Dit product werd vervaardigd in milieuvriendelijke moderne

Dit product werd vervaardigd in milieuvriendelijke moderne
Dit product werd vervaardigd
in milieuvriendelijke moderne
faciliteiten.
Geachte klant,
Wij rekenen erop dat dit product, vervaardigd in moderne faciliteiten met volledige naleving
van kwalitatief hoogstaande normen, u optimale prestaties zal leveren. Om deze prestaties te
garanderen, vragen wij u deze instructies grondig door te nemen en de handleiding te bewaren voor
een eventuele raadpleging in de toekomst.
Inhoudsopgave
1
Technische eigenschappen van uw wasmachine 4
2
Waarschuwing
6
3
Voorbereiding
8
4
Programmaselectie en de machine starten
12
5
Zorg en onderhoud
17
6
Installatie
19
7
Voor u een reparatiedienst belt
22
3
1
Technische eigenschappen van uw wasmachine
Modellen
WMD 25060 R
Maximale droge was capaciteit (kg.)
5
Hoogte (cm.)
WMD 25080 T
WMD 25100 T
WMD 25080 TS WMD 25100 TS
WMD 25100 TBL
5
5
85
85
85
Breedte (cm.)
60
60
60
Diepte (cm.)
54
54
54
Nettogewicht (kg.)
62
64
64
Elektriciteit (V/HZ)
230/50
230/50
230/50
Totale stroom (A)
10
10
10
Totaal vermogen (W)
2350
2350
2350
Was-spoel programma (cyc/min)
52
52
52
Programma centrifugeren (max.
cyc/min)
600
800
1000
4
Wijzigingen aan de technische eigenschappen kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving uitgevoerd
worden om de kwaliteit van
het product te verbeteren.
De cijfers in de handleiding
zijn schematisch en het
is mogelijk dat deze niet
helemaal overeenstemmen
met uw machine.
De etikettering op uw
product en bepaald in de
begeleidende documenten
van het product zijn de
waarden behaald in
laboratoriumcondities met
bepaalde standaarden.
Deze waarden kunnen
variëren naargelang gebruik
en omgevingsomstandigh
eden.
Uw wasmachine
1
2
5
3
6
4
5
1
Deksel boven
2
Voorpaneel
3
Handvat
4
Beschermplaat deksel
5
Vuldeur
6
Beschermplaat
2
Waarschuwing
• Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Uw wasmachine is afgestemd op 230V.
• Als de zekering bij u thuis minder dan 16A is, moet u
beroep doen op een erkende elektricien om een 16A
zekering te plaatsen.
• Indien u een transformer of geen transformer gebruikt,
dient een geaarde installatie uitgevoerd te worden
met een erkende elektricien. Ieder gebruik voor deze
aarding valt onder uw verantwoordelijkheid.
• Plaats uw machine nooit op een vloer bedekt met
vloertapijt. Zoniet kunnen de elektrische delen van uw
machine oververhitten. Dit kan een defect veroorzaken
in uw machine.
• Zorg ervoor dat warm en koude kranen correct aangesloten zijn. Zoniet kan het wasgoed heet en verwrongen uit de machine komen.
• Neem contact op met een erkende dienst bij defect
van een elektrische stekker / snoer.
• Let erop dat uw waterslangen niet te oud zijn. Gebruik
geen oude / gescheurde waterslangen. Dit kan tot
vlekken op uw wasgoed leiden.
• Bij het eerste gebruik moet de wasbeurt uitgevoerd
worden op het Katoen 90° programma zonder het
wasgoed in de machine te laden om uw machine klaar
te maken.
• De prestatie van uw wasmachine hangt af van de
kwaliteit van het water en de gebruikte hygiënische
verbinding. Als u een verkeerd reinigingsmiddel gebruikt van lage kwaliteit zullen de vlekken blijven. Voor
u wasgoed met vlekken gaat wassen, moet u het eerst
behandelen zoals verklaard in de volgende pagina’s.
• Bewaar de reserveonderdelen van uw machine zodat
deze correct blijft werken. Door de kwaliteitscontroleprocedures is het mogelijk dat een kleine hoeveelheid
water in uw machine achterblijft. Dit beschadigt uw
machine niet.
Uw machine is geprogrammeerd opnieuw te starten
wanneer de elektriciteit aan gaat en daarna weer uit.
U kunt niet op de ON / OFF (Aan / Uit) toets drukken
om het programma te annuleren. De machine schakelt
over op het programma wanneer de elektriciteit aangeschakeld wordt. Om het programma te ANNULEREN, drukt u op drie seconden lang op >Start/Pause/
Cancel<. (Zie Een programma annuleren)
Als het “Deur” lichte brandt op de vooruitgangsindicator van het programma betekent dit dat de selectietoets in de middelste stand staat. In dat geval draait
u de knop en u past deze opnieuw aan. Als de waarschuwing blijft duren, belt u de reparatiedienst.
• Nadat uw machine begint te werken en de Start/Pause/Cancel toets begint te knipperen, betekent dit dat
de deur niet correct afgesloten is.
Open de deur opnieuw en sluit ze opnieuw en start het
6
wasprogramma opnieuw.
• Als het “wassen” lichtje brandt op de vooruitgangsindicator van de machine betekent dit dat er geen water
is of dat de kraan dichtgedraaid is. Controleer uw
kranen. Draai de machine uit en aan. Als het probleem
blijft duren, schakelt u de machine uit, u draait de
kraan dicht en u belt de reparatiedienst.
• Als het programma opgestart wordt en de programmaselectie kan niet uitgevoerd worden, is het mogelijk
dat uw machine in de beschermstand staat te wijten
aan een probleem met de infrastructuur (voltage,
waterdruk, etc). Houd de Start/Pause/Cancel toets 3
seconden ingedrukt om de machine over te schakelen
op de fabrieksinstellingen.
• De meeste waarschuwingen die resulteren in het
bellen van een reparatiedienst zijn te wijten aan problemen met de infrastructuur. Daarom raden wij aan
contact op te nemen met een erkende reparatiedienst.
7
3
Voorbereiding
Voor u de machine start dient u de volgende
punten in acht te nemen:
De vuldeur openen
Trek aan het handvat om de vuldeur te openen. De vuldeur van de machine is zo ontworpen dat de deur uitsluitend geopend kan worden als de machine niet in werking
is. Als het lampje “door” brandt, betekent dit dat de deur
open is.
Hebt u het de stekker in het stopcontact gestoken?
Hebt u de draineerbuis correct aangesloten?
Hebt u de vuldeur gesloten?
Hebt u de waterkraan open gedraaid?
Wasgoed laden in de machine
Indien u de machine niet geïnstalleerd hebt, lees
dan het “Installatie” hoofdstuk.
Vul de machine door het wasgoed open te vouwen en
niet samen te drukken. Plaats handgeweven kledingstukken binnenste buiten in de machine. Zorg ervoor dat
geen wasgoed klem raakt tussen de vuldeur en de balg.
Sluit de vuldeur door deze te duwen. Indien de vuldeur
niet correct gesloten is, zal de machine niet starten.
Het wasgoed sorteren
Sorteer het wasgoed volgens type stof, kleur, graad van
vuilheid en toegelaten wastemperaturen. Was geen wit
wasgoed samen met gekleurd wasgoed. Verwijder harde
zaken zoals riemen, pols en gordijnknopen, etc of plaat
het wasgoed in een zak. Maak de zakken leeg. Sluit de
ritssluiting en knoop vast. Heel klein wasgoed zoals
babykleertjes kunnen in de trommel vast raken, tussen
de pompfilter, buizen, etc. Om dit te vermijden, raden wij
u aan dit was goed in een speciale waszak of in groter
wasgoed te plaatsen. Zie het hoofdstuk met praktische en
handige informatie voor vuile was. Uw machine kan wasgoed met een “Machine was” of “No-matting” wol etiket
wassen met speciale wolprogramma’s. Delicaat wasgoed
met “Do not wash” of “hand wash” etiket (zijde, kasjmier,
zuivere wol, etc) kunnen gewassen worden in het speciale handwas programma.
Selectie van wasmiddel en verzachter
De hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hardheid
van het water en hoe vuil het wasgoed is. Aanbevolen
waarden staan aangeduid op de verpakking. Als uw
wasgoed niet heel vuil is en de hardheid van het water is
laag gebruik dan minder wasmiddel dan aangeduid op de
verpakking. Zoniet kan dit resulteren in overtollig zeepschuim.
U moet wasmiddel gebruiken dat specifiek ontworpen
werd voor wasautomaten. Vermijd het gebruik van bleekmiddelen die zwavel of chloor bevatten.
Plaats het waspoeder en de verzachter in de daartoe
voorziene lade en sluit de waspoeder verdeler.
8
a.Compartiment I, waspoederlade voor voorwas.
b.Compartiment II, waspoederlade voor hoofdwas.
c.Verdeler van wasverzachter
d.Sifon
Vul de wasverzachter zoals aangeduid (gewoonlijk
<100ml; 1 theezakje) op de verpakking. Vult nooit meer
dan het “MAX” niveau. Overtollige hoeveelheid wordt
gedraineerd door de zuignap en gaat verloren. Het is
mogelijk dat u de wasverzachter opnieuw moet vullen. Indien de verzachter na verloop van tijd te geconcentreerd
raakt, voegt u water toe om te verdunnen. De verzachter
kan de sifon belemmeren en de stroming blokkeren.
9
Bedieningspaneel
1
7
6
1- Programma vooruitgangsindicator
2- Knop uitgestelde start
3- Tijdsweergave
4- Draaisnelheid selectietoets
5- Programma selectieknop
6- Extra functietoetsen
7- Knop Aan/Uit
10
2 3
4
5
Extra functies
Snelwas
Verkort de wastijd voor stoffen die niet erg
vuil zijn. Deze functie kan gebruikt worden
voor katoen en synthetische programma’s bij
temperaturen die lager liggen dan 60°C.
Draaisnelheid selectietoets
U kunt het wasgoed centrifugeren tot 1000
cycli / min. met de modellen die voorzien zijn
van een programma selectietoets. Uw machine zal niet harder centrifugeren dan 800 cycli
/ min. bij synthetische programma’s en 600
cycli / min. bij wolprogramma’s. Bovendien,
als u het wasgoed niet wilt centrifugeren, kunt
u de “No spin” stand selecteren.
Spoelen plus
Als u deze functie gebruikt, zal uw machine
een bijkomende spoelprocedure toevoegen
aan de drie bestaande spoelprocedures die al
uitgevoerd werden. Deze bijkomende spoelbeurt zal het effect van eventueel resterend
waspoeder op de huid verminderen.
Kreukbeveiliging
Om te vermijden dat uw kledij teveel plooien
vertoont, selecteert u deze functie. Als Easyiron geselecteerd wordt, raden wij u aan
minder wasgoed in de machine te plaatsen.
Zo zal het speciale was en spoel programma
de plooien verminden en uw wasgoed is eenvoudiger te strijken.
Niet centrifugeren
Als u op deze knop drukt, wordt het centrifugeerprogramma niet uitgevoerd.
11
4
Programmaselectie en de machine starten
Steek de stekker van uw machine in het stopcontact.
Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
Open de deur door met het handvat en laad de machine
zonder de laadcapaciteit te overschrijden en sluit de deur.
Raadpleeg de programma selectietabel en preciseer het
geschikte programma volgens het type wasgoed, graad
van vuilheid en wastemperatuur. Schakel de programma
selectietoets op het gewenste wasprogramma en temperatuur. Selecteer de geschikte centrifugesnelheid voor dit
programma. Als u een extra functie gebruikt, drukt u op de
toets van de gewenste extra functie.
Daarna plaatst u de geschikte hoeveelheid waspoeder en
verzachter in de lade van de machine. Start de machine
door op de Start/Pause/Cancel toets te drukken. Het lampje
van de Start/Pause/Cancel toets gaat branden. Als de
machine gestart is, kunt u de verschillende stappen van het
programma volgen in de vooruitgangsindicator.
12
Programma selectietabel
Maximale hoeveel- Duur proheid was (kg)
gramma (min.)
Waterconsump- Energiever
tie (lt)
bruik (kWh)
Programma
Voorwas +
Katoen 90
Type wasgoed
Erg vuile duurzame stoffen in katoen en linnen
5
160
60
2.50
Katoen 90
Erg vuile duurzame stoffen in katoen en linnen
5
150
50
2.40
Katoen 60
Normaal vuil katoen en linnen hittebestendig
5
130
49
1.00
Katoen 40
Minder vuil katoen en linnen hittegevoelig
5
120
49
0.65
Intensief 60 *
Erg vuile duurzame stoffen in katoen en linnen
5
135
49
0.95
Baby 65
Erg vuile duurzame stoffen in katoen en linnen
(babykleren, etc)
5
160
55
1.15
Voorwas + SynErg vuile katoen/synthetisch gemengd hittebestendig
thetisch 60
2.5
125
55
0.90
Normaal vuile katoen/synthetisch gemengd hitSynthetisch 60
tebestendig
2.5
115
50
0.85
Synthetisch 40
Minder vuile katoen/synthetisch gemengd hittebestendig
2.5
105
50
0.55
Synthetisch 30
Veel minder vuile katoen/synthetisch gemengd hittebestendig
2.5
90
50
0.30
Mix 40
Normaal vuil katoen en linnen hittegevoelig
3.5
95
45
0.50
Delicaat 40
Delicate, gevoelige synthetisch, katoen gemengd
2
70
55
0.40
Delicaat 30
Delicate, gevoelige synthetisch, katoen gemengd
2
65
55
0.30
Wol 40
Wol en delicaat gemengd met machinewas etiket
1.5
55
50
0.25
Wol koud
Wol en delicaat wasgoed met machinewas etiket
1.5
45
50
0.03
Handwas 30
Speciaal programma voor zijde, kasjmier of wasgoed
zonder machinewas etiket
1
40
35
0.15
Mini 30
Speciaal programma voor minder vuil linnen
2.5
30
45
0.10
Spoelen
Spoelprogramma
5
42
30
0.10
Centrifuge
Centrifugeprogramma
5
9
-
0.05
Pomp
Pompprogramma
-
2
-
-
* Energie etiket programma (EN 60456)
13
Snelwas
•
•
•
•
•
•
•
Niet centriSpoelen plus Kreukbeveiliging fugeren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“On/Off” (Aan/Uit) indrukken
stemmende toets te drukken. Het lampje van de overeenstemmende functie zal branden.
Als u “On/Off” indrukt, kunt u de machine klaarmaken om
een programma te selecteren. Als “On/Off” ingedrukt is,
zal het “deur” lampje branden. Dit betekent dat de “Deur
geopend kan worden”. Druk opnieuw op “On/Off” om de
machine uit te schakelen.
Als u “On/Off” indrukt, betekent dit niet dat het programma
van start gaat. U moet “Start/Pause/Cancel” indrukken om
het programma te starten.
Indien niet samen geselecteerd, zullen bepaalde functies
uitschakelen als ze niet samen met een andere functie geselecteerd werden. Bijvoorbeeld: als u het katoenprogramma
gebruikt, kunnen de express en spoelen plus extra functies
niet samen geselecteerd worden. Nadat u de extra programma’s geselecteerd hebt, of als de spoelen plus toets ingedrukt is, zal het snelprogramma inschakelen en het lampje
van de express functie gaat uit.
Kinderslot
De wasmachine is uitgerust met een kindervergrendeling om
te vermijden dat de vooruitgang van het programma stopgezet zou worden wanneer kinderen op de toetsen drukken.
Om het kinderslot in te schakelen, drukt u 3 seconden gelijktijdig op de Express en Rins plus functietoetsen. Het lampje
van de voorwas extra functie brandt altijd.
Aan het einde van het programma moet u het kinderslot
uitschakelen als u een nieuw programma wilt starten of als u
het programma wilt wijzigen. Druk hiervoor 3 seconden lang
op dezelfde toetsen en het kinderslot lampje zal uitgaan.
Programmavooruitgang
Nadat de machine is gestart, zal het relevante programmalampje op de vooruitgangsindicator branden. Na ieder voltooide stap, zal het lampje van die stap uitgaan en het volgende lampje gaat branden. Als de “On/Off” toets ingedrukt
is, zal het “Deur” lampje branden. Nadat het wasprogramma
geselecteerd is als de “Start/Pause/Cancel” toets ingedrukt
is, gaat het “Washing” lampje branden op de vooruitgangsindicator. Bij de laatste stap gaat het “Spin cycle” lampje
branden. Aan het einde van het programma, zal het “Ready”
lampje branden.
Functieselectie
Bijkomende functies kunnen geselecteerd worden naargelang de geselecteerde programma’s door op de overeen14
Tijdens de werking van de machine kunt op de “Start/Pause/
Cancel” toets drukken om de machine in de “Pause” stand te
schakelen. In dat geval zal het “Start/Pause/Cancel” lampje
branden.
op de vooruitgangsindicator en u kunt wasgoed toevoegen
aan de machine. Als het “deur” lampje niet brandt na één minuut, betekent dit dat het waterniveau niet correct is en dat u
gaan wasgoed kan toevoegen. U kunt “Start/Pause/Cancel”
indrukken om het programma verder te zetten.
Het programma wijzigen
Tijdsvertraging voor start programma
U kunt deze functie gebruiken om wasgoed te wassen in
dezelfde textielgroep als het wassen bij lage of hogere
temperaturen. Bijvoorbeeld, in de plaats van Katoen 60
kunt u Katoen 40 gebruiken. Om katoen 40 te selecteren in
plaats van Katoen 60 schakelt u de machine eerst op pauze
door op de “Start/Pause/Cancel” toets te drukken. Draai dan
aan de programmatoets om het Katoen 40 programma te
selecteren.
Zelfs al de programma selectietoets gewijzigd wordt tijdens
het programma zal het oorspronkelijk geselecteerde programma uitgevoerd worden. Als u het wasprogramma wilt
wijzigen moet u eerst het huidige programma annuleren.
(Zie : Een programma annuleren)
Als u extra functies of de centrifugesnelheid wilt selecteren,
kunt u de nodige wijzigingen uitvoeren nadat u op de Start/
Pause/Cancel toets hebt gedrukt. De geselecteerde extra
functies moeten echter wel compatibel zijn met het wasprogramma. Bijvoorbeeld : als uw machine ingesteld is op het
intensieve programma kunt u de bijkomende spoelen plus
functie selecteren, maar u kunt niet express selecteren.
Als de tijdsvertraging toets gebruikt, kunt u de start van het
geselecteerde programma uitstellen met 3, 6 of 9 uur.
Als u de tijdsvertraging toets één maal indrukt, wordt de
uitgestelde periode aangepast en het lampje gaat branden.
Als dezelfde toets meer dan eens wordt ingedrukt, is de
periode 6 uur, en als u de toets opnieuw indrukt, selecteert u
een periode van 9 uur. Als u de tijdsvertraging toets opnieuw
indrukt, schakelt u de vertraging uit. Na de selectie van de
tijdsvertraging, drukt u op de “Start/Pause/Cancel” toets
om het programma te starten, rekening houdende met de
ingestelde vertraging. Tijdens de uitstelperiode kan de deur
geopend worden en wasgoed kan toegevoegd worden.
Nadat de uitstelperiode van start is gegaan door op “Start/
Pause/Cancel” te drukken, kunt u de machine in “Pause”
mode schakelen en de uitstelperiode wijzigen.
3h
6h
Wasgoed toevoegen
9h
Indien u wasgoed wilt toevoegen aan uw machine na de
start van het programma drukt u op Start/Pause om de
machine over te schakelen op de pauze modus. Als het correcte waterniveau is bereikt, gaat het “deur” lampje branden
15
Een programma annuleren
dan klaar voor een volgende wasbeurt. Druk op “On/Off” om
de machine uit te schakelen.
Om een programma te annuleren, drukt u drie seconden
lang op de “Start/Pause/Cancel” toets. Na deze periode
zullen de “Start/Pause/Cancel” en alle andere lampjes uit
zijn. U kunt een nieuw programma selecteren en opnieuw
beginnen wassen.
Als u annuleert tijdens het wassen, zal het “Spin” lampje
branden. De machine zal dan het water wegpompen en als
het “Spin” lampje uitgaat en het “Door” lampje gaat branden,
kunt u de deur openen en een nieuw programma selecteren.
Zelfs al de programma selectietoets gewijzigd wordt tijdens het programma zal het oorspronkelijk geselecteerde
programma uitgevoerd worden. Om het wasprogramma te
wijzigen, moet u “Canceling a program” (“een programma
annuleren”) selecteren. Daarna kunt u een nieuw programma selecteren en starten.
Als de centrifugesnelheid of de wastemperatuur gewijzigd
wordt na de start van een programma blijft de oorspronkelijke snelheid en temperatuur gelden. Als u de centrifugesnelheid of de temperatuur wilt wijzigen, drukt u op “Start/Pause/
Cancel” en u stelt de nieuwe cyclus of temperatuur in.
Wasgoed uit de machine verwijderen
Aan het einde van het programma, stopt de machine automatisch. Draai de waterkraan dicht. Trek aan het handvat en
open de vuldeur. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat
uit te schakelen. Nadat u het wasgoed uit de machine hebt
gehaald, laat u de vuldeur open zodat de trommel kan verluchten. Controleer de balg en maak deze schoon.
Einde van het programma
Als het programma ten einde loopt, zal het “door” lampje
branden en kan de deur geopend worden. De machine is
16
5
Zorg en onderhoud
Wasmiddel verdeler
vermijden dat ze verstopt raken. Draai de kraan dicht als
u dit doet. Verwijder de waterinvoer slangen. Maak de
top van de filter van de water invoerklep schoon met een
borstel. Als de filters erg verstopt zijn, kunt u een tang
gebruiken. U kunt er de vlakke zijde van de waterinvoer
slangen uithalen met de afdichtingen en het reinigen met
water van de kraan. (2 filters in Enkelvoudige waterinvoer
machines, 4 filters in machines met dubbele invoer).
Waspoeder resten kunnen accumuleren in de lade na
verloop van tijd. Om deze lade schoon te maken, drukt u
op het aangegeven punt op de sifon op het wasverzachter compartiment en u duwt de lade naar zich toe. Was
de lade met water.
Sifon
Vergeet niet de zuignap schoon als deze vuil is geworden. Verwijder eerst de zuignap en pas daarna de
wasmiddellade. Maak deze schoon om te wasverzachter
resten te verwijderen. Nadat u de zuignap hebt schoongemaakt, plaatst u deze terug en u zorgt ervoor dat de
nap correct geplaatst is.
Slang
In koude regio’s bestaat het risico dat de machine bevriest. Als uw machine op een koude plek staat, moet u
het resterende water leegpompen wanneer u de machine
niet gebruikt. Water invoerslangen kunnen gedraineerd
worden door ze van de kraan te halen.
Waterinloop filters
Er zit een filter op ieder vlak uiteinde water een waterinvoer buis aangesloten is op een kraan en bij iedere waterinvoer klep achter de machine. Deze filters blokkeren
de invoer van vreemde objecten en vuil in de machine.
Filters moeten regelmatig schoongemaakt worden om te
17
De filterpomp reinigen
het overblijvende water (Max 30ml) naar de filterkraan.
Verwijder de resterende vreemde objecten uit de filter.
Aan het einde draait u met de wijzers van de klok mee en
u sluit af. Sluit de filterkraan door er op te duwen.
Een filtersysteem garandeert de lange levensduur van de
pomp doordat het vermijdt dat vreemde objecten zoals
knoppen of stofvezels tot in de pomp zouden geraken
wanneer u het water draineert. Het is handig de filter
schoon te maken wanneer deze vuil is.
Om dit te doen, gaat u als volgt te werk :
Schakel de machine uit. Open de filter onderaan rechts
door op de gemarkeerde plek op het deksel te drukken.
Heet water risico. Er kan tot 15 lt heet water (90°C) in de
trommel aanwezig zijn. Open de filter voorzichtig.
Opgelet!
Als het water en de kraan niet op elkaar passen, zal deze
water lekken.
Voor u de filter opent, draineert u het water met de
draineerbuis. Verwijder de draineerbuis. Bereid een
geschikte container voor en open de kraan van de
buis. Nadat het water gedraineerd is, plaatst u de kraan
correct terug. Open de filter door te draaien en draineer
18
6
Installatie
2. De machine waterpas plaatsen
Om uw machine geluidloos en zonder trillingen te kunnen bedienen moet het correct gebalanceerd worden. De
vier voetjes van de machine kunnen aangepast worden.
Schroef eerst de plastic bout los. Draai deze bout opnieuw vast nadat u de voeten van de machine waterpas
hebt afgesteld.
Indien uw systeem niet klaar is, laat u het in orde brengen door een erkende loodgieter.
1.De transport veiligheidsbouten verwijderen.
Voor u de machine begint te gebruiken, moet u de transitbalken verwijderen! Om dit te doen, gaat u als volgt te
werk :
1. Draai de “C” bouten los door deze tegen de wijzers
van de klok in te draaien met de juiste tang.
2. Verwijder de transport veiligheidsbouten door eraan te
draaien.
3. Plaats de “P” plastic bedekking op de openingen van
de transportsloten door deze in de richting van de pijl te
draaien en te duwen.
3. Wateraansluitingen
a) Waterinvoer slang
Uw machine is aangesloten op de watertoevoer met
speciale slangen die meegeleverd worden met de
machine. De rode slang of de slang met rode letters
is de invoerslang voor het warme water. De blauwe
slang of de slang met blauwe letter is de slang voor
het koude water.
Opgepast! Bewaar de transitbalken voor gebruik wanneer de machine opnieuw verplaatst moet worden. Verplaats uw machine altijd met deze transportsloten.
Er zijn plastic afdichtingen (4 voor de modellen met
19
dubbele waterinvoer, 2 voor de modellen met enkele
waterinvoer) op de slangen of de plastic zak om
lekken te vermijden in de aansluitingspunten. Deze
afdichtingen moeten gebruikt worden aan beide zijde
van de aansluiting.
Afdichtingen aan de machine zijde moeten
aangesloten worden op het filterkanaal.
Modellen met een dubbele invoer kunnen gebruikt
worden met een gesloten dop als een machine met
enkele invoer. Sluit de gesloten dop aan op de invoer
voor het warme water. De afdichting dient om lekken
te voorkomen.
Nadat u de slang hebt aangesloten, controleert u alle
aansluitingen op lekken. Om ieder risico op waterlekkage te vermijden, draait u de kranen dicht als de
machine niet in gebruik is.
Sluit een machine met enkele invoer niet aan op het
warme water. Als de machine aangesloten is met het
Y deel op een dubbele invoer en meer dan 40°C voor
enkele invoer machines, schakelt u de machine over
op de beschermingsmodus.
b) Waterdraineerbuis
De water draineerbuis kan aan beide zijden van de
badkuip geplaatst worden, of rechtstreeks op de draineerbuis. De slang mag niet gebogen worden: De water
draineerbuis moet vastgemaakt worden met de houder
zodat ze niet op de grond kan vallen.
De machine zal efficiënt werken als het water van
de kraan onder minimum 1 en maximum 10 bar druk
staat. Praktisch gezien betekent 1 bar 8 liter water in
één minuut als de kraan volledig is opengedraaid.
De buis moet tussen 40 cm en 100 cm van de grond
geplaatst worden.
De waterdraineerbuis kan rechtsreeks op de invoer van
het draineerwater geplaatst worden.
Sluit de waterleiding aan op de machine. Draai de
bouten vast met de hand, gebruik geen tang.
20
4. Elektrische aansluiting
Sluit de stroomkabel aan op het correcte elektrische net
dat ondersteund wordt door het maximum vermogen en
de huidige toelaatbare belasting aangeduid aan de binnenzijde van de afdekplaat.
Kijk! Pagina 1. Stappen voorafgaand aan de werking van
de volautomatische wasmachine en veiligheidsvoorschriften.
Zorg ervoor dat de stroomkabel geaard is.
Opgepast! Voor iedere bediening van de machine controleert u het volgende :
• Hebt u de voordeur gesloten?
• Is de kraan open?
• Is de draineerbuis voor het water correct aangebracht?
• Is de stroom ingeschakeld?
21
7
Voor u een reparatiedienst belt
Er komt water van onder de machine.
Controleer de waterinvoer en de draineerbuis. Draai de
aansluitingen vaster. De pakkingringen van de slangen
kunnen versleten zijn. Indien geen van beide voorgaande,
kan het zijn dat de pompfilter niet correct afgesloten is.
U hebt de machine ingeschakeld, maar de led lampjes
branden niet.
Controleer de aarding van de stroomkabel of een gesprongen zekering. Controleer of de vuldeur correct gesloten is.
De machine neemt geen water op.
Controleer of de vuldeur correct gesloten is. Of de kranen
zijn gesloten, of de waterinvoer filters zijn geblokkeerd.
Er komt schuim uit de wasproduct verdeler.
Controleer of het wasmiddel correct is voor deze wasautomaat. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel.
Het opgenomen water wordt onmiddellijk gedraineerd.
Controleer of de draineerbuis correct aangebracht is zoals
beschreven in de handleiding.
De pomp draineert geen water.
Reinig de pompfilter. Controleer of de draineerbuis al of
niet gebogen is. Als het nodig is de pompfilter te reinigen,
verwijzen wij u naar het hoofdstuk van de reiniging van de
pomp in de handleiding.
Beschrijvingen van internationale zorg voor textiel etiketten (ITCL) symbolen
Wastemperatuur
U mag
bleekmiddel
gebruiken
Geen droogkuis Niet
centrifugeren
Gebruik geen
bleekmiddel
Mag gewassen
worden in een
machine met
centrifuge
Drogen op
Niet
machinewassen horizontale
vlakken
Drogen aan de
Niet wassen in
een machine met waslijn
centrifuge
22
Niet wassen
Droogkuis
Mag gestreken
worden
Niet strijken
U mag chemische
producten gebruiken
Warm strijken
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement