Samsung GT-I9060 Manual de utilizare

Samsung GT-I9060 Manual de utilizare
GT-I9060/DS
GT-I9060
Manualul utilizatorului
www.samsung.com
Despre acest manual
Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor
ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput
special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.
• Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura
folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.
• Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
• Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
• Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de
furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare
prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung
www.samsung.com.
• Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAMului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot
să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care
acesta este utilizat.
• Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de
software sau de furnizorul de servicii.
• Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificațiile hardware.
Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt
furnizor decât Samsung.
• Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor
registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a
particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului
sau a aplicaţiilor.
• Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest
dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în
scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de
autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
• Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria,
încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare.
Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru
detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.
2
Despre acest manual
• Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot
să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie
furnizată împreună cu dispozitivul, contactaţi un Centru Service Samsung. Pentru aplicaţiile
instalate de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.
• Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse
necunoscute poate conduce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea
datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia.
Pictograme pentru instrucţiuni
Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane
Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente
Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare
Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics
Acest ghid este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.
Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă,
sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau
stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a
Samsung Electronics.
3
Despre acest manual
Mărci comerciale
• SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
®
• Bluetooth este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
4
Cuprins
Introducere
34
36
37
38
39
41
7
Aspectul dispozitivului
8Butoane
9
Conţinut pachet
10 Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a
bateriei
13 Încărcarea bateriei
15 Introducerea unei cartele de memorie
17 Pornirea şi oprirea dispozitivului
18 Ţinerea dispozitivului
18 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
18 Reglarea volumului
18 Comutarea la modul silenţios
19 Comutarea între reţele (modele dual SIM)
Introducerea textului
Conectarea la o reţea Wi-Fi
Setarea conturilor
Transferul fişierelor
Securizarea dispozitivului
Actualizarea dispozitivului
Comunicaţii
43Telefon
49Contacte
53Mesaje
54E-mail
56 Google Mail
58Hangouts
58Google+
58 G+ Foto
59ChatON
Noţiuni de bază
20 Pictograme indicatoare
21 Utilizarea ecranului senzitiv
24 Mişcări de control
26 Utilizați mâna
27 Activare Ferestre
28Notificări
29 Ecranul Acasă
31 Ecran blocat
32 Utilizarea aplicaţiilor
33 Ecranul de Aplicații
34Ajutor
Web şi reţea
60Internet
61Chrome
62Bluetooth
63 Samsung Link
64 Group Play
5
Cuprins
Media
Călătorie şi regiune locală
66Muzică
67 Cameră foto
72Galerie
75Video
77YouTube
78Radio
98Hărți
98Local
99Navigare
Setări
100 Despre Setări
100Conexiuni
103 Dispozitivul meu
115Conturi
116 Mai multe
118 Setări Google
Aplicaţii şi magazine media
80
81
81
82
82
82
82
Magazin Play
Samsung Hub
Samsung Apps
Cărți Play
Muzică Play
Chioşc Play
Jocuri Play
Depanare
Utilităţi
83 S Memo
85 Planificator S
88Dropbox
88Cloud
89Ceas
91Calculator
91 S Translator
92 Înregistr. voce
94 S Voice
95Google
96 Căutare vocală
96 Fişierele mele
97Descărcări
6
Introducere
Aspectul dispozitivului
Senzor de apropiere
Difuzor
Cameră foto frontală
Buton Pornire
Ecran senzitiv
Buton Acasă
Buton Înapoi
Buton Meniu
Microfon
Mufă multifuncţională
Cameră foto spate
Mufă pentru căști
Bliţ
Buton Volum
Difuzor
Antenă GPS
Capac spate
Antenă principală
7
Introducere
• Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii
poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
• Nu utilizaţi o folie de protecţie a ecranului. Nerespectarea acestei indicaţii cauzează
funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor.
• Nu permiteţi ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcţiona
necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
Butoane
Buton
Funcţie
• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.
Pornire
Meniu
Acasă
• Ţineţi apăsat timp de 8–10 secunde pentru a reporni dispozitivul
dacă acesta are erori grave sau se blochează.
• Apăsaţi pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul.
Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se
închide.
• Atingeţi pentru a deschide o listă a opţiunilor disponibile pentru
ecranul curent.
• Ţineţi apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
• Apăsaţi pentru a reveni la ecranul Acasă.
• Ţineţi apăsat pentru a deschide lista aplicaţiilor recente.
Înapoi
• Atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum
• Apăsaţi pentru a regla volumul dispozitivului.
8
Introducere
Conţinut pachet
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:
• Dispozitiv
• Baterie
• Ghid de pornire rapidă
• Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie
de regiune sau de furnizorul de servicii.
• Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie
compatibile cu alte dispozitive.
• Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
• Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asiguraţi-vă
că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziţionare.
• Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
• Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Funcţionările necorespunzătoare cauzate
de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanţie.
• Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcţie de
companiile producătoare. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile,
consultaţi site-ul web Samsung.
9
Introducere
Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei
Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria
inclusă.
1 Scoateţi capacul din spate.
Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.
Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate
deteriora.
2 ► Modele dual SIM: Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.
Introduceţi cartela principală SIM sau USIM în slotul 1 ( 1 ) şi cartela secundară SIM sau USIM în
slotul 2 ( 2 ).
1
2
10
Introducere
► Modele SIM singular: Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.
• Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela
de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceţi dispozitivul la un Centru
de Service Samsung pentru a o scoate.
• Slotul cartelei SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartelele SIM standard.
Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu un adaptor nepotrivit
poate deteriora slotul cartelei SIM.
• Aveţi grijă să nu pierdeţi și să nu permiteţi altor persoane să utilizeze cartela SIM sau
USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de
pierderea sau furtul cartelelor.
3 Introduceţi bateria.
2
1
11
Introducere
4 Remontaţi capacul din spate.
Scoaterea cartelelor SIM sau USIM
1 Scoateţi capacul din spate.
2 ► Modele dual SIM: Scoateţi bateria, apoi cartela SIM sau USIM.
► Modele SIM singular: Scoateţi cartela SIM sau USIM.
12
Introducere
Încărcarea bateriei
Utilizaţi încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De
asemenea, puteţi utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul
unui cablu USB.
Utilizaţi numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau
cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
• Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
• Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci
când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce
înainte de a porni dispozitivul.
Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză
Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională a dispozitivului şi conectaţi capătul
mare al încărcătorului la o priză electrică.
Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a
dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.
13
Introducere
• Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp
necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
• În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din
cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.
• În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie
să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai
fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
• Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la
un Centru de Service Samsung.
După încărcarea completă, deconectaţi dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectaţi încărcătorul
de la dispozitiv şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.
Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate
deteriora.
Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit.
Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică
atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul
trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în timpul încărcării.
Verificarea stării de încărcare a bateriei
Când încărcaţi bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de
încărcare a acesteia:
Se încarcă
Încărcată complet
14
Introducere
Reducerea consumului bateriei
Dispozitivul furnizează opţiuni care vă ajută să economisiţi energia bateriei. Particularizând aceste
opţiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteţi utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată
de timp între încărcări:
• Când nu utilizaţi dispozitivul, comutaţi la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
• Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare folosind managerul de activităţi.
• Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
• Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
• Dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
• Micşoraţi timpul de iluminare a fundalului.
• Micşoraţi luminozitatea ecranului.
Introducerea unei cartele de memorie
Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacităţi maxime de 64 GB. În funcţie de producătorul şi
tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
• Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea
unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie,
sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
• Procedaţi cu atenţie la introducerea cartelei de memorie așa cum este indicat în
pictograma din dispozitiv.
• Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere VFAT şi exFAT pentru cartelele de memorie.
Dacă introduceţi o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită
reformatarea cartelei de memorie.
• Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
• Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de
memorie apare în folderul SD memory card.
15
Introducere
1 Scoateţi capacul din spate şi bateria.
2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
3 Remontaţi bateria şi capacul din spate.
Scoaterea cartelei de memorie
Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de
siguranţă. Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. → Setări → Mai multe → Spaţiu de stocare →
Dezinstalare cartelă SD.
1 Scoateţi capacul din spate şi bateria.
2 Scoateţi cartela de memorie.
3 Remontaţi bateria şi capacul din spate.
Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii.
Această acţiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei
de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din
utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.
Formatarea cartelei de memorie
O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formataţi cartela de
memorie cu ajutorul dispozitivului.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. → Setări → Mai multe → Spaţiu de stocare → Formatare cartelă
SD → Formatare cartelă SD → Ştergere totală.
Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor
datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea
datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.
16
Introducere
Pornirea şi oprirea dispozitivului
Atunci când porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l
configura.
Ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.
• Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în
care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al
spitalelor.
• Ţineţi apăsat pe butonul Pornire şi atingeţi Mod Avion pentru a dezactiva caracteristicile
fără fir.
Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi Închidere.
17
Introducere
Ţinerea dispozitivului
Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce
la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
Blocarea şi deblocarea dispozitivului
Atunci când nu este utilizat, blocaţi dispozitivul pentru a preveni orice operaţiune nedorită. Apăsând
pe butonul Pornire opriţi ecranul și comutaţi la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat
dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.
Pentru a debloca dispozitivul, apăsaţi pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasaţi rapid
degetul în orice direcţie în zona ecranului de deblocare din partea de jos a ecranului.
Reglarea volumului
Apăsaţi pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a
regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.
Comutarea la modul silenţios
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Ţineţi apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silenţios.
• Ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi Silenţios sau Vibrare.
• Deschideţi panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeţi Sunet sau Vibrare.
18
Introducere
Comutarea între reţele (modele dual SIM)
Atunci când introduceţi două cartele SIM sau USIM, puteţi utiliza două abonamente diferite fără a
trebui să duceţi două dispozitive în acelaşi timp. Activaţi două cartele şi comutaţi între ele atunci
când efectuaţi apeluri sau trimiteţi mesaje.
• Dispozitivul dvs. acceptă starea de aşteptare duală pentru două reţele diferite. În timpul
unui apel într-o reţea, puteţi efectua sau răspunde la un apel nou din reţeaua cealaltă
sau răspunde la un al doilea apel din cealaltă reţea. Când efectuaţi sau răspundeţi la un al
doilea apel, primul apel va fi pus automat în aşteptare.
• În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirecționarea apelurilor în convorbire
de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului
cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri
adiționale.
Activarea cartelelor SIM sau USIM
Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. → Setări → Dispozitivul meu → Manager cartelă SIM. Glisaţi unul
sau ambele comutatoare pentru cartelele SIM sau USIM la dreapta.
Schimbarea numelor de afişare și a pictogramei pentru cartelele
SIM sau USIM
Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. → Setări → Dispozitivul meu → Manager cartelă SIM. Selectaţi
o cartelă SIM sau USIM, atingeţi numele cartelei şi pictograma, apoi atingeţi Înregistrare nume sau
Selectare pictogramă. Setaţi un nume de afişare şi o pictogramă pentru fiecare cartelă.
Comutarea între reţele
Când două cartele SIM sau USIM sunt activate, pictogramele de selectare a reţelei apar pe tabloul de
bord al panoului de notificări. Deschideţi panoul de notificări şi apoi selectaţi o reţea.
19
Noţiuni de bază
Pictograme indicatoare
Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului.
Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.
Pictogramă
Semnificaţie
Lipsă semnal
Putere semnal
/
Accesare curentă cartelă SIM sau USIM (modele dual SIM)
/
Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
Reţea GPRS conectată
Reţea EDGE conectată
Reţea UMTS conectată
Reţea HSDPA conectată
Wi-Fi conectat
Caracteristica Bluetooth activată
GPS activat
Apel în curs
Apel pierdut
Sincronizat cu Web-ul
Conectat la computer
Fără cartelă SIM sau USIM
Mesaj text sau multimedia nou
Alarmă activată
Mod Fără sonor activat
Mod Vibrare activat
20
Noţiuni de bază
Pictogramă
Semnificaţie
Mod Avion activat
S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului
Nivel de energie a bateriei
Utilizarea ecranului senzitiv
Folosiţi numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.
• Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice.
Descărcările electrostatice pot determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului
senzitiv.
• Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeţi cu obiecte ascuţite şi nu
aplicaţi o forţă excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
• Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului,
care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
• Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini
remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul senzitiv atunci când
nu utilizaţi dispozitivul.
Gesturi
Atingere
Atingeţi pentru a deschide o aplicaţie, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un
buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.
21
Noţiuni de bază
Ținerea apăsată
Ţineţi apăsat un element cel puțin de 2 secunde pentru accesarea opţiunilor disponibile.
Glisare
Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locaţie nouă, ţineţi-o apăsată şi
glisaţi-o la poziţia ţintă.
Atingere de două ori
Atingeţi de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeţi de
două ori din nou pentru a reveni.
22
Noţiuni de bază
Deplasare rapidă
Deplasaţi rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea
alt panou. Deplasaţi rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de
contacte.
Apropiere
Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru
a mări o parte din aceasta. Apropiaţi pentru a micşora.
23
Noţiuni de bază
Mişcări de control
Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.
Înainte de utilizarea mişcărilor, asiguraţi-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul
Acasă, atingeţi Aplic. → Setări → Dispozitivul meu → Mişcări şi gesturi → Mişcare, apoi glisaţi
comutatorul Mişcare la dreapta.
Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenţionate.
Controlaţi mişcările corespunzător.
Rotirea ecranului
Multe aplicaţii permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea
dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.
Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectaţi Rotire
ecran.
• Anumite aplicaţii nu permit rotirea ecranului.
• Anumite aplicaţii afişează un ecran diferit în funcţie de orientare. Calculatorul se schimbă
în calculator ştiinţific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.
24
Noţiuni de bază
Ridicare
Atunci când ridicaţi dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a
oprit, acesta vibrează dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi.
Întoarcere
Întoarceţi dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie, pentru a întrerupe redarea fişierelor media sau
pentru a anula volumul radioului FM (atunci când utilizaţi difuzorul).
25
Noţiuni de bază
Utilizați mâna
Utilizaţi mişcările palmei pentru controlarea dispozitivului prin atingerea ecranului.
Înainte de utilizarea mişcărilor, asiguraţi-vă că este activată caracteristica de mișcare a palmei. Pe
ecranul Acasă, atingeţi Aplic. → Setări → Dispozitivul meu → Mişcări şi gesturi → Mişcarea
palmei, apoi glisaţi comutatorul Mişcarea palmei la dreapta.
Trecere rapidă
Treceţi rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în Galerie
→ Screenshots. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor
aplicaţii.
Acoperire
Acoperiţi ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.
26
Noţiuni de bază
Activare Ferestre
Utilizaţi această caracteristică pentru a rula două aplicaţii pe ecran în acelaşi timp.
• Numai aplicaţiile de pe panoul Ferestre pot rula.
• Atunci când lansaţi aplicaţii care conţin fişiere multimedia, cum ar fi muzică sau
videoclipuri, va fi redat sunetul de la ambele fişiere.
• În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să
fie indisponibilă.
Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul de Aplicații, atingeţi Setări → Dispozitivul meu → Afişare →
Ferestre.
Utilizarea panoului Ferestre
Pentru afişarea panoului Ferestre, ţineţi apăsat . Opțiunea Ferestre apare în partea stângă a
ecranului. Selectaţi o aplicaţie, apoi glisaţi cealaltă aplicaţie la o locaţie nouă. Pentru ascunderea
panoului Ferestre, atingeţi cursorul panoului din nou. Pentru ascunderea panoului Ferestre, ţineţi
din nou.
apăsat
Glisaţi bara dintre ferestrele aplicaţiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.
Atingeţi cursorul panoului pentru a deschide sau a închide panoul. Când panoul Ferestre este
deschis, ţineţi apăsat cursorul panoului şi glisaţi-l la marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru
a-l mişca. Pentru a mişca panoul cursorului atunci când panoul Ferestre este închis, ţineţi apăsat
cursorul panoului şi glisaţi cursorul panoului şi glisaţi-l în sus sau în jos.
27
Noţiuni de bază
Utilizarea aplicaţiilor Ferestre
În timpul utilizării aplicaţiilor Ferestre, atingeţi
sau
• : Comutați locațiile aplicațiilor deschise.
• : Măriţi fereastra pentru a se potrivi pe ecran.
• : Închideţi aplicaţia.
şi utilizaţi una din următoarele:
Notificări
Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri
pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisaţi în jos bara de stare
pentru a deschide panoul de notificări. Derulaţi lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a
închide panoul de notificări, glisaţi în sus bara care se află în partea de jos a panoului.
Din panoul de notificări, puteţi vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisaţi în jos de la bara de
stare, apoi atingeţi pentru a utiliza următoarele opţiuni:
• Wi-Fi: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
• GPS: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica GPS.
• Sunet: Activaţi sau dezactivaţi modul Silențios. Puteţi să faceţi dispozitivul să vibreze în modul
Vibrare sau să anulaţi toate sunetele în modul Silenţios.
• Rotire ecran: Permiteţi sau nu interfeţei să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
• Bluetooth: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
• Date mobile: Activaţi sau dezactivaţi conexiunea de date.
• Mod Blocare: Activaţi sau dezactivaţi modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca
notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeţi Setări → Dispozitivul meu
→ Mod Blocare.
• Econom. energie: Activaţi sau dezactivaţi modul de economisire a energiei.
• Feres. multiple: Setaţi utilizarea caracteristicii Ferestre.
• Hotspot Wi-Fi: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de furnizare acces la Internet prin Wi-Fi.
• Modul Mâini lib.: Activaţi sau dezactivaţi modul mâini libere.
• Repaus intelig.: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica repaus inteligent.
28
Noţiuni de bază
• Sincron.: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
• Mod Avion: Activaţi sau dezactivaţi modul avion.
Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
Pentru a rearanja opţiunile pe panoul de notificări, deschideţi panoul de notificări, atingeţi
ţineţi apăsat un element, apoi glisaţi elementul într-o altă locaţie.
→
,
Ecranul Acasă
Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta
afişează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicaţiilor etc.
Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga
sau la dreapta.
Schimbarea modului ecranului Acasă
Ecranul Acasă are moduri standard şi moduri simple. În modul simplu, puteţi accesa cu uşurinţă
contactele, aplicaţiile preferate, precum şi setările adăugând comenzi rapide la ecranul Acasă.
Pentru a comuta la modul simplu, pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. → Setări → Dispozitivul meu →
Mod ecran de pornire → Mod Simplu → Aplicare.
Rearanjarea elementelor
Adăugarea unei pictograme de aplicaţie
Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic., ţineţi apăsată pictograma unei aplicaţii, apoi glisaţi-o într-un panou
de previzualizare.
Adăugarea unui element
Particularizaţi ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau panouri.
Ţineţi apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectaţi una din următoarele categorii:
• Aplicaţii şi widget-uri: Adăugaţi widget-uri sau aplicaţii la ecranul Acasă.
• Folder: Creaţi un folder nou.
• Pagină: Adăugaţi un nou panou la ecranul Acasă.
29
Noţiuni de bază
Mutarea unui element
Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la o nouă locaţie. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către
marginea ecranului.
Eliminarea unui element
Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă.
Când coşul de gunoi devine roşu, eliberaţi elementul.
Rearanjarea panourilor
Adăugarea unui panou nou
Atingeţi
→ Editare pagină →
.
Mutarea unui panou
Atingeţi
locație.
→ Editare pagină, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o nouă
Eliminarea unui panou
→ Editare pagină, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la coşul de
Atingeţi
gunoi din partea de sus a ecranului.
Setarea fundalului
Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.
Pe ecranul Acasă, atingeţi
din următoarele opțiuni:
→ Setare imagine de fundal → Ecran de pornire, apoi selectaţi una
• Galerie: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe
Internet.
• Tapete de fundal live: Vizualizați imaginile animate.
• Fundaluri: Vizualizați imaginile cu fundaluri.
Apoi, selectaţi o imagine şi atingeţi Setare fundal. Alternativ selectaţi o imagine, redimensionaţi-o
glisând cadrul și atingeţi Efectuat.
30
Noţiuni de bază
Utilizarea widget-urilor
Widget-urile sunt aplicaţii de mici dimensiuni, care asigură funcţii şi informaţii convenabile pe
ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugaţi widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.
• Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate
genera taxe suplimentare.
• Widget-urile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă
Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. → Widget-uri. Derulaţi la stânga sau la dreapta pe panoul de
widget-uri, apoi ţineţi apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Puneţi-l într-o locaţie
dorită, redimensionaţi-l glisând cadrul, dacă este necesar, apoi atingeţi oriunde pe ecran pentru a
salva locaţia widget-ului.
Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide
Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. → Widget-uri, apoi ţineţi apăsat Comandă rapidă setări pentru
deschiderea unei liste de opţiuni de setare. Selectaţi o opţiune de setare pentru a o adăuga la ecranul
Acasă drept comandă rapidă.
Ecran blocat
Ecranul blocat previne orice operaţiune nedorită a dispozitivului atunci când nu este utilizat şi de
asemenea, vă permite să adăugaţi widget-uri convenabile.
Adăugarea widget-urilor
Pentru a utiliza widget-urile când ecranul este blocat, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Aplic. → Setări
→ Dispozitivul meu → Blocare ecran apoi bifaţi Mai multe widget-uri.
Nu puteţi utiliza widget-uri pe ecranul blocat în modul Simplu sau când sunt activate
caracteristicile de securitate.
31
Noţiuni de bază
Atingeţi zona panoului de widget-uri în partea de sus a ecranului. Derulaţi la dreapta la ultima
pagină, atingeţi , apoi selectaţi un widget pentru a-l adăuga la ecranul blocat.
Rearanjarea panourilor
Mutarea unui panou
Derulaţi la stânga sau la dreapta pe zona panoului de widget-uri, ţineţi apăsat un panou de
previzualizare, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.
Eliminarea unui panou
Derulaţi la stânga sau la dreapta pe zona panoului de widget-uri, ţineţi apăsat un panou de
previzualizare, apoi glisaţi-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.
Utilizarea aplicaţiilor
Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicaţii, variind de la aplicaţii media la aplicaţii de
Internet.
Deschiderea unei aplicaţii
Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi pictograma unei aplicații pentru a o deschide.
Unele aplicaţii sunt grupate în foldere. Atingeţi un folder, apoi selectaţi o aplicaţie pentru a o
deschide.
32
Noţiuni de bază
Deschiderea aplicaţiilor utilizate recent
Ţineţi apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.
Selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.
Închiderea unei aplicaţii
Închideţi aplicaţiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menţine
performanţa dispozitivului.
Ţineţi apăsat pe butonul Acasă, atingeţi , apoi atingeţi Term. de lângă o aplicaţie pentru a o
închide. Pentru a închide toate aplicaţiile care rulează, atingeţi Închideţi tot. Această acțiune se mai
poate realiza și dacă ţineţi apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeţi .
Ecranul de Aplicații
Ecranul Aplicaţii afişează pictograme pentru toate aplicaţiile, inclusiv pentru cele nou instalate.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. pentru a deschide ecranul Aplicaţii.
Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta.
Rearanjarea aplicaţiilor
→ Editare, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la o locaţie nouă. Pentru a o muta la
Atingeţi
un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.
Organizarea folderelor
Puneţi aplicaţiile relaţionate într-un folder pentru a vă fi convenabil.
→ Editare, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la Creare director. Introduceţi un
Atingeţi
nume pentru folder şi apoi atingeţi OK. Puneţi aplicaţiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeţi
Salvare pentru salvarea aranjamentului.
Rearanjarea panourilor
Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l
la o locaţie nouă.
33
Noţiuni de bază
Instalarea aplicaţiilor
Utilizaţi magazinele media, cum ar fi Samsung Apps pentru a descărca şi instala aplicaţii.
Dezinstalarea aplicaţiilor
Atingeţi
→ Dezinstalare, apoi selectaţi o aplicaţie pentru a o dezinstala.
Aplicaţiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.
Partajarea aplicaţiilor
Partajaţi aplicaţiile descărcate cu alţi utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.
→ Partajare aplicaţii, selectaţi aplicaţiile, atingeţi Efectuat, apoi selectaţi o metodă de
Atingeţi
partajare. Următorii paşi variază în funcţie de metoda selectată.
Ajutor
Accesaţi informaţiile de ajutor pentru a afla cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile sau cum să
configuraţi setările importante.
Atingeţi Ajutor pe ecranul de Aplicații. Selectaţi o categorie pentru a vizualiza sfaturi.
Pentru a sorta categorii după o ordine alfabetică, atingeţi
Pentru a căuta cuvinte cheie, atingeţi
.
.
Introducerea textului
Utilizaţi tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.
Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului,
trebuie să modificaţi limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.
Modificarea tipului de tastatură
Atingeţi orice câmp text, deschideţi panoul de notificări, atingeţi Selectați metoda de introducere,
apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.
34
Noţiuni de bază
Utilizarea tastaturii Samsung
Setaţi opţiuni pentru tastatura
Samsung.
Ştergeţi caracterul precedent.
Scrieți cu majusculă.
Treceți la următoarea linie.
Introduceţi semne de punctuaţie.
Introduceţi un spaţiu.
Introducerea literelor mari
Atingeţi
înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Modificarea tipului de tastatură
→ Mobilă pentru a modifica tipul de tastatură. Ţineţi apăsat
Ţineţi apăsat , apoi atingeţi
apoi mutaţi tastatura flotantă într-o altă locaţie.
Pentru a comuta la tastatura fixă, atingeţi
→ Tastatură Qwerty.
Modificarea limbii pentru tastatură
Adăugaţi mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisaţi tasta spaţiu la stânga sau
la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.
Introducerea vocală a textului
Activaţi caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiţi la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce
vorbiţi.
Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeţi textul subliniat şi selectaţi un cuvânt sau o
sintagmă alternativă din lista derulantă.
Pentru a modifica limba sau a adăuga și alte limbi pentru recunoaşterea vocală, atingeţi limba
curentă.
35
Noţiuni de bază
Copierea şi lipirea
Ţineţi apăsat deasupra textului, glisaţi sau pentru a selecta textul dorit, apoi atingeţi Copiere
pentru a copia sau Tăiere pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.
Pentru a-l lipi în câmpul de introducere a textului, plasaţi cursorul în punctul unde trebuie introdus
textul, apoi atingeţi → Lipire.
Conectarea la o reţea Wi-Fi
Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu
alte dispozitive. (pag. 100)
Pornirea şi oprirea Wi-Fi
Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi Wi-Fi pentru a activa sau pentru a dezactiva
caracteristica.
Dezactivaţi Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.
Accesarea rețelelor Wi-Fi
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Conexiuni → Wi-Fi, apoi glisaţi comutatorul Wi-Fi la
dreapta.
Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi detectate, introduceţi o parolă dacă este cazul, apoi
atingeţi Conectare. Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După
ce dispozitivul se conectează la o reţea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este
disponibilă.
Adăugarea reţelelor Wi-Fi
Dacă reţeaua dorită nu apare în lista de reţele, atingeţi Adăugare reţea Wi-Fi din partea de jos a listei
de reţele. Introduceţi numele reţelei în SSID reţea, selectaţi tipul de securitate şi introduceţi parola
dacă nu există o reţea deschisă, apoi atingeţi Conectare.
36
Noţiuni de bază
Ignorarea reţelelor Wi-Fi
Orice reţea care a fost utilizată vreodată, inclusiv reţeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât
dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectaţi reţeaua din lista de reţele, apoi atingeţi
Revocare.
Setarea conturilor
Aplicaţiile Google, cum ar fi Magazin Play, necesită un cont Google, iar Samsung Apps necesită un
cont Samsung. Creaţi conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experienţă în utilizarea
dispozitivului.
Adăugarea conturilor
Urmaţi instrucţiunile care apar la deschiderea unei aplicaţii Google fără a vă conecta pentru setarea
unui cont Google.
Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicaţii,
atingeţi Setări → Conturi → Adăugare cont → Google. După aceea, atingeţi Nou pentru a vă
înregistra sau atingeţi Existent, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea
acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.
În același mod puteți seta un cont Samsung.
Eliminarea conturilor
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Conturi, selectaţi un nume de cont din Conturile mele,
selectaţi contul pe care doriţi să îl eliminaţi, apoi atingeţi Elimin. cont.
37
Noţiuni de bază
Transferul fişierelor
Mutaţi fişiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau
invers.
Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicaţii. În funcţie de versiunea
de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de
fişiere nu sunt acceptate.
• Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf,
mxmf, imy, rttl, rtx şi ota
• Imagine: bmp, gif, jpg şi png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm şi mkv
• Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp,
txt, asc şi rtf
Dacă aplicaţiile nu pot reda fişiere în format divX sau ac3, instalaţi aplicaţiile care le acceptă.
Conectarea cu Samsung Kies
Samsung Kies este o aplicaţie pentru calculator care gestionează şi sincronizează conţinutul media şi
informaţiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies
de pe site-ul web Samsung.
1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi
dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
2 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.
38
Noţiuni de bază
Conectarea cu Windows Media Player
Asiguraţi-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.
1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
2 Deschideţi Windows Media Player şi sincronizaţi fişiere muzicale.
Conectarea ca dispozitiv media
1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi Conectat ca dispozitiv media → Dispozitiv
media (MTP).
Atingeţi Cameră foto (PTP) în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media
(MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.
Securizarea dispozitivului
Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteţi altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele
şi informaţiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată
când este blocat.
Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Dispozitivul meu → Blocare ecran → Blocare ecran →
Deblocare facială.
Potriviţi faţa în cadru pentru a fi captată. Apoi, setaţi un cod PIN de deblocare de rezervă sau un
model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reuşeşte.
39
Noţiuni de bază
Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Dispozitivul meu → Blocare ecran → Blocare ecran →
Faţă şi voce.
Potriviţi faţa în cadru pentru a fi captată şi setaţi o comandă vocală. Apoi, setaţi un cod PIN de
deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială şi
deblocarea vocală nu reuşesc.
Setarea unui model
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Dispozitivul meu → Blocare ecran → Blocare ecran →
Model.
Desenaţi un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenaţi modelul pentru a-l
verifica. Setaţi un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai
amintiţi modelul.
Setarea unui cod PIN
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Dispozitivul meu → Blocare ecran → Blocare ecran →
PIN.
Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.
40
Noţiuni de bază
Setarea unei parole
Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Dispozitivul meu → Blocare ecran → Blocare ecran →
Parolă.
Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o
verifica.
Deblocarea dispozitivului
Porniţi ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceţi codul de
deblocare.
Dacă uitaţi codul de deblocare, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru
a-l reseta.
Actualizarea dispozitivului
Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
Actualizarea cu Samsung Kies
Lansaţi Samsung Kies şi conectaţi dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat
dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceţi
clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultaţi secţiunea de
asistenţă Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.
• Nu opriţi computerul şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
• În timpul actualizării dispozitivului, nu conectaţi alte dispozitive media la computer.
Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare.
41
Noţiuni de bază
Actualizarea „over the air”
Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea
serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).
Pe ecranul de Aplicații, atingeţi Setări → Mai multe → Despre dispozitiv → Actualizare software
→ Actualizare.
42
Comunicaţii
Telefon
Utilizaţi această aplicaţie pentru efectuarea sau preluarea unui apel.
Atingeţi Telefon pe ecranul de Aplicații.
Efectuarea apelurilor
Efectuarea unui apel
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Tastatură:
► Modele dual SIM: Introduceţi numărul utilizând tastatura, apoi atingeţi
sau
.
► Modele SIM singular: Introduceţi numărul utilizând tastatura, apoi atingeţi .
• Jurnale: Efectuaţi un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
• Favorite: Efectuaţi un apel din lista de contacte favorite.
• Contacte: Efectuaţi un apel din lista de contacte.
Numere de apelare rapidă
Pentru numerele de apelare rapidă, ţineţi apăsată cifra corespunzătoare.
Predicţia numerelor
Atunci când introduceţi cifre pe tastatură, apar predicţii automate. Selectaţi una din acestea pentru
efectuarea unui apel.
43
Comunicaţii
Găsirea contactelor
Introduceţi un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de
contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectaţi un contact
pentru a efectua un apel.
Efectuarea unui apel internaţional
► Modele dual SIM: Ţineţi apăsat 0 până când apare semnul +. Introduceţi codul ţării, prefixul
regional şi numărul de telefon, apoi atingeţi sau .
► Modele SIM singular: Ţineţi apăsat 0 până când apare semnul +. Introduceţi codul ţării, prefixul
regional şi numărul de telefon, apoi atingeţi .
Pe durata unui apel
Următoarele opțiuni sunt disponibile:
• : Puneţi un apel în așteptare. Atingeţi
• pentru a relua apelul în aşteptare.
: Măriţi volumul.
• Ad. apel: Formaţi un al doilea apel.
• Tastatură: Deschideţi tastatura.
• Sf. apel: Terminaţi apelul curent.
• Difuzor: Activaţi setul difuzor-microfon. Ţineţi dispozitivul la distanţă de urechi atunci când
utilizaţi setul difuzor-microfon.
• Silenţios: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
• Cască: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
• Permutare: Comutaţi între două apeluri.
• Îmbinare: Efectuați un apel cu mai mulţi participanţi atunci când sunteţi conectat la două
apeluri. Repetaţi această acţiune pentru a adăuga mai mulţi interlocutori. Această caracteristică
este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulţi participanţi este activ.
• → Contacte: Deschideţi lista de contacte.
• → Notă: Creaţi o notă.
• → Mesaj: Trimiteţi un mesaj.
• → Transfer: Conectaţi primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acţiune vă
deconectează de la conversaţie.
• → Gestionare apel conferinţă: Purtaţi o discuţie privată cu un interlocutor în timpul
unui apel cu mai mulţi participanţi sau deconectaţi un interlocutor de la apelul cu mai mulţi
participanţi.
44
Comunicaţii
Adăugarea contactelor
Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceţi numărul şi
atingeţi Adăugare la Contacte.
Trimiterea unui mesaj
Atingeţi
→ Trimitere mesaj pentru a trimite un mesaj la numărul de pe ecran.
Vizualizarea jurnalelor de apel
Atingeţi Jurnale pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite şi efectuate.
► Modele dual SIM: Pentru a filtra un jurnal de apeluri, atingeţi
sau USIM, apoi selectaţi o opţiune.
► Modele SIM singular: Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeţi
opţiune.
→ Vizualizare → o cartelă SIM
→ Vizualizare, apoi selectaţi o
Numărul de apelare fixă
Dispozitivul poate fi setat să restricţioneze apelurile efectuate numai către numerele specificate.
Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.
► Modele dual SIM: Atingeţi
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → o cartelă SIM sau
USIM → Numere de apelare fixă → Activare FDN, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela
SIM sau USIM. Atingeţi Listă FDN şi adăugaţi numere.
► Modele SIM singular: Atingeţi
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → Numere de
apelare fixă → Activare FDN, apoi introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeţi
Listă FDN şi adăugaţi numere.
Blocarea apelurilor
Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea
internaţională poate fi dezactivată.
► Modele dual SIM: Atingeţi
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → o cartelă SIM sau
USIM → Blocare apel, selectaţi un tip de apel, selectaţi o opţiune pentru blocarea apelurilor, apoi
introduceţi o parolă.
► Modele SIM singular: Atingeţi
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → Blocare apel,
selectaţi un tip de apel, selectaţi o opţiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceţi o parolă.
45
Comunicaţii
Primirea apelurilor
Preluarea unui apel
Când primiţi un apel, glisaţi
în afara cercului mare.
Dacă serviciul de apel în aşteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când primiţi un al
doilea apel, terminaţi sau puneţi în aşteptare primul apel.
Respingerea unui apel
Când primiţi un apel, glisaţi
în afara cercului mare.
Pentru a trimite un mesaj la respingerea unui apel primit, atingeţi Respingere apel cu mesaj. Pentru
→ Setări apeluri → Configurare mesaje respingere
a crea mesajul de respingere, atingeţi
apeluri.
Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite
→ Setări apeluri → Respingere apel → Mod respingere automată → Numere cu
Atingeţi
resp. automată → Listă de respingere automată. Atingeţi Creare, introduceţi un număr, atribuiţi o
categorie, apoi atingeţi Salvare.
Apelurile pierdute
Dacă un apel este pierdut, apare
vizualiza lista de apeluri pierdute.
pe bara de stare. Deschideţi panoul de notificări pentru a
Apelul în aşteptare
Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest
serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu
este disponibil pentru apelurile video.
► Modele dual SIM: Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeţi
suplimentare → o cartelă SIM sau USIM → Apel în aşteptare.
► Modele SIM singular: Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeţi
suplimentare → Apel în aşteptare.
46
→ Setări apeluri → Setări
→ Setări apeluri → Setări
Comunicaţii
Redirecţionarea apelurilor
Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.
► Modele dual SIM: Atingeţi
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → o cartelă SIM sau
USIM → Redirecţionare apeluri, apoi selectaţi un tip de apel şi o situaţie. Introduceţi un număr şi
atingeţi Activare.
► Modele SIM singular: Atingeţi
→ Setări apeluri → Setări suplimentare → Redirecţionare
apeluri, apoi selectaţi un tip de apel şi o situaţie. Introduceţi un număr şi atingeţi Activare.
Apelurile video
Efectuarea unui apel video
Introduceţi numărul sau selectaţi un contact din lista de contacte, apoi atingeţi
.
Pe durata unui apel video
Următoarele opțiuni sunt disponibile:
• Comutare cameră: Comutaţi între camera foto frontală şi camera foto spate.
• Sf. apel: Terminaţi apelul curent.
• Silenţios: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
• → Ascunde-mă: Ascundeţi imaginea dvs. de interlocutor.
• → Imagine la ieşire: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
• → Tastatură: Deschideţi tastatura.
• → Comutare cască: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
• → Difuzor oprit: Dezactivaţi caracteristica difuzor-microfon.
• → Emoţii animate: Aplicaţi pictograme emoţionale imaginii dvs.
• → Vizualizare temă: Aplicaţi pictograme decorative imaginii dvs.
• → Activ. viz. des. an.: Schimbaţi modul de vizualizarea la cel de tip desene animate.
Ţineţi apăsată imaginea interlocutorului pentru accesarea următoarelor opţiuni:
• Capturare imagine: Capturați imaginea interlocutorului.
• Înregistrare videoclip: Realizaţi un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
În multe ţări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a
interlocutorului.
47
Comunicaţii
Ţineţi apăsată imaginea dvs. pentru accesarea următoarelor opţiuni:
• Comutare cameră: Comutaţi între camera foto frontală şi camera foto spate.
• Imagine la ieşire: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
Schimbarea imaginilor
Glisaţi imaginea unui interlocutor către imaginea celuilalt interlocutor pentru a face schimb de
imagini.
Ascultarea unui mesaj vocal
Ţineţi apăsat 1 pe tastatură, apoi urmaţi instrucţiunile de la furnizorul de servicii.
48
Comunicaţii
Contacte
Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail
etc.
Atingeţi Contacte pe ecranul de Aplicații.
Gestionarea contactelor
Atingeţi Contacte.
Crearea unui contact
Atingeţi
şi introduceţi informaţiile contactului.
• : Adăugaţi o imagine.
• /
: Adăugaţi sau ştergeţi un câmp al contactului.
Editarea unui contact
Selectaţi contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeţi
.
Ştergerea unui contact
Atingeţi
→ Ştergere.
Setarea unui număr de apelare rapidă
→ Setare pentru apelare rapidă, selectaţi o cifră de apelare rapidă, apoi selectaţi un
Atingeţi
contact pentru aceasta. Pentru a şterge un număr de apelare rapidă, ţineţi-l apăsat, apoi atingeţi
Eliminare.
49
Comunicaţii
Căutarea contactelor
Atingeţi Contacte.
Utilizaţi una din următoarele metode de căutare:
• Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.
• Utilizaţi indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a
lungul acestuia.
• Atingeţi câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceţi criteriile de
căutare.
Odată selectat contactul, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• : Adăugaţi la contactele favorite.
• /
: Efectuaţi un apel vocal sau un apel video.
• : Compuneţi un mesaj.
• : Compuneţi un email.
Afişarea contactelor
Atingeţi Contacte.
Implicit, dispozitivul afişează toate contactele salvate.
Atingeţi
→ Contacte de afişat, apoi selectaţi locația unde sunt salvate contactele.
Mutarea contactelor
Atingeţi Contacte.
Mutarea contactelor la Google
Atingeţi
→ Îmbinare conturi → Fuzionare cu Google.
Contactele mutate la Contacte Google apar cu
în lista de contacte.
Mutarea contactelor la Samsung
Atingeţi
→ Îmbinare conturi → Fuzionare cu Samsung account.
în lista de contacte.
Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu
50
Comunicaţii
Importul şi exportul contactelor
Atingeţi Contacte.
Importul contactelor
Atingeţi
→ Import/Export, apoi selectaţi o opţiune pentru import.
Exportul contactelor
Atingeţi
→ Import/Export, apoi selectaţi o opţiune pentru export.
Partajarea contactelor
→ Partajare carte de vizită prin, selectaţi contactele, atingeţi Efectuat, apoi selectaţi o
Atingeţi
metodă de partajare.
Contacte favorite
Atingeţi Favorite.
Atingeţi
, apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Căutare: Căutaţi contacte.
• Adăugare la favorite: Adăugaţi contacte la favorite.
• Eliminare din Favorite: Eliminaţi contacte din favorite.
• Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă: Vizualizaţi contactele sub formă de grilă sau de listă.
• Ajutor: Accesaţi informaţii de ajutor despre utilizarea contactelor.
51
Comunicaţii
Grupuri de contacte
Atingeţi Grupuri.
Adăugarea contactelor la un grup
Selectaţi un grup, apoi atingeţi
Efectuat.
. Selectaţi contactele pe care doriţi să le adăugaţi, apoi atingeţi
Gestionarea grupurilor
Atingeţi
, apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Creare: Creați un grup nou.
• Căutare: Căutaţi contacte.
• Schimbare ordine: Ţineţi apăsat de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la
altă poziţie, apoi atingeţi Efectuat.
• Ştergere grupuri: Selectaţi grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeţi Ştergere. Grupurile
implicite nu pot fi şterse.
• Ajutor: Accesaţi informaţii de ajutor despre utilizarea contactelor.
Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup
Selectaţi un grup, atingeţi
atingeţi Efectuat.
→ Trimitere mesaj sau Trimitere email, selectaţi membrii, apoi
Carte de vizită
Atingeţi Contacte.
Creaţi o carte de vizită şi trimiteţi-o altor persoane.
Atingeţi Configurare profil, introduceţi detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi
adresa poştală, apoi atingeţi Salvare. Dacă informaţiile despre utilizator au fost salvate atunci când
aţi configurat dispozitivul, selectaţi cartea de vizită, apoi atingeţi pentru a edita.
Atingeţi
→ Partajare carte de vizită prin, apoi selectaţi o metodă de partajare.
52
Comunicaţii
Mesaje
Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).
Atingeţi Mesaje pe ecranul de Aplicații.
Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor
în timp ce vă aflaţi în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru detalii, contactaţi
furnizorul dvs. de servicii.
Trimiterea mesajelor
► Modele dual SIM: Atingeţi
.
, adăugaţi destinatarii, introduceţi un mesaj, apoi atingeţi
► Modele SIM singular: Atingeţi
, adăugaţi destinatarii, introduceţi un mesaj, apoi atingeţi
sau
.
Utilizaţi următoarele metode pentru a adăuga destinatari:
• Introduceţi un număr de telefon.
• Atingeți
, selectaţi contactele, apoi atingeţi Efectuat.
Utilizaţi următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:
• Atingeţi
• Atingeţi
şi ataşaţi imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
→ Adăugare subiect pentru introducerea unui subiect.
Trimiterea de mesaje programate
→ Planificare. Setaţi data şi ora, apoi atingeţi Efectuat.
În timpul compunerii unui mesaj, atingeţi
Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.
• Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este
instabilă, mesajul nu va fi trimis.
• Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data
şi ora să fie incorecte dacă treceţi de la un fus orar la altul şi dacă reţeaua nu actualizează
informaţiile.
53
Comunicaţii
Traducerea şi trimiterea mesajelor
→ Traducere,
Pentru a utiliza caracteristica traducere, în timpul compunerii unui mesaj, atingeţi
glisaţi comutatorul Traducere la dreapta, setaţi limba în care doriți să faceți traducerea, apoi atingeţi
OK.
Atingeţi
sursă.
pentru a traduce mesajul, apoi atingeţi Gata. Mesajul tradus va înlocui mesajul din limba
Vizualizarea mesajelor primite
Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcţie de contact.
Selectaţi un contact pentru a vizualiza mesajele de la acesta.
E-mail
Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.
Atingeţi E-mail pe ecranul de Aplicații.
Setarea conturilor de e-mail
Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația Email pentru prima dată.
Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeţi Următor pentru un cont de e-mail privat, cum ar
fi Google Mail, sau atingeţi Config. manuală pentru un cont de e-mail de companie. După aceea,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeţi
→ Setări → Adăugare cont.
Trimiterea mesajelor
Atingeţi contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeţi
destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți .
în partea de jos a ecranului. Introduceţi
Atingeţi
pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.
Atingeţi
pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informaţii despre locaţie şi alte
Atingeţi →
elemente în mesaj.
54
Comunicaţii
Trimiterea de mesaje programate
→ E-mail planificat. Bifaţi E-mail planificat, setaţi o
În timpul compunerii unui mesaj, atingeţi
dată şi o oră, apoi atingeţi Gata. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.
• Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este
instabilă, mesajul nu va fi trimis.
• Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data
şi ora să fie incorecte dacă treceţi de la un fus orar la altul şi dacă reţeaua nu actualizează
informaţiile.
Citirea mesajelor
Selectaţi contul de e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi. Pentru a prelua mesaje noi, atingeţi
.
Atingeți mesajul pe care doriţi să îl citiţi.
Adăugaţi adresa de e-mail la lista de
contacte.
Marcaţi mesajul ca memento.
Deschideţi ataşamente.
Răspundeţi tuturor destinatarilor.
Redirecţionaţi mesajul.
Răspundeţi la mesaj.
Ştergeţi mesajul.
Atingeţi fila ataşamentului pentru deschiderea ataşamentelor, apoi atingeţi Salvare pentru a-l salva.
55
Comunicaţii
Google Mail
Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.
Atingeţi Google Mail pe ecranul de Aplicații.
• În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
• Această aplicaţie poate fi etichetată diferit în funcţie de regiune sau de furnizorul de
servicii.
Trimiterea mesajelor
În orice căsuţă poştală, atingeţi
, introduceţi destinatarii, un subiect şi un mesaj, apoi atingeţi
Atingeţi
→ Atașați o fotografie pentru a ataşa imagini.
Atingeţi
→ Atașați un videoclip pentru a ataşa videoclipuri.
Atingeţi
→ Adăugați Cc/Bcc pentru a adăuga mai mulţi destinatari.
Atingeţi
→ Salvați mesajul nefinal. pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.
Atingeţi
→ Renunțați pentru a începe din nou.
Atingeţi
→ Setări pentru a modifica setările Google Mail.
Atingeţi
→ Trim. feedback pentru a comunica opiniile dvs. cu privire la dezvoltarea aplicaţiei.
Atingeţi
→ Ajutor pentru a accesa informaţiile de ajutor pentru Google Mail.
56
.
Comunicaţii
Citirea mesajelor
Păstrați mesajul pentru stocare pe
termen lung.
Ştergeţi mesajul.
Marcaţi mesajul ca necitit.
Adăugaţi adresa de e-mail la lista
de contacte.
Răspundeţi tuturor destinatarilor
sau redirecţionaţi acest mesaj către
alte persoane.
Marcaţi mesajul ca memento.
Răspundeţi la mesaj.
Previzualizaţi ataşamentul.
Etichete
Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afişează
mesajele etichetate Mesaje primite.
Atingeţi
pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.
Pentru a adăuga o etichetă unui anumit mesaj, selectați-l, atingeţi
selectaţi eticheta pe care doriţi să o atribuiţi.
57
→ Modificați etichetele, apoi
Comunicaţii
Hangouts
Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa cu alte persoane.
Atingeţi Hangouts pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Selectaţi un prieten din lista de prieteni sau introduceţi datele pe care doriţi să le căutaţi şi selectaţi
un prieten din rezultate pentru a începe conversația.
Google+
Utilizaţi această aplicaţie pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare
Google.
Atingeţi Google+ pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Atingeţi Toate pentru a schimba categoria, apoi derulaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza postările
de la cercurile dvs.
Atingeţi
pentru a utiliza alte caracteristici ale reţelei de socializare.
G+ Foto
Utilizaţi această aplicaţie pentru a partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul rețelei de
socializare Google.
Atingeţi G+ Foto pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Atingeţi
→
pentru a selecta imagini sau videoclipuri, apoi utilizaţi una din următoarele:
• Distribuie: Partajaţi imaginile sau videoclipurile.
• : Partajaţi imaginile prin intermediul Hangouts.
• : Ştergeţi imaginile sau videoclipurile.
• : Creaţi un album nou şi copiaţi imaginile sau videoclipurile.
58
Comunicaţii
ChatON
Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicaţie,
trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung sau să verificaţi numărul dvs. de telefon.
Atingeţi ChatON pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Creaţi o listă de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau
selectând prieteni din lista de sugestii.
Selectaţi un prieten cu care doriţi să începeţi o conversație.
59
Web şi reţea
Internet
Utilizaţi această aplicaţie pentru a naviga pe Internet.
Atingeţi Internet pe ecranul de Aplicații.
Vizualizarea paginilor web
Atingeţi câmpul adresă, introduceţi adresa web, apoi atingeți Acces.
Atingeţi
acesteia.
pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării
Pentru a schimba motorul de căutare, atingeţi
căutare.
→ Setări → Avansat → Selectare motor de
Deschiderea unei pagini noi
→ Fereastră nouă.
Atingeţi
Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi
pagina pentru a o selecta.
, derulaţi la stânga sau la dreapta, apoi atingeţi
Căutarea vocală pe web
Atingeţi câmpul adresă, atingeţi , rostiți un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care
apar.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
Marcaje
Pentru a marca pagina web curentă, atingeţi
→ Adăugare marcaj.
Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeţi , apoi selectaţi pagina dorită.
60
Web şi reţea
Istoric
Atingeţi → Istoric pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent.
→ Ştergere istoric.
Pentru ştergerea istoricului, atingeţi
Pagini salvate
Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeţi
→ Pagini salvate.
Link-uri
Ţineţi apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau
pentru a-l copia.
Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizaţi Descărcări. (pag. 97)
Partajarea paginilor web
Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeţi
→ Partajare prin.
Pentru a partaja o parte a paginii web, ţineţi apăsat textul dorit, apoi atingeţi Partajare.
Chrome
Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea informaţiilor şi răsfoirea paginilor web.
Atingeţi Chrome pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Vizualizarea paginilor web
Atingeţi câmpul adresă, apoi introduceţi o adresă web sau criterii de căutare.
Deschiderea unei pagini noi
Atingeţi
→ Filă nouă.
Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi
, apoi selectaţi o pagină web.
61
Web şi reţea
Căutarea vocală pe web
Atingeţi câmpul adresă, atingeţi , rostiți un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care
apar.
Sincronizarea cu alte dispozitive
Sincronizaţi filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când
sunteţi conectat cu acelaşi cont Google.
Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeţi
pagină web pentru a o deschide.
Pentru a vizualiza marcajele, atingeţi
→ Alte dispozitive. Selectaţi o
.
Bluetooth
Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanţe scurte. Utilizaţi
Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.
• Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea
necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere şi
securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se
poate reduce.
• Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi
incompatibile cu dispozitivul dvs.
• Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii
piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri
comerciale).
Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii
Bluetooth.
Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeţi Setări → Conexiuni → Bluetooth, apoi
glisaţi comutatorul Bluetooth la dreapta.
62
Web şi reţea
Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth
Pe ecranul de Aplicații, atingeţi Setări → Conexiuni → Bluetooth → Căutare, iar dispozitivele
detectate sunt listate. Selectaţi dispozitivul cu care doriţi să vă asociaţi, apoi acceptaţi parola
generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.
Trimiterea şi primirea datelor
Multe aplicaţii acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația Galerie.
Deschideţi Galerie, selectaţi o imagine, atingeţi → Bluetooth, apoi selectaţi unul din dispozitivele
Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare Bluetooth de pe
celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă este primit un contact,
acesta este adăugat automat la lista de contacte.
Samsung Link
Utilizaţi această aplicaţie pentru redarea conţinutului salvat pe diverse dispozitivele localizate la
distanţă sau pe servicii web de stocare, prin intermediul Internetului. Puteţi reda şi trimite fișiere
multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau pe un serviciu web de stocare.
Pentru a utiliza această aplicaţie, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung şi să înregistraţi două
sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcţie de tipul dispozitivului.
Atingeţi Samsung Link pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Atunci când deschideţi această aplicaţie, va apărea conţinutul recent de la toate dispozitivele dvs.
înregistrate. Puteţi să le răsfoiţi şi redaţi. Pentru a porni partajarea fişierelor, derulaţi la DISPOZITIVE
ŞI STOCARE şi selectaţi o opţiune.
63
Web şi reţea
Trimiterea fişierelor
Trimiteţi fişiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare.
Selectaţi un dispozitiv, atingeţi
, selectaţi fişiere, apoi atingeţi Terminat.
Partajarea fişierelor
Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare web, atingeţi
apoi selectaţi o metodă de partajare.
, selectaţi fişiere, atingeţi Terminat,
Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanţă
Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare web, atingeţi
dispozitiv.
, selectaţi un fişier, apoi selectaţi un
• Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de dispozitivele conectate ca player
media.
• Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcţie de conexiunea de
reţea.
Gestionarea conţinutului pe un serviciu web de stocare
Selectaţi un serviciu web de stocare, apoi vizualizaţi şi gestionaţi fişierele dvs.
Pentru a descărca fişiere de la un serviciu web de stocare, atingeţi
Terminat.
Pentru înregistra servicii web de stocare pe dispozitiv, atingeţi
atingeţi Conectare lângă un serviciu web de stocare.
, selectaţi fişiere, apoi atingeţi
→ Înregistrare stocare, apoi
Group Play
Utilizaţi această aplicaţie pentru a partaja imagini, documente şi muzică cu alte dispozitive care sunt
conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi.
Atingeţi Group Play pe ecranul de Aplicații.
• În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
• În timpul utilizării acestei aplicaţii, nu puteţi folosi Internetul.
64
Web şi reţea
Crearea unui grup pentru Group Play
Selectaţi una din următoarele caracteristici:
• Partajați muzică: Selectaţi fişiere muzicale pentru partajare. Puteţi să conectaţi două sau mai
multe dispozitive şi să le utilizaţi pentru realizarea unui efect de sunet surround.
• Partajare imagini: Selectaţi imagini pentru partajare.
• Partajați documente: Selectaţi documente pentru partajare.
• Jucați jocuri şi mai multe altele: Jucaţi jocuri online cu prietenii.
După selectarea fişierelor, atingeţi Efectuat, apoi setaţi o parolă.
În timpul partajării conţinutului, atingeţi
pot vedea ceea ce creaţi.
şi scrieţi o notă sau desenaţi pe ecran. Toţi participanţii
Alăturarea la Group Play
Atingeţi Alătur. la grup, selectaţi o sesiune Group Play la care să vă înscrieţi, apoi introduceţi
parola pentru grup. Selectaţi o categorie media şi conţinutul care este partajat curent va apărea pe
dispozitiv.
65
Media
Muzică
Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică.
Atingeţi Muzică pe ecranul de Aplicații.
• În funcţie de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt
acceptate.
• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de
codare.
Redarea muzicii
Selectaţi o categorie de muzică, apoi selectaţi melodia care va fi redată.
Căutaţi dispozitive compatibile
DLNA.
Reglaţi volumul.
Setaţi cântecul ca melodia dvs.
favorită.
Porniţi amestecarea.
Schimbaţi modul de repetare.
Ascundeţi ecranul playerului
muzical.
Deschideţi lista de redare.
Reporniţi melodia redată curent sau
săriţi la melodia precedentă. Ţineţi
apăsat pentru deplasarea rapidă
înapoi.
Săriţi la următoarea melodie. Ţineţi
apăsat pentru deplasarea rapidă
înainte.
Întrerupeţi şi reluaţi redarea.
66
Media
Setarea unei melodii ca ton de sonerie
Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeţi
telefon.
→ Setare ca → Ton de sonerie
Crearea listei de redare
Realizaţi propria selecţie de melodii.
→ Creare listă de redare. Introduceţi un nume şi atingeţi OK.
Atingeţi Liste redare, apoi atingeţi
Selectați Adăugare muzică, selectaţi melodiile pe care doriţi să le includeţi, apoi atingeţi Efectuat.
Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeţi
redare.
→ Adăugare la lista de
Redarea muzicii în funcţie de stare
Redaţi muzică grupată în funcţie de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv.
Atingeţi
→ Setări → Meniu muzică şi bifaţi Pătrat muzical, apoi atingeţi Gata.
Atingeţi Pătrat muzical şi selectaţi o celulă de stare. Alternativ selectaţi mai multe celule prin glisare.
Cameră foto
Utilizaţi această aplicaţie pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.
Utilizați aplicația Galerie pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei
dispozitivului. (pag. 72)
Atingeţi Cameră foto pe ecranul de Aplicații.
• Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcţioneze
corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluţii înalte.
Norme de etichetă a camerei
• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte
persoane.
67
Media
Realizarea fotografiilor
Realizarea unei fotografii
Atingeţi imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când
pentru a fotografia.
subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeţi
Vizualizaţi mai multe
opţiuni.
Indică ce mod de
fotografiere este în uz.
Comutaţi între camera
foto faţă şi camera foto
spate.
Începeţi realizarea unui
videoclip.
Schimbaţi modul de
fotografiere.
Deschideţi Galerie
pentru a vizualiza
fotografii şi videoclipuri.
Selectaţi din diversele
efecte disponibile.
Modul de fotografiere
Următoarele efecte foto sunt disponibile.
Atingeţi MOD, apoi derulaţi în sus sau în jos ecranul din partea dreaptă a ecranului.
• Automat: Utilizaţi această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile şi să
determine modul ideal pentru fotografiere.
• Fotografie optimă: Realizaţi o serie de fotografii, apoi salvați-o pe cea mai bună.
• Fotografiere continuă: Realizaţi o serie de fotografii ale subiecţilor în mişcare.
• Sunet şi foto: Utilizaţi această opţiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.
pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet
Atingeţi
înaintea realizării unei fotografii.
Când fotografiaţi în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.
68
Media
• Panoramă: Realizaţi o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.
Pentru a obţine cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.
– – Mişcaţi camera încet într-o singură direcţie.
– – Menţineţi vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
– – Evitaţi realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în faţa fundalurilor neindetificabile,
cum ar fi cerul gol sau pereţii simpli.
• Sporturi: Utilizaţi această setare pentru subiecţi care se deplasează rapid.
• Noapte: Utilizaţi această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.
Fotografii panoramice
O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.
Atingeţi MOD → Panoramă.
şi mişcaţi camera într-o singură direcţie. Atunci când două cadre panoramice de ghidaj
Atingeţi
sunt aliniate, camera realizează automat o altă fotografie într-o secvența panoramică. Pentru a opri
.
fotografierea, atingeţi
Dacă vizorul este în afara direcţiei, dispozitivul se opreşte din fotografiere.
Aplicarea efectelor de filtru
Utilizaţi efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.
Atingeţi
şi selectaţi un efect de filtru. Opţiunile disponibile variază după mod.
Realizarea videoclipurilor
Realizarea unui videoclip
Atingeţi pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeţi
înregistrarea, atingeţi .
69
. Pentru a opri
Media
Modul de înregistrare
Atingeţi
→
pentru a modifica modul de înregistrare.
• Normal: Utilizaţi acest mod pentru calitate normală.
• Limită MMS: Utilizaţi acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.
Mărirea şi micşorarea
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Utilizaţi butonul Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
• Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.
Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizaţi caracteristica zoom în timpul filmării
unui videoclip.
Partajare fotografie
Atingeţi
→
, apoi selectaţi una din următoarele:
• Partajare fotografie: Trimiteţi o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
• Partajare foto prieten: Setaţi dispozitivul să recunoască faţa unei persoane pe care aţi
etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective.
• Partajare foto ChatON: Trimiteţi o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON.
70
Media
Configurarea setărilor pentru Cameră
→ pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât
Atingeţi
în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de
modul utilizat.
• Dimensiune fotografie / Dimensiune videoclip: Selectaţi o rezoluţie. Utilizaţi o rezoluţie mai
mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de
stocare.
• Mod focalizare: Selectaţi un mod de focalizare. Auto focus este controlat de cameră. Macro este
utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
• Măsurare: Selectaţi o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor
de iluminare. Centrat măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. Spot măsoară valoarea
iluminării într-o locație specifică. Matrice realizează media întregii scene.
• ISO: Selectaţi o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest
parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul
obiectelor care se află pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în
cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.
• Etichetă GPS: Adăugaţi o etichetă GPS fotografiei.
• Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţii în care semnalul poate
fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme
neprielnică.
• Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe Internet.
Pentru a evita acest lucru, dezactivaţi setarea etichetă GPS.
• Tastă de volum: Setaţi dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcţia
declanşator sau zoom.
• Temporizator: Utilizaţi această funcţie pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
• Balans de alb: Selectaţi un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai
realiste. Setările sunt proiectate pentru situaţii specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare
cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
• Valoare expunere: Schimbaţi valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă
lumină utilizează senzorul camerei. Pentru situaţii de iluminare slabă, utilizaţi o expunere mai
mare.
• Grilă: Afişaţi ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectaţi subiectul.
• Bliţ: Activaţi sau dezactivaţi bliţul.
71
Media
• Nume fişier contextual: Setaţi camera să afişeze etichete contextuale. Activaţi această opțiune
pentru a utiliza Asistent pentru etichete în Galerie.
• Salvare ca oglindit: Inversaţi imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
• Stocare: Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocare.
• Reiniţializare: Reiniţializaţi setările camerei.
Comenzile rapide
Reorganizaţi comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opţiuni ale camerei.
Atingeţi
→ Editare setări rapide.
Ţineţi apăsată o opţiune şi glisaţi-o la un slot din partea de sus a ecranului. Celelalte pictograme pot
fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.
Galerie
Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.
Atingeţi Galerie pe ecranul de Aplicații.
• În funcţie de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt
acceptate.
• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de
codare.
Vizualizarea imaginilor
Prin lansarea caracteristicii Galerie se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicaţie, cum
ar fi Email, salvează o imagine, folderul Download este automat creat pentru a conţine imaginea. În
mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul Screenshots. Selectaţi
un folder pentru a-l deschide.
Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcţie de data creării. Selectaţi o imagine pentru a o vizualiza
în ecran complet.
Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.
72
Media
Mărirea şi micşorarea
Utilizaţi următoarele metode pentru a mări o imagine:
• Atingeţi de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
• Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiaţi pentru a micşora sau
atingeţi de două ori pentru a reveni.
Redarea videoclipurilor
Fişierele video afişează pictograma
atingeţi .
în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări și
Decuparea fragmentelor unui videoclip
Selectaţi un videoclip, apoi atingeţi . Mutaţi paranteza de pornire la punctul de pornire dorit,
mutaţi paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvaţi videoclipul.
Editarea imaginilor
Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi
şi utilizaţi următoarele funcţii:
• Favorit: Adăugaţi imaginea la favorite.
• Expunere diapozitive: Începeţi o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
• Cadru foto: Utilizaţi această opţiune pentru a adăuga o ramă şi o notă imaginii. Imaginea editată
este salvată în folderul Photo frame.
• Notă fotografie: Utilizaţi această funcţie pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeţi
pentru a edita nota.
• Copiere în clipboard: Copiaţi în clipboard.
• Imprimare: Imprimaţi imaginea printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Anumite imprimante pot să
nu fie compatibile cu dispozitivul.
• Redenumire: Redenumiţi fişierul.
• Partajare foto prieten: Trimiteţi imaginea unei persoane a cărei faţă este etichetată în imagine.
• Rotire stânga: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.
• Rotire dreapta: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
• Tăiere: Redimensionaţi cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
• Setare ca: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
• Detalii: Vizualizaţi detaliile imaginii.
• Setări: Schimbaţi setările pentru Galerie.
73
Media
Modificarea imaginilor
Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi
şi utilizaţi următoarele funcţii:
• Rotire: Rotiţi imaginea.
• Tăiere: Tăiaţi imaginea.
• Culoare: Reglaţi saturaţia sau luminozitatea imaginii.
• Efect: Aplicaţi diverse efecte imaginii.
• Portret: Corectaţi efectul de ochi roşii, ajustaţi şi retuşaţi faţa, sau faceţi fundalul neclar.
• Abţibild: Ataşaţi etichete.
• Desen: Desenaţi pe imagine.
• Cadru: Aplicaţi cadre imaginii.
Imagini favorite
În timpul vizualizării unei imagini, atingeţi
favorite.
→ Favorit pentru a adăuga imaginea la lista de
Ştergerea imaginilor
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Într-un folder, atingeţi
→ Selectare element, selectaţi imaginile, apoi atingeţi
• Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi
.
.
Partajarea imaginilor
Utilizaţi una din următoarele metode:
• Într-un folder, atingeţi
→ Selectare element, selectaţi imaginile, apoi atingeţi pentru a le
trimite altor persoane sau pentru a le partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.
• Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o
partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.
74
Media
Setarea ca fundal
Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi
pentru a o atribui unui contact.
→ Setare ca pentru a seta imaginea ca fundal sau
Etichetarea feţelor
→ Setări, apoi bifaţi Etichetă faţă. Apare un cadru
Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi
galben în jurul feţei recunoscute. Atingeţi faţa, atingeţi Adăugare nume, apoi selectaţi sau adăugaţi
un contact.
Atunci când eticheta feţei apare pe o imagine, atingeți-o şi utilizaţi opţiunile disponibile, cum ar fi
efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.
Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei,
culoarea pielii, expresia facială, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesoriile pe care le
poartă subiectul.
Utilizarea Asistentului pentru etichete
→ Setări → Asistent pentru etichete, apoi glisaţi comutatorul Asistent pentru
Atingeţi
etichete pentru a afişa o etichetă contextuală (vreme, locaţie, dată şi numele persoanei) când
deschideţi o imagine.
Organizarea folderelor
Creaţi un folder pentru a organiza imagini sau videoclipuri stocate în dispozitiv. Puteţi copia sau
muta fişiere dintr-un folder în altul.
Pentru a crea un folder nou, atingeţi . Introduceţi un nume pentru folder, atingeţi OK, apoi bifaţi
imagini sau videoclipuri. Ţineţi apăsat pe orice imagine sau videoclip, glisaţi-o sau glisaţi-l în folderul
nou, apoi atingeţi Efectuat. Atingeţi Cop. pentru a copia sau Mutare pentru a muta.
Video
Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda fişiere video.
Atingeţi Video pe ecranul de Aplicații.
• În funcţie de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt
acceptate.
• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de
codare.
75
Media
Redarea videoclipurilor
Selectaţi un videoclip pentru redare.
Căutaţi dispozitive
compatibile DLNA.
Reglaţi volumul.
Deplasați-vă înainte sau
înapoi prin glisarea
barei.
Treceți la următorul
videoclip. Ţineţi apăsat
pentru deplasarea
rapidă înainte.
Schimbaţi raportul
ecranului.
Comutaţi la modul
ecran flotant.
Reporniţi videoclipul
curent sau săriţi la
precedentul videoclip.
Ţineţi apăsat pentru
deplasarea rapidă
înapoi.
Întrerupeţi şi reluaţi
redarea.
Ştergerea videoclipurilor
Atingeţi
→ Ştergere, selectaţi videoclipurile, apoi atingeţi Ştergere.
Partajarea videoclipurilor
Atingeţi
partajare.
→ Partajare prin, selectaţi videoclipurile, atingeţi Gata, apoi selectaţi o metodă de
Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video
Utilizaţi această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicaţii fără a închide playerul video. În
pentru a utiliza playerul pop-up.
timp ce urmăriţi videoclipuri, atingeţi
Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiaţi-le pentru a-l
micşora. Pentru a muta playerul, glisaţi-l la o altă locaţie.
76
Media
YouTube
Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.
Atingeţi YouTube pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Urmărirea videoclipurilor
Atingeţi , apoi introduceţi un cuvânt. Selectaţi unul din rezultatele obţinute în urma căutării
pentru a urmări videoclipul dorit.
Rotiţi dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afişarea ecranului complet.
Adăugaţi videoclipul la
lista de redare.
Comutaţi la modul
ecran flotant pentru a
căuta alte videoclipuri.
Accesaţi opţiunile de
redare pentru
videoclipul curent.
Întrerupeţi sau reluaţi
redarea.
Trimiteţi adresa URL
altor persoane.
Deplasați-vă înainte sau
înapoi prin glisarea
barei.
Partajarea videoclipurilor
Selectaţi videoclipul care va fi vizualizat, atingeţi
, apoi selectaţi o metodă de partajare.
Încărcarea videoclipurilor
Selectaţi contul dvs., atingeţi
atingeţi .
, selectaţi un videoclip, introduceţi informaţiile pentru acesta, apoi
77
Media
Radio
Ascultaţi muzică şi ştiri folosind Radioul FM. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectaţi o cască,
ce serveşte drept antenă radio.
Atingeţi Radio pe ecranul de Aplicații.
Ascultarea Radioului FM
Conectaţi o cască la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.
Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima
dată.
Atingeţi pentru a porni Radioul FM. Selectaţi postul radio dorit din lista de posturi şi atingeţi
pentru a reveni la ecranul Radioului FM.
Reglaţi volumul.
Porniţi sau opriţi Radioul FM.
Introduceţi manual frecvenţa
postului de radio.
Căutaţi un post radio disponibil.
Acordaţi fin frecvenţa.
Accesaţi servicii pentru postul
curent.
Înregistraţi o piesă de la Radioul FM.
Adăugaţi postul radio curent pe
lista de favorite.
78
Media
Căutarea posturilor radio
→ Căutare, apoi selectaţi o opţiune de căutare. Radioul FM caută şi salvează automat
Atingeţi
posturile disponibile.
Selectaţi postul radio dorit din lista de posturi şi atingeţi
pentru a reveni la ecranul Radioului FM.
Adăugarea posturilor la lista de favorite
Derulaţi la un post radio, apoi atingeţi
pentru a adăuga elementul la lista de favorite.
79
Aplicaţii şi magazine media
Magazin Play
Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii şi jocuri care pot rula pe dispozitiv.
Atingeţi Magazin Play pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Instalarea aplicaţiilor
Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie sau atingeţi
cheie.
pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt
Selectaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeţi INSTALAȚI. Dacă
există o taxă pentru aplicaţie, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
procesul de achiziţionare.
• Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o
pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea.
Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.
• Pentru a instala aplicațiile pe care le-aţi descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații,
atingeţi Setări → Mai multe → Securitate → Surse necunoscute.
Dezinstalarea aplicaţiilor
Dezinstalaţi aplicaţiile achiziţionate din Magazin Play.
→ Aplicaţiile mele, selectaţi o aplicaţie pentru ştergere din lista de aplicaţii instalate,
Atingeţi
apoi atingeţi DEZINSTALAȚI.
80
Aplicaţii şi magazine media
Samsung Hub
Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona, beneficia şi gestiona conţinut media digital. De
asemenea, Samsung Hub promovează şi recomandă conţinut care v-ar plăcea.
Atingeţi Samsung Hub pe ecranul de Aplicații.
Tipurile de conţinut furnizate pot să varieze în funcţie de regiune sau de furnizorul de
servicii.
Achiziţionarea conţinutului multimedia
Selectaţi o categorie de servicii, selectaţi conţinut media, apoi finalizaţi procesul de achiziţionare.
Gestionarea conţinutului pe dispozitiv
Selectaţi o categorie de servicii, derulaţi la stânga, apoi gestionaţi conținutul pe dispozitiv.
Samsung Apps
Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru
mai multe informaţii, vizitaţi apps.samsung.com.
Atingeţi Samsung Apps pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Instalarea aplicaţiilor
Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie.
Pentru căutarea unei aplicaţii, atingeţi
cheie în câmpul de căutare.
din partea de sus a ecranului, apoi introduceţi un cuvânt
Selectaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeţi Gratuite. Dacă
există o taxă pentru aplicaţie, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
procesul de achiziţionare.
81
Aplicaţii şi magazine media
Cărți Play
Utilizaţi această aplicaţie pentru a citi şi descărca fişiere de tip carte.
Atingeţi Cărți Play pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Muzică Play
Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a
transfera muzică de la serviciul cloud Google.
Atingeţi Muzică Play pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Chioşc Play
Utilizaţi această aplicaţie pentru a citi şi descărca reviste.
Atingeţi Chioşc Play pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Jocuri Play
Utilizaţi această aplicaţie pentru a descărca şi juca jocuri.
Atingeţi Jocuri Play pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
82
Utilităţi
S Memo
Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea o notă utilizând imagini şi înregistrări vocale.
Atingeţi S Memo pe ecranul de Aplicaţii.
Compunerea notelor
Creaţi note cu un conţinut îmbogăţit desenând schiţe, adăugând imagini sau note vocale.
pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeţi
Atingeţi
ajutorul tastaturii.
pentru a introduce text cu
Schiţaţi sau desenaţi o notă.
Anulaţi şi refaceţi ultima acţiune.
Introduceţi o notă.
Ştergeţi nota.
Realizaţi o înregistrare vocală care
va fi inserată.
Inseraţi un fişier multimedia.
Anexaţi o altă pagină la nota
curentă.
Comutaţi la modul vizualizare.
83
Utilităţi
Când schiţaţi o notă, atingeţi
culoarea creionului.
încă o dată pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau
încă o dată pentru a modifica dimensiunea radierei,
Când ştergeţi nota scrisă de mână, atingeţi
sau atingeţi Golire totală pentru a şterge nota.
Salvaţi setarea curentă în calitate de
profil al creionului.
Schimbaţi tipul de creion.
Schimbaţi grosimea liniei.
Schimbaţi culoarea creionului.
Vizualizaţi mai multe culori.
Pentru a schimba fundalul foii, atingeţi
Pentru a adăuga etichete, atingeţi
→ Schimbare fundal.
→ Ad. Etichetă.
Introducerea fişierelor imagine sau a înregistrării vocale
Atingeţi
pentru a introduce fişiere multimedia. Atingeţi
pentru a introduce o înregistrare vocală.
Răsfoirea notelor
Răsfoiţi miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.
Pentru a căuta o notă, atingeţi
→ Căutare.
Pentru a şterge nota, atingeţi
→ Ştergere.
Pentru a sorta note după dată, titlu, text, etichetă sau după alte criterii, atingeţi
Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeţi
→ Vizualizare tip listă.
→ Import.
Pentru a crea o notă importând un fişier, atingeţi
Pentru a exporta note într-un alt format de fişiere, atingeţi
Pentru a crea un folder, atingeţi
→ Export.
→ Creare director.
Pentru a schimba ordinea notelor, atingeţi
→ Schimbare ordine.
84
→ Sortare după.
Utilităţi
Pentru a muta note în alt fişier, atingeţi
→ Mutare.
→ Copiere.
Pentru a copia note, atingeţi
→ Setări.
Pentru a modifica setările S Memo, atingeţi
→ Ajutor.
Pentru a accesa informaţiile de ajutor pentru S Memo, atingeţi
Pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru a restabili note dintr-o locaţie de stocare, atingeţi
→ Copiere de rezervă şi restabilire.
Vizualizarea unei note
Atingeţi miniatura notei pentru a o deschide.
→ Ştergere.
Pentru a şterge nota, atingeţi
→ Partajare prin.
Pentru a trimite nota altor persoane, atingeţi
Pentru a exporta nota într-un alt format de fişiere, atingeţi
Pentru a adăuga nota la lista dvs. de favorite, atingeţi
→ Export.
→ Adăugare la Favorite.
→ Creare eveniment.
Pentru a salva nota ca eveniment, atingeţi
Pentru a seta nota ca fundal sau pentru a o atribui unui contact, atingeţi
Pentru a imprima nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi atingeţi
imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
Pentru a edita nota, atingeţi
→ Setare ca.
→ Imprimare. Anumite
.
Pentru a reda înregistrarea vocală, atingeţi
.
Planificator S
Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona evenimente şi activităţi.
Atingeţi Planificator S pe ecranul de Aplicații.
Crearea evenimentelor şi a activităţilor
Atingeţi
, apoi utilizaţi una din următoarele metode:
• Adăugare eveniment: Introduceţi un eveniment cu o setare opţională de repetare.
• Adăugare sarcină: Introduceţi o activitate cu o setare opţională de prioritate.
85
Utilităţi
Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeţi o dată pentru a o
selecta și apoi atingeţi-o din nou.
Introduceţi un titlu şi specificaţi care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeţi
Editare detalii eveniment sau Editare detalii activitate pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi
cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.
Ataşaţi o hartă care afişează locaţia evenimentului. Introduceţi locaţia în câmpul Amplasare, atingeţi
de lângă câmp, apoi indicaţi cu precizie locaţia ţinând apăsat pe harta care apare.
Ataşaţi o notă de la S Memo. Atingeţi Mementouri, apoi compuneţi un memento nou sau selectaţi
unul din mementourile existente.
Ataşaţi o imagine. Atingeţi Imagini, apoi realizaţi o fotografie sau selectaţi una din imaginile
existente.
86
Utilităţi
Sincronizarea cu Google Calendar
Pe ecranul de Aplicații, atingeţi Setări → Conturi → Google în Conturile mele, selectaţi contul
Google, apoi bifaţi Sincronizare Calendar. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe
→ Sincronizare.
ecranul de Aplicații, atingeţi Planificator S →
Pentru afişarea evenimentelor sau activităţilor sincronizate, atingeţi
selectaţi contul Google, apoi atingeţi Gata.
→ Calendare → Ecran,
Schimbarea tipului de calendar
Selectaţi unul din diferitele tipuri de calendare afișate: cel anual, lunar, săptămânal etc în partea
dreaptă a ecranului. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului
de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a schimba de
la calendarul lunar la calendarul anual, depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la
calendarul lunar.
Căutarea evenimentelor
Atingeţi
→ Căutare, apoi introduceţi cuvântul care va fi căutat.
Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeţi Azi din partea de sus a ecranului.
Ştergerea evenimentelor
Selectaţi un eveniment, apoi atingeţi
→ Ştergere.
Partajarea evenimentelor
Selectaţi un eveniment, atingeţi
→ Partajare prin, apoi selectaţi o metodă de partajare.
87
Utilităţi
Dropbox
Utilizaţi această aplicaţie pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul
spaţiului de stocare cloud Dropbox. Când salvaţi fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se
sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Dropbox.
Atingeţi Dropbox pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Atunci când rulaţi Dropbox pentru prima dată, atingeţi Start pentru a-l activa. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Odată ce Dropbox este activat, fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului
sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeţi
. Pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume, atingeţi
şi apoi selectaţi fişiere.
→ Upload here → Photos or videos sau
Pentru a încărca fişiere pe Dropbox, atingeţi →
Other files. Pentru a deschide fişiere în Dropbox, selectaţi un fişier.
În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeţi pentru a adăuga elementul la lista de
favorite. Pentru a deschide fişiere în lista de favorite, atingeţi .
Cloud
Utilizaţi această aplicaţie pentru a sincroniza fişiere sau pentru a copia informațiile setărilor și
aplicaţiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.
Pe ecranul de Aplicații, atingeţi Setări → Conturi → Cloud.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
Sincronizarea cu contul Samsung
Atingeţi contul dvs. Samsung sau Setări sincronizare pentru sincronizarea fişierelor.
88
Utilităţi
Sincronizarea cu Dropbox
Atingeţi Conectare cont Dropbox, apoi introduceţi contul Dropbox. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza configurarea.
Odată ce vă conectaţi, atingeţi Allow şi dispozitivul sincronizează automat fişierele cu Dropbox ori de
câte ori efectuaţi anumite modificări.
Ceas
Utilizaţi această aplicaţie pentru a seta alarme, pentru a verifica ora din oraşele importante din lume,
pentru a măsura durata unui eveniment sau pentru a seta un temporizator.
Atingeţi Ceas pe ecranul de Aplicații.
Activați sau dezactivați alarma.
89
Utilităţi
Alarmă
Setarea alarmelor
Atingeţi Creare alarmă, setaţi o oră pentru declanşarea alarmei, selectaţi zilele în care se repetă
alarma, apoi atingeţi Salvare.
• Alarmă locaţie: Setaţi o locaţie. Alarma se declanşează numai atunci când sunteţi în locaţia
respectivă.
• Amânare: Setaţi un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
• Alarmă inteligentă: Setaţi o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.
Oprirea alarmelor
Glisaţi în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisaţi
repeta alarma după o perioadă specificată de timp.
în afara cercului mare pentru a
Ştergerea alarmelor
Ţineţi apăsată o alarmă, apoi atingeţi Ştergere.
Ora pe glob
Crearea ceasurilor
Atingeţi Adăugare oraş, apoi introduceţi numele unui oraş sau selectaţi un oraş din lista afișată.
Pentru a aplica ora de vară, ţineţi apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeţi Setări Ora de Vară.
Ştergerea ceasurilor
Atingeţi
→ Ştergere, selectaţi ceasurile pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeţi Ştergere.
Cronometru
Atingeţi Pornire pentru a cronometra un eveniment. Atingeţi Tur pentru a înregistra timpii unui tur.
Atingeţi Reiniţial. pentru ştergerea înregistrărilor timpilor unui tur.
90
Utilităţi
Numărăt. Inversă
Setaţi durata, apoi atingeţi Pornire.
Glisaţi
în afara cercului mare când timpul a expirat.
Calculator
Utilizaţi această aplicaţie pentru a efectua calcule simple sau complexe.
Atingeţi Calculator pe ecranul de Aplicații.
Rotiţi dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afişarea calculatorului ştiinţific. Dacă Rotire ecran
→ Calculator ştiinţific.
este dezactivat, atingeţi
Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeţi
Pentru ştergerea istoricului, atingeţi
pentru a ascunde tastatura.
→ Ştergere istoric.
Pentru setarea calculatorului în vederea utilizării confortabile cu o singură mână, atingeţi
Oper. cu o mână pornită.
S Translator
Utilizaţi această aplicaţie pentru a traduce text în alte limbi.
Atingeţi S Translator pe ecranul de Aplicaţii.
Utilizarea S Translator-ului
Setaţi limbile sursă şi ţintă, introduceţi textul în câmpul de introducere, apoi atingeţi
Pentru a adăuga mai multe limbi la lista dvs. de favorite, atingeţi
.
Pentru a trimite textul original și traducerea acestuia către alte persoane, atingeți
91
.
.
→
Utilităţi
Începerea conversaţiei folosind S Translator
Atingeţi butoanele dîn partea de jos a ecranului pentru a comunica cu altă persoană prin traducere
vorbită.
Atingeţi Vorbire pentru limba dvs., apoi vorbiţi în microfon. Dispozitivul va traduce ceea ce spuneţi.
în câmpul limbii ţintă pentru a permite dispozitivului să citească traducerea cu voce tare.
Atingeţi
Apoi, atingeţi Vorbire pentru limba persoanei cu care vorbiţi şi permiteți-i acesteia să vă răspundă
în câmpul limbii sursă
în limba vorbită. Dispozitivul va traduce ceea ce aceasta spune. Atingeţi
pentru a permite dispozitivului să vă citească înapoi.
Înregistr. voce
Utilizaţi această aplicaţie pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.
Atingeţi Înregistr. voce de pe ecranul de Aplicații.
Înregistrarea notelor vocale
Atingeţi
Atingeţi
pentru a porni înregistrarea. Vorbiţi la microfonul din partea de jos a dispozitivului.
pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeţi pentru a termina înregistrarea.
Modificaţi calitatea înregistrării.
Se înregistrează timpul scurs
Porniţi înregistrarea.
Afişaţi lista notelor vocale.
Pentru seta dispozitivul pentru eliminarea zgomotul de fond, atingeţi
zgomot → Pornit.
92
→ Setări → Reducere
Utilităţi
Redarea notelor vocale
Selectaţi o notă vocală pentru redare.
• : Decupaţi nota vocală.
• : Reglaţi viteza de redare.
• : Întrerupeţi redarea.
• /
• : Deplasați-vă 60 de secunde înapoi sau înainte.
/
: Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.
→ Partajare prin, selectaţi o notă vocală,
Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeţi
atingeţi Efectuat, apoi selectaţi o metodă de partajare.
Gestionarea notelor vocale
În lista de note vocale, atingeţi
şi selectaţi una din următoarele opțiuni:
• Partajare prin: Selectaţi notele vocale care vor fi trimise, apoi selectaţi o metodă de partajare.
• Ştergere: Selectaţi notele vocale care vor fi şterse.
• Setări: Modificaţi setările pentru înregistrare voce.
• Terminare: Închideţi înregistrare voce.
Salvarea fişierelor cu etichete contextuale
În lista de note vocale, atingeţi
→ Setări → Nume fişier contextual → Pornit.
93
Utilităţi
S Voice
Utilizaţi această aplicaţie pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor
caracteristici.
Atingeţi S Voice pe ecranul de Aplicaţii. Alternativ, apăsaţi butonul Acasă de două ori.
• În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
• Această aplicaţie nu este acceptată în anumite limbi.
Iată câteva exemple de comenzi vorbite:
• „Open music”
• „Launch calculator”
• „Call Lulu mobile”
• „Dial Lulu work”
• „Check schedule”
Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii
• Vorbiţi clar.
• Vorbiţi în locuri în care este linişte.
• Nu utilizaţi cuvinte jignitoare sau de argou.
• Evitaţi să vorbiţi cu accente dialectale.
Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în
funcţie de împrejurimi sau de modul în care vorbiţi.
Mod mâini libere
În modul mâini libere, dispozitivul va citi conţinut cu voce tare atunci când aveţi apeluri primite,
mesaje şi notificări, astfel încât să puteţi utiliza dispozitivul fără mâini în timp ce conduceţi. De
exemplu, dispozitivul va citi cu voce tare numele apelantului sau numărul de telefon atunci când
primiţi un apel.
Pentru a activa modul mâini libere, spuneţi „Hands-free mode on.”
94
Utilităţi
Activarea vocală a dispozitivului
Când ecranul este oprit, puteţi lansa S Voice cu o comandă vocală. Spuneţi „Hi Galaxy” către dispozitiv
pentru a lansa S Voice.
Pentru a activa această caracteristică, atingeţi
→ Settings, apoi bifaţi Wake up command.
Utilizarea comenzilor de activare pe ecranul blocat
Pe ecranul blocat, puteţi utiliza diverse funcţii cu comenzi de activare prestabilite.
Pentru a activa această caracteristică, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări → Dispozitivul meu →
Blocare ecran, apoi bifaţi Activare în ecran de blocare. Atingeţi Setare comandă de trezire, apoi
setaţi funcţiile şi comenzile vocale.
Google
Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicaţiilor şi conţinutului
acestora pe dispozitiv.
Atingeţi Google pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Căutarea pe dispozitiv
Atingeţi câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeţi
și rostiţi un cuvânt.
Căutarea obiectivului
Pentru a selecta aplicațiile care să fie căutate, atingeţi
elementele care vor fi căutate.
→ Setări → Căutare pe telefon, apoi bifaţi
Google Now
Lansaţi căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă,
informaţii despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare şi multe altele atunci când chiar
aveţi nevoie.
Înscrieţi-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a
→ Setări → Google Now.
schimba setările Google Acum, atingeţi
95
Utilităţi
Căutare vocală
Utilizaţi această aplicaţie pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.
Atingeţi Căutare vocală pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Rostiţi un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare Rostiți acum pe ecran.
Fişierele mele
Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv
imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.
Atingeţi Fişierele mele pe ecranul de Aplicaţii.
Vizualizarea fişierelor
Selectaţi o categorie, apoi selectaţi un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte,
atingeţi . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeţi .
Într-un folder, atingeţi
, apoi utilizaţi una din următoarele opţiuni:
• Select. totală: Selectaţi toate fişierele sau folderele pentru a le aplica tuturor aceeaşi opţiune
simultan.
• Creare director: Creaţi un folder.
• Căutare: Căutaţi fişiere sau foldere.
• Vizualizare după: Schimbaţi modul de vizualizare.
• Sortare după: Sortaţi fişiere sau foldere.
• Setări: Modificaţi setările pentru managerul de fişiere.
Selectaţi un fişier sau folder prin bifare, apoi utilizaţi una din următoarele funcţii:
• : Ştergeţi fişiere sau foldere.
• : Trimiteţi fişiere altor persoane sau partajați-le.
• → Mutare: Mutaţi fişiere sau foldere într-un alt folder.
• → Copiere: Copiaţi fişiere sau foldere într-un alt folder.
• → Redenumire: Redenumiţi un fişier sau un folder.
• → Detalii: Vizualizaţi detaliile fişierului sau ale folderului.
96
Utilităţi
Căutarea unui fişier
Atingeţi
→ Căutare, apoi introduceţi criteriile de căutare.
Adăugarea comenzilor rapide la foldere
→
Adăugaţi o comandă rapidă a folderelor frecvent utilizate la directorul rădăcină. Atingeţi
Adăugare comandă rapidă, introduceţi un nume pentru comanda rapidă, atingeţi OK, selectaţi un
folder, apoi atingeţi Setare aici.
Descărcări
Utilizaţi această aplicaţie pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicaţiilor.
Atingeţi Descărcări pe ecranul de Aplicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Pentru a vedea fişierele descărcate de pe Internet atingeţi Descărcări Internet altfel, atingeţi Alte
descărcări pentru a vedea fişierele descărcate de la alte aplicaţii, cum ar fi Email.
Selectaţi un fişier pentru a-l deschide cu o aplicaţie adecvată.
Pentru a sorta fişiere după dimensiune, atingeţi Sortare după dimensiune.
Pentru a sorta fişiere după dată, atingeţi Sortare după dată.
97
Călătorie şi regiune locală
Hărți
Utilizaţi această aplicaţie pentru a stabili locaţia dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a
obţine indicaţii rutiere.
Atingeţi Hărţi pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Căutarea locaţiilor
Căutaţi locaţii introducând o adresă sau un cuvânt. Odată ce este găsită locaţia, selectaţi o locaţie
pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de
asistenţă.
Obţinerea de indicaţii rutiere pentru o anumită destinaţie
Atingeţi pentru a seta locaţiile de plecare şi de destinaţie, apoi selectaţi o metodă de deplasare.
Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinaţie.
Local
Utilizaţi această aplicaţie pentru a căuta restaurante, bănci, staţii de autobuz apropiate etc.
Atingeţi Local pe ecranul de Aplicații.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Selectaţi o categorie de locații, apoi alegeți un loc din lista de rezultate ale căutării. Odată ce este
găsită locaţia, vizualizaţi informaţii despre loc, cum ar fi locaţia acestuia pe hartă sau comentariile de
la alte persoane. De asemenea, puteţi să clasificaţi locul, să lasaţi comentarii şi să partajaţi informaţii
cu alte persoane.
98
Călătorie şi regiune locală
Navigare
Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea unei rute către o destinaţie.
Atingeţi Navigare pe ecranul de Aplicații.
• Este posibil ca hărţile de navigare, locaţia dvs. curentă şi alte date de navigare să difere
de informaţiile despre locaţia reală. Trebuie să acordaţi întotdeauna atenţie condiţiilor
de drum, traficului şi altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceţi.
Respectaţi toate avertismentele şi regulile de siguranţă atunci când conduceţi.
• În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie
indisponibilă.
Setaţi locaţiile de plecare şi de destinaţie, apoi selectaţi o metodă de deplasare. Dispozitivul indică
rutele pentru a ajunge la destinaţie. Odată găsită ruta, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
naviga la destinaţie.
99
Setări
Despre Setări
Utilizaţi această aplicaţie pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opţiunilor aplicațiilor şi
pentru adăugarea conturilor.
Atingeţi Setări pe ecranul de Aplicații.
Caracteristicile acceptate pot diferi sau pot fi etichetate diferit în funcţie dacă dispozitivul
este un model SIM singular sau dual.
Conexiuni
Wi-Fi
Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte
dispozitive de reţea.
Pentru a utiliza opţiunile, atingeţi
.
• Avansat: Particularizaţi setările Wi-Fi.
• Buton de comandă WPS: Conectați-vă la o reţea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
• Introducere cod PIN WPS: Conectați-vă la o reţea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
• Ajutor: Accesaţi informaţiile de ajutor pentru Wi-Fi.
Setarea politicii de repaus Wi-Fi
Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni → Wi-Fi →
de repaus.
→ Avansat → Se menţine Wi-Fi activ pe timp
Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când
se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat reţelele de date în condițiile în care
este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru
a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setaţi această opţiune prin bifarea
căsuței Întotdeauna.
100
Setări
Setarea Notificare reţea
Dispozitivul poate detecta reţelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a
vă informa când acestea sunt disponibile.
Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni → Wi-Fi →
activa această caracteristică.
→ Avansat şi bifaţi Notificare reţea pentru a
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o reţea Wi-Fi fără a se solicita un punct de
acces.
Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Activaţi caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informaţii pe distanţe scurte.
Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi
.
• Expirare vizibilitate: Setaţi durata pentru care dispozitivul este vizibil.
• Fişiere primite: Vizualizaţi fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
• Ajutor: Accesaţi informaţiile de ajutor pentru Bluetooth.
Utilizare date
Ţineţi evidenţa nivelului datelor utilizate şi particularizaţi setările pentru limitare.
• Date mobile: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.
• Setare limită date mobile: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.
• Ciclu utilizare date: Introduceţi data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.
Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi
.
• Roaming date: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
• Restricţionare date de fundal: Setaţi dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în
timpul utilizării unei reţele mobile.
• Sincronizare automată: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor. Puteţi
selecta ce informaţii doriți să sincronizaţi pentru fiecare cont în Setări → Conturi.
101
Setări
• Afişare utilizare Wi-Fi: Setaţi dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
• Hotspoturi mobile: Selectaţi hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către
aplicaţiile care rulează în fundal.
Mai multe reţele
Particularizaţi setările pentru controlarea reţelelor.
Mod Avion
Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii
care nu necesită conexiunea la o rețea.
Reţele mobile
• Date mobile: Utilizaţi această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date
de la operator pe dispozitivul dvs.
• Roaming date: Utilizaţi dispozitivul pentru a vă conecta la o altă reţea când vă aflaţi în roaming
sau când reţeaua de reşedinţă nu este disponibilă.
• Nume puncte de acces: Setaţi nume puncte de acces (APN-uri).
• Mod reţea SIM 1 / Mod reţea SIM 2 (Modele dual SIM): Selectaţi un tip de reţea.
Mod reţea (Modele SIM singular): Selectaţi un tip de reţea.
• Operatori de reţea: Căutaţi reţelele disponibile şi selectaţi o reţea pentru roaming.
Partajare conexiune internet
• Hotspot portabil Wi-Fi: Utilizaţi hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet
a dispozitivului dvs. cu computere sau cu alte dispozitive, prin reţeaua Wi-Fi.
• Tethering prin USB: Utilizaţi caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja
conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un
computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
• Tethering prin Bluetooth: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja
conexiunea de internet a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
• Ajutor: Aflaţi mai multe despre USB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin
Bluetooth.
VPN
Configuraţi şi conectați-vă la reţelele virtuale private (VPN-uri).
102
Setări
Dispozitive în apropiere
• Partajare fişiere: Activaţi partajarea conţinutului media pentru a permite altor dispozitive
compatibile DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs.
• Conţinut partajat: Setaţi dispozitivul să partajeze conţinutul cu alte dispozitive.
• Listă de dispozitive permise: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
• Listă de dispozitive nepermise: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat la
dispozitivul dvs.
• Descărcare în: Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea fişierelor media.
• Încărcare de pe alte dispozitive: Setaţi dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.
Kies prin Wi-Fi
Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei reţele Wi-Fi.
Dispozitivul meu
Blocare ecran
Modificaţi setările pentru ecranul blocat.
• Blocare ecran: Activaţi caracteristica de blocare a ecranului. Opţiunile următoare pot varia, în
funcţie de caracteristica blocare ecran selectată.
• Mai multe widget-uri: Setaţi dispozitivul să permită utilizarea de widget-uri pe ecranul blocat.
• Widget-uri ecran blocare:
– – Aplicaţiile preferate sau Camera foto: Setaţi dispozitivul să afişeze comenzi rapide pentru
fiecare aplicaţie sau să lanseze automat camera atunci când glisaţi panouri la stânga pe
ecranul blocat.
– – Ceas sau mesaj personal: Setaţi dispozitivul să afişeze un ceas sau text personal pe ecranul
blocat. Următoarele opţiuni pot varia, în funcţie de alegerea dvs.
103
Setări
Pentru un ceas:
– – Ceas dual: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul dual.
– – Dimensiune ceas: Modificaţi dimensiunea ceasului.
– – Afişare dată: Setaţi dispozitivul să afişeze data și ceasul.
– – Informaţii proprietar: Introduceţi informaţiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
Pentru un mesaj personal:
– – Editare mesaj personal: Editaţi mesajul personal.
• Comenzi rapide: Setaţi dispozitivul să afișeze și să permită editarea comenzilor rapide ale
aplicaţiilor pe ecranul blocat.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
• Efect deblocare: Selectaţi un efect atunci când deblocaţi ecranul.
• Text asistenţă: Setaţi dispozitivul să afişeze textul de asistenţă pe ecranul blocat.
• Activare în ecran de blocare: Setaţi dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci
când ecranul este blocat.
• Setare comandă de trezire: Setaţi o comandă de activare care să lanseze aplicaţia S Voice sau să
efectueze o funcţie specificată.
Afişare
Schimbaţi setările pentru afişare.
• Fundal:
– – Ecran de pornire: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
– – Blocare ecran: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
– – Ecrane de pornire şi de blocare: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi
pentru ecranul blocat.
• Panoul de notificare: Particularizaţi elementele care apar pe panoul de notificări.
• Ferestre: Setaţi dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.
• Luminozitate: Setaţi luminozitatea ecranului.
104
Setări
• Rotire automată ecran: Setaţi rotirea automată a conţinutului când dispozitivul este întors.
• Timp expirare ecran: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de
fundal a ecranului.
• Daydream: Setaţi dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul este conectat la o
staţie de andocare desktop sau se încarcă.
• Stil font: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
• Dimensiune font: Schimbaţi dimensiunea fontului.
• Durată iluminare tastă atingere: Setaţi durata luminii de fundal pentru butoane.
• Afişare procentaj baterie: Setaţi dispozitivul să afişeze durata de viaţă rămasă a bateriei.
• Editare după capturarea ecranului: Setaţi editarea capturei de ecran după realizarea acesteia.
• Reglare autom. ton ecran: Setaţi dispozitivul să economisească energie prin reglarea
luminozităţii ecranului.
Sunet
Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.
• Volum: Reglaţi nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică
şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
• Ton sonerie: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza lîn momentul primirii de apeluri.
• Vibraţii: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
• Vibraţie când sună: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile
primite.
• Ton tastatură de apelare: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de
pe tastatură.
• Sunete la atingere: Setaţi dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicaţii sau a unei
opţiuni pe ecranul senzitiv.
• Sunet blocare ecran: Setaţi dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului
senzitiv.
Mod ecran de pornire
Selectaţi un mod pentru ecranul Acasă (Standard sau Simplu).
105
Setări
Apel
Particularizaţi setările pentru caracteristicile de apelare.
• Respingere apel: Respingeţi automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugaţi
numere de telefon la lista de respingere.
• Configurare mesaje respingere apeluri: Adăugaţi sau editaţi mesaje trimise atunci când
respingeţi un apel.
• Preluare/terminare apeluri:
– – Tasta pornire răspunde la apeluri: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi pe
tasta Acasă.
– – Tasta pornire termină apel: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe
butonul Pornire.
• Opriţi ecranul în timpul apelurilor: Setaţi dispozitivul să pornească senzorul de apropiere pe
durata unui apel.
• Alerte apel:
– – Vibraţie la răspuns: Setaţi dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
– – Vibraţie sfârşit apel: Setaţi dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
– – Ton conectare apel: Activaţi sau dezactivaţi tonul de conectare a apelului.
– – Memento la minut: Activaţi sau dezactivaţi tonul de memento la minut.
– – Ton terminare apel: Activaţi sau dezactivaţi tonul de deconectare a apelului.
– – Alertă la apel: Setaţi dispozitivul să vă alerteze la evenimente în cursul unui apel.
• Accesorii apel:
– – Răspuns automat: Setaţi dispozitivul să preia automat apeluri după o perioadă stabilită
(disponibil numai atunci când este conectată o cască).
– – Temporiz. răspuns automat: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va prelua
apeluri.
– – Condiţii apel efectuat: Setaţi dispozitivul să permită efectuarea de apeluri cu o cască
Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
– – Tip apel efectuat: Selectaţi tipul de apeluri efectuate atunci când utilizaţi o cască Bluetooth.
• Reapelare automată (Modele dual SIM): Activaţi reapelarea automată pentru apelurile care nu
au fost conectate sau care au fost întrerupte.
106
Setări
• Setări suplimentare:
– – ID apelant: Afişaţi ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
– – Redirecţionare apeluri: Deviaţi apelurile primite către un alt număr.
– – Cod de ţară automat: Setaţi dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de
ţară) înaintea unui număr de telefon.
– – Blocare apel: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
– – Apel în aşteptare: Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci
când un alt apel este în curs.
– – Reapelare automată (Modele SIM singular): Activaţi reapelarea automată pentru apelurile
care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
– – Numere de apelare fixă: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor
către numerele din lista FDN. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
• Tonuri apel şi tastatură:
– – Tonuri de apel: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de
apeluri.
– – Vibraţii: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
– – Vibraţie când sună: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru
apelurile primite.
– – Ton tastatură de apelare: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele
de pe tastatură.
• Imagine apel video: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
• Utilizare opţiuni apel nereuşit: Setați dispozitivul să încerce un apel vocal atunci când un apel
video nu se conectează.
• Serviciu mesagerie vocală: Selectaţi sau setaţi furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
• Setări mesagerie vocală: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală.
Obţineţi acest număr de la furnizorul de servicii.
• Sunet: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la mesajele vocale noi.
• Vibrare: Setaţi dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
• Conturi: Setaţi dispozitivul să accepte apeluri IP şi configurați-vă conturile pentru serviciile de
apelare IP.
• Utiliz. apelare Internet: Setaţi dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate
apelurile sau numai pentru apelurile IP.
Mod Blocare
Selectaţi notificările care vor fi blocate sau setaţi permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor
de la contactele specificate în modul blocare.
107
Setări
Modul Mâini libere
Setaţi dispozitivul să citească conţinutul cu voce tare şi specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în
modul mâini libere.
Manager cartelă SIM (modele dual SIM)
Activaţi cartelele SIM sau USIM şi personalizaţi setările pentru cartela SIM.
• Apel: Selectaţi o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile vocale.
• Apel video: Selectaţi o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile video.
• Reţea serviciu de date: Selectaţi o cartelă SIM sau USIM pentru serviciul de date.
• Răsp. apeluri primite: Setați dispozitivul să primească apeluri din reţeaua GPRS în timpul
utilizării serviciilor de date.
• SIM dual permanent activă: Setaţi dispozitivul să permită apelurile de la cealaltă cartelă SIM sau
USIM în timpul unui apel.
Atunci când această caracteristică este activată, vi se pot percepe costuri suplimentare
pentru redirecţionarea apelurilor, în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
Asistenţă de securitate
Setaţi dispozitivul să trimită un mesaj la destinatari în caz de urgenţă. Ţineţi apăsate ambele părţi ale
butonului Volum timp de 3 secunde pentru a trimite mesajul.
• Editare mesaj de urgenţă: Editaţi mesajul care va fi trimis atunci când aveţi o urgenţă.
• Trimitere foto de urgenţă: Setaţi dispozitivul să realizeze fotografii şi să le trimită împreună cu
mesajul către destinatari.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie
indisponibilă.
• Interval mesaje: Setaţi un interval pentru retrimiterea mesajului.
• Contacte de urgenţă: Selectaţi sau editaţi destinatarii mesajului.
108
Setări
Modul de economisire al energiei
Activaţi modul de economisire a energiei şi modificaţi setările pentru acest mod.
• Economisire energie procesor: Setaţi dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale
sistemului.
• Economisire energie ecran: Setaţi dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
• Aflaţi despre modul Economisire energie: Descoperiţi cum să reduceţi consumul de energie al
bateriei.
Accesoriu
Schimbaţi setările pentru accesorii.
• Sunet andocare: Setaţi dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos
de la o staţie de andocare de birou.
• Mod ieşire audio: Setaţi dispozitivul să utilizeze difuzorul staţiei de andocare atunci când
dispozitivul este conectat la o staţie de andocare de birou.
• Afişare ecran de pornire birou: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul de birou atunci când
dispozitivul este conectat la o staţie de andocare de birou.
• Aplicaţii audio: Setaţi dispozitivul să afişeze care aplicaţii sunt disponibile atunci când conectaţi
o cască la dispozitiv.
Accesibilitate
Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilităţi
fizice. Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea în ceea ce priveşte
dispozitivul.
• Rotire automată ecran: Setaţi rotirea automată a interfeţei atunci când întoarceți dispozitivul.
• Timp expirare ecran: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de
fundal a ecranului.
• Rostiţi parolele: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceţi cu
TalkBack.
• Preluare/terminare apeluri:
– – Tasta pornire răspunde la apeluri: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi pe
butonul Acasă.
– – Prel. apeluri cu atingere: Setaţi dispozitivul să preia un apel primit atunci când atingeţi
butonul de acceptare apeluri.
– – Tasta pornire termină apel: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe
butonul Pornire.
109
Setări
• Afişare comandă rapidă: Adăugaţi o comandă rapidă la Accesibilitate pe meniul rapid care
apare atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire.
• Gestionare accesibilitate: Exportaţi sau importaţi setările de accesibilitate pentru a le partaja cu
alte dispozitive.
– – Export: Exportaţi setările curente pentru accesibilitate ca un fişier.
– – Actualizare: Actualizaţi setările curente pentru accesibilitate ca un fişier.
– – Partajare prin: Partajaţi fişierul setărilor pentru accesibilitate altor persoane.
• TalkBack: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
• Dimensiune font: Schimbaţi dimensiunea fontului.
• Mărire: Setaţi dispozitivul să mărească şi să micşoreze prin atingerea ecranului cu două degete,
depărtându-le sau apropiindu-le.
• Culori negative: Restabiliţi culorile de afişare pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
• Comandă rapidă pt. accesibilitate: Setaţi dispozitivul să activeze Talkback atunci când ţineţi
apăsat pe butonul Pornire și atingeți ecranul cu două degete.
• Opţ. trans. text în vorb.:
– – Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările
motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi .
– – Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
– – Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
• Îmbunătăţire accesibilitate web: Setaţi ca aplicaţiile să instaleze scripturi web pentru a face
conţinutul web mai accesibil.
• Balans audio: Reglaţi balansul sunetului atunci când utilizaţi căști.
• Sunet monofonic: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască auriculară.
• Oprire toate sunetele: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.
• Notificare bliţ: Setaţi dispozitivul să activeze blițul să clipească în momentul primirii de apeluri, a
mesajelor noi sau a notificărilor.
• Meniu asistent: Setaţi dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistenţă care vă
ajută să accesaţi funcţii acceptate de butoanele externe sau de caracteristicile de pe panoul de
notificări. De asemenea, puteţi edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
– – Mână preferată: Selectaţi mâna stângă sau dreaptă pentru utilizarea facilă a meniului
asistent.
– – Editare: Particularizaţi elementele care apar pe meniul asistent.
110
Setări
• Întârziere la menţinere apăsată: Setaţi timpul de recunoaştere atunci când ţineţi apăsat pe
ecran.
• Control interacţiune: Setaţi această opţiune pentru a utiliza modul control interacţiune pentru
a restricţiona reacţia dispozitivului la introduceri într-o aplicaţie. Acest mod poate fi util atunci
când doriţi să permiteţi altor persoane numai accesul şi controlul limitat pentru fişierele media
sau datele dvs. Pentru a comuta la sau pentru a ieşi din acest mod în timp ce utilizaţi o aplicaţie,
ţineţi apăsate simultan butonul Acasă şi butonul Volum jos.
Operare cu o mână
Activaţi operarea cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizaţi dispozitivul cu o singură
mână.
Setări regionale şi text
Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în
funcţie de limba selectată.
Limbă
Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.
Implicit
Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.
Google Tastare vocală
Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeţi
.
• Alegeți limbă intrare: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.
• Blocați cuv. jignitoare: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din
introducerile vocale.
• Recunoaştere vocală offline: Descărcaţi şi instalaţi date despre limbă pentru introducerea
vocală offline.
111
Setări
Tastatură Samsung
Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeţi
.
Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
• Alfabetic: Modificaţi aspectul tastaturii.
• Numere şi simboluri: Modificaţi aspectul tastaturii.
• Limbă tastatură: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.
• Text predictiv: Activaţi modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce
introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru
predicţia cuvintelor.
• Intrare continuă: Setaţi dispozitivul pentru introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
• Control cursor: Activaţi caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta
cursorul prin derularea tastaturii.
• Sunet atingere tastă: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
• Avansat:
– – Majusculă automată: Setaţi dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un
semn de punctuaţie final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
– – Spaţiere automată: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
– – Introducere automată punctuaţie: Setaţi dispozitivul să introducă un punct la dubla
apăsare a barei de spaţiu.
– – Previzualizare caracter: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter
atins.
• Resetare setări: Resetaţi setările pentru tastatura Samsung.
Recunoaştere vocală
Selectaţi un motor de recunoaştere a vocii.
Această caracteristică apare odată ce utilizaţi o aplicaţie pentru recunoașterea vocală.
112
Setări
Căutare vocală
Pentru recunoaşterea vocală Samsung, utilizaţi următoarele opţiuni:
• Language: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.
• Open via the home key: Setaţi dispozitivul să lanseze S Voice atunci când apăsați pe butonul
Acasă de două ori.
• Use location data: Setaţi dispozitivul să utilizeze informaţii despre locaţie pentru rezultatele
căutării vocale.
• Hide offensive words: Setaţi ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
• Help: Accesaţi informaţii de ajutor pentru caracteristica S Voice.
• About: Vizualizaţi informaţiile despre versiune.
• Auto-start speaker: Setaţi dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când
efectuaţi un apel cu S Voice.
• Show body of message: Setaţi dispozitivul să afişeze textul unui mesaj nou primit în timpul
modului mâini libere.
• Wake up command: Setaţi dispozitivul să pornească recunoaşterea vocii, atunci când rostiți o
comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii S Voice.
• Check missed events: Setaţi dispozitivul să verifice apelurile pierdute, mesajele sau
evenimentele atunci când caracteristica S Voice este lansată prin apăsarea pe butonul căştii.
• Home address: Introduceţi adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informaţii despre locaţie cu
ajutorul caracteristicii comandă vocală.
• Log in to Facebook: Introduceţi informaţiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza
Facebook-ul cu ajutorul S Voice.
• Log in to Twitter: Introduceţi informaţiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza Twitter-ul cu
ajutorul S Voice.
113
Setări
Pentru recunoaşterea vocală Google, utilizaţi următoarele opţiuni:
• Limba: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.
• Mesaj vocal: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunţa cu privire la acţiunea
curentă.
• Blocați cuv. jignitoare: Ascundeţi cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
• Recunoaştere vocală offline: Descărcaţi şi instalaţi date despre limbă pentru introducerea
vocală offline.
• Set căşti-microfon Bluetooth: Setați dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când aveți
conectat un set de căști Bluetooth.
Opţ. trans. text în vorb.
• Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările
motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi .
• Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
• Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
Viteză indicator
Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.
Mişcări şi gesturi
Activaţi caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbaţi setările care controlează recunoaşterea
mişcării de pe dispozitiv.
• Mişcare:
– – Alertă inteligentă: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje
noi când ridicaţi dispozitivul.
– – Mut/pauză: Setaţi dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, al alarmelor, al muzicii
şi al Radioul FM prin aşezarea acestuia cu faţa în jos.
• Mişcarea palmei:
– – Capturare ecran: Setaţi dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceţi
rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.
– – Mut/pauză: Setaţi dispozitivul să întrerupă redarea fişierelor media când atingeţi ecranul cu
palma.
114
Setări
Ecran inteligent
• Ecran activ inteligent: Setaţi dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în
timp ce îl priviți.
Conturi
Adăugare cont
Adăugaţi conturi de e-mail sau conturi SNS.
Cloud
Modificaţi setările pentru sincronizarea datelor sau a fişierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spaţiul
de stocare cloud Dropbox.
Creare copii de rezervă şi resetare
Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.
• Cop. rez. a datelor mele: Setaţi dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a
datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
• Copie de rezervă cont: Setaţi sau editaţi copia de rezervă a contului dvs. Google.
• Restabilire automată: Setaţi dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicaţiilor
atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
• Revenire la setările din fabrică: Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate
datele.
115
Setări
Mai multe
Particularizaţi setările pentru serviciile de localizare, securitate, şi alte opţiuni.
Servicii de localizare
Modificaţi setările pentru permisiunile privind informaţiile despre locaţie.
• Acces la locaţia mea: Setaţi dispozitivul să permită aplicaţiilor să utilizeze informaţii despre
locaţia dvs. curentă.
• Utilizare sateliţi GPS: Setaţi dispozitivul să utilizeze satelitul GPS pentru identificarea locaţiei
curente.
• Utilizare reţele fără fir: Setaţi dispozitivul să permită colectarea datelor despre locaţie sau să
identifice locaţia dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a reţelei mobile.
• Locaţiile mele: Setaţi profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locaţii atunci când utilizaţi
caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locaţiei dvs.
curente.
Securitate
Schimbaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.
• Criptare dispozitiv: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să
introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.
Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să
dureze mai mult de o oră.
• Criptare cartelă SD externă: Setaţi dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.
Dacă resetaţi dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată,
dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivaţi această setare înainte de
resetarea dispozitivului.
• Comenzi la distanţă: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului
dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie
să vă conectaţi la contul dvs. Samsung.
– – Înregistrare cont: Adăugaţi sau vizualizaţi contul dvs. Samsung.
– – Utilizare reţele fără fir: Setaţi dispozitivul să permită colectarea datelor despre locaţie sau
să identifice locaţia dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a reţelei
mobile.
116
Setări
• Alertă schimbare SIM: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care
facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
• Accesaţi pagina web Găsire dispozitiv mobil: Accesaţi site-ul web Găsire dispozitiv mobil
(findmymobile.samsung.com). Puteţi urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe
site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
• Configurare blocare cartelă SIM:
– – Blocare cartelă SIM: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN,
astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
– – Schimbare cod PIN pentru cartela SIM: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa datele
SIM sau USIM.
• Faceţi parolele vizibile: Setaţi dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceţi.
• Administratori dispozitiv: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite
administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
• Surse necunoscute: Selectaţi instalarea aplicaţiilor din orice sursă. Dacă nu selectaţi această
opțiune, puteţi descărca aplicaţii numai din Magazin Play.
• Verificare aplicaţii: Setaţi această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care
pot fi dăunătoare înainte ca acestea să fie instalate.
• Acreditări de încredere: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a
diferitelor aplicaţii.
• Inst. din spaţ. stoc. dispoz.: Instalaţi certificate criptate, stocate în spaţiul de stocare USB.
• Ştergere acreditări: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.
Manager de aplicaţii
Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.
Baterie
Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
117
Setări
Spaţiu de stocare
Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formataţi o cartelă
de memorie.
Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.
Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece
sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea
disponibilă se poate modifica atunci când actuzalizați dispozitivul.
Dată şi oră
Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează
data şi ora.
Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.
• Dată şi oră automate: Actualizaţi automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la
altul.
• Setare dată: Setaţi manual data curentă.
• Setare oră: Setaţi manual ora curentă.
• Fus orar automat: Setaţi dispozitivul să primească informaţii despre fusul orar de la reţea atunci
când treceţi de la un fus orar la altul.
• Selectare fus orar: Selectaţi fusul dvs. orar.
• Utilizare format de 24 de ore: Afişaţi ora în format de 24 de ore.
• Selectare format date: Selectaţi un format pentru dată.
Despre dispozitiv
Accesaţi informaţii despre dispozitiv şi actualizaţi software-ul dispozitivului.
Setări Google
Utilizaţi această aplicaţie în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de
Google.
Atingeţi Setări Google pe ecranul de Aplicații.
118
Depanare
Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este
posibil ca anumite situaţii să nu se aplice dispozitivului dvs.
Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl utilizaţi, vi se solicită să
introduceţi unul dintre următoarele coduri:
• Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceţi
parola pe care aţi setat-o pentru dispozitiv.
• PIN: Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului
PIN, trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteţi dezactiva această
caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
• PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului
PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
• PIN2: Dacă accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat
odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.
Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului
• Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se
întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi. În timp ce vă deplasaţi, mesajele de eroare pot
apărea în mod repetat.
• Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii.
Dispozitivul nu porneşte
• Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcaţi bateria complet
înainte de pornirea dispozitivului.
• Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceţi bateria din nou.
• Ştergeţi ambele contacte aurii şi introduceţi bateria din nou.
119
Depanare
Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător
• Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opţionale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu
funcţioneze corespunzător.
• Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv
sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcţiona
necorespunzător.
• Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la
apă.
• Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare ale software-ului.
• Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
• Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un Centru Service Samsung.
Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave
Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi aplicaţii sau să
reintroduceţi bateria pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul se
blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de 8–10 secunde pentru
a reporni.
Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe
ecranul de Aplicații, atingeţi Setări → Conturi → Creare copii de rezervă şi resetare → Revenire
la setările din fabrică → Resetare dispozitiv → Ştergere totală. Înainte de a efectua revenirea la
setările din fabrică, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe
dispozitiv.
Dacă problema persistă, contactaţi un Centru Service Samsung.
Apelurile nu se conectează
• Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelaţi.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiţi apel.
Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel
• Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
• Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
• Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este conectată corect.
120
Depanare
Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel
Reglaţi volumul apăsând butonul Volum sau deplasaţi-vă în altă zonă.
Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea
sunetului este deficitară
• Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.
• Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se
întrerupă. Este posibil să aveţi probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte
staţia de bază a furnizorului de servicii. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
• Atunci când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă deplasaţi, serviciile de reţea fără fir pot să fie
dezactivate din cauza reţelei furnizorului de servicii.
Pictograma bateriei este goală
Bateria este descărcată. Reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.
Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate
de Samsung)
• Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
• Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau
dispozitivul poate să se oprească. Ştergeţi ambele contacte aurii şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
• La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei,
duceţi-vă la un Centru Service Samsung.
Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziţionare
• Atunci când expuneţi bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă
poate fi redusă.
• Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizaţi caracteristica mesagerie sau anumite aplicaţii,
cum ar fi jocurile sau Internetul.
• Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.
121
Depanare
Dispozitivul este fierbinte la atingere
Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru
o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este
normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.
Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto
Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei
suficientă pentru a utiliza aplicaţia cameră foto. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei
foto, încercaţi următoarele:
• Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
• Eliberaţi memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ştergerea fișierelor din dispozitiv.
• Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia cameră foto persistă inclusiv după ce aţi
încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.
Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare
• Calitatea fotografiilor poate varia, în funcţie de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care
le utilizaţi.
• Dacă realizaţi fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce
zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.
Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia
Dacă primiţi mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideţi fişiere multimedia
pe dispozitiv, încercaţi următoarele:
• Eliberaţi memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ştergerea fișierelor din dispozitiv.
• Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi
de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.
122
Depanare
• Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau
videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcţioneze corespunzător.
• Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de
reţea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conţinut
distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu
funcţioneze corespunzător.
Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat
• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă
conectaţi.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune
Bluetooth (10 m).
Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.
Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer
• Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
• Asiguraţi-vă ca aveţi instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
• Dacă utilizaţi Windows XP, asigurați-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o
versiune superioară pe computer.
• Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni
superioare pe computer.
Dispozitivul nu poate identifica locaţia dvs. curentă
Semnalele GPS pot fi obstrucţionate în anumite locaţii, cum ar fi mediile de interior. În aceste situaţii,
setaţi dispozitivul să utilizeze reţeaua Wi-Fi sau o reţea mobilă pentru a identifica locaţia curentă.
123
Depanare
Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute
Realizaţi întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În
caz contrar, nu puteţi restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este
răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.
Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului
• Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării
sau vibraţiei părţilor componente.
• În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei
găuri.
124
Anumit conţinut poate diferi faţă de dispozitiv în funcţie de regiune, de furnizorul de servicii sau de
versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.
www.samsung.com
Romanian. 01/2014. Rev.1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement