SGM studio 24 SC manual NL

SGM studio 24 SC manual NL
SGM
Studio 12/24 ScanControl
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Manual preset sectie
De licht grijze faders (schuiven) en opdruk kenmerken deze sectie.
Er zijn 12 (studio12 SC) of 24 kanalen (studio24) beschikbaar en 2 presets, A en B.
Enkele of dubbele preset:
Er zijn twee manieren waarop u de manual presets van uw studio tafel kunt
gebruiken:
• Enkele preset mode (single preset): Uw studio tafel kan twee keer zo veel
kanalen besturen als normaal (24 kanalen voor de studio12 en 48 kanalen voor
de studio 24). In dit geval zal de Master preset A fader zich gedragen als de
master fader terwijl de fader Master preset B niet actief zal zijn. Omdat je aan de
12 (of 24) leds bij de faders niet genoeg hebt voor de output van een scène,
worden de flash toetsen A en B hiervoor gebruikt.
Met de A toets ingedrukt ziet u de output van de kanalen 1 t/m 12 (24) en met de
toets B ingedrukt ziet u de output van de kanalen 13 t/m 24 (25 t/m 48).
• Dubbele preset mode (double preset): Uw studio tafel bedient het standaard
aantal kanalen waar de tafel voor is ontworpen.
Master preset A bedient de bovenste preset A, en master preset B bedient de
onderste preset B.
De tafel instellen op dubbele of enkele preset.
1. Terwijl de tafel uit staat drukt u op de toetsen A, B en MODE
2. Schakel de tafel aan
3. Wacht een paar seconden tot dat de direct led aan is. Dan kunt u de toetsen los
laten.
4. Uw tafel is nu klaar voor gebruik.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Een show handmatig bedienen:
1. Stel de scène in met de A presets, met de schuiven stelt u de gewenste
lichthoeveelheid in.
2. Zet de Grand master op maximaal.
3. Schuif de Master preset A open om de scène uit te voeren.
4. Stel de volgende scène in op de B preset.
5. Schakel over van scène A naar scène B door de schuif Master preset A dicht
te trekken en de schuif Master preset B open te schuiven.
6. Beide masters moeten geactiveerd zijn dit kunt u zien aan de led onder de
schuif.
Een show bedienen met de GO functie:
1. Stel de eerste scène in op de A preset, en de volgende op de B preset.
2. Actieveer master A (led aan) en deactiveer master B (led uit)
3. Stel een tijd in op de manual presets cross time knop.
4. Zet beide master schuiven op maximaal. (scène A wordt weergegeven).
5. Als u over wilt gaan van scène A naar B drukt u beide toetsen A en B tegelijk
in. A is nu weergegeven en B is aan. De overgang zal nu plaatsvinden in de
ingestelde tijd.
6. U kunt nu de volgende scène instellen op de registers A.
Flash functie:
De Flash master moet op maximaal staan.
Als de toets onder een kanaal in gedrukt wordt zal het kanaal aan gaan op het
niveau wat op de flash master is ingesteld.
Solo functie:
Als de solo functie is ingeschakeld (LED aan) zullen alle verduistert worden behalve
het kanaal waarvan de flash toets is ingedrukt.
Link functie:
Een kanaal kan worden geïsoleerd van master A en B en direct verbonden worden
met de Grand master.
1. Druk de link toets in en houd deze vast.
2. Schuif de fader van het gewenste kan. open op het juiste niveau(op preset A)
3. Laat de link toets los
4. Dit kanaal wordt nu bediend door de Grand master, en wordt niet beïnvloed
door elke andere crossfade tussen A of B.
Om een kanaal vrij te maken:
1. Druk de link toets in en houd deze vast.
2. Druk op de toets onder het kanaal wat u los wilt koppelen.
3. laat de link toets los. Het kanaal werkt nu weer normaal.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Chase sectie
Een chase maken:
1. Zet de Direct fader helemaal open en druk op de toets hieronder.
2. Druk de chase toets in en houd deze vast.
3. Druk op het nummer van de gewenste chase en de led zal gaan knipperen.(op
de B master sectie)
4. Laat de chase toets los.
5. Druk op de edit toets(edit led zal knipperen).
6. Druk op de step toets en houd deze vast.
7. Kies de gewenste stap op de B preset. Als dit de eerste is kiest u voor 1. De
led bij de toets zal gaan branden.
8. Laat de step toets los.
9. Stel de gewenste waardes in op de kanalen door middel van de schuiven of de
flash toetsen.
10. De stap is nu opgenomen. Voor verdere stappen herhaal de punten 6 t/m 9.
11. Druk op de edit toets als alle stappen zijn opgenomen.
Een chase afspelen:
1. Schuif de direct master dicht.
2. Druk op de direct toets
3. Druk de chase toets en houd deze vast.
4. Druk op het nummer van de chase welke u wilt afspelen.(de led zal gaan
knipperen)
5. Laat de chase toets los.
6. Schuif de direct master volledig open, de chase zal nu gaan lopen.
7. Schuif de direct master weer dicht om de chase te beindigen.
8. Om de chase te deselecteren druk de chase toets in en houd deze vast, druk
op de chase welke u uit wil schakelen, en laat de chase toets weer los.(de
groene led zal stoppen met knipperen.)
Kiezen welke stappen gebruikt worden in een chase:
1. Kies een chase zoals hierboven.
2. Druk de step toets in en houd deze vast.
3. Select of deselect de gewenste stappen. (van een geselecteerde stap zal de
led branden).
4. Laat de step toets weer los.
De tijd van een chase instellen.
De snelheid waarop een chase zal gaan lopen is ingesteld op de rate en slope
knoppen boven de step en edit toetsen.
Stel de knoppen in op de gewenste waarde.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Een chase onder een register te programeren.
Een chase kan geprogrammeerd worden onder een register in de register sectie.
1. Zet de register fader helemaal open.
2. Druk de register toets in en houd deze vast.
3. Druk op de toets onder het register waar je de chase in wilt zetten.
4. Laat de register toets weer los.
5. Druk de chase toets in en houd deze vast en kies de gewenste chase.
6. Druk de step toets in en kies de stappen welke gebruikt moeten worden
7. Stel de snelheid in op de rate en slope knoppen.
8. Laat alle toetsen weer los.
Een chase kan toegevoegd worden bij een master register bij elke geprogrammeerde
scene en kan later weer weggehaald worden zonder de sene te beïnvloeden.
Een chase vanuit een register afspelen
1. Schuif de register master voledig open.
2. Schuif het gewenste register open waarin de chase staat geprogrammeerd.
Een chase uit een register verwijderen
1. Druk de register toets.
2. Druk de chase toets en zorg ervoor dat de led van de chase die uit dit register
verwijderd moet worden niet meer knippert.
3. Laat alle toetsen los. De chase is nu uit het register.
De tijd / snelheid van een chase in een register veranderen.
1. schuif de register master helemaal open.
2. Druk de register toets in en houd deze vast.
3. Druk de toets onder het register waar de chase in is geprogrammeerd.
4. De snelheid van een chase wordt bepaald door de stand van de rate en slope
knoppen.
5. Druk op de music toets als de chase met de muziek mee moet lopen.
6. Druk op de direct toets en schuif de fader helemaal open. De nieuwe waardes
zijn nu opgeslagen.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Registers sectie
De donker grijze toetsen en de licht blauwe opdruk identificeren deze sectie.
De studio tafels hebben twee modes waarin ze kunnen werken
de Reg Mode (register mode) en de Direct mode.
Reg mode
de tafel werkt direct in de registers. Er kunnen alle mogelijke variaties van
programma’s of chases worden opgeroepen zonder het register opnieuw te moeten
instellen
Direct mode
Laat de gebruiker de tafle live bedienen. Dit houd in: handmatige presets, presets
maken en gebruiken, chases en programma’s, handmatig de fixtures bedienen,
handmatig registers afspelen.
Deze modes kunnen worden gekozen met de toetsen in het chase gedeelte of in
het Scan gedeelte.
Page toets
Er zijn 12 (of 24) registers en 12 (of 24) pagina’s met registers die gebruikt kunnen
worden. Wanneer u de pagina toets indrukt kunt u aan de rode knipperende led zien
welke pagina nu wordt gebruikt.
Een andere registerpagina kiezen.
1. Druk de Page toets in en houd deze vast.
2. Kies de gewenste pagina.
3. Laat de page toets weer los.
Mode toets
De mode toets laat zien in welke mode een register staat. Er zijn 4 modes mogelijk.
Als de mode toets ingedrukt wordt kunt u aan de rode leds zien in welke mode het
register staat.
•
OR - knipperende led - Dit is een exclusieve functie, deze overheerst over alle
andere masters wanneer hij wordt gebruikt.
•
And - led aan - Dit is een additieve functie, het register kan tegelijkertijd met
andere registers worden gebruikt. De hoogste waarde zal te zien zijn.
FLASH - Led uit - alle kanalen welke aan dit register zijn toegewezen zullen
flashen als de toets van dit register ingedrukt wordt. Het niveau hiervan kan
ingesteld worden op de flash master.
FLASH OR FADER - led brand op 50% - Deze flashed het register als de toets
wordt ingedrukt of het register kan normaal met de schuif gebruikt worden.
•
•
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
De mode van een register wijzigen.
1. Druk de Mode toets in en houd deze vast.
2. Druk op de toets van het register welke u wilt wijzigen totdat hij in de gewenste
mode staat.
3. Laat de Mode toets weer los.
Een scene (preset) in een register opslaan.
1. Stel de gewenste scene in op de preset A of B
2. Druk de Grab toets in en houd deze vast.
3. Druk de toets in van het gewenste register.
4. Laat de Grab toets weer los, de scene is nu opgeslagen.
Een register wissen.
1. zorg ervoor dat alle schuiven van preset A en B op nul staan.
2. Druk de Grab toets in en houd deze vast.
3. Druk de toets in van het gewenste register.
4. Laat de Grab toets weer los, het register is gewist.
Een scene van register naar register kopiлren.
1. Zet het gewenste (bron) register helemaal open.
2. Druk de Grab toets in en houd deze vast.
3. Druk de toets in van het gewenste (doel) register.
4. Laat de Grab toets weer los, het register is nu gekopieerd.
Een kanaal toevoegen bij een bestaande scene.
1. Zet het register met de scene helemaal open.
2. Stel de waarde in van het kanaal op de A preset.
3. Druk de Grab toets in en houd deze vast.
4. Druk de toets in van het gewenste register.
5. Laat de Grab toets weer los.
6. Schuif de het gewijzigde kanaal weer op nul, het kanaal is nu toegevoegd.
Het niveau van een kanaal in een register.
1. Zet het register met de scene helemaal open.
2. Druk de link toets in en houd deze vast.
3. Verander de waarde van het te veranderen kanaal.
4. Laat de link toets weer los.
5. Druk de Grab toets in en houd deze vast.
6. Druk de toets in van het register.
7. Laat de Grab toets weer los.
8. Druk de link toets in en houd deze vast.
9. Druk de toets in van het gewenste kanaal.
10. Laat de link toets weer los.
11. Zet het gewijzigde kanaal weer op nul.
12. Het nieuwe niveau is nu opgeslagen in het register.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Een register in een bepaalde tijd in/uit laten faden.
De registers kunnen in AND of OR mode staan.
1. Schakel het register uit (druk op de toets zodat de led niet meer gedimd
knippert).
2. Schuif het register helemaal open (er zal niks gebeuren).
3. Stel de gewenste tijd in op de register cross knop.
4. Druk de toets onder het register.
5. Het register zal in de ingestelde tijd aangaan. (Led zal ook in de ingestelde tijd
aangaan tot volle sterkte)
6. Om het register weer in dezelfde tijd uit te schakelen druk nogmaals op de
toets onder het register.
Overschakelen tussen registers in een gewenste tijd.
Zet de registers in OR mode.
1. Schakel een register in als in het vorige onderdeel.
2. Schakel het tweede register uit (led van register uit)
3. Schuif het tweede open.
4. Stel de gewenste tijd in op de register cross knop.
5. Druk op de toets van het tweede register.
6. De waardes zullen overvloeien in de ingestelde tijd.
Een register toevoegen in een gewenste tijd.
Zet het toe te voegen register in de AND mode.
1. Schakel en register in zoals hiervoor.
2. Schakel het toe te voegen register uit (led van register uit)
3. Schuif het toe te voegen register open.
4. Stel de gewenste tijd in op de register cross knop.
5. Druk de toets in van het toe te voegen register.
6. Als u het register weer wilt verwijderen druk nogmaals op de toets.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Patching funties
Een dimmer kanaal patchen.
1. Druk op de setup toets.
2. Gebruik de ↑ ↓ toetsen om bij het Dimmer patch menu te komen.
3. Druk de rechter scroll toets in.(naast het display)
4. Gebruk de ↑ ↓ toetsen om het gewenst DMX kanaal in te stellen(in het DMX-CH
veld) welke aan een kanaal moet worden toegewezen.
5. Gebruik de ←→ toetsen om bij het CHANNEL veld te komen.
6. Stel hier het kanaal nummer in (op dezelfde manier als bij DMX)
7. Gebruik ←→ toetsen om bij het Lim% veld te komen en stel hier de maximale
waarde van het kanaal in.
8. Gebruik ←→ toetsen om bij het Equal veld te komen en stel hier de curve in
van het kanaal.
9. Om meerdere kanalen in te stellen moet u de punten 4 t/m 8 herhalen.
10. Druk op de setup toets om de waardes op te slaan en het setup menu te
verlaten.
Een Unit(fixture) patchen.
1. Druk op de setup toets.
2. Gebruik de ↑ ↓ toetsen om bij het Unit patch menu te komen.
3. Druk op de Rechter scroll toets (naast het display).
4. Druk op de toets van de Unit welke u wilt pachen.
5. Zet de cursor op het Type veld en gebruik de ↑ ↓ om hier de juiste spot in te
stellen.
6. Ga naar het From veld en stel hier het gewenste start adres in.
7. Controleer of de dip-switches in het display kloppen met de instelling op de
spot.
8. Om meerdere Units te patchen moet u de punten 4 t/m 7 herhalen.
9. Druk op de setup toets om het menu te verlaten en de gegevens op te slaan.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Scan control funties
De grijze toetsen en toetsen en de licht blauwe opdruk identificeren deze sectie.
handmatig bedienen van een Unit.
Een unit kunt u altijd handmatig bedienen of er een programma loopt of niet. In een
lopend programma is het mogelijk om alleen bepaalde kanalen van een unit te
bedienen en de rest het programma laten volgen.
1. Kies de unit(s) welke u handmatig wilt bedienen. De led zal gaan knipperen.
Meerdere units kunnen worden gekozen door de eerste unit in te drukken en
vast te houden terwijl u de andere units kiest. De leds van de geselecteerde
units zullen gaan knipperen.
2. Stel de juiste waardes in met de schuiven onder het display. (om overige
functies te bedienen gebruik de scroll toetsen naast de display om een ander
scherm te kiezen).
Een shape (beweging) aan een unit toewijzen.
Er zijn 7 vaste bewegingen in de sturing voorgeprogrammeerd welke aan een unit
kan worden toegewezen (programma of handbediend). Hierdoor kunt u door maar 1
scene te programmeren de spot bijvoorbeeld een vloeiende cirkel te laten maken.
Deze is naar wens aan te passen met de volgende parameters:
• X_SCL: Schaal op de X as (0 tot 100%)
• Y_SCL: Schaal op de Y as (0 tot 100%)
• SPEED: Snelheid van de beweging (0 tot 255)
• ROTAT: Richting van de beweging (forward of backward)
• ANG: Begin hoek van de beweging. (0 tot 359)
1. Kies de gewenste unit(s)
2. Ga met de rechter scroll toets naar het shape menu.
3. Kies de gewenste shape met de schuif onder het shape veld.
4. Wijzig de parameters indien nodig.
5. Druk op de linker scroll toets om de effecten van de unit weer te bedienen.
Een programma maken
1. Kies het programma welke u wilt gaan programmeren.(led gaat branden)
2. Kies het scene nummer welke u gaat programmeren.(led gaat branden)
3. Kies de eerste unit(s) welke u gaat programmeren.(led(s) gaat branden)
4. Stel de gewenste effecten en positie in.(er kan natuurlijk ook een shape
geprogrammerd worden)
5. Om meer unit(s) te programmeren ga naar punt 3.
6. Druk de store toets in en houd deze vast.
7. Druk op het nummer van de scene.
8. Laat de store toets los, de scene is opgeslagen.
9. Om meer scenes te programmeren ga naar punt 2.
Een scene kopiëren
1. Druk de store toets in en houd deze vast.
2. Druk het nummer in van de scene welke u wilt kopieren
3. Druk op het nummer waar u de scene naartoe wilt kopieren.
4. Laat de store toets weer los.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
De scenes controleren.
1. Druk op het programma nummer.
2. Druk op het scene nummer.
3. Druk op het unit nummer.
4. In het display kunt u de waardes controleren.
Actieve effecten van een unit instellen
De actieve effecten zijn de effecten welke door een programma wordt bediend. Dit
kan handig zijn als u alleen bijvoorbeeld de beweging van de spot wilt programmeren
terwijl de rest van de effecten het andere lopende programma blijft volgen. Op deze
manier kunt u ook meerdere programma’s tegelijk laten lopen (maximaal 4) waarbij
bijvoorbeeld programma 1 de beweging bestuurt programma 2 de kleurwisseleingen
en programma 3 de gobo wisselingen.
Standaard staan alle effecten van de unit aan.
1. Druk het nummer in van het programma waarin u de actieve effecten in wilt
stellen en houd deze vast.
2. Van de actieve effecten van de geselecteerde unit (led knippert) zijn
weergegeven.
3. met een brandende led. Deze kunt u wijzigen door op de toetsen hierbij te
drukken. Als de led uit is zal dit effect niet door dit programma bediend
worden.
4. Laat de programma toets weer los.
Een programma afspelen in direct mode
1. Druk op de direct toets.
2. Druk op het nummer van het programma en het programma gaat lopen.
3. Stel de snelheid in met de speed en rate knoppen .
4. Druk op de Backward toets als het programma achteruit moet lopen.
5. Het programma kan worden gestopt door de Pause toets in te drukken.
6. Druk op de music toets als het programma op de muiziek mee moet lopen.
Een programma aan een register toevoegen.
1. Druk de Reg toets in en houd deze vast.
2. Kies het gewenste register
3. Laat de reg toets weer los.
4. Druk op de direct toets
5. Druk op het gewenste programma nummer, het programma zal gaan lopen.
6. Stel de gewenste snelheid in met de speed en rate knoppen.
7. Druk de store toets in en houd deze vast.
8. Druk nogmaals op de toets van het register.
9. Laat de store toets weer los.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Utility functies
De util toets geeft toegang tot de sturings "utility" functies:
• Op afstand resetten van de spots
• Op afstand in of uitschakelen van de lamp
• Het werkgebied van de scanner of movinghead instellen
Het werkgebied van een spot instellen
Vaak worden voor spots limieten ingesteld zodat de bestaande programma's ook op
andere locaties kunnen worden gebruikt. Deze sturing heeft de mogelijkheid om 12
van deze limiet instellingen voor elke spot op te slaan. Zo kunnen verschillende
gebruikers verschillende limieten hebben of als men vaak op dezelfde locaties komt
deze locaties vast in de tafel programeren. Ook verbeteren deze limieten de precisie
van de spots. De afstanden worden dan wel kleiner, maar het aantal stappen blijft
gelijk. Het is ook niet meer nodig om bij een spot de pan of tilt te inverteren, als de
limieten goed zijn ingesteld zullen alle spots in de zelfde richting bewegen met de
joystick mee hoe ze ook opgesteld staan.
1. Druk op de util toets.
2. Scroll met de scroll toetsen totdat "Working area" in het display verschijnt.
3. Kies de unit waarvan u de limiet in wilt stellen.
4. Kies de Set welke u gaat instellen met de schuif onder SET 1
5. Om een werkgebied te veranderen kies met de toets onder een van de vier
hoektekens in de display. Stuur met de joystick naar de gewenste positie voor
die hoek.
6. Om de nieuwe hoek positie op te slaan druk nogmaals op de toets onder het
hoekteken.
7. Stel zo ook de andere hoeken in. Het werkgebied kan alle vormen hebben.
8. Om de limiet van de andere spots in te stellen ga naar punt 3
9. Druk op de util toets om de instellingen op te slaan en het util menu te verlaten.
Een werkgebied testen
1. Druk op de util toets.
2. Scroll met de scroll toetsen totdat "Working area" in het display verschijnt.
3. Controleer het werkgebied door de joystick te bewegen.
4. Druk op de util toets om het menu te verlaten.
Een unit op afstand resetten.
1. Druk op de util toets
2. Scrol met de scroll toetsen totdat "reset" in het display verschijnt.
3. Druk de licht grijze toets van de unit welke u wilt resetten.
4. De unit zal zichzelf gaan resetten.
5. Druk op de util toets om het menu te verlaten.
De lamp op afstand aan of uitschakelen.
1. Druk op de uit toets.
2. Scrol met de scroll toetsen totdat "lamp" in het display verschijnt. Druk de licht
grijze toets van de unit waarvan u de lamp wilt uitschakelen enkele seconden
in.
3. De lamp zal vanzelf aan of uitschakelen.
4. Druk op het util toets om dit menu te verlaten.
Studio 24 ScanControl Gebruiksaanwijzing
Alle programma’s wissen
Om Alle bestaande programma’s te wissen moet u de volgende procedure uitvoeren:
1. Schakel de tafel aan met de Grab key ingedrukt. (naast de memory registers
sectie)
2. 1-10 zullen knipperen op de memory registers.
3. Laat de Grab key los
4. Typ snel in : 121297 (binnen 4 seconden), dit typen doet u met de toetsen
onder de registers.
Opmerking: Bij software versies voor versie 2.00 zullen ook de zelf aangemaakte
fixtures uit de libery gewist worden. Bij nieuwere versies van de software blijven deze
bestaan. De software versie komt bij het opstarten in het display van de tafel te
staan.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement