le
régulateur
0 min
0 min
0
OFF
ON
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 48 hours 8 hours
0 min 180 min 45 min
0 min 240 min 0 min
0 min 60 min 0 min
0 min 60 min 0 min
t07
t08
t45
t46
t47
Réglages:
-50.0°C 50.0°C
8.0°C
-50.0°C 50.0°C -30.0°C
0 min 240 min 30 min
0 min 240 min 30 min
0%
100%
100%
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
t11t16
***
***
***
***
***
240 min 30 min
240 min 60 min
240 min 90 min
EKC 202D: SW = 2.2x
EKC 302D: SW = 1.0x
0 min
59 min
0 min
0 heurs 23 heurs 0 heurs
0 min 59 min 0 min
1
31
1
1
12
1
0
99
0
0s
600 s
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
5s
9
Signaux d’entrée DI1. Fonction:
o02
(0= non utilisée,1=état de DI1. 2=fonction porte avec
alarme d’ouverture 3=alarme porte ouverte. 4=début
de dégivrage (poussoir). 5=interrupteur principal
externe. 6=régime de nuit. 7=changer de référence
(activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement.
9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage
de meuble (poussoir). 11=Refroidissement forcé)
Adresse réseau ( 0= off )
o03
Commutateur On/Off (message broche service)
o04
IMPORTANT ! Il faut régler o61 avant o04
Code d’accès 1 (tous les réglages)
o05
Type de sonde utilisé (Pt /PTC/NTC)
o06
Cran d’affichage = 0.5 (norme 0,1/capteur Pt)
o15
Temps d’attente max. après dégivrage coordonné
o16
Choix de signal pour l’afficheur. S4% (100%=S4, 0%=S3)
o17
Signaux d’entrée DI2. Fonction:
o37
(0= non utilisée, 1=état de DI2. 2=fonction porte avec
alarme d’ouverture. 3=alarme porte ouverte. 4=début
de dégivrage (poussoir). 5=interrupteur principal
externe. 6=régime de nuit. 7=changer de référence
(activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement.
9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage
de meuble (poussoir). 11=Refroidissement forcé. 12=dégivrage coordonné)
Configuration de la fonction d’éclairage (relais 4)
o38
1=ON en régime de jour. 2=ON/OFF par la transmission
de données. 3=ON suivant la fonction DI, si DI a été
choisie pour la fonction ou l’alarme porte
Actionnement du relais d’éclairage (seulement si o38=2)
o39
Rails antibuée, temps ON en régime de jour
o41
Rails antibuée, temps ON en régime de nuit
o42
Rails antibuée, période (temps ON + temps OFF)
o43
Nettoyage de meuble. 0=aucun nettoyage 1=ventila*** o46
teurs seulement. 2=toutes les sorties sont OFF
Choix de schéma électrique. Reportez-vous à la table
*
o61
1
récapitulative page 2.
Code d’accès 2 (accès partiel)
*** o64
Seul EKC 202D: Conservez les réglages actuels de l’apo65
pareil comme clé de programmation. Choisissez votre
propre numéro.
Seul EKC 202D: Appel d’un jeu de réglages de la clé de
o66
programmation. (sauvée auparavant via la fonction o65)
Surchargez les réglages usine avec les réglages actuels
o67
du régulateur
Entretien
Les codes d’état
S0-S33
Température relevée par la sonde S5
*** u09
Etat de l’entrée DI1. On/1=enclenchée
u10
Température relevée par la sonde S3
*** u12
Etat du régime de nuit (tout ou rien)
*** u13
1=enclenché
Température relevée par la sonde S4
*** u16
Température du thermostat
u17
Affichage de la référence de régulation actuelle
u28
Etat de la sortie DI2. On/1=enclenchée
u37
Température visualisée par l’afficheur
u56
Température captée pour le thermostat d’alarme
u57
Etat du relais de refroidissement
**
u58
Etat du relais du ventilateur
**
u59
Etat du relais de dégivrage
**
u60
Etat du relais des rails antibuée
**
u61
Etat du relais d’alarme
**
u62
Etat du relais d’éclairage
**
u63
*) Ce réglage n’est possible que si la régulation est arrêtée (r12=0)
**) La commande manuelle est possible mais à condition que r12=-1
***) Le code d’accès 2 permet de limiter les accès à ces menus
2
3
0
11
0
0
OFF
240
ON
0
OFF
0
Pt
no
0 min
0%
0
100
ntc
yes
60 min
100%
12
0
Pt
no
20
100%
0
1
3
1
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100
100
10 min
0
1
3
1
0
0
100
25
0
0
0
25
0
OFF
On
OFF
Les Boutons
Affichage code alarme
A1
Alarme température haute
A2
Alarme température basse
A4
Alarme porte
A5
Max. Hold time
A 15
DI 1 alarme
A 16
DI 2 alarme
A 45
Standby mode
A 59
Nettoyage de meuble
Affichage des ètats
S0
Régulation en cours
S1
Attend la fin du dégivrage coordonné
S2
Temps ON du compresseur
S3
Temps OFF du compresseur
S4
Egouttage
S 10
Le refroidissement a été arrêté au
“Main switch” (interrupteur principal)
S 11
Le refroidissement a été arrêté au le
thermostat
S 14
Séquende du dégivrage. Dégivrage
en cours
S 15
Séquende du dégivrage. Temporisation du ou des ventilateurs
S 17
Porte ouverte (Entrée DI ouverte)
S 20
Refroidissement de secours
S 25
Régulation manuelle les sorties
S 29
Nettoyage de meuble
S 30
Refroidissement forcé
S 32
Temporisation des sorties à la mise
en route
non
Température de dégivrage pas
accessible Arrêt sur temps
-dDégivrage en cours
PS
Mot de passe imposé
Diodes luminescentes en façade
Réglage d’un menu
1. Appuyez sur le bouton supérieur jusqu’à
apparition d’un paramètre.
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour trouver le paramètre à régler
3. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur du paramètre
4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
5. Appuyez à nouveau sur le bouton médian pour verrouiller la valeur.
Déclenchement du relais d’alarme ou visualisation du code d’alarme
• Appuyez brièvement sur le bouton supérieur
10
Affichage de codes de défauts
E1
Défaut de régulateur
E6
Changer la pile + verifér heure
E 25
Erreur de sonde S3
E 26
Erreur de sonde S4
E 27
Erreur de sonde S5
Réglage de la température
1. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur de température
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
3. Appuyez sur le bouton médian pour
terminer le réglage.
Diode lumineuse
= refroidissement
= dégivrage
= Ventilateur en marche
Clignotement rapide en cas
d’alarme
Contrôle de la température de sonde du
dégivrage
• Appuyez brièvement sur le bouton
inférieur
Marche/arrêt manuel d’un dégivrage
• Appuyez sur le bouton inférieur pendant
4 secondes.
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
EKC 202D / EKC 302D
Español
Número de
esquema
eléctrico
Parámetros
Código
Función
Funcionamiento normal
Temperatura de corte (set point)
Termostato
Diferencial del termostato
Límite máximo al ajustar la temperatura de corte
Límite mínimo al ajustar la temperatura de corte
Corrección de la temperatura del display
Unidades de temperatura (°C/°F)
Calibración de la sonda S4
Calibración de la sonda S3
Marcha /paro interno: -1=modo manual, 0=OFF, 1=en
marcha
Desplazamiento de la temp. de corte durante la noche
Definición de la sonda del termostato, % de S4
(100%=S4, 0%=S3)
Activar el incremento de la temperatura de corte r40
Incremento de la temperatura de corte (grados) (activación por r39 o DI)
Alarma
Retardo de alarma de temperatura (estándar)
Retardo de alarma de puerta
Retardo de alarma de temp. (después del desescarche y
al arrancar)
Límite de alarma por alta temperatura
Límite de alarma por baja temperatura
Retardo de alarma asociada a DI1
Retardo de alarma asociada a DI2
Definición sonda de alarma % de S4 (100%=S4, 0%=S3)
Compresor
Mínimo tiempo de compresor en marcha (minutos)
Mínimo tiempo entre dos arranques consecutivos
(minutos)
Invertir el funcionamiento de la salida DO1 (compresor)
Relés externos (control de cruce cero: solo el EKC 302D)
Debe configurarlo en «ON» cuando lo conecte a relés
externos.
Desescarche
Tipo de desescarche (none/EL/GAS/BRINE=salmuera)
Temperatura de fin de desescarche
Intervalo de tiempo entre desescarches
Duración máxima del desescarche
Desplaz. del 1º desescarche tras dar tensión al equipo
Tiempo de goteo
Retardo del ventilador tras el desescarche
Temperatura arranque ventilador
Ventilador en marcha durante desescarche (no/yes)
0: parado
1: en marcha
2: en marcha durante el vaciado y el desescarche
Sonda de fin de desescarche (0=no, 1=S5, 2=S4)
Tiempo de vaciado del evaporador (antes del inicio
desescarche)
Desescarche bajo demanda: tiempo acumulado refrigerando
Desescarche bajo demanda: variación permitida a S5
Ventiladores
Parar ventilador al parar compresor
Retardo de parada del ventilador
Temperatura de paro del ventilador (medida con S5)
Reloj de tiempo real
Hasta seis horas (hh) de inicio de desescarche (0=OFF)
Los minutos (mm) de cada una de las 6 horas (0=OFF)
Ajuste de reloj: hora
Ajuste de reloj: minutos
Ajuste de reloj: día
Ajuste de reloj: mes
Ajuste de reloj: año
Varios
Retardo de activación de salidas al dar tensión al equipo
Función de la entrada digital DI1: 0=no utilizada, 1=comunica el estado de la DI, 2=puerta abierta y alarma,
3=sólo la alarma de puerta 4=pulso para iniciar un desescarche 5=interruptor principal 6=operación nocturna
7=desplazamiento temperatura de corte (activación
r40). 8=alarma al cerrar el contacto 9=alarma al abrir el
contacto 10=limpieza del mueble (pulso) 11=forzar frío
Dirección del EKC (0=off )
Enviar la dirección del EKC a la gateway
IMPORTANTE: se debe ajustar o61 antes que o04
Código de acceso nivel 1 (0=código desactivado)
EKC 202D / EKC 302D
***
***
***
***
***
***
2
3
Valor
máximo
Ajuste Ajuste
fábrica actual
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.1 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
+10.0 K
+10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
A03
A04
A12
0 min
0 min
0 min
A13
A14
A27
A28
A36
30 min
30 min
0 min
0 min
c30
0
OFF
OFF
1
ON
ON
0
OFF
ON
d18
6 Para la red. Ajuste la dirección en o03
e inicie la función de escaneo en el
gestor de sistemas.
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 48 hours 8 hours
0 min 180 min 45 min
0 min 240 min 0 min
0 min 60 min 0 min
0 min 60 min 0 min
-15.0°C
0.0°C
-5.0°C
0
2
1
0
0 min
2
60 min
0
0 min
0 hours 48 hours 0 hours
d19
0.0 K
20.0 k
20.0 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
t01-t06
t11-t16
t07
t08
t45
t46
t47
4 Entrar nuevamente en el parámetro
r12 para arrancar el equipo: r12 = 1.
5 Repasar los ajustes de fabrica por si
hubiese que retocar alguno.
-50.0°C 50.0°C
8.0°C
-50.0°C 50.0°C -30.0°C
0 min 240 min 30 min
0 min 240 min 30 min
0%
100%
100%
0 min
0 min
d10
d16
1 Entrar en el parámetro r12 para parar
el equipo: r12 = 0.
2 Elegir la aplicación deseada a partir
de los modelos de la página 2
3 Programar la aplicación elegida en
o61.
240 min 30 min
240 min 60 min
240 min 90 min
c01
c02
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
EKC 202D: SW = 2.2x
EKC 302D: SW = 1.0x
Puesta en marcha rápida:
---
C70
***
***
***
***
***
1
Valor
mínimo
0 hours 23 hours 0 hours
0 min 59 min 0 min
0 hours 23 hours 0 hours
0 min 59 min 0 min
1
31
1
1
12
1
0
99
0
o01
o02
0s
1
600 s
11
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
o05
0
100
0
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
11
Tipo de sonda utilizada (Pt /PTC/NTC)
Precisión del valor de display: YES=0.5, no =0.1
Máx. tiempo de espera tras un desescarche coordinado
Definición de la sonda en display, %S4 (100%=S4,
0%=S3)
Función de la entrada digital DI2: 0=no utilizada. 1=comunica el estado de la DI. 2=puerta abierta y alarma
3=sólo la alarma de puerta. 4=pulso para iniciar un desescarche. 5=interruptor principal 6=operación nocturna
7=desplazamiento temperatura de corte (activación
r40). 8=alarma al cerrar el contacto. 9=alarma al abrir el
contacto. 10=limpieza del mueble (pulso). 11=forzar frío.
12=desescarche coordinado.
Función de luz (relé 4 en aplicaciones 2 y 6)
1=ON durante operación día. 2=ON / OFF vía bus de
comunicaciones. 3=ON a la vez que la DI cuando esa DI
es para la función de puerta ó alarma de puerta.
Activación del relé de luz vía bus de comunicaciones
(sólo si o38=2)
Funcionamiento de antivaho durante el día (% sobre
o43)
Funcionamiento de antivaho durante la noche (% sobre
o43)
Periodo total de funcionamiento de antivaho (ciclo)
Limpieza del mueble: 0 = no activo, 1 = sólo el ventilador en ON, 2 = todas las salidas en OFF
Tipo de aplicación (ver opciones en el manual, página 2)
Código de acceso nivel 2 (0=desactivar código)
Solo EKC 202D. Salvar la programación de un EKC en una
"copy-key"
Solo EKC 202D. Volcar la programación desde una "copykey" a un EKC
Sustituir los "ajustes de fábrica" por la programación
actual
Parámetros informativos (servicio)
Los códigos de estado
Temperatura medida con la sonda S5
Estado de la entrada DI1 (OFF=contacto abierto/
ON=contacto cerrado)
Temperatura medida con la sonda S3
Operación nocturna (OFF=no activa/ON=activa)
Temperatura medida con la sonda S4
Temperatura medida con la "sonda de corte" (S4%)
Temperatura de corte (set point)
Estado de la entrada DI2 (OFF=contacto abierto/
ON=contacto cerrado)
Temperatura medida con la "sonda de display" (S4%)
Temperatura medida con la "sonda de alarma" (S4%)
Estado del relé de frío
Estado del relé de ventilador
Estado del relé de desescarche
Estado del relé de antivaho
Estado del relé de alarma
Estado del relé de luz
***
*
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
o06
o15
o16
o17
Pt
no
0 min
0%
ntc
yes
60 min
100%
Pt
no
20
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
OFF
ON
OFF
o41
0%
100%
100
o42
0%
100%
100
o43
o46
6 min
0
60 min
2
10 min
0
1
0
0
3
100
25
1
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
1
o61
o64
o65
2
3
Códigos para informar de fallos
E1
Fallo del controlador
E6
Fallo del reloj (comprobar pila y
“resetear” reloj)
E 25
Error sonda S3
E 26
Error sonda S4
E 27
Error sonda S5
Códigos para informar de alarmas
A1
Alarma por alta temperatura
A2
Alarma por baja temperatura
A4
Alarma de puerta
A5
El tiempo de espera tras desescarche coordinado (o16) ha expirado
A 15
Alarma asociada a DI 1
A 16
Alarma asociada a DI 2
A 45
EKC parado (ya sea por “r12” ó por
una DI)
A 59
Limpieza de mueble
Códigos de estado
S0
Enfriando
S1
esperando el final del desescarche
coordinado
S2
Compresor dentro del mín. tiempo
en marcha.
S3
Compresor mín. tiempo entre
arranques consecutivos.
S4
Tiempo de goteo en curso.
S 10
Equipo parado (desde r12 ó desde
DI)
S 11
Refrigeración parada. (Se ha alcanzado la temperatura de corte).
S 14
Desescarchando
S 15
Retraso del ventilador tras desescarche.
S 17
Puerta abierta
S 20
Refrigeración en emergencia.
S 25
Control manual, forzado, activo.
S 29
Limpieza del mueble
S 30
Frío forzado
S 32
Retraso inicial al dar tensión al
equipo
non
No se puede mostrar la temperatura de desescarche. No hay sonda
-dSe está realizando un desescarche
PS
PS: introduzca contraseña (Código
de acceso)
S0-S33
u09
u10
u12
u13
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
*) Sólo pueden ajustarse si el EKC está parado (r12=0)
**) Pueden operarse manualmente si r12=-1
***) Con código de acceso 2, el acceso a estos menús será limitado.
Los botones
LED’s en el Display
Ajustar la temperatura de corte
1. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
2. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
3. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor.
Rearmar el relé de alarma/ver el código de
alarma
• Pulsar y soltar el botón alto
Si hay varios códigos de alarmas activos, se
verán cíclicamente pulsando sucesivamente el botón alto ó bajo.
Iniciar/para un desescarche manualmente
• Pulsar y mantener el botón bajo 4s.
12
LED’s lunimosos
= refrigeración
= desescarche
= ventiladores
Parpadean cuando hay alarma
Instructions RI8KX553 © Danfoss 08/2011
FC-SPMC
Leer la temperatura de la sonda de
desescarche
• Pulsar y soltar el botón bajo
The Product contains electrical components
And may not be disposed together with domestic waste.
Equipment must be separate collected with Electrical and Electronic waste. According to Local and currently valid legislation.
Ajustar parámetros
1. Pulsar el botón superior hasta que
aparece el parámetro r01.
2. Pulsar los botones alto y bajo hasta
encontar el parámetro deseado.
3. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
4. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
5. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor..
EKC 202D / EKC 302D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement