EZ1-w201202
VERMEIREN
EZ1
GEBRUIKSAANWIJZING
Instructies voor de vakhandelaar
Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.
Versie: D, december 2012
Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.
Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de
schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt,
gekopieerd of verspreid.
© N.V. Vermeiren N.V. 2012
EZ1
2012-12
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord ................................................................................................................................. 2
1
Productomschrijving .................................................................................................. 3
1.1 Toepassingsgebied ....................................................................................................... 3
1.2 Technische specificaties .............................................................................................. 4
1.3 Componenten .............................................................................................................. 5
1.4 Accessoires .................................................................................................................. 5
1.5 Gebruikte symbolen .................................................................................................... 5
1.6 Voor Uw veiligheid ..................................................................................................... 6
2
Gebruik ........................................................................................................................ 7
2.1 Dragen van de rolstoel................................................................................................. 7
2.2 Plaatsen van de achterwielen....................................................................................... 7
2.3 Plaatsen of verwijderen van de voetsteunen ............................................................... 7
2.4 Bedienen van de remmen ............................................................................................ 8
2.5 Plaatsen of verwijderen van de armsteunen ................................................................ 8
2.6 Plaatsen of verwijderen van het zitkussen................................................................... 9
2.7 Plaatsen of verwijderen van de rug ............................................................................. 9
2.8 Plaatsen of verwijderen van de hoofdsteun ................................................................. 9
2.9 Verstellen van de handgrepen ...................................................................................... 9
2.10 Verstellen rug / zitinclinatie....................................................................................... 10
2.11 Transfer in en uit de rolstoel...................................................................................... 11
2.12 Correcte positie in de rolstoel.................................................................................... 11
2.13 Rijden met de rolstoel ............................................................................................... 11
2.14 Rijden met de rolstoel met de hulp van een begeleider............................................. 11
2.15 Rijden op hellingen ................................................................................................... 11
2.16 Nemen van hindernissen (trottoirs) ........................................................................... 12
2.17 Verwijderen van de wielen ........................................................................................ 14
2.18 Transport in de auto ................................................................................................... 14
3
Montage en instellingen ............................................................................................ 14
3.1 Gereedschap .............................................................................................................. 15
3.2 Leveringsomvang ...................................................................................................... 15
3.3 Monteren van het frame ............................................................................................ 15
3.4 Zithoogte instellen ..................................................................................................... 16
3.5 Zitdiepte instellen ...................................................................................................... 16
3.6 Verstellen van anti-tipping ........................................................................................ 17
3.7 Afstellen van de remmen........................................................................................... 18
3.8 Instellen van de voetsteunen ..................................................................................... 18
3.9 Afstellen van de armleggers ...................................................................................... 20
3.10 Instellen van de hoofdsteun ....................................................................................... 21
4
Onderhoud................................................................................................................. 21
5
Clusteromschrijvingen ............................................................................................. 21
Pagina 1
EZ1
2012-12
Voorwoord
We willen U danken voor het vertrouwen dat U in onze producten stelt.
De rolstoelen van Vermeiren zijn het resultaat van jarenlange studies en ervaringen. Bij de
ontwikkeling werd veel aandacht besteed aan een eenvoudige bediening en een gemakkelijk
onderhoud.
De verwachte levensduur van Uw rolstoel hangt in sterke mate af van de zorg waarmee U
de rolstoel behandelt.
Deze handleiding maakt U vertrouwd met de bediening van Uw rolstoel.
Het naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies vormen een essentieel onderdeel
van de garantiebepalingen.
Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma
Vermeiren behoudt zich echter het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder verplicht
te zijn voordien geleverde modellen aan te passen of te vervangen.
Als U nog vragen hebt, neemt U best contact op met Uw vakhandelaar.
Pagina 2
EZ1
2012-12
1
Productomschrijving
1.1
Toepassingsgebied
De rolstoel is bedoeld voor mensen die moeilijk of niet kunnen lopen.
De rolstoel is ontworpen voor het transport van 1 persoon.
De rolstoel is geschikt om binnenshuis en beperkt buitenshuis te gebruiken.
De gebruiker kan de rolstoel zelf voortbewegen of laten duwen door een begeleider.
De verschillende soorten onderdelen en accessoires, en de modulaire constructie, zorgen
ervoor dat de rolstoel ten volle kan worden gebruikt door mensen die invalide zijn omwille
van:
•
•
•
•
•
•
•
•
Verlamming
Verlies van ledematen (beenamputatie)
Defect of aandoeningen van ledematen
Contracturen of gewrichtsaandoeningen
Hart- en bloedsomloopinsufficiëntie
Evenwichtsstoornissen
Cachexie (afname van het spierweefsel)
en geriatrische personen
Hou bij de individuele verzorging rekening met:
•
•
•
•
grootte en lichaamsgewicht (max. 150 kg)
fysieke en psychologische gesteldheid
woonomgeving
milieu
Uw rolstoel mag alleen gebruikt worden op ondergronden waarbij alle vier de wielen de
grond raken en waarbij het bodemcontact voldoende is voor een gelijkmatige aandrijving van
alle wielen.
Extra oefening is nodig voor het rijden op ongelijkmatige ondergrond (kasseien, etc.),
hellingen en bochten (zijdelings omvallen), evenals het nemen van hindernissen (bvb.
Trottoirranden).
De rolstoel dient niet als klimtoestel of om hete of zware voorwerpen te transporteren.
Het gebruik van de rolstoel op tapijten, tapijtvloeren of andere losse vloerbedekkingen kan
slijtage van de vloerbedekking tot gevolg hebben.
Gebruik enkel door Vermeiren goedgekeurde accessoires.
Vermeiren is niet aansprakelijk voor schade door gebrekkig of onvoldoende onderhoud of als
gevolg van het niet naleven van instructies van deze handleiding.
Het naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies vormen een essentieel onderdeel
van de garantiebepalingen.
Mensen met een visuele beperking kunnen contact opnemen met de vakhandelaar voor de
gebruikersinstructies.
Pagina 3
EZ1
2012-12
1.2
Technische specificaties
Onderstaande technische gegevens zijn geldig voor de rolstoel in standaard instellingen en
voor 22" achterwielen. Wanneer er andere voetsteunen / armsteunen of andere accessoires
worden gebruikt, worden de opgegeven waarden gewijzigd.
Merk
Vermeiren
Adres
Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout
Type
Multi-functionele rolstoel
Model
EZ1
Maximale massa gebruiker
150 kg
Beschrijving
Afmetingen
Effectieve zitbreedte
390 mm 420 mm 450 mm 480 mm 510 mm 540 mm 570 mm
Totale breedte (afhankelijk van de zitbreedte)
600 mm 630 mm 660 mm 690 mm 720 mm 750 mm 780 mm
Rughoogte
500 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm
600 mm
600 mm
600 mm
Beschrijving
Afmetingen min.
Afmetingen max.
1116 mm
1122 mm
Totale lengte inclusief voetsteun
Lengte dichtgevouwen
790 mm
Breedte dichtgevouwen
700 mm
Hoogte dichtgevouwen
980 mm
± 43,45 kg
Totaal gewicht
23,80 kg
Gewicht zwaarste onderdeel
Massa van onderdelen die kunnen worden
gedemonteerd of verwijderd
600 mm
Voetsteunen: 6,20 kg ; Armsteunen: 3,00 kg; Achterwielen:
4,15 kg; Zitkussen: 1,5 kg; Hoofdsteun: 1,35 kg
Statische stabiliteit bergaf
10° (in standaard configuratie)
Statische stabiliteit bergop
10° (in standaard configuratie)
Statische stabiliteit zijwaarts
10° (in standaard configuratie)
Maximum hoogte hindernis
60 mm
-5°
+15°
Effectieve zitdiepte
430 mm
520 mm
Zithoogte aan voorzijde (met kussen)
490 mm
620 mm
Zithoek
80 mm
Zitkussen
0°
50°
440 mm
580 mm
-3°
10°
Afstand tussen armlegger en zit
190 mm
290 mm
Afstand voorzijde armsteun
380 mm
430 mm
Rughoek
Afstand tussen zit en voetplaat
Hoek tussen zit en voetplaat
495 mm
Diameter aandrijfhoepel
140 mm
Horizontale afstand van de as (uitwijking)
1133 mm
Minimale draaicirkel
Diameter PU achterwielen
170 mm
12,5" (T30)
22"
24"
Niet van toepassing
Bandenspanning achter- (aandrijfwielen) (voor
luchtbanden)
200 x 50 (8”)
Diameter PU stuurwielen
Niet van toepassing
Bandenspanning stuurwielen (voor luchtbanden)
C21 donker metaalrood / zacht grijs
Kleur van het frame / bekleding
+ 5 °C
Opslag en gebruikstemperatuur
Pagina 4
+ 41 °C
EZ1
2012-12
30%
Opslag en gebruiksluchtvochtigheid
70%
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie ± 15 mm / 1,5 kg / °
Tabel 1: Technische specificaties EZ1
De rolstoel voldoet aan de eisen gesteld in:
ISO 7176-8: Eisen en beproevingsmethoden voor statische, bots en vermoeiingsproeven.
EN 1021-1: Beoordeling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen - Smeulende
sigaret als ontstekingsbron
1.3
Componenten
1. Hoofdsteun
2. Handgrepen
3. Rug
4. Armleggers
5. Armsteunen
6. Aandrijfwielen (Achterwielen)
7. Grijphoepels
8. Basisframe
9. Anti-tipping
10. Remmen
11. Voorvork
12. Stuurwielen (Voorwielen)
13. Voetplaten
14. Voetsteunen
15. Zitkussen
16. Identificatieplaat
1.4
Accessoires
Volgende accessoires zijn beschikbaar voor de EZ1:
• Anterior bekkengordel (B20, B58)
• Zijsteunen, pelotten (L04)
• Polycarbonaat therapie tafel (B115)
• Houten tafel (B12)
• Trommelremmen (B74)
• Abductieklos (B22)
Neem contact op met de vakhandelaar voor meer informatie over andere accessoires. Hij
geeft U graag advies.
1.5
Gebruikte symbolen
Maximum gewicht
Gebruik voor binnen en buiten
Maximale veilige helling
Pagina 5
EZ1
2012-12
CE conformiteit
Niet bedoeld om te gebruiken als een zit in een voertuig
Type aanduiding
1.6 Voor Uw veiligheid
L Let erop dat bij het gebruik van de aandrijfwielen geen voorwerpen en/of lichaamsdelen
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
tussen de spaken terechtkomen. Dit kan immers letsel en/of schade aan de rolstoel
veroorzaken.
Voor het in- en uitstappen in de rolstoel dient U de handremmen vast te zetten.
De handremmen moeten worden vastgezet bij het verstellen/monteren van de rug,
armsteunen, ...
Gebruik de voetplaten nooit om in en uit de rolstoel te stappen. Deze dienen naar boven
te worden geklapt of de volledige voetsteunen dienen naar buiten te zijn
weggedraaid.
Onderzoek het effect van een veranderd zwaartepunt op het gedrag van de rolstoel
(bijv. op hellingen, op zijdelingse hellingen of bij het overwinnen van hindernissen).
Maak gebruik van de hulp van een begeleider.
Let op bij het nemen van voorwerpen (die zich voor, opzij of achter de rolstoel bevinden)
dat U niet te ver uit de rolstoel leunt. Anders kan de rolstoel kantelen.
Bij het rijden door deuren, openingen e.d. moet aan de zijkant voldoende plaats zijn,
anders bestaat er gevaar op letsel aan handen en armen en op beschadiging van de
rolstoel.
Gebruik Uw rolstoel alleen voor de beschreven doeleinden. Vermijd bijv. om zonder
remmen tegen een hindernis te rijden (stoeprand, stootsteen) of van treden te springen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overbelasting of botsingen
bij het gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel van het product.
Trappen mogen alleen met behulp van een begeleider worden genomen. Wanneer er
bijv. hellingen of liften beschikbaar zijn, dient U deze te gebruiken.
Bij gebruik van de openbare weg dient U zich te houden aan de verkeersregels.
Net zoals voor andere voertuigen geldt dat U de rolstoel niet mag gebruiken onder
invloed van alcohol of geneesmiddelen. Dit geldt ook voor verplaatsingen binnenshuis.
Pas Uw rijstijl bij ritten buiten de woning aan, aan het weer en het verkeer.
Bij het transporteren van de rolstoel mag U deze nooit vastnemen aan bewegende
onderdelen (armsteunen, voetsteunen, enz.).
Zorg ervoor dat U in het donker goed zichtbaar bent. Draag lichte kleding of kleding met
reflectoren en zorg ervoor dat de reflectoren opzij en achteraan de rolstoel goed
zichtbaar zijn.
Let erop dat de maximale belasting (150 kg) niet wordt overschreden.
Als U buitenshuis met grijphoepels rijdt, gebruikt U best handschoenen. Die zorgen voor
meer grip en beschermen de vingers tegen vuil en hitte.
Om letsels aan de handen te vermijden mag U bij het besturen van de rolstoel de
handen niet tussen het aandrijfwiel en de rem steken.
Let op dat er geen voorwerpen of lichaamsdelen in de zone van het verstelbereik
komen tijdens het verstellen – Klemgevaar.
Let op dat de quick release as volledig vergrendeld is.
Wees voorzichtig met open vlammen (bekleding is vlamvertragend, vulmateriaal is niet
vlamvertragend).
Pagina 6
EZ1
2012-12
2
Gebruik
Dit hoofdstuk beschrijft het normaal gebruik. Deze instructies zijn van toepassing voor de
gebruiker en de vakhandelaar.
De rolstoel wordt gemonteerd en ingesteld door Uw vakhandelaar. De instructies voor de
montage en instellingen van de rolstoel staan in § 3.
2.1
Dragen van de rolstoel
De beste manier om de rolstoel te dragen is om gebruik te maken van de wielen en zo de
rolstoel verder te rollen.
Als dit niet mogelijk is (bv. wanneer de achterwielen verwijderd zijn voor transport in de
auto), grijp de rolstoel stevig vast aan de voorzijde van het frame en de handgrepen.
Gebruik de voet-, armsteunen of de wielen niet om de rolstoel vast te nemen.
2.2
Plaatsen van de achterwielen
1. Neem het achterwiel en druk naafknop
in.
2. Houd de naafknop ingedrukt en plaats het
achterwiel in de asbus tot deze niet meer verder
kan.
3. Laat de naafknop
los.
4. Kijk na of het wiel goed vastzit.
2.3 Plaatsen of verwijderen van de voetsteunen
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat de voetsteunen goed zijn
vastgemaakt voor de rolstoel te gebruiken.
Het plaatsen van de voetsteunen gaat als volgt:
1. Trek de pen
van de voetsteunhouder uit.
2. Plaats de voetsteun van bovenuit in de
voetsteunhouder. Laat de pen
van de
voetsteunhouder terug los. Om de
voetsteun naar buiten te draaien, trek de pen
2
uit en lift de voetsteun een beetje
naar boven (25 mm).
3
1
3. Draai de voetsteun naar buiten.
4. Draai de voetplaat naar beneden.
Om de voetsteunen te verwijderen gaat U als
volgt te werk:
1. Draai de voetplaat naar boven.
2. Trek de pen
van de voetsteunhouder uit.
3. Hef de voetsteun uit de voetsteunhouder.
van de voetsteunhouder terug
4. Laat de pen
los.
Pagina 7
EZ1
2012-12
2.4 Bedienen van de remmen
L WAARSCHUWING: De remmen dienen niet om af te remmen tijdens het rijden L
L
Gebruik de rem enkel om te vermijden dat de rolstoel in stilstaande positie
wegrolt.
WAARSCHUWING: De werking van de handremmen worden beïnvloed door
slijtage en vervuiling van de banden (water, olie, slijk, ...) – Controleer voor elk
gebruik de staat van de banden.
WAARSCHUWING: De remmen zijn instelbaar en kunnen verouderen –
Controleer voor elk gebruik de goede werking van de remmen.
Om de remmen in te schakelen:
1.
Druk de hendels
van de remmen naar voren
tot U een duidelijke klik voelt.
L
VOORZICHTIG: Gevaar op
ongecontroleerde bewegingen - Zorg ervoor
dat alvorens de remmen los te zetten, de
rolstoel vlak staat. Los nooit beide remmen
tegelijk.
Om de remmen uit te schakelen:
1.
2.
3.
Zet eerst één rem los door de hendel
naar achteren te trekken.
Houd het ongeremde wiel vast aan de
grijphoepel met Uw hand.
Los de andere rem door de hendel
naar
achteren te trekken.
2.5 Plaatsen of verwijderen van de armsteunen
L VOORZICHTIG: Kans op klemmen - Houd Uw vingers, gespen en kledij uit de
buurt van de onderzijde van de armsteun.
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat de armsteunen goed zijn
vastgemaakt voor de rolstoel te gebruiken.
De armsteunen van de rolstoel kunnen worden
gemonteerd met volgende instructies:
2
5
1
1. Trek de sterknop
uit.
2. Monteer de armsteun van bovenuit in de
voorziene houder .
3. Laat de sterknop
terug los.
4. Controleer dat de armsteun terug goed is
vastgemaakt.
5. Draai de sterknop
handvast aan in wijzerszin.
Voor het verwijderen van de armsteun gaat U als volgt te werk:
1.
Draai de sterknop
in tegenwijzerszin.
uit.
2.
Trek de sterknop
3.
Verwijder de armsteun uit de houder.
Om de armleggers te monteren en verwijderen kan U bovenstaande instructies hanteren
Pagina 8
EZ1
2012-12
"Plaatsen of verwijderen van de armsteunen".
2.6
Plaatsen of verwijderen van het zitkussen
Plaats/Verwijder het zitkussen op/van de zitplaat met behulp van de Velcro strips.
2.7 Plaatsen of verwijderen van de rug
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat de rug goed is vastgemaakt
in de vier haken voor de rolstoel te gebruiken.
L VOORZICHTIG: Kans op klemmen, beschadiging - Controleer dat de kabels van
de handgrepen niet gekneld raken tussen de rug en de buizen van het frame.
De rug van de rolstoel kan worden gemonteerd
met volgende instructies:
1
1
1. Monteer de rug in de vier haken
+ .
2. Draai aan de bovenste sterknoppen om deze
met de hand vast te zetten.
3. Controleer dat de rug terug goed is
vastgemaakt.
Om de rug van de rolstoel te verwijderen:
2
2
1. Draai de bovenste sterknoppen los.
2. Trek de rug naar boven uit de vier haken
+ .
2.8 Plaatsen of verwijderen van de hoofdsteun
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat de hoofdsteun goed is
vastgemaakt voor de rolstoel te gebruiken.
De hoofdsteun van de rolstoel kan worden
gemonteerd met volgende instructies:
1. Monteer de hoofdsteun in de buis .
om deze handvast
2. Draai aan de sterknop
aan te draaien.
3. Controleer dat de hoofdsteun goed is
vastgemaakt.
1
2
Om de hoofdsteun van de rolstoel te
verwijderen:
1. Draai de sterknop
los.
2. Trek de hoofdsteun naar boven uit de buis
2.9 Verstellen van de handgrepen
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat de handgrepen goed zijn
vastgemaakt voor de rolstoel te gebruiken.
L VOORZICHTIG: Kantelgevaar – Respecteer de maximum hoogteverstelling van
de handgrepen anders kan er stabiliteitsgevaar zijn voor Uw rolstoel. Gebruik
enkel de laatste inkeping in de buizen van de handgrepen.
Pagina 9
.
EZ1
2012-12
2
1
1
De handgrepen kunnen volgens de grootte van
de begeleider in de hoogte worden versteld.
De handgrepen kunnen met volgende
instructies worden versteld:
1. Draai de sterknoppen
aan beide zijden los.
2. Zet de handgrepen in de gewenste hoogte
voor de begeleider.
3. Draai de sterknoppen
aan beide zijden
terug goed vast.
4. Controleer dat de handgrepen terug goed zijn
vastgemaakt.
2.10 Verstellen rug / zitinclinatie
L WAARSCHUWING: Kantelgevaar – Denk eraan dat de stabiliteit afneemt als de
L
rug naar achteren wordt gekanteld.
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zorg ervoor dat de remmen van de
rolstoel aangetrokken zijn voordat U de rug en zit inclinatie versteld.
Alleen een begeleider kan de hoek van de zit en de rug gelijktijdig en onafhankelijk van
elkaar verstellen. Zorg ervoor dat de patiënt in de rolstoel zit als de begeleider de rug, zit
inclinatie versteld en dat de rolstoel niet achterover kantelt.
Inclinatie van de zit:
1. Trek de hendel
aan de linkse kant (zie
aanduiding) naar de handgreep
om de zit
inclinatie te verstellen.
Aanduiding
2. Trek/duw de zit in de gewenste positie (-5° tot
15°), de gasdrukveer wordt in/uit gedrukt.
3. Laat de hendel
los om de gasdrukveer te
blokkeren.
Rugverstelling:
1. Trek de hendel
aan de rechtse kant (zie aanduiding) naar de handgreep
rughoek te verstellen.
Aanduiding
om de
2. Trek/duw de hoek in de gewenste positie (-5° tot 50°), de gasdrukveer wordt in/uit
gedrukt.
3. Laat de hendel
los om de gasdrukveer te blokkeren.
als remmen gebruikt;
Als de rolstoel trommelremmen heeft; dan worden de hendels
extra hendels
zijn gemonteerd om de rughoek en zitinclinatie te verstellen. Deze
hendels
kunnen met de duimen worden bediend.
Pagina 10
EZ1
2012-12
2.11 Transfer in en uit de rolstoel
L VOORZICHTIG: Indien U de transfer niet veilig op eigen kracht kan uitvoeren,
L
1.
2.
3.
4.
5.
vraag dan hulp van iemand anders.
VOORZICHTIG: Kans op kantelen van de rolstoel - Niet op de voetplaten staan.
Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij de stoel, zetel of bed van/naar waar U zich wilt
verplaatsen.
Zorg dat beide remmen van de rolstoel aan staan.
Vouw de voetplaten naar boven zodat U er niet op gaat staan.
Indien U zich langs de zijkant in of uit de rolstoel wilt verplaatsen, is het mogelijk om
de armsteun en/of de voetsteun aan deze kant te verwijderen.
Verplaats U van of naar de rolstoel.
2.12 Correcte positie in de rolstoel
Enkele aanbevelingen om comfortabel van Uw rolstoel gebruik te maken:
•
•
Plaats Uw zitvlak zo dicht mogelijk bij de rug.
Zorg dat Uw bovenbenen horizontaal zijn – Stel eventueel de lengte van de
voetsteunen bij. (zie § 3.8.2).
2.13 Rijden met de rolstoel
L WAARSCHUWING: Kans op knellen – Houd Uw vingers niet tussen de spaken.
L WAARSCHUWING: Kans op knellen – Let op wanneer U door nauwe
doorgangen, zoals deuren, rijdt.
L WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden– Wees voorzichtig bij het rijden
1.
2.
3.
4.
in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme koude, sauna's, enz.) voor
een bepaalde tijd en bij het aanraken - de oppervlakken kunnen de
omgevingstemperatuur aannemen.
Zet de remmen los.
Neem de aandrijfhoepels aan de bovenzijde vast.
Leun voorwaarts en draai de hoepels naar voor tot Uw armen gestrekt zijn.
Breng Uw handen terug naar de bovenzijde van de hoepels en herhaal de beweging.
2.14 Rijden met de rolstoel met de hulp van een begeleider
L WAARSCHUWING: Kans op knellen – Let op wanneer U door nauwe
doorgangen, zoals deuren, rijdt.
L WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden– Wees voorzichtig bij het rijden
in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme koude, sauna's, enz.) voor
een bepaalde tijd en bij het aanraken - de oppervlakken kunnen de
omgevingstemperatuur aannemen.
De rolstoel kan worden voortgeduwd met de hulp van een begeleider via de hangrepen of
duwbeugel.
2.15 Rijden op hellingen
L WAARSCHUWING: Houd Uw snelheid onder controle – Neem hellingen steeds
met de laagst mogelijke snelheid.
L WAARSCHUWING: Houd rekening met de capaciteiten van Uw begeleider –
L
Blokkeer de rem van zodra U merkt dat Uw begeleider onvoldoende kracht heeft
om de rolstoel onder controle te houden.
WAARSCHUWING: Kans op kantelen – Leun voorover om Uw zwaartepunt naar
voor te verplaatsen. Zo kan de stabiliteit beter behouden blijven.
Pagina 11
EZ1
2012-12
1. Bevestig de veiligheidsgordel, als de rolstoel hiermee uitgerust is.
2. Neem geen te steile helling. De maximale hoek bergop en bergaf staan in tabel 1
vermeld.
3. Vraag een begeleider om U te helpen bij het nemen van de helling.
4. Buig lichtjes voorover om Uw zwaartepunt naar voren te verplaatsen.
2.16 Nemen van hindernissen (trottoirs)
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Het transporteren van de patiënt over
L
L
L
L
L
trappen/treden moet minstens met twee personen gebeuren.
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Draag aangepaste veiligheidsgordels
tijdens het transporteren (meer informatie krijgt U bij de vakhandelaar).
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Blijf tijdens het transport rustig in de
rolstoel zitten en vermijd plotse bewegingen. Wanneer U door Uw ziekte of
handicap niet rustig in de stoel kunt blijven zitten (bijvoorbeeld lichte spasmen),
zijn minstens twee extra personen nodig die bij het transport de rolstoel opzij aan
het frame vasthouden.
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Tijdens het transport dient U erop te
letten dat Uw armen en benen in de rolstoel blijven.
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel of beschadigingen – Tijdens het transport
mogen zich geen personen of voorwerpen onder de rolstoel bevinden.
WAARSCHUWING: Gevaar op letsel – Wanneer U de voetsteunen verwijdert, zijn
de benen van de patiënt niet meer beschermd.
2.16.1
Afrijden van trottoirs
Het afrijden van een trottoir kan voorwaarts gedaan worden met de hulp van een begeleider:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Controleer dat de handgrepen goed zijn vastgemaakt.
Verwijder de voetsteunen.
Vraag de begeleider om de rolstoel zachtjes met behulp van de trapdop naar
achteren te kantelen.
De trottoir kan nu met de achterwielen worden afgereden door de rolstoel naar voren
te duwen.
Laat een tweede persoon voor de rolstoel plaats nemen en het voorste frame
vastnemen, nadat de voetsteunen zijn verwijderd. Nu moet hij achterwaarts gaan.
Zet de rolstoel terug op de vier wielen na het nemen van de hindernis.
2.16.2
Oprijden van trottoirs
Het oprijden van een trottoir kan achterwaarts gedaan worden met de hulp van een
begeleider:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Controleer dat de handgrepen goed zijn vastgemaakt.
Verwijder de voetsteunen.
Draai de rolstoel met de achterwielen naar het trottoir toe.
Leun een beetje achterover en breng het zwaartepunt boven de achterwielen.
Laat de begeleider de rolstoel op het trottoir trekken.
Laat een tweede persoon voor de rolstoel plaats nemen en het voorste frame
vastnemen, nadat de voetsteunen zijn verwijderd. Nu moet hij voorwaarts gaan.
Neem Uw normale positie in de rolstoel terug aan.
Pagina 12
EZ1
2012-12
2.16.3
Nemen van trappen
L WAARSCHUWING: Kantelgevaar – Voor het nemen van trappen zijn altijd 2
begeleiders nodig.
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – De rolstoel mag niet worden opgetild
L
L
L
terwijl de patiënt in de rolstoel zit! Houd de achterwielen altijd op de
grond/trappen.
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Draag aangepaste veiligheidsgordels
tijdens het transporteren (meer informatie krijgt U bij de vakhandelaar).
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel of beschadigingen – Tijdens het transport
mogen zich geen personen of voorwerpen onder de rolstoel bevinden.
WAARSCHUWING: Gevaar op letsel – Wanneer U de voetsteunen verwijdert, zijn
de benen van de patiënt niet meer beschermd.
Om de rolstoel op/over trappen te bewegen kan U gebruik maken van onderstaande
instructies:
1.
Verwijder de voetsteunen.
2.
Laat één begeleider de rolstoel lichtjes naar achteren kantelen.
3.
De andere begeleider neemt het frame aan de voorzijde vast.
4.
Blijf rustig zitten, vermijd plotselinge bewegingen en houd Uw armen binnen de
rolstoel.
5.
Laat de rolstoel op de achterwielen de treden nemen.
6.
Monteer de voetsteunen na de hindernis.
2.16.4
Gebruik van oprijplaten
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Overschrijd de maximale belasting van
de oprijplaten niet.
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Kies de correcte oprijplaten zodat er
L
L
L
geen letsel of schade kan veroorzaakt worden. Voor letsels of schade door de
onoordeelkundige keuze van oprijplaten zijn wij niet aansprakelijk.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de wielhoogte hoog genoeg is om over de
vrije hoogte van de oprijplaten te geraken. Het frame van de rolstoel mag niet
tegen de oprijplaten komen.
WAARSCHUWING: Gebruik een veiligheidsgordel om veilig in de rolstoel te
blijven zitten.
WAARSCHUWING: Zet de verstelfuncties (zit, rug, voetsteunen, …) zo dat de
rolstoel de beste stabiliteit heeft.
Wanneer U voor het nemen van hindernissen oprijplaten wenst te gebruiken, dient U
rekening te houden met volgende tips:
Wegens het hoge gewicht van de rolstoel zelf probeert U beter niet om op eigen kracht een
helling op te rijden. U loopt dan immers het risico dat de rolstoel achteruit rolt.
Neem een helling alleen met de hulp van een begeleider, die duwt U dan op de
oprijplaten.
Pagina 13
EZ1
2012-12
2.17 Verwijderen van de wielen
Om het transport van de rolstoel te vergemakkelijken, kunnen de achterwielen worden
verwijderd:
1.
2.
3.
4.
Zorg ervoor dat de remmen afstaan.
Neem de rolstoel vast aan het frame aan de
zijde waar U het wiel wil afnemen.
Druk op de knop in het midden van de naaf
van het wiel.
Trek het wiel van het frame weg.
2.18 Transport in de auto
L GEVAAR: Gevaar voor letsel – De rolstoel is niet geschikt om te gebruiken als
een zit in een motorvoertuig.
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zorg ervoor dat de rolstoel voldoende
vastgemaakt is, om verwonding van de inzittenden tijdens aanrijding of plots
remmen te voorkomen.
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Gebruik voor het vastmaken van de
rolstoel en de passagiers NOOIT dezelfde gordel.
Gebruik de rolstoel nooit als een zit in een auto of ander voertuig. De rolstoel wordt
gemarkeerd met het volgende symbool:
Om de rolstoel in de auto te transporteren:
1.
Zet de zit in horizontale en de rug in verticale positie.
2.
Verwijder voetsteunen, armsteunen en accessoires (bv. hoofdsteun, ...).
3.
Berg de voetsteunen, armsteunen en accessoires veilig op.
4.
Indien mogelijk, vouw de rolstoel op en verwijder de wielen.
5.
Plaats de rolstoel in de bagageruimte met 2 personen.
6.
Indien de rolstoel en de passagiersruimte NIET gescheiden zijn, sjor het frame van
de rolstoel goed vast aan het voertuig. U kunt hiervoor gebruik maken van de
veiligheidsgordels die in het voertuig aanwezig zijn.
7.
Plaats de patiënt in de voorziene beschikbare autozetel met behulp van de
veiligheidsgordel.
3
Montage en instellingen
De in dit hoofdstuk beschreven instructies zijn bestemd voor de vakhandelaar.
De Vermeiren multi-functionele rolstoelen EZ1 zijn voor Uw volledige comfort ontworpen.
Deze rolstoel biedt verschillende aanpassingsmogelijkheden die verder in dit document
worden behandeld.
Om een servicepunt of vakhandelaar in Uw buurt te vinden, neemt U contact op met de
dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit. Een lijst van de Vermeiren faciliteiten zijn terug te vinden
op de laatste bladzijde.
Pagina 14
EZ1
2012-12
L WAARSCHUWING: Risico bij onveilige instellingen L
3.1
Gebruik enkel de
instellingen beschreven in deze handleiding.
WAARSCHUWING: Variaties van de toelaatbare instellingen kunnen de stabiliteit
van Uw rolstoel beïnvloeden (naar achteren of op zij kantelen).
Gereedschap
Om Uw rolstoel op te bouwen is het volgende gereedschap nodig:
• Steek-/ringsleutel set n° 10 tot n° 19
• Inbussleutel set n° 4 tot n° 5
3.2
Leveringsomvang
De Vermeiren EZ1 wordt geleverd met:
• 1 frame gemonteerd met armsteunen, achter- en voorwielen
• 1 paar voetsteunen
• Anatomische zit (vast)
• Anatomische rug (vast)
• Gereedschap
• Handleiding
• Accessoires
U dient bij ontvangst de volledigheid en goede werking van de geleverde rolstoel te
controleren.
U kunt alleen een beroep doen op garantie wanneer de fabrikant (leverancier) binnen een
termijn van twee weken schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Voor verborgen gebreken
kunt U alleen een beroep doen op de garantie wanneer de fabrikant (leverancier) binnen een
termijn van twee weken na ontdekking schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.
3.3 Monteren van het frame
L WAARSCHUWING: Kans op klemmen – Zorg ervoor dat geen kabels gekneld
geraken.
L WAARSCHUWING: Kans op letsel – Zorg ervoor dat de borgring Ⓐ op de pen
vast zit.
A = Borgring
B = Gasveer
Monteren van het frame nadat U de rolstoel uit de originele verpakking hebt gehaald:
1. Plaats de rug in de 90°-positie.
2. Plaats de borgring Ⓐ in de betreffende houder om de gasdrukveer Ⓑ, die aan de
achterzijde juist onder de zit wordt vastgemaakt.
Pagina 15
EZ1
2012-12
3.4 Zithoogte instellen
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zorg ervoor dat alle schroeven veilig en
goed zijn aangedraaid. Controleer dat de schroeven niet beschadigd zijn.
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zelfborgende moeren mogen maar één
L
L
keer worden gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Vermijd dat Uw vingers gekneld
raken tijdens het monteren.
WAARSCHUWING: Kantelgevaar – Zorg ervoor dat het zitframe niet met een
inclinatie wordt gepositioneerd bij het verstellen van de zithoogte.
A
Asblok aandrijfwielen
1. Maak de twee bouten die het asblok van de aandrijwielen en het frame
verbinden los.
2. Beweeg de asblok tot de gewenste hoogte is bereikt (stappen van 15 mm).
3. Maak de twee bouten terug vast.
4. Verstel de remmen.
B
Vorkashouder
1. Draai de twee bouten van de vorkashouder los.
2. Plaats de vorkashouder in de gewenste positie (2 posities: stappen van 34 mm).
3. Draai de schroeven goed vast.
C
Voorvork
1. Draai de bouten van de voorwielassen los van de voorvork.
2. Plaats het stuurwiel in de gewenste positie van de voorvork (stappen van 12,5
mm).
3. Draai de schroeven goed vast.
3.5 Zitdiepte instellen
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zorg ervoor dat alle schroeven veilig en
goed zijn aangedraaid. Controleer dat de schroeven niet beschadigd zijn.
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zelfborgende moeren mogen maar één
L
keer worden gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Vermijd dat Uw vingers gekneld
raken tijdens het monteren.
Pagina 16
EZ1
2012-12
Als de zitdiepte bij het rugframe wordt versteld, verandert het tillen van de gasdrukveer voor
het verstellen van de rug en kan er een opening ontstaan tussen de rug en de zit.
C
A
1. Maak de schroeven, waarmee het rugframe met het zitframe is gemonteerd,
aan beide zijden los.
2. Beweeg het rugframe in de gewenste positie (4 posities: stappen van 20 mm).
3. Draai de schroeven aan beide kanten terug goed vast.
4. Verstel de remmen.
B
1. Maak de schroef, waarmee de voetsteunen aan het zitframe zijn gemonteerd,
los.
2. Beweeg de buizen van de voetsteunen in de gewenste positie (traploos).
3. Draai de schroeven terug goed vast.
C
1. Trek de hendel om het zitframe te bewegen naar boven. Deze hendel bevindt
zich juist onder de zit.
2. Beweeg de zit tot de gewenste positie (traploos).
3. Laat de hendel terug los. De zit wordt in de juiste positie geblokkeerd.
3.6
Verstellen van anti-tipping
Zorg ervoor dat de anti-tipping in de juiste positie
wordt geplaatst, om kanteling van de rolstoel te
voorkomen.
3.6.1
Hoogte instelling
1. Draai de schroeven
los.
2. Verplaats de anti-tipping tot de gewenste
positie.
3. Draai de schroeven
terug goed vast.
3.6.2
Diepte instelling
1. Druk op de veerknop .
2. Verplaats de anti-tipping tot de gewenste positie
(3 mogelijke posities).
terug los.
3. Laat de veerknop
4. Controleer dat de veerknop terug goed is
vastgeklikt in de boring.
Pagina 17
EZ1
2012-12
3.7 Afstellen van de remmen
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Laat de remmen afstellen door een
erkend vakhandelaar.
Het afstellen van de remmen doet U als volgt:
1. Monteer de wielen zoals beschreven in § 2.2.
2. Zet de remmen los door hendel
naar
achteren te trekken.
3. Maak de bouten
los zodat het
remmechanisme over de geleiding kan
schuiven .
4. Schuif het remmechanisme over de geleiding
tot de gewenste positie.
5. Maak de bouten
terug vast.
6. Controleer de werking van de remmen.
7. Indien nodig herhaal voorgaande stappen tot de
remmen goed afgesteld staan.
3.8
Instellen van de voetsteunen
3.8.1 Hoek van de voetsteunen
Om de voetsteun onder een hoek naar boven
te zetten:
1. Hef de voetsteun naar boven.
2. Laat de voetsteun los, automatisch
blokkeert deze in de gewenste hoek (tot
113°).
Om de voetsteun naar beneden te zetten:
1. Trek de hendel Ⓐ naar boven.
2. Plaats de voetsteun in de gewenste
positie.
3. Laat de hendel Ⓐ terug los.
Pagina 18
EZ1
2012-12
3.8.2 Lengte van de voetsteunen
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat beide voetsteunen op een
identieke positie worden geplaatst.
L VOORZICHTIG: Zorg er voor dat de voetplaten niet over de grond slepen. Houd
een minimum afstand van 60 mm tot de grond aan.
Stel de lengte van de voetsteunen als volgt in:
1. Draai de schroef Ⓐ los.
2. Stel de lengte van de voetsteun op een comfortabele lengte in (bereik 140 mm: traploos).
3. Draai de schroef Ⓐ terug goed vast.
3.8.3 Hoogte van de beensteunen
Stel de hoogte van de beensteunen als volgt in:
1. Draai de schroef Ⓑ los.
2. Stel de hoogte van de beensteun op een comfortabele positie in (bereik 50 mm: traploos).
3. Draai de schroef Ⓑ terug goed vast.
3.8.4 Diepte van de beensteunen
Stel de diepte van de beensteunen als volgt in:
1. Draai de schroef Ⓒ los.
2. Stel de diepte van de beensteun op een comfortabele positie in (bereik 40 mm: traploos).
3. Draai de schroef Ⓒ terug goed vast.
3.8.5 Breedte van de beensteunen
Stel de breedte van de beensteunen als volgt in:
1. Draai de 2 schroeven, aan de achterkant van het kussen van de beensteun, los.
2. Stel de breedte van de beensteun op een comfortabele positie in.
3. Draai de schroeven goed vast.
3.8.6 Opvouwen van de beensteunen
1. Duw op knop Ⓓ.
2. Vouw de beensteun op.
3. Laat de knop Ⓓ terug los.
Pagina 19
EZ1
2012-12
3.8.7 Hoek van de voetplaten
Om de hoek van de voetplaten te verstellen gaat U als
volgt te werk:
1. Draai de zwarte sterknop Ⓐ los.
2. Draai de voetplaat tot de gewenste hoek.
3. Draai de sterknop Ⓐ terug handvast aan.
3.8.8 Diepte van de voetplaat
Om de diepte van de voetplaat te verstellen gaat U als
volgt te werk:
1. Verwijder de twee schroeven Ⓐ van de voetplaat.
2. Verstel de diepte van de voetplaat tot een comfortabele
positie (drie mogelijke posities).
3. Draai de schroeven Ⓐ terug handvast aan.
3.9 Afstellen van de armleggers
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat beide armleggers op een
identieke positie worden geplaatst.
3.9.1 Hoogte van de armlegger
5
4
2
3
1
Om de hoogte van de armlegger in te stellen:
1. Trek de borgschroef uit.
2. Trek of duw de armlegger in de gewenste
positie .
3. Laat de borgschroef los.
4. Draai de sterknop handvast aan in
wijzerszin.
5. Controleer dat de armlegger terug goed is
vastgemaakt.
3.9.2 Diepte van de armlegger
Om de diepte van de armlegger in te stellen:
1. Maak de borgschroef
juist onder de armlegger los.
2. Beweeg de armlegger naar de gewenste positie .
3. Draai de borgschroef
weer handvast aan.
Pagina 20
EZ1
2012-12
3.10 Instellen van de hoofdsteun
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zorg ervoor dat alle schroeven veilig en
L
goed zijn aangedraaid.
WAARSCHUWING: Gevaar voor ergonomisch letsel – Zorg ervoor dat de
hoofdsteun aan de houding van de patiënt is aangepast en dat er geen druk of
spanning wordt uitgeoefend.
3.10.1 Hoogte en diepte van de
hoofdsteun
2
Om de hoogte en diepte van de hoofdsteun in te stellen:
1. Maak de hendels los.
2. Verstel de hoofdsteun in de gewenste positie.
3. Draai de hendels weer handvast aan.
1
3
1
3.10.2 Roteren van het kussen
1
Het kussen van de hoofsteun kan over 360° worden
gedraaid:
1. Maak de hendel
los.
2. Draai het kussen tot de gewenste positie.
3. Draai de hendel
weer handvast aan.
3.10.3
Diepte instellen van het kussen van de hoofdsteun
Het kussen van de hoofdsteun kan zijdelings worden aangepast:
1. Draai de sterknop
los.
2. Verstel het kussen van de hoofdsteun in de gewenste positie.
3. Draai de sterknop
terug goed vast met de hand.
4
Onderhoud
Voor de onderhoudshandleiding van de rolstoelen kan U de website van Vermeiren
raadplegen: www.vermeiren.be.
5
Clusteromschrijvingen
De EZ1 met 12,5 inch achterwielen voldoen voor:
Semi-actief
Duwen/
Kantelbaar
sADK
Duwwandelwagen bedoeld voor gebruik in en
om het huis en op straat.
De begeleider kan het zitgedeelte kantelen om
de zithouding van de gebruiker te variëren.
De rughoek is in- of verstelbaar. De
armsteunen en beensteunen zijn instelbaar.
De armsteunen en beensteunen kunnen door
de begeleider worden weggenomen voor een
transfer. De rolstoel is verkleinbaar.
Pagina 21
EZ1
2012-12
De EZ1 met 22 of 24 inch achterwielen voldoen voor:
Semi-actief
Duwen/
Hoepelen
Kantelbaar
sAHK
Hoepelrolstoel voor gebruik in en om huis en
op straat.
De rolstoel is uitgevoerd met duwhandvatten
en kiepvoorziening voor het duwen. De
begeleider kan het zitgedeelte kantelen om de
zithouding te variëren. De rughoek is in- of
verstelbaar. De armsteunen en de beensteunen
kunnen door de gebruiker worden
weggenomen voor transfer. De rolstoel is
verkleinbaar.
Pagina 22
Adres/Adresse/Address
Adresse/Indrizzo
Woonplaats/Domicile/Home
Wohnort/Citta
E-mail
Artikel/Article/Article
Artikel/Articolo
Reeks nr./N° de série/Serie nr.
Serien-Nr./No. di serie
Aankoopdatum/Date d’achat/Date of purchase
Kaufdatum/Data di acquisto
Stempel verkoper/Timbre du vendeur
Dealer stamp/Händlerstempel
Timbro del rivenditore
Adres/Adresse/Address
Adresse/Indrizzo
Woonplaats/Domicile/Home
Wohnort/Citta
E-mail
Artikel/Article/Article
Artikel/Articolo
Reeks nr./N° de série/Serie nr.
Serien-Nr./No. di serie
Aankoopdatum/Date d’achat/Date of purchase
Kaufdatum/Data di acquisto
Stempel verkoper/Timbre du vendeur
Dealer stamp/Händlerstempel
Timbro del rivenditore
Tel.: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com
Naam/Nom/Name
Name/Nome
B
N.V. VERMEIREN N.V.
VERMEIRENPLEIN 1-15
B-2920 Kalmthout
WAARBORG
GARANTIE
WARRANTY
GARANTIE
GARANZIA
VERMEIREN
Naam/Nom/Name
Name/Nome
✂
- danno dovuto al cattivo ed improprio utilizzo della
carrozzina,
- danno subito durante il trasporto,
- incidente o caduta,
- smontaggio, modifica, o riparazione effettuate in proprio,
- usura abituale della carrozzina,
- invio del tagliando di garanzia con la data di acquisto.
Questa garanzia non potra’ essere applicata nei seguenti
casi:
RISERVE
Per far valere la garanzia, e’ necessario indirizzarla al vostro
distributore di fiducia che presentera’ al produttore il
tagliando.
CONDIZIONI
La carrozzine manuali sono garantite 5 anni, la carrozzine
ultra leggera 4 anni. Le carrozzine elettroniche, tricicli, letti e
altri prodotti: 2 anno contro tutti i difetti di costruzione o di
materiale (batterie 6 mesi). Multiposizioni 3 anni. Questa
garanzia e’ limitata alle sostituzione di parti riconosciute difettose.
GARANZIA CONTRATTUALE
ITALIANO
A
Om aanspraak te kunnen maken op de waarbord, bezorgt u
het garantiecertificaat dat u heeft bewaard, aan uw Vermeiren dealer. De waarborg is enkel geldig in de zetel van de
onderneming.
TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Op de manuele rolstoelen geven wij 5 jaar, lichtgewicht rolstoelen 4 jaar. Op de elektronische rolstoelen, driewielers,
bedden en andere producten : 2 jaar waarborg op constructie - of materiaalfouten (batterijen 6 maanden). Op multipositie rolstoelen geven we 3 jaar waarborg. Deze garantie
is uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van defecte stukken
of onderdelen.
CONTRACTUELE GARANTIE
Cette garantie ne pourra être appliquée en cas de:
RESERVES
Pour prétendre à cette garantie, il faut présenter le certificat
de garantie que vous avez conservé à votre distributeur Vermeiren. La garantie est uniquement valable au siège de la
société.
CONDITIONS D’APPLICATION
Les fauteuils manuels standard sont garantis 5 ans, les fauteuils ultra légers 4 ans. Les fauteuils électroniques, tricycles, lits et d’autres produits: 2 ans contre tous vices de
construction ou de matériaux (batteries 6 mois). Fauteuils
multiposition 3 ans. Cette garantie est expressément limitée
au remplacement des éléments ou pièces détachées reconnues défectueuses.
GARANTIE CONTRACTUELLE
GARANTIEERKLÄRUNG
DEUTSCH
CONTRACTUAL WARRANTY
Wir garantieren, dass für unsere Rollstühle hochwertige Produkte verwendet werden, die in sorgfältiger Verarbeitung
nach dem neuesten Stand der Technik montiert werden.
Bevor Ihr Rollstuhl unser Werk verlassen hat, wurde er einer
eingehenden Endkontrolle unterzogen, um auch letzte,
eventuell vorhandene Mängel aufzuspüren.
ENGLISH
We offer 5 years of warranty on standard wheelchairs, lightweight wheelchairs 4 years. Electronic wheelchairs, tricycles,
beds and other products: 2 years (batteries 6 months) and
multiposition wheelchairs 3 years. This warranty is limited to
the replacement of defective or spare parts.
APPLICATION CONDITIONS
In order to claim tis warranty, part “B” of this card has to be
given to your official Vermerien dealer. The warranty is only
valid when parts are replaced by Vermeiren in Belgium.
EXCEPTIONS
This warranty is not valid in case of:
Auf Standardrollstühle gewähren wir eine Garantie von 5
Jahren, auf Leichtgewichtrollstühle 4 Jahre, auf elektronische Rollstühle, Dreiräder, Betten und andere Produkte: 2
Jahre (Batterien 6 Monate), auf Multifunktionsrollstühle 3
Jahre.
In dieser Garantie eingeschlossen sind alle Mängel, die auf
einen Produkt- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen
sind, Dieser Garantie unterliegen keine Schäden aus unsachgemäßer Benutzung. Ebenfalls sind Verschleißteile von
der Garantie ausgenommen.
Sollte einmal der Fall eingetreten sein, dass Sie aus
berechtigtem Grunde mit Ihrem Rollstuhl unzufrieden sind,
so wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler.
Er wird sich in enger Zusammenarbeit mit uns darum bemühen, eine für Sie zufriedenstellende Lösung zu finden.
prodotto al nostro web site, http://www.vermeiren.be/registration
- terugsturen binnen de 8 dagen na aankoop of registreer uw product via
onze website, http://www.vermeiren.be/registration
- à renvoyer dans les 8 jours après achat ou régistrer votre produit sur
notre site, http://www.vermeiren.be/registration
- please return within 8 days of date of purchase or register your product at
our website, http://www.vermeiren.be/registration
- zurückschicken innerhalb von 8 Tagen nach kauf oder registrieren Sie
Ihr Produkt auf unserer website, http://www.vermeiren.be/registration
- da restituire entro 8 giorni dalla data di acquisto o registri il vostro
- damage due to incorrect usage of the wheelchair,
- damage during transport,
- involvement in an accident,
- a dismount, modification or repair carried outside
of our company and/or official Vermeiren
dealership,
- normal wear of the wheelchair,
- non-return of the warranty card
A
B
- in geval van herstelling, kaart “B” bijvoegen.
- en cas de réparation, veuillez ajouter la carete “B”.
- in case of repair, please add part “B”.
- im Falle einer Reparatur, Karte “B” beifügen
- in case di riparazione, rispediteci la carta “B”.
✂
UITZONDERINGEN
FRANCAIS
Deze garantie is niet van toepassing in geval van:
- dommage dû à la mauvaise utilisation du fauteuil,
- endommagement pendant le transport,
- accident ou chute,
- démontage, modification ou réparation fait en
dehors de notre société,
- usure normale du fauteuil,
- non retour du coupon de garantie.
NEDERLANDS
- schade te wijten aan het verkeerd gebruik
van de rolstoel,
- beschadiging tijdens het transport,
- een val of een ongeval
- een demontage, wijziging of herstelling uitgevoerd
buiten onze firma,
- normale slijtage van de rolstoel,
- niet inzenden van de garantiestrook.
N.V. VERMEIREN N.V.
Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout
BELGIUM
✂
EZ1
2012-12
SERVICE
De manuele rolstoel is gecontroleerd:
Stempel van de handelaar:
Stempel van de handelaar:
Datum:
Datum:
Stempel van de handelaar:
Stempel van de handelaar:
Datum:
Datum:
Stempel van de handelaar:
Stempel van de handelaar:
Datum:
Datum:
Stempel van de handelaar:
Stempel van de handelaar:
Datum:
Datum:
Stempel van de handelaar:
Stempel van de handelaar:
Datum:
Datum:
•
Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt
u ook op: www.vermeiren.be.
Duitsland
N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: [email protected]
Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: [email protected]
Frankrijk
Oostenrijk
Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d´Ennevelin
F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: [email protected]
L. Vermeiren Ges. mbH
Winetzhammerstraße 10
A-4030 Linz
Tel: +43(0)732 37 13 66
Fax: +43(0)732 37 13 69
website: www.vermeiren.at
e-mail: [email protected]
Italië
Zwitserland
Reatime S.R.L.
Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.reatime.it
e-mail: [email protected]
Vermeiren Suisse S.A.
Hühnerhubelstraße 59
CH-3123 Belp
Tel: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98
website: www.vermeiren.ch
e-mail: [email protected]
Polen
Nederland
Vermeiren Polska Sp. z o.o
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: [email protected]
Vermeiren Nederland B.V.
Domstraat 50
NL-3864 PR Nijkerkerveen
Tel: +31(0)33 2536424
Fax: +31(0)33 2536517
website: www.vermeiren.com
e-mail: [email protected]
Spanje
Tsjechische Republiek
Vermeiren Iberica, S.L.
Trens Petits, 6. - Pol. Ind. Mas Xirgu.
17005 Girona
Tel: +34 902 48 72 72
Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: [email protected]
Vermeiren ČR S.R.O.
Sezemická 2757/2 - VGP Park
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel: +420 731 653 639
Fax: +420 596 121 976
website: www.vermeiren.cz
e-mail: [email protected]
R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België – 2012-12- Instructie handleiding EZ1-vD
België
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement