VIGORPRO 5300VSn

VIGORPRO 5300VSn
VIGORPRO 5300VSn
Dual WAN Security Firewall
Snelstart Handleiding
Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl
e-mail: [email protected]
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ....................................................................................................................1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding .........................................................................................2
LED indicatie / aansluitingen..................................................................................................3
Verbinden van de router en het computersysteem ....................................................................4
Configuratie computersystemen .............................................................................................5
Configureer uw Computer in Windows Vista ..........................................................................5
Configureer uw Computer in Windows XP .............................................................................6
Configureer uw Computer in Windows 2000..........................................................................7
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME ......................................................................8
Configureer uw Computer in Windows NT .............................................................................9
Configuratie onder MacOS / MacOS X ................................................................................ 10
Benaderen van de Webconfiguratie ....................................................................................... 11
Configuratie WAN1 Ethernet ................................................................................................ 12
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
voor
voor
voor
voor
voor
ADSL via KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home ..................................... 12
ADSL via KPN Telecom i.c.m. een Speedtouch 500/700 serie ........................ 14
internet via ZIGGO ................................................................................. 16
internet via Breedband Dynamisch ............................................................ 18
internet via PPPoE .................................................................................. 20
FAQ ................................................................................................................................. 22
De kleine lettertjes............................................................................................................. 23
1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding
Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de
VigorPro 5300VSn, kijk op www.draytek.nl
Verpakkingsinhoud









DrayTek VigorPro 5300VSn router
CD-ROM met Engelstalige handleiding, firmware en hulpprogramma’s
Ethernet CAT-5 UTP kabel
Voedingsadapter
Nederlandstalige snelstart
Engelstalige snelstart
Anti-virus/Anti-Intrusion licentie
3 antennes
2 ISDN splitters
Voorbereiding







2
Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen van de door u gebruikte Internet Service
Provider en de laatste firmware versies.
Gebruik de VigorPro 5300VSn niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de
VigorPro 5300VSn niet langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats
geen apparaten op of onder de VigorPro 5300VSn.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de VigorPro 5300VSn. Gebruik
geen voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere
voedingsadapter kan de VigorPro 5300VSn ernstig beschadigen.
Open of repareer de VigorPro 5300VSn niet zelf. Indien de VigorPro 5300VSn te warm wordt
haal dan de voedingsadapter direct los en biedt de VigorPro 5300VSn via uw wederverkoper
ter reparatie aan.
Plaats de VigorPro 5300VSn op een stabiele ondergrond.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product
rekening met de lokale regelgeving.
Internet Explorer 6 met Service Pack 1 of hoger beschikt niet over Java ondersteuning welke
voor het gebruik van de Router Web Configurator noodzakelijk is.
LED indicatie / aansluitingen
Led indicatie
LED
Soort
ACT
Activiteit
WLAN
MNGT
IDP
WAN1
Phone1
Virus
WAN2
Phone2
Link
Activiteit
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Aansluitingen
Naam
Factory reset
Restart
Phone1/2
ISDN
WAN 1/2
LAN
1…4
Omschrijving
Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router
normaal functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware mode
staat.
Brand wanneer de wireless functionaliteit is ingeschakeld.
Led knippert wanneer de management interface van de router wordt bedient.
Indicatie led voor ingeschakeld Intrusion Detection en Prevention (IDP).
Indicatie led voor een aangesloten netwerk kabel op de 1e WAN poort.
Indicatie led voor een actief telefoongesprek op Phone poort 1.
Indicatie led voor ingeschakelde Anti-Virus.
Indicatie led voor een aangesloten netwerk kabel op de 2e WAN poort.
Indicatie led voor een actief telefoongesprek op Phone poort 2.
Omschrijving
Reset knop welke met een pen of paperclip ingedrukt kan worden om de VigorPro
5300VSn terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Indien deze reset knop
gedurende 10 seconden wordt ingedrukt met de netspanning aangesloten, dan
wordt de VigorPro 5300VSn naar de fabrieksinstellingen hersteld.
Knop om de router te herstarten zonder dat instellingen verloren gaan.
Aansluitingen voor analoge telefoons waarmee middels Voice over IP gebeld kan
worden.
2 ISDN aansluitingen. De bovenste aansluiting is een ISDN NT/S0 poort. De
onderste poort is een ISDN TE poort, maar is om te configureren tot NT/S0 via de
webinterface van de router.
Aansluitpunten voor uw internetverbindingen.
Verbind een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of CAT-5E) aan één van de vier LAN poorten
wanneer u deze wilt verbinden met een computer of een ander netwerk apparaat.
3
Verbinden van de router en het computersysteem
-
Zet uw computersysteem uit.
Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen.
Sluit de breedband verbinding aan op de WAN1 poort met de bijgeleverde RJ45 netwerkkabel.
Sluit de voedingsadapter aan.
Zet de VigorPro 5300VSn router aan.
Zet uw computersysteem aan.
-
De ACT LED gaat knipperen indien de router correct werkt.
Het indicatielampje op de LAN poort gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten
tussen de VigorPro 5300VSn en het computersysteem.
De indicatielampjes op de WAN poort gaat branden indien de breedband verbinding correct is
aangesloten.
-
Indien u als besturingssysteem heeft:
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Windows 98 / ME
Windows NT
MacOS / MacOS X
4
ga
ga
ga
ga
ga
ga
naar
naar
naar
naar
naar
naar
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
5
6
7
8
9
10
Configuratie computersystemen
Configureer uw Computer in Windows Vista
1. Ga naar Start / Configuratiescherm (in
klassieke weergave). In het
configuratiescherm, dubbel- klik op
Netwerkcentrum
2. Kies in het menu aan de linkerkant voor
Netwerkverbindingen beheren.
3. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter
met de rechtermuisknop en selecteer
Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol versie 4
(TCP/IPv4) en klik op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen en Automatisch een DNS
serveradres laten toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
5
Configureer uw Computer in Windows XP
8. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm (in klassieke
weergave). In het configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk verbindingen.
9. Dubbel-klik op LAN-verbinding.
10.In het Status van LAN verbinding scherm,
klik op Eigenschappen.
11.Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik
op Eigenschappen.
12.Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen en Automatisch een DNS
serveradres laten toewijzen.
13.Klik OK om de configuratie te beëindigen.
14.Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
6
Configureer uw Computer in Windows 2000
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
inbelverbindingen.
2. Dubbel klik op LAN verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm, klik
op Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik
op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
7
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
selecteer het Configuratie tabblad
2. Selecteer TCP/IP ->(van uw netwerk
adapter) klik vervolgens op Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen.
4. Ga vervolgens naar het tabblad DNS
Configuratie.
5. Selecteer DNS uitschakelen en klik op OK om
de configuratie te beëindigen.
6. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
8
Configureer uw Computer in Windows NT
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
selecteer het tabblad Protocol.
2. Selecteer TCP/IP protocol en klik op
Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen
van een DHCP server en klik op OK.
4. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
9
Configuratie onder MacOS / MacOS X
Mac OS (8.x / 9.x)

Klik op Apple (icoon) > Regelpanelen >
TCP/IP.

Onder Verbind via selecteert u Ethernet.
Onder Configureer selecteert u Via
DHCP-server. Sluit links bovenin het TCP/IP
scherm. Klik op Bewaren indien daarom
gevraagd wordt. Herstart de Apple Macintosh.
Apple MacOS X

Klik op Apple (icoon) >
Systeemvoorkeuren > Netwerk.

Selecteer bij Toon: de optie Ingebouwd
Ethernet. Selecteer onder de tab TCP/IP de
optie Via DHCP. Klik op Pas nu toe.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
10
Benaderen van de Webconfiguratie
Om de VigorPro 5300VSn te configureren dient u te beschikken
over Microsoft Internet Explorer 5.0 / Netscape 4.5 of hoger.
1. Open uw internet browser. Typ in de adresbalk
http://192.168.1.1 Dit nummer is het
standaard IP-adres voor deze router. Druk
vervolgens op Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm
zal nu verschijnen. Klik op OK om door te
gaan. Standaard heeft de router geen
gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij raden u aan om voor het starten van de
installatie het wachtwoord te wijzigen.
Het wachtwoord kan worden aangepast in het
menu:
System Maintenance >> Administrator
Password
3.
-
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit
menu is het mogelijk om de instellingen van
uw router te wijzigen.
de
de
de
de
de
configuratie
configuratie
configuratie
configuratie
configuratie
van
van
van
van
van
uw
uw
uw
uw
uw
verbinding
verbinding
verbinding
verbinding
verbinding
via
via
via
via
via
KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home ga naar pagina 12
KPN Telecom i.c.m. Speedtouch 500/700 serie ga naar pagina 14
ZIGGO ga naar pagina 16
Breedband Dynamisch ga naar pagina 18
PPPoE ga naar pagina 20
In de nu volgende pagina´s wordt de configuratie uitgelegd voor
de verschillende Nederlandse Internet aanbieders.
11
Configuratie WAN1 Ethernet
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
Speedtouchhome
-
Physical Type
10M half duplex
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie PPTP
en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPTP Client Mode
Enable
-
PPTP Server
10.0.0.138
-
Username
Uw volledige
gebruikersnaam
-
Password
Uw wachtwoord
-
PPP Authentication
PAP or CHAP
-
Fixed IP
NO
IP-address
10.0.0.150
Subnet Mask
255.255.255.0
-
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
12
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current
configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
13
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m. een Speedtouch 500/700 serie
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
Speedtouch
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie Static
or Dynamic en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
Static or Dynamic IP
Enable
-
Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg
blijven.
-
Selecteer onder WAN IP Network settings de optie
Obtain an IP address Automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
14
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current
configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
15
Instellingen voor internet via ZIGGO
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
Naam internet provider
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie Static
or Dynamic en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
Static or Dynamic IP
Enable
-
Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg
blijven.
-
Selecteer onder WAN IP Network settings de optie
Obtain an IP address Automatically
-
Vul bij Router Name uw CC,CO of CP nummer in.
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
16
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current
configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
17
Instellingen voor internet via Breedband Dynamisch
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
Naam internet provider
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie Static
or Dynamic en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
Static or Dynamic IP
Enable
-
Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg
blijven.
-
Selecteer onder WAN IP Network settings de optie
Obtain an IP address Automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
18
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current
configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
19
Instellingen voor internet via PPPoE
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
Naam internet provider
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie PPPoE
en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE Client Mode
Enable
-
Username
Uw volledige
gebruikersnaam
-
Password
Uw wachtwoord
-
PPP Authentication
PAP or CHAP
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
20
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current
configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
21
FAQ
1. Wat is de inlog naam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?
De standaard inlog naam is admin. Standaard is er geen inlog wachtwoord ingesteld. U kunt in
de Router Web Configurator onder System Maintenance > Administrator Password bij
New Password en Retype New Password een wachtwoord invoeren zodat uw VigorPro
5300VSn beveiligd is.
2. Ik ben het inlog wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de VigorPro 5300VSn te verkrijgen
behalve door de VigorPro 5300VSn te resetten naar de fabrieksinstellingen. Druk met een pen
of paperclip aan de achterzijde de Factory Reset in en houd deze ingedrukt tot de System /
ACT LED sneller gaat knipperen. Laat de Factory Reset vervolgens weer los. De router dient
nu weer opnieuw te worden geconfigureerd.
3. Wat is het standaard IP-adres van de VigorPro 5300VSn?
Het standaard IP-adres is 192.168.1.1 met subnet masker 255.255.255.0.
4. De VigorPro 5300VSn is onbereikbaar en de System LED knippert sneller.
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te
krijgen is door firmware naar de VigorPro 5300VSn te sturen. U vindt de firmware instructies via
www.draytek.nl.
5. Vanaf sommige computersystemen laden de pagina’s heel langzaam of soms
helemaal niet.
In dit geval is dit vrijwel altijd een bekabelingsprobleem. Controleer of andere
computersystemen in uw netwerk wel op de juiste snelheden pagina’s laden.
6. Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of het
LAN-lampje op de router oplicht. Controleer of uw computer een IP-adres in de juiste IP-reeks
heeft. Controleer of u de router kunt pingen. Controleer of de router niet in firmware upload
mode staat. Schakel een eventueel aanwezige firewall toepassing uit.
7. Ik kan niet altijd bij alle websites komen.
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer staan ingesteld. Niet alle Internet
Service Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hun
DNS-server. Niet correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van
dergelijke problemen. U kan dit testen door i.p.v. een naam (b.v. www.draytek.nl) een IP-adres
(b.v. 85.236.48.69) in de adresregel van uw internet browser in te vullen. Als het IP-adres wel
werkt dan weet u zeker dat het een DNS probleem is.
8. Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configureren?
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren
instellingen voor de diverse besturingssystemen vindt u vanaf pagina 5.
9. Mag ik mijn VigorPro 5300VSn uitzetten als ik deze niet gebruik?
Het is beter voor (de elektronica in) de VigorPro 5300VSn om deze continu aan te laten staan.
De router is ontworpen om ingeschakeld te blijven.
10. Waar vind ik meer informatie over de VigorPro 5300VSn?
Voor een uitgebreide configuratie handleiding kijk op www.draytek.nl
22
De kleine lettertjes

Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om de snelstart en andere documentatie te wijzigen zonder de
verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Garantie
Wij garanderen dat de DrayTek VigorPro routers gedurende de eerste twee jaar na aankoop, vrij
zullen blijven van defecten als het gevolg van fabricagefouten en defecte onderdelen. Bewaar uw
aankoopbon of pakbon op een veilige locatie aangezien dit het bewijs is wanneer het product is
aangekocht.
Gedurende de garantieperiode en bij het overleggen van het bewijs van aankoop zal, indien het
product faalt als gevolg van slechte fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze
keuze gerepareerd danwel vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening
zullen worden gebracht. Eventuele vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde
functioneel gelijkwaardige apparaten. De garantie is niet van toepassing indien het apparaat is
gemodificeerd, misbruikt, bewerkt, beschadigd door natuurgeweld of onder abnormale
omstandigheden heeft moeten functioneren. De garantie strekt zich niet uit tot eventuele
gebundelde of gelicenceerde programmatuur van andere leveranciers. Defecten die het gebruik
van het apparaat niet significant beïnvloeden zijn uitgesloten van garantie. Indien u in aanmerking
denkt te komen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.

EC keuringen
Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek VigorPro routers in overeenstemming zijn
met de essentiële voorwaarden van directieve 99/5/EC.

Copyright verklaring
© 2014 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23
augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken
(artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze snelstart bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige
fout uit deze uitgave.

Trademarks
Microsoft is een geregistreerd merk van Microsoft Corporation. Windows 98, Me, 2000 en XP zijn
geregistreerde merken van Microsoft Corporation. Andere merken en geregistreerde merken zijn
eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden
per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen rondom de
VigorPro 5300VSn.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement