MWC 2010 EX
Cuptor cu microunde cu control electronic
-20 de litriManual de instrucţiuni pentru utilizator
MWC 2010 EX
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI MANUALUL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
-
-
-
-
ATENŢIE: Când aparatul funcţionează, copiii pot utiliza cuptorul doar sub
supravegherea adulţilor, din cauza temperaturilor generate;
ATENŢIE: Dacă uşa sau încuietorile de la uşă sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie
folosit până când nu a fost reparat de către o persoană competentă;
ATENŢIE: Este periculos pentru oricine în afară de o persoană competentă să
efectueze orice operaţie de service sau reparaţii care implică îndepărtarea unui
capac ce asigură protecţie împotriva expunerii la energia de microunde;
ATENŢIE: Lichidele şi alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise ermetic
deoarece există riscul să explodeze.
ATENŢIE: Puteţi permite copiilor să utilizeze cuptorul fără supraveghere doar după
ce li s-au dat instrucţiunile corespunzătoare astfel încât copilul să poată utiliza
cuptorul în siguranţă şi să înţeleagă riscurile utilizării necorespunzătoare;
Utilizaţi doar vase care se pretează la utilizarea în cuptoare cu microunde
Când încălziţi alimentele în recipiente de plastic sau de hârtie, nu scăpaţi din vedere
cuptorul, dat fiind riscul de aprindere;
Dacă observaţi fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi ţineţi uşa închisă pentru a
înăbuşi eventualele flăcări;
Încălzirea băuturilor la microunde poate avea ca efect fierberea întârziată cu erupţie,
de aceea trebuie să manevraţi recipientul cu grijă;
Conţinutul biberoanelor şi al borcanelor cu hrană pentru nou-născuţi trebuie
amestecat sau agitat şi temperatura trebuie verificată înainte de consum, pentru a
evita arsurile;
Ouăle în coajă şi ouăle fierte tari, întregi, nu trebuie încălzite în cuptoare cu
microunde deoarece pot exploda, chiar şi după ce s-a terminat încălzirea la microunde;
-
Cuptorul trebuie curăţat periodic şi toate resturile de mâncare trebuie îndepărtate;
Dacă nu se menţine cuptorul curat, se poate deteriora suprafaţa acestuia, ceea ce ar
putea afecta negativ durata de viaţă a aparatului şi ar putea duce la o situaţie
periculoasă;
-
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service sau de alte persoane cu calificare similară pentru
a evita pericolele.
Temperatura suprafeţelor accesibile poate fi ridicată în timpul funcţionării aparatului.
-
2
SPECIFICAŢII
Consum:
230 V~50 Hz,1080 W
Putere:
700 W
Putere grill:
800 W
Frecvenţa de operare:
2.450 MHz
Dimensiunile exterioare:
454 mm (L) X 330 mm (A) X 262 mm (Ȋ)
Dimensiunile cavităţii cuptorului:
Capacitatea cuptorului:
315 mm (L) X 296 mm (A) X 211 mm (Ȋ)
20 litri
Greutatea fără ambalaj:
Aprox. 10,5 kg
ÎNAINTE DE A SUNA LA SERVICE
1. În cazul în care cuptorul nu funcţionează deloc, afişajul nu
verificaţi priza cu un alt aparat.
apare sau afişajul dispare:
2. Dacă alimentarea electrică a cuptorului cu microunde nu
a) Verificaţi cuptorul să vă asiguraţi că este conectat la priză în
funcţionează:
condiţii de siguranţă. Dacă nu este, scoateţi ştecherul din priză,
a) Verificaţi dacă cronometrul este setat.
aşteptaţi 10 secunde şi apoi introduceţi-l din nou în priză în
b) Verificaţi să vă asiguraţi că uşa este închisă în mod sigur astfel
condiţii de siguranţă.
încât să fie acţionată blocarea de siguranţă. În caz contrar
b) Verificaţi în clădire dacă există vreo siguranţă arsă sau un
energia de microunde nu va pătrunde în cuptor.
întrerupător de reţea decuplat. Dacă acestea par să funcţioneze
corespunzător,
DACĂ NICIUNA DIN ACŢIUNILE DE MAI SUS NU REZOLVĂ SITUAŢIA, ATUNCI LUAŢI LEGĂTURA CU AGENTUL DE SERVICE
AUTORIZAT.
Notă:
Aparatul este destinat utilizărilor domestice, pentru încălzirea alimentelor şi a băuturilor cu ajutorul energiei electromagnetice,
pentru utilizare exclusiv în interior.
INTERFERENŢE RADIO
Cuptorul cu microunde poate genera interferenţe cu aparatele dvs. radio, TV sau cu alte echipamente similare. Dacă apar
interferenţe, acestea pot fi eliminate sau reduse prin următoarele proceduri.
a. Curăţaţi uşa şi suprafaţa de etanşare a cuptorului.
b. Amplasaţi aparatul radio, TV etc. cât mai departe posibil faţă de cuptorul cu microunde.
c. Utilizaţi o antenă instalată corespunzător pentru aparatul dvs. radio, TV etc. care să asigure o recepţie puternică a semnalului.
3
INSTALAREA
1. Asiguraţi-vă că toate materialele de ambalare sunt
3. Acest cuptor cu microunde cântăreşte 10,5 kg şi trebuie
îndepărtate din partea de interior a uşii.
să fie amplasat pe o suprafaţă orizontală suficient de
2. Verificaţi cuptorul după despachetare pentru a vedea
puternică pentru a susţine această greutate.
dacă există eventuale deteriorări cum ar fi:
4. Cuptorul trebuie amplasat la distanţă de locurile cu
Uşa nealiniată corespunzător
temperaturi ridicate şi aburi.
Uşa deteriorată
5. NU aşezaţi nimic pe partea de sus a cuptorului.
Urme de lovituri sau găuri în geamul uşii sau pe ecran
6. NU îndepărtaţi axul motor al platoului interior.
Urme de lovituri în cavitatea cuptorului
7. Ca în cazul oricărui aparat, este necesară o supraveghere
Dacă sunt vizibile oricare din urmele de mai sus, NU
atentă atunci când este utilizat de către copii.
utilizaţi cuptorul.
ATENŢIE - ACEST APARAT TREBUIE SĂ AIBĂ ȊMPĂMÂNTARE.
1. Priza trebuie să fie uşor accesibilă pentru cablul cu
ştecher.
2. Acest cuptor necesită 1,3 KVA pentru alimentare.
ATENŢIE: Acest cuptor este protejat intern de o siguranţă de
250 V, 8 Amp.
Se recomandă consultarea inginerului de service la
instalarea cuptorului.
IMPORTANT
Firele acestor conductori de reţea sunt coloraţi conform codului de mai jos:
Verde-şi-galben:
Împământare
Albastru:
Neutru
Maro:
Sub tensiune
Având în vedere că este posibil să nu corespundă culorile cablurilor de reţea ale aparatului cu marcajele colorate de
identificare a bornelor de la priza dvs., procedaţi după cum urmează:
Firul de culoare verde-şi-galben trebuie să fie conectat la borna din priza marcată cu litera E sau cu simbolul de
împământare
de culoare verde sau verde-şi-galben.
Firul de culoare albastră trebuie conectat la borna marcată cu litera N sau de culoare neagră.
Firul de culoare maro trebuie conectat la borna marcată cu litera L sau de culoare roşie.
4
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SECURITATE
- ATENŢIE: Când aparatul funcţionează, copiii pot utiliza cuptorul doar sub supravegherea adulţilor din cauza temperaturilor generate;
(Doar pentru modelul cu funcţie de grătar).
- ATENŢIE: Dacă uşa sau încuietorile de la uşă sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie folosit decât după ce este reparat de către o
persoană competentă;
- ATENŢIE: Este periculos pentru oricine în afară de o persoană competentă să efectueze orice operaţie de service sau reparaţii care
implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecţie împotriva expunerii la energia de microunde;
- ATENŢIE: lichidele şi alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise ermetic deoarece există riscul să explodeze.
- ATENŢIE: Puteţi permite copiilor să utilizeze cuptorul fără supraveghere doar după ce li s-au dat instrucţiunile corespunzătoare
astfel încât copilul să poată utiliza cuptorul în siguranţă şi să înţeleagă riscurile utilizării necorespunzătoare;
- Cuptorul trebuie să dispună de un flux de aer suficient. Lăsaţi un spaţiu de 10 cm în partea din spate; 15 cm în părţile laterale şi 30
cm în partea de sus a cuptorului. Nu îndepărtaţi picioarele de suport ale cuptorului, nu blocaţi orificiile de aerisire ale cuptorului.
- Utilizaţi doar vase care se pretează la utilizarea în cuptoare cu microunde.
- Când încălziţi alimentele în recipiente de plastic sau de hârtie, nu scăpaţi din vedere cuptorul, dat fiind riscul de aprindere;
- Dacă observaţi fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi ţineţi uşa închisă pentru a înăbuşi eventualele flăcări;
- Încălzirea băuturilor la microunde poate avea ca efect fierberea întârziată cu erupţie, de aceea trebuie avut grijă când manevraţi
recipientul;
- Conţinutul biberoanelor şi al borcanelor cu hrană pentru nou-născuţi trebuie amestecat sau agitat şi temperatura trebuie verificată
înainte de consum, pentru a evita arsurile;
- Ouăle în coajă şi ouăle fierte tari, întregi, nu trebuie încălzite în cuptoare cu microunde deoarece pot exploda, chiar şi după ce s-a
terminat încălzirea la microunde;
- Când curăţaţi suprafeţele uşilor, sistemul de închidere al uşii, cavitatea cuptorului, folosiţi doar săpunuri moi, neabrazive sau
detergenţi aplicaţi cu un burete sau un material textil moale.
- Cuptorul trebuie curăţat periodic şi toate resturile de mâncare trebuie îndepărtate;
- Dacă nu se menţine cuptorul curat, se poate deteriora suprafaţa acestuia, ceea ce ar putea afecta negativ durata de viaţă a aparatului şi
ar putea genera o situaţie periculoasă;
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de alte
persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ PENTRU UZ GENERAL
În continuare sunt enumerate, ca şi în cazul tuturor aparatelor, anumite reguli de urmat şi măsuri de precauţie pentru a asigura
performanţa optimă a acestui cuptor:
1. Asiguraţi-vă întotdeauna că tava de sticlă, braţele cu role, dispozitivele de cuplaj şi şina rolelor sunt pe poziţiile lor atunci când utilizaţi
cuptorul.
2. Nu utilizaţi cuptorul în niciun alt scop în afară de pregătirea alimentelor, cum ar fi pentru uscarea hainelor, a hârtiei sau a
oricăror obiecte nealimentare, sau în scopuri de sterilizare.
3. Nu folosiţi cuptorul când acesta este gol. În acest fel s-ar putea deteriora cuptorul.
4. Nu folosiţi cavitatea cuptorului pentru depozitarea niciunor obiecte, cum ar fi hârtii, cărţi de bucate etc.
5. Nu gătiţi niciun aliment care este acoperit de o membrană, cum ar fi gălbenuşurile de ou, cartofii, ficatul de pasăre etc.,
fără a le înţepa mai întâi de câteva ori cu o furculiţă.
5
6.
7.
Nu introduceţi niciun obiect în deschizăturile carcasei
îl scoateţi din cuptor, vă rugăm să reţineţi că
exterioare.
alimentele/ lichidul dinăuntru vor elibera aceeaşi
Nu îndepărtaţi niciodată piese de la cuptor, cum ar fi
cantitate de abur şi/sau apă cu abur ca şi în cazul
picioarele, dispozitivul de cuplare, şuruburi etc.
8.
9.
gătitului convenţional.
Nu pregătiţi alimentele direct pe tava de sticlă. Aşezaţi
13. Verificaţi întotdeauna personal temperatura
alimentele în/pe vase de gătit corespunzătoare înainte de a le
alimentelor gătite, în special dacă încălziţi sau gătiţi
pune în cuptor.
alimente/ lichide pentru copii mici. Este recomandat
IMPORTANT-VASE DE GĂTIT CARE NU TREBUIE
să nu consumaţi niciodată alimentele/ lichidele direct
UTILIZATE LA CUPTORUL CU MICROUNDE
din cuptor ci să le lăsaţi să stea câteva minute, după
Nu folosiţi cratiţe metalice sau vase cu mânere metalice.
care să amestecaţi alimentele/ lichidele pentru a
Nu folosiţi niciun obiect cu ornamente metalice.
distribui temperatura uniform.
14. Alimentele care conţin un amestec de grăsime şi apă, de
Nu folosiţi sârmuliţe răsucite învelite în hârtie cu care se închid
pungile din plastic.
ex. supele, trebuie lăsate în cuptor timp de 30-60 de
Nu folosiţi vase din melamină deoarece conţin un material care
secunde după ce acesta a fost oprit. Astfel se permite
absoarbe energia de microunde. Aceasta poate duce la
amestecului să se stabilizeze şi se previne clocotirea în
crăparea sau arderea vaselor şi va reduce viteza de coacere.
momentul în care
Nu utilizaţi vase din porṭelan pictat. Smalţul acestora nu
se introduce o lingură în alimentul/ lichidul respectiv sau
se adaugă un cub de supă.
este potrivit pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Nu
15. Când preparaţi/ gătiţi alimente / lichide, reţineţi că există
trebuie utilizate nici cănile din aceasta categorie (portelan
tip Centura Tableware).
anumite alimente, de ex. budinca de Crăciun, gemul şi
Nu gătiţi în vase cu deschidere restricţionată, cum ar fi
carnea tocată, care se încălzesc foarte repede. Când
sticle cu dop sau sticle de ulei pentru salată, deoarece pot
încălziţi sau gătiţi alimente cu un conţinut ridicat de
grăsime sau de zahăr nu folosiţi vase de plastic.
exploda dacă sunt încălzite într-un cuptor cu microunde.
16. Vasele de gătit pot deveni fierbinţi din cauza căldurii
Nu folosiţi termometre convenţionale pentru carne sau
dulciuri. Există termometre speciale pentru cuptoarele cu
transferate de la alimentele încălzite. Acest lucru se poate
microunde. Acestea pot fi utilizate.
întâmpla în special dacă mânerele şi capacul vasului au
fost acoperite de o folie de plastic. Se poate să fie nevoie
10. Obiectele pentru microunde pot fi folosite doar
de mănuşi de bucătărie pentru a apuca vasul.
conform instrucţiunilor producătorului.
11. Nu încercaţi să prăjiţi în profunzime alimente în acest cuptor.
17. Pentru a reduce riscul de aprindere în cavitatea cuptorului:
(a) Nu supraîncălziţi alimentele. Urmăriţi cu grijă cuptorul cu
12. Vă rugăm să reţineţi că un cuptor cu microunde
încălzeşte doar lichidul dintr-un recipient şi nu
microunde dacă în interiorul său se introduc hârtie, plastic
recipientul în sine. De aceea, deşi capacul unui
sau alte materiale combustibile pentru a facilita prepararea
alimentelor.
recipient nu este fierbinte la atingere când
(b) Îndepărtaţi sârmuliţele răsucite pentru închiderea
pungilor înainte de a introduce punga în cuptor.
DIAGRAMA CARACTERISTICILOR
(c)
Dacă se întâmplă ca materialele din interiorul
cuptorului să ia foc, ţineţi uşa cuptorului închisă, opriţi
cuptorul de la întrerupătorul din perete sau întrerupeţi
alimentarea electrică de la siguranţă sau de la tabloul
electric cu întrerupătoare.
(1) Sistemul de încuietori de siguranţă pentru uşă
(2) Geamul cuptorului
(3) Orificiul de aerisire al cuptorului
(4) Inelul cu role
(5) Tava de sticlă
(6) Panoul de control
(7) Suportul pentru grill
6
PANOUL DE CONTROL
10 Min
(2)10 Min
1 Min
(3)1 Min
10 Sec
(4)10 Sec
(1) FEREASTRA ECRANULUI
(5)MICROUNDE/GRILL
Micro/Grill
(6)START/RESETARE
Start /Reset
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1 GĂTIREA SIMPLĂ
Trebuie doar să apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a iniţia prepararea alimentelor timp de 1 min. cu puterea cuptorului de 100%. Fiecare
apăsare înseamnă prelungirea timpului de gătit cu un minut, durata maximă fiind de 30 min. După încheierea timpului de preparare respectiv
veţi auzi cinci semnale sonore de atenţionare.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul "Start/Reset" timp de 2 secunde pentru oprire.
7
2. PREPARAREA ALIMENTELOR LA MICROUNDE
(A) Metoda de preparare rapidă
(De exemplu: Selectaţi putere 100% pentru prepararea alimentelor timp de 5 minute).
a) Setaţi timpul la "5:00"
(b) Apăsaţi butonul "START/RESET"
(B) Control manual
(De exemplu: Selectaţi putere 70% pentru prepararea alimentelor timp de 10 minute).
a) Apăsaţi butonul "MICRO/GRILL" (Microunde/Grill) pentru a selecta puterea de 70% .
b) Apăsaţi butonul de timp pentru a seta timpul de gătit la "10:00".
c) Apăsaţi butonul "START/RESET".
Puteţi apăsa butonul "MICRO/GRILL" pentru a selecta puterea.
Treapta
Afişaj
Putere microunde
1
P10
100%
2
P7
70%
3
P5
50%
4
P3
30%
5
P1
10%
3. FUNCŢIA DEZGHEŢARE AUTOMATĂ
Trebuie să apăsaţi "1 Min" (1,0 kg) şi "10 Sec" (0,1 kg) în funcţie de greutatea alimentelor. Cuptorul poate selecta programul de
dezgheţare şi poate începe automat dezgheţarea.
De exemplu: dezgheţare 0,4 kg alimente îngheţate
1) Apăsaţi "MICRO/GRILL" pentru a selecta funcţia de dezgheţare, afişaj "DEF".
2) Setaţi greutatea la "0,4 kg" apăsând butoanele "1 Min" şi "10 Sec".
3) Apăsaţi butonul "START/RESET".
Observaţie: greutatea maximă este 2 kg.
4. FUNCŢIA GRĂTAR/ PREPARARE COMBINATĂ
Această funcţie are patru moduri, puteţi selecta modul dorit apăsând butonul "MICRO/GRILL". (Durata maximă este de 60 de
minute)
Modul 1: 100% putere grătar, afişaj "G-1". Modul 2:
50% putere grătar, afişaj "G-2".
Modul 3: Pregătire combinată I (55% micro + 45% grătar) afişaj "C-1".
Modul 4: Pregătire combinată II (30% microunde + 70% grătar) afişaj "C-2".
În modul de funcţionare grătar (exclusiv modul combinat grătar) procedura se va opri automat şi veţi auzi două semnale sonore care să
vă amintească să întoarceţi alimentele la jumătatea timpului de coacere. Închideţi uşa cuptorului după ce întoarceţi alimentele, apoi
apăsaţi "START/RESET" şi prepararea va continua; dacă nu doriţi să întoarceţi alimentele, cuptorul va continua automatic prepararea
după o pauză de un minut.
8
5 START ŞI RESET
1) Când uşa este deschisă
Apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a anula setarea sau programul de gătit.
2) Când uşa este inchisă
Apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a începe prepararea alimentelor după setarea programul de gătit.
Apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a continua prepararea când aceasta se află în poziţia pauză.
Apăsaţi butonul "START/RESET" pentru a opri funcţionarea când cuptorul cu microunde funcţionează.
6. DISPOZITIVUL DE BLOCARE PENTRU COPII
Pentru a activa Dispozitivul de Blocare pentru Copii, apăsaţi simultan butoanele "1 Min" şi "10 Sec" timp de 2 secunde. După aceea
apăsarea oricărui buton este inutilă. Dacă apăsaţi din nou simultan butoanele "1 Min" şi "10 Sec" timp de 2 secunde această funcţie se
va debloca.
ÎNGRIJIREA CUPTORULUI DVS. CU MICROUNDE
1. Opriţi cuptorul şi scoateţi cablul de alimentare din priza de perete înainte de curăţare.
2. Păstraţi partea interioară a cuptorului curată. Când sare mâncare sau se varsă lichide care se lipesc de pereţii cuptorului, ştergeţi
cu un material textil umed. Nu se recomandă utilizarea unor detergenţi aspri sau abrazivi.
3. Suprafaţa exterioară a cuptorului trebuie curăţată cu un material textil umed. Pentru a preveni deteriorarea pieselor funcţionale din
interiorul cuptorului, nu trebuie lăsată să intre apă în orificiile pentru ventilaţie.
4. Nu lăsaţi să se ude Panoul de Control. Curăţaţi cu un material textil moale, umed. Nu folosiţi detergenţi, materiale abrazive
sau produse de curăţare cu spray pe Panoul de Control.
5. Dacă se acumulează abur în interiorul sau în jurul părţii exterioare a uşii cuptorul, ştergeţi cu un material textil moale. Acest lucru
se poate întâmpla când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de temperatură ridicată şi nu indică în niciun caz
funcţionarea defectuoasă a unităţii.
6. Uneori este necesar să se îndepărteze tava de sticlă pentru curăţare. Spălaţi tava cu apă caldă cu spumă sau în maşina de spălat
vase.
7. Inelul cu rolă şi partea de jos a cavităţii cuptorului ar trebui curăţate periodic pentru a evita zgomotul excesiv. Ştergeţi pur şi simplu
suprafaţa inferioară a cuptorului cu un detergent slab, cu apă sau cu detergent de geamuri şi lăsaţi-o să se usuce. Inelul cu rolă
poate fi spălat în apă cu spumă slabă sau în maşina de spălat vase. Vaporii de la gătit se acumulează în timpul utilizării repetate
dar nu afectează în niciun fel suprafaţa inferioară sau roţile inelului cu role.
Când îndepărtaţi inelul cu role de pe partea de jos a cavităţii pentru curăţare, asiguraţi-vă să-l înlocuiţi în poziţia corectă.
8. Îndepărtaţi mirosurile din cuptor amestecând o cană de apă cu sucul şi pulpa de la o lămâie într-un vas adânc care poate fi
folosit la cuptorul cu microunde. Ţineţi-l la microunde timp de 5 minute, ştergeţi bine şi uscaţi-l cu o cârpă moale.
9. Când este necesară înlocuirea luminii cuptorului, vă rugăm să consultaţi un dealer pentru a o înlocui.
9
DIAGRAMA SCHEMATICĂ
(POZIŢIA CU UŞA DESCHISĂ, CUPTORUL OPRIT)
FILTRUL DE ZGOMOT
TRANSFORMATOR
SWA
L
F1
L
SWC
MAGNETRON
FA
FU
C3
F
C
C1
L
L
FM
SH
TM
H
R1
NE L
F2
C2
D
SO
N
N
D1
R3
P( OUT)
R2
H( OUT)
R4-2
C4
T( IN)
RY
D2
R4-1
SW2
SWB
JP1-1
JP1-2
RY
SWA: COMUTATOR DE BLOCARE PRIMAR
SWB: COMUTATOR DE BLOCARE SECUNDAR
SWC: COMUTATOR DE BLOCARE PENTRU MONITOR
*CIRCUITUL POATE FI MODIFICAT FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ
RY
RY
K4
K2
DISPOZITIV DE CONTROL
K3
GND D_ SW
L: LAMPĂ
FM: MOTORUL VENTILATORULUI
TM: MOTORUL PLATANULUI
H: ÎNCĂLZITOR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement