Český návod Cobra iRadar S120R
Cobra iRadar S120R pro iPhone
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme, že jste si zakoupili Cobra iRadar S120R pro Váš iPhone®.
Kompatibilita:
•
•
iPod Touch® (4. generace),
iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5.
Poznámka: Informace založené na pozici radarů a GPS funguje pouze s iPhone. iPod
Touch zobrazuje informace založené na detekci radaru/laseru.
Obsah balení:
•
•
•
•
Cobra iRadar SR120R,
montážní konzola („L“ držák“),
šroubky a matice,
vázací pásky.
Zapojení jednotky:
Model S120R je zkonstruován pro montáž pod kapotou
vozidla, za jeho větrací mřížkou nebo ve spodním přívodu vzduchu v přední části
vozidla. Pro vhodné uchycení je dodáván držák ve tvaru „L“.
Najděte vhodnou montážní polohu pro uchycení detektoru pomocí „L“ držáku.
Zajistěte, aby přední strana jednotky měla jasný výhled na cestu před sebou,
a nebrání ji žádné kovové předměty. Jednotku SR120R je třeba namontovat
ve vodorovné poloze, tak aby se dívala na silnici před sebou.
Cobra iRadar by Snooper S120R – Uživatelský návod – V 1.0
-1-
Doporučujeme namontovat detektor buď za větrací mřížkou vozidla (pokud jsou
otvory mřížky alespoň 10 mm), nebo do sání vzduchu v předku vozidla.
Ochranné známky:
Cobra® a logo hada jsou registrované obchodní značky Cobra Electronics Corporation, USA.
iPhone® a iPod Touch® jsou obchodní značky Apple, Inc. registrované v USA a dalších zemích.
Označení Bluetooth® je slovní ochranná značka Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto značek společností Cobra Electronics
Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Jednotka S120R může být namontována kdekoli na přední části vozidla,
ale pro optimální výkon doporučujeme uchytit co nejblíže k poznávací značce vozidla.
Dejte pozor, aby podložka pod SPZ nezakrývala výhled jednotky.
Když jste našli vhodnou pozici pro uchycení, vyvrtejte díry a uchyťte „L“ držák pomocí
samořezných šroubků nebo matic a šroubků dodávaných v balení.
„L“ držák uchyťte minimálně 2 samořeznými šrouby (nebo 2 šrouby a maticemi).
Ujistěte se, že je dobře uchycen. Mějte na paměti, že v motorovém prostoru existuje
mnoho vibrací, a proto je velmi důležité pořádně uchytit konzoli a jednotku S120R.
Při montáži a zapojení napájecích kabelů se vždy ujistěte, že jste jednotku a kabely
umístili v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí jako je klínový řemen, nebo
chladící ventilátory.
Vždy umístěte jednotku a napájecí kabely tak, aby nezasahovaly do žádných
pohyblivých
částí
v motorovém
prostoru nebo s jinou částí vozidla,
která by mohla ohrozit bezpečnost Vás
a všech pasažérů vozidla. Před
zahájením práce zkontrolujte všechny
plochy určené pro vrtání, zda
je bezpečné do nich navrtat díry pro
uchycení konzole.
Cobra iRadar by Snooper S120R – Uživatelský návod – V 1.0
-2-
Připojení:
SR120R je napájena 12 V přímo z Vašeho vozidla pomocí dodané kabeláže. Nejprve
připojte kladný (červený) drát na spínané napětí zapalování 12 V. Pokud je zapnuto
zapalování, napájí jednotku 12 V, pokud je zapalování vypnuto, není na vodiči žádné
napětí. Záporný drát (černý) připojte na zem, takže může být připojen ke kovovým
částem vozidla. Uprostřed zadní části jednotky (kde vstupuje napájecí kabel)
je signalizační LED dioda. Pokud je napájení správně zapojeno, LED blikne jednou
za cca 10 sekund.
Upozornění: Není vhodné napojovat jednotku přímo na 12V baterii vozidla, po delší
době nepoužívání vozidla může dojít k vybití baterie!
Propojení s telefonem:
iRadar SR120R používá bezdrátovou technologii Bluetooth® ke komunikaci s Vaším
telefonem. Zapněte Bluetooth na Vašem iPhone / iPod Touch (Nastavení 
Bluetooth  zapnout). V části Zařízení byste měli
objevit SR120R EU. Kliknutím na řádek zahájíte
spárování. Pro potvrzení není třeba zadávat žádný
číselný kód, jednotka se s telefonem spojí po kliknutí.
Poznámka: Vašemu MT může trvat až jednu minutu,
než rozpozná jednotku SR120R. Nejprve se zobrazí jako
headset, pak se změní text na SR120R EU. Jestli jej
v nabídce nevidíte, zkuste restartovat obojí, jak Váš
telefon, tak jednotku SR120R. Kliknutím na SR120R
zahájíte párování. LED na jednotce začne blikat modře,
pokud párování proběhlo úspěšně.
Tipy při párování:
Pokud máte problém se spojením Vašeho telefonu
s jednotkou SR120R zkuste následující postup:
1. Vypněte jednotku SR120R a počkejte
30 sekund. Poté ji zapněte. Na MT vypněte
a zapněte Bluetooth (popř. restartujte
telefon).
2. Pokud nejste stále spojeni, vstupte
do Nastavení  Bluetooth na MT a pak
Cobra iRadar by Snooper S120R – Uživatelský návod – V 1.0
-3-
3.
klikněte na „zapomenout toto zařízení“. Počkejte přibližně 30 sekund
a proveďte párování znovu.
Pokud se SR120R EU nezobrazí ani pak na MT, vypněte Váš MT a jednotku,
počkejte minimálně 30 sekund a zkuste párování znova.
Aplikace Cobra iRadar
Upozornění: Pro správné využití aplikace a všech jejich
vlastností je potřebné datové připojení k internetu.
Doporučujeme pořídit alespoň základní datový tarif.
Po úspěšném spárování s jednotkou SR120R je potřeba
instalovat aplikaci Cobra iRadar. Na AppStore hledejte
„Cobra iRadar“ a pokračujte podle instrukcí na MT.
Aplikace je zdarma.
Poznámka: Aplikace je pouze v anglickém jazyku.
Spuštění:
Kliknutím na ikonu iRadar spustíte aplikaci. Ta naběhne
v režimu Mapy.
Menu:
Zobrazí se kliknutím na tlačítko
. Nad nabídkou je vidět informace o stavu spojení
s jednotkou iRadar (connected nebo disconnected).
Nabídka Menu:
• Map – mapa.
• Dashboard – palubní deska.
• Settings – nastavení.
• Store – obchod.
Mapy:
Poznámka: Používají se podklady společnosti Google
Inc.
Ukazuje radary, hlídky či upozornění na nebezpečí na
mapě v reálném provozu. Události uložené v AURA
databázi
(vlastní
údaje
společnosti
Cobra
o stacionárních radarech apod.) jsou zobrazeny
červenými Ikonami.
Můžete sami nahlásit událost kliknutím na tlačítko
. Na výběr máte z těchto možností:
Policejní kontrola
Cobra iRadar by Snooper S120R – Uživatelský návod – V 1.0
-4-
Stacionární
radar
(Speed
Camera)
nebo,
kamery
na semaforech (Red Light
Camera).
Nebezpečná
nehoda).
oblast
(např.
Po výběru jedné z výše uvedených možností se událost
zobrazí na mapě podle aktuální GPS pozice. Ostatním
uživatelům se tato událost zobrazí formou ikony
na mapě. Ti mohou tuto událost potvrdit (Real), nebo
nahlásit, že tato událost není platná (False).
V závislosti na hlášených radarech a reakcí uživatelů
(označení Real, False) ukazují mapy 3 úrovně možného
nebezpečí:
• Červené – Potvrzené oblasti (uživatelé kliknuli
na Real).
• Modré – Falešné oblasti (uživatele kliknuli
False).
• Žluté – Nepotvrzené oblasti (nikdo nepotvrdil
stisknutím Real nebo False)
Nastavení mapového režimu (Map Tools):
•
•
•
•
City/Highway – přepínání mezi režimem
město/dálnice.
Automatic Car Finder – Zobrazí poslední pozici
vozidla od odpojení s jednotkou. Na mapě
se zobrazí symbol modrého auta
. Obrázek
se z mapy smaže po opětovném připojení
jednotky.
Traffic View – zobrazení dopravního provozu (např. červená barva – zácpy).
Funkční hlavně v zahraničí.
Map Legend – vysvětlivky k symbolům.
Cobra iRadar by Snooper S120R – Uživatelský návod – V 1.0
-5-
•
Informace o stavu baterie vozidla.
Palubní deska (Dashboard):
Zobrazuje aktuální rychlost, kompas a stav baterie
automobilu. Tlačítka a podsvětlení palubní desky
se může změnit v závislosti na blížící se událost:
• Zelené – Normální stav.
• Červené – Potvrzené upozornění.
• Žluté – Hlášeno upozornění, které nemusí být
pravdivé. Dbejte opatrnosti a zkuste provést
report, zda bylo hlášení pravdivé (Real)
či nikoliv (False).
• Modré – Hlášeno upozornění, které jiný
uživatel označil jako falešné (False).
Nastavení (Settings):
Nastavte si Váš iRadar podle potřeby.
Poznámka: Pokud nejste spárováni s jednotkou, nebo
jste mimo dosah Bluetooth spojení, nelze provést
nastavení detekce radarů, apod.
Uživatelské nastavení (User Settings):
•
•
•
•
•
•
Alert Audio – výběr výstupu zvuku (telefon,
nebo automaticky (např. hands free sada,
pokud je připojena)
Alert Method – mluvené upozornění
(anglicky) nebo pípání.
Auto Mute – Pokud je zapnuto, ztlumí
přehrávaný zvuk (například hudba) a přehraje
varovné tony ohlášení radarů.
Smart Power – Po 15 minutách vypne GPS
modul na Vašem MT (úspora baterie).
Disable Auto-lock – Vypne automatické uzamknutí MT.
Alert Sharing – Příjem a sdílení událostí uživatelů aplikace.
Cobra iRadar by Snooper S120R – Uživatelský návod – V 1.0
-6-
Nastavení detekce pásem (Alert Settings):
Možnost nastavit provoz pro město (City) nebo dálnici
(Highway). Jednotka SR120 dokáže zachytit tyto
pásma: X, K, Ka, Ku, VG2, POP.
• Safety Alert – Vlastní varovný systém firmy
Cobra. Upozorňuje na blížící se vozidla
záchranných sborů, nebezpečí na silnici
a vlaky (funkční v US).
• Low Car Voltage – Upozorní, pokud napětí
baterie klesne pod 11,9 V po delší dobu.
Nastavení GPS (GPS Settings):
•
Background Alerts – Pokud běží aplikace
na pozadí, upozorní tónem na blížící
se událost.
• Photo Enforcement – foto pasti, např. kamery
na semaforech (databáze AURA).
• Caution Areas – zobrazení nebezpečných
úseků (databáze AURA)
• Speed Trap – radary, většinou stacionární
(databáze AURA)
• Manual Reports – Ukazuje na mapě reporty
provedené uživateli.
• Car Finder – Zobrazí poslední pozici vozidla
od odpojení s jednotkou Na mapě se zobrazí
symbol modrého auta (stejné jako v režimu
Mapy).
• Speed Warning – upozornění o překročení
rychlosti.
Display speed in – zobrazení rychlosti v mílích (mph)
nebo kilometrech za hodinu (km/h).
Informace o jednotce (Unit Info):
•
•
•
•
Model Number – označení modelu
Radar Status – informace, zda je spojen
s aplikací
(Connected)
nebo
nikoli
(Disconnected).
App Version – informace o verzi aplikace.
Restore Default Settings – obnova aplikace
do továrního nastavení.
Cobra iRadar by Snooper S120R – Uživatelský návod – V 1.0
-7-
Signalizace upozornění:
Pokud jednotka zachytí signál radaru (popř. jiného
zdroje, např. Wi-Fi), zobrazí se na obrazovce zjištěné
pásmo, síla signálu, aktuální rychlost vozidla. Pokud
spatříte hlídku, můžete Vaše zjištění potvrdit (tlačítko
Live Police). Pokud si nejste jistí, můžete kliknout
na tlačítko Not Sure. Stacionární kamery se nejprve
zobrazí zeleně, pak žlutě, a když jste v samotné
blízkosti, tak červeně.
Legislativa:
V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným
zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo
jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů,
které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.
Distribuce a servis v ČR a SR:
Auto Top Centrum Ostrava s.r.o.
Startovní 276/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
[email protected]
Cobra iRadar by Snooper S120R – Uživatelský návod – V 1.0
-8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement