Alpine CDE-112Ri: CDE-111R User manual

Alpine CDE-112Ri: CDE-111R User manual
FI
CD-soitin/Radio
CDE-114BTi/CDE-113BT/CDE-112Ri/
CDE-111R/CDE-111RM
(CDE-114BTi/CDE-113BT)
(CDE-112Ri/CDE-111R/RM)
(CDE-114BTi/CDE-113BT)
(CDE-112Ri/CDE-111R/RM)
Käyttö- ja asennusohje
• Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Tämä laite on tarkoitettu vain autokäyttöön!
Tämän laitteen käyttöjännite on 12 V ja siinä on
negatiivinen maadoitus. Laitteen saa avata vain
pätevä huoltohenkilö.
Pääedustaja:
Audio Hellman Oy
Hallimestarinkatu 18
20780 KAARINA
www.audiohellman.fi
www.alpine.fi
e-mail [email protected]
tel. +358 (0)2 2437 454
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
1
Sisältö
Käyttöohjeet
Varoitukset
Varoitus.......................................................................... 4
Huomioi.......................................................................... 4
Varotoimenpiteet........................................................... 4
Käytön aloitus
Vakiovarusteet............................................................... 7
Virran kytkeminen ja katkaisu....................................... 7
Ohjelmalähteen valinta.................................................. 7
Ohjainpaneelin irrottaminen ja kiinnittäminen.............. 7
Irrottaminen.............................................................. 7
Kiinnittäminen........................................................... 7
Ensimmäinen käyttökerta............................................. 7
Äänenvoimakkuuden säätö.......................................... 8
Himmennyksen säätö (CDE-112Ri/
CDE-113BT/CDE-114Ti)................................................ 8
Radio
Radion käyttö................................................................ 8
Asemien tallennus manuaalisesti................................. 8
Asemien tallennus automaattisesti.............................. 9
Asemien pikavalinta...................................................... 9
RDS-järjestelmä
RDS-toimintatilan asetukset ja RDS-asemien
vastaanotto.................................................................... 9
Muistiin tallennettujen RDS-asemien kuuntelu............ 9
RDS-alueohjelman kuuntelu....................................... 10
PI SEEK -haun kytkeminen......................................... 10
Liikennetiedotteiden vastaanotto............................... 10
Liikennetiedotteiden vastaanotto kuunneltaessa
CD-levyä tai radiota..................................................... 10
Radiotekstin vastaanotto............................................ 10
CD/MP3/WMA/AAC
Toisto........................................................................... 11
Jatkuva toisto (REPEAT)............................................. 12
Satunnaistoisto (M.I.X.)............................................... 12
Kappalehaku CD-tekstien perusteella....................... 12
Tiedoston/kansion haku nimellä (MP3/WMA/AAC)... 12
Kansionimihaku...................................................... 12
Tiedostonimihaku................................................... 12
Pikahaku...................................................................... 12
Tietoa MP3/WMA/AAC-formaateista......................... 13
Sanastoa...................................................................... 14
2
Äänisäädöt
Subwoofer / basso / diskantti / kanavatasapaino
(vasen/oikea) / etu-taka-suhde / ohitus..................... 14
Basson, diskantin ja ylipäästösuotimen säätö.......... 14
Basson säätö (BASS)............................................. 15
Bassosäädön keskitaajuuden valinta
(Bass Centre Frequency).................................. 15
Bassosäädön kaistaleveyden valinta
(Bass Bandwidth).............................................. 15
Bassosäädön tason valinta (Bass Level)......... 15
Diskantin säätö (Treble).......................................... 15
Diskanttisäädön keskitaajuuden valinta
(Treble Centre Frequency)................................ 15
Diskanttisäädön tason valinta (Treble Level)..... 15
Ylipäästösuotimen asetus (HPF)............................ 15
Loudness-korjauksen kytkeminen............................. 15
Muut toiminnot
Tekstinäyttö................................................................. 16
Teksteihin liittyvät ilmaisimet................................. 16
Tietoa tekstitoiminnosta......................................... 16
Etulevyn AUX-tulon käyttö (CDE-112Ri/
CDE-113BT/CDE-114BTi)........................................... 16
Asetukset
Asetusten muuttaminen.............................................. 17
Bluetooth-toiminto................................................. 18
Bluetooth-liitännän asetus (BT IN)................... 18
Äänisäädöt.............................................................. 18
Ohjelmalähteen signaalitason säätö................ 18
Subwoofer päällä (ON) tai pois (OFF)............... 18
Subwooferin tasonsäätötekniikka.................... 18
Näytön asetukset................................................... 18
Taustavalaistuksen värin valinta
(CDE-112Ri/CDE-13BT).................................... 18
Näytön rullaustapa............................................ 18
Näytön rullaus................................................... 18
Esittelytila.......................................................... 19
Kielen valinta..................................................... 19
MP3/WMA/AAC...................................................... 19
MP3/WMA/AAC-tiedostojen kuuntelu............. 19
Erillislaite................................................................. 19
Mykistystoiminnon käyttö................................. 19
Erillisen vahvistimen kytkeminen..................... 19
AUX+ SETUP -toimintatila................................ 20
AUX NAME -lisälaitetunnusasetus
(CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi)............ 20
Bluetooth-toiminnot (CDE-113BT/
CDE-114BTi)
Perusasetukset............................................................ 20
Tietoa Bluetooth-järjestelmästä............................ 20
Langattoman toiminnan valmistelu....................... 20
Langattoman yhteyden avaaminen
Bluetooth-laitteeseen (Pairing).............................. 21
Bluetooth-asetukset.................................................... 21
Bluetooth-asetusten tekeminen............................ 21
Bluetooth-laitteen valinta................................. 21
Näkyvyysasetus hakua varten.......................... 21
Puhelun vastaanottaminen automaattisesti...... 21
Bluetooth-laitteen poistaminen laitevalikosta.... 22
Puhelimen palveluntarjoajan nimen näyttö...... 22
Mikrofonitulon tasonsäätö................................ 22
Kaiuttimen valinta............................................. 22
Ohjelmistoversion näyttö.................................. 22
Ohjelmistopäivitys............................................. 22
Hands-Free-puhelut.................................................... 22
Tietoa hands-free-puheluista................................. 22
Puheluun vastaaminen........................................... 22
Puhelun lopettaminen............................................ 22
Uudelleensoitto...................................................... 23
Puhelun soitto......................................................... 23
Numeron valitseminen soitettujen
puheluiden valikosta......................................... 23
Numeron valitseminen vastattujen
puheluiden valikosta......................................... 23
Numeron valitseminen vastaamattomien
puheluiden valikosta......................................... 23
Numeron valitseminen puhelinluettelosta........ 23
Numeron valitseminen ääniohjauksella........... 23
Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana.... 23
Puhelu kaiuttimien tai puhelimen kautta............... 24
Lisätietoa
Ongelmatilanteiden ratkaisu....................................... 28
Yleistä..................................................................... 28
Radio....................................................................... 28
CD-soitin................................................................. 28
MP3/WMA/AAC...................................................... 28
Ääni......................................................................... 28
iPod......................................................................... 28
CD-soittimen virheilmoitukset............................... 28
USB-muistin virheilmoitukset................................ 29
iPhone/iPod-virheilmoitukset................................ 29
Bluetooth-virheilmoitukset..................................... 29
Yleinen virheilmoitus.............................................. 30
Tekniset tiedot............................................................. 30
Asennus ja kytkennät
Varoitus........................................................................ 31
Huomioi........................................................................ 31
Varotoimenpiteet......................................................... 31
Asennus....................................................................... 32
Irrotus...................................................................... 32
Mikrofonin asentaminen (CDE-113BT/CDE-114BTi)..... 32
Kytkennät..................................................................... 33
USB-muisti (lisävaruste)
MP3/WMA/AAC-tiedostojen toisto
USB-muistista (lisävaruste)......................................... 24
USB-muistin kytkeminen (lisävaruste)....................... 24
USB-muistin kiinnittäminen................................... 24
USB-muistin irrottaminen....................................... 25
Tietoa USB-muistin MP3/WMA/AAC-tiedostoista..... 25
iPhone/iPod (lisävaruste)
iPhonen/iPodin kytkeminen........................................ 25
Toisto........................................................................... 26
Kappalehaku................................................................ 26
Pikahaku...................................................................... 26
Suorahaku................................................................... 26
Toistolistan/Esittäjän/Albumin/Musiikkityylin/
Säveltäjän valinta........................................................ 27
Satunnaistoisto (Shuffle/M.I.X.).................................. 27
Jatkuva toisto (REPEAT PLAY)................................... 27
Tekstinäyttö................................................................. 27
3
Varoitukset
Varoitus
Merkki osoittaa, että oheinen tieto on erityisen tärkeä.
Varoitusten huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa
laitevian tai jopa kuolemaan johtavan henkilövahingon.
Keskity turvalliseen ajoon
Suurta huomiota edellyttävät toimenpiteet saa tehdä vain
ajoneuvon ollessa pysähtyneenä. Muista pysäyttää auto
asianmukaiseen paikkaan, jotta vältyt liikenneonnettomuuden
vaaralta.
Lopeta laitteen käyttö ongelman ilmetessä
Muutoin seurauksena saattaa olla henkilö- tai laitevaurio.
Vie laite Alpine-jälleenmyyjälle tai lähimpään valtuutettuun
Alpine-huoltopalveluun.
Varotoimenpiteet
Puhdistus
Puhdista laite säännöllisesti pehmeällä ja kuivalla kankaalla.
Hankalia tahroja varten voit kostuttaa pyyhkeen vedellä. Älä
käytä puhdistusaineita, sillä se saattaa vahingoitta maalipintaa
ja muovia.
Lämpötila
Varmista ennen laitteen käyttöä, että lämpötila ajoneuvon
sisällä on välillä -10°C – +60°C.
Älä nosta äänenvoimakkuutta tasolle, joka
peittää ulkoa kuuluvat äänet
Liian voimakas äänentoisto saattaa estää hälytysajoneuvon
huomaamisen ja aiheuttaa liikenneonnettomuuden. Liian
suuri äänenpaine saattaa aiheuttaa myös kuulovaurion.
Kosteuden tiivistyminen
Levyntoisto saattaa katkeilla soittimeen tiivistyneen kosteuden taikia. Poista levy ja odota noin tunti, jotta kosteus ehtii
haihtua.
Älä pura laitetta äläkä muuta sitä
Muutoin seurauksena saattaa olla onnettomuus, tulipalo tai
sähköisku.
Viallinen levy
Älä työnnä soittimeen murtunutta, vääntynyttä tai muuten
rikkoutunutta levyä, sillä viallinen levy saattaa rikkoa soittimen.
Laite edellyttää autoon 12 V sähköjärjes-
telmän (negatiivinen napa maadoitettu)
(Varmista asia tarvittaessa jälleenmyyjältä.) Vääränlaisesta
sähköjärjestelmästä saattaa aiheutua esimerkiksi tulipalo.
Huolto
Älä yritä itse korjata laitteeseen ilmestynyttä vikaa, vaan vie se
Alpine-jälleenmyyjälle tai lähimpään valtuutettuun
Alpine-huoltopalveluun korjattavaksi.
Säilytä ruuvit ja muut pienet esineet lasten
ulottumattomissa
Esineiden nieleminen saattaa aiheuttaa vakavaa terveyshaittaa. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
Levyjen käsittely
Älä pidä kiinni levystä äläkä yritä vetää sitä ulos, kun
automaattinen lataustoiminto on vetämässä levyä levypesään.
Älä yritä työntää levyä soittimeen virran ollessa katkaistuna.
Käytä oikeanlaisia sulakkeita
Vääränlaisista sulakkeista saattaa aiheutua tulipalo tai
sähköisku.
Älä peitä jäähdytysaukkoja tai -ripoja
Laitteen ylikuumeneminen saattaa aiheuttaa tulipalon.
Laite on tarkoitettu vain 12 V sähköjärjes-
telmällä varustettuun autoon
Laitteen käyttö muussa ympäristössä saattaa aiheuttaa esimerkiksi tulipalon tai sähköiskun.
Älä työnnä levypesään tai muihin rakoihin
kättä, sormia tai esineitä
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai seurauksena saattaa olla
henkilövahinko.
Huomioi
Merkki osoittaa, että oheinen tieto on erityisen tärkeä.
Varoitusten huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa
vakavan henkilövahingon tai laitevian.
4
Levyn lataus
Soitin hyväksyy vain yhden levyn kerrallaan. Älä yritä
työntää pesään yhtä levyä enempää. Varmista että työnnät
levyn pesään etikettipuoli ylöspäin. Jos syötät levyn väärinpäin, näyttöön ilmestyy tunnus ”ERROR”. Jos tunnus näkyy,
vaikka levy on ladattu oikein, palauta laitteen tehdasasetukset
RESET-painikkeella. Käytä sen painamiseen kuulakärkikynää
tai muuta teräväkärkistä esinettä. Levyntoisto saattaa katkeilla
epätasaista tietä ajettaessa. Se ei kuitenkaan riko levyä eikä
soitinta.
Uudet levyt
Jos levyn pinta on epätasainen tai se on syötetty väärinpäin,
näyttöön ilmestyy tunnus ”ERROR”. Jos levy työntyy ulos,
tunnustele keskireiän ja ulkoreunan tasaisuutta. Poista mahdolliset epätasaisuudet varovasti kynän syrjällä tai vastaavalla
esineellä ja lataa levy soittimeen uudelleen.
Keskireikä
Muovijäämiä
Keskireikä
Uusi levy
Ulkoreuna
(muovijäämiä)
Epäsäännöllisen muotoiset levyt
Lataa soittimeen vain pyöreitä levyjä. Älä käytä epäsäännöllisen muotoisia levyjä, sillä ne saattavat viottaa soitinta.
Jos levyn pinta on pahasti likaantunut, kostuta pehmeä pyyhe
mietoon puhdistusai-neeseen ennen pyyhkimistä.
Levyihin kiinnitettävät lisukkeet
Myynnissä on erilaisia levyn pinnan suojaukseen ja toiston
parantamiseen tarkoitettuja lisätarvikkeita. Useimmissa
tapauksissa ne kuitenkin lisäävät levyn paksuutta ja/tai
kasvattavat sen halkaisijaa, jolloin levy ei enää täytä normeja.
Muokattu levy saattaa aiheuttaa toimintahäiriön, joten suosittelemme, ettet kiinnitä Alpine-soittimessa käyttämiisi levyihin
mitään lisukkeita.
Läpinäkyvä etikettitarra
Asennuspaikka
Älä asenna laitetta seuraavanlaiseen paikkaan:
• suoraan auringonvaloon tai kuumaan paikkaan
• erittäin kosteaan paikkaan
• erittäin pölyiseen paikkaan
• alttiiksi voimakkaalle tärinälle
Käsittele levyjä oikein
Älä pudota levyä äläkä koske levyn pintohin sormillasi. Älä
kiinnitä levyyn teippiä, paperia tai tarroja. Älä kirjoita levyyn
mitään.
OIKEIN
Levynvakain
Levyjen käsittelystä (CD / CD-R / CD-RW)
• Älä koske levyn pintaa.
• Älä altista levyä suoralle auringonvalolle.
• Älä liimaa levyyn etikettejä tai muita tarroja
• Puhdista pölyinen levy.
• Varmista, ettei levyssä ole epätasaisuuksia.
• Älä käytä levyyn kiinnitettäviä lisätarvikkeita.
Älä säilytä levyä pitkään autossa tai soittimessa äläkä altista
sitä suoralle auringonvalolle. Kuumuus ja kosteus saattavat
vioittaa CD-levyn käyttökelvottomaksi.
CD-R- ja CD-RW-levyihin liittyviä ohjeita
• Jos CD-R- tai CD-RW-levyn toisto ei onnistu, varmista, että
levyn viimeistely (finalization) on suoritettu asianmukaisesti.
• Yritä toistoa uudelleen CD-R- tai CD-RW-levyn viimeistelyn
jälkeen.
Toistettavat levyt
VÄÄRIN
OIKEIN
Taulukossa näkyy levyjen ja tiedostojen yhteensopivuus eri soitinmallien osalta.
CD
CD-Text MP3
•
•
•
CDE-111RM •
•
•
CDE-112Ri
•
•
CDE-113BT
•
CDE-114BTi
•
CDE-111R
Levyn puhdistus
Levyyn tarttuneet sormenjäljet, pöly ja lika saattavat aiheuttaa toistoon häiriöitä. Puhdista levyn soiva puoli tarvittaessa
puhtaalla, pehmeällä kankaalla suuntaamalla pyyhkäisyt
keskireiästä levyn ulkoreunaa kohti.
WMA
AAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä ainoastaan levyjä, jotka on merkitty oikealla tunnuksella.
Emme voi taata laitteen moitteetonta toimintaa, jos käytät
muuntyyppisiä levyjä. Soitin pystyy toistamaan kertatallenteisia CD-R-levyjä ja uudelleentallennettavia CD-RW-levyjä,
joissa on audio- tai MP3-tiedostoja.
5
•Seuraavat syyt saattavat estää CD-levyn toiston: levy on
viallinen, siinä on sormenjälkiä tai se on altistunut suurelle
lämpötilalle tai suoralle auringonvalolle (esimerkiksi säilytettynä autossa tai soittimessa), levyn tallennus on tehty
huonosti, levyä ei ole tarkoitettu audiokäyttöön tai epäonnistunut äänitys on yritetty korvata uudella, levy ei täytä
kopiosuojauksen takia audio-CD-normeja.
•MP3/WMA/AAC-tiedostojen pitää olla yhteensopivia
tämän laitteen kanssa. Lue sivu 12.
•Muita kuin äänitiedostoja sisältäviä ROM-levyjä ei voi
toistaa tässä soittimessa.
USB-liitännän oikea käyttö
•Tämän laitteen USB-liitäntään voidaan kytkeä vain
USB-muistitikku. Muiden USB-tuotteiden toimivuutta ei
taata. Laite ei tue USB-keskitintä.
•USB-muistitikun leveys voi olla enintään 20 mm. Älä käytä
yhtäaikaa USB-liitäntää ja etulevyn AUX-lisälaiteliitäntää.
•Laitteeseen kytketty USB-muistitikku ei saa haitata ajamista.
Hanki tarvittaessa USB-jatkojohto, jotta muistitikun käyttö
on turvallista.
•Toimintojen käytettävyys riippuu viimekädessä
USB-muistitikun ominaisuuksista.
•Laite toistaa MP3-, WMA- ja AAC-ääniformaatteja.
•Laite pystyy näyttämään esittäjän/kappaleen nimen, mutta
kaikkien merkkien näyttö ei välttämättä onnistu.
USB-muistitikun käsittely
Varoitus
Alpine ei vastaa mahdollisesta datan häviämisestä tai
muista vahingoista, kun soitin tai muistikku on kytketty
tähän laitteeseen.
•Äänentoiston varmistamiseksi:
- lue USB-muistitikun käyttöohje huolellisesti
- älä koske liitäntöjä käsin tai metalliesineellä
- varo kolhimasta USB-tikkua
- älä pudota, väännä, hajota tai kastele muistitikkua.
•Vältä muistitikun säilyttämistä suorassa auringonvalossa,
muuten korkeassa lämpötilassa tai kosteassa paikassa.
•Aseta USB-muistitikku käytön ajaksi sellaiseen paikkaan,
jossa se ei häiritse kuljettajaa tai auton toimintoja.
•USB-muistitikku ei välttämättä toimi matalissa tai korkeissa
lämpötiloissa.
•Käytä vain tekniset normit täyttäviä USB-tikkuja.
•USB-tikussa voi olla sellaisia muistityyppejä ja tallennustekniikoita, joita Alpine ei tue.
•USB-muistin käytettävyyttä ei voida taata. Noudata käyttöohjeita kaikissa tilanteissa.
•Toistossa tai tekstinäytössä saattaa esiintyä USB-muistin
ominaisuuksista, tallennustilasta ja talennusohjelmistosta
johtuvia puutteita.
•Kopiosuojatut tiedostot eivät toistu tässä laitteessa.
•USB-toiston alkamiseen saattaa kulua hetki, samoin tiedostojen hakemiseen varsinkin silloin, kun mukana on erityyppisiä tiedostoja.
•Laite tukee äänitiedostoja, joiden pääte on ”mp3”, ”wma”
tai ”m4a”.
•Älä lisää yllämainittuja päätteitä muihin kuin yhteensopi viin musiikkitiedostoihin. Tuloksena saattaa olla voimakas
kohina, joka vahingoittaa vahvistimia ja kaiuttimia.
•Suosittelemme musiikkitiedostojen varmuuskopiointia.
•Älä koskaan poista USB-muistitikkua kesken sen toiston.
Vaihda ohjelmalähdettä ennen tikun poistamista.
6
• Windows Media ja Windows-logo ovat tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröinyt Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
• iPod on tavaramerkki, jonka on rekisteröinyt Apple Inc,
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• iPhone on tavaramerkki, jonka omistaa Apple Inc.
• ”Made for iPod” tarkoittaa, että kyseinen laite on suunniteltu
kytkettäväksi iPod-soittimeen. Valmistaja on varmistanut,
että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset.
• “Works with iPhone” tarkoittaa, että kyseinen laite on
suunniteltu kytkettäväksi iPhone-puhelimeen. Valmistaja
on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat
laatuvaatimukset.
• Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta.
• Bluetooth-tunnuksen ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc.
Alpine Electronics, Inc. -yrityksellä on niiden käyttöön
oikeuttava lisenssi. Kaikki tavaramerkit ja tuotetunnukset
ovat omistajiensa omaisuutta.
• ”MPEG Layer-3 -audiokoodaus on lisensoitu
Fraunhofer IIS ja Thomson -yhtiöistä.”
• “Tämä laite on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Sitä ei saa
käyttää kaupallisiin tarkoituksiin radion (antenni-, satelliitti-,
kaapeliverkko tai muu järjestelmä), Internetin, Intranetin ja/tai
muun verkon tai sähköisen tiedonvälityskanavan osana. Laitetta
ei saa käyttää esimerkiksi pay-audio- tai audio-on-demand -sovelluksiin. Muuhun kuin yksityiskäyttöön tarvitaan erityinen lupa.
Lue lisää osoitteesta http://www.mp3licensing.com.”
Käytön aloitus
Ohjainpaneelin irrottaminen ja kiinnittäminen
SOURCE/
Rotary encoder
SOURCE/ Säätöpyörä
Irrottaminen
1 Katkaise virta.
FUNC./SETUP
FUNC.SETUP
2 Paina vasemman alakulman painiketta
ohjainpaneeli ponnahtaa ulos.
6/DIMMER
6/DIMMER
, jotta
3 Tartu paneelin vasempaan reunaan ja irrota se laitteesta.
* Kuvassa CDE-114BTi
Vakiovarusteet
• Päälaite........................................................................................1
• Virtakaapeli..................................................................................1
• FULL SPEED -kytkentäkaapeli
(vain CDE-112Ri/CDE-114BTi)...................................................1
• Mikrofoni (4m) (vain CDE-113BT/CDE-114BTi)..........................1
• Asennuskehys.............................................................................1
• Suojakotelo..................................................................................1
• Kumiholkki...................................................................................1
• Kuusiopultti..................................................................................1
• Ruuvi (M5x8)................................................................................4
• Käyttöohje...................................................................................1
Huomaa
• Ohjainpaneeli kuumenee normaalissa käytössä
(erityisesti liittimet).
• Säilytä ohjainpaneeli kotelossaan.
• Älä irrota ohjainpaneelia väkisin, jotta se ei mene rikki.
Kiinnittäminen
1 Kohdista paneelin oikea reuna laitteessa oleviin
kielekkeisiin.
2 Paina vasen reuna kiinni siten, että tunnet sen lukittuvan
paikoilleen.
Virran kytkeminen ja katkaisu
1 Kytke virta päälle näppäimellä SOURCE/ .
Huomaa
• Virran voi kytkeä myös muilla näppäimillä paitsi näppäimillä
ja
.
2 Katkaise virta painamalla näppäintä SOURCE/ yli kaksi
sekuntia.
Huomaa
• Ensimmäisellä käynnistyskerralla äänenvoimakkuus asettuu
tasolle 12.
Ensimmäinen käyttökerta
Ohjelmalähteen valinta
1 Valitse ohjelmalähde painelemalla näppäintä SOURCE/ .
TUNER (viritin)
iPod*1/AUX+*2
DISC (levy)
BT AUDIO*3
Huomaa
• Varmista liittimien puhtaus ennen ohjainpaneelin kiinnitystä.
Paneelin ja laitteen väliin ei saa jäädä mitään.
• Käsittele ohjainpaneelia varoen. Älä paina näppäimiä kiinnityksen
aikana.
USB AUDIO
AUX*4
...
*1iPhone/iPod pitää olla kytkettynä ja AUX+ SETUP -asetuksena pitää
olla OFF. Lue “AUX+ -toimintatila (AUX+ SETUP)”, sivu 20.
*2AUX+ SETUP -asetuksena pitää olla ON.
Lue “AUX+ -toimintatila (AUX+ SETUP)”, sivu 20.
*3Koskee malleja CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri.
BT IN -asetuksena pitää olla BT ADAPTER.
Lue “BLUETOOTH-asetukset”, sivu 18.
*4Lue “Etulevyn AUX-tulon käyttö
(vain CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi), sivu 16.
Nollaa asetukset RESET-painikkeella, kun käytät
laitetta ensimmäisen kerran asennuksen tai esimerkiksi auton
akun vaihdon jälkeen.
1 Katkaise laitteen virta.
2 Irrota ohjainpaneeli
7
3 Paina RESET-painiketta esimerkiksi kuulakärkikynällä tai
vastaavalla teräväkärkisellä puikolla.
Radio
SOURCE/
SOURCE/
BAND/TA
BAND/TA FUNC./SETUP
FUNC.SETUP
RESET switch
RESET-painike
Äänenvoimakkuuden säätö
TUNE/A.ME
TUNE/A.ME
1 Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi säätöpyörää
kääntämällä.
Preset buttons
Pikavalintapainikkeet
(1 through
(1–6)6)
* Kuvassa CDE-114BTi
Himmennyksen säätö (CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114Ti)
1 Paina FUNC./SETUP-näppäintä, jotta ilmaisin
Radion käyttö
syttyy.
2 Valitse himmennystila painelemalla näppäintä
6/DIMMER.
DIMMER-A (automaattinen)
DIMMER ON (himmennys
DIMMER OFF (himmennys pois)
...
käytössä)
DIMMER-A-toimintatila:
Laitteen taustavalaistus himenee automaattisesti, kun
ajovalot sytytetään. Toiminnon ansiosta laitteen valaistus ei
ole häiritsevän kirkas ajettaessa pimeällä.
DIMMER ON -toimintatila:
Laitteen taustavalaistus on kokoajan himmeänä.
DIMMER OFF -toimintatila:
Laitteen taustavalaistus on kokoajan kirkas.
3 Paina FUNC./SETUP-näppäitä, jotta laite asettuu
normaaliin toimintatilaan.
Ilmaisin
sammuu.
Huomaa
• Muuta asetusta, kun ilmaisin
on näkyvissä. Jos et tee mitään
10 sekunnin aikana, ilmaisin
sammuu.
• Toiminto ei ole käytettävissä, jos CDE-112Ri/CDE-113BTsoittimen ILLUMINATI-asetuksena on muu kuin TYPE1. Lue
“Taustavalaistuksen värin valinta (vain CDE-112Ri/CDE-13BT),
sivu 18.
1 Valitse ohjelmalähteeksi TUNER (viritin) painikkeella
SOURCE/ .
2 Valitse pikavalintaryhmä painikkeella BAND/TA.
F1 (FM1)
F2 (FM2)
F3 (FM3)
MW
LW
...
3 Valitse viritystapa painikkeella TUNE/A.ME.
DX SEEK (kaikki asemat)
OFF (käsiviritys)
...
SEEK (paikallisasemat)
Huomaa
• Tehdasasetuksena on DX SEEK.
DX SEEK -toimintatila:
Radio virittää kuuluviin sekä voimakkaat että heikot
asemat (automaattinen asemahaku).
SEEK-toimintatila:
Radio virittää automaattisesti vain voimakkaat asemat
(automaattinen asemahaku):
OFF -toimintatila:
Viritystaajuus valitaan manuaalisesti (manuaalinen
asemahaku).
4 Hae haluttu asema painikkeella
tai
.
Viritystaajuus muuttuu jatkuvasti, kun pidät painiketta
tai
painettuna.
Asemien tallennus manuaalisesti
1 Voit tallentaa radioaseman pikavalintamuistiin seuraavalla tavalla. Viritä ensin asema kuuluviin. Paina sitten
haluamaasi pikavalintanäppäintä (1–6) yli 2 sekuntia.
Näytössä lukee aaltoalue, pikavalintanumero ja aseman
viritystaajuus.
Huomaa
• Muistiin voi tallentaa kaikkiaan 30 asemaa (6 asemaa kuhunkin
pikavalintaryhmään: FM1, FM2, FM3, MW ja LW).
• Pikavalinnasa aiemmin ollut asema korvautuu uudella.
• Jos ilmaisin
palaa, sammuta se painamalla
FUNC./SETUP-näppäintä. Suorita toiminto vasta sitten.
8
RDS-järjestelmä
Asemien tallennus automaattisesti
1 Valitse aaltoalue (pikavalintaryhmä) BAND/TA-painikkeella
Säätöpyörä
Rotary encoder
BAND/TA
BAND/TA
2 Paina TUNE/A.ME-painiketta yli 2 sekuntia.
Viritystaajuus muuttuu näytössä jatkuvasti automaattisen
haun ja tallennuksen edetessä. Radio etsii automaattisesti
aaltoalueen 6 voimakkainta asemaa ja tallentaa ne muistiin
voimakkuusjärjestyksessä. Haun ja tallennuksen päätyttyä
radio virittää kuuluviin pikavalintaan 1 tallennetun aseman.
Huomaa
• Ellei muistiin tallentunut lainkaan asemia, radio virittyy
taajuuteen, joka oli valittuna ennen automaattitoiminnon
käynnistämistä.
Asemien pikavalinta
1 Valitse ensin aaltoalue (pikavalintaryhmä) painikkeella
BAND/TA. Paina sitten sitä numeronäppäintä (1 – 6), joka
toimii halutun aseman pikavalintanäppäimenä.
Näytössä lukee aaltoalue, pikavalintanumero ja aseman
viritystaajuus.
Huomaa
palaa, sammuta se painamalla
• Jos ilmaisin
FUNC./SETUP-näppäintä. Suorita toiminto vasta sitten.
FUNC.SETUP
FUNC./SETUP
/ENT 1/AF
/ENT
1 /AF
VIEW
VIEW
/SOUND
/SOUND
* Kuvassa CDE-114BTi
RDS-toimintatilan asetukset ja RDS-asemien vastaanotto
RDS-järjestelmässä (Radio Data System) FM-radiolähetykseen
lisätään 57 kHz:n apukantoaalto. Sen avulla välitetään
monenlaista informaatiota, kuten liikennetiedotteita ja
asematunnuksia. RDS-autoradio pystyy lisäksi hakemaan
automaattisesti taajuuden, jolta radio-ohjelma kuuluu
parhaiten.
1 Paina FUNC./SETUP-näppäintä, jotta ilmaisin
syttyy.
2 Kytke RDS-toimintatila päälle painikkeella 1 /AF.
3 Viritä haluamasi RDS-asema kuuluviin
painikkeella
tai
.
4 Kytke RDS pois käytöstä painamalla uudelleen
painiketta 1 /AF.
5 Palaa normaalitilaan painikkeella FUNC./SETUP.
Ilmaisin
sammuu.
Huomaa
• Tee RDS-toimenpiteet ilmaisimen
palaessa. Jos et tee mitään
10 sekuntiin, ilmaisin
sammuu automaattisesti.
Digitaalinen RDS-tieto sisältää seuraavat asiat:
PI
Ohjelmatunniste
PS
Aseman tunnus
AF
Luettelo vaihtoehtoisista taajuuksista
TP
Liikenneohjelma
TA
Liikennetiedote
EON
Muiden asemaryhmien seuranta
Muistiin tallennettujen RDS-asemien
kuuntelu
1 Paina FUNC./SETUP-näppäintä, jotta ilmaisin
syttyy.
2 Kytke RDS-toimintatila päälle painikkeella 1 /AF.
3 Palaa normaalitilaan painamalla
FUNC./SETUP-näppäintä.
Ilmaisin
sammuu.
9
4 Kun ilmaisin
on sammunut, paina haluamasi RDSaseman pikavalintanäppäintä (numeronäppäimet 1–6).
Jos valitun aseman kuuluvuus on heikko, vastaanotin
hakee automaattisesti voimakkaamman vaihtoehtoisen
taajuuden (AF, Alternative Frequency), joka lähettää samaa
ohjelmaa.
5 Ellei valittua taajuutta tai vaihtoehtoista taajuutta löydy:
Jos PI SEEK -toiminto on käytössä (Lue ”PI SEEK -haun
kytkeminen”, sivu 10), viritin hakee asemaa uudelleen PIlistan (Program Identification) avulla. Ellei paikkakunnalta
vieläkään löydy vastaanotettavaa asemaa, laite näyttää
pikavalintaan tallennetun aseman taajuuden ja pikavalintanumero sammuu.
Jos kuunteluun viritetyn alueohjelman signaali alkaa
heiketä, ja vastaanotossa on liikaa häiriöitä, paina uudelleen samaa pikavalintanäppäintä. Radio virittää silloin
kuuluviin toisen
seudun alueohjelman.
Huomaa
• Tallenna RDS-asemat pikavalintoihin soveltamalla “Radion
käyttö” -luvun ohjeita. RDS-asemia voi tallentaa vain pikavalintaryhmiin F1, F2 ja F3.
• Tee RDS-toimenpiteet ilmaisimen
palaessa. Jos et tee mitään
10 sekunnin kuluessa, ilmaisin
sammuu automaattisesti.
Liikennetiedotteiden vastaanotto
1 Käynnistä liikennetiedotteiden vastaanotto painamalla
näppäintä BAND/TA yli 2 sekuntia. ”TA”-ilmaisin syttyy
näyttöön.
2 Viritä haluamasi RDS-asema kuuluviin
painikkeella
tai
.
Kun liikennetiedotteita lähettävä asema on viritetty,
”TP”-ilmaisin syttyy näyttöön. Liikennetiedotteet kuuluvat
ainoastaan silloin kun niitä lähetetään. Ellei tiedotteita
lähetetä, radio on valmiustilassa. Kun liikennetiedote alkaa,
radio vastaanottaa sen automaattisesti, ja näyttöön syttyy
5 sekunniksi teksti “TRF-INFO”. Kun liikennetiedote päättyy, radio asetuu automaattisesti takaisin valmiustilaan.
Huomaa
• Ellet halua kuunnella jo alkanutta liikennetiedotetta, paina lyhyesti näppäintä BAND/TA, jolloin tiedote lakkaa kuulumasta. Radio
on kuitenkin edelleen valmis vastaanottamaan liikennetiedotteita,
joten kun seuraava tiedote alkaa, se kuuluu tavalliseen tapaan.
• Jos äänenvoimakkuutta muutetaan liikennetiedotteen kuuluessa,
uusi voimakkuustaso tallentuu muistiin. Seuraava liikennetiedote
kuuluu muistiin tallentuneella voimakkuudella.
• Kun TA-toimintatila on käytössä SEEK-automaattihaku etsii vain
TP-asemia eli liikennetiedotteita lähettäviä radioasemia.
RDS-alueohjelman kuuntelu
1 Paina näppäintä FUNC./SETUP yli 2 sekuntia, jotta laite
asettuu SETUP-asetustenmuokkaustilaan.
2 Valitse säätöpyörällä kohta REGIONAL (alueohjelmatila)
ja paina sen jälkeen näppäintä
/ENT.
3 Aseta toiminto päälle (ON) tai pois (OFF) kääntämällä
säätöpyörää.
OFF-tilassa radio pysyy automaattisesti valitulla
RDS-paikallisasemalla.
4 Palaa normaalitilaan painamalla
FUNC./SETUP-näppäintä yli 2 sekuntia.
Huomaa
• Palaa edeltävään toimintatilaan painikkeella /SOUND.
• Jos et tee mitään 60 sekunnin kuluessa, laite palaa normaatilaan
automaattisesti.
PI SEEK -haun kytkeminen
1 Paina FUNC./SETUP-näppäintä yli 2 sekuntia, jotta
SETUP-asetustenmuokkaustila aktivoituu.
2 Valitse säätöpyörällä kohta PI SEEK ja paina sitten
/ENT.
näppäintä
3 Aseta toiminto päälle (ON) ja pois (OFF) kääntämällä
säätöpyörää.
4 Palaa normaalitilaan painamalla
FUNC./SETUP-näppäintä yli 2 sekuntia.
Huomaa
• Palaa edeltävään toimintatilaan painikkeella /SOUND.
• Jos et tee mitään 60 sekunnin kuluessa, laite palaa normaatilaan
automaattisesti.
10
Liikennetiedotteiden vastaanotto kuunneltaessa CD-levyä tai radiota
1 Käynnistä liikennetiedotteiden vastaanotto painamalla
näppäintä BAND/TA yli 2 sekuntia. ”TA”-ilmaisin syttyy
näyttöön.
2 Viritä haluamasi RDS-asema kuuluviin
painikkella tai
.
Kun liikennetiedote alkaa, CD:n tai normaalin
FM-radio-ohjelman kuuntelu keskeytyy.
Kun liikennetiedote päättyy, laite alkaa taas soittaa samaa
ohjelmalähdettä, jota kuunneltiin ennen liikennetiedotteen
alkamista.
Jos liikennetiedotteita ei voida vastaanottaa:
Kuunneltaessa CD-soitinta:
Kun radio ei enää vastaanota liikennetiedotteita lähettävän
aseman TP-signaalia, radio hakee automaattisesti toisen
liikennetiedotteita lähettävän taajuuden.
Huomaa
• Laitteessa on EON-toiminto (Enhanced Other Network), joka
pitää kirjaa myös muiden kuin kuunneltavan asemaryhmän vaihtoehtoisista taajuuksista. EON-ilmaisin palaa laitteen vastaanottaessa RDS EON -asemaa. Ellei vastaanotettava asema lähetä
liikennetiedotteita, laite virittyy automaattisesti sellaiselle asemalle, josta liikennetiedotteet saa kuuluviin, kun niitä lähetetään.
3 Lopeta liikennetiedotteiden vastaanotto painamalla
näppäintä BAND/TA yli 2 sekuntia.
”TA”-ilmaisin sammuu.
CD/MP3/AAC
Radiotekstin vastaanotto
Radioasema voi lähettää tekstitietoa radiosi näyttöön.
Rotary encoder
Säätöpyörä
SOURCE/
SOURCE/
1 1/AF
/AF 22
1 Käynnistä tekstivastaanotto VIEW-painikkeella
kuunnellessasi FM-radiota.
Näytön sisältö muuttuu joka painalluksella seuraavasti:
44 5
5
Jos lähetyksessä on asematunnus
(PS; Programme Service Name):
PS (asematunnus)*
RADIO TEXT (tekstit)
...
* Jos painat VIEW-näppäintä yli 2 sekuntia radioaseman nimen
näkyessä, näyttöön ilmestyy aseman taajuus 5 sekunnin ajaksi.
Jos lähetyksessä ei ole asematunnusta (PS):
FREQUENCY (taajuus)
RADIO TEXT (tekstit)
...
Näyttöön ilmestyy hetkeksi ”WAITING”-tunnus ja teksti
alkaa rullata sen jälkeen.
Huomaa
• Jos lähetteessä ei ole tekstiä tai radio ei saa otettua sitä kunnolla
vastaan, näyttöön ilmestyy ”NO TEXT” -teksti.
/ESC
/ESC
/ENT
/ENT
/SOUND
/SOUND
* Kuvassa CDE-114BTi
Toisto
Seuraava taulukko selventää, mitä kullakin soitinmallilla
voi toistaa.
CDE-111R
CD
CD-Text
MP3
•
•
•
WMA
AAC
CDE-111RM
•
•
•
CDE-112Ri
•
•
•
•
•
CDE-113BT
•
•
•
•
•
CDE-114BTi
•
•
•
•
•
1 Työnnä levy syöttöaukkoon etikettipuoli ylöspäin.
Soitin vetää automaattisesti levyn kokonaan levypesään.
Huomaa
• Jos levy on jo valmiiksi levypesässä, valitse se ohjelmalähteeksi
(DISC) painikkeella SOURCE/ .
2 Jos levyllä on MP3/WMA/AAC-tiedostoja, valitse kansio
painikkeilla 1 /AF ja 2.
Kun pidät painiketta 1 /AF tai 2 painettuna, kansio
vaihtuu jatkuvasti.
3 Valitse kappale (tiedosto) painikkeella tai
Voit pikasiirtää toistokohtaa pitämällä näppäintä
tai
painettuna.
.
/ENT.
4 Keskeytä toisto taukotilaan näppäimellä
Jatka toistoa painamalla uudelleen näppäintä
/ENT.
5 Poista levy soittimesta painikkeella
.
Huomaa
• Älä vedä levyä väkisin ulos kesken levynpoiston. Soittimeen saa
laittaa vain yhden levyn kerrallaan. Väärä käyttötapa voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
syttyy, kun levy on soittimessa.
• Ilmaisin
• Älä laita soittimeen 8 cm levyä(3”).
11
CDE-111R / CDE-111RM (MP3-yhteensopiva) / CDE-112Ri /
CDE-113BT / CDE-114BTi (MP3/WMA/AAC-yhteensopiva):
• Soitin ei toista DRM-suojattuja (Digital Rights Management)
WMA-tiedostoja, iTunes-palvelusta ostettuja AAC-tiedostoja eikä
kopiosuojattuja tiedostoja.
• MP3/WMA/AAC-soiton aikana näkyvä kappalenumero vastaa
levylle tallennettua tiedostonumeroa.
• Toistoaika ei näy välttämättä oikein, jos tiedostojen tallennuksessa
on käytetty VBR-pakkausta (Variable Bit Rate).
Tiedoston/kansion haku nimellä (MP3/WMA/AAC)
Tiedostojen ja kansioiden nimiä voidaan käyttää hakuun. Ne
myös näkyvät näytössä.
Kansionimihaku
Jatkuva toisto (REPEAT)
1 Siirry hakutilaan painamalla MP3/WMA/AAC-toiston
aikana näppäintä /ESC.
Ilmaisin syttyy näyttöön.
1 Paina näppäintä 4.
Sama kappale soi koko ajan.
2 Valitse säätöpyörällä kansionimihakutila (Folder Name Search) ja paina
/ENT.
*1
*2
(off; ei jatkuvaa toistoa)
...
3 Valitse kansio säätöpyörällä.
*1Yksi kappa soi jatkuvasti.
*2Yhden kansion kappaleet soivat jatkuvasti (MP3/WMA/AAC).
4 Paina näppäintä
/ENT yli 2 sekuntia, jotta kansion
ensimmäinen kappale alkaa soida.
2 Kun haluat lopettaa jatkuvan toiston, valitse “off”.
Huomaa
• Peru hakutoiminto painamalla näppäintä /ESC yli 2 sekuntia.
Hakutoiminto peruuntuu myös, jos et tee mitään 10 sekunnin
kuluessa.
• Jos haluat tarkentaa hakua ja valita tiedoston, paina
/ENT. Voit
sitten valita toistettavan tiedoston kansion sisältä.
• Jos haluat siirtyä kansionimihausta tiedostonimihakuun, paina
vaiheessa 3 painiketta /SOUND.
• Juurikansion merkkinä lukee “----------”.
• Jos kansionimihaku tehdään M.I.X.-satunnaistoiston aikana,
satunaistoisto loppuu.
Satunnaistoisto (M.I.X.)
1 Paina näppäintä 5 .
Kappaleet soivat satunnaisessa järjestyksessä.
*1
*2
(off; ei satunnaistoistoa)
*3/*4
...
*1Kappaleet soivat satunnaisessa järjestyksessä
(koskee tavallista CD-levyä).
*2Yhden kansion kappaleet soivat satunnaissa järjestyksessä
(koskee MP3/AAC/WMA-tiedostoja)
*3Levyn tiedostot soivat satunnaissa järjestyksessä
(koskee MP3/AAC/WMA-tiedostoja)
*4Jos ohjelmalähteenä on USB-muisti, sen kappaleet soivat
satunnaissa järjestyksessä, ja näyttöön syttyy ilmaisin
.
Tiedostonimihaku
1 Siirry hakutilaan painamalla MP3/WMA/AAC-toiston
aikana näppäintä /ESC.
Ilmaisin syttyy näyttöön.
2 Valitse säätöpyörällä tiedostonimihakutila (File Name Search) ja paina
/ENT.
2 Kun haluat lopettaa satunnaistoiston, valitse “off”.
3 Valitse tiedosto säätöpyörällä.
Kappalehaku CD-tekstien perusteella
4 Paina näppäintä
Jos CD-levy on CD TExt -yhteensopiva, kappale voidaan
hakea nimen perusteella. Muussa tapauksessa kappale haetaan
kappalenumeron perusteella.
Huomaa
• Peru hakutoiminto painamalla näppäintä /ESC yli 2 sekuntia.
Hakutoiminto peruuntuu myös, jos et tee mitään 10 sekunnin
kuluessa.
• Paina /SOUND palataksesi hakutilasta edelliseen
toimintatilaan.
• Jos tiedostonimihaku tehdään M.I.X.-satunnaistoiston aikana,
satunaistoisto loppuu.
• Valitse jokin toinen kansio näppäimellä 1 /AF tai 2.
1 Paina toiston aikana näppäintä /ESC.
Laite asettuu hakutilaan ja näyttöön syttyy ilmaisin
2 Valitse kappale säätöpyörällä ja paina lopuksi
Valittu kappale alkaa soida.
.
/ENT.
Huomaa
• Peru hakutoiminto painamalla näppäintä /ESC yli 2 sekuntia.
Hakutoiminto peruuntuu myös, jos et tee mitään 10 sekunnin
kuluessa.
• Jos CD Text -haku tehdään M.I.X.-satunnaistoiston aikana,
satunnaistoisto loppuu.
12
/ENT, jotta kappale alkaa soida.
Pikahaku
Pikahaulla haet kappaleita (tiedostoja) nopeasti ja kätevästi.
1 Siirry pikahakutilaan painamalla CD/MP3/WMA/AACtoiston aikana painiketta /ESC yli 2 sekuntia.
Ilmaisin syttyy.
2 Valitse kappale (tiedosto) säätöpyörällä.
Valittu kappale (tiedosto) alkaa soida välittömästi.
Huomaa
• Peru hakutoiminto painamalla näppäintä /ESC yli 2 sekuntia. Hakutoiminto peruuntuu myös, jos et tee mitään 10 sekunnin kuluessa.
Tietoa MP3/WMA/AAC-formaateista
Varoitus
Äänitteiden (mukaanlukien MP3/WMA/AAC-tiedostot)
kopiointi, jakelu tai siirto maksua vastaan tai ilmaiseksi
muuhun kuin omaan yksityiskäyttöön on kielletty
tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä säännöksillä ilman
tekijänoikeuden haltijan myöntämää lupaa.
MP3-formaatti
MP3 on lyhenne sanoista ”MPEG-1 Audio Layer 3”, ja se
tarkoittaa ISO-normien (International Standardization
Organization) ja IEC:n alaisen MPEG-järjestön määrittelemää pakattua äänentallennusformaattia.
MP3-tiedosto sisältää pakattuna tallennettua ääntä.
MP3-koodaus pienentää äänen tarvitsemaa tallennustilaa erittäin paljon, sillä tiedoston koko pienenee jopa
kymmenesosaan alkuperäisestä. Äänenlaatu on silti lähellä
CD-levyn normaalia laatua. MP3-koodauksen tehokas
pakkaus perustuu siihen, että äänimassasta poistetaan
kuulumattomat tai muiden äänien alle peittyvät äänet.
WMA-formaatti
WMA on lyhenne sanoista ”Windows Media™ Audio”. Se on
samankaltainen äänentallennusformaatti kuin MP3, ja se säilyttää CD-tasoisen äänen verraten pienessä tiedostomuodossa.
AAC-formaatti
AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding, ja se on
MPEG2- ja MPEG4-formaattien äänenpakkaustekniikka.
MP3/WMA/AAC-tiedostojen luonti
Audiodata koodataan tarkoitukseen soveltuvalla tietokoneohjelmistolla, joten tarkat ohjeet pitää lukea kyseisten ohjelmien
omista käyttöohjekirjoista. Tämä laite toistaa MP3/WMA/
AAC-tiedostot, joiden tiedostopääte on ”mp3”/”wma”/”m4a”.
Toisto ei onnistu ilman asianmukaista tiedostopäätettä.
(WMA 7.1, 8 ja 9 sopivat toistettavaksi). Suojatut tiedostot
eivät toistu tässä laitteessa. Myöskään AAC-tiedostot, joiden
tiedostopääte on “aac” eivät toistu. AAC-formaatissa on
monta versiota, joten varmista äänitiedostojen yhteensopivuus ennen kuin alat tehdä niitä tietyllä ohjelmalla. Kaikki
formaattiversiot eivät välttämättä toistu tässä laitteessa.
iTunes-ohjelmassa koodatut AAC-tiedostot toistuvat.
ID3/WMA-tunnisteet
Tämä laite tunnistaa ID3 tag v1 ja v2 -tunnisteet ja WMA
-tunnisteet. Jos MP3/WMA/AAC-tiedostoon on tallennettu
asianmukaiset tunnistetiedot, näyttöön ilmestyy kappaleen,
artistin ja levyn nimi. Laite pystyy näyttämään vain numerot
ja kirjaimet (ID3-tunnisteessa enintään 30, WMA-tunnisteessa enintään 15). Jos merkkityyppi on yhteensopimaton,
näyttöön ilmestyy teksti ”NO SUPPORT”. Jos audiotiedosto
sisältää ID3-tunnisteisiin kuulumattomia merkkejä, sen
toisto saattaa estyä. Tunnisteet eivät välttämättä näy oikein
niiden sisällöstä riippuen.
MP3/WMA/AAC-tiedostojen tallentaminen levylle
Valmistele MP3/WMA/AAC-materiaali tietokoneella ja polta
tiedostot CD-R- tai CD-RW-levylle. Levyllä voi olla enintään
510 tiedostoa/kansiota (juurikansiot mukaanlukien). Kansioiden enimmäismäärä on 255. Toisto saattaa estyä, jos levyllä
on mainittua enemmän tiedostoja tai kansioita.
Yhteensopivat tallennusmediat
Tämä laite pystyy toistamaan CD-ROM-, CD-R- ja
CD-RW-levyjä.
Tiedostoformaatit
Tämä laite tukee levyjä, jotka on formatoitu ISO9660 Level
1- tai -Level 2 -normin mukaisesti. ISO9660-normin sisällä
pitää huomioida seuraavat rajoitukset: Sisäkkäisiä kansioita saa olla enintään kahdeksan (mukaanlukien juuri).
Tiedoston/kansion nimen pituus on rajoitettu. Tiedoston/
kansion nimessä voi olla isoja kirjaimia A–Z, numeroita 0–9
ja alaviiva ”_”. Laite pystyy toistamaan lisäksi esimerkiksi
Joliet- ja Romeo-normin mukaisia levyjä, jotka ovat
yhteensopivia ISO9660-normin kanssa. Tällöin kuitenkin
esimerkiksi tiedostojen tai kansioiden nimet eivät välttämättä näy oikein.
Yhteensopivat formaatit
Yhteensopivia levytyyppejä ovat CD-ROM XA, Mixed
Mode CD, Enhanced CD (CD-Extra) ja Multi-Session. Laite
ei välttämättä toista oikein levyjä, jotka on tallennettu Track
At Once- tai Packet-menetelmällä.
Tiedostojärjestys
Laite toistaa tiedostot siinä järjestyksessä, joka on
määritetty tallennusohjelmistolla. Siksi toistojärjestys ei
välttämättä vastaa syöttämääsi järjestystä. Oheinen kuva
havainnollistaa kansioiden ja tiedostojen toistojärjestystä.
Juurikansio
Yhteensopivat näytetaajuudet ja siirtonopeudet
MP3:
Näytetaajuudet: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Siirtonopeudet: 8–320 kb/s
WMA:
Näytetaajuudet:
Siirtonopeudet:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
48 –192 kb/s
AAC:
Näytetaajuudet:
Siirtonopeudet:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
16–320 kb/s
Toistossa saattaa ilmetä epäsopivasta näytetaajuudesta
johtuvia häiriöitä.
Kansio
MP3/WMA/AAC-tiedosto
* Kansion numero/nimi ei näy, jos kansio on tyhjä.
13
Sanastoa
Äänisäädöt
Siirtonopeus (bit rate)
Siirtonopeus on koodauksessa käytettävä äänenpakkaussuhde. Mitä suurempi siirtonopeus valitaan, sitä parempi
äänenlaatu saavutetaan, mutta samalla tiedostokoko
kasvaa suureksi.
Näytetaajuus (sampling rate)
Tämä arvo osoittaa sekunnissa otettujen ääninäytteiden
määrän. Esimerkiksi tavallisessa musiikki-CD-levyssä
näytetaajuus on 44.1 kHz, joten ääni on näytteistetty
44 100 kertaa sekunnissa. Mitä suurempi näytetaajuus
valitaan, sitä parempi äänenlaatu saavutetaan, mutta samalla tiedostokoko kasvaa suureksi.
BAND/TA
BAND/TA
Rotary encoder
(AUDIO/LOUD)
(AUDIO/LOUD)
SOURCE/ Säätöpyörä
SOURCE/
/SOUND
/SOUND
/ESC
/ESC
* Kuvassa CDE-114BTi
Koodaus (encoding)
Musiikki-CD-levyn, WAVE (AIFF) -tiedostojen ja muiden
äänitiedostojen muuntaminen halutun pakkausformaatin
mukaiseen muotoon.
Subwoofer / basso / diskantti / kanavatasapaino (vasen/oikea) / etu-taka-suhde / ohitus
Tag-tunniste
MP3/WMA/AAC-tiedostoon tallennettu tietopaketti, joka
sisältää esimerkiksi kappaleen, esittäjän ja levyn nimen.
1 Valitse toimintatila painelemalla säätöpyörää (AUDIO).
Juurikansio (root folder)
Juurikansio sijaitsee aivan tiedostohierarkian alussa eli
kaikki muut kansiot ja tiedostot sijaitsevat sen sisällä.
Juurikansio muodostetaan automaattisesti
levyntallennuksen yhteydessä.
Toimintatila vaihtuu joka painalluksella seuraavasti:
SUBWOOFER*
BASS LEVEL
BALANCE
FADER
DEFEAT
TRE LEVEL
VOLUME
...
SUBWOOFER (subwooferin taso)
0 – +15
BASS LEVEL(basson taso)
-7 – +7
TREBLE LEVEL (diskantin taso)
-7 – +7
BALANCE (kanavatasapaino)
L15 (vas) – R15 (oik)
FADER (etu-taka-suhde)
R15 (taka) – F15 (etu)
DEFEAT (sävynsäätöjen ohitus)
ON/OFF
VOLUME (voimakkus)
0 – 35
Huomaa
• Jos et tee mitään 5 sekunnin kuluessa säätötilan valitsemisesta,
laite asettuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan.
2 Valitse säätöpyörällä sopiva asetus kullekin toimintatilalle.
Jos valitset DEFEAT-asetukseksi ON-vaihtoehdon, bassoja diskanttisäädöt palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.
Basson, diskantin ja ylipäästösuotimen
säätö
Valitse säädettävä asetus soveltamalla vaiheita 1–3. Lue
tarkemmat tiedot kunkin asetuksen osalta niiden omista
luvuista jäljempää.
1 Valitse säädettävä asetus näppäimellä
/SOUND.
BASS (basso)
TRE (diskantti)
HPF (ylipäästösuodin)
...
2 Muuta asetus sopivaksi esimerkiksi säätöpyörällä tai
painikkeilla BAND/TA, SOURCE/ .
14
3 Palaa normaaliin toimintatilaan painamalla näppäintä
/ESC yli 2 sekuntia.
Huomaa
• Jos et tee mitään 15 sekuntiin, laite palautuu automaattisesti
normaaliin toimintatilaan.
• Toiminto ei ole käytettävissä, jos DEFEAT-asetuksena on ON eli
säätöjenohitustila on käytössä.
Basson säätö (Bass)
Diskantin säätö (Treble)
Säädä korkeiden äänien voimakkuus sopivaksi.
Asetus: TREBLE
Diskanttisäädön keskitaajuuden valinta
(Treble Centre Frequency)
1 Valitse diskanttisäädön keskitaajuus painikkeella BAND/TA.
Säädä matalien äänien voimakkuus sopivaksi.
10,0 kHz
12,5 kHz
15,0 kHz
17,5 kHz
10,0 kHz
Diskanttisäätö kohdistuu voimakkaimmin keskitaajuuden
ympärille.
Asetus: BASS
Bassosäädön keskitaajuuden valinta
(Bass Centre Frequency)
Diskanttisäädön tason valinta (Treble Level)
1 Valitse bassosäädön keskitaajuus painikkeella BAND/TA.
3 Säädä diskantin tasoasetus säätöpyörällä (-7 – +7).*
Voit korostaa tai vaimentaa diskantteja.
80 Hz
100 Hz
200 Hz
60 Hz
80 Hz
Bassosäätö kohdistuu voimakkaimmin keskitaajuuden
ympärille.
Bassosäädön kaistaleveyden valinta
(Bass Bandwidth)
2 Valitse bassosäädön kaistaleveys painikkeella SOURCE/ .
1
2
3
4
(kapea)------------------(leveä)
Tämä asetus määrittää taajuuskaistan, johon bassosäätö
vaikuttaa. Mitä leveämmän kaistan valitset, sitä kauemmas
keskitaajuudesta säätö vaikuttaa. Kapeampi asetus vaikuttaa lähempänä keskitaajuutta.
Bassosäädön tason valinta (Bass Level)
3 Säädä basson tasoastus säätöpyörällä (-7 – +7).*
Voit korostaa tai vaimentaa bassoja.
* Säädön voi tehdä säätöpyörää painelemalla. Lue “Subwoofer /
basso / diskantti / kanavatasapaino (vasen/oikea) / etu-taka-suhde /
ohitus”, sivu 14.
Huomaa
• Korostus- tai vaimennusasetus tallentuu laitteen muistiin ohjelmalähdekohtaisesti (FM, MW, (LW), CD jne.), mutta keskitaajuus- ja kaistaleveysasetus vaikuttavat samanlaisina kaikkien
ohjelmalähteiden toistoon.
* Säädön voi tehdä säätöpyörää painelemalla. Lue “Subwoofer /
basso / diskantti / kanavatasapaino (vasen/oikea) / etu-taka-suhde /
ohitus”, sivu 14.
Huomaa
• Korostus- tai vaimennusasetus tallentuu laitteen muistiin ohjelmalähdekohtaisesti (FM, MW, (LW), CD jne.), mutta keskitaajuusasetus vaikuttaa samanlaisena kaikkien ohjelmalähteiden toistoon.
Ylipäästösuotimen asetus (HPF)
Ylipäästösuotimella (HPF, High Pass Filter) määritetään raja,
jota korkeammat taajuudet päästetään eteenpäin ja jota matalammat taajuudet leikataan pois.
Asetus: HPF
1 Valitse säätöpyörällä ylipäästötaajuus.
OFF (pois)
60 Hz
80 Hz
100 Hz
Vain rajataajuutta korkeammat taajuudet syötetään
kaiuttimiin.
Loudness-korjauksen kytkeminen
Loudness-korjaus korostaa matalia ja korkeita taajuuksia
hiljaisilla kuuntelutasoilla. Tämä kompensoi ihmiskorvan
epäherkkyyttä basso- ja diskanttitaajuuksille.
1 Kytke loudness-korjaus päälle painamalla säätöpyörää
(LOUD) yli 2 sekuntia.
Huomaa
• Toiminto ei ole käytettävissä, jos DEFEAT-asetuksena on ON eli
säätöjenohitustila on käytössä.
15
*1Jos painat VIEW-painiketta yli 2 sekuntia asematunnuksen
näkyessä, näyttöön ilmestyy aseman taajuus 5 sekunnin ajaksi.
*2Näkyy kuunneltaessa CD Text -yhteensopivaa CD-levyä.
*3ID3 tag/WMA-tunnisteet
Jos toistettavat tiedostot sisältävät yhteensopivia tunnisteita, ne
näkyvät (esimerkiksi kappaleen, artistin ja albumin nimi).
Mahdollista muuta digitaalista metatietoa tämä laite ei näytä.
Muut toiminnot
SOURCE/
SOURCE/
Teksteihin liittyvät ilmaisimet
* Kuvassa CDE-114BTi
Seuraavat ilmaisimet selventävät näytössä lukevien tekstien
merkitystä.
VIEW
VIEW
Tekstinäyttö
Kun kuunneltavana on tekstejä lähettävä radioasema tai
CD Text -tekstitoiminnolla varustettu CD-levy, saat näyttöön
esimerkiksi levyn ja kappaleen nimen.
MP3/WMA/AAC-tiedostoja toistettaessa näyttöön voi hakea
esimerkiksi kansion ja tiedoston nimen sekä tag-tunnisteet.
1 Paina VIEW-painiketta.
Näytön sisältö vaihtuu joka painalluksella.
Huomaa
• Jos TEXT SCR -tekstirullausasetuksena on SCR MANU, saat
tekstin rullaamaan kerran painamalla VIEW-painiketta yli 2
sekuntia (paitsi radiota kuunnellessa).
Tekstinäyttö radiotilassa:
Jos lähetyksessä on asematunnus (PS, Programme
Service Name):
PS (asematunnus)*1
RADIO TEXT (tekstit)
...
Jos lähetyksessä ei ole asematunnusta (PS):
FREQUENCY (taajuus)
RADIO TEXT (tekstit)
CD
MP3/WMA/
AAC/USB
Audio
iPhone/iPod/
BT Audio*4
–
Kansio*2
–
–
Esittäjä*
Esittäjä*1
Teksti
(levy*3)
Albumi*1
Albumi*1
Teksti
(kappale *3)
Kappale*1 /
Tiedosto
Kappale*1
1
*1Tag-tunnisteet. Jos niitä ei ole, näytössä lukee
”ARTIST”/”ALBUM”/”SONG”.
*2Levyn juurikansioon viitataan sanalla “FOLDER”. USB-muistin
juurikansioon viitataan sanalla “ROOT”.
*3Jos tekstiä ei ole (levyn tai kappaleen nimeä), näytössä lukee
”DISC TEXT”/”TRACK TEXT”.
*4Koskee malleja CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri.
Tietoa tekstitoiminnosta
...
Tekstinäyttö toistettaessa tavallista CD-levyä:
TRACK NO./ELAPSED TIME (kappalenumero/kulunut aika)
TEXT(DISC NAME)*2 (levynimi)
TEXT(TRACK NAME) (kappale)
...
Tekstinäyttö toistettaessa MP3/WMA/AAC-tiedostoja:
FILE NO./ELAPSED TIME (tiedostonumero/kulunut aika)
FOLDER NO./FILE NO. (kansion/tiedoston numero)
FOLDER NAME (kansio)
FILE NAME (tiedosto)
ARTIST NAME*3 (esittäjä)
ALBUM NAME*3 (albumi)
...
SONG NAME*3 (kappale)
Tekstinäyttö BT AUDIO -toimintatilassa:
(CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri)
Tekstinäyttö edellyttää, että yhteensopiva puhelin tai muu
Bluetooth-toiminnolla varustettu laite on kytketty järjestelmään oikealla BLUETOOTH INTERFACE -sovittimella
(Alpine KCE-400BT, lisävaruste). Lue tarkemmat ohjeet
KCE-400BT-sovittimen omasta käyttöohjeesta.
BT A*3/ELAPSED TIME (Bluetooth-laitetunnus / kulunut
aika)
ARTIST NAME*3 (esittäjä)
ALBUM NAME*3
(albumi)
SONG NAME*3 (kappale)
...
16
Ilmaisin/
Toimintatila
Jos CD-levy on CD Text -yhteensopiva, näytössä voi lukea
esimerkiksi levyn ja kappaleiden nimet.
Huomaa
• Kaikki merkit eivät välttämättä näy oikein riippuen järjestelmien
yhteensopivuudesta.
• Jos laite ei pysty näyttämään tekstitietoa, näytössä lukee “NO SUPPORT”.
• Tekstit ja tunnisteet eivät välttämättä näy oikein, jos ne eivät ole
täysin yhteensopivia.
Etulevyn AUX-tulon käyttö (CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi)
Etulevyn AUX-lisälaitetuloon voit kytkeä kätevästi esimerkiksi
kannettavan soittimen. Tarvittava sovitinkaapeli pitää hankkia
erikseen (RCA – ø3,5 mm miniplugi tai
ø3,5 mm miniplugi – ø3,5 mm miniplugi)
1 Valitse SOURCE/ -painikkeella ohjelmalähteeksi AUX.
Kannettava
soitin
Portable player,
etc.
Asetukset
Päälaite
Main unit
Säätöpyörä
(AUDIO)
Rotary encoder
(AUDIO)
FUNC.SETUP
FUNC./SETUP
SOURCE/
SOURCE/
or
tai
Lisävarusteena
sovitinkaapeli
Optional adapterhankittu
cable (RCA
pin
plugs [red,ja
white]
3.5ø miniplugs)
(punainen
valkoinen
RCA-liitin – ø3,5 mm miniplugi
(3.5ømm
miniplugs).
taiorø3,5
miniplugi – ø3,5 mm miniplugi)
Huomaa
• Älä kytke AUX-lisälaitetta ja USB-lisälaitetta yhtäaikaa, jotta ne
eivät heikennä ajoturvallisuutta.
/SOUND
/SOUND
/ENT
/ENT
* Kuvassa CDE-114BTi
Asetusten muuttaminen
Voit joustavasti muokata laitteen asetuksia käyttötarpeittesi mukaisiksi. SETUP-asetusvalikoiden avulla voi säätää
esimerkiksi äänensävyä ja näytön toimintaa.
Valitse muutettava asetus noudattamalla vaiheita 1–4.
Noudata sitten asetuskohtaisia lisäohjeita.
1 Paina FUNC./SETUP-painketta yli 2 sekuntia
aktivoidaksesi SETUP-asetustilan.
2 Valitse säätöpyörällä haluamasi asetusvalikko ja paina
/ENT.
sitten painiketta
(Valitaan esimerkiksi SUBWOOFER).
BT IN*1
PLAY MODE
INT MUTE*2
AUX+ NAME*3
AUX NAME*4
AUX+ SETUP
POWER IC
DEMO
SUBWOOFER
SUBW SYS*5
ILLUMINATI*6
SCROLLTYPE
TEXT SCR
FM-LEVEL
REGIONAL*7
PI SEEK*8
LANGUAGE
BT IN
...
*1INT MUTE -asetuksena pitää olla OFF,
ja toimintatilana pitää olla jokin muu kuin BT AUDIO.
*2BT IN -asetuksena pitää olla OFF.
*3AUX+ SETUP -asetuksena pitää olla ON.
*4Koskee malleja CDE-112Ri/CDE-13BT/CDE-114BTi
*5SUBWOOFER-asetuksena pitää olla ON.
*6Koskee malleja CDE-112Ri/CDE-113BT
*7Lue “RDS-alueohjelman kuuntelu” (sivu 10)
*8Lue “PI SEEK -haun kytkeminen” (sivu 10)
3 Muuta asetusta säätöpyörällä.
(Valitse esimerkiksi SUBW ON tai SUBW OFF).
4 Palaa normaalitilaan painamalla
FUNC./SETUP-painiketta yli 2 sekuntia.
Huomaa
• Palaa edeltävään tilaan painikkeella /SOUND.
• Jos et tee mitään 60 sekunnin aikana, laite palautuu automaattisesti normaalitilaan.
17
Bluetooth-toiminto
Bluetooth-liitännän asetus (BT IN)
Bluetooth-toiminnon ansiosta voit soittaa hands-free puheluita
yhteensopivalla matkapuhelimella.
Asetus: BT IN
Vaihtoehdot: BT ADAPTER*1 / BT OFF*1
BT ADAPTER:
CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri*2*3:
Bluetooth-toiminnon käyttö edellyttää, että järjestelmään
hankitaan lisävarusteena Bluetooth INTERFACE
(KCE-400BT) -sovitin. Lue lisäohjeet Bluetooth Interface
(KCE-400BT) -sovittimen omasta käyttöoppaasta. Kun
Bluetooth Interface (KCE-400BT) on kytketty, valitse
asetukseksi BT ADAPTER.
CDE-113BT/CDE-114BTi:
Valitse asetukseksi BT ADAPTER, jos aiot käyttää
Bluetooth-toimintoja. Lue lisää kohdasta
“Bluetooth-asetukset”, sivu 21.
*1CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri-malleissa tehdasasetuksena
on BT ADAPTER. CDE-113BT/CDE-114BTi-malleissa
tehdasasetuksena on BT OFF.
*2Näppäin on käytettävissä vain silloin, kun järjestelmässä on
lisävarusteeena saatava Bluetooth-sovitin (KCE-400BT).
*3Voit käyttää Voice Dial -ääniohjaustoimintoa, jos matkapuhelin on
yhteensopiva.
BT OFF:
CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri:
Valitse asetukseksi BT OFF, jos järjestelmässä ei ole
Bluetooth Interface (KCE-400BT) -sovitinta.
CDE-113BT/CDE-114BTi:
Valitse asetukseksi BT OFF, jos et käytä
BLUETOOTH-toimintoa.
Subwooferin tasonsäätötekniikka
Valitse subwooferin tasonsäätöön haluamasi tekniikka.
Asetus: SUBW SYS
Vaihtoehdot: SUBW SYS 1 (tehdasasetus) / SUBW SYS 2
SUBW SYS 1:
Subwooferin taso muuttuu pää-äänenvoimakkuutta
säädettäessä.
SUBW SYS 2:
Subwooferin taso säädetään erikseen, jolloin bassot
voidaan kuulla paremmin pienilläkin äänitasoilla.
Näytön asetukset
Taustavalaistuksen värin valinta
(CDE-112Ri/CDE-13BT)
Tällä asetuksella valitset seuraavien näppäinten taustavalon
värin: SOURCE/ , BAND/TA,
,
.
Asetus: ILLUMINATI
Vaihtoehdot: ILUM TYPE1 (tehdasasetus) / TYPE2 / TYPE3 /
TYPE 4
TYPE1:
Neljän edellämainitun näppäimen väri on sininen
ja muiden punainen.
TYPE2:
Neljän edellämainitun näppäimen väri on vihreä
ja muiden vihreä.
TYPE3:
Neljän edellämainitun näppäimen väri on keltainen
ja muiden punainen.
TYPE4:
Neljän edellämainitun näppäimen väri on punainen
ja muiden punainen.
Näytön rullaustapa
Äänisäädöt
Ohjelmalähteen signaalitason säätö
Jos CD-soittimen ja FM-radioasemien äänenvoimakkuudessa
on suuri ero, säädä FM-aseman voimakkuutta.
Asetus: FM-LEVEL
Vaihtoehdot: FM-LV HI (tehdasasetus) / FM-LV LOW
Subwoofer päällä (ON) tai pois (OFF)
Jos subwoofer on käytössä, säädä subwoofer-signaalin lähtötaso seuraavalla tavalla.
1 Painele säätöpyörää (AUDIO), kunnes säädön kohteena
on SUBWOOFER.
2 Säädä signaalitaso sopivaksi säätöpyörää kääntämällä.
Asetus: SUBWOOFER
Vaihtoehdot: SUBW ON (tehdasasetus) / SUBW OFF
SUBW ON:
Järjestelmässä on subwoofer.
SUBW OFF:
Järjestelmässe ei ole subwooferia.
18
Valitse tekstien sopiva rullaustapa.
Asetus: SCROLLTYPE
Vaihtoehdot: SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (tehdasasetus)
SCR TYPE1:
Teksti rullaa oikealta vasemmalle, yksittäinen merkki kerrallaan.
SCR TYPE2:
Sanat rakentuvat vasemmalta oikealle merkki kerrallaan.
Kun näyttö on täynnä, se tyhjenee ja seuraavat sanat
näytetään samalla tavalla kunnes koko teksti on rullautunut.
Näytön rullaus (TEXT SCR)
Näytössä rullaa levyn ja kappaleen nimi (levyn pitää olla
CD Text -yhteensopiva) sekä MP3/WMA/AAC-tiedostojen
oheistekstit, kuten kansionimet ja tag-tunnisteet.
Asetus: TEXT SCR
Vaihtoehdot:
SCR AUTO / SCR MANU (tehdasasetus)
SCR AUTO:
CD-tekstit, kansioiden ja tiedostojen nimet sekä
tag-tunnisteet rullaavat näytössä automaattisesti.
SCR MANU:
Näyttö rullaa vain esimerkiksi levyä ladattaessa tai
kappaleen vaihtuessa.
Huomaa
• Näytössä rullaa CD-tekstejä, kansioiden tai tiedostojen nimiä tai
tag-tunnisteita.
Esittelytila
Esittelytila havainnollistaa näytön toimintoja.
Asetus: PLAY MODE
Vaihtoehdot
Asetus: DEMO
Vaihtoehdot: DEMO ON / DEMO OFF (tehdasasetus)
CD-DA (tehdasasetus) / CDDA/MP3
CD-DA:
Vain CD-tiedostot toistetaan (Session 1)
CD-DA/MP3:
Sekä CD- että MP3/WMA/AAC-tiedostot ovat
kuunneltavissa.
Huomaa
• Lopeta esittely valitsemalla DEMO OFF.
Kielen valinta (LANGUAGE)
Valitse näytössä lukevien tekstien kieli.
Asetus: LANGUAGE
Vaihtoehdot: LANGUAGE1 (tehdasasetus) / LANGUAGE2
LANGUAGE1:
Englanti, latinalaiset kirjaimet
LANGUAGE2:
Venäjä, Englanti
Huomaa
• Seuraavassa taulukossa näkyy laitteessa käytettävät
venäjänkieliset merkit.
Huomaa
• Tee valinta ennen levyn latausta. Poista tarvittaessa soittimessa
oleva levy asetusten muokkauksen ajaksi.
Erillislaite
Mykistystoiminnon käyttö (INT MUTE)
Jos järjestelmään on kytketty välihuomautustoiminnolla varustettu lisälaite, muu ohjelma keskeytyy välihuomautuksen ajaksi.
Asetus: INT MUTE
Vaihtoehdot: MUTE ON / MUTE OFF (tehdasasetus)
Erillisen vahvistimen kytkeminen
Jos järjestelmässä on erillinen vahvistin, voit parantaa äänenlaatua katkaisemalla virransyötön laitteen omaan päätevahvistimeen.
Asetus: POWER IC
Vaihtoehdot: POW ON (tehdasasetus) / POW OFF
POW ON:
Kaiuttimet on kytketty laitteen omaan päätevahvistimeen.
POW OFF:
Valitse tämä toimintatila, jos laite on kytketty ulkoiseen
vahvistimeen ja sitä kautta kaiuttimiin. Tällaisessa
järjestelmässä laitteen oma päätevahvistin ei syötä
signaalia kaiuttiin.
POW ON:
Kaiuttimet
Speakers
SPEAKER
Oikea
RIGHT FRONT
etukanava
MP3/WMA/AAC
Oikea
SPEAKER
RIGHT REAR
takakanava
MP3/WMA/AAC-tiedostojen kuuntelu (PLAY MODE)
Tämä soitin pystyy toistamaan CD-levyjä, joissa on sekä tavallista CD-audiosisältöä että MP3/WMA/AAC-tiedostoja (luotu
Enhanced CD (CD Extra) –formaatissa). Joissakin tapauksissa
toistossa saattaa esiintyä ongelmia. Tällöin voit valita toiston
kohteiksi vain CD-audiotiedostot. Jos levyssä on sekä CD- että
MP3/WMA/AAC-tiedostoja, toisto alkaa CD-osiosta.
Vasen
SPEAKER
LEFT REAR
takakanava
Vasen
SPEAKER
etukanava
LEFT FRONT
Oikea
Front
right
etukaiutin
Rear
Oikea
right
takakaiutin
Vasen
Rear
left
takakaiutin
Front
Vasen
left
etukaiutin
19
POW OFF:
Bluetooth-toiminnot
(CDE-113BT/CDE-114BTi)
(CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi)
Vahvistin
Amplifier
Vahvistin
Amplifier
Front
Vasen
left
etukaiutin
Oikea
Front
right
etukaiutin
Vasen
Rear
left
takakaiutin
VOICEDIAL
DIAL
/VOICE
Rotary encoder
Säätöpyörä
11/AF
/AF 22
Rear
Oikea
right
etukaiutin
(CDE-111R/CDE-111RM)
Vahvistin
Amplifier
Front
Vasen
left
etukaiutin
Oikea
Front
etukaiutin
right
Huomaa
• Järjestelmästä ei kuulu ääntä, jos valitset POW OFF -vaihtoehdon
ja kaiuttimet on kytketty laitteen omaan päätevahvistimeen.
AUX+ SETUP -toimintatila
Voit kytkeä Full Speed -liitäntään erillisen ohjelmalähteen,
esimerkiksi kannettavan soittimen. Kytkentä pitää tehdä sovitinkaapelin avulla (KCE-237B; lisävaruste).
Full Speed -liitäntään ei saa kytkeä samanaikaisesti sekä kannettavaa soitinta että iPhonea/iPodia.
Asetus: AUX+ SETUP
Vaihtoehdot: AUX+ ON / AUX+ OFF (tehdasasetus)
AUX+ ON*:
Kun lisälaite on kytketty, voit aktivoida sen valitsemalla
SOURCE/ -painikkeella ohjelmalähteeksi “AUX+”.
* Voit valita AUX+ -ohjelmalähdettä kuvaavan ohjelmalähdetunnuksen, kun AUX+ -asetuksena on ON. Paina painiketta
/ENT, valitse säätöpyörällä kohta AUX+ NAME ja paina /ENT. Valitse sen jälkeen säätöpyörällä sopiva AUX+ -tunnus.
AUX+ OFF:
Valitse tämä, jos järjestelmässä on iPhone/iPod.
AUX NAME -lisälaitetunnusasetus
(CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi)
Valitse lisälaitetta kuvaava tunnus.
Asetus: AUX NAME
Vaihtoehdot: AUXILIARY*1 (tehsasasetus) / TV / DVD /
PORTABLE*2 / GAME
*1Kun asetus on tehty, näytössä on AUX-tunnus.
*2Kun asetus on tehty, näytössä on PMD-tunnus.
/ENT
/ENT
/SOUND/
FUNC.SETUP
/SOUND/
FUNC./SETUP
* Kuvassa CDE-114BTi
Perusasetukset
Tietoa Bluetooth-järjestelmästä
Bluetooth on langattomaan tiedonsiirtoon perustuva järjestelmä, jonka ansiosta lähellä olevat yhteensopivat laitteet voivat
toimia yhdessä. Se mahdollistaa kätevästi esimerkiksi
hands-free-puhelut tai kannettavan soittimen käytön.
Huomaa
• Lisälaitteen yhteensopivuus riippuu Bluetooth-versiosta, joten kaikki
laitteet eivät välttämättä toimi langattomasti tämän laitteen kanssa.
• Bluetooth-toimintojen käytettävyyttä ei voi taata kaikissa
tilanteissa. Saat tarvittaessa lisätietoja Bluetooth-laitteiden
käytöstä Alpine-jälleenmyyjältäsi tai Alpinen verkkosivuilta.
• Käyttöpaikan olosuhteet saattavat häiritä langatonta
Bluetooth-yhteyttä.
• Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ennen puhelua tai asetusten
muuttamista.
• Toimintojen käyttöperiaatteissa saattaa olla laitteiden ominaisuuksista
johtuvia eroja, joten tutustu kaikkien laitteiden omiin käyttöohjeisiin.
• Kun avaat langatonta yhteyttä Bluetooth-yhteensopivan puhelimen
toiminnoilla, tähän laitteeseen viitataan laitteen mallitunnuksella.
Langattoman toiminnan valmistelu
Seuraavat toimenpiteet pitää tehdä aluksi, jotta puhelimen tai
kannettavan soittimen langattomat toiminnot ovat käytettävissä.
1 Valitse INT MUTE -asetukseksi OFF. Lue “Asetukset”,
(sivu 17).
Huomaa
• INT MUTE -asetuksena pitää olla OFF, ennen puhelintoimintojen
käyttöä. (Tehdasasetuksena on OFF).
2 Valitse BT IN -asetukseksi ADAPTER.
Lue “Bluetooth-liitännän asetus (BT IN)”, sivu 18.
Huomaa
• Puhelimen ja tämän laitteen välille pitää luoda langaton Bluetooth-yhteys ennenkuin hands-free-toimintojen käyttö on mahdollista. Lue “Bluetooth-asetukset”, sivu 21.
20
Langattoman yhteyden avaaminen Bluetooth-laitteeseen (Pairing)
Tutustu Bluetooth-yhteensopivan lisälaitteen omaan
käyttöohjeeseen, jotta osaat käyttää sen langattomia toimintoja.
1 Aloita Bluetooth-yhteyden avaaminen
Bluetooth-yhteensopivan lisälaitteen toiminnoilla.
2 Näytössä lukee PIN-koodi (“0000”).
Huomaa
• PIN-koodi on “0000”.
3 Syötä PIN-koodi (“0000”) lisälaitteeseen.
4 Kun langaton yhteys on avautunut tämän ja lisälaitteen
välille, näytössä lukee “CONNECTED”. Sen jälkeen laite
asettuu normaaliin toimintatilaan.
Huomaa
• Rekisteripaikan 5 tiedot pyyhkiytyvät muistista, kun virta
katkaistaan virta-avaimella (AAC–OFF). Kun kaikki viisi rekisteripaikkaa ovat käytössä, et voi rekisteröidä kuudetta laitetta.
Voit rekisteröidä uuden laitteen vasta tyhjentämällä ensin jonkin
rekisteripaikoista 1–5.
• Kun Bluetooth-yhteys on luotu onnistuneesti, tämä laite yrittää
avata saman yhteyden automaattisesti myös seuraavalla käyttökerralla virran kytkemisen jälkeen. Uuden yhteyden automaattinen muodostaminen ei aina onnistu, joten luo yhteys silloin taas
manuaalisesti.
• Valitse VISIBLE M -asetukseksi VISI M ON, jotta tämä laite
pystyy tunnistamaan matkapuhelimen. Lue “Hakutilan asetukset”, sivu 21. Selvitä matkapuhelimen tunnusluvun syöttötapa
sen omasta käyttöohjeesta.
Bluetooth-asetukset
Bluetooth-asetusten tekeminen
Vaiheet 1–4 ovat yhteisiä monille Bluetooth-toiminnoille.
Lue lisäohjeet toimintojen omista luvuista.
Huomaa
• Bluetooth-asetuksia ei voi muuttaa puhelun aikana.
• Valitse ensin BT IN -asetukseksi BT ADAPTER ja muuta
Bluetooth-asetuksia vasta sitten.
1 Paina FUNC./SETUP-näppäintä yli 2 sekuntia, jotta
SETUP-asetustila aktivoituu.
2 Valitse säätöpyörällä muutettava asetus ja paina sitten
näppäintä
/ENT.
Bluetooth-laitteen valinta
Voit valita yhteyden suoraan viiteen toimintavalmiiseen laitteeseen, jotka olet rekiteröinyt jo aiemmin.
Asetus: PAIRED DEV
1 Valitse säätöpyörällä Bluetooth-laite, johon haluat avata
langattoman yhteyden tai vaihtaa yhteyden laitteesta
toiseen. Hyväksy valinta näppäimellä
/ENT.
Huomaa
• Jos yhteys vaihtuu ongelmitta haluttuun laitteeseen, näytössä
lukee hetken sana “CONNECTED” ja ilmaisin syttyy. Sen
jälkeen näyttöön avautuu taas SETUP-asetusvalikko.
• Jos syötät väärän tunnusluvun tai yhteys ei muusta systä avaudu,
näytössä lukee “FAILED”.
• Voit katkaista yhteyden edelliseen laitteeseen ennen seuraavan
yhteyden avaamista. PIN-koodi on “0000”.
Näkyvyysasetus hakua varten
Tästä asetuksesta riippuu, pystyykö lisälaite havaitsemaan
Bluetooth-toiminnoillaan tämän laitteen. Normaalisti asetukseksi kannattaa valita VISI M ON.
Asetus: VISIBLE M
Vaihtoehdot: VISI M ON / VISI M OFF
VISI M ON:
Lisälaite pystyy havaitsemaan tämän laitteen.
VISI M OFF:
Lisälaite ei pysty havaitsemaan tätä laitetta.
Huomaa
• Matkapuhelin saattaa edellyttää tunnusluvun käyttöä.
Lue tunnusluvun syöttöohjeet matkapuhelimen omasta
käyttöohjeesta.
Puhelun vastaanottaminen automaattisesti
Tästä asetuksesta riippuu, otetaanko puhelu vastaan
automaattisesti.
Asetus: AUTO ANS
Vaihtoehdot: AT ANS ON / AT ANS OFF
AT ANS ON:
Puhelu yhdistetään automaattisesti, kun puhelin on soinut
noin 5 sekuntia.
AT ANS OFF:
Puhelua ei yhdistetä automaattisesti. Kun puhelin soi,
yhteys pitää avata painikkeella .
Huomaa
• Jos puhelimen oma automaattinen yhdistämistoiminto on
käytössä, yhteys avataan, vaikka täksi asetukseksi olisi
valittu AT ANS OFF.
BT IN
PAIRED DEV*
VISIBLE M*
AUTO ANS*
CLEAR DEV*
SEV NAME*
MIC INPUT*
SPEAKER SL*
FW VERSION*
FW UPDATE*
* Nämä asetukset ovat käytettävissä vain silloin,
kun BT IN -asetuksena on BT ADAPTER.
3 Muuta asetusta säätöpyörää kääntämällä.
4 Paina FUNC./SETUP-näppäintä yli 2 sekuntia.
Laite kytkeytyy pois asetustenmuokkaustilasta.
21
Bluetooth-laitteen poistaminen laitevalikosta
Ohjelmistoversion näyttö
Asetus: CLEAR DEV
Asetus: FW VERSION
1 Valitse säätöpyörällä Bluetooth-laite, jonka haluat
poistaa luettelosta. Paina sitten näppäintä
/ENT.
Ohjelmistopäivitys
Voit tyhjentää luettelon viimeksi kytketyistä Bluetooth-laitteista.
2 Valitse säätöpyörällä kohta CLEAR YES ja paina
näppäintä
/ENT.
Huomaa
• Jos et haluakaan poistaa laitetta listalta, valitse CLEAR NO.
• Rekisterinumero 5 on varattu satunnaisille Bluetooth-laitteille.
Siihen liittyvät tiedot pyyhkiytyvät muistista, kun virta katkaistaan virta-avaimella.
Puhelimen palveluntarjoajan nimen näyttö
Bluetooth-puhelimen palveluntarjoajan nimi lukee näytössä.
Jos yhteyttä Bluetooth-laitteeseen ei ole avattu, näytössä lukee
“ID UNSENT” (ei tunnistukseen tarvittavaa signaalia).
Asetus: SEV NAME
Huomaa
• Kaikki palveluntarjoajan nimessä olevat merkit eivät välttämättä
näy oikein yhteensopimattomuuden takia.
Mikrofonitulon tasonsäätö
Voit lisätä tai vähentää mikrofonitulon herkkyyttä.
Asetus: MIC INPUT
Valitse säätöpyörällä sopiva tasoasetus. Säätöväli on 0–7.
Huomaa
• Asetusta ei voi muuttaa puhelun aikana, vaan se pitää tehdä
etukäteen.
Kaiuttimen valinta
Voit valita autosta kaiuttimen, josta puhelimen ääni kuuluu.
Asetus: SPEAKER SL
Vaihtoehdot: ALL/F-L/F-R/F-LR
ALL: Ääni kuuluu auton kaikista kaiuttimista
F-L: Ääni kuuluu vasemmasta etukaiuttimesta
F-R: Ääni kuuluu oikeasta etukaiuttimesta
F-LR: Ääni kuuluu vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta
Huomaa
• Asetusta ei voi muuttaa puhelun aikana, vaan se pitää tehdä
etukäteen.
Näytöstä voi tarkstaa käytössä olevan ohjelmistoversion.
Laitteeseen voidaan julkaista ohjelmistopäivityksiä esimerkiksi
uusien matkapuhelimien yhteensopivuuden takia. Lue
lisätie-toja paikallisilta Alpine-verkkosivuilta (www.alpine.fi) tai
hakeudu käyttömaan tietoihin Alpine Europen verkkosivuilta
(www.alpine-europe.com).
Asetus: FW UPDATE
Hands-Free-puhelut
Tietoa hands-free-puheluista
Hands-Free-toimintojen käyttö edellyttää, että matkapuhelin on
yhteensopiva (HSP, Head Set Profile; HFP, Hands-Free Profile).
Huomaa
• Vältä hands-free-puheluita ruuhkaisessa liikenteessä ja kapealla tai
mutkittelevalla tiellä.
• Sulje ikkunat puhelun ajaksi vähentääksesi taustamelua.
• Ääni saattaa olla epäselvä, jos puhelun molemmat osapuolet käyttävät hands-free-järjestelmää tai puheluympäristö on meluisa.
• Äänenlaatu riippuu puhelimien ominaisuuksista ja linjasta.
• Kohdista puheesi suoraan mikrofoniin, jotta ääni on mahdollisimman hyvä ja selkeä.
• Matkapuhelimen toimintojen ja asetusten käytettävyys riippuu
myös matkapuhelinverkon ominaisuuksista. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä toimi lainkaan tai täydellisesti sinun puhelinliittymässäsi. Selvitä toimintojen käytettävyys palveluntarjoajalta.
Vaikka tässä selitetyt ominaisuudet ja tiedot ovat ajan tasalla
ohjeen tekohetkellä, niihin saattaa tulla muutoksia ja lisäyksiä
myöhemmin.
Alpine pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Puheluun vastaaminen
Puhelun tullessa kuuluu hälytysääni ja näyttöön ilmestyy
puhelutunnus (PHONE).
1 Paina näppäintä .
Puhelinyhteys avautuu.
Huomaa
• Kun AUTO ANS -asetuksena on AT ANS ON, tuleva puhelu
yhdistetään automaattisesti. Lue “Puhelun vastaanottaminen
automaattisesti”, sivu 21.
• Muu ohjelma mykistyy puhelun ajaksi. Toisto jatkuu normaalisti
puhelun loputtua.
Puhelun lopettaminen
1 Paina näppäintä
yli 2 sekuntia.
Puhelinyhteys katkeaa.
Huomaa
• Voit lopettaa puhelun myös painikkeella .
22
Uudelleensoitto
Voit soittaa puhelun kätevästi uudelleen edelliseen numeroon.
1 Kun puhelu on lopetettu, näytössä näkyy “----------”.
Paina 5 sekunnin kuluessa näppäintä .
Puhelu yhdistyy uudelleen.
Huomaa
• Jos edellinen puhelu tuli tuntemattomasta numerosta, et voi käyttää tätä uudelleensoittotoimintoa soittaaksesi numeroon takaisin.
Puhelun soitto
Puheluhistoriavalikkoihin tallentuvat tiedot viimeksi soitetuista/vastatuista/vastaamattomista puheluista. Niiden avulla
voi ottaa uuden puhelun helposti. Vaiheet 1–5 ovat yhteisiä
kaikille tavoille. Lue lisäohjeet kunkin tavan omasta luvusta.
1 Paina .
Näyttöön avautuu lista vaihtoehtoisista puhelunottotavoista.
2 Valitse säätöpyörällä soittotapa.
Asetus: Outgoing Mode
Vaihtoehdot: DIALED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK
DIALED: Soitetut puhelut
RECEIVED: Vastatut puhelut
MISSED: Vastaamattomat puhelut
PHONE BOOK: Matkapuhelimen puhelinluettelo
3 Paina
/ENT.
Puhelunsoittotapa aktivoituu ja siihen liittyvä valikko avautuu.
Huomaa
• Valikon avautuminen saattaa kestää hetken. Huomioi myös,
ettei valikko ole välttämättä ehtinyt päivittyä juuri puhelimen
kytkemisen jälkeen.
4 Valitse säätöpyörällä nimi tai puhelinnumero.
Huomaa
• Nimet ovat puhelinluettelossa aakkosjärjestyksessä. Voit siirtyä alkukirjaimesta toiseen näppäimellä 1 /AF tai 2. Jos esimerkiksi haluat
siirtyä A-alkuisista nimistä suoraan B-alkuisiin, paina näppäintä 2.
/ENT.
5 Paina
Puhelun yhdistyminen alkaa.
Jos samalle nimelle on tallennettu useita puhelinnumeroita,
valitse ensin nimi ja paina sitten
/ENT*. Valitse sitten
säätöpyörällä oikea numero ja paina
/ENT, jotta puhelun
yhdistyminen alkaa. Jos painat nimenvalinnan jälkeen näppäintä
/ENT yli 2 sekuntia, numero valikoituu esiasetuksen mukaiseen vaihtoehtoon. Tämän toiminnon käytettävyys riippuu matkapuhelimen ominaisuuksista.
* Jos nimentunnistus ei onnistu, näyttöön ilmestyy esiasetuksen
mukainen puhelinnumero.
Huomaa
• Näytössä lukee puhelinluetteloon tallennetut nimet. Jos nimeä ei
ole tallennettu, sen sijalla näkyy puhelinnumero. Jos sekä nimeä
että numeroa ei voida näyttää, näytössä lukee “ID UNSENT”.
• Jos otat puhelun suoraan matkapuhelimen omilla toiminnoilla,
puhelinnumero ei näy näytössä. Tällöin siihen ei voida ottaa uutta
puhelua uudelleensoittotoiminnolla.
Numeron valitseminen soitettujen puheluiden valikosta
Aiemmin otetut numerot löytyvät Dialed-valikosta. Sen avulla
voit helposti soittaa uudelleen samaan numeroon.
Valikko: DIALED
Numeron valitseminen vastattujen puheluiden valikosta
Soittajien numerot löytyvät Received-valikosta. Sen avulla voit
helposti soittaa heille.
Valikko: RECEIVED
Numeron valitseminen vastaamattomien puheluiden
valikosta
Vastaamattomat numerot löytyvät Missed-valikosta. Sen
avulla voit helposti soittaa heille.
Valikko: MISSED
Numeron valitseminen puhelinluettelosta
Matkapuhelimesta voi ladata tähän laitteeseen jopa 1 000
numeron puhelinluettelon. Valitse Phone Book -puhelinluettelosta henkilö, jolle haluat soittaa.
Valikko: PHONE BOOK
Huomaa
• Jos nimeä ei löydy puhelinluettelossa, näytössä näkyy “----------”.
• Valikon järjestys riippuu viimekädessä matkapuhelimen ominaisuuksista.
• Puheluhistoria tai puhelinluettelo ei välttämättä päivity tähän
järjestelmään, jos niitä muutetaan puhelimen ollessa kytkettynä.
Puhelun ottaminen ei onnistu, jos päivitys ei ole ajantasalla.
Numeron valitseminen ääniohjauksella
Ääniohjaustoiminnolla voit ottaa puhelun ilman monia
näppäinpainalluksia.
1 Paina näppäintä /VOICE DIAL yli 2 sekuntia.
Ääniohjaustila aktivoituu ja näyttöön ilmestyy sana
“SPEAK” (puhu).
2 Sano puhelinnumero tai nimi, johon haluat soittaa.
Huomaa
• Ääniohjaus edellyttää, että matkapuhelin on yhteensopiva. Jos
näin ei ole, näyttöön ilmestyy hetkeksi teksti “NO SUPPORT”.
• Ääniohjauksen toimivuus riippuu matkapuhelimen tunnistusherkkyydestä ja mikrofonin sijoittelusta. Huomioi tämä
mikrofonia asennettaessa.
• Ääniohjauksen käytettävyys riippuu viimekädessä matkapuhelimen ominaisuuksista, joten lue sen omat käyttöohjeet huolella.
• Jos järjestelmä ei tunnista lausumaasi nimeä, näyttöön ilmestyy
hetkeksi teksti “NO CALL”.
• Jos otat puhelun ääniohjauksella, näytössä ei näy puhelinnumeroa
tai nimeä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana
Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.
1 Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi säätöpyörällä.
23
Huomaa
• Puhelujen äänenvoimakkuuden joutuu mahdollisesti nostamaan
normaalia kuunteluvoimakkuutta suuremmaksi. Liian suuri
voimakkus saattaa kuitenkin aiheuttaa kiertoilmiötä. Estä mahdollinen kiertoilmiö laskemalla voimakkuutta tarvittava määrä. Kiertoilmiön esiintyvyyttä voi vähentää myös suuntaamalla mikrofoni
pois auton kaiuttimista.
USB-muisti (lisävaruste)
SOURCE/
SOURCE/
Puhelu kaiuttimien tai puhelimen kautta
Äänen voi siirtää puhelun aikana auton kaiuttimista matkapuhelimeen ja päin vastoin.
1 Paina puhelun aikana näppäintä
/ENT yli 2 sekuntia,
jotta puheluäänet siirtyvät kaiuttimiin tai matkapuhelimeen.
Huomaa
• Toiminnon käytettävyys riippuu matkapuhelimen ominaisuuksista.
/ENT
/ENT
* Kuvassa CDE-114BTi
MP3/WMA/AAC-tiedostojen toisto USB-muistista (lisävaruste)
Voit kuunnella USB-muistissa olevia MP3/WMA/AAC-tiedostoja tämän laitteen kautta.
Seuraava taulukko osoittaa, mitä tiedostoja USB-muistista voi
toistaa.
MP3
CDE-111R
•
CDE-111RM
•
CDE-112Ri
•
WMA
AAC
•
•
CDE-113BT
•
•
•
CDE-114BTi
•
•
•
1 Valitse painikkeella SOURCE/ ohjelmalähteeksi
USB AUDIO.
2 Voit keskeyttää toiston painikkeella
/ENT.
Jatka toistoa painamalla uudelleen painiketta
/ENT.
Huomaa
• Juurikansioon viitataan sanalla “ROOT”, kun hakuja tehdään
kansionimen perusteella.
• Hakutoiminto katkaisee toiston, kun ohjelmalähteenä on
USB-muisti.
• USB-muistin toiston ohjaamisessa sovelletaan samoja periaatteita
kuin CD-levyltä tapahtuvassa MP3/WMA/AAC-toistossa.
Lue “CD/MP3/WMA/AAC “, sivu 11.
• Lopeta toisto tai vaihda ohjelmalähdettä ennenkuin irrotat
USB-muistin tästä laitteesta.
• Toistoaika ei välttämättä näy oikein, jos tiedostot on tallennettu
VBR-muodossa (Variable Bit Rate).
USB-muistin kytkeminen (lisävaruste)
USB-muistin kiinnittäminen
1 Avaa USB-liittimen kansi.
24
2 Kytke USB-muisti suoraan liittimeen tai käytä välissä
USB-kaapelia.
Tämä
laite
This unit
iPhone/iPod (lisävaruste)
USB-liitäntä
USB Connection Terminal
USB Memory
USB-muisti
(sold separately)
(lisävaruste)
Säätöpyörä
Rotary encoder
SOURCE/
SOURCE/
1 1/AF
/AF 2
2
55
4
6
4
6
or
USB
Memory
USB-muisti
(sold
separately)
(lisävaruste)
Cable (sold
Kaapeli
separately)
(lisävaruste)
USB-muistin irrottaminen
1 Vedä USB-muisti varovasti irti USB-kytkentäkaapelista
tai USB-liitännästä.
2 Sulje USB-liitännän kansi.
Huomaa
• Vaihda ohjelmalähdettä ennen USB-muistin irrottamista, jotta
muistissa oleva tieto ei vahingoitu irrottamisen takia.
• Älä väännä muistitikkua, vaan vedä se suoraan irti.
• Jos ääntä ei kuulu tai tämä laite ei tunnista USB-muistia, irrota se
hetkeksi ja kytke sitten uudelleen.
• Estä USB-kytkentäkaapelia sotkeutumasta toisiin johtoihin tai
haittaamasta muuta toimintaa.
• Sulje USB-liitännän suojakansi, kun USB-muisti on irrotettu.
Pöly ja roskat voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
Tietoa USB-muistin MP3/WMA/AAC-tiedostoista
MP3/WMA/AAC-tiedostojen toisto
Valmistele MP3/WMA/AAC-materiaali tietokoneella ja siirrä
tiedostot USB-muistitikulle. USB-muistissa voi olla noin
100 kansiota ja yhdessä kansiossa voi olla 100 tiedostoa.
Toisto saattaa estyä, jos USB-muistissa on mainittua
enemmän tiedostoja tai kansioita. Yhden tiedoston toistoaika saa olla korkeintaa yksi tunti.
Yhteensopiva tallennusmedia
Tähän laitteeseen voi kytkeä tavallisen USB-muistitikun.
Tiedostojärjestelmät
Laite tukee USB-muistin osalta FAT 12/16/32 -formaattia.
/ESC
/ESC
/SOUND
/SOUND
/ENT
/ENT
Pikavalintapainikkeet
VIEW
Preset buttons
VIEW
(1 through
(1–6) 6)
* Kuvassa CDE-114BTi
iPhonen/iPodin kytkeminen
Tähän laitteeseen voi kytkeä iPhone-puhelimen tai iPod-soittimen käyttäen ALPINE FULL SPEED -liitäntäkaapelia KCE-433iV.
(CDE-111R/CDE-111RM/CDE-113BT-mallin lisävaruste). Kun
iPod on kytketty liitäntäkaapelilla, sen omat ohjaimet eivät ole
toiminnassa.
Huomaa
• Valitse AUX+ SETUP -asetukseksi OFF, jos järjestelmään kytketään
iPhone/iPod. Lue “AUX+ SETUP -toimintatila”, sivu 20.
• Irrota iPhone/iPod mahdollisesta Bluetooth INTERFACE
(KCE-400BT) -sovittimesta, ennenkuin käännät virta-avaimen
ACC OFF -asentoon eli katkaiset virransyötön. (CDE-111RCDE111RM/CDE-112Ri)
• Tähän laitteeseen kytkettyä iPhonea voi käyttää vastaavalla tavalla
kuin iPodia. iPhonen hands-free-puhelutoimintojen käyttö edellyttää, että päälaitteessa on valmis Bluetooth-toiminto
(CDE-113BT/CDE-114BTi) tai järjestelmään on hankittu erillinen BLUETOOTH INTERFACE KCE-400BT -sovitin
(CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri).
• Esimerkiksi iPod touch ja iPhone sisältävät internet- ja puhelintoimintoja, joita voi käyttää sen ollessa kytkettynä tähän laitteeseen.
Samalla mahdollinen toisto keskeytyy. Vältä samanaikaisesti tämän
laitteen muiden toimintojen käyttöä.
• Älä säilytä iPhonea tai iPodia autossa, jotta ne eivät viotu
kuumuuden tai kosteuden takia.
Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit
• Järjestelmä on Made For iPod -yhteensopiva. Varhaisempien versioiden toimivuutta ei voida taata.
iPod touch (2. sukupolvi): Ver. 2.2
iPod nano (4. sukupolvi): Ver. 1.0.3
iPod classic (120 GB): Ver. 2.0.1
iPod touch (1. sukupolvi): Ver. 2.2
iPod nano (3. sukupolvi): Ver. 2.0
iPod classic (80 GB, 160 GB): Ver. 1.1.2
iPod nano (2. sukupolvi): Ver. 1.1.3
iPod with video: Ver. 1.3
iPod nano (1. sukupolvi): Ver. 1.3.1
• Järjestelmä on Works With iPhone -yhteensopiva. Varhaisempien versioiden toimivuutta ei voida taata.
iPhone 3G: Ver. 2.2
iPhone: Ver. 2.2
• Voit tarvittaessa selvittää oman iPod-mallisi Applen omista
ohjeista kohdasta “Identifying iPod models” (iPod-mallin
tunnistaminen). http://support.apple.com/kb/HT1353
• Tämä laite ei tue videotoistoa, vaikka iPhone/iPod olisi
kytketty videotoistoon tarkoitetulla kaapelilla.
• Jos iTunes-ohjelmistoversio on varhaisempi kuin 8.1, se
ei välttämättä toimi kunnolla tässä järjestelmässä.
25
Toisto
1 Valitse SOURCE/ -painikkeella ohjelmalähteeksi iPod.
2 Valitse kappale painikkeella
tai
.
Voit pikasirtää toistokohtaa painamalla pitkään
tai
.
näppäintä
3 Voit keskeyttää toiston näppäimellä
/ENT.
Jatka toistoa painamalla uudelleen näppäintä
/ENT.
Huomaa
• iPhonen/iPodin toisto jatkuu samasta kappaleesta, vaikka se välillä
irrotettaisiin järjestelmästä.
• Voit vaihtaa Podcastin tai äänikirjan kuunneltavaa episodia
painikkeella 1 /AF tai 2 .
• Episodissa saataa olla useita jaksoja. Voit vaihtaa kuunneltavaa
jaksoa painikkeella
tai
.
Kappalehaku
iPhone/iPod voi sisältää satoja kappaleita. Kappaleen valinta
on kuitenkin helppoa käyttäen tag-tunnisteita ja soittolistoja.
Jokaisella musiikkikategorialla on yksilöllinen hierarkia. Käytä
allaolevan taulukon mukaisia Playlist (toistolista)/Artist (esittäjä)/Album (albumi)/Song (kappale)/Podcast (podcast)/
Genre (musiikkityyli)/Composer (säveltäjä)/Audiobook (äänikirja) -hakutiloja rajataksesi hakuryhmän järkeväksi.
Hierarkia 1
Hierarkia 2
Hierarkia 3
Hierarkia 4
Playlist
Song
–
–
Artist*
Album*
Song
–
Album*
Song
–
–
Song
–
–
–
Podcast
Episode
–
–
Genre*
Artist*
Album*
Song
Composer*
Album*
Song
–
Audiobook
–
–
–
2 Valitse säätöpyörällä ARTIST-haku ja paina
ARTIST
PLAYLIST
PODCAST
GENRE
AUDIOBOOK
...
Pikahaulla (Quick Search) voit kätevästi etsiä minkä tahansa
iPhonessa/iPodissa olevan kappaleen valitsematta ensin
albumia, esittäjää tms.
/ENT.
ALBUM
SONG
COMPOSER
4 Valitse säätöpyörällä kyseisen esittäjän albumi
ja paina
/ENT.
5 Valitse säätöpyörällä haluamasi kappale valitulta
albumilta ja paina
/ENT.
/ESC yli 2 sekuntia.
2 Valitse säätöpyörällä haluamasi kappale.
Valittu kappale alkaa soida välittömästi.
/ESC.
3 Valitse säätöpyörällä haluamasi esittäjä ja paina
26
Pikahaku
1 Aktivoi pikahakutila painamalla
Näyttöön syttyy ilmaisin .
Esimerkki: Haku esittäjän nimellä.
Tämä esimerkki havainnollistaa ARTIST-haun hyödyntämisen.
Samaa kuunneltavaa voi tietysti hakea muillakin tavoilla.
1 Siirry hakutyypin valintatilaan painikkeella
Näyttöön syttyy ilmaisin .
Huomaa
• Painaessasi
/ENT yli 2 sekuntia valitun hierarkian kohdalla
(poislukien kohdat SONG ja AUDIOBOOK) kaikki hierarkian
kappaleet soivat peräkkäin.
• Jos valitset [ALL] asteriskilla “*” merkityssä kohdassa ja painat
/ENT yli 2 sekuntia, kaikki iPhonen/iPodin tai valitun
hakutilan mukaiset kappaleet soivat peräkkäin.
• Jos hakutilassa painat painiketta /ESC yli 2 sekuntia tai et tee
mitään 10 sekunnin kuluessa, hakutila peruuntuu.
• Jos painat hakutilassa lyhyesti painiketta /SOUND, laite siirtyy
edeltävään toimintatilaan.
• M.I.X-ssatunnaistoisto loppuu, jos haku tehdään sen aikana.
• ”NO SONG” -teksti ilmestyy PLAYLIST-haun aikana näyttöön,
jos valitulla soittolistalla ei ole kappaleita.
• ”NO PODCAST” -teksti ilmestyy PODCAST-haun aikana
näyttöön, jos iPhonessa/iPodissa ei ole podcast-tiedostoja.
• ”NO AURIOBOOK” -teksti ilmestyy AUDIOBOOK-haun
aikana näyttöön, jos iPhonessa/iPodissa ei ole äänikirjatiedostoja.
• Jos iPhoneen/iPodiin tallennettu ”iPod name” valitaan
PLAYLIST-hakutilassa ja painetaan painiketta
/ENT, voit
hakea halutun kappaleen koko iPodin valikoimasta.
Jos pidät
/ENT painettuna yli 2 sekuntia, iPhonen/iPodin
kaikki kappaleet soivat peräkkäin.
• Podcast-haun käytettävyys riippuu iPhonen/iPodin
ominaisuuksista.
• Hakua voidaan nopeuttaa numeropainikkeilla 1–6, koska tällöin
haku siirtyy hyppäyksittäin eteenpäin. Lue “Suorahaku”, sivu 26.
/ENT.
Huomaa
• Peruuta haku painamalla /ESC-painiketta yli 2 sekuntia.
Haku peruuntuu myös, jos et tee mitään 10 sekunnin aikana.
• Mitä enemmän iPhonessa/iPodissa on kappaleita, sitä kauemmin
haku saattaa kestää.
• Jos haun aikana painetaan numeronäppäintä 1–6, haku hyppää
eteenpäin. Lue ”Suorahaku”, sivu 26.
• Toiminto ei ole käytettävissä jatkuvan toiston aikana ( ).
Suorahaku
Suorahaku (Direct Search) on tehokas tapa hakea albumia,
kappaletta jne. PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK-hakuryhmistä
löydät halutun kohteen nopeasti.
1 Paina hakutilassa numeronäppäintä 1–6, jolloin pääset
tietyn prosenttimäärän verran eteenpäin musiikkikirjastossasi.
Hakuesimerkki:
Jos iPhonessa/iPodissa on esimerkiksi 100 kappaletta, ne jaetaan
kuuteen prosenttiosioon (katso jäljempänä oleva kuvaa).
Näihin osioihin pääsee siirtymään suoraan numeropainikkeilla (1–6).
Esimerkki 1:
Haluat hakea kappaleen, joka on valikoimasi puolivälissä (50 %):
hyppää suoraan puoleen väliin painamalla numeronäppäintä 4 ja
hae sitten haluamasi kappale säätöpyörällä.
Kaikkien kappaleiden satunnaistoisto (Shuffle ALL):
Kaikki iPhonen/iPodin kappaleen soitetaan satunnaisessa
järjestyksessä. Mikään kappale ei soi uudelleen ennenkuin
kaikki on soitettu kertaalleen.
Esimerkki 2:
Haluat hakea kappaleen, joka on valikoimasi loppupäässä (83 %):
hyppää suoraan loppupäähän painamalla numeronäppäintä 6
ja hae sitten haluamasi kappale säätöpyörällä.
1 Paina numeronäppäintä 6.
Kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
0%
17 % 33 % 50 %
67 %
83 %
näppäin
1
2
3
4
5
6
kappale
nro
1
17
33
50
67
83
Toistolistan/Esittäjän/Albumin/
Musiikkityylin/Säveltäjän valinta
Voit helposti vaihtaa hakuryhmää (Playlist/Artist/Album/
Genre/Composer) soiton aikana. Jos esimerkiksi kuuntelet
aiemmin valitun albumin kappaleita, voit vaihtaa suoraan
toiseen albumiin.
1 Valitse hakuryhmä (Playlist/Artist/Album/Genre/
Composer) painikkeella 1 /AF tai 2 .
Huomaa
• Jos soiva kappale on valittu kappalehaulla,
tämä toiminto ei ole käytössä.
• Jos albumi on valittu esittäjähaulla, voit hakea saman esittäjän
muita albumeita.
• Toiminto ei käytössä satunnaistoiston ollessa käytössä ( ).
Satunnaistoisto (Shuffle/M.I.X.)
iPhonen/iPodin Shuffle-satunnaistoistoon viitataan tässä
laitteessa tunnuksella
.
Albumien satunnaistoisto (Shuffle Albums):
Albumin kappaleet soivat alkuperäisessä järjestyksessä.
Senjälkeen soitin arpoo seuraavan albumin. Toiminto
jatkuu kunnes kaikki albumit on soitettu.
Kappaleiden satunnaistoisto (Shuffle Songs):
Soitin toistaa kaikki valittuun ryhmään kuuluvat kappaleet
(playlist, album jne.) satunnaisessa järjestyksessä.
1 Paina näppäintä 5 .
Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
*2
(OFF)
(OFF)
...
* Kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä
Kaikki kappaleet (100 %)
*1
*
...
*1Albumit satunnaisessa järjestyksessä
*2Kappaleet satunnaisessa järjestyksessä
2 Kun haluat lopettaa satunnaistoiston, valitse (OFF).
Huomaa
• Jos kappale on valittu albumihaussa ennen M.I.X.-satunnaistoiston käynnistämistä, se ei sisälly satunnaistoistoon, kun toimintatilaksi vaihdetaan Shuffle Albums.
2 Kun haluat lopettaa satunnaistoiston, valitse (OFF).
Huomaa
• Shuffle ALL -tilassa toistetaan kaikki kappaleet.
Jatkuva toisto (REPEAT PLAY)
Vain yksi iPhonen/iPodin kappale voidaan asettaa soimaan
jatkuvasti.
Yhden kappaleen jatkuva toisto (Repeat One):
1 Paina 4 -näppäintä
Kappaleen loputtua se alkaa soida uudelleen.
*
(OFF)
...
* Sama kappale soi kokoajan.
2 Kun haluat lopettaa satunnaistoiston, valitse (OFF).
Huomaa
• Jatkuvan soiton aikana kappaleita ei voi vaihtaa
painikkeella
tai
.
Tekstinäyttö
Voit lukea näytöstä iPhonen/iPodin kappaleiden sisältämät
tag-tekstit.
1 Paina VIEW-painiketta.
Näytön sisältö vaihtuu joka painalluksella.
Huomaa
• Kun TEXT SCR -asetuksena on SCR MANU, paina VIEWpainiketta yli 2 sekuntia, jotta teksti rullaa näytössä kerran.
TRACK NO./ELAPSED TIME (tiedostonumero/kulunut aika)
ARTIST NAME* (esittäjä)
ALBUM NAME* (albumi)
...
SONG TITLE* (kappale)
* Tag-tunnisteista: Jos käytettävissä ei ole tag-tunnisteita,
”ARTIST” / ”ALBUM” / ”SONG” näkyvät.
Huomaa
• Vain tavallisia numeroita ja kirjaimia voidaan näyttää
(ASCII-järjestelmä).
• Jos iTunes-ohjelmalla luoduissa tunnistetiedoissa artistin, albumin
tai kappaleen nimi on liian pitkä, kappaleita voi olla mahdoton
toistaa, kun kytkentä on tehty sovittimen kautta. Suosittelemme
siksi enintään 250 merkin käyttämistä. Päälaitteen suurin
merkkimäärä on 64 (64 tavua).
• Jotkut merkit eivät välttämättä näy oikein.
• Näyttöön ilmeestyy ”NO SUPPORT” -teksti, jos tekstitieto ei ole
yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
27
Lisätietoa
Ongelmatilanteiden ratkaisu
Jos laitteen toiminnassa esiintyy ongelmia, katkaise virta
hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen. Jos laite ei edelleenkään
toimi kunnolla, koeta selvittää ongelman syy seuraavien
ohjeiden avulla. Ellei ongelma poistu, tarkista järjestelmän
kaikkien osien kytkennät tai ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään
Yleistä
Laite ei toimi ja näyttö on pimeänä.
•Auton sytytysvirtaa ei ole kytketty.
-Kun laite on asennettu ohjeiden mukaisesti, sen käyttö
edellyttää auton sytytysvirran kytkemistä.
•Virtajohtoja ei ole kytketty kunnolla (punainen ja keltainen).
-Tarkista virtajohtojen kytkennät.
•Sulake on palanut.
-Tarkista akkuun menevän johdon sulake ja vaihda se
tarvittaessa vastaavaan ehjään.
•Laitteen mikroprosessori ei toimi kunnolla esimerkiksi
ulkoisten häiriöiden takia.
- Paina tehdasasetusten palautuspainiketta (RESET) kynällä
tai vastaavalla teräväkärkisellä esineellä.
Radio
Asemien virittäminen ei onnistu.
•Antennia ei ole tai sen kytkennässä on vikaa.
-Varmista, että antennikytkennät ovat kunnossa.
Uusi tarvittaessa antenni tai antennikaapeli.
Asemien viritys ei onnistu hakutoiminnolla.
•Olet alueella, jossa radiosignaali on heikko.
-Varmista, että viritin on DX-tilassa.
•Jos lähetyssignaali on vahva, antennin liitäntä ja maadoitus
saattavat olla huonoja.
-Tarkista antennikytkennät. Varmista, että antennin
kiinnityskohta on kunnolla maadoitettu.
•Antenni saattaa olla väärän pituinen.
-Varmista, että teleskooppiantenni on vedetty täysin auki.
Jos antenni on rikki, vaihda se uuteen.
Vastaanotto kohisee.
•Antennin pituus saattaa olla väärän pituinen.
-Varmista, että teleskooppiantenni on vedetty täysin auki.
Jos antenni on rikki, vaihda se uuteen.
•Antennin maadoitus on huono.
-Varmista, että antennin kiinnityskohta on kunnolla
maadoitettu.
CD-soitin
CD-soitin ei toimi.
• Käyttöympäristö on liian kuuma, yli +50°C
-Jäähdytä käyttöympäristö (esimerkiksi tavaratila)
sopivaan lämpötilaan.
CD-soitto katkeilee
•CD-soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
-Anna kosteuden haihtua (odota noin tunti).
CD-levyn syöttö ei onnistu.
•Soittimessa on jo CD-levy.
-Poista CD-levy soittimesta.
28
•Yrität syöttää CD-levyn väärin.
-Varmista, että noudatat CD-soittimen käyttöön
liittyviä ohjeita.
CD-levyn pikasiirto ei onnistu.
•CD-levy on viallinen.
-Poista CD-levy soittimesta, sillä viallinen levy saattaa
rikkoa laitteen.
CD-levyn soitto katkeilee tärinästä
•Laite on asennettu väärin.
-Kiinnitä laite tukevasti paikoilleen.
•Levy on hyvin likainen.
-Puhdista levy.
•Levyssä on naarmuja.
-Vaihda levy ehjään.
•Laser-lukupään linssi on likainen.
-Älä käytä linssinpuhdistimia, vaan ota yhteyttä
lähimpään Alpine-jälleenmyyjään.
CD-soitto katkeilee, vaikka auto ei tärise
•Levy on likainen tai naarmuuntunut.
-Puhdista levy tai vaihda naarmuuntunut levy ehjään.
Näyttöön ilmestyy virheilmoitus
(koskee laitteen omaa CD-soitinta)
•Mekaaninen vika.
-Paina levynpoistonäppäintä . Kun virheilmoitus poistuu
näytöstä, syötä levy uudestaan soittimeen. Jos ongelma
ilmenee edelleen, ota yhteyttä lähimpään
Alpine-jälleenmyyjään.
CD-R/CD-RW-levyn toisto ei onnistu
•Levyä ei ole viimeistelty eli finalisoitu.
-Yritä toistoa uudelleen viimeisteltyäsi levyn.
MP3/WMA/AAC
MP3-, WMA- tai AAC-tiedostojen toisto ei onnistu.
•Levyn tallennus on epäonnistunut tai formaatti ei ole
yhteensopiva.
-Varmista, että tallennus tapahtuu yhteensopivassa
formaatissa. Lue ennen tallennusta ”Tietoa MP3/WMA/
AAC-formaateista”, sivu 12.
Ääni
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
•Laitteen oma päätevahvistin ei syötä signaalia.
-POWER IC -asetuksena on POW OFF.
Lue “Erillisen vahvistimen kytkeminen”, sivu 19.
iPod
iPod ei toimi eikä sen ääni kuulu.
•Laite ei tunnista iPod-soitinta.
-Nollaa sekä laite että iPod. Lue “Ensimmäinen
käyttökerta”, sivu 7. Katso lisätietoja iPodin käyttöohjeesta.
CD-soittimen virheilmoitukset
NO DISC
•Soittimessa ei ole CD-levyä.
-Syötä soittimeen CD-levy.
•Soittimessa on CD-levy, mutta näytössä lukee ”NO DISC”.
Levyn toisto ei käynnisty eikä levy poistu levypesästä.
-Poista levy seuraavalla tavalla: Paina levynpoistonäppäintä
yli 2 sekuntia. Jos levy ei poistu vieläkään, ota yhteyttä
Alpine-jälleenmyyjään.
ERROR
•Mekaaninen virhe.
1) Paina levynpoistopainiketta ja poista CD-levy soittimesta.
Jos levynpoisto ei onnistu, ota yhteys Alpine-myyjään.
2) Jos virheilmoitus ei poistu levynpoiston yhteydessä, paina
levynpoistonäppäintä uudelleen. Jos virheilmoitus pysyy
näytössä, vaikka painat monta kertaa levynpoistonäppäintä,
ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
•Kun näytössä on ERROR-virheilmoitus:
Jos levynpoisto ei onnistu painikkeella , paina palauta
tehdasasetukset RESET-painikkeella (sivu 7). Paina sitten
levynpoistopainiketta uudelleen. Jos levynpoisto ei onnistu vieläkään, ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
PROTECT
•Levyllä on kopiosuojattu WMA-tiedosto.
-Laitteella voi toistaa vain kopiosuojaamattomia tiedostoja.
NO SUPPORT
•Tekstitieto ei ole yhteensopiva.
-Varmista että USB-muistin tiedostot sivältävät vain
yhteensopivia tekstejä.
iPhone/iPod-virheilmoitukset
NO iPod
•iPhone/iPod ei ole kytkettynä.
- Varmista, että iPhone/iPod on kunnolla kytketty.
Lue “Kytkennät”, sivu 33. Tarkista ettei kaapeli ole
vahingoittunut jyrkän taivutuksen vuoksi.
NO SONG
•iPhonessa/iPodissa ei ole kappaleita.
-Lataa iPhoneen/iPodiin musiikkia ja kytke se sitten
uudelleen kiinni.
UNSUPPORTED
•Levyä ei ole tallennettu yhteensopivassa formaatissa.
-Käytä sopivaa näytetaajuutta ja siirtonopeutta.
USB-muistin virheilmoitukset
ERROR
•USB-liitännän virta ei sovi siihen liitetylle USB-muistille.
(Kaikki USB-muistit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen
kanssa). USB-muisti on epäkunnossa tai siinä on oikosulku.
-Kytke järjestelmään toinen USB-muisti.
UNIT ERROR
•Laitteeseen on kytketty yhteensopimaton USB-muisti.
-Käytä vain yhteensopivia USB-muisteja.
NO DEVICE
•USB-muistia ei ole kytketty.
-Kytke USB-muisti oikein. Tarkista ettei kaapeli ole
vahingoittunut jyrkän taivutuksen vuoksi.
ERROR-01
•Tietoliikennevirhe.
-Sammuta auton virta ja kytke se uudelleen päälle.
-Tarkista iPhonen/iPodin ja Alpinen välinen kytkentä.
-Palauta iPodin tehdasasetukset
ERROR-02
•iPhonen/iPodin ohjelmisto ei ole yhteensopiva Alpinen
kanssa.
-Päivitä iPhonen/iPodin ohjelmisto yhteensopivaan.
ERROR-03
•Laite ei tunnista iPhonea/iPodia.
-Palauta iPodin tehdasasetukset.
-Kytke järjestelmään jokin toinen iPhone/iPod.
ERROR-04
•Virransyöttöongelma.
- Jännite/virta ei sovi iPhonelle/iPodille.
- Kytke järjestelmään jokin toinen iPhone/iPod.
NO FILE
•USB-muistissa ei ole kappaleita (tiedostoja).
-Tallenna USB-muistiin halutut tiedostot, ja kytke se
vasta sitten tähän laitteeseen.
UNSUPPORTED
•Tiedostojen formaatti ei ole yhteensopiva
-Käytä tallennuksessa yhteensopivaa näytetaajuutta ja
siirtonopeutta.
Bluetooth-virheilmoitukset
NO UNIT
•Bluetooth-laitetta ei ole kytketty.
-Kytke järjestelmään Bluetooth-laite.
PROTECT
•Levyllä on kopiosuojattu WMA-tiedosto.
-Laitteella voi toistaa vain kopiosuojaamattomia tiedostoja.
29
Yleinen virheilmoitus
DC ERROR
•Toimintahäiriö johtuu kaiutinkaapelin maadoittumisesta
auton runkoon.
-Tee kaapelointi oikein ja valitse POWER IC -asetukseksi
POW ON. Lue “Erillisen vahvistimen kytkeminen”, sivu 19.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
Tekniset tiedot
FM-viritin
Virityskaista
Mono-herkkyys
Kanavaerottelu
Häiriöetäisyys
Stereoerottelu
Sieppaussuhde
87,5–108,0 MHz
0,7 μV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
MW-viritin
Virityskaista
Herkkyys (IEC-normi)
531–1602 kHz
25,1 μV / 28 dB
LW-viritin
Virityskaista
Herkkyys (IEC-normi)
153–281 kHz
31,6 μV / 30 dB
CD-soitin
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä (% WRMS)
Harmoninen kokonaissärö
Dynamiikka
Häiriöetäisyys
Kanavaerottelu
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Alle mittausrajan
0,008 % (1 kHz)
95 dB (1 kHz)
105 dB
85 dB (1 kHz)
USB
USB-järjestelmä
Suurin virrankulutus
USB-tyyppi
Tiedostojärjestelmä
MP3-koodaus
WMA-koodaus
AAC-koodaus
Kanavamäärä
Taajuusvaste*
Harmoninen kokonaissärö
Dynamiikka
Häiriöetäisyys
Kanavaerottelu
USB 1.1/2.0
500 mA
Massamuisti
FAT 12/16/32
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Windows Media™Audio
AAC-LC-formaatti,
tiedostopääte “.m4a”
2 kanavaa (stereo)
5 – 20 000 Hz (±1 dB)
0,008 % (1 kHz)
95 dB (1 kHz)
105 dB
85 dB (1 kHz)
* Taajuusvaste riippuu koodausohjelmasta ja valitusta siirtonopeudesta.
Bluetooth (CDE-113BT/CDE-114BTi)
BLUETOOTH-järjestelmä
BLUETOOTH V2.0
Lähtöteho
+4 dBm maks. (teholuokka 2)
HFP Hands-Free Profile
HSP
Head Set Profile
30
LASER-Lukupää
Aallonpituus
Laserin teholuokka
795 nm
CLASS 1
Yleistä
Sähköntarve
14,4 V DC (11–16 V)
Suurin lähtöteho
50 W x 4
Esivahvistimen suurin lähtötaso 2 V / 10 kohmia
Bassosäätö
±14 dB / 60 Hz
Diskanttisäätö
±14 dB / 10 kHz
Paino
1,5 kg
Kotelon mitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
178 mm
50 mm
161 mm
Ohjainpaneelin mitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
170 mm
46 mm
25 mm
Huomaa
• Jatkuvan tuotekehittelyn takia pidätämme oikeuden muutoksiin
ilman ennakkoilmoitusta.
Varoitus
Class 1 -luokan laser-laite.
(Laitteen pohjalevyssä olevat merkinnät varoittavat silmille
vaarallisesta laser-säteestä.)
Asennus ja kytkennät
Lue seuraavilla sivuilla olevat asennusohjeet sekä sivulta 3
alkavat käyttöohjeet ennen laitteen asennusta ja kytkemistä.
Näin varmistat järjestelmän moitteettoman toiminnan.
Varoitus
KYTKE OIKEIN.
Virheelliset kytkennät saattavat aiheuttaa tulipalon tai laitevaurion.
AUTOSSA PITÄÄ OLLA NEGATIIVISELLA MAADOITUKSELLA VARUSTETTU 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ.
(Tarkista asia tarvittaessa jälleenmyyjältä.) Virheelliset kytkennät saattavat aiheuttaa esimerkiksi tulipalon.
IRROTA KAAPELI AKUN NEGATIIVISESTA NAVASTA ENNEN MUITA KYTKENTÖJÄ.
Oikosulusta saattaa aiheutua sähköisku tai muu vaurio.
ESTÄ JOHTOJEN KIETOUTUMINEN
Asenna johdot käyttöohjeessa neuvotulla tavalla, jotta ne eivät
haittaa ajamista. Rattiin, vaihdekeppiin, jarrupolkimeen tai
muuhun hallintalaitteeseen takertunut johto saattaa aiheuttaa
vakavan vaaratilanteen.
ÄLÄ TEE VIRTAJOHTOIHIN HAAROITUKSIA
Älä kuori eristevaippaa syöttääksesi johdosta virran toiselle
laitteelle. Haaroitus saattaa aiheuttaa kaapelin ylikuormittumisen ja siten tulipalon tai sähköiskun.
ÄLÄ VAHINGOITA PUTKIA TAI JOHTOJA PORATESSASI
ASENNUSREIKIÄ.
Älä vahingoita tai tuki putkia, polttoainejärjestelmää tai sähköjohtoja äläkä asenna laitteen kaapeleita niihin kiinni. Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa tulipalon.
ÄLÄ KÄYTÄ MAADOITUSKYTKENTÖIHIN JARRU- TAI
OHJAUSJÄRJESTELMÄN PULTTEJA TAI MUTTEREITA.
ÄLÄ käytä jarru- tai ohjausjärjestelmän (tai muun turvajärjestelmän) pultteja tai muttereita maattokytkentään tai muuhun
asennukseen, sillä tällöin ajoneuvon hallinta saattaa vaarantua
tai aiheutua tulipalo.
PIDÄ AKUT JA MUUT PIENET OSAT POIS LASTEN ULOTTUVILTA.
Niiden nieleminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Ota tarvittaessa välittömästi yhteyttä lääkäriin.
ÄLÄ ASENNA LAITETTA PAIKKAAN, JOSSA SE HAITTAA
AJONEUVON NORMAALIA TOIMINTAA, KUTEN OHJAUSTA JA VAIHTEIDEN KÄYTTÖÄ.
Sopimaton asennuspaikka saattaa haitata esimerkiksi näkyvyyttä ja liikkumista ja aiheuttaa onnettomuuden.
TÄRKEÄÄ
Kirjoita laitteen sarjanumero oheiseen tilaan ja säilytä
tämä käyttöohje huolellisesti kotonasi. Sarjanumero on
merkitty laitteen pohjalevyyn.
Huomioi
TEETÄ KAAPELOINTI JA ASENNUS ASIANTUNTIJALLA.
Tämän laitteen vaatima kaapelointi ja asennus edellyttää
erityistä osaamista ja ammattitaitoa. Turvallisuuden varmistamiseksi sinun kannattaa neuvotella myyjän kanssa paras tapa
teettää asennustyö.
KÄYTÄ OHJEEN MUKAISIA ASENNUSTARVIKKEITA JA
VARMISTA ASENNUKSEN TUKEVUUS.
Älä käytä asennukseen ohjeista poikkeavia osia. Muunlaisten
osien käyttö saattaa viottaa laitetta ja kiinnitys saattaa jäädä
riittämättömäksi. Vääränlaiset osat saattavat löystyä ajan mittaan aiheuttaen laitteen vahingoittumisen tai toimintahäiriön.
TEE KAAPELOINTI SITEN, ETTÄ TERÄVÄT METALLIREUNAT EIVÄT PÄÄSE HANKAAMAAN TAI PURISTAMAAN
JOHTOJA.
Älä sijoita johtoja liikkuvien osien (kuten istuimien kiinnityskiskot), terävien tai piikkimäisten osien lähelle, sillä ne saattavat aiheuttaa hiertymiä tai muita vaurioita johdoille. Käytä
kumisia läpivientisovitteita, jos joudut vetämään kaapeloinnin metallilevyn läpi. Näin estät reiän terävää metallireunaa
hankaamasta johtoja poikki.
ÄLÄ ASENNA LAITETTA KOSTEAAN TAI PÖLYISEEN
PAIKKAAN.
Vältä asennuspaikkoja, jotka altistuvat suurelle kosteudelle
tai pölylle, sillä laitteen sisälle joutuessaan ne voivat aiheuttaa
toimintahäiriön.
Varotoimenpiteet
•Irrota kaapeli akun negatiivisesta navasta (–) ennen tämän laitteen
asennusta. Näin vältät mahdollisen oikosulun aiheuttamat vahingot.
•Kytke värikoodatut johtimet kytkentäkaavion mukaisesti. Virheelliset
kytkennät saattavat aiheuttaa toimintahäiriön tai vahingoittaa auton
sähköjärjestelmää.
•Huomioi kytkennöissä auton muut sähkölaitteet (esimerkiksi
ajotietokone). Älä käytä niiden johtoja tämän laitteen virtakytkentöihin. Kun kytket tämän laitteen auton sulakerasiaan, varmista että
sulakkeen ampeeriluku vastaa kyseisen piirin sähköntarvetta. Jos
sulakkeen ampeeriluku on väärä, laite ja/tai auto saattavat vahingoittua. Jos et ole täysin varma oikeista kytkennöistä, ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
•Tässä laitteessa on naarastyyppiset RCA-liittimet lisälaitteiden
kytkemistä varten (esimerkiksi vahvistin). Jos kytkentään tarvitaan
sovitin, ota yhteys Alpine-jälleenmyyjään.
•Kytke kaiuttimien (–)-tulot vahvistimen vastaaviin (–)-kaiutinlähtöihin. Älä yhdistä vasemman ja oikean kanavan kaiutinjohtimia
toisiinsa tai auton runkoon.
Sarjanumero:
Asennuspäivämäärä:
Asentaja:
Hankintapaikka:
31
Asennus
Varoitus
Älä poista irrotettavaa ohjainpaneelia asennustyön aikana.
Jos irrotat paneelin, saatat painaa liian voimakkaasti ja
vääntää metallisia kiinnikkeitä.
3 Työnnä laite kojetaulussa olevaan asennusaukkoon. Kun
laite on paikoillaan, huolehdi siitä että lukitusnastat ovat
asianmukaisesti ala-asennossa. Voit varmistaa sen painamalla laitetta sisään ja samalla lukitusnastoja alaspäin
pienellä ruuvimeisselillä. Oikein asennettu laite ei irtoa
kojelaudasta vahingossa. Laita lopuksi ohjainpaneeli
paikoilleen.
Laite on asennettava enintään 35° kulman.
LessEnintään
than 35°
35°
Lukitusnasta
Lock Pin
Irrotus
1 Irrota laite asennuskehyksestä (”Irrotus”, sivu 32).
Työnnä asennuskehys kojetaulussa olevaan aukkoon
ja lukitse se tukevasti paikoilleen metallikorvakkeiden
avulla.
Kumiholkki
(vakiovaruste)
Rubber Cap (Included)
Bracket
Kiinnike
Asennuskehys
Mounting Sleeve
(vakiovaruste)
(Included)
Kuusiopultti
Hex Bolt
(vakiovaruste)
(Included)
Dashboard
Kojetaulu
1 Irrota ohjainpaneeli.
2 Nosta lukitusnastat esimerkiksi pienellä ruuvimeisselillä
yläasentoon (katso edellä olevaa kuvaa). Kun yksi lukitusnasta on avattu, vedä laitetta hiukan ulospäin, jotta
nasta ei vahingossa lukitu uudelleen. Vapauta toinen
nasta samalla tavalla.
3 Vedä laite varovasti ulos. Varmista että lukitus pysyy
koko ajan vapautuneena.
Japanilainen auto
Pressure Plates*
Metalliliuskat*
This unit
Tämä
laite
*Taivuta hieman metalliliuskoja, jotta asennuskehys ei jää asennusaukossa löysäksi.
Peitekehys
Front Frame
2 Jos autossa on valmiina asennuskorvake, kiinnitä pitkä
kuusiopultti siihen ja laitteen takalevyyn. Työnnä kumiholkki pultin päälle. Jos autossa ei ole sopivaa asennuskorvaketta, käytä laitteen tukemiseen asennusrautaa (lisävaruste). Kytke kaikki johdot valmiiksi ohjeita
noudattaen.
Asennusrauta
Metal Mounting Strap
Ruuvi
(M5
Screw (M5
× 8)x 8)
(vakiovaruste)
(Included)
Tämä
laite
This unit
Mounting Bracket
Asennuskorvake
Ruuvi
Screw
*
Bolt Stud
Pinnapultti
Hex Nut(M5)
(M5)
Kuusiomutteri
This unit
Tämä
laite
•Asennusraudan kiinnitysruuvit pitää valita asennuskohdan
perusteella (merkitty kuvaan tunnuksella “*”).
Mikrofonin asentaminen (CDE-113BT/CDE-114BTi)
Asenna mikrofoni paikkaan, jossa se ei heikennä
ajoturvallisuutta.
• Asennusalustan pitää olla tukeva.
• Mikrofoni ei saa haitata ajamista.
• Mikrofonin pitää poimia kuljettajan ääni hyvin.
Sijoita mikrofoni siten, että kujettajan on helppo puhua
siihen. Liikenneturvallisuus vaarantuu, jos kuljettaja joutuu
kurottautumaan mikrofonia kohti.
32
Kytkennät
or
tai
To iPhone/iPod
iPhone/iPod
CDE-112Ri/CDE-111R/CDE-111RM only
To BLUETOOTH
INTERFACE
(KCE-400BT) (sold
separately)
Bluetooth
INTERF.
(KCE-400BT)
(lisävar.)
Antenna
Antenni
ISO Antenna Plug
ISO-antenniliitin
JASO Antenna Plug
JASO-antenniliitin
(vaaleanpun./musta)
(Pink/Black) VÄLIHUOMAUTUSTULO
AUDIO INTERRUPT IN
(Blue/White)
(sininen/valkoinen)
REMOTE TURN-ON
KAUKOKÄYNNISTYS
To vehicle
phone
Auton
puhelinsarjaan
To amplifier or equalizer
Vahvistimeen
tai taajuuskorjaimeen
To power antenna
Moottoriantenniin
(pun.)
(Red) SYT.VIRTA
IGNITION
Mittarivalaistukseen
To the instrument cluster illumination lead
(Black) MAA
(musta)
GND
Virta-avain
Ignition Key
(Blue) MOOTT.ANT.
(sin.)
POWER ANT
CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi only
(oranssi)
(Orange)
DIMMER
HIMM.
Akku
Battery
VIRTA
BATTERY
(Yellow)
(keltainen)
(vihreä)
(Green)
(Green/Black)
(vihreä/musta)
(White)
(valkoinen)
(White/Black)
(valkoinen/musta)
(Grey/Black)
(harmaa/musta)
(Grey)
(harmaa)
(Violet/Black)
(violetti/musta)
(Violet)
(violetti)
Speakers
Kaiuttimet
Rear Left
Takavasen
Etuvasen
Front Left
Front Right
Etuoikea
Rear Right
Takaoikea
Kaiuttimet
Speakers
CDE-112Ri/CDE-113BT/
CDE-114BTi only
Vahvistin
Amplifier
Amplifier
Vahvistin
Etuvasen
Front Left
Etuoikea
Front Right
CDE-112Ri/CDE-113BT/
CDE-114BTi:
*1 1
takakaiuttimet
tai subwooferit*
Rear or Subwoofers
CDE-111R/CDE-111RM:
*2 1
etukaiuttimet
tai subwooferit*
Front or Subwoofers
CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi only
*1 Kun subwoofer ei ole käytössä (OFF), lähtö kytketään takakaiuttimiin. Kun subwoofer on käytössä (ON), lähtö kytketään subwooferiin.
*2 Kun subwoofer ei ole käytössä (OFF), lähtö kytketään etukaiuttimiin. Kun subwoofer on käytössä (ON), lähtö kytketään subwooferiin.
Lue subwooferin käyttöönottoperiaate luvusta “Subwoofer päällä (ON) tai pois (OFF)”, sivu 18.
33
1 Full Speed -liitäntä
iPhone/iPod-signaali.
Kytke tämä iPhoneen/iPodiin FULL SPEED -liitäntäkaapelilla KCE-433iV (CDE-111R/CDE-111RM/CDE-113BT-mallin lisävaruste). Voit kytkeä tämän myös johonkin muuhun
lisälaitteeseen, esimerkiksi kannettavaan soittimeen. Käytä
tällöin sovitinkaapelia KCE-237B (lisävaruste). Liitäntä
toimii AUX IN -lisälaitetulona.
Huomaa
• Lue “AUX+ SETUP -toimintatila”, sivu 20.
AUX+ ON: kytkettynä on kannettava soitin tai muu lisälaite.
AUX+ OFF: kytkettynä on iPhone/iPod.
Tähän voi kytkeä myös Bluetooth INTERFACE KCE-400BT
-sovittimen (CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri-mallin
lisävaruste). Sen avulla voidaan käyttää esimerkiksi matkapuhelimen hands-free-toimintoa. Lue tarkat ohjeet Bluetooth
INTERFACE KCE-400BT -sovittimen omasta käyttöohjeesta.
2 Antenniliitin
3 Äänenmykistystulon johto (vaaleanpunainen/musta)
Kytke tämä johto puhelinsarjan audiolähtöön, jossa on
puhelun aikainen maadoitustoiminto.
4 Kaukokäynnistysjohto (sininen/valkoinen)
Kytke johto vahvistimen tai signaaliprosessorin kaukokäynnistysjohtoon.
5 Kytkeytyvä sytysvirtajohto (punainen)
Kytke johto auton sulakerasian vapaaseen kohtaan tai vastaavaan liitäntään, jossa on jännite (+12 V) ainoastaan silloin,
kun virta-avain on käännetty sytytys- tai lisälaiteasentoon.
6 Maadoitusjohto (musta)
Kytke johto sähköjärjestelmän maatasona toimivaan auton
runkoon. Varmista, että johdin osuu paljaaseen metalliiin
ja että pakkaukseen kuuluva metalliruuvi kiinnittää sen
tiukasti auton runkoon.
7 Moottoriantennin johto (sininen)
Jos autossa on moottoriantenni, kytke tämä johto moottoriantennin positiiviseen virtaliittimeen (+).
Huomaa
• Tämä johto on tarkoitettu vain moottoriantennille. Älä käytä
johtoa vahvistimen, prosessorin tai muun laitteen kytkemiseen.
8 Himmentimen kaapeli (oranssi)
(CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi)
Kytke tämä johto auton mittaritaulun valaistuksen virtajohtoon. Tällöin laitteen taustavalaistus himmenee yhdessä
mittarivalaistuksen kanssa.
9 Akkukaapeli (keltainen)
Kytke tämä johto auton akun positiiviseen (+) napaan.
10 ISO-virtaliitin
11 ISO-kaiutinliitin
12 Vasen takakaiutinlähtö (+) (vihreä)
13 Vasen takakaiutinlähtö (–) (vihreä/musta)
14 Vasen etukaiutinlähtö (+) (valkoinen)
15 Vasen etukaiutinlähtö (–) (valkoinen/musta)
16 Oikea etukaiutinlähtö (–) (harmaa/musta)
17 Oikea etukaiutinlähtö (+) (harmaa)
18 Oikea takakaiutinlähtö (–) (violetti/musta)
19 Oikea takakaiutinlähtö (+) (violetti)
20 Rattikauko-ohjaussovittimen liitäntä
Kytke tämä rattikauko-ohjaussovittimeen. Voit ohjata tätä
laitetta auton omalla ohjainyksiköllä, jos järjestelmässä on
Alpine-rattikauko-ohjaussovitin (lisävaruste).
Pyydä lisätietoja Alpine-jälleenmyyjältä.
21 Mikrofonitulo (CDE-113BT/CDE-114BTi)
Kytke mikrofoni tähän.
22 Sulakepesä (10 A)
23 Etukanavalähtö (RCA-liittimet)
(CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi)
Punainen on oikea, valkoinen vasen kanava.
24 Takakanava/subwoofer-lähtö (RCA-liittimet)
(CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi)
Etukanava/subwoofer-lähtö (RCA-liittimet) (CDE-111R/
CDE-111RM). Punainen on oikea, valkoinen vasen kanava.
25 Moninapaliitin
26 RCA-jatkokaapeli (lisävaruste)
27 FULL SPEED -kytkentäkaapeli KCE-433iV (CDE-111R/
CDE-111RM/CDE-113BT-mallin lisävaruste)
28 KCE-400BT-kytkentäkaapeli (KCE-400BT:n varuste)
29 ISO/JASO-antennisovitin (lisävaruste)
ISO/JASO-antennisovittimen tarve riippuu autosta.
30 Etulevyn AUX-lisälaitetulo
(CDE-112Ri/CDE-113BT/CDE-114BTi)
Tähän tuloon voit kytkeä esimerkiksi kannettavan soittimen
käyttäen sopivaa liitäntäkaapelia.
31 USB-liitäntä
Tähän voit kytkeä USB-muistitikun (lisävaruste)
Estä ulkoisten häiriöiden pääsy äänentoistojärjestelmään
• Asenna soitin ja siihen liittyvät johdot vähintään 10 cm etäisyydelle auton kaapeleista.
• Sijoita johdot mahdollisimman kauas auton akkukaapeleista.
• Kiinnitä maadoitusjohto tiukasti auton rungossa olevaan puhtaaseen metallipintaan (poista kiinnityskohdasta
maali, lika ja rasva).
• Jos asennat järjestelmään häiriönpoistajan, kytke se mahdollisimman kauas soittimesta. Pyydä Alpine-jälleenmyyjältä lisätietoja sopivista häiriönpoistajista.
• Jos tarvitset lisätietoja häiriönpoistosta, käänny Alpine-jälleenmyyjän puoleen.
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement