InstallationsGuide
InstallationsGuide
til TV boks VIP1910-9 & VIP1960-9
Fiberbredbånd | TV | Telefoni
Indhold
Velkommen........................................................................................4
Installation......................................................................................... 6
Vigtigt..................................................................................................11
Generelt om brug af TV boksen...............................................11
Fjernbetjening.................................................................................12
Hovedmenu......................................................................................14
Open Source kode......................................................................... 15
Kontaktinformation.....................................................................16
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 02
Velkommen
VIP1910-9 & VIP1960-9
6
Tillykke med din nye TV boks!
I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye
TV boks til dit TV. InstallationsGuiden gælder for både TV boksen og TV boksen
med harddisk. Hvor funktionaliteten kun gælder for én af TV boksene, vil dette
være nævnt.
54
ETHERNET
VCR
1
7
Y
S/PDIF
Pb
L
Pr
R
POWER
4
HDMI
2
TV
TOSLINK
USB
3
9
8
11
Figur 1: 1910 TV boks uden harddisk
6
Har du brug for en mere detaljeret gennemgang af de funktioner, som er tilgængelige i TV-portalen, kan du finde en udvidet brugervejledning på vores hjemmeside
www.waoo.dk.
7
5
10
1
12
4
8
Vi håber, du får stor glæde af dit nye TV-univers. Har du spørgsmål, kan du kontakte
dit lokale energiselskab.
God fornøjelse med din nye TV-portal!
2
3
Figur 2: 1960 TV boks med harddisk
1:
ETHERNET for bredbåndstilslutning
2:
USB stik
3:
HDMI-stik for tilslutning til HD ready TV
4:
SCART-stik for tilslutning til TV
5:
SCART-stik for tilslutning til DVD og Video
6: Phono stik – til tilslutning til HD ready TV
7:
S/PDIF for tilslutning til Digital Audio
8: AUDIO for tilslutning til HiFi-udstyr eller TV
9: Udgang til lyd (optisk kabel)
10: On/Off knap
11: POWER 5,7V Strømtilslutning
12:Udblæsning
13: 220-240v strøm tilslutning
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 04
9
13
Tilslutning med Scart-kabel
Installation
1. Sæt Scart-kablet i dit TV. Scart-indgangen finder du bag på dit TV - ofte mærket
med AV, AV1, AV2, EXT1, EXT2 eller mærket
. Den anden ende af Scart-kablet
sætter du i TV boksen.
Du kan tilslutte TV boksen til dit TV på to forskellige måder – med Scart-kabel eller
HDMI-kabel. Hvis du har et HD-ready TV anbefaler vi, at du tilslutter TV boksen
og TV’et med et HDMI-kabel, da det giver dig den bedste billedkvalitet. Nedenfor
finder du beskrivelser af begge tilslutningsmåder.
2. Du kan tilkoble en video-/dvd-optager til TV boksen, så du kan optage det
program du ser (VCR-indgangen).
3. Forbind strømkabel og strømtransformator og forbind det med TV boksen (indgangen mærket ’POWER’). Sæt herefter strømstikket i en stikkontakt i væggen.
Bemærk:
aoo! fraråder tilslutning via component-indgangene, da videoleje samt HD-kanaler
W
ikke understøttes af dette.
Bemærk:
Du kan ikke optage programmer, der er kopibeskyttede.
Tilslutning til fiberboks og TV
1. Placér TV boksen i nærheden af dit TV.
VCR
ETHERNET
Y
S/PDIF
Pb
L
Pr
R
RF - IN
HDMI
2. Tilslut netkablets ene ende i fiberboksen på væggen og den anden ende i netstikket på TV boksen (ETHERNET-indgang).
POWER
TV
RF - OUT
USB
+5.7V DC
0V
TOSLINK
Figur 4: Forbindelse til strømudtag
ETHERNET
Y
S/PDIF
Pb
L
HDMI
POWER
R
USB
TOSLINK
Y
Pb
Pr
Y
Pb
Figur 3: Tilslutning af TV boks
Pr
TV
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 06
TV
Figur 5: Tilslutning med HDMI-kabel
Tilslutning med HDMI-kabel
Hentning af TV-portal
1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i TV boksen og den anden ende i dit TV (figur
5, forrige side).
