Gigaset S675 IP
s
Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.siemens.com/gigaset
BA S675IP.indd 2-3
Gigaset S675IP
Gigaset
23.05.2007 10:55:02 Uhr
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / overview.fm / 03.08.2007
Overzicht van de handset
Overzicht van de handset
17
16
Ð
Ã
V
1
2
INT 1
15.11.07
?
09:45
SMS
3
15
14
13
12
11
5
10
6
9
7
4
8
Version 4, 16.09.2005
Toetsen van de handset
1 Display in de ruststand (voorbeeld)
2 Laadniveau van accupack
e V U (1/3 vol tot vol)
= knippert: batterij bijna leeg
e V U knippert: batterij wordt geladen
3 Displaytoetsen (pagina 26)
4 Berichtentoets
Toegang tot bellers- en berichtenlijst
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
5 Verbreektoets, aan/uit-toets
Gesprek beëindigen, functie annuleren, één
menuniveau terug (kort indrukken), terug
naar de ruststand (lang indrukken), handset
in-/uitschakelen (in de ruststand lang
indrukken)
6 Hekje-toets
Toetsblokkering aan/uit (‘#’ lang indrukken,
pagina 25)
Bij tekstinvoer wisselen tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers
7 Toets voor lijst met voorkiesnummers
(niet voor VoIP)
Snelkieslijst openen
8 Microfoon
9 R-toets
Vast telefoonnet:
Flash invoeren (kort indrukken)
Pauze invoeren (lang indrukken)
VoIP: flash invoeren (instelbaar)
10 Sterretje-toets
Ruststand: oproepsignalen aan/uit lang
indrukken)
Vast telefoonnet: omschakelen tussen
impulskiezen/toonkiezen
Editor: tabel met speciale tekens openen
11 Toets 1 (lang indrukken)
Antwoordapparaat/voicemail bellen
12 Aansluiting voor headset
13 Verbindingstoets
Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (in de ruststand kort
indrukken), type verbinding kiezen en kiezen starten (na nummerinvoer kort/lang
indrukken, pagina 22)
SMS-editor: SMS-bericht versturen
14 Handsfree-toets
Schakelen tussen handmatig en handsfree
bellen
Licht op: handsfree telefoneren ingeschakeld
Knippert: inkomende oproep
15 Navigatietoets (pagina 25)
16 Antwoordapparaatsymbool
Antwoordapparaat ingeschakeld;
knippert: antwoordapparaat neemt bericht
op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
17 Ontvangstniveau
Ò Ñ i (laag tot hoog)
| Knippert: geen ontvangst
1
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / overview.fm / 03.08.2007
Overzicht van het basisstation
Overzicht van het
basisstation
Toets van het basisstation
1 Paging-toets
Licht op: LAN-verbinding actief (telefoon is
met de router verbonden)
Knippert: gegevensoverdracht via LAN-verbinding
Kort indrukken:
paging starten, IP-adres weergeven op de
handset
Lang indrukken:
basisstation in de aanmeldmodus plaatsen
Version 4, 16.09.2005
1
2
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / S675IP_KBAIVZ.fm / 03.08.2007
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
SMS (tekstberichten) . . . . . . . . . 31
Overzicht van het basisstation . . 2
SMS-bericht schrijven/sturen/opslaan
SMS-bericht ontvangen/lezen . . . . . . .
SMS-lijsten beheren . . . . . . . . . . . . . .
Notificatie via SMS . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . 5
Antwoordapparaat bedienen . . 33
Gigaset S675 IP –
een toestel met heel veel mogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bediening met de handset . . . . . . . . . 33
Bediening op afstand . . . . . . . . . . . . . 35
Antwoordapparaat inschakelen . . . . . 36
Overzicht van de handset
.....1
VoIP – telefoneren via internet . . 8
Gigaset HDSP – Telefoneren met
uitstekende geluidskwaliteit . . . . 8
Eerste stappen . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . 9
Handset in gebruik nemen . . . . . . . . . . 9
Basisstation opstellen . . . . . . . . . . . . . 11
Basisstation aansluiten . . . . . . . . . . . . 11
Instellingen voor VoIP-telefonie doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Overzichten telefoonmenu . . . . 17
Telefoneren via VoIP en
vast net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Extern bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . 24
Oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . 24
Tussen handmatig en handsfree-telefoneren heen en weer schakelen . . . . . . . 25
Handset bedienen . . . . . . . . . . . 25
Handset in- en uitschakelen . . . . . . . .
Toetsblokkering in- of uitschakelen . .
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terug in de ruststand . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
26
Version 4, 16.09.2005
Telefoonboek
en lijsten gebruiken . . . . . . . . . . 27
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Online-telefoonboeken openen . . . . .
Nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . .
Lijsten met de berichtentoets
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
28
29
31
32
32
32
E-mailnotificaties . . . . . . . . . . . . 37
Inboxlijst openen . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Verbinding tot stand brengen, online
gaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buddy-lijst openen en chatten . . . . . .
Berichten ontvangen . . . . . . . . . . . . .
Berichten schrijven/versturen . . . . . . .
Buddy bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbinding verbreken, offline gaan . .
38
38
39
39
39
39
Handset instellen . . . . . . . . . . . . 40
Snelle toegang tot functies en
nummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Handsfree-/ontvangstvolume . . . . . . . 40
Oproepsignalen wijzigen . . . . . . . . . . 40
Attentietonen in- en uitschakelen . . . 41
Wekker instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Afspraak (kalender) invoeren . . . . . . 41
Gemiste afspraken,
verjaardagen weergeven . . . . . . . . . . 42
Standaardinstellingen van de handset herstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Basisstation instellen . . . . . . . . 43
Beveiligen tegen onbevoegd
gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Standaardinstellingen van het basisstation
herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Standaardverbinding instellen . . . . . . 44
Het toestel een vast IP-adres
toekennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
29
3
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / S675IP_KBAIVZ.fm / 03.08.2007
Inhoudsopgave
Web-configurator . . . . . . . . . . . . 45
PC met de webconfigurator verbinden 45
Afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Functies van de webconfigurator . . . 45
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Version 4, 16.09.2005
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . .
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . .
Klantenservice (Customer Care) . . . .
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . .
Gigaset S675 IP – gratis software . . .
4
48
48
48
48
49
49
50
51
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / security.fm / 03.08.2007
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften
Let op:
Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing.
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.
$
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de
onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.
Plaats alleen de aanbevolen, oplaadbare batterijen (pagina 50) van hetzelfde type! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare
batterijen. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet
worden uitgesloten.
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het
verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.
‹
Œ
Plaats de oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik ze
zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing (zie de pictogrammen in of op het
batterijvakje van de handset, pagina 9).
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving (bij voorbeeld een artsenpraktijk.
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfreefunctie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset, basisstation en lader zijn niet spatwaterdicht (pagina 48).
Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een
schilderwerkplaats.
ƒ
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Version 4, 16.09.2005
Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Siemens
Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
5
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / security.fm / 03.08.2007
Veiligheidsvoorschriften
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die
zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het
product valt onder Europese richtlijn
2002/96/EC.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het
product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
Let op:
Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen!
Opmerking:
Version 4, 16.09.2005
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
6
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Gigaset S675 IP – een toestel met heel veel mogelijkheden
Version 4, 16.09.2005
Gigaset S675 IP –
een toestel met heel veel
mogelijkheden
Uw toestel biedt u de mogelijkheid om
zowel via het vaste net als (voordelig) zonder PC via internet (VoIP) te telefoneren.
Uw toestel kan nog veel meer:
u Telefoneer met uitstekende geluidskwaliteit (High Definition Sound Performance HDSP, pagina 8) - zowel bij
interne gesprekken als bij gesprekken
via VoIP.
u U kunt vóór elk gesprek met één druk
op een knop kiezen of u via het vaste
netwerk of via internet wilt telefoneren
(pagina 22).
u U kunt zich met maximaal zes handsets
bij uw basisstation aanmelden. Met uw
basisstation kunt u tegelijkertijd twee
gesprekken via VoIP en één gesprek via
het vaste telefoonnet voeren.
u MultiLine: maak tot zes VoIP-accounts
aan bij verschillende VoIP-providers.
Samen met uw vaste telefoonnummer
is uw toestel dan onder zeven verschillende telefoonnummers bereikbaar.
u Wijs aan elke handset een eigen VoIPnummer als zend- en ontvangstnummer toe. Als een handset dan op zijn
eigen VoIP-nummer wordt gebeld, gaat
alleen deze handset over (pagina 46).
u U kunt de VoIP-accounts bij verschillende providers ook gebruiken om uw
kosten te controleren. Geef bij het kiezen de VoIP-verbinding aan die u wilt
gebruiken vanwege de voordelige
tarieven (pagina 23).
u Als u kiesregelsvoor telefoonnummers
of voorkiesnummers definieert, kunt u
het selecteren van de voordelige VoIPverbinding automatiseren.
u Geef aan voor welke van uw telefoonnummers het antwoordapparaatoproepen moet beantwoorden (pagina 46).
u Configureer de aansluiting van het toe-
u
u
u
u
stel voor VoIP zonder PC. De verbindingswizard van uw toestel downloadt
de algemene gegevens van uw VoIPprovider uit het internet en helpt u bij
het invoeren van uw persoonlijke gegevens (VoIP-/SIP-account). Op deze wijze
is het eerste gebruik van VoIP erg eenvoudig (pagina 13).
Voer eventueel overige instellingen
voor VoIP op uw PC in. Het toestel
beschikt over een web-interface (webconfigurator) waarmee u met uw PC
toegang heeft tot de webpagina van
uw basisstation (pagina 45).
Gebruik Instant Messaging op uw
handset. Ga online en kijk, welke van
uw Messenger-contacten (buddies)
ook online zijn. Stuur SMS-berichten
naar uw buddies of bel ze gewoon op
(pagina 38).
Ontvang van uw toestel zonder PC
informatie over nieuwe e-mailberichten in uw postbus (pagina 37). Gebruik
uw handset om e-mailberichten uit uw
Inbox te wissen.
Houd uw toestel actueel. Controleer of
er firmware-updates op het internet
staan en laad deze naar uw toestel.
Meer informatie vindt u in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing van de Gigaset S675 IP op
internet onder www.siemens.nl/gigaset.
Uw Gigaset S675 IP is biedt extra beveiliging
tegen virussen uit het internet door het afgeschermde besturingssysteem.
Veel plezier met uw nieuwe toestel!
7
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
VoIP – telefoneren via internet
VoIP – telefoneren via
internet
Version 4, 16.09.2005
Bij VoIP (Voice over Internet Protocol)
voert u uw gesprekken niet via een vaste
verbinding zoals bij het telefoonnet, maar
wordt uw gesprek in de vorm van gegevenspakketten via internet verzonden.
Met uw toestel kunt u profiteren van alle
voordelen van VoIP:
u U kunt voordelig en met een betere
kwaliteit telefoneren met gesprekspartners op internet, het vaste net en
het mobiele net.
u Van uw VoIP-providers krijgt u een persoonlijk nummer, waaronder u vanaf
internet, het vaste net en elk mobiel
net bereikbaar bent.
Om VoIP te kunnen gebruiken, heeft u het
volgende nodig:
u Een breedband-internetaansluiting
(bijv. DSL) met flatrate (aanbevolen)
resp. volumerate.
u Toegang tot internet, d.w.z. u heeft
een router nodig die uw toestel met het
internet verbindt.
Een lijst met aanbevolen routers vindt u
op internet onder:
www.siemens.nl/gigaset/service
Open hier de FAQ-pagina en selecteer
de Gigaset S675 IP. Zoek bijvoorbeeld
op „Router“.
u Toegang tot de diensten van een VoIPprovider. Maak tot zes accounts aan bij
verschillende VoIP-providers.
8
Gigaset HDSP – Telefoneren
met uitstekende
geluidskwaliteit
Uw Gigaset S675 IP
ondersteunt de HDgeluidscodec G.722.
Met het basisstation
en de bijbehorende
handset kunt u
daarom met uitstekende geluidskwaliteit
(High Definition Sound Performance) via
VoIP telefoneren.
Als u andere HD-compatibele handsets
(bijvoorbeeld Gigaset S67H ofSL37H) op
uw basisstation aanmeldt, worden interne
gesprekken tussen deze handsets ook via
HD-verbindingen gevoerd.
Voorwaarden voor HD-verbindingen via
uw basisstation zijn:
u Bij interne gesprekken:
Beide handsets zijn geschikt voor HDcommunicatie, d.w.z. beide ondersteunen de codec G.722.
u Bij externe gesprekken via VoIP:
– U voert het gesprek met een handset die geschikt is voor HD.
– U heeft de codec G.722 ingesteld
voor uitgaande gesprekken (zie de
uitgebreide gebruiksaanwijzing van
de Gigaset S675 IP).
– Uw VoIP-provider ondersteunt HDverbindingen.
– Het toestel van uw gesprekspartner
ondersteunt de codec G.722 en
accepteert het tot stand brengen
van HD-verbindingen.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Eerste stappen
Eerste stappen
Handset in gebruik nemen
Het display is met een folie
beschermd. U kunt deze
folie nu verwijderen!
Inhoud van de verpakking
Inhoud van de verpakking:
u een basisstation Gigaset S675 IP
u een handset Gigaset S67H
u een netadapter voor het basisstation
u een lader (inclusief netadapter
u een telefoonsnoer
u een Ethernet-kabel (LAN-kabel)
u twee oplaadbare batterijen
u een deksel voor het batterijvakje
u een draagclip
u een beknopte installatiehandleiding.
Documentatie
Een uitgebreide beschrijving van de Gigaset S675 IP plus bijbehorende webconfigurator vindt u op internet onder:
www.siemens.nl/gigaset
Deze handleiding is in PDF-formaat. Om
deze te kunnen lezen, heeft u de Adobe®
Reader® nodig. De Adobe® Reader® vindt
u op internet onder www.adobe.com.
Firmware-updates:
Version 4, 16.09.2005
Zodra er nieuwe of verbeterde functies voor
uw Gigaset S675 IP beschikbaar zijn, worden
er updates voor de basis-firmware ter beschikking gestelt, die u naar uw toestel kunt downloaden (pagina 47). Als er hierdoor wijzigingen in de bediening van het toestel ontstaan,
wordt er tevens een nieuwe uitgebreide
gebruiksaanwijzing op het internet geplaatst.
Batterijen plaatsen
Let op:
Gebruik uitsluitend de door Siemens Home
and Office Communication Devices GmbH &
Co. KG aanbevolen oplaadbare batterijen
(pagina 50)! Gebruik dus nooit gewone, nietoplaadbare batterijen. Dit kan schade aan het
toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.
¤ Let bij het aanbrengen van de batte-
rijen op de juiste richting (zie afbeelding).
De polen worden in of op het batterijvakje
vermeld.
De handset wordt automatisch ingeschakeld. U hoort een bevestigingstoon.
Batterijklepje sluiten
¤ Het klepje van het batterijvakje met de
¤
uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
Vervolgens het klepje dichtdrukken tot
dit vastklikt.
9
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Eerste stappen
Batterijklepje openen
¤ Indien aanwezig, draagclip verwijderen.
¤ Steek uw vinger in de uitsparing in het
behuizing en trek het klepje naar
boven.
Laadstation aansluiten
Het basisstation en de lader zijn bedoeld
voor gebruik in gesloten, droge ruimten
met een temperatuur tussen +5 C en
+45 C.
Aan het einde van deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe u het laadstation aansluit en eventueel aan de wand
monteert.
¤ Handset op het laadstation laten staan
om de batterijen te laden.
Opmerkingen:
– Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.
– Een handset die is uitgeschakeld omdat de
batterijen leeg waren, wordt automatisch
ingeschakeld als deze in het laadstation
wordt geplaatst.
Batterijen de eerste keer laden en
ontladen
Wanneer de handset aanstaat, wordt het
laden van de batterij rechtsboven in het
display weergegeven met een knipperend
batterijsymbool e.
Tijdens het gebruik van de handset wordt
het laadniveau van de batterijen aangegeven door het batterijpictogram (pagina 1).
Het laadniveau van de batterijen wordt
alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en
ontladen.
¤ Laat de handset ononderbroken in het
basisstation staan tot het batterijsymbool niet meer knippert (ca. 10h).
¤ De handset vervolgens uit het laadstation nemen en pas terugplaatsen als de
batterijen volledig zijn ontladen.
Opmerking:
Nadat u de batterijen de eerste keer heeft geladen en ontladen kunt u de handset na ieder
gesprek terugzetten in de lader.
Let op:
u Voer de procedure voor het laden en
ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd
en teruggeplaatst.
u De batterijen kunnen tijdens het laden
warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
u De laadcapaciteit van de batterijen
neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.
Opmerking:
Version 4, 16.09.2005
Meer informatie over de symbolen en notaties
in deze gebruiksaanwijzing vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset
S675 IP onder www/siemens.nl/gigaset.
10
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Eerste stappen
Datum en tijd instellen
Basisstation opstellen
Opmerking:
Het basisstation is bedoeld voor gebruik in
gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
¤ Het basisstation op een centrale plek in
huis neerzetten of ophangen.
Op uw toestel is het adres van een tijdserver in
het internet opgeslagen. De datum en tijd van
deze server worden overgenomen als het
basisstation verbonden is met het internet en
de synchronisatiefunctie met de tijdserver is
ingeschakeld (pagina 47). Handmatige instellingen worden overschreven.
Als de datum en tijd nog niet op het toestel zijn ingesteld, wordt de displaytoets
§Tijd § weergegeven.
Handmatige instelling:
U kunt op een later tijdstip de datum en
tijd via het menu instellen.
¤ Op §Tijd§ drukken of het menu v ¢ Ð
¢ Datum en tijd openen.
¤ Gegevens in meerdere regels wijzigen:
Let op de melding op het display:
u Zorg ervoor dat het toestel niet wordt
blootgesteld aan een warmtebron of
direct zonlicht en plaats het niet in de
onmiddellijke omgeving van andere
elektrische apparaten.
u Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve
vloeistoffen en dampen.
Basisstation aan de wand bevestigen
Datum:
Dag, maand, jaar invoeren (8 tekens),
bijvoorbeeld Q M Q
2QQM voor 7-10-2007.
Tijd:
Uren en minuten invoeren - 4 tekens,
bijv. Q M 5 voor 7:15 uur.
§Opslaan§
Displaytoets indrukken
De datum en tijd worden in de ruststand
op het display van de handset weergegeven (pagina 1).
Handset op het basisstation
aanmelden
Version 4, 16.09.2005
De handset is vooraf al bij het basisstation
aangemeld.
Hoe u andere handsets op het basisstation
aanmeldt en hoe u gratis intern telefoneert, staat beschreven in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing onder:
www.siemens.nl/gigaset.
Basisstation aansluiten
Om met uw toestel via het vaste net en via
VoIP te kunnen telefoneren, moet u het
basisstation met het vaste net en internet
verbinden, zie Afbeelding1.
11
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Eerste stappen
Internet
4
1
LAN
1
Vast telefoonnet
3
2
Afbeelding1 Aansluiting van de telefoon op het vaste net en internet
1 Aansluiting op internet:
Router en modem (afbeelding) of
Router met geïntegreerd modem
2 Basisstation Gigaset S675 IP
3 Handset Gigaset S67H
4 PC op het LAN
De volgende stappen in de aangegeven
volgorde doorvoeren:
1. Basisstation met telefoonaansluiting
van het vaste telefoonnet verbinden
2. Basisstation op het elektriciteitsnet
aansluiten
3. Basisstation met de router verbinden
Basisstation aansluiten op vaste net
en elektriciteitsnet
¤ Eerst de telefoonstekker en vervol-
gens de netadapter aansluiten zoals
hieronder afgebeeld.
3
1
2
1 Telefoonstekker met telefoonsnoer
2 Achterzijde van het basisstation
3 Netadapter 230 V
Let op:
Version 4, 16.09.2005
u De netadapter moet altijd zijn aanslo-
ten, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
u Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netadapter en telefoonsnoer.
12
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Eerste stappen
u Als u zelf een telefoonsnoer aanschaft,
moet de stekker ervan de juiste indeling hebben.
Juiste indeling van de telefoonstekker
1
2
3
4
5
6
4
5
6
3
2
1
vrij
vrij
a
b
vrij
vrij
U kunt nu met uw telefoon via het vaste net
telefoneren en bent via uw vaste
telefoonnummer bereikbaar.
Het antwoordapparaat is ingeschakeld en
maakt gebruik van een standaardmeldtekst.
Basisstation met de router verbinden
Voor de aansluiting op internet heeft u
een router nodig die via een modem (is
eventueel in de router geïntegreerd) met
internet is verbonden.
3
1
3
2
1 Zijaanzicht van het basisstation
2 Netwerkstekker (LAN) met netwerkkabel
3 Netwerkstekker op de router
Version 4, 16.09.2005
Zodra de kabel tussen telefoon en router is
aangesloten, wordt de pagingtoets aan de
voorkant van het basisstation verlicht
(pagina 2).
Instellingen voor VoIP-telefonie
doorvoeren
Om via het internet (VoIP) te kunnen bellen met willekeurige deelnemers in het
internet, het vaste telefoonnet en het
mobiele telefoonnet heeft u een VoIP-provider nodig die de VoIP-standaard SIP
ondersteunt.
Voorwaarde: u heeft zich (bijvoorbeeld
via uw PC) aangemeld bij een dergelijke
VoIP-provider en een VoIP-account laten
aanmaken.
Om VoIP te kunnen gebruiken, dient u de
volgende instellingen op uw toestel uit te
voeren. Alle gegevens ontvangt u van uw
VoIP-provider:
u Uw gebruikersnaam bij de VoIP-provider, indien door de VoIP-provider vereist
u Uw aanmeldnaam
u Uw wachtwoord bij de VoIP-provider
u Algemene instellingen van uw VoIPprovider
De verbindingswizard helpt u bij het
instellen.
Verbindingswizard starten
Voorwaarde: het basisstation is op het
stroomnet en de router aangesloten. De
router heeft een verbinding met het internet (pagina 13).
Tip: verander de standaardinstelling Internet (VoIP) voor uw telefoon niet (instelling
bij levering, pagina 44). Na het afsluiten
van de verbindingswizard probeert uw
toestel dan direct een verbinding met de
server van uw VoIP-provider tot stand te
brengen. Als de verbinding wegens
onjuiste of onvolledige gegevens niet tot
stand kan worden gebracht, wordt dit
gemeld (pagina 15).
13
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Eerste stappen
Na korte tijd ziet u de volgende melding:
Opmerking:
Voor uw toestel is bij levering het dynamisch
toewijzen van IP-adressen ingesteld. Om
ervoor te zorgen dat de router uw toestel “herkent”, dient ook op de router de dynamische
toewijzing van IP-adressen (door de DHCP-server van de router) ingeschakeld te zijn. Hoe u
aan het toestel eventueel een vast IP-adres
kunt toewijzen, leest u op pagina 44.
Als de batterij van de handset voldoende is
geladen, gaat de berichtentoets f van
de handset knipperen (ongeveer 20 minuten nadat u de handset in het laadstation
heeft geplaatst). Druk op de berichtentoets f om de verbindingswizard te
starten.
U ziet de volgende melding:
Verbindingswizard
Wizard voor
de VoIP
configuratie
starten?
Nee
§Ja§
~
Ja
Displaytoets indrukken om de
verbindingswizard te starten.
Systeem-PIN invoeren (standaardinstelling „0000“) en §OK§
indrukken.
Opmerking:
De verbindingswizard start ook automatisch
wanneer u probeert een verbinding via internet tot stand te brengen voordat u de noodzakelijke instellingen heeft doorgevoerd.
U kunt de verbindingswizard echter ook op elk
moment via het menu starten (pagina 21).
Version 4, 16.09.2005
Gegevens van de VoIP-provider
downloaden
Het toestel brengt een verbinding tot
stand met de Siemens-server. De server
bevat diverse profielen per land met algemene toegangsgegevens voor verschillende VoIP-providers. U kunt deze profielen downloaden.
14
Selecteer uw land
Germany
England
France
Netherlands, the
:
:
Ý
OK
q
Land selecteren (navigatietoets boven/onder indrukken)
en §OK§ indrukken. De VoIP-providers waarvoor VoIP-profielen aanwezig zijn, worden
weergegeven.
q
Selecteer uw VoIP-provider en
druk op §OK§.
De benodigde algemene toegangsgegevens van uw VoIP-provider worden
gedownload en in het telefoontoestel
opgeslagen.
Als de gegevens van uw VoIP-provider niet in
de lijst staan, drukt u tweemaal op de displaytoets ”. Vervolgens kunt u de volgende stappen van de verbindings-wizard uitvoeren.
De noodzakelijke instellingen voor de VoIPprovider dient u dan via de webconfigurator in
te stellen. Alle gegevens ontvangt u van uw
VoIP-provider.
Gebruikersgegevens van uw eerste
VoIP-account invoeren.
Voer de VoIP-gebruikergegevens van het
eerste VoIP-account in. Alle gegevens ontvangt u van uw VoIP-provider.
Met de webconfigurator kunt u op een later
tijdstip nog eens vijf VoIP-accounts (VoIP-nummers) invoeren (pagina 46). Uw toestel is dan
(samen met uw vaste telefoonnummer) onder
zeven verschillende telefoonnummers bereikbaar. U kunt de telefoonnummers als verzenden ontvangstnummers toewijzen aan de handsets die op uw basisstation zijn aangemeld
(pagina 46).
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Eerste stappen
Gebruikersnaam:
Als uw provider hierin voorziet, voert u de gebruikersnaam in en drukt u op §OK § .
Auth. naam:
Aanmeldnaam invoeren §OK §
indrukken.
Wachtwoord:
Wachtwoord invoeren en §OK §
indrukken.
Opmerking:
Let bij het invoeren van de VoIP-gebruikersgegevens op het juiste gebruik van hoofdletters
en kleine letters. Bij het invoeren van tekst
wordt de eerste letter standaard als hoofdletter ingevoerd. Druk eventueel lang de toets
# in om heen en weer te schakelen tussen
het invoeren van hoofdletters/kleine letters en
cijfers.
Zodra u alle noodzakelijke gegevens heeft
ingevoerd, verschijnt op het display de
melding „Configureren van de verbinding
gereed“.
VoIP-instellingen afsluiten
Na het invoeren van de gegevens keert de
handset terug in de ruststand.
Als u alle gegevens juist ingevoerd heeft
en het toestel een verbinding met de VoIPserver tot stand kan brengen, dan verschijnt de interne naam van de handset op
het display: (Voorbeeld)
Ð
Ã
V
INT 1
Version 4, 16.09.2005
15.11.07
?
09:45
SMS
U kunt nu met uw toestel zowel via het
vaste telefoonnet als over het internet
telefoneren! U bent via uw vaste
telefoonnummer en via uw VoIP-nummer
bereikbaar!
Opmerking:
Om altijd via internet bereikbaar te zijn, moet
de router permanent met het internet verbonden zijn.
Geen verbinding met internet/VoIP-server
Als na het afsluiten van de verbindingswizard in plaats van de interne naam een van
onderstaande meldingen in het display
verschijnt, zijn er fouten opgetreden of
zijn uw gegevens niet volledig:
u Server is niet bereikbaar!
u SIP-registratie is mislukt!
Hieronder vindt u een overzicht van de
mogelijke oorzaken en maatregelen.
Server is niet bereikbaar!
Het toestel heeft geen verbinding met het
internet.
¤ Controleer de kabelverbinding tussen
het basisstation en de router (LED op
het basisstation moet branden) en tussen de router en de /internet-aansluiting.
¤ Controleer of uw toestel verbonden is
met het LAN.
– Eventueel is het dynamisch toewijzen van een IP-adres aan het toestel
niet gelukt (blauwe knop op het
basisstation licht niet op).
of
– U heeft een vast IP-adres aan het
toestel toegewezen dat al aan een
andere LAN-deelnemer is toegewezen of dat niet binnen het adresbereik van de router valt.
¤ Paging-toets op het basisstation
indrukken. Het IP-adres wordt op
display van de handset weergegeven.
¤ Verbindingstoets van de handset
indrukken om de paging-oproep te
beëindigen.
¤ Webconfigurator starten met het IPadres (pagina 45).
15
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / starting.fm / 03.08.2007
Eerste stappen
¤ Als er geen verbinding tot stand kan
worden gebracht: instellingen op de
router (DHCP-server inschakelen) of
(vast) IP-adres van het toestel wijzigen.
SIP-registratie is mislukt!
u Uw persoonlijke gegevens voor het
aanmelden bij de VoIP-provider zijn
mogelijk onvolledig of onjuist ingevoerd.
¤ Controleer u gegevens voor Gebruikersnaam, Auth. naam en Wachtwoord.
Let vooral op het juiste gebruik van
hoofdletters en kleine letters.
Open hiertoe het menu op de handset: v ¢ Ð ¢ Telefonie
¢ Internet (VoIP) ¢ SIP-registratie
u Het serveradres van de VoIP-server is
nog niet of onjuist ingevoerd.
¤ Webconfigurator starten.
¤ Webpagina Instellingen ¢ Telefonie
¢ Verbindingen openen.
¤ Op de knop Bewerken achter de eerste VoIP-verbinding klikken.
¤ Serveradres eventueel aanpassen.
Opmerking:
Als u op uw router Port Forwarding voor de
SIP-poort (standaard 5060) en RTP-poort
(standaard 5004) heeft ingeschakeld, dan
dient u DHCP uit te schakelen en een vast IPadres toe te wijzen aan het toestel (u kunt
anders uw gesprekspartners bij VoIP-gesprekken waarschijnlijk niet horen):
– IP-adres toewijzen via het menu van de
handset, zie pagina 44.
Of
– IP-adres toewijzen via de webconfigurator:
Webpagina Instellingen
Lokaal Netwerk
openen.
IP-address type selecteren.
Let erop dat het IP-adres en het subnetmasker
afhankelijk zijn van het adresbereik van de router.
Bovendien dient u de standaard-gateway en
DNS-server aan te geven. Meestal dient u hier
telkens het IP-adres van de router in te voeren.
Version 4, 16.09.2005
¥
¥
16
£
Overige meldingen en mogelijke oplossingen vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing in de paragraaf "Vragen en antwoorden" of op internet onder:
www.siemens.nl/gigaset/service
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / menuetree.fm / 03.08.2007
Overzichten telefoonmenu
Overzichten telefoonmenu
U opent het hoofdmenu van uw toestel door in de ruststand de rechterkant van de navigatietoets in te drukken: v.
U kunt een functie op twee manieren kiezen:
Met behulp van cijfercombinaties (“shortcut”)
¤ Cijfercombinatie invoeren die in het menu-overzicht voor de functie staat.
Voorbeeld: v N 4 voor „Taal van de handset instellen“.
Met bladeren in menu’s
¤ In het hoofdmenu: Met de navigatietoets q r (boven/beneden resp. links/rechts
indrukken) naar de functie bladeren en §OK § indrukken.
¤ In de submenu’s: Met de navigatietoets q (boven/onder indrukken) naar de functie
bladeren en §OK§ indrukken.
1
î Messaging
1-1 SMS-berichten
U heeft een SMS-postbus (algemeen of persoonlijk) zonder
PIN geactiveerd
1-1-1
Nieuwe SMS
1-1-2
Inbox (0)
1-1-3
Outbox (0)
U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-3 postbussen
geactiveerd
1-1-1
SMS-Postbus
1-1-1-1 Nieuwe SMS
1-1-1-2 Inbox (0)
1-1-1-3 Outbox (0)
1-1-2
t/m
1-1-4
SMS-Postbus A
SMS-Postbus B
SMS-Postbus C
1-1-2-1 Nieuwe SMS
t/m
1-1-4-1
1-1-2-2 Inbox (0)
t/m
1-1-4-2
Version 4, 16.09.2005
1-1-2-3 Outbox (0)
t/m
1-1-4-3
1-1-5
Info-diensten
17
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / menuetree.fm / 03.08.2007
Overzichten telefoonmenu
1-1-6
Instellingen
1-1-6-1 SMS-Centrales
1-1-6-2 SMS-Postbussen
1-1-6-3 Notificatie-nr.
1-1-6-4 Notificatietype
1-1-6-5 Status overzicht
1-1-6-6 Aanmelden
E-mail
1-2 E-mail
1-3 Messenger
1-3-1
Buddies
1-3-2
Gebruikersstatus
1-3-2-1 Status veranderen
1-3-2-2 Info
2
2-2 Telefoonlijn
2-3 Terugbellen uit
Version 4, 16.09.2005
18
Berichten
2-1-6
Doorschakelen
2-1-7
Wisselgesprek
2-2-1
Nr. onderdrukken
2-2-6
Doorschakelen
2-2-7
Wisselgesprek
ê Netdiensten
2-1 Internet (VoIP)
3
1-3-3
Ì Oproepen
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / menuetree.fm / 03.08.2007
Overzichten telefoonmenu
4
í Extra’s
4-3 Ruimtebewaking
4-4 Verbindingen
4-4-3
Telefoonboek
8-2-1
Volume handset
8-2-2
Belsignalen
4-6 Gemiste afspraken
5
ì Wekker
6
ç Kalender
7
Ï Verkenner
7-1 Screensavers
7-2 FotoWeergave
7-3 Geluiden
8
Ð Instellingen
8-1 Datum en tijd
8-2 Geluidsinstellingen
8-2-2-1 Externe Oproep
8-2-2-2 Interne Oproep
8-2-2-3 Afspraken
8-2-2-4 Alle oproepen
Version 4, 16.09.2005
8-3 Display
8-2-3
Attentietonen
8-3-1
Screensaver
8-3-2
Kleuren
8-3-3
Contrast
8-3-4
Verlichting
19
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / menuetree.fm / 03.08.2007
Overzichten telefoonmenu
8-4 Handset
8-5 Basis
8-4-1
Taal
8-4-2
Auto aannemen
8-4-3
HS aanmelden
8-4-4
Kies basis
8-4-5
Kengetal
8-4-6
Reset Handset
8-5-1
Oproepen
8-5-1-1 Gemiste oproep
8-5-1-2 Alle oproepen
8-5-2
Wachtmuziek
8-5-3
Systeem-PIN
8-5-4
Basis reset
8-5-5
Speciale Functies
8-5-6
Lokaal netwerk
8-5-8
Software-update
8-6 Antwoordapparaat 8-6-1
Toets 1
8-5-5-1 Repeatermodus
8-6-1-1 Voicemail
8-6-1-2 Antwoordapp.
8-6-2
Activeren
8-6-3
Meeluisteren
8-6-4
Aankondiging
8-6-4-1 Meldtekst opnemen
8-6-4-2 Meldtekst weerg.
8-6-4-3 Meldtekst wissen
8-6-4-4 Memober. opnemen
8-6-4-5 Memober. weerg.
8-6-4-6 Memober. wissen
Version 4, 16.09.2005
8-6-4-7 Modus
20
8-6-5
Opnamelengte
8-6-6
Opnamekwaliteit
8-6-7
Oproep vertraging
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / menuetree.fm / 03.08.2007
Overzichten telefoonmenu
8-7 Telefonie
8-7-1
Standaard lijn
8-7-1-1 Internet (VoIP)
8-7-1-2 Telefoonlijn
8-7-2
Verbindingswizard
8-7-6
Telefoonlijn
8-7-6-1 Kiesmethode
8-7-6-2 Flashtijden
Version 4, 16.09.2005
8-7-7
Internet (VoIP)
SysteemPIN
invoeren
Status op HS
Provider selecteren
SIP-registratie
21
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / telephony.fm / 03.08.2007
Telefoneren via VoIP en vast net
Telefoneren via VoIP en vast
net
Extern bellen
Externe oproepen zijn oproepen in het
openbare telefoonnet (vaste telefoonnet)
of via het internet (VoIP). Welke verbinding u voor een oproep wilt gebruiken,
bepaalt u meestal tijdens het kiezen.
Opmerkingen:
– Op uw basisstation kunt u drie externe
oproepen tegelijkertijd voeren (met verschillende handsets): twee gesprekken via
VoIP en één gesprek via het vaste telefoonnet.
– U kunt voor bepaalde telefoonnummers of
voorkiesnummers kiesregels definiëren,
waarin u vastlegt via welke verbinding deze
nummers moeten worden gekozen.
– Als u via VoIP naar een nummer in het vaste
net belt, dient u eventueel ook bij lokale
gesprekken het netnummer mee te kiezen
(afhankelijk van uw VoIP-provider). Om te
voorkomen dat u uw eigen netnummer telkens moet invoeren, kunt u het netnummer
definiëren in de configuratie (met de Webconfigurator, zie pagina 45). Het netnummer wordt dan bij lokale oproepen automatisch voor het nummer geplaatst.
Version 4, 16.09.2005
Verbindingstype met de verbindingstoets
selecteren en bellen
Door de verbindingstoets c kort of lang
in te drukken, bepaalt u het verbindingstype voor de oproep (vast telefoonnet of
VoIP).
Voorwaarde: u voert het nummer in zonder lijnsuffix (pagina 23) en u heeft voor
het nummer geen kiesregel gedefinieerd
(zie de uitgebreide gebruiksaanwijzing op
het internet).
~ c/d
Nummer/IP-adres invoeren en
verbindings- of handsfreetoets kort/lang indrukken.
22
Op uw toestel is een standaardverbinding
ingesteld (vast telefoonnet of VoIP,
pagina 44).
¤ Kort de verbindingstoets c of handsfree-toets d indrukken wanneer u
het telefoongesprek via deze standaardverbinding wilt voeren.
¤ Lang de verbindingstoets c of
handsfree-toets d indrukken wanneer u het telefoongesprek via het
andere verbindingstype wilt voeren.
Let op:
– Als u een andere GAP-compatibele handset
dan de Gigaset-handsets S67H, S68H,
SL37H, S45 en C45 gebruikt, worden alle
gesprekken via de standaardverbinding tot
stand gebracht, ook als u de verbindingstoets lang indrukt. Als u via de niet-standaardverbinding wilt bellen, voert u aan
het einde van het nummer een sterretje (*)
in.
– Als u aan uw toestel meerdere VoIP-nummers heeft toegewezen, kunt u per handset instellen via welk VoIP-nummer
(account) moet worden gebeld (zendnummer van de handset, pagina 46).
Verbindingstype via displaytoetsen
selecteren en bellen
Voorwaarde: de displaytoetsen van uw
handset zijn geprogrammeerd met §Tel. net.§
en/of §IP§ (pagina 40).
§Tel. net.§ / §IP§
Displaytoets indrukken om het
verbindingstype te selecteren.
~ / s Nummer invoeren of uit het
telefoonboek selecteren.
c / d Verbindings- of handsfreetoets indrukken.
Het nummer wordt altijd via het geselecteerde verbindingstype gekozen.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / telephony.fm / 03.08.2007
Telefoneren via VoIP en vast net
Opmerking:
Opmerkingen:
Verbinding selecteren met behulp van uw
lijnsuffix en telefoneren
– Als u een suffix aangeeft waaraan geen
VoIP-verbinding is gekoppeld, wordt voor
de oproep het ingestelde zendnummer van
de handset gebruikt.
– Als u op de displaytoets §Tel. net.§ drukt voordat u een nummer invoert, wordt het nummer altijd via het vaste telefoonnet
gevoerd, ongeacht het lijnsuffix.
– Als u op de displaytoets §IP§ drukt voordat u
een nummer invoert, wordt het nummer
via VoIP gekozen, ook als u het nummer
met suffix #0 (vast telefoonnet) invoert.
Als u bij het kiezen via VoIP (§IP§) het nummer
met suffix #1 tot en met #6 heeft gekozen,
wordt het gesprek via de VoIP-verbinding
gevoerd die bij het suffix hoort. Als u #0, geen
of een ongeldig suffix heeft ingevoerd, wordt
het gesprek gevoerd via het ingestelde VoIPzendnummer van de handset. Bij het kiezen
via het vaste telefoonnet (§Tel. net.§) worden
suffixen genegeerd.
Version 4, 16.09.2005
Naast het vaste telefoonnummer nummer
kunt u tot zes VoIP-nummers op uw toestel programmeren. Aan elk nummer (lijn)
van het toestel wordt een (lijn-) suffix toegewezen.
u suffix #0 voor het vaste telefoonnummer
u #1 t/m #6 voor de VoIP-nummers
~
Nummer van de gewenste
deelnemer invoeren
(bijvoorbeeld 1234567).
~
Suffix van de verbinding (uw
telefoonnummer) toevoegen
waarmee het gesprek moet
worden gevoerd en afgerekend, bijvoorbeeld B
# voor het eerste
VoIP-nummer in uw configuratie.
c
Druk op de verbindingstoets.
De verbinding wordt altijd via de lijn gekozen die aan het suffix is toegewezen,
ongeacht of u de verbindingstoets c
kort of lang indrukt.
IP-adres invoeren
Via VoIP kunt u in plaats van een telefoonnummer ook een IP-adres kiezen.
¤ Sterretje-toets * indrukken om de
cijferblokken in het IP-adres van elkaar
te scheiden (bijv. 149*246*122*28).
¤ Evt. hekje-toets # indrukken om het
SIP-poortnummer van uw gesprekspartner aan het IP-adres toe te voegen
(bijv. 149*246*122*28#5060).
IP-adressen kunt u niet met lijnsuffix kiezen.
Kiezen annuleren
Met de verbreektoets a kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.
23
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / telephony.fm / 03.08.2007
Telefoneren via VoIP en vast net
Alarmnummers kiezen - Kiesregels
definiëren
Met de webconfigurator kunt u nummers
blokkeren of voor bepaalde nummers aangeven via welk telefoonnummer (vast
nummer, VoIP) het nummer altijd moet
worden gekozen (Oproep Voorbereiding,
zie pagina 46) - ongeacht hoelang u de
verbindingstoets ingedrukt houdt (kort/
lang).
Alarmnummers
In sommige landen zijn standaard kiesregels gedefinieerd voor alarmnummers
(bijvoorbeeld voor de plaatselijke politie). Volgens deze kiesregels worden de
alarmnummers altijd via het vaste telefoonnet gekozen.
Als op uw toestel bij levering geen kiesregels voor alarmnummers zijn geprogrammeerd, kunt u deze zelf definiëren.
¤ Start hiervoor de webconfigurator van
uw toestel (pagina 45).
¤ Open de webpagina Instellingen
¢ Telefonie ¢ Oproep Voorbereiding.
In het onderdeel Oproep Voorbereiding kunt
u kiesregels voor alarmnummers invoeren. Voer de volgende instellingen in de
eerste vrije regel in:
¤ Voer onder Telefoonnummer het alarmnummer in.
¤ Selecteer uit de lijst Verbindingstype de
verbinding Vaste net.
¤ Klik op Toevoegen.
Version 4, 16.09.2005
U kunt voor het kiezen van de alarmnummers in plaats van de vaste telefoonlijn
een VoIP-verbinding instellen
(bijvoorbeeld als uw toestel niet op het
vaste telefoonnet is aangesloten). Controleer echter eerst of uw provider het kiezen
van alarmnummers ondersteunt.
24
Let op:
– Als u voor de alarmnummers geen kiesregels definieert en u het automatisch invoegen van het netnummer heeft ingesteld,
wordt vóór het alarmnummer ook een netnummer geplaatst als dit over een VoIP-verbinding wordt gekozen.
– Bij ingeschakelde toetsblokkering kunnen
de alarmnummers niet worden gekozen.
Druk lang op de hekje-toets # voordat u
het nummer kiest om de toetsblokkering
op te heffen.
Gesprek beëindigen
a
Druk op de verbreektoets.
Oproep beantwoorden
Een inkomende oproep wordt op drie
manieren op de handset gesignaleerd:
door een oproepsignaal, een melding in
het display en het knipperen van de
handsfree-toets d.
Opmerking:
Er worden alleen oproepen voor ontvangstnummers gesignaleerd die zijn toegewezen
aan uw handset.
Als een telefoonnummer aan geen enkele
handset als ontvangstnummer is toegewezen,
worden de oproepen op alle handsets gesignaleerd.
U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:
¤ De verbindingstoets c indrukken.
¤ De handsfree-toets d indrukken.
¤ De displaytoets Ÿ indrukken om
de oproep door te verbinden met het
antwoordapparaat (pagina 34).
Als de handset in de lader staat en de
functie Auto aannemen ingeschakeld is,
wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader
neemt.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / telephony.fm / 03.08.2007
Handset bedienen
Tussen handmatig en handsfreetelefoneren heen en weer
schakelen
Navigatietoets
¤ Handsfree-toets d indrukken. Tijdens
een gesprek en bij het beluisteren van
het antwoordapparaat de handsfreefunctie in- of uitschakelen.
Als u de handset tijdens een gesprek in het
laadstation wilt plaatsen:
¤ De handsfree-toets d ingedrukt houden terwijl u de handset terugzet.
¤ Brandt de handsfree-toets d niet,
dan toets opnieuw indrukken.
Handset bedienen
In deze gebruiksaanwijzing is de zijde van
de navigatietoets die u dient in te drukken,
zwart gemarkeerd (boven, beneden,
rechts, links). Voorbeeld: v betekent
"rechterkant van de navigatietoets indrukken”.
De navigatietoets heeft verschillende
functies:
In de ruststand van de handset
s
Handset in- en uitschakelen
a
In de ruststand de verbreektoets lang indrukken.
U hoort een bevestigingstoon.
Toetsblokkering in- of
uitschakelen
#
Druk lang op de hekje-toets.
U hoort een bevestigingstoon. Als de
toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in
het display het symbool Ø.
v
u
t
Kort indrukken: telefoonboek
van de handset openen.
Lang indrukken: lijst met
beschikbare online-telefoonboeken openen.
Hoofdmenu openen.
Lijst met handsets openen.
Menu voor het instellen van
het ontvangstvolume, oproepsignalen en attentietonen van
de handsets oproepen (vanaf
pagina 40).
In het hoofdmenu en in invoervelden
Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven t, beneden s, rechts
v of links u.
In lijsten en submenu’s
t/ s
v
Version 4, 16.09.2005
u
Eén regel omhoog/omlaag
bladeren.
Submenu openen of selectie
bevestigen.
Eén menuniveau terug of
annuleren.
25
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / telephony.fm / 03.08.2007
Handset bedienen
Tijdens een extern gesprek
s
Kort indrukken: telefoonboek
van de handset openen.
Lang indrukken: lijst met
beschikbare online-telefoonboeken openen,.
Interne ruggespraak starten.
Volume voor handset of
handsfree-telefoneren wijzigen.
u
t
Displaytoetsen
De actuele displayfuncties worden op de
onderste displayregel gemarkeerd weergegeven. De functie van de displaytoetsen
is afhankelijk van de situatie.
Voorbeeld:
?
SMS
1
2
1 De huidige functies van de displaytoetsen
worden op de onderste displayregel weergegeven
2 Displaytoetsn
Version 4, 16.09.2005
Terug in de ruststand
U keert als volgt van een willekeurige
plaats in het menu terug in de ruststand:
¤ Verbreektoets a lang indrukken.
of:
¤ Geen toets indrukken: na 2 minuten
schakelt het display automatisch over
naar de ruststand.
Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of
opgeslagen met §OK§, §Ja§, §Opslaan§, §Verstrn§ of
met Opslaan §OK§ worden niet doorgevoerd.
Een voorbeeld van het display in de ruststand vindt u op pagina 1.
Meer informatie over de bediening van
de Gigaset S67H vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing op het internet onder www.siemens.nl/gigaset.
26
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / directories_charges.fm / 03.08.2007
Telefoonboek en lijsten gebruiken
Telefoonboek
en lijsten gebruiken
U kunt kiezen uit de volgende opties:
u Telefoonboek, snelkieslijst
u Evt. online-telefoonboeken
u Nummerherhalingslijst
u SMS-, e-mail- en Messenger-lijst
u Lijst met oproepen
u Antwoordapparaatlijst
In het telefoonboek en de snelkieslijst
kunt u in totaal max. 250 vermeldingen
opslaan (aantal afhankelijk van de grootte
van de vermeldingen).
Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u
voor elke handset afzonderlijk samen.
Telefoonboek
Telefoonboek openen
¤ In de ruststand: telefoonboek met de
toets s (kort indrukken) openen.
Lengte van vermeldingen (telefoonboek)
3 nummers: elk max. 32 cijfers
Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens
E-mailadres: max. 60 tekens
Opmerkingen:
Version 4, 16.09.2005
Sommige VoIP-aanbieders ondersteunen bij
oproepen naar het vaste telefoonnet geen
lokale gesprekken. In dit geval dient u het
vaste telefoonnummer altijd inclusief netnummer in het telefoonboek op te slaan. U kunt
ook via de webconfigurator een netnummer
instellen dat bij oproepen via VoIP automatisch
vóór alle nummers wordt geplaatst die zonder
netnummer worden gekozen (met de Webconfigurator, zie pagina 45).
Nummer opslaan in telefoonboek
s ¢ Nieuwe invoer
¤ Gegevens in meerdere regels wijzigen:
Voornaam / Achternaam:
In ten minste één veld een naam invoeren.
Telefoon (thuis) / Telefoon (werk) / Mobiele telefoon
In ten minste één veld een nummer
invoeren.
Email-bericht
E-mailadres invoeren.
Verjaardag:
Aan of Uit selecteren.
Instelling Aan: Geboortedatum en Herinneringstijd invoeren en signaleringstype
selecteren: Signaal.
FotoWeergave
Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).
Evt. de afbeelding selecteren die bij een
oproep van de deelnemer moet worden weergegeven. Pasfoto’s maken
deel uit van de levering van de handset
en zijn opgeslagen in de verkenner (v
¢ Ï).
¤ Wijzigingen opslaan met §Opslaan.
Opmerkingen:
– Als een nummer altijd over een bepaalde
verbinding moet worden gekozen, kunt u
het lijnsuffix van deze verbinding aan het
nummer koppelen (pagina 23).
– Als u aan het einde van het nummer een
sterretje (*) toevoegt, wordt het nummer
gekozen via de niet-standaardverbinding
(pagina 44), ook als u de verbindingstoets
c kort indrukt.
27
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / directories_charges.fm / 03.08.2007
Telefoonboek en lijsten gebruiken
Vermeldingen in het telefoonboek
beheren
s ¢ q (vermelding selecteren)
¤ Displaytoets §Weergvn indrukken om de
vermelding weer te geven.
Of
¤ Displaytoets §Opties indrukken om het
menu van het telefoonboek te openen.
Via het menu van het telefoonboek kunt
ubijvoorbeeld:
u Vermeldingen wijzigen, wissen, als VIP
(Very Important Person) markeren of
naar andere handsets van het basisstation sturen.
u Telefoonboek wissen of aan andere
handsets sturen
Meer informatie vindt u in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing van de Gigaset
S675 IP op internet onder
www.siemens.nl/gigaset.
Online-telefoonboeken openen
Version 4, 16.09.2005
Onafhankelijk van uw provider kunt u
online-telefoonboeken gebruiken (bijvoorbeeld "De Telefoongids" en "De Bedrijvengids").
Disclaimer:
Voor de voorwaarden m.b.t. het gebruik van
De Telefoongids op uw IP toestel(len) verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden van De
Telefoongids op http://www.detelefoongids.nl.
Siemens Home and Office Communication
Devices B.V. geeft geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit
van de gegevens die vanuit De Telefoongids,
De Bedrijvengids of andere vergelijkbare gidsen c.q. nummerinformatiediensten via uw IP
toestel(len) worden verstrekt. Siemens Home
and Office Communication Devices B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei
schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met
het gebruik van eerdergenoemde gidsen c.q.
nummerinformatiediensten op uw IP toestel(len) of met de tijdelijke onmogelijkheid
deze op uw IP toestel(len) te kunnen raadplegen.
28
De Telefoongids/Bedrijvengids openen
¤ Telefoonboek openen:
¤
s (navigatietoets beneden) lang
indrukken.
Online-telefoonboek selecteren:
Eventueel q (navigatietoets beneden/
boven) indrukken:
Telefoonboek
<kT Phonebook>
<kT Yellow Pages>
<Gigaset.net>
Ý
OK
¤ Displaytoets §OK§ indrukken.
2. Vermelding zoeken
¤ Gewenste naam/bedrijf invoeren.
kT Phonebook
Naam:
Sand
Plaats:
Berlin¼
Nummer:
Û
Zoeken
¤ Rechter displaytoets indrukken.
Het zoekproces wordt gestart. Er verschijnt een lijst met "treffers".
– Als er meerdere plaatsen met de ingevoerde naam zijn gevonden, wordt een lijst
weergegeven: selecteer een plaats en druk
op de rechter displaytoets. Het zoekproces
wordt voortgezet.
– Als de lijst met treffers te groot is:
Start een gedetailleerd zoekproces.
Selecteer §Opties§ Verfijnen of druk op de displaytoets §Verfijn§ om gedetailleerd te zoeken of de zoekcriteria uit te breiden (bijvoorbeeld met de straatnaam).
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / directories_charges.fm / 03.08.2007
Telefoonboek en lijsten gebruiken
3. Deelnemer opbellen
¤ Deelnemer in de trefferlijst opbellen:
q (navigatietoets onder/boven)
indrukken.
kT Phonebook 2/50
Sand, Marie Elisabe...
0049123456789
Parkstraße 11
Berlin
Weergvn
1
2
Opties
1. 2/50: lopend nummer/aantal treffers
2. Naam, bedrijf, telefoonnummer en adres
van de deelnemer (evt. afgekort)
¤ Verbindingstoets c indrukken.
Als de vermelding meerdere nummers
bevat, dan verschijnt er een lijst met deze
nummers.
– Met de toets§Weergvn§ kunt u gedetailleerde
informatie opvragen.
– Vermelding naar lokaal telefoonboek
kopiëren:
Displaytoets §Opties§ indrukken.
Naar tel.boek selecteren.
Telefoonboekvermelding evt. aanvullen
en opslaan.
¥
¥
¥
Nummerherhalingslijst
Version 4, 16.09.2005
In de nummerherhalingslijst staan de
twintig nummers die u het laatst op de
handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers).
Nummerherhalingslijst openen:
¤ Verbindingstoets c kort indrukken.
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren
¤ Verbindingstoets c kort indrukken
en met de navigatietoets q de vermelding selecteren.
¤ Displaytoets §Opties§ indrukken om het
menu te openen.
Lijsten met de berichtentoets
oproepen
Met de berichtentoets f kunt u de volgende lijsten openen:
u Antwoordapparaatlijst
u Voicemail
Als de voicemail voor snelkiezen is
geprogrammeerd en de netwerkaanbieder deze functie ondersteunt.
u SMS-lijst, zie pagina 32
Als u meerdere postbussen heeft ingesteld, worden eventueel meerdere lijsten weergegeven.
u E-mail-Inbox, zie pagina 37
De lijst wordt alleen weergegeven als
de postbus van de mailserver nieuwe
berichten bevat.
u Messenger-berichtenlijst,
zie pagina 39.
De lijst wordt alleen weergegeven op
de handset als deze online is.
u Bellerslijst
U kunt instellen, of de lijst met oproepen alle oproepen of alleen de gemiste
oproepen moet weergeven.
v ¢ Ð ¢ Basis ¢ Oproepen
Opmerking:
In de oproeplijst worden alle oproepen opgeslagen naar de ontvangstnummers die zijn
toegewezen aan uw handset (pagina 46).
U hoort een attentietoon zodra een
nieuwe vermelding in een lijst binnenkomt. De toets f knippert (gaat uit als u
de toets indrukt).
In de ruststand wordt bij een nieuw
bericht een symbool in het display weergegeven.
Symbool
Nieuw bericht...
Ã
... In de antwoordapparaatlijst of
op de voicemail
Á
... in bellerslijst
À
... in SMS-, Messenger of e-maillijst
29
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / directories_charges.fm / 03.08.2007
Telefoonboek en lijsten gebruiken
Onder het symbool wordt het aantal
nieuwe vermeldingen weergegeven.
Als u de toets f indrukt, worden de lijsten weergegeven die berichten bevatten
(uitgezonderd: Voicemail). Lijsten met
nieuwe berichten worden eerst weergegeven en gemarkeerd door de tekenstijl
vet.
Lijst openen, vermelding selecteren
Version 4, 16.09.2005
f ¢ Eventueel lijst selecteren
q
Vermelding selecteren.
Meer informatie over de lijsten vindt u in
de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de
Gigaset C675IP op internet onder
www.siemens.nl/gigaset.
30
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / sms_BRD_neutral.fm / 03.08.2007
SMS (tekstberichten)
SMS (tekstberichten)
Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.
Bij het verzenden van SMS-berichten
maakt het basisstation automatisch verbinding via het vaste net.
Voorwaarden:
u Voor uw vaste telefoonaansluiting
moet NummerWeergave zijn vrijgegeven.
u Uw netwerkaanbieder ondersteunt
SMS voor het vaste net. Informeer bij
uw netwerkaanbieder of dit het geval
is.
u U bent bij uw serviceprovider geregistreerd voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.
Opmerking:
Als u het SMS-menu voor het eerst oproept,
wordt u automatisch geregistreerd bij alle
ingevoerde en bereikbare SMS-centrales. U
kunt nu van deze SMS-centrales SMS-berichten ontvangen.
U kunt meerdere SMS-centrales invoeren en
zich laten registreren. Lees hiervoor de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset
S6750 IP op internet onder
www.siemens.nl/gigaset.
Version 4, 16.09.2005
SMS-bericht schrijven/sturen/
opslaan
v ¢ î ¢ SMS-berichten
¢ (postbus, postbus-PIN)
Nieuwe SMS Selecteren en §OK§ indrukken.
~
SMS schrijven.
§Opties§
Displaytoets indrukken.
Opslaan
Selecteren en §OK§ indrukken.
SMS wordt in de Outbox opgeslagen. U kunt deze op een
later tijdstip wijzigen en versturen.
Outbox openen:
v ¢ î ¢ SMS-berichten
¢ (postbus, postbus-PIN)
¢ Outbox
Of
Verstrn
Selecteren en §OK§ indrukken.
SMS-bericht Selecteren en §OK§ indrukken.
s / ~ Nummer met netnummer
(ook lokale nummers) selecteren uit het telefoonboek of
rechtstreeks invoeren.
§Verstrn§
Displaytoets indrukken.
Opmerking:
U kunt een SMS ook als fax of als e-mail aan
een e-mailadres versturen. Het e-mailadres
voert u aan het begin van het SMS-bericht in
Voor meer informatie zie de uitgebreide
gebruiksaanwijzing
www.siemens.nl/gigaset.
SMS-berichten koppelen
Als een SMS-bericht meer dan 160 tekens
bevat, wordt het als gekoppeld SMSbericht verstuurd (tot vier SMS) en ontvangen.
Bij het schrijven van een SMS-bericht
wordt rechtsboven in de kopregel het volgende weergegeven (voorbeeld):
1
SMS-berichten 596(1)
2
1 Maximaal aantal tekens dat u nog kunt
schrijven.
2 Aantal SMS-berichten dat voor de huidige tekst moet worden gekoppeld.
Let er wel op, dat bij het koppelen van SMSberichten meestal hogere kosten ontstaan.
31
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / sms_BRD_neutral.fm / 03.08.2007
SMS (tekstberichten)
SMS-bericht ontvangen/lezen
Notificatienummer opslaan
Alle ontvangen SMS-berichten worden
opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMSberichten worden als één SMS-bericht
weergegeven. Als dit bericht te lang is of
onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMSberichten.
Nieuwe SMS-berichten worden op alle
handsets Gigaset S67H gesignaleerd met
het symbool À op het display, het knipperen van de berichtentoets f en een signaaltoon.
Notificatie inschakelen
Inbox openen
¤ Berichtentoets f indrukken, evt.
postbus selecteren en postbus-PIN
invoeren.
Of
¤ Open het menu: v ¢ î ¢ SMSberichten ¢ (postbus, postbus-PIN)
¢ Inbox
SMS-bericht lezen
¤ Displaytoets §Lezen§ indrukken.
SMS-lijsten beheren
Via de opties van de Inbox-/Outbox-lijst
kunt u bijvoorbeeld
u Afzonderlijke SMS-berichten of de hele
lijst wissen
u SMS-berichten doorsturen of beantwoorden
u In Outbox opgeslagen SMS-berichten
voltooien en versturen.
¤ SMS selecteren en §Opties§ indrukken.
Version 4, 16.09.2005
Notificatie via SMS
U kunt u met een SMS-bericht laten informeren over gemiste oproepen of nieuwe
berichten op het antwoordapparaat.
32
v ¢ î ¢ SMS-berichten
¢ Instellingen ¢ Notificatie-nr.
¤ Nummer invoeren waaraan de notificatie moet worden gestuurd (let op: niet
uw eigen vaste telefoonnummer invoeren!).
v ¢ î Messaging ¢ SMS-berichten
¢ Instellingen ¢ Notificatietype
¤ Zo nodig gegevens op meerdere regels
wijzigen:
Gemiste Opr.: / Bericht van Antw.app
Aan instellen, als u wilt dat er
een SMS-notificatie wordt verstuurd.
¤ Met §Opslaan§ opslaan.
Houdt u er rekening mee, dat uw netwerkprovider in de regel kosten berekent voor SMSnotificatie.
Meer informatie over SMS-berichten
vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset S675 IP onder
www.siemens.nl/gigaset.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / answering_m.fm / 03.08.2007
Antwoordapparaat bedienen
Antwoordapparaat
bedienen
In het basisstation is een antwoordapparaat geïntegreerd dat u via de handset of
op afstand (met ander toestel/mobiele
telefoon) kunt bedienen. De instellingen
voert u met de handset in via het menu
v ¢ Ð ¢ Antwoordapparaat.
Met de webconfigurator kunt u instellen,
voor welke van uw telefoonnummers het
antwoordapparaat oproepen moet aannemen zodra het wordt ingeschakeld (ontvangstnummers).
Opmerking:
Alle aangemelde handsets waaraan tenminste
één ontvangstnummer van het antwoordapparaat als zend- of ontvangstnummer is toegewezen, hebben toegang tot de antwoordapparaatlijst.
Bediening met de handset
Antwoordapparaat in-/uitschakelen
v
¢ Ð ¢ Antwoordapparaat
¢ Activeren ( ‰ = aan)
Version 4, 16.09.2005
Na het inschakelen wordt in het display
het symbool× weergegeven.
Het antwoordapparaat beantwoordt
alleen oproepen van ontvangstnummers
die aan het antwoordapparaat zijn toegewezen.
Meldtekstmodus selecteren
U kunt kiezen tussen de volgende modi:
u Meldtekst: de beller een kan een bericht
achterlaten.
u Memobericht: de beller hoort een meldingstekst, maar kan geen bericht achterlaten.
v ¢ Ð ¢ Antwoordapparaat
¢ Aankondiging ¢ Modus
¢ Meldtekst / Memobericht ( ‰ = aan)
a
Lang indrukken (ruststand).
In de meldtekstmodus: als het geheugen
vol is, schakelt het antwoordapparaat
automatisch over op de memomodus.
Wis oude berichten. Vervolgens schakelt
het antwoordapparaat automatisch terug
op de meldtekstmodus.
Opmerking:
Het toestel wordt geleverd met telkens een
standaardbericht voor de meldtekstmodus en
de memomodus. Via de menu’sv
Ð
Antwoordapparaat
Aankondiging
Meldtekst opnemen/ Memober. opnemen kunt u
eigen meldingen opnemen (zie de uitgebreide
gebruiksaanwijzing op het internet).
£
£
£
£
Wisselen tussen de modus meldtekst /
memobericht
Met de instelling Wisselen kunt u de modus
op een door uzelf vastgelegd tijdstip wijzigen.
v ¢ Ð ¢ Antwoordapparaat
¢ Aankondiging ¢ Modus ¢ Wisselen
( ‰ = aan)
¤ Gegevens in meerdere regels wijzigen:
Van:
Begin van de periode in uren/minuten
invoeren (4 tekens).
Tot:
Einde van de periode in uren/minuten
invoeren (4 tekens).
Activeren:
Aan of Uit selecteren.
¤ Wijzigingen opslaan met §Opslaan§.
33
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / answering_m.fm / 03.08.2007
Antwoordapparaat bedienen
Voorbeeld: het antwoordapparaat is ingesteld op de modus Meldtekst. U stelt
Van:18.00 en Tot: 8.00 in. Het antwoordapparaat schakelt dan dagelijks om 18:00
uur over op de modus Memobericht en de
volgende morgen om 8:00 uur terug in de
modus Meldtekst.
Zodra u een andere modus selecteert
(pagina 33), wordt de functie Wisselen
automatisch uitgeschakeld.
Berichten beluisteren
Bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten
wordt in het display het symbool à weergegeven en gaat de toets f op de handset knipperen.
f
Berichtentoets indrukken.
Antw. app.: Selecteren en §OK§ indrukken.
Alle nieuwe berichten worden weergegeven, onafhankelijk van het ontvangstnummer.
Als er geen nieuwe berichten zijn, worden
de oude berichten weergegeven.
Opmerking:
Als het antwoordapparaat voor snelkiezen is
ingesteld (zie Toets 1 , pagina 20), wordt de
Antwoordapparaatlijst ook geopend, als u lang
op de toets drukt.
Version 4, 16.09.2005
Weergave stoppen (pauze) en bedienen
Tijdens het afspelen van berichten:
2
Weergave stoppen. Opnieuw
2 indrukken om afspelen te
hervatten.
t of Naar vorig bericht.
s of 3
Naar het volgende bericht.
2x s
Naar het daarop volgende
bericht.
Bij een onderbreking die langer duurt dan
een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over op de ruststand.
34
Berichten wissen
U kunt oude berichten allemaal tegelijk of
één voor één wissen.
Tijdens het beluisteren of tijdens een
pauze:
§Opties§
Displaytoets indrukken.
Berichten wissen
Selecteren en §OK indrukken.
§Ja§
Opvragen bevestigen. Alle
oude berichten worden
gewist.
of:
§Wissen§ / Q
Indrukken om het huidige
bericht te wissen.
Gesprek overnemen van het
antwoordapparaat
Terwijl het antwoordapparaat een gesprek
opneemt:
¤ Verbindingstoets c of displaytoets §Opnemen§ indrukken.
De opname wordt afgebroken en u kunt
met de beller spreken.
Extern gesprek doorverbinden naar
het antwoordapparaat
Voorwaarde: er is voldoende vrij geheugen. Een zend-/ontvangstnummer van de
handset komt overeen met een van de
ontvangstnummers van het antwoordapparaat.
Op de handset wordt een externe oproep
gesignaleerd:
Ÿ
Displaytoets indrukken.
Het antwoordapparaat wordt in de modus
Meldtekst ingeschakeld en beantwoordt
het gesprek.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / answering_m.fm / 03.08.2007
Antwoordapparaat bedienen
Opnemen in- en uitschakelen
U kunt een extern gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.
Voorwaarden: u voert een extern
gesprek. Tenminste één zend-/ontvangstnummer van de handset is als ontvangstnummer van het antwoordapparaat toegewezen
¤ Laat de beller wel eerst weten dat het
gesprek wordt opgenomen.
Displaytoets indrukken.
Gesprek opn.
Selecteren en §OK § indrukken.
Opnemen beëindigen:
§Einde§
Displaytoets indrukken.
Als het geheugen vol is, hoort u een eindtoon en wordt het opnemen afgebroken.
§Opties§
Meeluisteren in-/uitschakelen
Tijdens de opname van een bericht kunt u
via de luidspreker van de aangemelde
handsets meeluisteren.
Voorwaarde: het gebelde nummer is als
ontvangstnummer toegewezen aan de
handset.
Bediening op afstand
U kunt het antwoordapparaat met een
ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in een
hotel, telefooncel) opvragen of inschakelen.
Voorwaarden:
u U heeft een andere systeem-PIN inge-
steld dan 0000 (pagina 43).
u Het toestel dat u gebruikt voor de
bediening op afstand, beschikt over
toonkiezen (TDK), d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen. Als dit niet het geval is,
kunt u ook een codezender gebruiken
(apart verkrijgbaar).
Opmerking:
De bediening op afstand via VoIP-verbindingen
is mogelijk als de DTMF-signalen als SIP-infomeldingen of als hoorbare signalen in het
spraakkanaal worden verstuurd (afhankelijk
van de provider). Informeer bij uw VoIP-provider.
Meeluisteren permanent in-/uitschakelen
v ¢ Ð ¢ Antwoordapparaat
¢ Meeluisteren ( ‰ = aan)
Meeluisteren voor de huidige opname
uitschakelen
Version 4, 16.09.2005
¤ Verbreektoets kort indrukken.
35
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / answering_m.fm / 03.08.2007
Antwoordapparaat bedienen
Antwoordapparaat bellen en berichten
beluisteren
Antwoordapparaat inschakelen
Voorwaarde: het antwoordapparaat is
ingeschakeld.
¤ Eigen telefoonnummer kiezen. Dit
nummer moet als ontvangstnummer
aan het antwoordapparaat zijn toegewezen.
¤ Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets 9 indrukken en systeemPIN invoeren.
Alle nieuwe resp. oude berichten worden
weergegeven – onafhankelijk van het bijbehorende ontvangstnummer.
U kunt de weergave van berichten bedienen via de toetsen van het toestel.
minuut laten overgaan. Gebruik een
telefoonnummer dat als ontvangstnummer is toegewezen aan het antwoordapparaat.
U hoort: “PIN-code invoeren”.
~
Systeem-PIN invoeren.
Het antwoordapparaat wordt met de ingestelde modus (pagina 33) ingeschakeld.
De resterende opnametijd wordt gemeld.
A 1x: naar het begin van het huidige bericht
springen.
2x/3x...: naar de vorige berichten springen.
B Weergave stoppen.
Doorgaan: B opnieuw indrukken.
3 1x: naar het volgende bericht springen.
2x/3x...: naar de volgende berichten
springen.
: Bericht als nieuw markeren.
0 Bericht wissen.
Bediening op afstand afsluiten
¤ Verbreektoets indrukken of handset
Version 4, 16.09.2005
terugleggen op het toestel.
36
¤ Thuis opbellen en het toestel circa één
Meer informatie vindt u in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing van de Gigaset
S675 IP op internet onder
www.siemens.nl/gigaset.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / email.fm / 03.08.2007
E-mailnotificaties
E-mailnotificaties
Uw toestel informeert u wanneer er
nieuwe e-mailberichten in uw Inbox zijn
aangekomen.
Met de webconfigurator kunt u uw telefoon zodanig configureren, dat het periodiek een verbinding tot stand brengt met
de e-mailserver en controleert, of er
nieuwe berichten voor u zijn.
Nieuwe e-mail-berichten worden op alle
aangemelde handsets Gigaset S67H
gesignaleerd door een attentietoon en het
knipperen van de berichtentoets f. In
het display in de ruststand wordt het symbool × weergegeven.
Voorwaarden:
Adres/kopregel van een e-mail bekijken,
e-mail wissen
q
§Van§
E-mailvermelding selecteren.
Displaytoets indrukken. Het emailadres van de afzender
wordt volledig weergegeven.
of:
Displaytoets indrukken. Het
onderwerp van het e-mailbericht (max. 120 tekens) wordt
weergegeven.
Displaytoets indrukken om terug te
keren naar de Inbox.
§Onderw.§
¤
of:
¤ §Opties§ ¢ E-mail verwijderen selecteren
en OK§ indrukken. Het e-mail-bericht
wordt op de Inbox-server gewist.
u U beschikt over een e-mailaccount bij
een internetprovider.
u De Inbox-server gebruikt het POP3-pro-
tocol.
u U heeft de naam van de Inbox-server
en uw persoonlijke toegangsgegevens
(accountnaam, wachtwoord) in het
toestel opgeslagen.
Inboxlijst openen
Version 4, 16.09.2005
v ¢ î ¢ E-mail
Of, als er nieuwe e-mailberichten zijn (de
berichtentoets f knippert):
f ¢ E-mail:
Het toestel brengt een verbinding tot
stand met de Inbox-server. De lijst met
opgeslagen e-mailberichten verschijnt.
Van elke e-mail worden de naam/e-mailadres van de afzender weergegeven alsmede de datum en tijd (datum en tijd worden alleen correct weergegeven als de
zender en ontvanger zich in de dezelfde
tijdzone bevinden).
37
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / messenger.fm / 03.08.2007
Messenger
Messenger
Met de Messenger van uw toestel is
Instant Messaging mogelijk (direct versturen van berichten, chatten). Het toestel
ondersteunt de XMPP-Messenger (Jabber).
Als u Online gaat, heeft u de volgende
mogelijkheden:
u Laat uw lijst met contacten (buddies)
op uw handset weergeven. Voor elke
buddy wordt weergegeven, of hij
beschikbaar is (online) en gereed is
voor chatten. (state of presence).
u U kunt berichten uitwisselen met uw
buddies. Uw handset attendeert u op
nieuwe berichten door middel van de
knipperende berichtentoets f en
een attentiesignaal.
u Uw buddies vanuit de buddy-lijst direct
bellen (pagina 39).
Voorwaarden voor Instant Messaging:
u U heeft zich via de webbrowser van uw
PC aangemeld bij een Instant Messaging Provider en een buddy-lijst aangemaakt.
u U heeft via de webconfigurator het
adres van de Messenger-server en uw
toegangsgegevens in het toestel opgeslagen (pagina 47).
Opmerking:
Als uw Instant Messaging Provider de Messenger-client van het toestel niet ondersteunt,
kunt u een account aanmaken bij een openbare jabber-server en dit adres met de webconfigurator in het toestel invoeren. Een groot
aantal van deze Jabber-servers bieden gateways aan naar andere Messenger-servers (bijvoorbeeld B AOL, ICQ, MSN, Yahoo!).
Een lijst met Jabber-servers en een overzicht
met gateways naar andere Messenger-servers
vindt u op internet onder:
http://www.jabber.org.
Verbinding tot stand brengen,
online gaan
v ¢ î ¢ Messenger
§Ja§
Melding bevestigen.
Als u online bent, wordt op het display het
submenu van de Messenger weergegeven. U kunt uw buddy-lijst openen, berichten versturen en ontvangen en buddies
opbellen.
Opmerkingen
– Slechts één van de handsets die bij een
basisstation zijn aangemeld, kan online
gaan.
– Een externe oproep voor uw handset
onderbreekt de „Chat“. U blijft echter
online. Na het einde van het gesprek of
nadat u het gesprek heeft geweigerd, kunt
u weer doorgaan met chatten.
Buddy-lijst openen en chatten
Voorwaarde: u bent Online .
v ¢ î ¢ Messenger ¢ Buddies
q
Buddy selecteren.
In de buddy-lijst zijn de buddies gesorteerd op hun status (zie hieronder). De
status wordt aangegeven met de kleur van
het symbool:
1. Online / Klaar voor chat (groen)
2. Afwezig / Lang afwezig / Niet storen (oranje)
3. Offline / Niet zichtbaar (rood)
Als een buddy zijn status verandert, wordt
de buddy-lijst geactualiseerd. Als een
buddy overgaat in de status Online / Klaar
voor chat verschijnt er een melding.
Informatie over buddies opvragen
§Info§
Met buddies chatten
§Chat§
Version 4, 16.09.2005
Displaytoets indrukken.
Displaytoets indrukken.
¤ Bericht schrijven en versturen
(pagina 39).
38
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / messenger.fm / 03.08.2007
Messenger
Berichten ontvangen
Voorwaarde: u bent Online .
Nieuwe berichten worden aangegeven
door het knipperen van de berichtentoets
f en een signaaltoon.
De berichten worden opgeslagen in de
berichtenlijst Messenger: .
Berichtenlijst openen
f ¢ Messenger: (2)
of:
v ¢ î ¢ Messenger
¢ Berichten
Bericht lezen
¤ Met q bericht selecteren.
¤ Displaytoets §Lezen§ indrukken.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
§Wissen§
Bericht wissen.
of:
§Antwoord§
Bericht beantwoorden
(pagina 39).
De berichtenlijst wordt gewist zodra u
offline gaat.
Berichten schrijven/versturen
Voorwaarde: u heeft in de buddy-lijst
§Chat§ of bij het lezen van een buddy-bericht
§Antwoord§ ingedrukt.
¤ Bericht invoeren.
¤ © ¢ Versturen selecteren en OK§
indrukken.
ven selecteren of de tekst van het bericht
wissen.
Buddy bellen
Voorwaarde:
u De Messenger-server ondersteunt
oproepen via vCard en de vCard van de
buddy bevat een telefoonnummer.
u U heeft een buddy in de buddy-lijst of
in de berichtenlijst geselecteerd.
c
Verbindingstoets lang indrukken (pagina 22).
Het eerste nummer dat in de vCard wordt
gevonden, wordt gekozen.
Verbinding verbreken,
offline gaan
v ¢ î ¢ Messenger
¢ Gebruikersstatus ¢ Status
veranderen
¤ Status Offline selecteren en §OK§ indrukken.
¤ Vraag om bevestiging met §Ja§ beantwoorden.
De berichtenlijst van de Messenger wordt
gewist. De buddy-lijst is niet meer beschikbaar.
Het bericht wordt naar de buddy verstuurd.
¤ §OK§ indrukken om naar de buddy- of
berichtenlijst terug te keren.
Opmerking:
Version 4, 16.09.2005
Info-berichten (speciale informatie van de provider) kunt u niet beantwoorden.
Tijdens het schrijven van een bericht kunt
u met © de functie SnelSchrijven in-/uitschakelen, de invoertaal voor SnelSchrij39
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.08.2007
Handset instellen
Handset instellen
De handset en het basisstation zijn voorgeprogrammeerd. U kunt deze afzonderlijk wijzigen. Deze functies vindt u in de
submenu’s:
u v ¢ Ð (Instellingen )
u v ¢ ì (Wekker ) (pagina 19)
u v ¢ ç (Kalender ) (pagina 19)
De basis stelt u in met een aangemelde
handset Gigaset S67H.
Snelle toegang tot functies en
nummers
U kunt de displaytoetsen en de cijfertoetsen Q en 2 tot en met O programmeeren met een nummer of een functie.
U kunt deze nummers resp. de functies
dan met één druk op de toets oproepen.
Toets programmeren, programmering
wijzigen
Displaytoets
¤ Linker of rechter displaytoets lang
¤
indrukken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.
Functie selecteren met de navigatietoets q en §OK§ indrukken.
Cijfertoets
¤ Cijfertoets kort indrukken.
¤ Displaytoets §Set§ resp. §Wijzigen indruk-
Version 4, 16.09.2005
¤
ken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.
Functie selecteren met de navigatietoets q en § OK indrukken.
Handsfree-/ontvangstvolume
U kunt voor de handsfree-functie kiezen
uit vijf volumeniveaus en voor de handset
uit drie volumeniveaus.
U voert een extern gesprek.
t
Navigatietoets indrukken.
r
Volume selecteren.
De instelling wordt na ca. 3 seconden
automatisch opgeslagen of displaytoets
§Opslaan§ indrukken.
Let op:
– Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets t, bijvoorbeeld bij een
wisselgesprek: §Opties§
Vol. Luidspreker
selecteren en de instelling invoeren zoals
hierboven beschreven.
– U kunt het ontvangstvolume ook via het
menu instellen
Ð
Geluidsinstellingen
Volume handset
£
£
£
Oproepsignalen wijzigen
U kunt het volume en de melodie van het
belsignaal aanpassen aan het type signaal.
In de ruststand van de handset:
t
Navigatietoets boven indrukken.
Belsignalen Selecteren en §OK§ indrukken.
Externe Oproep / Interne Oproep / Afspraken /
Alle oproepen
Selecteren en §OK indrukken.
r
Volume (1–6) instellen.
s
Naar de volgende regel gaan.
r
Melodie selecteren.
§Opslaan§
Displaytoets indrukken.
Functie starten, nummer kiezen
Oproepsignaal in- en uitschakelen
In de ruststand van de handset de cijfertoets lang indrukken resp. de displaytoets
kort indrukken. Conform de toetsprogrammering wordt het nummer gekozen
resp. het menu van de functie geopend.
Voordat u een oproep beantwoordt of als
de handset zich in de ruststand bevindt,
kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen.
40
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.08.2007
Handset instellen
Oproepsignaal permanent uitschakelen /
inschakelen
*
Sterretje-toets lang indrukken.
In het display wordt het symbool Ú weergegeven als het oproepsignaal uitgeschakeld is.
Oproepsignaal voor de huidige oproep
uitschakelen
§Stil§
Displaytoets indrukken.
Attentietonen in- en
uitschakelen
In de ruststand van de handset:
t
Navigatietoets boven indrukken.
Attentietonen Selecteren en § OK§ indrukken.
¤ Gegevens in meerdere regels wijzigen:
Toetssign.: / Bevestigng:
Aan of Uit selecteren.
Batterij:
Aan, Uit of In verbinding selecteren (In
verbinding: de batterijwaarschuwingstoon klinkt alleen tijdens een
gesprek).
¤ Wijzigingen opslaan met §Opslaan .
Opmerking:
U kunt de attentietonen ook via het menu Ð
Geluidsinstellingen
Attentietonen instellen.
£
£
Wekker instellen
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld
(pagina 11).
Version 4, 16.09.2005
Wekker in- en uitschakelen en
instellen
v¢ì
¤ Gegevens in meerdere regels wijzigen:
Activeren:
Aan of Uit selecteren.
Tijd:
Wektijd invoeren - 4 tekens.
Periode:
Dagelijks of Werkdagen selecteren.
Volume:
Volume (1-6) instellen.
Ringtone:
Melodie selecteren.
¤ Wijzigingen opslaan met §Opslaan .
Hetsymbool ì wordt weergegeven.
Wekoproep uitschakelen/na pauze
herhalen (sluimermodus)
Voorwaarde: er wordt een wekoproep
weergegeven.
¤ Displaytoets §Uit§ indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.
of
¤ Displaytoets §Snooze§ of willekeurige
toets indrukken. De wekoproep wordt
uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de 2e herhaling wordt de
wekoproep volledig uitgeschakeld.
Afspraak (kalender) invoeren
Uw handset kan u aan maximaal 30
afspraken herinneren (volume en melodie
van de afspraakoproep, zie pagina 40).
Afspraak opslaan
Als u al 30 afspraken heeft opgeslagen,
dient u eerst een bestaande afspraak te
wissen.
Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld
(pagina 11).
v ¢ ç Grafische kalender openen.
Dagen waarvoor al afspraken
zijn opgeslagen, worden zwart
weergegeven.
r/q
Dag selecteren en §OK§ indrukken.
Als voor deze dag al afspraken zijn opgeslagen, wordt de lijst met afspraken weer41
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.08.2007
Handset instellen
gegeven: <Nieuwe invoer> selecteren en §OK§
indrukken.
¤ Gegevens in meerdere regels wijzigen:
Afspraak:
Aan of Uit selecteren.
Datum:
Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.
Tijd:
Uren/minuten invoeren - 4 tekens.
Tekst:
Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De
tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display
weergegeven
Opslaan
Displaytoets indrukken.
a
Lang indrukken (ruststand).
Als op de handset een gesprek wordt
gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen
door middel van een korte toon gesignaleerd.
Afspraken beheren
Voorwaarde: u heeft de afsprakenlijst
voor een dag geopend (zie „Afspraak
opslaan“).
¤ q Afspraak selecteren en displaytoets
§Opties§ indrukken.
U kunt de vermelding weergeven, wijzigen, wissen, inschakelen of uitschakelen
( ‰ = ingeschakeld).
Afspraakoproep uitschakelen of
beantwoorden
Version 4, 16.09.2005
Voorwaarde: u hoort een afspraakoproep.
¤ Displaytoets §§Uit§§ indrukken om de
afspraakoproep uit te schakelen.
of:
¤ Displaytoets § SMS§ indrukken om een
SMS-bericht te schrijven.
42
Gemiste afspraken,
verjaardagen weergeven
Niet beantwoorde afspraken/verjaardagen
(pagina 27) worden opgeslagen in de lijst
Gemiste afspraken:
v ¢ í ¢ Gemiste afspraken
Als deze lijst slechts één nieuwe afspraak/
verjaardag bevat, verschijnt in het display
§Afspr.. Als u op de displaytoets drukt,
wordt de lijst Gemiste afspraken ook
geopend.
Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij
de volgende afspraakoproep de oudste
vermelding gewist.
Standaardinstellingen van de
handset herstellen.
Alle instellingen van de handset worden
op de standaardinstellingen teruggezet,
met name de instellingen voor spraak, display, volume, oproepsignalen en wekker
(zie vanaf pagina 40). De nummerherhalingslijst wordt gewist.
Vermeldingen in het telefoonboek, de
snelkieslijst, de bellerslijst, de SMS-lijsten
(afhankelijk van de basis) en de aanmelding van de handset bij de basis alsmede
de inhoud van de verkenner blijven
behouden.
v ¢ Ð ¢ Handset ¢ Reset Handset
§Ja§
Displaytoets indrukken.
Met a of de displaytoets §Nee§
kunt het resetten annuleren.
a
Lang indrukken (ruststand).
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.08.2007
Basisstation instellen
Basisstation instellen
De basis stelt u in met een aangemelde
handset Gigaset S67H.
Beveiligen tegen onbevoegd
gebruik
U kunt de systeeminstellingen van het
basisstation beveiligen met een systeemPIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet onder andere worden
ingevoerd bij het aanmelden of afmelden
van de handset, bij het wijzigen van de
VoIP-instellingen en bij het herstellen van
de standaardinstellingen.
Systeem-PIN wijzigen
Version 4, 16.09.2005
De systeem-PIN moet u bijvoorbeeld
invoeren bij het aanmelden van een handset bij het basisstation, het wijzigen van de
VoIP-instellingen of het starten van de
webconfigurator.
U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation ("0000")
wijzigen in een viercijferige PIN die alleen
aan u bekend is.
v ¢ Ð ¢ Basis ¢ Systeem-PIN
~
Huidige systeem-PIN invoeren
en §OK§ indrukken.
~
Nieuwe systeem-PIN invoeren.
s
Naar de regel Herhaal PIN:
gaan.
~
Nieuwe systeem-PIN herhalen
en §OK§ indrukken.
Om veiligheidsredenen wordt in plaats
van de systeem-PIN “****“ weergegeven.
a
Lang indrukken (ruststand).
Standaardinstellingen van het
basisstation herstellen
Standaardinstellingen via het menu
herstellen
Uw individuele instellingen gaan verloren,
met name:
u VoIP-instellingen zoals VoIP-provider en
VoIP-account alsmede kiesregels en
DTMF-instellingen,
u De instellingen voor het lokale netwerk
(pagina 44),
u Standaardverbinding (pagina 44),
u De namen van de handsets,
u SMS-geheugen (bijvoorbeeld SMSCentrales, pagina 31),
u Instellingen van het antwoordapparaat
(meldingen worden gewist)
u Instellingen voor de aansluiting op telefooncentrales.
SMS-lijsten, antwoordapparaatlijst en lijst
met oproepen worden gewist.
Niet gereset worden:
u Datum en tijd
u De systeem-PIN
u SMS-informatiediensten
De handsets blijven aangemeld.
v ¢ Ð ¢ Basis ¢ Basis reset
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§
indrukken.
§Ja§
Bevestigen door de displaytoets in te drukken.
43
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.08.2007
Basisstation instellen
Standaardinstellingen herstellen met
toets op het basisstation
Net als bij een reset via het menu worden
alle individuele instellingen gereset.
Bovendien wordt de systeem-PIN teruggezet op „0000“ en alle handsets die niet
bij levering standaard waren aangemeld, worden afgemeld.
Opmerking:
Hoe u de handsets na het resetten weer aanmeldt, kunt u nalezen in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing op internet.
¤ Kabelverbindingen van het basisstation
¤
¤
¤
¤
¤
naar de router (pagina 13) en het vaste
net (pagina 12) loskoppelen.
Netadapter van het basisstation uit het
stopcontact halen (pagina 12).
Aanmeld-/pagingtoets (pagina 2)
indrukken en ingedrukt houden.
Netadapter weer in het stopcontact
steken.
Aanmeld-/pagingtoets ingedrukt blijven houden (ten minste 2 sec.).
Aanmeld-/paging-toets loslaten. De
basis wordt gereset.
Standaardverbinding instellen
U kunt instellen of u standaard via VoIP of
via het vaste telefoonnet wilt telefoneren.
Opmerking:
De standaardverbinding is alleen relevant bij
het kiezen van nummers waarvoor geen kiesregel is gedefinieerd en die zonder lijnsuffix
worden ingevoerd (pagina 23).
Version 4, 16.09.2005
v ¢ Ð ¢ Telefonie ¢ Standaard lijn
Internet (VoIP) / Telefoonlijn
Selecteren en §OK indrukken
( ‰ = aan).
44
Het toestel een vast IP-adres
toekennen
Als op de router DHCP is uitgeschakeld,
dient u het toestel een vast IP-adres toe te
wijzen en de router als gateway naar het
internet en als DNS-server in te stellen.
v ¢ Ð ¢ Basis ¢ Lokaal netwerk
~
Systeem-PIN invoeren en §OK§
indrukken.
¤ Gegevens in meerdere regels wijzigen
(actuele instellingen evt. overschrijven):
Type IP-adres:
Statisch selecteren.
IP-adres:
IP-adres invoeren dat aan de basis moet
worden toegewezen. De standaardinstelling is 192.168.2.2.
Subnetmasker:
Evt. subnetmasker invoeren. De standaardinstelling is 255.255.255.0
DNS-Server:
IP-adres van de voorkeurs-DNS-server
invoeren. Dit is meestal het lokale IPadres van uw router. De standaardinstelling is 192.168.2.1.
Standaard Gateway:
IP-adres van de standaard gateway naar
het internet invoeren. Dit is meestal het
lokale IP-adres- van uw router. De standaardinstelling is 192.168.2.1.
¤ Druk op §Opslaan§ om de instellingen op
te slaan.
Verdere informatie over de telefoon- en
VoIP-instellingen vindt u in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing van de Gigaset S 675
IP op internet.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.08.2007
Web-configurator
Web-configurator
De webconfigurator is de webinterface
van uw toestel. Met de webconfigurator
kunt u de basisinstellingen van uw toestel
via de webbrowser van uw PC doorvoeren.
Voorwaarden:
Functies van de
webconfigurator
Menu-overzicht
Home
(functie-overzicht)
Instellingen
u Op de PC is een standaard webbrowser
Lokaal Netwerk
geïnstalleerd, bijvoorbeeld Internet
Explorer vanaf versie 6.0 of Firefox
1.0.4. en hoger.
u Toestel en PC zijn via een router met
elkaar verbonden.
Telefonie
Verbindingen
Geluid
Nummer toewijzen
PC met de webconfigurator
verbinden
Doorschakelen
¤ Webbrowser op de PC starten.
Telefoonboek
Voorwaarde: de instellingen van een
aanwezige firewall laten communicatie
tussen PC en telefoon toe.
¤ In het adresveld van de webbrowser
het IP-adres van de telefoon invoeren,
bijv. http://192.168.2.2.
Het actuele IP-adres van het toestel
wordt bij de paging-oproep op de
handset weergegeven.
¤ Return-toets indrukken.
Er wordt een verbinding tot stand
gebracht met het webconfiguratieprogramma van de telefoon.
Oproep Voorbereiding
Geavanceerde instellingen
Messaging
Messenger
E-Mail
Info-diensten
Overige
Status
(informatie over het toestel)
Toestel
Afmelden
Version 4, 16.09.2005
Op elke webpagina van de webconfigurator vindt u rechts boven in de menubalk de
functie Afmelden. Klik op Afmelden om u bij
de webconfigurator af te melden.
45
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.08.2007
Web-configurator
Instellingen
Version 4, 16.09.2005
Met het webconfiguratieprogramma van
uw telefoontoestel heeft u de volgende
mogelijkheden:
u Lokaal Netwerk
Configureer de toegang van uw telefoon tot het lokale netwerk (IP-adres,
gateway naar internet).
u Telefonie ¢ Verbindingen
Uw telefoon voor VoIP configureren.
Download de algemene toegangsgegevens van uw VoIP-provider uit het internet naar uw telefoon: klik in de webconfigurator onder “Verbinding” op de
knop Bewerken achter één van de VoIPverbindingen en kies vervolgens in het
venster “VoIP-provider selecteren” de
optie Land. De gegevens worden vervolgens gedownload. U kunt de gegevens ook handmatig invoeren.
Voer de persoonlijke gegevens van
maximaal vier tot zes VoIP-accounts
(VoIP-nummers) bij deze VoIP-provider
in.
U kunt deze nummers vervolgens naar
wens in- of uitschakelen.
Het toestel meldt zich met de ingeschakelde VoIP-nummers bij de VoIP-server
aan en is onder deze nummers bereikbaar.
u Telefonie ¢ Geluid
Verbeter eventueel de spraakkwaliteit
van VoIP-verbindingen door de lijst met
spraakcodecs aan te passen die door
uw toestel worden gebruikt.
Als uw DSL-aansluiting over een kleine
bandbreedte beschikt, kunt u de
spraakkwaliteit optimaliseren:
– Kies op alle VoIP-verbindingen voor
de codecs een standaardinstelling.
– Laat eventueel voor het toestel geen
parallelle VoIP-gesprekken toe.
46
¢ Nummer toewijzen
Wijs aan elke aangemelde handset
eigen VoIP-nummers als zend- en ontvangstnummers toe.
Geef aan, welke handsets moeten overgaan als u op uw vaste telefoonnummer wordt opgebeld.
u Telefonie ¢ Doorschakelen
U kunt voor elk van uw VoIP-nummers
(VoIP-account) aangeven, of en wanneer oproepen voor dit VoIP-nummer
moeten worden doorgeschakeld naar
een ander extern nummer.
U kunt een oproepdoorschakeling ook
op de handset instellen:
v ¢ ê ¢ Internet (VoIP)
¢ Doorschakelen
u Telefonie ¢ Oproep Voorbereiding
Definieer kiesregels voor uw toestel:
– Bij sommige VoIP-providers moet u
ook bij lokale gesprekken het netnummer invoeren. Voer uw netnummer in. Dit nummer wordt dan
bij VoIP-oproepen automatisch vóór
alle nummers geplaatst die niet met
0 beginnen en waarvoor geen
andere kiesregels zijn gedefinieerd
(zie hieronder).
– Definieer de noodnummers zo, dat
deze altijd via het vaste telefoonnet
worden gekozen (mits niet al standaard ingesteld).
– Definieer voor bepaalde telefoonnummers of voorkiesnummers via
welke van uw telefoonnummers
deze moeten worden gekozen (uitschakelen van automatisch voorkiezen bij VoIP-servicenummers).
– Blokkeren van telefoonnummers
(bijv. 0190- of 0900-nummers).
Deze nummers worden dan niet
gekozen.
De kiesregels kunt u indien gewenst
inschakelen en uitschakelen.
u Telefonie
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.08.2007
Web-configurator
¢ Telefoonboek
Sla op de PC Outlook-contacten in
vcard-formaat op in een bestand en
laad dit bestand naar uw handset. De
contacten worden overgenomen in het
telefoonboek van uw handset.
Sla de telefoonboeken van uw handsets op in een bestand op de PC.
u Telefonie ¢ Geavanceerde instellingen
– Stel de poortnummers in die het toestel moet gebruiken voor VoIP-telefonie.
– Stel voor VoIP in hoe DTMF-signalen
moeten worden verstuurd: in
spraakpakketten of in SIP-info-pakketten. DTMF-signalering is
bijvoorbeeld nodig voor het oproepen en besturen van bepaalde
voicemailsystemen. Informeer bij
uw VoIP-provider welke DTMF-signalering wordt ondersteund.
u Messaging
Voer de toegangsgegevens van uw
Messenger-server en uw e-mailserver
in.
Voor uw toestel kunt u een resourcenaam definiëren, waarmee het zich bij
de Messenger-server aanmeldt. Bovendien kunt u een prioriteit aangeven
voor het bezorgen van berichten. Als u
met meerdere toestellen online bent,
wordt het bericht van uw buddy naar
het toestel met de hoogste prioriteit
gestuurd.
u Info-diensten
Laat informatie die uw basis van een
(vooringestelde) server in het internet
ontvangt, weergeven op uw handsets.
De informatie wordt in de ruststand op
de handsets weergegeven waarop de
Klok als screensavers zijn ingesteld (v
¢ Ð ¢ Display ¢ Screensaver).
U kunt de weergave inschakelen en uitschakelen.
Version 4, 16.09.2005
u Telefonie
u Overige
– Geef een tijdserver op internet aan
waarmee uw telefoon de datum en
tijd moet synchroniseren.
– U kunt hier aangeven, of u geïnformeerd wilt worden zodra er nieuwe
firmware-versies beschikbaar zijn op
het internet.
– Voor de volgende firmware-update
kunt u de server/PC definiëren die u
voor de update wilt gebruiken en
eventueel een nieuwe firmware
naar uw toestel downloaden.
– U kunt de VoIP-statuscodes op uw
handset laten weergeven. Hiermee
kunt u de oorzaak van eventuele
problemen vaststellen.
De beschrijving van de webconfigurator
vindt u in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing van uw
Gigaset S675 IP op internet onder:
www.siemens.nl/gigaset.
47
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Bijlage
Bijlage
Klantenservice (Customer Care)
Onderhoud
¤ Basisstation en handset afnemen met
een vochtige doek of een antistatische
doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor
kan een statische lading ontstaan.
Contact met vloeistoffen
!
Als de handset in contact gekomen is met
vloeistof:
¤ De handset uitschakelen en de batterijen onmiddellijk verwijderen.
¤ De vloeistof uit de handset laten lopen.
¤ Alle onderdelen droog deppen en de
handset vervolgens ten minste 72 uur
met geopend batterijvakje en de toetsen naar beneden laten drogen op een
droge, warme plek (niet in een magnetron of oven, enz.).
¤ De handset pas weer inschakelen als
deze volledig droog is.
Nadat het toestel helemaal droog is, kan
het in veel gevallen weer worden
gebruikt.
Vragen en antwoorden
Version 4, 16.09.2005
Mocht u vragen hebben over het gebruik
van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag
contact opnemen met onze online support op www.siemens.nl/gigaset/service. Bovendien vindt u in de uitgebreide
gebruiksaanwijzing een overzicht van
vaak voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.
48
Wij geven u snel en persoonlijk advies!
Onze online ondersteuning op internet is
altijd en overal bereikbaar:
http://www.siemens.com/gigasetcustomercare
U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze
producten. U vindt daar een verzameling
van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de
laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.
Vaakgestelde vragen met antwoorden
vindt u ook in de uitvoerige gebruiksaanwijzing op de bijgevoegde CD of op internet: http://www.siemens.com/gigaset.
In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u
snel en betrouwbaar hulp bij ons Service
Center.
0900-3333102 (0,25 Euro/min.)
Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand
hebt.
In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen
omruil- of reparatieservice aangeboden.
Richt u met vragen over DSL- en VoIP-toegang tot de betreffende service provider.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Bijlage
Goedkeuring
Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.
Met een extra modem is via de LAN-interface Voice over IP-telefonie mogelijk.
Het apparaat is compatibel met
landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Siemens Home and
Office Communication Devices GmbH &
Co. KG dat dit toestel voldoet aan de
basiseisen en andere relevante
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring
volgens 1999/5/EC vindt u op internet
onder
http://www.siemens.com/gigasetdocs.
Version 4, 16.09.2005
Garantie
Siemens verleent de consument een
garantie van 24 maanden voor dit toestel,
te rekenen vanaf de datum van aankoop.
Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van
materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel
vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice
worden een zogenaamd RMA-nummer
(Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens ter reparatie aan te bieden, zullen
de verzendkosten voor eigen rekening
zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden
garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
u Reparaties, vervanging of uitbreidin-
u
u
u
u
u
u
u
u
u
gen aan het toestel zijn verricht door
anderen dan Siemens zonder haar
schriftelijke toestemming;
Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt,
behandeld en/ of onderhouden, en/of
er sprake is van normale slijtage;
Er sprake is van onjuiste toepassing van
deze gebruiksaanwijzing;
Typenummers en/of serienummers en/
of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
Door verkeerd inleggen en/of lekkage
van vervangbare accu's (oplaadbare
batterijen) en/of door gebruik van niet
voorgeschreven accu's (oplaadbare
batterijen) defecten zijn ontstaan;
Defecten zijn ontstaan door het niet
volgens voorschriften aansluiten en/of
installeren van de (goedgekeurde)
zaken;
Defecten zijn ontstaan ten gevolge van
afwijkende omgevingscondities, voor
zover dergelijke condities zijn aangegeven;
Defecten zijn ontstaan door overige
van buitenaf komende oorzaken;
De verzegeling, voorzover aanwezig, is
verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of
vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat
de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of
reparatie gegeven.
49
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Bijlage
Wettelijke aanspraken van de consument,
waaronder tevens begrepen wettelijke
aanspraken jegens de verkoper, worden
door deze garantie noch uitgesloten, noch
beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gebruiks-/laadduur van de handset
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom
van de batterijen en uw belgedrag (alle
tijdsaanduidingen zijn maximale waarden
en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting).
Capaciteit (mAh)
600
800
1000 1200
Standby-tijd
(uren)
130
175
220
265
Technische gegevens
Gesprekstijd
(uren)
7
10
12
14
Gebruikstijd bij
1,5 uur telefoneren per dag
(uren)
70
90
115
135
Aanbevolen batterijen
Laadtijd,
basisstation
(uren)
6
9
11
13
Laadduur, lader
(uren)
5
7
8
10
Siemens Home and Office Communication Devices B.V.
Technologie:
Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Type:
AAA (micro, HR03)
Spanning: 1,2V
Capaciteit: 600 - 1200 mAh
Siemens adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de
aangegeven bedrijfstijden, de volledige
functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:
u Sanyo NiMH 800
u GP 850 mAh
u Yuasa Technologies AAA 800
De handset wordt geleverd met twee
goedgekeurde oplaadbare batterijen.
Bij het drukken van de gebruiksaanwijzing
waren batterijen tot maximaal 900 mAh
leverbaar en werden in het systeem
getest. Aangezien de ontwikkeling van
oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset
Customer Care-pagina’s regelmatig geactualiseerd:
www.siemens.nl/gigaset/service
Stroomverbruik van het basisstation
Version 4, 16.09.2005
Het stroomverbruik van het basisstation
bedraagt circa 1,3 Watt.
50
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Bijlage
Algemene technische gegevens
Gigaset S675 IP – gratis software
Interfaces
Vast net, Ethernet
Aantal kanalen
60 duplexkanalen
Radiofrequentie
1880–1900 MHz
Duplexmethode
Tijdmultiplex,
10 ms frame-duur
Kanaalraster
1728 kHz
De firmware van de Gigaset S675 IP bevat
onder andere gratis software die onder de
GNU Lesser General Public License valt.
Deze gratis software is ontwikkeld door
derden en is auteursrechtelijk beschermd.
Op de volgende pagina’s kunt u de licentieteksten vinden in de oorspronkelijke
Engelse versie.
De software wordt gratis ter beschikking
gesteld. U heeft het recht deze gratis software te gebruiken conform de bovengenoemde licentievoorwaarden. Als deze
licentievoorwaarden in tegenspraak zijn
met de voor de software geldende licentiebepalingen van Siemens Home and
Office Communication Devices GmbH &
Co. KG dan hebben de bovengenoemde
licentiebepalingen voor de gratis software
voorrang.
De GNU Lesser General Public License
(LGPL) wordt met dit product meegeleverd. Daarnaast kunt u de licentiebepalingen op internet downloaden:
u De LGPL vindt u op internet:
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
u De brontekst met inbegrip van de
copyrightvermeldingen van de gratis
software vindt u momenteel op internet onder:
http://www.siemens.com/gigaset/
developer
Meer informatie over en links naar de
brontekst van de gratis software vindt u
op de supportsite onder:
www.siemens.nl/gigaset/service
Bitrate
1152 kbit/s
Modulatie
GFSK
Spraakcodering
32 kbit/s
Zendvermogen
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik
tot 300 m buitenshuis, tot
50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation
230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen
tijdens gebruik
+5 C tot +45 C;
20% tot 75% relatieve
luchtvochtigheid
Codecs
G.711, G.726, G.729AB
met VAD/CNG, G.722
Quality of Service TOS, DiffServ
Version 4, 16.09.2005
Protocollen
DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP,
NAT Traversal (STUN),
HTTP
51
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Bijlage
Indien de brontekst niet is meegeleverd,
kunt u deze inclusief auteurscertificaat
aanvragen bij Siemens. Hiervoor worden
verzend- en kopieerkosten in rekening
gebracht. Uw aanvraag kunt u tot 3 jaar na
aanschaf van het product per fax of e-mail
richten aan onderstaand adres resp. faxnummer. Hiertoe het exacte apparaattype
alsmede het versienummer van de geïnstalleerde apparaatsoftware opgeven.
Verzending van kleine onderdelen Siemens
Klantenservice
E-mail: [email protected]
Fax:
0049 2871 / 91 30 29
Version 4, 16.09.2005
Het gebruik van de gratis software in dit
product, anders dan het door Siemens
Home and Office Communication Devices
GmbH & Co. KG voorziene programmaverloop, gebeurt op eigen risico, d.w.z.
zonder garantieaanspraken tegenover
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG. De GNU Lesser General Public License bevat aanwijzingen met betrekking tot de garantie van
de auteurs of andere rechtmatige eigenaars van de gratis software.
U heeft geen enkele aanspraak op garantie van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, wanneer
een defect aan het product voortvloeit of
zou kunnen voortvloeien uit het feit dat u
het programma of de configuratie ervan
heeft gewijzigd. Verder heeft u geen
enkele aanspraak op garantie van Siemens Home and Office Communication
Devices GmbH & Co. KG, wanneer de gratis software inbreuk maakt op het octrooirecht van derden.
Siemens biedt geen technische ondersteuning voor de software, inclusief de
daarin opgenomen gratis software, wanneer deze gewijzigd is.
52
GNU Lesser General Public License
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts as the successor of the GNU
Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to
share and change free software--to make sure
the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide
to use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case,
based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you
wish); that you receive source code or can get it
if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and
that you are informed that you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these
rights or to ask you to surrender these rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive
or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they
can relink them with the library after making
changes to the library and recompiling it. And
you must show them these terms so they know
their rights.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Version 4, 16.09.2005
Bijlage
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer
you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should
know that what they have is not the original
version, so that the original author's reputation
will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining
a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent
with the full freedom of use specified in this
license.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license
for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public
License because it does Less to protect the
user's freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General
Public License for many libraries. However, the
Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a defacto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A
more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/
Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is
Less protective of the users' freedom, it does
ensure that the user of a program that is linked
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a "work
based on the library" and a "work that uses the
library". The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a
notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which
use some of those functions and data) to form
executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed
under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For a library, complete source code means all
the source code for all modules it contains, plus
any associated interface definition files, plus
the scripts used to control compilation and
installation of the library.
53
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Version 4, 16.09.2005
Bijlage
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if
its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in
a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library's complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and distribute a copy
of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed the
files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under
the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other
than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith
effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the
facility still operates, and performs whatever
part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this
function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function
must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work
as a whole. If identifiable sections of that work
are not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and sepa-
54
rate works in themselves, then this License, and
its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part
of a whole which is a work based on the Library,
the distribution of the whole must be on the
terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative
or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or
with a work based on the Library) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to
this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public
License has appeared, then you can specify that
version instead if you wish.) Do not make any
other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part
of the code of the Library into a program that is
not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a
portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Version 4, 16.09.2005
Bijlage
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked
with it, is called a "work that uses the Library".
Such a work, in isolation, is not a derivative
work of the Library, and therefore falls outside
the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library"
with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a "work
that uses the library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such
executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library,
the object code for the work may be a derivative
work of the Library even though the source
code is not.
Whether this is true is especially significant if
the work can be linked without the Library, or if
the work is itself a library. The threshold for this
to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions
(ten lines or less in length), then the use of the
object file is unrestricted, regardless of whether
it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall
under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a "work that uses the
Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the work
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy
of the work that the Library is used in it and that
the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this
License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for
the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed
under Sections 1 and 2 above); and, if the work
is an executable linked with the Library, with
the complete machine-readable "work that uses
the Library", as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be
able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism
is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer
system, rather than copying library functions
into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if
the user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the version
that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have already
sent this user a copy.
For an executable, the required form of the
"work that uses the Library" must include any
data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a
work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities
not covered by this License, and distribute such
a combined library, provided that the separate
55
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Version 4, 16.09.2005
Bijlage
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a copy
of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must
be distributed under the terms of the Sections
above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work based
on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same
work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link
with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and
will automatically terminate your rights under
this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated
so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not
accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on
the Library), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or
modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and
any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at
56
all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Library
by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to
apply, and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce
you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such
claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public
license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of
software distributed through that system in
reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he
or she is willing to distribute software through
any other system and a licensee cannot impose
that choice.
This section is intended to make thoroughly
clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following
the terms and conditions either of that version
or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may
choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these,
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / appendix.fm / 03.08.2007
Bijlage
write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions
for this. Our decision will be guided by the two
goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE
OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New
Libraries
If you develop a new library, and you want it to
be of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so
by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright"
line and a pointer to where the full notice is
found.
<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option)
any later version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign
a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Version 4, 16.09.2005
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice
57
Version 4, 16.09.2005
Gigaset S675 IP kba / NL / A31008-M1915-M121-1-5443 / montage_charger_base.fm / 03.08.2007
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement