VIPER
®
Model 5000
Manual de utilizare
2005 Falcon Electronics Prod.
Str. Nicolae Manolescu nr. 10, sector 5, Bucureºti
cuprins
Prezentare telecomandã responder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ecranul LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Configuraþia standard a telecomenzii responder . . . . . . . . . . . . . . . .9
Componenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Informaþii importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Întreþinerea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Funcþiile telecomenzii responder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Configuraþia standard a butoanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Configuraþia standard a pictogramelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Instrucþiuni pentru progamarea ºi folosirea telecomenzii . . . . . . ..19
Funcþiile sistemului referitoare la mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Avertizare ieºire din raza de acþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Programarea telecomenzii responder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Pentru a intra în modul de programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Confirmãri sonore / vibraþii activate / dezactivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Iluminare activatã / dezactivatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Înºtiinþare de tip mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ieºirea din modul de programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Folosirea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Armarea activã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Armarea pasivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Armarea cu mai multe nivele de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Dezarmarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..26
Dezarmarea fãrã telecomandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Control plafonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Modul silenþios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Modul panicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Modul Valet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Anularea temporarã a funcþiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Circuitul de prevenire a alarmelor false . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Ieºiri auxiliare (opþionale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Reglajul senzorului de ºoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Intrarea în modul de reglaj al senzorului de ºoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Reglajul setãrii senzorului de ºoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Ieºirea din modul de reglaj al senzorului de ºoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Resetarea senzorului de ºoc la reglajele iniþiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..40
Diagnostic la armare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Diagnostic la dezarmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..41
Tabelul zonelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..42
Interpretarea diagnosticãrii zonelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Frecvenþã înaltã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
©2005 Falcon Electronics 01/05
5
Recunoaºterea proprietarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Reiniþializare rapidã logicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Mod de economisire a bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Funcþii programabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Opþiuni pentru instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Sistemul de recuperare a vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..50
Armarea sistemului de recuperare a vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....51
Secvenþa de declanºare a sistemului de recuperare a vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Dezarmarea sistemului de recuperare a vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Opþiuni de programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Extinderea funcþiilor de securitate ºi confort . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Ghid rapid de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
6
Viper 5000
telecomandã responder
1.
Buton canal auxiliar
2.
Buton armare
3.
Ecran LCD
4.
Buton dezarmare
5.
Buton panicã
6.
Compartiment baterie
7.
Buton programare
©2005 Falcon Electronics 01/05
7
Ecranul LCD
8
1.
Transmisie
13
Baterie
2
În afara razei
14
Pornire motor (opþionalã)
3
Recepþie
15
Senzor de perimetru
4
Auxiliare
16
Reglajul senzorului de ºoc
5
Uºã garaj (519 H opþional) 17
Vibraþii
6
Warn Away
18
Contact
7
Declanºare
19
Capotã
8
Senzor ultrasonic
20
Numãr vehicul
9
Senzor anti-tractare
21
Uºã
10
Portbagaj
22
Armare
11
Senzor de geam spart
23
Dezarmare
12
Senzor de ºoc
Viper 5000
configuraþia standard
a telecomenzii
Butonul
controleazã funcþiile de armare / încuiere ºi panicã
activatã / dezactivatã.
Butonul
controleazã funcþiile dezarmare / descuiere ºi panicã
dezactivatã.
Butonul
controleazã modul silenþios ºi o ieºire auxiliarã. (2)
Butonul
controleazã funcþia panicã activatã / dezactivatã
(apãsat 2 secunde).
ºi
apãsate simultan controleazã ieºirea auxiliarã (3).
ºi
apãsate simultan controleazã ieºirea auxiliarã (4).
ºi
apãsate simultan controleazã ieºirea auxiliarã (5).
ºi
apãsate simultan controleazã ieºirea auxiliarã (6).
©2005 Falcon Electronics 01/05
9
P (localizat pe spatele telecomenzii) selecteazã vehiculul care
urmeazã a fi comandat ºi oferã utilizatorului posibilitatea de a alege
rãspunsul telecomenzii LCD.
componenþã
■
Unitate centralã
■
Telecomandã responder cu 4 butoane ºi LCD
■
Telecomandã cu 4 butoane
NOTÃ: Pe ambele telecomenzi, butonul pentru panicã are acceaºi
culoare
■
Cabluri
■
Cablaj cu douã diode
■
Sirenã programabilã cu 6 tonuri 514N
■
LED indicator de stare
■
Întrerupãtor Valet®
■
Certificat de garanþie
■
Releu de întrerupere a starterului FailSafe® (poate necesita
manoperã suplimentarã de instalare)
■
Antena / transceiver 548T
informaþii importante
Vã felicitãm pentru alegerea celui mai bun sistem de securitate din
lume. Acest sistem a fost proiectat sã funcþioneze o perioadã
îndelungatã de timp fãrã probleme. Datoritã complexitãþii acestui
sistem, el trebuie sã fie instalat numai de un distribuitor autorizat.
Instalarea lui de cãtre oricare altã persoanã atrage dupã sine
anularea oricãrei garanþii. Toþi distribuitorii au un certificat tipãrit care
sã ateste cã sunt autorizaþi.
10
Viper 5000
Acest ghid de utilizare vã ajutã sã exploataþi la maxim sistemul dvs.
de securitate. Citiþi-l cu atenþie înainte de a utiliza sistemul! Dacã
pierdeþi acest manual, puteþi gãsi o copie pe Internet la adresa
www.directed.com, www.directed.ro.
➡
Întreþinerea sistemului
Acest sistem nu necesitã întreþinere specialã, în afarã de înlocuirea
bateriei telecomenzii responder. Aceasta este alimentatã de o
baterie de 1.5V de tip AAA.
Indicatorul nivel baterie are 4 segmente de nivel care aratã gradul de
încãrcare al bateriei. Când bateria ajunge la un nivel scãzut de
încãrcare ºi necesitã înlocuire, telecomanda va genera un sunet ºi
indicatorul de nivel baterie va clipi continuu.
Înlocuirea bateriei
Îndepãrtaþi cu grijã capacul compartimentului de la baterie aflat în
partea de sus a telecomenzii responder. Înlocuiþi-o pe cea
consumatã. Puneþi noua baterie în telecomanda responder, având
grijã ca polaritatea sã fie corectã. Dupã alimentare, telecomanda
responder va aprinde toate pictogramele ºi va genera o datã toate
sunetele.
©2005 Falcon Electronics 01/05
11
➡
Garanþia sistemului
Certificatul de garanþie trebuie completat integral ºi trimis în maxim
10 zile de la data achiziþiei. Garanþia produsului d-voastrã nu va fi
validatã dacã nu trimiteþi certificatul de garanþie. Asiguraþi-vã cã aþi
primit certificatul de garanþie de la distribuitorul d-voastrã. Este
necesar sã pãstraþi ºi dovada achiziþiei (factura), care reflectã faptul
cã produsul a fost instalat de un distribuitor autorizat.
12
Viper 5000
funcþiile telecomenzii responder
Butoanele telecomenzii responder sunt folosite pentru transmiterea
comenzilor cãtre sistem. Descrierea de mai jos reflectã configuraþia
standard. Telecomanda responder poate fi personalizatã în funcþie
de cerinþele clientului de cãtre un distribuitor autorizat. De
asemenea, utilizatorul poate configura telecomanda pentru anumite
rãspunsuri (vedeþi capitolul “Programarea telecomenzii LCD).
➡
Configuraþia standard a butoanelor
Butonul
Funcþia de armare este comandatã prin apãsarea acestui buton
pentru o secundã.
Butonul
Funcþia de dezarmare este comandatã prin apãsarea acestui buton
pentru o secundã.
Butonul
Modul silenþios ºi o funcþie suplimentarã opþionalã sunt comandate
prin apãsarea acestui buton. Modul silenþios funcþioneazã apãsând
scurt acest buton înainte de armare sau dezarmare. O funcþie
auxiliarã, cum ar fi deschiderea portbagajului, poate fi comandatã
prin apãsarea acestui buton timp de 1.5 secunde.
Canalul auxiliar comandã _________________________________
Butonul
Funcþia "panicã" este comandatã prin apãsarea acestui buton timp de
2 secunde.
©2005 Falcon Electronics 01/05
13
Butoanele
ºi
Ieºirea auxiliarã ce comandã o funcþie de confort pe care aþi
adãugat-o sistemului este activatã prin apãsarea simultanã a acestor
douã butoane.
Canalul auxiliar comandã _________________________________
Butoanele
ºi
Ieºirea auxiliarã ce comandã o funcþie de confort pe care aþi
adãugat-o sistemului este activatã prin apãsarea simultanã a acestor
douã butoane.
Canalul auxiliar comandã _________________________________
Butoanele
ºi
Ieºirea auxiliarã ce comandã o funcþie de confort pe care aþi
adãugat-o sistemului este activatã prin apãsarea simultanã a acestor
douã butoane.
Canalul auxiliar comandã _________________________________
Butoanele
ºi
Ieºirea auxiliarã ce comandã o funcþie de confort pe care aþi
adãugat-o sistemului este activatã prin apãsarea simultanã a acestor
douã butoane.
Canalul auxiliar comandã _________________________________
Butonul de programare (pe spatele telecomenzii)
Folosiþi acest buton pentru a selecta vehiculul pe care sã îl controlaþi
din telecomandã. De asemenea, folosiþi acest buton pentru a
configura caracteristicile rãspunsului telecomenzii. (vedeþi
“Programarea telecomenzii responder”)
14
Viper 5000
➡
Configuraþia standard a pictogramelor
Pictograma
Pictograma transmisie va fi afiºatã în timp ce telecomanda transmite
o comandã vehiculului.
Pictograma
Pictograma semnal va fi afiºatã când o comandã este transmisã
vehiculului, dar nu este recepþionat nici un mesaj de confirmare a
efectuãrii comenzii.
Pictograma
Pictograma recepþie va fi afiºatã în timp ce telecomanda primeºte un
mesaj de stare de la vehicul.
Pictograma
Pictogramele auxiliar ºi senzor vor afiºa ce intrare auxiliarã
funcþioneazã sau ce funcþie de securitate a declanºat preavertizarea
sau secvenþa completã.
Pictograma
Pictograma uºã garaj - pentru utilizare ulterioarã.
Pictogramele
ºi
Pictogramele Warn Away afiºeazã momentul în care o funcþie de
securitate a fost declanºatã, dar nu cu secvenþa completã. Acestea
vor fi afiºate 5 secunde.
©2005 Falcon Electronics 01/05
15
Pictogramele
ºi
Pictogramele de mai sus vor fi afiºate pentru 5 secunde când o
funcþie de securitate a declanºat cu secvenþa completã.
Pictograma
Pictograma senzor ultrasonic (detecteazã miºcarea în interiorul
vehiculului), va fi afiºatã la declanºarea completã ºi va clipi de 5 ori,
iar apoi va fi afiºatã continuu pânã la sfârºitul secvenþei de
declanºare.
Pictograma
Pictograma senzor anti-tractare / înclinare va fi afiºatã la declanºarea
completã ºi va clipi de 5 ori, iar apoi va fi afiºatã continuu pânã la
sfârºitul secvenþei de declanºare.
Pictograma
Pictograma portbagaj pânã când sunetul sau vibraþia se opreºte, iar
apoi va fi afiºatã continuu pânã la sfârºitul secvenþei de declanºare.
Pictograma
Pictograma senzor de geam spart va clipi de 5 ori, iar apoi va fi
afiºatã continuu pânã la sfârºitul secvenþei de declanºare.
Pictograma
Pictograma senzor de ºoc va fi afiºatã atât la preavertizarea Warn
Away, cât ºi la declanºarea completã, clipind de 5 ori, iar apoi fiind
afiºatã continuu pânã la sfârºitul secvenþei de declanºare.
16
Viper 5000
Pictograma
Pictograma nivel baterie este întotdeauna afiºatã ca un indicator al
stãrii de încãrcare a bateriei.
Pictograma
Pictograma pornire motor din telecomandã va fi afiºatã în timp ce
vehiculul este pornit din telecomandã.
Pictograma
Pictograma senzor de perimetru va fi afiºatã atât la preavertizarea
Warn Away, cât ºi la declanºarea completã, clipind de 5 ori, iar apoi
fiind afiºatã continuu pânã la sfârºitul secvenþei de declanºare.
Pictograma
Pictograma reglaj senzor de ºoc va afiºa sensibilitatea curentã a
senzorului de ºoc.
Pictograma
Pictograma “senzor” pentru senzorul de ºoc va fi afiºatã atât la
preavertizarea Warn Away, cât ºi la declanºarea completã, pânã la
sfârºitul secvenþei de declanºare.
Pictograma
Pictograma vibraþii va fi afiºatã dacã telecomanda este programatã
pentru înºtiinþãri de tip “vibraþii”.
Pictograma
Pictograma contact va fi afiºatã pentru a indica faptul cã acesta este
pus când uºile vehiculului sunt încuiate (declanºare).
©2005 Falcon Electronics 01/05
17
Pictograma
Pictograma capotã motor va clipi pânã când sunetele / vibraþiile se
opresc, apoi va fi afiºatã continuu pânã la sfârºitul secvenþei de
declanºare.
Pictograma
Aceastã pictogramã numãrul vehiculului (maxim 4) care este
controlat din telecomandã. dacã intervine o înºtiinþare Warn Away
sau o declanºare la unul dintre celelalte vehicule, numãrul
vehiculului respectiv va fi afiºat, iar pe ecranul LCD va fi afiºatã
starea vehiculului respectiv.
Pictograma
Pictograma uºã va clipi pânã când sunetele / vibraþiile se opresc, apoi
va fi afiºatã continuu pânã la sfârºitul secvenþei de declanºare.
Pictograma
Pictograma armare va clipi când sistemul încuie uºile, iar apoi va fi
afiºatã continuu pânã când sistemul este dezarmat.
Pictograma
Pictograma dezarmare va clipi când sistemul descuie uºile, iar apoi
va fi afiºatã continuu pânã când sistemul este armat.
18
Viper 5000
funcþiile telecomenzii
Acest sistem foloseºte o procedurã computerizatã pentru învãþarea
butoanelor. Aceasta face posibilã atribuirea unei funcþii oricãrui
buton al telecomenzii. Telecomanda este iniþial programatã
standard, dar poate fi personalizatã de un dealer autorizat. Butoanele
din instrucþiunile acestui manual corespund configuraþiei standard.
instrucþiuni pentru programarea ºi
folosirea telecomenzii
Acest sistem de securitate funcþioneazã pe frecvenþa de 434 MHz ºi
încorporeazã un transceiver cu tehnologie Directed. Frecvenþa înaltã
ºi comunicarea digitalã asigurã o razã superioarã în ambele sensuri.
➡
Funcþiile sistemului referitoare la mesaje
Un mesaj este un semnal pe care unitatea centralã îl trimite
telecomenzii ca o confirmare a recepþionãrii unei comenzi sau
pentru a indica starea sistemului de securitate.
Când telecomanda primeºte un semnal, ea genereazã o înºtiinþare
utilizatorului (înºtiinþãrile sunt sonore sau vibraþii) iar pictogramele
afiºeazã starea curentã a sistemului.
Mesaj de comandã
Când o comandã (armare / dezarmare, canal auxiliar) este transmisã
ºi recepþionatã, sistemul va retransmite un mesaj pentru a confirma
primirea.
©2005 Falcon Electronics 01/05
19
Mesaj de declanºare
Dacã sistemul de securitate se declanºeazã în timp ce este armat,
telecomenzii îi va fi trimis un "mesaj de declanºare". Dupã
recepþionarea mesajului de declanºare, pictogramele de pe LCD vor
afiºa starea sistemului de securitate, iar telecomanda va emite
sunete sau va vibra.
Un mesaj de declanºare înseamnã o serie de 5 reprize de 4 sunete
rapide (declanºare senzor de ºoc, portbagaj, uºã, contact, sau
capotã), iar pictograma LCD a intrãrii care a declanºat sistemul va fi
afiºatã. Aceastã avertizare se va repeta la fiecare 60 secunde pentru
a avertiza utilizatorul cã sistemul s-a declanºat ºi va continua pânã
când mesajul de declanºare este anulat.
Modul de recunoaºtere a mesajelor
Prin apãsarea oricãrui buton de pe telecomanda responder,
mesajele de declanºare vor fi anulate. Acest lucru poate fi fãcut în
timpul sau dupã ce a avut loc înºtiinþarea despre declanºare.
Telecomanda nu va trimite o comandã sistemului în acest moment;
va opri doar viitoarele repetãri ale înºtiinþãrii despre declanºare. Data
urmãtoare când este apãsat un buton al telecomenzii, aceasta va
trimite o comandã sistemului.
➡
Avertizare în afara razei
Dacã este transmisã o comandã din telecomanda responder, dar
aceasta nu este setatã sã comande vehiculul corect sau este în afara
razei vehiculului, va rãspunde cu 3 seturi de câte 2 sunete rapide, iar
pictograma
va clipi de 3 ori.
20
Viper 5000
programarea telecomenzii responder
Pentru a intra în modul de programare
Apãsaþi butonul P pânã auziþi un sunet lung. S-a intrat în modul de
programare.
Notã: Dacã nu este apãsat nici un buton în mai puþin de 5
secunde, telecomanda va ieºi din modul de programare ºi va
emite 2 sunete.
Confirmãri sonore activate / dezactivate
Apãsaþi
pentru a selecta confirmãrile sonore activate /
dezactivate. Pot fi selectate doar sunete, doar vibraþii, sunete ºi
vibraþii, sau fãrã sunete ºi vibraþii. Citiþi tabelul de mai jos pentru
aceste setãri.
Setare sunete / vibraþii
Rãspuns programare
Display cu pictograme*
Doar sunete (implicit)
1 sunet
Pictogramã sirenã afiºatã
Doar vibraþii
1 vibraþie
Pictogramã vibraþii afiºatã
Sunete ºi vibraþii
1 sunet ºi 1 vibraþie
Pictograme sirenã ºi
1 sunet lung
vibraþii afiºate
Pictograme sirenã ºi
Fãrã sunete ºi vibraþii
vibraþii neafiºate
* Notã: Acesta este afiºajul telecomenzii în timpul programãrii.
©2005 Falcon Electronics 01/05
21
Iluminare activatã / dezactivatã
Apãsaþi
pentru a selecta iluminarea ecranului LCD activatã /
dezactivatã. Ecranul LCD va lumina când este apãsat un buton al
telecomenzii, sau când este primit un mesaj de declanºare.
Setãri LCD
Rãspunsul telecomenzii
Activat
1 sunet, iluminare activã
Dezactivat
2 sunete, iluminare dezactivatã
Avertizare sonorã
Telecomanda responder poate fi programatã sã înºtiinþeze
utilizatorul în legãturã cu mesajele sistemului (sonor când sistemul
îºi schimbã starea, ex: uºã deschisã, motor pornit, etc). Apãsaþi
pentru a selecta avertizare activatã / dezactivatã. Un sunet înseamnã
activatã, douã sunete înseamnã dezactivatã. Când avertizarea este
dezactivatã, telecomanda nu va emite nici o înºtiinþare despre faptul
cã s-a primit un mesaj de la vehicul.
Notã: Dacã va fi dezactivatã, nici o declanºare nu va trimisã
telecomanzii. Informaþiile despre comandã (armatã /
dezarmatã) vor fi trimise telecomenzii.
Ieºirea din modul de programare
Telecomanda responder va ieºi din modul de programare dupã 5
secunde de inactivitate ºi va emite 1 sunet lung.
22
Viper 5000
folosirea sistemului
Butoanele folosite în instrucþiunile din acest manual corespund
configuraþiei standard. Acesta nu este singurul mod în care
telecomanda responder poate fi setatã. Ea poate fi configuratã în
funcþie de preferinþele dumneavoastrã.
➡
Armarea activã
Apãsaþi
scurt pentru a arma sistemul. Luminile vor clipi o datã,
iar sirena va emite un sunet. Dacã închiderea centralizatã a
vehiculului a fost conectatã la sistem, uºile se vor încuia. În timp ce
sistemul este armat, LED -ul indicator de stare va clipi o datã pe
secundã pentru a indica faptul cã sistemul protejeazã activ vehiculul.
Dacã sirena va emite încã un sunet dupã armare, iar LED-ul indicator
de stare va clipi un cod, citiþi capitolul " Diagnosticare" al acestui
manual. Acest sunet suplimentar reprezintã "Înºtiinþarea despre
anulare".
Telecomanda responder rãspunde armãrii active cu un sunet, iar
pictograma
clipeºte de 5 ori pentru a indica armarea cu succes
a sistemului.
Dacã telecomanda responder emite douã sunete dupã armare,
înseamnã cã sistemul a detectat un senzor activ, care ar trebui
verificat. De exemplu, pictograma uºã deschisã va clipi de 5 ori pe
ecranul LCD.
©2005 Falcon Electronics 01/05
23
➡
Armarea pasivã
Sistemul poate fi programat sã se armeze automat (armare pasivã).
Dacã sistemul este programat pentru armare pasivã, atunci el se va
arma automat la 30 de secunde dupã ce este luat contactul ºi
sistemul "vã vede" pãrãsind vehiculul, deschizînd ºi închizînd uºa. În
acest interval de 30 de secunde, LED-ul indicator de stare va clipi de
2 ori mai repede decât atunci când sistemul este armat. Sirena va
emite un sunet dupã 20 de secunde de la închiderea ultimei uºi,
pentru a indica faptul cã sistemul este pe cale sã se armeze. La 30
de secunde, luminile vor clipi pentru a indica faptul cã sistemul este
armat.
Telecomanda rãspunde armãrii pasive cu un sunet, iar pictograma
clipeºte de 3 ori pentru a indica armarea sistemului.
Notã: Dacã un punct de intrare protejat (cum ar fi o uºã sau
un întrerupãtor pentru capotã sau portbagaj) este deschis,
sistemul nu se va arma pasiv (decât dacã este programatã
armarea pasivã forþatã). Vezi capitolul "Funcþii programabile". În
plus, de fiecare datã când un senzor este activat în intervalul
de armare pasivã, sistemul va începe din nou numãrãtoarea
inversã de 30 de secunde.
Când sistemul este armat, vehiculul este protejat astfel:
24
■
Un impact uºor va declanºa semnalul de preavertizare
WarnAway®. Atunci când acesta este declanºat, sirena va
emite sunete, iar luminile vor clipi timp de câteva secunde.
■
Un impact mai puternic va declanºa sistemul. Secvenþa de
declanºare constã în clipirea luminilor ºi activarea continuã a
sirenei ºi dureazã între 1-180 secunde.
■
Dacã este deschisã o uºã, sistemul va comanda sirenei sã
emitã sunete ºi luminilor sã clipeascã.
Viper 5000
Trei secunde mai târziu, ieºirea sirenei se va transforma într-un
semnal continuu. Acest rãspuns progresiv vã dã timp pentru a
dezarma sistemul cu telecomanda responder, dacã aþi deschis
întâmplãtor uºa în timp ce sistemul era armat, furnizând totuºi
un rãspuns instantaneu (chiar dacã uºa este închisã imediat).
➡
■
Punerea contactului cheie va avea acelaºi rãspuns în douã faze
ca ºi deschiderea unei uºi.
■
Releul opþional de întrerupere a starterului împiedicã pornirea
motorului.
■
Orice declanºare completã a sistemului va trimite imediat un
mesaj la telecomanda responder pentru a vã informa cã
vehiculul dumneavoastrã trebuie verificat.
Armarea cu mai multe nivele de securitate
Armarea cu mai multe nivele de securitate vã permite sã alegeþi care
intrãri sau senzori doriþi sã fie active ºi care sã fie anulate (vezi
capitolul “Tabelul Zonelor”). Apãsând încã o datã
într-un interval
de 5 secunde de la armare, sistemul va activa protecþia pe mai multe
nivele. De fiecare datã când este apãsat
se va selecta un alt
nivel de securitate.
Nivelele de securitate sunt urmãtoarele:
➤
Apãsând
o singurã datã: Sirena va emite un sunet.
Sistemul este armat.
➤
Apãsând
a 2-a oarã într-un interval de 5 secunde: Luminile
clipesc de douã ori. Zona 2 este acum anulatã.
➤
Apãsând
a 3-a oarã într-un interval de 5 secunde: Luminile
clipesc de trei ori. Zona 4 este acum anulatã.
©2005 Falcon Electronics 01/05
25
➤
Apãsând
a 4-a oarã într-un interval de 5 secunde: Luminile
clipesc de patru ori. Zona 7 este acum anulatã.
➤
Apãsând
a 5-a oarã într-un interval de 5 secunde: Luminile
clipesc de 5 ori. Zonele 2 ºi 4 sunt acum anulate.
➤
Apãsând
a 6-a oarã într-un interval de 5 secunde: Luminile
clipesc de 6 ori. Zonele 2 ºi 7 sunt acum anulate.
➤
Apãsând
a 7-a oarã într-un interval de 5 secunde: Luminile
clipesc de 7 ori. Zonele 4 ºi 7 sunt acum anulate.
➤
Apãsând
a 8-a oarã într-un interval de 5 secunde: Luminile
clipesc de 8 ori. Toate zonele, cu excepþia zonei 5 sunt acum
anulate.
Notã: Armarea cu mai multe nivele de securitate se aplicã doar
la un singur ciclu de armare. Dupã ce sistemul a fost dezarmat
ºi apoi armat din nou , toate zonele sunt din nou active.
Dupã fiecare apãsare a butonului
pentru a ajunge la urmãtorul
nivel de securitate, telecomanda va emite înºtiinþãri pentru armare
(1 sunet ºi 5 clipiri ale pictogramei
).
Pentru a ajunge mai uºor la fiecare nivel de securitate, apãsaþi
imediat dupã fiecare înºtiinþare.
➡
Dezarmarea
Pentru a dezarma sistemul, apãsaþi
. Sirena va emite 2 sunete,
iar luminile vor clipi de 2 ori. Dacã închiderea centralizatã este
conectatã la sistem, uºile se vor descuia. Dacã sirena va emite 4 sau
5 sunete la dezarmare, consultaþi capitolul "Diagnosticare" al acestui
manual. Aceasta se numeºte înºtiinþare despre declanºare.
26
Viper 5000
Telecomanda va indica dezarmarea prin 2 sunete ºi 5 clipiri ale
pictogramei
. Dacã dezarmaþi sistemul dupã ce a fost declanºat,
telecomanda va transmite o înºtiinþare de diagnosticare cu rol de
“reminder”. Aceste înºtiinþãri de diagnosticare sunt:
1. Dacã un senzor a declanºat sistemul, telecomanda va emite 4
sunete, iar ecranul LCD va indica ce senzor (5 clipiri) a declanºat
sistemul.
2. Dacã un întrerupãtor (Zona 1, 3, 5 sau 6) a declanºat sistemul,
telecomanda va emite 4 sunete, iar ecranul LCD va indica ce senzor
(5 clipiri) a declanºat sistemul.
3. Dacã sistemul s-a declanºat de atât de multe ori, încât NPC® este
activ, telecomanda va emite înºtiinþãrile de mai sus, cu 5 sunete în
loc de 4.
©2005 Falcon Electronics 01/05
27
➡
Dezarmarea fãrã telecomandã
Aceastã funcþie vã permite sã dezarmaþi sistemul fãrã a folosi o
telecomandã, în cazul în care aceasta este furatã, pierdutã sau
defectã. Pentru a dezarma sistemul fãrã telecomandã, trebuie sã
aveþi cheia de contact ºi trebuie sã ºtiþi unde este amplasat butonul
Valet. Verificaþi împreunã cu instalatorul locul unde se aflã butonul
Valet, precum ºi numãrul de apãsãri necesare dezarmãrii sistemului.
Pentru a dezarma sistemul de
securitate: Puneþi contactul cheie.
Apãsaþi întrerupãtorul Valet într-un
interval de 15 secunde de un numãr
de ori (1-5) ce a fost programat. Dupã
5 secunde, sistemul trebuie sã se
dezarmeze. Dacã nu s-a dezarmat,
înseamnã cã aþi aºteptat prea mult
timp pânã sã apãsaþi întrerupãtorul,
aºa cã luaþi contactul ºi încercaþi din
nou.
AMPLASARE ÎNTRERUPÃTOR VALET______________________________
Numãrul de apãsãri________________________________________________
Important: Aceastã unitate poate fi programatã sã rãspundã
la 1-5 apãsãri ale întrerupãtorului Valet pentru dezarmare.
Asiguraþi-vã cã aþi verificat cu instalatorul programarea doritã.
Telecomanda va indica dezarmarea prin 4 sunete rapide ºi 5 clipiri
ale pictgramei
ºi a pictogramei zonei care a declanºat sistemul.
28
Viper 5000
➡
Control plafonierã
Plafonierã controlatã de sistemul de securitate
Plafoniera se activeazã 30 secunde dupã ce sistemul este dezarmat.
Plafonierã controlatã de contact
Plafoniera se activeazã 30 secunde dupã ce este pus contactul.
Plafonierã controlatã de uºã
Plafoniera se activeazã 30 secunde dupã ce este închisã o uºã.
(Dacã uºa a fost þinutã deschisã mai mult de 3 minute, plafoniera nu
se va activa).
Plafonierã controlatã de sistemul de securitate, contact ºi uºã
Plafoniera se activeazã 30 secunde dupã ce este închisã o uºã, pus
contactul sau dezarmat sistemul. (Aceasta este setarea implicitã).
➡
Modul silenþios
Pentru a dezactiva temporar confirmãrile sonore la armare ºi
dezarmare, folosiþi modul silenþios. Apãsaþi scurt
înainte de
armare sau dezarmare ºi sunetele de confirmare vor fi eliminate
pentru comanda respectivã. Dacã vreþi sã anulaþi permanent
sunetele de confirmare, adresaþi-vã unui distribuitor.
Notã: Preavertizarea (WarnAway®) este anulatã dacã sistemul
este armat folosind modul silenþios. Acest lucru vã asigurã cã
sirena nu va emite nici un sunet. Sistemul este încã capabil sã
se declanºeze complet. Numai secvenþa de preavertizare
(WarnAway®) este anulatã.
©2005 Falcon Electronics 01/05
29
Telecomanda rãspunde normal la armare / dezarmare în modul
silenþios. (Dacã sunetele sunt activate, telecomanda va suna).
➡
Modul de panicã
NOTÃ: La ambele telecomenzi, butonul pentru panicã are
aceeaºi culoare.
Telecomanda responder
Dacã sunteþi ameninþat când vã aflaþi în maºinã sau în apropierea
acesteia, puteþi atrage atenþia tuturor, declanºând sistemul din
telecomanda responder. Apãsând
sau
pentru 2 secunde
veþi accesa modul de panicã. Sirena va suna ºi luminile de poziþie vor
clipi timp de 30 de secunde. Pentru a opri modul de panicã apãsaþi
încã o datã
sau
de pe telecomanda responder.
Telecomanda rãspunde cu un sunet ºi afiºarea pictogramei
la
intrarea în modul Panicã.
Telecomanda cu 4 butoane
Dacã sunteþi ameninþat când vã aflaþi în maºinã sau în apropierea
acesteia, puteþi atrage atenþia tuturor, declanºând sistemul din
telecomandã. Apãsând
sau
pentru 2 secunde veþi accesa
modul de panicã. Sirena va suna ºi luminile de poziþie vor clipi timp
de 30 de secunde. Pentru a opri modul de panicã apãsaþi încã o datã
sau
30
de pe telecomandã.
Viper 5000
➡
Modul Valet
Puteþi împiedica sistemul sã se armeze sau sã se declanºeze
automat folosind modul Valet. Acest lucru este foarte folositor când
duceþi maºina la spãlãtorie sau la service. În modul Valet sistemul nu
se va arma nici din telecomanda responder, dar toate funcþiile de
confort (încuierea uºilor, deschiderea portbagajului, etc.) vor
funcþiona normal.
Pentru a intra sau ieºi din modul Valet:
1. Puneþi contactul cheie.
2. Luaþi contactul cheie.
3. Apãsaþi scurt întrerupãtorul Valet
într-un interval de 10 secunde.
LED-ul indicator de stare va lumina continuu dacã aþi intrat în modul
Valet ºi se va stinge dacã aþi ieºit din modul Valet.
Telecomanda responder va rãspunde cu 5 clipiri ale pictogramei
ºi douã sunete la intrarea sau ieºirea din modul Valet.
Modul Valet din telecomanda responder
1. Deschideþi orice uºã.
2. Apãsaþi
.
3. Apãsaþi
.
4. Apãsaþi încã o datã
.
LED-ul indicator de stare va lumina continuu dacã aþi intrat în modul
Valet ºi se va stinge dacã aþi ieºit din modul Valet.
©2005 Falcon Electronics 01/05
31
➡
Anularea temporarã a funcþiilor
Aceastã funcþie împiedicã sistemul sã se armeze sau sã activeze
vreo ieºire care ar trebui sã se activeze la armarea sistemului.
Aceastã anulare va avea efect asupra urmãtoarelor operaþii:
Armare pasivã: Dacã este activatã, sistemul nu se va arma
singur.
Dacã telecomanda este folositã pentru a arma sistemul dupã ieºirea
din vehicul:
Ridicare geamuri: Dacã este programtã pe “pornit”, aceastã
ieºire nu se va activa.
Ieºiri auxiliare: Dacã sunt programare sã se activeze la armare,
aceastea nu se vor activa.
Pentru a activa anularea temporarã a funcþiilor:
1. Dupã parcare, luaþi contactul.
2. Puneþi contactul pentru 2 secunde.
3. Sirena va emite un sunet pentru a indica faptul cã anularea
temporarã a funcþiilor este activã.
Pentru a dezactiva anularea temporarã a funcþiilor faceþi unul dintre
urmãtorii paºi:
1. Armaþi, apoi dezarmaþi sistemul.
2. Puneþi contactul pentru mai mult de 3 secunde.
➡
Circuitul de prevenire a alarmelor false
Sistemul d-voastrã este echipat cu Circuitul de Prevenire a Alarmelor
False (Nuisance Prevention Circuitry®). Aceastã funcþie previne
declanºarea repetatã a alarmei datoratã întrerupãtoarelor pin de uºi
defecte sau condiþiilor mediului cum ar fi: tunete, zgomot de
avioane.
32
Viper 5000
Exemplu:
Sistemul se declanºeazã de 3 ori. De fiecare datã, el se declanºeazã
datoritã aceluiaºi senzor sau întrerupãtor. Cele 3 declanºãri sunt
într-un interval de 60 de minute. Circuitul de prevenire a alarmelor
false (Nuisance Prevention Circuitry®) va interpreta acest lucru ca
fiind o alarmã falsã. Dupã a 3-a declanºare, NPC® ignorã sau
anuleazã senzorul sau întrerupãtorul respectiv (împreunã cu ceilalþi
senzori sau întrerupãtoare pe aceeaºi zonã) pentru 60 de minute.
Dacã senzorul anulat încearcã sã declanºeze sistemul în timp ce
este anulat, numãrãtoarea inversã pentru cele 60 de minute va
începe iar. Acest lucru vã asigurã cã un senzor care declanºeazã
continuu sistemul va rãmâne anulat.
În cazul uºilor, NPC® acþioneazã diferit: dacã alarma este declanºatã
de cãtre deschiderea unei uºi pentru 3 cicluri complete, uºile vor fi
anulate pânã când activarea înceteazã.
Notã: Armarea ºi dezarmarea sistemului nu vor reseta aceastã
funcþie! Singurele moduri de a reseta o zonã dezactivatã sunt:
sã nu declanºeze sistemul timp de 60 de minute sau punerea
contactului cheie. Dacã testaþi sistemul, este important sã vã
amintiþi cã programarea circuitului de prevenire a alarmelor
false (Nuisance Prevention Circuitry®) poate cauza anularea
zonelor ºi poate da impresia cã acesta nu mai funcþioneazã.
Dacã la dezarmare se aud 5 sunete, NPC® a fost activat. Dacã
doriþi sã ºtergeþi memoria NPC®, puneþi contactul cheie.
Circuitul de prevenire a alarmelor false (Nuisance Prevention
Circuitry®) este programabil. Vezi capitolul "Opþiuni de programare"
din acest ghid.
©2005 Falcon Electronics 01/05
33
ieºiri auxiliare (opþionale)
Acest sistem oferã ieºiri care pot controla funcþii de confort, cum ar
fi: deschiderea portbagajului ºi deschiderea / închiderea electricã a
geamurilor.
Canalul 2 deschidere portbagaj: dacã este conectatã, apãsarea
butonului
pentru 1.5 secunde va deschide portbagajul.
Canalul 3 ieºire auxiliarã: dacã este conectatã, apãsarea butoanelor
ºi
va activa imediat aceastã ieºire pentru a controla o
funcþie adiþionalã de confort.
Canalul 4 ieºire auxiliarã: dacã este conectatã, apãsarea butoanelor
ºi
va activa imediat aceastã ieºire pentru a controla o
funcþie adiþionalã de confort.
Canalul 5 ieºire auxiliarã: dacã este conectatã, apãsarea butoanelor
ºi
va activa imediat aceastã ieºire pentru a controla o
funcþie adiþionalã de confort.
Canalul 6 ieºire auxiliarã: dacã este conectatã, apãsarea butoanelor
ºi
va activa imediat aceastã ieºire pentru a controla o
funcþie adiþionalã de confort.
Telecomanda va rãspunde cu o înºtiinþare constând într-un ton al
sirenei ºi pentru 4 secunde afiºeazã numãrul canalului pe ecranul
LCD. Acestea se întâmplã dupã ce sistemul a primit comanda sã
activeze o ieºire auxiliarã.
34
Viper 5000
reglajul senzorului de ºoc
➡
Intrarea în modul de reglaj al senzorului de ºoc
Important: Înainte de aceastã procedurã, sistemul trebuie
dezarmat; uºile, portbagajul ºi capota trebuie închise, iar
contactul trebuie luat.
1. Apãsaþi ºi menþineþi apãsate butoanele
secunde.
ºi
timp de 6
2. Sirena va emite un sunet lung, iar telecomanda LCD va emite ºi
ea un sunet lung când butoanele de pe telecomandã sunt eliberate
(o vibraþie sau un sunet lung cu vibraþie) pentru a indica intrarea în
modul de reglaj al senzorului de ºoc.
3. Cuvântul “SENSOR” de deasupra indicatorului de intensitate va
clipi pe durata modului de reglaj al senzorului. Indicatorul de
intensitate va afiºa setarea sensibilitãþii curente a senzorului de ºoc.
Sensibilitatea crescutã este indicatã de colorarea nivelelor cãtre
dreapta.
Notã: Telecomanda LCD va afiºa pictograma zonei 2 ºi
pictograma de declanºare sistem.
4. LED-ul indicator de stare va lumina pe toatã perioada reglajului
senzorului de ºoc.
Notã: La intrarea în modul de reglaj al senzorului de ºoc toate
celelalte operaþiuni sunt anulate pânã la ieºirea din acest mod.
©2005 Falcon Electronics 01/05
35
➡
Reglajul setãrii senzorului de ºoc
Notã: Când reglaþi senzorul de ºoc, asiguraþi-vã cã toate uºile
sunt închise.
1. Creºterea sensibilitãþii - Apãsaþi ºi eliberaþi butonul
pentru a
creºte sensibilitatea senzorului de ºoc cu un nivel. Telecomanda
LCD emite douã sunete pentru fiecare nivel (ºi / sau o vibraþie dacã
este programatã). Senzorul de ºoc ajunge la sensibilitate maximã
când indicatorul de nivel este complet colorat în partea dreaptã.
Existã 21 de nivele ale reglajului senzorului de ºoc. În
timpul reglajului, aceste nivele sunt afiºate pe indicatorul de nivel
aºa cum este arãtat în tabelul de mai jos.
Notã: Când armarea ºi dezarmarea sunt programate pe un
singur buton,
este folosit pentru a creºte sensibilitatea
senzorului.
36
Viper 5000
Nivel
senzor de Prag de sensibilitate ºi indicaþie
ºoc
0
nici un prag afiºat
1
pragul 1 clipeºte
2
pragul 1 colorat
3
pragul 1 colorat, pragul 2 clipeºte
4
pragurile 1-2 colorate
5
pragurile 1-2 colorate, pragul 3 clipeºte
6
pragurile 1-3 colorate
7
pragurile 1-3 colorate, pragul 4 clipeºte
8
pragurile 1-4 colorate
9
pragurile 1-4 colorate, pragul 5 clipeºte
10
pragurile 1-5 colorate
11
pragurile 1-5 colorate, pragul 6 clipeºte
12
pragurile 1-6 colorate
13
pragurile 1-6 colorate, pragul 7 clipeºte
14
pragurile 1-7 colorate
15
pragurile 1-7 colorate, pragul 8 clipeºte
16
pragurile 1-8 colorate
17
pragurile 1-8 colorate, pragul 9 clipeºte
18
pragurile 1-9 colorate
19
pragurile 1-9 colorate, pragul 10 clipeºte
20
pragurile 1-10 colorate
©2005 Falcon Electronics 01/05
37
Notã: La ieºirea din modul de reglaj al senzorului de ºoc,
pragul de nivel va indica continuu. De exemplu, dacã a fost
setat pragul 15 (pragurile 1-7 colorate ºi pragul 8 clipind), dupã
ieºirea din modul de reglaj, pragurile 1-8 vor indica continuu.
2. Descreºterea sensibilitãþii - Apãsaþi ºi eliberaþi butonul
pentru
a micºora sensibilitatea senzorului de ºoc cu un nivel. Sirena va
emite un sunet pentru fiecare nivel (1 vibraþie, dacã este
programatã). reglajul senzorului de ºoc atinge sensibilitatea minimã
când nivelul de intensitate este gol
.
3. Testarea senzorului - Folosiþi podul palmei pentru a lovi stâlpul
dintre uºile vehiculului dupã un reglaj. Sirena va emite un sunet dacã
impactul a fost suficient de puternic pentru a genera o declanºare
completã a sistemului. Când se ajunge la setarea doritã, se poate
ieºi din modul de reglaj al senzorului.
38
Viper 5000
➡
Ieºirea din modul de reglaj al senzorului de ºoc
Se va ieºi din modul de reglaj dacã:
➤
Telecomanda nu va transmite nici o comandã pentru 15
secunde.
➤
Nu se va testa sensibilitatea 15 secunde.
➤
Este pus contactul.
➤
Este apãsat întrerupãtorul Valet.
Sirena va emite un sunet lung, iar LED-ul de stare se va stinge la
ieºirea din modul de reglaj al senzorului de ºoc.
➡
Resetarea senzorului de ºoc la reglajul iniþial
Senzorul de ºoc poate fi setat la nivelul 10 pentru a uºura
schimbãrile din timpul modului de reglaj.
1. Apãsaþi butoanele
ºi
.
2. Telecomanda va emite 3 sunete pentru a indica faptul cã senzorul
a fost resetat la nivelul 10.
3. Sistemul se întoarce la reglajul senzorului de ºoc, dacã este
nevoie.
©2005 Falcon Electronics 01/05
39
diagnosticare
Microprocesorul care stã la baza sistemului monitorizeazã toate
întrerupãtoarele ºi senzorii pe care îi comandã. El detecteazã
întrerupãtoarele sau senzorii defecþi ºi le împiedicã sã dezactiveze
întregul sistem. Microprocesorul va înregistra ºi va raporta
declanºãrile care au avut loc în absenþa d-voastrã. Pentru informaþii
despre diagnosticare, citiþi capitolele "Confirmãri sonore referitoare
la starea sistemului" ºi "Tabelul zonelor" din acest manual.
➡
Diagnostic la armare
Dacã sistemul este armat cu o intrare activã (uºã deschisã, senzor
declanºat, etc.) veþi auzi un sunet al sirenei pentru a indica armarea
ºi un al doilea sunet pentru a indica înºtiinþarea despre anulare.
Notã: Înºtiinþarea despre anulare nu va interveni când este
folosit “modul silenþiosTM” sau dacã înºtiinþãrile auditive au fost
dezactivate.
Înºtiinþarea despre anulare înseamnã cã sistemul va ignora intrarea
activã pânã când aceasta înceteazã. La 3 secunde dupã aceasta, va
monitoriza normal intrarea. De exemplu, dacã maºina
dumneavoastrã are plafonierã temporizatã ºi armaþi sistemul înainte
ca plafoniera sã se stingã, puteþi auzi înºtiinþarea despre anulare.
Totuºi, dupã ce lumina se stinge, uºile sunt monitorizate în mod
normal.
40
Viper 5000
➡
Diagnostic la dezarmare
Sunetele suplimentare la dezarmare se numesc "Înºtiinþare despre
declanºare". Dacã sirena emite 4 sunete la dezarmare, înseamnã cã
sistemul s-a declanºat în absenþa dumneavoastrã. Dacã sirena emite
5 sunete la dezarmare, înseamnã cã o zonã a fost afectatã de atâtea
ori, încât NPC® a anulat acea zonã. În oricare dintre cele 2 cazuri,
LED-ul indicator de stare va arãta despre care zonã este vorba (vezi
capitolul "Tabelul zonelor"). Sistemul va reþine aceastã informaþie în
memoria sa ºi va emite 4 sau 5 sunete de fiecare datã când este
dezarmat, pânã la urmãtoarea pornire a motorului.
➡
Confirmãrile sonore referitoare la starea sistemului
Sirena va emite sunete la armarea / dezarmarea sistemului. Numãrul
sunetelor reflectã starea sistemului:
Acþiune
Numãr sunete sirenã /
Descriere
Armare
1
Sistem armat
Armare
1 (3 s întârziere), 1
Sistem armat cu înºtiinþare
pentru anulare
Dezarmare
2
Sistem dezarmat
Dezarmare
4
Sistem dezarmat cu
avertizare de declanºare
Dezarmare
5
Sistem dezarmat cu NPC®
activ
©2005 Falcon Electronics 01/05
41
➡
Tabelul zonelor
Numãrul zonei corespunde cu numãrul de clipiri ale LED-ului folosit
de sistem pentru a identifica intrarea respectivã. Intrãrile standard
sunt listate mai jos împreunã cu spaþii pentru adãugarea senzorilor
sau întrerupãtoarelor opþionale care au fost instalate.
ZONA
(Numarul de
clipiri ale LED-ului)
42
DESCRIERE
1
Declanºare instantanee - folositã adesea pentru
întrerupãtoarele pin de portbagaj
2
Intrare senzor de ºoc - un impact uºor activeazã
preavertizarea, iar un impact puternic
activeazã complet sistemul
3
Declanºare întrerupãtor uºi
4
Intrãri ale senzorilor opþionali
pentru preavertizare ºi declanºare completã
5
Declanºare contact
6
Declanºare capotã
7
Intrãri ale senzorilor opþionali
pentru preavertizare ºi declanºare completã
Viper 5000
➡
Interpretarea diagnosticãrii zonelor
Rãspunsurile WarnAway® nu sunt raportate de diagnosticul la
armare / dezarmare. Dacã primiþi o înºtiinþare pentru anulare la
armare sau o înºtiinþare de declanºare la dezarmare, priviþi LED-ul
indicator de stare. Zonele active sau declanºate vor fi indicate prin
clipiri ale LED-ului indicator de stare.
Exemplu:
Dacã Zona 3 este anulatã sau declanºatã, LED-ul indicator de stare
va clipi de 3 ori cu pauzã de 2 secunde. Apoi va clipi din nou de 3 ori
ºi va repeta aceastã secvenþã pânã când contactul este pus.
Notã: Sistemul dumneavoastrã memoreazã ultimele douã
activãri. Chiar dacã LED-ul a fost resetat prin punerea
contactului dupã declanºarea sistemului, instalatorul poate
accesa ultimele douã zone ce au fost activate. Pentru detalii,
contactaþi un distribuitor autorizat.
cod sãritor
Receptorul ºi telecomenzile responder folosesc o formulã
matematicã numitã algoritm pentru a-ºi schimba codul de fiecare
datã când telecomanda responder este folositã. Aceastã tehnicã a
fost proiectatã pentru a spori securitatea unitãþii. Unitatea centralã
ºtie care vor fi urmãtoarele coduri. Acest lucru face ca telecomenzile
responder ºi unitatea centralã sã fie sincronizate, chiar dacã folosiþi
telecomanda responder în afara razei ei de acþiune. Cu toate
acestea, dacã telecomanda responder a fost acþionatã de multe ori
în afara razei ei de acþiune sau dacã bateria ei a fost scoasã, este
posibil sã nu mai fie sincronizatã cu unitatea centralã ºi sistemul nu
va putea fi accesat.
©2005 Falcon Electronics 01/05
43
Pentru a sincroniza telecomanda responder, apãsaþi
de mai
multe ori în raza de acþiune a sistemului. Sistemul se va sincroniza
automat ºi va rãspunde normal la solicitãrile telecomenzii responder.
frecvenþã înaltã
Sistemul dumneavoastrã foloseºte o frecvenþã de 434 MHz pentru
a transmite ºi recepþiona coduri. Acest lucru oferã un semnal mai
stabil ºi o transmisie fãrã paraziþi. Raza de acþiune a telecomenzii
este mare, chiar ºi în zonele cu interferenþe radio puternice.
recunoaºterea proprietarului
Recunoaºterea proprietarului este o funcþie disponibilã numai de la
firma DEI. Folosind un Bitwriter, distribuitorul d-voastrã poate
programa multe funcþii ale sistemului. Calculatorul face posibilã
programarea fiecãrei telecomenzi responder a sistemului cu alte
funcþii. Când este folositã o anumitã telecomandã responder,
sistemul îºi va aminti funcþiile cu care a fost programatã
telecomanda responder respectivã. Funcþia de recunoaºtere a
proprietarului permite programarea a maximum 4 telecomenzi în
mod diferit, în funcþie de nevoile utilizatorilor. Este ca ºi cum aþi avea
4 alarme diferite în maºinã, una pentru fiecare utilizator.
44
Viper 5000
Notã: Funcþia de recunoaºtere a proprietarului nu poate fi
programatã fãrã Bitwriter. Pentru mai multe detalii, consultaþi
un distribuitor autorizat.
reiniþializare rapidã logicã
Acest sistem DEI va reþine starea în care se aflã într-o memorie
nevolatilã. Sistemul va apela din memorie starea sa, atunci când
alimentarea a fost întreruptã ºi apoi reconectatã. Aceasta înseamnã
cã dacã unitatea este în modul Valet ºi dintr-un motiv oarecare, cum
ar fi repararea vehiculului, bateria este deconectatã, la reconectare
unitatea va fi tot în modul Valet. Acest lucru este valabil pentru orice
stare a sistemului, incluzând armare, dezarmare, VRS® ºi modul Valet.
mod de economisire a bateriei
Dupã o perioadã de timp în care nu existã nici o activitate, în modul
Valet sau armat, sistemul va intra în modul de economisire a
bateriei. Acesta reduce consumul de curent din baterie ºi previne
descãrcarea bateriei de cãtre sistem. Modul de economisire a
bateriei se activeazã în urmãtoarele condiþii:
➤
Economisire baterie cu sistem armat: Dupã 24 ore de la
armarea sistemului, LED-ul va clipi de douã ori mai rar decât
normal, reducând astfel consumul de curent din baterie.
➤
Economisire baterie în modul Valet: Atunci când sistemul intrã
în modul Valet, LED-ul va lumina permanent.
©2005 Falcon Electronics 01/05
45
Dacã vehiculul nu este folosit (contactul nu este pus) timp de o
orã, în timp ce sistemul este în modul Valet, atunci LED-ul se va
stinge. Dacã sistemul rãmâne în modul Valet, LED-ul se va
aprinde doar dacã contactul este pus ºi apoi luat.
funcþii programabile
Funcþiile programabile comandã funcþionarea normalã a sistemului ºi
pot necesita sau nu câteva componente adiþionale. Unele pot
necesita totuºi manoperã suplimentarã de instalare.
Iatã o listã de funcþii programabile, ale cãror setãri implicite sunt
scrise cu litere îngroºate:
46
➤
Armarea activã (numai din telecomanda responder) sau
armare pasivã (armare automatã la 30 de secunde dupã
închiderea ultimei uºi).
➤
Sunete de confirmare ale sirenei la armare/dezarmare
activate/dezactivate.
➤
Funcþia de încuiere a uºilor la punerea contactului
activatã/dezactivatã: Dacã aceastã funcþie este activatã, uºile
se vor încuia la 3 secunde dupã ce este pus contactul ºi se vor
descuia când este luat contactul. Dacã instalatorul programeazã
sistemul cu Bitwriter-ul, încuierea ºi descuierea la punerea ºi
luarea contactului cheie sunt funcþii independente ºi pot fi
programate separat.
➤
Încuierea pasivã a uºilor (împreunã cu armarea pasivã) sau
încuierea activã a uºilor (numai în cazul în care sistemul
este armat din telecomanda responder). Încuierea pasivã
permite încuierea uºilor la armarea pasivã a sistemului (dupã
perioada de 30 secunde). Aceastã funcþie este accesibilã numai
dacã armarea pasivã a fost activatã.
Viper 5000
Notã: Când este programatã armarea pasivã ºi încuierea uºilor,
dacã sistemul se dezarmeazã fãrã ca o uºã sã fie deschisã,
sistemul va încuia uºile când se armeaza pasiv.
➤
Modul de panicã activat/dezactivat cu contactul cheie pus:
Unele state au legi care interzic sirenei sã sune când vehiculul
se aflã în miºcare.
➤
Armare pasivã forþatã activatã/dezactivatã: Dacã sistemul
este programat pentru armare pasivã ºi funcþia de armare
pasivã forþatã este activatã, atunci sistemul se va arma pasiv
dupã o orã, chiar dacã o intrare protejatã a fost lãsatã deschisã.
Aceastã funcþie este utilã în cazul în care o uºã a fost lasatã
întredeschisã la pãrãsirea vehiculului. Armarea pasivã forþatã vã
asigurã cã sistemul va fi armat în orice situaþie.
Notã: Când sistemul se armeazã pasiv dupã o orã, punctul de
intrare care a fost lãsat deschis ºi tot ce este conectat la
aceastã zonã sunt anulate ºi nu pot declanºa sistemul.
Celelalte intrãri ale sistemului funcþioneazã normal.
➤
Dezactivarea automatã a motorului activatã/dezactivatã:
Scopul acestei funcþii este sã protejeze vehiculul de hoþi, fãrã sã
þinã cont dacã alarma este armatã sau nu. Dacã aceastã funcþie
este activatã, starterul va fi dezactivat la 30 de secunde dupã
luarea contactului cheie. Dupã ce este luat contactul cheie,
LED-ul va clipi rar (de 2 ori mai rar decât atunci când sistemul
este armat) pentru a indica faptul cã funcþia a fost armatã. 30 de
secunde mai târziu, starterul va fi dezactivat. Pentru a porni
vehiculul va fi necesar sã armaþi ºi apoi sã dezarmaþi sistemul
din telecomanda responder. Este posibil, de asemenea, sã
dezactivaþi aceastã funcþie rotind cheia de contact pe poziþia
“Mers” ºi apãsând o datã întrerupãtorul Valet. Funcþia este
dezactivatã când sistemul se aflã în modul Valet.
©2005 Falcon Electronics 01/05
47
Notã: Aceastã funcþie va fi accesibilã numai dacã a fost
instalat releul de întrerupere a starterului FailSafe®
➤
Durata secvenþei de declanºare completã de 30 sau 60
secunde: Aceasta determinã cât timp dureazã secvenþa de
declanºare completã. Unele state au legi care reglementeazã
cât poate sã sune un sistem de securitate înainte sã fie
considerat deranjant. Dacã instalatorul programeazã sistemul
de securitate cu Bitwriter-ul, durata acestei secvenþe poate fi
programatã între 1 ºi 180 de secunde.
➤
Circuitul de prevenire a alarmelor false (Nuisance Prevention
Circuitry®) activat / dezactivat. Consultaþi capitolul "Circuitul
de prevenire a alarmelor false (Nuisance Prevention Circuitry®)"
pentru a obþine o explicaþie completã cu privire la funcþionarea
acestui circuit. Dacã aceastã funcþie este dezactivatã, sistemul
va rãspunde permanent la intrãrile oricãrui senzor.
Notã: Dezactivarea acestei funcþii va face ca sistemul sã
încalce legislaþia, deoarece în multe state existã legi cu privire
la sistemele de securitate.
48
Viper 5000
➤
Activarea progresivã a uºilor activatã / dezactivatã: Atunci
când sistemul de securitate este armat ºi o uºã este deschisã,
sistemul va rãspunde cu zece sunete înainte de a declanºa
complet alarma. Dacã se doreºte o activare instantanee, atunci
se va dezactiva aceastã funcþie.
➤
Numãrul impulsurilor Valet: Numãrul de apãsãri ale
întrerupãtorului Valet necesar pentru dezarmarea sistemului de
securitate, imobilizarea automatã a motorului sau dezarmarea
sistemului VRS® poate fi programat între 1-5 apãsãri. Setarea
iniþialã este o (1) apãsare.
➤
Tonurile sirenei ºi volumul sunetului: Ieºirea sirenei Revenger®
Soft-Chirp® are 6 tonuri diferite. Instalatorul poate elimina
aceste tonuri ºi poate lãsa un sunet unic, uºor de identificat, al
sirenei. Sunetele sirenei pot avea acelaºi volum cu alarma
declanºatã sau pot avea cu 6 decibeli mai puþin.
©2005 Falcon Electronics 01/05
49
opþiuni de instalare
Sistemul are multe opþiuni care pot necesita adãugarea unor
componente ºi a unor manopere suplimentare de instalare. Iatã
câteva posibilitãþi:
➤
Descuiere progresivã: La majoritatea maºinilor americane cu
închidere centralizatã, sistemul poate fi configurat în aºa fel
încât la dezarmare sã se descuie numai uºa ºoferului. O a doua
apãsare a butonului
➤
va descuia celelalte uºi.
Sistemul de recupereare a vehiculului (Vehicle Recovery
System®). Acesta este un dispozitiv antijaf proiectat sã ajute la
recuperarea vehiculului în cazul în care acesta a fost furat. Citiþi
capitoulul "Sistemul de recuperare a vehiculului" din acest
manual pentru o explicare completã a funcþionãrii acestui
sistem.
sistemul de recuperare a vehiculului
Sistemul opþional de recuperare a vehiculului este proiectat pentru a
vã asigura cã nici un utilizator neautorizat al vehiculului, chiar dacã
foloseºte cheile ºi telecomanda responder ale dumneavoastrã, nu
va reuºi sã vã despartã pentru totdeauna de maºinã.
Aceastã funcþie nu poate preîntâmpina o încercare de jaf, dar vã
asigurã cã dacã vehiculul este luat de o persoanã neautorizatã, va fi
imobilizat (dupã câteva avertizãri progresive) în cel mai sigur mod
50
©2005 Falcon Electronics_V_3000_01/05
posibil. În cazul unui jaf, aceastã funcþie vã permite sã nu vã faceþi
griji în ceea ce priveºte maºina dumneavoastrã.
Directed a proiectat acest sistem, releul de întrerupere a starterului
FailSafe® ºi funcþia de recuperare a vehiculului pentru a oferi cea
mai bunã combinaþie între protecþia personalã ºi cea a vehiculului.
Dacã este instalat corespunzãtor, sistemul nu va opri maºina
dumneavoastrã în trafic sau pe calea feratã. Acest sistem este
proiectat sã întrerupã starterul. Releul de întrerupere a starterului
FailSafe® nu poate opri un motor pornit, el poate doar sã împiedice
motorul sã porneascã.
Notã: Orice instalare care permite acestui produs sã opreascã
motorul maºinii în mers este contrarã scopului pentru care a
fost proiectat, iar Directed nu îºi asumã nici o responsabilitate
în acest caz.
➡
Armarea sistemului de recuperare a vehiculului
Pentru a arma acest sistem, apãsaþi butonul de armare al
telecomenzii responder, în timp ce contactul cheie este pus.
Luminile vor clipi, iar sirena va emite un sunet. Aceasta se poate
face înainte sau în timpul condusului. Dupã ce sistemul este armat,
el va intra în secvenþa de activare a sistemului (vezi mai jos) dacã o
uºã este deschisã ºi apoi închisã. Când sunteþi obligat sã pãrãsiþi
maºina, sistemul se va activa când uºa se va deschide ºi apoi
închide dupã dumneavoastrã. Acest sistem funcþioneazã astfel
pentru a preveni jaful maºinii în intersecþii. Pentru a vã proteja
împotriva jafurilor din parcare, armaþi sistemul de recuperare a
vehiculului înainte de a pãrãsi maºina. Sistemul se va declanºa
automat când urmãtoarea persoanã ce se urcã la volan va încerca sã
porneascã maºina. Acest lucru vã ajutã în cazul când cineva vã ia cu
forþa telecomanda responder ºi cheia de contact într-o parcare.
©2005 Falcon Electronics 01/05
51
Notã: Dacã sistemul VRS® este armat în mers ºi nu-l
dezactivaþi înainte de pãrãsirea maºinii, va rãmâne armat ºi se
va declanºa la urmãtoarea pornire a vehiculului.
➡
Secvenþa de declanºare a sistemului de recuparare a
vehiculului (VRS®)
Cincisprezece secunde dupã ce ultima uºã a fost închisã, LED-ul
indicator de stare va începe sã clipeascã. Acest interval vã permite
sã vã depãrtaþi de maºinã în cazul unui jaf de maºini.
Patruzeci ºi cinci de secunde mai târziu, sirena Revenger®
Soft-Chirp® va începe sã emitã sunete ºi luminile vor clipi. Acest
timp poate fi folosit pentru a anunþa autoritãþile cã maºina
dumneavoastrã a fost furatã ºi a le explica ce va face în continuare
VRS®.
Cincisprezece secunde dupã ce sirena începe sã sune, ieºirea
acesteia se va transforma într-una continuã.
Începând din acest moment, când este luat contactul cheie,
sistemul de recuperare a vechiculului va activa imediat releul de
întrerupere a starterului. Acest lucru va împiedica pornirea maºinii,
imobilizând-o în locul în care se aflã.
Dupã trei minute dupã ce sirena începe sã sune continuu,
luminile nu vor mai clipi ºi sirena se va opri. Releul de întrerupere a
starterului va rãmâne activ pânã când sistemul este dezarmat. Dacã
uºa este deschisã sau dacã este luat contactul cheie ºi apoi pus în
încercarea de a porni maºina, sirena va începe sã sune, iar luminile
vor clipi din nou.
52
Viper 5000
➡
Dezarmarea sistemului de recuperare a vehiculului
Încercaþi sã vã obiºnuiþi cu secvenþa de declanºare a sistemului de
recuperare a vehiculului ºi cu procedura de dezarmare. Este foarte
important sã recunoaºteþi acest sistem ºi sã ºtiþi cum sã-l dezactivaþi
în cazul în care acesta se activeazã din greºealã.
Dupã ce acest sistem a fost armat, el nu se dezarmeazã automat.
Trebuie sã-l dezarmaþi data viitoare când folosiþi vehiculul, urmând
aceastã procedurã:
1. Puneþi contactul cheie.
2. Apãsaþi butonul
de pe telecomanda
responder timp de o secundã. Luminile vor clipi ºi
sirena va emite 2 sunete.
Dacã sistemul a intrat în secvenþa de activare completã (sirena a
început sã emitã sunete), apãsarea butonului de dezarmare al
telecomenzii nu va dezarma VRS®. Pentru a dezarma VRS® în
timpul secvenþei de declanºare:
1. Puneþi contactul cheie.
2. Apãsaþi butonul Valet /
de
programare,
de
numãrul de ori programat
sã dezarmeze sistemul
de
recuperare
a
vehiculului.
Notã: Dacã sistemul VRS® a început sã emitã sunete, trebuie
luat contactul, apoi pus, pentru dezarmare. Dacã aceasta se
întâmplã în timp ce conduceþi vehiculul, trageþi pe dreapta ºi
urmaþi procedura de dezarmare.
©2005 Falcon Electronics 01/05
53
opþiuni de programare
Pentru o explicaþie asupra tuturor funcþiilor disponibile, contactaþi un
distribuitor autorizat.
Dezactivarea automatã a motorului: Împiedicã pornirea
motorului chiar dacã vehiculul nu este armat, dupã luarea contactului
ºi ieºirea din vehicul.
Încuiere confort: Geamurile se vor închide la încuierea
vehiculului.
Declanºare doi senzori: Dacã aceastã funcþie este activatã, atât
senzorul de ºoc incorporat, cât ºi un senzor opþional trebuie sã fie
declanºaþi într-un interval de mai puþin de 1 secundã unul de celalalt,
pentru declanºarea completã a sistemului.
Notã: În modul “Declanºare doi senzori”, dacã un senzor este
activat, telecomanda cu LED-uri va raporta acest lucru afiºând
pictograma sirenã, dar sirena nu va suna. Dacã sunt activaþi doi
senzori, telecomanda cu LED-uri va raporta acest lucru afiºând
pictograma sirenã, iar sirena va suna.
Armarea pasivã forþatã: Dacã armarea pasivã este activatã ºi o
uºã este lãsatã deschisã, sistemul se va arma dupã 30 secunde.
Dezarmarea cu grad mãrit de securitate: Dacã sistemul este
declanºat, aceastã funcþie îi permite utilizatorului sã opreascã sirena
ºi sã readucã sistemul în stare armatã, fãrã sã fie nevoie sã verifice
vizual vehiculul.
Armarea cu mai multe nivele: Permite anularea de cãtre
utilizator a anumitor zone ale sistemului de securitate.
Armarea grupatã: Permite anularea de cãtre utilizator a unui grup
de zone pentru preavertizare sau pentru preavertizare ºi declanºare.
54
Viper 5000
Panicã cu contactul luat: Împiedicã butonul portocaliu de pe
telecomandã sã activeze funcþia de panicã cu contactul pus.
Supraveghere lumini: Luminilor vor fi activate pentru 30
secunde dupã dezarmarea sistemului sau luarea contactului.
Raportare pornire motor: Aceastã poziþionare pentru canalul 3
permite dezactivarea senzorilor care ar declanºa sistemul la
activarea unui sistem de pornire motor opþional adãugat, dar
menþine totuºi un înalt nivel de securitate.
Alimentare întârziatã accesorii: Aceastã ieºire a sistemului de
securitate poate fi conectatã la accesoriile vehiculului. Dupã ce
contactul a fost luat, aceasta va continua sã furnizeze tensiune pânã
când o uºã este deschisã ºi închisã.
extinderea funcþiilor de securitate ºi
confort
Iatã o listã a unor funcþii suplimentare disponibile. Pentru o explicaþie
completã asupra tuturor funcþiilor disponibile, contactaþi un
distribuitor autorizat.
Senzor audio: Spargerea sau lovirea unui geam cu un metal
produce sunete distincte. Senzorul audio 506T foloseºte un
microfon pentru a recepþiona sunetele ºi pentru a le analiza cu un
soft special pentru a determina dacã geamul a fost lovit.
©2005 Falcon Electronics 01/05
55
Baterie back-up: 520T menþine sistemul armat, declanºeazã
alarma ºi menþine întrerupãtorul de starter activ dacã este
deconectatã bateria principalã.
Senzor de perimetru: O cupolã invizibilã este creatã de senzorul
508D. Sistemul poate reacþiona la orice invadare a acestui câmp cu
secvenþa de declanºare completã.
Aprinderea automatã a farurilor ºi a luminilor: 545T NiteLite® va aprinde automat luminile ºi farurile când se întunecã. În
plus, 545T va aprinde farurile ori de câte ori sunt folosite
ºtergãtoarele. O funcþie a telecomenzii responder poate fi folositã
de asemenea pentru a aprinde farurile ºi luminile pentru un interval
de timp programat.
Deschiderea electricã a portbagajului: Ieºirea canalului #2 a
sistemului poate acþiona deschiderea electricã a portbagajului sau a
haionului maºinii (poate fi necesar un releu opþional). Dacã
deschiderea potbagajului nu este activatã electric, poate fi adãugat
solenoidul de deschidere a portbagajului 522T al firmei Directed.
Comandã geamuri electrice: Sistemele 529T ºi 530T
controleazã automat geamurile electrice.
56
Viper 5000
Sistemul pornire Valet: Pentru a oferi maxim de confort,
sistemul de pornire Valet poate porni vehiculul, poate controla
funcþionarea motorului ºi poate alimenta sistemul de aer condiþionat
printr-o simplã apãsare a unui buton! Protecþie relanti, anulare la
deschiderea capotei, oprire la apãsarea pedalei de frânã sau lãsarea
frânei de mânã ºi oprire automatã temporizatã sunt de asemenea
incluse. (Numai pentru vehiculele cu transmisie automatã ºi sistem
de injecþie. Pentru vehicule cu cutie de viteze manualã trebuie
montate module suplimentare).
©2005 Falcon Electronics 01/05
57
glosar
ASK (Amplitude Shift Keying): O metodã de transmitere de
date.
Unitate centralã: “Creierul” sistemului. De obicei este ascunsã
sub panoul de sub bord. Ea adãposteºte microprocesorul care
controleazã vehiculul ºi funcþiile alarmei.
Releu de întrerupere a starterului FailSafe®: Un releu
comandat de sistem care împiedicã activarea starterului atunci când
sistemul este armat. Vehiculul nu este protejat împotriva pornirii
când sistemul este dezarmat, în modul Valet, sau dacã releul nu
funcþioneazã. Instalarea acestei funcþii poate necesita manoperã
suplimentarã.
Intrare: O conexiune fizicã cu sistemul. O intrare poate fi furnizatã
de cãtre un senzor, un întrerupãtor pin sau ieºirea unor sisteme deja
existente în vehicul, cum ar fi contactul cheie sau plafoniera.
LED: Un indicator montat în maºinã. Este folosit pentru a indica
starea sistemului. Este folosit de asemenea pentru a raporta
declanºarea sau erorile sistemului, sau ale senzorilor.
LCD: Display cu cristale lichide folosit de telecomanda responder
pentru a afiºa informaþii despre starea vehiculului dumneavoastrã.
Senzor de ºoc: Acest senzor este montat în vehicul ºi este
proiectat sã detecteze orice impact asupra vehiculului sau a
geamurilor.
58
Viper 5000
Sirenã: Un dispozitiv care genereazã zgomot, instalat în
compartimentul motor al vehiculului. Ea genereazã sunetele ºi cele
6 tonuri pe care le auziþi când alarma s-a declanºat.
Telecomandã responder: Un dispozitiv portabil care comandã
diferite funcþii ale sistemului.
Declanºare sau secvenþã de declanºare: Se întâmplã când
alarma "porneºte" sau este activatã. Secvenþa de declanºare
completã a sistemului de securitate constã în 30 de secunde de
sunet continuu al sirenei.
Întrerupãtor Valet: Un întrerupãtor montat undeva în interiorul
vehiculului. Este folosit pentru a anula alarma când telecomanda
responder este stricatã sau pierdutã, sau pentru a intra în modul
Valet.
Rãspuns de preavertizare (WarnAway®): Un impact uºor
aplicat vehiculului va genera un rãspuns de preavertizare
(WarnAway®). Acesta constã în câteva sunete ale sirenei ºi clipiri
ale luminilor care dureazã câteva secunde.
Zonã: O zonã este o intrare separatã pe care un sistem de
securitate o recunoaºte ca fiind unicã. Fiecare intrare a sistemului de
securitate este conectatã la o anumitã zonã. Pot exista 2 sau mai
multe intrãri pentru aceeaºi zonã.
©2005 Falcon Electronics 01/05
59
60
Viper 5000
_____________________________________________________________
Armarea folosind telecomanda responder
➣ Puteþi activa sau arma sistemul apãsând
de pe telecomandã
timp de o secundã. Când sistemul s-a armat veþi auzi un sunet scurt
al sirenei ºi veþi vedea luminile clipind o datã. Dacã închiderea
centralizatã a vehiculului a fost conectatã la sistemul de securitate,
uºile se vor încuia.
Dezarmarea folosind telecomanda responder
➣ Pentru a dezarma sistemul apãsaþi
. Sirena va emite 2 sunete,
iar luminile vor clipi de 2 ori. Dacã închiderea centralizatã este
conectatã la sistem, uºile se vor descuia. Dacã sirena emite 4 sau
5 sunete când sistemul se dezarmeazã, consultaþi capitolul
diagnosticare. Acest semnal se numeºte înºtiinþare despre
declanºare.
Armarea în mers
➣ Apãsaþi
de pe telecomandã 2 secunde în timp ce vehiculul se
aflã în miºcare. Sistemul va emite un sunet, ºi apoi încã unul pentru
a indica faptul cã motorul este pornit.
Dezarmarea fãrã telecomandã
➣ Puneþi contactul cheie. Apãsaþi într-un interval de 15 secunde
întrerupãtorul Valet de un numãr de ori ce a fost programat.
Sistemul este dezarmat acum. Dacã nu este dezarmat, este posibil
sã fi aºteptat prea mult timp, deci luaþi contactul cheie ºi încercaþi
din nou.
Intrarea în / ieºirea din modul Valet
➣ Puneþi ºi luaþi contactul cheie. Apãsaþi ºi eliberaþi întrerupãtorul
Valet într-un interval de 10 secunde. LED-ul indicator de stare va
lumina permanent dacã aþi intrat în modul Valet ºi se va stinge dacã
aþi pãrãsit modul Valet.
Activarea modului panicã
➣ Menþineþi apãsat
timp de 2 secunde.
Ieºirea din modul de panicã
➣ Apãsaþi
.
Activarea modului silenþios
➣ Apãsaþi
scurt înainte de armare sau dezarmare ºi sunetele de
confirmare vor fi eliminate pentru comanda respectivã.
Locul de amplasare al întrerupãtorului Valet:_________________________
Numãrul de apãsãri ale întrerupãtorului Valet necesare dezarmãrii:______
✄
Tãiaþi pe linia punctatã ºi veþi obþine un ghid indispensabil al celor mai utilizate funcþii ale sistemului
✄
GHID RAPID DE UTILIZARE
©2005 Falcon Electronics 01/05
61
Download PDF