1. Tænd for dit TV og din TV boks.
2. Forbind strømkabel og strømtransformator og forbind det med TV boksen (indgangen mærket ’POWER’). Sæt herefter strømstikket i en stikkontakt i væggen.
3. Tryk Menu på fjernbetjeningen og hold knappen
nede, mens strømmen forbindes til TV boksen.
4. Tryk pil HØJRE.
5. Tryk pil NED.
2. Vælg den rigtige kanal på TV’et. Normalt er det kanal AV, men lidt afhængigt af
den type TV, du har, kan det også være kanal AV1, AV2 eller EXT1.
3. T V boksen kobler sig nu på netværket og henter de nødvendige indstillinger. Vent
venligst til den er færdig. Prikkerne på skærmen vil ændre farve ved opstarten. I
starten er alle prikkerne grå. En rød prik indikerer, at funktionen ikke er fuldendt.
En blinkende gul prik indikerer, at funktionen er i gang. En grøn prik indikerer, at
den er fuldført. Alle fem prikker lyser grønt, når systemet er klart.
4. Hvis du oplever problemer, skal du notere, hvilken prik der ikke bliver grøn, før du
kontakter dit lokale energiselskabs kundeservice. Kontaktinfo findes på side 17.
6. T
ryk pil HØJRE.
7. Vælg den opløsning, der passer til dit TV ved
at bruge pil NED. Du kan eksempelvis vælge
”1080i 1080i Video”. Se manualen til dit TV for
nærmere information.
5. Når download er færdigt, vil du se TV-billedet på dit TV. Nu er alt klart, og du skal
bruge fjernbetjeningen til TV boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler.
6. Du justerer lyden vha. den fjernbetjening, der hører til dit TV, eller vha. den
medfølgende fjernbetjening, når du har programmeret den til dit TV.
8. Tryk pil VENSTRE to gange.
9. Tryk pil NED to gange, så Exit er valgt.
Tilslutning til ekstern audio
10. Tryk OK.
Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system (fx et Dolby Surround® system),
kan du vælge en af følgende tre muligheder. Kablerne er ikke en del af leveringen
og skal købes særskilt. Vi henviser til din lokale radio- og TV-forhandler.
11. Vælg Save and Reboot.
12. Tryk OK. HDMI-kablet er nu aktiveret.
Analog Stereo: Audio L/R-indgange
Forbind to RCA-kabler til Audio L/R-stikkene på TV boksen, og kablernes anden
ende til stikkene på dit TV eller audio system.
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 08
Digital audio: SPDIF-indgange
Forbind et RCA-kabel med SPDIF-stikket på TV boksen, og kablets anden ende
med stikket på dit TV eller audio system.
Digital audio: Toslink-indgang
Forbind et Toslink-kabel med Toslink-stikket på TV boksen, og kablets anden ende
med stikket på dit TV eller audio system.
Vigtigt
HUSK at vælge en PIN-kode og en Master PIN-kode første gang du logger på
Waoo!´s TV-portal.
Såfremt du har et 16:9 bredformat TV skal du starte med at ændre skærmopsætningen til 16:9. Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg
TV-skærm og beskæring.
L
S/PDIF 1
S/PDIF 2
R
VCR
ETHERNET
Y
S/PDIF
Pb
L
Pr
R
Stereo/
HiFi system
Generelt om brug af TV boksen
RF - IN
HDMI
POWER
TV
RF - OUT
USB
Figur 6: Tilslutning af ekstern audio
+5.7V DC
0V
TOSLINK
Lampen foran på TV boksen lyser grønt, når den er tændt, og rødt, når den er slukket. Du tænder og slukker for TV boksen ved at bruge den røde ”Stand-by”-knap
på fjernbetjeningen.
Det er vigtigt, at du peger fjernbetjeningen hen imod TV boksen, når du trykker
på den. Når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, vil lampen blinke rødt. Det
er tegn på, at den modtager signaler. Lampen lyser grønt, når du ikke trykker på
fjernbetjeningen. Når du har trykket på en knap, skal TV boksen have tid til at
reagere. Derfor vil der gå lidt tid, før du ser ændringer på skærmen.
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 10
K E Y L AY O U T A N D F U N C T I O N A L I T Y I N S E T- T O P M O D E
Fjernbetjening
Indikerer, hvilket apparat der er
LED
valgt. Lampen lyser hver gang en
The lights indicate which device is
knap trykkes
ned.
currently controlled by the remote
Standby: Sætter apparatet
Standby
på
standby. Tryk på standbyTo set the device to standby mode.
knappen
igen for at tænde for
To switch the device on again, press
apparatet.
standby once again.
Bruges til at vælge apparatet, som
Mode
(TV, STB, AUX)
skal kontrolleres
af fjernbetjeTo select the d evice to control
ningen.
with the remote control unit.
Menu Viser eller afslutter hovedMenu:
To display or exit from the menu.
menuen.
control, and the respective LED will
light up each time a key is pressed.
Almindelig brug
Fjernbetjeningen sender kun signal til ét apparat ad gangen, altså til TV, STB eller
AUX. For at vælge det apparat, som du vil fjernbetjene, skal du trykke på hhv. TV,
STB eller AUX. For betjening af din TV boks, tryk på STB-knappen. Lampen over den
valgte knap vil lyse hver gang, der trykkes på en gyldig knap – se funktionsbeskrivelsen på knappen. Lyser knappen kun svagt kan det være tegn på, at batterierne
i fjernbetjeningen bør udskiftes.
AV: Ændrer TV-input-kilden.AV
To change TV input source.
Bemærk:
Efter
programmeNote: This
key always
controls the TV set
input, also when the
remote control
ring kontrollerer
denne
tast is
in STB or AUX/device mode.
altid TV’ets input – også når
fjernbetjeningen er i STB- eller AUX/enhedstilstand.
Mute: Slukker eller tænder for Mute
lyden.
To disable or enable the sound.
Volume
Lydstyrke: Justerer
To adjust the sound level.
lydaen.
Programmering af fjernbetjeningen til TV og andre enheder
For at kunne bruge fjernbetjeningen sammen med dit TV eller andre apparater
skal du programmere TV- og AUX-knapperne. Hvis du har et TV med indbygget
DVD, harddisk eller lignende, betjenes hver del normalt ved at programmere
fjernbetjeningen til TV og AUX hver for sig.
Du kan finde beskrivelsen af, hvordan du programmerer fjernbetjeningen til forskellige TV, DVD og andre enheder i vejledningen ’Motorola MRCU180 brugervejledning,’
som du finder på vores hjemmeside www.waoo.dk.
Set
To program
the remote
with
SET:
Bruges
til atcontrol
programmere
the functionality of a new device.
fjernbetjeningen
med et nyt apYou may program any key to control
parats
a differentfunktionalitet.
device than initially indicated
on it.
Numeriske taster (0-9): For direkte
Numerical
keys (0-9)
adgang
til programmer.
Ved tocifFor direct access to programs.
rede
det andet
For a 2programnumre
digit program number, skal
the 2nd
programnummer
indtastes
digit must be entered before
the dash umiddisappears.efter
The numerical
can also
delbart
førstekeys
nummer.
be used to input text (SMS-type keypad).
Elektronisk
Programguide
(EPG): Viser
Electronic Program
Guide
To display the program list ofover tilgængelige
TV-programguiden
current
and
future
programmes
in
programmer.
different channels.
Navigation keys
Piletaster:
Brug
dekeys
4 pile- to move
Use the
4 arrow
knapper tilwithin
at bevæge
digportal pages.
the menus and
OK selects the marked option.
mellem menuer.
Back
Tilbage-tast: Går tilbage til forrige
Go backside.
to the previous selection or page.
valg eller
Info: Viser information omkringInfo
det
valgte program. To display information on
the current program.
Stop: Stopper indlæsning af den
Stop
aktuelle hjemmeside.
To stop loading the current
web or portal page.
WWW: Bruges til at gå på internetWWW
To enter Internet mode.
tet.
Farvetaster: Bruges til at Color
vælge
keys
select color-coded
shortcuts
farvekodedeTogenveje
i portalelin portal or teletext pages.
ler Tekst TV-sider.
Programme selection
Programvalg:
Brug Pil OP og Pil
Use
to access the next or
NED
forchannel
adgang
næste eller
previous
(in TVtil
mode).
forrige kanal (i TV-tilstand).
Scroll lock
To toggle between navigation
(move between available options)
and scroll (move a page).
TV:
TV Gå til TV.
To watch TV.
Text:
Text Åbner Tekst TV.
To open teletext pages.
Tastatur:
Keyboard Adgang til virtuelt
To open the virtual keyboard on screen,
tastatur.
and enter text with the navigation keys.
Video-taster:
Kontrollerer Video
Video keys
To control
Video (VoD)
on Demand
(VoD)
on
Demand
film,
TVmovies oreller
recorded
squences. sekvenser.
Pause,
optagede
play/pause
Music
Music: Åbner Filmmenuen.
Shortcut to music application.
DVR
Shortcut to Digital Video Recording page.
DVR: Genvej til menuen
Optagelser.
Portal
Portal: Viser eller
afslutter
hovedTo open
the portal main
page.
menuen.
Record-knappen
benyttes til
stop
programoptagelse.
rewind/fast forward
previous/next chapter
record
Games:
Games Genvej til menuen Spil.
Shortcut to games application.
Radio: Skift imellem TV og
Radio
Radio.
Shortcut to radio application.
Scroll-lås/Viser kanaler: Med
Scroll-lås kan du skifte en hel side
ad gangen på internettet. Tryk på
Scroll-lås én gang og benyt derefter programvalg/pileknapperne.
Med din TV boks (eller TV boks med harddisk) leveres en multifunktionsfjernbetjening.
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 12
Motorola, Inc. Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
www.motorola.com/ipvideo
Hovedmenu
Open Source kode
Figur 7: Hovedmenuen i Waoo!´s TV-portal
Dette produkt indeholder Open Source kode. For instruktioner med hensyn til at
modtage en kopi af source code som er gjort offentlig tilgængelig af Motorola
relateret software brugt i denne Motorola set-top boks, send venligst din skriftlige
forespørgsel til:
Daglig betjening
Al daglig betjening kan styres med de fire pile HØJRE, VENSTRE, OP og NED, knappen MENU, knappen OK og de fire farvede knapper RØD, GRØN, GUL og BLÅ på
fjernbetjeningen. Du kan desuden få adgang til mange af funktionerne ved hjælp
af genvejsknapper.
V
isning af hovedmenu: Tryk PORTAL eller MENU. Hovedmenuen kom-
mer til syne oven på TV-billedet. (figur 7)
Navigation i hovedmenu: Brug pilene HØJRE og VENSTRE. Det valgte
menupunkt skifter farve fra grøn til rød. Tryk OK for at vælge et menupunkt.
Navigation i undermenuer: Brug pilene OP og NED. Tryk OK for at vælge
et menupunkt.
Valg af funktioner: Tryk OK, når du vil vælge funktioner inde i de forskel-
lige menuer.
Visning af hjælpemenu: Tryk på den BLÅ knap ( ). Hjælpemenuen for-
klarer, hvilke funktioner der er knyttet til de farvede knapper i den pågældende undermenu. Tryk igen på BLÅ knap ( ) for at lukke menuen.
Luk hovedmenu: Tryk på PORTAL eller MENU.
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 14
Motorola, Inc.
OSS Management
2450 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95051
USA
Motorola hjemmesiden http://opensource.motorola.com indeholder også information vedrørende Motorola’s brug af Open Source. Motorola har oprettet
http://opensource.motorola.com som en portal for interaktion med software
community’et.
For at se yderligere information vedrørende licenser, anerkendelser og nødvendige
meddelelser om ophavsret for Open Source pakker anvendt i denne Motorola TV
boks, følg disse instrukser:
Information om Open Source: Vælg Interaktivt i hovedmenuen. Vælg WWW. Vælg
herefter Information omkring Open Source Software.
Kontaktinformation
Du kan kontakte dit energiselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit
TV abonnement.
Kontakt
NEF Fonden Energi Fyn Sydfyns Elforsyning Bredbånd Nord HEF Fibernet Verdo Østjysk Energi SE TRE-FOR EnergiMidt GE Fibernet NRGi Fibernet SEAS-NVE TDC Fibernet Web
www.waoo.dk
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 16
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
6332 1100
7013 1900
6221 2 7 7 1
9888 9990
9936 9936
8911 4760
8780 1 1 1 1
7011 5020
7933 3344
7015 0060
8754 0600
7929 2900
7029 2444
7029 2444
Version: dec_2012
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement