ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ FM 144/440 MHz
TM-V71A
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ FM 144/430 MHz
TM-V71A / TM-V71E
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ανκο α.ε.
Κεντρικά Γραφεία:
Λεωγ. Συγγρού 44, Αθήνα 117 42
Τηλ.: 210 92 09 200 Fax: 210 92 09 345
Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της κοινοτικής
οδηγίας 1995/5/EC. Όπου γίνεται χρήση του συμβόλου
σημαίνει ότι ο συσκευή υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης σε
ορισμένες χώρες. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε CH, LI, IS και NO, και
για τη χρήση της απαιτείται άδεια.
Kenwood Corporation
©B62-1926 -00 (K. E. M4)
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
0682
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
α.
ε.
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτόν τον FM πομποδέκτη από την KENWOOD. Η KENWOOD πάντα παράγει
ραδιοερασιτεχνικά προϊόντα που εκπλήσσουν και εξάπτουν τους σοβαρούς χομπίστες. Ο πομποδέκτης αυτός δεν
αποτελεί εξαίρεση. Η KENWOOD πιστεύει ότι αυτός ο πομποδέκτης θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τόσο για επικοινωνία
μέσω φωνής αλλά και για επικοινωνία μέσω δεδομένων.
Ο πομποδέκτης αυτός έχει τις ακόλουθες κύριες δυνατότητες:
l
Εξελιγμένη δυνατότητα προγραμματισμού μνημών (PM) έτσι ώστε αυτές να αποθηκεύουν ολόκληρο το
λειτουργικό σας περιβάλλον για γρήγορη επαναφορά.
l
Περιέχει 1000 μνήμες στις οποίες αποθηκεύονται συχνότητες και άλλα στοιχεία. Επιτρέπει την χρήση οκταψήφιου
αλφαριθμητικού ονόματος για κάθε μνήμη.
l
Φίμωση του δέκτη με συνεχή κωδικοποίηση τόνου – (CTCSS) η ψηφιακού τόνου (DCS) που απορρίπτει
ανεπιθύμητες κλήσεις από άλλους σταθμούς.
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
Οι παραδοχές σχετικές με την συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου έχουν ακολουθηθεί για να απλοποιήσουν τις οδηγίες
και να αποτρέψουν την περιττή επανάληψη.
Τι πρέπει να κάνετε
Πατήστε στιγμιαία το KEY (πλήκτρο)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο το KEY
(πλήκτρο) η παραπάνω.
Πατήστε στιγμιαία το KEY1, ελευθερώστε το και μετά πατήστε το
KEY2.
Πατήστε το F για να μπείτε σε Function και μετά πατήστε το KEY για
να χρησιμοποιήσετε την δευτερεύουσα λειτουργία του.
Με τον πομποδέκτη κλειστό πατήστε και κρατήστε πατημένο το KEY,
ανοίγοντας ταυτόχρονα τον πομποδέκτη.
αν
κο
Οδηγία
Πατήστε το [KEY]
Πατήστε το [KEY]
(1s)
Πατήστε το [KEY1],
KEY2].
Πατήστε το [F],
[KEY]
Πατήστε το [KEY]
+ [PWR] On
Πληροφορίες για την διάθεση παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (εφαρμόσιμο στις Ευρωπαϊκές χώρες
που έχουν θεσπίσει διαφορετικά συστήματα αποκομιδής).
Προϊόντα με το σύμβολο (διαγραμμένος τροχήλατος κάδος σκουπιδιών) δεν μπορεί να διατεθούν σαν να είναι οικιακά σκουπίδια.
Παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλωθούν σε εγκαταστάσεις ικανές να διαχειριστούν τις συσκευές αυτές
και τα υποπροϊόντα τους. Επικοινωνήστε με τις αρχές προκειμένου να πληροφορηθείτε για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλησίον της
περιοχής σας. Η σωστή ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων βοηθά στην διαφύλαξη των πηγών ενεργείας και στην προστασία
γενικότερα της υγείας και του περιβάλλοντος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Μια η περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις μπορεί να είναι αφορούν στο προϊόν αυτό.
α.
ε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ FCC
Αυτή η συσκευή παράγει ή χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Αλλαγές οι τροποποιήσεις της συσκευής αυτής
μπορεί να προκαλέσουν επιζήμιες παρεμβολές εκτός αν οι τροποποιήσεις είναι ρητά εγκεκριμένες στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο χρήστης μπορεί να απωλέσει την δικαιοδοσία χρήσης της συσκευής αυτής εάν επιφέρει αλλαγή η
τροποποίηση που δεν είναι εγκεκριμένη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ FCC
Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και βρέθηκε σύμφωνη με τους περιορισμούς ψηφιακών συσκευών τάξης Β
συμμορφούμενη με την οδηγία 15 των κανονισμών του FCC. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν σχεδιαστεί για την
προστασία από επιζήμιες παρεμβολές σε εγκαταστάσεις εντός πόλεων.
Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να δημιουργήσει ενέργεια που προέρχεται από ραδιοσυχνότητες,
και εάν δεν έχει κατάλληλα εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί δημιουργήσει
επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Όμως δεν υπάρχει εγγύηση ότι μια συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν θα
δημιουργήσει παρεμβολές. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στην λήψη ραδιόφωνου η
τηλεόρασης η οποία επιβεβαιώνεται θέτοντας την συσκευή εντός - εκτός λειτουργίας, ο χρήστης ενθαρρύνεται να
δοκιμάσει να διορθώσει το πρόβλημα λαμβάνοντας ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- Αλλαγή προσανατολισμού η σημείου τοποθέτησης της κεραίας λήψης.- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στην συσκευή και τον δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε διαφορετικό κύκλωμα τροφοδοσίας δικτύου από αυτό του δέκτη.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο για τεχνική βοήθεια.
αν
κο
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
Υπάρχει περίπτωση να γίνει υγροποίηση μέσα στον πομποδέκτη αν ο χώρος που ευρίσκεται ζεσταίνεται με θερμαντική συσκευή σε κρύες χειμωνιάτικες μέρες ή αν ο πομποδέκτης μεταφερθεί ξαφνικά από κρύο σε ζεστό δωμάτιο. Αν
συμβεί αυτό, ο μικροεπεξεργαστής και τα συστήματα εκπομπής/ λήψης μπορεί να γίνουν ασταθή με αποτέλεσμα ο
πομποδέκτης να υπολειτουργεί. Στην περίπτωση αυτή κλείστε τον πομποδέκτη και περιμένετε για λίγο. Όταν οι
σταγόνες της υγροποίησης εξατμιστούν, ο πομποδέκτης θα επανέλθει σε φυσιολογική λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
·
·
·
ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΡΙΑ, ΣΚΟΝΗ, ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ κλπ)
Κλείνετε τον πομποδέκτη σας όταν βάζετε βενζίνη στο αυτοκίνητο ή παρκάρετε σε σταθμούς ανεφοδιασμού
βενζίνης. Μην τοποθετείτε δοχεία με βενζίνη στο πορτ-μπαγκάζ αν στο ίδιο σημείο είναι τοποθετημένος και ο
πομποδέκτης σας.
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Μην λειτουργείτε τον πομποδέκτη σας όταν κάποιος βρίσκεται κοντά ή αγγίζει την κεραία σας, για να
αποφύγετε πιθανά εγκαύματα από ακτινοβολία ή άλλο σχετικό τραυματισμό.
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΥΝΑΜΙΤΗ
Αν ο πομποδέκτης λειτουργήσει σε απόσταση 150 m (500 ft) από φουρνέλα που χρησιμοποιείται δυναμίτης
μπορεί να προκαλέσει την ανατίναξή τους. Κλείστε τον πομποδέκτη αν βρισκόσαστε σε τέτοια περιοχή την
ώρα που γίνονται ανατινάξεις ή αν βλέπετε την πινακίδα “ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΑΣ”. Αν μεταφέρετε
φουρνέλα με το αυτοκίνητό σας βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε κλειστό μεταλλικό κουτί με θωρακισμένο
εσωτερικό περίβλημα. Μην εκπέμπετε όταν τα εκρηκτικά μεταφέρονται από και προς το κουτί που τα περιέχει.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψη σας τις ακόλουθες προφυλάξεις για την αποτροπή φωτιάς, τραυματισμού και
βλάβης του πομποδέκτη:
Όταν λειτουργείτε τον πομποδέκτη από το αυτοκίνητο μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τις παραμέτρους του
ενώ οδηγείτε. Είναι πολύ επικίνδυνο.
·
·
Μην εκπέμπετε με υψηλή ισχύ για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να υπερθερμανθεί ο πομποδέκτης.
·
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τον πομποδέκτη για κανένα λόγο εκτός αν περιγράφεται στο
εγχειρίδιο λειτουργίας του.
·
Αν αντιληφθείτε παρουσία ασυνήθιστης μυρωδιάς ή καπνού, αμέσως κλείστε τον πομποδέκτη και
επικοινωνήστε με σημείο επισκευής της KENWOOD (service) ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.
·
Η χρήση του πομποδέκτη κατά την διάρκεια της οδήγησης μπορεί να παραβαίνει τους νόμους οδικής
κυκλοφορίας. Παρακαλούμε ελέγξτε τους νόμους που είναι σε ισχύ στην χώρα σας.
·
Μην χρησιμοποιείτε βοηθητικά εξαρτήματα που δεν είναι Kenwood.
α.
ε.
·
Φροντίστε να μην πέσουν αντικείμενα ή χυθούν υγρά στον πομποδέκτη κατά την διαδικασία ανοίγματος
του καλύμματός του. Μεταλλικά αντικείμενα όπως φουρκέτες ή βελόνες αν πέσουν μέσα στον πομποδέκτη
ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και ισχυρό ηλεκτρικό χτύπημα (ηλεκτροσόκ). Ποτέ μην
επιτρέψετε σε παιδιά να εισάγουν οποιαδήποτε αντικείμενα στον πομποδέκτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο πομποδέκτης έχει σχεδιαστεί για λειτουργία από πηγή 13.8 V DC (+- 15%)
αν
κο
·
·
·
Χρησιμοποιείστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας ή το προαιρετικό καλώδιο τροφοδοσίας της
Kenwood.
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στον ανεμιστήρα του πομποδέκτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
·
·
·
Μην αφαιρείτε την ασφάλεια από το καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος του πομποδέκτη. Ακατάλληλες
συνδέσεις ή μεταβολές έντασης ή τάσης μπορεί να προκαλέσουν καπνό ή φωτιά.
Για την ασφάλεια των επιβατών, τοποθετείστε τον πομποδέκτη με το παρεχόμενο στήριγμα ασφαλώς, ώστε να
μην εκτιναχθεί σε περίπτωση σύγκρουσης.
Πολλά ηλεκτρονικά συστήματα στο αυτοκίνητό σας μπορεί να υπολειτουργούν όταν εμφανίζεται ακτινοβολία
λόγω της εκπομπής σας. Η ηλεκτρονική ανάφλεξη, τα αντιολισθητικά συστήματα πέδησης και τα συστήματα
πλοήγησης είναι μερικά τυπικά παραδείγματα συστημάτων που μπορεί να υπολειτουργούν. Αν το αυτοκίνητό
σας χρησιμοποιεί παρόμοια συστήματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του και βεβαιωθείτε ότι θα
εξακολουθούν να λειτουργούν αξιόπιστα και σε περιβάλλον με ραδιοσυχνότητες.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1
1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1
α.
ε.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
2
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ
5
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
7
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΟΨΗ
ΟΘΟΝΗ
ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΑΝΕΛ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΝΕΛ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (MC-59)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
8
8
10
12
12
13
14
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ /ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
14
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
14
15
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ
15
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ Η ΔΥΟ ΜΠΑΝΤΕΣ
16
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
17
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
18
ΕΚΠΟΜΠΗ
19
αν
κο
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΙΜΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (MENU)
20
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
20
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
20
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
24
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ
26
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ
26
ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΝΟΥ 1750 Hz
30
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
30
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ SIMPLEX (ASC)
30
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝΟΥ
31
ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
SIMPLEX & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΜΕ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ SPLIT
32
32
i
33
ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ SIMPLEX ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ
33
ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ SPLIT
33
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
34
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
35
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
35
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
36
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗ ΣΕ VFO
36
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
36
α.
ε.
ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ (PM)
38
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
39
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ PM
40
ΑΝΑΚΛΗΣΗ PM ΚΑΝΑΛΙΩΝ
40
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ PM
41
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ PM
41
ΣΑΡΩΣΗ
42
43
ΣΑΡΩΣΗ VFO
43
αν
κο
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
ΣΑΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
44
ΣΑΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
45
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΑΡΩΣΗ
46
ΣΑΡΩΣΗ ΜΕΓΑΚΥΚΛΩΝ
48
ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ
48
ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΜΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝΟ (CTCSS)
49
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΟ CTCSS
49
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CTCSS
51
ΦΗΦΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΜΩΣΗΣ (DCS)
52
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ DCS
52
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ DCS
54
ΧΡΗΣΗ ΔΙΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (DTMF)
55
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
55
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
56
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ DTMF
58
EchoLink
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EchoLink;
59
59
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ EchoLink
59
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ System Operator ΤΟΥ EchoLink
61
ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΗΣ
ΚΛΕΙΔΩΜΑ
62
62
α.
ε.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΗΧΟΣ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ VFO
62
63
64
64
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
65
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
67
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ (APO)
67
ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ S-METER
68
ADVANCE INTERCEPT POINT (AIP)
68
ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑ ΑΠΟ FΜ ΣΕ ΑΜ
68
BEAT SHIFT
ΦΙΜΩΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥ
69
69
70
70
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ
71
ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
71
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
72
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΣ Κ ΜΟΝΟ)
73
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
74
αν
κο
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΟΤ)
VGS-1 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
75
ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ
75
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΩΝΗΣ
78
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ/ΚΛΕΙΔ. ΠΕΡΙΟΧΗ
81
(ΤΥΠΟΣ Κ ΚΑΙ S ΜΟΝΟ)
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ
82
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ
82
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PACKET
83
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
83
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
83
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΥΡΑΣ Η/Υ
84
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ SQC
85
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΤΥΠΟΣ Κ ΜΟΝΟ)
85
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
85
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
86
87
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
89
α.
ε.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΗΣ MCP-2A
89
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PG-5G/ PG-5H
90
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΠΡΟΣΟΨΗΣ DFK-3D
90
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ PG-5F
92
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ VGS-1
93
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
SERVICE
94
94
94
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ SERVICE
94
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
94
ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
αν
κο
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
95
96
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Σημείωση : Ο κωδικός περιοχής αγοράς βρίσκεται πάνω στη συσκευασία (Κ, E ή ΜΗ)
Μικρόφωνο
Καλώδιο
Τροφοδοσίας (Με
ασφάλειες 20Α)
Βάση Στήριξης
Βίδες
Ασφάλεια (15Α)
Warranty Card
Οδηγός
Λειτουργίας
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Part Number
Quantity
T9_-0657-XX
1
K, M4 Τύποι
E30-7628-XX
1
E Τύποι
E30-3452-XX
1
J29-0628-XX
1
N99-033_-XX
1
K, M4 Τύποι
F5_-0079-XX
1
E Τύπος
K, E Τύπος
Μόνο
F52-0024-XX
1
——
1
B62-_926-XX
1
α.
ε.
Item
αν
κο
Επιλέξτε ασφαλή και βολική τοποθεσία για την εγκατάσταση εντός του οχήματος διασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου για τους επιβάτες και τον εαυτό σας όταν το όχημα κινείται. . Θεωρήστε την εγκατάσταση του πομποδέκτη κάτω
από το ταμπλώ μπροστά από το κάθισμα του συνεπιβάτη έτσι ώστε να μην χτυπηθεί από τα γόνατα η πόδια του σε
περίπτωση ξαφνικού φρεναρίσματος. Προσπαθήστε να επιλέξετε ένα καλά αεριζόμενο σημείο και αποφύγετε την απ'
ευθείας έκθεση του στον ήλιο.
Σημείωση: Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε παρεμβολές στον δέκτη GPS εάν λειτουργείτε περίπου στους 438.8 (Band A) και / η στους
443.8 (Band B). Για να περιορίσετε την ενόχληση βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης του πομποδέκτη είναι σε ξεχωριστή θέση από
αυτήν του GPS.
1. Τοποθετήστε την βάση εγκατάστασης του πομποδέκτη στο όχημα με τις παρεχόμενες βίδες (shelf tapping) και
ροδέλες (παρέχονται 4)
·
Η βάση μπορεί να τοποθετηθεί με το άνοιγμα της να βλέπει κάτω για τοποθέτηση κάτω από το ταμπλώ η
βλέποντας προς τα επάνω.
·
Η βάση πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε τα 3 ανοίγματα για τις βίδες στο τέλος κάθε πλευράς να βλέπουν προς
τα πίσω.
1
Λαμαρινόβιδα
(5 x 16mm)
Ροδέλα
α.
ε.
2. Τοποθετείστε τον πομποδέκτη στη βάση και μετά σφίξτε τις παρεχόμενες εξάγωνες βίδες SEMS με τις ροδέλες τους
(παρέχονται 4 από κάθε είδος,, 2 για κάθε πλευρά της βάσης).
·
Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι καλά σφιγμένα για να αποφευχθούν δονήσεις που θα ξεσφίξουν την βάση του
πομποδέκτη.
Βίδα SEMS
(4 x 10mm)
Δώστε την επιθυμητή γωνία στον πομποδέκτη με τις 3 βίδες στο τέλος της κάθε πλευράς
της βάσης του πομποδέκτη.
αν
κο
·
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MOBILE
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία 12V του αυτοκινήτου έχει την απαιτούμενη χωρητικότητα σε ρεύμα. Αν το ρεύμα δεν επαρκεί
ο φωτισμός της οθόνης του πομποδέκτη ενδέχεται να μειώνεται κατά την διάρκεια της εκπομπής η η ισχύς του
πομποδέκτη να μειώνεται σημαντικά στην εκπομπή. Ποτέ μην συνδέετε τον πομποδέκτη σε μπαταρία με 24V.
Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα και η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη η δεν
λειτουργεί η μηχανή η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί τελείως και να μην είναι σε θέση να ξεκινήσει την μηχανή του αυτοκινήτου.
Αποφύγετε την λειτουργία του πομποδέκτη κάτω από αυτές τις συνθήκες,
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατευθείαν στην μπαταρία του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τον συντομότερο
δυνατό δρόμο.
·
Αν χρησιμοποιήσετε φίλτρο για τον θόρυβο χρησιμοποιείστε και ένα μονωτήρα για να εμποδίσετε την επαφή με
το σασί του αυτοκινήτου.
·
Μην χρησιμοποιήσετε την υποδοχή του αναπτήρα. Πολύ αναπτήρες υποφέρουν από απαράδεκτη πτώση της
τάσης που παρέχουν.
·
Αν το καλώδιο πρέπει να περάσει από μια τρύπα στο σασί του αυτοκινήτου για παράδειγμα μπροστά από την
θέση των επιβατών χρησιμοποιείστε λαστιχένια ροδέλα για να μην πληγωθεί το καλώδιο. Λύστε την ασφάλεια
του καλωδίου για να περάσει από το χώρισμα.
·
Ολόκληρο το μήκος του καλωδίου πρέπει να επενδυθεί για να μονωθεί από την ζέστη, την υγρασία και την
δευτερεύουσα ανάφλεξη (υψηλή τάση) της μηχανής και των καλωδίων της.
2
2. Όταν το καλώδιο είναι στην θέση του τυλίξτε το με αντι-θερμαντική ταινία γύρω από την ασφάλεια για να το
προφυλάξετε από την υγρασία. Στερεώστε το σε όλο το μήκος της διαδρομής του.
3. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος αποσυνδέστε οποιαδήποτε άλλη καλωδίωση από τον
αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας πριν την σύνδεση του πομποδέκτη.
·
α.
ε.
4. Βεβαιωθείτε για την σωστή πολικότητα των συνδέσεων, στην συνέχεια τοποθετείστε το καλώδιο στους
ακροδέκτες της μπαταρίας.
Το κόκκινο άκρο συνδέεται στον θετικό πόλο (+) και το μαύρο στον αρνητικό (-).
Χρησιμοποιείστε όλο το μήκος του καλωδίου ακόμα και αν το καλώδιο είναι μακρύτερο από ότι
χρειάζεται. Συγκεκριμένα ποτέ μην αφαιρείτε το κομμάτι του καλωδίου με τις ασφάλειες.
5. Επανασυνδέστε τις καλωδιώσεις που αποσυνδέσατε από τον αρνητικό πόλο.
6. Συνδέστε το καλώδιο συνεχούς τροφοδοσίας στον πομποδέκτη.
Διαμέρισμα μηχανής
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Ε)
Διαμέρισμα επιβατών
Καλώδιο τροφοδοσίας
(-) (μαύρο)
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Κ, Μ4)
αν
κο
Καλώδιο
τροφοδοσίας
(+) (κόκκινο)
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Κ, Μ4)
Λαστιχένιο
παρέμβυσμα
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Ε)
Καλώδιο τροφοδοσίας
Μπαταρία 12V
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΒΑΣΗ
Για να χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη σε σταθερή θέση στο shack σας θα χρειαστείτε ένα τροφοδοτικό
σταθερής τάσης 13.8 V το οποίο πρέπει να προμηθευτείτε ξεχωριστά. Η προτεινόμενη ικανότητα παροχής
ρεύματος πρέπει να είναι 12 A.
Σημείωση: Μην βάλετε το τροφοδοτικό στην τάση (220V) πριν κάνετε όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις.
1. Βεβαιωθείτε ότι και ο πομποδέκτης και το τροφοδοτικό είναι κλειστά.
2. Συνδέστε το καλώδιο της τροφοδοσίας από το σταθεροποιημένο τροφοδοτικό και βεβαιωθείτε ότι η
πολικότητα είναι σωστή (Κόκκινο: Θετικό, Μαύρο: Αρνητικό).
*
Χρησιμοποιείστε το παρεχόμενο καλώδιο συνεχούς ρεύματος για να συνδέσετε τον πομποδέκτη στο τροφοδοτικό συνεχούς
τάσης. Μην συνδέσετε τον πομποδέκτη απευθείας στα 220V.
*
Μην αντικαταστήσετε το καλώδιο με άλλο μικρότερης διατομής.
3
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον πομποδέκτη.
·
Πιέστε τους συνδέσμους σταθερά μεταξύ τους μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (κλικ) ότι
ασφάλισαν στην θέση τους.
α.
ε.
Σημείωση: Για να αποδώσει ο πομποδέκτης όλες τις δυνατότητές του, συνιστούμε τη χρήση του προαιρετικού τροφοδοτικού PS-33
(20.5 A, 25% κύκλος λειτουργίας).
Καλώδιο
τροφοδοσίας
(-) (μαύρο)
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Ε)
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Κ, Μ4)
Καλώδιο
τροφοδοσίας
(+) (κόκκινο)
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Κ, Μ4)
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Ε)
Καλώδιο τροφοδοσίας
αν
κο
Σταθεροποιημένο
τροφοδοτικό 12 V
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Αν καεί η ασφάλεια, ελέγξτε την αιτία και διορθώστε το πρόβλημα. Αφού λυθεί το πρόβλημα, αντικαταστήστε την
ασφάλεια. Αν και η καινούργια ασφάλεια συνεχίζει να καίγεται, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Kenwood ή ένα εξουσιοδοτημένο service της Kenwood
για να σας βοηθήσουν.
ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πομποδέκτης (κοντά στο βύσμα για το
καλώδιο τροφοδοσίας)
Παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ Α
15Α
20Α
ΠΡΟΣΟΧΗ!
·
Να χρησιμοποιούνται μόνο ασφάλειες του συγκεκριμένου τύπου και έντασης, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
βλάβης του πομποδέκτη.
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Κ, Μ4)
Ασφαλειοθήκη
Ασφαλειοθήκη
(τύπος Ε)
Ασφάλεια
4
Ασφαλειοθήκη
Ασφάλεια
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
Πριν ξεκινήσετε την λειτουργία του πομποδέκτη θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια αποτελεσματική και καλά
συντονισμένη κεραία. Η επιτυχία της εγκατάστασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της κεραίας και την σωστή
της τοποθέτηση. Ο πομποδέκτης μπορεί να έχει άριστα αποτελέσματα αν στην κεραία και την εγκατάσταση της δοθεί η
απαιτούμενη προσοχή,
ΠΡΟΣΟΧΗ!
-
Εκπέμποντας χωρίς την κεραία ή άλλο αντίστοιχο φορτίο μπορεί να προκληθούν προβλήματα στον πομποδέκτη.
Πάντα συνδέετε την κεραία πριν εκπέμψετε.
Όλες οι σταθερές εγκαταστάσεις πρέπει να χρησιμοποιούν «κεραυνοσυλλέκτες» για την αποφυγή κινδύνου
φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και ενδεχομένως βλάβης του πομποδέκτη.
αν
κο
-
α.
ε.
Χρησιμοποιείστε γραμμή τροφοδοσίας χαμηλών απωλειών και με χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ω για να προσαρμόσετε
την χαρακτηριστική αντίσταση του πομποδέκτη.
Προσαρμόζοντας τον πομποδέκτη με γραμμές τροφοδοσίας με διαφορετική αντίσταση από 50Ω θα έχει σαν αποτέλεσμα
την μείωση της απόδοσης του και ενδέχεται να προκαλείτε παρεμβολές σε κοντινές εγκαταστάσεις ραδιόφωνου,
τηλεόρασης η άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.
Βύσμα κεραίας
Συνδετήρας RF
5
Προς τροφοδοτικό
Προς κεραία 50Ω
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
Ο πομποδέκτης σας επιτρέπει να αλλάξετε τον προσανατολισμό της πρόσοψης του πομποδέκτη. Ανάλογα με το σημείο
και τον τρόπο τοποθέτησης μπορεί να επιθυμείτε να έχετε την πρόσοψη προς τα πάνω ή κάτω για βολικότερη χρήση.
α.
ε.
1.Στην δεξιά μεριά της πρόσοψης τραβήξτε προς τα εμπρός και ελευθερώστε την ασφάλεια της πρόσοψης.
αν
κο
2. Ολισθήστε την πρόσοψη προς τα αριστερά και τραβήξτε την μακριά από το σώμα του πομποδέκτη.
3. Γυρίστε την πρόσοψη ανάποδα και επανατοποθετήστε την στο κυρίως σώμα του πομποδέκτη.
6
1
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
α.
ε.
- Εξωτερικά μεγάφωνα.
Αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά μεγάφωνα, επιλέξτε μεγάφωνα με χαρακτηριστική αντίσταση 8Ω. Οι
υποδοχές για εξωτερικά μεγάφωνα δέχονται βύσματα μονοφωνικά (2 επαφών) των 3.5 mm (1/8'') . Υπάρχουν δυο
υποδοχές στο πίσω μέρος του πομποδέκτη, SP1 και SP 2. Ανατρέξτε στην σελίδα 71 για να δείτε την συνδεσμολογία
τους.
Υποδοχή μεγαφώνου
SP1
Eξωτερικά μεγάφωνα
(SP-50B)
Υποδοχή μεγαφώνου
SP2
αν
κο
- Μικρόφωνο
Για να επικοινωνήσετε με φωνή, συνδέστε το παρεχόμενο μικρόφωνο στην αντίστοιχη υποδοχή στο αριστερό σημείο
του πομποδέκτη. Πιέστε σταθερά το βύσμα μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο (κλικ), ότι έχει ασφαλίσει στην
θέση του.
Υποδοχή μικροφώνου
(MIC)
Βύσμα μικροφώνου
2
7
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΣΑΣ
α.
ε.
ΠΡΟΣΟΨΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
1. VFO.
Πατήστε το πλήκτρο VFO για να επιλέξετε την κατάσταση VFO (σελ. 18). Πατήστε το πλήκτρο [VFO] (1s) για να
ξεκινήσετε την λειτουργία σάρωσης VFO (σελίδα 43). Πατήστε [F], [VFO] για μεταφορά της υπάρχουσας
συχνότητας του καναλιού μνήμης ή καναλιού κλήσης, στο VFO (μεταφορά μνήμης) (σελ. 36).
αν
κο
2. MR
Πατήστε το πλήκτρο [MR] για να επιλέξετε την κατάσταση καναλιού μνήμης (σελ. 18). Πατήστε [MR] (1s) για
την εκκίνηση σάρωσης καναλιού μνήμης (σελ. 44). Επιλέξτε ένα κανάλι μνήμης, μετά πιέστε [F], [MR] για να
αποθηκεύσετε την υπάρχουσα συχνότητα στο επιλεγμένο κανάλι μνήμης (σελ. 33).
3. Άντυγα συντονισμού
Στρέψτε για επιλογή συχνότητας, κανάλι μνήμης, αλλαγή κατεύθυνσης σάρωσης, επιλογή συχνότητας υποτόνου,
κτλ. Πιέστε [F], μετά πιέστε προς μέσα την άντυγα συντονισμού για να επιλέξετε την κατάσταση Μενού (σελ. 20).
Πιέστε [ΜΗz], (1s) για να ξεκινήσετε την Σάρωση 1 μεγακύκλου (σελ. 48) ή Σάρωση Ομάδας (σελ. 45).
4. Πλήκτρο CALL
Πιέστε το πλήκτρο CALL για επιλογή του καναλιού κλήσης. Πιέστε [CALL] (1s) για Σάρωση καναλιού κλήσης
(σελ. 48). Πιέστε [F], [CALL] για αποθήκευση της τρέχουσας συχνότητας, στο κανάλι κλήσης (σελ. 33).
5. Πλήκτρο F
Πιέστε [F] για την κατάσταση δεύτερης (αναλλακτικής) λειτουργίας. Πιέστε [F] (1s) για κλείδωμα των
πλήκτρων του πομποδέκτη (σελ. 63).
6. Πλήκτρο TONE
Πιέστε το πλήκτρο [TONE] για επιλογή της λειτουργίας υποτόνων. Με την επαναλαμβανόμενη πίεση του
πλήκτρου [TONE] επιλέγουμε μεταξύ των: Υπότονος εκπομπής ON >> Υπότονος εκπομπής ή λήψης ON >>
Ψηφιακός υπότονος εκπομπής ή λήψης ON >> Όλα τα προηγούμενα OFF. Όταν κάποια από τις λειτουργίες
υπότονου είναι ενεργοποιημένη, πιέστε [F], [TONE] για τις επιλογές παραμέτρων των χρησιμοποιούμενων
υποτόνων.
8
7. Πλήκτρο REV
Πιέστε [REV] για την λειτουργία ακρόασης στην είσοδο αναμεταδότη (ON ή OFF) (σελ. 30). Πιέστε [REV] (1s) για
την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης ακρόασης στην είσοδο αναμεταδότη (σελ. 30).
Πατώντας επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα [F], [REV] η απόκλιση συχνότητας εκπομπής λειτουργεί ως ακολούθως:
α.
ε.
θετικό (+) shift –> αρνητικό (–) shift –> αρνητικό shift 7.6 MHz (τύπος E μόνο) –> απενεργοποίηση (OFF).
8. Πλήκτρο LOW
Πιέστε το πλήκτρο [LOW] για την εναλλαγή μεταξύ : Υψηλή Ισχύς ( τύποι K, E μόνο) –> Μεσαία Ισχύς –> Χαμηλή
Ισχύς (σελ. 70). Πιέστε [F], [LOW] για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Mute, ON ή OFF (σελ. 69).
9. Πλήκτρο PF1
Πιέστε [PF1] για ενεργοποίηση της προγραμματισμένης λειτουργίας (σελ. 66 ). Η εργοστασιακή ρύθμιση
λειτουργίας του πλήκτρου είναι ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΝΤΑΣ .
10. Πλήκτρο PF2
Πιέστε [PF2] για ενεργοποίηση της προγραμματισμένης λειτουργίας (σελ. 66). Η εργοστασιακή ρύθμιση
λειτουργίας του πλήκτρου είναι
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .
11. Περιστροφικός επιλογέας BAND SEL (VOL)
Στρέψτε τον επιλογέα [BAND SEL] για ρύθμιση της στάθμης του ήχου (σελ. 14.). Πιέστε το αριστερό [BAND SEL]
για επιλογή της μπάντας Α. Πιέστε το δεξί [BAND SEL] για επιλογή της μπάντας Β. Πιέστε το πλήκτρο [BAND
SEL] (1s) για επιλογή μεταξύ μονής ή διπλής μπάντας λειτουργίας.
12. Πλήκτρο SQL Control
Στρέψτε το [SQL] για ρύθμιση του επιπέδου φίμωσης του δέκτη. Στρέφοντας δεξιόστροφα αυξάνουμε το επίπεδο
αν
κο
φίμωσης ενώ στρέφοντας αριστερόστροφα μειώνουμε το επίπεδο φίμωσης του δέκτη (σελ. 68).
13. Πλήκτρο PM
Πιέστε [PM] για επιλογή PM (Προγραμματιζόμενη Μνήμη) καναλιού (σελ. 40). Πιέστε [F], [PM] για επιλογή
καταχώρησης στοιχείων στο PM κανάλι (σελ. 40).
14. Πλήκτρο
\Πιέστε το πλήκτρο [
4
] για να θέσετε εντός /εκτός λειτουργίας τον πομποδέκτη.
9
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Περιγραφή
Εμφανίζεται στην επιλεγμένη μπάντα εκπομπής. Αναβοσβήνει όταν
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αμμφίδρομης αναμετάδοσης
μπάντας.
Εμφανίζεται στην επιλεγμένη μπάντα χειρισμού. Αναβοσβήνει όταν
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού.
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία υποτόνου
εκπομπής.
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία υποτόνου
εκπομπής και λήψης (φίμωση δέκτη)
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ψηφιακού
υποτόνου εκπομπής και λήψης (φίμωση δέκτη)
Εμφανίζεται όταν είναι ενργοποιημένη η θετική μετατόπιση συχνότητας
εκπομπής
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αρνητική μετατόπιση
συχνότητας εκπομπής
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αναστροφή συχνότητας
αν
κο
Ένδειξη
Mπάντα (Β)
α.
ε.
Mπάντα (Α)
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου απ’
ευθείας σήματος ανταποκριτή.
Αναβοσβήνει όταν υπάρχει απ’ ευθείας σήμα από τον ανταποκριτή
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία χρήσης ΑΜ
διαμόρφωσης
Εμφανίζεαι όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία στενού εύρους
διαμόρφωσης
Εμφανίζεται κατά την καταχώρηση του καναλιού συχνότητας
Αναγράφεται το κανάλι μνήμης και ο αριθμός μενού
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αποκλεισμού
σάρωσης καναλιού μνήμης
Εμφανίζεται κατά τη χρήση της υψηλής ισχύς εξόδου του πομπού.
Αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένο το κύκλωμα προστασίας
υπερθέμανσης του πομπού
Εμφανίζεται κατά τη χρήση της μεσαίας ισχύς εξόδου του πομπού.
Αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένο το κύκλωμα προστασίας
υπερθέρμανσης του πομπού
Εμφανίζεται κατά τη χρήση της χαμηλής ισχύς εξόδου του πομπού
Αναγράφεται η τρέχουσα συχνότητα, ονομασία του καναλιού μνήμης,
λειτουργία μενού
Εμφανίζεται κατά τη λήψη σήματος
Εμφανίζεται κατά την εκπομπή
10
5
α.
ε.
Περιγραφή
Εμφανίζεται στη μπάντα δεδομένων (DATA)
Εμφανίζεται όταν η ταχύτητα ανταλλαγής δεδομένων έχει επιλεγεί στα
9600(bps)
Εμφανίζεται όταν η συχνότητα ρυθμιστεί στους ***,***, 250Hz
Εμφανίζεται όταν η συχνότητα ρυθμιστεί στους ***,***, 500Hz
Εμφανίζεται όταν η συχνότητα ρυθμιστεί στους ***,***, 750Hz
Εμφανίζεται όταν η συχνόττα ρυθμιστεί στους ***,***, 333Hz
Εμφανίζεται όταν η συχνότητα ρυθμιστεί στους ***,***, 666Hz
Εμφανίζεται όταν πιεστεί το πλήκτρο F
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης
Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ηχογράφησης
Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιήται ένα κανάλι μνήμης echolink
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος
πλήκτρων
Εμφανίζεται όταν γίνεται ανάκληση προγραμματιζόμενης μνήμης και
καταχώρησης στοιχείων
Εμφανίζεται κατά τη λειτουργία Μενού και επιλογής συχνότητας
υποτόνου C/CT/DCS
Αναβοσβήνει όταν γίνεται ανάκληση προγραμματιζόμενης μνήμης και
καταχώρηση στοιχείων.
Αναβοσβήνει το «1» μόνο, κατά τη διαδικασία ηχογράφησης ή
αναπαραγωγής
Εμφανίζεται κατά την πρόσβαση στο Μενού
Αναβοσβήνει όταν γίνεται ανάκληση προγραμματιζόμενης μνήμης και
καταχώρηση στοιχείων.
Αναβοσβήνει το «2» μόνο, κατά τη διαδικασία ηχογράφησης ή
αναπαραγωγής
Εμφανίζεται κατά την καταχώρηση χαρακτήρων στο Μενού ή στον
κωδικό
Αναβοσβήνει όταν γίνεται επανάκληση προγραμματιζόμενης μνήμης
και καταχώρησης στοιχείων.
Αναβοσβήνει το «3», κατά τη διαδικασία ηχογράφησης ή
αναπαραγωγής
Εμφανίζεται κατά την καταχώρηση χαρακτήρων στο μενού ή στον
κωδικό
Αναβοσβήνει, όταν γίνεται επανάκληση προγραμματιζόμενης μνήμης
και καταχώρησης στοιχείων.
Αναβοσβήνει το «4», κατά τη διαδικασία ηχογράφησης ή
αναπαραγωγής
Εμφανίζεται κατά τη καταχώρηση χαρακτήρων στο μενού ή στον
κωδικό
Αναβοσβήνει οταν γίνεται επανάκληση προγραμματιζόμενης μνήμης
και καταχώρησης στοιχείων.
Αναβοσβήνει το «5», κατά τη διαδικασία ηχογράφησης ή ανα
παραγωγής
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προειδοποίησης
καιρού.
Αναβοσβήνει κατά τη λήψη προειδοποιητικών σημάτων καιρού (k
τύπος μόνο)
αν
κο
Ένδειξη
11
ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΑΝΕΛ
1. ΚΕΡΑΙΑ (ANT)
Συνδέστε μια εξωτερική κεραία τύπου UHF (TM-V71A) ή N (TM-V71E) σε αυτή την υποδοχή (σελ. 5). Όταν κάνετε
δοκιμαστικές εκπομπές, συνδέστε ένα τεχνητό φορτίο στη θέση της κεραίας. Το συνδεδεμένο κεραιοσύστημα ή το τεχνητό
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA)
α.
ε.
φορτίο θα πρέπει να έχει σύνθετη αντίσταση 50Ω.
Συνδέστε μια εξωτερική μονάδα TNC σε αυτή την υποδοχή. Χρησιμοποιήστε βύσμα 6-pin mini DIN.
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (PC)
Συνδέστε τον προσωπικό υπολογιστή σας σε αυτή την υποδοχή, χρησιμοποιώντας ένα βύσμα 8 επαφών (8 – PIN mini
DIN).
αν
κο
4. ΜΕΓΑΦΩΝΑ (SP1/SP2)
Εάν επιθυμείτε συνδέστε 1 ή 2 εξωτερικά μεγάφωνα για καλύτερη απόδοση και διαύγεια ήχου. Οι υποδοχές δέχονται
βύσματα διαμέτρου 3.5 mm (1/8"), 2 επαφών (σελ. 7). Περισσότερες πληροφορίες για την παραμετροποίηση των
μεγαφώνων, θα βρείτε στη στην σελίδα 71.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΝΕΛ
1. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (MIC)
Συνδέστε το παρεχόμενο μικρόφωνο σε αυτή την υποδοχή.
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Υποδοχή βύσματος καλωδίου κονσόλας χειρισμού.
12
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (MC-59)
α.
ε.
Ακροδέκτες υποδοχής
μικροφώνου
Σειριακά δεδομένα πληκτρολογίου
Ασύνδετη
Ασύνδετη
1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (PTT)
Κρατήστε πατημένο το διακόπτη PTT για να εκπέμψετε και μιλήστε στο μικρόφωνο.
αν
κο
2. ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΝΩΝ (DTMF)
Πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να κάνετε κλήσεις με τόνους DTMF, να πληκτρολογήσετε συχνότητα ή να καταχωρήσετε
χαρακτήρες γραμμάτων και αριθμών.
3. ΠΛΗΚΤΡΟ CALL/A
Ενεργεί σαν το πλήκτρο [CALL] που βρίσκεται στην κονσόλα χειρισμού. Την ίδια λειτουργία έχουμε μέσω του πλήκτρου PF4
του πομποδέκτη κάτι που μπορεί να διαφοροποιηθεί με την λειτουργία προγραμματιζόμενη λειτουργία πλήκτρου .
4. ΠΛΗΚΤΡΟ VFO/B
Ενεργεί όπως το πλήκτρο [VFO] του πομποδέκτη. Την ίδια λειτουργία έχουμε μέσω του πλήκτρου PF3, κάτι που μπορεί να
διαφοροποιεί με την λειτουγρία προγραμματιζόμενη λειτουργία πλήκτρου .
5. ΠΛΗΚΤΡΟ MR/C
Ενεργεί όπως το πλήκτρο [MR] του πομποδέκτη. Την ίδια λειτουργία έχουμε μέσω του πλήκτρου PF2/D που μπορεί να
διαφοροποιηθεί με την λειτουργία προγραμματιζόμενη λειτουργία πλήκτρου .
6. ΠΛΗΚΤΡΟ PF/D
Πιέστε διαδοχικά για να επιλέξετε μεταξύ της Α και Β μπάντας. Την ίδια λειτουργία έχουμε μέσω του πλήκτρου PF1 κάτι που
μπορεί να διαφοροποιηθεί με την λειτουργία προγραμματιζόμενη λειτουργία πλήκτρου .
7. ΠΛΗΚΤΡΑ UP/DWN
13
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ /ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
Πατήστε το πλήκτρο [ ] g
α.
ε.
Το μήνυμα ενεργοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη.
Εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κωδικού ενεργοποίησης, θα πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό ώστε να
μπορούμε να χειριστούμε τη συσκευή.
Πιέστε ξανά το πλήκτρο [ ] για να απενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
αν
κο
Στρέψτε το ποτενσιόμετρο [BAND SEL] (VOL) για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ήχου, δεξιόστροφα για την αύξηση της
έντασης του ήχου και αριστερόστροφα για την μείωσή του.
Σημείωση : Μερικές λειτουργίες του πομποδέκτη, όπως οι προειδοποιητικοί ήχοι και οι ηχητικές αναγγελίες, έχουν δικές τους
ξεχωριστές ρυθμίσεις έντασης ήχου. Ρυθμίστε τα επίπεδα ήχου αυτών των λειτουργιών στα επιθυμητά επίπεδα.
14
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΙΜΩΣΗΣ SQUELCH
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ Α
α.
ε.
Ο καταστολέας των παρασιτικών θορύβων φιμώνει το μεγάφωνο του πομποδέκτη όταν δεν υπάρχει σήμα στον δέκτη.
Με τη σωστή ρύθμιση, θα ακούσετε ήχο στο μεγάφωνο, μόνο όταν υπάρχει ένα πραγματικό σήμα από κάποιον
ανταποκριτή σας. Όσο υψηλότερη στάθμη επιλέξετε, τόσο ισχυρότερο σήμα χρειάζεται για να ακουστεί ήχος από το
μεγάφωνο του πομποδέκτη
Πιέστε τον αριστερό διακόπτη [BAND SEL] για να επιλέξετε την μπάντα Α και τον δεξί διακόπτη για να επιλέξετε την
μπάντα Β.
- Η ένδειξη CTRL εμφανίζεται πάνω από την μπάντα που έχουμε επιλέξει για χειρισμό και η ένδειξη
μπάντα που έχουμε επιλέξει για εκπομπή.
αν
κο
ΜΠΑΝΤΑ Α (Πιέστε το αριστερό [BAND SEL]).
ΜΠΑΝΤΑ Β (Πιέστε το δεξί [BAND SEL]).
15
πάνω από τη
α.
ε.
Πιέζοντας [PF2] διαδοχικά, επιλέγουμε μεταξύ της μπάντας Α ή Β, σαν μπάντα χειρισμού.
Η ΜΠΑΝΤΑ Α έχει επιλεγεί για εκπομπή, ενώ η ΜΠΑΝΤΑ Β έχει επιλεγεί σαν μπάντα χειρισμού.
Η ΜΠΑΝΤΑ Α έχει επιλεγεί για εκπομπή και για χειρισμό.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ / ΜΟΝΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
αν
κο
Μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ της διπλής ή μονής μπάντας λειτουργίας του πομποδέκτη, πιέζοντας το χειριστήριο [BAND
SEL] (1s) της επιθυμητής μπάντας.
Διπλή μπάντα λειτουργίας.
Μονή μπάντα λειτουργίας (μπάντα Α μόνο).
Σημείωση : Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το γράφημα εικονικού διαχωρισμού των συχνοτήτων επί της οθόνης (σελ. 72).
16
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συχνότητα μπάντας Α και Β.
1 Επιλέξτε την μπάντα A ή B πιέζοντας το χειριστήριο [BAND SEL] ή το πλήκτρο [PF2].
2 Πιέστε [F], [BAND SEL] της επιλεγμένης μπάντας.
α.
ε.
> Κάθε φορά που πιέζουμε [F], [BAND SEL] αλλάζει η συχνότητα της μπάντας.
> Η προεπιλεγμένη λειτουργία του πλήκτρου [PF1] σας επιτρέπει την μετάβαση σε επόμενη μπάντα λειτουργίας.
> Όταν έχουμε ενεργοποιήσει την λειτουργία απόκρυψης μιας μπάντας, περιοριζόμαστε στη χρήση της μιας μπάντας μονο.
> Όταν λαμβάνουμε 2 σήματα ταυτόχρονα στην ίδια μπάντα, η απόδοση και η ευαισθησία μειώνονται.
> Band A: 118 >> 144 (προεπιλογή) >> 220 >> 300 >> 430/440 (MHz).
> Band B: 144 >> 220 >> 300 >> 430/440 (προεπιλογή) >> 1200 (MHz).
Σημείωση : Το μοντέλο M4 δεν έχει τις ακόλουθες συχνότητες μπάντας διαθέσιμες: 118, 220, 300, or 1200 (MHz).
αν
κο
Ζώνες συχνοτήτων:
118 MHz: 118 ~ 135.995 MHz
144 MHz: 136 ~ 199.995 MHz
220 MHz: 200 ~ 299.995 MHz
300 MHz: 300 ~ 399.995 MHz
430/440 MHz: 400 ~ 523.995 MHz
1200 MHz: 800 ~ 1299.995 MHz (εξαιρούνται οι συχνότητες κινητής τηλεφωνίας)
17
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
n
ΧΡΗΣΗ VFO
α.
ε.
Υπάρχουν διαθέσιμες 3 επιλογές τρόπου χρήσης του πομποδέκτη:
- Επιλογή χρήσης VFO.
- Επιλογή χρήσης VFO καναλιού μνήμης.
- Επιλογή χρήσης VFO καναλιού κλήσεως.
Η λειτουργία VFO σας επιτρέπει την χειροκίνητη επιλογή συχνότητας.
1 Πιέστε [VFO] για την επιλογή λειτουργίας VFO.
2 Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα.
Μπορείτε να ρυθμίστε τη συχνότητα πατώντας τα πλήκτρα [UP]/[DWN].
Η προεπιλογή βήματος συχνότητας διαφέρει σύμφωνα με τον τύπο συσκευής και την μπάντα λειτουργίας.
αν
κο
-
Για να αυξήσουμε τον μέγεθος βήματος (STEP) συχνότητας, μπορούμε να πιέσουμε τον κεντρικό επιλογέα ώστε να
ενεργοποιήσουμε την λειτουργία MHz. Πιέζοντας τον κεντρικό επιλογέα και πάλι επιστρέφουμε στην προηγούμενη
ρύθμιση βήματος συχνότητας. Χρησιμοποιώντας το MCP-2A (Πρόγραμμα χειρισμού καναλιών μνήμης), μπορείτε να
ρυθμίσετε τη λειτουργία MHz, σε κλίμακα 10 MHz, 1MHz, και απενεργοποίηση της λειτουργίας.
■
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Τα κανάλια μνήμης επιτρέπουν την γρήγορη επιλογή συχνοτήτων που έχουμε αποθηκεύσει στη μνήμη του πομποδέκτη.
1 Πιέστε [MR] για την επιλογή λειτουργίας καναλιού μνήμης
2 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.
18
■ ΚΑΝΑΛΙ
ΚΛΗΣΗΣ
Το κανάλι κλήσης μας επιτρέπει την άμεση επιλογή μιας συχνότητας κλήσης που έχουμε αποθηκεύσει στην μνήμη
καναλιού κλήσης. Το κανάλι κλήσης προσφέρεται για την αποθήκευση συχνότητας ανάγκης μιας ομάδας χρηστών.
1 Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα (A ή B).
- Η μνήμη καναλιού μνήμης έχει προεπιλεγμένες συχνότητες για την κάθε μπάντα. Η προεπιλεγμένη συχνότητα στην μπάντα των
α.
ε.
VHF είναι 144 MHz. Η προεπιλεγμένη συχνότητα στην μπάντα UHF είναι η 430/440 MHz.
2 Πιέστε [CALL] για την επιλογή λειτουργίας καναλιού μνήμης.
- Η ένδειξη "C" εμφανίζεται στην οθόνη.
3 Πιέστε [CALL] ξανά, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη συχνότητα λειτουργίας.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
1 Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα, συχνότητα / κανάλι μνήμης.
αν
κο
2 Κρατήστε πατημένο το διακόπτη [PTT] και μιλήστε στο μικρόφωνο.
* Η ένδειξη
* Οι ενδείξεις
και ο μετρητής ισχύος εμφανίζονται στην οθόνη, στην επιλεγμένη μπάντα εκπομπής.
εμφανιζονται στην οθόνη, βάση της επιλεγμένης ισχύος εξόδου εκπομπής.
* Μιλήστε στο μικρόφωνο με φυσιολογική ένταση φωνής, διατηρώντας το μικρόφωνο
σε απόσταση περίπου 5 εκατοστών από το στόμα. Μιλώντας πολύ κοντά ή με μεγάλη
ένταση φωνής μπορεί να παραμορφώσετε το εκπεμπόμενο σήμα σας και να μην
είσαστε κατανοητοί από τον ανταποκριτή σας.
3 Όταν ολοκληρώσετε την πρότασή σας, ελευθερώνετε τον διακόπτη [PTT].
19
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΝΟΥ
Πολλές λειτουργίες του πομποδέκτη επιλέγονται και ρυθμίζονται μέσα από το μενού λειτουργιών. Μέσα από την εξοικείωση
α.
ε.
του μενού, θα μπορέσετε να απολαύσετε τις ευκολίες που προσφέρει.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ
1 Πιέστε [F], κεντρικό επιλογέα για πρόσβαση στο μενού.
-- Η ονομασία λειτουργίας του μενού και ο αριθμός εμφανίζονται στην οθόνη.
2 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή του επιθυμητού αριθμού μενού.
αν
κο
3 Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για την επεξεργασία του επιλεγμένου μενού.
4 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή λειτουργίας του μενού.
5 Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για την καταχώρηση των ρυθμίσεων.
6 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 5 για την ρύθμιση των υπόλοιπων διαθέσιμων μενού λειτουργιών.
-- Πιέστε [F] (ESC) οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από το μενού επιλογών.
Πιέστε [TONE] (BACK) οποιαδήποτε στιγμή για ακύρωση της τρέχουσας ρύθμισης και επιστροφή στην
επιλογή αριθμού μενού.
Νο
καταλόγου
000
001
Απεικόνιση
Περιγραφή
Τιμές
BEEP
BP.VOL
002
EXT.SP
Ήχος Beep
Ένταση
ήχου Beep
Λειτουργία
εξωτερικού
μεγάφωνου
Λειτουργία
αναγγελίας
φωνής
Λειτουργία
αναγγελίας
γλώσσας
Ένταση
αναγγελίας
φωνής
003
1
ANN
004
1
ANN.LNG
005
1
ANN.VOL
OFF/ON
1~7
Αρχική
τιμή
ON
5
Σελίδα
αναφοράς
64
64
MODE1/MODE2
MODE1
71
OFF/ AUTO/
MANUAL
AUTO
75
ENG/ JPN
ENG
77
1~7
5
77
20
Απεικόνιση
Περιγραφή
Τιμές
Αρχική τιμή
Ταχύτητα
αναγγελίας
φωνής
Επανάληψη
ηχογράφησης
Χρόνος
καθυστέρησης
επανάληψης
ηχογράφησης
Ηχογράφηση
συνομιλίας
Ρυθμίσεις VFO
0~4
1
Σελίδα
αναφοράς
77
OFF/ON
OFF
80
006
1
ANN.SPD
007
1
PLAY.BK
008
1
P.BK.INT
009
1
CON.REC
PRG.VFO
101
STEP
102
MODLAT
103
104
105
VHF.AIP
UHF.AIP
S.SQL
106
S.SQ.HNG
107
MUT.HNG
108
B.SHIFT
Συχνότητα
βηματισμού
Λειτουργία
διαμορφωτή/
αποδιαμορφωτή
VHF AIP
UHF AIP
Φίμωση του SMeter
Χρόνος
καθυστέρησης
Φίμωσης του SMeter
Ρύθμιση χρόνου
καθυστέρησης
φίμωσης
Διαφορά
σύμπτωσης
τόνου
Χρονόμετρο
τέλους χρόνου
Προειδοποίηση
για καιρικά
φαινόμενα
Ρύθμιση
ονόματος
μνήμης
Μέθοδος
επαναφοράς
μνήμης
Αποκλεισμός
καναλιού μνήμης
Σύνδεσμος
εγγραφής
ομάδας μνημών
Ρύθμιση
μνήμηςEcho
Link
Ταχύτητα
εκπομπής
μνήμης του
Echo Link
Συγκράτηση
εκπομπής
DTMF
Μνήμη DTMF
0~60
δευτερόλεπτα
10
80
OFF/ON
OFF
79
Μεταβάλλεται σε
σχέση με την
περιοχή.
Μεταβάλλεται σε
σχέση με την
περιοχή
Μεταβάλλεται σε
σχέση με την
περιοχή
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON
-
64
-
65
-
69
OFF
OFF
OFF
68
68
68
OFF/ 125/ 250/
500 (ms)
OFF
68
OFF/ 125/ 250/
500/ 750/ 1000
(ms
OFF/ON
OFF
70
OFF
69
3/ 5/ 10 (λεπτά)
10
70
OFF/ ON
OFF
73
Μέχρι 6
χαρακτήρες
_
35
ΟΛΕΣ/
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΟΛΕΣ
34
OFF/ ON
OFF
44
Μέχρι 10
νούμερα (0~9)
_
45
Μέχρι 8 ψηφία
για τον κώδικα
DTMF
FAST/ SLOW
_
59
FAST
60
OFF/ ON
OFF
55
Μέχρι 16 ψηφία
για τον κώδικα
DTMF
_
56
αν
κο
100
α.
ε.
Νο καταλόγου
109
110
2
WX.ALT
200
3
M.NAME
201
202
16
TOT
3
RECALL
L.OUT
203
GR.LINK
204
ELK.MEM
205
ELK.SPD
300
DT.HOLD
301
DT.MEM
21
Απεικόνιση
Περιγραφή
Τιμές
Αρχική τιμή
302
DT.SPD
FAST/SLOW
FAST
303
DT.PAUS
Ταχύτητα εκπομπής
μνήμης DTMF
Χρόνος παύσης του
κώδικα DTMF
Σελίδα
αναφοράς
57
500
58
304
400
DT.LOCK
OFFSET
100/ 250/ 500/
750/1000/ 1500/
2000 (ms)
OFF/ ON
Δείτε την σελίδα
αναφοράς
OFF/ ON
OFF
_
58
27
ΟΝ
29
OFF/ ON
OFF
30
CROSS/ A-TX/
B-TX
CROSS
81
ON/ OFF
OFF
82
Μέχρι 6
χαρακτήρες
OFF/ MORSE/
VOICE
Μέχρι 6
χαρακτήρες
_
82
OFF
82
HELLO
63
OFF/ 1~8
8
62
OFF/ ON
OFF
62
AMBER/
GREEN
Δες σελίδα
αναφοράς
AMBER
63
FR.BAND
66
Δες σελίδα
αναφοράς
CTRL
66
Δες σελίδα
αναφοράς
Α/Β
66
Δες σελίδα
αναφοράς
MR
66
Δες σελίδα
αναφοράς
VFO
66
Δες σελίδα
αναφοράς
CALL ( Τύποι
K/ M4)
1750 (Τύπος Ε)
66
401
4
402
ARO
1750.HD
403
2
RPT.MOD
404
2
RPT.HLD
405
2
RPT.ID
406
2
ID.TX
P.ON.MSG
501
BRIGHT
502
AUTO.BR
503
COLOR
507
PF1
508
PF2
509
MIC.PF1
510
MIC.PF2
511
MIC.PF3
512
MIC.PF4
αν
κο
500
Κλείδωμα του DTMF
Συχνότητα διαφοράς
επαναλήπτη
Αυτόματη διαφορά
επαναλήπτη
Καθυστέρηση
εκπομπής τόνου
1750 Hz
Τρόπος
επικοινωνίας μέσω
επαναλήπτη
Παύση εκπομπής σε
επαναλήπτη
Εγγραφή ταυτότητας
του επαναλήπτη
Εκπομπή ταυτότητας
του επαναλήπτη
Ρύθμιση μηνύματος
με άνοιγμα του
επαναλήπτη
Φωτεινότητα της
οθόνης
Αυτόματη
φωτεινότητα οθόνης
Χρωματισμός
φόντου
Τιμή
προγραμματιζόμενου
πλήκτρου 1
Τιμή
προγραμματιζόμενου
πλήκτρου 2
Τιμή
προγραμματιζόμενου
πλήκτρου 1 στο
μικρόφωνο
Τιμή
προγραμματιζόμενου
πλήκτρου 2 στο
μικρόφωνο
Τιμή
προγραμματιζόμενου
πλήκτρου 3 στο
μικρόφωνο
Τιμή
προγραμματιζόμενου
πλήκτρου 3 στο
μικρόφωνο
α.
ε.
Νο καταλόγου
22
Απεικόνιση
513
MIC.LCK
514
SC.RESM
516
APO
517
DAT.BND
518
DAT.SPD
519
PC.SPD
520
SQC.SRC
521
AUTO.PM
522
2
REM.ID
2
ANS.BK
DP.BAR
523
527
998
PASSWD
999
RESET
Κλείδωμα
μικροφώνου
Μέθοδος
επανεκκίνησης
σάρωσης
Χρόνος
αυτόματου
κλεισίματος
Επιλογή μπάντας
δεδομένων
Ταχύτητα
επικοινωνίας
δεδομένων
Ταχύτητα
τερματικού
υπολογιστή
Τύπος εξόδου
SQC
Τιμές
OFF/ ON
OFF
Σελίδα
αναφοράς
63
TO/ CO/ SEEK
TO
42
OFF/ 30/ 60/ 90/
120/ 180 (λεπτά)
180
67
A/ B/ ATX.BRX/
ARX.BTX
1200/ 9600 (bps)
A
83
1200
83
9600/ 19200/
38400/ 57600
(bps)
OFF/ BUSY/ SQL/
TX/BUSY.TX/
SQL.TX
OFF/ ON
9600
84
BUSY.TX
84
Αυτόματη είσοδος
PM
Νούμερο
προσωπικής
αναγνώρισης
Answer Back
Απεικόνιση
μπάρας
διαχωρισμού
Password
εκκίνησης
Reset
ON
41
000~999
000
85
OFF/ ON
OFF/ ON
ON
ON
85
72
OFF/ ON
OFF
74
VFO/ PART/ PM/
FULL
VFO
88
2
3
4
Αρχική τιμή
Οι επιλογές καταλόγου 03~09 είναι διαθέσιμες με το προαιρετικό VGS-1 τοποθετημένο
στον πομποδέκτη.
Οι επιλογές καταλόγου 110, 403~406, 522 και 523 είναι διαθέσιμες στους
πομποδέκτες τύπου Κ
Οι επιλογές καταλόγου 200 και 202είναι διαθέσιμες μόνο όταν έστω και ένα κανάλι
μνήμης είναι προγραμματισμένο στον πομποδέκτη.
Η επιλογή καταλόγου 401 είναι διαθέσιμη μόνο στους τύπους Κ και Ε.
αν
κο
1
Περιγραφή
α.
ε.
Νο καταλόγου
23
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Συχνά απαιτείται η καταχώρηση χαρακτήρων, όπως στο μήνυμα ενεργοποίησης και στα κανάλια μνήμης. Όταν η καταχώρησ
χαρακτήρων είναι επιβεβλημένη, ένας δρομέας εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα.
-- Ο δρομέας αναβοσβήνει.
2
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή του επιθυμητού χαρακτήρα.
α.
ε.
1
Μπορείτε να καταχωρήσετε τους παρακάτω χαρακτήρες ανά περίπτωση:
- Μήνυμα χεραιτισμού, ονομασία καναλιού μνήμης, ονομαασία μνήμης DTMF και διακριτικό κλήσεως αναμετάδοση
(τύπος K μόνο): 0 ~ 9, A ~ Z,-, /, @, και κενό διάστημα.
- Μνήμες Echolink : 0 ~ 9, A ~ F, κενό διάστημα
- Μνήμες τόνων DTMF : 0 ~ 9, A ~ F, κενό διάστημα
- Μνήμες ομάδων διασύνδεσης και διακριτού ασύρματου χειρισμού (τύποςK μόνο): 0 ~ 9
Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για καταχώρηση του επιλεγμένου χαρακτήρα.
-- Ο δρομέας θα μετακινηθεί στο επόμενο ψηφίο.
αν
κο
3
-- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατώντας [REV] (←) ή [LOW] (→)
-- Μπορείτε να διαγράψετε τον επιλεγμένο χαρακτήρα πατώντας [PF1] & (CLR).
4
Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για καταχώρηση των υπόλοιπων χαρακτήρων.
- Πιέστε [F] (ESC) οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από το πληκτρολόγιο.
- Πιέστε [TONE] (BACK), για ακύρωση της παραμετροποίησης του συγκεκριμένου μενού και επιστροφή
στην επιλογή αριθμού μενού επιλογής.
24
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΜΕΣΩ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Τα πλήκτρα του μικροφώνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταχώρηση χαρακτήρων. Στον ακόλουθο πίνακα θα
βρείτε τις αντιστοιχίες των χαρακτήρων στα πλήκτρα του μικροφώνου.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Χαρακτήρας (με κάθε πίεση του πλήκτρου)
α.
ε.
Πλήκτρο
Q
Z
1
A
B
C
2
D
E
F
3
G
H
I
4
J
K
L
5
M
N
O
6
P
R
S
7
T
U
V
8
W
X
Y
9
(διάστημα)
0
Δεν χρησιμοποιείται
#
–
/
@
Τα πλήκτρα του μικροφώνου [A] ~ [D] λειτουργούν όπως περιγράφεται παρακάτω :
αν
κο
[A]: Λειτουργεί όπως [PF1] (CLR)
[Β]: Λειτουργεί όπως [REV] (←)
[C]: Λειτουργεί όπως [LOW] (→)
[D]: Λειτουργεί όπως ο κεντρικός επιλογέας
25
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ
Οι αναμεταδότες συνήθως εγκαθίστανται και συντηρούνται από ομάδες ραδιοερασιτεχνών, μερικές με τη συνεργασία
α.
ε.
επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη βιομηχανία των επικοινωνιών.
Σε σύγκριση με την απ' ευθείας επικοινωνία, είναι δυνατή η επικοινωνία σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις με τη χρήση
αναμεταδότη. Οι αναμεταδότες είναι συνήθως τοποθετημένοι στην κορυφή ενός βουνού ή σε άλλη υπερυψωμένη
επιφάνεια. Συνήθως λειτουργούν σε μεγαλύτερο ERP (Effective Radiated Power) από ένα τυπικό σταθμό. Αυτός ο
συνδυασμός ανύψωσης και μεγάλου ERP επιτρέπει την επικοινωνία σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ
αν
κο
Οι περισσότεροι ερασιτεχνικοί αναμεταδότες φωνής χρησιμοποιούν διαφορετική συχνότητα μετάδοσης και
λήψης.Επιπρόσθετα κάποιοι αναμεταδότες μπορεί να απαιτούν απο τον πομποδέκτη του χρήστη, να εκπέμψει κάποιον
υπότονο ώστε να είναι δυνατή η χρήση του αναμεταδότη.
Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του τοπικού αναμεταδότη.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Η μετατόπιση συχνότητας σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν η συχνότητα εκπομπής θα είναι υψηλότερη (+) ή
χαμηλότερη (-) από τη συχνότητα λήψης.
1
Επιλέξτε μπάντα που επιθυμήτε (A ή B).
2
Πιέστε [F], [REV] (1s) για να επιλέξετε την κατάλληλη μετατόπιση συχνότητας.
Κάθε φορά που πιέζετε [F], [REV] (1s), η κατεύθυνση μετατόπισης συχνότητας αλλάζει όπως παρακάτω
Αμεσότροπη επικοινωνία (simplex) >> + >> – >> Αμεσότροπη επικοινωνία (simplex)
26
Aν χρησιμοποιείτε πομποδέκτη τύπου Ε, όταν βρίσκεστε στη μπάντα των 430 MHz, η μετατόπιση συχνότητας κατά την εκπομπή
γίνεται ως εξής:
Aμεσότροπη επικοινωνία >> + >> – >> = (–7.6 MHz) >> Αμεσότροπη επικοινωνία
α.
ε.
Αν η μετατόπιση της συχνότητας εκπομπής βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους συχνοτήτων, η εκπομπή
σήματος παρεμποδίζεται μέχρι να γίνει επαναφορά της συχνότητας εκπομπής μέσα στα όρια της μπάντας:
-
Μετατοπίστε τη συχνότητα λήψης περισσότερο "μέσα" στη μπάντα.
Αλλάξτε τη διεύθυνση μετατόπισης της συχνότητας.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε ένα κανάλι μνήμης με στοιχεία διαχωρισμένης συχνότητας (SPLIT MEMORY) δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση
μετατόπισης συχνότητας εκπομπής.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
Επιλέξτε πόσο πρέπει να μετατοπιστεί η συχνότητα εκπομπής από τη συχνότητα λήψης.
Η προεπιλογή για την μπάντα των VHF (144 MHz) είναι 600 kHz , για όλους τους τύπους πομποδεκτών. Η
προεπιλογή για την μπάντα των UHF (430/440 MHz) είναι 5 MHz.
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα (A or B).
Μπείτε στη λειτουργία μενού και επιλέξτε τον αριθμό μενού 400 (OFFSET) {σελ. 20}
αν
κο
1
2
3
Επιλέξτε την απαιτητή τιμή μετατόπισης συχότητας εκπομπής.
- Το διαθέσιμο εύρος είναι από 00.00 MHz έως 29.95 MHz, με βήματα των 50 kHz.
Σημείωση: Μετά την αλλαγή της συχνότητας μετατόπισης, η καινούργια συχνότητα μετατόπισης θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία αυτόματης
μετατόπισης αναμεταδότη.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΤΟΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Για την ενεργοποίηση:
1
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα (A or B).
2
Πιέστε [TONE] για την ενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Κάθε φορά που πιέζετε [TONE], η επιλογή εναλλάσεται όπως παρακάτω:
.
Απενεργοποίηση >> Υπότονος εκπομπής T >> Υπότονος εκπομπής και λήψεως CT >> Ψηφιακός υπότονος
εκπομπής και λήψεως DCS >> Απενεργοποίηση (καμία ένδειξη στην οθόνη)
.
Η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθόνη οταν η λειτουργία υπότονου είναι ενεργοποιημένη.
Σημείωση: Όταν ενεργοποιύμε έναν επαναλήπτη φωνής που απαιτεί την εκπομπή τόνου 1750 Hz, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την λειτουργία
υποτόνου. Απλώς πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης εκπομπής τόνου 1750 Hz για να εκπέμψετε τον τόνο.
27
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΤΟΝΟΥ
Για την επιλογή του απαιτούμενου υποτόνου πρόσβασης σε επαναλήπτη, πατήστε:
Ενεργοποιήστε την λειτουργία υπότονου εκπομπής (Τ)
2
Πιέστε [F], [TONE].
α.
ε.
1
Η τρέχουσα ρύθμιση της συχνότητας υποτόνου εμφανίζεται στην οθόνη. Η προεπιλογή είναι 88.5 Hz.
3
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέαγια την επιλογή της επιθυμητής συχνότητας.
- Για έξοδο από τη λειτουργία επιλογής συχνότητας υποτόνου, πατήστε [F] (ESC).
4
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός απο τον κεντρικό επιλογέα και το [F] (ESC) για την καταχώρηση της
συχνότητας.
Σημείωση : Αν έχετε αποθηκεύσει ένα κανάλι μνήμης με στοιχεία υποτόνου, απλώς επιλέξτε το συγκεκριμένο κανάλι μνήμης αντί να επιλέγετε την συχνότητα
υποτόνου κάθε φορά.
Συχνότητα
(Hz)
Αρ.
Συχνότητα
(Hz)
Αρ.
Συχνότητα
(Hz)
αν
κο
Αρ.
28
Αρ.
Συχνότητα
(Hz)
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ
α.
ε.
Αυτή η λειτουργία αυτόματα επιλέγει μια κατεύθυνση μετατόπισης συχνότητας και ενεργοποιεί τη λειτουργία υποτόνου,
σύμφωνα με τη συχνότητα που έχει επιλεγεί στη VHF μπάντα. Ο πομποδέκτης είναι προγραμματισμένος για να
μετατοπίζει την κατεύθυνσή του όπως φαίνεται παρακάτω. Για να αποκτήσετε ένα ενημερωμένο πλάνο της κατεύθυνσης
της μετατόπισης απευθυνθείτε στην εθνική σας οργάνωση ραδιοερασιτεχνών.
Μπείτε στη λειτουργία μενού και επιλέξτε τον αριθμό μενού 401 (ARO).
Ενεργοποιήστε την λειτουργία ARO.
3
4
5
Πιέστε [BAND SEL A] για επιλογής μπάντας.
Πιέστε [VFO] για την επιλογή λειτουργίας VFO
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή της επιθυμητής συχνότητας.
6
Πιέστε [PTT] για να προγραμματίσετε μια κλήσηl.
αν
κο
1
2
Θα εκπέμψετε σε διαφορετική συχνότητα από αυτή της λήψης, βάσει της τιμής μετατόπισης συχνότητας που έχετε επιλέξει αλλά και
της συχνότητας λειτουργίας:
Τύπος K:
Κάτω από τα 145.100 MHz: Χωρίς μετατόπιση (Simplex operation)
145.100 ~ 145.499 MHz: Μετατόπιση προς τα κάτω, Minus (–) offset
145.500 ~ 145.999 MHz: Χωρίς μετατόπιση (Simplex operation)
146.000 ~ 146.399 MHz: Μετατόπιση προς τα πάνω, Plus (+) offset
146.400 ~ 146.599 MHz: Χωρίς μετατόπιση (Simplex operation)
146.600 ~ 146.999 MHz: Μετατόπιση προς τα κάτω, Minus (–) offset
147.000 ~ 147.399 MHz: Μετατόπιση προς τα πάνω, Plus (+) offset
147.400 ~ 147.599 MHz: Χωρίς μετατόπιση (Simplex operation)
147.600 ~ 147.999 MHz: Μετατόπιση προς τα κάτω, Minus (–) offset
148.000 MHz και πιο πάνω: Χωρίς μετατόπιση (Simplex operation)
Τύπος E:
Κάτω από τα 145.000 MHz: Χωρίς μετατόπιση (Simplex operation)
145.600 ~ 145.799 MHz: Μετατόπιση προς τα κάτω, Minus (–) offset
145.800 MHz και πιο πάνω: Χωρίς μετατόπιση (Simplex operation)
29
ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΝΟΥ 1750 Hz
Οι περισσότεροι αναμέδοτες στην Ευρώπη απαιτούν την δυνατότητα εκπομπής τόνου 1750 Hz από τον πομποδέκτη.
Ενεργοποιώντας το μενού 402 (1750 Hz) αυτομάτως θα εκπέμπεται ένας τόνος διαρκειας 2 δευτερολέπτων, σε κάθε
1
2
α.
ε.
εκπομπή.
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε τον αριθμό 402 (1750.HD)
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον τόνο.
Όταν επιλέξετε την ενεργοποίησή του, ο τόνος θα εκπέμπεται στα δυο πρώτα δευτερόλεπτα κάθε εκπομπής. Όταν επιλέξετε
την απενεργοποίησή του, ο τόνος δεν θα εκπέμπεται.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (REVERSE)
Όταν χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο εκπομπών ενός αναμεταδότη, η λειτουργία αναστροφής συχνότητας επιτρέπει να
γίνει χειροκίνητος έλεγχος της απευθείας στάθμης του σήματος ενός σταθμού που χρησιμοποιεί τον αναμεταδότη. Αν το
σήμα του σταθμού είναι ισχυρό, τότε είναι καλύτερη η μετακίνηση σε μια συχνότητα που μπορεί να συνεχιστεί με
απευθείας ανταπόκριση (simplex) η επαφή και να απελευθερωθεί ο αναμεταδότης.
αν
κο
Πιέστε [REV] για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη R εμφανίζεται στην οθόνη.
Σημείωση:
- Αν πατώντας το πλήκτρο [REV] τοποθετεί τη συχνότητα εκπομπής εκτός του επιτρεπόμενου πεδίου συχνοτήτων εκπομπής, ακούγεται ένας ήχος
σφάλματος όταν πιέζετε το πλήκτρο [PTT] και παρεμποδίζεται η εκπομπή.
- Αν η αναστροφή τοποθετούσε τη συχνότητα λήψης εκτός του επιτρεπόμενου πεδίου συχνοτήτων λήψης, τότε ακούγεται ένας ήχος σφάλματος όταν
πιέζετε το πλήκτρο [REV] . Δεν πραγματοποιείται η αναστροφή.
- Η αυτόματη μετατόπιση του αναμεταδότη δεν πραγματοποιείται όταν λειτουργεί η αναστροφή.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναστροφή κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ASC)
Αυτή η λειτουργία αυτόματα ελέγχει το επίπεδο του απευθείας σήματος του ανταποκριτή που συνομιλούμε ώστε να
γνωρίζουμε εάν είναι εφικτή η επικοινωνία σε απευθείας μετάδοση μεταξύ των σταθμών και όχι απαραίτητα μέσω του
αναμεταδότη. Αν το επίπεδο του απευθείας σήματος είναι αρκετά μεγάλο για να επιτρέπεται άμεση επικοινωνία χωρίς
αναμεταδότη αναβοσβήνει ένας δείκτης ( ) πάνω στην οθόνη. Αυτό σας ειδοποιεί να αλλάξετε σε μια εναλλακτική
συχνότητα και να απελευθερώσετε τον αναμεταδότη για άλλους χρήστες.
- Πιέστε [REV] (1s) για ενεργοποίηση της λειτουργίας ASC.
30
25
εμφανίζεται στην οθόνη.
α.
ε.
- Όταν η λειτουργία ASC είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη
- Όταν είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία, δηλ. χωρίς τη χρήση αναμεταδότη, τότε αναβοσβήνει η ένδειξη
.
- Για έξοδο απο την λειτουργία ASC, πιέστε [REV].
Σημείωση:
- Πατώντας το [PTT] η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει
- Η ένδειξη ASC δεν ενεργοποιήται κατά την αμεσότροπη επικοινωνία
- Η ένδειξη ASC δεν ενεργοποιήται κατά την σάρωση.
- Ενεργοποιώντας την λειτουργία ASC ενώ χρησιμοποιήτε την ανάστροφη, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία αναστροφής
συχνότητας.
- Αν γίνει ανάκληση ενός καναλιού μνήμης ή του καναλιού κλήσης και αυτά περιέχουν στοιχεία αναστροφής συχνότητας, η
λειτουργία ASC απενεργοποιειται.
- Η λειτουργία ASC προκαλεί την ακαριαία διακοπή του λαμβανόμενου σήματος, κάθε 3 δευτερόλεπτα.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΤΟΝΟΥ
Η λειτουργία σάρωσης όλων των υποτόνων μας βοηθά ώστε να αναγνωρίσουμε την συχνότητα του υποτόνου στο
λαμβανόμενο σήμα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μάθουμε τον απαιτούμενο υπότονο λειτουργίας ενός
τοπικού αναμεταδότη.
Πιέστε [TONE] για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη.
αν
κο
1
2
Πιέστε [F], [TONE] (1s) για την ενεργοποίηση της σάρωσης συχνοτήτων υποτόνου.
- Η ένδειξη
αναβοσβήνει και η λέξη SCAN εμφανίζεται στην οθόνη.
- Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση της σάρωσης, στέψτε τον κεντρικό επιλογέα, δεξιόστροφα για θετική κατεύθυνση
σάρωσης και αριστερόστροφα για αρνητική κατεύθυνση σάρωσης.
- Για ακύρωση της λειτουργίας πατήστε [F] (ESC).
- Όταν η συχνότητα του υποτόνου έχει αναγνωρίστει, η συχνότητα εμφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει. Πιέστε ένα
πλήκτρο (εκτός από τον κεντρικό επιλογέα) κατά την αναγνώριση της συχνότητας του υποτόνου για επανάληψη της
διαδικασίας σάρωσης.
3
Πιέστε το πλήκτρο του κεντρικού επιλογέα για να καταχωρήσετε την αναγραφόμενη συχνότητα υποτόνου.
- Η λειτουργία υποτόνου θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Μπορείτε να πατήσετε [TONE] για απενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Πιέστε [F] (ESC) εάν δεν θέλετε να καταχωρήσετε την αναγραφόμενη συχνότητα υποτόνου.
26
31
ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
Στα κανάλια μνήμη, μπορείτε να αποθηκεύσετε συχνότητες και δεδομένα που χρησιμοποιείτε συχνά, έτσι δεν χρειάζεται
συνεχής επαναπρογραμματισμός. Μπορείτε να κάνετε ανάκληση ενός καναλιού μνήμης με πολύ εύκολο τρόπο. Η
α.
ε.
διαθεσιμότητα του αριθμού καναλιών μνήμης είναι 1000 και για τις δυο μπάντες ( A και B).
ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ (SIMPLEX) Ή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (SPLIT MEMORY);
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την αποθήκευση συχνοτήτων εκπομπης / λήψης και σχετικών δεδομένων στα κανάλια μνήμης,
ανάλογα με τη σχέση των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης. Κάθε κανάλι μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή σαν
μεμονωμένης συχνότητας κανάλι ή σαν split κανάλι. Χρησιμοποιήστε το split κανάλι για την αποθήκευση ξεχωριστής
συχνότητας λήψης και εκπομπής.
Κανάλι μνήμης μεμονωμένης συχνότητας:
Συχνότητα λήψης = Συχνότητα εκπομπής
Κανάλι μνήμης split:
Συχνότητα λήψης Συχνότητα εκπομπής
Σημείωση: Όχι μόνο μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα στα κανάλια μνήμης, αλλά μπορείτε και να γράψετε πάνω σε ήδη αποθηκευμένα δεδομένα.
Τα δεδομένα παρακάτω μπορούν να αποθηκευθούν σε κάθε κανάλι μνήμης:
Παράμετρος
Συχνότητα λήψης
Συχνότητα εκπομπής
Βήμα συχνότητας λήψης
Βήμα συχνότητας εκπομπής
Κατεύθυνση εκπομπής
Τόνος ON/ OFF
Συχνότητα Τόνου
CTCSS ON/OFF
Συχνότητα CTCSS
DCS ON/OFF
Συχνότητα DCS
DCS ON/OFF
Κώδικας DCS
Reverse ON/OFF
Αποκλεισμός καναλιού μνήμης
Simplex και Repeater
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ασύμετρο Split
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ονομασία καναλιού μνήμης
Ναι
Ναι
Τρόπος διαμόρφωσης/ αποδιαμόρφωσης
Ναι
Ναι
αν
κο
Ναι
32
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
(SIMPLEX)
1 Πιέστε [VFO] για τη λειτουργία VFO.
2 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα..
α.
ε.
- Επιπρόσθετα μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του μικροφώνου για να επιλέξετε την συχνότητα.
3 Ρυθμίστε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία επιθυμείτε για την συχνότητα.
- Κατεύθυνση απόκλισης συχνότητας, λειτουργία υπότονου εκπομπής, συχνότητα υπότονου εκπομπής, λειτουργία υπότονου
φίμωσης δέκτη, συχνότητα υπότονου φίμωση δέκτη, λειτουργία ψηξιακού υπότονου εκπομπής και λήψης κ.α.
4 Πιέστε [F].
- 'Ενας αριθμός καναλιού μνήμης εμφανίζεται.
5 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή του επιθυμητού καναλιού μνήμης.
- Επιπρόσθετα, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του μικροφώνου για την επιλογή καναλιού μνήμης.
6 Πιέστε [MR] για αποθήκευση των δεδομένων στο επιθυμητό κανάλι μνήμης.
αν
κο
Σημείωση: Αν αποθηκεύσετε δεδομένα σε κανάλι μνήμης που περιέχει ήδη κάποια δεδομένα, τα παλαιά δεδομένα θα διαγραφούν και τα νέα δεδομένα
θα αποθηκευτούν.
ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΗΣΗΣ
Το κανάλι κλήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση κάθε συχνότητας και των αντίστοιχων δεδομένων, τα
οποία ανακαλείτε συχνά. Το κανάλι κλήσης μπορεί να προγραμματιστεί με μια μεμονομένη ή split συχνότητα. Ανεξάρτητα
με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πομποδέκτης, το κανάλι κλήσης μπορεί πάντα να επιλεγεί γρήγορα.
Μπορείτε αν θέλετε να αφιερώσετε το κανάλι κλήσης σαν κανάλι έκτακτης ανάγκης στην ομάδα σας.
Για την αποθήκευση μιας μεμονωμένης συχνότητας και δεδομένων στο κανάλι κλήσης αντί για κανάλι μνήμης,
ακολουθούμε τις διαδικασίες μέχρι τον αριθμό 4 και πατάμε [CALL].
Σημείωση: Τα περιεχόμενα του καναλιού κλήσης δεν μπορούν να διαγραφούν, όμως μπορείτε να γράψετε καινούρια δεδομένα πάνω
σε παλιά.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ODD -SPLIT).
Κάποιοι αναμεταδότες χρησιμοποιύν ένα ζευγάρι συχνοτήτων μη καθορισμένης απόκλισης συχνότητας. Για να έχουμε
πρόσβαση σε αυτούς τους αναμεταδότες, μπορούμε να αποθηκεύσουμε δυο ανεξάρτητες συχνότητες σε ένα κανάλι
μνήμης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλέον αυτούς τους αναμεταδότες χωρίς να μεταβάλλετε την τιμή της απόκλισης
συχνότητας του μενού.
1 Ρυθμίστε ένα κανάλι, ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 6 της ενότητας «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ» πιο πάνω.
2 Πιέστε [VFO] για την λειτουργία VFO .
3 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή της επιθυμητής συχνότητας εκπομπής.
- Επιπρόσθετα μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα [UP]/[DWN] για επιλογή συχνότητας.
33
4 Ρυθμίστε οποιοδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο για την συχνότητα εκπομπής.
- Λειτουργία υποτόνου, συχνότητα υποτόνου εκπομπής, υπότονος εκπομπής/λήψης, συχνότητα υποτόνου εκπομπής/λήψης,
ψηφιακός υπότονος εκπομπής/λήψης κ.α.
5 Πιέστε [F].
- Ο αριθμός καναλιού μνήμης εμφανίζεται.
6 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.
α.
ε.
- Επιπρόσθετεα μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα [UP]/[DWN] για επιλογή καναλιού μνήμης.
7 Πιέστε [PTT], [MR] για αποθήκευση των δεδομένων στο επιλεγμένο κανάλι μνήμης.
ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΗΣΗΣ (Odd-Split) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Το κανάλι κλήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση κάθε συχνότητας και των αντίστοιχων δεδομένων, τα
οποία ανακαλείτε συχνά. Το κανάλι κλήσης μπορεί να προγραμματιστεί με μια μεμονωμένη ή split συχνότητα. Ανεξάρτητα
με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πομποδέκτης, το κανάλι κλήσης μπορεί πάντα να επιλεγεί γρήγορα.
Μπορείτε αν θέλετε να αφιερώσετε το κανάλι κλήσης σαν κανάλι έκτακτης ανάγκης στην ομάδα σας.
Για αποθήκευση διαχωρισμένης συχνότητας και επιπρόσθετων στοιχείων σε κανάλικλήσης αντί για κανάλι μνήμης, μετά
το βήμα 6 πιέζουμε [PTT], [CALL].
Σημείωση: Δεν μπορείτε να αποθηκεύσουμε την απόκληση συχνότητας εκπομπής και την λειτουργία αναστροφής συχνότητας σε
κανάλι κλήσης διαχωρισμένης συχνότητας.
αν
κο
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
1 Πιέστε [MR] για την επανάκληση καναλιού μνήμης.
2 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή του επιθυμητού καναλιού μνήμης.
- Επιπρόσθετα μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του μικροφώνου ή να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό καναλιού
μνήμης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του μικροφώνου.
Μέθοδος ανάκλησης καναλιού μνήμης
Ο πομποδέκτης προσφέρει την δυνατότητα ανάκλησης καναλιού μνήμης με συχνότητες της τρέχουσας μπάντας
λειτουργίας ή την επιλογή όλων των καναλιών μνήμης.
1 Επιλέξτε την λειτουργία 201 (RECALL) του μενού επιλογών {σελ. 20}.
2 Ρυθμίστε τη μέθοδο ανάκλησης μεταξύ του CURENT (τρέχουσα μπάντα) ή ALL (όλες οι μπάντες).
.
- Η επιλογή τρέχουσας μπάντας σας επιτρέπει την ανάκληση κανταλιών μνήμης με αποθηκευμένες συχνότητες της
τρέχουσας μπάντας {σελ. 17}. Η επιλογή ALL σας επιτρέπει να κάνετε ανάκληση όλων των προγραμματισμένων καναλιών
μνήμης, ανεξαρτήτως της τρέχουσας μπάντας λειτουργίας. (π.χ. ανάκληση καναλιού μνήμης μπάντας 144MHz ενώ
λειτουργούμε σε συχνότητα μπάντας 430/440 MHz).
.
- Όταν κάνουμε ανάκληση καναλιού μνήμης με επιλεγμένη ΑΜ διαμόρφωση, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάκληση του
συγκεκριμένου καναλιού μνήμης στην μπάντα Β.
34
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
1 Πιέστε [MR] για την επιλογή ανάκλησης καναλιού μνήμης .
2 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.
- Επιπρόσθετα μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα [UP]/[DWN] για την επιλογή καναλιού ή να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό
α.
ε.
καναλιού, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του μικροφώνου.
3 Απενεργοποιήστε τον πομποδέκτη.
4 Πιέστε [MR] + Power ON.
- Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη.
5 Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή διαγραφής του καναλιού μνήμης..
- Για ακύρωση της λειτουργίας διαγραφής, πατήστε [F] (ESC).
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
αν
κο
Μπορείτε να ονομάσετε τα κανάλια μνήμης χρησιμοποιώντας μέχρι 6 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Όταν κάνετε
ανάκληση καναλιού μνήμης με ονομασία, εμφανίζεται η αποθηκευμένη ονομασία αντί της συχνότητας. Τα ονόματα
μπορούν να είναι διακριτικά κλήσεως σταθμών, ονόματα αναμεταδοτών, πόλεις, άνθρωποι κ.ά.
1 Πιέστε [MR] για επιλογή της λειτουργίας ανάκλησης καναλιού μνήμης..
2 Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι κλήσης
3 Επιλέξτε τον αριθμό μενού 200 (M.NAME)
4 Καταχωρήστε το επιθυμητό όνομα για το κανάλι μνήμης {σελ. 24}.
Σημείωση: Μπορείτε να καταχωρήσετε στοιχεία πάνω σε ένα ήδη αποθηκευμένο κανάλι μνήμης, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι μνήμης ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής καναλιού μνήμης.
35
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ/ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
α.
ε.
Μετά την αποθήκευση δεδομένων ονομασίας ενός καναλιού μνήμης, μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ της εμφάνισης
ονομασίας μνήμης και απεικόνισης της συχνότητας λειτουργίας.
1
Πιέστε [MR] για επιλογή λειτουργίας ανάκλησης καναλιού μνήμης.
2
Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης ονομασίας μνήμης ή απεικόνισης της
συχνότητας λειτουργίας.
ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VFO
Μεταφέροντας τα περιεχόμενα ένας καναλιού μνήμης ή του καναλιού κλήσης, στη λειτουργία VFO, μπορει νας σας
χρησιμεύσει στην περίπτωση που επιθυμήτε να βρείτε έναν σταθμό η μια καθαρή συχνότητα, κοντά στην
αποθηκευμένη συχνότητα.
1
Πιέστε [MR] ή [CALL] για την επιλογή ανάκλησης καναλιού μνήμης ή καναλιού κλήσης.
2
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή του επιθυμητού καναλιού. (Αυτή η διαδικασία δεν είναι
απαραίτητη όταν επιλέγουμε κανάλι κλήσης).
3
-
Τα πλήρη περιεχόμενα ενός καναλιού μνήμης ή κναλιού κλήσης αντιγράφονται και η λειτουργία VFO, ενεργοποιείται
αμέσως μετά την μεταφορά των στοιχείων.
- Όταν θέλετε να αντιγράψετε την συχνότητα εκπομπής ενός καναλιού μνήμης odd-split ή καναλιού κλήσης, πρέπει πρώτα να
ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναστροφής συχνότητας και μετά να πιέσετε [F], [VFO].
αν
κο
.
Πιέστε [F], [VFO].
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η οθόνη έχει την ένδειξη αριθμών καναλιών, αντί για συχνότητες.
1
Με τον πομποδέκτη σβηστό.
2
Πατήστε τα πλήκτρα [LOW] + Power ON για να γίνει εναλλαγή της λειτουργίας ON και OFF.
Σημείωση
- Αν δεν υπάρχουν δεδομένα αποθηκευμένα σε κανάλι μνήμης, η λειτουργία ένδειξης καναλιού δεν ενεργοποιείται.
- Αν υπάρχουν αποθηκευμένα στοιχεία ονόματος καναλιού μνήμης, τότε θα εμφανιστούν αυτά τα στοιχεία αντί για τον αριθμό καναλιού.
- Όταν χρησιμοποιήτε την λειτουργία ένδειξης καναλιού, δεν μπορείτε να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (RESET).
36
Κατά την λειτουργία ένδειξης καναλιού, τα πλήκτρα λειτουργούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
PM
VFO
MR
CALL
[KEY]
[F], [KEY]
[KEY] για 1”
Power ON/
OFF
Λειτουργία
ανάκλησης
μνήμης
Λειτουργία
κλήσης
Power ON/
OFF
-
Power ON/
OFF
Σάρωση
μνημών
Αποθήκευση
στο κανάλι
κλήσης
Έξοδος από
την επιλογή
λειτουργιών
-
F
Επιλογή
λειτουργίας
TONE
REV
Αντιστροφή
ΟΝ/ OFF
Αλλαγή
ισχύος
εξόδου
Επιλογή
καναλιού
καιρού
(Τύπος Κ)
Αλλαγή
ελεγχόμενης
μπάντας
Αλλαγή
καναλιών η
της
ονομασίας
τους
Μπάντα Α
LOW
PF1
[KEY] +
POWER ON
X
Σάρωση
καναλιών
κλήσης
Κλείδωμα
πληκτρολογίου
-
-
-
-
-
-
-
Σίγαση
-
-
-
Αλλαγή
ισχύος
εξόδου
-
Αλλαγή
απεικόνισης
καναλιού
-
-
-
-
-
αν
κο
PF2
Σε ώρα
εκπομπής
Power ON/
OFF
-
Tuning
Control
BAND SEL
A
BAND SEL
B
Μπάντα Β
-
α.
ε.
Όνομα
πλήκτρου
POWER ON
-
Ομαδική
Σάρωση
-
-
-
Αλλαγή από
μονή σε διπλή
Αλλαγή από
μονή σε διπλή
-
-
-
-
-
37
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ
α.
ε.
Η προγραμματιζόμενη μνήμη (PM) αποθηκεύει εικονικά όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν στον πομποδέκτη. Ο
πομποδέκτης παρέχει 5 κανάλια στα οποία μπορούν να αποθηκευτούν 5 διαφορετικά σύνολα παραμέτρων. Αργότερα
μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά τα 5 προφίλ που να ταιριάζουν με το λειτουργικό περιβάλλον της αρεσκείας σας η τις
επιθυμίες σας.
Οι πιο κάτω παράμετροι μπορούν να αποθηκευτούν:
- Όνομα μνήμης
- Αποκλεισμός καναλιού μνήμης
- Λειτουργία απεικόνισης καναλιών
- Κλειδωμένη μπάντα/ Επαναλήπτης σε 2 μπάντες ON/ OFF
- Λειτουργία επαναλήπτη
1
- Συγκράτηση επαναλήπτη
1
- Εκπομπή διακριτικού επαναλήπτη
1
- Διακριτικό εγγεγραμμένου επαναλήπτη
- Ασύρματη απομακρυσμένη διαχείριση
- Απάντηση
1
1
1
- Διακριτικό απομακρυσμένης διαχείρισης
1
- Κλείδωμα πλήκτρων
- Password με το άνοιγμα του πομποδέκτη
1
2
- Κανάλι μνήμης/ Κανάλι κλήσης/ Προγραμματιζόμενη σάρωση μνήμης
- Κανάλι καιρού
1
αν
κο
- Μνήμη DTMF
- Μνήμη Echolink
- Ταχύτητα σειριακής θύρας Η/Υ
- Λειτουργία 10 MHz
2
- Ευαισθησία μικροφώνου 2
- Λογική εξόδου δεδομένων SQC
1
2
2
Τύπος Κ μόνο
Μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με το λογισμικό MCP-2A
38
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τα παρακάτω είναι παραδείγματα στο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προγραμματιζόμενη μνήμη. Αυτά τα
παραδείγματα μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν χρήσιμες εφαρμογές για εσάς, αλλά θα καταλάβετε την προσαρμοστικότητα
αυτής της λειτουργίας.
α.
ε.
1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
Μοιράζεστε τον πομποδέκτη με άλλα μέλη της οικογένειά σας ή της λέσχης. Όμως κάθε ένας έχει προσωπικές
προτιμήσεις για το πώς θα ήθελε να ρυθμίσει τις διάφορες λειτουργίες. Θα έπρεπε να αλλάξετε αρκετές ρυθμίσεις κάθε
φορά που θα χρησιμοποιούσατε τον πομποδέκτη.
Λύση:
Επειδή υπάρχουν διαθέσιμα 4 κανάλια ΡΜ, μέχρι 4 άτομα μπορούν να προγραμματίζουν ξεχωριστά τον πομποδέκτη και
να αποθηκεύουν το περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει. Τότε κάθε άτομο μπορεί γρήγορα να αλλάξει στις προσωπικές
του ρυθμίσεις, ανακαλώντας απλά ένα κανάλι ΡΜ. Είναι υπερβολικά μεγάλος κόπος να αλλάξει κάποιος τις ρυθμίσεις,
αφού κάποιος έχει επέμβει σε αυτές. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν εμποδίζει λοιπόν το να έχει κάποιος έναν πομποδέκτη με
πολλά χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει.
2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Κατά την λειτουργία στο αυτοκίνητο κάθε πρωί καθ' οδόν για τη δουλειά, προτιμάτε έναν σιγανό πομποδέκτη, ο οποίος
δεν ενοχλεί την πρωινή ησυχία. Επίσης θεωρείτε ότι μια φωτεινή οθόνη είναι σπατάλη ηλεκτρισμού στο φως του ήλιου.
Το βράδυ κατά την οδήγηση στο σπίτι, συνειδητοποιείτε ότι η λειτουργία του ήχου έχει το σκοπό της και αποδέχεστε ότι
είναι χρήσιμη μια φωτεινή οθόνη αφού έχει πέσει το σκοτάδι.
αν
κο
Λύση:
Σε δύο ξεχωριστά κανάλια ΡΜ, αποθηκεύστε τα ίδια λειτουργικά δεδομένα, όπως η συχνότητα, η μετατόπιση, ο κώδικας
DTSS, κλπ., και αποθηκεύστε διαφορετικές ρυθμίσεις για τη ρύθμιση της έντασης ένδειξης, και τις λειτουργίες ήχου. Με
αυτό τον τρόπο μπορείτε να ανακαλείτε εύκολα τις καλύτερες ρυθμίσεις για πρωινή ή νυχτερινή λειτουργία.
3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Δεν μπορείτε να βρείτε τον τρόπο, για να βγει ο πομποδέκτης από τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.
Λύση:
Απλά ανακαλέστε το κανάλι ΡΜ 1, το οποίο περιέχει ένα ακριβές αντίγραφο του εργοστασιακά προκαθορισμένου
περιβάλλοντος. Δεν θα χάσετε τα δεδομένα από κανένα κανάλι μνήμης.
39
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΜ
1 Επιβεβαιώστε ότι οι ακόλουθες συνθήκες ικανοποιούνται:
- Ο πομποδέκτης βρίσκεται σε κατάσταση λήψεως.
- Η λειτουργία σάρωσης δεν χρησιμοποιειται.
- Ο έλεγχος μικροφώνου είναι απενεργοποιημένος.
α.
ε.
.
2 Επιλέξτε τα επιθυμητά στοιχεία (υπότονος, συχνότητα, ισχύς κ.α).
3 Πιέστε [F], [PM].
- Οι αριθμοί προγραμματιζόμενων μνημών 1 έως 5 εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
4 Επιλέξτε έναν αριθμό απο το [1] έως το [5] σύμφωνα με το επιθυμητό προγραμματιζόμενο κανάλι μνήμης.
- Οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί στο κανάλι PM.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΡΜ
1
Πατήστε το πλήκτρο [PM].
αν
κο
- Εμφανίζεται ο αριθμός του καναλιού ΡΜ.
2
Πατήστε από [1] έως [5] ανάλογα με το επιθυμητό κανάλι ΡΜ.
- Τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου καναλιού ανακαλούνται.
- Εμφανίζεται ο επιλεγμένος αριθμός του καναλιού στο αριστερό κάτω
μέρος της οθόνης.
- Αν επιλέξετε [ΟFF], η λειτουργία ΡΜ απενεργοποιείται.
40
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΡΜ
Αφού ανακαλέσετε ένα κανάλι ΡΜ, αυτή η λειτουργία αυτόματα γράφει πάνω στο τρέχον κανάλι ΡΜ με το τωρινό
περιβάλλον λειτουργίας όταν:
- Πατάτε το πλήκτρο [PM].
- Απενεργοποιείτε τον πομποδέκτη.
α.
ε.
- Ανακαλείτε ένα άλλο κανάλι PM.
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:
1 Πατήστε το πλήκτρο Menu για να μπείτε στη λειτουργία μενού, στον αριθμό 521 (AUTO.PM) {σελ. 20}.
2 Ρυθμίστε την λειτουργία στο ΟΝ.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
αν
κο
Για διαγραφή καναλιού ΡΜ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:
1
Απενεργοποιήστε τον πομποδέκτη
2
Πατήστε [F] + Power ON.
3
Ελευθερώστε το πλήκτρο [F].
4
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα και επιλέξτε PM.
5 Πατήστε τον κεντρικό επιλογέα.
Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη.
6 Πατήστε ξανά τον κεντρικό επιλογέα για την διαγραφή του καναλιού ΡΜ.
- Πατήστε [TONE] (BACK) για επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη λειτουργίας.
- Για ακύρωση της διαδικασίας διαγραφής, πατήστε [F] (ESC).
41
ΣΑΡΩΣΗ
Η σάρωση είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για τη παρακολούθηση των αγαπημένων σας συχνοτήτων χωρίς να
απαχολείτε τα χέρια σας. Όταν εξοικειωθείτε με το πώς θα χρησιμοποιείτε όλα τα είδη της σάρωσης, η δυνατότητα στην
παρακολούθηση που έχετε κερδίσει θα αυξήσει την επιχειρησιακή σας ικανότητα.
Τύπος σάρωσης
Σάρωση VFO
Σάρωση μνημών
Ομαδική σάρωση
Προγραμματιζόμενη σάρωση
Σάρωση μεγακύκλου
Σάρωση κλήσης
α.
ε.
Αυτός ο πομποδέκτης προσφέρει τα πιο κάτω είδη σάρωσης:
Ακτίνα σάρωσης
Σάρωση όλων των συχνοτήτων στην
επιλεγμένη μπάντα
Σάρωση όλων των αποθηκευμένων καναλιών
μνήμης
Σαρώνει όλα τα κανάλια μνήμης στην
επιλεγμένη ομάδα (group) συχνοτήτων
Σάρωση όλων των συχνοτήτων στην
προγραμματισμένη ακτίνα η στην επιλεγμένη
μπάντα
Σαρώνει όλες τις συχνότητες σε απόσταση
ενός μεγακύκλου από την συχνότητα που
ευρίσκεται ο πομποδέκτης
Σαρώνει το κανάλι κλήσης καθώς και την
τρέχουσα συχνότητα η τρέχουσα μνήμη
Σημείωση:
- Κατά τη χρήση του CTCSS, η σάρωση σταματά, όμως η φίμωση αφήνει μόνο αυτά τα σήματα λήψης να
περάσουν που έχουν τον ίδιο CTCSS τόνο που έχει αποθηκευτεί στον πομποδέκτη.
αν
κο
- Θυμηθείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο κατωφλίου της φίμωσης πριν τη χρήση της σάρωσης.
- Όταν χρησιμοποιείτε squelch τύπου S-meter,η σάρωση σταματάει όταν το επίπεδο του σήματος που
λαμβάνετε είναι η ίδια ή μεγαλύτερη αυτής της ρύθμισης S-meter. Η σάρωση συνεχίζει δύο δευτερόλεπτα μετά
αφού πέσει το επίπεδο του σήματος κάτω από αυτό της ρύθμισης S-meter.
- Κρατώντας πατημένοτο πλήκτρο [PTT] προκαλούμε διακοπή της σάρωσης σε περίπτωση που σαρώνει μία
μπάντα λήψεως (non TX band).
- Ενεργοποιώντας την λειττουργία σάρωσης, η λειτουργία ελέγχου σήματος απ'ευθείας μετάδοσης
απενεργοποιείται.
42
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ
Η σάρωση σταματά σε μία συχνότητα ή κανάλι μνήμης που χρησιμοποιήτε από διάφορους χρήστες. Στη συνέχεια
συνεχίζει σύμφωνα με την μέθοδο ανάκλησης που εμείς έχουμε επιλέξει. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες
μεθόδους ανάκλησης. Η προεπιλογή ανάκλησης σάρωσης είναι χρονική λειτουργία.
α.
ε.
- Χρονική λειτουργία
Ο πομποδέκτης σταματάει τη σάρωση αφού έχει εντοπίσει κάποιο
σήμα, παραμένει για περίπου 5 δευτερόλεπτα και έπειτα συνεχίζει τη
σάρωση, ακόμα και αν το σήμα συνεχίζει να υπάρχει.
- Λειτουργία με ύπαρξη σήματος
Ο πομποδέκτης σταματάει τη σάρωση αφού έχει εντοπίσει κάποιο
σήμα, και παραμένει στην ίδια συχνότητα μέχρι να εξασθενίσει το σήμα.
Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση δύο δευτερολέπτων ανάμεσα στην
εξασθένιση του σήματος και την ανάκτηση της σάρωσης, για να
επιτραπεί στους σταθμούς που απαντούν στο σήμα να ξεκινήσουν την
εκπομπή.
- Λειτουργία αναζήτησης.
Ο πομποδέκτης παραμένει στην συχνότητα ακόμη και μετά την διακοπή ενός σήματος χρήστη.
Σημείωση: Για να σταματήσουμε την σάρωση και να κάνουμε λήψη ασθενών σημάτων, πιέζουμε το πλήκτρο PF που έχουμε
προγραμματίσει για την λειτουργία παρακολούθησης σημάτων. Πιέζοντας το πλήκτρο PFκαι πάλι, ενεργοποιούμε ξανά την λειτουργία
σάρωσης.
Πατήστε μενού και επιλέξτε την λειτουργία μενού 514 (SC.RESM) {σελ. 20}.
αν
κο
1
2
.
.
Πατήστε [VFO] (1s).
- Η σάρωση ξεκινά απο την τρέχουσα συχνότητα.
- Το κόμμα ανάμεσα στους αριθμούς των MHz και KHz αναβοσβήνει κατά την σάρωση.
- Για να αντιστρέψετε τη φορά της σάρωσης, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα αριστερόστροφα (μείωση συχνότητας)
ή δεξιόστροφα (αύξηση συχνότητας).
3
Για ακύρωση της λειτουργίας σάρωσης, πατήστε [VFO] ξανά.
43
ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
Η σάρωση μνήμης επιτρέπει όλα τα κανάλια μνήμης που περιέχουν δεδομένα να σαρωθούν
1
2
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.
Πατήστε [MR] (1s).
- Η σάρωση ξεκινά από την τρέχουσα συχνότητα.
ή
Το κόμμα ανάμεσα στους αριθμούς των MHz και KHz, αναβοσβήνει κατά την σάρωση.
- Για να αντιστρέψετε τη φορά της σάρωσης, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα αριστερόστροφα (μείωση συχνότητας)
δεξιόστροφα (αύξηση συχνότητας).
-
3
α.
ε.
.
Για ακύρωση της σάρωσης καναλιού μνήμης, πατήστε [MR] ξανά.
Σημείωση:
- Τουλάχιστον 2 κανάλια μνήμης πρέπει να περιέχουν αποθηκευμένα στοιχεία κα να μην έχουν εξαιρεθεί από την λειτουργία σάρωσης.
- Τα κανάλια L0/U0 έως L9/U9 δεν θα σαρωθούν.
- Μπορείτε να κάνετε ανάκληση άρσης καναλιών μνήμης κατά την λειτουργία εμφάνισης αριθμού καναλιού μνήμης. Κατα την διακοπή της λειτουργίας
σάρωσης, ο αριθμός καναλιού μνήμης αναβοσβήνει.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ
Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι μνήμης που δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα κανάλια της λειτουγίας σάρωσης.
Πιέστε [MR], στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.
2
Μπείτε στο μενού και επιλέξτε τον αριθμό μενού 202 (L.OUT).
αν
κο
1
3
.
Ρυθμίστε τη λειτουργία εξαίρεσης καναλιού ON για να εξαιρεθεί το συγκεκριμένο κανάλι μνήμης από την
διαδικασία σάρωσης.
- Για ακύρωση της εξαίρεσης του καναλιού, ρυθμίστε την λειτουργία εξαίρεσης καναλιού OFF.
- Η ένδειξη « εμφανίζεται στην οθόνη στο κανάλι που έχει εξαιρεθεί.
Σημείωση: Οι μνήμες από L0/U0 έως L9/U9 δεν μπορούν να εξαιρεθούν.
44
ΣΑΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
1
2
α.
ε.
Για το σκοπό της λειτουργίας σάρωσης οι 1000 μνήμες, χωρίστηκαν σε ομάδες των 10, όπου η κάθε μία περιέχει 100
κανάλια μνήμης. Η σάρωση ομάδας καναλιών μνήμης σαρώνει μόνο τα κανάλια που περιέχει η ομάδα που έχετε επιλέξει.
Τα κανάλια μνήμης έχουν ομαδοποιηθεί όπως παρακάτω:
Ομάδα μνήμης
Κανάλια
Ομάδα μνήμης
Κανάλια
0
0 ~ 99
5
500 ~ 599
1
100 ~ 199
6
600 ~ 699
2
200 ~ 299
7
700 ~ 799
3
300 ~ 399
8
800 ~ 899
4
400 ~ 499
9
900 ~ 999
Πατήστε [MR], στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα και επιλέξτε ένα κανάλι μνήμης της επιθυμητής ομάδας
Πατήστε τον κεντρικό επιλογέα (1s).
- Η σάρωση ξεκινά από το κανάλι μνήμης που αναγράφεται στην οθόνη.
- Το κόμμα μεταξύ των αριθμών των MHz και KHz αναβοσβήνει κατά την σάρωση.
- Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση συχνότητας σάρωσης, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα αριστερόστροφα
(μείωση συχνότητας) ή δεξιόστροφα (αύξηση συχνότητας).
3
Για ακύρωση της σάρωσης ομάδας, πατήστε τον κεντρικό επιλογέα ξανά.
Σημείωση:
αν
κο
- Τουλάχιστον 2 κανάλια μνήμης πρέπει να περιέχουν απθηκευμένα στοιχχεία και να μην έχουν εξαιρεθεί από την σάρωση καναλιών μνήμης.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την λειτουργία σάρωσης καναλιών μνήμης κατά την λειτουργία ένδειξης αριθμού καναλιού μνήμης. Κατά την
σάρωση, ο αριθμός καναλιού μνήμης, αναβοσβήνει.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
Η σύνδεση ομάδας καναλιών μνήμης προσφέρει την δυνατότητα σύνδεσης 2 ή περισσότερων ομάδων καναλιών
μνήμης ώστε να σαρώνονται σαν 1 ομάδα. Μπορείτε να συνδέσετε 6 ανεξάρτητες ομάδες μεταξύ τους ή να
προσθέσετε επιπλέον εντολές σάρωσης συχνότερα από τις υπόλοιπες ομάδες.
1
Μπείτε στη λειτουργία μενού και επιλέξτε τον αριθμό 203 (GR.LINK) {σελ. 20}.
2
Πατήστε τον κεντρικό επιλογέα.
45
3
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή μίας ομάδαςπου επιθυμήτε να συνδέσετε.
4
Πατήστε τον κεντρικό επιλογέα για καταχώρηση της ομάδας και μετακινήστε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
Πατήστε [REV] () για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα πίσω ή [LOW] () για μετακίνηση του κέρσορα προς τα
δεξιά.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για σύνδεση όλων των επιθυμητών ομάδων.
6
Όταν πλέον έχετε καταχωρήσει όλες τις ομάδες, πατήστε [LOW] () για μετακίνηση του επιλογέα
α.
ε.
5
χαρακτήρα προς τα δεξιά και μετά πατήστε τον κεντικό επιλογέα για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση
και να βγείτε από την λειτουργία μενού.
- Εάν έχετε καταχωρήσει 6 ομάδες, απλώς πατήστε τον κεντρικό επιλογέα για καταχώρηση και έξοδο απο τη
λειτουργία μενού.
ΣΑΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η σάρωση προγράμματος είναι παρόμοια με την σάρωση VFO, με επιπλέον δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων ζωνών
συχνοτήτων για σάρωση.
- Ρύθμιση ορίων σάρωσης
αν
κο
Μπορείτε να αποθηκεύσετε 10 περιοχές συχνοτήτων σάρωσης στα κανάλια μνήμης L0/U0 έως L9/U9.
1
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.
2
Πατήστε [VFO].
3
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα και επιλέξτε την συχνότητα του κατώτερου ορίου.
4
Πατήστε [F].
- Ένα κανάλι μνήμης εμφανίζεται και αναβοσβήνει.
5
6
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα και επιλέξτε ένα κανάλι μνήμης από L0 έως L9.
Πιέστε [MR] για καταχώρηση του αριθμού καναλιού μνήμης.
- Το κατώτερο όριο συχνότητας έχει αποθηκευτεί.
7
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή της επιθυμητής συχνότητας για ανώτερο όριο σάρωσης.
46
8
9
Πατήστε [F].
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή του αντίστοιχου αριθμού από U0 έως U9.
- Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το κανάλιl L3 στο βήμα 5, επιλέξτε κανάλι U3 εδώ.
10
Πατήστε [MR] για καταχώρηση αριθμού καναλιού μνήμης.
- Το ανώτερο όριο έχει αποθηκευτεί.
- Για επιβεβαίωση των καταχωρημένων ορίων σάρωσης, πατήστε [MR] και επιλέξτε τα κανάλια L και U.
.
α.
ε.
.
Σημείωση:
- Το κατώτερο όριο πρέπει να είναι χαμηλότερη συχνότητα από αυτή του ανώτερου ορίου.
- Το βήμα συχνοτήτων του κατώτερου και ανώτερου ορίου συχνοτήτων σάρωσης πρέπει να ταιριάζουν.
- Οι συχνότητες του κατώτερου και του ανώτερου ορίου πρέπει να είναι της ίδιας μπάντας.
- Χρήση Σάρωσης Προγράμματος
1
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.
2
Πιέστε [VFO].
3
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή συχνότητας μέσα στα όρια μίας ομάδας.
4
Πιέστε [VFO] (1s).
- Η σάρωση ξεκινά από την τρέχουσα συχνότητα.
- Το κόμμα ανάμεσα στους αριθμούς των MHz και KHz, αναβοσβήνει κατά την σάρωση.
- Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση της συχνότητας σάρωσης, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα αριστερόστροφα
(μείωση συχνότητας) ή δεξιόστροφα (αύξηση συχνότητας). Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα [UP]/ [DWN] του
μικροφώνου.
Για ακύρωση της λειτουργίας σάρωσης προγράμματος, πατήστε [VFO] ξανά.
αν
κο
5
Σημείωση:
- Εάν το μέγεθος βήματος συχνότητας διαφέρει μεταξύ του κατώτερου και ανώτερου ορίου, ξεκινά η σάρωση VFO αντί της σάρωσης προγράμματος.
- Εάν η τρέχουσα συχνότητα VFO είναι μέσα στα όρια περισσότερων του ενός προγράμματος, χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα με τον μικρότερο αριθμό
καναλιού.
47
ΣΑΡΩΣΗ MHz
Η σάρωση MHz επιτρέπει τη σάρωση του τμήματος 1 MHz της μπάντας. Το τρέχον ψηφίο 1 MHz καθορίζει τα όρια της
σάρωσης. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα συχνότητα είναι 438.400 MHz, τότε θα γίνει MHz σάρωση από 438.000 MHz
μέχρι 438.975 MHz. Το ακριβές άνω όριο εξαρτάται από το μέγεθος του βήματος που έχει επιλεγεί.
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.
2
Πατήστε [VFO].
3
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε μια συχνότητα μέσα στο επιθυμητό εύρος του MHz
που θα σαρώσουμε.
4
.
α.
ε.
1
Κρατήστε πατημένο τον κεντρικό επιλογέα για την έναρξη της λειτουργίας σάρωσης MHz.
- Η σάρωση ξεκινά από την τρέχουσα συχνότητα.
- Το κόμμα του 1 MHz αναβοσβήνει κατά την σάρωση.
- Για την αντιστροφή της κατεύθυνσης της συχνότητας σάρωσης, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα αριστερόστροφα
(μείωση συχνότητας) ή δεξιόστροφα (αύξηση συχνότητας). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [UP]/ [DWN]
του μικροφώνου.
5
Για έξοδο απο τη λειτουργία σάρωσης MHz, πατήστε τον κεντρικό επιλογέα ξανά.
ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε την λειτουργία σάρωσης καναλιού κλήσης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση του καναλιού κλήσης και
της τρέχουσας συχνότητας VFO ή του τρέχοντος καναλιού μνήμης.
Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα VFO ή του τρέχοντος καναλιού.
2
Πατήστε [CALL] (1s) για τη σάρωση καναλιού μνήμης.
3
- Το κόμμα του MHz. αναβοσβήνει κατά την σάρωση.
- Κατά την σάρωση ενός καναλιού μνήμης, το κανάλι κλήσης της ίδιας μπάντας όπως και το επιλεγμένο
κανάλι μνήμης χρησιμοποιήτε για την σάρωση.
Για έξοδο απο την λειτουργία σάρωσης καναλιού κλήσης, πατήστε [CALL] ξανά.
αν
κο
1
Σημείωση: Το επιλεγμένο κανάλι μνήμης σαρώνεται ακόμη και αν έχει εξαιρεθεί από την λειτουργία σάρωσης.
48
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΟΝΟΥ (CTCSS)
α.
ε.
Το CTCSS χρησιμοποιεί έναν υπόηχο τόνο για να ελέγχει τη φίμωση των πομποδεκτών, και με αυτό το σύστημα
μπορείτε εσείς να επιλέξετε από ποιους σταθμούς θα δεχθείτε εκπομπές. Υποθέτουμε ότι μόνο οι σταθμοί Α, Β και Γ είναι
προγραμματισμένοι με την ίδια συχνότητα υποτόνου. Όταν καλεί ο Α, τότε ανοίγει η φίμωση στον Β ή τον Γ.
Σημείωση: Η λειτουργία του συστήματος υποτόνου δεν διασφαλίζει το απόρρητο των συνδιαλέξεών σας, απλά σας προστατεύει από
ενόχληση από ανεπιθύμητη λήψη.
.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CTCSS
1
2
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.
Πατήστε 2 φορές το [TONE] για την ενεργοποίηση της λειτουργίας CTCSS.
- Η ένδειξη CT εμφανίζεται στην οθόνη όταν η λειτουργία CTCSS είναι ενεργοποιημένη.
- Κάθε φορά που πατάτε [TONE] εναλλάσουμε στην επιλογή όπως ακολούθως:
Υπότονος εκπομπής (T) –> Υπότονος εκπομπής και λήψεως (CT) –> Ψηφιακός υπότονος εκπομπής
και λήψεως (DCS) –> εκτός λειτουργίας (καμία ένδειξη).\
3
Πατήστε [F], [TONE].
αν
κο
- Η τρέχουσα επιλογή συχνότητας υποτόνου εμφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει.
4
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα και επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα υπότονου λειτουργίας..
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις διαθέσιμες συχνότητες υποτόνων.
- Για έξοδο απο την λειτουργία υπότονου, πατήστε [F] (ESC).
5
6
Πατώντας οποιδήποτε πλήκτρο εκτός του κεντρικού επιλογέα και του [F] (ESC) , καταχωρούμε την
επιθυμητή επιλογή.
Κατά τη λήψη σήματος: Ο δέκτης μας ανοίγει μόνο κατά την λήψη σήματος με τον επιλεγμένο υπότονο .
Κατά την εκπομπή: Κρατήστε πατημένο το [PTT], έπειτα μιλήστε στο μικρόφωνο.
- Για ακύρωση της λειτουργίας υποτόνου, πατήστε το πλήκτρο [TONE] επαναλαμβανόμενα, μέχρι η ένδειξη CT να
μην εμφανίζεται στην οθόνη.
49
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα του μικροφώνου για την επιλογή συχνότητας υπότονου:
1
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.
2
Πατήστε [TONE] 2 φορές για ενεργοποίηση της λειτουργίας υπότονου.
- Η ένδειξη CT εμφανίζεται στην οθόνη όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- Κάθε πάτημα του πλήκτρου [TONE] εναλλάσει την λειτουργία όπως ακολούθως:
Υπότονος εκπομπής (T) –> Υπότονος εκπομπής και λήψης (CT) –> ψηφιακός υπότονος εκπομπής και λήψης (DCS)
3
Πατήστε [F], [TONE].
α.
ε.
–> εκτός λειτουργίας (καμία ένδειξη).
- Η τρέχουσα συχνότητα υπότονου εμφανίζεται στην οθόνη και αναβοσήνει.
4
5
Πατήστε το προγραμματισμένο πλήκτρο λειτουργίας [ENTER].
Επιλέξτε μία απο τις 42 διαθέσιμες συχνότητες υπότονου.
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις συχνότητες και τους αντίστοιχους αριθμούς.
Πατήστε [ENTER] ξανά για καταχώρηση των στοιχείων.
αν
κο
6
50
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΤΟΝΟΥ
Αυτή η λειτουργία αυτόματα αναγνωρίζει την συχνότητα του υπότονου ενός σήματος λήψης. Θα σας φανεί χρήσιμο όταν
δεν γνωρίζετε τον υπότονο λειτουργίας ενός μέλους της ομάδας των συνομιλητών σας.
Πατήστε [TONE] 2 φορές για ενεργοποίηση της λειτουργίας υπότονου λήψεως και εκπομπής.
α.
ε.
1
- Η ένδειξη CT εμφανίζεται στην οθόνη όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- Κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο [TONE] εναλλάσουμε την επιλογή της λειτουργίας ως εξής:
Υπότονος εκπομπής (T) –> Υπότονος εκπομπής και λήψης (CT) –> ψηφιακός υπότονος εκπομπής και λήψης
(DCS) –>εκτός λειτουργίας (καμία ένδειξη).
2
Πατήστε [F], [TONE] (1s).
- Η ένδειξη CT αναβοσβήνει και η λέξη SCAN εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η σάρωση ξεκινά όταν ληφθεί ένα σήμα.
αν
κο
- Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση σάρωσης της συχνότητας υποτόνου, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα αριστερόστροφα
(μείωση συχνότητας υπότονου) ή δεξιόστροφα (αύξηση συχνότητας υπότονου).
- Για ακύρωση της σάρωσης, πατήστε [F] (ESC).
- Όταν αναγνωριστεί μια συχνότητα υπότονου, εμφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει.
3
Πατήστε τον κεντρικό επιλογέα για καταχώρηση της αναγνωρισμένης συχνότητας και επιλογή σαν
τρέχουσα συχνότητα υπότονου λειτουργίας.
- Η λειτουργία υπότονου θα παραμείνει ενεργοποιημένη.
- Πατήστε [F] (ESC) εάν δεν επιθυμήτε την καταχώρηση της αναγνωρισμένης συχνότητας υπότονου.
- Όταν έχει αναγνωριστεί μία συχνότητα υπότονου και αναβοσβήνει η ένδειξη στην οθόνη, στρέψτε τον
κεντρικό επιλογέα για ανάκληση της λειτουργίας σάρωσης.
51
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΜΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΟΝΟΥ
α.
ε.
Η λειτουργία φίμωσης ψηφιακού υπότονου είναι μία εφαρμογή που επιτρέπει την επιλεκτική ακρόαση ή απόρριψη
σταθμών. Ενεργεί όπως η λειτουργία αναλογικού υπότονου εκπομπή και λήψεως (CTCSS). Η μόνη διαφορά είναι η
μέθοδος κωδικοποίησης/ αποκωδικοποίησης και ο αριθμός των διαθέσιμων συχνοτήτων υπότονου. Ο αριθμός των
διαθέσιμων επιλογών συχνοτήτων ψηφιακού υπότονου είναι 104, σύμφωνα με τον πίνακα που θα βρείτε παρακάτω.
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΜΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΟΝΟΥ
1
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.
2
Πατήστε [TONE] 3 φορές για ενεργοποίηση της λειτουργίας (DCS)
- Η ένδειξη DCS εμφανίζεται στην οθόνη.
- Κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο [TONE] εναλλάσουμε την λειτουργία υπότονου ως εξής:
- Υπότονος εκπομπής (T) –> Υπότονος εκπομπής και λήψης (CT) –> ψηφιακός υπότονος εκπομπής και λήψης
(DCS) –>εκτός λειτουργίας (καμία ένδειξη).
3
Πατήστε [F], [TONE].
αν
κο
- Η τρέχουσα επιλογή συχνότητας ψηφιακού υπότονου εμφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει.
4
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή του επιθυμητού DCS υπότονου.
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις διαθέσιμες συχνότητες ψηφιακών υπότονων.
- Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής συχνότητας υπότονου, πατήστε [F] (ESC).
5
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τον κεντρικό επιλογέα και το [F] (ESC) για καταχώρηση
της επιλογής.
6
Όταν σας καλούν: Ο δέκτης μας ενεργοποιείται μόνο όταν λάβει σήμα με τον επιθυμητό υπότονο.
Όταν καλείτε: Κρατήστε πατημένο το [PTT], και μιλήστε στο μικρόφωνο.
- Για ακύρωση της λειτουργίας DCS, πατήστε το πλήκτρο [TONE] τόσες φορές ώστε να μην εμφανίζεται η ένδειξη
DCS στην οθόνη.
52
Μπορείτε να επιλέξετε έναν υπότονο λειτουργίας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του μικροφώνου:
1
Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.
2
Πατήστε [TONE] 3 φορές για ενεργοποίηση της λειτουργίας ψηφιακού υπότονου.
- Η ένδειξη DCS εμφανίζεται στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο [TONE] εναλλάσουμε την λειτουργία υπότονου ως εξής:
Υπότονος εκπομπής (T) –> Υπότονος εκπομπής και λήψης (CT) –> ψηφιακός υπότονος εκπομπής και
Πατήστε [F], [TONE].
α.
ε.
λήψης (DCS) –>εκτός λειτουργίας (καμία ένδειξη).
3
- Η τρέχουσα επιλογή συχνότητας ψηφιακού υπότονου, εμφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει.
4
5
Πατήστε το πλήκτρο του μικροφώνου με προγραμματισμένη λειτουργία, [ENTER].
Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό υπότονο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του μικροφώνου.
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τους διαθέσιμους υπότονους.
Πατήστε [ENTER] ξανά για ολοκλήρωση της διαδικασίας.
αν
κο
6
53
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΤΟΝΟΥ DCS
Αυτή η λειτουργία αυτόματα αναγνωρίζει την συχνότητα του ψηφιακού υπότονου ενός σήματος λήψης. Θα σας φανεί
χρήσιμο όταν δεν γνωρίζετε τον ψηφιακό υπότονο λειτουργίας ενός μέλους της ομάδας των συνομιλητών σας.
Πατήστε το πλήκτρο [TONE] 3 φορές για ενεργοποίηση της λειτουργίας ψηφιακού υπότονου
(DCS).
.
α.
ε.
1
- Η ένδειξη DCS εμφανίζεται στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο [TONE] εναλλάσσουμε την λειτουργία υπότονου ως εξής:
Υπότονος εκπομπής (T) –> Υπότονος εκπομπής και λήψης (CT) –> ψηφιακός υπότονος εκπομπής και λήψης
(DCS) –> εκτός λειτουργίας (καμία ένδειξη).
2
Πατήστε [F], [TONE] (1s).
- Η ένδειξη DCS αναβοσβήνει και το “SCAN” εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η σάρωση αναγνώρισης ψηφιακού υποτόνου ξεκινά, όταν γίνει λήψη ενός σήματος.
αν
κο
- Για την αναστροφή της κατεύθυνσης σάρωσης, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα δεξιόστροφα (αύξηση συχνότητας)
ή αριστερόστροφα (μείωση συχνότητας). Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα [UP]/ [DWN] του μικροφώνου.
- Για ακύρωση της λειτουργίας σάρωσης, πατήστε [F] (ESC).
- Όταν μία συχνότητα ψηφιακού υπότονου, αναγνωριστεί, η ένδειξη της συγκεκριμένης συχνότητας αναγράφεται
στην οθόνη και αναβοσβήνει.
3
Πατήστε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή της επιθυμητής συχνότητας ψηφιακού υποτόνου αντί της
τρέχουσας συχνότητας DCS υπότονου.
- Η λειτουργία ψηφιακού υπότονου DCS θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας
DCS, πατήστε το πλήκτρο [TONE], τόστες φορές, ώστε η ένδειξη DCS να μην εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατήστε [F] (ESC) αν δεν θέλετε να επιλέξετε μία συχνότητα ψηφιακού υπότονου.
- Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα, κατά την αναγραφή συχνότητας ενός αναγνωρισμένου υπότονου, για την
επανεκκίνηση της σάρωσης.
54
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΝΟΥ (DTMF)
α.
ε.
Τα πλήκτρα του μικροφώνου λειτουργούν σαν πλήκτρα μίας τηλεφωνικής συσκευής, επιπλέον των τεσσάρων πλήκτρων με
τις ενδείξεις A, B, C, D. Αυτός ο πομποδέκτης παρέχει την δυνατότητα 10 μνημών αποθήκευσης πακέτων DTMF αριθμών 16
ψηφίων και την ονομασία των μνημών με δυνατότητα 8 χαρακτήρων για κάθε μνήμη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
οποιαδήποτε στιγμή με την λειτουργία γρήγορης ανάκλησης μνήμης DTMF πακέτων. Μερικοί επαναλήπτες στην Αμερική και
στον Καναδά, προσφέρουν την δυνατότητα διασύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο με τη χρήση των τόνων DTMF.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την τοπική σας ένωση ραδιοερασιτεχνών.
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΗΣΗ DTMF
Η λειτουργία χειροκίνητης κλήσης DTMF, περιλαμβάνει δύο βήματα, για την αποστολή τόνων DTMF.
1
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [PTT] του μικροφώνου.
2
Πατήστε διαδοχικά τα επιθυμητά πλήκτρα για αποστολή τόνων DTMF.
- Οι αντίστοιχοι τόνοι DTMF εκπέμπονται.
- Εάν είναι ενεργοποιμένη η λειτουργία διατήρησης εκπομπής κατά την κλήση DTMF, δεν χρειάζεται να κρατήσετε
πατημένο το πλήκτρο [PTT] σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αμέσως μετά την αποστολή του πρώτου τόνου
DTMF (πιέζοντας το πλήκτρο [PTT] και πατώντας το πρώτο πλήκτρο), ο πομποδέκτης θα διατηρεί την
εκπομπή του για 2 δευτερόλεπτα, ώστε να ολοκληρώσουμε την διδικασία αποστολής των τόνων DTMF.
Συχνότητα
(Hz)
697
1336
1447
1633
[1]
[2]
[3]
[A]
770
[4]
[5]
[6]
[B]
852
[7]
[8]
[9]
[C]
941
[]
[0]
[#]
[D]
αν
κο
1209
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ DTMF
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για διατήρηση της εκπομπής του πομποδέκτη, αμέσως μετά την αποστολή του πρώτου
τόνου DTMF {σελ. 20}.
1
Μπείτε στη λειτουργία Menu και επιλέξτε το Menu 300 (DT.HOLD) {σελ. 20}.
2
Ρυθμίστε DTMF Hold στο ON για την διατήρηση της εκπομπής του πομποδέκτη κατά την αποστολή
τόνων DTMF.
- Ρυθμίστε το MENU 300 στο OFF για την απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης εκπομπής DTMF.
55
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ DTMF
Υπάρχουν 10 διαθέσιμες μνήμες DTMF για αποθήκευση 16 χαρακτήρων σε κάθε μνήμη, και αυτόματη αποστολή.
α.
ε.
Αποθήκευση DTMF αριθμών στις μνήμες.
1
Μπείτε στη λειτουργία Menu και επιλέξτε το Menu 301 (DT.MEM).
2
3
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή ενός καναλιού μνήμης.
Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για παραμετροποίηση του επιλεγμένου αριθμού μνήμης.
- Η ονομασία και τα περιεχόμενα της μνήμης DTMF που είχε κληθεί τελευταία, εμφανίζεται στην οθόνη.
4
Καταχωρήστε το όνομα της μνήμης, πιέζοντας τον κεντρικό επιλογέα.
αν
κο
- Η οθόνη καταχώρησης των αριθμών εμφανίζεται.
5
Καταχωρήστε τους επιθυμητούς αριθμούς DTMF και πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για ολοκλήρωση της
παραμετροποίησης της μνήμης DTMF.
56
ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ DTMF
1
2
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [PTT] του μικροφώνου.
Κατά την εκπομπή, πιέστε τον κεντρικό επιλογέα.
3
α.
ε.
- Η ονομασία και τα περιεχόμενα της μνήμης DTMF που είχε κληθεί τελευταία, εμφανίζεται στην οθόνη.
Ενώ εκπέμπετε, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή μνήμη DTMF, μετά
πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή του καναλιού.
αν
κο
- Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο DTMF του μικροφώνου για την επιλογή και εκπομπή τόνων της
επιθυμητής μνήμης.
- Οι αποθηκευμένοι DTMF χαρακτήρες, αναγράφονται στην οθόνη και ξεκινά η εκπομπή τους.
- Η εκπομπή των τόνων DTMF θα ολοκληρωθεί, ακόμη και αν δεν πιέζετε το πλήκτρο [PTT] του μικροφώνου.
- Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι χαρακτήρες στην μνήμη, η ένδειξη της θθόνης επανέρχεται στην τρέχουσα
συχνότητα λειτουργίας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΝΩΝ DTMF
Ορισμένοι αναμεταδότες δεν αποκρίνονται σωστά όταν ο ρυθμός μετάδοσης των τόνων DTMF έχει ρυθμιστεί σε ρυθμό
γρήγορης μετάδοσης.
1
Μπείτε στο Μενού λειτουργιών και επιλέξτε το Menu 302 (DT.SPD) {σελ. 20}.
2
Ρυθμίστε μεταξύ γρήγορου (προεπιλογή ) και αργού ρυθμού μετάδοσης τόνων DTMF.
57
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΥΣΗΣ
Μπορείτε να αλλάζετε το διάστημα παύσης των καναλιών μνήμης DTMF. Η προεπιλογή είναι 500msec.
2
Μπείτε στο μενού λειτουργιών και επιλέξτε το Menu 303 (DT.PAUS)
{σελ. 20}.
α.
ε.
1
Επιλέξτε το χρόνο σε msec από τις διαθέσιμες επιλογές: 100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ DTMF
Αυτή η λειτουργία προσφέρει τη δυνατότητα κλειδώματος των πλήκτρων DTMF με σκοπό την αποφυγή λανθασμένης
χρήσης.
1
Ρυθμίστε το κλείδωμα των πλήκτρων σε ON.
αν
κο
2
Μπείτε στο μενού λειτουργιών και επιλέξτε το Menu 304 (DT.LOCK) {σελ,. 20}.
58
®
TO ECHO LINK
Τι είναι το EchoLink;
α.
ε.
Το echolink επιτρέπει την επικοινωνία με άλλους ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς μέσω Internet
χρησιμοποιώντας την τεχνική μεταφοράς της φωνής δια μέσου του με πρωτόκολλο VoIP (voice-over-IP). Το
πρόγραμμα EchoLink επιτρέπει να γίνουν παγκόσμιες διασυνδέσεις μεταξύ σταθμών η μεταξύ Η/Υ και
σταθμών αυξάνοντας τις δυνατότητες επικοινωνίας.
Για να χρησιμοποιήσετε το EchoLink πρέπει να εγγράψετε το διακριτικό σας στον αντίστοιχο ιστοχώρο και να
κατεβάσετε το πρόγραμμα που είναι ελεύθερο (χωρίς χρέωση). Αποταθείτε στο site για πληροφορίες σχετικές
με τον απαιτούμενο Η/Υ και άλλες πληροφορίες.
Η επίσημη ιστοσελίδα του EchoLink είναι: http://www.echolink.org
Σημείωση: Το EchoLink είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Synergenics, LLC.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΗΣ Echolink
Μπείτε στο μενού λειτουργιών και επιλέξτε το Menu 204 (ELK.MEM0 {σελ. 20}.
2
3
Στρέψτε τον κεντικό επιλογέα και επιλέξτε ένα κανάλι Echolink από το EL0 ~ EL9.
Πατήστε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού.
αν
κο
1
- Η καταχώρηση διακριτικού κλήσεως εμφανίζεται.
4
Καταχωρήστε το διακριτικό όνομα του καναλιού μνήμης και πατήστε τον κεντρικό επιλογέα για την
αποθήκευσή του.
- Το διακριτικό όνομα εμφανίζεται στην οθόνη.
5
54
Καταχωρήστε ένα κωδικό DTMF για το κανάλι και πατήστε τον κεντρικό επιλογέα για καταχώρηση των
στοιχείων.
59
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΝΗΜΗΣ EchoLink
1
2
3
Επιλέξτε τη μπάντα και τη συχνότητα του κόμβου που θέλετε να συνδεθείτε.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [PTT].
Ενώ εκπέμπετε, πατήστε τον κεντρικό επιλογέα.
4
α.
ε.
- Το τελευταίο κανάλι μνήμης που χρησιμοποιήθηκε, εμφανίζεται στην οθόνη.
Ενώ εκπέμπετε, στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή του επιθυμητού καναλιού μνήμης
Echolink και πιέστε για την επιλογή του.
αν
κο
- Οι αποθηκευμένοι χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη και εκπέμπονται.
- Ο κωδικός του αντίστοιχου διακριτικού εκπέμπεται ακόμη και αν ελευθερώσετε το πλήκτρο [PTT].
- Ο κωδικός εμφανίζεται στην οθόνη, συνοδευόμενος από το γράμμα “C” (αρχικό) και το χαρακτήρα “#”( τελικό). Οι
διαθέσιμοι χαρακτήρες DTMF εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Εάν π.χ το διακριτικό που εκπέμπεται είναι SZ1SV, στην οθόνη θα εμφανιστεί C73 12 10 73 83#.
- Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα στην μνήμη Echolink, η τρέχουσα συχνότητα λειτουργίας
εμφανίζεται στην οθόνη.
60
ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Ορισμένοι αναμεταδότες δεν αποκρίνονται σωστά, όταν ένας κωδικός εκπέμπεται με γρήγορο ρυθμό μετάδοσης. Όταν
συμβαίνει αυτό, επιλέξτε τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων Echolink σε αργή ταχύτητα.
Μπείτε στο μενού λειτουργιών και επιλέξτε το Menu 205 (ELK.SPD) {ΣΕΛ. 20}.
2
Ρυθμίστε τον ρυθμό μετάδοσης σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα.
α.
ε.
1
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EchoLink Sysop
Κατά την σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπείτε να επιλέξετε την χρήση των ακροδεκτών, RTS και CTS για έλεγχο
του πομποδέκτη ή τους άλλους ακροδέκτες για την λειτουργία EchoLink.
1
Απενεργοποιήστε τον Π/Δ.
2
Πατήστε [PF2] + Power ON για ενεργοποίηση της λειτουργίας EchoLink.
εμφανίζεται στην οθόνη όταν η λειτουργία Echolink Sysop είναι ενεργοποιημένη.
αν
κο
- Το εικονίδιο
- Πατήστε [PF2] + Power ON ξανά για την απενεργοποίηση της λειτουργίας Echolink Sysop.
Σημείωση: Κατά την χρήση της λειτουργίας EchoLink, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες αναμετάδοσης ή τηλεχειρισμού.
61
BOHΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κάθε φορά που ενεργοποιήτε τον Π/Δ, το μήνυμα “HELLO” (προεπιλογή) εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 2
1
2
α.
ε.
δευτερόλεπτα. Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα επιθυμητό μήνυμα, αντικαθιστώντας το προεπιλεγμένο.
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 500 (P.ON.MSG) {σελ. 20}.
Καταχωρήστε το επιθυμητό μήνυμα
- Πατήστε [PF1] (CLR) για ολική διαγραφή του μηνύματος, εφόσον είναι απαραίτητο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΘΟΝΗΣ
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης για καλύτερες συνθήκες κατά την λειτουργία του Π/Δ.
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 501 (BRIGHT) {σελ. 20}.
αν
κο
1
2
Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας μεταξύ 1 και 8 ή OFF(απενεργοποίηση φωτισμού).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ
Όταν ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματου φωτισμού οθόνης, ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιήται αυτόματα
κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 502 (AUTO.BR) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε μεταξύ της ενεργοποίησης (ON) ή απενεργοποίησης (OFF) της λειτουργίας αυτόματου
φωτισμού της οθόνης.
62
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ
2
α.
ε.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο επιλογών χρώματος οπισθοφωτισμού
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 503 COLOR {σελ. 20}
Ρυθμίστε τον χρωματισμό οπισθοφωτισμού μεταξύ του πορτοκαλί ή πράσινου
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΟΘΟΝΗΣ
Το κλείδωμα των πλήκτρων της οθόνης μας προστατεύειαπό ανεπιθύμητες μεταβολές των λειτουργιών του Π Δ Όταν
ενεργοποιείται οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
- [ ] POWER ON)
- PTT ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
- PF ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, πατήστε [F] (1s).
αν
κο
- Όταν η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων οθόνης είναι ενεργοποιημένη το εικονίδιο
εμφανίζεται στην οθόνη
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Το κλείδωμα πλήκτρων μικροφώνου κλειδώνει τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα (PF) του μικροφώνου.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 513 (MIC.LCK) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος πλήκτρων του μικροφώνου.
63
HΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
2
α.
ε.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 000 (BEEP) {σελ. 20}.
Ενεργοποιείστε ή απενεργοποιείστε τη λειτουργία ήχου των πλήκτρων.
- Ακόμη και κατά την απενεργοποίση της λειτουργίας ήχου πλήκτρων, ο πομποδέκτης θα
σημαίνει ηχητικά, κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
1) Με τη λειτουργία της αυτόματης απενεργοποίησης του Π/Δ, ενεργοποιημένη, ένας προειδοποιητικός ήχος θα
ακουστεί, περίπου ένα λεπτό πριν από την απενεργοποίηση του Π/Δ.
2) Μετά από υπέρβαση του ρυθμισμένου χρόνου συνεχόμενης εκπομπής, θα ακουστεί ένας ήχος και η εκπομπή θα
σταματήσει αυτόματα.
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
αν
κο
Κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος. Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τον ήχο πλήκτρων, μπορείτε να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου..
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 001 (BP.VOL) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων επιπέδων ήχου 1 έως 7.
- Η προεπιλογή επιπέδου του ήχου είναι 5.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ VFO
Αν θέλετε μπορείτε να ορίσετε ελάχιστα και μέγιστα όρια συχνοτήτων λειτουργίας. Αν επιλέξετε 144 MHz σαν κατώτερη
συχνότητα λειτουργίας και 145 MHz σαν ανώτερη συχνότητα, το συντονιζόμενο εύρος VFO θα είναι από 144.000 MHz
έως 145.995 MHz.
1
Πατήστε το αριστερό ή δεξιό πλήκτρο [BAND SEL] για επιλογή της A ή B μπάντας λειτουργίας και μετά
πατήστε [VFO].
2
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 100 (PRG.VFO) {σελ. 20}.
(Παράδειγμα: τύπος Ε)
64
59
3
Πατήστε τον κεντρικό επιλογέα.
4
α.
ε.
- Το κατώτερο όριο συχνότητας λειτουργίας, αναβοσβήνει.
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή του επιθυμητού κατώτερου ορίου συχνότητας λειτουργίας VFO
και μετά πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για καταχώρηση των στοιχείων επιλογής..
.
- Το ανώτερο όριο συχνότητας λειτουργίας VFO, αναβοσβήνει.
- Όταν καθορίζετε τα όρια λειτουργίας VFO για την μπάντα των 1200 MHz, το ψηφίο του 1 MHz εμφανίζεται
στα δεξιά της βασικής οθόνης.
5
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για επιλογή του επιθυμητού ανώτερου ορίου συχνότητας λειτουργίας και μετά
πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για καταχώρηση της επιλεγμένης τιμής.
Πατήστε [CALL] (ESC) για έξοδο από το μενού επιλογών.
αν
κο
6
Σημείωση: Δεν μπορείτε να επιλέξετε το ψηφίο των 100 kHz και τα συνακόλουθά του. Το ακριβές ανώτερο όριο συχνότητας λειτουργίας, εξαρτάται από την
επιλογή βήματος συχνότητας.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Η επιλογή του σωστού βήματος συχνότητας είναι απαραίτητη για την ακριβή επιλογή συχνότητας λειτουργίας. Η
προεπιλογή για την μπάντα των 144 MHz είναι 5 kHz (τύπος K) ή 12.5 kHz (E, M4 τύποι). Η προεπιλογή στην
μπάντα των 430/440 MHz είναι 25 kHz. Η προεπιλογή τύπου Κ για τις μπάντες 118, 220, ή 300 MHz είναι 12.5 kHz
και η προεπιλογή για την μπάντα των 1200 MHz είναι 25 kHz.
1
Πατήστε το αριστερό ή δεξιό πλήκτρο [BAND SEL] για επιλογή της μπάντας Αή Β, μετά πατήστε [VFO].
2
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 101 (STEP) {σελ. 20}.
3
Ρυθμίστε το μέγεθος βήματος στους 5.0*, 6.25*, ή 8.33 kHz (μόνο στη μπάντα των 118 MHz) ή στους
10.0, 12.5, 15.0*, 20.0, 25.0, 30.0, 50.0, ή 100.0 kHz.
* Αυτά τα μεγέθη βήματος συχνότητας δεν είναι διαθέσιμα στην μπάντα των 1200 MHz.
Σημείωση: Αλλάζοντας το μέγεθος του βήματος συχνότητας λειτουργίας, μας δίνεται η δυνατότητα διώρθωσης της συχνότητας
λειτουργίας. Για παράδειγμα, εάν απεικονίζεται η συχνότητα, 144.995 MHz με επιλογή βήματος συχνότητας 5 kHz, αλλάζοντας το
μέγεθος βήματος συχνότητας στους 12.5 kHz, η απεικονιόμενη συχνότητα θα διορθωθεί σε 144.9875 MHz.
65
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ PF
ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
α.
ε.
Υπάρχουν 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα στην πρόσοψη του Π/Δ: PF1 και PF2. Μπορείτε να προσδιορίσετε όπως θέλετε
την ακριβή λειτουργία αυτών των δύο πλήκτρων.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 507 (PF1) ή μενού 508 (PF2) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία για το πλήκτρο. Οι διαθέσιμες λειτουργίες προγραμματισμού είναι: WX
CH (Κανάλι αναγγελίας καιρού)/ FR.BAND (Μπάντα συχνότητας)/ CTRL (Έλεγχος μπτάντας)/ MONI
(Παρακολούθηση)/ VGS (Φωνητική ηχογράφηση)/ VOICE (Φωνητική αναγγελία)/ GRP.UP (Ομάδα μνήμης
επάνω)/ MENU (Μενού λειτουργιών)/ MUTE (σίγαση μεγαφώνου)/ SHIFT (Απόκλιση συχνότητας)/ DUAL
(Λειτουργία διπλής συχνότητας)/ M>V (Μεταφορά καναλιού μνήμης σε VFO)/ 1750 (τόνος 1750 Hz).
Πλήκτρα μικροφώνου
Υπάρχουν 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα μικροφώνου PF (Programmable Function): [PF] (PF1), [MR] (PF2),
[VFO] (PF3), και [CALL] (PF4) . Μπορείτε να προγραμματίσετε την λειτουργία της αρεσκείας σας σε αυτά τα 4
πλήκτρα.
Μπείτε στην λειτουργία καταλόγου (Menu) και πηγαίνετε στην λειτουργία Νο 509 (MIC.PF1) και/
η λειτουργία 510 (MIC.PF2), και/ η λειτουργία 511 (MIC.PF3), και/ η λειτουργία 512 (MIC.PF4)
{σελίδα 20}
αν
κο
1
2
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία για το πλήκτρο. Οι διαθέσιμες λειτουργίες προγραμματισμού είναι: WX
CH (Κανάλι αναγγελίας καιρού)/ FR.BAND (Μπάντα συχνότητας)/ CTRL (Έλεγχος μπτάντας)/ MONI
(Παρακολούθηση)/ VGS (Φωνητική ηχογράφηση)/ VOICE (Φωνητική αναγγελία)/ GRP.UP (Ομάδα
μνήμης επάνω)/ MENU (Μενού λειτουργιών)/ MUTE (σίγαση μεγαφώνου)/ SHIFT (Απόκλιση
συχνότητας)/ DUAL (Λειτουργία διπλής συχνότητας)/ M>V (Μεταφορά καναλιού μνήμης σε VFO)/ VFO/
MR/ CALL/ MHz/ TONE/ REV (αντιστροφή συχνοτήτων)/ LOW/ LOCK/ A/B (Επιλογή μπάντας A/
Επιλογή μπάντας B)/ ENTER/ 1750 (τόνος 1750 Hz).
66
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Αν η επιθυμητή συχνότητα λειτουργίας απέχει πολύ από την τρέχουσα συχνότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα του μικροφώνου για γρήγορη επιλογή συχνότητας. Ένα από τα πλήκτρα PF, θα πρέπει να προγραμματιστεί σαν
1
Πατήστε το δεξί ή αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε την μπάντα A ή B, μετά πατήστε [VFO] ή
[CALL].
2
α.
ε.
πλήκτρο καταχώρησης συχνότητας.
Πατήστε το προγραμματισμένο πλήκτρο [ENTER].
- Η οθόνη χειροκίνητης καταχώρησης συχνότητας εμφανίζεται.
3
4
Πατήστε τα πλήκτρα ([0] έως [9]) του μικροφώνου για την επιλογή της επιθυμητής συχνότητας.
Για καταχώρηση της επιλεγμένης συχνότητας πατήστε [ENTER] ή [VFO].
- Αν πατήσετε [ENTER] πριν την ολοκλήρωση της επιλογής όλων των ψηφίων συχνότητας, όλα τα εναπομείναντα
ψηφία θα καταχωρηθούν με τον αριθμό 0.
- Αν πατήσετε [VFO] πριν την ολοκλήρωση της επιλογής όλων των ψηφίων συχνότητας, όλα τα εναπομείναντα
ψηφία θα καταχωρηθούν με την προηγούμενη τιμή τους.
- Επιλέγοντας όλα τα ψηφία συχνότητας, θα γίνει αυτόματη καταχώρηση της συχνότητας χωρίς την χρήση των
πλήκτρων [ENTER] ή [VFO].
- Αν επιθυμείτε την αλλαγή των ψηφίων MHz, πατήστε τον κεντρικό επιλογέα και επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα.
αν
κο
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (APO)
Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, παρακολουθεί εάν γίνεται χρήση των πλήκτρων του Π/Δ και τον θέτει εκτός
λειτουργίας όταν δεν γίνει χρήση κάποιας λειτουργίας (πίεση πλήκτρου) εντός του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος .
1
2
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 516 (APO) {σελ. 20}.
Επιλέξτε μεταξύ χρονικών ορίων 30, 60, 90, 120, 180 λεπτών , ή απενεργοποίηση OFF.
- Αν το επιλεγμένο χρονικό διάστημα εξαντληθεί χωρίς να γίνει χρήση του Π/Δ (πίεση πλήκτρων), η λειτουργία ΑΡΟ
απενεργοποιεί τον πομποδέκτη. Ένα λεπτό πρίν την απενεργοποίηση, η ένδειξη ΑΡΟ αναβοσβήνει στην οθόνη
συνοδευόμενη από έναν ήχο προειδοποίησης.
Σημείωση: Αν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην παραμετροποίηση του πομποδέκτη, κατά την λειτουργία APO , γίνεται
επανεκκίνηση του χρονομετρητή. Όταν πλέον δεν γίνεται αλλαγή των λειτουργιώ του πομποδέκτη, ο χρονομετρητής ΑΡΟ ξεκινά
την μέτρηση απο το 0.
67
ΦΙΜΩΣΗ SQUELCH S-METER
Ενεργοποιώντας το S-meter, η φίμωση δεν ανοίγει μέχρι να γίνει λήψη σήματος ίσου ή μεγαλύτερου απιπέδου απο
αυτού του S-meter. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για να αποφεύγετε την λήψη σταθμών με ασθενές σήμα που τυχόν
δεν σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικό επίπεδο τιμής S-meter για κάθε μπάντα.
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το μενού 105 (S.SQL)
{σελ. 20}.
2
Ρυθμίστε το S-Meter για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
3
Για την επιλογή του επιθυμητού επιπέδου S-meter, στρέψτε το αριστερό (μπάντα A) ή δεξί (μπάντα B)
α.
ε.
1
χειριστήριο Squelch, ανάλογα με το ποιά μπάντα έχετε επιλέξει.
- Η φίμωση (squelch) θα ανοίξει μόνο στο επιλεγμένο επίπεδο (για παράδειγμα επίπεδο 9).
Χρόνος καθυστέρησης φίμωσης (squelch)
αν
κο
Όταν χρησιμοποιείτε φίμωση για το S-meter, ενδέχεται να θέλετε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί από το κλείσιμο του λαμβανομένου σήματος και μέχρι να επανέλθει η φίμωση.
1.
Πηγαίνετε στην λειτουργία καταλόγου Νο 106 (S.SQ.HNG) {σελ. 20}.
2.
Ρυθμίστε το χρόνο απόκρισης σε 125 ή 500 ms ή OFF.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΕΚΤΗ (AIP)
Το AIP βοηθά στην ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και μειώνει την ηχητική παραμόρφωση η οποία δημιουργείται από
την ενδοδιαμόρφωση. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται στις αστικές περιοχές , όπου στις μπάντες VHF/UHF υπάρχει
συνωστισμός.
1
2
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το μενού 103 (VHF.AIP) ή το μενού 104 (UHF.AIP)
{σελ. 20}
Ενεργοποιήστε ON ή απενεργοποιήστε OFF τη λειτουργία ΑΙΡ.
68
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ FM/AM
Υπάρχει η δυνατότητα λήψης (όχι εκπομπής) διαμόρφωσης ΑΜ στην μπάντα Α. Η προεπιλογή διαμόρφωσης στην
μπάντα των 118 MHz είναι AM, ενώ η προεπιλεγμένη διαμόρφωση στις μπάντες 144, 220, 300, ή 430/440 MHz είναι η
FM.
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το μενού 102 (MODLAT).
2
Ρυθμίστε μεταξύ AM, FM, ή NFM.
α.
ε.
1
Σημείωση: Δεν μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των διαμορφώσεων FM και AM στην μπάντα B.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
Ο πομποδέκτης χρησιμοποιεί ένα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο των διάφορων λειτουργιών. Σε περίπτωση που
εμφανίζονται αρμονικά σήματα ή είδωλα σε σημειακές συχνότητες λήψεως, προτείνεται η ενεργοποίηση της
λειτουργίας μετατόπισης του περιοδικού παλμού του μικροεπεξεργαστή.
αν
κο
1 Μπείτε στη λειτουργία επιλογώβν και επιλέξτε το μενού108 (B.SHIFT) {σελ. 20}.
2 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την λειτουργία μετατόπισης συχνότητας του περιοδικού παλμού του.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΗΧΟΥ ΥΠΟΜΠΑΝΤΑΣ
Κατά την λήψη ή εκπομπή στην κύρια μπάντα λήψης και εκπομπής, μπορεί να μην θέλετε να ακούτε την δραστηριότητα
στην άλλη μπάντα (υπομπάντα). Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την αυτόματη μείωση του ήχου της υπομπάντας
(όχι της μπάντας εκπομπής).
Κατά τη λήψη, πατήστε [F], [LOW] to switch the mute function ON or OFF.
Η ένδειξη MUTE εμφανίζεται στην οθόνη όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
69
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΗΧΟΥ ΥΠΟΜΠΑΝΤΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης μείωσης ήχου, μπορεί να θέλετε να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ ενός σήματος
λήψης και της μείωσης του ήχου του μεγαφώνου.
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το μενού 107 (MUT.HNG).
2
Ρυθμίστε τον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ 125, 250, 500, 750, και 1000 ms.
α.
ε.
1
ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Επιλέξτε χαμηλότερη ισχύ εξόδου εκπομπής εφόσον η επικοινωνία είναι αξιόπιστη. Αυτή η επιλογή μειώνει την
πιθανότητα πρόκλησης ενδοδιαμορφώσεων σε χρήστες της ίδιας μπάντας. Όταν η πηγή τροφοδοσίας είναι μπαταρία
οχήματος, αυξάνεται η διάρκεια λειτουργίας και μειώνεται ο χρόνος που θα πρέπει να πατήσετε [LΟS] για επιλογή υψηλής
(H) (τύπος K, E μόνο), μεσαίας (M), χαμηλής (L) ισχύς εκπομπής.
αν
κο
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα ισχύος εκπομπής για την μπάντα A και B.
Σημείωση: Όταν ο πομποδέκτης υπερθερμανθεί, από εκτεταμένη χρήση, το κύκλωμα προστασίας θα ενεργοποιήσει την
επιλογή χαμηλής ισχύος εκπομπής.
ΧΡΟΝΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Κάποιες φορές είναι απαραίτητο και επιθυμητό να περιορίσουμε κάποια εκπομπή σε συγκεκριμένο μέγιστο χρόνο. Αυτό
το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο κατά την πρόσβαση σε αναμεταδότες, για να αποφύγουμε την ποινή υπέρβασης
χρόνου εκπομπής ή όταν προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση μίας μπαταρίας.
Όταν υπερβούμε το χρόνο του TOT, ο πομποδέκτης παράγει ήχους και αυτόματα επιστρέφει στη λειτουργία λήψης. Για
να συνεχίσετε την εκπομπή, απελευθερώστε και πατήστε το πλήκτρο [PTT] πάλι.
1
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το μενού 109 (TOT) {σελ. 20}.
2
Ρυθμίστε το χρόνο μέγιστης εκπομπής στα 3, 5, ή 10 λεπτά.
70
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ
Ο πομποδέκτης διαθέτει δύο υποδοχές χρήσης εξωτερικών μεγαφώνων. Σήματα που κάνετε λήψη στης μπάντες Α και Β
οδηγούνται στο εσωτερικό ή εξωτερικό μεγάφωνο του πομποδέκτη, σύμφωνα πάντα με τις ρυθμίσεις του χρήστη.
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το μενού 002 (EXT.SP).
2
Ρυθμίστε τη λειτουργία μεγαφώνου μεταξύ της κατάστασης 1 ή 2.
α.
ε.
1
- Ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω για τις παραμετροποιήσεις, βάση της επιλογής κατάστασης που έχετε επιλέξει.
Έξοδος μπάντας:
Τρόπος
λειτουργίας
Λειτουργία
μεγαφώνων
Κανένα
Εσωτερικό
μεγάφωνο
Εξωτερικό
μεγάφωνο 1
Εξωτερικό
μεγάφωνο 2
μόνο
μόνο
Κανένα
μόνο
αν
κο
μόνο
ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΜΠΑΝΤΑΣ
Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μία μπάντα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη συχνότητας αυτής της
μπάντας. Αυτό μας εξοικονομεί ενέργεια και κάνει ευκολότερη την ανάγνωση των πληροφοριών που χρειαζόμαστε.
1
2
Απενεργοποιήστε τον Π/Δ.
Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο επιλογής μπάντας [BAND SEL] και ενεργοποιήστε τον Π/Δ.
- Η οθόνη απόκρυψης μπάντας εμφανίζεται.
3
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για να επιλέξετε την μπάντα που θέλετε να απενεργοποιήσετε ( ή επιστρέψτε
στην προηγούμενη κατάσταση).
71
4
5
Πατήστε το κουμπί συντονισμού για να επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα.
Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε την τιμή “USE” η “MASK”.
α.
ε.
- Το USE σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την μπάντα φυσιολογικά. Το MASK κρύβει την μπάντα από την οθόνη.
6
Πατήστε πάλι το κουμπί συντονισμού για να ολοκληρώσετε την επιλογή σας.
7
Πατήστε [CALL] (ESC) για την έξοδο σας.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να λειτουργήσετε στην αποεπιλεγμένη μπάντα (masked) ούτε να εκπέμψετε η να κάνετε λήψη.
ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΟΘΟΝΗΣ
Το γράφημα που εμφανίζεται μεταξύ των δύο πεδίων συχνοτήτων μπάντας, μπορεί να αφαιρεθεί.
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 527 (DP.BAR) {σελ. 20}.
αν
κο
1
2
Επιλέξτε ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ON / OFF.
72
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Η λειτουργία προειδοποίησης καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμη στη χώρα του Καναδά και της Αμερικής.
Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή θα παρακολουθεί την συχνότητα του συστήματος NOAA για τυχόν εκπομπή τόνου 1050
α.
ε.
Hz. Όταν γίνει λήψη του εν λόγω τόνου, ο προειδοποιητικός ήχος επικίνδυνων φαινομένω θα ενεργοποιηθεί.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 110 (WX.ALT).
2
Ρυθμίστε για ενεργοποίηση /απενεργοποίηση ON/OFF της λειτουργίας προειδοποίησης καιρικών
φαινομένων.
- Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη WX εμφανίζεται στην οθόνη.
- Όταν γίνεται λήψη σήματος προειδοποίησης, η ένδειξη WX αναβοσβήνει.
ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
Ακόμη και αν έχουμε απενεργοποιήσει την λειτουργία προειδοποίησης καιρικών φαινομένων, μπορούμε να έχουμε
πρόσβαση στα κανάλια δελτίου καιρού. Η λειτουργία προειδοποίησης καιρκών φαινομένων, απλά σας ενημερώνει για
αν
κο
τυχόν δραστηριότητα στα κανάλια δελτίου.
1
2
Πατήστε το ήδη προγραμματισμένο πλήκτρο με τη λειτουργία WX καιρού.
Στρέψτε τον κεντρικό επιλογέα για την επιλογή του επιθυμητού καναλιού.
Αρ. καναλιού
Συχνότητα (MHz)
Ονομασία μνήμης
73
Τοποθεσία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όταν η λειτουργία προστασίας ενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείε να λειτουργήσετε τον Π/Δ, εάν δεν
πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό αριθμό ενεργοποίησης. Ο κωδικός αριθμός, μπορεί να αλλάξει από το πρόγραμμα
χειρισμού της συσκευής MCP. Ο κωδικός περιέχει μέχρι 6 ψηφία. Όταν χρησιμοποιήτε τα πλήκτρα της οθόνης χειρισμού,
α.
ε.
μπορείτε να καταχωρήσετε ψηφία από το 1 έως το 5. Όταν χρησιμοποιήτε τα πλήκτρα του μικροφώνου, μπορείτε να
καταχωρήσετε ψηφία από το 0 έως το 9 και Α έως F.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 998 (PASSWD) {σελ. 20}.
2
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προστασίας ενεργοποίησης ON ή OFF.
- Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η φράση “PASSWD” εμφανίζεται στην οθόνη.
Καταχωρήστε τους αριθμούς ή χαρακτήρες που επιθυμήτε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
του μικροφώνου ή της οθόνης χειρισμού. Όταν χρησιμοποιήτε τα πλήκτρα της οθόνης
χειρισμού, αυτά ενεργούν ως εξής: [F]: 1 [TONE]: 2 [REV]: 3 [LOW]: 4 [PF1]: 5
αν
κο
3
4
Αφού καταχωρήσετε μέχρι 6 χαρακτήρες, πατήστε τον κεντρικό επιλογέα για καταχώρηση
του κωδικού.
74
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ VGS-1
ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
α.
ε.
Όταν χρησιμοποιήτε την επιπρόσθετη βαθμίδα VGS-1 φωνητικού οδηγού ή μονάδας αποθήκευσης, απολαμβάνετε την
δυνατότητα λειτουργία φωνητικής ηχογράφησης ή φωνητικής ανακοίνωσης.
Όταν αλλάζετε τύπο διαμόρφωσης, συχνότητες, ρυθμίσεις και μια φωνητική ανακοίνωση θα σας ενημερώσει για την
τρέχουσα κατάσταση.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 003 (ANN) {σελ. 20}.
2
Ρυθμίστε μεταξύ του (MANUAL) χειροκίνητης, (AUTO) αυτόματης λειτουργίας και (OFF)
απενεργοποίησης.
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
αν
κο
MANUAL:
Ένα από τα πλήκτρα PF του μικροφώνου πρέπει να προγραμματιστεί σαν [VOICE] για να
λειτουργεί η αναγγελία φωνής χειροκίνητα
Λειτουργία
Αναγγελία
Πάτησε [VOICE]
Σε λειτουργία VFO
Μπάντα και συχνότητα λειτουργίας
Πάτησε [VOICE]
Σε λειτουργία μνήμης
“Κανάλι” + Νούμερο καναλιού + Μπάντα και
συχνότητα λειτουργίας
Πάτησε [VOICE]
Σε λειτουργία κλήσης (Call)
“Κανάλι κλήσης” + Μπάντα και συχνότητα
λειτουργίας
Πάτησε [VOICE]
Σε λειτουργία καταλόγου (Menu)
Αριθμός επιλογής καταλόγου η επιλεγμένη
τιμή (κάποιες επιλογές δεν έχουν φωνητική
αναγγελία)
Πάτησε [VOICE]
Σε ρύθμιση της τιμής του Τόνου/ CTCSS/
DCS
Επιλεγμένη συχνότητα / κωδικός
75
αν
κο
α.
ε.
AUTO:
Οι αναγγελίες γίνονται αυτόματα με την αλλαγή τρόπου λειτουργίας/ συχνότητας/τιμής.
Λειτουργία
Αναγγελία
Πατήστε [VFO]
“VFO”
Πατήστε [MR]
“MR”
Πατήστε [CALL]
“CALL”
Πατήστε [MENU]
“MENU” + αριθμός επιλογής.
Πατήστε [PM]
“PM”
Πατήστε [ENT]
“ENTER”
Αλλαγή μπάντας / ON
“A”/ “B” + κανάλι (μόνο στις μνήμες) +
“Κλήση” / αριθμός καναλιού + “Κανάλι” (σε
ΚΛΗΣΗ μόνο) + Μπάντα και συχνότητα
λειτουργίας + επίπεδο ισχύος εξόδου
Αλλαγή συχνότητας μπάντας
Νέα συχνότητα λήψης
Ρυθμίζοντας το PM
Αριθμός καναλιού / “Off”
Απευθείας είσοδος συχνότητας
Τα πλήκτρα που πατάτε
Απευθείας είσοδος μνήμης
Αριθμός μνήμης
Πάτημα του [F] σε λειτουργία VFO
“Εισαγωγή μνήμης” + αριθμός καναλιού +
συχνότητα
Πάτημα [F], [M.IN] σε λειτουργία VFO
“Εισαγωγή μνήμης” + αριθμός καναλιού +
“Κενό”
Πάτημα [Α/Β] σε λειτουργία VFO
“A” / “B” + συχνότητα λειτουργίας + επίπεδο
ισχύος εξόδου
Πάτημα του [F] και του πλήκτρου
“Κατάλογος” + Αριθμός επιλογής καταλόγου
συντονισμού σε λειτουργία VFO
Πάτημα του κουμπιού συντονισμού σε
Τιμή ρύθμισης
λειτουργία καταλόγου
Ολοκληρωτική επαναφορά του πομποδέκτη
“Ολοκληρωτική επαναφορά;”
Μερική επαναφορά του πομποδέκτη
“Μερική επαναφορα;”
Επαναφορά του VFO
“Επαναφορά VFO;”
Επαναφορά PM
“Επαναφορά PM;”
Πάτημα του LOCK (Ενεργοποίηση του
“Ενεργοποίηση κλειδώματος”
κλειδώματος)
Πάτημα του LOCK (Απενεργοποίηση του
“Απενεργοποίηση κλειδώματος”
κλειδώματος)
Ρύθμιση Τόνου
“Συχνότητα τόνου” + τιμή συχνότητας
Ρύθμιση CTCSS
“Συχνότητα CTCSS” + τιμή συχνότητας
Ρύθμιση κωδικού DCS
“DCS” + τιμή κωδικού
Ρύθμιση συχνότητας με βήμα MHz
“Βήμα MHz” + τιμή συχνότητας
Ρύθμιση 10 MHz
“10” + “Ρύθμιση μεγακύκλων” + τιμή
συχνότητας
Ρύθμιση ισχύος εξόδου
“Ισχύς εξόδου” + Επίπεδο ισχύος
76
ΓΛΩΣΣΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 004 (ANN.LNG) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε μεταξύ της Αγγλικής (ENG) ή Ιαπωνικής (JPN).
α.
ε.
1
ΈΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 005 (ANN.VOL) {σελ. 20}.
2
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου ανακοίνωσης μεταξύ των επιπέδων 1 έως 7.
- Για ελαχιστοποίηση της έντασης του ήχου ανακοινώσεων, απενεργοποιήστε την λειτουργία φωνητικής ανακοίνωσης.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 006 (ANN.SPD) {σελ. 20}.
αν
κο
1
2
Ρυθμίστε την ταχύτητα μετάδοσης της φωνητικής μετάδοσης μεταξύ των επιπέδων 0 έως 4.
- Οι ρυθμίσεις των επιπέδων λειτουργούν ως εξής:
0: 0.85 της φυσιολογικής τιμής ταχύτητας.
1: Φυσιολογική τιμή ταχύτητας.
2: 1.15 της φυσιολογικής τιμής ταχύτητας
3: 1.30 της φυσιολογικής τιμής ταχύτητας
4: 1.45 της φυσιολογικής τιμής ταχύτητας
77
ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ
Ο φωνητικός καταγραφέας προσφέρει την δυνατότητα καταγραφής σε 3 θυρίδες μνήμης. Μια θυρίδα μνήμης μπορεί να
προσφέρει φωνητική καταγραφή συνομιλίας. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή φωνητικού μηνύματος αυτόματης
ανταπόκρισης σε λαμβανόμενες κλήσεις.
ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
α.
ε.
Κάθε ηχογράφηση μπορεί να διαρκέσει μέχρι 30 δευτερόλεπτα.
Ηχογράφηση φωνητικής μνήμης και αναπαραγωγή.
1
Πατήστε το ήδη προγραμματισμένο πλήκτρο σαν [VGS] λειτουργία.
2
Κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο φωνητικής θυρίδας που θέλετε να αποθηκεύσετε π.χ. [F] (1),
[TONE] (2) ή [REV] (3).
- Ένας ήχος θα ακουστεί και ο πομποδέκτης θα εισαχθεί στην λειτουργία ηχογράφησης.
Ξανακρατήστε το ίδιο πλήκτρο πατημένο και μιλήστε στο μικρόφωνο για να ηχογραφήσετε στη θυρίδα
μνήμης .
αν
κο
3
- Η ηχογράφηση ξεκινά αμέσως μετά την πίεση του πλήκτρου αριθμού VGS θυρίδας και ένας χρονομετρητής
εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατώντας το πλήκτρο PTT του μικροφώνου την συγκεκριμένη στιγμή, θα εκπέμψετε το μήνυμα, ταυτόχρονα με την
ηχογράφηση. Μην πατήσετε το πλήκτρο PTT, εάν δεν θέλετε να εκπέμψετε το μήνυμα που ηχογραφείτε.
4
Ελευθερώστε το πλήκτρο VGS αριθμού θυρίδας, οποιαδήποτε στιγμή για τον τερματισμό της ηχογράφησης
και αποθήκευσης στην επιλεγμένη θυρίδα μνήμης.
- Εάν εξαντλήσουμε τον διαθέσιμο χρόνο της θυρίδας, η ηχογράφηση σταματά αυτόματα και αποθηκεύει το φωνητικό
μήνυμα στη μνήμη.
- Η ένδειξη “WRITING” εμφανίζεται στην οθόνη, κατά την διάρκεια αποθήκευσης.
78
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
Για την ηχογράφηση 30 δευτερολέπτων συνομιλίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 009 (CON.REC) {σελ. 20}.
2
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχογράφησης συνομιλίας (ON).
- Το εικονίδιο
- Το εικονίδιο
DTMF.
εμφανίζεται στην οθόνη, όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
δεν εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή ή λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού μέσω τόνων
Πατήστε το ήδη προγραμματισμένο πλήκτρο (PF) σαν [VGS] λειτουργία.
αν
κο
3
α.
ε.
1
4
Πατήστε το πλήκτρο [LOW] (4) (1s) για αποθήκευση της συνομιλίας στη VGS θυρίδα αποθήκευσης 4.
79
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
2
Πατήστε το ήδη προγραμματισμένο πλήκτρο PF σαν [VGS] λειτουργία.
α.
ε.
1
Πατήστε το πλήκτρο με το επιθυμητό κανάλι VGS για αναπαραγωγή, ως ακολούθως: [F] (1), [TONE] (2), [REV]
(3), ή [LOW] (4) .
- Το αποθηκευμένο μήνυμα στη θυρίδα θα αναπαραχθεί.
- Για τον τερματισμό της αναπαραγωγής πατήστε [PF1] (CLR) οποιαδήποτε στιγμή.
- Για έξοδο από τη λειτουργία, πατήστε [VGS] ξανά.
- Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε φωνητική αποθήκευση πατώντας το αντίστοιχο
πλήκτρο.
- Εφόσον κατά την αναπαραγωγή πατήσουμε το πλήκτρο [PTT] του μικροφώνου, το αναπαραγμένο μήνυμα
μεταδίδεται στο δίαυλο λειτουργίας. (Διατηρούμε πατημένο το πλήκτρο [PTT], μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση
του αποθηκευμένου μηνύματος).
αν
κο
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μπορείτε να επιλέξετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μηνύματος.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 007 (PLAY.BK) {σελ. 20}.
2
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία (ON).
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο περιόδου για την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή αποθηκευμένου μηνύματος.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το υπομενού 008 (P.BK.INT) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε μεταξύ 0 και 60 δευτερολέπτων.
80
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CROSS-BAND/ LOCKED-BAND (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Κ)
Αυτός ο πομποδέκτης έχει τηη δυνατότητα να λαμβάνει σήματα σε μία μπάντα και να τα επανεκπέμπει σε μία άλλη
μπάντα. Η λειτουργία αυτή επαναλαμβάνει σήματα προερχόμενα από μία μπάντα, χρησιμοποιώντας την άλλη μπάντα.
Για παράδειγμα , σήμα λαμβανόμενο στη μπάντα Α (VHF) επανεκπέμπεται στη μπάντα Β (UHF). Ομοίως, σήμα
λαμβανόμενο στη μπάντα Β (UHF) επανεκπέμπεται στη μπάντα Α (VHF).
α.
ε.
Επαναλήπτης Locked-band: Ο πομποδέκτης χρησιμοποιεί την ίδια μπάντα για λήψη και εκπομπή σήματος. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί είτε η μπάντα Α (A-TX) ή η μπάντα Β (B-TX) ως η μπάντα εκπομπής.
Επαναλήπτης Cross-band: Εάν γίνει λήψη σήματος στη μπάντα ΤΧ ο πομποδέκτης μετάγει τη τρέχουσα μπάντα για
λήψη μόνο σε μπάντα εκπομπής ΤΧ. Αυτό είναι χρήσιμο όταν υπάρχει συμμετοχή σε ομαδική επικοινωνία. Οι
συμμετέχοντες σε ομαδική επικοινωνία, πρέπει να ορίσουν συχνότητες λήψης και εκπομπής, σε διαφορετικές μπάντες,
έτσι ώστε να μη χάσουν κάποια συνομιλία μέσα στην ομάδα.
1
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το Μενού 403 (RPT.MOD) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε τη λειτουργία επαναλήπτη CROSS (cross-band), A-TX (A μπάντα), ή B-TX (B μπάντα).
3
Απενεργοποιήστε τον πομποδέκτη (OFF).
4
Πιέστε [TONE] + Power ON.
και
αν
κο
- Η λειτουργία επαναλήπτη είναι ενεργή και τα σύμβολα
αναβοσβήνουν στη οθόνη.
- Δεν μπορείτε να κάνετε καμμία αλλαγή ενόσω έχει επιλεγεί η λειτουργία Επαναλήπτη.
- Για επιστροφή στην κανονική λειτουργία, κλείστε τον πομποδέκτη (OFF), και στη συνέχεια πιέστε [TONE]
+ Power ON.
Σημείωση:
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία επαναλήπτη όταν βρίσκεστε στις λειγουργίες μονής μπάντας (single band) ή
καναλιού καιρού (weather channel) Channel mode.
- Με την ενεργοποίηση της λειτορυγίας επαναλήπτη, απενεργοποιείται η λειτουργία Automatic Simplex Checker (ASC).
- Ο χρονοπεριορισμός εκπομπής (Time-Out Timer) κλειδώνεται στα 3 λεπτά.
- Με την ολική επαναφορά (Reset) του πομποδέκτη, δεν ακυρώνεται η λειτουργία επαναλήπτη.
76
81
REPEATER HOLD
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ορίσετε τον πομποδέκτη, να παραμένει σε κατάσταση εκπομπής για 500 ms, μετά την
πτώση του σήματος λήψης.
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε Μενού 404 (RPT.HLD) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε τη λειτορυγία Repeater Hold εντός (ON) ή εκτός (OFF).
REPEATER ID
α.
ε.
1
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ορίσετε τον πομποδέκτη ώστε να εκπέμπει το διακριτικό σας (call sign) κάθε 10 λεπτά.
1
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το Μενού 406 (ID.TX) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε τη λειτουργία εκπομπής ταυτότητας μεταξύ OFF, MORSE, ή VOICE.
αν
κο
- Για να χρησιμοποιηθεί η επιλογή VOICE, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί η προαιρετική βαθμίδα VGS-1. Όταν
χρησιμοποιείται η προαιρετική βαθμίδα VGS-1, η λειτουργία εκπομπής ταυτότητας θα χρησιμοποιήσει το κανάλι
VGS 3 σαν διακριτικό.
- Όταν επιλέξετε MORSE, το διακριτικό το οποίο έχει αποθηκευτεί στο μενού 405 (βλέπε παρακάτω) θα εκπεμφθεί
στις 20 wpm (λέξεις ανά λεπτό).
Εισαγωγή Ταυτότητας ID Επαναλήπτη
1
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το Μενού 405 (RPT.ID) {σελ. 20}
2
Εισάγετε το διακριτικό σας.
82
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PACKET
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PACKET
Συνδέστε τον πομποδέκτη στον προσωπικό σας υπολογιστή μέσω ενός TNC (Terminal Node Controller). Μπορείτε να
α.
ε.
στείλετε μηνύματα ή εντολές σε απομακρυσμένους σταθμούς, να αποκτήσετε ποικιλία πληροφοριών μέσω του τοπικού
σας bulletin board ή να διασκεδάσετε με άλλες εφαρμογές Packet. Πληροφορίες για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Packet,
θα πρέπει να είναι διαθέσιμες από οποιοδήποτε κατάστημα, το οποίο πουλάει ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό.
Σημείωση:
- Όταν η απόσταση μεταξύ της κεραίας και του υπολογιστή είναι μικρή, ενδεχομένως να προσκληθεί παρεμβολή.
- Μη χρησιμοποιείτε την ίδια πηγή τροφοδοσίας για τον πομποδέκτη και το TNC. Όταν η απόσταση μεταξύ του TNC και του υπολογιστή σας
είναι πολύ μικρή, ενδέχεται να προκληθεί παρεμβολή.
Επαφές Τερματικού ακροδέκτη:
Ονομασία
Σήμα ακουστικών συχνοτήτων για εκπομπή packet
Γείωση για τον ακροδέκτη PKD
Γειώνεται για εκπομπή και φίμωση του μικροφώνου
Σήμα 9600 bps
αν
κο
Σήμα 1200 bps
Σήμα ελέγχου squelch. Κλειστό: λογικό 1, ανοιχτό, λογικό 0
(Οι εξ'ορισμού ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν, Menu 250)
Κοινή γείωση
DATA BAND
Επιλέξτε πως θα γίνει εκπομπή και λήψη δεδομένων (DATA),στον πομποδέκτη σας.
1
Μπείτε στο μενού επιλογών και επιλέξτε το Μενού 517 (DAT.BND) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε A (εκπομπή και λήψη στη μπάντα Α), ή B (εκπομπή και λήψη στη μπάντα Β), ή ATX.BRX
(λήψη στη μπάντα Ακαι εκπομπή στη μπάντα Β), or ARX.BTX (λήψη στη μπάντα Ακαι εκπομπή στη
μπάντα Β).
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επιλέξτε 1200 ή 9600 bps για ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, ανάλογα με το TNC που χρησιμοποιείτε.
1200 bps: Ευαισθησία εισόδου δεδομένων εκπομπής (PKD) 40 mVp-p, και σύνθετη αντίσταση εισόδου 10 kΩ.
9600 bps: Ευαισθησία εισόδου δεδομένων εκπομπής (PKD) 2 Vp-p, σύνθετη αντίσταση εισόδου 10 kΩ, και το TNC έχει
δυνατότητα διπλής ταχύτητας με 2 Vp-p έξοδο.
83
Μπείτε σε λειτουργία επιλογών και επιλέξτε Μενού 518 (DAT.SPD).
2
Επιλέξτε ταχύτητα 1200 ή 9600 bps.
α.
ε.
1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΥΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC PORT SPEED)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ταχύτηταμε την οποία ο πομποδέκτης και ο υπολογιστής ανταλλάζουν δεδομένα, όταν ο
πομποδέκτης είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή.
1
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε Μενού 519 (PC.SPD) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε ταχύτητα 9600, 19200, 38400, ή 57600 bps.
- Με άνοιγμα και κλείσιμο της τροφοδοσίας του πομποδέκτη (power ON/OFF) η επιλογή της ταχύτητας της θύρας PC
μεταβάλλεται.
αν
κο
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΙΜΩΣΗΣ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνθήκη με την οποία η έξοδος SQC του τερματικού γίνεται ενεργή.
.
.
.
.
1
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το Μενού 520 (SQC.SRC) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους ενεργοποίησης της εξόδουSQC:
OFF: Η έξοδος SQC περαμένει ανενεργή.
BUSY: όταν ένα σήμα λαμβάνεται στη μπάντα δεδομένων , η έξοδος SQC γίνεται ενεργή.
SQL: Εάν CTCSS/DCS είναι ON και ένα ταιριαστό σήμα λαμβάνεται, η έξοδος SQC γίνεται ενεργή. Ενώ
CTCSS/DCS είναι OFF, η έξοδος SQC γίνεται ενεργή όταν λαμβάνεται σήμα κατειλλημένο (busy signal).
TX: Όταν γίνεται εκπομπή, η έξοδος SQC γίνεται ενεργή.
BUSY.TX: Όταν οι συνθήκες BUSY και TX πληρούνται (παραπάνω), η έξοδος SQC γίνεται ενεργή.
SQL.TX: Όταν οι συνθήκες SQL και TX (παραπάνω) πληρούνται, η έξοδος SQC γίνεται ενεργή.
Σημείωση: Ο τύπος ενεργοποίησης (λογική ) μπορεί να αλλαχτεί με τη χρήση του λογισμικού MCP-2A .
84
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ Κ)
Σημείωση:
α.
ε.
Εάν έχετε επίσης έναν συμβατό φορητό πομποδέκτη Kenwood, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να τηλεχειριστείτε
τον πομποδέκτη οχήματος. Μπορείτε να ελέγξετε τη μία μπάντα του πομποδέκτη οχήματος, ενώ στέλνετε τόνους DTMF
στην άλλη μπάντα, από το φορητό πομποδέκτη. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν για παράδειγμα θέλετε να ελέγξετε
το πομποδέκτη οχήματος, ενώ είστε έξω από το όχημα.
-Για τηλεχειρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιείστε και έναν φορητό πομποδέκτη ο οποίος δεν έχει λειτουργία τηλεχειρισμού αλλά έχει
λειτουργία DTMF. Όμως θα πρέπει να στέλνετε χειροκίνητα τις ακόλουθίες τόνων DTMF. Παράλειψε τα βήματα 1 έως 3 στη
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ .
-Οι FCC κανονισμοί επιτρέπουν την αποστολή κωδικών για τηλεχειρισμό, μόνο στη ζώνη των 440 MHz.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ας υποθέσουμε ότι θα ελέγξουμε τη μπάντα Α (VHF) του πομποδέκτη οχήματος.
Στο φορητό πομποδέκτη:
1
Προγραμματίστε έναν μυστικό αριθμό 3 ψηφίων.
- Για τον προγραμματισμό ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορητού πομποδέκτη.
2
Επιλέξτε τη συχνότητα εκπομπής στη μπάντα UHF.
3
Επιλέξτε τη λειτουργία τηλεχειρισμού στο φορητό πομποδέκτη.
αν
κο
Στον πομποδέκτη οχήματος:
4
Μπείτε στη λειτουργία επιλογών και επιλέξτε το Μενού 522 (REM.ID) {σελ. 20}.
5
Τοποθετήστε τον κωδικό ID, τον ίδιο μυστικό αριθμό που προγραμματίσατε στο φορητό πομποδέκτη.
6
Επιλέξτε τη συχνότητα λήψης στη μπάντα B (UHF).
- Η συχνότητα ληψης του πομποδέκτη οχήματος, θα πρέπει να είναι ίδια με τη συχνότητα εκπομπής του φορητού
πομποδέκτη.
7
Επιλέξτε τη μπάντα A (VHF) ως την μπάντα εκπομπής.
8
Για να στέλνει ο πομποδέκτης οχήματος επιβεβαίωση της λειτουργίας ελέγχου προς το φορητό
πομποδέκτη. Επιλέξτε ΟΝ στο Μενού (ANS.BK).
- Τόνοι DTMF οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το μυστικό αριθμό, θα χρησιμοποιηθούν ως επιβεβαίωση.
9
80
Κλείστε την τροφοδοσία του πομποδέκτη (power OFF).
85
10
Πιέστε [REV] + Power ON για να μπείτε στη λειτουργία τηλεχειρισμού.
- Τα σύμβολα CTRL και
θα εμφανιστούν στη οθόνη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
α.
ε.
Για να βγείτε απο τη λειτουργία τηλεχειρισμού κλείστε τη τροφοδοσία του πομποδέκτη (power OFF), και στη συνέχεια
πιέστε [REV] + Power ON ξανά.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τηλεχειρισμού, τα πλήκτρα DTMF θα λειτουργήσουν όπως αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα. Κάθε φορά που πιέζετε το επιθυμητό πλήκτρο, ο φορητός πομποδέκτης θα εκπέμψει αυτόματα την
αντίστοιχη εντολή προς τον πομποδέκτη οχήματος.
Λειτουργία
Eντολή DTMF
Πρόσβαση στον πομποδέκτη οχήματος μέσω του φορητού
(όπου *** είναι ο μυστικός τριψήφιος αριθμός σας)
Αποσύνδεση του πομποδέκτη οχήματος από το φορητό
(τέλος σηματοδοσίας)
(τέλος σηματοδοσίας)
αν
κο
(τέλος σηματοδοσίας)
Ισχύς εκπομπής (πατήστε για να γίνει εναλλαγή μεταξύ διαδοχικών
επιπέδων ισχύος, υψηλή, μέση, χαμηλή)
Απευθείας εισαγωγή συχνότητας (σε VFO mode) ή αριθμού καναλιού
μνήμης (σε Memory mode)
Εισαγωγή κώδικα DCS (με DCS ON), συχνότητας τόνου (με TONE ON),
ή συχνότητας CTCSS (όταν είναι CTCSS ON)
Λειτουργία αναμεταδότη ΟΝ
Λειτουργία αναμεταδότη OFF
Προς τα κάτω μετατόπιση βήματος συχνότητας ή καναλιού μνήμης
Προς τα πάνω μετατόπιση βήματος συχνότητας ή καναλιού μνήμης
86
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ (RESET)
Υπάρχουν 4 τύποι επαναφοράς του πομποδέκτη:
Μερική Επαναφορά
α.
ε.
Επαναφορά VFO
Χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση του VFO και των συνοδευτικών ρυθμίσεων.
Χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση όλων των ρυθμίσεων εκτών των καναλιών μνήμης, της μνήμης DTMF και των
καναλιών PM.
Επαναφορά ΡΜ
Χρησιμοποιείται για την επαναφορά των αρχικών τιμών στα κανάλια προγραμματιζόμενης μνήμης.
Πλήρης Επαναφορά
Χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση όλων των ρυθμίσεων του πομποδέκτη, τις οποίες έχετε μεταβάλλει.
Υπάρχουν 2 τρόποι για την εκτέλεση επαναφοράς στο πομποδέκτη: με το χειρισμό πλήκτρων ή μέσω του Μενού.
αν
κο
Λειτουργία πλήκτρων:
1
Κλείστε το πομποδέκτη (power OFF).
2
Πιέστε [F] + Power ON.
3
Πιέστε το τον κεντρικό επιλογέα και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο επαναφοράς: VFO, PART, PM ή FULL.
4
.
.
.
Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για να ενεργοποιήσετε τον τύπο επαναφοράς.
- Ενα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε [TONE] (BACK) για επιστροφή στη προηγούμενη οθόνη ή [F] (ESC) για ακύρωση της επαναφοράς.
5 Πιέστε ξανά το κομβίο Tuning για εκτέλεση της επαναφοράς.
Σημείωση: Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία επαναλήπτη ή τηλεχειρισμού, δεν είναι δυνατή η επαναφορά από τα πλήκτρα.
87
Μέσω του Μενού
Μπείτε σε λειτουργία επιλογών και επιλέξτε Μενού 999 (RESET) {σελ. 20}.
2
Επιλέξτε τον τύπο επαναφοράς μεταξύ VFO, PART, PM, ή FULL.
3
Πιέστε τον κεντρικό επιλογέα για ενεργοποίηση του τύπου επαναφοράς.
α.
ε.
1
- Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε [TONE] (BACK) για επιστροφή στη προηγούμενη οθόνη ή [F] (ESC) για εκτέλεση της επαναφοράς.
Πιέστε το κομβίο Tuning για εκτέλεση της επαναφοράς.
αν
κο
4
Σημείωση: Όταν η λειτουργία Channel Display ή κλειδώματος πλήκτρων είναι ON, η επαναφορά του πομποδέκτη δεν είναι δυνατή.
88
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες προς χρήση για τον πομποδέκτη αυτό:
DFK-3D Αποσπώμενο kit πρόσοψης (3m)
MC-45 Μικρόφωνο
MC-59 Μικρόφωνο με πληκτρολόγιο
MCP-2A Πρόγραμμα διαχείρισης μνημών
(ελεύθερο από το διαδίκτυο)
MJ-88 Προσαρμογέας μικροφώνου
MJ-89 Αρθρωτός διακόπτης μικροφώνου
PG-2N Καλώδιο τροφοδοσίας (2m)
PG-2O Καλώδιο τροφοδοσίας (7m)
PG-3B Φίλτρο θορύβου
·
·
·
·
·
·
·
·
PG-5A Καλώδιο δεδομένων
PG-5G Καλώδιο προγραμματισμού (2m)
PG-5H Καλώδιο σύνδεσης για Υπολογιστή (2m)
PG-5F Καλώδιο προέκτασης (4m)
PS-33 Τροφοδοτικό
PS-53 Τροφοδοτικό
SP-50B Εξωτερικό μεγάφωνο
VGS-1 Σύστημα φωνητικής αναγγελίας και
αποθήκευσης
α.
ε.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Σημείωση: Ορισμένα από τα αξεσουάρ ενδέχεται να αλλάξουν μετά την παραγωγή (νέες εκδόσεις μπορεί να γίνουν διαθέσιμες η/και
τρέχουσες να σταματήσουν να παράγονται). Παρακαλούμε ανατρέξτε στους καταλόγους των αξεσουάρ για να δείτε για ποιο μοντέλο
προορίζονται.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΝΗΜΩΝ MCP-2A
Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο με την χρήση του MCP-2A προγράμματος:
·
Ενεργή κατάσταση του SQC
Ευαισθησία μικροφώνου
·
·
Επιλογή λειτουργίας 10 MHz
Τιμή του password κατά την εκκίνηση
·
Χρησιμοποιώντας το MCP-2A πρόγραμμα μπορείτε να:
Δείτε τις ομάδες των μνημών
Να δώσετε ονομασία στις ομάδες μνημών
Να δώσετε όνομα στις προγραμματιζόμενες μνήμες
Να αποθηκεύσετε η να επαναφέρετε τα δεδομένα
Να διαβάσετε καταλόγους επαναληπτών “τα αρχεία αυτά τα προμηθεύει η ARRL”
Να εκτυπώσετε, εξάγετε μνήμες και άλλες ρυθμίσεις σε αρχεία html (ιστοσελίδες)
αν
κο
·
·
·
·
·
·
(Το Travel Plus για τους επαναλήπτες είναι εμπορικό σήμα της ARRL.)
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα MCP-2 πηγαίνετε : http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html
Σημείωση: Η παραπάνω ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MCP-2A
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού.
2. Ρυθμίστε την ταχύτητα της σειριακής θύρας του Η/Υ.
3. Τα στοιχεία και οι ρυθμίσεις του πομποδέκτη διαβάζονται από τον Η/Υ.
4. Κάντε τις ρυθμίσεις σας και στείλτε τις προς αποθήκευση στον πομποδέκτη.
84
89
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PG-5G/ PG-5H
Το πακέτο που περιέχει το PG-5G έρχεται με το καλώδιο 2 (πιο κάτω)
Το πακέτο που περιέχει το PG-5Η έρχεται με το καλώδιο 1 & 2 (πιο κάτω)
Καλώδιο μετάδοσης δεδομένων
α.
ε.
Προς την κάρτα
ήχου του PC
Σειριακό καλώδιο επικοινωνίας με PC
Προς PC
(D-SUB 9 pin)
Βύσμα σύνδεσης PC
Ακροδέκτες του βύσματος σύνδεσης με το PC
Ονομασία
Διασύνδεση των βυσμάτων δεδομένων (DATA)
Ροζ: Προς την είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου
Λειτουργία
αν
κο
Πράσινο: Προς την έξοδο Line Out της κάρτας ήχου
Διασύνδεση των βυσμάτων σειριακής θύρας
Για το βύσμα δεδομένων, βλέπετε σελ. 83
ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΙΤ ΠΡΟΣΟΨΗΣ DFK-3D
- Εγκαθιστώντας την υπό-πρόσοψη
1. Αποσυνδέστε την οθόνη από το κυρίως σώμα του
πομποδέκτη και μετά αφαιρέστε το αρθρωτό καλώδιο και από
τις δυο μεριές.
2. Συνδέστε την μια άκρη του παρεχόμενου αρθρωτού
καλωδίου στην πρόσοψη.
·
Ευθυγραμμίστε το καλώδιο με τον οδηγό.
90
Οδηγός καλωδίου
υπο-πρόσοψη
α.
ε.
3. Συνδέστε την παρεχόμενη υπο-πρόσοψη στην κανονική
πρόσοψη
- Εγκαταστήστε την υπό– οθόνη με τέτοιο τρόπο που να
μην ενοχλεί το καλώδιο
4. Συνδέστε το αρθρωτό καλώδιο με το 8πινο βύσμα που
παρέχεται με το κυρίως σώμα του πομποδέκτη
- Το φίλτρο γραμμής είναι προεγκατεστημένο στο καλώδιο
περ. 3 εκατ.
φίλτρο γραμμής
Εγκαθιστώντας το στήριγμα της πρόσοψης
1. Καθαρίστε και στεγνώστε το σημείο εγκατάστασης
ΠΡΟΣΟΧΗ!
λαμαρινόβιδα
ροδέλα
Μην τοποθετήστε την βάση κοντά σε αερόσακο.
2. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από την βάση και στηρίξτε
τη σταθερά με τις 3 παρεχόμενες αυτοστήρικτες βίδες.
·
αν
κο
·
Αφήστε την οθόνη να σταθεί για λίγο μέχρι να
βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή. Διαφορετικά μπορεί να
υπάρχουν δονήσεις.
Αφού αφαιρέσετε το χαρτί στην βάση αυτό δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ξανά.
3. Προσαρμόστε το στήριγμα της οθόνης στην βάση με τις
2 παρεχόμενες SEMS βίδες.
4. Προσαρμόστε την οθόνη στη βάση της μέχρι να
κλειδώσει στην σωστή θέση.
86
91
βάση
πρόσοψης
χαρτί προστασίας
αυτοκόλλητου
στήριγμα οθόνης
βίδα SEMS
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ PG-5F
Αν απαιτείται, το καλώδιο επιμήκυνσης PG-5F μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση της πρόσοψης DFK-3D. Με
χρήση 2 κιτ PG-5F μπορείτε να επιμηκύνετε το καλώδιο στο μέγιστο. (ότι είναι μπαρκαρισμένο με αστερίσκο *,
περιέχονται στο κιτ PG-5F.)
α.
ε.
Διασύνδεση με χρήση ενός κιτ επέκτασης
μικρόφωνο
μεγάφωνα
*καλώδιο τροφοδοσίας (6m)
καλώδια μεγαφώνων (4m)
*αντάπτορ επέκτασης
πρόσοψη χειρισμού
*αντάπτορ επέκτασης
*φίλτρο γραμμής
μονάδα βάσης
μπαταρία
οχήματος
(12V)
*φίλτρο γραμμής
Διασύνδεση με χρήση δυο κιτ επέκτασης
μεγάφωνα
καλώδια μεγαφώνων (4m)
αν
κο
μικρόφωνο
*καλώδιο τροφοδοσίας (6m)
αντάπτορ επέκτασης
πρόσοψη χειρισμού
μονάδα βάσης
μπαταρία
οχήματος
(12V)
αντάπτορ επέκτασης
Τοποθετώντας το καλώδιο του μικροφώνου
Τοποθετώντας το φίλτρο γραμμής
Τοποθετείστε το καλώδιο μικροφώνου
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Εγκαταστήστε το φίλτρο γραμμής
κατά προσέγγιση 3εκ. από το βύσμα
που πηγαίνει στο κυρίως σώμα του πομποδέκτη.
Περ. 3 cm
92
λαμαρινόβιδα
ροδέλα
καλώδιο
μικροφώνου
στήριγμα
καλωδίου
αυτοκόλλητο
διπλής όψης
ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ VGS-1
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση της μονάδας
VGS-1.
α.
ε.
1. Αφαιρέστε τις 8 βίδες από το καπάκι της κυρίως
μονάδας, και μετά αφαιρέστε το ίδιο το κάλυμμα.
μαξιλαράκι
2. Από τα 5 μαύρα μαξιλαράκια που παρέχονται με το
VGS-1, επιλέξτε το πιο λεπτό (με διαστάσεις 20Χ30Χ12
mm) και προσαρμόστε το στην πάνω επιφάνεια του
VGS-1.
·
Για να αποφύγετε παρενοχλήσεις στο τερματικό του VGS1 βεβαιωθείτε ότι το λεπτό τετράγωνο μαξιλαράκι θα
τοποθετηθεί στην επιφάνεια της βάσης του.
αν
κο
μαξιλαράκι
3. Από τα υπόλοιπα διαλέξτε το λεπτότερο (διαστάσεις
21Χ21Χ2.5) και προσαρμόστε το επάνω στο τυπωμένο
κύκλωμα..
·
Τα υπόλοιπα μαξιλαράκια δεν χρησιμοποιούνται με αυτόν
τον πομποδέκτη.
·
Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλαράκι θα τοποθετηθεί με τους
οδηγούς στο τυπωμένο κύκλωμα.
4. Τοποθετήστε το VGS-1 στον σύνδεσμο του πομποδέκτη
(connector).
·
Πατήστε την κορυφή του VGS-1 μέχρι να βεβαιωθείτε ότι
το VGS-1 τοποθετήθηκα ασφαλώς στο τυπωμένο
κύκλωμα..
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του πομποδέκτη και
ασφαλίστε το με τις 8 βίδες.
93
οδηγός
connector
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
SERVICE
α.
ε.
Ο πομποδέκτης σας έχει ρυθμιστεί και ελεγχθεί στο εργοστάσιο πριν αποσταλεί. Η προσπάθεια επισκευής από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα θα επιφέρει παραβίαση της εγγύησης του πομποδέκτη.
Αν χρειαστεί να επιστρέψετε την συσκευή στον αντιπρόσωπο η στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής, συσκευάστε τον
πομποδέκτη με τα αυθεντικά υλικά συσκευασίας και το κουτί. Συμπεριλάβετε μια πλήρη αναφορά της δυσλειτουργίας που
αντιληφθήκατε. Αναφέρετε και το τηλέφωνο σας και το Fax σας (αν υπάρχει) και το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και τη
διεύθυνση για την περίπτωση που ο τεχνικός του service χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες κατά την διερεύνηση του
προβλήματος του πομποδέκτη σας. Μην επιστρέψετε αξεσουάρ, εκτός και αν είστε πεπεισμένος ότι έχουν σχέση με το
πρόβλημα που αντιληφθήκατε.
Μπορείτε να επιστρέψετε τον πομποδέκτη σας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα KENWOOD από όπου το
προμηθευτήκατε ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο KENWOOD. Ένα αντίγραφο με την
αναφορά επισκευής θα σας αποσταλεί μαζί με τον πομποδέκτη. Μην επιστρέψετε υποσυστήματα ή πλακέτες με
τυπωμένα κυκλώματα. Επιστρέψτε ολόκληρο τον πομποδέκτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE
Αν επιθυμείτε ανταπόκριση για ένα τεχνικό η λειτουργικό πρόβλημα, γράψτε μια σημείωση σύντομή και σαφή ως προς το
αντικείμενο. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε αναφέροντας τα ακόλουθα:
·
·
·
Μοντέλο και σειριακό αριθμό της συσκευής.
Ερώτηση η πρόβλημα που έχετε.
Άλλες συσκευές του σταθμού σας που ενέχονται με το πρόβλημα.
αν
κο
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην συσκευάζετε την συσκευή με παλιές και τσαλακωμένες εφημερίδες προς αποστολή! μπορεί να προκύψει εκτεταμένη
βλάβη από κακό χειρισμό στην διαδικασία της μεταφοράς
Σημείωση:
Αναγράψτε την ημερομηνία αγοράς, σειριακό αριθμό, και προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε τον πομποδέκτη.
·
·
Για δική σας πληροφόρηση διατηρείστε γραπτό αρχείο από οποιαδήποτε επισκευή έγινε στον πομποδέκτη.
·
Όταν ζητάτε εργασία εγγύησης παρακαλούμε να αποστέλλετε μια φωτοτυπία της απόδειξης η άλλη απόδειξη της
αγοράς που να εμφανίζει την ημερομηνία κτήσης.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Για να καθαρίσετε το κάλυμμα του πομποδέκτη χρησιμοποιείστε ένα ουδέτερο καθαριστικό (χωρίς ισχυρά χημικά) και ένα
μαλακό πανί
94
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ.
Τα προβλήματα που αναφέρονται στον πίνακα παρατηρούνται συνήθως σας λειτουργικές ανωμαλίες και συνήθως δεν
προέρχονται από βλάβες των κυκλωμάτων.
Διορθωτική ενέργεια
1. Συνδέστε το παρεχόμενο
καλώδιο τροφοδοσίας (το
κόκκινο στο τερματικό +
και το μαύρο στο
τερματικό -)
2. Αναζητήστε την αιτία της
καμένης ασφάλειας.
Αφού διορθώστε την
αιτία αντικαταστήστε την
ασφάλεια με παρόμοια
σαν την καμένη.
Έχετε επιλέξει την λειτουργία
μνημών.
Πατήστε το [VFO]
1. Μια από τις λειτουργίες
κλειδώματος είναι
ενεργοποιημένη.
2. Ο πομποδέκτης είναι σε
λειτουργία απεικόνισης
καναλιών.
1. Απενεργοποιείστε όλες
τις λειτουργίες
κλειδώματος.
2. Με τον πομποδέκτη
κλειστό, πατήστε το
[REV] + Power ON για
να βγείτε από την
λειτουργία απεικόνισης
καναλιών
Αποθηκεύσετε στοιχεία στις
μνήμες.
αν
κο
Η συχνότητα δεν αλλάζει
γυρνώντας το κουμπί
συντονισμού η πατώντας τα
πλήκτρα του μικροφώνου
(πάνω – κάτω)
Τα περισσότερα πλήκτρα +
κουμπί του συντονισμού δεν
λειτουργούν.
Πιθανή αιτία
1. Το καλώδιο έχει συνδεθεί
ανάποδα.
2. Μια από τις δύο
ασφάλειες έχουν καεί.
α.
ε.
Πρόβλημα
Ο πομποδέκτης δεν ανοίγει
παρόλο που τον συνδέουμε
στα 13.8V και πατάμε το
πλήκτρο on/off. Τίποτα δεν
εμφανίζεται και στην οθόνη.
Τα κανάλια μνήμης δεν
μπορούν να επιλεγούν
γυρίζοντας το κουμπί
συντονισμού η πατώντας τα
πλήκτρα του μικροφώνου
(πάνω – κάτω).
Δεν μπορείτε να εκπέμψετε
ακόμα και αν πατάτε το PTT
Δεν υπάρχουν στοιχεία στα
κανάλια των μνημών.
1. Το μικρόφωνο δεν έχει
μπει σωστά στην θέση
του.
2. Έχετε επιλέξει απόκλιση
που είναι εκτός περιοχής
με δυνατότητας
εκπομπής.
3. Το εξωτερικό TNC
εκπέμπει.
95
1. Κλείστε τον πομποδέκτη.
Μετά βάλτε το βύσμα του
μικροφώνου σωστά
μέχρι να ακουστεί ο ήχος
εφαρμογής.
2. Ακυρώστε την εκτροπή
εκπομπής.
3. Πατήστε το [PTT] αφού
τελειώσει η εκπομπή του
TNC.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά
Εγγυημένες
περιοχές
συχνοτήτων
λειτουργίας
Μπάντα
Μπάντα Α
Περιοχές
συχνοτήτων
λειτουργίας Μπάντα Β
α.
ε.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι οι προδιαγραφές του πομποδέκτη μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση, όταν π.χ. γίνονται βελτιώσεις στη σχεδίαση ή την τεχνολογία.
(εκτός των ζωνών κινητής τηλεφωνίας)
Διαμόρφωση
Σύνθετη αντίσταση κεραίας
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας
Τροφοδοσία
Σταθερότητα συχνότητας
λιγότερο από
λιγότερο από
λιγότερο από
λιγότερο από
Κατανάλωση
ρεύματος
αν
κο
λιγότερο από
λιγότερο από
λιγότερο από
λιγότερο από
λιγότερο από 1.2 Α (ισχύς audio 2W)
Διαστάσεις
(Π Χ Υ Χ Β)
Με προεξοχές
πρόσοψη
σώμα + πρόσοψη
Χωρίς προεξοχές
πρόσοψη
σώμα + πρόσοψη
Βάρος (προσεγγιστικά)
σώμα + πρόσοψη
96
Πομπός
Διαμορφωτής
α.
ε.
Ισχύς εξόδου
Διαμορφωτής άεργης αντίστασης
Μέγιστη απόκλιση συχνότητας (FM)
Παρασιτικές εκπομπές
Παραμόρφωση διαμόρφωσης
Δέκτης
Τύπος κυκλωμάτων
Μέσες συχνότητες
Ευαισθησία
Εντός των ορίων
Μικρότερη από
Μικρότερη από
Yπερετερόδυνος διπλής μετατροπής
Καλύτερη από
Ευαισθησία squelch
Καλύτερη από
Μεγαλύτερη από
αν
κο
Επιλεκτικότητα
Μικρότερη από
Μεγαλύτερη από 2W (με παραμόρφωση 5%)
Ισχύς εξόδου (audio)
Σε ορισμένες συχνότητες μπορεί να εμφανιστούν παρασιτικά αδιαμόρφωτα φέροντα, που οφείλονται
στις σχέσεις συχνοτήτων στα κυκλώματα του δέκτη. Οι συχνότητες αυτές παρουσιάζονται στα δεξιά του
πιο κάτω πίνακα.
Λήψη
97